Munkebo, 1815-1829, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1815-1829, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1815, 2501, 0102, Anders Smed, smed, 70, i Munkeboe
1815, 1205, 1905, Pastor Rieffestahl, hr. præst, 50, i Munkeboe
1815, 0306, 0706, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Larsen, i Dræbye
1815, 0506, 0906, Uldrich Friderich Jensen Tornøe, aftægtsmand, 76, paa Tornøe
1815, 1211, 1911, Knud Jørgensen, ungkarl, 47, i Munkeboe
1815, 2611, 0212, Hans Poulsen, ½, søn af tjenestekarl Poul Hansen, i Dræbye
1815, 3012, 01011816, Hans Larsen, ½, søn af indsidder Lars Henrichsen, i Munkeboe
1815, 2006, 2306, Hans Hviid, fattiglem, 74
1816, 1210, 1710, Peder Larsen, aftægtsmand, 80, hos sin søn gaardmand Peder Niels Pedersen i Munkeboe
1817, 2601, 0202, Mads Jensen, fattiglem, 94, i Dræbye
1817, 0302, 0802, Jørgen Christensen, huusmand, 47, i Dræbye
1817, 2308, 2708, Peder Nielsen, 14, søn af huusmand Niels Pedersen, i Dræbye
1817, 0109, 0709, Jørgen Jørgensen, huusmand og fisker, 45, i Munkeboe
1817, 0111, 1711, Peder Sørensen, aftægtsmand, 84, i Dræbye
1817, 1412, 1812, Thomas Andersen, fattiglem, 72, i Dræbye
1818, 2804, 0305, Lars Andersen, 1 og 9 maaneder, søn af inderste Anders Larsen, paa Munkeboe Mark
1818, 2006, 2406, Jens Pedersen, aftægtsmand, 69, i Munkeboe
1818, 2906, 0507, Hans Nielsen (tvilling), 11 uger, søn af gaardmand Niels Rasmussen, paa Dræbye Feed
1818, 0810, 1110, Andreas Hansen, 5 dage, søn af huusmand Hans Jespersen, i Munkeboe
1818, 0311, 0811, Niels Pedersen, 84, ophold hos sin søn Peder Nielsen i Munkeboe
1818, 1911, 2211, Niels Hansen, 8 uger, søn af huusmand Hans Rasmussen, i Dræbye
1818, 1211, 1511, Dødfødte tvilling drenge, sønner af huusmand Otto Madsen og Catrine Hansdatter, i Munkeboe
1819, 3004, 0705, Søren Rasmussen, aftægtsmand, 72, ophold hos sin svigersøn gaardmand Rasmus Sørensen i Munkeboe
1819, 3004, 0605, Jens Peter Grønbech, contorist ved Odense Amtstue, 28, opholdende sig paa Østergaard
1819, 1205, 1605, Hans Christian Nielsen, 1½, søn af møllersvend Niels Pedersen, i Munkeboe
1819, 2105, 2605, Peder Andersen, gaardmand, 57½, i Dræbye
1819, 2612, 3012, Niels Hansen, 5 uger, søn af huusmand Hans Rasmussen, i Dræbye
1820, 0401, 0901, Hans Christian Andersen, 1 dag, søn af Marie Hansdatter, til ophold hos sine forældrene paa Munkeboe Mark
1820, 0202, 0702, Mathias Pedersen, 19½, hjemme hos sine forældre i Dræbye. Søn af huusmand Peder Christophersen
1820, 2703, 3103, Jørgen Olsen, indsidder, 37, i Dræbye
1820, 0207, 0707, Anders Larsen, huusmand, 51, paa Munkeboe Mark
1820, 1409, 1709, Jens Ottesen, 2 dage, søn af huusmand Otte Madsen, i Munkeboe
1820, 1509, 1709, Niels Christian Ottesen, 3 dage, søn af huusmand Otte Marsen, i Munkeboe
1820, 2909, 0210, Peder Nielsen, 15 dage, søn af huusmand Peder Hansen Møller, i Munkeboe
1820, 1411, 1811, Hans Madsen, huusmand, 48, i Munkeboe
1821, 1701, 2101, Claus Christopher Storm, 3, stifsøn af indsidder Andreas Clausen i Munkeboe
1821, 3101, 0602, Hans Pedersen, 18, paa Dræbye Feed. Søn af gaardmand Peder Madsen
1821, 2803, 0104, Niels Jensen, 5, søn af huusmand Jens Hansen, i Munkeboe
1821, 0706, 1106, Jesper Berry Thomasen, 3 uger, søn af indsidderske Sidsel Jespersdatter, af Munkeboe
1821, 1711, 2311, Hans Mortensen, aftægtsmand, 87, ophold hos sin søn gaardmand Morten Hansen, i Munkeboe
1821, 3011, 0212, Knud Hansen, 1½, søn af huusmand Hans Larsen, i Dræbye
1822, 0101, 0601, Jacob Nielsen, 12 uger, søn af gaardmand Niels Pedersen, i Munkeboe
1822, 3005, 0206, Peder Hansen, huusmand og bødker, 56, i Dræbye
1822, 0306, 1106, Anders Jespersen, i lære hos væver Niels Larsen, 21½, i Rosenlyst, Søn af afdøde Jesper Andersen, i Munkeboe
1822, 1306, 1606, Anders Pedersen, 14 uger, søn af indsidder Peder Hansen, i Munkeboe
1822, 2906, 0407, Christen Christensen, huusmand og snedker, 58, i Munkeboe
1822, 1109, 1609, Johannes Georg Lorentzen, examinatus juris. og contorist, 29½, ved herredscontoiret i Colding
1822, 0611, 1011, Niels Madsen, matroes, 31, til ophold hos sin fader i Dræby. Søn af zenior Mads Pedersen
1822, 1311, 1711, Hans Mortensen, 14 uger, søn af gaardmand Morten Hansen, i Munkeboe
1822, 0612, 0812, Peder Christian Jacobsen, 4½, søn af søemand Jacob Jensen, i Dræbye
1823, 2302, 0203, Peder Marcusen, huusmand og væver, 63, i Munkeboe
1823, 0603, 1203, Anders Jacobsen, aftægtsmand, 77, ophold hos sin svigersøn gaardmand Jesper Edvardsen, Munkeboe
1823, 0606, 1006, Lars Larsen, bødker, 58, i Munkeboe. Født i Dræbye
1823, 2510, 3110, Peder Nielsen, huusmand og skovfoged, 87, ved Østergaard
1823, 3112, 06041824, Poul Ludvig Caspersen, matroes og huusmand, 24, i Dræbye. Druknede paa Odense Fjord
1824, 0306, 0706, Knud Pedersen Tornøe, skipper og indsidder, 50, i Dræbye
1824, 1306, 1606, Niels Olsen, huusmand og fisker, 47½, Munkeboe
1824, 2807, 0108, Christopher Pedersen, 26, i Dræbye. Søn af huusmand Peder Christophersen
1824, 2410, 2810, Johannes Hansen, huusmand og væver, 58, i Munkeboe
1824, 0911, 1311, Dødfødt dreng, søn af malkepige Anne Marie Johansdatter, paa Østergaard
1825, 1306, 1506, Jens Pedersen, huusmand og væver, 72, i Dræbye
1825, 2906, 0207, Peder Christophersen, huusmand, 58, i Dræbye
1825, 2310, 2810, Henrich Clausen, huusmand, 59, i Munkeboe
1826, 1604, 2104, Jens Tornøe (tvilling), 1½, søn af Anne Dorthe Tornøe, i Munkeboe
1826, 0705, 1105, Hans Christiansen, ½, søn af huusmand Christian Hansen, i Munkeboe
1826, 1407, 1707, Casper Andersen, aftægtsmand og pensionist, 89, i Dræbye
1826, 2309, 2709, Lars Christensen, 1 timer, søn af indsidder Christen Hansen, i Munkeboe
1826, 0711, 1211, Hans Poulsen, almisselem, 83½, i Munkeboe
1826, 2311, 2911, Lars Andersen, enkemand, 85, ophold hos huuskone Christen Christensens enke, i Munkeboe
1827, 0812, 1312, Erich Nielsen, huusmand og væver, 70, i Dræbye
1827, 1612, 2012, Rasmus Andersen, huusmand og kludesamler, 43, i Dræbye
1827, 3001, 0402, Niels Pedersen Møller, indsidder, 48, i Munkeboe
1827, 3001, 0402, Mathies Thomassen, fattiglem, 89½, boende i Dræbye. Fra Seden
1827, 1702, 2302, Claus Olsen, huusmand, 63, paa Dræbye Mark
1827, 1004, 1304, Hans Henrich Larsen, 1, søn af huusmand Lars Henrichsen, i Munkeboe
1827, 1011, 1411, Anders Christophersen, 5 dage, søn af smed Christopher Hansen, i Dræbye
1828, 2101, 2901, Mads Hansen, aftægtsmand, 87, ophold hos sin søn gaardmand Hans Madsen, paa Munkeboe Mark
1828, 2901, 0302, Peder Mortensen, ½, søn af huusmand Morten Rasmussen, i Dræbye
1828, 1103, 1503, Julius Schmidt, 14, plejefader hrr. proprietair Schmidt, paa Østergaard
1828, 2103, 2603, Hans Andersen, fattiglem, 72, i Munkeboe
1828, 0904, 1304, Anders Larsen, 1½, søn af boelsmand Lars Jensen, paa Dræbye Mark
1828, 1804, 2104, Niels Hansen Hvid, huusmand og muurmester, 63, i Munkeboe
1828, 2804, 0205, Jacob Jensen, huusmand, 49, i Dræbye
1828, 0605, 1105, Frederich Marcusen, 7 maaneder, søn af huusmand Marcus Tornøe, i Munkeboe
1828, 1305, 1805, Hans Jensen, indsidder, 70, paa Munkeboe Mark
1828, 1410, 2110, Morten Madsen, fæstehuusmand, 67, i Munkeboe
1828, 1710, 2210, Rasmus Erichsen, fæstehuusmand og træskomand, 67, i Dræbye
1828, 0112, 0712, Niels Christian Ottosen, 2, søn af huusmand Otto Madsen, i Munkeboe
1828, 1812, 2412, Hans Jacob Andersen, 1, søn af huusmand Anders Pedersen, paa Munkeboe Mark
1829, 1101, 1701, Mads Pedersen, huusmand, 68, i Dræbye
1829, 0702, 1502, Anders Hansen, ½, søn af indsidder Hans Jørgensen, paa Dræbye Mark
1829, 2502, 0303, Søren Sørensen, aftægtsmand, 76, hos sin søn huusmand Søren Sørensen, i Dræbye
1829, 2403, 2803, Jens Peter Almind, 14 uger, søn af kirkesanger og skolelærer Almind, i Munkeboe
1829, 2703, 0104, Niels Larsen, 4 uger, søn af huusmand Lars Jacob Hansen, i Munkeboe
1829, 3003, 0504, Peder Poulsen, huusmand, 84½, i Munkeboe
1829, 0404, 0804, Hans Mortensen, 2½, søn af gaardmand Morten Hansen, i Munkeboe
1829, 0406, 0906, Hans Poulsen, selveiergaardmand, 64, i Dræbye
1829, 1306, 1706, Jørgen Pedersen Kragh, huusmand og kurvemager, 71, i Dræbye
1829, 1806, 2206, Rasmus Nielsen, 25½, paa Dræbye Fee. Søn af gaardmand Niels Rasmussen
1829, 2306, 2706, Christopher Hansen, huusmand og smed, 50, i Dræbye
1815, 2201, 2901, Maria Rasmusdatter, væver og huusmandskone, 65, i Dræbye
1815, -, 1405, antagelig Karen Rasmusdatter, 80, i Munkeboe. Huusmand Hans Hvid
1815, 1905, 2405, Margrethe Nielsdatter, 79, i Munkeboe. Huusmand Søren Rasmussen
1816, 3001, 0502, Anne Jørgensdatter, 52, i Dræbye. Huusmand og smed Christopher Hansen
1816, 1002, 1802, Kirsten Knudsdatter, ½, datter af gaardmand Knud Caspersen, i Dræbye
1816, 0703, 1303, Karen Pedersen, 1, datter af huusmand Peder Hansen, i Munkeboe
1816, 1103, 1703, Anne Margrethe Hansdatter, 2, datter af huusmand Hans Bessermann, paa Dræbye Feed
1816, 1503, 2003, Anne Rasmusdatter, 60, af Dræbye. Huusmand Søren Hansens svigermoder
1816, 0607, 1007, Karen Sørensdatter, 5, datter af skipper Søren Pedersen, i Dræbye
1816, 0809, 1409, Karen Hansdatter, enke, 55, i Munkeboe. Skipper Jens Tornøe
1816, 0210, 0710, Kirsten Jacobsdatter, enke, 60, hos sin svigersøn sognefoged Hans Christensen, i Munkeboe. Gaardmand Niels Ibsen, i Eybye
1817, 2301, 2601, Mette Andersdatter, 75, i Munkeboe. Huusmand og fattiglem Hans Poulsen
1817, 1607, 2007, Karen Marie Nielsdatter, 9 uger, datter af muurmester Niels Hvid, i Munkeboe
1817, 0110, 0710, Catrine Jørgensdatter, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Jørgen Olsen, i Dræbye
1817, 0811, 1211, Else Kirstine Jensdatter, 2 og 9 maaneder, datter af inderste Jens Erichsen, i Munkeboe
1816, 2401, 2801, Karen Marie Nielsdatter, 9 maaneder, datter af huusmand Niels Larsen, paa Munkeboe Mark
1818, -, -, Anne Margrethe Pedersdatter, fattiglem, 95, i Dræbye
1818, 0409, 0809, Maren Haagensdatter, enke, 70, i Munkeboe. Gaardmand Jens Christian Schiøt
1818, 0910, 2010, Dødfødt pige, datter af Anne Sophie Tornøe, paa Tornøe. Anne Sophie Tornøe, datter af skipper Wenzel Tornøe - opholdende sig hos skipper Pedersen
1818, 0111, 0811, Maren Hansdatter, fattiglem, 80, i Dræbye
1819, 0704, 1204, Apelone Hansdatter, 28, i Munkeboe. Skomager Hans Hauslund
1819, 0406, 0906, Charlotte Amalia Andersdatter, enke, 83, ophold hos sin søn gaardmand Andreas Jensen, i Dræby. Gaardmand Jens Christensen, i Østrup
1819, 0110, 0610, Karen Jørgensdatter, 11 maaneder, datter af huusmand Jørgen Olsen, i Dræbye
1819, 2410, 2910, Apelone Nielsdatter, 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Hansen, i Dræbye
1819, 1811, 2311, Anne Catrine Poulsdatter, enke, 61, i Munkeboe. Huusmand Jesper Larsen
1819, 2912, 02011820, Barthe Nielsdatter, 1, datter af huusmand og væver Niels Larsen, i Rosenlyst
1820, 2401, 3001, Johanne Sophie Jensdatter, 10 maaneder, datter af skytte Jens Hansen, til Østergaard
1820, 1106, 1406, Else Kirstine Jensdatter, 2 og 4 maaneder, datter af inderste Jens Erichsen, i Munkeboe
1820, 1106, 1406, Anne Kirstine Larsdatter, 1, datter af inderste Lars Henrichsen, i Munkeboe
1820, 2809, 0210, Anne Jeppesdatter, enke og fattiglem, 88, ophold hos sin søn Claus Larsen, i Munkebo. Fra Revninge Sogn. Huusmand Lars Clausen i Revninge
1820, 2911, 0312, Christine Jensdatter, 56, i Munkeboe. Huusmand Claus Pedersen Dyhr
1820, 1412, 2012, Oline Almind, 16 dage, datter af kirkesanger og skolelærer Jens Almind, i Munkeboe
1821, 1701, 2101, Johanne Hansdatter, 12, stifdatter af indsidder Niels Pedersen, i Munkeboe
1821, 3101, 0402, Abel Kirstine Hansdatter, 1½, datter af skræder Hans Jespersen, af Munkeboe
1821, 0703, 1103, Karen Dorthe Pedersdatter, 1½, datter af huusmand Peder Hansen, af Munkeboe
1821, 1103, 1403, Anne Dorthe Pedersdatter, 8 maaneder, datter af indsidderske Kirsten Madsdatter, i Dræbye
1821, 1903, 2503, Maren Jensdatter, 3, datter af huusmand Jens Hansen, i Munkeboe
1821, 2003, 2503, Mette Marie Jensdatter, 1, datter af huusmand Jens Hansen, i Munkeboe
1822, 0701, 1301, Anne Marie Pedersdatter, 4, datter af huusmand Peder Nielsen, i Munkeboe
1822, 2101, 2701, Anne Catrine Jensdatter, enke, 80, hos huusmand Niels Møller, i Munkeboe. Huusmand Poul Pedersen, i Seden,
1822, 0602, 1202, Karen Rasmusdatter, enke, 80, ophold hos sin søn skipper Søren Pedersen, i Dræbye. Huusmand Peder Sørensen
1822, 0602, 1002, Anne Larsdatter, 3, datter af indsidder Lars Jacob Hansen, i Munkeboe
1822, 3105, 0406, Sidsel Marie Frandsdatter, 47, paa Dræbye Feed. Boelsmand Niels Jensen
1822, 0907, 1107, Karen Frandsdatter, 54, i Dræbye. Huusmand Casper Andersen
1823, 0601, 1201, Elisabeth Rasmusdatter, enke, 70, ophold hos gaardmand Knud Caspersen, i Dræbye. Indsidder Hans Andersen
1823, 2201, 2801, Anne Kirstine Hansdatter, 90, i Dræbye. Huusmand Jørgen Pedersen
1823, 0808, 1008, Johanne Rebekke Andersdatter, 5, datter af huusmand Anders Pedersen, paa Munkeboe Mark
1823, 2212, 2712, Maren Frandsdatter, 63, i Munkeboe. Huusmand Morten Madsen
1824, 2301, 2601, Juliane Larsdatter, 54, i Dræbye. Boelsmand Lars Pedersen
1824, 0902, 1402, Anne Erichsdatter, enke, 83, ophold hos sin svigersøn gaardmand Niels Nielsen, i Munkeboe. Gaardmand Mads Hansen
1824, 2402, 2902, Kirsten Larsdatter, 7 dage, datter af Apelone Marie Madsdatter, i Dræbye
1824, 0508, 0808, Anne Marie Jensdatter, 35, i Dræbye. Huusmand Jens Pedersen
1824, 0611, 1011, Johanne Mortensdatter, enke, 72, ophold hos huusmand Jens Hansen, i Munkebo. Huusmand Knud Hansen
1824, 1712, 1912, Anne Catrine Andersdatter, 3 dage, datter af huusmand Anders Poulsen, i Dræbye
1824, 2912, 02011825, Karen Madsdatter, 33, i Dræbye. Huusmand Anders Poulsen
1825, 0203, 0603, Maren Jensdatter, 52, i Munkeboe. Muurmester Niels Hansen Hvid
1825, 1005, 1205, Frederikke Frederiksdatter, tjenestepige, 30, paa Østergaard
1825, 1105, 1605, Kirsten Nielsdatter, 7, datter af gaardmand Niels Rasmussen, paa Dræbye Feed
1825, 1009, 1409, Maren Larsdatter, inderste og syepige, 49, hos søemand Marcus Tornøe, i Munkeboe
1825, 0112, 0512, Anne Catrine Poulsdatter, fattiglem, 65, i Munkeboe Hospital
1826, 3103, 0504, Hedevig Pedersdatter, 81, til ophold i Munkeboe Hospital og hos gaardmand Hans Christensen
1826, 3103, 0404, Karen Mortensdatter, 1½, datter af gaardmand Morten Hansen, i Munkeboe
1826, 2803, 0204, Maren Hansdatter (tvilling), 1½, datter af Anne Dorthe Tornøe, i Munkeboe
1826, 2903, 0204, Anne Ottosdatter, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Otto Madsen, i Munkebo
1826, 0407, 0707, Anne Catrine Andersdatter, 3, datter af tjenestepige Maren Pedersdatter
1827, 0801, 1301, Kirsten Andersdatter, enke, 78, i Dræbye. Gaardmand Lars Nielsen
1827, 3003, 0604, Kirstine Andersdatter, 66, i Munkeboe. Almisselem Hans Andersen
1827, 1808, 2108, Anne Kirstine, ½, datter af pigen Kirsten Madsdatter, i Munkeboe
1827, 2408, 2608, Hansine Caroline Hansdatter, 3 maaneder, datter af afdøde lods Hans Knudsen, i Munkeboe
1827, 2411, 3011, Rosalie Andrea Møller, ½, datter af skipper Andreas Christian Møller, af Østergaards Mølle
1828, 2504, 3104, Anne Marie Hansine Gregersen, 17 dage, datter af hattemager Mads Gregersen, paa Munkeboe Mark
1828, 0705, 1105, Marie Johansdatter Felthausen, 32, datter af indsidder Tiøstol Olsen, i Dræbye
1828, 2008, 2608, Kirsten Mortensdatter, enke, 81 og 9 maaneder, ophold hos sin svigersøn gaardmand Jesper Conradsen, i Munkeboe. Gaardmand Anders Jacobsen
1828, 0909, 1509, Marie Andersdatter, enke, 87, ophold hos sin søn gaardmand Hans Poulsen, i Dræbye. Gaardmand Poul Hansen
1828, 0910, 1910, Sidsel Marie Nielsdatter, 5 uger, datter af Karen Marie Nielsdatter, paa Dræbye Fee
1828, 1111, 1611, Maren Nielsdatter, 2, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Munkeboe
1829, 1702, 2202, Anne Kirstine Marcusdatter, 3½, datter af søemand Marcus Tornøe, i Munkeboe
1829, 1904, 2704, Apelone Marie Poulsdatter, 9 uger, datter af tjenestepige Kirsten Rasmusdatter, i Dræbye
1829, 3004, 0505, Anne Olesdatter, enke, 76, i Dræbye. Huusmand Søren Sørensen
1829, 1205, 1505, Sine Andreasdatter, 9 uger, datter af indsidder Andreas Clausen, i Munkeboe Hospital