Munkebo, 1829-1849, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1829-1849, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1829, 1411, Niels Erichsen, ungkarl og væver, 27, i Dræbye og pige Kirsten Andreasdatter, 25, i Dræbye
1830, 2003, Hans Tornøe, skipper, 36, af Munkeboe og fraskilt Sophie Frederiche Wolgast, 38 (fraskilt afskediget compagnichirurg Bucholtz)
1830, 0404, Morten Rasmussen, huusmand, 43, i Dræbye, Maren Andersdatter, 52, af Dræbye
1830, 2310, Jacob Rasmussen, ungkarl, 35, af Bregneur og pige Maren Hansdatter, 28, af Munkeboe Mark
1830, 0611, Jens Jensen, ungkarl og boelsmand, 26, i Midskov, Mesinge Sogn og enke Dorte Pedersdatter, 25. Lods Hans Knudsens enke i Munkebo
1830, 1311, Niels Pedersen, ungkarl og boelsmand, 38, paa Dræbye Mark og Kirsten Olsdatter, 25, af Dræbye Mark
1831, 2301, Niels Jørgensen, 21, tjenende gaardmand Hans Christensen i Munkebo og Anne Dorte Larsdatter, 28, tjenende gaardmand Hans Christensen i Munkebo
1831, 1510, Rasmus Pedersen, ungkarl, 43, fra Dalbye paa Hindsholm og pige Kirsten Pedersdatter, 32. Boelsmand Peder Madsens datter paa Dræbye Mark
1831, 0810, Lars Jacobsen, ungkarl, 30, paa Ingerslyst og tjenestepige Maren Rasmusdatter, 30, paa Ingerslyst
1831, 1809, Anders Caspersen, væver, 30, af Dræbye Mark og pige Anne Magrethe Henriksdatter, 25, af Dræbye Mark
1831, 2910, Hans Andersen Væver, ungkarl, 32, i Kiertinge, Kjølstrup Sogn og pige Mette Marie Madsdatter, 24, af Dræbye Mark
1831, 2910, Niels Pedersen, ungkarl, 30, i Dræbye og pige Else Marie Johansdatter, 28, i Dræbye
1831, 1211, Hans Povelsen, 26, fra Vesterkjerbye, Agedrup og pige Kirsten Rasmusdatter, 28, af Dræbye
1831, 1712, Søren Frantzen, ungkarl og gaardmand, paa Munkebo Mark, 29, af Munkebo Præstegaard og enke Kirsten Jacobsdatter, 47. Gaardmand Hans Madsen paa Munkebo Mark
1832, 0505, Lars Hansen, huusmand, 42, i Munkeboe og Maren Frederiksdatter, 29, hos kirkesangeren i Munkeboe
1832, 1208, Kystol Olsen, 38, af Østergaard og Mette Kirstine Andersdatter, 22, af Munkeboe
1832, 2110, Knud Mortensen, ungkarl og søemand, 24, af Munkeboe og Christiane Kristiansdatter, 23, af Munkeboe
1832, 1711, Peder Jensen, huusmand, 45, af Munkeboe og Karen Marie Nielsdatter, 25, af Dræbye Feed
1832, 1711, Peder Pedersen, skomager, 30, af Munkeboe og Kirsten Jensdatter, 22, af Munkeboe
1832, 2411, Mads Hansen, huusmand, 34, af Munkeboe og Maren Frederiksdatter, 29, af Munkeboe
1833, 2303, Adolph Knudsen, ungkarl, 29, af Marslev Bye og pige Anne Christensdatter, 27, af Munkeboe Mark
1834, 2211, Lars Olsen, ungkarl, 31, af Dræbye og Maren Madsdatter, 31, af Dræbye
1834, 2211, Lars Poulsen, ungkarl, 25, af Vierøe og Mette Kirstine Larsdatter, 33, af Dræbye Fee
1834, 2911, Lars Rasmussen, ungkarl, 29, af Munkeboe og Mette Andersdatter, 22, af Munkeboe
1834, 1912, Niels Christian Pedersen, gaardmand, 20, i Munkeboe og jomfrue Metteline Andreasen Møller, 20, af Østergaard Møllegaard
1835, 0301, Peder Rasmussen, 30, af Klarskov Væverhuus i Marslev Sogn og Barthe Kirstine Nielsdatter, 27, i Dræbye
1835, 1001, Erik Jensen, ungkarl og søemand, 27, af Munkeboe og Mette Andersdatter, 31, af Munkeboe
1835, 1701, Jens Hansen, ungkarl og matros, 28, i Munkeboe og Anne Marie Rasmussen, 23, i Munkeboe
1835, 0711, Niels Nielsen, ungkarl og gaardmand, 28, af Munkeboe Mark og Kirsten Knudsdatter, 29, hos kirkesanger Wiiboe paa Munkeboe Mark
1835, 0512, Jens Madsen, ungkarl, 29, hos Petersen paa Ingerslyst og Ellen Christiansdatter, 27, af Munkeboe
1835, 2811, Mogens Jensen, 27, paa Ørnfeldt og Johanne Kirstine Pedersdatter, 22, af Veirøe
1836, 0201, Rasmus Nielsen, ungkarl, 22, af Vikkebroe, Østrup Sogn og Kirsten Madsdatter, 32, af Dræbye Fee
1836, 0901, Sørem Christensen, ungkarl og matros, 27, af Munkeboe og Anne Marie Jørgensdatter, 21, af Dræbye Fee
1836, 0602, Jesper Andersen, ungkarl og matros, 29, i Munkeboe og Hansine Sophie Knudsdatter, 20, af Munkeboe
1836, 1303, Hans Nielsen, ungkarl, 26, Dræbye Mark og Elisabeth Susanne Hansdatter, 27, paa Dræbye Mark
1836, 1604, Niels Sørensen, ungkarl, 30, af Sanderum og Karen Jacobsdatter, 30, i Dræbye
1836, 2204, Johan Vilkens, hr. og bager, 23, af Odense og jomfrue Ingeborg Annette Sandberg, 19, af Munkeboe
1836, 1005, Jens Jacobsen, ungkarl, 35, af Kjerteminde og Apellone Marie Nielsdatter, 31, af Munkeboe
1836, 1405, Jesper Larsen, huusmand, 48, af Munkeboe Mark og Kirsten Hansdatter, 31, i Munkeboe
1836, 2210, Hans Larsen, ungkarl, 31, paa Dræbye Fee og Maren Povelsdatter, 34, paa Veirøe
1836, 1911, Hans Jacobsen, huusmand, 46, i Munkeboe og Anne Rasmusdatter, 25, i Munkeboe
1837, 1802, Peder Hansen, ungkarl, 29, i Dræbye og Mette Kathrine Rasmusdatter, 23, af Dræbye
1837, 0403, Jens Jacob Hansen, tømmerkarl, 33, af Kjølstrup og Sidsel Kirstine Larsdatter, 33, af Dræbye
1837, 2511, Casper Knudsen, ungkarl, 26, af Dræbye og pige Karen Sophie Jensdatter, 23, af Dræbye
1837, 0912, Lars Jørgensen, 23, af Lille Wibye og Christiane Christiansdatter, 33, af Munkeboe
1838, 1409, Rasmus Sørensen, styrmand, 25, af Dræbye og Kirstine Marie Frederikke Møller, 21, af Møllegaard
1838, 2010, Hans Jensen, 30, af Munkeboe og Anne Pedersdatter, 20, af Munkeboe
1838, 2710, Hans Nielsen, matros og huusmand, 25, i Munkebo og Johanne Frederiksdatter, 30, i Munkeboe
1838, 0311, Christen Christensen, hjuulmand, 33, af Munkebo og Marie Kirstine Sørensdatter, 35, af Dræbye
1838, 1011, Hans Nielsen, ungkarl, 27, af Munkeboe og Karen Marie Andersdatter, 24, af Munkeboe
1838, 1711, Hans Hansen, ungkarl, 24, i Dræbye og enke Anne Eriksdatter, 33. Enke efter huusmand Søren Sørensen i Dræbye
1838, 0812, Hans Poulsen, 32, paa Dræbye Fee og Maren Andersdatter, 29, paa Dræbye Fee
1839, 0501, Hans Madsen, ungkarl, 23, af Holev og Maren Kirstine Larsdatter, 24, af Dræbye Mark
1839, 1603, Rasmus Petersen, tjenestekarl, 26, paa Østergaard og Marie Nielsdatter, 25, af Dræbye Mark
1839, 2306, Lars Olsen, 38, af Dræbye Mark og Anne Magrethe Mortensdatter, 27, af Dræbye
1839, 0510, Mads Larsen, gaardmand, 48, i Munkeboe og Maren Jespersdatter, 30, af Munkeboe
1839, 1910, Hans Pedersen, 35, af Østergaard og Maren Jensdatter, 30, af Østergaard
1839, 2510, Niels Larsen, ungkarl og væver, 22, af Munkeboe og enke Dorthea Antonnette Iwanow, 32. enke efter Mads Gregersen i Munkeboe
1839, 2311, Jens Nielsen, ungkarl, 28, af Hundslev Mark [Kjølstrup Sogn] og Maren Rasmusdatter, 30, af Dræbye
1839, 2112, Peder Andersen, ungkarl og matros, 30, af Munkeboe og Kirsten Nielsen, 24, af Munkeboe
1839, 2812, Jens Pedersen, ungkarl og skræder, 30, af Dræbye og Maren Kirstine Johannesdatter, 23, af Dræbye
1840, 0504, Hans Pedersen, ungkarl, 34, af Vester Kjærbye [Agedrup] og Maren Olsdatter, 34, paa Dræbye Mark
1840, 2504, Rasmus Jensen, tjenestekarl, 23, paa Ingerslyst og Ellen Larsdatter, 24, paa Ingerslyst
1840, 1807, Hans Hansen, ungkarl, 29, af Overkjærbye og Maren Kirstine Madsdatter, 33, af Munkeboe
1840, 0808, Jacob Sørensen, smed, 34, i Munkeboe og Kirsten Hansdatter, 33, af Munkeboe
1840, 3110, Lars Andersen, ungkarl, 29, af Dræbye og Karen Andersen, 18, af Dræbye
1840, 1912, Jesper Andersen, ungkarl og matros, 26, i Munkeboe og Barthe Kirstine Hansdatter, 24, i Munkeboe
1841, 2205, Hans Hansen, huusmand og bødker, 27, i Dræbye og Johanne Hansdatter, 22, i Dræbye
1841, 1909, Rasmus Jensen, ungkarl, 32, af Bullerup [Agedrup] og Mette Kirstine Andersdatter, 31, i Munkeboe
1842, 1902, Frantz Poulsen, ungkarl, 34, tjenende paa Rørbek og enke Ellen Kirstine Holm, 50. Enke efter huusmand Poul Hansen i Munkeboe
1842, 0204, Mads Andersen, 27, af Dræbye og Karen Hansdatter, 27, af Dræbye
1842, 2210, Anders Nielsen, ungkarl, 25, af Munkeboe og pige Maren Nielsen, 18, af Dræbye
1842, 2910, Niels Christian Jensen, ungkarl, 25, af Dræbye og pige Edel Sophie Knudsdatter, 29, af Dræbye
1842, 1111, Jørgen Hansen, ungkarl, 25, af Dræbye og Edel Sophie Jørgensdatter, 32, af Dræbye
1842, 1211, Søren Nielsen, ungkarl, 32, af Dræbye Fee og pige Johanne Poulsen, 22, af Dræbye Mark
1842, 1911, Niels Hansen, ungkarl, 38, af Seden og pige Mette Hansen, 25, af Munkeboe
1842, 1911, Niels Jensen, ungkarl, 26, af Marslev og pige Elisabeth Jeppesen, 24, af Dræbye
1842, 1911, Jacob Hansen, ungkarl, 34, af Dræbye Fee og Mette Kirstine Reinholtzdatter, 30, af Dræbye
1842, 1911, Peder Nielsen, ungkarl, 32, af Munkeboe og Kirstine Pedersen, 26, af Munkeboe
1842, 2611, Otto Nielsen, ungkarl og gaardeier, 32, af Homaae Sogn, Lund Bye, Randers Amt og Anne Sophie Mortensdatter, 28, af Munkeboe Mark
1842, 0212, Jens Johan Jensen, 27, af Endelave og Rasmine Birgitte Møller, 21, af Østergaards Møllegaard
1842, 0312, Lars Hansen, 29, paa Østergaard og Jensine Larsen, 20, af Munkeboe
1842, 1012, Peder Andersen, ungkarl, 25, af Røirup i Rønninge Sogn og Anne Magrethe Nielsdatter, 35, af Dræbye Fee
1843, 2503, Anton Andresen, ungkarl, 32, af Munkeboe og Else Marie Larsen, 20, af Munkeboe
1843, 2405, Lars Jensen, indsidder, 50, fra Ladbye [Kjølstrup] og Anne Marie Pedersdatter, 50, af Dræbye
1843, 2207, Erik Bruun Hansen, smed, 29, fra Odense og Mette Marie Nielsdatter, 23, fra Marslev
1843, 0411, Niels Jørgensen, ungkarl og gaardeier, 38, af Dræbye og pige Kirsten Knudsdatter, 27, af Dræbye
1843, 1811, Carl Vilhelm Hein, snedkersvend, 29, af Trolleborg [Brahetrolleborg] og Ane Cathrine Madsen, 24, af Munkeboe
1843, 0212, Søren Andersen, ungkarl, 29, af Vissenberg [Vissenbjerg] og pige Anne Magrethe Andersen, 22, af Munkeboe Mark
1843, 1612, Mads Larsen, gaardmand, 52, af Munkeboe og pige Kirsten Jespersen, 22, af Munkeboe
1843, 1612, Frands Nielsen, ungkarl, 31, af Munkeboe og pige Sidsel Marie Nielsen, 18, paa Dræbye Feed
1843, 1712, Thomas Pedersen, ungkarl, 29, af Dræbye og pige Maren Frederiksdatter, 24, af Store Wiibye Sogn
1843, 2312, Hans Hansen, ungkarl, 25, af Dræbye og pige Gjertrud Marie Jensdatter, 27, af Davinde
1844, 1301, Anders Andresen, ungkarl og smed, 37, af Munkeboe og pige Sidsel Marie Nielsen, 27, af Munkeboe
1844, 2401, Hans Peder Hansen, matros, 23, af Stige i Lumbye Sogn og pige Maren Nielsen, 22, af Munkeboe
1844, 1310, Knud Christensen, huusmand, 45, af Seden og pige Edel Sophie Hansdatter, 30, af Dræby
1844, 2610, Johannes Johannesen, ungkarl, 44, af Dræbye og pige Anne Cathrine Jacobsdatter, 30, af Dræbye Mark
1844, 0112, Carl Andresen, 34, af Munkebo og Anne Cathrine Hansdatter, 26, af Munkebo
1844, 2610, Anders Pedersen, ungkarl, 42, af Odense og Anne Magrethe Nielsdatter, 41, af Hundslev, Kjølstrup Sogn
1845, 0802, Jens Larsen, ungkarl, 31, af Stubberup og pige Anne Cathrine Larsen, 22, af Munkebo
1845, 0902, Jacob Jacobsen, ungkarl, 24, af Dræbye og pige Gjertrud Pedersdatter, 36, af Dræby Feed
1845, 0203, Hans Jacob Hansen, ungkarl, 38, af Munkebo og Anne Marie Nielsdatter, 46, af Ullerslev
1845, 0903, Christen Christiansen, ungkarl, 24, af Rosenlund, Ubberud Sogn og pige Anne Magrethe Larsdatter, 28, af Dræby
1845, 1304, Rasmus Madsen, ungkarl, 30, af Korup og Karen Christensdatter, 48, af Revninge
1845, 0106, Otto Madsen, indsidder, 55, af Munkebo og pige Johanne Marie Sippel, 39, af Revninge
1845, 0607, Erik Jensen, væver, 34, i Rosenlundhuset ved Østergaard og Kirsten Andresen, 26, i Rosenlundhuset ved Østergaard
1845, 2707, Jens Nielsen, huusmand, 39, af Munkebo og Anne Marie Nielsdatter, 28, af Birkum, Fraugde Sogn
1845, 2812, Niels Nielsen, ungkarl, 25, af Midskov, Mesinge Sogn og Anne Larsdatter, 30, af Maale, Vibye Sogn
1846, 0703, Frands Andresen, 44, fra Fraugde Kiærbye og pige Anne Kirstine Hansen, 25, af Dræbye
1846, 1503, Hans Larsen, ungkarl, 25, af Vesterkjærbye [Agedrup], tjenende paa Østergaard og pige Eggerlinde Marie Magdalene Wehlast, 25, fra Maribo, tjenende paa Østergaard
1846, 1605, Peder Reinholtzen, ungkarl, 24, af Overkjærbye og pige Anne Jørgensdatter, 33, af Dræbye
1846, 0507, Knud Madsen, ungkarl, 26, paa Ørnfeldt og pige Trine Marie Martinsdatter, 28, paa Østergaard
1846, 2410, Niels Christophersen, 24, af Munkebo og Mette Marie Larsen, 21, af Munkebo
1846, 3110, Claus Mortensen, 27, af Dræbye og Maren Andersdatter, 28, paa Østergaards Mølle
1846, 1411, Hans Pedersen, ungkarl, 24, af Holev og pige Anne Marie Olsen, 24, af Dræbye Mark
1846, 2811, Rasmus Frederiksen, ungkarl, 42, af Maale i Wibye Sogn og pige Gjertrud Pedersdatter, 28, af Krogsbølle
1846, 2811, Knud Pedersen, ungkarl, 26, af Drigstrup og Kirsten Jeppesdatter, 28, paa Munkebo Mark
1846, 0512, Jesper Andersen, 40, af Munkebo og pige Karen Nielsdatter, 40, af Vibye
1847, 0611, Anders Skov Rasmussen, ungkarl og snedkersvend, 26, af Endelave og pige Anne Marie Frandsen, 23, af Dræbye Mark
1847, 2612, Olivarius Hendrik Jørgensen, ungkarl, 34, af Stige, Lumbye Sogn og pige Abel Kirstine Hansen, 23, af Munkebo
1848, 0801, Hans Christophersen, ungkarl og styrmand, 29, i Munkeboe og Anne Cathrine Sørensen, 29, i Dræbye
1848, 2901, Hans Andersen, ungkarl, 24, af Munkeboe Mark og pige Karen Marie Nielsen, 27, af Munkeboe Mark
1848, 3001, Lars Jørgensen, ungkarl, 22, af Thorup i Mesinge Sogn og pige Mette Martine Møller, 24, af Munkeboe
1848, 0602, Hans Pedersen, ungkarl, 37, paa Munkeboe Mark og pige Anne Magrethe Jensen, 31, af Hundslev i Kjølstrup Sogn
1848, 1609, Hans Olsen, ungkarl, 29, af Ullerslev og pige Maren Nielsen, 25, af Dræbye
1848, 1410, Knud Nielsen, ungkarl, 28, af Præsteskovhuset i Schebye Sogn og pige Anne Magrethe Hansen, 29, af Dræbye Feed
1848, 1811, Morten Nielsen, ungkarl og gaardmand, 41, i Dræbye og pige Maren Jensen, 22, af Munkeboe
1848, 0212, Jens Sørensen Pedersen, ungkarl og skipper, 33, af Endelave og pige Mette Kirstine Nielsen, 20, af Dræbye
1848, 0912, Lars Jørgensen, matros, 34, af Munkeboe og pige Elsebeth Hansdatter, 44, af Dræbye
1848, 1612, Rasmus Mortensen, ungkarl, 34, af Dræbye og pige Karen Madsen, 22, af Seden
1849, 0104, Niels Hansen, ungkarl, 33, af Dalbye og Kirsten Jensdatter, 38, paa Munkeboe Mark
1849, 2104, Hans Rasmussen, ungkarl og tømmermand, 34, af Munkeboe og pige Dorthe Jacobsen, 31, af Dræbye
1849, 0912, Rasmus Madsen, ungkarl, 26, af Munkeboe og pige Anne Birgithe Pedersdatter, 26, af Bullerup, tjenende paa Østergaard
1849, 1612, Hans Nielsen, ungkarl, 28, af Vesterkjærbye og pige Anne Mortensdatter, 33, af Dræbye, meierske paa Østergaard