Mesinge, 1840-1846, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1840-1846, Mesinge sogn, Bjerge herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1840, 2006, Hans Larsen, ungkarl, 27, hos moderen Lars Pedersens enke i Midskov og pige Helene Kryger, 25, hos faderen avlsforvalter Kryger i Salbye
1840, 1710, Lars Hansen, ungkarl, 37, tjenende paa Hverninge og pige Anne Sørensdatter, 30, hos faderen huusmand Søren Larsen i Thaarup
1840, 2410, Rasmus Jensen, ungkarl, 33, hos boelsmand Hans Rasmussen af Mesinge og pige Kirsten Mortensdatter, 33, hos boelsmand Hans Rasmussen af Mesinge
1840, 0711, Thomas Andersen, ungkarl og gaardfæster, 33, af Midskov og pige Anne Larsdatter, 21, hos faderen gaardmand Lars Olsen af Midskov
1840, 1511, Hans Jensen, ungkarl, 33, tjener gaardmand Hans Berthelsen i Salbye og huusmandsenke Jacobine Christiansdatter, 45, i Salbye
1840, 2211, Lars Madsen, ungkarl og huusfæster, 27, af Midskov og pige Sidsel Kirstine Jensdatter, 28, tjener udflyttergaardmand Anders Hansen af Salbye
1840, 1912, Niels Andersen, ungkarl, 39, tjener gjæstgiver Holm i Kjerteminde og pige Mette Katrine Jensdatter, 28, tjener gaardmand Poul Krag i Mesinge
1841, 1303, Hans Pedersen, enkemand og huusfæster, 39, i Martofte og pige Bodel Olsdatter, 39, opholder sig hos gaardmand Niels Pedersen i Mesinge
1841, 0205, Niels Madsen, ungkarl, 27, tjener paa hrr. baron von Juel Brockdorffs Gaard i Kjerteminde og pige Eva Kirstine Jensdatter, 29, hos moderen huusmand Jens Andersens enke i Mesinge
1841, 2606, Peder Andersen, boelsmand og enkemand, 54, i Midskov og pige Marie Cathrine Larsdatter, 31, hos faderen huusmand Lars Madsen af Midskov
1841, 1107, Jens Nielsen, huusfæster og enkemand, 41, i Mesinge og pige Maren Sørensdatter, 28, hos ophold som tjenestepige hos sin forlovede i Mesinge
1841, 0611, Peder Nielsen, ungkarl og gaardfæster, 28, i Dalbye og pige Karen Poulsdatter, 21, hos stedfaderen gaardmand Hans Nielsen i Salbye
1841, 2011, Ole Rasmussen, ungkarl, 41, hos gaardmand Morten Poulsens enke i Salbye og pige Karen Andersdatter, 26, hos moderen gaardmand Anders Rasmussens enke i Salbye
1841, 2711, Rasmus Thomsen, ungkarl, 30, af Revninge - opholder sig i sin fæstede gaard i Thaarup og enke Maren Jensdatter, 41, i Thaarup
1842, 0903, Hans Madsen, boelsmand og enkemand, 45, af Trøstrup Korup og pige Maren Nielsdatter, 39, hos faderen gaardmand Niels Jørgensen i Thaarup
1842, 0903, Anders Edvardsen, ungkarl og gaardeier, 34, af Ring Sogn i Jylland og pige Johanne Andersdatter, 27, opholdes i sin fødegaard i Salbye
1842, 2404, Lars Frandsen, ungkarl, 37, tjener hos smed Jacob Simonsens enke i Midskov og enke Johanne Nielsdatter, 42, efter smed Jacob Simonsen i Midskov
1842, 2506, Lars Pedersen, ungkarl, 25, hos moderen gaardmand Peder Hansens enke i Drigstrup og pige Karen Hansdatter, 26, hos faderen udflytter gaardmand Hans Jensen af Salbye
1842, 2606, Lars Andersen, ungkarl og væver, 32, i Mesinge og Johanne Jacobsdatter, 33, i Mesinge
1842, 1211, Hans Christian Sørensen, ungkarl og huuseier, 32, paa Eskestrup Mark i Søllinge Sogn og pige Karen Rasmusdatter, 20, hos stedfaderen gaardmand Thomas Nielsen i Thaarup
1842, 1712, Carl Dreier, ungkarl, snedker og huuseier, 30, i Mesinge og pige Wilhelmine Jensdatter, 25
1842, 2612, Lars Hansen, ungkarl, 26, tjener Rasmus Poulsen Mosegaard i Dalbye og pige Karen Hansdatter, 28, i Mesinge
1843, 1902, Peder Larsen, ungkarl, 30, har taget ophold i sit fæstehuus i Mesinge og enke Anne Hansdatter, 37. Enke efter huusmand Jens Nielsen i Mesinge
1843, 0701, Anders Andersen, ungkarl, 40, tjener møller Mads Andersen i Mesinge og pige Dorthe Andersdatter, 36, opholder sig hos boelsmand Niels Hansen i Midskov
1843, 1102, Jesper Andersen, enkemand og huusmand, 36, i Munkeboe og pige Karen Sørensdatter, 24, hos faderen huusmand Søren Larsen i Thaarup
1843, 2503, Anders Andersen, ungkarl, 32, hos faderen gaardmand Anders Poulsen i Midskov og pige Kirsten Andersdatter, 22, hos moderen gaardmand Anders Poulsens enke i Midskov
1843, 2603, Rasmus Hansen Lohmann, hrr. informator, 30, paa Schelenborg - kaldet til kirkesanger og skolelære i Landet Sogn og jomfrue Mathea Sophie Bolette Schmidth, 26, i Mesinge Præstegaard
1843, 2406, Johannes Johannessen, enkemand, borger og slagtermester, 50, i Kjerteminde og pige Anne Nielsdatter, 24, hos faderen udflytter gaardmand Niels Jørgensen af Thaarup
1843, 2412, Jacob Rasmussen, enkemand og huusfæster, 49, i Mesinge og pige Maren Hansdatter, 38, tjener møller Mads Andersen i Mesinge
1843, 0508, Frederik Hansen, ungkarl, 26, af Birkebjerg og pige Gjertrud Hansdatter, 29, hos faderen gaardmand Hans Berthelsen i Salbye
1843, 0511, Henrik Larsen, ungkarl, 31, i arbeide hos tømmermand Niels Larsen i Kjerteminde og enke Karen Rasmusdatter, 44. Enke efter huusfæster Søren Jensen i Salbye
1844, 0501, Rasmus Eriksen, ungkarl og gaardeier, 26, i Marslev og pige Johanne Hansdatter, 23, opholder sig hos faderen udflytter gaardmand Hans Jensen af Salbye
1844, 3003, Peder Hansen, 28, hos faderen gaardmand Hans Pedersen i Mesinge og pige Kirsten Mortensdatter, 27, hos moderen gaardmand Morten Poulsens enke i Salbye
1844, 2007, Edvard Jespersen, ungkarl og gaardeier, 32, i Munkeboe og pige Anne Edvardsdatter, 26, hos moderen Edvard Jespersens enke i Thaarup
1844, 2610, Julius Eriksen, ungkarl og bødkermester, 42, i Kjerteminde og pige Anne Marie Christensdatter, 24, hos broderen huusmand Peder Christensen af Mesinge
1844, 0211, Thomas Hansen, ungkarl og gaardfæster, 23, i Midskov og pige Gjertrud Poulsdatter, 29, hos faderen gaardmand Poul Rasmussen i Mesinge
1844, 1611, Poul Poulsen, ungkarl og gaardfæster, 27, i Mesinge og pige Anne Hansdatter, 20, hos moderen gaardmand Hans Thomsens enke i Midskov
1844, 0911, Jens Rasmussen, ungkarl, 28, paa tiden tjenestekarl paa Lundsgaard og pige Dorthea Larsdatter, 34, hos faderen huusmand Lars Madsen af Midskov
1844, 2311, Poul Poulsen, ungkarl og gaardfæster, 35, i Salbye og pige Mette Jensdatter, 34, hos gaardmand Poul Jensens enke i Salbye
1844, 1312, Lars Christian Nielsen, ungkarl og forpagter, 25, i Dalbye Præstegaard og jomfru Caroline Marie Møller, 19, hos hr. P. B. Møller i Mesinge
1844, 2112, Johannes Christian Romsøe, ungkarl og sømand, 23, i Kjerteminde og pige Karen Nielsdatter, 28, hos boelsmand Hans Hansen i Midskov
1845, 0504, Lars Larsen, ungkarl, 32, tjener gaardmand Jens Larsen i Thaarup og jomfrue Frederikke Ludovikke Elise Hastrup, 36
1845, 2004, Peder Nielsen, huusmand, 70, i Midskov og Anne Katrine Jacobsdatter, 46
1845, 1805, Poul Nielsen, enkemand og indsidder, 42, i Salbye og pige Johanne Hansdatter, 31, tjener gaardmand Hans Frandsens enke i Salbye
1846, 1402, Mads Larsen, ungkarl og huuseier, 23, i Aasum og pige Lisbeth Pedersdatter, 33, tjener gaardmand Lars Jensen i Mesinge
1846, 2305, Lars Jørgensen, huusmand og enkemand, 27, i Hundslev og pige Maren Larsdatter, 37, tjener gaardmand Poul Poulsen i Salby
1846, 0208, Lars Larsen, ungkarl og huusfæster, 31, af Mesinge og pige Gjertrud Larsdatter, 27, hos huusmand Lars Christiansen i Mesinge
1846, 0711, Ole Jensen, huusmand og enkemand, 71, i Midskov og pige Maren Pedersen, 31, hos huusmand Ole Jensen i Midskov
1846, 1912, Hans Christensen, ungkarl, 31, hos faderen huusmand Christen Sørensen i Dalby og pige Mette Nielsdatter, 34, hos faderen gaardmand Niels Jørgensen i Thaarup