Kølstrup, 1864-1891, konfirmerede

Afskrift af kirkebog

Konfirmerede 1864-1891, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1864, 0304, Kristian Nielsen, Langeskovhuse paa Hundslev Mark. Søn af smed Stephanus Peder Nielsen og Giertrud Hansen, Langeskovhuse. Født 27.1.1850
1864, 0304, Niels Jørgen Kristensen, Agedrup. Søn af Anne Kristensdatter, i Kjølstrup Fattighuus og smedesvend Marius Thomsen, i Kjerteminde. Født 19.11.1849
1864, 0304, Anders Jensen, Kjertinge. Søn af huusmand Jens Jacobsen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Ladby. Født 8.12.1849
1864, 0304, Anders Jørgensen, Hundslev. Søn af indsidder Jørgen Hansen og Kirsten Hansdatter, paa Hundslev Mark. Født 5.3.1850
1864, 0304, Hans Frederiksen, Ladby. Søn af Frederikke Hansdatter og skrædder Hintze Larsen, i Rynkeby. Stedfader huusmand Jørgen Clausen, i Ladby. Født 1.5.1850
1864, 0304, Hans Smidt Hansen, Aasum, logerende hos svogeren gaardmand Peder Chr. Valter i Kjølstrup. Søn af gaardmand Hans Ludvig Jensen og Anne Marie Povlsdatter, i Aasum. Født 11.12.1849
1864, 0304, Jens Peder Axelsen, Solevad i Verninge Sogn. Søn af huusmand Axel Navnesen og Anne Marie Hansdatter, Keirup Skovhuus. Født 25.3.1850
1864, 0210, Lars Kristian Pedersen, Skibhusene. Søn af avlskarl og nu huusmand Peder Larsen og Anne Hansen, i Skibhusene, nu Kiertinge. Født 3.8.1850
1864, 0210, Peder Kristiansen, Kjertinge. Søn af huusmand Kristian Hansen og Maren Kirstine Pedersdatter, i Kjertinge. Født 17.9.1850
1864, 0210, Jens Hansen, Flødstrup. Søn af soldat og nu huusmand Hans Knudsen og Marie Kirstine Jensdatter, i Hundslev. Født 3.7.1850
1864, 0210, Jørgen Sørensen Larsen, Hundslev. Søn af huusmand Lars Andersen og Anne Marie Sørensdatter, i Hundslev. Født 22.7.1850
1864, 0210, Lars Peder Larsen, Midskov. Søn af huusmand Lars Rasmussen og Kirsten Larsdatter, i Midskov, Mesinge Sogn. Født 13.6.1850
1864, 0210, Povl Pedersen, Kjertinge. Søn af gartner Peder Povlsen og Marte Rasmusdatter, i Kjertinge. Født 15.8.1850
1864, 0210, Rasmus Pedersen, Rosenvold. Søn af indsidder Peder Rasmussen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Rosenvold. Født 1.8.1850
1864, 0210, Johan Eriksen, Overkjærby. Søn af Anne Kirstine Eriksdatter, Overkjærby og tjenestekarl Niels Andreasen, paa Kjertinge Mark. Født 3.8.1850
1865, 2304, Hans Jensen, Ladby. Søn af gaardmand Jens Nielsen og Mette Hansdatter, Revninge i Ladby. Født 14.1.1851
1865, 2304, Jens Pedersen, Eskelundhuset. Søn af indsidder Peder Nielsen og Mette Marie Jensdatter, i Eskelundshuset. Født 29.11.1850
1865, 2304, Knud Laurits Rasmussen, Hundslev. Søn af tjenestekarl Rasmus Larsen og Anne Marie Knudsdatter, i Hundslev. Født 24.3.1851
1865, 2304, Jens Dinesen, Hundslev. Søn af gaardmand Dines Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter, i Hundslev. Født 27.4.1851
1865, 0110, Conrad Jacobsen, Kjertinge. Søn af gaardeier og branddirectør Jacob Nielsen og Erne Kirstine Jørgensen, i Kiertinge. Født 29.8.1851
1865, 0110, Jens Nielsen, Hundslev. Søn af gaardeier Niels Rasmussen og Anne Hansdatter, paa Hundslev Mark og nu i Kjertinge. Født 3.7.1851
1866, 0804, Søren Andersen, Midskov. Søn af smed Anders Sørensen og Johanne Mortensdatter, i Midskov. Født 19.3.1852
1866, 0804, Hans Jørgen Hansen, Gielskov. Søn af gjæstgiver Lars Hansen og Else Kirstine Jørgensdatter, i Gielskov. Født 23.1.1852
1866, 0804, Hans Nielsen, Ladby. Søn af huusmand Niels Larsen og Maren Jensdatter, i Ladby. Født 2.2.1852
1866, 0804, Povl Hansen, Kjølstrup. Søn af tjenestekarl Hans Hansen og Frederikke Povlsdatter, i Kjølstrup. Født 31.12.1851
1866, 0804, Niels Kristian Hansen, Kjølstrup. Søn af tømmermand Hans Rasmussen og Anne Marie Larsdatter, i Kjølstrup. Født 1.11.1851
1866, 0804, Niels Christian Rasmussen, Kjølstrup. Søn af huusmand Rasmus Povlsen og Abelone Marie Kristensdatter, i Kjølstrup. Født 10.11.1851
1866, 3009, Niels Frederiksen, i Kjertinge. Søn af huusmand og væver Frederik Larsen, i Kjertinge. Født 8.9.1852
1866, 3009, Hans Larsen, i Gjelshuus. Søn af huusmand Lars Hansen, i Gjelshuus, Marslev Sogn. Født 10.9.1852
1866, 3009, Hans Pedersen, i Kjertinge. Søn af gartner Peder Povlsen, i Kjertinge. Født 8.8.1852
1866, 3009, Niels Jensen, i Ladby. Søn af gaardmand Jens Steffensen, i Ladby. Født 19.6.1852
1866, 3009, Niels Frederik Larsen, i Kjertinge. Søn af gaardmand og sognefoged Lars Christ. Nielsen, i Kjertinge. Født 5.8.1852
1867, 2804, Ulrik Christian Frederik Aagaard, i Præstegaarden. Søn af proprietair Jens Peder Johansen Aagaard, til Winthersmølle ved Thisted. Født 16.4. - [aarstal ikke indført], paa Landlyst
1867, 2804, Frederik Vilhelm Knudsen, Kjertinge. Søn af gartner Jørgen Knudsen, i Kjertinge. Født 27.4.1853
1867, 2804, Jens Nielsen, i Eiby. Søn af huusmand Niels Jensen, i Hundslev. Født 26.12.1852
1867, 2804, Hans Christian Andersen, i Hundslev. Søn af fruentimmer Anne Johanne Christiansdatter, i Hundslev. Født 12.12.1852
1867, 2804, Peder Frederiksen, i Kjertinge. Søn af afdøde boelsmand Frederik Pedersen, i Kjertinge. Født 19.4.1853
1867, 2804, Hans Pedersen, i Hundslev. Søn af indsidder Peder Vilhelm Pedersen, i Hundslev. Født 28.4.1853
1867, 2804, Hans Povlsen, i Hundslev. Søn af indsidder Povl Jørgensen, i Hundslev. Født 26.3.1853
1867, 2804, Jens Nielsen, i Vesterkjærby. Søn af huusmand Niels Jensen, i Nymarken. Født 8.2.1853
1867, 2804, Niels Christian Nielsen, i Hundslev. Søn af indsidder Niels Nielsen, i Hundslev. Født 26.3.1853
1867, 2804, Lars Andersen, i Hundslev. Søn af indsidder Anders Nielsen, i Hundslev. Født 8.4.1853
1867, 2804, Anders Jørgensen, i Vesterkjærby. Søn af fruentimmer Maren Kirstine Andersdatter, paa Edelsæde. Født 27.4.1853
1867, 0610, Anders Pedersen, i Ladby. Søn af gaardmand Peder Jensen, i Ladby. Født 17.8.1853
1867, 0610, Hans Christian Larsen, i Mesinge. Søn af huusmand Lars Hansen og Anne Marie Christiansdatter, i Hundslev. Født 11.5.1853
1868, 1904, Frits Peder Nielsen, i Langeskovshuus. Søn af smed Stephanus Peder Nielsen og Gjertrud Hansen, i Langeskovshuus. Født 4.4.1854
1868, 1904, Anders Konrad Nielsen, Ladby. Søn af gaardfæster Niels Andersen og Anne Jørgensen, i Ladby. Født 2.2.1854
1868, 1904, Casper Herman Larsen, i Nymarken. Søn af indsidder Lars Caspersen og Abelone Pedersdatter, i Nymarken. Født 7.4.1854
1868, 1904, Hans Andersen, i Ladby. Søn af afgangne huusmand Anders Ottesen og Elisabeth Stegmann, i Ladby. Født 17.11.1853
1868, 1904, Christian Henriksen, paa Kjertinge Mark. Søn af gaardmand Henrik Christiansen og Mette Knudsdatter, paa Kjertinge Mark. Født 20.3.1854
1868, 1904, Rasmus Henning Jensen, i Kjertinge. Søn af murer Jens Hansen og Kirsten Rasmusdatter, paa Kjertingemark. Født 23.11.1853
1868, 1904, Lars Rasmussen, i Ladby. Søn af huusmand Rasmus Larsen og Ane Margrethe Hansdatter, i Ladby. Født 22.11.1854
1868, 1904, Peder Christian Nielsen, Skibhusene. Søn af murer Niels Pedersen og Anne Kirstine Sørensen, Rosenvold. Født 5.12.1853
1868, 1904, Jens Mortensen, i Langeskovhuus. Søn af indsidder Morten Jensen og Anne Sophie Hansen, i Nymarken. Født 5.3.1854
1868, 1904, Stephan Jensen, i Ladby. Søn af gaardfæster Jens Steffensen og Maren Nielsdatter, i Ladby. Født 7.4.1854
1868, 1904, Jens Rasmussen, i Kjølstrup. Søn af indsidder Rasmus Povlsen og Abelone Marie Christensdatter, i Nymarken. Født 23.8.1853
1868, 0410, Rasmus Andersen, i Birkende. Søn af huusmand Anders Hansen og Anne Kirstine Povlsdatter, i Kjertinge. Født 18.7.1854
1868, 0410, Niels Jacob Rasmussen, i Ladby. Søn af gaardmand Rasmus Jacobsen og Maren Knudsen, i Ladby. Født 24.7.1854
1868, 0410, Niels Jensen, i Ladby. Søn af gaardmand Jens Nielsen og Maren Knudsdatter, i Ladby. Født 26.5.1854
1868, 0410, Hans Nielsen, i Kjølstrup. Søn af fruentimmer Maren Hansdatter, i Kjølstrup og tjenestekarl Niels Povlsen. Født 18.5.1854
1868, 0410, Lars Jørgen Jensen, i Odense. Søn af fruentimmer Anne Rasmusdatter, i Odense og ungkarl Jens Madsen. Født 3.9.1854
1869, 0404, Niels Christian Knudsen, i Kjertinge. Søn af huusmand Knud Nielsen og Johanne Marie Christensdatter, i Kjertinge. Født 15.2.1854
1869, 0404, Navne Laurits Axelsen, i Solevad, Verninge Sogn. Søn af huusmand Axel Navnesen og Anne Marie Hansdatter, i Keirup Skov. Født 20.11.1854
1869, 0404, Rasmus Pedersen, i Kjertinge. Søn af huusmand Peder Povlsen og Marthe Rasmusdatter, i Kjertinge. Født 4.11.1854
1869, 0404, Lars Madsen, i Hundslev. Søn af boelsmand Mads Hansen og Anne Marie Pedersdatter, i Hundslev. Født 6.12.1854
1869, 0404, Niels Christian Larsen, i Hundslev. Søn af huusmand Lars Jørgensen og Karen Kirstine Hansdatter, i Hundslev. Født 31.5.1854
1869, 0404, Hans Hansen, Kappedrup i Rolfsted Sogn. Søn af huusmand Hans Larsen og Johanne Hansdatter, i Hundslev. Født 7.1.1855
1869, 0310, Hans Jørgen Henriksen, i Hundslev. Søn af huusmand Henrik Jørgensen, i Hundslev. Født 1.6.1855
1869, 0310, Hans Vikkelsø Nielsen, i Fraugde. Søn af huusmand Niels Andreas Hansen, i Kjølstrup. Født 22.9.1855
1869, 0310, Niels Frederiksen, i Kjertinge. Søn af afgangne gaardmand Frederik Pedersen, i Kjertinge. Født 8.9.1855
1869, 0310, Hans Christian Madsen, i Rosenvold. Søn af Anne Marie Madsen, Odense. Født 23.7.1855
1869, 0310, Frederik Pedersen, i Hundslev. Søn af huusmand Peder Vilhelm Pedersen, i Hundslev. Født 10.10.1855
1870, 2404, Søren Christian Sørensen, i Kjertinge. Søn af huusmand Søren Andersen, i Kjertinge. Født 25.3.1855
1870, 2404, Lars Hansen, Keirup Skov. Søn af væver Hans Eriksen, i Ladby. Født 17.4.1856
1870, 2404, Niels Christian Hansen, i Hundslev. Søn af indsidder Hans Jeppesen, i Hundslev. Født 1.2.1856
1870, 2404, Christian Vilhelm Christiansen, i Hundslev. Søn af lieutenant Theodor Petersen og Anne Cathrine Christiansen. Født 29.11.1856
1870, 2404, Jørgen Andersen, i Vester Kjærby. Søn af Jørgen Ephraim Jørgensen og Maren Kirstine Andersen. Født 26.2.1856
1870, 2404, Knud Nielsen, i Hundslev. Søn af indsidder Niels Nielsen, i Hundslev. Født 25.3.1856
1870, 2404, Jens Pedersen, i Hundslev. Søn af gartner Peder Jensen og Anne Marie Knudsen. Født 28.11.1855
1870, 2404, Jacob Larsen, i Mesinge. Søn af huusmand Lars Hansen, i Hundslev. Født 25.12.1855
1870, 0210, Christen Andersen, i Kjølstrup. Søn af huusmand Anders Poulsen, i Kjølstrup. Født 10.9.1856
1870, 0210, Niels Andersen, i Birkende. Søn af bestyrer Anders Hansen, paa Edelsæde. Født 15.5.1856
1870, 0210, Hans Simon Nielsen, i Eiby. Søn af huusmand Niels Jensen, i Hundslev. Født 16.9.1856
1870, 0210, Jens Peder Jensen, i Ladby. Søn af afdøde gaardmand Jens Nielsen, i Ladby. Født 13.5.1856
1870, 0210, Peder Christian Pedersen, i Hundslev. Søn af huusmand Povl Jørgensen, i Hundslev. Født 13.7.1856
1870, 0210, Niels Jørgen Andersen, i Hundslev. Søn af indsidder Anders Nielsen, i Hundslev. Født 20.8.1856
1870, 0210, Mads Frederik Vilhelm Nielsen, i Kjølstrup. Søn af afdøde indsidder Niels Peder Jensen, Kjølstrup. Født 20.9.1856
1870, 0210, Rasmus Larsen, i Hundslev. Søn af afdøde huusmand Lars Andersen, i Hundslev. Født 23.10.1856
1870, 0210, Peder Reinholdt Hansen, i Davinde. Søn af indsidder Hans Reinholdtsen, paa Ørnfeldt. Født 22.10.1856
1871, 1604, Niels Peder Andersen, i Kjølstrup. Søn af gaardmand Anders Hansen, i Kjølstrup. Født 20.1.1857
1871, 0110, Martin Ernst Jørgensen, i Kjølstrup. Søn af gaardmand Jørgen Nielsen, i Hundslev. Født 26.5.1857
1871, 0110, Lars Nielsen, i Kjertinge. Søn af indsidder Niels Jensen, i Nymarken. Født 6.6.1857
1871, 0110, Jørgen Rasmussen, i Kjølstrup. Søn af indsidder Rasmus Povlsen, i Nymarken. Født 15.4.1857
1872, 0704, Rasmus Peder Rasmussen, i Kjertinge. Søn af ugift fruentimmer Abelone Larsen, i Kjertinge. Født 25.11.1857
1872, 0704, Mourits Larsen Mouritsen, i Rynkeby. Søn af afgangne skomager Jørgen Mouritsen, i Nymarken. Født 20.12.1858
1872, 0704, Peder Pedersen, i Rynkeby. Søn af afgangne fruentimmer Kirstine Hansen, i Rynkeby. Født 1.3.1858
1872, 0704, Lars Larsen, i Kjølstrup. Søn af afgangne murer Jens Larsen, i Nymarken. Født 1.3.1858  
1872, 0704, Anders Peder Nielsen, i Kjølstrup. Søn af afgangne husmand Niels Pedersen, i Kjølstrup. Født 9.12.1857
1872, 0610, Jens Carl Frederiksen, i Kjertinge. Søn af afgangne husmand Frederik Larsen, i Kjertinge. Født 14.10.1858
1872, 0610, Hans Frederik Jørgensen, i Nymarken. Søn af husmand Jørgen Povlsen, i Nymarken. Født 16.9.1858
1872, 0610, Johannes Jørgensen, i Hundslev. Søn af indsidder Jørgen Nielsen, i Kjertinge. Født 9.5.1858
1873, 2004, Rasmus Nielsen, i Fraugde. Søn af husmand Niels Andreas Hansen, i Kjølstrup. Født 15.1.1859
1873, 2004, Hans Chr. Hansen, i Hundslev. Søn af husmand Hans Hansen, i Hundslev. Født 6.12.1858
1873, 2004, Søren Knudsen, i Kjertinge. Søn af husmand Knud Nielsen, i Kjertinge. Født 21.12.1858
1873, 2004, Anders Rasmussen, i Hundslev. Søn af husmand Rasmus Andersen, i Nymark. Født 5.2.1859
1873, 2004, Hans Andersen, i Kjertinge. Søn af bestyrer Anders Hansen, paa Edelsæde. Født 30.1.1859
1873, 2004, Lars Frederik Rasmussen, i Rosenvold. Søn af indsidder Rasmus Larsen, Rosenvold. Født 4.2.1859
1873, 2004, Peder Ernst Jensen, i Kjertinge. Søn af murer Jens Hansen, i Kjertinge. Født 22.2.1859
1873, 0510, Niels Peder Nielsen, i Hundslev. Søn af husmand Niels Jensen, i Hundslev. Født 22.5.1859
1873, 0510, Martin Hansen, i Eskelund. Søn af indsidder Hans Eriksen, i Ladby. Født 17.5.1859
1873, 0510, Peder Christian Larsen, i Hundslev. Søn af husmand Lars Caspersen, i Nymark. Født 9.7.1859
1873, 0510, Peder Hansen, i Kjertinge. Søn af husmand Hans Jørgensen, i Kjertinge. Født 23.7.1859
1873, 0510, Rasmus Rasmussen, i Vesterkjærby. Søn af husmand Rasmus Jørgensen, i Dræby. Født 2.11.1859
1873, 0510, Schleppegrel Rasmussen, i Kjølstrup. Søn af husmand Rasmus Poulsen, i Kjølstrup, Født 20.1.1859
1874, 1204, Anders Christian Henriksen, i Hundslev. Søn af husmand Henrik Jørgensen, i Hundslev. Født 30.11.1859
1874, 1204, Mads Christian Møller, i Ullerslev. Søn af husmand Niels Chr. Møller, i Rynkeby. Født 21.4.1860
1874, 1204, Jørgen Larsen, i Nymarken. Søn af husmand Lars Jørgensen, i Nymarken. Født 6.2.1860
1874, 1204, Mads Frederiksen, i Kjertinge. Søn af gaardmand Frederik Pedersen, i Kjertinge. Født 4.2.1860
1874, 1204, Niels Larsen, i Marslev. Søn af indsidder Lars Andersen, i Hundslev. Født 30.4.1860
1874, 0410, Carl Christian Nielsen, i Fraugde. Søn af husmand Niels Andreas Hansen, i Kjølstrup. Født 26.10.1860
1874, 0410, Niels Christian Marius Nielsen, i Odense. Søn af arbeidsmand Peder Chr. Nielsen, i Odense. Født 21.7.1860
1874, 0410, Hans Hansen, i Marslev. Søn af Kirsten Hansdatter, i Marslev. Født 22.5.1860
1874, 0410, Lars Pedersen, i Kjertinge. Søn af husmand Peder Pedersen, i Kjertinge. Født 16.7.1860
1874, 0410, Povl Andersen, i Kjølstrup. Søn af husmand Anders Pedersen, i Kjølstrup. Født 9.10.1860
1874, 0410, Anders Hansen, i Hundslev. Søn af husmand Hans Knudsen, i Hundslev. Født 15.8.1860
1874, 0410, Johan Frederik Christensen, i Aasum. Søn af indsidder Christian Christiansen, i Veihuset. Født 20.6.1860
1874, 0410, Carl Rasmussen, i Rosenvold. Søn af indsidder Rasmus Chr. Christiansen, i Rastrup. Født 15.5.1860
1875, 0404, Julius Andersen, i Kjølstrup. Søn af Maren Kirstine Andersen, i Rosenvold. Født 25.12.1860
1875, 0404, Hans Marius Nielsen (tvilling), i Odense. Søn af skibsfører Lars Nielsen, i Hundslev. Født 28.2.1861
1875, 0404, Niels Laurits Nielsen (tvilling), i Odense. Søn af skibsfører Lars Nielsen, i Hundslev. Født 28.2.1861  
1875, 0404, Jens Jacob Rasmussen, i Revninge. Søn af gaardmand Jacob Rasmussen, i Kjertinge. Født 7.2.1861
1875, 0404, Peder Christian Nielsen, i Ladby. Søn af husmand Niels Christensen, i Ladby. Født 26.11.1861
1875, 0404, Christian Larsen, i Nymark. Søn af husmand Lars Andersen, i Nymark. Født 19.2.1861
1875, 0404, Hans Christiansen, i Kjertinge. Søn af husmand Jens Christiansen, i Kjertinge. Født 19.12.1860
1875, 0404, Laurits Marius Jensen, i Kjertinge. Søn af murer Jens Hansen, i Kjertinge. Født 4.3.1861
1875, 0404, Jens Nielsen, i Hundslev. Søn af indsidder Niels Nielsen, i Hundslev. Født 5.3.1861
1875, 0404, Jens Christian Hansen, i Vester Kjærby. Søn af indsidder Hans Reinholdtsen, i Hundslev. Født 31.3.1861
1875, 0310, Peder Christian Pedersen, i Kjølstrup. Søn af afgangne husmand Niels Christensen, Kjølstrup. Født 23.8.1861
1875, 0310, Niels Andersen, i Kjertinge. Søn af husmand Hans Andersen, i Kjertinge. Født 8.6.1861
1875, 0310, Rasmus Rasmussen, i Skibhusene. Søn af afgangne indsidder Rasmus Povlsen, i Ladby. Født 28.8.1861
1876, 2304, Andreas Christian Hansen, i Kjølstrup. Søn af M. Maren Hansdatter, i Kjølstrup. Født 29.1.1862
1876, 2304, Hans Jørgen Jørgensen, i Hundslev. Søn af husmand Andreas Jørgensen, i Hundslev. Født 20.1.1862  
1876, 2304, Ebbe Christian Laurits Sørensen, i Kjertinge. Søn af gaardmand Søren Ebbesen, i Kjertinge. Født 25.12.1861
1876, 2304, Mads Peter Ernst Madsen, i Hundslev. Søn af gaardmand Jens Madsen, i Hundslev
1876, 2304, Povl Frederik Hasselpflug, i Kjerteminde. Søn af snedker Johan Henrik Hasselpflug. Født 12.11.1861
1876, 2304, Rasmus Rasmussen, i Kjertinge. Søn af gaardmand Jacob Rasmussen, i Kjertinge. Født 26.4.1862
1876, 2304, Niels Hansen, i Hundslev. Søn af husmand Hans Knudsen, i Hundslev. Født 19.11.1861
1876, 2304, Hans Laurits Marius Rasmussen, i Kjertinge. Søn af husmand Michael Rasmussen, i Kjertinge. Født 18.4.1862
1876, 2304, Rasmus Christian Larsen, i Nymarken. Søn af husmand Jens Larsen, i Nymarken. Født 22.4.1862
1876, 0110, Niels Peder Andersen, i Nymark. Søn af husmand Lars Andersen, i Kjertinge. Født 4.10.1862
1876, 0110, Hans Laurits Larsen, i Nymark. Søn af husmand Lars Jørgensen, i Nymark. Født 12.5.1862
1876, 0110, Niels Rasmussen, i Kolding. Søn af fattiglem Rasmus Nielsen, Edelsæde. Født 8.7.1862
1877, 0804, Niels Jørgen Pedersen, i Hundslev. Søn af M. Anne Nielsen, paa Hundslev Mark. Født 1.12.1862
1877, 0804, Hans Jørgen Jørgensen, i Broager. Søn af høker Povl Jørgensen, Hundslev. Født 19.4.1863
1877, 0804, Rasmus Henrik Hansen, i Hundslev. Søn af husmand Hans Peder Hansen, i Hundslev. Født 20.4.1863
1877, 0804, Jens Marstrand Frantzen, i Vester Kjærby. Søn af gaardmand Jeppe Frantsen, i Vester Kjærby. Født 13.6.1862
1877, 0804, Anders Marius Nielsen, i Rosenvold. Søn af indsidder Niels Pedersen, i Rosenvold. Født 25.3.1863
1877, 0804, Niels Christian Nielsen, i Lumby. Søn af husmand Niels Nielsen, paa Hundslev Mark. Født 1.3.1863  
1877, 0804, Anders Olsen, i Ladby. Søn af indsidder Ole Andersen. Født 1.5.1863
1877, 3009, Christian Jørgensen, paa Hundslev Mark. Søn af husmand Andreas Jørgensen, Hundslev Mark. Født 23.10.1863
1878, 2804, Asger Ulrik Høyer Møller, i Nordborg. Søn af sognepræst Erik Høyer Møller. Født 2.10.1862
1878, 2804, Hans Peder Rasmussen, i Kjertinge. Søn af gaardmand Jakob Rasmussen, i Kjertinge. Født 4.11.1863
1878, 2804, Hans Peder Pedersen, i Rynkeby. Søn af indsidder Lars Pedersen, i Gelsskov. Født 24.12.1863
1878, 2804, Anders Andersen, i Kjertinge. Søn af husmand Hans Andersen, i Kjertinge. Født 15.11.1863
1878, 2804, Mads Marstrand Frantsen, i Vester Kjærby. Søn af gaardmand Jeppe Frantsen, i Vester Kjærby. Født 3.4.1864
1878, 2804, Anders Clausen, i Ladby. Søn af husmand Jørgen Clausen, i Ladby. Født 20.3.1864
1878, 2804, Ole Larsen, i Stenhusene. Søn af indsidder Niels Larsen, i Stenhusene. Født 31.1.1864
1878, 2804, Oluf Hemmen Rasmussen, i Hundslev. Søn af indsidder Rasmus Povlsen, i Ladby. Født 26.5.1863
1878, 0610, Laurits Julius Henriksen, i Hundslev. Søn af husmand Henrik Jørgensen, i Hundslev. Født 24.6.1864  
1878, 0610, Lars Rasmussen, i Agedrup. Søn af indsidder Rasmus Nielsen. Født 17.7.1864
1878, 0610, Rasmus Peder Hansen, i Hundslev. Søn af murer Hans Hansen, i Hundslev. Født 30.5.1864
1878, 0610, Peder Christian Pedersen, i Marslev. Søn af bødker Andreas Carl Pedersen, i Hundslev. Født 25.10.1864
1879, 2004, Carl Andersen. Søn af husmand Lars Andersen, Kjølstrup. Født 15.12.1864
1879, 2004, Anders Kr. Jakobsen. Søn af husmand Mads Jakobsen, Nymarken. Født 3.1.1865
1879, 2004, Jens Olsen. Søn af indsidder Ole Andersen, Ladby. Født 24.2.1865
1879, 2004, Rasmus Fr. Rasmussen. Søn af huusmand Mikkel Rasmussen, Kjertinge. Født 4.11.1864
1879, 0510, Christian Ludvig Habersaat, Skjellerup. Søn af Karen Sørensen, i Hundslev. Født 1.7.1865
1879, 0510, Hans Peder Larsen. Søn af Abelone Larsen, i Kjertinge. Født 12.7.1865
1879, 0510, Hans Peder Hansen. Søn af husmand Hans Peder Hansen, i Hundslev. Født 9.10.1865
1880, 0404, Fredrik Sofus Kristian Ludvig Danneskjold Samsøe, på Ulriksholm. Søn af greve Frederik Vilhelm Steen Danneskjold Samsøe, til Ulriksholm. Født 6.4.1864
1880, 0404, Karl Kristian Gustav Nielsen, i Hundslev. Søn af indsidder Niels Nielsen, Hundslev. Født 23.2.1866
1880, 0404, Jens Peter Nielsen, i Overkjærby. Søn af indsidder Niels P. Jensen. Født 3.3.1866
1880, 0310, Frants Peter Victor Nielsen, i Hundslev. Søn af skibsfører Lars Nielsen, i Hundslev. Født 13.6.1866
1880, 0310, Andreas Nielsen, i Kjølstrup. Søn af husmand Niels Andreasen, i Kjølstrup. Født 19.7.1866
1880, 0310, Hans Peter Rasmussen, i Kjertinge. Søn af husmand Mikkel Rasmussen, i Kjertinge. Født 20.8.1866
1880, 0310, Rasmus Peder Rasmussen, i Marslev. Søn af Ane Marie Rasmussen. Født 1.10.1866
1880, 0310, Jens Peder Jensen, i Marslev. Søn af Gjertrud Marie Pedersen. Født 2.9.1866
1880, 0310, Lavrits Valdemar Nielsen, i Hundslev. Søn af boelsmand Niels Jensen, i Hundslev. Født 2.10.1866
1880, 0310, Søren Lavrits Johannes Sørensen, i Ladby. Søn af husmand Søren Sørensen, i Ladby. Født 16.7.1866
1881, 2404, Niels Peder Larsen, i Marslev. Søn af husmand Lars Larsen, i Kjølstrup. Født 13.1.1867
1881, 2404, Niels Frederik Hansen. Søn af indsidder Hans Reinholdtsen, Hundslev. Født 21.4.1867
1881, 2404, Niels Pedersen, i Hundslev. Søn af husmand Andreas Carl Pedersen, Hundslev. Født 16.2.1867
1881, 0210, Lavrits Møller, i Kjølstrup. Søn af møllebygger Mads Jørgen Møller, Kjølstrup. Født 2.6.1867
1881, 0210, Rasmus Jensen, i Nymarken. Søn af husmand Hans Peder Jensen, Nymarken. Født 21.5.1867
1881, 0210, Niels Kristian Danielsen, i Rynkeby. Søn af Ane Kirstine Rasmussen. Født 2.10.1867
1882, 1604, Lars Søren Larsen, i Hundslev. Søn af husmand Mads Larsen, Hundslev. Født 4.3.1868
1882, 1604, Jens Pedersen, i Hundslev. Søn af husmand Lars Pedersen, i Kjertinge. Født 16.12.1867
1882, 1604, Hans Kr. Hansen, i Hundslev. Søn af murer Hans Hansen, Hundslev. Født 17.2.1868
1882, 1604, Carl Jørgensen, i Munkebo. Søn af væver Jørgen Madsen, Munkebo. Født 8.11.1868
1882, 1604, Hans Kr. Andersen, i Nymark. Søn af indsidder Hans Andersen, Askelund. Født 24.1.1868
1882, 0110, Peder Andersen, i Kjertinge. Søn af gaardmand Jens Andersen, Kjertinge. Født 2.10.1868
1882, 0110, Søren Andersen, i Ladby. Søn af husmand Anders Andersen, Ladby. Født 30.5.1868
1882, 0110, Morten Carl Edvardsen, i Lumby. Søn af afdøde husmand Povl Edvardsen, forhen i Lumby. Født 6.9.1868
1882, 0110, Peder Chr. Bendix Pedersen, i Munkebo. Søn af skomager Niels Chr. Pedersen, Kjølstrup. Født 20.5.1868
1882, 0110, Mads Peder Marius Jensen, i Gelsskov. Søn af skovfoged Rasmus Jensen, i Gelsskov. Født 19.8.1868
1882, 0110, Christen Christoffersen, i Hundslev. Søn af husmand Jens Christoffersen, Hundslev. Født 31.8.1868
1882, 0110, Christian Vilhelm Vald. Christiansen, i Birkende. Søn af Hedevig Sofie Christiansen. Født 17.9.1868
1882, 0110, Niels Jørgen Mogensen, i Kjølstrup. Søn af fattig Johanne Dorthea Mogensen. Født 29.6.1868
1882, 0110, Mads Jensen Pedersen, i Nymarken. Søn af husmand Mads Pedersen, Nymark. Født 29.9.1868  
1882, 0110, Niels Ludvig Nielsen, i Munkebo. Søn af indsidder Lars Nielsen, Gallehus. Født 22.10.1868
1883, 0104, Niels Peder Nielsen, i Kjertinge. Søn af husmand Hans Chr. Nielsen, i Kjertinge. Født 15.4.1869
1883, 0104, Anton Christian Nielsen, i Mesinge. Søn af Mette Marie Pedersen, i Kjertinge. Født 5.5.1869
1883, 3009, Hans Hansen, i Skydebjerg. Søn af indsidder Rasmus Hansen, i Odense. Født 1.10.1869
1883, 3009, Niels Hansen Sørensen, i Ladby. Søn af husmand Søren Sørensen, Ladby. Født 22.6.1869
1883, 3009, Povl Lavrits Povlsen, i Ladby. Søn af husmand Niels Povlsen, i Ladby. Født 20.7.1869
1883, 3009, Niels Kristian Andersen, i Hundslev. Søn af boelsmand Anders Hansen, Hundslev. Født 2.5.1869
1883, 3009, Hans Peder Hansen, i Kjertinge. Søn af husmand Jens Hansen, i Kjertinge. Født 5.10.1869
1884, 2004, Lavrits Jakob Nielsen, i Nymark. Søn af husmand Niels Nielsen, i Nymarken. Født 21.2.1870
1884, 2004, Rasmus Kristian Adolfsen, i Hundslev. Søn af indsidder Hans Adolfsen, i Askelund. Født 20.2.1870
1884, 2004, Edvard Peder Edvardsen, i Lumby. Søn af afdøde husmand Povl Edvardsen, i Lumby. Født 16.3.1870  
1884, 0510, Niels Kristoffersen, i Hundslev. Søn af afdøde husmand Jens Kristoffersen, i Hundslev. Født 8.9.1870
1884, 0510, Hans Peder Lavrits Larsen, i Ladby. Søn af husmand Peder Kr. Larsen, i Ladby. Født 12.8.1870
1885, 1204, Knud Lavard Martin Nielsen, i Hundslev. Søn af skibsfører Lars Nielsen, i Hundslev. Født 8.12.1868
1885, 1204, Rasmus Peter Anton Danielsen, i Kjerteminde. Søn af Ane Kirstine Rasmussen, i Nymark. Født 29.3.1871
1885, 0410, Johan Ernst Heilmann, paa Billesbølle. Søn af husmand Heilmann, i Kjertinge. Født 12.10.1871
1885, 0410, Anders Carl Andersen, i Ladby. Søn af husmand Anders Andersen, i Ladby. Født 26.9.1871
1885, 0410, Julius Jakobsen, i Kjertinge. Søn af smed Rasmus Jakobsen, i Kjertinge. Født 19.6.1871
1885, 0410, Marius Carl Madsen, i Skovgård. Søn af gaardmand Jens Madsen, i Skovgården. Født 29.7.1871
1885, 0410, Kristian Alfred Madsen, i Hundslev. Søn af ugift Ane Kristiane Sørine Madsen. Født 3.11.1871
1885, 0410, Anders Hendrik Andersen, i Kjertinge. Søn af gaardmand Jens Andersen, i Kjertinge. Født 3.8.1871
1885, 0410, Rasmus Rasmussen, i Hundslev. Søn af boelsmand Hans Rasmussen, i Hundslev. Født 13.8.1871
1885, 0410, Hans Peder Valter, i Kjølstrup. Søn af gaardmand Peder Kr. Valter, i Kjølstrup. Født 26.7.1871
1886, 1804, Niels Jørgensen, i Jordløse. Søn af husmand Hans Pedersen, i Ørnfeldt Vejhus. Født 23.11.1871
1886, 1804, Lavrits Marius Marcussen, i Kjertinge. Søn af slagter Hans Peder Marcussen, i Kjertinge. Født 31.3.1872
1886, 0310, Hans Martin Møller, i Rynkeby. Søn af husmand Niels Kristian Møller, i Kjølstrup. Født 24.9.1872
1886, 0310, Niels Hansen, i Hundslev. Søn af husmand Hans Hansen, i Hundslev. Født 26.7.1872
1886, 0310, Knud Andreas Knudsen, i Stige. Søn af indsidder Jens Knudsen, i Gallehus. Født 25.9.1872
1887, 1704, Jens Kristian Jensen, i Gallehusene. Søn af husmand Anders Krist. Jensen, Hundslev. Født 25.11.1871
1887, 1704, Anders Peter Møller, i Kjølstrup. Søn af bager Mads Jørg. Møller, Kjølstrup. Født 18.2.1873
1887, 1704, Jens Marius Larsen, i Ladby. Søn af husmand Peder Kr. Larsen, Ladby. Født 11.1.1873
1887, 1704, Niels Peter Povlsen, i Hundslev. Søn af husmand Hans Povlsen, Hundslev. Født 8.1.1873
1887, 1704, Hans Nielsen, i Verninge. Søn af indsidder Anders Nielsen, Kjertinge. Født 19.12.1873
1887, 1704, Jens Frederik Nielsen, i Rosenvold. Søn af indsidder Lars Nielsen, Rosenvold. Født 29.12.1872
1887, 1704, Lars Peder Nielsen. Søn af skibsfører Lars Nielsen, Hundslev. Født 2.4.1873
1887, 0210, Rasmus Vilhelm Nielsen, i Odense. Søn af Mette Marie Pedersen, i Kjertinge. Født 23.10.1873
1887, 0210, Niels Rasmussen, i Hundslev. Søn af boelsmand Hans Rasmussen, i Hundslev. Født 7.5.1873  
1887, 0210, Niels Kristian Pedersen, i Kjølstrup. Søn af husmand Hans Fr. Pedersen, i Kjølstrup. Født 13.10.1873
1887, 0210, Jens Lavrits Nielsen, i Kjertinge. Søn af gaardmand Søren Nielsen, i Kjertinge. Født 29.9.1873
1888, 0804, Hans Peder Andersen, i Ladby. Søn af husmand Anders Andersen, i Ladby. Født 15.3.1874
1888, 0804, Niels Johan Holger Suhr, Kjølstrup. Søn af lærer Joh. Kr. Suhr, Kjølstrup. Født 14.5.1874
1888, 0804, Hans Carl Hansen, Hundslev. Søn af Johanne Marg. Asmussen. Født 27.1.1874
1888, 0804, Rasmus Marius Andersen, Kjertinge. Søn af gaardmand Jens Andersen, i Kjertinge. Født 17.1.1874  
1888, 0804, Mads Peder Kr. Nielsen, i Ringe. Søn af indsidder Niels Olsen, Gallehus. Født 24.11.1873
1888, 0804, Lars Hansen, i Flødstrup. Søn af indsidder Søren Hansen, Fiskerhus. Født 19.3.1874
1888, 0804, Karl Kristian Jensen, Nymarken. Søn af husmand Hans Jensen, Nymarken. Født 19.11.1873
1888, 0804, Hans Kr. Sørensen, Ladby. Søn af husmand Søren Sørensen, Ladby. Født 30.1.1874
1888, 3009, Jens Martin Nielsen, Kjertinge. Søn af gaardmand Anders Jørgen Nielsen, Kjertinge. Født 7.11.1873
1888, 3009, Niels Povlsen, Kjertinge. Søn af boelsmand Mads Povlsen, Kjertinge. Født 2.1.1874
1888, 3009, Lars Peder Pedersen, Hundslev. Søn af husmand Lars Kr. Pedersen, Hundslev. Født 22.5.1874
1888, 3009, Rasmus Rasmussen. Søn af gaardmand Anders Peder Rasmussen, Kjertinge. Døbt 14.7.1874
1888, 3009, Anders Søren Andersen, Degneløkken. Søn af husmand Hans Andersen, Degneløkken. Født 27.5.1874
1889, 2804, Rasmus Marius Povlsen, Ladby. Søn af husmand Niels Povlsen, i Ladby. Født 18.3.1875
1889, 2804, Hans Kristian Andersen, Kjertinge. Søn af husmand Hans Andersen, i Kjertinge. Født 20.3.1875
1889, 2804, Karl Kristian Hansen, i Odense. Søn af indsidder Frederik Ferd. Hansen, Askelund. Født 19.5.1875  
1889, 2804, Jørgen Rasmussen, Kjertinge. Søn af husmand Mikkel Rasmussen, i Kjertinge. Født 17.1.1875
1889, 2804, Niels Peder Møller, Kjølstrup. Søn af husmand Niels Kr. Møller, Kjølstrup. Født 20.2.1875
1889, 2804, Rasmus Jensen, i Allested. Søn af indsidder Jens Henrik Jensen, Vejhuset. Født 5.2.1875
1889, 0610, Rasmus Jørgen Nielsen. Søn af husmand Niels Nielsen, i Hundslev. Født 8.5.1875  
1889, 0610, Hans Kristian Nielsen. Søn af husmand Rasmus Nielsen, i Kjertinge. Født 29.7.1875
1889, 0610, Povl Lavrits Larsen. Søn af gaardmand Lars Larsen, i Kjertinge. Født 22.6.1875
1889, 0610, Niels Peter Frandsen. Søn af husmand Jørgen Frandsen, i Kjertinge. Født 25.6.1875
1889, 0610, Anders Martin Andersen. Søn af gaardmand Anders Hansen, i Hundslev. Født 16.5.1875
1889, 0610, Hans Kristian Andersen. Søn af gaardmand Hans Kr. Andersen, i Kjertinge. Født 17.7.1875
1890, 1304, Hans Jensen, i Aalborg. Søn af arbejdsmand Jakob Jensen, i Aalborg. Født 29.12.1875
1890, 1304, Jørgen Kristian Povlsen. Søn af husmand Hans Povlsen, i Hundslev. Født 25.4.1876
1890, 0510, Ejner Suhr. Søn af skolelærer Joh. Kr. Suhr, i Kjølstrup. Født 6.6.1876
1890, 0510, Anders Theodor Marius Jørgensen. Søn af gaardmand Knud Jørgensen, i Kjertinge. Født 1.7.1876
1890, 0510, Lars Kr. Larsen. Søn af husmand Peder Kr. Larsen, i Ladby. Født 24.5.1876
1890, 0510, Niels Jørgensen. Søn af husmand Andreas Jørgensen, i Hundslev. Født 24.8.1876
1890, 0510, Niels Lavrits Nielsen. Søn af husmand Rs. Nielsen, i Ladby. Født 16.9.1876
1891, 0504, Morten Johannes Brandt Hvenegaard, i Pjedsted. Søn af forpagter Jørgen Kristian Michael Hvenegård, paa Ørnfeldt. Født 18.5.1875
1891, 0504, Hans Hvenegaard, i Pjedsted. Søn af forpagter Jørgen Kristian Michael Hvenegård, paa Ørnfeldt. Født 2.1.1877
1891, 0504, Jens Anton Edvardsen. Søn af gaardmand Jakob Edvardsen, i Kjertinge. Født 8.3.1877
1891, 0504, Lavrits Jakobsen. Søn af smed Rasmus Jakobsen, i Kjertinge. Født 15.2.1877
1891, 0504, Marius Pedersen. Søn af husmand Andreas Karl Pedersen, i Hundslev. Født 31.12.1876
1891, 0504, Johan Nikolaj Johansen. Søn af gaardmand Hans Johansen, i Kjertinge. Født 18.3.1877
1891, 0504, Niels Kristian Nielsen. Søn af gaardmand Anders Jørg. Nielsen, i Kjertinge. Født 9.3.1877
1891, 0504, Lars Kristian Adolfsen. Søn af indsidder Hans Adolfsen, i Askelund. Født 16.3.1877
1891, 0410, Carl Oskar Frederik Carlsson. Søn af indsidder Svend Carlsson, i Nymark. Født 6.8.1877
1891, 0410, Hans Peder Valther. Søn af gaardmand Hans Vilh. Valther, i Kjertinge. Født 6.9.1877
1864, 0304, Rasmine Kirstine Larsen, Ladby. Datter af huusmand Lars Povlsen og Marie Jensdatter, i Ladby. Født 23.11.1849
1864, 0304, Marie Kirstine Sørensen, Hundslev. Datter af huusmand og vogter?? Søren Andersen og Voldborg Hansdatter, paa Hundslev Mark. Født 6.1.1850
1864, 0304, Johanne Marie Nielsen, Hundslev. Datter af gaardmand Niels Rasmussen og Maren Andersdatter, paa Kiertinge Mark. Født 25.3.1850
1864, 0304, Anne Marie Mortensen, Kjertinge. Datter af boelsmand Morten Hansen og Karen Kristensdatter, paa Kjertinge Mark. Født 6.4.1850
1864, 0210, Maren Sophie Nielsen, Ladby. Datter af gaardmand Niels Andersen og Anne Jørgensdatter, paa Ladby Mark. Født 26.5.1850
1864, 0210, Anne Marie Hansen, Ladby. Datter af kudsk Hans Jensen, i Kjølstrup og Dortea Rasmusdatter, i Ladby. Pleiefader smed Rasmus Jørgensen i Ladby. Født 29.7.1850
1864, 0210, Larsine Rasmussen, Kjertinge. Datter af boelsmand Rasmus Larsen og Anne Kathrine Hansdatter, i Kjertinge. Født 19.9.1850
1864, 0210, Jensine Karoline Larsen, Kjertinge. Datter af gaardeier og sognefoged Lars Christian Nielsen og Anne Katrine Jensen, i Kjertinge. Født 10.6.1850
1864, 0210, Barbara Dortea Jensen, Ladby. Datter af gaardmand Jens Nielsen og Maren Knudsdatter, i Ladby. Nu stedfader Lars Madsen i Ladby. Født 27.5.1850
1864, 0210, Kristiane Kristiansen, Kjertinge. Datter af indsidder og nu huuseier Kristian Hansen og Maren Kirstine Pedersdatter, i Kjertinge. Født 17.9.1850
1864, 0210, Marie Kirstine Andersen, Lysenge. Datter af gartner Anders Larsen og Anne Dortea Hansdatter, i Lysenge. Født 8.5.1850
1864, 0210, Kirstine Marie Pedersen, Kjertinge. Datter af huusmand Peder Ottesen og Karen Marie Rasmusdatter, paa Kjertinge Mark. Født 5.7.1850
1864, 0210, Mette Marie Madsen, Hundslev. Datter af indsidder Mads Andersen og Anne Pedersdatter, i Hundslev. Født 15.8.1850
1865, 2304, Maren Andersen, Ladby. Datter af tjenestekarl Anders Ottesen og Elisabeth Stegmann, paa Keirup. Født 17.11.1850
1865, 2304, Maren Johanne Hansine Nielsen, Odense. Datter af klodsemager Niels Jensen og Karen Kirstine Simonsen, i Odense. Født 22.11.1850
1865, 2304, Mette Marie Pedersen, Ladby. Datter af Karen Pedersen, i Ladby og tjenestekarl Hans Axel Frederik Rasmussen. Født 19.12.1850
1865, 2304, Maren Jensen, Tved. Datter af Jens Hansen og Karen Eriksdatter, i Tved. Født 20.11.1850
1865, 2304, Maren Kathrine Pedersen, Hundslev. Datter af indsidder Peder Vilhelm Pedersen og Johanne Marie Hansdatter, paa Hundslev Mark. Født 20.11.1850
1865, 2304, Anne Marie Andrea Frandsen, Fraugde Kiærby. Datter af huusmand Frands Andreasen og Anne Kathrine Hansdatter, paa Fraugde Kiærby. Født 20.2.1851
1865, 2304, Christiane Sørensen, Vester Kjærby. Datter af soldat Søren Pedersen Oxenfeld og Maren Kirstine Andersdatter. Født 9.2.1851
1865, 2304, Jørgine Marie Andersen, Hundslev. Datter af tjenestekarl Anders Nielsen og Maren Jørgensdatter, paa Hundslev Mark. Født 14.2.1851
1865, 2304, Anne Kirstine Hansen, Birkum. Datter af tjenestekarl Hans Klausen og Maren Pedersdatter. Født 2.1.1851
1865, 0110, Caroline Sørensen, Kjertinge. Datter af gaardeier Søren Ebbesen og Maren Jensdatter, i Kjertinge. Født 21.5.1851
1865, 0110, Ernestine Charlotte Amalie Pedersen, Fiskerhuus. Datter af huusmand Peder Jensen og Anne Kirstine Nielsdatter, Fiskerhuset til Ulriksholm. Født 20.8.1851
1865, 0110, Anne Kathrine Nielsen, Hauge (Lumby Sogn). Datter af indsidder og murer Niels Pedersen og Anne Kirstine Sørensdatter, i Rosenvold i Kjølstrup Sogn. Født 17.7.1851
1865, 0110, Jensine Larsen, Hundslev. Datter af huusmand Lars Andersen og Bolette Jensdatter, paa Hundslev Nymark. Født 16.10.1851
1866, 0804, Anne Marie Hansen, Thorup. Datter af huusmand Hans Pedersen og Johanne Hansdatter, Thorup i Allerup Sogn. Født 8.1.1852
1866, 0804, Maren Kirstine Larsen, Rynkeby. Datter af huusmandsfolk Lars Kaspersen og Abelone Pedersdatter, i Hundslev Nymark. Født 21.2.1852
1866, 0804, Vilhelmine Kristine Nielsen, Langeskovshuus. Datter af smed Stephanus Nielsen og Gjertrud Marie Hansdatter, i Fiskerhusene. Født 25.3.1852
1866, 0804, Else Marie Hansen, Kissendrup. Datter af Hans Kristian Rasmussen og Anne Marie Pedersdatter. Stedfader skræder Jørgen Nielsen i Nymarken. Født 13.4.1852
1866, 0804, Hansine Mortensen, Kjertinge. Datter af boelsmand Morten Hansen og Karen Kristensdatter, paa Kjertinge Mark. Født 7.1.1852
1866, 3009, Methine Cathrine Lundvald, i Assens. Datter af skrædder Hans Jørgen Lundvald, i Assens. Født 12.12.1852
1866, 3009, Anne Margrethe Nielsen, Hundslev. Datter af huusmand Niels Pedersen, i Stige. Født 16.5.1852
1866, 3009, Jensine Kristiane Pedersen, Rosenvold. Datter af huusmand Peder Rasmussen, Rosenvold. Født 21.7.1852
1867, 2804, Cæcilie Sophie Nicoline Lovise Høyer Møller, i Slesvig. Datter af sognepræst Erik Høyer Møller. Født 8.1.1852
1867, 2804, Boline Cathrine Knudsen, i Kjertinge. Datter af huusmand Knud Nielsen, i Kjertinge. Født 30.3.1853  
1867, 2804, Anne Edvardsen, i Kjertinge. Datter af boelsmand Edvard Povlsen, i Kjertinge. Født 19.11.1852
1867, 2804, Petrine Susanne Ibsen, Hundslev. Datter af Anne Elisabeth Sørensen, i Hundslev. Født 2.1.1853
1867, 2804, Maren Nielsen, Ladby. Datter af huusmand Niels Christensen, i Ladby. Født 23.1.1853
1867, 2804, Barbara Kirstine Jensen, i Kjertinge. Datter af huusmand Jens Jacobsen, i Ladby. Født 13.2.1853
1867, 2804, Anne Marie Hansen, i Kjertinge. Datter af huusmand Hans Jørgensen, i Kjertinge. Født 1.1.1853
1867, 0610, Anne Marie Andersen, i Odense Frue Sogn. Datter af fruentimmer Henriette Cathrine Hansdatter og tjenestekarl Anders Knudsen, i Odense Frue Sogn. Født 16.10.1853
1867, 0610, Anne Margrethe Hansine Hansen, i Hundslev. Datter af fruentimmer Anne Margrethe Jørgensen og kudsk Hans Nielsen. Født 19.5.1853
1868, 1904, Kirsten Nielsen, i Ladby. Datter af hjulmand Niels Andreas Hansen og Anne Katrine Rasmusdatter, i Kjølstrup. Født 27.2.1854
1868, 1904, Karen Kirstine Tygesen, i Hundslev. Datter af indsidder Tyge Povlsen og Stine Marie Larsdatter, i Kjølstrup. Født 17.3.1854
1868, 1904, Sine Marie Kirstine Lundvald, i Assens. Datter af skrædder Hans Jørgen Lundvald og Karen Marie Nielsen, i Assens. Født 10.11.1853
1868, 1904, Maren Hansen, i Revninge. Datter af huusmand Hans Hansen og Anne Sophie Rasmusdatter, i Kjertinge. Født 9.3.1854
1868, 1904, Jensine Kirstine Povlsen, i Hundslev. Datter af huusmand Povl Nielsen og Birthe Marie Jacobsdatter, i Hundslev. Født 6.9.1853
1868, 0410, Johanne Christine Nielsen, i Ladby. Datter af huusmand Niels Christensen og Maren Knudsdatter, i Ladby. Født 30.9.1854
1868, 0410, Anne Dorthea Nielsen, i Kjølstrup. Datter af huusmand Niels Pedersen og Anne Madsdatter, i Kjølstrup. Født 27.9.1854
1868, 0410, Anne Marie Hansen, i Rynkeby. Datter af huusmand Hans Peder Hansen og Anne Marie Pedersen, i Hundslev. Født 18.7.1854
1869, 0404, Helga Hansine Høyer Møller, i Schlesvig By. Datter af sognepræst Erik Høyer Møller og Lovise Marie Aagaard, i Kjølstrup. Født 15.1.1855
1869, 0404, Kirstine Marie Nielsen, i Tvinde. Datter af huusmand Niels Andreasen og Karen Sørensen, i Kjølstrup. Født 9.1.1855
1869, 0404, Maren Kirstine Andersen, i Kjølstrup. Datter af gaardmand Anders Hansen og Karen Jørgensen, i Kjølstrup. Født 4.3.1855
1869, 0404, Petra Hansine Marie Rasmussen, i Kjertinge. Datter af boelsmand Rasmus Larsen og Anne Kathrine Hansdatter, af Kjertinge. Født 12.2.1855
1869, 0404, Johanne Kirstine Hansen, i Marslev. Datter af tjenestekarl Hans Larsen, i Kjølstrup og Karen Hansdatter. Født 11.3.1855
1869, 0404, Anne Margrethe Hansen, i Ladby. Datter af huusmand Hans Thomsen og Kirsten Povlsdatter, i Ladby. Født 5.11.1854
1869, 0404, Johanne Hansen, i Hundslev. Datter af husmand Hans Knudsen og Marie Kirstine Jensdatter, i Hundslev. Født 8.12.1854
1869, 0310, Hansine Marie Jørgensen, i Hundslev. Datter af huusmand Jørgen Povlsen, i Hundslev. Født 26.10.1855
1869, 0310, Maren Sophie Madsen, i Hundslev. Datter af huusmand Mads Andersen, i Hundslev. Født 9.5.1855
1869, 0310, Maren Hansen, i Kjertinge. Datter af huusmand Hans Jørgensen, Kjertinge. Født 21.6.1855
1869, 0310, Hansine Rasmussen, Hundslev. Datter af huusmand Rasmus Andersen, Hundslev. Født 19.10.1855
1869, 0310, Abelone Sophie Rasmussen, i Kjølstrup. Datter af indsidder Rasmus Povlsen, i Hundslev. Født 2.7.1855
1870, 2404, Jacobine Nielsine Jensen, i Kjertinge. Datter af huusmand Jens Jacobsen, i Ladby. Født 26.11.1855  
1870, 2404, Marie Hansen, i Verninge. Datter af Hans Jacob Pedersen og Maren Hansen. Født 2.3.1856
1870, 2404, Caroline Amalie Sørensen, i Hundslev. Datter af vogter Søren Andersen, Hundslev. Født 5.1.1856
1870, 2404, Anne Kirstine Hansen, i Frørup. Datter af Hans Hansen og Karen Pedersen. Født 14.12.1855
1870, 2404, Maren Frederiksen, i Kjertinge. Datter af huusmand Frederik Larsen, i Kjertinge. Født 11.3.1856
1870, 2404, Kirstine Vilhelmine Justesen, i Hundslev. Datter af Just Jensen, i Davinde og Karen Pedersen, i Hundslev. Født 25.12.1855
1870, 0210, Trine Madsen, Hundslev. Datter af boelsmand Mads Hansen, i Hundslev. Født 26.10.1856
1870, 0210, Maren Sophie Mortensen, Nymark. Datter af indsidder Morten Jensen, i Nymarken. Født 14.9.1856
1870, 0210, Karen Marie Hansen, i Grindløse. Datter af gaardmand Jens Hansen, i Kjertinge. Født 19.6.1856
1871, 1604, Maren Kirstine Larsen, i Hundslev. Datter af huusmand Lars Madsen, i Kjølstrup. Født 22.1.1857
1871, 1604, Ane Marie Nielsen, i Fraugde. Datter af huusmand Niels Andreas Hansen, i Kjølstrup. Født 29.3.1857
1871, 1604, Hansine Caroline Madsen, i Vesterkjærby. Datter af indsidder Mads Hansen, i Ørnfeldt Veihuus. Født 12.12.1856
1871, 0110, Larsine Caoline Pedersen, i Odense (Vor Frue). Datter af huusmand Andreas Pedersen, i Kjertinge. Født 16.3.1857
1871, 0110, Caroline Marie Andresen, i Kjertinge. Datter af indsidder Peder Andresen, i Kjertinge. Født 20.6.1857
1871, 0110, Jørgine Nielsen, i Tvinde (Rynkeby). Datter af huusmand Niels Andreasen, i Kjølstrup. Født 10.9.1857
1871, 0110, Lovise Augusta Christensen, i Giislev Sogn. Datter af Ane Christensdatter, paa Edelsæde. Født 30.10.1857
1872, 0704, Caroline Nielsen, i Nymarken. Datter af skrædder Jørgen Nielsen, i Nymarken. Født 1.3.1858
1872, 0704, Ane Dorthea Nielsen, i Ladby. Datter af huusmand Niels Christensen, i Ladby. Født 1.12.1857
1872, 0704, Pouline Pedersen, i Vissenbjerg. Datter af Vilhelmine Pedersen, i Kjølstrup. Født 11.12.1857
1872, 0704, Caroline Martine Frantsen, i Fraugde. Datter af afdøde huusmand Frants Andersen, i Hundslev. Født 15.1.1858
1872, 0704, Hansine Larsen, i Nymarken. Datter af husmand Lars Jørgensen, i Nymarken. Født 17.12.1857
1872, 0704, Maren Dorthea Hansen, Hundslev. Datter af husmand Hans Peder Hansen, i Hundslev. Født 5.5.1858
1872, 0704, Marie Kirstine Frederiksen, i Kjertinge. Datter af afgangne gaardmand Frederik Pedersen, i Kjertinge. Født 20.4.1858
1872, 0704, Ane Marie Rasmussen, i Nymarken. Datter af husmand Rasmus Andersen, i Nymarken. Født 10.12.1857
1872, 0610, Ane Hansine Sofie Andersen, i Kjølstrup. Datter af ugift Larsine Hansen, i Kjerteminde. Født 3.10.1858
1872, 0610, Ane Marie Hansen, i Hundslev. Datter af husmand Hans Knudsen, i Hundslev. Født 7.10.1858
1872, 0610, Christine Marie Larsen, i Hundslev. Datter af husmand Lars Hansen, i Hundslev. Født 31.5.1858
1872, 0610, Boline Margrethe Christensen, i Vissenberg. Datter af husmand Andreas Pedersen, i Hundslev. Født 21.6.1858
1872, 1510, Gjertrud Kirstine Hansen, i Grindløse. Datter af gaardmand Jens Hansen, i Kjertinge. Født 8.10.1858
1872, 0610, Karen Nielsine Nielsen, i Ladby. Datter af gaardfæster Niels Andersen, i Ladby. Født 26.2.1858
1873, 2004, Jørgine Larsen, i Kjertinge. Datter af husmand Frands Larsen, i Kjertinge. Født 22.2.1859
1873, 2004, Anna Margrethe Kirstine Nielsen, i Odense. Datter af skibsfører Lars Nielsen, i Hundslev. Født 11.11.1858
1873, 2004, Johanne Kirstine Larsen, i Vester Kjærby. Datter af Johanne Dorthea Mogensen, paa Edelsæde. Født 14.3.1859
1873, 2004, Maren Hansen, i Flødstrup. Datter af indsidder Hans Reinholdtsen, i Hundslev. Født 23.2.1859
1873, 2004, Gjertrud Marie Hansen, i Rolfsted. Datter af husmand Hans Larsen, i Nymark. Født 5.11.1858
1873, 2004, Anne Andersen, i Hundslev. Datter af indsidder Anders Nielsen, i Hundslev. Født 3.3.1859
1873, 2004, Anne Andrea Larsen, i Kjertinge. Datter af Hansine Mariussen, i Kjertinge. Født 9.4.1859
1873, 0510, Anne Marie Juliussen, i Hundslev. Datter af indsidder Lars Juliussen, i Hundslev. Født 10.10.1859
1873, 0510, Mette Marie Mortensen, i Vesterkjærby. Datter af indsidder Morten Jensen, i Kjertinge. Født 20.7.1859
1874, 1204, Maren Sofie Sørensen, i Hundslev. Datter af husmand Søren Andersen, i Hundslev. Født 1.2.1860
1874, 1204, Ane Marie Kirstine Jensen, i Ladby. Datter af gaardfæster Jens Nielsen, i Ladby. Født 17.1.1860
1874, 1204, Stine Marie Lundvald, i Assens. Datter af skrædder Hans Jørgen Lundvald, i Assens. Født 12.3.1860
1874, 0410, Anne Marie Rasmussen, i Kjertinge. Datter af murer Mikkel Rasmussen, i Kjertinge. Født 10.10.1860
1874, 0410, Maren Sofie Laurine Andresen, i Kjertinge. Datter af indsidder Peder Andresen, i Kjertinge. Født 17.5.1860
1874, 0410, Gjertrud Kirstine Pedersen, i Kjølstrup. Datter af indsidder Lars Pedersen, i Gjelskov. Født 30.5.1860
1874, 0410, Anne Marie Jensen, i Vissenberg. Datter af Ane Margrethe Larsen. Født 26.5.1860
1875, 0404, Anne Marie Nielsen, i Kjølstrup. Datter af husmand Niels Andresen, i Kjølstrup. Født 8.4.1861
1875, 0404, Anne Andresine Larsen, i Kjølstrup. Datter af husmand Lars Madsen, i Kjølstrup. Født 19.3.1861
1875, 0404, Anne Marie Larsen, i Stenhusene. Datter af indsidder Niels Larsen, i Stenhusene. Født 15.4.1861
1875, 0404, Rasmine Hansine Hansen, i Hundslev. Datter af husmand Hans Peder Hansen, i Hundslev. Født 2.1.1861
1875, 0404, Anne Marie Larsen, i Hundslev. Datter af husmand Lars Hansen, i Hundslev. Født 9.1.1861
1875, 0404, Maren Sørensen, i Kildehus. Datter af husmand Søren Sørensen, i Ladby. Født 6.1.1861
1875, 0404, Mette Cathrine Nielsen, i Kjertinge. Datter af husmand Niels Jensen, i Kjertinge. Født 25.3.1861
1875, 0404, Anne Marie Jespersen, i Rosenvold. Datter af indsidder Rasmus Jespersen, i Lysenge. Født 15.11.1860
1875, 0404, Anne Marie Andersen, i Biskorup. Datter af husmand Anders Madsen, i Biskorup. Født 28.2.1861
1875, 0310, Marie Lisbeth Valter, i Kjølstrup. Datter af gaardmand Peder Christiansen, i Kjølstrup. Født 4.6.1861
1875, 0310, Karen Marie Frederiksen, i Kjølstrup. Datter af afgangne husmand Frederik Larsen, i Kjertinge. Født 31.10.1861
1876, 2304, Anne Rasmine Nielsen, i Hundslev. Datter af husmand Niels Jensen, i Hundslev. Født 18.2.1862
1876, 2304, Karen Rasmussen, i Nymarken. Datter af husmand Rasmus Andersen, i Nymark. Født 23.3.1862
1876, 2304, Maren Kirstine Frederiksen, i Kjertinge. Datter af gaardmand Frederik Pedersen, i Kjertinge. Født 18.1.1862
1876, 2304, Maren Cathrine Christiansen, i Agedrup. Datter af Christiane Nielsen, i Kjølstrup. Født 15.3.1862
1876, 2304, Caroline Christine Mortensen, i Vester Kjærby. Datter af indsidder Morten Jensen, i Kjertinge. Født 12.3.1862
1876, 0110, Margrethe Sofie Andersen, i Marslev. Datter af Abelone Larsen, i Kjertinge. Født 24.5.1862
1876, 0110, Anne Marie Henriksen, Hundslev. Datter af husmand Henrik Jørgensen, paa Hundslev Mark. Født 8.9.1862
1877, 0804, Ane Kirstine Christiansen. Datter af husmand Jens Christiansen, i Kjertinge. Født 30.4.1863
1877, 0804, Ane Marie Sørensen, i Kildehus. Datter af husmand Søren Sørensen, i Ladby. Født 23.3.1863
1877, 0804, Johanne Marie Hansen, i Veihuset. Datter af indsidder Hans Reinholdtsen, i Hundslev. Født 10.4.1863
1877, 3009, Ane Margrethe Christiansen, i Bullerup. Datter af indsidder Christian Christiansen, Ørnfeldt Veihus. Født 6.6.1863
1877, 3009, Ane Johanne Jespersen, i Rosenvold. Datter af indsidder Rasmus Jespersen, i Lysenge. Født 22.8.1863
1877, 3009, Dorthea Madsine Cathrine Hammerich, i Vissenberg. Pleiedatter af skomager Rasmussen, i Hundslev. Født 20.6.1863
1878, 2804, Vilhelmine Kristine Sørensen, i Hundslev. Datter af husmand Søren Andersen, i Hundslev. Født 25.1.1864
1878, 2804, Karen Kristine Rasmussen Skov, i Odense. Datter af værtshusholder Rasmus Nielsen, i Odense. Født 10.1.1864
1878, 2804, Ane Kathrine Valther, i Kjølstrup. Datter af gaardmand Peder Chr. Valther, i Kjølstrup. Født 24.2.1864
1878, 2804, Sofie Andersen, i Kjølstrup. Datter af husmand Anders Povlsen, i Kjølstrup. Født 23.12.1863
1878, 2804, Johanne Kristensen, i Hundslev. Datter af husmand Rasmus Kristensen, i Hundslev. Født 11.12.1864
1878, 2804, Andersine Marie Andersen, i Hundslev. Datter af indsidder Anders Nielsen, i Hundslev. Født 5.3.1864
1878, 0610, Julie Hansine Mogensen, Vester Kjærby. Datter af Johanne Dorthea Mogensen. Født 28.6.1864
1879, 2004, Stine Marie Pedersen, i Rynkeby. Pleiedatter af husmand Peder Knudsen, Degneløkken. Født 30.1.1865
1879, 2004, Karen Marie Kristiansen. Datter af husmand Jens Kristiansen, i Kjertinge. Født 16.2.1865
1879, 2004, Karen Dorthea Mortensen. Datter af indsidder Morten Jensen, i Kjertinge. Født 3.12.1864
1879, 0510, Hansine Metilde Madsen. Datter af gaardmand Jens Madsen, i Skovgaard. Født 16.7.1865
1879, 0510, Anne Marie Larsen, i Munkebo. Datter af indsidder Lars Andersen, i Kjertinge. Født 7.6.1865
1879, 0510, Maren Kirstine Clausen. Datter af husmand Jørgen Clausen, i Ladby. Født 10.10.1865
1880, 0404, Karoline Kirstine Hansen, i Odense. Datter af enke Ane Marie Madsen Hammerich og nu gift med skomager Rasmussen, i Hundslev. Født 16.2.1866
1880, 0404, Johanne Marie Hansen, i Hundslev. Datter af husmand og murer Hans Hansen, i Hundslev. Født 27.12.1866
1880, 0404, Karen Kirstine Nielsen, i Hundslev. Datter af husmand Kristen Nielsen, i Hundslev. Født 21.4.1866
1880, 0404, Kristine Marie Nielsen, i Vester Kjærby. Datter af Johanne Dorthea Mogensen, Fattiggaarden. Født 19.4.1866
1880, 0404, Marie Kirstine Kristiansen, i Bullerup. Datter af husmand Kristian Kristiansen, Ørnfeldt Vejhus. Født 2.5.1866
1880, 0310, Elise Kirstine Sørensen, i Munkebo. Datter af husmand Søren Danielsen, i Munkebo. Født 28.8.1866
1880, 0310, Anne Marie Larsen, i Ladby. Datter af husmand Peder Kr. Larsen, i Ladby. Født 15.10.1866
1880, 0310, Maren Kirstine Hansen, i Nymark. Datter af husmand Hans Larsen, i Nymarken. Født 16.8.1866
1880, 0310, Karen Kirstine Sofie Jespersen, i Lysenge. Datter af indsidder Rasmus Jespersen, i Lysenge. Født 22.5.1866
1880, 0310, Jensine Karoline Mathilde Hansen, i Hundslev. Datter af indsidder Hans Andersen, i Askelund. Født 22.8.1866
1881, 2404, Johanne Kirstine Jensen. Datter af indsidder Anders Chr. Jensen, Kjølstrup. Født 7.12.1866
1881, 2404, Kirstine Marie Larsen. Datter af husmand Lars Jørgensen, i Nymarken. Født 31.3.1867
1881, 2404, Hansine Povline Valther. Datter af gaardmand Peder Chr. Valther, i Kjølstrup. Født 7.1.1867
1881, 2404, Anne Dorthea Andersen. Datter af husmand Hans Andersen, i Kjertinge. Født 28.1.1867
1881, 2404, Maren Kirstine Jakobsen. Datter af husmand Mads Jakobsen, i Hundslev. Født 12.4.1867
1881, 0210, Kristiane Frederikke Mortensen, i Nymarken. Datter af indsidder Morten Jensen, Hundslev. Født 18.5.1867
1881, 0210, Karen Marie Møller, i Rynkeby. Datter af husmand Niels Kristian Møller, Kjølstrup. Født 26.6.1867
1881, 0210, Rasmine Lavrine Nielsen, i Kjølstrup. Datter af Kristiane Nielsen, Edelsæde. Født 30.6.1867
1881, 0210, Larsine Karen Marie Sørensen, i Hundslev. Datter af husmand Søren Johansen, Hundslev. Født 14.10.1867
1882, 1604, Ane Marie Nielsen, i Lumby. Datter af husmand Niels Nielsen, Hundslev Mark. Født 31.3.1868
1882, 1604, Marie Kirstine Hansen, i Hundslev. Datter af boelsmand Rasmus Hansen, Hundslev Mark. Født 16.12.1867
1882, 1604, Helga Petra Emilie Hammerik, i Hundslev. Datter af enke Ane Marie Hansen, Hundslev. Født 25.4.1868
1882, 1604, Karen Marie Pedersen, i Drigstrup. Datter af indsidder Niels Krist. Pedersen, Kejrup Skov. Født 26.1.1868
1882, 1604, Sørine Kristiansen, i Kjertinge. Datter af husmand Jens Kristiansen, Kjertinge. Født 10.12.1867
1882, 1604, Eline Marie Hansen, i Viby. Datter af husmand Niels Frederiksen, Kjertinge. Født 18.2.1868
1882, 0110, Emilie Abelone Jensen. Datter af bager Morten Jensen, i Ellinge. Født 12.9… i Revninge
1882, 0110, Ane Marie Nielsen. Datter af indsidder Niels Peter Jensen, Kjølstrup. Født 13.9.1868
1883, 0104, Anne Christine Møller, i Rynkeby. Datter af husmand Niels Christian Møller, i Kjølstrup. Født 14.4.1869
1883, 0104, Marie Lavrine Andersen, i Kjertinge. Datter af husmand Lars Andersen, i Kjertinge. Født 18.12.1868
1883, 0104, Ane Jakobine Jakobsen, i Hundslev. Datter af husmand Mads Jakobsen, i Hundslev. Født 19.3.1869
1883, 0104, Christiane Marie Jørgensen, i Hundslev. Datter af husmand Andreas Jørgensen, i Hundslev. Født 7.1.1869
1883, 0104, Hansine Marie Pedersen, i Kjertinge. Steddatter af husmand Jørgen Frandsen, Kjertinge. Født 10.3.1869
1883, 3009, Karoline Louise Augusta Frederikke Eugenie Danneskjold - Samsøe, paa Ulriksholm. Datter af greve Frederik Vilhelm Steen Danneskjold Samsøe, til Ulriksholm. Født 26.3.1867
1883, 3009, Petrine Nielsine Larsen, i Kjølstrup. Datter af husmand Lars Madsen, Kjølstrup. Født 28.10.1869
1883, 3009, Ane Katrine Jensen, i Gallehus. Datter af husmand Anders Kristian Jensen, i Hundslev. Født 29.6.1869
1883, 3009, Karen Marie Andersen, i Marslev. Datter af Ane Sofie Andersen, i Marslev. Født 12.9.1869
1883, 3009, Karen Kirst. Marie Olesen, i Rynkeby. Datter af gaardmand Ole Jørgensen. Født 20.7.1869
1883, 3009, Karen Kirstine Rasmussen, i Rosenvold. Datter af indsidder Rasmus Larsen, paa Fattiggaarden. Født 2.7.1869
1883, 3009, Marie Kirstine Ebbesen, i Hundslev. Datter af Mette Marie Pedersen. Født 9.9.1869
1884, 2004, Karen Marie Møller, i Kjølstrup. Datter af bager Mads Jørgen Møller, i Kjølstrup. Født 10.11.1869
1884, 2004, Else Kirstine Pedersen, i Hundslev. Datter af husmand Andreas Karl Pedersen, i Hundslev. Født 4.2.1870
1884, 2004, Abelone Frederikke Nielsen, i Kjertinge. Datter af husmand Rasmus Nielsen, i Kjertinge. Født 2.5.1870
1884, 2004, Johanne Sofie Pedersen, i Ullerslev. Datter af Johanne Margrete Pedersen. Født 4.12.1870
1884, 2004, Ane Marie Andersen, i Eskelund. Datter af indsidder Hans Andersen, i Vægterhuset. Født 11.5.1870
1884, 2004, Karen Johanne Nielsine Nielsen, i Ringe. Datter af indsidder Niels Olsen, i Gallehus. Født 23.11.1869
1884, 0510, Trine Nielsine Johansen, i Hundslev. Datter af husmand Jakob Johansen, i Birkende. Født 10.2.1870
1884, 0510, Jørgine Nielsine Hansen, i Nymark. Datter af Else Marie Hansen, i Nymark. Født 15.6.1870
1884, 0510, Amalie Meta Jakobsen, i Kjertinge. Datter af smed Rasmus Jakobsen, i Kjertinge. Født 7.6.1870
1884, 0510, Frederikke Karoline Rasmussen, i Hundslev. Datter af indsidder Frederik Kr. Rasmussen, i Hundslev. Født 10.10.1870
1884, 0510, Christine Lovise Jespersen, i Lysenge. Datter af indsidder Rasmus Jespersen, i Lysenge. Født 21.7.1870
1884, 0510, Johanne Marie Marcussen, i Kjertinge. Datter af slagter Hans Peter Marcussen, Kjertinge. Født 8.5.1870
1885, 1204, Kirsten Elise Marie Debora Nielsen, i Hundslev. Datter af skibsfører Lars Nielsen, i Hundslev. Født 14.2.1871
1885, 1204, Nielsine Kirstine Nielsen, i Kjølstrup. Datter af husmand Niels Andreas Hansen, i Degneløkken. Født 28.2.1871
1885, 1204, Kathrine Karoline Nielsen, i Lumby. Datter af husmand Niels Nielsen, i Hundslev. Født 9.3.1871
1885, 1204, Mette Hansine Larsen, i Kjølstrup. Datter af husmand Lars Larsen, i Kjølstrup. Født 21.2.1871
1885, 0410, Ingeborg Rasmine Dorthea Suhr, i Kjølstrup. Datter af skolelærer Suhr, i Kjølstrup. Født 16.6.1871
1885, 0410, Karen Marie Kirstine Nielsen, i Hundslev Datter af husmand Hans Nielsen, i Hundslev. Født 31.8.1871
1885, 0410, Marie Kirstine Pedersen, i Kjølstrup. Datter af husmand Hans Frederik Pedersen, i Kjølstrup. Født 8.6.1871
1885, 0410, Johanne Marie Larsen. Datter af slagter Hans Larsen, i Kjertinge. Født 11.11.1870
1885, 0410, Meta Marie Larsen, i Kjertinge. Datter af slagter Hans Larsen, i Kjertinge. Født 1.11.1871
1885, 0410, Abelone Marie Adolfsen, i Hundslev. Datter af indsidder Hans Adolfsen, i Askelund. Født 27.8.1871
1886, 1804, Anna Sofie Nielsen, i Kjertinge. Datter af afdøde gaardmand Anders Jørgen Nielsen. Født 23.4.1872
1886, 1804, Henriette Kirstine Rasmussen, i Rosenvold. Datter af indsidder Rasmus Larsen. Født 5.12.1871  
1886, 1804, Kirstine Nielsine Rasmussen, i Hundslev. Datter af indsidder Frederik Kr. Rasmussen, Hundslev. Født 9.3.1872
1886, 0310, Maren Marie Pedersen, i Søndersø. Datter af gaardmand Niels Pedersen, i Søndersø. Født 8.8.1872
1886, 0310, Julie Jensen, i Marslev. Datter af husmand Rasmus Jensen, i Marslev. Født 16.6.1872
1886, 0310, Kirstine Larsine Pedersen. Datter af skomager Niels Kr. Pedersen, i Kjølstrup. Født 10.7.1872
1886, 0310, Ane Kirstine Andersen. Datter af husmand Hans Andersen, i Degneløkken. Født 13.8.1872
1886, 0310, Frederikke Kristine Johansen. Datter af gaardmand Hans Johansen, i Kjertinge. Født 22.10.1873
1886, 0310, Ane Dorthea Andersen. Datter af boelsmand Anders Hansen, i Nymark. Født 1.9.1872
1887, 1704, Johanne Marie Nielsen, i Hundslev. Datter af møller Povl Nielsen, i Hundslev. Født 2.11.1872
1887, 1704, Anna Margrete Dorthea Hansen, i Hundslev. Datter af husmand Niels Hansen, i Mullerup. Født 22.2.1873
1887, 1704, Maren Kirst. Hansen, i Ladby. Datter af husmand Kristen Hansen, i Ladby. Født 30.11.1872
1887, 1704, Johanne Jensine Jørgensen, i Gjentofte. Datter af ugift Barbara Dorthea Jensen. Født 1.3.1873
1887, 1704, Anne Nielsen, i Hundslev. Datter af skibsfører Lars Nielsen, i Hundslev. Født 2.4.1873
1887, 1704, Katrine Sofie Jakobsen, i Kjertinge. Datter af smed Rasm. Jakobsen, i Kjertinge. Født 18.1.1873
1887, 1704, Hansine Marie Pedersen, i Stige. Datter af indsidder Hans Pedersen, i Marslev. Født 8.3.1873
1887, 1704, Maren Kirstine Rasmussen, i Kjertinge. Datter af husmand Mikkel Rasmussen, i Kjertinge. Født 2.3.1873
1887, 1704, Karen Marie Nielsen, i Kjertinge. Datter af husmand Rasm. Nielsen, i Kjertinge. Født 26.1.1873
1887, 0310, Ernestine Johanne Marie Hansen, i Kjøbenhavn. Datter af borgmester F. G. Hansen, i Nibe. Født 6.5.1871
1887, 0310, Julie Lovise Jensen, i Gelskov. Datter af skovfoged Rasm. Kr. Jensen, Gelskov. Født 6.7.1873
1887, 0310, Ane Marie Petra Hansen, i Nymarken. Datter af Else Marie Hansen. Født 7.10.1873
1887, 0310, Karen Kirstine Sørensen, i Hundslev. Datter af husmand Søren Johansen, Hundslev. Født 26.9.1873
1888, 0804, Ane Marie Valther, i Aasum. Datter af gaardmand Hans Vilhelm Valther, Kjertinge. Født 15.3.1874
1888, 0804, Else Kirstine Madsen, i Skovgaard. Datter af gaardmand Jens Madsen, Skovgaard. Født 3.1.1874
1888, 0804, Trine Sørine Pedersen, i Hundslev. Datter af husmand Andreas Karl Pedersen, Hundslev. Født 31.1.1874
1888, 0804, Ane Dorthea Cæcilie Rasmussen, i Rønninge. Datter af husmand Kristen Rasmussen. Født 13.12.1873
1888, 0804, Jensine Katrine Mortensen, i Kjølstrup. Datter af Johanne Dorthea Mogensen. Født 27.2.1874
1888, 0804, Karen Kirstine Lovise Andersen, i Askelund. Datter af indsidder Hans Andersen, Vægterhuset. Født 8.2.1874
1888, 0804, Ane Marie Nielsen, i Gallehus. Datter af indsidder Lars Nielsen, Gallehus. Født 4.3.1874
1888, 0804, Jensine Kirstine Frederiksen, i Kjertinge. Datter af husmand Niels Frederiksen, Kjertinge. Født 26.4.1874
1888, 3009, Hanne Marie Jakobsen. Datter af husmand Mads Jakobsen, Nymark. Født 23.5.1874
1888, 3009, Maren Larsen. Datter af husmand Lars Larsen, Kjølstrup. Født 4.8.1874
1888, 3009, Elise Frederikke Rasmussen, i Gallehus. Datter af indsidder Rasmus Larsen. Født 4.9.1874
1888, 3009, Ane Katrine Kirstine Adolfsen. Datter af indsidder Hans Adolfsen, Askelund. Født 29.7.1874
1889, 2804, Ane Kristine Andersen. Datter af husmand Lars Andersen, i Kjertinge. Født 24.12.1875
1889, 2804, Hansine Karoline Nielsen. Datter af husmand Hans Nielsen, i Hundslev. Født 11.1.1875
1889, 2804, Jensine Nicoline Mortensen. Datter af indsidder Morten Jensen, i Kjølstrup. Født 19.3.1875
1889, 2804, Maren Hansine Hansen. Datter af husmand Hans Hansen, i Hundslev. Født 12.4.1875
1889, 0610, Ingeborg Kirstine Rasmussen. Datter af gaardmand Hans Rasmussen, i Hundslev. Født 19.5.1875
1889, 0610, Ane Marie Nielsen, i Rønninge. Datter af gaardmand Niels Nielsen, i Kjertinge. Født 26.6.1875
1889, 0610, Karoline Lavrine Hansen. Datter af husmand Hans Peder Hansen, i Hundslev. Født 30.7.1875
1889, 0610, Karoline Andrea Pedersen. Datter af skomager Niels Kr. Pedersen, i Kjølstrup. Født 23.5.1875
1890, 1304, Vilhelmine Avgusta Jakobsen. Datter af smed Rs. Jakobsen, i Kjertinge. Født 29.12.1875
1890, 1304, Hansine Kristine Hansen. Datter af husmand Kristen Hansen, i Ladby. Født 28.1.1876
1890, 1304, Karen Methea Andersen. Datter af husmand Hans Andersen, i Degneløkken. Født 11.4.1876
1890, 1304, Anna Povline Nielsen. Datter af gaardmand Anders Jørgen Nielsen, i Kjertinge. Født 25.2.1876
1890, 1304, Caroline Hansen. Datter af indsidder Søren Hansen, i Langeskov. Født 13.5.1876
1890, 1304, Ane Marie Methea Jensen. Datter af husmand Niels Kr. Jensen, i Degneløkken. Født 4.11.1875
1890, 1304, Lavrine Kristine Andersen. Datter af indsidder Hans Andersen, Vægterhuset. Født 23.3.1876
1890, 0510, Marie Louise Valeur, i Aalborg. Datter af auditeur C. Valeur, i Aalborg. Født 15.9.1876
1890, 0510, Ane Kirstine Pedersen. Datter af husmand Hans Fr. Pedersen, i Kjølstrup. Født 23.9.1876
1890, 0510, Ane Marie Pedersen. Datter af husmand Lars Kr. Pedersen, i Hundslev. Født 19.11.1876
1890, 0510, Anna Jensen. Datter af skovfoged Rs. Jensen, i Gels Skov. Født 12.6.1876
1890, 0510, Lavra Katrine Nielsen, i Fravde. Datter af gaardmand Niels Nielsen, i Kjertinge. Født 10.8.1876
1890, 0510, Marie Kirst. Andersen. Datter af gaardmand Jens Andersen, i Kjertinge. Født 27.8.1876
1890, 0510, Johanne Marie Rasmussen. Datter af indsidder Frederik Kr. Rasmussen, i Hundslev. Født 1.9.1876
1890, 0510, Marie Jakobine Nielsine Rasmussen. Datter af gaardmand Jakob Rasmussen, i Kjertinge. Født 12.7.1876
1890, 0510, Ane Kirstine Nielsen, i Rynkeby. Datter af Jensine Larsen. Født 5.6.1876
1890, 0510, Johanne Marie Nielsen. Datter af husmand Hans Nielsen, i Hundslev. Født 23.8.1876
1890, 0510, Marie Hansine Hansen, i Odense. Datter af indsidder Fred. Ferdinand Hansen, i Askelund. Født 12.9.1876
1890, 0510, Ane Marie Frederiksen. Datter af husmand Niels Frederiksen, i Kjertinge. Født 4.7.1876
1891, 0504, Petra Rasmine Rasmussen. Datter af skomager Hans Rasmussen, i Hundslev. Født 9.1.1877
1891, 0504, Karen Dorthea Rasmussen. Datter af gaardmand Hans Rasmussen, i Hundslev. Født 7.4.1877
1891, 0504, Stine Marie Andersen. Datter af husmand Hans Andersen, i Kjertinge. Født 10.4.1877
1891, 0504, Kristine Marie Sørensen. Datter af husmand Kristian Sørensen, i Ladby. Født 21.12.1877
1891, 0504, Petra Sofie Nielsen. Datter af indsidder Lars Nielsen, i Gallehus. Født 19.2.1877
1891, 0410, Laura Hansine Nielsen. Datter af husmand Niels Andreasen, i Kølstrup. Født 9.6.1877
1891, 0410, Martha Jensen. Datter af gaardmand Hans Jørgen Jensen, Nordskovslund. Født 15.7.1877
1891, 0410, Jensine Marie Nielsen. Datter af gaardmand Søren Nielsen, i Kertinge. Født 26.8.1877