Kølstrup, 1837-1863, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1837-1863, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1837, 1103, Søren Andersen, huusmand, 32, Kiertinge og huusholderinde Cathrine Olsdatter, 25, hos faderen, Ladbye
1837, 1811, Jacob Nielsen, ungkarl og fæstegaardmand, 33, Overkjærbye og pige Maren Rasmusdatter, 27, hos faderen gaardmand Rasmus Knudsen, Ladbye
1837, 1111, Mads Rasmussen, boelsmand, 30, Kjølstrup, Maale Hesselgaard og pige og tjenestepige Maren Christensdatter, 28, Hersnap, hos brudgommen
1838, 0704, Niels Pedersen, tjenestekarl, 30, Kirkendrup, hos districtslæge Harder, Kierteminde og tjenestepige Maren Pedersdatter, 30, hos gaardmand Hans Larsen, Kiertinge
1838, 1506, Anders Schmidt Rasmussen, 32, Fraugde Kjærbye, tiltræder af en eiendomsgaard, Fraugde Kiærbye og tjenestepige Anne Andersdatter, 26, hos svogeren gaardmand Morten Jensen, Kiertinge, af Seden
1838, 3006, Hans Larsen, gaardmand, 57, Kiertinge og huusholderske Anne Dorthea Knudsdatter, 38, hos sin forlovede Hans Larsen, Kiertinge, af Brylle
1838, 0906, Johan Georg Reinhard, hjulmand og leier, 27, Skinningehuus, af Holbæk og huusholderske Maren Pedersdatter, 27, for brudgommen, af Refninge
1838, 1310, Lars Poulsen, fæstehuusmand, 30, Ladbye, Kiølstrup og huusholderske Kirstine Hansdatter, 30, hos brudgommen, Kiertinge
1838, 0311, Christen Madsen, tjenestekarl, 27, Vester Kjærbye, af Skjellerup og tjenestepige Margrethe Sørensdatter, 23, hos faderen Søren Jørgensen, Hundsløv
1838, 0112, Niels Jensen, tjenestekarl, 32, Hundsløv, Kiølstrup (Kamsted) og tjenestepige Maren Nielsdatter, 30, Hundsløv, af Ladbye
1838, 0311, Peder Ottosen, møllerkarl, 30, Kjerteminde, af Bullerup og tjenestepige Karen Marie Rasmusdatter, 28, hos faderen Rasmus Hansen, Kiertinge
1838, 1711, Niels Rasmussen, tjenestekarl, 37, Kiertinge, af Brændekilde og Maren Jørgensdatter, 44, Kiertinge Mark
1838, 1711, Jens Rasmussen, snedkersvend, 23, hos snedkermester Klink, Kjerteminde, af Kierteminde og enke Karen Larsdatter, 33, (efter snedker Christian Birkenfeldt), Hundsløv
1838, 0112, Lars Sørensen, tjenestekarl, 46, hos kirkesanger Møller, Rynkebye og enke Maren Hansdatter, 49, Birkende, (efter huusmand Casper Nielsen, Hundsløv Nymark)
1838, 1011, Peder Jensen, fæster, 26, Manselgaard, Ladbye og Karen Prebensdatter, 22, hjemme hos faderen gaardmand Preben Jacobsen, Ladbye
1838, 0612, Rasmus Christian Petersen, snedker og huuseier, 25, Ullersløv, Eskelund huus ved Ulriksholm og enke og huusholderske Cecilia Pauline Marie Petersen, 36, paa Ulriksholm, af Glüksborg, (efter skytte Anders Hansen, Kustrup)
1838, 1512, Peder Jensen, tjenestekarl, 40, Præstegaarden, af Sædvadshuus og indsidderske Anne Kirstine Nielsdatter, 31, Rosenlunds Skovhuus, af St...
1838, 2912, Jens Hansen Hoff, skoemager, 37, hos faderen, Hundsløv og tjenestepige Birthe Marie Jacobsdatter, 27, Hundsløv, af Cleve i Hundsløv
1839, 2704, Ludvig August Lehmann, saddelmagermester, 25, Kjerteminde, af Hjørring og tjenestepige Hanne Margrethe Hansdatter, 26, Ladbye, af Kiertinge
1839, 0405, Johan Peter West, søemand, 30, Kjerteminde, af Odense og tjenestepige Anne Mogensdatter, 23, hos faderen Mogens Jensen, Nyemark
1839, 2707, Anders Larsen, 38, Fraugde, gartner og leier paa Rosenlundhuus og Hauge og Anne Dorthea Hansdatter, 22, Thaarby, bryggerpige paa Frederiksminde under Hundsløv
1839, 1711, Lars Andersen, huusfæster, 40, Hundsløv Nymark, af Vindinge og tjenestepige Bolette Jensdatter, 22, Hundsløv Nymark, af Herrested
1839, 2311, Asmus Schutt, mergelgraver, 26, Rosenlund, Hundsløv, af Schønberg og tjenestepige Anne Cathrine Jacobsdatter Cleve, tjenestepige, 36, Radstrup, hos faderen Jacob Cleve, Hundsløv
1839, 2112, Søren Larsen, tjenestekarl, 27, Birkende og skræderske Marie Sophie Olsdatter, 24, hjemme hos faderen Ole Jeppesen, Hundsløv Skov
1840, 2706, Niels Olsen, fæster, 25, af faderens huus i Ladbye, forhen gartner paa Brolykke og tjenestepige Kirsten Pedersdatter, 38, hos brudgommens fader bødker Ole Pedersen, Ladby, af Vormark
1840, 2410, Jens Hansen, huusfæster, 34, Tvinde og tjenestepige Anne Marie Rasmusdatter, 21, hos faderen, Ladbye
1840, 1710, Niels Pedersen, huuseier, 32, Vester Kjærbye, af Mosegaard og tjenestepige Dorthe Jensdatter, 26, Kiølstrup
1840, 3110, Niels Rasmussen, tjenestekarl, 32, hos huusmand Peder Jensen, Vesterkjærbye, Hundslev Mark, af Dalbye og tjenestepige Johanne Marie Jensdatter, 37, hos stiffaderen Peder Jensen, Hundsløv
1840, 0611, Frederik Nicolai Simonsen, huusmand og væver, 52, Kjølstrup, af Fraugde og tjenestepige Karen Hansdatter, 36, hos brudgommen, af Munkebo
1840, 3110, Jens Henriksen, tjenestekarl, 35, Odense, af Hundsløv og forhen meierske Mette Marie Hansdatter, 29, Ulrichsholm, nu opholdende sig hos Rasmus Henriksen
1840, 1411, Anders Præbensen, 21, hos faderen gaardmand Præben Jacobsen, Ladbye og huusholderske Anne Marie Hansdatter, 34, hos brudgommens fader, af Skalkendrup
1840, 3012, Johan Suhr, anden lærer ved Kjølstrup Skole, 28, af Süderau og Anne Rasmine Wickelsøe, 30, datter af kirkesanger Wickelsøe, Kjølstrup
1841, 0801, Stephanus Peder Nielsen, smed, 25, Langeskovhuse ved Ulriksholm, af Horsens og tjenestepige Gjertrud Hansdatter, 27, hos brudgommen, af Barrithule
1841, 0610, Lars Christiansen, boelsmand, 58, Kiertinge, af Kogsbølle og tjenestepige Margrethe Frederiksdatter, 33, hos mad. Meyling, Kiertinge
1841, 0910, Hans Jørgen Larsen, huusfæster, 28, Vesterkjærbye og tjenestepige Marie Pedersdatter, 27, hos faderen boelsmand Peder Frederiksen, Kiertinge
1841, 3010, Hans Madsen, gaardmand, 37, Tvinde Mark, af Tvinde og gaardmandsdatter Maren Jacobsdatter, 27, Ladbye
1841, 0611, Peder Jespersen, tjenestekarl, 40, Thorup, Mesinge Sogn, af Kjerteminde og tjenestepige Karen Hansdatter, 32, Rødegaard, Kiertinge, af Revninge
1842, 2602, Carl Frederik Nielsen, skipper og huuseier, 44, Hundsløv, af Stige og huusholderske Elisabeth Cathrine Andersen, 34, hos brudgommen, af Stige
1842, 2204, Søren Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Ladbye og tjenestepige Hanne Dorthea Hansen, 29, Ladbye, af Corsøer
1842, 2805, Peder Hansen, ungkarl og muursvend, 25, hos svogeren i Langeskovhuus, af Barethule og forhen stuepige Anne Marie Larsen, 29, Ulrichsholm, nu hos huusmand Niels Henriksen, af Ruskebølle
1842, 0406, Mathias Andersen, fæstehuusmand, 42, Ladbye og tjenestepige Maren Jensdatter, 27, Ladbye
1842, 2805, Jens Nielsen, ungkarl og træskomand, 30, Kjølstrup og pige og tjenestepige Mette Rasmusdatter, 30, Kjølstrup
1842, 1105, Jens Nielsen, hørsvinger, 22, Ulriksholm, af Simmelkjær og amme og sidst kokkepige Anne Dorthea Sørensdatter, 30, Ulriksholm, af Munkeboe
1842, 2409, Anders Christiansen, væverkarl, 30, hos sin moder gaardmand Christian Henriksens enke, Kiertinge og enke Anne Marie Andersdatter, 41, Hundslev, af Ullerslev, (efter huusmand Knud Andersen Slagter)
1842, 0810, Rasmus Rasmussen, huusmand, 66, Kiertinge og tjenestepige Christine Rundqvist, 32, hos brudgommen, af Revminge
1842, 0511, Christian Hansen Aagaard, tjenestekarl, 32, Ørnfeldt, af Kiertinge og tjenestepige Maren Kirstine Pedersdatter, 27, Ulriksholm, af Vesterkjærbye
1842, 1211, Lars Jørgensen, tjenestekarl, 28, Tvinde, af Rynkebye og tjenestepige Karen Kirstine Hansdatter, 22, hos faderen Hans Christensen, Nymark
1843, 0801, Peder Poulsen, gartner, 29, hos huusmand Poul Pedersen, Hundsløv, af Wibye og tjenestepige Marthe Rasmusdatter, 28, hos huusmand Niels Henriksen, Saucriis, Hundsløv Mark, af Brobye
1842, 1012, Jens Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, hos svogeren Dines Rasmusen, Hundsløv og pige og kokkepige Maren Sørensdatter, 25, hos faderen, Hundsløv
1843, 0701, Anders Poulsen, ungkarl og væver, 27, hos faderen huusmand Poul Larsen, Nymark, Hundsløv og tjenestepige Mette Hansdatter, 45, hos Poul Larsen, Nymark, af Odense
1843, 0804, Hans Henrik Sørensen, ungkarl og tienestekarl, 24, Weirup, af Søddinge og pige Anne Cathrine Olsdatter, 30, hiemme hos faderen aftægtshuusmand Ole Jeppesen, Hundsløv
1843, 2804, Anders Larsen, forpagter, 31, Kiølstrup Præstegaard, af Westerkiærby og pige Anne Kirstine Nielsdatter, 28, hiemme hos faderen sognefoged Niels Frederiksen, Kiertinge
1843, 2905, Morten Jensen, tienestekarl, 30, hos Franz Jensen, Rastrup, af Brobye og pige Anne Kirstine Rasmusdatter, 24, hiemme hos faderen huusmand Rasmus Hansen, Hundslev
1843, 2110, Jørgen Hansen, snedker, 30, hiemme hos faderen huusmand Hans Jørgensen, Kiølstrup og pige og tienestepige Else Marie Pedersdatter, 25, hos brudgommens fader, Kiølstrup, af Davinde
1843, 0411, Knud Pedersen, fæstehuusmand, 52, Hundslev Nymark, af Ferritslev og pige og tjenestepige Anne Rasmusdatter, 32, hos brudgommen, af Rønninge
1843, 0411, Peder Knudsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, hos kiøbmand Fonent, Kierteminde, af Rynkebye og pige Karen Rasmusdatter, 29, hiemme hos moderen huuskone Anne Rasmusse, Kiølstrup
1843, 0112, Rasmus Andersen, ungkarl og avlskarl, 28, Christiansdahl, af Sallinge og pige Jørgine Marie Nielsdatter, 25, hiemme hos faderen huusmand Niels Henriksen, Hundslev Nymark
1843, 1612, Hans Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 31, hos gaardmand Mads Jensen, Hundslev og pige og tjenestepige Maren Andersdatter, 25, hos hendes forlovede huuseier Hans Nielsen, Holøv
1844, 2903, Hans Madsen, ungkarl og skytte, 27, Ulriksholm, af Fangel og pige og stuepige Maren Rasmusdatter, 24, Ulriksholm, af Weile
1844, 1905, Søren Andersen, ungkarl og kudsk, 38, Ulriksholm, af Fraugde og pige og kokkepige Voldborg Hansdatter, 25, Ulriksholm, af Birgum
1844, 2705, Anders Caspersen, murer, 28, Selleberg, af Fraugde og pige og meierske Kirsten Knudsdatter, 32, Keirup, af Kragelund
1844, 0211, Hans Rasmussen, tømmermand og huusmand, 59, Kiølstrup, af Birkende og pige og tienestepige Anne Marie Larsen, hos hendes forlovede huusmand Hans Rasmussen, af Munkeboe
1844, 0211, Hans Henriksen [skræder], 28, Ladbye - hiemme hos faderen huusmand Henrik Jensen i Ladbye, Kirstine Marie Hansdatter [pige], 40, Rønninge - tjenestepige hos brudgommens fader
1844, 1611, Peder Larsen [ungkarl], 33, Revninge - tjenestekarl hos gmd Christen Rasmussen paa Revninge Mark, Anne Kirstine Poulsdatter, 66, Ladbye - enke efter huudmand Henrik Hansen i Ladbye
1844, 2610, Lars Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 25, hos gaardmand Jens Nielsen, Hundslev og pige Mette Cathrine Jensdatter, 27, Kiølstrup, hiemme hos faderen anførte gaardmand Jens Nielsen
1844, 2911, Jens Jensen, ungkarl og væverkarl, 28, hos stedfader huusmand Hans Poulsen, Hundslev Mark, af Rynkebye og pige Anne Marie Hansdatter, 22, hiemme i de afdøde forældres huus, Ørnfeldt Skovhuus
1845, 1602, Hans Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 29, hos gaardmand Hans Sørensen, Rynkebye, af Salbye og pige Sophie Elisabeth Voigtlænder, 31, tilhuse hos huusmand Jens Hansen, Kiertinge Mark, af Kierteminde
1845, 2305, Anders Poulsen, ungkarl, væver og huusmand, 33, Kiølstrup og pige og tjenestepige Maren Hansdatter, 31, hos gaardmand Jacob Rasmussen i Ladbye, af Revninge
1845, 2206, Hans Nielsen, skrædder, 26, hos sin fader huusmand Niels Olsen, Hundslev Nymark og pige Johanne Jensdatter, 23, tilhuse hos brudgommens fader, af Herrested
1845, 1708, Jeppe Petersen, kunst og handelsgartner, 48, Odense og Marie Caroline Pedersen, 28, logerende i Kiølstrup Præstegaard, af Kiøbenhavn
1845, 1210, Anders Andresen Sigvart Halm, tjenestekarl, 31, hos gartner Nørager, Odense og pige og tjenestepige Karen Nielsdatter, 29, hos Jens Nielsen i Kamsted, Hundsløv Mark, af Ladbye
1845, 2410, Jens Jacobsen, eier af et huus paa Kiertinge Mark, 35, Ladbye og pige Anne Kirstine Nielsdatter, 34, Ladbye
1845, 0711, Peder Jensen, ungkarl, 29, Dinestrup, Flødstrup Sogn, hiemme hos faderen gaardmand Jens Pedersen og pige Karen Andersdatter, 23, Ladbye, hiemme hos faderen gaardmand Anders Jensen, Ladbye
1845, 1411, Jens Hansen, ungkarl og eier af Tyndeskovgaarden i Rynkebye Sogn, 28, Kappendrup og pige og tjenestepige Maren Christiansdatter, 22, Hundslev, hos gaardeier Hans Andersen, Rosenlundgaard
1845, 2111, Peder Rasmussen, ungkarl og væversvend, 25, Ørsbierg, hos væver Christian Rasmussen, Brabek og pige Frederikke Jensdatter, 27, hiemme hos faderen huusmand Jens Rasmussen, Hundslev Mark
1846, 1502, Rasmus Larsen, murer, 29, Bleigholm, Wissenberg Sogn, hos gaardmand Rasmus Knudsen og pige Anne Margrethe Hansdatter, 30, hiemme hos faderen huusmand Hans Nielsen, Ladbye
1846, 2404, Niels Andersen, ungkarl og gaardmand, 30, Ladbye og pige Anne Jørgensdatter, 18, hjemme hos faderen gaardmand Conrad Nielsen, Kjertinge Mark
1846, 2305, Jørgen Madsen, bødker, 32, hiemme hos faderen huusmand og bødker Mads Jørgensen, Marslev Mark og pige og tjenestepige Anne Cathrine Hansdatter, 20, Hundslev, hos gaardmand Lars Larsen, Ladbye
1846, 1807, Jens Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Holøv, hos kjøbmand Peder Rasmussen, Odense og enke Margrethe Fredriksdatter, 38, Bogense, (efter boelsmand Lars Christiansen), Kiertinge
1846, 1809, Lars Andersen, ungkarl og huusfæster i Rørbek Skov, 27, Mullerup og pige Maren Christensdatter, 20, hjemme hos moderen Christen Sørens enke, Kjertinge Mark
1846, 0711, Jørgen Poulsen, ungkarl, 27, Rynkebye, tjenestekarl hos pastor Friis, Kjølstrup Præstegaard og pige Anne Marie Jensdatter, 26, Hundslev, tjenestepige hos forpagteren, Kiølstrup Præstegaard
1846, 3110, Hans Jensen, 39, Salbye, boelsmand paa Tvinde Mark og pige og syepige Anne Kirstine Hansdatter, 23, Ladbye
1846, 2111, Jens Hansen, ungkarl, 24, Faaborg, murer i Kjertinge og pige og sypige Kirsten Rasmusdatter, 27, hjemme hos faderen Rasmus Hansen, Kjertinge
1846, 1212, Peder Vilhelm Pedersen, ungkarl, 31, Nordenhuus, tjenestekarl hos gaardmand Peder Hansen, Revninge og pige Johanne Marie Hansdatter, 28, Ladbye, tjenestepige hos gmd Rasmus Henriksen, Hundslev Mark
1847, 0702, Rasmus Poulsen, ungkarl, 25, Kjølstrup, eier af et huus i Kjølstrup og pige Abelone Marie Christensdatter, 28, Dræbye, hos sin forlovede i Kjølstrup
1847, - [ingen dato - ei sammenviede], Poul Nielsen, tjenestemand, 43, Midskov, Mesinge Sogn, hos gaardmand Jens Nielsen, Ladbye og pige Cidsel Jensdatter, 25, Fraugde, indlogerende med et barn hos gaardmand Mathias Andersen, Ladbye
1847, 1311, Jacob Pedersen, ungkarl, 29, Rynkebye, tjenestekarl paa Ørnfeldt og pige og syerske Henriette Marie Pedersen, 37, Kiertinge
1847, 1112, Christen Andersen, ungkarl og skrædder, 23, Westerkiærbye, huusmand i Westerkiærbye og pige Anne Christiansdatter, 33, hiemme hos broderen gaardmand Henrik Christiansen, Kiertinge Mark
1847, 0512, Anders Larsen, ungkarl, 26, Bullerup, tjenestekarl paa Østergaard og leier af en waaning i Rosenvold og Anne Nielsdatter, 32, Horne, indsidderske i Rosenvold
1848, 0901, Hans Madsen, 30, Fangel, skytte paa Schelenborg og pige Kirsten Knudsdatter, 23, Hundslev, stuepige i Præstegaarden
1848, 0801, Hans Pedersen, ungkarl, 26, Hundslev, tjenestekarl hos kiøbmændene Causlund og Storm, Kierteminde og Maren Pedersdatter, 40, Kiertinge, huuskone paa Hundslev
1848, 2002, Jørgen Nielsen, ungkarl, 43, Lumbye, avlskarl paa Østrup Mølle og pige Johanne Hansdatter, 30, Ladbye, indsidderke hos huusmand Johan Hansen, Ladbye
1848, 2702, Niels Larsen, ungkarl, 28, Davinde, tjenestekarl hos gaardmand Jørgen Nielsen, Kiølstrup og enke Maren Jensdatter, 33, Ladbye, (efter huusmand Mathias Andersen)
1848, 2110, Fredrik Larsen, ungkarl, 31, Kiertinge, huusmand og væver paa Kiertinge Mark og pige Anne Cathrine Pedersdatter, 19, hiemme hos faderen boelsmand Peder Fredriksen, Kiertinge
1848, 1911, Poul Jørgensen, ungkarl, 35, Windinge, tjenestekarl hos gaardmand Niels Madsen, Holøv og pige Karen Pedersdatter, 28, Ferritslev, indlogerende i Rosenvold for at barsle
1849, 2801, Jørgen Reinholdtsen, ungkarl, 31, Hundslev, tjenestekarl paa Ulriksholm og pige Anne Kirstine Nielsdatter, 30, Høibye, væverpige i Hundslev
1849, 1706, Peder Nielsen, ungkarl, 43, Rynkebye, tjenestekarl paa Ulriksholm og pige Mette Marie Jensdatter, 32, Skiellerup, tjenestepige paa Ulriksholm
1849, 1406, Claus Christian Knudsen, ungkarl, 27, Nyborg, muurmester i Nyborg og Rosalia Christiane Bierlich, 26, hjemme hos faderen sadelmager Bierlich, Hundslev
1849, 1908, Jens Christian Pedersen, ungkarl og dagleier, 34, Kniborg, indsidder i Rosenvold og Karen Jensdatter, 33, Haastrup, logerende i Rosenvold
1849, 2411, Lars Larsen, ungkarl, 35, Steenstrup, hørbereder og leietager i Kiølstrup og Dorthe Kirstine Hansdatter, 37, Husberghuus, huusholderske hos brudgommen
1849, 0311, Andreas Pedersen, ungkarl, 39, Kjertinge, tømmermand i Kjertinge og Maren Cathrine Larsdatter, 27, Odense, hjemme hos faderen huusmand Lars Nielsen, Kjertinge
1849, 0112, Lars Andersen, 26, Hundslev, tjenestekarl hos gaardeier Søren Jørgensen, Hundslev og Anne Marie Sørensdatter, 28, hjemme hos faderen gaardeier Søren Jørgensen, Hundslev
1850, 1201, Niels Jørgensen, skomager, 53, Rynkebye og Karen Rasmusdatter, 32, Revninge, kokkepige i Kiølstrup Præstegaard
1850, 0308, Peder Nielsen, 31, Langetved, tjenestekarl hos gaardmand Bendix Madsen, Tvinde og huusholderske Kirsten Pedersdatter, 34, hos faderen Peder Andreasen, Kjertinge
1850, 0809, Rasmus Hansen, 38, Elmelund, indsidder i Bullerup og pige Elisabeth Povlsdatter, 31, tjenestepige hos gaardmand Hans Andersen, Rosenlund
1850, 2007, Jacob Nielsen, ungkarl, 31, Kjertinge, gaardeier i Kjertinge og pige Erne Kirstine Jørgensdatter, 27, hjemme hos faderen gaardmand Jørgen Nielsen, Kjølstrup
1850, 1910, Søren Ebbesen, ungkarl, 27, hjemme hos faderen gaardmand Stephan Ebbesen, Tvinde og pige Maren Jensdatter, 22, hjemme hos faderen gaardmand Jens Andersen, Kjertinge
1850, 1310, Peter August Lassen, 34, Heisager, skolelærer i Stige og Sophie Hedevig Christensen, 37, Lunde, huusjomfrue hos madam Petersen, Edelsæde, Kjølstrup
1851, 1503, Hintze Larsen, 43, Marslev, huusfæster i Ladbye og skræder i Urup og Frederikke Hansdatter, 35, hiemme hos stedfader Hans Pedersen, Ladbye
1851, 0604, Hans Knudsen, 27, Hundslev, tjenestekarl paa Skovsbo og Marie Kirstine Jensdatter, 30, Flødstrup, tjenestepige hos brudgommens fader huusmand Knud Madsen, Hundslev
1851, 1604, Knud Nielsen, ungkarl, 28, Overkjærbye, tjenestekarl hos faderen huusmand Niels Knudsen, Overkjærbye og Johanne Marie Christensdatter, 29, Kjertinge, hjemme hos moderen huusmand Christen Sørensens enke
1851, 2806, Niels Jensen, 33, Hundslev, tjenestekarl hos gaardkone Maren Peders, Kjølstrup og Anne Marie Larsdatter, 27, Kjølstrup, tjenestepige hos gaardkone Maren Peders, Kjølstrup
1851, 2405, Knud Nielsen, 30, Kjerteminde, huusfæster i Ladbye og Anne Dorthea Henriksdatter, 30, Hersnap, hjemme hos faderen huusmand Henrik Jensen, Ladbye
1851, 2106, Jens Nielsen, 39, Kjølstrup, huusmand og træskomand i Kjølstrup og pige Mette Kirtstine Hansdatter, 38, hos væver Jensen, Ørnfeldt Skovhuus
1851, 0406, Rasmus Lollesgaard, ungkarl, 36, Langeskov, forpagter paa Langeskov og jomfru Hansine Marie Petersen, 21, Egeskovgaard, hos sin fader proprietaire Petersen, Keyrup
1851, 2206, Jørgen Mortensen, ungkarl, 27, Dræbye, tjenestekarl paa Østergaard og pige Maren Nielsdatter, 29, Frydenlund (Bredse Mark), logerende i Rosenvold
1851, 1506, Anders Nielsen, ungkarl, 20, Dalbye, tjenestekarl paa Ulriksholm og Maren Jørgensdatter, 30, Rastrup, logerende hos huusmand Rasmus Henriksen, Hundslev Mark
1851, 1810, Hans Christian Andersen, ungkarl, 37, Skalkendrup, huusmand i Nymarken og pige Anne Marie Hansdatter, 38, hiemme hos faderen huusmand Hans Larsen Væver, Nymarken
1851, 1511, Henrik Lars Andersen, ungkarl, 35, Hundslev, avlskarl paa Ørnfeldt og Maren Christensdatter, 42, Hersnap, boelsenke i Kiølstrup
1851, 0712, Hans Rasmussen, ungkarl, 45, Marslev, tjenestekarl hos kjøbmand Muus, Odense og pige Giertrud Marie Pedersdatter, 45, tjenestepige hos frue Larsen, Hundslev
1852, 0802, Adolph Hansen, 54, Birgum, indsidder paa Hundslev Mark og pige Anne Kirstine Jensdatter, 45, Fraugde, huusholderske hos brudgommen
1852, 0304, Søren Larsen, ungkarl, 35, Rønninge, skrædder i Rønninge og huuskone Karen Pedersdatter, 42, Kiølstrup
1852, 0404, Rasmus Peter Larsen, ungkarl, 33, Klarskov, avlskarl paa Keirup og pige Kirsten Rasmusdatter, 36, Egense, meierske paa Keirup
1852, 0506, Jacob Nielsen, 33, Kjertinge, gaardeier og sognefoged i Kiertinge og pige Karen Nielsine Jørgensen, 19, hjemme hos stedfader gaardeier Conrad Nielsen, Kiertinge
1852, 2205, Hans Jørgensen, ungkarl, 33, Rastruphuus, tjenestekarl hos gaardeier Niels Hansen, Kiertinge og pige Anne Kirstine Pedersdatter, 29, Bullerup, kokkepige paa Ulriksholm
1852, 1707, Christen Rasmussen, 27, Skovballe, tjenestekarl hos huusmand Niels Larsen, Kiertinge og Barthe Kirstine Nielsdatter, 32, Rosenlyst, hjemme hos faderen huusmand Niels Larsen, Kiertinge
1852, 0307, Anders Povlsen, ungkarl, 43, hos svogeren gaardmand Peder Frandsen, Overkiærbye og Anne Dorthea Knudsdatter, 52, Brylle, gaardeierske i Kiertinge
1852, 2507, Jens Larsen, ungkarl, 32, Kjertinge, tjenestekarl hos gaardmand Povl Nielsen, Kiertinge og pige Maren Nielsdatter, 27, stuepige paa Ørnfeldt
1852, 2711, Niels Christensen, 38, Bistorup, tjenestekarl i Rønninge og Anne Rasmusdatter, 41, Rønninge, huuskone paa Hundslev Nymark
1852, 1710, Thyge Poulsen Ploug, indsidder, 47, Hundslev Mark og pige Stine Marie Larsdatter, 37, Ulriksholm, kokkepige paa Keirup
1852, 0611, Hans Christian Hansen, ungkarl, 42, Føns, huuseier paa Hundslev Nymark og pige Johanne Hansdatter, 26, Kjertinge, hjemme hos sin forlovede
1852, 2711, Niels Nielsen, ungkarl, 26, Hundslev, tjenestekarl hos gaardeier Lars Hansen, Hundslev og pige Karen Knudsdatter, 28, Heden, tjenestepige paa Ørnfeldt
1852, 0711, Martin Pedersen, ungkarl, 27, Odense, tjenestekarl paa Ulriksholm og pige Caroline Hansen, 27, Ladbye, stupige i Præstegaarden
1852, 0412, Niels Christensen, 29, Bregnøer, tjenestekarl hos gaardmand Franz Jensen, Ladbye og Maren Knudsdatter, 25, Hagendruphuse, hjemme hos moderen Jens Hvids enke, Ladbye
1852, 1912, Peder Rasmussen, ungkarl, 29, Bullerup, tjenestekarl hos Demant paa Kragsberg og pige Caroline Hansen, 30, Tinnekiær??, indsidderske hos huusmand Lars Olsen, Gallehuse
1853, 1501, Frederik Christian Rasmussen, ungkarl, 21, Svendborg, garversvend hos garver Baumgarten, Nyborg og pige Johanne Fritzine Nielsdatter, 26, hos faderen huusmand Niels Sørensen, Hundslev Mark
1853, 2002, Jørgen Nielsen, 46, Lumbye, tjenestekarl paa Ulriksholm og pige Maren Rasmusdatter, 35, Kappedrup, tilhuse hos huusmand Niels Henriksen, Hundslev Mark
1853, 3001, Anders Ottesen, ungkarl, 35, Lille Wibye, huusfæster i Ladbye og pige Elisabeth Stegmann, 33, Revninge, tilhuse hos sin forlovede, Ladbye
1853, 0805, Mads Nielsen, 30, Dalby, Kirkehelsinge Sogn, tjenestekarl paa Østergaard og Johanne Frederikke Hansdatter, 26, Hundslev, hiemme hos moderen Hans Nordskovs enke, Langeskovshuus
1853, 2808, Poul Nielsen, 49, Midskov, tjenestekarl hos gaardmand Mads Jensen, Hundslev og Birthe Marie Jacobsdatter, 43, huuskone i Hundslev
1853, 2210, Anders Hansen, ungkarl, 32, Overkjærby, gaardeier i Kiølstrup og pige Karen Jørgensdatter, 28, hiemme hos faderen gaardmand Jørgen Nielsen, Kiølstrup
1853, 1911, Julius Andersen, ungkarl, 28, Holøv, avlskarl paa Ørnfeldt og Margrethe Povlsdatter, 41, Hjulby, boelstedseierinde paa Hundslev Mark
1853, 2611, Povl Ludvig Andersen, ungkarl, 22, Dræby, væver og eier af huus i Vester Kiærbye og pige Anne Kirstine Nielsen, 23, Vester Kiærbye, tjenende sognefoged Jacob Nielsen, Kiertinge
1853, 2611, Anders Hansen, ungkarl, 38, Hundslev, huuseier i Hundslev under Rynkebye og pige Gjertrud Hansdatter, 34, hjemme hos faderen huusmand Hans Frandsen, Hundslev Mark
1853, 1311, Lars Johansen, ungkarl, 27, hjemme hos faderen huusmand Johan Johansen, Hundslev og pige Karen Marie Rasmussen, 26, Hundslev, tjenende gaardmand Niels Jensen, Hundslev, Rynkebye Sogn
1854, 1501, Hans Jensen, ungkarl, 25, Vester Kiærbye, tjenestekarl paa Klarskov og pige Karen Jensdatter, 35, Hundslev, tjenestepige hos boelsmand Niels Rasmussen, Hundslev Mark
1854, 1501, Niels Andreas Hansen, ungkarl, 28, Wikkelsø, huuseier og hiulmand i Fraugde Kiærby og pige Anne Cathrine Rasmussen, 26, Ladbye, stupige i Frederiksminde
1854, 1202, Lars Caspersen, ungkarl, 32, Hundslev, tjenestekarl hos gartner V. Demant ved Kragsbierg og pige Abelone Pedersdatter, 29, Rynkeby, logerende hos brudgommens stedfader huusmand Lars Sørensen
1854, 1404, Mads Hansen Madsen, ungkarl og teglmester, 28, Snoreløkke, Ærø, hiemme hos faderen Mads Madsen, Ærø og pige Anne Marie Nielsdatter, 24, hiemme hos faderen boelsmand Niels Poulsen, Hundslev Nymark
1854, 2904, Niels Andreasen, ungkarl, 39, Kissendrup, hos boelsmand Niels Jensen, Kiertinge og pige Anne Sophie Andersdatter, 28, Kjølstrup, tilhuse i Kiertinge
1854, 2105, Jens Christian Knudsen, ungkarl, 33, Windinge, smedesvend i Thurup, Allerup Sogn og pige Anne Povlsdatter, 27, tjenestepige hos boelsmand Povl Pedersen, Hundslev
1854, 1706, Jørgen Clausen, ungkarl, 48, tjenestekarl hos kjøbmand Svitzer, Kierteminde og og huuskone Frederikke Hansdatter, 39, Ladbye
1854, 2109, Erik Leonard Friis, 24, Kjølstrup, gaardeier i Naarup og Karna Kirstine Benzen, 26, Middelfart, huusjomfru i Præstegaarden
1854, 2810, Hans Jacob Madsen, ungkarl, 27, Rynkeby, væver hos huusmand Mads Jacobsen, Rynkeby Mark og pige Maren Jørgensdatter, 27, hjemme hos faderen boelsmand Jørgen Olsen, Hundslev Mark
1854, 1111, Rasmus Andersen, ungkarl, 42, Qverndrup, huusmand i Nymarken og pige Anne Hansdatter, 30, Hundslev, hjemme hos bødker Hans Larsens enke, Nymarken
1854, 0411, Henrik Jørgensen, ungkarl, 37, Rastrup, huuseier og skrædder paa Hundslev Mark og pige Anne Marie Jørgensen, 25, tjenestepige hos boelsmand Niels Rasmussen, Hundslev Mark
1854, 1911, Morten Jensen, ungkarl, 26, Flødstrup, tjenestekarl paa Ørnfeldt og pige Anne Sophie Hansdatter, 22, Hundslev, hjemme hos moderen huuskone Maren Hanse, Langeskovslykken
1854, 0212, Peder Larsen, 34, tjenestekarl i Odense og pige Kirsten Larsdatter, 42, hjemme hos faderen hjulmand Lars Jensen, Kiertinge
1854, 0411, Morten Pedersen, ungkarl, 29, Mullerup, huuseier i Mullerup og pige Bodil Marie Hansdatter Wikkelsø, 30, tjenestepige hos md. Meiling, Kiertinge
1855, 0504, Hans Herman Nielsen Soelberg, fraskilt mand, 40, bager og værtshuusholder i Slagelse og pige Karen Vilhelmsen, 23, Ullerslev, hos sin fader huusmand Vilhelm Hansen, Hundslev
1855, 1108, Hans Andersen, ungkarl, 35, Ladbye, hjemme hos broderen gaardfæster Niels Andersen, Ladbye og Dorthea Hansdatter, 41, Indslev, gaardkone i Ladbye
1855, 2110, Hans Hansen, ungkarl, 35, Munkebo, tjenestekarl hos gaardeier Anders Poulsen, Kiertinge og pige Frederikke Povlsdatter, 31, hjemme hos broderen væver Anders Povlsen, Kiølstrup
1855, 1210, Hans Georg Friis, ungkarl, 29, Kiølstrup, kjøbmand i Kierteminde og pige Anne Elisabeth Dyrehauge, 32, Sallerupgaard, huusjomfru i Kiølstrup Præstegaard
1855, 1710, Frederik Christian Hansen, ungkarl, 25, Odense, lærer ved Lahns Stiftelse, Odense og Caroline Margrethe Andresen, 25, hjemme hos forældrene proprietair Andresen, Ørnfeldt
1856, 0904, Anders Povlsen, fraskilt mand, 43, Kjølstrup, væver og huusmand i Kiølstrup og pige Karen Jensdatter, 32, Kjertinge, huusholderske hos brudgommen i Kiølstrup
1856, 0706, Hans Hansen, ungkarl, 30, Flødstrup, avlskarl hos kjøbmand Trolle, Kierteminde og pige Anne Andersdatter, 31, Marslev, nysankommen til et af hendes forlovede kjøbt huus
1856, 2007, Peder Sørensen, ungkarl, 36, Bogense, bødker paa Lundsgaard og Karen Marie Jensdatter, 34, Rynkeby, logerende hos huusmand Niels Henriksen, Hundslev Mark
1856, 0808, Jørgen Nielsen, gaardeier, 53, Kiølstrup og pige Birthe Cathrine Hansen, 29, Gielskro, tiener i Gielskro
1856, 1511, Frederik Svendsen, kjøbmand, 26, Weile og Annette Petrine Sophie Lovise Broersen, 28, Rohden Stoubye Sogn, hjemme hos faderen kammerraad Broerson, Kiølstrup
1856, 1511, Lars Andersen, ungkarl, 33, hjemme hos faderen gaardmand Anders Larsen, Hundslev og pige Anne Jensdatter, 30, Holøv, stupige hos fru Larsen, Hundslev
1856, 1911, Niels Nielsen, ungkarl, 29, Smerup, tjenestekarl i Gielskro og enke og eierinde Else Kirstine Jørgensdatter, 45, Aborre, (efter kromand Lars hansen i Gielskro)
1856, 911, Jens Nielsen, ungkarl og huuseier, 40, Hundslev Nymark og pige Karen Kirstine Reinholdtsen, 45, Hundslev, hjemme hos faderen huusmand Reinholdt Jørgensen, Hundslev Nymark
1856, 2112, Morten Nielsen, enkemand, 48, Vordstrup, huuseier i Kiertinge og enke Christine Rundqvistdatter, 48, Revninge, (efter huusmand Rasmus Rasmussen, Kiertinge)
1857, 0305, Hans Hansen, ungkarl, 34, Holøv, huuseier og murer i Hundslev Mark og pige Karen Andersen, 22, Kjertinge, hjemme hos faderen huusmand Anders Frederiksen, Kiertinge Mark
1857, 2802, Fritz Pedersen, ungkarl og snedkersvend, 24, Kjerteminde og pige Maren Madsen, 23, Kjølstrup, hjemme hos faderen huusmand Mads Frederiksen, Kiølstrup
1857, 0404, Peder Pedersen, ungkarl og snedker, 44, Galgehuus, snedker i Dræbye og pige Anne Marie Pedersen, 23, Hundslev, hjemme hos faderen bødker Peder Olsen, Nymarken
1857, 1606, Peder Balthaser Lange, kjøbmand, 24, Kjerminde og Nathalia Helvise Brorson, 24, Rohden, Stouby Sogn, hjemme hos faderen kammerraad Brorson, Kiølstrup
1857, 0407, Jens Frederik Vilhelm Nissen, forvalter, 28, Horne, paa Keirup og Anne Kirstine Dorthea Pedersen, 25, Ølund, Skebye Sogn, hjemme hos faderen proprietair Petersen, Keirup
1857, 1810, Hans Larsen, ungkarl, 28, Kiertinge, hjemme hos faderen huusmand Lars Andersen, Kiertinge og pige Anne Nielsdatter, 33, Jægersborghuset, Viby Sogn, tjenende brudgommens fader
1857, 1109, Lars Pedersen, ungkarl, 48, Dræbye, avlskarl paa Ulriksholm og pige Anne Marie Pedersdatter, 39, Fangel, boende i Kiølstrup
1857, 0711, Mikkel Hansen, ungkarl, 32, Selleberg, Stubberup Sogn, tjenestekarl hos gaardmand Niels Andersen, Ladby og pige Bodil Kirstine Hansen, 26, Gielskro, hjemme hos faderen huusmand Hans Christensen, Gielskro
1857, 1411, Erik Larsen, 37, Revsvindinge, boelsmand paa Dræby Mark og Anne Kirstine Hansdatter, 39, Hundslev, hjemme hos broderen gaardmand Niels Hansen, Hundslev
1857, 2911, Peder Jørgensen, 33, Rynkeby, tjenestekarl hos Dines Rasmussen, Hundslev og sypige Anne Cathrine Andersen, 27, Hundslev, hjemme hos moderen Kirsten Andersen, Hundslev
1857, 2911, Christian Blangstrup, 36, Revninge, huusfæster i Ladbye og Anne Knudsdatter, 32, Birkende, hos sin forlovede, Ladbye
1858, 0602, Hans Peder Hansen, ungkarl, 23, Eiby, Fru Sogn, tjenestekarl paa Hannesborg og pige Anne Marie Pedersen, 23, Rynkebye, logerende hos huusmand Rasmus Henriksen, Hundslev Mark
1858, 2702, Søren Pedersen, ungkarl, 30, Birkende, murer i Birkende og pige Maren Christensen, 30, Hundslev, hjemme hos faderen huusmand Christen Larsen, Hundslev
1858, 1202, Peder Christensen, 40, Mesinge, boelsmand paa Munkebo Mark og pige Anne Larsdatter, 28, Vesterkjærbye, tjenestepige hos Søren Ebbesen, Kiertinge
1858, - [ingen dato - ikke viet], Hans Christiansen, ungkarl, 22, Odense, tjenestekarl paa Klarskov og pige Karen Bertheline Jensen, 22, Odense, logerende hos aftægtsmand Ole Skrædder, Hundslev Mark
1858, 2404, Franz Larsen, ungkarl, 27, Rynkebye, tjenestekarl hos gaardmand Mads Hansen, Rynkebye og pige Mette Jørgensdatter, 34, Hundslev, tjenestepige hos gaardmand Morten Jensen, Kiertinge Mark
1858, 2904, Jens Erreboe Christiansen, ungkarl, 28, Thaarup, Mesinge Sogn, tjenestekarl hos gaardmand Morten Hansen, Thorup og pige Laurine Jørgensdatter, 31, Ladbye, hjemme hos huusmand Lars Povlsen, Ladbye
1858, 1605, Rasmus Andersen, 45, Qværndrup, huuseier i Nymarken og pige Anne Larsdatter, 38, Revninge, tjenende gaardeier Conrad Nielsen, Kiertinge
1858, 0906, Niels Rasmus Hansen, ungkarl, 24, Vaarby, hjemme hos faderen gaardmand Hans Nielsen, Ladbye og Anne Kirstine Sørensdatter, 36, Drigstrup, gaardkone i Ladbye
1858, 2808, Mads Jørgen Madsen, ungkarl, 24, Schaunberg (Brylle Sogn), huuseier i Kiertinge og pige Maren Tygesen, 27, Revninge, tilhuse hos sin forlovede
1858, 0509, Hans Jensen, 30, Vesterkjærbye, huuseier i Hundslev Nymark og pige Christiane Dorthea Holst, 39, Odense, huusbestyrer hos sin forlovede, Nymarken
1858, 0810, Niels Sørensen, ungkarl, 31, Dræbye, tjenende gaardmand Niels Povlsen, Dræbye og huuseierinde Frederikke Jensdatter, 39, Hundslev
1858, 1209, Rasmus Jespersen, ungkarl, 34, Dybmose, Viggerslev Sogn, tjenestekarl paa Ulriksholm og pige Anne Cathrine Madsen, 30, Nyløkke, Brahetrolleborg Sogn, tilhuse i Rosenvold
1858, 0910, Christian Blangstrup, 37, Revninge, huusfæster i Ladbye og pige Christine Marie Christiansen, 38, Kjertinge, tjenestepige i Keirup
1858, 0411, Julius Rasmussen, ungkarl og skomagermester, 25, Kierteminde og pige Dorothea Andersdatter, 33, Langø, tjenende boelsmand Hans Christensen, Kiertinge Mark
1858, 2910, Peder Frandsen, ungkarl, 29, hos stedfaderen gaardmand Anders Hansen, Vaarbye Mark, Vemmeløv Sogn og pige Mette Hansen, 23, Vaarbye, hos faderen gaardmand Hans Nielsen, Ladbye
1859, 0801, Peder Andreasen, ungkarl, 29, Hassemosedam, Fjeldsted Sogn, tjenende gaardeier Mads Jensen, Hundslev og pige og væverske Karen Dorthea Pedersdatter, 36, Brenderup, tilhuse i Kiertinge
1859, 1903, Hans Knudsen, ungkarl, 37, Birkende, huuseier i Holøv og pige Maren Hansdatter, 30, Hundslev, hjemme hos faderen huusmand Hans Rudolph Clausen, Hundslev Mark
1859, 2601, Lars Christensen, ungkarl, 33, Fangel, tjenende gaardeier Lars Hansen, Fangel og pige Christiane Hansen, 23, Hundslev, hjemme hos faderen gaardeier Hans Andersen, Rosenlund
1859, 1604, Niels Andersen, ungkarl, 32, Rynkebye, tjenende gaardmand Povl Nielsen, Kiertinge og pige Anne Kirstine Sørensen, 30, Ladby, tjenende gaardmand Hans Nielsen, Ladbye
1859, 0406, Mads Jacobsen, ungkarl, 39, Ladbye, avlskarl hos fru Larsen, Hundslev og pige Kirsten Andersen, 23, hjemme hos faderen huusmand Anders Henriksen, Hundslev Nymark
1859, 2105, Erik Larsen, ungkarl, 26, hos faderen gaardmand Lars Nielsen, Urup Mark og pige Else Jørgensdatter, 41, Høirup, tjenestepige hos gaardmand Lars Andersen, Holøv
1859, 1806, Lars Petersson, ungkarl, 31, Nehvitshøg?, arbeidskarl i Gielskovshuus, Kiølstrup Sogn og pige og syerske Karen Hansdatter, 26, hjemme hos faderen Hans Christensen, Gielskovshuus
1859, 1211, Hans Knudsen, huuseier, 35, Hundslev og pige Anne Poulsdatter, 31, Mesinge, tjenende hos brudgommen
1859, 2711, Michel Rasmussen, ungkarl, 37, Lumbye Nørre Lyndelse Sogn, muursvend i Ladbye og pige Anne Kirstine Rasmussen, 25, Fangel, hos Jørgen Rasmussen, Ladbye
1859, 0312, Hans Peder Johnsen, ungkarl, 39, Deiberg, kudsk paa Selleberg og pige Anne Cathrine Christiansen, 27, meierske paa Ulriksholm
1860, 2904, Niels Hansen, huusmand og fisker, 42, Reistrup Mark og pige Johanne Jensdatter, 38, Hundslev, tjenende gaardfæster Niels Andersen, Ladbye Mark
1860, 1706, Niels Larsen, ungkarl, 36, Vallekilde, tilhuse hos huusmand Knud Hartvigsen, Hundslev og Maren Pedersdatter, 37, hjemme hos faderen huusmand Knud Hartvigsen, Hundslev
1860, 2505, Jens Eliasen, ungkarl og gaardeier, Drigstrup By og Sogn og pige Marie Sophie Frederikke Nielsen, Kjertinge, hjemme hos forældrene gaardeier Niels Larsen og hustru
1860, 0607, Jens Larsen, murer, 29, hjemme hos huusmand Lars Thomasen, Bullerup og pige Anne Sophie Andreasen, 31, hjemme som sypige hos huusmand Andreas Nielsen, Kjølstrup
1860, 0610, Lars Bendixen, ungkarl, 33, Skiellerup, huusfæster i Ladbye og Anne Elisabeth Pedersdatter, 43, Rolsted, i Ladbye
1860, 2710, Lars Madsen, ungkarl, 37, Kjertinge, avlskarl i Præstegaarden og pige Mette Pedersdatter, 29, Hundslev, tjenende gaardeier Anders Povlsen, Kjertinge
1860, 2010, Lars Hansen, ungkarl, 24, Revninge, huusfæster i Revninge og pige Karen Rasmusdatter, 23, Norup, tjenende forvalter Nissen, Ladbye
1860, 0311, Rasmus Hansen, 41, Revninge, huuseier paa Rynkebye Mark og pige Kirstine Marie Jørgensen, 26, hjemme hos broderen gaardeier Hans Jørgensen, Hundslev Mark
1860, 1711, Niels Andreasen, ungkarl og tjenende, 29, gaardeier Anders Hansen, Kjølstrup og pige Karen Sørensen, 25, Nyborg, tjenende gaardeier Rasmus Jacobsen, Ladbye
1860, 1512, Lars Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 41, Ulriksholm, af Høiby og pige Johanne Kirstine Pedersen, 25, Ullerslev, tilhuse i Eskelunden
1860, 2411, Anders Hansen, 41, Bovense, huuseier paa Urup Mark og pige Johanne Rasmussen, 40, Rudskov, tjenende fru Larsen, Hundslev
1861, 0401, Julius Hansen, ungkarl, 32, Lundsgaard Skovfogedhuus, tjenende jernstøber Nielsen, Kierteminde og pige Kirstine Marie Sørensen, 30, Drigstrup, tjenende gaardmand Niels Rasmus Hansen, Ladbye
1861, 2601, Johan Jensen, 43, Sanderup, gaardfæster paa Ørbek Mark og pige Anne Cathrine Dinesen, 24, hjemme hos faderen gaardeier Dines Rasmussen, Hundslev
1861, 1105, Jens Christiansen, ungkarl, 35, Salby, huuseier i Kjertinge og pige Maren Hansen, 29, hjemme hos stedfader Søren Larsen, Kjølstrup
1861, 2906, Frands Christian Pedersen, ungkarl og væver, 25, Kildehusene, Fraugde Sogn, hjemme hos faderen huusmand Peder Nielsen og pige Maren Povline Jensen, 30, Hundslev, tjenende som kokkepige, Ulriksholm
1861, 2609, Carl Georg Holck, ungkarl, 27, Aalborg, docent og fuldmægtig i Ministeriet for Slesvig og jomfru Christiane Frederikke Andresen, 23, hjemme hos faderen proprietair Andresen, Ørnfeldt
1861, 0412, Lars Madsen, ungkarl, 34, hjemme hos faderen boelsmand Mads Larsen, Kjertinge og Maren Knudsdatter, 36, Holøv, gaardkone i Ladbye
1862, 2305, Andreas Jørgensen, ungkarl, 24, Stige, skrædder i Holøv og pige Mette Kirstine Hansen, 21, hjemme hos moderen huuskone Erne Kirstine Hanse, Hundslev
1862, 1309, Claus Peder Jensen, ungkarl, 20, Ringe og pige Christiane Nielsdatter, 28, Ullerslev
1862, 0710, Jørgen Larsen, 23, Langeland, forpagter af Krogsdal, Holstebro og Abelone Jensen, 29, hjemme hos svogeren gaardmand Søren Ebbesen, Kjertinge
1863, 2103, Jørgen Clausen, 57, Revninge, huusfæster i Ladby og pige Kirsten Andersen, 26, Bregnør, hjemme hos sin forlovede
1863, 0606, Søren Johansen, ungkarl, 25, Munkebo, tjenestekarl i Aasum og pige Anne Jørgensen, 22, hjemme hos moderen, Hundslev
1863, 1206, Hans Andersen, ungkarl, 27, tjenende Hans Thor Hansen, Kjertinge og pige Karen Dorthea Jensen, 24, Røirup, tjenende gaardmand Morten Jensen, Kjertinge
1863, 1909, Lars Andersen, ungkarl, 33, Kjertinge, avlskarl i Præstegaarden og pige Anne Kirstine Pedersen, 19, Hundslev, hjemme hos faderen huusmand Peder Mortensen, Nymarken
1863, 2811, Johan Frederik Jensen, ungkarl, 28, Rynkeby, tjenestekarl paa Skovbo og pige Karen Andersen, 28, Rynkeby, bryggerpige paa Ulriksholm
1863, 0811, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 24, Nørrebroby, murer i Veile, Allested Sogn og pige Maren Kirstine Johansen, 29, hjemme i Hundslev