Kølstrup, 1814-1823, konfirmerede

Afskrift af kirkebog

Konfirmerede 1814-1823, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Hans Madsen, af Hunslev. Søn af huus- og hjulmand Mads Andersen, i Aunslev. Døbt 6.6.1799
1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Johan Hansen, Ladbye. Pleiefader og huusmand Jochum Rasmussen, i Ladbye. Døbt 28.7.1799
1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Peder Olsen, af Kiertinge. Søn af sognefoged Ole Larsen, i Kiertinge. Døbt 21.4.1799
1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Niels Nielsen, Kjølstrup. Søn af huusmand Niels Larsen Møller, i Kjølstrup. Døbt 21.4.1799
1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Hans Andersen, Kiertinge. Søn af huusmand Anders Hansen, i Kiertinge. Døbt 7.4.1799
1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Hans Andersen, Kiertinge, hosbond gaardmand Lars Rasmussen i Kiertinge. Søn af huusmand Anders Sørensen, i Kiertinge. Døbt 11.8.1799
1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Niels Larsen, opholdt sig som gartnerdreng paa Ulrichsholm. Søn af huusmand Lars Rasmussen, i Ladbye. Døbt 9.6.1799
1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Niels Ulrichsen, Ladby. Søn af gaardmand Ulrich Hansen, i Ladbye. Døbt 16.2.1800
1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Morten Povelsen, Kiertinge. Søn af boelsmand Povel Mortensen, i Kiertinge. Født 23.6.1799
1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Anders Olsen, Ladbye. Stedfader og gaardmand Präben Jacobsen, i Ladbye. Døbt 10.11.1799
1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Lars Hansen, Ladbye, hosbond gaardmand Rasmus Jensen i Ladbye. Søn af huusmand Hans Hansen Vægter. Døbt 30.12.1798
1814, 1. søndag e. Paaske 17. April, Rasmus Jørgensen, Ladbye, hosbond gaardmand Lars Hansen i Ladbye. Søn af huusmand Jørgen Rasmussen, i Ladbye. Døbt 12.12.1799
1815, Paaske 2. April, Peder Frideriksen, Steenhuset paa Hundslev. Søn af huusmand Friderik Pedersen, i Kjølstrup Degneløkke. Døbt 21.12.1800
1815, Paaske 2. April, Peder Olsen, Ladbye. Søn af huusmand Ole Pedersen Bødker, i Ladbye. Døbt 1.1.1801
1815, Paaske 2. April, Niels Jochumsen, Ladbye. Søn af gaardmand Jochum Larsen, i Ladbye. Døbt 21.12.1800
1815, Paaske 2. April, Anders Pedersen, Marslev. Søn af huusmand Peder Andersen, i Kjølstrup Degneløkke. Født 1801
1815, Paaske 2. April, Anders Pedersen, tjenende hosbonde gaardmand Anders Hansen, i Ladbye Kalvehaugegaard. Søn af Ane Andersdatter, som nu boer i Kjerteminde. Født 1800
1815, Paaske 2. April, Rasmus Henriksen, Hundslev, husbond gaardmand Hans Andersen. Søn af huusmand Henrik Pedersen, Hundslev. Født 1799
1816, Paaske 21. April, Jens Larsen, Kiertinge. Søn af hjulmand Lars Jensen, i Kiertinge, Født 1801
1816, Paaske 21. April, Povel Nielsen, Kiertinge Mark. Søn af gaardmand Niels Povelsen pr. Kiertinge. Født 1801
1816, Paaske 21. April, Hans Jensen, Ladbye. Søn af gaardmand Jens Nielsen, i Ladbye. Født 1801
1816, Paaske 21. April, Hans Hansen, Kjølstrup Degneløkke. Søn af huusmand Hans Olsen i Degneløkken. Født 1802
1816, Paaske 21. April, Hans Sørensen, tjenende gaardmand Henrik Nielsen i Rødegaard. Stedsøn af Rasmus Povelsen Smed, i Kiertinge. Født 1801
1816, Paaske 21. April, Niels Rasmussen Rÿe, Hunslev Mark. Søn af huusmand Rasmus Nielsen, paa Hunslev Mark. Født 1800
1816, Paaske 21. April, Hindse Nielsen, Nye Steenhuus. Huusbond gaardmand Anders Jensen, paa Ladbye Mark. Født 1802
1816, Paaske 21. April, Jens Hansen Hoff, i Hunslev. Søn af skomager Hans Jensen Hoff, i Hunslev. Født 1802
1816, Paaske 21. April, Niels Rasmussen, Brændekilde i Kiertinge. Huusbond gaardmand Niels Rasmussen i Kiertinge. Født 1801
1816, Paaske 21. April, Hans Henriksen, Hunslev. Husbond gaardmand Lars Hansen, i Ladbye. Født 1802
1817, Paaske 13. April, Mads Larsen, tjenende i Kjølstrup Præstegaard. Født 1802
1817, Paaske 13. April, Mads Marcussen, Kjertinge Mark. Søn af boelsmand Marcus Madsen og Birthe Hansdatter, paa Kiertinge Mark. Født 1802
1817, Paaske 13. April, Jørgen Nielsen, Kjølstrup. Søn af gaardmand Niels Jørgensen og Erne Hansdatter, i Kjølstrup. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Lars Olsen, Hunslev. Søn af afgangne gaardmand Ole Jørgensen og enke Maren Hansdatter, i Hunslev. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Thomas Nielsen, Kiertinge Mark. Søn af gaardmand Niels Povelsen og Anne Cathrine Thomasdatter, paa Kiertinge Mark. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Jørgen Rasmussen, Kjølstrupgaard. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen og Kirsten Larsdatter, i Kjølstrupgaard. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Peder Andersen, tjenende Søren Skovmand, i Hunslev. Søn af huusmand Anders Sørensen og Cidsel Hansdatter, i Kiertinge. Født 1802
1817, Paaske 13. April, Jens Hansen Rudskov, husbond gaardmand Niels Jacobsen i Hunslev. Søn af huusmand Hans Hansen og Maren Jensdatter, i Rudskov i Marslev Sogn. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Jacob Rasmussen, tjenende husbond gaardmand Jørgen Nielsen i Hunslev. Stedsøn af indsidder Bendix Olsens og Anne Andersdatter, i Ladbye. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Peder Nielsen, Ladbye. Søn af gaardmand Niels Andersen og Barbara Pedersdatter, i Ladbye. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Niels Larsen Næssegaard, af Kiertinge Mark. Søn af gaardmand Lars Hansen og Maren Hansdatter, i Næssegaarden paa Kiertinge Mark. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Niels Hansen, i Kiertinge. Søn af afgangne boelsmand Hans Larsen og enke Anne Margrethe Nielsdatter, i Kiertinge. Født 1802
1817, Paaske 13. April, Christen Ulriksen, i Ladbye. Søn af Ulrik Hansen og Mette Christensdatter, i Ladbye. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Jens Hansen, Rynkebye, tjenende husbond gaardmand Rasmus Knudsen, i Ladbye. Søn af Karen Knudsdatter, i Rynkebye. Født 1802
1817, Paaske 13. April, Anders Povelsen, i Kiertinge. Søn af gaard- eller boelsmand Povel Mortensen og Karen Andersdatter, i Kiertinge. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Niels Olsen, Ladbye. Stedsøn af Præben Jacobsen og Cathrine Nielsdatter, i Ladbye. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Mathias Christensen, tjenende i Ladbye husbond gaardmand Rasmus Jensen, i Ladbye. Søn af indsidder Christen Mathiasen og Else Nielsdatter, i Hunslev. Født 1803
1817, Paaske 13. April, Rasmus Jensen, i Kiertinge. Søn af huusmand Jens Rasmussen og Maren Jeppesdatter, i Kiertinge. Døbt 1803
1818, 0504, Niels Frederik Nielsen, Kjølstrup. Søn af gaardmand Niels Frederiksen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 28.8.1803
1818, 0504, Søren Andersen, Kjølstrup. Søn af huusmand og væver Anders Larsen og Karen Sørensdatter, i Kiertinge. Døbt 13.11.1803
1818, 0504, Hans Jørgensen. Søn af smed Jørgen Rasmussen og Dorthe Hansdatter, i Ladbye. Døbt 26.6.1803
1818, 0504, Niels Larsen, Kjølstrup. Søn af boelsmand Lars Madsen og Anne Nielsdatter, paa Kiertinge Mark. Døbt 20.11.1803
1818, 0504, Rasmus Hansen, Kjølstrup. Søn af salige huusmand Hans Madsen og Maren Hansdatter, i Kjølstrup. Pleiefader og farbroder Morten Madsen i Kjølstrup. Døbt 3.4.1803
1818, 0504, Hans Nielsen. Søn af gaardmand Niels Larsen og Else Sørensdatter, paa Ladbye Mark. Døbt 25.3.1804
1818, 0504, Hans Hansen Hoff. Søn af skoemager Hans Jensen Hoff og Mette Hansdatter, i Hunslev. Døbt 26.2.1804
1818, 0504, Lars Christiansen. Søn af indsidder Christian Hansen og Johanne Larsdatter, i Kjølstrup. Døbt 11.4.1803
1818, 0504, Peder Sørensen. Søn af salige smed Søren Hansen og Anne Margrethe Hansdatter, i Kiertinge. Døbt 9.3.1804
1818, 0504, Hans Marcussen. Søn af boelsmand Marcus Madsen og Birthe Hansdatter, paa Kiertinge Mark. Døbt 4.3.1804
1819, 1804, Lars Olsen. Søn af Ole Pedersen Bødker og Mette Larsdatter, i Ladbye. Døbt 2.9.1804
1819, 1804, Johan Jensen. Søn af afgangne huusmand Jens Larsen Ladefoged og Anne Sophie Larsdatter (nu stedfader Rasmus Rasmussen), i Kiertinge. Døbt 2.12.1804
1819, 1804, Søren Andersen. Søn af huusmand Anders Larsen og Cidsel Hansdatter, af Kiertinge. Døbt 25.11.1804
1819, 1804, Hans Hansen. Søn af afgangne boelsmand Hans Larsen og Anne Margrethe Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 11.11.1804
1819, 1804, Jesper Jensen. Søn af huusmand Jens Rasmussen og Maren Jespersdatter, i Kiertinge. Døbt 17.2.1805
1819, 1804, Anders Larsen. Søn af gaardmand Lars Hansen og Maren Hansdatter, ved Kiertinge. Døbt 3.2.1805
1819, 1804, Niels Hansen. Søn af huusmand Hans Nielsen og Kirsten Johansdatter, ved Kiertinge. Døbt 21.5.1804
1819, 1804, Jens Henriksen. Søn af huusmand Henrik Pedersen og Dorthe Pedersdatter, i Hunslev. Døbt 24.2.1805
1819, 1804, Niels Madsen. Søn af huusmand Mads Nielsen og Anne Knudsdatter, i Ladbye. Døbt 27.4.1804
1819, 1804, Peder Christensen. Søn af huusmand Christen Mathiasen og Else Pedersdatter, i Hunslev. Døbt 9.12.1804
1820, 0904, Hans Povelsen. Søn af boelsmand Povel Mortensen og Karen Andersdatter, i Kiertinge. Døbt 24.11.1805
1820, 0904, Lars Larsen. Søn af boelsmand Lars Larsen og Kirsten Sørensdatter, paa Kiertinge Mark. Døbt 23.2.1806
1820, 0904, Lars Larsen. Søn af boelsmand Lars Madsen og Anne Nielsdatter, paa Kiertinge Mark. Døbt 1.9.1805
1820, 0904, Niels Jensen, Kjølstrup. Søn af boelsmand Jens Nielsen og afgangne Karen Marie Sørensdatter, paa Hunslev Mark. Døbt 9.3.1806
1820, 0904, Frands Jensen, Kjølstrup. Søn af gaardmand Jens Nielsen og Kirsten Frandsdatter, i Ladbye. Døbt 20.3.1806
1820, 0904, Niels Rasmussen. Søn af gaardmand Rasmus Knudsen og Mette Nielsdatter, i Ladbye. Døbt 2.5.1806
1820, 0904, Jens Nielsen. Søn af afgangne almisselem Niels Rasmussen og efterladte hustru Kirsten Nielsen f. Clausdatter, i Hunslev Fattighuus. Døbt 7.7.1805
1820, 0904, Johan Hansen. Søn af huusmand Hans Nielsen og Kirsten Johansdatter, af Kiertinge. Døbt 15.6.1806
1820, 0904, Hans Jacobsen. Søn af gaardmand Jacob Hansen og Marie Larsdatter, af Kiertinge. Døbt 25.8.1805
1820, 0904, Lars Hansen. Søn af huusmand Hans Larsen og Christiane Caspersdatter, i Rosenvold. Døbt 14.10.1805 Lunde Kirke
1820, 0904, Rasmus Mikkelsen. Søn af huusmand Mikkel Pedersen og Magdalene Rasmusdatter, i Langeskovs Stedet paa Hunslev Mark. Døbt 18.11.1805 Rynkebye Kirke
1820, 0904, Peder Hansen. Søn af indsidder Hans Hansen Vægter og Cidsel Pedersdatter, i Ladbye. Døbt 11.5.1806
1821, Paaske 29. April, Jørgen Christensen. Søn af huusmand Christen Jørgensen og Anne Marie Johansdatter, i Østerlund paa Kiertinge Mark. 14.12.1806 Rynkebye Kirke
1821, Paaske 29. April, Jacob Sørensen, Kjølstrup Sogn. Stedsøn af Rasmus Povelsen Smed og Anne Margrethe Hansdatter, i Kiertinge. Døbt 5.10.1806
1821, Paaske 29. April, Peder Hansen, Kjølstrup Sogn. Søn af afgangne Hans Larsen og Anne Margrethe Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 26.4.1807
1821, Paaske 29. April, Rasmus Nielsen, Kjølstrup Sogn. Søn af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 12.4.1807
1821, Paaske 29. April, Lars Povelsen, Kjølstrup. Søn af huusmand Povel Larsen og Anne Sørensdatter, paa Hunslev Mark. Døbt 4.1.1807
1821, Paaske 29. April, Peder Christian Mikkelsen. Søn af huusmand Mikkel Pedersen og Magdalene Rasmusdatter, paa Hunslev. Døbt 3.5.1807
1822, 1404, Hans Meÿling Hansen. Søn af Karen Jørgensen og snedker Hans Møller. Pleiefader og forvalter Meyling. Døbt 29.11.1807 Taulov Kirke
1822, 1404, Søren Nielsen, Kjølstrup. Søn af huusmand Niels Larsen Møller og Anne Andersdatter, i Kjølstrup. Døbt 19.7.1807
1822, 1404, Anders Larsen, Kjølstrup. Søn af boelsmand Lars Madsen og Anne Nielsdatter, paa Kiertinge. Døbt 8.5.1808
1822, 1404, Henrik Christiansen, Kjølstrup. Søn af gaardmand Christian Henriksen og Marie Andersdatter, af Kiertinge. Døbt 28.2.1808
1822, 1404, Rasmus Henriksen, Kjølstrup. Stedsøn af huusmand Povel Rasmussen og Karen Olsdatter, af Kjølstrup. Døbt 6.12.1807
1822, 1404, Niels Sørensen, Kjølstrup. Søn af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Knudsdatter, i Kilde paa Kiertinge Mark. Døbt 18.4.1808
1822, 1404, Conrad Nielsen, Kjølstrup. Søn af gaardmand Niels Conradsen og Sophie Jacobsdatter, i Kiertinge. Døbt 3.3.1808
1822, 1404, Tÿge Andersen, Kjølstrup. Søn af afgangne huusmand Anders Rasmussen og Andorthe Tÿgesdatter, i Ladbye. Døbt 19.7.1807
1823, 0604, Henrik Nielsen. Søn af huusmand, Niels Henriksen og Mette Birgitte Jørgensdatter, paa Hundslev Mark. Døbt 30.3.1809 Ringe Kirke
1823, 0604, Jacob Hansen. Stedsøn af gaardmand Anders Jensen og Dorthe Marie Jacobsdatter, paa Ladbye Mark. Døbt 12.2.1809
1823, 0604, Søren Larsen. Søn af forhen gaardfolk Lars Hansen og Maren Hansdatter, i Næssegaarden, nu tilhuse hos Henrik Nielsen i Rødegaard. Døbt 3.4.1809
1823, 0604, Niels Nielsen. Søn af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 26.3.1809
1823, 0604, Niels Pedersen. Stedsøn af huusmand Rasmus Pedersen og Anne Olsdatter, i Rosenvold Huse. Døbt 24.7.1808 Agedrup Kirke
1823, 0604, Rasmus Nielsen. Søn af huusmand og tømmermand Niels Rasmussen og Karen Rasmusdatter, i Hundsløv. Døbt 12.3.1809
1814, 1704, Anne Marie Hansdatter, tjenende husbond gaardmand Peder Nielsen, i Kjølstrup. Datter af huusmand Hans Tÿgesen, i Tvinde. Født 1799
1814, 1704, Marie Magdalene Henrichsdatter, i Rødegaard. Datter af gaardmand Henrich Nielsen, i Rødegaard paa Kiertinge Mark. Født 17.12.1798
1814, 1704, Margrethe Nielsdatter, tjenende i Hunslev husbond gaardmand Jørgen Nielsen. Født 15.1.1799 i Hesselager
1814, 1704, Kirsten Hansdatter, Marslev, tjenende husbond boelsmand Niels Olsen, i Hunslev. Født 1.8.1799
1814, 1704, Karen Olsdatter, i Kiertinge. Datter af sognefoged Ole Larsen, i Kiertinge. Døbt 21.4.1799
1814, 1704, Anne Larsdatter, Næssegaard. Datter af gaardmand Lars Hansen, i Næssegaarden paa Kiertinge Mark. Døbt 4.3.1799
1814, 1704, Dorthea Nielsdatter, Kjølstrup, tjenende husbond Peder Pedersen Ladefoged i Nye Galgehusene. Født 16.3.1799
1814, 1704, Anne Marie Madsdatter, Ladbye. Datter af huusmand Mads Nielsen, i Ladbye. Døbt 4.4.1799
1814, 1704, Anne Marie Sørensdatter, Kilde. Datter af boelsmand Søren Nielsen, Kilde paa Kiertinge Mark. Døbt 9.3.1800
1814, 1704, Barbara Christensdatter, Hunslev. Datter af huusmand Christen Mathiasen, i Hunslev. Født 17.11.1799
1815, 0204, Kirstine Marie Nielsdatter, i Kiertinge. Datter af gaardmand Niels Conradsen, i Kiertinge. Døbt 6.4.1800
1815, 0204, Anne Marie Jørgensdatter, i Kjølstrup. Husbonde gaardmand Peder Nielsen i Kjølstrup. Datter af gaardmand Jørgen Adolfsen, i Marslev. Født April 1800
1815, 0204, Erne Christiansdatter, i Kjølstrup. Husbond gaardmand Niels Jørgensen i Kjølstrup. Datter af indsidder Christian Hansen, i Kjølstrup. Døbt 17.8.1800
1815, 0204, Gjertrud Marie Nielsdatter, paa Hunslev Mark. Datter af boelsmand Niels Pedersen, paa Hunslev Mark. Døbt 6.10.1800
1815, 0204, Maren Nielsdatter, Ladbye. Datter af gaardmand Niels Andersen, i Ladbye. Døbt 28.9.1800
1815, 0204, Else Marie Nielsdatter, i Hunslev. Datter af huusmand Niels Andersen, i Hunslev. Døbt 28.12.1800  
1815, 0204, Kirsten Andersdatter, i Hunslev. Datter af huusmand Anders Povelsen, i Hunslev. Døbt 28.9.1800
1815, 0204, Kirsten Nielsdatter, i Hunslev. Datter af gaardmand Niels Jacobsen, i Hunslev. Døbt 14.4.1800
1815, 0204, Anne Cathrine Andersdatter, Rosenlund. Datter af gaardmand Anders Madsen, i Rosenlund ved Hunsløv. Døbt 8.5.1800
1815, 0204, Magdalene Frideriksdatter, Windinge. Døbt 29.6.1800
1815, 0204, Marie Larsdatter, Næssegaard. Datter af gaardmand Lars Hansen, paa Kiertinge Mark. Døbt 8.11.1800
1815, 0204, Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye Nÿemark. Datter af gaardmand Niels Larsen, i Ladbye. Døbt 8.11.1800
1816, 2104, Maren Sørensdatter, Kjølstrup. Datter af huus- eller boelsmand Søren Larsen, i Kjølstrup. Født 1801
1816, 2104, Sidsel Marie Andersdatter, i Kiertinge. Datter af huusmand og væver Anders Larsen, i Kiertinge. Født 1801
1816, 2104, Kirsten Jensdatter, 15, Ulrichsholms Fiskerhuus. Datter af fisker Jens Pedersen, ved Ulrichsholm
1816, 2104, Kirstine Nielsdatter, 14½, Kjølstrup. Datter af møller Niels Larsen, i Kjølstrup
1816, 2104, Mette Olsdatter, 14½, i Kiertinge. Datter af sognefoged Ole Larsen, i Kiertinge
1816, 2104, Maren Povelsdatter, 15, i Kiertinge. Datter af boelsmand Povel Mortensen, i Kiertinge
1816, 2104, Mette Sørensdatter, 14½, i Hunslev. Datter af skovmand og gaardmand Søren Mogensen, i Hunslev Skovgaard
1816, 2104, Anne Olsdatter, 15, Ladbye. Datter af gaardmand Præben Jacobsen, i Ladbye
1816, 2104, Maren Nielsdatter, 14½, i Hunslev. Datter af huusmand Niels Jacobsen, i Hunslev
1816, 2104, Gjertrud Marie Frideriksdatter, 15, tjenende husbond gaardmand Præben Jacobsen gaardmand i Ladbye. Datter af indsidderske Karen Frideriks, i Ladbye
1816, 2104, Anne Marie Andersdatter, 16, Ladbye. Datter af indsidderske Andorthe Anderse, i Ladbye
1816, 2104, Maren Nielsdatter, 15½, tjenende husbond gaardmand Præben Jacobsen, i Ladbye
1816, 2104, Anne Marie Nielsdatter, 14½, i Hunslev. Datter af huusmand Niels Rasmussen Tømmermand, i Hunslev
1817, Paaske 13. April, Karen Nielsdatter, 15, tjenende husbonde gaardmand Hans Andersen, i Hunslev. Datter af Niels Larsen og Anne Marie Jørgensdatter, i Aasum
1817, Paaske 13. April, Karen Hansdatter, 14½, i Ladbye. Datter af huusmand Hans Larsen og Anne Larsdatter, i Ladbye
1817, Paaske 13. April, Frederikke Frederiksdatter, Hundslev. Hosbond og svoger hr. Berrig i Hundslev. Datter af afgangne Frederik Povelsen, i Hottens Dyrehauge ved Nyborg. Døbt 3.6.1802
1817, Paaske 13. April, Cidsel Hansdatter, Datter af Cathrine Nielsdatter. Døbt 2.5.1802 Dalbye Kirke
1818, 0504, Anne Hansdatter. Datter af Hans Sørensen og Anne Andersdatter, i Keÿrup Skovhuus. Døbt 30.10.1803
1818, 0504, Maren Larsdatter. Datter af Lars Jensen Hjulmand og Aplone Andersdatter, i Kiertinge. Døbt 4.12.1803
1818, 0504, Christiane Nielsdatter. Datter af gaardmand Niels Frederiksen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 28.8.1803
1818, 0504, Anne Hansdatter. Datter af huusmand Hans Hansen og Karen Hindsdatter, i Kiertinge. Døbt 4.9.1803
1818, 0504, Marie Jensdatter. Datter af gaardmand Jens Nielsen og Kirsten Frandsdatter, i Ladbye. Døbt 11.9.1803
1818, 0504, Mette Kirstine Hansdatter, Skalkendrup. Datter af afgangne Hans Nielsen og Dorthe Marie Jensdatter. Stedfader Anders Jensen paa Ladbye Mark. Døbt 22.2.1804
1818, 0504, Anne Cathrine Jacobsdatter Cleve. Datter af Jacob Hansen Cleve og Johanne Hansdatter, ved Hunslev. Døbt 7.8.1803 Marslev Kirke
1818, 0504, Johanne Jørgensdatter. Datter af huusmand Jørgen Rasmussen og Anne Marie Larsdatter, i Ladbye. Døbt 25.9.1803
1818, 0504, Anne Kirstine Hansdatter. Datter af Hans Jacobsen og Inger Rasmussen, i Nyemark udi Haarslev Sogn. Pleiefader Henrik Nielsen i Rødegaard. Døbt 22.2.1804 Haarslev Kirke
1818, 0504, Anne Marie Andersdatter. Datter af huusmand Anders Hansen og Anne Cathrine Hansdatter, i Kiertinge. Døbt 29.1.1804
1818, 0504, Johanne Marie Jensdatter. Datter af huusmand Jens Jørgensen og Gjertrud Jensdatter, ved Hunslev. Døbt 5.6.1803
1818, 0504, Ane Marie Rasmusdatter. Gaardmand Rasmus Knudsen og Mette Nielsdatter, i Ladbye. Døbt 1.3.1804
1818, 0504, Maren Andersen. Datter afgangne huusmand Anders Rasmussen og Andorthe Tÿgesdatter, i Ladbye. Døbt 12.6.1803
1818, 0504, Kirstine Jacobsdatter. Datter af gaardmand Jacob Hansen og Marie Larsdatter, paa Kiertinge Mark. Døbt 24.7.1803
1818, 0504, Kirsten Pedersdatter. Datter af afgangne Peder Olsen og Anne Sørensdatter. Stedfader Povl Larsen paa Hunslev Mark. 11.9.1803
1818, 0504, Margrethe Nielsdatter. Datter af huusmand Niels Rasmussen og Karen Larsdatter, i Hunslev. Døbt 29.1.1804
1819, 1804, Pauline Cecilie Wichelsøe. Datter af kirkesanger Hans Nielsen Wichelsøe og Kirsten Rasmusdatter, i Kjølstrup. Født 8.5.1804 i Snæstrup, døbt 27.5.1804 Paarup Kirke
1819, 1804, Karen Andersdatter. Datter af Anders Pedersen og almisselem Mette Rasmusse, i Kjølstrup. Døbt 30.9.1804
1819, 1804, Kirstine Marie Rasmusdatter. Datter af huusmand Rasmus Hansen og Else Madsdatter, i Kiertinge. Døbt 29.7.1804 Birkende Kirke
1819, 1804, Anne Marie Madsdatter. Datter af Mads Andersen Hjulmand og Maren Hansdatter, i Hunslev. Døbt 28.10.1804
1819, 1804, Kirstine Jensdatter. Datter af gaardmand Jens Nielsen og Karen Sørensdatter, i Kamsted paa Hunslev Mark. Døbt 15.4.1805
1819, 1804, Else Christensdatter. Datter af huusmand Christen Jørgensen og Anne Marie Rasmusdatter, i Østerlund paa Kiertinge Mark. Døbt 28.10.1804
1819, 1804, Anne Marie Rasmusdatter. Datter af huusmand Rasmus Nielsen Rÿe og Anne Johansdatter, i Hunslev. Døbt 21.5.1804
1819, 1804, Anne Marie Ulriksdatter. Datter af gaardmand Ulrik Hansen og Mette Christensdatter, i Ladbye. Døbt 26.8.1804
1819, 1804, Anne Marie Olsdatter. Datter af afgangne gaardmand Ole Andersen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye. Stedfader Præben Jacobsen. Døbt 3.3.1805
1820, 0904, Cecilie Pauline v. Rosenørn, frøken. Datter af hr. proprietair v. Rosenørn og frue Julie v. Schack, paa Ulrichsholm. Døbt 31.8.1804
1820, 0904, Frederikke Sørine Thomsen, jomfru. Datter af hr. proprietair Thomsen og madam Karen Eskildsen, paa Ørnfeldt. Døbt 13.8.1804 Østrup Kirke
1820, 0904, Henriette Scharlotte Thomsen, jomfru. Datter af hr. proprietair Thomsen og madam Karen Eskildsen, paa Ørnfeldt. Døbt 27.9.1805 Kjerteminde Kirke
1820, 0904, Maren Nielsdatter. Datter af gaardmand Niels Frederiksen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 7.4.1806
1820, 0904, Maren Pedersdatter. Datter af indsidder Peder Pedersen og Dorthe Henriksdatter, i Kiertinge. Døbt 27.4.1806
1820, 0904, Gjertrud Nielsdatter, Kjerteminde. Steddatter af huusmand Lars Sørensen og Karen Madsdatter, i Kjølstrup. Døbt 25.3.1806
1820, 0904, Johanne Elisabeth Widding, Kjølstrup. Datter af skytte Lorentz Widding og huusholderske Marie Hansdatter Coort, paa Ulrichsholm. Døbt 21.1.1806
1820, 0904, Anne Nielsdatter, Kjølstrup. Datter af gaardmand Niels Andersen og Barbara Pedersdatter, i Ladbye. Døbt 30.6.1805
1820, 0904, Maren Hansdatter, Kjølstrup. Datter af Hans Sørensen og Anne Andersdatter, ved Keÿrup. Døbt 15.9.1805
1820, 0904, Elsebeth Sørensdatter, Kjølstrup. Datter af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Knudsdatter, paa Kiertinge Mark. Døbt 9.3.1806
1820, 0904, Johanne Wilhelmine Birkenfeldt, i Hunslev. Datter af Wihelm Birkenfeldt og Anne Andersdatter, i Hunslev. Døbt 22.9.1805
1820, 0904, Maren Christiansdatter. Datter af gaardmand Christian Henriksen og Marie Andersdatter, paa Kiertinge Mark. Døbt 13.10.1805
1820, 0904, Cidsel Marie Nielsdatter. Datter af gaardmand Niels Larsen og Else Sørensdatter, i Nÿemarksgaard paa Ladbye Mark. Døbt 12.1.1806
1821, 2904, Maren Sørensdatter. Datter af huusmand Søren Larsen og Margrethe Hindsesdatter, i Kildehuus mellem Kiertinge og Ladbye. Døbt 8.3.1807
1821, 2904, Gjertrud Marie Pedersdatter. Datter af huusmand Peder Andreasen og Karen Larsdatter, i Kiertinge. Døbt 17.8.1806
1821, 2904, Anne Marie Hansdatter. Steddatter af gaardmand Anders Jensen og Dorthe Marie Jacobsdatter, paa Ladbye Mark. Døbt 1.7.1806 Skalkendrup Kirke
1821, 2904, Marie Kirstine Madsdatter. Datter af huusmand Mads Mortensen og afgangne Cidsel Olsdatter, i Kjølstrup. Døbt 30.5.1806
1821, 2904, Erne Kirstine Ulriksdatter. Datter af gaardmand Ulrik Hansen og Mette Marie Christensdatter, i Ladbye. Døbt 1.3.1807
1821, 2904, Anne Margrethe Henriksdatter. Datter af huusmand Henrik Pedersen og Dorthe Pedersdatter, i Hundslev. 14.9.1806
1821, 2904, Johanne Hansdatter Hoff. Datter af skomager Hans Jensen Hoff og Mette Hansdatter, i Hundslev. Døbt 10.8.1806
1822, 1404, Amalia Thomsen, jomfru, Kjølstrup. Datter af hr. proprietair Henrik Frederik Thomsen og Karen Eskildsen, paa Ørnfeldt. Døbt 12.5.1807
1822, 1404, Kirstine Marie Wikkelsøe. Datter af kirkesanger Hans Nielsen Wikkelsøe og Kirsten Rasmusdatter. Født 9.3.1808, døbt 14.4. Paarup Kirke
1822, 1404, Anne Marie Olesdatter. Datter af almisselem Bodil Marie Christiansdatter, i Hundsløv Fattighuus og Ole Andersen. Døbt 6.12.1807
1822, 1404, Else Christiansdatter, Datter af Christian … og Karen Isaaksdatter. Døbt 19.7.1807 Marsløw Kirke
1822, 1404, Kirstine Hansdatter, Kjølstrup. Datter af huusmand Hans Hansen og Karen Hindsedatter, i Kiertinge. Døbt 18.4.1808
1822, 1404, Maren Pedersdatter, Kjølstrup. Huusmand Peder Andreasen og Karen Larsdatter, i Kiertinge. Døbt 28.2.1808
1822, 1404, Maren Larsdatter. Datter af afgangne huusmand Lars Nielsen og Maren Hansdatter, i Hundslev. Stedfader Caspar Nielsen. Døbt 16.5.1807 Rÿnkebye Kirke
1822, 1404, Kirsten Hansdatter, Kjølstrup. Datter af huusmand Hans Hansen Gjerdskov og Karen Rasmusdatter, i Ladbye. Døbt 25.10.1807
1822, 1404, Gjertrud Jensdatter, Kjølstrup. Datter af afgangne huusmand Jens Larsen og Sopie Larsdatter, i Kiertinge. Stedfader Rasmus Rasmussen i Kiertinge. Døbt 11.6.1807
1822, 1404, Anne Kirstine Larsdatter, Kjølstrup. Datter af afgangne Lars Andersen og Maren Andersdatter, i Hunslev. Døbt 2.3.1808
1822, 1404, Dorthea Kirstine Birkenfeldt, Kjølstrup. Datter af huusmand Wilhelm Birkenfeldt og Anne Andersdatter, i Hunslev. Døbt 18.4.1808
1822, 1404, Anne Hansdatter. Datter af boelsmand Hans Mikkelsen og Bodil Andersdatter, ved Kiertinge, Næssegaard. Døbt 25.9.1807 Odense St. Hans Kirke
1822, 1404, Maren Nielsdatter, Kjølstrup. Datter af gaardmand Niels Larsen og Else Sørensdatter, i Ladbye, Nÿemarksgaard. Døbt 14.2.1808
1822, 1404, Erne Kirstine Andersdatter, Kjølstrup. Datter af huusmand Anders Hansen og Anne Cathrine Hansdatter, i Kiertinge. Døbt 16.8.1807
1822, 1404, Mette Marie Hansdatter, Bogense. Datter af huusmand Hans Pedersen og Anne Margrethe Hansdatter, i Bogense. Døbt 15.11.1807
1822, 1404, Marie Nielsdatter, Kjølstrup. Datter af gaardmand Niels Andersen og Barbara Pedersdatter, i Ladbye. Døbt 22.5.1808
1822, 1404, Anne Marie Nielsdatter, Kjølstrup. Datter af gaardmand Niels Jacobsen og Anne Cathrine Jensdatter, i Hundsløv. Døbt 11.10.1807
1822, 1404, Kirsten Christensdatter, Kjølstrup. Datter af huusmand Christen Mathiasen og Else Sørensdatter, i Hundsløv. Døbt 31.5.1807
1822, 1404, Bodil Marie Nielsdatter. Datter af afgangne Niels Nielsen og Mette Sophie Andersdatter. Stedfader Peder Larsen Møller i Hundsløv. Døbt 11.8.1807 Odense Vor Frue Kirke
1823, 0604, Marthe Rasmusdatter. Datter af boelsmand Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter. Døbt 8.4.1808 Aarsløv Kirke
1823, 0604, Else Jacobsdatter Cleve. Datter af huusmand Jacob Hansen Cleve og Johanne Hansdatter, ved Hundslev. Døbt 3.4.1809
1823, 0604, Karen Hansdatter. Datter af huusmand og Cidsel Marie Pedersdatter, i Ørnfeldt Skovhuus. Døbt 21.8.1808 Mesinge Kirke
1823, 0604, Laurine Marie Nielsdatter. Datter af gaardmand Niels Frederiksen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 16.10.1808
1823, 0604, Anne Kirstine Jensdatter. Datter af gaardmand Jens Nielsen og Kirsten Frandsdatter, i Ladbye. Døbt 28.5.1809
1823, 0604, Catharine Christine Petersen. Datter af snedker Peter Henrik Petersen og Boutellie Marie Christensdatter, ved Ulrichsholm. Døbt 7.6.1808
1823, 0604, Maren Christiansdatter. Datter af indsidder Christian Hansen og Johanne Larsdatter, i Kjølstrup. Døbt 9.10.1808
1823, 0604, Anne Kirstine Jochumsdatter, Datter af gaardmand Jochum Larsen og Maren Knudsdatter, i Ladbye. Døbt 18.12.1808