Mesinge, 1847-1879, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1847-1879, Mesinge sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1847, 1601, 2301, Lars Jørgensen, gaardfæster, 59, i Midskov. Født sammesteds
1847, 2401, 3101, Hans Rasmussen, 15 dage, søn af indsidder Rasmus Knudsen, i Salby
1847, 2304, 2904, Henrik Andersen, aftægtsmand, 54, i Thaarup. Født sammesteds
1847, 2208, 2908, Bernt Nielsen, 6 uger, søn af Dorthea Nielsdatter. Født i Midskov
1847, 1209, 1709, Niels Hansen, 10 dage, søn af boelsmand Hans Poulsen, i Midskov. Født sammesteds
1847, 1510, 2010, Dødfødt dreng, søn af Anne Pedersdatter, tilhuse i Mesinge
1847, 0511, 1211, Hans Rasmussen, aftægtsmand og enkemand, 83, hos søstersønnen Rasmus Jensen, af Mesinge. Født i Midskov
1847, 2011, 2611, Peder Nielsen, aftægtsmand og forhen skrædder, 72, boende hos sønnen Poul Pedersen, i Mesinge. Født sammesteds
1847, 2711, 0512, Hans Pedersen, 1 maaned, søn af huusmand og væver Peder Hansen, i Mesinge
1847, 0712, 1512, Peder Olsen, gaardfæster, 75, i Salby. Født i Viby
1847, 0912, 1712, Søren Larsen, huusfæster, 77, i Thaarup. Født i Martofte
1847, 1412, 1912, Hans Peder Christiansen, arbeidsmand og ugift, 47, hos broderen huusmand og fisker Niels Christiansen, 47, af Midskov
1848, 1101, 1601, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af huusmand Christen Christensen, i Mesinge
1848, 2607, 0208, Jakob Kristian Schmidth, consistorialraad, sognepræst og enkemand, 83½, til Mesinge
1848, 0109, 0409, Hans Nielsen, ungkarl, 32½, tjenende gaardmand Simon Rasmussen, i Mesinge
1848, 1111, 2011, Niels Edvardsen, ungkarl, 66, opholder sig hos moderen Edvard Jespersens enke, i Thaarup. Født sammesteds
1848, 0812, 1212, Adolph Martinsen Krag, ungkarl, 25, tilhuse hos huusmand Johan Muhlenfort, i Mesinge. Født sammesteds
1849, 2602, 0503, Niels Hansen, 4, søn af boelsmand Hans Madsen, i Salby. Født sammesteds
1849, 0605, 1105, Peder Jensen, 19, i Midskov. Født sammesteds. Søn af huusmand Jens Pedersen
1849, 0706, 1406, Ole Jensen, huusmand, 74, i Midskov. Født i Martofte
1850, 1402, 2002, Ole Poulsen, huusmand, enkemand og aftægtsmand, 49, i Midskov. Født i Maale Viby Sogn
1850, 2903, 0704, Udøbt dreng, faa minutter, søn af huusmand Lars Larsen, i Mesinge
1850, 0604, 1204, Niels Jensen, ungkarl, 52, bestyrede gaarden for moderen Jens Andersens enke, i Thaarup
1850, 1604, 2304, Anders Pedersen, ungkarl, 32, i Midskov. Søn af huusmand og aftægtsmand Peder Andersen
1850, 2204, 2904, Lars Nielsen, aftægtsgaardmand, 82, i Thaarup. Født i Høiby
1850, 0106, 0706, Rasmus Olsen, aftægtsgaardmand, 80, i Mesinge. Født sammesteds
1850, 1207, 1907, Niels Knudsen, ugift, 26, i Midskov. Født sammesteds. Søn af boelsmand Knud Gydesen
1850, 2207, 2707, Marcus Eiler Bendixen, gaardmand, 27, i Midskov. Født i Roesilde Vindinge Sogn
1850, 0708, 1408, Mads Nielsen, gaardmand, 76, i Midskov. Født i Salby
1850, 1009, 1509, Hans Pedersen, aftægtshuusmand, 77, i Mesinge. Født i Thaarup Næraa Sogn
1850, 1209, 2009, Jens Hansen, ungkarl og gaardfæster, 45, i Salby. Født sammesteds
1850, 1909, 2609, Anders Hansen, aftægtsgaardmand, 75, i Midskov. Født sammesteds
1850, 2309, 3009, Lars Madsen, aftægtshuusmand, 81, i Midskov. Født i Maale
1850, 3009, 0710, Hans Jensen, gaardmand, 68, af Salby. Født sammesteds
1850, 0711, 1311, Hans Nielsen, huusmand og hjulmand, 64, i Mesinge. Født i Salby
1850, 1111, 1711, Niels Christiansen, 10 uger, søn af tjenestekarl Christian Pedersen, i Mesinge
1851, 2704, 0505, Peder Nielsen, huusmand og tømmermand, 77, i Midskov. Født i Drigstrup
1851, 0906, 1606, Mads Bendt, huusmand og skrædder, 53, i Salby. Født i Kjerteminde
1851, 1006, 1606, Rasmus Larsen, huusmand og fisker, 60, i Midskov. Født sammesteds
1851, 1806, 2206, Rasmus Andersen (tvilling), 6 dage, søn af gaardmand Anders Andersen, i Midskov
1851, 1906, 2206, Poul Andersen (tvilling), 7 dage, søn af gaardmand Anders Andersen, i Midskov
1851, 1808, 2408, Hans Jørgensen, 5, søn af huusmand og bødker Jørgen Eriksen, i Mesinge
1851, 1310, 1910, Lars Christiansen, 3½, søn af huusmand Christian Andersen, i Midskov
1851, 1910, 2510, Peder Poulsen, aftægtsgaardmand, 81, i Mesinge. Født i Salby
1851, 2010, 2610, Anders Frederik Hansen, 5, søn af huusmand Hans Bendt, i Salby
1851, 2110, 2610, Frands Jørgensen, 8½, søn af huusmand Jørgen Jensen, i Salby
1851, 1811, 2311, Hans Madsen, 6 og 9 maaneder, stedsøn af arbeidsmand Christian Pedersen, i Mesinge
1851, 1112, 1912, Dødfødt dreng, søn af huusmand og skrædder Rasmus Hansen, i Mesinge
1852, 2409, 0210, Lars Jensen, aftægtsgaardmand, 75½, i Mesinge. Født sammesteds
1852, 2609, 3009, Mads Larsen, huusmand, 77, i Midskov. Født sammesteds
1852, 1011, 1811, Anders Pedersen, boelsmand, 66, i Midskov. Født i Svindinge Sogn
1852, 1111, 1711, Hans Larsen, 9 maaneder, søn af huusmand Lars Larsen, i Mesinge
1852, 1911, 2611, Jens Hansen, 3 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Salby
1852, 2111, 2611, Peder Christiansen, 4 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Christian Pedersen, i Mesinge. Født i Dalby
1852, 1212, 1912, Frederik Madsen, 1 dag, søn af Maren Kirstine Frederiksen, i Salby
1853, 0303, 0903, Hans Albert Larsen, huusmand, 74, i Thaarup. Født i Ullerslev
1853, 0603, 1003, Rasmus Hansen, ugift og røgter, 65, hos gaardmand Anders Poulsens enke, i Midskov. Fra Kjerteminde
1853, 2303, 3103, Jørgen Eriksen, huusmand og bødker, 53½, i Mesinge. Født i Kjerteminde
1853, 0604, 1404, Rasmus Simonsen, ungkarl, 32 og 9 maaneder, i Mesinge. Søn af gaardmand Simon Rasmussen
1853, 0904, 1604, Frederik Frederiksen, ungkarl, 24 og 3 maaneder, i Salby. Søn af huusmand og skrædder Frederik Frederiksen
1853, 1404, 2004, Knud Gydesen, boelsmand, 74, i Midskov. Født i Hjærslev, Otterup Sogn
1853, 1506, 1906, Anders Hansen, 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen, i Midskov
1853, 0307, 0807, Poul Andersen, aftægtsmand, 86 og 8 maaneder, hos boelsmand Hans Poulsen, i Midskov. Født sammesteds
1853, 0407, 1007, Niels Christian Frederik Hansen, 1½, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Mesinge
1853, 0407, 1007, Hans Schleppegrell Christiansen, 1 og 9 maaneder, søn af indsidder Christian Pedersen, i Mesinge
1853, 3008, 0509, Anders Mortensen, 11, søn af gaardmand Morten Andersen, i Midskov
1853, 0609, 1109, Rasmus Larsen, under fattigforsørgelse, 83, havde ophold i Mesinge Hospital
1853, 0410, 0910, Dødfødt dreng, søn af Dorthea Christiansen, i Mesinge. Hos huusmand Johan Mühlenfort
1853, 3010, 0611, Niels Jensen, 2, søn af huusmand og væver Jens Nielsen, i Mesinge
1854, 1308, 1808, Martin Kragh, enkemand og sadelmager, 70, i Mesinge. Født i Odense
1854, 1608, 2208, Søren Andersen, aftægtsmand og smed, 66, i Midskov. Født sammesteds
1854, 1010, 1510, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Nielsen, i Midskov
1854, 1310, 2210, Dødfødt dreng, søn af indsidder Mads Larsen, i Midskov
1854, 0811, 1211, Dødfødt dreng, søn af huusmand Erik Madsen, af Salby
1854, 1612, 2212, Marqvar Jacobsen, 25, i Mesinge. Født sammesteds. Huusmand og skrædder Jacob Rasmussen
1854, 2712, 03011855, Lars Larsen, 7 uger, søn af indsidder Lars Danielsen, i Mesinge
1854, 2812, 03011855, Niels Andersen, huusmand, 60, i Midskov. Født i Nordskov
1855, 0304, 0904, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Hansen, i Mesinge
1855, 2504, 0305, Rasmus Lehn, elev, 20½, af Polytech skole i Kjøbenhavn. Søn af sognepræst Rasmus Lehn, i Mesinge
1855, 2706, 0207, Lars Hansen, huusmand, 52, i Salby. Født i Gudbjerg
1855, 0207, 0707, Lars Olsen, gaardmand, 68, i Midskov. Født sammesteds
1855, 0707, 1107, Christen Jensen, gaardmand, 54, i Mesinge. Født i Viby
1855, 1507, 2107, Jens Andersen, smed og aftægtsmand, 90, hos smed Jacob Jensen, i Thaarup. Født i Martofte
1855, 1009, 1509, Mads Jensen, 7 uger, søn af gaardmand Jens Madsen, i Salby
1855, 2209, 2809, Niels Nielsen, 29, i Mesinge. Født i Ullerslev. Søn af gaardmand Niels Hansen
1856, 0201, 0801, Peder Poulsen, 5, søn af huusmand Poul Pedersen, i Mesinge. Født sammesteds
1856, 2302, 0103, Hans Mortensen, enkemand, 72, opholdt sig hos sønnen gaardmand Morten Hansen, i Thaarup. Født i Marslev
1856, 2602, 0503, Jens Hansen, 4 uger, søn af huusmand Hans Jensen, i Thaarup
1856, 1403, 2103, Hans Wilhelm Nielsen, 6 uger, søn af huusmand Niels Madsen, i Mesinge. Født sammesteds
1856, 2303, 3003, Martin Christian Mortensen, 11 uger, søn af gaardmand Morten Hansen, i Thaarup. Født dér
1856, 0107, 1307, Rasmus Simon Pedersen, 3 uger, søn af gaardmand Peder Eliassen, i Mesinge
1856, 0309, 0809, Hans Pedersen, 26, af Salby. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Peder Olsen
1856, 2309, 2909, Johan Jacob Frederiksen, huusmand og væver, 37, i Salby. Født i Dalby
1856, 1010, 1510, Poul Rasmussen Kragh, aftægtsgaardmand, 75½, i Mesinge. Født i Salby
1857, 2002, 2802, Christoffer Nielsen, aftægtsgaardmand, 73 og 3 maaneder, af Salby. Født sammesteds
1857, 2503, 2903, Hans Jacobsen, enkemand og huusmand, 73, i Mesinge. Født i Stupperup
1857, 1806, 2106, Hans Hansen, 2, pleiebarn hos huusmand Hans Larsen, af Mesinge
1857, 1008, 1608, Jens Jensen, søn af indsidder Jens Anthoniussen, i Midskov
1857, 1708, 2208, Peder Andersen, aftægtsmand, 82, hos huusmand Rasmus Pedersen, i Midskov. Født i Dalby
1857, 1311, 2011, Rasmus Lauritz Mortensen, 4, søn af gaardmand Morten Hansen, i Thaarup. Født i Holev Marslev Sogn
1858, 2002, 2702, Peder Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 80½, hos boelsmand Hans Madsen, i Salby. Født sammesteds
1858, 0703, 1303, Morten Poulsen, 4½, søn af gaardmand Poul Mortensen, i Salby. Født sammesteds
1858, 1403, 2103, Niels Peder Olsen, ½, søn af Christiane Nielsen, i Mesinge. CN datter af gaardmand Niels Hansen
1858, 0406, 1006, Niels Pedersen, gaardmand, 54½, i Mesinge. Født sammesteds
1859, 1802, 2302, Jens Andersen, 5 uger, søn af huusmand og væver Anders Jensen, i Midskov
1859, 0303, 1003, Lars Hansen, 4½, søn af huusmand Hans Jørgensen, i Thaarup. Født sammesteds
1859, 0803, 1603, Anders Poulsen, huusmand og væver, 55, i Midskov. Født sammesteds
1859, 1303, 2103, Søren Hansen, gaardfæster, 27½, i Salby. Født sammesteds
1859, 0304, 0804, Hans Hansen, 7 dage, søn af huusmand Rasmus Hansen, af Midskov
1859, 2804, 0505, Lars Peder Frederiksen, huusmand, 33, i Salby. Født sammesteds
1859, 2005, 2605, Johannes Ludvig Larsen, 8, søn af huusmand og skrædder Lars Hansen, i Salby. Født i Thaarup
1859, 2805, 0206, Jens Nielsen, huusmand og almisselem, 84, i Midskov. Født i Ørsted Sogn, Randers Amt
1859, 1906, 2506, Rasmus Knudsen, huusmand, 61, af Salby. Født i Mullerup, Flødstrup Sogn
1859, 2108, 2808, Anders Andersen, søn af gaardmand Anders Andersen, i Midskov By
1859, 0309, 0709, Hans Peder Larsen, 6 og 9 maaneder, pleiebarn hos gaardmand Christen Jensens enke, i Mesinge. Født sammesteds
1859, 2309, 2809, Dødfødt dreng, søn af lods Damkjær Rasmussen, i Midskov
1859, 0510, 1210, Jens Hansen, ungkarl, 21, i Salby. Født sammesteds. Søn af huusmand Hans Jørgensen
1859, 1910, 2710, Niels Jørgensen, aftægtsgaardmand, 92, i Thaarup. Født sammesteds
1859, 2610, 211, Poul Andersen, 2½, søn af gaardmand Anders Andersen, i Midskov By. Født sammesteds
1860, 0202, 0702, Mads Nielsen, enkemand og kludesamler, boende hos kammager Schmidt i Lille St. Knuds Kirkestræde, i Odense
1860, 1604, 2104, Anders Andersen, 3, søn af boelsmand Poul Andersen, i Midskov
1860, 2204, 3004, Peder Andersen, huusmand og tømmermand, 74, i Midskov. Født sammesteds
1860, 2604, 0505, Simon Rasmussen, aftægtsgaardmand, 74, i Mesinge. Født i Dalby
1860, 1905, 2505, Rasmus Andreassen, 7, søn af huusmand og murer Andreas Nielsen, i Salby. Født i Viby
1860, 0306, 0906, Rasmus Nielsen, aftægtsboelsmand, 83, i Salby. Født i Lumby Sogn
1860, 0709, 1309, Thomas Andersen, gaardmand, 53, i Midskov. Født sammesteds
1861, 0701, 1301, Niels Lauritz Nielsen, 9 uger, søn af Maren Kirstine Larsen, af Midskov. Født sammesteds
1861, 0801, 1601, Christen Christensen, huusmand, 45, i Mesinge. Født i Store Rise paa Ærø
1861, 2302, 0203, Hans Hansen, 16, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Salby. Født sammesteds
1861, 2802, 0603, Jørgen Nielsen, huusmand, 52, i Midskov. Født sammesteds
1861, 0104, 0804, Poul Poulsen Kragh, gaardmand, 44, i Mesinge. Født sammesteds
1861, 0104, 0904, Gotfred Nielsen, gaardmand, 44, i Salby. Født i Simmerbølle paa Langeland
1861, 1305, 1805, Niels Nielsen, huusmand, 32, i Midskov. Født i Drigstrup
1861, 2605, 0206, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Poul Andersen, i Midskov
1861, 2706, 0107, Jens Rasmussen, boelsmand, 39, i Salby. Født sammesteds
1862, 3003, 0504, Søren Poulsen, enkemand og aftægtsboelsmand, 74, i Mesinge. Født i Midskov
1862, 2405, 3005, Hans Christian Mortensen, aftægtshuusmand, 70, i Salby. Født i Holev, Marslev Sogn
1862, 0606, 1306, Niels Peder Nielsen, 10, søn af Ane Marie Nielsdatter. Født Thaarup. AMN steddatter af gaardmand T. Nielsen
1862, 1910, 2510, Lars Hansen, huusmand og skrædder, 41½, i Salby. Født i Thaarup
1862, 2411, 0212, Johan Monrad, pensioneret klokker, 83, af Kjerteminde. Boende i Salby. Født i Kjøbenhavn
1863, 1501, 2301, Hans Hansen, ungkarl, 21, i Salby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Frandsens enke
1863, 1901, 2201, Lars Larsen, huusmand og tjente som røgter i Mesinge Præstegaard, 65, i Dalby. Født i Thaarup
1863, 2301, 3001, Anders Andersen, gaardmand, 64, i Midskov. Født sammesteds
1863, 2405, 2905, Niels Christian Jacobsen, 5, søn af huusmand Jacob Christiansen, i Salby. Født sammesteds
1863, 0607, 1007, Erik Christensen, 14½, søn af afdøde huusmand Christen Christensen, i Mesinge. Født sammesteds
1863, 1607, 1907, Laurits Nielsen, 4 uger, søn af huusmand Peder Christian Nielsen, i Midskov
1863, 1608, 1908, Poul Andersen, ugift og væverkarl, 31, i Midskov. Født sammesteds. Søn af afdøde huusmand Anders Poulsen
1863, 0910, 1..10, Jens Peder Andersen, 16 uger, søn af huusmand og tømmermand Anders Poulsen, i Mesinge
1863, 0511, 1311, Hans Larsen, huusmand, 69, i Mesinge. Født i Martofte By, Stupperup Sogn
1863, 1212, 2012, Anders Christensen, 2 dage, søn af gaardmand Hans Christensen, af Midskov
1864, 0102, 0602, Lars Jørgensen, huusmand, 34, i Salby. Født sammesteds
1864, 0802, 1402, Rasmus Ludvig Larsen, 4, søn af huusmand Peder Larsen, i Thaarup. Født sammesteds
1864, 1303, 2103, Hans Peder Rasmussen, 7½, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Salby. Født sammesteds
1864, 2303, 3003, Hans Frederik Sørensen, 4, søn af huusmand og tømmermand Søren Hansen, i Salby. Født sammesteds
1864, 2703, 0404, Hans Christiansen, 25½, i Thaarup. Født sammesteds. Pleiesøn af gaardmand A. B. Christensen, i Thaarup
1864, 2404, 0205, Niels Hansen, 25, i Midskov. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Hansen
1864, 0506, 1106, Hans Hansen, gaardmand, 49, i Salby. Født sammesteds
1864, 1806, 2206, Rasmus Pedersen, 44, af Salby. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Peder Olsen
1864, 2306, 2606, Anders Nielsen, 7, søn af huusmand Niels Andersen, i Salby. Født sammesteds
1864, 0507, 1007, Mads Peder Hansen, 3 uger, søn af boelsmand Hans Madsen, i Salby
1864, 2211, 2711, Fritz Mathias Nielsen, 7, søn af indsidder Niels Rasmussen, i Mesinge. Født sammesteds
1865, 0101, 0501, Niels Peder Olsen (trilling), søn af huusmand Peder Olsen, i Mesinge
1865, 0101, 0501, 2 dødfødte drenge (trillinger), søn af huusmand Peder Olsen, i Mesinge
1865, 3101, 0502, Udøbt dreng, 4 dage, søn af huusmand og tømmermand Henrik Larsen, af Salby
1865, 0903, 1503, Søren Christiansen, 8½, søn af huusmand Jens Christiansen, i Midskov. Født sammesteds
1865, 1303, 2003, Anders Hansen, tjenestekarl, 20, i Midskov. Født sammesteds. Søn af boelsmand Hans Poulsen
1865, 1404, 2104, Anders Andersen, 2 og 9 maaneder, søn af udflyttet gaardmand Anders Andersen, af Midskov. Født sammesteds
1865, 2204, 2804, Hans Edvardsen, ugift, 61, hos broderen gaardmand Christoffer Edvardsen, i Salby. Født sammesteds
1865, 2904, 0805, Peter Brøchner Müller, enkemand og gaardbruger, 61, i Mesinge. Født i Grenaa
1865, 0305, 0905, Hans Peder Nielsen, 1, søn af boelsmand Hans Nielsen, i Midskov. Født sammesteds
1865, 2405, 2905, Rasmus Andersen, 6, søn af huusmand Anders Larsen, af Salby. Født sammesteds
1865, 2705, 0206, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Jørgen Pedersen, i Midskov
1865, 2805, 0106, Niels Hansen, 13, søn af huusmand og væver Hans Pedersen, i Mesinge. Født sammesteds
1865, 1706, 2206, Jens Pedersen, huusmand, 64, i Midskov. Født i Mesinge
1865, 2110, 2710, Peder Rasmussen, huusmand og enkemand, 67, i Mesinge. Født i Drigstrup
1865, 2912, 04011866, Anders Jensen, boelsmand og enkemand, 80, i Salby. Født i Thaarup
1866, 1301, 1901, Søren Andersen, tjenestekarl, 24, i Midskov. Født sammesteds. Søn af afdøde huusmand Anders Poulsen
1866, 2001, 2601, Hans Berthelsen, aftægtsgaardmand, 83, i Salby. Født sammesteds
1866, 0303, 1003, Niels Christiansen, huusmand, 62, i Midskov. Født i Hasmark Norup Sogn
1866, 2605, 0106, Anders Hansen, udflyttet gaardmand, 73, af Salby. Født i Langæble, Frørup Sogn
1866, 0807, 1307, Christian Nielsen, enkemand og huusmand, 77, i Salby. Født sammesteds
1866, 1409, 1709, Laurits Nielsen, 1 uge, søn af huusmand Niels Larsen, i Salby. Født sammesteds
1866, 2210, 2610, Knud Poulsen, 4½, søn af gaardmand Poul Mortensen, i Salby. Født sammesteds
1866, 0711, 1311, Jens Hansen, 7, søn af huusmand Hans Jensen, i Thaarup. Født sammesteds
1866, 2511, 0212, Jens Christian Christiansen, 2, søn af huusmand Rasmus Christiansen, i Mesinge. Født sammesteds
1866, 3011, 0712, Jacob Andersen, huusmand, 62 og 9 maaneder, i Mesinge. Født i Midskov
1866, 2312, 3112, Hans Christian Olsen, huusmand, 34 og 9 maaneder, i Salby. Født i Eskildstrup, Skovby Sogn
1867, 0301, 1001, Anders Nielsen, huusmand, 38, i Midskov. Født i Skjellerup
1867, 0702, 1502, Rasmus Hansen, 20, i Salby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Nielsen
1867, 0802, 1602, Poul Andersen, huusmand, 66, i Midskov. Født sammesteds
1867, 2502, 0503, Anders Nielsen, aftægtsgaardmand, 80, i Salby. Født sammesteds
1867, 1505, 2305, Poul Poulsen, gaardmand, 57½, i Salby. Født sammesteds
1867, 2906, 0507, Jens Peder Andersen, 13½, søn af gaardmand Anders Pedersen, i Thaarup. Født sammesteds
1867, 2210, 2710, Laurits Nielsen,16 dage, søn af huusmand og fisker Andreas Nielsen, i Midskov. Født sammesteds
1867, 1412, 2012, Niels Olsen, huusmand, 82, i Salby. Født i Hersnap, Dalby Sogn
1867, 2812, 03011868, Niels Jacobsen, huusmand, 57, i Thaarup. Født i Kjertinge, Kjølstrup Sogn
1868, 1401, 1901, Dødfødt dreng (tvilling), søn af huusmand Peder Olsen, i Mesinge
1868, 0502, 0902, Niels Olsen (tvilling), 3 uger, søn af huusmand Peder Olsen, i Mesinge. Født sammesteds
1868, 0904, 1504, Peder Hansen, huusmand og væver, 59½, i Mesinge. Født sammesteds
1868, 2408, 2808, Johan Pedersen, 9½, søn af murer Peder Hansen, i Mesinge. Født i Dalby
1868, 1510, 1810, Ludvig Eriksen, 1 dag, søn af slagter Jens Rasmus Eriksen, i Mesinge. Født sammesteds
1868, 1610, 2010, Hans Hansen, 3 og 9 maaneder, søn af Ane Hansen. Hos Jørg. Nielsens enke, i Midskov. Født Midskov
1868, 0612, 1212, Hans Frederik Bendt, huusmand, 73 og 9 maaneder, i Salby. Født i Kjerteminde
1868, 0912, 1412, Knud Christiansen, fattiglem, 69, i Mesinge
1868, 1112, 1812, Rasmus Jensen, aftægtsmand, 85, i Salby
1868, 1912, 2412, Rasmus Jensen, gaardmand, 61½, i Mesinge. Født i Midskov
1869, 2501, 3001, Jens Peder Nielsen, 3 og 9 maaneder, søn af indsidder Niels Larsen, i Salby. Født sammesteds
1869, 2601, 0102, Mads Larsen, huusleier, 63, i Midskov. Født i Maale, Viby Sogn
1869, 1205, 1905, Jacob Rasmussen, huusmand, 75½, i Mesinge. Født sammesteds
1869, 0106, 0706, Hans Jensen, huusmand, 45½, i Thaarup. Født sammesteds
1869, 2306, 2706, Rasmus Johannes Andersen, 16 uger, søn af huusmand Søren Andersen, i Salby. Født sammesteds
1869, 1809, 2409, Hans Jacobsen, 23½, i Mesinge. Født dersteds. Søn af afdøde huusmand Jacob Rasmussen
1869, 1710, 2210, Hans Larsen, 14½, søn af huusmand Lars Jacobsen, i Mesinge. Født sammesteds
1869, 2810, 0311, Lauritz Nielsen, 3 og 3 maaneder, søn af huusmand Hans Nielsen, i Salby. Født sammesteds
1869, 0611, 1011, Søren Sørensen, 35, i Thaarup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Søren Jensen
1869, 0512, 1312, Anders Jensen, 8, søn af huusmand Jens Rasmussen, i Midskov. Født sammesteds
1869, 2412, 02011870, Peder Frederik Larsen, 9 maaneder, søn af Helene Pedersen. Født i Smaaland Vexiø
1870, 0403, 0603, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Rasmussen, i Mesinge
1870, 0804, 1304, Hans Christian Hansen, 3½, søn af huusmand Hans Hansen, i Salby. Født i Viby
1870, 1805, 2505, Anders Christian Christensen, 8, søn af gaardmand Jens Christensen, i Mesinge. Født sammesteds
1870, 0506, 1006, Poul Christian Edvard Christoffersen, 3 maaneder, søn af gaardmand Anders Edvard Christoffersen, i Salby. Født sammesteds
1870, 0707, 1307, Jens Larsen, 18½, stedsøn af huusmand Hans Andersen, i Salby. Født sammesteds
1870, 2307, 2707, Anders Pedersen, gaardmand, 52½, i Salby. Født sammesteds
1870, 3107, 0708, Poul Marius Andersen, ½, søn af boelsmand Poul Andersen, i Midskov. Født sammesteds
1870, 0808, 1208, Lars Andersen, fattiglem, 57, i Mesinge Hospital. Født i Stubberup Sogn
1870, 1609, 2109, Anders Frederik Christensen, 2, søn af indsidder Lars Christensen, i Midskov. Født sammesteds
1870, 2712, 02011871, Lars Christian Hansen, 1, søn af væver Hans Hansen, i Salby. Født sammesteds
1871, 0205, 0905, Niels Theodor Carstensen, 2, søn af muurmester Henrik Carstensen, af Mesinge. Født sammesteds
1871, 1207, 1707, Lauritz Rasmussen, 13, søn af huusmand og fisker Christian Rasmussen
1871, 1808, 2408, Hans Christian Hansen, 9 maaneder, søn af gaardmand Anders Hansen, i Salby. Født sammesteds
1872, 1102, 1802, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Salby
1872, 2903, 0504, Peder Christian Lauritz Nielsen, 2, søn af fisker Peder Christian Nielsen, i Midskov. Født sammesteds
1872, 0504, 1204, Lauritz Christiansen, 9 maaneder, søn af ugift fruentimmer Maren Kirst. Larsen, i Mesinge. Født sammesteds
1872, 2507, 2807, Dødfødt dreng, søn af fisker Hans Hansen, i Midskov
1872, 1012, 1512, Christian Nielsen, ½, søn af boelsmand Hans Nielsen, i Midskov. Født sammesteds
1873, 2603, 3003, Anders Peder Nielsen, ½, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Mesinge. Født sammesteds
1873, 2004, 2604, Jens Larsen, skolelærer og kirkesanger, 78, i Mesinge. Født i Brændekilde
1873, 0906, 1406, Christian Nielsen, huusmand, 63, i Mesinge. Født sammesteds
1873, 3107, 0608, Knud Nielsen, sognefoged, 73½, i Mesinge. Født sammesteds
1873, 1612, 2312, Peder Hansen, aftægtsgaardmand, 76, i Midskov. Født i Mesinge
1874, 0402, 1202, Søren Nielsen, aftægtsboelsmand og enkemand, 74 og 9 maaneder, i Midskov. Født i Martofte
1874, 1503, 2103, Johan Mühlenfort, almisselem og enkemand, 82, Mesinge
1874, 3103, 0704, Niels Christian Frederik Hansen, 15, søn af husmand Hans Rasmussen, i Mesinge
1874, 2204, 2904, Konrad Kristoffer Kryger, aftægtsmand og forhenværende forvalter, 92, Midskov. Født i Husum
1874, 2205, 2605, Niels Hansen, hjulmand, 53, i Mesinge
1874, 2506, 0307, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Christensen, i Mesinge
1874, 1708, 2008, Peder Edvardsen, gaardmand, 34, i Salby
1874, 1509, 2209, Lars Madsen, gaardejer, 61, i Mesinge. Født i Tvinde, Rynkeby Sogn
1874, 0410, 1110, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Jens Jensen. Født i Thaarup
1874, 1810, 2310, Jens Nielsen, aftægtshusmand og væver, 75, i Mesinge
1874, 2710, 0211, Mads Larsen, husmand, 65, paa Thaarup Mark
1874, 2912, 03011875, Dødfødt dreng, søn af lærer Petersen, i Mesinge
1875, 1201, 2001, Ole Olsen, aftægtshusmand, 77, i Midskov. Født i Drigstrup
1875, 2203, 3003, Christian Skriver Andersen, aftægtsmand, 71, i Midskov. Født sammesteds
1875, 2303, 3103, Anders Hansen, forhenværende gaardejer, 74 og 9 maaneder, i Vester Kjærby. Nu opholdende sig i Midskov
1875, 0804, 1604, Niels Edvardsen, aftægtsgaardmand, 87 og 9 maaneder, i Salby
1875, 1804, 2404, Rasmus Jensen, husmand og murer, 72, i Mesinge
1875, 2706, 0207, Lars Peder Nielsen, 14, søn af tjenestepige Marie Elisabeth Rasmussen, i Midskov
1875, 2607, 3007, Niels Sørensen, gaardmand, 43, i Midskov
1875, 1809, 2209, Poul Nielsen, skrædder og almisselem, 73 og 9 maaneder, i Salby. Født i Maale, Viby Sogn
1875, 2809, 0410, Jørgen Olsen, husmand, 71, i Salby. Født i Dalby
1875, 0410, 1110, Rasmus Thomsen, gaardejer, 65, i Thaarup. Født i Revninge
1875, 0610, 1210, Rasmus Peder Nielsen, skrædder og husmand, 33, i Salby. Født paa Maale Mark, Viby Sogn
1875, 1911, 2711, Niels Olsen, aftægtshusmand, 89, i Midskov
1875, 2211, 2711, Poul Hansen, 38. Søn af gaardmand Hans Nielsen i Salby
1875, 2012, 2412, Jens Christensen, gaardejer, 50, i Mesinge
1876, 2601, 0102, Niels Carstensen, murer og aftægtsmand, 63, i Mesinge. Født i Kjerteminde
1876, 0302, 1002, Niels Nielsen, 9, søn af husmand Frederik Nielsen, i Midskov
1876, 2805, 0206, Rasmus Andersen, forhenværende gaardfæster, 64, i Salby. Boende i Fruering Sogn i byen Skaarup, Jylland
1876, 0109, 0809, Rasmus Hansen, gaardejer, 69, i Salby
1876, 1610, 2310, Thomas Nielsen, enkemand og gaardfæster, 73, i Thaarup
1877, 3101, 0402, Jens Andreas Nielsen, 14 dage, søn af husmand Hans Nielsen, i Midskov
1877, 1402, 2002, Henrik Larsen, husmand, tømrer og gift, 64, i Salby
1877, 1304, 1804, Niels Hansen, aftægtsgaardmand, 86, i Mesinge
1877, 1305, 1805, Anders Jørgensen, 3, søn af arbejdsmand Jørgen Jørgensen, i Midskov
1877, 2305, 2905, Hans Peder Hansen, 9, søn af arbejdsmand Anders Hansen, i Mesinge
1877, 1306, 1806, Niels Peder Jensen, 16, søn af husmand Jens Jørgensen, i Midskov
1877, 2906, 0407, Anders Rasmussen, 3, søn af murer Hans Rasmussen, i Salby
1877, 1509, 2209, Peder Langaa, uhrmager, 44, af Odense
1877, 0611, 1411, Anders Rasmussen, husmand og smed, 66, i Mesinge
1878, 2701, 0202, Jens Larsen, aftægtsgaardmand, 74, i Thaarup
1878, 0802, 1502, Lars Larsen, ugift, 75, opholdt sig hos gaardmand Niels Christoffersen, i Salby
1878, 0903, 1503, Laurits Nielsen, 4, søn af husmand Frederik Nielsen, i Midskov
1878, 1703, 2303, Anders Peder Nielsen, 6, søn af husmand Frederik Nielsen, i Midskov
1878, 2003, 2303, Niels Frederik Nielsen, 2, søn af husmand Frederik Nielsen, i Midskov
1878, 2303, 0104, Mads Andersen, forhenværende møller og enkemand, 68, i Mesinge
1878, 2704, 3004, Lars Jacobsen, husmand, 73, i Mesinge
1878, 2804, 0405, Rasmus Andersen, 9 maaneder, søn af gaardbestyrer Vilhelm Andersen, i Salby
1878, 0206, 0606, Jens Nielsen, gaardejer, 64, i Thaarup
1878, 1107, 1807, Christoffer Edvardsen, aftægtsgaardmand, 83, i Salby
1878, 1408, 1908, Lars Pedersen, husmand og gift, 57, i Salby
1878, 2010, 2810, Søren Jensen, aftægtsgaardmand og gift, 73, i Thaarup
1878, 2410, 2910, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Otto Knudsen, i Mesinge
1878, 2710, 0411, Peder Frandsen, husmand og gift, 65, i Midskov
1878, 0311, 0911, Jens Andersen, arbejdsmand og gift, 27, i Midskov. Født i Martofte
1878, 0412, 0912, Hans Peder Johan Svendsen, ungkarl, 20, tjener gaardmand Søren Jørgensen, i Thaarup
1879, 1901, 2601, Hans Christian Hansen, 1, søn af husmand Hans Hansen, i Salby
1879, 1002, 1702, Lars Eliasen, gaardejer og gift, 52, i Mesinge
1879, 1702, 2202, Jesper Andersen, husmand og enkemand, 86, i Thaarup
1879, 2903, 0304, Rasmus Christian Hansen, røgter og gift, 56, hos gaardmand Rasmus Sørensen, i Thaarup. Bosiddende i Dræby
1879, 2504, 3004, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Hans Hansen, i Thaarup
1879, 1805, 2405, Lars Hansen, husmand og gift, 65, i Mesinge
1879, 1108, 1608, Jens Andersen, gaardejer og gift, 75, i Midskov
1879, 0711, 1411, Lars Pedersen, aftægtsmand og gift, 76, i Mesinge
1879, 1111, 1711, Jens Peder Hansen, arbejdsmand, 35, i Midskov
1847, 1302, 1802, Anne Margrethe Hansdatter, 45, i Salby. Født i Munkebo. Huusmand Lars Hansen
1847, 1203, 1703, Karen Kirstine Jensen, 1, datter af Kirsten Nielsdatter. Hos huusmand Chr. Nielsen, i Salby. Født Salby
1847, 3004, 0705, Maren Andersdatter, enke og aftægtskone, 83, havde ophold hos gaardmand Peder Hansen, i Midskov. Født Midskov. Gaardmand Hans Pedersen, i Mesinge
1847, 1906, 2406, Karen Hansdatter, 56, i Mesinge. Født i Sanderum. Huusmand Rasmus Sørensen
1847, 2206, 2606, Elisabeth Nielsdatter, enke, 60, i Mesinge. Født i Midskov. Gaardmand Hans Pedersen
1847, 1410, 2010, Karen Hansdatter, enke, 83, i Mesinge. Huusmand Hans Nielsen
1847, 2310, 2910, Anne Pedersdatter, 33, tilhuse hos huusmand Lars Jacobsen, i Mesinge. Født i Salby
1847, 1811, 2111, Karen Hansen, ½, datter af pige Johanne Nielsdatter, i Mesinge
1847, 2112, 2912, Johanne Hansdatter, 36, i Thaarup. Født i Kjærby. Gaardmand Søren Jørgensen
1847, 2712, 02011848, Anne Larsdatter, enke og almisselem, 88, af Midskov. Født i Langaa. Huusmand Hans Hansen
1848, 1802, 2402, Erngine Hansine Poulsen, ½, datter af huusmand Poul Pedersen, i Mesinge
1848, 0403, 1003, Anne Charlotte Frederikke Sørensdatter, enke og aftægtskone, 70, i Mesinge. Født i Skalkendrup. Huusmand Lars Christensen
1848, 0503, 1203, Johanne Jacobine Larsen, 1, datter af huusmand Lars Jacobsen, i Mesinge. Født sammesteds
1848, 1204, 1904, Anne Hansdatter, 24, hos broderen gaardmand Hans Hansen, i Salby. Født sammesteds. Datter af afdøde gaardmand Hans Christoffersen og afdøde Kirsten Hansdatter, i Salby
1848, 1704, 2604, Karen Gyde, enke og almisselem, 85, i Mesinge Hospital. Tjenestekarl Niels Larsen, paa Schelenborg
1848, 3004, 0705, Karen Frederiksdatter, ugift, almisselem, 56, hos Frederik Frederiksens enke, boede i Salby
1848, 0608, 1708, Dødfødt pige, datter af pige Amalie Andersen, i Mesinge
1848, 1208, 1708, Amalie Kirstine Andersen, ugift, 25, opholdende sig i Mesinge Hospital. Født i Mesinge
1848, 2311, 3011, Juliane Marie Olsdatter, ugift sypige, 25, tilhuse hos gaardmand Hans Frandsens enke, i Salby. Født i Stubberup
1848, 2411, 0112, Johanne Frederikke Jacobsdatter, 67, i Mesinge. Huusmand og hjulmand Hans Nielsen
1848, 3112, 08011849, Mette Nielsdatter, 67, i Midskov. Født sammesteds. Boelsmand Anders Andersen
1849, 3101, 0702, Johanne Christoffersdatter, ugift, 28, af Salby. Udflyttet gaardmand Christoffer Nielsen
1849, 2602, 0303, Dorthea Hansen, 16, datter af afdøde gaardmand Hans Frandsen, i Salby. Født sammesteds
1849, 1705, 2005, Mette Marie Andersen, 3 maaneder, datter af huusmand og væver Anders Jensen, i Midskov
1849, 2905, 0206, Anne Kirstine Andersdatter, aftægtskone og enke, 70, hos boelsmand Hans Hansen, i Midskov. Født i Snave. Boelsmand Niels Andersen
1849, 0907, 1507, Gjertrud Andersen, 13, datter af huusmand Anders Poulsen, i Midskov. Født sammesteds
1849, 1207, 1807, Karen Christensdatter, 58, i Midskov. Født sammesteds. Huusmand Niels Olsen
1849, 0908, 1308, Anne Nielsdatter, enke og aftægtskone, 83, hos sønnen huusmand Niels Olsen, i Midskov. Født sammesteds. Huusmand Ole Jensen
1849, 2410, 3110, Mads Madsdatter, 48, i Midskov. Huusmand Ole Poulsen
1849, 3011, 1012, Karen Nielsen, 1 dag, datter af Kirsten Nielsdatter, i Midskov. KN datter af huusmand Niels Olsen
1849, 0412, 1012, Karen Nielsdatter, ugift, 25, i Midskov. Huusmand Niels Olsen
1850, 1701, 2401, Maren Marqvarsdatter, sypige, 27, paa Brolykke Mark. Datter af afdøde huusmand Marqvar Frandsen
1850, 2401, 3001, Maren Christensdatter, enke, 72, af Dalby. Huusmand Lars Andersen
1850, 2903, 0704, Dødfødt pige, datter af huusmand Lars Larsen, i Mesinge
1850, 1304, 1904, Anne Katrine Rasmusdatter, ugift, 23, af Midskov. Datter af huusmand Rasmus Larsen
1850, 1506, 2106, Gjertrud Marie Marensine Laurine Madsen, 9 maaneder, datter af møller Mads Andersen, i Mesinge
1850, 0407, 1007, Maren Frederikke Nielsen, datter af boelsmand Niels Hansen, i Midskov
1850, 0907, 1707, Dorthea Larsdatter, 43 og 9 maaneder, af Midskov. Født sammesteds. Huusmand Jens Rasmussen
1850, 1608, 2108, Kirsten Larsdatter, 31½, i Midskov. Født sammesteds. Huusmand og tømmermand Lars Rasmussen
1851, 1001, 1601, Johanne Rasmusdatter, 52, i Mesinge. Født i Dalby. Gaardmand Knud Nielsen
1851, 2501, 0202, Anne Kirstine Pedersen, 4 dage, datter af huusmand og væver Peder Frandsen, i Midskov
1851, 2803, 0604, Maren Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Knudsen, af Salby
1851, 2504, 0405, Marie Madsen, 3 uger, datter af Maren Hansdatter, i Mesinge
1851, 3004, 0705, Kirsten Larsdatter, 42 og 9 maaneder, i Mesinge. Født i Maale i Viby Sogn. Møller Mads Andersen
1851, 2105, 2905, Gjertrud Pedersen, datter af gaardmand Peder Hansen, i Mesinge
1851, 0706, 1306, Karen Marie Larsdatter, 46, i Mesinge. Født i Viby. Huusmand Lars Jacobsen
1851, 2007, 2607, Karen Andersdatter, 27, i Midskov. Født sammesteds. Gaardmand Anders Andersen
1851, 0909, 1409, Gjertrud Jørgensen, 4, datter af huusmand Jørgen Nielsen, i Midskov
1851, 2410, 3110, Maren Hansen, 1½, datter af huusmand Hans Abrahamsen, i Mesinge
1851, 3010, 0511, Hanne Margrethe Rasmussen, 8½, datter af lods Johan Rasmussen, af Midskov
1851, 2511, 3011, Christiane Andersdatter, enke, 85, opholdt sig hos sin søn huusmand Marcus Rasmussen, i Mesinge. Huusmand Claus Rasmusen, i Rynkeby
1851, 2512, 3112, Mette Marie Jensen, 1, datter af Anne Margrethe Larsen, af Salby
1851, 3012, 06011852, Anne Dorthea Hansen, 4, datter af boelsmand Hans Madsen, i Salby
1852, 1103, 1803, Anne Hansdatter, enke og aftægtskone, 82 og 9 maaneder, hos sønnen huusmand Poul Pedersen, i Mesinge. Født i Hersnap. Huusmand og skrædder Peder Nielsen
1852, 2604, 0305, Mette Christiansdatter, 63, af Salby. Født sammesteds. Boelsmand Anders Jensen
1852, 1405, 2105, Kirsten Rasmusdatter, 57, af Salby. Født sammesteds. Huusmand Erik Madsen
1852, 0406, 0906, Anne Kirstine Margrethe Marcussen, 2, datter af gaardmand Thomas Larsen, af Midskov
1852, 0806, 1306, Johanne Marie Nielsen, 7, datter af huusmand Niels Rasmussen, i Midskov
1852, 2808, 0109, Maren Larsen, 1½, datter af huusmand Lars Jacobsen, i Mesinge
1852, 0311, 1111, Jutha Fiona Müller, 12 og 9 maaneder, datter af gaardfæster P. B. Müller, i Mesinge
1852, 1111, 1911, Sidsel Jensdatter, 64 og 3 maaneder, i Mesinge. Født sammesteds. Gaardmand Simon Rasmussen
1852, 1312, 2012, Karen Hansdatter, almisselem, 80½, havde ophold hos huusmand Lars Hansens enke, i Midskov. Hvor hun er født (Midskov)
1853, 1403, 2003, Anne Marie Kirstine Madsen, ½, datter af hørsvinger Mads Andersen, i Salby
1853, 0505, 1205, Dorthea Christensdatter, 73, i Salby. Født i Dalby. Aftægtsmand Peder Nielsen
1853, 0906, 1606, Anne Jensdatter, enke, 80, i Midskov. Født i Salby. Gaardmand Anders Poulsen
1853, 2806, 0307, Johanne Nielsdatter, enke og almisselem, 58, i Mesinge. Født sammesteds. Skomager Peder Lorentsen
1853, 2107, 2407, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Madsen, i Mesinge
1853, 2710, 0211, Anne Cathrine Larsen, 1, datter af huusmand Lars Jacobsen, i Mesinge
1853, 2712, 3112, Anne Kirstine Nielsdatter, 65, i Salby. Født i Dalby. Indsidder Christian Nielsen
1853, 2712, 01011854, Karen Marie Larsen, 10, datter af huusmand Lars Jacobsen, i Mesinge
1854, 1402, 2102, Maren Frederiksdatter, enke og almisselem, 71, i Mesinge. Født i Hersnap. Huusmand Jens Andersen
1854, 1704, 1404, Sidsel Larsdatter, aftægtskone og enke, 78, i Midskov. Født sammesteds. Huusmand Rasmus Jensen
1854, 2604, 0505, Erngot Thomasdatter, aftægtskone og enke, 83½, af Midskov. Født sammesteds. Gaardmand Anders Andersen
1854, 1205, 2105, Anne Cathrine Christensen, 3 uger, datter af Johanne Pedersen, i Mesinge
1854, 1308, 2008, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Hansen, i Midskov
1854, 2311, 2911, Maren Andersdatter, aftægtskone og enke, 68, i Thaarup. Født sammesteds. Huusmand Søren Larsen
1855, 2601, 0202, Maren Rasmusdatter, aftægtskone og enke, 74½, i Salby. Født i Dalby. Gaardmand Hans Jensen
1855, 2002, 2502, Anne Andersdatter, enke og almisselem, 64, i Mesinge Hospital. Født Martofte. Indsidder Hans Nielsen
1855, 2303, 0104, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Madsen, i Mesinge
1855, 2603, 0204, Karen Rasmusdatter, 55, i Salby. Født i Dalby Sogn. Huusmand og tømmermand Henrik Larsen
1855, 0606, 1306, Johanne Jørgensdatter, enke, 88, i Mesinge. Født sammesteds. Aftægtsgaardmand Rasmus Olsen
1855, 2807, 0308, Erngot Jensdatter, aftægtskone og enke, 86, i Salby. Født sammesteds. Gaardmand Poul Jensen
1855, 1409, 1909, Karen Olsen, 18 uger, datter af indsidder Ole Nielsen, i Midskov
1855, 0910, 1610, Hansine Andersen, 20, af Salby. Født sammesteds. Datter af udflyttet gaardmand Anders Hansen
1855, 1211, 1811, Kirstine Jørgine Madsen, 8 uger, datter af Johanne Hansen, i Mesinge
1855, 2112, 3012, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Larsen, i Midskov
1856, 0901, 1601, Mette Marie Jensen, 1, datter af indsidder Jens Jørgensen, i Salby
1856, 1702, 2302, Maren Madsdatter, 66, i Salby. Født i Hersnap. Huusmand Hans Christian Mortensen
1856, 2203, 2803, Anne Hansdatter, enke og almisselem, 81, i Midskov. Født i Martofte, Stupperup Sogn. Huusmand Mads Larsen
1856, 2809, 0510, Hansine Caroline Andersen, 4 uger, datter af gaardmand Poul Andersen, i Midskov
1856, 0410, 1010, Georgine Høier født Fog, præsteenke, 82, paa Mesinge Præsteembede. Opholdt sig i Odense i Frue Sogn
1856, 1311, 2011, Anne Cathrine Andersdatter, aftægtskone og enke, 83, af Thaarup. Født i Viby Sogn. Boelsmand Lars Larsen
1856, 0712, 1212, Marie Kirstine Mikkelsen, 12, steddatter af indsidder Hans Madsen, i Thaarup. Født i Odense
1857, 0101, 0901, Anne Marie Pedersdatter, aftægtskone og enke, 65, i Thaarup. Født i Overkjerby. Gaardmand Edvard Jespersen
1857, 3001, 0802, Karen Marie Johansen, 9 maaneder, datter af Johanne Nielsdatter, af Mesinge
1857, 0808, 1408, Cathrine Marie Christensen født Schmidt, 53, i Thaarup. Født i Faaborg. Gaardmand A. B. Christensen
1857, 1308, 1608, Anne Andersdatter, 64, i Mesinge. Født sammesteds. Huusmand Peder Rasmussen
1857, 1508, 2008, Kirsten Sørensdatter, 53, i Midskov. Født sammesteds. Huusmand og væver Anders Poulsen
1857, 2110, 2710, Mette Frandsdatter, 47½, i Salby. Født i Revninge. Huusmand Jørgen Jensen
1857, 2110, 2910, Johanne Pedersdatter, aftægtskone og enke, 72, i Mesinge. Født sammesteds. Smed Lars Jensen
1857, 2410, 3010, Johanne Larsen, huusholderske, 25, i Mesinge. Født sammesteds. Datter af afdøde gaardmand Lars Jensen
1857, 0211, 0911, Gjertrud Hansdatter, enke, 56, af Midskov. Født sammesteds. Huusmand Niels Andersen
1857, 0812, 1612, Kirsten Rasmusdatter, aftægtskone og enke, 77½, af Thaarup. Født i Rynkeby. Gaardmand Lars Nielsen
1858, 0103, 0603, Maren Nielsdatter, enke og almisselem, 67, i Mesinge. Født paa Langø. Huusmand Hans Pedersen Tharupgaard
1858, 3103, 0504, Maren Christensdatter, enke, 84, i Mesinge. Født i Avnslev. Huusmand Peder Pedersen
1858, 2605, 3105, Anne Madsdatter, 57, i Midskov. Født i Martofte. Huusmand og røgter Hans Andersen
1858, 1907, 2407, Anne Hansdatter, aftægtskone og enke, 87, i Thaarup. Født i Salby. Gaardmand Jens Andersen
1858, 0808, 1208, Kirsten Andersdatter, 76, i Midskov. Født sammesteds. Huusmand Jens Jensen
1858, 2610, 3010, Lovise Caroline Dorthea Hansen, 3 maaneder, datter af gaardmand Søren Hansen, i Salby. Født sammesteds
1858, 1911, 2811, Frederikke Christine Frederiksen, 1½, datter af Marie Pedersdatter, i Mesinge. Født i Mesinge. MP datter af huusmand og væver Peder Hansen
1859, 2002, 2702, Bodeline Conradine Christiansen, 10, datter af huusmand og væver Christian Kryger, i Salby. Født sammesteds
1859, 2002, 2702, Udøbt pige, 5 uger, datter af huusmand og tømmermand Søren Hansen, i Salby. Født sammesteds
1859, 0203, 0603, Anne Marie Hansen, 1 dag, datter af Laurine Rasmussen, i Salby
1859, 2803, 0504, Maren Prøvensdatter, 87, af Salby. Født sammesteds. Boelsmand og aftægtsmand Rasmus Nielsen
1859, 3103, 0804, Maren Jacobsdatter, 79½, i Mesinge. Født i Viby Sogn. Aftægtsgaardmand Peder Hansen Møller
1859, 1204, 1804, Sophie Larsdatter, enke, 59, i Salby. Født sammesteds. Huusmand og skrædder Mads Bendt
1859, 1306, 1906, Lovise Petrea Christiansen, 8, datter af huusmand og væver Christian Kryger, i Salby. Født sammesteds
1859, 0309, 1009, Karen Rasmussen, 8, datter af gaardmand Rasmus Andersen, i Salby. Født sammesteds
1859, 1309, 2109, Anne Jacobsdatter, enke, 84, i Midskov. Født sammesteds. Gaardmand Mads Nielsen
1859, 1610, 2310, Johanne Jacobsdatter, enke, 88, havde ophold hos huusmand Jacob Madsen, ved Sanderumgaard. Født i Midskov. Huusmand Anders Hansen
1860, 2301, 3001, Margrethe Christiane Monrad født Holm, 82, af Kjerteminde. Nu boende i Salby. Født i Brøns. Afskediget klokker Monrad
1860, 0302, 1102, Karen Rasmusdatter, 69, i Salby. Født i Fraugde Sogn. Boelsmand Rasmus Jensen
1860, 2703, 0404, Mette Cathrine Berntsdatter, 64, i Midskov. Født i Kjerteminde. Huusmand og fisker Niels Larsen
1860, 2108, 2708, Gjertrud Hansdatter, 75, af Salby. Født sammesteds. Gaardmand Anders Nielsen
1860, 0610, 1210, Marie Larsen født Dreier, 69 og 9 maaneder, i Mesinge. Født i Stige Lumby Sogn. Kirkesanger og skolelærer J. Larsen
1860, 2910, 0511, Rasmine Marie Müller født Udsen, 57, i Mesinge. Født i Grenaa. Gaardmand P. B. Müller
1860, 0711, 1411, Sophie Caroline Jacobsen, 10, datter af huusmand Jacob Andersen, af Mesinge. Født sammesteds
1860, 1812, 2412, Gjertrud Kirstine Rasmussen, 4 uger, datter af huusmand og fisker Peder Rasmussen, i Midskov. Født sammesteds
1861, 0201, 1001, Anne Hansdatter, aftægtskone og enke, 82, i Salby. Født sammesteds. Gaardmand Anders Rasmussen
1861, 0602, 1002, Karen Marie Nielsen, ½, datter af indsidder Niels Rasmussen, i Midskov. Født i Mesinge
1861, 0103, 0803, Kirsten Andersdatter, 53, i Mesinge. Født sammesteds. Boelsmand Søren Poulsen
1861, 1903, 2403, Dødfødt pige, datter af Maren Hansdatter, af Midskov. Hos huusmand Rasmus Hansen
1861, 1004, 1904, Dorthea Hansdatter, 63, i Thaarup. Født i Flødstrup. Gaardmand Jens Larsen
1861, 2905, 0306, Anne Nielsdatter, ugift, 62, opholdt sig i Mesinge Hospital. Født i Midskov
1861, 1009, 1509, Maren Hansen, 4 uger, datter af Anne Hansdatter, i Midskov
1861, 2509, 0210, Karen Marie Rasmussen, 1½, datter af boelsmand Jens Rasmussen, i Salby. Født sammesteds
1861, 0911, 1511, Anne Thomasdatter, aftægtskone og enke, 74, af Midskov. Født sammesteds. Gaardmand Lars Olsen
1861, 1012, 1412, Kirstine Rasmusdatter, 64, i Mesinge. Født i Ullerslev. Gaardmand Niels Hansen
1862, 2301, 3101, Maren Hansdatter, 57, i Salby. Født i Hersnap. Gaardmand Peder Jensen
1862, 2703, 0304, Kirsten Andersen, 1, datter af gaardmand Poul Andersen, i Midskov. Født sammesteds
1862, 2803, 0304, Dortheline Kirstine Christiansen, 2½, datter af pige Hansine Caroline Jensen, af Midskov. Født sammesteds
1862, 1804, 2504, Johanne Olsdatter, enke, 72, i Thaarup. Født sammesteds. Huusmand Jens Hansen
1862, 2009, 2409, Johanne Larsen, 14, datter af huusmand og væver Lars Andersen, af Salby. Født sammesteds
1863, 0101, 0901, Anne Nielsdatter, 68, i Salby. Født sammesteds. Gaardmand Niels Edvardsen
1863, 1703, 2403, Sidsel Marie Poulsen, 31, i Thaarup. Født i Salby. Gaardmand Hans Hansen
1863, 2403, 3103, Caroline Tesch født Andersen, gjordemoder, 38, i Salby. Født i Gierslev Sogn. Bagersvend Tesch
1863, 0404, 1004, Anne Madsdatter, 72, i Thaarup. Født i Maale. Gaardmand Thomas Nielsen
1863, 1104, 2004, Anne Hansdatter, aftægtskone og enke, 90, i Mesinge. Født i Salby. Gaardmand Peder Poulsen
1863, 0705, 1305, Karen Andersen, 1, datter af gaardmand Niels Andersen, i Salby. Født sammesteds
1863, 1605, 2205, Johanne Marie Pedersen, 7½, datter af afdøde boelsmand Peder Christiansen, i Tommerup. Født i Dalum
1863, 1308, 1808, Maren Frederikke Pedersdatter, enke, 84, i Mesinge. Født sammesteds. Gaardmand Poul Rasmuusen Kragh
1863, 0809, 1309, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Hansen, af Mesinge
1863, 0211, 0911, Johanne Andersdatter, aftægtskone og enke, 65, i Midskov. Født sammesteds. Gaardmand Lars Jørgensen
1863, 2511, 0112, Maren Andersdatter, 53, af Salby. Født i Midskov. Huusmand og tømmermand Henrik Larsen
1864, 1001, 1601, Gjertrud Kirstine Christoffersen, 24½, i Salby. Født sammesteds. Gaardmand Christoffer Edvardsen
1864, 2503, 3003, Maren Kirstine Johannessine Sørensen, 9½, datter af huusmand og tømmermand Søren Hansen, i Salby. Født sammesteds
1864, 3105, 0606, Anne Dorthea Sørensen, 7½, datter af huusmand og tømmermand Søren Hansen, i Salby. Født sammesteds
1864, 1406, 1806, Kirsten Jacobsdatter, 43, i Salby. Født i Hersnap. Boelsmand Hans Madsen
1864, 2706, 0407, Kirsten Christiansdatter, 66, i Thaarup. Født i Kjølstrup. Huusmand og smed Jacob Jensen
1864, 2907, 0408, Anne Jensen, 22, i Midskov. Født sammesteds. Datter af boelsmand Jens Jensen
1864, 0410, 0810, Johanne Larsdatter Skonning, ugift almisselem, 82, i Mesinge Hospital. Født i Midskov
1864, 2210, 2810, Anne Larsdatter Espeløw, ugift, 32, ophold hos huusmand Rasmus Jensen, i Mesinge. Født i Haundrup, Vester Aaby
1864, 0611, 1411, Anne Nielsdatter, aftægtskone og enke, 82, i Mesinge. Født sammesteds. Huusmand Hans Poulsen
1864, 0112, 0712, Anne Andersen, 4½, datter af udflyttet gaardmand Anders Andersen, af Midskov. Født sammesteds
1865, 0501, 1301, Maren Pedersen, 4½, datter af afdøde boelsmand Peder Christiansen, i Tommerup. Født i Brendekilde
1865, 0701, 1401, Karen Larsdatter, 61, i Mesinge. Født i Maale Viby Sogn. Møller Mads Andersen
1865, 0901, 1701, Maren Hansen, 7, datter af huusmand Hans Abrahamsen, i Mesinge. Født sammesteds
1865, 1601, 2201, Kirsten Rasmusdatter, ugift almisselem, 82, i Mesinge Hospital. Født her i sognet
1865, 2701, 2901, Dødfødt pige, datter af huusmand og bødker Jørgen Grønholdt, i Salby
1865, 2402, 0203, Maren Marqvarsdatter, 50, i Mesinge. Født i Nordskov i Stupperup Sogn. Huusmand og væver Hans Pedersen
1865, 0103, 0803, Anne Albrechtsdatter, 70, i Midskov. Født i Dalby. Huusmand Rasmus Nielsen
1865, 2703, 0304, Kirsten Andersen, 10 uger, datter af gaardmand Poul Andersen, i Midskov. Født sammesteds
1865, 0107, 0707, Dorthea Nielsen, 27, i Mesinge. Født sammesteds. Datter af gaardmand Niels Hansen
1865, 1408, 1908, Anna Emilie Jensen, 4½, datter af sadelmager Jens Hansen, i Mesinge. Født sammesteds
1865, 2308, 2708, Petra Sabine Jensen, 2, datter af sadelmager Jens Hansen, i Mesinge. Født sammesteds
1865, 3009, 0510, Anne Mette Pedersdatter, 60, af Midskov. Født i Hasmark Norup Sogn. Huusmand Niels Christiansen
1866, 2102, 0103, Ellen Madsdatter, enke, 76, i Salby. Født i Martofte. Huusmand Christen Marqvarsen
1866, 2903, 0404, Birthe Kirstine Jensen, 24, i Mesinge. Født sammesteds. Huusmand Rasmus Christiansen
1866, 1204, 1804, Hansine Mathilde Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af afdøde husmand og skomager Hans Rasmussen, i Mesinge. Født sammested
1866, 1305, 1905, Sara Edvardsdatter, enke, 88, i Thaarup. Født sammesteds. Gaardmand Niels Jørgensen
1866, 1905, 2705, Dødfødt pige, datter af huusmand Peter Mortensen, i Salby
1866, 2105, 2805, Anne Dorthea Christiansen, 8½, datter af Mette Cathrine Nielsne, i Midskov. Født sammested
1866, 2405, 3005, Anne Hansdatter, enke, 91, i Mesinge. Født i Midskov. Huusmand Christen Pedersen
1866, 0907, 1507, Anne Marie Christiansen, 2½, datter af huusmand Christian Jørgensen, i Midskov. Født sammesteds
1866, 2308, 2608, Dødfødt pige, datter af gaardmand Poul Mortensen, i Salby
1866, 0310, 0810, Anne Marie Nielsen, 7½, datter af afdøde huusmand Niels Nielsen, i Midskov. Født sammesteds
1866, 0211, 0611, Anne Laurine Nielsen, 9 maaneder, datter af huusmand Peder Christian Nielsen, af Midskov. Født sammesteds
1866, 0411, 1111, Kirsten Andersen, 14 dage, datter af boelsmand Poul Andersen, i Midskov. Født sammesteds
1866, 2511, 0112, Johanne Andersen, 2, datter af huusmand Anders Larsen, i Salby. Født sammesteds
1866, 0612, 1212, Frederikke Jensen, 3½, søn af Karen Rasmussen. Tilhuse hos huusmand Niels Olsen. Født i Salby
1866, 1112, 1612, Johanne Nielsen, 3½, datter af huusmand Peder Christian Nielsen, af Midskov. Født sammesteds
1866, 1712, 2212, Kirsten Nielsen, 10½, datter af gaardmand Niels Hansen, i Salby. Født sammesteds
1867, 2003, 2603, Maren Olsdatter, enke, 68, i Mesinge. Gaardmand Niels Pedersen
1867, 2403, 3003, Elise Christine Grønholdt, 5, datter af bødker Jørgen Grønholdt, i Salby. Født sammesteds
1867, 1404, 2004, Nielsine Christiane Caroline Hansen, 12, datter af huusmand Hans Rasmussen, i Mesinge
1867, 2604, 0305, Kirsten Hansdatter, 54, i Salby. Født i Dalby. Gaardmand Rasmus Andersen
1867, 2608, 3008, Hansine Petrea Hansen, 10 uger, datter af huusmand Lars Hansen, af Midskov. Født sammesteds
1867, 3110, 0611, Jensine Christian Nielsen, 21, i Salby. Født sammesteds. Datter af huusmand Niels Nielsen
1868, 1801, 2401, Johanne Jacobsdatter, 59, af Salby. Født i Mesinge. Huusmand og væver Lars Andersen
1868, 1602, 2202, Dorthea Olesdatter, enke, 76, i Salby. Født i Drigstrup. Gaardmand Christoffer Nielsen
1868, 2203, 2803, Sophie Amalie Nielsen, 27, i Salby. Født sammesteds. Datter af huusmand Niels Nielsen
1868, 0208, 0708, Ane Pedersdatter, 49, tjente boelsmand Jacob Olsen i Mesinge. Født i Mesinge. Datter af afdøde huusmand Peder Olsen
1869, 0902, 1602, Maren Rasmussen, 30, i Mesinge. Født sammesteds. Datter af murer Rasmus Jensen
1869, 2204, 2704, Johanne Eriksdatter, enke, 79, af Thaarup. Huusmand Hans Albert Larsen
1869, 2604, 0105, Gjertrud Rasmusdatter, enke, 72, i Salby. Født i Mesinge. Gaardmand Morten Poulsen
1869, 2806, 1606, Stine Knudsen, 1, datter af gaardmand Niels Knudsen, i Mesinge. Født sammesteds
1869, 1707, 2207, Karen Nielsdatter, enke, 74, i Mesinge. Født paa Langø Stubberup Sogn. Huusmand Hans Larsen
1869, 3009, 0610, Rebekka Marie Bayer født Christensen, enke, 66, i Løgstør. Født i Nykjøbing paa Mors. Fisker Mads Christensen Bayer
1869, 2110, 2710, Maren Nielsdatter, enke, 61, i Salby. Født i Revninge. Huusmand Ole Pedersen
1869, 2911, 0412, Ane Nielsdatter, enke, 85, i Salby. Født sammesteds. Almisselem Knud Christiansen
1870, 2001, 2701, Maren Cathrine Pedersen, 20 dage, datter af Karen Hansen. Hos huusmand Hans Abrahamsen. Født sammesteds
1870, 0103, 0403, Dorthea Carlsen, 34, i Salby. Født sammesteds. Huusmand Rasmus Larsen
1870, 2803, 0404, Maren Kirstine Pedersdatter, enke, 82, i Midskov. Fisker Rasmus Larsen
1870, 2005, 2505, Maren Poulsen, 20, i Salby. Født sammesteds. Datter af skrædder Poul Nielsen
1870, 1806, 2206, Maren Hansdatter, enke, 63, i Midskov. Født i Nordskov i Stubberup Sogn. Huusmand Mads Larsen
1870, 0110, 0810, Kirsten Poulsdatter, enke, 80½, i Midskov. Født sammesteds. Boelsmand Anders Pedersen
1870, 1111, 1811, Marie Cathrine Larsdatter, enke, 60, i Midskov. Født sammesteds. Boelsmand Peder Andersen
1870, 3011, 0712, Jensine Marie Andersdatter, 65, i Salby. Født i Midskov. Boelsmand Jacob Rasmussen
1870, 0812, 1412, Maren Nielsdatter, 68, i Mesinge. Født sammesteds. Aftægtsmand Marqvard Rasmussen
1871, 0401, 1101, Elise Larsen, 10 uger, datter af Laurine Rasmussen, i Mesinge. Født sammesteds
1871, 2801, 0302, Hansine Elisabeth Pedersen, 26½, i Mesinge. Født sammesteds. Gaardmand Peder Hansen
1871, 0202, 1102, Kirsten Andersen, 6 dage, datter af boelsmand Poul Andersen, i Midskov. Født sammesteds
1871, 0903, 1403, Mathilde Hansine Jensen, 13, datter af sadelmager Jens Hansen, i Mesinge. Født sammesteds
1871, 0506, 1206, Stine Knudsen, 1, datter af gaardmand Niels Knudsen, af Mesinge. Født sammesteds
1871, 0208, 0708, Lovise Andersen, enke, 91, i Salby. Født i Thaarup. Gaardmand Peder Nielsen
1871, 1609, 2209, Maren Andersen, 6 dage, datter af pige Karen Pedersen. Hos Peder Hansens enke, i Mesinge
1871, 0211, 0811, Maren Pedersdatter, 36. Født i Maale. Tømmermand Peder Kragh
1871, 0911, 1811, Maren Kirstine Dorthea Olsen, 5 og 9 maaneder, datter af huusmand Peder Olsen, i Mesinge. Født sammesteds
1871, 0112, 0812, Ane Marie Simonsdatter, 45, i Midskov. Født i Martofte. Gaardmand Niels Nielsen
1872, 0201, 0901, Elisabeth født Utke, 72, i Mesinge. Født paa Brolykke. Sognepræst R. Lehn
1872, 3001, 0602, Karen Larsdatter, hospitalslem, 57, i Mesinge. Født i Hersnap Dalby Sogn
1872, 3103, 0804, Ane Marie Pedersen, 13 uger, datter af ugift fruentimmer Karen Hansen, i Mesinge
1872, 2104, 2904, Hansine Frederikke Hansen, 5½, datter af hjulmand Hans Jørgensen, i Mesinge. Født sammesteds
1872, 1305, 1805, Hansine Marie Hansen, 13, datter af vejmand Jens Hansen, i Mesinge. Født sammesteds
1872, 1605, 2305, Gjertrud Poulsdatter, 57, i Midskov. Født i Mesinge. Gaardmand Thomas Hansen
1872, 2505, 3105, Karen Andersdatter, 79, i Midskov. Boelsmand Søren Nielsen
1872, 1307, 2107, Andrea Dorthea Nielsen, 3 maaneder, datter af fisker Andreas Nielsen, i Midskov. Født sammesteds
1872, 2810, 0411, Ane Christensdatter, 45, i Salby. Født i Stubberup Sogn. Træskomand Jacob Christiansen
1872, 2911, 0812, Karen Larsdatter, 76, i Mesinge. Født sammesteds. Almisselem Johan Mühlenfort
1872, 2012, 2712, Bodil Hansdatter, ugift fruentimmer, 49½, af Salby. Født sammesteds
1873, 0301, 1201, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Hansen, i Salby.Født sammesteds
1873, 2704, 0305, Thrine Hansen, 38, i Salby. Født sammesteds. Huusmand Søren Andersen
1873, 2806, 0407, Johanne Kirstine Hansine Christiansen, 1, datter af arbejdsmand Niels Christiansen, i Mesinge. Født sammesteds
1873, 0111, 0711, Kirsten Nielsdatter, enke, 61, i Mesinge. Født paa Taasinge. Husmand Christen Christensen
1873, 0111, 0711, Jacobine Christiansen, 79½, i Salby. Født i Kjerteminde. Husmand Hans Jensen
1873, 0912, 1412, Gjerta Marie Petra Andersen, 10 dage, datter af gaardmand Peder Andersen, paa Salby Mark
1874, 0601, 1301, Birthe Kathrine Christiansen, 67½, i Midskov. Lods Johan Rasmussen
1874, 0901, 1701, Gjertrud Andersdatter, enke, 71, i Midskov. Født sammesteds. Husmand Poul Andersen
1874, 1003, 1703, Mette Marqvardsdatter, almisselem og enke, 66, i Salby. Husmand Niels Olsen
1874, 2003, 2803, Anne Marie Olivia Lange, 1, datter af maler Marius K. Lange, for tiden opholdende sig i Midskov
1874, 2705, 0106, Rebekka Juliane Gørtz, 68, i Salby. Født paa Sjælland. Almisselem og husmand Niels Nielsen
1874, 3005, 0306, Ane Dorthea Nielsen, 11, datter af husmand Hans Nielsen, i Salby
1874, 0906, 1306, Ane Kirstine Larsen, 74, i Salby. Husmand Jørgen Olsen
1874, 1607, 2007, Margrethe Knudsdatter, 50, i Salby. Husmand Hans Nielsen
1874, 0412, 1112, Margrethe Hansdatter, enke, 69. Husmand Kristian Nielsen
1875, 1101, 1801, Maren Kirstine Jensen, 17, datter af fisker Jens Rasmussen, i Midskov
1875, 1201, 1801, Pouline Abelone Kirstine Andersen, 11 maaneder, datter af husmand Poul Andersen, i Midskov
1875, 0502, 1402, Maren Kirstine Andersen, 1 maaned, datter af husmand Søren Andersen, i Salby
1875, 0303, 1003, Karen Marie Nielsen, 12 og 9 maaneder, datter af indsidder Niels Rasmussen, i Salby
1875, 0803, 1203, Maren Hansen, 24, i Mesinge. Datter af væver Hans Pedersen
1875, 1303, 1903, Dorthea Pedersen, 69 og 9 maaneder, i Midskov. Aftægtsmand Jens Jensen
1875, 0604, 1204, Maren Jørgensen, 15, datter af afdøde husmand Lars Jørgensen, i Salby
1875, 1306, 1906, Kirsten Hansdatter, enke, 92½, i Salby. Gaardmand Hans Jensen
1875, 1207, 1807, Dødfødt pige, datter af gaardejer Jørgen Larsen, i Midskov
1875, 2908, 0209, Johanne Mathilde Jørgensen, 17 uger, datter af Karen Nielsen, Brolykke
1875, 0709, 1209, Dødfødt pige, datter af hørbereder Hans Pedersen, i Mesinge
1875, 0310, 0610, Bodil Hansdatter, ugift almisselem, 72, Hospitalet i Mesinge
1876, 1502, 2202, Ane Hansen, 51, i Midskov. Gaardmand Poul Andersen
1876, 0904, 1404, Berta Katrine Nielsen, 8 maaneder, datter af husmand Niels Larsen, i Salby
1876, 2910, 0511, Maren Madsen, 2 dage, datter af pige Maren Madsen, i Mesinge
1876, 2911, 0512, Karen Rasmusdatter, enke, 73, i Midskov. Født i Drigstrup. Husmand Ole Olsen
1876, 1512, 2212, Ane Christensen, 50, i Midskov. Husmand Lars Hansen
1877, 1601, 2001, Rasmine Rasmussen, 2, datter af husmand Hans Rasmussen, i Mesinge
1877, 0503, 1003, Kirsten Andersen, 8½, datter af gaardmand Niels Andersen, i Salby
1877, 0603, 1303, Hansine Maren Kirstine Jacobsen, 7, steddatter af husmand Anders Jespersen, i Mesinge
1877, 1903, 2603, Maren Olsdatter, enke, 85, i Midskov. Gaardmand Hans Thomsen
1877, 1504, 2104, Mette Olsdatter, 70, i Thaarup. Husmand Jesper Andersen
1877, 2904, 0405, Bodil Poulsdatter, enke, 87, i Midskov. Aftægtsmand Konrad Kristoffer Kryger
1877, 0806, 1406, Kirsten Mortensdatter, enke, 70, i Mesinge. Boelsmand Rasmus Jensen
1877, 2306, 2706, Rasmine Hansen, 7, datter af husmand og murer Anders Hansen, i Midskov
1877, 2406, 2906, Laura Elisabeth Jensen, 22, i Mesinge. Datter af sadelmager Jens Hansen
1877, 2706, 0207, Oline Marie Jensen, 10, datter af husmand Jens Jørgensen, i Midskov
1877, 2707, 0108, Anne Elise Jensen, 6, datter af husmand Jens Jørgensen, i Midskov
1877, 1709, 2409, Ane Kirstine Poulsdatter, 50, i Salby. Boelsmand Rasmus Knudsen
1877, 0612, 1212, Johanne Madsdatter, enke, 78, i Salby. Gaardmand Anders Hansen
1878, 2202, 2802, Nielsine Petra Nielsen, 9, datter af husmand Hans Nielsen, i Midskov
1878, 1003, 1503, Nielsine Karoline Nielsen, 9 maaneder, datter af Marie Kirstine Nielsen, i Thaarup
1878, 1903, 2503, Maren Jensdatter, enke, 77, i Thaarup. Gaardmand Rasmus Thomsen
1878, 1104, 1704, Ane Marie Nielsen, 5, datter af gaardmand Niels Nielsen, i Midskov
1878, 1205, 1805, Ane Sørensdatter, 67, i Thaarup. Husmand Hans Jørgensen
1878, 0607, 1207, Ane Marie Andersen, 7, datter af tømrer Anders Poulsen, i Mesinge
1878, 2208, 2708, Kirsten Andersen, 67, i Midskov. Aftægtsmand Niels Hansen
1878, 2411, 2811, Ingeborg Mathilde Jensine Rasmussen, 5½, datter af husmand Rasmus Peder Rasmussen, i Mesinge
1878, 2612, 3112, Johanne Nielsen, 8, datter af husmand Hans Nielsen, i Midskov
1879, 1601, 2401, Laurine Madsen, 8, datter af møller Anders Madsen, i Mesinge
1879, 1902, 2502, Ane Dorthea Marie Nielsen, 4 uger, datter af gaardmand Niels Nielsen, i Midskov
1879, 2204, 2604, Maren Hansdatter, enke, 73, af Mesinge. Huseier Jacob Rasmussen
1879, 0805, 1505, Kirsten Poulsdatter, 56, i Salby. Født i Salby. Gaardeier Niels Christoffersen
1879, 1111, 1711, Jensine Andersen, enke, 38, i Midskov. Arbejdsmand Jens Peder Hansen