Marslev, 1856-1883, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1856-1883, Marslev sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1856, 2401, Lars Hansen, ungkarl og møllebygger, 35, Ejby Mark og Hanne Marcussen, 32, datter af afgangne huusmand Marcus Nielsen, Holøv Mark
1856, 2405, Hans Jørgensen, ungkarl og huuseier, 25, Holøv og Karen Nielsen, 22, datter af huusmand Niels Nielsen, Tofteskov
1856, 1810, Niel Marcussen, ungkarl og huusmand, 35, Holøv Mark og Ane Cathrine Poulsen, 28, datter af gaardmand Poul Rasmussen, Holøv
1856, 1611, Hans Henrik Sørensen, enkemand og huuseier, 38, Marslev Mark og kokkepige Ane Jørgensdatter, 36, Veirup, datter af afgangne boelsmand Jørgen Larsen, Aunslev
1856, 1912, Rasmus Madsen, ungkarl og gartner, 26, Sanderumgaard og Ingeborg Dorthea Hansen, 23, datter af smed Hans Mortensen, Rudskov
1857, 2803, Niels Christian Knudsen, ungkarl og møllebygger, 26, Seden og Ane Cathrine Sørensen, 26, datter af huusmand Søren Jørgensen, Marslev
1857, 0706, Peder Knudsen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Veirupgaard og tjenestepige Johanne Andersdatter Hyldebæk, 26, Veirupgaard
1857, 2910, Nis Nielsen Byggere, ungkarl og skolelærer, 39, Skrillinge, Causlunde Sogn og Ida Sophie Kjær, 25, datter af afgangne skolelærer og kirkesanger Kjær, Marslev
1858, 1812, Peder Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Raagelunde og Karen Marie Pedersen, 24, datter af huusmand Peder Jensen, Holøv
1859, 2201, Anders Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Vesterkjærby Mark [Agedrup] og enke og huuseierinde Ehrengott Hansdatter, 51, Holøv Mark
1859, 2901, Hans Christoffersen, enkemand og huusfæster, 78, Holøv brudgommens husholderske Mette Findsdatter, 40
1859, 1903, Hans Knudsen, ungkarl og tjenestekarl, 38, Holøv og Maren Hansdatter, 31, datter af huusmand Hans Rudolph Clausen, Holøv
1859, 2105, Jens Hansen, ungkarl og gaardeier, 20, Rastrup og Dorthea Marie Clausen, 24, datter af gaardmand Claus Eriksen, Marslev
1859, 2105, Erik Larsen, ungkarl, 26, hos faderen gaardmand Lars Nielsen, Urup Mark og Else Jørgensdatter, 41, tjenende gaardmand Lars Andersen, Holøv
1859, 0611, Jens Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 30, hos gaardmand Rasmus Hansen, Marslev og Caroline Sørensen, 31, tjenende i Marslev Præstegaard
1859, 1911, Hans Hansen, ungkarl, 27, hos faderen huusmand Hans Pedersen, Rastrup Mark og Ane Kirstine Knudsen, 26, datter af boelsmand Knud Knudsen, Frihed
1860, 0801, Rasmus Nielsen, ungkarl og huusmand, 37, Vesterkjærby, Agedrup Sogn og Gjertrud Rasmussen, 33, datter af afgangne indsidder Rasmus Nielsen, Fruhedshuus
1860, 2805, Hans Rasmussen, ungkarl og væver, 32, Holøv og Ane Cathrine Hansen, 28, datter af huusmand Hans Jensen, Killerup, opf. i Holøv
1860, 0206, Niels Pedersen, ungkarl og gaardeier, 22, Holøv og brudgommens husholderske Karen Marie Larsen, 24, datter af boelsmand Lars Pedersen, Virø
1860, 0906, Niels Madsen, ungkarl og huuseier, 40, Holøv og Maren Hansen, 33, tjenende broderen huusmand Anders Hansen, Holøv Mark
1860, 1006, Hans Larsen, ungkarl og huusfæster, 36, Birketved og Karen Christine Rasmussen, 25, datter af smed Rasmus Andersen, Marslev
1860, 2306, Hans Andersen, ungkarl, 41, søn af gaardmand Anders Iversen, Veile og Charlotte Marie Poulsen, 28, datter af gaardmand Poul Rasmussen, Holøv
1860, 2309, Rasmus Nielsen, ungkarl, 26, hos huusmand Niels Pedersen ved Østergaard og Maren Hansen, 25, datter af afgangne huusmand Hans Nielsen, Marslev
1860, 3011, Hans Andersen, ungkarl og huuseier, 33, Holøv og Kirstine Marie Ottosen, 22, datter af gaardmand Otto Hansen, Holøv
1860, 1711, Mads Hansen, enkemand og huuseier, 52, Bækhuset, Marslev Mark og Ane Lucie Jensdatter, 21, datter af smed Jens Christiansen, Søllinge, tjener skolelærer Petersen
1860, 0812, Jens Nielsen, ungkarl, 23, tjenende hos gaardmand Jens Hansen, Rastrup og Ane Marie Hansen, 21, datter af gaardmand Hans Eriksen, Holøv, tjenende hos gaardmand Jens Hansen
1861, 0705, Claus Nielsen, huuseier, 31, Bellinge Sogn og Ane Marie Hansen, 25, datter af afgangne smed Hans Mortensen, Rudskov
1861, 1611, Anders Mortensen, ungkarl og gaardeier, 37, Ravnebjerg, Sanderum Sogn og Ane Jørgensdatter, 42, datter af afgangne gaardmand Jørgen Adolphsen, Marslev
1862, 3004, Hans Christian Hansen, ungkarl og gartner, 30, Marslev Mark og tjenestepige Karen Larsdatter, 36, Veirupgaard
1862, 2405, Jørgen Ferdinand Petersen, ungkarl og smedemester, 25, Kjerteminde og Hansine Kirstine Hansen, 31, datter af gaardmand Hans Hansen, Marslev
1862, 2905, Jens Andersen, ungkarl og huuseier, 31, Marslev Mark og inderste Mette Sophie Rasmussen, 30, Marslev Mark
1862, 1106, Hans Christian Pedersen, ungkarl og avlskarl, 27, hos Rasmus Eriksens enke og enke Johanne Hansdatter, 43, (efter gaardmand Rasmus Eriksen), Marslev Mark
1862, 1207, Rasmus Jørgensen, enkemand og huusmand, 45, Vesterkjærby Mark [Agedrup] og Maren Nielsen, 33, datter af afgangne smed Niels Hansen, Holøv
1862, 1210, Johan Hansen, ungkarl og smed, 34, Fraugde Kjærby og kokkepige Johanne Hansdatter, 34, Veirupgaard
1862, 0111, Nicolai Clausen, ungkarl og klodsemager, 39, Rynkeby Mark, Ringe Sogn og Christiane Marie Jørgensen, 27, stifdatter af boelsmand Rasmus Christensen, Holøv Mark
1862, 3011, Christian Madsen, ungkarl og huuseier, 28, Marslev Mark og brudgommens huusholderdske Birthe Cathrine Eriksen, 25
1863, 2903, Niels Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 51, Marslev og enke Johanne Hansdatter, 69, (efter væver Hans Nielsen), Marslev
1863, 3005, Hans Hansen, ungkarl, 36, hos faderen huusmand Hans Hansen, Engberg og Ane Hansen, 28, datter af afgangne huusmand Hans Pedersen, Tvedskov
1863, 1010, Lars Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Ørnfeldt og Karen Hansen, 33, hos moderen Niels Sørensens enke, Rudskov
1863, 1411, Jørgen Nielsen, ungkarl og skrædder, 34, Birkende Mark og Dorthea Madsen, 31, hos gartner Rasmus Madsen, Marslev Mark
1863, 0612, Hans Mortensen, ungkarl og indsidder, 47, Garderhuset og inderste Maren Kirstine Hansen, 29, Garderhuset
1864, 0901, Hans Larsen, ungkarl og indsidder, 38, hos skomager Johan Hansen, Marslev og sypige Maren Larsen, 29, hos skomager Johan Hansen, Marslev
1864, 1402, Peder Rasmussen, ungkarl og huusmand, 34, Marslev og tjenestepige Jacobine Hansen, 28, hos gaardmand Niels Pedersen, Marslev
1864, 2104, Jens Hansen, ungkarl og meieriforpagter, 36, Marslev og meierske Kirstine Nielsen, 34, Marslev
1864, 1311, Niels Hansen, ungkarl og huuseier, 32, Marslev og Maren Nielsen, 29, hos murer Peder Ottesen, Veirup Mark
1864, 1812, Hans Andersen, ungkarl og tyende, 31, hos gaardmand Jens Hansen, Holøv og tyende Rasmine Nielsen, 26, hos gaardmand Peder Larsen, Holøv
1865, 1301, Anders Hansen, ungkarl og møllerkudsk, 32, Rosengaard Mølle, her i sognet [Marslev] og Ane Kirstine Hansen, 22, datter af afgangne gaardmand Hans Eriksen, Holøv
1865, 1501, Rasmus Pedersen, ungkarl og smed] 26, Bred, Vissenbjerg Sogn og Else Marie Rasmussen, 25, datter af smed Rasmus Andersen, Marslev
1865, 1003, Niels Hansen, ungkarl, 35, ophold hos huusmand Niels Madsen, Holøv og enke Maren Kirstine Pedersen, 42, efter huusmand Rasmus Nielsen, Engberg
1865, 0804, Rasmus Jørgen Pedersen, ungkarl, 32, Kjertinge [Kjølstrup] og enke Ane Cathrine Rasmussen, 32, (efter huusmand Anders Hansen), Holøv Mark
1865, 1204, Jens Hansen, ungkarl og snedkersvend, 24, Odense og Karen Jacobsen Mørk, 25, ophold hos boelsmand Peder Hansen, Engdal
1865, 1006, Jørgen Hansen, ungkarl, 36, søn af huuseier Hans Jørgensen, Fangel Mark og Ane Kirstine Hansen, 34, datter af afgangne huusmand Hans Nielsen, Marslev
1865, 1106, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 29, tjenende paa Veirupgaard og Ane Marie Nielsen, 25, datter af huusmand Niels Sørensen, Gjersløv Sogn, Sjælland
1865, 0610, Rasmus Pedersen, ungkarl, 39, Herrested Sogn og Karen Hansen, 35, datter af afgangne smed Hans Mortensen, Rudskov
1865, 2710, Jes Henrik Poulsen, ungkarl, skolelærer og kirkesanger, 27, Bording ved Silkeborg og Susanne Margrethe Petersen, 20, datter af skolelærer Petersen, Marslev
1865, 2611, Rasmus Jørgensen, ungkarl, arbeidsmand og indsidder, 29, Marslev By og Maren Kirstine Rasmussen, 26, datter af huusmand Rasmus Larsen, Garderhuset
1865, 0312, Lars Rasmussen, ungkarl og hjulmager, 33, Marslev og enke Gjertrud Marie Rasmussen, 42, (efter fæstehuusmand Peder Sørensen), Rudskov
1866, 1201, Hans Erik Clausen, ungkarl og gaardeier, 26, Marslev og brudgommens huusholderske Ane Andersen, 25, datter af gaardeier And. Larsen, Kjertinge
1866, 1203, Hans Gotfred Nielsen, ungkarl og smed, 39, Holøv og tjenestepige Karen Marie Nielsen, 27, hos gaardmand Lars Andersen, Holøv
1866, 2503, Hans Peder Hansen, ungkarl og murer, 33, Odense og Mette Rasmussen, 25, datter af huusmand Rasmus Rasmussen, Veirup Skov
1866, 2903, Christoph Claudius Beumdburg, ungkarl og jæger, 28, Veirupgaard og meierske Margareta Elisabeth Jess, 42, Veirupgaard
1866, 1304, Hans Poulsen, ungkarl og huuseier, 29, Holøv og brudgommens huusholderske Ane Kirstine Andersen, 26, datter af afgangne huusmand Anders Rasmussen, Bregnør Mark
1866, 2605, Andreas Hansen, ungkarl og huuseier, 30, Marslev og Ane Kirstine Jørgensen, 32, datter af afgangne huusmand Jørgen Rasmussen, Urup Mark
1866, 2305, Valdemar Theodor Theiøen, ungkarl, skolelære og kirkesanger, 22, Nørre Næraa og Vilhelmine Marie Constance Larsen, 26, datter af afgangne skolelærer Larsen, Nørre Næraa
1866, 0507, Jens Vilhelm Jørgensen, kjøbmand, 27, Sønder Næraa (handelsbetjent i Kjøge) og Laurine Bernhardine Kjær, 28, datter af afgangne skolelærer Kjær, Marslev
1866, 2107, Christen Frederiksen Schmidt, ungkarl og gaardeier, 25, Nørre Snede og Kirsten Hansen, 32, datter af gaardmand Hans Hansen, Marslev
1866, 2107, Niels Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Selleberg og Ane Kirstine Rasmussen, 30, hos huusmand Anders Nielsen, Nyledshuus
1866, 2307, Hans Larsen, ungkarl og gaardbestyrer, 26, Holøv og enke Ane Marie Knudsdatter, 46, (efter gaardmand Knud Hansen), Holøv
1866, 0311, Niels Peter Jacobsen, ungkarl og huuseier, 32, Taarup Mark, Lumby Sogn og Inger Amalie Marcussen, 31, tjenende i Marslev Præstegaard
1866, 2912, Niels Hansen, ungkarl og indsidder, 26, Rynkeby og huusholdeske Juliane Nielsdatter, 37, hos smed Jens Peder Rasmussen, Marslev
1867, 2303, Poul Nielsen, ungkarl og snedker, 28, Biskopstaarup og Maren Kirstine Jørgensen, 25, datter af huusmand Jørgen Jensen, Marslev Mark
1868, 0304, Claus Peder Jensen, enkemand og gaardeier, 25, Marslev og Ane Marie Andersen, 25, datter af gaardeier Anders Knudsen, Marslev
1868, 0905, Lars Mathiassen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Aalykkegaard og Ane Cathrine Rasmussen, 30, datter af huusmand Rasmus Rasmussen, Veirup Skov
1868, 1806, Hans Christian Sørensen, ungkarl og gaardeier, 23, Rastrup og Jensine Frederikke Nielsen, 21, datter af gaardeier Niels Jeppesen, Rastrup
1868, 2208, Christian Hansen, ungkarl og kudsk, 31, Selleberg og Karen Knudsen, 24, datter af afgangne boelsmand Knud Knudsen, Frihed
1868, 3110, Niels Christian Frandsen, ungkarl og huuseier, 31, Hundslev Mark og Ane Marie Larsen, 34, datter af huusmand Lars Jensen, Revninge
1869, 0601, Anders Christian Andersen, ungkarl og huuseier, 28, Birkum Mark og Dorthea Marcussen, 28, tjenende i Marslev Præstegaard
1869, 1302, Peder Hansen, ungkarl og møller, 32, Østergaard Mølle og Hanne Pedersen, 23, datter af boelsmand Peder Larsen, Tvedskov
1869, 1805, Jens Peder Henriksen, ungkarl og skolelærer, 29, Katterød, Dirnisse Sogn og Isabella Sophie Petersen, 22, datter af skolelærer Petersen, Marslev
1869, 2605, Rasmus Knudsen, ungkarl og gaardeier, 36, Orte og Abelone Andersen, 25, datter af gaardeier Anders Knudsen, Marslev
1869, 1211, Julius Madsen, ungkarl og bødker, 25, Odense og Lovise Margrete Hansen, 25, datter af huusmand Hans Hansen, Rudskov
1870, 0503, Hans Jensen, ungkarl og steenhugger, 26, Birkum og Eleonore Christine Hansen, 21, datter af huusmand Hans Henrik Sørensen, Marslev Mark
1870, 1803, Peder Henrik Andreasen, ungkarl og snedker, 29, Engberg, og Karenline Margrete Christensen, 28, datter af boelsmand Rasmus Christensen, Holøv Mark
1870, 3004, Lars Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Østergaard og inderste Johanne Marie Vilhelmsen, 25, hos Niels Hansen, Engberg
1870, 2505, Rasmus Nielsen, ungkarl og gaardeier, 42, Aasum og, Maren Andersen, 24, datter af afgangne gaardmand Anders Knudsen, Marslev
1870, 1806, Knud Jørgensen, ungkarl og dagleier, 28, Bækhuset og enke Ane Lucie Jensdatter, 30, (efter huusmand Mads Hansen), Bækhuset
1870, 2307, Lars Mortensen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Birketved og tjenestepige Ane Mathiassen, 32, hos gaardmand Hans Erik Clausen, Marslev
1871, 0801, Niels Hansen, ungkarl og kudsk, 38, Hunderupgaard og tjenestepige Kirstine Marie Andersen, 27, Marslev Præstegaard
1871, 1204, Ebbe Stephansen, ungkarl, 25, søn af gaardmand Stephan Ebbesen, Tvinde, Rynkeby Sogn og Kirsten Hansen, 22, datter af gaardmand Hans Jensen, Rynkeby
1871, 1504, Anders Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 34, hos gaardmand Peder Nielsen, Aasum og Kirsten Christiansen, 29, datter af gaardmand Christian Larsen, Maale, Gjelshuus
1871, 1305, Lorents Nielsen, ungkarl og træskomand, 27, Marslev Mark og Laurine Vilhelmine Pouline Knudsen, 30, hos R. Rasmussen, Marslev Mark
1871, 2207, Rasmus Hansen, ungkarl og huuseier, 28, Birketved og Gjertrud Marie Nielsen, 27, datter af huusleier Niels Christensen, Holøv
1871, 0410, Rasmus Jensen, ungkarl og træskomand, 26, Bregnør [Drigstrup] og enke Lovise Margrete Hansen, 27, (efter huusmand Julius Madsen), Marslev
1871, 0710, Peder Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 27, hos gaardmand Hans Ditlev Knudsen, Marslev og tjenestepige Ane Marie Nielsen, 30, hos gaardmand Hans Ditlev Knudsen, Marslev
1871, 2610, Carl Johan Andersen, ungkarl og snedker, 27, Klinteberg og Christine Christensen, 28, datter af aftægtsboelsmand Rasmus Christensen, Holøv Mark
1871, 1011, Jørgen Rasmussen, ungkarl, 34, hos gaardmand Peder Olsen, Marslev og Abelone Marie Hansen, 39, datter af afgangne gaardmand Hans Hansen, Marslev
1871, 1811, Hans Christian Nielsen, ungkarl og snedker, 27, Holøv og sypige Frederikke Christiane Frederiksen, 31, Holøv
1872, 2004, Niels Hansen, enkemand og huuseier, 42, Birkum Mark og enke Maren Hansdatter, 46, (efter huuseier Niels Madsen), Holøv
1872, 2011, Hans Jensen, ungkarl og huuseier, 28, Holøv Mark og Birthe Elise Marie Nielsen, 18, ophold hos Hans Larsen, Holøv
1872, 1412, Rasmus Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Selleberg og kokkepige Hansine Pedersen, 30, Veirupgaard
1873, 2903, Hans Rasmussen, ungkarl og huuseier, 33, Urup, Rynkeby Sogn og Nielsine Nielsen, 29, datter af afgangne huusmand Niels Hansen, Holøv
1873, 0504, Nicolai Christensen, ungkarl og gaardeier, 35, Brangstrup, Ringe Sogn og Sidsel Marie Rasmussen, 30, datter af gaardeier Rasmus Hansen, Marslev
1873, 2605, Christen Andersen, ungkarl og væver, 29, Frihedshuset, Holøv Mark og Christiane Jørgensen, 29, datter af huusmand Jørgen Christian Poulsen, Ubberød Sogn
1873, 1410, Niels Poulsen, ungkarl og snedker, 29, Odense og Karen Kirstine Nielsen, 26, datter af boelsmand Niels Rasmussen, Holøv
1873, 2910, Elias Pedersen, enkemand og huuseier, 34, Fraugde Mark og Jensine Johanne Hansen, 30, tjenende gaardmand Otto Knudsen, Marslev
1873, 3110, Frands Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Veirupgaard og tjenestepige Ane Kirstine Hansen, 24, Veirupgaard
1873, 0711, Niels Hansen, ungkarl og smed, 24, Skjellerup og Kirstine Marie Hansen, 23, tjenende skolelærer Petersen, Marslev
1873, 2911, Peder Andersen, ungkarl og huuseier, 31, tjenende i Fraugde Kjærby og Ane Cathrine Pedersen, 28, boende i Marslev, datter af huusmand Peder Poulsen, Overholluf Mark
1874, 0304, Peder Christian Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Østergaard og Marie Olsen, 29, datter af tjenestekarl Ole Hansen, Langø, for tiden paa Rastrup Mark
1874, 0605, Knud Frederik Pedersen, ungkarl og forpagter, 27, Rodvigballe ved Horsens og Mathilde Lovise Georgine Rasmussen, 25, datter af forpagter Rasmussen, Veirupgaard
1874, 0111, Carl Georg Rasmussen, ungkarl og gartner, 23, Odense og Karen Sabine Jørgensen, 27, tjenende i Marslev Præstegaard
1874, 1612, Rasmus Madsen, enkemand og huuseier, 60, Holøv Mark og enke Rasmine Rasmussen, 40, (efter tømmermand Mathias Ludvig Madsen), Odense
1874, 2312, Poul Knudsen, ungkarl, 30, hos boelsmand Knud Hansen, Holøv Mark og enke Ane Cathrine Rasmussen, 41, (efter huusmand Rasmus Jørgen Pedersen), Holøv Mark
1875, 0502, Anders Sørensen, ungkarl og væver, 27, Kjertinge [Kjølstrup] og Marie Christine Hansen, 21, datter af huusmand Hans Hansen, Rudskov
1875, 2005, Carl Julius Rasmussen, ungkarl og huuseier, 25, Garderhuus og inderste Mette Marie Christoffersen, 23, Garderhuus
1875, 2805, Christian Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Rosengaards Mølle og tjenestepige Ane Marie Hansen Server, 27, Rosengaards Mølle
1875, 0708, Peder Christian Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Holøv og tjenestepige Karen Nielsine Hansen, 20, Holøv
1875, 2210, Jean Guillaume Eükaire Baruel, ungkarl og cand. magisterii, 26, Kjøbenhavn og Anna Pauline Strøm, 23, datter af afgangne commandeurcapitain Mathias Meyer
1875, 0911, Jens Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Holøv, Mette Marie Andersen, 32, datter af huusmand Anders Rasmussen, Engberg
1875, 1911, Carl Vilhelm Johannes Conradt, ungkarl og personel kapellan, 32, Endelave og lærerinde Augusta Margrete Petersen, 29, hos gaardmand Jens Hansen, Rastrup
1876, 1905, Hans Christian Hansen, ungkarl og gaardejer, 37, Allerup og Ane Kirstine Andersen, 25, datter af afgangne gaardejer Anders Knudsen, Marslev
1876, 2312, Peder Rasmussen, enkemand og husejer, 47, Rudskov og enke og husholderske Maren Kirstine Jørgensen, 35, (efter snedker Povl Nielsen), Marslev Mark, hos brudgommen
1877, 2604, Christen Sørensen, ungkarl, 25, hos faderen husmand Søren Christensen, Vester Kjærby Mark [Agedrup] og Ane Margrete Jensen, 20, datter af indsidder Erik Jensen, Marslev
1877, 0405, Lars Peder Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Aasum og Karen Hansen, 23, datter af husmand Hans Jacobsen, Rudskov
1877, 0505, Hans Rasmussen, ungkarl og bødker, 27, Munkebo Sogn og Johanne Andersen, 41, tjenende gaardmand Hans Ditlev Knudsen, Marslev
1877, 1205, Poul Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Kjølstrup og Laurine Henriette Larsen, 27, opholdende sig hos husmand Hans Hansen, Engberg
1877, 1110, Peder Andersen, ungkarl og friskolelærer, 24, Holøv og lærerinde Mathilde Christine Jørgensen, 27, Holøv
1877, 0211, Lars Jensen, ungkarl og væver, 26, Strandtved, Bovense Sogn og Maren Kirstine Andersen, 29, datter af boelsmand Anders Knudsen, Holøv Mark
1878, 2903, Rasmus Christiansen, ungkarl og husejer, 41, Salby Mark, Mesinge Sogn og Mette Marie Hansen, 27, hos gaardejer Lars Hansen, Holøv
1878, 0105, Ole Pedersen, ungkarl og skomager, 25, Kjøng og Karen Jørgine Frederikke Mohr, 25, datter af bager Mohr, Rastrup Mark
1878, 0405, Hans Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Dræby [Munkebo] og Hansine Hansen, 26, hos husejer Niels Madsen, Marslev Mark
1878, 0805, Viggo Valdemar Alfred Alexander Køtke, ungkarl, 26, plejesøn af gaardmand Peder Larsen, Holøv, Maren Nielsen, 23, datter af afgangne gaardmand Niels Pedersen, Marslev
1878, 1605, Christen Mortensen, ungkarl og forpagter, 30, Vejrup Mølle og Dorthea Andersen, 27, datter af gaardfæster Anders Hansen, Jordløse, i Vejrup Mølle
1878, 2709, Peder Rasmussen, ungkarl og indsidder, 26, Engberg og ugift Karen Pedersen, 31, hos Jeppe Olsens enke, Engberg
1878, 0911, Andreas Hansen, enkemand og husejer, 42, Marslev og ugift inderste Kirsten Hansdatter, 44, Marslev
1878, 1412, Hans Jørgen Madsen, ungkarl og mejeribødker, 26, Østergaard og Ane Marie Andersen, 24, datter af boelsmand Anders Knudsen, Holøv Mark
1879, 0904, Hans Peder Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Aasum og Jule Marie Christine Josephine Andersen, 26, tjenende gaardmand Anders Hansen, Marslev
1879, 0711, Asmus Asmussen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Marslev og Petrine Jørgensen, 24, tjenende i Marslev Præstegaard
1879, 2211, Hans Simon Nielsen, ungkarl og møllersvend, 23, Ejby Mølle og Ane Nielsen, 24, datter af husmand Niels Christian Knudsen, Marslev
1879, 2911, Niels Mortensen, ungkarl og gaardejer, 34, Holøv og Kirsten Hansen, 19, datter af husmand Hans Knudsen, Holøv
1880, 2205, Anders Hansen, ungkarl og husejer, 35, Holøv Mark og Karen Marie Guldbek, 38, Holøv Mark, datter af boelsmand Hans Guldbek, Tarup Mark
1880, 3010, Lars Hansen, ungkarl og gaardejer, 33, Holøv og Rasmine Caroline Jensen, 26, datter af gaardejer Jens Hansen Holøv
1880, 2211, Rasmus Knudsen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Marslev Mark og inderste Ane Cathrine Holst, 40, Garderhus
1880, 1812, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Rørbæk og enke Maren Kirstine Jørgensen, 39, (efter husmand Peder Rasmussen), Rudskov
1881, 2502, Henrik Madsen, enkemand og husejer, 62, Lundseng og enke og husholderske Julie Kirstine Schwartz, 48, (efter husmand Hans Henrik Jørgensen), Vester Skjerninge, hos brudgommen
1881, 2304, Peder Andersen, enkemand og gaardejer, 50, Frue Sogn, Odense og Karen Mortensen, 34, datter af aftægtsgaardmand Morten Nielsen, Holøv
1881, 0605, Søren Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Marslev og Emilie Hansen, 25, tjenende i Marslev Præstegaard
1881, 2005, Hans Jensen, ungkarl og husejer, 32, Odense og Ane Kirstine Knudsen, 29, stifdatter af husmand Hans Larsen, Holøv
1881, 0406, Jørgen Frederik Weber, ungkarl og husejer, 32, Holøv Mark, Ane Kirstine Knudsen, 36, datter af aftægtshusmand Knud Hansen paa Holøv Mark
1881, 0406, Jacob Jørgensen, enkemand, 44, tjenende i Holøv og ugift inderste Anna Maria Jonasdatter, 36, Holøv Mark
1881, 0611, Peder Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Vejrupgaard og bryggerpige Marie Nielsen, 27, Vejrupgaard
1881, 0911, Søren Rasmussen, ungkarl og murer, 33, Vester Kjærby [Agedrup] og Elna Jonsdatter, 23, tjenende paa Klarskov
1881, 1211, Anders Vilhelm Pedersen, ungkarl og murer, 25, Vejrup Skov og Christine Vilhelmine Henriette Richardy, 23, tjenende paa Vejrupgaard
1882, - [dato ikke indført - ei viet], Hans Peder Vind, tjenestekarl, 26, Vejrupgaard og tjenestepige Anne Nielsen, 31, Vejrupgaard
1882, 2406, Rasmus Corneliussen, ungkarl og husejer, 40, Davinde Mark og enke Maren Hansdatter, 55, (efter husejer Niels Hansen), Holøv
1882, 0809, Christian Lohmann Rasmussen, ungkarl og gaardejer, 30, Aasum Mark og husjomfru Johanne Nielsen, 20, Marslev Præstegaard
1882, 0410, Hans Ditlev Madsen, enkemand og husejer, 58, Marslev Mark og enke Marie Mortensdatter, 49, (efter husejer Hans Madsen), Saaderup
1883, 0302, Niels Pedersen, ungkarl og gartner, 24, Selleberg og Karen Marie Hansen, 24, datter af husmand Hans Ditlev Madsen, Marslev Mark
1883, 0205, Peder Rasmussen, enkemand og fæster, 31, Østrup Skovgaard og husjomfru Ane Kirstine Sørensen, 29, Marslev Præstegaard
1883, 0405, Poul Jensen, ungkarl og pakhusforvalter, 32, Kjøbenhavn og Thora Caroline Margrete Melbye, 30, i Odense, datter af afgangne sognepræst Melbye, Asperup
1883, 1205, Rasmus Rasmussen, ungkarl og møllerkusk, 27, Vejrup Mølle og Ane Cecilie Poulsen, 30, tjenende i Mejeriet, Holøv Mark
1883, 2806, Wigana Ludvig Peder Gervig, ungkarl og huslejer, 21, Skjellerup Mark og Ane Dorthea Poulsen, 24, datter af slagter Poul Andersen, Marslev Mark
1883, 2310, Niels Peder Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 22, Holøv Mark og enke Anne Marie Hansen, 31, Holøv Mark (efter gaardejer Mads Andersen)
1883, 2410, Frederik Gollich Petersen, ungkarl, skolelærer og kirkesanger, 31, Marslev og Hanne Frandsine Marie Dorthea Jeppesen, 17, datter af afgangne skolelærer Niels Jeppesen, Marslev Mark
1883, 2311, Peder Christian Hansen, ungkarl og gartner, 26, Billeskov og Olivia Marie Sten Jensen, 23, datter af afgangne husmand Hans Jensen, Bandholm, ophold i Faurskov Mølle