Odense - Sct. Hans, 1842-1851, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1842-1851, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1842, 0202, Poul Clausen, ungkarl, 30, tjenende paa Sanderumgaard og pige Anne Marie Olesdatter, 28, tjenende baron Schaffalitzky
1842, 2302, Jacob Rode, ungkarl og skibscapitain, 28, St. Knuds Sogn og jomfru Caroline Cathrine Sørensen, 26, ved Kanalbasinet
1842, 0203, Peter Johan Fallenkam, ungkarl og vagtmester, 34, Garnisonen og enke Louise Svendsen [efter … Berthel), 29, tjenende etatsmand og herredsfoged F. Knudsen
1842, 0604, Søren Sørensen, ungkarl og kleinsmedmester, 30, Udenfor Nørreport og pige Georgine Jørgensen, 34, sammesteds som brudgommen
1842, 0604, Anders Nielsen, ungkarl, 32, tjenende vognmand Carsten Petersen, Nedergade og pige Johanne Larsdatter, 34, boende i Nygade
1842, 1604, Mads Jacobsen, enkemand og arbeidsmand, 34, Frue Sogn og enke Charlotte Amalie Palm (efter … Jørgensen), 42, Nygade
1842, 2004, Andreas Christian Bolthorn, ungkarl og gjæstgiver, 25, Skibhusene og jomfru Gjertrud Marie Cathrine Stülswig, 29, sammesteds som brudgommen
1842, 1904, Hans Larsen, ungkarl og væver, 27, Allesøe og pige Bodil Andersdatter, 25, tjenende paa Hedevigslund
1842, 2904, Andreas Peter Kastrup, ungkarl og forpagter, 37, Kaløe Gods, Jylland og jomfru Andrine Eline Caroline Hansen, 27, Hans Jensensstræde
1842, 0205, Peder Nielsen, ungkarl og gaardmand, 42, Ørritslev Bye, Otterup Sogn og pige Johanne Hansdatter, 33, tjenende kanalopsynsmand N. Hansen Udenfor Ng. [Nørregade]
1842, 0205, Jens Eriksen, ungkarl, 27, tjenende paa Hedevigslund og pige Maren Pedersdatter, 34, tjenende sammesteds som budgommen
1842, 0305, Knud Johansen, ungkarl og væversvend, 25, hos væver Appeldorph, Blæsenborg og pige Maren Kirstine Rasmussen, 24, hos sin fader arbeidsmand Christian Rasmussen, Nørregade
1842, 0305, Peter Frantz Lange, ungkarl og forvalter, 36, Aalykkegaard og jomfru Marie Nisted, 23, hos sin moder lods H. Nisteds enke, Skibhusene
1842, 0705, Jens Jacob Larsen, ungkarl, 29, boede hos snedker Eidorf, Overgade og pige Anne Sophie Lindegaard, 24, tjenende kammerjunker v. Lillienskiold
1842, 0705, Peder Enoksen, ungkarl, 24, tjenende paa Marienlund og pige Mathie Jensdatter, 35, tjenende madam Nisted, Skibhusene
1842, 2805, Anders Jeppesen, ungkarl, 31, tjenende paa Sanderumgaard og pige Anne Margrethe Jensdatter, 34, tjenede paa Marienlund
1842, 0106, Niels Nielsen, ungkarl, 28, boende i Skulkenborg og pige Maren Larsen, 33, sammesteds som brudgommen
1842, 0106, Peder Clausen, ungkarl, 28, boende i Astrupkamhuset og pige Dorthe Marie Sørensdatter, 35, sammesteds som brudgommen
1842, 1506, Jens Frederik Christian Wegener, ungkarl, forjunker og forstinspecteur, 30, Gisselfeld, Sjælland og jomfru Caroline Mathilde Jacobsen, 36, hos sin fader maler Jacobsen Nørregade
1842, 1806, Niels Rasmussen, ungkarl og væversvend, 23, hos væver Møller, St. Knuds Sogn og pige Marie Kirstine Danielsen, 23, hos moderen K. D. Christensen, Nørregade
1842, 2307, Fritz Larsen, ungkarl og skomagermester, 27, Nørregade og jomfru Johanne Marie Bodenstein, 22, sammesteds som brudgommen
1842, 3008, Andreas Peter Amle, ungkarl, hr. ritmester og chef for 3. Eskadron af 6. Dragon Regiment, 46 og frøken Octavia Frederikke Marie Sehested, 43, Odense
1842, 0709, Peder Eriksen, ungkarl og smedesvend, 25, hos smedemester C. Madsens enke, Vestergade og pige Kirstine Marie Hansen, 18, Ramsherred
1842, 1709, Peter Mathias Larsen, ungkarl og bagermester, 34, Nørregade og jomfru Anne Marie Andersen, 31, pleiedatter af toldbetjent Range, Hans Jensensstræde
1842, 2309, Christian Anthon Assam, ungkarl og possementmager, 25, Nørregade og jomfru Petrine Jensen, 24, hos faderen muurmester J. Petersen, Nørregade
1842, 0211, Morten Larsen, ungkarl og skrædder, 40, Udenfor Nørreport og pige Albertine Hansen, 30, hos pottemager Albrectsen, Nørregade
1842, 0211, Anders Larsen, ungkarl og uhrmager, 24, Julerup, Melbye Sogn og pige Maren Andersen, 26, hos faderen huusmand A. Andersen, Skibhuusveien
1842, 2111, Rasmus Poulsen, ungkarl, 27, Frue Sogn og pige Karine Christine Pedersen, 34, tjenende baron Wedell
1842, 0712, Poul Hansen, ungkarl, 30, Udenfor Nørreport og pige Karen Marie Hansen, 37, hos madam forpagter H. Larsens enke, Udenfor Nørreport
1843, 0401, Anders Larsen, enkemand og toldbetjent, 51, Skulkenborg og pige Marie Cathrine Hansen, 27, sammesteds som brudgommen
1843, 0401, Gorm Andersen, ungkarl, 27, Hedehuset, Dalum Sogn og pige Karen Larsen, 26, Sømosehuset
1843, 2801, Niels Rasmussen, enkemand og rugbrødbager, 65, Nørregade og enke Anne Cathrine Nielsdatter, (efter urtemand Peder Henriksen), 55, Kræmmergyden
1843, 0302, Jens Christian Dannesboe, ungkarl, 27, hos sin fader brændeviinsbrænder Dannesboe, Vestergade, Odense og jomfru Mette Marie Larsen, 30, datter af skomager Lars Jørgensen, Kjerteminde, boende paa Nørregade
1843, 1103, Christian Frederik Andersen, ungkarl og skipper, 28, Skibhusene og enke Elise Rasmine Petrine Nisted, (efter lods Peder Nisted), 28, Skibhusene
1843, 2204, Lars Pedersen, ungkarl, 29, tjenende kjøbmand H. C. Nielsen, Nørregade og pige Kirsten Johansdatter, 24, sammesteds som brudgommen
1843, 2804, Hans Jensen, ungkarl, 35, tjenende kammerjunker Lüttichau og pige Marie Hansine Loch, 29, hos kjøbmand A. Hansen, Nørregade
1843, 2904, Christian Jørgensen, ungkarl, 33, tjenende paa Anderupgaard og pige Anne Kirstine Sørensdatter, 25, tjenende brændeviinsbrænder Thomsen, Udenfor Nørreport
1843, 0305, Lars Jørgensen, ungkarl og sømand, 36, hos madam Jørgen Fiskers enke, Kræmmergyden og pige Anne Cathrine Rasmussen, 23, sammesteds som brudgommen
1843, 0505, Johan Christian Balslev, enkemand og sognepræst, 45, Haarslev Menighed og jomfru Pauline Erasmine Dorothea Krüger, 32, hos faderen apotheker F. Krüger, Nørregade
1843, 0605, Peder Frederiksen, ungkarl, 33, tjenende kirkeværge P. Jørgensen, Tolderlund og pige Anne Kirstine Jensen, 25, tjenende Erik Carstensen, Sømosegaard
1843, 1005, Morten Andersen, ungkarl og muursvend, 29, Nørregade og pige Karen Marie Hansdatter, 21, hos instrumentmager P. Hansen, Kongensgade
1843, 1005, Henrik Michael Assam, ungkarl og kunstdreier, 29, Nørregade og jomfru Bine Cathrine Jensen, 27, hos faderen muurmester J. Petersen, Nørregade
1843, 1305, Jens Nicolaisen, ungkarl, 28, tjenende vognmand Steffensen, Frue Sogn og pige Maren Nielsdatter, 38, tjenende paa Annasholm
1843, 2005, Johan Frederik Lund, ungkarl og eier af et huus, 20, Skibhusene og pige Karen Marie Hansdatter, 28, sammesteds som brudgommen
1843, 2305, Rasmus Christian Langkilde, ungkarl og eier, 26, Eibye Mølle og jomfru Augusta Christophine Gravenhorst, 22, hos madam districtslæge J. C. L. Gravenhorsts enke, Nørregade
1843, 0706, Niels Pedersen, ungkarl, 32, boende i kammerraad C. Trolles sted, Skibhusene og pige Karen Andersen, 28, sammesteds som brudgommen
1843, 0707, Fred. Johan Bernhard Behrens, ungkarl og snedkersvend, 25, arbeider hos snedker Tietgen, Overgade og pige Severine Martine Nielsen, 27, hos faderen arbeidsmand Jens Nielsen, Udenfor Nørreport
1843, 1307, Hans Peter Marker, ungkarl og snedkersvend, 29, boende i et huus ved Christiansdal og jomfru Marie Rasmussen, 35, boende hos karethmager Hansen, Nørregade
1843, 2207, Hans Frederik Mogensen, ungkarl og muursvend, 34, Nyenstad og pige Anne Petrine Rieffestal Hansen, 29, sammesteds som brudgommen
1843, 0208, Rasmus Pedersen, ungkarl, 26, boende Udenfor Nørreport og pige Anne Pedersdatter, 27, sammesteds som brudgommen
1843, 1808, Christen Andersen, ungkarl og korporal, 32, Garnisonen og pige Anne Mortensdatter, 25, St. Knuds Sogn
1843, 1908, Peder Jørgensen, ungkarl, 30, Frue Sogn og pige Rasmine Hansdatter, 33, Blæsenborg
1843, 0209, Peder Henriksen, ungkarl og muursvend, 28, logeret hos bager H. Nielsen, Nørregade og pige Anne Margrete Kirstine Svendsen, 23, hos faderen muursvend Th. Svendsen, Vindegaden
1843, 0410, Carl Christian Frederik Dreier, ungkarl og sadelmager, 26, ved 6. Dragonregiment og jomfru Albertine Caroline Filter, 25, hos moderen skomager Filters enke, Bangsboder
1843, 1410, Jesper Nielsen, ungkarl og korporal, 26, Garnisonen og pige Anne Dorthe Jensen, 22, hos faderen brolægger A. Jensen Kjærbye, Blæsenborg
1843, 0111, Hans Jensen, ungkarl, 32, tjenende kjøbmand Crones enke, Vestergade og pige Maren Larsdatter, 34, tjenende kjøbmand N. Chr. Nielsen, Nørregade
1843, 0411, Jens Knudsen, ungkarl og muursvend, 34, boende i Windegaden og pige Ingeborg Jensdatter, 29, tjenende enkemadam Hansen, Skibhusene
1843, 0411, Jørgen Ottesen, enkemand og skrædder, 46, Tarup, Paarup Sogn og pige Mariane Jensdatter, 38, tjenende kammerjunker v. Lillienskiold
1843, 0411, Niels Jensen, ungkarl, 37, Paarup Sogn og pige Elisabeth Larsdatter, 34, tjenende paa Aalykkegaard
1843, 1111, Anders Jensen, ungkarl, 31, tjenende kirkeværge P. Jørgensen og pige Jensine Henriksdatter, 34, Skulkenborg
1843, 1511, Lars Simonsen, ungkarl, 30, tjenende etatsraad Pontoppidan og pige Karen Hansen, 34, Udenfor Nørreport
1843, 2211, Hans Henriksen, ungkarl og væver, 33, Næsbyhovedsbrobye og pige Kirsten Jensdatter, 25, tjenende Stengel, Rosenlundstedet
1843, 2511, Peter Jacob Petersen, ungkarl og skomagersvend, 22, hos moderen skomagersvend Hans Petersens enke, Udenfor Nørreport og pige Balthasarmine Jespersen, 22, sammesteds som brudgommen
1843, 0612, Poul Flindt Jacobsen, ungkarl og kobbersmedsvend, 24, arbeider hos kobbersmed Liesner, Vestergade og pige Karen Dorthea Jørgensen, 27, hos muursvend J. P. Petersen, Skulkenborg
1843, 0612, Niels Pedersen, ungkarl, 39, tjener kjøbmand Edsberg, Vestergade og pige Anne Cathrine Andersen, 31, hos moderen Anders Nielsens enke, Blæsenborg
1843, 1112, Niels Rasmussen, ungkarl og bødkermester, 31, hos bødkermeser Thomsens enke, Nørregade og jomfru Johanne Marie Thomsen, 33, hos moderen sammesteds som brudgommen
1843, 2312, Johan Theodor Jantzen, ungkarl og rebslagermester, 22, hos faderen rebslagermester Jantzen, Frue Sogn og jomfru Johanne Christine Larsen, 21, hos moderen L. Hansens enke, Windegaden
1843, 2312, Jesper Nielsen, ungkarl, 26, tjenende consul F. Fugleberg og pige Karen Abrahamsen, 31, Kræmmergyden
1844, 1001, Rasmus Rasmussen, ungkarl og skipper, 26, Odense og pige Frandsisca Marie Cathrine Pedersen, 27, hos faderen skytten R. Pedersen, Skovhaveholm
1844, 0603, Carl Christian Olsen, ungkarl og skrædersvend, 30, Kjerteminde og pige Anne Marie Elisabeth Tobiesen, 33, boede i hendes afdøde forældres huus, Hans Jensens Stræde
1844, 1603, Peter Bjerregaard, ungkarl og muursvend, 27, Skulkenborg og fraskilt kone Johanne Marie Elisabeth Føhns (efter slagtersvend Peder Clemmensen), 43, sammesteds som brudgommen
1844, 0105, Jens Sørensen, ungkarl, 30, tjenende vognmand Appelbyes enke, Nedergade og pige Margrete Knudsdatter, 30, tjener fru Møller, Nørregade
1844, 1105, Hans Pedersen, ungkarl, 36, tjenende paa Marienlund og pige Gjertrud Elisabeth Henriksdatter, 29, boende Udenfor Nørreport
1844, 1405, Carl Theodor Müller, ungkarl og snedkersvend, 25, Udenfor Nørreport og pige Lorentze Marie Ørberg, 24, sammested som brudgommen
1844, 0506, Peder Nielsen, ungkarl og pottemagersvend, 30, hos pottemager H. P. Schyt, Udenfor Vesterport og jomfru Mariane Dorthee Gamrath, 40, holder en lille Skole, Nørregade
1844, 0506, Andreas Peter Holst, ungkarl og skræder, 32, Kræmmergyden og pige Abelone Jensen, 20, sammesteds som brudgommen
1844, 0108, Niels Peter Jacob Mathias Thrane, ungkarl og tømmermand, 25, hos træskomand Jørgen Caspersen, Nørregade og pige Hansine Dorthee Rasmussen, 28, tjenende bager Cappeln, Nørregade
1844, 1708, Niels Rasmussen, enkemand og dagleier, 42, Det graa Huus i Kræmmermarken og enke Maren Hansdatter, 31, sammesteds som brudgommen
1844, 2510, Niels Randers Hansen, ungkarl og skomagersvend, 36, Frue Sogn og enke Anne Marie Larsen, (efter skomagermester M. Westrøm), 37, boende i Vindegaden
1844, 2910, Jens Jørgen Clemmensen, ungkarl, 30, tjenende gaardmand Lars Madsen, Hjallese Mark og pige Karen Larsdatter, 23, tjenende skipper H. Nielsens enke, Skibhusene
1844, 0211, Søren Nielsen, ungkarl og bødkersvend, 28, Frue Sogn og pige Mette Kirstine Jensdatter, 31, tjenende justitsraad Wegener paa Slottet
1844, 0511, Rasmus Rasmussen, ungkarl og skomagermester, 23, Hans Jensens Stræde og pige Anne Hansen, 27, eier et huus i Hans Jensens Stræde
1844, 0811, Lars Andersen, ungkarl, hørsvinger og eier af et boelsted, 28, Skaarup Sogn og jomfru Christine Anderskou, 33, hos sin moder skipper C. Andersens enke, Nørregade
1844, 1911, Anders Andersen, enkemand og vagtmester af 6te Dragon Regiment, 51 og pige Maren Rasmusdatter, 43, tjenende etatsraad Reimuth
1844, 2211, Hans Jørgensen, ungkarl, farver og eier af et huus, 35, Nørregade og pige Anne Marie Christensen, 30, sammesteds som brudgommen
1844, 0412, Rasmus Jespersen, ungkarl, 23, tjenende paa Marienlund og pige Anne Nielsdatter, 31, boede hos baadfører R. Hansen, Skibhusene
1844, 0712, Rasmus Christophersen, ungkarl, 23, boende i et huus ved Kræmmergyden og pige Sigvartine Christiansdatter, 28, sammesteds som brudgommen
1844, 1412, Andreas Ludvig Hansen, ungkarl og skrædermester, 24, Skulkenborg og pige Anne Marie Jørgensen, 20, sammesteds som brudgommen
1845, 0502, Søren Jensen, ungkarl og snedkersvend, 27, Blæsenborg og pige Louise Mathilde Frandsen, 26, sammesteds som brudgommen
1845, 0503, Carl Frederik Tange, ungkarl og garvermester, 25, Nørregade og jomfru Marie Schwartz, 22, hos slagtermester F. Tange, Nørregade
1845, 2604, Lars Pedersen, ungkarl, 31, tjenende paa Annasholm og pige Anne Kirstine Knudsdatter, 30, Vindegaden
1845, 2904, Johan Gotfred Angelo, ungkarl og kjøbmand, 25, Nørregade og enkemadam Sophie Sørine Anderskou, (efter kjøbmand J. J. Hvalsøe), 39, sammesteds som brudgommen
1845, 0705, Johan Jørgensen, ungkarl, 35, tjenende Bendix, Udenfor Vesterport og pige Karen Marie Andersdatter, 35, tjenende kjøbmand J. H. Weche, Nørregade
1845, 0705, Christopher Hansen, ungkarl, 27, tjenende paa Marienlund og pige Mette Kirstine Rasmusdatter, 30, tjenende collecteur Hansens enke, Skibhusene
1845, 2605, Carl Christian Frederik Dreier, enkemand og eskadronssadelmager ved 6. Dragonregiment, 29 og jomfru Sabine Erikke Filter, 18, hos moderen skomager Filters enke, Bangsboder
1845, 0406, Lars Christian Rasmussen, ungkarl, 27, tjende kjøbmand H. C. Nielsen, Nørregade og pige Maren Hansdatter, 31, boede i et huus ved Kræmmergyden
1845, 0606, Mads Rasmussen Rude, ungkarl og skipper, 27, Kjerteminde og jomfru Theodore Frederikke Kirstine Charlotte Petronelle Maaløe, 35, tjenende kjøbmand H. Teisen, Nørregade
1845, 2607, Carl Ludvig Christiansen Heiden, ungkarl og skrædersvend, 23, arbeider hos skrædermester Bruun, Vestergade og pige Karen Kirstine Nielsen, 22, hos moderen dagleier Niels Christensens enke, Ramsherred
1845, 0608, Frederik Christian Schrøder, ungkarl og korporal af 6.e Dragon Regiment, 25 og pige Anne Elisabeth Sørensen, 29, Sct. Knuds Sogn
1845, 1008, Peter Carl Sophus Walther, ungkarl og kjøbmand, 28, Assens og jomfru Julie Nielsen, 19, hos forældrene i Nygade
1845, 2410, Poul Ludvig Georg Andreas Limkilde, ungkarl og kjøbmand, 31, St. Knuds Sogn og jomfru Caroline Anna Cathrine Thaarup, 26, hos faderen portner A. Thaarup, Slottet
1845, 0511, Jørgen Christian Dreier, ungkarl, 32, hos faderen smaahandler Dreier, Udenfor Nørreport og pige Maren Hansdatter, 26, tjenende slotsportner, Thaarup
1845, 0511, Carl Julius Lehn, ungkarl og smed, 27, Eibye, Frue Sogn og pige Bodil Marie Hansdatter, 27, tjenende kjøbmand P. Richardt, Nørregade
1845, 0811, Jørgen Peter Jørgensen, ungkarl og skrædermester, 27, St. Knuds Sogn og jomfru Kirstine Albers, 22, hos faderen bager Albers, Nørregade
1845, 0811, Johan Justus Bechmann, ungkarl og snedkersvend, 29, arbeider hos snedker Haugsted, Nørregade og pige Anne Marie Larsen, 28, Skulkenborg
1845, 1411, Nicolai Adolph Wendelboe, ungkarl og snedkermester, 29, St. Knuds Sogn og jomfru Clausine Caroline Olsen, 21, hos sin pleiefader brændeviinsbrænder Niels Jensen, Nørregade
1845, 1611, Prosper Leon de Sørina d'Acqueria, ungkarl, hofjunker og cancellist i det udenlandske departement, 33, Kjøbenhavn og frøken Marie Sophe Utke, 25, datter af major J. v. Utke af 6. Dragonregiment, Odense
1845, 2211, Erik Andersen, ungkarl, 39, tjenende paa Selleberg og pige Maren Jeppesdatter, 31, hos P. Christensen. Ramsherred
1845, 0212, Rasmus Nielsen (Snøde), ungkarl og underkorporal af 6. Dragon Regiment 1. Eskadron, 25 og pige Johanne Gjertrudine Pedersen, 28, Frue Sogn
1845, 0312, Johannes Jensen, ungkarl og tømmersvend, 26, Ramsherred og pige Anne Rasmusdatter, 32, sammesteds som brudgommen
1845, 0412, Domenico Landi, ungkarl og gibser, 26, boede i skræder Belschners huus, Nørregade og pige Kirstine Marie Hansen, 25, sammesteds som brudgommen
1845, 1312, Ole Sivert Gildberg, ungkarl, 36, Gladsaxe Sogn, Sjælland og enke Ernestine Andersen, 48, Vindegaden
1845, 1312, Knud Hansen, ungkarl, 27, hos faderen arbeidsmand Hans Erik Knudsen, Christiansminde og pige Mette Kirstine Hansen, 28, boende hos rugbrødbager Niels Frederiksen, Vindegaden
1845, 2412, Niels Poulsen, ungkarl og vævermester, 36, Frue Sogn og pige Charlotte Cathrine Carstensen, 28, hos faderen vævermester H. Carstensen, Blæsenborg
1846, 1401, Jacob Christian Hjorth, enkemand og kammagermester, 41, St. Hans Kirkegaard og enke Mariane Jørgensen, (efter smaahandler Jens Bruun, 40, sammesteds som brudgommen
1846, 3101, Gustav Adolf Scheibler, ungkarl og farver, 26, Roeskilde og jomfru Marie Therese Brehm, 21, Nørregade
1846, 0702, Rasmus Andreassen Thornøe, ungkarl og sømand, 28, Skibhusene og pige Edel Eleonore Cathrine Nielsen, 30, Skibhusene
1846, 0303, Peder Christian Mikkelsen, enkemand og arbeidsmand, 39, Jordbroen og pige Karen Kirstine Knudsen, 38, sammesteds som brudgommen
1846, 0404, Poul Hansen, enkemand og arbeidsmand, 30, St. Knuds Sogn og pige Karen Rasmussen, 23, hos sine forældre, Hans Jensens Stræde
1846, 0804, Jesper Ferdinand Hindsgaul, ungkarl og qvartermester af 6. Dragonregiment, 32 og pige Karen Rasmussen, 28, St. Knuds Sogn
1846, 1804, Frederik Michael Theodor Christensen, ungkarl og gartner, 24, hos sin moder, Windegaden og jomfru Anne Marie Hansen, 36, hos sin moder, Skibhusene
1846, 2504, Anders Jørgensen, ungkarl og beslagsmed af 6.e Dragonregiment, 31 og pige Else Kirstine Laumann, 23, Frue Sogn
1846, 2504, Peder Frederiksen, ungkarl, 33, tjenende paa Gillestedgaard og pige Kirsten Rasmussen, 33, ved Kræmmergyden
1846, 3004, Hans Jacobsen Horne, ungkarl og underkorporal af 6. Dragonregiment, 24 og pige Johanne Sørensdatter, 27, Hans Jensens Stræde
1846, 0205, Johan Frederik Larsen, ungkarl og jernstøber, 30, Nygade og pige Karen Marie Petersen, 25, sammesteds som brudgommen
1846, 0505, Georg Wilhelm Hermann, ungkarl og skrædermester, 25, arbeider hos skræderm. J. P. Salomon, Vindegaden, nu mester i Bogense og jomfru Marie Oline Brosh, 27, boende hos muurfrimester Jacob Jensen, Vindegaden
1846, 0605, Niels Peter Christian Nielsen, ungkarl og bødkermester, 24, Udenfor Nørreport og pige Marie Jensen, 23, hos sin moder, Nørregade
1846, 0605, Lorentz Hansen Seest, ungkarl og korporal af 6. Dragonregiment, 27 og pige Karen Marie Andersen, 30, hos baron Wedell Wedellsborg
1846, 0705, Ole Hansen, ungkarl, skibstømmermand og huuseier, 29, Skibhusene og pige Ellen Sophie Jensen, 27, tjenende paa Hedevigslund
1846, 0905, Niels Madsen, ungkarl, 34, tjenende paa Anderupgaard og pige Juliane Margrete Hansen, 22, hos faderen H. E. Knudsen, Christiansminde
1846, 2305, Peder Jørgensen, ungkarl og tømmersvend, 34, boende hos skomager Th. Thomsen, Nørregade og pige Ida Kirstine Rasmussen, 31, tjener madam Bruun, Nørregade
1846, 3005, Lars Christian Larsen, ungkarl og huuseier, 26, Vindegaden og pige Karen Jensdatter, 29, i brudgommens huus
1846, 2906, Peder Nielsen, ungkarl og tømmersvend, 27, St. Knuds Sogn og pige Kirstine Poulsen, 29, hos vævermester H. Carstensen, Blæsenborg
1846, 2306, Johannes Peter Christian Sich, enkemand og overlærer, 34, St. Knuds Sogn og jomfru Anna Margarethe Westengaard, 25, St. Hans Præstegaard
1846, 0107, Daniel Peter Richel, ungkarl, 30, boende i skomager O. Nielsens huus, Nørreport og pige Caroline Frederikke Lindstrøm, 30, sammesteds som brudgommen
1846, 0207, Hans Lind Hansen, ungkarl, skibstømmermand og huuseier, 27, Skibhusene og pige Maren Andresen, 27, hos brudgommens forældre, Skibhusene
1846, 1107, Jacob Jean Lefevre, ungkarl og bomuldsvæversvend, 25, boende paa Nørregade og pige Ulrikke Gottfredsen, 20, sammesteds som brudgommen
1846, 1407, Peter Rasmussen, ungkarl, tømmersvend og huuseier, 36, Hans Jensens Stræde og pige Anne Kirstine Jørgensen, 40, sammesteds som brudgommen
1846, 2808, William Hartvig Theodor Pantmann, ungkarl og kjøbmand, 27, Vestergade og jomfru Anne Magdalene Kirstine Axelsen, 24, hos sine forældre, Nørregade
1846, 1409, Casper Thrane, enkemand og jordbruger, 37, Hannebergstedet og pige og huusholderske Anne Hansen, 24, hos brudgommen
1846, 0310, Rasmus Pedersen, ungkarl, 32, tjener gaardmand Hans Hansen, Aasum og enke Anne Marie Olesdatter, (efter arbeidsmand Hans Rasmussen), 34, Blæsenborg
1846, 1010, Adolf Andersen, ungkarl, 30, tjener viinhandler C. Andrup, St. Knuds Sogn og pige Anne Cathrine Mikkelsdatter, 38, tjener madam Christensen, Nørregade
1846, 1010, Peter Samuel Schiøler, ungkarl og kleinsmedsvend, 30, arbeider hos kleinsmed Augustinus, St. Knuds Sogn og pige Anne Cathrine Rørup, 29, tjener klædefabrikør Brom, Nørregade
1846, 2110, Hans Pedersen, ungkarl, 35, tjener brændeviinsbrænder Petersen, Torvet og pige Maren Rasmussen, 28, Tolderlund
1846, 3010, Peder Larsen, ungkarl, 33, tjener i Rosenlundhuset og pige Caroline Larsen, 28, Nygade
1846, 0411, Jens Jacobsen, ungkarl, 39, tjener kjøbmand H. Teisen, Nørregade og pige Anne Marie Olsen, 29, hos arbeidsmand H. Knudsens enke, Hans Jensens Stræde
1846, 0411, Peder Jeppesen, ungkarl, tømmersvend og huuseier, 26, Jordbroen og pige Karen Nielsine Henningsen, 29, i det graae huus
1846, 1411, Anders Hansen, ungkarl, 26, tjenende i Sømosegaard og pige og meierske Karen Andersdatter, 21, Aalykkegaard
1846, 1811, Ib Jørgensen, ungkarl og muursvend, 29, Nørregade og pige Inger Kirstine Walløe, 23, hos brudgommens forældre, Nørregade
1846, 2111, Andes Magnussen, ungkarl og skomagersvend, 28, hos skomagermester L. Holst, St. Knuds Sogn og pige Anna Margrethe Wilhelmine Nellemose, 26, Dandsestrædet
1847, 0302, Poul Andersen Aunslev, ungkarl og vagtmester af 6. Dragonregiment, 29 og pige Anne Marie Andersen, 21, hos sine forældre, Graabrødreplads
1847, 1202, Niels Christian Madsen, ungkarl og trompeter af 6te Dragonregiment, 25 og pige Marie Elisabeth Andresine Huus, 24, Vindegaden
1847, 2602, Theodor Bernhard Teisen, ungkarl og prorietair, 30, Annasholm og jomfru Annette Caroline Christensen, 28, Nørregade
1847, 2003, Adolf Wilhelm Frederik Madsen, ungkarl og skomagersvend, 24, St. Knuds Sogn og pige Anne Margrethe Nielsen], 32, Nyenstad
1847, 3103, Jørgen Mikkelsen, ungkarl og karethmagermester, 31, Svendborg og pige Mette Kirstine Thomasdatter, 35, Vindegaden
1847, 1004, Peder Rasmussen, ungkarl og væver, 31, Haarslev Sogn og pige Maren Larsen, 31, tjenende tractør Gamst, Udenfor Nørreport
1847, 1404, Adolf Petersen, ungkarl og glarmester, 27, Kjerteminde og pige Nicoline Amalie Jensen, 26, Dandsestrædet
1847, 1704, Hans Christian Torp, ungkarl og smedesvend, 28, Nyenstad og pige Cathrine Jeppesdatter, 41, Nyenstad
1847, 2904, Otto Ludvig Mehling, ungkarl og dugmager, 27, Nørregade og pige Ovidia Rasmussen, 27, hos stedfaderen dagleier Mads Hansen, Skulkenborg
1847, 0505, Christen Knudsen, ungkarl og tømmersvend, 28, Næsbye og pige Anne Dorothea Lindegaard, 26, Udenfor Nørreport
1847, 0505, Jørgen Nielsen, ungkarl, 30, Rosenlundstedet og pige Anne Nielsen, 42, Hedevigslund
1847, 0505, Peder Christensen, ungkarl, 32, Biskorup og pige Johanne Jørgensen, 31, Udenfor Nørreport
1847, 1205, Poul Adam Wilhelm Tange, ungkarl og slagtermester, 18, Nørregade og jomfru Maren Agate Nielsen, 22, hos faderen bødkermester A. Nielsen, Nørregade
1847, 2205, Hans Christian Knudsen, ungkarl, 29, hos kirkeværge P. Jørgensen og pige Marie Frederikke Tange, 28, Vindegade
1847, 2705, Jens Adolf Nielsen, ungkarl og proprietair, 39, Rigetgaarden, Haarslev Sogn og jomfru Anne Cathrine Clausine Thomsen, 35, hos sin svoger kjøbmand H. C. Nielsen, Nørregade
1847, 0706, John Wenus, ungkarl og maskinmester, 29, dampskibet Odin, Skibhusene og jomfru Johanne Marie Fjelsted, 26, steddatter af spekhøker H. L. Fjelsted, Nørregade
1847, 1206, Adolf Frederik Flinch, ungkarl og kleinsmedsvend, 28, hos smedemester Henr. Andersen, St. Knuds Sogn og pige Maren Kirstine Jensine Andersen, 22, hos faderen huusmand A. Larsen, Mosegaardshuus
1847, 1906, Anton Ferdinand Jubel, ungkarl og bundtmagersvend, 27, hos bundtmager Schwartzbrem, St. Knuds Sogn og jomfru Marie Sophie Frederikke Frandsen, 33, Skulkenborg
1847, 0708, Rasmus Johansen, enkemand og vagtmester af 6te Dragonregiment, 41 og jomfru Karen Marie Larsen, 31, tjenende etatsraad Guldbrand
1847, 1008, Søren Christian Christensen, ungkarl og blikkenslager, 31, Ribe og jomfru Anne Marie Clausen, 33, boende hos rugbrødbager R. Iversen, Nørregade
1847, 0910, Hans Jacob Fich, ungkarl og skomagermester, 24, St. Knuds Sogn og jomfru Francisa Adelaide Margaretha Brehm, 20, Nørregade
1847, 1610, Jens Peter Salomonsen, ungkarl og skrædermester, 29, Vindegaden og jomfru Marie Kirstine Petersen, 28, Nygade
1847, 2210, Niels Hansen, ungkarl, kjøbmand og gaardeier, 24, Nørregade og jomfru Elisabeth Marie Eline Schiøtt, 28, Nørregade
1847, 2310, Hans Nielsen, ungkarl og skrædersvend, 38, Skibhusene og pige Anne Kirstine Hansen, 24, sammesteds som brudgommen
1847, 3010, Hans Hansen, ungkarl og styrmand, 25, Skibhusene og pige Johanne Hansen, 25, hos brudens morfader skipper H. Andresen, Skibhusene
1847, 3010, Iver Christian Hansen, ungkarl, 27, tjenende forpagter Lange, Aalykkegaard og pige og kokkepige Karen Hansen, 38, hos forpagter Lange, Aalykkegaard
1847, 1211, Frants Albert Anton Brehm, ungkarl og kjøbmand, 25, Nyborg og jomfru Mathilde Augusta Margarethe Limkilde, 29, hos brudgommens forældre, Nørregade
1847, 1311, Andes Jørgensen, ungkarl og huuseier, 34, Skulkenborg og pige Anne Kirstine Nielsen, 32, hos kirkeværge P. Jørgensen, Nørregade
1847, 1711, Jens Knudsen, ungkarl og huuseier, 40, Skulkenborg og pige Jensine Henriette Amalie Hansen, 25, hos krigsraad Kellinghuusen, Nørregade
1847, 3011, Valentin Juhl, ungkarl, dr. medicina et chirurgiæ og practiserende læge, 30, ved Christiansfeldt og frøken Anna Maria Leth, 18, hos sin bedstemoder etatsraadinde Leth, Nørregade
1847, 2212, Jørgen Knudsen, enkemand og smaakjører, 42, Kræmmergyden og pige og huusholderske Anne Margrethe Nielsen, 20, hos brudgommen
1847, 2212, Frederik Ludvig Quellmann, ungkarl og korporal af 6. Dragonregiment, 27 og jomfru Mariane Sophie Zilmer, 29, St. Knuds Sogn
1847, 2712, Jens Falck Nielsen, enkemand og arbeidsmand, 37, St. Hans Kirkegaard og pige Karen Jacobsen, 44, Frue Sogn
1847, 2712, Søren Knudsen, ungkarl, 25, Vindegaden og pige Maren Petersen, 25, hos brudgommen
1848, 1501, Jens Nielsen, ungkarl, 26, i det graae huus og pige Mette Kirstine Thomasdatter, 28, sammesteds som brudgommen
1848, 1901, Peter Krag Bang, ungkarl og kjøbmand, 26, St. Knuds Sogn og pige Frederikke Christine Rasmine Smith, 26, Hedevigslund
1848, 2102, Hermann Frederik Albers, ungkarl og bagermester, 29, Nørregade og jomfru Anne Marie Høier Eriksen, 27, hos brudgommens moder, Nørregade
1848, 0403, Johan Jørgensen, enkemand, smaakjører og huuseier, 38, ved Nyenstad og pige og huusholderske Gjertrud Marie Hansen, 34, for brudgommen
1848, 1803, Johan Ludvig Anton Büchler, ungkarl og musiklærer, 24, Vindegaden og jomfru og eierinde Andresine Duch, 34, af et huus i Vindegaden
1848, 2503, Terkel Hanskou, enkemand, snedker og huuseier, 46, Skulkenborg og enke Anne Cathrine Jensdatter, 41, sammesteds som brudgommen, (efter trompeter Niels Hansen Frederiksen)
1848, 2603, Ole Evertsen, ungkarl og beslagsmed ved 6. Dragonregiment, 29 og pige Karen Marie Nielsen, 22, Frue Sogn
1848, 1904, Adolf Christian Nielsen, ungkarl og kjøbmand, 27, Faaborg og jomfru Wilhelmine Marie Møller, 23, hos brudgommens forældre, Ramsherred
1848, 1904, Rasmus Jensen, ungkarl, 31, St. Knuds Sogn og pige Anne Cathrine Hansen, 26, hos kjøbmand N. C. Nielsens enke, Nørregade
1848, 2604, Christen Olsen Ring, ungkarl og grovsmedmester, 26, St. Knuds Sogn og jomfru Hedevig Andersen, 26, hos graver P. L. Dahl
1848, 2904, Emil Ferdinand August Wildt, ungkarl og hjælpelærer, 37, Hersom, Skeeby Sogn og jomfru Sophie Frederikke Hunderup, 25, hos sin moder J. P. Hunderups enke, Marienlyst, Skibhuusveien
1848, 1305, Knud Christian Holm, enkemand og handskemagermester, 39, Frue Sogn og jomfru Bertha Adelheide Wardinghuus, 35, Vindegaden
1848, 1606, Hans Carl Møller, ungkarl og kjøbmand, 26, Udenfor Nørreport og jomfru Christiane Sophie Wilhelmine Bucholtz, 34, hos sin tante fru majorinde Andrup, Jordbroen
1848, 1706, Niels Christian Pedersen, ungkarl og tømmersvend, 22, Udenfor Nørreport og pige Jensine Wilhelmine Sørensen, 25, sammesteds som brudgommen
1848, 2106, Christen Jacobsen, ungkarl, 31, Udenfor Nørreport og pige Anne Marie Andersen, 27, sammesteds som brudgommen
1848, 3006, David Jacob Sivert, ungkarl og malersvend, 28, St. Knuds Sogn og jomfru Martine Marie Cathrine Thrane, 27, hos stedfaderen rugbrødbager R. Iversen, Nørregade
1848, 0507, Lauritz Henrik Thrane, ungkarl og tømmersvend, 25, Jordbroen og pige Johanne Hansen, 22, sammesteds som brudgommen
1848, 0208, Niels Frederik Sørensen, ungkarl og kobbersmedmester, 29, Faaborg og jomfru Ernstine Caroline Frederikke Schmidt, 32, hos sin moder snedker Schmidts enke, Skulkenborg
1848, 0208, Niels Christopher Clausen, ungkarl, guldsmedmester og juveleer, 36, St. Knuds Sogn og jomfru Charlotte Sophie Delcomyn, 26, hos faderen bøssemager ved 6te Dragonregiment
1848, 0909, Jørgen Peter Petersen, ungkarl og skrædermester, 29, Nygade og jomfru Abigael Johanne Jensine Hvid, 25, sammesteds som brudgommen
1848, 0909, Jens Frederiksen, ungkarl, 32, hos kjøbmand Teisen og pige Kirsten Nielsdatter, 27, hos proprietair Lollesgaard, Mosegaard
1848, 2309, Broder Bendix Carstensen, ungkarl og commandeersergeant ved 10. Bataillon 3. Compagnie, 27 og jomfru Anna Margrethe Lindberg, 22, hos overvagtmester J. Knudsen
1848, 0410, Frederik Christian Schiøtt, enkemand og restaurateur, 41, Udenfor Nørreport og jomfru Nielsine Bøther, 28, sammesteds som brudgommen
1848, 2110, Hans Jensen, ungkarl, 32, hos kjøbmand H. C. Nielsen, Nørregade og pige Caroline Jørgensen, 29, boende Udenfor Nørreport
1848, 2710, Georg Julius Spøhr, ungkarl og gravermester, 26, Ramsherred og jomfru Dorthea Wilhelmine Jørgensen, 28, hos brudgommens moder, Ramsherred
1848, 3110, Isak Fremming Hartvig, ungkarl og instrumentmager, 28, St. Hans Kirkegaard og jomfru Sophie Emilie Frederikke Wendt, 20, hos brudgommens broder, St. Hans Kirkegaard
1848, 1811, Knud Poulsen, ungkarl og skipper, 28, Skibhusene og jomfru Marie Sophie Hansen, 21, hos sine forældre, Skibhusene
1848, 1811, Niels Hansen, ungkarl, 35, hos kjøbmand H. Teisen, Nørregade og pige Marie Sophie Rasmine Fjelsted, 25, boende i Vindegaden
1848, 2111, Jeppe Pedersen, ungkarl og væver, 40, Næsbye og pige Anne Dorthea Andersdatter, 38, hos brændeviinsbrænder N. Jensens enke, Nørregade
1848, 2511, Rasmus Hansen, ungkarl og skomagersvend, 28, boende hos dugmager Madsen, Udenfor Nørreport og pige Johanne Nielsen, 28, sammesteds som brudgommen
1848, 0112, Ludevig Hilter Christopher Knoblauch, ungkarl, vagtmester og regimentsskriver i 6. Dragonregiment, 31 og jomfru Else Sophie Nielsine Mortensen, 24, Frue Sogn
1848, 0912, Niels Mortensen, ungkarl, 32, St. Knuds Sogn og pige Karen Rasmusdatter, 33, hos And. Mortensens enke, Vindegaden
1848, 0412, Christian Johansen Refsvindinge, ungkarl og underkorporal af 6. Dragonregiment, 25 og pige Anne Marie Christensdatter, 27, hos træskomand Jens Nielsen, Klaregaden
1848, 1512, Jens Christen Jessen, ungkarl og styrmand, 25, Udenfor Nørreport og pige Karen Marie Pedersen, 20, hos faderen arbeidsmand P. Gormsen, Udenfor Nørreport
1848, 1612, Andreas Gabriel Ferdinand Floor, ungkarl og beslagsmed af 6.Dragonregiment, 26 og jomfru Christiane Schmidt, 25, St. Knuds Sogn
1848, 2312, Niels Nielsen, ungkarl, 31, hos kjøbmand N. C. Nielsen, Nørregade og pige Antonie Elisabeth Christine Hansen, 26, hos arbeidsmand Lars Nielsen, Vindegaden
1849, 0301, Mads Jespersen, ungkarl, 32, hos brændeviinsbrænder Pagh, Nørregade og enke Elsebe Birch, 42, (efter smaahandler Hans Pet. Petersen), Vindegaden
1849, 0202, Danquart Christian Jensen, ungkarl og styrmand, 28, St. Hans Sogn og jomfru Anne Marie Hansen, 24, Kræmmergyden
1849, 0702, Ole Pedersen Uggerslev, ungkarl og qvartermester af 6. Dragonregiment, 29 og pige Elisabeth Sophie Johannessen, 29, Frue Sogn
1849, 0702, Frederik Ferdinand Unserud, ungkarl og slagtermester, 25, Udenfor Nørreport og pige Mette Cathrine Rasmussen, 21, Jordbroen
1849, 1402, Rasmus Jensen, ungkarl, overvagtmester og dannebrogsmand af 6. Dragonrigement, 28 og jomfru Rasmine Marie Petersen, 28, Frue Sogn
1849, 1402, Niels Pedersen, enkemand og skomagermester, 63, Udenfor Nørreport og enke Marie Kirstine Nielsen, 44, (efter skomagermester P. W. Falck), sammesteds som brudgommen
1849, 1902, Niels Peter Jørgensen, ungkarl og muursvend, 24, Frue Sogn og jomfru Anne Cathrine Sundahl, 28, hos maler C. Petersen, Nørregade
1849, 1902, Hans Iversen, ungkarl og gartner, 45, hos graver Manor, Vestergade og pige Anne Andersen, 42, Vindegaden
1849, 2402, Niels Hansen, ungkarl, 32, Kirkendrup og pige Karen Marie Rasmussen, 25, Hedevigslund
1849, 1303, Andreas Wilhelm Tielsen Sørensen, ungkarl og vagtmester af 6. Dragonregiment, 31 og jomfru Marie Elisabeth Sivert, 37, St. Knuds Sogn
1849, 1004, Mads Hansen Jensen, ungkarl og contorist, 31, Stiftscontoiret, St. Knuds Sogn og jomfru Sanne Andersen, 29, hos gartner H. Christiansen, Vindegaden
1849, 2004, Peder Christian Nielsen, ungkarl og tømmersvend, 21, Udenfor Nørreport og pige Abeline Birgitte Jensen, 27, hos kjøbmand N. C. Nielsens enke, Nørregade
1849, 2704, Levin Christian Sander Thorup, enkemand og toldbetjent, 44, Skulkenborg og enke Marie Cathrine Hansen, 34, (efter toldbetjent Anders Larsen), sammesteds som brudgommen
1849, 2804, Frederich August Lottes, ungkarl og bomuldsvæversvend, 25, Nygade og separered hustru Anne Kirstine Andresen, 32, (skomagermester Lars Emil Hansen), Nygade
1849, 2804, Christian Ludvig Bech, ungkarl, bomuldsvæversvend og huuseier, 41, Skulkenborg og pige Anne Kirstine Mathiesen, 28, hos væver F. Brodtruck, Nygade
1849, 0205, Mads Nielsen, ungkarl og sadelmagersvend, 33, Skoushøirup, Nørre Broby Sogn og pige Louise Christiansdatter, 28, tjenende paa Marienlund
1849, 1205, Peder Christensen, ungkarl og bryggerkarl, 34, Bryggeriet, Nørregade og pige Anne Marie Hansen, 30, kjøbmand D. Andersens gaard, Nørregade
1849, 1205, Lars Pedersen, ungkarl og møllerkarl, 36, Dampmøllen, Udenfor Vesterport og pige Andresine Albertine Eriksen, 30, i brudgommens huus, Udenfor Nørreport
1849, 0606, Søren Ludvig Larsen, ungkarl og skomagermester, 29, Vindegaden og pige Hendriksine Bollerup, 34, hos brudgommens forældre, Gravene
1849, 0906, Rasmus Henrik Julius Klinck, ungkarl og malermester, 28, Frue Sogn og jomfru Anne Laurentine Jørgensen, 33, Hans Jensens Stræde
1849, 0407, Hans Henrik Rasmussen, ungkarl og bødkermester, 28, boende hos karethmager H. Andersen, Nørregade og pige Anne Kirstine Jensen, 26, Vindegaden
1849, 1108, Niels Hansen, ungkarl, 20, tjener exam. juris. C. Hansen, Vindegaden og pige Anne Margrethe Andersdatter, 30, boer hos skomager C. Huus, Jordbroen
1849, 1808, Frederik Wilhelm August Brehm, ungkarl og fabrikbestyrer, 29, ved Dalum Møller Klædefabrik og jomfru Louise Hermandine Boalth, 25, hos brudgommens fader, Nørregade
1849, 2109, Hans Poulsen, enkemand og aftægtsmand, 61, Killerup og enke Anne Kirstine Nielsen, 49, (efter Rasmus Knudsen), Gl. Ladegaardshuus
1849, 1210, Mathias Friedrich Richleff Gerhard Limkilde, ungkarl og cigarmager, 27, Frue Sogn og pige Anne Elisabeth Nielsen, 31, Krogen ved Nørregaden
1849, 0711, Christian Ulrik Holst, ungkarl og rebslagersvend, 27, hos rebslager Jensen, Udenfor Nørreport og pige Julie Christiane Delin, 34, hos moderen smaahandler F. Delins enke, Vindegaden
1849, 1111, Hans Christian Larsen, ungkarl, skomagersvend og menig ved 5. Bataillon, 25 og pige Anne Marie Hansen, 22, tjener spisevært Jørgensen, Kasernen
1849, 2011, Jens Peter Schütz, ungkarl og klodsemager, 24, St. Knuds Sogn og pige Karen Marie Nielsen, 31, boende i Hans Jensens Stræde
1849, 2411, Carl Frederiksen, ungkarl og kleinsmedmester, 26, St. Knuds Sogn og pige Louise Frederikke Poulsen, 25, Udenfor Nørreport
1849, 3011, Jacob Gotlieb Spøhr, ungkarl og guldsmedmester, 34, St. Knuds Sogn og jomfru Anne Sophie Magdalene Petersen, 28, hos sin fader uhrmager N. Petersen, Vindegaden
1849, 0512, Søren Christian Andersen, ungkarl, 30, tjener barbeer H. Andersen, Nedergade og enke Abelone Marie Seelberg, 32, (efter arbeidsmand Anders Andresen), Nyenstad
1849, 0912, Niels Jensen Marstrand, ungkarl og skipper, 32, St. Hans Sogn og jomfru Johanne Marie Steffensen, 19, hos sin moder, Kanalveien
1849, 2012, Søren Jensen, ungkarl og brændeviinskarl, 34, hos gjæstgiver Larsen og pige Mette Marie Pedersen, 30, hos tømmersvend P. Jørgensen, Hans Jensens Stræde
1849, 2712, Casper Günkel, ungkarl og bomuldsvæversvend, 48, Nygade og jomfru Anne Marie Nielsen, 31, sammesteds som brudgommen
1850, 1101, Anders Jensen, ungkarl og sømand, 34, Vindegaden og jomfru Wilhelmine Kirstine Jacobsen, 35, sammesteds som brudgommen
1850, 2901, Niels Hjelmdrup Christiansen, enkemand og bødker, 41, Langsted, Werninge Sogn og pige Maren Hansen, 46, hos Henr. Nielsens enke, Kræmmergyden
1850, 0302, Laurits Knudsen, ungkarl, premierlieutenant og ridder af dannebrog af den kongel. Artilleri Brigade, 28 og jomfru Josephine Christine Hedevig Feuerstein, 24, hos brudgommens fader, St. Knuds Sogn
1850, 0602, Frederik Wilhelm Schultheis, ungkarl og snedkervend, 36, hos snedker W. Rasmussen, St. Knuds Sogn og pige Margrethe Christine Metsch, 30, Skulkenborg
1850, 0602, Peder Jensen, enkemand og tømmersvend, 32, Hans Jensens Stræde og pige Petrine Madsen, 25, sammesteds som brudgommen
1850, 0602, Niels Jensen, ungkarl, 29, hos farver H. Jørgensen, Nørregade og pige Anne Cathrine Jensen, 28, Udenfor Nørreport
1850, 1602, Anders Hansen, ungkarl og karethmagersvend, 26, hos karethmager Christensen, Frue Sogn og pige Anne Cathrine Jensen, 31, hos træskomand H. Pedersen, Udenfor Nørreport
1850, 1702, Christian Tobias Hartvig, enkemand, instrumentmager og snedkermester, 45, St. Hans Kirkegaard og jomfru Agnes Augusta Henrica Wendt, 28, sammesteds som brudgommen
1850, 0603, Henrik Hansen, ungkarl og snedkersvend, 25, hos snedkermester W. Rasmussen, St. Knuds Sogn og pige Jensine Rasmine Jensen, 21, hos sin moder baadfører R. Jensens enke, Udenfor Nørreport
1850, 0603, Peder Larsen, ungkarl og avlskarl, 30, Marienlund og pige Anne Hansdatter, 32, i tømmermester H. Riegers huus, Jordbroen
1850, 0603, Christen Rasmussen, ungkarl, 31, Allesøe og pige Anne Johanne Hansdatter, 29, hos major v. Würtzen, Nørregade
1850, 0304, Johan Friedrich Heesch, ungkarl og snedkersvend, 32, boende hos muurmester J. Jensen, Vindegaden og pige Marie Kragh, 28, sammesteds som brudgommen
1850, 0304, Peder Møller, enkemand og arbeidsmand, 35, boede i Nyenstad og pige Rasmussine Soelberg, 31, sammesteds som brudgommen
1850, 1304, Jørgen Andersen, ungkarl, 35, hos blegmand A. Mortensen, St. Knuds Sogn og pige Cathrine Jørgensdatter, 29, hos Christian Jørgensen, Vindegaden
1850, 2304, Niels Andersen Kloborg, ungkarl og vagtmester af 5. Dragon Regiment, 33, tjenstgørende ved Traindepotet i Odense og pige Maren Carlsen Bruun, 27, tjener oberst v. Hindenburg, Frue Sogn
1850, 2704, Peder Christensen, ungkarl og skrædermester, 29, St. Knuds Sogn og jomfru Christiane Aagaard, 24, hos sin moder, Ramsherred
1850, 2804, Morten Søren Petersen, enkemand og handelsmand, 51, Onsberg Sogn, Samsøe og enke Kirsten Rasmussen, 49, (efter skipper A. Steffensen), Jordbroen
1850, 2904, Jacob Louis Schlengerich, ungkarl og gartner, 38, Faaborg og jomfru Anne Dorthea Bredsted, 46, Vindegaden
1850, 0405, Jørgen Hansen, ungkarl, 36, tjenende kjøbmand H. Petersen, Overgade og pige Petroline Margrethe Hansen, 31, hos sin fader, Skibhusene
1850, 0805, Peder Juul, ungkarl, 33, hos vognmand R. Steffensen, Nedergade og pige Maren Hansen, 29, hos brudgommens moder, Skulkenborg
1850, 1005, Jens Jensen, ungkarl, 32, hos kjøbmand Faber, Overgade og pige Karen Marie Pedersen, 33, hos enkemadame S. E. Teisen, Nørregade
1850, 1705, Christian Julius Rasmussen, ungkarl og snedkersvend, 19, hos faderen snedkermester W. Rasmussen, St. Knuds Sogn og pige Lucie Hansen Emborg, 19, hos faderen fhv. sognefoged Hans Knudsen, Hjadstrup Sogn
1850, 2505, Simon Jacob Klug, ungkarl og slagtermester, 28, St. Knuds Sogn og pige Christiane Rasmussen, 23, hos forældrene, Næsbyhoved, Slotshaugehuus
1850, 3105, Peder Rasmussen, ungkarl, 38, hos rugbrødbager S. Sørensen, St. Knuds Sogn og pige Anne Marie Henningsen, 31, hos tømmersvend Peder Jeppesen, Jordbroen
1850, 0306, Rasmus Lumbye, enkemand og vagtmester af 6. Dragonregiment, 24 og pige Maren Kastrup, 25, Vindegaden
1850, 0506, Morten Holm Halvorsen, ungkarl og smedesvend, 27, St. Knuds Sogn og pige Hansine Marie Jacobsen, 23, hos kjøbmand P. Richardt, Nørregade
1850, 0506, Jens Hansen, ungkarl og vægter, 28, Udenfor Nørreport og pige Anne Hansdatter, 30, sammesteds som brudgommen
1850, 0407, Frits Wilhelm Gantesen, ungkarl og premierlieutenant, 24, Infanteriets Krigsreserve, tjenstegørende ved 2. Forstærknings Jægerc. og jomfru Hansine Margrethe Olivia Lund, 24, paa tiden hos kjøbmand Teisen, Nørregade
1850, 1007, Ludvig Christian Christensen, ungkarl og handskemagermester, 31, hos brudens forældre og pige Maren Larsen, 20, hos faderen huusmand Lars Andersen, Skibhuusveien
1850, 1207, Johannes Lorentzen, ungkarl og tømmersvend, 36, Ramsherred og frasilt hustru Caroline Sophie Junker, 40, (fraskilt spisevært L. C. Wollenberg), sammesteds som brudgommen
1850, 1307, Lars Jørgen Johannessen Seden, ungkarl og overjæger ved 2. Forst Jægerc. 2. Comp., 27 og pige Dorthea Marie Tønnesen, 33, Nedergade
1850, 2007, Johan Christian Jensen, ungkarl og rebslagersvend, 34, Frue Sogn og pige Karen Adolphine Sørensen, 43, Udenfor Nørreport
1850, 2507, Martin Jesper Madsen, ungkarl og kjøbmand, 26, St. Knuds Sogn og jomfru Sophie Prom, 29, hos madam Brøchner, Nørregade
1850, 0708, Peter Christian Schou, ungkarl og sergeant, 27, Lazarethet, Valdemar Slot og pige Mariane Christensen, 18, hos faderen gartner C. Christensen, Gravene
1850, 1708, Adam Frederik Larsen, enkemand, snedkersvend og huuseier, 42, Nørregade og pige Anne Kirstine Rasmussen, 24, hos faderen arbeidsmand Christian Rasmussen, Nørregade
1850, 3108, Carl Christian Julius Madsen, ungkarl og skomagersvend, 29, Nyenstad og enke Anne Kirstine Hansen, 28, (efter arbeidsmand Emil Bøckmann), sammesteds som brudgommen
1850, 1409, Andreas Christian Hansen, ungkarl og garversvend, 30, hos garver C. F. Tange, Nørregade og pige Anne Margrethe Henriksdatter, 34, boende hos skomager R. Thomsen, Nedergade
1850, 1409, Jens Rasmussen, ungkarl og skomagersvend, 26, hos skomager R. Thomsen, Nørregade og pige Christiane Hansdatter, 26, boende hos smaahandler L. Hansen, Hans Jensens Stræde
1850, 0910, Christian Thorup Røstgaard, ungkarl og bøssemagersvend, 24, ved Vaabendepotet, heri Byen og jomfru Emilie Wilhelmine Caroline Jørgensen, 24, opholdende sogn hos sin moster madam Gjødes, Nørregade
1850, 0211, August Heinrich Edvard Roskamm, ungkarl og bomuldsvæversvend, 28, arbeider hos Brodtrück, Nygade og pige Frederikke Anthrine Eskeline Rasmussen, 25, hos moderen Poul Rasmussens enke, Nørrebro
1850, 1112, Laurits Jensen Lund, ungkarl, halvgaardseier og f.t. menig no 97 af den Slesvigske Exerceerskoles 4. Comp i Odense, 24, Ringtved Bye og pige Ellen Marie Hansen, 28, f.t. i besøg i Odense, datter af halvgaardmand Hans Hansen, Ringtved Bye
1850, 2012, Peder Johansen, ungkarl og stutteribetjent, 30, Slottet og pige Anne Kirstine Duch, 23, hos slotsforvalter Jensen
1851, 1801, Theodor Eugenius Harder, ungkarl og handelsbetjent, 24, hos enkemadam K. Wecke, Nørregade og jomfru Julie Antonette Weeke, 23, hos sin moder sammesteds som brudgommen
1851, 1801, Lars Christian Christensen, ungkarl og bryggerkarl, 35, St. Knuds Sogn og pige Sabine Rasmine Rasmussen, 23, hos moderen skomager R. Rasmussens enke, Skulkenborg
1851, 1502, Johan Carl Christian Anderskou, enkemand og skipper, 38, Frue Sogn og enke Sidse Marie Andersen, 38, (efter styrmand Peter Carl Andresen), ude paa Nørrebroe
1851, 2202, Niels Peder Pedersen, ungkarl og tømmersvend, 29, Nørrebroe og pige Marie Kirstine Jensen, 29, pens. toldbetjent Aaskovs pleiedatter, sammesteds som brudgommen
1851, 1903, Peder Andreassen, ungkarl, 22, Skulkenborg og pige Abelone Kirstine Jespersen, 27, sammesteds som brudgommen
1851, 2903, Jacob Nielsen (Snøde), ungkarl og vagtmester af 6. Dragonregiment, 34 og pige Anne Kirstine Rasmussen, 36, Vindegaden
1851, 0204, Peder Linde Carlsen, ungkarl og sadelmagersvend, 30, Nørrebroe og pige Johanne Cathrine Mortensen, 28, sammesteds som brudgommen
1851, 0204, Hans Andersen, ungkarl og tømmersvend, 35, Blæsenborg og pige Maren Nielsen, 27, sammesteds som brudgommen
1851, 0504, Anders Pedersen (Brydegaard), ungkarl og vagtmester af 6. Dragonregiment, 31 og pige Anne Sophie Jensen, 35, Vindegaden, St. Knuds Sogn
1851, 1204, Jens Poulsen, ungkarl, 39, Brænderup Sogn og pige Anne Hansen, 36, hos sin fader baadfører H. Hansen, Skibhusene
1851, 1904, Henrik Frits Heidemann, ungkarl og snedkersvend, 25, hos snedker Springer, St. Knuds Sogn og pige Anne Marie Andersen, 27, hos skomager P. Jensen, Jordbroen
1851, 2904, Niels Rasmussen Warberg, enkemand og vævermester, 32, Kanalveien og pige Anne Margrethe Rasmussen, 41, hos Gorm Andersen, Kanalveien
1851, 0305, Jørgen Pedersen, ungkarl og muursvend, 34, Frue Sogn og pige Maren Sørensen, 35, tjenende ritmester Døcker
1851, 0305, Niels Pedersen, enkemand og arbeidsmand, 60, tjenende uhrmager Jessen, Hunderup og pige Rasmine Caroline Larsen, 31, hos arbeidsmand Gorm Andersen, Kanalveien
1851, 0905, Peter Petersen, ungkarl og karethmagermester, 28, Nørrebroe og jomfru Johanne Marie Sophie Anderskou, 21, hos faderen, Nørrebroe
1851, 1005, Jens Peter Hansen, ungkarl og possementmagersvend, 37, hos possementmager C. Assam og pige Pedresine Kirstine Pedersen, 28, hos stedfaderen arbeidsmand Ped. Pedersen, Nørrebroe
1851, 1405, Jens Mikkelsen, ungkarl og møllebygger, 29, St. Knuds Sogn og jomfru Mette Marie Larsen, 26, hos faderen kanalfoged og dannebrogsmand L. Petersen
1851, 1505, Hans Peder Madsen, ungkarl, 27, St. Knuds Sogn og pige Inger Larsen, 27, hos regimentsdyrlæge Kragh
1851, 1705, August Ferdinand Thrane, ungkarl og pottemagermester, 24, St. Knuds Sogn og pige Kirstine Margrethe Hansen, 31, hos malersvend Sivert, Nørregade
1851, 1705, Peter Ludvig Julius Hansen, ungkarl og kleinsmedsvend, 26, Ramsherred og pige Johanne Mortensen, 29, sammesteds
1851, 1705, Knud Jørgensen, ungkarl, 24, Kongehuset og enke Marie Cathrine Prütz, 42, (efter arbeidsmand Morten Jørgensen), sammesteds
1851, 2405, Anders Nielsen Windel, ungkarl og tobaksspinder, 30, St. Knuds Sogn og jomfru Metteline Andresine Petersen, 28, Nørregade
1851, 2805, Christian August Carl Frederiksen, ungkarl og skomagersvend, 32, Frue Sogn og pige Marie Kirstine Hansen, 31, hos faderen arbeidsmand Hans Danielsen, Vindegaden
1851, 2805, Jens Peter Rasmussen, ungkarl og væversvend, 30, Skaarup og pige Maren Jensdatter, 26, hos ritmester v. Barth
1851, 3105, Hans Hansen, ungkarl og snedkersvend, 25, Skulkenborg og pige Kirsten Andersen, 34, sammesteds som brudgommen
1851, 0706, Niels Peter Jørgensen, ungkarl og tjener, 28, Christiansdal og pige Pouline Regine Clausen, 30, hos arbeidsmand Christen Rasmussen, Nørrebro
1851, 2106, Jens Jørgensen, ungkarl, 34, Astruphuset og enke Anna Marie Christensdatter, 45, (efter arbeidsmand Frederik Christian Andersen, Aasum), sammesteds som brudgommen
1851, 2806, Christian Christensen, ungkarl og maler, 23, Wissenberg Sogn og jomfru Frederikke Elisabeth Olesen, 33, Hans Jensenstrædet
1851, 1407, Peder Rasmussen, ungkarl og sømand, 24, Stige, Lumbye Sogn og pige Gjertrud Marie Rasmussen, 26, tjenende madam Bekker, Jordbroen
1851, 0908, Peter Jacob Petersen, enkemand og skomagersvend, 30, Nørrebroe og pige Maren Cathrine Rasmussen, 27, sammesteds som brudgommen
1851, 1908, Jacob Nielsen, enkemand og stabstambour af 13.e Linie Infanteri Batailloon, 36, Fredericia og jomfru Caroline Amalie Agnes Stapel, 35, hos sin moder slotsgartner Casper Philip Stapels enke, Slottet
1851, 1209, Peter Olsen Kaarsgaard, ungkarl og strømpevæversvend, 29, hos tøifabrikant A. Dænke, St. Knuds Sogn og pige Adolphine Louise Albertine Stolberg, 22, hos faderen paraplymager R. A. Stolberg, Skulkenborg
1851, 1709, Gomme Emil Frantz Meredin Fangel, ungkarl, cand. med. og chir., practiserende læge, 27, Skanderborg og jomfru Marie Sophie Nielsen, 29, hos moderen kjøbmand N. C Nielsens enke, Nørregade
1851, 2509, Hans Peter Holst, ungkarl og rebslagermester, 24, Engelholm, Skaane i Sverrig og enke Anne Cathrine Henriette Schøtz, 27, (efter rebslagermester Gotfred Jørgensen, St. Knuds Sogn), hos skrædermester H. Holst, Nørregsde
1851, 0110, Samuel Nicolai Becher, ungkarl og snedkersvend, 27, Nørregade og jomfru Anne Cathrine Hansen, 27, hos faderen karethmager P. Hansen, Nørregade
1851, 0110, Wilhelm Alexander Sigersted, ungkarl og brolægger, 28, Nørregade og jomfru Johansine Henriette Maroline Damsen, 29, sammesteds som brudgommen
1851, 0110, Ole Poulsen, ungkarl, 25, hos bager R. Nielsen, Nørregade og pige Hansine Gommesen, 24, hos bager Jørgensen, Nørregade
1851, 0410, Henrich Hermann Karstens, ungkarl og snedkersvend, 26, hos instrumentmager C. Hartvig, St. Hans Kirkegaard og pige Jensine Madsen, 22, hos sin pleiemoder spekhøker Jørgen Petersens enke, Nygade
1851, 1710, Christen Sørensen, ungkarl og tjener, 33, hos generalinde Juel, Vindegaden og pige Dorthee Kirstine Bonnesen, 33, Skulkenborg
1851, 1710, Hans Gustav Andersen, ungkarl og tømmersvend, 32, Nørregade og pige Karen Sørensen, 45, Nygade
1851, 1810, Carl Adolph Iversen, ungkarl og grovsmedmester, 40, Fisketorvet, St. Knuds Sogn og enke og gjordemoder Maren Kirstine Bindeballe, 32, (efter arbeidsmand Hans Henriksen af Kjøbenhavn), Nørregade
1851, 1810, Hans Hansen, ungkarl og skibstømmermand, 25, Skibhusene og jomfru Birgitte Kirstine Nielsen, 23, hos faderen lods Hans Jørg. Nielsen, Skibhusene
1851, 3110, Frantz Bülow Schack v. Brockdorff, ungkarl, premierlieutenant og ridder af dannebrog, 31, Cavalleriet og jomfru Jenny Andrea Nielsen, 19, hos faderen kjøbmand H. C. Nielsen, Nørregade
1851, 0511, Lauritz Hansen Dahl, ungkarl og vævermester, 33, St. Knuds Sogn og pige Margrethe Mortensen, 35, Nørrebroe
1851, 0511, Niels Christiansen, ungkarl og snedkersvend, 28, logerende hos brbr. Pagh, Nørregade og pige Hansine Laurine Brylle, 31, tjenende kjøbmand Brodersen, Nørregade
1851, 1511, Knud Jensen, ungkarl og dannebrogsmand, 28, hos kjøbmand H. Teisen, Nørregade og pige Karen Sørensen, 39, sammesteds som brudgommen
1851, 1911, Niels Jørgensen, ungkarl og vægter, 58, Odense Slot og pige Karen Andersdatter, 51, sammesteds som brudgommen
1851, 2211, Lars Pedersen, ungkarl, 34, i skomager C. Huus's huus, Jordbroen og pige Maren Christine Christiansen, 27, sammesteds som brudgommen
1851, 0312, Niels Olsen, ungkarl og snedkersvend, 26, Ravneberggyden, Ubberud Sogn og pige Doris Sophie Dupont, 22, tjenende slotsgartner L. Stapel
1851, 3112, Hans Carl Hansen, ungkarl og skomagermester, 28, Nørregade og pige Elise Marie Olsen, 33, sammesteds som brudgommen