Revninge, 1814-1837, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1814-1837, Revninge sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 0502, 1102, Peder Mogensen, huusmand og dagleier, 63, i Revninge
1814, 2202, 2702, Knud Rasmussen, 4 uger, søn af huusmand Rasmus Nielsen, i Revninge
1814, 0404, 0104, Anders Christensen, gaardmand og fæstebonde, 79, i Revninge
1815, 3001, 0502, Knud Godskesen, husmand, 65, i Revninge
1815, 1004, 1604, Knud Nielsen, soldat i kongens regiment og tjenestekarl, 28, i Revninge
1815, 1206, 1606, Hans Andersen, hospitalslem, 77, i Revninge
1815, 3110, 0511, Dødfødt dreng, søn af huusmand Knud Larsen og Margrethe Jørgensdatter, i Revninge
1816, 0407, 0707, Søren Hansen, 1 time, søn af husmand Hans Povelsen og Kirsten Sørensdatter,
1816, 1110, 1710, Johan Andreassen. ½, indtinget hos husmand Christian Rasmussen, i Nissenborghuset ved Lundsgaard. Fra Hjulbye
1816, 2411, 0112, Njels Larsen, aftægtshusmand, 83, i Revninge
1816, 0812, 1512, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Lars Nielsen og Gjertrud Njelsdatter, i Revninge
1817, 0102, 0702, Søren Larsen, aftægtsgaardmand, 84 og 4 maaneder, i Revninge
1817, 1505, 1805, Jens Eriksen, almisselem, 76, i Revninge
1817, 1610, 2210, Johan Madsen, udflyttergaardmand, 62, af Revninge
1817, 2412, 01011818, Rasmus Jensen, 8 uger, søn af husmand Jens Madsen og Anne Marie Pedersdatter
1818, 1712, 2012, Rasmus Jensen, 12 uger, søn af husmand Jens Madsen
1819, 0605, 0905, Jørgen Knudsen, 6 dage, søn af husmand Knud Larsen, i Revninge
1819, 3107, 0408, Lars Jensen, husmand, 73, boende i Fugomtrontehuset
1819, 0808, 1108, Jens Hansen, 1 og 10 maaneder, søn af husmand Hans Mathiasen, i Revninge. Født i Ladbye
1819, 2408, 2908, Dødfødt dreng, søn af husmand Christian Rasmussen, af Nissenborg
1820, 0303, 1003, Lars Simonsen, udflytter gaardmand, 57, af Revninge
1820, 3103, 0704, Rasmus Nielsen, husmand, 50, i Revninge
1820, 2010, 2910, Rasmus Jensen, 2 maaneder, søn af husmand Jens Madsen, i Revninge
1820, 2910, 0811, Rasmus Pedersen, 15, søn af gaardmand Peder Andersen
1821, 3103, 0804, Dødfødt dreng, søn af Gjertrud Hansdatter, af Revninge
1821, 2005, 2505, Njels Povelsen, tjenestekarl, 27, fra Lundsgaard, hos sin fader i Stradsborghuus. Søn af Povel Hansen
1821, 1406, 1706, Christen Madsen, 1, søn af indsidder Mads Njelsen
1821, 0808, 1308, Anders Pedersen, 20, af Revninge. Søn af gaardmand Peder Andersen
1821, 2309, 2809, Frandtz Pedersen, husmand, 67, i Revninge
1821, 0711, 1111, Anders Larsen, tjenestedreng, 17, hos Ivar Knudsen, i Revninge
1822, 1404, 2104, Lars Eriksen, aftægtshuusmand, 84, i Revninge
1822, 2905, 0206, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Severinsen
1823, 1103, 1603, Jacob Pedersen, almisselem, 76, i Revninge
1823, 1206, 1506, Christen Andersen, 64, har i mange aar havt frie huusværelse i Kirkelade
1823, 0901, 1601, Johannes Njelsen, indsidder, 40, i Revninge Kirkelade
1823, 1001, 1601, Mads Larsen, aftægtsgaardmand, 80, i Revninge
1823, 2211, 2611, Rasmus Olsen, aftægtsgaardmand, 72, i Revninge
1823, 2512, 2912, Ole Rasmussen, kudsk, 31, hos Greven paa Lundsgaard
1825, 1102, 1602, Dødfødt dreng, søn af pige Anne Marie Pedersdatter, opholdende sig hos sin broder huusmand unge Hans Pedersen, i Revninge
1825, 0103, 0603, Njels Stephansen, 4 dage, søn af gaardmand Stephan Jensen
1825, 2603, 0104, Lars Njelsen, boelsmand, 67, i Revninge
1825, 2804, 0105, Christen Madsen, 9 maaneder, søn af indsidder Mads Nielsen, af Revninge
1825, 0710, 1010, Lars Christian Larsen (tvilling), 4½ maaned, søn af skolelærer Larsen
1825, 2010, 2610, Jens Friderich Larsen (tvilling), 4½ maaned, søn af skolelærer Larsen
1825, 2911, 0412, Peder Severinsen, husmand, 50, i Revninge
1825, 2012, 2612, Niels Rasmussen, 8 dage, søn af huusmand Rasmus Rasmussen, fra Lindshuus
1826, 2101, 2901, Hans Pedersen, 3 og 4 maaneder, søn af husmand Peder Jørgen Nellemose
1826, 2904, 0405, Mads Nielsen, indsidder, 35, af Revninge
1826, 2906, 0207, Mads Hansen, enkemand, 68, tjenende som røgter hos forpagter Mørch, paa Lundsgaard
1826, 1407, 1607, Anders Christensen, almisselem, 33, Kirkelade i Revninge
1826, 1607, 1907, Mathias Olsen, almisselem, 74, i Revninge
1827, 1203, 1803, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Ivar Knudsen
1827, 2205, 2405, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Jørgensen Nellemose
1827, 0910, 1510, Hans Larsen, huusmand, 83, i Bremerhuus paa Revninge Mark
1827, 1412, 2112, Knud Jørgensen, huusmand og skovfoged, 65 og 7 maaneder, ved Lundsgaard
1828, 2702, 0203, Hans Pedersen, 14 uger og 2 dage, søn af gaardmand Peder Hansen
1828, 2204, 2904, Lars Andersen, 20, af Revninge. Søn af huusmand Anders Clausen
1828, 0105, 405, Søren Nielsen, 28 dage, søn af huusmand Niels Pedersen, af Revninge
1828, 2805, 0306, Niels Jørgensen, gaardmand og udflytter, 33, paa Revninge Mark
1828, 1306, 2206, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Ivar Knudsen, af Revninge
1828, 1807, 2307, Johan Henrich Sige, afskediget skovfoged, 67, fra Lundsgaard, opholdende sig i Revninge
1828, 1608, 2108, Reinhold Tÿgesen, huusmand, 58, paa Revninge Mark
1828, 3011, 0811, Poul Hansen, aftægtsboelsmand, 67, paa Revninge Mark
1828, 3011, 0712, Christian Jørgensen, 1 og 7 uger, søn af huusmand Jørgen Christiansen, i Fochumtrundehuset paa Revninge Mark
1828, 1012, 1412, Anders Rasmussen, huusmand, 73, paa Revninge Mark
1829, 2102, 2602, Hans Pedersen, indsidder, 67, hos huusmand unge Ole Jensen, i Revninge
1829, 1005, 1705, Lars Jensen, 4 uger, søn af almisselem Karen Larsdatter, i Revninge Fattighuus
1829, 2505, 2905, Peder Christensen, fæstehuusmand, 39, af Revninge
1829, 0508, 0908, Lars Hansen, almisselem og indsidder, 82, af Revninge
1829, 0209, 0709, Hans Knudsen, selveiergaardmand, 50, af Revninge
1829, 0309, 0809, Hans Petersen, forpagter, 60, paa Lundsgaard
1829, 2709, 0410, Søren Sørensen, 20 dage, søn af tjenestepige Anne Marie Pedersdatter, opholdende sig hos gaardmand Hans Knudsens enke, i Revninge
1829, 0710, 1210, Niels Hansen, huusmand, 82, boende i Skovgyden i Revninge
1829, 0911, 1611, Knud Larsen, fæstehuusmand, 46 og 9 maaneder, af Revninge
1829, 1412, 2112, Jørgen Hansen, selveierboelsmand, 46, paa Revninge Mark
1830, 2001, 2701, Jens Sørensen, aftægtsmand, 83, af Lindshuus paa Revninge Mark
1830, 0102, 1402, Anders Jensen, 34 dage, søn af tjenestepige Maren Pedersdatter, hos anexbonden Peder Andersen, i Revninge
1830, 0703, 1403, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Ivar Knudsen, af Revninge
1830, 1404, 1804, Jørgen Sørensen, almisselem, 90, i Hospitalet i Revninge
1830, 1312, 1912, Niels Hansen, 5, søn af boelsmand Hans Poulsen, i Straasberg paa Revninge Mark
1831, 1701, 2401, Peder Andersen, gaardmand, 64, i Anexgaarden paa Revninge Mark
1831, 2501, 3001, Lars Rasmussen, ½, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, af Revninge
1831, 1503, 2003, Knud Jensen, aftægtshuusmand, 83, af Revninge
1831, 2704, 0105, Jens Olsen, 17, søn af huusmand Ole Jensen, af Revninge
1831, 1910, 2310, Hendrich Johansen, tjenestedreng, 17, hos gaardmand Rasmus Madsen, i Revninge. Søn af Karen Pedersdatter, i Revninge Hospital
1831, 1512, 1812, Andreas Larsen, 6 dage, søn af huusmand Lars Jensen, paa Revninge Mark
1832, 2401, 0102, Poul Larsen, gaardmand og sognefoged, 62, af Revninge
1832, 3101, 0502, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Ivar Knudsen, af Revninge
1832, 0502, 1202, Niels Madsen, 3, søn af huusmand Mads Jensen, paa Revninge Mark
1832, 1802, 2602, Peder Rasmussen, almisselem, 72, i Revninge
1832, 1504, 2304, Lars Larsen, 5½, søn af kirkesanger og skolelærer Larsen, i Revninge
1832, 1908, 2708, Lars Pedersen, gaardmand, 72, i Revninge
1832, 1111, 1811, Jens Jørgensen, 8, stedsøn af boelsmand Knud Mortensen, paa Revninge Mark
1832, 1911, 2511, Peder Jørgensen, huusmand, 49, i Revninge
1833, 0103, 0803, Hans Pedersen, boelsmand, 60, paa Revninge Mark
1833, 1803, 2403, Anders Simonsen, almisselem, 76, opholdt sig hos sin svigersøn huusmand Anders Andersen, paa Revninge Mark
1833, 0605, 1205, Anders Jørgensen, almisselem, 57, i Revninge Hospital
1833, 0907, 1507, Niels Rasmussen, 5, søn af huusmand Rasmus Rasmussen, i Lindshuus
1834, 1701, 1901, Lars Hansen, 14 dage, søn af tjenestekarl Hans Larsen, af Revninge. Født sammesteds
1834, 1802, 2302, Mads Andersen, 23, i Revninge. Født sammesteds. søn af hjulmand Anders Clausen
1834, 0104, 0604, Anders Clausen, fæstehuusmand uden jord, rokkedreier, 63, i Revninge. Født i Munkeboe. Søn af huusmand Claus Christiansen
1834, 2004, 2704, Rasmus Rasmussen, huusmand, 68, paa Lundsgaard Mark. Født i Rynkebye Sogn. Søn af huusmand Rasmus Larsen
1834, 2304, 2704, Hans Larsen, 1½, søn af huusmand Lars Hansen, i Bræmerhuus paa Revninge Mark. Fødested Revninge Mark
1834, 2205, 2505, Niels Larsen, tjenestekarl, 32½, hos gaardmand unge Christen Rasmussen, paa Revninge Mark. Født i Kjertinge Kjølstrup Sogn. Søn af gaardmand Lars Hansen og Maren Hansdatter
1834, 2806, 0207, Axel Pedersen, almisselem, 57, i Revninge Hospital. Født i Revninge. Søn af smed Peder Clausen og Mette Marie Nielsdatter
1834, 2906, 0207, Christian Pedersen, 2½, søn af huusmand Peder Jørgensen og Anne Olesdatter, i Revninge. Født i Revninge
1834, 3007, 0308, Peder Hansen, 6½, søn af huusmand Hans Knudsens enke, paa Revninge Mark. Fødested Revninge
1834, 0808, 1108, Hans Andersen, 8, søn af huusmand Anders Hansen, paa Revninge Mark. Fødested Revninge
1834, 0610, 1210, Niels Olsen, 2½, søn af huusmand Ole Pedersen, i Revninge. Fødested Revninge
1834, 2811, 0512, Peder Larsen, gaardmand, 38, i Revninge. Fødested i Revninge
1834, 1412, 2112, Claus Pedersen, 2½, søn af smed Peder Clausen og Anne Pedersdatter, i Revninge. Fødested i Revninge
1835, 0205, 0805, Niels Larsen, kirkesanger og skolelærer, 42½, i Revninge. Fødested Svinninge. Søn af hjulmand Lars Rasmussen og Kirstine Klemmensdatter
1835, 3007, 0508, Hans Larsen, aftægtsmand, 82½, hos gaardmand gl. Peder Hansen, i Revninge. Fødested i Revninge
1835, 0108, 0608, Ole Jensen, gl. huusmand, 53, i Revninge. Fødested i Revninge
1835, 2008, 2708, Hans Pedersen Sibast, skovfoged, 42, ved Lundsgaard paa Revninge Mark. fødested Revninge
1835, 0211, 0711, Jens Stephansen, aftægtsmand, 82, hos sin søn gaardmand Niels Jensen, i Revninge. Fødested Reistrup, i Aunslev Sogn
1836, 1501, 2401, Peder Hansen, 6 dage, søn af huusmand Hans Poulsen og Karen Andersdatter, paa Revninge Mark
1836, 2802, 0603, Hans Johansen, 3 uger, søn af huusmand Johan Nielsen og Ane Jensdatter, paa Revninge Mark
1837, 1104, 1604, Peder Pedersen, 20 uger, søn af gaardmand, unge Peder Hansen og Dorthea Nielsdatter, i Revninge
1837, 1104, 1904, Christen Rasmussen, gl. gaardmand, 69, i Revninge. Fødested Revninge
1837, 0207, 0907, Christian Wilhelm Thygesen, 10 uger, søn af huusmand Thyge Frederichsen og Elisabet Catrine Wilhelmsdatter, af Revninge
1837, 0407, 0907, Søren Pedersen, 5 maaneder, søn af smed Peder Clausen og Anne Pedersdatter, af Revninge
1837, 1807, 2407, Peder Jensen, aftægtsmand, 71, i Revninge. Fødested Revninge
1837, 3009, 0810, Hans Larsen, 3 maaneder, søn af huusmand Lars Jensen og Dorthe Catrine Johansdatter, paa Revninge Mark
1814, 1001, 1601, Anne Christiansdatter, tjenestepige, 19, i Revninge
1814, 0602, 1102, Anne Njelsdatter, 9 maaneder, i Revninge
1814, 0404, 1004, Lene Christensdatter, 7, i Revninge
1814, 0910, 1510, Anne Marie Larsdatter, 73, i Revninge. Gaardmand Thomas Jensens moder
1814, 0211, 0711, Maren Fridriksdatter, 4 maaneder, datter af Anne Nielsdatter
1815, 0203, 0803, Mette Marie Nielsdatter, enke og hospitalslem, 64, Revninge. Smed Peder Clausen Smed
1815, 3004, 0605, Karen Marie Andersdatter, 15, datter af huusmand Anders Rasmussen og Mette Hansdatter, i Revninge
1815, 0105, 0605, Dorthe Knudsdatter, 15, hos forældrene ved Lundsgaard, datter af skovofged Knud Jørgensen og Karen Hansdatter
1815, 3108, 0309, Mette Marie Hansdatter, 9 maaneder, datter af huusmand Hans Povelsen og Kirsten Sørensdatter, i Revninge
1815, 0309, 0709, Julie Kirstine Casparsdatter Blangstrup, 1 og 3 maaneder, datter af skovrider Blangstrup og Karen Jacobsdatter, i Revninge
1815, 2510, 2910, Karen Larsdatter, 44, i Revninge. Husmand Jens Madsen
1815, 0111, 0511, Dødfødt pige, datter af boelsmand Lars Nielsen og Giertrud Nielsdatter, i Revninge
1816, 0103, 1003, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Christensen, og Dorthe Larsdatter, hos husmand Frands Pedersen, i Revninge
1816, 1003, 1703, Dødfødt pige, datter af husmand Reinholt Thygesen og Caroline Jørgensdatter, i Revninge
1816, 0504, 1104, Lisbeth Hansdatter, enke, 86, i Revninge. Husmand og væver Anders Nielsen
1816, 1706, 2106, Leo, jomfru, 85, hos greve Ahlefeldt Laurvig. Har i en deel aar nydt sin forplegning paa Lundsgaard
1816, 0907, 1207, Ellen Rasmusdatter, 82, i Revninge. Indsidder Niels Larsen
1816, 2210, 2710, Dødfødt pige, datter af skovrider Blangstrup og Karen Jacobsdatter, i Revninge
1816, 1412, 2012, Mette Marie Pedersdatter, 14½, i Revninge. Steddatter af husmand Anders Hansen
1817, 0406, 0806, Mette Njelsdatter, hospitalslem, 71, i Revninge
1818, 2503, 2903, Maren Christiansdatter, 68, i Revninge. Husmand Lars Eriksen
1818, 2503, 2903, Dødfødt pige, datter af boelsmand Lars Njelsen og Gjertrud Nielsdatter
1818, 3009, 0410, Kirstine Hansdatter, hospitalslem, 90, i Revninge
1819, 3110, 0411, Karen Njelsdatter, enke, 64, i Fukkentruntehuus ved Lundsgaard
1820, 1702, 0403, Sophie Hedemann, enkegrevinde, 60, paa Lundsgaard. Greve Ahlefeldt
1820, 2103, 2603, Margrethe Hansdatter, hospitalslem, 77, i Revninge
1820, 1506, 2306, Ingeborg Larsdatter, 65, i Revninge. Gl. Rasmus Nielsen
1820, 2807, 0208, Karen Andersdatter, 14 og 9 maaneder, datter af husmand Anders Clausen, af Revninge
1820, 2412, 3112, Anne Jensdatter, 4, datter af gaardmand Jens Pedersen
1821, 2006, 2406, Anne Pedersdatter, enke, 84, i Revninge. Husmand Peder Jespersen
1821, 2909, -, Karen Madsdatter, enke, 85, i Revninge. Skolelærer Jørgen Eriksen
1822, 2202, 2702, Maren Knudsdatter, 2½, datter af husmand Knud Jørgensen
1822, 1804, 2104, Delia Hansdatter, 69½, af Revninge. Aftægtshusmand Mathias Olsen
1822, 2406, 2606, Karen Marie Jensdatter, 7 maaneder, datter af husmand Jens Madsen
1823, 1507, 2207, Ellen Kirstine Madsdatter, 1 og 15 uger, datter af indsidder Mads Njelsen, af Revninge
1824, 0101, 0401, Mette Thygesdatter, 3, datter af husmand Thyge Andersen
1824, 1309, 1809, Caroline Vilhelmine Drejer, 36, fra Lundsgaard. Forpagter Mørch
1824, 1411, 2111, Maren Hansdatter, 2 timer, datter af husmand Hans Mathiassen
1825, 1102, 1602, Mette Hansdatter, 32, i Revninge. Husmand Peder Jørgensen
1825, 1302, 2002, Mette Marie Iversdatter, enke, 84, i Revninge. Huusmand Frederich Helverdsen
1825, 2803, 0102 [antagelig 104], Anne Marie Njelsdatter, 19 uger, datter af gaardmand Njels Jensen
1825, 3004, 0605, Anne Øllegaard Jensdatter, 31, i Revninge. Skolelærer Njels Larsen
1825, 1605, 2105, Elisa Charlotte Nicoline Lovise Ferdinandine Ahlefeld Laurvig, comtesse, 8 og 5 maaneder, fra Lundsgaard
1825, 0908, 1308, Karen Njelsdatter, 37. Gaardmand, unge Rasmus Njelsen
1826, 2702, 0503, Mette Kirstine Jensdatter, 11 uger og 2 dage, datter af huusmand Jens Madsen, af Revninge
1826, 3009, 0810, Jensine Jensdatter, 8 uger, datter af ungkarl Jens Nielsen og pige Anne Pedersdatter, af Revninge
1826, 1611, 2211, Anne Clausdatter, 68, af Revning. Skovfoged Johan Siege
1827, 0301, 0701, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Madsen, af Revninge
1827, 2802, 0503, Margarethe Catrine Frederichsdatter, 75, i Revninge. Den gamle skolelærer Jens Pedersen
1827, 2608, 0109, Johanne Christensdatter, enke, 85, af Revninge. Aftægtsgaardmand Søren Larsen
1827, 0111, 0511, Maren Hansdatter, almisselem og enke, 85, af Revninge. Huusmand Mads Hansen
1828, 1801, 2501, Mette Nielsdatter, 66, af Revninge. Gaardmand Peder Sørensen
1828, 2401, 2901, Christiane Maria Bloch, 16, datter af hr. pastor Bloch, opholdende sig hos grev Ahlefeldt, paa Lundsgaard
1828, 0606, 1106, Anne Catrine Rasmusdatter, 9 maaneder og 5 dage, datter af gaardmand, unge Rasmus Nielsen, af Revninge
1828, 0307, 0607, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Jørgensen Nellemose, af Revninge
1828, 0908, 1408, Anne Kirstine Rasmusdatter, 12½, datter af gaardmand, unge Rasmus Nielsen, af Revninge
1828, 0811, 1611, Mette Thygesdatter, ½, datter af huusmand Thyge Andersen, af Revninge
1828, 0311, 0811, Anne Larsdatter, enke, 83, paa Revninge Mark. Gaardmand Mads Larsen
1829, 0803, 1603, Anne Nielsdatter, 36, boende hos faderen gaardmand Lars Pedersen, i Revninge. Indsidder Peder Larsen
1829, 0205, 1005, Anne Maria Andersdatter, 3 dage, datter af huusmand Anders Hansen, paa Revninge Mark
1829, 0109, 0609, Karen ..., enke, almisselem, 79, af Revninge. Jens Erichsen
1830, 1403, 2103, Else Jespersdatter, 72, hos huusmand Anders Andersen, paa Revninge Mark. Aftægtshuusmand Anders Zimonsen
1830, 0204, 0804, Mette Nielsdatter, enke, 75, i Straasborg paa Revninge Mark. Aftægtsmand Poul Hansen
1830, 1609, 1909, Maren Poulsen, 9 maaneder, datter af boelsmand Hans Poulsen, i Straasborg paa Revninge Mark
1830, 2209, 2809, Anne Jacobsdatter, 80, af Revninge. Selveiergaardmand Lars Pedersen
1830, 2510, 3110, Anne Dorthea Christensdatter, enke, 58, hos huusmand unge Ole Jensen, i Revninge. Indsidder Hans Pedersen
1830, 2910, 0611, Mette Hansdatter, 53, af Revninge. Huusmand Johan Nielsen
1831, 2801, 3001, Udøbt pige, 6 timer, datter af boelsmand og udflytter Lars Larsen, paa Revninge Mark
1831, 2004, 2404, Stine Madsdatter, enke, 60, i Skovgyden paa Revninge Mark. Huusmand Niels Hansen
1831, 2506, 2906, Anne Margrethe Larsdatter, 9½, datter af huusmand og udflytter Lars Jensen, paa Revninge Mark
1831, 2207, 3107, Johanne Marie Larsen, 1 uge og 3 dage, datter af ungkarl Lars Sørensen og pige Frederikke Caroline Blangstrup, af Revninge
1831, 2210, 2810, Anne Marie Reinholdsdatter, tjenestepige, 32, hos sin moder paa Revninge Mark. Datter af væver og huusmand Reinholdt Thygesens enke
1832, 0401, 1201, Kirsten Pedersdatter, aftægtskone, 66, hos gaardmand Jens Pedersen, i Revninge
1832, 2301, 2901, Karen Andersdatter, almisselem, 82, i Revninge Hospital
1832, 0302, 1002, Karen Andersdatter, 62, paa Revninge Mark. Huusmand Poul Mortensen
1832, 3004, 0605, Kirstine Marie Frederichsen, 2 og 3 maaneder, datter af ungkarl Mathias Frederich Christian Bechmann og pige Anne Kirstine Jørgensdatter, af Revninge
1832, 2105, 2705, Karen Marie Jensdatter, 9, datter af huusmand Jens Madsen, i Revninge
1832, 2105, 2705, Anne Kirstine Caroline Nielsen, 2, datter af gaardmand Niels Frederich Nielsen, i Revninge
1832, 0706, 1406, Anne Knudsen, 1, datter af boelsmand Knud Mortensen, paa Revninge Mark
1832, 0607, 1507, Anne Jensdatter, 13½, datter af huusmand Jens Sørensen, i Skrækkenborghuset paa Revninge Mark
1832, 2808, 0609, Anne Nielsdatter, 8½, datter af huusmand Niels Pedersen, i Revninge
1832, 2309, 2709, Anne Marie Johansdatter, tjenestepige, 22, hos sin moder enke Karen Pedersdatter, i Revninge Hospital
1832, 3012, 06011833, Dorthea Jensdatter, 52, i Revninge. Huusmand Hans Mathiasen
1833, 2103, 2703, Mette Johansdatter, 40, i Revninge. Gaardmand Ivar Knudsen
1833, 1304, 2104, Anne Margrethe Larsen, 3 uger, datter af huusmand Lars Jensen, paa Revninge Mark
1833, 2004, 2804, Maren Pedersen, 2 maaneder, datter af gaardmand Peder Hansen, i Revninge
1833, 3004, 0805, Kirsten Jørgensdatter, 60, i Skrækkenborghuset paa Revninge Mark. Huusmand Jens Sørensen
1833, 2505, 3105, Maren Hansdatter, 40, i Tuggentrundehuset paa Revninge Mark. Huusmand Jørgen Christiansen
1833, 2010, 2510, Kirsten Nielsdatter, aftægtskone, 74, hos gaardmand Stephan Jensen, paa Revninge Mark
1834, 0302, 0902, Anne Jørgenline Knudsen, ½, datter af boelsmand Knud Mortensen, paa Revninge Mark. Fødested Revninge
1834, 1103, 1603, Anne Catrine Andreasen, 1½, datter af gaardmand Andreas Hansen og Maren Pedersdatter, af Revninge. Fødested Revninge
1834, 1103, 1903, Elisabeth Pedersdatter, 47, paa Revninge Mark. Født i Revninge. Huusmand Georg Stegemann. Datter af smed Peder Clausen og Mette Marie Nielsdatter
1834, 0206, 0606, Anne Larsdatter, tjenestepige, 18½, hos boelsmand Thyge Andersen, paa Revninge Mark. Født i Rolfsted. Datter af huusmand Lars Hendrichsen og Karen Larsdatter
1834, 1709, 2109, Karen Jensdatter, almisselem, 48, i Revninge Hospital. Født i Revninge. Datter af skolelærer Jens Pedersen og Anne Dorthea Hansdatter
1834, 1110, 1810, Anne Catrine Pedersen, 2 dage, datter af gaardmand Peder Larsen og Anne Dorthea Nielsdatter, i Revninge. Fødested Revninge
1835, 0101, 0401, Ellen Hansdatter, almisselem, 75, i Revninge Hospital
1835, 0506, 0806, Anne Catrine Pedersdatter, 14, datter af Peder Severins enke, Kirkelade i Revninge
1835, 0406, 1106, Maren Larsdatter, aftægtskone, 70, hos boelsmand Knud Hansen, paa Revninge Mark
1835, 2506, 2806, Karen Marie Knudsdatter, tjenestepige, 25, hos boelsmand Johan Jensen, paa Revninge Mark. Født i Marslev. Datter af huusmand Knud Christiansen og Anne Elisabeth Larsdatter
1835, 1308, 1708, Karen Marie Larsen, 1½, datter af huusmand Lars Jensen, paa Revninge Mark
1835, 1010, 1510, Maren Sørensdatter, 40, i Revninge. Fødested Rynkebye. Gaardmand Ivar Knudsen
1835, 1912, 2612, Ane Larsen (tvilling), 9 maaneder, datter af boelsmand Lars Larsen og Aplone Poulsdatter, paa Revninge Mark
1835, 2612, 03011836, Pauline Larsen (tvilling), 9 maaneder, datter af boelsmand Lars Larsen og Aplone Poulsdatter, paa Revninge Mark
1836, 0401, 1101, Maren Simonsdatter, aftægtskone, 71, hos gaardmand Lars Larsen, paa Revninge. Født i Dalby Sogn
1836, 2301, 3101, Hansine Kirstine Pedersen, 6 uger, datter af gaardmand, unge Peder Hansen og Dorthea Nielsdatter, i Revninge
1836, 2704, 0305, Anne Marie Pedersdatter, 35, i Revninge. Født i Aunslev Sogn. Huusmand Thyge Frederichsen
1836, 1608, 2108, Christiane Andersdatter, 9, pleiedatter af Reinhold Thygesdatter, i Revninge
1836, 0510, 1210, Ane Dorthea Larsdatter, 25, i Revninge. Indsidder og gaardmand Hans Rasmussen
1836, 1811, 2711, Ane Marie Nielsdatter, 17 uger, datter af Kirsten Nielsdatter, paa Revninge Mark
1836, 0312, 1112, Margrethe Hansdatter, aftægtskone, 72, i Revninge. Huusmand Peder Rasmussen
1836, 1212, 1912, Elisabet Larsdatter, 75, i Revninge. Gaardmand Christen Rasmussen
1837, 1303, 1903, Mette Kirstine Johansdatter, 28, i Hospitalet. Datter af Karen Pedersdatter
1837, 0504, 1304, Paulline Hansen, 3, datter af boelsmand Hans Poulsen, paa Revninge Mark
1837, 3105, 0406, Anne Margrethe Olsen, 2½, datter af huusmand Ole Pedersen og Kirsten Jebsdatter, i Revninge
1837, 1206, 1806, Dorthe Catrine Johansdatter, 35½, paa Revninge Mark. Huusmand Lars Jensen
1837, 2108, 2708, Ane Marie Larsen, ½ time, datter af huusmand Lars Hansen, paa Revninge Mark