Odense - Sct. Hans, 1832-1841, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1832-1841, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1832, 1401, Peder Christian Mikkelsen, ungkarl og indsidder, 25, Sandhuset, Skibhusveien og pige Maren Nielsdatter, 32, samme sted som brudgommen
1832, 2502, Claus Christian Larsen, ungkarl og snedkersvend, 25, hos snedker Rasmussen, Vestergade og enke Regine Willevaldine Frederiksen (efter skomagersvend Claus Glüsen), 31, Udenfor Nørreport
1832, 2502, Hans Rasmussen, ungkarl, korporal og fægtemester, 28, Garnisonen og enke og gjordemoder Karen Marie Nielsen, 38, Udenfor Vesterport
1832, 3103, Poul Joachim Schou, ungkarl og proprietair, 22, Mølgaard, Aalborg Stift og jomfrue Ane Dorothea Teisen, 21, Anesholm
1832, 2804, Jacob Henriksen, ungkarl og korporal, 28, Garnisonen og pige Ane Elisabeth Basse, 29, St. Knuds Sogn
1832, 0205, Jørgen Nielsen, ungkarl og huusmand, 33, Causlunde Sogn og pige Petrine Jørgine Marie Fogh, 31, her af Sognet
1832, 0905, Lars Jørgensen, ungkarl, 30, St. Knuds Sogn og pige Ane Pedersen, 25, Slotshaugen ved Næsbyhovedsmølle
1832, 0206, Erik Jensen, enkemand, 54, Biskorup Skovhuus og pige Ane Cathrine Larsdatter, 38, tjenende paa Marienlund
1832, 1108, Niels Madsen, ungkarl og korporal, 33, Garnisonen og pige Mette Marie Larsen, 28, St. Knuds Sogn
1832, 1608, Johan Henrik Christoph Wecke, ungkarl og kjøbmand, 39, Nørregade og pige Maren Hansen, 20, tjenende brudgommens broder, Nørregade
1832, 0509, Svend Nielsen, ungkarl og skomagermester, 31, Nørregade og jomfrue Ane Kirstine Rönnow, 30, smed Rönnows pleiedatter, Nørregade
1832, 2609, Jens Nielsen, ungkarl og arbeidsmand, 31, Kanaldæmningen og fraskilt og husholderske Johanne Marie Cathrine Christensen, 43, hos brudgommen
1832, 1310, Hans Mathias Fabricius Wiingaard, ungkarl og slagtersvend, 21, St. Knuds Sogn og pige Ane Marie Jørgensen, 30, Hans Jensensstræde
1832, 1310, Poul Christian Nielsen, ungkarl, 32, tjenende kjøbmand Teisen, Nørregade og pige Ane Hansdatter, 33, tjenende brændeviinsbrænder J. Nielsen, Nørregade
1832, 2710, Rasmus Hjeresen, enkemand og huusmand, 56, Skibhusene og pige Ane Marie Jørgensdatter, 30, hos brudgommen
1832, 0311, Mads Nielsen, ungkarl og huusfæster, 38, Stegsted og pige Ane Marie Hjeresdatter, 27, tjenende i Skibhusene
1832, 0711, Hans Christian Schier, examinatus juris, 35, St. Knuds Sogn og jomfrue Caroline Spöhr, 30, her af Sognet
1832, 0911, Frederik Christian Angelo, ungkarl og uhrmager, 35, St. Knuds Sogn og pige Daline Marie Rosenvind, 32, her af Sognet
1832, 0512, Jørgen Nielsen, ungkarl og skomagersvend, 23, Odense og pige Ane Cathrine Pedersen, 23, hos commissionair Hald, Nørregade
1832, 2912, Hans Jørgen Topp, ungkarl og skipper, 29, Stige og jomfrue Marie Elisabeth Andresen, 28, Udenfor Nørreport
1833, 0801, Nicolai Brodersen, ungkarl og skomagermester, 25, hos sin fader skomager Brodersen, Windegade og jomfrue Louise Lamotte, 23, hos brudgommens forældre
1833, 0202, Johan Frederik Anderskou, ungkarl og skipper, 29, Skibhusene og jomfrue Wilhelmine Spøhr, 28, datter af garver G. A. Spöhr, Ramsherred
1833, 1802, Anders Rasmussen, ungkarl, 38, tjenende konsul Fugleberg, St. Knuds Sogn og enke Ane Tøgersdatter, 34, tjenende kjøbmand J. Nielsen, Nørregade
1833, 0603, Peder Clemmensen, slagtersvend, 30, Nyenstad og pige Johanne Marie Elisabeth Føhns, 32, hos brudgommen
1833, 1603, Bærtel Carl Koldbye, ungkarl og gjestgiver, 25, eier af Gjæstgivergaarden, Skibhusene og jomfrue Hansine Caroline Nielsen, 21, skipper H. Nielsens datter, Skibhusene
1833, 0304, Christen Olsen, ungkarl og baadfører, 34, Skibhusene og enke Ane Hansdatter, 38, Skibhusene
1833, 0304, Niels Frederiksen, ungkarl og bødkersvend, 24, Lumbye og pige Ane Larsen, 30, hos smaahandler Hinderup
1833, 0105, Henrik Jespersen, ungkarl og dagleier, 34, Kræmmergyden og pige Mette Marie Nielsen, 25, hos brudgommen
1833, 2707, Mads Madsen, ungkarl, 31, tjener brændeviinsbrænder Niels Jensen, Nørregade og pige Johanne Cathrine Jørgensen, 31, tjener pastor Seidelin, Nørregade
1833, 1608, Joachim Boesen, instrumentmager, 30, Odense, St. Knuds Sogn og enke madam Henriette Catharine Knudsen (efter … Wolberg), 27, Nørregade
1833, 1809, Hans Knud Thomsen, ungkarl og bødkermester, 24, St. Knuds Sogn og jomfrue Marie Elisabeth Jacobsen, 26, Uden Nørreport
1833, 0210, Eilert Christian Pauling, ungkarl og styrmand, 37, hos brændeviinsbrænder H. Frandsen, Nørreport og pige Marie Cathrine Frandsen, 31, hos faderen brændeviinsbrænder H. Frandsen, Nørreport
1833, 0611, Bendix Andersen Midskou, ungkarl og vagtmester, 41, Garnisonen og jomfrue Ane Kirstine Mogensen, 28, St. Knuds Sogn
1833, 0412, Rasmus Hansen, ungkarl, 34, Udenfor Nørreport og pige Sophie Mathilde Hansen, 24, hos brudgommen
1833, 2312, Johan Christopher Holm, ungkarl og skomagersvend, 28, Nyenstad og pige Marie Kirstine Knudsen, 41, hos brudgommen
1833, 3012, Rasmus Mortensen, ungkarl, 21, Næsbyhovedsbrobye Sogn og pige Mette Cathrine Hansen, 32, tjenende paa Hedevigslund
1834, 1001, Christian Rasmus Grønbeck, qvartermester og vagtmester, 38, Dragonregimentet og pige Ane Kirstine Jensen, 26, datter af skibstømmermand Jacob Jensen, Skibhusene
1834, 1402, Johan Jensen, ungkarl og smedemester, 24, St. Knuds Sogn og pige Johanne Marie Henriksen, 30, datter af smed Hans Henriksen, Stige
1834, 0503, Niels Christiansen, enkemand og dagleier, 46, Frue Sogn og pige Else Marie Simonsen, 42, tjenende major Svane, Garnisonen
1834, 0503, Mads Pedersen, ungkarl og matros, 23, Skibhusene og pige Ane Pedersen, 26, tjenende fhv. gjæstgiver Hansen, Skibhusene
1834, 0703, Peder Nisted, ungkarl og lods, 26, Skibhusene og jomfrue Elise Petrine Rasmine Nielsen, 19, skipper H. Nielsens datter, Skibhusene
1834, 0305, Hans Hansen, enkemand og baadfører, Skibhusene og pige Elisabeth Jørgensen, 34, hos commissionair Ottesen, Nørregade
1834, 0305, Søren Nielsen Smith, ungkarl og væversvend, 26, Lumbye og pige Rasmine Hoffensitz, 27, hos oberstlieutenant Römer, Snapind
1834, 1005, Johan Christian Löngreen, enkemand og smedemester, 29, St. Knuds Sogn og jomfrue Anthonette Beate Augusta Petersen, 23, karethmager Niels Petersens datter Udenfor Nørreport
1834, 1705, Niels Rasmussen, fraskilt mand og dagleier, 44, St. Knuds Sogn og fraskilt hustru Gjertrud Marie Jacobsen, (efter typograpf C. M. Cedergreen), 27, Gravene
1834, 2405, Anders Jeppesen, ungkarl og slagtersvend, 26, St. Knuds Sogn og pige Nielsine Christensen, 22, hos sin moder chordegn Christensens enke, Nørregade
1834, 2405, Rasmus Knudsen, ungkarl og skomagersvend, 35, Frue Sogn og enke Sophie Catharine Nickels, (efter skomagermester Michael Pedersen), 39, Skulkenborg
1834, 3005, Jørgen Rasmussen, enkemand og skrædermester, 32, Frue Sogn og jomfrue Marie Cathrine Hedevig Fischer, 30, tjenende pastor emeritus Seidelin, Nørregade
1834, 0406, Eiler Madsen, ungkarl, 33, tjenende madam Ulm, Vestergade og pige Ane Margrete Madsdatter, 26, tjenende brændeviinsbrænder Nielsen, Nørregade
1834, 2806, Hans Jacob Nielsen, ungkarl og skomagersvend, 24, St. Knuds Sogn og pige Johanne Marie Henriksen, 21, hos sin moder væver Mads Henriksens enke, Vindegaden
1834, 2806, Jeppe Rasmussen, ungkarl, 38, St. Knuds Sogn og pige Karen Larsdatter, 28, tjenende madam Walmann, St. Hans Kirkegaard
1834, 1207, Peder Jørgen Wich, ungkarl og skrædermester, 25, hos graveren herved kirken og jomfrue Johanne Marie Hjorth, 24, hos sin fader graver Hjorth, herved kirken
1834, 2308, Erik Mathiesen, ungkarl, 26, tjenende paa Klubben, heri Byen og pige Ane Kirstine Larsdatter, 30, Kongehuset
1834, 1209, Johan Henrik Romler, kongelig skovfoged, 25, Petersværft, Sjelland og jomfrue Caroline Cathrine Hansen, 18, hos sin fader naalemager Hansen, Vindegaden
1834, 0110, Frederik Ludvig Jørgensen, ungkarl og tjener, 43, hos kammerherre J. Benzon og pige Else Jensen, 35, Vindegaden
1834, 1110, Casper Thrane, ungkarl og avlsmand, 25, medeier af Stedet Hanneberg, Landsognet og pige Mette Marie Larsen, 25, i tjeneste hos brudgommen
1834, 0711, Carl August Breehn, ungkarl og dyrlæge, 24, Einsidelsborg og jomfrue Christiane Frederikke Hansen, 22, hos sin fader naalemager Hansen, Vindegade
1834, 1212, Rasmus Johansen, snedker, 31, Asperup Sogn og pige Marie Kirstine Clausen, 27, Skulkenborg
1834, 1312, Carl Georg Nielsen, bagermester, 31, Odense og enkemadam Rebekke Catharine Schenck, 34, Nørregade
1834, 2312, Søren Michael Hansen, rebslagersvend, 33, Skulkenborg og enke Karen Jensdatter, 45, hos brudgommen
1835, 0603, Edvard Morits Wagener, handelsbetjent, 30, Nørregade og enkemadam Abeline Cathrine Hansen, 30, hos brudgommen
1835, 0104, Ole Peder Nielsen, enkemand og skomagermester, 33, Nørreport og jomfru Johanne Marie Jeppesen, 39, Nørregade
1835, 1504, Ditlev Gotlieb Mortensen, ungkarl og glarmestersvend, 23, Odense og pige Ane Cathrine Rasmusdatter, 22, Skulkenborg
1835, 0905, Ole Christophersen, ungkarl og skomagermester, 31, St. Knuds Sogn og pige Karen Marie Hansen, 27, i tjeneste hos kammerherreinde Buchvald, Nørregade
1835, 1305, Rasmus Hansen, enkemand og baadfører, 48, Skibhusene og pige Ane Jensen, 41, i tjeneste hos mad. Rosengaard, Nørregade
1835, 1605, Christian Tobias Hartvig, instrumentmager og snedkermester, 30, Hans Jensensstræde og jomfru Sophie Raahauge, 27, samme sted som brudgommen
1835, 2505, Morten Hansen Grønlund, fraskilt ægtemand og væversvend, 28, Gjertrudsminde og jomfru Johanne Cathrine Hunderup, 28, hos brudgommen
1835, 3005, Hans Christian Andersen, ungkarl og tømmersvend, 25, Frue Sogn og pige og bryggerpige Margrete Cathrine Henningsen, 28, Aalykkegaard
1835, 2706, Casper Hansen, ungkarl, 27, tjenende consul Fugleberg, St. Knuds Sogn og pige Karen Jensen, 27, tjenende brændeviinsbrænder N. Jensen, Nørregade
1835, 3006, Rasmus Carlsen, ungkarl og skomagersvend, 30, St. Knuds Sogn og pige Johanne Elisabeth Drabe, 30, heraf Sognet
1835, 0808, Hans Peter Pedersen, ungkarl og korporal, 23, Garnisonen og pige Johanne Rasmussen, 25, St. Knuds Sogn
1835, 1209, Anders Mortensen, ungkarl, 27, tjenende kjøbmand N. C. Nielsen, Nørregade og pige Ane Margrete Nielsen, 30, tjenende samme sted som brudgommen
1835, 2609, Jens Christian Nielsen, ungkarl, 25, tjenende madam Teisen, paa Anasholm og pige Maren Rasmusdatter, 28, Vindegaden
1835, 0310, Andreas Frederiksen, ungkarl og korporal, 25, Ganisonen og pige Charlotte Caroline Eriksen, 30, St. Knuds Sogn
1835, 2410, Anders Martin Nielsen, ungkarl og sadelmagersvend, 22, St. Knuds Sogn og pige Conradine Christine Hohmann, 21, Ramsherred
1835, 3010, Andreas Hansen, ungkarl og skipper, 25, Skibhusene og jomfru Marie Severine Hansen, 20, datter af forhenværende gjæstgiver Hansen, Skibhusene
1835, 1411, Johan Frantz Frederiksen, ungkarl og garversvend, 27, St. Knuds Sogn og pige Elisabeth Jørgensen, 30, i tjeneste hos lieutn v. Fencker
1835, 0212, Peder Pedersen, ungkarl, 34, i tjeneste hos proprietair Lollesgaard, Mosegaard og pige Margrete Hansdatter, 34, i tjeneste paa samme sted som brudgommen
1835, 1812, Henrik Simonsen, ungkarl og landsbymuurmester, 28, Fraugde Sogn, men boede i Skibhusene og enke Ane Margrete Hansen, (efter skipper Jørgen Hansen), 34, Skibhusene
1836, 1301, Rasmus Lumbye, ungkarl og korporal, 20, Garnisonen og jomfrue Ane Cathrine Jensen, 20, St. Knuds Sogn
1836, 1302, Jens Peter Lumbye, ungkarl og skovfoged, 22, Nørregade og pige Johanne Dorthe Rasmussen, 22, sammesteds som brudgommen
1836, 0403, Niels Nielsen, ungkarl, 33, i tjeneste hos værtshuusholder Nielsen, Nedergade og pige Karen Marie Christensen, 25, Hans Jensensstræde
1836, 2203, Jesper Martin Eriksen, ungkarl og skrædermester, 31, St. Knuds Sogn og pige Eline Marie Pedersen, 40, Hans Jensensstræde
1836, 2204, Carl Christian Schaffalitzky de Muckadell, kammerjunker, baron og secondlieutenant, 26, Dragonregimentet og frøken Elise Charlotte Ernestine Ermonie Sibylle Louise del Borgodi Primo, 21, Odense
1836, 3004, Anders Rasmussen, enkemand, vagtmester og berider, 51, Fynske Dragonregiment og pige Ane Kirstine Møller, 42, i tjeneste hos grev Petersdorf, Einsidelsborg
1836, 2005, Claus Petersen, ungkarl og malermester, 28, Nørregade og jomfru Marie Sophie Jacobsen, 27, datter af maler N. Jacobsen, Nørregade
1836, 2405, Rasmus Knudsen, ungkarl og skomagersvend, 35, St. Hans Kirkegaard og pige Birte Kirstine Cathrine Hansen, 31, samme sted som brudgommen
1836, 0607, Carl Christian Jørgensen, ungkarl og skibstømmermand, 35, Udenfor Nørreport og jomfru Anthonette Louise Jørgensen, 30, datter af afdøde rebslager Jørgensen, sammesteds
1836, 0509, Rasmus Nielsen, enkemand og dagleier, 58, Kongehuset og pige Ane Marie Elisabeth Stolzenbach, 30, i tjeneste hos brudgommen
1836, 1709, Niels Rasmussen, ungkarl, 34, Udenfor Nørreport og pige Dorthe Hansdatter, 34, samme sted som brudgommen
1836, 2809, Peder Larsen, ungkarl og snedkersvend, 35, Nørregade og pige Sophie Hedevig Jürgens, 30, Nørregade
1836, 3110, Hjere Jørgensen, ungkarl, 40, Biskorup, Frue Sogn og pige Frederikke Cathrine Hansen, 31, i tjeneste hos hr. pastor Westengaard
1836, 1211, Lauritz Davidsen, ungkarl, 37, To...bjerghuset ved Marienlund og pige Ane Margrete Rippur, 22, samme sted som brudgommen
1836, 2611, Johan Jacob Hvalsøe, ungkarl og kjøbmand, 31, Nørregade og enkemadam Sophie Sørine Anderskou, (efter skipper Niels Winther Nielsen), 30, Skibhusene
1836, 0712, Sophus Reinholdt Jessen, ungkarl og veiopsigtsfører, 21, Skulkenborg og jomfru Augustine Spöhr, 24, sammested som brudgommen
1836, 1512, Rasmus Hansen, enkemand og dagleier, 37, Udenfor Nørreport og pige Ane Rasmussen, 34, sammested som brudgommen
1836, 1712, Hans Rasmussen, ungkarl, 27, Sanderumgaard og pige Johanne Lisbeth Ferdinandsdatter, 23, i tjeneste hos skipper H. Andresen, Skibhusene
1837, 0301, Mads Hansen, ungkarl, 26, Krogsbølle Sogn, boende i Skulkenborg og enke Cathrine Larsen, (efter Mads Hansen), 51, sammested som brudgommen
1837, 0401, Hans Rasmussen, ungkarl, 26, tjenende E. Carstensen, Sømosegaard og pige Maren Pedersdatter, 36, Gl. Ladegaardshuus
1837, 0504, Hans Andreas Fogh, ungkarl og snedkermester, 31, søn af snedker C. Fogh, Odense og jomfru Wibeke Adolphine Dreesen, 31, hos kammerherre oberst v. Levetzau, Odense
1837, 1204, Johan Peter Camentz, ungkarl og slagtermester, 28, Appenrade og pige Maren Banke, 28, Odense
1837, 1404, Jørgen Knudsen, ungkarl, 26, søn af gaardmand Knud Hansen, Skovshøirup og pige Ane Cathrine Rasmussen, 25, hos sin moder, Skulkenborg
1837, 1404, Christian Jørgensen, ungkarl og skrædermester, 25, søn af snedker Jørgensen, Odense og jomfru Kirstine Dorothea Bekker, 25, datter af handskemager H. Bekker, Odense
1837, 2204, Peter Sørensen, ungkarl, 27, tjenende ved Taaruplund og pige Ane Kirstine Thomsen, 30, Blæsenborg
1837, 2204, Hans Nielsen, ungkarl, 38, tjenende hrr. kjøbmændene Brodersen og Tüchsen, Odense og pige Maren Larsen, 33, tjenende major v. Sehested, Nørregade
1837, 2904, Diderik Sørensen Huus, ungkarl og skomagermester, 33, ved Graabrødremuur og jomfru Cathrine Marie With, 36, tjenende kammerherreinde Buchvald, Nørregade
1837, 0305, Peder Pedersen, ungkarl og korporal af 2. Eskadron, 27 og pige Ane Sophie Knudsen, 26, tjenende paa Komediehuset
1837, 0305, Niels Jørgensen, enkemand, 38, Frue Sogn og pige Cathrine Henriette Hjorth, 41, tjenende paa Aalykkegaard
1837, 0605, Christian Ludvig Sichelkoh, ungkarl og trompeter af 6.e Dragonregiment, 27 og pige Karen Larsen, 24, tjenende lærer Hansen, Lahnsstiftelse
1837, 1905, Peter Holger Petersen, ungkarl og kjøbmand, 24, St. Knuds Sogn og jomfru Josephine Laurine Anthonette Smith, 21, Hedevigslund
1837, 1706, Jens Nielsen, enkemand og dagleier, 36, Nygade og pige Johanne Marie Carlsen, 46, sammested som brudgommen
1837, 1706, Hans Hansen, ungkarl, 22, Skulkenborg og pige Marie Larsen, 26, sammested som brudgommen
1837, 2206, Dangvart Neergaard, ungkarl og proprietair, 35, Haraldskjær ved Veile og enkegrevinde Anna Catharine Leth (efter Ahlefeld Laurvig), 39, Aalykkegaard
1837, 2607, Henrik Ederschild Busk, ungkarl og korporal, 23, Garnisonen, født i Odense og pige Ane Jensen, 25, heraf Sognet
1837, 1108, Peder Mogensen, ungkarl, 26, tjenende paa Tanggaard og pige Karen Rasmussen, 36, hos karethmager P. Hansen, Nørregade
1837, 0209, Peder Christian Jacobsen, ungkarl, hr. sognepræst til Meyrup og førstelærer, 27, ved Borgerskolen, Holstebro og frøken Emma Jacobsen, 24, Nørregade
1837, 2309, Carl Frederik Frantz Daniel v. Rømer, hr. kammerjunker og compagnichef, 34, det kgl. General Commissair, Collegium i Kjøbenhavn og frøken Frederikke Rauchalk v. Holten, 24, datter af conferentsraad Rauchalk v. Holten, Odense Slot
1837, 1410, Carl Westergaard, ungkarl og skolelærer, 26, Harritslev og jomfru Karen Dorthe Hansen, 24, datter af collecteur L. Hansen, Skibhusene
1837, 2810, Peder Christian Johannessen, ungkarl og opsynsmand, 27, Kanalen og enke Ane Hansen, 37, Kanaldæmningen
1837, 2810, Lars Peter Rasmussen, ungkarl og korporal, 25, Ganisonen og pige Rasmine Frederikke Rasmussen, 24, St. Knuds Sogn
1837, 0611, Jochum Christian Kejser, ungkarl og skrædermester, 34, St. Knuds Sogn og jomfru Johanne Rasmine Roll, 40, datter af veipiquer Roll, Ramsherred
1837, 2511, Eiler Wilhelm Hude, ungkarl og bagermester, 25, Nørregade og jomfru Mette Frederikke Petersen, 22, sammesteds som brudgommen
1837, 2811, Hans Dreier, ungkarl og sømand, 38, hos smaakjører J. Enoksen, Skibhusveien og pige Johanne Larsen, 32, sammesteds som brudgommen
1837, 0212, Peter Nielsen, ungkarl og tømmersvend, 27, Vindegaden og pige Johanne Hansdatter, 24, sammesteds som brudgommen
1837, 0412, Johan Christian Frederik Føhns, ungkarl og korporal, 21, Garnisonen og pige Apolone Sophie Nielsen, 29, Hans Jensensstræde
1837, 0712, Niels Rasmussen, ungkarl, tømmersvend og huuseier, 42, ved St. Jørgensgade og pige Nicoline Senecasdatter, 25, hos huusmand Anders Andersen, Skibhuusveien
1838, 1702, Peter Knudsen, ungkarl, 24, i tjeneste hos kjøbmand H. Teisen, Nørregade og pige Maren Jeppesdatter, 33, udenfor Nørreport
1838, 1404, Peter Wilhelm Falck, ungkarl og skomagermester, 27, udenfor Nørreport og pige Marie Kirstine Nielsen, 33, i tjeneste hos købmand N. C. Nielsen, Nørregade
1838, 0505, Rasmus Nielsen, ungkarl og huuseier, 29, Middelfart og pige Maren Christensen, 30, i tjeneste hos baron Schaffalitzky
1838, 1205, Anders Knudsen, ungkarl og væver, 28, Stige og pige Ane Caspersdatter, 30, hos stedfader smaakjører Rasmus Rasmussen, Nørregade
1838, 1905, Anders Poulsen, ungkarl og korporal, 31, Ganisonen, født i Seden og pige Ane Larsen, 30, her af Sognet
1838, 0206, Andreas Hansen Wolder, ungkarl og slagtermester, 23, Nørregade og jomfru Frederikke Wilhelmine Charlotte Louise Frederiksen, 24, datter af slagtermester C. Frederiksen, Odense
1838, 1506, Carl Christian Holm, ungkarl og skrædermester, 26, Frue Sogn og jomfru Emma Caroline Henriette Wander, 23, hos garver Spøhr paa Gravene
1838, 2107, Niels Christian Petersen, ungkarl og skrædermester, 25, Nørregade og jomfru Henriette Christine Henriksen, 21, sammesteds som brudgommen
1838, 2107, Frederik Christian Springer, ungkarl og arbeidsmand, 42, Ramsherred og pige Karen Nielsen, 47, sammesteds som brudgommen
1838, 1409, Christopher Wilhelm Lütge, ungkarl og skolelærer, 25, Ulriksholm og jomfru Caroline Regine Nielsen, 23, steddatter af vagtmester Rasmussen af Garnisonen
1838, 1210, Albrect Christian Albrectsen, enkemand og pottemagermester, 59, Nørregade og enke Anne Cathrine Andersen, 42, (efter [gartner F. Schimmel, sammesteds som brudgommen
1838, 2010, Peder Madsen, ungkarl, 25, tjener hos kammerjunker Bülow og pige Karen Pedersdatter, 32, i tjeneste hos snedker Haugsted, Nørregade
1838, 2610, Joseph Assam, enkemand og possementmager, 60, Nørregade og pige og huusholderske Christiane Hansen, 29, hos brudgommen
1838, 2710, Hans Frederik Bruun, ungkarl og skrædermester, 27, St. Knuds Sogn og pige Nicoline Jørgine Margrete Hansen, 22, i tjeneste hos madam Beck heri Sognet
1838, 2710, Carl Julius May, ungkarl og skomager, 27, Wigerslev Sogn og pige Maren Margrethe Andersdatter, 30, i tjeneste hos madam Christensen heri Sognet
1838, 1011, Hans Jørgensen, ungkarl, 38, Vindegaden og pige Anne Cathrine Pedersdatter, 28, sammesteds som brudgommen
1838, 1411, Otto Hansen, ungkarl og gjæstgiver, 29, Skibhusene og jomfru og huusholderske Dorthea Schiødtz, 19, hos brudgommen
1838, 1411, Lars Mathiesen, enkemand og snedkermester, 39, Frue Sogn og pige Kirsten Reinholtsdatter, 34, i tjeneste hos kammerraad Bekker
1838, 1411, Rasmus Hansen, ungkarl, 26, Skibhusene og pige Anne Marie Rasmussen, 18, datter af afdøde baadfører R. Hansen, Skibhusene
1838, 1911, Hans Hansen, ungkarl, 33, boede hos bødkermester N. Nielsen, Gravene og pige Kirsten Pedersdatter, 29, sammesteds som brudgommen
1838, 2311, Frederik Wilhelm Luplau, ungkarl og viinhandler, 37, Kjøbenhavn og jomfru Louise Georgine Blesborg, 27, datter af enkemadam Blesborg, Nørregade
1838, 2912, Frederik Christiansen, ungkarl, 24, Brobye Sogn og pige Johanne Cathrine Jensdatter, 30, Ertebjerghuset
1839, 0501, Michael Rasmussen, ungkarl, 29, uden Nørreport og pige Karen Andersen, 30, sammesteds som brudgommen
1839, 2401, Sebastian Marc Adolph Lorentz Noodt, ungkarl og toldassistent, 21, Frue Sogn og jomfru Caroline Larsen, 24, hos bødker Thomsens enke, Nørregade
1839, 0602, Mads Nielsen, enkemand og arbeidsmand, 45, Vindegaden og enke Johanne Sophie Amalie Pedersen, 41, sammesteds som brudgommen
1839, 1504, Jacob Larsen, ungkarl, 25, tjenende kjøbmand Frydendahl, Nedergade og pige Else Dideriksdatter, 40, Nørregade
1839, 0205, Rasmus Knudsen, ungkarl og procurator, 44, St. Knuds Sogn og jomfru Caroline Gerhardine Delcomyn, 21, datter af regimentsbøssemager Delcomyn
1839, 1705, Johan Christopher Knudsen, ungkarl og skomagersvend, 30, Nørregade og enke Karen Jensdatter, 48, (efter smaahandler Jens Andersen), Nørregade
1839, 2505, Hans Rasmussen, enkemand og dagleier, 43, Blæsenborg og enke Anne Marie Olsdatter, 27, (efter huusmand Knud Knudsen), sammesteds som brudgommen
1839, 2905, Jørgen Knudsen, ungkarl og smaakjører, 34, Kræmmergyden og pige Anne Marie Hansdatter, 27, sammesteds som brudgommen
1839, 0106, Johannes Joseph Handberg, ungkarl og sadelmagersvend, 34, Ramsherred og pige Marie Kirstine Thrane, 32, hos brudgommen
1839, 0506, Johan Diderik Marcus Liesner, ungkarl og kobbersmedmester, 32, Nørregade og fraskilt hustru Henriette Nielsen, 30, (fraskilt værtshuusholder Lars Hansen), hos brudgommen
1839, 0806, Niels Hansen, ungkarl og korporal, 31, Ganisonen og pige Marie Nielsdatter, 29, Frue Sogn
1839, 1506, Hans Jensen, ungkarl, 28, Eskehuset og enke Maren Cathrine Christiansdatter, 30, (efter indsidder Peter Henrik Andersen), hos brudgommen
1839, 2707, Cornelius Andersen, ungkarl og avlskarl, 34, Annasholm og pige Kirstine Marie Andersdatter, 32, Ertebjerghuset
1839, 3008, Peder Christian Nielsen, ungkarl og gartner, 24, Rosenlundsstedet og pige Anne Marie Sørensen, 27, sammesteds som brudgommen
1839, 1309, Niels Johansen, ungkarl, 33, hos kirkeværge P. Jørgensen og pige Karen Hansen, 28, udenfor Nørregade
1839, 1609, Frederik Ludvig Johansen, ungkarl og muursvend, 24, Frue Sogn og pige Ane Kirstine Sørensen, 21, Vindegade
1839, 0510, Jens Madsen Brørup, ungkarl og skomagersvend, 26, St. Knuds Sogn og pige Johanne Cathrine Jensen, 22, Vindegade
1839, 0111, Hans Christian Hansen, ungkarl, 31, tjenende kjenker de Klaumann, St. Knuds Sogn og pige Kirstine Marie Hansdatter, 28, tjenende kirkeværge P. Jørgensen
1839, 0811, Christian Tobias Hartvig, enkemand, instrumentmager og snedkermester, 34, St. Hans Kirkegaard og jomfru Henriette Wilhelmine Petrine Nölcke, 30, krigsassessor Nølckes datter af Garnisonen
1839, 1412, Anders Peter Hansen, ungkarl, 21, Blæsenborg og pige Kirsten Pedersdatter, 33, sammesteds som brudgommen
1840, 1702, Jørgen Christensen, ungkarl og skomager, 32, Flaninge, Trolleborg Sogn og pige Maren Kirstine Jensen, 26, udenfor Nørreport
1840, 1502, Peder Pedersen, enkemand og dagleier, 60, Hanebækshuset og pige Maren Hansdatter, 27, sammesteds som brudgommen
1840, 1605, Morten Jørgensen, ungkarl, 27, tjenende gaardmand Niels Rasmussen, Næsbye og pige Marie Cathrine Prütz, 31, udenfor Nørreport
1840, 2905, Just Oppenhagen, enkemand og typograpf, 47, Nørregade og pige Anne Dal, 40, sammesteds som brudgommen
1840, 3005, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 53, Skulkenborg og pige Bernhardine Salomonsen, 33, sammesteds som brudgommen
1840, 0306, Hans Andreas Hansen, ungkarl, proprietair og examinatus juris, 24, Wraa Bye, Stenderup Sogn, Jylland og jomfru Wilhelmine Hansen, 26, hos brudgommens fader L. Hansen, Skibhusene
1840, 1306, Rasmus Iversen, ungkarl og tømmersvend, 30, Nørregade og enkemadam Anne Marie Kirstine Aagaard, 45, (efter … Thrane), sammesteds som brudgommen
1840, 0308, Jacob Brøgger Andkjær, ungkarl og snedker, 29, Gyldensteen og jomfru Kirstine Hansen, 25, hos faderen urtemand Hans Christiansen, Nørregade
1840, 0409, Hans Jacob Møller, ungkarl og bagermester, 24, Nyborg og jomfru Anne Cathrine Jensen, 21, hos bagermester P. Møller, Nørregade
1840, 1909, Peder Mikkelsen, ungkarl og væver, 24, Lumbye Sogn og pige Gjertrud Sophie Hansen, 33, Ertebjerghuset
1840, 1910, Christopher Schjödt, ungkarl og hattemagersvend, 41, hos hattemagermester D. Holm, Nørregade og enke Ane Marie Elisabeth Stolzenbach, 34, udenfor Nørreport
1840, 0411, Hans Jørgensen, ungkarl, 32, St. Knuds Sogn og enke Anne Pedersen, 34, Gravene
1840, 0411, Niels Madsen, ungkarl, 37, tjenende major Andrup, St. Knuds Sogn og pige Maren Sophie Hansen, 32, Blæsenborg
1840, 2811, Hans Nielsen, ungkarl, 50, Vindegade og pige Karen Kirstine Nielsen, 27, sammesteds som brudgommen
1840, 0212, Søren Sørensen, ungkarl og tømmersvend, 30, Vindegade og pige Gjertrud Jørgensdatter, 35, sammesteds som brudgommen
1840, 0212, Christian Andresen Brandt, ungkarl og tømmermand, 30, Vindegade og pige Anne Dorthe Saxtorph, 33, sammesteds som brudgommen
1840, 1112, Jørgen Andersen, ungkarl, 32, St. Knuds Sogn og pige Kirstine Mikkelsdatter, 29, Hans Jensensstræde
1840, 1612, Lars Pedersen, ungkarl, 30, St. Knuds Sogn og fraskilt kone Karen Pedersdatter, 28, (frakilt smed Jacob Sørensen), Hans Jensensstræde
1841, 0201, Jacob Hansen, enkemand og bødkermester, 31, udenfor Nørreport og enke Anne Margrete Henriksdatter, 41, (efter trompeter N. Andersen), sammesteds som brudgommen
1841, 2303, Johan Peter Larsen, ungkarl og slagtermester, 26, Hans Jensensstræde og jomfru Clare Elisabeth Unserud, 25, hos kirkeværge P. Jørgensen, Nørregade
1841, 2404, Jens Kragh Andersen, ungkarl, 27, tjenende brændeviinsbrænder Jac. Nielsen og pige Maren Nielsen, 30, tjenende madam Brown, Nørregade
1841, 3004, Peter Knudsen Petersen, ungkarl og naalemagermester, 23, Nyborg og pige Anne Dorthe Hansen, 31, tjenende madam Blesborg, Nørregade
1841, 0405, Carl Theodor Carsten Krüger, ungkarl, cand. pharm. og brygger, 28, St. Knuds Sogn og jomfru Petra Andrea Kjergaard, 27, heraf Sognet
1841, 1505, Carl Christian Eriksen, ungkarl og smedesvend, 21, Frue Sogn og pige Marie Christiane Frederikke Kirstein, 25, Vindegade
1841, 2205, Jacob Pedersen, ungkarl, 28, tjenende paa Marienlund og enke Anne Hansdatter, 46, (efter baadfører Hans Olsen, og baadfører Christen Olsen), Skibhusene
1841, 2905, Peder Hansen, ungkarl, 29, tjenende baron Wedel og pige Birthe Kirstine Mortensdatter, 30, Skulkenborg
1841, 0906, Hans Jacob Bondesen, ungkarl, 26, medhjelper hos degnen Simonsen, Orte og pige Maren Larsdatter, 31, hos bager Frederiksen, Vindegade
1841, 2606, Knud Jensen, ungkarl, 47, Hunderup og pige Marie Hansen, 53, tjenende fru Wandler, Nørregade
1841, 1007, Hans Jørgen Rasmussen, ungkarl og gartner, 23, Vindegade og pige Sophie Frederikke Behrendt, 23, sammesteds som brudgommen
1841, 3108, Jørgen Christian Nielsen, ungkarl og skovrider, 39, Tranekjær og jomfru Clausine Margrete Møller, 29, hos faderen bager P. Møller, Nørregade
1841, 2709, Anders Hansen, ungkarl, 29, i kjøbmand H. C. Nielsens huus, Kragsgaard og pige Christiane Jensdatter, 32, sammesteds som brudgommen
1841, 0910, Hans Jørgensen, ungkarl, 34, Nyenstad og pige Emilie Marie Kirstine Jørgensen, 18, sammesteds som brudgommen
1841, 1610, Hans Christian Carstensen, ungkarl, 26, Sømosegaard og pige Karen Andersdatter, 30, Tolderlund
1841, 2910, Jens Peter Petersen, ungkarl og postbefordrer, 26, Frue Sogn og jomfru Petrine Petersen, 21, hos faderen karethmager N. Petersen, uden Nørregade
1841, 0311, Hans Frandsen, ungkarl, 26, tjenende i Vissenberg Mølle og jomfru Nicoline Marie Claudi, 33, hos broderen malermester Claudi
1841, 0311, Fritz Jacobsen, ungkarl og smedesvend, 23, St. Knuds Sogn og jomfru Anna Marie Dorothea Jochimsen, 26, Nørregade
1841, 0311, Lars Andersen, ungkarl, 31, tjenende consul Grut og pige Anne Kirstine Rasmusdatter, 36, udenfor Nørreport
1841, 1111, Johan Frederik Prange, ungkarl og barbeer, 27, St. Knuds Sogn og jomfru Caroline Kirstine Jørgensen, 22, Tolderlund
1841, 2711, Hans Christian Dreier, ungkarl og postbefordrer, 29, Faaborg og pige Abelone Nielsen, 26, hos broderen pottemager J. Nielsen, Nørregade
1841, 2711, Niels Nielsen, ungkarl og smedesvend, 23, St. Hans Kirkegaard og pige Grothemine Rasmussen, 23, sammesteds som brudgommen
1841, 2711, Hans Jørgen Pedersen, ungkarl, 33, St. Hans Kirkegaard og pige Karen Jørgensen, 27, sammesteds som brudgommen
1841, 0112, Hans Frederik Hansen, ungkarl og muursvend, 26, Frue Sogn og pige Dorthe Marie Cathrine Gormsen, 31, udenfor Nørreport
1841, 1812, Lars Rasmussen, ungkarl, 37, Blæsenborg og enke Anne Kirstine Hansdatter, (efter den blinde tydsker Jens Jørgensen), 37, sammesteds som brudgommen