Revninge, 1838-1855, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1838-1856, Revninge sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1838, 1603, Peder Andersen, ungkarl, 27, af Revninge og pige Aplone Pedersdatter, 21, af Revninge. Født i Sanderum Sogn
1838, 2306, Knud Pedersen, ungkarl, 25, af Hundslev og enke Kirsten Jeppesdatter, 40, af Revninge Mark
1838, 2010, Christian Hansen Michelsen, møllersvend, 35, Lindshuset, Revninge Mark og pige Anne Catrine Rasmussen, 27, Lindshuset, Revninge Mark
1838, 0112, Jørgen Jensen, væver, 24, Revninge og pige Karen Andersdatter, 24, Revninge Mark
1839, 0505, Christian Nielsen, ungkarl og huusfæster, 33, Kullerup, tjenende paa Rørbek og Kirstine Nielsdatter, 29, Flødstrup, tjenende paa Lundsgaard
1839, 1210, Niels Rasmussen, ungkarl, 29, Revninge og pige Anne Barbara Frandsdatter, 27, Revninge
1839, 0911, Knud Ivarsen, ungkarl, 25, Revninge og pige Anne Marie Rasmusdatter, 25, født i Urup, tjenende hos gaardmand Rasmus Nielsen, Revninge
1839, 2610, Mads Thygesen, ungkarl, 25, Revninge og pige Anne Ivarsdatter, 22, Revninge
1839, 2311, Knud Hansen, ungkarl, 28, Revninge Mark og pige Dorthe Poulsdatter, 27, Revninge
1840, 0703, Lars Jensen, ungkarl, 38, Lundsgaard og pige Aplone Olsdatter, 30, Revninge Mark
1840, 0103, Rasmus Sørensen, ungkarl, 25, tjenende i Revninge og pige Frederikke Caroline Blangstrup, 34, Revninge
1840, 1104, Lars Knudsen, ungkarl, 23, Revninge og pige Mette Pedersdatter, 27, født i Flødstrup Sogn,tjenende paa Lundsgaard
1840, 1608, August Ferdinand S. Trampe, greve og kammerjunker, 30, hos Dronningen og comtesse Julie Ahlefeldt Laurvigen, 27, Lundsgaard
1840, -, Peder Jochimsen, ungkarl, 26, tjenende paa Lundsgaard og Anne Jensdatter, 25, tjenende paa Lundsgaard
1840, 1511, Rasmus Pedersen, ungkarl, 26, Revninge Mark og pige Maren Christensdatter, 39, Revninge
1841, 1605, Anders Larsen, ungkarl, 36, tjenende paa Lundsgaard og pige Dorthea Nielsdatter, 28, tjenende paa Lundsgaard
1841, 0210, Lars Olsen, ungkarl og væver, Revninge og pige Maren Pedersdatter, tjenende i Revninge
1841, 3010, Lars Sørensen, ungkarl, 25, Revninge og pige Dorthe Knudsdatter, 21, Revninge
1841, 1411, Hans Larsen, enkemand og huusmand, 39, Revninge Mark og pige Maren Jacobsdatter, 38, Revninge Mark, født i Kjerteminde
1841, 2011, Hans Hansen, skrædder, 32, Schellerup og pige Kirsten Christensdatter, 23, tjenende grevinde paa Lundsgaard
1842, 2105, Hans Christophersen, ungkarl, 25, Dræbye, Munkeboe Sogn og pige Kirstine Reinholdsdatter, 43, Revninge
1842, 2210, Peder Clausen, enkemand og smed, 40, Revninge og pige Anne Catrine Rasmusdatter, 19, tjenende Peder Clausen, Revninge
1842, 2910, Søren Petersen, enkemand og huusmand, 42, Revninge og pige Karen Hansdatter, 32, født i Marslev Sogn
1842, 1211, Lars Poulsen, ungkarl, 33, Revninge og pige Anne Marie Larsdatter, 26, Revninge
1843, 1501, Johan Ivarsen, ungkarl, 24, Revninge og pige Mette Marie Hansdatter, 21, født i Seden, opholdende sig i Revninge
1843, 2901, Peder Nielsen, ungkarl, 40, Ladbye og pige Marie Larsdatter, 42, tjenende forpagteren paa Lundsgaard
1843, 2710, Frederik Pedersen, enkemand og huusmand, 51, Revninge og pige Mette Christiansdatter, 33, født i Kjertinge, Kjølstrup Sogn, tjenende paa Rørbek
1843, 1712, Niels Olsen, ungkarl, 32, Rynkebye, tjenende i Revninge og pige Anne Marie Hansdatter, 32, født i Ullerslev, tjenende i Revninge
1844, 0706, Eduard Eduardsen, ungkarl og boelsmand, 24, Thaarbye, Mesinge Sogn og Kirsten Jensdatter, 24, datter af afgangne gaardmand Jens Pedersen, Revninge
1844, 2005, Erik Frederik Jens Paulsen v. Scheel, 31 og comtesse Sophie Frederikke Caroline Wilhelmine Adamine Johanne Auguste af Ahlefeldt Laurvigen, 29
1844, 0911, Hans Hansen, ungkarl, 25, Revninge Mark, født i Birkende og pige Anne Sophie Rasmusdatter, 21, Revninge Mark, født sammesteds
1844, 2812, Peder Jensen, ungkarl og møllersvend, 29, Hindemae Mølle og pige og husholderske Amalie Nielsdatter, 28, hos grevinden paa Lundsgaard, datter af huusmand Niels Hansen, af Koningen
1845, 0504, Christian Reinholdsen, ungkarl og huusfæster, 35, Revninge og pige Karen Nielsdatter, 42, født i Flødstrup, tjenende i Revninge
1845, 1511, Anders Rasmussen, ungkarl, 39, tjenende paa Bøgebjerg, født i Rynkebye og pige Abelone Hansdatter, 36, Revninge
1846, 0606, Poul Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 30, Odense, flytter til Revninge og enke Johanne Christiansdatter, 39, Revninge, (efter postbefordrer Niels J. Nielsen)
1846, 1807, Anders Hansen, ungkarl, 31, Dræby, Munkebo Sogn og enke Karen Pedersdatter, 46, Revninge Mark, (efter bødker Anders Pedersen)
1846, 1411, Lars Jørgensen, ungkarl, 32, Mesinge og enke Mette Christiansdatter, 35, Revninge, (efter huusmand Frederik Pedersen)
1847, 1211, Rasmus Hansen, ungkarl, 33, Agedrup Sogn og enke Mette Rasmusdatter, 51, Revninge, (efter gaardmand Rasmus Nielsen)
1848, 1501, Hans Poulsen, enkemand, 42, Revninge Mark og pige Karen Madsdatter, 30, Tvinde, Rynkeby Sogn, tjenende i Revninge
1848, 1803, Jens Hansen, ungkarl, 35, tjenende i Revninge, født i Raistrup, Aunslev Sogn og pige Mette Marie Thygesen, 23, Revninge, født i Raistrup, Aunslev Sogn
1850, 1304, Jens Nielsen, enkemand og fæstegaardmand, 26, Ladby, Kjølstrup Sogn, født i Revninge og tjenestepige Mette Hansdatter, 27, tjenende i Revninge, født sammesteds
1851, 2804, Lars Hansen, ungkarl, 42, tjenende i Revninge, født i Qverndrup og Else Margrete Vilhelmine Jørgenline Jakoba Nielsdatter, 26, Revninge, født i Sanderum
1851, 2806, Jens Sørensen, ungkarl, 43, Revninge, født i Hjulby, Nyborg Sogn og enke Karen Hansdatter, 40, Revninge, (efter huusmand Søren Pedersen)
1851, 0507, Kristian Larsen, ungkarl, 28, tjenende i Revninge, født i Salby, Mesinge Sogn og pige Anne Kirstine Hansdatter, 36, her i Revninge, født i Ladby, Kølstrup Sogn
1851, 2009, Johan Christopher Nielsen, ungkarl, 38, fød i Rolsted og Karen Rasmussen, 25, født i Revninge
1851, 1410, Rasmus Christian Drabe, ungkarl, 27, født i Kjærteminde og Anne Katrine Eriksen, 41, født i Kjærteminde
1852, 1610, Anders Andersen, enkemand, 31, født i Revninge og pige Anne Marie Stephansdatter, 24, Revninge
1853, 0810, Lars Nielsen, enkemand, 34, født i Ullerslev og pige Johanne Jensdatter, 27, født i Revninge
1854, 0704, Hans Rasmussen, enkemand og huusmand, 35, Revninge og pige Gjertrud Larsdatter, 27, Kissendrup, Flødstrup Sogn, for tiden opholdende sig i Revninge
1854, 1410, Anders Larsen, ungkarl, 33, Kissendrup og pige Karen Marie Knudsen, 30, Revninge
1854, 0411, Rasmus Poulsen, ungkarl, 27, Flødstrup og pige Mette Pedersen, 24, Revninge
1855, 2403, Johan Nielsen, ungkarl og gaardfæster, 29, Revninge og pige Ingeborg Christensdatter, 29, Revninge
1855, 0304, Sophus Vilhelm Rudolf Poulsen, ungkarl, proprietair og eier, 22, Søbo og jomfru Anne Kirstine Pedersen, 32, Lundsgaard
1855, 2710, Rasmus Hansen, ungkarl, 28, Rynkeby og pige Anne Sophie Johansdatter, 27, Revninge
1855, 2710, Søren Mathiasen, ungkarl, 28, Davinde og pige Maren Hansen, 24, Revninge
1856, 1901, Hans Rasmussen, ungkarl, 34, hos fru Larsen, Hundslev og pige Anne Marie Andersen, 25, Revninge