Revninge, 1838-1855, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1838-1855, Revninge sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1838, 2701, 3101, Hans Hansen, rygter, 98, paa Lundsgaard. Født i Over Kjerbye. Fader huusmand Hans Hansen
1838, 0103, 0703, Niels Pedersen, 1, søn af gaardmand, gl. Peder Hansen og Karen Marie Thomasdatter, i Revninge. Født samme sted
1838, 0503, 1103, Ole Pedersen Sibast, huusmand, 39, i Revninge. Født samme sted
1838, 0105, 0905, Rasmus Nielsen, aftægtsmand, 72, paa Revninge Mark. Født samme sted
1838, 2909, 0710, Peder Jensen, tjenestekarl, 26, hos huusmand Jens Sørensen, Skrækkenborg paa Revninge Mark. Søn af huusfolk Jens Jensen og Kirsten Larsdatter, i Ladebye
1838, 2911, 0212, Hans Nielsen, tjenestekarl, 36, paa Lundsgaard. Født i Weflinge Sogn. Søn af huusmand Niels Nicolaisen
1839, 1001, 1301, Lars Larsen, 3 maaneder, søn af pige Karen Larsdatter, i Revninge. Født samme sted
1839, 1402, 2102, Jens Pedersen, gaardmand, 62, i Revninge. Født i Glingsberg, Kjøng Sogn
1839, 1702, 2402, Søren Jensen, ungkarl, 38, i Skrækkenborg paa Revninge Mark. Fader huusmand Jens Sørensen
1839, 2106, 1606, Poul Mortensen, aftægtsmand, 69, paa Revninge Mark. Født i Holev, Marslev Sogn
1839, 0510, 1010, Dødfødt dreng, søn af Anne Kirstine Madsdatter, Kirkelade i Revninge
1840, 1607, 1907, Niels Christian Andresen, 9 maaneder, søn af gaardmand Andreas Hansen og Maren Pedersdatter, i Revninge
1840, 2209, 2509, Christen Hansen, tjenestekarl, 26, tjenende paa Lundsgaard. Født i Ullerslev Sogn
1840, 1612, 2012, Dødfødt dreng, søn af smed Peder Clausen og Anne Pedersdatter, i Revninge
1841, 1904, 2504, Peder Pedersen, 1½, søn af huusmand Peder Andersen og Aplone Pedersdatter, i Revninge
1841, 0508, 0808, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Lars Poulsen og fruentimmer Anne M. Larsdatter, i Revninge
1841, 0311, 0911, Thomas Jensen, aftægtsmand, 78, i Revninge. Født samme sted
1842, 2803, 0304, Poul Rasmussen, 11 dage, søn af gaardmand Rasmus Poulsen og Marie Sophie Knudsdatter, i Revninge
1842, 1110, 1610, Rasmus Rasmussen, 6 dage, søn af huusmand Rasmus Pedersen og Maren Christensdatter, paa Revninge Mark
1842, 1610, 2110, Søren Pedersen, 6 dage, søn af gaardmand Peder Pedersen og Mette Hansdatter, i Revninge
1843, 2002, 2602, Hans Hansen, 8 maaneder, søn af huusmand Hans Larsen og Maren Jacobsdatter, paa Revninge Mark
1843, 2104, 3004, Anders Madsen, 3 dage, søn af boelsmand Mads Thygesen og Anne Iversdatter, paa Revninge Mark
1843, 2107, 2707, Hans Christensen, 7½, søn af hjulmand Christen Hansen og Karen Christophersdatter, i Revninge
1843, 3112, 08011844, Hans Poulsen, boelsmand, 76, paa Revninge Mark. Født samme sted
1844, 2102, 2802, Thomas Nielsen, 10 og 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Mathias Pedersen og Kirsten Thomasdatter, i Revninge
1844, 2102, 2802, Hans Poulsen, aftægtsmand, 74 og 9 maaneder, i Revninge. Født samme sted
1844, 1403, 2103, Thomas Pedersen, 13 og 9 maaneder, søn af gaardmand, gl. Peder Hansen og Karen Marie Thomasdatter, i Revninge
1844, 2104, 2804, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Lars Poulsen og Maren Larsdatter, i Revninge
1844, 2206, 2806, Rasmus Jørgensen, huusmand, 62, i Revninge. Født i Birkende
1844, 1109, 1609, Ole Jensen, aftægtsmand, 59, i Revninge. Født i Mesinge Sogn
1845, 2403, 3003, Hans Nielsen, 1, søn af indsidder Niels Olsen og Anne M. Hansdatter, paa Revninge Mark. Født samme sted  
1845, 0906, 1606, Niels Frederik Nielsen, gaardmand og postbefordrer, 42, i Revninge. Født i Kjertinge
1845, 0906, 1606, Simon Ernst Nielsen, 8, søn af afdøde gaardmand og postbefordrer Niels Fred. Nielsen og Johanne Christiansdatter, i Revninge
1845, 0307, 1007, Anders Hansen, aftægtsmand, 72½, hos huusmand Frederik Pedersen, i Revninge. Født i Martofte. Søn af gaardmand Hans Andersen og Anne Andersdatter,
1845, 3012, 07011846, Lars Knudsen, 4 maaneder, søn af boelsmand Knud Hansen og Karen Poulsdatter, paa Revninge Mark
1846, 1301, 2101, Anders Pedersen, huusmand og bødker, 45½, paa Revninge Mark. Født i Kjølstrup. Søn af huusmand Peder Andersen og Anne Thygesdatter
1846, 2802, 0603, Frederich Pedersen, huusmand, 54, i Revninge. Født samme sted. Søn af afdøde huusmand Peder Mogensen og Bodil Marie Frederiksdatter
1846, 0404, 1104, Knud Ivarsen, aftægtsmand, 88, i Revninge. Født i Langtved, Flødstrup Sogn
1846, 2204, 2604, Poul Poulsen, 1, søn af karl Poul Sørensen og pige Johanne Poulsdatter
1846, 1709, 2109, Anders Knudsen, almisslem, 71, i Revninge ny Hospital. Født i Revninge
1846, 2409, 3009, Rasmus Nielsen, gaardmand, 69, i Revninge. Født samme sted. Søn af gaardmand Niels Olsen og Anne Nilausdatter
1846, 1210, 1810, Niels Johansen, 8 dage, søn af huusmand Johan Iversen og Mette M. Hansdatter, i Revninge
1846, 1811, 2411, Knud Nielsen, aftægtsmand, 78½, hos huusmand Johan Iversen, i Revninge. Født i Hundslev
1847, 2505, 3005, Rasmus Nielsen, 4 uger, søn af huusmand Niels Rasmussen og Ane Barbara Frandsdatter, i Revninge
1847, 1106, 1606, Lars Poul Larsen, 9 maaneder, søn af boelsmand Lars Poulsen og Anne Marie Larsdatter, i Revninge
1847, 0812, 1312, Jens Madsen, huusmand, 82, i Revninge. Søn af huusmand Mads Jensen og Karen Madsdatter, af Flødstrup
1848, 3001, 0602, Knud Johansen, 3½, søn af huusmand Johan Iversen og Mette Marie Hansdatter, i Revninge
1848, 0104, 0504, Peder Jensen, 8 uger, i Revninge, søn af huusmand Jens Hansen og Mette M. Thygesdatter, opholdende sig i Revninge men kjøbt et huus i Aunslev
1849, 1102, 1802, Rasmus Jørgen Hansen, 9 maaneder, søn af huusmand Hans Hansen og Anne Sophie Rasmusdatter, paa Revninge Mark
1849, 0604, 1304, Lars Larsen, ungkarl, 20, paa Revninge Mark. Søn af boelsmand Lars Larsen og Abelone Poulsdatter
1849, 1606, 2006, Rasmus Niels Kristoffersen, 8 dage, i Revninge, søn af tjenestekarl Johan Kristoffer Nielsen og Karen Rasmusdatter, tjenende i Nyborg
1850, 0501, 1301, Hans Pedersen, 32 uger, søn af sognefoged Peder Hansen og Anne Andersdatter, i Revninge
1850, 0503, 1303, Lars Sørensen Kroghriis, gaardmand, 69½, i Revninge. Født samme sted. Søn af gaardmand Søren Larsen og Johanne Kristensdatter
1850, 0404, 1104, Peder Sørensen, aftægtsmand, 82½, i Revninge. Søn af gaardmand Søren Pedersen
1850, 1407, 1907, Casper Hermann Gottlieb Blangstrup, fordums berider og nu pensionist, 79, til Lundsgaard nu pensionist i Revninge. Født i Svindinge Kohave
1850, 2507, 3107, Søren Pedersen, huusmand, 50, i Revninge. Født i Lille Viby Drigstrup Sogn. Søn af huusmand Peder Sørensen og Anne Katrine Jeppesdatter
1850, 2408, 3008, Peder Hansen, sognefoged og gaardmand, 42, i Revninge. Født i Over Kjærby Drigstrup Sogn. Søn af gaardmand Hans Pedersen og Kirsten Frandsdatter
1850, 1310, 2010, Knud Larsen, ½, søn af huusmand Lars Sørensen og Dorthe Knudsdatter, i Revninge
1850, 1210, 2010, Anders Pedersen, 2 dage, søn af huusmand Peder Andersen og Abelone Pedersdatter, i Revninge
1850, 0411, 1011, Knud Knudsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Knud Ivarsen og Anne M. Rasmusdatter, i Revninge
1851, 2103, 2903, Rasmus Madsen, aftægtsmand, 81, i Revninge. Søn af huusmand Mads Rasmussen og Maren Madsdatter, i Ullerslev
1851, 1505, 2505, Niels Frederik Nielsen, 5½, Skækkenborghuset i Revninge Sogn, søn af ungkarl N. Frederiksen og fruentimmer Anne Kathrine Hansdatter, i Stupperup
1851, 0806, 1506, Jørgen Rasmussen, aftægtsmand, 77, i Revninge. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen, i Flødstrup
1852, 1901, 2601, Kristen Martin Kristensen, 2 og 3 maaneder, søn af skolelærer og kirkesanger Søren Kristensen og Anne Kirstine Sørensen, i Revninge
1852, 2501, 0102, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Lars Poulsen og Anne Maria Larsdatter, i Revninge
1852, 0302, 1102, Klaus Pedersen, aftægtsmand, 76½, i Revninge. Søn af boelsmand Peder Klausen og Mette Maria Nielsdatter, i Revninge
1852, 2202, 0203, Søren Kristensen, skolelærer og kirkesanger, 31 og 9 maaneder, i Revninge. Søn af huusmand Kristen Sørensen, i Davinde
1852, 1804, 2504, Georg Stegemann, fattiglem, 86½, i Revninge
1852, 2506, 3006, Hans Knudsen, aftægtsmand, 69 og 9 maaneder, i Revninge
1852, 2610, 0311, Niels Stephansen, 6, søn af gaardmand Stephan Jensen og Karen Johansdatter, paa Revninge Mark
1852, 0511, 1011, Niels Hansen, tjenestekarl, 50, paa Lundsgaard. Født i Marslev
1853, 1301, 1601, Knud Pedersen, huusmand, 39, paa Revninge Mark. Søn af huusmand Peder Jensen, i Hundslev
1853, 2602, 0603, Anders Pedersen, 1½, søn af huusmand Peder Hansen og Mette Katrine Rasmusdatter, i Revninge
1853, 3103, 0804, Jørgen Hansen, 29, søn af Johanne Jørgensdatter. Stedsøn af huusmand Anders Andersen
1853, 1207, 1707, Mads Nelausen, huusmand, 58, paa Revninge Mark. Født i Urtehuset i Flødstrup Sogn
1853, 2808, 0409, Niels Andersen, 1½ maaned, søn af huusmand og væver Anders Andersen og Anne Marie Stephansen
1853, 1110, 1610, Johannes Larsen, 8 dage, søn af huusmand Lars Jensen og Apelone Olsen, Nissenborg
1853, 0312, 1212, Anders Hansen, huusmand, 66½, i Revninge. Født i Egense Norup Sogn. Søn af huusmand Hans Nielsen
1854, 1303, 1903, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Andreas Hansen og Maren Pedersdatter, Revninge
1855, 1802, 2502, Niels Nielsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Mathias Pedersen og Kirsten Thomasdatter, Revninge
1855, 2602, 0703, Kristen Hansen, 1, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Trine Nielsdatter, Revninge
1855, 0204, 0904, Hans Larsen, 3 dage, søn af huusmand Lars Hansen og Marie Poulsdatter, Revninge Mark
1855, 1406, 2006, Poul Larsen (tvilling), 4 timer, søn af boelsmand Lars Poulsen og Anne Marie Larsen, Revninge
1855, 1506, 2006, Lars Larsen [tvilling], 1 dag, søn af boelsmand Lars Poulsen og Anne Marie Larsen, Revninge
1855, 1608, 1908, Dødfødt dreng, paa Lundsgaard, søn af ungkarl Peder Hansen og meierske Maren Larsen, af Kjerteminde
1855, 1412, 2112, Jens Johansen, 8 og 9 maaneder, søn af boelsmand Johan Jensen og Marie Nielsdatter, paa Revninge Mark
1838, 1202, 1702, Anne Marie Sørensdatter, 25, i Kissendrup, Flødstrup Sogn. Datter af huusmand Søren Nielsen og Maren Hansdatter, i Kissendrup, Flødstrup Sogn
1838, 1402, 2102, Dorthe Andersdatter, enke, 73, paa Revninge Mark. Født i Revninge. Huusmand Hans Larsen
1838, 1603, 2103, Elisabet Christine Rasmussen, 14 dage, datter af gaardmand Rasmus Christensen og Karen Hansdatter, i Revninge
1838, 1104, 1704, Anne Mathiasdatter, 80, i Revninge. Født i Revninge. Aftægtsmand Knud Ivarsen
1838, 0807, 1507, Dorthea Andresen, 4 uger, datter af gaardmand Andreas Hansen og Maren Pedersdatter, i Revninge
1838, 0312, 0912, Christiane Larsen, ½, i Fattighuset, datter af tjenestekarl Lars Poulsen og fruentimmer Karen Jensdatter, fra Bovense
1839, 1301, 2001, Anne Marie Thygesen, 8 uger, datter af huusmand Thyge Frederiksen og Elisabeth Cathrine Wilhelmsdatter, i Revninge
1839, 0202, 0802, Karen Hansdatter, enke, 83, i Skovfogedhuset ved Lundsgaard. Født i Skaarupøer Svendborg Amt. Skovfoged Knud Jørgensen
1839, 1503, 2303, Bodil Pedersdatter, aftægtskone, 88, i Revninge. Født samme sted. Gaardmand Peder Jensen
1839, 2003, 2903, Mette Marie Larsdatter, 66, i Revninge. Født i Rynkebye. Huusmand unge Ole Jensen
1839, 0805, 1205, Mette Johansdatter, almisselem, 73, i Revninge Hospital. Født i Ladebye
1839, 0107, 0607, Poulline Hansen, 1, datter af boelsmand Hans Poulsen og Anne Hansdatter, paa Revninge Mark  
1839, 3107, 0408, Sørine Pedersen, 4 uger, datter af gaardmand Peder Pedersen og Mette Hansdatter, af Revninge
1839, 2008, 2608, Anne Larsdatter, 67, i Revninge. Født i Rolfsted. Boelsmand Thÿge Andersen
1840, 1203, 1503, Maren Larsen, 5 uger, datter af indsidder Lars Jensen og Aplone Olsdatter, Skrækkenborghuset paa Revninge Mark
1840, 1205, 1705, Karen Andersdatter, aftægtskone, i Revninge. Født i Aunslev
1840, 2205, 2905, Anne Marie Jeppesdatter, aftægtskone, 89, i Revninge. Født i Rynkebye
1840, 1708, 2108, Anne Helene Storm Borchsenius, 8, datter af forpagter Borchsenius og Ellen Pedersen, paa Lundsgaard
1840, 0111, 0811, Karen Pedersdatter, 66, i Nissenborghuset paa Revninge Mark. Født i Revninge. Huusmand Christian Rasmussen
1841, ..03, 1403, Dorthea Andresen, 32 uger, datter af gaardmand Andreas Hansen og Maren Pedersdatter, i Revninge
1841, 2505, 3105, Sidsel Jespersdatter, 68, i Revninge. Født i Revninge. Huusmand Jørgen Rasmussen
1841, 2406, 2906, Karen Poulsdatter, 32, paa Revninge Mark. Født i Kjertinge. Huusmand Hans Larsen
1841, 0508, 0808, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Anne M. Larsdatter, i Revninge
1842, 2602, 0703, Anne Pedersdatter, 41, i Revninge. Født samme sted. Smed Peder Clausen
1842, 2702, 0603, Maren Hansdatter, almisselem og enke, 88, i Revninge. Født i Flødstrup. Indsidder Lars Hansen
1842, 1103, 1603, Dødfødt pige, datter af Rasmus Jensen og Maren Sophie Knudsdatter, i Revninge
1842, 2704, 0505, Maren Larsen, 14 dage, datter af huusmand Lars Sørensen og Dorthe Knudsdatter, i Revninge
1842, 2904, 0505, Karen Nielsen, 5 maaneder, datter af huusmand Niels Rasmussen og Anne Barbara Frandsdatter, i Revninge
1842, 2006, 2606, Anne Kirstine Nielssine Sørensen, 9, datter af huusmand Søren Pedersen og Anne Dorthea Nielsdatter, i Revninge
1842, 2506, 0107, Anne Dorthea Nielsdatter, 43, i Revninge. Født i Kjølstrup. Huusmand Søren Pedersen
1842, 2807, 3107, Anne Marie Hansen, 2, datter af huusmand Hans Larsen og Lene Rasmusdatter, paa Revninge Mark
1842, 0412, 1112, Anne Hansdatter, almisselem, 62, i Revninge Hospital. Født i Rynkebye
1843, 2705, 0306, Anne Marie Rasmusdatter, 41½, i Revninge. Født i Kalkendrup Aunslev Sogn. Huusmand Frederik Pedersen
1843, 0908, 1408, Kirsten Ivarsdatter, 20, i Revninge. Datter af enkemand og aftægtsmand Ivar Knudsen og Mette Johansdatter
1844, 1301, 2101, Dødfødt pige, i Revninge ny Hospital, datter af Lars Andersen og Anne Kirstine Madsdatter, tjenende paa Veirup
1844, 0201, 0501, Julie Sophie Borchsenius, 12 og 9 maaneder, datter af forpagter Borchsenius og Ellen Petersen, paa Lundsgaard
1845, 2301, 3001, Caroline Jørgensdatter, huusmandsenke, 75, paa Revninge Mark. Datter af huusmand Jørgen Skytte, Flødstrup Mark. Reinhold Thygesen
1845, 3001, 0702, Gjertrud Marie Johansen, 10½, datter af boelsmand Johan Jensen og Marie Nielsdatter, paa Revninge Mark
1845, 1703, 2103, Maren Pedersdatter, meierske, 25, paa Lundsgaard. Født i Flødstrup Sogn. Datter af huusmand Peder Jørgensen og Gjertrud Rasmusdatter, paa Langtved Mark
1845, 0105, 0905, Mette Pedersen, 14, datter af gaardmand Peder Pedersen og Mette Hansdatter, i Revninge. Født i Revninge
1845, 0705, 1205, Dødfødt pige, datter af boelsmand Lars Poulsen og Anne M. Larsdatter, i Revninge
1845, 1205, 1905, Anne Dorthea Nielsdatter, 34½, i Revninge. Født i Rolfsted. Gaardmand unge Peder Hansen
1845, 0906, 1306, Gjertrud Marie Jensen, 3 maaneder, i Revninge, datter af avlskarl Jens Larsen og afdøde pige Maren Pedersdatter, tjenende paa Lundsgaard
1845, 1907, 2307, Nielssine Pedersen, ½, datter af gaardmand, unge Peder Hansen og afdøde hustru Dorthea Nielsdatter, i Revninge
1845, 3107, 0508, Kirsten Knudsen, 1, datter af gaardmand Knud Ivarsen og Anne Marie Rasmusdatter, i Revninge
1846, 2401, 3001, Gjertrud Nielsdatter, enke, 63, i Revninge. Født i Kissendrup. Datter af huusmand Niels Larsen og Maren Larsdatter. Boelsmand Lars Nielsen
1846, 2501, 0302, Karen Poulsdatter, 33 og 3 maaneder, paa Revninge Mark. Født i Over Kjerby. Datter af gaardmand Poul Poulsen og Karen Mortensdatter. Boelsmand Knud Hansen
1846, 0505, 1005, Johanne Matthiasdatter, almisselem, 84½, i Revninge. Født i Revninge. Aftægtsmand Knud Nielsen
1846, 1912, 2412, Maren Christensdatter, enke, 56, i Revninge ny Hospital. Født i Ladby, Kjølstrup Sogn
1847, 2801, 0402, Johanne Rasmusdatter, enke og almisselem, 60, i det ny Hospital i Revninge. Født paa Hindsholmen. Huusmand Peder Sørensen
1847, 0202, 1002, Anne Rasmusdatter, enke, 75, i Revninge. Datter af Rasmus Larsen og Abelone Pedersdatter, i Revninge. Gaardmand Poul Larsen
1847, 0302, 1002, Anne Kathrine Hansen, 10, datter af huusmand Hans Poulsen og Karen Andersdatter, paa Revninge Mark
1847, 1102, 1702, Anne Dorthea Stegemann, 34, i Revninge Hospital. Datter af almisselem Georg Stegemann og afdøde hustru Elisabeth Pedersdatter
1847, 1303, 1703, Maren Kirstine Andersen, 13 uger, datter af fruentimmer Kirsten Madsdatter, hos huusmand Peder Andersen, i Revninge. Født i Fraugde
1847, 1403, 1703, Anne Andersdatter, enke og almisselem, 87, i Revninge Hospital. Huusmand Anders Hansen
1847, 2303, 3003, Maren Larsdatter, enke, 74, i Revninge. Huusmand, gl. Ole Jensen
1847, 0109, 0509, Anne Jørgensen, 4½, datter af huusmand Jørgen Jensen og Karen Andersdatter, af Revninge Mark
1847, 0610, 1110, Johanne Sophie Hansen, 14, datter af Hans Sørensen og Frederikke Caroline Blangstrup, i Flødstrup. Hos pleiefader Rasmus Sørensen i Revninge
1847, 1511, 2211, Karen Andersdatter, 44½, paa Revninge Mark. Født i Davinde. Datter af Anders Pedersen. Huusmand Hans Poulsen
1847, 1312, 2012, Maren Jørgensdatter, enke, 80, i Revninge. Født ved Lundsgaard. Datter af skovfoged Jørgen Larsen og Dorthe Knudsdatter, ved Lundsgaard. Gaardmand Hans Larsen
1848, 0401, 1401, Bodil Marie Frederichsdatter, aftægtskone, 75, i Revninge. Huusmand Anders Hansen
1848, 2001, 2301, Anne Kirstine Nielsen, 3 uger, i Revninge, datter af Karl Johan Christoffer Nielsen og fruentimmer Karen Rasmusdatter, tjenende paa Strandskov i Bovense Sogn
1848, 1102, 1802, Anne Marie Larsen, 6, datter af huusmand Lars Hansen og Mette Larsdatter, i Bremerhuus paa Revninge Mark
1848, 2409, 3009, Anne Madsen, 11½, datter af huusmand Mads Jensen og Karen Eriksdatter, paa Revninge Mark
1848, 2709, 0610, Johanne Jørgensdatter, 20½, paa Revninge Mark. Datter af boelsmand Jørgen Hansen og Johanne Jensdatter
1849, 1301, 1901, Rasmine Nielsen, ½, datter af huusmand Niels Rasmussen og Anne Barbara Frandsdatter, i Revninge
1849, 2101, 2801, Dorthea Larsen, 1, datter af huusmand Lars Jensen og Anne Dorthea Christensdatter, paa Revninge Mark
1849, 2902, 2502, Karen Madsen, 1½, datter af huusmand Mads Jensen og Karen Erichsdatter, paa Revninge Mark
1849, 1604, 2404, Johanne Jensdatter, 55, paa Revninge Mark. Født i Mesinge. Datter af gaardmand Jens Rasmussen og Johanne Poulsdatter. Boelsmand Knud Mortensen
1849, 1111, 1904, Karen Sørensdatter, aftægtsenke, 80, i Revninge. Datter af gaardmand Søren Pedersen og Anne Dorthea ... Huusmand Anders Klausen.
1849, 1012, 1512, Marie Larsdatter, meierske, 49, paa Lundsgaard. Født paa Kjertinge Mark, Kjølstrup Sogn. Huusmand Peder Nielsen, tjenende sammesteds
1850, 2703, 0404, Anne Andersdatter, 27, i Revninge. Født i Lille Viby. Datter af Anders Frandsen og Dorthe Eriksdatter. Gaardmand og sognefoged Peder Hansen
1850, 1711, 2611, Gyde Andersdatter, 68, paa Revninge Mark. Født i Rynkeby. Huusmand Niels Nielsen
1850, 2911, 0612, Anne Barbara Frandsdatter, 38 og 9 maaneder, i Revninge. Datter af huusmand Frands Pedersen og Mette Marie Larsdatter, i Revninge. Huusmand Niels Rasmussen
1851, 0801, 1201, Anne Maria Larsdatter, enke, 62, af Revninge. Datter af gaardmand Lars Hansen og Anne Maria Larsdatter, af Kirtinge. Huusmand Hans Knudsen
1851, 2501, 0202, Maren Larsen, 2½, datter af huusmand Lars Jensen og Abelone Olesdatter, paa Revninge Mark
1851, 0802, 1602, Karen Hansen, 10 dage, datter af huusmand Hans Poulsen og Karen Madsdatter, paa Revninge Mark
1851, 0303, 1303, Anne Rasmusdatter, 80, i Revninge. Aftægtsmand Rasmus Madsen
1851, 0503, 1303, Christiane Hansen, 6 dage, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Trine Nielsdatter, af Revninge
1851, 1104, 1904, Anne Katrine Andersdatter, 63½, paa Revninge Mark. Huusmand Anders Andersen
1851, 1310, 1910, Karoline Nielsen, 4½, i Tvinde Rynkeby Sogn, datter af ungkarl Niels Frederiksen og Maren Sørensdatter, i Rynkeby
1851, 0111, 0911, Anne Nielsen, 14 dage, datter af huusmand Niels Rasmussen og Anne Sophia Nielsen, i Revninge
1852, 0801, 1801, Maren Petersen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Peder Andersen og Abelone Pedersdatter, i Revninge
1852, 1103, 1803, Maren Jørgensdatter, enke, 77. Født paa Turø. Aftægtsmand Klaus Petersen
1852, 2703, 0604, Anne Marie Nielsdatter, enke, 71 og 3 maaneder, Krogriis. Født i Aasum. Lars Sørensen
1852, 3103, 0904, Maren Larsen, 18 uger, datter af huusmand Lars Hansen og Marie Poulsdatter, Revninge Mark. Født i Ullerslev
1852, 0304, 1004, Karen Pedersdatter, 82. Datter af huusmand Peder Jespersen og Anne Pedersdatter. Aftægtsmand Hans Knudsen
1852, 3006, 0507, Maren Jespersdatter, 70½. Født i Kjertinge. Datter af huusmand Jesper Ottesen. Huusmand Jens Rasmussen
1852, 2809, 0610, Kirsten Jørgensdatter, 30, paa Revninge Mark. Datter af boelsmand Jørgen Hansen og Johanne Jensdatter. Steddatter af boelsmand Knud Mortensen
1853, 1302, 2002, Anne Marie Pedersdatter, almisselem og enke, 63, i Revninge. Født i Kissendrup. Huusmand Jens Madsen
1853, 2402, 0203, Anne Marie Larsen, 10 maaneder, datter af huusmand Lars Hansen og Mette Larsdatter, paa Revninge Mark
1853, 2903, 0304, Johanne Erenstine Pedersen, 3½, datter af huusmand Peder Hansen og Mette Catrine Rasmusdatter
1853, 0106, 0406, Anne Jensdatter, 29½. Datter af afdøde gaardmand Jens Petersen og Kirsten Rasmusdatter
1853, 1306, 1906, Gjertrud Hansdatter, 41, i Revninge Fattighuus. Født i Revninge. Huusmand Hans Pedersen
1853, 0710, 1310, Dødfødt pige, datter af huusmand Lars Olsen og Maren Pedersdatter, af Revninge
1854, 1501, 2301, Anne Jensdatter, 30, i Revninge. Datter af huusmand Jens Rasmussen, i Kjertinge. Huusmand Hans Rasmussen
1854, 1803, 2703, Karen Jacobsdatter, enke, 74, i Revninge. Født i Kjerteminde. Skovrider Blangstrup
1855, 0105, 0905, Anne Sophie Nielsen, 31, i Revninge. Datter af gaardmand Niels Madsen, i Rolfsted. Huusmand Niels Rasmussen
1855, 0505, 1305, Anne Jørgensdatter, almisselem, 75, af Revninge. Huusmand Jørgen Sørensen
1855, 1305, 2005, Anne Dorthea Nielsen, 2 maaneder, datter af huusmand Niels Rasmussen og Anne Sophie Nielsen, i Revninge
1855, 1106, 1706, Anne Marie Rasmusdatter, 67, i Revninge. Datter af gaardmand Rasmus Andersen, i Freltofte. Huusmand Peder Rasmussen
1855, 1608, 1908, Dødfødt pige, datter af huusmand Lars Jensen og Abelone Olsdatter, i Nissenborghuset
1855, 2308, 2708, Maren Larsen, meierske, 35½, tjente paa Lundsgaard. Datter af boelsmand Lars Nielsen og Gjertrud Nielsdatter, i Revninge
1855, 0310, 0910, Johanne Marie Larsdatter, 70, paa Revninge Mark. Aftægtsmand Lars Madsen