Marslev, 1837-1855, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1837-1855, Marslev sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1837, 0701, 1301, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Hansen og Ane Marie Knudsdatter, Marslev
1837, 2302, 0103, Lars Olsen, almisselem, 81, i Garderhuset
1837, 0603, 1203, Rasmus Hansen, 9 maaneder, søn af huusmand Hans Hansen, i Engberg
1837, 1104, 1604, Peder Hansen, ½, søn af huusmand og væver Hans Pedersen, i Tvedskou
1837, 2006, 2606, Poul Rasmussen, gaardmand, 48 og 3 maaneder, i Marslev. Søn af Rasmus Pedersen, i Marslev
1837, 2708, 0409, Jens Frandsen, gaardmand, i Radstrup. Søn af gaardmand Frands Jensen, i Radstrup
1837, 1011, 1811, Jens Nielsen, aftægtshuusmand, 83, hos bødkeren, i Marslev
1837, 3112, 07011838, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Eriksen og Kirsten Pedersdatter, i Hoelev
1838, 2403, 3103, Anders Jørgensen, skræder, 25, Hoelev. Søn af gaardmand Jørgen Sørensen og Gjertrud Wilhelmsdatter, Hoelev
1838, 2205, 2805, Jacob Clausen, 1, søn af gaardmand Claus Eriksen og Mette Knudsdatter, Marslev
1838, 3105, 0606, Lars Peter Christian Rasmussen, 3½, søn af huusmand Rasmus Rasmussen, i birketved. Hos plejeforældre Lars Rasmussen, ved Klarskou
1838, 2206, 2806, Rasmus Jørgensen, almisselem, 77½, Marslev Fattighuus
1838, 0607, 1007, Jens Peter Kiær, skolelærer og kirkesanger, 41, i Marslev
1838, 2407, 2807, Mads Jensen, 15, søn af huusmand Jens Rasmussen, i Hoelev. Plejesøn af gaardmand Niels Madsen, i Hoelev
1839, 1001, 1801, Søren Nielsen, væver og ungkarl, 23, i Fraugde Kjærbye. Født i Greis i Jylland. Søn af Niels Jeppesen
1839, 1402, 1902, Jacob Wangberg, ungkarl, 22, tjenende forpagter Frands Jensen, i Radstrup. Født i Frue Sogn i Odense
1839, 1503, 2503, Hans Nielsen, huusmand, 66, i Tvedskovhuus. Født i Agedrup Sogn
1839, 0804, 1504, Erik Clausen, bondestand gaardmand, 70½, i Marslev. Født i Rynkebye
1839, 0806, 1606, Knud Larsen, søn af Ane Cathrine Knudsdatter. Hos Knud Knudsen, i Frihed
1839, 2407, 2907, Bendix Larsen, huusmand, 72, i Engberg ved Hoelev. Født i Nordskou paa Hindsholm
1839, 0310, 0610, Christopher Hansen, 3 maaneder, søn af huusmand Hans Hansen, 1/4, i Rudskow
1840, 1002, 1802, Mogens Frederiksen, ½, søn af ungkarl Frederik Mogensen, hos Mogens Hansen og Ane Sørensdatter, hos Mogens Hansen. Pleiebarn hos Mogens Hansen, Tageholme
1840, 0804, 1504, Rasmus Pedersen, aftægtsmand, 75, i Marslev. Født i Marslev
1840, 1210, 1810, Niels Marchusen, aftægtsmand, 76, i Hoelev. Født i Hoelev
1840, 1612, 2712, Peder Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af indsidder Hans Larsen, i Rastruphuset
1841, 1002, 2102, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Dinesen og Gjertrud Marie Rasmusdatter, i Rastrup
1841, 1105, 1905, Hans Hansen, 4 maaneder, søn af gaardmand Hans Jensen, i Rastrup
1841, 0407, 1007, Hans Rasmussen, aftægtsmand, 88, i Marslev. Født i Birkende
1841, 2307, 2907, Jens Pedersen, gaardmand, 74, i Rastrup. Født sammesteds
1841, 1309, 1709, Peder Hansen, almisselem, 76, i Marslev. Født i Rynkebye Sogn
1841, 2409, 2909, Jens Hansen, 11 og 2 maaneder, søn af indsidder Hans Hansen, i Marslev. Født i Marslev
1842, 1702, 2502, Erik Madsen, enkemand og aftægtsmand, 67, i Hoelev. Født i Munkeboe
1842, 1503, 2003, Niels Pedersen, tjenestekarl, 21, i Marslev Fattighuus. Født i Marslev. Søn af indsidder Peder Hansen
1842, 3005, 0506, Peder Rasmussen, 1 og 2 maaneder, pleiebarn af indsidder Peder Hansens pleiebarn, i Marslev. Født i Marslev
1842, 1307, 1807, Niels Christian Rasmussen, 6, søn af indsidder Rasmus Nielsen, Wæver, i Frihed. Født sammesteds
1842, 0508, 0908, Hans Larsen, indsidder, 39, i Rastruphuus. Født i Paarup Sogn
1842, 2408, 2708, Hans Sørensen, boelsmand, 66, paa Hoelev Mark. Født i Allesøe
1842, 0310, 0910, Peder Hansen, 18 dage, søn af huusmand Hans Pedersen, i Tvedskov. Født sammesteds
1842, 0611, 1211, Søren Madsen, tjenestekarl, 22, hos huusmand Lars Sørensen, i Vøiremose. Født i Birkende
1843, 0403, 1003, Peder Hansen, enkemand og aftægtsmand, 72, hos boelsmand Knud Knudsen, i Frihed. Født i Kjølstrup Sogn
1843, 0704, 1304, Jørgen Pedersen, 13, søn af indsidder Peder Hansen, i Marslev. Født sammesteds
1843, 0704, 1304, Rasmus Christensen, almisselem, 63, i Marslev. Født i Ullerup
1843, 2604, 3004, Erik Jensen, tjenestekarl, 21, hos gaardmand Hans Hansen, i Marslev. Født i Agedrup. Søn af indsidder Jens Nielsen
1843, 0705, 1105, Anders Lauritz Hansen, 2, søn af Hans Hansen Wæver, i Hoelev. Født sammesteds
1843, 2705, 3105, Poul Knudsen, 5 dage, søn af boelsmand Knud Hansen, Westermose Hoelev Mark. Født sammesteds
1843, 0206, 0806, Niels Nielsen, almisselem og indsidder, 63, i Marslev. Født i Marslev Sogn
1843, 0409, 1009, Ole Christian Hansen, 3 uger, søn af huusmand Hans Hendrik Sørensen, Marslev Mark. Født sammesteds
1843, 0909, 1509, Jeppe Nielsen, tjenestekarl, 20, i Weirup Mølle. Født i Jylland. Søn af Niels Jeppesen, i Weirup Mølle
1843, 1509, 2109, Peder Leth, proprietær, 47, til Klarskou Marslev Sogn. Født sammesteds
1844, 2101, 2801, Anders Hansen, huusmand, 65, i Engberg ved Hoelev. Født i Fraugde Sogn
1844, 0502, 1202, Niels Hansen, huusmand og smed, 43, i Hoelev. Født i Wester Kjærby, i Agedrup Sogn
1844, 1807, 2407, Hans Madsen, 1 og 2 maaneder, søn af huusmand Mads Hansen, i Bekhuset. Født sammesteds
1844, 1911, 2311, Dødfødt dreng, søn af pige Johanne Jensdatter, hos Johan Skomager i Marslev. Født sammesteds
1845, 2402, 0403, Knud Hansen, aftægtsmand, 83, i Marslev. Født sammesteds
1845, 0103, 0903, Niels Mortensen, 10 maaneder, søn af gaardmand Morten Nielsen, i Hoelev. Født sammesteds
1845, 0704, 1404, Knud Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81, i Marslev. Født i Fraugde Kjærbye
1845, 2505, 3005, Knud Christiansen, aftægtshuusmand, 67, Marslev Mark. Født i Birkende
1845, 1506, 2106, Anders Hansen, boelsmand, 52½, i Hoelev. Født i Fraugde Sogn
1845, 2510, 0111, Mads Jørgensen, huusmand og bødker, 69, Rosenborghuset. Født i St. Hans Sogn i Odense
1845, 0611, 1411, Peder Hansen, enkemand og aftægtshuusmand, 86, Tvedskov. Født i Munkeboe Sogn
1845, 1311, 2111, Ole Pedersen, aftægtsmand, 87, i Hoelev. Født i Bovense
1846, 1201, 1801, Hans Hansen, huusmand, 82, i Rudskov. Født i Ladbye
1846, 1901, 2601, Peder Nielsen, huusmand, 50, i Hoelev. Født sammesteds
1846, 0102, 0502, Anders Poulsen, tjenestekarl, 45, hos gaardmand Peder Christian Mortensen, i Marslev. Født i Wissenberg Sogn
1846, 1104, 1704, Lars Rasmussen, ungkarl og indsidder, 73, opholdende sig hos gaardmand Morten Nielsen, i Hoelev. Født i Hundslev
1846, 2708, 0209, Rasmus Sørensen, 4, søn af gaardmand Søren Dinesen, i Rastrup. Født sammesteds
1846, 1509, 2009, Anders Hansen, 3 og 7 maaneder, pleiebarn hos huusmand Rasmus Larsen, i Hoelev. Født sammesteds
1846, 2310, 3010, Niels Jeppesen, enkemand og bestyrer, 65, af Weirup Mølle. Født i Greis Sogn i Jylland
1846, 1312, 2112, Peder Hansen, tjenestekarl, 23½, i Marslev. Født sammesteds. Søn af huusmand Hans Nielsen, i Marslev
1846, 2612, 02011847, Ole Christensen, almisselem, 78, i Marslev. Født i Lunde Sogn
1846, 2612, 02011847, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Eriksen, Hoelev. Født sammesteds
1847, 2801, 0502, Marchus Nielsen, boelsmand, 55, paa Hoelev Mark. Født i Hoelev
1847, 3105, 0806, Frederik von Bülow, huusfæster, 65, i Tageholme
1847, 1507, 1907, Jørgen Sørensen, aftægtsmand, 70, i Hoelev. Født i Bellinge
1847, 2511, 2911, Hans Andersen, søn af gaardmand Anders Knudsen, Marslev. Født sammesteds
1848, 1001, 1501, Søren Larsen, aftægtsmand, 77, i Rudskov. Født i Rønninge
1848, 1702, 2002, Dødfødt dreng, søn af forpager Jens Hansen, i Hoelev. Født sammesteds
1848, 1007, 1507, Jørgen Adolphsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82, i Marslev. Født sammesteds
1848, 1811, 2511, Martin Jansen Andresen, tyende, 17, hos gaardmand Søren Dinesen, i Rastrup. Født i Marslev Sogn
1849, 1305, 1705, 2 dødfødte drenge (tvilling), sønner af pige Else Kirstine Pedersen, hos faderen huusmand Peder Larsen, ved Klarskov
1850, 2707, 0208, Hans Bendix Larsen, 10½, søn af huusmand Lars Bendixen, i Engberg
1850, 2707, 0208, Niels Christian Andersen, 5½, søn af snedker Anders Nielsen, i Hoelev
1850, 2411, 0112, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Nielsen, i Engberg
1851, 1902, 0203, Anders Nielsen, aftægtshuusmand, 75, paa Marslev Mark
1851, 2803, 0204, Hans Christian Johan Rasmussen, 4 maaneder, søn af forpagter Rasmus Jørgensen, i Weirup Mølle
1851, 0204, 0804, Hans Frederik Johan Brochenhuus Løvenhjelm, kammerherre og pens. oberstlieutenant, 80, paa Weirupgaard
1851, 1705, 2305, Rasmus Christiansen, aftægtshuusmand, 75, i Engberg
1851, 2508, 3108, Peder Hansen, almisselem, 80, i Marslev Fattighuus
1851, 0212, 0712, Anders Hansen, 11 dage, søn af huusmand Hans Andersen, i Engberg
1852, 0301, 0901, Jens Nielsen, tjenestekarl, 24, i Marslev Hospital. Søn af indsidder Niels Hansen
1852, 1804, 2504, 2 dødfødte drenge (tvillinger), sønner af boelsmand Hans Christian Andersen, af Hoelev
1852, 0906, 1406, Hans Pedersen, aftægtsmand, 74, hos gaardmand Hans Eriksen, i Hoelev
1852, 1006, 1406, Niels Laurits Jørgensen, 1½, søn af wæver Jørgen Nielsen, i Hoelev
1852, 2307, 2707, Jørgen Peder Hansen, 4½, søn af præstegaardsforpagter Hans Hansen, i Marslev
1852, 2508, 2908, Hans Christian Rasmussen, 12, søn af Gjertrud Marie Jensdatter, for tiden i Munkebo. Hos huusmand Rasmus Rasmussen, Sophiendal
1852, 1309, 1909, Christian Jensen, 8 dage, søn af indsidder Jens Hansen, Sophiendal paa Marslev Mark
1852, 3010, 0711, Claus Jacob Rasmussen, 14 dage, søn af indsidder Rasmus Clausen, i Garderhuset
1852, 0911, 1411, Anders Pedersen, 12 dage, søn af indsidder Peder Andersen, i Engberg
1853, 0903, 1603, Lars Andersen, 32, i Hoelev. Søn af huusfæster Rasmus Larsen
1853, 2105, 2805, Rasmus Sørensen, 1½, søn af gaardmand Søren Dinesen, i Rastrup
1853, 3112, 08011854, Dødfødt dreng, søn af huuseier Marcus Ottesen, i Hoelev
1854, 1009, 1809, Peder Nielsen, gaardmand og enkemand, 63, i Hoelev
1854, 2909, 0310, Peder Christian Pedersen, 10 maaneder, søn af indsidder Peder Andersen, i Engberg
1854, 2310, 3010, Peder Christian Mortensen, gaardmand, 52, i Marslev
1855, 3101, 0402, Dødfødt dreng, søn af huusmand Marcus Ottesen, i Holev
1855, 2404, 2904, Hans Christian Jørgensen, 2½, søn af pige Karen Hansen, paa Klarskov
1855, 2306, 3006, Hans Nielsen, huusfæster, 77, i Marslev
1837, 2906, 0507, Ane Maria Jensdatter, 30, i Rastrup. Datter af gaardmand Jens Pedersen
1837, 1210, 1810, Ane Rasmusdatter, enke og almisselem, 74, af Marslev, i Edelsminde Weirup Skov. Niels Træskomand
1838, 2506, 0207, Caroline Martine Pedersen, 1, datter af parcel. Peder Bendixen og Karen Nielsdatter, Engdahl
1839, 0404, 1404, Udøbt pige, 4 uger, datter af huusmand Anders Rasmussen, Hoelev Mark
1839, 0705, 1505, Mette Jensdatter, tjenestetyende, 34, opholdende sig hos huusmand Rasmus Rasmussen, i Weirup Skov
1839, 0711, 1511, Ane Marie Hansen, 1 og 4 maaneder, datter af gaardmand Hans Hansen, i Marslev
1840, 2004, 2504, Karen Hansen, 8, datter af indsidder Hans Larsen, i Rastruphuset. Født i Marslev Sogn
1841, 0102, 0802, Karen Rasmusdatter, enke, 65, i Marslev. Født i Rynkebye. Gaardmand Erik Clausen
1841, 0202, 1002, Ane Cathrine Hansdatter, 26, i Rastrup. Født i Aasum. Gaardmand Hans Jensen
1841, 2702, 0703, Ane Rasmusdatter, 43, i Marslev. Født i Birkende. Huusmand Søren Jørgensen
1841, 2905, 0406, Kirsten Nielsdatter, enke, 73½, i Rastrup. Født i Hundslev. Gaardmand Jens Hansen
1841, 2911, 0712, Ane Marie Hansdatter, tjenestetyende, 19½, hos broderen rebslager Niels Hansen, Hoelev Mark. Født i Korup
1841, 0212, 1112, Marie Jensdatter, enke, 76, i Hoelev. Født i Birkende. Aftægtsmand Niels Marchusen
1842, 0703, 1303, Kirsten Madsen, 4 uger, datter af pige Mette Marie Pedersdatter, i Bekhuset
1842, 0803, 1703, Marie Sophie Frederikke Rasmussen, 4, pleiebarn hos huusmand Lars Rasmussen, ved Klarskov. Født i Birkende
1842, 1403, 2103, Kirsten Nielsdatter, 64, i Marslev. Født i Kjølstrup. Gaardmand Jørgen Adolphsen
1842, 0505, 0905, Hertha Lovise Ida Franzischa Lund, 2, pleiedatter hos pastor Oldenburg, i Marslev. Født i Husum
1842, 1405, 2205, Gjertrud Clausdatter, enke, 74, opholdt sig hos Jørgen Madsen, i Hoelev. Født i Skjellerup. Huusmand Rasmus Jørgensen, ved Lundsgaard
1842, 0307, 0707, Marie Hansdatter, almisselem og enke, 61, i Marslev. Født i Kjølstrup. Almisselem Peder Hansen
1842, 2007, 2407, Charlotte Hansdatter, 68, i Hoelev. Født i Agedrup. Huusmand Hans Christophersen
1842, 2011, 2811, Maren Hansdatter, enke, 73, i Tvedskov. Født i Birkende. Huusmand Hans Nielsen
1842, 2112, 2712, Karen Andersdatter, enke, 87, i Marslev. Født i Marslev. Huusmand Niels Larsen
1843, 3006, 0507, Sidsel Marie Madsdatter, tyende, 17, hos faderen, i Hoelev. Født sammesteds. Datter af huusmand Mads Nielsen
1843, 1709, 2209, Marie Hansdatter, 37, i Hoelev. Født i Sønder Næraae Sogn. Væver Hans Hansen
1843, 0612, 1412, Maren Rasmusdatter, enke, 94, i Hoelev. Født i Kjølstrup Sogn. Gaardmand Mads Nielsen
1843, 2212, 2712, Gjertrud Marie Rasmussen, 2 og 10 maaneder, pleiebarn hos væver Hans Nielsen, i Marslev. Født i Fraugde Sogn. Under Fattigforsørgelse
1844, 1801, 2201, Malene Mogensdatter, indsidderske, 76, i Marslev. Født i Steenløse,
1844, 2001, 2601, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Hansen og Ane Marie Knudsdatter, Marslev
1844, 2101, 2801, Ane Marie Hansdatter, 18, hos faderen i Marslev. Født sammesteds. Datter af huusmand Hans Nielsen
1844, 0703, 1403, Kirsten Nielsdatter, 45, hos broderen gaardmand Peder Nielsen, i Hoelev. Født sammesteds
1844, 1203, 2003, Mette Kirstine Hansdatter, 60, i Sophiendahl paa Marslev Mark. Født i Marslev. Aftægtsmand Anders Rasmussen
1844, 3005, 0306, Maren Jensdatter, 42, i Marslev. Født i Marslev. Indsidder Hans Hansen
1844, 0211, 1211, Caroline Hansen (tvilling), 2 og 7 maaneder, datter af gaardmand Hans Andersen, i Marslev. Født sammesteds
1844, 0611, 1211, Johanne Hansen (tvilling), 2 og 7 maaneder, datter af gaardmand Hans Andersen, i Marslev. Født sammesteds
1844, 2911, 0412, Margrethe Rasmussen, 2 og 9 maaneder, datter af væver Rasmus Pedersen, i Marslev. Født sammesteds
1845, 0402, 1002, Johanne Larsdatter, 65, i Hoelev. Født i Marslev Sogn. Gaardmand Hans Mortensen
1845, 0504, 1304, Gjertrud Marie Nielsen, 11 uger, datter af pige Rasmine Rasmussen, i Marslev Fattighuus. Født sammesteds
1845, 0705, 1205, Mette Rasmusdatter, almisselem, 28½, opholdende sig hos Hans Larsens enke, i Rastrup. Født i Marslev
1845, 2205, 2705, Elise Sybille Melchior født Bach, enke, 75, opholdende sig i Marslev Præstegaard. Født i Kjøbenhavn
1845, 3005, 0406, Ane Margrethe Pedersdatter, ugivt fruentimmer, 27½, hos svogeren boelsmand Knud Knudsen, i Frihed. Født sammesteds
1845, 2510, 0311, Maren Nielsdatter, enke, 81, i Marslev. Født i Aasum. Gaardmand Anders Hansen
1845, 1011, 1911, Karen Nielsdatter, 51, Hoelev Mark. Født i Hundslev. Boelsmand Peder Bendixen
1846, 2201, 2801, Kirsten Hansdatter, enke, 74, i Marslev. Født i Ellinge. Gaardmand Hans Hansen
1846, 3103, 0704, Karen Mortensdatter, enke, 65, i Hoelev. Født sammesteds. Gaardmand Niels Jensen
1846, 0504, 1004, Ane Hansen, 7 og 3 maaneder, datter af indsidder Hans Hansen, i Marslev. Født sammesteds
1846, 0309, 1009, Else Andersdatter, enke, 85, i Marslev. Født i Heden. Smed Anders Jacobsen
1846, 1709, 2009, Maren Hansdatter, almisselem og enke, 68, i Marslev. Almisselem Rasmus Jørgensen
1846, 2409, 0210, Maren Madsdatter, 71, paa Marslev Mark. Aftægtsmand Anders Nielsen
1846, 1810, 2410, Maren Jensdatter, enke, 84, i Rudskov. Født i Marslev. Huusmand Hans Hansen
1846, 2910, 0611, Marie Madsen, 1½, datter af huusmand Mads Hansen, i Bækhuset. Født sammesteds
1847, 0508, 1008, Gjertrud Wilhelmsdatter, enke, 74, i Hoelev. Født i Birkende. Aftægtsmand Jørgen Sørensen
1847, 2009, 2709, Maren Andreasdatter, 65, i Hoelev. Født i Marslev Sogn. Huusmand Lars Nielsen
1847, 1912, 2412, Frederikke Christiane Hansdatter, 58½, ved Klarskov. Født i Ryslinge. Huusmand Lars Rasmussen
1848, 0706, 1206, Ane Larsdatter, 82, i Marslev. Født i Rønninge. Almisselem Jens Hintzesen
1848, 0412, 0912, Ane Margrethe Mikkelsdatter, almisselem og enke, 83, i Marslev. Født i Ryslinge. Væver Ole Christensen
1849, 1801, 2501, Kirsten Madsdatter, 59, i Egnberg. Født i Munkeboe Sogn. Huusmand Rasmus Christiansen
1849, 2504, 0305, Ane Kirstine Nielsdatter, 71, i Tveskov. Født i Tommerup. Aftægtsmand Hans Præbensen
1849, 0805, 1505, Jørgine Christensen, 9, datter af boelsmand Rasmus Christensen, Sophienlyst Hoelev Mark. Født i Stige
1849, 0407, 1107, Gjertrud Trunnerup, enke, 76, i Weistrup Mølle. Født i Sindberg Sogn i Weile. Møllefæster Trunnerup
1850, 1602, 2402, Wilhelmine Nielsdatter, 45, i Engberg. Født i Frørup Sogn. Huusmand Anders Rasmussen
1850, 0804, 1504, Dorthe Marie Jensen, tjenestepige, 20, hos gaardforpagter Jens Hansen, i Hoelev
1850, 1404, 2004, Karen Knudsdatter, aftægtskone og enke, 80, i Westermose. Boelsmand Hans Sørensen
1850, 2004, 2704, Ane Marie Jørgensdatter, 49, i Hoelev. Gaardmand Peder Nielsen
1850, 0206, 0906, Ane Kirstine Jensdatter, enke, 67, i Hoelev. Huusmand Peder Nielsen
1850, 0110, 0610, Karen Marie Madsen, 7 uger, datter af pige Maren Jensdatter, i Marslev Fattighuus
1851, 2602, 0703, Karen Poulsdatter, 23, stifdatter af gaardmand Peder Olsen, i Marslev
1851, 1403, 1903, Mette Kirstine Johansdatter, sypige og inderste. 56, hos væver Rasmus Pedersen, i Marslev
1851, 1803, 2803, Ane Cathrine Hansdatter, aftægtskone og enke, 89, i Marslev. Gaardmand Rasmus Pedersen
1851, 2204, 3004, Johanne Andersdatter, 47, i Marslev. Smed Rasmus Andersen
1851, 0607, 1407, Ane Andreasdatter, 79, i Gjelshuus. Huusmand Hans Hansen
1852, 0401, 1201, Karen Hansen, 6, datter af husmand Hans Henrik Sørensen, paa Marslev Mark
1852, 0404, 1304, Gjertrud Hansdatter, 78, Hannesminde i Weirup Skov. Boelsmand Mogens Hansen
1852, 0806, 1306, Ane Cathrine Jørgensen, 8, datter af huusmand Jørgen Jensen, Marslev Mark
1852, 0508, 1308, Kirsten Ottesdatter, enke, 82, i Rastrup. Gaardmand Jens Pedersen
1852, 2408, 3008, Mette Marie Hansdatter, 68, i Hoelev. Gaardmand Knud Hansen
1852, 0309, 0709, Ane Elisabeth Larsdatter, enke, 57, hos huusmand Hans Henrik Sørensen, paa Marslev Mark. Aftægtshuusmand Knud Christiansen
1852, 3110, 0711, Caroline Christensen, 2½, datter af indsidder Niels Christensen. Hos skræder Jørgen Rasmussen, i Hoelev
1852, 0911, 1711, Karen Pedersdatter, enke, 74, i Rosenborghuset. Huusmand og bødker Mads Jørgensen
1852, 2212, 02011853, Karen Hansen, 8 uger, datter af huusmand Hans Henrik Sørensen, paa Marslev Mark
1853, 1103, 1803, Ane Madsdatter, 59, i Hoelev. Gaardmand Niels Madsen
1853, 1607, 2007, Kirstine Marie Rasmusdatter, 49, i Marslev. Huusfæster Søren Jørgensen
1854, 0504, 1104, Nielsine Petrine Jessen født Leth, 23, paa Hougaard i Slesvig. Proprietair Jessen
1854, 1906, 2306, Dødfødt pige, datter af huusmand Mads Hansen, i Bækhuset
1854, 0308, 0608, Dødfødt pige, datter af huusmand Jørgen Jensen, paa Marslev Mark
1854, 1908, 2408, Kirstine Jørgensdatter, aftægtskone og enke, 73, i Hoelev. Gaardmand Ole Pedersen
1854, 2208, 2708, Dødfødt pige, datter af boelsmand Anders Mikkelsen, paa Hoeløv Mark
1854, 1412, 2212, Dorthea Christensdatter, 36, boende i Garderhuset. Tjenestekarl Rasmus Clausen
1855, 2207, 2707, Ane Hansdatter, 55, i Marslev. Skomager Johan Hansen
1855, 0209, 0809, Kirstine Jørgensen Kamm, 37, i Rastrup. Gaardmand Hans Jensen