Odense - Sct. Hans, 1852-1861, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1852-1861, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1852, 3101, Christen Christensen Klem, ungkarl og snedkersvend, 31, Hans Jensensstræde og enke Anne Sophie Christine Wardinghuus, 48, sammesteds, (efter skræder Mathies Mathiesen)
1852, 0702, Niels Hansen, ungkarl og dugmager, 31, ved Brandts Fabrik og pige Karen Margrethe Nielsdatter, 22, hos taarnvægter And. Nielsens enke, Vindegade
1852, 2102, Niels Pedersen, ungkarl, 25, Hoelev, Marslev Sogn og pige Mette Kirstine Jensdatter, 36, Skulkenborg
1852, 0803, Niels Frederiksen, enkemand, rugbrødbager og gaardeier, 47, Vindegade og pige Maren Nielsdatter, 32, sammesteds som brudgommen
1852, 0604, Henrik Theodor Andersen, ungkarl og uhrmagermester, 25, Hans Jensensstræde og jomfru Christophine Petrine Lindegaard, 22, Nørrebroe
1852, 0704, Hans Andersen, ungkarl, 30, tjenende Rasmus Knudsens enke, Biskorup og pige Hansine Rasmussen, 27, tjenende Jørgen Larsen, Skibhuusveien
1852, 1604, Morten Andersen, ungkarl og invalid ved 3die Jægerchorps, 31, St. Knuds Sogn og jomfru Anne Sophie Frederiksen, 24, hos sin moder, Nygade
1852, 1604, Carl Christian Hofmeister, ungkarl og snedkersvend, 25, arbeider hos capitain C. Hansen, St. Knuds Stræde og jomfru Josephine Heimann, 18, hos moderen, Hans Jensensstræde
1852, 2304, Rasmus Sørensen, ungkarl og skomagermester, 28, St. Knuds Sogn og jomfru Betty Clausine Wilhelmine Henriette Glüsen, 27, Nørrebroe
1852, 2404, Jens Peter Petersen, ungkarl og modelsnedker, 28, Frue Sogn og jomfru Karen Mikkelsen, 25, hos moderen dreier Knoblauchs enke, Skulkenborg
1852, 3004, Carl Christian Ferdinand Andersen, ungkarl og malermester, 28, St. Knuds Sogn og jomfru Mine Caroline Cathrine Sivert, 35, hos faderen stadsmusikant D. Sivert, Hans Jensens Stræde
1852, 0605, Rasmus Rasmussen, ungkarl og avlskarl, 36, Hedevigslund og pige og kokkepige Anne Marie Tornøe, 27, Hedevigslund
1852, 0805, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 35, tjenende kjøbmand H. Teisen og pige Maren Hansdatter, 34, Jordbroen
1852, 0106, Morten Daniel Klink, ungkarl og snedkersvend, 27, tjener hos spisevært Anders Nielsen, Nørregade og pige Anne Marie Madsen, 23, tjener kjøbmand F. G. Schiøtt, Nørregade
1852, 0206, Anders Hansen, ungkarl og gaardskarl, 34, hos kjøbmand H. Teisen, Nørregade og pige Kirsten Olsdatter, 27, boende hos skomager K. Thomsen, Nørregade
1852, 0406, Frederik Edvard v. Wedel, ungkarl, proprietair og eier, 32, Aldumgaard, Veile Amt og jomfru Maren Christine Frigast, 29, hos faderen adjunct Jens Bang Frigast, Nørregade
1852, 1906, Johan Henrik Wilms, ungkarl og forgylder, 43, Gravene og jomfru Sara Marie Christiane Knudsen, 28, hos moderen bryggerkarl Hans Knudsens enke, Hans Jensensstræde
1852, 2107, Carl Ludvig Dehn, ungkarl, 24, Nørregade og pige Nicoline Pedersen, 24, Nørregade
1852, 3007, Mathias Peter Führmann, ungkarl og skrædersvend, 27, Frue Sogn og jomfru Wilhelmine Kirstine Larsen, 19, Nørregade
1852, 2808, Carl Frederik Jørgensen, ungkarl og skrædermester, 28, St. Knuds Sogn og jomfru Amalie Margrethe Johanne Hansine Jensen, 28, hos fru madam muurm. Jacob Jensens enke, Vindegade
1852, 0209, Hans Adolph Jørgensen, ungkarl og uhrmagermester, 28, Nørregade og jomfru Eleonora Margrethe Marie Ernst, 21, hos faderen kammager A. Ernst, Nørregade
1852, 0709, Morten Hansen, ungkarl og vagtmester, 31, 6. Dragonregiment 4. Eskadron og jomfru Cathrine Frederikke Jensen, 26, hos fru mad. korporal Jørg. Jensens enke, Frue Sogn
1852, 0809, Peder Rasmussen, ungkarl og gaardeier, 30, Brylle Sogn og jomfru Christiane Brodersen, 23, Hans Jensensstræde
1852, 0510, Peder Nielsen, ungkarl og vagtmester, 30, ved 6. Dragonregiments Exerseerskole og jomfru Marie Nielsen, 24, hos faderen pottemagersvend L. Nielsen, Frue sogn
1852, 0610, Anders Rasmussen, ungkarl og dannebrogsmand, 26, tjenende kjøbmand H. C. Nielsen, Nørregade og pige Anne Jensen, 31, sammesteds som brudgommen
1852, 0810, Christian Siewertsen, ungkarl og steentrykker, 26, St. Knuds Sogn og jomfru Marie Wilhelmine Hansen, 19, hos skomager N. Frandsen, Nørregade
1852, 3010, Jørgen Madsen, ungkarl og skrædder, 22, Stige Mark, Lumbye Sogn og pige Birthe Hansdatter, 43, Hedevigslund
1852, 0311, Friderik Jensen, ungkarl og dannebrogsmand, 26, tjenende raadmand Voigt, St. Knuds Sogn og pige Karen Carlsen, 27, tjenende adjunct Frigast, Nørregade
1852, 0311, Niels Peter Christensen, ungkarl og teglmester, 29, Eibye Mølle og enke Karen Dorthe Hansdatter, 37, Vindegade, (efter Christian Jørgensen Krogshøi)
1852, 1311, Lars Larsen, ungkarl, 25, tjenende ædikebrygger Niels Hansen, St. Knuds Sogn og pige Karen Jørgensen, 28, boende hos rugbrødbager N. Frederiksen, Vindegade
1852, 0112, Mads Peter Lund, ungkarl, 29, tjenende kirkeværge P. Jørgensen, Nørregade og pige Mette Marie Andersdatter, 25, boende i Skulkenborg
1852, 0712, Søren Jensen Evald, ungkarl og feldberedermester, 20, Frue Sogn og jomfru Mette Cathrine Sørensen, 17, hos faderen skomager S. Sørensen, Gravene
1852, 1112, Hans Nielsen, ungkarl, 37, tjenende viinhandler C. Andrup, St. Knuds Sogn og pige Anne Marie Jacobsdatter, 44, boende hos spækhøker Mads Jespersen, Vindegade
1852, 1412, Hans Christian Adolph Møller, ungkarl og friseur, 39, Frue Sogn og jomfru Elsebeth Sophie Holm, 33, hos faderen hattemager D. Holm, Nørregade
1852, 1812, Hans Larsen, ungkarl og huuseier, 32, Skibhusene og pige Mette Kirstine Hansen, 19, hos væver P. Madsen, Skibhusene
1852, 2212, Niels Pedersen, ungkarl, 24, tjenende kunstberider C. Hoffmann, Skulkenborg og pige Anna Louise Larsen, 24, boende i et huus, Nørrebroe
1853, 2802, Severin Wilhelm Wander, ungkarl og malermester, 28, Middelfart og enke Augusta Henriette Frederikke Schlüter, 37, Vindegade, (efter musiklærer Carl Wilh. Robert Baarts)
1853, 1803, Hans Jørgensen, ungkarl, 34, tjenende farver F. Schraeter, Nørregade og enke Maren Larsen, 43, Skulkenborg, (efter arbeidsmand Niels Nielsen)
1853, 1504, Knud Frederik Ferdinand Shefeldt, ungkarl og styrmand, 30, hos stedfaderen barbeer Karsten, Hans. Jensensstræde og jomfru Else Kirstine Dichmann, 25, hos broderen restaureteur R. Dichmann, Kanalbassinet
1853, 1504, Anders Hansen, ungkarl og snedker, 33, Rønninge Sogn og pige Mette Sophie Rasmussen, 31, hos bager Albers, Nørregade
1853, 2304, Frands Christian Konst, ungkarl og møllerkudsk, 39, Næsbyhoveds Mølle og pige Anne Marie Hansen, 30, Skulkenborg
1853, 0405, Johan Klug, ungkarl, 28, tjenende kammerraad C. Trolle, Marienlund og pige Karen Marie Andersen, 35, sammesteds som brudgommen
1853, 0405, Lars Larsen, ungkarl, 35, tjenende kammerraad C. Trolle, Marienlund og pige Marie Elisabeth Hansdatter, 36, sammesteds som brudgommen
1853, 1005, Gottfried Detlef Thomas Friedrich Schultz, ungkarl og klædevæversvend, 23, hos brudens fader, Nørrebro og pige Abelone Pedersen, 28, hos farver F. Schroeter, Nørregade
1853, 1805, Hans Nicolaus Christian Andresen, ungkarl og barbeersvend, 21, hos barbeer Karsten, Hans Jensensstræde og jomfru Antonette Wilhelmine Karsten, 23, sammesteds som brudgommen
1853, 2005, Michael Petersen, ungkarl, secondlieutenant af Infanteriet og adjuctant, 25, ved 4. Jægercorps og frøken Eleonore Christine Trolle, 22, hos sin fader kammerraad C. Trolle, Marienlund
1853, 2005, Andreas Frits Thaarup, enkemand, skomagermester og huuseier, 35, St. Knuds Sogn og jomfru Marie Kirstine Gronnemann, 36, hos kjøbmand H. C. Nielsen, Nørregade
1853, 2805, Andreas Frederik Christian Bang, ungkarl, forstcandidat og planteur, 32, ved det Gjødding... Planteurdistrict, Jylland og jomfru Caroline Marie Jørgensen, 27, hos sin fader kirkeværge og brændeviinsbr. Poul Jørgensen, Nørregade
1853, 1006, Friedrich Conrad Thode, ungkarl og trompeter, 27, ved 2. Dragonregiment 4. Exkadron og jomfru Hermine Frederiche Catharine Manzen, 24, Ramsherred
1853, 1106, Johan Christian Petersen, ungkarl og kleinsmedsvend, 32, St. Knuds Sogn og pige Johanne Marie Hansen, 27, tjenende krigsraad Kellinghuusen, Nørregade
1853, 0508, Carl Friedrich Dohse, ungkarl og vagtmester, 38, 2. Dragonregiment 4. Exkadron og jomfru Andresine Marie Elisabeth Hansen, 27, hos sin moder, Frue sogn
1853, 0208, Axel Thorson, ungkarl og fuldmægtig, 34, hos civilingenieurerne Engliste & Hansen og jomfru Thomasine Henriette Bernhardine Willejus, 26, Ramsherred
1853, 2008, Peder Nielsen, ungkarl, 35, tjenende kjøbmand C. T. Jensen, Nørregade og enke og huuseierske Anne Rasmusdatter, 51, Nørrebroe (efter brolægger Rasmus Hansen)
1853, 0709, Poul Knudsen, ungkarl, 32, tjenende proprietair Petersen, Dalumgaard og pige Magdalene Jørgensen, 31, boende i det graa huus, Kræmmermarken
1853, 1509, Peder Jensen, ungkarl, 33, tjenende consul Muus, Frue Sogn og pige Anne Pedersen, 30, hos sin fader arbeidsmand Poul Pedersen, Nørrebroe
1853, 0510, Christen Eriksen, enkemand og arbeidsmand, 62, Gl. Ladegaardshuus og enke Maren Nielsdatter, 44, sammested som brudgommen, (efter arbeidsmand Erik Jensen)
1853, 1210, Hugo Friedolin Zeller, ungkarl og bøssemagersvend, 29, Kræmmergyden og enke Johanne Frederikke Ebel, 32, sammesteds som brudgommen, (efter sadelmagersvend Frits Wilh. Pflug)
1853, 2210, Mads Peter Ibsen, ungkarl og slagtersvend, 26, hos slagter Tange, Nørregade og pige Christiane Johanne Cathrine Salboe, 29, tjenende vægter Rye, Nørregade
1853, 2810, Jens Andersen, ungkarl og dannebrogsmand, 30, Fraugde Kjærbye og pige Else Marie Hansdatter, 26, tjenende paa Annesholm
1853, 0211, Jens Peter Jensen, ungkarl og garvermester, 29, Sct. Knuds Sogn og pige Kirsten Hansen, 28, tjenende bogholder Bierfreund
1853, 0211, Hans Simon Johansen, ungkarl, 28, tjenende kjøbmand Hartvig, Nørregade og pige Anne Margrethe Sørensen, 27, tjenende ritmester v. Bramhelft
1853, 0811, Wilhelm Julius Knudsen, ungkarl og snedkersvend, 25, arbeider hos snedker J. Haugsted og jomfru Birgitte Kirstine Dyreborg, 34, heraf sognet, Nørregade
1853, 1211, Christian Jensen, ungkarl, 36, tjenende Bbdr. P. Hansen, Frue Sogn og pige Karen Hansdatter, 34, tjenende consul H. C. Nielsen, Nørregade
1853, 1511, Holger Thorvald Bagge, ungkarl og bagermester, 24, Nørregade og jomfru Nielsine Petrine Kirstine Mikkelsen, 21, hos stedfader musiklærer Büchler, Vindegade
1853, 1811, Knud Christian Knudsen, ungkarl og skrædersvend, 30, St. Knuds Sogn og jomfru Catharina Friederiche Nordmyer, 20, boende hos klodsemager R. Frederiksen, Gravene
1853, 1811, Søren Rasmussen, ungkarl og bagersvend, 24, Nyenstad og pige Maren Cathrine Christensen, 21, sammesteds som brudgommen
1853, 2111, Frederik Christian Colding, ungkarl og slagtersvend, 45, Skulkenborg og pige Henrikke Pedersen, 43, sammesteds som brudgommen
1853, 2611, Christian Madsen, ungkarl og avlskarl, 26, Hedevigslund og pige Sophie Jørgensdatter, 29, sammesteds som brudgommen
1853, 0212, Hans Christensen, ungkarl, 27, boende i Skulkenborg og pige Maren Christophersdatter, 26, sammesteds som brudgommen
1853, 0712, Anders Nielsen Windel, enkemand og tobaksspindermester, 32, Nørregade og jomfru Amalie Hansen, 27, hos forældrene, Blæsenborg
1853, 0712, Hinrick Friedrich Harms, ungkarl og bødkersvend, 28, hos sæbesyder Valentin, Frue Sogn og pige Anne Kirstine Hansen, 26, hos arbeidsmand Jeppe Madsen, Skulkenborg
1853, 1212, Frands Christian Hansen, ungkarl og skrædersvend, 25, hos skrædermester Berg, St. Knuds Sogn og pige Karen Marie Jørgensen, 31, Gravene
1853, 1412, Thomas Carl Bjørn, ungkarl og skomagersvend, 24, hos skomagermester D. Huus, Gravene og pige Johanne Marie Steffensen, 29, Krogen ved Nørregade
1853, 1712, Heinrich Christian Wilhelm Mathmann, ungkarl og bagersvend, 28, boende hos skomager K. Thomsen, Nørregade og pige Karen Marie Pedersen, 26, sammesteds som brudgommen
1854, 0901, Johan Jacob Jacobsen, ungkarl og sømand, 34, Vesterhæsinge og enke Caroline Lillelund, 46, (efter skibscapitain Peter Mathias Arndt), sammesteds som brudgommen
1854, 2801, Christen Christiansen, ungkarl og skipper, 33, Nørrebye, Klinte Sogn og enke Madssine Lindegaard, 28, (efter tømmermand Thomas Jensen), tjenende tandlæge Jensen, Nørregade
1854, 3001, Janus Christian Andersen, ungkarl og styrmand, 30, Hans Jensensstræde og jomfru Karen Frederikke Nielsen, 24, Skibhusene
1854, 1102, Morten Andersen, enkemand, muursvend og huuseier, 40, Nørrebroe og pige Kirstine Pedersdatter, 34, sammesteds som brudgommen
1854, 1102, Lars Pedersen, enkemand og urtemand, 45, St. Knuds Sogn og pige Anne Margrethe Poulsdatter, 40, tjenende købmand H. Rasmussen, Nørregade
1854, 2302, Knud Olsen, ungkarl og arbeider, 27, Gasværket, Frue Sogn og enke Anne Marie Madsen, 37, (efter skomagermester Hans Erdmann Hildebrand), Nygade
1854, 2503, Anders Larsen, ungkarl og tjenende, 27, Aalykkegaard og pige Hansine Hansen, 26, tjenende instrumentmager Isak Hartvig, Nørregade
1854, 2903, Niels Conrad Meinert, ungkarl, cand. med. & chir., ridder af dannebrog og practiserende læge, 31, Horsens og jomfru Mathea Adolphine Nielsen, 27, hos sin moder kjøbmand N. C. Nielsens, Nørregade
1854, 0104, Johan Jensen, ungkarl, 36, tjenende kjøbmand H. Teisen, Nørregade og pige Sophie Kirstine Jensdatter, 26, sammesteds som brudgommen
1854, 0504, Peder Nielsen, ungkarl, 26, tjenende paa Aalykkegaard og pige Karen Larsen, 25, sammesteds som brudgommen
1854, 0804, Jens Christian Mogensen, ungkarl, 26, tjenende skomagermester Petersen, Frue Sogn og pige Anne Cathrine Madsen, 33, hos stedfaderen baadfører H. Hansen, Skibhusene
1854, 0305, Peder Christensen, enkemand og arbeidsmand, 39, Nørregade og pige Anne Christophersdatter, 38, tjenende kjøbmand J. H. Wecke
1854, 0305, Rasmus Jensen, ungkarl, 28, tjenende kjøbmand C. Bang, St. Knuds Sogn og pige Karen Marie Andersdatter, 27, boende i deres nyligen tilkjøbte huus, Hans Jensensstræde
1854, 0405, Jacob Andersen, ungkarl, 28, tjenende kjøbmand Halberstadt, Nørregade og pige Anne Rasmusdatter, 29, sammesteds som brudgommen
1854, 0505, Peter Jacob Hagen, ungkarl og steentrykker, 36, St. Knuds Sogn og jomfru Kirstine Wilhelmine Frandzen, 32, hos faderen skomager N. Frandzen, Nørregade
1854, 0505, Thomas Holm-Petersen, ungkarl, bogbindermester og borger, 30, St. Knuds Sogn og jomfru Johanne Christine Adolphine Schønberg, 29, Marienlund
1854, 1305, Carl August Albert Adelharth Stolberg, ungkarl og bomuldsvæversvend, 29, St. Knuds Sogn og pige Sørine Havn, 30, hos brudgommens forældre, Skulkenborg
1854, 2605, Svend Mettolius Andreas Claresius Kjerulff, ungkarl og skibstømmermand, 32, Skibhusene og pige Mette Marie Christophersen, 32, sammesteds som brudgommen
1854, 2406, Hans Peter Jensen, ungkarl og skomagermester, 26, Appenrade og jomfru Anne Dorthea Jensine Christiane Sørensen, 30, hos sin svoger skipper J. Rode, Nørrebroe
1854, 2907, Lars Rasmussen, ungkarl og smedesvend, 28, Søndersøe og pige Karen Marie Hansen, 28, hos arbeidsmand Hans Christensen, Skulkenborg
1854, 0208, Thomas Rasmussen, separret og fhv. gaardmand, 45, (fra Gjertrud Pedersdatter), Hans Jensensstræde og separered hustru Maren Madsdatter, 50, (fra Niels Johansen), sammesteds som brudgommen
1854, 0208, Knud Hansen, ungkarl, 26, tjenende paa Aalykkegaard og pige Hanne Nielsdatter, 31, af det graa huus
1854, 1108, Christian Nielsen, ungkarl og smedesvend, 30, Jernstøberiet, Nørrebroe og pige Dorthe Kirstine Petersen, 23, boende paa Nørrebroe
1854, 3008, Jacob Rasmussen, ungkarl og tømmer, 32, Næsbyhovedsbrobye og pige Anne Dorthe Christensen, 27, boende hos arbeidsmand Peder Nielsen, Nørregade
1854, 0909, Søren Pedersen, ungkarl og muursvend, 27, Bellinge og pige Anne Cathrine Sørensen, 17, hos forældrene, Nørrebroe
1854, 0909, Ole Hansen, ungkarl, 29, Allesøe og pige Marie Hansen, 23, Skibhusene
1854, 2909, Lars Sørensen, ungkarl og skipper, 28, Nørrebroe og jomfru Nicoline Andrea Jørgine Lund, 23, Nørrebroe
1854, 0610, Peder Christian Jacobsen, ungkarl og dreiersvend, 22, arbeider paa Allerups Jernstøberi og pige Mariane Clausen, 29, tjenende muurmester Simonsen, Skibhusene
1854, 0910, Julius Reinhold Rudolph Irmler, ungkarl og skomagersvend, 28, boende hos skomager N. Berggreen, Ramsherred og jomfru Christiane Charlotte Amalie Juncker, 37, sammesteds som brudgommen
1854, 1310, Lars Hansen, ungkarl og sadelmager, 28, Vesterhæsinge og pige Maren Johannesdatter, 29, sammesteds som brudgommen
1854, 2710, Eduard Emil Frederik Albrect Schiwe, ungkarl og ordineret catechet, 37, Kallundborg og jomfru Beate Dorothea Dahl, 34, hos sin moder præsteenke madam, Nørrebro
1854, 2910, Hans Christian Rasmussen, ungkarl og kjøbmand, 26, Nørregade og jomfru Pederline Jensine Eleonore Pagh, 19, hos faderen boelsmand R. K. Pagh, Nørregade
1854, 3110, Lars Christensen, ungkarl og boelsmand, 31, Bæring, Barløse Sogn og Anne Sørensdatter, 35, tjenende hr. pastor Steenbuch, St. Hans Præstegaard
1854, 0111, Niels Christensen, ungkarl og snedkersvend, 28, Hans Jensensstræde og pige Johanne Marie Mortensen, 25, sammesteds som brudgommen
1854, 0111, Johan Hanson Malmsiø, ungkarl og dreiersvend, 26, arbeider ved Støberiet, Nørrebroe og pige Maren Mortensen, 23, Nørrebroe
1854, 1111, Henrik Petersen, ungkarl og former, 24, arbeider ved Allerup Støberie og pige Henriette Frederikke Petrine Schiøtz, 20, tjenende jernstøber Larsen, Nørrebroe
1854, 1511, Peter Jørgensen, ungkarl og vævermester, 28, boende i St. Jørgensgade, Frue Sogn og jomfru Karen Marie Appeldorph, 28, hos sine forældre, Blæsenborg
1854, 2511, Rasmus Jensen, ungkarl og sømand, 31, Stige og pige Karen Jørgensen, 24, tjenende toldkontrolleur R. Rasmussens enke, Kanalveien
1854, 2911, Niels Jørgensen, ungkarl og huuseier, 26, Hans Jensensstræde og pige Anne Cathrine Rasmusdatter, 28, sammesteds som brudgommen
1854, 0612, Henrik Ferdinand Pflug, ungkarl og glarmestersvend, 35, St. Knuds Sogn og jomfru Hansine Marie Sophie Fich, 36, hos kjøbmand J. Grønvold, Nørregade
1855, 0301, Henning Johan Julius Nielsen Flensborg, ungkarl, smedesvend og arbeider, 27, Støberiet, Nørrebroe og pige Hanne Kirstine Huus, 23, boende paa Nørrebroe
1855, 2001, Hans Peter Hansen, ungkarl, smedesvend og arbeider, 30, Støberiet, Nørrebroe, Maren Nielsdatter, 42, boende paa Nørrebroe
1855, 3103, Alexander Eduard Blankensteiner, ungkarl og handelsagent (kjøbmand), 31, logerende hos gjæstgiver F. C. Larsen, Korsgaden og jomfru Laurette Christiane Bidstrup, 26, hos farver F. Schroeter, Nørregade
1855, 3103, Johan Anders Ferdinand Ernlund, ungkarl og billedhugger, 30, Nørregade og Elisabeth Augusta Henriette Jensen, 23, sammesteds som brudgommen
1855, 0408, Frederich Mebus, ungkarl og former, 23, Nørregade og pige Anne Petrine Hansen, 19, sammesteds som brudgommen
1855, 2604, Thomas Jørgensen, ungkarl og bagermester, 33, Nørregade og jomfru Hedevig Sophie Frederikke Reitzel, 18, sammesteds som brudgommen
1855, 0205, August Christien Bosselmann, ungkarl og bomuldsvæversvend, 29, hos tøifabrikant Brodtrück, Nygade og pige Bertholone Amalie Hansen, 24, tjenende bygningsinspecteur Møller, Nørregade
1855, 0205, Jens Christian Rasmussen, ungkarl, 22, tjenende rugbrødbager Jørgen Pedersen, Ramsherred og pige Maren Kirstine Pedersdatter, 31, tjenende slotsgartner Stapel
1855, 0205, Christen Jessen, ungkarl, 26, Skræppestrædet, Frue Sogn og pige Karen Kirstine Nielsdatte, 26, hos oliemester J. C. Lerch
1855, 0905, Christian Frederik Knudsen, ungkarl, bøssemager og oversvend, 33, Artilleriets Haandværkeretat, Rensborg og jomfru Anne Petrine Falck, 34, hos faderen pens. regimentsadelmager og dannebrogsmand H. C. Falck, Nørregade
1855, 0905, Peter Jørgen Nielsen, ungkarl, 32, hos raadmand Viogt, St. Knuds Sogn og pige Margrethe Jensdatter, 34, hos kjøbmand C. Th. Jensen, Nørregade
1855, 1005, Jens Hansen, ungkarl, 33, hos gaardmand Rasmus Poulsen, Snestrup og pige Migael Margrethe Rasmussen, 35, hos faderen arbeidsmand Christian Rasmussen, Nørregade
1855, 1905, Jens Nielsen, ungkarl, 29, hos kjøbmand H. C. Wecke, Nørregade og pige Trine Jensen, 29, boende paa Nørregade
1855, 0206, Niels Frederik Thrane, ungkarl og malermester, 27, Nørregade og jomfru Marie Sophie Andrea Hansen, 25, hos fader skipper H. N. Hansen, Nørrebroe
1855, 0206, Claus Petersen, enkemand og malermester, 47, Nørregade og frøken Ida Constantia Berth, 39, sammesteds som brudgommen
1855, 0506, Jørgen Rasmussen, enkemand og arbeidsmand, 41, Frue Sogn og pige Laurine Jørgensen, 31, hos sin fader arbeidsmand Jørg. Hansen, Tolderlund
1855, 1907, Diderik William v. Hegemann Lindencrone, ungkkarl, kammerjunker, ritmester og eskadronschef i 1. Dragon, 38 og frøken Amalie Wilhelmine Sehested, 28, datter af afdøde ritmester A. M. v. Sehested, Fraugdegaard
1855, 2107, Hans Christian Black, ungkarl og slagtersvend, 31, for slagter Thomsen, Vindegaden og pige Caroline Steensen, 28, hos slagtersvend Fred. Colding, Skulkenborg
1855, 2507, Johan Heinrich August Brahtz, ungkarl og snedkersvend, 35, Støberiet, Nørrebroe og pige Anne Catrine Rippuhr, 24, Skibhusene
1855, 3008, Herman Frederik Albers, enkemand og bagermester, 36, Nørregade og jomfru Hanne Martine Borre, 32, sammesteds som brudgommen
1855, 7de09, Hans Pedersen [ungkarl], 35, i Enkebjerghusene, Maren Madsen [pige], 20, sammesteds som brudgommen
1855, 2509, Frederik Johansen, ungkarl og sigtefabrikant, 25, Aarhuus og pige Maren Pedersdatter, 29, hos bager Jørg. Pedersen, Ramsherred
1855, 2809, Frederik Wilhelm Printzen, ungkarl, premierlieutenant 1. Dragonregiment og ridder af dannebrog, 35 og frøken Camilla Susanne Albertine Pontoppidan, 22, hos mad. fru etatsraadinde Pontoppidan, St. Knuds Sogn
1855, 2909, Jacob Rasmus Wilhelmsen, ungkarl og skomagersvend, 31, Nørregade og fraskilt kone Christiane Christensdatter, 51, (fra matros Lars Jørgensen), sammesteds som brudgommen
1855, 1310, Lars Nielsen, enkemand, proprietair og eier, 45, Hedevigslund og jomfru Anne Marie Lollesgaard, 22, hos fader proprietair J. Lollesgaard, Mosegaard
1855, 1910, Rasmus Hansen (Breed), ungkarl og dannebrogsmand, 33, tjenende kjøbmand H. Teisen, Nørregade og pige Anne Margrethe Andresen, 30, sammesteds som brudgommen
1855, 2110, Adolph Peder Theodor Meinert, ungkarl, cand. juris. og fuldmægtig, 31, Kjøbenhavn og enke Mathea Adolphine Nielsen, 28, (efter pract. læge, fhv cand. med. chir. Niels Conrad Meinert), hos sin moder mad. kjøbmand N. C. Nielsens enke, Nørregade
1855, 2310, Anders Larsen, ungkarl og skibscapitain, 29, Kræmmergyden og jomfru Anne Marie Petersen, 33, sammesteds som brudgommen
1855, 2610, Jens Wilhelm Hartvig, ungkarl og kjøbmand, 31, Nørregade og jomfru Caroline Cathrine Schjerbeck, 28, sammesteds som brudgommen
1855, 0311, Søren Peter Sørensen, ungkarl og skomagermester, 25, Nørregade og jomfru Anne Kirstine Nielsen, 26, sammesteds som brudgommen
1855, 0611, Anders Jensen Andersen, ungkarl og kjøbmand, 27, Nørrebroe og jomfru Andrea Kirstine Magdalene Thomsen, 22, sammesteds som brudgommen
1855, 0911, Anton Nielsen Rosenvinge, ungkarl og skomagermester, 25, St. Knuds Sogn og jomfru Anne Cathrine Hansine Zingraff, 24, hos forældrene, Blæsenborg
1855, 1611, Jørgen Jørgensen, ungkarl og bagersvend, 25, hos bager Albers, Nørregade og pige Oline Hansine Pedersen, 24, hos mad. smed Paul Pedersens enke, Nørrebroe
1855, 1711, Niels Peder Christian Nielsen, enkemand og bødkermester, 33, Nørregade og jomfru Anne Elisabeth Frederiksen, 22, sammesteds som brudgommen
1855, 1711, Jørgen Eriksen, ungkarl, 31, tjenende kjøbmand og consul H. C., Nielsen, Nørregade og pige Anne Kirstine Larsen, 36, tjenende kjøbmand H. Tiesen, Nørregade
1855, 2011, Carl Wilhelm Andersen, ungkarl og malersvend, 24, Frue Sogn og jomfru Anne Marie Eriksen, 25, hos fabrikant Dollner, Nørregade
1855, 0812, Christian Julius Hansen, enkemand, invalid og dannebrogsmand, 29, Nørrebroe og pige Karen Nielsen, 41, boende i Blæsenborg
1855, 2812, Peter Anton Scheurmann, ungkarl og smedesvend, 24, Vindegade og pige Caroline Eliassen, 20, sammesteds som brudgommen
1855, 2912, Mads Larsen, ungkarl, 26, Ramsherred og pige Mette Kirstine Larsen, 20, sammesteds som brudgommen
1856, 0201, Christian Friedrichsen, enkemand og qvartermester i 1. Dragonregiment 1. Eskadron, 38 og jomfru Magdalene Friederica Cathrina Witt, 24, St. Knuds Sogn
1856, 0602, Hans Conneliussen, ungkarl, 52, Blæsenborg og pige Wicho Wagner, 60, sammesteds som brudgommen
1856, 1402, Hans Peter Nielsen, ungkarl, 32, tjenende brygger Brammer, Vestergade og pige Anne Pedersdatter, 27, boende hos skrædder Andr. Holst, Kræmmergyden
1856, 0503, Peter Martin Rosenlund, ungkarl og skrædermester, 25, Frue Sogn og jomfru Sophie Andresine Petersen, 28, hos moderen, Ramsherred
1856, 0503, Rasmus Christian Christiansen, ungkarl, 31, tjenende paa Hedevigslund og pige Kirsten Henriksdatter, 32, sammesteds som brudgommen
1856, 0803, Niels Mortensen, ungkarl, 36, tjenende kjøbmand Ib Teisen, Nørregade og pige Anne Kirstine Rasmussen, 25, boende hos klodsemager R. Frederiksen, Gravene
1856, 1903, Carl Christian Rosted, ungkarl og eskadronssadelmager ved 1. Dragonregiment 1. Eskadron, 32 og jomfru Hansine Hansen, 22, hos sin fader smaakjører Hans Svendsen, Nørregade
1856, 1903, Joseph Christian Theodor Schnoer, ungkarl og kurvemagermester, 30, Nørregade og jomfru Anna Christine Elsabe Bruhn, 23, hos vævermester N. Rasmussen, Nørregade
1856, 2903, Peder Wilhelm Hermansen, ungkarl og trædreiersvend, 22, Støberiet, Nørrebro og jomfru Antonette Henriette Thorvaldsen, 23, hos forældrene, Jordbroen
1856, 3103, Lars Bröndum, ungkarl og uhrmager, 29, Bogense og Christiane Elisabeth Bruun, 25, hos stedfader kammager J. C. Hjorth, St. Hans Kirkegaard
1856, 0204, Carl Christian Faxøe, ungkarl og smedesvend, 23, Støberiet, Nørrebroe og pige Maren Clausen, 24, tjenende fru Esmann, Nørregade
1856, 1204, Morten Nielsen, ungkarl, 40, Aasum og pige Maren Kirstine Eriksen, 26, tjenende kanalfoged og dannebrogsmand L. Petersen
1856, 0305, Ole Frederik Olsen, ungkarl, 31, tjenende kirkeværge P. Jørgensen, Nørregade og pige Maren Kirstine Rasmusdatter, 30, tjenende proprietair J. Lollesgaard, Mosegaard
1856, 0505, Jørgen Christophersen, ungkarl, 47, Skulkenborg og pige Karen Jensdatter, 39, sammesteds som brudgommen
1856, 0705, Peder Poulsen, ungkarl og muursvend, 25, Nørrebroe og pige Anne Kirstine Ovesen, 28, sammesteds som brudgommen
1856, 0705, Johan Henrik Scheuer, ungkarl, 27, tjenende vognmand Steffen Steffensen, Frue Sogn og pige Marie Elisabeth Jensdatter, 29, tjenende skipper Topp, Nørrebroe
1856, 2305, Ludvig August Behrens, ungkarl og kjøbmand, 25, Ebeltoft og frøken Laurine Wilhelmine Holbech, 26, Nørregade
1856, 3005, Christian Carl Severin Sander, ungkarl og kjøbmand, 29, Faaborg og frøken Martine Marie Kirstine Severine Nielsine Bekker, 23, hos sin moder enkemadame Bekker, Jordbroen
1856, 0406, Hans Madsen Carlsen, ungkarl, 29, tjenende consul H. C. Nielsen, Nørregade og pige Mette Rasmusdatter, 30, boer hos arbeidsmand Jens Hansen, Hans Jensensstræde
1856, 0406, Lars Jensen, ungkarl, 37, tjenende proprietair L. Nielsen, Hedevigslund og pige Bodil Marie Christensdatter, 32, boer hos skræder A. P. Holst, Kræmmergyden
1856, 0406, Peder Rasmussen, ungkarl og hørsvinger, 39, Eibye, Frue Sogn og pige Anne Cathrine Jørgensen, 37, hos faderen arbeidsmand Jørgen Hansen, Tolderlund
1856, 1306, Niels Hansen, ungkarl, 28, boende i kanalopsynsmand Niels Hansens huus, Nørrebroe og pige Marie Cathrine Berg, 26, sammesteds som brudgommen
1856, 2106, Ernst Friedrich Theede, ungkarl og dugmager, 34, Spinderiet, Vindegade og jomfru Magdalene Catharina Reese, 28, sammesteds som brudgommen
1856, 0207, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 27, tjenende vognmand P. Pedersen, Frue Sogn og pige Kirsten Larsdatter, 29, tjenende gartner Stapel, Odense Slot
1856, 1107, Carl Sophus Frandsen, ungkarl, 20, arbeider hos broderen, Gravene og jomfru Cathrine Wilhelmine Nielsen, 20, hos faderen naalemager S. Nielsen, Ramsherred
1856, 1907, Søren Pedersen, ungkarl, 37, tjenende paa Gillestedgaard og pige Sophie Magdalene Jensine Jørgensdatter Gjerlund, 25, tjenende paa Aalykkegaard
1856, 0309, Lars Jørgensen, ungkarl og sadelmagersvend, 24, Søndernæraa og pige Caroline Karensine Margrethe Petersen, 21, hos stedfaderen arbeidsmand Mads Jessen, Vindegade
1856, 0309, Lars Rasmussen, ungkarl, 26, tjenende Bbdr. Jørgen Andersens enke, Vesterbroe og pige Anne Cathrine Hansdatter, 36, tjenende i præsteenke madam Holm, Nørregade
1856, 2609, Hans Ernst Heiden, enkemand og snedkermester, 36, Frue Sogn og jomfru Lucie Eleonore Kirstine Heiden, 33, hos faderen veibetient P. W. Heiden, Nørregade
1856, 1110, Johan Ditlev Aagaard, ungkarl og skomagermester, 32, St. Knuds Sogn og pige Anne Cathrine Rasmussen, 27, Dandsestrædet
1856, 1110, Hans Larsen, ungkarl, 30, tjenende vognmand St. Steffensen, Overgade og pige Anne Margrethe Andreasdatter, 27, opholder sig hos vægter Hans Rasmussen, Vindegaden
1856, 0411, Mathias Andersen, ungkarl og skrædermester, 25, Frue Sogn og pige Marie Henriette Bönger, 25, tjenende krigsraad Kellinghuusen, Nørregade
1856, 0511, Niels Christian Heiden, ungkarl og veibetjent, 28, hos sin fader veibetjent P. W. Heiden, Nørregade og jomfru Hanne Marie Christensen, 29, tjenende krigsraad Kellinghuusen, Nørregade
1856, 0711, Peter Thomas Petersen, ungkarl og kjøbmand, 30, Nørrebroe og jomfru Birgitte Christine Jessen, 31, tjenende apotheker Krüger, Nørregade
1856, 0811, Jørgen Torup, ungkarl og tømmersvend, 26, Bogense og pige Johanne Kirstine Nielsdatter, 35, tjenende madam Delcomyn, Nørregade
1856, 1211, Jes Hansen, ungkarl og skrædersvend, 22, arbeider hos skrædermester Berg, Vestergade og pige Marie Kirstine Carlsen, 19, hos faderen trommeslager N. Carlsen, Vindegaden
1856, 1211, Rasmus Jørgen Carlsen Bang, ungkarl og skibsfører, 27, Gjertrudsminde og jomfru Anne Marie Hansen, 24, hos faderen kanalopsynsmand N. Hansen ved Bassinet
1856, 1612, Ebbe Carsten Myhrvold, ungkarl og malermester, 28, Christiania, for tiden hos brudens forældre og jomfru Christiane Caroline Jensen, 38, hos faderen slotsforvalter Jensen, Odense Slot
1857, 0901, Christen Hansen Welblund, ungkarl og brygger, 32, ved grosserer Halberstadte Bryggerie, Nørregade og pige Wilhelmine Birtheline Erasmine Moreline Andresen, 25, tjenende stiftamtmand Unsgaard, Nørregade
1857, 0902, Jørgen Larsen, ungkarl og søemand, 24, Vester Kjærbye og pige Maren Louise Madsen, 25, boende hos skomager F. Schrøder, Nørrebroe
1857, 2702, Niels Sørensen, ungkarl, 32, tjenende kjøbmand Bondo, Overgade og pige Gjertrud Margrethe Kjøbing, 27, tjenende præsteenkemadam Holm, Nørregade
1857, 0403, Clemmen Nielsen, ungkarl, 30, tjenende Jørgen Larsen, Marienlyst og pige Else Kirstine Eliasdatter, 29, tjenende sammesteds som brudgommen
1857, 2803, Wilhelm Julius Knudsen, enkemand og snedkersvend, 29, Nørregade og enke Maren Marie Pedersen, 38, (efter klodsemager R. Carstensen), Nørregade
1857, 1704, Ditlev Tanggaard, ungkarl og skrædermester, 26, Blæsenborg og jomfru Anne Kirstine Nielsen, 28, hos faderen skipper C. F. Nielsen, Nørrebroe
1857, 0205, Jørgen Hansen, ungkarl, 34, tjenende grosserer Halberstadt, Nørregade og pige Else Kirstine Larsdatter, 28, tjenende farver F. Schroeter, Nørregade
1857, 0605, Johan Hinrich Eggers, ungkarl og snedkersvend, 29, arbeider hos capitain Hansen, St. Knuds Sogn og jomfru Hansine Michaeline Andersen Toft, 20, opholder sig hos dugmager E. F. Theede, Vindegaden
1857, 0605, Peder Jensen, ungkarl, 36, tjenende consul H. C. Nielsen, Nørregade og enke Nikoline Hansdatter, 32, (efter arbeidsmand Peder Olsen), boende i Hans Jensensstræde
1857, 0605, Rasmus Christian Rasmussen, ungkarl, 33, tjenende proprietair L. Nielsen, Hedevigslund og pige Kirsten Jørgensdatter, 31, tjenende kirkeværge P. Jørgensen, Nørregade
1857, 1605, Nicolai Christian Mortensen, ungkarl og snedkersvend, 31, arbeider hos snedkermester W. Rasmussen, St. Knuds Sogn og pige Gjertrud Margrethe Jørgensdatter, 32, logerer hos skomagermester Walter Hansen, Nørrebroe
1857, 1605, Rasmus Sørensen, ungkarl, 31, tjenende skibsbygmester H. L. Hansen, Skibhusene og pige Anne Kirstine Hansen, 22, logerer hos Frederik Larsens enke, Ramsherred
1857, 2205, Niels Nielsen, ungkarl, 34, tjenende kjøbmand Bencke, St. Knuds Sogn og pige Elise Henningsen, 27, logerer i Vindegade
1857, 2705, Frits Christiansen Hansen, ungkarl og gartner, 25, Vindegade og jomfru Maren Berg, 31, Vindegade
1857, 2905, Peter Petersen, ungkarl og skomagersvend, 32, St. Knuds Sogn og pige Anne Johanne Jensen Bang, 28, hos bogholder Bierfreund, Nørregade
1857, 0306, Peder Eriksen, ungkarl, 29, tjenende kjøbmand Weber, Vestergade og pige Maren Andersdatter, 35, opholder sig hos brudgommens fader, Damhuset
1857, 0306, Hans Hansen, ungkarl og klodsemager, 28, Frue Sogn og pige Maren Jespersdatter, 37, boende, Vindegade
1857, 2706, Johan Hansen, ungkarl og styrmand, 39, hos skipper C. C. Bang og jomfru Antonette Kirstine Nielsen, 29, Nørrebroe
1857, 2307, Carl August Robert Böhme, ungkarl og karethmagersvend, 24, logerer hos værtshuusholder Nielsen, Nedergade og jomfru Jensine Marie Frederiksen, 18, hos sin svoger bødkermester Fraun, Nørregade
1857, 2907, Claus Christiansen, enkemand, arbeidsmand og huuseier, 51, Nørregade og enke Anne Pedersdatter, 54, (efter smed Dines Larsen af Ørritslev), sammesteds som brudgommen
1857, 1208, Claus Jørgensen, ungkarl og skibstømmermand, 32, logerer hos skomagermester A. Filter, Frue Sogn og pige Christiane Christensen, 28, tjenende baadfører Jacob Pedersen, Skibhusene
1857, 0209, Ole Terkildsen Sundahl, ungkarl og snedkersvend, 32, Skulkenborg og jomfru Anne Marie Tornøe, 26, sammesteds som brudgommen
1857, 0209, Harald Philip Laurits Frederiksen, ungkarl og muursvend, 23, Kræmmergyden, Kirsten Pedersen, 23, sammesteds som brudgommen
1857, 1109, Julius Ferdinand Rex, ungkarl og malermester, 26, Vindegade og jomfru Helene Munch, 29, sammesteds som brudgommen
1857, 1909, Rasmus Marcussen, ungkarl, 36, Vindegade og pige Karen Kirstine Hansdatter, 30, sammesteds som brudgommen
1857, 1010, Poul Nielsen, ungkarl og skomagersvend, 25, i arbeide hos skomagermester Thierlein, St. Knuds Sogn og pige Julie Augusta Granow, 25, hos moderen skjenkevært Granows enke, St. Hans Kirkegaard
1857, 1910, Hans Christiansen, ungkarl og restaurateur, 33, ved Kanalbasinet og pige Caroline Steffensdatter, 30, hos havnefoged Niels Hansen
1857, 0411, Christian Ludvig Hansen, ungkarl, 33, tjener i Halberstadts Bryggeri og pige Mette Hedevig Johansen, 32, hos faderen smaahandler Christen Johansen, Nørregade
1857, 0411, Niels Jacob Andersen, ungkarl og smedesvend, 30, St. Knuds Sogn og jomfru Anne Marie Kirstine Christensen, 24, tjente const. stiftsamtmand Fischer
1857, 0411, Niels Jørgensen, enkemand og arbeidsmand, 58, Skræppestrædet og pige Bodild Larsdatter, 50, Vindegade
1857, 0411, Anders Larsen, ungkarl, smaakjører og huuseier, 32, Nyenstad og pige Hanne Kirstine Gregersen, 26, tjente grosserer Holbeck, Nørregade
1857, 2410, Ferdinand Jacobsen, ungkarl og kleinsmedsvend, 24 og jomfru Caroline Amalie Lund, 20
1857, 0312, Jacob Hansen, ungkarl og former, 29, boer i Krogen, Nørregade og jomfru Constance Carlsen, 28, sammesteds som brudgommen
1857, 0512, Hans Andreas Hansen, ungkarl og væversvend, 32, Aasum og pige Maren Jensdatter, 39, Nørregsade
1857, 1112, Jacob Pedersen Christiansen, ungkarl og skræddersvend, 26, Skulkenborg og jomfru Josephine Wilhelmine Theresia Stalberg, 20, hos forældrene, Skulkenborg
1858, 0201, Eduard Christian Busch, ungkarl og former, 20, Vor Frue Sogn og pige Anne Margrethe Rasmussen, 21, hos stedfaderen
1858, 0201, Theodor Nicolai Andersen, farver og ungkarl, 27, boende i Nyborg og jomfru Karen Sophie Petersen, 31, hos moderen, Skulkenborg
1858, 0201, Hans Peter Hansen, ungkarl og fabriksbestyrer, 28, her af sognet og jomfru Caroline Cecilie Hasselriis, 47, her af sognet
1858, 0601, Johan Peter August Andreasen, ungkarl og smedesvend, 37, her af sognet og pige Johanne Jensen, 23, her af sognet
1858, 2201, Niels Hansen, enkemand og gaardmand, 52, Eenrumgaard, Lumby Sogn og pige Karen Kirstine Jacobsdatter, 32, her af sognet
1858, 2703, Peder Johansen Guldberg, ungkarl og snedkersvend, 32, her af sognet og pige Agnete Caroline Hansen, 31, her af sognet
1858, 1004, Hinrich Friederich Harms, enkemand og bødkersvend, 33, St. Knuds Sogn og pige Ane Cathrine Appeldorph, 26, her af sognet
1858, 2904, Lars Christensen, ungkarl, 30, tjenende kjøbmand Martens, Nørregade og pige Karen Andersdatter, 27, tjenende kjøbmand Martens, Nørregade
1858, 0505, Hans Knudsen, ungkarl og snedkersvend, 24, Sct. Knuds Sogn og enke Marie Nielsen, 37, (efter skræddersvend Lars Christian Petersen), boende i Skulkenborg
1858, 0505, Rasmus Petersen, ungkarl og brolægger, 32, Sct. Hans Sogn og pige Anne Johansdatter, 30, tjener i Sømosegaard
1858, 1105, Carl Christian Schmidt, ungkarl, skolelærer og kirkesanger, 29, Ebberup, Kjærum Sogn, Assens og jomfru Sophie Hartvig, 22, hos forældrene, Sct. Hans Kirkegaard
1858, 1805, Hans Peter Sørensen, ungkarl og tømmersvend, 26, Sct. Knuds Sogn og pige Gjertrud Marie Olsen, 24, tjener Jørgen Larsen, Skibhuusveien
1858, 1106, Anders Christian Pedersen, ungkarl og kjøbmand, 24, Sct. Hans Sogn, boer paa Nørregade og jomfru Mariane Elise Topp, 21, hos faderen skipper H. J. Topp, Nørrebro
1858, 1806, Jacob Christensen, ungkarl og strømpehandler, 32, logerer hos spisevært C. Pagh, Fiskertorvet, Sct. Knuds Sogn og pige Lovise Amalie Andersen, 32, boer hos rugbrødbager Knud Petersen, Gravene
1858, 2005, Thomas Frederik Cantzler, ungkarl og forpagter, 34, Sverrig og jomfru Marie Cathrine Jørgensen, 28, hos forældrene, Nørregade
1858, 0707, Christian Ferdinand Nielsen, ungkarl og smedesvend, 34, Sverrig og pige Bolette Rose, 36, boer hos tømmersvend Niels Petersen, Nørrebro
1858, 0707, Jørgen Krog, ungkarl og væversvend, 25, boer hos arbeidsmand Niels Jørgensen, Hans Jensens Stræde og pige Cicilia Söhren, 25, boer sammesteds som brudgommen
1858, 0408, Morten Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 38, Frue Sogn og pige Anne Kirstine Reimersdatter, 38, Hans Jensens Stræde
1858, 0608, Sigismund Wilhelm Christian Nielsen, ungkarl og skomagermester, 26, Frue Sogn og jomfru Ellen Cathrine Midskou, 26, tjente kjøbmand Pantmann, Nørregade
1858, 3108, Rasmus Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Holts Mølle, Rønninge Sogn og pige Anne Cathrine Rasmussen, 29, boer paa Tolderlundsveien ved Jordbroen
1858, 2409, Ove Valdemar Martens, ungkarl og handelsbetjent, 23, hos kjøbmand J. G. Nielsen, Nørregade og jomfru Elna Andrea Henricha Maginie Maretta Andersen, 21, hos forældrene, Skulkenborg
1858, 2409, Lars Jørgensen, ungkarl og sømand, 23, her af sognet og jomfru Anne Marie Nielsen, 26, hos moderen, Nørrebro
1858, 2809, Johan Peter Theodor Larsen, ungkarl og tobaksfabriquier, 25, Kjøbenhavn og jomfru Johanne Hansen, 37, tjenende paa Aalykkegaard
1858, 0610, Niels Jacobsen, enkemand og murer, 30, Eibye, Vor Frue Sogn og pige Charlotte Henriette Christiane Klein, 33, tjente gjæstgiver Th. Thomsen, Nørrebro
1858, 2010, Niels Rudolph von Juel, ungkarl og kammerjunker, 28, Juelsberg og baronesse Marie Frederikke Rudolphine Amalie Wedell-Wedellsborg, 24, hos forældrene, Vestergade
1858, 3010, Hans Hansen, ungkarl og kornhandler, 37, boer hos gjæstgiver og brændeviinsbrænder Th. Thomsen, Nørrebro og jomfru Andrine Nielsine Falck, 17, tjener sammesteds som brudgommen
1858, 0111, Rasmus Nielsen, ungkarl og sømand, 29, seiler her fra Kanalen og pige Anne Marie Andersen, 28, tjente gjæstgiver H. Christiansen ved Kanalen
1858, 0311, Lars Christian Johansen, enkemand og arbeidsmand, 42, boede Nørrebro og enke Cathrine Jørgensdatter, 37, (efter arbeidsmand Jørgen Andersen i Odense), boede Nørrebro
1858, 0511, Peter Wilhelm Greve, ungkarl og cand. philos., 26, Kjøbenhavn og jomfru Severine Albertine Schjerbech, 23, hos moderen kjøbmand Schjerbechs enke, Nørregade
1858, 1511, Jørgen Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 38, Kjerteminde og pige Karen Rasmussen, 25, tjente paa Annasholm
1858, 2611, Frederik Tange, ungkarl og skræddermester, 28, Vor Frue Sogn og jomfru Hansine Larsen, 20, hos bedstemoderen Jørgen Larsens enke, Skibhuusveien
1858, 0412, Rasmus Jørgensen, ungkarl og møllersvend, 29, sammesteds som bruden og pige Anne Dorthea Hansen, 22, hos forældrene, Slotsgaden
1858, 1812, Carl Christian Olsen, ungkarl og snedkersvend, 28, Nørregade og jomfru Andersine Margrethe Nielsen, 26, hos forældrene, Nørregade
1859, 1502, Lars Gullestrup Nielsen, ungkarl og strømpehandler, 27, Vor Frue Sogn og pige Anne Hansen, 21, boende hos strømpehandler Jacob Christensen, Gravene
1859, 1902, Lars Hansen, ungkarl, tømmersvend og huuseier, 31, Nygade og enke Anna Cathrine Hansdatter, 38, (efter vagtmester Hans Rasmussen Tvede af Itzehoe), boende hos tømmersvend Hans Gustav Andersen, Nygade
1859, 0604, Knud Christensen, enkemand og huusmand, 65, Næsby Broby Sogn og pige Maren Kirstine Andersen, 53, boer hos skomager Ole Nielsens enke, Nørregade
1859, 0904, Rasmus Hjeresen, ungkarl og muursvend, 25, Vor Frue Sogn og pige Caroline Albertine Knudsen, 23, boer Slotsgaden
1859, 1204, Frederik Ferdinand Hansen, ungkarl og skomagersvend, 26, Sct. Knuds Sogn og pige Anne Cathrine Petersen, 35, tjener toldassistent P. Madsen, Kanalveien
1859, 0405, Hinrich Christian Peter Martin Lassen, ungkarl og pottemageribestyrer, 26, Taarsted i Angeln og jomfru Mette Jensine Josepha Victoria Handverk, 23, hos fru Lund, Aalykkegaard
1859, 0405, Jørgen Nielsen, ungkarl og arbeidmand, 38, Sct. Knuds Sogn og pige Bodil Kirstine Jørgensen, 26, hos kirkeværger Poul Jørgensen, Nørregade
1859, 0405, Hans Christian Hansen, ungkarl og skomagermester, 35, Tolderlundsveien og pige Marie Cathrine Rasmussen, 31, sammesteds som brudgommen
1859, 0705, Lars Christian Jørgensen, ungkarl og muursvend, 26, Vor Frue Sogn og enke Karen Larsdatter, 42, (efter arbeidsmand Gorm Andersen af Odense), Jordbroen
1859, 1805, Peder Rasmussen, ungkarl og brændeviinskarl, 46, Middelfart og jomfru Hansine Nielsen, 34, hos forældrene, Nørrebro
1859, 2105, Niels Christian Jensen, ungkarl og murer, 32, Grøfteberghuus, Vissenberg Sogn og pige Caroline Juliane Bless, 27, tjente const. slotsforvalter Jensen, Odense Slot
1859, 2105, Lars Thygesen, ungkarl og arbeidsmand, 26, Nygade og pige Maren Rasmussen, 24, sammesteds som brudgommen
1859, 2105, Lars Jensen, ungkarl og snedkersvend, 31, Sct. Knuds Sogn og jomfru Dorthea Petrea Heiden, 34, hjemme hos faderen
1859, 2805, Peter Petersen, ungkarl og muursvend, 27, boer Nørrebro og jomfru Fritsine Kirstine Schröder, 21, hos forældrene, Nørrebro
1859, 0106, Johannes Sigvard Viinberg, ungkarl og skomagersvend, 25, Sct. Knuds Sogn og pige Dorthea Hansen, 24, tjente boghandler Philipsen, Nørregade
1859, 0406, Lars Jørgensen, ungkarl og arbeidsmand, 32, i viinhandler Jensens huus, Kanalveien og pige Anne Larsen, 24, boer sammesteds som brudgommen
1859, 0806, Christen Knudsen, ungkarl og tømmersvend, 34, boer Hans Jensens Stræde og pige Anne Marie Hansen, 28, boer sammesteds som brudgommen
1859, 0308, Søren Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 27, tjener kjøbmand H. Teisen, Nørregade og pige Johanne Hansen, 29, boer hos arbeidsmand Jacob Henriksens enke, Kræmmergyden
1859, 0209, Hans Jørgensen, ungkarl og arbeidsmand, 35, Skulkenborg og pige Anne Kirstine Johansdatter, 52, sammesteds som brudgommen
1859, 3009, Johan Henrich Schubothe Langhoff, ungkarl og boghandler, 26, Kjøbenhavn og jomfru Hansine Dorthea Jørgensen, 24, hos forældrene, Nørregade
1859, 2012, Lars Andersen, ungkarl og murer, 32, viinhandler Jensens huus, Kanalveien og pige Marie Kirstine Clausen, 27, sammesteds som brudgommen
1859, 0710, Anders Christian Petersen, ungkarl og huusmand, 41, Ubberud og pige Anne Marie Rasmussen, 25, tjente paa Annasholm
1859, 0810, Lars Jensen, ungkarl og skomagersvend, 24, hos skomagermester Søren Larsen, Slotsgaden og jomfru Oline Kirstine Holm, 25, hos moderen, Sct. Hans Kirkegaard
1859, 1910, Carl Friedrich Wilhelm Wendt, ungkarl og kurvemager, 30, Nørregade og pige Maren Petersen, 39, sammesteds som brudgommen
1859, 2110, Peter Marius Jensen, ungkarl og kjøbmand, 28, Overgade, Sct. Knuds Sogn og jomfru Edel Marie Magdalene Nielsen, 23, hos moderen consul Nielsens enke, Nørregade
1859, 2810, Frederik Herman Theodor Petersen, enkemand og tømrer ved 5. Linie Inf. Bataill., 31 og jomfru Catharina Friederica Johanne Ewald, 24, hos forældrene, Albanigade
1859, 2910, Erik Frederik Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 30, tjener kjøbmand Møllmann, Vestergade, Sct. Knuds Sogn og pige Sophia Maria Elisabeth Hacker, 27, tjener frøken Lüders, Nørregade, her i sognet
1859, 0211, Carl August Albert Adelhardt Stolberg, enkemand og bomuldsvæversvend, 34, Kræmmergyden og pige Hansine Rasmusdatter, 42, sammesteds som brudgommen
1859, 1111, Rasmus Rasmussen, ungkarl og opsynsbetjent, 34, Odense Straffeanstalt, af Sct. Knuds Sogn og pige Anne Margrethe Larsdatter, 33, tjente kjøbmand Holbeck, her i sognet
1859, 2211, Niels Petersen, ungkarl og skomagermester, 26, Sct. Knuds Sogn og pige Anne Sophie Hansen, 25, hos moderen korporal Jørgen Hansens enke, Hans Jensens Stræde
1859, 2311, Christian Petersen, ungkarl og rugbrødbager, 34, Slotsgaden og pige Karen Marie Hansen, 24, boer sammesteds
1859, 0212, Hans Peter Hansen, ungkarl og foureer, 31, Kongensgade og jomfru Dorothea Clara Maria Wörpel, 24, Kongensgade
1859, 0712, Henrik Carstensen, ungkarl og bomuldsvæversvend, 39, Østergade og jomfru Madsine Christine Sørensen, 24, sammesteds som brudgommen
1859, 2312, Rasmus Rasmussen, ungkarl, examinatus juris. og herredsfuldmægtig, 31, Sct. Knuds Sogn og jomfru Emma Elisabeth Hansine Jørgensen, 24, hos forældrene, Nørregade
1859, 2712, Jeppe Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Sct. Knuds Sogn og pige Karen Johansen, 29, Slotsgade
1860, 0703, Jens Madsen, ungkarl og smed, 33, Seden og enke Anne Cathrine Andersen, 48, (efter arbeidsmand Niels Petersen), 48, Blæsenborg
1860, 2003, Christian Rasmussen, ungkarl og snedkersvend, 25, Skibhusene og jomfru Lene Kirstine Olsen, 24, hos forældrene, Skibhusene
1860, 2903, Jørgen Johan Christian Christensen, ungkarl, sergeant og gymnastiklærer ved 5. Inf. Bataillon, 27, Frederiksgade og jomfru Johanna Friedericke Claudine Plöhn, 27, boer sammesteds
1860, 0404, Rasmus Christian Rasmussen, ungkarl og rugbrødbager, 28, Sct. Knuds Sogn og pige Johanne Marie Nielsen, 22, hos madam Delcomyn, Nørregade
1860, 0404, Hans Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 28, tjener i Hunderup og enke Dorthe Kirstine Nielsen, 31, (efter arbeidsmand Jens Hansen), Tolderlundsveien
1860, 1804, Peter Christian Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 25, tjener paa Bramstrup og pige Anne Dorthe Andersdatter, 30, tjener rugbrødbager J. C. Jensen, Nørrebro
1860, 2304, Sophus Skeel Brummer, ungkarl og personel capellan, 40, p.t. i Odense og jomfru Simonia Kirstine Caroline Tamdrup, 35, hos faderen, Nørregade
1860, 0205, Hans Clausen, enkemand og huusmand, 54, Rynkebye og pige Karen Hansen, 41, tjente i Paradiisgaarden
1860, 0205, Poul Reinholdtsen, ungkarl og træskomand, 36, Nygade og pige Bodil Kirstine Rasmussen, 33, tjente paa Aalykkegaard
1860, 0205, Jørgen Knudsen, ungkarl og arbeidsmand, 37, Nørrebro og pige Anna Cathrine Pedersdatter, 31, tjente paa Hedevigslund
1860, 0805, Hans Theodor Mogens Christensen, ungkarl og overspillemand ved 5. Inf. Bataillon, 25, Kongensgade og jomfru Charlotte Dorothea Christiane Anna Becker, 24, Vindegade
1860, 2505, Jens Eliasen, ungkarl og gaardeier, 32, Drigstrup og pige Marie Sophie Frederikke Nielsen, 28, Kjertinge
1860, 0606, Hans Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 32, tjener bager Jensen, Nørrebro og pige Anne Nielsdatter, 36, hos skomager Thomsens enke, Nørregade
1860, 0606, Peder Rasmussen, enkemand og arbeidsmand, 35, Slotsgade og pige Christiane Petrine Petersen, 31, boer sammen med brudgommen
1860, 0806, Marcus Christian Johansen, ungkarl og skrædermester, 26, Overgade, i Sct. Knuds Sogn og jomfru Maren Hansine Nielsen, 28, boer hos skipper Johan Hansen, Kanalveien
1860, 0806, Niels Theodor Møller, ungkarl og forpagter, 28, Gylling, Jylland og jomfru Petrea Frederikke Lollesgaard, 23, hjemme paa Mosegaard
1860, 2206, Frederik Wilhelm Thierlein, enkemand og skomagermester, 44, Vor Frue Sogn og jomfru Marie Sophie Magdalene Larsen, 35, Gravene
1860, 2206, Johan Frederik Peder Banzon, ungkarl og farver, 27, Nørregade og jomfru Hansine Frederikke Nielsen, 22, boer sammesteds
1860, 0307, Niels Henrik Anderschou, ungkarl og malersvend, 26, Grønnegade og jomfru Helene Maria Mathilde Bus, 24, Nørregade
1860, 0407, Anders Mortensen, ungkarl og arbeidsmand, 30, Kanaldæmningen og pige Johanne Olesen, 25, boer sammesteds
1860, 0407, Niels Rasmussen, fraskilt arbeidsmand, 35, Skulkenborg og pige Maren Hansen, 35, boer sammesteds
1860, 0407, Marqvard Poulsen, ungkarl og skibsfører, 39, Bregnøer, Drigstrup Sogn og jomfru Hansine Marie Olsen, 22, Skibhusene
1860, 1407, Christen Madsen, ungkarl og corporal ved 5. Inf. Bataill., 31, Nørregade og jomfru Catharina Staben, 30, boer sammesteds
1860, 1108, Niels Nielsen, ungkarl og commandeursergeant ved 5. Inf. Bataill., 31, Hans Jensens Stræde og jomfru Ina Elisa Henriette Maria Hoffmann, 28, Tvergade
1860, 1808, Fritz Helmer Benedict Nielsen, ungkarl og muursvend, 20, Sct. Hans Kirkegaard og jomfru Mette Kirstine Brudsig, 20, boer sammesteds
1860, 1808, Martin Eriksen, ungkarl og landmand, 31, Sømosegaard og pige Karen Marie Larsen, 26, Tolderlundsveien
1860, 2109, Lars Jørgensen, ungkarl og boelsmand, 26, tjente sidst hos aulsmand Jørgen Hansen, Sct. Jørgens Gade og pige Dorthe Kirstine Jørgensen, 30, boede paa Gravene
1860, 2209, Knud Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 36, tjener hos kjøbmand Henrik Teisen, Nørregade og pige Margrethe Pedersdatter, 32, tjener sammesteds
1860, 0510, Rasmus Hartmann, ungkarl og skomagersvend, 25, Slotsgaden og jomfru Christina Joachimine Nielsen, 22, hos forældrene, Slotsgaden
1860, 1910, Ludvig August Ahlstrøm, enkemand og smedesvend, 25, Skulkenborg og pige Pouline Marie Carlsen, 30, boer sammesteds
1860, 2210, Søren Pedersen, enkemand og sømand, 45, Kjølstrup Sogn og pige Johanne Nielsdatter, 36, tjente gjæstgiver Christiansen, Kanalen
1860, 2610, Peter Christian Hansen, ungkarl og bomuldsvæversvend, 25, Skulkenborg og jomfru Peterline Mortensen, 34, Skulkenborg
1860, 0211, Jens Frederik Christian Jørgensen, ungkarl og typograpf, 22, Sct. Hans Kirkegaard og jomfru Ane Marie Larsen, 20, boer sammesteds
1860, 0711, Rasmus Rasmussen, ungkarl og huuseier, 39, tjener kjøbmand Bondo, Overgade og pige Gjertrud Marie Hansdatter, 37, tjente kjøbmand Wecke, Nørregade
1860, 0711, Hans Frantzen, ungkarl og huusmand, 34, Paaskehuset og pige Kirsten Henningsen, 21, boer sammesteds
1860, 0811, Christian Johansen, ungkarl og brændeviinskarl, 29, tjener hos kjøbmand Johan Rasmussen, Overgade og sypige Anna Cathrine Lassen, 26, Skulkenborg
1860, 1411, Jens Peter Simonsen, ungkarl og overskovfoged, 24, ansat ved Lykkesholm og jomfru Sophie Frederikke Mathie Anderschou, 24, hos forældrene, Nørrebro
1860, 1511, Niels Jacob Larsen, ungkarl og skibsfører, 28, Munkeboe og jomfru Petrine Hansen, 37, hos skibsfører Lauritzen, Nørrebro
1860, 1711, Daniel Hansen, ungkarl og bryggerkudsk, 32, tjener cancellieraad P. Jørgensen, Nørregade og pige Karen Marie Madsdatter, 34, tjente P. Jørgensens sønner, Nørregade
1860, 0512, Anders Frederik Rasmussen, ungkarl og bryggerkudsk, 34, tjener brygger L. Andersen, Comeriehuset, Vor Frue Sogn og pige Karen Marie Rasmussen, 30, Nørrebro 61
1860, 0512, Johan Lauritz Munk, ungkarl og snedkermester, 27, Sct. Knuds Sogn og pige Karen Frederiksen, 24, tjente i Snapindstedet
1860, 2012, Hans Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Søndersøe og enke Anne Cathrine Hansdatter, 39, (efter gaardmand Hans Rasmussen af Taagerud, Viggerslev Sogn), Taagerud
1860, 2212, Lars Christian Adolph Andersen, ungkarl og kleinsmedmester, 24, Nedergade og jomfru Severine Vilhelmine Marie Elisabeth Bruun, 31, tjente hos musikdirecteur Hansen, Gravene
1860, 3112, Poul Christian Andersen, ungkarl og gartner, 24, Slotsgaden og jomfru Marie Valentine Christensen, 29, boer sammesteds
1861, 0201, Jørgen Johansen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Sct. Hans Kirkegaard og pige Rasmine Frederikke Bewarder, 26, boer sammesteds
1861, 0501, Henrik Gottlieb Abel, ungkarl og snedkersvend, 35, Hans Jensens Stræde og jomfru Caroline Henriksen, 35, boer sammesteds
1861, 1902, Peter Christian Terkelsen, ungkarl, dannebrogsmand og vaabenmester ved 5. Inf. Bataillon, 27, Sct. Knuds Kirkestræde og jomfru Dorothea Cecilia Conradine Hein, 32, Nedergade
1861, 2802, Antonius Optimus Møller, ungkarl og corpsskriver ved 5. Inf. Bataillon, 31, Hans Jensens Stræde og jomfru Hansine Caroline Cathrine Kirstine Belschner, 25, hos faderen, Nørregade
1861, 0403, Lars Jensen, ungkarl og kornmaaler, 49, Nygade og pige Anne Marie Jacobsdatter, 33, boer sammesteds
1861, 0803, Mads Petersen, enkemand, høker og klodsemager, 40, Frederiksgade og jomfru Gjertrud Marie Mortensen, 27, hos faderen, Skibshuusveien
1861, 1303, Frands Henrik Kræker Pedersen, ungkarl, kirkesanger og andenlærer, 26, Rynkebye, boer i Rynkebye og jomfru Mette Marie Dynesen, 21, Rynkebye Præstegaard
1861, 2203, Niels Julius Broe, ungkarl og tjenestekarl, 27, tjente hos kjøbmand Angelo, Nørregade og jomfru Louise Juliane Lange, 24, boer hos gadebetjent Andersen, Slotsgade
1861, 0304, Knud Poulsen, ungkarl og arbeidsmand, 37, Ramsherred og pige Anne Kirstine Pedersen, 29, boer sammesteds
1861, 2304, Johannes Erasmus Jacobsen, ungkarl og secondleutenant ved 5. Inf. Bataillon, 31 og jomfru og frøken Sayette Wilhelmine Jensen, 28, Sct. Knuds sogn
1861, 2704, Martin Jesper Madsen, enkemand, kjøbmand samt for tiden bibliothekar, 37, Fyens Stifts Læseforening og jomfru Karen Antonie Christensen, 22, hos forældrene, Slotsgade
1861, 0105, Jørgen Krøyer, ungkarl og garvermester, 59, Rudkjøbing og jomfru Jacobine Bagge, 48, Nørregade
1861, 0105, Christian Larsen, ungkarl og karethmagersvend, 23, Skulkenborg og jomfru Jenny Dorothea Christine Nicoline Andersen, 22, hjemme hos forældrene, Skulkenborg
1861, 2106, Jens Peter Christiansen, ungkarl og malersvend, 23, Nørrebro 76 og pige Hanne Rasmine Philipine Nielsen, 25, boer sammesteds
1861, 2308, Ernst Christian Heuer, ungkarl og snedkermester, 36, Nørregade og jomfru Andersine Elise Brylle, 28, Nyenstad
1861, 0409, Peter Vilhelm Eriksen, ungkarl og muursvend, 21, Skræppestrædet og pige Anne Marie Kirstine Jørgensen, 19, Nyenstad
1861, 0609, Christian Cornelius Teisen, ungkarl og grosserer, 24, Nørregade og frøken Sophie Rasmine Holbæk, 21, Nørregade
1861, 1409, Anders Christensen, ungkarl og møllersvend, 26, Dalum Mølle og pige Johanne Marie Henriksen, 29, Slotsgade 12
1861, 0210, Niels Caspar Jensen, ungkarl og sømand, 26, Corsør og jomfru Johanne Cathrine Nielsen, 28, Nørrebro
1861, 0110, Niels Henriksen, ungkarl og arbeidsmand, 43, Skibhusene og enke Marie Cathrine Hansen, 44, (efter baadfører Jørgen Jørgensen), Skibhusene
1861, 1910, Carl Frederik Westerberg, ungkarl og sadelmagersvend, 50, hos sadelmager Koppel, Nørregade og pige Martine Andersine Nielsen, 36, hos høker Nielsen, Slotsgade
1861, 2510, Bennet Olsen, ungkarl og farversvend, 35, for farver Jensen, Vestergade og pige Karen Marie Petersen, 22, hos moderen Niels Svendsens enke, Sct. Hans Kirkegaard
1861, 2910, Otto Marius Achton, ungkarl og proprietair, 27, Nygaard, Lyngby Sogn, Randers Amt og jomfru Elise Augusta Helene Demant, 21, hos farver og brandmajor J. F. Schroeter, Nørregade
1861, 0211, Adolph Theodor Eriksen, ungkarl og smedesvend, 22, Skulkenborg 96 og pige Juliane Marie Petersen, 31, boer sammesteds
1861, 0711, Niels Sophus Holst, ungkarl og forvalter, 29, Magleby, Langeland og jomfru Maren Jensen, 36, Pederstrup, Gjestelev Sogn
1861, 0811, Hans Madsen, ungkarl og arbeidsmand, 30, tjente bogbinder Torp, Overgade og pige Mette Kirstine Petersen, 24, tjente enkefru Stannius, Henriettelyst
1861, 1111, Peter Nielsen Møller, enkemand og skibscapitain, 43, Kanalveien og jomfru Johanne Marie Andersen, 22, boer sammesteds
1861, 1311, Jens Larsen, ungkarl og arbeidsmand, 24, tjente paa Aalykkegaard og pige Anne Marie Hansen, 29, tjente sammesteds
1861, 1611, Oluf Bergelin, enkemand og magnetarbeider, 60, Nørregade og pige Anne Kirstine Poulsen, 36, sammesteds som brudgommen
1861, 2511, Peter Petersen, ungkarl og tjenestekarl, 40, tjener paa Anderupgaard og pige Maren Nielsen, 22, Nørrebro 38
1861, 0412, Lars Petersen, enkemand og høker, 48, Nørrebro 15 og pige Anne Cathrine Madsen, 37, boer sammesteds