Revninge, 1856-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1856-1891, Revninge sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1856, 0506, 0806, Anders Hansen, 6 dage, søn af huusmand Hans Rasmussen og Anne Marie Andersen, paa Revninge Mark
1857, 0808, 1208, Knud Jørgensen, huusmand, 73, i Revninge. Født i Revninge. Søn af gaardmand Jørgen Sørensen. Anne Rasmusdatter
1857, 1409, 1709, Hans Larsen, 1. Født i Revninge. Søn af ungkarl Niels Larsen og pige Marie Jensen
1858, 0403, 1003, Hans Mathiasen, husmand, 71, i Revninge. Født i Revninge. Søn af Mathias Olsen
1858, 2204, 2504, Dødfødt dreng, søn af pige Anne Marie Andersen, i Revninge
1858, 3007, 0507, Peder Pedersen, gaardmand, 59, Revninge. Født i Revninge. Søn af gaardmand Peder Sørensen
1858, 0308, 0708, Jørgen Knudsen, ungkarl, 36. Født i Revninge. Søn af afgangne husmand Knud Jørgensen og Ane Rasmusdatter
1859, 1501, 2201, Peder Hansen, fæstegaardmand og gift, 66, i Revninge. Født i Revninge. Søn af gaardmand Hans Larsen. Karen Marie Thomasen
1859, 1502, 2102, Anders Johansen, 18, i Revninge. Født i Revninge. Søn af boelsmand Johan Jensen og Marie Nielsdatter
1859, 2502, 2802, Hans Hansen, 2. Født i Revninge. Søn af husmand Hans Hansen og Anne Sophie Rasmussen, i Revninge
1859, 0703, 1003, Lars Kristiansen, 7. Født i Revninge. Søn af husmand Kristian Larsen og Anne Kirstine Hansdatter, i Revninge
1859, 2804, 0605, Hans Hansen, selveierhusmand og gift, 40, i Revninge. Født i Birkende. Søn af gaardmand Hans Hansen, i Birkende. Anne Sophie Rasmussen
1859, 2904, 0605, Søren Andersen, 9, paa Revninge Mark. Født i Rynkeby. Søn af husmand og væver Anders Andersen og Kirsten Sørensen
1859, 2005, 2705, Lars Knudsen, skovfoged, 54, paa Lundsgaard. Søn af skovfoged Knud Jørgensen og Karen Hansen. Elisabeth Nielsen
1859, 2809, 0110, Jens Rasmussen, ungkarl, 40, hos sin moster Peder Pedersens enke, i Revninge. Født i Birkende. Søn af Rasmus Jensen og ugift Johanne Rasmussen
1860, 0201, 1101, Niels Jensen, fæstegaardmand, 65, i Revninge. Født i Ullerslev. Søn af Jens Stephansen og Ane Marie Jeppesdatter
1860, 2602, 0403, Niels Larsen, 1, paa Revninge Mark. Født sammesteds. Søn af husmand Lars Jensen og Anne Dorthea Kristensen
1860, 0705, 1205, Johan Jensen, boelsmand, 35½, i Revninge. Født i Kjølstrup. Søn af husmand Jens Larsen og Sophie Larsdatter
1860, 1805, 2505, Hans Jensen (tvilling), 2 og 3 maaneder, paa Revninge Mark. Søn af husmand Jens Johansen og Ane Hansen
1860, 1612, 2212, Jens Sørensen, aftægtshusmand, 89, i Fjordberghuset. Født i Maale i Viby Sogn. Søn af husmand Søren Larsen, i Maale
1861, 1307, 2107, Hans Jensen, ½, paa Revninge Mark. Søn af husmand Jens Johansen og Ane Hansdatter
1861, 0208, 0708, Andreas Madsen, avlskarl, 30, paa Lundsgaard. Født i Revninge. Søn af husmand Mads Jensen
1861, 0710, 1210, Hans Kristian Knudsen, 14½, paa Revninge Mark. Søn af boelsmand Knud Hansen og Ane Kirstine Hansdatter
1861, 0910, 1310, Rasmus Andreasen, 24½, paa Revninge Mark. Søn af gaardmand Andreas Hansen og Maren Pedersdatter
1861, 2611, 0112, Lars Jensen, husmand, 57, paa Revninge Mark. Ane Dorthea Kristensdatter
1862, 1711, 2311, Dødfødt dreng, søn af ungkarl Anders Rasmussen og pige Hansine Kirstine Pedersen, i Revninge. Datter af husmand Peder Hansen, i Revninge
1863, 2906, 0207, Johan Kristoffer Nielsen, arbeidsmand, 50, opholdt sig hos sine svigerforældre i Revninge. Født i Rolfsted. Søn af gaardmand Niels Kristian Madsen
1863, 0307, 0907, Jens Johansen, huusmand og gift, 31, i Revninge. Født i Revninge. Søn af Johan Alexander
1863, 1408, 1808, Anders Larsen, røgter og gift, 77, boende i Revninge Hospital. Søn af Lars Andersen, i Ladby
1863, 1511, 2311, Hans Poulsen, huusmand og gift, 58, paa Revninge Mark. Født i Kjertinge. Søn af Poul Hansen
1864, 0303, 1103, Søren Pedersen, 17, i Revninge. Søn af huusmand Peder Hansen
1864, 0605, 1205, Rasmus Pedersen, væver og gift, 50, i Revninge. Født i Flødstrup. Søn af Peder Rasmussen
1864, 1907, 2307, Johan Nielsen, aftægtshuusmand, 75, paa Revninge Mark. Født i Hoelev. Søn af Niels Nielsen
1864, 0612, 1412, Jens Poulsen, gift, 65, boende i Revninge. Født i Birkende. Søn af Poul Hansen. Dorte Larsdatter
1865, 1504, 2004, Anders Stefan Andersen, 10 dage, paa Revninge Mark. Søn af væver Anders Andersen og Anne Marie Steffensen
1865, 1505, 2205, Søren Larsen, 21, i Nissenborghuset. Født sammesteds. Søn af huusmand Lars Jensen
1865, 2010, 2710, Hans Henrik Rasmussen, 23, paa Revninge Mark. Søn af huusmand Rasmus Larsen
1866, 3001, 0602, Mads Jensen, aftægtshuusmand, 65, paa Revninge Mark
1866, 1302, 2602, Christian Rasmussen, 20, i Revninge. Født i Revninge. Søn af gaardmand Rasmus Poulsen
1866, 3107, 0508, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Rasmus Sørensen, i Revninge
1866, 0108, 0708, Hans Rasmussen, gaardmand, 57, i Revninge. Født i Revninge. Søn af Rasmus Madsen
1866, 2509, 0210, Jens Sørensen, huusmand, 58, i Revninge. Født i Hjuulby. Søn af gaardmand Søren Jensen
1867, 0902, 1602, Thomas Nielsen, 22, i Revninge. Søn af gaardmand Niels Mathias Pedersen
1867, 0103, 1003, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Hansen, i Revninge
1867, 2403, 0104, Niels Larsen, gaardfæster, 54 og 9 maaneder, i Krogeris. Født sammesteds. Søn af Lars sørensen. Mette Vilhelmsen
1867, 3105, 0206, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Madsen, i Revninge
1867, 1407, 2107, Dødfødt dreng, i Revninge. Søn af pige Karen Rasmussen, paa Rørbæk Mark i Rønninge Sogn
1867, 2808, 0209, Hans Kristian Sørensen, enkemand og forhenværende indsidder, 81, tilhuse hos svigersønnen Johan Ivorsen. Født i Rastrup. Søn af Søren Danielsen
1868, 1505, 2105, Hans Kristensen, forhenværende husmand, 88½, tilhuse hos sønnen husmand Kristen Hansen, i Revninge. Født i Skalkendrup. Søn af Kristen Hansen
1869, 2501, 3101, Niels Larsen, 22 dage, paa Revninge Mark. Født sammesteds 1869. Søn af husmand Hans Larsen
1869, 0502, 1202, Lars Larsen, boelsmand, 68, paa Revninge Mark. Født i Revninge. Søn af boelsmand Lars Nielsen, i Revninge
1869, 2503, 0104, Thyge Andersen, aftægtsmand, 90, hos Mads Thygesen, i Revninge. Født i Urup. Søn af Anders Nielsen
1870, 0501, 1301, Thyge Andersen, enkemand og aftægtsmand, 83½, hos husmand Hans Rasmussen, i Mullerup. Født i Rynkeby 1786. Søn af Anders Thygesen
1870, 0901, 1401, Lars Kristian Hansen, 4½ maaned, paa Mullerup Mark. Søn af husmand Søren Hansen
1870, 2709, 0310, Anders Andersen, enkemand og aftægtsmand, 79½, tilhuse hos sønnen boelsmand Anders Andersen, i Flødstrup Sogn
1871, 1801, 2501, Jens Frederik Vilhelm Hansen, 9 maaneder, paa Revninge Mark. Søn af husmand Lars Hansen
1871, 2701, 0302, Hans Peder Larsen, 13 maaneder, i Revninge. Søn af skolelærer og kirkesanger Folker Larsen
1871, 0305, 1005, Ivar Knudsen, aftægtsmand, 83 og 9 maaneder, tilhuse hos sønnen gaardmand Knud Ivarsen, i Revninge
1871, 2107, 2707, Rasmus Poulsen, gaardfæster, 67½, i Revninge. Søn af gaardmand Poul Larsen, af Revninge
1871, 0309, 0809, Lars Poulsen, boelsmand, 62 og 4 maaneder, i Revninge. Søn af gaardmand Poul Larsen, af Revninge
1871, 0212, 0812, Jens Jørgensen, væverkarl, 30, tilhuse hos faderen paa Revninge Mark. Søn af husmand Jørgen Jensen
1872, 1708, 2508, Hans Marius Andersen, ½, plejebarn af husmand Niels Rasmussen, i Revninge
1872, 2610, 0311, Niels Peder Hansen, 13, i Revninge. Søn af husmand Hans Jensen
1872, 1907, 2607, Verner Theodor Borchsenius, forpagter, 69½, paa Lundsgaard, ejer af Fraugdegaard og Blangstedgaard
1872, 3012, 07011873, Knud Hansen, boelsmand, 67½, paa Revninge Mark. Født i Revninge. Søn af husmand Hans Pedersen
1873, 2901, 0202, Rasmus Hansen, 4 maaneder, i Revninge. Søn af husmand Frederik Hansen
1873, 1003, 1703, Rasmus Kristensen, gaardejer, 60½, i Revninge. Søn af Kristen Rasmussen
1873, 0406, 0906, Lars Jensen, aftægtsmand, 70½, tilhuse hos sønnen husmand Hans Larsen, paa Revninge Mark
1873, 0407, 0907, Jørgen Kristiansen, aftægtsmand, 79½, tilhuse hos svigersønnen husmand Morten Hansen, i Fukkentruntehuset
1873, 1412, 2012, Lars Hansen, aftægtsmand, 75½, tilhuse hos sønnen snedker Hans Larsen, Bremerhus. Født dersteds. Søn af husmand Hans Larsen
1874, 1005, 1605, Lars Rasmussen, friskolelærer, 40½, i Revninge. Søn af boelsmand Rasmus …, paa Tvinde Mark Rynkeby Sogn
1874, 0306, 0706, Rasmus Hansen, 8 dage, søn af husmand Anders Hansen, paa Revninge Mark
1874, 3006, 0507, Hans Hansen, 8 dage, søn af pige Johanne Hansen, hos gaardmand Peder Rasmussen, i Revninge
1875, 2301, 3001, Rasmus Kristian Hansen Bremer, 8½, søn af snedker Hans Larsen, i Bremerhus paa Revninge Mark
1875, 1502, 2302, Lars Larsen, aftægtsmand, 78½, tilhuse hos sønnen gaardmand Lars Simonsen, paa Revninge Mark. Søn af gaardmand Lars Simonsen
1875, 0406, 1106, Niels Rasmussen, husmand, 65, i Revninge. Født der 1810. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen
1875, 2307, 2707, Niels Hansen, 17 dage, søn af husmand Søren Hansen, paa Mullerup Mark, i Flødstrup Sogn
1875, 0311, 1111, Peder Rasmussen, husmand, 83, i Revninge. Født i Revninge. Søn af Rasmus Jørgensen
1877, 1401, 2101, Frederik Marius Hansen, 2½, søn af husmand Frederik Hansen, i Revninge
1877, 2301, 2801, Niels Marius Nielsen, 3 maaneder, søn af husmand Hans Nielsen, i Revninge
1877, 2310, 2910, Søren Hansen, aftægtsmand, 84, tilhuse hos sønnen husmand Lars Sørensen, paa Revninge Mark
1877, 3010, 0611, Knud Mortensen, aftægtsmand, 73, tilhuse hos svigersønnen husmand Anders Hansen, paa Revninge Mark
1877, 2712, 02011878, Morten Hansen, 7, søn af husmand Anders Hansen, paa Revninge Mark
1878, 0812, 1412, Dødfødt dreng, søn af skolelærer Folker Larsen
1878, -, 2606, Anders Gallebek, enkemand, røgter og fattiglem, 66, fra Kjølstrup, hos gaardmand Steffan Ebbesen, i Tvinde
1879, 0303, 1003, Peder Jørgensen, aftægtsmand, 80, tilhuse hos svigersønnen husmand Hans Rasmussen, født i Revninge. Søn af husmand Jørgen Sørensen
1879, 2803, 0404, Niels Mathias Pedersen, aftægtsmand, 76, tilhuse hos svigersønnen gaardmand Hans Rasmussen, født i Revninge. Gaardmand Peder Sørensen
1880, 0203, 0903, Niels Larsen, aftægtsmand, 83, tilhuse hos sønnen gaardmand Niels Nielsen, født i Revninge. Søn af Lars Nielsen
1880, 0804, 1604, Thyge Frederiksen, aftægtsmand, 86, tilhuse hos svigersønnen husmand Lars Jeppesen, i Revninge. Født i Bovense
1880, 2604, 0305, Christen Rasmussen, aftægtsmand, 84, tilhuse hos sønnen gaardmand Rasmus Christensen, paa Revninge Mark. Født dersteds. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen
1880, 2008, 2508, Peder Hansen, aftægtsmand, 72, tilhuse hos datteren Johanne Ernestine Pedersen
1880, 0511, 1411, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Jeppesen
1880, 2505, 3005, Mads Peter Madsen, pensioneret invalid og lirekassemand, 61, fra Randers
1881, 2601, 0202, Niels Frederik Andersen, 4, søn af gaardmand Hans Andersen, i Revninge
1882, 2703, 0404, Peder Klavsen, aftægtsmand, 80, boende hos sønnen boelsmand Niels Pedersen, født i Revninge. Boelsmand Klavs Pedersen
1882, 0206, 0606, Rasmus Pedersen, smed, 39, i Revninge. Født her 1843. Boelsmand og smed Peder Clausen
1883, 0610, 1210, Morten Hansen, 4, søn af husmand Anders Hansen, paa Revninge Mark
1883, 2510, 3010, Peter Andersen, forpagter, 46, paa Lundsgaard. Søn af afdøde proprietair og etatsraad …  Andersen, Søvertorp Langeland
1884, 2111, 2811, Anders Hansen, aftægtsmand, 81½, boende hos sønnen gaardmand Hans Andersen, i Revninge
1884, 2712, 02011885, Christen Hansen, aftægtsmand, 83, til huse hos svigersønnen husmand Hans Pedersen, født i Revninge. Søn af husmand Hans Christensen
1885, 2604, 0305, Morten Hansen, husmand, 54, i Lundsgaard Skov (Fukkentrunte). Født i St. Viby
1886, 1201, 1801, Lavrits Peter Hansen, seminarist, 21½, Lundsgaard. Født dersteds. Søn af skovfoged Peder Hansen, paa Lundsgaard
1886, 2301, 2801, Sigurd Pedersen Haastrup, ½, søn af friskolelærer Hans Peder Pedersen, i Revninge. Født dersteds
1886, 1906 (fundet), 2206, Ubekjendt sømand, fundet paa strandbredden mellem Fukkentrunte og Lundsgaard
1887, 0801, 1301, Hans Gregersen, aftægtsmand, 88½, tilhuse hos husmand Niels Eriksen, i Revninge. Født i Regstrup, Hjulby Sogn
1887, 2606, 0207, Rasmus Mathiasen, aftægtsmand, 61½, til huse hos gaardmand Søren Mathiasen, i Revninge. Søn af Mathias Pedersen, i Davinde
1887, 1409, 2009, Hans Rasmussen, husfæster, 69, i Revninge. Født der. Søn af Rasmus Nielsen
1888, 2902, 0803, Steffen Jensen, aftægtsmand, 89½, til huse hos svigersønnen gaardmand Rasmus Knudsen, i Revninge. Født i Revninge, Søn af gaardmand Jens Steffansen
1888, 2203, 3103, Lars Jørgensen, husfæster, 74 og 3 maaneder, i Revninge. Født i Thaarup Mesinge Sogn. Søn af Jørgen Sørensen
1888, 1508, 2008, Søren Mathiasen, gaardejer, 61, Revninge Mark. Født i Davinde. Søn af Mathias Sørensen
1888, 2710, 0211, Niels Rasmussen, husejer, 37, paa Revninge Mark. Født der 1851. Søn af Rasmus Larsen
1888, 1311, 2011, Knud Ivarsen, aftægtsmand, 74, hos sønnen gaardmand Niels Knudsen, i Revninge. Født der. Søn af Ivar Knudsen
1889, 2202, 0103, Lars Jensen, aftægtsmand, 87, hos sønnen gartner Jens Larsen, i Ladby Kjølstrup Sogn. Født i Revninge (Fjordborg) 1802. Søn af Jens Sørensen
1889, 0905, 1405, Niels Pedersen, aftægtsmand og enkemand, 97½, hos svigersønnen husmand Rasmus Andersen, i Revninge. Født i Rynkeby. Søn af Peder Nielsen
1889, 0309, 0709, Peder Andersen, husfæster, 78, i Revninge. Født der. Søn af Maren Christiansdatter
1889, 0803, 1403, Jens Jakob Knudsen, møller og gift, 49, i Kjerteminde. Født i Revninge. Gaardmand Knud Ivarsen
1889, 2711, 0312, Johan Andersen, ungkarl, 69½, opholdende sig Revninge gamle Hospital. Født i Revninge. Søn af ugift Karen Pedersdatter
1890, 0102, 0602, Emil Florentinus Marius Dinesen, 10 maaneder, paa Revninge Mark (Sommerlyst). Født der. Søn af arbejdsmand Frits Dinesen
1890, 0106, 0606, Johan Ivar Knudsen, ugift, 21½, paa Revninge Mark. Født der. Søn af gaardmand Rasmus Knudsen
1890, 0111, 0711, Mads Thygesen, aftægtsmand og gift, 76½, opholdt sig hos svigersønnen gaardmand Peder Hansen, paa Revninge Mark. Født der. Søn af Thyge Andersen
1891, 0105, 0605, Anders Hansen, husfæster og enkemand, 76, paa Revninge Mark. Født i Munkebo
1891, 1405 (funden), 1805, Ola Carlson, tjenestekarl, 34, paa Lundsgaard. Født i Sverrig
1891, 3005, 0406, Niels Madsen, husmand og enkemand, 57, paa Revninge Mark. Født der 1833. Søn af Mads Jensen
1891, 2208, 2708, Peter Rasmussen, ungkarl og maler, 28, Voldsgaard. Født der. Gaardmand Lars. Chr. Rasmussen
1891, 1012, 1312, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Lars Knudsen, paa Revninge Mark
1891, 3012, 05011892, Christian Rejnholdsen, aftægtsmand og enkemand, 82, boende paa Revninge Mark. Født der 1809. Søn af husmand Rejnhold Thygesen
1856, 0303, 0903, Pouline Larsen, 9 dage, datter af huusmand Lars Hansen og Marie Poulsdatter, paa Revninge Mark
1856, 1404, 2004, Nyfødt pige, 1½ time, datter af huusmand Knud Hansen og Dorthe Poulsdatter, paa Revninge Mark
1856, 2411, 0312, Anne Katrine Andreasen, 22½, paa Revninge Mark. Datter af gaardmand Andreas Hansen og Maren Pedersdatter
1856, 1812, 2312, Karen Lind Mynster, husjomfru, 38½, tjenende paa Lundsgaard. Toldinspecteur Mynster
1857, 0708, 1608, Karen Andersen (tvilling), 15 minutter, datter af væver Anders Andersen og Anne Marie Stephansen
1857, 0908, 1608, Kirsten Andersen (tvilling), 1 dag, datter af væver Anders Andersen og Anne Marie Stephansen
1857, 1910, 2610, Inger Johansdatter, 67, i Revninge. Gaardmand Niels Jensen. Datter af gaardmand Johan Madsen og Kirsten Nielsdatter
1857, 2711, 0412, Johanne Madsdatter, 71, i Revninge. Født i Drigstrup Sogn. Husmand Thyge Andersen
1859, 1102, 1402, Karen Marie Larsen, 1, datter af husmand Lars Olsen og Maren Pedersdatter, i Revning
1859, 2604, 0205, Mette Kirstine Hansen, 1, datter af husmand Hans Poulsen og Karen Madsdatter
1859, 1705, 2305, Anne Rasmussen, enke, 75, i Revninge. Født i Flødstrup. Husmand Knud Jørgensen
1859, 1508, 1908, Gjertrud Hansen, 21, i Revninge nye Hospital. Datter af Kirsten Pedersen
1860, 3005, 0606, Ane Marie Kirstine Hansen, datter af ungkarl Lars Hansen og Karen Rasmussen, paa Revninge Mark. Født i Kjølstrup Sogn
1860, 2009, 2609, Margrethe Jørgensdatter, enke, 82, i Revninge. Født i Revninge. Husmand og skovfoged Knud Larsen, paa Lundsgaard
1860, 2612, 04011861, Mette Larsdatter, 54, i Brænnerhus. Født i Revninge. Husmand Lars Hansen
1861, 1003, 1803, Dorthe Andersdatter, enke, 79, i Revninge. Født i Revninge. Gaardmand Peder Andersen
1861, 1508, 2008, Johanne Pedersdatter, 38, i Revninge. Født i Revninge. Husmand Peder Severinsen
1862, 0803, 1503, Anne Marie Pedersen, ugift, 18, i Revninge. Født i Revninge. Datter af husmand Peder Hansen og Mette Katrine Rasmusdatter
1862, 3103, 0704, Mette Rasmusdatter, 65, i Revninge. Født i Urup. Gaardmand Rasmus Hansen
1862, 2607, 3007, Anne Katrine Hansdatter, 73, i Revninge. Født i Ladby. Gaardmand Anders Hansen. Datter af pige Bodil Pedersdatter
1863, 1307, 1807, Laura Dorthea Hansen, ½, datter af skovfoged Peder Hansen og Laurentine Hansen, ved Lundsgaard
1863, 2607, 3107, Karen Johansdatter, 61, af Revninge. Gaardmand Stephan Jensen. Datter af Johan Madsen, i Revninge
1864, 0505, 1005, Frederikke Caroline Blangstrup, 58, i Revninge. Arbeidsmand Rasmus Sørensen
1864, 2105, 2805, Maren Hansdatter, enke, 81, paa Revninge Mark. Huusmand Rasmus Jørgensen
1864, 1407, 1907, Karen Pedersdatter, enke, 83. Født i Revninge. Sømand Johan Jakobsen. Datter af Peder Smed
1864, 2809, 0610, Mette Marie Jensen, enke, 81, i Revninge. Født i Langetved. Gaardmand Thomas Jensen. Datter af Jens Kristensen
1864, 2710, 0311, Kirsten Rasmussen, enke, 72, i Revninge. Født i Glensberg. Gaardmand Jens Pedersen. Datter af Rasmus Olsen
1865, 1503, 2203, Anne Olsdatter, 71, i Revninge. Født i Dalby. Huusmand Peder Jørgensen
1865, 2703, 0204, Anne Kirstine Andersen, 7 maaneder, datter af gaardmand Hans Andersen og Anne Marie Hansen
1866, 1002, 1702, Anne Hansdatter, enke, 70, paa Revninge Mark. Huusmand Hans Poulsen. Datter af gaardmand Hans Larsen og Maren Jørgensdatter
1866, 2406, 2906, Maren Rasmussen, huusmandsenke, 88, i Revninge. Huusmand Rasmus Andersen
1866, 0811, 1811, Laurine Rasmine Larsen, 1½, huusmand Peder Larsen og Anne Margrethe Hansen, i Revninge
1866, 1511, 1911, Karen Rasmusdatter, enke, 80 og 9 maaneder, i Revninge. Huusmand Rasmus Hansen, i Hundslev Kjølstrup Sogn
1867, 2203, 3003, Ane Marie Christensdatter, ugift, 39 og 9 maaneder, i Revninge. Datter af gaardfæster Christen Rasmussen
1867, 2811, 0812, Karen Johanne Hansen, 4½, datter af husmand Frederik Hansen, i Revninge
1867, 2911, 0412, Gjertrud Hansen, malkepige, 24 og 9 maaneder, tjente paa Lundsgaard
1868, 1402, 2102, Kirstine Poulsdatter, 49, paa Revninge Mark. Husmand Mads Bertelsen
1868, 0604, 1304, Maren Jakobsdatter, 64½, paa Revninge Mark. Husmand Hans Larsen
1868, 3004, 0905, Ane Marie Pedersen, 26, af Revninge. Smed Peder Klausen
1868, 2609, 0310, Maren Hansdatter, 40, af Revninge. Gaardmand Rasmus Hansen
1869, 2204, 2904, Mette Vilhelmsen, enke, 37, paa Revninge Mark. Gaardmand Niels Larsen
1870, 1503, 2303, Christiane Kastrup, fattiglem, 79, i Rynkeby, Revninge Commune. Født i Odense
1870, 2709, 0310, Kirsten Sørensdatter, aftægtskone, 76½, tilhuse hos svigersønnen husmand Rasmus Andersen, i Revninge
1870, 1911, 2711, Karen Johanne Hansen, 2, datter af husmand Frederik Hansen, i Revninge
1871, 1510, 2310, Johanne Kirstine Johansen, 30, i Revninge. Husmand Peder Sørensen
1871, 2505, 2905, Sidsel Rasmusdatter, aftægtskone, 78, tilhuse hos sønnen husmand Rasmus Jensen, Fjordborg
1872, 2901, 0502, Kirsten Jeppesdatter, enke, 74, tilhuse hos sønnen husmand Hans Olsen, paa Revninge Mark. Husmand Knud Pedersen
1872, 1305, 2105, Mette Nielsdatter, 18 og 9 maaneder, paa Revninge Mark. Aftægtsgaardmand Kristen Rasmussen
1872, 2006, 2306, Inger Marie Steffine Knudsen, 6 uger, datter af gaardmand Rasmus Knudsen, paa Revninge Mark
1872, 0608, 1108, Mette Kristiansdatter, 61, i Revninge. Husmand Lars Jørgensen
1873, 0805, 1305, Karen Hansen, 34, hos gaardmand Niels Andreasen. Født i Flødstrup 1839
1873, 2207, 2707, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Jensen, i Fjordborghuset
1873, 1609, 2209, Mette Hansdatter, enke, 74, tilhuse hos svigersønnen gaardmand Lars Kristian Rasmussen, i Revninge. Gaardmand Peder Pedersen
1874, 1911, 2611, Maren Kristoffersdatter, 69½, i Revninge. Husmand Kristen Hansen
1874, 1512, 2212, Mette Katrine Knudsdatter, enke, 94½, tilhuse hos sønnen husmand Kristen Hansen, i Revninge. Husmand Hans Kristensen
1874, 2012, 2..12, Karen Vilhelmine Rautter født Borchsenius, enke, 75½, paa Fanø. Boende paa Fraugdegaard. Leutenant og toldkontroleur Rautter
1875, 2003, 2403, Augusta Kristiane Knudsen, 9 maaneder, datter af godsforvalter Knudsen, paa Lundsgaard
1875, 1211, 1911, Mette Sørensdatter, enke, 83, tilhuse hos svigersønnen husmand Kristian Larsen, i Revninge. Husmand Hans Mathiasen
1875, 2707, 0108, Anne Pedersdatter, ugift, 84. Døbt 1791. Datter af Peder Klavsen Smed
1876, 0801, 1401, Anne Kirstine Nielsen, 23, hos stedmoderen Niels Rasmussens enke. Datter af afdøde husmand Niels Rasmussen
1876, 1501, 2301, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Kristian Andreasen, i Revninge
1876, 2110, 2810, Mette Jørgensdatter, 53, paa Revninge Mark (Fukkentruntehuus). Husmand Morten Hansen
1877, 2401, 3001, Petrea Kristine Pedersen, 13 maaneder, datter af smed Rasmus Pedersen, i Revninge
1877, 1308, 2008, Julie Louise Ahlefeldt Laurvigen født comtesse Wedel Wedelsborg, enkegrevinde, 86 og 3 maaneder, paa Lundsgaard
1878, 0605, 1105, Else Kirstine Marie Hansen, 11½, datter af husmand Hans Rasmussen (Lund), i Revninge
1878, 0108, 0408, Rasmine Martine Hansen, ¼, datter af husmand Anders Hansen, paa Revninge Mark (Sommerlyst)
1878, 1608, 2208, Anine Hansine Caroline Hansen, 13 ¾, datter af husmand  Anders Hansen, paa Revninge Mark (Gammelmose)
1878, 0812, 1412, Marie Heltrede født Gregersen, 31 ¾, i Revninge. Skolelærer Folker Larsen
1878, 1610, 2310, Adolfine Jakobine Funder, enke, 62, hos skovfogeden, paa Lundsgaard. Kjøbmand Horne, i Kjerteminde
1879, 0202, 1002, Sidsel Hansdatter, 73½, paa Revninge Mark. Aftægtsgaardmand Niels Larsen
1879, 0404, 1104, Marie Elisabeth Frederiksdatter, aftægtskone, 82½, tilhuse hos sønnen husmand Hans Larsen, paa Revninge Mark
1879, 3009, 0610, Anne Marie Hansen, 24 ¾, i Revninge. Husmand Hans Rasmussen (Lund)
1879, 2710, 0211, Hansine Dorthea Nielsen, 3 uger, datter af gaardmand Lars Chr. Nielsen, i Krogris
1879, 1911, 2511, Anne Jensdatter, enke, 84½, tilhuse hos husmand Anders Andersen, paa Revninge Mark. Husmand Johan Nielsen
1880, 1801, 2401, Karen Marie Thomasdatter, aftægtskone, 73½, tilhuse hos sønnen gaardmand Lars Pedersen, i Revninge
1881, 0302, 1002, Mette Marie Hansen, 11½, datter af snedker Hans Larsen, i Bremerhus
1881, 2404, 0105, Anne Dorthea Christensdatter, enke, 68½, paa Revninge Mark. Husmand Lars Jensen
1881, 2206, 2706, Anne Kirstine Jørgensdatter, 75½, i Revninge. Aftægtsmand Jens Jensen
1881, 0311, 1111, Anne Marie Nielsen, 33, i Revninge. Husmand Hans Andreasen
1881, 0611, 1411, Karen Pedersdatter, 81, paa Revninge Mark. Husmand Anders Hansen
1881, 2712, 02011882, Mette Marie Stegemann, ugift, 65½, boende i Revninge Hospital
1882, 0601, 1301, Karen Madsdatter, 65, paa Revninge Mark. Husmand Rasmus Mathiasen
1882, 3103, 0804, Anne Margrethe Christoffersdatter, 89, tilhuse hos svigersønnen smed Peder Hansen, i Revninge
1882, 0804, 1504, Johanne Jørgensdatter, 78, tilhuse hos svigersønnen husmand Hans Rasmussen, paa Revninge Mark
1882, 0908, 1408, Mette Elisabeth Rasmussen, 15, datter af gaardmand Lars Christian Rasmussen, i Voldsgaard
1882, 0209, 0809, Anne Cathrine Christiansdatter, enke, 74, Revninge ny Hospital. Indsidder Anders Larsen
1882, 1512, 2112, Anna Elisabeth Nyboe Nielsen, ½, datter af friskolelærer Mads Nielsen
1882, 3009, 0510, Karen Hansdatter, enke, 72, tilhuse hos svigersønnen husmand Hans Nielsen. Husmand Jens Sørensen
1883, 1202, 2102, Dorthe Larsdatter, enke, 84, tilhuse hos broderen husmand Knud Larsen. Husmand Jens Povlsen
1883, 1303, 1903, Johanne Dorthea Hansen, 15, datter af husmand Anders Hansen, i Gammelmose
1883, 2503, 0204, Abelone Povlsdatter, enke, 81½, hos Lars Chr. Nielsen, i Krogeris. Boelsmand Lars Larsen, i Pilemose
1883, 1204, 1804, Sidsel Larsdatter, enke, 84, tilhuse hos sønnen husmand Lars Sørensen, paa Revninge Mark. Husmand Søren Hansen
1883, 1205, 1805, Abelone Olsdatter, 72½, tilhuse hos svigersønnen vejmand Frants Hansen, Søborghuset. Aftægtsmand Lars Jensen
1883, 2306, 2806, Rasmine Karentine Rasmussen, 2 ¾, datter af gaardmand Hans Rasmussen
1883, 1510, 2010, Karen Hansdatter, 59. Gaardmand Hans Hansen
1884, 2402, 0103, Anne Marie Hansen, 49. Husmand Frederik Hansen
1884, 2902, 0703, Anne Marie Kristoffersdatter, enke, 71½, tilhuse hos smed Peder Hansen, i Revninge. Arbejdsmand Peder Madsen, af Odense
1884, 2306, 2806, Marie Sofie Knudsen, enke, 66½, hos sønnen gaardmand Hans Rasmussen, i Revninge. Gaardmand Rasmus Povlsen
1884, 2706, 0207, Elisabeth Nielsdatter, enke, 83½, boende i Skovfogedhuset. Skovfoged Lars Knudsen, Lundsgaard
1884, 3108, 0509, Karen Larsdatter, enke, 83½, til huse hos sønnen gaardmand Lars Simonsen, paa Revninge Mark. Gaardmand Lars Larsen
1884, 0312, 1012, Nielsine Larsen, 47, paa Revninge Mark. Husmand Jens Chr. Pedersen
1885, 0103, 0903, Karen Marie Pedersen, 37, i Revninge. Husmand Peder Andersen
1885, 2207, 2707, Maren Jørgensdatter, 89, i Revninge. Aftægtsmand Hans Gregersen
1885, 0911, 1511, Johanne Marie Povlsen, 10 dage, datter af gaardmand Rasmus Povlsen
1886, 1306, 1806, Sofie Vilhelmine Hansen, 20, Lundsgaard Skov. Datter af skovfoged P. Hansen
1886, 0112, 0712, Karen Marie Hansen, 19½, i Gammelmose. Datter af husmand Lars Hansen
1886, 0412, 1012, Anne Cathrine Andersdatter, enke, 85, paa Revninge Mark (Fukkentrunte). Husmand Jørgen Christiansen
1887, 0107, 0807, Elisabeth Madsen, 16, datter af husmand Niels Madsen, paa Revninge Mark
1887, 0607, 1207, Anne Knudsen, 40½, paa Revninge Mark (Krogeris). Gaardmand Lars Chr. Nielsen
1888, 1208, 1808, Maren Pedersen, ugift, 59, opholdt sig hos boelsmand Niels Pedersen, i Revninge
1889, 0104, 0804, Anne Kirstine Hansdatter, enke, 73, opholdt sig hos sønnen boelsmand Lars Knudsen, paa Revninge Mark. Boelsmand Knud Hansen, Revninge Mark
1889, 2408, 2908, Maren Pedersdatter, 72, i Revninge. Husmand Lars Olsen
1889, 2812, 02011890, Karen Kirstine Andersen, ugift, 28½, i Revninge. Datter af husmand Rasmus Andersen
1889, 2912, 04011890, Dorthe Knudsdatter, 69½, i Revninge. Aftægtsmand Lars Sørensen
1890, 1607, 2207, Anne Kirstine Nielsdatter, aftægtskone og enke, 78, opholdt sig hos svigersønnen smed Christian Hansen, i Revninge. Husmand Jens Jakobsen, i Ladby
1890, 1105, 1705, Antonie Camilla Kristine Martine Madsen, 29, i Revninge. Husmand Rasmus Peder Rasmussen
1890, 0206, 0706, Marie Kirstine Karoline Rasmussen, 13, datter af hestehandler Niels Rasmussen, paa Revninge Mark
1890, 1907, 2507, Sidsel Kirstine Larsdatter, 77½, paa Revninge Mark. Aftægtsmand Rasmus Larsen
1890, 0709, 1209, Karen Jensdatter, ugift, 76, boende i Revninge gamle Hospital
1890, 2410, 3010, Elisabeth Kathrine Vilhelmsdatter, enke, 85, paa aftægt hos svigersønnen husmand Lars Jeppesen, i Revninge. Aftægtshusmand Thyge Frederiksen
1891, 1104, 1804, Anne Sofie Larsen, 57, paa Revninge Mark. Husmand Niels Madsen
1891, 1005, 1605, Karen Nielsdatter, 88, paa Revninge Mark. Aftægtsmand Christian Rejnholdsen
1891, 2611, 0312, Marie Kathrine Nielsdatter, aftægtskone og enke, 76, ophold hos svigersønnen gaardmand Rasmus Povlsen, i Revninge. Gaardmand Hans Rasmussen