Odense - Thomas Kingo, 1924-1928, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1924-1928, Odense - Thomas Kingo sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

År/dato, måned/dåbs dato, måned, år/barnets navn/fader erhverv/faders navn/moders erhverv/moders navn/sted

1924, 2002, 24061924, Tom Kristensen, søn af lærer Anders Gerhard Kristensen og Andrea Louise Rasmussen, 32, Helgavej 19
1924, 1505, 29061924, Børge Lundtoft, søn af papirarbejder Ole Johansen Lundtoft og Clara Marie Andersen, 30, Hunderupvej 173
1924, 2006, 06071924, Mads Lars Milling-Pedersen, søn af konditor Einar Milling-Pedersen og Jenny Vilhelmine Hansen, 31, Læssøegade 66 stuen
1924, 1003, 06071924, Poul Erik Madsen, søn af former Kristian Madsen og Valborg Cathrine Andersen, 32, Jagtvej 40, 2.
1924, 2205, 13071924, Niels Møller-Petersen, søn af seminarielærer Hans Poul Emanuel Petersen og Anna Maria Møller, 28, Lahnsgade 6
1924, 1305, 13071924, Svend Aage Ægidius, søn af bygningsinspektør Gustav Ægidius og Ane Marie Nielsen Hattens, 28, Langelinie 98
1924, 0806, 13071924, Sven Gertreuer Lauritzen (tvilling), søn af skorstensfejermester Karl Marius Kristian Lauritzen og Josefine Margrete Therese Petersen, 38, Sadolinsgade 136
1924, 0806, 13071924, Villy Gertreuer Lauritzen (tvilling), søn af skorstensfejermester Karl Marius Kristian Lauritzen og Josefine Margrete Therese Petersen, 38, Sadolinsgade 136
1924, 1506, 20071924, Holger Viggo Christensen, søn af lagerforvalter Knud Emil Christensen og Karoline Madsine født Pedersen, 25, Hjallesevej 41, 3.
1924, 1103, 20071924, Steen Valdemar Thomsen, søn af prokorist Henrik Valdemar Thomsen og Felicitas Hedvig Maria Dubiel, 33, Chr. Richardtsvej 19
1924, 1405, 27071924, Vagn Olsen Eilby, søn af grosserer Ole Rasmus Olsen Eilby og Marie Hansen, 36, Pilevej 17
1924, 1507, 10081924, Carl Cardel, søn af husassistent Carla Cardel, 16, Marienlystgade 4, 1. Navneændring 18.6.1829 til Carl Augustinus Larsen, adopteret af filehugger Holger Augustinus Larsen og Marie Kirstine født Jørgensen, Tværgade 7
1924, 2505, 30081924, Jørgen Johann Barfoed, søn af dommerfuldmægtig Frederik Christian Johann Barfoed og Kamma Harriet Ivers, Sadolinsgade 105 stuen
1924, 0406, 16081924, Christian Hennings, søn af grosserer Ove Hennings og Gudrun Møller Henriksen, 21, Hunderupgade 3
1924, 2605, 17081924, Henning Carl Dybvald, søn af bog- og papirhandler Claudius Carl Dybvald og Bertha Marie Eriksen, 29, Hannerupgaardsvej 36
1924, 0503, 07091924, Svend Oluf Andersen, søn af skotøjsarbejder Svend Peder Andersen og Ingeborg Katrine Sofie Emilie Jensen, 32, Jagtvej 14
1924, 1206, 14091924, Bent Aage Pedersen, søn af tømrermester Christen Pedersen og Anna Marie Petersen, 39, Helgavej 4
1921, 0501, 02101924, Jens Jørgen Møller, søn af ingeniør Jørgen Møller og Rigmor Frederikke Blicher Madsen, Jagtvej 92
1918, 1906, 15011925, Ole Hjardtvard Hansen, søn af bagermester Ludvig Hansen og Ane Marie født Hansen, Lahnsgade 23
1924, 2211, 12041925, Ove Kjær Nielsen, søn af landmand Carl Christoffer Nielsen og Carla Ida Jørgensen, Læssøegade 66
1925, 1801, 17051925, Knud Preben Jespersen, søn af frugthandler Thor Sextus Jespersen og Gerda Marie Nielsen, 28, Hannerupgaardsvej 24
1925, 2304, 24041925, Aage Andersen, søn af Esther Andersen, Carl Baggers Allé 51, Dalum Sogn
1911, 2806, 0410 1925, Jørgen Reimers Nielsen, søn af billedskærer Jørgen Reimers Nielsen og Gjertrud Kristine Caroline Johanne Jørgensen
1924, 0707, 27071924, Henning Lund, søn af husassistent Anna Elisabeth Andersen Lund, 27, Ejerslykkevej
1924, 0107, 31081924, Helge Watson Jensen, søn af staldforpagter Niels Senius Jensen og Anine Petrine Watson, 33, Enghavevej 12, 1.
1925, 0307, 27071925, Ib Marius Rasmussen, søn af murer Christian Julius Rasmussen og Meta Marie Johansen, 21, Kastanievej 51, 1. Navneændring 25.11.1849 til Ib Marius Gautvig
1924, 0907, 12101924, Povl Frejlev, søn af adjunkt Carl Johan Jensen Friglev og Erna Maria Larsen, 27, Toves Allé 6, Fruens Bøge
1924, 1307, 31081924, Jørgen Lange, søn af ingeniør, cand. polyt. Hans Lange og Astrid Anna Sophie Ignate Breum, 22, Langelinie 65
1924, 2207, 31081924, Heinrich Rudolph Graack, søn af tilskærer Alfred Christian Graack og Maren Eva Pedersen, 28, Vesterbro 62b, 1. i sidebygning
1924, 2207, 28121924, Poul Viggo Rasmussen, søn af syerske Henriette Charlotte Rasmussen, H. C. Andersensgade 52 kælderen. Navneændring Poul Viggo Hansen, søn af syerske Henriette Charlotte Rasmussen [nu i ægteskab mad handelsmand Ejnar Hansen], Tolderlundsvej 60
1924, 2507, 19101924, Erling Vagn Jacobsen, søn af repræsentant Hans Christian Jacobsen og Eleonora Marie Rasmussen, 26, Pilevej 15 stuen
1924, 29071924, Døde udøbt dreng, søn af husassistent Metha Kathrine Kirstine Jørgensen, 17, Tietgens Allé 52, 1.
1924, 0508, 09111924, Ove Henriksen, søn af prokurist Kaj Valdemar Henriksen og Rigmor Mathilde Hundrup Pedersen, 24, Lahnsgade 14
1924, 0109, 30111924, Vagn Lindberg Svenning Sørensen, søn af maler Svenning Ingvard Sørensen og Alma Knudsen, 28, Hjallesevej 140
1924, 0309, 16111924, Pierre Axel Francois Anbertin, søn af premierleutenant Vilhelm Thune Aubertin og Inge Marie Yvenne Krüger, 25, Vestervik, Sverig
1924, 0609, 1910, 1924 Bent Aage Rosenlund, søn af forretningsfører Niels Peter Rosenlund og Agnes Kirstine Marie Kastrup, 27, Kastanievej 26
1924, 2509, 0110, 1924 Svend Arne Hansen, søn af husassistent Gerda Ellen Hansen, 17, Skovgyden 8 stuen
1924, 3009, 09111924, Peter Nielsen, søn af maskinassistent Marius Nielsen og Astrid Lund Christensen, 35, Langelinie 132. Navneændring 17.05.1952 til Peter Skovløkke
1924, 0510, 09111924, Anders Preben Rasmussen, søn af købmand Rasmus Alfred Rasmussen og Petrine Andersine Andersen, 24, Tietgens Allé 70
1924, 0810, 14121924, Otto Nørregaard, søn af murermester Niels Nielsen Nørregaard og Inger Petersen, 26, Lahnsgade 83
1924, 1510, 15101924, Erik Petersen, søn af købmand Haagen Theodor Petersen og Doris Elvira Madsen, 27, Sadolinsgade 11
1924, 2110, 11011925, Kai Nielsen, søn af kontordame Anna Elisabeth Oline Nielsen, Platanvej 34. Navneændring 10.11.1955 til Kai Nielsen Gerlach
1924, 2510, 30111924, Flemming Christensen, søn af bogholder Claus Christensen og Dagmar Poulsen, 33, Lahnsgade 31, 1.
1924, 3110, 25011925, Erik Ernst Jensen, søn af arbejdsmand Carl Olaf Martin Jensen og Marie Emilie Andersen, 20, Lahnsgade 33
1924, 3110, 14121924, Mogens Christiansen, søn af dekoratør (manufaktur) Christian August Christiansen og Edith Margrethe Rex Hansen, 18, Hannerupgaardsvej 15
1924, 0211, 16111924, Hans Kragh, søn af arkitekt Johan Frederik Kragh og Petra Marie Rasmussen, 36, Pilevej 5
1924, 2311, 18011925, Poul Otto Matthiasen, søn af forretningsfører Axel Viggo Matthiasen og Johanne Margrethe Larsen, 41, Nørrebro 79, 2., St. Hans Sogn
1924, 2311, 11011925, Erik Alfred Svendsen, søn af murersvend Carl Alfred Svendsen og Elna Elisabeth Kristiansen, 19, Tietgens Allé 66, 1.
1924, 2711, 11011925, Svend Kyrill Petersen, søn af papirhandler Carl Emil Petersen og Anna Marie Christiansen, 25, Hannerupgaardsvej 21, 1.
1924, 2611, 5041925, Erik Frits Nielsen, søn af arbejdsmand Mads Iver Frederik Nielsen og Jørgine Christine Lovise Pedersen, 31, Hannerupgaardsvej 51, 2.
1924, 2911, 102 1925, Thomas Lysholdt Petersen, søn af landsretssagfører Ernst Anders Lysholdt Petersen og Esther Møller, 30, Hunderupvej 157
1924, 0212, 2102 1925, Mogens Emil Dreyer, søn af journalist, cand. jur. Poul Christian Herholdt Dreyer og Ragna Møller, 28, Nørregade 67, 3., St. Hans Sogn
1924, 0312, 4011925, Orla Juliussen, søn af gartner Hans Laurids Juliussen og Nielsine Frederikke Hansen Bech, 28, Oluf Bagersgade 49, 3.
1924, 0512, 05041925, Villy Rønbjerg Nielsen, søn af mejerist Peter Nielsen og Christa Bertha født Nielsen, 21, Hannerupgaardsvej 51
1924, 1212, 08031925, Poul Jensen, søn af fotograf Laurits Julius Gunner Jensen og Inger Carstensen, 32, Langelinie 46, 1.
1924, 1512, 28061925, Valdemar Peter Henriksen, søn af mekaniker Valdemar Carl Frederik Henriksen og Ingeborg Marie Andersen, 25, Langelinie 96, 1.
1924, 1912, 17051925, Mogens Hvalkof, søn af ingeniør, cand. polyt. Kai Lund Hvalkof og Hansine Rasmine Hansen, 34, Enghavevej 37
1924, 2112, 09041925, Eigil Marius Albert Nielsen, søn af mølleriarbejder Marius Nielsen og Doris Harriet Emilie Marie Madsen, 27, H. C. Andersensgade 52 kælder
1924, 2812, 22021925, Ove Arthur Nielsen, søn af maler Axel Thorvald Nielsen og Karen Kirstine Christensen, 28, Engvej 38, 1.
1925, 0101, 15021925, Jørgen Bondo, søn af maskinhandler Ernst Bondo og Ellen Ingeborg Gravesen, 33, Langelinie 150
1925, 0701, 05041925, Søren Viggo Johansen, søn af portier Peter Johansen og Anne Frimodig Sørensen, 27, H. C. Andersensgade 94, 2.
1925, 0701, 29031925, Jørgen Krøyer Nielsen, søn af forretningsfører Thorvald Alfred Henrik Nielsen og Eva Frederikke Gabel Krøyer, 25, Tietgens Allé 72, 1. Navneændring 18.12.1989 til Jørgen Krøyer,
1925, 0801, 10041925, Jens Jørgen Thing, søn af direktør Niels Laurids Thing og Elise Hansen, 38, Sandegyde 91, Faaborg
1925, 1101, 22021925, Flemming Rasmussen, søn af læge Niels Frederik Rasmussen og Olga Doloris Wiinblad, 19, Middelfart. Navneændring 30.5.1950 til Flemming Wiinblad
1925, 1801, 08031925, Aage Rasmussen, søn af væver Rasmus Rasmussen og Julie Elisabeth Hansen, 37, Langelinie 124, 1.
1925, 1901, 27011925, Edvard Gustav Rosendal, søn af kantor og lærer Hans Peter Gustav Rosendal og Anna Knudine Gerrord født Torjesen, 38, Fasanvej 5
1925, 2201, 12041925, Ejner Andreas Strøjer Christensen, søn af snedkermester Oluf Strøjer Christensen og Ester Emilie Madsen, 34, Læssøegade 140 stuen. Navneændring 24.2.1944 til Ejner Andreas Strøjer
1925, 2701, 08031925, Ejvind Olsen, søn af vognmand Peter Olsen og Rigmor Marie Clausen, 29, Oluf Bagersgade 58 stuen
1925, 0102, 22031925, Mogens Hansen, søn af vikler Ingvard Niels Peter Hansen og Valborg Marie Hansen, 31, Godthaabsgade 43, 3.
1925, 0102, 22031925, Mogens Christian Sørensen, søn af kommunalarbejder Karl Johannes Sørensen og Kristine Frederikke Bekker, 27, Birkevej 21 stuen
1925, 0302, Dødfødt dreng, søn af dekoratør Hans Heinrich Frederik Ravn Maach og Dagmar Marie født Frederiksen, 18, Langelinie 115 stuen
1925, 0602, 13041925, Otto Birger Stii, søn af fabrikant Rasmus Christian Wilhelm Stii og Anne Margrethe Andersen, 44, Hunderupvej 116 stuen
1925, 1102, 15031925, Ib Hempel Lorentzen, søn af snedkersvend Jens Anker Lorentzen og Esther Mary Hansine Hempel, 18, Hjallesevej 43, 3.
1925, 2202, 17051925, Jørgen Dahl Christensen, søn af postbud Rasmus Johannes Christensen og Karen Hansine Kathrine Jensen, 42, Christian 9. Gade 17
1925, 2502, 03051925, Carl Høst-Aaris, søn af snedkermester Niels Aage Vilhelm Høst-Aaris og Marie Henriette Natalie Thrane, 28, Godthaabsgade 44
1925, 2702, 10041925, Ib Albinus Jørgensen, søn af trafikassistent Niels Peter Albinus Jørgensen og Agnes Louise Rasmussen, 27, Enghavevej 6. Navneændring 17.9.1970 til Ib Albinus
1925, 2802, 09041925, Axel Pedersen, søn af repræsentant Marius Pedersen og Signe Dusine Nielsen, 33, Finsens Allé 15, 1.
1925, 0803, 26041925, Erik Hassenkam Walther, søn af kommunelærer Peter Walther og Else Dorthea Christensen Hassenkam, 27, Christian 9 Gade 12, 1.
1925, 1103, 26041925, Erik Vangsgaard, søn af drager Johannes Vangsgaard og Martha Sofie Henningsen, 25, Hjallesevej 63
1925, 1203, 13041925, Henning Petersen, søn af typograf Hans Kristian Petersen og Valborg Lilly Emanuela Jørgensen, 21, Tietgens Allé 47, 1.
1925, 1903, 09041925, Povl Henriksen Wobbe, søn af arbejdsmand Alfred Henriksen Vobbe og Ane Johanne Jensen, 26, Hjallesevej 150
1925, 2203, 08051925, Helmuth Hansen, søn af arbejdsmand Johannes Peter August Hansen og Marie Kirstine Corneliussen, 31, Lahnsgade 43
1925, 2803, 01061925, Christian Frederik Kann, søn af købmand Sophus Valdemar Kann og Alida Glasser, 34, Lindeallé 19
1925, 2903, 10051925, Ole Gosvig Olesen, søn af sagfører Søren Olesen og Astrid Nielsen, 32, Læssøegade 77 stuen
1925, 0604, 05071925, Flemming Wulf Andersen, søn af repræsentant Knud Wulf Andersen og Martha Marie Kirstine Poulsen, 27, Godthaabsgade 28, 2.
1925, 1604, 05071925, Jørgen Kiessling, søn af sparekassekasserer Frederik August Kiessling og Asta Ernst-Albjerg Jørgensen, 23, Langelinie 64 stuen
1925, 2704, 16081925, Ove Hillebrandt Rasmussen, søn af barbermester Charles Rasmussen og Elna Johanne Hillebrandt, 22, Tietgens Allé 47 stuen. Navneændring 7.6.1956 til Ove Hillebrandt
1925, 2904, 31101925, Preben Thore Christian Richter Hartmann, søn af director for Grand Hotel Christian Richter v. Hartmann og Lili Ebba Schmidt, 35, ‘Munkevang’, Munkevænget 35
1925, 2205, 16081925, Axel From, søn af repræsentant Carl Frederik From og Anna Christine Christiansen, 30, Læssøegade 171 stuen
1925, 2905, 19071925, Arne Bang Weishaupt, søn af boghandler Johannes Weishaupt og Ingrid Sophie Johanne Drewsen, 27, Hunderupvej 105
1925, 0206, 23081925, Hans Ove Nielsen, søn af dommerfuldmægtig Jens Anton Sophus Nielsen og Laura Louise Frederikke Jacobsen, 29, Læssøegade 78, 1.
1925, 0906, 09081925, Orla Henriksen, søn af overbetjent i Statspolitiet Carl Christian Henrik August Henriksen og Laura Andersen, 39, Hjallesevej 143
1925, 1206, 16081925, Karl Flemming Høeg Holst, søn af syerske Gudrun Dagny Petersen, 20, Hunderupvej 171, 1. og ekstraarbejder Henrik Holst, Gotersvej 4, Odense
1925, 1406, 09081925, Poul Caspersen, søn af handelsrejsende Christian Emil Caspersen og Alma Kathrine Koch, 38, Læssøegade 137 stuen
1925, 2406, 09081925, Svend Aage Lundager Hansen, søn af tjenestepige Maren Kristine Jørgine Hansen, 18, hos købmand Hansen, Snedrup
1925, 2906, 16081925, Knud Erik Bang, søn af billedskærer, kunsthandler Niels Peter Bang og Inger Hansen, 22, Kongensgade 12
1925, 1407, 13091925, Leif Egon Larsen, søn af portør Kristian Poul Sohn Larsen og Ellevine Christine Sophie født Larsen, 29, Jagtvej 34, 3.
1925, 2507, -, Dødfødt dreng, søn af lagervalter Otto Christensen Lange og Johanne Nielsine Nielsen, 28, Kastanievej 32, 1.
1925, 2907, 13091925, Mogens Hansen, søn af assistent Søren Peter Hansen og Helga Andersen Bakkegaard, 33, Langelinie 108
1925, 3107, 27091925, Uffe Godske, søn af politibetjent Christian Nielsen Godske og Anna Marie Madsen, 29, Jagtvej 34, 2.
1925, 0608, 15111925, Bent Aage Steen Knudsen, søn af maskinist Axel Louis Knudsen og Metha Christine Maibøll, 21, H. C. Andersensgade 48 stuen
1925, 1408, 27091925, Per Gøsta Heikel Vinther, søn af ingeniør, cand. polyt. Robert Felix Heikel Vinther og Helga Emilie Andersen Egede, 29, Lahnsgade 30, 1.
1925, 1508, 16051926, Jens Peter Rasmussen, søn af snedkersvend Laurits Anders Rasmussen og Jenny Jacobsen, 27, Læssøegade 171, 1.
1925, 1708, 29111925, Heron Harry Jørgensen, søn af væver Kai Charles Valdemar Jørgensen og Anna Elisabeth Petersen, 38, H. C. Andersensgade 64, 1.
1925, 1808, -, Dødfødt dreng, søn af kontorchef Axel Danielsen og Ella Karen Nørbak-Petersen, 29, Munkeris, Hjallesevej 150
1925, 2708, 04101925, Erik Marsbøll, søn af fuldmægtig Sophus Marius Marsbøll og Sara Betty Nielsen, 23, Birkevej 25, 1.
1925, 2808, 13091925, Frede Skriver, søn af lærer Knud Andi Martinus Skriver og Esther Kirstine Larsen, 33, Enghavevej 41 stuen
1925, 3008, 04101925, Egon Helmuth Rasmussen, søn af kusk Niels Jørgen Rasmussen og Marie Hansine Hansen, 29, Skovgyden 4, 1.
1925, 0609, 18101925, Henning Bach, søn af sparekassefuldmægtig Axel Bach og Ingeborg Rasmussen, 28, Allégade 80. Navneændring 27.9.1983 til Henning von Steensen-Bach
1925, 1409, 11101925, Gert Olsen, søn af repræsentant Marinus Olsen og Mary Sophie Kirstine Tosti Nielsen, 26, Birkevej 19, 1.
1925, 1709, 27121925, Vagn Bondesen, søn af telefondame Kirstine Marie Bondesen, 20, Langelinie 116
1925, 2409, 18101925, Carl Christian Mølgaard Nielsen, søn af mælkehandler Niels Kristian Mølgaard Nielsen og Rasmine Rasmussen, 30, Jagtvej 6, 2. Navneændring 25.9.1964 til Carl Christian Mølgaard
1925, 1010, 06121925, Bent Hennings, søn af grosserer Ove Hennings og Gudrun Møller Henriksen, 21, Hunderupgade 3
1925, 1510, 06121925, Helge Peter Dircks, søn af toldassistent Axel Peter Dircks og Marie Helene Elisabeth Petersen, 27, Pilevej 17
1925, 1411, 04041926, Leif Sinding, søn af ingeniør Ejner Jensen Sinding og Karen Margrethe Iversen, 31, Carsten Hauchvænget 5
1925, 2011, 11121927, Jørgen Henning Larsen, søn af chauffør Frank Kristian Larsen og Meta Kirstine Katrine Jørgensen, 19, Tietgens Allé 52 stuen (faderen bor i Roerslev)
1925, 0512, 31011926, Børge Falk Hansen, søn af assistent Erik Falk Hansen og Edith Ingeborg Emilie Fich, 30, Tietgens Allé 63 stuen
1925, 0912, 2102 1926, Poul Dyhre Hansen, søn af trafikassistent Kristian Georg Hansen og Johanne Dyhr Poulsen, 28, Oluf Bagersgade 45, 2.
1925, 1612, 14021926, Arne Johannes Manø Juul, søn af købmand Valdemar Manø Marius Juul og Ruth Seirsen, 21, Enghavevej 21, 1.
1925, 1912, 28021926, Svend Jul Hansen, søn af lagerforvalter Svend Arnold Hansen og Marie Henriette Petersen, 38, Jagtvej 12, 1.
1925, 2112, 5041926, Flemming Allan Andersen, søn af repræsentant Harry Walter Andersen og Inga Marie Baumgarten, 23, Hunderupvej 93
1925, 2312, 14021926, Elvard Haughøj Larsen, søn af mekaniker Niels Valdemar Larsen og Elly Ane Mathea Haughøj, 22, Pilevej 5, 1.
1925, 3012, 05041926, Per Herman Kornerup, søn af repræsentant Hans Christian Amon Andersen og Gudrun Elisa Kornerup Hertz, 22, Carl Baggers Allé 2, Dalum Sogn
1920, 1611, 24011926, Svend Aage Smith, søn af mekaniker Peter Thorvald Smith (1895) og Helga Augusta født Olsen, (1898) Chr. IX’s Gade 29
1925, 1410, -, …, søn af husassistent Dagmar Johanne Thea Johansen, Aarhus, St. Johannes Sogn, Jydsk Fødselsanstalt
1925, 2212, -, …, søn af husassistent Jenny Anna Kirstine Hansen, hos sin fader husejer Hans Madsen Hansen, Brændekilde Væde
1925, 1912, 24051926, Finn Steen Andersen, søn af maskintrykker Lauritz Jørgen Andersen og Dagmar Hansine Elisabeth Hansen, (1887), Haugstedsminde 5 gang 306
1926, 1903, 23051926, Bent Nielsen, søn af chauffør Christian Nielsen og Anna Mathilde Hansen, 42, Tietgens Allé 84
1926, 1305, 04071926, Niels Jes Frederiksen, søn af speditør Harald Frederiksen og Karen Bodil Jensen, 39, boende Sadolinsgade 77
1926, 2304, 28061926, Elhardt Koordt Andersen, søn af handelsmand Edvart Peter Koordt Andersen (1894) og Karla Jørgine Rasmine Christensen (1896), Enghavevej 37. Navneændring/adoption 8.5.1942 til Elhardt Koordt Thomsen, adopteret af arbejdsmand Villads Thomsen og Anne Marie født Petersen, Villestofte pr. Odense, Paarup Sogn
1926, 1406, 11071926, Arne Hansen, søn af murersvend Marius Peter Hansen og Maren Kristine Rasmine Pedersen, 31, Læssøegade 183
1926, 1406, -, …, søn af enke Kristine Pedersen født Andersen [enke efter overmontør Karl Frederik Edmund Pedersen], Carl Baggers Allé 51, Dalum Sogn
1926, 1407, 12091926, Knud Bille Harboe Folkmar, søn af kreditforeningskasserer Thorvald Alfred Harald Folkmar og Else Haug Harboe, 29, Sadolinsgade 58
1926, 2701, 07111926, Poul Nielsen, søn af tjenestepige Esther Viggonia Nielsen (1902), Nørre Broby. Navnerettelse 27.1.1926 Poul Andersen, søn af tjenestepige Esther Viggonia Nielsen [nu gift med malersvend Harry Elo Marius Andersen]
1926, 0904, 15041926, Henning Winther, søn af fraskilt Anna Hansine Johansen Madsen født Winther, Jydsk Fødselsanstalt, Sct. Johannes Sogn, Aarhus
1926, 2303, -, …, søn af husassistent Ellen Elvira Møller, Rigshospitalet, København
1926, 1709, -, …, søn af husassistent Thora Johanne Christensen, Bredgade 26, Roskilde
1926, 2903, 28061926, Alex Preben Sigerstrøm, søn af Riborg Christine Jensen og repræsentant Alfred Marius Rasmussen Sigerstrøm, Thordals Allé 5, Fruens Bøge
1926, 0501, 24011926, Knud Holger Sørensen, søn af husjomfru Kirstine Mortensen, 27, Langelinie 148
1926, 0801, -, Svend Esben Hansen, søn af bankassistent Kai Esben Hansen og Johanne Marie Nielsen Kolling, 26, Enghavevej 26
1926, 1301, 14021926, Bent Jørgensen, søn af maskininstruktør Christian Jørgensen og Karen Kirstine Sørensen, 21, Hannerupgaardsvej 21, 1.
1926, 1501, 05041926, Verner Bjerne Hansen, søn af papirarbejder Hans Peter Olaf Hansen og Anna Karoline Pedersen, 33, Hjallesevej 137, 1.
1926, 1901, 14031926, Poul Seerup, søn af pølsemager Selmer Emil Seerup og Lilly Hansen, 21, Hjallesevej 63
1926, 0702, 18041926, Svend Arne Sørensen, søn af politibetjent Hans Arnold Sørensen og Anna Johanne Ingeborg Henriksen, 30, Langelinie 145, 1.
1926, 0802, 09051926, Kai Rudolf Bay, søn af elektriker Otto Julius Bay og Ruth Doré Krøytzer, 23, Munkevænget 22. Navneændring 2.3.1966 til Kai Rudolf Bay-Katrup
1926, 0902, 02041926, Knud Bent Hedam Rasmussen, søn af arbejdsmand Holger Rasmussen og Laura Johanne Rasmussen, 20, Hunderupvej 145, 1.
1926, 1202, 11041926, Knud Erich Kahle, søn af farverejer Max Otto Kahle og Anna Rasmussen, 41, Vindegade 101, St. Knuds Sogn
1926, 2602, Dødfødt dreng, søn af malersvend Othar Andersen og Ida Pedersen, 33, Langelinie 127, 1.
1926, 2702, 04041926, Gunnar Svendsen, søn af repræsentant Andreas Louis Benjamin Svendsen og Agnes Johanne Rasmussen, 28, Sadolinsgade 61
1926, 2802, Dødfødt dreng, søn af kommunelærer Hans Peter Rasmus Nielsen og Dagmar Andersen, 38, Finsens Allé 21
1926, 0503, 06061926, Arne Georg Sørensen Damsgaard, søn af maskinarbejder Arthur Georg Sørensen Damsgaard og Vilhelmine Henriette Andersen, 23, Jagtvej 32 stuen
1926, 1403, 30041926, Flemming Albert Høeg, søn af direktør, cand. juris. Kay Albert Poul Høeg og Rigmor Victoria Rosenbom Jansen, 26, Allégade 30
1926, 1103, 21111926, Jørgen Ejner Rasmussen, søn af arbejdsmand Hans Peder Christian Rasmussen og Hanna Rigmor Edith Hansen, 22, Kastanievej 27, 2.
1926, 1903, 30041926, Leif Ste..boe Rasmussen, søn af lagerforvalter Kristian Martin Rasmussen og Agnete Pouline Jakobsen, 33, Hunderupvej 55
1926, 2403, 25041926, Finn Ove Buerup Andersen, søn af kok Sophus Hans Berthel Buerup Andersen og Christine født Andersen, 31, Læssøegade 91, 1.
1926, 2403, 13051926, Hans Milling Pedersen, søn af kabelmesterassistent Niels Milling Pedersen og Betty Kirsten Frederiksen, 27, Tietgens Allé 48. Navneændring 26.7.1956 til Hans Milling
1926, 2603, 25041926, Poul Jørgensen, søn af købmand William Rasmus Oluf Jørgensen og Agnes Margrethe Møller født Knudsen, 31, Engvej 23 stuen
1926, 2903, 16051926, Svend-Aage Theodor Nielsen, søn af murermester Georg Christian Nielsen og Anna Juliane Larsen, 31, Sadolinsgade 64
1926, 0604, 23051926, Niels Christian Ingvard Larsen, søn af vikler Martin Thorvald Larsen og Ingeborg Betty Hansen, 25, Jagtvej 36, 3.
1926, 0804, 23051926, Preben Aage Larsen, søn af grosserer Jacob Marius Larsen og Solveig Modell, 34, Hunderupvej 65
1926, 2204, 23051926, Hans Bondo, søn af maskinhandler Ernst Bondo og Ellen Ingeborg Gravesen, 34, Langelinie 150
1926, 2204, 25071926, Niels Nedergaard Nielsen, søn af brødforhandler Niels Thøger Nedergaard Nielsen og Anna Erika Karoline Kristensen, 29, Jagtvej 6
1926, 2604, 19091926, Torben Hjort Christensen, søn af ingeniør, cand. polyt. Carl Oluf Hjort Christensen og Anna Christine Hansen, 26, Tietgens Allé 63. Navneændring 2.7.1976 til Torben Hjorth
1926, 2804, 24051926, Gert Stampe Munck, søn af salgsdirektør Knud Anton Stampe Munck og Louise Sørensen, 35, Armgartstrasse 20, Hamborg
1926, 1804, Dødfødt dreng, søn af billedskærer Niels Albert Madsen og Ella Augusta Rasmussen, 28, Chr. IX’s Gade 2, 1.
1926, 0405, 01081926, Otto Kragh Jespersen, søn af direktør Jens Kragh Jespersen og Ellen Johanne Rasmussen, 31, Langelinie 34a
1926, 1405, 04071926, Kai Robert Gade, søn af typograf Einer Robert Hansen Gade og Ellen Martha Svendsen, 20, Engvej 42, 1.
1926, 2205, Dødfødt dreng, søn af fuldmægtig Henry Charles Thanner og Bodil Marie Kirstine Eriksen, 31, Hannerupgaardsvej 4, 1.
1926, 2805, 18071926, Kjeld Aksel Andersen, søn af herreekviperingshandler Johannes H. Andersen og Anna Kirstine Johansen, 36, Ny kongevej 18, St. Hans Sogn
1926, 2805, 17071926, Finn Lange, søn af ingeniør, cand. polyt. Hans Lange og Astrid Breum, 24, Langelinie 65
1926, 2905, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Henrik Rasmussen og Hansine Hjalmine Kristoffine Vilhelmine Petersen, 35, Hjallesevej 139 stuen
1926, 3105, Udøbt dreng, søn af snedkersvend Marius Sigurd Pedersen og Kirstine Katrine Bramsen, 30, Pilevej 11
1926, 0506, 11071926, Poul Heini Nissen, søn af buntmager Alwin Christoph Heinrich Nissen og Else Kirstine Marie født Hansen, 27, Hjallesevej 41
1926, 0506, 18071926, Knud Harald Brandt, søn af ingeniør Jens Albert Nicolaj Brandt og Jenny Marie Andersen, 33, Langelinie 34d
1926, 2306, 25071926, Ove Kjeldsen Axelsen, søn af postbud Johannes Kjeldsen Axelsen og Laura Kathrine Larsen, 40, Hannerupgaardsvej 51 stuen
1926, 2406, 15081926, Børge Fridtjof Nielsen, søn af malermester Axel Thorvald Nielsen og Karen Kirstine Christensen, 29, Engvej 36
1926, 2706, 11071926, Svend Astrup Christensen, søn af lærer Morten Christensen og Kristine Marie Sørensen, 28, Bülowsvej 14 stuen. Navneændring 13.9.1937 til Svend Astrup Astrupgaard
1926, 0107, 01081926, Mogens Lyholm Nielsen, søn af snedkermester Carl Anton Nielsen og Rigmor Hansa Sophie Lyholm, 25, Læssøegade 148. Navneændring 22.10.1953 til Mogens Lyholmers
1926, 0207, 17101926, Erik Philip Lund, søn af repræsentant Thomas Harry Philip Lund og Else Andersen, 30, Lahnsgade 30 stuen
1926, 0807, 15081926, Henning Mortensen, søn af viktualiehandler Knud Mortensen og Thyra Pedersen Møllegaard, 31, Hjallesevej 77 stuen
1926, 0907, 08081926, Kurt Reinhardt Knudsen, søn af bladforhandler Ove Valdemar Knudsen og Catharina Carstens, 25, Hjallesevej 131, 1.
1926, 1607, 15081926, Carl Ove Helmer Jørgensen, søn af købmand Carl Jørgensen og Mathilde Frederikke Pedersen, 42, Læssøegade 109
1926, 2407, 05091926, Børge Herman Jørgensen, søn af kustode Peter Jørgensen og Caroline Chirstine Pedersen, 33, Enghavevej 12, 1.
1926, 2607, 19091926, Kai Henning Andersen, søn af smedesvend Laurits Andersen og Alma Kristine Kretzschmar, 32, Lahnsgade 43, 1.
1926, 3107, 19091926, Niels Arne Jørgensen, søn af bagermester Carl Ludvig Jørgensen og Emma Kirstine Jensen, 35, Sadolinsgade 90, 1.
1926, 0408, 19091926, Mogens Calstrup Jensen, søn af trafikassistent Jens Hansen Jensen og Kristine Emilie Karen Johansen, 28, Jagtvej 10, 1.
1926, 2208, 28111926, Ove Møller, søn af bankassistent Anders Møller og Eva Anna Ida Holm, 25, Lahnsgade 31
1926, 2408, 19121926, Niels Arne Walther Jørgensen, søn af arbejdsmand Knud Niels Jørgensen og Ingeborg Hansine Jørgensen, 26, Munkeris Vej 5stuen
1926, 2808, 26091926, Tage Tredlev Saaby Hansen, søn af arkitekt Harald Marius Hansen og Nina Saaby, 38, Sadolinsgade 89 stuen
1926, 3008, 21111926, Egon Viggo Larsen, søn af piskemager Carl Johannes Larsen og Klara Sofie Rasmussen, 23, H. C. Andersensgade 54, 1.
1926, 0409, 03101926, Johannes Albinus Jørgensen, søn af trafikassistent Niels Peter Albinus Jørgensen og Agnes Louise Rasmussen, 28, Enghavevej 6. Navneændring 10.8.1982 til Johannes Albinus
1926, 0609, 17041927, Kjeld Hvalhof (tvilling), søn af ingeniør Kai Lund Hvalhof og Hansine Rasmine Hansen, 35, Enghavevej 37 (faderen bor i Berlin)
1926, 1909, 17101926, Jørgen Finn Andersen, søn af driftssekretær Walther Henry Andersen og Karen Andrea Myltofte, 25, Birkevej 22, 1.
1926, 1909, 31101926, Knud Aksel Pedersen, søn af slagter Edvard Pedersen og Gerda Ellen Hansen, 19, Skovgyden
1926, 0610, 05121926, Henry Folmer Simonsen, søn af gaardejer Hans Peter Simonsen og Rasmine Jørgensen, 39, Egense Mark, Norup Sogn
1926, 1410, 28111926, Poul Gunnar Bøje, søn af prokurist Rasmus Pedersen Bøje og Petra Bohnfeldt, 34, Fasanvej 18
1926, 2210, 06021927, Mogens Dreyer Barfoed Buhl, søn af sparekasseassistent Svend Nicolai Peter Buhl og Dagny Emilie Barfoed, 25, Munkevænget 19
1926, 2310, 05121926, Børge Hansen, søn af lagerforvalter Knud Hansen og Alma Emilie Christiansen, 33, Godthaabsgade 44 stuen
1926, 2310, 12121926, Jens Ulrich Blædel Jørgensen, søn af forvalterassistent ved ’De danske Sukkerfab. Aage Gottlieb Blædel Jørgensen og Hilda Marie Jørgensen, Tietgens Allé, 61. Navneændring 5.5.1937 til Jens Ulrich Blædel, søn af forvalterassistent ved ’De danske Sukkerfab. Aage Gottlieb Blædel og Hilda Marie Jørgensen, Tietgens Allé, 61
1926, 2510, 05121926, Thorkild Jørgensen, søn af chauffør Jørgen Jørgensen og Helga Minna Marie Hansen, 25, Jagtvej 32
1926, 2605, Dødfødt dreng, søn af repræsentant Kai Erik Kristian Scheffmann og Kathrine Andersen, 29, Aaløkkegaards Allé 4, Odense
1926, 2710, 12121926, Jørgen Krogh, søn af repræsentant Hans Peter Krogh, søn af Elfrida Marie Frederikke Roe, 27, Hannerupgaardsvej 33 stuen
1926, 0711, 12121926, Henning Jørgensen, søn af tømrersvend Peter Jørgensen og Carla Johanne Schneider, 20, Kallerupvænget 3, 1.
1926, 0711, 26121926, Kai Lilleby Pedersen, søn af isolatør Johan Peder Pedersen og Anna Margrethe Mathilde Jensen, 27, Hunderupvej 102, 1.
1926, 1311, 02011927, Knud Frandsen Gønget, søn af cand. pharm. Frand Lauritz Einer Frandsen Gønget og Marie Lavrine Nielsen, 31, Hannerupgaardsvej 3
1926, 2311, 15011927, Ib Otto Astrup, søn af købmand Erik Astrup og Ethel Therese Johanne Christensen, 32, Hunderupgade 14
1926, 2611, 27111926, Erik Greve, søn af repræsentant Niels Jørgen Greve og Asta Marie Møller Nielsen, 31, Langelinie 115
1926, 2611, 29111926, Oscar Lauridsen Vang, søn af læge Holger Lauridsen Vang og Svea Ingeborg Wahlgren, 25, Skibhusvej 104, 1.
1926, 1111, 20021927, Henning Peter Christian Nielsen, søn af maskinformer Julius Christian Nielsen og Dagmar Kristine Kristiansen, 26, Jagtvej 40, 2.
1926, 0612, 16011927, Kald Valdemar Hanghøj Larsen, søn af mekaniker Niels Valdemar Larsen og Elle Ane Mathea Hanghøj, 27, Pilevej 5, 1.
1926, 0712, 28031927, Bent Arvid Drud Hansen, søn af repræsentant Jørgen Simon Hansen og Maria Drud, 35, Carsten Hauchsvej 9 stuen. Navneændring 12.12.1956 til Bent Arvid Drud
1926, 0712, 06021927, Helge Søren Hansen, søn af staldforpagter Ivar Svend Evald Hansen og Dagny Emilie født Hansen, 28, Fasanvej 16
1926, 1012, 27011927, Axel Kragh Hansen, søn af grosserer Axel Hansen og Karen Boline Nielsen, 33, Hunderupvej 131
1926, 1012, 3041927, Preben Holger Knudsen, søn af cigarhandler Holger Carl Eduard Knudsen og Ebba Johanne Katrine Petersen, 34, Jagtvej 14
1926, 1512, 13011927, Kurt Alex Guldborg Hansen, søn af maskinarbejder Gerhard Guldberg Hansen og Augusta Leents Jørgensen, 25, Helgavej 19, 1.
1926, 1812, Dødfødt dreng, søn af husassistent Helene Nielsine Elisabeth Pedersen, 24, Hjallesevej 125, 1.
1926, 2412, 06021927, Helmuth Valdemar Grossmann, søn af repræsentant Charles Helmuth Grossmann og Ida Eleonora Kirstine Hansen Storm, 24, Chr. 9’ Gade 20 stuen
1926, 2912, 29121926, Villy Egon Hansen (tvilling), søn af maskinformer Hans Aksel Hansen og Thyra Dorthea født Hansen, 22, H. C. Andersensgade 51 kælder. Navneændring 6.8.1975 til Irene Hansen [kønsskifte]
1927, 0702, 20031927, Bent Gordon Nielsen, søn af husbestyrerinde Bertha Elisabeth Nielsen, St. Hans Landsogn – plejeforældre repræsentant Albert Nielsen og Hanne Katrine Eilersen, Fasanvej 8. Navneændring/adoption 27.1.1928 til Bent Gordon Thrane, adopteret af snedkermester Sofus Viggo Thorvald Thrane og Rasmine Dorthea født Hansen, Odense
1927, 0802, -, Dreng, søn af husassistent Marie Kirstine Jakobsen, Dalumvej 132, Dalum
1927, 0103, 29051927, Ib Mandrup Christensen, søn af repræsentant Aage Marius Christensen og Eva Margrethe Kruuse, 25, Hunderupvej 30, 1.
1927, 2702, 06061927, Arne Viggo Romer Andersen, søn af montør Jens Viggo Rasmus Romer Andersen og Bodil Marie Harriet født Christensen, 24, Tietgens Allé 53, 1.
1926, 2606, 26061927, Kai Archibald Illiodor Grundahl Schack Jensen, søn af grosserer Hans Christian Jensen og Tatiana Illiodorowna Hrvorinowa, Engvej 29. Navneændring 17.7.1968 til Kai Schack Grundahl
1927, 2706, 07081927, Erik Grube, søn af havnearbejder Hans Peder Nielsen og Anna Johannessen, 39, Godthaabsgade 4
1927, 0207, 04091927, Kai Runing Andersen, søn af officiant Hans Evald Vilhelm Andersen og Elisabeth Margrethe Ryning, 28, Brønshøj, paa Bjerget 32 A. Navneændring 10.12.1956 til Kai Runing
1927, 2008, 28091927, Povl Georg Villadsen, søn af repræsentant Georg Frederik Ludvig Villadsen og Margrethe Andersen, (f. 1881), Aarhus, Sct. Johannes Sogn, Jydsk Fødselsanstalt
1927, 0409, 04101927, Ole Torben Schiøler, søn af bankassistent Torben Schou Schiøler og Ellen Arnak Høst Saunte, 25, Aarhus, Sct. Johannes Sogn, Jydsk Fødselsanstalt
1927, 1807, 09101927, Aage Bahnsen, søn af manufakturhandler Svend Aage Bahnsen og Ellen Buhl, Hannerupgaardsvej 50
1927, 1808, 04121927, Mogens Eigenbrod, søn af landsretssagfører Jakob Thorvald Eigenbrod og Ellen Ingeborg Parliin, 30, Sadolinsgade 9
1927, 0811, 27111927, Ove Lund, søn af bogholder Frederik August Lund og Lusine Pouline Amalie Hansen, 36, Pantheonsgade 20, 1
1927, 0310, 25121927, Henning Nils Zachrau, søn af intendant Julius Ferdinand Zachrau og Asta Emma født Petersen, Hannerupgaardsvej 46, 1.
1927, 3001, 22031942, Erik Allan Christiansen, søn af ingeniør Hans Peter Christiansen og Mary Elizabeth Larsen, Bøggildsvej 9
1927, 0401, 13021927, Erik Fredsted Jensen, søn af kontoristinde Magnhild Fredsted Jensen, 22, Langelinie 111
1927, 1401, 27021927, Bent Ringsted, søn af handelsrejsende Svend Jensen Ringsted og Kristine Marie Magdalene Hansen, 33, Poppelvej 5
1927, 1701, 06031927, Trygve Andreas Bindesbøll, søn af ingeniør Jakob Severin Bindesbøll og Gunvor Færstad, 26, Ny Kongevej 20, Odense St. Hans Sogn
1927, 0102, 01051927, Dan Axel Nommels, søn af maskinarbejder Edvard Greg Nommels og Astrid Elisabeth Jensen, 35, Læssøegade 185 stuen
1927, 0602, 29051927, Hans Aage Norberg, søn af bankfuldmægtig Frederik Norberg og Emmy Anine Edith Jensen, 30, Hjallesevej 95
1927, 1502, 20031927, Øjvind Emil Jensen, søn af mekaniker Niels Wagner Jensen og Ingrid Sofie Rasmussen, 23, Læssøegade 89 stuen
1927, 0303, 01051927, Ib Jensen, søn af murersvend Bernhard Marius Alfred Jensen og Anna Elisabeth Ørgreen, 31, H. C. Andersensgade 56 stuen
1927, 0803, 24041927, Flemming Jørgen Emil Mortensen, søn af ekspeditionssekretær Hans Joachim Johannes Mortensen og Karen Jakobsen, 28, Hjallesevej 85
1927, 0903, 12091927, Jørgen Eyvind Hansen, søn af enke, husmoder Maren Christine Hansen født Jørgensen [efter bygningsnedker Michael Hansen], 44, Hunderupvej 171, 1.
1927, 0903, 14041927, Aage Johannes Emanuel May Rasmussen, søn af reservevognstyrer Emanuel Rasmussen og Emma Eline Hansen (May), 37, Læssøegade 181
1927, 1403, 01051927, Poul Egon Hansen, søn af vognstyrer Hans Carl Christian Hansen og Marie Christine Jensen, 33, Læssøegade 139, 1.
1927, 1803, 15051927, Mogens Joakim Jørgensen, søn af brødkusk Martin Joakim Jørgensen og Karen Kirstine Rasmussen, 25, Sadolinsgade 88, 1. Navneændring 29.7.1957 til Mogens Joakim Digholm
1927, 3103, 14041927, Mogens Henrik Nielsen, søn af lærer Viggo Andreas Nielsen og Esther Jensen, 24, Enghavevej 41, 1.
1927, 1904, 29051927, Rasmus Gunnar Jørgensen, søn af postbud Karl Georg Jørgensen og Maren Sørine Sørensen, 28, Hannerupgaardsvej 46
1927, 2504, Udøbt dreng (tvilling), søn af prokurist Alfred Panduro Christian Petersen og Susanne Nielsine Johanne Olsson, 26, Sdr. Boulevard 250, 2.
1927, 2504, 18091927, Erik Christian Petersen [tvilling], søn af prokurist Alfred Panduro Christian Petersen og Susanne Nielsine Johanne Olsson, 26, Sdr. Boulevard 250, 2.
1927, 2504, 31071927, Henning Pedersen, søn af typograf Aage Vilhelm Pedersen og Ane Katrine Pedersen, 30, Platanvej 34, 1.
1927, 0405, 05061927, Arne Lundtoft, søn af papirarbejder Ole Johansen Lundtoft og Klara Marie Andersen, 32, Hunderupvej 173
1927, 0705, 14081927, Mogens Kreiberg Pedersen, søn af chauffør Carl Emil Kreiberg Pedersen og Olga Marie Møller Hansen, 25, Finsens Allé 27, 1.
1927, 1005, 17071927, Kaj Hecht – Pedersen, søn af proprietær Gustav Christian Hecht – Pedersen og Edith Oda Huld, 21, Brahetrolleborg Sogn
1927, 1305, 10071927, Poul Erik Bay Kastrup, søn af elektriker Otto Julius Bay Kastrup og Ruth Dori Krüytzer, 24, Munkevænget 23, 1.
1927, 2205, 03071927, Bent Juel Christiansen, søn af købmand Christian Juel Christiansen og Ellen Kristine Bjerre, 39, Hjallesevej 101
1927, 2705, 26061927, Mogens Hassenkam Walther, søn af kommunelærer Peter Walther og Else Dorthea Christensen-Hassenkam, 29, Chr. IX’ Gade 12
1927, 2805, 31071927, Niels Otto Arndal, søn af lærer, stud. Mag. Aksel Charly Arndal og Karen Jacobsen, 20, Nøjsomhedsvej 11, København Ø.
1927, 0206, 31071927, Bent Yding Rasmussen, søn af tømrersvend August Magnus Rasmussen og Mathilde Therese Pedersen, 26, Hjallesevej 123, 1. Navneændring 28.8.1962 til Bent Yding Bilde
1927, 0306, 21081927, Hans Henrik Jantzen, søn af værkfører Christian Johan Jantzen og Eva Johanne Marcussen, 25, Tietgensvænget 10 stuen
1927, 0706, 03071927, Svend Erik Bathum, søn af repræsentant Oscar Joachim Bathum og Else Laurine Dittmann, 35, Lahnsgade 50
1927, 0706, 17071927, Jens Erik Sattrup Christensen, søn af telegrafassistent Hans Marius Christensen og Addie Zenia Carena Sattrup, 26, Hunderupvej 88. Navneændring 30.3.1982 til Jens Erik Sattrup
1927, 0906, 10071927, Henning Peder Madsen, søn af arbejdsmand Henry Valdemar Madsen og Meta Marie Nielsen, 32, H. C. Andersensgade 54 stuen
1927, 1006, 24071927, Morten Ottosen, søn af fuldmægtig Rasmus Marius Ottosen og Edith Emilie Elfrida Eriksen, 27, Kastanievej 10
1927, 2506, 24071927, Erik Henry Jensen, søn af mølleriarbejder Rudolph Jensen og Anna Laurine Jensine Thygesen, 31, Langelinie 126
1927, 2606, 07081927, Jan Høeg, søn af direktør, cand. jur. (Assurancefaget) Kay Albert Poul Høeg og Rigmor Victoria Rosen… Jansen, 27, Allégade 30, St. Knuds Sogn
1927, 0807, 31071927, Bent Krogsgaard, søn af kommunalarbejder Arthur Krogsgaard og Ellen Sofie Marie Nielsen, 24, Tietgensvænget 10, 1.
1927, 0807, 07081927, Richard Johannesen, søn af pølsemager Johannes Lawrits Richard Johannesen og Astrid Rasmine Nielsen, 19, Sadolinsgade 140, 1. - (faderen opholder sig i Kanada)
1927, 2207, 04091927, Leo Rasmussen, søn af mælkehandler Rasmus Peder Rasmussen og Anna Marie Larsen, 30, Engvej 48, 1.
1927, 2407, 21081927, Gustav Jensen, søn af arbejdsmand Jens Peter Jensen og Anna Emilie Elisabeth Hansen, 27, Oluf Bagersgade 43, 1.
1927, 0808, 04091927, Erik Sten Nørgaard, søn af ingeniør, løjtnant i Flaaden Georg Bjerg Nørgaard og Anna Nicoline Henriette Christensen, 35, Hunderupvej 172
1927, 1008, Dødfødt dreng, søn af bagermester Rasmus Hansen og Elise Marie Påhlsson, 34, Allégade 38, St. Knuds Sogn
1927, 1308, 25091927, Arne Nielsen, søn af gartner Jens Peter Nielsen og Ingeborg Kirstine Kristensen, 33, Hunderupvej 200 stuen
1927, 1908, 2711, Ove Ramond Nielsen, søn af chauffør Niels Kristian Nielsen og Anna Marie Petersen, 27, birkevej 20, 1.
1927, 2608, 02101927, Poul Christian Torstensen, søn af arbejdsmand Niels Christian Torstensen og Laura Ottilie Jensine Madsen, 26, Ny Hunderup
1927, 2908, 30101927, Ove Engelbrecht Petersen, søn af snedkersvend Christian Herluf Engelbrecht Petersen og Jenny Thastum Jensen, 23, Kastanievej 29, 1.
1927, 2708, 03111927, Christian Uffe Munch-Andersen, søn af assurandør Christian Munch-Andersen og Margrethe Amund-Jensen, 29, Sadolinsgade 133 stuen
1927, 3108, 07091927, Palle Werner Jensen, søn af overmontør Kaj Edvard Jensen og Ebba Ragnhild Mathiesen, 32, Købmagergade 79, Fredericia
1927, 0409, 02101927, Bent Rasmussen, søn af politibetjent Emanuel Rasmussen og Alvilde Mathilde Hansen, 27, Godthaabsgade 44, 2.
1927, 1209, 06111927, Svend Ib Corneliussen, søn af købmand Johannes Oluf Corneliussen og Gudrun Elvira Nielsen, 29, Kastanievej 23
1927, 1409, 06111927, Peer Bjørn Wagenschnuur Myltoft, søn af instrumentmager Karl Jørgen Myltoft og Kirstine Johanne Adolphine Michaelsen, 27, Tietgens Allé 47, 1. Navneændring/adoption 9.2.1935 til Peer Bjørn Wagenschnuur Hjorth, adopteret af expedient Otto Hjorth og Kirstine Johanne Adolphine Michaelsen [gift med Otto Hjorth], Tietgens Allé 47, 1
1927, 2109, 26121927, Anders Christian Ølm Tersløse Jensen, søn af kunstmaler Anders Christian Jensen og Marie Johansen, 34, Lahnsgade 82, 2.
1927, 2109, 29011928, Jørgen Preben Nielsen, søn af kelner Hans Viggo Nielsen og Rasmine Frandsen, 30, Birkevej 14, 1.
1927, 3009, 16101927, Gert Hestbek Due Christoffersen, søn af manufakturist Peter Ove Christoffersen og Else Hestbek Jensen, 21, Hannerupgaardsvej 33, 1.
1927, 1210, 13111927, Torben Westh, søn af ingeniør Knud Ove Westh og Karen Margrethe Pedersen, 21, Engeltoftegade 15, St. Hans Sogn
1927, 111, 29011928, Henning Mogens Ringe, søn af portør ved Statsbanerne Niels Christian Ringe og Therese Kirstine Andersen, 34, Læssøegade 114 stuen
1927, 311, 26121927, Carl Albert Flemming Jensen, søn af garver Emanuel Viggo Jensen og Karen Astrid Cecilie Kirstine Madsen, 31, H. C. Andersensgade 52
1927, 0611, 08071928, Frans Henrik Engelstoft, søn af cand. pharm. Immanuel Engelstoft og Karen Gunver Agnete Henriksen, 41, Heltzensgade 49, 2.
1927, 2311, 28111927, Niels Arne Hansen, søn af staldforpagter Ivar Svend Evald Hansen og Dagny Emilie født Hansen, 28, Fasanvej 16 stuen
1927, 0412, 08011928, Ib Hjort Hansen, søn af ekspedient Svend Hjort Hansen og Martine Petrea Sørensen Thinnesen, 27, Engvej 40, 1. Navneændring 11.5.1950 til Ib Hjort-Hansen
1927, 0612, 22011928, Henning Gunnar Larsen, søn af værkfører Peder Valdemar Larsen og Pouline Marie Larsen, 34, H. C. Andersensgade 94, 1.
1927, 0612, 29011928, Henning Clement Pedersen, søn af postpakmester Peder Julius Pedersen og Anne Margrethe Jensen, 43, Chr. Richards Vej 31
1927, 1712, 05021928, Erik Flemming Jørgensen, søn af bogholder Hans Jørgen Christian Jørgensen og Olga Ingeborg Nielsen, 25, Platanvej 53 stuen
1927, 1812, 18031928, Bent Bolvig Hansen, søn af købmand Bolvig Martin Hansen og Simonia Nielsine Larsen, 29, Oluf Bagersgade 27
1927, 2612, 18031928, Villy Løvstrøm Hansen, søn af glasværksarbejder Johannes Løvstrøm Hansen og Maren Kirstine født Jensen, 23, Langelinie 118, 1.
1928, 0402, 01041928, Christen Jørgen Erenbjerg, søn af lærer Peder aksel Jakobsen Erenbjerg og Olga Dorie født Madsen, *1901, Hunderupvej 73
1928, 1203, 25031928, John Schrøder, søn af naadlerske Johanne Florentine Schrøder, født 1895, Hunderupvej 100
1928, 1502, 29041928, Jørgen Føns Henriksen, søn af læge Gunnar Føns Henriksen og Ingeborg Thalitha Nedergaard, 28, Læssøegade 52
1928, 2702, 06051928, Poul Henning Pedersen, søn af elektromontør Hans Christian Pedersen og Ellen Vilhelmine Petrine Hansen, H. C. Andersensgade 29
1928, 2004, 27051928, Arne Bjerg Iversen, søn af bagermester Niels Andreas Iversen og Inger Kirstine Jensen Bjerg, Faaborgvej 6, Dalum Sogn
1928, 2404, 27051928, Jens Jørgen Munksgaard, søn af ingeniør Henry Andersen Munksgaard og Anna Nielsen, Jagtvej 23
1928, 0405, 10061928, Børge Mandrup Christensen, søn af repræsentant Aage Marius Christensen og Eva Margrethe Kruuse, Hunderupvej 30, 1. th.
1928, 1701, 24061928, Frede Eigil Søhe, søn af redaktør Eigil Holger Søhe og Gudrun Hansen, Oluf Bagersgade 11
1928, 0606, 08071928, Palle Lundsgaard, søn af repræsentant Viktor Charles Rasmussen Lundsgaard og Jenny Severine Pouline Jensen, Bülowsvej 13
1928, 1506, 22071928, Peer Abraham Kruuse, søn af prokurist Hans Ivar Jørgen Kruuse og Lilly Harriet Hansen, 21, Jagtvej 55, 4.
1928, 2003, 12081928, Keld Tagesen, søn af husassistent Mary Rasmine Tagesen, paa Harndrup Mark, Søllinge Hellerup. Navneændring/adoption 30.9.1935 til Keld Frederiksen, adopteret af urmager Peter Evald Frederiksen og Anna Marie Kvist, Enghavevej 19
1928, 0106, 02091928, Verner Jørgensen, søn af Ketty Christensen, født 1909, Lahnsgade 2 og skomagermester Alfred Jørgensen, Rostrup, Skamby Sogn
1928, 0207, 16091928, Bent Erik Ousager Hansen, søn af ingeniør Johannes Peder Lyder Ousager Hansen og Ebba Marie Lindsgaard født Knudsen, 26, Sadolinsgade 55, 1. Navneændring 12.7.1937 til Bent Erik Ousager
1913, 1307, 15091928, Hermann Ricka, søn af minearbejder Friedrich Ricka og Stefanie født Spielmann, Wien II
1924, 1801, 16091928, Jens Jørgen Eriksen, søn af slagtermester Jens Jørgen Eriksen og Anna Rasmine født Caspersen, Odensevej 118, Dalum Sogn
1928, 0801, 04031928, Torkild Valther Jensen, søn af slagtersvend Hjalmar Jens Peter Jensen og Fanny Carla Jeppesen, 36, H. C. Andersensgade 43 stuen
1928, 1601, 26021928, Niels Henrik Christensen, søn af lærer Carl Marius Christensen og Johanne Marie Nielsen, 27, Pilevej 17, 1.
1928, 0402, 22041928, Ebbe Lehn Petersen, søn af arkitekt Knud Lehn Petersen og Karen Sophie Henriette Meyer, 38, Læssøegade 23
1928, 0802, 25031928, Mogens Nielsen, søn af repræsentant Knud Henry Nielsen og Dagny Marie Jensen, 32, Pilevej 10
1928, 0802, 08041928, Flemming Arnstrøm Sommerlund, søn af installatør Martin Sommerlund og Sigrid Arnstrøm, 33, Søndergade 14, Vejen
1928, 1102, 01041928, Peder Børge Jakobsen, søn af mælkehandler Karl Andreas Jakobsen og Astrid Rasmine Themmesen, 25, Hunderupvej 55 kælder
1928, 1602, 05041928, Richard Mathias Wilhjelm, søn af grosserer Paul Mathias Møller Wilhjelm og Rigmor Herdis Lilly Vesterled, 27, Finsens Allé 28
1928, 2308, 23091928, Bent Anker Lütgens Mosumgaard, søn af grosserer Ole Kristian Mosumgaard og Magdalene Marie Lütgens, Langelinie 13
1928, 1802, 23021928, Johannes Flemming Larsen, søn af husassistent Martha Larsen, 23, Hunderupvej 282 stuen og brygger Harald Magnus Hansen, Otterup
1928, 2302, 15071928, Frederik Scheffmann, søn af repræsentant Kai Erik Christian Scheffmann og Kathrine Andersen, 30, Hjallesevej 87 stuen
1928, 2402, 25031928, Knud Harald Smith, søn af mekaniker Peter Thorvald Smith og Helga Augusta Olsen, 29, Chr. 9’s Gade 29 stuen
1928, 0303, 20051928, Hans Lyndorff Hansen (tvilling), søn af repræsentant Peder Christian Hansen og Anna Marie Lyndorff, 36, Sadolinsgade 65 stuen. Navneændring 20.11.1953 til Hans Lyndorff-Hansen
1928, 0303, 20051928, Jørgen Lyndorff Hansen (tvilling), søn af repræsentant Peder Christian Hansen og Anna Marie Lyndorff, 36, Sadolinsgade 65 stuen. Navneændring 20.11.1953 til Jørgen Lyndorff-Hansen
1928, 0403, 13051928, Henning Nielsen Iversholt, søn af cigarhandler Helge Nielsen Iversholt og Asta Hedvig Cecilie Christiansen, 32, Stenosgade 11
1928, 1103, 15041928, Jørgen Bonde Olsen, søn af modist Else Johanna Olsen, født 1911, Oluf Bagersgade 44, 1.
1928, 3108, 21101928, Kaj Lund Jørgensen, søn af bogholder Richard Ostenfeld Jørgensen og Olga Helene Lund, 29, Jagtvej 57, 2.
1928, 1803, 05051928, Erik Verner Hansen, søn af reservepostbud Johannes Villiam Hansen og Clara Karoline Nielsen, 35, Jagtvej 30 A
1928, 2503, 22041928, Leif Bøge Sørensen, søn af manufakturist Hervig Vilhelm Sørensen og Mary Emilie Nielsen, 28, Birkevej 25, 1.
1928, 2603, 04051928, Erik Rabitz Firlings, søn af politibetjent Johanne Julius Christian Firlings og Johanne Margrethe Søderlund, 37, Dronningensgade 80, 1.
1928, 0304, Udøbt dreng, søn af arbejdsmand Marius Alfred Nielsen og Marie Hansine Johansen, 31, Kallerupvænget 82
1928, 0704, 06051928, Henning Alf Hjæresen Madsen, søn af lagerforvalter Hans Marius Madsen og Albertine Sysette Julie Hjæresen, 38, Pilevej 13
1928, 1804, 10061928, Gerhard Jørgensen, søn af chauffør Jørgen Jørgensen og Helga Minna Marie Hansen, 26, Jagtvej 32 stuen
1928, 2004, 03121933, Erik Lorentz Sørensen, søn af tjener Hans Arnold Peter Julius Sørensen og Ragnhild Kathinka Justesen Hansen, 23, H. C. Andersensgade 66, 1.
1928, 3008, 11111928, Jørgen Jespersen, søn af overinspektør Johan Peder Pedersen Jespersen og Wilhelmine Johanna Marie Kaiser, Godthaabsgade 57
1928, 2404, 14101928, John Hultgren Jensen, søn af kedelbesigtigelsesmand Hans Ludvig Harald Hultgren Jensen og Alvilda Sørine født Jensen, 42, Engvej 55. Navneændring 11.1.1934 til John Hultgren
1928, 2504, 13051928, Jørgen Jensen, søn af regnskabsfører Carl Viggo Jensen og Fernanda Marie … Christensen, 36, Læssøegade 73, 1.
1928, 2904, 10061928, Jørgen Ploug Kjeldsen, søn af politibetjent Christian Jørgen Kjeldsen og Jørgine Kristine Hansen, 30, Carsten Haugsvænget 4, 1.
1928, 3004, 04111928, Hans Christian Carl Ove Bremer, søn af fabrikant Carl Heinrich Johan Bremer og Elline Mathilde Gertrud Horstman, 26, Hunderupvej 138
1928, 1705, 17061928, Mogens Lang, søn af konstruktør Johannes Lang og Anna Elinora Kirstine Lundvald, 26, H. C. Andersensgade 71, 1. tv.
1928, 1905, 03061928, Søren Viggo Astrup Christensen, søn af kommunelærer Morten Christensen og Kristine Marie Sørensen, 30, Bülowsvej 14. Navneændring 13.9.1937 til Søren Viggo Astrupgaard, søn af kommunelærer Morten Aastrupgaard og Kristine Marie Sørensen, Bülowsvej 14
1928, 2105, 19081928, Erik Thrane Winkler, søn af repræsentant Morten Julius Lykkegaard Winkler og Mathilde Jørgine Thrane, 32, Sadolinsgade 75
1928, 1009, -, Dreng, søn af husassistent Asta Emilie Larsen, Fredens Allé 14, Dalum Sogn
1928, 2405, 17061928, Bent Larsen, datter af omnibusfører Kaj Christian Larsen og Anna Marie Nielsen, 32, Engvej 38 stuen
1928, 3105, 05081928, Børge Larsen, søn af møllersvend Anders Aage Larsen og Ane Cathrine Elisabeth Andersen, 30, Lindved Mølle pr. Hjallese
1928, 0706, 19081928, Preben Schreiber Sørensen, søn af repræsentant Povl Schreiber Sørensen og Olga Andrea Hansine Eriksen, 33, Sadolinsgade 83, 1.
1928, 0906, 05081928, Egon Larsen, søn af blikkenslagersvend Ejnar Larsen og Olga Eleonora Louise Henriette Holst, 22, H. C. Andersensgade 56
1928, 1306, 30071928, Henning Bjørn Larsen, søn af musiker Niels Johannes Larsen og Ingrin Elly Charlotte Olesen, 21, Lindeallé 17
1928, 1906, 26081928, Niels Christian Henrik Linde, søn af ingeniør Christian Frederik Eduard Linde og Roma Gyntha Rigmor født Møller, 30, Læssøegade 65
1928, 3006, 02091928, Erik Norman Dam, søn af ingeniør Hans Peter Ludvig Dam og Ingrid Clausen, 44, Munkevænget 20
1928, 0207, -, Dreng, søn af ingeniør Johannes Peder Lyder Ousager Hansen og Ebba Marie Lindegaard født Knudsen, faderens bopæl Sadolinsgade 55, Odense
1928, 0207, 12081928, Arne Schmidt, søn af repræsentant Jes Petersen Schmidt og Thyra Emilie Charlotte Andersen, 35, Pilevej 2
1928, 0407, 22071928, Bent Noack, søn af typograf Axel Peter Konrad Noack og Karen Johanne Marie Hansen, 28, Tietgensvænget 10
1928, 0907, 09121928, Knud Herman Meyer, søn af repræsentant Heinz Meyer og Lilly Vilhelmine Luplau, 24, Enghavevej 16, 1.
1928, 1007, 14101928, Kaj Andersen, søn af assistent Georg Julius Andersen og Mary Hansine Jensen, 27, Tietgens Allé 68, 1.
1928, 1607, 04091928, Flemming Raymond Poulsen, søn af sognepræst Ejnar Johanne Poulsen og Germaine Eugénie født Moisy, 43, Platanvej 10
1928, 2307, 02091928, Kaj Lange Jørgensen, søn af ingeniør Johannes Lange Jørgensen og Birgitte Algreen Reimer, 31, Læssøegade 143, 1. Navneændring 13.11.1959 til Kaj Reimer
1928, 2807, 23091928, Jens Peter Rasmussen (tvilling), søn af gaardejer Peter Alexander Rasmussen og Olga Ingrid Pedersen, 36, Emmelev, Hjadstrup Sogn
1928, 0108, 02081928, Børge Jørgensen (tvilling), søn af guldsmed Niels Marius Charles Jørgensen og Inger Marie Lauritsen, 35, Engvej 52
1928, 0208, 02081928, Christian Jørgensen (tvilling), søn af guldsmed Niels Marius Charles Jørgensen og Inger Marie Lauritsen, 35, Engvej 52
1928, 0908, 23091928, Peder Bent Månsson, søn af husassistent Sigrid Johanne Bøgelund Pedersen, *1911, i Saltofte, Kærum Sogn og landmand Axel Julius Månsson, Øster Hæsinge pr. Højrup
1928, 2108, 2031930, Ernst Gynther Kierstein Jensen, søn af syerske Marenline Kristine Pedersen, *1896 i Ryslinge og vulkanisør Vilhelm Thorkild Leonhard Jensen
1928, 0609, 14101928, Erling Albinus Jørgensen, søn af trafikassistent Niels Peter Albinus Jørgensen og Agnes Louise Rasmussen, 30, Enghavevej 6. Navneændring 20.4.1982 til Erling Albinus
1928, 1410, 11111928, Holger Berner Ibsen Møller, søn af maskinhandler Hans møller og Else Marie Ibsen, 31, Sadolinsgade 69, 1.
1928, 2310, 05051929, Svend Aage Petersen, søn af maskinarbejder Karl Johan Helmus Petersen og Ella Augusta Inger Jacobine Lund Christiansen, 27, Kallerupvej 3
1928, 0111, 10021929, Max Hermann Bent Roe, søn af ekspedient Max Hermann Roe og Ulla Cathrine Jensen, 23, Kastanievej 45
1928, 0111, 10021929, Frants Elmer Erdtmann, søn af montør Otto Hermann Karl Erdtmann og Mary Andersen Scheby, 23, Engvej 42
1928, 0211, 02121928, Ib Wandschneider, søn af postassistent Harry Georg Wandschneider og Oda Caroline Sophie Hansen, 26, Læssøegade 94, 1.
1928, 0411, 13011929, Jørgen Richardt Jensen, søn af husejerske Johanne Margrethe Jensen, født i Særslev Sogn 1902
1928, 0411, 2609 1931 rettelse, Jørgen Richardt, søn af husejerske Johanne Margrethe Jensen, født i Særslev Sogn 1902
1928, 0411, 16121928, Erik Nielsen, søn af arbejdsmand Hans Ejner Nielsen og Kirstine Marie Johanne Hansen, 32, Hannerupgaardsvej 33, 2.
1928, 1111, 26121928, Jørgen List Hansen, søn af lagerekspedient Georg Peter Vilhelm Hansen og Johanne Marie List, 36, Sadolinsgade 118, 1.
1928, 1111, 06011929, Jens Peter Torstensen, søn af arbejdsmand Niels Christian Torstensen og Laura Ottilie Jensine Madsen, 28, Ny Hunderupgaard
1928, 0411, 13011929, Jørgen Richardt Christensen, søn af proprietær Søren Christian Christensen og Johanne Margrethe født Jensen, Tarupgaard, Paarup Sogn
1928, 1711, 30121928, Poul Andersen, søn af købmand Lauritz Johannes Andersen og Ellen Kirstine Blumensaadt, 36, Læssøegade 79
1928, 1911, 09121928, Keld Nielsen, søn af værkfører Axel Niels Kingo Nielsen og Ketty Doris Knudsen, 30, Sdr. Næraa pr. Aarslev
1928, 2211, 17111929, Robert Ebbesen Petersen, søn af overmontør Ulrik Peter Thorvald Petersen og Astrid Katrine Mortensen, 33, Jagtvej 14, 1. Navneændring 27.6.1966 til Robert Ebbesen
1928, 2311, -, Dreng, søn af maskinmester Hans Aksel Hansen og Elly Adolph, 28, Enghavevej 2, 1.
1928, 2911, 03031929, Bendt Frandsen, søn af smørrebrødsjomfru Magda Bendtsen, * i Svaneke (Bornholm) 1906 og tjener Eduard Axel Frandsen
1928, 2911, 03031929, Bendt Frandsen, søn af smørrebrødsjomfru Magda Bendtsen, * i Svaneke (Bornholm) 1906 og tjener Eduard Axel Frandsen. Navneændring 30…1964 til Jon Bendt Sparks
1928, 1612, 26051929, Flemming Marius Lykkegaard Nielsen, søn af montør Svend Aage Lykkegaard Nielsen og Klara Kristine Lindholm Andersen, 22, H. C. Andersensgade 88, 3. Navneændring 19.5.1982 til Flemming Marius Lykkegaard
1928, 2312, 24031929, Knud Vangsgaard, søn af drager Johannes Vangsgaard og Martha Sofie Henningsen, 29, Hjallesevej 63 stuen
1928, 2612, 21041929, Niels Vangsgaard Pedersen, søn af chauffør Sigvard Pedersen og Esther Vangsgaard, 21, H. C. Andersensgade 92 stuen tv.
1928, 0412, 20011929, Niels Veileborg, søn af kommunelærer Simon Peter Veileborg og Ingeborg Signe Ragnhild Nielsen, født 1896, Langelinie 122
1928, 3009, -, Dreng, søn af skuespiller Einer Reim og Inga Elisabeth Schibler, Hannerupgaardsvej 35, Odense
1914, 0512, 14031929, Ferdinand Ricka, søn af minearbejder Friedrich Ricka og Stefanie født Spielmann, Wien II
1928, 1710, 01041929, Bent Steen Andersen, søn af typograf Laurits Jørgen Andersen og Dagmar Hansine Elisabeth Hansen, født 1887, Haugstedsminde 5. gang 306
1928, 3112, 31031929, Finn Østergaard Mortensen, søn af salgschef Jens Østergaard Mortensen og Ester Maria Henriksen, født 1898, Holmevej 5, Aarhus. Navneændring 4.2.1966 til Finn Østergaard
1928, 2410, 14041929, Paul Preben Selz Olsen, søn af Welphi Elisabeth Nielsen. Navneændring/adoption 5.4.1929 til Paul Preben Selz Olsen, adopteret af værkfører Carl Axel Olsen og Catharine Nicoline født Selz, Læssøegade 61
1929, 0703, -, Dreng, søn af husassistent Johanne Katrine Hansen, født 1908, Ejby, Vor Frue Landsogn
1928, 0712, 28011929, Ego Meyer, søn af fabriksarbejderske Dutzine Meyer (senere gift Pedersen), *1907 i Ulkebøl Sogn, Absalonsgade 26 stuen over gaarden. Navneændring/adoption 22.4.1933 til Ego Andersen, adopteret af metalsliber Mathias Andreas Andersen og Anne Nielsine født Kofoed, …vej 2, København
1929, 2502, 07031929, Hans Jørgen Madsen, søn af Johanne Marie Madsen, Aarhus, Sct. Johannes Sogn, Jydsk Fødselsanstalt
1929, 0105, 18071929, Jan Preben Brandt Mengel, søn af klædefabrikant Aage Viggo Bothmann Mengel og Oluffa Gisela Dahlerup Brandt, Langelinie 57, Odense
1929, 3005, 21071929, Jørgen Larsen, søn af tøjklemmefabrikant Laurits Christian Larsen og Klara Agnete Hansine Taanning, Albanigade 59, St. Knuds Sogn, Odense
1925, ..02, 03081929, Jack Boris Dan Petersen, søn af dansk vicekonsul Jørgen Petersen og Yvonne Germaine Gouvernet, Algier, Afrika
1929, 1105, 15091929, Jørgen Finn Nielsen, søn af strikkerske Anna Nielsen, Oluf Bagersgade 27
1929, 308, 22091929, Kristen Jensen Carl Kromann, søn af gaardejer Kristen Jensen Kromann og Hansine Karoline Lauritsen, Ny Kallerupgaard, Fraugde Sogn
1929, 0805, -, Dreng, søn af Lydia Isidora Nielsen, Hjorslev Mark, Otterup Sogn
1920, 2803, 25041920, Svend Aage Poul Herman Lauritsen, søn af Johanne Christine Andersen, St. Knuds Sogn, Odense. Navneændring/adoption 27.9.1929 til Svend Aage Poul Herman Gundersen, adopteret af murersvend Svend Martin Gundersen og Petra Nielsine Rasmine født Nielsen, H. C. Andersensgade 75 stuen
1915, 2609, 22091929, Gunnar Vivian Brügge, søn af husholderske Else Andersen Thiman, Vor Frue Sogn, Odense og smed Frederik Vilhelm Brügge
1922, 2001, 22091929, Henry Christian Aksel Brügge, søn af husholderske Else Andersen Thiman, Hjallese Mark, Dalum Sogn og smed Frederik Vilhelm Brügge
1922, 2001, 08121990, Christian Brügge, søn af husholderske Else Andersen Thiman, Hjallese Mark, Dalum Sogn og smed Frederik Vilhelm Brügge
1924, 604, 22091929, Iver Alfred Vivian Brügge, søn af husholderske Else Andersen Thiman, Hjallese Mark, Dalum Sogn og smed Frederik Vilhelm Brügge
1929, 1304, 29091929, Erik Herløv Jørgensen, søn af ekspedient Erhard Herløv Jørgensen og Dagny Pedersen, Engvej 11
1929, 1909, 06101929, Svend Aage Petersen, søn af bankassistent Hans Poul Petersen og Anna født Pedersen, 28, Reventlowsvej 21
1928, 2004, 2005, Poul Adolf Nielsen, søn af Hansine Marie Nielsen, Sdr. Broby By og Sogn
1929, 0910, 09121929, Henrik Skotte Rasmussen, søn af husmand Hans Henrik Rasmussen og Hansine Hjalmine Vilhelmine … Petersen, Hjallesevej 139, 1.
1924, 0304, 29061924, Birgit Elisabeth Rasmussen, datter af vognstyrer Peter Laurits Rasmussen og Gerda Cathrine Andersen, 40, Læssøegade 134
1924, 0705, 01071924, Marie Louise Bencke, datter af grosserer Erik Bencke og Edith Bahs Petersen, 21, Finsens Allé 20
1924, 0305, 29061924, Inge Lise Iversen, datter af repræsentant og købmand Reimer Rasmus Jørgen Iversen og Emilie Cathrine Christiansen, 27, Lahnsgade 82. Navneændring 15.1.1934 til Inge Lise Iversen Baumgarten
1924, 3004, 03081924, Karen Lis Norberg, datter af bankassistent Frederik Norberg og Emmy Anine Edith født Jensen, 27, Hjallesevej 95, St. Knuds Sogn, Odense
1924, 1105, 06071924, Ellen Milling Pedersen, datter af assistent paa Elektricitetsværket Niels Milling Pedersen og Betty Kirsten Frederiksen, 25, Tietgens Allé 48
1924, 2503, 10081924, Marie Louise Danielsen, datter af kontorchef Axel Danielsen Munkeris og Ella Karen Nørbæk Petersen, 28, Hjallesevej 150
1924, 1208, 21091924, Else Marie rosendal, datter af organist Kaj Rosendal og Anna Kathrine Hansen, 26, Kongevejen 74, Kongens Lyngby, Lyngby Sogn, Sjælland
1924, 0803, 26101924, Inger Marie Knudsen, datter af snedkersvend Hans Kristian Thomsen Knudsen og Petrea Elisabeth Madsen, 29, Oluf Bagersgade 39
1924, 0710, 16111924, Rigmor Jørgensen, datter af montør Viggo August Jørgensen og Marie Nielsen, 23, Oluf Bagersgade 47, 2.
1924, 0303, 16111924, Ellen Marie Andersen, datter af assistent Georg Julius Andersen og Mary Hansine Jensen, 23, Læssøegade 120
1924, 0211, 26121924, Thora Louise Høegh Pedersen, datter af sekretær Jørgen Christian Pedersen og Nina Petra Katrine Høegh, 36, Lyngbyvej 46 stuen tv., København
1924, 0511, 31121924, Bente Høyrup, datter af kunstmaler Carl Frederik Høyrup og Ella Sophie Sommer, 22, Overkærby Mark, Drigstrup Sogn
1925, 0801, 05041925, Edith Andreasen, datter af forvalter Ejnar Andreasen og Johanne Marie født Larsen, 24, Rønne, Bornholm
1914, 2901, 10041925, Erna Fischer Rendbæk, datter af drejer Karl Augustinus Rendbæk og Alma Fischer, Kastanievej 38
1915, 1806, 10041925, Eva Fischer Rendbæk, datter af drejer Karl Augustinus Rendbæk og Alma Fischer, Kastanievej 38
1924, 0809, -, Pige, datter af barber Otto Christian Jensen og Anna Christine Thorsen, Fasanvej 32b
1925, 1601, 03051925, Edith Hilda Pedersen, datter af maler Hans Pedersen og Maren Ingeborg Jørgensen, 26, Hundslev Mark, Kølstrup Sogn
1923, 1904, 28061925, Elly Hansine Hansen, datter af husassistent Alma Margrethe Jensine Jensen, Enghavevej 37 og arbejdsmand Jens Peter Valdemar Hansen, Dannebrogsgade 32, Odense
1925, 1602, 01081925, Inge Thyregod Bendtsen, datter af handelsgartner Hans Kristian Bendtsen og Antonette Thyregod Møller, Oluf Bagersgade 31
1925, 2806, 16081925, Lena Nielsen, datter af Signe Margrethe Nielsen, 23, Hunderupvej 171, 1. og journalist Rasmus Peder Pedersen. Navneændring/adoption 11.12.1928 Lena Josephine Pedersen, adopteret af journalist Rasmus Peder Pedersen og Alma født Jørgensen, Sadolinsgade 163
1924, 2808, 27091925, Inger Kirstine Hansen, datter af husassistent Alma Margrethe Jensine Jensen, Enghavevej 37 og arbejdsmand Jens Peter Valdemar Hansen, Dannebrogsgade 32, Odense
1924, 1009, 04101925, Molly Akselia Eleonora Jørgensen, datter af syerske Julie Eleonora Kathrine Jørgensen, *1906, Enghavevej 37 og rebslager Hans Aksel Madsen. Navneændring 25.5.1927 til Molly Akselia Eleonora Madsen
1925, 1308, 11101925, Anne-Lise Almind, datter af landinspektør Kai Oluf Almind og Gunner Hansen, 24, Overgade, St. Knuds Sogn, Odense
1924, 0207, 09111924, Inge Christensen, datter af arkitekt Jens Christensen og Karen Marie Rasmussen, 39, Hunderupvej 36, 1.
1924, 0707, 27071924, Inger Marie Hansen, datter af arbejdsmand Osvald Carl Ferdinand Hansen og Amanda Kirstine Nielsen, 22, H. C. Andersensgade 49
1924, 1107, 10081924, Else Madsen, datter af murer Mads Jensen Madsen og Ane Kirstine Mortensen, 36, Læssøegade 117, 1.
1924, 1207, 17081924, Grete Juul-Jensen, datter af kommunelærer Knud Juul-Jensen og Nielsine Kirstine Møller, 33, Tietgens Allé 39
1924, 2107, 25011924, Jytte Haugaard, datter af fuldmægtig Ernst Haugaard og Ester Flindt Larsen, 20, Langelinie 64, 1.
1924, 2607, 14091924, Tove Danielsen, datter af gartner Gunnar Danielsen og Lilly Karla Johanne Buckgreitz, 23, Hannerupgaardsvej 55
1924, 1308, 07091924, Ruth Mogensen, datter af elektriker Johannes Mogensen og Marie Hansen, 25, Lindeallé 2b
1924, 1608, 19111924, Vibeke Kragh Hansen, datter af grosserer Axel Hansen og Karen Boline Nielsen, 31, Hunderupvej 131
1924, 1608, 16081924, Sonja Andersen, datter af chauffør Hans Sigfred Anders Hugo Andersen og Agnes Kirstine Franciska Henriksen, 26, Vestergade 32
1924, 2108, 18101924, Jytte Ethel Astrup, datter af købmand Erik Astrup og Ehtel Theresa Johanne Christensen, 30, Hunderupvej 14
1924, 0209, 09111924, Elisabet Ryhl, datter af handelsrejsende Jens Møller Severin Frederik Juel Ryhl og Karla Beate Nielsen, 27, H. C. Andersensgade 71
1924, 0809, 14121924, Inge Sørensen, datter af trafikassistent ved Statsbanerne Mads Sørensen og Kirstine Wentzell, 27, Sadolinsgade 71
1924, 1209, 23111924, Lis May Jensen, datter af direktør Lauritz Jensen og Ingeborg Augusta Mariane Hildahl, 31, Sadolinsgade 72
1924, 1409, 01011925, Inge Kristensen, datter af murermester Laurids Marius Kristensen og Hansine Hansen, 35, Langelinie 46, 1.
1924, 1809, 19101924, Ruth Sonja Jensen, datter af maskinarbejder Hans Christian Jensen og Anna Elisabeth Madsen, 22, H. C. Andersensgade 94 stuen
1924, 2309, 09111924, Lily Jensen, datter af købmand Frederik Anton Jensen og Anna Jørgensen, 26, Sadolinsgade 102
1924, 2409, 21121924, Aase Marie Bentzen, datter af murersvend Mads Peter Bentzen og Thora Amalie Skousgaard, 42, Jagtvej 34 stuen
1924, 2609, 02111924, Erna Søndergaard Larsen, datter af savskærer Lars Peter Henrik Larsen og Johanne Marie Søndergaard Christensen, 43, Læssøegade 132
1924, 2809, 16111924, Else Refslund Hansen, datter af landinspektør Hans Hjalmar Hansen og Sigrid Refslund Thomsen, 31, Læssøegade 90
1924, 0410, 23111924, Gunver Elisabeth Larsen, datter af repræsentant Harry Alfred Larsen og Karna Kirstine Sandgren, 29, Læssøegade 130 stuen
1924, 1210, 23111924, Telse Eriksen, datter af papirarbejder Jakob Eriksen og Sara Marie Valborg Madsen, 37, Sadolinsgade 116
1924, 0211, 16111924, Grete Kragh, datter af arkitekt Johan Frederik Kragh og Petra Marie Rasmussen, 36, Pilevej 5
1924, 0611, 04011925, Lisbeth Stokkebye, datter af repræsentant Erik Paul Stokkebye og Inge Hyllested, 27, Overgade 20, St. Knuds Sogn, Odense
1924, 0711, 07111924, Ellen Andersen, datter af fodermester Oluf Vilhelm Andersen og Elisabeth Kirstine Schmidt, 40, Ny Hunderupgaard
1924, 1711, 4011925, Inge Tersløse Jensen, datter af maler Anders Christian Jensen og Marie Johansen, 31, Lahnsgade 82, 2.
1924, 2111, 11011925, Birthe Larsen, datter af bankassistent Arthur Frode Larsen og Else Steffensen, 22, Pilevej 12 stuen
1924, 0312, -, Pige, datter af tømrermester Jens Kristensen og Johanne Jensine Jensen, 41, Jagtvej 100
1924, 0412, 01011925, Grete Elida Jepsen, datter af kedelsmed Jürgen Peter Jepsen og Johanne Marie Pedersen, 20, Hjallesevej 139, 1.
1924, 2012, 3051925, Bodil Elisabeth Dupont Thomsen, datter af maskinsnedker Valdemar Frederik Emil Thomsen og Mathea Andersen, 36, Sadolinsgade 118, 1.
1924, 2012, 12071925, Herdis Betzy Petersen, datter af montør Marius Richardt Elhardt Petersen og Anna Mathilde Juliane Petersen, 33, H. C. Andersensgade 88, 2.
1924, 2712, 0102 925, Birte Brix Jensen, datter af urmager Arne Henry Brix Jensen og antonie Olivia Olsen, 30, Pilevej 13 stuen
1924, 2912, 01031925, Ingrid Marie Hempel, datter af fabriksarbejder Peter Christian Hempel og Karen Kirstine Aarosin Hansen, 27, Birkevej 21, 1.
1924, 3112, 19071925, Eva Jørgensen, datter af Ketty Xenia Jørgensen, 17, Kochsgade 39 stuen, St. Hans Landsogn
1925, 0501, 05041925, Erna Ellinor Kristiansen, dat6ter af maskinmester Hans Oluf Kristiansen og Hansine Nielsen, 31, Langelinie 141
1925, 0501, 08031926, Lillian Anni Darger, datter af syerske Aslaug Anni Darger, 19, Læssøegade 60 stuen. Navneændring/adoption 11.5.1928 til Lillian Anni Rasmussen, adopteret af politiassistent Johannes Viktor Immanuel Rasmussen og Margrete Rasmine født Frederiksen, Skovby i Føns Ørslev Kommune
1925, 0501, 05041925, Else Marie Nielsen, datter af chauffør Christian Nielsen og Anna Mathilde Hansen, 40, Tietgens Allé 84
1925, 0701, 01031925, Bente Tapager, datter af forretningsdame Anna Kathrine Alvilda Rasmussen, 20, Bülowsvej 16, 1. Navneændring/adoption 16.2.1925 til Bente Tapager, adopteret af fuldmægtig Johannes Marius Kristensen Tapager og Hedevig Johanne født Jensen, Munkevænget 22
1925, 1101, 01031925, Else Kirsten Møller-Jørgensen, datter af arkitekt Valdemar Møller-Jørgensen og Rasmine Augusta Lund, 35, Finsens Allé 9
1925, 1201, 05041925, Henny Else Jørgensen Grau, datter af snedker Alfred Marius Jørgensen Grau og Kamilla Jakobine Bressendorff, 32, Oluf Bagersgade 29, 3.
1925, 2401, 05041925, Else Marie Hansen, datter af lagerforvalter Svend Arnold Hansen og Marie Henriette Petersen, 37, Jagtvej 12, 1.
1925, 1209, 11101925, Inge Friang, datter af overportør Emil Johan Friang og Theresie Svane, 25, Mundelstrup ved Aarhus
1925, 2501, 12041925, Ellen Madsen, datter af tømrer Rasmus Alfred Madsen og Dagmar Pedersen, 28, Hjallesevej 77, 1.
1925, 0302, 05041925, Ellen Larsen, datter af smedesvend Einar Mittelsted Larsen og Ida Charlotte Trolle Enevoldsen, 28, H. C. Andersensgade 48, 1.
1925, 0502, 08031925, Emma Marie Ahrenkilde, datter af vognmand Hans Valdemar Ahrenkilde og Dagmar Kristine Jensen, 36, Godthaabsgade 34, 1.
1925, 0602, 22031925, Doris Irene Andersen, datter af smed Laurits Andersen og Alma Kristine Kretzschmer, 31, Lahnsgade 43, 1. tv.
1925, 1202, 10051925, Betty Emilie Andersen, datter af styrmand Carl Erik Andersen og Marie Kirstine Pedersen, 30, Hannerupgaardsvej 33, 1.
1925, 1602, 05041925, Anne Mathilde Fischer Hansen, datter af ingeniør Hans Fischer Hansen og Hanne Petrea Reppien, 35, Jagtvej 10
1925, 1702, Dødfødt pige, datter af urmager Hans Walter Andreas Petersen og Johanne Marie Petersen, 39, Sadolinsgade 105, 1.
1925, 1905, 18101925, Inger Margit Rasmussen, datter af husbestyrerinde Sørine Marie Rasmussen. Navneændring/adoption 14.1.1926 til Inger Margit Nielsen, adopteret af maskinassistent Niels Nielsen og Valborg Christine født Hansen
1925, 2002, 22031925, Ida Kristine Anderson, datter af barbermester Karl Johan Anderson og Helga Kamilla Margrethe Andreasen, 22, Finsens Allé 26, 1.
1925, 2002, 24051925, Rohla Culmann Andersen, datter af tømrer Hans Andersen og Jenny Karoline Hansen, 30, Hjallesevej 63, 1.
1925, 2202, 19071925, Inge Andersen (tvilling), datter af bankkasserer Johannes Andersen og Ingeborg Marie Rasmussen, 26, Langelinie 34, 1.
1925, 2302, 19071925, Kirsten Andersen (tvilling), datter af bankkasserer Johannes Andersen og Ingeborg Marie Rasmussen, 26, Langelinie 34, 1.
1925, 2302, 19071925, Inge Reippurt Jørgensen, datter af typograf Reippurt Marinus Jørgensen og Mette Marie Jensine Mikkelsen, 25, H. C. Andersensgade 75, 3.
1925, 2702, 12041925, Tove Benedikte Plange, datter af grosserer Bent Chr. Rasmussen Plange og Eline Cecilie Galthen, 40, Kastanievej 14
1925, 1403, 01061925, Minna Elisabeth Laura Nissen, datter af lærer Poul Peter Nissen og Kirstine Jacobsen, 28, Fruens Bøge Allé 16, Dalum Sogn
1925, 3105, 23081925, Jytte Nielsine Hansen, datter af Ingeborg Pouline Hansen, Midskov Skov, Mesinge Sogn
1925, 1403, 14031925, Magda Kruse Jørgensen, datter af gaardejer Jørgen Jørgensen og Anna Johanne Andrea Nissen, 31, Bogø pr. Assens
1925, 1703, 12041925, Ruth Aase Rasmussen, datter af cigarmager Svend Aage Valdemar Rasmussen og Anna Vilhelmine Andrea Andersen, 26, H. C. Andersensgade 55 stuen
1925, 2103, 07061925, Elly Larsen, datter af arbejdsmand Marius Larsen og Bertha Kirstine Simonsen, 34, Oluf Bagersgade 50, 1.
1925, 1404, 14061925, Ulla Dybdal Frederiksen, datter af repræsentant Thomas Dybdal Frederik Frederiksen og Kristiane Kristensen, 23, Langelinie 90, 1.
1925, 0105, 16061925, Grete Lyhne-Nielsen, datter af repræsentant Viggo Lyhne-Nielsen og Inger Rasmine Madsen, 34, Sadolinsgade 39
1925, 0105, 16081925, Bitten Tove Hee, datter af kunstmaler Harald Marius Hee og Marie Dorthea Madsen, 24, Sadolinsgade 75. Navneændring 17.3.1951 til Helen Bitten Hee
1925, 0605, 01061925, Else Lorchen Krebs, datter af strikkemester Willi Richard Krebs og Maria Emilie Siebken Jørgensen, 24, Engvej 59, 1.
1925, 3108, 29111925, Gerda Nielsen, datter af husassistent Astrid Emilie Skov Hansen, født 1905, Stegsted, Paarup Sogn. Navneændring/adoption 7.3.1930 til Gerda Lundaa, adopteret af politibetjent Hans Christian Lundaa og Anne Johanne født Hansen
1925, 1905, 04071925, Ida Suhr Petersen, datter af møller Hans Petersen og Ida Marie Suhr, 35, Langelinie 185
1925, 1706, 11101925, Margit Vibeke Larsen, datter af murersvend Morits Anton Larsen og Thora Helene Hansen, 35, Jagtvej 34, 3.
1925, 2206, 09081925, Gerda Birgit Albrechtsen, datter af malermester Holger Albrechtsen og Elna Louise Theodora Hansen, 34, Sadolinsgade 98 stuen
1925, 2306, 19071925, Elly Marie Hüls Christensen, datter af arbejdsmand Carl August Hüls Christensen og Agnes Marie Sørensen, 30, Hjallesevej 145, 1.
1925, 2406, 19071925, Inge Paulsen, datter af fabriksarbejderske Marie Christine Andersen, 24, Hunderupvej 102, 1. og boghandlermedhjælper Ejnar Niels Poul Edvard Paulsen
1925, 0507, 06071925, Betty Elisabeth Thrige, datter af redaktør, cand. phil. Johannes Magnus Thrige og Karen Margrethe Klixbüll, 43, Fasanvej 17
1925, 1607, 13091925, Ellen Hjorth, datter af købmand Jens Christian Nielsen Hjorth og Emilie rosenstand, 34, Hunderupvej 76
1925, 309, -, Pige, datter af Olga Doris Madsen, Carl Baggers Allé 51, Dalum sogn
1925, 2107, 06091925, Ellen Margrethe Lund Hansen, datter af mejerist Thorvald Emil Hansen og Helga Ingeborg Andersen, 28, Læssøegade 66, 1. Navneændring 19.9.1962 til Ellen Margrethe Lund
1925, 0108, 04101925, Henny Andersen, datter af malermester Carl Einer Andersen og Ane Erna Kristine Nielsen, 29, Fasanvej 19 stuen
1925, 0708, 06091925, Birthe Christensen, datter af bogholder Rasmus Christen Marius Christensen og Ellen Rasmussen, 25, Langelinie 70
1925, 1308, 04101925, Inge Drefeld, datter af cigarfabrikant Sigvard Sohne Drefeld og Agnes Elisabeth Johanne Pedersen, 29, Finsens Allé 15
1925, 1708, 22111925, Irma Bundtofte Andersen, datter af snedkersvend Niels Christian Johannes Andersen og Anine Caroline Margrethe Christensen, 28, H. C. Andersensgade 73, 2.
1925, 1708, 13091925, Ruth Kamla Frederiksen (tvilling), datter af slagtermester Frederik Valdemar Henrik Frederiksen og Ane Margrethe Madsen, 30, Tietgens Allé 68 stuen
1925, 1708, 13091925, Lis Kamla Frederiksen (tvilling), datter af slagtermester Frederik Valdemar Henrik Frederiksen og Ane Margrethe Madsen, 30, Tietgens Allé 68 stuen
1925, 1909, -, Pige, datter af Erna Kristine Madsen, Aarhus, St. Johannes Sogn, Jydsk Fødselsanstalt
1925, 0309, 15111925, Asta Marie Rasmussen, datter af kreaturhandler Hans Isak Rasmussen og Johanne Jensine Jensen, 40, Hannerupgaardsvej 11
1925, 0609, 18101925, Else Vibeke Jensen, datter af repræsentant Johannes Peter Lauritz Marius Jensen og Karen Emmy Nielsen, 24, Læssøegade 99 stuen
1925, 0609, 27061926, Grete Andersen, datter af laboratorieejer Anders Simonsen Andersen og Hansine Jacobine Rasmussen, 43, Kastanievej 66
1925, 1309, 25101925, Ellen Nielsen, datter af manufakturhandler Niels Peder Nielsen og Betty Natalie Ludovika Christensen, 38, Platanvej 60
1925, 1709, 26121925, Inger lise Wiingaard, datter af slagtermester Carl Marinus Emanuel Wiingaard og Dagmar Adelaide Hansen, 24, Lindealle 17 kælder
1925, 1709, 24101925, Inger Merete Andersen, datter af grosserer Jens Lauritz Andersen og Inger Hansen, 23, Platanvej 5
1925, 2109, -, Johanne Eriksen, datter af murermester Jeppe Eriksen og Yelva Christine Amalie Mary Hansen, St. Josefs Hospital
1925, 2709, 22111925, Grethe Hardie Hansen, datter af prokurist Hans Peter Hansen og Karen Elisabet Blanner, 24, Læssøegade 13, 1.
1925, 0310, 14031926, Ethly Inga Suse Mensen, datter af chauffør Ejner Sigurd Max Mensen og Marie Elise Doris Suse, 26, Langelinie 115, 1.
1925, 0810, 15111925, Ruth Christensen, datter af anlægsgartner Georg Peder Jørgen Christensen og Kathrine Mogensen, 29, Læssøegade 34, 1.
1925, 0910, 25101925, Esther Ejby Sørensen, datter af chauffør Johannes Marius Sørensen og Anna Magdalene Nielsen, 26, Enghavevej 29. Navneændring 18.5.1957 til Esther Ejbye Sørensen
1925, 1610, 29111925, Agnes Marie Pedersen, datter af handelsgartner Anders Christian Pedersen og Frida Kirstine Frandsen, 36, Aarup, Skydebjerg Sogn
1925, 1810, 15111925, Bodil Pedersen, datter af kaffehandler Peder Johan Pedersen og Anna Jensen, 35, Sadolinsgade 106
1925, 2110, 21101925, Hedvig Petersen, datter af husassistent Mary Kirstine Mathilde Petersen, 16, Hannerupgaardsvej 45 stuen
1925, 1110, 18091942, Birthe Andersen, datter af kontormedhjælper Ebba Mathilde Ingeborg Andersen, Engvej 58 og ..ge Christian Skovmand
1925, 2210, 20121925, Birthe Ehlert Nielsen, datter af repræsentant Hans Christian Nielsen og Rigmor Bessermann Nielsen, 22, Tietgensvænget 5, 1.
1925, 2910, 29101925, Margrethe Nielsen, datter af fabriksarbejder Ferdinand Ebert Nielsen og Anna Nielsine Knudsen, 36, Grønnegade 15
1925, 0511, 06121925, Erna Møller, datter af repræsentant Rasmus Carl Møller og Ellen Metha Kirstine Jensen, 34, Læssøegade 74, 1.
1925, 0511, 14021926, Birghit Rømer, datter af korrespondent Viktor Emanuel Hansen Rømer og Astrid Agnes Bruun Elbirk, 27, Nyborg Landevej 188
1925, 0811, 27121925, Karen Wendelboe, datter af bogholder Knud Bahn Wendelboe og Inger Haug Meldal, 26, Chr. Richardtsvej 7
1925, 1111, 24011926, Jytte Eriksen, datter af løjtnant, gymnastiklærer Ingvald Eriksen og Sophie Frederikke Elisabeth Mathiasen, 42, Tietgens Allé 55
1925, 2311, 1011926, Yelva Rigmor Jørgensen, datter af ’købmand’ Olga Margrethe Jørgensen, 30, Hunderupvej 151 B, 1.
1925, 2911, 09021926, Inge Kirketerp-Møller, datter af forpagter Volmer Kirketerp-Møller og Ellen Harriet Clausen, 30, Hunderupgade 2
1925, 0612, 26121925, Eva Irma Peterhänsel, datter af mekaniker Herman Heinerich Carl Peterhänsel og Marie Elisabeth Fischer, 34, H. C. Andersensgade 88 stuen
1925, 0912, 07021925, Elly Marna Nielsen, datter af arbejdsmand Frits August Nielsen og Sørine Marie født Nielsen, 36, H. C. Andersensgade 52 kælder
1925, 1112, 24011926, Kaja Lilly Johansen, datter af arbejdsmand Axel Vilhelm Johansen og Marie Axelline Nielsine Rasmussen, 22, Hjallesevej 140, 1.
1925, 2712, 28031926, Emma Gudrun Kristensen, datter af tømrermester Jens Kristensen og Johanne Jensine Jensen, 42, Jagtvej 100
1925, 2912, 07021926, Birgit Madsen, datter af revisor Jens Peter Frederik Madsen og Ellen Margrete Nielsen, 26, Kastanievej 46
1925, 2510, 29111925, Lise Knudsen, datter af ingeniør Thorkild Knudsen og Marie Louise født Bruun, boede Hjallesevej 93
1926, 0501, 14021926, Kathrine Marie Kromann, datter af gaardejer Kristen Jensen Kromann og Hansine Karoline Lauritsen, 26, Kallerup, Fraugde Sogn
1926, 1701, 14031926, Anni Danielsen, datter af gartner Gunnar Danielsen og Lilly Karla Johanne Buckgreitz, Hannerupgaardsvej 55
1925, 0905, 29041926, Grete Kreipke Jakobsen, datter af boghandlermedhjælper Elna Mathilde Klavsen. Adoption 16.4.1926 til Grete Kreipke Jakobsen, adopteret af fabrikant Jens Peter Jakobsen og Dagmar Olga Amalie Kreipke, Langelinie 43
1926, 2103, 02051926, Ellinor Ingrid Kirsten Laursen, datter af chauffør Viggo Laursen og Emily Birgitte Petersen, Hovedgaard, Ørridslev Sogn pr. Horsens
1895, 1504, 05061926, Anna Rasmine Hansine Hansen, datter af husejer og arbejdsmand Hans Frederik Hansen og Martine Jacobine Severine født Hansen, Simmerbølle, Langeland
1926, 0106, 10071926, Inger Marie Christensen, datter af konsulent Hans Christian Christensen og Kathrine Nielsen, 32, ’Skovbryn’ Hjallese
1926, 1607, 22081926, Tove Bertelsen, datter af teknisk fuldmægtig Marius Bertelsen og Herdis Kristensen Tapager, 30, Sadolinsgade 91
1926, 1508, 12091926, Inger Worm Jensen (tvilling), datter af gartner Anders Peter Martin Jensen og Pouline Worm Nielsen, datter af 26, Godthaabsgade 4
1926, 1508, 12091926, Ruth Worm Jensen (tvilling), datter af gartner Anders Peter Martin Jensen og Pouline Worm Nielsen, datter af 26, Godthaabsgade 4
1926, 0308, -, Birte Christoffersen, datter af manufakturist Peter Due Christoffersen og Else Hestbek Jensen, Fredericia, Trinitatis Sogn
1901, 0705, 23111926, Henriette Larsen, datter af murer Niels Christian Larsen og Thomine Petrea Nicoline Christensen, H. C. Andersensgade 75
1926, 0610, 28111926, Jytte Anna Jensen, datter af ekspeditrice Inger Elisabeth Christiansen, Sønder Boulevard 152, 1. og fotograf Laurits Julius Gunner Jensen
1926, 1909, -, Pige, datter af Emilie Jørgensen, 25, af Lykkeby
1926, 1001, 21031926, Birgit Rasmussen, datter af skibskonstruktør Karl Rasmussen og Paula Kathrine Angelica Hansen, 29, Hannerupgaardsvej 45
1926, 0302, 14031926, Augusta Leermann, datter af murersvend Jens Magnus Leermann og Astrid Kirstine Nielsen, 36, Sadolinsgade 149
1926, 0402, 02041926, Margrethe Stougaard Nielsen, datter af bygningskonstruktør Anders Christian Nielsen og Caroline Christensen, 37, Tietgens Allé 59 stuen
1926, 1802, 24051926, Rita Aaboe Jacobsen, datter af repræsentant Harry Simonsen Jacobsen og Marie Cecilie Laurine Madsen, 26, Hunderupvej 104 stuen
1926, 0803, 04041926, Inga Gunver Palm, datter af bogbinder Jules Walfred Palm og Rigmor Mathilde Sørensen Lind, 31, Lahnsgade 11, 1.
1926, 1403, 01081926, Elisabeth Vejde, datter af fuldmægtig Kristian Nielsen Vejde og Mary Elise Madsen, 30, Hannerupgaardsvej 53
1926, 1403, 16051926, Alice Andersen, datter af bogholder Anders Johannes Andersen og Alfrida Susanne Marie Nielsen, 21, Godthaabsgade 55, 1.
1926, 2803, 27061926, Alice Anni Nielsen, datter af urmager Valdemar Nielsen og Johanne Louise Magdalena Amalie Rümohr, 38, Hannerupgaardsvej 54, 1.
1926, 0604, 06061926, Esther Eriksen, datter af glasindfatter Erik Christian Marius Peter Eriksen og Anna Karoline Madsen, 23, Oluf Bagersgade 52, 1.
1926, 1204, 01081926, Annie Burkall, datter af værkfører Alfred Burkall og Ellen Kirstine Gudnitz, 30, Allégade 52 stuen, St. Knuds Sogn
1926, 2204, 23051926, Lis Bondo, datter af maskinhandler Ernst Bondo og Ellen Ingeborg Gravesen, 34, Langelinie 150
1926, 2704, 13061926, Karen Inge Andersen, datter af kontorchef Jakob Laurits Andersen og Ane Hilda Nielsen, 31, Hannerupgaardsvej 32 stuen
1926, 3004, 06061926, Inger Margrethe Jørgensen, datter af brødkusk Martin Joakim Jørgensen og Karen Kirstine Rasmussen, 24, Sadolinsgade 88, 1.
1926, 0405, 07051926, Ebba Larsen, datter af omnibuschauffør Kaj Christian Larsen og Anna Marie Nielsen, 30, Engvej 38 stuen
1926, 2205, 04071926, Karen Thanner, datter af fuldmægtig Henry Charles Thanner og Bodil Marie Kirstine Eriksen, 31, Hannerupgaardsvej 4, 1.
1926, 2805, 20061926, Jytte Louise Pedersen, datter af tømrersvend Søren Peder Pedersen og Ellen Johanne Petrine Larsen, 36, Tietgens Allé 49 stuen
1926, 2805, 20061926, Poula Herdis Johansen, datter af postbud Anton Marius Rasmus Johansen og Anna Johanne Kristine Michelsen, 20, Langelinie 146, 1.
1926, 1906, 22081926, Tove Reinau, datter af broderihandler Otto Jokum Reinau og Laura Springborg, 31, Læssøegade 75 stuen. Navneændring 11.6.19.. til Marjanne Kathya Benedikte Reinau
1926, 2606, 22081926, Helga Juul-Jensen, datter af kommunelærer Knud Juul-Jensen og Nielsine Kirstine Møller, 35, Tietgens Allé 39
1926, 0407, 15081926, Karen Marie Henriette Mathiasen, datter af urmager Thomas Andreas Mathiasen og Jenny Hansine Marie Henriksen, 27, Læssøegade 58, 1.
1926, 1607, 15081926, Bergit Larsen, datter af buffist Jenny Astrid Hagenild, Hunderupvej 171, 1.
Navneændring 20.3.1933 til Birgitte Petersen, datter af buffist Jenny Astrid Petersen, Hunderupvej 171, 1
1926, 0508, 10101926, Aase Andersen, datter af herreekviperingshandler Svend Aage Emil Andersen og Edith Johanne Elvira Jacobsen, 31, Hunderupvej 66, 1.
1926, 1708, 17101926, Inge Margit Petersen, datter af urmager Hans Valter Andreas Petersen og Johanne Marie Thomsen, 41, Sadolinsgade 105, 1.
1926, 2008, 26091926, Else Møller, datter af bogholder Hans Jacobi Møller og Olga Mathilde Åkermann, 28, Finsens Allé 22
1926, 2208, 17101926, Benthe Pedersen, datter af tømrermester Johannes Pedersen og Petra Mogensen, 30, Finsens Allé 38
1926, 2408, -, Jytte Birgit Larsen, datter af barbermester Hans Valdemar Larsen og Karla Kirstine Hansen, 26, Hjallesevej 91, 1.
1926, 2608, 24101926, Aase Ruth Pedersen, datter af smedesvend Frederik Alfred Pedersen og Kamilla Marie født Pedersen, 31, Jagtvej 36, 3.
1926, 2608, 17091926, Grete Ruth Jensen, datter af biografejer, enke Martha Karoline Friis født Jensen [efter snedkermester Friis], *1887 i Rudkøbing
1926, 0609, 14091926, Jytte Hvalhoff, datter af ingeniør Kai Lund Hvalhoff og Hansine Rasmine Hansen, 35, Enghavevej 37 (faderen bor i Berlin)
1926, 1109, 24101926, Eli Jacobsen, datter af maler Peter Volhardt Jacobsen og Ingrid Jespersen, 30, Jagtvej 30, 3.
1926, 1209, 03101926, Margrethe Helene Meyland Johansen, datter af pølsemager Kaj Johannes Meyland Johansen og Karen Mary Hansen, 29, Hannerupgaarsvej 29 stuen
1926, 2509, 26121926, Elin Clara Poulsen, datter af snedkermester Alfred Frederik Poulsen og Olga Clara Kreutzmann, 38, Oluf Bagersgade 27, 1.
1926, 0910, 20021927, Valborg Ingrid Sofie Pedersen, datter af hestehandlerkarl Karl Kristian Pedersen og Karoline Hermine Petrea Henningsen, 33, Hunderupvej 151
1926, 1810, 14111926, Annelise Nielsen, datter af bogholder Aksel Viktor Nielsen og Valborg Christensen, 30, Hunderupvej 141
1926, 2110, 17111926, Grethe Skytte Madsen, datter af dekoratør Mads Peder Madsen og Tilda Angelica Michaelsen, 43, Lahnsgade 44
1926, 2810, 26121926, Inge Bergliot Rosendal, datter af kantor og lærer Hans Peter Gustav Rosendal og Anna Knudine Torjesen, 40, Fasanvej 5
1926, 1011, 05121926, Kathe Tove Hansen, datter af cigarhandler Hans Jeptha Hansen og Cathrine Lauritzen, 37, Hannerupgaardsvej 39
1926, 1811, 16011927, Karen Bodil Christensen, datter af blomsterhandler Viggo Christensen og Karen Ruth Jensen, 33, Lindeallé 15b stuen
1926, 1811, 17041927, Elinor Mølmer, datter af vognmand Sigvald Jensen Mølmer og Mary Viktoria Stephansen, 29, Oluf Bagersgade 48, 2.
1926, 2611, 08051927, Johanne Margrethe Clara Nielsen, datter af arbejdsmand Marius Alfred Nielsen og Marie Hansine Johannesen, 29, Kallerupvænget 2
1926, 2411, 2011927, Ulla Poulsen, datter af bogholder Robert Henry Poulsen og Anna Alfriede Ernst-Albjerg Jørgensen, 28, Læssøegade 8, 3.
1926, 2711, 27031927, Anne-Lise Grønbech, datter af repræsentant Ingvard Johan Grønbech og Anna Johanne Albers Pedersen, 24, Langelinie 90
1926, 1112, 08051927, Ragnhild Tove Frederiksen, datter af enke Anna Margareta Karoline Frederiksen født Gebert [efter fabriksmester Jens Peter Frederiksen], 41, H. C. Andersensgade 53, 1.
1926, 1412, 13071927, Inge Christiansen, datter af dekoratør Christian August Christiansen og Edith Margrethe Rex Hansen, 20, Hannerupgaardsvej 15
1926, 1512, 06031927, Inger Margrethe Juel, datter af murersvend Niels Juel og Olga Martha Charlotte Paris, 41, H. C. Andersensgade 53 stuen
1926, 2212, 06031927, Birthe Schnakenburg, datter af grosserer Erik Herman Schnakenburg og Else Margrethe Almind, 34, Langelinie 78
1926, 2312, 20031927, Rita Kirstine Andersen, datter af chauffør Anders Kristian Andersen og Camilla Marie Sørensen, 32, Langelinie 90
1926, 2412, 27021927, Grethe Paulsen, datter af boghandlermedhjælper Ejnar Niels Poul Edvard Paulsen og Marie Kirstine Andersen, 25, Skovbakkevej Villa ’Aldershvile’ Hasseris, Aalborg
1926, 2912, 05061927, Vibeke Sylvia Hansen [tvilling], datter af maskinfører Hans Aksel Hansen og Thyra Dorthea født Hansen, 22, H. C. Andersensgade 51 kælder
1926, 3012, 26121927, Elly Duch, datter af tømrersvend Aleksander Georg Duch og Karen Ella Johansen, 21, Sadolinsgade 41, 1.
1926, 1708, 16011927, Anne Margrethe Johansen, datter af cand. pharm. Georg Vilhelm Edvard Ferdinand Johansen og Karen Margrethe Vilstrup, 29, Enghavevej 26
1925, 2209, 17061925, Karla Grethe Rosalie Blangsted, datter af Margrethe Sophie Maren Regizhe Blangsted, Borsholm
1925, 2711, 27031927, Tove Elise Jacobsen, datter af P. N. 1416 A Hulda Maria Gullberg. Adoption 11.3.1927 adopteret af drager ved Statsbanerne Rasmus Jacobsen og Anna Cathrine Henningsen, Sadolinsgade 71
1927, 1402, 03041927, Karen Margrethe Petersen, datter af husassistent Marie Maren Kirstine Petersen, født i Røjle Skov 1900
1925, 1606, 08051927, Rita Kirstine Rasmine Nielsen, datter af arbejdsmand Marius Alfred Nielsen og Marie Hansine Johannesen, Sønder Boulevard 84 over gaarden
1926, 2710, 15051927, Bodil Emilie Larsen, datter af smedesvend Ejnar Mittelsted Larsen og Ida Charlotte Trolle Enevoldsen, *1897, H. C. Andersensgade 48 haveh.
1927, 2202, 15051927, Aase Elise Jørgensen, datter af tjenestepige Addy Mary Frandsen, *i Dreslette Sogn 1907 og snedker Hans Vilhelm Jørgensen, Faaborgvej 38, Dalum Sogn. Navneændring 12.11.1940 til Aase Elise Andersen, datter af tjenestepige Addy Mary Frandsen, *i Dreslette Sogn 1907 og repræsentant Peter Aage Frederik Andersen [stedfader], Bjergegade 1, Fredericia
1927, 0505, 26061927, Anne Marie Rasmussen, datter af gaardmand Marius Rasmussen og Margrethe Johanne Iversen, 30, Helgavej 9
1927, 1802, 24041927, Erna Madsen, datter af tjenestepige Erna Kirstine Madsen, Haagerup, Brahetrolleborg Sogn
1927, 1406, 24071927, Inge Ehlert Nielsen, datter af repræsentant Hans Christian Nielsen og Rigmor Bessermann Nielsen, 24, Læssøegade 3 stuen, St. Knuds Sogn
1927, 3101, 18091927, Vibeke Møller, datter af ugift 129 A. Adoption 8.9.1927, adopteret af bankassistent Olaf Emil Møller og Dagny Hansen, Langelinie 59
1927, 0710, 26121927, Merete Klitgaard, datter af repræsentant Henry Arnold Klitgaard og Karen Henriette Rald Larsen, Rønneallé, St. Jørgens Sogn, Svendborg
1927, 2810, 01011928, Lillie Rigmor Klenø, datter af telegrafkontrollør Th. Christian Klenø og Johanne Elisabeth Saul, 36, Sdr. Boulevard 242
1927, 0101, 11091927, Lilian Birgit Schelander Hansen, datter af severingjomfru Anna Schelander Hansen, født i Vestervig 1909. Navneændring 1.1.1927 til Lilian Birgit Schelander Schmidt, datter af severingjomfru Anna Schelander Hansen, født i Vestervig 1909 – nu gift med smed Carl Christian Schmidt
1927, 0401, 20021927, Anna Charlotte Thoning, datter af bankfuldmægtig Jens Volmer Andreas Thoning og Ingeborg Tiedje, 33, Tietgens Allé 16
1927, 0801, 20021927, Inger Margrethe Hansen, datter af snedkermester Christian Valdemar Hansen og Anny Petrea Eleonora født Hansen, 31, Birkevej 22
1927, 1601, -, Pige, datter af postassistent Axel Villiam Hansen og Elisabeth Nelly Gerlach, 30, Birkevej 23
1927, 1801, 06031927, Kirsten Brix Jensen, datter af radiotekniker Arne Henry Brix Jensen og Antonie Olivia Olsen, 32, Pilevej 13
1927, 2001, 10041927, Karen Emilie Ægidius, datter af bygningskonstruktør Gustav Ægidius og Ane Marie Nielsen Hattens, 31, Langelinie 98
1927, 2101, 20031927, Lis Ellen Jørgensen, datter af repræsentant Hans Carl Jørgensen og Ellen Rasmine Marie Larsen, 23, Jagtvej 32, 3.
1927, 2702, -, Pige, datter af gartnermedhjælper Henning Thorvald Johansen og Jenny Elfrida Hansen, 27, Skovgyden 20
1927, 1803, 22051927, Kirsten Hempel Hansen, datter af købmand Erik Antonius Hansen og Ida Helene Hempel, 25, Hannerupgaardsvej 65
1927, 2403, 05021928, Poula Astrid Kristensen, datter af tømrermester Jens Kristensen og Johanne Jensine Jensen, 43, Jagtvej 102
1927, 2703, 31071927, Laila Ruth Rode Jørgensen, datter af gartner Viggo Rode Jørgensen og Eva Alice Hoffgaard, 24, Enghavevej 5 stuen
1927, 2703, 06061927, Gerda Sand, datter af murermester Lauridts Sand og Martha Knoth, 30, Engvej 29 stuen
1927, 2903, 05061927, Bodil Inge Rasmussen, datter af maskinarbejder Hans Edvard Rasmussen og Viola Marie Kirstine Henriksen, 25, Langelinie 100 stuen
1927, 0403, 24041927, Lise Marie Møller Reinold, datter af sagfører Ebbe Reinold og Marie Elfriede Møller, 27, Langelinie 67. Navneændring 13.6.1944 til Lise Marie Møller
1927, 0804, 17071927, Bitten Milwertz, datter af afdelingschef Louis Reinhold Milwertz og Ellen Gudrun Pode, 23, Tietgens Allé 72, 1.
1927, 1704, 03071927, Lis Jørgensen, datter af maskinkonstruktør Christian Jørgensen og Karen Kirstine Sørensen, 22, Hannerupgaardsvej 21, 1.
1927, 2504, 29051927, Darly Britta Pedersen, datter af barber- og frisørmester Johannes Alfred Pedersen og Jørgine Simonia Rasmussen, 28, Godthaabsgade 63, 1.
1927, 0205, 26061927, Tove Elisabeth Jensen, datter af gartner Peter Andersen Jensen og Thyra Frederikke Petersen, 34, Hannerupgaardsvej 15b, 1.
1927, 1005, 26061927, Kirsten Lis Petersen, datter af typograf Hans Kristian Petersen og Valborg Lilly Emanuella Jørgensen, 23, Tietgens Allé 47, 1.
1927, 1705, 03071927, Elinor Nancke, datter af montør Fritz Fredegod Nancke og Ellen Margrethe Andersen, 27, Langelinie 135, 1.
1927, 2605, 10071927, Grete Lassen, datter af tegner Sven Varde Lassen og Else Dagmar Nielsen, 27, Oluf Bagersgade 56
1927, 0906, 31071927, Ebba Lillian Kristiansen, datter af maskinmester Hans Oluf Kristiansen og Hansine Nielsen, 33, Langelinie 141
1927, 1206, 10071927, Jytte Elisabeth Lund, datter af sparekasseassistent Aage Eyvind Lund og Asta Mary Elisabeth Conradsen, 25, Jagtvej 12, 1.
1927, 1906, 07081927, Else Margit Hansen, datter af kontorist Peter Mikael Hansen og Ketty Karena Pedersen, 23, Langelinie 100, 1.
1927, 2906, 31071927, Birthe Sindberg Christensen, datter af boghandlerfuldmægtig Karl Peter Christensen og Betty Helene Hansen, 29, Sadolinsgade 83, 1.
1927, 0807, 07081927, Ruth Agathe Sejer Nielsen, datter af postbud Anders Kristian Sejer Nielsen og Anna Sofie Rasmussen, 24, Læssøegade 117, 1.
1927, 1007, 11091927, Inge Terp, datter af repræsentant Harry Terp og Edith Harriet Christensen, 27, Lahnsgade 13
1927, 1207, 14081927, Gerda Mølgaard Nielsen, datter af brødforhandler Niels Kristian Mølgaard Nielsen og Rasmine Rasmussen, 32, Jagtvej 6, 2.
1927, 1207, 21081927, Lise Solveig Hansen, datter af forretningsbestyrer Niels Kristian Ejnar Hansen og Jenny Gommesen, 28, Oluf Bagersgade 37 stuen
1927, 1307, 25091927, Karen Louise Balsløv, datter af lærer Georg Balsløv og Karen Tange, 33, Sadolinsgade 66
1927, 2507, 14081927, Birthe Søderlund, datter af forretningsfører Kai Georg Alexander Søderlund og Edel Marie Christiansen, 22, Allégade 74, St. Knuds Sogn
1927, 2807, 11091927, Birte Marie Louise Wedell-Wedellsborg, datter af ingeniør ved Sydfynske Jernbane, baron Finn Wedell-Wedellsborg og Elly Tove Hassel, 27, Langelinie 64, 1.
1927, 0508, 16101927, Paula Hennings, datter af grosserer Ove Hennings og Gudrun Møller Henriksen, 23, Hunderupgade 3
1927, 0808, 11121927, Inge Petersen (tvilling), datter af overmontør Ulrik Peter Thorvald Petersen og Astrid Katrine Mortensen, 32, Jagtvej 14, 1.
1927, 0808, 11121927, Jytte Petersen (tvilling), datter af overmontør Ulrik Peter Thorvald Petersen og Astrid Katrine Mortensen, 32, Jagtvej 14, 1.
1927, 1508, 11031928, Anna Lise Jørgensen, datter af bagermester Carl Ludvig Jørgensen og Emma Kirstine Jensen, 36, Sadolinsgade 90
1927, 2208, 04091927, Ellen Krogh Nielsen, datter af fabriksarbejder Anders Peder Nielsen og Mette Judith Ally Karen Krogh, 27, Godthaabsgade 38, 3.
1927, 2808, 13111927, Grethe Nielsen, datter af matros Georg Harald Nielsen og Mary Rasmussen, 30, Kallerupvænget 6
1927, 2908, 23101927, Bodil Elinor Jensen, datter af damefrisørinde Mary Andersen, født i Odense 1908, Hunderupvej 102 og bybud Hjalmar Emil Bernhard Jensen, Langgade 14
1927, 0209, 08101927, Ruth Christensen, datter af sergent Otto Christensen og Nora Petersen, 23, Godthaabsgade 43
1927, 0809, 26121927, Inge Maria Broe Østergaard, datter af inspektør Hans Christian Østergaard og Eli Ragnhild Broe, 27, Tietgens Allé 63 stuen
1927, 0909, 06041928, Anne-Lise Abildgaard Jensen, datter af politibetjent Ejnar Jensen og Ingeborg Christensen Abildgaard, 35, Langelinie 121
1927, 1309, 13111927, Norma Elisabeth Jørgensen, datter af maskinarbejder Hans Jørgensen og Karen Marie Kirstine Jensine Hansen, 21, Birkevej 6
1927, 1609, 13111927, Inge Larsen, datter af bankassistent Arthur Frode Larsen og Else Steffensen, 24, Pilevej 12
1927, 1809, 16101927, Hertha-Louise Møhl Riedewaldt-Schött, datter af bibliotekar Kaj Møhl Riedewaldt-Schött og Ragnhild Lundahl, 25, Pilevej 24
1927, 2409, 30101927, Tove Ruth Palm, datter af bogbinder Jules Walfred Palm og Rigmor Mathilde Sørensen Lind, 33, Lahnsgade 11, 1.
1927, 2509, 26091927, Anne-Lise Pedersen, datter af murersvend Axel Vilhelm Leonhard Pedersen og Anna Kirstine Rasmussen, 26, Læssøegade 201 stuen
1927, 2609, 26121927, Kirsten Lehn, datter af handelsrejsende Olaf Thorvald Lehn og Frederikke Ingeborg Hansen, 36, Læssøegade 179, 1.
1927, 2709, 06111927, Annelise Vangsgaard, datter af drager Johannes Vangsgaard og Martha Sofie Henningsen, 27, Hjallesevej 63 stuen
1927, 1010, 30091928, Else Marie Pedersen, datter af ejendomsmægler Peder Jensen Pedersen og Else Marie født Salskov, 41, Carsten Hauchs Vænget 9, 1.
1927, 2610, 15011928, Britta Margit Skriver Kloster, datter af repræsentant Jens skriver Kloster og Karen Sørensen, 33, Læssøegade 101, 1.
1927, 1311, 22011928, Karen Holme Nielsen, datter af skomagersvend Evald Nikolaj Nielsen og Karen Carstensen, 30, Hjallesevej 131 stuen
1927, 1411, 18121927, Lis Holm Nielsen, datter, datter af urmagersvend Christian Peder Holm Nielsen og Mary Katinka Elisabeth Paulsen, 26, Jagtvej 12, 3.
1927, 1511, 10061928, Gurli Elmsted Hansen, datter af murersvend Rasmus Johannes Hansen og Astrid Elmsted, 25, Langelinie 145, 1.
1927, 2111, 26021928, Grethe Madsen, datter af billedskærer Niels Albert Madsen og Ella Augusta Rasmussen, 29, Chr. 9 Gade 2, 1.
1927, 1712, 15021928, Eli Bente Nielsen, datter af Edel Gudrun Nielsen, født 1906 i Holbæk, Kongensgade 31 B, 1. Odense
1927, 2311, 08011928, Else Buk, datter af incassator Niels Jørgen Pedersen Buk og Elina Ingeborg Stillman, 26, Hannerupgaardsgade 19 stuen
1927, 2911, 03061928, Jytte Schmahl, datter af kontorchef Aage Schmahl og Karen Edith Hansen, 25, Sadolinsgade 96, 1.
1927, 0512, 03021928 navngivning, Irene Margaret Carlsen, datter af bogholder Adolf Ehlers Carlsen og Maria Vitalierna, 29, Shanghai, Kina [moderen midlertidigt ophold hos sin svigerfader cand. mag. Carlsen, Bülowsvej]
1927, 0912, 29011928, Inge Vibeke Culmsee, datter af premierløjtnant Kaj Aage Culmsee og Ebba Margrethe Brandt, 30, Sadolinsgade 99 stuen
1927, 1812, 28011928, Kirsten Inge Christgau, datter af prokurist Gustav Christgau og Solveig Schram, 23, Mageløs 9, St. Knuds Sogn
1927, 2512, 25121927, Else Knudsen, datter af kreaturhandler Knud Arthur Steffen Knudsen og Henriette Larsen, 26, H. C. Andersensgade 55, 2.
1927, 2612, 14041928, Bodil Andersen, datter af værkfører Peter Vilhelm Andersen og Margrethe Frida Selma Baumgarten, 35, Lahnsgade 19, 2.
1927, 2112, 19021928, Else Oda Bardrum, datter af repræsentant Albert Anders Winther Bardrum og Valborg Karla Cecilie Broberg, 22, Sadolinsgade 11, 1.
1927, 0709, 12021928, Bodil Groth, datter af husassistent Ella Carla Hansen, født 1902, Krügersvej 3 stuen og chauffør Svend Viggo Groth, Lahnsgade 27
1927, 1911, 26021928, Else Merete Esben Hansen, datter af bankassistent Kai Esben Hansen og Johanne Marie Nielsen Kolling, 30, Hunderupvej 26
1928, 1001, 4031928, Erna Elinor Jensen, datter af skrædder Svend Osvald Jensen og Elna Cecilie Madsen, *1905, Sadolinsgade 113
1928, 1701, 19011928, Anne Liss Jørgensen, datter af husassistent Helga Camilla Jørgensen, Aarhus, Sct. Johannes Sogn, Jydsk Fødselsanstalt
1927, 0112, -, Pige, datter af tjenestepige Anna Harriet Jørgensen, *1905, Sanderum Sogn, Sanderumhus
1927, 2611, 08041928, Inge Tenna Kjølby, datter af prokurist Aage Lothar Kjølby og Olga Hansen, Carsten Hauchs Vænget 10 stuen
1928, 2002, -, Pige, datter af syerske Astrid Margrethe Madsen, Dalum Sogn, Carl Baggers Allé 51
1928, 2105, 22031942, Else Gertrud Christiansen, datter af ingeniør Hans Peter Christiansen og Mary Elizabeth Larsen, Bøggildsvej 9
1927, 3110, 20051928, Gunvor Elisabeth Knudsen, datter af frisørmedhjælper Hilda Ingeborg Mathilde Kronvang, Sct. Hans Landsogn
1927, 3110, 14041928 adoption, Gunvor Elisabeth Knudsen, adopteret af ingeniør Vilhelm Knudsen og Anna Marie Caroline født Møller, Munkevænget
1928, 0602, 17061928, Grethe Larsen, datter af Valborg Petra Nørbo, født i Odense Vor Frue Sogn, København Rigshospitalet. Navneændring/adoption 7.6.1928 Grethe Larsen, adopteret af portør Carl Christian Larsen og Karen Marie Knudsen, Læssøegade 126
1928, 2204, 15071928, Anna Margrethe Tønnesen Koch, datter af fodermester Villiam Andreas Frederiksen Koch og Hedevig Augusta Tønnesen, 29, Oluf Bagersgade 40
1928, 3005, 30011929, Tove Birgit Poulsen, datter af husassistent Ingrid Poulsen, født 1909, Ejby, Vor Frue Landsogn
1928, 0308, 19081928, Gerda Marsbøll, datter af fuldmægtig Sophie Marius Marsbøll og Sara Betty Nielsen, 27, Birkevej 25
1914, 1408, 16091928, Edith Erna Edel Eriksen, datter af slagtersvend Jens Jørgen Eriksen og Anna Rasmine Caspersen, Odensevej 118, Dalum
1916, 1605, 16091928, Hedevig Helena Eriksen, datter af arbejdsmand Jens Jørgen Eriksen og Anna Rasmine Caspersen, Odensevej 118, Dalum
1918, 0703, 16091928, Elly Magdalene Eriksen, datter af arbejdsmand Jens Jørgen Eriksen og Anna Rasmine Caspersen, Odensevej 118, Dalum
1918, 0703, 6011944 navnerettelse, Elly Magdalene Hjørtoft, datter af arbejdsmand Jens Jørgen Eriksen og Anna Rasmine Caspersen, Odensevej 118, Dalum
1928, 0901, 0504, Liva Rasmussen, datter af kommis Adolf Sigfred Rasmussen og Dagny Mortensen, 23, Hannerupgaardsvej 51, 1.
1928, 1601, -, Pige, datter af værkfører Niels Valdemar Petersen og Inger Astrid Valborg Andersen, 40, Carsten Hauchsvænget 11 stuen
1928, 2901, 09041928, Birte West Steffensen, datter af sagfører Frits Steffensen og Mathilde Marie Magdalene West, 33, Læssøegade 81, 1.
1928, 2901, 08041928, Inge Brohn Jørgensen, datter af pølsemager Emanuel Jørgensen og Anna Betty Emilie Malling, 22, Godthaabsgade 65, 1.
1928, 0902, 22041928, Kirsten Birthe Rasmussen, datter af købmand Rasmus Alfred Rasmussen og Petrine Andersine Andersen, 29, Tietgens Allé 70
1928, 2002, 10061928, Lilian Inge Pedersen, datter af slagtersvend Edvard Pedersen og Gerda Ellen Hansen, 21, Skovgyden 8 stuen
1928, 2202, 04051928, Joan Milly Bøttern v. Baden, datter af assistent Terkel Jacob von Baden og Ellen Katrine Bøttern, 27, Sadolinsgade 140, 1.
1928, 2501, 16091928, Lilly Poula Ketty Sonja Eriksen, datter af arbejdsmand Jens Jørgen Eriksen og Anna Rasmine Caspersen, Odensevej 118, Dalum. Navneændring 16.10.1963 til Lilly Eriksen
1928, 2502, 08041928, Else Hartzberg, datter af disponent Hans Peter Hansen Hartzberg og Karen Sophie Hansen, 30, Jagtvej 8
1928, 2702, 28051928, Birthe Kristensen, datter af murermester Laurids Marius Kristensen og Hansine Hansen, 38, Langelinie 42, 1.
1928, 1103, 22041928, Elly Helberg Nielsen, datter af cigarmager Laurits Marius Nielsen og Johanne Julie Sophie Petersen født Pedersen, 36, H. C. Andersensgade 48, 1. over gaarden
1928, 1603, 29071928, Dorrit Vallø, datter af konstruktør Børge Vilhelm Vallø og Else Marie Schaumann Rasmussen, 21, Hannerupgaardsvej 55 stuen
1928, 2303, 13051928, Inge Birthe Sofie Knudsen, datter af møbekarkitekt Hans Peter Emanuel Knudsen og Eva Emilie Petersen, 22, Hannerupgaardsvej 3 stuen
1928, 2403, 29041928, Else Nielsen, datter af kommunelærer Hans Peter Rasmus Nielsen og Dagmar Andersen, 40, Finsens Allé 21, 1.
1928, 2603, 05081928, Bodil Christoffersen, datter af konduktør Karl Peter Emanuel Christoffersen og Dagmar Frederikke Hansen, 24, Jagtvej 32, 2.
1926, 1207, 16091928, Annalise Eriksen, datter af slagtersvend Jens Jørgen Eriksen og Anne Rasmine født Caspersen, Odensevej 118, Dalum sogn
1928, 0104, 02041928, Grethe Falcker Petersen, datter af maskinarbejder Peter Petersen og Agnes Margrethe Pedersen, 32, Tietgens Allé 45 stuen
1928, 0804, 20051928, Katrine Margrethe Nielsen, datter af chauffør Ejner Nielsen og Martha Rasmine Johanne Hansen, 27, Langelinie 144, 1.
1928, 1204, 04051928, Gerda Vera Peterhänsel, datter af mekaniker Herman Heinrich Karl Peterhänsel og Maria Elisabeth Fischer, 36, H. C. Andersensgade 88 stuen
1928, 1504, 28051928, Ellen Marie Rasmussen, datter af tømrersvend Hans Christian Rasmussen og Mary Sofie Erikka Bothine Pedersen, 31, Hjallesevej 143, 1.
1928, 2504, 08071928, Birgit Brandt Hansen, datter af fuldmægtig Harry Viggo Brandt Hansen og Elna Dagny Hansen Weien, 21, Hannerupgaardsvej 26, 1.
1928, 2804, 05081928, Norma Nancy Hansen, datter af bogholder Hans Frederik Julius Hansen og Margrethe Kirstine Christensen, 21, Langelinie 143, 1.
1928, 3004, 08071928, Anne-Marie Roulund, datter af rebslager Edvard Roulund og Inger Margrethe Jørgensen, 27, Hunderupvej 46 stuen
1928, 2109, 28101928, Inge Maria Nielsen Hansen, datter af arbejdsmand Kristian Nielsen Hansen og Helga Hansine Simonsen, *1900, Langelinie 115
1928, 1505, -, Solveig Lund, datter af malermester Waldemar Jens Mogens Ulrich Lund og Inger Helene Jensen, 27, Jagtvej 14, 3.
1928, 2205, 11081928, Bodil Vivian Andersen, datter af grosserer Harry Walter Andersen og Inga Marie Baumgarten, 26, Hunderupvej 93
1928, 2505, 01071928, Ruth Pedersen, datter af købmand Hans Peter Pedersen og Anna Jeppesen, 30, Kastanievej 27 kælder
1928, 0606, 15071928, Else Marie Jørgensen, datter af kaptajn Johannes Peter Bang Jørgensen og Ebba Rosenørn, 28, Bülowsvej 12. Navneændring 7.8.1963 til Else Marie Rosenørn
1928, 1606, 29071928, Birthe Ragnhild Nielsen, datter af trælastformand Carl Johan Henrik Nielsen og Jensine Marie Jensen, 36, Lahnsgade 23, 2.
1928, 1706, 15071928, Else Marx Nielsen, datter af direktør Carl Christian Marx Nielsen og Gerda Marie Westh, 23, Langelinie 85. Navneændring 18.11.1937 til Else Marx-Nielsen, datter af direktør Carl Christian Marx-Nielsen og Gerda Marie Westh, Langelinie 85
1928, 0107, 09091928, Else Hardie Hansen, datter af prokurist Hans Peter Hansen og Karen Elisabet Blanner, 27, Læssøegade 13, 1., St. Knuds Sogn
1928, 1806, 18111928, Jytte Nielsen Slot, datter af Martha Mariet Pedersen, * 1907 i Grenaa, Mads Hansens Vej 18 og repræsentant Sofus Valdemar Slot, Mads Hansens Vej 18, Odense
1928, 0607, 26081928, Turi Rosendal Larsen, datter af købmand Anders Rosendal Larsen og Helga Theodora Jørgensen, 25, Tietgens Allé 4
1928, 0707, 23091928, Vida Ruth Drud Hansen, datter af repræsentant Jørgen Simon Hansen og Maria Drud, 36, Carsten Hauchsvænget 9 stuen
1928, 1407, 19081928, Birthe Sønderaa, datter af sparekasseassistent Andreas Carl Asbjørn Hansen Sønderaa og Caroline Amalie Rasmussen, 26, Hannerupgaardsvej 29 stuen
1928, 2707, 02091928, Birgit Evely Andersen, datter af maskinarbejder Marius Andersen og Anna Kastella Ernestine Ragnhild Jensen, 26, Jagtvej 40, 3.
1928, 2807, 23091928, Marie Rasmine Rasmussen [tvilling], datter af gaardejer Peter Alexander Rasmussen og Olga Ingrid Pedersen, 36, Emmelev, Hjadstrup Sogn
1928, 3107, 11111928, Grete Hansen, datter af smedesvend Erik Viktor Hansen, datter af Meta Olivia Andersen, 29, Langelinie 117
1928, 0108, 11111928, Tove Augusta Christensen, datter af husassistent Elna Mary Kristine Delein Nielsen, *1905 i Bloustrød, Nørregade 68 ’Vinhallen’
1928, 0210, 25111928, Ella Godballe Pedersen, datter af Martine Pedersen født Thomsen og nittermester O. L. Nielsen, Skibhusvej 224, 1. Navneændring/adoption 15.12.1928 til Ella Godballe Nielsen, adopteret af grosserer Niels Kristian Nielsen og Hanne Jensine Caroline født Nielsen, Hjallesevej 109
1928, 0908, 02091928, Else Lilian Hansen, datter af snedkermester Christian Valdemar Hansen og Anny Petrea Eleonora født Hansen, 31, Birkevej 22 stuen
1928, 1608, 16091928, Birthe Lindegaard Rasmussen, datter af forretningsfører Otto Georg Rasmussen og Helene Esther Agathe Knudsen, 25, Jagtvej 12, 1.
1928, 2408, 04111928, Agnete Pedersen, datter af tømrermester Johanne Pedersen og Petra Mogensen, 32, Finsens Allé 38
1928, 3108, 30091928, Lillian Elisabeth Dircks, datter af toldassistent Axel Peter Dircks og Marie Helene Elisabeth Petersen, 30, Carsten Hauchsvænget 7, 1. Navneændring 17.5.1978 til Bitten Lillian Elisabeth Dircks
1928, 1009, 04111928, Birthe Andersen, datter af mælkehandler Johannes Christoffer Andersen og Ellen Christensen, 20, Læssøegade 117, 1.
1928, 2509, 28101928, Jutta Kreiberg Pedersen, datter af chauffør Karl Emil Kreiberg Pedersen og Olga Marie Møller Hansen, 27, Finsens Allé 27, 1.
1928, 0910, 11111928, Ragnhild Elise Pedersen, datter af mejerist Aage Alfred Pedersen og Valborg Emilie Jørgensen, 28, Oluf Bagersgade 46
1928, 1909, -, Pige, datter af repræsentant Carl Frits Emmanuel Bloch Schrøder og Ellen Nancy Rasmussen, København, Aldersro Sogn, Lyngbyvej 70, 1 – faderens bopæl Læssøegade 75, 1. Odense
1928, 1510, 09061929, Tove Christensen, datter af repræsentant Charles Orvald Marius Christensen og Dagny Judith Jensen Mose, 30, Hannerupgaardsvej 23
1928, 2110, 20011929, Inger Møller-Jørgensen, datter af arkitekt Valdemar Møller Jørgensen og Rasmine Augusta Lund, 38, Finsens Allé 9
1928, 2510, 03031929, Inga Kirsten Jensen Møller, datter af købmand Niels Jensen Møller og Agnes Mathine Holm, 38, Hunderupvej 89. Navneændring 5.5.1990 til Inga Møller
1928, 2910, 25111928, Gerda Sørensen, datter af trykkerimedhjælper Carl Peter Sørensen og Anna Larsine Madsen født Larsen, 31, Engvej 48, 1.
1928, 1911 17031929, Annelise Billenstein, datter af læderhandler Aage Jansen Billenstein og Else Marie Maegaard, 24, Gerdaslundsvej 2
1928, 1911, 12051929, Edel Vera Laursen, datter af chauffør Viggo Laursen og Emily Birgitte Petersen, 26, H. C. Andersensgade 94, 3.
1928, 2011, 21121929, Kirsten Reinholdt-Petersen, datter af toldassistent Leon Reinholdt-Petersen og Ellen Hertha Raks Ostrande Jensen Rune, 27, Langegade 45, Kerteminde. Navneændring 11.11.1936 til Kirsten (Reinholdt-Petersen) Rune
1928, 2911, Dødfødt pige, datter af repræsentant Emanuel Jakobsen og Ella Heiden, 31, Pilevej 8
1928, 1112, 24031929, Tonny Hagerup Nommels, datter af maskinarbejder Edvard Grieg Nommels og Astrid Elisabeth Jensen, 37, Sadolinsgade 157 stuen
1928, 1412, 17031929, Martha Ette Hecter, datter af værkfører Jean Josef Hecter og Dora Margaretha Emma Catharina Böttcher, 46, Carsten Hauchsvænget 7 stuen. Navneændring 20.6.1997 til Ette Hecter  
1928, 1912, 07071929, Ida Marietta Philip Hansen, datter af dyrlæge Jørgen Johan Philip Hansen og Karen Louise Pedersen, 31, Knarreborg, Tommerup Sogn
1928, 2612, Dødfødt pige, datter af skrædder Jørgen Peder Frydenlund og Edel Malvang, 23, Engvej 27, 1.
1928, 3012, Udøbt pige, datter af købmand Erik Astrup og Ethel Therese Johanne Christensen, 35, Hunderupgade 14
1928, 2006, 0410 1942, Tove Lund (tvilling), datter af uldspinder Mareus Edvard Lund og Ketty Marie Petersen, Godthaabsgade 6..
1928, 2006, 0410 1942, Rita Lund (tvilling), datter af uldspinder Mareus Edvard Lund og Ketty Marie Petersen, Godthaabsgade 6..
1928, 1112, 11041943, Inge Lykke Andersen, datter af husbestyrerinde Eva Poula Andersen, Østerbæksvej 23, Odense. Navneændring/adoption 7.9.1835 til Lykke Korsholm, adopteret af bagermester Jes Andreas Korsholm og Johanne Kathrine Petersen
1928, 2012, 10031929, Ulla Elsebeth Kinch, datter af assistent i Nationalbanken Svend Aage Kinch og Agda Sophie Agnete Grønbech, Allégade 34, 1., St. Knuds Sogn, Odense
1928, 2812, -, Pige, datter af husassistent Elle Oline Hansen, *1908, Holev Mark, Marslev Sogn
1928, 0310, 24031929, Tove Birgit Koch, datter af fotograf Herman Koch og Ingeborg Nielsen, 32, Sadolinsgade 142
1928, 1110, 07041929, Marie Louise Dircks, datter af cand. pharm. Ulrik Dircks og Aase Suhr Schouboe, *1898, Kastanievej 55, 1.
1929, 1801, 07041929, Mini Agnethe Culmsee, datter af premierløjtnant Kai Aage Culmsee og Ebba Margrethe Charlotte Laurenze Brandt, 32, Allégade 34. Navneændring 13.2.1989 til Minni Agnethe Culmsee
1929, 2402, 12051929, Inge Agnete Brendel, datter af nattevagt Harald Johannes Brendel og Ebba Marie Dahm Jacobsen, Engvej 29
1929, 2604, 02061929, Anna Benedicta Johansen, datter af medhjælper (gartner) Henning Thorvald Johansen og Jenny Elfrida født Hansen, Hjallesevej 151
1929, 0902, 02061929, Kirsten Elna Groth, datter af chauffør Svend Viggo Groth og Etta Carla Hansen, Lahnsgade 27
1929, 1703, 16061929, Birthe Jongdahl Jørgensen, datter af tømrersvend Poul Svend Jongdahl Jørgensen og Anna Margrethe Christensen, Poul Møllersvej 4, 1.
1929, 0102, -, Pige, datter af husassistent Hedevig Hansen, *1901, Ejby, Odense Vor Frue Landsogn
1919, ..01, 03081929, Claudie Yvonne Janine Petersen, datter af dansk vicekonsul Jørgen Petersen og Yvonne Germgine Gouvernet, Algiet, Afrika
1929, 1101, 01091929, Eva Bjerg Iversen, datter af bagermester Niels Andreas Iversen og Inger Kirstine Jensen født Bjerg, Faaborgvej 6, Dalum Sogn
1929, 0702, 18081929, Dagmar Amalie Hansen, datter af arbejdsmand, fiskehandlermedhjælper Nicolai Hansen og Dagmar Amalia født Nielsen. Navneændring/adoption 3.5.1929 til Rita Dagmar Amalie Thomsen, adopteret af repræsentant Rasmus Oscar Thomsen og Ingeborg Martine født Nielsen, Læssøegade 138
1929, 1202, 27021929, Birthe Salskov, datter af husassistent Ellen Salskov, København, Rigshospitalet
1919, 1707, 22091929, Gudrun Evylyn Brügge, datter af husholderske Else Ander… Thiman, Dalum Kloster, Dalum Sogn og maskinarbejder Frederik Vilhelm Brügge
1929, 0409, 27101929, Inge Toke Nielsen, datter af malermester Johannes Nicolai Nielsen og Agnes Ingrid Pedersen Külstofte, 25, Langelinie
1929, 1010, 01121929, Minna Sofie Pedersen, datter af arbejdsmand Carl Rasmussen Pedersen og Marie Kathrine født Pedersen, Føns-Ørslev Sogn, Ellesø Familiehus
1929, 0111, 26121929, Anne-Lise Knudsen, datter af kreaturhandler Knud Arthur Steffen Knudsen og Henriette Larsen, Læssøegade 15