Kølstrup, 1824-1836, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1824-1836, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

 

1824, 2201, 07031824, Søren Sørensen, søn af huusmand Søren Larsen og Margrethe Hindsdatter, i Kildehuus ved Keyrup
1824, 1002, 11041824, Jens Peter Jacobsen, søn af væverkarl Jacob Jensen, i Revninge og Maren Rasmusdatter, hos forældrene i Kjølstrupgaard
1824, 1902, 11041824, Povel Reinholdtsen, søn af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Povelsdatter, i Hundslev Nyemark
1824, 0703, 11041824, Hans Knudsen, søn af tjenestekarl Knud Madsen, hos huusmand Cappelen, i Kjerteminde og forhen tjenestepige Johanne Hansdatter, paa Keyrup, nu tilhuse hos Jens Nielsen, i Steenhuse
1824, 2603, 19041824, Jørgen Hansen, søn af ungkarl Hans Nielsen, soldat ved Kronens Regiment i Helsingøer og Johanne Jørgensdatter, hos faderen Jørgen Rasmussen, i Ladbye
1824, 2104, 02051824, Johannes Christiansen, søn af skoemagersvend Christian Svaneberg, af Odense og Johanne Hoff, hos faderen skoemager Hans Hoff, i Hundslev
1824, 1404, 09051824, Mads Larsen, søn af tjenestekarl Lars Madsen, i Bregnøer og Anne Marie Jochumsdatter, hos faderen Jochum Larsen, i Ladbye
1824, 1204, 30051824, Niels Pedersen, søn af gaardmand Peder Nielsen og Maren Larsdatter, i Kjølstrup
1824, 1704, 13061824, Hans Christiansen, søn af gaardfolk Christian Henriksen og Anne Marie Andersdatter, paa Kiertinge Mark
1824, 2607, 26071824, Lars Madsen (trilling), søn af boelsmand Mads Larsen og Karen Roed, i Kiertinge
1824, 1707, 02091824, Frederik Ludvig Friis, søn af sognepræst Otto Engelsted Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup
1824, 1508, 26091824, Povel Nielsen, søn af huusmand Niels Povelsen og Else Marie Nielsdatter, i Hundslev Nyemark
1824, 0710, 08101824, Jochum Christensen, søn af huusmand Christen Sørensen Væver og Karen Jochumsdatter, paa Kiertinge Mark
1825, 2201, 23011825, Lorents Andreas Petersen, søn af snedker Peder Henrik Petersen og Botilde Marie Christensen, i Eskelundhuus
1825, 0202, 04041825, Niels Larsen, søn af boelsmand Lars Rasmussen og Kirsten Nielsdatter, i Kjølstrupgaard ved Kiertinge
1825, 2802, 15051825, Hans Jørgensen, søn af boelsmand Jørgen Christensen og Johanne Rasmusdatter, i Kalvehaugegaard af Kiertinge
1825, 2304, 29051825, Povel Frederiksen, søn af huusmand Frederik Simonsen, af Kjølstrup og Karen Marie Nielsdatter (indsidder Peder Andersens hustru), af Kjølstrup
1825, 0405, 05051825, Lars Pedersen, søn af gaardmand Peder Nielsen og Maren Larsdatter, i Kjølstrup
1825, 1705, 03071825, Povel Møller, søn af gartner Hans Madsen Møller og Anne Marie Andersdatter, boende i Hundslev. HMM gartner paa Ulriksholm
1825, 2502, 06111825, Rasmus Sørensen, søn af gaardmand Søren Jørgensen og Birthe Rasmusdatter, i Hundslev
1825, 1211, 26121825, Mads Knudsen, søn af jordløs huusmand Knud Madsen og Johanne Hansdatter, i Hundsløv
1826, 2211, 08011826, Anders Christensen, søn af tjenestekarl Christen Andersen, paa Ørnfeldt og forhen kokkepige i Præstegaarden Abelone Frandsdatter, nu hos huusmand Rasmus Andersen, i Hundsløv
1826, 0903, 11031826, Niels Christian Olsen, søn af huusmand Ole Jeppesen og Karen Hansdatter, i Hundsløv Skov
1826, 0502, 19031826, Niels Nielsen, søn af huusmand Niels Olsen og Karen Jensdatter, i Hundslev Nyemark
1826, 2702, 19041826, Hans Georg Friis, søn af sognepræst Otto Engelsted Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup
1826, 0303, 23041826, Wilhelm Christiansen, søn af snedker Christian Casper Hermann Birkenfeldt og Anne Cathrine Andersdatter, i Hundslev
1826, 2103, 23041826, Ole Pedersen, søn af bødkerkarl Peder Olsen, i Ladbye og forhen kokkepige paa Lundsgaaard Maren Nielsdatter, nu hos faderen Niels Andersen, i Ladbye
1826, 0704, 04061826, Anders Madsen, søn af Mads Andersen, i Hundslev (søn af Anders Madsen i Hundslev) og skrædderpige Kirsten Nielsdatter, hos Anders Madsen, i Hundslev
1826, 2604, 11061826, Hans Pedersen, søn af boelsmand Peder Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Kiertinge
1826, 2604, 28051826, Jacob Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Jørgensen, i Marsløv og Mette Jacobsdatter, hos moderen Maren Jacobs indsidder, i Kiertinge
1826, 2904, 11061826, Povel Knudsen, søn af indsidder Knud Hansen og Maren Povelsdatter, i Hundsløv
1826, 3105, 31051826, Jens Sørensen (tvilling), søn af huusmand og hjulmand Søren Jensen og Karen Larsdatter, i Kiertinge
1826, 3105, 31051826, Lars Sørensen (tvilling), søn af huusmand og hjulmand Søren Jensen og Karen Larsdatter, i Kiertinge
1826, 1306, 13061826, Frederik Christian Andersen, søn af indsidder og væverfolk Anders Frederiksen og Birthe Christiansdatter, hos hans forældre i Kildekroghuus, paa Kiertinge Mark
1826, 2707, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Zachariasen og Karen Nielsdatter, i Ladbye
1826, 1508, 01101826, Mads Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Nielsen og Gjertrud Madsdatter, paa Hundslev Mark
1826, 2711, Dødfødt dreng, søn af fæstehuusmand Knud Pedersen og Anne Andersdatter, i Hundslev Nymark
1827, 2411, 07011827, Hans Nielsen, søn af huusmand Niels Jensen og Karen Larsdatter, i Ladbye
1827, 2601, 21031827, Mads Henriksen (tvilling), søn af huusmand Henrik Jensen og Karen Madsdatter, i Ladbye
1827, 0204, 13051827, Peder Andersen, søn af huusmand Anders Jensen og Anne Olsdatter, i gamle Steenhuus
1827, 1204, 17061827, Hans Reinholdtsen (tvilling), søn af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Povelsdatter, af Hundslev
1827, 1204, 17061827, Lars Reinholdtsen (tvilling), søn af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Povelsdatter, af Hundslev
1827, 2105, 22071827, Hans Christian Jensen, søn af huusmand Jens Rasmussen og Maren Sørensdatter, i Hundslev
1827, 1106, 22071827, Lars Madsen, søn af boelsmand Mads Larsen og Karen Roehd, i Kiertinge
1827, 0408, 26081827, Hans Nielsen, søn af indsidder Niels Rasmussen og Johanne Jeppesdatter, i Wutteskovhuus ved Hundslev Skovgaard
1827, 0107, 02091827, Niels Hansen, søn af tjenestekarl Hans Nielsen, hos kjøbmand og forvalter Larsen, i Kjerteminde og Anne Marie Rasmudatter, hos faderen Rasmus Knudsen, i Ladbye
1827, 1008, 30091827, Jens Larsen (tvilling), søn af indsidder og skoemager Lars Jensen og Maren Ulriksdatter, i Ladbye
1827, 1008, 30091827, Ulrik Larsen (tvilling), søn af indsidder og skoemager Lars Jensen og Maren Ulriksdatter, i Ladbye
1827, 0310, Dødfødt dreng (tvilling), søn af huusmand Povel Rasmussen og Karen Olesdatter, i Kjølstrup
1827, 0310, 04101827, Ole Povelsen (tvilling), søn af huusmand Povel Rasmussen og Karen Olesdatter, i Kjølstrup
1827, 1108, 08101827, Harald Christian Grønbech, søn af forvalter Anders Christian Grønbech og Christiane Christine Schmidt, eier og beboer af Rosenlund
1827, 2309, 11111827, Hans Sørensen, søn af gaardmand Søren Jørgensen og Birthe Rasmusdatter, i Hundslev
1828, 3011, 06011828, Niels Hansen, søn af gaardmand Hans Andersen og Maren Hansdatter, i Hundslev
1827, 2912, Udøbt dreng, søn af boelsmand Jørgen Olsen og Anne Hansdatter, i Tveelund paa Hundslev Mark
1828, 1701, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Zachariasen og Karen Nielsdatter, i Ladbye
1828, 0802, 09021828, Søren Christensen, søn af indsidder Christen Andersen og Abelone Frandsdatter, i Hundsløv
1828, 1004, 18051828, Niels Pedersen, søn af tjenestekarl Peder Madsen, i Eybye Mølle (forhen i Weirup) og Anne Cathrine Rasmusdatter, hos faderen Rasmus Nielsen Rye, paa Hundslev Mark
1828, 1606, 13071828, Anders Hansen, søn af soldat Hans Povelsen, p.t. i Kjøbenhavn og Karen Andersdatter, tilhuse hos Anders Sørensen, i Kiertinge
1828, 1105, 20071828, Niels Madsen, søn af boelsmand Mads Andersen og Anne Kirstine Andersdatter, i Westerlund, paa Kiertinge Mark
1828, 1908, 24081828, Ulrik Frederik Hansen, søn af muurmester Hans Pedersen, fra Hessum Sogn paa Sletten, opholdende sig i Ladbye og Erne Kirstine Ulriksdatter, hos moderen Mette Ulriks, i Ladbye
1828, 0209, 07091828, Hans Jensen, søn af boelsmand Jens Nielsen og Anne Sørensdatter, i Kamsted paa Hundsløv Mark
1828, 1509, 21091828, Rasmus Hansen, søn af huusmand Hans Larsen Bødker og Cidsel Marie Rasmusdatter, i Hundsløv Nymark
1828, 0909, 28091828, Mads Rasmussen, søn af avlskarl Rasmus Madsen, paa Ulriksholm og pige Kirsten Jensdatter, hos forældrene Jens Pedersen, i Fiskerhuset
1828, 0110, 05101828, Andreas Nielsen, søn af tjenestekarl Niels Pedersen, i Odense og Johanne Wilhelmine, i Hundsløv
1829, 2910, 04011829, Hans Hansen, søn af huusmand Hans Andersen og Karen Pedersdatter, paa Hundsløv Mark
1828, 0111, 07121828, Peder Knudsen, søn af huusmand Knud Madsen og Johanne Hansdatter, i Hundsløv
1828, 1211, 14121828, Niels Pedersen, søn af huusmand Peder Olsen Bødker og Maren Nielsdatter, i Hundsløv Bye
1829, 1911, 01011829, Povel Madsen, søn af boelsmand Mads Larsen og Karen Roed, i Kiertinge
1829, 1201, 22031829, Hans Larsen, søn af huusmand Lars Andersen og Anne Hansdatter, i Kiertinge
1829, 1103, 10051829, Peder Knudsen, søn af indsidder Knud Hansen og Maren Povelsdatter, i Hundsløv
1829, 3103, 24051829, Henrik Frederik Andresen, søn af fuldmægtig Jens Christian Andresen, paa herredscontoiret og forpagter paa Ørnfeldt og Frederikke Sørine Thomsen, paa Ørnfeldt
1829, 1605, 29051829, Hans Sørensen, søn af gaardmand Søren Jørgensen og Barthe Rasmusdatter, i Hundsløv
1829, 2604, 08061829, Christian Frederik Paulsen, søn af proprietair Hans Gabriel Frederik Paulsen og Wilhelmine Berg, paa Keyrup
1829, 2605, 08061829, Niels Henriksen, søn af tjenestekarl Henrik Nielsen, i Kiertinge og tjenestepige Anne Cathrine Jørgensdatter, hos broderen smed Rasmus Jørgensen, i Ladbye
1829, 1206, 14061829, Peder Povelsen, søn af huusmand Povel Pedersen og Maren Hansdatter, paa Hundsløv Mark
1829, 1006, 21061829, Peder Christensen, søn af tjenestekarl Christen Pedersen, paa Ørnfeldt og pige Anne Marie Nielsdatter, hos faderen Niels Rasmussen tømmermand, i Hundslev
1829, 0408, 06081829, Jens Henriksen, søn af huusmand Henrik Jensen og Karen Madsdatter, i Ladbye
1829, 1507, 30081829, Frederik Christian Andersen, søn af indsidder og væverfolk Anders Frederiksen og Birthe Christensdatter, paa Kiertinge Mark
1829, 1308, 25101829, Jens Hansen, søn af huusmand Hans Jensen Smed og Anne Marie Madsdatter, af Hundsløv (i deres nybygte huus i Nymark)
1829, 0209, 22111829, Jørgen Knudsen, søn af huusmand Knud Rasmussen og Anne Kirstine Jørgensdatter, paa Hundsløv Mark
1829, 1410, 06121829, Niels Mortensen, søn af huusmand Morten Christophersen og Else Marie Rasmusdatter, paa Hundsløv Mark
1829, 3110, 06121829, Jens Nielsen, søn af huusmand Niels Sørensen og Aplone Madsdatter, paa Hundsløv Mark
1829, 1912, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Andersen og Karen Olsdatter, i Kiertinge
1829, 2112, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Lars Larsen og Anne Marie Hansdatter, paa Kjølstrup Mark
1829, 1912, 21031830, Jørgen Madsen, søn af boelsmand Mads Andersen og Maren Jørgensdatter, paa Kiertinge Mark
1830, 1502, 12041830, Mads Hansen, søn af skoemager Hans Jensen Hoff og Kirsten Madsdatter, i Hundsløv
1830, 2701, 28041830, Erik Leonard Friis, søn af sognepræst Otto Engelsted Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup
1830, 2203, 0205180, Hans Madsen, søn af boelsmand Mads Marcussen og Maren Larsdatter, paa Kjertinge Mark
1829, 1410, 26051830, Carl Arnold Grønbeck, søn af forvalter Anders Christian Grønbeck og Christiane Christine Schmidt, paa Rosenlund
1830, 0406, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Jensen og Anne Olsdatter, i Gamle Steenhuus
1830, 2006, 11071830, Mads Pedersen, søn af tjenestekarl Peder Madsen, paa Østergaard og tjenestepige Anne Cathrine Christensdatter, hos moderen Else Christens, i Hundsløv
1830, 2606, 05091830, Knud Christian Hansen, søn af huusmand Hans Knudsen og Birthe Marie Rasmusdatter, paa Hundsløv Mark
1830, 0908, 05091830, Jens Peter Rasmussen, datter af avlskarl Rasmus Madsen, paa Ulrichsholm og Kirsten Jensdatter, i Fiskerhuset
1830, 2908, 03101830, Peder Christensen, søn af indsidder Christen Andersen og Abbelone Frandsdatter, i Hundsløv
1830, 1709, 17101830, Hans Jørgensen, søn af boelsmand Jørgen Olsen og Anne Hansdatter, i Tveelund paa Hundsløv Mark
1830, 2409, 17101830, Jens Henriksen, søn af huusmand Henrik Jensen og Karen Madsdatter, i Ladbye
1830, 1810, 28111830, Lars Andersen, søn af Anders Larsen og Laurine Marie Nielsdatter, i Lars Madsens boelsted, paa Kiertinge Mark
1830, 1209, 01121830, Erasmus Theodor Syberg Petersen, søn af proprietair Rasmus Petersen og Ernestine Josephine Frederikke Syberg, paa Ulrichsholm
1830, 0211, 12121830, Hans Mortensen, søn af indsidder og tjenestekarl Morten Povelsen og Karen Hansdatter, i Kjølstrup
1830, 1211, 19121830, Niels Andersen, søn af huusmand Anders Povelsen og Gjertrud Nielsdatter, i Kjølstrup
1830, 1311, 26121830, Anders Christiansen, søn af snedker Christian Birkenfeldt og Anne Cathrine Andersdatter, i Hundsløv
1830, 1012, 16011831, Niels Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Henriksen og Anne Marie Hansdatter, paa Hundsløv Mark
1830, 2612, 06021831, Jacob Johansen, søn af indsidder Johan Johansen og Anne Larsdatter, i Hundsløv
1831, 2801, 06021831, Ole Jensen, søn af gaardmand Jens Andersen og Karen Olsdatter, i Kiertinge
1830, 1312, 20021831, Hans Henrik Hansen, søn af Hans Jensen Smed og Anne Marie Madsdatter, paa Hundsløv Mark
1831, 1303, 17041831, Frederik Ulrik Hansen, søn af huusmand og muurmester Hans Pedersen og Erne Kirstine Ulriksdatter, paa Hundsløv Mark
1831, 1303, 17041831, Anders Hansen, søn af huusmand Hans Nielsen og Maren Jensdatter, i Ladbye
1831, 2003, 24041831, Frederik Larsen, søn af indsidder og skoemager Lars Jensen og Maren Ulriksdatter, i Ladbye
1831, 1202, 16051831, Paul Gustav Thorvald Paulsen, søn af proprietair Hans Gabriel Frederik Paulsen og Wilhelmine Berg, paa Keyrup
1831, 1804, 23051831, Reinholdt Tygesen, søn af huusmand Tyge Reinholdtsen og Anne Hansdatter, i Ladbye
1831, 1203, 29051831, Niels Andresen, søn af huusmand Andreas Nielsen og Anne Marie Hansdatter, i Kjølstrup
1831, 0208, 14081831, Rasmus Christian Christensen, søn af kudsk Christen Pedersen, paa Ulriksholm og malkepige Anne Marie Nielsdatter, paa Ulriksholm. Nu tilhuse i Langeskovshuse
1831, 2105, 28081831, Peder Madsen, søn af boelsmand Mads Andersen og Maren Jørgensdatter, i Vesterlund paa Kiertinge Mark
1831, 1807, 11091831, Jens Andersen, søn af huusmand Anders Jensen og Anne Olsdatter, i Steenhuus
1831, 0308, 18091831, Hans Povelsen, søn af huusmand Povl Pedersen og Maren Hansdatter, paa Hundsløv Mark
1831, 0208, 09101831, Rasmus Hansen, søn af huusmand Hans Rasmussen Tømmermand og Karen Marie Nielsdatter, i Kjølstrup
1831, 2508, 16101831, Mads Hansen, søn af skoemager Hans Jensen Hoff og Kirsten Madsdatter, i Hundsløv
1831, 1509, 04111831, Valdemar Eskild Lambertus Hansen, søn af skoemager Søren Wilhelm Hansen og Maren Andersdatter, i Skinningehuus
1831, 0112, 15011832, Jens Knudsen, søn af huusmand Knud Madsen og Johanne Hansdatter, i Hundsløv
1831, 2112, 28031832, Jens Olsen, søn af Mette Olsdatter, hos sin svoger gaardmand Jens Andersen, i Kiertinge
1832, 1801, 19021832, Anders Knudsen, søn af selveierhuusmand Knud Andersen og Anne Marie Andersdatter, paa Hundsløv Mark
1832, 2001, 25031832, Niels Nielsen, søn af huusmand og træskoemand Niels Nielsen og Kirsten Hansdatter, paa Hundsløv Nyemark
1832, 0602, 08041832, Johan Wilhelm Larsen, søn af indsidder Lars Larsen Hornshøi og Kirstine Birkenfeldt, paa Hundsløv Mark
1832, 1402, 06051832, Niels Knudsen, søn af indsidder Knud Hansen og Maren Povelsdatter, i Hundsløv Bye
1832, 2704, 11061832, Niels Jørgensen, søn af boelsmand Jørgen Christensen og Maren Nielsdatter, paa Kiertinge Mark
1832, 0205, 30051832, Ole Christensen, søn af møllekarl Christen Jensen, paa Sanderumgaards Mølle og Anne Henriksdatter, hos faderen Povel Rasmussen, i Kjølstrup
1832, 0805, 16051832, Rasmus Dinesen, søn af gaardmand Dines Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter, i Hundslev
1832, 1905, 15071832, Johan Nielsen Schmidt, søn af væversvend Søren Nielsen Schmidt, i Borum pr. Aarhuus og jomfru Rasmine Hoffensitz, hos oberstlieutenant v. Rømer i Edelsæde, udi Kjølstrup
1832, 0306, 27071832, Andreas Emil Andresen, søn af forpagter Jens Christian Andresen og Frederikke Sørine Thomsen, paa Ørnfeldt
1832, 1806, 09081832, Frederik Christian Rømer, søn af kammerjunker og oberstlieutenant v. Rømer, i Edelsæde og husholderske Inger Marie Hoffensitz, hos kammerjunker og oberstlieutenant v. Rømer, i Edelsæde
1832, 2407, 29071832, Hans Frederik Pedersen, søn af væver Peder Frederiksen, i Kjølstrup og tjenestepige Anne Malene Rasmusdatter, i Kjølstrup
1832, 2908, 14101832, Lars Reinholdtsen, søn af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Povelsdatter, af Hundsløv
1832, 2810, 18111832, Ole Mortensen, søn af afgangne tjenestekarl Morten Andersen, i Hersnap, Stupperup Sogn og tjenestepige Anne Margrethe Olsdatter, hjemme hos faderen Ole Jeppesen, i Hundsløv
1832, 3110, 23121832, Lars Andersen, søn af huusmand Anders Povelsen og Gjertrud Nielsdatter, i Kjølstrup
1832, 1611, 23121832, Anders Christian Hansen, søn af huusmand og væver Hans Andersen og Mette Marie Madsdatter (Møller), i Kiertinge
1832, 22311, 6111832, Ole Christian Andersen, søn af huusmand og væver Anders Frederiksen og Birthe Christiansdatter, paa Kiertinge Mark
1832, 1412, 03021833, Rasmus Jørgen Pedersen, søn af boelsmand Peder Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Kiertinge
1832, 1212, 27011833, Christen Hansen, søn af smedesvend Hans Jørgensen Munkeboe, paa Juelsberg og tjenestepige Kirsten Christensdatter, hos moderen Else Christens, i Hundsløv
1833, 2001, 24051833, Sophus Wilhelm Rudolph Paulsen, søn af proprietair Hans Gabriel Frederik Paulsen og Wilhelmine Berg, paa Keyrup
1833, 1205, 16061833, Christopher Andersen, søn af skoemagersvend Anders Christophersen, i Kierteminde og pige Else Christensdatter, hos faderen huusmand Christen Jørgensen, i Østerlund
1833, 1406, 25061833, Lars Christensen, søn af gartner Christen Larsen og Johanne Rasmusdatter, paa Hundsløv Mark
1833, 0307, 15091833, Johannes Jørgensen, søn af boelsmand Jørgen Christensen og Maren Nielsdatter, paa Kiertinge Mark
1833, 0608, 18091833, Christian Johan Frederik Friis, søn af sognepræst Otto Engelsted Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup
1833, 0908, 22091833, Niels Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Nielsen og Maren Knudsdatter, i Kjølstrup Bye
1833, 1609, 02061833, Rasmus Syberg Petersen, søn af proprietair Rasmus Petersen og Erne Stine Josephine Frederikke Syberg, paa Ulriksholm
1833, 1410, 24111833, Rasmus Henrik Pedersen, søn af gaardmand Peder Rasmussen og Marie Magdalene Henriksdatter, i Kjølstrup
1833, 1910, 24111833, Peder Christian Larsen, søn af huusmand Lars Christiansen og Anne Pedersdatter, i Ladbye
1833, 2011, 19011834, Hans Andreasen, søn af huusmand Andreas Nielsen og Anne Marie Hansdatter, i Kjølstrup
1833, 0712, 29121833, Rasmus Sørensen, søn af tjenestekarl Søren Jacobsen, i Birkende og Cidsel Rasmusdatter, hos boelsmand Jens Rasmussen, i Hundslev
1833, 1912, 09021834, Peder Madsen, søn af boelsmand Mads Marcussen og Maren Larsdatter, paa Kiertinge Mark
1834, 0901, 23021834, Hans Christian Hansen, søn af huusmand og muurmester Hans Pedersen og Erne Kirstine Ulriksdatter, paa Hundsløv Mark
1834, 1901, 16031834, Hans Nielsen, søn af huusmand og træskoemand Niels Nielsen og Kirsten Hansdatter, i Hundsløv Nymark
1834, 0302, 02031834, Hans Pedersen, søn af tjenestekarl Peder Andersen, i Revninge og tjenestepige Kirsten Hansdatter, opholdende sig hos stedfaderen Hans Pedersen, i Ladbye
1834, 2303, 31031834, Claus Ludvig Hansen, søn af gaardmand Hans Andersen og Christiane Bang, i Rosenlund
1834, 2803, 11051834, Frederik Ulrik Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Henriksen og Anne Marie Ulriksdatter, paa Hundsløv Mark
1834, 0504, 25051834, Niels Henriksen, søn af huusmand Henrik Jensen og Karen Madsdatter, i Ladbye
1834, 2904, 22061834, Jens Madsen, søn af gaardmand Mads Jensen og Mette Sørensdatter, i Hundsløv
1834, 2405, 29061834, Christian Hansen Beck, søn af bødker Hans Christian Christiansen Beck, paa Glorup og Henriette Marie Petersen, hjemme hos faderen snedker Petersen, i Eskelund
1834, 2605, 12071834, Søren Marqvard Andresen, søn af forpagter Jens Christian Andresen og Frederikke Sørine Thomsen, paa Ørnfeldt
1834, 2306, Dødfødt dreng, søn af snedker Christian Casper Hermann Birkenfeldt og Karen Larsdatter, i Hundsløv
1834, 0209, 14091834, Rasmus Christiansen, søn af tjenestekarl Christian Bendtsen, i Revninge og tjenestepige Birthe Jensdatter, hos stedfaderen Niels Nielsen, i Nyemark
1834, 2808, 05101834, Niels Christensen, søn af tjenestekarl Christen Pedersen, paa Ulriksholm og indsidder i Langeskovs Huse og Anne Marie Nielsdatter, af Hundsløv
1834, 0910, 23111834, Niels Frederik Andersen (tvilling), søn af boelsmand Anders Larsen og Marie Laurine Nielsdatter, paa Kiertinge Mark
1834, 0910, 23111834, Jørgen Andersen (tvilling), søn af boelsmand Anders Larsen og Marie Laurine Nielsdatter, paa Kiertinge Mark
1834, 2012, 18011835, Lars Christensen, søn af selveierhuusmand og urtemand Christen Larsen og Johanne Rasmusdatter, paa Hundsløv Mark
1834, 2312, 08021835, Povel Christian Larsen, søn af fæstehuusmand og skrædder Lars Povelsen og Maren Christiansdatter, i Ladbye
1835, 0201, 22021835, Lars Larsen, søn af skoemager og indsidder og Maren Ulriksdatter, i Ladbye
1835, 1701, 08031835, Povel Nielsen, søn af boelsmand Niels Sørensen og Mette Cathrine Povelsdatter, i Kilde paa Kiertinge Mark
1835, 2801, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Rasmussen Rye og Johanne Jeppesdatter, i Hundsløv Fattighuus
1835, 0903, 05041835, Rasmus Pedersen, søn af Peder Ottesen, i Bullerup (Agedrup) og tjenestepige Karen Marie Rasmusdatter, hos faderen Rasmus Hansen, i Kiertinge
1835, 1904, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Andersen og Karen Olsdatter, i Kiertinge
1835, 1905, , Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Henriksen og Anne Knudsdatter, paa Hundsløv Mark
1835, 1407, 04081835, Johannes Edelberth Friis, søn af sognepræst Otto Engelsted Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup
1835, 0608, 29111835, Adam Frederik Nielsen, søn af skipper Carl Frederik Nielsen og gjordemoder Karen Nielsen født Hansdatter i Seden, i Edelsæde i Kjølstrup
1835, 0611, 18111835, Mads Henriksen, søn af huusmand Henrik Jensen og Karen Madsdatter, i Ladbye
1835, 0512, 03011836, Hans Eriksen, søn af indsidder Erik Hansen og Johanne Hansdatter, i Edelsæde udi Kjølstrup
1835, 2512, 24011836, Hans Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Hansen og Kirsten Hansdatter (forlovede), hos Lars Hjulmand, i Kiertinge
1836, 2502, 31031836, Hans Jørgen Hansen, søn af huusmand Hans Thomasen og Anne Hansdatter, i Ladbye
1836, 2403, 12061836, Søren Marquardt Andresen, søn af forpagter Jens Christian Andresen og Frederikke Sørine Thomsen, paa Ørnfeldt
1836, 3004, 08051836, Povel Mortensen, søn af boelsmand Morten Poulsen og Gjertrud Marie Jacobsdatter, i Kiertinge
1836, 3004, 14071836, Christian Frederik Syberg Petersen, søn af proprietair Rasmus Petersen og Ernestine Josephine Frederikke Syberg, af Ulriksholm
1836, 0205, 29051836, Christian Nielsen, søn af indsidder Niels Rasmussen Rye og Johanne Jeppesdatter, i Hundsløv Fattighuus
1836, 0605, 03071836, Christian Hansen Hoff, søn af skoemager Hans Jensen Hoff og Kirsten Madsdatter, i Hundsløv
1836, 2306, 31071836, Hans Knudsen, søn af selveierhuusmand Knud Andersen og Anne Marie Andersdatter, paa Hundsløv Mark
1836, 2506, 25091836, Hans Knudsen, søn af fæstehuusmand Knud Hartvedsen og Anne Olsdatter, i Steenhuus
1836, 0207, 01081836, Hans Andersen, søn af selveierhuusmand Anders Frederiksen Væver og Anne Hansdatter, i Kirstineberghuus paa Kiertinge Mark
1836, 0807, 28081836, Lars Christiansen, søn af snedker Christian Birkenfeldt og Karen Larsdatter, i Hundsløv
1836, 1308, 25091836, Isitro Pandoro Augustinosen, søn af væversvend Augustin Pandorum, ved Hverringe og pige Anne Marie Pedersdatter, i Steenhuset
1836, 2610, 13111836, Frederik Pedersen, søn af tjenestekarl Peder Jørgensen, i Rosenlund, af Hundsløv og pige Lise Jensdatter, hos Knud Madsen, i Hundsløv
1836, 0511, Dødfødt dreng, søn af snedkersvend August Wilhjelm, af Odense og forlovede Karen Marie Frantzen, i Gieelskroe
1836, 2511, 22011837, Hans Nielsen, søn af huusmand Niels Henriksen og Karen Hansdatter, i Saueris paa Hundsløv Mark
1836, 0312, 29011837, Jens Nielsen, søn af huusmand Niels Sørensen og Abelone Madsdatter, paa Hundsløv Mark
1836, 1612, 05021837, Rasmus Nielsen, søn af boelsmand Niels Sørensen og Johanne Marie Larsdatter, i Kilde paa Kiertinge Mark
1824, 0101, 22021824, Anne Margrethe Jensdatter, datter af huusmand Jens Povelsen og Karen Hansdatter, i Ladbye
1824, 0202, 07031824, Juliane Larsdatter, datter af indsidder Lars Jensen Skoemager og Maren Ulrichsdatter, hos Jørgen Rasmussen i Ladbye
1824, 1802, 14031824, Gjertrud Marie Jensdatter, datter af tjenestekarl Jens Rasmussen, hos Knud Jensen, i Birkende og Anne Marie Rasmusdatter, hos forældrene Rasmus Rye, ved Hundslev
1824, 1002, 21031824, Mette Jørgensdatter, datter af boelsmand Jørgen Olsen og Anne Marie Nielsdatter, i Tveelund paa Hundslev Mark
1824, 2101, 21031824, Maren Christiansdatter, datter af huusmand og snedker Christian Casper Hermann Birkenfeldt og Anne Cathrine Andersdatter, i Hundslev
1824, 1002, 04041824, Karen Jensdatter, datter af huusmand Jens Hansen og Kirsten Madsdatter, paa Kiertinge Mark
1824, 1103, 09051824, Mette Povelsdatter, datter af huusmand Povel Rasmussen og Karen Olsdatter, paa Kjølstrup Mark
1824, 0304, 23051824, Marie Jensdatter, datter af boelsmand Jens Nielsen og Anne Sørensdatter, i Kamsted paa Hundslev Mark
1824, 0804, 27051824, Anne Hansdatter, datter af huusmand og bødker Hans Larsen og Cidsel Marie Rasmusdatter, i Nymarkshuse paa Hundslev Mark
1824, 2704, 13061824, Frederikke Povelsdatter, datter af huusmand Povel Andersen og Sophie Charlotte Knudsdatter, i Kjølstrup
1824, 1505, 20061824, Kirsten Knudsdatter, datter af huusmand Knud Pedersen og Anne Andersdatter, i Hundslev Nyemark
1824, 0906, 01081824, Sara Kirstine Madsdatter (tvilling), datter af huusmand Mads Andersen og Anne Kirstine Andersdatter, paa Kiertinge Mark
1824, 0906, 01081824, Johanne Sophie Madsdatter (tvilling), datter af huusmand Mads Andersen og Anne Kirstine Andersdatter, paa Kiertinge Mark
1824, 2607, 26071824, Anne Cathrine Madsdatter (tvilling), datter af boelsmand Mads Larsen og Karen Roed, i Kiertinge
1824, 2607, 26071824, Anne Susanne Madsdatter (tvilling), datter af boelsmand Mads Larsen og Karen Roed, i Kiertinge
1824, 2509, 24101824, Bodil Rasmusdatter, søn af huusmand Rasmus Nielsen og Gjertrud Madsdatter, paa Hundslev Mark
1824, 2109, 07111824, Anne Nielsdatter, datter af indsidder Niels Pedersen og Kirsten Sørensdatter, i Wutteskovshuus ved Hundslev Skovgaard
1824, 0411, Dødfødt pige, datter af boelsmand Niels Jensen Wæver og Marie Kirstine Knudsdatter, paa Kiertinge Mark
1824, 1011, 05121824, Maren Jensdatter, datter af indsidder Jens Jochumsen og Marie Jensdatter, hos Jochum Larsen, i Ladbye
1824, 0911, 02011825, Caroline Henriksdatter, datter af huusmand Henrik Jensen og Karen Madsdatter, i Ladbye
1824, 2012, 30011925, Maren Nielsdatter, datter af huusmand Niels Henriksen og Else Henriksdatter, i Saueriishuus paa Hundslev Mark
1825, 0701, 13021825, Karen Jørgensdatter, datter af g. m. s. Jørgen Nielsen og Maren Knudsdatter, i Kjølstrup
1825, 0702, 27031825, Maren Mortensdatter, datter af huusmand Morten Christophersen og Else Marie Rasmusdatter, paa Hundslev Mark
1825, 1802, 27031825, Anne Cathrine Hansdatter, datter af huusmand Hans Hansen, Gjerskov og Karen Rasmusdatter, i Ladbye
1825, 0203, 17041825, Kirsten Nielsdatter, datter af tjenestekarl Niels Jensen og Anne Larsdatter, hos hendes fader Lars Hjulmand, i Kiertinge
1825, 2903, 17041825, Anne Nielsdatter, datter af tjenestekarl Niels Andersen, i Allerup og pige Gjertrud Marie Christensdatter, hos moderen Christen Mathiesens enke, i Hundslev
1825, 0803, 08051825, Henriette Elise Pedersdatter, datter af avlskarl Peder Nielsen, i Allested Præstegaard og Marie Andersdatter, hos huusmand Casper Nielsen, i Hundslev
1825, 2005, 19061825, Christiane Marie Hansdatter (tvilling), datter af huusmand Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, i Nye Langeskovshuus paa Hundslev Mark
1825, 2005, 19061825, Johanne Frederikke Hansdatter (tvilling), datter af huusmand Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, i Nye Langeskovshuus paa Hundslev Mark
1825, 0503, 16061825, Marie Christine Grønbech, datter af forvalter Anders Christian Grønbech og Christiane Christine Schmidt, beboer af Rosenlund
1825, 0806, 31071825, Anne Sophie Andersdatter, datter af ungkarl Anders Pedersen, paa tiden i bødkerlære i Dræbye (Munkebo) og forhen kokkepige Else Hansdatter, paa Rosenlund. Opholdende sig hos barnefaderens forældre Peder Andersen, i Kjertinge
1825, 1107, 28081825, Anne Kirstine Pedersdatter, datter af huusmand Peder Andreasen og Karen Larsdatter, i Kiertinge
1825, 2110, Dødfødt pige, datter af huusmand Mogens Jensen og Anne Marie Jespersdatter, af Hundslev Mark
1825, 2111,01011826, Trine Rasmusdatter, datter af tjenestekarl Rasmus Hansen, paa Ørnfeldt og forhen malkepige Maren Andersdatterpaa Ørnfeldt. Nu hos moderen Andorthe Anderse, i Ladbye
1825, 2811, 26121825, Anne Marie Nielsdatter, datter af tjenestekarl Niels Dinesen, hos Niels Andersen, i Ladbye og pige Maren Pedersdatter, Weihuus. Barslede hos Rasmus Knudsen, i Ladbye
1825, 2312, 12031826, Maren Andersdatter, datter af gaardmand Anders Jensen og Dorthe Marie Jacobsdatter, i Ladbye
1825, 2912, 29121825, Birthe Hansdatter, datter af tjenestekarl Hans Nielsen, i Ladbye og tjenestepige Anne Dorthea Larsdatter, i Ladbye
1826, 1702, 09041826, Dorthe Marie Nielsdatter, datter af indsidder Niels Pedersen og Kirsten Sørensdatter, i Wutteskovhuus pr. Hundslev
1826, 0603, 23041826, Larsine Hansdatter, datter af huusmand Hans Larsen Bødker og Cidsel Marie Rasmusdatter, paa Hundslev Mark
1825, 0702, 23041826, Anne Cathrine Madsdatter, datter af boelsmand Mads Larsen og Karen Roed, i Kiertinge
1826, 1803, 23041826, Abbelone Hansdatter, datter af huusmand Hans Nielsen og Maren Jensdatter, i Ladbye
1826, 1603, 04051826, Maren Christensdatter, datter af huusmand Christen Sørensen Wæver og Karen Jochumsdatter, paa Kiertinge Mark
1826, 1703, 07051826, Johanne Hansdatter, datter af huusmand Hans Nielsen og Kirsten Olsdatter, paa Kiertinge Mark
1826, 0204, 21051826, Karen Christensdatter, datter af tærsker Christen Jørgensen, paa Østergaard og malkepige Anne Marie Nielsdatter, hjemkommen til faderen tømmermand Niels Rasmussen, i Hundslev
1826, 1405, 14051826, Anne Marie Andersdatter, datter af snedker Anders Andersen og Kirsten Nielsdatter, i Hundslev
1826, 0711, 12111826, Maren Kirstine Hansdatter, datter af tjenestekarl Hans Nelausen og tjenestepige Anne Kirstine Hansdatter, begge hos Henrik Nielsen, i Rødegaard, Anne Kirstine Hansdatter
1826, 0511, 08121826, Anne Cathrine Larsdatter, datter af boelsmand Lars Larsen og Marie Larsdatter, paa Kjølstrup Mark
1826, 1312, 21011827, Johanne Frederikke Hansdatter, datter af huusmand Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, i Langeskovshuus paa Hundslev Mark
1826, 2312, 24011827, Anne Cathrine Hansdatter, datter af huusmand Hans Rudolf Clausen og Maren Sørensdatter, i saakaldet Grisehuses, paa Hundslev Mark
1827, 1201, 11021827, Anne Wilhelmine Jensdatter, datter af tjenestekarl Jens Pedersen, Bekhuus i Aasum og Johanne Wilhelmine …, hos faderen Wilhelm Birkenfeldt, i Hundslev
1827, 0103, 16031827, Maren Jørgensdatter, datter af boelsmand Jørgen Olsen og Anne Marie Nielsdatter, i Tveelundstedet paa Hundslev Mark
1827, 2601, 21031827, Kirstine Henriksdatter, datter af huusmand Henrik Jensen og Karen Madsdatter, i Ladbye
1827, 2003, 06051827, Anne Povelsdatter, datter af huusmand Povel Pedersen og Maren Hansdatter, paa Hundslev Mark
1827, 0705, 10061827, Laurine Jørgensdatter, datter af huusmand Jørgen Rasmussen og Anne Larsdatter, i Ladbye
1827, 1305, 24061827, Maren Andersdatter, datter af snedker Anders Andersen og Kirsten Nielsdatter, af Hundslev
1827, 1106, 04071827, Inger Marie Hansdatter, datter af tjenestekarl Hans Sørensen og Abelone Andersdatter, af Hundslev, hos gaardmand Lars Nielsen
1827, 0206, 08071827, Pauline Mortensdatter, datter af tjenestekarl Morten Povelsen, i Bierne Mølle og forhen kokkepige Karen Hansdatter, paa Keyrup. Nu hos boelsmand Povel Mortensen, i Kiertinge
1827, 1007, 05081827, Karen Nielsine Rasmusdatter, datter af tjenestekarl Rasmus Hansen, paa Ulrichsholm og forhen kokkepige Christiane Nielsdatter, paa Ulrichsholm. Nu hjemme hos faderen Niels Frederiksen, i Kiertinge
1827, 1708, Dødfødt pige, datter af afgangne huusmand Rasmus Nielsen og Gjertrud Madsdatter, paa Hundslev Mark
1827, 2408, 28101827, Kirsten Jensdatter, datter af indsidder Jens Jochumsen og Marie Jensdatter, hos Jochum Larsen, i Ladbye
1827, 2910, 31101827, Riborre Kirstine Pedersdatter, datter af gaardmand Peder Rasmussen og Marie Magdalene Henriksdatter, i Kjølstrupgaard ved Kiertinge
1827, 2209, 08111827, Pauline Rasmine Frederikke Petersen, datter af proprietair Rasmus Petersen og Ernestine Josephine Frederikke Syberg, paa Ulriksholm
1827, 1211, 23121827, Maren Christensdatter, datter af huusmand Christen Larsen og Johanne Rasmusdatter, paa Hundslev Mark
1827, 1311, 23121827, Anne Marie Nielsdatter, datter af huusmand Niels Nielsen og Anne Madsdatter, i Kjølstrup Nyehuus
1827, 1011, 30121827, Karen Jørgensdatter, datter af boelsmand Jørgen Christensen og Johanne Rasmusdatter, paa Kiertinge Mark
1827, 2711, 28111827, Anne Kirstine Larsdatter, datter af tjenestekarl Lars Clausen, i Odense og tjenestepige Dorthea Kirstine Birkenfeldt, hos faderen Wilhelm Birkenfeldt, i Hundslev
1828, 1201, 17021828, Anne Sophie Johansdatter, datter af tjenestekarl Johan Jensen, i Kiertinge og bondepige Marie Nielsdatter, hos faderen Niels Andersen, i Ladbye
1828, 2801, 04031828, Mauritza Johanne Friis, datter af sognepræst O. E. Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup
1828, 2702, 30031828, Anne Cathrine Rasmusdatter, datter af Rasmus Jørgensen Smed og Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye
1828, 0204, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Nielsen og Maren Knudsdatter, i Kjølstrup
1828, 0704, 11051828, Karen Marie Rasmusdatter, datter af huusmand Rasmus Andersen og Marie Jensdatter, i Hundslev
1828, 1103, 18051828, Kirstine Hansdatter, datter af bondekarl Hans Jensen, hos faderen Jens Nielsen, i Ladbye og bondepige Mette Kirstine Hansdatter, hos faderen Anders Jensen, i Ladbye
1828, 1103, 08061828, Maren Hansdatter, datter af huusmand Hans Rudolf Clausen og Charlotte Rasmusdatter, paa Hundslev Mark
1828, 0705, 29061828, Anne Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Nielsen og Maren Nielsdatter, paa Kiertinge Mark
1828, 2405, 06071828, Maren Jensdatter, datter af gaardmand Jens Andersen og Karen Olsdatter, i Kiertinge
1828, 2406, 20071828, Antonette Kirstine Andersdatter, datter af tjenestekarl Anders Andersen, paa Broelykke og tjenestepige og meierske Karen Olsdatter, fra Ulriksholm. Tilhuse hos Mikkel Pedersen, i Langeskovshuus
1828, 1706, 27071828, Anne Johanne Christiansdatter, datter af snedker Christian Casper Hermann Birkenfeldt og Ane Cathrine Andersdatter, i Hundsløv
1828, 0709, 14091828, Anne Cathrine Pedersdatter, datter af boelsmamd Peder Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Kiertinge
1828, 0710, 12101828, Johanne Frandsdatter, datter af Frands Rasmussen, paa Schelenborg og pige Kirsten Pedersdatter, hos faderen Povel Larsen, i Nymark
1828, 3011, 16011829, Frederikke Henriette Concordia Petersen, datter af proprietair Rasmus Petersen og Ernestine Josephine Frederikke Syberg, paa Ulrichsholm
1829, 0502, 22021829, Anne Kirstine Sørensdatter, datter af tjenestekarl Søren Pedersen, i Kierteminde og pige Karen Hansdatter, hos faderen huusmand Hans Larsen, i Ladbye
1829, 1202, 05041829, Anne Marie Jørgensdatter, datter af boelsmand Jørgen Olsen og Anne Hansdatter, ved Hundslev
1829, 0803, 05041829, Karen Marie Pedersdatter, datter af gaardmand Peder Rasmussen og Marie Magdalene Henriksdatter, i Kjølstrupgaard
1829, 1103, 05041829, Abelone Marie Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Nielsen og Maren Knudsdatter, i Kjølstrup
1829, 2303, 16041829, Kirstine Marie Nielsdatter, datter af huusmand Niels Nielsen og Anne Cathrine Rasmusdatter, paa Hundslev Mark
1829, 1404, 17051829, Karen Pedersdatter, datter af indsidder Peder Sørensen og Ane Cathrine Sophie Wilhelmine Larsdatter, i Ladbye
1829, 0306, 05071829, Anne Sophie Andreasdatter, datter af huusmand Andreas Nielsen og Anne Marie Hansdatter, i Kjølstrup
1829, 0408, 06081829, Anne Henriksdatter, datter af huusmand Henrik Jensen og Karen Madsdatter, i Ladbye
1829, 1907, 13091829, Anne Kirstine Pedersdatter, datter af boelsmand Peder Larsen og Maren Sørensdatter, hos faderen Søren Larsen, i Kjølstrup
1829, 0710, 04101829, Christiane Frederikke Larsdatter, datter af kudsk Lars Hansen, i Eybye Mølleog tjenestepige Kirsten Conradsdatter, Ullerslev. Hos huusmand Hans Larsen, i Rosenvold
1829, 0909, 25101829, Anne Marie Nielsdatter, datter af boelsmand Niels Povelsen og Else Marie Nielsdatter, Hundsløv Nymark
1829, 2612, 24011830, Juliane Nielsdatter, datter af indsidder og tjenestekarl Niels Rasmussen Rye og Johanne Jeppesdatter, i Hundsløv
1830, 2401, 24011830, Kirstine Hansen, datter af skoemager Søren Wilhelm Hansen og Maren Andersen, paa Hundsløv Mark
1830, 2901, 10021830, Maren Kirstine Johansdatter, datter af indsidder Johan Johansen og Anne Larsdatter, hos Rasmus Andersen, i Hundsløv
1829, 2812, 21021830, Kirsten Hansdatter, datter af huusmand og tømmermand Hans Rasmussen og Karen Marie Nielsdatter, i Kjølstrup
1830, 1302, 18021830, Karen Nielsdatter, datter af huusmand Niels Jensen og Karen Larsdatter, i Ladbye
1830, 2101, 04041830, Maren Hansen, datter af huusmand Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, i Langeskovshuus
1830, 0104, 13061830, Mette Christensen, datter af huusmand og væver Christen Sørensen og Karen Jochumsdatter, paa Kiertinge Mark
1830, 1005, 27061830, Anne Cathrine Andersen, datter af Anders Andersen Snedker og Kirsten Nielsdatter, i Hundsløv
1830, 3007, 01081830, Dorthe Hansen, datter af huusmand Hans Jensen, paa Rynkebye Mark og Mette Kirstine Hansdatter, hos faderen Anders Jensen, i Ladbye
1830, 1309, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Hansen og Karen Jeppesdatter, af Hundsløv
1830, 1909, 17101830, Anne Hansdatter, datter af tjenestekarl Jørgen Madsen, hos gaardmand Christen Hansen, i Wellinge, Bederslev Sogn og amme Maren Hansdatter, paa Ulrichsholm. Forhen bryggerpige paa Østergaard
1830, 1710, 10121830, Caroline Margretha Andresen, datter af forpagter Jens Christian Andresen og Frederikke Sørine Thomsen, paa Ørnfeldt
1830, 0411, 12121830, Christiane Hansen, datter af tjenestekarl Hans Johannessen, hos broderen i Urup (Rynkebye) og tjenestepige Anne Hansdatter, hos faderen Hans Sørensen, i Keyrup Skovhuus
1830, 0712, 09011831, Kirsten Reinholdtsen, datter af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Povelsdatter, paa Hundsløv Mark
1831, 0801, Maren Knudsen, datter af huusmand Knud Andersen og forlovede Anne Marie Andersdatter, paa Hundsløv Mark
1831, 1002, 20021831, Bodil Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Christensen og Mette Kirstine Hansdatter, i Gjielskov
1831, 2501, 06031831, Maren Pauline Jensen, datter af boelsmand Jens Nielsen og Ane Sørensdatter, i Kamsted paa Hundsløv Mark
1831, 0802, 27031831, Mette Pedersen, datter af huusmand og bødker Peder Olsen og Maren Nielsdatter, i Hundsløv
1831, 0503, 08051831, Johanne Andersen, datter af huusmand Anders Frederiksen og Birthe Christiansdatter, paa Kiertinge Mark
1831, 2004, 05061831, Anne Sophie Pedersen, datter af gaardmand Peder Rasmussen og Marie Magdalene Henriksdatter, i Kjølstrupgaard pr. Kiertinge
1831, 1505, 12061831, Maren Hansen, datter af huusmand Hans Larsen Bødker og Cidsel Marie Rasmusdatter, paa Hundsløv Nymark
1831, 1504, 19061831, Mette Nielsen, datter af huusmand Niels Jakobsen og Maren Hansdatter, i Anders Madsens Skov, paa Hundsløv Mark
1831, 2305, 03071831, Johanne Laurine Madsen, datter af boelsmand Mads Marcussen og Maren Larsdatter, paa Kiertinge Mark
1831, 2107, 21081831, Anna Margrethe Andersen, datter af tjenestekarl Anders Pedersen, paa Østergaard og Anne Margrethe Nielsdatter, hos faderen Niels Rasmussen Tømmermand, i Hundsløv
1831, 1809, 06101831, Othilia Friis, datter af sognepræst Otto Engelsted Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup
1831, 0111, 06111831, Maren Hansen, datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Pedersdatter, i Kjølstrup
1831, 0911, 27111831, Johanne Cathrine Johansen, datter af bødker Johan Peder Petersen, paa Østergaard og pige Karen Hansdatter, hos faderen Hans Jensen
1831, 2311, 11121831, Karen Nielsen, datter af huusmand Niels Jensen og Karen Larsdatter, i Ladbye
1831, 2911, 15011832, Mette Kirstine Rasmusdatter, datter af Rasmus Jørgensen Smed og Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye
1832, 1601, 08041832, Ane Elisabeth Sørensen, datter af gaardmand Søren Jørgensen og Birthe Rasmusdatter, i Hundsløv
1832, 1402, 28041832, Ernestine Amalie Charlotte Petersen, datter af proprietair Rasmus Petersen og Ernestine Josephine Frederikke Syberg, paa Ulrichsholm
1832, 0603, 03061832, Anne Elisabeth Hansen, datter af Hans Andersen (søn af gaardmand og lægdsmand Anders Madsen) og Christiane Lorentzdatter Bang, i Rosenlund ved Hundsløv
1832, 0804, 13051832, Else Cathrine Rasmussen, datter af avlskarl Rasmus Madsen, paa Ulrichsholm og Kirsten Jensdatter, i Fiskerhuset
1832, 2005, 24061832, Anne Marie Caspersen, datter af huusmand Casper Nielsen og Maren Hansdatter, i Hundsløv Nymarkshuse
1832, 1906, 05081832, Anne Sophie Hansen, datter af huusmand Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, i Langeskovshuse
1832, 2106, 29071832, Anne Marie Larsen, datter af tjenestekarl Lars Christiansen, i Hundsløv og meierske Anne Pedersdatter, paa Ulrichsholm
1832, 0608, 21101832, Anne Cathrine Christiansen, datter af snedker Christian Birkenfeldt og Karen Larsdatter, i Hundsløv
1832, 1008, 07101832, Karen Marie Mortensen, datter af huusmand Morten Christophersen og Else Marie Rasmusdatter, paa Hundsløv Mark
1832, 2308, 30091832, Karen Nielsine Jørgensen, datter af gaardmand Jørgen Nielsen og Maren Nielsdatter, paa Kiertinge Mark
1832, 0111, 16121832, Marie Sophie Frederikke Nielsen, datter af gaardmand Niels Larsen og Kirstine Marie Nielsdatter, i Kiertinge
1832, 0611, Dødfødte piger (tvillinger), døtre af skomagersvend Jens Hansen Hoff, i Hundslev og Birthe Marie Jacobsdatter Cleve, hjemme hos faderen Jacob Cleve
1833, 2102, 24021833, Karen Marie Pedersen (tvilling), datter af huusmand Peder Andersen og Abbelone Rasmusdatter, i Rosenvold
1833, 2102, 24021833, Jacobine Pedersen (tvilling), datter af huusmand Peder Andersen og Abbelone Rasmusdatter, i Rosenvold
1833, 0303, 31031833, Anne Marie Tygesen, datter af tjenestekarl og huusleier Tyge Poulsen og Karen Nielsdatter, i Skinningehuus
1833, 3103, 12051833, Anne Margrethe Larsen, datter af boelsmand Lars Hansen og Maren Præbensdatter, i Kiertinge
1833, 0504, 27051833, Anne Marie Andersen, datter af huusmand Anders Andersen Snedker og Kirsten Nielsdatter, i Hundsløv
1833, 0504, 02061833, Maren Sophie Hansen, datter af gaardmand Hans Andersen og Christiane Lorentsdatter Bang, i Rosenlund pr. Hundsløv
1833, 1404, 09061833, Dorthe Marie Nielsen, datter af huusmand Niels Sørensen og Abbelone Madsdatter, paa Hundslev Mark
1833, 0104, 16051833, Karen Hansen, datter af huusmand Hans Christensen og Mette Kirstine Hansdatter, i Gjielskovhuus
1833, 0105, 07071833, Abelone Jensen, datter af gaardmand Jens Andersen og Karen Olsdatter, i Kiertinge
1833, 2005, 04081833, Abelone Marie Hansen, datter af huusmand Hans Knudsen og Berthe Marie Rasmusdatter, paa Hundsløv Mark
1833, 1307, 15091833, Maren Madsen, datter af huusmand Mads Frederiksen Skræder og Maren Pedersdatter, af Kjølstrup
1833, 1307, 18081833, Kirsten Pedersen, datter af huusmand Peder Mortensen Wæver og Maren Andersdatter, i Galgehuus
1833, 1008, 15091833, Ellen Kirstine Mathiasen, datter af huusmand Mathias Andersen og Johanne Larsdatter, i Ladbye
1833, 1609, Dødfødt pige, datter af Karen Hansdatter, hos faderen Hans Jensen i Ørnfeldthuus
1833, 1012, 12011934, Mette Dinesen, datter af gaardmand Dines Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter, i Hundsløv
1834, 2101, 23021834, Karen Nielsine Rasmussen, datter af smed Rasmus Jørgensen og Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye
1834, 2301, 16031834, Anne Kirstine Madsen, datter af boelsmand Mads Andersen og Maren Jørgensdatter, i Westerlund paa Kiertinge Mark
1834, 0302, 31031834, Karen Andersen, datter af væver og huusmand Anders Frederiksen og Birthe Christiansdatter, paa Kiertinge Mark
1834, 0502, 16031834, Karen Nielsine Larsen, datter af tjenestekarl Lars Larsen, i Revninge og Anne Cathrine Nielsdatter, hos faderen sognefoged Niels Frederiksen, i Kiertinge
1834, 1301, 09031834, Karen Marie Pedersen, datter af huusmand Peder Hansen og Gjertrud Nielsdatter, i Hundsløv
1833, 2412, 16021834, Anne Marie Pedersen, datter af bødker Peder Olsen og Maren Nielsdatter, i Hundsløv
1834, 2002, 31031834, Rasmine Nielsen, datter af huusmand Niels Nielsen og Anne Cathrine Rasmusdatter, Hundsløv Nymark
1834, 3103, 25041834, Abelone Marie Hansen, datter af bødker og huusmand Hans Larsen og Cidsel Marie Rasmusdatter, i Hundsløv Nyemark
1834, 0704, 01061834, Anne Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Andersen og Anne Marie Jensdatter, i Hundsløv
1834, 2804, 01061834, Ernestine Amalie Rasmussen, datter af hørsvinger Rasmus Hansen og Maren Andersdatter, i Skinningehuus paa Hundsløv Mark
1834, 1305, 27071834, Maren Kirstine Johansen, datter af indsidder Johan Johannessen og Anne Larsdatter, i Hundsløv
1834, 1805, 15061834, Marie Sophie Pedersen, datter af tjenestekarl Peder Sørensen, i Kiertinge og Anne Cathrine Hansdatter, hos faderen hans Christensen, i Steenhusene
1834, 0406, 31081834, Kirstene Marie Jørgensen, datter af boelsmand Jørgen Olsen og Anne Hansdatter, i Tveelund paa Hundsløv Mark
1834, 1406, 13071834, Anne Marie Knudsen, datter af huusmand Knud Andersen og Anne Marie Andersdatter, paa Hundsløv Mark
1834, 1007, 03081834, Anne Sophie Jensen, datter af Jens Nielsen, hos faderen Niels Møller, i Kjølstrup og Maren Hansdatter, hos faderen Hans Christensen, i Steenhusene
1834, 0709, 19101834, Hansine Hansen, datter af huusmand Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, i Nye Langeskovshuus
1834, 1810, 30111834, Karen Marie Andersen, datter af huusmand Anders Povelsen og Gjertrud Nielsdatter, i Kjølstrup
1834, 2810, 30111834, Wilhelmine Larsen, datter af boelsmand Lars Hansen og Maren Præbensdatter, i Kiertinge
1835, 0301, 08021835, Mette Marie Rasmussen, datter af avlskarl Rasmus Madsen, paa Ulriksholm og Kirsten Jensdatter, i Fiskerhuset
1835, 1901, 08031835, Anne Margrethe Jensen, datter af tjenestekarl Jens Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter, hos hendes fader smed Rasmus Povelsen, i Kiertinge
1835, 2602, 03051835, Anne Marie Nielsen, datter af huusmand Niels Nielsen og Abelone Christensdatter, paa Kiertinge Mark
1835, 0403, 05041835, Anne Marie Tygesen, datter af indsidder Tyge Poulsen og Karen Nielsdatter, paa Hundsløv Mark
1835, 1903, 17051835, Anne Hansine Hansen, datter af huusmand og tømmermand Hans Rasmussen og Karen Marie Nielsdatter, i Kjølstrup
1835, 2803, 29051835, Frederikke Johanne Stanislauska Petersen, datter af proprietair Rasmus Petersen og Ernestine Josephine Frederikke Syberg, paa Ulrichsholm
1835, 1705, 21061835, Cidsel Marie Hansen, datter af huusmand Hans Christensen og Mette Kirstine Hansdatter, i Gjielskov
1835, 2005, 19071835, Anne Kirstine Knudsen, datter af indsidder Knud Hansen og Maren Povelsdatter, i Hundsløv
1835, 3105, 12071835, Anne Kirstine Madsen, datter af huusmand Mads Frederiksen og Maren Pedersdatter, af Kjølstrup
1835, 0507, 11071835, Christiane Hansen, datter af gaardmand Hans Andersen og Christiane Bang, i Rosenlund ved Hundsløv
1835, 2007, Kirstine Hansen, datter af skoemager Søren Wilhelm Hansen og Maren Andersdatter,  Kjølstrup
1835, 2707, 20091835, Anne Marie Pedersen, datter af Peder Mortensen Væver og Maren Andersdatter, i Galgehuus
1835, 1409, 18101835, Anne Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Henriksen og Anne Marie Hansdatter, paa Hundsløv Mark
1835, 1909, 18101835, Kirstine Marie Nielsen, datter af gaardmand Niels Larsen og Kirstine Marie Nielsdatter, i Kiertinge
1835, 2712, 07021836, Gjertrud Marie Justesen, datter af tjenestekarl Just Hansen, i Ullersløv og Anne Cathrine Christensdatter, af Hundsløv Fattighuus
1836, 3101, 22051836, Doris Margarethe Francisca Sophie Paulsen, datter af proprietair H. G. F. Paulsen og Wilhelmine Berg, paa Keyrup
1836, 0302, 14021836, Mette Kirstine Jensen, datter af Jens Hansen Hoff, af Hundsløv, Birthe Marie Jacobsdatter Cleve, af Hundsløv
1836, 0702, 04041836, Anne Kirstine Andersen, datter af snedker Anders Andersen og Kirsten Nielsdatter, i Hundsløv
1836, 0902, 20031836, Karen Kirstine Povelsen, datter af huusmand Povel Pedersen og Maren Hansdatter, paa Hundsløv Mark
1836, 2102, 31031836, Hansine Kirstine Marcussen, datter af huusfolk Marcus Pedersen og Mette Marie Madsdatter, i Kiertinge
1836, 0303, 31031836, Mette Marie Christensen, datter af indsidder Christen Andersen og Abelone Frandsdatter, i Hundsløv
1836, 2103, 23051836, Lovise Marie Møller, datter af gartner og huusfolk Hans Madsen Møller og Maren Henriksdatter, i Kiertinge
1836, 2703, 09051836, Maren Madsen, datter af boelsmand Mads Marcussen og Maren Larsdatter, af Kiertinge
1836, 2803, 15051836, Stine Marie Andreasen, datter af huusmand Andreas Nielsen og Anne Marie Hansdatter, i Kjølstrup
1836, 2803, 12051836, Maren Sørensen, datter af huusmand Søren Pedersen og Karen Hansdatter, i Ladbye
1836, 3003, 08051836, Maren Kirstine Jensen, datter af huusfolk Jens Nielsen og Mette Pedersdatter, i Steenhuse
1836, 0104, 12061836, Sophie Jensen, datter af boelsmand Jens Nielsen og Anne Sørensdatter, i Kamsted paa Hundsløv Mark
1836, 1504, 29051836, Hansine Rasmussen, datter af hørsvinger Rasmus Hansen og Maren Andersdatter, i Skinningehuus
1836, 3004, 14071836, Caroline Amalia Petersen, datter af proprietair R. Petersen og Ernestine Josephine Frederikke Syberg, paa Ulriksholm
1836, 1705, 26061836, Anne Mathiasen, datter af Mathias Andersen og Johanne Larsdatter, i Ladbye
1836, 2004, 29051836, Anne Kirstine Larsen, datter af Lars Sørensen Smed og Anne Cathrine Hansdatter, i Kiertinge
1836, 0107, 07081836, Johanne Kirstine Larsen, datter af gaardmand Lars Larsen og Anne Kirstine Jensdatter, i Kiertinge, Kalvehaugegaard
1836, 0708, 28081836, Karen Kirstine Adolfsen, datter af tjenestekarl Adolf Hansen, paa Ulriksholm og forhen malkepige Abelone Hansdatter, paa Ulriksholm. Nu hos huusmand Niels Nielsen i Nyemark
1836, 1709, 30101836, Anne Cathrine Dinesen, datter af gaardmand Dines Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter, i Hundsløv
1836, 1709, 06111836, Bodil Kirstine Nielsen, datter af huusmand Niels Nielsen Hoeløv og Abelone Christensdatter, paa Kiertinge Mark
1836, 2609, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Nielsen og Maren Nielsdatter, i Ladbye
1836, 0911, 18121836, Kirsten Andersen, datter af huusmand Anders Henriksen og Anne Knudsdatter, i Sophienberghuus paa Hundsløv Mark
1836, 1111, 18121836, Maren Andersen, datter af huusmand Anders Povelsen og Gjertrud Nielsdatter, i Kjølstrup
1836, 1311, 22121836, Cecilie Christiane Nielsen, datter af skipper Carl Frederik Nielsen og gjordemoder Karen Hansdatter, i Hundsløv