Dalby, 1847-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1847-1891, Dalby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1847, 2801, 0502, Jens Poulsen, gaardmand, 50, paa Hersnap Mark
1847, 2302, 2802, Jacob Christensen, 7 dage, søn af gaardmand Christen Larsen, paa Dalby Mark
1847, 2605, 3005, Anders Hansen, 10, søn af huusmand og skrædder Hans Nielsen, paa Birchebjerg Mark
1847, 2408, 3108, Jens Madsen, aftægtsgaardmand, 76, i Dalbye
1847, 0712, 1412, Rasmus Dinesen, indsidder, 45, paa Hersnap Mark
1848, 1901, 2601, Peder Jensen, huusmand, 49, i Hersnap
1848, 2001, 2301, Peder Johansen, 7 uger, søn af indsidder Johan Pedersen, paa Birchebjerg Mark
1848, 1908, 2408, Niels Hansen, huusmand og skrædder, 75½, i Dalbye
1848, 0911, 1711, Christen Stephensen, gaardmand, 63, paa Hersnap Mark
1849, 1003, 1703, Simon Christensen, 5, søn af gaardmand og rigsdagsmand Christen Larsen, paa Dalbye Mark
1849, 0104, 0704, Jens Poulsen, huusmand og træskomand, 60, paa Hersnap Mark
1849, 2306, 2906, Anders Rasmussen, 3, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, i Hersnap
1849, 1708, 2408, Hans Simonsen, boelsmand og smed, 67, i Dalbye
1849, 0212, 0712, Peder Albertsen, indsidder og almisselem, 77, ophold hos huusmand Lars Abrahamsen, paa Birchebjerg Mark
1850, 0202, 1002, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Nielsen, paa Birchebjerg Mark
1850, 1404, 2004, Thies Martin Reichstein, skolelærer og kirkesanger, 60, i Dalbye
1850, 1406, 2006, Lars Rasmussen Bødker, boelsmand, 38, paa Dalby Mark
1850, 0812, 1312, Anders Hansen, tjenestekarl, 30, hos Mads Nielsen, Dalbye Mark
1850, 2512, 3012, Anders Andersen, huusmand, 48, i Birkebjerg
1851, 3012 1850, 701, Niels Hansen, 17, søn af huusmand og skrædder Hans Nielsen, i Birkebjerg
1851, 1103, 1903, Mads Olsen, huusmand, 41, paa Birkebjerg
1851, 3003, 0604, Lars Peder Larsen, 1, søn af huusmand Lars Larsen, af Birkebjerg
1851, 2505, 3005, Hans Albrechtsen, huusmand og enkemand, 75, i Dalby
1851, 0706, 1106, Adolph Albert Frederik Møller, 3½, opholdende sig hos mormoder Schütters enke, i Tinghuset. Søn af afgangne toldbetjent Møller
1852, 2102, 2602, Jørgen Jochumsen, hjulmand og, huusmand, 53, i Dalby
1852, 0604, 1304, Niels Hansen, 1, søn af huusmand og skrædder Hans Nielsen, af Birkebjerg
1852, 1208, 1808, Wilhelm Theophilus Frederiksen, gaardmand, 65, i Dalby
1852, 2010, 2710, Anders Larsen, huusmand, 77, i Dalby
1852, 1711, 2111, Lars Jørgensen, 1, søn af indsidder Jørgen Jeppesen, af Dalby Præstegaard
1852, 2511, 2811, Niels Larsen, 2½, søn af pige Wilhelmine Marcussen, af Dalby
1852, 0412, 1312, Jens Jørgensen, gaardbestyrer, 40, hos faderen Jørgen Johansen, i Dalby
1852, 0612, 1212, Hans Rasmussen, 4, søn af huusmand Rasmus Smidt, i Dalby
1853, 3001, 1102, Hans Rasmussen, 4 uger, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Dalby. Født i Dalby
1854, 2912, 0401, Hans Frandsen, 28, af Hersnap. Født i Hersnap. Søn af huusmand Frands Hansen
1854, 2008, 2408, Ole Jørgensen, tjenestekarl, 25, paa Brolykke. Født i Hersnap. Søn af huusmand Jørgen Olsen
1854, 0111, 0511, Christen Sørensen, fattiglem, 80, af Dalby. Født i Salby
1855, 1902, 2402, Anders Rasmussen, 12 dage, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, af Hersnap
1855, 2504, 0105, Poul Jensen, gaardmand, 72, i Hersnap
1855, 0611, 1011, Jørgen Nielsen, huusmand, 36, af Dalby Mark
1855, 2712, 06011856, Dødfødt dreng, søn af Julius Pedersen, Birkebjerg
1856, 2703, 0204, Niels Thomsen, indsidder og postbud, 32, i Dalby
1856, 0308, 0708, Frederik Hansen, huusmand og skytte paa Schelenborg, 56, i Hersnap
1856, 1110, 1410, Hans Hansen, ungkarl fattiglem, 75, i Dalby
1857, 1301, 1801, Peder Pedersen, 9 maaneder, søn af huusmand Peder Hansen, af Hersnap
1857, 0903, 1303, Hans Pedersen, røgter, huusmand og fattiglem, 85, af Dalby
1857, 1403, 1803, Dødfødt dreng, søn af hørsvinger Hans Johansen, af Dalby
1857, 2803, 0404, Anders Madsen, huusmand og væver, 57, af Hersnap
1857, 2105, 2705, Johan Wilhelm Larsen, ungkarl og afskediget soldat, 26, af Dalby. Fødested Hundslev i Kjølstrup Sogn. Søn af huusmand Lars Larsen, af Dalby
1857, 0506, 0906, Jens Hansen, 3 dage, søn af gaardbestyrer Hans Nielsen, i Dalby
1857, 2710, 3110, Hans Nielsen, 9 maaneder, søn af smed Niels Hansen, af Dalby
1857, 1211, 2511, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Hansen, af Hersnap
1857, 1611, 2111, Anders Hansen, enkemand og fattiglem, 82, af Birkebjerg
1858, 2802, 0603, Peder Hansen, 2½, søn af huusmand og skrædder Hans Nielsen, paa Birkebjerg
1858, 0911, 1611, Lars Rasmussen, enkemand, huusmand og aftægtsmand, 85½, paa Dalbymark
1859, 2801, 0302, Carl Frederik Schümann, huusmand og fhv. kudsk paa Schelenborg, 49, af Dalby
1859, 3101, 0802, Jacob Mortensen, huusmand, 80, paa Hersnap Mark
1859, 0603, 1403, Niels Rasmussen, 24, af Hersnap. Født i Hersnap. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen
1859, 1503, 2003, Peder Laurits Pedersen, 6½, søn af huusholderske, pige Kirsten Pedersdatter, af Schelenborg. Født i Odense. Pleiebarn hos huusmand Peder Hansen, i Hersnap
1859, 1004, 1804, Niels Pedersen, 17, af Dalby, søn af udflytter Peder Nielsen. Født i Dalby
1859, 1605, 2305, Christian Edvard Møller, sognepræst, 52½, for Dalby og Stubberup
1859, 2005, 2605, Niels Nielsen, gaardfæster, 65, af Hersnap
1860, 1901, 2701, Hans Pedersen, aftægtsmand og enkemand, 89, Dalby Mark
1860, 1402, 1802, Hans Henrik Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af smed Niels Hansen, i Dalby
1860, 2504, 205, Christoffer Rasmussen, boelsmand, 50, af Dalby
1860, 1410, 2010, Jens Rasmussen, 18½, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, af Dalby
1860, 2611, 0212, Dødfødt dreng, søn af pige Johanne Hansen, hos huusmand Lars Hansen, paa Dalby Mark
1860, 0612, 1212, Rasmus Martin Hansen, 3 uger, søn af gaardmand Hans Christensen, i Hersnap
1860, 0812, 1512, Hans Nielsen, huusmand og skræder, 52, i Birkebjerg
1861, 1602, 2002, Peder Larsen, 6 dage, søn af gaardbestyrer Lars Hansen, i Dalby
1861, 0903, 1703, Niels Mathiesen, 3 maaneder, søn af pige Oline Jacobsen, pt. hos gaardmand Anders Larsen, i Hersnap. Født i Steenstrup Sogn
1861, 1906, 2506, Peder Nielsen, junior og gaardmand, 48, i Dalby By
1861, 2806, 0707, Rasmus Madsen, 3 uger, søn af pige Elisabeth Madsen. Født i Birkebjerg
1862, 0502, 1402, Hans Hansen, ugift tjenestekarl, 32. Født i Mesinge. Søn af huusmand Hans Hansen, i Mesinge
1862, 2602, 0203, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Johanne Jensen, i Hersnap
1862, 1404, 1804, Hans Rasmussen Tillebek, enkemand og almisselem, 76, i Dalby Fattighuus
1862, 1205, 1805, Udøbt dreng, 20 minutter, søn af huusmand Peder Hansen, i Birkebjerg
1863, 1003, 1703, Poul Hansen, enkemand og aftægtsmand, 82, paa Dalby Mark
1863, 2203, 2803, Dødfødt dreng, søn af slagte Jens Eriksen, i Dalby
1863, 1404, 2004, Søren Thorvald Nielsen, 6, søn af smed Niels Nielsen, i Hersnap
1863, 1804, 2504, Peder Nielsen, gift og gaardfæster, 65, paa Dalby Mark
1863, 1207, 1707, Ole Hansen, gift og gaardmand, 41, i Dalby
1863, 1609, 2309, Peder Nielsen, ugift, 26, i Hersnap. Søn af afdøde gaardmand Niels Nielsen
1863, 2309, 2909, Hans Nielsen, ½, søn af gaardmand Niels Hansen, i Dalby
1863, 2710, 0111, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Søren Pedersen, i Hersnap
1864, 0502, 1102, Ole Jensen, enkemand og aftægtsmand, 85, i Birkebjerg
1864, 2903, 0504, Johan Larsen, 10½ maaned, søn af huusmand Lars Jensen, i Hersnap
1864, 0304, 1104, Niels Jørgensen, 12, stedsøn af huusmand Jacob Hansen, i Dalby
1864, 2304, 2904, Hans Jensen, 14 og 4 maaneder, stedsøn af gaardfæster Hans Nielsen, i Dalby
1864, 2304, 2904, Johan Jensen, enkemand og røgter, 63, i Mosegaard i Dalby
1864, 2105, 2505, Jens Christian Pedersen, 1½, søn af gaardbestyrer Peder Madsen, i Dalby
1864, 1206, 1606, Lars Nielsen, gift og huusmand, 60, i Dalby
1864, 1908, 2508, Carl Henrik Nielsen, 2½, søn af bødker Niels Hansen, i Dalby
1864, 1109, 1709, Rasmus Pedersen, ugift, 21, i Dalby. Søn af afdøde gaardmand Peder Nielsen
1864, 0110, 0810, Peder Nielsen, gift og gaardfæster, 73½, i Hersnap
1864, 2710, 0211, Peder Larsen, gift og gaardfæster, 70, i Dalby
1864, 2910, 0511, Johannes Edvard Nielsen, 9 maaneder, søn af bødker Niels Hansen, i Dalby
1865, 0901, 1501, Lars Vilhelm Hansen, 19 dage, søn af gaardmand Hans Hansen, i Dalby
1865, 0502, 1302, Conrad Frederiksen, gift og gaardfæster, 69, paa Hersnap Mark
1865, 1402, 2102, Jeppe Madsen, 19, i Birkebjerg. Søn af væver Mads Nielsen
1865, 0103, 0703, Jacob Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af smed Niels Hansen, i Dalby
1865, 2604, 3004, Lars Hansen, 4 uger, søn af huusmand Hans Hansen, i Dalby
1865, 3004, 0605, Hans Peder Pedersen, 1, søn af skrædder Hans Pedersen, i Birkebjerg
1865, 2205, 2705, Lars Peder Larsen, 5½, søn af fruentimmer Karen Sophie Larsen, paa Schelenberg
1865, 0106, 0606, Anders Larsen, 10, søn af huusmand Lars Jensen, i Hersnap
1865, 0706, 1106, Lars Jørgen Kuhlmann, 5 dage, søn af huusmand Poul Kuhlmann, i Hersnap
1865, 0107, 0507, Hans Jacobsen, ugift almisselem, 30, i Birkebjerg
1865, 0610, 1210, Rasmus Larsen, 2 maaneder, søn af huusmand Lars Jacobsen, i Birkebjerg
1865, 3010, 0511, Christian Ibsen, 6 dage, søn af politibetjent Ibsen, i Hersnap
1865, 3011, 0612, Jens Andersen, 3, søn af gaardmand Anders Abrahamsen, i Hersnap
1865, 2512, 02011866, Hans Rudolf Pedersen, gift, boelsmand og snedker, 68, i Birkebjerg
1866, 0801, 1501, Peder Nielsen, 5, søn af huusmand Niels Pedersen, i Hersnap
1866, 1201, 1901, Poul Madsen, 8 og 3 maaneder, søn af huusmand Mads Larsen, i Hersnap
1866, 0702, 1402, Johan Pedersen, gift væver, 53, i Dalby
1866, 0303, 0903, Hans Andersen, ugift væver, 22, paa Dalby Mark
1866, 3103, 0704, Niels Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 85, i Dalby
1866, 1308, 1808, Niels Christian Larsen, 5½, søn af tømrer Lars Rasmussen, i Dalby
1866, 2708, 0109, Rasmus Nielsen, ugift, 25½, i Hersnap. Søn af gaardmand Niels Nielsen
1866, 3010, 0711, Hans Peder Pedersen, 5 maaneder, søn af skrædder Hans Nielsen, i Birkebjerg
1866, 1712, 2212, Hans Andersen, ugift, 28, i Hersnap. Søn af aftægtsmand Anders Larsen
1867, 3101, 0802, Abraham Jensen, enkemand og aftægtsmand, 89, i Hersnap
1867, 0703, 1003, Udøbt dreng, ½ time, søn af bager R. Jørgensen, i Dalby
1867, 3003, 0304, Rasmus Madsen, 3, søn af væver Mads Nielsen, i Birkebjerg
1867, 0605, 1205, Peder Christian Ibsen, 7 dage, søn af politibetjent C. S. D. Ibsn, i Hersnap
1867, 2006, 2506, Frederik Marcussen, ugift fattiglem, 35, i Dalby
1868, 1901, 2601, Dødfødt dreng, søn af indsidder Terman Termansen, paa Dalby Mark
1868, 2802, 0603, Hans Nielsen, gift og skomager, 55, paa Birkebjerg
1868, 2205, 2905, Jens Rasmussen, gift og gaardmand, 65, i Hersnap
1868, 1506, 1906, Anders Christensen, 4, søn af steenhugger Christen Larsen, i Dalby
1868, 1108, 1708, Christen Rasmussen, 15, søn af gaardmand Rasmus Jensen, i Birkebjerg
1868, 1208, 1808, Poul Larsen, gift og aftægtsmand, 74, i Hersnap
1868, 2509, 0110, Rasmus Pedersen, 5, søn af huusmand Peder Rasmussen, i Birkebjerg
1869, 0104, 0804, Jacob Hansen, enkemand og aftægtshuusmand, 75, i Birkebjerg
1869, 1411, 2111, Carl Christian Hansen, 9 maaneder, søn af fruentimmer Rasmine Juliane Hansen, i Hersnap
1869, 1712, 2312, Knud Laurits Otto Hansen, 15 dage, søn af boelsmand Lars Hansen (Hytteballe), i Dalby
1870, 2808, 0209, Anders Hansen, 4 og 9 maaneder, søn af huusmand Niels Hansen, i Hersnap
1870, 0210, 1010, Jørgen Johansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 87, i Dalby
1870, 1910, 2610, Niels Jørgensen, gift og huusmand, 38½, i Dalby
1871, 0101, 0601, Hans Christensen, gift og gaardmand, 44, i Hersnap
1871, 2306, 3006, Niels Hansen, gift og huusmand, 45, i Hersnap
1871, 3107, 0408, Frits Frederiksen, 17½, stedsøn af huusmand Jens Laursen, i Hersnap
1871, 1909, 2709, Carl Edvard Nielsen, 4 uger, søn af bødker Niels Hansen, i Dalby
1871, 2309, 2909, Ole Christen Christensen, 11, søn af huusmand Frederik Christensen, i Hersnap
1872, 1304, 1704, Jens Pedersen, 4½, søn af huusmand Peder Rasmussen, i Birkebjerg
1872, 0109, 0809, Dødfødt dreng, søn af bødker Niels Hansen, i Dalby
1872, 2311, 0212, Rasmus Rasmussen, gift og aftægtsgaardmand, 73 og 9 maaneder, i Dalby
1872, 1512, 2212, Peder Christian Victor Pedersen, 9 maaneder, søn af skrædder Hans Pedersen, i Birkebjerg
1872, 2412, 3012, Rasmus Poulsen, enkemand og fattiglem, 71, forhen boende i Birkebjerg
1873, 2904, 0605, Mads Christensen, gift og gaardmand, 71, i Hersnap
1873, 0805, 1505, Anders Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 74, i Hersnap
1873, 1205, 1805, Rasmus Fasting Lavrits Christiansen, 10 uger, søn af smed Chr. Christiansen, i Hersnap
1873, 2805, 0306, Hans Christiansen, gift og husmand, 80, i Hersnap
1873, 0411, 1211, Carl Frederik Julius Madsen, gift og aftægtshusmand, 69, i Hersnap
1873, 0911, 1611, Dødfødt dreng, søn af bødker Niels Hansen, i Dalby
1874, 0601, 1501, Poul Pedersen, gift og gaardmand, 68, i Hersnap
1874, 2104, 2504, Lars Pedersen, ugift indsidder, 61, i Hersnap
1874, 0705, 1305, Mads Nielsen, gift og væver, 72, paa Dalby Mark
1874, 1405, 1905, Christen Hansen, 20, i Hersnap. Søn af afdøde gaardmand Hans Christensen
1874, 1405, 1905, Peder Hansen, ugift, 19, i Hersnap. Søn af afdøde gaardmand Hans Christensen
1874, 1905, 2305, Ole Hansen, gift og gaardmand, 61 og 9 maaneder, i Hersnap
1874, 0807, 1107, Frands Hansen, gift og husmand, 69, i Hersnap
1874, 2507, 3007, Anders Nielsen, 4½, søn af husmand Niels Rasmussen, i Hersnap
1875, 0701, 1501, Jens Olsen, gift og gaardmand, 78, i Hersnap
1875, 1401, 2201, Lars Andersen, gift og aftægtsgaardmand, 83½, i Hersnap
1875, 3001, 0602, Christen Larsen, gift og aftægtsgaardmand, 71, i Dalby
1875, 0806, 1206, Mads Pedersen, enkemand og fattiglem, 95, i Dalby
1875, 0107, 0707, Anders Nielsen, gift og aftægtsmand, 66, i Hersnap
1875, 2407, 0907, Hans Olsen, ugift, 28½, i Dalby. Søn af afdøde gaardmand Ole Hansen
1875, 1710, 2110, Carl Adolf Nielsen, gift og maskinsmed, 37, i Dalby
1875, 2610, 3110, Dødfødt dreng, søn af friskolelærer A. J. Klinkby, i Dalby
1876, 1001, 1801, Jens Madsen, enkemand, fhv. gaardfæster, sognefoged og dannebrogsmand, 72, i Hersnap
1876, 1003, 1703, Poul Poulsen, enkemand og aftægtshusmand, 74 og 9 maaneder, i Dalby
1876, 1906, 2406, Laurits Jensen, 9, søn af husmand Jens Antoniussen, i Dalby
1876, 0808, 1308, Christen Larsen, gift og stenhugger, 63, i Dalby
1876, 2010, 2610, Udøbt dreng, 5 minutter, søn af husmand Anders Larsen, i Dalby
1876, 1111, 1611, Mads Nielsen Lykkegaard, gift og væver, 58, paa Birkebjerg
1876, 0712, 1312, Simon Christian Pedersen, 4 maaneder, søn af husmand Peder Chr. Madsen, i Dalby
1877, 1704, 2104, Niels Anton Jensen, ugift, 24 og 3 maaneder, i Dalby. Født i Mesinge. Søn af husmand Jens Andersen
1877, 1808, 2308, Jesper Nielsen, gift og fattiglem, 86, i Dalby
1878, 1803, 2303, Rasmus Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 90, i Birkebjerg
1878, 1804, 2304, Lars Madsen, gift og husmand, 58, i Hersnap
1879, 0701, 1401, Ole Larsen, gift og træskomand, 66, i Dalby
1879, 1301, 1801, Morten Larsen Christensen, 2 maaneder, søn af gaardmand H. Christensen, i Dalby
1879, 0502, 1302, Rasmus Hansen, gift og gaardmand, 47, i Dalby
1879, 1303, 2003, Jens Antonien Antonisen, gift og indsidder, 56, i Dalby
1879, 1611, 2411, Rasmus Pedersen, gift og gaardmand, 76, i Hersnap
1880, 1702, 2402, Rasmus Pedersen, 9 og 9 maaneder, søn af husmand Peder Olsen, i Hersnap
1880, 2402, 0403, Peder Poulsen, gift og gaardmand, 42, i Dalby
1880, 1305, 2205, Mads Hansen, gift og væver, 65, i Birkebjerg
1880, 0806, 1506, Hans Kuhlmann, ugift, 25, i Hersnap. Husmand Poul Kuhlmann
1880, 1809, 2709, Niels Pedersen, enkemand og husmand, 64, i Hersnap
1880, 2611, 0312, Jens Pedersen, gift og gaardmand, 89, i Birkebjerg
1881, 1108, 1708, Niels Larsen, gift og gaardmand, 62, i Hersnap
1881, 3112, 07011882, Niels Peder Christiansen, 3 maaneder, søn af smed Chr. Christiansen, i Hersnap
1882, 3005, 0406, Dødfødt dreng, søn af indsidder Carl Madsen Ørsted, i Dalby
1882, 1506, 1906, Margvard Larsen, enkemand og aftægtsmand, 92, fra Langø
1882, 1511, 2211, Mads Pedersen, enkemand og forhen gaardejer, 84½, i Dalby
1882, 2811, 0612, Peder Olsen, enkemand og husmand, 53, i Hersnap
1882, 0412, 1112, Peder Christian Madsen, gift og gaardejer, 54, i Dalby
1882, 2012, 2412, Niels Henrik Kuhlmann, 9 maaneder, søn af fruentimmer Rasmine Kuhlmann, i Hersnap
1883, 2512, 0201, Niels Rasmussen, gift og fæster, 63 og 9 maaneder, af Mosegaarden i Dalby
1883, 1701, 2401, Niels Rasmussen, ugift aftægtshusmand, 63, paa Dalby Mark
1883, 1102, 1702, Jens Hansen, enkemand og gaardmand, 74, i Dalby
1883, 1204, 1804, Mads Hansen, enkemand og indsidder, 60, i Birkebjerg
1883, 1504, 2004, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Larsen, i Hersnap
1883, 1406, 2006, Poul Larsen, ugift, 21, i Hersnap. Søn af gaardmand Lars Poulsen
1883, 1607, 2107, Peder Victor Hansen, 8 dage, søn af fruentimmer Ane Marie Hansen, paa Dalby Mark
1883, 0408, 1208, Hans Henriksen, 4 uger, søn af fruentimmer Ane Andersen, i Hersnap
1883, 1508, 2108, Poul Pedersen, gift og indsidder, 77 og 9 maaneder, i Dalby
1884, 1802, 2602, Niels Nielsen, gift og høker, 88, i Hersnap
1884, 2702, 0303, Christian Hansen, 1, søn af husmand Niels Hansen, paa Hersnap Mark
1884, 2805, 3105, Frands Laurits Madsen, 10½, søn af husmand Mads Frandsen, i Hersnap
1884, 0112, 0812, Mads Christensen, gift og husmand, 58, i Hersnap
1884, -, 2312, Niels Henningsen, enkemand og fattiglem, 70, i Dalby
1884, 3012, 06011885, Søren Rasmussen, ugift, 28, i Hersnap. Søn af husmand Rasmus Sørensen
1885, 0501, 1001, Christian Hansen, 4 dage,søn af husmand Niels Hnsen, i Hersnap
1885, 0405, 0805, Udøbt dreng, 8 timer, søn af gaardmand Hans Olsen, i Hersnap
1885, 3010, 0611, Mads Andersen, gift og aftægtshusmand, 85, paa Hersnap Mark
1885, 0211, 0711, Anders Johansen, gift, indsidder, væver og landpostbud, 63, i Birkebjerg
1886, 1003, 1603, Simon Christensen, gift og aftægtsgaardmand, 72, paa Hersnap Mark
1886, 0406, 1006, Poul Jensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 81, i Dalby
1886, 1307, 1907, Christen Madsen, enkemand og aftægtshusmand, 89 og 9 maaneder, paa Hersnap Mark
1886, 0509, 1109, Anders Abrahamsen, gift og gaardmand, 72, i Hersnap
1886, 1909, 2409, Niels Peder Christiansen, 1, søn af smed Christen Christiansen, i Hersnap
1887, 2611, 0212, Rasmus Hansen Smith, enkemand og aftægtshusmand, 72, i Dalby
1887, 2611, 0312, Peder Marcus Christensen, 18, i Dalby. Søn af husmand Niels Christensen
1888, 2003, 2603, Niels Olsen Nielsen, enkemand og pensioneret lærer, 81, i Hersnap
1888, 0906, 1506, Hans Christian Andersen, gift, husmand og fisker, 46, paa Hersnap Mark
1889, 1608, 2308, Christen Hansen, gift og væver, 86, i Dalby
1890, 1101, 1701, Rasmus Christoffersen, gift og husejer, 40, i Dalby
1890, 2709, 0310, Niels Hansen, gift og smed, 72, i Dalby
1890, 2510, 3110, Rasmus Jensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 75, i Birkebjerg
1890, 0412, 1012, Hans Jensen Hof, ugift og forhen skomager i Dalby, 88, hos skrædder Rasm. Pedersen, ved Bøgebjerg
1891, 2206, 2706, Niels Andersen, enkemand og tømmermand, 74, i Dalby
1891, 0507, 0907, Niels Madsen, gift og fhv. vejmand, 77, ophold hos en søn paa Dalby Mark
1891, 2508, 0109, Rudolf Ferdinand Bülow, ugift lærer og kirkesanger, 57, i Dalby
1891, 1709, 2309, Johannes Elias Andersen, 1, søn af indsidder og arbejdsmand Anders Frederiksen, Dalby
1891, 0610, 1210, Ole Andersen, ugift, 34, i Hersnap. Søn af gaardmand A. Abrahamsen
1891, 2212, 02011892, Hans Larsen (Hytteballe), enkemand og forhen gaardmand, 93, paa Birkebjerg i Dalby Sogn
1847, 1803, 2403, Johanne Hansdatter, enke, 84, i Birchebjerg. Gaardmand Peder Jensen
1847, 1704, 2504, Karen Dorthea Madsen, 8 dage, datter af huusmand Carl Madsen, paa Hersnap Mark
1847, 2506, 2906, Maren Andersdatter, enke, 78, paa Dalbye Mark. Huusmand Jacob Hansen
1847, 1809, 2609, Marie Kirstine Hansen, 1½, datter af huusmand og skrædder Hans Nielsen, paa Birchebjerg Mark
1847, 2211, 2911, Johanne Jensdatter, enke, 81, i Dalbye. Aftægtsgaardmand Hans Nielsen
1848, 0603, 1203, Anne Dorthea Pedersen, 2 og 1 maaned, datter af gaardmand gl. Peder Nielsen, paa Dalbye Mark
1848, 1705, 2105, Gjertrud Olsen, 4 og 3 maaneder, datter af gaardmand Ole Hansen, paa Hersnap Mark
1848, 1606, 2106, Maren Larsen, 6, datter af huusmand Lars Jensen, paa Hersnap Mark
1848, 0907, 1407, Hansine Jensen, 10 og 3 maaneder, datter af gaardmand Jens Poulsen. Stedfader gaardmand Simon Christensen, paa Hersnap Mark
1848, 2709, 0410, Ursela Olsdatter, enke, 69, hos sin søn gaardmand Ole Hansen, paa Hersnap Mark. Gaardmand Hans Pedersen
1848, 0812, 1612, Maren Jensdatter, enke, 79, i Hersnap. Huusmand Niels Berthelsen
1848, 1312, 1912, Kirsten Rasmusdatter, enke, 71, i Dalbye. Huusmand Hans Christian Hansen
1849, 2004, 2704, Maren Hansdatter, 62, i Hersnap. Gaardmand Abraham Jensen
1849, 1305, 1905, Anne Pedersdatter, 66, paa Dalbye Mark. Aftægtsboelsmand Lars Rasmussen
1850, 2605, 3105, Kirsten Christensdatter, 57, paa Hersnap Mark. Huusmand Ole Jensen
1850, 0906, 1406, Johanne Jensdatter, enke, 81, i Hersnap. Aftægtsmand Peter Hansen
1850, 1307, 1807, Johanne Nielsdatter, enke, 55½, i Dalby. Huusmand og smed Hans Simonsen
1850, 1608, 2208, Dorothea Rasmusdatter, 30, paa Birkebjerg. Huusmand Lars Abrahamsen
1850, 1412, 2112, Ane Poulsdatter, 25, hjemme hos faderen i Hersnap. Datter af gaardmand Poul Jensen
1851, 1009, 1509, Frederikke Christiansdatter, enke, aftægtskone og fattiglem, 68, af Hersnap. Huusmand Hans Jensen
1851, 0810, 1410, Ane Marie Pedersdatter, 35, af Hersnap. Huusmand Hans Christiansen
1851, 0810, 1310, Gjertrud Andersdatter, enke, 84, af Dalbye. Skomager Jens Larsen
1851, 1112, 1712, Kirsten Pedersdatter, enke, 81 og 9 maaneder, ophold hos sønnen gaardmand Anders Larsen, i Hersnap. Huusmand Lars Marqversen, af Dalby
1851, 2212, 2812, Johanne Kirstine Pedersen, 4½, datter af afdøde huusmand Peder Jensen, af Hersnap
1852, 1302, 2102, Ane Marie Jensdatter, enke, 45, af Hersnap. Huusmand Peder Jensen
1852, 2203, 2803, Olaffine Rebekka Nielsen, 2 og 3 maaneder, datter af smed Niels Corfitz Henningsen, af Hersnap
1852, 2603, 0304, Maren Jacobsdatter, 30, af Birkebjerg. Huusmand Hans Frandsen
1852, 0305, 0805, Caroline Sophie Frederiksen, 10, datter af Frederik Hansen Skytte, af Hersnap
1852, 1705, 2305, Maren Madsen, 3 uger, datter af huusmand Mads Nielsen, af Birkebjerg
1852, 0907, 1307, Karen Christensdatter, enke, 83, hos svigersønnen Lars Nielsen, af Hersnapmark. Huusmand Niels Sørensen
1852, 1608, 2208, Johanne Andersdatter, enke, 90, paa Hersnap Mark. Huusmand Søren Rasmussen
1852, 1708, 2408, Ane Dorthea Larsen, 12, datter af huusmand Lars Jensen, af Hersnap
1852, 0609, 1109, Maren Hansdatter, enke, 64, i Hersnap. Huusmand Hans Christoffersen
1852, 2809, 0510, Edeline Marie Lehn, 1 og 9 maaneder, datter af kapellan og kirkesanger C. K. Lehn, af Dalby
1852, 0212, 1012, Maren Nielsdatter, enke, 66, af Mosegaard i Dalby. Gaardmand Rasmus Poulsen
1853, 1301, 2001, Anne Johanne Elisabeth Møller, enke, 35, Dalby Mark. Fæstegaardmand Lars Rasmussen
1853, 2904, 0505, Dødfødt pige, datter af huusmand Lars Nielsen, i Dalby
1853, 1106, 1506, Gjertrud Andersdatter, enke, 79, af Dalby. Huusmand Carl Frederiksen
1853, 1909, 2409, Birthe Cathrine Nielsen, 1, datter af smed Niels Hansen, af Dalby
1853, 2511, 0412, Ane Marie Nielsdatter, 80, af Birkebjerg. Indsidder Anders Hansen
1853, 2911, 0412, Maren Nielsen, 3, datter af væver Niels Jensen, af Birkebjerg
1854, 1601, 2101, Gjertrud Thomasdatter, enke, 73, af Dalby. Huusmand Niels Poulsen
1854, 0103, 0803, Ane Kirstine Christensen, 1, datter af gaardmand Christen Larsen, af Dalby
1854, 2009, 2709, Maren Jensdatter, enke, 84, af Dalby. Huusmand Peder Johansen
1854, 2811, 0312, Sophie Jensdatter, enke og fattiglem, 79, i Dalby. Christen Sørensen
1855, 2704, 0105, Maren Rasmussen, 4 dage, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, af Dalby
1855, 2205, 3005, Ane Jørgensdatter, enke, 70, af Dalbymark. Huusmand Iver Christensen
1855, 0708, 1108, Abelone Iversdatter, 38, af Dalby Mark. Huusmand Lars Hansen
1857, 0802, 1602, Ane Cathrine Larsdatter, enke, 63, af Dalby. Gaardmand Peder Christensen
1857, 1911, 2511, Ane Nielsdatter, 34, af Hersnap. Huusmand Niels Hansen
1857, 2412, 3012, Ane Nielsdatter, 32, af Dalby. Indsidder Poul Mikkelsen
1858, 1201, 1801, Ane Larsen, 27, af Dalby. Tømmermand Anders Poulsen
1858, 1802, 2202, Ane Cathrine Reichstein, jomfru, 64½, ophold paa Schelenborg
1858, 2405, 3005, Dødfødt pige, datter af gaardbestyrer Lars Poulsen, af Hersnap
1859, 0201, 0801, Maren Hansen, 5, datter af huusmand Hans Frandsen, Birkebjerg
1859, 2101, 3001, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Hansen, af Hersnap
1859, 0702, 1402, Maren Hansdatter, 37, af Hersnap. Huusmand Niels Hansen
1859, 1902, 2602, Lovise Andersdatter, gaardkone og enke, 79, af Dalby. Gaardfæster Niels Rasmussen
1859, 0403, 1003, Maren Andersen, 9, datter af gaardmand Anders Abrahamsen, i Hersnap
1859, 0703, 1103, Karen Andersen, 6½, datter af gaardmand Anders Abrahamsen, i Hersnap
1859, 1103, 1903, Lovise Kirstine Hansen, 1½, datter af gaardbestyrer Hans Nielsen, af Dalby
1859, 0504, 1204, Gjertrud Andersdatter, 54, af Birkebjerg. Muurmester Jacob Hansen
1859, 0604, 1304, Ane Kirstine Nielsen, 3, datter af gaardmand Niels Rasmussen, af Dalby
1859, 0909, 1309, Maren Jørgensen, fattiglem, 60, af Dalby Fattighuus
1859, 0611, 1411, Kirsten Andersdatter, enke, 79, af Dalby. Huusmand Hans Madsen
1859, 0711, 1411, Karen Poulsdatter, 68, af Hersnap. Huusmand og skrædder Niels Nielsen
1859, 1211, 1911, Maren Andersen, 24½, i Hersnap. Datter af gaardmand Anders Larsen
1859, 1611, 2311, Ane Jensdatter, 78, af Dalby. Gaardmand Jørgen Johansen
1859, 2311, 0112, Ane Hansdatter, enke, 74, af Hersnap. Gaardmand Christen Steffensen
1859, 2812, 04011860, Ane Cathrine Nielsdatter, enke og fattiglem, 68, af Dalby. Snedker Marcus Mortensen Schrøder
1860, 2401, 0102, Ane Marie Rasmussen, 10½, datter af huusmand Rasmus Rasmussen, i Dalby
1860, 2304, 2804, Mette Kirstine Pedersen, 12 og 3 maaneder, datter af udflytter gaardmand Peder Nielsen, af Dalby
1860, 1105, 1605, Maren Jørgensdatter, enke, 71, i Martofte. Gaardmand Jeppe Rasmussen
1860, 2206, 2806, Maren Poulsen, 18, af Dalby. Datter af gaardmand Poul Jensen
1860, 1010, 1510, Bendte Sophie Frederiksen, tjenestepige, 38, hos gaardmand Niels Mortensen, i Dalby
1861, 1904, 2604, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Hansen, af Birkebjerg
1861, 3005, 0406, Ane Pedersdatter, 87, af Birkebjerg. Aftægtsmand Poul Hansen
1861, 2109, 2809, Karen Larsen, enke, 61, i Dalby. Skolelærer og kirkesanger Reichstein
1862, 0101, 0701, Johanne Larsen, 11 og 3 maaneder, datter af huusmand Lars Jensen, paa Hersnap Mark
1862, 3001, 0702, Ane Marie Hansdatter, 56, i Dalby. Huusmand Anders Frandsen
1862, 2103, 2603, Karen Pedersdatter, 53, i Birkebjerg. Indsidder Johan Jensen
1862, 0408, 0908, Maren Olesdatter, 79, i Dalby. Aftægtsmand Niels Nielsen
1863, 2403, 2803, Ane Sophie Sørensen, 28, i Dalby. Slagter Jens Eriksen
1863, 1704, 2304, Johanne Elisabeth Cathrine Madsen, 1 og 9 maaneder, datter af tjenestekarl Bendt Frederik Madsen, i Salby og fruentimmer Maren Frederikke Hansdatter, i Hersnap
1863, 2304, 3004, Johanne Marie Rasmussen, 19, i Dalby. Gaardfæster Niels Hansen
1864, 2702, 0603, Johanne Christensen, 4 uger, datter af væver Mads Christensen, i Hersnap
1864, 1103, 1903, Ane Nielsdatter, enke, 74, i Hersnap. Huusmand Anders Madsen
1864, 2704, 0405, Maren Pedersen, enke, 90 og 4 maaneder, hos huusmand Anders Nielsen, i Hersnap. Gaardmand Ras. Eriksen, i Nordskov
1864, 0206, 0806, Ellen Kirstine Jensdatter, 72½, i Hersnap. Huusmand Jens Pedersen
1864, 2307, 2707, Dorthea Birkenfeldt, enke, 56, i Dalby. Indsidder Lars Larsen (Hornshøi)
1864, 2508, 3108, Ane Cathrine Christensen, 10½, datter af huusmand Christen Larsen, i Dalby
1864, 1209, 2009, Ane Kirstine Larsen, enke, 72, i Dalby. Gaardmand Vilhelm Frederiksen
1864, 0212, 1012, Kirsten Larsen, 16 dage, datter af tømmermand Lars Rasmussen, i Dalby
1864, 3012, 06011865, Karen Larsen, 31, i Dalby. Gaardmand Hans Hansen
1865, 1901, 2601, Maren Hansen, 1½, datter af huusmand Hans Frandsen, i Birkebjerg
1865, 2205, 2605, Pouline Jørgine Pedersen, 5, datter af boelsmand Peder Poulsen, i Hersnap
1865, 2805, 0206, Maren Sophie Christoffersen, 3, datter af gaardmand Christopher Jacobsen, i Dalby
1865, 0606, 1206, Maren Nielsdatter, enke, 81½, i Hersnap. Gaardmand Poul Jensen
1865, 1006, 1606, Jensine Larsen, 10, datter af gaardmand Lars Nielsen, i Dalby
1865, 1508, 2108, Jørgine Laurine Larsen, 5½, datter af gaardmand Lars Nielsen, i Dalby
1865, 1210, 1610, Sophie Jørgensen, 36, i Birkebjerg. Huusmand Lars Jacobsen
1865, 1812, 2312, Herta Karen Marie Andersen, 7, datter af gaardmand Anders Abrahamsen, i Hersnap
1866, 0801, 1301, Ane Nielsen, 9, datter af gaardmand Niels Poulsen, i Hersnap
1866, 0701, 1501, Karen Kirstine Nielsen, 4, datter af huusmand Niels Pedersen, i Hersnap
1866, 1401, 2201, Ane Rasmussen, 18, i Birkebjerg. Datter af gaardmand Rasmus Jensen
1866, 0602, 1302, Johanne Christensen, 4, datter af huusmand Frederik Christensen, i Hersnap
1866, 2105, 2705, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Abrahamsen, i Hersnap
1866, 0309, 0709, Maren Hansen, 16, i Hersnap. Steddatter af huusmand Rasmus Sørensen
1866, 2710, 0311, Gjertrud Jensdatter, 40, i Hersnap. Huusmand Niels Pedersen
1866, 1911, 2611, Ane Andersdatter, enke, 89½, i Hersnap. Gaardmand Frederik Hansen
1867, 2202, 0802, Kirsten Madsdatter, 61, i Birkebjerg. Fattiglem Rasmus Poulsen
1867, 2503, 3103, Caroline Marie Madsen, 6, datter af væver Mads Nielsen, i Birkebjerg
1867, 1905, 2705, Maren Nielsdatter, enke, 95, i Dalby. Huusmand Niels Andersen
1867, 1710, 2610, Gjertrud Andersen, 25, i Dalby. Datter af huusmand Anders Frandsen
1868, 0505, 1305, Kirsten Nielsen, 9, datter af huusmand Hans Madsen, i Hersnap
1868, 1406, 1906, Karen Dorthea Kirstine Sophie Jensen, 25, i Hersnap. Datter af sognefoged og dannebrogsmand Jens Madsen
1868, 0810, 1210, Abelone Kirstine Pedersen, 3, datter af huusmand Peder Rasmussen, i Birkebjerg
1869, 0303, 1203, Cathrine Marie Nielsdatter, enke, 82, i Hersnap. Huusmand Jacob Mortensen
1869, 2908, 0209, Kirstine Andreasdatter, 68, i Dalby. Indsidder Hans Jensen
1869, 2811, 0512, Dødfødt pige, datter af huusmand Lars Jacobsen, i Birkebjerg
1869, 0612, 1112, Maren Andersen, 33, i Birkebjerg. Huusmand Lars Jacobsen
1870, 2601, 0202, Marthe Caroline Sophie Pedersen, 7 maaneder, datter af fruentimmer Marie Frederikke Schumann, i Dalby
1870, 0802, 1402, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Jacobsen, i Birkebjerg
1870, 1303, 2203, Maren Larsen, enke, 61, i Aalborg. Naalemager Østergaard
1870, 2306, 2606, Udøbt pige, 3 dage, datter af fruentimmer Marie Frederikke Schumann, i Dalby
1870, 2107, 2707, Ane Nielsen, 1, datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Dalby
1871, 2102, 2702, Karen Andersdatter, enke og fattiglem, 83, i Dalby. Husmand Frederik Jacobsen
1871, 1203, 1803, Kirsten Frederiksdatter, 68½, i Hersnap. Sognefoged og dannebrogsmand Jens Madsen
1871, 3003, 0504, Kirstine Marie Nielsen, 17½, datter af indsidder Niels Jensen, i Nordskov
1871, 0905, 1505, Mette Madsdatter, enke, 77, i Hersnap. Husmand Lars Madsen
1871, 0908, 1408, Ane Marie Rasmusdatter, 64, i Hersnap. Aftægtsgaardmand Anders Larsen
1872, 1803, 2503, Ane Marie Hansen, 17, datter af afdøde skomager Hans Nielsen, i Birkebjerg
1873, 1802, 2502, Ane Marie Jensen, 26, i Hersnap. Gaardmand Jens Olsen
1873, 2002, 0203, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Madsen, i Hersnap
1873, 0303, 1103, Christiane Rasmussen, 39, i Hersnap. Smed Christen Christensen
1873, 1604, 2204, Abelone Pedersdatter, 66½, i Birkebjerg. Aftægtsmand Rasmus Pedersen
1873, 1706, 2406, Frederikke Hansen, 37½, i Hersnap. Husmand Niels Hansen
1874, 0901, 1701, Ane Mathilde Christensen, 13½, datter af gaardmand Christen Larsen, i Dalby
1874, 2102, 2802, Maren Jørgensdatter, 71 og 9 maaneder, i Dalby. Aftægtsgaardmand Mads Pedersen
1874, 0103, 1103, Karen Madsdatter, enke, 68, i Hersnap. Aftægtshusmand Carl Madsen
1874, 1403, 2003, Johanne Hansen, 2 maaneder, datter af fruentimmer Rasmine Juliane Hansen, i Hersnap
1874, 2804, 0205, Ane Rasmussen, enke, 64, i Hersnap. Gaardmand Mads Christensen
1874, 1805, 2205, Ane Marie Sophie Pedersen, 11, datter af husmand Peder Hansen, i Hersnap
1874, 2007, 2507, Kirsten Hansdatter, 63½, paa Dalby Mark. Husmand And. Nielsen
1874, 1008, 1508, Ane Dorthea Christoffersdatter, enke, 79, i Hersnap. Gaardmand Peder Nielsen
1874, 0411, 1111, Johanne Larsdatter, enke, 88, i Dalby. Gaardmand Peder Larsen
1875, 1402, 2202, Abelone Nielsdatter, 60, i Dalby. Gaardmand Hans Nielsen
1875, 2403, 3103, Johanne Andersdatter, 69, i Dalby. Aftægtsmand Poul Poulsen
1875, 0107, 0707, Marthe Rasmine Jørgensen, 12 dage, datter af fruentimmer Johanne Marie Jørgensen, i Dalby
1875 2612, 03011876, Maren Andersdatter, enke, 86, i Dalby. Husmand Niels Hansen
1876, 1807, 2307, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Johansen, i Dalby
1876, 2608, 3108, Margrethe Olesdatter, ugift fattiglem, 76, i Dalby
1876, 0309, 1009, Caroline Hansine Bruhn, 6 uger, datter af indsidder Henrik Bruhn, i Hersnap
1877, 0404, 1204, Elisabeth Hansdatter, enke, 66½, i Dalby. Aftægtsgaardmand Rasmus Rasmussen
1877, 2904, 0505, Ane Marie Christoffersen, 18 og 9 maaneder, i Dalby. Datter af gaardmand Christoffer Jacobsen
1877, 3010, 0611, Johanne Hansdatter, enke, 62, i Hersnap. Husmand Niels Hansen
1878, 1301, 1901, Ane Cathrine Hansdatter, enke, 63, i Hersnap. Gaardmand Poul Pedersen
1878, 2803, 0304, Johanne Caroline Johansen, 21 dage, datter af indsidder Lars Johansen, i Dalby
1878, 2209, 2809, Ane Jensine Jensen, ugift, 36, i Hersnap. Datter af afdøde gaardmand Jens Olsen
1878, 0810, 1410, Ane Knudsdatter, 73, i Dalby. Aftægtsmand Hans Larsen Hytteballe
1878, 1212, 1912, Ane Marie Larsdatter, 76, i Dalby. Aftægtsgaardmand Poul Jensen
1879, 2302, 0203, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Rasmussen, i Birkebjerg
1879, 2704, 0205, Karen Christiansdatter, enke og fattiglem, 86, i Birkebjerg. Jørgen Reichstein
1879, 1012, 1412, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Elisabeth Johansen, i Hersnap
1880, 2703, 0404, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Ane Sofie Cathrine Jensen, i Dalby
1880, 1604, 2204, Johanne Cathrine Christensdatter, 66, i Birkebjerg. Husmand Mads Hansen
1880, 3004, 0505, Abelone Nielsdatter, enke, 53, i Dalby. Indsidder Jens Antoniussen
1880, 1805, 2205, Karen Hansdatter, enke, 74, paa Birkebjerg. Væver Mads Hansen
1880, 0706, 1206, Maren Cathrine Nielsdatter, enke, 72, i Dalby. Jørgen Johansen
1880, 2907, 0408, Ane Pedersdatter, enke, 91, i Hersnap. Gaardmand Poul Larsen
1880, 2210, 2710, Ane Marie Larsen, 8 dage, datter af fruentimmer Maren Larsen, i Stubberup
1881, 3001, 0502, Dorthea Steffensdatter, enke, 78 og 9 maaneder, i Hersnap. Gaardmand Conrad Frederiksen
1881, 1204, 2004, Karen Christensdatter, enke, 77, i Hersnap. Gaardmand Jens Olsen
1881, 1904, 2504, Rebekka Nielsdatter, enke, 83, i Hersnap. Husmand Jens Poulsen
1881, 2204, 3004, Maren Kirstine Christensen, ugift, 22, i Hersnap. Datter af husmand Christen Madsen
1881, 2609, 0110, Hansine Jensen, ugift, 33, i Dalby. Gaardmand Jens Hansen
1881, 0111, 0711, Christine Christensen, 8 maaneder, datter af gaardmand Hans Christensen, i Dalby
1882, 1202, 1802, Sidsel Pedersdatter, enke, 81, i Hersnap. Gaardmand Lars Andersen
1882, 2508, 3008, Mette Nielsdatter, 65, i Dalby. Gaardmand Jens Hansen
1883, 0202, 0902, Larsine Kirstine Hansen, 16, datter af gaardmand Hans Poulsen, i Hersnap
1883, 1102, 1702, Agnes Mathilde Nielsen, 4, datter af gaardmand Jens Nielsen, i Hersnap
1883, 2702, 0503, Maren Hansdatter, 66½, i Dalby. Tømrer Niels Andersen
1883, 2903, 0304, Johanne Rasmine Mathilde Kirstine Pedersen, 14½, datter af indsidder Anders Pedersen, i Hersnap
1883, 2305, 3005, Gjertrud Rasmusdatter, enke, 74, i Hersnap. Gaardmand Jens Rasmussen
1883, 2505, 2905, Henriette Pedersdatter, 71, i Hersnap. Husmand Anders Hansen
1883, 1706, 2206, Maren Rasmusdatter, enke, 84, paa Dalby Mark. Væver Mads Nielsen
1884, 2504, 3004, Johanne Larsen, ugift, 24, i Dalby. Datter af gaardmand Lars Hansen
1884, 407, 1107, Frederikke Jensen, ugift, 46½, i Hersnap. Datter af afdøde sognefoged Jens Madsen
1884, 2608, 3108, Anna Inger Hansen, 3 maaneder, datter af husmand Niels Hansen, i Dalby
1884, 0509, 1109, Ane Marie Jørgensen, 17, datter af fruentimmer Ane Jørgensen, paa Dalby Mark
1884, 1410, 1810, Gjertrud Jensen, 6 dage, datter af boelsmand Ole Jensen, paa Hersnap Mark
1884, 2310, 2910, Gjertrud Marie Hansdatter, 61, i Dalby. Husmand Rasmus Smith
1884, 0112, 0812, Maren Olsen, 55, i Hersnap. Husmand Frederik Christensen
1885, 0303, 1003, Johanne Sørensdatter, 78, i Birkebjerg. Husmand Jens Nielsen
1885, 3103, 0704, Ane Hansdatter, enke, 68½, paa Dalby Mark. Gaardmand Christen Larsen
1885, 1004, 1804, Johanne Frederiksdatter, 84, paa Hersnap Mark. Husmand Christen Madsen
1885, 1509, 2109, Karen Pedersdatter, 65, i Dalby. Væver Margvard Hansen
1886, 1602, 2302, Ingeborg Marie Christensen, 2, datter af gaardmand Hans Christensen, i Flagkjærgaard
1886, 1903, 2503, Ane Nielsdatter, enke, 73, i Dalby. Husmand Lars Nielsen
1886, 0504, 1204, Abelone Andersdatter, enke, 76, i Hersnap. Gaardmand Niels Nielsen
1886, 0804, 1504, Abelone Andersen, 67, i Birkebjerg. Murer Lars Larsen
1886, 2207, 2707, Kirsten Nielsdatter, 80, paa Hersnap Mark. Aftægtshusmand Lars Nielsen
1886, 1009, 1609, Maren Mortensen, enke, 61, paa Hersnap Mark. Husmand Mads Christensen
1886, 0511, 1311, Birthe Pedersdatter, 78, i Dalby. Husmand Anders Margvardsen
1886, 2712, 03011887, Karen Christensdatter, 72, i Birkebjerg. Gaardmand Rasmus Jensen
1887, 2302, 0103, Abelone Larsen, 67, paa Dalby Mark. Boelsmand Poul Larsen
1887, 2505, 2805, Karen Frederiksdatter, enke, 88, paa Hersnap Mark. Husmand Mads Andersen
1887, 0107, 0607, Dødfødt pige, datter af ugift Hanne Andersen, i Dalby
1887, 2712, 03011888, Karen Christensdatter, 71, i Birkebjerg. Gaardmand Rasmus Jensen
1888, 1201, 1901, Mette Poulsdatter, 63, paa Dalby Mark. Husmand Jacob Hansen
1888, 1402, 2102, Emilie Mortensen, 65, paa Dalby Mark. Sognefoged Niels Mortensen
1888, 0303, 1003, Laura Hansine Abelone Larsen, 2 maaneder, datter af ugift Ane Marie Larsen, paa Birkebjerg
1888, 0208, 0808, Eline Martine Møller født Bredsdorff, fru og enke, 82, boende i Svendborg. Sognepræst C. E. Møller, til Dalby og Stubberup
1888, 1908, 2408, Bolette Dorothea Petersen født Rasmussen, enke, 76, i Odense. Smedemester Morten Petersen
1888, 2810, 0211, Ane Kirstine Jensen, 67, paa Hersnap Mark. Arbejdsmand Hans Jespersen
1888, 0612, 1112, Ane Christensen, 56, i Hersnap. Husmand Rasmus Sørensen
1889, 2112, 2812, Mette Marie Jørgensen, ugift og arbejderske, 69, hos husmand Jens Olsens enke, paa Hersnap Mark
1890, 0602, 1202, Karen Jørgensdatter, 64, i Dalby. Gaardmand Lars Nielsen
1890, 0103, 0703, Edele Birgitte Nathalie Bülow, ugift og husbestyrerinde, 64, hos lærer Bülow, i Dalby. Datter af søkrigscommissair Bülow, Kjøbenhavn
1890, 2905, 0406, Kirsten Nielsdatter, 69, paa Birkebjerg. Indsidder Hans Frandsen
1891, 1702, 2102, Ane Cathrine Nielsen, 36, i Dalby. Skomager Morten Christensen
1891, 0408, 0908, Johanne Frederikke Vilhelmine Hansen, 5, datter af ugift Ane Marie Hansen, i Dalby
1891, 1008, 1508, Eva Kirstine Jensdatter, enke, 79, paa Dalby Mark. Husmand Niels Madsen
1891, 1311, 2011, Ane Marie Olsdatter, enke, 74, paa Birkebjerg. Skomager Hans Nielsen
1891, 1412, 1912, Gertrud Olsen, 43, Dalby Mark. Gaardmand Hans Christensen
1891, 2212, 2812, Kirstine Marie Kristensdatter, enke, 91, paa Dalby Mark. Indsidder Jesper Nielsen