Birkende, 1841-1854, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1841-1854, Birkende sogn, Bjerge Herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1841, 1803, 2403, Anders Jensen, 2 og 9 maaneder, søn af huusmand Jens Rasmussen, i Wøiremose. Født i Wøiremose
1841, 2005, 2605, Hans Knudsen, 14, søn af huusmand Knud Hansen, i Skallerod. Født i Fraugde
1841, 1906, 2306, Mads Sørensen, tjenestekarl, 34½, hos gaardmand Lars Sørensen i Birkende. Født i Bogense. Søn af Peder Sørensen Bødker, i Bogense
1841, 0609, 1209, Kristen Hansen, 3 dage, søn af væver Hans Christoffersen, Birkende. Født i Birkende
1841, 1711, 2111, Dødfødt dreng, søn af indsidder Christian Thomsen, i Birkende. Født sammesteds
1842, 2204, 0105, Otto Nielsen, 11 maaneder, søn af huusmand Niels Larsen, i Skallerod. Født i Kjerteminde
1842, 0908, 1508, Peder Larsen, tjenestekarl, 21 og 3 maaneder, hos moderen gaardmand Jørgen Rasmussens enke, i Birkende. Født i Birkende
1842, 2808, 0209, Jens Pedersen, 2, søn af husmand og tømmermand Peder Andersen, i Skallerod. Født i Skallerod
1842, 2811, 0512, Rasmus Rasmussen, indsidder, 80, hos sønnen huusmand Rasmus Rasmussen, af Weirup Skov. Født i Birkende
1843, 2701, 0302, Erik Nielsen, muurmester og huusmand, 59, i Nymsehuset. Født i Gjerskov Sk.....
1843, 2706, 0307, Poul Wilhelmsen, 10 maaneder, søn af gaardmand Wilhelm Hansen, Birkende. Født i Birkende
1843, 1308, 1808, Knud Jensen, i skræderlære, 16 og 4 maaneder, hos Christian Hansen, Næraae Mark. Af Vøiremose, Huusmand Jens Rasmussen, i Vøiremose
1843, 2809, 0110, Peder Jensen, almisselem, 77. Født i Birkende
1843, 2111, 2711, Christoffer Madsen, aftægtsmand, 77. Født i Fraugde
1844, 2401, 2801, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Rasmussen, i Tofteskov. Født sammesteds
1845, 2903, 0704, Vilhelm Clausen, gaardmand, 37½, i Birkende. Født sammesteds
1845, 3003, 0604, Jens Mathiassen, 12 og 4 maaneder, stedsøn af huusmand Adolf Mauritzen, i Birkende. Født sammesteds
1845, 0304, 1004, Lars Chri. Jensen Katterup, bomforpagter, 62, i … ved Langeskov. Født i Katterup ved Skanderborg
1846, 1403, 1803, Rasmus Hansen, 3, søn af dagleier Hans Rasmussen, paa Odense Fattiggaard. Født i Odense
1846, 2104, 2704, Niels Poulsen, fæstehuusmand, 63, i Birkende. Født sammesteds
1846, 2804, 0305, Peder Jørgensen, almisselem, 86, af Birkende. Født sammesteds
1846, 1810, 2410, Hans Hansen, 10 uger, søn af pige Ane Marie Larsen, i Birkende. Født sammesteds
1847, 1501, 2201, Anders Pedersen, eier, 53, af Hvilsholms Mølle. Født i Urup Rynkebye Sogn
1847, 1805, 2002, Peder Davidsen, indsidder, 31, i Birkende. Født sammesteds
1847, 0805, 1405, Niels Andersen, 15, søn af boelsmand Anders Rasmussen, i Brabek. Født sammesteds
1847, 2208, 2908, Jørgen Jensen, 7 uger, søn af skræder og indsidder Jens Larsen, i Birkende. Født sammesteds  
1848, 1801, 2301, Peder Pedersen, almisselem, 73, i Birkende. Født i Marslev
1848, 0103, 0903, Knud Hansen, huusmand, 53½, i Skallerod. Født paa Fraugde Mark
1848, 3105, 0606, Rasmus Jensen, huusmand, 59, i Nonneboe. Født i Birkende Sogn
1848, 2807, 0108, Knud Jensen, aftægtsmand, 73, i Birkende. Født i Birkum Fraugde Sogn
1848, 1312, 2012, Lars Hansen, aftægtsmand, enkemand, 84, i Birkende. Født Vinninge Svendborg Amt
1849, 1601, 2301, Hans Erik Jensen, fæster, 56, af Anexhuset i Nonneboe. Født i Birkende
1849, 0303, 1003, Erik Frederiksen, aftægtsmand, 72, i Birkende. Født i Kogsbølle Vinninge Sogn
1849, 0406, 1106, Stephan Hansen, huusfæster, 45, i Birkende. Født i Allerup
1849, 2507, 3007, Peder Rasmussen, huusmand, 36, i Birkende. Født sammesteds
1849, 3008, 0209, Hans Christian Hansen, 3 maaneder, søn af slagter Hans Jensen, i Skallerod. Født sammesteds  
1849, 0109, 0709, Lars Sørensen, gaardmand, 60, i Birkende. Født i Steenløse
1849, 2211, 2511, Rasmus Jensen, 9 og 9 maaneder, søn af huusmand Jens Rasmussen, i Fuglsanghuset paa Birkende Mark
1849, 2712, 02011850, Hans Hansen, aftægtsmand, 73, i Birkende. Født i Marslev
1850, 1102, 2002, Lars Rasmussen, aftægtsmand, 70, i Birketved
1850, 0503, 1003, Fritz Ludvig Møller, ugift, 20, i Skallerod. Skomager Niels Andersen
1850, 3103, 0804, Peder Nielsen, fæstehuusmand, 67, i Lettemose
1850, 1206, 1706, Hans Hansen, gaardmand, 63, i Birkende. Født sammesteds
1850, 2512, 2912, Christian Jensen, 9 uger, i Langager, søn af pige Christiane Marie Hansdatter, paa Veirupgaard
1851, 2207, 2907, Ole Andersen, væver, 21, ved Brabek. Boelmand Anders Rasmussen
1851, 1109, 1809, Jens Larsen, 3, søn af Karen Hansdatter. Hos bedstefaderen huusmand Lars Hansen, i Birkende
1852, 2301, 0102, Jens Peder Christian Hansen, 9 maaneder, søn af indsidder Hans Jensen, i Birkende
1852, 2902, 0703, Peder Madsen, aftægtsmand, 80, i Birkende
1852, 2603, 3103, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jacob Sørensen, i Birkende
1852, 0504, 1204, Rasmus Hansen, aftægtsmand, 87, i Tofteskov Fugleshaugehuus
1853, 1803, 2503, Hans Larsen, aftægtsgaardmand, 70, i Birkende
1853, 1904, 2404, Rasmus Madsen, 1, søn af huusmand Mads Madsen, i Birketved
1854, 2901, 0602, Morten Mortensen, ungkarl, 85, hos gaardmand Hans Vilhelmsen, i Birkende
1854, 1502, 1902, Lars Knudsen, aftægtshuusmand, 80, i Birketved
1854, 2302, 2802, Niels Jørgensen, ½, søn af fæstehuusmand Jørgen Nielsen, Annexhuset ved Nonneboe
1854, 0705, 1405, Jacob Clausen, aftægtsmand, 64, hos huusmand Lars Pedersen, i Birkende
1854, 2505, 3105, Vilhelm Andersen, 21, i Birketved. Gaardmand Anders Vilhelmsen
1854, 1612, 2412, Knud Madsen, huuseier, 60, i Hvileholm
1841, 0302, 1102, Gjertrud Espensdatter, enke, 90½, i Birketved. Født i Aarslev. Huusmand Hans Andersen
1841, 1002, 1402, Sørine Vilhelmine Hansen, 10, steddatter af væver Hans Kristoffersen, i Birkende. Født i Hjallese
1841, 2602, 0303, Ane Marie Poulsdatter, enke og almisselem, 67½, i Birkende. Født i Birkende. Indsidder Jørgen Nielsen
1841, 0103, 1003, Dorthea Larsdatter, enke, 77½, i Birkende. Født i Hjallese. Aftægtsgaardmand Erik Sørensen
1841, 1505, 2105, Birgitte Rasmussen, enke, 63, opholdt sig hos huusmand Peder Jensen, i Tofteskov. Født i Vesterskjerninge Mølle. Forpagter Hansen, paa Veirup
1842, 2001, 3001, Kirsten Madsen, 9 dage, datter af gaardmand Mads Hansen, i Birkende. Født i Birkende
1842, 3101, 0602, Karen Nielsdatter, almisselem og, enke, 84, i Birkende. Født i Hoelev. Huusmand Jeppe Kristensen
1842, 0502, 1302, Kirsten Andersdatter, enke, 76, opholdt sig hos sin svigersøn huusmand Niels Hansen, i Skallerod. Født i Langeaae. Huusmand Peder Larsen, Rynkebye Mark
1842, 1902, 0103, Kirsten Vilhelmsen, 5, datter af gaardmand Wilhelm Hansen, i Birkende. Født i Birkende
1842, 1603, 2203, Maren Bendixdatter, 58, i Birkende. Født i Willumstrup Herrested Sogn. Indsidder David Pedersen
1842, 1504, 2404, Ane Marie Jensen, 5 dage, datter af huusmand Jens Rasmussen, i Vøiremose. Født sammesteds
1842, 1405, 2105, Ane Marie Jensdatter, 68, i Tofteskov. Født i Tommerup. Aftægtsmand Rasmus Hansen
1842, 2007, 2607, Johanne Jørgensdatter, enke, 89½, i Birketved. Født i Fraugdekjærbye. Gaardmand Wilhelm Andersen
1842, 0609, 1209, Karen Hansdatter, enke, 51, i Birkende. Født i Birkende. Gaardmand Lars Rasmussen
1843, 0503, 0803, Kirsten Nielsdatter, enke og almisselem, 78, i Birkende. Født i Birkende. Huusmand Jørgen Pedersen
1843, 1605, 2105, Johanne Jacobsen, 2½, datter af indsidder Jacob Sørensen, i Birkende. Født i Birkende
1843, 0706, 1306, Mette Poulsen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Poul Poulsen, i Birkende. Født i Birkende
1843, 0508, 1008, Karen Poulsdatter, 49, i Birkende. Født i Birkende. Huusmand Adolpf Mauritzen
1843, 0910, 1210, Gjertrud Rasmusdatter, almisselem, 78, i Birkende
1843, 1611, 2211, Ane Marie Pedersdatter, enke og aftægtskone, 86, i Nonneboe. Født i Aasum. Huusmand Hintze Pedersen
1844, 1110, 2010, Maren Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Niels Larsen, i Skallerod. Født sammesteds
1844, 1510, 2010, Birgitte Kirstine Møller, 12 og 3 maaneder, datter af skomager Niels Andersen Møller, i Skallerod. Født i Bomhuset i Birkende Sogn
1844, 2910, 0311, Caroline Pedersen, 43 dage. Født i Birketved, datter af kudsk Peder Clausen og kokkepige Ane Jensdatter, paa Selleberg
1844, 1511, 2111, Maren Andersen, 1 og 8 maaneder, datter af boelsmand Anders Rasmussen, Nye Brabæk. Født sammesteds
1844, 2311, 0112, Maren Andersen, 15 dage, i Skallerod, datter af karl Anders Hansen og pige Hansine Ottesdatter, i Lille Vibye. Født i Birkende Sogn
1844, 0112, 0812, Kirsten Klausdatter, enke og almisselem, 76, i Birkende. Født sammesteds. Peder Jensen
1844, 1312, 2212, Karen Kirstine Rasmussen, 8 maaneder, datter af huusmand og væver Rasmus Andersen, i Nonneboe. Født sammesteds
1845, 1401, 2201, Kirsten Vilhelmsen, 8 maaneder, datter af gaardmand Vilhelm Hansen, i Birkende. Født sammesteds
1845, 2502, 0503, Else Vilhelmsdatter, enke, 72, i Birkende. Født sammesteds. Gaardmand Hans Jacobsen
1845, 0303, 1003, Mette Mortensdatter, enke, 82, i Birkende. Født i Langetved, Fløstrup Sogn. Gaardmand Poul Poulsen
1845, 0703, 1003, Maren Knudsdatter, almisselem og enke, 89. Væver Peder Knudsen
1845, 0805, 1205, Johanne Marie Sørensen, 5 maaneder, hos Mads Madsen, i Birkende. Datter af karl Søren Pedersen og pige Marie Jensdatter, i Odense
1845, 1005, 1805, Maren Thagesen, 1 maaned, datter af huusmand Thage Hansen, i Skallerod. Født sammesteds
1845, 0410, 1310, Dødfødt pige, datter af gaardmand Poul Poulsen, i Birkende
1845, 1112, 1912, Catrine Vilhelmine Rasmussen, syjomfru, 23, i Odense. Født i Odense. Frimurmester A. Rasmussen, i Odense
1846, 1502, 2202, Sidsel Hansdatter, 75, i Birketved. Født i Høibye. Fæstehuusmand Jørgen Hansen
1846, 1003, 1603, Ane Marie Jensdatter, 64, i Birkende. Født i Birkum. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1846, 1603, 2203, Caroline Carlsen, 1 og 1 maaned, hos huusmand Stepen Hansen, i Birkende. Født i Allerup Sogn. Datter af karl Carl Carlsen og pige Ane Marie Rasmusdatter, i Huderup
1846, 2603, 0304, Karen Pedersdatter, 84, i Birkende. Født i Bovense. Fæstehuusmand Niels Poulsen
1846, 1004, 1604, Sidsel Hansdatter, almisselem, 84
1846, 1405, 2205, Ane Madsdatter, 32, i Skallerod. Født i Seden. Huusmand Thage Hansen
1846, 2108, 2608, Marie Rasmusdatter, 61, i Birkende. Født i Birkende. Gaardmand Jens Larsen
1846, 2208, 2808, Else Marie Nicoline Knudsen, 34, i Birkende. Født i Kjøbenhavn. Gaardmand Niels Larsen
1846, 2908, 0409, Maren Jespersen, 3 uger, datter af gaardmand Jesper Jensen, i Birkum. Født i Birkum. I pleie hos huusmand Knud Madsen, i Birkende Sogn.
1846, 0112, 0612, Ane Jørgensdatter, enke og almisselem, 83. Født i Birkende. Indsidder Mads Hansen
1846, 2112, 2712, Ane Katrine Rasmusdatter, 41, i Skallerod. Født i Høibye. Muurmester, Niels Christ. Pedersen
1847, 0403, 1003, Karen Marie Andersen, 7 maaneder, datter af gaardmand Anders Andersen, i Birkende. Født sammesteds
1847, 0703, 1503, Gjertrud Hansdatter, enke, 66, i Birkende. Født sammesteds. Gaardmand Hans Nielsen
1847, 1503, 2103, Kirsten Pedersdatter, 71, i Skiftemose. Født sammesteds. Søster af boelsmand Peder Pedersen
1847, 0707, 1107, Christiane Fredriksen, 14 dage, datter af gaardmand Fredr. Eriksen, i Birkende. Født sammesteds
1848, 0703, 1603, Maren Nielsdatter, enke, 72, paa Riisinge Mark. Født i Aunslev Sogn. Indsidder Hans Pedersen
1848, 1104, 1604, Karen Christensdatter, pige og almisselem, 52, under Odense Fattigvæsen. Født i Birkende
1848, 2604, 0505, Johanne Poulsdatter, 63, paa Birkende Mark. Født i Birkum. Boelsmand Rasmus Jensen
1848, 2907, 0108, Ane Adolfsen, 15 dage, datter af huusmand Adolf Mouritzen, i Birkende. Født sammesteds
1849, 0901, 1701, Ane Hansdatter, 73, i Tofteskov. Født i Allerup. Aftægtsmand Peder Jensen
1849, 2102, 2502, Else Catrine Pedersen, 2 dage, datter af huusmand Peder Frederiksen, i Skiftemose. Født sammesteds
1849, 2703, 0404, Gjertrud Olesdatter, 70, i Birkende. Født sammesteds. Huusmand Søren Jacobsen
1849, 2605, 3105, Albertine Simonsdatter, ugift almisselem, 84. Født i Odense
1849, 0112, 0712, Maren Andersen, 1 og 3 maaneder, datter af boelsmand Anders Rasmussen, Brabæk. Født sammesteds
1850, 1002, 1802, Kirsten Jørgensdatter, aftægtskone og enke, 74, i Birkende
1850, 2602, 0403, Ane Cathrine Davidsdatter, ugift og inderste, 29, hos huusmand og væver Hans Pedersen, i Birkende
1850, 1403, 2103, Sophie Sørensdatter, 30, i Nonneboe. Huusmand Peder Hansen
1850, 3103, 0804, Ane Olesdatter, enke, 70, i Birkende. Gaardmand Lars Clausen
1850, 3005, 0206, Dødfødt pige, datter af væver Rasmus Andersen, i Nonneboe
1850, 2110, 2810, Maren Pedersdatter, 56, i Birkende. Gaardmand Hans Larsen
1851, 1804, 2504, Ane Larsdatter, enke, 68, i Skallerod. Muurmester Erik Nielsen
1851, 0606, 1306, Johanne Marie Christine Jensen, 5½, stifdatter af forhenværende bomforpagter Jørgen Hansen, i Langeskov
1851, 1109, 1809, Andrea Nielsine Hansen, 2½, datter af Caroline Hansine Nielsen, hos bedstefader smed Andreas Jensen, i Birkende
1851, 2212, 2812, Kirsten Nielsdatter, 58, i Birkende Hospital. Almisselem Lars Jensen
1852, 1804, 2804, Johanne Margrethe Poulsdatter, enke, 49, i Birkende. Gaardmand Vilhelm Hansen
1852, 0706, 1306, Elise Andrea Madsen, 12, datter af huusmand Mads Madsen, i Birkende
1853, 2101, 2801, Karen Isaksdatter, enke, 83, i Skallerod. Huusmand Søren Pedersen
1853, 0302, 1102, Ane Marie Rasmusdatter, 81, i Birkende. Aftægtsmand Jacob Clausen
1853, 0502, 1302, Laurine Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Lars Larsen, i Skallerød
1853, 2102, 0103, Kirsten Jacobsdatter, 65, paa Birkende Mark. Sognefoged Rasmus Rasmussen
1853, 1406, 2006, Christiane Bendixdatter, aftægtskone og enke, 83, i Birkende. Gaardmand Erik Frederiksen
1853, 1811, 2711, Ane Kirstine Nielsen, 1, datter af pige Ane Marie Larsdatter, i Skallerod
1854, 1503, 1903, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Rasmussen, i Tofteskov
1854, 2205, 2805, Dødfødt pige, datter af murer Anders Caspersen, i Birkende
1854, 1306, 1806, Ane Knudsdatter, enke, 81, i Birketved. Almisselem Lars Knudsen
1854, 0207, 0707, Maren Kirstine Andersen, 3, datter af Abelone Marie Nielsdatter, i Birkende
1854, 0407, 0907, Maren Larsdatter, ugift og inderste, 30, hos huusmand Mads Knudsen, i Skallerød
1854, 0911, 1711, Sidsel Rasmusdatter, 49, i Veirup Skov. Murer Johan Hansen