Kølstrup, 1814-1823, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1814-1823, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 0801, Ole Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 37, paa Broelykke og Maren Knudsdatter, 37, beboede faderen Knud Hansens afstaaede huus, i Hunslev
1814, 1604, Hans Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 26, i Thorup paa Hindsholm og Maren Nielsdatter, 29, beboende et huus, i Hunslev
1814, 0907, Lars Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 32, i Kjølstrup og gaardkone Marie Larsdatter, 28, paa Kjølstrup Mark
1814, 2910, Peder Sørensen, ungkarl, 29, tjenestekarl i Kiertinge og tjenestepige Cathrine Sophie Wilhelmine Larsdatter, 28, i Ladbye
1814, 1911, Niels Jensen, ungkarl, 33, tjenestekarl i Thaarup, udi Mesinge Sogn paa Hindsholm og pige og væverske Karen Larsdatter, 25, i Ladbye
1814, 0312, Lars Jensen, ungkarl, 36, tjenestekarl i Hunslev og Karen Andersdatter, 35, paa Kiertinge Mark (efter afgangne huusmand Friderik Madsen i Snave)
1815, 0104, Anders Knudsen, ungkarl, 27, tjenestekarl paa Selleberg og pige og tjenestepige Karen Knudsdatter, 44, paa Ulrichsholm
1815, 0206, Søren Jørgensen, ungkarl, 24, gaardmand i Hunslev og pige og bondepige Anne Olsdatter, 25, i Hunslev
1815, 2406, Lars Sørensen, haugekarl, 30, paa Ulrichsholm og meierske Karen Madsdatter, 38, paa Ulrichsholm
1815, 2406, Hans Nielsen, tjenestekarl, 38, i Ladbye og bondepige Maren Jensdatter, 23, i Ladbye
1815, 2010, Niels Larsen, ungkarl, 31, væversvend i Kiertinge og pige og meierske Maren Larsdatter, 31, paa Ørnfeldt
1815, 2110, Søren Christian Berrig, hr. forvalter og gaardeier, 54, i Hunslev og pige huusjomfrue Mette Cathrine Povelsen, 20, hos brudgommen selv i Hunslev
1815, 2710, Rasmus Povelsen, ungkarl, 32, smedemester i Kiertinge og enke Anne Margrethe Hansdatter, 40, i Kiertinge (efter Søren Hansen Smed)
1815, 2810, Peder Larsen (Møller), huusmand og dagleier, 52, i Hunslev og malkepige Mette Sophie Andersdatter, 42, paa Ulrichsholm
1815, 2810, Philip Wahlmann, velædle hr., 45, privat secretair hos generalmajor Juel paa Thorsinge og velædle jomfru, huus- og selskabsjomfru Charlotte Augusta Theisen, 19, hos forpagter hr. Petersen, paa Riisinge
1815, 0311, Marcus Jensen Tornøe, velagte skibber, 29, i Munkeboe og bondepige Anne Kirstine Larsdatter, 23, i Kiertinge
1815, 2511, Søren Nielsen, tjenestekarl, 36, paa Ørnfeldt og kokkepige Gjertrud Hansdatter, 26, paa Ørnfeldt
1815, 1612, Jens Ærøboe Jensen, søemand, 36, af Munkeboe og Cathrine Elisabeth Birkenfeldt, 22, tjenestepige af Hunslev
1816, 0803, Anders Jensen, tjenestekarl, 29, paa Ørnfeldt og meierske Gjertrud Sørensdatter, 25, paa Ørnfeldt
1816, 0908, Anders Henrichsen, bondekarl og tømmersvend, 36, af Kiertinge og bondepige Kisten Larsdatter, 28, i Kiertinge
1816, 0811, Hans Christoffersen, skoemagermester, 25, i Kjerteminde og tjenestepige Gjertrud Rasmusdatter, 35, i Hunslev
1816, 0811, Hans Madsen, forhen boelsmand, 32, i Kiertinge, nu bonde i Ullerslev og tjenestepige Anne Andersdatter, 23, hos forældrene paa Kiertinge Mark
1816, 2911, Jens Rasmussen, tjenestekarl, 22, i Hunslev og bondepige Maren Sørensdatter, 29, af Hunslev Skovgaard
1816, 0712, Jens Nielsen, tjenestekarl, 25, i Kjerteminde og bondepige og væverske Mette Pedersdatter, 21, i gamle Steenhuus
1817, 1101, Jacob Trouelsen, rygter, 36, paa Hannesborg, Fløstrup Sogn og opvarterske Maren Andersdatter, 59, hos søsteren i Hunslev Fattighuus
1817, 2903, Andreas Erichsen, tjenestekarl, 34, hos posten i Kiertinge og bryggerpige Karen Frederiksdatter, 29, paa Ørnfeldt
1817, 1804, Mads Andersen, tjenestekarl, 26, i Vesterlundhuus paa Kiertinge Mark og pige og tjenestepige Anne Kirstine Andersdatter, 24, i Rødegaard
1817, 3004, Søren Sørensen, velærværdige sognepræst, 26, til Norderøerne paa Færøe og velædle mad. Else Mathea Petersen, 24, (Fog) paa Keyrupgaard
1817, 0108, Søren Juel, velbaarne hr. capitain, 29, bye- og herredsskriver i Svannike paa Bornholm og velædle jomfru Frederikke Bolette Petersen, 19, paa Keyrupgaard
1817, 0711, Christian Frederik Pedersen, velagte ungekarl, søemand og fisker, 25, i Kierteminde og pige, bondepige og skræderske Karen Rasmusdatter, 28, i Kjølstrupgaard paa Kiertinge Mark
1817, 2911, Lars Mikkelsen, ungkarl, 37, tjenestekarl i Ladbye og pige og skræderske Karen Simmonsdatter, 37, i Kjølstrup
1818, 0208, Hans Hansen Nordskov, ungkarl, 34, tjenestekarl paa Ørnfeldt og pige og tjenestepige Maren Henriksdatter, 21, paa Ulrichsholm
1818, 0910, Christen Sørensen, ungkarl, 25, væver i Ladbye og pige og tjenestepige Karen Jochumsdatter, 28, paa Keyrup
1818, 2410, Niels Larsen, ungkarl, 25, gammel mands hjælpende søn i Kiertinge og pige og tjenestepige Kirstine Marie Nielsdatter, 18
1818, 3010, Niels Nielsen, boelsmand, 43, i Kjølstrup og pige og tjenestepige Anne Marie Sørensdatter, 24, i Kiertinge
1818, 2310, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 23, smed i Ladbye og pige Anne Marie Nielsdatter, 22, i Kiertinge
1818, 1311, Hans Jochumsen, ungkarl og væver, 28, fra Brabekshuse, Rynkebye Sogn og pige og bondepige Sophie Madsdatter, 23, i Kiertinge
1818, 1411, Hans Pedersen, dagleier, 58, boende i Mølgaardshuset, Odense Frue Sogn og pige væverske Karen Andersdatter, 28, hos Knud Væver i Kiertinge
1818, 0512, Hans Andersen, ungkarl og bødkersvend, 36, i Degneløkken ved Kjølstrup og pige og tjenestepige Anne Pedersdatter, 22, paa Keyrup
1819, 0901, Lars Hansen, huusmand, 45, i Kissendrup, Fløstrup Sogn og pige og tjenestepige Else Hansdatter, 25, af Ladbye
1819, 0603, Rasmus Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 34, i Rosenlund ved Hunslev og tjenestepige Karen Jeppesdatter, 36, opholder sig hos broderen Ole Jeppesen i Rosenlund Stenhus
1819, 0307, Povel Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 46, i Kjertinge og huuskone Karen Olsdatter, 42, paa Kjølstrup Mark
1819, 2509, Jacob Rasmussen, kongelig examineret kunstgjærtner, 23, paa Keyrup og kokkepige Maren Sophie Petersen, 26, paa Keyrup
1819, 0210, Jens Madsen, tjenestekarl, 33, i Kjerteminde, født i Munkeboe og meierske Mette Kirstine Andersdatter, 25, paa Ørnfeldt, født paa Wikkelsøe
1819, 1610, Niels Nielsen, ungkarl og arbeidskarl eller dagleier, 36, i Hunslev og huuskone Maren Knudsdatter, 42, i Hunslev, havende hendes fader Knud Hansens i fæste... huus
1819, 0511, Lars Rasmussen, tjenestekarl, 27, i Kiertinge og væverske Kirsten Nielsdatter, 31, i Kiertinge
1820, 0303, Jens Nielsen, avlsmand, 33, i Kamsted, paa Hunslev Mark, i Rynkebye Sogn og pige og bondepige Anne Sørensdatter, 24, af Hunslev Skovgaard
1820, 0906, Jørgen Jensen, gaardmand, 28, i Drigstrup og bondepige Anne Christine Andersdatter, 27, i Hunslev
1820, 0209, Anders Nielsen Griis, vægter, 66, i Odense Frue Sogn og almisselem Kirsten Clausdatter, 49, af Hunslev Fattighuus
1820, 2710, Christian Albrect Lohmann, gaardmand, 49, i Lille Appe, Brylle Sogn og pige og bondepige Mariane Madsdatter, 31, gaardmand Mads Mortensens datter i Kiertinge
1820, 0411, Caspar Nielsen, arbeidskarl, 31, i Hunslev og skræderske og huuskone Maren Hansdatter, skræderske, 31, i Hunslev
1820, 1811, Niels Jørgensen, tjenestekarl, 23, i Hunslev og pige og tjenestepige Aplone Madsdatter, 25, paa Ørnfeldt
1820, 1612, Peder Andersen, tjenestekarl, 24, i Salbye, Mesinge Sogn og pige og tjenestepige Karen Marie Nielsdatter, 24, paa Ulrichsholm
1821, 0211, Mads Jensen, bondekarl, 25, fra Rosilde, Windinge Sogn og pige og bondepige Mette Sørensdatter, 20, i Hundsløv Skovgaard
1821, 1011, Peder Hansen, tjenestekarl, 29, i Ullerslev og pige og tjenestepige Frederikke Hansdatter, 24, i Hundslev
1821, 1611, Knud Andersen, gaardmand, 27, i Rynkebye og pige og bondepige Anne Margrethe Larsdatter, 27, i Kiertinge
1821, 0812, Hans Madsen, kongelig examineret gartner, 23, paa Ulrichsholm og pige og fordum stuepige paa Rosenlund Anne Marie Andersdatter, 27, nu hos brudgommens forældre i Hundsløv
1821, 1512, Hans Ulriksen, ungkarl og tjenestekarl, 29, i Ladbye og pige og meierske Maren Rasmusdatter, 28, paa Ulrichsholm
1822, 1805, Peder Jensen, ungkarl og gaardskarl, 43, hos Knud Døcker, Odense St. Knuds Sogn og huuskone Gjertrud Jensdatter, 48, paa Hunslev Mark
1822, 2009, Mathias Andersen Møller, ungkarl, 40, i Bullerup [Agedrup] og pige Anne Cathrine Nielsdatter, 38, i Kjølstrup
1822, 1611, Lars Jensen, ungkarl og staldkarl paa Ørnfeldt, 29, Harietzlev og pige bryggerpige Maren Ulricksdatter, 24, paa Ørnfeldt
1822, 2911, Jens Jochumsen, ungkarl og bondesøn, 24, i Ladbye og pige og bondepige Marie Jensdatter, 19, i Ladbye
1823, 2501, Niels Povelsen, ungkarl og tjenestekarl, 48, fra Midskov og Else Marie Nielsdatter, 22, hjemme hos faderen Niels Andersen i Hundslev
1822, 1412, Anders Zachariasen, huusmand, 45, samt hjulmand i Ladbye og tjenestepige Karen Nielsdatter, 33, hos Jørgen Pedersen i Dræbye
1822, 0612, Hans Rasmussen, kudsk, 35, paa Ørnfeldt og meierske Karen Madsdatter, 30, paa Ørnfeldt
1823, 1804, Jørgen Nielsen, gammel mands hjelpende søn, 20, i Kjølstrup og huusholderske Maren Knudsdatter, 27, hos Niels Jørgensen i Kjølstrup
1823, 1904, Niels Henriksen, tjenestekarl, 33, i Hundslev og bryggerpige Else Henriksdatter, 45, paa Ulriksholm
1823, 1406, Rasmus Andersen, tjenestekarl, 35, i Ladbye og pige og skræderske Anne Marie Jensdatter, 30, i Hundslev
1823, 1909, Johan Christian Limkilde, kjøbmand, 35, i Odense og jomfru og huusjomfrue Cecilie Dorthea Lundorph, 28, hos hr. kammerraad Larsen i Hundslev
1823, 2510, Christian Casper Hermann Birkenfeldt, ungkarl og snedker, 26, i Hundslev og pige og bondepige Anne Cathrine Andersdatter, 23, af Rosenlund paa Hundslev
1823, 2311, Jens Olsen, tjenestekarl, 29, paa Tornøe i Munkeboe Sogn og tjenestepige Anne Margrethe Jensdatter, 30, hos faderen Jens Pedersen i Rosenvold
1823, 2911, Lars Madsen, tjenestekarl, 27, Bregnøer, Drigstrup Sogn og tjenestepige Anne Marie Jochumsdatter, 28, hos faderen Jochum Larsen, i Ladbye