Birkende, 1814-1840, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1814-1840, Birkende sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 2801, Niels Hansen, smed, 27, i Birkende og Johanne Hansdatter, 18, i Birkende
1814, 1302, Anders Rasmussen, mursvend, 23, i Odense og pige Maren Hansdatter, 20, i Birkende
1814, 1806, Jens Christiansen, ungkarl, 30, Birkende og enke Mette Møller, 33, (efter Lars Larsen), i Nonneboe
1814, 2309, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardmand, 37, i Lyndelse og pige Gjertrud Wilhelmsdatter, 31, i Birkende
1814, 2810, Lars Rasmussen, gaardmand og selvejer, 28, i Birkende og pige Karen Hansdatter, 23, i Birkende
1814, 1211, Niels Paulsen, ungkarl, husfæster og væver, 31, i Birkende og enke og væverske Karen Pedersdatter, 50, i Birkende
1815, 1811, Jens Nielsen, tienestekarl, 30, i Fraugde og pige Johanne Marie Rasmusdatter, 25, paa Weyrup
1816, 2806, Peder Hansen, gaardmand, 50, i Høybye og Ane Kirstine Wilhelmsdatter, 24, i Birkende
1816, 0806, Jens Rasmussen, aulskarl, 32, Selleberg og tienestepige Dorthea Madsdatter, 38, Selleberg
1816, 0911, David Pedersen, tienestekarl, 29, i Birkende og tienestepige Maren Bendixdatter, 33, i Birkende
1816, 2211, Søren Sørensen, 25, hos faderen gaardmand Søren Jørgensen i Hundslef Kiølstrup Sogn og Apolone Andersdatter, 28, hos faderen huusmand Anders Knudsen i Birkende
1816, 1512, Lars Jensen, tienestekarl, 38, i Birkende og tienestepige Kirsten Nielsdatter, 25, paa Weyrup
1817, 3101, Lars Christiansen, gaardfæster, 27, i Urup og Dorthea Hansdatter, 24, hos faderen gaardmand Hans Christensen i Birkende
1817, 2811, Jens Pedersen, tienestekarl, 22, Wullerslev og Karen Hansdatter, 21, Wilholms Mølle
1818, 0802, Poul Andersen, enkemand, 46, Ullerslev og tienestepige Maren Sørensdatter, 29, i Birkende
1818, 1402, Niels Larsen, kirkemand og skolelærer, 54, i Birkende og tienestepige Mette Maria Rasmussen, 37, Juelsberg
1818, 1311, Rasmus Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Birkende og pige Maren Hansdatter, 33, i Birkende
1819, 1601, Hans Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Marslev og pige og tjenestepige Ane Margrethe Larsdatter, 23, Birkende
1819, 2310, Mathias Pedersen, bødker, 27, Fraugde Kjærbye og Karen Povelsdatter, 25, hjemme hos moderen i Birkende
1819, 2910, Jørgen Rasmussen, ungkarl, 42, fra Revninge og Mette Hansdatter, 22, Lars Hansens datter i Birkende
1819, 0711, Knud Pedersen, 28, paa Selleberg og Anne Andersdatter, 33, paa Selleberg
1819, 2011, Hans Poulsen, ungkarl, 30, i Birkende og Dorothea Andersdatter, 25, hos forældrene i Birkende
1820, 1711, Lars Andersen, ungkarl og snedker, 38, Nonneboe ved Birkende og Mette Kirstine Hintzesdatter, 28, i Birkende
1821, 2303, Hans Knudsen, skræder, 23, i Birkum Fraugde Sogn og Johanne Maria Jørgensdatter, 17, hos moderen i Wilholms Mølle
1821, 2302, Jacob Clausen, tjenestekarl, 30, i Birkende og enke Maria Rasmusdatter, 51, i Birkende
1821, 0311, Rasmus Rasmussen, enkemand, 53, i Birkende og Maria Rasmusdatter, 35, Hans Jacobsens steddatter i Birkende
1822, 2510, Niels Hansen, ladefoged, 55, Birkende og Kirsten Jacobsdatter, 35, Birkende
1822, 1810, Lars Sørensen, tjenestekarl, 33, Odense og Mads Madsdatter, 25, Birkende
1823, 2103, Erik Sørensen, aftægtsmand, 52, Birkende og aftægtskone Dorthea Larsdatter, 63, i Birkende
1823, 1912, Lars Clausen, tjenestekarl, 43, i Birkende og gaardmandsenke Anne Olesdatter, 42, i Birkende
1824, 1903, Christian Hansen, enkemand og husleier, 52, Birkende og Ane Dorthea Knudsdatter, 24, hos gaardmand Lars Clausen i Birkende
1824, 2011, Niels Hansen, enkemand, 47, hos gaardmand Lars Clausen i Birkende og tjenestepige Margarethe Larsdatter, 32, paa Weirup
1824, 2910, Hans Hansen, tjenestekarl, 38, hos gaardmand Hans Nielsen i Birkende og Ane Maria Hansdatter, 22, hos faderen gaardmand Hans Nielsen i Birkende
1824, 1311, Lars Sørensen, tjenestekarl, 38, hos kirkesanger Kjær, huusfæster af Marslev Wøiremosehuset og Mette Jørgensdatter, 21, fhv. huusfæster Jørgen Larsens datter i Wøiremosehuset
1825, 1410, Søren Wilhelm Hansen, bomforpagter og skomager, 28, i Bom no 2 og Maren Andersdatter, 31, i Bom no 2, paa Nyborg Landevei
1825, 0810, Erik Larsen, tjener, 26, i Langeskous Kroe og indsidder Sidsel Pedersdatter, 30, hos Poul Pedersen i Skiftemose
1825, 1811, Hans Jensen, 32, hos faderen Jens Nielsen ved Anexbomhus Birkende og Maren Rasmusdatter, 24, gaardmand unge Rasmus Rasmussens søster i Birkende
1825, 0511, Henning Christensen, 20, hos gaardmand Lars Sørensen i Birkende og Ane Madsdatter, 23, hos gaardmand Lars Sørensen i Birkende
1826, 2304, Hans Larsen, ladefoged, 44, paa Weirup og Sidsel Rasmusdatter, 28, hos Peder Kudsk ved Selleberg
1826, 1003, Jens Rasmussen, 31, hos Knud Jensen i Birkende og Maren Andersdatter, 20, hos Knud Jensen i Birkende
1826, 1505, Niels Rasmussen, 32, hos broderen unge Rasmus Rasmussen i Birkende og Ane Maria Madsdatter, 30, hos faderen Mads Hansen Træskomand i Birkende
1826, 2110, Peder Hintzesen, væver, 29, i Nonneboe og Kirsten Andersdatter, 43, hos faderen i Truelsholm i Birkende
1826, 2611, Jens Peter Nielsen, bødkersvend, 23, fra Odense og Sidsel Hansdatter, 30, fra Birkende
1827, 2804, Anders Hansen, skræder, 25, i Wester Kjærbye og tjenestepige Maren Larsdatter, 25, paa Selleberg
1827, 0505, Anders Nielsen, tjenestekarl, 26, kjøbmand Th..sens karl i Odense og tjenestepige Ane Maria Andersdatter, 25, hos Lars Knudsen i Lettemose
1828, 2504, Rasmus Pedersen, enkemand, 55, i Fraugdekjærbye og tjenestepige Johanne Rasmusdatter, 40, i Birkende
1828, 2410, Jens Larsen, tjenestekarl, 37, i Mellem Mølle og enke Maren Rasmusdatter, 42, gaardmand gl. Rasmus Rasmussens enke i Birkende
1828, 1810, Lars Pedersen, huusfæster, 25, i Birkende og enke Gunder Rasmusdatter, 29, i Birkende
1828, 1409, Johan Hendrik Andresen, snedker, 31, i Aasum og meierske Karen Hansdatter, 24, paa Selleberg
1828, 0811, Niels Nielsen, 32, tjenende Hans Ottesens enke i Birkende og Ane Maria Hansdatter, 35, hos stedfaderen væver Niels Poulsen i Birkende
1828, 2510, Peder Nielsen, enkemand, 43, boende ved Selleberg og Ane Kirstine Larsdatter, 28, hos faderen Lars Knudsen i Lettemose
1828, 1411, Rasmus Poulsen, tjenestekarl, 31, hos gaardmand Hans Rasmussen i Birkende og Mette Hansdatter, 23, gaardmand Hans Rasmussens datter i Birkende
1830, 2803, Peder Hansen, styrmand, 28, af Nyborg og jomfru Joh. Maria Jacobine Mehren, 26, i Birkende
1830, 2210, Poul Larsen, smedesvend, 27, fra Rønninge og Bodil Rasmusdatter, 26, i Birkende
1830, 2910, Peder Pedersen, tjenestekarl, 31, hos gaardmand Jens Larsen i Birkende og Mette Pedersdatter, 31, hos moderen gaardmand Hans Jakobsens enke i Birkende
1831, 2905, Mads Hansen, enkemand og huusmand, 46, i Fraugde Kjærby og tjenestepige Kirsten Eriksdatter, 34, hos Anders Larsen i Lettemose
1831, 1612, Niels Jørgensen, ungkarl, 20, i Marholm, Skjellerup Sogn og Ane Eriksdatter, 21, hos faderen gaardmand Erik Frederiksen i Birkende
1832, 0903, Vilhelm Hansen, ungkarl, 24, hos moderen gaardmand Hans Jakobsens enke i Birkende og Johanne Magrete Poulsdatter, 28, hos moderen annexbonde Poul Poulsens enke i Birkende
1832, 0812, Hans Christoffersen, ungkarl og væver, 24, i Birkende og tjenestepige Maren Hansdatter, 29, hos gaardmand Lars Sørensen i Birkende
1832, 0812, Anders Poulsen, ungkarl og tjenestekarl, 28, i Birkum og enke Mette Kirstine Hintzesdatter, 40, Nonnebo (efter Lars Andersen)
1833, 1511, Jørgen Rasmussen, enkemand og gaardmand, 57, i Birkende og enke Inger Hansdatter, 38, opholdende sig i Birkende
1834, 2604, Peder Nielsen, enkemand og avlskarl, 36, i Marslev Præstegaard og tjenestepige Margrethe Knudsdatter, 19, Birkende
1834, 0811, Niels Larsen, ungkarl, 22, hos faderen gaardmand Lars Sørensen Krogris i Revninge og Else Marie Nicoline Knudsen, 22, hos pleiemoderen gaardmand Hans Ottesens enke i Birkende
1834, 0612, Jacob Pedersen, tjenestekarl, 32, Birkende og tjenestepige Mette Sørensdatter, 33, Selleberg
1835, 2111, Adolph Christian Mauritzen, tjenestekarl, 25, i Birkende og enke Karen Poulsdatter, 41, Birkende (enke efter Mathias Pedersen Bødker)
1836, 2702, Lars Nielsen, tjenestekarl, 33, i Allerup Sogn og tjenestepige Johanne Madsdatter, 33, Birkende
1836, 2506, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 26, fra Ferritslev og enke Kirsten Jakobsdatter, 49, Birkende Mark (enke efter gaardmand Niels Hansen)
1836, 1009, Mads Hansen, ungkarl,27, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen i Birkende og Dorthe Larsdatter, 21, hos moderen Lars Rasmussens enke i Birkende
1837, 1301, Jakob Hansen, tjenestekarl, 32, hos Wilhelm Hansen i Birkende og tjenestepige Maren Nielsdatter, 24, hos Anders Wilhelmsen paa Birkende Mark
1837, 1111, Kjeld Poulsen, enkemand og boelsmand, 42, Saaderup Mark, Skjellerup Sogn og Ane Marie Eriksdatter, 29, hos faderen gaardmand Erik Frederiksen i Birkende
1837, 1711, Niels Nielsen, ungkarl og huusfæster, 28, i Nonnebo og Kirstine Marie Jeppesdatter, 32, hos moderen Karen Jeppes i Birkende
1838, 1002, Rasmus Poulsen, ungkarl og gaardfæster, 34, i Revninge og Marie Sophie Knudsdatter, 23, hos Hans Ottesens enke i Birkende
1838, 3011, Rasmus Sørensen, ungkarl og tjenestekarl,22, i Odense og tjenestepige Anne Sørensdatter, 31, Birkende
1839, 2405, Poul Poulsen, ungkarl og gaardfæster, 34, i Annexgaarden, Birkende og meierske Kirsten Madsdatter, 34, paa Weirup
1839, 0911, Morten Carstensen ungkarl og tjenestekarl, 26,i Søemosegaarden i St. Hans Sogn, Odense og tjenestepige Gjertrud Larsdatter, 21, hos moderen gaardmand Jørgen Rasmussens enke i Birkende
1840, 2203, Hans Pedersen, ungkarl, huusfæster og væver, 39, i Birkende og inderste og syepige Kirstine Rasmusdatter, 27, i Birkende
1840, 1912, Jacob Sørensen, ungkarl og tjenestekarl, 35, i Hoelev, Marslev Sogn og tjenestepige Ane Kirstine Sørensdatter, 26, hos huusmand Søren Jacobsen i Birkende
1840, 1912, Christian Thomsen, ungkarl og tjenestekarl, 40, i Birkende og tjenestepige Ane Jørgensdatter, 30, i Birkende