Kølstrup, 1824-1836, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1824-1836, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

År/dato,måned/begr. dato, måned/navn/alder/erhverv/sted/forældre/efterlevende

1824, 2001, 2501, Johan Mortensen, 12½, stedsøn af huusmand Niels Nielsen, i Hundslev Nyemark
1824, 2501, 3001, Jens Jensen, 5, søn af Maren … (Maren datter af almisselem Mette Rasmusses). Pleiebarn i Hospitalet i Kjølstrup
1824, 2203, 2803, Hans Christensen Østerlund, 11½, søn af huusmand Christen Jørgensen, paa Kiertinge Mark
1824, 0604, 1404, Anders Povelsen, aftægtshuusmand, 69, af Hundslev
1824, 1005, 1405, Mads Larsen, 26 dage, søn af tjenestekarl Lars Madsen, i Bregnøer. Hos morforældrene Jochum Larsen og hustrue i Ladbye
1824, 0906, 1406, Ole Larsen, gaardmand, 63, forhen sognefoged i Kiertinge. Født i Hundslev. Søn af Lars Olsen Smed
1824, 1007, 1407, Carl August v. Hummel, afskediget major, 64, af Artilleriet og ridder af Dannebroge
1824, 2407, 2607, Christen Mathiasen, huusmand og rygter, 60, almisselem af 3die Classe, bonde i jordløst huus, i Hundslev
1824, 2607, 0108, Lars Madsen (tvilling), 8 timer, søn af boelsmand Mads Larsen, i Kiertinge
1824, 0609, 1009, Povel Frederiksen, indsidder, 64, i A. Madsens Skovhuus i Hundslev, hos svigersønnen Knud Hansen
1824, 0809, 1309, Rasmus Simonsen, forhen hjulmand, 82, opholdende sig hos skolelærer Wahlsøe, i Kjølstrup. Født i Stegsted
1824, 2409, 0110, Mads Mortensen, indsidder og dagleier, 58, i Kjølstrup
1824, 1210, 1710, Jochum Christensen, 5 dage, søn af huusmand Christen Sørensen, paa Kiertinge Mark
1825, 1302, 2002, Lorentz Andreas Petersen, 3 uger, søn af snedker P. H. Petersen, i Eskelundhuus ved Ulrichsholm
1825, 3103, 0804, Anders Rasmussen, 2, søn af huusmand Rasmus Andersen og Anne Marie Jensdatter, i Hundslev
1825, 2604, 0205, Povel Andersen, fæstehuusmand, 53, Agedrup. I Kjølstrup Bye
1825, 0205, 0605, Lars Hansen, 3½, søn af fæstehuusmand Hans Larsen Bødker, i Hundslev
1825, 1005, 1405, Lars Pedersen, 6 dage, søn af gaardmand Peder Nielsen, i Kjølstrup
1825, 2305, 2705, Niels Olsen, 22½, stifsøn af gaardmand Præben Jacobsen, i Ladbye
1826, 0101, 0601, Peder Pedersen, fæstehuusmand, 39, i gamle Steenhuus
1826, 0303, 0803, Lars Eriksen Smed, 80, almisselem, i Kjølstrup
1826, 0603, 1103, Lars Rasmussen, fæstehuusmand, 66, i Ladbye
1826, 1103, 1503, Niels Christian Olsen, 2 dage, søn af huusmand Ole Jeppesen, i Hundslev
1826, 2303, 2703, Johannes Christiansen, 2, søn af skoemager Hoffs datter, i Hundslev
1826, 0104, 0904, Lars Larsen, 2½, søn af huusmand Lars Jensen, paa Kiertinge Mark
1826, 1605, 2305, Hans Hansen, selveierhuusmand, 64, i Kiertinge
1826, 3105, 0406, Jens Sørensen (tvilling), faa timer, søn af hjulmand Søren Jensen, i Kiertinge
1826, 3105, 0406, Lars Sørensen (tvilling), faa timer, søn af hjulmand Søren Jensen, i Kiertinge
1826, 0606, 1106, Rasmus Nielsen, 3½, søn af huusmand Niels Olsen, i Hundslev
1826, 1406, 1806, Frederik Christian Andersen, 14 timer, søn af væverkarl Anders Frederiksens søn paa Kiertinge Mark
1826, 0807, 1207, Jørgen Petersen, proprietair, 64, af Keyrup
1826, 2707, 3007, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Zachariassen, i Ladbye
1826, 0109, 0609, Hans Jensen Wisbye, huusmand, 29, i Kjølstrup
1826, 1709, 2409, Peder Christensen, tjenestekarl, 21 og 9 maaneder, hos moderen i Hundslev
1826, 2711, 0312, Dødfødt dreng, søn af fæstehuusmand Knud Pedersen, af Hundslev Nymark
1826, 0812, 1512, Jens Povelsen, fæstehuusmand, 42½, af Sønder Næraae, i Ladbye
1827, 1601, 2101, Mads Rasmussen, 5 maaneder, søn af huusmand Rasmus Nielsen, paa Hundslev Mark
1827, 0404, 1104, Povel Larsen, 10 og 4 maaneder, søn af boelsmand Lars Larsen, i Kjølstrup
1827, 1504, 2104, Hans Madsen, almisselem, 80, af Seden Sogn. Opholdt sig hos svigersønnen Ole Jeppesen
1827, 2105, 2505, Rasmus Nielsen, selveierhuusmand, 38, af Martofte, paa Hundslev Mark
1827, 3006, 0407, Bernt Davidsen, tjener, 54½, hos kammerherre v. Rosenørn, i Kjølstrup. Af Kiøbenhavn
1827, 3006, 0407, Jørgen Larsen, 8 og 9 maaneder, søn af boelsmand Lars Larsen, i Kjølstrup
1827, 0107, 0807, Jens Jensen (Lollik), huusmand, 62, i Ladbye
1827, 0809, 1409, Rasmus Nielsen, 18½, søn af huusmand Niels Rasmussen, i Hundslev
1827, 0510, 0710, Ole Povelsen (tvilling), 2 dage, søn af huusmand Povel Rasmussen, i Kjølstrup
1827, 0310, 0710, Udøbt dreng (tvilling), 2 dage, søn af huusmand Povel Rasmussen, i Kjølstrup
1827, 1711, 2111, Rasmus Larsen, huusfæster, 32 og 9 maaneder, hos moderen Lars Rasmussens enke, i Ladbye
1827, 2912, 06011828, Dreng (døde strax), søn af boelsmand Jørgen Olsen og Anne Hansdatter
1828, 1701, 2701, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Zachariasen Hjulmand, i Ladbye
1828, 1502, 2402, Søren Christensen, 1 uge, søn af indsidder Christen Andersen, i Hundslev
1828, 1304, 1904, Jesper Ottosen, aftægtshuusmand, 87, hos Jens Rasmussen, i Kiertinge
1828, 2204, 2804, Hans Sørensen, ½, søn af gaardmand Søren Jørgensen, i Hundslev
1828, 2704, 0505, Anders Zachariasen, huusmand og hjulmand, 50½, af Tommerup, i Ladbye
1828, 1105, 1905, Peder Jensen, tjenestekarl, 28½, af Rosilde, hos broderen Mads Jensen, i Hundslev
1828, 1806, 2206, Lars Reinholdtsen, 1 og 2 maaneder, søn af huusmand Reinholdt Jørgensen, i Hundsløv
1828, 0408, 1108, Hans Marcussen, aftægtsgaardmand, 80, fra Agedrup, opholdende sig hos svogeren Peder Andersen, i Degneløkken
1828, 1609, 2109, Anders Hansen, og 3 maaneder, søn af soldat Hans Povelsen, i Kiertinge
1828, 2910, 0511, Peder Andersen, huusmand, 63, af Hundslev, i Kjølstrup Degneløkke
1828, 2911, 0512, Lars Nielsen (Herre), tjenestekarl, 63, hos gaardmand Anders Jørgensen af Kiertinge. Født i Rastrup
1828, 0112, 0712, Mads Henriksen (tvilling), 1 og 10 maaneder, søn af huusmand Henrik Jensen, i Ladbye
1829, 1803, 2203, Christian Hansen, indsidder, 73, i Kjølstrup Fattighuus
1829, 1603, 2303, Jørgen Rasmussen, aftægtsmand, 96, af Ringe, hos Niels Henriksen, i Hundslev Marienkroghuus
1829, 2903, 2703, Jørgen Rasmussen, fæstehuusmand, 53, af Skovballe, i Ladbye
1829, 2804, 0705, Poul v. Rosenørn, kammerherre og kirkepatron, 73 og 1 maaned, af Katholm, nu boende i Kjølstrup Sogn, forhen eier af Ulrichsholm
1829, 0305, 1105, Marcus Madsen, boelsmand, 63, af Salbye, paa Kiertinge Mark
1829, 0905, 1505, Ulrik Frederik Hansen, 9 maaneder, søn af muurmester Hans Pedersen, p.t. i Ladbye
1829, 2305, 2905, Jørgen Nielsen, aftægtsgaardmand, 72, af Fraugde, hos sønnen Søren Jørgensen, i Hundsløv
1829, 1708, 2308, Jens Henriksen, 13 dage, søn af huusmand Henrik Jensen, i Ladbye
1829, 2109, 2509, Hans Mariussen, 25½. Søn af afgangne Marius Madsen. Hjemme hos moderen, bestyrer hendes avl
1829, 2710, 3010, Anders Povelsen, tjenestekarl, 27, Munkeboe. Hos faderen Povel Mortensen, i Kiertinge
1829, 0111, 0911, Ole Christensen, selveierhuusmand, 53, af Snøde, paa Kiertinge Mark
1829, 1912, 2712, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Andersen, i Kiertinge
1829, 2112, 2712, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Lars Larsen, i Kjølstrup
1830, 0601, 1501, Hans Hansen, forhen huusmand, 67, i Ladbye, nu opholdende sig hos gaardmand Hans Andersen
1830, 1101, 2001, Hans Meyling, forvalter og gaardeier, 69, i Kiertinge
1830, 0304, 0904, Jeppe Olsen, 86, af Fraugde Kjærby, hos svigersønnen Rasmus Hansen, paa Hundsløv Mark
1830, 1304, 1804, Hans Hansen, fæstehuusmand, 49, af Gjerdskov, i Ladbye
1830, 0406, 1306, Dødfødt drengebarn, søn af huusmand Anders Jensen, i Steenhuset
1830, 2606, 0207, Christopher Hansen, selveierhuusmand, 42, af Hundsløv, paa Kiertinge Mark
1830, 2809, 0510, Lars Sørensen, huusmand, 68, af Munkeboe. I Kjølstrup
1830, 2909, 0510, Mads Hansen Hoff, ½, søn af skoemager Hans Jensen Hoff, i Hundslev
1831, 2301, 3101, Hans Knudsen, tjenestekarl, 39, af Kindstrup. Hos hans svoger Niels Jensen Væver, paa Kiertinge Mark
1831, 2304, 2804, Lars Hansen, aftægtsgaardmand, 89, af Kiertinge. Hos sønnen Niels Larsen i Kiertinge
1831, 1209, 1709, Anders Sørensen, huusmand, 73, i Kiertinge
1831, 1609, 2109, Jochum Larsen, fæstegaardmand, 73, af Kjølstrup, i Ladbye
1831, 2209, 2809, Anders Madsen, aftægtshuusmand, 72, af Ullerslev. Hos sønnen Mads Andersen, paa Kiertinge Mark
1831, 2510, 3110, Peder Rasmussen, indsidder, 80, hos hans svoger gaardmand Anders Hansen, i Ladbye Kalvehaugegaard
1831, 0712, 1412, Mads Nielsen, fæstehuusmand, 67½, i Ladbye
1832, 0701, 1301, Lars Jochumsen, 38, i Ladbye. Søn af afgangne gaardmand Jochum Larsens enkes hjælpende søn
1832, 1303, 1803, Hans Larsen, huusmand, 52, Kjølstrup, i Rosenvold
1832, 0704, 1104, Rasmus Rasmussen, tjenestekarl, 33, Bogense. Hos Mette Ulriks i Ladbye
1832, 2904, 0505, Jochum Rasmussen, huusmand, 72½, Ullerslev. I Ladbye
1832, 1905, 2705, Rasmus Dinesen, 11 dage, søn af gaardmand Dines Rasmussen,i Hundsløv
1832, 1006, 1706, Niels Jensen, huusmand, 51, Thaarby. I Ladbye
1832, 1406, 1906, Mads Andersen, forhen hjulmand, 68½, i Hundsløv. Nu aftægtshuusmand hos træskomand Niels Nielsen, i Nymark
1832, 1907, 2307, Niels Madsen, røgter, 28, paa Ørnfeldt. Søn af afgangne Mads Nielsen, i Ladbye
1832, 2507, 2907, Peder Hansen, tjenestekarl, 26, i Ladbye. Døde hos forældrene aftægtshuusmand Hans Hansen, i Ladbye
1832, 1008, 1408, Rasmus Pedersen, huusmand, 70, i Kjølstrup
1832, 3108, 0709, Mads Hansen, huusmand, 32, i Kjølstrup
1832, 2310, 2910, Niels Rasmussen, tjenestekarl, 26½. Hos faderen Rasmus Knudsen, i Ladbye
1832, 2711, 0212, Ole Christian Andersen, 4 dage, søn af huusmand Anders Frederiksen, paa Kiertinge Mark
1833, 1702, 2502, Henrik Nielsen, tjenestekarl, 24, Ringe. Hjemme hos faderen Niels Henriksen, i Marienberghuus som syg
1833, 1303, 2403, Niels Christian Pedersen, 3, pleiebarn hos Else Christens i Hundsløv. Slegfredbarn af hendes datter …
1833, 0204, 0804, Frederik Andersen, 15 og 3 maaneder, Sofienborghuus. Søn af huusmand Anders Henriksen, paa Hundsløv Mark
1833, 0904, 1304, Rasmus Nielsen, almisselem, 51½, Tvinde. I Kjølstrup Fattighuus
1833, 1004, 1804, Niels Sørensen, huusbestyrer og murer, 38½, for sin moder Anne Kirstine Jense, i Ladbye
1833, 2005, 2505, Lars Jensen, selveierhuusmand, 55, Hundsløv. I Kildeborg paa Kiertinge Mark
1833, 0506, 0906, Jens Nielsen, 3½, søn af huusmand Niels Sørensen, paa Hundsløv Mark
1833, 2506, 3006, Lars Christensen, 11 dage, søn af gartner Christen Larsen, paa Hundsløv Mark
1833, 2506, 0207, Anders Hansen, væver, 28½, hjemme hos faderen boelsmand Hans Mikkelsen i Kiertinge
1833, 0110, 0610, Frederik Christian Andersen, 4, søn af huusmand Anders Frederiksen, af Kiertinge
1833, 1111, 1811, Caspar Hermann Nielsen, fæstehuusmand, 44, i Hundsløv Nymark
1833, 2712, 03011834, Jørgen Nielsen, selveiergaardmand, 44, i Kiertinge. Søn af gaardfolkene Niels Larsen og Anne Jørgensdatter
1834, 1801, 2401, Morten Madsen, aftægtshuusmand og væver, 79 og 9 maaneder. Søn af væver Mads Hansen og Anne Marie Nielsdatter, i Kjølstrup
1834, 2302, 0103, Hans Sørensen, tjenestekarl, 36, hos faderen Rasmus Povelsen Smed, i Kiertinge
1834, 2702, 0603, Hans Andersen, 35, søn af Anders Hansen og Anne Cathrine Hansdatter, i Kiertinge
1834, 2003, 2603, Niels Conradsen, selveiergaardmand, 71, i Kiertinge. Ssøn af gaardmand Conrad Nielsen, i Nellegaard i Qværndrup
1834, 0405, 0805, Niels Nielsen, 2 og 3 maaneder, søn af huusmand Niels Nielsen og Kirsten Hansdatter, i Hundsløv Nymark
1834, 0106, 0706, Niels Jørgensen, selveiergaardmand, 83½, i Kjølstrup. Søn af gaardmand Jørgen Nielsen og Kirsten Larsdatter, i Hundsløv
1834, 1806, 2206, Knud Christian Hansen, 4, søn af Hans Knudsen og Birthe Marie Rasmusdatter, paa Hundsløv Mark
1834, 2206, 2706, Claus Ludvig Hansen, 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Andersen og Christiane Bang, i Rosenlund af Hundsløv
1834, 2206, 2906, Dødfødt dreng, søn af snedker Christian C. H. Birkenfeldt, i Hundsløv
1834, 0308, 0708, Niels Christian Nielsen, ½, søn af huusmand Niels Nielsen og Helene Christensdatter, paa Kiertinge Mark
1834, 0508, 0708, Niels Johansen Notter, tjenestekarl, 51, i Kjølstrup Fattighuus
1834, 2609, 0410, Tyge Reinholdtsen, fæstehuusmand og væver, 36, i Ladbye. Søn af Reinholdt Tygesen, i Revninge
1834, 1112, 0212, Hans Olsen, selveierhuusmand, 66, i Kjølstrup. Søn af huusfolk Ole Nielsen og Karen Hansdatter, i Kiertinge
1835, 2801, 0102, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Rasmussen Rye, i Hundsløv Fattighuus
1835, 0902, 1502, Anders Pedersen, 6½, søn af Peder Mortensen Væver, i Galgehuus
1835, 1102, 2002, Anders Jensen, fæstehuusmand, 42, i Steenhuus. Søn af gaardmand Jens Nielsen i Hersnap
1835, 0803, 1403, Niels Rasmussen, selveiergaardmand, 65, i Kiertinge. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen, i Brændekilde
1835, 2903, 0504, Peder Frederiksen, fordum fæster, nu almisselem, 90, af gl. Steenhuus u. Ulriksholm. Søn af Frederik Henriksen, i Kiertinge
1835, 3003, 0804, Povel Christian Larsen, 14 uger, søn af huusmand Lars Povelsen, i Ladbye
1835, 1604, 2204, Frederik Ulrik Hansen Rasmussen, 1, søn af huusmand Rasmus Henriksen, paa Hundsløv Mark
1835, 1904, 2404, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Andersen og Karen Olsdatter, i Kiertinge
1835, 1005, 1505, Søren Marqvard Andresen, 1, søn af forpagter Andresen, paa Ørnfeldt
1835, 1905, 2405, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Henriksen, paa Hundsløv Mark
1835, 1205, 2005, Henrik Pedersen, tjenestekarl, 20½, i Fraugde Kjærbye. Slegfredsøn af Peder Jespersen
1835, 0606, 1406, Lars Jensen, aftægtshuusmand, 81, i Birkende. Opholdt sig hos svigersønnen huusmand Rasmus Hansen, i Kiertinge
1835, 1808, 2308, Niels Andersen, aftægtshuusmand, 74, hos svigersønnen Niels Povelsen, i Nymarkshuse. Søn af huusmand Anders Jensen
1835, 2810, 0411, Lars Rasmussen, boelsmand, 43, paa Kiertinge Mark. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen, i Kiølstrupgaard
1835, 0311, 1111, Anders Jørgensen, selveiergaardmand, 65 og 4 maaneder, i Kiertinge. Søn af gaardmand Jørgen Nielsen og Anne Olsdatter, i Hundsløv
1835, 1811, 2211, Mads Henriksen, 12 dage, søn af huusmand Henrik Jensen, i Ladbye
1836, 0601, 1301, Peder Mortensen, væver, 42, hos moderen i Rosenvold. Søn af afgangne Morten Povelsen og Karen Pedersdatter
1836, 1102, 1902, Christian Henriksen, selveiergaardmand, 63. Søn af gaardmand Henrik Christiansen og Maren, i Kiertinge
1836, 2402, 0403, Lars Larsen, selveierboelsmand, 54, i Kiølstrup. Søn af gaardmand Lars Knudsen og …, i Over Kjærbye
1836, 1103, 1403, Niels Dinesen, tjenestekarl, 38, hos Præben Jacobsen i Ladbye. Slegfredsøn af Dines Møllebygger
1836, 0704, 1504, Anders Hansen, hjulmager, 26, hjemme hos faderen Hans Sørensen Skytte, i Keyrup Skov
1836, 2105, 2705, Rasmus Jensen, 14½, søn af huusmand Jens Rasmussen og Maren Sørensdatter, i Hundsløv
1836, 0806, 1506, Hans Pedersen, 15½, stedsøn af huusmand Knud Hartvigsen. Søn af afgangne Peder Pedersen
1836, 1308, 1708, Peder Larsen Møller, aftægtshuusmand, 69, i Hundsløv
1836, 0511, 0711, Dødfødt dreng, søn af snedkersvend August Wilhjelm og Karen Marie Frandzen, i Gjeelskroe
1823, 0212, 1012, Karen Nielsdatter, 13, datter af huusmand Niels Olsen, i Hundslev Nyemark
1824, 0701, 1201, Anne Madse f. Knudsdatter, 59, i Ladbye. Huusmand Mads Nielsen
1824, 1401, 1801, Marie Nielse (Ryens) f. Sørensdatter, 81, almisselem. Hos sin søn Rasmus Nielsen Rye, paa Hundslev Mark
1824, 2601, 0202, Anne Marie Rasmusse f. Sørensdatter, 70½, i Ladbye. Datter af gaardmand Søren Andersen i Kiertinge. Gaardmand Rasmus Jensens
1824, 0804, 1404, Mette Jense f. Mogensdatter, almisselem og hospitalslem, 78, i Kjølstrup
1824, 1704, 2504, Anne Kirstine Pedersdatter, 3, datter af huusmand Peder Andreasen, i Kiertinge
1824, 1704, 2104, Anne Marie Johansdatter, hønsepige, 68, paa Keyrup
1824, 2706, 0207, Erne Hanse f. Hindsdatter, enke, 93, aftægtskone hos sin søn afgangne gaardmand Ulrich Hansen i Ladbye. Gaardmand Hans Rasmussen
1824, 1807, 2407, Else Jensdatter Bering, 65, i Kiertinge. Forvalter Meyling
1824, 0908, 1208, Mette Sophie Andersdatter, 50, i Hundslev. Huusmand Peder Larsen (Møller)
1824, 0508, 1508, Anne Cathrine Madsdatter (tvilling), 11 dage, datter af boelsmand Mads Larsen, i Kiertinge
1824, 1508, 2208, Anne Susanne Madsdatter (tvilling), 20 dage, datter af boelsmand Mads Larsen, i Kiertinge
1824, 0411, 0711, Dødfødt pige, datter af Niels Jensen Væver, i Kiertinge
1824, 2512, 3012, Marie Christophers f. Rasmusdatter, 88, almisselem, i Kjølstrup Hospital
1824, 2812, 02011825, Maren Jense f. Larsdatter, aftægtskone, almisselem og enke, 85, hos sin søn Lars Jensen Hjulmand i Kiertinge. Jens Hansen Hjulmand, i Kiertinge
1825, 2001, 2401, Anne Johanne Eilersen (eller Eilers), kammerjomfrue, 84, paa Ulrichsholm
1825, 2802, 0503, Maren Larsdatter, 54, i Kiertinge. Søren Jensen Hjulmand
1825, 0204, 0904, Botilde Marie Petersen f. Christiansen, 45, i Eskelundshuus. Snedker Peder Henrik Petersen
1825, 2404, 2804, Anne Marie Madsdatter, 26. Datter af huusmand Mads Nielsen, i Ladbye
1825, 2604, 0205, Anne Kirstine Sørensdatter, svag og sygelig, 28. Datter hos stiffader Rasmus Povelsen Smed, i Kiertinge
1825, 1406, 1806, Margrethe Hansdatter, aftægtskone og enke, 82, hos sin søn Hans Andersen, i Hundslev. Gaardmand Anders Nielsen
1825, 1206, 1906, Johanne Frederikke Hansdatter, 1 maaned, datter af huusmand Hans Hansen Nordskov, i Nye Langeskovshuus, paa Hundslev Mark
1825, 2109, 2509, Maren Larse f. Petersdatter, aftægtshuuskone og almisselem, 83, hos svigersønnen Jens Jensen, i Ladbye
1825, 2110, 3010, Dødfødt pige, datter af huusmand Mogens Jensen og Anne Marie Jespersdatter, af Hundslev
1826, 0401, 0801, Birthe Hansdatter, 16 dage, datter af tjenestepige Anne Dorthea Larsdatter, i Ladbye
1826, 0801, 1301, Anne Marie Christiansdatter, tjenestepige, 31 og 3 maaneder, paa Ørnfeldt. Datter af indsidder Christian Hansen, i Kjølstrup
1826, 1501, 2001, Marie Hansdatter Kloudt, 61, paa Ulrichsholm. Skytte Lorentz Widding
1826, 2003, 2403, Maren Andersdatter, 3 maaneder, datter af gaardmand Anders Jensen, af Ladbye
1826, 1804, 2604, Anne Pedersdatter, 47, paa Hundslev Mark. Huusmand Povel Pedersen
1826, 1805, 2305, Juliane Larsdatter, 2 og 3 maaneder, datter af indsidder skoemager Lars Jensen, i Ladbye
1826, 2705, 3105, Anne Marie Andersdatter, 13 dage, datter af snedker Anders Andersen, i Hundslev
1826, 3008, 0209, Mauritza Johanne Friis, 5½, datter af sognefoged O. E. Friis, i Kjølstrup
1826, 2911, 0812, Marie Larsdatter, 40, paa Kjølstrup Mark. Boelsmand Lars Larsen
1827, 1201, 2001, Kirsten Larsdatter, 66½, i Kjølstrupgaard. Gaardmand Rasmus Pedersen
1827, 1701, 2401, Maren Sørensdatter, 32½, i Grisehuset, paa Hundslev Mark. Huusmand Hans Rudolph Clausen
1827, 2901, 0502, Kirsten Rasmusdatter, 57, i Kjølstrup. Født i Stegsted. Kirkesanger og skolelærer Hans Wichelsøe
1827, 0402, 1002, Karen Knudsdatter, 59, i Ladbye. Huusmand Jochum Rasmussen
1827, 0502, 1002, Margrethe Godskesdatter, almisselem, 85, hos sin svigersøn Anders Sørensen, i Kiertinge
1827, 0803, 1603, Anna Marie Nielsdatter, 36, i Hundslev, Tveelundsted. Boelsmand Jørgen Olsen
1827, 1605, 2305, Anne Olsdatter, 26, steddatter af gaardmand Præben Jacobsen, i Ladbye
1827, 2806, 0407, Ingeborg Christensdatter, 80, i Hundslev. Gaardmand Lars Nielsen
1827, 0708, 1008, Ane Dorthea Christiansdatter, 73, i Rosenvold. Huusmand Jens Pedersen
1827, 1708, 1908, Dødfødt pige, datter af afgangne Rasmus Nielsen, af Hundslev
1827, 2208, 2708, Gjertrud Madsdatter (Nordskov), 34, paa Hundslev Mark. Afgangne huusmand Rasmus Nielsen
1827, 0211, 1111, Riborre Kirstine Pedersdatter, 5 dage, datter af gaardmand Peder Rasmussen, i Kjølstrupgaard
1828, 1201, 2001, Anne Kirstine Larsdatter, 6½ uge, datter af Dorthea Kirstine Birkenfeldt, af Hundslev
1828, 2602, 0303, Mette Hansdatter, 56, i Hundslev. Skoemager Hans Jensen Hoff
1828, 2803, 0204, Cathrine Andersdatter, almisselem og enke, 82, hos Povel Rasmussen, i Kjølstrup. Døbt i Munkebo 1746. Rasmus Milling
1828, 2903, 0504, Anne Marie Nielsdatter, 27½. Datter af gaardmand Niels Larsen, paa Ladbye Mark
1828, 0204, 0804, Dødfødt pige, datter af G. M. S. Jørgen Nielsen, i Kjølstrup
1828, 1804, 2304, Maren Knudsdatter, 53, i Hundslev Nyemark. Huusmand Niels Nielsen
1828, 2304, 2804, Karen Christensdatter, 2, pleiebarn hos modfaderen Niels Rasmussen Tømmermand, i Hundsløv
1828, 2405, 1905, Barbra Cathrina From, enke, 96, nu opholdende sig i Ladbye hos sine sønner Hans og Rasmus Meyling. Stadskæmner Thomas Meyling, af Wiborg i Nørrejydland
1828, 2405, 3005, Johanne Andersdatter, enke, Mullerup, 77, nu aftægtskone hos sønnen Lars Hansen i Ladbye. Gaardmand Hans Larsen
1828, 2507, 3007, Marie Christine Grønbech, 3½, datter af forvalter Grønbech, paa Rosenlund
1828, 1508, 1808, Karen Knudsdatter, almisselem, 57, i Hundslev Fattighuus. Indsidder Anders Knudsen
1828, 1808, 2208, Ane Jørgensdatter, aftægtskone og enke, 80 og 8 maaneder, hos sønnen gaardmand Peder Nielsen, i Kjølstrup. Gaardmand Niels Larsen
1828, 1009, 1809, Abelone Andersdatter, 30, af Hundsløv. Hans Sørensen, hos gaardmand Lars Nielsen
1828, 2410, 2910, Anne Marie Hansdatter, 83, af Steenhuset. Aftægtshuusmand Peder Frederiksen
1828, 2910, 0311, Anne Kirstine Hansdatter, enke, 67, i Ladbye. Huusmand Lars Rasmussen
1828, 1011, 1711, Anne Kirstine Andersdatter, 35, paa Kiertinge Mark. Boelsmand Mads Andersen
1829, 0101, 0901, Anne Marie Jørgensdatter, 8 1/9, datter af boelsmand Jørgen Christensen, paa Kiertinge Mark
1829, 1601, 2001, Frederikke Henriette Concordia Petersen, 1½ maaned, datter af proprietair R. Petersen, paa Ulrichsholm
1829, 0303, 0903, Anne Cathrine Madsdatter, 3, datter af boelsmand Mads Larsen, i Kiertinge
1829, 2903, 0704, Kirsten Andersdatter, 67, i Kjølstrup. Huusmand Hans Rasmussen
1829, 1504, 2004, Anne Cathrine Olsdatter, almisselem og enke, 86, i Hundsløv. Aftægtsgaardmand Jørgen Hansen
1829, 2104, 2704, Birthe Nielse f. Hansdatter, aftægtskone, almisselem og enke, 83, i Kiertinge. Huusmand Niels Rasmussen
1829, 2104, 2804, Kirstine Nielsdatter, 18½. Datter af gaardmand Niels Larsen, af Ladbye
1829, 0605, 1305, Abelone Marie Jørgensdatter, 1/6, datter af G. M. S. Jørgen Nielsen, i Kjølstrup
1829, 2806, 0407, Kirsten Hansdatter, 90, af Mesinge. Nu opholdt sig hos sin svigersøn Rasmus Hansen, i Kiertinge
1829, 0107, 0707, Johanne Caspare v. Rosenørn, geheimeraadinde af Moltke, 62, opholdende sig paa Ulrichsholm
1829, 2507, 3107, Dorthe Andersdatter, 51, hos broderen Niels Jacobsen, i Hundsløv
1829, 1308, 2308, Anne Henriksdatter, 9 dage, datter af huusmand Henrik Jensen, i Ladbye
1829, 1010, 1610, Kirstine Marie Rasmusdatter, 8 og 3 maaneder, datter af huusmand Rasmus Pedersen, i Rosenvold
1829, 0311, 0911, Anne Marie Larsdatter, 14½, datter af huusmand Lars Sørensen, i Kjølstrup
1829, 2611, 0112, Mauritza Johanne Friis, 1 og 9 maaneder, datter af sognepræst O. E. Friis, i Kjølstrup
1829, 2711, 0212, Maren Hansdatter, enke og indsidderske, 62, hos Mads Larsen, i Kiertinge. Gaardmand Lars Hansen
1829, 2911, 0712, Dorthe Marie Hansdatter, 72, i Hundsløv Skovgaard. Datter af gaardmand Hans Jensen, i Rynkebye. Aftægtsgaardmand Søren Mogensen
1829, 1012, 1412, Anne Cathrine Povelsdatter, tjenestepige, 32½, hos faderen boelsmand Povel Mortensen, i Kiertinge
1830, 2501, 3101, Kirstine Hansen, 1 dag, datter af skoemager Hansen, paa Hundsløv Mark
1830, 1002, 1402, Maren Kirstine Johansdatter, 12 dage, datter af indsidder Johan Johansen, i Hundsløv
1830, 2202, 2802, Karen Nielsdatter, 9 dage, datter af huusmand Niels Jensen, i Ladbye
1830, 2302, 0503, Anne Madsdatter, 29, i Kjølstrup. Huusmand Niels Nielsen
1830, 2003, 2803, Anne Marie Nielsdatter, 2½, datter af huusmand Niels Nielsen, i Kjølstrup
1830, 2203, 2803, Stine Jespers f. Præbensdatter, aftægtskone, 79, hos svigersønnen huusmand Mogens Jensen, i Hundsløv
1830, 3103, 0904, Kirsten Jensdatter (Rasmusse), almisselem og aftægtskone, 82, hos svigersønnen Hans Hansen Gjerdskov, i Ladbye. Født i Rønninge
1830, 0604, 1404, Dorthe Nielsdatter, 17, datter af gaardmand Niels Larsen, i Ladbye
1830, 0604, 1404, Mette Andersdatter, 49. Huusmand Niels Jacobsen, i Anders Madsens Skov
1830, 1405, 2105, Anne Marie Andersdatter, tjenestepige, 26, hos faderen huusmand Anders Hansen, i Kiertinge
1830, 1807, 2307, Hedevig Knudsdatter, aftægtskone og enke, 76 og 9 maaneder, af Munkebo, hos svigersønnen Hans Larsen Bødker, i Hundsløv Nymark. Huusmand og bødker Niels Frandsen Wulf
1830, 2508, 2309, Maren Pedersdatter, aftægtskone og enke, 78, hos sønnen Peder Frederiksen, i Kiertinge. Frederik Lorentzen Bødker
1830, 0609, 1209, Karen Jensdatter, almisselem, 72, af Revninge, hos Jochum Larsen i Ladbye. Frederik …
1830, 1309, 1709, Karen Jeppesdatter, 46, af Fraugde Kjærby. Paa Hundsløv Mark. Huusmand Rasmus Hansen
1830, 1309, 1709, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmussen, paa Hundsløv Mark
1830, 1510, 2210, Anne Povelsdatter, almisselem, 50, forhen i Fattighuset, nu hos huusmand Niels Jacobsen, i Hundsløv
1830, 2510, 3110, Anne Dorthea Larsdatter, almisselem og enke, 83, af Rønninge, hos svigersønnen Hans Larsen væver, paa Hundslev. Jens Jensen
1830, 2710, 0411, Mette Rasmusse f. Andersdatter, almisse og hospitalslem, 66, i Kjølstrup
1830, 2311, 0112, Maren Jensdatter, 20½, tjenestepige hos faderen Jens Nielsen, i Kamsted, paa Hundsløv Mark
1830, 3012, 07011831, Anne Kirstine Pedersdatter, smedeenke, 81, af Wiby, hos svigersønnen Rasmus Povelsen Smed, i Kiertinge
1831, 0201, 1001, Anne Cathrine Andersdatter, 30, i Hundsløv. Snedker Christian Birkenfeldt
1831, 0801, 1601, Maren Knudsen (døde strax), datter af huusmand Knud Andersen, paa Hundsløv Mark
1831, 1602, 2202, Maren Larsdatter, enke, 63, af Munkeboe, i Kiertinge. Sognefoged Ole Larsen
1831, 1304, 2004, Johanne Rasmusdatter, 40, paa Kiertinge Mark. Datter af gaardmand Rasmus Pedersen i Marslev. Boelsmand Jørgen Christensen
1831, 2904, 0705, Maren Jensdatter, 66 og 3 maaneder, i Rosenlund paa Hundsløv Mark. Født i Bellinge Sogn, Datter af gaardmand Jens Nielsen. Gaard- og lægdsmand Anders Madsen
1831, 0206, 1206, Maren Hansdatter, 11, datter af Hans Larsen Bødker, i Hundsløv
1831, 2406, 2906, Anne Cathrine Hansdatter, 62, i Kiertinge. Huusmand Anders Hansen
1831, 2806, 0207, Pauline Rasmine Frederikke Petersen, 3 og 9 maaneder, datter af proprietair Petersen, paa Ulrichsholm
1831, 1607, 2007, Ellen Kirstine Andersdatter, tjenestepige, 20, paa Broelykke (Viby), fløttet til broderen Mathias Andersen, i Ladbye
1831, 0908, 1108, Anne Margrethe Nielsdatter Hanse, enke, 60, Urup, i Kiertinge. Boelsmand Hans Larsen
1831, 0809, 1409, Anne Christensdatter, indsidderske, 74½, i Kiertinge. Datter af gaardmand Christen Jacobsen, i Heeden
1831, 2909, 0510, Christiane Frederikke Caspersdatter, 60, i Rosenvold. Datter af Casper Skytte, i Dræbye (Munkebo). Huusmand Hans Larsen
1831, 0412, 1112, Karen Larsdatter, 39, i Ladbye. Huusmand Niels Jensen
1832, 2802, 0503, Anne Kirstine Pedersdatter, 6½, datter af huusmand Peder Andresen, i Kiertinge
1832, 0803, 1503, Dorthea Andersdatter, 53, Kildehuus, paa Hundsløv Mark. Huusmand Rasmus Henriksen
1832, 0504, 1404, Barthe Nielsdatter, 83, Hundsløv, i Kiertinge. Knud Hansen Væver
1832, 0705, 1405, Maren Andersdatter, 12½, datter af huusmand Anders Henriksen, i Sophienberghuus, paa Hundsløv Mark
1832, 2605, 3005, Anne Henriksdatter, tjenestepige, 21, i Nyborg, hjemkommen til faderen Povel Rasmussen, i Kjølstrup
1832, 3008, 0509, Anne Cathrine Povelsdatter, tjenestepige, 22, som syg hjemme hos faderen Povel Larsen, i Hundsløv Nymark
1832, 1610, 2110, Abbelone Nielsdatter, huusaftægtskone, 83, hos Hans Nielsen, i Ladbye
1832, 2610, 2910, Karen Nielsen, 1, datter af afgangne Niels Jensen, i Ladbye
1832, 0611, 1111, Dødfødte tvillinge piger, døtre af pige Birthe Marie Jacobsdatter Cleve, hjemme i Hundsløv
1832, 2212, 2912, Johanne Wilhelmine Birkenfeldt, tjenestepige, 27, som syg hjemme hos forældrene Wilhelm Birkenfeldt, i Hundsløv
1833, 0703, 1403, Dorthea Hansdatter, enke, 72, Over Kjærbye, i Ladby. Smed Jørgen Rasmussen
1833, 0903, 1603, Kirsten Larsdatter, 45, paa Hundsløv Mark. Huusmand Anders Henriksen
1833, 0104, 0804, Dorthe Christine Jacobsdatter, 73, Christianshavn, paa Kiertinge Mark. Hørsvinger Christian Mortensen
1833, 2104, 2804, Karen Nielsine Rasmusdatter, 5 og 9 maaneder, datter af sognefoged Niels Frederiksens pleie- og datterdatter, i Kiertinge
1833, 0105, 0805, Mette Larsdatter, 58, i Ladbye. Huusmand og bødker Ole Pedersen
1833, 0406, 1006, Cidsel Marie Andersdatter, 24. Datter af afgangne huusmand Anders Sørensen, i Kiertinge
1833, 0209, 0609, Anne Johansdatter, 70, i Hundsløv Fattighuus. Almisselem Rasmus Nielsen
1833, 0709, 1309, Maren Hansdatter, 71, i Store Langeskovshuus. Huusmand Anders Nielsen
1833, 1609, 2209, Dødfødt pige, datter af Karen Hansdatter, i Ørnfeldthuus
1833, 2709, 0410, Anne Margrethe Christiansdatter, 16, datter af gaardmand Christian Henriksen, paa Kiertinge Mark
1833, 1612, 2312, Anne Larsdatter, 47½. Datter af huusmand Lars Rasmussen, i Ladbye. Huusmand Lars Povelsen, i Ladbye
1833, 1312, 2212, Anne Marie Tygesen, 9 maaneder, datter af indsidder Tyge Poulsen, i Nye Langeskovshuus
1834, 0201, 1001, Anne Marie Jespersdatter, 51, i Hundsløv Nyemark. Datter af huusmand Jesper Madsen, i Hundsløv. Fæstehuusmand Mogens Jensen, i Hundsløv
1834, 1401, 2001, Elisabeth Larsdatter, 10 og 1 maaned, datter af selveiehuusmand Lars Nielsen og Maren Hansdatter, i Kiertinge
1834, 1804, 2504, Ellen Kirstine Mathiesen, 8 maaneder, datter af fæstehuusmand Mathias Andersen og Johanne Larsdatter, i Ladbye
1834, 0305, 0805, Kirsten Nielsdatter, 9, datter af huusmand Niels Jensen og Anne Larsdatter, paa Rynkebye Mark
1834, 2105, 2505, Mette Christiensen, 4, datter af huusmand Christen Sørensen, paa Kiertinge Mark
1834, 2006, 2206, Dorthe Kirstine Hansdatter, 6 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Knudsen og Birthe Marie Rasmusdatter, paa Hundsløv Mark
1834, 2807, 0108, Ide Wilhelmine Præbensdatter, 21 og 9 maaneder. Datter af gaardmand Præben Jacobsen, i Ladbye
1834, 2907, 0308, Marie Sophie Pedersen, 1/5, datter af Anne Cathrine Hansdatter, i Steenhusene
1834, 3007, 0308, Anne Hansdatter, hospitalslem, 64, Galgehuus, i Kjølstrup
1834, 1612, 2212, Marie Kirstine Hansdatter, tjenestepige, 24, hos hørsvinger Christian Mortensen, paa Kiertinge Mark
1835, 0101, 0601, Anne Marie Larsdatter, enke, 82, i Kiertinge. Datter af gaardmand Lars Nielsen og Maren Larsdatter, i Kiertinge. Gaardmand Lars Hansen
1835, 0702, 1502, Anne Sophie Jensen, ½, datter af Maren Hansdatter, i Steenhuse
1835, 1402, 2002, Else Pedersdatter Rye, almisselem og enke, 59½, i Hundsløv. Huusmand Christen Mathiasen
1835, 0703, 1403, Anne Kirstine Nielsdatter, 55½, i Kiertinge. Datter af gaardmand Niels Larsen og Mette Nielsdatter, i Kiertinge. Gaardmand Niels Rasmussen
1835, 3003, 0304, Cidsel Marie Andersdatter, skræderske, 33. Datter af væver Anders Larsen, i Kiertinge
1835, 0404, 1004, Abelone Andersdatter, 62, i Kiertinge. Hjulmand Lars Jensen
1835, 1704, 2404, Sophie Frederikke Frederiksdatter, 23, Stupperup. Datter af boelsmand Anders Larsen og Frederike Clausdatter Duck
1835, 1305, 1805, Anne Kirstine Larsdatter, enke, 62, i Ladbye. Fæstehuusmand Jens Jensen
1835, 1705, 2505, Gjertrud Jensdatter, 63. Datter af skoemager Jens Hoff, i Hundsløv. Huusmand Peder Jensen, Vester Kjærbye, paa Hundsløv Mark
1835, 0606, 1106, Else Henriksdatter, 51. Datter af gaardmand Henrik Christiansen, i Kiertinge. Huusmand Niels Henriksen, paa Hundsløv Mark
1835, 0807, 1107, Christiane Lorentzdatter Bang, 23, Liltofte, i Rosenlund ved Hundsløv. Gaardmand Hans Andersen
1835, 1807, 2207, Birthe Christiansdatter, 39, paa Kiertinge Mark. Datter af afgangne indsidder Christian Hansen i Kogsbølle. Huusmand Anders Frederiksen
1835, 2007, 2607, Kirstine Hansen, 3 timer, datter af skomager Hansen, i Kjølstrup
1835, 1409, 1909, Mette Cathrine Povelsdatter, 26, i Kilde. Datter af boelsmand Povel Hansen, i Kjølstrup. Boelsmand Niels Sørensen
1836, 0201, 1001, Maren Jensdatter, 43, i Ladbye. Datter af Jens Nielsen, i Ladbye. Huusmand Hans Nielsen
1836, 1301, 1801, Karen Pedersdatter, enke og almisselem, 71, i Rosenlund. Huusmand Morten Povelsen
1836, 0305, 0905, Maren Larsdatter, 32, af Kiertinge. Datter af Lars Jensen Hjulmand og Abelone Andersdatter. Boelsmand Mads Mariussen
1836, 1105, 1605, Johanne Caspare Rosenørn Knudsdatter, 65, hos sønnen boelsmand Niels Sørensen i Kilde, paa Kiertinge Mark. Aftægtsmand Søren Nielsen
1836, 2907, 0108, Anne Kirstine Präem f. Jacobsen, enke, 72, Stistrup Mølle i Aalborg Amt, nu boende i Hundsløv. Provst og sognepræst Präems, til St. Hans og Paarup Menighed i Odense
1836, 2708, 0409, Karen Kirstine Povelsen, 9 maaneder, datter af huusmand Povel Pedersen, paa Hundsløv Mark
1836, 1509, 2109, Maren Hansen, 5½, datter af Hans Larsen Bødker, i Hundsløv
1836, 2609, 0210, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Nielsen, i Ladbye
1836, 1110, 1710, Maren Christiansdatter, 31, i Ladbye. Datter af gaardmand Christian Henriksen, af Kiertinge. Huusmand Lars Povelsen
1836, 0211, 0811, Gjertrud Godskesdatter, fattiglem og enke, 86, i pleie hos svigersønnen Rasmus Pedersen, i Rosenvold. Ole Olsen
1836, 2011, 2811, Karen Marie Frandsen, 28 og 9 maaneder, Odense. Datter af kroemand Franzen, i Gjeelskroe. Forlovede snedkersvend August Wilhelm
1836, 2311, 3011, Marie Povelsdatter, væverske, 21, hjemme i Kølstrup. Steddatter af huusmand Jørgen Nielsen
1836, 1312, 2112, Mette Marie Christensdatter, enke, 68, i Ladbye. Datter af gaardmand Christen Mortensen, i Thaarbye i Mesinge Sogn. Gaardmand Ulrik Hansen