Marslev, 1837-1855, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1837-1855, Marslev sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1837, 1702, Hans Hansen, gaardeier, 26, Allerup og Johanne Cathrine Jensdatter, 28, hos moderen Jens Hansens enke, Rastrup
1837, 0704, Poul Jørgensen, gaardmand, 42, Kjærbye, Fraugde Sogn og Maren Jensdatter, 42, hos faderen gaardmand Jens Pedersen, Radstrup
1837, 0306, Knud Knudsen, huuseier, 31, Fraugde Sogn og Ane Maria Olesdatter, 21, hos Marchus Nielsen, Hoelev
1837, 1811, Rasmus Rasmussen, huusfæster, 31, Birkende og Martha Maria Larsdatter, 22, hos faderen Lars Rasmussen, Klarskov
1837, 0411, Peder Olsen, gaardfæster, 41, Wester Kjærbye og Ane Kirstine Rasmusdatter, 42, gaardmand Poul Rasmussens enke, Marslev
1837, - [ei viet], Jørgen Pedersen, muursvend, 30, hos faderen Peder Jørgensen, Wester Kjærbye og Maren Mikkelsdatter, 30, hos faderen Michael Andersen, Hoelev
1838, 1305, Jørgen Madsen, kudsk, 30, Selleberg og bryggerpige Oline Olesdatter, 30, Marslev Præstegaard
1838, 0909, Mads Andersen, væversvend, 27, hos væver Hans Hansen, Rosenlyst, Munkeboe Sogn og Ane Pedersdatter, 26, hos gaardmand Hans Hansen, Marslev
1838, 0311, Frands Jensen, forpagter, 32, i Jens Frandsens gaard, Radstrup og huusholderske Johanne Marie Knudsdatter, 21, i Jens Frandsens gaard, Radstrup
1838, 0211, Lars Pedersen, ungkarl og gaardmand, 35, Hjallese, Dalum Sogn og Sophie Knudsdatter, 34, hos gaardmand Knud Hansen, Marslev
1838, 3011, Peder Larsen, ungkarl, 31, hos huusmand Peder Hansen, Tveskovhuus og Else Marie Pedersdatter, 35, hos faderen huusmand Peder Hansen, Tveskovhuus
1839, 1506, Mads Madsen, 34, tjenende paa Weirup og Karen Pedersdatter, 26, tjenende paa Weirup
1839, 1506, Søren Andreasen, 48, tjenende paa Weirup og huusholderske Ane Marie Rasmusdatter, 48, Weirup
1839, 0706, Hans Hansen, ungkarl og gaardfæster, 40, Westerkjærbye, Agedrup Sogn og Ane Marie Pedersdatter, 20, hos moderen gaardmand Peder Mortensens enke, Marslev
1839, 0709, Morten Pedersen, ungkarl og væver, 24, opholdende sig hos Jens Rasmussen, Bullerup, Agedrup Sogn og Karen Larsdatter, 23, tjenende paa Klarskov
1839, 1810, Lars Pedersen, ungkarl og gaardmand, 31, Mullerup, Flødstrup Sogn og Karen Eriksdatter, 25, hos moderen gaardmand Erik Clausens enke, Marslev
1839, 0811, Peder Pedersen, ungkarl, 26, hos faderen muurmester Peder Larsen, Weilundhuus, Otterup Sogn og Maren Hansdatter, 31, hos huusmand Hans Nielsens enke, Tvedskov
1840, 0702, Anders Knudsen, ungkarl, 37, hos faderen gaardmand Knud Hansen, Marslev og Ane Kirstine Pedersdatter, 31, hos moderen gaardmand Peder Mortensens enke, Marslev
1840, 2102, Lars Pedersen, enkemand og gaardeier, 30, Wierøe, Munkeboe Sogn og Ane Marie Hansdatter, 21, hos faderen gaardmand Hans Mortensen, Hoelev
1840, 1206, Jeppe Frantzen, ungkarl og gaardeier, 40, Wester Kjærbye, Agedrup Sogn og Maren Jørgensdatter, 33, hos faderen gaardmand Jørgen Adolphsen, Marslev
1840, 1311, Rasmus Rasmussen, enkemand og huusfæster, 34, Birkende Mark og Dorthea Caroline Kirstine Larsdatter, 18, tjenende paa Klarskov
1840, 2811, Niels Sørensen, ungkarl, 36, hos faderen huusmand Søren Larsen, Rudskov og Mette Rasmusdatter, 35, hos Søren Larsen, Rudskov
1840, 1212, Hans Erik Jensen, enkemand og huusfæster, 48, Annexhuset, Birkende og Maren Jørgensdatter, 28, hos Bülow, Tageholme ved Weirup
1840, 1112, Hans Frederik Johan Mogensen, ungkarl, 28, hos faderen Mogens Hansen, Tageholme ved Weirup og Ane Sørensdatter, 26, hos Mogens Hansen, Tageholme
1841, 1302, Jørgen Jensen, ungkarl, 25, Høirup Sogn og Abelone Andersdatter, 27, hos faderen huusmand Anders Nielsen, Marslev
1841, 210, Søren Jørgensen, enkemand og huusfæster, 49, Marslev og enke Kirstine Marie Rasmusdatter, 37, hos gaardmand Søren Jørgensen, Marslev, (efter huusmand Hans Hansen i Kjølstrup)
1842, 1305, Hans Larsen, ungkarl, 26, hos moderen gaardmand Jørgen Rasmussens enke, Birkende og Sophie Petersen, 26, hos broderen skolelærer Petersen, Marslev
1842, 2511, Lars Peder Hansen, ungkarl og gaardmand, 20, Hundslev og Kirstine Hansdatter, 26, hos broderen gaardmand Rasmus Hansen, Marslev
1843, 1002, Anders Madsen, ungkarl, 27, hos gaardmand Lars Pedersen, Seden og Ane Cathrine Nielsdatter, 26, hos broderen gaardmand Morten Nielsen, Hoelev
1843, 1703, Frederik Albrecht Rasmussen, ungkarl, 32, hos faderen gaardmand Rasmus Jensen, Aasum Sogn og Ane Marie Marchusdatter, 24, hos faderen boelsmand Marchus Nielsen, Hoelev Mark
1843, 2107, Morten Nielsen, ungkarl og gaardmand, 36, Hoelev og Erne Knudsdatter, 35, hos broderen gaardmand Anders Knudsen, Marslev
1843, 2010, Hans Christophersen, enkemand og huusmand, 63, Hoelev og enke Dorthea Hansdatter, 45, hos huusmand Hans Christophersen, Hoelev, (efter indsidder Jens Larsen i Davinde)
1843, 0411, Mads Hansen, ungkarl, 35, hos gaardmand Hans Eriksen, Hoelev og Mette Marie Pedersdatter, 28, hos huusmand Anders Hansen, Bekhuset
1843, 0812, Hans Jacobsen, ungkarl og gaardmand, 35, Dræbye Mark og Maren Eriksdatter, 34, hos broderen gaardmand Rasmus Eriksen, Marslev
1844, 0501, Rasmus Nielsen, ungkarl, 25, tjenende hos kjøbmand Stokkebye, Odense og Mette Nielsdatter, 28, tjenende hos gaardmand Rasmus Hansen, Marslev
1844, 1804, Thorvald Frode Melchior, ungkarl og malermester, 32, Kallundborg og Jacobine Cathrine Cecilie Reersøe, 23, Marslev Præstegaard
1844, 0211, Rasmus Knudsen, ungkarl og huusmand, 31, Stige og Ane Marie Andersdatter, 33, hos faderen aftægtsmand Anders Rasmussen, Sophiendahl, Marslev Mark
1844, 2311, Niels Christensen, ungkarl, 35, hos moderen huusmand Christen Jensens enke, Agedrup og Kirsten Jørgensdatter, 25, hos faderen huusmand Jørgen Rasmussen, Hoelev
1844, 1611, Niels Rasmussen, ungkarl og huusmand, 26, Lumbye og Gjertrud Marie Hansdatter, 32, hos broderen gaardmand Rasmus Hansen, Marslev
1845, 0803, Anders Nielsen, ungkarl og snedkersvend, 26, hos huusmand Peder Jensen, Hoelev og Ane Margrethe Pedersdatter, 27, hos faderen huusmand Peder Jensen, Hoelev
1845, 0504, Peder Hansen, ungkarl, 30, hos faderen huusmand Hans Pedersen, Fraugde Kjærbye og Ane Margrethe Jørgensdatter, 36, hos huusmand Knud Andersen, Hoelev
1845, 3107, Hans Hansen, enkemand og indsidder, 49, Marslev og Johanne Kirstine Nielsdatter, 45, hos indsidder Hans Hansen, Marslev
1845, 1710, Jens Hansen, ungkarl og gaardbestyrer, 29, Hoelev og Maren Jørgensdatter [huusholderske], 28, sammesteds i Hoelev
1845, 0811, Rasmus Jensen, ungkarl, 32, hos moderen huusmand Jens Jensens enke, Fraugde Kjærbye Mark og Dorthe Marie Pedersdatter, 22, hos faderen huusmand Peder Nielsen, Hoelev
1846, 1403, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 29, Wullerslev, Steenløse Sogn og Abelone Marie Jacobsdatter, 21, hos stedfaderen gaardmand Claus Eriksen, Marslev
1846, 2504, Jeppe Jørgensen, ungkarl, 28, tjenende hos forpagteren, Weirup og Stine Jensdatter, 25, tjenende i Weirup Mølle
1846, 1010, Jens Nielsen, ungkarl og gaardfæster, 28, Ladbye og Maren Knudsdatter, 21, hos faderen huusmand Knud Andersen, Hoelev
1846, 1710, Niels Christensen, ungkarl og huusmand, 37, Ullerslev Mark og Maren Nielsdatter, 31, hos broderen gaardmand Morten Nielsen, Hoelev
1846, 1411, Anders Andersen, ungkarl og gaardmand, 31, Seden Mark og Maren Poulsdatter, 22, hos stedfaderen gaardmand Peder Olsen, Marslev
1847, 2003, Rasmus Larsen, ungkarl og boelsmand, 27, Kjertinge Mark og Ane Cathrine Hansdatter, 31, hos faderen gaardmand Hans Mortensen, Hoelev
1847, 2802, Niels Hansen, ungkarl, 34, tjenende hos forpagteren, Weirup og Mette Rasmusdatter, 30, hos Rasmus Kudsk, Marslev Mark
1847, 2703, Anders Hansen, ungkarl og gaardmand, 42, Birkum og Karen Jørgensdatter, 30, hos faderen gaardmand Jørgen Adolphsen, Marslev
1847, 2905, Lars Jacob Larsen, ungkarl, 26, hos gaardmand Niels Jørgensen, Marslev og Trine Mikkelsdatter, 33, hos faderen boelsmand Mikkel Andersen, Hoelev Mark
1847, 0506, Peder Ulkjær Sørensen, huusmand, 34, Rudskov og Gjertrud Marie Rasmusdatter, 23, sammesteds i Rudskov
1847, 2711, Rasmus Jørgensen, huusmand, 30, Westerkjærbye og Ane Margrethe Pedersdatter, 39, tjenende i Marslev Præstegaard
1847, 0412, Rasmus Nielsen, ungkarl og huusmand, 36, Engberg og Maren Kirstine Pedersdatter, 24, tjenende gaardmand Morten Nielsen, Hoelev
1848, 0804, Jesper Tagesen, ungkarl, 41, hos gaardmand Otto Knudsen, Marslev og Gjertrud Hansdatter, 34, hos gaardmand Peder Christian Mortensen, Marslev
1848, 1410, Niels Jensen, ungkarl, 35, tyende paa Klarskov og Ane Marie Pedersdatter, 36, tyende paa Klarskov
1848, 2810, Rasmus Jensen, ungkarl og gaardmand, 26, Rynkebye Mark og Ane Marie Poulsdatter, 26, hos stedfaderen gaardmand Peder Olsen, Marslev
1848, 0212, Jørgen Pedersen, ungkarl og boelsmand, 41, Westerkjærbye, Agedrup Sogn og Maren Michaelsdatter, 41, hos faderen boelsmand Michael Andersen, Hoelev Mark
1849, 0402, Anders Peder Andersen, ungkarl og kjøbmand, 26, Korsør og huusjomfru Marie Sophie Hec, 31, Klarskov
1849, 0112, Frederik Christian Nielsen, ungkarl og boelsmand, 28, Tommerup Sogn og Dorthea Pedersdatter, 24, hos faderen boelsmand Peder Bendixen, Hoelev
1849, 2411, Søren Knudsen, ungkarl og gaardmand, 48, Raagelunde, Aasum Sogn og Margrethe Andersdatter, 34, datter af afgangne bødker Anders Pedersen, Hoelev, hos stiff. Lars Nielsen
1849, 2212, Hans Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Marslev og Kirsten Rasmussen, 22, datter af huusmand Rasmus Christiansen, Engberg
1850, 0903, Rasmus Jørgensen, ungkarl og forpagter, 33, Weirup Mølle og Karen Marie Pedersdatter, 32, datter af boelsmand Peder Bendixen, Hoelev
1850, 1304, Rasmus Jensen, enkemand og gaardmand, 27, Rynkeby Mark og Ane Kirstine Poulsdatter, 22, hos stedfaderen gaardmand Peder Olsen, Marslev
1850, 1708, Hans Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 35, Weirupgaard og Jette Caroline Olesdatter, 28, datter af aftægtshuusmand Ole Jeppesen, Hundslev Mark
1850, 3010, Søren Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Marslev Præstegaard og tjenestepige Birthe Marie Hansdatter, 43, Marslev Præstegaard
1850, 1611, Anders Rasmussen, enkemand og huusmand, 46, Engberg og bestyrer brudgommens huus Frederikke Nielsdatter, 39, datter af huusmand Niels Rasmussen Langlænder, Frørup
1850, 2311, Peder Ottesen, ungkarl og murer, 35, Nyledshuus og Kirsten Hansdatter, 24, datter af indsidder Hans Jensen, Nyledshuus
1850, 2311, Peder Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 35, hos gaardmand Hans Jensen, Rastrup og Cathrine Pedersen, 20, datter af afgangne huusmand Peder Nielsen, Hoelev
1851, 2106, Jørgen Nielsen, ungkarl og huuseier, 25, Hoelev og Maren Findsdatter, 35, datter af boelsmand Find Jørgensen, Orte
1851, 2510, Peder Christian Andersen, ungkarl og gaardmand, 41, Rosengaard, Eiby Mark og Karen Jacobsdatter, 30, stifdatter af gaardmand Claus Eriksen, Marslev
1851, 0811, Rasmus Nielsen, ungkarl og møllebygger, 27, Randlev, Jylland og Caroline Amalie Kjær, 25, datter af afgangne kirkesanger og skolelærer Kjær, Marslev
1851, 1511, Mads Pedersen, ungkarl og gaardmand, 33, Snestrup, Paarup Sogn og Gjertrud Marie Pedersdatter, 29, datter af afgangne gaardmand Peder Mortensen, Marslev
1851, 2911, Lars Hansen, ungkarl og eier, 36, Gjelshuus og Karen Andersdatter, 37, datter af afgangne huusmand Anders Pedersen, Gjelshuus
1851, 3011, Lars Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Weirupgaard og Bodil Kirstine Pedersdatter, 26, Rudskov, datter af huusmand Peder Frederiksen, Fraugde Mark
1851, 0612, Niels Christian Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 26, hos gaardmand Peder Christian Hansen, Aasum og Maren Pedersdatter, 23, datter af huusmand Peder Jensen, Hoelev
1852, 2102, Claus Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 22, hos gaardmand Rasmus Rasmussen, Marslev og Karen Andersdatter, 23, Hoelev, datter af væver Anders Sørensen, Fraugde Kjærby Mark
1852, 0304, Jørgen Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Taarup, Mesinge Sogn og Maren Pedersen, 21, datter af boelsmand Peder Bendixen, Engdal
1852, 0605, Carsten Ferdinand Jessen, ungkarl og eier, 34, Haugaard i Slesvig og Nielsine Petrine Leth, 21, datter af afgangne proprietair Peder Leth, Klarskov
1852, 2005, Peder Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Selleberg og tjenestepige Mathia Ulrikke Dorthea Petersen, 31, Selleberg, datter af Christian Eisler, Odense
1852, 1206, Rasmus Clausen, ungkarl og tjenestekarl, 35, hos gaardmand Anders Knudsen, Marslev og Dorthea Christensdatter, 34, f.t. i Garderhuset, stifdatter af afgangne huusmand Anders Hansen, Engborg
1852, 3011, Lars Pedersen Møller, ungkarl og fæster, 41, Sandholts Mølle og Rasmine Cathrine Pedersen, 20, datter af gaardmand Peder Christian Mortensen, Marslev
1853, 2201, Rasmus Andersen, enkemand og smed, 50, Marslev og enke Kirstine Hansdatter, 36, f.t. hos madam Kjær, Marslev, (efter boelsmand Lars P. Hansen i Hundslev)
1853, 2304, Hans Ditlev Knudsen, ungkarl, 35, søn af gaardmand Knud Hansen, Fraugde Kjærby og Ane Dorthea Jørgensen, 29, datter af afgangne gaardmand Jørgen Adolphsen, Marslev
1853, 0910, Marcus Ottesen, ungkarl og huuseier, 31, Hoelev og tjenestepige Ane Margrethe Nielsen, 27, Marslev, datter af smed Niels Jørgensen, Hesselager Sogn
1853, 1510, Frits Vilhelm Bierlich, ungkarl og malermester, 29, Kjerteminde og Lydia Vilhelmine Kjær, 22, datter af afgangne skolelærer og kirkesanger Kjær, Marslev
1854, 1103, Knud Hansen, enkemand og gaardmand, 62, Hoelev og brudgommens huusholderske Ane Marie Knudsdatter, 34, datter af indsidder Knud Petersen, Hundslev
1854, 1006, Niels Pedersen, ungkarl og gaardmand, 37, Marslev og Ane Dorthea Ottesen, 27, datter af gaardmand Otto Knudsen, Marslev
1854, 1410, Peder Jørgensen, ungkarl og forpagter, 34, Blangsted Mølle og Sara Ane Kirstine Ottesen, 29, datter af gaardmand Otto Knudsen, Marslev
1855, 0302, Hans Hansen, enkemand og gaardmand, 58, Høiby og Kirsten Pedersen, 43, datter af afgangne gaardmand Peder Mortensen, Marslev
1855, 1804, Lars Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Gjels Kro og stuepige Ane Hansdatter, 29, Marslev Præstegaard
1855, 0209, Isaak Andersen Bikjend, ungkarl og tjenestekarl, 26, Veirupgaard og Ane Kirstine Larsen, 23, Veirup Skov, datter af indsidder Lars Pedersen, Ørritslev
1855, 1409, Jens Groth Corfixen, fæster, 31, Hvidkilde Mølle og Elvire Sophie Strøm, 26, datter af gjæstgiver Strøm, Odense
1855, 2010, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardmand, 29, Brylle og Ane Marie Rasmussen, 20, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, Marslev
1855, 2110, Johan Bülow Löwenhjelm, ungkarl, ritmester og eier, 40, Veirupgaard og Juliane Marie Hansen, 25, Veirupgaard, datter af bødkermester Hansen, Odense
1855, 2710, Lorenz Heinrich Jessen, ungkarl og eier, 28, Haugaard i Slesvig og Kirstine Albertine Leth, 26, datter af afgangne proprietair Peder Leth, Klarskov
1855, 411, Rasmus Clausen, enkemand og tjenestekarl, 38, hos gaardmand Anders Knudsen, Marslev og tjenestepige Ane Pedersdatter, 34, Marslev, datter af huusmand Peder Johansen, Ellinge Sogn