Kølstrup, 1824-1836, konfirmerede

Afskrift af kirkebog

Konfirmerede 1824-1836, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1824, 2504, Anders Hansen, Keyruphus. Søn af skytte Hans Sørensen og Anne Andersdatter, i Keyruphus. 1.3.1810
1824, 2504, Andreas Pedersen, Kiertinge. Søn af tømmermand Peder Andreasen og Karen Larsdatter, i Kiertinge. Født 5.3.1810
1824, 2504, Jørgen Jensen, Hundslev Mark. Søn af Gjertrud Jensdatter og stedfader Peder Jensen, af Hundsløv. Født 29.3.1810
1824, 2504, Anders Olsen, Ladbye. Søn af bødker Ole Pedersen og Mette Larsdatter, i Ladbye. Født 15.1.1810  
1824, 2504, Jens Nielsen, attest fra Marsløv. Søn af gaardmand Niels Jensen og Karen Mortensdatter, i Holløv. Født 19.11.1809
1824, 2504, Michael Hansen, Kiertinge. Søn af afgangne boelsmand Hans Larsen og Anne Margrethe Nielsdatter, i Kiertinge. Født 5.11.1809
1824, 2504, Hans Mikkelsen, Langeskovshuus paa Hundsløv Mark. Søn af huusmand Mikkel Pedersen og Magdalene Rasmusdatter, i Langeskovshuus. Født 14.5.1809
1825, 1004, Jens Pedersen, Kjølstrup Sogn. Søn af huusmand Peder Jensen og Karen Nielsdatter, paa Hundslev Mark. Døbt 24.12.1810
1825, 1004, Henrik Pedersen, Kiertinge. Søn af indsidder Peder Pedersen og Dorthe Henriksdatter, i Kiertinge. Født 26.11.1810
1825, 1004, Niels Pedersen, Kjølstrup. Søn af huusmand Peder Andersen og Anne Knudsdatter, i Kjølstrup. Født 26.5.1810
1825, 1004, Christian Hansen Aagaard, i Kiertinge. Søn af indsidderske Bodil Marie Christiansdatter, i Kjølstrup og Hans Conrad Aagaard, ved de grønne jægere. Født 29.12.1810
1825, 1004, Jens Jacobsen, Ladbye. Søn af gaardmand Jacob Rasmussen og Kirsten Madsdatter, i Ladbye. Født 7.7.1810
1825, 1004, Hans Nielsen, Kiertinge, hos mormoderen Grethe Povels (Bødkers) i Langeskovshuse. Søn af Caroline Povelsdatter og dragon Niels Hansen. Født 17.12.1810
1826, 0204, Peder Jensen, Ladbye. Søn af huusmand Jens Jensen og Anne Kirstine Larsdatter, i Ladbye. Døbt 3.10.1811
1826, 0204, Anders Povlsen, Kjølstrup. Søn af afgangne huusmand Povel Andersen og Charlotte Sophie Knudsdatter, i Kjølstrup. Døbt 12.3.1812
1826, 0204, Jens Mogensen, Hundslev. Søn af huusmand Mogens Jensen og Anne Marie Jespersdatter, i Hundslev. Døbt 1.4.1812
1827, 2204, Frederik Gustav Thomsen, paa Ørnfeldt. Søn af proprietair Henrik Frederik Thomsen og Karen Eskildsen, af Ørnfeldt. Døbt 13.9.1812
1827, 2204, Jørgen Hansen, i Kjølstrup. Søn af huusmand Hans Jørgensen og Kirstine Pedersdatter, i Kjølstrup. Døbt 9.10.1812
1827, 2204, Jens Nielsen, i Kjølstrup. Søn af huusmand Niels Larsen og Anne Andersdatter, i Kjølstrup. Døbt 20.9.1812
1827, 2204, Jørgen Knudsen, Vesteraabye Sogn. Søn af indsidder Knud Larsen og Kirsten Jørgensdatter, af Bremmerhauge. Pleiefader forvalter Mayling i Kiertinge. Døbt 2.2.1813  
1827, 2204, Rasmus Mathiasen, Dalum Sogn. Søn af Mathias Rasmussen, af Christiansdal og Mette Kirstine Rasmusdatter. Pleiemoder, hans mormoder Mette Rasmussen i Kjølstrup. Døbt 30.8.1812
1827, 2204, Knud Pedersen, Hundslev. Søn af huusmand Peder Jensen og Karen Nielsdatter, paa Hundslev Mark. Døbt 6.3.1813
1827, 2204, Peder Pedersen, Galgehuus. Søn af ladefoged Peder Pedersen og afgangne Anne Kirstine Larsdatter, i Galgehuus. Døbt 22.3.1813
1827, 2204, Mads Jensen, Mesinge Sogn. Søn af huusmand Jens Hansen og Kirsten Madsdatter, af Kiertinge. Døbt 2.8.1812
1827, 2204, Rasmus Hansen, Ladby. Søn af huusmand Hans Hansen og Karen Rasmusdatter, i Ladbye. Døbt 21.8.1812
1827, 2204, Lars Sørensen, Kiertinge. Søn af afgangne smed Søren Hansen og Anne Margrethe Hansdatter, i Kiertinge. Døbt 22.9.1811. Opdrages af stedfaderen Rasmus Povelsen i Kiertinge
1827, 2204, Jens Nielsen, Hundslev. Søn af gaardmand Niels Jacobsen og Anne Cathrine Jensdatter, i Hundslev. Døbt 1.4.1813
1827, 2204, Anders Christiansen, Kiertinge. Søn af gaardmand Christian Henriksen og Marie Andersdatter, af Kiertinge. Døbt 21.5.1812
1827, 2204, Anders Hansen, Kiertinge. Søn af boelsmand Hans Mikkelsen og Bodil Andersdatter, af Kiertinge. Døbt 7.1.1812
1827, 2204, Peder Jensen, Ladbye. Søn af gaardmand Jens Nielsen og Kirsten Frandsdatter, i Ladbye. Døbt 13.7.1812
1827, 2204, Knud Hansen, Hundslev. Søn af skoemager Hans Jensen Hoff og Mette Pedersdatter, i Hundslev. Døbt 27.10.1811
1828, 1304, Rasmus Christian Petersen, Eskelundehuus. Søn af smedkarl Peder Henrik Petersen og Botilde Marie Christensen, i Ulriksholms Eskelundshuus. Døbt 15.5.1813
1828, 1304, Hindse Sørensen, Kildehuus. Søn af huusmand Søren Larsen og Margrethe Hinzesdatter, i Kildehuus. Døbt 4.8.1813
1828, 1304, Knud Andersen, Marslev. Søn af indsidder Anders Knudsen og Karen Knudsdatter, af Hundslev. Døbt 13.2.1814
1828, 1304, Niels Frederiksen, Kiertinge. Søn af afdøde huusmand Frederik Madsen og Karen Andersdatter (nu givt med huusmand Lars Jensen), af Kiertinge. Døbt 31.5.1813
1828, 1304, Hans Rasmussen, Kiertinge. Søn af huusmand Rasmus Hansen og Else Madsdatter, af Kiertinge. Døbt 27.3.1814
1829, 2604, Niels Olsen, Ladbye. Søn af huusmand og bødker Ole Pedersen og Mette Larsdatter, i Ladbye. Døbt 26.9.1814
1829, 2604, Anders Nielsen, Ladbye. Søn af gaardmand Niels Andersen og Barbara Pedersdatter, i Ladbye. Døbt 23.11.1814
1829, 2604, Jørgen Hansen, Kiertinge. Søn af boelsmand Hans Mikkelsen og Bodil Andersdatter, i Kiertinge. Døbt 29.8.1814
1829, 2604, Søren Jensen, Rønninge Sogn. Søn af gaardmand Jens Rasmussen og Elisabeth Sørensdatter, i Røirup. Døbt 4.2.1815
1829, 2604, Søren Pedersen, Ladby. Søn af indsidder Peder Sørensen og Anne Cathrine Wilhelmine Larsdatter, i Ladbye. Døbt 27.3.1815
1829, 2604, Henrik Pedersen, opholdende sig hos forældrene paa Hundslev Mark. Søn af Peder Jespersen og Else Henriksdatter (givt med Niels Henriksen), paa Hundslev Mark. Født i Kiertinge Døbt 4.10.1814
1829, 2604, Hans Pedersen, ophold i Kjølstrup. Søn af Peder Henriksen, af Hundslev og Anne Brandt. Pleiefader paa fattigvæsenets vegne huusmand Hans Olsen. Født i Hundslev Døbt 28.11.1814
1830, 1804, Anders Hansen, Hundsløv. Søn af gaardmand Hans Andersen og Maren Hansdatter, i Hundsløv. Døbt 30.10.1815
1830, 1804, Hans Peter Petersen, Eskelund. Søn af snedker Peder Henrik Petersen og Botilde Marie Christensen, i Eskelundhuus ved Ulrichsholm. Døbt 28.11.1815
1830, 1804, Povel Rasmussen, Kiertinge. Søn af smed Rasmus Povelsen og Anne Margrethe Hansdatter, i Kiertinge. Døbt 2.2.1816
1830, 1804, Hans Jensen, Mesinge Sogn. Søn af indsidder Jens Hansen og Kirsten Madsdatter, i Kiertinge. Døbt 28.6.1815
1830, 1804, Lars Sørensen, Kildehuus. Søn af huusmand Søren Larsen og Margrethe Hindsesdatter, i Kildehuus. Døbt 12.2.1816
1830, 1804, Niels Hansen, Hundsløv. Søn af skoemager Hans Jensen Hoff og Mette Hansdatter, i Hundsløv. Døbt 26.4.1815
1830, 1804, Anders Povelsen, hos gaardmand Preben Jacobsen i Ladbye. Søn af huusmand Povel Larsen og Anne Sørensdatter, i Hundsløv. Døbt 9.5.1815
1830, 1804, Hans Nielsen, Hundsløv. Søn af huusmand Niels Rasmussen Tømmermand og Karen Rasmusdatter, i Hundsløv. Døbt 27.6.1815
1830, 1804, Jens Nielsen, Hundsløv. Søn af huusmand Niels Olsen og Karen Jensdatter, i Hundsløv. Døbt 11.4.1816  
1830, 1804, Jens Nielsen, Ladbye. Søn af huusmand Niels Jensen og Karen Larsdatter, i Ladbye. Døbt 14.8.1815  
1830, 1804, Søren Jacobsen, Kiertinge – Hundsløv. Søn af gaardmand Jacob Hansen og Marie Larsdatter, i Hundsløv Fattighuus. Døbt 13.10.1812
1830, 1804, Jens Andersen, Ladbye. Søn af afgangne huusmand Anders Zachariasen og Mette Cathrine Jensdatter, i Ladbye. Døbt 2.4.1813
1831, 1004, Niels Andersen, Ladbye. Søn af gaardmand Anders Jensen og Dorthe Marie Jacobsdatter, i Ladbye. Døbt 27.4.1816
1831, 1004, Frederik Larsen, Kiertinge. Søn af huusmand Lars Jensen og Karen Andersen, af Kiertinge. Døbt 17.8.1816
1831, 1004, Niels Larsen, Ladbye. Søn af gaardmand Lars Hansen og Anne Nielsdatter, i Ladbye. Døbt 7.11.1816  
1831, 1004, Morten Hansen, Kiertinge. Søn af boelsmand Hans Mikkelsen og Bodil Andersdatter, i Kiertinge. Døbt 19.4.1816
1831, 1004, Johan Wilhelm Mikkelsen, Langeskovshuus. Søn af huusmand Mikkel Pedersen og Magdalene Rasmusdatter, i Langeskovshuus. Døbt 20.9.1816
1831, 1004, Hans Andersen, hosbond Jochum Larsen i Ladbye. Søn af afdøde huusmand Anders Zachariassen og afdøde Mette Cathrine Jensdatter, i Ladbye. Døbt 2.8.1816
1831, 1004, Niels Frederik Pedersen, Kiertinge. Søn af boelsmand Peder Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 7.11.1816
1831, 1004, Hans Henriksen, Stupperup Sogn. Søn af huusmand Henrik Jensen og Karen Madsdatter, i Ladbye. Døbt 30.10.1816
1831, 1004, Henrik Lars Andersen, Hundsløv. Søn af huusmand Anders Henriksen og Kirsten Larsdatter, paa Hundsløv Mark. Døbt 22.11.1816
1831, 1004, Lars Pedersen, Hundsløv. Søn af huusmand Peder Madsen og Anne Sophie Larsdatter, i Hundsløv. Døbt 20.10.1815
1831, 1004, Søren Hansen, Hundsløv. Søn af skoemager Hans Jensen Hoff og Mette Hansdatter, i Hundsløv. Døbt 22.3.1817
1831, 1004, Søren Jensen, Hundsløv. Søn af huusmand Jens Rasmussen og Maren Sørensdatter, i Hundsløv. Døbt 8.4.1817
1832, 2904, Rasmus Olsen, Ladby. Søn af huusmand og bødker Ole Pedersen og Mette Larsdatter, i Ladbye. Døbt 20.11.1817
1832, 2904, Rasmus Jacobsen, Ladby. Søn af gaardmand Jacob Rasmussen og Kirsten Madsdatter, i Ladbye. Døbt 9.6.1817
1832, 2904, Lars Hansen, Hundsløv. Søn af huusmand og væver Hans Larsen og Dorthe Jensdatter, af Hundsløv Nyemark. Døbt 22.9.1817
1832, 2904, Povel Jensen, Ladbye. Søn af huusmand Jens Povelsen og Karen Hansdatter, i Ladbye. Døbt 1.2.1818  
1832, 2904, Lars Christian Nielsen, Kiertinge. Søn af sognefoged Niels Frederiksen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 25.1.1818
1832, 2904, Jens Nielsen, Ladbye. Søn af gaardmand Niels Andersen og Barbara Pedersdatter, i Ladbye. Døbt 9.4.1818
1832, 2904, Niels Jensen, Hundsløv. Søn af huusmand Jens Nielsen og Mette Pedersdatter, i Hundsløv Nyemark. Døbt 20.12.1817
1832, 2904, Frederik Andersen, Hundsløv. Søn af huusmand og tømmermand Anders Henriksen og Kirsten Larsdatter, af Hundsløv. Døbt 15.1.1818
1832, 2904, Jørgen Reinholdtsen, Hundsløv. Søn af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Povelsdatter, paa Hundsløv Mark. Døbt 23.6.1817
1833, 1404, Christian Jørgensen, Skovsgaard. Søn af boelsmand Jørgen Christensen og Johanne Rasmusdatter, af Kiertinge. Døbt 29.1.1819
1833, 1404, Niels Sørensen, Kildehuus. Søn af huusmand Søren Larsen og Margrethe Hindsesdatter, af Kildehuus. Døbt 9.1.1819
1833, 1404, Peder Rasmussen, Rosenvold. Søn af huusmand Rasmus Pedersen og Anne Olsdatter, af Rosenvold. Døbt 30.5.1818
1833, 1404, Lars Nielsen, Kiertinge. Søn af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 19.6.1818
1833, 1404, Hans Madsen, Kiertinge. Søn af boelsmand Mads Andersen og Anne Kirstine Andersdatter, af Kiertinge. Døbt 26.12.1818
1833, 1404, Lars Nielsen, Ladbye, hosbond Jørg. Paulsen paa Keyrup. Søn af afgangne huusfolk Niels Jensen og Karen Larsdatter, i Ladbye. Døbt 16.6.1818
1833, 1404, Hans Nielsen, Hundsløv. Søn af huusmand Niels Olsen og Karen Jensdatter, i Hundsløv. Pleiefader gaardmand Niels Jacobsen i Hundsløv. Døbt 2.4.1819
1833, 1404, Hans Jørgensen, Marsløv Sogn. Søn af huusmand Jørgen Henriksen og Anne Marie Hansdatter, i Hundsløv. Døbt 1.12.1818
1833, 1404, Hans Knudsen, Rynkebye Sogn. Søn af indsidder Knud Hansen og Maren Poulsdatter, i Hundsløv. Døbt 13.12.1818
1833, 1404, Søren Nielsen, Ladby. Søn af gaardmand Niels Larsen og Else Sørensdatter, af Ladbye. Døbt 2.10.1818
1833, 1404, Knud Poulsen, Kjølstrup. Søn af huusmand Poul Andersen og Charlotte Sophie Knudsdatter, i Kjølstrup. Døbt 10.10.1818
1834, 0604, Frederik Ludvig Wilhelm Ahlefeldt Laurvigen, Revninge Sogn. Søn af greve Christian Johan Frederik Ahlefeldt Laurvigen og Julie Lovise Wedel Wedelsborg, paa Lundsgaard. Døbt 30.4.1817
1834, 0604, Povel Friis, Kjølstrup. Søn af præst Otto Engelsted Friis og Mariane Friis, Kjølstrup. Døbt 14.10.1819  
1834, 0604, Knud Madsen, Kiertinge. Søn af boelsmand Mads Andersen og Anne Kirstine Andersdatter, af Kiertinge. Døbt 28.5.1820
1834, 0604, Jacob Nielsen, Kiertinge. Søn af gaardmand Niels Conradsen og Anne Sophie Jacobsdatter, i Kiertinge. Døbt 5.5.1819
1834, 0604, Lars Christian Nielsen, Kiertinge. Søn af gaardmand Niels Larsen og Kirstine Marie Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 5.7.1819
1834, 0604, Søren Nielsen, Kjølstrup. Søn af boelsmand Niels Nielsen og Anne Marie Sørensdatter, af Kjølstrup. Døbt 5.6.1819
1834, 0604, Hans Hansen, Hundsløv. Søn af gaardmand Hans Andersen og Maren Hansdatter, i Hundsløv. Døbt 24.12.1819
1834, 0604, Hans Andersen, Ladbye. Søn af gaardmand Anders Jensen og Dorthe Marie Jacobsdatter, af Ladbye. Døbt 31.12.1819
1834, 0604, Søren Christensen, Kiertinge. Søn af huusmand Christen Sørensen og Karen Jochumsdatter, af Kiertinge. Døbt 3.1.1820
1834, 0604, Rasmus Larsen, Kiertinge. Søn af boelsmand Lars Rasmussen og Kirsten Nielsdatter, af Kiertinge. Døbt 14.1.1820
1834, 0604, Anders Hansen, Ørnfeldt Skovhuus. Søn af huusmand Hans Jensen og Cidsel Marie Pedersdatter, af Ørnfeldt Skovhuus. Døbt 21.3.1820
1834, 0604, Anders Præbensen, Ladbye. Søn af gaardmand Præben Jacobsen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye. Døbt 15.11.1819
1834, 0604, Hans Jensen, Kiertinge. Søn af huusmand Jens Rasmussen og Maren Jespersdatter, i Kiertinge. Døbt 13.10.1819
1834, 0604, Povel Jørgensen, Rynkebye Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Hansdatter, af Hundsløv. Døbt 19.2.1820
1834, 0604, Jens Jacobsen, Kiertinge. Søn af gaardmand Jacob Hansen og Marie Larsdatter, fordum i Kiertinge (enken nu i Hundsløv Fattighuus). Døbt 6.10.1819
1834, 0604, Lars Marcussen, Munkeboe Sogn. Søn af sømand Marcus Jensen Tornøe og Anne Kirstine Larsdatter, af Munkeboe. Pleiefader morbroderen gaardmand Hans Larsen i Kiertinge. Døbt 24.8.1819
1834, 0604, Hans Larsen, Flødstrup Sogn. Søn af huusmand Lars Hansen og Else Hansdatter, i Kissendrup. Døbt 12.1.1820
1834, 0604, Lars Pedersen, Kiertinge. Søn af boelsmand Peder Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 24.11.1819
1834, 0604, Jens Hansen, Ladbye. Søn af huusmand Hans Nielsen og Maren Jensdatter, i Ladbye. Døbt 24.7.1819
1835, 2604, Lars Casparsen, Hundsløv. Søn af huusmand Caspar Nielsen og Mette Marie Hansdatter, i Hundsløv Nymark. Døbt 5.5.1821
1835, 2604, Jens Larsen, Kiertinge, Søn af huusmand Lars Jensen og Karen Andersdatter, af Kiertinge. Døbt 25.6.1820
1835, 2604, Hans Nielsen, Kiertinge, Søn af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 4.2.1821
1835, 2604, Hans Christophersen, hos stedfaderen huusmand Niels Nielsen i Kiertinge, Søn af huusmand Christopher Hansen og Gyde Andersdatter, af Kiertinge. Døbt 24.3.1821
1835, 2604, Johannes Pedersen, hjemme Hundsløv. Søn af huusmand Peder Madsen og Sophie Larsdatter, i Hundsløv. Døbt 6.1.1821
1835, 2604, Jens Hansen, hjemme Hundsløv. Søn af huusmand Hans Larsen Væver og Dorthea Jensdatter, i Hundsløv. Døbt 15.9.1820
1835, 2604, Ole Jørgensen, Hundsløv, hos gaardmand Anders Jørgensen i Rødegaard af Kiertinge. Søn af boelsmand Jørgen Olsen og Anne Marie Nielsdatter, af Hundsløv. Døbt 18.8.1820
1835, 2604, Niels Pedersen, Kjølstrup, hos morfaderen Niels Larsen Møller i Kjølstrup. Søn af huusmand Peder Andersen og Karen Marie Nielsdatter, i Kjølstrup (hvilke siden er adskilte). Døbt 27.4.1821  
1835, 2604, Mads Jacobsen, hjemme Ladbye. Søn af gaardmand Jacob Rasmussen og Kirsten Madsdatter, i Ladbye. Døbt 22.10.1820
1836, 1004, Lars Pedersen, Ladbye, Søn af indsidder Peder Sørensen Lystrup og Anne Cathrine Sophie Wilhelmine Larsdatter, i Kjølstrup. Døbt 1.7.1821
1836, 1004, Hans Pedersen, Hundsløv. Søn af Peder Jensen og Karen Nielsdatter, i Lille Langeskovshuus paa Hundsløv Mark. Døbt 2.7.1821
1836, 1004, Jens Christiansen, i Dalum. Søn af huusmand Christian Lampe og Grethe Jensdatter, af Dalum. Pleiefader gaardmand Hans Clausen i Hundsløv. Døbt 17.3.1822
1836, 1004, Hans Jørgensen, i Rynkebye. Søn af gaardmand Jørgen Hansen og Karen Hansdatter, af Hundsløv. Stiffader Rasmus Knudsen i Nordskovslund. Døbt 17.3.1822
1836, 1004, Rasmus Pouæsen, Kjølstrup. Søn af huusmand Poul Rasmussen og Karen Olsdatter, af Kjølstrup. Døbt 18.12.1821
1836, 1004, Hans Larsen, Ladbye. Søn af Lars Johansen, i Ladbye og Mette Sørensdatter. Pleiemoder gaardenke og farmoder Maren Jochums, i Ladbye. Døbt 25.4.1822
1836, 1004, Christian Mogensen, Hundsløv. Søn af huusmand Mogens Jensen og afgangne Anne Marie Jespersdatter, af Hundsløv. Døbt 29.7.1821
1836, 1004, Hans Jensen, i Ladbye. Søn af huusmand Jens Poulsen og Karen Hansdatter. Stedfader huusmand Jørgen Rasmussen, i Ladbye. Døbt 12.12.1821
1836, 1004, Hans Sørensen, Kildehuus. Søn af huusmand Søren Larsen og Margrethe Hindsesdatter, i Kildehuus. Døbt 17.11.1821
1836, 1004, Rasmus Jensen, Hundsløv. Søn af huusmand Jens Rasmussen Væver og Maren Sørensdatter, af Hundsløv. Døbt 10.12.1821
1836, 1004, Søren Nielsen, i Munkeboe Sogn. Søn af huusmand Niels Sørensen og Abelone Madsdatter, af Hundsløv. Døbt 20.11.1821
1836, 1004, Lars Rasmussen, Ladbye. Søn af Rasmus Jensen og Johanne Larsdatter. Nuværende stedfader huusmand Mathias Andersen, i Ladbye. Døbt 2.3.1822
1836, 1004, Niels Peter Nielsen, St. Hans Sogn. Søn af smedesvend og Kirstine Margrethe Schmidt. Pleiefader huusmand Hans Nielsen i Kjølstrup. Døbt 5.2.1822
1836, 1004, Niels Hansen, Ladbye. Søn af huusmand Hans Nielsen og afgangne Maren Jensdatter, i Ladbye. Døbt 23.10.1821
1836, 1809, Maltha Ulrik Friis, Kjølstrup. Søn af sognepræst O. E. Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup. Døbt 3.1.1823
1824, 2504, Sophie Magdalene Möller, plejemoder S. T. fru v. Rosenørn, paa Ulrichsholm. Født 25.6.1808 Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn
1824, 2504, Cidsel Marie Andersdatter. Datter af huusmand Anders Sørensen og Karen Andersdatter, i Kiertinge. 9.7.1809
1824, 2504, Karen Larsdatter. Datter af hjulmand Lars Jensen og Abelone Andersdatter, i Kiertinge. 16.7.1809
1824, 2504, Elisabeth Rasmusdatter. Datter af huusmand Rasmus Pedersen og Anne Jochumsdatter, i Kjølstrup. 12.11.1809
1824, 2504, Mette Cathrine Povelsdatter. Steddatter af boelsmand Lars Larsen og Marie Larsdatter, i Kjølstrup. 26.11.1809
1824, 2504, Karen Povelsdatter. Datter af boelsmand Povel Mortensen og Karen Andersdatter, i Kiertinge. 9.9.1809
1824, 2504, Anne Cathrine Sørensdatter, hosbond boelsmand Niels Nielsen, i Kjølstrup. Steddatter af smed Rasmus Povelsen og Margrethe Hansdatter, i Kiertinge. 11.6.1809
1824, 2504, Karen Marie Rasmusdatter. Datter af huusmand Rasmus Hansen og Else Madsdatter, i Kiertinge. 17.9.1809
1824, 2504, Kirsten Marcusdatter. Datter af boelsmand Marcus Madsen og Birthe Hansdatter, af Kiertinge. 19.11.1809
1824, 2504, Anne Sophie Jensdatter. Datter af huusmand Jens Hansen og Kirsten Madsdatter, af Kiertinge. 11.6.1809 daabsattest fra Mesinge
1824, 2504, Kirsten Jensdatter. Datter af huusmand Jens Rasmussen og Maren Jespersdatter, i Kiertinge. 7.5.1809
1825, 1004, Anne Rasmine Wichelsøe, Kjølstrup Bye. Datter af kirkesanger og skolelærer Hans Nielsen Wichelsøe og Kirsten Rasmusdatter, i Kjølstrup. 29.12.1810
1825, 1004, Cidsel Kirstine Sørensdatter, i Kildehuus, Datter af huusmand Søren Larsen og Margrethe Hindsesdatter, i Kildehuus. Døbt 18.11.1810
1825, 1004, Karen Pedersdatter, i Kjølstrup Degneløkke. Datter af huusmand Peder Andersen og Anne Tagesdatter, i Kjølstrup. Døbt 1.7.1810
1825, 1004, Henriette Marie Petersen, i Eskelundhuus ved Ulrichsholm. Datter af snedker Peder Henrik Petersen og Botilde Marie Christiansen, ved Ulrichsholm. Døbt 12.8.1810
1825, 1004, Anne Kirstine Nielsdatter, i Ladbye. Datter af gaardmand Niels Andersen og Barbara Pedersdatter, i Ladbye. Døbt 7.3.1811
1825, 1004, Maren Jensdatter, Kjølstrup i Kamsted. Datter af boelsmand Jens Nielsen og Karen Marie Sørensdatter, i Kamsted paa Hundsløv Mark. Døbt 22.6.1810
1825, 1004, Kirstine Nielsdatter, Nyemarksgaard i Ladbye. Datter af gaardmand Niels Larsen og Else Sørensdatter, af Ladbye. Døbt 4.11.1810
1825, 1004, Karen Pedersdatter, Kalvehaugegaard i Ladbye, hos gaardmand Anders Hansen af Ladbye. Datter af tjenestekarl Peder Rasmussen og Maren Hansdatter. Døbt 24.6.1810
1825, 1004, Mette Christiansdatter, i Kiertinge. Datter af gaardmand Christian Henriksen og Marie Andersdatter, af Kiertinge. Døbt 27.1.1810
1825, 1004, Maren Rasmusdatter, i Ladbye. Datter af gaardmand Rasmus Knudsen og Mette Nielsdatter, i Ladbye. Døbt 22.1.1810
1825, 1004, Mette Marie Hansdatter, i Ladbye. Datter af huusmand Hans Hansen Gjerdskov og Karen Rasmusdatter, i Ladbye. Døbt 21.2.1811
1825, 1004, Anne Cathrine Povelsdatter, af Hundslev Nyemark. Datter af huusmand Povel Larsen og Anne Sørensdatter, paa Hundslev Mark. Døbt 30.4.1810
1825, 1004, Anne Margrethe Olsdatter, i Hundslev. Datter af huusmand Ole Jeppesen og Karen Hansdatter, ved Hundslev. Døbt 26.6.1810
1825, 1004, Maren Andersdatter, i Ladbye. Datter af huusmand Anders Zachariasen Hjulmand og afgangne Mette Cathrine Jensdatter, i Ladbye. Døbt 3.4.1809
1826, 0204, Anne Pedersdatter, hos morfaderen huusmand Hans Larsen. i Ladbye. Datter af indsidder Peder Sørensen og Cathrine Larsdatter, hos Henrik Jensen i Ladbye. Døbt 7.6.1822
1826, 0204, Cathrine Olsdatter, Ladbye. Datter af huusmand og bødker Ole Pedersen og Mette Larsdatter, i Ladbye. Døbt 24.3.1812
1826, 0204, Anne Henriksdatter, Kjølstrup. Datter af afdøde Henrik Rasmussen af Kjølstrup og Karen Olsdatter. Stedfader Povel Rasmussen. Døbt 29.6.1811
1826, 0204, Anne Cathrine Nielsdatter, Kiertinge. Datter af sognefoged Niels Frederiksen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 2.2.1812
1826, 0204, Kirsten Larsdatter, Kiertinge. Datter af hjulmand Lars Jensen og Abbelone Andersdatter, i Kiertinge. Døbt 1.1.1812
1826, 0204, Karen Kirstine Reinholdtsdatter. Datter af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Povelsdatter, af Hundsløv. Døbt 24.12.1811 Wibye Kirke
1827, 2204, Ellen Povelsdatter, Hundslev. Datter af huusmand Povel Larsen og Anne Sørensdatter, af Hundslev. Døbt 15.8.1812
1827, 2204, Anne Margrethe Hansdatter, Hundslev. Datter af gaardmand Hans Andersen og Maren Hansdatter, i Hundslev. Døbt 13.4.1813
1827, 2204, Anne Cathrine Hansdatter, i Flødstrup Sogn. Datter af huusmand Hans Christensen og Dorthe Larsdatter, af Hundslev, Steenhuse. Døbt 16.8.1812
1827, 2204, Hanne Margrethe Hansdatter, Kiertinge. Datter af afdøde boelsmand Hans Larsen og Anne Margrethe Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 25.1.1813
1827, 2204, Maren Sørensdatter, Kiertinge. Datter af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Knudsdatter, af Kiertinge. Døbt 14.6.1812
1827, 2204, Mette Rasmusdatter, Kjølstrup. Datter af huusmand Rasmus Pedersen og Anne Jochumsdatter, af Kjølstrup. Døbt 22.6.1812
1827, 2204, Gjertrud Nielsdatter, Hundslev. Datter af huusmand Niels Rasmussen og Karen Rasmusdatter, i Hundslev. Døbt 14.10.1811
1827, 2204, Ide Wilhelmine Præbensdatter, Ladbye. Datter af gaardmand Præben Jacobsen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye. Døbt 16.11.1812
1827, 2204, Karen Pedersdatter, Kiertinge. Datter af huusmand Peder Andreasen og Karen Larsdatter, i Kiertinge. Døbt 9.10.1812
1828, 1304, Anne Marie Hansdatter, Hundslev. Datter af huusmand Hans Larsen Væver og Dorthea Jensdatter, af Hundslev. Døbt 14.8.1813
1828, 1304, Dorthe Jensdatter, hos boelsmand Niels Nielsen i Kjølstrup. Datter af boelsmand Jens Nielsen og afdøde Karen Marie Sørensdatter (stedmoder Ane Sørensdatter), paa Hundsløv Mark. Døbt 6.2.1814
1828, 1304, Maren Præbensdatter, Ladby. Datter af gaardmand Præben Jacobsen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye. Døbt 29.3.1814
1828, 1304, Karen Rasmusdatter, Kjølstrup. Datter af huusmand Rasmus Pedersen og Anne Jochumsdatter, i Kjølstrup. Døbt 12.3.1814
1828, 1304, Anne Kirstine Nielsdatter, Ladbye. Datter af huusmand Niels Jensen og Karen Larsdatter, af Ladbye. Døbt 1.8.1813
1828, 1304, Maren Hansdatter, i Revninge Sogn. Datter af huusmand Hans Christensen og Dorthea Larsdatter, i Hundsløv Steenhuse. Døbt 20.2.1814
1828, 1304, Maren Jacobsdatter, Ladbye. Datter af gaardmand Jacob Rasmussen og Kirsten Madsdatter, i Ladbye. Døbt 21.12.1813
1828, 1304, Anne Kirstine Sørensdatter, Kilde. Datter af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Knudsdatter, af Kiertinge. Døbt 23.3.1814
1828, 1304, Mette Kirstine Hansdatter, Ørnfeldt Skovhuus. Datter af huusmand Hans Jensen og Cidsel Marie Pedersdatter, af Ørnfeldt Skovhuus. Døbt 22.12.1813
1828, 1304, Dorthea Nielsdatter, Ladbye. Datter af gaardmand Niels Larsen og Else Sørensdatter, paa Ladbye Mark. Døbt 8.6.1813
1828, 1304, Maren Nielsdatter, Hundslev. Datter af huusmand Niels Olsen og Karen Jensdatter, af Hundselv Nymark. Døbt 14.4.1813
1828, 1304, Dorthe Marie Reinholdtsdatter, i Rynkebye Sogn. Datter af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Povelsdatter, af Hundsløv. Døbt 21.2.1814
1828, 1304, Marie Kirstine Hansdatter, i Nyborg Sogn. Datter af indsidder Hans Larsen og Johanne Jensdatter, af Nyborg Dyrehauge. Pleiefader Christian Mortensen Dyrehauge i Kiertinge. Døbt 27.7.1810
1829, 2604, Anne Kirstine Nielsdatter, Kiertinge. Datter af sognefoged Niels Frederiksen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 16.9.1814
1829, 2604, Mette Nielsdatter, Kiertinge. Datter af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 24.4.1815
1829, 2604, Marie Pedersdatter, Kiertinge. Datter af boelsmand Peder Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Kiertinge. Døbt 20.10.1814
1829, 2604, Stine Marie Larsdatter, Langeskovshuus. Datter af Lars Larsen og Caroline Povelsdatter. Pleiemoder mormoderen Grethe Bødkers i Langeskovshuus. Døbt 2.1.1815
1829, 2604, Frederikke Hansdatter, Ladbye. Datter af huusmand Hans Hansen og Karen Rasmusdatter, af Ladbye. Døbt 19.1.1815
1829, 2604, Karen Marie Larsdatter, i Revninge Sogn, hosbond skovfoged Peder Pedersen skovfoged ved Ulrichsholm. Datter af gaardmand Lars Madsen og Johanne Marie Larsdatter, i Revninge. Døbt 26.12.1814
1829, 2604, Karen Jacobsdatter, i Kiertinge. Datter af gaardmand Jacob Hansen og Marie Larsdatter, af Kiertinge. Døbt 28.11.1814
1829, 2604, Anne Christiansdatter, Kiertinge. Datter af gaardmand Christian Henriksen og Anne Marie Andersdatter, af Kiertinge. Døbt 6.8.1814
1830, 1804, Dorthea Sophie Aagaard, i Hæstrup Sogn, Børglum Herred i Hjøring Amt. Datter af kammerraad Michael Aagaard og Barbara Marie Møller, i Hæstrupgaard i Jydland. Døbt 22.5.1815
1830, 1804, Marie Sophie Olsdatter, Rosenlund. Datter af huusmand Ole Jeppesen og Karen Hansdatter, i Hundsløv. Døbt 3.10.1815
1830, 1804, Maren Jensdatter, Ladbye. Datter af huusmand Jens Jensen og Anne Kirstine Larsdatter, i Ladbye. Døbt 14.8.1815
1830, 1804, Anne Mogensdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Mogens Jensen og Anne Marie Jespersdatter, i Hundsløv. Døbt 16.10.1815
1830, 1804, Anne Christensdatter, Hundsløv. Datter af indsidder Christen Mathiesen og Else Pedersdatter, i Hundsløv. Døbt 16.5.1815
1830, 1804, Anne Marie Pedersdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Peder Pedersen og Anne Olsdatter. Stiffader Anders Jensen, i Steenhuus. Døbt 12.10.1815
1830, 1804, Margrethe Sørensdatter, Hundsløv. Datter af gaardmand Søren Jørgensen og Anne Olsdatter, i Hundsløv. Døbt 7.8.1815
1830, 1804, Anne Margrethe Hansdatter, Ladbye. Datter af huusmand Hans Nielsen og Maren Jensdatter, i Ladbye. Døbt 21.8.1815
1830, 1804, Karen Nielsdatter, Ladbye. Datter af gaardmand Niels Larsen og Else Sørensdatter, i Ladbye. Døbt 12.1.1816
1830, 1804, Anne Marie Jacobsdatter, Kiertinge, husbond gaardmand Søren Jørgensen, i Hundsløv. Datter af gaardmand Jacob Hansen og Marie Larsdatter, forhen i Kiertinge. Døbt 3.2.1816
1830, 1804, Margrethe Jensdatter, Hundsløv. Datter af søemand Jens Ærreboe Jensen og Cathrine Elisabeth Birkenfeldt. Pleiefader Wilhelm Birkenfeldt, i Hundsløv. Døbt 20.4.1816
1830, 1804, Marie Povelsdatter, Kjølstrup. Datter af huusmand Povel Andersen og Sophie Knudsdatter. Stedfader Jørgen Nielsen, i Kjølstrup. Døbt 14.2.1816
1831, 1004, Karen Præbensdatter, Ladbye. Datter af gaardmand Præben Jacobsen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye. Døbt 9.1.1817
1831, 1004, Maren Pedersdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Peder Jensen og Karen Nielsdatter, i Lille Langeskovshuus paa Hundsløv Mark. Døbt 8.7.1816
1831, 1004, Maren Sørensdatter, hos Maren Oles i Hundsløv. Datter af gaardmand Søren Jørgensen og afgangne Anne Olsdatter, i Hundsløv. Døbt 12.2.1817
1831, 1004, Anne Dorthea Hansdatter, i Mesinge Sogn. Datter af tjenestekarl Hans Nielsen og afdøde Kirsten Jensdatter. Pleie- og bedstefader huusmand Jens Pedersen, i Rosenvold. Døbt 7.12.1816
1831, 1004, Anne Cathrine Hansdatter, Ladby. Datter af huusmand Hans Nielsen og Maren Jensdatter, i Ladbye. Døbt 21.3.1817
1831, 1004, Kirsten Pedersdatter, Kiertinge. Datter af huusmand og tømmermand Peder Andresen og Karen Larsdatter, i Kiertinge. Døbt 23.5.1816
1832, 2904, Johanne Marie Knudsdatter, Ladbye. Datter af gaardmand Knud Jochumsen og Anne Sørensdatter, i Ladbye. Døbt 9.8.1817
1832, 2904, Anne Kirstine Hansdatter, i Hundsløv. Datter af gaardmand Hans Andersen og Maren Hansdatter, i Hndsløv Bye. Døbt 13.3.1818
1832, 2904, Margrethe Povelsdatter, Hundsløv Nyemark. Datter af huusmand Povel Larsen og Anne Sørensdatter, i Hundsløv Nyemark. Døbt 15.7.1817
1832, 2904, Kirsten Jensdatter, Kiertinge. Datter af huusmand Jens Hansen og Kirsten Madsdatter, af Kiertinge. Døbt 31.12.1817
1832, 2904, Anne Margrethe Christiansdatter, Kiertinge. Datter af gaardmand Christian Henriksen og Marie Andersdatter, af Kiertinge. Døbt 18.12.1817
1832, 2904, Johanne Hansdatter, Ladbye. Datter af huusmand Hans Hansen Gjerdskov og Karen Rasmusdatter, i Ladbye. Døbt 5.8.1817
1832, 2904, Mette Cathrine Jensdatter, Kjølstrup. Datter af gaardmand Jens Nielsen og Karen Marie Sørensdatter, i Kamsted paa Hundsløv Mark. Døbt 3.5.1817
1832, 2904, Karen Rasmusdatter, i Refvninge Sogn, hosbond gaardmand Peder Nielsen paa Hundsløv Mark. Datter af Stine Franzdatter og en Rasmus. Døbt 21.9.1817
1833, 1404, Dorthea Marie Mariane Friis, Maltbæk Sogn. Datter af forpagter Mauritz Trap Friis og Cathrine Marie Schmidt, paa Sønderskovgaard i Svendstrup Sogn i Hjørring Amt. Døbt 17.11.1818
1833, 1404, Mette Marie Pedersdatter, Ladbye, hosbond Lars Larsen i Ladbye, Kalvehaugegaard. Datter af indsidder Peder Sørensen og Cathrine Sophie Wilhelmine Larsdatter, i Kiertinge. Døbt 14.8.1818
1833, 1404, Jørgine Marie Nielsdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Niels Henriksen og Birgitte Jørgensdatter, i Marienberghuus paa Hundsløv Mark. Døbt 22.5.1818
1833, 1404, Adolphine Hansdatter, Kiertinge. Datter af gartner Hans Casparsen og Anne Kirstine Hansdatter. Pleiefader boelsmand Lars Hansen i Kiertinge. Døbt 23.10.1818
1833, 1404, Frederikke Jensdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Jens Rasmussen og Maren Sørensdatter, i Hundsløv. Døbt 28.1.1819
1833, 1404, Bodil Kirstine Nielsdatter, i Marsløv Sogn. Stifdatter af tjener Rasmus Nielsen og kokkepige Mette Andersdatter Wichelsøe, begge hos biskoppen i Odense. Døbt 27.4.1819
1833, 1404, Johanne Marie Hansdatter, Ladbye. Datter af Hans Ulriksen og Maren Rasmusdatter. Pleiemoder Mette Ulriks, i Ladbye. Døbt 8.11.1818
1833, 1404, Elisabeth Pedersdatter, Kiertinge. Datter af huusmand Peder Andreasen og Karen Larsdatter, i Kiertinge. Døbt 2.10.1818
1833, 1404, Anne Kirstine Rasmusdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Rasmus Hansen og Karen Jeppesdatter, af Hundsløv. Døbt 21.1.1819
1833, 1404, Anne Kirstine Christensdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Christen Mathiasen og Else Pedersdatter, i Hundsløv. Døbt 24.12.1817
1833, 1404, Mette Christophersdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Christopher Hansen og Gyde Andersdatter, af Kiertinge. Nu stedfader Niels Nielsen. Døbt 12.11.1818
1834, 0604, Karen Kirstine Hansdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Hans Christensen og Dorthea Larsdatter, af Hundsløv, Steenhuse. Døbt 25.9.1819
1834, 0604, Anne Marie Knudsdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Knud Pedersen og Anne Andersdatter, af Hundsløv Nyemark. Døbt 10.11.1819
1834, 0604, Marie Rasmusdatter, Ladbye. Datter af huusmand og smed Rasmus Jørgensen og Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye. Døbt 9.8.1819
1834, 0604, Kirsten Rasmusdatter, Kiertinge. Datter af huusmand Rasmus Hansen og Else Madsdatter, af Kiertinge. Døbt 5.10.1819
1834, 0604, Sophie Elise Jensdatter, Ladbye. Datter af huusmand Jens Povelsen og Karen Hansdatter, i Ladbye. Døbt 23.12.1819
1834, 0604, Anne Marie Jensdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Jens Nielsen og Mette Pedersdatter, af Hundsløv. Døbt 3.1.1820
1834, 0604, Gjertrud Hansdatter, i Mesinge Sogn. Datter af huusmand Hans Franzen og Kirsten Christiansdatter, af Hundsløv. Døbt 23.11.1819
1834, 0604, Anne Larsdatter, i Revninge Sogn. Datter af Lars Eriksen og Abelone Franzdatter (nu gift med indsidder Christen Andersen) i Hundsløv. Døbt 23.10.1819
1834, 0604, Mette Povelsdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Povel Larsen og Anne Sørensdatter, af Hundsløv Nyemark. Døbt 15.3.1820
1834, 0604, Barthe Kirstine Nielsdatter, i Munkeboe Sogn. Datter af boelsmand Niels Larsen Væver og Maren Larsdatter, i Kiertinge. Døbt 30.3.1820
1834, 0604, Kirsten Povelsdatter, Kjølstrup. Datter af huusmand Povel Rasmussen og Karen Olesdatter, af Kjølstrup. Døbt 16.9.1819
1835, 2604, Karen Marie Jensdatter, hjemme i Hundsløv. Datter af boelsmand Jens Nielsen og Anne Sørensdatter, af Hundsløv. Døbt 20.10.1820
1835, 2604, Anne Marie Knudsdatter, Hundsløv. Datter af indsidder Knud Hansen og Maren Povelsdatter, i Hundsløv. Døbt 3.9.1820
1835, 2604, Dorthea Rasmusdatter, hjemme i Ladbye. Datter af smed Rasmus Jørgensen og Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye. Døbt 21.4.1821
1835, 2604, Anne Dorthea Henriksdatter, i Dalbye Sogn. Datter af huusmand Henrik Jensen og Karen Madsdatter, i Ladbye. Døbt 29.3.1821
1835, 2604, Gjertrud Sophie Christiansdatter, i Lumbye Sogn. Datter af sømand Christian Hansen og Kirstine Marie Nielsdatter. Madmoder gjordemoder Karen Nielsen i Kjølstrup. Døbt 29.11.1820
1835, 2604, Christine Marie Christiansdatter, Kiertinge. Datter af gaardmand Christian Henriksen og Marie Andersdatter, af Kiertinge. Døbt 22.7.1820
1835, 2604, Maren Jørgensdatter, i Marsløv Sogn. Datter af huusmand Jørgen Henriksen og Anne Marie Hansdatter, af Hundsløv. Døbt 18.10.1820
1836, 1004, Anne Marie Sørensdatter, Hundsløv. Datter af gaardmand Søren Jørgensen og Birthe Rasmusdatter, i Hundsløv. Døbt 30.6.1821
1836, 1004, Anne Marie Christensdatter, Kjølstrup. Datter af afgangne Christen Andersen og Mette Andersdatter (nærværende stiffader gaardmand Rasmus Nielsen i Sneestrup). Døbt 15.10.1821
1836, 1004, Johanne Marie Christensdatter, Kiertinge. Datter af huusmand Christen Sørensen og Karen Jochumsdatter, af Kiertinge. Døbt 4.2.1822
1836, 1004, Dorthea Hansdatter, Ladbye. Datter af huusmand Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, af Hundsløv. Døbt 24.8.1821
1836, 1004, Johanne Jensdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Jens Nielsen og Mette Pedersdatter, i Nye Steenhuse af Hundsløv. Døbt 12.4.1822
1836, 1004, Edel Jørgensdatter, i Taarnborg Sogn i Sjelland. Datter af kudsk Jørgen Hansen og Anne Kirstine Hansdatter (pleiefader morfader og boelsmand Lars Hansen i Kiertinge). Døbt 2.9.1821
1836, 1004, Marie Hansdatter, Ladbye. Datter af huusmand Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, af Hundsløv. Døbt 24.8.1821
1836, 1004, Mette Cathrine Larsdatter, Ørnfeldt Veihuus. Datter af skoemager Lars Jensen og Maren Ulriksdatter, indsiddere i Ladbye. Døbt 24.1.1822
1836, 1004, Maren Nielsdatter, i Agedrup. Datter af møllersvend Niels Rasmussen og Gjertrud Andersdatter (nærværende stiffader huusmand Hans Andersen af Hundsløv). Døbt 30.11.1820
1836, 1004, Larsine Reinholdtsdatter, Hundsløv. Datter af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Poulsdatter, af Hundsløv. Døbt 30.11.1819