Odense - Sct. Hans, 1867-1871, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1867-1871, Odense, Sct. hans sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1867, 0201, 26041867, Hans Emil Møller, søn af skibsfører Peter Nielsen Møller og Johanne Marie Andersen, 26, paa Kanalveien
1867, 0201, 01101867, Hans Peter Christian Petersen, søn af dyrlæge Peter Christian Petersen og Anne Kirstine Hansen, 24, paa Nørregade 21
1867, 0401, 09011867, Frederik Rex, søn af skomagermester Andreas Martin Rex og Karen Dorthea Knudsen, 44, paa Nørregade 81
1867, 0601, 29121867, Ludvig Gliksbøl Jensen, søn af tjenestekarl Jens Christensen, paa Aalykkegaard og Anne Marie Frederikke Johansen, 24, paa Nørrebro 46
1867, 0801, 10021867, Peter Knudsen, søn af skovfoged Jørgen Hansen og Anne Cathrine Pedersdatter, 37, i Jægerhuset ved Kanalen
1867, 1101, Dødfødt dreng, søn af tømmermester Hans Peter Nielsen Skytte og Andresine Hansen, 27, i Adamsgaden 19
1867, 0501, 18081867, Marius Valdemar Hansen, søn af karethmagermester Anders Hansen og Johanne Rasmine Winckler, 32, i Nygade 10
1867, 2301, 14071867, Niels Christian Rasmussen, søn af skrædder Peter Rasmussen og Maren Margrethe Gottfredsen, 35, paa Nørrebro 70
1867, 2501, 07021867, Ludvig Christian Frederiksen, søn af arbeidsmand Carl Frederiksen og Marie Christiansen, 34, i Heinshuus ved Annasholm
1867, 2901, -, Dreng, søn af skomagersvend Peter Ferdinand Granau og Trine Petrosine Meier, 29, i Slotsgaden 27
1867, 0202, 19021867, Peter Pedersen, søn af ungkarl Niels Pedersen, i Immosegaard, Vissenberg Sogn og Anne Pedersen, 22, paa Nørregade 108
1867, 0702, 14041867, Augustinus Herman Steenbuch, søn af sognepræst og ridder af Dannebrog Theodor Steenbuch, her ved kirken og Charlotte Johanne Elisabeth Mørch, 36, i Sct. Hans Præstegaard
1867, 1503, 10021867, Laurits Ferdinand Andersen, søn af patrouillebetjent Niels Andersen og Nielsine Iversen, paa Nørregade 43
1867, 0802, 07071867, Carl Cramer Claudi, søn af typograph Christian Antonius Claudio og Christiane Laurine Petersen, 28, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1867, 1102, 26041867, Hans Albrecht Sprogøe, søn af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobne Charlotte Møller, 26, paa Kanalveien 85
1867, 1202, 07071867, Anders Jørgen Axel Jørgensen, søn af tømmersvend Niels Peter Jørgensen og Andrea Axelsen, 23, i Ramsherred 50
1867, 1502, 30061867, Niels Theodor Petersen, søn af tjenestekarl Johan Emil Petersen, af Odense og Karen Kirstine Nielsen, 30, paa Nørregade 104
1867, 1702, 01061867, Baptist Niels Ransby, søn af foureer Johannes Nicolai Ransby, ved 5te Inf. Bataillon og Margrethe Elisabe Cathrina Goldschmidt, 31, i Grønnegade 31
1867, 2802, 28041867, Rasmus Christian Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Christiansen, paa Nislefgaard og Karen Rasmussen, 26, paa Kanalveien 85
1871, 2503, 21061867, Frederik Laurits Ahrenst, søn af bødkermester Laurits Ahrenst og Marie Greve, 31, i Ramsherred 66
1868, 3103, 22031867, Jens Peter Jensen, søn af arbeidsmand Jens Rasmussen og Karen Jensen, 35, paa Tolderlundsveien 69
1867, 1604, 22091867, Höffner Emil Carl Olsen, søn af farversvend Bonnet Olsen og Karen Marie Petersen, 28, paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1867, 2204, 16061867, Lars Peter Larsen, søn af baadfører Peter Larsen og Hansine Larsen, 28, i Rosenlund
1867, 2104, 2 udøbte drenge (tvillinger), sønner af fraskilt Anne Christine Christensen og fraskilt arbeidsmand Lars Larsen, 37, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1867, 3004, 04081867, Marius Anton Madsen, søn af tjenestekarl Mads Peter Lund og Mette Marie Andersen, 40, i Kræmmergyden 6
1867, 1405, 28071867, Frits Laurits Ludvig Howe, søn af detaillist Joachim Ludvig Christian Howe og Anna Marie Larsen, 26, paa Nørregade 58
1867, 2005, 14071867, Valdemar Camillo Abel, søn af intendant Jens Albert Hvidberg Abel, ved 5te Inf. Bataillon og Sophie Christine Svendtine Gad, 39, paa Overgade 16
1867, 2405, 28071867, Hans Steenstrup Holbeck, søn af kjøbmand Hans Carl Georg Holbeck og Laurine Magdalene født Holbech, 34, paa Nørregade 69
1866, 0808, 26051867, Carl Peter Andersen, søn af malermester Carl Vilhelm Andersen og Anne Marie Eriksen, i Nygade 82
1867, 2505, 21081867, Michael Andreas Hvalsøe, søn af skibskapitain Simon Jacob Hvalsøe og Hanna Simonia Eli... Birgithe Catharina Lerche, 32, paa Nørrebro 25
1867, 3005, 13101867, Rasmus Rasmussen, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Maren Cathrine Hjeresen, 29, paa Nørrebro 39
1867, 2102, 12051867, Jørgen Christian Andersen, søn af tjenestekarl Anders Larsen Hansen, tjente paa Mosegaards Mølle i Balslev Sogn og Helene Sørensen, Holse i Haarslev Sogn
1867, 0104, 07061867, Adam Vilhelm Gorm, søn af lieutenant Villiam Albert Frederik Gorm og Albertine Emilie Frydenlund, paa Nørregade 73
1867, 0506, 06061867, Charles Marolly, søn af driftinspecteur Joachim Francis Louis Marolly, ved Jernbanen og Louise Margarethe Germandt, 32, paa Banegaarden
1867, 3005, 07071867, Frederik Adam Emil Haugsted, søn af architect og snedker Hans Andreas Vilhelm Haugsted og Clara Helene Tomine Øhlenschlæger, 34, paa Nørregade 59
1867, 1606, 18081867, Sophus Christian Petersen, søn af kjøbmand Anders Christian Pedersen og Mariane Elise Topp, 29, paa Nørregade 79. Navneændring af 2.1.1893 til Sophus Christian Danning
1867, 1706, 13101867, Marius Rasmus Peter Rasmussen, søn af arbeidsmand Lars Rasmussen og Maren Kirstine Madsen, 31, begge i Slotsgaden 46
1867, 2406, 01091867, Aage Madsen, søn af toldassistent Peter Madsen og Sophie Lange, 37, paa Kanalveien i Aalykkemarken. Navneændring af 17.9.1881 til Aage Madsen Hetoft
1867, 3003, 16061867, Hans Peter Henriksen, søn af ungkarl Carl Peter Henriksen, i Odense og Caroline Elisabeth Christensen, Kielshuset i Sanderum
1866, 2809, 30061867, Jens Marius Andersen, søn af arbeidsmand Anders Larsen og Mette Cathrine Christensen, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1866, 3006, 17051867, Christian Larsen, søn af tjenestekarl Hans Christian Larsen, hos forpagteren paa Marienlund og enke Mette Rasmussen (efter arbeidsmand Hans Madsen Carlsen), 40, i Nyenstad 126
1867, 0207, 22091867, Sophus Oluf Jensen, søn af skipper Jacob Jensen og Laurine Johnsen, 40, paa Nørrebro 11
1867, 0307, 18021867, Niels Christian Alfred Nellemann, søn af skibskapitain Christian Nellemann og Dorthea Nielsen, 26, paa Toldelundsveien 94
1867, 0707, 16101867, Hans Morten Georg Valdemar Carstensen, søn af tømrer Carsten Carstensen og Anne Marie Hansine Cathrine Hansen, 24, paa Nørrebro 44
1866, 1904, 15071867, Hans Christian Hansen, søn af lærer Jens Carl Hansen, ved Lahns Stiftelses Pigeskole og Anne Kirstine Jørgensen, 29, paa Nørregade
1867, 1107, 05071868, Hans Christian Nielsen, søn af bødkermester Niels Peter Christian Nielsen og Anne Elisabeth Frederiksen, 33, paa Nørregade 4..
1867, 2607, 27101867, Anders Peter Andersen, søn af huusmand Hans Andersen og Kirsten født Andersen, paa Skibhuusveien
1867, 2807, 05091867, Viggo Møller, søn af constitueret postmester Peter Møller og Sophie Hedevig Mathæa Christiansen, 26, i Posthuset ved Banegaarden
1867, 1602, 28071867, Hans Martin Ibsen, søn af slagtersvend Carl Ibsen og Gjertrud Cathrine Hansen, i Skulkenborg 105
1867, 1906, 28071867, Rasmus Mathiassen, søn af avlskarl Lars Mathiassen, paa Aalykkegaard og Anne Cathrine Rasmussen, Veirup Skov i Marslev Sogn
1867, 3107, 17111867, Elias Christopher Dichmann, søn af restaurateur Rasmus Rasmussen og Cathrine Christine Jordahn, 32, ved Kanalbasinet
1867, 0408, 22081867, Halvor Hansen, søn af banevogter Erik Hansen og Marie Elisabeth Danielsen, 30, Banevogterhuset ved Nørrebro
1867, 0408, 08121867, Hans Frederik Hansen, søn af sadelmager Gustav Hansen og Clara Marie Høg, 19, i Skulkenborg 89
1867, 1208, 17081867, Rasmus Rasmussen, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Anne Marie Jørgensen, 35, Adamsgaden 21
1867, 1208, 03111867, Laurits Jørgensen, søn af gartner Anders Jørgensen og Anne Dorthea Petersen, 29, i Gartnerhuset ved Hedevigslund
1867, 2708, 07101867, Gottfred Jacob Marius Mogens Lefévre, søn af bomuldsvæversvend Jacob Jean Lefévre og Ulrikke Godtfredsen, 41, Nørrebro 74
1867, 2908, 20101867, Anders Christian Andersen, søn af arbeidsmand Anders Larsen og Hansine Hansen, 39, i Slotsgaden 44
1867, 0209, 05091867, Valdemar Bugge, søn af bagermester Julius Jesper Bugge og Henriette Jensen, 24, paa Nørregade 30
1867, 0809, 17111867, Peter Marius Petersen, søn af gartner Niels Petersen, paa Aalykkegaard og Hansine Dorthea Petrine Soelberg, 37, i Jægerhuset
1867, 0709, 24111867, Lars Peter Christensen, søn af gaardskarl Jørgen Christensen og Maren Petersen, 27, i Slotsgaden 6
1867, 1709, 07111867, Steffen Steffensen Olsen, søn af brændeviinsbrænder Jens Peter Olsen og Cathine Caroline Steffensen, 24, paa Nørregade 76
1868, 1909, 08041868, Carl Otto Villiam Sophus Hyltoft, søn af skuespiller Asmus Christian Reinhold Hyltoft og Johanne Margrethe Vimmer, 21, i Hans Jensens Stræde 21
1867, 2909, 10111867, Peter Anton Berthelsen, søn af smaakjører Rasmus Berthelsen og Maren Petersen, 31, i Adamsgaden 13
1867, 0710, 28061868, Poul Ernst Tange, søn af slagtermester Poul Adam Vilhelm Tange og Maren Agathe Nielsen, 42, Nedergade 25
1867, 1210, 08121867, Martin Frederik Thiesen, søn af skolelærer Frederik Vilhelm Thiesen og Helene Ebsen, 25, paa Jernbaneveien 13
1867, 1610, 23021868, Christian Martin Christensen, søn af skjenkevært Jens Christensen, paa Vestergade og Vilhelmine Sophie Frederikke Nielsen, 29, paa Kanalveien 85
1867, 1610, 17101867, Anders Peter Petersen, søn af postillon Hans Petersen og Caroline Kirstine Andersen, 26, i Kræmmergyden 2
1867, 2610, 19011868, Emil Gustav Jørgensen, søn af arbeidsmand Christen Jørgensen og Marie Rasmussen, 30, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1867, 3110, 14061868, Jørgen Bendix Peter Nielsen, søn af tjenestekarl Jens Peter Nielsen og Caroline Sørensen, 30, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1867, 2910, 24011868, Carl Christian Bang, søn af skibsfører Laurits Christian Bang og Vilhelmine Caroline Hansen, 26, paa Nørrebro 23
1867, 0211, 09041868, Marius Valdemar Rasmussen, søn af høker Frederik Rasmussen og Maren Madsen, 32, paa hjørnet af Nygade og Skulkenborg 96
1867, 0711, 08121867, Niels Anton Jespersen, søn af tjenestekarl Søren Jespersen og Caroline Kirstine Hansen, 23, begge i Astruphuset
1867, 1111, 24111867, Hans Vilhelm Hansen, søn af ungkarl Vilhelm Valdemar Brok og Karen Maria Hansen, 35, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1867, 1811, 14061868, Einar Frithiof Valentin, søn af skræddersvend Heinrich Theodor Valentin og Hanne Augusta Salomonsen, 31, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1865, 2110, 24111867, Jens Peter Valdemar Knoop, søn af steenhugger Christian Knoop og Karen Andersen, , i Blæsenborg 42
1867, 2411, 07061868, Olaf Emil Klixbüll, søn af sergeant Ferdinand Sørensen Klixbüll, ved 5te Bataillon og Nicoline Lucie Marie Thrane, 27, paa Nørregade 57
1867, 2411, 02021868, Jørgen Vilhelm Jørgensen, søn af møller Jørgen Jørgensen og Magdalene Regitze Emilie Jensen, 24, i Næsbyhoveds Veirmølle
1867, 2611, 11121867, Hans Christian Johansen, søn af arbeidsmand Hans Peter Reinholdt Johansen, af Odense og Jacobine Juliane Hansen, 23, i Blæsenborg 34
1867, 1212, 13091868, Christian Eduard Hansen, søn af arbeidsmand Hans Hansen og Caroline Jørgensen, 33, i Adamsgaden 9
1867, 2012, 06091868, Poul Frederik Poulsen, søn af arbeidsmand Knud Poulsen og Anne Kirstine Petersen, 35, i Skulkenborg 110
1867, 2412, 23021868, Søren Oluf Wisborg, søn af sergeant Ole Nicolaisen Wisborg, ved 2den Dragonregiment og Vilhelmine Ursin Møller, 31, i Frederiksgade 14
1867, 2304, 26121867, Jørgen Peter Hansen, søn af engmester Jørgen Hansen og Anne Margrethe Henriksen, paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1867, 3112, 07061868, August Valdemar Hastrup, søn af cand. theol. og adjunct Frederik Julius Hastrup, ved Odense Cathedralskole og Augusta Jørgine Johansen, 23, i Alderbro paa Skibhuusveien
1868, 0101, 08031868, Carl Christian Jørgensen, søn af mursvend Lars Christian Jørgensen og Anne Margrethe Eriksen, 33, i Slotsgaden 30
1868, 2401, 18101868, Jørgen Christian Christiansen, søn af muursvend Carl Christiansen og Else Marie Jørgensen, 26, i Kræmmergyden 4
1868, 2101, 05041868, Axel Carl Fritz Ernst Liedecke, søn af trompeter Johann Heinrich Liedecke, ved 2det Dragonregiment og Anne Mathilde Larsen, 29, paa Vestergade 36
1868, 2501, 09081868, Carl Johan Larsen, søn af arbeidsmand Lars Hansen og Bodil Kirstine Petersen, 42, i Kræmmergyden 4
1868, 0401, 06021868, Frederik Albert Søndergaard, søn af gjæstgiver Albrecht Søndergaard og Marine Christine Knudsen, 24, i Nørrebroes Hotel 1
1868, 0602, 13041868, Søren Larsen Folehave, søn af brændeviinsbrænder Lars Frederik Folehave og Kirstine Marie Larsen, 31, paa Nørregade 49
1868, 0902, 01061868, Laurits Christian Larsen, søn af gaardskarl Hans Larsen og Karen Dorthea Hansen, 32, paa Banegaardsveien i Allykkemarken
1868, 0902, -, Dreng, søn af muursvend Rasmus Hjæresen og Caroline Albertine Knudsen, 31, i Slotsgaden 54
1868, 1502, 11101868, Niels Peter Langhoff Petersen, søn af bødkersvend Hans Petersen og Karen Johanne Langhoff, 26, i Skulkenborg 88
1868, 1902, 19071868, Lars Peter Rasmussen, søn af bryggerkarl Anders Frederik Rasmussen og Karen Marie født Rasmussen, 36, paa Kanalveien 61
1866, 1010, 23021868, Julius Adam Christopher Caspersen, søn af væversvend Hans Peter Caspersen og Johanne Petersen, i Nyenstad 133
1868, 2502, 07061868, Peter Jean Thorbjørn Rye Petersen, søn af tømmersvend Anders Rasmussen og enke Anne Marie Petersen (efter muursvend Jean Thorbjørn Rye Guldbrandsen), 35, i Slotsgade 9
1868, 2902, 07061868, Frits Emil Nielsen, søn af oversergeant Søren Nielsen, i 2det Dragonregiment og Dorthea Bislev, 28, paa Slottet
1868, 0103, 24051868, Jørgen Henrik Jochumsen, søn af skibstømmermand Niels Jochumsen og Anne Kirstine Jørgensen, 23, i Skibhusene. Navneændring af 28.2.1907 til Jørgen Henrik Rosbæk
1868, 0603, 05071868, Christen Conrad Langkilde, søn af skibstømmermand Peter Fich Langkilde og Johanne Jensen, 46, i Skibhusene
1868, 0603, 18041868, Theodor Gottlieb Bekker, søn af brændeviinskarl Peter Henriksen, af Odense og Maren Johanne Jensine Marie Bekker, 23, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 1103, 22051868, Theodor Elias Jacobsen, søn af smedesvend Hans Christian Theodor Jacobsen, i Kjøbenhavn og Mine Kirstine Nielsen, 23, paa Tolderlundveien
1868, 1303, Udøbt dreng (død), søn af malermester Ivard Lindegaard Knudsen og Anne Marie Elisabeth Lange, 31, i Slotsgaden 52
1868, 2003, 26051868, Jens Carl Christian Windel, søn af tobaksfabrikant Anders Nielsen Windel og Amalie Hansen, 42, paa Nørregade 31
1868, 2103, 26041868, Søren Peter Georg Petersen, søn af tjenestekarl Lars Petersen, hos gaardmand Anders Jensen i Eiby og Vilhelmine Andersine Jensen, 22, i Blæsenborg 36
1868, 1403, 14061868, Vilhelm Emil Carl Götke, søn af regimentssadelmager Frederik Vilhelm Christian Götke, ved 2det Dragonregiment og Marie Christine Vilhelmine Rasmussen, 26, paa Vestergade 85
1868, 2503, 01111868, Oscar Christian Nicolai Mörch, søn af rebslagersvend Niels Nicolai Mörch og Johanne Marie Hansen, 35, i Skulkenborg 105
1868, 2603, 07061868, Henrik Teisen Rasmussen, søn af kjøbmand Peter Ludvig Rasmussen og Anna Margarethe Teisen, 26, paa Nørregade 41
1868, 2803, 02081868, Groot Hanssen, søn af premierlieutenant Friederich Wilhelm Hanssen, ved 16de Bataillon og Mathilde Caroline Christine Groot, 28, paa Vestergade 59
1868, 0504, 23081868, Johannes Valentin Jørgensen, søn af tjenestekarl Peter Jørgensen og Laura Ehrhorn, 26, paa Nørrebro 46
1868, 1204, 11071868, Anders Christian Andersen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Anne Marie Christiansen, 35, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1868, 1804, 15111868, Niels Alfred Nielsen, søn af smedesvend Hans Nielsen, af Odense og Nielsine Nielsen, 20, i Nyenstad 130
1868, 1704, 04101868, Victor Erichsen, søn af stabssergeant og dannebrogsmand Jürgen Friedrich Christian Erichsen og Kirstine Mathilde Rasmussen, 25, i Tvergade 9
1868, 2704, 24051868, Carl Christian Nielsen, søn af skytte Christian Nielsen, paa Veirupgaard og Anne Marie Hansen, 25, i Kræmmergyden 14
1868, 0205, 26091868, Jacob Peder Christensen, søn af skræddersvend Jacob Pedersen Christiansen og Josephine Vilhelmine Theresia Stolberg, 30, i Skulkenborg 97
1868, 1405, 29061868, Søren Christian Sørensen, søn af hørbereder Peter Sørensen, af Odense og Marie Christiane Rasmussen, 35, i Skulkenborg 96
1867, 2311, 24051868, Frederik Ferdinand Christiansen, søn af dugmager Mads Christiansen og Johanne Dorthea Christensen, i Slotsgade 16
1868, 0902, 26051868, Georg Ludvig Picardi, søn af skomagersvend Georg Ludvig Picardi og Antonette Andersen, i Skulkenborg
1868, 2105, 25101868, Hans Christian Knudsen, søn af værtshuusholder Knud Christian Jørgensen og Anne Marie Jensen, 30, i Slotsgade 3
1868, 2305, 28021869, Hans Frederik Munk, søn af snedkermester Johan Laurits Munk og Karen Frederiksen, 32, paa Nørregade 53
1868, 2405, 01011869, Oscar Eduard Nielsen, søn af muursvend Frits Helmer Benedict Nielsen og Mette Kirstine Brudsig, 27, i Hans Jensens Stræde 38
1868, 3005, 11101869, Christian Ludvig Streuber, søn af fhv. gensdarm Hans Ludvig Streuber og Frederikke Johanne Marie Carstens, 41, paa Nørrebroe 59
1868, 0206, 11061868, Eduard Julius Knudsen, søn af møllersvend Jens Petersen, af Allesø og Rasmine Knudsen, 24, paa Nørregade 90
1868, 0506, 16081868, Knud Christian Knudsen, søn af gaardskarl Peter Christian Knudsen og Maren Poulsen, 29, paa Jernbaneveien i Aalykkemarken
1868, 0806, 19071868, Anders Georg Emanuel Pedersen, søn af mægler Vilhelm Emil Pedersen og Johanne Marie Sørine Jørgensen, 27, paa Nørregade 1
1868, 0904, 14061868, Hans Carl Christensen, søn af tjenestekarl Peter Christensen, i Lumby og Anne Mar... Hansen, i Skibhusene
1868, 1706, 16081868, Emil Johan Wulff Jørgensen, søn af styrmand Christen Jørgensen (Wulff) og Henriette Dorthea Amalie Rogen, 34, paa Kanalveien
1868, 0407, 27091868, Georg Philip Marentzius Waidtløw, søn af kjøbmand Peter Martin Waidtløw og Emma Emilie Mengel, 26, paa Nørregade 103
1868, 1207, 11101868, Anders Peter Jørgensen, søn af tjenestekarl Niels Christian Jørgensen og Maren Kirstine Andersen, 38, i Kræmmergyden 7
1868, 2607, 11081868, Vilhelm Johan Mouritzen, søn af sergeant og berider Niels Peter Mouritzen, ved 2det Dragonregiment og Vilhelmine Juliane Frederiksen, 23, paa Overgade 70
1868, 2807, 13121868, Christian Rasmussen, søn af hørsvinger Niels Christian Rasmussen, af Hessum og Anne Cathrine Elise Andersen, 25, i Slotsgaden
1868, 2907, 24111868, Frederik Christian Larsen, søn af arbeidsmand Søren Larsen og Johanne Marie Hansen, 42, i midterste Hanebekhuus 51
1868, 0808, -, Joseph Heber Jeppesen, søn af smaakjører Hans Steffen Jeppesen og Anne Rasmussen, 38, paa Nørregade 65, i bagbygningen
1868, 1608, 11101868, Emil Andreas Holbeck, søn af kjøbmand Hans Carl Georg Holbeck og Laurine Magdalene født Holbeck, 35, paa Nørregade 69
1868, 1708, 11071869, Niels Jacob Christian Hansen, søn af muurmester Hans Christian Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 24, i Adamsgaden 29
1868, 2308, 11101868, Hans Morten Georg Carstensen, søn af tømrer Carsten Carstensen og Anne Marie Hansen, 25, i Hans Jensens Stræde 15
1868, 2808, 25101868, Carl Laurits Steffensen, søn af tjenestekarl Lars Christian Steffensen, af Odense og Karen Marie Larsen Dræborg, 19, hos tømrer Niels Peter Madsen ved Jernbanen i Aalykkemarken
1868, 3008, 06121868, Peter Otto Emil Jahn, søn af oversergeant Jørgen Jahn, ved 2det Dragonregiment og Anna Conradine Christiansen, 31, paa Sortebrødretorv 13
1868, 3008, Udøbt dreng (død), søn af skomagersvend Ole Rasmussen, i Assens og Karen Kirstine Rasmussen, 23, paa Nørrebro 44
1868, 0209, 03111868, Carl Møller Sprogøe, søn af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobine Charlotte Møller, 28, paa Kanalveien
1868, 0209, 29101868, Johan Herman Ulrich, søn af vildthandler Friedrich Hermann Ulrich og Anne Johanne Augusta Ernst, 33, paa Nørregade 21
1868, 0209, 22111868, Carl August Valdemar Sørensen, søn af smedesvend Hans Sørensen (for tiden marinesoldat) og Karen Marie Tornøe, 24, i Skibhusene. Navneændring af 18.2.1902 til Carl August Valdemar Hagemann
1868, 0409, 06101868, Carl Christian Nørager Mulvad, søn af skibstømmermand Anton Ferdinand Nørager Mulvad og Berthaline Clausine Knudsen, 25, paa Tolderlundsveien 98
1868, 0609, 18041869, Albert Oscar Frederiksen, søn af murer Harald Philip Laurits Frederiksen og Kirstine Petersen, 34, paa Nørrebro 72
1868, 0709, 14021869, Charles Eduard Löhr, søn af trompeter Johan Friedrich Conrad Löhr, ved 2det Dragonregiment og Anna Marie Andersen, 28, paa Nørrebro 48
1859, 0510, 13091868, Lars Peter Hansen, søn af gartner Lars Hansen og Anne Dorthea Rasmine Petersen, i snedker Rasmussens huus paa Banegaardsveien
1868, 1109, 02051869, Jens Christian Frederiksen, søn af slagtermester Anders Frederiksen og Anne Cathrine Dorthea Bekker, 39, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 1509, 01081869, Rasmus Frederik Lyng, søn af skrædermester Peter Christian Vilhelm Lyng og Emilie Vilhelmine Johanne Blomberg, 37, paa Nørregade 104
1868, 2109, 25111868, Christian Frederik Lars Marius Hansen, søn af kjøbmand Peder Hansen og Mathilde Hansine Emilie Jørgensen, 19, paa Nørregade 120
1868, 2309, 28091868, Axel Volmer Stiller, søn af sergeant Jacob Fredrich Stiller, ved 5te Bataillon og Ludovika Eduardsine Josephine Bardram, 24, i Langegade 29
1868, 3009, 27101868, Peter Anton Rasmussen, søn af detaillist Frederik Rasmussen og Maren Madsen, 33, i Skulkenborg 96
1868, 0810, 27061869, Carl Peter Ferdinand Petersen, søn af skrædermester Hans Petersen og Caroline Laurine Larsen, 27, paa Nørrebro 44
1868, 0910, 08081869, Carl Frederik Clausen, søn af indvalid og klodsemager Rasmus Clausen og Alvina Genita Stolberg, 27, i Skulkenborg 103
1868, 1210, Dreng, søn af patrouillebetjent Anders Justinus Philipsen og Anne Cathrine Andersen, 26, paa Nørregade 93
1868, 1310, 27111868, Holger Topp Petersen, søn af kjøbmand Anders Christian Pedersen og Mariane Elise Topp, 30, paa Nørregade 79
1868, 1310, 02041869, Carl Christian Nielsen, søn af værtshuusholder Christen Nielsen og Cathrine Nielsen, 28, i Slotsgade 23. Navneændring af 14.6.1905 til Carl Christian Dresmer
1869, 2210, 08041869, Ludvig Lorents Møller, søn af skibsfører Peter Nielsen og Johanne Marie Andersen, 28, paa Kanalveien n75
1868, 2410, 15041870, Eduard Christian Glæsner, søn af sergeant Vilhelm Julius Glæsner, ved 26de Bataillon og Lina Sophie Heller, 33, i Grønnegade 16
1868, 2510, 14021869, Peter Rudolph Münnich Bekker, søn af snedkersvend Samuel Nicolai Bekker og Anne Cathrine Hansen, 44, i Skulkenborg 113
1868, 2610, 06061869, Urban Marcus Jürgen Frederik Bruun Jürgensen, søn af kapitain og slotsforvalter Christian Frederik Urban Bruun Jürgensen og Juliane Theodora Mordhorst, 24, paa Slottet
1868, 2710, Niels Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 27, i Blæsenborg 50. Navneændring af 29.12.1905 til Niels Hansen Søndersø
1868, 2810, 17011869, Peder Ferdinand Dichmann, søn af malermester Carl Vilhelm Dichmann og Anne Marie Christensen, 32, paa Nørregade 104
1868, 3010, 09071869, Christian Valdemar Rasmussen, søn af malermester Frederik Carl Christian Rasmussen og Hansine Dorthea Larsen, 25, paa Nørrebro 7
1868, 0211, 27121868, Hans Christian Andersen, søn af tjenestekarl Jørgen Andersen, i Steenløse Præstegaard og Johanne Corneliussen, 21, i Kræmmergyden 5
1868, 0911, 06061869, Jørgen Emil Hansen, søn af sadelmager Gustav Hansen og Clara Marie Högh, 21, i Adamsgade 39
1868, 3010, Dreng, søn af restauratør Niels Hansen, paa dampskibet Ørnen og Johanne Martine Nielsen, 34, paa Nørregade 122
1868, 2311, 27051869, Peter Laurits Hansen, søn af banevogter Erik Hansen og Marie Elisabeth Davidsen, 31, i Banevogterhuset ved Nørrebro
1868, 0112, 02051869, Hans Laurits Martin Frandsen, søn af styrmand Søren Christopher Frandsen og Anne Marie Sørensen, 36, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 0512, 21021869, Niels Peter Christian Jørgensen, søn af tjenestekarl Anders Jørgensen, paa Brolykke, Viby Sogn og Caroline Nielsine Vilhelmine Hansen, 22, i Hans Jensens Stræde 35
1868, 1612, 03041869, Hans Peter Olsen, søn af tjenestekarl Niels Frederik Olsen, hos gaardmand Peter Nielsen i Aasum og Kirsten Nielsen, 34, hos arbeidsmand Niels Corneliussen i Blæsenborg 42
1868, 1912, 29081869, Andreas Christian Grundtmann, søn af uldspinder Carl Emanuel Grundtmann og Sine Marie Rasmussen, 39, paa Nørregade 47
1868, 1912, 29031869, Niels Jørgen Hansen, søn af arbeidsmand Hans Axel Frederik Rasmussen og Maren Kirstine Frederiksen, 36, i Slotshavehuset
1868, 2112, 21021869, Mads Jørgen Jørgensen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Mette Kirstine født Jørgensen, 23, i Adamsgade 4
1869, 0901, 07031869, Christian Møller Jørgensen, søn af bagermester Jørgen Jørgensen og Mathilde Møller, 34, paa Nørregade 65
1869, 1201, 25031869, Hans Heinrich Carl Wilken, søn af oversergeant Heinrich Josaias Martin Wilken, i 2det Dragonregiment og Karen Christine Hansen, 27, i Præstegaarden
1869, 1301, 09051869, Niels Johannes Lorentzen Bundegaard, søn af skibssmed Johannes Lorentzen Bundegaard og Maren Johanne Madsen, 24, i Skibhusene
1869, 1401, 30051869, Rasmus August Valdemar Nielsen, søn af skipper og værtshuusholder Carl Nicolai Nielsen og Ida Marie Dorothea Krakau, 35, paa Nørregade 116
1869, 1601, 17101869, Carl Hans Lillelund Bom, søn af skomager Peter Marius Bom og Karen Petrea Lillelund, 24, i Ramsherred 46
1869, 1601, 02021869, Hans Peter Hansen, søn af kudsk Niels Hansen, hos Berg i Hunderup og Kirstine Marie Andersen, 25, i Kræmmergyden 14 hos arbeidsmand Lars Andersen
1869, 1901, 09051869, Thomas Peter Vilhelm Bjørn, søn af skomagermester Thomas Carl Bjørn og Johanne Marie Steffensen, 44, paa Nørrebro 20
1869, 2101, 18041869, Peter Laurits Petersen, søn af postillon Hans Petersen og Caroline Kirstine Andersen, 26, i Kræmmergyden 2
1869, 0702, 18071869, Søren Jørgen Petersen (tvilling), søn af arbeidsmand Peter Rasmussen og Christiane Petrine Petersen, 39, i Slotsgaden 32
1869, 1402, Dødfødt dreng, søn af kjbømand Frits Carl Reitzel og Anna Maria Kirstine Friis, 23, paa Nørrebro 5
1869, 1802, 02051869, Peter Marius Vilhelm Hansen, søn af væver Jens Peter Hansen og Bodil Kirstine Andersen, 35, i Slotsgaden 46
1869, 2402, 24101869, Niels Peter Andreas Rasmussen, søn af bagersvend Niels Rasmussen og Mariane Metteline Petrosine Richter, 18, i Skulkenborg 101
1869, 2502, 15041869, Ove Carl Christian Fahrner, søn af premierlieutenant Vilhelm Conrad Michael Fahrner og Anne Marie Elisabeth Møller, 29, paa Vestergade 91
1869, 2502, 06061869, Sophus Jensen, søn af arbeidsmand Jens Petersen og Anne Cathrine Christensen, 38, i Blæsenborg 50
1869, 2802, 07111869, Lars Christian Hansen, søn af styrmand Christian Ludvig Hansen og Henriette Magdalene Grethe, 27, paa Nørrebro 48
1869, 2103, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Hansen og Maren Larsen, 35, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1869, 2203, 09101869, Peter Lindegaard Knudsen, søn af malermester Ivard Lindegaard Knudsen og Anne Marie Elisabeth Lange, 32, i Slotsgade 52
1869, 3003, 25071869, Lars Christian Petersen, søn af arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen og Anna Dorthea Andersen, 33, paa Nørrebro 38
1869, 3103, 15081869, Rasmus Peter Hansen, søn af brygger Daniel Hansen og Johanne Marie Rasmussen, 37, paa Nørregade 45
1869, 3103, 22081869, Johan Christian Jørgensen, søn af tømmersvend Niels Peter Jørgensen og Andrea Axelsen, 25, i Ramsherred 50
1869, 0104, 18071869, Anders Peter Jørgensen, søn af arbeidsmand Jens Jørgensen og Karen Sophie Petersen, 35, i Slotsgaden 52
1869, 1304, 24081869, Seneca Bang, søn af skibsfører Rasmus Jørgen Carlsen Bang og Anne Marie Hansen, 39, paa Nørrebro 86
1865, 1406, 25041869, Louis Robert Philip Alexander Zeller, søn af bøssemager Hugo Friedolin Zeller og Johanne Frederikke Ebel, i Nyenstad 131
1868, 0306, 28061868, Julius Hansen, søn af kjøbmand Jens Hansen, af Odense og Hanne Petersen, i Duborg
1869, 0105, 26091869, Frederik Valdemar Thygesen, søn af arbeidsmand Lars Thygesen og Maren Rasmussen, 33, i Blæsenborg 48
1869, 3004, 13061869, Axel Marius Frederik Jørgensen, søn af trompeter Hans Christian Jørgensen, ved 2det Dragonregiment og Anne Dorthea Johanne Feldmann, 28, i Kongensgade 42
1869, 0505, 05091869, Laurits Georg Christian Hove, søn af musikus Joachim Ludvig Christian Hove og Anna Marie Larsen, 28, paa Nørregade 58
1870, 2304, 22051870, Ole Peter Christopher Basse, søn af gartner Theodor Knud Christopher Basse og Johanna Olsen, 38, i Slotsgaden 30
1869, 0705, 08081869, Anton Sophus Hagendahl Nielsen, søn af sadelmager Niels Nielsen og Johanne Marie Schmidt, 31, i Slotsgaden 36 (hjørnet af Nørregade)
1869, 0605, 09011875, Frederik Christian Sørensen, søn af kandestøber Niels Frederik Sørensen og Caroline Vilhelmine Victoria Hassing, 26, paa Nørregade 63
1869, 1305, 27061869, Christian Marius Jørgensen, søn af arbeidsmand Christen Jørgensen og Maren Rasmussen, 31, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1869, 1405, 14051869, Carl Ivan Olsen, søn af cand. jur. Carl Antonius Olsen og Hansine Christine Otonia født Olsen, 22, paa Nørregade 32
1868, 3008, 18051869, Christian Bramhelft, søn af oberst Georg Theodor Bramhelft, ved 8nde Bataillon og Betty Margrethe Bredsdorff, af Aalborg
1869, 1505, 27061869, Carl Johan Petersen, søn af skræddermester Søren Petersen og Maren Johansen, 29, paa Nørregade 80
1869, 1605, 11071869, Laurits Peter Sørensen, søn af huuseier Rasmus Sørensen og Margrethe Jørgensen, 34, ved Hestebanen i Aalykkemarken
1869, 1905, 12091869, Valdemar Jørgensen, søn af gartner og invalid Hans Jørgensen og Johanne Nielsen, 36, i sidste Hanebækhuus
1869, 1205, 24101869, Claus Villiam Christian Petersen, søn af maler Jacobus Valdemar Petersen og Thora Christiane Nielsen, 23, paa Nørregade 2..
1869, 2705, 19091869, Theodor Lundahl Nielsen, søn af tjener Jens Peter Nielsen Lundahl, hos grev Schel til Gl. Estrup og Sophie Caroline Theodora Førster, i Hans Jensens Stræde 21
1869, 0903, 28061869, Berend Frederik Simon, søn af overhornblæser Johannes August Simon, af 5te Bataillon og Anna Sophie Marie Sørensen, 23, i Søndergade 26
1869, 1606, 17101869, Laurits Adolph Henriksen, søn af tobakshandler Adolph Ferdinand Henriksen og Jensine Petrine Vilhelmine Jacobsen, 34, paa Nørrebro 46
1868, 3108, 20061869, August Nicolai Julius Holm, søn af læsteskjærer Jens Hansen Holm og Christiane Frederikke Voss, 26, i Skulkenborg 81
1869, 2706, 03041872, Georg Christian Koch, søn af sergeant Christian Friedrich Koch, ved 16 Bataillon og Margaretha Catharina Jacobine Holm, 38, Vindegade 37
1869, 0107, 05091869, Jørgen Gustav Steffen Steffensen, søn af tjenestekarl Niels Steffensen og Maren Hansen, 30, paa Nørrebro 31
1868, 1102, 07071869, Vilhelm Emil Nicolai Fahnøe, søn af bager Johan Henrik Koch Fahnøe og Anne Margrethe Sander, i Ramsherred 44
1869, 0607, 15081869, Hans Peter Hansen, søn af tjenestekarl Hans Andersen, af Odense og Kirsten Hansen, 28, i Kræmmergyden 2
1869, 0807, 10101869, Axel Hother Frands Johannes Hammershøi, søn af farver Henrik Hammershøi og Petrine Marie Petersen, 37, i Ramsherred 62. Navneændring af 24.2.1925 til Axel Hother Frands Johannes Hammershøy
1870, 0807, 19111870, Christian Evald, søn af comissionair Søren Jensen Evald og Mette Cathrine Sørensen, 33, i Asylgaden 30
1869, 1507, 26091869, Frits Madsen, søn af tidligere snedkersvend og nu baadfører Lars Madsen og Anne født Madsen, 40, i Skulkenborg 83
1869, 1507, 15081869, Ernst Hertel, søn af detaillist Jørgen Peter Hertel og Nanny Betty Christensen, 29, paa Nørregade 58
1869, 1607, 19091869, Peter Jessen Johansen, søn af brændeviinskarl Christian Johansen og Anna Cathrine Lassen, 35, i Skulkenborg 85
1869, 2003, 12091869, Peter Knudsen (tvilling), søn af banevogter Knud Jensen og Marie Elisabeth Christensen, i Banevogterhuset 16 ved Nørregade
1869, 2607, 26091869, Hans Christian Hansen, søn af rugbrødbager Christian Hansen Hoff og Anne Margrethe Hansen, 33, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1869, 0808, 10041871, Niels Peter Madsen, søn af pakkudsk Niels Madsen, ved Jernbanen og Maren Hansen, 39, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1869, 1608, 07111869, Hans Christian Nielsen, søn af pottemager Carl Nielsen og Marie Elisabeth Meisner, 40, paa Nørregade 108
1869, 1708, 03041869, Axel August Nielsen, søn af politibetjent Sigismund Vilhelm Christian Nielsen og Ellen Cathrine Midskou, 37, paa Nørregade 118
1869, 1808, 07111869, Henry Carl Vilhelm Waidtløw, søn af kjøbmand Peter Martin Waidtløw og Emma Emilie Mengel, 27, paa Nørregade 103
1869, 2108, 17101869, Carl Christian Frederik Knudsen, søn af ungkarl Otto Carl Valdemar Knudsen, af Odense og Karen Kirstine Madsen, 19, i Kræmmergyden 24
1869, 2508, 10101869, Holger Christensen, søn af klodsemager Ludvig Christensen og Anne Sophie Rasmussen, 25, paa Tolderlundsveien 69
1869, 1807, 24101869, Valdemar Frederik Christian Steen, søn af sergeant og gymnastiklærer Carl Adolph Emil Steen, ved 26de Bataillon og Sophie Camilla Mortensen, 21, i Kongensgade 44
1869, 2708, 24101869, Peter Rasmussen, søn af kjøbmand Peter Ludvig Rasmussen og Anne Margarethe Teisen, 27, paa Nørregade 41
1869, 2808, 26091869, Niels Frederik Laurits Nielsen, søn af dragon Niels Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Rasmine Marie Rasmussen, 23, i Hanebækhuset 50
1869, 0409, 24101869, Axel Abel Bruun Jørgensen, søn af bagermester Thomas Jørgensen og Hedevig Sophie Frederikke Reitzel, 31, paa Nørrebro 1
1870, 0709, 09011870, Laurits Mathias Larsen, søn af sergeant Jørgen Petersen Larsen, ved 5te Bataillon og Caroline Eleonore Hansen, 31, i Langegade 7
1870, 1609, 15051870, Laurits Michael Hansen, søn af handskemagersvend Hans Peter Hansen og Anne Christine Caroline Amalie født Hansen, 29, i Slotsgaden 16
1869, 2009, 12121869, Hans Jørgen Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Dorthea Rasmussen, 36, i Adamsgaden 21
1869, 2209, Dreng, søn af snedkersvend Carl Theodor Rasmussen, af Odense og Vilhelmine Margaretha Johanne Kreutsmann, 22, paa Nørregade 65
1869, 2709, 24101869, Niels Thorvald Reinholdt, søn af sergeant Hans Peter Reinholdt, ved det Dragonregiment og Anne Sophie Louise Jochumsen, 31, i Pjentedamsgaden 47
1869, 2909, 12101869, Vilhelm Julius Raabye, søn af kapitain Stephan Julius Raabye, ved 26de Bataillon og Vilhelmine Henriette Andresen, 24, i Villaqvarteret
1869, 0210, 20081874, Jens Brandt Fahnøe, søn af bager Johan Henrik Koch Fahnøe og Anne Margrethe Sander, 32, i Ramsherred 44
1869, 0710, 16011870, Steffen Alfred Steffensen, søn af baadfører Hans Steffensen og Karen Kirstine Petersen, 32, i Sophiendal paa Skibhuusveien
1866, 3105, 10101869, Villiam Jacob Adzersen, søn af beendreier Ebbe Feddersen Adzersen og Margrethe Frederikke Rath, i Nygade 80
1869, 1110, 21111869, Hans Christian Hansen, søn af gaardskarl Hans Hansen og Kirsten Jørgensen, 39, i Adamsgaden 21
1869, 1110, 26121869, Christian Hansen, søn af skomagersvend Hans Christian Frederik Hansen og Louise Føntz, 36, i Slotsgaden 29
1869, 1610, Udøbt dreng (død), søn af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobine Charlotte Møller, 29, paa Kanalveien 85
1870, 3010, 16011870, Vilhelm Jacob Laurits Niels Korup, søn af sømand Anders Peter Korup og Nielsine Caroline Nielsen, 22, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1869, 3108, 23101869, Søren Ludvig Andresen, søn af værtshuusholder Frederik Andresen og Kirstine Marie Sørensen, i Slotsgaden 4
1869, 2010, 08051870, Carl Emil Frederiksen, søn af smedesvend Christian Madsen Frederiksen og Johanne Petersen, 35, ved Jernbanen i Aalykkemarken 5
1869, 2310, 06031870, Søren Arnold Hansen, søn af sergeant Hans Henrik Christian Hansen, ved 26de Bataillon og Godtfredine Vilhelmine Larsen, 28, i Kongensgade 48
1869, 2610, -, Dreng, søn af arbeidsmand Jørgen Hansen og Anne Henrikke født Hansen, 43, i Skulkenborg 105
1869, 0210, 26121869, Hans Conrad Andresen, søn af skibsfører Carl Frederik Andresen og Frederikke Ernstine Andersen, 22, paa Nørrebro 88 i Aalykkemarken
1869, 0111, 07081870, Villiam Albert Hansen, søn af tjenestekarl Christian Hansen, i Veerst Præstegaard og Rasmine Caroline Christine Margrethe Rasmussen, 19, paa Nørrebro 34
1869, 0111, 13071870, Martin Johannes Larsen, søn af sadelmager Hans Christian Larsen og Hanne Amalie Petersen, 33, paa Nørregade 81
1869, 0311, 09011870, Fritz Emil Christian Vilhelm Jöns, søn af sergeant Fritz Heinrich Johannes Jöns, ved 2det Dragonregiment og Vilhelmine Marie Lisberg, 28, paa Sortebrødre Torv 13
1869, 0611, 13021870, Jørgen Christian Andersen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Kirsten Christiansen, 27, i Slotsgaden 30
1869, 0711, 30011870, Georg Marius Peter Eriksen, søn af smedesvend Johan Ditlev Corfix Eriksen, af Odense og Ellen Cathrine Jørgensen, 25, i Slotsgaden 39
1869, 1011, 30011870, Johan Henrik Theede, søn af uldspinder Carl Diderik Theede og Mette Nielsen, 35, i sidebygningen til 36 paa Nørregade
1869, 1111, 26051870, Arthur Hjalmar Ferdinand Klixbüll, søn af sergeant Ferdinand Sørensen Klixbüll, ved 5te Bataillon og Nicoline Lucie Marie Thrane, 29, paa Nørregade 57
1862, 1606, 14111869, Frederik Peter Johansen, søn af arbeidsmand Peter Johansen, Nyenstad 126 og Johanne Jørgine Rosenvinge
1869, 1311, 15051870, Peter Theodor Hansen, søn af muurmester Hans Christian Hansen og Cathrine Nielsen, 25, i Adamsgaden 29
1869, 1711, 07121869, Andreas Mulvad, søn af skibstømmermand Anton Ferdinand Nørager Mulvad og Bertha Oline Clausine Knudsen, 26, paa Tolderlundsveien 98
1869, 2311, 01051870, Georg Nielsen, søn af sigtemager Carl Frederik Nielsen og Christine Delcomun Petersen, 29, i Slotsgaden 26
1869, 0412, 20031870, Johannes Marius Andersen, søn af arbeidsmand Knud Andersen og Karen Jacobsen, 29, i Slotsgaden 28
1869, 0612, 05061870, Valdemar Frits Ransby, søn af oversegeant Johannes Nicolai Ransby, ved 26de Bataillon og Margrethe Elsabe Cathrina Goldschmidt, 34, i Frederiks Forstad 82
1869, 0812, 15051870, Hans Frederik Jørgensen, søn af møllersvend Rasmus Jørgensen og Anne Dorthea Hansen, 34, i Blæsenborg 48
1867, 1401, 15121869, Ludvig Valdemar Petersen, søn af kjøbmand Carl Emil Petersen og Laura Frederikke Maar, paa Nørrebro 34
1869, 2012, 20031870, Rasmus Peter Rasmussen, søn af baadfører Mads Rasmussen og Caroline Petersen, 40, i Skibhusene
1869, 2010, Dreng, søn af skomagersvend Ole Hansen, i Slagelse og Kirstine Rasmussen, Sct. Mikkels Sogn i Slagelse
1869, 2712, 15041870, Hans Christian Jochumsen, søn af skibstømmermand Niels Jochumsen og Anne Kirstine Jørgensen, 24, i Skibhusene. Navneændring af 28.2.1907 til Hans Christian Rosbæk
1869, 2712, 11041870, Bernhard Joachim Sørensen, søn af skipper Julius August Sørensen og Marie Sophie Hagelin, 30, paa Skibhuusveien
1869, 3112, Udøbt dreng (død), søn af skomager Frederik Carl Christian Binau og Louise Marie Sophie Lassen, 22, i Skulkenborg 113
1869, 1609, 01121869, Lars Larsen, søn af ungkarl Rasmus Jørgen Larsen, af Fjellerup og Rasmine Rasmussen, Fjellerup i Fjelsted Sogn
1870, 0201, 22051870, Morten Vilhelm Hastrup, søn af cand. theol. og adjunct Frederik Julius Hastrup, ved Odense Cathedralskole og Augusta Jørgine Johansen, 25, i Aldersro paa Skibhuusveien
1870, 1001, 15051870, Alfred Victor Petersen, søn af detaillist og udsalgsbestyrer Dines Larsen Petersen og Dorthea Christine Falck, 42, paa Nørregade 71
1870, 1001, 15011870, Axel Erichsen, søn af stabssergeant og dannebrogsmand Jürgen Friedrich Christian Erichsen, ved 5te Bataillon og Kirstine Mathilde Rasmussen, 27, i Tvergade 9
1870, 1401, Dreng, søn af slagter Julius Georg Carl Vilhelm Mortensen og Cathrine Eleonore Rasch, 26, i Skulkenborg 113
1870, 1701, 26051870, Hans Jørgen Nielsen, søn af skomagersvend Jørgen Larsen, af Odense og Henriette Amalie Nielsen, 24, hos forældrene i Skulkenborg 96
1870, 2601, 18041870, Reinholdt Vilhelm Julius Mazanti, søn af skomagermester Hans Peter Mazanti og Anne Cathrine Dorthea Hansen, 29, paa Nørrebro 26
1870, 2801, 28081870, Hans Laurits Rasmus Emanuel Mortensen, søn af kobbersmedsvend Martinus Luther Mortensen og Hansine Laurine Christensen, 22, paa Nørrebro 35
1870, 2901, 04091870, Carl Thomas Wiingaard, søn af slagter Carl Thomas Wiingaard og Maren Kirstine Hansen, 29, i Adamsgaden 5
1870, 0402, 26051870, Hans Christian Belschner Møller, søn af corpsskriver Antonius Optimus Møller, ved 26de Bataillon og Francisca Caroline Cathrine Kirstine Belschner, 33, i Kongensgade 43
1870, 1902, 15041870, Hans Petersen, søn af arbeidsmand Poul Petersen og Anne Cathrine Andersen, 26, ved Trækbanen ved Aalykkemarken
1870, 2502, 31071870, Hans Henriksen, søn af høker Rasmus Hansen og Christine Dorthea Petersen, 31, i Skulkenborg
1870, 0503, 08051870, Jacob Marius Poulsen, søn af skibsfører Marqvar Poulsen og Hansine Marie Olsen, 32, i Skibhusene
1870, 1103, 08051870, Theodor Johannes Theede, søn af uldspinder Claus Christian Theede og Anne Cathrine Jørgensen, 40, i Slotsgaden 20, i bagbygningen
1870, 1303, 19061870, Rasmus Julius Johansen, søn af arbeidsmand Hans Peter Reinholdt Johansen og Jacobine Juliane Hansen, 25, i Blæsenborg 34
1870, 1303, 24041870, Baltha Vilhelm Johan Mouritzen, søn af sergeant og berider Niels Peter Mouritzen, ved 2det Dragonregiment og Vilhelmine Juliane Frederiksen, 24, i Provstegaarden paa Overgade 57
1870, 1603, 23061870, Carl Anders Conrad Ellenbrecht Liedecke, søn af trompeter Johann Heinrich Leidecke, ved 2det Dragonregiment og Anne Mathilde Larsen, 31, paa Sortebrødre Torv 13
1870, 1802, 22051870, Frederik Victor Vilhelm Nielsen, søn af sergeant Frederik Christian Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Camilla Louise Flÿge, 32, i Tvergade 28
1870, 2003, 25091870, Hans Christian Knudsen, søn af værtshuusholder Knud Christian Jørgensen og Anne Marie Jensen, 32, i Slotsgaden 3
1867, 1606, 27031870, Jens Oscar Jensen, søn af Christian Jensen Møller, tjener paa Als og Dorthe Mar. Nielsen. I pleje i … gade 14. Navneændring af 19.1.1885 ved adoption til Jens Oscar Svendsen, søn af bryggeriarbeider Poul Adolph Svendsen og Anne Østrup, i Odense
1870, 2703, 08051870, Jens Andersen, søn af arbeidsmand Anders Larsen og Hansine Hansen, 41, i Slotsgaden 44
1870, 2903, 04091870, Jens Simon Eduard Busch, søn af former Eduard Christian Busch og Anne Margrethe Rasmussen, 33, i Adamsgaden 1
1870, 0504, 08051870, Marius Laurits Nielsen, søn af gaardeier Niels Nielsen, paa Rørbæk og Mette Kirstine Hansen, 33, paa Sct. Hans kirkegaard
1870, 1204, 12061870, Jørgen Petersen, søn af snedkersvend Rasmus Petersen og Anne Marie Hansen, 46, i Slotshavehuset
1870, 1904, 29051870, Jens Henning Hansen, søn af styrmand Christian Ludvig Hansen og Henriette Magdalene Grethe, 28, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1870, 2104, 05051870, Lars Christian Hansen, søn af arbeidsmand Hans Hansen og Maren Larsen, 36, ved Jernbanen i Aalykkemarken 13
1870, 3004, 11061870, Thomas Jungjohann, søn af sergeant Anton Friedrich Eduard Jungjohann, ved 5te Bataillon og Christiane Jacobine Sarine Bardram, Langegade
1870, 0405, 11091870, Gustav Hansen, søn af sadelmager Gustav Hansen og Clara Marie Høgh, 22, i Adamsgade 39
1870, 0505, 14081870, Paul Gustav Hoppe, søn af stabssergeant Paul Friderich Julius Hoppe, af 16de Bataillon og Anna Johanne Nicoline Müller, 35, i Pugestræde 60
1870, 0605, -, Dreng, søn af smedesvend Carl Ernst Petersen og Anne Margrethe Steffensen, 23, i Slotsgaden 50
1870, 1105, 29101870, Marius Christian Mortensen, søn af klodsemager Rasmus Mortensen og Caroline Abelone Knudsen, 22, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1870, 1205, -, Dreng, søn af tjenestekarl Carl Christian Hansen, af Odense og enke Sophie Amalia Petersen (enke efter vognmand Carl Morten Jørgensen), 36, i Adamsgade 13
1870, 1805, Udøbt dreng (død), søn af skomagermester Thor Valdemar Møller og Dorthea Nielsine Andersen, i Hans Jensens Stræde ..
1870, 2505, 06061870, Rasmus Petersen, søn af arbeidsmand Christopher Petersen og Anne Marie født Petersen, 41, i Slotsgaden 25
1870, 2505, 13071870, Carl Frederik Johansen, søn af steenhugger Jørgen Johansen, af Odense og Maren Cathrine Christensen, 33, i Slotsgaden 23
1870, 2805, 21081870, Laurits Christian Johannessen, søn af rugbrødbager Knud Johannessen og Kirsten Larsen, 32, i Østergade 69
1870, 0606, 11071870, Hans Sophus Vilhelm Petersen, søn af farversvend Peter Simon Petersen, i Ringe og Caroline Vilhelmine Sophie Vulf, 40, i Slotsgaden 27
1870, 0506, 30091870, Edgar Johannes Andreas Klein, søn af premierlieutenant John Adolph Klein, af 26 Bataillon og Anna Cathrina Maria Berg, 30, i Kongensgade 23
1870, 1306, 23101870, Christen Johannes Langhoff Petersen, søn af bødkersvend Hans Petersen og Karen Johanne Langhoff, 29, i Skulkenborg 89
1870, 1306, 07061870, Hans Jørgen Frederik Hansen, søn af skrædder Carl Christian Hansen og Laura Marie Sophie Jensen, 24, i Skulkenborg ..
1870, 1506, -, Dreng, søn af slagtermester Peter Christian Theodor Andkjær og Anne Kirstine Hasen, 29, paa Nørrebro 18
1870, 2006, 21061870, Lars Christian Hansen, søn af slagtersvend Peter Petersen, af Odense og Jensine Hansen, 19, i Aalykkegade 11
1870, -, Dreng, søn af Marie Kirstine Jacobsen, 22
1870, 3006, 31071870, Carl Carstensen, søn af røgter Anders Carstensen, paa Annasholm, Johanne Marie Jørgensen, 32, i Damhuset
1870, 1407, 26121870, Gotfred Ferdinand Schmidt, søn af smedesvend Louis Ferdinand Schmidt og Jensine Caroline Jensen, 34, i Hans Jensens Stræde 32
1870, 0207, 16101870, Hans Morten Rasmus Carstensen, søn af tømrer Carsten Carstensen og Anne Marie Hansine Cathrine Hansen, 27, paa Nørrebro 2
1870, 2507, Udøbt dreng (død), søn af gartner Hans Christian Jensen, paa Henriettelyst og Caroline Kirstine Hein, 36, paa Nørrebro 72
1870, 2505, 10071870, Rasmus Adamsen, søn af tjenestekarl Hans Nielsen, paa Jernstøberiet i Frederiksgade og Anne Marie Adamsen, paa Gundestrup Mark i Brylle
1870, 0308, 04091870, Jens Vilhelm Andersen, søn af kjøbmand Lauritz Andersen og Emma Sophie Rasmine Hansen, 24, paa Nørrebro 45
1870, 0508, 14081870, Carl Jensen Kjøge, søn af kjøbmand M. Peter Petersen, i Odense og Elise Sophie Margrethe Kjøge, 35, i Kræmmergyden 24
1870, 0608, 23111870, Vilhelm Frantz Conrad Hollynsky, søn af sergent Frederik Hollynsky, ved 36te Bataillon og Sophie Augusta Petersen, 29, i Klaregaden 10
1870, 0908, 09081870, Hans Christian Jørgensen, søn af sergeant Berthel Peter Jørgensen, ved 5te Bataillon og Karen Marie Margrethe Hansen, 25, paa Vesterbro 37
1870, 2008, 25091870, Carl Johannes Jørgensen, søn af kjøbmand Niels Adolph Jørgensen og Louise Caroline Amalie Bang, 33, paa Nørregade 74
1870, 2208, 18121870, Adolph Herman Villiam Rasmussen, søn af skomager J.. Rasmussen og Christiane Jacobine Hansen, 45, i Skulkenborg 105
1870, 2408, 23101870, Hans Carl Martinus Mazanti, søn af tobakspinder Martinus Theodor Mazanti og Thora Hansen, 22, i Østergade 69
1870, 2908, 06081871, Vilhelm Nielsen, søn af naalemagermester Jørgen Julius Nielsen og Dorothea Elisabeth Tamms, 42, i Ramsherred 58
1870, 0209, 09091870, Peter Christian Hansen, søn af skræddersvend Jes Hansen og Marie Kirstine Carlsen, 33, i Slotsgaden 35
1870, 1709, 16101870, Johan Henrik Hansen Ørtenblad, søn af skræddersvend Rudolph Ørtenblad og Maren Johansen, 26, i Adamsgaden 35
1870, 2209, 29051871, Mathias Emil Vilhelm Mikkelsen, søn af arbeidsmand Carl Christian Mikkelsen og Maren Hansen, 40, paa Tolderlundsveien 102
1870, 2805, 17071870, Niels Christian Nielsen, søn af tjenestekarl Niels Peter Nielsen, paa Aalykkemarken, Anna Marie Poulsen, i Tarup
1870, 2109, 13111870, Niels Poul Ludvig Nielsen, søn af baadfører Peter Nielsen og Johanne Larsen, 32, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1870, 2309, 01011871, Knud Larsen, søn af gaardskarl Hans Larsen og Dorthea Hansen, 34, Kræmmergyden 10
1870, 2609, 13111870, Christian Eduard Gustav Porst, søn af guide Jørgen Frederik Porst, i Generalstaben og Emma Theodore Jensine Christensen, 25, paa Vestergade 104
1870, 0310, 03101870, Hans Andersen (tvilling), søn af arbeidsmand Ole Andersen og Kirsten Hansen, 34, i Slotsgaden 50
1870, 0310, 03101870, Anders Andersen (tvilling), søn af arbeidsmand Ole Andersen og Kirsten Hansen, 34, i Slotsgaden 50
1870, 0210, 16101870, Hans Rasmussen, søn af tjenestekarl Christian Rasmussen, i Snestrup og Karen Marie Rasmusen, 28, paa Skibhuusveien
1870, 0210, 06111870, Rasmus Jørgen Hansen, søn af bryggerkarl Jørgen Hansen og Karen Kirstine Rasmussen, 31, paa Gravene 26
1867, 0111, 09101870, Fritz Valdemar Mehlbye, søn af commissionair Carl Trauelsen Mehlbye og Hansine Jensen, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1870, 0810, 04061871, Jens Oluf James Marqvard Hansen, søn af skibstømmermand Hans Hansen og Birgitte Kirstine Nielsen, 43, i Skibhusene
1870, 1010, 22111870, Poul Clausen, søn af værtshuusholder Hans Clausen, af Odense og Maren Sophie Rasmussen, 28, i Adamsgaden 3
1870, 1510, 05031871, Peter Frederik Engberg Hansen, søn af arbeidsmand Christen Hansen og Anne Marie Andersen, 24, i Kongehuset
1870, 1910, 06111870, Carl Frederik Clausen, søn af tjenestekarl Jacob Danielsen, paa Ulriksholm og Laura Elfrida Christine Clausen, 21, hos arbeidsmand Niels Nielsens enke i Kræmmergyden 24
1870, 2910, 22111870, Frederik Vilhelm Andersen, søn af arbeidsmand Jørgen Andersen og Johanne Corneliussen, 22, paa Skibhuusveien
1870, 0211, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Christen Conrad Petersen og Gjertrud Rasmussen, 25, i Rosenlund ved Hedevigslund
1870, 0310, 06111870, Steffen Steffensen Mair, søn af jernbaneopsynsmand James Mair og Camilla Petrea Steffensen, paa Nørregade 75
1870, 0411, 09081871, Christian Viggo Jørgensen, søn af sømand Viggo Jørgensen, af Odense og Marie Henriette Nathalie Thrane, 23, i Ramsherred 52
1870, 1711, 21051871, Hans Christian Vilhelm Martin Jacobsen, søn af skibstømmermand Søren Julius Jacobsen og Caroline Sophie Jørgensen, 31, i Skibhusene
1870, 1911, 21051871, Christian Sophus Schrøder, søn af slagtermester Christian Peter Schrøder og Antonie Florentine Sophie Bekker, 31, paa Tolderlundsveien 97
1870, 2611, 06041871, Rasmus Mogensen Wecke, søn af kjøbmand Heinrich Alfred Wecke og Rasmine Andresine Mogensen, 31, paa Nørregade 47
1870, 2711, 10091871, Carl Marius Olsen, søn af arbeidsmand Niels Frederik Olsen og Kirsten Nielsen, 36, i Blæsenborg 42
1870, 0212, 04061871, Anton Urban Hagendahl Nielsen, søn af saddelmager Niels Nielsen og Johanne Marie Schmidt, 33, paa Nørregade 36, i sidebygningen til Slotsgaden
1870, 1012, 08031871, Hans Vilhelm Bang, søn af skibsfører Laurits Christian Bang og Caroline Vilhelmine Hansen, 29, paa Nørrebro 23
1870, 1412, 20081871, Hans Carl Christian Hansen, søn af muurmester Hans Christian Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 26, i Adamsgaden 29
1870, 3009, 11121871, Rasmus Peder Jensen, søn af Trine Helene Jensen, hos huusmand Lars Jørgensen i Allesø
1870, 2612, 29101871, Niels Julius Broe, søn af arbeidsmand Niels Julius Broe og Louise Juliane Lange, 33, ved Trækbanen i Aalykkemarken 6
1870, 3112, 10091871, Henrik Joseph Petersen, søn af arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen og Anna Dorthea Andersen, 35, paa Nørrebro 38
1871, 0101, Dreng, søn af engmester Jørgen Hansen og Anne Margrethe Henriksen, 42, paa Nørrebro 72
1871, 0601, 23041871, Jørgen Steffensen, søn af baadfører Hans Steffensen og Karen Kirstine Petersen, 33, i Skibhusene
1871, 1101, 16071871, Carl Joachim Møller Sprogøe, søn af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobine Charlotte Møller, 30, paa Kanalveien 85
1870, 2112, 03081871, Frederik Vilhelm Sophus Bjelke Fahrner, søn af premierlieutenant Vilhelm Conrad Michael Fahrner, ved 2det Dragonregiment og Anna Marie Elisabeth Møller, 31, paa Nørregade 87
1871, 2201, 08101871, Niels Eiler Johan Frederik Nielsen, søn af muursvend Rasmus Jørgen Nielsen og Susanne Elisabeth Rasmussen, 24, paa Nørrebro 2
1871, 2201, 06101871, Poul Albert Oscar Poulsen, søn af muursvend Niels Poulsen og Theodora Eline Grönbeck, 34, paa Nørrebro 22
1871, 2401, 18061871, Rasmus Christian Rasmussen, søn af arbeidsmand Johan Rasmussen og Anne Kristine Andersen, 34, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1871, 2701, 28051871, Carl Christian Emanuel Mulvad, søn af skibstømmermand Anton Ferdinand Nørager Mulvad og Bertha Oline Clausine Knudsen, 27, paa Tolderlundsveien 98
1871, 2301, 09071871, Rasmus Mortensen, søn af tjenestekarl Hans Mortensen, paa Munkeroe, Paarup Sogn og Anne Cathrine Hansen, 38, i Blæsenborg 48
1871, 2901, 11061871, Carl Vilhelm Marius Wassileffsky, søn af skibstømmermand Antonius Vilhelm Wassileffsky og Maren Sine Hansen, 39, i Skibhusene
1871, 2901, 16071871, Jens Carl August Johannes Andersen, søn af sergeant Niels Simon August Andersen, ved 5te Bataillon og Marie Rasmussen, 23, i Sct. Jørgens Gade 2
1871, 0102, 21051871, Niels Christian Hansen, søn af smaakjører Hans Hansen og Maren Kirstine Nielsen, 29, paa Nørrebro 86 i Aalykkemarken
1871, 3101, -, Frederik Jørgensen, søn af fjerhandler Jørgen Jørgensen og Dorthea Larsen, 35, i Skulkenborg 83
1871, 0802, 14051871, Anders Christian Andersen, søn af tjenestekarl Knud Andersen og Karen Marie født Andersen, 37, i Adamsgaden 1
1871, 0802, 23041871, Hans Rasmus Hansen, søn af arbeidsmand Lars Hansen og Maren Kirstine Larsen, 31, i Hans Jensens Stræde 2
1871, 0902, 02071871, Hans Rippur Hansen, søn af skibstømmermand Hans Hansen og Anne Kirstine Marie Dorthea Carstensen, 27, i havnefogedens huus paa Tolderlundsveien
1871, 1402, 10091871, Rasmus Jørgen Peter Laurits Hansen, søn af sergeant og gymnastiklærer Hans Hansen, i 5te Bataillon og Anne Dorthea Petersen, 30, i Aalykkegaden 1..
1871, 2102, 02071871, Hans Christian Petersen, søn af værtshuusholder Niels Petersen og Anne Jørgensen, 23, paa Nørregade 78
1871, 2202, 10041871, Frits Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Peter Rasmussen og Petrine Olsen, 23, i Blæsenborg 4
1871, 2502, 03091871, Hans Laurits Axel Nielsen, søn af smedesvend Hans Nielsen og Nielsine født Nielsen, 23, i Nyenstad 130
1871, 2802, 29051871, Rasmus Morten Rasmussen, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Karen Margrethe Mortensen, 35, i Skibhusene
1871, 0303, 11061871, Ove Banditz, søn af toldassistent Valdemar Sempill Bauditz og Anna Augusta Abel, 24, i Aalykkegaden 17
1871, 0603, 15061871, Nicolai Caspar Severin Schang, søn af skomagermester Hans Peter Severin Schang og Emma Hansine Henriette Hansen, 32, paa Nørrebro 42
1871, 0803, 08031871, Niels Marius Andersen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Anne Marie Christiansen, 38, paa Nørrebro 32, i baghuset
1871, 0803, 02061871, Hans Christian Frederik Rasmussen, søn af snedkermester Hans Rasmussen og Caroline Christine Brylle, 34, paa Nørregade 86
1871, 0903, Dreng, søn af bagermester Thomas Jørgensen og Hedevig Sophie Frederikke Reitzel, 32, paa Nørrebro 1
1871, 1203, 16071871, Henrik Andersen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Kirsten Christiansen, 28, i Slotsgaden 30
1871, 1403, 29051871, Carl Foverskov, søn af arbeidsmand Andreas Peter Foverskov og Karen Marie Nielsen, 37, paa Nørrebro 4
1871, 1603, 19031871, Gudmund Hansen, søn af tjenestekarl Niels Larsen, i Killerup og Jensine Christine Conradine Hansen, 24, paa Skibhuusveien 24
1871, 2003, 18061871, Hans Christian Bech Hansen, søn af metaldreier Vilhelm Julius Hansen og Emilie Marie Mathilde Bech, 32, paa Nørregade 53. Navneændring af 25.9.1925 til Hans Christian Beck-Hansen
1871, 2303, 14041871, Hans Peter Laurits Mortensen, søn af arbeidsmand Jens Mortensen og Christiane Marie Nielsen, 29, paa Nørrebro 48
1871, 2503, 08051871, Hans Villiam Petersen, søn af arbeidsmand Poul Petersen og Anne Cathrine Andersen, 27, ved Trækbanen i Aalykkemarken 2
1871, 3103, 14051871, Laurits Peter Christian Larsen, søn af tømmersvend Hans Christian Larsen og Maren født Larsen, 25, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1871, 0104, 20081871, Eduard Marius Festedt, søn af ungkarl Eduard Jensen Kjær, i Veile og Marie Magdalene Festedt, 17, i Slotsgaden 27
1871, 0904, 19111871, Holger Christian Madsen, søn af arbeidsmand Mads Madsen og Anne Marie Nielsen, 38, i Slotsgaden 38
1871, 1004, 30061871, Frands Otto Pedersen, søn af kjøbmand Anders Christian Pedersen og Mariane Elise Topp, 32, paa Nørregade 79
1871, 1104, 16071871, Lorents Ludvig Johannes Gottschalck Møller, søn af skibsfører Peter Nielsen Møller og Johanne Marie Andersen, 31, paa Kanalveien 75
1871, 1204, 11061871, Hans Søren Martin Frier, søn af høker Jens Sørensen Frier og Anne Marie Andersen, 24, paa Nørregade .., i kjælderen
1871, 1304, 23071871, Peter Rasmussen, søn af kjøbmand Peter Ludvig Rasmussen og Anne Margrethe Teisen, 29, paa Nørregade 41
1871, 2004, 09071871, Johan Peter Anton Gitz, søn af malersvend Rudolph Peter Theodor Gitz og Rasmine Caroline Antonie Mikkelsen, 22, paa Nørregade 100
1871, 2204, 03091871, Hans Theodor Hansen, søn af væver Jens Peter Hansen og Bodil Kirstine Andersen, 37, i Slotsgaden
1871, 1704, 18051871, Niels Jørgen Emil Larsen, søn af tjenestekarl Frederik Christensen, i Næsbyhoveds Mølle og Gjertrud Mar. Larsen, 28, i Skulkenborg 105
1871, 0105, 08101871, Rasmus Christian Rasmussen, søn af arbeidsmand Anders Jacob Rasmussen og Anne Larsen, 29, paa Nørrebro 65
1871, 0605, 06081871, Jens Ludvig Johannes Seistrup, søn af Jens Carl Theodor Seistrup, Bataillon og Ludovika Marenstine Caroline Hansen, 21, i Bangsboder 48
1871, 2305, 13071871, Christian Valdemar Krøldrup, søn af kjøbmand Christian Søren Krøldrup, af Colding og Ingeborg Birgithe Henriette Vest, 21, i Adamsgade 2
1871, 2505, 09071871, Niels Thorvald Jesper Hansen, søn af røgter Hans Jespersen, paa Fraugdegaard og Anne Kirstine Jacobsen, 35, i Blæsenborg 38
1871, 0806, 13081871, Jens Frederik Absalonsen, søn af tjenestekarl Ole Absalonsen, paa Hedevigslund og Johanne Marie Jensen, 21, i Viinkjelderhuset paa Skibhuusveien
1871, 0806, 31071871, Eduard Vilhelm Emil Maar, søn af practiserende læge Carl Jacob Ludvig Maar og Christine Vilhelmine Rafn, 32, paa Nørregade 75
1871, 0306, 03081871, Peter Frederik Hansen, søn af premierlieutenant Friederich Wilhelm Hanssen, ved 16de Bataillon og Mathilde Caroline Christine Groot, 32, paa Nørregade 65
1862, 2112, 21061871, Niels Peter Picardi, søn af muursvend Vilhelm Jensen, Skulkenborg 46 og Antonette Andersen
1871, 1706, 22061871, Hans Johansen, søn af arbeidsmand Niels Johansen og Maren Johansdatter, 42, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1871, 2006, 06081871, Peter Rippur Henriksen, søn af tømrer Peter Henriksen og Ida Caroline Hansen, 20, i P. Jørgensens gamle Tolderlund
1871, 2706, 12111871, Jens Henrik Jensen, søn af arbeidsmand Knud Jensen og Karen Madsen, 38, ved Næsbyhoveds Veirmølle
1871, ..06, 06091871, Anders Andreas Ludvig Binau, søn af skomagersvend Frederik Carl Christian Binau og Lovise Marie Sophie Lassen, 23, paa Tolderlundsveien 67
1871, 2806, 10091871, Carl Emilius Valdemar Eriksen, søn af dreier Ferdinand Valdemar Eriksen og Fanny Bolette Cathrine Krøyer, 37, paa Nørregade 83
1871, 0207, 05111871, Emil Carl Anders Haugsted, søn af exam. jur., kasserer og fuldmægtig Henrik Emil Haugsted, ved Odense Catedralskole og fuldmægtig paa Borgmestercontoret og Gjertrud Caroline Cathrine Holbeck, 28, paa Nørregade 45
1871, 2401, 09071871, Lars Rasmus Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Petersen, for tiden i Sønderborg og Birthe Cathrina Rasmussen, 29, paa Nørrebro 34
1871, 1803, 09071871, Hans Henrik Rasmussen, søn af bryggerkarl Anders Frederik Rasmussen og Karen Marie født Rasmussen, 40, paa Kanalveien 61
1871, 0807, 16091871, Anders Carl Andersen, søn af arbeidsmand Rasmus Andersen og Rasmine Frederikke Frederiksen, 34, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1871, 0907, 15101871, Carl Martin Jørgensen, søn af bagermester Jørgen Jørgensen og Mathilde Møller, 38, paa Nørregade 65
1871, 1607, 03071872, Johannes Vilhelm Klinck, søn af sergeant Ole Frederik Blixenkrone, af 16de Bataillon og Thora Johanne Vilhelmine Klinck, 17, paa Nørregade 58
1871, 1707, 29091871, Peder Andreas Pedersen, søn af skibsrheder og skibsfører Hans Christian Pedersen og Ida Laurine Vilhelmine Petrosine født Pedersen, 24, i Skibhusene
1871, 1807, 21091871, Carl Winther Andersen, søn af dragon Rasmus Andersen, for tiden i Kjøbenhavn og Anne Kirstine Andersen, 29, paa Skibhuusveien 24
1872, 2007, 31031872, Johannes Robert Grundtmann, søn af uldspinder Carl Emanuel Grundtmann og Sine Marie Rasmussen, 42, paa Nørregade 97
1871, 0907, -, Dreng, søn af ungkarl og tjenestekarl Henning Rasmussen, i Seden Præstegaard og Ane Kirstine Madsen, af Seden
1871, 2807, 21111871, Stanislaus Carl Vilhelm Degngaard, søn af korporal Jens Nielsen Degngaard, ved 16 Bataillon og Else Marie Hansen, 31, hos huuseier R. Sørensen ved Trækbanen i Aalykkemarken
1871, 1008, 05111871, Laurits Rasmussen, søn af sergeant Niels Rasmussen, ved 5te Bataillon og Caroline Vilhelmine Catharine Mathea Becker, 19, paa Vesterbro 27
1871, 1008, 03031872, Christian Reinholdt Johansen, søn af arbeidsmand Hans Peter Reinholdt Johansen og Jacobine Juliane Hansen, 26, i Blæsenborg 34
1871, 1108, 19111872, Peter Andreas Madsen, søn af bødker og træskomand Poul Madsen, dengang menig ved 5te Bataillon og Anne Marie Andersen, 36, i Skulkenborg 105
1871, 2108, 08101871, Johan Frederik Corneliussen (tvilling), søn af arbeidsmand Anders Corneliussen og Stine Marie Mortensen, 33, ved Trækbanen i Aalykkemarken 4
1857, 2608, 25081871, Frederik Günckel, søn af bomuldsvæver Caspar Günckel og Marie Nielsen, i Nyenstad 128
1871, 1308, 08101871, Hans Anders Hansen, søn af korporal Hans Hansen, af 16de Bataillon og Anne Andersen, paa Nørregade 81
1871, 2608, 05111871, Laurits Christian Hansen, søn af arbeidsmand Hans Hansen og Maren Larsen, 37, i Aalykkegaden 13. Navneændring af 9.7.1914 til Laurits Christian Fagerdal
1871, 2808, 29101871, Christen Larsen, søn af avlskarl Jens Christian Larsen, paa Marienlund og Maren Christensen, 26, hos skovfogeden ved Marienlund
1871, 2908, 29031872, Carl Ivan Olsen, søn af cand. jur. Carl Antonius Olsen og Hansine Christine Otonia født Olsen, 25, paa Nørregade 32
1871, 3108, 26111871, Niels Anton Theodor Julius Hans August Johan Christiansen, søn af muursvend Carl Christian Christiansen, i Dræby og enke Maren Johanne Jensdatter (efter tømmersvend Samuel Nicolai Christensen), 41, i Nyenstad 128
1871, 0209, 17091871, Christian Søgaard Esbøl, søn af arbeidsmand Rasmus Axelsen, ved Trækbanen 4 og Anne Margrethe Olave Esbøl, 40, ved Trækbanen 4
1871, 0609, 03121871, August Valdemar Magnus Jøns, søn af sergeant Fritz Heinrich Johannes Jöns, ved 2det Dragonregiment og Vilhelmine Marie Lisberg, 30, paa Sortebrødretorv 13
1871, 0209, 12051872, Johannes Behrendt Simon, søn af overhornblæser Johannes August Simon, ved 5te Bataillon og Anna Sophie Marie Sørensen, 25, i Søndergade 26
1871, 0809, 30061872, Niels Peter Jensen, søn af arbeidsmand Lars Jensen og Kirsten Nielsen, 43, paa Nørregade 54
1873, 1109, 15061873, Carl Villiam Ransby, søn af oversergeant Johannes Nicolai Ransby, ved 26de Bataillon og Margrethe Elsabe Cathrina Goldschmidt, 36, i Frederiks Forstad 82
1871, 1908, -, Dreng, søn af handelscommis J. C. Poulsen og Marie Frederikke Nielsen, i Christenbernikovstræde 6, i Kjøbenhavn
1871, 2108, 17091871, Hans Hansen, søn af ungkarl Jørgen Chr. Hansen, paa Odense Dampmølle og Maren Hansen, i Herrested Sogn
1872, 1809, 18021872, Hans Christian Eduard Jørgensen, søn af sergeant Berthel Peter Jørgensen, ved 5te Bataillon og Karen Marie Margrethe Hansen, 27, paa Vesterbro 37
1871, 2409, 16101871, Marius Hansen, søn af skomagersvend Abel Qvist, i Odense og Petrine Rasmine Hansen, 23, i Skulkenborg 107
1871, 2609, 06101871, Johannes Marius Christian Alfred Nielsen, søn af muursvend Hans Nielsen, af Odense og Johanne Marie Cathrine Amalia Jensen, 18, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1871, 0210, 12111871, Hans Peter Hansen, søn af kjøbmand Hans Hansen og Maren Kirstine Clausen, 29, paa Nørregade 29
1871, 3108, 08101871, August Larsen, søn af arbeidsmand Lars Jørgen Christensen og Gjertrud Marie Nielsen, 38, i Nygade 76
1871, 0410, 26111871, Johan Frederik Ernst Hartnack, søn af premierlieutenant Johan Justus Hartnack, ved 16 Bataillon og Cecilia Elisabeth Steenberg, 24, i Bjerggade 4
1871, 0310, 03041872, Vilhelm Frederik Koch, søn af sergeant Friedrich Koch, ved 16 Bataillon og Margaretha Catharina Jacobine Holm, 40, i Aalykkegade 11
1868, 2204, 08101871, Rasmus Peter Christian Nielsen, søn af muursvend Rasmus Jørgen Nielsen og Susanne Elisabeth Rasmussen, paa Nørrebro 2
1870, 2909, 24121871, Hans Frederik Valdemar Pedersen, søn af matros Niels Pedersen og Maren Kirstine Rasmussen, Nørrebro 42. Navneændring af 10.4.1907 til Hans Frederik Valdemar Iskow
1871, 0810, 29101871, Jes Peter Christian Hansen, søn af skræddersvend Jes Hansen og Marie Kirstine Carlsen, 34, i Slotsgade 35
1871, 1210, 03121871, Carl Marius Eriksen, søn af skrædder Niels Eriksen og Karen Hansen, 23, paa Nørrebro 33
1871, 1510, 29101871, Frands Ludvig Jensen, søn af materialkarl Johannes Gustav Svendsen, paa Knudshoveds Postetallissement og brygger- og meieripige Johanne Jensen, 27, paa Marienlund
1871, 1808, 24101871, Niels Christian Andreas Madsen, søn af sadelmagersvend Anders Christian Andreas Madsen, af Odense og Anne Kirstine Petersen, i Vindegade 40
1871, 2310, 11111871, Hans Morten Mortensen, søn af bryggerkarl Mads Mortensen, af Odense og Gjertrud Jensine Marie Christensen, 24, i Blæsenborg
1871, 2710, 13101872, Jørgen Morten Eriksen, søn af arbeidsmand Martin Eriksen og Karen Marie Larsen, 37, paa Nørrebro 38
1871, 2710, 26051872, Carl Christian Marius Nicolai Nielsen, søn af portner Lars Nielsen, ved Jernbanen og Cathrine Marie Bruun Thrane, 29, i Kræmmergyden 12, i bagbygningen
1871, 2910, 26051872, Laurits Oluf Larsen, søn af sadelmager Hans Christian Larsen og Hanne Amalie Petersen, 35, paa Nørregade 81
1871, 2608, 05111872, Harald Jensen, søn af porteur Jens Jacobsen, i Randers og Anne Margrethe Jensen
1871, 0311, Udøbt dreng, søn af kjøbmand Heinrich Alfred Wecke og Rasmine Andresine Mogensen, 32, paa Nørregade 47
1871, 0811, 30061872, Niels Peter Hansen, søn af arbeidsmand Frits Vilhelm Hansen og Karen Olsen, 43, paa Gravene 23
1871, 1711, 01011872, Jens Søren Petersen, søn af skræddermester Søren Petersen og Maren Johansen, 32, paa Nørregade 80. Navneændring af 4.12.1912 til Jens Søren Pardal
1871, 1911, 01041872, Carl Thomas Steensen, søn af arbeidsmand Peter Christian Steensen og Anne Marie Thrane, 35, i Peter Rasmussens huus paa Skibhuusveien
1871, 2611, 25081872, Andreas Christian Peter Madsen, søn af pakkudsk Niels Madsen, ved Jernbanen og Maren Hansen, 42, Jernbanen i Aalykkemarken
1871, 2811, 10031872, Marius Hans Laurits Hansen, søn af sømand Niels Jørgen Hansen og Caroline Kirstine Larsen, 23, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1871, 0112, 23051872, Johannes Peter Emil Waidtløw, søn af kjøbmand Peter Martin Waidtløw og Emma Emilie Mengel, 29, paa Nørregade 103
1871, 2207, 03121871, Christen Peter Jensen, søn af tjenestekarl Christen Petersen Makkepram, fra Svendborg og Anne Jensen
1871, 0712, 01041872, Frederik Vilhelm Andersen, søn af arbeidsmand Jørgen Andersen og Johanne Corneliussen, 23, paa Skibhuusveien
1871, 0812, -, Dreng, søn af klodsemager Rasmus Mortensen og Caroline Abelone Knudsen, 24, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1871, 1012, 03031872, Hans Michael Christian Andersen, søn af sømand Hans Jacob Andersen og Olivia Antonia Larsen, 29, paa Nørrebro 47. Navneændring af 27.7.1907 til Hans Michael Christian Lindemark
1871, 1312, 07041872, Johannes Knudsen, søn af banevogter Knud Jensen og Elisabeth Christensen, 40, i Banevogterhuset 16 ved Nørregade
1871, 1412, 11021872, Eduard Rasmus Hansen, søn af sadelmager Gustav Hansen og Clara Marie Høgh, 24, i Adamsgade 39
1871, 1712, 11021872, Jens Peter Severin Rasmussen, søn af værtshuusholder Lars Christian Rasmussen og Christiane Olsen, 34, paa Nørregade 24
1871, 0903, 25121871, Frands Victor Hugo Emanuel Petersen, søn af snedkermester Johan Henrik Petersen og Marie Sophie Christiane Lassen, paa Nørregade 53
1871, 1412, 18021872, Jens Peter Jensen, søn af ungkarl Jørgen Jensen, paa Næsbyhoveds Mølle og Rasmine Frederikke Andersen, i Seden
1871, 2812, 15091872, Laurits Frederik Rasmussen, søn af klodsemager Hans Rasmussen og Anne Kirstine Christensen, 38, i Kræmmergyden 4
1867, 1101, 28071867, Anne Martine Jørgine Lassen, datter af sadelmagersvend Mads Jørgen Andersen, af Odense og Georgine Anne Cathrine Lassen, 22, i Tolderlundsgaden 56
1867, 1301, 22041867, Betty Julie Reinholdine Mazanti, datter af skomagermester Hans Peter Mazanti og Anne Cathrine Dorthea Hansen, 26, paa Nørrebro 26
1866, 0810, 02121867, Karen Kirstine Hansen, datter af karethmagersvend M. Hansen, af Odense og Anne Kirstine Rasmussen, af Korup
1867, 1601, 27101867, Petra Christiane Bech, datter af snedkersvend Vilhelm Jensen Bech, af Odense og Anne Marie Andersen, 31, i Hans Jensens Stræde 2
1867, 1901, 09061867, Gertha Mary Grundtmann, datter af uldspinder Carl Emanuel Grundtmann og Sine Marie Rasmussen, 37, paa Nørregade 97
1867, 3101, 17051867, Caroline Christine Algreen Petersen, datter af bogbinder Niels Algreen Petersen og Cecilia Caspersen, 23, paa Nørregade 32
1867, 1002, 16061867, Marie Kirstine Jørgensen, datter af tjenestekarl Knud Jørgensen, af Paarup Sogn og Anne Hansen, 31, paa Gravene 20
1867, 1602, 18041867, Maren Laura Augusta Rasmussen, datter af værtshuusholder Anders Andersen Rasmussen og Karen Jensen, 30, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1867, 2502, 18041867, Betzy Marie Hansen, datter af snedkersvend Jens Hansen og Maren Kirstine Rasmussen, 29, paa Nørregade 34 i bagbygningen
1868, 0303, 13041868, Caroline Josephine Elfrife Christensen, datter af handskemager Ludvig Christian Christensen og Maren Larsen, 37, paa Skibhuusveien
1866, 1107, 10031867, Julie Frederikke Jørgensen, datter af gartner Hans Jørgensen og Johanne Nielsen, paa Toldelundsveien 94
1866, 0211, 10031867, Karen Kirstine Jensine Larsen, datter af ungkarl Lars Larsen, tjente i Odense og Ane Marie Hansen, i Paarup Sogn
1867, 1903, 30061867, Augusta Vilhelmine Marie Plantner, datter af nagelsmed Henrik Vilhelm Plantner og Cathrine Rasmussen, 32, paa Nørregade 33
1867, 2203, 22041867, Karen Christine Caroline Hansen, datter af værtshuusholder Peter Hansen og Birgitte Kirstine Poulsen, 32, paa Nørregade 93
1867, 2703, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Jørgen Johansen, i Hans Jensens Stræde 2 og Maren Cathrine Christensen, 30, i Hans Jensens Stræde 2
1867, 2903, 16061867, Jensine Andrea Jensen, datter af tjenestekarl Christen Jensen og Frederikke Adamine Jørgensen, 32, i Slotsgade 39
1867, 3003, 30061867, Helene Marie Beyer, datter af patrouillebetjent Carl Ferdinand Beyer og Charlotte Magdalene Catharina Bünning, 31, paa Nørrebro 64
1867, 0104, 19091867, Julie Marie Jensen, datter af skomagermester Christian Jensen og Margarethe Johanna Hopp, 35, paa Nørregade 43
1867, 0704, 12041867, Anne Marie Rasmussen, datter af malermester Frederik Carl Christian Rasmussen og Hansine Dorthea Larsen, 24, paa Nørrebro 7
1865, 3005, 14041867, Betty Amalie Mazanti, datter af muursvend Johan Frederik Mazanti og Karen Marie Mikkelsen, paa Nørrebro 41
1867, 1004, 19071867, Maren Kirstine Eriksen, datter af arbeidsmand Martin Eriksen og Karen Marie Larsen, 32, paa Tolderlundsveien 105
1867, 1304, 07071867, Karen Kirstine Petersen, datter af snedkersvend Rasmus Petersen og Anne Marie Hansen, 43, i Slotshavehuset
1867, 1404, 01051867, Jensine Villadsbine Andrea Marie Jensen, datter af matros Villads Nissen Jørgensen og Jensine Rasmine Jensen, 28, i Nyenstad 12
1867, 1804, 04081867, Jensine Kirstine Marie Bundegaard, datter af skibssmed Johannes Lorentzen Bundegaard og Maren Johanne Madsen, 22, i Skibhusene
1867, 1904, -, Pige, datter af tømmersvend Jørgen Larsen, i Anderup og Maren Knudsen, 27, i Blæsenborg 44
1867, 2204, 19071867, Thora Vilhelmine Jensine Simonsen, datter af værtshuusholder Johannes Simonsen og Hansine Nielsen, 41, paa Nørrebro 84
1867, 2604, 07071867, Hanne Jensine Christine Nielsen, datter af tjenestekarl Lars Christian Nielsen, i Odense og Karen Kirstine Nielsen, 29, i Skibhusene
1867, 3004, 02051867, Antonette Vilhelmine Østerberg, datter af smedesvend August Østerberg og Vilhelmine Hansine Petersen, 20, paa Nørregade 53
1867, 0305, 10061867, Meta Oline Marie Andersen, datter af arbeidsmand Anders Andersen og Sidsel Olsen, 33, i Blæsenborg 48
1867, 0405, 18081867, Frederikke Frederiksen, datter af slagtermester Anders Frederiksen og Anne Cathrine Dorthea Bekker, 38, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1867, 1205, 17111867, Johanne Christiane Erdtmode Schmidt, datter af smedesvend Louis Ferdinand Schmidt og Jensine Caroline Jensen, 31, i Hans Jensens Stræde 32
1867, 1605, 07071867, Elisabeth Jensen, datter af rebslager Anders Julius Jensen og Karen Elisabeth Boock, 27, paa Nørregade 106
1867, 1605, 25061867, Albertine Christiane Abel, datter af skibsbygmester Adolph Emil Abel og Karen Ingeborg Margrethe Kolbye, 29, ved Kanalen
1867, 1805, 15091867, Fritze Christine Marie Petersen, datter af tjenestekarl Hans Larsen Jensen, af Odense og Theodora Johanne Christophine Marie Petersen, 24, hos forældrene paa Kanalveien 85
1865, 2905, -, Pige, datter af arbeidsmand Rasmus Andersen og Marie Mathiesen, 32, paa Tolderlundsveien 102
1865, 2705, 02061867, Marie Sophie Caroline Føhns, datter af soldat Jørgen Nielsen og Agnes Sevilla Laura Camilla Føhns, af Odense
1867, 0106, 03021868, Edith Ørum, datter af lieutenant Jacob Gustav Emil Valdemar Ørum, ved 5te Inf. Bataillon og Olivia Christiane Marie Lind, 26, paa Vesterbro 51
1867, 0606, 29091867, Petrea Vilhlemine Mathea Hansen, datter af arbeidsmand Johan Hansen og Frederikke Rasmussen, 39, i Skibhusene
1867, 0906, 19011868, Clausine Rasmine Clausen, datter af brændeviinsbrænder Hans Clausen, i Nedergade og Maren Sophie Rasmussen, 25, paa Kanalveien 65
1867, 1706, 04081867, Maren Kirstine Marie Nielsen, datter af baadfører Rasmus Nielsen og Karen Sophie Hansen, 27, i Adamsgaden 9
1867, 2606, 30061867, Mathilde Hansine Christine Eleonore Hansen, datter af sømand Johan Riber Hansen og Sara Hansen, 24, paa Nørrebro 38
1867, 0507, 08031868, Hortense Theodore Elisabeth Grønning, datter af glarmester Frederik Madsen Grønning og Anne Marie Margrethe Hansen, 28, i Slotsgaden 3
1867, 1007, 02091867, Caroline Frederikke Ulrich, datter af vildthandler Friedrich Hermann Ulrich og Anne Johanne Augusta Ernst, 32, paa Nørregade 116
1867, 1707, 13101867, Hulda Marie Elise Petersen, datter af gymnastiklærer Peter Petersen, ved 5te Inf. Bataillon og Elise Dorthea Johanne Nielsen, 29, i Brogade 22
1867, 0208, 29091867, Elise Christine Rasmussen, datter af snedkermester Hans Rasmussen og Caroline Christine Brylle, 29, paa Nørregade 86
1867, 0208, 29091867, Marie Jensine Madsen, datter af arbeidsmand Niels Madsen og Maren Christine Jensen, 32, paa Tolderlundsveien 105
1867, 2907, 25081867, Olga Mathea Vilhelmine Martens, datter af skibstømmermand Emil Frederik Martens og Jørgine Emilie Rasmussen, 28, paa Nørregade 106
1867, 0808, 13101867, Emilie Snertinge, datter af premierlieutenant Niels Olsen Snertinge, af 5te Inf. Bataillon og Pauline Augusta Hedevig Jensen, 25, i Frue Kirkestræde 16
1867, 1008, 15101867, Anne Cathrine Petersen, datter af brændeviinskarl Rasmus Petersen og Hanne Jørgensen, 26, i Skulkenborg 96
1866, 2912, 14071867, Maren Johansen, datter af ungkarl og soldat Johannes Hansen, i Kjøbenhavn og Bodil Marie Jensen, Hemmerskov i Særslev Sogn
1868, 1508, 1304 1867, Johanne Valentine Hansen, datter af murer Hans Christian Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 23, Adamsgade 29
1868, 2208, 03051867, Anna Christine Hansen, datter af skræddersvend Jes Hansen og Marie Kirstine Carlsen, 30, i Slotsgaden 35
1867, 2308, 1110, Laura Margrethe Larsen, datter af gaardeier Jørgen Larsen og Jensine Margrethe Andersen, 24, i Marienlund
1867, 0809, 60901868, Mathilde Petrea Eriksen, datter af skomagermester Niels Peter Eriksen og Anne Marie Coneliussen, 33, i Slotsgade 6
1867, 0909, 24111867, Petrea Dagmar Antonie Laura Andersen, datter af møllerkudsk Jens Andersen og Mette Marie Petersen, 25, i Blæsenborg 48
1867, 1109, 05011868, Sophie Louise Hansen, datter af skomagersvend Hans Christian Frederik Hansen og Louise Føntz, 34, i Slotsgade 29
1864, 2109, 3009, Marie Mathilde Ibsen, datter af slagtersvend Carl Frederik Ibsen og Gjertrud Cathrine Hansen, i Skulkenborg 105
1866, 0108, 06101867, Hulda Caroline Henriette Nielsen, datter af pottemager Carl Nielsen og Marie Elisabeth Meisner, paa Nørregade 108
1867, 0610, 17111867, Caroline Hansine Sophie Hansen, datter af gaardskarl Hans Hansen og Kirsten Jørgensen, 37, i Adamsgaden 21
1867, 0810, 21061868, Anna Caroline Augusta Cecilie Tanggaard, datter af skræddermester Ditlev Tanggaard og Anne Kirstine Nielsen, 38, paa Nørrebro 38
1867, 1610, 16101867, Anne Marie Petersen (tvilling), datter af postillon Hans Petersen og Caroline Kirstine Andersen, 26, i Kræmmergyden 2
1867, 2210, 26041868, Hansine Caroline Vilhelmine Aagaard, datter af maskinmester Carl Jacob Aagaard og Agnes Camilla Jørgensen, 24, paa Nørregade 60
1867, 2410, 15121867, Caroline Christine Hansine Petersen, datter af branbærer Hans Petersen og Anne Hansen, 29, ved Hestebanen i Aalykkemarken
1867, 2710, 07061868, Anne Christine Marie Larsen, datter af sømand Jørgen Larsen og Anne Marie Rasmussen, 34, paa Nørrebro 47
1867, 0111, 08031868, Jensine Marentine Christiane Mahler, datter af sergeant Jens Saaby Maler, ved 5te Bataillon og Anne Kirstine Andersen, 25, i Vindegade 38
1867, 0111, 05041868, Thyra Sophie Søndenbroe, datter af skibssmed Daniel Zar Adolph Søndenbroe og Sophie Höffner, 29, i snedker Rasmussens huus ved Jernbanen
1867, 0911, 23021868, Margrethe Johanne Frederikke Hansen, datter af styrmand Christian Ludvig Hansen og Henriette Magdalene Grethe, 26, i Adamsgade 2
1867, 19071868, Ida Hermine Jørgensen, datter af tjenestekarl Peter Jørgensen, af Odense og Kirsten Hansen, 33, i Slotsgaden 27
1867, 1011, 01011868, Anna Dorthea Camilla Mathilde Petersen, datter af arbeidsmand Poul Petersen og Anne Cathrine Andersen, 24, i Hans Jensens Stræde 15
1868, 1111, 09021868, Hansine Kirstine Hansen, datter af rugbrødbager Christian Hansen Hoff og Anne Margrethe Hansen, 31, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 1511, 15091868, Christiane Petrine Bertoline Aabye, datter af pensioneret hoboist Christian Ludvig Markus Aabye og Anne Cathrine Djernis, 42, paa Nørrebro 44
1871, 0411, 240918671, Marie Elisabeth Petersen, datter af skomager Niels Petersen og Anne Sophie Hansen, 33, paa Gravene 26
1856, 2806, 17111867, Mariane Elise Cecilia Aster Olsen, datter af modelsnedker Frits Olsen og Amalie Juliane Elise Kähne, i Middelfart - nu i Skulkenborg 113
1867, 1511, 28061868, Sophie Amalie Eleonore Jacobsen, datter af tømrer Lars Jacobsen og Christiane Nielsen, 23, i Slotsgade 1
1867, 2911, 30111867, Christiane Theodore Jørgensen, datter af gaardskarl Peter Hansen, af Odense og Christiane Jørgensen, 26, i Skulkenborg 105
1867, 2911, Rasmine Jørgentine Andrea Olsen, datter af menig Ole Rasmussen, ved 16de Bataillon og Karen Marie Larsen, 23, i Adamsgade 37
1868, 0812, 05041868, Christiane Jacobine Christiansen, datter af skipper Peter Christiansen og Anne Marie Jørgensen, 30, i Skibhusene
1867, 0912, -, Pige, datter af uhrmager Carl Frederik Vilhelm Lund og Hansine Emilie Constance Olivia Schjellerup, 31, paa Nørregade 34, i bagbygningen
1867, 1811, 20091868, Marie Magdalene Henriksen, datter af tobakshandler Adolph Ferdinand Henriksen og Jensine Petrine Vilhelmine Jacobsen, 32, paa Nørrebro 21
1867, 1412, -, Pige, datter af pottemager Jacob Friedrich Ludvig Rath og Johanne Marie Kirstine Nielsen, 31, i Skulkenborg 105
1867, 1312, 09081868, Emma Jurikka Sophie Amalie Krone, datter af detaillist Heinrich Christian Krone og Augusta Dorothea Henriette Marqvart, 31, paa Kanalveien 67
1867, 2012, 29031868, Anna Nielsine Martha Larsen, datter af gjæstgiver Hans Peter Rasmussen, i Kjerteminde og Maren Kirstine Larsen, 42, paa Nørregade 120
1867, 2312, 28041868, Frederikke Elisabeth Steenbach, datter af jægermester, cand. jur. og eier Henrik Charles Steenbach, af Aalykkegaard og Nielsine Frederikke Ottilia født baronesse Wedel-Jarslberg, 23, paa Aalykkegaard
1867, 2312, 15031868, Marie Julie Heuer, datter af snedkermester Ernst Christian Heuer og Andersine Elise Bryle, 34, paa Nørregade 66
1867, 1612, 26121867, Johanne Larsen, datter af Marie Cathrine Larsen, 30, i Skulkenborg 68
1867, 2712, 01061868, Astrid Scholten, datter af corpslæge Emil Scholten, ved 5te Bataillon og Frederikke Elisabeth Arendrup, 24, paa Vestergade 61
1867, 0612, 28121867, Karen Dorthea Petersen, datter af tjenestekarl Rasmus Mortensen, i Mellemstrædet, Kræmmergyden 1 og Johanne Petersen, paa Eiby Mark
1867, 2912, 10041868, Frederikke Mathilde Henriksen, datter af huusmand Frederik Henriksen og Mette Kirstine Larsen, 41, i Cathrinelyst paa Skibhuusveien
1867, 3112, Dødfødt pige, datter af skibstømmermand Lars Rasmussen og Johanne Larsen, 44, i Skibhusene
1868, 0201, 07041868, Emilie Olga Geschke, datter af handskemager Frederik August Geschke og Eline Marie Frentz, 32, i Skulkenborg 91
1868, 0601, 31051868, Helene Medea Louise Jacobsen, datter af tømmersvend Anders Jacobsen og Johanne Dorthea Ørsberg, 39, paa Gravene 17
1868, 1501, 08061868, Anne Cathrine Petersen, datter af oversergeant og depotsergeant Frederik Herman Theodor Petersen, ved 5te Bataillon og Catharina Friederica Johanna Ewald, 32, Nedergade 28
1867, 2810, 19011868, Antonie Christophine Marie Jungjohann, datter af vaabenmester Anton Friedrich Eduard Jungjohann, af 5te Bataillon og Christiane Jacobine Sarine Bardram, i Langegade 11
1868, 1901, 07061868, Anna Marie Petrine Nielsen, datter af arbeidsmand Hans Nielsen og Anne Marie Petersen, 40, i Kræmmergyden 14
1867, 0311, 19011868, Jette Marie Kirstine Henriksen, datter af ungkarl Niels Hansen, tjenende paa Veilegaard og Jensine Vilhelmine Henriksen, Tornbjerg Skovhuus i Fraugde Sogn
1868, 2401, 26041868, Maren Johanne Busch, datter af former Eduard Christian Busch og Anne Margrethe Rasmussen, 30, i Adamsgade 1
1868, 3001, 08061868, Signe Møller, datter af oversergeant Antonius Optimus Møller, ved 26de Bataillon og Francisca Caroline Cathrine Kirstine Belschner, 31, i Kongensgade 14
1868, 3001, 05071868, Rasmine Mathilde Kirstine Andersen, datter af snedkersvend Hans Peter Andersen og Hansine Severine Friis, 28, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 0102, 06021868, Nicoline Marie Nielsen, datter af sømand Niels Nielsen og Jensine Frederikke Marie Dorthea Madsen, 24, i Skulkenborg 105
1868, 0502, 12061868, Anna Christine Rasmussen, datter af sømand Mads Peter Rasmussen og Nielsine Cecilie Andresen, 23, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 0402, 12021868, Margrethe Frederikke Dagmar Nielsen, datter af korporal og berider Frederik Christian Nielsen, ved 2det Dragonregiment, Camilla Louise Thyge, 31, i Søndergade 3
1868, 0602, 12071868, Katinka Pauline Hoppe, datter af stabssergeant Paul Friedrich Julius Hoppe, ved 16de Bataillon og Anna Johanne Nicoline Müller, 32, paa Overgade 27
1868, 1302, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Niels Steffensen og Maren Hansen, 29, ved Hestebanen i Aalykkemarken
1868, 1402, 31071868, Ella Hildegard Augusta Johanne Klein, datter af premierlieutenant John Adolph Klein, ved 26de Bataillon og Anna Catharina Maria Berg, 28, paa Nørregade 29
1868, 1902, 12071868, Bolette Nielsine Rasmussen, datter af baadfører Ole Rasmussen og Karen Cathrine Hansine Julie Hansen, 33, i Skibhusene
1868, 2902, 05041868, Edel Sophie Dorthea Jørgensen, datter af sømand Rasmus Jørgensen og Anne Marie Madsen, 25, paa Nørrebro 65
1868, 0403, 07061868, Anna Caroline Hansen, datter af bryggerkudsk Hans Hansen og Karen Jørgensen, 33, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1868, 0703, 08031868, Laura Torgine Nielsen, datter af smedemester Peter Nielsen og Rasmine Cecilie Rasmussen, 34, paa Nørregade 100
1868, 0903, 28061868, Oline Marie Kirstine Olsen, datter af skomagersvend Herman Peter Olsen, af Odense og Nielsine Kirstine Larsen, 22, i Slotsgaden 17
1868, 1403, 07101868, Petra Hansine Margrethe Sundahl, datter af invalid og arbeidsmand Claus Peter Sundahl og Kirstine Petrine Andersen, 36, paa Nørrebro 8
1868, 1503, 23041868, Emma Hansine Marie Jürgensen, datter af trompeter i første klasse Peter Heinrich Jürgensen, i 2det Dragonregiment og Rosa Catharina Sophie Margarethe Johannsen, 41, i Langegade 21
1868, 2003, 21051868, Martha Kirstine Johannessen, datter af rugbrødbager Knud Johannessen og Kirsten Larsen, 30, i Østergade 69
1867, 1810, 05031868, Dagmar Marie Petersen, datter af malersvend Valdemar Jacobus Petersen, af Odense og Thora Nielsen, i Kjerteminde
1868, 2203, 11051868, Ida Frederikke Theodora Ipsen, datter af skibsfører Christian Peter Adolph Ipsen og Anna Laura Belschner, 28, paa Nørregade 53
1868, 2303, 22041868, Marie Kirstine Henriette Rasmussen, datter af rugbrødbager Rasmus Jensen og Karen Marie Andersen, 41, i Slotsgaden 8
1868, 2403, 12031869, Juliane Nielsine Rasmine Nielsen, datter af skomagermester og patrouillebetjent Sigismund Vilhelm Christian Nielsen og Ellen Cathrine Midskou, 35, paa Nørregade 118
1868, 2903, 11101868, Caroline Dorthea Emilie Kirkegaard, datter af sadelmagermester Peter Theodor Kirkegaard og Christiane Benedicte Nielsen, 33, paa Nørregade 100
1868, 3103, 05061868, Eliasine Jørgine Vilhelmine Johansen, datter af brændeviinskarl Christian Johansen og Anna Cathrine Lassen, 34, Skulkenborg 85
1868, 3103, 23081868, Anne Marie Christine Andersen, datter af arbeidsmand Anders Larsen og Mette Cathrine Christensen, 42, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 1204, 07061868, Anna Kirstine Larsen, datter af møllersvend Helge Larsen og Andrea Kirstine Petersen, 23, fra Nyborg, - i Slotsgaden 6 hos skomagermester Niels Peter Eriksen
1868, 1704, 06091868, Juliane Jacobine Olsen, datter af arbeidsmand Ole Frederik Olsen og Maren Kirstin Rasmussen, 41, paa Tolderlundsveien 118
1868, 2004, Udøbt pige (død), datter af sergeant Christian Fredrich Koch, ved 16 Bataillon og Margarethe Catharine Jacobine Holm, 37, i Sct. Jørgens Gade 5
1868, 2304, 12071868, Camilla Sophie Marie Larsen, datter af uldspindersvend Christian Friedrich Schütz, i Odense og Johanne Marie Larsen, 17, hjemme i Kræmmergyden 20
1868, 2404, -, Pige, datter af tjenestekarl Rasmus Hansen, paa Anderup Mark, Lumby Sogn og Sidse Marie Nielsdatter, 35, paa Nørrebro 32
1867, 1409, 26041868, Juliane Marie Sophie Frederikke Lund, datter af muursvend Christian Frederik Lund og Juliane Marie Eriksen
1868, 2604, 02081868, Anna Christensen, datter af urtemand Rasmus Christensen og Mariane Margrethe Bender, 35, paa Tolderlundsveien 57
1868, 3004, 26071868, Anna Marie Henriksen, datter af høker Rasmus Henriksen og Christine Dorthea Petersen, 30, i Skulkenborg 98
1869, 0505, 21021869, Caroline Madsine Madsen, datter af postkudsk Niels Madsen, ved Posthuset og Maren Hansen, 38, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1867, 1511, 17051868, Augusta Fogh, datter af blomsterfabrikant Peter Christian Fogh og Augusta Caroline Andersen, i Hans Jensens Stræde
1868, 1705, 01091868, Anna Caroline Amalie Frederikke Ibsen, datter af kleinsmedsvend Henrik Emil Ibsen og Grethe Olsen, 25, i Nyenstad 135
1868, 1605, 06091868, Marie Sophie Thyra Hoffmann, datter af gymnastiklærer og sergeant Johan Andreas Daniel Hoffmann, ved 2det Dragonregiment og Elsebe Helene Christiane Bösche, 32, i Kongensgade 22
1868, 2205, 23081868, Anne Dorthea Rasmine Christensen, datter af sømand Jens Larsen, fra Læsøe og fraskilt hustru Anne Christine Christensen (fraskilt arbeidsmand Lars Larsen), 39, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 2405, 16101868, Dagmar Eleonora Amalia Nielssen, datter af sergeant Mads Nielssen, ved 5te Bataillon og Anna Margaretha Johanne Stump, 30, i Hunderupgaden 13
1868, 2605, 11101868, Svendtine Dagmar Jensen, datter af bryggeribestyrer Søren Jensen og Gjertrud Marie Petersen, 41, paa Nørregade 45, i mellembygningen
1868, 3005, 05071868, Maren Rasmine Cathrine Hansen, datter af landmand Hans Hansen og Mette Cathrine Rasmussen, 29, i Asylgaden 28
1868, 3105, 07091868, Julie Henriette Jensen, datter af skomagermester Christian Jensen og Margrethe Johanne Hopp, 36, paa Nørregade 43
1868, 0406, 12071868, Thora Kirstine Johanne Mazanti, datter af skomagermester Hans Peter Mazanti og Anne Cathrine Dorthea Hansen, 28, paa Nørrebro 26
1868, 0906, 13091868, Andrine Frederikke Andersen, datter af muurmester Hans Frederik Carl Christian Andersen og Frederikke Amalie Dinesen, 31, paa Nørregade 25
1868, 2404, 14061868, Anne Cathrine Sophie Maren Marie Hansen, datter af sergeant Hans Hansen, ved 5te Bataillon og Anne Dorthea Pedersen, i Vindegade 22
1868, 1306, 25081868, Anna Marie Kirstine Hansen, datter af korporal Peter Hansen, ved 2det Dragonregiment og Anne Kirstine Nielsen, 29, i Slotsgade 10
1868, 0603, 20061868, Anne Hansine Nielsen, datter af snedkersvend Peder Nielsen og Karen Marie Hansen, paa Gravene 19
1868, 2106, 06091868, Alfrida Andrea Christine Mathilde Larsen, datter af kjøbmand Christen Larsen og Caroline Mathilde Thorvaldsen, 26, paa Nørregade 97
1868, 2406, 19071868, Anne Marie Hansine Davidsen, datter af farver Christian Johan Davidsen, hos farver Møller i Vestergade og Hansine Jørgensen, 21, paa Nørregade 98
1868, 2506, 30081868, Thora Jensen, datter af rebslager Anders Julius Jensen og Karen Elisabeth Boock, 28, paa Nørregade 106
1868, 2007, 13091868, Petra Nicoline Rasmine Marie Andersen, datter af avlsmand Hans Andersen og Charlotte Marie Poulsen, 36, i Astruphuset
1868, 1707, 11041869, Karen Dorthea Henriette Rude, datter af skibsfører Christian Olsen Rude og Antonie Frost, 24, paa Nørrebro 72
1868, 2607, -, Pige, datter af kobbersmedsvend Niels Laurits Bruun og Kirsten Carlsen, 33, i Hans Jensens Stræde 43
1868, 0708, 11101868, Laura Foverskov, datter af arbeidsmand Andreas Peter Foverskov og Karen Marie Nielsen, 34, paa Nørrebro 4
1868, 0808, 15011869, Caroline Cecilie Hansen, datter af pensioneret lærer Jens Carl Hansen, fra Lahns Stiftelse og Anne Kirstine Jørgensen, 31, paa Nørregade 40
1868, 0908, -, Pige, datter af premierlieutenant Amylie Petersen, i Nyborg og Betzy Laura Rasmussen, 19, i Ramsherred 56
1868, 1008, 20091868, Laura Salomine Emilie Eriksen, datter af dreier Ferdinand Valdemar Eriksen og Fanny Bolette Cathrine Kröyer, 34, paa Nørregade 83
1868, 1808, 18101868, Nielsine Annette Sophie Jeppesen, datter af slagtersvend Samuel Nicolai Schmidt og Nielsine Petrine Nielsen, 27, ved Hestebanen i Aalykkemarken
1866, 1609, 23081868, Emilie Anne Cathrine Caroline Hansen, datter af gartner Carl Frederik Hansen og Maren Hansen, paa Tolderlundsveien 94
1868, 2108, 29111868, Camilla Nielsen, datter af sømand Christian Nielsen og Kirstine Madsen, 26, i Skibhusene
1868, 2308, 11101868, Georgine Marie Sophie Carstensen (tvilling), datter af tømrer Carsten Carstensen og Anne Marie Hansine Cathrine Hansen, 25, i Hans Jensens Stræde 15
1868, 2508, 03011869, Anna Petrine Jørgine Jørgensen, datter af korporal Berthel Peder Jørgensen, ved 5te Bataillon og Karen Marie Margrethe Hansen, 23, paa Vesterbro 37
1868, 2608, 02091868, Kirstine Jørgine Jørgensen, datter af arbeidsmand Jørgen Kastrup Madsen og Karen Nielsen, 33, i Skulkenborg 105, i baghuset
1868, 3008, 18101868, Petra Christine Hansen, datter af skibstømmermand Hans Hansen og Anne Kirstine Marie Dorthea Carstensen, 25, i havnefogdens huus paa Tolderlundsveien
1868, 3108, 06121868, Christine Elmine Hansen, datter af smaakjører Hans Hansen og Maren Kirstine Nielsen, 26, paa Nørrebro 80
1868, 0509, 17011869, Inger Johanne Marie Larsen, datter af smed Carl Christian Larsen og Mette Marie Nielsen, 19, i Marienlunds forpagterbolig
1868, 0709, 07091869, Emilie Henriette Dorthea Plantener, datter af nagelsmed Henrik Vilhelm Frederik Plantener og Cathrine Rasmussen, 33, paa Nørregade
1868, 1509, 11041869, Anna Mathilde Krag, datter af sømand Rasmus Krag og Larsine Christine Marie Lynegaard, 30, paa Nørrebro 47
1868, 2309, 23041869, Anna Judith Broe, datter af arbeidsmand Niels Julius Broe og Louise Juliane Lange, 30, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 2209, -, Pige, datter af driftsinspecteur Frederik Møller og Ansine Marie Lorenzen, 32, paa Banegaarden
1867, 2909, 29091868, Dagmar Ingeborg Christine Krøldrup, datter af kjøbmand Christian Søren Krøldrup, af Colding og Ingeborg Birgitte Henriette Vest, i Adamsgaden 2
1868, 2709, 02111868, Hanne Kirstine Marie Andersen, datter af arbeidsmand Knud Andersen og Karen Jacobsen, 27, i Slotsgaden 28
1868, 0410, 22111868, Rasmine Andersen, datter af tjenestekarl Knud Andersen og Karen Marie født Andersen, 34, i Adamsgaden 1
1868, 1010, 06061869, Valborg Regitze Johanne Lunau, datter af sergeant og vaabenmester Carl Joachim Christian Lunau, ved 16de Bataillon og Andrea Augustine Franck, 28, i Frederiksgade 46
1868, 1610, 30011870, Caroline Loise Marie Nielsen, datter af baadfører Peter Nielsen og Johanne Larsen, 30, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 3008, 24101868, Maren Kirstine Petersen, datter af ungkarl Johan Emil Petersen, tjenende i Odense og Karen Kirstine Nielsen, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 2809, 25101868, Karen Kirstine Nielsen, datter af ungkarl Rasmus Nielsen, af Vor Frue Landsogn og Maren Larsen, i Steenløse
1868, 0211, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Niels Nielsen og Karen Jørgensen, 29, i Kræmmergyden 22
1868, 0211, 02011869, Anna Louise Dyhr, datter af baneingenieur Søren Byrgesen Wandborg Dyhr og Christine Marie Elisabeth Matzen, 23, paa Nørregade 65
1870, 0511, 21081870, Petra Mathilde Hansine Hansen, datter af skipper Johan Riber Hansen og Sara født Hansen, 25, paa Tolderlundsveien 97
1868, 0309, 11111868, Alis Emilie Ulrikke Greve, datter af oversergeant Christian Frederik Emil Greve, ved 26de Bataillon og Adolphine Laurine Thorkildsen, 29, i Kongensgade 47
1868, 0611, 25071869, Caroline Emilie Frederikke Andkjær, datter af slagtermester Peter Christian Theodor Andkjær og Anne Kirstine Hansen, 28, paa Nørrebro 78
1868, 1211, 17051869, Anna Mathea Kirstine Petersen, datter af arbeidsmand Christen Conrad Petersen og Gjertrud Rasmussen, 22, i Skibhusene
1868, 1211, -, Pige, datter af arbeidsmand Anders Christensen og Ingeborg Petersen, 31, paa Nørrebro 20
1868, 1211, 12121868, Mary Sophie Frederikke Wilms, datter af forgylder Johan Henrik Wilms og Sara Marie Christiane Knudsen, 45, paa Nørregade 25, i sidehuset ud til Hans Jensens Stræde
1868, 1311, 27121868, Johanne Nielsine Petersen, datter af karethmagermester Peter Petersen og Johanne Marie Sophie Anderskou, 38, paa Nørrebro 4
1868, 1611, 26121868, Sophie Camilla Olivia Jensen, datter af marchandiser Hans Jensen og Henriette Henriksen, 39, i Skulkenborg 108
1868, 0810, 29111868, Maren Hansine Madsen, datter af tjenestekarl Rasmus Madsen, hos bager Andersen paa Nørregade 81 og Maren Kirstine Hansen, 25, i Slotsgaden 46
1868, 2611, 26031869, Marie Andrea Hahn, datter af kjøbmand Christian Peter Frederik Hahn og Bertha Cathrine Clausen, 20, paa Nørregade 35
1868, 2911, 17051869, Caroline Maria Christine Møller, datter af møllebygger Frederik Ludvig Møller og Christine Sørensen, 24, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1868, 3011, 11041869, Johanne Marie Kirstine Johansen, datter af arbeidsmand Hans Peter Reinholdt Johansen og Jacobine Juliane Hansen, 24, i Blæsenborg 34
1868, 1012, 26021869, Augusta Dorthea Bang, datter af skibsfører Laurits Christian Bang og Caroline Vilhelmine Hansen, 27, paa Nørrebro 23
1868, 1412, 03031869, Ane Kirstine Jensen Evald, datter af Søren Jensen Evald og fraseparerede hustru Lucie Hansen Emberg (fraseparered fra snedker Christian Julius Rasmussen), 37, paa Nørrebro 46
1868, 2011, 13121868, Laura Marie Christine Jacobsen, datter af skibsfører Lorents Christiansen, af Kjerteminde og Nielsine Christine Henriette Jacobsen, i Svendborg
1868, 2910, 22111868, Nielsine Margrethe Andersen, datter af ungkarl Niels Andreas Nielsen, f.t. i Amerika og Johanne Sophie Andersen, Gjerskov, Skeby Sogn
1868, 3012, 24041869, Rasmine Frederikke Rasmussen, datter af tjenestekarl Hans Peter Rasmussen, Eiby, Vor Frue Landsogn og Petrine Olsen, 21, i Blæsenborg 42
1869, 0501, 17051869, Anna Cathrine Elise Claudi, datter af typograpf Christian Antonius Claudi og Christiane Laurine Petersen, 29, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1869, 1001, 18071869, Olga Mathilde Vilhelmine Martens, datter af skibstømmermand Emil Frederik Martens og Jørgine Emilie Rasmussen, 30, paa Tolderlundsveien 94
1869, 2101, 07031869, Anna Cecilia Andersen, datter af marschandiser Hans Andersen og Marie Kirstine Larsen, 19, paa Nørregade 40
1869, 2301, 06061869, Inger Jenny Christensen, datter af hornblæser Hans Theodor Mogens Christensen, ved 5te Bataillon og Charlotte Dorothea Christiane Anna Becher, 32, i Kongensgade 8
1869, 1801, 18071869, Mathilde Christoffine Nielsine Hansen, datter af korporal Christian Holger Schmidt, ved 16de Bataillon og Mathilde Oline Constantia Hansen, i Nyborg
1869, 2601, 11041869, Maren Kirstine Andersen, datter af brændeviinskarl Mads Andersen og Kirsten Nielsen, 30, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1869, 2101, 09101869, Thyra Alexandra Mehlbye, datter af commissionair Carl Traulsen Mehlbye og Hansine Jensen, 32, paa Tolderlundsveien 94
1869, 0102, 27031869, Johanne Marie Jensine Jensen (tvilling), datter af styrmand Jørgen Jensen og Mette Line Hansen, 24, paa Nørrebro 38
1869, 0102, 27031869, Else Dorthea Petrine Jensen (tvilling), datter af styrmand Jørgen Jensen og Mette Line Hansen, 24, paa Nørrebro 38
1869, 0302, 03061869, Johanne Marie Kirstine Mahler, datter af sergeant Jens Saaby Mahler, ved 5te Bataillon og Anne Kirstine Andersen, 27, i Vindegade 38
1869, 0102, 26091869, Georgine Jacobsen, datter af tømmersvend Jacob Mortensen og Anne Kirstine Hansen, 34, paa Nørrebro 44
1869, 0502, -, Pige, datter af sømand Niels Nielsen og Jensine Frederikke Marie Dorthea Madsen, 25, paa Nørregade 73, i bagbygningen
1869, 0702, 18071869, Amalie Petersen (tvilling), datter af arbeidsmand Peter Rasmussen og Christiane Petrine Petersen, 39, i Slotsgaden 32
1869, 1202, 27061869, Helga Antonia Rasmussen, datter af smaakjører Andes Andersen Rasmussen og Karen Jensen, 32, i Adamsgaden 39
1869, 1502, Udøbt pige (død), datter af sadelmagersvend Johan Frederik Holm, i Odense og Nielsine Petrine Langhoff, 25, i Skulkenborg 80
1869, 1602, 09051869, Hansine Rasmine Kirstine Mouritzen, datter af jordbruger Mads Mouritzen og Villumine Rasmussen, 42, i Snapindstedet
1869, 2702, 27061869, Frederikke Christiane Jørgensen, datter af baadfører Mads Peter Jørgensen og Marie Pagh, 49, i Skulkenborg 105
1869, 2802, 17051869, Maren Johanne Marie Christensen, datter af arbeidsmand Ole Niels Christensen og Karen Petersen, 34, i Hanebekhuset 52
1869, 2702, 30051869, Marie Larsen, datter af arbeidsmand Lars Jørgen Christensen og Gjertrud Marie Nielsen, 36, i Nygade 76
1869, 0303, 04071869, Madsine Kirstine Christiansen, datter af skipper Niels Christiansen og Mette Kirstine Madsen, 23, ved Trækbanen paa Kanalveien
1869, 0303, -, Pige, datter af landmand Christian Frederiksen og Agnete Regine Steenberg, 27, i Asylgaden 28
1869, 0403, 24041869, Petrine Eline Andrea Petersen, datter af arbeidsmand Peter Lorentzen Petersen og Anne Marie Olsen, 35, i Blæsenborg 50
1869, 0503, 18051869, Ingeborg Bertha Margrethe Magdalene Plötz, datter af stabssergeant Johann Plötz og Inger Larsine Andersen, 27, paa Overgade
1869, 0803, 18071869, Agnes Louise Grønning, datter af glarmester Frederik Madsen Grønning og Anne Marie Margrethe Hansen, 29, i Slotsgaden
1869, 1003, 18041870, Elvire Marie Nielsen, datter af snedkersvend Peter Nielsen og Karen Marie Hansen, 22, paa Gravene 19
1869, 2203, 30051869, Karen Elfride Rasmussen, datter af snedkermester Hans Rasmussen og Caroline Christine Brylle, 32, paa Nørregade 86
1869, 2903, 18071869, Jensine Christine Jensen, datter af snedkersvend Simon Jensen og Marie Lucie Hansen, 25, i Skulkenborg 104
1869, 3003, 12091869, Anna Hansine Caroline Steensen, datter af arbeidsmand Peter Christian Steensen og Anne Marie Thrane, 33, i P. Rasmussens huus paa Skibhuusveien
1869, 0804, 23051869, Maren Dorthea Larsen, datter af baadfører Peter Larsen og Hansine født Larsen, 30, i Rosenlund ved Hedevigslund
1869, 0904, 06061869, Jensine Christine Marie Jensen, datter af tjenestekarl Rasmus Christian Jensen, paa Nislefgaard og Karensine Kirstine Christensen, 28, i Kræmmergyden 24
1869, 1404, 13061869, Maren Jacobine Caroline Rasmussen, datter af arbeidsmand Johan Rasmussen og Anne Kirstine Andersen, 32, paa Nørregade 104
1869, 1904, 02051869, Caroline Sophie Storm, datter af premierlieutenant Rasmus Storm, ved 16de Bataillon og Anna Cecilie Knudine Aagaard, 24, paa Slottet
1869, 2504, 13061869, Anna Johanne Knudsen, datter af corpsdyrlæge Ludvig Jacob Knudsen, ved 2den Dragonregiment og Hanne Frederikke Petrosine Clausen, 26, paa Overgade 4
1869, 2504, -, Pige, datter af skræddersvend Peter Julius Henrik Jørgensen og Petrine Vilhelmine Hunderup, 21, i Slotsgaden 34
1869, 0605, 04071869, Agnes Johanne Hansen, datter af skibsfører Peter Hansen og Elisabeth Marie Simonsen, 23, i Skibhusene
1869, 0705, 22081869, Marie Andrea Mariane Andersen, datter af korporal Niels Simon August Andersen, ved 5te Bataillon og Marie Rasmussen, 22, i Overstræde 74
1869, 0805, 20101869, Antonie Florentine Vilhelmine Schröder, datter af slagter Christian Peter Schröder og Antonie Florentine Sophie Bekker, 29, paa Tolderlundsveien 97
1869, 1605, 27061869, Louise Cecilie Rasmussen, datter af møllersvend Poul Rasmussen og Andrea Nielsen, 27, i Slotsgaden 9
1869, 1805, 01081869, Kaÿa Snertinge, datter af kapitain Niels Olsen Snertinge, ved 5te Bataillon og Pauline Augusta Hedevig Jensen, 27, paa Slottet
1869, 1805, 26091869, Thora Josephine Madsine Rasmussen, datter af skomagermester Frederik Rasmussen og Andreasine Hansen, 33, paa Nørregade 33
1869, 2505, 05091869, Karen Andesine Jensen, datter af tjenestekarl Anders Jensen, af Odense og Nielsine Kirstine Nielsen, 24, i Ramsherred 60
1869, 0906, 27061869, Meta Cathrine Hansen, datter af tjenestekarl Christen Madsen, paa Hesbjerg og Maren Kirstine Hansdatter, 24, paa Nørregade 90
1869, 1006, 10101869, Laura Sophie Petersen, datter af gartner Niels Petersen, paa Aalykkegaard og Hansine Dorthea Petrine Soelberg, 39, i Jægerhuset
1869, 1006, 12091869, Anna Vilhelmine Marie Mathilde Kjer, datter af oversergeant Hans Kjer, i Forpleiningskorpset og Juliane Frederikke Ottilia Hansen, 36, paa Nørregade 73
1869, 1506, 04101869, Jenny Marie Johanne Jensen, datter af skomagermester Christian Jensen og Margrethe Johanne Hopp, 37, paa Nørregade 83
1869, 1706, 21061869, Marie Antonette Picardi, datter af skomager Georg Ludvig Picardi og Antonette Andersen, 38, i Skulkenborg 95
1869, 2206, 19091869, Karen Christiane Elise Christensen, datter af snedkermester Christian Ludvig Christensen og Hansine Johansen, 27, paa Nørrebro 48
1869, 2506, 10071870, Erne Kirstine Nielsen, datter af bødkermester Niels Peter Christian Nielsen og Anne Elisabeth Frederiksen, 35, paa Nørregade 96
1869, 1407, 17101869, Gertha Margrethe Malmsjö, datter af dreiersvend Johan Henrik Malmsjö og Maren Mortensen, 38, paa Nørrebro 65
1869, 2003, 12091869, Marie Elisabeth Knudsen (tvilling), datter af banevogter Knud Jensen og Marie Elisabeth Christensen, i Banevogterhuset 16 ved Nørregade
1869, 2007, 24071870, Laura Methea Othalia Henriette Poulsen, datter af muursvend Niels Poulsen og Theodora Eline Grønbeck, 31, paa Nørrebro 22
1869, 2507, 15081869, Inger Marie Andresen, datter af skibsfører Andreas Andresen og Anne Cathrine Hansen, 34, paa Nørrebro 88 i Aalykkemarken
1869, 0808, 03101869, Gusta Helene Marie Pedersen, datter af sergeant Jørgen Pedersen, ved 16de Bataillon og Karen Hansine Amalie Pedersdatter Helnæs, 27, hos forældrene ved Jernbanen i Aalykkemarken
1869, 1308, 13081869, Marie Bedsted, datter af handelsgartner Hans Christian Bredsted og Emilie Lucie Nicolaisen, 33, i Slotsgaden 51
1869, 2108, 07111869, Rebekka Margretha Frederiksen, datter af arbeidsmand Jens Frederiksen og Vilhelmine Sophie Juliane Nielsen, 30, i Kræmmergyden 12
1869, 2308, 08101869, Marie Brorson, datter af corpslæge Christian Sophus Brorson, ved 2det Dragonregiment og Ida Vilhelmine Haslund, 33, paa Slottet
1869, 3008, 07111869, Anna Marie Julie Nielsen, datter af huusmand Niels Nielsen og Anne Cathrine Hansen, 29, paa Tolderlundsveien 94
1869, 0409, 11091869, Marie Kirstine Jørgensen, datter af muurmester Johan Peter Jørgensen og Anne Frederikke Rasmussen, 43, i Ramsherred 56
1869, 0409, 01051870, Petrine Sophie Rasmine Hansen, datter af arbeidsmand Frits Vilhelm Hansen og Karen Olsen, 40, paa Gravene 23
1869, 0609, 05071870, Karen Marie Kröldrup, datter af kjøbmand Christian Søren Kröldrup, af Colding og Ingeborg Birgitte Henriette Vest, 19, i Adamsgade 2
1869, 0809, 21111869, Helga Caroline Mathilde Eriksen, datter af muursvend Peter Vilhelm Eriksen og Anne Marie Kirstine Jørgensen, 26, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1869, 1109, 13031870, Hansine Nielsen, datter af baadfører Rasmus Nielsen og Karen Sophie Hansen, 29, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1869, 1209, 12121869, Marie Magdalene Christensen, datter af urtemand Rasmus Christensen og Mariane Margrethe Bender, 26, paa Tolderlundsveien
1869, 1609, 17101869, Marie Kirstine Elisabeth Mortensen, datter af bryggerkarl Mads Mortensen, af Odense og Gjertrud Jensine Marie Christensen, 22, hos forældrene i Blæsenborg 50
1869, 1809, 12121869, Karen Kirstine Rasmussen, datter af slagter Hans Rasmussen og Anne Marie Carstensen, 23, i Sømosehuset
1869, 2909, 03071870, Inger Elisabeth Stiller, datter af sergeant Jacob Friedrich Stiller, ved 5te Bataillon og Ludovika Eduardsine Josephine Bardram, 25, i Hunderupgade 13
1869, 0510, 15051869, Cathinka Caroline Nielsen, datter af porteur Lars Nielsen, ved Jernbanen og Cathrine Marie Bruun Thane, 27, i Kræmmergyden 12, i bagbygningen
1869, 0510, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Johan Larsen, tjenende i Hunderup og Anne Marie Hansen, 22, i Slotsgaden 9
1868, 1602, 10101869, Josepha Adzersen, datter af beendreier Ebbe Feddersen Adzersen og Margrethe Frederikke Rath, i Nygade 80
1869, 2509, 21111869, Agnes Elisabeth Clausen, datter af farver Niels Julius Victor Clausen og Caroline Marie Nielsen, 35, Nørregade 70
1861, 0406, 15101869, Julie Hansen (tvilling), datter af bøssemager Rasmus Christian Hansen og Henriette Pouline Henriksen, paa Nørregade 32
1861, 0406, 15101869, Anna Hansen (tvilling), datter af bøssemager Rasmus Christian Hansen og Henriette Pouline Henriksen, paa Nørregade 32
1869, 1410, 26121869, Antonie Mathea Steffensen Olsen, datter af brændeviinsbrænder Jens Peter Olsen og Cathrine Caroline Steffensen, 26, paa Nørregade 76
1869, 2410, 12121869, Rudolphine Hansen, datter af arbeidsmand Mads Hansen og Johanne Christiane Frederiksen, 25, i Christiansminde
1869, 2310, 26121869, Hansine Petrine Knudsen, datter af brændeviinskarl Christian Knudsen og Anne Hansen, 35, i Kræmmergyden 3
1869, 2710, 24041870, Ebba Emilie Haugsted, datter af architect og snedkermester Hans Andreas Haugsted og Clara Helene Thomine Øhlenschlæger, 37, paa Nørregade 59
1869, 0211, 02111869, Betty Camilla Jørgensen, datter af skræddersvend Lars Jørgensen og Petrosine Frederikke Kirstine Rasmussen, 20, i Skulkenborg 113
1869, 0211, 20031870, Olga Frederikke Jensen, datter af skibsfører Jacob Jensen og Laurine Johnsen, 42, paa Nørrebro 11
1869, 0210, 16011869, Mette Kjerstine Søndergaard, datter af gjæstgiver Albrecht Søndergaard og Marine Christine Knudsen, 25, i Jernbanehotellet paa Nørrebro 1
1869, 0911, -, Pige, datter af malermester Niels Frederik Thrane og Marie Sophie Andrea Hansen, 36, i Skibhusene
1869, 0811, 14041870, Gunver Maria Ørum, datter af premierlieutenant Jacob Gustav Emil Valdemar Ørum, ved 5te Bataillon og Olivia Christiane Marie Lind, 28, i Vindegade 54
1869, 1311, 30011870, Christiane Munk, datter af premierlieutenant Johan Frederik Marinus Munk, ved 2det Dragonregiment og Ida Sophie Adriane Margrethe Strange, 26, i Nedergade 23
1869, 2211, 13031870, Anna Marie Claudia Hansen, datter af styrmand Jens Peter Hansen og Amalie Henriette Jørgensen, 24, paa Nørrebro 80
1869, 2211, 18041870, Gjertrud Mathea Andersen, datter af fyrbøder Lars Andersen, paa dampskibet Dagmar og Abeline Kirstine Christensen, 34, i Skibhusene
1869, 2211, Dødfødt pige, datter af ungkarl Rasmus Christian Andersen, i Haarslev og Marie Kirstine Antonsen, 24, i Jægerhuset
1869, 2211, 06021870, Hansine Johanne Sophie Rosenlund, datter af arbeidsmand Mads Christian Hansen og Emilie Elisabeth Francis, 29, i Næsbyhoveds Slotshave
1869, 2411, Udøbt pige (død), datter af arbeidsmand Hans Hansen og Karen Jørgensen, 35, i Aalykkegaden 5
1869, 2511, 02121869, Frieda Maria Schwarz, datter af hornblæser Johann Daniel Schwarz, ved 5te Bataillon og Elise Dorothea Friedericha Wulff, 42, i Vindegade 72
1869, 1011, 22051870, Johanne Dorthea Emilie Boisen, datter af landpolitiassistent Andreas Boisen og Anna Dorthea Lafrentz, 36, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1869, 0812, 26041870, Anna Elisabeth Dichmann, datter af restaurateur Rasmus Rasmussen Dichmann og Cathrine Christine Jordahn, 34, ved Kanalbassinet
1869, 1312, 11121870, Karen Frederiksen, datter af slagtermester Anders Frederiksen og Anne Cathrine Dorthea Bekker, 40, paa Kanalveien 88, i Aalykkemarken
1869, 1412, 13021870, Hansine Christine Petrea Wenzel, datter af candidat Wenzel Knirsch, i Kjøbenhavn og Maren Hansen, 22, hos forældrene i Astruphuset
1869, 2112, 13051870, Maren Rasmine Margrethe Madsen, datter af baadfører Hans Madsen og Anne Kirstine Petersen, 35, i Skibhusene
1869, 0211, 26121869, Thyra Augusta Vilhelmine Jensine Nielsen, datter af contorist Steffen Petersen, af Odense og enke Anne Barbara Petrine Nielsen (enke efter steenhugger Hänel). Navneændring af 6.8.1890 til Thyra Augusta Vilhelmine Jensine Rosenvinge
1869, 2312, 05011870, Anne Cathrine Hansen, datter af ungkarl Niels Nielsen, for tiden i Amerika og Henriette Daline Hansen, 22, paa Nørrebro 38
1869, 3012, 14041870, Emilie Frandsine Marie Svane, datter af beslagsmed Carl Svane, i 2det Dragonregiment og Marie Christine Frederikke Vollstedt, 36, Vor Frue Kirkestræde 3
1870, 1301, 30071871, Sophie Adolphine Marie Jørgensen, datter af arbeidsmand Jørgen Johansen og Rasmine Frederikke Bewarder, 35, i Nyenstad 134
1870, 1301, 17071870, Marie Vilhelmine Berthelsen, datter af smaakjører Rasmus Berthelsen og Maren Petersen, 34, i Adamsgaden 13
1870, 2001, 31071870, Hulda Rigmor Petersen, datter af cigarmager Hans Petersen og Rasmine Ottine Laurine Christenline Knudsen, 45, i Nygade 84
1870, 1601, 03041870, Vilhelmine Ursine Wisborg, datter af sergeant Ole Nicolaisen Wisborg, ved 2det Dragonregiment og Vilhlemine Ursine Møller, 33, i Klaregade 10
1870, 2301, 31071870, Haraldine Alberta Vilhelmine Marie Jørgensen, datter af skræddersvend Nis Nissen, af Odense og Caroline Marie Jacobine Jørgensen, 18, paa Sct. Hans Kirkegaard 48
1869, 1609, 06021870, Simonie Amalie Lyngbek, datter af cigarmager Peter Frederik Lyngbek og Anne Margrethe Hummelgaard, Slotsgade 8
1870, 0302, 06031870, Emilie Jacobine Henriette Friis Reitze, datter af kjøbmand Frits Carl Reitzel og Anna Marie Friis, 24, paa Nørrebro 5
1870, 1002, 01031870, Camilla Marie Nielsen, datter af avlskarl Peter Nielsen, paa Anderupgaard og Anne Sophie Hansen, 19, hos forældrene i Skibhusene
1870, 1202, 17041870, Laura Holbech, datter af kjøbmand Hans Carl Georg Holbeck og Laurine Magdalene født Holbeck, 37, paa Nørregade 69
1870, 1702, 20081871, Karen Larsen, datter af sømand Jørgen Larsen og Anne Marie Rasmussen, 37, paa Nørrebro 47
1870, 0103, -, Pige, datter af pottemager Jacob Friedrich Ludvig Rath og Johanne Marie Kirstine Nielsen, 33, paa Nørrebroe 3
1870, 1203, 31071870, Mette Marie Jensen, datter af arbeidsmand Christen Jensen og Frederikke Adamine Jørgensen, 35, i Skulkenborg 75
1870, 1702, 13031870, Jensine Larsen, datter af muursvend Larsen, i Odense og Anne Sophie Charlotte Larsen, i Verninge
1870, 1603, -, Pige, datter af tjenestekarl Anders Christensen, tjenende paa Harritslevgaard og Marie Cathrine Nielsen, 26, i Skulkenborg 113
1870, 2103, 03061870, Anna Sophie Minna Emilie Götke, datter af regimentssadelmager Frederik Vilhelm Christian Götke, ved 2det Dragonregiment og Marie Christine Vilhelmine Rasmussen, 28, i Nedergade 16
1870, 2103, -, Udøbt pige (død), datter af arbeidsmand Niels Madsen og Maren Kirstine Jensen, 37, paa Tolderlundsveien i Landsognet
1870, 1303, 22051870, Laura Vilhelmine Hansen, datter af metaldreier Vilhelm Julius Hansen og Emilie Marie Mathilde Beck, 31, paa Nørregade 53
1870, 2803, 19061870, Kirstine Marie Larsen, datter af styrmand Peter Larsen og Mette Kirstine Madsen, 28, paa Nørrebro 110
1870, 2903, 26051870, Elna Ingeborg Hartnach, datter af premierlieutenant Johan Justus Hartnack, ved 16de Bataillon og Cecilia Elisabeth Steenberg, 22, i Bjerggade 4
1870, 0604, -, Pige, datter af smaakjører Hans Steffen Jeppesen og Anne Rasmussen, 40, paa Nørregade 65, i bagbygningen
1870, 1104, 17071870, Laurine Christine Eriksen, datter af tømmersvend Hans Christian Eriksen og Anne Marie Nielsen, 32, paa Nørrebro 37
1870, 1304, 11091870, Maren Elise Victoria Mahler, datter af fhv. sergeant Jens Saaby Mahler, ved 5te Bataillon og Anne Kirstine Andersen, 28, paa Heden 134
1870, 1303, 06091870, Signe Vilhelmine Caroline Sophie Greve, datter af oversergeant Christian Frederikke Emil Greve, ved 26de Bataillon og Adolphine Laurine Thorkildsen, 31, i Kongensgade 47
1870, 1604, 26051870, Johanne Kirstine Andersine Louise Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Nielsen og Karen Jørgensen, 30, i Kræmmergyden 22
1870, 1704, 26061870, Johanne Vilhelmine Pedersen, datter af mægler Vilhelm Emil Pedersen og Marie Sørine Jørgensen, 29, paa Nørregade 122
1870, 2704, 01091870, Gerta Antonie Dannesboe, datter af eier og sognefoged Rasmus Dannesboe, af Paradisgaarden og Anne Jespersen, 33, i Paradisgaarden
1870, 3004, 30101870, Anna Sophie Rasmussen, datter af baadfører Ole Rasmussen og Maren Cathrine Hansine Julie Hansen, 35, i Skibhusene
1870, 0704, 04051870, Anne Dorthea Petersen, datter af tjenestekarl Niels Larsen, paa Rosengaard, i Eiby og Anne Petersen, 25, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1870, 0305, 19051870, Petrea Hansine Jennyline Beierholm, datter af arbeidsmand Peter Larsen Jensen Bierholm og Anne Hansen, 32, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1870, 1005, 14081870, Camilla Laura Jørgensen, datter af arbeidsmand Knud Jørgensen og Anne Hansen, 35, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1870, 1405, 14081870, Dagmar Mathilde Hansen, datter af skomagersvend Ole Hansen og Andresine Rasmine Nielsen, 23, i Skulkenborg 113
1870, 1605, 02101870, Anna Cathrine Larsen, datter af fabrikarbeider Frederik Larsen og Fritzine Kirstine Schrøder, 32, paa Nørrebro 38
1870, 1805, 14081870, Petrine Marie Caroline Larsen, datter af rebslagersvend Johan Larsen og Anne Cathrine Nielsen, 28, i Nyenstad 129
1870, 0306, 12061870, Mariane Rasmine Nielsen, datter af tjenestekarl Hans Nielsen, af Odense og Anne Cathrine Rasmussen, 23, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1870, 0406, 21061871, Karen Dorthea Oline Marie Mörch, datter af rebslagersvend Niels Nicolai Mörch og Johanne Marie Hansen, 38, i Skulkenborg 105
1870, 1606, 28081870, Anna Johanne Christiansen, datter af skipper Niels Christiansen og Mette Kirstine Madsen, 24, ved Trækbanen paa Kanalveien
1870, 1606, 23091870, Olga Elisabeth Christiansen, datter af snedkermester Niels Christiansen og Elisabeth Nielsen, 30, paa Nørregade 63
1870, 2306, 20111870, Clausine Christiane Nielsen, datter af arbeidsmand Søren Nielsen og Marie Magdalene Sandberg, 42, i Paradishuset
1870, 2306, 23061870, Frederikke Rasmussen (tvilling), datter af former Alf Frederik Ferdinand Rasmussen og Frederikke Juliane Marie Pors, 30, i Adamsgaden 39
1870, 2306, 23061870, Cathrine Rasmussen (tvilling), datter af former Alf Frederik Ferdinand Rasmussen og Frederikke Juliane Marie Pors, 30, i Adamsgaden 39
1870, 1106, 12071870, Stine Jacobine Jacobsen, datter af tjenestekarl Jens Petersen Brölund, i Bogense og Marie Kirstine Jacobsen, 22, i Slotsgaden 56
1870, 1202, 15051870, Laurine Karen Christine Hansen, datter af fhv. kjøbmand Christian Bærthelsen, i Odense og Anne Kirstine Hansen, paa Render Væde
1870, 1306, 23101870, Margrethe Nielsen, datter af oversergeant Søren Nielsen og Dorthea Bislev, 30, i Aalykkegaden 17
1870, 2106, 06111870, Annette Pouline Hansen, datter af sadelmager og photograpf Niels Peter Andersen, for tiden i Horsens og Karen Marie Hansen, 27, hos tømrer Jacob Mortensen paa Nørrebro 44
1870, 2406, 26071870, Karen Hansine Skytte, datter af tømmermester Hans Peter Nielsen Skytte og Andresine Hansen, 30, i Adamsgaden 19
1870, 2606, 24121870, Maren Camilla Alexandra Nielssen, datter af sergeant Mads Nielssen, ved 5te Bataillon og Anne Margaretha Johanne Starup, 33, paa Heden 56
1869, 0101, 03071870, Jenny Frederikke Caroline Binau, datter af skomagersvend Frederik Carl Christian Binau og Louise Marie Sophie Lassen, paa Tolderlundsveien 67
1870, 0307, -, Pige, datter af læsteskjærer Jens Hansen Holm og Christiane Frederikke Voss, 27, i Hans Jensens Stræde 33
1870, 2705, 18071870, Nielsine Christine Olsen, datter af skomager Herman Peter Olsen og Nielsine Christine Larsen, paa Vesterbro 34
1871, 1807, 06041871, Meta Jørgine Rasmussen, datter af detaillist Frederik Rasmussen og Maren Madsen, 36, i Skulkenborg 36
1870, 1907, 27101870, Henriette Christiane Marie Algreen Petersen, datter af bogbinder Niels Algreen Petersen og Cecilia Caspersen, 26, paa Nørregade 35
1870, 2207, 09101870, Anne Johanne Cathrine Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Maren Cathrine Hjeresen, 32, paa Nørrebro 54
1870, 2807, 11081870, Mathilde Ludovica Hansen, datter af tømmersvend Erik Hansen og Anne Marie Elisabeth Danielsen, 33, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1870, 2807, 10081870, Karen Andersen, datter af arbeidsmand Rasmus Andersen og Rasmine Frederikke Frederiksen, 33, i Slotsgade 28
1870, 0308, 16101870, Johanne Marie Knudsen, datter af banevogter Knud Jensen og Marie Elisabeth Christensen, 39, i Banevogterhuset 16, ved Nørregade
1870, 0608, 06111870, Marentine Augusta Christiansen, datter af skipper Peter Christiansen og Anne Marie Jørgensen, 33, i Skibhusene
1870, 1308, 11121870, Alvilda Hansen, datter af malersvend Thomas Thomsen Hansen og Birthe Kirstine Andersen, 24, i Slotsgaden 6
1870, 1508, 21081870, Petra Jensen, datter af rebslagermester Anders Julius Jensen og Karen Elisabeth Boock, 30, paa Nørregade 106
1870, 1708, 19081870, Christine Marie Andersen, datter af sømand Hans Jacob Andersen og Olivia Antonia Larsen, 28, paa Nørrebro 47
1870, 2208, 16101870, Anna Mathilde Hansen, datter af karethmagersvend Lars Hansen og Anne Marie Madsen, 29, i Aalykkegade 7
1870, 3108, 02071870, Rasmine Dagmar Rasmussen, datter af kreaturhandler Carl Henrik Rasmussen og Johanne Dorothea født Rasmussen, 32, paa Nørregade 83
1870, 0109, 07041870, Sophie Höffner, datter af gjørtler Hans Peter Hugo Höffner og Sophie Helene Thomsen, 38, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1870, 0209, -, Pige, datter af arbeidsmand Lars Petersen og Hedevig Nielsen, 37, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1870, 0409, 03061871, Alma Louise Baumgarten, datter af kjøbmand Peter Theodor Baumgarten og Mette Marie Faarschau, 28, paa Nørregade 87
1870, 0709, 26091870, Christence Juliane Frederikke Adolphine With, datter af tjenestekarl Hans Andersen, af Hillerslev og Kirstine Marie With, 20, i Blæsenborg 44
1870, 1109, 25091870, Caroline Kirstine Hansen, datter af forvalter Hans Jacob Hansen og Marie Conradsen, 17, paa Tolderlundsveien 94
1870, 1409, 19031871, Clara Francisca Larsen, datter af slagrer Jørgen Vilhelm Valdemar Larsen og Marie Kirstine Rasmussen, 26, paa Gravene 17
1871, 2309, 24091871, Johanne Vilhelmine Cathrine Petersen, datter af skomager Niels Petersen og Anne Sophie Hansen, 36, i Skulkenborg 96
1870, 2309, 20111870, Johanne Cathirne Knudsen, datter af kludesamler Rasmus Knudsen og Mette Marie Rasmussen, 46, paa Nørrebro 76
1870, 2409, 13081871, Mathilde Emilie Cecilia Ibsen, datter af kleinsmedsvend Henrik Emil Ibsen og Grethe Olsen, 27, i Nyenstad 135
1870, 2509, -, Pige, datter af restaurateur Ferdinand Vilhelm Heinrich Nehm, paa dampskibet Sct. Knud og Susanne Margrethe Joensen, 22, paa Nørrebro 65
1870, 2709, -, Pige, datter af kleinsmedsvend Jens Jensen og Karen Kirstine Marie Juliane Johansen, 26, ved Trækbanen
1870, 2909, -, Pige datter af kjøbmand Oluf Andreas Petersen og Caroline Magdalene Schmidt, 23, ved Trækbanen
1870, 3009, 23041871, Marie Jensine Vilhelmine Poulsen, datter af arbeidsmand Knud Poulsen og Anne Kirstine Petersen, 38, i Skulkenborg 110
1870, 3009, 15081871, Charlotte Lucie Jensen Evald, datter af Søren Jensen Evald og fraseparered hustru Lucie Hansen Emberg (fra snedker Christian Julius Rasmussen), 38, paa Nørregade 116
1870, 0110, 20111870, Marie Jespersen, datter af kjøbmand Niels Christian Jespersen og Christine Urbania Hansen, 25, paa Nørregade 68
1870, 0110, 26021871, Anna Andresen, datter af skibskapitain Andreas Andresen og Anne Cathrine Hansen, 35, paa Kanalveien 88, i Aalykkemarken
1870, 0310, 12031871, Maren Cathinka Madsen, datter af arbeidsmand Anders Madsen og Christiane Petersen, 42, paa Kanalveien 85, i bagbygningen
1870, 0610, 14051871, Marie Christiane Petrea Krag, datter af sømand Rasmus Krag og Larsine Christine Marie Lynegaard, 32, paa Tolderlundsveien 97
1868, 0911, 12101870, Camilla Kirstine Petersen, datter af arbeidsmand Peter Henriksen og Maren Andresen, 46, paa Nørrebro 56
1870, 1410, Udøbt pige (død), datter af handelsgartner Hans Christian Bredsted og Emilie Lucie Nicolaisen, 34, i Slotsgaden 51
1870, 0707, 21081870, Ane Marie Hansen, datter af ungkarl Lars Pedersen, af Frøbjerg og Maren Kirstine Hansen, paa Kjerte Mark
1870, 1410, 04061871, Laurine Olafine Nielsen, datter af sømand Christian Nielsen og Mette Kirstine Madsen, 29, i Slotsgaden 8
1870, 2310, 22011871, Vilhelmine Jensine Kirstine Petersen, datter af møllerkudsk Niels Petersen, paa Lindvad og Vilhelmine Petrine Halvorsen, 20, i Slotsgaden 9, i sidebygningen
1870, 2710, 23071871, Marie Magdalene Rasmussen (tvilling), datter af sømand Mads Peter Rasmussen og Nielsine Cecilie Andresen, 26, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1870, 2710, 23071871, Caroline Elisabeth Rasmussen (tvilling), datter af sømand Mads Peter Rasmussen og Nielsine Cecilie Andresen, 26, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1871, 2810, 16071871, Else Kirstine Sundahl, datter af invalid og arbeidsmand Claus Peter Sundahl og Kirstine Petrine Andersen, 38, i Blæsenborg 48
1870, 2008, 20111870, Anna Kirstine Marie Rose, datter af smedesvend Frederik Carl Christian Rose og Charlotte Marie Hansen, 22, i Poul Jørgensens Tolderlund
1870, 1811, -, Pige, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Dorthea Johansen, 20, i Adamsgaden 13
1871, 0412, 14041871, Thora Vilhelmine Thorvaldsen, datter af skomagersvend Vilhelm Theodor Thorvaldsen, af Odense og Vilhelmine Georgine Anne Sophie Larsen, 20, paa Nørrebro 24
1870, 1512, 05021871, Ingeborg Mathilde Hansen, datter af arbeidsmand Hans Christian Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 33, i Askehuset ved Aalykkegaarden
1870, 1712, 17041871, Harriet Steenbach, datter af jægermester, cand. jur. og eier Henrik Charles Steenbach, af Aalykkegaard og Nielsine Frederikke Ottilia født baronesse Wedel-Jarlsberg, 26, paa Aalykkegaard
1870, 2804, 27121870, Frederikke Nielsine Vilhelmine Nielsen, datter af dreier Peder Vilhelm Lind, af Odense og Anne Marie Nielsen, af Vor Frue Sogn
1871, 1701, 07071871, Johanne Erichsen, datter af stabssergeant og Dannebrogsmand Jürgen Friedrich Christian Jürgensen, ved 5te Bataillon og Kirstine Mathilde Rasmussen, 28, i Tvergade 9
1871, 2001, 04061871, Marie Mathilde Irmler, datter af værktøifabrikant Julius Leopold Reinholdt Irmler og Dorthea Christine Margrethe Ohlsen, 40, i Skulkenborg 97
1871, 3001, 13021871, Rasmine Marentine Absalon, datter af tjenestekarl Andreas Absalon, af Odense og Anne Cathrine Petersen, 31, hos leietjener Rasmus Jørgensen i Asylgaden 28
1870, 1812, 05021871, Christine Sick, datter af skuespiller Peter Laurits Christian Sick og Oline Mariane Jensen, 21, paa Nørregade 62
1871, 0602, 10041871, Anne Christine Jensen, datter af tjenestekarl Anders Christian Jensen, paa Gl. Møllegaard og Knudsine Marentine Carlsen, 23, i Slotsgaden 6
1871, 0602, 16041871, Anne Hansine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Axel Frederik Rasmussen og Maren Kirstine Frederiksen, 38, i Slotshavehuset
1871, 1102, 22041871, Anna Johanne Henriette Müller, datter af premierlieutenant Johan Alexis Müller, i 5te Bataillon og Anne Jensine Mary Wilcken, 23, i Kongensgade 26
1871, 1802, 20081871, Sophie Cathrine Munk, datter af premierlieutenant Johan Frederik Marinus Munk, ved 2det Dragonregiment og Ida Sophie Adriane Margrethe Strange, 28, i Nedergade 23
1871, 1102, 23071871, Antonie Cathrine Frost Rude, datter af skibsfører Christian Olsen Rude og Antonie Frost, 27, i snedker Rasmussens huus i Aalykkegaden
1871, 2802, 06081871, Karen Marie Hansen, datter af brygger Daniel Hansen og Johanne Marie Rasmussen, 39, paa Nørregade 45
1871, 1003, 18061871, Alma Sophie Kirstine Larssine Wilken, datter af oversergeant Heinrich Jesaias Martin Wilken, i 2det Dragonregiment og Karen Christine Hansen, 29, paa Nørregade 36, i sidehuset udtil Slotsgaden
1871, 1103, 29031871, Marie Antoinette Christiansen, datter af dugmager Mads Christiansen og Johanne Dorthea Christensen, 36, i Slotsgaden 16
1871, 1403, 31051871, Augusta Vilhelmine Marie Plantener, datter af nagelsmed Henrik Vilhelm Frederik Plantener og Cathrine Rasmussen, 36, paa Nørregade 33
1871, 1503, 05091871, Charlotte Dorothea Claudine Christensen, datter af hornblæser Hans Theodor Mogens Christensen, ved 5te Bataillon og Charlotte Dorothea Christiane Anna Becher, 34, i Frederiksgaden 64
1871, 1603, 07051871, Anne Jacobine Knudsen, datter af huusmand Anders Knudsen og Kirsten Jacobsen, 30, i Paaskehuset
1871, 1803, 16071871, Elisabeth Cathrine Andersen, datter af tømmersvend Rasmus Andersen og Anne Marie Petersen, 44, i Slotsgaden 58
1871, 0202, 12031871, Ane Cathrine Bekker, datter af ungkarl Peder Johansen Bekker, i Sønder Stenderup, Jylland og Ane Margrethe Rasmussen, i Bellinge
1871, 2103, 05111871, Johanne Mariane Cathrine Hansen, datter af skipper Johan Riber Hansen og Sara født Hansen, 27, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1870, 2101, 26031871, Camilla Vilhelmine Lucie Larsen, datter af instrumentmager Vilhelm Larsen og Edel Camilla Marie Sivert, af Sct. Knuds Sogn
1870, 0712, 10041871, Maren Mathilde Madsen, datter af pakkudsk Niels Madsen, ved Jernbanen og Maren Hansen, 40, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1871, 0304, 16071871, Dagmar Marie Christine Rasmussen, datter af malermester Frederik Carl Christian Rasmussen og Hansine Dorthea Larsen, 28, paa Nørrebro 7
1871, 0804, 16041871, Anne Cathrine Frederiksen, datter af møllebestyrer Hans Jørgen Frederiksen, i Sønderhøirup Mølle og Karen Nielsen, 31, i Slotsgaden 39
1871, 0904, -, Pige, datter af bagersvend Niels Rasmussen og Mariane Metteline Petrosine Richter, 21, i Skulkenborg 101
1871, 1004, 11061871, Ellen Snertinge, datter af kapitain Niels Olsen Snertinge, ved 5te Bataillon og Pauline Augusta Hedevig Jensen, 29, paa Slottet
1871, 2503, -, Pige, datter af lieutenant Villiam Albert Frederik Gorm og Albertine Emilie Frydenlund, 28, paa Nørregade 36
1871, 1304, 29061871, Marie Adolphine Nielsen, datter af typograpf Frits Ferdinand Nielsen og Frandsine Vilhelmine Gamst, 39, paa Nørregade 104
1871, 2903, -, Pige, datter af gartner Peter Thomsen, i Kjøbenhavn og Petrea Laurentine Andrea Fogh, 23, paa Nørregade 45
1871, 1904, 06081871, Johanne Sophie Christiansen, datter af skibsfører Mads Christiansen og Hansine Marie Lindegaard, 28, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1871, 2204, 30071871, Louise Cecilia Rasmussen, datter af møllersvend Poul Rasmussen og Andrea Felthein, 27, i Slotsgaden 9
1871, 2404, 19111871, Johanne Pagh Rasmussen (tvilling), datter af kjøbmand og brændeviinsbrænder Hans Christian Rasmussen og Peterline Jensine Eleonora Pagh, 35, paa Nørregade 67
1871, 2404, 19111871, Anna Pagh Rasmussen (tvilling), datter af kjøbmand og brændeviinsbrænder Hans Christian Rasmussen og Peterline Jensine Eleonora Pagh, 35, paa Nørregade 67
1871, 2704, 27041871, Anna Petrine Hansen, datter af skibsfører Peter Hansen og Elisabeth Marie Simonsen, 25, i Skibhusene
1871, 2904, 30071871, Maren Marie Caroline Søndenbroe, datter af skibssmed Daniel Zar Adolph Søndenbroe og Sophie Höffner, 35, i snedker Rasmussens huus i Aalykkegaden
1871, 0205, 10051871, Anna Ida Nielsen, datter af sigtemager Carl Freederik Nielsen og Christine Deleomyn Petersen, 31, i Slotsgaden 26
1871, 0305, 20081871, Anna Christine Marie Jørgensen, datter af arbeidsmand Niels Jørgensen og Anne Siebken, 40, i Hans Jensens Stræde 18
1871, 1004, 29051871, Maria Juliane Christine Jørgensen, datter af trompeter Hans Christian Jørgensen, ved 2det Dragonregiment og Anna Dorthea Johanne Feldmann, 30, i Adelstræde 26
1871, 2705, 15091872, Henriette Baggesen, datter af blikkenslager Niels Ferdinand Baggesen og Karen Marie Jensen, 40, paa Nørrebro 46
1870, 1112, 01061871, Elisabeth Speyer, datter af intendant Adolph Speyer, ved 2det Dragonregiment og Clara Mathilde Margrethe Geltzer, 30, paa Vestergade 24
1871, 2705, 30071871, Hedevig Margrethe Hastrup, datter af cand. theol. og adjunct Frederik Julius Hastrup, ved Odense Cathedralskole og Augusta Jørgine Johansen, 26, i Aldersbro paa Skibhuusveien
1871, 0306, 06081871, Anna Christine Frederikke Camilla Hansen, datter af soldat Mads Christensen, af 5te Bataillon og Edelfine Hansen, 22, i Skulkenborg 100
1871, 0706, 24091871, Maren Vilhelmine Marie Thomasine Jensen, datter af arbeidsmand Carl Christian Jensen, af Odense og Ane Barbara Pedersen, 29, i Ramsherred 56
1871, 0906, 09071871, Anna Davidsine Hansen, datter af tjenestekarl Simon Hansen, i No... og Karen Marie Larsen, 26, i Aalykkegaden
1871, 1206, 29101871, Anne Sophie Magdalene Jørgensen, datter af tømrer Niels Peter Jørgensen og Andrea Axelsen, 28, i Ramsherred 50
1869, 1703, 21061871, Anna Cathrine Beate Ahrenst, datter af bødkersvend Laurits Ahrenst og Marie Greve, i Skulkenborg 105
1871, 1806, 06081871, Karen Marie Knudsen, datter af gaardskarl Peter Christian Knudsen og Maren Poulsen, 32, i Aalykkegaden 15
1871, 1807, 10091871, Dagmar Holbeck, datter af kjøbmand Hans Carl Georg Holbeck og Laurine Magdalene født Holbeck, 38, paa Nørregade 69
1871, 2207, 22101871, Anne Rasmine Jensen, datter af arbeidsmand Anders Jensen og Nielsine Kirstine Nielsen, 27, i Ramsherred 60
1871, 3107, 26121871, Caroline Dorthea Claudi, datter af typograpf Christian Antonius Claudio og Christiane Laurine Petersen, 32, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1871, 0508, 03091871, Mette Marie Simonsen, datter af arbeidsmand Hans Simonsen og Karen Larsen, 29, paa Tolderlundsveien 94
1871, 0608, 08101871, Gjertrud Sophe Cathinka Knudsen, datter af brændeviinskarl Christian Knudsen og Anne Hansen, 37, i Kræmmergyden 3
1871, 1205, 20081871, Agnes Andrea Hansen, datter af handelsreisende Jacob Larsen og Jørgine Mathilde Hansen, i Skibhusene
1871, 0508, 04101871, Gudrun Langkilde, datter af proprietair Niels Valdemar Langkilde og Hedevig Marie Petersen, 23, paa Marienlund
1871, 1808, 30081874, Eleonore Christine Jensen, datter af smedesvend Johan Christian Jensen, i Slagelse og Karen Marie Tornøe, 27, i Skibhusene hos forældrene
1871, 2108, 08101871, Anne Sophie Corneliussen (tvilling), datter af arbeidsmand Anders Corneliussen og Stine Marie Mortensen, 33, ved Trækbanen i Aalykkemarken 4
1871, 2508, 24091871, Doris Antonette Cathrine Theede, datter af uldspinder Claus Christian Theede og Anne Cathrine Jørgensen, 41, i Slotsgaden 20, i bagbygningen
1871, 0309, 17031872, Ingeborg Elisabeth Petersen, datter af bagersvend Jens Assenius Petersen og Christiane Marie Schaldemose, 37, paa Nørrebro 69
1871, 0909, 13091871, Frederikke Petersen, datter af arbeidsmand Peter Rasmussen og Christiane Petrine Petersen, 41, i Slotsgaden 32
1871, 1309, -, Pige, datter af handelsbetjent Hans Christian Frederik Clausen, af Odense og Cecilie Christiane Nielsen, 34, paa Nørrebro 3
1871, 1409, 19111871, Anna Caroline Hansen, datter af bryggerkudsk Hans Hansen og Karen Jørgensen, 36, i Aalykkegaden 5
1871, 1509, 26121871, Caroline Eloenora Rebekka Margaretha Larsen, datter af sergent Jørgen Petersen Larsen, ved 5te Bataillon og Caroline Eleonore Hansen, 33, i Sct. Jørgens Gade 10
1871, 1709, 15101871, Octavia Carstensen, datter af røgter Anders Carstensen, paa Annasholm og Johanne Marie Jørgensen, 34, i Damhuset
1871, 1909, 24091871, Hansine Christine Knudsen, datter af tjenestekarl Hans Peter Hansen, af Odense og Anne Marie Knudsen, 19, hos forældrene paa Gravene 23
1871, 0210, 07031872, Laura Karen Sophie Søndergaard, datter af gjæstgiver Albrecht Søndergaard og Marine Christine Knudsen, 27, i Jernbanehotellet paa Nørrebro 1
1871, 0610, 16061872, Marie Kirstine Andersen, datter af trætøihandler Mads Andersen og Marie Kirstine Knudsen, 38, paa Skibhuusveien i Idaslyst
1871, 1010, 17031872, Aletta Elisabeth Andersen, datter af arbeidsmand Ole Andersen og Kirsten Hansen, 37, i Slotsgaden 50
1871, 0204, 15101871, Augusta Camilla Sophie Sohn, datter af kammagersvend August Ferdinand Sohn, i Odense og Oline Dorthea Hansen, af Skibhusene
1871, 1810, Dødfødt pige, datter af porteur Peter Madsen og Anne Kirstine Mathiesen, 43, i Banevogterhuset 15, i Kræmmergyden
1871, 1507, 09101871, Karen Christiane Margrethe Nielsen, datter af ungkarl Peder Nielsen, paa Skrillinge Mark og Nielssine Caroline Jensen, i Peterhof paa Skrillinge Mark
1871, 2111, 01041872, Louise Marie Kirstine Folehave, datter af brændeviinsbrænder Lars Frederik Folehave og Kirstine Marie Larsen, 35, paa Nørregade 49
1871, 2311, 10121871, Anna Petrine Jacobsen, datter af porteur Christen Jacobsen og Marie Heskjer, 27, ved Trækbanen i Aalykkemarken 1
1871, 0802, 26111871, Hanne Hansine Margrethe Petersen, datter af arbeidsmand Christian Petersen og Anne Cathrine Madsen, i Hanebekhusene 1
1871, 2711, 12051872, Jenny Dorthea Sørensen, datter af arbeidsmand August Johansen Sørensen og Jensine Sørine Stougaard, 26, i Hanebækhuset 2
1871, 1012, 08121872, Agathe Andersine Frederikke Benedicte Nielsen, datter af bødkermester Niels Peter Christian Nielsen og Anne Elisabeth Frederiksen, 37, paa Nørregade 96
1871, 1012, 17121871, Ellen Kirstine Baumgarten, datter af kjøbmand Peter Theodor Baumgarten og Mette Marie Faurschau, 29, paa Nørregade 87
1871, 1612, 24031872, Anna Frederikke Abelone Hansen, datter af arbeidsmand Mads Hansen og Johanne Christiane Frederiksen, 27, i Damhuset
1871, 1912, 26051872, Dagmar Marie Nielsen, datter af tobaksfabrikant Viggo Marius Nielsen og Kirstine Dorthea Wendelboe, 25, paa Nørregade 66
1871, 2212, 20051872, Ellen Marie Liedecke, datter af trompeter Johann Heinrich Liedecke, ved 2det Dragonregiment og Anne Mathilde Larsen, 33, paa Sortebrødre Torv 13
1871, 2812, 09061872, Dorthea Cathrine Steffensen Olsen, datter af brændeviinsbrænder Jens Peter Olsen og Cathrine Caroline Steffensen, 28, paa Nørregade 76