Birkende, 1814-1840, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1814-1840, Birkende sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 2001, 2701, Rasmus Nielsen, gaardmand, 61, i Birkende
1814, 0103, 0603, Rasmus Nielsen, aftægtsmand, 70, i Birkende
1814, 0508, 1008, Ole Christensen, husmand, 69, i Birkende
1815, 1804, 2304, Friderich Erichsen, 1, søn af gaardmand Erich Frideriksen
1815, 2805, 0406, Knud Pedersen, 5 uger, søn af huusmand Peder Jørgensen, i Birkende
1815, 0606, 1106, Lars Larsen, bondekarl, 27, i Birkende
1816, 2501, 0402, Dreng (døde strax), søn af skomager Lars Knudsen, i Lægtemose og Ane Knudsdatter
1816, 1305, 1905, Søren Larsen, 4 uger, søn af Lars Clausen og Maren Sørensdatter, i Birkende
1816, 1805, 2305, Hans Pedersen, almisselem, 82, i Birkende
1816, 1606, 2106, Niels Sørensen, 2½, søn af Lars Mathisen, i Birkende
1816, 2406, 3006, Anders Poulsen, 4 uger, søn af Poul Andersen og Giertrud Rasmusdatter i Birkende
1816, 2606, 3006, Hans Pedersen, 1, søn af huusmand Peder Jørgensen, i Birkende
1816, 1107, 1407, Hans Sørensen, 3, søn af huusmand Søren Jacobsen, i Birkende
1816, 0611, 1011, Hans Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af smed Niels Hansen, i Birkende
1818, 2201, 3101, Wilhelm Andersen, gaardmand, 80, paa Birkende Mark
1818, 0602, 1302, Jørgen Christensen, aftægtsmand, 73, Hyttemose
1818, 2211, 2711, Povel Povelsen, anexbonde, 56, i Birkende
1818, 1512, 2012, Anders Pedersen, almisselem, 43, Birkende
1819, 0405, 0705, Søren Rasmussen, 11, søn af huusmand Rasmus Nielsen, Birkende
1819, 0804, 1504, Hans Jensen, fæster, 64, af Wilholms Mølle
1820, 1201, 2101, Søren Larsen, huusmand, 58, ved Wilholms Mølle
1819, 2412, 02011820, Jørgen Christesen, almisselem, 65, i Hospitalet
1820, 2603, 0504, Peder Madsen, 27½, Birkende. Søn af gaardmand Mads Pedersen
1820, 1304, 1904, Anders Knudsen, indsidder, træskomand, 75, hos Hans Christesen
1820, 1804, 2404, Peder Jacobsen, aftægtsmand, 63, hos gaardmand Hans Hansen
1820, 1904, 2604, Rasmus Nielsen, tømmermand og huusmand, 79, i Birkende
1820, 3005, 0506, Claus Pedersen, aftægtsmand, 80, hos gaardmand Hans Rasmussen
1821, 0805, 1305, Jens Pedersen, 20, i Birkende. Søn af Peder Jensen
1821, 1308, 1908, Jørgen Pedersen, aftægtsmand, 90, i Birkende
1821, 0311, 0711, Hans Jacobsen, gaardmand, 71, i Birkende
1821, 2312, 2812, Jørgen Nielsen, forhen ladefoged, 71, paa Weirup
1822, 2304, 2504, Knud Pedersen, gaardmand, 66, i Birkende
1822, 1005, 1205, Niels Clausen, gaardmand, 51, i Birkende
1822, 0805, 0905, Lars Larsen, 12 uger, søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Birkende
1822, 0910, 1610, Jørgen Hansen, ½, hos Peder Jørgensen, i Birkende
1822, 0811, 1311, Hans Hansen, 11, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Birkende
1822, 1411, 1711, Rasmus Jørgensen, ½, søn af gaardmand Jørgen Rasmussen
1822, 0502, 0902, Rasmus Rasmussen, 22 uger, søn af gaardmand, gl. Rasmus Rasmussen
1823, 2105, 2505, Niels Larsen, 1 dag, søn af huusmand Lars Andersen, i Nonneboe
1823, 0711, 1111, Rasmus Pedersen, 32. Søn af huusmand Peder Jørgensen
1824, 1703, 2403, Jens Madsen, aftægtsmand, 84, hos Knud Jensen, i Birkende
1824, 2406, 2706, Lars Larsen, 11 dage, søn af huusmand Lars Rasmussen, i Birkende
1825, 2305, 2705, Ole Ottesen, almisselem og aftægtshuusmand, 84, i Birkende
1825, 1406, 2006, Hans Hansen Sommer, skræder, 70, i Ideshvile ved Nonneboe, Birkende
1826, 2401, 2901, Rasmus Jensen, 2 dage, i Birkende, søn af karl Jens Rasmussen, hos Knud Jensen og Maren Andersdatter, hos Knud Jensen
1826, 0702, 1302, Hans Nielsen, gaardmand, 88, i Birkende
1826, 2704, 0305, Hans Ottesen, sognefoged og gaardmand, 64, i Birkende
1826, 2107, 2607, Chresten Rasmussen, ungkarl, 44, hos broderen gaardmand gl. Ras. Rasmussen, i Birkende
1827, 1701, 2101, Anders Pedersen, 1½, søn af Søren Jacobsen og Ane Nielsdatter, i Birkende
1827, 1104, 1304, Chresten Johan Jørgensen, tjenestekarl, 33, paa Selleberg
1827, 0308, 0808, Anders Larsen, aftægtshussmand, 79, i Birkende
1827, 1409, 2009, Mads Hansen, indsidder og træskomand, 62, i Birkende
1828, 0703, 1203, Jørgen Nielsen, almisselem, 84, i Birkende
1828, 1105, 1605, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 59, i Birkende
1829, 2703, 0104, Christen Rasmussen, 1, søn af gaardmand Rasmus Hansen og Johanne Poulsdatter, i Birkende
1829, 1604, 2004, Peder Hansen, 8 uger, søn af gaardmand Hans Larsen og Maren Pedersdatter, i Birkende
1829, 1005, 1705, Jens Pedersen, aftægtshuusmand og almisselem, 86, i Nonneboe
1829, 2406, 2606, Jens Larsen, 1, søn af gaardmand Lars Rasmussen, Birkende
1829, 0108, 0608, Anders Eriksen, huusmand, 84, i Truelsholm
1829, 1209, 1809, Mads Pedersen, aftægtsgaardmand, 72, i Birkende
1831, 1107, 1707, Poul Poulsen, 1, søn af Poul Poulsen og Kirsten Madsdatter, i Birkende
1832, 1701, 2201, Rasmus Jensen, fæstehuusmand, 65, i Birkende
1832, 0407, 1007, Hans Peter Hvenegaard, 1 og 3 maaneder, søn af proprietair Jørgen Hvenegaard, paa Selleberg
1832, 2107, 2907, Christian Carl Larsen, 6½, søn af huusmand Lars Andersen, i Birkende
1832, 2507, 3107, Jens Peter Nielsen, bødker, 29, i Birkende. Søn af Peter Nielsen, i Odense
1832, 0408, 0908, Lars Andersen, snedker, 50, i Nonnebo. Søn af Anders Nielsen
1833, 1101, 2001, Hans Larsen, 3 maaneder, søn af huusmand Lars Pedersen, i Birkende
1834, 1901, 2901, Jens Nielsen, huusmand, 78, i Birkende. Født i Marslev. Søn af Niels Jensen
1834, 1304, 1804, Niels Hansen, gaardmand, 68, paa Birkende Mark. Søn af gaardmand Hans Hansen, Ferritzlev
1834, 1904, 2504, Lars Rasmussen, gaardmand, 47, i Birkende. Søn af gaardmand Rasmus Clemensen, Birkende
1834, 2907, 0308, Frederik Christian Mogensen (tvilling), 3 uger, søn af Mogens Marcussen Møller, Wilholm
1834, 2807, 3107, Mads Nielsen Stump, almisselem, 59, fra Wissenberg Sogn. Søn af boelsmand Niels Madsen Nielsen, i Kjølstrup Sogn
1834, 0708, 1308, Niels Larsen, kirkesanger og skolelærer, 72, i Birkende
1834, 2311, 2911, Christian Michael Hvenegaard, 1, søn af proprietair Jørgen Hvenegaard, Selleberg
1834, 2711, 0512, Niels Nielsen, huusmand, 53, i Nonneboe. Født i Jallese
1835, 0401, 1101, Niels Mathiasen, 8, søn af bødker Mathias Pedersen, i Birkende
1835, 1303, 2003, Mathias Pedersen, bødker, 43, i Birkende. Født i Fraugde Kjærbye. Søn af Peder Pedersen
1835, 2604, 0305, Peder Hansen, 1, søn af gaardmand Hans Larsen, i Birkende
1835, 0705, 1305, Anders Jensen, almisselem, 27½, Truelsholm. Søn af Kirstine Andersdatter
1835, 0307, 0807, Ole Hansen, almisselem og afskediget corporal, 72. Født i Rue ved Christiania
1835, 2707, 0208, Dødfødt dreng, søn af parcellist Ole Hansen og Ane Marie Nielsdatter, Skallerod
1835, 2509, 3009, Poul Andersen, 3 maaneder, søn af gaardmand Anders Wilhelmsen, Birketved
1835, 1310, 1810, Dødfødt dreng, søn af Erik Nielsen og Sidsel Hansdatter, Skallerod
1836, 2601, 3101, Peder Nielsen, 1, søn af Niels Hansen smed, Birkende
1836, 2402, 0203, Anders Pedersen, ungkarl og parcellist, 32, Skallerod. Født i Hunslev. Søn af Peder Larsen, i Rynkebye Sogn. Født i Hunslev
1836, 0503, 1303, Rasmus Jensen, aftægtsmand, 80, Bakkehuus. Søn af Jens Eriksen, Brabek i Rynkebye Sogn
1836, 2503, 0104, Hans Christensen, aftægtsgaardmand og enkemand, 81, Birkende. Søn af Christen Rasmussen, Birkende
1836, 0404, 0804, Mads Sørensen, indsidder og enkemand, 56, Birkende. Født i Urup. Søn af Søren Madsen, Urup i Rynkebye Sogn
1836, 0904, 1704, Anders Mathiasen, 11, søn af Mathias Pedersen, Birkende
1836, 2704, 0405, Erik Sørensen, aftægtsgaardmand, 65, Birkende. Født i Birkende. Søn af indsidder Søren Rasmussen
1836, 1807, 2407, Dødfødt dreng, søn af ungkarl Hans Rasmussen, Birkende og Maren Pedersdatter, hos Peder Nielsens enke, Lamosegaard under St. Hans Sogn i Odense
1836, 2007, 2407, Peder Jensen (tvilling), 2 timer, søn af huusmand Jens Christiansen og Kirsten Pedersdatter, Nonneboe
1836, 2007, 2407, Christian Jensen (tvilling), 2 timer, søn af huusmand Jens Christiansen og Kirsten Pedersdatter, Nonneboe
1836, 2910, 0611, Hans Jensen, aftægtsmand, 85, Birkende. Født i Rønninge
1837, 1801, 2501, Hans Andersen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Anders Andersen, Birkende. Født i Birkende
1837, 3001, 0502, Peder Hansen, 5 dage, søn af Hans Jensen Smed, Birkende. Født i Birkende
1837, 0802, 1502, Rasmus Mathiasen, 14, søn af afgangne bødker Mathias Pedersen, Birkende. Født i Birkende
1837, 1604, 2304, Lars Hansen, 18 dage, søn af huusmand Hans Larsen, Skallerod. Født i Skallerod
1837, 2210, 3010, Lars Clausen, gaardmand, 58, i Birkende. Født i Birkende
1837, 2712, 03011838, Hintze Pedersen, aftægtsmand, 72, i Nonneboe. Født i Birkende
1838, 2801, 0402, Christoffer Pedersen, aftægtsmand og enkemand, 80, i Birkende. Født i Birkende
1838, 2208, 2708, Morten Poulsen, ungkarl, 45, hos moderen i Annexgaarden i Birkende. Født i Birkende. Jens Jensens enke
1838, 2808, 0409, Jørgen Rasmussen, gaardmand, 62, i Birkende. Født i Revninge,
1839, 1102, 1802, Clemmen Rasmussen, ugift, 74, hos gaardmand Lars Rasmussens enke, i Birkende. Født i Birkende
1839, 2002, 2702, Anders Knudsen, 2 maaneder, søn af indsidder Knud Poulsen, i Skiftemose. Født i Skiftemose
1839, 1905, 2505, Anders Christian Jensen, skræderlærling, 15, i Langholm. Født i Allerup. Stedsøn af huusmand og skræder Peder Jensen
1839, 1206, 1906, Søren Pedersen, huusmand og parcellist, 84, i Skallerod. Født i Skjellerup
1840, 1005, 1705, Peder Christian Mathiasen, væverlærling, 20, hos væver Hans Christoffersen, i Birkende. Født i Birkende. Stedsøn af Adolff Mouritsen, i Birkende
1840, 1309, 2109, Mogens Marcussen, møller, 47, i Hvileholm Mølle. Født i Sulkendrup Vindinge Sogn
1840, 1210, 1910, Anders Larsen, snedker, 19½, opholdt sig hos stedfaderen Anders Poulsen, i Nonneboe. Født samme sted. Søn af huusmand Lars Andersen
1840, 2110, 2910, Niels Hansen, 9½, søn af gaardmand og sognefoged Hans Hansen, i Birkende. Født i Birkende
1840, 2211, 2711, Jørgen Andersen Møller, 14½, i Bommen no 2. Født i Odense. Søn af skomager Niels Andersen Møller
1814, 0102, 0602, Sidsel Hansdatter, 3, pleiebarn hos Hans Jensen, i Vilholm Mølle
1814, 0103, 0503, Ane Catrine Pedersdatter, 3, datter af huusmand Peder Jørgensen, i Birkende
1815, 0101, 0801, Maren Rasmusdatter, 6 uger og 3 dage, datter af indsidder Rasmus Jensen, i Nonneboe
1815, 2506, 0207, Dødfødt pige, datter af boelsmand Poul Pedersen, i Skiftemose
1816, 2706, 3006, Mette Hansdatter, 7 1/4, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Birkende
1816, 0907, 1407, Maren Nielsdatter, 3, datter af gaardmand Niels Clausen, i Birkende
1816, 0208, 0708, Maren Hansdatter, 5, datter af gaardmand Hans Hansen, i Birkende
1816, 2709, 0610, Elsebeth Schubart, enke, 65, paa Selleberg. General og adjutant Schubart
1817, 0405, 0905, Maren Madsdatter, 74, i Skiftemose. Aftægtsmand Jørgen Christensen
1817, 0405, 0905, Maren Poulsdatter, 5 maaneder, datter af boelsmand Poul Pedersen, i Skiftemose
1817, 2910, 0411, Kirsten Andersdatter, 60, i Birkende. Skolelærer Niels Larsen
1818, 1004, 1704, Berte Hansen, enke og almisselem, 102, i Birkende
1818, 0705, 1305, Maren Nielsdatter, 59, i Birkende. Gaardmand Hans Christensen
1818, 0608, 1008, Else Maria Hansdatter, 19, hiemme hos forældrene i Birkende. Datter af gaardmand Hans Ottosen
1819, 2411, 2811, Anne Katarine Nielsdatter, 8 uger, i Birkende, datter af ungkarl Niels Jeppesen og Sara Augustdatter
1820, 2603, 0104, Ellen Hansdatter (Rasmusdatter), enke og aftægtskone, 75, hos Erik Frideriksen, i Birkende. Gaardmand Rasmus Nielsen
1820, 1112, 1512, Johanne Rasmusdatter, 5, datter af gaardmand, unge Rasmus Rasmussen, i Birkende
1820, 1112, 1512, Kirsten Rasmusdatter, 1, datter af gaardmand, unge Rasmus Rasmussen, i Birkende
1820, 2412, 2612, Anna Sophia Mogensdatter, 13, datter af tjenner Mogens Hansen
1820, 2912, 01011821, Sophie Margrethe Rasmusdatter, 1½, datter af indsidder Rasmus Jørgensen, Tageholme
1820, 3012, 05011821, Mette Maria Nielsdatter, 3, datter af Niels Hansen Smed, i Birkende
1821, 0401, 1001, Louise Rasmussen (Ide Louise Pedersdatter), aftægtskone, 72, i Birkende
1821, 0204, 0904, Barthe Knudsdatter, 74, i Birkende. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1821, 1106, 1606, Ane Cathrine Knudsdatter, almisselem, 67, i Birkende Hospital
1821, 0307, 0707, Lene Jørgensdatter (tvilling), 3 dage, datter af gaardmand Jørgen Rasmussen og Mette Hansdatter, i Birkende
1821, 1007, 1507, Anne Margrethe Jørgensdatter (tvilling),10 dage, , datter af gaardmand Jørgen Rasmussen og Mette Hansdatter, i Birkende
1822, 2302, 0303, Maren Knudsdatter, 76, i Bækhuset ved Birkende. Huusaftægtsmand Christopher Nielsen
1822, 1804, 2104, Kirsten Pedersdatter, 57. Gaardmand Erik Sørensen
1822, 2104, 2504, Cathrine Knudsdatter, 17, datter af gaardmand Knud Pedersen, i Birkende
1822, 1205, 1605, Sidsel Rasmusdatter, møllerkone, 57, Vilholm i Birkende. Møller Hans Jensen
1822, 1705, 2205, Maren Rasmusdatter, aftægtskone, 69, Vilholms Mølle. Søren Larsen
1822, 2007, 2407, Bodil Pedersdatter, almisselem, 87, i Hospitalet
1823, 0608, 1108, Mette Maria Rasmusdatter, 48, i Birkende. Skolelærer Larsen
1823, 2111, 2611, Karen Hansdatter, enke, 84, i Birkende. Huusmand Christian Skræder
1824, 0302, 1002, Mette Kirstine Clausdatter, 42, i Birkende. Huusleier og stiftskudsk Christian Hansen
1824, 1104, 1704, Sara ..., enke, 74, i Birkende. Indsidder Anders Knudsen
1824, 0609, 1009, Sidsel Rasmusdatter, hospitalslem, 44, i Birkende
1825, 1403, 2103, Margrethe Rasmusdatter, 79. Aftægtsmand Lars Hansen Post
1825, 0505, 1105, Mette Maria Nielsdatter, 3, datter af smed Niels Hansen, i Birkende
1826, 0502, 1102, Johanne Larsdatter, 54. Huusmand Peder Madsen
1826, 1704, 2304, Ane Maria Eriksdatter, 70, i Birkende. Huusmand Jens Nielsen
1826, 0906, 1406, Kirsten Hansdatter, i Engberg. Huusmand Rasmus Christensen
1826, 1511, 1911, Ane Maria Larsdatter, 8 dage, datter af huusmand Lars Hansen, i Birkende
1826, 0712, 1312, Ane Larsdatter, 67, i Birkende. Aftægtsmand Mads Pedersen
1827, 0105, 0705, Ane Sophie Nielsdatter, aftægtskone, 85, hos smeden i Birkende
1827, 1806, 2406, Ane Sophie Jensdatter, 10, datter af huusmand Jens Rasmussen, i Bakkehuset ved Selleberg
1827, 0508, 0808, Lisbeth Cathrine Davidsdatter, 3½, datter af indsidder David Pedersen, i Birkende
1827, 2712, 3012, Ane Cathrine Rasmusdatter, 1/3, i Birkende, datter af karl Rasmus Rasmussen og Dorthe Larsdatter, hos gl. Rasmussen i Birkende
1828, 2108, 2408, Maren Larses, almisselem, 76, hos huusmand Hans Larsen
1828, 3108, 0509, Elisabeth Pedersdatter, 40, ved Selleberg. Huusmand Peder Nielsen
1829, 0201, 0901, Catharine Maria Larsdatter, almisselem, 86, i Skiftemose
1829, 0801, 1101, Catharine Pedersdatter, 2½, datter af gaardmand Peder Knudsen, i Birkende
1829, 1906, 2506, Bodil Poulsdatter, 85, i Truelsholm. Anders Eriksen
1829, 3107, 0508, Johanne Johansdatter, 3½, datter af huusmand Johan Pedersen, i Nonneboe
1830, 0902, 1402, Dødfødt pige, datter af træskomand Erik Nielsen og Sidsel Hansdatter, paa Birkende Mark
1830, 1506, 2106, Kathrine Hansdatter, enke, 61, i Voiremosehuuset paa Birkende Mark. Huusmand Jørgen Nielsen
1830, 0607, 0907, Mette Pedersdatter, tjenestepige, 24, hos gaardmand Lars Sørensen, i Birkende
1830, 0908, 1608, Catharine Magrethe Møller, enke, 81½, i Nonneboe. Degn Hans Jørgensen Møller, i Marslev
1831, 2502, 0203, Ane Marie Madsdatter, 71, i Birkende. Aftægter Christoffer Pedersen
1832, 0906, 1106, Gjertrud Marie Olesdatter, 1, datter af tjenestekarl Ole Sørensen og Christiane Rasmusdatter, i Birkende
1832, 1108, 1608, Johanne Rasmusdatter, enke, 71, i Birkende. Gaardmand Rasmus Nielsen
1832, 2411, 3011, Mette Hansdatter, 35½, i Birkende. Gaardmand Jørgen Rasmussen
1833, 0810, 1310, Dødfødt pige, datter af parcellist Ole Hansen og Ane Marie Nielsdatter, i Skallerod
1833, 1510, 2110, Eline Vibekke Petersen, 26, hos boelsmand Poul Pedersen, i Birkende. Datter af skolelærerenke Petersen
1834, 2704, 0405, Ane Magrethe Andersdatter, 65, i Birkende. Indsidder Lars Olsen. Datter af huusmand Anders Larsen, i Rønninge
1834, 1912, 2612, Ane Marie Hansen, 22 uger, pleiebarn hos huusmand Rasmus Jensen, i Skallerod. Født i Fraugde Sogn
1834, 2312, 2812, Johanne Pedersen, 2, datter af huusmand Johan Pedersen, i Nonnebo
1834, 2612, 02011835, Karen Rasmusdatter, 58, i Birkende. Indsidder Mads Sørensen
1835, 1901, 2501, Ane Marie Hansen (døde strax), datter af huusmand Hans Larsen, i Skallerod
1835, 3007, 0508, Maren Rasmusdatter, 40, i Nonneboe. Født i Marslev Sogn. Huusmand Johan Pedersen
1835, 2208, 2808, Mette Møller, 54, i Nonneboe. Huusmand Jens Christiansen. Datter af bortdøde degn Møller, i Marslev
1836, 2105, 2905, Ane Kirstine Nielsdatter, 9 og 3 maaneder, datter af huusmand Niels Nielsen, i Nonneboe
1836, 1209, 1809, Christiane Bernhardine Hansen, 2, datter af huusmand Hans Christoffersen, i Birkende
1836, 1109, 1809, Ane Rasmusdatter, enke, 78, i Birkende. Født i Aasum. Væver Poul Nielsen
1837, 1203, 2003, Inger Nielsdatter Vandborg, enke, 86, i Nonnebo. Født i Middelfart. Skræder Hans Hansen
1837, 0704, 1604, Karen Andersen, ½, datter af gaardmand Anders Andersen, i Birkende. Født i Birkende
1837, 2304, 3004, Karen Rasmussen, 13 dage, i Hospitalet. Født i Birkende. Datter af ungkarl, Rasmus Larsen, hos Hans Ottosens enke og pige Kirsten Pedersdatter i Birkende
1837, 1412, 2012, Kirsten Hansen, 1 og 10 maaneder, datter af gaardmand Hans Larsen, Birkende. Født i Birkende
1838, 1710, 2110, Karen Marie Hansen, 3 maaneder, datter af smed Hans Jensen, i Birkende. Født sammesteds
1838, 2012, 2612, Karen Hansen, 5 maaneder, datter af huusmand og væver Hans Jensen, Skallerod. Født sammesteds
1839, 0301, 1101, Ane Katrine Hansdatter, 59, i Birkende. Født i Odense. Huusmand Rasmus Rasmussen
1839, 2601, 0302, Marie Olesdatter, almisselem, 75, hos væver Hans Christoffersen, i Birkende. Født i Birketved
1839, 2502, 0303, Johanne Marie Nielsen, 8½, datter af bødker Jens Peter Nielsen og Sidsel Hansdatter, i Birkende. Født i Birkende. Plejedatter af indsidder David Pedersen, i Birkende
1839, 2804, 0505, Karen Nielsdatter, 65, i Hospitalet i Birkende. Født i Holev. Indsidder Peder Pedersen
1839, 0705, 0905, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Søren Larsen og pige Ane Marie Nielsdatter, Birkende
1839, 0209, 0709, Else Larsdatter, 60, i Birkende. Født i Tvinde, Huusmand Peder Madsen
1840, 0701, 1501, Mette Christine Hansen, 63, i Birkende. Født i Kjøbenhavn. Vejpigniur og pensionist, hr. v. Mehrens
1840, 1201, 2001, Christiane Kirstine Larsdatter, 73, i Birketved. Født i Fraugde. Huusmand Kristoffer Madsen
1840, 0406, 0806, Martha Marie Larsdatter, 25, i Birketved. Født paa Klarskov. Huusmand Rasmus Rasmussen
1840, 0706, 1306, Else Kirstine Rasmusdatter, enke, 79, i Nonneboe. Født i Urup. Huusmand Jens Pedersen
1840, 1106, 2106, Ane Adolpfsen, 3, datter huusmand Adolpf Maouritzen, af i Birkende - født i Birkende
1840, 3009, 0710, Maren Rasmusdatter, 41, i Annexhuset. Født i Birkende. Huusmand Hans Jensen
1840, 1710, 2410, Karen Clausdatter, 56, i Birkende. Født i Birkende. Aftægtsgaardmand Knud Jensen