Ubberud, 1882-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1882-1891, Ubberud sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1882, 0202, 0802, Jens Christian Nielsen, 7 uger, søn af husmand Mads Nielsen, af Korsebjærg Mark
1882, 2605, 3105, Hans Jensen, ungkarl, 33, i Højbjærg
1882, 2806, 0307, Hans Christian Rasmussen, enkemand og indsidder, 76, af Krogshøjhus
1882, 0508, 1008, Dines Rasmussen, ungkarl, 58, i Blommenslyst Kro
1882, 1508, 1908, Christen Mortensen, husmand, 74, i Vejrup
1882, 1409, 2009, Ole Sørensen, gaardmand, 70, i Gundersø
1882, 0411, 1011, Zeuten Pløjen Switzer, ugift, 44
1882, 0812, 1512, Niels Hansen, proprietair, 72, til Kalør
1883, 0601, 1301, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 62, i Lille Bisbjærg
1883, 0802, 1502, Rasmus Rasmussen, fattiglem, 40, i Radby
1883, 0703, 1303, Peder Christian Jensen, 4, søn af pige Petrine Povelsen, af Bækhus
1883, 0803, 1303, Christian Pedersen, 3 uger, søn af gaardejer Jørgen Pedersen, af Lille Langebjærg
1883, 2704, 0405, Niels Knudsen, gaardmand, 51, i Ubberud
1883, 0405, 1005, Georg Albert Demant, ungkarl og gartner, 23, i Radby. Født i Odense 1859
1883, 0905, 1505, Hans Christiansen, enkemand og husmand, 85, i Ubberud
1883, 2205, 2705, Lars Christian Pedersen, ½, søn af pige Meta Kirstine Pedersen, af Vejrup
1883, 2605, 3105, Povel Jørgensen, ungkarl og indsidder, 69, af Bloksbjærg
1883, 3005, 0406, Rasmus Peder Christian Oskar Karl Rasmussen, 4½, søn af murer Niels Rasmussen, af Ravnebjærggyde
1883, 0907, 1207, Andreas Ludvig Johansen, 15½, søn af drejer Peter Emil Johansen, af Lille Ubberud Mark
1883, 1507, 1907, Anders Hansen, aftægtsmand, 61, i Vejrup
1883, 1109, 1609, Peder Jørgensen, husmand, 77, i Ravnebjærggyde
1883, 1209, 1709, Jens Olsen, husmand, 64, i Ravnebjærggyde
1883, 3009, 0710, Hans Peter Sofus Pedersen, 8 maaneder, søn af pige Karoline Serafine Pedersen, i Kalør Smedie
1883, 0710, 1210, Jens Peder Nielsen, tjenestekarl, 25, paa Sømosegaard i Sct. Hans Landsogn
1883, 1312, 2112, Karl Nielsen, 10, søn af smaakjører Knud Christian Nielsen, paa Vejrup Mark
1884, 1203, 2003, Peder Rasmussen, husmand, 75, i Store Ejlstrup
1884, 1603, 2003, Christian Oluf Ludvig Hansen, 3½, søn af karetmager Niels Chr. Hansen og Marie Ekmann, af Vejrup. Født 1880 i Odense
1884, 0904, 1204, Jens Karl Pedersen, 8, søn af husmand og tømrer Anders Pedersen, i Lille Ubberud
1884, 0106, 0706, Niels Christensen, enkemand og forhen husejer, 86, i Risbro. Sidst bosat i Odense
1884, 0106, 0606, Hans Andersen, tjenestekarl, 74½, i Nymark, Ubberud Sogn
1884, 0206, 0606, Jørgen Peder Pedersen, 7, søn af husmand Mads Pedersen, af Lille Ubberud
1884, 0406, 0906, Christen Jørgensen, 9½, søn af husmand Jørgen Jørgensen, af Lillemarkshuset
1884, 0408, 0808, Jakob Larsen, frasepareret mand og tjenestekarl, 58, Kragshøj i Ubberud Sogn
1884, 2508, 2908, Peder Rasmussen, aftægtsmand, 70, Lille Ubberud
1884, 3008, 0509, Ole Nielsen, husmand og væver, 55, i Lille Ubberud
1884, 0210, 0710, Jens Christensen, aftægtsmand, 79, af Brændedam Ubberud Sogn
1885, 0301, 1001, Axel Lavrids Henning Peder Brandt, 3, søn af mejerist Anders Pedersen Brandt
1885, 0901, 1601, Lars Andersen, ugift og saddelmager, 33½, Ejlstrup
1885, 2701, 0502, Niels Larsen, fhv. husmand, 70, af Risbrohus
1885, 0902, 1702, Hans Rasmussen, husmand, 53, i Lille Ubberud
1885, 0904, 1704, Peder Johansen, murer i Sanderum, 67, tilhold og ophold hos sin svigersøn træskomand Simon Hansen, i Lille Ubberud
1885, 0805, 1205, Johannes Karl Hansen, 2 uger, søn af husmand Niels Hansen, i Bækhus Ubberud Sogn
1885, 0306, 0706, Hans Peder Johansen, 9 uger, søn af ugift Johanne Johansen, i Kjøbenhavn. I pleje hos husmand og høker Christen Jensen, i Hallingsmark Ubberud Sogn
1885, 3105, 0806, Hans Rasmussen, 71, i Højbjerg. Havde ophold i Odense indtil 1884
1885, 2206, 2806, Lars Andersen, husmand, 78, i Ravnebjærggyde Ubberud Sogn
1885, 0310, 0910, Peder Nielsen, ugift aftægtsmand, 53, Højbjærg Mark i Ubberud Sogn
1885, 2012, 2812, Niels Christian Olsen, 5, søn af husmand og skrædder Hans Olsen, Ubberud Mark
1886, 0501, 1101, Jakob Hansen, enkemand og fæstehusmand, 76, i Ejlstrup
1886, 2502, 0403, Arnold Rasmus August Andersen Büse, 1½, søn af gaardejer Jørgen Andersen, af Store Korsebjærg
1886, 1305, 1605, Søren Johansen, 2 timer, søn af indsidder Johan Peder Johansen, af Vejrup Mark
1886, 0506, 1106, Jens Valdemar Adolf Jensen, 4 maaneder, søn af husmand Jens Adolf Jensen, Gundersø i Ubberud Sogn
1886, 2006, 2806, Lars Larsen, ungkarl, 41, til huse hos Mads Hansen, af Højdenborg i Ubberud Sogn. Født i Bred Vissenbjærg Sogn
1886, 1907, 2407, Peder Nielsen, enkemand og pensioneret vægter, 82, til huse hos sin svigersøn Knud Madsen, Lille Langebjærghus. Af Langesø
1886, 2407, 3007, Udøbt dreng, søn af Niels Hansen, Lille Bækhus
1886, 1008, 1408, Anton Karl Rasmussen, 1 og 5 maaneder, søn af murer Hans Christian Rasmussen, i Vejrup
1886, 1209, 1809, Peder Poulsen, enkemand, fhv. gaardmand og aftægtsmand, 77, hos sin søn gaardmand Jens Pedersen, af Bregneholm
1886, 1209, 1609, Christian Ernstsen, enkemand og fattiglem, 84
1886, 2712, 04011887, Theodor Christian Hasselager, 4 maaneder, søn af gaardejer Hasselager, Store Dyve
1887, 2401, 3101, Rasmus Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 84½, Ubberud Mark
1887, 2202, 2702, Anders Jørgen Christensen, røgter og fraskilt mand, 62, paa Tanggaard
1887, 2802, 0503, Sofus Martin Nielsen, gift, indsidder og arbejdsmand, 31, Rønnehuset
1887, 1703, 2303, Peder Simonsen, gift men separeret og smed, 51, Store Korsebjærg
1887, 1903, 2503, Frederik Hansen, gift og husmand, 71, Lille Ubberud
1887, 2503, 3103, Knud Christian Nielsen, gift og husmand, 55, Vejrup Mark
1887, 2404, 3004, Simon Rasmussen, afskediget skolelærer og fhv. skolelærer, enkemand, 89, i Hundstrup
1887, 2804, 0405, Christen Jensen, gift høker, 68, Hallingsmark
1887, 0606, 1006, Hans Jørgensen, gift og husmand, 70, Lille Ubberud
1887, 0906, 1706, Hans Madsen, enkemand og aftægtsmand, 78, til huse hos sin søn bolsmand Mads Hansen, Højdensborg
1887, 1107, 1607, Anders Rasmussen, aftægtsmand og gaardmand, 72, til huse hos svigersønnen Michael Rasmussen, i Vejrup
1887, 2709, 3009, Hans Rasmussen, 7, dattersøn af husmand Hans Johansen, Ravnebjærggyde
1887, 3010, 0711, Niels Christoffersen, enkemand, aftægtsmand og fhv. husmand, 76½, til huse hos husmand Mads Nielsen, Skjelbjærghus
1887, 2911, 0512, Rasmus Jensen, indsidder, 70, i Lille Ubberud
1888, 2303, 2903, Lars Christian Nielsen, gift husmand, 80, i Lille Ubberud
1888, 2903, 0604, Hans Rasmussen, gift, murer og husmand, 57, i Blæsenborg
1888, 2504, 2904, Hans Christiansen, enkemand og arbejdsmand, 71 og 9 maaneder, til huse hos sin søn, i Rønneholmshuset, Ubberud Mark
1888, 0305, 1105, Andreas Jørgen Jørgensen, husmand og gift, 59, i Nyhaugehus
1888, 2605, 3105, Niels Anton Larsen, 12 og 9 maaneder, søn af bager Peder Jensen, Store Ubberud
1888, 2405, 0106, Vilhelm Brask Hasselager, 6 maaneder og 19 dage, søn af gaardejer Hasselager, Store Dyred
1888, 2106, 2806, Christian Hansen, mejerist og ugift, 32, i Troelse. Søn af gaardmand og aftægtsmand Hans Lorentsen
1888, 2006, 2506, Hans Bentsen, gift, brøndgraver og husmand, 72, af Lille Ubberud
1888, 0108, 0808, Arnold Rasmus August Andersen Buse, 6½ maaned, søn af gaardejer Jørgen Andersen, St. Korsebjerg
1888, 3107, 0508, Niels Pedersen, gift, husmand og fhv. vejmand, 62, i Ubberud
1888, 1609, 2109, Lars Mortensen, enkemand og fattiglem, 64, i Vejrup Fattighus
1888, 0410, 0910, Hans Frederik Mogensen, 8 dage, søn af slagter Jakob Christian Mogensen, af Blommeslyst
1888, 1210, 1810, Jens Christian Nielsen, gift og husmand, 75, i Tanggaardshus
1888, 2210, 2610, Peder Christian Povlsen, ugift og smedesvend, 19½, hos faderen smed Povlsen, Krogshøj
1888, 2811, 0412, Rasmus Frederiksen, gift og smed, 66, i Kalørsmedien
1888, 0512, 1012, Lars Madsen, ugift røgter, 64, til huse hos sin svoger husmand Hans Christensen Bøg, Vejrup Mark
1888, 2312, 2912, Hans Madsen, enkemand og husmand, 86, i Ejlstruphus
1888, 1712, 2312, Rasmus Peder Jokumsen, 1 uge, søn af murer Morten Jokumsen, af Teglhuset paa Gundersø Mark
1889, 1502, 2002, Dødfødt dreng, søn af smed Anders Hansen, af Ubberud By og Sogn
1889, 1404, 2304, Christian Hansen, 8 maaneder, søn af gaardmand Lars Hansen, i Troelse Ubberud Sogn
1889, 0605, 1205, Hans Rudolf Hansen, 8 uger, søn af slagter Frederik Jørgen Hansen, Lille Ubberud i Ubberud Sogn
1889, 0705, 1205, Johannes Christian Bøg Hansen, 9 maaneder, søn af husmand Niels Chr. Hansen, paa Vejstrup Mark, Ubberud Sogn
1889, 0905, 1205, Søren Elias Alfred Andersen, 8 uger, søn af indsidder Anders Peder Andersen, af Krogshøjhus, i Ubberud Sogn
1889, 1405, 1905, Emil Magnus Dithlefsen Klüver, ½, søn af ugift amme Elna Pedersen, i Odense. I pleje hos husmand Christen Jensens enke, Hallingsmarkhuset, i Ubberud Sogn
1889, 1605, 2305, Hans Frits Hansen, 8 maaneder, søn af ugift Anne Kathrine Hansen, tjenende paa Sværupgaard. I pleje hos husmand Hans Johansen, paa Lille Ubberud Mark
1889, 2105, 2705, Knud Jeppesen, enkemand og aftægtsmand, 85½, hos husmand Niels Andersen, af Ejlstrup, i Ubberud Sogn
1889, 2506, 2906, Povl Christian Olsen, gift, husmand og skræder, 74, i Overmarkshuset, paa Ubberud Mark
1889, 2407, 2807, Oluf Hansen, 4 maaneder, søn af husmand Hans Jørgen Hansen, Spadsbjerg
1889, 1309, 2009, Rasmus Sørensen, 4, søn af hjulmand Anders Sørensen, af Skovmosehus
1889, 1809, 2509, Hans Henrik Poulsen, enkemand og aftægtsmand, 85, Ubberud Mark
1890, 1801, 2401, Jens Christian Nielsen, 5 uger, søn af bolsmand Mads Nielsen, af Skjelbjerghus
1890, 2501, 3101, Niels Peder Nielsen, 2½, søn af murer Hans Nielsen, i Højbjerg
1890, 2102, 2702, Jørgen Andersen, husmand og enkemand, 85, af Tanggaardshus
1890, 1603, 2103, Lars Jørgensen, enkemand, skrædder og aftægtsmand, 87, hos husmand Peder Knudsen, Ubberud Mark
1890, 1504, 2104, Hans Søren Nielsen, 10 dage, søn af gaardejer Peder Nielsen, Lille Korsebjerg
1890, 2304, 3004, Lars Peder Jørgensen, 20, Nyhavehus. Søn af afdøde husmand Andreas Jørgensen
1890, 1305, 1705, Lars Hansen, ugift møllersvend, 20, i Blommeslyst Mølle
1890, 2305, 2805, Anders Jørgensen, gift og under fattigvæsenet, 72, Ubberud Mark
1890, 1306, 1906, Anders Andersen, gift og gaardmand, 45, Vejruplund
1890, 2508, 0309, Niels Peder Gormsen, 25 dage, søn af gaardmand Knud Gormsen, Ryggemosegaard
1890, 1209, 1809, Rasmus Jørgensen, 10, søn af husmand Jørgen Jørgensen, Lillemarkshuset
1890, 1010, 1610, Jakob Henriksen, gift og fattiglem, 64, i Vejrup Fattighus
1890, 2710, 0311, Vilhelm Jakob Frederik Rasmussen, 2, søn af indsidder og arbejdsmand Rasmus Rasmussen, i Radby
1890, 1811, 2411, Christian Henriksen, gift og indsidder, 66, i Nymarkshuset
1890, 0912, 1612, Rasmus Peder Jokumsen, 11 dage, søn af husmand Morten Jokumsen, Gundersø
1890, 2712, 02011891, Mads Rasmussen (kaldet Banke), enkemand og husmand, 88, ved Hovhaven
1891, 0701, 1401, Henning Hansen, gift og husmand, 75, Store Ubberud i Ubberud Sogn
1891, 0202, 0602, Jakob Christian Mogensen, gift, slagter og indsidder, 33, Ubberud Mark
1891, 0102, 0702, Jens Christian Andreasen, ugift snedker, 66, i Korsebjerg
1891, 1102, 1702, Jens Jørgen Hansen, ungkarl og væver, 44, af Tanggaardshus
1891, 0303, 1003, Niels Peder Rasmussen, ½, søn af indsidder Niels Peder Rasmussen, af Radby
1891, 0303, 0703, Jens Christian Hasselager, gift og ejer, 51, af Store Dyred
1891, 1203, 1903, Rasmus Christian Carlsen, gift, træskomand og husmand, 71, i Højbjerg
1891, 2903, 0704, Henning Christensen, gift aftægtsmand og fhv. gaardejer, 74, i Troelse
1891, 2004, 2504, Jakob Christian Mogensen, 5 maaneder, søn af afdøde slagter Jakob Mogensen, Ubberud Mark
1891, 1205, 1905, Jens Rasmussen, cigarmagersvend og ugift, 25, til huse hos sin broder indsidder Anders Johan Rasmussen, af Hallingsmark
1891, 1805, 2305, Jens Peder Nielsen, 3 uger, søn af husmand og murer Hans Nielsen, af Ryggemose Mark
1891, 2406, 2906, Hans Søren Nielsen, 2 dage, søn af gaardejer Peder Nielsen, Lille Korsebjærg
1891, 2806, 0207, Johan Pedersen, enkemand og husejer, 82, Ubberud Mark
1891, 0207, 0707, Christian Hansen, 1, søn af gaardejer Lars Hansen, Troelse
1891, 1307, 1807, Hans Marius Christensen, tjenestekarl, 23. Søn af sadelmager Søren Christensen
1891, 0308, 0708, Rasmus Marius Sørensen, 6 uger, søn af hjulmand Anders Sørensen, Skovmosehus
1891, 0408, 0808, Jakob Markussen, gift og husmand, 62, i Tanggaardshus
1891, 2908, 0309, Johannes Christian Hansen, 2½, søn af træskomand Simon Hansen, Lille Ubberud
1891, 1309, 1909, Gorm Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 86, af Gundersø
1891, 2309, 2809, Valdemar Jensen, 7 maaneder, søn af indsidder Peder Jensen, Vejrum Mark
1891, 1910, 2810, Søren Jørgensen, gift, skrædder og aftægtsmand, 85, hos sønnen hjulmand Anders Sørensen, Skovmosehus
1891, 1511, 2011, Rasmus Rasmussen, husmand og væver, gift, 37, i Højbjærg
1882, 0201, 0801, Johanne Dorthea Madsen, 11, datter af pige Ane Tobea Sørensen, af Ejlstrup Mark
1882, 2501, 3101, Ane Marie Jensen, enke og aftægtskone, 72, i Vejruphuset
1882, 3001, 0602, Lavra Kirstine Pedersen, 7½, datter af bolsmand Jens Pedersen, af Bregneholmstedet
1882, 0302, 1202, Jakobine Mathea Hansen, 1½, datter af skrædder Hans Jakob Hansen, af Ubberud
1882, 2802, 0603, Ane Marie Jensdatter, enke, 83, af Gammel Dyregravvæde. Gaardmand Ole Hansen
1882, 2203, 2903, Ane Pedersdatter, aftægtsenke, 93½, i Risbrohus
1882, 2103, 2803, Ane Jørgensdatter, 67, af Højbjærg Mark. Husmand Peder Rasmussen
1882, 2303, 3103, Kirsten Hansen, 44, Spedsbjærg. Sognefoged og dannebrogsmand Christian Poulsen
1882, 2703, 0404, Ane Catrine Andersdatter, 75, i Gundersø. Gaardejer Jørgen Andersen
1882, 3005, 0406, Mathea Hansen, 12½, datter af husmand Hans Christiansen, paa Vejrup Mark
1882, 0406, 0906, Ane Catrine Pedersdatter, 78½, af Gelstruphus. Aftægtsmand Knud Jeppesen
1882, 0906, 1406, Charlotte Emilie Milo f. Bruun, enke, 69, paa Hesbjærg. Sognepræst Milo, i Havdrup, Sjællands Stift
1882, 0307, 0907, Karen Sofie Knudsine Larsen, 1 dag, datter af husmand Lars Hansen, af Ryggemose
1882, 0507, 1007, Karen Jespersen, 55, af Ubberud. Husmand Hans Jeppesen
1882, 1209, 1809, Dorthea Hansen, 58, i Hallingsmark. Husmand Lars Mortensen
1882, 1809, 2409, Karen Andersdatter, enke, 88, af Vejrup Hus. Husmand Mads Andersen
1882, 3011, 0512, Laurine Jakobsen, tjenestepige, 15, paa Hesbjærg
1882, 1511, 1911, Udøbt pige, 1 uge, datter af tjenestepige Marie Kirstine Andersen, i Engenslyst
1882, 1812, 2412, Ane Margrethe Andersdatter, enke, 92, af Horsehavehus. Skovfoged Rasmus Nielsen
1883, 1002, 1502, Maren Kathrine Mathiasen, 33, af Store Ubberud. Skrædder Hans Jakob Hansen
1883, 1503, 2103, Karen Jørgensdatter, 70, af Vejrup. Bolsmanf Hans Hansen
1883, 0604, 1304, Karen Sofie Sørensdatter, 67, i Radby. Indsidder Jens Rasmussen
1883, 1504, 2204, Hansine Pedersen, 5 maaneder, datter af gartner Lavrids Peder Pedersen, af Husemose
1883, 1904, 2604, Ane Margrethe Christiansdatter, 60, af Radby. Hjulmand Lars Hansen
1883, 0405, 1105, Karen Marie Jørgensen, 58, af Ny Bækhus. Skomager Frederik Hansen
1883, 0408, 0908, Ane Marie Hansdatter, enke, 89½, af Ubberud. Fattiglem Jørgen Povelsen
1883, 2109, 2609, Christine Pedersen, 16, datter af husmand Frederik Pedersen, af Ryggemose Mark
1883, 0410, 0910, Bodild Kathrine Petrine Pedersdatter, væverpige, 60, i Kragshøjhus
1883, 1710, 2110, Thora Wilhelmine Wich, 3½, datter af limkoger Johan Wich, i Lille Ubberud
1883, 1111, 1711, Christiane Mortensen, enke, 48, af Ubberud. Gaardejer Hans Christiansen
1883, 2511, 0212, Ellen Kirstine Hansdatter, aftægtsenke, 66, i Højbjærg
1883, 2611, 0312, Ane Marie Johansdatter, aftægtsenke, 83, i Bækhus
1883, 0112, 0712, Karen Rasmusdatter, 58, af Lille Ubberud. Husmand Niels Madsen
1883, 0812, 1612, Gjertrud Dorthea Hansen, tjenestepige, 28, i Radby
1884, 0106, 0606, Else Marie Larsdatter, enke og aftægtskone, 78, i Store Ejlstrup Ubberud Sogn
1884, 2408, 2908, Ane Kathrine Mathiasdatter, enke og aftægtskone, 84, Lille Ubberud
1884, 0209, 0609, Ane Marie Andersdatter, 62, Store Ubberud. Murer Anders Hansen
1884, 0610, 1310, Knudsine Pedersen, 29, Ryggemose Mark. Husmand Frederik Pedersen
1884, 2811, 0212, Maren Kathrine Markussen, tjenestepige, 18, Vejrup i Ubberud Sogn
1885, 0501, 1201, Ane Kirstine Mathiasdatter, enke, 75, i Højbjærg med selvstyre af Gaarden. Gaardmand Jens Rasmussen
1885, 2102, 2702, Birthe Kirstine Ebbesdatter, 75, Lille Ejlstrup i Ubberud Sogn. Husmand Hans Madsen
1885, 1503, 2003, Lavra Christine Larsen, 10, datter af husmand Lars Hansen, Ryggemose Mark, i Ubberud Sogn
1885, 2604, 0305, Ane Olesdatter, 79, Lille Korsebjærghus. Christian Ernst
1885, 1107, 1507, Johanne Kirstine Sørensen, 8½, datter af ugift Tobea Nielsine Hansen, Ubberud. I pleje hos husmand Hans Jørgensen, i Ubberud
1885, 2008, 2608, Laurine Juliane Hansen f. Hansen, 24 og 9 maaneder, i Hovhaven. Forpagter Mads Hansen
1885, 0309, 0909, Lavra Mathilde Marie Jørgensen, tjenestepige, 16 ¼, i Ubberud
1885, 2709, 0110, Ane Marie Christiansdatter, ugift, farvehandlerske og indsidder, 69, i Rosenlundhuset Ravnebjærggyde, i Ubberud Sogn
1885, 2610, 0111, Anna Kamilla Andersen, 4 dage, datter af gaardmand Rasmus Jørgen Andersen, Store Ejlstrup
1885, 2211, 0212, Ane Marie Nielsdatter, 66, Højdenborg. Gaardmand og aftægtsmand Hans Madsen
1885, 0311, 0911, Ane Marie Jensen, 57, af Store Ryggemose. Gaardmand Niels Jørgensen
1885, 1712, 2212, Ane Hedevig Nielsen, 3, datter af husmand Hans Nielsen, Lindevedhuset
1885, 2412, 3012, Ane Marie Andersdatter, enke, 72, Ravnebjærggyde. Husmand Lars Andersen
1885, 2312, 2812, Maren Kirstine Olsen, 6, datter af husmand og skrædder Hans Olsen, Ubberud
1886, 0501, 1201, Ane Simonsdatter, 63, Lille Ubberud. Husmand Peder Christian Nielsen
1886, 1401, 2101, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 73, Korsebjærghus. Husmand Ole Christian Jørgensen
1886, 1201, 1801, Hansine Kathrine Olsen, 11, datter af husmand og skrædder Hans Olsen, Ubberud Mark
1886, 0801, 1401, Ane Jørgensdatter, enke, 83, Risbrohus
1886, 0402, 1302, Karen Rasmussen, 3, datter af gaardmand Lars Christian Rasmussen, Lille Ernebjærg
1886, 2802, 0503, Anne Margrethe Povelsdatter, 83, Tanggaardshus. Husmand Jørgen Andersen
1886, 1503, 1903, Anna Mathilde Christine Larsen, 20 uger, datter af gaardmand Mads Larsen, Lille Ubberud
1886, 1804, 2404, Ane Marie Jensdatter, enke og aftægtskone, 80, Højbjærg. Husmand Peder Hansen
1886, 1805, 2605, Gjertrud Hansdatter, 65, i Bred. Bolsmand og aftægtsmand Hans Larsen, til huse i Højdenborg
1886, 1106, 1606, Mette Kathrine Andersen, 49, af Radby. Husmand Johan Olsen
1886, 1806, 2406, Gjerda Kirstine Frederikke Larsen, 7, datter af ugift Nielsine Hansen. I pleje hos husmand Hans Christiansen, i Vejrup
1886, 0107, 0807, Marie Larsen, ugift tjenestepige, 20, Bækhuset, i Ubberud Sogn
1886, 1710, 2310, Karen Marie Larsen, 38, af Krogshøj. Mursvend Jeppe Madsen
1886, 3011, 0412, Rasmine Jakobsdatter, enke, 70, af Hovhavehus. Fæstehusmand Niels Frederiksen
1886, 2712, 03011887, Karen Marie Andersen, 36, i Store Ubberud. Smed Anders Hansen
1887, 0601, 1401, Karen Andersdatter, enke og aftægtskone, 68, hos gaardmand Knud Chr. Jørgensen, i Ubberud. Gaardmand Hans Jakob Hansen
1887, 1604, 2104, Abelone Pedersdatter, enke og fattiglem, 87, Vejrup Fattighus
1887, 1205, 1805, Karen Rasmussen, 4 dage, datter af gaardmand Lars Chr. Rasmussen, Lille Ernebjerg
1887, 1705, 2105, Sofie Karoline Larsdatter, 63, i Ravnebjærggyde. Husmand og væver Søren Jensen
1887, 1506, 2006, Ane Kirstine Jensine Jensen, ugift, 25, Ubberud Mark. Indsidder Rasmus Jensen
1887, 0707, 1207, Christine Knudsen, 53, Hallingsmarkhuset. Indsidder Mads Henriksen
1887, 2208, 2708, Karen Rasmussen, ugift fattiglem, 50, i Ubberud Fattighus
1887, 0309, 0909, Petrea Frederikke Sofie Frederiksen, ½, datter af smed Rasm. Frederiksen, af Kalørhus
1887, 1309, 2009, Mette Nielsdatter, 73, af Lille Ejlstrup. Husmand Hans Christiansen
1887, 1712, 2012, Dødfødt pige, datter af indsidder Morten Jokumsen, af Teglhuset
1888, 0701, 1201, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Pedersen, af Lille Langebjærg
1888, 2202, 0203, Kirsten Klavsen, 44, af Ryggemose Mark. Husmand Lars Hansen
1888, 0603, 1003, Maren Pedersdatter, enke, 84, Bækhuset i Ubberud Sogn. Ole Povlsen
1888, 0505, 1205, Ane Marie Knudsdatter, enke og aftægtskone, 70, i Bøgebjærg
1888, 2405, 3005, Ane Marie Nielsdatter, enke og aftægtskone, 83, Korsebjærghus. Arbejdsmand Morten Pedersen
1888, 2405, 3005, Hansine Rasmussen, 11, datter af afdøde murer Hans Rasmussen, i Blæsenborg
1888, 2510, 3010, Maren Jeppesdatter, 68, Frydenlund paa Ryggemose Mark. Husmand Frederik Pedersen
1888, 2811, 0312, Anna Rasmine Rasmussen, 11 dage, datter af tjenestekarl Hans Peter Rasmussen, af Lille Bisbjærg
1888, 2812, 02011889, Gjertrud Dorthea Johansen, 1 og 9 maaneder, datter af husmand Johan Peter Johansen, af Rosenborg
1889, 2002, 2702, Johanne Margrethe Rasmussen, ugift og husholderske, 54, hos husmand Knud Rasmussen, Lille Ubberud
1889, 2102, 2702, Ane Marie Hansdatter, fattiglem og enke, 69, af Nymarkhus i Ubberud Sogn. Jens Henrik Frederiksen
1889, 0303, 0803, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Rasmus Johansen, af Krogshøjhuset
1889, 0403, 0803, Mette Mikkelsdatter, fattiglem og enke, 85 og 11 maaneder, til huse hos murer Peder Chr. Nielsen, i Vejruplund Ubberud Sogn
1889, 1303, 1703, Gjertrud Dorthea Johansen, 4 uger, datter af husmand Johan Peter Johansen, af Lille Ubberud i Ubberud Sogn
1889, 0504, 1104, Maren Mortensdatter, 70 ¾, af Flintekroghuset paa Radby Mark i Ubberud Sogn, Indsidder og smed Niels Pedersen
1889, 1904, 2804, Karen Lovise Nielsen, 7 maaneder, datter af husmand Mads Nielsen, af Skjelbjerghus i Ubberud Sogn
1889, 0205, 0805, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Nielsen, af Ubberud Mark i Ubberud Sogn
1889, 0306, 0606, Christine Rasmussen, 1, datter af husmand og væver Rasmus Rasmussen, af Højbjærg i Ubberud Sogn
1889, 2806, 0407, Karen Marie Andersdatter, enke og fattiglem, 79, i Radby Fattighus. Fattiglem Frederik Jakobsen
1889, 1707, 2107, Karen Frederikke Andersen, 6 uger, datter af husmand Hans Andersen, i Vejrup
1889, 1708, 2008, Maren Sofie Klemmensdatter, enke, 73, Lille Ubberud. Husmand og brøndgraver Hans Bendsen
1889, 0410, 1210, Gjertrud Marie Hansen, 23, af Spedsbjerg. Husmand Hans Jørgen Hansen
1889, 1510, 2210, Oline Christiane Olsen, ugift tjenestepige, 34, Ravnebjerggyde. Datter af snedker Olsen
1889, 1510, 2210, Rasmine Jensen, 19, i Hallingsmarken. Datter af høker Chr. Jensen enke
1889, 0111, 0411, Ane Kathrine Rasmussen, 2 maaneder og 3 dage, datter af husmand Rasmus Niels Rasmussen, af Ravnebjerggyde
1889, 1611, 2011, Karoline Mogensen, 8 dage, datter af slagter Jakob Mogensen, i Blommeslyst
1889, 0712, 1112, Ane Marie Jensen, 9, datter af indsidderske og ugift Ane Knudsen, Broby i Næsbrobyhoved Broby Sogn. AMJ i Tanggaarden
1890, 1701, 2401, Maren Jørgensen, 44, Skjelbjerghus. Bolsmand Mads Nielsen
1890, 2201, 2701, Anne Camilla Laurine Christiansen, ¾, datter af ugift Karoline Hansine Pedersen, Vejrup Mark
1890, 2401, 3101, Bodil Kirstine Nielsdatter, 68, Bisbjerg. Indsidder Peder Knudsen
1890, 0202, 0802, Mariane Larsdatter, enke, 76, til huse hos husmand Niels Hansen, i Bækhus. Under Vissenbjerg Fattigvæsen. Indsidder Hans Hansen
1890, 1202, 2102, Maren Elisabeth Hansen, 39, Troelev Mark. Gaardmand Christian Mathæus Rasmussen
1890, 1804, 2604, Anna Rasmussen, 11, datter af husmand og murer Lars Jørgen Rasmussen, Møllerlundhus
1890, 2404, 0205, Camilla Christine Hasselager, 8 maaneder, datter af gaardejer Hasselager, Store Dyred
1890, 1606, 2206, Maren Kathrine Andersen, 10 uger, datter af tjenestepige Marie Dorthea Andersen, i Bækhus
1890, 3107, 0608, Birthe Hansdatter, enke og aftægtskone, 72, i Brændedamstedet. Husmand Jens Christensen
1890, 0310, 0910, Anne Jørgine Mary Jørgensen, 1½, datter af gaardejer Niels Christian Jørgensen, Korsebjærglund
1890, 1711, 2111, Karen Marie Hansen, 4 uger, datter af smed Anders Hansen, Ubberud
1890, 2312, 3012, Elsken Christine Nielsen, 5, datter af smed Morten Nielsen, Hesbjærg
1891, 0102, 0602, Ane Kirstine Nielsen, ugift, 42, til huse hos smed Morten Nielsen, i Radby
1891, 0503, 1203, Johanne Andersen, 34, i Vejrup. Gaardmand Michael Rasmussen
1891, 1703, 2103, Maren Kirstine Nielsen, ugift og husholderske, 76, i Lille Ubberud
1891, 1604, 2304, Maren Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 85, hos sønnen Mads Pedersen, Lille Ubberud. Husmand Peder Madsen
1891, 1204, 2004, Susanne Madsdatter, enke og aftægtskone, 64, Risbrohus. Husmand Niels Larsen
1891, 0505, 1105, Ane Johanne Augustesen, enke, 69, til huse hos sin søn væver Augustesen, i Vejrup
1891, 2605, 2905, Ane Jensdatter, 75, af Ubberud Mark. Indsidder Mads Anders Larsen
1891, 3105, 0506, Maren Elise Nielsen, 8, datter af smed Morten Nielsen, i Radby
1891, 0206, 0606, Else Marie Andersen, 11 maaneder, datter af arbejdsmand Anders Peder Andersen, Blommeslyst
1891, 0806, 1306, Ane Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 75, hos sønnen husmand Hans Andersen, Vejrup
1891, 2307, 2707, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 79, under Fattigvæsenet. Lars Andersen
1891, 1208, 1708, Ane Kirstine Nielsdatter, ugift indsidderske, 65, i Radby
1891, 0309, 0709, Marie Kirstine Hansen, 5, datter af træskomand Simon Hansen, Lille Ubberud
1891, 1312, 1812, Maren Rasmussen, 39, af Husmose. Indsidder Søren Knudsen
1891, 1512, 2212, Gjertrud Marie Pedersen, 60, Skjelbjærghus. Husmand Lars Andersen