Drigstrup, 1845-1877, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1845-1877, Drigstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1845, 2803, Lars Hansen, enkemand, 45, Urup Mark og pige Hansine Ottesdatter, 22, datter af gaardmand Otte Hansen, Lille Wibye
1845, 0905, Rasmus Hansen, ungkarl, 39, søn af afdøde huusmand Hans Knudsen, Lille Urup og pige Karen Sørensdatter, 30, datter af afdøde fisker Søren Hansen, Nordenhuse, tjener gaardmand Jep. Hansen
1845, 3005, Peder Jeppesen, ungkarl, 30, søn af gaardmand Jeppe Hansen, Over Kjærbye og pige Karen Pedersdatter, 27, datter af gaardmand Peder Knudsen, Drigstrup
1845, 0310, Peder Hansen, enkemand, 35, Revninge og pige Anne Andersdatter, 22, datter af gaardmand Anders Frandsen, Lille Wibye
1845, 2410, Peder Mortensen, ungkarl, 30, søn af sognefoged Morten Andersen, Drigstrup og pige Maren Pedersdatter, 29, datter af gaardmand Peder Pedersen, Lille Wibye
1845, 0711, Jens Andersen, ungkarl, 28, søn af afdøde huusmand Anders Pedersen, Rynkebye og pige Mette Mortensdatter, 28, datter af sognefoged Morten Andersen, Drigstrup
1845, 1010, Jacob Pedersen, ungkarl, 25, søn af afdøde gaardmand Peder Jacobsen, Sanderum og pige Johanne Larsdatter, 23, datter af gaardmand Lars Pedersen, Over Kjærbye
1846, 3107, Erik Johannesen, ungkarl, 33, Wester Kjærbye [Agedrup] og pige Ellen Mortensdatter, 33, datter af aftægtsmand Morten Andersen, Drigstrup
1846, 2410, Niels Knudsen, enkemand, 54, Lille Viby og pige Barbra Jensdatter, 42, Aggernæs
1846, 1311, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 26, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Birkerod og pige Anne Jørgensdatter, 29, datter af afdøde gaardmand Jørgen Larsen, Over Kjærby
1846, 2011, Christian Rasmussen, enkemand, 41, Birkeberg, Dalby Sogn og pige Maren Jensdatter, 35, datter af aftægtsmand Jens Madsen, Over Kjærby Mark
1847, 2506, Jens Hansen, enkemand og boelsmand, 51, Dræby Fjed, Munkebo Sogn og pige Johanne Hansdatter, 46, datter af gaardmand Hans Hansen, Over Kjærby
1847, 3007, Poul Larsen, enkemand og gaardmand, 31, Store Viby og pige Mette Marie Sørensdatter, 27, datter af gaardmand Søren Rasmussen, Drigstrup
1847, 2210, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 28, søn af afdøde gaardmand Jørgen Poulsen, Roesilde, Vindinge Sogn og pige Karen Marie Sørensdatter, 28, datter af gaardmand Søren Rasmussen, Drigstrup
1847, 1610, Mathies Madsen, ungkarl, 30, søn af afdøde gaardmand Mads Hansen, Bregnøer og pige Karen Christiansdatter, 31, datter af huusmand Christian Wilhelm Andersen, Drigstrup
1848, 1003, Edvard Jespersen, enkemand og selveiergaardmand, 36, Munkeboe og pige Karen Rasmussen, 25, datter af afdøde gaardmand Rasmus Jensen, Bregnøer
1848, 2403, Peder Rasmussen, ungkarl, 32, søn af gaardmand Rasmus Hansen, Munkeboe og pige Johanne Marie Hansen, 32, Over Kjærbye
1848, 1606, Hans Hansen, ungkarl og gaardmand, 39, Over Kjærby og pige Karen Pedersen, 27, Over Kjærby
1848, - [dato ikke indført - bruden døde], Søren Larsen, ungkarl, 38, Dræby, Munkebo Sogn og pige Anne Marie Madsen, 29, Bregnøer
1848, 1512, Mads Rasmussen, ungkarl, 32, Drigstrup og enke Maren Andersdatter, 43, Drigstrup
1849, 2206, Jørgen Andersen, ungkarl og gaardmand, 21, Flødstrup, søn af bolsmand Anders Jensen, Flødstrup og pige Johanne Eliasen, 27, datter af Elias Pedersen, Drigstrup
1849, 1011, Rasmus Sørensen, ungkarl og væver, 32, søn af afdøde huusmand Søren Hansen, Dræby Mark, Munkebo Sogn og pige Anne Christine Christoffersen, 28, datter af huusmand Christoffer Hansen, Drigstrup
1849, 3012, Anders Henriksen, ungkarl, 27, søn af huusmand Henrik Andersen, Taarby, Mesinge Sogn og pige Anne Katrine Andersdatter, 22, datter af huusmand Anders Hansen Hjortholm Bregnøer Mark
1850, 2303, Poul Jørgensen, ungkarl, 30, søn af afdøde gaardmand Jørgen Hansen, Hundslev, Rynkeby Sogn og enke Anne Andersdatter, 33, (efter afdøde gaardmand Ole Hansen), Over Kjærbye
1850, 1511, Rasmus Jacobsen, ungkarl og gaardmand, 33, søn af gaardmand Jacob Rasmussen, Ladby, Kjølstrup Sogn og Maren Knudsen, 25, datter af afdøde Knud Hansen, Over Kjærbye Mark
1850, 1110, Anders Jespersen, ungkarl og gaardmand, 34, Aarslev, søn af gaardmand Jesper Evertsen, Munkebo og pige Anne Marie Rasmussen, 25, datter af afdøde gaardmand Rasmus Jensen, Bregnøer
1851, 0410, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 35, Kjerteminde, søn af dagleier Rasmus Rasmussen og pige Else Marie Nielsen, 31, datter af huusfæster Niels Knudsen, Kjerbye
1852, 0301, Christen Pedersen, ungkarl, 30, søn af afdøde gaardmand Peder Christensen, Tornøe, Munkebo Sogn og pige Gjertrud Pedersdatter, 23, datter af afdøde huusmand Peder Rasmussen, Bregnøer
1852, 0702, Jørgen Hansen, enkemand og gaardmand, 47, Aunslev og pige Karen Marie Pedersen, 39, datter af gaardmand Peder Pedersen, Lille Vieby
1852, 2902, Ole Jensen, enkemand og væver, 32, Anderup Bye, Lumby Sogn og pige Hansine Andersen, 23, datter af huusmand Anders Frederik Hansen, Drigstrup
1852, 1610, Peder Hansen, ungkarl, 30, søn af huusmand Hans Pedersen, Revninge og pige Bodild Marie Sørensen, 35, datter af afdøde gaardmand Søren Hansen, Drigstrup
1852, 3010, Peder Christian Larsen, ungkarl og gaardmand, 33, søn af gaardmand Lars Pedersen, Overkjærby og pige Anne Pedersen, 29, datter af gaardmand Peder Knudsen, Drigstrup
1852, 2310, Hans Poulsen, ungkarl og gaardmand, 45, søn af gaardmand Poul Hansen Fisker, Bregnøer og pige Maren Rasmusdatter, 39, datter af smed Rasmus Frandsen, Drigstrup
1852, 1311, Jens Larsen, ungkarl og smed, 29, søn af smed Lars Jensen, Mesinge og pige Lise Marie Christiansdatter, 29, datter af fhv. huusmand Christian Vilhelm Andersen, Drigstrup
1853, 1202, Mads Hansen, ungkarl, 24, søn af gaardmand Hans Hansen, Bregnøer og pige Maren Larsen, 24, datter af gaardmand Lars Madsen, Bregnøer
1853, 2307, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardmand, 45, søn af fhv. gaardmand Hans Jensen, Salbye og pige Hansine Hansen, 27, datter af afgangne gaardmand Hans Pedersen, Overkjærby
1853, 3007, Kasper Andersen, enkemand og huusmand, 42, Overkjærby Mark og pige Maren Nielsdatter, 51, datter af afgangne gaardmand Niels Knudsen, Drigstrup
1853, - [dato ikke indført - brudgommen døde], Jens Abrahamsen, ungkarl og tjenestekarl, 43, Lundsgaard og enke Ane Rasmusdatter, 40, Bregnøer
1853, 2210, Niels Madsen, ungkarl, 31, søn af afgangne gaardmand Mads Hansen, Bregnøer og pige Birte Marie Larsen, 28, datter af gaardmand Lars Madsen, Bregnøer
1853, 1212, Lars Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 20, Radstrup, Marslev Sogn og Maren Nielsen, 25, steddatter af huusmand Rasmus Eriksen, Overkjærby
1853, 1612, Lars Nielsen Midskov, ungkarl og gaardmand, 22, søn af afdøde gaardmand Niels Andersen, Flødstrup og pige Dorthe Marie Sørensdatter, 27, datter af afdøde gaardmand Søren Rasmussen, Drigstrup
1854, 2801, Niels Christoffersen, ungkarl og smed, 32, Over Kjærby, søn af høker Christoffer Hansen og pige Karen Marie Nielsen, 21, datter af aftægtshuusmand Niels Knudsen, Over Kjærbye
1854, 0902, Jørgen Abrahamsen, ungkarl og tjenestekarl, 42, Bregnøer, søn af aftægtsgaardmand Abraham Jensen, Hersnap og enke Ane Rasmusdatter, 41, Bregnøer
1854, 2402, Daniel Henrik Pedersen, ungkarl og skytte, 29, Lykkesholm og pige Ane Poulsdatter, 41, datter af aftægtshuusmand Poul Hansen, Bregnøer
1854, 0505, Lars Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 28, i Bregnøer, søn af huusmand Christen Pedersen, Bregnøer og pige Ane Dorthe Larsen, 37, Bregnøer, datter af huusmand Lars Jacob Hansen, Munkebo
1854, 2104, Peder Andersen, ungkarl, 27, Overkjærbye, søn af afdøde gaardmand Anders Poulsen, Bogense og enke Mette Marie Christiansdatter, 40, (efter huusmand Frederik Pedersen), Overkjærby
1854, 2306, Niels Sørensen, ungkarl og gaardmand, 31, Drigstrup og pige Maren Pedersen, 24, datter af gaardmand Peder Knudsen, Drigstrup
1854, 2309, Rasmus Hansen, ungkarl og huusmand, 28, Bregnøer og pige Hansine Christiansen, 24, Overkjærbye, datter af indsidder Christian Jensen, Hverringe
1854, 0812, Lars Madsen, ungkarl, 33, søn af gaardmand Mads Larsen, Martofte og pige Karen Nielsdatter, 30, datter af gaardmand Niels Knudsen, Drigstrup
1855, 3003, Hans Hansen, ungkarl og gaardmand, 41, Salby og pige Maren Jørgensen, 31, steddatter af gaardmand Jens Rasmussen, Overkjærby
1855, 3006, Niels Hansen, ungkarl og gaardmand, 28, Ladby [Kjølstrup] og pige Ane Kirstine Sørensdatter, 33, datter af gaardmand Anders Sørensens søster, Drigstrup
1855, 2010, Lars Hansen, ungkarl og gaardmand, 42, Langtved, Flødstrup Sogn og pige Karen Knudsdatter, 28, steddatter af gaardmand Niels Poulsen, Overkjærby
1856, 1705, Hans Christoffersen, ungkarl og huuseier, 38, Kjerteminde og tjenestepige Adolfine Hansdatter, 37, Lille Viby
1856, 2510, Ebbe Frederiksen, ungkarl og gaardmand, 33, Rynkeby og pige Dorte Marie Andersen, 39, datter af aftægtsgaardmand Anders Frandsen, Lille Viby
1856, 1810, Hans Jeppesen, ungkarl og gaardmand, 33, Overkjærbye og pige Anne Hansen, 24, Overkjærbye, datter af gaardmand Hans Nielsen, Ladbye [Kølstrup]
1856, 0811, Rasmus Andersen, ungkarl og huusmand, 27, Bregnøer og tjenestepige Maren Nielsdatter, 30, Bregnøer, datter af Niels Jochumsen, Flødstrup
1856, 2311, Anders Johansen, ungkarl og væver, 35, Dalby og pige Ane Marie Hansen, 26, datter af indsidder Hans Knudsen, Bregnøer
1856, 2612, Lars Nielsen (Winther), ungkarl og bundtmager, 24, Kjerteminde og pige Cathrine Frederikke Juel, 22, datter af afgangne skolelærer og kirkesanger Juel, Drigstrup
1856, 2012, Frands Andersen, ungkarl og gaardmand, 37, Lille Viby og pige Anne Marie Jeppesen, 24, datter af gaardmand Jeppe Andersen, Drigstrup
1857, 2103, Hans Nielsen, ungkarl og huusmand, 27, Lille Viby og pige Johanne Pedersdatter, 29, Midskov, tjener hos gaardmand Hans Andersen, Lille Viby
1857, 1010, Anders Pedersen, ungkarl og gaardmand, 24, Drigstrup og pige Johanne Pedersen, 31, datter af gaardmand Peder Pedersen, Lille Viby
1858, 2904, Niels Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 33, født i Revninge, tjener kjøbmand Muus, Kjerteminde og pige Anne Marie Jacobsdatter, 32, tjener hos gaardmand Niels Poulsen, Over Kjærby Mark, fra Flødstrup
1858, 1906, Anders Nielsen, ungkarl og gaardmand, 31, Drigstrup og pige Dorthe Marie Pedersen, 28, datter af gaardmand Peder Frandsen, Overkjærby
1858, 1610, Christian Madsen, ungkarl og huusmand, 26, Drigstrup og pige Kathrine Marie Hansen, 24, i Drigstrup, født i Wiby Sogn
1858, 2011, Jacob Jespersen, ungkarl, 34, Munkebo og enke Marie Pedersdatter, 52, Bregnøer
1859, 1203, Peder Poulsen, ungkarl, 34, Hersnap og pige Abelone Marie Jørgensen, 28, datter af gaardmand Jørgen Jensen, Drigstrup
1859, 0105, Frederik Thygesen, enkemand og huusmand, 37, Bregnøer Mark og pige Anna Cathrine Madsen, 27, Drigstrup
1859, 1306, Niels Jensen Bruun, ungkarl og skomagersvend, 25, Fredericia og tjenestepige Karen Hansen, 21, Drigstrup
1859, 0810, Søren Thygesen Finnik, ungkarl og slagter, 28, Kjerteminde og pige Kirstine Marie Larsen, 21, datter af aftægtsmand Lars Jacobsen, Lille Viby
1859, 0611, Rasmus Johannesen, ungkarl, 26, Munkebo og tjenestepige Jensine Anne Margrethe Hansen, 21, Drigstrup, datter af indsidder Hans Knudsen, Bregnøer
1859, 1610, Hans Rasmussen, jernstøberieier, 33, Odense og jomfru Caroline Nørregaard, 22, Kjerteminde
1860, 2703, Jens Jensen, enkemand og huusmand, 37, Munkebo Mark og tjenestepige Karen Poulsen, 31, Overkjærby, datter af huusmand Poul Hansen, Drigstrup
1860, 0710, Claus August Frederik Schlüntzen, ungkarl og gaardmand, 29, Bellinge og pige Mette Marie Rasmussen, 38, steddatter af gaardmand Lars Poulsen, Bregnøer
1860, 0311, Peder Christensen, ungkarl og huusmand, 32, Drigstrup og pige Kirsten Jørgensen, 29, tjener hos gaardmand Peder Mortensen, Drigstrup
1860, 2411, Rasmus Poulsen, ungkarl, 23, Bregnøer, tjener i Lille Viby og pige Anne Chatrine Andersen, 25, Bregnøer
1861, 0607, Hans Sørensen, ungkarl, 31, Drigstrup og enke Maren Pedersen, 31, (efter gaardmand Niels Sørensen), Drigstrup
1861, 0311, Jacob Knabe, ungkarl og tjenestekarl, 42, tjener i Midskov, Mesinge Sogn og enke Karen Christiansdatter, 52, (efter Frederik Carlsen), Bregnøer Mark
1861, 0211, Hans Olsen, enkemand og huusmand, 43, Dræby [Munkebo] og pige Johanne Larsen, 39, tjener hos gaardmand Anders Mortensen, Drigstrup
1861, 0911, Peder Thygesen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Overkjærby og pige Anne Sørensen, 28, datter af huusmand Søren Larsen, Overkjærby
1862, 1005, Lars Eliasen, enkemand og huusmand, 48, Aunslev og pige Johanne Marie Madsen, 35, Drigstrup
1862, - [dato ikke indført], Christian Jensen, ungkarl og skomager, 25, Rynkeby og pige Dorothea Marie Jacobsen, 24, Bregnøer
1863, 2801, Anders Poulsen, ungkarl og huusmand, 31, Bregnøer Mark og pige Anne Marie Jørgensen, 34, Bregnøer Mark
1862, 2812, Søren Rasmussen, enkemand og gaardmand, 44, Lille Viby og pige Marie Rasmusdatter, 53, Drigstrup
1863, 1605, Niels Jacobsen, ungkarl, 23, Overkjærby og pige Karen Marie Jensen, 29, Overkjærby
1863, 1407, Rasmus Frederik Jørgensen, ungkarl og huusmand, 28, Drigstrup Mark, og pige Mette Marie Larsen, 33, Drigstrup
1864, 1211, Rasmus Jacobsen, enkemand og gaardmand, 47, Ladby [Kjølstrup] og pige Karen Marie Nielsen, 27, datter af gaardmand Niels Poulsen, Overkjærby
1864, 2611, Anders Christensen, ungkarl, 28, Drigstrup og pige Maren Andersen, 26, Overkjærby
1864, 1612, Poul Sørensen, ungkarl, 27, Drigstrup og pige Dorthine Marie Jacobsen, 27, Drigstrup
1865, 1806, Rasmus Christian Poulsen, ungkarl og huusmand, 32, Munkebo og pige Abelonne Marie Hansen, 31, Bregnøer
1865, 2810, Jens Peter Jørgensen, enkemand og gaardmand, 31, Brendekilde og pige Anne Marie Hansen, 25, Bregnøer
1865, 1210, Anders Jeppesen, ungkarl og gaardmand, 30, Drigstrup og pige Dorthea Olsen, 25, Overkjærby
1866, 0707, Rasmus Christiansen, enkemand og huusmand, 31, Mesinge og pige Hanssine Sørensen, 27, Overkjærby
1866, 0307, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardmand, 39, Mullerup, Flødstrup Sogn og pige Anne Pedersen, 33, Overkjærby
1866, 0108, Peder Hansen, ungkarl og gaardmand, 28, Ladby, Kjølstrup Sogn og pige Poulline Nielsen, 27, datter af gaardmand Niels Poulsen, Overkjærby
1867, 0407, Frands Pedersen, ungkarl og gaardmand, 30, Overkjærby og pige Kirstine Marie Christensen, 24, datter af gaardmand Christen Rasmussen, Drigstrup
1867, 1510, Rasmus Jørgen Jakobsen, ungkarl og huusmand, 34, Bregnøer og pige Madssine Andrea Elise Hansen, 22, Bregnøer
1867, 1411, Rasmus Nielsen, ungkarl, 29, Overkjærby og pige Gjertrud Sørensen, 31, datter af huusmand Søren Larsen, Overkjærby
1868, 1101, Anders Madsen, møller, 26, Mesinge og pige Gjertrud Marie Andersen, datter af sognefoged Anders Mortensen, Drigstrup
1868, 1105, Jens Rasmussen, enkemand og gaardmand, 61, Overkjærby og pige Marie Andersen, 38, Overkjærby
1868, 0209, Rasmus Pedersen, ungkarl, 34, Lille Viby og pige Anne Jensen, 30, datter af gaardmand Jens Pedersen, Lille Viby
1868, 1312, Niels Olsen, ungkarl, 35, Bregnøer og pige Anne Frederiksen, 26, Overkjærby
1869, 2003, Rasmus Jensen, ungkarl og skrædder, 30, Drigstrup og pige Anne Rasmussen, 34, Drigstrup
1869, 2805, Jens Pedersen, ungkarl og gaardmand, 35, Skalkendrup og pige Karen Andersen, 35, datter af gaardmand Anders Mortensen, Drigstrup
1869, 1807, Niels Christian Pedersen, ungkarl, 24, søn af indsidder Morten Pedersen, Brændekilde, Tommerup Sogn og Maren Sophie Christiansen, 24, datter af indsidder Niels Christiansen, paa Sjælland
1869, 1211, Lars Poulsen, ungkarl, 36, Salby, Mesinge Sogn og pige Karen Nielsen, 29, datter af huusmand Niels Rasmussen, Bregnøer
1869, 1912, Johan Christian Fredrik Elbinger, ungkarl og huusmand, 35, Bregnøer og pige Marie Pedersen, 43, Bregnøer, datter af afdøde huusmand Peder Rasmussen, Bregnøer
1870, 2207, Hans Christensen, ungkarl, 26, søn af huusmand Christen Pedersen, Bregnøer, for tiden i Bregnøer og pige Hanssine Hansen, 25, datter af pige Maren Hansen, Bregnøer, for tiden i Over Kjærby
1870, 1611, Vilhelm Nielsen, ungkarl og smed, 30, St. Viby, søn af smed Niels Vilhelmsen, Overkjærby og pige Karen Nielsen, 25, Overkjærby, datter af boelsmand Niels Jensen, Hjallese
1871, 2605, Erik Christensen, ungkarl, 34, Bregnør og pige Kirsten Madsen, 35, datter af huusmand Mads Hansen, Bregnøer
1871, 0206, Jens Hansen, ungkarl, 34, Bregnøer og pige Dorthea Hansen, 33, Bregnøer, datter af afgangne huusmand Hans Madsen, Drigstrup
1871, 3110, Lauritz Knudsen, dreier, 26, Kjerteminde, søn af hjulmand Nis Lauritzen Knudsen, Br…, Gl. Haderslev og pige Karen Orup, 23, Drigstrup, datter af afgangne Mathias Orup, Skodborg
1872, 1901, Peder Poulsen, ungkarl, 33, søn af gaardmand Poul Jensen, Dalby og pige Karen Marie Sørensen, 29, datter af Søren Rasmussen og Maren f. Ottesdatter, Lille Viby
1872, 1710, Lars Peter Andersen, ungkarl og gaardmand, 26, Drigstrup og pige Anne Hansen, 22, datter af gaardmand Hans Hansen, Overkjærby
1872, 1511, Knud Nielsen, ungkarl og gaardmand, 31, Overkjærby og pige Christiane Andrea Hansen, 31, Overkjærby, datter af boelsmand Hans Eriksen, Kullerup
1873, 1701, Hans Jacob Madsen, enkemand og husmand, 45, Rynkeby Mark og pige Johanne Larsen, 34, tjener i Overkjærby, født i Taarup, Mesinge Sogn
1873, 3103, Knud Adolfsen, ungkarl, 25, Ingerslyst, Munkebo Sogn og pige Anne Jepsen, 22, datter af aftægtsgaardmand Jeppe Andersen, Drigstrup
1873, 1006, Niels Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 34, Ejby og pige Maren Christensen, 28, datter af gaardmand Christen Rasmussen, Drigstrup
1873, 0207, Jacob Sørensen, ungkarl, 28, Seden og pige Anne Jørgensen, 27, datter af husmand Jørgen Nielsen, Bregnøer
1873, 0308, Hans Peder Madsen, ungkarl, 27, tjener i Drigstrup og pige Johanne Kirstine Frandsen, 32, datter af afgangne husmand Frands Rasmussen, Drigstrup
1873, 2609, Heinrich Martinus Tønnesen, enkemand og smed, 41, Allerup og pige Anne Marie Nielsen, 28, tjener i Bregnøer
1873, 0410, Hans Larsen, ungkarl, 33, Lille Viby og pige Karen Knudsen, 33, Overkjærby
1873, 3110, Jens Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 50, Drigstrup og pige Anne Jørgensen, 38, Drigstrup
1873, 0211, Mads Hansen, ungkarl, 29, Munkebo og pige Claussine Nielsen, 26, Drigstrup
1873, 0512, Mads Poulsen, ungkarl og gaardmand, 26, Kjertinge [Kjølstrup] og pige Caroline Dorthea Andersen, 19, datter af sognefoged Anders Mortensen, Drigstrup
1874, 3001, Hans Thommassen, ungkarl, 22, søn af gaardmand Thomas Hansen og Maren Gjertrud Poulsdatter og pige Anne Pedersen, 23, i Drigstrup, datter af gaardmand Peder Mortensen og Maren Pedersen
1874, 0406, Lars Andersen, ungkarl og smed, 33, Drigstrup, søn af smed Anders Rasmussen, Mesinge og pige Maren Sørensen, 26, Lille Viby, datter af gaardmand Søren Rasmussen og Maren Ottesen
1874, 0806, Mads Mathiasen, ungkarl, 26, Drigstrup, søn af Mathias Madsen og Karen Christiansdatter og pige Karen Kirstine Bolline Rasmussen, 20, Overkjærby, datter af husmand Rasmus Rasmussen og Else Marie Nielsen
1874, 3110, Anders Andersen, ungkarl og husmand, 25, Overkjærby, søn af husmand Anders Larsen og Johanne Hansdatter og pige Johanne Jakobsen, 32, Overkjærby, datter af husmand og skræder Jakob Jakobsen, Maale
1874, 2910, Hans Pedersen, ungkarl og husmand, 30, Mesinge, søn af husmand Peder Rasmussen, Dræby [Munkebo] og pige Hanssine Frederikke Rasmussen, 30, Drigstrup, datter af husmand Rasmus Jørgensen, Mesinge
1874, 3010, Jens Rasmussen, enkemand og gaardmand, 67, Overkjærby og Elisabeth Andersen, 35, Overkjærby
1875, 0303, Hans Peder Larsen, tjenestekarl, 28, søn af husmand Lars Hansen, Thaarby,  tjener i Overkjærby og pige Maren Larsen, 32, datter af husmand Lars Poulsen, Ladby [Kjølstrup], tjener i Overkjærby
1875, 1107, Anders Jørgen Pedersen, friskolelærer, 27, Vormark, Hesselager Sogn og pige Kirsten Nielsen, 31, Drigstrup, datter af afgangne husmand Søren Nielsen
1876, 1601, Søren Rasmussen, enkemand og gaardmand, 57, Lille Viby og pige Anne Hansen, 50, Lille Viby
1876, 1711, Hans Andersen, ungkarl, 31, Ladby [Kjølstrup] og pige Anne Poulline Pedersen, 21, datter af afgangne husmand Peder Andersen, Overkjærby Mark
1876, 2309, Rasmus Peter Christensen, ungkarl, søn af gaardmand Christen Rasmussen, Drigstrup og Mette Marie Madsen, datter af gaardmand Mads Hansen, Bregnøer
1877, 1605, Rasmus Nielsen Grønholdt, ungkarl, 26, Kjerteminde og pige Johanne Kirstine Johansen, 30, Lille Viby
1877, 2807, Ole Pedersen, ungkarl, 26, søn af Johanne Nielsen og ungkarl Peder Olsen arbejdsmand i Kjerteminde og pige Johanne Kirstine Nielsen, 19, Overkjærby Mark, datter af husmand Niels Rasmussen, Drigstrup
1877, 2607, Andreas Anker Kyster, medhjælper, 23, Toldvæsenet, søn af skomagermester Kristian Kyster, Kolding og Adelaide Frederikke Marie Mejsner, 22, datter af Johan Frederik Gottlieb Mejsner, Kjerteminde