Munkebo, 1850-1881, konfirmerede

Afskrift af kirkebog
Konfirmerede 1850-1881, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1850, Hans Christian Thomsen, paa Dræbye Mark. Søn af gaardmand Thomas Hansen og Kirsten Christensdatter, paa Dræbye Mark. Født 15.2.1836
1850, Rasmus Christian Pedersen, i Dræbye. Søn af væver og huusmand Peder Rasmussen og Barthe Kirstine Nielsdatter, i Dræbye. Født 25.3.1836
1850, Søren Jensen, paa Dræbye Mark. Søn af huusmand Jens Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter, paa Dræbye Mark. Født 3.5.1836
1850, Rasmus Jensen, i Overkjærbye. Søn af Anne Reinholdtsdatter, i Overkjærbye, Drigstrup Sogn og ungkarl Jens Rasmussen, i Midskov, Mesinge Sogn. Født 16.6.1836
1850, Niels Jensen, i Munkeboe. Søn af huusmand Jens Nielsen og Mette Marie Pedersdatter, af Munkeboe. Født 27.11.1835
1850, Poul Jensen, paa Dræbye Feed. Søn af boelsmand Jens Hansen og Anne Poulsdatter, paa Dræbye Feed. Født 3.1.1836
1851, Peder Christian Rasmussen, i Vantinge Sogn. Pleiefader smed Carl Christian Rasmussen og Anne Elisabeth Rulfes, i Dræbye. Født 25.11.1836
1851, Christen Sørensen, paa Dræbye Mark. Søn af skipper og boelsmand Søren Christensen og Anne Marie Jørgensdatter, paa Dræbye Feed. Født 5.2.1837
1851, Hans Poulsen, i Dræbye. Søn af boelsmand Poul Hansen og Anne Andersdatter, i Dræbye. Født 15.6.1836
1851, Anders Hansen, i Marslev. Søn af gaardmand Hans Andersen og Cathrine Andersdatter, paa Munkeboe Mark. Født 22.4.1837
1851, Hans Christian Adolphsen, paa Munkeboe Mark. Søn af gaardeier Adolph Knudsen og Anne Christensdatter, paa Ingerslyst. Født 7.1.1837
1851, Hans Peder Jensen, i Dræbye. Søn af tømmermand og indsidder Jens Jacob Hansen og Sidsel Kirstine Larsdatter, paa Dræbye Mark. Født 18.1.1837
1851, Peder Christiansen, paa Dræbye Feed. Søn af Gjertrud Pedersdatter, af Dræbye og ungkarl Christian Larsen, af Sletten. Født 26.3.1837
1851, Hans Rasmussen, i Dræbye. Søn af gaardmand Rasmus Hansen og Kirsten Rasmusdatter, i Dræbye. Født 27.9.1836
1851, Niels Pedersen, i Dræbye. Søn af gaardmand Peder Hansen og Karen Knudsdatter, i Dræbye. Født 22.11.1836
1851, Jørgen Nielsen, i Munkeboe. Søn af afdøde indsidder Niels Jørgensen og Anne Dorthe Larsdatter, i Hospitalet. Født 3.11.1836
1851, Peder Larsen, i Dræbye. Søn af afdøde huusmand Lars Pedersen og Mette Cathrine Hansen, i Dræbye. Født 24.10.1836
1852, Lars Christiansen, i Munkeboe. Søn af huusmand Christian Hansen og Gjertrud Jørgensdatter, paa Munkeboe Mark. Født 10.2.1838
1852, Søren Hansen, i Munkeboe. Pleiefader smed Jacob Sørensen og Kirsten Hansdatter, i Munkeboe. Født 22.4.1838
1852, Anders Eriksen, i Munkeboe. Søn af skipper Erik Jensen og Mette Andersdatter, i Munkeboe. Født 23.11.1837
1852, Hans Rasmussen, i Dræbye. Søn af indsidder Rasmus Nielsen og Johanne Sophie Christiansdatter, i Dræbye. Født 26.12.1837
1852, Hans Pedersen, i Dræbye. Søn af gaardmand Peder Frandsen og Gjertrud Hansdatter, i Dræbye. Født 1.1.1838
1852, Søren Pedersen, paa Tornøe. Søn af Peder afdøde gaardmand Christensen og Anne Dorthe Knudsdatter, paa Tornøe. Født 7.3.1838
1852, Christian Larsen, i Munkeboe. Søn af huusmand og fisker Lars Hansen og Maren Frederiksdatter, i Munkeboe. Født 4.7.1837
1852, Hans Peder Nielsen, paa Dræbye Mark. Søn af afdøde huusmand Niels Tagesen og Johanne Hansdatter, paa Dræbye Mark. Født 2.10.1837
1852, Niels Hansen, i Revninge. Søn af afdøde huusmand Hans Larsen og Lene Rasmusdatter, paa Munkeboe Mark. Født 8.1.1838
1853, Hans Hansen, i Rosenlundhuset ved Østergaard. Søn af indsidder og væver Hans Hansen og Cathrine Bendixdatter, i Munkeboe. Født 5.5.1839
1853, David Jensen, i Munkeboe. Søn af huusmand Jens Nielsen og afdøde Mette Marie Pedersdatter, i Munkeboe. Født 12.9.1838
1853, Knud Madsen, i Munkeboe. Søn af gaardmand Mads Larsen og Anne Knudsdatter, i Munkeboe. Født 3.3.1839
1853, Søren Johannesen, paa Munkeboe Mark. Søn af huusmand Johannes Rasmussen og Anne Marie Sørensdatter, paa Munkeboe Mark. Født 17.7.1838
1854, Hans Frederik Christian Optatus Jedrosky, paa Askø under Laallands Stift. Søn af sognepræst Johan Christian Jedrosky og Anne Marie Cathrine f. la Motte, i Munkeboe Præstegaard. Født 4.9.1838
1854, Andreas Christian Pedersen, i Munkeboe. Søn af gjæstgiver Niels Christian Petersen og Metteline Møller, i Munkeboe. Født 4.6.1840
1854, Niels Marcusen, i Munkeboe. Søn af gaardmand Marcus Rasmussen og afdøde Johanne Nielsdatter, i Munkeboe. Født 25.2.1840
1854, Carl Frandsen, paa Dræbye Mark. Søn af huusmand Frands Hansen og Anne Kirstine Clausdatter, paa Dræbye Mark. Født 6.10.1839
1854, Lars Nielsen, i Munkeboe. Søn af afdøde indsidder Niels Jørgensen og Anne Dorthe Larsdatter, i Munkeboe. Født 14.8.1839
1854, Anders Hansen, i Munkeboe. Søn af huusmand Hans Nielsen og Karen Marie Andersdatter, i Munkeboe. Født 18.6.1840
1854, Lars Larsen, i Dræbye. Søn af afdøde huusmand Lars Pedersen og afdøde Mette Cathrine Hansen, i Dræbye. Født 30.8.1839
1854, Anders Rasmussen, i Dræbye. Søn af gaardmand Rasmus Hansen og Kirsten Rasmusdatter, i Dræbye. Født 4.4.1840
1854, Johannes Pedersen, i Dræbye. Søn af huusmand Peder Christiansen og afdøde Karen Hansdatter, i Dræbye. Født 7.11.1839
1855, Peder Hansen, paa Dræbye Feed. Søn af boelsmand Hans Poulsen og Maren Andersdatter, paa Dræbye Feed. Født 20.5.1840
1855, Peder Larsen, i Munkeboe. Søn af afdøde huusmand Lars Andersen og Mette Kirstine Hansdatter, i Munkeboe. Født 21.2.1841
1855, Niels Larsen, paa Munkeboe Mark. Søn af huusmand Lars Hansen og Dorthea Nielsdatter, paa Munkeboe Mark. Født 22.3.1841
1855, Hans Rasmussen, i Viby. Søn af huusmand Rasmus Hansen og Anne Cathrine Andersdatter, i Munkeboe. Født 10.10.1840
1855, Rasmus Jørgensen, i Dræbye. Søn af huusmand Jørgen Hansen og Edel Sophie Jørgensdatter, paa Dræbye Mark. Født 11.6.1841
1855, Poul Christian Eriksen, i Munkeboe. Søn af afdøde skipper Erik Jensen og Mette Andersdatter, i Munkeboe. Født 19.8.1841
1855, Johan Peder Christian Jensen, i Dræbye. Søn af afdøde buntmager Jens Pedersen og Maren Kirstine Johannesdatter, i Dræbye. Født 14.9.1840
1855, Poul Christian Andersen, i Kjølstrup. Søn af boelsmand Anders Poulsen og Gjertrud Nielsdatter, paa Virøe. Født 9.2.1841
1855, Jens Hansen, i Dræbye. Søn af huusmand Hans Andersen og Karen Abrahamsdatter, i Dræbye. Født 22.10.1840
1855, Niels Møller Pedersen, i Munkeboe. Søn af huusmand Peder Andreasen og Kirsten Nielsen, i Munkeboe. Født 28.5.1841
1855, Hans Hansen, i Munkeboe. Søn af huusmand Hans Hansen og Marie Kirstine Madsdatter, af Munkeboe. Født 24.4.1841
1855, Rasmus Jensen, i Munkeboe. Søn af huusmand Jens Hansen og Anne Marie Rasmusdatter, i Munkeboe. Født 20.9.1840
1855, Andreas Jespersen, i Munkeboe. Søn af skipper og huusmand Jesper Andreasen og Barthe Kirstine Hansen, i Munkeboe. Født 11.2.1841
1856, Paaske Anders Poulsen, paa Dræbye Mark. Søn af gaardmand Poul Andersen og Marie Nielsdatter, paa Dræbye Mark. Født 29.11.1841
1856, Paaske, Hans Jørgen Sørensen, paa Dræbye Mark. Søn af afdøde skipper og boelsmand Søren Christensen og Anne Marie Jørgensdatter, paa Dræbye Feed. Født 10.2.1842
1856, Paaske, Rasmus Poulsen, paa Dræbye Mark. Søn af smed Poul Larsen og Bodil Rasmusdatter, paa Dræbye Mark. Født 16.1.1842
1856, Paaske, Peder Larsen, paa Virøe. Søn af boelsmand Lars Pedersen og Marie Hansdatter, paa Virøe. Født 19.12.1841
1856, Paaske, Rasmus Jacobsen, i Munkeboe. Søn af smed Jacob Sørensen og Kirsten Hansdatter, i Munkebo. Født 18.2.1842
1856, Paaske, Niels Christian Hansen, i Dræbye. Søn af sognefoged og gaardmand Hans Jørgensen og Maren Edvardsdatter, i Dræby. Født 28.8.1841
1856, Paaske, Rasmus Larsen, i Dræbye. Søn af huusmand og fisker Lars Hansen og Maren Frederiksdatter, i Munkebo. Født 16.3.1842
1856, Michelsdag, Niels Christian Nielsen, i Dræby. Søn af huusmand Niels Eriksen og Kirsten Andreasdatter, i Dræby. Født 4.5.1842
1856, Michelsdag, Mads Christiansen, paa Munkebo Mark. Søn af huusmand Christian Hansen og Gjertrud Jørgensdatter, paa Munkebo Mark. Født 2.6.1842
1856, Michelsdag, Hans Christian Hansen, paa Munkebo Mark. Søn af gaardmand Hans Christensen og Elisabeth Rasmusdatter, paa Munkebo Mark. Født 10.7.1842
1856, Michelsdag, Rasmus Rasmussen, i Munkebo. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen og Marie Kirstine Andersdatter, i Munkebo. Født 14.6.1842
1856, Michelsdag, Niels Hansen Hvid, paa Munkebo Mark. Søn af afdøde murer Hans Nielsen Hvid og Christiane Tagesen, paa Munkebo Mark. Født 1.7.1842
1856, Michelsdag, Anders Pedersen, i Dræby. Søn af huusmand og sømand Peder Christiansen og afdøde Karen Hansdatter, i Dræby. Født 13.10.1842
1856, Michelsdag, Lars Hansen, paa Munkebo Mark. Søn af huusmand Hans Madsen og Marie Kirstine Larsdatter, paa Dræby Mark. Født 28.6.1842
1856, Michelsdag, Poul Hansen, paa Dræby Feed. Søn af boelsmand Hans Poulsen og Maren Andersdatter, paa Dræby Feed. Født 20.5.1842
1857, Paaske, Christen Nielsen, paa Dræby Mark. Søn af boelsmand Niels Pedersen og Kirsten Olsdatter, paa Dræbye Mark. Født 2.3.1843
1857, Paaske, Jens Christian Jensen, paa Dræbye Feed. Søn af boelsmand Jens Hansen og afdøde Anne Poulsdatter, paa Dræbye Feed. Født 21.12.1842
1857, Paaske, Jens Hansen, i Dræbye. Søn af gaardmand og sognefoged Hans Jørgensen og Maren Edvardsdatter, i Dræbye. Født 19.1.1843
1857, Paaske, Niels Christian Sørensen, paa Dræbye Feed. Søn af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Poulsen, af Dræbye Feed. Født 2.3.1843
1857, Paaske, Jens Christian Nielsen, paa Dræbye Feed. Søn af boelsmand Niels Christian Jensen og Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed. Født 12.4.1843
1857, Paaske, Hans Peder Madsen, paa Dræby Feed. Søn af boelsmand Mads Pedersen og Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed. Født 31.12.1842
1857, Paaske, Jens Christian Bang, i Dræbye. Søn af afdøde møllersvend Christian Bang og pige Hansine Michelsdatter. Født 8.12.1842
1857, Paaske, Lars Anthonsen, i Munkeboe. Søn af indsidder Anthon Andreasen og Else Marie Larsen, i Munkebo. Født 20.1.1843
1857, Michelsdag, Jens Peder Pedersen, i Munkeboe. Søn af skomager Peder Pedersen og Kirsten Jensdatter, i Munkeboe. Født 12.6.1843
1857, Michelsdag, Hans Nielsen, i Mesinge. Søn af huusmand og sømand Niels Hansen og Dorthe Nielsdatter, i Dræbye. Født 28.7.1843
1857, Michelsdag, Niels Madsen Møller, paa Østergaards Mølle. Søn af gaardmand Mads Nielsen og Karen Simonsdatter, i Munkeboe. Født 14.7.1843
1857, Michelsdag, Hans Jørgensen, af Dræbye. Søn af huusmand og sømand Jørgen Hansen og Sophie Jørgensdatter, paa Dræbye Mark. Født 12.7.1843
1857, Michelsdag, Hans Hansen, i Munkeboe. Søn af roerkarl Hans Peter Hansen Ripuhrt og Maren Nielsen, paa Munkeboe Mark. Født 24.10.1843
1857, Michelsdag, Anders Madsen, i Munkeboe. Søn af huusmand og sømand Mads Andersen og Karen Hansdatter, i Munkeboe. Født 28.6.1843
1858, Paaske, Jens Marcussen, i Munkeboe. Søn af gaardmand Marcus Rasmussen og Johanne Nielsdatter, i Munkeboe. Født 4.3.1844
1858, Paaske, Niels Ottosen, i Lund, Hornøe Sogn, Aarhuus Stift. Søn af gaardmand Otto Nielsen og Anne Sophie Mortensen, paa Munkeboe Mark. Født 29.11.1843
1858, Paaske, Rasmus Jensen, paa Dræbye Mark. Søn af steenhugger Jens Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter, paa Dræbye Mark. Født 5.4.1844
1858, Michelsdag, Niels Jacobsen, i Munkeboe. Søn af smed Jacob Sørensen og Kirsten Hansdatter, i Munkeboe. Født 16.10.1844
1858, Michelsdag, Niels Christian Pedersen, i Wibye. Søn af huusmand Peder Andresen og Wilhelmine Kirstine Larsdatter, i Munkeboe. Født 30.6.1844
1858, Michelsdag, Hans Pedersen, i Dræby. Søn af huusmand og væver Peder Rasmussen og Barthe Kirstine Nielsdatter, i Dræbye. Født 5.8.1844
1858, Michelsdag, Lars Larsen, i Kjerteminde. Søn af afdøde indsidder Lars Jespersen og Anne Kirstine Henriksen, i Dræbye. Født 23.10.1844
1858, Michelsdag, Rasmus Nielsen, i Dræbye. Søn af gaardmand Niels Jørgensen og Kirsten Knudsdatter, Dræbye. Født 14.8.1844
1858, Michelsdag, Mads Hansen (tvilling), i Munkebo. Søn af afdøde huusmand Hans Hansen og Marie Kirstine Madsdatter, af Munkeboe. Født 6.6.1844
1858, Michelsdag, Jacob Hansen, paa Dræbye Mark. Søn af afdøde gaardmand Hans Jacobsen og Maren Eriksdatter, paa Dræbye Mark. Født 30.9.1844
1858, Michelsdag, Niels Frandsen, af Munkeboe Mark. Søn af afdøde huusmand Frands Nielsen og Sidsel Marie Nielsen, af Munkeboe Mark. Født 2.9.1844
1858, Michelsdag, Hans Larsen, paa Virøe. Søn af boelsmand Lars Pedersen og Anne Marie Hansdatter, af Virøe. Født 21.7.1844
1859, Palmesøndag, Hans Jacobsen, i Munkeboe. Søn af afdøde gaardmand Jacob Hansen og Mette Marie Larsdatter, i Munkeboe. Født 10.12.1844
1859, Palmesøndag, Jens Andersen, i Drigstrup. Stiffader huusmand og væver Erik Johansen og Ellen Mortensdatter, paa Dræby Mark. Født 25.3.1845
1859, Palmesøndag, Peder Hansen, i Munkeboe. Søn af huusmand Hans Pedersen Møller og Anne Cathrine Jensdatter, i Munkeboe. Født 14.12.1844
1859, Palmesøndag, Hans Larsen, i Munkeboe. Søn af huusmand Lars Hansen og Sine Larsdatter, i Munkeboe. Født 28.11.1844
1859, Palmesøndag, Knud Nielsen, paa Dræby Feed. Søn af boelsmand Niels Christian Jensen og Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed. Født 10.2.1845
1859, Palmesøndag, Hans Larsen, i Dræby. Søn af huusmand Lars Olsen og Maren Madsdatter, i Dræbye. Født 23.11.1844
1859, Michelsdag, 15. Søndag e. Trinitatis, Niels Christian Pedersen, i Munkeboe. Søn af skomager Peder Pedersen og Kirsten Jensdatter, i Munkebo. Født 10.10.1845
1859, Michelsdag, 15. Søndag e. Trinitatis, Lars Hansen Hviid, paa Munkebo Mark. Søn af afdøde murer Hans Nielsen Hvid og Christiane Tagesen, paa Munkebo Mark. Født 4.8.1845
1859, Michelsdag, 15. Søndag e. Trinitatis, Lars Christian Larsen, i Munkebo. Søn af afdøde huusmand Lars Andersen og Mette Kirstine Hansdatter, i Munkebo. Født 24.11.1844
1859, Michelsdag, 15. Søndag e. Trinitatis, Jens Christian Nielsen, i Dræby. Søn af murer Niels Larsen og Kirsten Jensdatter, paa Dræby Feed. Født 18.10.1845
1859, Michelsdag, 15. Søndag e. Trinitatis, Johannes Johannessen, i Dræby. Søn af bødker og huusmand Johannes Johannessen og Anne Cathrine Jacobsdatter, i Dræby. Født 20.8.1845
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Niels Nielsen Andersen, i Munkebo. Søn af møller Anders Nielsen og Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle. Født 2.3.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Hans Peder Eriksen, i Munkebo. Søn af afdøde skipper Erik Jensen og Mette Andersdatter, i Munkebo. Født 16.3.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Ole Madsen, paa Dræby Feed. Søn af boelsmand Mads Pedersen og Anne Marie Olsdatter, paa Dræby Feed. Født 17.12.1845
1860, Michelsdag, 18. Søndag e. Trinitatis, Mads Christian Jensen, i Munkebo. Søn af huusmand Jens Madsen og Ellen Christensdatter, i Munkeboe. Født 10.5.1846
1860, Michelsdag, 18. Søndag e. Trinitatis, Lars Andersen, paa Virøe. Søn af boelsmand Anders Poulsen og Gjertrud Nielsdatter, paa Virøe. Født 31.5.1846
1860, Michelsdag 18. Søndag e. Trinitatis, Knud Nielsen, i Dræbye. Søn af gaardmand Niels Knudsen og Kirsten Jørgensen, i Dræbye. Født 12.8.1846
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Lars Peder Jacobsen, i Munkeboe. Søn af afdøde gaardmand Jacob Hansen og Mette Marie Larsdatter, i Munkebo. Født 26.11.1846
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Morten Ottesen, i Lund, Hornøe Sogn, Aarhuus Stift. Søn af gaardmand Otto Nielsen og Anne Sophie Mortensdatter, paa Munkeboe Mark. Født 19.3.1847, ifølge daabsattest,
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Andreas Pedersen, i Munkeboe. Søn af sømand og huusmand Peder Andresen og Kirsten Nielsdatter, i Munkeboe. Født 14.3.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April,, Peder Carl Pedersen, i Munkeboe. Søn af fhv. gjæstgiver Niels Christian Pedersen og Metteline Møller, i Munkeboe (nu bonde i Veile, Jylland). Født 9.12.1846
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April,, Anders Eriksen, i Rosenlundhuset ved Østergaard. Søn af huusmand Erik Jensen og Kirsten Andresen, paa Dræbye Mark. Født 12.3.1847
1861, Michelsdag 19. Søndag e. Trinitatis, Jacob Nielsen, i Dræbye. Søn af afdøde gaardmand Niels Jacobsen og Kirsten Clausdatter, i Dræbye. Født 19.7.1847
1861, Michelsdag 19. Søndag e. Trinitatis, Jacob Johannesen, i Dræbye. Søn af huusmand Johannes Johannesen og Anne Cathrine Jacobsdatter, i Dræbye. Født 17.9.1847
1861, Michelsdag 19. Søndag e. Trinitatis, Lars Christian Larsen, i Munkebo. Søn af afdøde huusmand og fisker Lars Hansen og Maren Frederiksdatter, i Munkeboe. Født 2.8.1847
1862, 1. Søndag e. Paaske 27. April, Niels Hansen, i Dræbye. Søn af gaardmand Hans Nielsen og Abelone Nielsen, i Dræbye. Født 8.1.1848
1862, 1. Søndag e. Paaske 27. April, Knud Caspersen, i Dræbye. Søn af gaardmand Casper Knudsen og Karen Sophie Jensdatter, i Dræbye. Født 29.3.1848
1862, Michelsdag 16. Søndag e. Trinitatis, Anders Sørensen, Munkebo. Søn af murer og huusmand Søren Andersen og Anne Magrethe Andersen, i Munkebo. Søn af 8.5.1848
1862, Michelsdag 16. Søndag e. Trinitatis, Hans Erik Hansen, paa Dræbye Mark. Søn af afdøde gaardmand Hans Jacobsen og Maren Eriksdatter, paa Dræbye Mark. Født 28.10.1848
1862, Michelsdag 16. Søndag e. Trinitatis, Mads Madsen, paa Munkebo Mark. Søn af gaardmand Mads Larsen og Kirsten Jespersen, paa Munkebo Mark. Født 23.8.1848
1862, Michelsdag 16. Søndag e. Trinitatis, Jørgen Nielsen, i Dræbye. Søn af gaardmand Niels Knudsen og Kirsten Jørgensdatter, i Dræbye. Født 2.9.1848
1862, Michelsdag 16. Søndag e. Trinitatis, Rasmus Christian Andersen, i Munkebo. Søn af møller Anders Nielsen og Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle. Født 14.5.1848
1862, Michelsdag 16. Søndag e. Trinitatis, Jens Christian Jensen, i Munkeboe. Søn af sømand og huusmand Jens Hansen og Anne Marie Rasmusdatter, i Munkebo. Født 24.8.1848
1863, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Theodor Wederkinch, i Munkebo Mark. Søn af kirkesanger og skolelærer Christopher Wederkinch Wiibroe og Anne Marie Madsen, i Munkebo Skole. Født 1.3.1849
1863, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Anders Larsen, i Dræbye. Søn af gaardmand Lars Andersen og Karen Andersen, af Dræbye. Født 2.11.1848
1863, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Jesper Edvardsen, i Munkebo. Søn af gaardmand Edvard Jespersen og Karen Rasmusdatter, i Munkebo. Født 13.12.1848
1863, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Christen Hansen, i Dræbye. Søn af huusmand Hans Andersen og Karen Abrahamsdatter, i Dræbye. Født 10.1.1849
1863, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Erik Claus Nielsen, i Dræbye. Søn af afdøde gaardmand Niels Jacobsen og Kirsten Clausdatter, i Dræbye. Født 13.1.1849
1863, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Hans Hansen, i Dræbye. Søn af sognefoged og gaardmand Hans Jørgensen og Maren Edvardsdatter, i Dræbye. Født 14.2.1849
1863, Mikkelsdag, Ole Jensen, i Munkeboe. Søn af huusmand Jens Madsen og Ellen Christiansdatter, i Munkeboe. Født 6.8.1849
1863, Mikkelsdag, Jacob Jacobsen, i Munkeboe. Søn af afdøde gaardmand Jacob Hansen og Mette Marie Larsdatter, i Munkeboe. Født 20.8.1849
1863, Mikkelsdag, Rasmus Frandsen, paa Munkebo Mark. Søn af afdøde huusmand Frands Nielsen og Sidsel Marie Nielsen, paa Munkebo Mark. Født 25.9.1849
1863, Mikkelsdag, Peder Jørgensen, paa Dræbye Mark. Søn af huusmand Jørgen Hansen og Sophie Jørgensdatter, paa Dræbye Mark. Født 30.10.1849
1864, 1. Søndag e. Paaske 3. April, Peder Johannessen, i Dræbye. Søn af afdøde huusmand Johannes Johannessen og Anne Cathrine Jacobsdatter, i Dræbye. Født 10.11.1849
1864, 1. Søndag e. Paaske 3. April, Niels Poulsen, paa Dræbye Feed. Søn af gaardmand Poul Andersen og Karen Marie Nielsdatter, paa Dræbye Feed. Født 3.1.1850
1864, 1. Søndag e. Paaske 3. April, Niels Møller Nielsen, i Munkebo. Søn af afdøde huusmand Niels Nielsen Møller og Karen Thygesen, i Munkebo. Født 6.11.1849
1864, 1. Søndag e. Paaske 3. April, Mads Frederik Rasmussen, i Munkebo. Søn af afdøde pige Hansine Madsen og tjenestekarl Rasmus Hansen, af Overkjærbye i Drigstrup Sogn. Født 26.11.1849
1864, Mikkelsdag, Hans Peder Andersen, i Munkebo. Søn af møller Anders Nielsen og Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle. Født 15.7.1850
1864, Mikkelsdag, Jens Peder Hansen, i Dræbye. Søn af væver og huusmand Hans Jensen og Anne Pedersen, i Dræbye. Født 25.1.1850
1864, Mikkelsdag, Peder Christian Antonsen, paa Munkebo Mark. Søn af indsidder Anton Andresen og Else Marie Larsdatter, i Munkebo. Født 18.7.1850
1865, Paaske, Hans Pedersen, i Munkebo. Søn af skomager Peder Pedersen og Kirstine Jensdatter, i Munkebo. Født 23.11.1850
1865, Paaske, Hans Christian Caspersen, i Dræbye. Søn af gaardmand Casper Knudsen og Karen Sophie Jensdatter, i Dræbye. Født 24.12.1850
1865, Paaske, Anders Johansen, i Vornæs, Landet Sogn paa Taasinge. Søn af huusmand Johan Andersen og Anne Marie Andreasdatter, i Munkebo. Født 3.2.1851
1865, Mikkelsdag, Niels Larsen, i Dræbye. Søn af gaardmand Lars Andersen og Karen Andersdatter, i Dræbye. Døbt 8.8.1851
1865, Mikkelsdag, Jens Hansen, i Munkeboe. Søn af huusmand Hans Nielsen og Karen Marie Andersen, paa Munkebo Mark. Født 23.10.1851
1865, Mikkelsdag, Edvard Hansen, i Dræbye. Søn af gaardmand og dannebrogsmand Hans Jørgensen og Maren Edvardsen, i Dræbye. Født 9.5.1851
1865, Mikkelsdag, Jens Edvard Edvardsen, paa Munkebo Mark. Søn af huusmand Edvard Edvardsen og Kirsten Jensdatter, paa Munkebo Mark. Født 22.9.1851
1865, Mikkelsdag, Hans Madsen, i Munkebo. Søn af huusmand Mads Andersen og Karen Hansen, i Munkebo. Født 13.8.1851
1865, Mikkelsdag, Knud Rasmussen, i Flødstrup. Søn af fruentimmer Anne Knudsdatter, i Flødstrup og rokkedrejer Rasmus Hansen, i Ladbye, Kjølstrup Sogn. Født 11.4.1851
1865, Mikkelsdag, Hans Nielsen, Dræbye Mark. Søn af huusmand Niels Olsen og Anne Kirstine Clausen, paa Dræbye Mark. Født 13.5.1851
1866, Paaske, Rasmus Pedersen, Yjord. Søn af afdøde murer Peder Christian Rasmussen og Maren Hansen, i Munkebo. Født 24.3.1852

1866, Paaske, Anders Carl Christian Pedersen, i Odense, St Knuds Sogn. Søn af fruentimmer Maren Rasmussen og Peder Nielsen, i Munkebo. Født 29.2.1852
1866, Mikkelsdag, Marcus Nielsen (Møller), i Munkebo. Søn af afdøde huusmand Niels Nielsen Møller og Karen Thygesen, i Munkebo. Født 22.10.1852
1866, Mikkelsdag, Carl Martin Andersen, i Munkebo. Søn af møller Anders Nielsen og Maren Nielsen, paa Østergaards Mølle. Født 3.7.1852
1866, Mikkelsdag, Martin Theodor Antonsen, paa Munkebo Mark. Søn af indsidder Anton Andresen og Else Marie Larsen, i Munkebo. Født 31.8.1852
1867, Palme Søndag 14. April, Jacob Hansen, i Munkebo. Søn af afdøde tømmermand Hans Rasmussen og afdøde Dorthe Jacobsdatter, paa Dræbye Mark. Født 11.4.1853
1867, Palme Søndag 14. April, Hans Nielsen, paa Dræbye Feed. Søn af boelsmand Niels Christian Jensen og Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed. Født 2.4.1853
1867, Palme Søndag 14. April, Niels Mortensen, i Dræbye. Søn af afdøde gaardmand Morten Nielsen og Maren Jensen, i Dræbye. Født 28.1.1853
1867, Palme Søndag 14. April, Mads Peder Jensen, i Dræbye. Søn af huusmand Jens Andersen og Anne Kirstine Madsdatter, i Dræbye. Født 9.12.1852
1867, Michelsdag 6. October, Hans Christian Nielsen, i Dræbye. Søn af Niels Knudsen og Kirsten Jørgensen, i Dræbye. Født 21.10.1853
1867, Michelsdag 6. October, Hans Edvardsen, paa Munkebo Mark. Søn af huusmand Edvard Edvardsen og Kirsten Jensdatter, paa Munkebo Mark. Født 17.8.1853
1867, Michelsdag 6. October, Ole Pedersen, i Salbye, Mesinge Sogn. Søn af Johanne Nielsdatter, i Mesinge og Peder Olsen, paa Lundsgaard. Født 29.9.1853
1868, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Niels Jacobsen, paa Dræbye Feed. Søn af huusmand Jacob Hansen og Mette Kirstine Reinholdtdatter, Dræbye Feed. Født 18.3.1854
1868, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Niels Peder Hansen, i Dræbye. Søn af gaardmand Hans Pedersen og Kirsten Clausdatter, Dræbye. Født 3.2.1854
1868, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Hans Christian Jensen, paa Dræbye Feed. Søn af boelsmand Jens Hansen og Anne Hansen, paa Dræbye Feed. Født 8.1.1854
1868, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Niels Jørgensen, paa Hundslev Mark i Kjølstrup Sogn. Søn af indsidder Jørgen Nielsen og Maren Rasmusdatter, paa Hundslev Mark. Født 7.4.1854
1868, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Peder Pedersen, i Munkebo. Søn af sømand og huusmand Peder Andresen og Kirsten Nielsen, i Munkebo. Født 16.11.1853
1868, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Anders Madsen, paa Dræbye Feed. Søn af boelsmand Mads Pedersen og Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed. Født 29.3.1854
1868, Michelsdag 4. October, Knud Poulsen, paa Dræbye Feed. Søn af gaardmand Poul Andersen og Karen Marie Nielsdatter, paa Dræbye Feed. Født 9.5.1854
1868, Michelsdag 4. October, Peder Pedersen, i Munkebo. Søn af huusmand Peder Nielsen og Kirsten Pedersen, i Munkebo. Født 15.6.1854
1868, Michelsdag 4. October, Lars Frandsen, paa Munkebo Mark. Søn af afdøde huusmand Frands Nielsen og Sidsel Marie Nielsen, paa Munkebo Mark. Født 20.10.1854
1868, Michelsdag 4. October, Hans Michal Rasmussen, i Dræbye. Søn af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Mikkelsen, i Dræbye. Født 3.3.1853
1869, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Anders Rasmussen, i Munkebo. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen og Marie Kirstine Andersdatter, i Munkebo. Født 27.12.1854
1869, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Peder Rasmussen, paa Dræbye Mark. Søn af huusmand Rasmus Pedersen og Dorthe Marie Martinsdatter, paa Munkebo Mark. Født 4.3.1853
1869, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Peder Jensen, i Munkebo. Søn af huusmand Jens Nielsen og Anne Marie Nielsdatter, i Munkebo. Født 4.5.1853
1869, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Niels Nielsen, paa Dræbye Feed. Søn af boelsmand Niels Christian Jensen og Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed. Født 15.3.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Lars Edvard Madsen, paa Munkebo Mark. Søn af afdøde gaardmand Mads Larsen og afdøde Kirsten Jespersen, paa Munkebo Mark. Født 17.5.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Lars Christian Pedersen, i Dræbye Fattighuus. Søn af indsidder Peder Larsen og Gjertrud Marie Nielsen, paa Dræbye Mark. Født 7.10.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Anders Jensen, i Dræbye. Søn af huusmand Jens Andersen og Anne Kirstine Madsdatter, i Dræbye. Født 7.7.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Severin Antonsen, i Munkebo. Søn af huusmand Anton Andresen og Else Marie Larsen, i Munkebo. Født 20.1.1855
1870, 1. Søndag e. Paasken 24. April, Peder Hansen, i Dræbye. Søn af gaardmand Hans Pedersen og Kirsten Clausen, i Dræbye. Født 3.3.1856
1870, 1. Søndag e. Paasken 24. April, Lars Jacob Larsen, i Munkebo. Søn af huusmand Lars Hansen og Jensine Larsdatter, i Munkebo. Født 11.8.1855
1870, 1. Søndag e. Paasken 24. April, Peder Andersen, i Munkebo. Søn af afdøde skrædder og huusmand Anders Pedersen og Maren Rasmusdatter, i Munkebo. Født 15.3.1856
1870, 1. Søndag e. Paasken 24. April, Johan Peder Johannessen, i Munkebo. Søn af huusmand Johannes Pedersen og Karen Pedersine Jespersen, i Munkebo. Født 21.4.1856
1870, Mikkelsdag 2. October, Niels Martin Knudsen, i Munkebo. Søn af huusmand Knud Madsen og Trine Marie Krag, i Munkebo. Født 28.9.1856
1870, Mikkelsdag 2. October, Peder Christian Jørgensen, i Dræbye. Søn af pige Anne Magrethe Pedersen og ungkarl og soldat Jørgen Rasmussen, af Marslev. Født 2.10.1856
1870, Mikkelsdag 2. October, Jørgen Jørgensen, i Dræbye. Søn af indsidder og drainsmester Rasmus Jørgensen og Sidsel Marie Jensen, i Dræbye. Født 2.7.1856
1870, Mikkelsdag 2. October, Hans Christian Rasmussen, Rosenvold i Kjølstrup Sogn. Søn af huusmand Rasmus Larsen og Johanne Marie Hansen, i Rosenvoldhusene i Kjølstrup Sogn. Født 15.5.1856
1870, Mikkelsdag 2. October, Niels Søren Hansen, i Odense, St Hans Sogn. Søn af Gjertrud Pedersdatter, i Dræbye. Født 25.10.1856
1870, Mikkelsdag 2. October, Hans Andersen, i Munkebo. Søn af arbeidsmand Anders Hansen (Nordskov) og afdøde Anne Magrethe Hansdatter, i Munkebo. Født 10.5.1856
1871, 1. Søndag e. Paaske 16. April, Peder Hansen, i Dræbye. Søn af væver Hans Jensen og Anne Pedersen, i Dræbye. Født 1.4.1857
1871, 1. Søndag e. Paaske 16. April, Hans Hansen, i Dræbye. Søn af gaardmand Hans Nielsen og Abelone Nielsen, i Dræbye. Født 25.11.1856
1871, 1. Søndag e. Paaske 16. April, Poul Christian Poulsen, paa Dræbye Mark. Søn af gaardmand Poul Andersen og Karen Marie Nielsdatter, paa Dræbye Feed. Født 25.2.1857
1871, 1. Søndag e. Paaske 16. April, Lars Andersen, i Munkebo. Søn af afdøde Anders Jacobsen og Karen Marie Larsdatter, i Munkebo. Født 1.2.1857
1871, 1. Søndag e. Paaske 16. April, Christian Larsen, i Odense. Søn af indsidder Lars Larsen og adskilte Anne Kirstine Christensen, for tiden i Munkebo. Født 4.4.1857
1871, 1. Søndag e. Paaske 16. April, Vilhelm Rasmussen, paa Munkebo Mark. Søn af huusmand Rasmus Pedersen og Dorthe Marie Martinsdatter Krag, paa Munkebo Mark. Født 24.5.1857
1871, Michelsdag 1. October, Andreas Christian Møller, i Møllegaarden. Søn af gaardeier og sognefoged Carl Ludvig Møller og Anne Knudsen, i Møllegaarden. Født 17.5.1857
1871, Michelsdag 1. October, Peder Jensen, paa Revninge Mark. Søn af indsidder Jens Nielsen og Mette Cathrine Hansen, i Dræby Fattighuus. Født 19.8.1857
1871, Michelsdag 1. October, Johannes Peder Hansen, i Dræbye. Søn af afdøde sognefoged Hans Jørgensen og Maren Edvardsdatter, i Dræbye. Født 1.6.1857
1871, Michelsdag 1. October, Frands Hansen, paa Munkebo Mark. Søn af indsidder og hjulmand Niels Hansen og Sidsel Marie Nielsen, i Munkebo. Født 3.11.1857
1872, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Marcus Frederik Sørensen, Østrup Sogn. Søn af huusmand Søren Danielsen, i Munkebo. Født 16.3.1858
1872, 1. Søndag efter Paaske 7. April, Hans Andersen. Søn af skrædder Rasmus Andersen, Dræby. Født 14.3.1858
1872, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Niels Christian Andersen, Munkebo Mark. Søn af afdøde Anders Hansen Norskov, Munkebo Mark. Født 4.3.1858
1872, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Jens Christian Poulsen, Vester Kjærbye. Søn af Poul Andersen, Munkebo. Født 15.12.1857
1872, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Jens Christian Jensen, Dræbye. Søn af huusmand Jens Andersen, Dræbye. Født 10.12.1857
1872, 1. Søndag e. Michelsdag 6. October, Jens Christian Mortensen. Søn af afdøde gaardmand Morten Nielsen og Maren Jensen, i Dræbye. Født 25.5.1858
1872, 1. Søndag e. Michelsdag 6. October, Jens Ludvig Jørgensen, i Odense. Søn af dreiningsmester Rasmus Jørgensen og Sidsel Marie Jensen, i Dræbye. Født 17.6.1858
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Niels Jørgen Hansen. Søn af boelsmand Hans Christian Andersen og Anne Cathrine Nellemose, i Bellinge. Født 7.11.1858
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Hans Christian Hansen. Søn af huusmand og væver Hans Jensen og Anne Pedersen, i Dræbye. Født 21.12.1858
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Niels Christian Larsen. Søn af boelsmand Lars Pedersen og Anne Marie Hansen, paa Virø. Født 26.12.1858
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Niels Christian Christiansen. Søn af indsidder Hans Christiansen og Maren Sophie Christiansen, Munkebo Mark. Født 8.3.1859
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Rasmus Jensen. Søn af huusmand Jens Nielsen og Mette Cathrine Hansen, Dræby Mark. Født 1.4.1859
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Anders Peder Olsen. Søn af pige Hansine Larsen, i Dræbye og tjenestekarl Niels Olsen, fra Sverrig. Født 13.4.1859
1873, Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Hans Sørensen. Søn af murer Søren Andersen og Anne Magrethe Andersen, i Munkebo. Født 4.5.1859
1873, Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Hans Andersen, Munkebo. Søn af huusmand Anders Henriksen og Anne Cathrine Andersen, Munkebo. Født 4.5.1859
1873, Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Hans Christian Rasmussen, Dræby. Søn af huusmand Rasmus Christensen og Anne Christophersen, i Dræby. Født 2.6.1859
1873, Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Lars Martin Larsen, Munkebo. Søn af indsidder Jacob Larsen og Birthe Malene Martinsdatter, i Munkebo. Født 13.7.1859
1873, Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Jens Peter Pedersen, Dræby. Søn af gaardmand Jens Pedersen og Karen Hansen, i Dræbye. Født 9.10.1859
1873, Søndag e. Mikkelsdag 5. Oktober, Christian Frederik Marcus Antonsen, Munkebo. Søn af indsidder Anton Andresen og Else Marie Larsen, Munkebo. Født 11.10.1859
1874, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Hans Jørgen Jensen, Dræby Fed. Søn af gaardmand Mads Jensen og Dorthe Kirstine Sørensen, Dræby Fed. Født 27.11.1859
1874, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Niels Jakob Larsen, Munkebo. Søn af pige Anne Jespersen og Niels Jakob Larsen, af Munkebo. Født 7.1.1860
1874, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Anders Christian Mortensen, Dræby. Søn af Maren Hansen og tjenestekarl Christian Mortensen, i Dræby. Født 8.1.1860
1874, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Hans Pedersen, Dræby Mark. Søn af indsidder og nu gaardmand Hans Pedersen og Mette Kirstine Hansen, (før Jersore Mark i Klinte Sogn), nu Dræby Mark. Født 13.4.1860
1874, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Peder Lauritz Nielsen, Munkebo. Søn af pige Anne Cathrine Nielsen, Klarskov i Marslev Sogn og ungkarl Niels Christian Nielsen, Klarskov i Marslev Sogn. Født 26.11.1859
1874, Søndag e. Mikkelsdag 4. October, Niels Jørgen Larsen, i Odense. Søn af arbeidsmand Lars Larsen og Anne Kirstine Christensen, Munkebo. Født 10.7.1860
1874, Søndag e. Mikkelsdag 4. October, Johannes Christian Johannessen, Munkebo Mark. Søn af huusmand Rasmus Johannessen og Jensine Anne Magrethe Hansen, Munkebo Mark. Født 24.9.1860
1874, Søndag e. Mikkelsdag 4. October, Niels Jensen, Dræbye. Søn af huusmand Jens Nielsen og Mette Cathrine Hansen, Dræbye. Født 10.10.1860
1875, 1. Søndag efter Paaske 4. April, Jens Edvard Pedersen, i Dræby. Søn af gaardmand Jens Pedersen og Karen f. Larsen. Født 2.12.1860
1875, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Petter Pettersen, Munkebo. Søn af fisker Lars Pettersen og Karen Dorthe f. Pettersen, Munkebo. Født 6.12.1860
1875, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Hans Lauritz Jørgensen, Munkebo. Søn af huusmand Jørgen Madsen og Maren Cathrine f. Hansen, Munkebo. Født 2.1.1861
1875, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Lars Peder Larsen, Dræby Mark. Søn af huusmand Lars Poulsen og Maren Jespersdatter, Munkebo. Født 27.2.1861
1875, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Hans Peder Pedersen, Bregnør. Søn af skrædder Jens Pedersen og Henriette Marie f. Hansen, Munkebo. Født 1.5.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Niels Peder Andersen, i Vibye. Søn af husmand Anders Jensen og Karen Christensdatter, i Vibye. Født 2.9.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Anders Peder Andersen, Dræbye Fed. Søn af boelsmand Peder Andersen og Maren f. Madsen, Dræbye Fed. Født 30.9.1861
1875, Mikkelsdag 3. October, Anders Marius Larsen, Munkebo. Søn af husmand Jakob Larsen og Birthe Malene Martinsdatter, Munkebo. Født 7.11.1861
1876, Paaske, Knud Lauritz Schmidt, i Daler, Ribe Amt. Søn af sognepræst Diderik Nikolai Blicher Schmidt og Ane Marie f. Knudsen, Munkebo. Født 2.3.1861
1876, Paaske, Jens Nielsen, Dræby. Søn af pige Christiane Johannesen, Dræby og ungkarl Niels Peder Nielsen. Født 4.12.1861
1876, Paaske, Lauritz Christian Frandsen, Hundslev. Søn af husmand Frands Andersen og Ane Kirstine f. Hansen, Hundslev i Kjølstrup Sogn. Født 16.2.1862
1876, Paaske, Johannes Lauritz Larsen, Virø. Søn af boelsmand Lars Pedersen og Anne Marie Hansdatter, Virø. Født 16.2.1862
1876, Paaske, Christian Hansen Christiansen, Munkebo Mark. Søn af husmand Hans Christiansen og Maren Sofie Christiansdatter, Munkebo Mark. Født 18.2.1862
1876, Paaske, Hans Christian Jørgensen, Dræby. Søn af husmand Hans Jørgensen og Karen Marie Christensen, Munkebo. Født 18.3.1862
1876, Paaske, Niels Lauritz Jørgensen, Dræby Mark. Søn af Ane Katrine Hansen og Jakob Jørgensen, Dræby Mark. Født 3.2.1862
1876, Paaske, Jens Christian Jørgensen, Dræby. Søn af pige Johanne Caspersen og Niels Jørgensen, Dræby. Født 11.4.1862
1876, Paaske, Lars Rastrup Søren Jensen, Munkebo. Søn af pige Andresine Sørensen og Anders Jensen, Munkebo. Født 22.4.1862
1876, 1. Søndag e. Mikkelsdag 1. Oktober, Hans Jørgen Hansen, Munkebo. Søn af husmand og hjulmand Niels Hansen og Sidsel Marie f. Nielsen, Munkebo. Født 16.5.1862
1876, 1. Søndag e. Mikkelsdag 1. Oktober, Niels Peder Larsen, Munkebo Mark. Søn af boelsmand Kristian Larsen og Maren f. Hansen, Munkebo Mark. Født 17.9.1862
1877, Paaske 8. April, Knud Lausen Refslund, Tønder. Søn af inspektør Hans Clemmensen Refslund og Maren f. Knudsen, Tønder. Født 2.1.1862
1877, Paaske 8. April, Anders Jørgensen, Munkebo. Søn af væver og husmand Jørgen Madsen og Maren Katrine f. Hansen, Munkebo. Født 20.1.1863
1877, Paaske 8. April, Hans Rudolf Anthonsen, Munkebo. Søn af husmand Anton Andresen og Else Marie f. Larsen, Munkebo. Født 9.4.1863
1877, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Lars Christian Andersen. Søn af Johannes Andersen og Ane Katrine Larsen, Dræby Mark, Anne Katrine Larsen (senere gifte). Født 23.8.1863
1877, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Jørgen Jørgensen, Munkebo. Søn af husmand Hans Jørgensen og Karen Marie f. Christensen, Munkebo. Født 24.8.1863
1877, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Jakob Hansen Jakobsen, Munkebo. Søn af gaardmand Anders Jakobsen og Karen Madsen Møller, Munkebo. Født 11.9.1863
1877, 1. Søndag e. Mikkelsdag 30. September, Hans Frederik Carl Christian Peder Andersen, Munkebo. Søn af husmand Peder Andersen og Pouline Marie f. Madsen, Munkebo. Født 17.10.1863
1878, Palmesøndag 14. April, Mads Laurits Andersen, Dræby Fed. Søn af boelsmand Peder Andersen og Maren f. Madsen, Dræby Fed. Født 20.11.1863
1878, Palmesøndag 14. April, Jens Peder Christensen, Dræby. Søn af husmand Christen Christiansen og Sidsel Hansdatter, Dræby Mark. Født 16.1.1864
1878, Palmesøndag 14. April, Anders Andersen, Dræby. Søn af husmand Anders Henriksen og Anne Katrine f. Andersen, Munkebo. Født 31.3.1864
1878, Palmesøndag 14. April, Peder Frands Pedersen, Jersore. Søn af gaardmand Hans Pedersen og Mette Kirstine Hansen, af Jersore i Klinte Sogn, nu Dræby Mark. Født 4.4.1864
1878, Palmesøndag 14. April, Niels Christian Nielsen, Munkebo Mark. Søn af husmand Hans Christian Nielsen og Karen Dorthe Frandsen, Munkebo Mark. Født 30.4.1864
1878, Mikkelsdag 6. October, Jens Julius Madsen, Munkebo Mark. Søn af husmand Lars Madsen og Gjertrud Marie f. Jensen, Munkebo Mark. Født 15.7.1864
1878, Mikkelsdag 6. October, Anders Poulsen, Munkebo. Søn af husmand Poul Andersen og Karen Kirstine Jensdatter, Munkebo. Født 11.8.1864
1879, 1. Søndag e. Paaske 20 April, Gudmund Knudsen, paa Trøjborg. Søn af proprietær Hans Aagesen Knudsen, Trøjborg i Visby Sogn, Slesvig, Født 24.4.1863
1879, 1. Søndag e. Paaske 20 April, Jens Ludvig Jensen, Dræby. Søn af husmand Frands Jensen, Dræby. Født 11.11.1864
1879, 1. Søndag e. Paaske 20 April, Niels Hansen, i Marslev Sogn. Søn af husmand Niels Hansen og Sidsel Marie Nielsen, Munkebo. Født 9.4.1865
1879, 1. Søndag e. Paaske 20 April, Mads Andreas Marius Andersen, Munkebo. Søn af husmand Peder Andersen og Pouline Marie Madsen, Munkebo. Født 22.4.1865
1879, 1. Søndag e. Paaske 20 April, Hans Laurits Poulsen, Munkebo. Søn af husmand Rasmus Christian Poulsen og Abelone Marie Hansen (nu gifte), Munkebo. Født 17.5.1865
1879, Mikkelsdag 5. October, Niels Carl Johannesen, Munkebo Mark. Søn af husmand Rasmus Johannesen og Jensine Anne Margrethe f. Hansen, Munkebo Mark. Født 10.5.1865
1879, Mikkelsdag 5. October, Jens Eriksen, Dræby. Søn af indsidder og væver Erik Jensen og Edel Caroline Madsine Nielsdatter, i Munkebo, nu Dræby. Født 20.5.1865
1879, Mikkelsdag 5. October, Mathias Marius Jensen, Dræby. Søn af husmand Jens Nielsen og Mette Kathrine f. Hansen, Ubberud Sogn. Født 28.8.1865
1880, Paaske 4. April, Mads Jørgensen, Munkebo. Søn af væver og husmand Jørgen Madsen og Maren Katrine f. Hansen, Munkebo. Født 22.12.1865
1880, Paaske 4. April, Knud Christian Pedersen, Dræby. Søn af indsidder Peder Knudsen og Johanne Andersdatter Hyldebæk, i Marslev. Født 26.12.1865
1880, Paaske 4. April, Jens Pedersen, Dræby. Søn af gaardmand Hans Pedersen og Mette Kirstine f. Hansen, Jersore i Klinte Sogn, nu Dræby. Født 29.12.1865
1880, Paaske 4. April, Anders Johannesen, Munkebo. Søn af husmand Jens Carl Jakob Johannesen og Ane Margrethe f. Andersen, Munkebo Mark. Født 18.1.1866
1880, Paaske 4. April, Rasmus Peder Rasmussen, Dræby. Søn af husmand Jens Peder Rasmussen og Karen Marie f. Pedersen, Dræby Mark. Født 18.1.1866
1880, Paaske 4. April, Marius Andreas Jørgensen, i Kjerteminde. Søn af ugift Ane Marie Madsen og Søren Rasmus Jørgensen, Munkebo. Født 11.3.1866
1880, Paaske 4. April, Niels Peder Jensen, Dræby. Søn af husmand Frands Jensen og Ane Marie f. Nielsen, Dræby. Født 2.4.1866
1880, Paaske 4. April, Mads Christian Jakobsen, Munkebo. Søn af gaardmand Anders Jakobsen og Karen Madsen Møller, Munkebo. Født 21.4.1866
1880, Paaske 4. April, Niels Carl Jørgensen, Vester Kjærby. Søn af husmand Niels Jørgensen og Johanne f. Caspersen, Vester Kjærby. Født 24.4.1866
1880, Mikkelsdag, Niels Anders Laurits Nielsen, Dræby Mark. Søn af husmand Hans Peder Nielsen og Maren f. Andersen, Dræby Mark. Født 25.4.1866
1880, Mikkelsdag, Rasmus Hansen, Dræby. Søn af gaardejer Hans Nielsen og Abelone f. Nielsen, Dræby. Født 20.5.1866
1880, Mikkelsdag, Marius Andersen, Dræby Mark. Søn af husmand Johannes Andersen og Anne Kathrine f. Larsen, Dræby Mark. Født 6.6.1866
1880, Mikkelsdag, Niels Hansen Pedersen, Munkebo. Søn af gaardmand Peder Nielsen og Maren f. Hansen, Munkebo. Født 8.8.1866
1881, Paaske, Julius Jørgensen, Dræby. Søn af afdøde drainmester Rasmus Jørgensen og Sidsel Marie f. Jensen, Munkebo. Født 14.11.1866
1881, Paaske, Hans Peder Nielsen, Dræby Mark. Søn af gaardmand Hans Nielsen og Mette Hansdatter, Lille Broholm [Brylle], nu Dræby Mark. Født 17.11.1866
1881, Paaske, Hans Peder Nielsen, Munkebo. Søn af husmand Peder Nielsen og Gjertrud f. Pedersen, Munkebo. Født 16.12.1866
1881, Paaske, Hans Christian Christensen, Munkebo Mark. Søn af boelsmand Niels Christensen og Maren Kirstine f. Hansen, Uggerslev Mark. Født 24.2.1867
1881, Paaske, Lars Henrik Rasmussen, Dræby. Søn af husmand Rasmus Jørgensen og Kirsten f. Pedersen, Vester Kjærby. Født 7.5.1867
1881, Paaske, Jens Christian Henning Pedersen, Munkebo. Søn af skrædder Jens Pedersen og Henriette Marie f. Hansen, Munkebo. Født 12.5.1867
1881, Mikkelsdag 2. October, Johannes Marius Nielsen, Dræby Mark. Søn af husmand og murer Hans Peder Nielsen og Maren f. Andersen, Dræby Mark. Født 24.7.1867
1881, Mikkelsdag 2. October, Anders Thomas Andersen, Munkebo Mark. Søn af gaardmand Erik Andersen og Anne Kirstine f. Thomsen, Munkebo Mark. Født 16.8.1867
1881, Mikkelsdag 2. October, Frederik Jensen, Dræby. Søn af husmand Jens Nielsen og Mette Kathrine f. Hansen, Bredrup i Vissenbjerg Sogn, nu Dræby. Født 5.9.1867
1850, Kirstine Hansen, paa Dræbye Mark. Datter af hjuulmand og indsidder Hans Nielsen og Elisabeth Susanne Hansdatter, paa Dræbye Mark. Født 14.1.1836
1850, Gjertrud Pedersen, paa Tornøe. Datter af afdøde gaardmand Peder Christensen og Anne Dorthe Knudsdatter, paa Tornøe. Født 6.4.1836
1850, Anne Rasmussen, i Dræbye. Datter af gaardmand Rasmus Hansen og Kirsten Rasmusdatter, i Dræbye. Født 25.8.1836
1850, Karen Marie Larsen, paa Virøe. Datter af boelsmand Lars Pedersen og Maren Rasmusdatter, af Virøe. Født 1.1.1836
1850, Maren Hansen, i Dræbye. Datter af huusmand Hans Andersen og Karen Abrahamsdatter, i Dræbye. Født 8.10.1835
1850, Anne Magrethe Johannesen, paa Munkeboe Mark. Datter af indsidder Johannes Rasmussen og Anne Marie Sørensdatter, paa Munkeboe Mark. Født 5.7.1835
1850, Karen Marie Pedersen, i Dræbye. Datter af huusmand Peder Christiansen og Karen Hansdatter, i Dræbye. Født 24.12.1835
1851, Magrethe Jensine Larsen, i Munkeboe. Datter af afdøde søemand og huusmand Lars Andersen og Mette Kirstine Hansdatter, i Munkeboe. Født 17.12.1836
1851, Gjertrud Marie Andreasen, i Urup, Rynkebye Sogn. Datter af smed Andreas Jensen og Maren Knudsdatter, i Urup, Rynkebye Sogn. Født 31.10.1836 ifølge daabsattest
1851, Maren Madsen, i Munkebo. Datter af gaardmand Mads Larsen og Anne Knudsdatter, i Munkeboe. Født 9.10.1836
1851, Lovise Rosalia Frandsen, paa Dræbye Mark. Datter af huusmand Frands Hansen og Kirstine Clausen, paa Dræbye Mark. Født 28.2.1837
1851, Anne Jespersen, i Munkeboe. Datter af skipper og husmand Jesper Andersen og afdøde Sophie Knudsdatter, i Munkeboe. Født 13.4.1837
1851, Sidsel Marie Jensen, i Munkeboe. Datter af huusmand Jens Madsen og Ellen Christiansdatter, i Munkeboe. Født 22.4.1837
1851, Karen Larsen, Midskov i Mesinge Sogn. Datter af huusmand Lars Hansen og Dorthea Nielsdatter, paa Munkeboe Mark. Født 12.10.1836, ifølge daabsattest
1851, Maren Hansen, paa Munkeboe Mark. Datter af afdøde huusmand og muurmester Hans Nielsen Hviid og Christiane Tagesdatter, paa Munkeboe Mark. Født 14.1.1836
1851, Anne Dorthe Christensen, i Østrup Bye og Sogn. Pleiefader og boelsmand Mads Pedersen og Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed. Født 27.5.1836, ifølge daabsattest
1851, Maren Andersen, i Kjølstrup Bye og Sogn. Datter af boelsmand Anders Poulsen og Gjertrud Nielsdatter, paa Virøe. Født 14.11.1836, ifølge daabsattest
1851, Henriette Marie Hansen, i Munkeboe. Datter af huusmand Hans Andersen og Mette Marie Henningsdatter, i Munkeboe. Født 10.7.1836
1851, Stine Marie Kÿstolsen, i Munkeboe. Datter af afdøde huusmand Kystol Olsen og Mette Andersdatter, i Munkeboe. Født 10.11.1836
1851, Maren Jensen, i Mesinge Sogn. Datter af boelsmand Jens Jensen og Dorthe Pedersdatter, i Midskov, Mesinge Sogn. Født 13.5.1837, ifølge daabsattest
1851, Karen Dorthe Pedersen, i Munkeboe. Datter af afdøde huusmand Peder Jensen og Karen Marie Nielsdatter, i Munkeboe. Født 20.10.1836
1851, Mette Kirstine Nielsen, paa Dræbye Mark. Datter af afdøde huusmand Niels Tagesen og Johanne Hansdatter, paa Dræbye Mark. Født 7.5.1836
1852, Johanne Kirstine Hansen, paa Munkeboe Mark. Pleiefader gaardmand Søren Frandsen, paa Munkeboe Mark. Født 3.1.1838
1852, Marie Andrea Petersen, i Munkeboe. Datter af gjæstgiver Niels Christian Petersen og Metteline Andresine f. Møller, i Munkeboe. Født 13.9.1837
1852, Anne Cathrine Larsen, i Dræbye. Datter af huusmand Lars Olsen og Maren Madsdatter, i Dræbye. Født 16.1.1838
1852, Anne Kirstine Larsen, i Munkeboe. Datter af huusmand Lars Hansen og Kirstine Mortensdatter, i Munkeboe. Født 2.5.1838
1852, Kirsten Larsen, i Munkeboe. Datter af huusmand Lars Jacobsen og Maren Rasmusdatter, i Munkeboe. Født 4.8.1837
1852, Laurine Larsen, paa Munkeboe Mark. Datter af afdøde gaardmand Lars Knudsen og afdøde Kirstine Knudsdatter, paa Munkeboe Mark. Født 21.12.1837
1852, Johanne Larsen, paa Virøe. Datter af boelsmand Lars Pedersen og Maren Rasmusdatter, paa Virøe. Født 25.12.1837
1852, Karen Marie Christensen, i Munkeboe. Datter af afdøde huusmand Christen Hansen og Marie Kirstine Madsdatter, i Munkeboe. Født 6.7.1837
1853, Johanne Caspersen, i Dræbye. Datter af gaardmand Casper Knudsen og Karen Sophie Jensdatter, i Dræbye. Født 27.8.1838
1853, Mette Kirstine Hansen, i Dræbye. Datter af sognefoged og gaardmand Hans Jørgensen og Maren Edvardsdatter, i Dræbye. Født 13.8.1838
1853, Marie Poulsen, i Dræbye. Datter af gaardmand Poul Hansen og Anne Andersdatter, i Dræbye. Født 27.1.1838
1853, Maren Christine Hansen, i Marslev. Datter af gaardmand Hans Andersen og Cathrine Andersdatter, paa Munkeboe Mark. Født 20.10.1838, ifølge daabsattest
1853, Anne Kirstine Hansen, paa Munkeboe Mark. Datter af afdøde huusmand og murer Hans Nielsen (Hvid) og Christiane Tagesen, paa Munkeboe Mark. Født 14.4.1839
1853, Pouline Andersen, i Kjølstrup. Datter af boelsmand Anders Poulsen og Gjertrud Nielsdatter, paa Virøe. Født 4.9.1838, ifølge daabsattest
1853, Marie Hansen, paa Dræbye Mark. Datter af huusmand og hjuulmand Hans Nielsen og Elisabeth Susanne Hansdatter, paa Dræbye Mark. Født 20.7.1838
1853, Anne Marie Hansen, i Munkeboe. Datter af huusmand Hans Pedersen og Anne Cathrine Jensdatter, i Munkeboe. Født 25.5.1839
1853, Anne Dorthe Jensen, paa Munkeboe Mark. Datter af indsidder og tømmermand Jens Jacob Hansen og Sidsel Kirstine Larsen, paa Dræbye. Født 11.8.1838
1853, Gjertrud Marie Madsen, i Munkeboe. Datter af huusmand Mads Hansen og Maren Frederiksdatter, i Munkeboe. Født 2.2.1839
1853, Adamine Cicilia Sørensen, i Baardesøe, Krogsbølle Sogn. Datter af huusmand Søren Hansen og Marie Rastrup, paa Dræbye Mark. Født 15.10.1838, iflg. daabsattest
1853, Anne Marie Jensen, paa Dræbye Feed. Datter af boelsmand Jens Hansen og afdøde Anne Poulsdatter, paa Dræbye Feed. Født 1.1.1839
1853, Anne Magrethe Andersen, i Dræbye. Datter af afdøde huusmand Anders Rasmussen og afdøde Kirstine Brasch, i Dræbye. Født 1.2.1839
1854, Gjertrud Petrea Jespersen, i Munkeboe. Datter af skipper Jesper Andersen og afdøde Hansine Sophie Knudsen, i Munkeboe. Født 7.9.1839
1854, Anne Marie Jensen, paa Dræbye Mark. Datter af huusmand Jens Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter, paa Dræbye Mark. Født 21.7.1839
1854, Anne Kirstine Thomsen, paa Dræbye Mark. Datter af afdøde gaardmand Thomas Hansen og Kirsten Christensdatter, paa Dræbye Mark. Født 1.10.1839
1854, Anne Jensen, i Munkeboe. Datter af huusmand Jens Madsen og Ellen Christiansdatter, i Munkeboe. Født 19.5.1840
1854, Johanne Marie Sørensen, paa Dræbye Feed. Datter af afdøde skipper og boelsmand Søren Christensen og Anne Marie Jørgensdatter, paa Dræbye Feed. Født 22.8.1839
1854, Maren Madsdatter, paa Dræbye Feed. Datter af boelsmand Mads Pedersen og Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed. Født 27.9.1839
1854, Christiane Johannesen, paa Dræbye Mark. Datter af Anne Dorthea Sørensen og smedekarl Johannes Larsen, paa Einsidelsborg. Født 17.6.1839
1854, Julie Jensen, paa Munkeboe Mark. Datter af tømmermand og indsidder Jens Jacob Hansen og Sidsel Kirstine Larsdatter, paa Dræbye Mark. Født 27.12.1839
1854, Anne Eriksen, i Munkeboe. Datter af afdøde skipper Erik Jensen og Mette Andersdatter, i Munkeboe. Født 25.9.1839
1855, Anne Catharine Marie Benedicta Jedrosky, paa Askøe under Lolland. Datter af sognepræst Johan Christian Jedrosky og Anna Marie Cathrine f. La Motte, Munkeboe Præstøegaard. Født 20.6.1840, ifølge daabsattest
1855, Johanne Frederiche Wiibroe, i Munkeboe Skole. Datter af kirkesanger og skolelærer Christopher Wederchink Wiibroe og Anne Marie Madsdatter, i Munkeboe Skole. Født 12.1.1841
1855, Johanne Jacobsen, i Munkeboe. Datter af gaardmand Jacob Hansen og Mette Marie Larsdatter, i Munkeboe. Født 1.4.1841
1855, Anne Magrethe Rasmussen, i Munkeboe. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Marie Kirstine Andersdatter, af Munkeboe. Født 28.9.1840
1855, Karen Ottosen, paa Munkeboe Mark. Datter af gaardmand Otto Nielsen og Anne Sophie Mortensdatter, paa Munkeboe Mark. Født 11.8.1840
1855, Anne Marie Christiansen, i Munkeboe. Datter af væver og huusmand Chresten Hansen og Gjertrud Jørgensdatter, paa Munkeboe Mark. Født 4.8.1840
1855, Karen Larsen, i Dræbye. Datter af huusmand Lars Olsen og Maren Madsdatter, i Dræbye. Født 7.11.1840
1855, Kirsten Madsen, paa Dræbye Feed. Datter af boelsmand Mads Pedersen og Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed. Født 19.4.1841
1855, Martha Marie Sørensen, i Baardesø i Kogsbølle Sogn. Datter af huusmand Søren Hansen og Anne Marie Rastrup, paa Dræbye Mark. Født 28.4.1841, ifølge daabsattest
1856, Paaske, Anne Larsen, paa Munkebo Mark. Datter af afdøde gaardmand Lars Knudsen og afdøde Anne Kirstine Knudsdatter, paa Munkebo Mark. Født 11.6.1841
1856, Paaske, Marie Jespersen, i Munkebo. Datter af skipper og huusmand Jesper Andersen og afdøde Sophie Knudsdatter, i Munkebo. Født 12.11.1841
1856, Paaske, Gjertrud Rasmussen, i Dræby. Datter af gaardmand Rasmus Hansen og Kirsten Rasmusdatter, i Dræby. Født 9.12.1841
1856, Paaske, Karen Madsen Møller, paa Østergaards Mølle. Datter af møller Mads Nielsen og Karen Simonsdatter, paa Østergaards Mølle. Født 2.10.1841
1856, Paaske, Pederline Kirstine Jensen, paa Dræbye Mark. Datter af tømmermand og indsidder Jens Jacob Hansen og Sidsel Kirstine Larsdatter, paa Dræby Mark. Født 1.9.1841
1856, Paaske, Anne Jensen, i Dræby. Datter af huusmand og skrædder Jens Frandsen og Abel Kirstine Nielsdatter, i Dræby. Født 12.11.1841
1856, Michelsdag, Johanne Henriette Gølstorff, i Aalborg. Datter af skiper Johan Henrik Gølstorff og afdøde Dorthea Christine f. la Motte, i Aalborg. Født 16.5.1842, ifølge daabsattest
1856, Michelsdag, Anne Kirstine Pedersen, i Dræby. Datter af væver og huusmand Peder Rasmussen og Barthe Kirstine Nielsdatter, i Dræby. Født 11.9.1842
1856, Michelsdag, Karen Jacobsen, i Munkebo. Datter af gaardmand Jacob Hansen og Mette Marie Larsdatter, i Munkebo. Født 11.10.1842
1856, Michelsdag, Anne Marie Larsen, i Munkeboe. Datter af huusmand Lars Hansen og Jensine Larsen, i Munkebo. Født 13.10.1842
1856, Michelsdag, Anne Marie Nielsen, i Mullerup, Flødstrup Sogn. Datter af huusmand Niels Hansen og Kirsten Rasmusdatter, paa Munkebo Mark. Født 7.10.1842, ifølge daabsattest
1856, Michelsdag, Anne Marie Pedersen, i Munkebo. Datter af huusmand Peder Nielsen og Kirstine Pedersen, i Munkebo. Født 7.5.1842
1856, Michelsdag, Marie Christine Jensen, i Munkebo. Datter af huusmand og sømand Jens Hansen og Anne Marie Rasmusdatter, i Munkebo. Født 4.7.1842
1857, Paaske, Maren Rasmussen, paa Dræby Mark. Datter af boelsmand Rasmus Hansen og Karen Marie Olsdatter, paa Dræbye Mark. Født 12.11.1842
1857, Paaske, Sidsel Marie Hansen, paa Dræbye Feed. Datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Marie Andersen, i Munkeboe. Født 23.2.1843
1857, Paaske, Sidsel Marie Pedersen, paa Dræbye Mark. Datter af afdøde huusmand Peder Jensen og Karen Marie Nielsdatter, i Munkeboe. Født 20.4.1843
1857, Paaske, Erne Kirstine Jensen, i Kjølstrup Sogn. Datter af huusmand og hørsvinger Jens Nielsen og Anne Dorthe Sørensdatter, af Dræbye. Født 29.3.1843
1857, Paaske, Pouline Rasmussen, i Munkeboe. Datter af huusmand Rasmus Jensen og Mette Kirstine Andersdatter, i Munkebo. Født 8.4.1843
1857, Paaske, Karen Marcussen, i Munkeboe. Datter af gaardmand Marcus Rasmussen og afdøde Johanne Nielsdatter, i Munkeboe. Født 19.6.1842
1857, Paaske, Karen Hansen, i Rosenlundhuset ved Østergaard. Datter af indsidder og væver Hans Hansen og Albrechtine Cathrine Bendixdatter, i Munkebo. Født 13.2.1843
1857, Michelsdag, Larsine Andersen, i Kjølstrup. Datter af boelsmand Anders Poulsen og Gjertrud Nielsdatter, paa Virøe. Født 1.8.1843, ifølge daabsattest
1857, Michelsdag, Abel Cathrine Thomsen, paa Dræbye Mark. Datter af afdøde gaardmand Thomas Hansen og Kirsten Christensdatter, paa Dræbye Mark. Født 27.9.1843
1857, Michelsdag, Karen Jensen, i Munkeboe. Datter af huusmand Jens Madsen og Ellen Christiansdatter, i Munkeboe. Født 27.6.1843
1857, Michelsdag, Maren Caspersen, i Dræbye. Datter af gaardmand Casper Knudsen og Karen Sophie Jensdatter, af Dræbye. Født 18.5.1843
1857, Michelsdag, Sophie Jensen, paa Dræbye Mark. Datter af tømmermand Jens Jacob Hansen og Sidsel Kirstine Larsen, paa Dræbye Mark. Født 15.7.1843
1857, Michelsdag, Karen Marie Eriksen, i Munkeboe. Datter af afdøde skipper Erik Jensen og Mette Andersdatter, i Munkebo. Født 29.9.1843
1857, Michelsdag, Maren Poulsen, i Dræbye. Datter af gaardmand Poul Hansen og Anne Andersdatter, i Dræbye. Født 13.10.1843
1857, Michelsdag, Maren Nielsen, i Munkeboe. Datter af indsidder Niels Nielsen og Anne Larsdatter, i Munkeboe. Født 22.9.1843
1857, Michelsdag, Johanne Marie Hansen, i Dræbye. Datter af huusmand Hans Hansen og Gjertrud Marie Jensdatter, i Munkeboe. Født 23.10.1843
1858, Paaske, Anne Kirstine Larsen, i Dræbye. Datter af gaardmand Lars Andersen og Karen Andersen, af Dræbye. Født 30.4.1844
1858, Paaske, Stine Larsen, paa Munkeboe Mark. Datter af afdøde gaardmand Lars Knudsen og Kirsten Jeppesdatter, paa Munkebo Mark. Født 17.1.1844
1858, Paaske, Maren Pedersen, i Dræbye. Datter af gaardmand Peder Frandsen og Gjertrud Hansdatter, i Dræbye. Født 29.4.1844
1858, Paaske, Maren Rasmussen, i Dræbye. Datter af gaardmand Rasmus Hansen og Kirsten Rasmusdatter, i Dræbye. Født 6.3.1844
1858, Paaske, Anne Marie Hansen, i Dræbye. Datter af huusmand Hans Andersen og Karen Abrahamsdatter, i Dræbye. Født 27.2.1844
1858, Michelsdag, Marie Cathrine Wiibroe, i Munkeboe Skole. Datter af kirkesanger og skolelærer Christopher Wederkinch Wiibroe og Anne Marie Madsen, i Munkeboe Skole. Født 9.6.1844
1858, Michelsdag, Laurine Petrine Sørensen, paa Dræbye Mark. Datter af huusmand Søren Hansen og jordemoder Anne Marie Rastrup, paa Dræbye Mark. Født 3.9.1844
1858, Michelsdag, Bodil Kirstine Rasmussen, i Vissenberg Sogn. Datter af pige Karen Hansdatter, i Skallebølle, Vissenberg Sogn og ungkarl Rasmus Rasmussen, af Aasum paa Arreskov. Født 5.10.1844, ifølge daabsattest
1858, Michelsdag, Sidsel Marie Pedersen, paa Dræbye Feed. Datter af gaardmand Peder Andersen og Anne Magrethe Nielsdatter, paa Dræbye Feed. Født 7.8.1844
1858, Michelsdag, Anne Hansen (tvilling), i Munkeboe. Datter af afdøde huusmand Hans Hansen og Marie Kirstine Madsdatter, i Munkeboe. Født 6.6.1844
1858, Michelsdag, Anne Kirstine Jespersen, i Munkeboe. Datter af skipper og huusmand Jesper Andresen og Barthe Kirstine Hansdatter, i Munkeboe. Født 18.10.1844
1859, Palmesøndag 17. April, Maren Ottosen, i Lund, Hojmøe Sogn i Jylland. Datter af gaardmand Otto Nielsen og Anne Sophie Mortensdatter, paa Munkeboe Mark. Født 26.1.1845, ifølge daabsattest
1859, Palmesøndag 17. April, Anne Marie Jacobsen, paa Dræbye Feed. Datter af huusmand Jacob Hansen og Mette Kirstine Reinholdtsdatter, paa Dræbye Feed. Født 17.3.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Kirsten Ottosen, i Lund, Hojmøe Sogn i Jylland. Datter af gaardmand Otto Nielsen og Anne Sophie Mortensdatter, paa Munkeboe Mark. Født 26.1.1845, ifølge daabsattest
1859, Palmesøndag 17. April, Anne Sophie Hansen, i Munkeboe. Datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Marie Andersen, i Munkeboe. Født 9.4.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Mette Kirstine Andersen, i Munkeboe. Datter af afdøde huusmand Anders Andresen og Sidsel Marie Nielsen, i Munkeboe. Født 2.4.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Marie Kirstine Eriksen, i Rosenlundhuset ved Østergaard. Datter af huusmand Erik Jensen og Kirsten Andresen, paa Dræbye Mark. Født 20.4.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Lise Nielsen, paa Dræbye Mark. Datter af afdøde boelsmand Niels Pedersen og Kirsten Olsdatter, paa Dræbye Mark. Født 9.2.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Anne Marie Edvardtine Hansen, i Dræbye. Datter af sognefoged og gaardmand Hans Jørgensens og Maren Edvardsdatter, i Dræbye. Født 14.3.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Karen Hansen, paa Dræbye Mark. Datter af huusmand Hans Madsen og Anne Kirstine Larsdatter, paa Dræbye Mark. Født 22.11.1844
1859, Palmesøndag 17. April, Stine Marie Knudsen, i Rosenvoldhuset. Kjølstrup Sogn. Datter af huusmand Knud Madsen og Thrine Maria Krag, i Munkeboe. Født 5.2.1845, ifølge daabsattest
1859, Palmesøndag 17. April, Karen Sophie Jensen, paa Dræby Mark. Datter af hørsvinger og huusmand Jens Nielsen og Anne Dorthe Sørensdatter, i Dræbye. Født 3.10.1844
1859, Palmesøndag 17. April, Maren Severine Sørensen, paa Dræbye Mark. Datter af skipper Rasmus Sørensen og Kirstine Marie Frederike Møller, paa Dræby Mark. Født 8.10.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Maren Jensen, i Dræby. Datter af afdøde buntmager og indsidder Jens Pedersen og Maren Kirstine Johannesdatter, i Dræby. Født 5.5.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Kirsten Jørgensen, paa Dræby Mark. Datter af huusmand Jørgen Hansen og Edel Sophie Jørgensen, af Dræby Mark. Født 13.8.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Karen Marie Sørensen, paa Munkebo Mark. Datter af murer Søren Andersen og Anne Magrethe Andersen, af Munkebo. Født 15.7.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Karen Jensen, paa Dræby Mark. Datter af indsidder Jens Jacob Hansen og Sidsel Kirstine Larsen, paa Dræby Mark. Født 6.10.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Gjertrud Marie Nielsen, paa Munkebo Mark. Datter af indsidder Niels Nielsen og Anne Larsdatter, i Munkebo. Født 24.10.1845
1859, Palmesøndag 17. April, Anne Kirstine Andersen, paa Vester Kjærby Mark, Agedrup Sogn. Datter af indsidder Anders Hansen og Anne Cathrine Christensdatter, paa Dræbye Mark. Født 29.5.1844, ifølge daabsattest
1859, Palmesøndag 17. April, Pederline Pedersen, i Munkebo. Datter af huusmand Peder Nielsen og Kirsten Pedersen, af Munkebo. Født 24.5.1845
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Johanne Kirstine Nielsen, i Dræby. Datter af afdøde gaardmand Niels Jacobsen og Kirsten Clausdatter, i Dræby. Født 13.2.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Anne Marie Kirstine Friis, i Nyborg. Datter af gjæstgiver Niels Peter Friis og Grethe Jacobine Fangel, i Munkebo Kro. Født 5.12.1845, ifølge daabsattest
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Karen Hansen, paa Dræby Mark. Datter af afdøde gaardmand Hans Jacobsen og Maren Eriksdatter, paa Dræby Mark. Født 27.2.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Karen Rasmussen, i Munkebo. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Marie Kirstine Andersdatter, i Munkeboe. Født 25.3.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Johanne Caroline Madsen, i Munkebo. Datter af sømand og huusmand Mads Andersen og Karen Hansdatter, i Munkeboe. Født 19.2.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Vilhelmine Caspersen, i Dræby. Datter af gaardmand Casper Knudsen og Karen Sophie Jensdatter, i Dræby. Født 28.11.1845
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Dorthe Larsen, paa Munkebo Mark. Datter af afdøde gaardmand Lars Knudsen og Kirsten Jeppesdatter, paa Munkebo Mark. Født 13.3.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Anne Marie Kirstine (Schjøtt) Knudsen, i Odense. Datter af fruentimmer Anne Kirstine Schjøtt og skrædersvend Knud Knudsen. Født 16.3.1846, ifølge daabsattest
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Maren Cathrine Ottesen, paa Munkebo Mark. Datter af indsidder Otto Madsen og Johanne Marie Christiansdatter, i Munkebo Hospital. Født 27.3.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15. April, Marie Kirstine Antonsen, paa Munkebo Mark. Datter af indsidder og slagter Anton Sivert Holm Schelenborg Andresen og Else Marie Larsdatter, i Munkeboe. Født 4.10.1845
1860, Michelsdag 18. Søndag e. Trinitatis, Karen Marie Nielsen, i Munkeboe. Datter af huusmand Niels Johannessen og Rasmine Pedersdatter, i Munkeboe. Født 10.8.1846
1860, Michelsdag 18. Søndag e. Trinitatis, Anne Marie Nielsen, i Dræbye. Datter af væver og huusmand Niels Eriksen og Kirsten Andreasdatter, i Dræbye. Født 12.9.1846
1860, Michelsdag 18. Søndag e. Trinitatis, Kirsten Pedersen, i Dræbye. Datter af væver og huusmand Peder Rasmussen og Barthe Kirstine Nielsdatter, i Dræbye. Født 11.6.1846
1860, Michelsdag 18. Søndag e. Trinitatis, Hansine Nielsen, i Stige Hauge i Lumbye Sogn. Datter af tømmermand og huusmand Niels Hansen og Gjertrud Larsdatter, paa Munkebo Mark. Født 14.9.1846, ifølge daabsattest
1860, Michelsdag 18. Søndag e. Trinitatis, Mette Marie Jensen, i Munkeboe. Datter af huusmand Jens Nielsen og Anne Marie Nielsdatter, i Munkeboe. Født 9.10.1846
1860, Michelsdag 18. Søndag e. Trinitatis, Johanne Larsen, paa Dræby Mark. Datter af afdæde indsidder og jæger Lars Jeppesen og Anne Kirstine Henriksen, i Dræbye. Født 24.7.1846
1860, Michelsdag 18. Søndag e. Trinitatis, Anne Magrethe Hansen, i Munkebo. Datter af huusmand Hans Hansen og Gjertrud Marie Jensdatter, i Munkeboe. Født 23.7.1846
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Anne Marie Madsen, paa Munkebo Mark. Datter af gaardmand Mads Larsen og Kirsten Jespersdatter, paa Munkebo Mark. Født 19.11.1846
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Nielsine Poulsen, paa Dræbye Feed. Datter af gaardmand Poul Andersen og Karen Marie Nielsdatter, paa Dræbye Feed. Født 18.11.1846
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Magrethe Frandsen, paa Munkebo Mark. Datter af afdøde sømand og husmand Frands Nielsen og Sidsel Marie Nielsen, paa Munkeboe Mark. Født 10.2.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Karen Marie Madsen, paa Dræbye Feed. Datter af boelsmand Mads Pedersen og Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed. Født 7.2.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Sidsel Marie Hansen, paa Dræbye Feed. Datter af boelsmand Hans Jørgen Nielsen og Karen Eriksdatter, paa Dræbye Feed. Født 1.3.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Wilhelmine Marie Nielsen, paa Dræbye Feed. Datter af boelsmand Niels Christian Jensen og Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed. Født 20.2.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Jensine Pedersen, i Munkeboe. Datter af sømand og huusmand Peder Andresen og Kirsten Nielsdatter, i Munkebo. Født 14.3.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Abelone Hansen, i Dræbye. Datter af sognefoged og gaardmand Hans Jørgensen og Maren Edvardsdatter, i Dræbye. Født 9.2.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Maren Nielsen, i Hospitalet i Munkeboe. Datter af Gjertrud Marie Nielsen, Dræbye Fattighuus Niels og Christopher Henriksen, af Viby (jæger i Nyborg. Født 6.12.1846
1861, Michelsdag 19. Søndag e. Trinitatis, Johanne Hansine Marie Petersen, i Brylle Sogn. Datter af snedker og huusmand Hans Peter Petersen og Karen Hansdatter, paa Dræbye Mark (nu i Odense). Født 25.10.1847, ifølge daabattest
1861, Michelsdag 19. Søndag e. Trinitatis, Johanne Cathrine Nielsen, i Dræbye. Datter af gaardmand Niels Jørgensen og Kirsten Knudsdatter, i Dræbye. Født 25.7.1847
1861, Michelsdag 19. Søndag e. Trinitatis, Clausine Nielsen, i Munkebo. Datter af afdøde huusmand og sømand Niels Nielsen Møller og Karen Thygesen, i Munkeboe. Født 18.9.1847
1861, Michelsdag 19. Søndag e. Trinitatis, Caroline Frederikke Rasmussen, i Dræbye. Datter af Hansine Michelsen  og Rasmus Larsen, tjenende paa Seden Mark. Født 5.10.1847
1861, Michelsdag 19. Søndag e. Trinitatis, Mette Kirstine Pedersen, i Dræbye. Datter af sømand og huusmand Peder Christiansen og afdøde Karen Hansdatter, i Dræbye Født 13.9.1847
1861, Michelsdag 19. Søndag e. Trinitatis, Anne Antonsen, paa Munkeboe Mark. Datter af indsidder Anton Andresen og Else Marie Larsdatter, paa Munkebo Mark. Født 16.10.1847
1862, 1. Søndag e. Paaske 27. April, Dorthea Amalie Theresia Rasmussen, i Vibye. Datter af afgaaet skolelærer i Vibye Rasmussen og Georgine Nicoline Aarslev, nu boende i Dræbye. Født 31.12.1847, ifølge daabsattest
1862, 1. Søndag e. Paaske 27. April, Anne Kirstine Jacobsen, i Munkebo. Datter af smed Jacob Sørensen og Kirsten Hansdatter, i Munkeboe. Født 1.11.1847
1862, 1. Søndag e. Paaske 27. April, Gjertrud Marie Oline Sophie Pedersen, i Dræbye. Datter af væver Peder Rasmussen og Barthe Kirstine Nielsdatter, i Dræbye. Født 18.3.1848
1862, 1. Søndag e. Paaske 27. April, Larsine Nielsen, paa Munkeboe Mark. Datter af indsidder Niels Nielsen og Anne Larsdatter, i Munkeboe. Født 10.1.1848
1862, 1. Søndag e. Paaske 27. April, Anne Magrethe Andersen, i Munkeboe. Datter af afdøde huusmand Anders Andreasen og Sidsel Marie Nielsen, i Munkeboe. Født 3.4.1848
1862, 1. Søndag e. Paaske 27. April, Elise Kirstine Hansen, i Dræbye. Datter af Frederikke Rasmusdatter og ungkarl Hans Frederiksen, i Ladbye, Kjølstrup Sogn, Født 9.2.1848
1862, 1. Søndag e. Paaske 27. April, Anne Dorthe Knudsen, i Kjølstrup. Datter af huusmand Knud Madsen og Trine Marie Martinsdatter, i Munkeboe. Født 19.1.1848, ifølge daabsattest
1862, Michelsdag 16. Søndag e. Trinitatis, Anne Cathrine Hansen, i Dræbye. Datter af afdøde skipper Hans Christophersen og Anne Cathrine Sørensen, i Dræbye. Født 23.10.1848
1862, Michelsdag 16. Søndag e. Trinitatis, Anne Kirstine Rasmussen, i Munkebo, Datter af pige Anne Reinholdsdatter, af Overkjærbye og ungkarl Rasmus Thagesen, af Bregnør i Drigstrup Sogn. Født 4.9.1848
1862, Michelsdag 16. Søndag e. Trinitatis, Johanne Marie Larsen, paa Virøe. Datter af boelsmand Lars Pedersen og Anne Marie Hansdatter, paa Virøe. Født 12.9.1848
1862, Michelsdag 16. Søndag e. Trinitatis, Hansine Jørgensen, i Lumbye. Datter af Sidsel Hansdatter, af Lumbye og ungkarl [Jørgen Larsen, af Allesøe. Født 12.8.1848, ifølge daabsattest
1862, Michelsdag 16. Søndag e. Trinitatis, Anne Marie Nielsen, paa Dræbye Mark. Datter af afdøde boelsmand Niels Pedersen og Kirsten Olsdatter, paa Dræbye Mark. Født 3.8.1848
1863, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Rasmine Magrethe Rasmussen, i Dræbye. Datter af smed Carl Christian Rasmussen og Anne Elisabeth Rolfussen, i Dræbye. Født 5.11.1849
1863, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Caroline Pedersen, i Odense. Datter af Kirstine Andersdatter og dragon Peder Sørensen Lemning, i Odense. Født 23.4.1849, ifølge daabsattest
1863, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Hansine Kirstine Madsen, i Munkebo. Datter af huusmand og sømand Mads Andersen og Karen Hansen, i Munkebo Født 1.2.1849
1863, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Barbara Kirstine Hansen, i Munkebo. Datter af huusmand Hans Madsen og Karen Larsen, i Munkebo. Født 5.1.1849
1863, Mikkelsdag, Marie Frederikke Hansine Christine Hansen, i Nordborg paa Als. Datter af afdøde skibsmat. Christen Hansen og Ana Cathrine Marie Elisabeth la Motte, i Nordborg paa Als. Født 5.11.1848, ifølge daabsattest
1863, Mikkelsdag, Maren Kirstine Jacobsen, paa Dræbye Feed. Datter af huusmand Jacob Hansen og Mette Kirstine Reinholdsdatter, paa Dræbye Feed. Født 4.7.1849
1863, Mikkelsdag, Anne Jensen, paa Dræbye Feed. Datter af boelsmand Jens Hansen og Anne Hansen, paa Dræbye Feed. Født 31.8.1849
1863, Mikkelsdag, Anne Cathrine Nielsen, i Dræbye. Datter af huusmand Niels Hansen og Dorthe Nielsdatter, i Dræbye. Født 15.10.1849
1863, Mikkelsdag, Laurine Henriette Larsen, i Dræbye. Datter af afdøde indsidder Lars Jeppesen og Anne Kirstine Henriksen, i Dræbye. Født 16.10.1849
1863, Mikkelsdag, Anne Sophie Andersen, paa Virøe. Datter af boelsmand Anders Poulsen og afdøde Gjertrud Nielsdatter, paa Virøe. Født 10.8.1849
1863, Mikkelsdag, Hansine Lovise Augusta Andersen, paa Dræbye Mark. Datter af indsidder Anders Hansen og Anne Cathrine Christensdatter, paa Dræbye Mark. Født 10.10.1849
1863, Mikkelsdag, Anne Magrethe Hansen, paa Dræbye Mark. Datter af huusmand Hans Madsen og afdøde Marie Kirstine Larsdatter, paa Dræbye Mark. Født 25.10.1849
1863, Mikkelsdag, Maren Hansine Caroline Petersen, i Kjerteminde. Datter af pige Nielsine Hanne Caroline Petersen og tjenestekarl Mads Andersen, af Dalbye. Født 19.11.1846, ifølge daabsattest
1864, 1. Søndag e. Paaske 3. April, Anne Magrethe Hansen, paa Dræbye Mark. Datter af tømmermand og huusmand Hans Rasmussen og Dorthea Jacobsen, paa Dræbye Mark. Født 19.3.1850
1864, 1. Søndag e. Paaske 3. April, Marie Kirstine Nielsen, i Westerkjærbye i Agedrup Sogn. Datter af huusmand Niels Rasmussen og Johanne Cathrine Andersdatter, paa Dræbye Mark. Født 23.11.1849, ifølge daabsattest
1864, 1. Søndag e. Paaske 3. April, Anne Magrethe Rasmussen, i Dræbye. Datter af afdøde huusmand Rasmus Mortensen og Karen Madsen, i Dræbye. Født 5.12.1849
1864, 1. Søndag e. Paaske 3. April, Sidsel Marie Jensen, i Munkeboe. Datter af huusmand Jens Nielsen og Anne Marie Nielsdatter, i Munkeboe. Født 21.4.1850
1864, 1. Søndag efter Paaske 3. April, Anne Magrethe Larsen, i Munkebo. Datter af huusmand Lars Hansen og Jensine Larsdatter, i Munkebo. Født 28.12.1849
1864, Mikkelsdag, Charlotte Metteline Pedersen, i Munkebo. Datter af sømand og huusmand Peder Andresen og Kirsten Nielsdatter, i Munkeboe. Født 31.8.1850
1865, Paaske, Anne Marie Jacobsen, i Munkebo. Datter af afdøde smed Jacob Sørensen og Kirsten Hansdatter, i Munkeboe. Født 13.12.1850
1865, Paaske, Metteline Pedersen, i Munkebo. Datter af gaardmand Peder Nielsen og afdøde Dorthea Nielsen, i Munkeboe. Født 15.12.1850
1865, Paaske, Johanne Kirstine Nielsen, i Dræbye. Datter af gaardmand Niels Knudsen og Kirsten Jørgensdatter, i Dræbye. Født 1.3.1851
1865, Paaske, Anne Hansen, i Munkebo. Datter af huusmand Hans Madsen og Karen Larsen, i Munkebo. Født 31.3.1851
1865, Paaske, Johanne Kirstine Nielsen, paa Dræbye Feed. Datter af boelsmand Niels Christian Jensen og Edel Sophie Knudsdatter, paa Dræbye Feed. Født 2.12.1850
1865, Paaske, Kirsten Andersen, i Drigstrup. Datter af huusmandAnders Henriksen og Anne Cathrine Andersen, i Munkebo. Født 2.12.1850, ifølge daabsattest
1865, Paaske, Hildebertine Marie Sophie Jensen, i Munkebo. Datter af husmand Jens Hansen og Anne Marie Rasmusdatter, i Munkebo. Født 13.11.1850
1865, Paaske, Karen Kirstine Hansen, i Munkebo. Datter af huusmand Hans Hansen og Gjertrud Marie Jensdatter, i Munkebo. Født 24.11.1850
1865, Mikkelsdag, Mette Marie Nielsen, i Dræbye. Datter af huusmand og væver Niels Jensen og afdøde Elisabeth Jeppesen, paa Dræbye Mark. Født 7.9.1851
1865, Mikkelsdag, Karen Marie Andersen, i Munkebo. Datter af afdøde smed og huusmand Anders Andresen og Sidsel Marie Nielsen, i Munkebo. Født 28.9.1851
1865, Mikkelsdag, Mine Kirstine Nielsen, i Dræbye. Datter af gaardmand Niels Jørgensen og Kirsten Knudsdatter, i Dræbye. Født 21.6.1851
1865, Mikkelsdag, Sidsel Marie Frandsen, paa Munkebo Mark. Datter af afdøde huusmand Frands Nielsen og Sidsel Marie Nielsen, paa Munkebo Mark. Født 30.6.1851
1865, Mikkelsdag, Anne Kirstine Rasmussen, i Dræbye. Datter af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Mikkelsen, i Dræbye Fattighuus. Født 5.10.1851
1866, Paaske, Mette Marie Pedersen, paa Rynkebye Mark. Datter af huusmand Peder Nielsen og Magrethe Knudsdatter, paa Rynkebye Mark (hos gaardmand Niels Hansen paa Munkebo Mark). Født 27.2.1852, ifølge daabsattest
1866, Paaske, Maren Rasmussen, i Dræbye. Datter af huusmand Rasmus Christensen og Anne Christophersen, i Dræbye. Født 6.2.1852
1866, Paaske, Anne Kirstine Nielsen, paa Munkebo Mark. Datter af indsidder Niels Nielsen og Anne Larsdatter, i Munkebo. Født 12.1.1852
1866, Paaske, Nielsine Madsen, paa Dræbye Feed. Datter af boelsmand Mads Pedersen og Anne Marie Olsdatter, paa Dræbye Feed. Født 17.1.1852
1866, Mikkelsdag, Johanne Kirstine Rasmussen, paa Dræbye Mark. Datter af væver og huusmand Rasmus Sørensen og Anne Kristine Christophersen, paa Dræbye Mark. Født 9.6.1852
1866, Mikkelsdag, Karen Marie Madsen, i Munkebo. Datter af pige Marie Meier, hos Rasmus Madsens enke i Munkebo. Født 15.7.1852
1866, Mikkelsdag, Pederline Magrethe Nielsen, i Dræbye. Datter af sømand og huusmand Niels Hansen og Dorthea Nielsdatter, i Dræbye. Født 20.8.1852
1866, Mikkelsdag, Mette Larsen, i Munkebo. Datter af huusmand Lars Hansen og Jensine Larsen, i Munkebo. Født 29.7.1852
1866, Mikkelsdag, Johanne Marie Hansen, paa Dræbye Mark. Datter af afdøde gaardmand Hans Jacobsen og Maren Eriksdatter, paa Dræbye Mark. Født 23.10.1852
1866, Mikkelsdag, Anne Dorthe Andersen, paa Munkebo Mark. Datter af Anders Henriksen og afdøde Anne Cathrine Andersen, i Munkebo. Født 4.7.1852
1867, Palme Søndag 14. April, Edvardgine Jacobsen, i Munkebo. Datter af afdøde gaardmand Jacob Hansen og Mette Marie Larsdatter, i Munkebo. Født 21.2.1853
1867, Palme Søndag 14. April, Anne Marie Rasmussen, i Dræbye. Datter af pige Maren Pedersen, af Dræbye og ungkarl Rasmus Jensen, af Dræbye Feed. Født 2.2.1853
1867, Palme Søndag 14. April, Anne Marie Rasmussen, paa Munkebo Mark. Datter af huusmand Rasmus Pedersen og Dorthea Marie Martinsdatter Krog, paa Munkebo Mark. Født 22.4.1853
1867, Palme Søndag 14. April, Maren Pedersen, paa Dræbye Feed. Datter af Apelone Hansen, af Dræbye Feed og ungkarl Peder Larsen, af Bullerup. Født 27.3.1853
1867, Palme Søndag 14. April, Ulrikke Birgitte Nielsen, i Tidkjøb, Sjelland. Datter af huusmand Niels Christensen Smith Møller og Peternille Ottesdatter, paa Sasserod Mark, Veuflinge Sogn. Født 9.12.1852, ifølge daabsattest
1867, Michelsdag, Karen Hansen, i Dræbye. Datter af væver og huusmand Hans Jensen og Anne Pedersen, i Dræbye. Født 27.6.1853
1867, Michelsdag, Anne Magrethe Jørgensen, paa Dræbye Mark. Datter af sømand og huusmand Jørgen Hansen og Edel Sophie Jørgensen, paa Dræbye Mark. Født 25.10.1853
1867, Michelsdag, Oline Nielsen, i Munkebo. Datter af indsidder Niels Nielsen og Anne Larsdatter, i Munkebo. Født 9.10.1853
1867, Michelsdag, Emilie Kirstine Marie Nielsen, paa Dræbye Mark. Datter af huusmand Niels Olsen og Anne Kirstine Clausen, paa Dræbye Mark. Født 9.7.1853
1867, Michelsdag, Laurine Hansen, i Dræbye. Datter af afdøde gaardmand og Dannebrogsmand Hans Jørgensen og Maren Edvardsdatter, i Dræbye. Født 27.9.1853
1868, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Martine Kirstine Hansen, i Dræbye. Datter af gaardmand Hans Nielsen og Abelone Nielsen, i Dræbye. Født 14.4.1854
1868, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Caroline Marie Larsen, i Dræbye. Datter af gaardmand Lars Andersen og Karen Andersen, i Dræbye. Født 9.3.1854
1868, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Johanne Dorthea Maren Johannessen, i Dræbye. Datter af afdøde huusmand Johannes Johannessen og Anne Cathrine Jacobsen, i Dræbye. Født 14.1.1854
1868, 1. Søndag e. Paaske 19. April, Maren Poulsen, i Bullerup. Datter af huusmand Poul Andersen og Kirsten Kirstine Jensen, paa Munkebo Mark. Født 20.31854, ifølge daabsattest
1868, Michelsdag 4. October, Marie Kirstine Rasmussen, i Dræbye. Datter af husmand Rasmus Christensen og Anne Christophersen, i Dræbye. Født 18.6.1854
1868, Michelsdag 4. October, Anne Elisabeth Larsen, paa Munkebo Mark. Datter af husmand Lars Poulsen og afdøde Maren Jespersen, paa Munkebo Mark (nu paa Dræbye Mark). Født 24.8.1854
1868, Michelsdag 4. October, Metteline Hansen, i Munkebo. Datter af huusmand Hans Hansen og Gjertrud Marie Jensdatter, i Munkebo. Født 20.8.1854
1868, Michelsdag 4. October, Hansine Dorthe Kirstine Hansen, i Munkebo. Datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Marie Andersen, paa Munkebo Mark. Født 8.8.1854
1868, Michelsdag 4. October, Maren Andersen, paa Munkebo Mark. Datter af huusmand Anders Henriksen og afdøde Anne Cathrine Andersen, i Munkebo. Født 5.10.1854
1869, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Kirstine Caroline Møller, i Møllegaarden. Datter af sognefoged Carl Ludvig Møller og Ane Knudsen, i Møllegaarden. Født 30.12.1854
1869, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Nielsine Birgitte Nielsen, i Dræbye. Datter af sømand og huusmand Niels Hansen og Dorthea Nielsdatter, i Dræbye. Født 13.3.1855
1869, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Dorthea Larsen, paa Dræbye Mark. Datter af afdøde gaardmand Lars Jacobsen og Maren Hansen, paa Dræbye Mark. Født 12.4.1855
1869, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Jensine Metteline Jespersen, i Munkebo. Datter af afdøde sømand og huusmand Jesper Andresen og Barthe Kirstine Hansen, i Munkebo. Født 22.1.1855
1869, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Andrea Nielsine Andersen, i Munkebo. Datter af afdøde huusmand Anders Andresen og Sidsel Marie Nielsen, i Munkebo. Født 22.3.1855
1869, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Karen Kirstine Christensen, paa Fraugde Kjærbye Mark. Datter af huusmand Christen Pedersen og Karen Frandsdatter, paa Fraugde Kjærbye Mark. Født 25.4.1855, ifølge daabsattest
1869, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Johanne Cathrine Hansen, i Dræbye. Datter af huusmand Hans Olsen og Maren Nielsen, i Dræbye. Født 31.12.1854
1869, Mikkelsdag 3. October, Maren Andersen Ammentorp, Vindelev i Veile Amt. Datter af huusmand og væver Anders Christensen og Elisabeth Marie Jensdatter, i Vindelev Sogn, Veile Amt. Født 24.7.1855, ifølge daabsattest
1869, Mikkelsdag 3. October, Abelone Marie Mortensen, i Dræbye. Datter af afdøde gaardmand Morten Nielsen og Maren Jensen, i Dræbye. Født 20.7.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Oline Hansine Pedersen, i Mesinge. Datter af huusmand Peder Larsen og Karen Jeppesen, paa Dræbye Mark. Født 24.6.1855, ifølge daabsattest
1869, Mikkelsdag 3. October, Jørgine Sophie Nielsen, i Dræbye. Datter af gaardmand Niels Jørgensen og Kirsten Knudsdatter, i Dræbye. Født 18.6.1855
1869, Mikkelsdag 3. October, Petra Ottilia Christiane Petersen, paa Sandager Mark. Datter af afdøde skovfoged og skytte Henrik Daniel Petersen og Anne Poulsdatter, paa Sandager Mark i Gislev. Født 17.9.1855, ifølge daabsattest
1869, Mikkelsdag 3. October, Anne Marie Pedersen, i Munkebo. Datter af huusmand Peder Michaelsen og Jensine Sophie Madsen, i Munkebo. Født 1.9.1855
1870, 1. Søndag e. Paaske 24. April, Gjertrudgine Caroline Sørensen, i Munkebo. Datter af husmand Søren Danielsen og Anne Kirstine Madsen, i Munkebo. Født 25.1.1856
1870, 1. Søndag e. Paaske 24. April, Johanne Sørensen, paa Dræby Feed. Datter af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Poulsen, paa Dræbye Feed. Født 20.4.1856
1870, 1. Søndag e. Paaske 24. April, Abelone Marie Hansen, paa Dræby Mark. Datter af huusmand Hans Madsen og afdøde Marie Kirstine Larsdatter, paa Dræbye Mark. Født 28.2.1856
1870, 1. Søndag e. Paaske 24. April, Anne Magrethe Rasmussen, i Dræbye. Datter af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Mikkelsen, i Dræbye Fattighuus. Født 14.111855
1870, 1. Søndag e. Paaske 24. April, Laurine Marie Rasmussen, i Dræbye. Datter af indsidder Rasmus Christian Hansen og Hansine Mikkelsen, i Dræbye. Født 14.11.1855
1870, Mikkelsdag 2. October, Anne Dorthea Nielsen, paa Munkebo Mark. Datter af huusmand Peder Nielsen og Gjertrud Pedersen, paa Munkebo Mark. Født 20.8.1856
1870, Mikkelsdag 2. October, Marentine Larsine Larsen, paa Virøe. Datter af boelsmand Lars Pedersen og Anne Marie Hansdatter, paa Virøe. Født 28.6.1856
1870, Mikkelsdag 2. October, Sidsel Marie Amalia Larsen, i Kjerteminde. Datter af muursvend Hans Larsen og Elise f. Rasmussen, i Kjerteminde Født 1.12.1855, ifølge daabsattest
1871, 1. Søndag e. Paaske 16. April, Maren Kirstine Rasmussen, i Munkebo. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Marie Kirstine Andersdatter, i Munkebo. Født 23.2.1857
1871, 1. Søndag e. Paaske 16. April, Maren Dortine Johanne Nielsen, paa Munkebo Mark. Datter af tømrer og huusmand Niels Hansen og afgangne Gjertrud Larsdatter, paa Munkebo Mark. Født 28.4.1857
1871, 1. Søndag e. Paaske 16. April, Karen Andersen, paa Munkebo Mark. Datter af afdøde indsidder Anders Henriksen og afdøde Anne Cathrine Andersdatter, paa Munkebo Mark. Født 8.12.1856
1871, 1. Søndag e. Paaske 16. April, Mette Kirstine Larsen, i Dræbye. Datter af boelsmand Niels Larsen og Karen Marie Hansen, paa Dræbye Mark. Født 11.2.1857
1871, Michelsdag 1. October, Rasmine Nielsen, i Dræbye. Datter af sømand Niels Hansen og Dorthe Nielsdatter, i Dræbye. Født 23.9.1857
1871, Michelsdag 1. October, Maren Pedersen, i Munkebo. Datter af huusmand Peder Nielsen og Kirstine Pedersen, i Munkebo. Født 12.5.1857
1872, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Kirstine Marie Larsen, i Revninge. Datter af Marie Jensen og Niels Larsen, i Viby Sogn. Født 20.2.1858
1872, 1. Søndag e. Paaske 7. April, Gjertrud Marie Pedersen, Dræby. Datter af Mette Kirstine Hansen og ungkarl Hans Pedersen, Dræby. Født 21.3.1858
1872, 1. Søndag e. Michelsdag 6. October, Anna Pouline Schmidt, Kjøbenhavn. Datter af sognepræst Didrik Nicolai Blicher Schmidt og Anne Marie f. Knudsen, i Munkebo. Født 13.7.1857
1872, 1. Søndag e. Michelsdag 6. October, Caroline Ovidine Mathilde Lundin, i Odense, Johan Peder Lundin [skræder], , Anne Magrethe Rasmussen, Dræby Mark Født 25de September 1858,
1872, 1. Søndag e. Michelsdag 6. October, Marie Kirstine Knudsen, i Dalum Sogn. Datter af huusmand Knud Hansen og Anne Christiansdatter, i Munkebo. Født 17.9.1858
1872, 1. Søndag e. Michelsdag 6. October, Pouline Larsen, Dræbye Mark. Datter af huusmand Lars Poulsen og Maren Jespersen, Dræbye Mark. Født 27.9.1858
1872, 1. Søndag e. Michelsdag 6. October, Rasmine Larsen, Dræbye. Datter af Rasmus Mortensen og enke Karen Madsen (efter Rasmus Mortensen), Dræbye. Født 23.7.1858
1872, 1. Søndag e. Michelsdag 6. October, Johanne Marie Nielsen, Virø. Datter af huusmand Niels Andersen og Maren Persdatter, Virø. Født 14.8.1858
1872, 1. Søndag e. Michelsdag 6. October, Anne Marie Jørgensen, St. Knuds i Odense. Datter af væver Jørgen Madsen og Maren Cathrine Hansen, i Munkebo. Født 31.8.1858
1872, 1. Søndag e. Michelsdag 6. October, Anne Kirstine Nielsen, Munkebo Mark, Datter af huusmand Hans Christian Nielsen og Anne Pedersdatter, Munkebo Mark. Født 19.7.1858
1872, 1. Søndag e. Michelsdag 6. October, Karen Dorthe Larsen, Munkebo. Datter af huusmand Lars Hansen og Jensine Larsen, Munkebo. Født 19.10.1858
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Karen Marie Andersen. Datter af huusmand og skrædder Anders Pedersen og Maren Rasmusdatter, i Munkebo. Født 20.11.1859
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Mine Kirstine Nielsen. Datter af huusmand Peder Nielsen og Gjertrud Pedersen, Munkebo Mark. Født 27.12.1858
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Anne Marie Pedersen, i Bregnør. Datter af skrædder Jens Pedersen og Henriette Marie Hansen, i Munkebo. Født 18.2.1859
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Jensine Metteline Marie Hansen. Datter af gaardmand Hans Nielsen og Ehrengott Jensen, Munkebo. Født 19.2.1859, døbt 27.2. i Drigstrup Kirke
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Anne Kirstine Nielsen. Datter af huusmand Niels Hansen og Kirsten Rasmusdatter, Munkebo Mark. Født 17.3.1859
1873, 1. Søndag e. Paaske 20. April, , Karen Nielsine Jørgensen, i Odense. Datter af Anne Nielsen og hørsvinger Frederik Christian Jørgensen, af Vissenbjerg. Født 15.4.1859, døbt 1.6.1859 i St Hans Kirke
1873, Søndagen e. Mikkelsdag 5. October, Gjertrud Marie Pettersen. Datter af indsidder Lars Pettersen og Karen Dorthe Pedersen, i Munkebo. Født 30.6.1859
1873, Søndagen e. Mikkelsdag 5. October, Johanne Marie Hansen, Munkebo. Datter af huusmand og hjuulmand Niels Hansen og Sidsel Marie Nielsen, Munkebo. Født 23.8.1859
1873, Søndagen e. Mikkelsdag 5. October, Karen Dorthe Larsen, i Seden. Datter af boelsmand Lars Jacob Nielsen og Maren Rasmusdatter, Seden Mark. Født 5.10.1859
1874, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Johanne Marie Sørensen. Datter af huusmand Søren Danielsen og Anne Kirstine Madsen, i Munkebo. Født 6.2.1860, døbt 29.4.1860 i Østrup Kirke
1874, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Laurine Nielsen, Dræby. Datter af sømand og huusmand Niels Hansen og Dorthe Nielsdatter, Dræbye. Født 2.4.1860
1874, 1. Søndag e. Paaske 12. April, Martine Caroline Hansen, af Dræbye. Datter af sognefoged og gaardmand Hans Jørgensen og Maren Edvardsfatter, Dræbye. Født 17.4.1860
1874, Søndag e. Mikkelsdag 4. October, Maren Dagmar Refslund. Datter af … Hans Clemmensen Refslund og Maren f. Knudsen, Tønder. Født 28.12.1859, døbt 7.2.1860 i Tønder
1874, Søndag e. Mikkelsdag 4. October, Christiane Nielsen, Munkebo Mark. Datter af huusmand Hans Christian Nielsen og Karen Dorthe Frandsen, Munkebo Mark. Født 18.5.1860
1874, Søndag e. Mikkelsdag 4. October, Hansine Julie Larsen, i Seden. Datter af Anne Kirstine Larsen, af Seden og ungkarl Hans Julius Peder Møllegaard, af Aasum. Født 16.6.1860, døbt 15.7.1860 i Agedrup Kirke
1874, Søndag e. Mikkelsdag 4. October, Gjertrud Marie Christiansen, Munkebo Mark. Datter af huusmand Hans Christiansen og Maren Sophie Christiansen, Munkebo. Født 14.7.1860
1874, Søndag e. Mikkelsdag 4. October, Emma Amalie Lundin, i Odense. Datter af skrædder Johan Peder Lundin og jordemoder Anne Magrethe Rasmussen, Dræby Mark. Født 19.8.1860
1875, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Jensine Christine Hansen. Datter af enke Maren Hansdatter (efter skomager Jens Hansen), Nørre Broby og Hans Jensen, Odense. Født 9.12.1860, døbt 26.12.1860 i Nørre Brobye
1875, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Johanne Kirstine Hansen. Datter af gaardmand Lars Hansen og Maren Kirstine f. Jakobsen, Munkebo Mark. Født 22.1.1861, døbt 26.12.1860 i Nørre Brobye
1875, 1. Søndag e. Paaske 4. April, Anne Hansine, Dræby. Datter af husmand og væver Hans Jensen og Anne Pedersen, Dræbye. Født 24.1.1862
1875, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. October, Metteline Hansine Nielsen, Virø. Datter af husmand Niels Andersen og Maren f. Pedersen, Virø. Født 27. 5.1861
1875, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. October, Hansine Martine Kirstine Nielsen, Dræby Fed. Datter af husmand Niels Nielsen og Anne Cathrine f. Sørensen, Dræby Fed. Født 14.9.1861
1875, 1. Søndag e. Mikkelsdag 3. October, Anne Marie Petrine Madsen, Munkebo. Datter af afdøde husmand Mads Andersen og Karen Hansen, Munkebo. Født 29.9.1861
1876, Paaske, Metteline Mortensen, Dræby. Datter af gaardmand Morten Nielsen og Maren Jensen, Dræby. Født 28.2.1861
1876, Paaske, Maren Frederikke Sørensen, Dræby Mark. Datter af husmand Søren Danielsen og Ane Kirstine Madsen, Munkebo. Født 17.12.1861
1876, Paaske, Ane Kirstine Eriksen, Dræby Mark. Datter af væver Erik Jensen og Edel Nicoline Madsen, Dræby Mark. Født 26.12.1861
1876, Paaske, Katrine Marie Rasmussen, Vester Kjærby. Datter af husmand Rasmus Jørgensen og Kirsten Pedersen, Vester Kjærby. Født 22.2.1862
1876, 1. Søndag e. Mikkelsdag, Anne Marie Christine Poulsen, i Kjølstrup. Datter af Abelone Marie Hansen og Rasmus Christian Poulsen, Munkebo. Født 29.5.1862
1876, 1. Søndag e. Mikkelsdag, Maren Kirstine Pedersen, Tersore i Klinte Sogn. Datter af gaardmand Hans Pedersen og Mette Kirstine Hansen, Dræby Mark. Født 16.7.1862
1876, 1. Søndag e. Mikkelsdag, Dorthe Marie Pedersen, Munkebo. Datter af gaardmand Peder Nielsen og Maren Hansdatter, Munkebo. Født 17.7.1862
1876, 1. Søndag e. Mikkelsdag, Anna Elise Lundin, St. Knuds Sogn i Odense. Datter af skrædder Johan Peder Lundin og jordemoder Anne Margrethe f. Rasmussen, Munkebo. Født 9.8.1862
1876, 1. Søndag e. Mikkelsdag, Mette Kirstine Hansen, Munkebo Mark. Datter af gaardmand Lars Hansen og Maren Kirstine f. Jakobsen, Munkebo Mark. Født 15.10.1862
1877, Paaske, Caroline Kirstine Pedersen, Munkebo Mark. Datter af husmand Niels Pedersen og Maren f. Hansen, Munkebo Mark. Født 15.10.1862
1877, Paaske, Johanne Christiane Marie Bendicte Olsen, Munkebo. Datter af husmand Hans Olsen og Anne Cathrine f. Nielsen, Munkebo. Født 4.5.1863
1877, Søndag e. Mikkelsdag, Gyda Marie Vindfeldt. Datter af møller og gaardejer Knud Ibsen Vindfeldt og Kristine f. Knudsen, Østergaardsmølle, Hopstrup Sogn ved Haderslev. Født 7.9.1862, døbt 12.10.1862 i Hoptrup Kirke
1877, Søndag e. Mikkelsdag, Maren Kirstine Benedikte Rasmussen, Dræby Mark. Datter af indsidder Rasmus Larsen og Johanne Marie f. Hansen, Kjølstrup Sogn. Født 5.9.1863
1877, Søndag e. Mikkelsdag, Karen Kirstine Larsen Gulfeldt, Odense. Datter af indsidder Lars Rasmussen og Anne Kathrine Pedersdatter, i Sallinge. Født 7.10.1863
1877, Palmesøndag, Hansine Marie Larsen, Dræby Mark. Datter af bolsmand Niels Larsen og Karen Marie Hansen, Dræby Mark. Født 9.12.1863
1877, Palmesøndag, Martine Marie Pedersen, Dræby. Datter af gaardmand Jens Pedersen og Karen Hansen, Dræby. Født 13.1.1864
1877, Palmesøndag, Julie Marie Kirstine Andersine Sørensen, i Vester Kjærby. Datter af møller Anders Sørensen og Kirsten Andersen, Dræby Mark. Født 17.1.1864
1877, Palmesøndag, Amalie Kirstine Marie Jørgensen, Dræby Mark. Datter af indsidder Jakob Jørgensen og Ane Katrine Hansen, Dræby Mark. Født 11.4.1864
1878, Mikkelsdag 6. October, Christiane Marie Pedersen, Munkebo Mark. Datter af huusmand Niels Pedersen og Maren f. Hansen, Munkebo Mark. Født 26.5.1864
1878, Mikkelsdag 6. October, Kirsten Hansen, Munkebo. Datter af Sidsel Marie Jensen og ungkarl Jens Hansen, af Maale i S. Viby Sogn. Født 8.6.1864
1878, Mikkelsdag 6. October, Anne Marie Larsen, Munkebo. Datter af husmand Jakob Larsen og Birthe Malene Mortensdatter, Munkebo. Født 20.8.1864
1878, Mikkelsdag 6. October, Kirstine Marie Hansine Jensen, Munkebo Mark. Datter af bolsmand Anders Jensen og Karen Marie Nielsdatter, Munkebo Mark. Født 1.9.1864
1878, Mikkelsdag 6. October, Anne Kirstine Hansen, Munkebo. Datter af husmand Hans Knudsen og Anne Poulsdatter, Hundslev. Født 12.10.1864
1879, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Hanne Laurine Olsen, Dræby. Datter af husmand Søren Olsen og Anne Kathrine f. Hansen, Dræby Mark. Født 14.3.1865
1879, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Laura Kirstine Larsen, Munkebo. Datter af husmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Larsen, Munkebo. Født 6.4.1865
1879, 1. Søndag e. Paaske 20. April, Karen Kirstine Andersen, Dræby Fed. Datter af gaardmand Peder Andersen og Maren f. Madsen, Dræby Fed. Født 20.4.1865
1879, Mikkelsdag 5. October, Anne Margrethe Vindfeldt. Datter af møller Knud Ibsen Vindfeldt og Kristine f. Knudsen, af Østergaardsmølle Hopstrup Sogn ved Haderslev. Født 13.5.1864, døbt 20.8.1864 i Hopstrup Sogn ved Haderslev
1879, Mikkelsdag 5. October, Kirstine Christiansen, Munkebo Mark. Datter af husmand Hans Christiansen og Maren Sofie Christensdatter, Munkebo Mark. Født 3.10.1865
1879, Mikkelsdag 5. October, Karen Marie Kirstine Christensen, Munkebo Mark. Datter af husmand Niels Christensen og Anne Kirstine f. Larsen, Munkebo Mark. Født 8.10.1865
1879, Mikkelsdag 5. October, Maren Petrine Sørensen, Munkebo. Datter af husmand og murer Søren Andersen og Anne Margrethe f. Andersen, Munkebo. Født 25.10.1865
1880, Paaske 4. April, Anne Margrethe Pettersen, Dræby. Datter af husmand Lars Pettersen og Karen Dorthe Pedersen, Dræby. Født 24.1.1866
1880, Paaske 4. April, Kirsten Hansen, Munkebo Mark. Datter af gaardmand Lars Hansen og Maren Kirstine f. Jakobsen, Munkebo Mark. Født 22.2.1866
1880, Mikkelsdag, Maren Kirstine Sofie Pedersen, Munkebo. Datter af husmand Peder Mikalsen og Anne f. Sørensen, Munkebo. Født 2.7.1866
1880, Mikkelsdag, Maren Kirstine Clausine Olsen, Munkebo. Datter af husmand Hans Olsen og Anne Kathrine f. Nielsen, Munkebo. Født 4.7.1866
1880, Mikkelsdag, Maren Andrea Kirstine Jespersen. Datter af matros Andreas Jespersen og Anne Marie f. Hansen. Født 21.8.1866
1881, Paaske, Gjertrud Sofie Rasmussen, Virø. Datter af skibsfører Lars Rasmussen og Maren f. Andersen, Virø. Født 22.12.1866
1881, Paaske, Karen Dorthe Kirstine Nielsen, Dræby. Datter af husmand Niels Peder Nielsen og Christiane f. Johannesen, Dræby. Født 14.2.1867
1881, Paaske, Mathilde Adolfine Larsen, Munkebo Mark. Datter af bolsmand Christian Larsen og Maren f. Hansen, Munkebo Mark. Født 13.3.1867
1881, Paaske, Anne Marie Nielsen, Munkebo Mark. Datter af husmand Hans Christian Nielsen og Karen Dorthe f. Frandsen, Munkebo Mark. Født 26.4.1867
1881, Paaske, Johanne Kirstine Nielsen, Munkebo. Datter af pige Anne Marie Pedersen, Munkebo Mark. Født 9.5.1867
1881, Mikkelsdag 2 October, Hanne Hansine Kristine Kjellerup. Datter af ugift Bodil Kirstine Rasmussen og Niels Peder Emil Julius Kjellerup, Odense. Født 2.8.1867, døbt 18.8.1867 i Vor Frue Kirke i Odense
1881, Mikkelsdag 2 October, Maren Dorthea Kirstine Rasmussen, Munkebo Mark. Datter af husmand Rasmus Pedersen og Dorthe Marie Marteusdatter Krag, Munkebo Mark. Født 12.8.1867