Odense - Sct. Hans, 1866-1875, døde

Afskrift af kirkebog
Døde1866-1875, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1866, 0101, 0501, Rasmus Marius Henrik Knudsen, 8, søn af snedkersvend Vilhelm Julius Knudsen, paa Nørregade 104
1866, 1701, 2301, Jørgen Petersen, gift smedesvend og fyrbøder, 51, i Brandts Klædefabrik, boede i Nygade 94
1866, 2101, 2301, Dødfødt dreng, søn af Petrine Schønberg paa Nørregade 83, i baggaarden
1866, 2101, 2401, Vilhelm August Plantner, 10 maaneder, søn af nagelsmed Henrik Vilhelm Frederik Plantner paa Nørregade 33
1866, 2101, 2701, Anders Christian Andersen, 2, søn af arbeidsmand Anders Larsen i Slotsgaden 44
1866, 202, 1002, Henrik Benedict Esmann, 1 og 3 maaneder, søn af forligelsescommissair Hermann Jacob Esmann paa Nørregade 63
1866, 0702, 1502, Julius Theodor Christiansen, 4 maaneder, søn af Elise Jensine Kirstine Hansen. I pleie hos skomager Knud Frederik Clausen paa Nørrebro 8
1866, 0902, 1402, Anders Hansen, gift og arbeidsmand, 45 og 9 maaneder, boede i Grevehuset paa Tolderlundsveien
1866, 1102, 1602, Iver Christian Nielsen, gift og handskemager, 54 og 3 maaneder, boede paa Nørrebro 9
1866, 1202, 1602, Theodor Söderberg, 4½, søn af capitain ved 5te Inf. Bat. Theodor Herman Alfred Söderberg, i Vindegade 37
1866, 2102, 2702, Rasmus Mortensen, gift arbeidsmand, 54½, boede i Ertebjerghuset paa Skibhuusveien
1866, 2603, 3103, Ludvig Hinrich Johann Blohm, gift væver, 69 og 3 maaneder, boede paa Nørregade 90
1866, 2803, 0404, Henry Theodor Hansen, 3 og 8 maaneder, søn af kornhandler Hans Hansen, paa Nørregade 103
1866, 2903, 0304, Ole Jensen Thornøe, enkemand, tidligere skipper og sidst spisevært, 64, boede paa Nørrebro 76
1866, 3003, 0504, Hinrich Friedrich Schleiss, gift overspillemand af 5 Inf. Bataillon 4de Compagni], 33 og 4 maaneder, boede i Kongensgade 49. Født i Hafkrug pr. Neustadt i Holsteen
1866, 0504, 1004, Valdemar Christian Hansen, 7 maaneder, søn af kornhandler Hans Hansen, paa Nørregade 103
1866, 2003, 2603, Hans Henrik Hansen, sømand og jungmand, 21, paa en skonnert liggende ved Skibhusene. Født i Hindevad
1866, 1804, 2304, Georg Vilhelm Hermansen, gift bagersvend, 47, arbeidede hos bager Møller, paa Nørrebro 1
1866, 2104, 2504, Hans Emil Møller, 11 og 9 maaneder, søn af skibscapitain Peter Nielsen Møller, paa Nørrebro 75
1866, 2404, 2804, Christian Hansen, 7 dage, søn af arbeidsmand Hans Nielsen, i Hans Jensens Stræde 26
1866, 3004, 0405, Marius Schulz, 11 maaneder, søn af snedkersvend Christian Schulz, i Slotsgaden 46
1866, 0105, 0705, Jens Petersen, enkemand og muurmester, 82, boede paa Nørregade 93
1866, 1605, 2205, Peter Andersen, arbeidsmand, 41, boede i Blæsenborg 46
1866, 0906, 1406, Rasmus Rasmussen, gift tømmersvend, 43, boede i Blæsenborg 48
1866, 1406, 1906, Christian Hansen, 14 maaneder, søn af skræddersvend Jes Hansen, i Slotsgaden 35
1866, 1506, 2006, Niels Christian Jørgensen, 6, søn af farver Simon Christian Jørgensen, i Ramsherred 52
1866, 1906, 2206, Poul Knudsen, 15 timer, søn af gaardskarl Peter Christian Knudsen, paa Jernbaneveien ved Nørregade
1866, 3006, 0407, Carl Frederik Jensen, 16 og 4 maaneder, søn af tømmermester Otto Jensen, paa Nørregade 51
1866, 3006, 0307, Sophus Emil Bang, ½, søn af skibscapitain Rasmus Jørgen Carlsen Bang, paa Nørregade 73
1866, 1507, 1907, Theodor Julius Jensen, 9½, søn af tømmermester Otto Jensen, paa Nørregade 51
1866, 2007, 2507, Sophus Jørgensen, 1½, søn af Anne Dorthea Jørgensen. I pleie hos arbeidsmand Jens Nielsen, Kræmmergyden 10
1866, 2707, 0108, Thomas Clausen Fentz, 6 og 3 maaneder, søn af skomagersvend og for tiden menig af 5te Inf. Bat. Hans Peder Georg Fentz, i Sct. Jørgensgade 6
1866, 0108, 0608, Johan Carl Leopold Schulz, gift, ritmester, ridder af dannebrog og postmester i Odense, 46, boede i Posthuset ved Banegaarden i Aalykkemarken
1866, 0808, 1408, Carl Nicolai Larsen, instrumentmager, 27, søn af instrumentmager Lars Christian Henrich Larsen, Nørregade 30. Født heri Sognet
1866, 1808, 2208, Hans Peter Møller Jensen, gift baadfører, 29 og 4 maaneder, boede i Skibhusene. Født i Eilskov, Haarslev Sogn
1866, 1808, 2408, Poul Ludvig Jensen, gift baadfører, 41, boede i Aalykkemarken ved Kanalveien
1866, 2008, 2408, Rasmus Emil Waidtløw, gift garvermester, 45, boede paa Nørrebro 32
1866, 2108, 2708, Rasmus Nielsen, gift steenhugger, 71, boede i Slotshavehusene ved Næsbyhoveds Veirmølle
1866, 0609, 1009, Carl Christian Christiansen, 9 maaneder, søn af Anne Kirstine Voller, i Nyenstad 133
1866, 0609, 1209, Carsten Petersen, enkemand og vognmand, 70, boede i Slotsgaden 8
1866, 1509, 2009, Jacob Nielsen, gift arbeidsmand, 51 og 9 maaneder, boede i eget huus i Kræmmergyden 20
1866, 3009, 0510, Lars Christian Henrik Larsen, gift instrumentmager, 62, boede paa Nørregade 30
1866, 0710, 1310, Mads Hansen Jensen, gift kammerraad, slotsforvalter og stiftsfuldmægtig, 48½, boede paa Slottet
1866, 1010, 1510, Johannes Adolph Kreutzmann, 9½, søn af musikus Carl Heinrich Christian Kreutzmann, paa Nørregade 118
1866, 3110, 0511, Jørgen Christian Jørgensen, 7, søn af vognmandskarl Lars Jørgensen, Ramsherred 66
1866, 2411, 0112, Morten Lassenius Listo Mahler, 10 maaneder, søn af sergeant ved 5 Inf. Bataillon Jens Saaby Mahler, i Vindegade 62
1866, 0512, 1112, Andreas Christian Augustinus, gift tømmermester, 68, boede i Kongensgade 25. Født heri Sognet
1866, 1812, 2412, Carl Adolph Weinholt, gift, justitsraad og pensioneret telegrapfbestyrer, 87, boede paa Nørregade 35
1866, 1912, 2412, Christian Eduard Hansen, 11 uger, søn af arbeidsmand Hans Hansen, i Blæsenborg 48
1866, 2412, 2812, Udøbt dreng, 3 uger, søn af maskinarbeider Peter Gustav Valdemar Thuesen, paa Nørrebro 36
1867, 0101, 0701, Carl Nielsen, gift, arbeidsmand og tidligere skomagersvend, 28½, boede i Nyenstad 27
1867, 0801, 1401, Jens Rasmussen, 1, søn af vaabenmester ved 5te Inf. Bat. Jens Rasmussen, paa Overgade 61
1867, 1101, 1501, Dødfødt dreng, søn af tømmermester Hans Peter Nielsen Skytte, i Adamsgaden 19
1867, 2301, 2901, Frederik Theodor Krüger, enkemand og tidligere apotheker paa Svane Apotheket i Odense, 88½, boede paa Nørregade 47. Født i Lüneborg
1867, 2401, 3001, Mads Christian Hansen, gift arbeidsmand, 40, boede paa Render Mark i Brylle Sogn
1867, 2501, 3001, Peter Harding Valdemar Dichmann, 9 maaneder, søn af malermester Carl Vilhelm Dichmann, paa Nørregade 104, i bagbygningen
1867, 3101, 0402, Georg Fog Schmith, enkemand og eier, 51 og 4 maaneder, af Anderupgaard, i Lumby Sogn
1867, 0502, 1102, Carl Heinrich Vilhelm Jørgensen, gift musiklærer, 26½, boede i Slotsgaden 3. Født i Fredericia
1867, 0802, 1202, Ludvig Christian Frederiksen, 4 dage, søn af arbeidsmand Carl Frederiksen, i Heins Huus paa Skibhuusveien
1867, 2402, 0103, Jens Peter Christian Hassing, gift slagtermester, 30, boede i Blæsenborg 30
1867, 0603, 1103, Rudolph Henrik Hansen, 15 uger, søn af Elisabeth Marie Simonsen, boende hos faderen muurmester Simonsen, i Skibhusene
1867, 0903, 1103, Udøbt dreng, 15 uger, søn af architekt Carl Villiam Frederik Lendorf, paa Nørregade 39
1867, 1703, 2203, Niels Carlsen, enkemand og stadstambour, 53, boede i Slotsgaden 35
1867, 1803, 2303, Søren Rasmussen, gift skomagermester, 60 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 33
1867, 0104, 0604, Poul Julius Ottesen, gift skomager, 27, boede paa Hjallese Mark. Født i Sct. Knuds Sogn
1867, 0504, 1004, Mads Hansen, klodsemager, 47, boede paa Nørregade 104
1867, 2504, 3004, Vilhelm Midskou Nielsen, 3, søn af patroillebetjent Sigismund Vilhelm Christian Nielsen, paa Nørregade 118
1867, 2104, 3004, 2 udøbte drenge (tvillinger, 3 á 4 minutter, sønner af arbeidsmand Lars Larsens fraskilte hustru Anne Christine Christensen, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1867, 0706, 1106, Charles Marolly, 1½ dag, søn af driftsinspecteur Joachim Francis Louis Marolly, paa Banegaarden
1867, 0706, 1306, Jens Falck Nielsen, enkemand og arbeidsmand, 57, boede paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1867, 1307, 1707, Lorents Ludvig Møller, 3½, søn af skibsfører Peter Nielsen Møller, paa Kanalveien 75
1867, 1507, 1907, Anders Larsen, enkemand, arbeidsmand og bælgetræder ved Sct. Hans Kirke, 70 og 4 maaneder, boede i Slotsgaden 14
1867, 1808, 2208, Rasmus Rasmussen, 6 dage, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen, Adamsgade 21
1867, 1908, 2308, Rasmus Rasmussen, gift arbeidsmand, 54, boede i Hannebekhusene 50
1867, 2508, 2808, Hans Hansen, gift sømand, 20, boede paa Nørrebro 47. Født 8.1.1847 paa Endelave
1867, 0609, 1109, Anders Peter Nielsen, 5 maaneder, søn af arbeidsmand Niels Nielsen, Kræmmergyden 22
1867, 0809, 1209, Halvor Hansen, 5 uger, søn af banevogter Erik Hansen, i Banevogterhuset ved Nørrebro
1867, 1209, 2009, Frederik Qvist Brorson, gift eier, 37, af en landeiendom i Dyngby pr. Aarhus. Født 4.3.1930 Rohden, Stauby Sogn, Veile Amt
1867, 1809, 2009, Valdemar Bugge, 16 dage, søn af bagermester Julius Jesper Bugge, paa Nørregade 30
1867, 2309, 3009, Hans Martin Ibsen, 7 maaneder, søn af slagtersvend Carl Ibsen, Skulkenborg 105
1867, 2609, 3009, Johannes Henrik Petersen, 13 maaneder, søn af karethmagermester Peter Petersen, paa Nørrebro 4
1867, 1710, 2110, Anders Peter Petersen (tvilling), 8 timer, søn af postillon Hans Petersen, i Kræmmergyden 2
1867, 0411, 0811, Hans Morten Georg Valdemar Christensen, 17 uger, søn af tømrer Carsten Carstensen, paa Nørrebro 44
1867, 1511, 2111, Jørgen Peter Sophus Olsen, 19 og 4 maaneder, stedsøn af maskinmester Carl Jacob Aagaard, paa Nørregade 60. Født 20.6.1848 i Vor Frelsers Sogn paa Christianshavn
1867, 1511, 2111, Carl Theodor Hinrich Klohn, cigarmagersvend, 21, boede paa Nørregade 98. Født 1846 i Heide i Holsteen
1867, 0112, 0612, Herman Jensen, enkemand og arbeidsmand, 80, boede i Skulkenborg 109
1867, 0712, 1312, Rasmus Rasmussen, gift arbeidsmand, 51, boede i P. Rasmussens, Tolderlund 120
1867, 1512, 2012, Hans Christian Johansen, 19 dage, søn af Jacobine Juliane Hansen, Blæsenborg 34
1868, 2801, 0402, Niels Hansen, 3 og 9 maaneder, Blæsenborg 50, søn af arbeidsmand Niels Hansen
1868, 3101, 0702, Johan Anton Heide, styrmand, 41, paa Dampskibet Sct. Knuds, paa Kanalveien 94 ved Jensens Tømmerplads
1868, 0802, 1802, Johan Peter Heilmann, gift forpagter, 51 og 9 maaneder, paa Marienlund, i Marienlunds Forpagterbolig
1868, 1503, 2003, Julius Ryborg Burd, gift, cand. philologia og overlærer ved Odense Cathedralskole, 45 og 9 maaneder, paa Nørregade 65
1868, 0704, 1404, Peter Christian Mikkelsen, gift og fhv. posthuusforvalter, 61, paa Tolderlundsveien 98
1868, 1804, 0305, Hans Christian Borgstrøm, gift toldassistent, 60½, Heden 110
1868, 1904, 2404, Carl Ludvig Heiden, gift skræddermester, 46, Nyenstad 126
1868, 2604, 0405, Niels Carl Christian Nielsen, gift, tømmersvend og invalid, 28 og 4 maaneder, paa Gravene 23. Født 19.12.1839 her i sognet
1868, 0805, 1405, Sophus Jensen, 1 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Jens Petersen, Blæsenborg 50
1868, 2605, 3005, Georg Ludvig Picardi, 15 uger, søn af skomagersvend Georg Ludvig Picardi, Skulkenborg 95
1868, 0606, 1006, Hans Gustav Marius Johansen, 1 og 9 maaneder, søn af brændeviinskarl Christian Johansen, Skulkenborg 85
1868, 2006, 2406, Johannes Nielsen Roe, gift arbeidsmand, 57, Nørregade 52
1868, 2206, 2706, Carl Emanuel Mazanti, gift arbeidsmand, 67, Skulkenborg 107
1868, 0207, 0407, Søren Christian Sørensen, 7 uger, søn af Marie Christiane Rasmussen Skulkenborg 96
1868, 1507, 1807, Lars Petersen, gift arbeidsmand, 54½, Skulkenborg 104
1868, 3007, 0108, Hans Christian Nielsen, 1, søn af bødkermester Niels Peter Christian Nielsen, paa Nørregade 96
1868, 0308, 0708, Hans Rasmussen, gift arbeidsmand, 34, i Hans Jensens Stræde 2. Født 20.4.
1834 i Svendstrup i Stenløse
1868, 0408, 1008, Peder Nielsen, gift smaakjører, 50½, paa Nørrebro 2
1868, 1208, 1808, Christen Andersen, gift, bedemand og tidligere vagtmester ved Dragonregimentet, 56 og 9 maaneder, paa Nørregade 26
1868, 1308, 1508, Vilhelm Johan Mouritzen, 18 dage, søn af sergeant og berider Niels Peter Mouritzen, ved 2det Dragonregiment paa Overgade 70
1868, 1708, 2108, Udøbt dreng, 5 maaneder, søn af malermester Ivard Lindegaard Knudsen, i Slotsgade 52
1868, 2908, 0309, Hans Larsen, 9 uger, søn af Anne Marie Larsen, i Nyenstad 126
1868, 0309, 0909, Joseph Heber Jeppesen, 4 uger, søn af smaakjører Hans Steffen Jeppesen, paa Nørregade 65
1868, 1209, 1709, Mathias Rasmussen, gift, arbeidsmand og bælgetræder ved Sct. Hans Kirke, 57, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1868, 1509, 2109, Hans Jørgensen, gift matros, 44, af den norske Skonnert 'Morgenstunden' hjemhørende i Sandefjord
1868, 1809, 2209, Hans Christian Hansen, gift skoemager, 44 og 3 maaneder, paa Kanalveien 65
1868, 2509, 0110, Christopher Christophersen, gift kornmaaler, 52, i Sct. Hans Kirkegaard 54
1868, 2609, 2909, Udøbt dreng, 14 dage, søn af Adolphine Hansine Hansen i Slotsgaden 19. Født 12.9.1868 i Sct. Knuds Sogn
1868, 2909, 0210, Axel Volmer Stiller, 6 dage, søn af sergeant Jacob Friedrich Stiller, ved 5te Bataillon, i Langegade 29
1868, 0110, 0610, Niels Jacobsen, menig, 23, ved Dragonregimentets Exadron no 81. Født 1845 i Svorbæk, Aarhuus Amt
1868, 0110, 0710, Søren Hansen, 12½, søn af arbeidsmand Hans Andersen, Nyenstad 125
1868, 0110, 0910, Hans Jørgen Daniel Kellinghuusen, enkemand, krigsraad og overkrigscommissair, 83½, paa Nørregade 28. Født 2.4.1785 her i Sognet
1868, 3110, 0511, Peter Anton Rasmussen, 1 maaned, søn af detaillist Frederik Rasmussen, Skulkenborg 96
1868, 2611, 0112, Carl Laurits Steffensen, 3 maaneder, søn af Karen Marie Larsen, Dræborg, boende hos tømrer Niels Peter Madsen, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1868, 2811, 0412, Peter Frederik Hansen, gift og afskediget vaabenmester, 48 og 9 maaneder, i Asylgaden 30, i Sct. Knuds Sogn
1868, 2911, 0412, Udøbt dreng, 12 uger, søn af Karen Kirstine Rasmussen, paa Nørrebro 44
1868, 0412, 1012, Nicolai Henriksen, gift værtshuusholder og tidligere snedkermester, 63 og 9 maaneder, i Smedestrædet 4
1868, 0512, 1112, Anders Andersen Birk, hestepasser, 23, ved 2det Dragonregiment. Født 1845 i Gram forrige Haderslev Amt
1868, 1512, 2212, Peter Petersen, gift skomagermester, 58 og 3 maaneder, i Skulkenborg 95
1868, 2112, 2412, Hans Pedersen, gift postbud, 26½, ved Jernbanen i Aalykkemarken. Født 26.5.1842 i Skallerød, Birkende Sogn
1868, 2212, 2412, Carl Christian Nørager Mulvad, 15 uger, søn af skibstømmermand Anton Ferdinand Nørager Mulvad, paa Tolderlundsveien 98
1868, 2912, 04011869, Hans Morten Georg Carstensen (tvilling), 4 maaneder, søn af tømrer Carsten Carstensen, i Hans Jensens Stræde 29
1868, 2912, 05011869, Hans Christian Rasmussen, 1 og 3 maaneder, søn af forpagter Hans Rasmussen, i Biskorup
1869, 0101, 0701, Sophus Oluf Jensen, 1½, søn af skibsfører Jacob Jensen, paa Nørrebro 11
1869, 0201, 0901, Jørgen Pedersen, gift og forhen rugbrødbager, 68, i Kongensgade 46
1869, 0901, 1501, Hans Christian Knudsen, 7½ maaned, søn af værtshusholder Knud Christian Jørgensen, i Slotsgade 3
1869, 1401, 2001, Caspar Thrane, gift jordbruger, 59, paa sin eiendom Annaslyst. Født 12.4.1809 her i sognet
1869, 2901, 0302, Jørgen Kastrup Madsen, gift arbeidsmand, 52, i Skulkenborg 105
1869, 0302, 1002, Hans Hansen, gift arbeidsmand, 50 og 4 maaneder, i Slotsgaden 9
1869, 1402, 1702, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Frits Carl Reitzel, paa Nørrebro 5
1869, 2002, 2702, Lorentz Hansen Bredsted, enkemand, handelsgartner og gaardeier, 67 og 9 maaneder, paa Døckerslund. Født 1.5.1801 her i sognet
1869, 0603, 1203, Carl Christian Hassing, snedkersvend, 24 og 8 maaneder, i Grønnegade 22. Født 23.7.1844 her i sognet. Søn af skomagermester Hans Hassing
1869, 1903, 2403, Axel Vermund Christensen, 3, søn af klokker her ved kirken Peter Jensen, paa Nørregade 34
1869, 2103, 2403, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Hansen, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1869, 3103, 0504, Frederik Ferdinand Nielsen, 15 og 4 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Jacob Nielsen, i Skulkenborg 68
1869, 1304, 2004, Henrik Petersen, enkemand og fhv. gaardmand i Aarslev, 76, boede paa Nørregade 17
1869, 0405, 0705, Christian Larsen, 1 og 9 maaneder, søn af enke Mette Rasmussen (efter arbeidsmand Hans Madsen Carlsen), i Nyenstad 133
1869, 0405, 1105, Hans Peter Schloth, sadelmagersvend og arbeidede hos Regiment 26 sadelmager Mikkelsen, 55½, paa Nørregade 32
1869, 0605, 1305, Jens Carl Hansen, gift og pensioneret lærer fra Lahns Stiftelse, 44½, boede paa Nørregade 40
1869, 0705, 1105, Julius Ferdinand Johnsen, 2 og 3 maaneder, søn af smedemester Peter Ferdinand Johnsen, i Ramsherred 58
1869, 0705, 1405, Carl Christian Frederik Dreyer, gift sadelmagermester, 53, boede paa Nørregade 43
1869, 1305, 1805, Johan Heinrich Christian Bartholdy, gift toldassistent, 54 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 120
1869, 1505, 1905, Carl Ivan Olsen, 1 dag, søn af cand. jur. Carl Antonius Olsen, paa Nørregade 32
1869, 2505, 3105, Hans Hansen Salomon, enkemand og skomagermester, 75, boede i Slotsgaden 4
1869, 3105, 0406, Jens Christian Nielsen, gift arbeidsmand, 58, boede paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1869, 0206, 0806, Peter Laurits Hansen, ½, søn af porteur Erik Hansen, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1869, 2106, 2806, Hans Christensen, gift arbeidsmand, 42 og 9 maaneder, boede i Nyenstad 135
1869, 3006, 0507, Carl Møller Sprogøe, 9 maaneder, søn af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe, paa Kanalveien 85
1869, 1907, 2407, Harald Albert Jørgensen, 10 og 8 maaneder, søn af gartner Hans Jørgen Rasmussen (Jørgensen), paa Sct. Hans Kirkegaard 48
1869, 2107, 2607, Berend Frederik Simon, 19 uger, søn af overhornblæser Johannes August Simon, i Søndergade 26
1869, 2607, 0208, Peter Mogensen, gift arbeidsmand, 57 og 9 maaneder, boede i Adamsgade 3
1869, 2607, 0308, Anders Andersen, gift og pensioneret vagtmester af 6 Dragonregiment, 75 og 9 maaneder, boede i Hans Jensens Stræde 31
1869, 0208, 0708, Rasmus Pedersen, militairarbeider ved 5 Bataillon 3 Compagni, 23 og 4 maaneder, paa det militaire Sygehus. Født 23.3.1846 i Skallebølle, Vissenbjerg Sogn
1869, 0709, 1309, Rasmus Madsen, snedkersvend, 27, boede i Hans Jensens Stræde 2
1869, 3009, 0510, Peter Frederiksen, gift arbeidsmand, 56, boede paa Skibhusveien 22
1869, 0210, 0810, Rasmus Christian Christiansen, gift arbeidsmand, 44½, boede i Viinkjelderhuset paa Skivhuusveien
1869, 2010, 2910, Hans Christian Falch, gift og pensioneret regimentssadelmagersvend, 78 og 4 maaneder, boede paa Nørregade 71. Født 22.6.1791 heri Sognet
1869, 2410, 3010, Christian Frederik Bramholst, gift, oberst, commendeur for 2den Dragonregiment, ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, 54½, boede paa Vestergade 20
1869, 2510, 2910, Vilhelm Julius Raabye, 26 dage, søn af kapitain ved 26de Bataillon Christian Stephan Julius Raabye, i Villaqvarteret
1869, 2510, 3010, Axel Abel Bruun Jørgensen, 7 uger, søn af bagermester Thomas Jørgensen, paa Nørrebro 1
1869, 0411, 1011, Ferdinand Vilhelm Lollesgaard, tømmersvend, 19½, søn af proprietair Jacob Lollesgaard, paa Mosegaard. Født 31.3.1850 paa Mosegaard, Sct. Hans Landsogn
1869, 1411, 1811, Udøbt dreng, 4 uger, søn af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe, paa Kanalveien 56
1869, 2011, 2511, Christopher Faber, gift, kunstmaler og tegnelærer, 69, boede i Sct. Hans Præstegaard 56
1869, 2411, 2911, Jacob Frederik Sørensen, 11, søn af skomagermester Søren Peter Sørensen, paa Nørregade 112
1869, 2611, 0112, Peter Christensen, gift uldspinder, 61½, boede i Kræmmergyden 8
1869, 2811, 0612, Asmus Hansen, gift kjøbmand, 86½, boede i Dandsestræde 2, i Sct. Knuds Sogn
1869, 0512, 0812, Søren Ludvig Andresen, 3 maaneder, søn af værtshuusholder Frederik Andresen, i Slotsgaden 4
1869, 0712, 1012, Andreas Mulvad, 20 dage, søn af skibstømmermand Anton Ferdinand Nørager Mulvad, paa Tolderlundsveien 98
1869, 1312, 1712, Anders Laurits Larsen, 3, søn af styrmand Peter Larsen, paa Nørrebro 10
1869, 1812, 2412, Peter Henrik Hansen, 4 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Fritz Vilhelm Hansen, paa Gravene 23
1869, 3112, 07011870, Anders Nielsen, gift restaurateur, 59 og 8 maaneder, boede paa Nørregade 24
1870, 1601, 1901, Axel Erichsen, 6 dage, søn af stabssergeant ved 5 Bataillon Jürgen Friedrich Christian Erichsen, Tværgade 9
1870, 2801, 0302, Hans Christian Pedersen, 10 og 9 maaneder, søn af Georgine Petrine Petersen, Slotsgaden 9, bagbygningen
1870, 3101, 0402, Caspar Hansen, gift arbeidsmand, 61 og 4 maaneder, boede i Skulkenborg 112
1870, 2602, 0403, Johan Carl Anderschou, gift seilmager, 63 og 4 maaneder, boede paa Nørrebro 4
1870, 2702, 0403, Carl Christian Clement, rekrut i 16 Bataillon 3 Compagni, 26, paa Sygehuset i Albanigade. Født 1843 i Hygind, Huusby Sogn
1870, 1003, 1403, Lars Petersen, gift arbeidsmand, 43, boede i Slotsgaden 39
1870, 1103, 1803, Lars Thygesen, gift arbeidsmand, 36 og 9 maaneder, boede i Blæsenborg 48. Født 17.4.1833 i Revninge
1870, 2603, 3103, Thorvald Emil Balle, 10 og 3 maaneder, søn af skomagermester Jens Peter Balle, i Slotsgaden 9
1870, 1004, 1604, Rasmus Petersen, gift arbeidsmand, 52½, boede ved Jernbanen i Aalykkemarken
1870, 2404, 2804, Johan Christian Anton Jensen, 11 maaneder, søn af militairarbeider ved 26 Bataillon Søren Jensen, i Holsedore 27
1870, 2704, 3004, Udøbt dreng, 4 maaneder, søn af skomager Frederik Carl Christian Binau, paa Tolderlundsveien 67
1870, 0605, 1005, Lars Christian Hansen, 15 dage, søn af arbeidsmand Hans Hansen, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1870, 0705, 1205, Niels Peter Petersen, gift arbeidsmand, 29 og 4 maaneder, boede paa Tolderlundsveien 100. Født 13.1.1841 Sct. Hans sogn, Odense
1870, 1005, 1605, Jens Theodor Birch, 7 uger, søn af pottemager Frands Peter Birch, paa Nørregade 65, i bagbygningen
1870, 1405, 2005, Christen Jørgensen, gift arbeidsmand, 52, boede i Aalykkegaden 9
1870, 1805, 2105, Udøbt dreng, 10 minuter, søn af skomagermester Thor Valdemar Møller, Hans Jensens Stræde 17
1870, 1805, 2305, Anton Sophus Hagendahl Nielsen, 1, søn af sadelmager Niels Nielsen, Slotsgaden sidebygningen til 36 paa Nørregade
1870, 2005, 2505, Peter Nielsen (Hvindrup), menig af 5 Bataillon 2 Compagni, 22 og 9 maaneder, paa det militaire Sygehus, Albanigade. Født 18.6.1847 i Tyrstrup Sogn ved Christiansfeldt
1870, 2205, 2805, Lars Jensen, gift væver, 44, boede i Aalykkegaden 11, i bagbygningen
1870, 2405, 2705 Hans Petersen, 13 uger, søn af arbeidsmand Poul Petersen, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1870, 2505, 3105, Vilhelm Emil Pedersen, gift mægler, 30 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 122. Født 22.6.1839 i Odense Sct. Knuds Sogn
1870, 3005, 0406, Peter Gregersen, enkemand og arbeidsmand, 64½, boede paa Kanalveien i Aalykkemarken
1870, 1506, 2106, Peter Rasmussen, 9 maaneder, søn af kjøbmand Peter Ludvig Rasmussen, paa Nørregade 41
1870, 0407, 0907, Samuel Nicolai Christensen, gift tømmersvend, 53 og 4 maaneder, boede i Nyenstad 128
1870, 0507, 0907, Julius Andersen, gift commissionair, 45½, boede i Pugestræde 58
1870, 1107, 1507, Rasmus Steffensen, enkemand og boelsmand, 57 og 4 maaneder3, i Astrupstedet
1870, 2007, 2307, James Thor Christian Møller, 8 og 8 maaneder, søn af oversergeant Antonius Optimus Møller, i Kongensgade 43
1870, 2507, 2807, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af Caroline Kirstine Hein, hos skipper Carl Nielsen, paa Nørrebro 72
1870, 2807, 3007, Axel August Nielsen, 11 maaneder, søn af politibetjent Sigismund Vilhelm Christian Nielsen, paa Nørregade 118
1870, 0608, 1008, Christian Arild Petersen, 8 og 8 maaneder, søn af depotsergeant ved 5 Bataillon Frederik Herman Theodor Petersen, i Klaregade 36
1870, 0608, 1008, Sophus Peter Adolph Nielsen, 11½, søn af hørsvinger Vilhelm Nielsen af Kjøbenhavn
1870, 0908, 1508, Jens Nielsen, gift og pensioneret stabstrompeter, 65, boede paa Sortebrødretorv 45
1870, 0908, 1208, Hans Christian Jørgensen, 6 timer, søn af sergeant ved 5 Bataillon Berthel Peter Jørgensen, paa Vesterbro 37
1870, 1408, 1908, Niels Peter Henriksen, bagersvend, 20 og 9 maaneder, hos bagermester Jørgen Jørgensen, paa Nørregade 65. Født 28.9.1849 i Tommerup. Søn af boelsmand Henrik Rasmussen
1870, 2808, 0209, Carl Christian Salchow, gift, toldcontrolleur og kammerassessor, 65, boede paa Kanalveien i Aalykkemarken 86
1870, 3108, 0509, Hans Jensen, menig af 26 Bataillon 3 Compagnie, 29, Overgade 59. Født 1841 i Gjestelev
1870, 0509, 1009, Carl Cramer Claudi, 3½, søn af typograpf Christian Antonius Claudi, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1870, 1109, 1509, Peter Christian Hansen, 9 dage, søn af skrædersvend Jes Hansen, i Slotsgaden 35
1870, 1309, 1609, Hans Christian Hansen, 13 maaneder, søn af rugbrødbager Christian Hansen Hoff, paa Kanalveien i Aalykkemarken 88
1870, 2609, 0110, Georg Frederik Jørgensen, gift, lieutenant og bogholder, 29 og 9 maaneder, paa Nørregade 47. Født 29.10.1840 her i Sognet
1870, 0710, 1410, Gorm Jørgensen, enkemand og landhandler, 70, boede paa Kanalveien i Aalykkemarken
1870, 1710, 2210, Hans Andersen (tvilling), 14 dage, søn af arbeidsmand Ole Andersen, i Slotsgaden 50
1870, 1810, 2210, Anders Andersen (tvilling), 15 dage, søn af arbeidsmand Ole Andersen, i Slotsgaden 50
1870, 2210, 2710, Peter Jensen, enkemand og fhv. høker, 80 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 80
1870, 0211, 0411, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Christen Conrad Petersen, i Rosenlunden ved Hedevigslund
1870, 1311, 1711, Niels Peter Andreas Rasmussen, 1 og 8 maaneder, søn af bagersvend Niels Rasmussen, i Skulkenborg 101
1870, 1311, 1811, Jørgen Rasmussen, gift værtshuusholder, 46½, boede paa Nørregade 91
1870, 2011, 2611, Hans Peter Martin Jensen Lund, bogbinderlærling, 17, søn af væver Jens Jessen Lund Hansen, paa Sct. Hans Kirkegaard 46. Født 29.9.1844 i Assens
1870, 2011, 2611, John Albert Wedel, gift, cand. pharm. og conditia…rede paa Løve Apotheket, 26, boede paa Sct. Hans Kirkegaard 54. Født 18.9.1844 i Skjern, Ringkjøbing Amt. Søn af daværende practis. læge William James Wedel i Skjern
1870, 2111, 2811, Niels Berggreen, gift skomagermester, 52 og 9 maaneder, boede i Slotsgaden 19
1870, 0712, 1212, Frederik Vilhelm Andersen, 5 uger, søn af arbeidsmand Jørgen Andersen, paa Skibhuusveien
1870, 2812, 02011871, Mads Olsen, 11 uger, søn af Karen Larsen og Anders Olsen. I pleie hos arbeidsmand Hans Peter Rasmussen, Blæsenborg 42
1871, 0401, 1101, Sophus Rasmus Höffner, 3, søn af gjørtler Hans Peter Hugo Höffner, i Aalykkegaden 19, i bagbygningen
1871, 1301, 2001, Carl Frederik Johansen, 7 maaneder, søn af Maren Cathrine Christensen, i Slotsgade 23
1871, 2701, 0102, Anton Christian Frederik Dichmann, 14 og 3 manaeder, søn af restaurateur og kjøbmand Rasmus Rasmussen Dichmann, ved Kanalbasinet 93. Født 1.10.1856 her i Sognet
1871, 1502, 2302, Jens Larsen, skrædder, 65½, boede hos brændeviinsbrænder Lars Frederik Folehave, paa Nørregade 49
1871, 1502, 2102, Niels Christian Nielsen, tjenestedreng, 17 og 3 maaneder, tjente paa Mariendal. Født 23.11.1853 her i Sognet. Søn af arbeidsmand Niels Nielsen paa Skibhuusveien 24
1871, 2102, 2502, Lars Christian Petersen, 1 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen, paa Nørrebro 38
1871, 0503, 1003, Carl Vilhelm Orlamundt, gift theaterdirecteur, 64, boede paa Nørregade 65
1871, 0703, 1103, Carl Anders Conrad Ellenbreckt Liedecke, 1, søn af trompeter ved 2 Dragonregiment Johann Heinrich Liedecke, paa Sortebrødretorv 13
1871, 0803, 1303, Niels Christian Leonhardt Jensen, elev, 23 og 9 manaeder, paa den polytechniske Læreanstalt. Født 7.6.1847 her i Sognet. Søn af tømmermester Otto Jensen paa Nørregade 51
1871, 1103, 1603, Niels Marius Andersen, 3 dage, søn af arbeidsmand Hans Andersen, paa Nørrebro 32, i baghuset
1871, 1903, 2403, Hans Andreas Andreasen Fogh, gift snedkermester, 65, boede i Hans Jensens Stræde 27
1871, 2603, 3103, Jens Nielsen Wolder, gift, slagter og arbeidsmand, 57½, boede i Skulkenborg 103
1871, 0804, 1404, Niels Christian Jespersen, gift kjøbmand, 27 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 68. Født 27.7.1843 i Bogense
1871, 1404, 2104, Jens Nielsen, gift arbeidsmand, 49, boede paa Nørregade 3
1871, 2604, 0405, Hans Peter Hansen, gift smedesvend, 46 og 3 maaneder, boede i Kræmmergyden 10
1871, 1205, 1605, Hans Villiam Petersen, 7 uger, søn af arbeidsmand Poul Petersen, ved Trækbanen i Aalykkemarken 2
1871, 1805, 2605, Phanty Charles Franciscus Theodorowitsch Clausen, jernbaneassistent, 27 og 4 maaneder, boede hos forældrene, paa Overgade 68. Født 10.1.1844 her i Sognet
1871, 2705, 0206, Carsten Eriksen, 46, hos sin broder gaardmand Jørgen Eriksen, i Sømosegaard
1871, 2905, 306, Peter Frederik Engberg Hansen, 7 maaneder, søn af arbeidsmand Christen Hansen, i Kongehuset
1871, 2605, 0106, Niels Peter Dahl, gift konditor, 50 og 4 maaneder, boede i Vor Frue Sogn paa Overgade 36
1871, 2206, 2706, Svend Nielsen, enkemand og skomagermester, 70, boede paa Nørregade 55
1871, 2306, 2606, Hans Johansen, 6 dage, søn af arbeidsmand Niels Johansen, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1871, 0207, 0707, Peter Jensen, menig ved 16 Bataillon 3 Compagni, 22 og 9 maaneder, i Munkemøllegade 12. Født 8.9.1848 i Vimstrup, Lintrup Sogn
1871, 0707, 1407, Lars Hansson Hedman, gift skræddermester, 33, boede paa Nørregade 23. Født 9.6.1838 i Grønby ved Malmøe
1871, 1507, 1807, Rasmus Petersen, 13½, søn af arbejdsmand Christopher Petersen, i Slotsgaden 25
1871, 0408, 0908, Hans Christian Clausen, gift bødkersvend, 46 og 5 maaneder, boede i Slotsgade 29
1871, 0608, 1008, Fritz Schrøder, enkemand og skomagermester, 58 og 9 maaneder, boede paa Tolderlundsveien 97
1871, 3108, 0509, Hans Nielsen, gift arbeidsmand, 52 og 10 maaneder, boede i Astruphuset
1871, 0509, 0909, Lars Thomsen, gartner, 58 og 5 maaneder, boede i Slotsgaden 60
1871, 0809, 1509, Søren Petersen, rekrut af 16 Bataillon 4 Comp., 23, boede i Slotsgaden 34. Født 9.8.1848 i Hørup
1871, 3009, 0710, Anders Carl Andersen, 12 uger, søn af arbeidsmand Rasmus Andersen, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1871, 0310, 0710, Anders Andreas Ludvig Binau, 3 maaneder, søn af skomagersvend Frederik Carl Christian Binau, paa Tolderlundsveien 67
1871, 0610, 1310, Niels Madsen, arbeidsmand, 68, boede i Skulkenborg 100
1871, 0910, 1310, Knud Andersen, gift arbeidsmand, 39 og 7 maaneder, boede i Slotsgaden 28
1871, 1710, 2010, Marius Hansen, 3 uger, søn af Petrine Rasmine Hansen, i Skulkenborg 107
1871, 2210, 2710, Hans Jørgen Petersen, gift arbeidsmand og tidligere diligencekudsk, 63½, boede i Skulkenborg 70
1871, 2910, 0311, Jes Peter Christian Hansen, 3 uger, søn af skræddersvend Jes Hansen, i Slotsgaden 35
1871, 0411, 0811, Udøbt dreng, 21 timer, søn af kjøbmand Heinrich Alfred Wecke, paa Nørregade 47
1871, 0612, 1112, Søren Soel Simonsen, gift arbeidsmand, 57 og 2 maaneder, boede i Nyenstad 133
1871, 0812, 1412, Lars Jørgensen, gift aftægtsmand, 70, boede hos sin svigersøn brændeviinsbrænder Lars Frederik Folehave, paa Nørregade 49
1871, 2712, 02011872, Jørgen Hansen, handskemagerlærling, 21, boede paa Nørrebro 44. Født 22.12.1850 i Hemmerslev, Særslev Sogn
1872, 2301, 2701, Johan Frederik Andersen, gift værtshuusholder, 50, boede i P. Rasmussens, Tolderlund
1872, 0202, 0502, Helmer Theodor Nielsen, 2 dage, søn af muursvend Frits Helmer Benedict Nielsen, i Hans Jensens Stræde 43
1872, 0702, 1302, Lars Nielsen, gift proprietair, 61½, eier af Hedevigslund
1872, 1102, 1502, Dødfødt dreng, søn af steenhugger og brolægger Jørgen Johansen, i Slotsgaden 10, i baghuset
1872, 1202, 2102, Anders Christian Andersen, 1, søn af tjenestekarl Knud Andersen, i Adamsgaden 1
1872, 2002, 2402, Hans Hansen, gift, separeret, afskediget sergent og dannebrogsmand, 50½, paa Gravene 20
1872, 2802, 0603, Peder Hansen Helnæs, gift huuseier, 62, i Aalykkegaden 19
1872, 0103, 0603, Eduard Marius Festedt, 11 maaneder, søn af Marie Magdalene Festedt, i Slotsgaden 27
1872, 1303, 1803, Carl Frederik Hansen, 4 og 4 maaneder, søn af arbeidsmand Rasmus Kristian Hansen (Hyldkjær). I pleie hos værtshuusholder Ole Nielsen Staarup, paa Gravene 16
1872, 1703, 2303, Rasmus Christian Rasmussen, 10 maaneder, søn af arbeidsmand Anders Jacob Rasmussen, ved Trækbanen 8 i Aalykkemarken
1872, 2103, 2703, Johan Frederik Rasmussen, enkemand og grosserer, 42 og 9 maaneder, boede paa Henriettelyst
1872, 0304, 0804, Niels Knudsen, gift arbeidsmand, 34 og 7 maaneder, boede i første Hanebækhuus 51. Født 31.8.1837 i Fraugde Sogn i Gruusgravhuset
1872, 0704, 1304, Hans Peter Heitmann, 10 og 10 maaneder, søn af kjøbmand Carl Christopher Heitmann, hos moderen i Skibhusene
1872, 0904, 1204, Johannes Knudsen, 16 uger, søn af banevogter Knud Jensen, i Banevogterhuset 16 ved Nørregade
1872, 1304, 1904, Hans Frederik Henrik Thies, gift, pensioneret skolelærer og kirkesanger fra Diernisse, 60 og 11 maaneder, boede paa Nørregade 53
1872, 1904, 2304, Axel Jantzen, 5 dage, søn af typograpf Niels Peter Juul Jantzen, i Slotsgade, sidebygningen til 36 paa Nørregade
1872, 0305, 1005, Conrad Christian Pedersen, 16½, søn af Dorthea Jørgensen, i Ramsherred 52. Født 7.10.1855 i Odense Sct. Knuds Sogn
1872, 0605, 1105, Stanislaus Carl Vilhelm Degngaard, 9 maaneder, søn af korporal ved 16 Bataillon Jens Nielsen Degngaard, i Aalykkemarken ved Trækbanen 8
1872, 0705, 1305, Thomas Clausen Fentz, 4 og 10 maaneder, søn af skomager Hans Peter Georg Fentz, ved Trækbanen 5, i baghuset
1872, 2205, 2705, Christen Nielsen, menig af 5 Bataillon 3 Compagni, 23 og 4 maaneder, paa Garnisonssygehuset i Albanigade. Født 21.1.1849 i Klakkerup
1872, 2305, 3005, Rasmus Petersen, gift arbeidsmand, 55, boede i Kræmmergyden 7
1872, 2505, 3005, Johan Gottfred Angelo, gift kjøbmand, 51 og 8 maaneder, boede paa Nørregade 89
1872, 0906, 1306, Ludvig Eduard Kaiser, 16 maaneder, søn af porteur ved Jernbanen Martin Marius Kaiser, paa Nørregade 54
1872, 1606, 1906, Jens Andersen, 2 og 2 maaneder, søn af arbeidsmand Anders Larsen, i Slotsgade 44
1872, 1706, 2106, Mads Brandt, handelscommis hos grosserer Holbech, 24½, paa Nørregade 69. Født 16.12.1847 i Assens. Søn af kjøbmand P. R. Brandt
1872, 0707, 1107, August Frederik Esmann, 7 maaneder, søn af apotheker August Frederik Esmann, i Kjøbenhavn
1872, 0707, 1207, Lars Peter Rasmussen, gift, oversergent af 2 Dragonregiment og dannebrogsmand, 60, boede paa Vestergade 19
1872, 2607, 2907, Niels Gregers Marius Jørgensen, 11 uger, søn af Anna Catharine Jensine Christine Jørgensen, paa Kanalveien 90 i Aalykkemarken
1872, 1008, 1408, Niels Andersen, gift arbeidsmand, 46 og 7 maaneder, boede paa Nørregade 12
1872, 2108, 2608, Johannes Peter Anderskou, gift og assistent ved Kjøbenhavns Magistrats 4 Afdeling, 40 og 8 maaneder, hos sin svoger premierlieutenant, billetkasserer Bentzen, paa Banegaarden
1872, 2408, 3008, Anders Larsen, gift arbeidsmand, 45 og 4 maaneder, boede i Slotsgade 44
1872, 3108, 0309, Julius Hansen Gustav, 3 uger, søn af skomagersvend Mathias Ludvig Julius Hansen Gustav, i Slotsgade 50
1872, 0109, 0609, Hans Andersen, rekrut af 5 Bataillon, 23, boede paa Heden 26. Født 9.7.1849 paa Sandholt, Skovby Sogn
1872, 1009, 1409, Ib Jørgensen, gift muursvend, 55 og 5 maaneder, boede paa Nørregade 98
1872, 1709, 2309, Jens Jeppesen, rekrut af 5 Bataillon 1 Compagni, 23, boede paa Heden 198. Født 25.7.1849 i Østed
1872, 1809, 2309, Johannes Marius Christian Alfred Nielsen, 1 aar, søn af Johanne Marie Cathrine Amalia Jensen, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1872, 2609, 0210, Christian Erichsen, 19 uger, søn af stabssergent og dannebrogsmand Jørgen Friedrich Christian Erichsen, i Tvergade 9
1872, 2609, 0310, Christen Christensen, rekrut af 5te Bataillon 9 Compagni, 22, boede paa Vesterbro 13. Født 4.9.1850 i Kuldbjerg, Gadbjerg Sogn
1872, 3009, 0410, Dødfødt dreng, søn af sergent ved 5te Bataillon Mads Nielsen, Udenfor Frederiks Forstad ved Nyborg Landevei
1872, 1110, 1410, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Andersen, ved Trækbanen 4
1872, 2510, 3110, Peter Fich Langkilde, gift skibstømmermand, 58 og 5 maaneder, boede i Skibhusene
1872, 2910, 0211, Niels Joseph Angelo Larsen, 7 dage, søn af tømmersvend Hans Christian Larsen, paa Skibhusveien
1872, 3010, 0511, Sander Hansen, gift gartner, 54 og 8 maaneder, boede i Slotsgade 12
1872, 1011, 1511, Peter Christian Christensen, gift og afskediget vagtmester ved 6te Dragonregiment, 69 og 9 maaneder, boede i Sortebrødre Stræde 43
1872, 1511, 2111, Anders Christian Petersen, 7 dage, søn af Karen Kirstine Andersen, i Blæsenborg 42
1872, 1611, 2211, Hans Jørgen Hansen, gift restaurateur, 68 og 3 maaneder, boede i Fuglesanghuset i Næsbyhoveds Skov
1872, 0912, 1612, Christian Johansen, gift arbeidsmand, 55 og 8 maaneder, boede i Slotsgade 10
1872, 1212, 1912, Johan Rasmussen, gift arbeidsmand, 40 og 1 maaneder, boede ved Trækbanen i Aalykkemarken
1872, 1912, 2712, Jørgen Nicolaisen, uhrmagerlærling, 23, boede hos sin moder enke efter uhrmager Mathias Nicolaisen, i Skulkenborg 105. Født 29.11.1849 i Sønderborg
1872, 2712, 02011873, Theodor Peter Teisen, gift reservedyrlæge ved 2det Dragonregiment, 28 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 47. Født 1.3.1844 her i Sognet
1872, 2912, 03011873, Thomas Thomsen Thrane, enkemand og forhen skomagermester, 75 og 8 maaneder, boede i Kongensgade 38. Født 17.4.1797 her i Sognet
1873, 1001, 1501, Hans Hansen, enkemand og baadfører, 80½, boede i Skibhusene. Født 22.6.1792 her i Sognet
1873, 2001, 2501, Frands Andreas Leonhardt Hansen, 19 uger, søn af patrouillebetjent Anders Hansen, i Adamsgade 6
1873, 2101, 2701, Niels Christian Bech, enkemand og skræddermester, 69½, boede paa Gravene 20
1873, 0202, 0502, Jens Christian Larsen, 1 maaned, søn af Rasmine Larsen, paa Kanalveien 85
1873, 0902, 1402, Niels Christian Nielsen, 13 maaneder, søn af Mette Marie Nielsen, i Skibhusene
1873, 1102, 1802, Poul Petersen, enkemand og arbeidsmand for herværende vægter, 76, boede paa Nørrebro 22
1873, 1502, 2202, Joseph Herman Munch, enkemand og pensioneret oberst af Rytteriet, 72, boede i Aarhuus
1873, 2202, 2702, Niels Sophus Petersen, 36 og 1 maaneder, søn af malermester Claus Petersen, paa Nørregade 22. Født 21.1.1837 her i Sognet
1873, 2302, 2802, Jørgen Johannes Waidtløw, 14 og 10 maaneder, søn af garver Rasmus Emil Waidtløw, paa Nørrebro 76. Født 23.4.1858 i Sct. Hans Sogn
1873, 2302, 2802, Hans Jørgen Alfred Madsen, 4½, søn af arbeidsmand Mads Madsen, i Slotsgade 38
1873, 2602, 0303, Morten Christian Petersen, 2 og 9 maaneder, søn af vognmandskarl Morten Jørgensens enke Sophie Amalie Petersen, i Blæsenborg 30
1873, 0303, 0803, Oscar Eduard Nielsen, 4 og 10 maaneder, søn af muursvend Frits Helmer Benedict Nielsen, i Hans Jensens Stræde 43
1873, 2803, 0404, Niels Larsen, gift smaakjører, 47 og 4 maaneder, boede i Skulkenborg 109
1873, 0204, 0504, Valdemar Bagge, 16 dage, søn af bagermester Julius Jesper Bagge, paa Nørregade 30
1873, 0504, 1204, Peter Lyders, 16 og 2 maaneder, søn af værtshuusholder, klodsemager og invalid Johan Jacob Lyders, i Sct. Jørgens Forstad 6. Født 2.2.1857 her i Sognet
1873, 0804, 1204, Prosper Ørum, 8 maaneder, søn af premierlieutenant ved 5te Bataillon Jacob Gustav Emil Valdemar Ørum, i Vindegade 54 C
1873, 1404, 1704, Christen Johannes Langhoff Petersen, 2 og 10 maaneder, søn af bødkersvend Hans Petersen, i Skulkenborg 89
1873, 1604, 2104, Anders Knudsen, tjenestekarl, 29 og 5 maaneder, hos kjøbmand J. H. C. Wecke, paa Nørregade 47. Født 6.11.1843 i Norup
1873, 1604, 2204, Nicolai Christensen, gift møllerkarl, 37 og 3 maaneder, tjente i Tverskovs Mølle i Vigerslev Sogn. Født Januar 1836 paa Øster Egense Mark, Norup Sogn
1873, 2304, 0205, Simon Petersen, enkemand og hørbereder, 51 og 3 maaneder, boede paa Nørregade 64
1873, 2604, 2904, Laurits Peter Rasmussen, 10 og 9 maaneder, søn af smedesvend Laurits Peter Hannibal Rasmussen, i Nyenstad 125
1873, 2704, 0105, Carl Christian Mikkelsen, 12 uger, søn af arbeidsmand Carl Christian Mikkelsen, paa Tolderlundsveien 102
1873, 1205, 1605, Niels Jørgen Larsen, menig af 5te Bataillon 1 Compagni, 22 og 11 maaneder, boede paa Nørrebro 15. Født 14.6.1850 i Røile Skov, Veilby Sogn
1873, 1805, 2405, Vilhelm Tscherning, farver, 63 og 4 maaneder boede paa Nørregade 33
1873, 2305, 2905, Jeppe Skjøde Hansen, gift bomuldsvæversvend, 44, boede i Slotsgade 8
1873, 2405, 2805, Johannes Vilhelm Petersen, 12 dage, søn af muursvend Hans Peter Petersen, i Hans Jensens Stræde 27
1873, 2705, 3105, Frands Otto Pedersen, 2 og 1 maaneder, søn af kjøbmand Anders Christian Petersen, paa Nørregade 79
1873, 2705, 0306, Christian Hansen, enkemand, arbeidsmand og tidligere høker, 66½, boede i Hans Jensens Stræde 18
1873, 3005, 0606, Anton Nicolai Thisen, 14½, søn af practis. læge, cand. med. & chir. Engelbrect Frederik Teisen, paa Nørregade 39. Født 4.12.1858 i Odense Sct. Hans
1873, 0506, 1006, Rasmus Hansen, rekrut af 16de Bataillon 4 Compagni, 23, boede i Ramsherred 60. Født 28.5.1850 i Aborre
1873, 1806, 2106, Peter Andreas Madsen, 1 og 10 maaneder, søn af Anne Marie Andersen, i Skulkenborg 75
1873, 1107, 1607, Frederik Sophus Hagerup, gift toldassistent, 50 og 8 maaneder, boede paa Nørrebro 51
1873, 1607, 2307, Anders Nielsen, enkemand, tidligere overlæge ved 5te Bataillon, etatsraad, ridder af Dannebrog og dannebrogsmand, 78½, boede paa Overgade 24. Født 11.1.1845 her i Sognet
1873, 3007, 0508, Hans Peter Emil Knudsen, 15 og 9 maaneder, søn af stationsbetjent ved Jernbanen Peter Christian Knudsen, paa Nørrebro 2. Født 12.10.1857 i Slagelse
1873, 0608, 1208, Lars Christian Willumsen Hvalsøe, gift arbeidsmand, 42 og 7 maaneder, boede i Blæsenborg 50
1873, 0708, 1308, Jens Jørgensen, gift arbeidsmand, 46½, boede i Slotsgade 36
1873, 1408, 2108, Johann Fritz Hansen, enkemand og musikdirecteur, 72 og 10 maaneder, boede paa Gravene 5.7.9.
1873, 0409, 1109, Johan Peter Ivers, gift gjæstgiver, 57 og 7 maaneder, i Skibhusene
1873, 1209, 1709, Julius Christensen, skomagersvend, 19 og 5 maaneder, boede paa Nørregade 108. Søn af skrædder Lorents Christensen. Født 22.4.1854 i Kjøbenhavn
1873, 1609, 1909, Udøbt dreng, 8 dage, søn af Anna Christine Rasmine Kirchheiner. I pleie hos madam Petersen, i Grynhusene 29
1873, 2609, 2909, Dødfødt dreng, søn af værtshuusholder Lars Christian Rasmussen, paa Nørregade 24
1873, 3009, 0710, Frits Vilhelm Hansen, gift arbeidsmand, 46 og 10 maaneder, boede paa Gravene 23
1873, 0710, 1310, Johan Frederik Carlsen, 9 timer, søn af skræddersvend Johan Frederik Carlsen, i Slotsgade 33
1873, 1110, 1710, Vilhelm Ferdinand Jensen, gift skomagersvend, 37 og 3 maaneder, boede i Hans Jensens Stræde 21
1873, 1410, 2110, hans Hansen, gift, pensioneret skolelærer, kirkesanger fra Indslev og dannebrogsmand, 69½, boede ved Trækbanen 9
1873, 2710, 3110, Peter Oluf Nielsen, 7 uger, søn af Marie Christine Nielsen, i Grevehuset
1873, 2710, 3110, Jens Andersen, enkemand og arbeidsmand, 61, boede i Hans Jensens Stræde 33
1873, 0911, 1311, Lars Christian Hansen, gift arbeidsmand, 54 og 5 maaneder, boede i Slotsgade 19
1873, 2211, 2711, Christian Jensen, gift arbeidsmand, 56½, boede paa Slottet i Slotsvægterboligen
1873, 2311, 2811, Niels Hansen, gift og fhv. havnefoged, 69, boede paa Nørrebro 80
1873, 3011, 0412, Niels Jørgen Nielsen, 5 uger, søn af arbeidsmand Rasmus Nielsen, i Første Hanebekhuus 52
1873, 2112, 2912, Søren Nielsen Bøgeskov, enkemand og forhen røgter, 78 og 11 maaneder, boede hos sin svigersøn værtshuusholder Anders Rasmussen, paa Nørregade 81
1873, 2112, 2912, Adam Christopher Nielsen, 12 og 10 maaneder, søn af bødkermester Niels Peter Christian Nielsen, paa Nørregade 96
1873, 2612, 3112, Svenné Langkjer Mikkelsen, 6 uger, søn af kjøbmand Lars Mikkelsen, paa Nørrebro 5
1873, 3112, 03011874, Olaf Mathiesen Møller, 1 og 2 maaneder, søn af jernbaneassistent Hans Møller, ved Trækbanen 5
1873, 3012, 07011874, Knud Petersen, gift mursvend, 42 og 8 maaneder, boede i Sct. Jørgensgade 28
1874, 0501, 1201, Albert Joseph Grundtmann, 11, i Baggesensgade 4, Kjøbenhavn, søn af fabrikant, uldspinder Carl Emanuel Grundtmann, paa Nørregade 97
1874, 0601, 1201, August Valdemar Magnus Jöns, 2 og 4 maaneder, søn af sergent ved 2det Dragonregiment Fritz Heinrich Johannes Jöns, i Adamsgade 6 A
1874, 1701, 2201, Theodor Charles Olaf Christensen, 10½ maaned, søn af hornblæser ved 5te Bataillon Hans Theodor Mogens Christensen, i Frederiksgade 64
1874, 1701, 2301, Harald Johan Villiam Eriksen, 8½ maaned, søn af høker Anders Eriksen, paa Gravene 19
1874, 2101, 2601, Marius Føns (Fentz), 11 og 9 maaneder, søn af skomagersvend Hans Peter Georg Fentz, paa Nørregade 58
1874, 1702, 2002, Anders Jørgen Andersen, 2 maaneder, søn af Elise Marie Jørgensen. I pleie hos arbeidsmand Emil Jensen, paa Nørrebro 3
1874, 0803, 1403, Morten Larsen, enkemand og skrædder, 72, boede hos sin søn skomager Rasmus Holst Larsen, paa Kanalveien 75, i kjelderen
1874, 0903, 1303, Marius Valdemar Sørensen, 1, søn af arbeidsmand Hans Jacob Sørensen, i Aalykkegade 19
1874, 1103, 1703, Jørgen Christian Petersen, 8 maaneder, søn af detaillist Jens Petersen, paa Nørregade 106
1874, 1903, 2603, Niels Frandzen, enkemand og skomagermester, 82 og 5 maaneder, boede paa Nørregade 37. Født her i Sognet
1874, 1903, 2303, Carl Alfred Henriksen, 8½ maaned, søn af arbeidsmand Peter Henriksen, ved Trækbanen 6
1874, 2203, 2803, Christian Frederik Jantzen, gift hattemager, 74, boede paa Vesterbro 27
1874, 2403, 3003, Carl Christian Hansen, gift skræddersvend, 33 og 5 maaneder, boede i Skulkenborg 81. Født 26.10.1840 i Ryslinge
1874, 2503, 3103, Valdemar Jaques Peter Jensen, 9 maaneder, søn af bager Knud Peter Jensen, paa Nørrebro 9
1874, 2603, 3103, Albert Sophus Møller (tvilling), 1 maaned, søn af tømmermester Johan Philip Møller, paa Nørrebro 42
1874, 2803, 0104, Frederik Albert Søndergaard, 6 og 2 maaneder, søn af gjæstgiver Albrecht Søndergaard, Jernbanehotellet, paa Nørrebro 1
1874, 2803, 0104, Amandus Rademacher Happel, 4 maaneder, søn af barber Johan Meinert Hermann Happel, paa Nørregade 58
1874, 0404, 1004, Christian Jørgensen, 10 maaneder, søn af enke Caroline Jørgensen, i Hans Jensens Stræde 41 (enke efter arbeidsmand Christen Hansen)
1874, 1004, 1704, Christen Christensen Klem, gift snedkersvend, 52 og 3 maaneder, boede i Hans Jensens Stræde 29
1874, 1204, 1804, Anton Friedrich Eduard Jungjohann, gift og sergent ved 26de Bataillon, 35 og 11 maaneder, boede paa Vesterbro 47. Født 23.4.1838 i Rendsborg
1874, 0705, 1105, Mads Peter Nielsen, 1 og 5 maaneder, søn af fyrbøder paa dampskibet af Sct. Knud Jørgen Nielsen, paa Tolderlundsveien 118
1874, 0805, 1305, Orson Christian Jeppesen, 9 maaneder, søn af tidligere smaakjører nu snedker Hans Steffen Jeppesen, paa Nørregade 65, i bagbygningen
1874, 1405, 2005, Frederik Ludvig Augustinus, gift smedemester, 33 og 10 maaneder, boede i Skulkenborg 105. Født 19.7.1840 i Odense Sct. Knuds Sogn
1874, 1805, 2305, Lars Peter Larsen, 7 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Lars Larsen, i Skulkenborg 105
1874, 0306, 0806, Lars Mikkelsen, gift kjøbmand, 32 og 8 maaneder, boede paa Nørrebro 5. Født 19.9.1841 i Verninge Sogn
1874, 1006, 1506, Jens Christian Jensen, gift bager, 58, boede paa Nørrebro 9
1874, 1306, 1706, Carl Richard Björkgren, 19 dage, søn af skindfarver Lars Johan Timotheus Björkgren, i Slotsgade 26
1874, 1306, 1806, Rasmus Hansen, enkemand og sømand, 61½, boede i Skibhusene
1874, 2406, 2706, Marius Simon Eriksen, 17 maaneder, søn af tømmersvend Hans Christian Eriksen, paa Nørrebro 37
1874, 1007, 1607, Anton Jørgen Oscar Jørgensen, 19 og 1 maaneder, søn af smaakjører Jørgen Knudsen, i Kræmmergyden 9. Født 16.6.1855 i Odense Sct. Hans Sogn
1874, 1107, 1407, Lars Christian Nielsen, 1, søn af fabrikarbeider Niels Rasmussen, i Aalykkegade 19
1874, 1407, 2107, Anders Jespersen, gift skræddersvend, 30 og 3 maaneder, boede i Hans Jensens Stræde 9. Født 24.4.1844 i Bederslev
1874, 1707, 2207, Jacob Christian Rode, 9 maaneder, søn af kjøbmand Stephan Severin Rode, paa Nørregade 66
1874, 2007, 2307, Jørgen Pedersen, 1 maaned, søn af Karen Larsen. I pleie hos arbeidsmand Niels Hansen, i Aalykkegade 19
1874, 2207, 2907, Carl Jacob Smidt, enkemand og kapitain fra Kjøbenhavn, 72 og 9 maaneder, paa besøg hos sin svigersøn kapitain Rode ved 5te Bat., Overgade 48
1874, 2207, 2807, Morten Carstensen, gift arbeidsmand, 61 og 1 maaneder, boede i Sømosehuset paa Tolderlundsveien
1874, 0708, 2008, Christen Conrad Langkilde, proprietair, 48 og 8 maaneder, boede paa Henriettelyst
1874, 1808, 2208, Andreas (Hansen) Andresen, gift skipper, 76 og 3 maaneder, boede paa Dæmningen forbi Skibhusene. Født 4.5.1798 her i Sognet
1874, 2608, 0109, Hans Hansen, gift gaardskarl, 43, hos kjøbmand Christian C. Teisen, boede i Aalykkegade 19
1874, 0309, 0809, Lars Jørgensen, enkemand og metaldreier, 42 og 1 maaneder, boede i Slotsgade 11
1874, 0409, 0709, Lauritz Christian Ditlev Warberg, skoemagersvend og for tiden menig ved 26 Bataillon 1 Comp., 28 og 3 maaneder, paa Garnison Sygehuset i Albanigade. Født 2.6.1846 her i Sognet
1874, 1409, 1709, Olaf Rasmus Olsen, 4 maaneder, søn af skomager Jens Kjær Olsen, paa Nørrebro 8
1874, 1909, 2309, Frederik Munk, 11 dage, søn af premierlieutenant ved 2 Dragonregiment Johan Frederik Marinus Munk, i Vindegade 27
1874, 2009, 2309, Udøbt dreng, 4 timer, søn af menig ved 26 Bat., og gaardeier af Mosevraa, Alminde Sogn, Niels Pedersen Buhl, Nørregade 67
1874, 2109, 2609, Christian Schmidt, 4 dage, søn af tømmersvend Thorolf Valdemar Schmidt, i Skulkenborg 96
1874, 2309, 2809, Olaf Bergelin, gift magnetarbeider, 73 og 8 maaneder, boede paa Nørregade 90
1874, 2909, 0310, Julius Hannibal Theodor Mazanti, 9 maaneder, søn af skomagermester Hans Peter Mazanti, paa Nørrebro 26
1874, 0910, 1510, Andreas Henrik Thorvaldsen, gift rokkedreier, 74 og 7 maaneder, boede paa Kanalveien 59. Født 7.3.1800 her i Sognet
1874, 1110, 1610, Hans Marius Hansen, 10 uger, søn af skibsbygmester Hans Lind Hansen, i Skibhusene
1874, 1310, 1710, Ludvig Vilhelm Stapel, 3 dage, søn af slotsgartner Ludvig Niels Christopher Stapel, i Slotsgartnerboligen
1874, 1810, 2110, Carl Christopher Andersen, 8 maaneder, søn af murer Christian Andersen, paa Nørregade 34, i baghuset
1874, 1810, 2310, Hans Christian Frederik Andersen, 9 uger, søn af Petrine Hansen. I pleie hos arbeidsmand Knud Hansen, paa Tolderlundsveien 105
1874, 3110, 0611, Morten Frederik Frederiksen, gift slagtermester, 54 og 2 maaneder, boede i Aalykkemarken ved Trækbanen 5
1874, 0111, 0711, Johan Festedt, 12 timer, søn af Marie Magdalene Festedt, ved Trækbanen, Aalykkemarken 12
1874, 0611, 1211, Hans Jacobsen, gift arbeidsmand, 37 og 10 maaneder, boede i Nyenstad 132. Født 15.12.1836 i Fraugde Sogn
1874, 1011, 1411, Jens Peter Christiansen, 7 timer, søn af malersvend Jens Peter Christiansen, paa Nørregade 93
1874, 1111, 1611, Jens Andersen, menig ved 2 Dragonregiments 2 exadron, i Provstegaarden, 23. Født 19.9.1851 i Jordløse Sogn
1874, 1911, 2411, Peter Otto Johansen, 4 uger, søn af Marie Johansen, paa Nørrebro 34
1874, 2811, 0312, Peder Olsen, gift, aftægtsmand og tidligere baadfører, 69 og 8 maaneder, i Skibhusene. Født 1.4.1805 i Tolderlund
1874, 3011, 0312, Johan Martin Jørgensen, gift og skibsfører af skonnerten ’Ellida’, 60, fra Øster Rissøer i Norge
1874, 0612, 1112, Hans Christian Eduard Jørgensen, 3 og 2 maaneder, søn af sergent ved 5 Bataillon Berthel Peter Jørgensen, paa Vesterbro 37
1874, 1412, 1812, Niels Nielsen Lysemose, gift arbeidsmand, 47 og 7 maaneder, boede ved Trækbanen 5
1874, 1712, 2312, Niels Johan Jørgensen, 3 uger, søn af farver Simon Christian Jørgensen, i Ramsherred 52
1874, 2112, 2912, Rasmus Hansen, gift huseier, 74 og 11 maaneder, boede i Skibhusene. Født i Lumby Sogn
1874, 3012, 04011875, Christian Albert Jensen, 7 maaneder, søn af snedker Søren Jensen, paa Nørregade 36, sidehuset ud til Slotsgade
1875, 0401, 0701, Carl Joachim Heinrich Gradhandt, gift barber, 40 og 1 maaneder, boede paa Nørrebro 7
1875, 0501, 1201, Johan Christian Petersen, gift kleinsmedsvend, 53 og 10 maaneder, boede paa Nørrebro 49
1875, 1001, 1401, Carl Vilhelm Sørensen, 9 maaneder, søn af arbeidsmand Vilhelm Richard Sørensen, i Slotsgaden 6
1875, 1901, 2501, Laurits Hansen, 6 uger, søn af Johanne Marie Kirstine Larsen. I pleie hos arbeidsmand Anders Larsen, paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1875, 1302, 1902, Johan Henrik Koch Fahnøe, gift bager, 35 og 8 maaneder, boede i Hans Jensens Stræde sidehuset til 25 paa Nørregade. Født 7.6.1839 i Bogense
1875, 1402, 1902, Jørgen Christensen, gift arbeidsmand, 63, boede i Frederiksgade 77
1875, 0203, 0603, Niels Frederik August Larsen, 13 maaneder, søn af tømmersvend Hans Christian Larsen, paa Skibhusveien
1875, 0903, 1103, Christian Nicolai Johansen Reiflin, 3 og 11 maaneder, søn af arbeidsmand Johan Frands Reiflin, ved Trækbanen 5
1875, 1203, 1903, Hans Jørgen Rasmussen (kaldet Jørgensen), gift gartner, 56 og 11 maaneder, boede paa Sct. Hans Kirkegaard 48
1875, 1603, 2003, Peder Madsen Jørgensen, menig af 5 Bataillon 3 Comp., 22 og 11 maaneder, i Grynhusene 23. Født 25.4.1852 paa Trunderup Mark, Jordløse Sogn
1875, 2003, 2703, Peter Vilhelm Heiden, enkemand og fhv. …fører, 78 og 5 maaneder, boede paa Nørregade 118
1875, 2103, 2703, Reinholdt Vilhelm Julius Mazanti, 5 og 2 maaneder, søn af skomagermester hans Peter Mazanti, paa Nørrebro 26
1875, 2403, 2703, Udøbt dreng, 20 dage, søn af slagter Jacob Theodor Christensen, ved Trækbanen 5
1875, 0904, 1504, Charles Alexander Petersen, handelsbetjent, 22 og 4 maaneder, søn af kjøbmand Carl Emil Petersen, boede paa Nørrebro 7. Født 26.11.1852 i Odense Sct. Knuds Sogn
1875, 1304, 1504, Carl Christian Andersen, 6 uger, søn af tømrer Anders Sørensen, paa Gravene 25
1875, 1804, 2204, Frederik Vilhelm Naumann, 11 maaneder, søn af karethmagersvend Frederik Vilhelm Naumann, i Aalykkegade 1
1875, 1804, 2004, Rasmus Rasmussen, gift og fhv. boelsmand i Vissenbjerg Sogn, 59 og 3 maaneder, boede paa Mosen ved P. Rasmussens Tolderlund
1875, 1904, 2604, Julius Sørensen (tvilling), 3 uger, søn af sergent ved 16 Bataillon Hans Julius Sørensen, paa Gravene 17
1875, 2104, 2604, Laurits Sørensen (tvilling), 3 uger, søn af sergent ved 16 Bataillon Hans Julius Sørensen, paa Gravene 17
1875, 2704, 3004, Søren Peter Jensen, enkemand og skomager, 53½, boede i Slotsgade 38
1875, 2804, 0505, Peter Christensen, gift arbeidsmand, 60 og 3 maaneder, boede i Aalykkegade 19
1875, 3004, 0705, Johan Christian Jedrosky, enkemand og fhv. sognepræst til Munkebo, 78 og 7 maaneder, boede paa Nørregade 32
1875, 0105, 0705, Peter Eduard Marius Jørgensen, mursvend, 22 og 8 maaneder, søn af murmester Johan Peter Jørgensen, i Ramsherred 50. Født 25.7.1852 i Odense Frue Sogn
1875, 0205, 0805, Martinus Vilhelm Petersen, enkemand og karethmagermester, 51½, boede ved Trækbanen 5
1875, 0505, 1005, Hans Joachim Valentin, enkemand og klodsemager, 77 og 2 maaneder, boede i Slotsgade 33
1875, 0505, 0805, Udøbt dreng, 3 uger, søn af Karen Dorthea Sophie Ida Marie Knudsen, i Slotsgade 36
1875, 0605, 0805, Hans Hansen, gift arbeidsmand, 55 og 1 maaneder, boede i Hans Jensens Stræde 3
1875, 1405, 2105, Rasmus Jørgensen, gift leietjener, 54 og 3 maaneder, boede i Asylgade 28
1875, 2605, 2905, Christian Theodor Sørensen, 4 uger, søn af gartner og menig ved 16 Bataillon Carl Sophus Sørensen, paa Klingenberg 26
1875, 0406, 0706, Heinrich Carl Christian Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af sømand Niels Jørgen Hansen, paa Tolderlundsveien 94
1875, 0606, 1006, August Peter Emil Petersen, handelslærling, 16 og 3 maaneder, hos kjøbmand Frederik Joelsson, paa Vestergade 5. Søn af malermester Claus Petersen, paa Klingenberg. Født 11.3.1859 i Odense Sct. Hans Sogn
1875, 0806, 1406, Mads Peter Andersen, 5 maaneder, søn af Larsine Kirstine Andersen, i Aalykkegade 11
1875, 2906, 0307, Christen Anders Sørensen Lind, rekrut af 16 Bataillon 1 Comp., 22 og 4 maaneder, paa det militaire Sygehuse i Albanigade. Født 25.2.1853 i Børupskov, Taulov Sogn
1875, 0107, 0507, Hans Cornelius Broe, 12 uger, søn af arbeidsmand Niels Julius Broe, ved Trækbanen 15
1875, 2807, 208, Rasmus Anton Frederik Martin Wilken, 4 maaneder, søn af oversergent ved 2 Dragonregiment Heinrich Josias Martin Wilken, i Adamsgade 6 A
1875, 1008, 1308, Odin Folehave, 4 og 9 maaneder, søn af brændevinsbrænder Lars Frederik Folehave, paa Nørregade 49
1875, 1308, 1808, Peter Nielsen, tjenestekarl, 56 og 8 maaneder, boede i Skulkenborg 98
1875, 1808, 2408, Bendt Christian Nielsen, gift pottemagersvend, 43 og 7 maaneder, boede i Slotsgade 29
1875, 2608, 3008, Ludvig Christian Schow, 8 maaneder, søn af bestyrer paa Christiansminde Carl Frederik Schow, boer samme steds
1875, 2708, 3008, Ferdinand Knudsen, 9 maaneder, søn af smedemester Ferdinand Knudsen, paa Nørregade 53
1875, 0109, 0409, Christian Andreas Christiansen, 3 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Christiansen, i Skulkenborg 113
1875, 0709, 1109, Carl Johan Henrik Bjørkegren, 3 maaneder, søn af skindfarver Lars Johan Timotheus Bjørkegren, i Slotsgade 26
1875, 0709, 1309, Peter Henrik Vilhelm Ohrt, gift og pensioneret sergent, 56 og 10 maaneder, boede i Adamsgade 5 B
1875, 1609, 2009, Christian Hansen Grønning, gift kleinsmed, 38 og 10 maaneder, boede paa Nørregade 64
1875, 0110, 0710, Jacob Marius Heitmann, sømand, 19 og 2 maaneder, hos sin moder i Skibhusene. Søn af kjøbmand Carl Christopher Heitmann. Født 1.8.1856 i Nyborg
1875, 0710, 1210, Hans Christian Thorkildsen Greve, 7 uger, søn af oversergent ved 26 Bataillon Christian Frederik Emil Greve, i Kongensgade 51
1875, 0810, 1310, Ludvig Frederik Engmann, gift partikulier og tidligere kjøbmand i Kjøbenhavn, 61, boede paa Nørregade 64
1875, 0910, 1610, Jacob Lollesgaard, gift proprietair og eier af Mosegaard, 72 og 10 maaneder, boede sammesteds
1875, 1410, 1810, Rasmus Hansen, 3 dage, søn af arbeidsmand Niels Hansen, i Aalykkegade 1
1875, 2710, 0311, Ole Jørgensen, gift huseier og arbeidsmand, 55 og 2 maaneder, boede ved Trækbanen 14
1875, 2511, 0112, Jørgen Corneliussen, gift stenhugger, 48 og 10 maaneder, boede i Blæsenborg 32
1875, 2611, 3011, Johan Henrik Hansen, gift arbeidsmand, 43 og 3 maaneder, boede i Slotsgade 8, i sidebygningen
1875, 2811, 0312, Peter Frederik Bugge, 9 og 10 maaneder, søn af bagermester Julius Jesper Bugge, paa Nørregade 30
1875, 3011, 0612, Thyge Madsen, menig ved 16 Bataillon 1 Compagni, 20 og 8 maaneder, paa Tolderlundsveien 94. Født 2.3.1855 i Herslev
1875, 0312, 1012, Claus Petersen, gift malermester, 67 og 1 maaned, boede i Ramsherred 65
1875, 0512, 1012, Niels Rasmussen Holm, gift arbeidsmand, 60 og 7 maaneder, boede i Himmerighuset paa Skibhusveien
1875, 0512, 1012, Johan Frederik Lund, gift arbeidsmand, 61 og 9 maaneder, boede paa Tolderlundsveien 69
1875, 1012, 1612, Niels Mortensen, gift particulier, 65, boede i Tarup, Sønder Næraa Sogn
1875, 1312, 1812, Hans Niels Christiansen, 3 og 3 maaneder, søn af skipper Mads Christiansen, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1875, 2812, -, Hans Hansen, gift sergent ved 26 Bataillon, 39 og 8 maaneder, boede i Grønnegade 24
1875, 3012, 06011876, Jørgen Knudsen, gift smaakjører, 70 og 9 maaneder, boede i Kræmmergyden 9
1866, 0301, 0601, Mathilde Rasmine Elsabe Ransby, 2 og 8 maaneder, datter af foureer ved 5 Inf. Bataillon Johannes Nicolai Ransby, i Vindegade 70
1866, 2101, 2901, Pouline Juliane Augusta Pflug, 21 og 9 maaneder, datter af sadelmager Mathias Pflug, boede hos moderen, Skulkenborg 111
1866, 2301, 2901, Karen Jacobsen, 63, paa Sct. Hans Kirkegaard. Arbeidsmand Jens Falck Nielsen
1866, 2301, 2901, Hansine Marie Hansen, 11, datter af baadfører Hans Poulsen, i Skibhusene
1866, 1802, 2302, Gjertrud Kirstine Christensen, 1½, datter af arbeidsmand Hans Christensen, i Nyenstad 135
1866, 2603, 3103, Kirstine Rasmussen, enke, 58, boede i Ramsherred 54. Musiklærer Hans Fürst Gronemann
1866, 2803, 0304, Marie Kirstine Rasmussen, 16 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Jensen, i Hans Jensens Stræde 2
1866, 2903, 0304, Dorthea Nielsine Thyra Petersen, 9 maaneder, datter af enke Maren Nielsen (efter rugbrødbager Niels Frederiksen), i Slotsgaden 8
1866, 3003, 0504, Dorothea Henriette Richardt, 6½, datter af overspillemand ved 5te Inf. Bataillon Carl Christian Valdemar Richardt, boede paa Vesterbro 56
1866, 0604, 1004, Udøbt pige, 7 uger, datter af skomagersvend, for tiden menig af 5te Inf. Bat. Hans Peter Georg Fentz, i Sct. Jørgens Gade 6. Født i Odense, Frue Sogn
1866, 0904, 1104, Anna Birgitte Jørgensen, 3 uger, datter af handelsbetjent Frits Carl Jørgensen, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1866, 1204, 1804, Marie Julie Wilms, 1 og 4 maaneder, datter af forgylder Johan Henrik Wilms, i Hans Jensens Stræde 25, litr. A
1866, 1304, 1704, Adolphine Therecia Jørgensen, 11 og 9 maaneder, datter af uhrmager Hans Adolf Jørgensen, paa Nørregade 73
1866, 1404, 2104, Maren Cathrine Maibom, enke, 83½, boede i Kræmmergyden 4. Skomager Simon Maibom
1866, 2004, 2504, Jacobine Marie Schultz, 2, datter af snedkersvend Christian Schultz, i Slotsgaden 46
1866, 2104, 2504, Else Kirstine Koch, 54, boede paa Nørregade 100. Snedkermester Gerhard Henrik Ertner
1866, 0505, 1105, Anne Hansdatter, enke, 67 og 4 maaneder, paa Tolderlundsveien 57. Urtemand Hans Christensen
1866, 0905, 1205, Elise Christine Rasmussen, 16 dage, datter af snedkermester Hans Rasmussen, paa Nørregade 86
1866, 1105, 1705, Juliane Kirch, 28 og 9 maaneder, i Kongensgade 21. Premierlieutenant ved 5te Inf. Bataill. Stephan Julius Raabye
1866, 2705, 0106, Cathrine Larsen, enke, 81, boede i Skulkenborg 89. Arbeidsmand Mads Hansen
1866, 3005, 0506, Karen Eiby, enke, 92 og 9 maaneder, boede i Ramsherred 52. Skomager og trommeslager Johan Frederik Carlsen
1866, 0306, 0606, Maren Hansen, 18 timer, datter af Karen Sophie Petersen, i Skyttehuset ved Kanalen
1866, 0306, 0806, Kirsten Knudsdatter, enke, 89, boede hos sin svigersøn arbeidsmand Casper Hansen, i Skulkenborg 112. Boelsmand Jens Christian Peterson
1866, 2506, 2906, Karen Dorthea Christensen, 80, boede paa Nørregade 110, i baghuset
1866, 2606, 2906, Johanne Kirstine Sørensen, 67½, paa Nørregade 80. Fhv. høker Peter Jensen
1866, 2606, 0207, Marie Kirstine Petersen, 44½, i Ramsherred 56. Muurmester Johan Peter Jørgensen
1866, 0507, 1107, Frederikke Adolphine Rasmussen, 19 og 9 maaneder, datter af skibskapitain Rasmus Rasmussen, boede hos moderen, i Ramsherred 56
1866, 0607, 1107, Cecilia Christine Rasmussen, 14 maaneder, datter af forpagter Hans Rasmussen, i Albanigade 10
1866, 0707, 1207, Dorthea Ottesen, jomfru og pensioneret fra Frederikslund, 85½, boede hos skomagermester A. Rex, paa Nørregade 81
1866, 1507, 1807, Udøbt pige, 14 dage, datter af Marie Dorthea Madsen, hos jomfru Anne Dorthea Jørgensen, paa Nørrebro 50
1866, 1907, 2307, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Knud Hansen, paa Nørrebro 32
1866, 1907, 2307, Hanne Nielsdatter, 43, paa Nørrebro 32. Arbeidsmand Knud Hansen
1866, 1907, 2607, Christiane Medea Mariane Lange, 21 og 9 maaneder, datter af handskemager Johan Proth Lange, hos moderen paa Gravene 17
1866, 0108, 0408, Marie Bugge, 3 og 3 maaneder, datter af bager Julius Jesper Bugge, paa Nørregade 30
1866, 0808, 1308, Nielsine Frederikke Christensen, 9½, datter af baadfører Ole Rasmussen, i Skibhusene
1866, 2508, 2408, Maren Knudsdatter, 61 og 4 maaneder, i Damhuset (tilhørende Jørgen Larsen i Marienlyst). Arbeidsmand Ivar Godtfredsen
1866, 2508, 3008, Udøbt pige, 5 maaneder, datter af skipper Mads Jensen Nielsens enke, paa Nørregade 43
1866, 2708, 3008, Jenny Marie Madsine Nielsen, 2½, datter af skipper Mads Jensen Nielsen, paa Nørregade 43
1866, 3008, 0309, Andriette Marie Magdalene Andersen, 9 maaneder, datter af arbeidsmand Anders Larsen, i Slotsgaden 44
1866, 3108, 0409, Anne Pouline Marie Rasmussen, 3 og 4 maaneder, datter af marschandiser, dannebrogsmand Anders Rasmussen, paa Nørrebro 21
1866, 1309, 1909, Reina Erikka Johansen Christensen, 5 maaneder, datter af bagersvend Carl Christian Christensen, i Ramsherred 66
1866, 2109, 2709, Frederikke Johanne Louise Charlotte Triese, enke, 62 og 8 maaneder, boede paa Nørregade 47. Godsinspecteur G. Heiberg
1866, 2309, 2609, Hansine Christine Semberg, 3 uger, datter af skræddersvend Anders Hansen Semberg, i Aalykkegade 13
1866, 2609, 0110, Dødfødt pige, datter af Johanne Caroline Rasmine Bünger, boende i Kræmmergyden 1. Født paa Fattiggaarden
1866, 0210, 0510, Laura Jensine Christiansen, 16 uger, datter af Caroline Sophie Christiansen, paa Nørrebro 2
1866, 0610, 1210, Marie Annette Bekker, 1 og 3 maaneder, datter af snedkersvend Samuel Nicolai Bekker, i Skulkenborg 113
1866, 1610, 2010, Mette Marie Madsdatter, enke, 83, boede i P. Rasmussens, Tolderlund. Arbeidsmand Mads Knudsen
1866, 2110, 2510, Rasmine Caroline Hansen, 8 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen, i Askehuset
1866, 2410, 2710, Marie Dorthea Madsen, 2½, datter af Jensine Frederikke Marie Dorthea Madsen. I pleie hos mormoderen arbeidsmand Niels Hagendrups enke, i Skulkenborg 105
1866, 2810, 0211, Else Marie Andersen, 43, i Ramsherred 56, i baggaarden. Arbeidsmand Peter Nielsen
1866, 2810, 0511, Henriette Nicoline Frederikke Coldevin, enke, 69, boede paa Vesterbrogade 92, i Kjøbenhavn. Etatsraad og toldinspecteur Erik Pontoppidan
1866, 0511, 1011, Theodore Margrethe Marie Jørgensen, 3 uger, datter af Christiane Jørgensen, i Skulkenborg 105
1866, 2611, 0112, Jensine Marentine Mahler, 2 og 8 maaneder, datter af sergent ved 5 Inf. Bataillon Jens Saabye Mahler, i Vindegade 62
1866, 3011, 0412, Marie Clausine Henriette Jørgensen, 9 dage, datter af Kirstine Jørgensen, i Skulkenborg 105
1866, 0312, 0612, Caroline Vilhelmine Beyer, 1½, datter af patrouillebetjent Carl Ferdinand Beyer, paa Nørrebro 64
1866, 1312, 1912, Maren Hansen, 54½, paa Nørregade 47. Kjøbmand Johan Henrik Christoph Wecker
1866, 1412, 2012, Ulrikke Conradine Stegmann, enke, 71 og 4 maaneder, boede i Hans Jensens Stræde i sidehuset til Nørregade 25. Arbeidsmand Hans Knudsen. Født heri Sognet
1866, 2212, 2712, Maren Cathrine Jørgensen, 11 maaneder, datter af muursvend Lars Christian Jørgensen, i Slotsgaden 30
1867, 0801, 1401, Maren Rasmusdatter, 50, i Hans Jensens Stræde 33. Kulmaaler Jens Andersen
1867, 1601, 1901, Albertine Josephine Octavia Rasmussen, 3 og 8 maaneder, datter af skomagermester Jens Rasmussen, paa Nørregade 43, i baggaarden
1867, 1701, 2301, Anne Hansdatter, enke, 77, boede i Hans Jensens Stræde 35. Underkæmner Bendix Jørgensen
1867, 2001, 2601, Marie Schou, 71, boede paa Nørrebro 2. Datter af byfoged Schou i Kjerteminde
1867, 2101, 2801, Anne Cathrine Pedersdatter, 38, i Jægerhuset ved Kanalen. Skovfoged Jørgen Knudsen
1867, 0202, 0802, Marie Christine Elisabeth Benson, enke, 84, paa Henriettelyst. Proprietair Julius August Wilhelm Stannius
1867, 1002, 1602, Kirsten Hansen, 48 og 9 maaneder, af Næsbyhoveds Skov og Næsbyhovedsbroby Sogn. Indsidder Erik Andersen
1867, 1602, 2202, Anne Margrethe Nielsen, enke, 85 og 10 maaneder, boede i Ramsherred 62. Høker og tjener Christian Madsen
1867, 2102, 2602, Anna Christine Rasmussen, 8 maaneder, datter af sømand Mads Rasmussen, paa Nørrebro 44
1867, 0103, 0703, Jensine Andrine Jørgensen, 39½, datter af brændeviinsbrænder, kirkeværge og canciellieraad Poul Jørgensen, paa Nørregade 72
1867, 1103, 1803, Karen Steffensen, sypige, 59, boede paa Vindegade 72
1867, 1503, 2003, Laura Victoria Thygesen, 2 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand og steenhugger Lars Thygesen, i Slotsgaden 40
1867, 1503, 2003, Kirsten Petersen, enke, 84, boede hos sin datter i Hans Jensens Stræde 21. Rugbrødbager Anders Marvig
1867, 2703, 0104, Dødfødt pige, datter af Maren Cathrine Christensen, i Hans Jensens Stræde 2
1867, 1404, 1704, Anne Marie Rasmussen, 7 dage, datter af malermester Frederik Carl Christian Rasmussen, paa Nørrebro 7
1867, 2004, 2404, Anna Christensen, tjente, 18, hos buntmager Rasmussen, i Vestergade. Datter af tømmersvend Samuel Nicolai Christensen
1867, 2604, 0305, Maren Jensen, 26, i Blæsenborg 52. Arbeidsmand Jens Larsen
1867, 0905, 1505, Gjertrud Marie Carstensen, 1 og 3 maaneder, datter af Nicoline Jensen. I pleie hos morfaderen, arbeidsmand Jens Nicolaisen, i Paradishuset
1867, 1905, 2405, Mette Cathrine Petersen, enke, 69, boede paa Nørregade 85, i sidebygningen. Høker Lars Andersen Midshou
1867, 0906, 1306, Anne Kirstine Petersen, 9, datter af former Lars Petersen. I pleie hos arbeidsmand Jens Nielsen, i Kræmmergyden 10
1867, 1406, 2006, Maren Marie Sophie Jacobsen, 24, datter af kammerraad Niels Jacobsen, Nørregade 47
1867, 1506, 2106, Dorthea Jacobine Jacobsen, jordemoder, 62½, Gravene 22. Skomager Severin Sørensen
1867, 2606, 2906, Antonette Vilhelmine Østerberg, 8 uger, datter af smedesvend August Østerberg, paa Nørregade 53
1867, 1207, 1507, Dagmar Caroline Hansen, 3, datter af lærer ved Lahns Stiftelse Jens Carl Hansen, paa Nørregade 40
1867, 1707, 2207, Mathilde Hansine Christine Eleonore Hansen, 3 uger, datter af sømand Johan Riber Hansen, paa Nørrebro 38
1867, 2307, 2607, Anne Sophie Marie Christiansen, 18, datter af arbeidsmand Johan Carl Christiansen, Nyenstad 123
1867, 0408, 0908, Maren Christine Hansen, 8, datter af arbeidsmand Hans Christian Christensen, i Skulkenborg 113
1867, 2208, 2608, Caroline Marre, enke, 69 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 53. Fhv. gjæstgiver Johan Henrik Schalburg
1867, 2508, 3008, Caroline Cecilie Hasselriis, 56 og 3 maaneder, paa Nørregade 40. Marschandiser Hans Peter Hansen
1867, 1209, 1709, Anne Christophersen, 49 og 9 maaneder, i Kræmmergyden 1. Arbeidsmand Peter Christensen
1867, 1609, 2409, Caroline Nielsine Petrine Larsen, 44, i Skydebjerg. Skomager Poul Christian Thrane
1867, 2009, 2609, Kirstine Frandsen, enke, 78 og 9 maaneder, boede paa Nørrebro 56. Trædreier Christian Nielsen
1867, 2209, 2709, Olga Mathea Vilhelmine Martens, 8 uger, datter af skibstømmermand Emil Frederik Martens, paa Nørregade 106
1867, 2309, 2709, Jensine Villadsbine Andrea Marie Jensen, 5 maaneder, datter af Jensine Rasmine Jensen, i Nyenstad 132
1867, 2709, 0310, Anne Marie Kirstine Nielsen, 28½, i Overgade 61. Vaabenmester af 5te Inf. Bataillon Jens Rasmussen
1867, 2909, 0410, Johanne Marie Valborg de Fine Olivarius, 16 maaneder, datter af kongelig veier og maaler Johannes Benjamin de Fine Olivarius, paa Nørregade 58
1867, 1410, 1910, Julie Marie Jensen, ½, datter af skomagermester Christian Jensen, paa Nørregade 43
1867, 1810, 2110, Anne Marie Petersen (tvilling), 1½ dag, datter af postillon Hans Petersen, i Kræmmergyden 2
1867, 1810, 2410, Karen Cecilia Nielsen, 24 og 9 maaneder, datter af spisevært Anders Nielsen, paa Nørregade 24
1867, 2710, 0111, Johanne Marie Nielsen, 29, i Slotsgaden 10. Arbeidsmand Rasmus Christian Rasmussen
1867, 2411, 2911, Marie Christine Jensine Poulsen, 5, datter af arbeidsmand Knud Poulsen, i Skulkenborg 110
1867, 3011, 0612, Christiane Jørgensen, 26 og 9 maaneder. Datter af baadfører Mads Peter Jørgensen, i Skulkenborg 105
1867, 0312, 0612, Christiane Theodora Jørgensen, 4 dage, datter af Christiane Jørgensen, i Skulkenborg 105
1867, 3011, 0612, Else Marie Henriksen, enke, 67½, boede hos sin søn oversergeant ved 5 Bataillon Hans Peter Hansen, i Overstræde 74. Smaahandler Rasmus Hansen
1867, 1812, 2312, Frederikke Erikka Johansen, 41 og 8 maaneder, i Hans Jensens Stræde 38. Bagersvend Carl Christian Christensen
1867, 3112, 04011868, Gunild Kirstine f. Olsen, enke, 85, boede i Kongensgade 59, i sidebygningen ud til Vindegade. Snedkermester Jørgen Olsen
1867, 3112, 04011968, Dødfødt pige, datter af skibstømmermand Lars Rasmussen, i Skibhusene
1868, 0501, 1101, Anne Cathrine Hansen, enke, 71 og 9 maaneder, boede i Skulkenborg 93. Garver Frederik Vilhelm Spöhr
1868, 0802, 1102, Karen Dorthea Petersen, 9 uger, datter af Johanne Petersen. I pleie hos rebslagersvend Niels Jens Jørgensen, Kræmmergyden 1
1868, 1102, 1502, Nicoline Marie Nielsen, 10 dage, datter af Jensine Frederikke Marie Dorthea Madsen, i Skulkenborg 105
1868, 1202, 1802, Margrethe Frederikke Dagmar Nielsen, 8 dage, datter af korporal og berider ved 2det Dragonregiment Frederik Christian Nielsen, i Søndergade 3
1868, 1302, 1502, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Niels Steffensen, boede ved Hestebanen i Aalykkemarken
1868, 1902, 2502, Marie Frederiksen, 9 og 9 maaneder, datter af Maren Johanne Jensdatter og gift tømmersvend Samuel Christensen, Ringsted. I pleie hos skibstømmermand Hans Nielsen, i Skibhusene
1868, 2102, 2702, Elise Christine Rasmussen, 6 maaneder, datter af snedkermester Hans Rasmussen, paa Nørregade 86
1868, 0704, 1404, Karen Helene Hansen, enke, 82½, boede hos sin svigersøn tømmersvend Anders Jacobsen, Gravene 17. Smaahandler Niels Andersen Ørsberg
1868, 1604, 2304, Adolphine Marie Sophie Petersen, 5 og 8 maaneder, datter af skomagersvend Peter Jacob Petersen, paa Nørregade 81, i sidebygningen
1868, 2504, 2904, Emma Hansine Marie Jürgensen, 6 uger, datter af trompeter af første i 2det Dragonregiment Peter Heinrich Jürgensen, i Langegade 21
1868, 0205, 0705, Udøbt pige, 12 dage, datter af sergeant ved 16 Bataillon Christian Friedrich Koch, i Sct. Jørgensgade 5
1868, 0605, 0905, Johanne Larsen, 4½ maaned, datter af Marie Cathrine Larsen, i Skulkenborg 68
1868, 0905, 1405, Karen Nielsdatter, tidligere tjenestepige, 61½, boede hos arbeidsmand Peter Henriksen, paa Nørrebro 56
1868, 3105, 0406, Vilhelmine Jacobine Johansen, 6 og 4 maaneder, datter af brændeviinskarl Christian Johansen, i Skulkenborg 85
1868, 0406, 0906, Elfriede Vilhelmine Randers, 21. Datter af skomagermester Lars Christian Randers. Pleiedatter af skræddermester Niels Christian Bech, paa Gravene 13
1868, 2106, 2606, Hansine Camilla Mathilde Thrane, 23 og 3 maaneder, datter af jordbruger Jens Peter Thrane, i Hanneberg
1868, 2206, 2606, Anne Hansine Nielsen, 15 uger, datter af snedkersvend Peder Nielsen, paa Gravene 19
1868, 0407, 1007, Marie Louise Gierahn, 80 og 9 maaneder, boede i Sct. Knuds Kirkestræde 18
1868, 1907, 1407, Eliasine Jørgine Vilhelmine Johansen, 14 uger, datter af brændeviinskarl Christian Johansen, i Skulkenborg 85
1868, 0808, 1108, Anna Marie Hansine Davidsen, 6 uger, datter af Hansine Jørgensen, Nørregade 98
1868, 1508, 1808, Anne Sophie Gregersen, enke, 77, boede paa Kanalveien 65. Sømand Jeppe Rasmussen Korup
1868, 2908, 0309, Anna Caroline Hansen, ½, datter af bryggerkudsk Hans Hansen, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1868, 0109, 0509, Anne Cathrine Jørgensen, tidligere tjenestepige, 56, boede i Slotsgade 10
1868, 0309, 0809, Christine Marie Jørgensen, 11 og 9 maaneder, datter af kulmaaler Niels Jørgensen, i Hans Jensens Stræde 18
1868, 0509, 1009, Sophie Maren Kirstine Jørgensen, 1½, datter af arbeidsmand Jørgen Johansen, i Nyenstad 134
1868, 0609, 1109, Flora Josephine Petersen, tjente, 17½, hos kjøbmand P. Jensen, paa Overgade. Datter af bomuldsvæver Jens Christian Petersen, paa Kanalveien 85
1868, 1109, 1709, Julie Henriette Jensen, 14 uger, datter af skomagermester Christian Jensen, paa Nørregade 43
1868, 1509, 2109, Helene Christiane Hansen, 47, i Grønnegade 29. Stabssergent og dannebrogsmand Peter Diderik Ferdinand Windinge
1868, 2109, 2809, Engelbertine Cathrine Aagaard, 44 og 4 maaneder, boede hos moderen, i Ramsherred 44. Datter af skomager Rasmus Aagaard
1868, 610, 1310, Maria Larsdatter, gift, 47, i Skulkenborg. Arbeidsmand Hans Jørgensen
1868, 1310, 1910, Catharina Margaretha Schlotfeldt, enke, 80 og 4 maaneder, boede hos sin søn uldspinder Theede, i Slotsgaden 16. Indsidder Johann Friederich Theede
1868, 1810, 2210, Anne Hansen, 65½, i Hans Jensens Stræde 36. Arbeidsmand Christian Hansen
1868, 1810, 2310, Caroline Cecilie Helweg, 15, datter af skibsrheder Hannibal Theodor Helweg, Nørregade 70
1868, 2710, 3110, Pouline Jørgine Bendixe Nielsen, tjenestepige, 21, tjente hos lieutenant Storm, paa Slottet
1868, 0211, 0411, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Niels Nielsen, i Kræmmergyden 22
1868, 0311, 0911, Hanne Kirstine Marie Andersen, 5 uger, datter af arbeidsmand Knud Andersen, i Slotsgaden 28
1868, 0311, 0911, Gjertrude Elisabeth Dorthea Larsen, 1 og 9 maaneder, datter af detaillist Anders Larsen, i Kongensgade 21
1868, 1111, 1411, Alis Emilie Ulrikke Greve, 10 uger, datter af oversergeant ved 26de Bataillon Christian Frederik Emil Greve, i Kongensgade 47
1868, 1211, 1811, Catharina Petersen, enke, 62 og 9 maaneder, boede hos sin svigersøn depotsergeant Petersen, i Frederiksgade 34. Raadstuetjener Johan Christian Jacob Ewald
1868, 0712, 1212, Sara Marie Christiane Knudsen, 45 og 4 maaneder, i Hans Jensens Stræde i sidehuset til 25 paa Nørregade. Forgylder Johan Henrik Wilms
1868, 1712, 2312, Karen Nielsdatter, 66, i Biskorup Skovhuus. Arbeidsmand Jørgen Henningsen
1868, 1812, 2312, Kirstine Jørgine Jørgensen, 16 uger, datter af arbeidsmand Jørgen Thastrup Madsen, i Skulkenborg 105, i baghuset
1868, 1812, 3112, Anne Margrethe Hansdatter, 54 og 4 maaneder, i Astruphuset. Fæstehuusmand Lars Christian Hansen Brandt
1868, 2812, 04011869, Gjertrud Jacobsen, 19. Datter af former Jacob Simonsen, paa Nørregade 94
1869, 2001, 2501, Caroline Cecilie Hansen, 5 maaneder, datter af pensioneret lærer fra Lahns Stiftelse Jens Carl Hansen, paa Nørregade 40
1869, 3101, 0602, Johanne Petrea Parelius, 14 og 4 maaneder, datter af jernassistent Ludvig Parelius, boer paa Banegaarden
1869, 0602, 1102, Maren Knudsen, 47 og 4 maaneder, i Hans Jensens Stræde 39. Muursvend Jens Peter Bagger
1869, 1402, 1902, Anne Marie Hansen, enke, 66½, i Nyenstad 128. Arbeidsmand Frederik Christian Hansen
1869, 2302, 2702, Karen Andersen, enke, 80, hos sin datter gift med slagter Simon Jacob Klug, Overgade 35. Steenhugger Rasmus Nielsen
1869, 2303, 2703, Anne Isaksdatter, 56½, i Skulkenborg 105. Tømrer Rasmus Knudsen
1869, 2603, 0204, Inger Larsine Andersen, 26, paa Overgade 11. Stabssergeant ved 16 Bataillon Johann Pløtz
1869, 2803, 3103, Udøbt pige, 6 uger, datter af Nielsine Petrine Langhoff, i Skulkenborg 89
1869, 2803, 0204, Gjertrud Petersen, enke, 83, i Hans Jensens Stræde 21. Smaahandler Lars Hansen
1869, 0204, 0804, Gjertrud Marie Johansen, 50½, i Slotsgaden 8. Arbeidsmand Karl Andersen
1869, 0504, 1004, Ella Hildegard Augusta Johanne Klein, 14 maaneder, datter af premierlieutenant John Adolph Klein, paa Vestergade 35
1869, 1704, 2204, Mette Dorthea Nielsen, enke, 64 og 9 maaneder, hos sin svigersøn muursvend Frits Helmer Benedict Nielsen, boede i Hans Jensens Stræde 38. Glarmester Ole Pedersen Brudsig
1869, 2204, 2804, Elisabeth Larsen, enke, 71 og 9 maaneder, i Sandhuset paa Skibhusveien. Arbeidsmand Lars Andersen
1869, 2704, 0105, Nicoline Christiane Claudia Wasseleffsky, 7, datter af skibstømmermand Antonius Vilhelm Wassileffsky, i Skibhusene
1869, 0105, 0505, Emilie Margaretha Schwarz, 3 og 9 maaneder, datter af hornblæser ved 5te Bataillon Johan Daniel Schwarz, i Vindegade 72
1869, 0605, 1305, Charlotte Caroline Amalie Johansen, 1 og 8 maaneder, datter af arbeidsmand Peter Johansen, i Nyenstad 126, i kjøkkenet
1869, 1305, 1805, Johanne Nielsine Petersen, ½, datter af karethmagermester Peter Petersen, paa Nørrebro 4
1869, 1305, 1905, Marie Bothilde Berg, 48 og 9 maaneder, paa Oliemøllen ved Skibhuusveien. Oliemester Johan Jacob Schmidt
1869, 1505, 2005, Augusta Vilhelmine Marie Plantner, 2, datter af nagelsmed Henrik Vilhelm Frederik Plantner, paa Nørregade 33
1869, 1705, 2205, Karen Nielsen, enke og hospitalslem, 78, paa Odense Hospital. Arbeidsmand Frederik Christian Springer
1869, 1805, 2205, Thora Kirstine Johanne Mazanti, 9 maaneder, datter af skomagermester Hans Peter Mazanti, paa Nørrebro 26
1869, 2405, 3105, Laura Marie Christine Jacobsen, 6 maaneder, datter af Nielsine Christine Henriette Jacobsen. I pleie hos tobakshandler Adolph Ferdinand Henriksen, paa Nørrebro 46
1869, 2805, 0206, Maren Cathrine Sundahl, 8 og 3 maaneder, datter af invalid og arbeidsmand Claus Peter Sundahl, i Blæsenborg 32
1869, 2905, 0306, Jensine Marentine Christiane Mahler, 1½, datter af sergeant ved 5te Bataillon Jens Saaby Mahler, i Vindegaden 38
1869, 0506, 1006, Trine Madsen, 25, paa Nørregade 83. Værtshuusholder Hans Rasmussen
1869, 1006, 1606, Anne Marie Petersen, 50, paa Gravene 20. Høker Rasmus Frederiksen
1869, 0108, 0608, Anne Kirstine Andreasdatter, tjenestepige hos slotsforvalter kapitain Jürgensen, 46 og 9 maaneder, hos sin svoger Jørgen Nielsen, i Mosegaardshuset. Datter af huusmand Andreas Petersen i Lumby
1869, 1008, 1408, Kirstine Charlotte Magnus, 60 og 9 maaneder, boede i Slotsgaden 31
1869, 1308, 1608, Marie Bredsted, 1½, datter af handelsgartner Hans Christian Bredsted, i Slotsgaden 51
1869, 1808, 2108, Johanne Knudsdatter, 60 og 9 maaneder, ved Hestebanen i Aalykkemarken. Huusmand Lars Johansen
1869, 2008, 2408, Jensine Christine Marie Jensen, 19 uger, datter af Karensine Kirstine Christensen. I pleie hos arbeidsmand Carl Ferdinand Landberg, paa Nørrebro 36
1869, 2408, 3108, Anne Rasmussen, enke og tidligere gangkone paa Fattiggaarden, 80 og 9 maaneder, boede i Skulkenborg 93. Brolægger Hjære Rasmussen
1869, 1609, 2109, Marie Kirstine Jørgensen, 12 dage, datter af muurmester Johan Peter Jørgensen, i Ramsherred 56
1869, 0310, 0710, Anne Dorthea Rasmine Christensen, 1 og 4 maaneder, datter af fraskilt Anne Christine Christensen (fra arbeidsmand Lars Larsen), paa Kanalveien i Aalykkemarken
1869, 0310, 0810, Vilhelmine Henriette Andresen, 24 og 9 maaneder, i Villaqvarteret. Kapitain ved 26de Bataillon Stephan Julius Raabye
1869, 0510, 0810, Dødfødt pige, datter af Anne Marie Hansen, i Slotsgaden 9, i sidebygningen
1869, 0710, 1410, Bolette Jørgensen, enke, 59 og 9 maaneder, i Kongensgade 25. Tømmermester Andreas Christian Augustinus
1869, 1210, 1810, Sara Christine Jensen, 16½, datter af rugbrødbager Jens Jensen, paa Nørrebro 6
1869, 2510, 2910, Marie Cecilie Hansen, enke, 78, boede paa Nørregade 71. Pensioneret regimentssadelmager Hans Christian Falck
1869, 0311, 0811, Betty Camilla Jørgensen, 12 timer, datter af skræddersvend Lars Jørgensen, i Skulkenborg 113
1869, 1111, 1811, Anne Dorthea Sørensdatter, enke, 67½, hos sin datter muursvend J. Th. R. Guldbrandsens enke, i Aalykkegyden i Baneqvarteret. Smed Peter Rasmussen
1869, 2211, 2611, Dødfødt pige, datter af Marie Kirstine Antonsen, fra Haarslev, Jægerhuset ved Kanalen
1869, 2811, 0112, Udøbt pige, 9 maaneder, datter af brændeviinskarl Anders Madsen, paa Kanalveien 85, i bagbygningen. Født i Vor Frue Sogn
1869, 0312, 0912, Frieda Maria Schwarz, 8 dage, datter af hornblæser ved 5te Bataillon Johann David Schwarz, i Vindegade 72
1869, 2112, 2712, Johanne Jørgensdatter, enke og lem, 85, paa Hospitalet. Rugbrødbager Hans Nielsen
1869, 2512, 03011870, Anne Marie Andersen, 39½, i Skibhusene. Baadfører Rasmus Nielsen
1870, 0701, 1101, Ida Charlotte Amalie Marie Christine Jørgensen, 3 og 9 maaneder, datter af leietjener Rasmus Jørgensen, i Asylgaden 28
1870, 1001, 1301, Inger Marie Andresen, 5½ maaned, datter af skibsfører Andreas Andresen, paa Nørrebro 88
1870, 0102, 0802, Caroline Karensine Margrethe Petersen, 34 og 8 maaneder, i Slotsgaden 50. Metaldreier Lars Jørgensen
1870, 0103, 0503, Camilla Marie Nielsen, 19 dage, datter af Anne Sophie Hansen, i Skibhusene
1870, 0703, 1503, Ida Cathrine Volkersen, 51, paa Lumby Arbeidsanstalt. Bestyrer Johan Christian Rasmussen
1870, 1003, 1503, Anne Cathrine Christensen, 58 og 9 maaneder, paa Nørrebro 48. Skomagermester Frits Schrøder
1870, 1203, 2203, Sophie Christine Elisabeth Dahlén, enke, 70 og 9 maaneder, hos sin datter enkefru Elisabeth Krag, paa Nørrebro 47. Oberst Gottfried Rosenberg
1870, 2103, 2603, Udøbt pige, ½ time, datter af arbeidsmand Niels Madsen, paa Tolderlundsveien
1870, 2303, 3103, Johanne Marie Nielsen, 39, paa Henriettelyst. Grosserer Johan Frederik Rasmussen
1870, 2903, 0404, Elisabeth Jørgensen, 70, i Skibhusene. Baadfører Hans Hansen
1870, 0204, 0604, Augusta Jørgine Christiane Jørgensen, 17, datter af Caroline Augusta Westergaard, i Hans Jensens Stræde 1
1870, 0204, 0704, Hansine Marie Elisabeth Hansen, 22½, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen, paa Nørrebro 68
1870, 0204, 0904, Maren Christensdatter, enke, 81, i Kræmmergyden 8. Uldspinder Peter Christensen
1870, 0804, 01204, Udøbt pige, 19 uger, datter af arbeidsmand Hans Hansen, i Aalykkegaden 5
1870, 2304, 2604, Gunver Maria Ørum, 5 maaneder, datter af premierlieutenant ved 5te Batallion Jacob Gustav Emil Valdemar Ørum, i Vindegaden 54
1870, 0605, 1105, Anne Dorthea Petersen, 4 uger, datter af Anne Petersen. I pleie hos sin moster enkemadam Guldbrandsen, paa Nørrebro 2, i baghuset (Landsognet)
1870, 0605, 1205, Louise Cecilie Rasmussen, 1, datter af møllersvend Poul Rasmussen, i Slotsgaden 9
1870, 2305, 2805, Else Marie Christensdatter, 52 og 3 maaneder, i Hans Jensens Stræde 13. Arbeidsmand Jens Hansen
1870, 2505, 2805, Petrea Hansine Jennyline Beierholm, 3 uger, datter af arbeidsmand Peter Larsen Jensen Beierholm, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1870, 3105, 0706, Dorthea Mortensen, enke, 73, i Slotsgaden 15. Arbeidsmand Jørgen Larsen
1870, 0206, 0706, Peterline Christine Nielsen, 12, datter af styrmand Niels Christian Nielsen, i Skibhusene
1870, 1406, 2006, Dorthea Marie Knudsen, 45½, i Aalykkegaden. Karethmager Martinus Vilhelm Petersen
1870, 1506, 1806, Anne Hansen, 32 og 9 maaneder, i Hanebækhuset 52. Arbejdsmand Henrik Christensen
1870, 2306, 2906, Cathrine Rasmussen (tvilling), 1 time, datter af former Alf Frederik Ferdinand Rasmussen, i Adamsgaden 39
1870, 2706, 2906, Frederikke Rasmussen (tvilling), 4 dage, datter af former Alf Frederik Ferdinand Rasmussen, i Adamsgaden 39
1870, 2706, 0107, Pouline Marie Jørgensen, 17, datter af uhrmager Hans Adolf Jørgensen, paa Nørregade 73
1870, 0107, 0707, Anne Cathrine Mikkelsdatter, enke, 61½, boede i Slotsgaden 10. Arbeidsmand Adolph Andersen
1870, 0107, 0707, Gjertrud Sørensen, enke, 85, boede i Blæsenborg 36. Brolægger Anders Jensen (Kjærby)
1870, 0407, 0707, Karen Dorthea Petersen, 4 og 8 maaneder, datter af Kirsten Rasmussen. I pleie hos ledvogter Niels Petersen, paa Tolderlundsveien 65
1870, 1807, 2307, Nielsine Christine Olsen, 7 uger, datter af skomager Herman Peter Olsen, paa Vesterbro 34. I pleie hos vævermester Knud Johansen, paa Kanalveien 85
1870, 1907, 2307, Stine Jacobine Jacobsen, 5 uger, datter af Marie Kirstine Jacobsen, i Slotsgaden 56
1870, 2907, 0108, Karen Hansine Skytte, 5 uger, datter af tømmermester Hans Peter Nielsen Skytte, i Adamsgaden 19
1870, 1108, 1508, Karen Andersen, 14 dage, datter af arbeidsmand Rasmus Andersen, i Slotsgaden 28
1870, 2008, 2408, Christine Marie Andersen, 3 dage, datter af sømand Hans Jacob Andersen, paa Nørrebro 47
1870, 2108, 2408, Cathinka Caroline Nielsen, 10 maaneder, datter af porteur ved Jernbanen Lars Nielsen, i Kræmmergyden 12, i bagbygningen
1870, 2408, 3008, Karen Rasmussen, enke, 52, boede paa Nørregade 36. Sygehuusforvalter og dannebrogsmand Jesper Ferdinand Hindsgaul
1870, 0609, 0809, Petra Jensen, 3 uger, datter af rebslagermester Anders Julius Jensen, paa Nørregade 106
1870, 1609, 2209, Karen Andersdatter, enke, 69 og 8 maaneder, boede paa Slottet. Slotsvægter Niels Jørgensen
1870, 2809, 0510, Maren Frederiksen, enke, 77, boede i Munkemøllegade 16. Fhv. telegrapf inspecteur og justitsraad Carl Adolph Weinholt
1870, 1410, 1710, Camilla Kirstine Petersen, 1 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Peter Henriksen, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1870, 1410, 1710, Udøbt pige, 1 time, datter af handelsgartner Hans Christian Bredsted, i Slotsgaden 51
1870, 1710, 2410, Laura Frederikke Vilhelmine Stylsvig, 51 og 8 maaneder, i Skibhusene. Skibsfører Hans Christian Schmidt
1870, 0111, 0411, Johanne Marie Knudsen, 3 maaneder, datter af banevogter Knud Jensen, i Banevogterhuset 16, ved Nørregade
1870, 1711, 2211, Else Marie Jørgensen, 29, i Nyenstad 128. Muursvend Carl Christian Christiansen
1870, 2611, 0112, Agnes Elisabeth Clausen, 14 maaneder, datter af farver Niels Julius Victor Clausen, paa Nørregade 70
1870, 1612, 2212, Anne Margrethe Petersen, enke, 78½, boede i Ramsherred 62. Sæbemester Peter Petersen
1871, 0201, 0901, Christiane Cathrine Milo, jomfru, 69, boede i Hans Jensens Stræde 43. Datter af bogbinder Carl Leopold Milo her af Sognet,
1871, 0901, 1301, Maren Jensdatter, 69 og 8 maaneder, paa Kanalveien i Aalykkemarken. Huuseier Rasmus Olsen
1871, 1201, 1901, Johanne Christensdatter, enke, 75, boede hos sin svigersøn Frederik Henriksen, paa Skibhuusveien. Landmand Lars Rasmussen
1871, 1501, 2001, Anne Christine Christensen, fraskilt, 41, paa Kanalveien i Aalykkemarken. Fra arbeidsmand Lars Larsen
1871, 2101, 2501, Oline Augusta Emilie Wenzel, 6, steddatter af sømand Albert Christian Rasmussen, paa Gravene 24
1871, 1602, 2102, Johanne Vilhelmine Pedersen, 10 maaneder, datter af mægler Vilhelm Emil Pedersen, paa Nørregade 99
1871, 1702, 2102, Rasmine Marentine Absalon, 18 dage, datter af Anne Cathrine Petersen, hos leietjener Rasmus Jørgensen, i Asylgaden 28
1871, 2002, 2402, Kirsten Rasmusdatter, 66, paa Tolderlundsveien 104. Arbeidsmand Lars Simonsen
1871, 0803, 1503, Karen Kirstine Knudsen, enke, 62 og 8 maaneder, Tolderlundsveien 98. Arbeidsmand Peter Christian Mikkelsen
1871, 1903, 2503, Nicoline Dorthea Larsen, enke, 47, boede i Ramsherred 46. Arbeidsmand Lars Petersen
1871, 0504, 1104, Karen Hansen, enke, 86, boede i Nyborg. Gartner Hans Christiansen Hansen
1871, 1104, 1504, Marie Antoinette Christiansen, 1 maaned, datter af dugmager Mads Christiansen, i Slotsgaden 16
1871, 0505, 1105, Caroline Amalie Rasmussen, 5½, datter af Karen Rasmussen (gift med arbeidsmand Peter Hansen), i Slotsgaden 10
1871, 1505, 2005, Anna Petrine Hansen, 18 uger, datter af skibsfører Peter Hansen, i Skibhusene
1871, 1905, 2505, Anne Marie Jacobsen, 70, i Ramsherred 38. Fhv. taarnmester Lars Rasmussen
1871, 2605, 3105, Anne Kirstine Madsen, tjenestepige, 30, i Astruphuset. Steddatter af arbeidsmand Hans Nielsen
1871, 2006, 2406, Maren Johansdatter, 42, ved Trækbanen i Aalykkemarken. Arbeidsmand Niels Johansen
1871, 2806, 0307, Marie Jespersen, 9 maaneder, datter af kjøbmand Niels Christian Jespersen, paa Nørregade 68
1871, 0207, 0707, Ida Hendrikka Esmann, 9 og 9 maaneder, datter af grosserer Edvard Ferdinand Esmann, paa Nørregade 75
1871, 1907, 2207, Laura Marie Petrasine Louise Dagmar Hemmingsen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Hemmingsen, i 5 ved Trækbanen i Aalykkemarken
1871, 2607, 3107, Gjertrud Marie f. Hansen, 45, paa Tolderlundsveien 118. Arbeidsmand Rasmus Hansen (Hyldkjær)
1871, 3007, 0308, Louise Föntz, 38 og 2 maaneder, i Slotsgaden 29. Skomager Hans Christian Frederik Hansen
1871, 1608, 1908, Rasmine Frederikke Bewarder, 36 og 11 maaneder, i Nyenstad 134. Arbeidsmand Jørgen Johansen
1871, 1908, 2508, Petrine Caroline Poulsen, har været jordemoder, 58 og 9 maaneder, paa Gravene 13. Skrædder Niels Christian Bech
1871, 2108, 2508, Marie Henriette Ibsen, 5 og 5 maaneder, datter af smedesvend Henrik Emil Ibsen, i Nyenstad 133
1871, 2408, 3108, Edel Hansen, enke, 87 og 4 maaneder, i Slotsgaden 9. Muurmester Jacob Jensen
1871, 0609, 1209, Frederikke Henriette Petersen, tjente, 26 og 9 maaneder, paa Hindemae. Datter af skomager Peter Jacob Petersen, paa Nørregade 104
1871, 1309, 1909, Karen Sophie Marie Magdalene Møller, 69, i Adamsgade 39. Født i Sct. Petri Sogn i Kjøbenhavn
1871, 1409, 1909, Frederikke Petersen, 5 dage, datter af arbeidsmand Peter Rasmussen, i Slotsgaden 32
1871, 1809, 2309, Nathalie Henriette Marie Bülow, 14 og 9 maaneder, datter af ritmester ved 2det Dragonregiment Valdemar Emil Adolph Bülow, paa Klingenberg 32
1871, 2109, 2509, Cecilie Marie Charlotte Nielsen, 9 og 4 maaneder, datter af skibstømmermand Peter Nielsen, i Skibhusene
1871, 2409, 2809, Anne Petersen, 48 og 4 maaneder, paa Nørrebro 22. Arbeidsmand Peter Jensen
1871, 2509, 2909, Kirstine Larsen, enke, 85½, boede hos sin svigersøn bager Peter Mathias Larsen, paa Nørregade 27. Skipper Jens Andersen
1871, 2709, 0310, Maren Andersdatter, enke, 82 og 11 maaneder, boede hos sin søn invalid Jacob Larsen, i Hans Jensens Stræde 39. Huusmand Lars Jacobsen
1871, 0110, 0610, Johanne Marie Cathrine Amalia Jensen, 18½, datter af arbeidsmand Jens Andersen, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1871, 1410, 2010, Marie Kirstine Knudsen, 37 og 9 maaneder, Idalyst paa Skibhuusveien. Trætøihandler Mads Andersen
1871, 1610, 2010, Anne Marie Cathrine Elisabeth Nielsen, fattiglem, 36, boede i Skulkenborg 103
1871, 1810, 2010, Dødfødt pige, datter af porteur Peter Madsen, i Banevogterhuset 15, i Kræmmermarken
1871, 2210, 3010, Anne Kirstine Mathiesen, 43 og 5 maaneder, Banevogterhuset 15 i Kræmmermarken. Porteur Peter Madsen
1871, 2610, 3110, Agnes Andrea Hansen, 5 maaneder, datter af Jørgine Mathilde Hansen, i Skibhusene
1871, 0611, 1411, Anne Cathrine Madsen, 49½, paa Nørregade 63. Værtshuusholder Erik Kjeldsen
1871, 0911, 1411, Johanne Dorthea Christensen, 37, i Slotsgaden 16. Dugmager Mads Christiansen
1871, 2511, 0112, Christiane Petersen, 43, i Nyenstad 129. Arbeidsmand Iver Larsen
1871, 3011, 0612, Kirsten Jørgensdatter, 45½, ved Marienlund i Skovhuset. Arbeidsmand Rasmus Christian Rasmussen
1871, 0812, 1312, Johanne Sophie Christiansen, 7 maaneder, datter af skibsfører Mads Christiansen, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1871, 1312, 1812, Anne Marie Petrine Nielsen, 3 og 11 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Nielsen, i Kræmmergyden 20
1871, 1312, 1912, Anne Jensen, 50½, paa Nørrebro 41. Steenhugger og dannebrogsmand Anders Rasmussen
1871, 1612, 2112, Ane Dorthea Rasmussen, tjenestepige, 21, boede ved Trækbanen 5
1871, 2912, 05011872, Kirstine Dorthea Rasmussen, enke, 84, boede paa Nørregade 66. Brændeviinsbrænder Niels Jensen
1872, 0201, 0801, Maren Andresen, 52½, i Skibhusene. Huuseier og skibsbygmester Hans Lind Hansen
1872, 1201, 1501, Ellen Kirstine Baumgarten, 1 maaned, datter af kjøbmand Peter Theodor Baumgarten, paa Nørregade 87
1872, 1701, 2001, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Christen Conrad Petersen, i Roselund ved Hedevigslund
1872, 2701, 0102, Laura Henriette Henriksen, 10, datter af huusmand Frederik Henriksen, paa Skibhuusveien
1872, 0402, 1202, Anne Marie Corneliussen, 27 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Cornelius Andersen, i Kræmmergyden 5
1872, 0502, 1402, Johanne Rebekka Dorthea Volkens, enke, 82, paa Nørregade 22. Regimentsbøssemager Henrik Carl Delcomyn
1872, 1102, 1702, Anne Rasmine Jensen, 6 maaneder, datter af arbeidsmand Anders Jensen, i Ramsherred 60
1872, 1602, 2102, Anne Cathrine Andersen, 6 og 1 maaned, datter af tjenestekarl Knud Andersen, i Adamsgade 1
1872, 0603, 0903, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Niels Madsen, i Skulkenborg 101
1872, 2003, 2703, Hanne Eriksen, 28 og 10 maaneder, i Frederiksgade 52. Sergent og korpsskriver ved 5te Bataillon Johan Vilhelm Alexander
1872, 2903, 0204, Vilhelmine Jacobine Johansen, 6 uger, datter af brændeviinskarl Christian Johansen, i Skulkenborg 108
1872, 0304, 0804, Anne Sophie Corneliussen (tvilling), 7 maaneder, datter af arbeidsmand Anders Corneliussen, ved Trækbanen i Aalykkemarken 4
1872, 0904, 1504, Christine Sophie Eriksen, 3 uger, datter af muursvend Peter Vilhelm Eriksen, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1872, 1504, 2204, Andrea Petrine Thrane, enke, 68 og 4 maaneder, boede hos sin søn sergent Johan Vilhelm Alexander, i Frederiksgade 52. Pensioneret commandeersergent Ludvig Ferdinand Alexander
1872, 0305, 0605, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Rasmus Axelsen, ved Trækbanen 4
1872, 1005, 1605, Christiane Ludovica Vilhelmine Olsen, 62, i Slottets Gartnerbolig. Slotsgartner Ludvig Niels Christopher Stapel
1872, 1405, 2105, Henriette Jensine Marie Petrea Bruun, 18½, datter af capitain og skræddermester Hans Frederik Bruun, paa Vestergade 58
1872, 1805, 2305, Henriette Camilla Naumann, 3 og 1 maaned, datter af karethmagersvend Frederik Vilhelm Naumann, paa Nørrebro 42
1872, 0506, 1006, Marie Sophie Frederikke Nielsen, 5 dage, datter af sergent ved 2det Dragonregiment Frederik Christian Nielsen, i Provstegaarden, Overgade 57
1872, 0606, 1106, Marie Sørensen, 66 og 10 maaneder, i Snapindhuset. Fæstehuusmand Knud Larsen
1872, 1906, 2506, Anna Elisabeth Petersen, 36, boede paa Nørrebro 17. Fra Hesselager
1872, 2606, 0107, Karen Frederiksen, 77, boede hos leietjener Rasmus Jørgensen, i Aalykkegade 28
1872, 0407, 0607, Karen Hansine Skytte, 17 dage, datter af tømmermester Hans Peter Nielsen Skytte, i Adamsgade 19
1872, 1907, 2307, Udøbt pige, 7½ uge, datter af arbeidsmand Niels Hansen, i Slotsgade 14
1872, 2007, 2407, Anna Bolette Hagendahl Nielsen, 4 og 9 maaneder, datter af saddelmager Niels Nielsen, paa Nørregade 36, i sidebygningen til Slotsgaden
1872, 2807, 3007, Amalie Charlotte Schou, 13 dage, datter af Rasmine Laura Rasmussen, hos jordemoder madam Jensen, paa Nørregade 28
1872, 3007, 0208, Caroline Hansine Andersen, 10 maaneder, datter af huuseier Hans Andersen, i Skulkenborg 105
1872, 3107, 0308, Caroline Eleonora Rebekka Margaretha Larsen, 10 maaneder, datter af sergent ved 5te Bataillon Jørgen Petersen Larsen, i Aalykkegade 1
1872, 1608, 2108, Marie Louise Jenny Juliette Jürgensen, 10 dage, datter af kapitain og slotsforvalter Christian Frederik Urban Bruun Jürgensen, paa Slottet
1872, 2108, 2408, Anna Marie Hansine Jacobsen, 7 dage, datter af styrmand Anders Peter Jacobsen, i Kræmmergyden 14
1872, 2508, 2908, Anne Mathilde Jensen, 33 og 5 maaneder, i Frederiks Forstad 76. Sergent ved 2det Dragonregiment Christian Frederik Hansen
1872, 2608, 2908, Oline Christiane Jørgensen, 10 uger, datter af styrmand paa Sct. Knud Niels Peter Jørgensen, paa Tolderlundsveien 94
1872, 1609, 1909, Johanne Jacobine Mathea Thorvaldsen, 10 dage, datter af skomager Frits Martin Thorvaldsen, paa Nørrebro 19
1872, 3009, 0710, Albertine Hansen, 60 og 3 maaneder, paa Nørrebro 75. Skrædder Morten Larsen
1872, 1410, 1810, Amalie Caroline Frederikke Knudsen, 49 og 7 maaneder, i Adamsgaden 6. Brolægger Peter August Jensen
1872, 1610, 2210, Anne Jørgensen, 55 og 1 maaned, i Skulkenborg 100. Tømmersvend Niels Hansen
1872, 1710, 2110, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Peter Andersen, i gamle Kirkegaardshuus i Aalykkeskoven
1872, 1910, 2210, Elna Andersen, 10 dage, datter af buntmager Lars Andersen, paa Nørregade 21
1872, 2510, 2810, Anna Mariane Petrea Bruun, 1 dag, datter af skræddersvend Frederik Vilhelm Bruun, i Aalykkegade 13
1872, 2910, 0211, Udøbt pige, et par secunder, datter af karethmagersvend Lars Hansen, paa Nørrebro 30
1872, 0311, 0911, Marie Kirstine Rasmine Midskov, 52 og 3 maaneder, paa Nørregade 120. Pottemager Jørgen Larsen
1872, 0811, 1411, Petrea Nicoline Marie Bekker, 36 og 11 maaneder, i Aalykkegade 13. Skræddersvend Frederik Vilhelm Bruun
1872, 2511, 0212, Anne Margrethe Petersdatter, 56½, i Skulkenborg 99. Arbeidsmand og bælgetræder her ved kirken Lars Hansen
1872, 0112, 0612, Hansine Christine Knudsen, 1 og 2 maaneder, datter af Anne Marie Knudsen, paa Gravene 23
1872, 2212, 2812, Dorthea Østerbye, 75 og 8 maaneder, paa Gravene 16. Skomagermester Nicolai Holst
1872, 2812, 03011873, Johanne Margrethe Jørgensen, 55 og 1 maaned, i Slotsgade 17. Arbeidsmand Rasmus Andersen
1872, 3012, 0301, Udøbt pige, 8 dage, datter af arbeidsmand Anders Christian Jensen, i kjøbmand Thranes, Tolderlund
1872, 3012, 0601, Anne Cathrine Koch, 64½, i Adamsgade 13. Skomagermester Knud Frederik Clausen
1873, 0401, 0901, Sophie Alexandra Bugge, 8 og 5 maaneder, datter af bager Julius Jesper Bugge, paa Nørregade 30
1873, 1701, 2401, Anna Hansine Hansen, 20 dage, datter af skibsfører Peter Hansen, paa Tolderlundsveien 94
1873, 2301, 3001, Maren Kirstine Thrane, 59 og 9 maaneder, i Slotsgade 52. Paparbeider Henning Ulrik Nielsen Sabroe
1873, 2401, 2901, Birthe Kirstine Mortensen, 49, paa Sct. Hans Kirkegaard 46. Bomuldsvæver Jens Jessen Lund Hansen
1873, 1302, 1702, Louise Eugenie Eduardine Kaiser, 4 maaneder, datter af porteur ved Jernbanen Martin Marius Kaiser, i Aalykkegade 11
1873, 2402, 0103, Johanne Vilhelmine Sørensen, 5, datter af arbeidsmand August Sørensen, i mellemste Hanebækhus 56
1873, 0303, 0803, Mette Kirstine Brudsig, 32 og 9 maaneder, i Hans Jensens Stræde 43. Muursvend Frits Helmer Benedict Nielsen
1873, 0303, 0803, Cathrine Jensine Dorthea Nielsen, 6 og 10 maaneder, datter af muursvend Frits Helmer Benedict Nielsen, i Hans Jensens Stræde 43
1873, 0303, 1003, Georgine Petrea Nielsen, jomfru, 41, boede paa Nørregade 122. Tobakspinder Peter Nielsen af Odense
1873, 1003, 1503, Marie Pouline Kirstine Petersen, 8 og 8 maaneder, datter af arbeidsmand Peter Rasmussen, i Slotsgaden 32
1873, 1903, 2503, Cathrine Marie Dreesen, jomfru, 72, boede i Hans Jensens Stræde 27. Datter af kirkesanger og skolelærer Dreesen i Gjestelev
1873, 0304, 0904, Marie Sophie Jensen, 2½ time, datter af smedesvend og invalid Frederik Jensen, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1873, 0504, 1204, Camilla Sophie Erlandsen, 17 og 9 maaneder, boede hos moderen i Grønnegade 4. Datter af stabssergeant Peter Jørgen Erlandsen
1873, 1004, 1604, Karen Larsen, 13, datter af arbeidsmand Lars Jørgen Christensen, i Nygade 76
1873, 2104, 2904, Dorthea Rasmussen, 77 og 3 maaneder, paa Sct. Hans Kirkegaard 42. Graver her ved kirken Jørgen Andersen
1873, 2504, 0205, Karen Petersen, enke, 71 og 3 maaneder, boede paa Søndergade 98. Gaardmand og sognefoged i Hjadstrup Sogn Hans Knudsen
1873, 2604, 0105, Oline Christiane Petersen, 26 og 11 maaneder, paa Nørregade 64. Skræddersvend Carl August Svanberg
1873, 0105, 0705, Maren Andreasdatter, 48½, ved Trækbanen 9. Arbeidsmand Peter Henriksen
1873, 0705, 1205, Anna Marie Vilhelmine Henningsen, 4 og 5 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Henningsen, ved Trækbanen 5
1873, 2105, 2805, Hansine Hansen, enke, 44 og 7 maaneder, i Slotsgade 44. Arbeidsmand Anders Larsen
1873, 2305, 3005, Christine Larsen, 54 og 9 maaneder, paa Nørrebro 74. Sømand Lars Jørgensen
1873, 2705, 3105, Anne Cathrine Jørgensen, enke, 78, boede paa Nørrebro 7. Brænderikarl Anders Petersen
1873, 0407, 1107, Karen Louise Margrethe Knudsen, 28 og 2 maaneder, i Skulkenborg 87. Brænderibestyrer Christian Nielsen
1873, 0607, 1107, Karen Hansdatter, enke, 83, i Blæsenborg 74. Arbeidsmand Hans Danielsen
1873, 1307, 1907, Karen Bolette Hardt, 34 og 4 maaneder, ved Næsbyhoveds Veirmølle. Mølleforpagter Rasmus Lund
1873, 2507, 2807, Cecilie Hansine Marie Sohn, 6 dage, datter af Oline Dorthea Hansen, i Hans Jensens Stræde 35
1873, 0308, 0608, Ellen Margrethe Beck, 6 maaneder, datter af handelsagent Alexander Beck, paa Torvet 8
1873, 1008, 1408, Karen Jespersen, 18 og 8 maaneder, i Astruphuset. Arbeidsmand Christian Asmussen
1873, 1808, 2308, Anne Kirstine Madsen, tjenestepige, 31½, boede i Adamsgade 9
1873, 2908, 0309, Karen Rasmussen, 64, i Eiby, Vor Frue Landsogn. Gaardeier Rasmus Nielsen
1873, 0909, 1309, Anna Alberta Hansen, 7 uger, datter af opvarter Søren Hansen, paa Nørregade 28
1873, 2609, 3009, Anne Cathrine Petersen, enke, 67, paa Nørrebro 5. Gjæstgiver Thomas Thomsen
1873, 3009, 0610, Marie Cathrine Jørgensen, enke, 42 og 11 maaneder, boede hos faderen kirkeværge og cancellieraad P. Jørgensen, paa Nørregade 72. Forpagter Thomas Frederik Cantzler
1873, 1310, 1810, Petrine Ulrikke Lange, enke, 62, boede paa Nørregade 64. Consul Ludvig Lauritsen i Korsør
1873, 2510, 3110, Anne Kirstine Nielsine Hansen, 5½, datter af møllebygger Peter Hansen. I pleie hos telegrafbud Jørgen Christian Sylov, i Asylgade 28
1873, 2910, 0311, Elise Nielssen, 7 dage, datter af sergent ved 5te Bataillon Mads Nielssen, i Kræmmergyden 28
1873, 3110, 0711, Magdalene Margrethe Hvalsøe, 15 og 10 maaneder, hos moderen i Sct. Hans Præstegaard. Datter af skibsfører Simon Jacob Hvalsøe
1873, 0911, 1711, Johanne Marie Olsen, 80, boede hos sin svigersøn klodsemager Jørgen Nielsen, paa Nørregade 92
1873, 1211, 1811, Marie Kirstine Jensen, 52, paa Nørrebro 16. Tømmersvend Niels Peter Petersen
1873, 0212, 0912, Anne Marie Andersen, 65½, i Slotsgade 31. Arbeidsmand Thomas Nielsen
1873, 0112, 0612, Dødfødt pige, datter af Johanne Kirstine Hansen, i Nyenstad 128
1873, 2312, 2712, Helene Vilhelmine Hansen, 9 maaneder, datter af blikkenslager Hans Nicolai Hansen, paa Nørregade 64
1873, 2412, 3112, Anne Marie Mose, enke, 68 og 3 maaneder, boede hos snedker Ertner, paa Nørregade 100. Snedkersvend Thomas Henrik Hein
1873, 2712, 02011874, Laura Cathrine Hansen, 1 og 8 maaneder, datter af skrædder Carl Christian Hansen, i Skulkenborg 81
1874, 1001, 1701, Kirsten Olsen (Nielsen), enke, 68 og 1 maaned, boede paa Kanalveien i Aalykkemarken 90. Smed Poul Petersen
1874, 1301, 1901, Karen Nielsen (Frederiksen), enke, 84, boede hos sin svigersøn skibsbygmester Hans Lind Hansen, i Skibhusene. Huuseier Andreas Eriksen
1874, 1601, 2201, Anne Margrethe Christensen, 57 og 4 maaneder, i Hans Jensens Stræde 38. Fhv. vægter Hans Jørgensen
1874, 1601, 2401, Anne Marie Sørensen, enke, 69 og 9 maaneder, paa Nørregade 85. Karethmagermester Hans Andersen
1874, 2001, 2601, Laura Henriette Johanne Kirstine Henriksen, 13, datter af muursvend Mads Henriksen, paa Skibhusveien i Cathrinelyst
1874, 2401, 2801, Marie Louise Christine Vilhelmine Nielsen, 8, datter af sergent ved 5te Bataillon Jørgen Nielsen, i Vindegade 44
1874, 2401, 3001, Hansine Christine Mariane Sophie Wilsen, 4 maaneder, datter af Caroline Marie Jacobine Jørgensen, paa Sct. Hans Kirkegaard 48
1874, 2601, 3101, Anne Dorthea Knudsen, tyende, 44 og 1 maaned, hos sin svoger cigarmager Hans Petersen, i Nygade 80
1874, 0702, 1202, Dødfødt pige, datter af detaillist Niels Hansen, i Slotsgaden 48
1874, 0902, 1302, Udøbt pige, 12 uger, datter af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe, paa Kanalveien 85
1874, 1802, 2402, Johanne Elisabeth Vilhelmine Hahn, enke, 66 og 2 maaneder, boede hos sin søn oversergent Carl Marius Heinrich Plato, paa Vesterbro 74. Underofficeer ved Holsteensk Regiment Bernhard Christian Plato
1874, 1802, 2102, Therese Vilhelmine Eriksen, 10 maaneder, datter af dreier Ferdinand Valdemar Eriksen, paa Nørregade 83
1874, 1902, 2402, Anne Johanne Rasmussen, handskesyerske, 34 og 10 maaneder, boede i Asylgade 28
1874, 1802, 2302, Ida Cecilia Adzersen, 3 og 2 maaneder, datter af beendreier Ebbe Feddersen Adzersen, ved Trækbanen
1874, 2202, 2702, Kirstine Marie Wikkelsøe, enke, 65 og 11 maaneder, boede hos sin svigersøn garver Fritz Frandzen, paa Gravene 18. Spisevært Christian Gant Pagh
1874, 2202, 2802, Anna Nielsine Mathea Larsen, 6 og 2 maaneder, datter af Maren Kirstine Larsen, i Kongensgade 24
1874, 2502, 2802, Hansine Basch, 1 og 9 maaneder, datter af former Eduard Christian Basch, i Graabrødre Stræde 25
1874, 0503, 1103, Anna Maria Elisabeth Bekker, enke, 80 og 2 maaneder, i Slotsgade 14. Murfrimester Thomas Svendsen
1874, 1103, 1703, Kirsten Hansen, 40 og 1 maaned, ved Trækbanen 5. Arbeidsmand Ole Andersen
1874, 1103, 1703, Kirsten Marie Rasmussen, 7 maaneder, datter af patrouillebetjent Niels Hansen Rasmussen, paa Nørregade 100
1874, 1903, 2403, Karen Frederiksen, 4 og 3 maaneder, datter af slagtermester Anders Frederiksen, paa Kanalveien 88, i Aalykkemarken
1874, 2403, 2803, Augusta Christiane Høybye, 11 maaneder, datter af amtstuefuldmægtig Hans Jacob Høybye, paa Nørregade 51
1874, 2403, 3003, Karen Brandt, enke, 84, boede hos sin søn kjøbmand F. V. Andersen, i Assens. Smaahandler Niels Andersen
1874, 2603, 3003, Ebba Eliasine Henriette Johansen, 8 maaneder, datter af brænderikarl Christian Johansen, i Skulkenborg 108
1874, 2803, 0404, Dorthea Rasmussen, 75 og 11 maaneder, paa Skibhusveien 16, ved Kræmmergyden. Gartner Rasmus Olsen
1874, 2903, 0404, Marie Elisabeth Knudsen, 5, datter af banevogter Knud Jensen, i Vogterhuset 16, ved Nørrebro
1874, 2903, 0404, Vilhelmine Henriette Christophersen, 66, i Albanigade 1. Retsvidne og tidligere blegmand Anders Mortensen
1874, 0104, 0704, Anne Kirstine Pedersen, 41 og 8 maaneder, i Skulkenborg 110. Arbeidsmand Knud Poulsen
1874, 0204, 0904, Karen Rasmussen, enke, 77½, hos sin svigersøn gartner Fritz Hansen, i Slotsgade 24. Møller Hans Berg i Morud Mølle
1874, 0404, 1004, Camilla Marie Andersen, 32 og 3 maaneder, datter af retsvidne og tidligere brygger Lars Andersen, i Aalykkegade 5
1874, 0704, 1104, Anna Severine Møller, 10 og 4 maaneder, datter af corpsskriver og oversergent ved 26de Bataillon Antonius Optimus Møller, i Kongensgade 43
1874, 1004, 1404, Mathilde Mariane Henriette Rath, 4 og 1 maaned, datter af pottemager Jacob Friedrich Ludvig Rath, i Slotsgade 50
1874, 1104, 1704, Sophie Christine Frederikke Clausen, 45 og 8 maaneder, boede paa Nørregade 60. Datter af børstenbinder Peter Clausen
1874, 1204, 2004, Maren Catharina Jensen, enke, 75, boede paa Nørregade 39. Etatsraad og amtsforvalter Mourits Andreas Berg
1874, 1504, 1804, Laura Magdalene Petersen, 7 maaneder, datter af snedkersvend Rasmus Petersen, i Skulkenborg 105
1874, 1704, 2204, Boline Petrine Mathilde Christine Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af Johanne Marie Kirstine Larsen. I pleie hos arbeidsmand Niels Hansen, i Aalykkegade 19
1874, 1704, 2304, Anne Kirstine Hansen, enke, 52, har boet ved Trækbanen 5. Kludesamler Peter Knudsen af Odense
1874, 2704, 0205, Nielsine Hedevig Marie Rasmussen, 2 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen, i Skibhusene
1874, 0305, 1105, Christiane Lorentine Nielsen, enke, 60 og 10maaneder, paa Nørregade 36, i sidebygningen ud til Slotsgaden. Skarpretter og jordbruger Peter Christian Stengel
1874, 0605, 1105, Ellen Hansdatter, enke, 71 og 10 maaneder, hos sin søn skomager Anders Rasmussen, i Skulkenborg 91. Arbeidsmand Rasmus Bertelsen
1874, 2705, 0106, Karen Hansen, enke, 84 og 10 maaneder, paa Nørrebro 4, i baghuset. Brolægger Lars Rasmussen
1874, 2805, 0106, Maren Larsen, 80½, i Blæsenborg 28. Tømmersvend Hans Andersen
1874, 1406, 1906, Anna Marie Elisabeth Tobiassen, enke, 63 og 10 maaneder, i Hans Jensens Stræde 25. Skræddermester Carl Christian Olsen
1874, 2506, 3006, Anne Dorthea Hansen, 41 og 11 maaneder, af Nyborg. Arbeidsmand Valdemar Simonsen Andersen
1874, 2506, 3006, Johanne Dorthea Charlotte Petersen, 73 og 4 maaneder, paa Nørregade 112. Skomagermester Jørgen Sørensen
1874, 2606, 0307, Anne Marie Andersen, 63 og 3 maaneder, paa Nørregade 27. Bagermester Peter Mathias Larsen
1874, 1807, 2407, Marie Christine Rasmussen, 18 og 4 maaneder, datter af skolelærer Mads Rasmussen, i Skibhusene
1874, 2407, 2907, Anne Kirstine Cortsen, enke, 68 og 9 maaneder, hos sin svigersøn kjøbmand Stephan Severin Rode, paa Nørregade 68. Mægler Christian Hennings, Randers
1874, 3007, 0308, Anne Marie Kirstine Pedersen, 3 uger, datter af Caroline Marie Pedersen, i Skulkenborg 93
1874, 0108, 0608, Anne Jacobsen, enke, 54 og 4 maaneder, boede i Blæsenborg 48. Tømmersvend Rasmus Rasmussen
1874, 0608, 1208, Anna Mathilde Henriette Liedecke, 4 maaneder, datter af trompeter ved 2det Dragonregiment Johann Heinrich Liedecke, paa Sortebrødre Torv 13
1874, 0808, 1508, Juliane Madsine Stidsgaard, enke, 59 og 2 maaneder, boede paa Nørregade 102. Portraitmaler Christian Ditlev Frederik Grandjean
1874, 0709, 1409, Anne Marie Andersdatter Børlund, 38, i Aalykkegade 11. Tømmermand Niels Peter Madsen
1874, 1109, 1609, Emilie Kirstine Hansen, 1 time, datter af skibsfører Peter Hansen, i Skibhusene
1874, 1609, 2309, Anne Margrethe Larsdatter, enke, 82, paa Nørregade 16. Arbeidsmand og indsidder Peter Petersen
1874, 2109, 2609, Maren Marie Hansen, 50 og 8 maaneder, i Skulkenborg 107. Muursvend Søren Rasmussen
1874, 0210, 0610, Christiane Ulrikke Rasmussen, 32, i Sundbyøster, Taarnby Sogn paa Amager. Skibstømrer Samuel Pelck
1874, 1410, 1910, Marie Sørine Mikkelsen, 9 maaneder, datter af Frederikke Møller. I pleie hos bager Jørgen Jørgensens enke, paa Kanalveien 90, i Aalykkemarken
1874, 1910, 2310, Petrosine Kirstine Petersen, enke, 51 og 4 maaneder, i Slotsgade 46. Possementmagersvend Jens Peter Hansen
1874, 2610, 3110, Karen Rasmussen, enke, 61 og 2 maaneder, i Ramsherred. Spækhøker Rasmus Jacob Nielsen
1874, 0511, 1111, Karen Petersen, enke, 82 og 9 maaneder, boede hos sin svigersøn snedkersvend Adam Frederik Larsen, i Nygade 84. Arbeidsmand Christian Rasmussen
1874, 1111, 1611, Caroline Sørensen, fraseparered, 37, paa Nørrebro 16. Fra arbeidsmand Jens Peter Nielsen
1874, 1511, 2011, Anne Hansdatter, enke, 54 og 1 maaned, boede paa Tolderlundsveien 69. Arbeidsmand og tidligere vægter Jens Hansen
1874, 1611, 2111, Sophie Frederikke Marie Stie, 40, i Kongensgade 8. Beslagsmed ved 2det Dragonregiment Carl Ludvig Harald Hansen
1874, 1711, 2111, Mette Hansen, 4 og 5 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Hansen, paa Tolderlundsveien 94
1874, 2711, 0312, Maren Poulsdatter, enke, 79 og 10 maaneder, hos sin svigersøn sømand Lars Andersen, i Skibhusene. Væver Christen Jørgensen, af Veflinge
1874, 3011, 0412, Emilie Petersen, 18 dage, datter af former Mogens Christian Petersen, paa Nørregade 97, i bagbygningen
1874, 1712, 2312, Bernhardine Salomonsen, enke, 68 og 4 maaneder, Skulkenborg 81. Arbeidsmand Rasmus Jørgensen
1875, 0601, 1101, Anne Marie Andersen, enke, 57 og 4 maaneder, boede i Blæsenborg 28, under Byen. Arbeidsmand Peter Hansen
1875, 0601, 1201, Dagmar Marie Rasmussen, 2 og 2 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen, paa Kanalveien 100
1875, 1001, 1201, Dødfødt pige, datter af murmester Hans Christian Hansen, i Adamsgaden 29
1875, 2301, 3001, Caroline Severine Helt, 55 og 10 maaneder, i Slotsgade 8. Skomagermester Carl Frederik Christian Rosbach
1875, 0401, 2901, Anne Kirstine Frederiksen, 77 og 7 maaneder, boede hos sin svigersøn brænderikarl Christian Johansen, i Skulkenborg 108
1875, 3101, 0202, Anna Christine Frederikke Camilla Hansen, 3½, datter af Edelfine Hansen (gift med bødkersvend Gustav Laurits Schiødt), i Adamsgade 3
1875, 0302, 0602, Karen Petrine Hansen, 7 uger, datter af Caroline Mathilde Madsen, Asylgade 28
1875, 0402, 1002, Karen Pedersen, enke, 68, i Skibhusene. Tidligere baadfører Peder Olsen
1875, 0902, 1302, Helene Marie Hansen, 3 og 1 maaned, datter af rugbrødbager Christian Hansen Hoff, paa Kanalveien i Aalykkemarken 88
1875, 1402, 1902, Christine Mortensen, enke, 75½, boede hos sin svigersøn høker Rasmus Henriksen, i Skulkenborg 98. Arbeidsmand Peter Petersen
1875, 1902, 2702, Jenny Sophie Bojesen, 67 og 9 maaneder, paa Nørregade 51. Justitsraad og toldinspecteur Marcus Jürgensen
1875, 2702, 0203, Johanne Christine Frederiksen, 8 dage, datter af smedesvend Christian Madsen Frederiksen, paa Nørrebro 8
1875, 0103, 0803, Kirstine Petersen, enke, 86 og 9 maaneder, boede hos sin søn smaakjører Peter Juul, paa Nørrebro 78. Vognmand Andreas Juul
1875, 2602, 0603, Gjertrud Cathrine Jensdatter, enke, 80, boede hos sin datter Bodil Ottarie Jespersdatter, paa Sct. Hans Kirkegaard 50. Arbeidsmand Peter Christensen
1875, 2103, 2303, Udøbt pige, 9½ maaned, datter af arbeidsmand Johan Frands Reiflin, ved Trækbanen 5
1875, 2203, 2503, Maren Sørensen, 74 og 9 maaneder, i Slotsgade 33. Klodsemager Hans Joachim Valentin
1875, 2503, 2703, Caroline Jørgensen, 56 og 7 maaneder, i Slotsgade 38. Skomager Søren Peter Jensen
1875, 2203, 3003, Nielsine Frederikke Sivert, enke, 64, i Graabrødre Hospitals Kloster. Instrumentmager Lars Christian Henrik Larsen
1875, 0704, 1004, Gjertrud Kirstine Nielsen, 40, paa Gravene 25. Tømrer Anders Sørensen
1875, 0704, 1204, Udøbt pige, døde strax, datter af skræddersvend Hans Christian Jacobsen, i Skulkenborg 105
1875, 1104, 1304, Anna Marie Jacobsen, 67, i Slotsgade 31. Arbeidsmand Hans Nielsen
1875, 1204, 1704, Frandsine Vilhelmine Gamst, 43 og 9 maaneder, paa Nørregade 104. Typograf Frits Ferdinand Nielsen
1875, 1504, 1704, Lucie Hansine Hyrup, 5 uger, datter af fyrbøder paa Jernstøberiet Phönix Knud Nissen Hyrup, i Ramsherred 56
1875, 2304, 2904, Mathilde Charlotte Amalie Lauritsen, 40, i Aalykkemarken bag Nørrebro 24. Blikkenslager Hans Nielsen Hansen
1875, 0505, 0605, Anne Kirstine Andersen, 12 og 10 maaneder, datter af mursvend Jens Andersen, ved Trækbanen 5
1875, 1305, 1805, Johanne Margrethe Mazanti, 3 uger, datter af skomagermester Hans Peter Mazanti, paa Nørrebro 26
1875, 1905, 2405, Nielsine Marie Andersen, 3 og 10 maaneder, datter af snedkersvend Niels Andersen, paa Nørregade 116
1875, 2105, 2805, Johanne Hansen, enke, 90 og 11 maaneder, boede hos sin svigersøn landmand Hans Larsen, paa Nørregade 67. Møller Carl Jensen af Ryds Mølle
1875, 2705, 0106, Helene Vilhelmine Haugsted, 18 og 2 maaneder, datter af architekt og snedkermester Hans Andreas Vilhelm Haugsted, paa Nørregade 59
1875, 0106, 0506, Thecla Astrid Signe Margrethe Hansen, 18 uger, datter af blikkenslager Hans Nielsen Hansen, i Aalykkemarken bag Nørrebro 24
1875, 0306, 0706, Johann Medea Sprogøe, 13 uger, datter af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe, paa Kanalveien 85
1875, 1106, 1806, Louise Christiane Sørensen, jomfru, 38, boede i Nygade 77. Datter af forpagter Andreas Sørensen paa Eineborg ved Trolleborg
1875, 1606, 2206, Marie Sophie Baltzer, 24 og 10 maaneder, i Slotsgade 26. Skindfarver Lars Johan Timotheus Björkegren
1875, 1906, 2306, Sophie Christine Søderlund, 5 uger, datter af skomager Carl August Søderlund, i Slotsgade 38
1875, 1906, 2306, Anne Andrea Nicoline Jensen, 5 uger, datter af Johanne Jensen, paa Tolderlundsveien 67
1875, 2106, 2506, Jacobine Frederikke Jørgensen, 10 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Jørgen Nielsen, i Mosegaardshuset
1875, 2406, 0107, Mette Kirstine Larsdatter, 48½, paa Skibhusveien. Husmand Frederik Henriksen
1875, 2906, 0607, Karen Margrethe Larsen, 28 og 11 maaneder, i Aalykkegade 19. Postbud Peter Andersen Talleruphuus
1875, 0207, 0807, Johanne Elise Møller, 1 og 4 maaneder, datter af tømmermester Johan Philip Møller, paa Nørrebro 42
1875, 2807, 0308, Maren Rasmussen, 37 og 11 maaneder, i Boltinggaards Skov, Ringe Sogn. Snedker Rasmus Hansen
1875, 2707, 0408, Marie Elisabeth Friederike Trepka, 27 og 4 maaneder, paa Vestergade 79. Premierlieutenant ved 2det Dragonregiment Jacob Johannes Theodor Bojesen Trepka
1875, 3007, 0508, Daline Marie Rosenvind, enke, 75, boede hos garver Julius Spøhr, i Blæsenborg 46. Uhrmager Frederik Christian Angelo
1875, 0608, 1008, Amalie Christensen, 6 maaneder, datter af skræddersvend Peter Christensen, ved Trækbanen 20
1875, 0808, 1308, Cathrine Madsen, enke, 86 og 9 maaneder, boede hos sin søn organist ved kirken Mads Hansen, paa Nørregade 43. Bager Frands Hansen
1875, 1408, 2008, Valborg Møller, 74 og 2 maaned, i Hans Jensens Stræde 27. Guldsmed Hans Andreas Schiellerup
1875, 2708, 3108, Maren Cathrine Madsen, 39 og 1 maaned, i Kræmmergyden 4. Smed Niels Christian Hansen
1875, 3108, 0409, Alma Agnes Sophie Larsen, 16 dage, datter af Laurine Kirstine Marie Larsen, paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1875, 0609, 1009, Vilhelmine Petrine Halvorsen, tjenestepige, 25 og 3 maaneder, datter af smedesvend Morten Holm Halvorsen, paa Nørrebro 16
1875, 1309, 1809, Maren Hansen, enke, 64 og 7 maaneder, boede hos sin søn mursvend Niels Jørgensen, i Hans Jensens Stræde 16. Husmand Jørgen Clausen i Skamby
1875, 1809, 2409, Carlofine Elisabeth Jørgensen, 68 og 2 maaneder, af Fædresgadehus, i Lumby Sogn. Røgter Henrik Dinesen
1875, 2009, 2309, Karen Marie Jørgensen, 4 maaneder, datter af mursvend Hans Jørgensen, i Slotsgade 44
1875, 2009, 2409, Birgitte Kirstine Nielsen, 47 og 8 maaneder, paa Kanalveien 104 i Aalykkemarken. Skibstømrer Hans Hansen (Olsen)
1875, 0510, 0810, Sanne Andersen, enke, 55, boede paa Slottet. Kammerraad og slotsforvalter Mads Hansen Jensen
1875, 1410, 2110, Jacobine Kirstine Ranthe, 32 og 3 maaneder, paa Nørregade 55. Tobakspindersvend Jens Peter Christensen
1875, 1410, 2010, Laurentine Rasmine Marie Jørgensen, 34 og 5 maaneder, boede paa Sparekassen. Tidligere sergent ved 5te Bataillon og nu portner paa Sparekassen Jens Rasmussen
1875, 0411, 1011, Michaline Johanne Lohrenze Staal, enke, 77, paa Nørregade 51. Proprietair Eggert Christian Friborg
1875, 1011, 1611, Anne Cathrine Jensen, enke, 71 og 2 maaneder, boede paa Nørrebro 80. Fhv. havnefoged Niels Hansen
1875, 1711, 2411, Vilhelmine Gjørbine Franck, enke, 58 og 4 maaneder, boede paa Nørregade 33, i bagbygningen. Kjøbmand Hans Christian Hanstedt
1875, 2411, 3011, Bodil Marie Andersen, enke, 55 og 9 maaneder, boede i Skibhusene. Garvermester Rasmus Emil Waidtløw
1875, 1912, 2412, Anna Margaretha Johanne Stamp, 37½, i Sct. Jørgens Gade 1. Sergent ved 5 Bataillon Mads Nielsen
1875, 1912, 2312, Marie Kirstine Meibom, jomfru og ernærede sig ved syning, 51 og 11 maaneder, boede i Aalykkegade 11
1875, 2312, 27, Udøbt pige, 1½ dag, datter af Anne Marie Kirstine Larsen, i Slotsgade 46
1875, 2412, 3012, Maren Marie Petersen, gift, 56 og 2 maaneder, paa Nørregade 104. Klodsemager Vilhelm Julius Knudsen