Munkebo, 1849-1881, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1849-1881, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1850, 0301,24021850, Niels Poulsen, søn af gaardmand Poul Andersen og Karen Marie Nielsdatter, paa Dræbye Feed
1850, 3001, 10021850, Lars Hansen, søn af ungkarl Hans Jørgensen, i Kjerteminde og Anne Andersen, af Munkeboe
1850, 0103, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Nielsen og Karen Marie Andersdatter, i Munkeboe
1850, 0204, 07041850, Christen Adolphsen, søn af gaardmand Adolph Christian Knudsen og Anne Christensdatter, paa Ingerslyst
1850, 2304, 28041850, Hans Christian Hansen, søn af huusmand Hans Jensen og Anne Pedersdatter, i Munkeboe
1850, 2304, 09051850, Peder Hansen, søn af huusmand Hans Nielsen og Anne Mortensdatter, ved Østergaard
1850, 0605, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Hans Jørgen Nielsen og Karen Eriksdatter, paa Dræbye Feed
1850, 2306, 21071850, Peder Knudsen, søn af ungkarl Knud Pedersen, paa Tornøe og pige Anne Marie Larsen, i Dræbye
1850, 2506, 07071850, Jens Peder Hansen, søn af ungkarl Hans Jensen, paa Dræbye Feed og pige Anne Pedersen, af Dræbye
1850, 3006, 08091850, Anders Madsen, søn af boelsmand Mads Pedersen og Anne Marie Olsdatter, paa Dræby Feed
1850, 0207, 04071850, Hans Rasmussen, søn af Rasmus Christian Hansen, af Brylle (nu hos Jacob Conradsen i Kjertinge (Kjølstrup) og fruentimmer Hansine Mikkelsen, af Dræbye
1850, 1507, 21071850, Hans Peder Andersen, søn af gaardmand Anders Nielsen og Maren Nielsen, i Munkeboe
1850, 1807, 28071850, Peder Christian Anthonsen, søn af indsidder Anthon Andresen og Else Marie Larsen, paa Munkeboe Mark
1850, 1308, 08091850, Peder Christian Jacobsen, søn af ungkarl Jacob Macusen, i Odense og pige Marie Kirstine Nielsen, hos sin fader huusmand Niels Pedersen ved Østergaard
1850, 1308, 15091850, Jens Peder Jacobsen, søn af huusmand Jacob Jacobsen og Gjertrud Pedersdatter, i Munkeboe
1850, 2310, 10111850, Jens Larsen, søn af Lars Jensen, fra Gjelskov paa Sletten (fortiden i Nyborg) og pige Maren Nielsdatter, hos indsidder Niels Nielsens kone paa Munkeboe Mark
1850, 2311, 01121850, Hans Pedersen, søn af skomager Peder Pedersen og Kirsten Jensdatter, i Munkeboe
1850, 2112, 05011851, Hans Christian Caspersen, søn af gaardmand Casper Knudsen og Karen Sophie Jensen, i Dræbye
1850, 1510, 20101850, Rasmus Andersen, søn af tjenestekarl Anders Jespersen, Munkeboe og Mette Marie Rasmussen, hos gaardmand Lars Poulsen i Bregnøer
1851, 1701, 26011851, Hans Christian Jensen, søn af huusmand og hørbereder Jens Andersen og Anne Kirstine Madsen, i Dræbye
1851, 0202, 09021851, Jacob Andersen, søn af huusmand og skrædder Anders Jacobsen og Karen Marie Larsdatter, af Munkeboe
1851, 0502, 30031851, Mads Jørgen Knudsen, søn af huusmand Knud Madsen og Trine Marie Mortensdatter, i Munkeboe
1851, 1402, 23021851, Anders Rasmusen, søn af boelsmand Rasmus Rasmusen og Marie Kirstine Andersdatter, af Munkeboe
1851, 0703, 16031851, Niels Peder Møller, søn af styrmand Peder Nielsen Møller og Hansine Kirstine Andresen, paa Dræbye Mark
1851, 2403, 30031851, Hans Christian Nielsen, søn af indsidder Niels Hansen og Kirsten Rasmusdatter, af Munkeboe
1851, 0304, Dødfødt dreng, søn af Peder Olsen, hos gaardmand Anders Jørgensen i Fraugde Kjærby, Fraugde Sogn og fruentimmer Jakobine Marie Caspersen, i Munkeboe Hospital
1851, 0804, 13041851, Rasmus Edvardsen, søn af gaardmand Edvard Jespersen og Karen Rasmusen, i Munkeboe
1851, 1404, 18041851, Niels Nielsen, søn af ungkarl Niels Nielsen, hos sin fader gaardmand Niels Jørgensen i Thorbye og fruentimmer Gjertrud Marie Nielsen, hos sin moder i Fattighuset i Dræbye
1851, 0905, 18051851, Edvard Hansen, søn af sognefoged Hans Jørgensen og Maren Edvardsdatter, i Dræbye
1851, 1305, 18051851, Hans Nielsen, søn af huusmand Niels Olsen og Anne Kirstine Clausdatter, paa Dræbye Mark
1851, 1505, 16051851, Niels Christian Larsen, søn af boelsmand Lars Pedersen og Anne Marie Hansdatter, paa Virøe
1851, 1107, 13071851, Jesper Madsen, søn af gaardmand Mads Larsen og Kirsten Jespersen, paa Munkeboe Mark
1851, 0808, 17081851, Niels Larsen, søn af gaardmand Lars Andersen og Karen Andersen, i Dræbye
1851, 1308, 24081851, Hans Madsen, søn af indsidder og sømand Mads Andersen og Karen Hansdatter, i Munkeboe
1851, 2209,28091851, Jens Edvard Edvardsen, søn af huusmand Edvard Edvardsen og Kirsten Jensen, paa Munkeboe Mark
1851, 2310, 16111851, Jens Hansen, søn af huusmand Hans Nielsen og Karen Marie Andersen, i Munkeboe. Navneændring af 24.10.1905 til Jens Hansen Lillesø
1851, 2110, 09111851, Ole Christian Andersen, søn af indsidder Anders Olsen og Anne Kirstine Andersen, paa Dræbye Mark
1851, 1512, Dødfødt dreng, søn af ungkarl Niels Jørgen Pedersen, fra Sjelland og Anne Kirstine Andersen, paa Munkeboe Mark
1852, 1904, 19041852, Søren Peder Sørensen, søn af murer Søren Andersen og Anne Magrethe Andersen, i Munkeboe
1852, 0305, 16051852, Morten Rasmusen, søn af murer Rasmus Mortensen og Karen Madsen, i Dræbye
1852, 2306, 11071852, Niels Christian Nielsen, søn af huusmand og skrædder Niels Hansen og Kirsten Jensdatter, paa Munkeboe Mark. Navneændring af 2.1.1879 til Niels Christian Nielsen Munkebo
1852, 0307, 01081852, Carl Martin Andersen, søn af gaardmand Anders Nielsen og Maren Nielsen, i Munkeboe
1852, 3108, 26091852, Martin Theodor Anthonsen, søn af indsidder Anthon Andreasen og Else Marie Larsen, Munkeboe Mark
1852, 2210, 30011853, Marius Nielsen, søn af huusmand og sømand Niels Nielsen Møller og Karen Tygesen, af Munkeboe
1852, 0711, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Otto Nielsen og Anne Sophie Mortensen, paa Munkeboe Mark
1852, 0512, 12121852, Niels Peder Nielsen, søn af boelsmand Niels Nielsen og Dorthe Poulsdatter, paa Lindøe. Navneændring af 8.6.1886 til Niels Peder Nielsen Lindø
1852, 0912, 19121852, Mads Peder Jensen, søn af huusmand Jens Andersen og Anne Kirstine Madsdatter, i Dræbye
1853, 2801, 10041853, Niels Mortensen, søn af gaardmand Morten Nielsen og Maren Jensen, i Dræbye
1853, 3001, 10041853, Ole Pedersen, søn af ungkarl Peder Christensen, fra Hundslev, Kjølstrup Sogn og pige Anne Olsdatter, hos stedfaderen huusmand Hans Jacob Hansen i Dræbye
1853, 0303, 01051853, Hans Michael Rasmusen, søn af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Michelsen, i Dræbye
1853, 0204, 05061853, Hans Nielsen, søn af boelsmand Niels Christian Jensen og Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Mark
1853, 1104, 17041853, Jacob Hansen, søn af huusmand og tømmermand Hans Rasmusen og Dorthea Jacobsen, i Munkeboe
1853, 2906, 03071853, Jens Peder Johansen, søn af huusmand Johan Kystolsen og Karen Pedersine Jespersen, i Munkeboe
1853, 1807, Dødfødt dreng, søn af huusmand og murer Søren Andersen og Anne Magrethe Andersen, i Munkeboe
1853, 1608, 25091853, Hans Edvardsen, søn af huusmand Edvard Edvardsen og Kirsten Jensen, paa Munkeboe Mark
1853, 2308, 16101853, Poul Sørensen, søn af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Poulsen, Dræbye Feed
1853, 1210, 02041854, Søren Christian Jensen, søn af huusmand og sømand Jens Hansen og Anne Marie Rasmusdatter, i Munkeboe
1853, 2110, 30101853, Hans Christian Nielsen, søn af gaardmand Niels Knudsen og Kirsten Jørgensen, af Dræbye
1853, 1611, 18121853, Peder Pedersen, søn af huusmand Peder Andreasen og Kjerten Nielsen, i Munkeboe
1854, 0801, 12031854, Hans Christian Jensen, søn af boelsmand Jens Hansen og Anne Hansen, paa Dræbye Feed
1854, 0302, 12021854, Niels Peder Hansen, søn af gaardmand Hans Pedersen og Kirsten Clausdatter, af Dræbye
1854, 0402, 26021854, Niels Christian Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Kirsten Rasmusdatter, paa Munkeboe Mark
1854, 0802, 21051854, Ole Christian Hansen, søn af huusmand Hans Pedersen og Anne Marie Olsen, paa Dræbye Mark
1854, 1803, 14051854, Niels Jacobsen, søn af huusmand Jacob Hansen og Mette Kirstine Reinholdtsdatter, paa Dræbye Feed
1854, 2903, 28051854, Anders Madsen, søn af boelsmand Mads Pedersen og Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed
1854, 0205, 02071854, Jacob Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Jacobsen og Anne Andersdatter, paa Munkebo Mark
1854, 0905, 02071854, Knud Poulsen, søn af gaardmand Poul Andersen og Karen Marie Nielsen, paa Dræbye Feed
1854, 0905, 14051854, Lars Jacob Hansen, søn af huusmand Hans Madsen og Karen Larsen, i Munkeboe
1854, 1105, 21051854, Jens Andersen, søn af huusmand og skrædder Anders Jacobsen og Karen Marie Larsdatter, i Munkeboe
1854, 1405, 21051854, Lars Madsen, søn af gaardmand Mads Larsen og Kirsten Jespersen, paa Munkebo Mark
1854, 1406, 16071854, Peder Pedersen, søn af huusmand Peder Nielsen og Kirstine Pedersen, i Munkeboe
1854, 0307, 10091854, Hans Emil Møller, søn af styrmand Peder Nielsen Møller og Hansine Kirstine Andreasen, paa Dræbye Feed
1854, 1707, 17071854, Søren Peder Sørensen, søn af huusmand og murer Søren Andersen og Anne Magrethe Andersen, i Munkeboe
1854, 0110, 19111854, Rasmus Frederiksen, søn af ungkarl og tømmersvend Frederik Peder Jensen (født i Fraugde) og ugift Sophie Henriette Meier, i Munkeboe
1854, 2010, 05111854, Lars Frandsen, søn af huusmand Frands Nielsen og Sidsel Marie Nielsen, Munkeboe Mark
1854, 1512, 24121854, Lars Edvardsen, søn af gaardmand Edvard Jespersen og Karen Rasmusen, af Munkeboe
1854, 2712, 01011855, Anders Rasmusen, søn af boelsmand Rasmus Rasmusen og Marie Kirstine Andersen, i Munkeboe
1854, 1202, 13041854, Søren Nielsen, søn af tjenestekarl Niels Sørensen og pige Anne Kirstine Jørgensen, hos huusmand Niels Frandsen i Vester Kjærbye
1854, 2606, 06081854, Hans Christian Johannesen, søn af tjenestekarl Johannes Hansen, paa Ørnfeldt og pige Anne Knudsdatter, hos huusmand Jørgen Jacobsen i Vesterkjærbye
1855, 2001, 18031855, Severin Anthonsen, søn af indsidder Anthon Andreasen og Else Marie Larsen, i Munkeboe
1855, 2201, 04021855, Hans Jespersen, søn af huusmand Jesper Andresen og Barthe Kirstine Hansen, i Munkeboe
1855, 1902, 29041855, Peder Christensen, søn af huusmand Christen Pedersen og Gjertrud Pedersen, paa Munkeboe Mark
1855, 0403, 09041855, Peder Rasmusen, søn af huusmand Rasmus Pedersen og Dorthe Marie Martinsdatter Krag, paa Dræbye Mark
1855, 1503, 01041855, Niels Nielsen, søn af boelsmand Niels Christian Jensen og Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed
1855, 0405, 03061855, Peder Jensen, søn af huusmand Jens Nielsen og Anne Marie Nielsen, i Munkeboe
1855, 0705, Udøbt dreng, søn af huusmand og murer Søren Andersen og Anne Magrethe Andersen, i Munkeboe
1855, 1705, 28051855, Lars Edvard Madsen, søn af gaardmand Mads Larsen og Kirsten Jespersen, paa Munkeboe Mark
1855, 2605, 17061855, Christian Victor Rask Schønberg, søn af contorist Carl Vilhelm Schønberg og Caroline Hansen Petersen, hos gjæstgiver Petersen i Munkeboe
1855, 0706, 15071855, Anders Andersen, søn af gaardmand Anders Nielsen og Maren Nielsen, i Munkeboe
1855, 2406, 29071855, Peder Pedersen, søn af gaardmand Peder Pedersen og Kirsten Jeppesdatter, paa Munkeboe Mark
1854, 0112, 31121854, Jørgen Nielsen, søn af ungkarl Niels Jørgensen, af Marslev og pige Anne Christensdatter
1855, 0707, 05081855, Anders Jensen, søn af huusmand Jens Andersen og Anne Kirstine Madsen, i Dræbye
1855, 1108, 23091855, Lars Jacob Larsen, søn af huusmand Lars Hansen og Jensine Larsen, i Munkeboe
1855, 0710, 21101855, Lars Christian Pedersen, søn af ungkarl Peder Larsen, af Dræbye (tjenende gaardmand Hans Jensen i Rastrup) og pige Gjertrud Marie Nielsen, i Dræbye Fattighuus
1855, 0912, 27011856, Lars Peder Hansen, søn af ungkarl Hans Christian Davidsen, i Dræby og Anne Marie Larsdatter
1855, 1209, 14101855, Hans Bendixen, søn af ungkarl og soldat Niels Nielsen, i Rendsborg og ugift fruentimmer Anne Bendixdatter, hos svogeren huusmand Peder Clausen paa Skjællerup Mark
1856, 0303, 18051856, Peder Hansen, søn af gaardmand Hans Pedersen og Kirsten Clausdatter, i Dræby
1856, 1503, 18041856, Peder Andersen, søn af huusmand og skrædder Anders Pedersen og Maren Rasmusdatter, i Munkebo
1856, 0404, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Madsen og Karen Larsen, i Munkebo
1856, 2104, 27041856, Johan Peder Johannesen, søn af huusmand Johannes Pedersen og Karen Pedersine Jespersen, i Munkebo
1856, 1005, 29061856, Hans Andersen, søn af ungkarl Anders Hansen, af Nordskov, Stubberup Sogn og pige Anne Magrethe Hansdatter, fra Davinde
1856, 1205, 06071856, Carl Christian Petersen, søn af snedker Hans Peter Petersen og Karen Hansen, paa Dræbye Mark
1856, 0207, 13071856, Jørgen Jørgensen, søn af forlovede Rasmus Jørgensen, af Ulslev Bye, Idestrup paa Falster og Sidsel Marie Jensen, hos huusmand Jens Frandsen i Dræbye
1856, 1607, 03081856, Lars Jensen, søn af ungkarl Jens Andersen, fra Salby hos gaardmand Jens Nielsen paa Langøe, Stubberup Sogn og Gjertrud Marie Jensdatter, fra Hundslev (Kjølstrup) hos væver Hans Pedersen i Munkebo
1856, 2507, 31081856, Christian Hansen, søn af indsidder Hans Hansen, i Dræby (født i Svendborg) og fruentimmer Mette Cathrine Hansen, i Dræby
1856, 2907, 17081856, Andreas Frederik Møller, søn af skipper Peder Nielsen Møller og Hansine Kirstine Andresen, paa Dræbye Feed
1856, 3007, 07091856, Hans Rasmus Pedersen, søn af huusmand Peder Andresen og Kirsten Nielsen, i Munkebo
1856, 0709, 19101856, Niels Christian Nielsen, søn af huusmand Hans Christian Nielsen og Karen Dorthe Frandsen, paa Munkebo Mark
1856, 0709, Dødfødt dreng, søn af murer Søren Andersen og Anne Magrethe Andersen, i Munkebo
1856, 2809, 21121856, Niels Martin Knudsen, søn af huusmand Knud Madsen og Trine Marie Kragh, i Munkebo
1856, 0210, 26101856, Peder Christian Jørgensen, søn af ungkarl Jørgen Rasmussen, af Marslev (for tiden jæger i Nyborg) og pige Magrethe Pedersen (datter af huusmand Peder Christensen i Dræby)
1856, 2111, 30111856, Rasmus Andersen, søn af huusmand Ole Andersen og Anne Rasmusdatter, paa Dræby Feed
1856, 2511, 09121856, Hans Hansen, søn af gaardmand Hans Nielsen og Abelone Nielsen, i Dræby
1857, 2101, 01021857, Edvard Edvardsen, søn af gaardmand Edvard Jespersen og Karen Rasmussen, i Munkebo
1857, 0102, 08021857, Lars Andersen, søn af huusmand Anders Jacobsen og Karen Marie Larsdatter, i Munkebo
1857, 2502, 10041857, Poul Christian Poulsen, søn af gaardmand Poul Andersen og Marie Nielsdatter, paa Dræby Feed
1857, 2003, 09041857, Jens Peder Hansen, søn af huusmand Hans Pedersen og Anne Magrethe Jensen, paa Munkebo Mark
1857, 0104, 24051857, Peder Hansen, søn af huusmand og væver Hans Jensen og Anne Pedersen, i Dræby
1857, 1705, 19071857, Andreas Christian Møller, søn af gaardeier Carl Ludvig Møller og Anna Knudsen, paa Møllergaard
1857, 2405, 21061857, Vilhelm Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Pedersen og Dorthea Marie Martinsdatter Krag, paa Munkebo Mark
1857, 0106, 14061857, Johannes Peder Hansen, søn af gaardmand og sognefoged Hans Jørgensen og Maren Edvardsdatter, i Dræbye
1857, 2406, Dødfødt dreng, søn af huusmand og murer Søren Andersen og Anne Margrethe Andersen, i Munkebo
1857, 1210, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Andersen og Karen Andersen, i Dræbye
1857, 0311, 13121857, Frands Hansen, søn af hjuulmand Niels Hansen og Sidsel Marie Nielsen, paa Munkeboe Mark
1857, 0511, 29111857, Johan Christian Frederik Almind, søn af skomager Hans Henrik Almind og Birgitte Agatha Lynegaard, i Dræbye
1857, 1012, 17011858, Jens Christian Jensen, søn af huusmand Jens Andersen og Anne Kirstine Madsen, i Dræbye
1858, 2601, 28021858, Niels Peder Schaldemose Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Michelsen, paa Dræbye Mark
1858, 0403, 06061858, Niels Christian Andersen, søn af indsidder Anders Hansen og Anne Magrethe Hansen, af Munkeboe Mark
1858, 1403, 21031858, Hans Andersen, søn af huusmand og skrædder Rasmus Andersen og Kirsten Hansen, af Dræbye
1858, 0304, 25041858, Anders Christian Andersen, søn af huusmand Niels Andersen og Abelone Hansen, i Dræbye
1858, 2604, 16051858, Hans Peder Christensen, søn af ungkarl Hans Christensen, hos gaardmand Peder Hansen i Stige, Lumby Sogn og pige Anne Marie Hansen (datter af huusmand Hans Pedersen i Munkeboe)
1858, 1101, 02051858, Hans Hansen, søn af ungkarl og forlovede Jørgen Hansen, paa Ulriksholm og Anne Magrethe Henriksdatter, hos huusmand Rasmus Mortensens enke i Dræbye
1857, 2112, 10011858, Christian Jensen, søn af tjenestekarl Jens Jensen, paa Lundsgaard, Revninge Sogn og pige Bodil Madsen, i Flødstrup
1857, 1512, 07021858, Jens Christian Poulsen, søn af tjenestekarl Poul Andersen, paa Østergaard (senere ægteviede) og pige Karen Kirstine Jensdatter
1858, 1104, 09051858, Lars Jensen, søn af ungkarl Rasmus Jensen, af Munkeboe og pige Karen Larsen, af Revninge
1858, 2505, 04071858, Jens Christian Mortensen, søn af gaardmand Morten Nielsen og Maren Jensen, i Dræby
1858, Juli, 25071858, Peder Nielsen, søn af boelsmand Niels Christian Jensen og Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræby Feed
1858, 1110, 05121858, Rasmus Pedersen, søn af huusmand Peder Andresen og Kirsten Nielsen, i Munkebo
1858, 1410, 19121858, Hans Jacob Christensen, søn af huusmand Christen Christiansen og Sidsel Hansdatter, paa Dræbye Mark
1858, 2910, 07111858, Andreas Sophus Pedersen, søn af boelsmand Peder Christensen og Anne Larsen, paa Munkeboe Mark
1858, 1211, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Larsen og Kirsten Jespersen, Munkeboe Mark
1858, 2112, 06031859, Hans Christian Hansen, søn af væver Hans Jensen og Anne Pedersen, i Munkeboe
1858, 2612 13031859, Niels Christian Larsen, søn af boelsmand Lars Pedersen og Anne Marie Hansdatter, paa Wirø
1857, 1512, 07021858, Jens Christian Poulsen, søn af tjenestekarl Poul Andersen, paa Østergaarrd (senere gift) og pige Karen Kirstine Jensdatter
1858, 1104, 09051858, Lars Jensen, søn af ungkarl Rasmus Jensen, af Munkeboe og pige Karen Larsen, af Revninge
1859, 0803, 20031859, Niels Christian Christiansen, søn af huusmand Hans Christiansen og Maren Sophie Christiansen, af Munkeboe Mark
1859, 2803, Udøbt dreng (død), søn af indsidder Frederik Jensen og Sophie Henriette Meyer, i Munkeboe
1859, 0104, 05061859, Rasmus Jensen, søn af huusmand Jens Nielsen og Mette Cathrine Hansen, paa Dræbye Mark
1859, 1504, 29051859, Anders Peter Olsen, søn af svensker Niels Olsen, tjenende paa Østergaard og pige Hansine Larsen, i Dræbye
1859, 0405, 16051859, Hans Sørensen, søn af huusmand og murer Søren Andersen og Anne Magrethe Andersen, i Munkeboe
1859, 0506, 21081859, Hans Christian Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Christensen og Anne Christophersen, i Dræby
1859, 0606, 26061859, Jens Peter Hansen, søn af huusmand Hans Pedersen og Anne Magrethe Jensdatter, paa Munkebo Mark
1859, 2306, 28081859, Niels Peter Poulsen, søn af styrmand Niels Christian Poulsen og Gjertrud Pedersen, Munkebo Mark
1859, 0405, 26061859, Hans Andersen, søn af huusmand Anders Henriksen og Anne Cathrine Andersen, paa Munkebo Mark
1859, 1307, 07081859, Lars Martin Larsen, søn af Jacob Larsen og Birthe Malene Martinsdatter, tilhuse hos huusmand Lars Jacobsen i Munkeboe
1859, 0908, 11091859, Jens Julius Andersen, søn af møller Anders Nielsen og Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle
1859, 2508, 18091859, Johannes Peter Marius Pedersen, søn af huusmand Henrik Pedersen og Johanne Larsdatter, i Munkeboe
1859, 0110, Dødfødt dreng (tvilling), søn af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Michelsen, i Dræbye
1859, 0110, 09101859, Ditlev Rasmussen (tvilling), søn af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Michelsen, i Dræbye
1859, 0910, 20111859, Jens Peder Pedersen, søn af gaardmand Jens Pedersen og Karen Hansen, i Dræbye
1859, 1110, 05021860, Christian Frederik Marius Anthonsen, søn af indsidder Anthon Andresen og Else Marie Larsen, i Munkeboe
1859, 0911, 20111859, Rasmus Edvardsen, søn af gaardmand Edvard Jespersen og Karen Rasmussen, i Munkeboe
1859, 2711, 01011860, Hans Jørgen Jensen, søn af gaardmand Mads Jensen og Dorthe Kirstine Sørensen, Dræby Feed
1860, 0701, 15011860, Niels Jacob Larsen, søn af skipper Niels Jacob Larsen, i Munkeboe og pige Anne Jespersen, hos skipper Jesper Andersen i Munkebo
1860, 0801, 29011860, Anders Christian Mortensen, søn af ungkarl Christian Mortensen, i Vesterkjærby (Agedrup) og pige Maren Hansen, hos huusmand Hans Andersen i Dræby
1860, 1803, 29041860, Lars Peder Johannesen, søn af huusmand Johannes Pedersen og Karen Pedersine Jespersen, i Munkeboe
1860, 0804, 20051860, Hans Christian Pedersen, søn af huusmand Peder Christensen og Anne Olsdatter, i Dræby
1860, 1104, 20051860, Martin Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Pedersen og Dorthe Marie Martinsdatter Krag, paa Munkebo Mark
1860, 1207, 23091860, Peder Pedersen (tvilling), søn af gaardmand Peder Pedersen og Kirsten Jeppesdatter, af Munkebo Mark
1860, 2209, 28101860, Lars Pedersen, søn af huusmand Peder Larsen og Karen Jeppesen, af Dræby Mark
1860, 2409, 21101860, Johannes Christian Johannessen, søn af huusmand Rasmus Johannessen og Jensine Anne Magrethe Hansen, Munkebo Mark
1860, 0210, 28101860, Lars Peder Schaldemose Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Mikelsen, i Dræbye
1860, 1010, 18111860, Anders Andersen, søn af huusmand og skræder Rasmus Andersen og Kirsten Hansen, i Dræbye
1860, 1010, 23121860, Niels Jensen, søn af boelsmand Jens Nielsen og Mette Cathrine Hansen, paa Dræby Mark
1860, 2011, 06011861, Hans Lauritz Larsen, søn af boelsmand Christian Larsen og Maren Hansen, Munkebo Mark
1860, 0212, 01011861, Jens Edvard Pedersen, søn af gaardmand Jens Pedersen og Karen Hansen, i Dræbye
1860, 2612, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Jørgensen og Kirsten Knudsen, i Dræbye
1860, 0612, 01011861, Peter Petersen, søn af huusmand Lars Petersen og Karen Dorthe Petersen, i Munkebo
1861, 0201, 03021861, Hans Lauritz Jørgensen, søn af huusmand og væver Jørgen Madsen og Maren Cathrine Hansen, i Munkeboe
1861, 2702, 14041861, Lars Peder Larsen, søn af huusmand Lars Poulsen og Maren Jespersen, i Munkeboe
1861, 0105, 02061861, Hans Peter Pedersen, søn af huusmand og skrædder Jens Pedersen og Henriette Marie Hansen, i Munkeboe
1861, 1208, 12081861, Jens Christensen, søn af huusmand Christen Christiansen og Sidsel Hansdatter, paa Dræby Mark
1861, 3009, 06101861, Anders Peder Andersen, søn af boelsmand Peder Andersen og Maren Madsen, paa Dræbye Feed
1861, 0110, 06101861, Hans Lauritz Andersen, søn af Niels Andersen og Karen Pedersen, hos gaardmand Hans Larsen paa Dræbye Feed
1861, 2311, 02021862, Niels Peter Nielsen, søn af indsidder Anders Nielsen og Karen Rasmussen, i Dræbye
1861, 0512, 29121861, Emil Andersen, søn af møller Anders Nielsen og Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle
1861, 0612, 15121861, Hans Frederik Christian Olsen, søn af ungkarl Hans Olsen, af Ullerslev og fruentimmer Anne Cathrine Nielsdatter, fra Aasum
1861, 1012, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Andersen og Karen Andersen, i Dræbye
1861, 1412, 01011862, Jens Nielsen, søn af ungkarl Niels Peder Nielsen, i Hersnap og fruentimmer Christiane Johannessen, hos huusmand Jens Nielsen
1861, 0711, 26011862, Anders Marius Larsen, søn af indsidder Jacob Larsen og Birthe Malene Martinsdatter, i Munkeboe
1861, 2704, 20051861, Hans Frederik Marius Pedersen, søn af tjenestekarl Hans Pedersen, paa Østergaard og pige Anne Marie Frederikke Johansen, af Odense
1862, 1602, 21041862, Johannes Lauritz Larsen, søn af boelsmand Lars Pedersen og Anne Marie Hansdatter, paa Virøe
1862, 1802, 16031862, Christian Hansen Christiansen, søn af huusmand Hans Christiansen og Maren Sophie Christiansen, paa Munkebo Mark
1861, 2212, 23021862, Lars Jensen, søn af tjenestekarl Jacob Jensen, paa Østergaard og pige Anne Larsen, af Revninge Mark
1862, 0302, 23021862, Niels Lauritz Jørgensen, søn af tjenestekarl Jacob Jørgensen, paa Østergaard og Anne Cathrine Hansen
1862, 1803, 18041862, Hans Christian Jørgensen, søn af huusmand Hans Jørgensen og Karen Marie Christensen, i Munkeboe
1862, 2903, 11051862, Hans Adolph Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Pedersen og Dorthe Marie Martinsdatter Krag, paa Munkebo Mark
1862, 0604, 11051862, Jens Peder Larsen, søn af ungkarl Lars Larsen, af Dræbye og Julie Jensen, paa Dræbye Mark
1862, 1104, 21041862, Jens Christian Jørgensen, søn af ungkarl Niels Jørgensen, Dræbye Mark og pige Johanne Caspersen (datter af gaardmand Casper Knudsen i Dræbye)
1862, 2204, 15061862, Lars Rastrup Søren Jensen, søn af ungkarl Anders Jensen, hos gaardmand Jacob Hansens enke i Munkeboe og pige Andreasine Sørensen (datter af Søren Hansen paa Dræbye Mark)
1862, 1605, 13071862, Hans Jørgen Hansen, søn af hjuulmand Niels Hansen og Sidsel Marie Nielsen, Munkeboe Mark
1862, 1306, 10081862, Jens Marstrand Frandsen, søn af gaardmand og forlovede Jeppe Frandsen, i Vesterkjærbye og pige Karen Sophie Jensen
1862, 0109, 16111862, Niels Peter Larsen, søn af boelsmand Christian Larsen og Maren Hansen, Munkebo Mark
1862, 1209, 16111862, Jens Petersen, søn af huusmand Lars Petersen og Karen Dorthe Pedersen, i Munkebo
1862, 0311, 21121862, Lars Christian Christensen, søn af indsidder Niels Christensen og Anne Kirstine Larsen, i Munkeboe
1863, 2001, 14051863, Anders Jørgensen, søn af huusmand og væver Jørgen Madsen og Maren Cathrine Hansen, i Munkebo
1863, 0804, 25051863, Hans Rudolph Antonsen, søn af indsidder Anton Andresen og Else Marie Larsen, paa Munkebo Mark
1863, 0207, 27091863, Peder Nielsen, søn af huusmand Christen Nielsen og Karen Andersen, ved Østergaard
1863, 2308, 06091863, Lars Christian Andersen, søn af ungkarl Johannes Andersen, af Bullerup (Agedrup) og pige Anne Cathrine Larsen, i Dræbye
1863, 2408, 27091863, Jørgen Jørgensen, søn af huusmand Hans Jørgensen og Karen Marie Christensen, i Munkebo
1863, 1109, 20091863, Jacob Hansen Jacobsen, søn af gaardmand Anders Jacobsen og Karen Madsen Møller, i Munkebo
1863, 1710, 06121863, Hans Frederik Carl Christian Peder Andersen, søn af huusmand Peder Andersen og Pouline Marie Madsen, i Munkebo
1863, 0911, 06121863, Rasmus Peder Larsen, søn af og ungkarl Peder Larsen, af Dræbye og pige Anne Marie Pedersen (datter af huusmand Peder Nielsen i Munkebo)
1863, 2011, 29111863, Mads Lauritz Andersen, søn af boelsmand Peder Andersen og Maren Madsen, paa Dræbye Feed
1864, 1001, 28021864, Peder Knudsen, søn af huusmand Niels Knudsen og Anne Olesdatter, i Dræbye
1864, 1601, 28031864, Jens Peder Christiansen, søn af huusmand Chresten Christiansen og Sidsel Hansdatter, paa Dræby Mark. Navneændring af 1.12.1905 til Jens Peder Christiansen Østbjerg
1864, 0102, 06031864, Lars Peder Pedersen, søn af huusmand Peder Larsen og Karen Jeppesen, af Dræby
1864, 0802, 20031864, Jens Ludvig Tygesen, søn af ungkarl Niels Tygesen, fra Kjølstrup Sogn og pige Anne Jensen (datter af huusmand Jens Frandsen i Dræbye)
1864, 2202, 03071864, Mads Christian Pettersen, søn af huusmand Lars Pettersen og Karen Dorthe Pedersen, i Munkebo
1864, 2502, 06031864, Jacob Hansen Gøtsche, søn af ungkarl Hans Peter Gøtsche og pige Johanne Jacobsen, i Munkebo
1864, 2702, 10041864, Søren Reinholdt Sørensen, søn af huusmand Søren Johannessen og Anne Jørgensen, paa Munkebo Mark
1864, 3103, 03071864, Anders Andersen, søn af huusmand Anders Henriksen og Anne Kathrine Andersen, i Munkebo
1864, 3004, 10071864, Niels Christian Nielsen, søn af huusmand Hans Christian Nielsen og Karen Dorthe Frandsen, paa Munkebo Mark
1864, 0405, Dreng (død), søn af indsidder og væver Erik Jensen og Edel Nicoline Madsine Nielsdatter, paa Munkebo Mark
1864, 1507, 24071864, Jens Julius Madsen, søn af huusmand Lars Madsen og Gjertrud Marie Jensen, Munkebo Mark
1864, 2907, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Michaelsen og Anne Sørensdatter, i Munkebo
1864, 0108, 07081864, Niels Peder Nielsen, søn af indsidder Niels Peter Nielsen og Christiane Johannessen, i Dræbye
1864, 1108, 25091864, Anders Poulsen, søn af huusmand Poul Andersen og Karen Kirstine Jensen, paa Munkebo Mark
1864, 0908, 12091864, Lars Peder Olsen, søn af enkemand og dagleier Peder Olsen, paa Østergaard og pige Hansine Larsen, i Engberg, Marslev Sogn
1865, 2910, 08011865, Jens Christian Johansen, søn af huusmand Johan Andersen og Anne Marie Andresen, i Munkebo
1864, 1111, 26121864, Jens Ludvig Jensen, søn af huusmand Frands Jensen og Anne Marie Nielsen, i Dræbye
1864, 1511, 26121864, Christian Marius Larsen, søn af boelsmand Christian Larsen og Maren Hansen, paa Munkebo Mark
1864, 0912, 08011865, Niels Christian Pedersen, søn af ungkarl og skrædder Niels Pedersen, paa Vesterkjærby Mark (Agedrup) og Marie Johansen, hos forpagter Jessen paa Østergaard
1864, 2212, 22121864, Rasmus Peder Sørensen, søn af indsidder Søren Danielsen og Anne Kirstine Madsen, i Munkebo
1864, 0604, 12061864, Anders Christian Mortensen, søn af Christian Mortensen, fra Bullerup (Agedrup) (søn af Morten Pedersen) og Karen Mortensen
1865, 1803, 18061865, Rasmus Clausen, søn af huusmand Claus Rasmussen og Anne Cathrine Hansen, Dræbye Mark
1865, 1903, 21051865, Knud Lauritz Jeppe Pedersen, søn af gaardmand Peder Pedersen og Kirsten Jeppesdatter, paa Munkebo Mark
1865, 1404, 25051865, Peder Christian Jessen, søn af forpagter Carsten Ferdinand Jessen og Johanne Henriette Gølstorff, paa Østergaard
1865, 2204, 18061865, Mads Andreas Marius Andersen, søn af huusmand Peder Andersen og Pouline Marie Madsen, i Munkebo
1865, 1005, 25061865, Niels Carl Johannessen, søn af huusmand Rasmus Johannessen og Jensine Anne Magrethe Hansen, af Munkebo Mark
1865, 1705, 18061865, Hans Lauritz Poulsen, søn af huusmand Rasmus Christian Poulsen og forlovede Abelone Marie Hansen, i Munkebo
1865, 2005, 16071865, Jens Eriksen, søn af indsidder og væver Erik Jensen og Edel Nicoline Madssine Nielsen, i Munkebo
1865, 2106, 27081865, Carl Jørgensen, søn af indsidder Rasmus Jørgensen og Sidsel Marie Jensen, i Dræbye
1865, 0108, Dødfødt dreng, søn af bager Carl Emil Jacobsen og Hanne Caroline Rude, i Munkebo
1865, 0308, 17091865, Jens Andersen, søn af skrædder Rasmus Andersen og Kirsten Hansdatter, i Dræbye
1865, 1308, 08101865, Jacob Sørensen Hansen, søn af smed Søren Hansen og Marie Jespersen, i Munkebo
1865, 2212, 18031866, Mads Jørgensen, søn af huusmand og væver Jørgen Madsen og Maren Cathrine Hansen, i Munkebo
1866, 1801, 28011866, Anders Johannessen, søn af indsidder Jens Carl Jacob Johannessen og Anne Magrethe Andersen, Munkebo Mark
1866, 1801, 04021866, Rasmus Peder Rasmussen, søn af huusmand Jens Peder Rasmussen og Karen Marie Pedersen, Dræbye Mark
1866, 2602, 06051866, Jens Christensen, søn af huusmand Christen Pedersen og Gjertrud Pedersen, Munkebo Mark
1866, 0103, 15041866, Jens Peder Jensen, søn af huusmand Søren Jensen og Maren Pedersen, paa Dræbye Mark
1866, 0204, 03061866, Niels Peder Jensen, søn af huusmand Frands Jensen og Anne Marie Nielsen, i Dræbye
1866, 2104, 27041866, Mads Christian Jacobsen, søn af gaardmand Anders Jacobsen og Karen Madsen Møller, i Munkebo
1866, 2504, 08071866, Niels Anders Lauritz Nielsen, søn af huusmand Hans Peder Nielsen og Maren Andersen, Dræbye Mark
1866, 0205, 10061866, Rasmus Hansen, søn af gaardmand Hans Nielsen og Abelone Nielsen, i Dræbye
1866, 1103, 13051866, Marius Andreas Jørgensen, søn af Rasmus Jørgensen, af Dræbye Mark og Anne Marie Madsen, af Kjerteminde
1866, 0606, 24061866, Marius Andersen, søn af ungkarl Johannes Andersen, i Bullerup (Agedrup) og pige Anne Cathrine Larsen, i Dræbye
1866, 0808, 23091866, Niels Hansen Pedersen, søn af gaardmand Peder Nielsen og Maren Hansen, i Munkebo
1866, 1708, 21101866, Carl Christian Poulsen, søn af huusmand Lars Poulsen og Amalia Andrea Hansen, i Dræbye
1866, 1609, 16111866, Knud Mortensen, søn af kromand Morten Knudsen Mortensen og Kirsten Jensen, i Munkebo Kro
1866, 1411, 26051867, Julius Jørgensen, søn af dræinmester Rasmus Jørgensen og Sidsel Marie Jensen, i Dræbye
1866, 1612, 20011867, Hans Peder Nielsen, søn af huusmand Peder Nielsen og Gjertrud Pedersen, paa Munkebo Mark
1867, 2103, 22041867, Niels Frederik Knud Marius Jensen, søn af bager Johan Jacob Jensen og Henriette Petersen, i Munkebo
1867, 1604, 12051867, Jens Ludvig Sørensen, søn af ungkarl Hans Sørensen, af Ladbye (Kjølstrup) og pige Pederline Kirstine Jensen, af Dræbye Mark
1867, 1205, 10061867, Jens Christian Henning Pedersen, søn af skrædder Jens Pedersen og Henriette Marie Hansen, i Munkebo
1867, 0706, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Knudsen og Anne Olesdatter, i Dræbye
1867, 1706, 11081867, Jens Jensen, søn af huusmand Jens Jensen og Karen Poulsen, Munkebo Mark
1867, 2407, 08091867, Johannes Marius Nielsen, søn af huusmand Hans Peder Nielsen og Maren Andersen, Dræbye Mark
1867, 1608, 25081867, Anders Thomas Andersen, søn af gaardmand Erik Andersen og Anne Kirstine Thomsen, Munkebo Mark
1867, 1307, 18081867, Niels Peder Johansen, søn af ungkarl Jørgen Johansen, af Vissenberg Sogn og pige Oline Marie Sophie Eriksen, hos forpagteren paa Østergaard
1867, 1908, 20101867, Peder Christian Adolfsen, søn af gaardeier Hans Christian Adolfsen og Laurine Johanne Møllegaard, paa Ingerslyst
1867, 2108, 22091867, Lars Peder Christian Nielsen, søn af ungkarl Lars Nielsen, af Rynkebye (tjenende paa Østergaard) og pige Johanne Marie Vilhelmsen, af Soderup Sogn i Sjelland (tjenede paa Østergaard)
1867, 0109, -, Dreng, søn af boelsmand Hans Pedersen og Karen Marie Nielsen, Munkebo Mark
1867, 0709, 20101867, Niels Peder Nielsen, søn af ungkarl Rasmus Nielsen, af Jersore, Klinte Sogn og pige Maren Pedersen, hos broderen gaardmand Hans Pedersen paa Dræbye Mark
1867, 0409, 15091867, Jens Christian Jensen, søn af ungkarl Mads Christian Jensen, i Munkebo og pige Lovise Andersen, fra Store Viby (hos huusmand Jens Madsen i Munkebo)
1866, 1701, 04101867, Johan Peder Lundin, søn af skrædder Johan Peder Lundin og jordemoder Anne Magrethe Rasmussen, paa Dræbye Mark
1867, 0111, 10111867, Hans Poul Andersen, søn af gaardmand Rasmus Andersen og Maren Poulsen, i Dræbye
1867, 2011, Dreng (død), søn af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Larsen, i Munkebo
1867, 0512, 26121867, Niels Jørgensen, søn af huusmand Hans Jørgensen og Karen Marie Christensen, i Munkebo
1868, 0801, 05041868, Carl Jørgensen, søn af væver Jørgen Madsen og Maren Cathrine Hansen, i Munkebo
1868, 1101, 16021868, Peder Pedersen, søn af huusmand Niels Pedersen og Anne Hansen, paa Munkebo Mark
1868, 1202, 22031868, Hans Lauritz Hansen, søn af huusmand Mads Hansen og Anne Larsen, paa Dræbye Mark
1868, 1902, 24051868, Niels Pedersen, søn af gaardmand Hans Pedersen og Mette Kirstine Hansen, Dræbye Mark
1868, 1003, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Larsen og Maren Kirstine Hansen, paa Munkebo Mark
1868, 2304, 14061868, Anders Jørgen Jensen, søn af huusmand Søren Jensen og Maren Pedersen, paa Dræbye Mark
1868, 0305, 28061868, Hans Vilhelm Christensen, søn af huusmand Christen Pedersen og Gjertrud Pedersen, Munkebo Mark
1868, 1405, 28061868, Hans Peder Sørensen, søn af ungkarl Hans Sørensen, paa Ulriksholm og Pederline Kirstine Jensen (datter af Jens Jacob Hansen paa Dræbye Mark)
1868, 2005, 21061868, Peter Christian Bendix Pedersen, søn af skomagersvend Niels Christian Pedersen, i Munkebo og fruentimmer Petrea Henriette Møller, i Munkebo Præstegaard
1868, 1703, 09041868, Niels Peder Madsen, søn af ungkarl Ole Madsen (ungkarl), Dræbye Feed og Helene Kirstine Magrete Frandsen, i Rastrup (Marslev)
1868, 3006, 16081868, Jacob Hansen, søn af smed Søren Hansen og Maren Madsen, i Munkebo
1868, 2707, 09081868, Jens Marius Mortensen, søn af kromand Morten Knudsen og Kirsten Jensen, i Munkebo
1868, 2108, 11101868, Hans Peder Larsen, søn af huusmand Ole Larsen og Else Magrethe Poulsen, i Dræbye
1868, 2508, 06091868, Ole Andersen, søn af huusmand Peder Andersen og Maren Madsen, paa Dræbye Feed
1868, 2210, 13121868, Niels Ludvig Nielsen, søn af ungkarl Lars Nielsen, paa Østergaard og pige Johanne Marie Vilhelmsen, hos huusmand Hans Pedersen paa Munkebo Mark
1868, 3012, 14021869, Ernst Christian Rasmussen, søn af huusmand Jens Peder Rasmussen og Karen Marie Pedersen, paa Dræbye Mark
1869, 0401, 17011869, Hans Peder Jørgensen, søn af ungkarl Søren Jørgensen, i Salby, Mesinge Sogn og pige Karen Jensen, hos huusmand Jens Madsen i Munkebo
1869, 1301, 13011869, Niels Christian Nielsen, søn af huusmand Lars Nielsen og Anne Magrethe Rasmussen, paa Dræbye Mark
1869, 0303, 29031869, Anders Christian Rasmussen, søn af boelsmand og skipper Lars Rasmussen og Maren Andersen, paa Virøe
1869, 1003, 25041869, Anders Vilhelm Andersen, søn af huusmand Peder Andersen og Pouline Marie Madsen, i Munkebo
1869, 2403, 02051869, Hans Lauritz Hansen, søn af huusmand Hans Hansen og Maren Oline Hinsesen, i Munkebo
1869, 0504, 18041869, Thomas Andersen, søn af gaardmand Erik Andersen og Anne Kirstine Thomsen, paa Munkebo Mark
1869, 0504, 25041869, Rasmus Christian Henrik Rasmussen, søn af ungkarl Hans Christian Rasmussen, Rynkeby Sogn og pige Oline Marie Sophie Eriksen, hos forpagter Jessen paa Østergaard
1869, 0505, 09051869, Lauritz Nielsen, søn af gaardmand Erik Nielsen og Maren Hansen, paa Dræbye Mark
1869, 1305, 11071869, Niels Peder Nielsen, søn af huusmand Christen Nielsen og Karen Andersen, ved Østergaard
1869, 0206, 27061869, Lauritz Christian Larsen, søn af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Larsen, i Munkebo
1869, 1806, 05091869, Adolf Christian Adolfsen, søn af gaardeier Hans Christian Adolfsen og Laurine Johanne Møllegaard, paa Ingerslyst
1869, 0707, 26091869, Poul Jensen, søn af huusmand Jens Jensen og Karen Poulsen, Munkebo Mark
1869, 1807, 12091869, Niels Lauritz Nielsen, søn af huusmand Peder Nielsen og Gjertrud Pedersen, Munkebo Mark
1869, 0308, 29081869, Carl Emil Jessen, søn af forpagter Carsten Ferdinand Jessen og Johanne Henriette Gøllstorf, paa Østergaard
1869, 1908, 12091869, Hans Christian Pedersen, søn af huusmand Niels Pedersen og Anne Hansen, af Munkebo Mark
1869, 2708, Dødfødt dreng, søn af ungkarl Poul Peder Nielsen, i Mesinge og pige Anne Sophie Hansen, Munkebo Mark
1869, 1709, 05121869, Jørgen Jørgensen, søn af huusmand og sømand Rasmus Jørgensen og Anne Marie Madsen, i Dræbye
1869, 1012, 09011870, Hans Peder Olsen, søn af indsidder Søren Olsen og Anne Cathrine Hansen, Dræbye Mark
1869, 2812, 16011870, Hans Jørgensen, søn af dræinmester Rasmus Jørgensen og Sidsel Marie Jensen, i Dræbye
1870, 1201, 15041870, Knud Vilhelm Knudsen, søn af huusmand Hans Jacob Knudsen og Karen Marie Sørensen, i Munkebo
1870, 2001, 13021870, Jens Peder Rasmussen, søn af huusmand Christian Rasmussen og Kirsten Pedersen, i Dræby. Navneændring af 2.11.1901 til Jens Peder Rasmussen Dræbye
1870, 0602, 10041870, Rasmus Christian Rasmussen, søn af huusmand og dreier Hans Rasmussen og Maren Poulsen, paa Dræbye Mark
1870, 1502, 03041870, Jens Carl Christian Eriksen, søn af styrmand Poul Christian Eriksen og Anne Marie Elisabeth Ziefeldt, i Munkeboe
1870, 0303, 06041870, Hans Mortensen, søn af kromand Morten Knudsen Mortensen og Kirsten Jensen, i Munkebo
1870, 1203, 15051870, Carl Christian Sørensen, søn af huusmand Søren Danielsen og Anne Kirstine Madsen, i Munkebo
1870, 1504, 10071870, Jacob Jørgensen, søn af huusmand og væver Jørgen Madsen og Maren Cathrine Hansen, i Munkebo
1870, 2905, 26061870, Niels Peder Pedersen, søn af Poul Pedersen, af Kjertinge (Kjølstrup) og pige Maren Nielsen, hos indsidder Peder Larsen i Dræbye. Navneændring af 23.3.1920 til Niels Peder Pedersen Munkebod
1870, 2206, 20121870, Fritz Peder Nielsen, søn af huusmand Hans Christian Nielsen og Karen Dorthea Frandsdatter, Munkebo Mark
1870, 2007, 04091870, Lauritz Christian Pedersen, søn af gaardmand Hans Pedersen og Mette Kirstine Hansen, paa Dræby Mark
1870, 2307, 25091870, Hans Peder Pedersen, søn af indsidder og murer Jens Pedersen og Sidsel Marie Hansen, paa Munkebo Mark
1870, 0208, 18091870, Hans Peder Hansen, søn af huusmand Hans Christian Hansen og Anne Marie Edvardline Hansen, Munkebo Mark
1870, 0109, 23101870, Niels Christian Nielsen, søn af huusmand Hans Nielsen og Mette Hansdatter, paa Dræby Mark
1870, 2709, 23101870, Johannes Lauritz Larsen, søn af indsidder Niels Larsen og Maren Kirstine Hansen, ved Østergaard i Skyttehuset
1870, 0111, 18121870, Niels Lauritz Madsen, søn af huusmand og murer Lars Madsen og Gjertrud Marie Jensen, paa Munkebo Mark
1870, 0512, 22011871, Anders Vilhelm Andersen, søn af huusmand Peder Andersen og Pouline Marie Madsen, i Munkebo
1870, 1212, 15011871, Peder Larsen Hansen, søn af møller Peder Hansen og Hanne Pedersen, paa Østergaards Mølle. Navneændring af 9.10.1912 til Peder Larsen Tvedeskov
1871, 0301, 05021871, Niels Christian Hansen, søn af huusmand og væver Hans Jensen og Anne Pedersen, i Dræbye. Navneændring af 16.9.1903 til Niels Christian Hansen Vigdal
1871, 2201, 19031871, Hans Peder Hansen, søn af ungkarl Anders Hansen og forlovede Emilie Christine Sørensen, paa Munkebo Mark
1871, 2501, 12031871, Mads Christian Andersen, søn af gaardmand Erik Andersen og Anne Kirstine Thomsen, paa Munkebo Mark
1871, 2402, 02041871, Lauritz Martin Rasmussen, søn af skipper Lars Rasmussen og Maren Andersen, Virøe. Navneændring af 1.9.1905 til Lauritz Martin Rasmussen Vierø
1871, 1803, 30041871, Niels Christian Nielsen, søn af huusmand Lars Nielsen og Magrethe Rasmussen, i Dræby Mark
1871, 2703, 23041871, Hans Peder Madsen, søn af ungkarl Jacob Madsen, i Kjerteminde og Anne Magrethe Hansen (datter af huusmand Hans Hansen), i Munkebo
1871, 0806, 23071871, Jørgen Jensen, søn af indsidder Jens Nielsen og Mette Cathrine Hansen, i Dræby Fattighuus. Navneændring af 5.11.1905 til Jørgen Damkilde
1871, 1206, 23071871, Hans Christian Jensen, søn af huusmand Frands Jensen og Marie Jensen, i Dræbye
1871, 2606, 06081871, Hans Lauritz Christensen, søn af huusmand Hans Christensen og Hansine Hansen, Munkebo Mark
1871, 0108, 17081871, Thomas Pedersen, søn af boelsmand Hans Pedersen og Kirstine Marie Nielsen, Munkebo Mark
1871, 1408, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christen Pedersen og Gjertrud Pedersen, Munkebo Mark
1871, 3009, 19111871, Rasmus Jensen, søn af ungkarl Hans Jensen, paa Hol… og pige Pauline Rasmussen, hos Rasmus Jensens enke i Munkebo
1871, 0111, 03031872, Niels Jørgensen, søn af huusmand Rasmus Jørgensen og Anne Marie Madsen, i Dræbye
1871, 1711, 29121871, Hans Peder Pedersen, søn af ungkarl Lars Pedersen, fra Tommerup og pige Anne Sophie Hansen, paa Munkebo Mark
1872, 2503, 16061872, Hans Rudolph Jørgensen, søn af indsidder og dreinsmester Rasmus Jørgensen og Sidsel Marie Jensen, i Munkebo
1872, 2704, 30061872, Poul Jensen, søn af huusmand Jens Jensen og Karen Poulsen, Munkebo Mark
1872, 0104, 26051872, Peder Anton Andersen, søn af bagersvend Peder Michal Andersen, i Boring og pige Anne Antonsen, i Munkebo
1872, 2305, 07071872, Knud Peder Hansen, søn af huusmand Mads Hansen og Anne Larsen, paa Dræbye Mark
1872, 0807, 15091872, Jens Christian Nielsen, søn af huusmand Peder Nielsen og Gjertrud Pedersen, Munkebo Mark
1872, 2107, 27091872, Rasmus Jørgensen, søn af væver Jørgen Madsen og Maren Cathrine Hansen, i Munkebo
1872, 2407, 25081872, Jens Christian Sophus Petersen, søn af indsidder Lars Petersen og Karen Dorthe Pedersen, i Munkebo
1872, 3007, 15091872, Hans Jacob Hansen, søn af gaardmand Lars Hansen og Maren Kirsten Jacobsen, Munkebo Mark
1872, 0208, Dødfødt dreng, søn af huusmand Johannes Andersen og Anne Magrethe Jensen, Dræbye Mark
1872, 1509, 18101872, Christian Jørgen Antoni Clausen, søn af hjælpelærer Antoni Gustav Clausen, ved Munkebo Skole og Elise Kirstine Hansen, i Dræbye
1872, 1710, 10111872, Hans Christian Hansen, søn af tjenestekarl Edvard Hansen og Caroline Pedersen, Dræby Mark
1872, 0311, 15121872, Anders Martin Larsen, søn af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Larsen, i Munkebo
1872, 1211, 22121872, Mads Hansen, søn af smed Søren Hansen og Maren Madsen, i Munkebo
1873, 1401, 02021873, Hans Jacob Hansen, søn af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Jacobsen, i Dræbye. Navneændring af 29.1.1908 til Hans Jacob Danesø
1873, 0102, 30031873, Anders Christian Poulsen, søn af huusmand Rasmus Christian Poulsen og Abelone Marie Hansen, i Munkebo
1873, 0503, 04051873, Carl Christian Hansen, søn af huusmand Anders Hansen og Emilie Kirstine Sørensen, paa Munkebo Mark
1873, 1703, 14041873, Rasmus Nielsen Hansen, søn af møller Peder Hansen og Hanne Pedersen, Østergaards Mølle
1873, 1803, 27041873, Laurits Andersen, søn af ungkarl Rasmus Andersen, Killerup (Odense) og Pederline Christine Jensen, Dræbye Mark
1873, 2403, 29051873, Hans Lauritz Mortensen, søn af gjæstgiver Morten Knudsen Mortensen og Kirsten Jensen, i Munkebo
1873, 0304, 18051873, Niels Andersen, søn af gaardmand Erik Andersen og Anne Kirstine Thomsen, Munkebo Mark
1873, 0304, 04051873, Rasmus Christian Bang Hansen, søn af ungkarl Anders Hansen, i Killerup (Odense) og pige Anne Kirstine Rasmussen, Dræbye
1873, 0404, 11071873, Hans Theodor Rasmussen, søn af skipper Lars Rasmussen og Maren Andersen, paa Virøe. Navneændring af 1.9.1905 til Hans Theodor Rasmussen Vierø
1873, 2504, 22061873, Niels Christian Larsen, søn af huusmand Jacob Larsen og Birthe Malene Martinsdatter, i Munkebo
1873, 1305, 13071873, Rasmus Ingenuus Pedersen, søn af gaardmand Hans Pedersen og Mette Kirstine Hansen, Dræbye Mark
1873, 0406, 10061873, Hans Christian Johannesen, søn af huusmand Rasmus Johannessen og Jensine Anne Magrethe Hansen, Munkebo Mark
1873, 0806, 14091873, Søren Christian Rasmussen, søn af boelsmand Mads Rasmussen og Johanne Marie Sørensen, Dræbye Feed
1873, 1107, 21091873, Niels Andersen, søn af huusmand Peder Andersen og Pouline Marie Madsen, i Munkebo
1873, 0508, 14091873, Hans Peder Hansen, søn af arbeidsmand Jørgen Frederik Hansen og Jensine Pedersen, i Munkebo
1873, 0309, 02111873, Niels Peter Christensen, søn af huusmand Hans Christensen og Hansine Hansen, Munkebo Mark
1873, 0309, 02111873, Søren Peder Knudsen, søn af huusmand Hans Jacob Knudsen og Karen Marie Sørensen, i Munkebo
1873, 1109, 02111873, Carl Christian Adolfsen, søn af gaardmand Knud Adolfsen og Anne Jeppsen, Dræbye Mark
1873, 2709, 30101873, Niels Marius Larsen, søn af indsidder Niels Larsen og Maren Kirstine Hansen, ved Østergaard
1873, 2911, 28121873, Niels Pedersen (tvilling), søn af huusmand Niels Pedersen og Anne Hansen, Munkebo Mark
1873, 2911, 30111873, Marius Pedersen (tvilling), søn af huusmand Niels Pedersen og Anne Hansen, Munkebo Mark
1873, 3011, 25011874, Niels Peder Madsen, søn af steenhugger Peder Madsen og Gjertrud Hansen, paa Munkebo Mark
1873, 1609, 26101873, Niels Marius Andersen, søn af ungkarl Peder Nielsen, Bullerup (Agedrup) og pige Johanne Andersen, fra Rønninge Sogn
1873, 2005, 27051873, Hans Gommesen, søn af ugift fruentimmer Anne Kirstine Gommesen
1874, 2401, 15021874, Jens Ludvig Jensen, søn af træskomand Rasmus Jensen og Lovise Magrethe Hansen, i Munkebo
1874, 0204, 31051874, Rasmus Laurits Mortensen, søn af forpagter Lars Mortensen og Karen Larsen Møller, i Munkebo
1874, 2306, 26071874, Rasmus Christian Rasmussen, søn af indsidder Hans Rasmussen og Johanne Pedersen, Rosenlundshuset
1874, 2506, 16071874, Hans Peder Pedersen, søn af Anders Pedersen og Maren Hansen, Munkebo Mark
1874, 0907, 30081874, Poul Laurits Rasmussen, søn af forpagter Lars Rasmussen og Gjertrud Poulsen, Dræby
1874, 3107, 11101874, Hans Christian Jensen, søn af husmand Søren Jensen og Maren Pedersen, Dræby Mark
1874, 1809, 15111874, Hans Peder Henriksen, søn af ungkarl Hans Henriksen, Gislev Sogn og pige Maren Pedersen, Dræby
1874, 0610, 08111874, Hans Peder Pedersen, søn af husmand Johannes Pedersen og Anne Kathrine Nielsen, i Dræbye
1874, 1710, 13121874, Anders Andersen, søn af gaardmand Rasmus Andersen og Maren Poulsen, Dræbye
1874, 2712, 21031875, Peder Anton Pedersen, søn af gaardmand Hans Pedersen og Anne Cathrine Madsen, Dræbye
1874, 2812, 11021875, Carl Marius Antoni Clausen, søn af andenlærer Antoni Gustav Clausen, ved Munkebo Skole og Elise Kirstine Hansen, i Dræbye
1875, 0601, 07031875, Lars Marius Fredegod Poulsen, søn af husmand Rasmus Christian Poulsen og Abelone Marie Hansen, i Munkebo
1875, 1001, 14021875, Niels Peder Hansen, søn af væver Hans Hansen og Maren Oline Hinsesen, i Munkebo
1875, 2801, 21031875, Jeppe Andreas Adolfsen, søn af gaardmand Knud Adolfsen og Anne Jeppesen, Dræby Mark
1875, 2801, 25041875, Laurits Christian Hansen, søn af husmand Hans Christian Hansen og Anne Marie Hansen, Munkebo Mark
1874, 2009, 25101874, Knud Peder Hansen, søn af huusmand Mads Hansen og Anne Larsen, Dræbye Mark
1875, 1702, 29031875, Marius Alfred Falkenstrøm, søn af indsidder Anders Gustav Falkenstrøm og Kirstine Maren Pedersen, i Munkebo
1875, 0410, 18101875, Jens Frederik Marius Andreas Rasmussen, søn af ungkarl Mads Frederik Rasmussen, Brolykke og ugift Alexandra Laurine Dorthe Møller
1862, 2401, 07031862, Christian Theodor Christiansen, søn af forvalter Vest, paa Østergaard og pige Frederikke Cecilie Hansen
1875, 1702, 07031875, Søren Hansen, søn af gaardmand Lars Hansen og Kirsten Jakobsen, Munkebo Mark
1875, 1903, 09051875, Christian Marius Jensen, søn af indsidder Rasmus Jensen og Anne Sophie Pedersen, i Østergaards Skyttehuus
1875, 0404, 30051875, Hans Peder Hansen, søn af huusmand Anders Hansen og Emilie Kirstine Sørensen, Munkebo Mark
1875, 0504, 09051875, Hans Christian Hansen, søn af ungkarl Hans Jensen, Ullerslev og pige Johanne Katrine Hansen, i Dræbye
1875, 2404, 30051875, Lars Christian Christensen, søn af huusmand Niels Christensen og Anne Kirstine Larsen, Munkebo Mark
1875, 2503, 11041875, Jakob Andreas Jakobsen, søn af Jakob Kristian Jakobsen, Veile og ugift Maren Andersen, Ammentorp
1875, 1305, 03101875, Hans Laurits Larsen, søn af sømand Hans Larsen og Anne Sophie Hansen, i Munkebo
1875, 1505, 13061875, Niels Laurits Nielsen, søn af huusmand Niels Christian Nielsen og Kirstine Nielsen, i Munkebo
1875, 1605, 30051875, Peder Pedersen, søn af ungkarl Peder Hansen, fra Kjerteminde og pige Charlotte Metteline Pedersen, i Munkebo
1875, 0406, 27061875, Søren Jakob Sørensen, søn af ungkarl Søren Christian Sørensen, i Kirtinge (Kjølstrup) og pige Maren Jakobsen, hos smeden i Munkebo
1875, 0606, 01081875, Jens Frederik Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Jørgensen og Kirsten Pedersen, Dræby
1875, 1706, 22091875, Niels Frederik Mortensen, søn af kromand Morten Knudsen Mortensen og Kirsten Jensen, i Munkebo
1875, 1706, 05091875, Niels Peder Jeppesen, søn af indsidder Niels Jeppesen og Anne Marie Jensen, i Dræby
1875, 2907, 26091875, Hans Laurits Petersen, søn af indsidder Lars Petersen og Karen Dorthe Pedersen, i Munkebo
1875, 3108, 03101875, Anders Christian Clausen, søn af indsidder Lars Peder Clausen og Anne Dorthe Andersen, Munkebo
1875, 0409, 14111875, Jørgen Hansen, søn af huusmand Lars Hansen og Kirsten Jørgensen, Dræbye Mark
1875, 1409, 27091875, Anders Andersen, søn af enkemand og gaardmand Jens Andersen, paa Tornøe og pige Julie Jensen, paa Tornøe
1875, 0110, 12121875, Lars Peder Hansen, søn af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Jakobsen, i Dræbye
1875, 0410, 14111875, Peder Theodor Petersen, søn af skomager Hans Pedersen og Karen Marie Madsen, i Munkebo
1875, 2510, 09011876, Niels Hansen, søn af husmand Hans Hansen og Gjertrud Marie Hansen, Munkebo
1875, 0111, 19121875, Alfred Marius Sørensen, søn af ungkarl Otto Sørensen, i Lille Viby og pige Petra Otilia Christiane Petersen, i Dræbye
1875, 0811, 05121875, Niels Marius Hansen, søn af ungkarl Johannes Vilhelm Hansen, fra Allerup og pige Sidsel Marie Jensen, i Munkebo
1875, 1708 (1908), 29081875, Niels Jørgen Hansen Jørgensen, søn af bagersvend Jørgen Hansen Jørgensen og enke Cecilie Johanne Jensen f. Jørgensen (efter Jørgen Christiansen fra Drigstrup), Rudkjøbing
1875, 0812, 23011876, Hans Jakob Knudsen, søn af husmand Hans Jakob Knudsen og Karen Marie Sørensen, i Munkebo
1876, 1403, 07051876, Hans Christian Marius Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Karen Hansen, i Dræbye
1876, 0106, 16071876, Marius Pedersen, søn af gaardmand Niels Pedersen og Anne Hansen, paa Munkebo Mark
1876, 0906, 28061876, Hans Frederik Jensen, søn af ungkarl Hans Jensen, Kjerteminde og pige Abelone Kirstine Jensen, hos gaardmand Mads Nielsen i Munkebo
1876, 2506, 27081876, Hans Peter Hansen, søn af boelsmand Poul Hansen og Anne Kirstine Pedersen, Dræby Fed
1876, 2107, 17091876, Hans Christoffer Christiansen, søn af ungkarl Jørgen Christiansen, fra Drigstrup og Anne Sophie Andersen, fra Rolfsted (tjener paa Østergaard)
1876, 2610, 05111876, Hans Laurits Larsen, søn af husmand Hans Larsen og Anne Sophie Hansen, i Munkebo
1876, 2610, 03121876, Niels Peder Nielsen, søn af murer Lars Nielsen og Mette Marie Nielsen, Dræby Mark
1876, 3011, 07011877, Rasmus Andreas Larsen, søn af husmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Larsen, Munkebo
1876, 1612, 04021877, Anders Vilhelm Jensen, søn af arbeidsmand Rasmus Jensen og Ane Sofie Pedersen, Østergaards Skyttehus
1876, 1403, 07051876, Hans Alfred Falkenstrøm, søn af ungkarl Anders Alfred Falkenstrøm, Kjertinge (Kjølstrup) og Sidsel Dorthea Hansen
1877, 1901, 13051877, Jørgen Frederik Madsen, søn af gaardmand Hans Peder Madsen og Christiane Frederiksen, Dræby Feed
1877, 1103, 03061877, Niels Lauritz Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Emilie Kirstine Sørensen, Munkebo Mark
1877, 0204, 24061877, Hans Marius Nielsen, søn af husmand Niels Andersen og Maren Pedersen, paa Virø
1877, 3004, 21101877, Morten Dinesen, søn af boelsmand Hans Dinesen og Birthe Pedersen, Dræby Mark
1877, 0805, 17061877, Hans Gotfred Larsen, søn af murer Peder Larsen og Hansine Dorthe Kirstine Hansen, Munkebo Mark
1877, 0905, 17061877, Adolf Martin Adolfsen, søn af husmand Knud Adolfsen og Ane Jeppesen, Dræby
1877, 1305, 10061877, Niels Severin Falkenstrøm, søn af husmand Anders Gustav Falkenstrøm, fra Munkebo Mark og Kirsten Marie Pedersen
1877, 0506, 22071877, Carl Christian Pedersen, søn af skomager Hans Pedersen og Karen Marie Madsen, Munkebo
1877, 2106, 29071877, Hans Jakob Hansen, søn af gaardmand Jakob Hansen og Kirsten Madsen, Dræby Mark
1877, 0308, 16091877, Erik Eriksen, søn af tjenestekarl Peder Hansen, paa Østergaard og Anne Margrethe Eriksen, Marslev Arbejdsanstalt
1877, 1010, 11111877, Anders Christian Andersen, søn af ungkarl Hans Andersen, tjenende i Dræby og pige Maren Poulsen, Munkebo
1877, 2510, 27011878, Lorentz Christian Jeppesen, søn af indsidder Niels Jeppesen og Anne Marie Pedersen, Dræby Mark
1877, 2910, 15091878, Laurits Alfred Frederik Mortensen, søn af skrædder Erik Mortensen og Caroline Charlotte Mariane Jenny Binao, Dræby Mark
1877, 2209, 28101877, Lars Marius Larsen, søn af ungkarl Jakob Larsen, Lille Viby og ugift Ane Andersen, i Hundslev (Kjølstrup)
1877, 1312, 30121877, Carl Martin Clausen, søn af indsidder Lars Peder Clausen og Anne Dorthe f. Andersen, Munkebo
1877, 1812, 06011878, Hans Peder Pedersen, søn af sømand Andreas Pedersen og Anne Marie Kirstine Knudsen, Munkebo Mark
1877, 2012, 03031878, Lars Christian Bjørn, søn af ungkarl og slagter Thomas Bjørn, af Kjerteminde og pige Johanne Larsen, af Dræby
1878, 0301, 26021878, Carl Marius Pedersen, søn af skomager Hans Pedersen og jordemoder Karen Marie f. Andersen, Dræby Mark
1878, 1101, 24021878, Hans Peder Andersen, søn af gaardmand Erik Andersen og Anne Kirstine f. Thomsen, Munkebo Mark
1878, 0102, 27021878, Jens Marius Christensen, søn af husmand og vejmand Hans Christensen og Hansine f. Hansen, Munkebo Mark
1878, 2702, 05051878, Hans Nikolaus Lauesen Winther, søn af handlende A. L. Vinther, fra Jylland og pige Nielsine Birgitte Nielsen
1878, 2103, 19051878, Vilhelm Folkvard Birkenfeld Pedersen, søn af indsidder Anders Pedersen og Maren Hansen, paa Munkebo Mark
1878, 2103, 22041878, Hans Christian Valdemar Christiansen, søn af ungkarl Jakob Christiansen, paa Marslev Mølle og pige Laurine Hansen, af Dræby Mark
1878, 2703, 12051878, Niels Peder Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Karen Hansen, af Dræby
1878, 0204, 22041878, Rasmus Niels Marius Rasmussen, søn af boelsmand Lars Rasmussen og Gjertrud f. Poulsen, Munkebo Mark
1877, 2802, 15041877, Niels Peder Johannesen, søn af ungkarl Jakob Johannesen, Dræby og pige Abelone Nielsen, i Seden
1878, 2205, 13101878, Niels Dinesen, søn af boelsmand Hans Dinesen og Birthe f. Pedersen, Dræby Mark
1878, 0406, 25081878, Valdemar Seneka Rasmussen, søn af skipper Lars Rasmussen og Maren f. Andersen, Virø. Navneændring af 1.9.1905 til Valdemar Seneka Rasmussen Vierø
1878, 2109, 13101878, Christian Larsen, søn af husmand og sømand Hans Larsen og Anne Sofie f. Hansen, Munkebo
1878, 2909, 27101878, Jens Marius Jensen, søn af husmand og murer Niels Jensen og Sidsel Marie f. Jensen, Munkebo
1878, 1510, 24111878, Carl Lauritz Larsen, søn af gaardmand Anders Larsen og Martine Kirstine f. Hansen, Dræby
1878, 0911, 01011879, Niels Hansen, søn af husmand Lars Hansen og Kirsten f. Nielsen, Dræby Mark
1878, 1411, 29061879, Hans Valdemar Jørgensen, søn af husmand og sømand Rasmus Jørgensen og Anne Marie f. Madsen, Dræby
1878, 0212, 26121878, Jens Marius Kruse Pedersen, søn af murer Jens Pedersen og Sidsel Marie f. Hansen, af Munkebo. Navneændring af 17.4.1905 til Jens Marius Kruse
1878, 0812, 12011879, Axel Marius Nielsen Lindø, søn af gaardmand Niels Peder Neislen og Anne Kirstine f. Jørgensen, Dræby
1878, 1812, 23031879, Niels Christian Antonsen, søn af indsidder Severin Anthonsen og Johanne Marie f. Nielsen, Munkebo
1879, 1001, 2205, Markvard Christian Mortensen, søn af gjæstgiver Morten Knudsen Mortensen og Kirsten f. Jensen, Munkebo
1879, 2501, 06041879, Niels Christian Pedersen, søn af husmand Hans Pedersen og Karen Hansen, Munkebo. Navneændring af 9.2.1881 til Niels Christian Bondesen
1879, 2901, 09031879, Jens Peder Rasmussen, søn af ungkarl Jørgen Peder Jensen, paa Østergaards Mølle og ugift Anne Marie Rasmussen, i Rosenlundshuset
1879, 0802, 06041879, Anders Vilhelm Pedersen, søn af husmand Niels Pedersen og Marie Katrine Rasmussen, Dræby Mark
1879, 1103, 27041879, Jens Ludvig Nielsen, søn af murer Lars Nielsen og Mette Marie f. Nielsen, Dræby Mark
1879, 1904, 02061879, Anders Laurits Andersen, søn af husmand Anders Andersen og Johanne f. Andersen, Dræby
1879, 2704, 15061879, Anders Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Emilie Kirstine f. Sørensen, Munkebo Mark
1879, 0205, 08061879, Jens Erik Petersen, søn af ungkarl Jens Peder Pedersen, af Dræby og pige Maren Dorthe Larsen, Dræby Mark. Navneændring af 2.8.1907 til Jens Erik Pedersen-Ry
1879, 1406, 24081879, Søren Christian Julius Valentin Sørensen, søn af møller Anders Sørensen og Anne Elisabeth Serine f. Christensen, Dræby Mark
1879, 2006, 03081879, Thomas Peder Thomsen, søn af gaardmand Hans Christian Thomsen og Johanne Kirstine f. Nielsen, Dræby Mark
1879, 0907, 17081879, Hans Marius Christian Sørensen, søn af husmand Anders Sørensen og Charlotte Metteline f. Pedersen, Munkebo
1879, 2207, 17081879, Hans Christian Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Dorthea f. Andersen, Dræby
1879, 0708, 12101879, Axel Larsen Brunn, søn af væver Christian Larsen og Maren f. Jørgensen, Munkebo
1879, 2208, 28091879, Hans Marius Hansen, søn af husmand Rasmus Andersen Hansen og Anne Margrethe f. Andersen, Munkebo
1879, 2908, 19101879, Hans Henrik Valdemar Hansen, søn af smed Niels Christian Hansen og Johanne Marie f. Henriksen, Dræby
1879, 0509, 12101879, Hans Christian Pedersen, søn af indsidder Niels Pedersen og Abelone Sofie f. Olsen, Rosenlundshuset ved Østergaard
1879, 2709, 16111879, Waldemar Pedersen, søn af skomager Hans Pedersen og Karen Marie f. Madsen, Munkebo
1879, 2411, 04011880, Niels Peder Johannes Martinussen, søn af sømand Peder Martinussen, Kjerteminde og pige Rasmine Nielsen
1879, 2611, Dødfødt dreng, søn af indsidder Mads Frederik Rasmussen og Anne f. Frederiksen, Dræby
1879, 0812, 18011880, Anders Martin Andersen, søn af indsidder Jørgen Andersen og Anne Marie f. Jensen, Lindø
1879, 2012, 22021880, Hans Peder Madsen, søn af indsidder Frederik Madsen og Gjertrud Marie f. Pedersen, Dræby Mark
1880, 0101, 18011880, Hans Christian Andersen, søn af boelsmand Peder Andersen og Maren f. Madsen, Dræby Fed
1880, 0904, 30051880, Frederik Hansen, søn af husmand Edvard Hansen og Karen Dorthe f. Frederiksen, Dræby Mark
1880, 1106, 18071880, Niels Carl Oluf Hansen, søn af ungkarl Hans Christian Hansen, af Odense og pige Hansine Nielsen, Munkebo Mark
1880, 0807, 08081880, Søren Hansen, søn af smed Søren Hansen og Lovise Augusta Christensen, Munkebo
1880, 1107, 19091880, Martin Theodor Anthonsen, søn af indsidder Severin Anthonsen og Johanne Marie f. Nielsen, Munkebo
1880, 1108, 26091880, Carl Christian Pedersen, søn af sømand Andreas Pedersen og Anne Marie Kirstine f. Knudsen, Munkebo Mark
1880, 1408, 12091880, Alfred Cecilius Larsen, søn af sømand Hans Larsen og Anne Sofie f. Hansen, Munkebo
1880, 0709, 10101880, Anders Laurits Larsen, søn af ungkarl Christian Larsen, Mesinge og ugift Karen Marie Andersen, af Munkebo (forældrene ægteviede i Munkebo Kirke 23 Juli 1883)
1880, 2610, 26121880, Jørgen Jørgensen, søn af møller Jørgen Jørgensen og Nielsine Poulsen, Østergaards Mølle
1880, 3110, 26121880, Niels Peder Nielsen, søn af indsidder Carl Christian Nielsen og Maren Caroline Nielsen, Dræby Mark
1880, 1811, 16011880, Aage Nielsen Lindø, søn af gaardmand Niels Peder Nielsen og Anne Kirstine f. Jørgensen, Dræby
1881, 0901, 09011880, Niels Hansen, søn af gaardbestyrer Hans Erik Hansen og Mette Marie f. Pedersen, 29, Munkebo Mark
1881, 1303, 15041881, Hans Jørgen Hansen, søn af husmand Jens Hansen og Anne Marie f. Jørgensen, 25, Munkebo Mark. Navneændring af 24.10.1905 til Hans Jørgen Hansen Lillesø
1881, 0404, 15051881, Jens Edvard Edvardsen, søn af boelsmand Hans Edvardsen og Anne Marie født Hansen, 25, Munkebo
1881, 0404, 01051881, Rasmus Jensen, søn af Thorvald Alexander Maxmilian Jensen, Dræby Mark og pige Gjertrud Marie Petersen, 21, Munkebo
1881, 2203, 13051881, Jørgen Christian Andersen, søn af ungkarl Carl Nielsen, tjener paa Østergaard og enke … (efter indsidder Jørg. Christiansen), 31, Dræby
1881, 1104, 13051881, Henrik Daniel Jakobsen, søn af bager Rasmus Christian Jakobsen og Petra Othilia Christiane f. Pedersen, 25, Dræby
1881, 1304, 12061881, Theodor Pedersen, søn af skomager Hans Pedersen og Karen Marie f. Madsen, 28, Munkebo
1881, 1305, 29051881, Erik Jensen Eriksen, søn af skipper Hans Peder Eriksen og Larsine f. Nielsen, 33, Munkebo
1881, 1605, 26061881, Niels Christian Thomsen, søn af gaardmand Hans Christian Thomsen og Johanne Kirstine f. Nielsen, 35, Dræby Mark
1881, 2505, 28071881, Aage Alexander Georg Jensen, søn af forpagter Frederik Oskar Constantin Jensen og Anne Marie Jensen f. Bay, 25, Østergaard
1881, 2006, 17071881, Anders Jakob Andersen, søn af gaardmand Lars Andersen og Edvardgine f. Jakobsen, 28, Munkebo Mark
1881, 3006, 24071881, Jørgen Carl Peder Hansen, søn af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Marie f. Hansen, 22, Dræby
1881, 1808, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Andersen og Pouline Larsen, 24, Dræby Mark
1881, 2708, 27111881, Jens Frederik Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Emilie Kirstine f. Sørensen, 34, Munkebo Mark
1881, 2908, 13111881, Rasmus Peder Rasmussen, søn af gaardmand Jens Rasmussen og Johanne Katrine f. Nielsen, 32, Dræby Mark
1881, 0809, 23101881, Hans Peder Hansen, søn af gaardmand Niels Peder Hansen og Karen Kirstine f. Hansen, 20, Dræby
1881, 1509, 13111881, Hans Peder Hansen, søn af husmand og fisker Hans Hansen og Gjertrud Marie f. Hansen, 35, Munkebo
1881, 2109, Udøbt dreng (død), søn af indsidder og uhrmager Christen Nielsen og Anne Margrethe f. Larsen, 25, Dræby Mark
1881, 2004, 17071881, Carl Christian Emil Bendixen, søn af skomagersvend Hans Bendixen og Marie Salome Bendixen, Nyborg
1881, 2309, 27111881, Niels Christian Hansen Rosenlyst, søn af husmand og fisker Jens Christian Jensen og Anne Kathrine f. Nielsen, 30, Munkebo
1881, 2410, 26121881, Laurits Christian Pedersen, søn af murer Jens Pedersen og Sidsel Marie f. Hansen, 38, Munkebo. Navneændring af 17.4.1905 til Laurits Christian Kruse
1881, 1511, 26121881, Niels Laurits Nielsen, søn af boelsmand Jens Christian Nielsen og Johanne f. Nielsen, 34, Dræby Fed
1881, 1711, 08011882, Jens Marius Christensen, søn af husmand Hans Christensen og Hansine f. Hansen, 36, Munkebo Mark
1881, 1811, 26121881, Rasmus Hansen, søn af boelsmand Rasmus Andersen Hansen og Anne Margrethe f. Andersen, 33, Munkebo
1881, 1911, 26121881, Valdemar Theodor Jeppesen, søn af husmand Niels Jeppesen og Anne Marie f. Pedersen, 33, Dræby
1881, 0612, 08011882, Hans Viktor Marius Knudsen, søn af slagter Knud Jørgen Knudsen og Anne Margrethe f. Jørgensen, 44, Dræby
1881, 1612, 29011882, Hans Laurits Larsen, søn af ungkarl Lars Jakobsen, Nordskov og pige Christiane Nielsen, 21, Munkebo Mark
1849, 0909, 11091849, Mette Marie Pedersen, datter af gaardmand Peder Nielsen og Dorthe Nielsdatter, i Munkeboe
1849, 1409, 16091849, Abelone Marie Mortensen, datter af gaardmand Morten Nielsen og Maren Jensen, i Dræbye
1849, 2909, 21101849, Johanne Cathrine Marie Hansen, datter af huusmand, Hans Olsen og Maren Nielsen, af Dræby
1849, 1010, 21101849, Hansine Lovise Augusta Andersen, datter af indsidder og møllerkarl Anders Hansen og Anne Cathrine Christensdatter, ved Østergaards Mølle
1849, 1510, 02121849, Anne Cathrine Nielsen, datter af indsidder Niels Hansen og Dorthe Nielsen, i Dræbye
1849, 1610, 11111849, Laurine Henriette Larsen, datter af afdøde indsidder Lars Jeppesen og Anne Kirstine Henriksdatter, i Dræbye
1849, 2510, 23121849, Anne Magrete Hansen, datter af huusmand Hans Madsen og Kirstine Larsdatter, paa Dræbye Mark
1849, 0512, 26121849, Anne Magrethe Rasmusen, datter af huusmand Rasmus Mortensen og Karen Madsen, i Dræbye
1849, 1512, 23121849, Gjertrud Marie Ottesen, datter af gaardmand Otto Nielsen og Sophie Mortensen, paa Munkeboe Mark
1849, 2206, 22071849, Marie Cathrine Johansen, datter af tjenestekarl Johan Paulsen Møller, Dræbye og Karen Andersdatter, i Seden
1849, 2812, 06011850, Anne Magrethe Larsen, datter af huusmand Lars Hansen og Jensine Larsen, i Munkeboe
1850, 1903, 24031850, Anne Magrethe Hansen, datter af huusmand og tømmermand Hans Rasmussen og Dorthe Jacobsen, i Munkeboe
1850, 2104, 05051850, Sidsel Marie Jensen, datter af huusmand Jens Nielsen og Anne Marie Nielsdatter, i Munkeboe
1850, 1705, 17051850, Maren Kirstine Madsen, datter af gaardmand Mads Larsen og Kirsten Jespersen, i Munkeboe
1850, 2305, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Jørgensen og Kirsten Knudsdatter, i Dræbye
1850, 0207, 21071850, Maren Kirstine Rasmusen, datter af Rasmus Christian Hansen, af Brylle (nu hos Jacob Conradsen i Kjertinge (Kjølstrup) og fruentimmer Hansine Mikkelsen, af Dræbye
1850, 0107, 14071850, Anne Cathrine Olsen, datter af ungkarl Ole Andersen, fra Rynkebye Sogn og fruentimmer Anne Jensen, hos huusmand Jesper Larsen i Munkeboe
1850, 3108, 08091850, Charlotte Metteline Pedersen, datter af huusmand Peder Andersen og Kirsten Nielsen, i Munkeboe
1850, 1310, 20101850, Pouline Kirstine Nielsen, datter af Niels Mortensen, paa Feden og Anne Kirstine Christine Jensdatter, fra Nonneboe, Birkende Sogn (nu hos huusmand Morten Madsen paa Dræbye Fee)
1850, 2110, 27101850, Gjertrud Kirstine Nielsine Nielsen, datter af huusmand og skrædder Niels Hansen og Kirsten Jensdatter, paa Munkeboe Mark
1850, 0611, 22121850, Anne Cathrine Nielsen, datter af indsidder Niels Nielsen og Karen Marie Larsen, hos Jørgen Larsens enke i Dræbye
1850, 1311, 02031851, Hildebertine Marie Sophie Jensen, datter af huusmand Jens Hansen Rosenlyst og Anne Marie Rasmusdatter, i Munkeboe
1850, 2411, 29121850, Karen Kirstine Hansen, datter af indsidder Hans Hansen og Gjertrud Marie Jensdatter, i Munkeboe
1850, 0212, 08121850, Johanne Kirstine Nielsen, datter af boelsmand Niels Christian Jensen og Edel Sophie Knudsdatter, Dræbye Feed
1850, 0712, 09031851, Ida Caroline Hansen, datter af roerkarl Hans Peter Hansen Ripuhr og Maren Nielsen, paa Munkeboe Mark
1851, 1312, 16021851, Anne Marie Jacobsen, datter af smed Jacob Sørensen og Kirstine Hansdatter, i Munkeboe
1850, 1512, 22121850, Metteline Pedersen, datter af gaardmand Peder Nielsen og Dorthea Nielsen, i Munkeboe
1851, 0201, 23021851, Kirsten Sørensen, datter af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Poulsen, paa Dræbye Feed
1851, 2501, Dødfødt pige, datter af boelsmand Peder Christensen og Anne Sophie Hansen, paa Munkeboe Mark
1851, 0103, 09031851, Johanne Kirstine Nielsen, datter af indsidder Niels Knudsen og Kirsten Jørgensen, hos faderen gaardmand Knud Caspersen i Dræbye
1851, 0503, 16031851, Dorteline Jeppegine Knudsen, datter af gaardmand Knud Pedersen og Kirsten Jeppesdatter, paa Munkeboe Mark
1851, 3103, 06031851, Anne Hansen, datter af indsidder Hans Madsen og Karen Larsen, i Munkeboe
1851, 2106, 10081851, Mine Kirstine Nielsen, datter af gaardmand Niels Jørgensen og Kirsten Knudsen, af Dræbye
1851, 2806, 06071851, Mette Marie Mortensen, datter af gaardmand Morten Nielsen og Maren Jensen, i Dræbye
1851, 3006, 24081851, Sidsel Marie Frandsen, datter af huusmand Frands Nielsen og Sidsel Marie Nielsen, paa Munkeboe Mark
1851, 1108, Dødfødt pige, datter af gaardmand Otto Nielsen og Anne Sophie Mortensen, paa Munkeboe Mark
1851, 0709, 05101851, Mette Marie Nielsen, datter af huusmand Niels Jensen og Elisabeth Jeppesen, i Dræbye
1851, 2809, 16111851, Karen Marie Andersen, datter af smed Anders Andreasen og Sidsel Marie Nielsen, i Munkeboe
1851, 0510, 19101851, Anne Kirstine Rasmussen, datter af Rasmus Christian Hansen, af Brylle og fruentimmer Hansine Mikkelsen, hos sin fader indsidder Mikkel Hansen i Dræbye
1851, 2011, 28121851, Metteline Jespersen, datter af skipper Jesper Andreasen og Barthe Kirstine Hansen, i Munkeboe
1852, 0401, 25011852, Anne Kirstine Larsen, datter af ungkarl Lars Christiansen, fra Ullerslev og pige Christiane Nielsdatter, i Munkeboe
1852, 1201, 25011852, Anne Kirstine Nielsen, datter af indsidder Niels Nielsen og Anne Larsdatter, af Munkeboe Mark
1852, 1701, 22021852, Nielsine Madsen, datter af boelsmand Mads Pedersen og Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed
1852, 0202, 08021852, Maren Hansen, datter af huusmand Hans Jensen og Anne Pedersdatter, i Munkeboe
1852, 0602, 15021852, Maren Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Christensen og Anne Christophersen, i Dræbye
1852, 0906, 20061852, Johanne Kirstine Rasmussen, datter af huusmand og væver Rasmus Sørensen og Anne Christine Christophersen, i Dræbye
1852, 0407, 22081852, Anne Dorthe Andersen, datter af huusmand Anders Henriksen og Anne Cathrine Andersen, Munkeboe Mark
1852, 1507, 25071852, Karen Marie Madsen, datter af pige Marie Meier, hos moderen Karen Christensdatter i Munkeboe
1852, 2907, 12091852, Mette Larsen, datter af huusmand Lars Hansen og Jensine Larsen, i Munkeboe
1852, 2008, 17101852, Pederline Magrethe Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen og Anne Dorthe Nielsen, i Dræbye
1852, 1310, 24101852, Sidsel Marie Andreasen, datter af ungkarl Andreas Mortensen, af Dræbye Feed og pige Maren Hansen, hos moderen Anne Dorthe Tornøe i Munkeboe
1852, 2210, Dødfødt pige, datter af styrmand Hans Christian Frandsen og Anne Cathrine Sørensen, i Munkeboe
1852, 2310, 24101852, Johanne Marie Hansen, datter af gaardmand Hans Jacobsen og Maren Eriksdatter, paa Dræbye Mark
1852, 1407, 05091852, Petrine Thomsen, datter af ungkarl Thomas Nielsen, fra Viggerslev (tjenende paa Østergaard) og Maren Hansdatter, hos huusmand Niels Andersen i Midskov (Mesinge)
1853, 0202, 20021853, Anne Marie Rasmusen, datter af ungkarl Rasmus Jensen (søn af boelsmand Jens Hansen paa Dræbye Feed) og fruentimmer Maren Pedersen (datter af gaardmand Peder Hansen i Dræbye)
1853, 2102, 27021853, Edvardgine Jacobsen, datter af gaardmand Jacob Hansen og Mette Marie Larsdatter, i Munkeboe
1853, 2703, 05051853, Maren Pedersen, datter af ungkarl Peder Larsen, fra Bullerup, Agedrup Sogn og Abelone Hansen (datter af boelsmand Hans Poulsen paa Dræbye Feed)
1853, 0204, 08051853, Maren Jensen, datter af huusmand Jens Nielsen og Anne Marie Nielsdatter, i Munkeboe
1853, 0904, 03071853, Rasmine Jensen, datter af huusmand og steenhugger Jens Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter, paa Dræbye Mark
1853, 2204, 08051853, Anne Marie Rasmusen, datter af ungkarl Rasmus Pedersen, af Bregnøer, Drigstrup Sogn og fruentimmer Dorthe Marie Krog, hos huusmand Christen Pedersen paa Munkeboe Mark
1853, 1106, 03071853, Maren Hansen, datter af væver Hans Pedersen og Anne Magrethe Jensen, paa Munkeboe Mark
1853, 2706, 07081853, Karen Hansen, datter af huusmand og væver Hans Jensen og Anne Pedersen, i Dræbye
1853, 0907, 14081853, Emilie Kirstine Marie Nielsen, datter af huusmand Niels Olsen og Anne Kirstine Clausen, paa Dræbye Mark
1853, 0807, 18091853, Oline Jørgine Hansen, datter af roerkarl Hans Peder Hansen Ripuhr og Maren Nielsen, paa Munkeboe Mark
1853, 2507, 31071853, Martine Larsine Knudline Pedersen, datter af gaardmand Peder Pedersen og Kirsten Jeppesdatter, paa Munkeboe Mark
1853, 2709, 13111853, Laurine Hansen, datter af gaardmand og sognefoged Hans Jørgensen og Maren Edvardsdatter, i Dræbye
1853, 0910, 23101853, Oline Nielsen, datter af indsidder Niels Nielsen og Anne Larsen, i Munkeboe
1853, 2510, 18121853, Anne Magrethe Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Hansen og Edel Sophie Jørgensen, paa Dræbye Mark
1853, 1911, 27111853, Anne Marie Madsen, datter af huusmand og sømand Mads Andersen og Karen Hansdatter, i Munkeboe
1854, 1401, 22011854, Johanne Dorthe Maren Johannesen, datter af huusmand og bødker Johannes Johannesen og Anne Cathrine Jacobsen, i Dræbye
1854, 2802, 28021854, Karen Christensen, datter af huusmand Christen Pedersen og Gjertrud Pedersen, paa Munkeboe Mark
1854, 0903, 14041854, Caroline Marie Larsen, datter af gaardmand Lars Andersen og Karen Andersen, i Dræbye
1854, 1603, 02041854, Karen Marie Johannesen, datter af ungkarl Johannes Pedersen, af Munkeboe og pige Anne Cathrine Madsen, hos huusmand Mads Jørgensen i Munkeboe
1854, 2603, 09041854, Andreasine Caroline Andersen, datter af Anders Pedersen, fra Roulund (født Søndersøe paa Slottet) og Bodil Marie Andreasen, fra Roulund i Aasum Sogn (hos styrmand Peder Nielsen Møller paa Dræby F)
1854, 1404, 14051854, Martine Kirstine Hansen, datter af gaardmand Hans Nielsen og Abelone Nielsen, i Dræbye
1854, 1804, 28051854, Sidsel Marie Kirstine Thomsen, datter af huusmand Thomas Larsen og Elisabeth Nielsen, paa Munkeboe Mark
1854, 1806, 25061854, Marie Kirstine Rasmusen, datter af huusmand Rasmus Christensen og Anne Christophersen, i Dræbye
1854, 0808, 24091854, Hansine Dorthe Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Marie Andersdatter, i Munkeboe
1854, 2008, 01101854, Metteline Hansen, datter af huusmand Hans Hansen og Gjertrud Marie Jensdatter, i Munkeboe
1854, 2408, 03091854, Anne Elisabeth Larsen, datter af ungkarl Lars Poulsen, i Munkeboe og fruentimmer Maren Jespersen, af Munkeboe
1854, 0510, 19111854, Maren Andersen, datter af huusmand Anders Henriksen og Anne Cathrine Andersen, paa Munkeboe Mark
1854, 2711, 04021855, Wilhelmine Frederikke Petersen, datter af gjæstgiver Niels Christian Petersen og Metteline Andreasine Møller, i Munkeboe
1854, 0112, 21121854, Karen Elise Tinghuus, datter af lærer Hans Edvard Mathias Tinghuus, i Sjælland og pige Marie Kirstine Nielsen (datter af huusmand Niels Pedersen ved Østergaard)
1854, 0412, 05121854, Mette Marie Nielsen, datter af boelsmand Niels Nielsen og Dorthe Poulsdatter, paa Lindøe
1854, 3012, 04031855, Kirstine Caroline Møller, datter af gaardeier Carl Ludvig Møller og Anna Knudsen, til Østergaards Møllegaard
1854, 3112, 11021855, Johanne Cathrine Hansen, datter af huusmand Hans Olsen og Maren Nielsen, i Dræbye
1854, 2003, 02041854, Maren Poulsen, datter af Poul Andersen, tjenende paa Østergaard og pige Karen Kirstine Jensen, hos huusmand Anders Madsen i Bullerup (Agedrup)
1855, 1401, 05041855, Johanne Marie Knudsen, datter af Knud Eriksen, tjenende paa Østergaard og pige Anne Knudsdatter, hos væver Erik Jensen i Rosenlyst (et huus ved Østergaard)
1855, 2201, 04021855, Jensine Metteline Jespersen, datter af huusmand Jesper Andresen og Barthe Kirstine Hansen, i Munkeboe
1855, 1303, 06051855, Nielsine Birgitte Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen og Dorthe Nielsen, i Dræbye
1855, 2203, 11041855, Andrea Nielsine Andersen, datter af huusmand Anders Andresen og Sidsel Marie Nielsen, i Munkeboe
1855, 1204, 28051855, Dorthe Larsen, datter af gaardmand Lars Jacobsen, paa Dræbye Mark og pige Maren Hansen, hos gaardmand Lars Jacobsen paa Dræby Mark
1855, 1404, 21041855, Maren Rasmusen, datter af ungkarl og forlovede Rasmus Larsen, tjenende paa Østergaard og forlovede Johanne Marie Hansdatter, hos huusmand Anders Mortensen paa Vesterkjærbye Mark
1855, 2605, 15071855, Marie Cathrine Pedersen, datter af indsidder Peder Rasmusen og Anne Kirstine Larsen, i Dræbye
1855, 0106, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Johan Elbinger, paa Brolykke og pige Marie Pedersen, af Bregnøer i Drigstrup (hos boelsmand Peder Christensen paa Munkebo Mark)
1855, 1806, 29071855, Jørgine Marie Nielsen, datter af gaardmand Niels Jørgensen og Kirsten Knudsen, i Dræbye
1855, 1206, 27061855, Anne Cathrine Rasmusen, datter af huusmand og murer Rasmus Nielsen, paa Roulund Mark og Kirsten Nielsen, hos boelsmand Hans Jørgen Nielsen paa Dræbye Feed
1855, 2303, 13051855, Marie Kirstine Hansen, datter af tjenestekarl Hans Pedersen, i Dræbye og pige Kirstine Marie Andersen, i Odense
1855, 1107, 12081855, Antonie Sophie Hansen, datter af ungkarl Hans Jensen, tjenende hos kudsk paa Ulriksholm og tjenestepige Anne Hansen, paa Østergaard (indlogerende hos husmand Niels Pedersen ved Østergaard)
1855, 1707, 05081855, Karen Dorthe Jacobsen, datter af ungkarl Jacob Pedersen, paa Østergaards Mølle og pige Maren Larsen, gaardmand Lars Jacobsens datter paa Dræbye Mark
1855, 2007, 16091855, Abelone Marie Mortensen, datter af gaardmand Morten Nielsen og Maren Jensen, i Dræby
1855, 0708, 30091855, Petrine Jensine Hansen, datter af væver Hans Pedersen og Anne Magrethe Jensen, Munkeboe Mark
1855, 1109, 21101855, Anne Marie Pedersen, datter af huusmand Peder Michalsen og Jensine Sophie Madsen, i Munkeboe
1855, 1411, 02121855, Anne Magrethe Rasmusen, datter af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Michelsen, i Dræbye
1855, 1411, 02121855, Laurine Marie Rasmusen, søn af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Michelsen, i Dræbye
1856, 0701, 06041856, Johanne Abelone Hansen, datter af roerkarl Hans Peter Hansen Ripuhr og Maren Nielsen, paa Munkeboe Mark
1856, 2501, 03021856, Gjertrudgine Caroline Sørensen, datter af ungkarl Søren Danielsen, paa Munkebo Mark og pige Anne Kirstine Madsen (datter af huusmand Mads Hansen i Munkeboe)
1856, 2802, 01061856, Abelone Marie Hansen, datter af huusmand Hans Madsen og Marie Kirstine Larsen, paa Dræby Mark
1856, 2004, 01061856, Johanne Sørensen, datter af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Poulsen, paa Dræbye Feed
1856, 2806, 10081856, Marentine Larsine Larsen, datter af boelsmand Lars Pedersen og Anne Marie Hansdatter, paa Virøe
1856, 1908, 02111856, Caroline Charlotte Nielsen, datter af huusmand Niels Nielsen Møller og Karen Tygesen, i Munkebo
1856, 2008, 21091856, Anne Dorthea Nielsen, datter af huusmand Peder Nielsen og Gjertrud Pedersen, Munkebo Mark
1856, 1309, 02111856, Kirsten Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Christensen og Anne Christophersen, i Dræbye
1856, 0810, 16111856, Maren Kirstine Nielsen, datter af huusmand Niels Olsen og Anne Kirstine Clausen, Dræby Mark
1856, 3010, 30111856, Abelone Marie Pedersen, datter af huusmand Peder Christensen og Anne Olsen, i Dræby
1856, 2911, 11011857, Anne Kirstine Thomsen, datter af huusmand Thomas Larsen og Elisabeth Nielsen, paa Munkebo Mark
1856, 0812, 18011857, Karen Andersen, datter af huusmand Anders Henriksen og Anna Cathrine Andersen, paa Munkeboe Mark
1856, 1112, 17051857, Karen Kirstine Rasmussen, datter af ungkarl Hans Rasmussen, af Rynkeby og fruentimmer Maren Michelsen, i Dræby
1857, 0701, 22021857, Metteline Kirstine Hansen, datter af Jørgen Hansen, fra Erritsø i Jylland og fruentimmer Anne Magrethe Henriksen, hos Rasmus Mortensens enke i Dræbye
1857, 1102, 01031857, Mette Kirstine Larsen, datter af boelsmand Niels Larsen og Karen Marie Hansen, paa Dræby Mark
1857, 2302, 01031857, Maren Kirstine Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Marie Kirstine Andersdatter, i Munkebo
1857, 2804, 07061857, Maren Dorthine Johanne Nielsen, datter af huusmand og tømmermand Niels Hansen og Gjertrud Larsdatter, Munkebo Mark
1857, 0505, 21061857, Caroline Martine Andersen, datter af møller Anders Nielsen og Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle
1857, 1205, 14061857, Maren Pedersen, datter af huusmand Peder Nielsen og Kirstine Pedersen, i Munkebo
1857, 3006, 26071857, Amalia Anthonsen, datter af indsidder Anton Andresen og Else Marie Larsen, paa Munkebo Mark
1857, 1907, 02081857, Karen Dorthea Hansen, datter af huusmand Hans Madsen og Karen Larsen, i Munkeboe
1857, 1509, 29111857, Pederline Henriksen, datter af bødker Johan Henrik Michaelsen og Anne Dorthe Pedersdatter, i Rosenlundhuset ved Østergaard
1857, 2309, 15111857, Rasmine Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen og Anne Dorthe Nielsen, i Dræby
1857, 2809, 11101857, Anne Marie Hansen, datter af huusmand Jørgen Hansen og Karen Pedersen, i Dræbye
1857, 1810, 15111857, Karen Christensen, datter af huusmand Christen Pedersen og Gjertrud Pedersen, paa Munkebo Mark
1857, 0911, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Jørgensen og Kirsten Knudsdatter, i Dræbye
1857, 2611, 06121857, Anne Martha Pedersen, datter af gaardmand Peder Pedersen og Kirsten Jeppesdatter, paa Munkebo Mark
1857, 0612, 11121857, Anne Kirstine Marie Pedersen, datter af indsidder Peder Micalsen og Jensine Sophie Madsen, i Munkeboe
1857, 0912, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Larsen og Karen Jeppesen, paa Dræbye Mark
1857, 0411, 29111857, Johanne Marie Knudsen, datter af tjenestekarl Knud Hansen, fra Sludegaard, Frørup Sogn og Maren Nielsdatter, af Rynkebye
1858, 1302, 19021858, Anne Cathrine Poulsen, datter af ungkarl Rasmus Poulsen, af Odense og pige Anne Marie Jensen, hos faderen huusmand Jens Nielsen paa Dræbye Mark
1858, 2103, 02041858, Gjertrud Marie Pedersen, datter af ungkarl Hans Pedersen, i Dræby og pige Mette Kirstine Hansen (datter af sognefoged Hans Jørgensen i Dræbye)
1858, 0304, 25041858, Anne Marie Andersen, datter af huusmand Niels Andersen og Abelone Hansen, i Dræbye
1858, 0704, 06061858, Christine Vilhelmine Henriette Richardy, datter af Johan Christian Richardy og Sophie Hansdatter, i Rosenlundhuset ved Østergaard
1858, 2105, 18071858, Anne Marie Poulsen, datter af huusmand Poul Jensen og Anne Pedersen, Munkeboe Mark
1858, 1907, 24101858, Anne Kirstine Nielsen, datter af huusmand Hans Christian Nielsen og Karen Dorthe Frandsen, paa Munkeboe Mark
1858, 2307, 15081858, Rasmine Larsen, datter af snedker Andreas Larsen, paa Ulriksholm og enke Karen Madsen (efter murer Rasmus Mortensen i Dræbye)
1858, 2408, 17101858, Johanne Marie Nielsen, datter af huusmand Niels Andersen og Maren Pedersdatter, paa Virøe
1858, 3108, 19091858, Ovidia Caroline Mortensen, datter af Poul Mortensen, fra Sverrig og fruentimmer Gjertrud Marie Nielsen, i Dræbye Fattighuus
1858, 0709, 07111858, Nielsine Hansen, datter af roerkarl Hans Peter Reipurt og Maren Nielsen, paa Munkeboe Mark
1858, 2709, 17101858, Pouline Larsen, datter af huusmand Lars Poulsen og Maren Jespsersen, i Munkeboe
1858, 2809, 17101858, Thobina Petrine Kirstine Rasmussen, datter af gaardmand Poul Rasmussen, i Holøv, Marslev Sogn og enke Maren Frederiksdatter (efter afdøde huusmand Thomas Pedersen i Dræbye)
1858, 1910, 28111858, Karen Dorthe Larsen, datter af huusmand Lars Hansen og Jensine Larsen, i Munkeboe
1858, 2011, 09011859, Karen Marie Andersen, datter af huusmand og skrædder Anders Pedersen og Maren Rasmusdatter, i Munkeboe
1858, 2712, 06021859, Mine Kirstine Nielsen, datter af huusmand Peder Nielsen og Gjertrud Pedersen, Munkeboe Mark
1859, 1201, 27031859, Maren Dorthe Sørensen, datter af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Poulsen, paa Dræby Feed
1859, 1902, 27021859, Jensine Metteline Marie Hansen, datter af gaardmand Hans Nielsen og Ernogot Jensen, i Munkeboe
1859, 2302, 08051859, Kirsten Rasmine Nielsen, datter af svensker Anders Nielsen, tjenende paa Ulriksholm og Karen Rasmusdatter, i Dræbye
1859, 1403, Dødfødt pige, datter af ungkarl Jacob Rasmussen, af Rynkebye og Rasmine Jørgine Rasmussen, hos Niels Tagesens enke paa Dræby Mark
1859, 1703, 22041859, Anne Kirstine Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen og Kirsten Rasmusdatter, paa Munkeboe Mark
1859, 3006, 31071859, Gertrud Marie Pettersen, datter af indsidder Lars Pettersen og Karen Dorthe Pedersen, i Munkeboe
1859, 1703, 15051859, Johanne Kirstine Larsen, datter af tjenestekarl Lars Christian Larsen, i Birkende og Johanne Dorthe Mogensen, hos faderen Mogens Jensen i Vesterkjærbye
1859, 1907, 04091859, Laurine Thomsen, datter af huusmand Thomas Larsen og Elisabeth Nielsen, paa Munkeboe Mark
1859, 0108, 21081859, Maren Christine Marie Jensen, datter af skipper Poul Ludvig Jensen og Johanne Larsen, i Dræbye
1859, 0908, 19081859, Anne Cecilia Pedersen, datter af indsidder Peder Larsen og Karen Jeppesen, paa Dræbye Mark
1859, 1908, 09101859, Dorthe Laurine Vilhelmine Larsen, datter af boelsmand Niels Larsen og Karen Marie Hansen, paa Dræbye Mark
1859, 2308, 25081859, Johanne Marie Hansen, datter af hjuulmand Niels Hansen og Sidsel Marie Nielsen, paa Munkeboe Mark
1859, 0210, 23101859, Kirstine Rasmine Marie Pedersen, datter af ungkarl Niels Pedersen, af Dræbye og Anne Andersen, fra Drigstrup (sidst tjenende hos C. Møller paa Møllegaard)
1859, 0810, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Jensen og Karen Marie Kirstine Gregersen, paa Munkeboe Mark
1859, 1710, 20111859, Abelone Marie Nielsen, datter af ungkarl Christen Nielsen, af Skovbrohuset ved Østergaard og pige Karen Andersen, af Dræbye
1860, 0104, 13051860, Karen Marie Hansen, datter af huusmand Hans Olsen og Maren Nielsen, i Dræby
1860, 0204, 20051860, Laurine Nielsen, datter af huusmand og sømand Niels Hansen og Dorthe Nielsdatter, i Dræby
1860, 1704, 28051860, Martine Caroline Hansen, datter af gaardmand og sognefoged Hans Jørgensen og Maren Edvardsdatter, i Dræby
1860, 1805, 30091860, Christiane Nielsen, datter af huusmand Hans Christian Nielsen og Karen Dorthe Frandsdatter, paa Munkebo Mark
1860, 0805, 05081860, Larsine Johanne Dorthe Kirstine Johansen, datter af ægtemand Hans Johansen og Anne Marie Andersen, hos hørsvinger Lars Larsen paa Dræbye Mark
1860, 1306, 05081860, Madsine Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Madsen og Marie Kirstine Larsdatter, paa Dræby Mark
1860, 1207, 23091860, Anne Pedersen, datter af gaardmand Peder Pedersen og Kirsten Jeppesdatter, af Munkebo Mark
1860, 1407, 05081860, Gjertrud Marie Christiansen, datter af huusmand Hans Christiansen og Maren Sophie Christiansen, af Munkebo Mark
1860, 0308, 16091860, Maren Dorthe Larsen, datter af boelsmand Erik Larsen og Anne Kirstine Hansen, paa Dræbye Mark
1860, 0109, 30091860, Anne Dorthe Christensen, datter af huusmand Christen Pedersen og Gjertrud Pedersen, Munkebo Mark
1861, 1201, 03031861, Marie Kristine Poulsen, datter af indsidder Christian Poulsen og Lise Kirstine Amalia Hansen, paa Dræbye Mark
1861, 2201, 27011861, Johanne Kirstine Hansen, datter af gaardmand Lars Hansen og Maren Kirstine Jacobsen, paa Munkeboe Mark
1861, 2401, 29031861, Anne Hansen, datter af huusmand og væver Hans Jensen og Anne Pedersen, i Dræbye
1861, 3001, 29031861, Marie Caroline Frederiksen, datter af indsidder og snedker Frederik Pedersen og Sophie Henriette Meier, i Munkeboe
1861, 3101, 10021861, Anne Sophie Laura Pedersen, datter af boelsmand Peder Christensen og Anne Larsen, paa Munkeboe Mark
1861, 2802, 09061861, Metteline Mortensen, datter af gaardmand Morten Nielsen og Maren Jensen, i Dræbye
1861, 1104, 20051861, Karen Søverine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Sørensen og Anne Kirstine Christophersen, paa Dræbye Mark
1861, 2705, 28071861, Metteline Hansine Nielsen, datter af huusmand Niels Andersen og Maren Pedersdatter, paa Virøe
1861, 1806, 11081861, Maren Dorthe Sørensen, datter af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Poulsen, paa Dræbye Feed
1861, 2606, 30061861, Marie Hansen, datter af gaardmand Mads Hansen og Marie Caroline Andersen, paa Munkebo Mark
1861, 1409, 20101861, Hansine Martine Kirstine Nielsen, datter af murer Niels Nielsen og Anne Cathrine Sørensen, i Dræbye
1861, 2909, 10111861, Anne Marie Petrine Madsen, datter af huusmand Mads Andersen og Karen Hansdatter, i Munkeboe
1861, 1310, 03111861, Karen Marie Pouline Jensen, datter af huusmand Jens Jensen og Karen Poulsen, paa Munkebo Mark
1862, 2111, 12011861, Karen Kirstine Jensen, datter af huusmand Jens Andersen og Anne Kirstine Madsen, i Dræbye
1861, 2111, 01121861, Anne Oline Olsen, datter af ungkarl Søren Olsen, af Hundslev, i Rynkebye Sogn og pige Anne Cathrine Hansen, af Munkebo Mark
1861, 0812, 05011862, Johanne Kirstine Larsen, datter af huusmand Lars Hansen og Jensine Larsen, i Munkeboe
1861, 1712, 09021862, Maren Frederikke Sørensen, datter af indsidder Søren Danielsen og Anne Kirstine Madsen, i Dræbye
1861, 2612, 21041862, Anne Kirstine Eriksen, datter af indsidder og væver Erik Jensen og Edel Nicoline Madssine Nielsdatter, paa Dræbye Mark
1861, 2512, 05011862, Mette Marie Hansen, datter af huusmand Hans Madsen og Karen Larsen, i Munkebo
1862, 1001, Dødfødt pige, datter af ungkarl Peder Christian Pedersen, i Vesterkjærbye (Agedrup) og pige Anne Magrethe Andersen, i Dræbye
1862, 1502, 21021862, Charlotte Christiane Esbøll, datter af kjøbmand Poul Lauritz Eduard Esbøll og Jensine Caroline Petersen, i Munkerbo Kro
1862, 1304, 25051862, Anne Cathrine Oline Jørgensen, datter af ungkarl Ole Jørgensen, i Blegind Sogn, Skanderborg Amt og Anne Magrethe Jensen (datter af huusmand Jens Nielsen paa Dræbye Mark)
1862, 1205, 29061862, Dorthe Hansine Larsen, datter af ungkarl Hans Larsen (søn af gaardmand Lars Jacobsen paa Dræbye Mark) og pige Karen Andersen, af Holev
1862, 2205, 28061862, Karen Andersen, datter af tjenestekarl Christian Mortensen, paa Østergaard og pige Maren Andersen, i Kjerteminde
1862, 1707, 27071862, Dorthe Marie Pedersen, datter af gaardmand Peder Nielsen og Maren Hansen, i Munkebo
1862, 0309, 12101862, Anne Marie Jensen, datter af boelsmand Jens Nielsen og Mette Cathrine Hansen, paa Dræbye Mark
1862, 1510, 19101862, Mette Kirstine Hansen, datter af gaardmand Lars Hansen og Maren Kirstine Jacobsen, Munkebo Mark
1863, 2501, 14061863, Charlotte Christiane Botilde Marie Esbøll, datter af kjøbmand Poul Lauritz Eduard Esbøll og Jensine Caroline Petersen, i Munkebo Kro
1863, 1002, 15031863, Caroline Kirstine Pedersen, datter af ungkarl Niels Pedersen (søn af gaardmand Peder Hansen i Dræbye) og Maren Hansen (datter af huusmand Hans Nielsen Hvids enke paa Munkebo Mark)
1863, 1802, 02041863, Anne Dorthe Pedersen, datter af boelsmand Peder Christensen og Anne Larsen, paa Munkebo Mark
1863, 0405, 14051863, Hanne Christine Marie Benedicte Olsen, datter af ungkarl Hans Olsen, af Ullerslev og Anne Kathrine Nielsen, fra Aasum
1863, 2206, 26071863, Gjertrud Marie Christensen, datter af huusmand Christen Pedersen og Gjertrud Pedersen, paa Munkebo Mark
1863, 2906, 05071863, Kirstine Hansen, datter af gaardmand Mads Hansen og Marie Caroline Andersen, af Munkebo Mark
1863, 0807, 27091863, Maren Jensen, datter af huusmand Jens Jensen og Karen Poulsen, paa Munkebo Mark
1863, 2207, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Michalsen og Anne Sørensdatter, i Munkebo
1863, 0809, Dødfødt pige, datter af indsidder og dreiermester Rasmus Jørgensen og Sidsel Marie Jensen, i Dræbye
1863, 0912, 31011864, Hansine Marie Larsen, datter af boelsmand Niels Larsen og Karen Marie Hansen, paa Dræbye Mark
1863, 0411, 27121863, Anne Sophie Nielsen, datter af ungkarl Søren Nielsen, af Kissendrup (Flødstrup) og pige Anne Larsen, af Revninge
1864, 1001, 06031864, Johanne Kirstine Hansen, datter af væver Hans Jensen og Anne Pedersen, af Dræbye
1864, 1301, 13031864, Martine Marie Pedersen, datter af gaardmand Jens Pedersen og Karen Hansen, i Dræbye
1864, 0702, 06031864, Martine Metteline Frederiksen, datter af ungkarl Peder Christian Frederiksen, i Nyborg og pige Anne Marie Hansen (datter af huusmand Hans Pedersen Møller i Munkebo)
1864, 0103, 13031864, Christine Jensine Pedersen, datter af skrædder Jens Pedersen og Henriette Marie Hansen, Munkebo
1864, 1104, 16051864, Amalie Kirstine Marie Jørgensen, datter af indsidder Jacob Jørgensen og Anne Cathrine Hansen, i Dræbye
1864, 2605, 26061864, Christiane Marie Pedersen, datter af huusmand Niels Pedersen og Maren Hansen (Hvid), af Munkebo
1864, 0106, 12061864, Kirsten Hansen, datter af gaardmand Lars Hansen og Maren Kirstine Jacobsen, i Munkebo
1864, 0806, 19061864, Kirsten Hansen, datter af ungkarl Jens Hansen, fra Maale, St. Wibye Sogn og pige Sidsel Marie Jensen, i Munkebo
1864, 0308, 18091864, Maren Kirstine Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Mikkelsen, i Dræbye
1864, 2008, 16101864, Anne Marie Larsen, datter af indsidder Jacob Larsen og Birthe Malene Martinsdatter, i Munkebo
1864, 0109, 11091864, Kirstine Marie Hansine Jensen, datter af huusmand Anders Jensen og Karen Marie Nielsen, af Munkebo Mark
1864, 0910, 16101864, Hansine Pedersen, datter af gaardmand Peder Nielsen og Maren Hansen, i Munkebo
1864, 1310, 11121864, Dorthea Jensine Mathilde Petersen, datter af huusmand Henrik Pedersen og Johanne Larsen, i Munkebo
1864, 0712, 18121864, Petra Kirstine Pedersen, datter af boelsmand Hans Pedersen og Karen Marie Nielsen, paa Munkebo Mark
1865, 0101, 13011865, Maren Larsen, datter af huusmand Lars Poulsen og Dorthe Hansdatter, i Munkebo
1865, 2201, 05021865, Anne Kirstine Sophie Jørgensen, datter af huusmand Hans Jørgensen og Karen Marie Christensen, i Munkebo
1864, 2810, 13111864, Annine Hansine Caroline Hansen, datter af ungkarl Anders Hansen, paa Langøe Stubberup Sogn og pige Maren Jensen, i Midskov (Mesinge Sogn)
1865, 1403, 21051865, Oline Andrea Olsen, datter af huusmand Søren Olsen og Anne Cathrine Hansen, paa Dræbye Mark
1865, 1403, 21051865, Hanne Laurine Olsen, datter af huusmand Søren Olsen og Anne Cathrine Hansen, paa Dræbye Mark
1865, 0604, 14051865, Laura Kirstine Larsen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Larsen, i Munkeboe
1865, 2004, 30041865, Karen Kirstine Andersen, datter af boelsmand Peder Andersen og Maren Madsen, paa Dræbye Feed
1865, 0706, 16071865, Johanne Marie Larsen, datter af indsidder Lars Andersen og Maren Nielsdatter, i Rosenlysthuset ved Østergaard
1865, 0107, 27081865, Kirstine Marie Mortensen, datter af huusmand Christian Mortensen og Maren Hansen, i Dræbye
1865, 1207, 23071865, Cecilia Magrethe Andersen, datter af møller Anders Nielsen og Maren Nielsen, til Østergaards Mølle
1865, 1808, 24091865, Dorthe Marie Jensen, datter af huusmand Jens Jensen og Karen Poulsen, paa Munkebo Mark
1865, 0310, 19111865, Kirstine Christiansen, datter af huusmand Hans Christiansen og Maren Sophie Christiansen, Munkebo Mark
1865, 0810, 12111865, Karen Marie Kirstine Christensen, datter af huusmand Niels Christensen og Anne Kirstine Larsen, paa Munkebo Mark
1865, 2510, 26111865, Maren Pedertrine Sørensen, datter af murer Søren Andersen og Anne Magrethe Andersen, i Munkebo
1865, 1212, Dødfødt pige, datter af gaardmand Erik Andersen og Kirsten Jespersen, paa Munkebo Mark
1864, 2806, 24071864, Julie Hansine Mogensen, datter af ungkarl Hans Jensen), af Holev og pige Johanne Dorthe Mogensen, hos huusmand Mogens Jensen paa Westerkjærbye Mark (Agedrup)
1865, 0507, 29101865, Julie Caroline Hansen, datter af ungkarl Hans Christian Hansen, fra Jylland og Anne Marie Jensen, af Store Vibye Sogn
1866, 1501, 18021866, Karen Kirstine Hansen, datter af huusmand Jens Hansen og Kirsten Pedersen, i Dræbye
1866, 2401, 04031866, Anne Magrethe Pettersen, datter af huusmand Lars Pettersen og Karen Dorthe Pedersen, i Munkebo
1866, 2701, 25021866, Karen Marie Andersen, datter af indsidder Carl Andersen og Anne Magrethe Johannessen, af Munkebo Mark
1866, 2202, 04031866, Kirsten Hansen, datter af gaardmand Lars Hansen og Maren Kirstine Jacobsen, Munkebo Mark
1866, 2604, 06051866, Maren Poulsen, datter af ungkarl Hans Poulsen, paa Møllergaard og pige Stine Larsen, hos gaardmand Peder Pedersen paa Munkebo Mark
1866, 2406, 01071866, Maren Larsen, datter af boelsmand Hans Larsen og Karen Andersen, paa Dræbye Mark
1866, 0207, 22071866, Maren Kirstine Sophie Pedersen, datter af huusmand Peder Michaelsen og Anne Sørensdatter, i Munkebo
1866, 0407, 29071866, Maren Kirstine Clausine Olsen, datter af huusmand Hans Olsen og Anne Cathrine Nielsen, i Munkebo
1866, 2108, 14101866, Maren Andrea Kirstine Jespersen, datter af matros og forlovede Andreas Jespersen og pige Anne Marie Hansen, begge i Munkebo
1866, 2808, 04111866, Elise Kirstine Sørensen, datter af indsidder Søren Danielsen og Anne Kirstine Madsen, i Munkebo
1866, 2009, 21101866, Maren Larsen, datter af huusmand Lars Poulsen og Dorthe Hansdatter, i Munkebo
1866, 0910, Udøbt pige (død), datter af ungkarl Jens Pedersen, i Mesinge og pige Sidsel Marie Hansen (datter af huusmand Hans Nielsen paa Munkebo Mark)
1866, 1210, 11111866, Frederikke Mathilde Olsen, datter af indsidder Søren Olsen og Anne Cathrine Hansen, Dræbye Mark
1866, 0712, 06011867, Johanne Marie Cecilia Elisabeth Pedersen, datter af huusmand Peder Larsen og Karen Jeppesen, af Dræbye Mark
1866, 2212, 28041867, Gjertrud Sophie Rasmussen, datter af skipper Lars Rasmussen og Maren Andersen, paa Virøe
1866, 3108, -, Pige, datter af tjenestekarl Niels Larsen, Østergaard og fruentimmer Marie Kirstine Andersen, i St. Knuds Sogn
1866, 1511, -, Pige, datter af styrmand Jens Peder Pedersen og pige Anne Marie Hansen, i St. Knuds Sogn
1867, 1101, 17021867, Hansine Andrea Poulsen, datter af ungkarl Peder Poulsen, paa Munkebo Mark og pige Rasmine Hansen, fra Kirtinge, Kjølstrup Sogn
1867, 1402, 31031867, Karen Dorthe Kirstine Nielsen, datter af indsidder Niels Peder Nielsen og Christiane Johannessen, i Dræbye
1867, 1303, 05051867, Mathilde Adolfine Larsen, datter af boelsmand Christian Larsen og Maren Hansen, paa Munkebo Mark
1867, 1604, 16061867, Mette Sophie Marie Andersen, datter af huusmand Peder Andersen og Pouline Marie Madsen, i Munkebo
1867, 2604, 15121867, Anne Marie Nielsen, datter af huusmand Hans Christian Nielsen og Karen Dorthe Frandsen, paa Munkebo Mark
1867, 0905, 10061867, Johanne Kirstine Nielsen, datter af ungkarl Jesper Nielsen, i Aasum og pige Anne Marie Pedersen, hos huusmand Peder Nielsen i Munkebo
1867, 0106, 21071867, Maren Elfrede Laurine Poulsen, datter af huusmand Rasmus Christian Poulsen og Abelone Marie Hansen, i Munkebo
1867, 1208, 13101867, Maren Dorthe Kirstine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Pedersen og Dorthe Marie Mortensdatter Krag, paa Munkebo Mark
1867, 2509, 17051868, Anne Cathrine Marie Jessen, datter af forpagter Carsten Ferdinand Jessen og Johanne Henriette Gøllstorf, paa Østergaard
1867, 0811, 12011868, Mathilde Kirstine Larsen, datter af huusmand Jacob Larsen og Birthe Malene Martinsdatter, i Munkebo
1867, 1411, 08121867, Anne Sophie Pedersen, datter af ungkarl Jens Pedersen, i Mesinge og pige Sidsel Marie Hansen, paa Munkebo Mark
1867, 2911, 08121867, Hansine Serine Hansen, datter af gaardmand Lars Hansen og Maren Kirstine Jacobsen, paa Munkebo Mark
1868, 1501, 09021868, Karen Kirstine Jensen, datter af huusmand Frands Jensen og Anne Marie Nielsen, i Dræbye
1868, 0104, 10051868, Marie Mortensen, datter af gaardmand Anders Mortensen, i Drigstrup og pige Anne Marie Larsen (datter af huusmand Lars Hansen i Munkebo)
1868, 1204, 03051868, Laurine Dorthe Larsen, datter af boelsmand Niels Larsen og Karen Marie Hansen, paa Dræbye Mark
1868, 1904, 12071868, Rasmine Charlotte Lundin, datter af skrædder Johan Peder Lundin og jordemoder Anne Magrethe Rasmussen, Dræbye Mark
1868, 2004, 01061868, Maren Kirstine Nielsen, datter af ungkarl Peder Nielsen, fra Seden og pige Oline Sofie Pedersen (datter af væver Peder Rasmussen i Dræbye)
1868, 2305, 01071868, Birgitte Magrethe Knudsen, datter af ungkarl Hans Jacob Knudsen, i Munkebo og pige Karen Marie Sørensen, i Munkebo
1868, 0505, 05071868, Hansine Mathilde Andersen, datter af ungkarl Hans Andersen, af Overkjærbye og pige Mette Marie Jensen (datter af huusmand Jens Nielsen i Munkebo)
1868, 0705, 12071868, Maren Sophie Rasmussen, datter af huusmand og dreier Hans Rasmussen og Maren Paulsen, af Dræbye Mark
1868, 3006, 09081868, Marie Jørgensen, datter af dreiermester Rasmus Jørgensen og Sidsel Marie Jensen, i Dræbye
1868, 0709, 09061869, Larsine Kirstine Pettersen, datter af huusmand Lars Pettersen og Karen Dorthe Pedersen, i Munkebo
1868, 3009, 01111868, Karen Kirstine Andersen, datter af møller Anders Nielsen og Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle
1868, 1211, 07031869, Larsine Kirstine Jensen, datter af ungkarl og murer Jens Jensen, paa Kirtinge Mark (Kjølstrup) og pige Johanne Larsen, hos moderen Lars Jeppesens enke i Dræbye
1868, 1611, -, Udøbt pige, datter af huusmand Peder Michalsen og Anne Sørensen, i Munkebo
1868, 2011, 26111868, Serine Hansine Christensen, datter af huusmand Niels Christensen og Anne Kirstine Larsen, paa Munkebo Mark
1869, 2702, 29031869, Laura Abelone Nielsen, datter af huusmand Niels Christian Nielsen og Kirstine Nielsen, i Munkebo
1869, 0903, 17031869, Anne Frandssine Pedersen, datter af ungkarl Rasmus Pedersen, af Urup i Rynkeby og pige Magrethe Frandsen, hos hjulmand Niels Hansen i Munkebo
1869, 1304, 09051869, Anne Nielsine Kirstine Nielsen, datter af ungkarl Jens Nielsen, i Møllegaarden, Frue Sogn og pige Pederline Pedersen (datter af huusmand Peder Nielsen i Munkebo)
1869, 1804, 11071869, Anne Magrethe Christiansen, datter af huusmand, Christian Christiansen og Sidsel Hansdatter, paa Dræby Mark
1869, 1305, 23061869, Nielssine Eriksen, datter af indsidder og væver Erik Jensen og Edel Nicoline Madssine Nielsen, i Munkebo
1869, 2406, Udøbt pige (død), datter af indsidder Niels Larsen og Maren Kirstine Hansen, i Rosenlundshuset ved Østergaard
1869, 1008, 29081869, Ane Marie Laurine Kirstine Pedersen, datter af tjenestekarl Hans Pedersen, i Korsøer og pige Kirsten Jensen, i Korsøer
1869, 2309, 31101869, Anne Severine Nielsen, datter af indsidder Niels Peder Nielsen og Christiane Johannessen, i Dræbye
1869, 2509, 14111869, Karen Kirstine Nielsen, datter af huusmand Hans Peder Nielsen og Maren Andersen, paa Dræbye Mark
1869, 1610, 26121869, Laurine Christine Elisabeth Larsen, datter af boelsmand Christian Larsen og Maren Hansen, Munkebo Mark
1869, 1610, 21111869, Dorthe Magrethe Jensen, datter af forpagter Jens Jensen og Kirsten Poulsen, i Dræbye
1869, 2010, 05121869, Maren Kirstine Pedersen, datter af huusmand Peder Larsen og Karen Jeppesen, Dræbye Mark
1869, 2009, 07111869, Johanne Kirstine Andersen, datter af huusmand Johannes Andersen og Anne Cathrine Larsen, paa Dræbye Mark
1869, 1312, 13021870, Elisabeth Caroline Larsen, datter af Jens Niels Larsen og Sidsel Marie Hansen, Dræbye Feed
1869, 2712, 13021870, Maren Sophie Poulsen, datter af huusmand Peder Poulsen og Rasmine Hansen, i Munkebo
1870, 0301, 13021870, Else Marie Hansen, datter af møller Peder Hansen og Hanne Pedersen, paa Østergaards Mølle
1870, 1401, 30011870, Hanne Caroline Jacobsen, datter af gaardmand Anders Jacobsen og Karen Madsen, i Munkebo
1870, 0902, 13031870, Anne Caroline Pedersen, datter af gaardmand Jens Pedersen og Karen Hansen, i Dræby
1870, 0703, 08051870, Anne Caroline Andersen, datter af gaardmand Rasmus Andersen og Maren Poulsen, i Dræbye
1870, 1203, 22051870, Abelone Marie Kathrine Jensen, datter af huusmand og steenhugger Søren Jensen og Maren Pedersen, paa Dræbye Mark
1870, 2403, 03071870, Rasmine Cathrine Hansen, datter af hjuulmand Niels Hansen og Sidsel Marie Nielsen, i Munkebo
1870, 2403, 08051870, Jensine Larsen, datter af huusmand Lars Poulsen og Dorthe Hansdatter, paa Dræbye Mark
1870, 2903, 22051870, Dorthea Hansen, datter af huusmand Mads Hansen og Anne Larsen, paa Dræbye Mark
1870, 0204, 06061870, Karen Edvardine Pedersen, datter af skrædder Jens Pedersen og Henriette Marie Hansen, i Munkebo
1870, 0504, 22051870, Maren Hansen, datter af gaardmand Lars Hansen og Maren Kirstine Jacobsen, paa Munkebo Mark
1870, 1604, 29051870, Inger Sophie Christiansen, datter af huusmand Hans Christiansen og Maren Sophie Christiansen, paa Munkebo Mark
1870, 1504, 24041870, Mette Kirstine Hansen, datter af ungkarl Johannes Hansen, af Hundslev Mark og pige Karen Nielsen, af Rynkeby Mark
1870, 1405, Dødfødt pige, datter af indsidder Jens Nielsen og Mette Cathrine Hansen, i Dræbye Fattgihuus
1870, 1605, 28081870, Hansine Poulsen (tvilling), datter af huusmand Rasmus Christian Poulsen og Abelone Marie Hansen, i Munkebo
1870, 1605, 28081870, Rasmine Poulsen (tvilling), datter af huusmand Rasmus Christian Poulsen og Abelone Marie Hansen, i Munkebo
1870, 0406, 10071870, Anne Marie Rasmussen, datter af indsidder Hans Rasmussen og Johanne Pedersen, i Rosenlundshuset ved Østergaard
1870, 1406, 02091870, Ingrid Cicilie Lundin, datter af skrædder Johan Peter Lundin og jordemoder Anne Magrethe Rasmussen, Dræby Mark
1870, 2708, 09101870, Marie Hansen, datter af smed Søren Hansen og Maren Madsen, i Munkebo
1870, 0512, 15011871, Maren Larsen, datter af ungkarl Rasmus Larsen, hos Jens Nielsen i Kjølstrup og pige Mette Marie Jensen (datter af huusmand Jens Nielsen i Munkebo)
1871, 0301, 29011871, Jacobine Larsen, datter af huusmand Jacob Larsen og Birthe Magdalene Mortensen, i Munkebo
1871, 1203, 02041871, Hansine Marie Nielsen, datter af ungkarl Jens Peder Nielsen, fra Odense og pige Anne Magrethe Andersen, i Munkebo
1871, 2403, 02041871, Anne Magrethe Hansen, datter af ungkarl Peder Christian Hansen, af Vesterkjærbye (Agedrup) og pige Sidsel Marie Pedersen (datter af gaardmand Peder Andersen, Dræby Feed)
1871, 2903, 29081871, Martine Caroline Pettersen, datter af huusmand Lars Pettersen og Karen Dorthe Pedersen, i Munkebo
1871, 1304, 16061871, Anne Dorthe Hansine Mortensen, datter af kromand Morten Knudsen og Kirsten Jensen, i Munkebo
1871, 1404, 29051871, Birthe Nielsine Christine Nielsen, datter af gartner Anders Nielsen og Elvira Sabine Dorthe Scheuer, paa Dræbye Mark
1871, 2505, 09071871, Anne Marie Andersen, datter af boelsmand Peder Andersen og Maren Madsen, paa Dræbye Feed
1871, 1308, 24091871, Karen Marie Nielsen, datter af huusmand Niels Christian Nielsen og Kirstine Nielsen, i Munkebo
1871, 2908, 05111871, Anne Kirstine Pouline Poulsen, datter af huusmand Rasmus Christian Poulsen og Abelone Marie Hansen, i Munkebo
1871, 0212, 24121871, Anne Kirstine Sophie Hansen, datter af huusmand Hans Hansen og Maren Oline Hinsesen, i Munkebo
1871, 1712, 14011872, Anne Mortensen, datter af sognefoged Anders Mortensen, Drigstrup og pige Anne Marie Larsen (datter af huusmand Lars Hansens datter i Munkebo)
1871, 2105, 01111871, Thyra Frederikke Emilie Jacobsen, datter af sømand Frederik Nørretrænder, i Kjerteminde og ugift Rasmine Jacobsen, i Kjerteminde
1872, 0102, 14041872, Gjertha Marie Nielsen, datter af huusmand Hans Peder Nielsen og Maren Andersen, Dræbye Mark
1872, 0402, 10031872, Karen Kirstine Andersen, datter af gaardmand Rasmus Andersen og Maren Poulsen, i Dræbye
1872, 1203, 01041872, Sørine Petra Knudsen, datter af huusmand Hans Jacob Knudsen og Karen Marie Sørensen, i Munkebo
1872, 2704, 02061872, Martine Kirstine Pedersen, datter af huusmand Niels Pedersen og Anne Hansen, Munkebo Mark
1872, 0305, 30061872, Anne Caroline Jensen, datter af huusmand Søren Jensen og Maren Pedersen, af Dræbye Mark
1872, 1605, 14071872, Hanssine Christiansen, datter af huusmand Hans Christiansen og Maren Sophie Christiansen, Munkebo Mark
1872, 2905, 14071872, Anderssine Marie Kirstine Hansen, datter af ungkarl Anders Hansen, fra Dalby Sogn og pige Anne Marie Pedersen, i Munkebo
1872, 1106, 14071872, Mette Marie Andresen, datter af indsidder Jørgen Andresen og Anne Eriksen, i Munkebo
1872, 2006, 20101872, Jensine Marie Olsen, datter af huusmand Søren Olsen og Cathrine Hansen, paa Dræbye Mark
1872, 2607, 15091872, Anne Cathrine Larsen, datter af boelsmand Christian Larsen og Maren Hansen, Munkebo Mark
1872, 2802, 10031872, Johanne Frederikke Lovise Eriksen, datter af ungkarl Peder Larsen, af Hundslev og pige Anne Marie Sophie Eriksen
1872, 0906, 28071872, Elise Theodora Christine Hansen, datter af møllersvend Lars Hansen, af Sandager Møllen, Gislev Sogn og ugift Marie Jacobsen Busk
1872, 2109, 22121872, Marie Sophie Cathrine Rasmussen, datter af huusmand Christian Rasmussen og Kirsten Pedersen, af Dræbye
1872, 0210, 03111872, Johanne Christine Nielsen, datter af ungkarl Anders Nielsen, Martofte og pige Caroline Frederikke Rasmussen, Dræbye Mark
1872, 1710, 17111872, Anne Kirstine Jensine Pedersen, datter af ungkarl Anders Pedersen, ved Ulriksholm og pige Pederline Pedersen (datter af huusmand Peder Nielsen i Munkebo)
1872, 0511, 17111872, Rosalia Marie Andersen, datter af ungkarl Johan Christian Rasmussen, i Odense og pige Hansine Lovise Augusta Andersen, Dræbye Mark
1872, 2811, 26011873, Hansine Laurine Larsen, datter af boelsmand Jens Niels Larsen og Sidsel Marie Hansen, paa Dræbye Feed
1872, 1412, 02021873, Karen Marie Pedersen, datter af huusmand Jens Pedersen og Sidsel Marie Hansen, i Munkeboe
1872, 2512, 19011873, Anne Kirstine Marie Johannessen, datter af huusmand Jens Carl Jacob Johannessen og Anne Magrethe Andersen, Munkebo Marka
1872, 2812, 12011873, Marie Hansine Christine Andersen, datter af ungkarl Christian Claus Christensen, paa Østergaard og pige Anne Sophie Andersen, paa Østergaard
1873, 0401, 02021873, Marie Kirstine Hansen, datter af ungkarl Niels Christian Hansen, paa Hunslev Mark og pige Anne Magrethe Hansen, Dræbye Mark
1872, 0912, 05011873, Camilla Hansine Christine Nielsen, datter af ungkarl Niels Chr. Nielsen, paa Østergaard og pige Jensine Jørgine Hansen, af Vester Kjærbye
1873, 1004, 25051873, Johanne Christine Pedersen, datter af skrædder Jens Pedersen og Henriette Marie Hansen, i Munkebo
1873, 1805, 13071873, Hansine Rasmine Hansen, datter af indsidder Hans Hansen og Gjertrud Marie Hansen, i Munkebo
1873, 2305, 13071873, Anne Cathrine Hanssine Nielsen, datter af gartner Anders Nielsen og Elvire Sabine Dorthe Schøier, Dræby Mark
1873, 0406, Dødfødt pige, datter af ungkarl Jens Frederiksen, i Drigstrup og pige Sophie Rasmussen, i Munkebo
1873, 1006, 27071873, Marie Henrijette Thora Sørensen, datter af huusmand Søren Danielsen og Anne Kirstine Madsen, Munkebo
1873, 1406, 27071873, Emma Elisa Madsen, datter af ungkarl Peder Madsen, Marslev og pige Anne Kirstine Andersen, paa Dræbye Mark
1873, 0708, 26121873, Kirstine Lundin, datter af skrædder Johan Peder Lundin og Anne Magrethe Rasmussen, Dræbye Mark
1873, 1409, 16111873, Rasmine Marie Jørgensen, datter af drænsmester Rasmus Jørgensen og Sidsel Marie Jensen, i Munkebo
1873, 0110, 26101873, Martine Pederline Andersen, datter af boelsmand Peder Andersen og Maren Madsen, paa Dræbye Feed
1873, 0111, 26121873, Marie Pouline Poulsen, datter af huusmand Peder Poulsen og Rasmine Hansen, i Munkebo
1873, 3009, 12101873, Johanne Dorthea Marie Marcusen, datter af gaardmand Rasmus Marcusen og Metteline Pedersen, paa Munkebo Mark
1873, 1811, 30111873, Mette Kirstine Andersen, datter af ungkarl Jens Peder Nielsen, Munkebo Mark og pige Anne Magrete Andersen, i Munkebo
1873, 2012, 11011874, Kirsten Nielsen, datter af huusmand Peder Nielsen og Johanne Caroline Madsen, i Munkebo
1873, 0211, 04011874, Anne Marie Mortensen, datter af bødker Niels Mortensen, paa Østergaard og pige Marie Kirstine Hansen
1874, 0203, 26041874, Hansine Marie Pedersen, datter af huusmand Erik Pedersen og Gjertrud Marie Oline Sophie Pedersen, i Dræby
1874, 2803, 26041874, Mette Marie Hansen, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Jakobsen, i Dræbye
1874, 0104, 07061874, Martine Pouline Kirstine Hansen, datter af boelsmand Poul Hansen og Anne Kirstine Pedersen, Dræby Fed
1874, 1105, 04071874, Anne Sophie Hansen, datter af ungkarl Lars Hansen og Kirsten Jørgensen, Dræby Mark
1874, 2405, 01061874, Nielsine Caroline Hansen, datter af indsidder Mads Hansen og Clausine Nielsen, i Munkebo
1874, 0206, 15061874, Kirstine Hansen, datter af Edvard Hansen og Caroline Pedersen, paa Dræbye Mark
1874, 2707, 20091874, Laurine Christiansen, datter af husmand Hans Christiansen og Maren Sophie Christiansen, Munkebo Mark
1874, 0308, 14081874, Petrine Marie Hansen, datter af Peder Christian Hansen og Marie Kirstine Nielsen, Dræby Mark
1874, 1008, 15111874, Laura Kirstine Olsen, datter af indsidder Søren Olsen og Anne Cathrine Hansen, paa Dræbye Mark
1874, 0309, 18101874, Marie Frederikke Nielsen, datter af huusmand Hans Nielsen og Maren Ottesen, Dræbye Feed
1874, 1511, 26121874, Anne Hansine Hansen, datter af indsidder Anders Hansen og Anne Marie Pedersen, Munkebo
1874, 0212, 24011874, Mathilde Kirstine Rasmussen, datter af boelsmand Mads Rasmussen og Johanne Marie Sørensen, Dræby Fed
1874, 0707, 19071874, Johanne Nielsine Christine Nielsen, datter af ungkarl Niels Christen Nielsen, Bramstrup og ugift fruentimmer Sidsel Dorthe Hansen, Vester Kjærbye (Agedrup)
1862, 0706, 17081862, Petrine Kirstine Pedersen, datter af ungkarl og skrædder Niels Pedersen, Vesterkjærbye (Agedrup) og Anne Marie Jensen
1863, 2206, 28061863, Hanne Laurine Christine Sørensen, datter af tjenestekarl Søren Sørensen, Dalumgaard og ugift Dorthe Christensen
1875, 2202, 11041875, Dorthe Severine Jørgensen, datter af arbeidsmand Jakob Jørgensen og Anne Kathrine Hansen, Dræbye Mark
1875, 0303, 11041875, Kristine Emilie Rasmussen, datter af skipper Lars Rasmussen og Maren Andersen, paa Virøe
1875, 0403, 18041875, Nielsine Kirstine Nielsen, datter af murer Jens Christian Nielsen og Johanne Nielsen, Dræbye Fed
1875, 0303, 20061875, Gjertrud Kirstine Caroline Johanne Jørgensen, datter af husmand og væver Jørgen Madsen og Anne Katrine Hansen, i Munkebo
1875, 0303, 13061875, Karen Jensine Larsen, datter af ungkarl Jens Peder Nielsen, i Næsbye og pige Johanne Larsen
1875, 1505, 20061875, Dorthe Kirstine Kathrine Andersen, datter af gaardmand Erik Andersen og Anne Kirstine Thomsen, Munkebo Mark
1875, 2106, 12091875, Caroline Martine Nielsen, datter af husmand Peder Nielsen og Gjertrud Pedersen, Munkebo Mark
1875, 0509, 17101875, Anne Sofie Nielsine Andersen, datter af husmand Peder Andersen og Pouline Marie Madsen, i Munkebo
1875, 1409, 27091875, Anne Kirstine Andersen, datter af enkemand og gaardmand Jens Andersen, Tornøe og pige Julie Jensen, paa Tornøe
1875, 1909, 07111875, Nielsine Marie Hansen, datter af arbeidsmand Peder Christian Hansen og Marie Kirstine Nielsen, Dræbye Mark
1875, 1909, 24101875, Petra Christiane Magrethe Pedersen, datter af arbeidsmand Rasmus Pedersen og Jakobine Christiane Christensen, Munkebo
1875, 0110, 12121875, Martine Hansen, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Jakobsen, i Dræbye
1875, 1411, 17121875, Anne Kirstine Frederikke Knudsen, datter af husmand Knud Jørgen Knudsen og Ane Marie Nielsen, Dræby Mark
1875, 2611, 23011876, Karen Marie Christensen, datter af husmand Hans Christensen og Hansine Hansen, Munkebo Mark
1875, 0912, 05031876, Anna Methea Jensen, datter af høker Rasmus Jensen og Lovise Magrethe Hansen, i Dræbye
1876, 0101, 12031876, Severine Kirstine Andersen, datter af boelsmand Peder Andersen og Maren Madsen, Dræby Fed
1876, 0301, 08021876, Anne Kirstine Pedersen, datter af gaardmand Hans Pedersen og Anne Cathrine Madsen, i Dræbye
1876, 0601, 30041876, Anne Serine Nielsen, datter af veimand Niels Peder Nielsen og Christiane Johannessen, i Dræbye
1876, 0202, 27021876, Hansine Kirstine Hansen, datter af ungkarl Hans Hansen, i Kjerteminde og pige Anne Marie Larsen, i Munkebo
1876, 0802, 09041876, Karen Martine Hansen, datter af Peder Christian Hansen og Sidsel Marie Pedersen, Dræbye Fed
1876, 1603, 05061876, Petra Rasmine Elise Petersen, datter af husmand og stenhugger Erik Petersen og Gjertrud Marie Oline Pedersen, i Dræbye
1876, 1703, 21051876, Hansine Christine Jensen, datter af stenhugger Søren Jensen og Maren Pedersen, Dræbye Mark
1876, 1305, 16071876, Emma Kirstine Pedersen, datter af murer Jens Pedersen Kruse og Sidsel Marie Hansen, i Munkebo
1876, 1605, 16051876, Anne Kathrine Andersen, datter af husmand Johannes Andersen og Anne Magrethe Jensen, Dræby Mark
1876, 2205, 05061876, Laurine Sophie Hansen, datter af ungkarl Hans Christian Hansen, fra Høibye Mark og pige Anne Kirstine Rasmussen, fra Dræbye Mark
1876, 0407, 03091876, Karen Kirstine Andersen, datter af gaardmand Rasmus Andersen og Maren Poulsen, i Dræby
1875, 0712, 23011876, Marta Marcusen, datter af gaardeier Rasmus Markusen og Metteline Pedersen
1876, 2810, 03121876, Hansine Kirstine Hansen, datter af husmand Lars Hansen og Kirsten Jørgensen, Dræby Mark
1876, 0611, 19111876, Karen Marie Nielsen, datter af indsidder Niels Christian Nielsen og Karen Kirstine Larsen, i Munkebo
1876, 0512 21011877, Pouline Rasmussen, datter af husmand og dreier Hans Rasmussen og Maren Poulsen, Dræby Mark
1876, 1012, 18021877, Martine Dorthe Larsen, datter af husmand og snedker Niels Larsen og Anne Andersen, Munkebo Mark
1877, 2202, 22041877, Anne Martine Sørensen, datter af arbejdsmand Otto Sørensen og Mine Kirstine f. Nielsen, Munkebo Mark
1877, 3003, 03061877, Anne Kirstine Pedersen, datter af gaardmand Hans Pedersen og Ane Katrine f. Madsen, Dræby
1877, 0504, 21051877, Hansine Christine Henriette Hansen, datter af smed Niels Christian Hansen og Johanne Marie f. Henriksen, Dræby
1877, 2006, 02091877, Karen Nielsine Dorthe Pedersen, datter af husmand Johannes Pedersen og Catrine Nielsen, Dræby
1877, 2206, 07101877, Marie Jensine Oline Mortensen, datter af ungkarl Ole Mortensen, tjener paa Østergaard og pige Anne Marie Jensen, Dræby Mark
1877, 2906, 12081877, Kirsten Hansen, datter af husmand Mads Hansen og Ane Larsen, Dræby Mark
1877, 1107, 16081877, Anne Marie Jørgensen, datter af husmand Rasmus Jørgensen og Anne Marie Madsen, Dræby
1877, 0109, 21101877, Anne Kirstine Nielsen, datter af husmand Hans Nielsen og Maren Ottesen, Dræby Fed
1877, 0209, 07101877, Kirsten Andrea Sørensen, datter af møller Anders Sørensen og Anne Elisabeth Serine Christensen, Østergaards Mølle
1877, 0609, 07101877, Ellen Kirstine Andersen, datter af skrædder Jens Andersen og Karen Kirstine Mortensen, Dræby Mark
1877, 1009, 21101877, Anna Elise Christine Jensen, datter af murer Jens Christian Jensen og Rasmine Margrethe Rasmussen, Dræby Mark
1877, 1109, 18111877, Marie Rasmussen, datter af bolsmand Mads Rasmussen og Johanne Marie f. Sørensen, Dræby Fed
1877, 1709, 28101877, Gjerta Mathilde Ingeborg Larsen Brun, datter af væver Christian Larsen og Maren Jørgensen, Munkebo
1877, 2309, 11111877, Anne Christine Poulsen, datter af husmand Peder Poulsen og Rasmine f. Hansen, 31, Munkebo Mark
1877, 2010, 02121877, Anna Jørgine Hansen, datter af møllerkudsk Peder Christian Hansen og Marie Kirstine Nielsen, Dræby Mark
1877, 3010, 18111877, Rosalie Marie Hansen, datter af ungkarl Hans Hansen, Taarup, Mesinge Sogn og pige Hansine Lovise Augusta Andersen, i Munkebo
1877, 1311, 01121877, Karen Hansen, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Jakobsen, Dræby
1877, 2712, 17021878, Johanne Kamilla Marie Knudsen, datter af slagter Knud Jørgensen Knudsen og Anne Margrethe f. Jørgensen, Dræby
1878, 1901, 24021878, Vilhelmine Petrine Marie Knudsen, datter af husmand Hans Jakob Knudsen og Karen Marie f. Sørensen, Munkebo
1878, 1901, 24031878, Kirstine Kathrine Thomsen, datter af gaardejer Hans Christian Thomsen og Johanne Kirstine f. Nielsen, Dræby Mark
1878, 1803, 26051878, Meta Kirstine Martine Pedersen, datter af gaardmand Hans Pedersen og Mette Kirstine f. Hansen, Dræby Mark
1878, 1004, 09061878, Marie Christiane Andersen, datter af snedker Carl Johan Andersen og Christine Christensen, Dræby Mark
1878, 1801, 17021878, Martha Marie Andersine Madsen, datter af ungkarl Niels Jørgen Pedersen, Agedrup og pige Karen Marie Madsen, af Dræby Fed
1878, 2505, 23061878, Gjerta Kirstine Madsen, datter af husmand Jakob Madsen og Anne Margrete Hansen, Munkebo
1878, 1306, 23061878, Kirsten Cecilie Nielsen, datter af bolsmand Jens Christian Nielsen og Johanne f. Nielsen, Dræby Fed
1878, 2207, 29091878, Martine Kirstine Hansen, datter af smed Søren Hansen og Lovise Augusta Christensen, Munkebo
1878, 2507, 29091878, Caroline Hansen, datter af husmand Edvard Hansen og Karen Dorthe f. Frederiksen, Dræby Mark
1878, 0408, 08091878, Rasmine Marie Jørgensen, datter af ungkarl Jørgen Jørgensen, Dræby Mark og pige Abelone Kirstine Jensen, af Munkebo
1878, 0408, 15081878, Ingeborg Johanne Kirstine Jørgensen, datter af Hans Peder Jørgensen og ugift Mette Larsen
1878, 1009, 20101878, Lovise Hansine Jensen, datter af høker Rasmus Jensen og Lovise Margrethe Hansen, Dræby
1878, 1509, 22091878, Elisa Oline Erikka Pedersen, datter af husmand Erik Pedersen og Gjertrud Marie Oline Sofie f. Pedersen, Dræby
1878, 2009, 24091878, Maren Rasmine Hansen, datter af husmand og væver Hans Hansen og Maren Oline f. Hindsesen, Munkebo
1878, 1810, 30101878, Caroline Kirstine Hansen, datter af gaardmand Niels Peder Hansen og Caroline Marie Larsen, Dræby
1878, 0912, 14041879, Andrea Jeppeline Andersen, datter af møllerforpagter Christian Andersen og Karen f. Jeppesen, Dræby Mark
1878, 1512, 02021879, Anna Marie Sørine Hansen, datter af husmand Hans Hansen og Gjertrud Marie f. Hansen, Munkebo
1879, 0301, 14041879, Kathrine Marie Frederikke Rasmussen, datter af tømrer Rasmus Peder Rasmussen og Jakobine Christine f. Aarenstrup, Dræby
1879, 1501, 23021879, Nielsine Aneninne Pedersen, datter af husmand Niels Pedersen og Anne f. Hansen, Munkebo Mark
1879, 0203, 16031879, Dorthe Nielsen, datter af indsidder og vejmand Niels Peder Nielsen og Christiane f. Johansen, Dræby
1879, 1103, 14041879, Anne Josefine Kirstine Falkenstrøm, datter af indsidder Anders Gustav Falkenstrøm og Kirstine Marie f. Pedersen, Dræby
1879, 1203, Dødfødt pige, datter af skomager Hans Pedersen og jordemoder Karen Marie f. Andersen, Dræby Mark
1879, 2203, 27041879, Gjertrud Marie Camilla Hansen, datter af indsidder Hans Jørgen Madsen og Anne Marie f. Andersen, Dræby Mark
1879, 1404, 25051879, Maren Hansine Rasmussen, datter af indsidder Erik Christian Rasmussen og Johanne Hansen, Dræby
1879, 2304, 27071879, Anna Nielsine Sørensen, datter af indsidder Hans Christian Sørensen og Anne Kirstine f. Andersen, Dræby Mark
1879, 2604, 08061879, Maren Christensen, datter af husmand og vejmand Hans Christensen og Hansine f. Hansen, Munkebo Mark
1879, 0905, 09051879, Kirstine Hansen, datter af gaardbestyrer Hans Erik Hansen og Mette Marie f. Pedersen, Munkebo Mark
1879, 0906, 29061879, Nielsine Mathilde Rasmussen, datter af gaardbestyrer Jens Rasmussen og Johanne Katrine f. Nielsen, Dræby
1879, 1103, 14041879, Jakobine Caroline Nielsen, datter af ungkarl Carl Nielsen og ugift Maren Kirstine Nielsen
1879, 0507, 10081879, Rasmine Pedersen, datter af ungkarl Niels Markus Pedersen, Martofte Mark og pige Anne Margrethe Rasmussen, Dræby Mark
1879, 0707, 09111879, Mathilde Henriette Jakobsen, datter af ungkarl Rasmus Christian Jakobsen, Østergaard Mølle og pige Petra Ot..ilia Christiane Petersen, Dræby
1879, 1807, 17081879, Hansine Caroline Dinesen, datter af afdød bond. Hans Dinesen og Birthe Pedersen, Dræby Mark
1879, 0810, 26121879, Rasmine Nielsine Mariane Jeppesen, datter af indsidder Niels Jeppesen og Anne Marie f. Pedersen, Dræby
1879, 0712, 29021880, Caroline Pedersen, datter af gaardmand Hans Pedersen og Anne Kathrine f. Madsen, Dræby
1879, 1612, 25011880, Pouline Kirstine Andersen, datter af ungkarl Hans Andersen, Store Viby og pige Maren Poulsen, af Munkebo
1879, 2312, 01021880, Laura Petrea Pedersen, datter af husmand Christen Pedersen og Anne Margrete f. Larsen, Munkebo
1879, 2412, 15021880, Anne Marie Andersen, datter af gaardmand Erik Andersen og Anne Kirstine f. Thomsen, Munkebo Mark
1879, 2812, 29031880, Anne Marie Poulsen, datter af husmand Peder Poulsen og Rasmine f. Hansen, Munkebo Mark
1880, 0301, 21031880, Maren Kirstine Jakobsen, datter af fisker Niels Jakobsen og Marentine Larsine f. Larsen, Virø
1880, 0601, 22021880, Trine Marie Hansen, datter af husmand Anders Hansen og Karen f. Hansen, Dræby
1880, 3101, 21031880, Karen Marie Nielsen, datter af husmand Peder Nielsen og Gjertrud Marie f. Pedersen, Munkebo Mark
1880, 1702, 21031880, Anne Madsen, datter af tømrer Christen Madsen og Gjertrud Marie f. Nielsen, Munkebo Mark
1880, 2002, 29031880, Ingeborg Marie Pedersen, datter af husmand Johannes Pedersen og Anne Katrine f. Nielsen, Dræby
1880, 2302, 29031880, Caroline Hansine Larsen, datter af gaardmand Anders Larsen og Martine Kirstine f. Hansen, Dræby
1880, 2302, 29021880, Kirsten Hansen, datter af gaardbestyrer Hans Erik Hansen og Mette Marie f. Pedersen, Munkebo Mark
1880, 10603, 3051880, Helga Augusta Marie Jensen, datter af forpagter Frederik Oskar Constantin Jensen og Anna Marie Jensen f. Bay, Østergaard
1880, 1703, 17051880, Kirstine Marie Birthe Petrine Jensen, datter af indsidder Rasmus Jensen Balle og Ane Sofie f. Pedersen, Dræby Mark Skyttehuset
1880, 0805, 20061880, Ida Marie Madsen, datter af gaardmand Hans Peder Madsen og Christiane f. Frederiksen, Dræby Fed
1880, 1305, 04071880, Anne Sørine Knudsen, datter af husmand Hans Jakob Knudsen og Karen Marie f. Sørensen, Munkebo
1880, 2606, 25071880, Kamille Nielsine Larsen, datter af høker Peder Larsen og Laura Kirstine f. Nielsen, Dræby
1880, 1507, 29081880, Anne Lauratine Larsen, datter af snedker Niels Larsen og Anne f. Andersen, Munkebo Mark
1880, 1607, 29081880, Maren Jensen, datter af gaardmand Steffen Jensen og Karen Sofie f. Johansen, Munkebo Mark
1880, 1009, 17101880, Maren Laurine Hansen, datter af husmand og hjulmand Jørgen Vilhelm Hansen og Anne Elisabeth Larsen, Munkebo
1880, 1309, 24101880, Anna Mathilde Pedersen, datter af husmand Niels Pedersen og Maren Cathrine f. Rasmussen, Dræby Mark
1880, 1210, 14111880, Anne Sofie Jørgensen, datter af murer Johan Peder Christian Jørgensen og Karen f. Hansen, Munkebo
1880, 1210, 07111880, Nielsine Sofie Frederikke Falkenstrøm, datter af husmand Anders Gustav Falkenstrøm og Kirstine Marie f. Pedersen, Dræby
1880, 1510, 07121880, Karen Marie Kirstine Hansine Larsen, datter af ungkarl og bolsmand Hans Larsen, Virø og ugift Maren Rasmussen, Dræby
1880, 1311, 26121880, Trine Caroline Clausen, datter af indsidder Lars Peder Clausen og Anne Dorthe f. Andersen, Munkebo
1880, 1312, 23011881, Mette Marie Kristine Jakobsen, datter af gaardmand Hans Jakobsen og Jensine Christine f. Hansen, Munkebo
1880, 1412, 06021881, Alma Sofie Pedersen, datter af husmand Erik Pedersen og Oline Sofie f. Pedersen, Dræby
1881, 0601, 11011881, Meta Kirstine Martine Pedersen, datter af gaardmand Hans Pedersen og Mette Kirstine f. Hansen, 42, Dræby
1881, 1201, 23011881, Maren Kathrine Hansen, datter af husmand og væver Hans Hansen og Maren Oline f. Hintsesen, 43, Munkebo
1881, 2702, 26051881, Petra Marie Madsen, datter af slagter Mads Peder Madsen og Anne Marie f. Pedersen, 25, Munkebo
1881, 0903, 18041881, Hansine Martine Rasmussen, datter af indsidder Mads Frederik Rasmussen og Anne f. Frederiksen, 39, Dræby
1881, 0903, 01051881, Anne Rasmine Jørgensen (tvilling), datter af indsidder og sømand Rasmus Jørgensen og Anne Marie f. Madsen, 38, Dræby
1881, 0903, 30031881, Hansine Marie Jørgensen (tvilling), datter af indsidder og sømand Rasmus Jørgensen og Anne Marie f. Madsen, 38, Dræby
1881, 2903, 08051881, Johanne Mathilde Jensen, datter af høker Rasmus Jensen og Lovise Margrethe f. Hansen, 37, Dræby
1881, 1104, 19061881, Karen Kirstine Pedersen, datter af ungkarl Søren Rasmussen, samme Sogn og pige Hansine Pedersen, paa Østergaard
1881, 0307, 07081881, Petra Rudolfine Knudsen, datter af husmand Hans Jakob Knudsen og Karen Marie f. Sørensen, 36, Munkebo
1881, 2908, 06101881, Anna Dorthea Monika Meyland, datter af skipper Johannes Meyland og Anne Marie f. Nielsen, 32, Lindø
1881, 2009, 30101881, Anne Elisabeth Nielsen, datter af murer Lars Nielsen og Mette Marie f. Nielsen, 30, Dræby Mark
1878, 1408, 01091878, Astrid Elise Martine Andersen, datter af kjøbmand Anders Andersen og Rasmine Gjertrudsine f. Nielsen, Middelfart
1881, 0711, 11121881, Anne Mathilde Hansen, datter af smed Niels Hansen og Johanne Marie f. Henriksen, 26, Dræby
1881, 2111, 11121881, Anine Caroline Pedersen, datter af skomager Hans Pedersen og jordemoder Karen Marie f. Andersen, 38, Dræby Mark
1881, 0112, 08011882, Petra Marie Hansen, datter af gaardbestyrer Peder Christian Hansen og Sidsel Marie f. Pedersen, 37, Dræby Fed
1881, 1912, 15011882, Petra Hansine Marie Jakobsen, datter af fisker Niels Jakobsen og Marentine Larsine f. Larsen, 25, Virø