Munkebo, 1815-1829, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1815-1829, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk


1815, 1301, Peder Nielsen, tjenende hos gaardmand Hans Christensen i Munkeboe og Sidsel Kirstine Hansdatter, tjenende præsten i Munkeboe
1815, 2101, Anders Povlsen, 31, tjenende hos gaardmand Jens Christensen, Dræbye og Karen Madsdatter, 23, tjenende hos gaardmand Jens Christensen, Dræbye
1816, 0601, Lars Hansen, søemand, 24, Munkeboe og Marie Clausen, 23, tjenende præsten i Munkeboe
1816, 1003, Anders Larsen, 29, tjenende hos madam H. Rieffestahl, Munkeboe Præstegaard og Marie Erichsdatter, 27, tjenende, gaardmand Hans Larsen, Munkeboe
1816, 2104, Christopher Hansen, smed, 34, Dræbye og pige Kirsten Erichsdatter, 27, Munkeboe
1816, 1810, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 31, Bregnøer og pige Karen Madsdatter, 32, Munkeboe
1816, 0211, Hans Nielsen, ungkarl, 26, Bregnøer og Karen Pedersdatter, 20, tjenende i Munkeboe Præstegaard
1816, 0111, Jens Nielsen Marstrand, styrmand, 32, Munkeboe og Mette Knudsdatter, 23, tjenende i Munkeboe
1816, 2311, Jens Hansen, ungkarl og skytte, 29, paa Østergaard og Anne Sophie Larsdatter, 29, hos Søren Hansen, Munkeboe Mark
1817, 2501, Hans Johansen, tjenende, paa Ingerslyst og pige Kirsten Sørensdatter, tjenende paa Ingerslyst
1817, 3105, Andreas Christian Grønbech, hrr. forvalter, 23, Østergaard og jomfru Christiane Christine Schmidt, 15, Østergaard
1817, 0806, Lars Jacob Hansen, ungkarl, 29, hjemme hos sin fader gaardmand Hans Hansen, Munkeboe og pige Barbara Nielsdatter, 28, tjente hos gaardmand Peder Andersen, Dræbye
1817, 1910, Jeppe Larsen, tjenestekarl, Revninge og enke Johanne Andersdatter (efter husmand Jørgen Christensen)
1817, 1511, Johan Christophersen, ungkarl og søemand, 29, Munkeboe og pige Anne Catrine Pedersdatter, 28, Dræbye
1817, 2012, Ole Clausen, ungkarl og søemand, 25, Dræby Mark og tjenestepige Anne Frandsdatter, 30, Østergaard
1818, 2305, Rasmus Knudsen, ungkarl og fisker, 28, Østergaard og pige Karen Christiansdatter, 30, tjenende paa Rosenlund
1818, 1306, Anders Erichsen, ungkarl, 32, tjenende paa Østergaard og malkepige Anne Marie Knudsdatter, 35, paa Østergaard
1818, 2512, Niels Pedersen, ungkarl og møllersvend, 38, tjenende paa Østergaard Mølle og Maren Hansdatter, 28, Munkebo
1819, 0304, Peder Christensen, ungkarl, 36, Munkeboe og pige Anne Dorthe Knudsdatter, 19 (skipper Knud Pedersens datter paa Tornøe)
1819, 1704, Johan Wilhelm, ungkarl og skomagermester, 21, Kierteminde og pige Marie Elisabeth Stoudt, 19 (steddatter af krydsbetjent Ivanoe), Munkeboe Mark
1819, 2310, Hans Jørgensen, ungkarl, 28, Westerkjærbye og enke Mette Kierstine Larsdatter, 36 (efter afdøde gaardmand Peder Andersen), Dræbye
1819, 3010, Lars Thomasen, ungkarl, 28, tjenende i Dræbye og pige Sidsel Marie Nielsdatter, 18, (datter af gaardmand Niels Jensen), paa Dræbye Feed
1819, 0611, Lars Pedersen, ungkarl, 27, af Bellinge, tjenende paa Østergaard og pige Kirsten Andersdatter, 28, af Westerkjærbye, tjenende paa Østergaard
1820, 2304, Hans Rasmussen, 61, af Drigstrup og Maren Christensdatter, 60, af Munkeboe Hospital
1820, 1607, Andreas Clausen, ungkarl, 32, af Munkeboe og pige Thrine Jørgensdatter, 26, af Munkeboe
1820, 2110, Anders Madsen, ungkarl, 27, af Bullerup og pige Karen Poulsdatter, 22, af Wirøe, tjenende gaardmand Thomas Hansen paa Dræbye Mark
1820, 2710, Jørgen Hansen, enkemand og fæstegaardmand, 52, af Westerkjærbye og pige Maren Hansdatter, 35, hos sin broder sognefoged Rasmus Hansen i Munkeboe
1820, 1111, Anders Jeppesen, ungkarl, 21, af Munkeboe og pige Marie Hansdatter, 21, (datter af gaardmand Hans Hansen), paa Munkeboe Mark
1820, 0411, Anders Rasmussen, ungkarl, 32, af Dræbye og Anne Kirstine Brask, 25, i Dræbye
1821, 1803, Michel Hansen, ungkarl, 33, tjenende paa Ingerslyst og pige Anne Margrethe Hansdatter, 23, opholdende sig hos sin fader huusmand Hans Andersen i Munkeboe
1821, 0311, Lars Jacobsen, ungkarl og huusmand, 24, af Rynkebye og pige Dorthe Erichsdatter, 26, hos sin fader huusmand Erich Nielsen i Dræbye
1822, 2804, Hans Jacobsen, ungkarl, 45, fra Stradsborg i Haarslev Sogn, opholdende sig i Odense og indsidderske Maren Hansdatter, 39, i Munkeboe Hospital
1822, 1210, Johan Conrad Bierlich, ungkarl og sadelmager, 27, af Kierteminde og stuepige Catrine Marie Larsen, 24, tjenende paa Østergaard
1822, 1910, Poul Ludvig Caspersen, ungkarl, 23, af Dræbye og pige Abel Kirstine Nielsdatter, 19, af Dræbye Feed
1822, 0211, Niels Jensen, enkemand og boelsmand, 50, paa Dræbye Feed og pige Sidsel Marie Hansdatter, 26, hos sin broder sognefoged Rasmus Hansen i Munkeboe
1823, 2202, Johan Jensen, ungkarl, 28, tjenende gaardmand Hans Nielsen paa Dræbye Mark og pige Anne Marie Pedersdatter, 27, hos sin fader huusmand Peder Christophersen i Dræbye
1823, 2004, Jørgen Pedersen, enkemand og huusmand, 66, af Dræbye og pige Mette Kirstine Nicolaisdatter, 36, af Dræbye
1823, 1110, Hans Andersen, ungkarl, 21, paa Wichelsøe og pige Anne Margrethe Johannesdatter, 26, hos sin moder bødker Peder Hansens enke i Dræbye
1823, 1810, Hans Jacobsen, ungkarl, 33, tjenende gaardmand Jacob Larsen i Dræbye og enke Anne Catrine Rasmusdatter, 50, (efter huusmand Peder Marcusen), i Munkeboe
1823, 2510, Peder Jørgensen, ungkarl og væver, 34, fra Nørre Lyndelse og pige Sidsel Kirstine Jespersdatter, 32, i Hospitalet i Munkeboe
1824, 0301, Mads Gregersen, 22, fra Kierteminde, … hattemagersvend fra Flensborg paa professionen og jomfrue Dorthea Antonette Ivanow, 17, tjener hos faderen krydsbetjent Ivanow paa Munkeboe Mark
1824, 2401, Ole Jensen, ungkarl og søemand, 22, Tornøe af Munkeboe og pige Mette Catrine Christophersen, 20, af Munkeboe Sognebolig
1824, 3010, Jens Frandsen, ungkarl og skræder, 25, i Dræbye og enke Abel Kirstine Nielsdatter, 21, (efter søemand Poul Ludvig Caspersen)
1824, 1311, Peder Thomsen, ungkarl og smed, 27, fra Seden og pige Dorthe Marie Larsdatter, 27, fra Dræbye
1824, 2011, Peder Jensen, ungkarl, 37, tjenende gaardmand Jacob Larsen i Dræbye og pige Karen Johannesdatter, 27, tjenende Jørgen Larsen i Dræbye
1825, 1202, Kystol Olsen, ungkarl og søemand, 33, tjenende paa Østergaard og pige Anne Marie Felthausen, 30, tjenende paa Østergaard
1825, 2905, Niels Hansen, enkemand og huusmand, 40, af Rynkebye og pige Maren Larsdatter, 30, tjenende paa Østergaards Mølle
1825, 0907, Hans Henrik Hansen, ungkarl, 26, i tjeneste hos gaardmand Hans Nielsen Ølund paa Dræbye Mark og tjenestepige Anne Margrethe Jacobsdatter, 23, hos gaardmand Hans Nielsen Ølund paa Dræbye Mark
1825, 2110, Hans Jørgensen, ungkarl, 26, paa Dræbye Feed og pige Johanne Madsdatter, 29, paa Dræbye Feed
1825, 2810, Anders Nicolaisen, ungkarl, 27, af Schalborg, Wissenberg Sogn og pige Karen Henningsdatter, 17, i tjeneste hos gaardmand Jens Christensen i Dræbye
1825, 2910, Morten Madsen, ungkarl, 24, i Dræbye og Sidsel Andreasdatter, tjenestepige, 28, i Dræbye
1825, 0411, Lars Larsen, ungkarl, 37, af Tvinde, Rynkebye Sogn og pige Giertrud Jørgensdatter, 28, af Dræbye Feed
1825, 1211, Lars Andersen, ungkarl og sømand, 30, af Munkeboe og pige Mette Kirstine Hansdatter, 25, af Munkeboe Mark
1825, 0312, Rasmus Olsen, ungkarl, 26, i tjeneste paa Tornøe og pige Stine Marie Knudsen, 20, tjenende paa Tornøe
1825, 1012, Niels Hansen Hvid, enkemand og muurmester, 55, i Munkeboe og enke Maren Rasmussen, 55, af Munkeboe
1825, 1712, Hans Thomasen, ungkarl, 29, væversvend i Kiertinge, Kjølstrup Sogn og pige Anne Kirstine Hansdatter, 25, paa Munkeboe Mark
1826, 2502, Lars Jacob Jørgensen, ungkarl, 20, af Dræbye og pige Mette Hansdatter, 24, tjenende paa Østergaards Mølle
1826, 1803, Christen Hansen, ungkarl, 31, tjenende paa Østergaards Mølle og pige Karen Larsdatter, 28, paa Dræbye Mark
1826, 0104, Mads Larsen, ungkarl, 35, af Store Vibye paa Hindsholm og Anne Knudsdatter, 25, af Munkeboe Mark
1826, 0605, Frands Hansen, ungkarl, 25, i tjeneste paa Østergaard og pige og syepige Anne Kirstine Clausdatter, 25, paa Dræbye Mark
1826, 0206, Mads Pedersen, ungkarl, 28, af Dalbye paa Hindsholm og pige Maren Jørgensdatter, 24, hos sin broder gaardmand Hans Jørgensen paa Dræbye Fee
1826, 1706, Johannes Jørgensen, ungkarl og hjulmand, 32, af Kiertinge, Kjølstrup Sogn og pige Karen Andersdatter, 23, af Munkeboe Mark
1826, 2110, Morten Møller, ungkarl og møllersvend, 26, paa Østergaards Mølle og pige Marie Andersdatter, 22, af Dræbye Fee
1826, 1811, Hans Pedersen, ungkarl og smed, 32, tjenende paa Østergaard og bryggerpige Anne Nielsdatter, 39, Østergaard
1826, 2512, Søren Sørensen, ungkarl, 39, Dræbye og pige Anne Erichsdatter, 21, Dræbye
1826, 0912, Anders Poulsen, enkemand, 43, Dræbye og pige Apelone Madsdatter, 40, Dræbye
1827, 0601, Rasmus Nielsen, ungkarl, 26, Dræbye og pige Johanne Sophie Christiansdatter, 28, Dræbye
1827, 1910, Peder Hansen, ungkarl, 31, Dræbye og pige Karen Knudsdatter, 22, Munkeboe Mark
1827, 2710, Mads Knudsen, ungkarl, 29, Munkeboe Mark og pige Anne Erichsdatter, 28, Munkeboe
1828, 2009, Rasmus Stephansen, enkemand og gaardmand, 65, Sterdsted, Paarup Sogn [antagelig Stegsted] og mejerske Karen Erichsdatter, 43, Østergaard
1828, 2510, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 29, Dalbye paa Hindsholm og pige Erine Marie Rasmusdatter, 22, Munkeboe
1828, 2510, Hans Jørgensen, ungkarl, 25, Dræbye Mark og pige Kirsten Andersdatter, 22, Munkeboe Mark
1829, 1005, Anders Rasmussen, ungkarl og skræder, 22, af Dræbye og pige Anne Catrine Madsdatter, 30, tjenende i Østergaards Møllegaard