Kølstrup, 1837-1863, fødte

Afskrift af kirkebog

Fødte 1837-1863, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1837, 1102, 30041837, Jens Hansen, søn af huusmand Hans Rasmussen og Karen Marie Nielsdatter, i Kiølstrup
1837, 1703, 02041837, Hans Hansen, søn af Maren Hansdatter, hiemme hos faderen Hans Sørensen, i Keirup Skovhuus
1837, 1704, 04061837, Niels Johansen, søn af indsidder Johan Johansen og Anne Larsdatter, i Hundsløv
1837, 1305, 25061837, Hans Larsen, søn af boelsmand Lars Hansen og Maren Præbensdatter, i Kiertinge
1837, 2906, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Andersen og Karen Hansdatter, i Rosenlund
1837, 1407, 06081837, Rasmus Jensen, søn af tjenestekarl Jens Jacobsen, i Kjerteminde og Anne Kirstine Nielsdatter, hos faderen gaardmand Niels Andersen i Ladbye
1837, 0309, 08101837, Rasmus Christensen, søn af urtemand Christen Larsen og Johanne Rasmusdatter, paa Hundsløv Mark
1837, 1209, 29101837, Carl Christensen, søn af huusmand Christen Pedersen og Anne Marie Nielsdatter, Galgehuus
1837, 1909, 15101837, Henrik Larsen, søn af avlskarl Lars Henriksen, paa Lavindsgaard og Kirsten Christensdatter, af Hundsløv
1837, 0310, 29101837, Anders Pedersen, søn af indsidder og væver Peder Mortensen og Maren Andersdatter, i Kjølstrup
1837, 2311, 26121837, Christen Hansen, søn af huusmand Hans Christensen og Mette Kirstine Johansdatter, Gjeelshauge
1837, 2111, 16041838, Frederik Anton Christian Møller, søn af eier Carl Ludvig Møller, af Frederiksminde ved Hundsløv og Dorthea Sophie Aagaard
1838, 2501, 13021838, Hans Jørgensen, søn af tjenestekarl Jørgen Nielsen, i Dræbye (Munkeboe) og Kirstine Hansdatter, hos svogeren Lars Andersen i Kiertinge
1838, 0302, Udøbt dreng, søn af huusmand Søren Andersen og Cathrine Olsdatter, i Kiertinge
1838, 0402, 16041838, Rasmus Hansen Hoff, søn af skoemager Hans Jensen og Kirsten Madsdatter, i Hundsløv
1838, 2502, 08041838, Jens Larsen, søn af tjenestekarl Lars Jensen, i Hundsløv og Elisabeth Povlsdatter, hos faderen Povl Rasmussen, i Kjølstrup
1838, 0906, 29071838, Anders Pedersen, søn af huusmand Peder Olsen Bødker og Maren Nielsdatter, i Hundsløv Nyemark
1838, 2906, 29061838, Hans Andersen, søn af væverlærling Anders Poulsen, ved Klarskov hos Hans Hansen Væver og Mette Kirstine Hansdatter, tilhuse hos Marcus Pedersen i Kiertinge
1838, 1007, 12081838, Christian Jørgensen (tvilling), søn af huusmand Jørgen Henriksen og Anne Marie Hansdatter, paa Hundsløv Mark
1838, 1007, 12081838, Ole Julius Jørgensen (tvilling), søn af huusmand Jørgen Henriksen og Anne Marie Hansdatter, paa Hundsløv Mark
1838, 2207, 09091838, Anders Pedersen, søn af huusmand Peder Andersen og Abelone Rasmusdatter, i Rosenvold
1838, 1409, 21101838, Hans Larsen, søn af boelsmand Lars Hansen og Maren Præbensdatter, i Kiertinge
1838, 2209, 28111838, Mads Peder Marcussen, søn af huusmand og muurmester Marcus Pedersen og Mette Marie Madsdatter, i Kiertinge
1838, 2608, 07101838, Hans Peter Madsen, søn af gaardmand Mads Jensen og Mette Sørensdatter, Hundsløv Skovgaard
1838, 0410, 02121838, Niels Christian Nielsen, søn af huusmand Niels Nielsen Holøw og Abelone Christensdatter, paa Kiertinge Mark
1838, 0511, 09121838, Knud Nielsen, søn af huusmand Niels Henriksen og Karen Hansdatter, i Saveriis paa Hundsløv Mark
1838, 0812, 17021839, Søren Nielsen, søn af boelsmand Niels Sørensen og Johanne Marie Larsdatter, i Kilde paa Kiertinge Mark
1838, 1412, 03021839, Hans Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1838, 1412, 17021839, Rasmus Pedersen (tvilling), søn af indsidder og møllerkarl Peder Ottosen og Karen Marie Rasmusdatter, hos hendes fader huusmand Rasmus Hansen, i Kiertinge
1838, 1412, 17021839, Jens Pedersen (tvilling), søn af indsidder og møllerkarl Peder Ottosen og Karen Marie Rasmusdatter, hos hendes fader huusmand Rasmus Hansen, i Kiertinge
1839, 2701, 25021839, Ole Sørensen, søn af huusmand Søren Andersen og Cathrine Olsdatter, i Kiertinge
1839, 1202, 01041839, Jens Larsen, søn af avlskarl Lars Andersen, paa Schousboe i fæste af Mogens Jensens huus i Nyemark og Bolille Jensdatter, hos Mogens Jensen i Nymark
1839, 0603, 05051839, Hans Larsen, søn af indsidder og skoemager Lars Jensen og Caroline Hansdatter, i Ladbye
1839, 1703, 21041839, Jacob Jensen, søn af skoemager Jens Hansen Hoff og Birthe Marie Jacobsdatter Cleve, i Hundsløv
1839, 1404, 12071839, Andreas Christian Abel Friis, søn af sognepræst O. E. Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup
1839, 1604, 16061839, Jens Pedersen, søn af gaardmand Peder Jensen og Karen Præbensdatter, i Ladbye
1839, 3004, Dødfødt dreng, søn af indsidder Christen Andersen og Abelone Frandsdatter, i Hundsløv
1839, 0409, 01121839, Niels Pedersen, søn af huusmand Peder Mortensen Væver og Maren Andersdatter, ved Rosenlund paa Hundsløv Mark
1839, 2309, 08121839, Tyge Hansen, søn af huusmand Hans Thomsen og Anne Hansdatter, i Ladbye
1839, 0310, 03111839, Lars Peter Jensen, søn af tjenestekarl Jens Pedersen, paa Bøgebjerg, Wibye Sogn og Cidsel Kirstine Sørensdatter, opholdende sig hos forældrene i Kildehuus
1839, 0111, 22121839, Niels Tygesen, søn af vægter Tyge Povlsen, paa Ulrichsholm, tiener i Langeskovhuus og Karen Nielsdatter
1839, 1011, 15121839, Niels Rasmussen, søn af smed Rasmus Jørgensen og Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye
1839, 2311, 29121839, Hans Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Hansen og Kirsten Hansdatter, i Kiertinge
1840, 1301, 09021840, Hans Hansen, søn af tjenestekarl Hans Hansen, paa Ulrichsholm og Anne Kirstine Hansdatter, i Ullerslev
1840, 3003, 20041840, Jens Jørgensen, søn af tjenestekarl Jørgen Jensen, i Korup ved Odense og Sophie Elise Jensdatter, hos faderen huusmand Jørgen Rasmussen, i Ladbye
1840, 1104, 21061840, Rasmus Nielsen, søn af huusmand Niels Nielsen Holøv og Abelone Christensdatter, paa Kiertinge Mark
1840, 0305, 21061840, Anders Larsen, søn af gaardmand Lars Larsen og Karen Pedersdatter, i Ladbye
1840, 0505, 28061840, Jacob Asmussen Schytt, søn af huusmand Asmus Schytt og Anne Cathrine Jacobsdatter Cleve, i Hundsløv
1840, 0806, 19071840, Hans Pedersen, søn af huusmand Peder Hansen og Gjertrud Nielsdatter, i Hundsløv
1840, 1706, 09081840, Rasmus Christian Jensen, søn af snedker Jens Rasmussen og Karen Larsdatter, i Hundsløv
1840, 2006, 30081840, Anders Andersen, søn af snedker Anders Andersen og Kirsten Nielsdatter, i Hundsløv
1840, 1110, 06121840, Anders Larsen, søn af huusmand Lars Andersen og Bolette Jensdatter, i Hundsløv Nymark
1840, 1810, 01111840, Frederik Pedersen, søn af tjenestekarl Peder Frederiksen, hos Niels Ulriksen i Ladbye og tjenestepige Marie Pedersdatter, hos Hans Larsen i Kiertinge
1841, 1601, 24011841, Niels Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Pedersen, paa Ulrichsholm og tjenestepige Else Marie Nielsdatter, i Aarslev
1841, 0902, 25041841, Povl Christian Andersen, søn af huusmand Anders Povlsen og Gjertrud Nielsdatter, i Kjølstrup
1841, 2702, 31051841, Anders Pedersen, søn af indsidder og tjenestekarl Peder Jensen og Anne Kirstine Nielsdatter, paa Hundsløv Mark
1841, 0703, 16051841, Niels Peder Nielsen, søn af smed Stephanns Peder Nielsen og Gjertrud Hansdatter, i Langeskovshuse
1841, 2005, 18071841, Frederik Ferdinant Madsen, søn af Mads Andersen Væver og Anne Pedersdatter, paa Hundsløv Mark
1841, 2305, 27061841, Jacob Krag Nielsen, søn af gaardmand Niels Larsen og Kirstine Marie Nielsdatter, i Kiertinge
1841, 1506, 08081841, Niels Pedersen, søn af gaardmand Peder Jensen og Karen Præbensdatter, i Ladbye
1841, 1806, 08081841, Rasmus Knudsen, søn af indsidder Knud Hansen og Maren Poulsdatter, i Hundsløv
1841, 0109, 17101841, Hans Christensen, søn af huusmand Christen Pedersen og Anne Marie Nielsdatter, i Galgehuus
1841, 1309, 14111841, Knud Larsen, søn af skoemager Lars Jensen og Caroline Hansdatter, i Ladbye
1841, 2909, 12111841, Johannes Christian Suhr, søn af andenlærer Johan Suhr og Anne Rasmine Wikkelsøe, i Kjølstrup
1841, 2810, 05121841, Rasmus Dinesen, søn af gaardmand Dines Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter, i Hundsløv
1841, 0611, 06111841, Lars Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Henriksen og Anne Marie Hansdatter, paa Hundsløv Mark
1841, 1211, 19121841, Peder Nielsen, søn af indsidder og tjenestekarl Niels Pedersen og Maren Pedersdatter, i Lille Langeskovs Huus paa Hundsløv Mark
1841, 0112, 16011842, Rasmus Nielsen, søn af huusmand Niels Rasmussen Dalby og Johane Marie Jensdatter, paa Hundsløv Mark
1841, 2612, 23011842, Hans Sørensen, søn af kudsk Søren Andersen, paa Ulrichsholm og tjenestepige Voldborg Hansdatter, tilhuse hos huusmand Marcus Pedersen, i Kiertinge
1842, 1802, 05051842, Hans Peder Marcussen, søn af huusmand og murer Marcus Pedersen og Mette Marie Madsdatter, i Kiertinge
1842, 0105, 19061842, Rasmus Hansen, søn af skomager Hans Jensen Hoff og Kirsten Madsdatter, i Hundsløv
1842, 1105, 18051842, Lars Nielsen, søn af boelsmand Niels Sørensen og Johanne Marie Larsdatter, i Kilde paa Kiertinge Mark
1842, 0107, 25091842, Julius Nielsen, søn af smed Stephanns Peder Nielsen og Gjertrud Hansdatter, i Langeskovshuus
1842, 1107, 25091842, Lars Andersen, søn af gartner Anders Larsen og Dorthea Hansdatter, i Rosenlund
1842, 1407, 09101842, Christian Asmussen Schütt, søn af huusmand Asmus Schytt og Anne Cathrine Jacobsdatter Cleve, af Hundsløv
1842, 1507, 25091842, Hans Larsen, søn af huusmand Lars Andersen og Bolette Jensdatter, i Hundsløv Nymark
1842, 0209, 16101842, Henrik Nielsen, søn af huusmand Niels Henriksen og Karen Hansdatter, i Saveriis paa Hundsløv Mark
1842, 0309, 18091842, Rasmus Jensen, søn af tjenestekarl Peder Olsen, i Skovgaarden og væverske Frederikke Jensdatter, hos faderen Jens Rasmussen i Hundsløv
1842, 1009, 18121842, Jacob Larsen, søn af boelsmand Lars Hansen og Maren Præbensdatter, i Kiertinge
1842, 1411, 12051843, Fredrik Julius Andresen, søn af forpagter Jens Christian Andresen og Frederikke Sørine Thomsen, paa Ørnfeldt. Navneændring af 18.11.1909 til Frederik Julius Ørnborg
1842, 0512, 15011843, Niels Lauritz Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1842,1112, 05021843, Rasmus Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Christine Rundqvist, i Kiertinge
1843, 0101, 12021843, Anders Sørensen, søn af huusmand Søren Andersen og Cathrine Olsdatter, i Kiertinge
1843, 0401, 29011843, Jens Larsen, søn af gaardmand Lars Larsen og Anne Kirstine Jensdatter, paa Kiertinge Mark
1843, 1102, 05031843, Johannes Frederiksen, søn af tienestekarl Frederik Johansen, paa Ulriksholm og tjenestepige Anne Marie Nielsdatter, til huse hos muurmester Hans Pedersen, paa Hundslev Mark
1843, 2402, 14041843, Lars Nielsen, søn af huusmand Niels Olsen og Kirsten Pedersdatter, i Ladbye
1843, 0803, 07051843, Søren Pedersen, søn af indsidder Peder Jensen og Anne Kirstine Nielsdatter, paa Hundslev Mark
1843, 0802, 12031843, Anders Hansen, søn af tjenestekarl Hans Nielsen, hos gaardmand Hans Andersen i Rosenlund og Maren Andersdatter
1843, 2303, 21051843, Søren Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Hansen og Kirsten Hansdatter, Hundslev Mark
1843, 0304, 21051843, Niels Poulsen, søn af gaardmand Povel Nielsen og Oline Larsdatter, Kiertinge Mark
1843, 2105, 10091843, Hans Hendrik Nielsen, søn af fisker Niels Larsen og Dorthea Antoinette Ivanow, i Fiskerhuset ved Ulriksholm
1843, 2505, 28051843, Jens Christian Sørensen, søn af huusmand Søren Jensen Væver og Karen Rasmusdatter, i Hundslev
1843, 1007, 24091843, Jens Jacob Tygesen, søn af huusmand og vægter Tyge Poulsen og Karen Nielsdatter, paa Hundslev Mark
1843, 1607, 22101843, Niels Andersen, søn af huusmand Anders Frederiksen og Anne Hansdatter, paa Kiertinge Mark
1843, 1508, 04101843, Fredrik Ludvig August Friis, søn af pastor O. E. Friis og Mariane Friis, i Kiølstrup
1843, 2108, 25101843, Hans Ludvig Hansen, søn af gaardmand Hans Andersen og Karen Hansen, i Rosenlund
1843, 0609, Dødfødt dreng, søn af tjenestefolk Jens Rasmussen og Karen Jensdatter, paa Ørnfeldt
1843, 0110, 07101843, Lars Hansen, søn af tjenestekarl Hans Larsen, hos gaardmand Niels Andersen i Overkiærbye og Larsine Reinholdtsdatter
1843, 0210, 03121843, Lars Nielsen, søn af indsidder og tienestekarl Niels Pedersen og Maren Pedersdatter, i Hundslev
1843, 17121843, Hans Johansen, søn af tjenestekarl Johan Povelsen Møller, paa Ørnfeldt og Mette Kirstine Hansdatter, Hundslev
1843, 0111, 17121843, Jacob Edvardsen, søn af boelsmand Eduard Poulsen og Maren Poulsdatter, paa Kiertinge Mark
1843, 0512, 16051843, Hans Andersen, søn af gaardmand Anders Larsen og Anne Dorthea Hansen, i Lysenge ved Ulriksholm
1843, 1611, 04021844, Hans Povlsen, søn af tjenestekarl Adolph Krag, paa Ørnfeldt og Karen Kirstine Madsdatter, Flødstrup
1844, 1603, 05041844, Niels Jacobsen, søn af Jacob Nielsen og Barthe Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1844, 2303,21041844, Poul Pedersen, søn af huusmand Peder Poulsen og Maren Rasmusdatter, paa Kiertinge Mark
1844, 0204, 19051844, Peder Christian Nielsen, søn af huusmand Niels Pedersen og Anne Iversdatter, i Rosenvold under Ulriksholm
1844, 1104, 21041844, Peder Sørensen, søn af indsidder Søren Pedersen og Hanne Dorthea Hansdatter, i Ladbye
1844, 1204, 16051844, Niels Lauritz Andersen, søn af forpagter Anders Larsen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiølstrup Præstegaard
1844, 1405, 30061844, Lars Christiansen, søn af Jacob Nielsen, hos moderen gaardenke Sophie Conrads i Kiertinge og Kirsten Larsdatter, i Kiertinge
1844, 0606, 14071844, Lars Nielsen, søn af boelsmand Niels Sørensen og Johanne Marie Larsdatter, paa Kiertinge Mark
1844, 2607, 22091844, Niels Christian Jensen, søn af huusmand og træskomand Jens Nielsen og Mette Rasmusdatter, i Kiølstrup
1844, 0808, 22091844, Peder Larsen, søn af tjenestekarl Lars Pedersen, i Kiølstrup Præstegaard og Rasmine Rasmusdatter, i Steenhuse
1844, 2709, 20101844, Hans Jensen, søn af tjenestekarl Jens Mortensen, hos gaardmand Mads Pedersen i Dalbye og Else Hansdatter, Ladbye
1844, 1010, 17111844, Hans Jensen, søn af væverkarl Jens Peder Jacobsen, hos faderen væver Jacob Jensen paa Hundslev Mark, Rynkebye Sogn og Anne Marie Knudsdatter, hiemme hos faderen huusmand Knud Pedersen, Hundslev Nymarken. Navneændring af 31.3.1910 til Hans Jensen Unkerskov
1844, 1310, 15121844, Fredrik Christian Nielsen, søn af huusmand Niels Nielsen og Karen Frederiksdatter, i Kiertinge
1844, 2910, 08121844, Anders Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Christine Rundqvist, i Kiertinge
1845, 1201, 13011845, Anders Andersen, søn af Hans Mikkelsen, tiener gaardmand Niels Andersen, i Urup og Maren Andersdatter, i Maale. Vibye Sogn
1845, 2802, 13041845, Niels Hansen, søn af skrædder Hans Nielsen, i Hundslev Nymark og pige Johanne Jensdatter, Hundslev
1845, 0203, 21031845, Ulrik Pedersen, søn af tjenestekarl Peder Vilhelm Pedersen, paa Rørbek og pige Johanne Marie Hansdatter, Ladbye
1845, 2603, 04051845, Johannes Hansen, søn af huusmand Hans Christensen og Mette Kirstine Johansdatter, paa Hundslev Mark i Gieldsskoven
1845, 2304, 24061845, Jens Pedersen, søn af indsidder Peder Jensen og Anne Kirstine Nielsdatter, Hundslev Fattighuus
1845, 1204, 18051845, Peder Jacobsen, søn af tjenestekarl Jacob Pedersen, hos gaardmand Jens Andersen i Kiertinge og pige Henriette Marie Pedersen, i Kiertinge
1845, 2904, 22061845, Hans Nielsen, søn af indsidder Niels Pedersen og Maren Pedersdatter, paa Hundslev Mark
1845, 1606, 06071845, Niels Andreasen, søn af hørsvinger Andreas Nielsen, paa Østergaard (nu i kongens tjeneste i Kiøbenhavn) og pige Elisabeth Poulsdatter, Kiølstrup
1845, 2306, 17081845, Jeppe Hansen, søn af indsidder og teglbrænder Hans Jeppesen og Anne Jensdatter, i Kiertinge
1845, 2105, 22061845, Peder Rasmussen, søn af dragon Rasmus Pedersen, Bregnør i Odense og pige Elisabeth Stegmann, Revninge
1845, 0407, 31081845, Niels Hansen, søn af huusmand og tømmermand Hans Rasmussen og Anne Marie Larsdatter, i Kiølstrup
1845, 2907, Dødfødt dreng, søn af huusmand Søren Andersen og Kathrine Olsdatter, i Kiertinge
1845, 1408, 05101845, Rasmus Jensen, søn af huusmand Jens Nielsen Træskomand og Mette Rasmusdatter, i Kiølstrup
1845, 2609, 23111845, Hans Peter Jørgensen, søn af snedker Jørgen Hansen og Elise Marie Pedersdatter, i Kiølstrup
1845, 2609, 23111845, Hans Jensen, søn af huusmand Jens Jensen og Anne Marie Hansdatter, i Ørnfeldt Skovhuus
1845, 0112, 21121845, Niels Fredrik Nielsen, søn af soldat Niels Frederiksen, i Kiøbenhavn og pige Anne Cathrine Hansdatter, i Ladbye
1845, 3112, 22021846, Martin Nielsen, søn af smed Stephanus Nielsen og Giertrud Hansen, i Langeskovhuus (Hundslev)
1846, 1301, 17051846, Peder Andersen, søn af gartner Anders Larsen og Dorthea Hansdatter, i Lysenge under Ulriksholm
1846, 0203, 09041846, Mads Hansen, søn af boelsmand Hans Knudsen og Trine Madsdatter, i Kiertinge
1846, 0303, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Hansen og Kirsten Hansdatter, paa Hundslev Mark
1846, 1304, 14061846, Johan Martin Pedersen, søn af indsidder og murer Peder Hansen og Anne Marie Larsdatter, i Kiølstrup
1846, 1504, 01061846, Hans Fredrik Jensen, søn af muursvend Jens Hansen, i Kierteminde og pige Kirsten Rasmusdatter, i Kiertinge
1846, 0705, 05071846, Jens Christian Pedersen, søn af huusmand og væver Peder Rasmussen og Frederikke Jensdatter, paa Hundslev Mark
1846, 1006, 26071846, Hans Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Larsen og Anne Margrethe Hansdatter, i Ladbye
1846, 0707, 06091846, Søren Larsen, søn af tjenestekarl Lars Nielsen, hjemme hos huusmand Niels Larsen Væver, i Kiertinge og Johanne Sørensdatter, til huse hos huusmand Niels Larsen Væver, i Kiertinge
1846, 0707, 28091846, Heinrich Friderich Johann Carl Casper Reinholt Syberg Petersen, søn af proprietair Rasmus Petersen og Ernestine Syberg, til Ulriksholm
1846, 1207, 06091846, Peder Christian Pedersen, søn af huusmand Peder Mortensen og Maren Andersdatter, i Hundslev Nymark
1846, 1608, 18101846, Lars Peter Larsen, søn af forhen røgter Hans Larsen, paa Rørbek (nu tjenestekarl i Varde Sogn) og Mette Cathrine Larsdatter, tilhuse hos faderen skomager Lars Jensen, paa Hundslev Mark
1846, 0809, 04111846, Rasmus Pedersen, søn af huusmand Peder Knudsen og Karen Rasmusdatter, i Kiølstrup
1846, 2109, 27091846, Lars Jørgensen, søn af tjenestekarl Jørgen Nielsen, hos gaardmand Niels Rasmussen, i Dalbye og pige Mette Poulsdatter, i Kjølstrup
1846, 2411, 27121846, Niels Povlsen, søn af tjenestekarl Poul Nielsen, hos gaardmand Jens Nielsen, i Ladbye og pige Cidsel Jensdatter, tilhuse hos huusmand Mathias Andersen, i Ladbye
1846, 2011, 13121846, Lars Jørgensen, søn af pige Maren Jørgensdatter, hjemme hos faderen huusmand Jørgen Henriksen, paa Hundslev Mark
1847, 2701, 14031847, Hans Sørensen, søn af indsidder Søren Pedersen og Hanne Dorthea Hansen, i Ladbye
1847, 0802, 25041847, Hans Adolphsen, søn af indsidder Adolph Hansen og Abelone Hansdatter, paa Hundslev Mark
1847, 2912, 14021847, Hans Christian Larsen, søn af tjenestekarl Lars Hansen, tjenende Rasmus Thomsen i Taarbye og tjenestepige Anne Kirstine Madsen, Kjerteminde
1847, 2802, 16051847, Peder Christian Frederik Ludevig Larsen, søn af tjenestekarl Rasmus Larsen, hos gaardmand Peder Andersen i Seden og Stine Marie Larsdatter, i Hundslev Fattighuus
1847, 0202, 14031847, Christian Madsen, søn af tjenestekarl Mads Jacobsen, hos madam Meiling i Kjertinge og pige Anne Christiansdatter, i Revninge
1847, 1103, 21031847, Christen Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Poulsen og Abelone Marie Christensdatter, i Kjølstrup
1847, 2903, 24051847, Rasmus Jensen, søn af huusmand Jens Jacobsen og Anne Kirstine Nielsdatter, paa Kjertinge Mark
1847, 0404, 30051847, Christian Henriksen, søn af gaardmand Henrik Christiansen og Mette Knudsdatter, paa Kjertinge Mark
1847, 1504, 30041847, Jens Peder Sørensen, søn af tjenestekarl Peder Sørensen, paa Østergaard og Karen Marie Jensdatter, tilhuse i Rosenvold
1847, 3005, 18071847, Lars Hansen, søn af Hans Jørgen Jensen, boelsmand Jens Hansens søn paa Birkende Mark og Larsine Hansdatter, hiemme hos faderen huusmand og bødker Hans Larsen, i Nymarken
1847, 2405, 25071847, Peter Eskildsen Andresen, søn af forpagter Jens Christian Andresen og Frederikke Sørine Thomsen, paa Ørnfeldt
1847, 0806, 25071847, Anders Sørensen, søn af huusmand og væver Søren Andersen og Anne Nielsdatter, i Kiertinge
1847, 1105, Dreng, søn af Lars Christiansen, i Tvede Sogn ved Svendborg og tjenestepige Karen Larsdatter, hos gaardfæster Erik Pedersen, i Ladbye
1847, 0907, 05091847, Lars Nielsen, søn af boelsmand Niels Sørensen og Johanne Marie Larsdatter, paa Kiertinge Mark
1847, 2306, 29081847, Hans Larsen, søn af huusmand Lars Jørgensen og Karen Kirstine Hansdatter, paa Hundslev Mark
1847, 1405, 18071847, Knud Christian Jensen, søn af smedesvend Jens Kristian Knudsen, hos smed Corfitzen i Hundslev og pige Karen Frederikke Tornø, af Munkeboe
1847, 2107, 03101847, Niels Jensen, søn af boelsmand Jens Nielsen og Margrethe Frederiksdatter, paa Kiertinge Mark
1847, 1609, 17101847, Poul Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Povlsen og Anne Marie Jensdatter, paa Hundslev Mark
1847, 2209, 07111847, Søren Jensen, søn af træskomand Jens Nielsen og Mette Rasmusdatter, i Kiølstrup
1847, 2310, 28111847, Niels Christian Hansen, søn af huusmand Hans Andersen og Anne Cathrine Pedersdatter, i Hundslev Nymark
1847, 0811, 23011848, Anders Jensen, søn af gaardmand Jens Nielsen og Maren Knudsdatter, i Ladbye
1847, 1211, 19121848, Poul Hansen, søn af huusmand Hans Thomsen og Kirsten Poulsdatter, i Ladbye
1848, 0602, 20041848, Niels Christian Jensen, søn af murer Jens Hansen og Kirsten Rasmusdatter, i Kiertinge
1848, 1502, 21021848, Rasmus Jacobsen, søn af indsidder Jacob Pedersen og Henriette Marie Pedersen, i Kiertinge
1848, 2402, 02041848, Rasmus Pedersen, søn af indsidder Peder Rasmussen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Rosenvold
1848, 2602, 14051848, Anders Madsen, søn af indsidder Mads Andersen og Anne Pedersdatter, i Kiertinge
1848, 2803, 25061848, Rasmus Peder Nielsen, søn af smed Stephanns Nielsen og Giertrud Hansen, i Langeskovsløkken (Hundslev)]
1848, 1705, Dødfødt dreng, søn af Anne Marie Knudsdatter, hiemme hos faderen huusmand Knud Pedersen, Hundslev Nymark
1848, 0407, 17091848, Rasmus Nielsen, søn af huusmand Niels Nielsen og Karen Frederiksdatter, i Kiertinge
1848, 1008, 08101848, Anders Nielsen, søn af boelsmand Niels Rasmussen Dalbye og Marie Andersdatter, paa Hundslev Mark
1848, 1108, 22101848, Niels Peter Vest, søn af fisker Johan Peter Vest og Anne Mogensdatter, i Fiskerhuset under Ulriksholm
1848, 1709, Dødfødt dreng, søn af huusmand Mads Madsen Møller og Karen Nielsdatter, i Kiølstrup
1848, 0310, 19111848, Jørgen Poulsen, søn af tjenestekarl Poul Jørgensen, hos gaardmand Niels Madsen, i Holev og Karen Pedersdatter, indlogerende i Rosenvold
1848, 0907, 08101848, Niels Theodor Larsen, søn af skrædder Rasmus Hansen, af Rynkebye Sogn og Anne Larsen, i Odense, St. Hans Sogn
1848, 1211, 17121848, Carl Christian Andreasen, søn af hørsvinger Andreas Nielsen, i kongens tjeneste ved Armeen og Elisabeth Povlsdatter, i Kiertinge
1848, 1912, 11021849, Hans Christian Mortensen, søn af boelsmand Morten Hansen og Karen Christensdatter, paa Kiertinge Mark
1848, 2412, 18021849, Knud Jensen, søn af gaardmand Jens Nielsen og Maren Knudsdatter, i Ladbye
1848, 2412, 04021849, Peder Christian Hansen, søn af jæger Niels Christian Hansen, i kongens tjeneste og pige Dorthea Hansdatter, i Langeskovshuse
1849, 0301, Udøbt dreng, søn af tjenestekarl Jørgen Reinholdtsen, paa Ulriksholm og pige Anne Kirstine Nielsdatter, i Hundslev
1849, 1201, 18031849, Hans Hansen Eriksen, søn af gaardmand Erik Pedersen og Dorthea Hansdatter, paa Ladbye Mark
1849, 0302, 01041849, Fredrik Ulrik Pedersen, søn af indsidder Peder Vilhelm Pedersen og Johanne Marie Hansdatter, paa Hundslev Mark
1849, 1602, 18031849, Jørgen Sørensen Larsen, søn af jæger Lars Andersen, i kongens tjeneste og Anne Marie Sørensdatter, i Hundslev
1849, 2103, 03061849, Niels Hansen, søn af huusmand og tømmermand Hans Rasmussen og Anne Marie Larsdatter, i Kjølstrup
1849, 1004, 17051849, Niels Jensen, søn af gaardmand Jens Nielsen og Maren Jensdatter, i Ladbye
1849, 1304, 29041849, Peder Jørgensen, søn af tjenestekarl Jørgen Mortensen, paa Østergaard nu ved Armeen og Maren Nielsdatter, tilhuse i Rosenvold
1849, 2104, 29041849, Hans Jacob Pedersen, søn af jæger Peder Hansen, ved Armeen og pige Karen Nielsdatter, tilhuse i Rosenvold
1849, 0605, 17061849, Hans Jensen, søn af huusmand og træskomand Jens Nielsen og Mette Rasmusdatter, i Kiølstrup
1849, 0506, 05061849, Lars Sørensen, søn af indsidder Søren Pedersen og Hanne Dorthe Hansen, i Ladbye
1849, 1507, 07101849, Jacob Pedersen, søn af gaardmand Peder Jensen og Karen Præbensdatter, i Ladbye
1849, 1006, 19081849, Niels Peder Jensen, søn af Jens Christian Pedersen, tilhuse i Rosenvold og pige Karen Jensdatter, Rosenvold
1849, 2508, 29091849, Hans Christian Pedersen, søn af indsidder Peder Rasmussen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Rosenvold
1849, 3108, 16091849, Peder Nielsen, søn af dragon Niels Andersen, ved Armeen og Anne Kirstine Sørensen, hjemme hos faderen huusmand Søren Pedersen, i Ladbye
1849, 1309, 07101849, Jørgen Hansen, søn af jæger Hans Jørgensen, ved Armeen og pige Stine Pedersdatter, tilhuse hos huusmand Henrik Jørgensen, paa Hundslev Mark
1849, 2709, 18111849, Lars Peder Larsen, søn af gaardmand Lars Larsen og Karen Pedersdatter, paa Ladbye Mark
1849, 2210, 09121849, Lars Peder Fredriksen, søn af huusmand og væver Fredrik Larsen og Anne Cathrine Pedersdatter, paa Kiertinge Mark
1849, 0812, 27011850, Anders Jensen, søn af huusmand Jens Jacobsen og Anne Kirstine Nielsdatter, paa Kjertinge Mark
1849, 1612, 24021850, Rasmus Jacobsen, søn af indsidder Jacob Pedersen og Henriette Marie Pedersen, i Kiertinge
1849, 0110, 23121850, Anders Nielsen, søn af Niels Andersen, af Viby Sogn og pige Johanne Rasmusdatter, hiemme hos faderen huusmand Rasmus Larsen i Midskov, Mesinge Sogn
1850, 2701, 05051850, Christian Nielsen, søn af smed Stephanus Peder Nielsen og Gjertrud Hansen, i Langeskovshuse
1849, 1211, 26121849, Rasmus Peder Nielsen, søn af Niels Pedersen, fra Orte Sogn og Karen Rasmusdatter
1850, 1602, 01041850, Hans Hansen, søn af huusmand Hans Andersen og Kirsten Pedersdatter, i Ørnfeldt Veihuus
1850, 0503, 28041850, Anders Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Hansen og Kirsten Hansdatter, Kamstedet under Hundslev
1850, 0105, 16061850, Hans Fredriksen, søn af skrædder Hintze Larsen, af Rynkebye Sogn og Frederikke Hansdatter, tilhuse hos huusmand Hans Pedersen, i Ladbye
1850, 0905, 02061850, Jens Peder Jensen, søn af murer Jens Hansen og Kirsten Rasmusdatter, i Kiertinge
1850, 2207, 22091850, Jørgen Sørensen Andersen, søn af indsidder Lars Andersen og Marie Sørensdatter, i Hundslev
1850, 0908, 15091850, Rasmus Pedersen, søn af indsidder Peder Rasmussen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Rosenvold
1850, 1508, 13101850, Poul Pedersen, søn af gartner Peder Poulsen og Marthe Rasmusdatter, paa Kjertinge Mark
1850, 2708, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Nielsen og Mette Rasmusdatter, i Kjølstrup
1850, 1709, 01121850, Peder Christiansen, søn af indsidder Christian Hansen og Maren Kirstine Pedersdatter, i Kjertinge. Navneændring af 11.12.1905 til Peder Christiansen Aagaard
1850, 0210, Dødfødt dreng, søn af jæger Christen Rasmussen, ved Armeen og pige Karen Knudsdatter, i Hundslev
1850, 0910, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Pedersen og Anne Iversdatter, i Hundslev
1850, 1110, 27101850, Christian Jensen, søn af tjenestekarl Jens Christian Christensen, paa Sanderumgaard og Christiane Marie Hansen, hiemme hos moderen paa Hundslev Mark
1850, 0308, 15091850, Johan Eriksen, søn af tjenestekarl Niels Andresen, af Kjertinge Mark og Anne Kirstine Eriksdatter, Overkjærbye
1850, 1005, 04081850, Niels Sørensen, søn af korporal Søren Larsen, ved 2den E.g.. no 90 (født i Kiertinge) og Anne Sørensdatter, i Rynkebye
1850, 2911, 19011851, Jens Pedersen, søn af indsidder Peder Nielsen og Mette Marie Jensdatter, i Eskelundhuset ved Ulriksholm
1851, 1401, 16021851, Hans Jensen, søn af gaardmand Jens Nielsen R..ninge og Mette Hansdatter, 28, i Ladbye
1851, 2001, 13041851, Niels Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Reinholdtsen og Anne Kirstine Nielsdatter, 33, Hundslev Mark
1851, 2403, 13041851, Knud Lauritz Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Larsen, hos biskop Gad i Odense og Anne Marie Knudsdatter, 30, i Hundslev
1851, 2704, 01061851, Jens Dinesen, søn af gaardmand Dines Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter, 43, i Hundslev
1851, 1806, 28091851, Anders Christian Carl Hansen, søn af gaardeier Hans Andersen og Karen Hansdatter, 43, paa Rosenlund. Navneændring af 27.1.1906 til Anders Christian Carl Hansen Rosenlund
1851, 0307, 31081851, Jens Nielsen, søn af boelsmand Niels Rasmussen og Anne Hansdatter, 36, paa Hundslev Mark
1851, 2908, 26101851, Conrad Jacobsen, søn af sognefoged og gaardeier Jacob Nielsen og Erine Kirstine Jørgensdatter, 28, i Kiertinge
1851, 1210, 13101851, Hans Mikkelsen, søn af Mikkel Rasmussen og Anne Margrethe Jensdatter, 28, i Ladbye
1851, 0111, 21121851, Niels Christian Hansen, søn af huusmand og tømmermand Hans Rasmussen og Anne Marie Larsdatter, 32, i Kiølstrup
1851, 1011, 01021852, Niels Christian Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Pedersen og Abelone Marie Christensdatter, 33, i Kiølstrup
1851, 3112, 25011852, Povl Hansen, søn af tjenestekarl Hans Hansen, hos gaardmand Anders Mortensen i Drigstrup og Frederikke Povlsdatter, 28, i Kiølstrup
1852, 2301, 22041852, Hans Jørgen Hansen, søn af gjæstgiver Lars Hansen og Else Kirstine Jørgensdatter, 40, i Gielskro
1852, 0202, 12041852, Hans Nielsen, søn af huusmand Niels Larsen og Maren Jensdatter, 36, i Ladbye
1852, 1202, 21031852, Jørgen Larsen (tvilling), søn af huusmand Lars Jørgensen og Karen Hansdatter, 32, paa Hundslev Mark
1852, 1202, 21031852, Lars Larsen (tvilling), søn af huusmand Lars Jørgensen og Karen Hansdatter, 32, paa Hundslev Mark
1852, 0804, 20061852, Niels Hansen, søn af Christopher Nielsen, nu boelsmand i Tommerup og Maren Hansdatter, 24, hos huusmand Andreas Nielsen, i Kiølstrup
1852, 0405, 06061852, Rasmus Christian Hansen, søn af tjenestekarl Hans Knudsen, paa Ravnholdt og Maren Poulsdatter, 29, tilhuse hos boelsmand Rasmus Rasmussen, i Nymark
1852, 1605, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Pedersen og Anne Iversdatter, 36, i Hundslev
1852, 1906, 27061852, Niels Jensen, søn af gaardmand Jens Stephansen og Maren Nielsdatter, 42, i Ladbye
1852, 2306, 10101852, Jørgen Hansen, søn af indsidder og teglmester Hans Jeppesen og Anne Jensdatter, 36, paa Hundslev Mark
1852, 0508, 10101852, Niels Frederik Larsen, søn af gaardmand Lars Christian Nielsen og Anne Cathrine Jensen, 27, i Kiertinge
1852, 0808, 07111852, Hans Pedersen, søn af gartner Peder Poulsen og Marthe Rasmusdatter, 38, paa Kiertinge Mark
1852, 1508, 26091852, Christen Jacobsen, søn af tømmersvend Jacob Rasmussen og Dorthea Christensen, 25, tilhuse hos huusmand Rasmus Poulsen, i Kiølstrup
1852, 0809, 24101852, Niels Frederiksen, søn af huusmand og væver Frederik Larsen og Anne Cathrine Pedersdatter, 24, i Kiertinge
1852, 0110, 09011853, Anders Sørensen, søn af vægter Søren Andersen og Voldborg Hansdatter, 35, paa Hundslev Mark
1852, 1212, 30011853, Hans Christian Andersen, søn af tjenestekarl Anders Hansen, hos gaardmand Niels Jeppesen, i Rastrup og Anne Johanne Christiansdatter, 23, i Hundslev
1853, 2603, 24041853, Niels Christian Nielsen, søn af indsidder Niels Nielsen og Karen Knudsdatter, 29, Hundslev Nymark
1853, 2603, 17041853, Hans Poulsen, søn af indsidder Poul Jørgensen og Karen Pedersdatter, 33, paa Hundslev Mark
1853, 0804, 27051853, Lars Andersen, søn af indsidder Anders Nielsen og Maren Jørgensdatter, 33, paa Hundslev Mark
1853, 1804, 03071853, Frederik Vilhelm Knudsen, søn af gartner Jørgen Knudsen og Diderikke Margrethe Hammer, 43, i Kiertinge
1853, 1904, 19061853, Peder Fredriksen, søn af boelsmand Frederik Pedersen og Maren Nielsdatter, 30, i Kiertinge
1853, 2804, 08051853, Hans Lauritz Nielsen, søn af huusmand Niels Nielsen og Karen Frederiksdatter, 43, i Kiertinge
1853, 2804, 03071853, Hans Pedersen, søn af indsidder Peder Vilhelm Pedersen og Johanne Marie Hansdatter, 35, paa Hundslev Mark
1853, 1205, 19061853, Peder Pedersen, søn af boelsmand Peder Larsen og Margrethe Povlsdatter, 41, paa Hundslev Mark
1853, 2505, 29051853, Lars Jørgen Frandsen, søn af tjenestekarl Frands Larsen, hos gaardmand Søren Ebbesen, i Kiertinge og Mette Jørgensen, 29, hjemme hos faderen boelsmand Jørgen Olsen, Hundslev Mark
1853, 0806, 31071853, Niels Jensen, søn af gaardmand Jens Nielsen og Maren Knudsdatter, 27, i Ladbye
1853, 1206, 10071853, Lars Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Reinholdtsen og Anne Kirstine Nielsdatter, 35, i Hundslev
1853, 2907, 28081853, Hans Peder Fredrik Hansen, søn af tjenestekarl Hans Pedersen, hos gaardmand Peder Andersen i Dræbye, Maren Hansen, 25, tilhuse i Langeskovshusene, Hundslev
1853, 1708, 09101853, Anders Pedersen, søn af gaardmand Peder Jensen og Karen Præbensdatter, 37, i Ladbye
1853, 2308, 23101853, Jens Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Povelsen og Abelone Marie Christensdatter, 36, i Kiølstrup
1853, 2810, 04121853, Anders Peder Jensen, søn af tjenestekarl Jens Andersen, paa Keirup og Maren Tygesen, tilhuse hos huusmand Knud Hartvedsen i Steenhusene, Hundslev
1853, 1711, 26121853, Hans Andersen, søn af huusmand Anders Ottesen og Elsebeth Stegmann, 33, i Ladbye
1853, 2211, 20011854, Lars Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Larsen og Anne Margrethe Hansdatter, 38, i Ladbye
1853, 2311, 26121853, Rasmus Henning Jensen, søn af huusmand og murer Jens Hansen og Kirsten Rasmusdatter, 33, i Kiertinge
1853, 2606, 27111853, Marcus Laurits Julius Nielsen, søn af smedesvend Anders Hansen, i Kiøbenhavn og Anne Marie Andersen, 22, Vor Frue Sogn i Odense
1854, 0202, 09041854, Anders Conrad Nielsen, søn af gaardmand Niels Andersen og Anne Jørgensen, 26, i Ladbye. Navneændring af 21.9.1904 til Anders Conrad Andkær
1854, 1503, 17041854, Jørgen Nielsen, søn af huusmand Niels Christensen og Cidsel Jørgensdatter, 29, i Hundslev Nymark
1854, 2003, 12051854, Christian Henriksen, søn af gaardmand Henrik Christiansen og Mette Knudsdatter, 31, paa Kiertinge Mark
1854, 0704, 14041854, Stephan Jensen, søn af gaardmand Jens Stephansen og Maren Nielsdatter, 43, i Ladbye
1854, 0704, 21051854, Casper Hermann Larsen, søn af indsidder Lars Caspersen og Abelone Pedersdatter, 29, i Nymarken
1854, 0704, 02071854, Fritz Peter Nielsen, søn af smed Stephanus Peder Nielsen og Giertrud Hansen, 40, i Langeskovhuse
1854, 0704, 18061854, Niels Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Nielsen og Maren Rasmusdatter, 33, paa Hundslev Mark
1854, 0503, 17041854, Jens Mortensen, søn af tjenestekarl Morten Jensen, paa Ørnfeldt og Anne Sophie Hansen, 21, Nordskov, Hundslev
1854, 1705, 02071854, Mads Albert Madsen, søn af indsidder Mads Hansen Madsen og Anne Marie Nielsen, 25, i Nymarken
1854, 1805, 25051854, Hans Nielsen, søn af tjenestekarl Niels Povlsen, hos gjæstgiver Holm, i Kierteminde og Maren Hansdatter, 26, hos huusmand Andreas Nielsen, i Kiølstrup
1854, 2605, 30071854, Niels Jensen, søn af gaardmand Jens Nielsen og Maren Knudsdatter, 29, paa Ladbye Mark
1854, 3105, 16071854, Niels Christian Larsen, søn af huusmand Lars Jørgensen og Karen Kirstine Hansdatter, 34, i Hundslev Nymark
1854, 0506, 10091854, Jens Larsen, søn af huusmand Lars Andersen og Bolette Jensdatter, 27, i Nymarken
1854, 1907, 17091854, Povl Jensen, søn af smed Jens Christian Knudsen og Anne Povlsdatter, 27, paa Hundslev Mark
1854, 2407, 06081854, Niels Jacob Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Jacobsen og Maren Knudsen, 29, i Ladbye
1854, 2506, 30071854, Lauritz Andreas Hansen, søn af ungkarl Hans Larsen, tjenende bager Nielsen, udenfor Nørrebro ved Odense og Ane Margrethe Andreasen, 25, hos faderen Andreas Bødker, i Fjelsted
1854, 2608, 03091854, Christian Larsen, søn af Rasmus Christian Christensen, af Hundsløv (for tiden i krigstjenesten) og Elisabeth Larsdatter, tjenende paa Sanderumgaard, Davinde Sogn
1854, 1709, 08101854, Hans Nielsen, søn af tjenestekarl Niels Andersen, hos gaardmand Lars Larsen, i Ladbye og Anne Kirstine Sørensdatter, 26, hjemme hos faderen huusmand Søren Pedersen, af Ladbye
1854, 1010, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Anders Hansen og Giertrud Hansdatter, 35, paa Hundslev Mark
1854, 3110, 10121854, Peder Hansen, søn af tjenestekarl Hans Johansen, paa Lundsgaard og Anne Marie Pedersen, 20, i Nymarken
1854, 0411, 14011855, Rasmus Pedersen, søn af huusmand Peder Povlsen og Marthe Rasmusdatter, 41, i Kiertinge
1854, 0612, 28011855, Lars Madsen, søn af huusmand Mads Hansen og Anne Marie Pedersdatter, 44, i Hundslev
1855, 2801, 30011855, Knud Christiansen, søn af indsidder Christian Hansen og Maren Kirstine Pedersdatter, 40, i Ladbye
1855, 1502, 09041855, Niels Christian Knudsen, søn af huusmand Knud Nielsen og Johanne Marie Christensdatter, 33, paa Kiertinge Mark
1855, 0904, 17051855, Anders Pedersen, søn af tjenestekarl Peder Pedersen, paa Ørnfeldt og Mette Andersdatter, paa Ravndrup Mark
1855, 0106, 29071855, Hans Jørgen Henriksen, søn af huusmand og skrædder Henrik Jørgensen og Anne Marie Jørgensen, 26, paa Hundslev Mark
1855, 1106, 29071855, Jørgen Rasmussen, søn af gaardmand Hans Larsen Rasmussen og Anne Margrethe Jørgensen, 25, paa Hundslev Mark
1855, 2906, 23091855, Jørgen Christian Hansen, søn af huusmand og væver Hans Nielsen og Anne Jørgensen, 35, paa Hundslev Mark
1855, 2307, 26081855, Hans Christian Madsen, søn af afdøde tjenestekarl Marcus Jacobsen, paa Schelenborg og Anne Marie Madsen, 24, huusmand og murer Mads Christiansen datter, i Rosenvold
1855, 1305, 05081855, Niels Nicolai Hjort Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Pedersen, i Nyborg og Johanne Sophie Pedersen, Rolfsted i Nyborg
1855, 1508, 21101855, Hans Hansen, søn af tjenestekarl Hans Hansen, hos gaardmand Anders Povlsen, i Kiertinge og Frederikke Poulsdatter, 31, i Kiølstrup
1855, 0809, 04111855, Niels Frederiksen, søn af gaardmand Fredrik Pedersen og Maren Nielsdatter, 32, i Kiertinge
1856, 1010, 06011856, Frederik Pedersen, søn af huusmand Peder Vilhelm Pedersen og Johanne Marie Hansen, 37, paa Hundslev Mark
1855, 2007, 16091855, Hans Peter Jørgensen, søn af ungkarl Jørgen Pedersen, i Ladbye og Karen Rasmusdatter, i Kalbjergtorn, Orte Sogn
1855, 2911, 13011856, Christian Vilhelm Christiansen, søn af lieutenant Petersen, paa Ulriksholm og Anne Cathrine Christiansen, 25, hjemme hos snedker Rasmussen, i Hundslev
1855, 2512, 17021856, Jens Julius Justesen, søn af smedesvend Just Jensen, i Davinde og Karen Pedersdatter, 25, tilhuse paa Hundslev Mark
1855, 2811, 26121855, Jens Pedersen, søn af gartner Peder Jensen, paa Keirup og Anne Marie Knudsdatter, 35, hjemme hos faderen indsidder Knud Hansen, i Hundslev
1855, 3112, 16031856, Niels Peter Madsen, søn af boelsmand Mads Hansen og Anne Marie Nielsen, 25, paa Hundslev Mark
1856, 1601, 16031856, Hans Peter Larsen, søn af indsidder Lars Pedersen og Anne Hansdatter, 30, paa Hundslev Mark
1856, 0102, 08061856, Niels Christian Hansen, søn af teglmester Hans Jeppesen og Anne Jensdatter, 40, paa Hundslev Mark
1856, 0902, 16031856, Hans Andersen, søn af boelsmand Anders Hansen og Gertrud Hansdatter, 36, paa Hundslev Mark
1856, 2503, 18041856, Knud Nielsen, søn af indsidder Niels Nielsen og Karen Knudsdatter, 31, i Hundslev
1856, 2503, 04051856, Søren Christian Sørensen, søn af huusmand og væver Søren Andersen og Anne Nielsdatter, 38, i Kiertinge
1856, 1704, 22061856, Lars Hansen, søn af væver Hans Eriksen og Anne Hansdatter, 41, i Keirup Skov
1856, 1305, 20071856, Jens Peder Jensen, søn af gaardmand Jens Nielsen og Maren Knudsdatter, 31, paa Ladbye Mark
1856, 1506, 15061856, Hans Christian Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Larsen og Johanne Marie Hansen, 23, i Rosenvold
1856, 1107, 24081856, Hans Peder Fredrik Christensen, søn af tjenestekarl Christen Andersen, paa Postgd. i Odense og Maren Hansen, 20, i Langeskovhusene
1856, 1307, 17081856, Peder Christian Povlsen, søn af indsidder Povl Jørgensen og Karen Pedersdatter, 34, i Rosenlund, Hundslev Mark
1856, 2008, 09111856, Niels Jørgen Andersen, søn af indsidder Anders Nielsen og Maren Jørgensdatter, 35, paa Hundslev Mark
1856, 1009, 02111856, Christen Andersen, søn af huusmand og væver Anders Povlsen og Karen Jensdatter, 33, i Kiølstrup
1856, 1909, 09111856, Hans Jørgen Larsen, søn af huusmand Lars Jørgensen og Karen Hansdatter, 36, paa Hundslev Nymark
1856, 2009, 12101856, Mads Frederik Vilhelm Nielsen, søn af hørsvinger Niels Peder Jensen, i Kiølstrup og Anne Kirstine Madsen, 22, i Kiølstrup
1856, 2609, 23111856, Anders Andersen, søn af huusmand Anders Ottesen og Elsabeth Stegmann, 37, i Ladbye
1856, 2110, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Henrik Christiansen og Mette Knudsdatter, 33, i Kiertinge
1856, 2310, 21121856, Rasmus Larsen, søn af huusmand Lars Andersen og Bolette Jensdatter, 38, i Hundslev Nymark
1856, 0511, 23111856, Peder Larsen, søn af tjenestekarl Lars Pedersen, paa Veirup og Karen Marie Jørgensen, 29, tilhuse hos huusmand Niels Pedersen, i Hundslev
1857, 2001, 12031857, Niels Peder Andersen, søn af gaardeier Anders Hansen og Karen Jørgensen, 32, i Kiølstrup
1857, 2301, 27011857, Hans Christian Hansen, søn af gaardeier Hans Thor Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 24, i Kiertinge
1857, 0103, 10041857, Povl Knudsen, søn af tjenestekarl Hans Madsen, paa Hannesborg og Anne Kirstine Knudsen, 22, i Hundslev
1857, 0903, 22031857, Hans Hansen, søn af ungkarl Hans Julius Møllegaard, Aasum og Hansine Hansen, 22, paa Hundslev Mark
1857, 1203, 03051857, Niels Peder Pedersen, søn af huusmand Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter, 41, i Kiertinge
1857, 1204, 07061857, Rasmus Pedersen, søn af huusmand Peder Povlsen og Johanne Marie Povlsen, 30, paa Hundslev Mark. Navneændring af 5.12.1905 til Rasmus Kjølstrup
1857, 1504, 07071857, Jørgen Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Povlsen og Abelone Marie Christensen, 38, i Kiølstrup
1857, 2605, 09071857, Martin Ernst Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Nielsen og Birthe Cathrine Hansen, 30, i Kiølstrup
1857, 0606, 12071857, Lars Nielsen, søn af huusmand Niels Jensen og Anne Cathrine Larsen, 31, paa Kiertinge Mark
1857, 1909, 01111857, Anders Christian Henriksen, søn af huusmand og skrædder Henrik Jørgensen og Anne Marie Jørgensen, 28, i Hundslev
1857, 2511, 24011858, Rasmus Peder Rasmussen, søn af tjenestekarl Lars Rasmussen, hos Søren Dinesen, i Rastrup og Abelone Larsen, 20, tilhuse hos huusmand Peder Larsen, i Kiertinge
1857, 0912, 14021858, Anders Peder Nielsen, søn af huusmand Niels Pedersen og Anne Madsdatter, 36, i Kiølstrup
1857, 1312, 31011858, Niels Marcus Pedersen, søn af boelsmand Peder Christensen og Maren Markvardsen, 27, paa Hundslev Mark
1857, 2512, 31011858, Hans Christian Eriksen, søn af tjenestekarl Hans Eriksen], paa Rønningesøgaard og Christiane Marie Hansen, 32, i Langeskovhusene under Hundslev
1858, 1301, Udøbt dreng, søn af huusmand Lars Andersen og Anne Marie Sørensdatter, 36, paa Hundslev Mark
1858, 2501, 28031858, Niels Hansen, søn af gaardmand Hans Thor Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 25, paa Kiertinge Mark
1858, 0103, 25041858, Lars Larsen, søn af murer Jens Larsen, i Kiertinge og Anne Sophie Andreasen, 29, i Kiølstrup
1858, 1103, 05041858, Hans Peder Johan Svendsen, søn af tjenestekarl Johannes Svensen, paa Ulriksholm og Karen Rasmussen, 30, logerende hos huusmand Hans Iversen, i Gallehusene
1858, 1403, 24051858, Anders Hansen, søn af huusmand Hans Hansen og Anne Andersdatter, 34, i Hundslev Nymark
1858, 1203, 05041858, Hans Sørensen, søn af ungkarl Søren Sørensen, paa Keirup Mark, Kiølstrup Sogn og Christiane Hansen, 27, Rynkebye
1858, 2004, 22041858, Hans Peder Pedersen, søn af tjenestekarl Lars Pedersen, hos kjøbmand Limkilde, i Odense og Karen Hansen, 25, i Gielskov
1858, 0305, 27061858, Lars Petersen Nissen, søn af forvalter Jens Frederik Vilhelm Nissen og Anne Kirstine Dorthea Pedersen, 26, i Ladbye
1858, 0905, 13061858, Johannes Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Nielsen og Maren Rasmussen, 41, i Hundslev
1858, 1405, 04071858, Hans Christian Madsen, søn af boelsmand Mads Hansen Madsen og Anne Marie Nielsen, 29, i Nymarken
1858, 2605, 02061858, Jens Pedersen, søn af tjenestekarl Jens Pedersen, i Odense og Frederikke Jørgensen, 29, tilhuse hos huusmand Knud Hartvedsen, i Steenhuse
1858, 1207, 12091858, Hans Christian Jespersen, søn af tjenestekarl Rasmus Jespersen, paa Ulriksholm og Anne Cathrine Madsen, 29, i Gallehusene hos Lars Olsen
1858, 1609, 14111858, Hans Frederik Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Povlsen og Anne Marie Jensdatter, 39, paa Hundslev Mark
1858, 1410, 12121858, Jens Carl Frederiksen, søn af huusmand og væver Frederik Larsen og Anne Cathrine Pedersen, 30, i Kiertinge
1858, 0812, 22011859, Hans Christian Hansen, søn af huusmand Hans Hansen og Karen Andersdatter, 28, paa Hundslev Mark
1858, 2112, 27021859, Søren Knudsen, søn af huusmand Knud Nielsen og Johanne Marie Christensdatter, 37, i Kiertinge
1859, 2001, 21081859, Sleppegrell Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Povlsen og Abelone Marie Christensdatter, 40, i Kiølstrup
1859, 3001, 13031859, Hans Andersen, søn af huusmand Anders Hansen og Anne Kirstine Pedersen, 30, i Kiertinge
1859, 0102, 13031859, Christen Nielsen, søn af huusmand Niels Christensen og Cidsel Jørgensen, 32, i Hundslev Nymark
1859, 0402, 13031859, Lars Frederik Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Larsen og Johanne Marie Hansen, 25, i Rosenvold
1859, 0502, 10041859, Anders Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Andersen og Anne Larsdatter, 39, paa Hundslev Nymark
1859, 2202, 21041859, Peder Ernst Jensen, søn af huusmand og murer Jens Hansen og Kirsten Rasmussen, 39, i Kiertinge
1859, 2404, 24041859, Anders Larsen, søn af huusmand Lars Andersen og Anne Marie Sørensdatter, 38, paa Hundslev Mark
1859, 1005, 10071859, Johan Larsen, søn af huusmand Lars Johansen og Karen Marie Rasmusdatter, 31, i Hundslev
1859, 1705, 10071859, Martin Hansen, søn af væver Hans Eriksen og Anne Hansen, 44, i Eskelunden under Ulriksholm
1859, 2205, 10071859, Niels Madsen, søn af indsidder Mads Hansen og Karen Marie Christiansen, 26, Ørnfeldt Veihuus
1859, 2205, 24071859, Niels Peder Nielsen, søn af boelsmand Niels Jensen og Karen Kirstine Simonsen, 38, paa Hundslev Mark
1859, 0907, 04091859, Peder Christian Larsen, søn af huusmand Lars Caspersen og Abelone Pedersdatter, 34, i Hundslev Nymark
1859, 2307, 18091859, Peder Hansen, søn af huusmand Hans Jørgensen og Anne Kirstine Pedersen, 36, paa Kiertinge Mark
1859, 1608, 16101859, Hans Jørgen Hansen, søn af huusmand Hans Christian Hansen og Johanne Hansdatter, 33, paa Hundslev Mark
1859, 0106, 16101859, Rasmus Jacobsen, søn af tjenestekarl Jacob Rasmussen, paa Ulriksholm og Christiane Pedersen, paa Skovsby Mark, Vissenberg Sogn
1859, 3011, 26121859, Anders Christian Henriksen, søn af huusmand Henrik Jørgensen og Anne Marie Jørgensen, 30, paa Hundslev Mark
1859, 0312, 08011860, Niels Peder Nielsen, søn af huusmand Hans Nielsen og Sidsel Marie Mathiasen, 26, paa Hundslev Mark
1860, 0402, 05041860, Mads Frederiksen, søn af gaardeier Frederik Pedersen og Maren Jensdatter, 37, i Kiertinge
1860, 0602, 25031860, Jørgen Larsen, søn af huusmand Lars Jørgensen og Karen Kirstine Hansdatter, 45, i Hundslev Nymark
1860, 2502, 05041860, Hans Peter Hansen, søn af gaardmand Hans Thor Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 27, i Kiertinge
1860, 1403, 03061860, Jens Julius Nissen, søn af forvalter Jens Frederik Vilhelm Nissen og Anne Kirstine Dorthea Pedersen, 28, i Ladbye
1860, 2401, 19021860, Lars Peder Pedersen, søn af ungkarl Lars Pedersen, tjenende paa Ulriksholm og Karen Marie Jørgensdatter, i Hundslev, Rynkebye Sogn
1860, 1505, 23091860, Carl Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Christian Christiansen og Elisabeth Larsen, 32, i Rosenvold
1860, 2405, 29071860, Mads Christian Madsen, søn af huusmand Mads Jørgen Madsen og Maren Tygesen, 29, i Kjertinge
1860, 1607, 14101860, Lars Pedersen, søn af huusmand og slagter Peder Povlsen og Marthe Rasmussen, 46, i Kjertinge
1860, 1807, 05111860, Anders Olsen, søn af indsidder Ole Andersen og Anne Jensdatter, 24, i Rosenvold
1860, 1508, 23091860, Anders Hansen, søn af huusmand Hans Knudsen og Anne Povlsdatter, 32, i Hundslev
1860, 0910, 04111860, Povl Andersen, søn af huusmand Anders Povlsen og Karen Jensdatter, 36, i Kjølstrup
1860, 2611, 20011861, Peder Christian Nielsen, søn af huusmand Niels Christensen og Maren Knudsdatter, 34, i Ladbye
1860, 1912, 13011861, Hans Christiansen, søn af træskomand Jens Christiansen, i Salby og Maren Hansen, 29, hjemme hos huusmand Søren Larsen, i Kjølstrup
1860, 2512, 10021861, Julius Andersen, søn af hørsvinger Anders Rasmussen, Kjølstrup og Maren Kirstine Andersen, 36, tilhuse i Kjølstrup Hospital
1861, 1902, 28041861, Christian Larsen, søn af huusmand Lars Andersen og Bolette Jensdatter, 44, paa Hundslev Mark
1861, 0403, 12051861, Lauritz Marius Jensen, søn af murer Jens Hansen og Kirsten Rasmusdatter, 41, i Kjertinge
1861, 0503, 01041861, Jens Nielsen, søn af indsidder Niels Nielsen og Karen Knudsdatter, 39, paa Hundslev Mark
1861, 2603, 02061861, Niels Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Larsen og Johanne Marie Hansen, 27, i Rosenvold
1861, 2404, 23061861, Macielius Seneca Nissen, søn af gaardeier Jens Frederik Vilhelm Nissen og Anne Kirstine Dorthea Pedersen, 28, i Ladbye
1861, 0806, 30061861, Niels Andersen, søn af Hans Andersen, tjener gaardmand Conrad Nielsen, i Kjertinge og Karen Dorthea Jensen, 22, tjenende gaardmand Hans Thor Hansen, i Kiertinge
1861, 2406, 26061861, Jørgen Jørgensen, søn af boelsmand Hans Jørgensen og Anne Margrethe Larsen, 29, i Hundslev
1861, 1207, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Anders Hansen og Giertrud Hansdatter, 42, paa Hundslev Mark
1861, 2207, Udøbt dreng, søn af væverkarl Hans Hansen, i Birkende og Johanne Pedersen, 28, tilhuse hos gaardmand Jørgen Nielsen, i Nymark
1861, 2308, 03111861, Peder Christ. Christensen, søn af huusmand Niels Christensen og Vilhelmine Pedersen, 23, i Kiølstrup
1861, 1910, 02121861, Steffen Christian Julius Landkilde Friis, søn af capellan J. C. Friis og Juliane Marie Langkilde, 29, Hundslev
1861, 1911, 29121861, Niels Hansen, søn af huusmand Hans Knudsen og Anne Povlsdatter, 33, i Hundslev
1861, 2411, 10011862, Mads Peter Ernst Madsen, søn af gaardeier Jens Madsen og Karen Hansen, 29, i Hundslev
1861, 2711, 12011862, Lars Pedersen, søn af huusmand Peder Larsen og Anne Pedersen, 27, i Hundslev
1861, 2512, 26031862, Ebbe Kristian Lauritz Sørensen, søn af gaardeier Søren Ebbesen og Maren Jensdatter, 34, i Kjertinge
1862, 2901, 13041862, Andreas Christian Hansen, søn af huusmand Jens Nielsen, i Holev og Maren Hansdatter, 24, i Kjølstrup Hospital
1862, 1602, 23031862, Lauritz Christian Frandsen, søn af huusmand Frands Andreasen og Anne Kirstine Hansen, 42, i Hundslev
1862, 2002, 23051862, Hans Jørgen Jørgensen, søn af skrædder Andreas Jørgensen, i Holøv og Mette Kirstine Hansen, 22, hjemme hos moderen murer Hans Pedersens enke, paa Hundslev Mark
1862, 1804, 06071862, Hans Laurits Marcus Rasmussen, søn af huusmand og murer Michael Rasmussen og Anne Kirstine Rasmussen, 28, i Kjertinge
1862, 2204, 22061862, Rasmus Christian Larsen, søn af huusmand og murer Jens Larsen og Anne Sophie Andreasen, 33, i Hundslev Nymark
1862, 2804, 18051862, Rasmus Rasmussen, søn af gaardmand Jacob Rasmussen og Anne Marie Jensen, 28, i Kjertinge
1862, 0605, 16051862, Hans Peter Hansen, søn af gaardmand Niels Hansen og Anne Rasmussen, 26, i Hundslev
1862, 1205, 09061862, Hans Laurits Larsen, søn af huusmand Lars Jørgensen og Karen Christensen, 36, i Hundslev
1862, 0409, 04121862, Mads Carl Madsen, søn af gaardmand Lars Madsen og Maren Knudsdatter, 36, i Ladby
1862, 0410, 23111862, Niels Peder Andersen, søn af avlskarl Lars Andersen, i Præstemarken og pige Anne Kirstine Pedersen, 19, hjemme i Nymarken
1862, 0211, 04011862, Peder Nielsen, søn af huusmand Niels Christensen og Sidsel Jørgensdatter, 37, i Nymarken
1862, 0112, 21121862, Niels Jørgen Pedersen, søn af tjenestekarl Jørgen Pedersen, hos gaardmand Jens Madsen, i Hundslev og pige Anne Nielsen, 21, paa Hundslev Mark
1862, 0412, 25121862, Hans Reinholdt Pedersen, søn af hørsvinger Christian Pedersen, i Mesinge og Kirsten Reinholdsen, 32, i Hundslev
1862, 2012, 01021863, Hans Laurits Larsen, søn af huusmand Peder Larsen og Anne Hansdatter, 32, paa Hundslev Nymark
1863, 0202, 15031863, Knud Hansen, søn af huusmand Hans Knudsen og Anne Povlsdatter, 35, i Hundslev
1861, 2808, 22021863, Rasmus Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Povlsen og Abelone Marie Christensdatter, 42, i Hundslev
1863, 2002, 22021863, Anders Jørgen Laurits Jørgensen, søn af gaardmand Hans Jørgensen og Anne Margrethe Larsen, 30, i Hundslev
1863, 2503, 25051863, Anders Marius Nielsen, søn af indsidder Niels Pedersen og Kirsten Sørensdatter, 38, i Rosenvold
1863, 2004, 31051863, Rasmus Henrik Hansen, søn af indsidder Hans Peder Hansen og Anne Marie Pedersen, 29, i Hundslev
1863, 0105, 25051863, Anders Olsen, søn af indsidder Ole Andersen og Anne Jensdatter, 34, i Ladby
1863, 0107, 26071863, Anders Christian Nielsen, søn af huusmand Christen Nielsen og Anne Kirstine Andersen, 27, i Hundslev
1863, 0208, 06091863, Rasmus Peder Juliussen, søn af tjenestekarl Lars Juliussen, paa Klarskov og Mette Marie Christensen, 27, Hundslev
1863, 2809, 25101863, Rasmus Kristian Hansen, søn af gaardmand Niels Hansen og Anne Rasmussen, 27, i Hundslev
1863, 0610, 29111863, Rasmus Kristian Hansen, søn af gaardmand Hans Thor Hansen og Anne Kathrine Nielsen, 31, i Kjertinge
1863, 0610, 13121863, Frederik Karl Kristian Pedersen, søn af huusmand Peder Povlsen og Johanne Marie Povlsen, 36, paa Hundslev Mark
1863, 2310, 26121863, Kristian Jørgensen, søn af huusmand og skrædder Andreas Jørgensen og Mette Kirstine Hansen, 23, paa Hundslev Mark
1863, 0411, 06121863, Hans Peder Rasmussen, søn af gaardmand Jacob Rasmussen og Anne Marie Jensen, 29, i Kiertinge
1863, 1009, 08111863, Johan Kristian Rasmussen, søn af ungkarl Rasmus Rasmussen, af Nørrebroby og pige Maren Kirstine Johansen, 30, i Hundslev
1863, 1111, 10011864, Søren Jørgensen Larsen, søn af huusmand Lars Andersen og Anne Marie Sørensen, 42, paa Hundslev Mark
1863, 1511, 13121863, Anders Andersen, søn af huusmand Hans Andersen og Dorthea Jensen, 24, i Kjertinge
1863, 2605, 17071864, Oluf Hammer Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Povlsen og Abelone Marie Christensdatter, 45, paa Hundslev Mark
1837, 0602, 03031837, Johanne Marie Jensen, datter af gaardmand Jens Andersen og Karen Olsdatter, i Kiertinge
1837, 1402, 09041837, Mette Kirstine Hansen, datter af huusmand og muurmester Hans Pedersen og Erne Kirstine Ulriksdatter, af Hundsløv
1837, 1804, 11061837, Riborre Kirstine Pedersen, datter af gaardmand Peder Rasmussen og Marie Magdalene Henriksdatter, i Kiertinge
1837, 1406, 26061837, Johanne Nielsen, datter af gaardmand Niels Hansen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1837, 2806, 20081837, Anne Margrethe Tygesen, datter af indsidder Tyge Poulsen og Karen Nielsdatter, paa Hundslev Mark
1837, 2108, 27081837, Anne Marie Madsen, datter af huusmand og skrædder Mads Frederiksen og Maren Pedersen, i Kjølstrup
1837, 2208, 05091837, Jørgine Madsen (tvilling), datter af boelsmand Mads Marcussen og Anne Margrethe Jørgensdatter, paa Kiertinge Mark
1837, 2208, 17091837, Amalia Madsen, datter af boelsmand Mads Marcussen og Anne Margrethe Jørgensdatter, paa Kiertinge Mark
1837, 1409, 22101837, Maren Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Knudsen og Birthe Marie Rasmusdatter, paa Hundslev Mark
1837, 1111, 22121837, Anne Marie Larsen, datter af huusmand Lars Poulsen og Maren Sørensdatter, i Ladbye
1838, 2512, 04031837, Maren Sophie Larsen, datter af Lars Sørensen Smed og Anne Cathrine Hansdatter, i Kiertinge
1838, 2501, Udøbt pige, datter af tjenestekarl Hans Henrik Hansen, i Rastrup og malkepige Ane Dorthea Rasmusdatter, paa Ørnfeldt
1838, 2501, Dødfødt pige, datter af Rasmus Knudsen, i Ladbye og tjenestepige Mette Marie Pedersdatter, hos Lars Larsen, i Ladbye
1838, 0102, Dødfødt pige, datter af Hans Jacob Johansen, paa Ulriksholm og malkepige Hedevig Wilhelmine Gregersine Hansdatter, paa Ulriksholm
1838, 2003, 27051838, Maren Knudsen, datter af huusmand og slagter Knud Andersen og Anne Marie Andersdatter, af Hundsløv
1838, 2203, 01041838, Abelone Larsen, datter af tjenestekarl Lars Nielsen, hos faderen smed Niels Larsen Væver, i Kiertinge og husholderske og Kirsten Larsdatter, hos faderen huusmand og hjulmand Lars Jensen, i Kiertinge
1838, 0304, 06061838, Mathilde Ulrikke Friis, datter af sognepræst O. E. Friis og Mariane Friis, i Kiølstrup
1838, 0805, 22071838, Birthe Marie Andersen, datter af huusmand Anders Frederiksen Væver og Anne Hansdatter, paa Kiertinge Mark
1838, 1105, 08071838, Christiane Frederikke Andresen, datter af forpagter Jens Christian Andresen og Frederikke Sørene Thomsen, paa Ørnfeldt
1838, 2506, 22071838, Christiane Christiansen, datter af snedker Christian Birkenfeldts og enke Karen Larsdatter, i Hundsløv
1838, 1207, 12081838, Maren Nielsen, datter af indsidder Niels Pedersen og Maren Pedersdatter, hos hans fader huusmand Peder Jensen, i Lille Langeskovshuus
1838, 1707, 26081838, Caroline Cecilie Hansen, datter af huusmand Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, i Nye Langeskovshuus paa Hundsløv Mark
1838, 1707, 29111838, Caroline Mathilde Nielsen, datter af skipper Carl Frederik Nielsen og gjordemoder Karen Hansdatter, i Hundsløv
1838, 0108, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Jens Henriksen, i Odense og tjenestepige Mette Marie Hansdatter, tilhuse hos Rasmus Henriksen, i Hundsløv
1838, 0409, 11111838, Pauline Andersen, datter af huusmand Anders Poulsen og Gjertrud Nielsdatter, i Kjølstrup
1838, 0509, 21101838, Johanne Kirstine Larsen, datter af gaardmand Lars Larsen og Anne Kirstine Jensdatter, i Kiertinge Kalvehaugegaard
1838, 1709, 21101838, Anne Marie Hansen, datter af gaardmand Hans Andersen og Karen Hansdatter, i Rosenlund af Hundsløv
1838, 1809, 23091838, Anne Hansen, datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Pedersdatter, i Degneløkken af Kjølstrup
1838, 1809, 04111838, Johanne Christiane Reinhard, datter af hjulmand Johan Reinhard og Maren Pedersdatter, i Skinningehuus af Hundsløv
1838, 2712, 03021839, Jørgine Amalia Madsen, datter af boelsmand Mads Mariussen og Anne Margrethe Jørgensdatter, paa Kiertinge Mark
1839, 1002, 28031839, Mette Cathrine Larsen, datter af huusmand Lars Poulsen Skræder og Kirstine Hansdatter, i Ladbye
1839, 2003, 26051839, Karen Nielsine Pedersen, datter af tjenestekarl Peder Jensen og Anne Kirstine Nielsdatter, tilhuse hos huusmand Niels Jacobsen, i Hundsløv Skov
1839, 2203, 29051839, Petrea Corfitzen, datter af Niels Corfitzen Smed og Mette Pedersdatter Hvenegaard, i Hundsløv
1839, 3103, 02061839, Pauline Hansen, datter af indsidder Hans Rasmussen Bogense og Maren Poulsdatter, i Hundsløv Fattighus
1839, 0503, Udøbt pige, datter af tjenestekarl Niels Larsen Davinde, paa Lavindegaard og Anne Cathrine Christensdatter, tilhuse hos Ole Jeppesen, i Hundsløv
1839, 2804, 16061839, Anne Dinesen, datter af gaardmand Dines Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter, i Hundsløv
1839, 0705, Dødfødt pige, datter af Niels Sørensen, i Kiertinge og tjenestepige Marie Clausine Smidt
1839, 3107, 17111839, Maren Andreasen, datter af huusmand Andreas Nielsen og Anne Marie Hansdatter, i Kjølstrup
1839, 2911, 19011840, Anne Marie Reinhard, datter af hjulmand Johan Georg Reinhard og Maren Pedersdatter, i Skinneruphuus
1839, 0612, 29121839, Anne Pedersen, datter af tjenestekarl Peder Jokumsen, paa Lundsgaard og pige Johanne Hansdatter, hjemkommen fra tjeneste i Revninge (til foræld. Hans Pedersen i Ladby)
1839, 0812, 10121839, Maren Sophie Larsen, datter af tjenestekarl Lars Jørgensen, i Tvinde og pige Karen Kirstine Hansdatter, hjemme hos huusmand Hans Christensen, i Hundslev Nymark
1839, 2212, 29121839, Cidsel Marie Frandsen, datter af huusmand Frands Nielsen og Kirsten Nielsdatter, i Rosenvold
1840, 0701, Udøbt pige, datter af proprietair Frederik Paulsen og Wilhelmine Berg, paa Keirup
1840, 0302, 15031840, Mette Sørensen, datter af huusmand Søren Andersen og Cathrine Olsdatter, i Kiertinge
1840, 2002, 12041840, Karen Nielsen, datter af indsidder Niels Pedersen og Maren Pedersdatter, i Lille Langeskovshuus
1840, 1003, 05041840, Petrine Jensine Rasmussen, datter af tjenestekarl Rasmus Knudsen, paa Weirup og Anne Margrethe Jensdatter, hos bedsteforældrene Wilhelm Birkenfeldt, i Hundsløv
1840, 1403, 20041840, Anne Cathrine Povlsen, datter af gaardmand Poul Nielsen og Oline Larsdatter, i Kiertinge
1840, 1403, 28051840, Mette Andersen, datter af gartner Anders Larsen og Anne Dorthea Hansdatter, i Rosenlund ved Ulriksholm
1840, 0304, 08061840, Mette Marie Hansen, datter af skoemager Hans Jensen Hoff og Kirsten Madsdatter, i Hundsløv
1840, 1804, 11071840, Bodiline Amalia Elisabeth Andresen, datter af forpagter J. C. Andresen og Frederikke Sørine Thomsen, paa Ørnfeldt
1840, 2504, 03071840, Marie Sophie Elisabeth Møller, datter af gaardeier Carl Ludvig Møller og Sophie Dorthea Aagaard, i Frederiksminde af Hundsløv
1840, 0405, 21061840, Hansine Adolphsen, datter af indsidder Adolph Hansen og Abelone Hansdatter, af Hundsløv
1840, 2605, 14061840, Stine Marie Andersen, datter af tjenestekarl Anders Madsen, i Kiertinge og Anne Christiansdatter, hos moderen gaardmand Christian Henriksens enke
1840, 0106, 30071840, Pauline Concordia Petrea Christiane Petersen, datter af prorpietair R. Petersen og Ernestine Syberg, paa Ulriksholm
1840, 2607, 20091840, Pauline Pedersen, datter af gartner Peder Povlsen, paa Ulriksholm og Marthe Rasmusdatter, tilhuse hos Jens Pedersen i Rosenvold
1840, 0108, 05081840, Mette Kirstine Hansen, datter af muurmester Hans Pedersen og Erne Kirstine Ulrichsdatter, af Hundsløv
1840, 2408, 11101840, Anne Marie Larsen, datter af gaardmand Lars Larsen og Kirstine Jensdatter, i Kiertinge Kalvehaugegaard
1840, 1209, 08111840, Karen Larsen, datter af huusmand og skrædder Lars Poulsen og Kirstine Hansdatter, i Ladbye
1840, 1409, 27091840, Maren Petrea Jørgensen, datter af tjenestekarl Jørgen Rasmussen, af Dalbye og tjenesteqvinde Maren Sørensdatter
1840, 1711, 11011841, Anne Andersen (tvilling), datter af boelsmand Anders Larsen og Laurine Marie Nielsdatter, af Kiertinge
1840, 1711, 11011841, Karen Andersen (tvilling), datter af boelsmand Anders Larsen og Laurine Marie Nielsdatter, af Kiertinge
1840, 1712, 03011841, Anne Jørgensen, datter af Karen Kirstine Reinholdtsdatter, hjemme hos faderen Reinholdt Jørgensen, paa Hundsløv Mark
1840, 0812, 14021841, Edel Marie Hansen, datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Pedersdatter, i Kjølstrup
1841, 0202, 08041841, Anne Johanne Hansen, datter af gaardmand Hans Andersen og Karen Hansdatter, i Rosenlund af Hundsløv
1841, 1602, 13051841, Laura Sophie Corfitzen, datter af smed Niels Corfitzen og Mette Pedersdatter Hvenegaard, i Hundsløv
1841, 1402, 25041841, Johanne Sophie Hansen, datter af huusmand Hans Christensen og Mette Kirstine Johansdatter, i Gjeelshauge
1841, 0702, 28021841, Anne Cathrine Madsen, datter af tjenestekarl Mads Jacobsen, i Revninge (hos huusmand Jørgen Rasmussen, i Ladbye) og tjenestepige Kirsten Pedersdatter, paa Lundsgaard, Revninge Sogn
1841, 2702, 25041841, Maren Regine Reinhard, datter af hjulmand Johan Georg Reinhard og Maren Pedersdatter, i Skinningehuus
1841, 2603, 20051841, Amalia Marie Nielsen, datter af fisker Niels Larsen og Dorthea Antonette Iwanov, i Fiskerhuset
1841, 1404, 13061841, Kirsten Hansen, datter af gaardmand Hans Nielsen og Anne Marie Rasmusdatter, i Ladbye
1841, 1403, 08041841, Anne Jensen, datter af ungkarl Peder Frederiksen, i Ladbye og tjenestepige Hansine Christensdatter, hos huusmand Lars Jensen paa Revninge Mark
1841, 2704, 13061841, Karen Marie Hansen, datter af huus- og tømmermand Hans Rasmussen og Karen Marie Nielsdatter, i Kjølstrup
1841, 1005, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Hans Hansen, forhen paa Ulriksholm og malkepige Anne Marie Nielsdatter, fra Ulriksholm (nu tilhuse hos huusmand Niels Henriksen i Saveriis)
1841, 2306, 04071841, Marie Sophie Hansen, datter af tjenestekarl Hans Jørgen Larsen, i Vester Kjærbye og Marie Pedersdatter, hos faderen boelsmand Peder Frederiksen, i Kiertinge
1841, 2906, 01081841, Anne Kirstine Nielsen, datter af indsidder Niels Rasmussen Rye og Johanne Jeppesdatter, i Hundsløv Fattighuus
1841, 1009, 28111841, Frederikke Andersen, datter af huusmand og væver Anders Frederiksen og Anne Hansdatter, paa Kiertinge Mark
1841, 1310, 12121841, Marie Kirstine Nielsen, datter af huusmand Niels Nielsen Kjertinge og Karen Frederiksdatter, i Kiertinge Bye
1841, 2011, 16011842, Jacobine Pedersen, datter af væver Peder Mortensen og Maren Andersdatter, i Hundsløv (Gruusgrav)
1842, 0202, 25031842, Mette Kirstine Tygesen, datter af Tyge Poulsen Vægter og Karen Nielsdatter, Skinningehuus, Hundsløv
1842, 0702, 06031842, Karen Mortensen, datter af tjenestekarl Morten Jensen, i Rastrup og Anne Kirstine Rasmusdatter, hos faderen Rasmus Hansen, af Hundsløv
1842, 1001, 06031842, Anne Marie Larsen, datter af …mand Lars Christiansen, paa Kiertinge Mark og Cidsel Marie Hansdatter, i Birkende Hospital
1842, 2802, 17041842, Gjertrud Marie Pedersen, datter af forhen gartner Peder Poulsen, paa Ulriksholm og tjenestepige Martha Rasmusdatter, tilhuse hos Peder Madsens enke, i Hundsløv
1842, 0904, 05061842, Trine Pedersen, datter af huusmand Peder Olsen Bødker og Maren Nielsdatter, i Nymark
1842, 2004, 22051842, Helene Christine Margrethe Frandsen, datter af huusmand Frands Nielsen og Kirsten Nielsdatter, i Rosenvold
1842, 2904, 29051842, Hansine Marie Pedersen, datter af indsidder og møllersvend Peder Ottosen og Karen Marie Rasmusdatter, hos Rasmus Hansen i Kiertinge
1842, 1705, 17071842, Karen Sørensen, datter af huusmand og væver Søren Andersen og Anne Nielsdatter, i Kiertinge
1842, 2105, 10071842, Maren Andersen, datter af huusmand Anders Andersen og Anne Nielsdatter, paa Kiertinge Mark
1842, 2105, 26061842, Maren Kirstine Hansen, datter af boelsmand Hans Knudsen og Trine Madsdatter, i Kiertinge
1842, 2606, 31071842, Karen Kirstine Hansen, datter af Hans Nielsen Skræder, han tjener forældrene huusmand Niels Olsen, i Nymarken, Hundsløv Bye og tjenestepige Johanne Jensdatter
1842, 2806, 16091842, Regine Benedicte Elfride Octavia Petersen, datter af proprietair R. Petersen og Ernestine Syberg, paa Ulriksholm
1842, 2007, Dødfødt pige, datter af indsidder og daglier Adolph Hansen og Abelone Hansdatter, paa Hundsløv Mark
1842, 2107, 31071842, Anne Marie Larsen, datter af boelsmand Lars Christiansen og Margrethe Frederiksdatter, paa Kiertinge Mark
1842, 1610, 20111842, Marie Kirstine Pedersen, datter af huusmand og væver Peder Frederiksen og Anne Malene Rasmusdatter, i Kjølstrup
1842, 2411, 15011843, Frederikke Christiane Madsen, datter af huusmand Mads Frederiksen og Maren Pedersdatter, af Kjølstrup
1843, 0101, 12021843, Cicilia Karen Marie Sørensen, datter af huusmand Søren Andersen og Cathrine Olsdatter, i Kiertinge
1843, 0501, 12021843, Karen Marie Sørensen, datter af indsidder Søren Pedersen og Hanne Dorthea Hansdatter, i Ladbye
1842, 2411, 29011843, Caroline Pedersdatter, datter af tjenestekarl Peder Frederiksen, i Ladbye og Marie Pedersdatter
1842, 1010, 16101842, Anne Marie Jacobsen, datter af tjenestekarl Jacob Hansen, i Ladbye og Maren Jørgensdatter, hos sin fader huusmand Jørgen Nielsen, paa Rynkebye Mark
1843, 1602, 26031843, Maren Larsen, datter af indsidder Lars Jørgensen og Karen Kirstine Hansdatter, i Nymarken, Hundslev
1843, 1802, 02041843, Anne Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Pedersdatter, i Degneløkken, Kiølstrup
1843, 0703, 07051843, Anne Kirstine Jensen, datter af huusmand Jens Nielsen og Mette Rasmusdatter, i Kiølstrup
1843, 2903, 23041843, Erne Kirstine Jensen, datter af hørsvinger Jens Nielsen og Anne Dorthea Sørensdatter, i Eskelund ved Ulriksholm
1843, 0704, 07051843, Maren Larsen, datter af huusmand Lars Poulsen og Kirstine Hansdatter, i Ladbye
1843, 2204, 21051843, Jensine Mathiasen, datter af huusmand Mathias Andersen og Maren Jensdatter, i Ladbye
1843, 2204, 11061843, Maren Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Knudsen og Birthe Marie Rasmusdatter, Hundslev Mark
1843, 1807, 18071843, Giertrud Marie Madsdatter, datter af huusmand Mads Rasmussen og Anne Marie Rasmusdatter, paa Hundslev Mark, i Gieldskoven
1843, 2607, 08101843, Karen Nielsine Andersen, datter af huusmand og snedker Anders Andersen og Kirsten Nielsdatter, i Hundslev
1843, 0108, 20091843, Larsine Andersen, datter af huusmand Anders Poulsen og Giertrud Nielsdatter, i Kiølstrup
1843, 0608, 10091843, Kirstine Marie Jørgensen, datter af snedker Jørgen Hansen, i Kiølstrup og Else Marie Pedersdatter, i Kiølstrup
1843, 0710, 05111843, Christiane Pedersen, datter af Christian Pedersen, fra Haderslev - brende...svend forhen i Kierteminde og Maren Nielsdatter, Hundslev Nymark
1843, 2107, 17091843, Kirstine Olsen, datter af Ole Knudsen, Ullerslev p.t. i Kiøbenhavn og Mette Hansdatter, i Rynkebye
1844, 0101, 07011844, Karen Hansen, datter af Hans Sørensen, paa Ørnfeldt og Johanne Hansdatter, hos svogeren indsidder Adolph Hansen, paa Hundslev Mark
1844, 1101, Dødfødt pige, datter af boelsmand Hans Knudsen og Trine Madsdatter, i Kiertinge
1844, 2301, 31031844, Mette Kirstine Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Andersen og Jørgine Nielsdatter, i Hundslev Nymark
1844, 2501, 31031844, Anne Kirstine Pedersen, datter af væver Peder Mortensen og Maren Andersdatter, i Hundslev Nymark
1844, 1603, 05041844, Mette Marie Hansen, datter af huusmand Hans Andersen, i Davinde Sogn og Anne Marie Jensdatter, hos faderen huusmand Jens Nielsen, udi Steenhuse
1844, 0204, 19051844, Anne Kirstine Knudsen, datter af huusmand Knud Pedersen og Anne Rasmusdatter, paa Hundslev Nymark
1844, 0804, 16061844, Anne Marie Nielsen, datter af smed Stephanus Nielsen og Giertrud Hansen, i Langeskovhuus ved Ulriksholm
1844, 1304, 27051844, Anne Cathrine Pedersen, datter af gaardmand Peder Jensen og Karen Præbensdatter, i Ladbye
1844, 2505, 14071844, Karen Emilie Kirstine Nielsen, datter af skipper Carl Fredrik Nielsen og Elisabeth Cathrine Andersen, i Hundslev
1844, 3105, 11081844, Johanne Margrethe Schytt, datter af huusmand Asmus Schytt og Anne Cathrine Jacobsdatter Cleve, i Hundslev
1844, 0307, 01101844, Elvire Josephine Anne Petersen, datter af proprietair R. Petersen og Ernestine Josephine Frederikke Syberg, paa Ulriksholm
1844, 2207, 18081844, Maren Kirstine Adolphsen, datter af tjenestekarl Adolph Mortensen Kragh, hos gaardmand Peder Larsen, i Holøv og Anne Kirstine Larsdatter, i Hundslev Fattighuus
1844, 2408, 01091844, Maren Kirstine Smith, søn af ungkarl Hans Larsen, af Ladbye (nu ved Jægerne i Nyborg) og pige Clausine Smith
1844, 1909, 03111844, Mette Margrethe Larsen, datter af huusmand Lars Andersen og Bolette Jensdatter, i Nymarken
1844, 1909, 21101844, Anne Dinesen, datter af gaardmand Dines Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter, i Hundslev
1844, 1510, 15121844, Maren Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Nielsen og Maren Andersdatter, i Hundslev
1844, 0211, 31051845, Vilhelmine Henriette Andresen, datter af forpagter Jens Christian Andresen og Frederikke Sørine Thomsen, paa Ørnfeldt
1844, 0411, 15121844, Bodil Andersen, datter af huusmand Anders Andersen og Anne Nielsdatter, paa Kiertinge Mark
1844, 0411, 22121844, Anne Marie Larsen, datter af gaardmand Lars Larsen og Karen Pedersdatter, i Ladbye Kalvehaugegaard
1844, 1512, 26011845, Anne Marie Henriksen, datter af gaardmand Henrik Christiansen og Mette Knudsdatter, paa Kiertinge Mark
1844, 1512, 19011845, Lise Kirstine Hansen, datter af tjenestekarl Hans Jensen, hos gaardmand Hans Sørensen, i Rynkebye og Sophie Elisabeth Voigtlænder
1845, 1501, Dødfødt pige, datter af indsidder Adolph Hansen og Abelone Hansdatter, paa Hundslev Mark
1841, 2804, 07051841, Thomasine Petrine Caroline Christensen, datter af skomager Hans Christensen og Giertrud Marie Christensen, tjente paa Ørnfeldt
1842, 0404, 10041842, Hansine Caroline Marie Madsen (tvilling), datter af skytte Niels Madsen, paa Ulriksholm og Marie Cathrine Nielsen, tjente paa Ulriksholm
1842, 0404, 10041842, Nicoline Albertine Elise Madsen (tvilling), datter af skytte Niels Madsen, paa Ulriksholm og Marie Cathrine Nielsen, tjente paa Ulriksholm
1845, 0502, 24031845, Stine Marie Knudsen, datter af tjenestekarl Knud Madsen, paa Ørnfeldt og pige Trine Marie Kragh, tilhuse hos Niels Pedersen, i Rosenvold
1845, 0902, 27041845, Cathrine Marie Sørensen, datter af vægter Søren Andersen og Voldborg Hansdatter, paa Hundslev Mark
1845, 1102, 02031845, Anne Marie Larsen, datter af tjenestekarl Lars Pedersen, paa Ulriksholm og pige Anne Marie Nielsdatter
1845, 1302, 15051845, Vilhelmine Frederikke Augusta Suhr, datter af kirkesanger og skolelærer Johan Suhr og Anne Rasmine Suhr født Vikkelsøe, i Kiølstrup
1845, 1702, 13041845, Madsine Andrea Elise Hansen, datter af skrædder Hans Henriksen og Kirstine Marie Hansdatter, i Ladbye
1845, 1504, 25051845, Kirstine Marie Carlsen, datter af indsidder Carl Andreas Sivertsen og Anne Cathrine Hansdatter, i Rosenvold
1845, 1805, Dødfødt pige, datter af huusmand Mathias Andersen og Maren Jensdatter, i Ladbye
1845, 0404, 01061845, Anne Marie Jensen, datter af tjenestekarl Jens Rasmussen, hos gaardmand Dines Rasmussen, i Hundslev og Karen Jensdatter, tjente Hans Andersen, i Rosenlund
1845, 1407, 14091845, Anne Dorthea Larsen, datter af huusmand Lars Jørgensen og Karen Kirstine Hansdatter, paa Hundslev Mark
1845, 2407, 14091845, Christine Marie Andersen, datter af huusmand og væver Anders Christiansen og Anne Marie Madsdatter, paa Hundslev Mark
1845, 1708, 14111845, Anne Cathrine Hansen, datter af gaardmand Hans Andersen og Karen Hansdatter, i Rosenlund, paa Hundsløv Mark
1845, 1210, 07121845, Oline Andersen, datter af huusmand Anders Frederiksen og Anne Hansdatter, paa Kiertinge Mark
1845, 2811, 11011846, Pauline Hansine Larsen, datter af huusmand Lars Poulsen og Kirstine Hansdatter, i Ladbye
1846, 0202, 09041846, Anne Knudsen, datter af huusmand Knud Pedersen og Anne Rasmusdatter, i Nymarken
1846, 0602, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Jacob Pedersen, i Kiølstrup og Bodil Marie Hansdatter, hiemme hos faderen hjulmand Hans Andersen, i Kiølstrup
1846, 2502, 29031846, Anne Dorthea Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Thomasen og Kirstine Poulsdatter, i Ladbye
1846, 1701, 15031846, Anne Eriksen, datter af gaardmand Erik Pedersen og Dorthea Hansdatter, i Ladbye
1846, 1003, 05041846, Kirsten Henriksen, datter af tjenestekarl Henrik Hansen, hos gaardmand Jens Nielsen, i Ladbye og Maren Nielsdatter, i Nymarken
1846, 1603, 14061846, Pederline Hansine Madsen, datter af huusmand Mads Fredriksen og Maren Pedersdatter, i Kiølstrup
1846, 1803, 26041846, Mette Kirstine Tygesen, datter af indsidder Tyge Poulsen og Karen Nielsdatter, paa Hundslev Mark
1846, 1504, 14061846, Frederikke Lovise Hansen, datter af indsidder Hans Larsen og Ingerdine Marie Magdalene Vilus, i Rosenvold
1846, 2304, 14061846, Abelone Caroline Marcussen, datter af huusmand og murer Marcus Pedersen og Mette Marie Madsdatter, i Kjertinge
1846, 0205, 14061846, Anne Marie Jensen, datter af gaardmand Jens Nielsen og Maren Jensdatter, i Ladbye
1846, 0605, 05071846, Anne Dorthea Knudsen, datter af tjenestekarl Knud Madsen, paa Ørnfeldt og Trine Marie Kragh, i Rosenvold ved Ulriksholm
1846, 1105, 05071846, Mette Marie Pedersen, datter af gartner Peder Poulsen og Marthe Rasmusdatter, paa Kiertinge Mark
1846, 0404, 01061846, Henriette Caroline Christiane Fredriksen, datter af Frederikke Hansdatter, hos stedfader huusmand Hans Pedersen, i Ladbye
1846, 1107, 23081846, Oline Juliane Nielsen, datter af huusmand og bødker Niels Olsen og Kirsten Pedersdatter, i Ladbye
1846, 2309, 15111846, Anne Kirstine Larsen, datter af huusmand Lars Andersen og Bolette Jensdatter, i Hundslev Nymark
1846, 2509, 22111846, Abelone Marie Madsen, datter af skovfoged Mads Rasmussen og Anne Marie Rasmusdatter, i Gielsskov [under Hundslev]
1846, 0710, 18101846, Mette Marie Pedersen, datter af tjenestekarl Vilhelm Pedersen, hos gaardmand Peder Hansen, i Revninge og Johanne Marie Hansdatter, tilhuse hos huusmand Rasmus Henriksen, paa Hundslev Mark
1846, 1810, 06121846, Anne Marie Asmussen Schytt, datter af huusmand Asmus Schytt og Trine Jacobsdatter, paa Hundslev Mark
1846, 2211, 14011847, Mette Kirstine Caroline Hansen, datter af kromand Lars Hansen og Else Kathrine Jørgensdatter, i Gielskro
1846, 2509, 25101846, Mette Kirstine Pedersen, datter af tjenestekarl Peder Hansen, af Dræbye (tjenestekarl i Munkeboe Præstegaard) og Henriette Vilhelmine Daugstrup, tjente i Kjølstrup Sogn
1847, 0801, 14031847, Anne Cathrine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Rasmussen Millinge og Christine Rundqvist, i Kjertinge
1847, 2201, 21031847, Mette Cathrine Larsen, datter af huusmand Lars Jørgensen og Maren Larsdatter, i Hundslev
1847, 0602, 28031847, Anne Marie Hansen, datter af huusmand og murer Hans Pedersen og Erne Kirstine Ulriksdatter, paa Hundslev Mark
1847, 0805, 18071847, Caroline Marie Hansen, datter af huusmand og tømmermand Hans Rasmussen og Anne Marie Larsdatter, i Kjølstrup
1847, 1005, 25071847, Anne Margrethe Andersen, datter af huusmand og væver Anders Christiansen og Anne Marie Andersdatter, paa Hundslev Mark
1847, 1604, 09051847, Karen Fredriksen, datter af dragon Fredrik Poulsen, af Odense og tjenestepige Mette Kirstine Hansdatter, af Mullerup, Flødstrup Sogn
1847, 1507,05091847, Jørgine Dorthea Nielsen, datter af gaardmand Niels Andersen og Anne Jørgensdatter, paa Ladbye Mark
1847, 2207, Dødfødt pige, datter af boelsmand Jens Nielsen og Margrethe Frederiksdatter, paa Kiertinge Mark
1847, 1408, 03101847, Anne Larsen, datter af huusmand Lars Poulsen og Kirstine Hansdatter, i Ladbye
1847, 2309, 24101847, Nielsine Dinesen, datter af gaardmand Dines Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter, i Hundslev
1847, 2709, 17101847, Anne Dorthea Knudsen, datter af Knud Andersen, paa Kiertinge Mark og Karen Jensdatter, tilhuse hos faderen huusmand Jens Hansen, paa Kiertinge Mark
1847, 2809, 21111847, Anne Kirstine Sørensen, datter af vægter Søren Andersen og Voldborg Hansdatter, i Skinningehuus under Hundslev
1847, 1010, 28111847, Karen Marie Andersen (tvilling), datter af forpagter Anders Larsen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiølstrup Præstegaard
1847, 1010, 28111847, Frederikke Ernstine Andersen (tvilling), datter af forpagter Anders Larsen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiølstrup Præstegaard
1847, 2510, 05121847, Andresine Andersen, datter af huusmand Anders Andersen og Anne Nielsdatter, paa Kiertinge Mark
1847, 0510, 24101847, Caroline Frederikke Rasmussen, datter af tjenestekarl Rasmus Larsen, i Seden og Hansine Michelsen, hiemme hos faderen indsidder Michel Hansen i Dræbye
1847, 1611, 19121847, Anne Marie Pedersen, datter af postkarl Lars Pedersen, forhen tjent posts... i Revninge og Maren Pedersdatter, tilhuse hos stedfaderen huusmand Knud Hartvedsen, i Steenhuse
1847, 2211, 30121847, Caroline Christine Kathinka Suhr, datter af kirkesanger Johan Suhr og Anne Rasmine Vikkelsøe, i Kiølstrup
1847, 1212, 21121847, Marie Kirstine Andersen, datter af gartner Anders Larsen og Anne Dorthea Hansdatter, i Lysenge under Ulriksholm
1847, 2712, 06021848, Karen Marie Pedersen, datter af huusmand Peder Knudsen og Mette Marie Hansdatter, paa Kiølstrup Mark
1848, 2001, 26031848, Anne Dorthea Knudsen, datter af indsidder Knud Madsen og Trine Marie Mortensdatter, i Rosenvold
1848, 3101, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Larsen og Anne Nielsdatter, i Rosenvold
1848, 2402, 02041848, Kirstine Marie Pedersen, datter af indsidder Peder Rasmussen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Rosenvold
1848, 0304, 14041848, Henriksine Karoline Hansen, datter af huusmand og skrædder Hans Henriksen og Kirstine Marie Hansdatter, i Ladbye
1848, 0706, 10091848, Bodeline Christine Pedersen, datter af indsidder Peder Jensen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Eskelundhuset under Ulriksholm
1848, 1506, 25061848, Johanne Kirstine Hansen, datter af hjulmandssvend Hans Christian Pedersen, i krigstjenesten og Bodil Marie Hansdatter, hiemme hos faderen hiulmand Hans Andersen, i Degneløkken
1848, 2906, 06081848, Johanne Kirstine Rasmussen, datter af boelsmand Rasmus Larsen og Anne Cathrine Hansdatter, paa Kiertinge Mark
1848, 1107, 10091848, Rasmine Sophie Pedersen, datter af gartner Peder Poulsen og Marthe Rasmusdatter, paa Kiertinge Mark
1848, 3108, 17091848, Anne Marie Mikkelsen, datter af murer Mikkel Rasmussen, Lumbye (i militærtjenesten) og Anne Margrethe Jensdatter, hiemme hos stedfader huusmand Jørgen Rasmussen, i Ladbye
1848, 2210, 03121848, Karen Knudsen, datter af tjenestekarl Knud Nielsen, hos møller Heilmann, i Kierteminde og Anne Dorthea Henriksdatter, hiemme hos faderen huusmand Henrik Jensen i Ladbye
1848, 0712, 21011849, Maren Knudsen, datter af huusmand Knud Pedersen og Anne Rasmusdatter, i Hundslev
1848, 1812, 04031849, Stine Marie Marcussen, datter af huusmand Marcus Pedersen og Mette Marie Madsdatter, i Kiertinge
1848, 04031849, Johanne Kirstine Nielsen, datter af huusmand Niels Larsen og Maren Jensdatter, i Ladbye
1849, 0802, 29041849, Maren Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Knudsen og Trine Madsdatter, i Kjertinge
1849, 1012, 25021849, Maren Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Anne Margrethe Hansdatter, i Ladbye
1849, 2002, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Christian Nielsen og Anne Cathrine Jensen, i Kjertinge
1849, 0703, 29041849, Kirsten Hansen, datter af indsidder Hans Jeppesen og Anne Jensdatter, paa Hundslev Mark
1849, 1203, 10061849, Johanne Larsen, datter af huusmand Lars Andersen og Bolette Jensdatter, paa Hundslev Mark
1849, 1902, 28031849, Andrea Nielsine Hansen, datter af underofficeer Hans Hansen, af Odense (for tiden ved Armeen) og Caroline Hansine Nielsen, Birkende Sogn
1849, 2305, 08071849, Jensine Cicilie Jensen, datter af huusmand og væver Jens Jensen og Anne Marie Hansdatter, i Ørnfeldt Skovhuus
1849, 1606, 06081849, Maren Johanne Nielsen, datter af gaardmand Niels Hansen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1849, 0507, 16091849, Karen Marie Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Poulsen og Abelone Marie Christensen, i Kjølstrup
1849, 0110, 04111849, Karen Andersen, datter af Anders Nielsen, hos gaardmand Peder Larsen i Dalbye og pige Anne Cathrine Hansdatter, i Ladbye
1849, 0506, 08071849, Karen Madsen, datter af Rasmus Hansen, i Kiølstrup og Anne Madsdatter
1849, 1810, 25111849, Johanne Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Poulsen og Marie Jensdatter, i Steenhusene
1849, 2311, 30121849, Rasmine Kirstine Larsen, datter af huusmand Lars Poulsen og Kirstine Hansdatter, i Ladbye
1850, 0112, 27011850, Dorthea Larsen, datter af huusmand Lars Jørgensen og Karen Hansdatter, i Steenhusene
1849, 2310, 18111849, Anne Kirstine Rasmussen, datter af tjenestekarl Rasmus Christian Madsen, i Kildegaarden i Frue Sogn og pige Anne Hansdatter, tilhuse hos boelsmand Jørgen Olsen, paa Hundslev Mark
1850, 0601, 24031850, Marie Kirstine Sørensen, datter af huusmand og vægter Søren Andersen og Voldborg Hansdatter, i Skinningehuus under Hundslev
1850, 2901, 01041850, Ovidia Karen Marie Jørgensen, datter af indsidder Jørgen Nielsen og Johanne Hansdatter, i Ladbye
1850, 0302, 03031850, Karen Kirstine Hansen, datter af tjenestekarl Peder Nielsen, hos Jacob Rasmussen i Ladbye og Kirsten Hansdatter, i Kjølstrup
1850, 2503, 10041850, Johanne Marie Nielsen, datter af boelsmand Niels Rasmussen og Marie Andersdatter, paa Hundslev Mark
1850, 0604, 26051850, Anne Marie Mortensen, datter af boelsmand Morten Hansen og Karen Christensdatter, paa Kjertinge Mark
1850, 0805, 21071850, Marie Kirstine Andersen, datter af gartner Anders Larsen og Anne Dorthea Hansdatter, i Lysenge
1850, 2605, 30061850, Maren Sophie Nielsen, datter af gaardmand Niels Andersen og Anne Jørgensdatter, paa Ladbye Mark
1850, 2705, 04081850, Barbara Dorthea Jensen, datter af gaardmand Jens Nielsen og Maren Knudsdatter, paa Ladbye Mark
1850, 1006, 18081850, Jensine Caroline Larsen, datter af gaardmand Lars Christian Nielsen og Anne Cathrine Jensen, i Kjertinge
1850, 1506, 14071850, Karen Marie Andersen, datter af indsidder Anders Larsen og Anne Nielsdatter, i Rosenvold
1850, 0607, 08091850, Kirstine Marie Pedersen, datter af indsidder Peder Ottesen og Karen Marie Rasmusdatter, paa Kjertinge Mark
1850, 0707, 18081850, Hansine Henriksen, datter af indsidder Henrik Hansen og Caroline Poulsdatter, i Langeskovshuse under Ulriksholm
1850, 2407, 01091850, Trine Vilhelmine Larsen, datter af indsidder Fredrik Christian Larsen og Oline Christensdatter, paa Hundslev Mark
1850, 2907, 18081850, Anne Marie Hansen, datter af kudsk Hans Jensen, i Præstegaarden og Dorthea Rasmusdatter, hjemme hos faderen smed Rasmus Jørgensen, i Ladbye
1850, 1508, 13101850, Mette Marie Madsen, datter af indsidder Mads Andersen og Anne Pedersdatter, i Hundslev Skov
1850, 1708, 06101850, Anne Margrethe Hansen, datter af huusmand Hans Thomsen og Kirsten Poulsdatter, i Ladbye
1850, 1709, 01121850, Christiane Christiansen, datter af indsidder Christian Hansen og Maren Kirstine Pedersdatter, i Kjertinge
1850, 1909, 27101850, Larsine Rasmussen, datter af boelsmand Rasmus Larsen og Anne Cathrine Hansdatter, i Kjertinge
1850, 0710, 08121850, Giertrud Cathrine Rasmussen, datter af bødker Johan Peder Rasmussen og Anne Kirstine Ottesen, i Hundslev
1850, 0706, 07071850, Mette Marie Jørgensen, datter af staldkarl Jørgen Pedersen, paa Rørbek og Anne Marie Larsen
1850, 1711, 26121850, Maren Andersen, datter af tjenestekarl Anders Ottesen, i Odense og tjenestepige Elsebeth Stegmann, paa Keirup
1850, 2011, 26121850, Maren Cathrine Pedersen, datter af indsidder Peder Vilhelm Pedersen og Johanne Marie Hansdatter, paa Hundslev Mark
1850, 1912, 02021851, Mette Marie Pedersen, datter af tjenestekarl Hans Axel Fredrik Rasmussen, i Mesinge og Karen Pedersdatter, hjemme hos moderen i Ladbye
1850, 2012, 05011851, Mette Marie Pedersen, datter af Peder Sørensen, Urup (ved Armeen) og Kirstine Nielsdatter, paa Hundslev Mark
1851, 0601, 26011851, Anne Catrine Hansen, datter af Hans Hansen, Risinge (ved Armeen) og Sidsel Jensdatter, i Overholluf
1851, 1402, 17041851, Jørgine Marie Andersen, datter af tjenestekarl Anders Nielsen, paa Ulriksholm og Maren Jørgensdatter, 30, hos huusmand Rasmus Henriksen, paa Hundslev Mark
1851, 0503, 04051851, Anne Marie Pedersen, datter af boelsmand Peder Larsen og Margrethe Poulsdatter, 39, paa Hundslev Mark
1851, 0603, 09031851, Nielsine Adolphsen, datter af indsidder Adolph Hansen og Abelone Hansdatter, 45, paa Hundslev Mark
1850, 2302, 12011851, Christiane Olesen, datter af Ole Christian Hansen, i Kongens tjeneste og Bodil Kirstine Jensen, hos huusmand Jens Nielsen, i Trøstrup Korup
1851, 2105, 20071851, Caroline Sørensen, datter af gaardmand Søren Ebbesen og Maren Jensdatter, 23, i Kiertinge
1851, 2605, 26051851, Karen Marie Pedersen, datter af huusmand Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter, 35, i Kiertinge
1851, 0607, 20071851, Anne Kirstine Knudsen, datter af Hans Madsen, tjenende paa Schelenborg og Anne Marie Knudsdatter, 31, paa Hundslev Nymark
1851, 2008, 09111851, Ernestine Charlotte Amalie Pedersen, datter af indsidder Peder Jensen og Anne Kirstine Nielsdatter, 40, i Fiskerhuse under Ulriksholm
1851, 2508, 12101851, Karen Marie Jacobsen, datter af indsidder Jacob Pedersen og Henriette Marie Pedersen, 41, i Kiertinge
1851, 1610, 14111851, Jensine Larsen, datter af huusmand Lars Andersen og Bolette Jensdatter, 34, i Hundslev
1851, 0711, 07111851, Boline Catharine Knudsen, datter af huusmand og væver Knud Nielsen og Johanne Marie Christensdatter, 30, paa Kiertinge Mark
1851, 0912, 18011852, Anne Nielsen, datter af tjenestekarl Niels Henriksen, hos farver Svend Henke, i Kierteminde og Abelone Hansdatter, 36, hjemme i Ladbye
1852, 0701, 22021852, Hansine Mortensen, datter af boelsmand Morten Hansen og Karen Christensdatter, 34, paa Kiertinge Mark
1852, 1901, 15021852, Christine Marie Madsen, datter af tjenestekarl Mads Jensen, paa Ørnfeldt og Rasmine Rasmusdatter, 29, logerende hos skovfoged Mads Rasmussen, i Gielskov
1852, 2503, 20061852, Vilhelmine Christine Nielsen, datter af smed Stephanus Nielsen og Giertrud Marie Hansen, 38, i Langeskovshuse under Ulriksholm
1852, 2102, 28031852, Maren Kirstine Larsen, datter af ungkarl Lars Caspersen, af Hundslev Mark og Abelone Pedersdatter, 27, af Rynkebye
1852, 1605, 18071852, Anne Margrethe Nielsen, datter af huusmand Niels Pedersen og Anne Iversdatter, 36, i Hundslev
1852, 0306, 18071852, Hansine Frederikke Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Povlsen og Anne Marie Jensdatter, 32, paa Hundslev Nymark
1852, 1306, 12091852, Anne Margrethe Hansen, datter af skrædder Hans Nielsen og Johanne Jensdatter, 30, paa Hundslev Mark
1852, 1407, 12091852, Anne Cathrine Madsen, datter af huusmand Mads Hansen og Anne Marie Pedersen, 42, i Hundslev
1852, 2107, 24101852, Jensine Christiane Pedersen, datter af huusmand Peder Rasmussen og Anne Kirstine Rasmusdatter, 33, i Rosenvold
1852, 1911, 23011853, Anne Edvardsen, datter af boelsmand Edvard Poulsen og Maren Poulsdatter, 36, paa Kiertinge Mark
1852, 0711, 23011853, Sørine Kirstine Larsen, datter af huusmand Lars Andersen og Anne Marie Sørensdatter, 31, paa Hundslev Mark
1852, 2511, 02121852, Christine Marie Nielsen, datter af tjenestekarl Mads Nielsen, paa Østergaard og Johanne Frederikke Hansdatter, 26, Hundslev Mark
1853, 0101, 06031853, Anne Marie Hansen, datter af huusmand Hans Jørgensen og Anne Kirstine Pedersdatter, 29, paa Kiertinge Mark
1853, 2101, 01051853, Petrine Susanne Ibsen, datter af skibsfører Ibsen, i Kierteminde og Elisabeth Sørensen, 21, i Hundslev
1853, 2301, 06031853, Maren Nielsen, datter af huusmand Niels Christensen og Maren Knudsdatter, 26, i Ladbye
1853, 0602, 28031853, Else Marie Nielsen, datter af Niels Andresen, hos boelsmand Niels Jensen Væver, paa Kiertinge Mark og Anne Sophie Andersdatter, 27, tilhuse i Kiertinge
1853, 0702, 10041853, Anna Ida Rikke Rasmussen, datter af garver Fredrik Christian Rasmussen og Johanne Fritzine Nielsen, 26, paa Hundslev Mark
1853, 1302, 17041853, Barbara Kirstine Jensen, datter af huusmand Jens Jacobsen og Anne Kirstine Nielsdatter, 42, paa Kiertinge Mark
1853, 3003, 22051853, Boline Catharine Knudsen, datter af huusmand og væver Knud Nielsen og Johanne Marie Christensdatter, 31, paa Kiertinge Mark
1853, 0404, 24041853, Karen Marie Hansen, datter af tjenestekarl Hans Peder Jørgensen, paa Selleberg og Anne Jørgensen, 30, tilhuse i Rosenvold
1853, 0704, 05061853, Vilhelmine Sophie Sørensen, datter af indsidder og skomager Søren Pedersen og Hanne Dorthea Hansdatter, 40, i Ladbye
1853, 2104, 19061853, Nielsine Caroline Andersen, datter af indsidder Anders Larsen og Anne Nielsdatter, 37, i Rosenvold
1853, 1905, 27051853, Anne Margrethe Hansine Hansen, datter af kudsk Hans Nielsen, paa Ulriksholm og Anne Margrethe Jørgensdatter, tilhuse hos indsidder Anders Nielsen paa Hundslev Mark
1853, 1805, 17071853, Anne Cathrine Hansen, datter af gaardeier Hans Andersen og Karen Hansdatter, 45, i Rosenlund
1853, 0406, 11091853, Christiane Andersen, datter af huusmand og gartner Anders Larsen og Anne Dorthea Hansdatter, 36, i Lysenge
1853, 1607, 28081853, Barbara Kirstine Jensen, datter af tjenestekarl Jens Christian Christensen, paa Sanderumgaard og Christiane Hansdatter, 28, tilhuse hos moderen i Langeskovshusene
1853, 1209, 23101853, Hansine Hansen, datter af huusmand Hans Christian Hansen og Johanne Hansdatter, 27, paa Hundslev Mark
1853, 1509, 06111853, Karen Kirstine Pedersen, datter af huusmand Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter, 38, i Kiertinge
1853, 0609, 30101853, Jensine Kirstine Poulsen, datter af indsidder Povl Nielsen og Birthe Marie Jacobsdatter, 42, i Hundslev
1853, 3010, 07111853, Mette Marie Nielsen, datter af Niels Nielsen, hos bager Nielsen, i Odense og pige Mette Marie Jørgensen, 27, tilhuse hos broderen skræder Henrik Jørgensen, paa Hundslev
1854, 2702, 26031854, Kirsten Nielsen, datter af hjulmand Niels Andreasen og Anne Cathrine Rasmussen, 26, i Ladbye
1854, 0803, 13041854, Anne Johanne Larsen, datter af huusmand Lars Johansen og Marie Rasmusdatter, 26, i Hundslev
1854, 1703, 12051854, Karen Kirstine Tygesen, datter af indsidder Tyge Poulsen og Stine Marie Larsdatter, 38, i Hundslev
1854, 0107, 22071854, Karen Nielsine Ernestine Jacobsen, datter af gaardeier og sognefoged Jacob Nielsen og Karen Jørgensen, 22, i Kiertinge
1854, 1308, 11091854, Hansine Frederikke Kirstine Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Povlsen og Anne Marie Jensen, 35, Hundslev Nymark
1854, 1807, 10091854, Anne Marie Hansen, datter af ungkarl Hans Peter Hansen, af Ladbye Mark og Anne Marie Pedersen, af Rynkebye
1854, 2709, 19111854, Anne Dorthea Nielsen, datter af huusmand Niels Pedersen og Anne Madsdatter, 33, i Kiølstrup
1854, 3009, 19111854, Johanne Christine Nielsen, datter af huusmand Niels Christensen og Maren Knudsdatter, 27, i Ladbye
1854, 0511, 03121854, Anne Margrethe Hansen, datter af huusmand Hans Thomasen og Kirsten Povlsdatter, 41, i Ladbye
1854, 0812, 28011855, Johanne Hansen, datter af huusmand Hans Knudsen og Marie Kirstine Jensdatter, 34, i Hundslev
1854, 1712, 21011855, Jensine Henriksen, datter af bødker Henrik Michaelsen og Anne Dorthea Pedersdatter, 32, i Rosenvold
1854, 2012, 05041855, Karen Kirstine Pedersen, datter af huusmand Peder Rasmussen og Anne Kirstine Rasmussen, 36, i Rosenvold
1854, 2612, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Rasmus Frandsen, i Drigstrup og Anne Marie Andersen, 20, i Kiertinge
1855, 1202, 05041855, Petra Hansine Marie Rasmussen, datter af boelsmand Rasmus Larsen og Anne Cathrine Hansdatter, 39, i Kiertinge
1855, 0403, 13051855, Maren Kirstine Andersen, datter af gaardeier Anders Hansen og Karen Jørgensen, 30, i Kiølstrup
1855, 0901, 11021855, Kirstine Marie Nielsen, datter af ungkarl Niels Andreasen, af Kiølstrup og Karen Sørensen
1855, 0104, 17051855, Karen Marie Nielsen, datter af indsidder Niels Andreasen og Anne Sophie Andersen, 29, i Kiertinge
1855, 2304, 13051855, Johanne Sophie Hansen, datter af tjenestekarl Frederik Johansen, hos kjøbmand Fog i Odense og pige Bodil Kirstine Hansen, 24, hjemme hos faderen huusmand Hans Christensen, i Gielskov
1855, 0905, 22071855, Maren Sophie Madsen, datter af indsidder Mads Andersen og Anne Pedersdatter, 44, paa Hundslev Mark
1855, 1605, 22071855, Maren Larsen, datter af huusmand Lars Andersen og Anne Marie Lorensdatter, 34, paa Hundslev Mark
1855, 2106, 23091855, Maren Hansen, datter af huusmand Hans Jørgensen og Anne Kirstine Pedersdatter, 32, i Kiertinge
1855, 0207, 23091855, Abelone Sophie Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Povlsen og Abelone Marie Christensen, 37, i Kiølstrup
1855, 1409, 04111855, Maren Pedersen, datter af huusmand Peder Povlsen og Johanne Marie Povlsdatter, 27, paa Hundslev Mark
1855, 1910, 16121855, Hansine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Andersen og Anne Hansdatter, 31, paa Hundslev Mark
1855, 2610, 02121855, Hansine Marie Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Povlsen og Anne Marie Jensen, 36, paa Hundslev Mark
1856, 2411, 03021856, Karen Nielsine Hansen, datter af huusmand Hans Andersen og Kirsten Rasmusdatter, 28, paa Kiertinge Mark
1855, 2611, 09121855, Jacobine Nielsine Jensen, datter af huusmand Jens Jacobsen og Anne Kirstine Nielsdatter, 45, paa Kiertinge Mark
1855, 2512, 17021856, Kirstine Vilhelmine Justesen (tvilling), datter af smedesvend Just Jensen, i Davinde og Karen Pedersdatter, 25, tilhuse paa Hundslev Mark
1856, 0501, 21031856, Caroline Amalie Sørensen, datter af vægter Søren Andersen og Voldborg Hansen, 38, paa Hundslev Mark
1856, 1802, 13041856, Grethe Anne Marie Nielsen, datter af huusmand Niels Christensen og Sidsel Jørgensdatter, 31, paa Hundslev Mark
1856, 1103, 12051856, Maren Frederiksen, datter af huusmand og væver Frederik Larsen og Anne Cathrine Pedersen, 29, i Kiertinge
1856, 2403, 08061856, Hansine Marie Hansen, datter af huuseier Hans Hansen og Anne Andersen, 31, paa Hundslev Nymark
1856, 0907, 04101856, Sophie Magdalene Povline Berner, datter af ritmester Adam Alexander Berner og fru Sophie Magdalene Holsteen, 26, paa Ulriksholm
1855, 2612, 31071856, Hanne Povlsen, datter af arbeidsmand Frederik Povlsen, i Odense St. Knuds Sogn og Gjertrud Cathrine Olsen, i Odense
1856, 2708, 26101856, Thrine Madsen, datter af huusmand Mads Hansen og Anne Marie Pedersdatter, 46, i Hundslev
1856, 1409, 26101856, Maren Sophie Mortensen, datter af indsidder Morten Jensen og Anne Sophie Hansen, 24, i Eskelundshuset
1856, 0311, 30111856, Anne Marie Larsen, datter af tjenestekarl Lars Madsen, hos doctor Bloch i Rynkebye og Anne Cathrine Madsen, 28, i Galgehuus
1856, 0611, 28121856, Christiane Caroline Rasmussen, datter af boelsmand Hans Larsen Rasmussen og Anne Margrethe Jørgensen, 26, paa Hundslev Mark
1856, 1511, 21121856, Stine Marie Pedersen, datter af snedker Peder Pedersen, i Dræbye og Anne Marie Pedersen, 23, tilhuse i Hundslev Nymark
1856, 2812, Udøbt pige, datter af tjenestekarl Rasmus Hansen, paa Søboe og Dorthea Hansdatter, 36, i Langeskovhusene
1857, 2201, 22021857, Maren Kirstine Larsen, datter af ungkarl og soldat Lars Madsen, i Rendsborg og Mette Pedersen, 26, hjemme hos faderen bødker Peder Olsen, i Nymarken
1857, 0701, 22021857, Metteline Kirstine Hansen, datter af Jørgen Hansen, paa Ulriksholm og Anne Margrethe Henriksdatter, tilhuse hos huusmand Rasmus Mortensens enke, i Dræby
1856, 2612, 01031857, Marie Nielsine Larsen, datter af huusmand Lars Johansen og Karen Marie Rasmusdatter, 29, i Hundslev
1857, 1201, 05041857, Anne Marie Kirstine Sørensen, datter af indsidder Peder Sørensen og Karen Marie Jensen, 35, paa Hundslev Mark
1857, 0703, 03051857, Birthe Marie Hansen, datter af murer Hans Hansen, paa Hundslev Mark og Karen Andersen, 23, i Kiertinge
1857, 1904, 07071857, Marie Caroline Petersen, datter af snedkersvend Fritz Petersen og Maren Madsen, 24, i Kiølstrup
1857, 0306, 12071857, Anne Kirstine Nielsen, datter af indsidder Niels Andreasen og Anne Sophie Andersen, 38, i Kiertinge
1857, 2006, 26071857, Caroline Marie Andreasen, datter af tjenestekarl Peder Andreasen, hos Jørgen Nielsen i Kiølstrup og væverpige Karen Dorthea Pedersen, 35, i Kiertinge
1857, 2706, 20091857, Maren Sine Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Reinholdtsen og Kirstine Nielsdatter, 39, i Hundslev Nymark
1857, 1007, 16081857, Anne Dorthea Frederikke Nielsen, datter af tjenestekarl Anders Nielsen, paa Ulriksholm og Karen Rasmussen, 28, tilhuse hos huusmand Hans Larsen, i Rosenvold
1857, 1208, 30081857, Maren Kirstine Hansen, datter af tjenestekarl Mikkel Hansen, hos gaardmand Niels Andersen i Ladbye og Bodil Kirstine Hansen, 27, hjemme hos faderen huusmand Hans Christensen, i Gielskov
1857, 1510, 13121857, Larsine Caroline Pedersen, datter af huusmand og tømmermand Andreas Pedersen og Maren Cathrine Larsen, 34, paa Kiertinge Mark
1857, 0112, 17011858, Anne Dorthea Nielsen, datter af huusmand Niels Christensen og Maren Knudsdatter, 31, i Ladbye
1857, 0712, 31011858, Johanne Sophie Andersen, datter af gaardmand Lars Andersen og Anne Jensdatter, 31, i Hundslev
1857, 1012, 22011858, Anne Marie Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Andersen og Anne Hansdatter, 33, i Hundslev Nymark
1857, 1712, 14021858, Hansine Larsen, datter af huusmand Lars Jørgensen og Karen Hansdatter, 38, paa Hundslev Nymark
1858, 0501, 28021858, Karen Christiansen, datter af tjenestekarl Hans Christian Christensen, paa Klarskov og pige Karen Birtheline Jensen, 22, tilhuse hos huusmand Søren Larsen, paa Hundslev Mark
1858, 2501, 28021858, Anne Marie Madsen, datter af Mads Jørgen Madsen, i krigstjeneste i Itzehoe og Maren Tygesen, 27, logerende hos huusmand Hans Knudsens enke, paa Hundslev Mark
1858, 1102, 21021858, Marie Mine Catharine Kulemejer, datter af teglbrænder Adolph August Kulemejer, i Nymarken og Louise Caroline Brinkemann, hjemmehørende i Diestelbruch i Detmold
1858, 1101, 14031858, Marie Rasmine Rasmussen, datter af tjenestekarl Vilhelm Caspersen Marslev, paa Hindemae og Anne Kirstine Rasmussen, 26, i Kierteminde
1858, 2602, 18041858, Karen Nielsine Nielsen, datter af gaardfæster Niels Andersen og Anne Jørgensen, 30, i Ladbye
1858, 0103, 05041858, Caroline Nielsen, datter af indsidder og skrædder Jørgen Nielsen og Anne Marie Pedersdatter, 36, i Hundslev Nymark
1858, 0703, 06061858, Anne Marie Kirstine Jensen, datter af gaardfæster Jens Nielsen og Maren Knudsdatter, 33, i Ladbye
1858, 1103, 05041858, Karen Marie Rasmine Svensen (tvilling), datter af tjenestekarl Johannes Svensen, paa Ulriksholm og pige Karen Rasmusdatter, 30, logerende hos huusmand Hans Larsen, i Gallehusene
1858, 2203, 28041858, Anne Marie Christiansen, datter af tjenestekarl Jens Erreboe Christiansen, i Thaarup, Mesinge Sogn og pige Laurine Jørgensdatter, 32, hjemme hos huusmand Lars Povlsen, i Ladbye
1858, 1704, 06061858, Maren Kirstine Jeppesen, datter af indsidder Rasmus Jeppesen og Anne Marie Henriksdatter, 31, paa Hundslev Mark
1858, 2004, 04071858, Marie Kirstine Frederiksen, datter af boelsmand Frederik Pedersen og Maren Nielsdatter, 35, paa Kiertinge
1858, 0505, 20061858, Maren Dorthea Hansen, datter af indsidder Hans Peder Hansen og Anne Marie Pedersen, 24, paa Hundslev Mark
1858, 0805, 20061858, Rasmine Larsine Rasmussen, datter af indsidder Hans Rasmussen og Maren Mikkelsen, 29, paa Hundslev Nymark
1858, 0605, 06061858, Maren Kirstine Andersen, datter af boelsmand Anders Hansen og Giertrud Hansdatter, 39, paa Hundslev Mark
1858, 3105, 18071858, Christine Marie Larsen, datter af huusmand Lars Hansen og Anne Marie Christiansdatter, 40, paa Hundslev Mark
1858, 1206, 16061858, Mine Eliasen, datter af pige Anne Elisabeth Hansen, 25, i Rosenlund
1858, 2207, 15081858, Anne Marie Hermansen, datter af tjenestekarl Jens Hermansen, hos gaardmand Frands Jensen i Ladbye og pige Maren Hansdatter, 29, tilhuse i Kiertinge
1858, 2908, 21111858, Anne Marie Nielsen, datter af hørbereder Niels Peder Jensen, i Kiølstrup og Anne Kirstine Madsen, 23, tilhuse i Kiølstrup
1858, 0310, 21111858, Anne Hansine Sophie Andersen, datter af tjenestekarl Niels Frederik Andersen, hos sognefoged Lars Chr. Nielsen i Kiertinge og Larsine Hansen, 32, tilhuse hos Hans Tømmermands enke, i Kiølstrup
1858, 0710, 21111858, Anne Marie Hansen, datter af huusmand Hans Knudsen og Marie Kirstine Jensdatter, 38, i Hundslev
1858, 2212, 31121858, Anne Marie Frandsen, datter af gaardmand Peder Frandsen og Mette Hansdatter, 24, i Ladbye
1858, 2412, 13031859, Karen Marie Andersen, datter af huusmand Anders Larsen og Anne Christensdatter, 28, i Hundslev
1859, 1902, 21041859, Anne Marie Pedersen, datter af huusmand Peder Povlsen og Johanne Marie Povlsen, 31, paa Hundslev Mark
1859, 2202, 10041859, Jørgine Larsen, datter af huusmand Frands Larsen og Mette Jørgensdatter, 35, paa Kiertinge Mark
1859, 12103, 21041859, Anne Kirstine Povlsen, datter af indsidder Povl Jørgensen og Karen Pedersdatter, 39, paa Hundslev Mark
1859, 2803, 10071859, Maren Kirstine Nielsen, datter af huusmand Niels Jensen og Anne Cathrine Larsdatter, 32, paa Kiertinge Mark
1859, 2302, 13031859, Maren Hansen, datter af tjenestekarl Hans Reinholdsen og Maren Pedersdatter, 32, i Flødstrup
1859, 3103, 22051859, Anne Andersen, datter af indsidder Anders Nielsen og Maren Jørgensdatter, 39, paa Hundslev Mark
1859, 0904, 08051859, Anne Andrea Larsen, datter af Jens Larsen, i Birkende og pige Hansine Kirstine Marcussen, 23, hjemme hos faderen murer Marcus Pedersen, i Kiertinge
1859, 1504, 05061859, Karen Olsen, datter af indsidder Ole Andersen og Anne Jensdatter, 26, i Rosenvold
1859, 0305, 03071859, Dorthea Kirstine Petrine Pedersen, datter af huusmand Peder Rasmussen og Anne Kirstine Rasmusdatter, 40, i Rosenvold
1859, 2106, 05061859, Anne Marie Caroline Hansen, datter af jæger Lars Hansen, i Nyborg og Karen Rasmussen, 31, logerende hos huusmand Lars Jørgensen, i Nymark
1859, 0405, 26061859, Anne Marie Rasmussen, datter af tjenestekarl Rasmus Nielsen, paa Ørnfeldt og Caroline Rasmine Rasmusdatter, 35, tilhuse i Birkende
1859, 0407, 10061859, Anne Marie Jørgensen, datter af tjenestekarl Niels Jørgensen, paa Ørnfeldt og Anne Marie Andersen, 28, i Rynkebye [enten er fødselsdag eller dåbsdage forkerte, hjemmedøbt 6 juni, i kirken 10.6.1859]
1859, 1408, Dødfødt pige, datter af materialkarl Hans Nielsen, paa Veirup og Anne Cathrine Jørgensen, 28, paa Hundslev Mark
1859, 1010, 13111859, Anne Marie Juliussen, datter af Lars Juliussen, tjenende gaardmand Niels Mortensen i Marslev og Mette Marie Christensen, 23, hjemme hos fader indsidder Christen Andersen i Hundslev
1859, 1712, 12021860, Maren Reinholdtsen, datter af tjenestekarl Lars Reinholdtsen, hos kjøbmand Svitzer i Kierteminde og Anne Marie Larsen, 22, i Kildehuus
1860, 1701, 13051860, Anne Marie Kirstine Jensen, datter af gaardfæster Jens Nielsen og Maren Knudsdatter, 35, paa Ladby Mark
1860, 0102, 20051860, Maren Sophie Sørensen, datter af vægter Søren Andersen og Voldborg Hansdatter, 41, paa Hundslev Mark
1860, 0902, 09021860, Mette Kirstine Rasmussen, datter af tjenestekarl Rasmus Jørgensen, i Birkende og pige Kirsten Pedersen, 25, logerende hos huusmand Lars Caspersen, i Nymarken
1860, 1705, 01071860, Maren Sophie Laurine Andreasen, datter af indsidder Peder Andreasen og Karen Dorthea Pedersen, 37, i Kjertinge
1860, 1905, 08071860, Birthe Elise Larsen, datter af huusmand Lars Andersen og Anne Marie Sørensen, 39, i Hundslev
1860, 2105, Dødfødte piger (tvillinger), døtre af indsidder Niels Nielsen og Maren Rasmussen, 27, i Kjertinge
1860, 3005, 01071860, Giertrud Kirstine Pedersen, datter af indsidder Lars Pedersen og Karen Hansen, 27, i Kjølstrup
1860, 1907, 14101860, Albertsine Martine Madsen, datter af boelsmand Mads Hansen og Anne Marie Nielsen, 31, i Hundslev Nymark
1860, 1609, 14101860, Anne Kirstine Jacobsen, datter af huusmand Mads Jacobsen og Kirsten Andersen, 24, paa Hundslev Mark
1860, 1010, 18111860, Anne Marie Rasmussen, datter af huusmand og murer Mikkel Rasmussen og Anne Kirstine Rasmussen, 26, i Kjertinge
1860, 1511, 26121860, Anne Marie Jespersen, datter af indsidder Rasmus Jespersen og Anne Cathrine Madsen, 29, af Rosenvold
1861, 0201, 17021861, Rasmine Hansine Hansen, datter af indsidder Hans Peter Hansen og Anne Marie Pedersdatter, 27, paa Hundslev Mark
1861, 0601, 17031861, Maren Sørensen, datter af huusmand Søren Sørensen og Christiane Hansen, 30, i Kildehuus under Keirup
1861, 0901, 03031861, Anne Marie Larsen, datter af huusmand Lars Hansen og Anne Marie Christensdatter, 42, paa Hundslev Mark
1861, 1903, 14041861, Anne Andresine Larsen, datter af huusmand Lars Madsen og Mette Pedersen, 30, i Kjølstrup
1861, 2503, 02061861, Mette Cathrine Nielsen, datter af huusmand Niels Jensen og Anne Cathrine Larsen, 34, paa Kjertinge Mark
1861, 0804, 20051861, Anne Marie Nielsen, datter af indsidder Niels Andreasen og Karen Sørensdatter, 25, i Kjølstrup
1861, 1504, 02061861, Anne Marie Larsen, datter af indsidder Niels Larsen og Maren Pedersen, 37, i Steenhuse under Hundslev
1861, 0406, 14071861, Marie Lisbeth Valter, datter af gaardeier Peder Christian Valter og Maren Hansen, 30, Kjølstrup
1861, 2807, 20101861, Birthe Marie Hansen, datter af huusmand Hans Hansen og Karen Andersen, 27, i Hundslev
1861, 1509, 20101861, Maren Christine Hansen, datter af soldat Niels Nielsen, ved 6te Dragonregiment og pige Karen Marie Hansdatter, 27, tilhuse i Eskelunden
1861, 2009, 03111861, Karoline Nielsine Larsen, datter af tjenestekarl Hans Larsen, i Mesinge Sogn og pige Marie Kirstine Nielsen, 20, i Kjertinge
1861, 2309, 03111861, Karen Marie Hansen, datter af gaardmand Hans Thor Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 29, i Kjertinge
1861, 0710, 17111861, Bertha Elise Larsen, datter af huusmand Lars Andersen og Anne Marie Sørensen, 40, i Hundslev
1861, 2210, 15121861, Karen Olsen, datter af indsidder Ole Andersen og Anne Jensdatter, 36, i Rosenvold
1861, 3110, 15121861, Karen Marie Frederiksen, datter af huusmand og væver Frederik Larsen og Anne Cathrine Pedersen, 33, paa Kiertinge Mark
1861, 03121861, Maren Kirstine Andersen, datter af tjenestekarl Lars Andersen, hos Anders Povlsen i Kiertinge og pige Anne Kirstine Pedersen, 18, hjemme hos forældrene huusmand Peder Mortensen paa Hundslev Mark
1862, 0312, 06041862, Maren Kirstine Frederiksen, datter af gaardmand Frederik Pedersen og Maren Nielsdatter, 39, i Kjertinge
1862, 1802, 16051862, Anne Rasmine Nielsen, datter af boelsmand Niels Jensen og Karen Kirstine Simonsdatter, 41, paa Hundslev Mark
1862, 1903, 17041862, Marie Nielsine Larsen, datter af huusmand og steenkløver Lars Johansen og Karen Marie Rasmusdatter, 34, i Hundslev
1862, 2603, 01061862, Karen Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Andersen og Anne Larsen, 42, paa Hundslev Nymark
1862, 1305, 29051862, Karen Nielsine Rasmussen, datter af Rasmus Rasmussen, af Kjerteminde og pige Karen Nielsen, 22, hjemme hos boelsmand Hans Pedersen, i Kjølstrup
1862, 2905, 06071862, Anne Marie Christine Povlsen, datter af kudsk Rasmus Christian Povlsen, i Præstegaarden i Kjølstrup og pige Abelone Marie Hansen, 28, tilhuse i Kjølstrup
1862, 0809, 12101862, Anne Marie Henriksen, datter af huusmand Henrik Jørgensen og Anne Marie Jørgensen, 34, i Hundslev
1862, 0611, 01011863, Maren Johanne Jacobsen, datter af huusmand Mads Jacobsen og Kirsten Henriksen, 26, paa Hundslev Mark
1862, 1711, 01021863, Johanne Kirstine Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Povlsen og Anne Marie Jensen, 36, paa Hundslev Mark
1863, 2303, 31051863, Anne Marie Sørensen, datter af huusmand Søren Sørensen og Christiane Hansen, 32, i Kildehuus under Keirup
1863, 3103, 25051863, Anna Elisabeth Friis, datter af capellan C. J. Friis og Juliane Marie Langkilde, 31, i Hundslev
1863, 1004, 07061863, Johanne Marie Hansen, datter af indsidder Hans Reinholdtsen og Maren Pedersdatter, 36, i Ørnfeldt Veihuus
1863, 1004, 21061863, Anne Dorthea Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Christensen og Lisabeth Larsen, 32, i Rosenvold
1863, 3004, 07061863, Anne Kirstine Christiansen, datter af huusmand Jens Christiansen og Maren Hansen, 31, i Kjertinge
1863, 1405, Udøbt pige, datter af ungkarl Povl Madsen, i Kiertinge og sypige Anne Kirstine Hansen, 41, i Kiertinge
1863, 1807, 09081863, Anne Dorthea Andersen, datter af boelsmand Anders Hansen og Gjertrud Hansdatter, 44, Hundslev Mark
1863, 2208, 18101863, Anne Johanne Jespersen, datter af indsidder Rasmus Jespersen og Anne Kathrine Madsen, 35, i Rosenvold
1863, 0509, 01111863, Maren Kirstine Bendicte Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Larsen og Johanne Marie Hansen, 30, i Rosenvold
1863, 2312, 24011864, Sofie Andersen, datter af huusmand og væver Anders Povlsen og Karen Jensdatter, 40, i Kjølstrup