Ubberud, 1881-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1881-1891, Ubberud sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1881, 1911, Hans Augustesen, ungkarl og husmand, 37, Højdenborg og pige Johanne Marie Pedersen, 27, Højdenborg
1882, 2801, Morten Rasmussen, ungkarl og arbejdsmand, 24, Sanderum og pige Marie Kathrine Rasmussen, 29, Kalør Smedie
1882, 0503, Julius Knudsen, ungkarl og skrædder, 26, Odense og pige Marie Kathrine Pedersen, 26, Vejrup
1882, 1706, Anders Sørensen, ungkarl og hjulmand, 26, Skovmosehuset og pige Johanne Marie Rasmussen, 29, Skovmosehuset
1883, 2001, Michael Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 39, Vesterlunde og pige Johanne Andersen, 26, Vejrup
1883, 1104, Jens Hansen, ungkarl og husejer, 46, Søndersø og pige Karen Nielsen, 38, datter af afdøde husmand og tømrer Niels Jørgensen, Gundersø
1883, 1406, Hans Nielsen, ungkarl og murer, 34, Højbjærg og pige Ane Marie Pedersen, 29, Højbjærg
1883, 0711, Mads Larsen, ungkarl og bolsmand, 43, Lille Ubberud og pige Karen Kirstine Rasmussen, 28, Lille Ubberud
1884, 1801, Jacob Christian Mogensen, ungkarl, 26, Højme Mark, Sanderum Sogn og pige Karen Kirstine Hansen, 22, Ravnebjærggyde
1884, 1801, Peder Nielsen Skovsby, ungkarl og gaardejer, 26, Karhusene og pige Ane Rasmussen, 30, Lille Bisbjærg
1884, 2302, Niels Christian Frederiksen, ungkarl, 26, født i Søllinge og Larsine Johanne Dorthea Kirstine Johansen, 24, Ubberud
1884, 0803, Niels Pedersen, ungkarl, 23, født 1860 i Traunshus, Vigerslev Sogn og Karen Kirstine Nielsen, 22, datter af fhv. bolsmand Hans Nielsen, Ubberud, født i Paarup Sogn
1884, 2107, Karl Christian Mikkelsen, ungkarl, indsidder og brøndgraver, 35, Agnehavehus og Ane Kathrine Lorentsen, 31, Agnehavehus
1884, 0405, Jørgen Larsen, ungkarl, 23, født 1860 i Ryslinge, Ryslinge Sogn og Karoline Kathrine Jørgensen, 21, datter af hjulmand Hans Jørgensen, Lille Ubberud, født 1862 i Dalby
1884, 2005, Thomas Pedersen Thomsen, malermester, 31, Kolding og Ane Marie Rasmussen, 24, Vejrup Mark, Ubberud Sogn, datter af husmand Rasmus Rasmussen
1884, 0307, Jens Nielsen, enkemand og gaardmand, 39, Bøllemose, Sanderum Sogn og pige Maren Kirstine Jørgensen, 27, Langgaarden, Ubberud Sogn
1884, 0810, Lavrits Pedersen, tjenestekarl, 24, Husemose, Ubberud Sogn, tjener i Ravnebjerg, Sanderum Sogn og Maren Kirstine Olsen, 23, datter af afdøde gaardmand Ole Sørensen, Gundersø
1884, 0511, Peder Christian Pedersen, sadelmagersvend, 23, Børnehjemmet, Kindstrup, Gjelsted Sogn, arbejder i Odense og Ane Marie Hansen, 24, datter af indsidder Jørgen Hansen, Løve, Gjirsløv Sogn
1884, 2811, Anders Andersen, ungkarl og bolsmand, 38, Vejrup Mark og pige Maren Kirstine Hansen, 37, hos sin broder bolsmand Peder Hansen, Ubberud By
1885, 1704, Peder Christian Pedersen, ungkarl og landmand, 37, Villestofte, født 1848 og pige Karen Andersdatter, 34, datter af gaardmand Anders Jens Sørensen, Vejrup Mark, født 1850
1885, 2504, Christian Madsen, gaardejer, 30, Radby og pige Maren Gormsen, 25, Grundersø
1885, 1009, Peder Petersen, bagersvend, 26, født 1859 og pige Kathrine Margrethe Hansen, 26, datter af afdøde kromand Hans Nielsen, Blommenslyst, født 1859
1885, 1810, Søren Pedersen, tjenestekarl og arbejdsmand, 23, født 1862 i Them og pige Meta Kirstine Pedersen, 27, datter af husmand og murer Peder Christian Nielsen, Vejruplund
1885, 2111, Knud Nielsen, gaardmand, 28, Ny Ryggemose, født 1857 i Farstrup og pige Gjertrud Marie Andersen, 27, datter af gaardmand Anders Hansen Blæsbjæerg, Ny Ryggemose, født 1858
1886, 2904, Morten Jensen, ungkarl og mursvend, 28, Ravnebjærg, Sanderum Sogn, født 1858 og pige Ane Marie Eriksen, 18, Brandsby, Hjadstrup Sogn, født 1868
1886, 1111, Rasmus Frederiksen, enkemand og smed, 65, Ejlstrup, født 1821 og Karoline Serafine Pedersen, 31, tjener hos smed Rasmus Frederiksen, født 1855
1886, 1311, Christian Christoffersen, ungkarl og arbejdsmand, 25, Brændedam, Ubberud Sogn og pige Gjertrud Marie Rasmussen, 26, datter af husmand Peder Nielsen, Villestofte
1886, 1112, Jens Vilhelm Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 29, født 1857 i Odense og pige Karen Kirstine Andersen, 22, Pilehus, steddatter af husmand Hans Hansen, Pilehus, født 1864
1887, 3004, Niels Andersen, ungkarl og bolsmand, 30, Ejlstrup, Ubberud Sogn, født 1856 i Lumby og pige Maren Dorthea Hansen, 28, Ejlstrup, Ubberud Sogn, født 1858
1887, 0405, Edlef Eduard Baxenblom, husejer, 73, født 1813 og Karen Kirstine Andersen, 37, Brændekilde, født 1850
1887, 3105, Anders Jørgen Hansen, landbrugscandidat, 30, Baaring, Asperup Sogn, født 1857 og pige Maren Kirstine Pedersen, 39, datter af husmand Peder Johansen, født 1848
1887, 1507, Anders Rasmussen, ungkarl og husmand, 24, Fangel, født 1863 i Bellinge og pige Mathea Henriette Laurine Hansen, 28, Ravnebjærggyde, Ubberud Sogn, datter af husmand Hans Johansen
1887, 1507, Anders Zachariassen, ungkarl, 22, født 1865 i Lading og ugift Hansine Marie Olsen, 27, Ravnebjærggyde, født 1859
1887, 3009, Hans Peder Madsen, ungkarl og husmand, 29, Korup Mark, født 1859 og pige Karen Marie Hansen, 29, datter af gaardmand Hans Rasmussen, Ellerup Mark, født 1859
1887, 2910, Søren Jensen, enkemand og væver, 61, Ravnebjærggyde, født 1826 og enke Bodild Marie Sørensen, 56, (efter væver Ole Nielsen), født 1831
1888, 2101, Johan Severin Johansson, skræddersvend, 35, opgivet født 1853 i Morup Forsamling, Sverige og Tobæa Nielsine Hansen, 34, født 1854
1888, 2801, Hans Peter Rasmussen, ungkarl, 21, søn af gaardmand Jørgen Rasmussen, Kjeldstrup, Vissenbjerg, født i Skeby og Maren Kathrine Rasmussen, 23, datter af afd. gaardmand Rasm. Rasmussen, Lille Bisbjærg, født 1864
1888, 3103, Jens Peter Christensen, tjenestekarl, 21, Nymarkshus, Ubberud Sogn, født 1866 og pige Petrine Povlsen, 31, Radstrup, Ubberud Sogn, datter af indsidder Povl Julius Jørgensen
1888, 1605, Niels Peder Hansen, ungkarl, 31, født 1857 i Brylle og pige Ane Marie Jeppesen, 26, datter af høker Hans Jeppesen, Ubberud, født 1862
1888, 1805, Anders Hansen, enkemand og smed, 44, Lundehusene, Store Ubberud, født 1844 og pige Maren Sofie Jørgensen, 28, datter af murmester Peder Jørgensen, Odense, født 1860 i Skjerm Sogn
1888, 0106, Hans Frederik Hansen, ungkarl og skomager, 27, Brændekilde Sogn, født 1861 i Brylle og pige Jensine Christine Pedersen, 28, datter af husmand Peder Chr. Nielsen, Lille Ubberud, født 1860
1888, 2107, Hans Christian Hansen, ungkarl og væver, 23, søn af indsidder Niels Hansen, Ubberud Mark, født 1865 og pige Ane Kirstine Poulsen, 24, datter af husmand Poul Julius Jørgensen, Korsebjærg Skovfogedhus
1888, 1410, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 22, Ubberud, født 1866 og pige Ane Marie Esbensen, 24, Radby, født 1864
1888, 2810, Hans Henriksen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Ubberud, født 1864 og pige Karen Nielsen, 28, Birkende Mark, Marslev Sogn, født 1860
1888, 1711, Hans Frederik Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Brændekilde, født 1863 og pige Petrine Marie Pedersen, 24, Lille Ubberud, født 1864
1888, 2710, Niels Christian Rasmussen, ungkarl og murer, 31, Svendstrup, Stenløse Sogn, født 1857 og pige Karen Marie Nielsen, 31, Lille Ubberud, født 1857
1888, 0311, Jens Jørgen Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Orte, født 1856 og pige og sypige Johanne Dorthea Petrine Johansen, 21, Lille Ubberud
1888, 2311, Hans Christian Knudsen, ungkarl, 32, søn af gaardmand Knud Jensen, Lille Ubberud, født 1856 og pige Dorthea Kirstine Henningsen, 28, datter af gaardmand Henning Christensen, Troelse, født 1860
1888, 2012, Jens Rasmussen, ungkarl og klodsemager, 25, født 1863 og pige Maren Nielsen, 20, til huse og plejedatter af smed Niels Pedersen, Hesbjærg, født 1868
1888, 2112, Jens Jørgen Jensen, ungkarl og gaardmand, 22, født 1866 i Korup og pige Hansine Henningsen, 20, Troelse, datter af gaardmand Henning Christensen, født 1868
1889, 0902, Hans Peter Rasmussen, ungkarl, 21, født 1867 i Ernebjerghus, Ubberud Sogn og pige Abelone Marie Andersen, 28, født 1860 i Sanderum
1889, 2203, Johan Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 38, født 1850 i Nørre Lyndelse og pige Mathilde Sofie Kirstine Andersen, 22, i hjemmet hos Anders Hansen, Jordemoderhuset, født 1867 i Tommerup
1889, 2505, Rasmus Rasmussen, ungkarl og murer, 23, i hjemmet hos husmand Hans Rasmussens enke, Vejrup Mark, Ubberud Sogn og pige Karen Rasmussen, 23, i hjemmet hos gaardmand And. Rasmussen, Vejruplund, født i Næsbyhoved Broby
1889, 2905, Hans Larsen, ungkarl og murer, 31, i hjemmet hos Lars Chr. Nielsens enke Joh. Olsdatter, Lille Ubberud og pige Kirsten Hansen, 28, i hjemmet i Vejrup, Ubberud Sogn, født 1860 i Vejrup
1889, 2308, Jørgen Christian Andersen, ungkarl, 27, født 1862 i Brændekilde og pige Lavra Oline Cecilie Larsen, 24, datter af gjæstgiver Peder Larsen, født 1865 i Kjøbenhavn
1889, 2009, Lars Jørgensen, postbud, 32, Kjøbenhavn, født 1857 i Solevad, Verninge Sogn og pige Ane Frederiksen, 33, Bisbro, Ubberud Sogn, datter af husmand Niels Frederiksen, født Vigerslev
1889, 1610, Carl Frederik Christensen, tjenestekarl, 30, Hesbjerg, født 1859 i Tommerup og pige Marie Frederikke Henriette Jensen, 24, Hesbjerg, født 1864 i Radby
1889, 2410, Jens Andersen, ungkarl og gaardforpagter, 41, Ubberud, født 1848 og pige Maren Rasmine Madsen, 34, af Ubberud, født 1855
1889, 0211, Jørgen Christian Rasmussen, ungkarl, 28, Damhuset, Vigerslev Sogn, født 1861 og pige Karen Marie Pedersen, 31, datter af husmand Peder Nielsen, Ubberud, født 1857
1889, 0911, Mads Peder Madsen, ungkarl, 27, Langebjerghus, født 1862 og pige Ane Karoline Jensen, 22, af Hallingsmarksstedet, født 1867
1889, 0611, Hans Nielsen Skovsby, ungkarl og gaardejer, 29, Skovsby, født 1860 og pige Mathilde Marie Andrea Andersen, 29, Troelse, datter af afdøde gaardmand Hans Andersen, født 1860 i Troelse
1890, 2002, Mads Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Odense, født 1861 i Ubberud og pige Ane Kathrine Hansen, 25, til huse i Ubberud, født 1864 i Lejerskov Skov
1890, 1405, Hans Peder Jensen, ungkarl og møllerkusk, 26, Korsebjerg Mølle, født 1863, i Krogsbølle og pige Karen Marie Jørgensen, fra Korsebjerghus, datter af afdøde gaardejer J. Christensen, født 1854
1890, 0406, Mads Christian Hansen, enkemand, 32, født 1858 og pige Jensine Petrine Jensen, 23, datter af gaardmand Jørgen Jensen, Kirkendrup, født 1867
1890, 3110, Anders Pedersen, ungkarl og indsidder, Gundersø, født 1859 i Grønnehaven, Ubberud Sogn og pige Johanne Andersen, datter af husmand Anders Hansen, Blommenslyst, født 1870 i Verninge
1890, 1511, Jens Peder Andersen, husmand, 23, Lille Ubberud, født 1868 og pige Karen Marie Larsen, af Skovshøjrup, Næsbyhovedbroby Sogn, født 1868
1891, 0605, August Nielsen, ungkarl og husmand, 32, Højbjærg, født 1858 og pige Gjertrud Marie Jensen, 23, datter af indsidder Jens Jensen, Prindsholm, Vissenbjærg, født 1868
1891, 0306, Peder Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Otterup, født 1861 i Lumby og pige Ane Marie Hansine Christensen, 24, datter af bolsmand Jørgen Christensen, Ejlstrup, født 1867
1891, 3110, Hans Jørgen Hansen, ungkarl og gaardejer, 30, født 1861 i Orte og pige Karen Nielsen, 29, Højbjærg, født 1862 i Nordskov
1891, 1411, Niels Rasmussen, ungkarl og bolsmand, 23, Grynborg Mark, Sanderum Sogn, født 1868 og pige Johanne Margrethe Rasmussen, 27, datter af husmand Jørgen Rasmussen Hovhaven, Ubberud, født 1864
1891, 2312, Frederik Jensen, husmand, 33, Søløkkehuset, Korup, født 1858 og pige Karoline Nielssine Pedersen, 23, datter af husmand Peder Pedersen, Bækhus, født 1868