Odense - Sct. Hans, 1869-1881, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1869-1881, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 0601, Niels Eriksen, ungkarl og skræddersvend, 24, paa Gravene 13 og pige Karen Hansen, 20, paa Gravene 13
1869, 0601, Claus Hinrich Minck, ungkarl og skomagersvend, 32, i Holsedore og pige Kirstine Jørgensen, 23, tjener ritmester Posselt
1869, 0302, Niels Nielsen, ungkarl og sømand, 20, paa Nørregade 93 og pige Jensine Frederikke Marie Dorthea Madsen, 25, paa Nørregade 93
1869, 1202, Jens Madsen, baadfører, 49, i Skibhusene og pige Maren Jørgensen, 46, i Skibhusene
1869, 2602, Jens Christian Dahl, ungkarl og sergeant ved 2det Dragonregiment, 28, Frederiksgade 22 og jomfru Maren Sophie Andersen, 31, hos oversergant Søren Nielsen, Slottet
1869, 1403, Niels Christian Rasmussen, ungkarl og væver, 23, Skeby Sogn og pige Anne Cathrine Elise Andersen, 26, Slotsgaden 29
1869, 1903, Jens Nielsen, ungkarl og gaardmand, 26, Sønder Esterbølle, Særslev Sogn og jomfru Maren Hansen, 25, Fjelsted
1869, 1903, Hans Jensen Andersen, gaardmand, 25, Hemmerslev, Særslev Sogn og jomfru Anne Marie Jørgensen, 23, Grindløse Sogn
1869, 0204, Christian Knudsen, brændeviinskarl, 30, hos brændeviinsbrænder Pedersen, Torvet 9 og pige Anne Hansen, 34, Kræmmergyden 3
1869, 0304, Niels Frederik Olsen, ungkarl og tjenestekarl, 24, tjener i Aasum og pige Kirsten Nielsen, 34, Blosenberg 42
1869, 0704, Hans Henrick Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Klaregade og pige Jensine Petrine Enevoldsdatter, 33, Nørregade
1869, 1404, Peder Mortensen, ungkarl og tjenestekarl, 33, tjente kjøbmand C. N. Clausen, Nedergade og pige Anna Elisabeth Rasmussen, 29, tjente kjøbmand J. G. Nielsen, Nørregade
1869, 1704, Lars Andersen, ungkarl og sømand, 26, Skibhusene og pige Aboline Kirstine Christensen, 33, Skibhusene
1869, 1804, Hans Rasmus Henriksen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Løve Apotheket og pige Anne Marie Jokumsen, 35, Slotsgade 30
1869, 1804, Carl Adolph Emil Steen, ungkarl, sergeant og gymnastiklærer ved 26. Bataillen, 29, Sortebrødre Torv 37 og jomfru Sophie Camilla Mortensen, 21, Sortebrødre Torv 37
1869, 2404, Hans Peter Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Eiby, Vor Frue Sogn og pige Petrine Olsen, 21, Blæsenborg 42
1869, 3004, Jens Christian Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 45, tjener kjøbmand Knutzen, Overgade, Sct. Knuds Sogn og enke Eliasine Svendsen, 42, Ramsherred 54, (efter fyrbøder Jørgen Pedersen her af sognet)
1869, 0705, Christian Ludvig Christensen, ungkarl og snedkermester, 26, Nørrebro 48 og jomfru Hansine Johansen, 27, hos faderen, Nørregade 80
1869, 0805, Hans Frederik Willumsen, ungkarl og farver, 27, Heden 42 og pige Johanne Marie Nielsen, 27, tjente kanalfoged Andersen, ved Kanalen
1869, 0805, Jørgen Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Steenløse Præstegaard og pige Johanne Corneliussen, 25, hjemme i Kræmmergyden 5
1869, 0905, Christopher Pedersen, arbeidsmand, 57, Slotsgade 25 og pige Anne Marie Pedersen, 40, Slotsgade 25
1869, 1405, Jørgen Hansen, ungkarl og landmand, 34, Sønder Næraa og jomfru Anne Margrethe Rasmussen, 29, Sønder Næraa
1869, 1405, Poul Jacobsen, klodsemager, 47, Nørregade 81 og pige Anna Elisabeth Sørensen, 42, Nørregade 81
1869, 2205, Niels Eriksen, ungkarl og landmand, 25, Sanderum og jomfru Elisebeth Rasmussen, 23, Sanderum
1869, 2205, Jørgen Hansen, ungkarl og tømrer, 26, Nørregade 63 og pige Maren Knudsen, 34, tjente paa Nørregade 63
1869, 0206, Knud Rasmussen, ungkarl og arbeidsmand, 45, Asylgaden 28 og pige Caroline Christine Nielsen, 35, Asylgaden 28
1869, 0206, Jesper Christensen Høier, ungkarl, arbeidsmand og huuseier, 33, Stige, Lumby Sogn og pige Johanne Marie Jensen, 32, Blæsenborg 48
1869, 1306, Christen Hansen, ungkarl og menig ved 5. Bataillon, 31, Frederiksgade 48 og pige Anne Marie Andersen, 23, Frederiksgade 48
1869, 2006, Morten Nielsen Winther, ungkarl og styrmand, 27, Nordby, Fanø og jomfru Dorthea Cathrine Nørby, 29, Nørby, Fanø
1869, 0207, Rasmus Johann Michael Holm, ungkarl og dreiermester, 26, Frederiksgade 11 og jomfru Kathinka Christine Jansen, 24, hjemme Nørregade 64
1869, 3007, Christian Frandsen, ungkarl og ladefoged, 32, Valdemar Slot og pige Marie Elisabeth Pedersen, 43, tjener oberst Vaupell
1869, 0408, Rasmus Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 35, Nørregade 81 og pige Maren Kirstine Hansen, 26, Slotsgade 46
1869, 1709, Andreas Petri, ungkarl, cand. polyt. og amts…inspecteur, 30, her af Sognet og frøken Vilhelmine Elisabeth Helweg, 19, her af Sognet, Nørregade
1869, 0510, Niels Frederik Christensen, bagermester, 42, Nedergade 41 og jomfru Hedevig Elise Nielsen, 25, Nørregade 62
1869, 2610, Henrik Jørgensen, skræddermester, 41, Vestergade 70 og jomfru Madsine Nicoline Jordahn, 32, Nørregade 75
1869, 2810, Johannes Martin Antonius Abel, ungkarl og hornblæser i 1. klasse ved 16. Bataillon, 26, Kongensgade 54 og jomfru Anthorie Caroline Møller, 19, hos forældrene, Sortebrødre Torv 19
1869, 2910, Jørgen Julian Nielsen, ungkarl og naalemagermester, 41, Ramsherred 58 og enke Dorthea Elisabeth Tamins, 41, (efter commandeursergeant af 5. Batallion Jacob Fr. Pheiffer)
1869, 0511, Niels Villadsen Bruun, ungkarl og farver, 41, Giislev og pige Rasmine Rasmussen, 28, Nørrebro
1869, 1411, Peter Larsen Jensen Beierholm, ungkarl og arbeidskarl, 22, Trækbanen, Aalykkemarken og enke Anne Hansen, 31, Aalykkemarken, (efter postbud Hans Petersen)
1869, 1911, Jens Jensen, ungkarl og kleinsmedsvend, 23, Jernbaneqvarteret og jomfru Karen Kirstine Marie Juliane Johansen, 25, Jernbaneqvarteret
1869, 0112, Jens Andresen Vilhelm, ungkarl og skomagersvend, 47, Ramsherred 61 og pige Maren Petrine Meier, 49, Nørregade 86
1869, 0312, Julius Georg Carl Vilhelm Mortensen, ungkarl og slagter, 26, Skulkenborg 113 og jomfru Cathrine Eleonore Rasch, 26, Skulkenborg 113
1869, 0512, Hartvig Henrich Andreas Rambusch, ungkarl og værkfører ved Jernbanevæsenet, 25, Aarhuus og jomfru Jane Betty Augusta Løvgreen, 23, hos stationsforvalter Rambusch, Odense Banegaard
1869, 1212, Hans Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Hedevigslund og pige Johanne Margrethe Hansen, 38, Kræmmergyden 20
1869, 1712, Ludvig Hannibal Petersen, ungkarl og sergeant ved 36de Bataillon, 30, Nørrebro 36 og jomfru Rasmine Birgitte Petersen, 27, Nørrebro 36
1870, 1802, Jens Christian Petersen, ungkarl og landmand, 24, Kjølstrup og pige Anne Margrethe Jacobsen, 25, Kræmmergyden 24
1870, 2601, Rasmus Andersen, ungkarl og arbeidsmand, 32, Slotsgaden 21 og pige Rasmine Frederikke Frederiksen, 32, Slotsgade 21
1870, 2402, Alexander Beck, ungkarl og handelsagent, 28, Torvet 8 og Julie Rudolphine Vihelmine Jørgensen, 26, Nørregade 99
1870, 0203, Adam Vilhelm Balthazar Haslund, ungkarl og reservelæge, 29, Fisketorvet og frøken Hedevig Petrine Elisabeth Hein, 21, hos forældrene, Overgade
1870, 0803, Hans Petersen, ungkarl og tjenestekarl, 36, hos kjøbmand Løvig, Korsgade, St. Knuds Sogn og enke Kirsten Rasmussen, 56, Skibhuusveien 22, (efter arbeidsmand Peter Frederiksen)
1870, 2603, Frederik Carl Christian Rose, ungkarl og smedesvend, 25, Hans Jensens Stræde 26 og pige Charlotte Marie Hansen, 21, her af sognet
1870, 0204, Fritz Severin Sophus Thorvaldsen, ungkarl og handelsbetjent, 25, Nørregade 97 og jomfru Vilhelmine Acadia Maar, 20, Nørregade 97
1870, 1604, Hans Peter Petersen, ungkarl og skomagersvend, 24, Nedergade 20 og jomfru Maren Petersen, 25, Slotsgade 15
1870, 2004, Lars Nielsen, ungkarl og corporal ved 16. Bataillon, 25, Vestergade 86 og jomfru Anne Marie Hansen, 36, Vestergade 17
1870, 2204, Johan Alexis Müller, ungkarl og premierlieutnant ved 5. Bataillon, 27, Søndergade 5 og frøken Anne Jensine Mary Wilcke, 22, Kongensgade 19
1870, 2304, Hans Peter Severin Schang, ungkarl og skomagermester, 26, Nørrebro 8 og jomfru Emma Hansine Henriette Hansen, 31, Nørrebro 8
1870, 2604, Knud Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 33, hos enkemadam Steffensen, Nørregade 75 og pige Pouline Nielsen, 29, hos grosserer Christian Teisen, Nørregade 31
1870, 2704, Jørgen Hansen, ungkarl og bryggerkarl, 26, Nørregade 72 og pige Karen Kirstine Rasmussen, 30, Nørregade 33
1870, 0105, Lars Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Løve Apotheket og enke Maren Kirstine Larsen, 31, Hans Jensens Stræde 2, (efter arbeidsmand Hans Rasmussen)
1870, 0405, Niels Petersen Lund, ungkarl og meieribestyrer, 35, Brahesborg, Gamtofte Sogn og jomfru Caroline Hermann, 35, Brahesborg, Gamtofte Sogn
1870, 0705, Jørgen Vilhelm Valdemar Larsen, ungkarl og slagter, 27, Nørregade 20 og jomfru Marie Kirstine Rasmussen, 25, Ramsherred 56
1870, 1405, Jacob Petersen, enkemand og værtshuusholder, 36, Kjerteminde og jomfru Maren Christophersdatter, 48, hos gartner Thomsen, Slotsgade
1870, 2005, Ole Andersen, ungkarl og arbeidsmand, 33, Slotsgade 44 og pige Kirsten Hansen, 36, Slotsgade 27
1870, 2805, Emil Christian Hansen, ungkarl og snedker, 29, Nedergade 16 og jomfru Laura Jacobine Larsen, 20, Nørregade 120
1870, 0406, Frederik Herman Christian Weeke, ungkarl, cand. philos og bibliothekarassistent, 37, Kongelig Bibliothek, Kjøbenhavn og frøken Emma Kirstine Röhr, 20, Nørregade 47
1870, 1406, Frederik Jørgensen, ungkarl og menig, 23, Nørrebro 15 og jomfru Jacobine Christine Petersen, 22, Vindegade 37
1870, 1906, Jørgen Christian Hansen, enkemand og arbeidsmand, 33, Aalykkegade og pige Kirstine Hansen, 37, Aalykkegade
1870, 0207, Anders Christian Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 26, tjener paa Langkildegaarden og pige Maren Hansen, 25, tjener i Nørregade 45
1870, 1107, Peter Simon Petersen, ungkarl og farversvend, 30, Slotsgade 27 og pige Caroline Vilhelmine Sophie Vulf, 40, Slotsgade 27
1870, 2107, Jørgen Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 28, tjener hos kjøbmand J. G. Andersen, Nedergade 9 og pige Karen Kirstine Rasmussen, 22, tjener proprietair Lollesgaard, Mosegaard
1870, 2307, Frederik Anton Petersen, ungkarl og skomagersvend, 25, Holsedorestrædet 6 og pige Nielsine Petrine Langhoff, 26, Skalkenborg 89
1870, 3007, Johan Peter Andkjær, ungkarl og malermester, 27, Adamsgade 4 og jomfru Louise Marie Dorthea Behrends, 25, Nørrebro 28
1870, 3107, Hans Nielsen, ungkarl og karethmagersvend, 27, Nørrebro 4 og pige Maren Christiansen, 32, Jægerhuset
1870, 1708, Lars Peter Andersen, ungkarl og undercorporal ved 26. Bataillon, 28, Vindegade 34 og pige Christiane Pedersen, 31, Vindegade 34
1870, 2308, Hans Peder Pedersen, ungkarl og brænderibestyrer, 33, Sct. Knuds Sogn og jomfru Michaeline Kirstine Topp, 27, Nørrebro 79
1870, 0109, Hans Rasmussen, enkemand og værtshuusholder, 33, Frederiksgade 62 og pige Gjertrud Petrea Jespersen, 30, Paradisgaarden
1870, 1609, Thorvald Rasmussen, ungkarl og gartner, 31, Egeskov og jomfru Thora Emilie Jørgensen, 22, Nørregade 99
1870, 2209, Georg Carl Adolph Lorentzen, ungkarl og proprietair, 35, Bubelgaard, Indslev Sogn og jomfru Juliane Hansen Kildegaard Lørup, 27, Indslev
1870, 2609, Jacob Petersen, ungkarl og tjenestekarl, 25, hos kjøbmand J. J. Stokkeby, Nørregade 29 og pige Maren Larsen, 30, Svendstrup, Steenløse Sogn
1870, 3009, Niels Rasmussen, ungkarl og sergeant ved 5. Bataillon, 29, Nedergade 8 og jomfru Caroline Vilhelmine Catharina Mathea Becker, 18, Vesterbro 27
1870, 0410, Niels Valdemar Langkilde, ungkarl, cand. polyt. og forpagter, 32, Marienlund og frøken Hedevig Marie Petersen, 22, Michdal, Skibhusene
1870, 0510, Hans Nielsen, ungkarl og smedesvend, 26, Overgade 49 og pige Nielsine Nielsen, 22, Nyenstad 130
1870, 2810, Frederik Christian Anton Andersen, ungkarl og kjøbmand, 25, Hindevad, Haarslev Sogn og jomfru Maren Kirstine Hansen, 29, Aalykkegaden 5
1870, 2910, Rasmus Peter Hansen, enkemand og tjenestekarl, 49, Marienlund og pige Anne Marie Larsdatter, 40, Marienlund
1870, 3010, Hans Jacob Hansen, ungkarl og avlsforvalter, 24, Førslevgaard, Slagelse og jomfru Marie Conradsen, 17, Tolderlundsvei 94
1870, 0211, Christopher Johansen, ungkarl og skomagersvend, 25, Søndergade 1 og pige Mathia Nielsen, 30, Skulkenborg 68
1870, 0211, Rasmus Adamsen, ungkarl og landmand, 22, Kirkesøby Sogn og jomfru Anne Pedersen, 22, Kirkesøby Sogn
1870, 2211, Hans Clausen, ungkarl og værtshuusholder, 36, Sortebrødretorv 11 og pige Maren Sophie Rasmussen, 29, Adamsgaden 3
1870, 2812, August Christian Emil Jøns, ungkarl og trompeter ved 2det Dragonregiment, 35, Sortebrødretorv 13 og enke Sophie Amalie Hansen, 31, J...gade 15, (efter landmand Ole Andersen)
1871, 1401, Hans Christian Pedersen, ungkarl og skibsrheder, 47, Ærøskjøbing og jomfru Ida Laurine Vilhelmine Petersen, 23, Skibhusene
1871, 2801, Niels Ovesen Munck, ungkarl og smaakjører, 30, Kræmmergyden 8 og pige Karen Frederiksen, 38, Kræmmergyden 8
1871, 1902, Hans Christian Larsen, ungkarl og tømmersvend, 25, Skibhusveien og pige Maren Larsen, 25, Nørregade 94
1871, 0403, Lars Rasmussen, ungkarl og baadfører, 38, Dalby Sogn og pige Nielsine Christine Henriette Jacobsen, 28, hos gjæstgiver Christiansen, Kanalen
1871, 3103, Otto Carl Valdemar Knudsen, ungkarl og postbetjent, 29, Skulkenborg 85 og pige Karen Kirstine Madsen, 21, tjente architekt Haugsted, Nørregade
1871, 1904, Jens Vilhelm Christensen, ungkarl og dreiersvend, 32, Aalykkegaden 19 og pige Abelone Margrethe Hoffmann, 40, Aalykkegaden 19
1871, 2004, Jens Carl Theodor Seistrup, ungkarl og sergeant ved 16. Bataillon, 23, Kongensgade 53 og jomfru Ludovica Marenstine Caroline Hansen, 21, Kongensgade 59
1871, 2804, Harald Bützow Holstebroe, ungkarl og cand. pharm, 30, Nørregade 45 og frøken Louise Augusta Hansen, 27, Nørregade 51
1871, 3004, Carl Christian Waidtløw, enkemand og skomagermester, 47, Holsedore 7 og jomfru Nielsine Anne Cathrine Heiden, 36, Nørregade 118
1871, 0605, Christen Rasmussen, ungkarl og sømand, 24, Langskibet Sct. Knud og pige Jensine Rasmussen, 20, Nørrebro 41
1871, 0605, Mads Christensen, ungkarl og landmand, 32, Skibhusene og pige Laura Jensen, 28, Skibhusene
1871, 0905, Niels Johansen, ungkarl og tjenestekarl, 40, tjener paa Tolderlund og pige Maren Johansdatter, 42, tjener cancellieraad P. Jørgensen, Nørregade
1871, 1005, Hans Christian Pedersen, ungkarl og snedkersvend, 28, Sct. Knuds Sogn og jomfru Thora Kathinka Mathilde Bhutho, 26, Nørregade 45
1871, 1605, Martin Adolf Linneballe, ungkarl og kjøbmand, 28, Kjøbenhavn og jomfru Julie Møller, 34, Nørregade 65
1871, 2605, Niels Hansen, ungkarl og arbeidsmand, 32, Slotsgaden 10 og pige Abelone Pedersen, 24, Slotsgaden 10
1871, 2805, Friedlef Valdemar Hansen, ungkarl og typograph, 26, Svendborg og jomfru Maren Kirstine Jensen, 28, Hans Jensens Stræde 6
1871, 0106, Henrik Herman Zilmer, ungkarl og bogbindersvend, 29, Nørregade 91 og pige Else Cathrine Bang, 36, Nørregade 58
1871, 0706, Anders Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 32, hos brændeviinsbrænder Pedersen, Torvet og pige Nielsine Kirstine Nielsen, 27, Ramsherred 60
1871, 2306, Hans Christiansen, ungkarl og jernbanedrager, 31, Skulkenborg 105 og pige Karen Andersen, 21, Skulkenborg 105
1871, 2706, Carl Johan Thomas Belschner, ungkarl og skræddersvend, 25, Nedergade 7 og jomfru Karen Kirstine Christiane Madsen, 26, Nedergade 19
1871, 2007, Christian Frederik Hansen, ungkarl og sergeant ved 2. Dragonregiment, 27, Kongensgade 36 og jomfru Anne Mathilde Jensen, 32, Klingenberg 8
1871, 2607, Rasmus Marqvardsen, enkemand og smaakjører, 49, Kjerteminde og enke Anne Sophie Caroline Jørgensen, 49, Adamsgade 3, (efter arbeidsmand Peter Mogensen)
1871, 0408, Theodor Peter Teisen, ungkarl og reservedyrlæge, 27, Nørregade 41 og frøken Metthilde Larsen, 23, Marialyst, Hunderup
1871, 2508, Carl Johan Ahrent Petersen, ungkarl og bager, 28, Nørrebro 1 og jomfru Antonie Elise Petrea Jensen, 26, Hans Jensens Stræde 37
1871, 0709, Helmer Blom, ungkarl og personel capellan, 28, Snøde og Stoense Menigheder, Langeland og frøken Caroline Sophie Frederiksen, 23, Overgade
1871, 0809, Carl Vilhelm Christian Aabye, enkemand, cand. philos og kjøbmand, 29, Hillerød og frøken Camilla Johanne Lollesgaard, 23, Mosegaard
1871, 2309, Henrik Vilhelm Nielsen, ungkarl og hornblæser ved 16. Bataillon, 24, Flakhaven 10 og jomfru Thora Arlinde Henriette Alvilde Knudsen, 21, Flakhaven 10
1871, 2609, Thomas Bodome Hofman (Bang), ungkarl og landmand, 28, Carlstad, Sverrig og frøken Nielsine Kirstine Nielsen, 22, Hedevigslund
1871, 2909, Lars Jespersen, ungkarl og garversvend, 25, Dandsestrædet 2 og jomfru Augusta Vilhelmine Spindler, 25, hos madam Frandsen, Trækbanen
1871, 0710, Jens Rasmussen, ungkarl og sergeant ved 2. Dragonregiment, 33, Kongensgade 28 og jomfru Laurine Jørgensen, 19, hos restaurateur R. Østerby, Banegaarden
1871, 1810, Rasmus Axelsen, ungkarl og arbeidsmand, 28, Trækbanen 4 og pige Marie Sophie Frederikke Larsen, 30, Nørregade 48
1871, 2410, Anders Christian Andreas Madsen, ungkarl og sadelmagersvend, 24, Vestergade 65 og jomfru Anne Kirstine Petersen, 26, hos overtrompeter N. C. Madsen, Vindegade 40
1871, 2910, Jens Christian Larsen, ungkarl og avlskarl, 35, Marienlund og pige Maren Christensen, 26, Skibhusene
1871, 3110, Erik Iversen, ungkarl og maler, 30, Nørregade 73 og jomfru Karen Marie Hansen, 22, Nørregade 21
1871, 0111, Frederik Christian Eriksen, ungkarl og smedesvend, 28, Frederiksgade 56 og pige Maria Petersen, 20, Skulkenborg 95
1871, 0111, Peder Jørgensen, ungkarl og skomagersvend, 22, Slotsgaden 50 og pige Anne Dorthea Hansen, 19, Slotsgaden 50
1871, 0411, Anthon Jensen, ungkarl og korporal ved 16. Bataillon, 25, Nørregade 100 og jomfru Karen Marie Jeppesen, 26, Sct. Jørgensgade
1871, 0811, Peder Christian Rasmussen, ungkarl og mølleforpagter, 31, Næsbyhoveds Veirmølle og pige Karen Jørgensen, 33, Nærbyhoveds Veirmølle
1871, 1111, Mads Mortensen, ungkarl og bryggerkarl, 28, Vestergade 86 og pige Gjertrud Jensine Marie Christensen, 24, Blæsenborg 50
1871, 1411, Mads Pedersen, ungkarl og sergent, 29, Nedergade 1 og jomfru Christiane Elisabeth Henriette Brodersen, 30, Vindegade 67
1871, 1711, Hans Christian Jensen, ungkarl, tjenestekarl og kudsk, 24, Hedevigslund og pige og meierske Mariane Dorthea Christiansen, 22, Hedevigslund
1871, 2411, Jørgen Bruun Jürgensen, ungkarl, lieutenant og revisionsassistent, 35, Kjøbenhavn og frøken Maria Sophie Winding, 29, paa Slottet
1871, 2511, Claus Peter Andersen, enkemand og arbeidsmand, 31, Vindegade 38 og pige Anne Sørensen, 39, Slotsgaden 39
1871, 0212, Jørgen Johansen, enkemand og steenhugger, 47, Slotsgaden 10 og pige Maren Cathrine Christensen, 34, Slotsgaden 10
1871, 0712, Laurits Stephan Berring Lund, ungkarl og sadelmager, 25, Stubberup, Sandager Sogn og jomfru Karen Christophersen, 19, Ørsted
1872, 2401, Jørgen Pedersen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 29, Aalykkegaden 19 og jomfru Karen Hansine Amalia Pedersdatter Helnæs, 29, Aalykkegaden 19
1872, 1102, Anders Peter Jacobsen, ungkarl og styrmand, 27, Kræmmergyden 14 og pige Maren Hansen, 24, Kræmmergyden 14
1872, 2302, Jens Knudsen, ungkarl og landmand, 24, Hunderup, Sct. Knuds Sogn og pige Maren Rasmussen, 24, Dalum sogn
1872, 0603, Jens Nielsen Degngaard, ungkarl og korporal ved 16. Bataillon, 21, Trækbanen 7 og pige Else Marie Hansen, 32, Trækbanen 8
1872, 0603, Emil Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 21, Nørrebro 3 og pige Ane Kirstine Axelsen, 20, Nørregade 45
1872, 0103, Christian Asmussen, ungkarl og tjenestekarl, 21, Sct. Jørgens Forstad 40 og pige Karen Jespersen, 17, Astruphuset
1872, 1903, Niels Nielsen, ungkarl og landmand, 31, Gjelsted og pige Maren Pedersen, 32, Gjelsted
1872, 1704, Anders Hansen, ungkarl og korporal af 5. Bataillon, 25, Vestergade 79 og jomfru Franzisca Dorthea Frederikke Paulsen, 18, Vestergade 71
1872, 1904, Hans Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Krogsbølle Sogn og pige Hansine Christine Larsen, 19, Krogsbølle Sogn
1872, 1904, Hans Peter Rasmussen, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 28, Holsedore 6 og jomfru Laura Marie Petra Schmidt, 21, Holsedore 6
1872, 2304, Vilhelm Jensen Bech, ungkarl og snedkersvend, 35, Vesterbro 52 og pige Karen Kirstine Andersen, 23, Hans Jensens Stræde 17
1872, 2304, Johannes Frederik Schütt, ungkarl og hornblæser ved 5. Bataillon, 28, Vor Frue Kirkestræde 17 og jomfru Juliane Marie Petersen, 27, Vestergade 67
1872, 2304, Mads Hansen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 32, Nørrebro 9 og jomfru Marie Christine Hansine Jensen, 23, i hjemmet, Nørrebro 9
1872, 0105, Christian Hansen, ungkarl og karethmager, 28, Vigerslev og pige Anne Kirstine Hansen, 26, tjente capit. Søderberg, Vindegade 37
1872, 0405, Niels Claus Frands Vilhelm Münster, ungkarl og handelsfuldmægtig, 25, Nørregade 29 og jomfru Thora Marie Nielsen, 22, Nørregade 40
1872, 0505, Hans Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Vestergade 101 og pige Else Marie Christensen, 31, Trækbanen 59
1872, 1005, Johan Peter Anton Bodi, ungkarl og karethmagersvend, 29, Nykjøbing paa Falster og pige Anne Margrethe Lillelund, 30, tjener paa Posthuset
1872, 0705, Lars Mikkelsen, ungkarl og kjøbmand, 30, Nørrebro 5 og frøken Frederikke Georgine Schjøtt, 29, Nørrebro 5
1872, 1605, Jacob Vilhelm Jacobsen, ungkarl, lieutenant og kjøbmand, 32, Vestergade 4 og frøken Johanne Magdalene Stokkebye, 27, Nørregade 29
1872, 2405, Hans Jochine Hansen, ungkarl og korporal ved 16. Bataillon, 28, Nørregade 24 og pige Marie Kirstine Pedersdatter, 23, Nørregade 24
1872, 2505, Anders Christian Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Vor Frue Landsogn og pige Sidsel Marie Rasmussen, 28, Blæsenborg
1872, 0206, Anthon Carl Frederik Montagne de Bretton, ungkarl, baron og premierlieutnant, 28, Frederiksgade og frøken Petrine Madsine Ottilia Andersen, 28, Kanalbasinet 91
1872, 0506, Frederik Vilhelm Bruun, ungkarl og skræddersvend, 37, Bangsboden 64 og pige Petrea Nicoline Marie Bekker, 36, Nørregade 110
1872, 0506, Carl Johan August Ekberg, ungkarl og handskemagersvend, 27, Nørregade 55 og pige Vilhelmine Amalie Rasmussen, 21, Nørrebro 24
1872, 1306, Johan Frederik Carlsen, ungkarl og skræddersvend, 20, Slotsgade 27 og pige Anne Kirstine Aabine Jensen, 21, Slotsgaden 27
1872, 2206, Christian Frederik Hansen, ungkarl og menig ved 5. Bataillon, 24, Slotsgade 11 og pige Elisabeth Cathrine Hansen, 22, Barløse
1872, 2306, Christen Christensen Mathiesen, ungkarl og menig, 23, Klaregade 72 og pige Marie Cathrine Mathiesen, 26, Kettingskov, Als
1872, 0708, Lauritz Vilhelm Mathiesen, enkemand og snedker, 42, Grønnegade 52 og enke Kirsten Sophie Gottfredsen, 42, tjente paa Nørregade, (efter bryggerkudsk Andreas Schnell af Odense)
1872, 0108, Christen Nielsen, ungkarl og brænderibestyrer, 34, Nørregade 67 og jomfru Maren Louise Margrethe Knudsen, 27, Skulkenborg 87
1872, 1310, Anders Hansen, ungkarl og sergent af 19. Bataillon, 25, Nyborg og jomfru Maren Kirstine Pedersen, 37, Blæsenborg 50
1872, 2410, Lars Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Vor Frue Sogn og pige Karen Marie Madsen, 31, Nørregade 106
1872, 0111, Mads Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Lumby Sogn og pige Maren Kirstine Johansen, 31, Kanalveien, Aalykkemarken
1872, 0511, Heinrich Wulf, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 25, Ramsherred 56 og jomfru Emma Rasmine Rasmussen, 21, Ramsherred 56
1872, 0911, John Jensen, ungkarl og brænderibestyrer, 56, Nyborg og pige Marie Cathrine Larsen, 35, Skulkenborg 68
1872, 1411, Peter Bencke, ungkarl, lieutenant og telegraphist, 26, Korsør og frøken Mathilde Cathrine Grønvald, 23, Nørrebro 47
1872, 1511, Niels Vilhelm Larsen, ungkarl og gaardeier, 27, Eiby, Middelfart og jomfru Karen Madsen, 20, Nørre Esterbølle
1872, 2911, Lars Christiansen, ungkarl og sømand, 28, Skibhusene og jomfru Anne Elfride Simonsen, 23, Skibhusene
1872, 0312, Lars Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Ullerslev og pige Trine Larsen, 34, her af sognet
1872, 0412, Rasmus Holst Larsen, ungkarl og skomagersvend, 28, Kanalveien 75 og pige Karen Dorthea Larsen, 21, Kanalveien 75
1873, 0601, Niels Larsen, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 27, Grønnegade 4 og jomfru Marie Jacobine Erlandsen, 22, Vestergade 98
1873, 2101, Lars Jensen, ungkarl og arbeidsmand, 33, Sct. Knuds Sogn og pige Maren Kirstine Ebbesen, 29, Slotsgade
1873, 2502, Hans Peter Hansen, enkemand og marskandiser, 42, Nørregade 40 og jomfru Anne Johanne Bertelsen, 22, Nørregade 35
1873, 1803, Alfred Claudius Lund, ungkarl og landmand, 29, Nørregade 75 og jomfru Johanne Marie Petersen, 28, Nørregade 104
1873, 2103, Rasmus Christensen, ungkarl og huusmand, 33, Skibhusene og pige Elisabeth Frederiksen, 22, Nørregade 67
1873, 2203, Søren Hansen, ungkarl og opvarter, 28, Kolding og jomfru Harriet Maria Alberta Frederikke Olsen, 28, Nørregade 39
1873, 1204, Andreas Johannes Julius Müller, ungkarl og hornblæser ved 19. Bataillon, 28, Nyborg og jomfru Petra Elina Susanne Christophersen, 31, Søndergade 32
1873, 2504, Boy Henrichsen, ungkarl og bager, 30, Overgade 65 og jomfru Jørgine Christine Møller, 25, Nørregade 21
1873, 2604, Niels Olsen, ungkarl og tjenestekarl, 22, Stige, Lumby Sogn og pige Anne Margrethe Jacobsen, 27, Skibhusene
1873, 0205, Rasmus Nielsen, ungkarl, 31, tjener hos kammerherre Holtzen, Slottet og jomfru Ane Pedersen, 22, Slottet
1873, 0305, Rasmus Frederik Lyng, ungkarl og snedkermester, 31, Nørregade 63 og jomfru Jenny Mathilde Wenus, 23, Nørrebro 77
1873, 0605, Jesper Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Nørregade 104 og pige Maren Christine Hansen, 30, Trækbanen 4
1873, 0805, Peder Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Hedevigslund og pige og meierske Ane Kirstine Frederiksen, 22, Hedevigslund
1873, 0805, Hans Christensen, ungkarl og smaakjører, 29, Nyenstad 137 og jomfru Marie Sophie Hansen, 30, Nyenstad 137
1873, 1005, Jørgen Madsen, ungkarl og rugbrødbager, 24, Skibhusene og pige Karen Kirstine Hansen, 24, Skibhusene
1873, 1005, Friederich Ebenhecht, ungkarl og hattemagersvend, 30, Bangsboden 54 og pige Marie Kirstine Poulsen, 24, Tolderlundsveien 5
1873, 1405, Lars Johan Timotheus Björkegren, ungkarl og skindfarver, 29, Slotsgade 26 og jomfru Marie Sophie Baltzer, 22, Nørregade 80
1873, 1605, Henrik Christian Jacobsen, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 29, Klaregade 15 og jomfru Maren Martine Nielsine Møller, 18, Klaregade 15
1873, 2105, Jens Kjær Olsen, ungkarl og skomager, 27, Nørrebro 8 og jomfru Johanne Kirstine Petersen, 23, Kræmmergyden 7
1873, 1506, Hans Larsen, enkemand og brændehandler, 52, Gravene 19 og pige Anne Marie Hansen, 32, Nørregade 29
1873, 1506, Jens Jacob Larsen, ungkarl og menig ved 5. Bataillon, 23, Skræppestræde 34 og pige Trine Jensen, 25, Assistents Kirkegaarden 35
1873, 1906, Jørgen Hansen, ungkarl og gaardmand, 30, Vester Egense, Grindløse Sogn og pige Maren Rasmussen, 40, Baardesøe, Krogsbølle Sogn
1873, 2406, Niels Hansen, ungkarl og huuseier, 33, Slotsgade og jomfru Maren Larsen, 28, Slotsgade
1873, 1807, Erik Jensen, ungkarl og gaardeier, 29, Nørre Høirup og jomfru Anne Kirstine Hansen, 27, Sct. Hans Præstegaard
1873, 2307, Christopher Henrik Landsperg, ungkarl og økomom, 40, Sorø Academie og jomfru Emma Jenny Larsen, 28, Nørregade 27
1873, 2707, Niels Christian Hansen, ungkarl og smedesvend, 39, Adamsgade 48 og pige Maren Cathrine Madsen, 37, Kræmmergyden 6
1873, 3007, Otto Christian Ferdinand Windinge, ungkarl, reservelæge og cand. med chir. ved 2. Dragonregiment, 27, Overgade 6 og frøken Johanne Marie Jacobe Helweg, 27, Overgade 8
1873, 3107, Gabriel Larsen, ungkarl og sergent ved 2. Dragonregiment, 28, Vindegade 56 og jomfru Nielsine Marie Hansen, 28, Vindegade 56
1873, 0709, Adolph Schandorff, ungkarl og filehugger, 26, Graabrødre Torv 10 og jomfru Jensine Cathrine Lautrup, 30, Gravene 17
1873, 0909, Niels Peter Johansen, ungkarl og snedkersvend, 28, Nørrebro 22 og pige Pouline Kirstine Marie Jensen, 22, Nørrebro 22
1873, 1309, Frederik Vilhelm Bruun, enkemand og skræddersvend, 38, Nørregade 86 og jomfru Anna Marie Magdalene Bekker, 45, Nørregade 86
1873, 2309, Christen Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Sct. Knuds Sogn og pige Anne Johanne Nielsen, 25, Slotsgade 52
1873, 2609, Christian Peter Poulsen, fraskilt arbeidsmand, 39, Vor Frue Sogn og pige Anne Marie Jensen, 29, Blæsenborg 26
1873, 3009, Anton Martin Jensen, ungkarl og muursvend, 26, Holsedore 27 og pige Rasmine Bolette Barndt, 23, tjente paa Posthuset
1873, 0910, Johannes Valentin Iversen, enkemand og fisker, 38, Kjerteminde og enke Bertoline Thygesen, 44, Kjerteminde, (efter skipper Peter Martinussen)
1873, 1510, Rasmus Sørensen, enkemand og gaardmand, 46, Steensby, Skamby Sogn og jomfru Anne Kirstine Petersen, 31, Lunde, Eilby Sogn
1873, 2410, Marcus Gottlieb Marcussen, ungkarl og uhrmager, 25, Vor Frue Sogn og jomfru Jensine Kirstine Jensen, 26, Hans Jensens Stræde 37
1873, 2710, Henrik Jacob Fabricius, enkemand og kjøbmand, 37, Skamby og jomfru Anne Johanne Madsen Dalgaard, 22, Aarup
1873, 2910, Niels Johansen, ungkarl og brænderikarl, 31, Vestergade 96 og pige Karen Elisabeth Marie Pedersen, 21, Slotsgade 39
1873, 3010, Rasmus Jørgensen Knarreborg, ungkarl og gaardeier, 32, Tommerup Sogn og jomfru Kirstine Hansen, 19, Tommerup Sogn
1873, 0111, Rudolph Vilhelm Peter Christensen, ungkarl og arbeidsmand, 27, Sct. Knuds Kirkestræde 14 og pige Kirsten Jørgensen, 40, hos frøken Andresen paa Slottet
1873, 0111, Gustav Laurits Schiødt, ungkarl og bødkersvend, 26, Pugestræde 52 og pige Edelsine Hansen, 24, Skulkenborg 100
1873, 0111, Lars Nielsen, ungkarl og sømand, 36, Ramsherred 56 og pige Anne Marie Jensen, 34, Ramsherred 56
1873, 0711, Frederik Valdemar Hansen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 27, Hans Jensens Stræde 24 og jomfru Josephine Sophie Jespersen Pedersen, 22, hjemme i Friemurerlogen
1873, 0811, Andreas Høier Olsen, ungkarl og skomager, 25, Overgade 17 og jomfru Adolphine Dorthea Cathrine Andersen, 24, Nørregade 28
1873, 0811, Claus Andersen Petersen Bahr, ungkarl og handelsmand, 25, Sct. Hans Kirkegaard 54 og jomfru Marie Louise Ehrhorn, 23, Nørrebro 41
1873, 0811, Laurits Peter Christian Stegmann, ungkarl og skomagermester, 27, Kongensgade 22 og jomfru Anna Adelheide Theodora Jansen, 26, Nørregade 58
1873, 0811, Frits Christian Harald Gredsted, ungkarl og jernbaneassistent, 29, Kjøbenhavn og frøken Anna Frederikke Jørgine Jensen, 23, Odense Slot
1873, 0911, Niels Nielsen, ungkarl og arbeidsmand, 27, Vor Frue Sogn og pige Rasmine Marie Rasmussen, 27, Hanebekhuus 50
1873, 1111, Søren Jensen, ungkarl og snedker, 26, Aagade 52 og jomfru Jensine Kirstine Jensen, 28, Slottets Vægterbolig
1873, 1811, Rasmus Hansen, ungkarl og skibstømrer, 24, Nyborg og pige Johanne Marie Nielsen (Heide), 22, Hans Jensens Stræde 35
1873, 0212, Rasmus Peter Larsen, ungkarl og gartner, 31, Kirkelund, Rørup Sogn og jomfru Anna Kirstine Nielsen, 39, Kirkelund, Rørup Sogn
1873, 0312, Søren Hansen, enkemand og arbeidsmand, 39, Grønnegade 23 og pige Anne Sophie Hansen True, 30, Idaslyst, Skibshuusveien
1873, 0312, Jørgen Jørgensen, ungkarl og arbeidsmand, 25, Heden 48 og pige Maren Rasmussen, 30, Nørrebro 80
1873, 0612, Mads Jensen, ungkarl og handelsmand, 31, Sct. Hans Kirkegaard 54 og enke Anne Dorthea Larsen, 38, Nørrebro 41, (efter … Niels Rasmussen, Eiby, Vor Frue)
1873, 0612, Jens Rasmussen, ungkarl og styrmand, 30, Strib, Veilby Sogn og jomfru Anne Cathrine Larsen, 26, Trækbanen 3
1873, 1412, Jørgen Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Søndersø og pige Maren Hansen, 35, Søndersø
1873, 2012, Jørgen Christian Pedersen, ungkarl og dreiersvend, 32, Kræmmergyden 20 og jomfru Anne Marie Hansen, 24, Nørrebro 34
1873, 2812, Samuel Pelch, ungkarl og skibsbygger, 29, Kjøbenhavn og jomfru Christiane Ulrikke Rasmussen, 31, Skibhusene
1873, 3012, Jens Christian Madsen, ungkarl og sømand, 22, Nørrebro 85 og jomfru Caroline Andrea Soelberg, 17, Nørrebro 85
1874, 0601, Laurits Dahl, ungkarl og grosserer, 35, Kjøbenhavn og frøken Martine Augusta Petersen, 25, Nørregade 45
1874, 2901, Johannes Borchsenius, ungkarl og proprietair, 35, Blangstedgaard og frøken Hanne Cecilie Dorthea Petersen, 28, Michdal, Skibhusene
1874, 3001, Hans Peter Anthon Nielsen, ungkarl og arbeidsmand, 34, Aalykkegade 11 og fraskilt Marie Petersen, 42, Aalykkegade 11, (fraskilt arbeidsmand Carl Christian Horsmann)
1874, 0402, Frederik Frederiksen, ungkarl og tømmersvend, 25, Vesterbro 37 og jomfru Mette Margrethe Rasmussen, 26, Nørrebro 5
1874, 0402, Georg Claus Martin Sass, ungkarl og hornblæser ved 5. Bataillon, 35, Nørregade 28 og enke Johanne Friedericka Claudine Plöhn, 40, Nørregade 28, (efter gymnastiklærer Jørgen J. C. Christensen)
1874, 1002, Johan Christian Hansen, ungkarl og smed, 21, Dalum Sogn og jomfru Bodil Marie Hansen, 33, Aalykkegaard
1874, 1802, Isak Rasmussen, ungkarl og røgter, 36, Birkum, Fraugde Sogn og jomfru Antonette Carstensen, 21, Sømosehuset
1874, 0703, Jørgen Hans Leonhardt Fehstedt, enkemand og vognmand, 33, Nestved og enke Anne Marie Sophie Larsen, 48, Slotsgade 19, (efter arbeidsmand Lars Christian Hansen)
1874, 2503, Lars Nielsen, ungkarl og bagersvend, 31, Nørregade 30 og fraskilt Hansine Christine Jørgensen, 30, Hans Jensens Stræde 38, (fraskilt arbeidsmand Niels Peter Simonsen)
1874, 2803, Harald Albrecht Emanuel Baggesen, ungkarl, kammerjunker og premierlieutnant ved 2. Dragonregiment, 35, Villaqvarteret og frøken Marie Clausen, 21, Vestergade 22
1874, 2903, Hans Peter Villiam Karstensen, ungkarl og slagter, 23, Nedergade 15 og jomfru Anne Cathrine Jensen, 23, Slotsgade 46
1874, 0404, Adolph Frederik Ferdinand Hagemann, ungkarl og maler, 26, Kongensgade 9 og jomfru Karen Marie Tornøe, 29, Skibhusene
1874, 0704, Jacob Larsson Lÿberg, ungkarl og sømand, 32, Nørrebro 46 og jomfru Marie Kirstine Jensen, 19, Nørrebro 46
1874, 1604, Mathias Sørensen, ungkarl og landmand, 32, Søndersø og enke Marie Kirstine Jørgensen, 44, Bro, Brenderup Sogn, (efter gaardmand Christen Bek)
1874, 3004, Knud Knudsen, ungkarl, træskomand og klodsemager, 32, Ubberud og jomfru Karen Rasmussen, 26, Mosegaard
1874, 2304, Johan Frederik Ernst, ungkarl og skomager, 23, Pantheons Passage og jomfru Johanne Marie Madsen, 19, Kræmmergyden 6
1874, 0605, Mads Christiansen, enkemand og dugmager, 31, Sortebrødretorv 15 og jomfru Marie Cathrine Rasmussen, 27, Ramsherred 60
1874, 0805, Hans Johansen, ungkarl og arbeidsmand, 25, St…stræde 46 og pige Karen Nielsen, 29, Sct. Hans Kirkegaard 46
1874, 1605, Hans Jensen, ungkarl og skibstømrer, 29, Skibhusene og jomfru Dorthea Pedersen Havsted, 29, Skibhusene
1874, 1705, Johan Frederik Johansen, ungkarl og bogbindersvend, 29, Nyborg og jomfru Sophie Kirstine Mortensen, 25, Gravene
1874, 2205, Jacob Johannes Theodor Bojesen Trepka, ungkarl og premierlieutenant ved 2. Dragonregiment, 30, Overgade 10 og frøken Marie Elisabeth Friederike Trepka, 26, Vestergade 108
1874, 2305, Rasmus Hansen, ungkarl og arbeidsmand, 29, Sct. Jørgens Forstad 2 og jomfru Elisabeth Maria Rasmussen, 29, Paradisgaarden
1874, 2305, Jens Larsen, ungkarl og arbeidsmand, 31, Dalum Sogn og jomfru Johanne Margrethe Bruun, 28, Slotsgade 50
1874, 3005, Hans Christian Jacobsen, ungkarl og skræddersvend, 20, Slotsgade 11 og jomfru Jørgine Nielsen, 23, Nørrebro 84
1874, 0306, Axel Georg Müller, ungkarl og apotheker, 29, Kjøbenhavn og frøken Emilie Marie Josephine Stokkebye, 26, Nørregade 29
1874, 1306, Hans Peter Larsen, ungkarl og sømand, 31, Vindegade 22 og jomfru Maren Kirstine Hansen, 22, Kanalveien
1874, 1406, Peder Rasmussen, ungkarl og bødker, 23, Svendstrup og pige Anne Marie Larsen, 29, Svendstrup
1874, 0307, Jens Jensen, ungkarl og skræddersvend, 24, Vesterbro 39 og jomfru Anne Marie Sørensen, 21, Nørrebro 33
1874, 0508, Niels Andersen, ungkarl og gaardskarl, 27, Nørrebro 5 og pige Elise Marie Jørgensen, 27, Nørrebro 5
1874, 2908, Hans Frederik Schönnemann, ungkarl og fyrbøder, 31, Bierfreundt Dampvaskeri, Adamsgade 20 og jomfru Birthe Kirstine Junker, 31, Skulkenborg 113
1874, 0509, Gustav Adam Frederik Christian Marius Heiden, ungkarl og arbeidsmand, 23, Skulkenborg 112 og pige Gjertrud Sophie Frederikke Hansen, 25, Skulkenborg 112
1874, 1109, Hans Hansen, ungkarl og smaakjører, 35, Nørregade 91 og pige Abelone Marie Nielsen, 26, Mosegaard
1874, 1109, Henrik Emil Kjörboe, ungkarl, exam. jur. og sagfører, 27, Vestergade 38 og frøken Nicoline Charlotte Haugsted, 19, Nørregade 61
1874, 1209, Hans Lind Hansen, enkemand og skibsbygmester, 55, Skibhusene og pige Jensine Mathiasen, 31, Skibhusene
1874, 1909, Lars Larsen, ungkarl og klodsemager, 23, Adamsgade 16 og pige Anne Kirstine Jørgensen, 28, Nørrebro 86
1874, 0210, Christen Henningsen, ungkarl, huseier og for tiden menig ved 2. Dragonregiment, 22, Haastrup og pige Johanne Marie Sørensen, 29, Haastrup
1874, 1610, Christian Friederich Wincken Heering, ungkarl og skibskapitain, 31, Aarup og frøken Emilie Catharine Henriette Hansen, 21, Nørregade 43
1874, 2310, Vilhelm August Schöier, ungkarl og hornblæser ved 16. Bataillon, 25, Vesterbro 47 og jomfru Henriette Louise Maag, 28, Vesterbro 47
1874, 2910, Rasmus Rasmussen, ungkarl og skrædder, 25, Slotsgade 30 og pige Nielsine Kongstad, 22, Slotsgade 30
1874, 0311, Hans Christian Lind Hansen, ungkarl og snedkersvend, 23, Nørrebro 68 og jomfru Marie Cathrine Nicoline Meyer, 24, hos kapitain Jacobsen, Overgade 58
1874, 0411, Jens Christian Andersen, ungkarl og mursvend, 31, Næsby og pige Marie Kirstine Nielsen, 27, Slotsgade 16
1874, 0511, Christen Nielsen, enkemand og brænderikarl, 36, Nørregade 67 og jomfru Caroline Larsen, 40, Nørregade 74
1874, 0611, Lars Jørgen Henriksen, ungkarl og malersvend, 30, Nedergade 42 og jomfru Kirstine Halkjær Madsen, 32, Nørregade 69
1874, 0611, Rasmus Andersen, ungkarl og arbeidsmand, 39, Vestergade 59 og pige Gjertrud Marie Hansen, 30, Nørregade 76
1874, 0711, Hans Julius Sørensen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 30, Holsedore 8 og jomfru Mathilde Dorthea Kirstine Korsbech, 21, Holsedore 6
1874, 0811, Carl Chrstian Iversen, ungkarl og slagtersvend, 27, Kjøbenhavn og jomfru Kirstine Clausine Mathilde Theodore Hansen, 20, Hans Jensens Strædet 13
1874, 1311, Hans Christian Frederik Clausen, ungkarl og kjøbmand, 24, Freltofte og jomfru Cecilie Christiane Nielsen, 38, Nørrebro 13
1874, 2411, Søren Andersen Roed, ungkarl og slagtermester, 23, Graabrødre Stræde 33 og jomfru Olofine Dalqvist, 24, Nørrebro 66
1874, 0212, Peter Henriksen, enkemand og arbeidsmand, 48, Asylgade 28 og enke Anne Margrethe Johansdatter, 49, Asylgade 28, (efter arbeidsmand Lars Jørgensen)
1874, 1112, Anders Simon Larsen, ungkarl og gaardmand, 32, Bellinge og jomfru Anne Cathrine Rasmussen, 28, Ravnebjerg, Sanderum Sogn
1874, 1812, Hans Marius Gustav Emil Kryger, ungkarl og smedesvend, 27, Ramsherred 42 og jomfru Karen Marie Hermansen, 19, hos svigerforældrene, Ramsherred 42
1874, 2012, Jørgen Steffensen, ungkarl og træskomand, 29, Anderup Mark og pige Mette Marie Petersen, 30, Skibhusene
1874, 2212, Christian Julius Lorentzen, ungkarl, reserveintendant og lærer, 36, Kongensgade 1 og frøken Augusta Jensine Schultheiss, 40, Nørregade 53
1874, 2612, Niels Frederik Laurits Sørensen, ungkarl og bødkersvend, 30, Tolderlundsveien 105 og fraskilt Christine Louise Bredtfeldt, 41, Tolderlundsveien 105, (fra arbeidsmand Johan Christian Eilersen)
1874, 2612, August Ferdinand Sohn, ungkarl og kammager, 34, Vestergade 80 og jomfru Oline Dorthea Hansen, 28, Hans Jensens Stræde 21
1875, 0701, Hans Christian Hansen, ungkarl og restaurateur, 35, Fuglsanghuset, Næsbyhovedsbroby Sogn og jomfru Rasmine Olsen, 25, Vellinge, Bederslev Sogn
1875, 0801, Jørgen Jørgensen, ungkarl og rebslager, 21, Vestergade 69 og jomfru Anne Johanne Laurine Jensen, 21, Aalykkegade 17
1875, 2201, Jørgen Jensen Jørgensen, fraskilt gaardmand, 40, Ørslev Kohave, Ørslev Sogn og jomfru Rasmine Mathea Petrine Larsen, 24, Ørslev Kohave, Ørslev Sogn
1875, 0302, Jørgen Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Limose, Udby Sogn og pige Christiane Jeppesen, 24, Bremerholm, Kjerte Sogn
1875, 1202, Hans Jacob Petersen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Nørregade 75 og pige Marie Dorthea Madsen, 23, Kanalveien 100
1875, 1302, Rasmus Jensen, ungkarl og møllersvend, 21, Blæsenborg 26 og jomfru Karen Kirstine Margrethe Rasmussen, 26, Kanalveien
1875, 1602, Wittus Theodor Bering, ungkarl og sergent ved 16. Batallion, 28, Nørrebro 15 og jomfru Oline Johanne Frederikke Johansen, 18, Vesterbro 78
1875, 2002, Hans Mortensen, ungkarl og landmand, 31, Ubberud Sogn og jomfru Johanne Gormsen, 24, Ubberud Sogn
1875, 0303, Jacob Theodor Christensen, ungkarl og slagter, 26, Trækbanen 5 og jomfru Petra Hansine Pouline Frederiksen, 22, Trækbanen 5
1875, 1003, Niels Valdemar Jørgensen, ungkarl og smedesvend, 28, Vesterbro 80 og jomfru Christine Vilhelmine Louise Petersen, 22, Blæsenborg 28
1875, 1003, Peder Jørgensen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 27, Adamsgade 19 og jomfru Agnes Petrine Windinge, 26, Grønnegade 29
1875, 1803, Johannes Rasmussen, ungkarl og skræddermester, 34, Frue Kirkestræde 9 og jomfru Elise Nicoline Marie Danielle Claudi, 31, Nørregade 33
1875, 2203, Morten Christian Hansen, ungkarl og arbeidsmand, 47, Vindegade 24 og pige Nielsine Johanne Caroline Eriksen, 45, Nørregade 81
1875, 1704, Hans Jensen, ungkarl og landmand, 28, Flemløse Sogn og jomfru Mette Kirstine Rasmussen, 23, Særslev Sogn
1875, 2204, Mads Rasmussen, ungkarl og arbeidsmand, 26, Trækbanen og pige Helene Kirstine Margrethe Frandsen, 33, Trækbanen
1875, 2204, Niels Jensen, enkemand og restaurateur, 66, Pantheon og jomfru Hermanline Emilie Meier, 31, Pantheon
1875, 2404, Niels Peder Christian Pedersen, ungkarl og sømand, 24, Vindegade 67 og jomfru Marie Sophie Frederikke Behrens, 23, Nørrebro 43
1875, 2804, Janus Antonius Eriksen, ungkarl og porteur ved Jernbanen, 24, Trækbanen og jomfru Anne Kirstine Jensen, 19, Trækbanen
1875, 0105, Jørgen Peter Jørgensen, ungkarl og maler, 22, Gravene 21 og jomfru Marie Kirstine Christensen, 22, Gravene 16
1875, 0105, Andreas Kremm, ungkarl og instrumentmager, 24, Vestergade 50 og jomfru Mathie Vilhelmine Pflug, 27, Nyenstad 131
1875, 0105, Jens Peter Nielsen, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 28, Overstræde 74 og jomfru Marie Hermandine Christine Schultz, 19, Overstræde 74
1875, 0205, Christopher Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Nørregade 81 og jomfru Gjertrud Jørgensen, 29, Nørregade 45
1875, 0405, Jens Larsen, ungkarl, 35, Flakhaven 11 og jomfru Anne Kirstine Rasmussen, 44, Slottet
1875, 0705, Niels Christian Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Vestergade 86 og jomfru Anne Marie Andersen, 25, Nørregade 69
1875, 1105, Thomas Jørgensen Fabricius, ungkarl og farver, 29, Vestergade 77 og jomfru Johanne Magdalene Petersen, 22, Nørregade 68
1875, 1205, Carl Johan Albert Balslev, ungkarl og proprietair, 27, Hellerup, Vendsyssel og frøken Edel Kirstine Teisen, 25, Annasholm
1875, 1405, Christian Krag, ungkarl og proprietair, 25, Billesbøllegaard og frøken Marie Louise Emilie Jensen, 20, Nørregade 51
1875, 2205, Vincens Riber Rieffestahl, ungkarl og postfuldmægtig, 34, Posthuset og frøken Caroline Marie Hansen, 24, Aalykkegade 19
1875, 2605, Oscar Elias Niels Christian Milling, ungkarl og skrædder, 28, Vesterbro 30 og jomfru Anne Marie Hansen, 20, Vinkjelderhuset, Skibshusviene
1875, 2905, Lars Christien Nielsen, ungkarl og filehugger, 22, Nørrebro 72 og jomfru Nielsine Mathie Nielsen, 23, Tolderlundsveien 98
1875, 1206, Georg Vilhelm Henningsen, ungkarl og kjøbmand, 46, Vestergade 9 og fraskilt Gustave Staal, 31, Nørregade 51, (fra møller Hans Henrik Frants)
1875, 2006, Jens Peter Jensen, ungkarl og arbeidsmand, 42, Trækbanen 4 og jomfru Anne Petersen, 24, Trækbanen 4
1875, 2006, Truels Jacobsen, ungkarl og detaillist, 33, Sletterød, Fjeldsted Sogn og jomfru Anne Florentine Jørgensen, 29, Slotsgade 6
1875, 2606, Anders Mortensen, ungkarl og væver, 46, Slotsgade 46 og jomfru Johanne Marie Henriksen, 34, Slotsgade 36
1875, 2806, Nicolai Holger Jensen, ungkarl og postexpedient, 28, Fredericia og frøken Julie Vilhelmine Mathilde Dorn, 24, Posthuset
1875, 3006, Jørgen Christian Hansen, ungkarl og snedkermester, 27, Gravene 16 og jomfru Caroline Christine Frederiksen, 22, Gravene 20
1875, 0707, Henrik Petersen, ungkarl og smedesvend, 26, Nørrebro 74 og pige Kirsten Jeppesdatter, 34, Nørrebro 74
1875, 0509, Rasmus Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Nørregade 87 og jomfru Anne Kirstine Clausen, 25, Skibhusveien 20
1875, 1509, Lars Peter Jensen, ungkarl og bogholder, 31, Nørregade 63 og jomfru Vilhelmine Caroline Hansen, 26, Hans Jensens Stræde 37
1875, 1609, Carl Adolph Schwartz, ungkarl og møllebestyrer, 26, Kaalsmølle, Assens og frøken Louise Caroline Salchow, 22, Aalykkegade 27
1875, 1909, Hans Andersen, ungkarl og arbeidsmand, 24, Vesterbro 43 og pige Karen Lovise Hansen, 23, Gravene 23
1875, 2209, Carl Einar Rodian, ungkarl og exam. pharmacia, 29, Aarup, Skydebjerg Sogn og jomfru Else Marie Nielsen, 20, Nørregade 67
1875, 2809, Carl Ludvig Harald Hansen, enkemand og beslagsmed ved 2. Dragonregiment, 37, Kongensgade 8 og jomfru Sophie Frederikke Silldorff, 20, Kongensgade 8
1875, 0110, Hans Peter Hullevad, ungkarl og hattemager, 24, Nørregade 19 og jomfru Marie Sophie Frederikke Hansen, 21, Nørregade 22
1875, 2010, Lars Christian Nielsen Ravn, ungkarl og skomager, 32, Naarup, Verninge Sogn og jomfru Karen Nielsdatter Rosenlund, 28, Blæsenborg 36
1875, 2310, Jens Rasmussen, enkemand og arbeidsmand, 35, Vindegade 38 og jomfru Karen Marie Jørgensen, 33, Biskorup Skov
1875, 2310, Jørgen Andreas Mogens Olsen, ungkarl og bødker, 22, Nørregade 96 og jomfru Marie Ernestine Severine Nielsen, 19, Nørregade 96
1875, 3010, Hans Christian Jacobsen, ungkarl og tjenestekarl, 21, Nørregade 45 og jomfru Maren Kirstine Madsen, 23, Nørregade 45
1875, 0211, Niels Rasmussen, ungkarl og maler, 27, Faaborg og jomfru Anna Kirstine Madsen, 26, Østergade 69
1875, 0311, Hans Johansen, enkemand og skrædder, 60, Vor Frue Landsogn og enke Anne Kirstine Jørgensen, 49, Slotsgade 27, (efter skomager Peter Christensen)
1875, 0311, Albert Christopher Johansen, enkemand og husmand, 49, Villestofte, Paarup Sogn og jomfru Maren Hansen, 45, Slotsgade 51
1875, 0311, Christian Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Marslev og jomfru Anne Kirstine Poulsen, 25, Nørregade 36
1875, 0311, Christian Sophus Schmidt, ungkarl og lærer, 28, Nørregade 42 og frøken Thomasine Nicoline Jacobsen, 29, Nørregade 42
1875, 0311, Niels Christian Rasmussen, ungkarl og arbeidsmand, 23, Nørrebro 84 og jomfru Dorthea Larsen, 25, Nørrebro 45
1875, 0511, Jørgen Hansen, ungkarl og mølleforpagter, 27, Marslev Mølle og jomfru Johanne Kirstine Thrane, 25, Annaslyst
1875, 1011, Peter Christian Rasmussen Ploug, ungkarl og tjenestekarl, 33, Carolinekilde og jomfru Maren Kirstine Jørgensen, 25, Ramsherred 68
1875, 1211, Peter Hansen, ungkarl og arbeidsmand, 36, Dalum Sogn og jomfru Karen Marie Christensen, 29, hos skolekasserer Haugsted, Nørregade 45
1875, 1211, Christen Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Vestergade 55 og jomfru Anne Johanne Andersen, 24, Nørrebroe 5
1875, 1211, Hans Frederik Christian Hansen, ungkarl og kunstdreier, 32, Sct. Hans Kirkegaard 54 og jomfru Hedriga Francisca Frederiksen, 27, Gravene 25
1875, 2011, Peter Christiansen, ungkarl og corporal ved 5. Bataillon, 20, Nørrebro 8 og jomfru Jørgine Christine Jørgensen, 23, Nørrebro 8
1875, 0312, Jens Hansen, ungkarl og former, 32, Flensborg og jomfru Caroline Petersen, 28, Nørregade 45
1875, 0412, Niels Nielsen, enkemand og arbeidsmand, 29, Sct. Jørgens Forstad 52 og jomfru Cecilie Sandberg, 29, Gravene 18
1875, 0812, Ole Jørgensen, ungkarl og smed, 25, Balslev Sogn og jomfru Kirsten Madsen, 30, Balslev Sogn
1875, 0812, Joseph Sander Jacob Heppel, ungkarl og kjøbmand, 39, Bogela, Columbia, Sydamerika og frøken Emma Helene Olsen, 25, Nyborg
1875, 0912, Johan Frederik Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Nørregade 47 og jomfru Anne Kirstine Nielsen, 30, Aalykkemarken bag Nørrebro
1875, 1112, Morten Petersen Gadeberg, ungkarl og snedker, 28, Kongensgade 36 og jomfru Anne Marie Laurine Cathrine Nielsen, 25, Nørregade 43
1875, 1812, Jens Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Hedevigslund og jomfru Anne Christensen, 23, Skibhusene
1875, 2012, Hans Carl Theodor Niels Hansen, ungkarl, skrædder og tidligere corporal ved 26. Bataillon, 27, Militaire Sygehus og jomfru Christiane Frederikke Jørgensen, 22, Trækbanen 3
1875, 2312, Carl Leonidas Eckeroth, ungkarl og premierlieutnant ved 5. Bataillon, 32, Vestergade 101 og frøken Sophie Augusta Anne Marie Reumert, 26, Vestergade 51
1875, 2612, Anders Johan Andersen, ungkarl og drain...ter, 53, Ølund, Otterup Sogn og enke Anne Marie Hansen, 35, hos capitain Snertinge, Slottet, (efter husmand Hans Larsen)
1876, 1301, Christian Nielsen, enkemand og skomager, 30, Hans Jensens Stræde 9 og jomfru Frederikke Marie Petersen, 29, Hans Jensens Stræde 9
1876, 2001, Lars Christian Jordahn, ungkarl og skibskapitain, 39, Kolding og jomfru Wibekke Dorthea Petersen, 22, Nørrebro 4
1876, 2601, Rasmus Jørgensen, ungkarl og detaillist, 24, Rue, Vigerslev Sogn og jomfru Maren Kirsten Hansen, 23, Skibhusene
1876, 2801, Hans Rasmussen, ungkarl og styrmand, 30, Nørregade 106 og jomfru Thora Marie Christensen, 27, Nørregade 106
1876, 0602, Christian Julius Petersen, ungkarl og stenhugger, 22, Astrupstedet og pige Kirsten Jørgensen, 35, Astrupstedet
1876, 0902, Nicolai Andersen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 29 og jomfru Laura Helene Windinge, 32, Grønnegade 29
1876, 1102, Anders Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 38, Hunderup og enke Kirsten Jørgensen, 46, Aalykkegade 19, (efter gaardskarl Hans Hansen)
1876, 1702, Jens Theodor Marius Schraÿh, ungkarl og godsforvalter, 29, Dallund og jomfru Petra Hansine Hansen, 25, Nørrebro 82
1876, 2302, Jørgen Hansen, ungkarl og menig ved 16. Bataillon, 24, Nørregade 67 og pige Karen Marie Jørgensen, 22, Klaregade 3
1876, 0303, Lars Peter Andersen, ungkarl og sergent ved 2. Dragonregiment, 32, Hans Jensens Stræde 7 og jomfru Anne Andersen, 25, Nørregade 78
1876, 0104, Johannes Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Nørregade 45 og pige Anne Marie Thomsen, 21, Slotsgade 52
1876, 0104, Niels Rasmussen, ungkarl og menig ved 16. Bataillon, 23, Sct. Jørgens Forstad 4 og pige Johanne Cathrine Rasmussen, 21, Marienlyst
1876, 1104, Rasmus Rasmussen, ungkarl og landmand, 26, Dalum Sogn og jomfru Mette Kirstine Andersen, 22, Dalum Sogn
1876, 0404, Hans Hansen, ungkarl og kusk, 29, Langesø, Vigerslev Sogn og jomfru Johanne Marie Larsen, 28, Nørregade 29
1876, 1204, Emil Adolph Jacobsen, ungkarl, exam. jur. og sagfører, 29, Horsens og frøken Anna Emilie Vilhelmine Andersen, 24, Kanalbasinet 91
1876, 1504, Peter Rasmussen, ungkarl og skomager, 25, Nørrebro 26 og jomfru Anne Sophie Jensen, 28, Tolderlundsmosen
1876, 1504, Bendix Johannes Møller Hansen, enkemand og snedker, 44, Kjøbenhavn og jomfru Marie Cathrine Jørgensen Fyhr, 38, Aldersbro, Skibshusveien
1876, 1904, Niels Carl Nicolai Thorvald Aarup, enkemand og maler, 23, Hjallese, Dalum Sogn og jomfru Augusta Ingeborg Geschke, 17, Trækbanen 9
1876, 2804, Carl Martin Hansen, ungkarl og tobakshandler, 31, Kjøbenhavn og jomfru Anna Margrethe Kirstine Larsen, 25, Slotsgade 5
1876, 2804, Frederik Julius Petersen, ungkarl og dyrlæge, 25, Middelfart og jomfru Camilla Petrea Rode, 30, Nørrebro 33
1876, 2904, Niels Vilhelm Nielsen, ungkarl og skomager, 23, Adelstræde 17 og jomfru Rasmine Nielsine Hansen, 22, Nørregade 31
1876, 0305, Hans Christian Laurits Nielsen, ungkarl og kjøbmand, 29, Nørregade 89 og jomfru Laura Sophie Henriette Andersen, 25, Nørregade 89
1876, 0405, Anders Christian Knudsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Overgade 12 og jomfru Karen Kirstine Nielsen, 27, tjente etatsraad Schlegel, Slottet
1876, 0505, Anders Nielsen, ungkarl og skrædder, 21, Sortebrødretorv 12 og jomfru Anne Kirstine Nielsen, 25, Nørregade 45
1876, 0605, Rasmus Jensen, ungkarl og landmand, 30, Kjerteminde, Rynkeby og jomfru Andersine Petersen, 21, Skibhusveien 28
1876, 0605, Jens Petersen Brolund, ungkarl og skytte, 35, Hindemae, Skjellerup Sogn og jomfru Marentine Thorasine Petersen, 28, Hindemae, Skjellerup Sogn
1876, 1105, Adolph Julius Gjernyx, ungkarl og skomager, 32, Vestergade 64 og jomfru Anne Dorthea Johansen, 28, Henriettelyst
1876, 2405, Jens Nielsen, ungkarl og arbeidsmand, 27, Trækbanen 6 og jomfru Karen Marie Hansen, 21, Trækbanen 6
1876, 2405, Ludvig Christian Rasmussen, ungkarl og smedemester, 39, Sct. Knuds Kirkestræde 15 og jomfru Marie Kirstine Hansen, 34, Slotsgade 58
1876, 2505, Jens Jacobsen Selleberg, ungkarl og gartner, 45, Heden 42 og jomfru Anne Cathrine Henriksen, 25, Skibhusveien
1876, 0406, Johan Emanuel Christian Frederik Schröder, ungkarl og skomagermester, 24, Svendborg og jomfru Adolphine Rosbach, 21, Nørregade 28
1876, 0606, Hans Peter Andersen, ungkarl og skibskapitain, 33, Odense og jomfru Laura Petrine Larsen, 21, Kanalveien 75
1876, 1706, Niels Hansen, ungkarl og murer, 24, Rosenlund og pige Anne Marie Larsen, 26, Rosenlund
1876, 0707, Niels Christian Larsen, ungkarl og arbeidsmand, 24, Grønnegade 23 og jomfru Anne Dorthea Olsen, 26, Slotsgade 27
1876, 1807, Hans Peter Brodersen, ungkarl og slagter, 25, Vindegade 57 og jomfru Christiane Frederiksen, 27, Trækbanen 5
1876, 2107, Hans Lund, ungkarl og melhandler, 29, Nørrebro 9 og jomfru Karen Kirstine Corneliussen, 34, Kræmmergyden 5
1876, 2107, Carl Alfred Jensen, ungkarl, pastor og lærer, 25, Assens og frøken Johanne Birgithe Steenbach, 24, Sct. Hans Præstegaard
1876, 2207, Jørgen Peter Bonde, ungkarl og gartner, 37, Hans Jensens Stræde 32 og jomfru Caroline Petrine Bærtelsen, 29, hos etatsraad Schlegel, Slottet
1876, 2807, Rasmus Isaksen, ungkarl og arbeidsmand, 30, Parcelveien og pige Karen Marie Jørgensen, 43, Parcelveien
1876, 2907, Olaf Petersen, ungkarl og skrædder, 23, Vor Frue Sogn og jomfru Dorthea Pouline Kirstine Dehn, 21, Nørrebro 38
1876, 0108, Ole Anton Haugaard, enkemand og overlærer, 54, Cathedralskolen, Aarhus og frøken Camilla Elise Broberg, 43, Nørregade 51
1876, 0208, Laurits Peter Andersen, ungkarl og skomager, 35, Sortebrødre Torv 24 og enke Elisabeth Amalia Wulff, 31, Skulkenborg 105, (efter smedemester Frederik L. Augustinus)
1876, 0308, Johan Frederik Clausen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 28, Parcelveien og jomfru Mathilde Nielsen, 24, Vesterbro 53
1876, 0408, Niels Frederik Hansen, ungkarl og skibsbygmester, 25, Kjerteminde og jomfru Vilhelmine Fergine Sophie Sørensen, 20, Skibhusene
1876, 0508, Rasmus Rasmussen Askholm, ungkarl og murer, 23, Seden og jomfru Anne Christine Henriksen, 21, Hedevigslund
1876, 1508, Lars Johannes Larsen, ungkarl og mekanikus, 33, Nørrebro 81 og enke Birgitte Cathrine Hansen, 29, Nørrebro 81, (efter mekanikus Marcus Sørensen, Horsens)
1876, 1708, Peter Andersen, ungkarl og kjøbmand, 43, Gjelsted og jomfru Dorthea Kirstine Knudsen, 24, Gjelsted
1876, 1708, Carl Julius Hansen Andersen, ungkarl og skrædder, 29, Holsedore 7 og jomfru Anne Marie Andersen, 29, Slotsgade 17
1876, 2508, Peter Christian Lorenz Steffensen, ungkarl og vognmand, 28, Overgade 70 og jomfru Emma Kirstine Gosmine Schmidt, 21, Nørregade 75
1876, 3008, Christian Sørensen, ungkarl og smaakjører, 33, Skulkenborg 109 og jomfru Anne Marie Kylling, 30, Nørrebro 44
1876, 1309, Frederik Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Asylgade 34 og pige Karen Nielsen, 34, i Blæsenborg 48
1876, 1609, Rasmus Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Vestergade 76 og pige Anne Cathrine Hansen, 26, Nørrebro 48
1876, 1909, Hans Jørgensen, ungkarl og arbeidsmand, 24, Sortebrødretorv 37 og pige Ellen Petrine Philipsen, 21, Parcelveien 28
1876, 2909, Niels Nicolai Hansen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 30, Skulkenborg 104 og jomfru Nielsine Kirstine Petersen, 24, Skulkenborg 104
1876, 0310, Johan Peter Christian Samuel Becher, ungkarl og sømand, 24, Nørrebro 32 og jomfru Marie Laurine Petersen, 19, Nørrebro 32
1876, 1010, Christian Laurits Ferdinand Kaehne, ungkarl, maler og menig ved 5. Bataillon, 20, Tolderlundsveien 94 og enke Amalie Isidora Hansen, 28, Frederiksgade 64, (efter sømand Mads Hansen)
1876, 1910, Henrik Andersen, ungkarl og bryggerkarl, 25, Nørregade 45 og jomfru Anne Hansen, 24, Parcelveien 28
1876, 2010, Anders Sophus Andersen, ungkarl og hornblæser ved 7. Bataillon, 26, Nyborg og jomfru Christine Marie Margrethe Hammerhøi, 23, Ramsherred 65
1876, 2110, Otto Harald Rex, ungkarl og hviddgarver, 27, Overgade 59 og jomfru Maren Kirstine Knudsen, 20, Banevogterhuset, Nørrebro
1876, 2810, Rasmus Andersen, ungkarl og arbeidsmand, 22, Slotsgade 39 og jomfru Elisabeth Dorthea Madsine Jørgine Petrine Jørgensen, 22, Slotsgade 11
1876, 0311, Christian Larsen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 26, Skræppestræde 8 og jomfru Johanne Kirstine Hansen, 24, Fisketorvet 5
1876, 0311, Hans Christian Holtmann, enkemand og arbeidsmand, 36, Hunderupgade 18 og pige Ellen Kirstine Hansen, 29, Nørregade 45
1876, 0311, Jens Jacob Nielsen, ungkarl og porteur ved Sydfynske Jernbane, 32, Sct. Knuds Sogn og pige Maren Jacobine Hansen Møller, 28, Jernbanehotellet, Nørrebro 1
1876, 0411, Rasmus Andersen, ungkarl og arbeidsmand, 27, Præstestræde 64 og jomfru Anne Sophie Andersen, 28, Nørregade 76
1876, 0411, Jens Sørensen, ungkarl og sergent ved 7. Bataillon, 28, Nyborg og jomfru Larsine Caroline Hansen, 19, Vestergade 20
1876, 0511, Mads Madsen, ungkarl og handskemager, 21, Nyborg og jomfru Ingeborg Mariane Schmidt, 17, Slotsgade 38
1876, 1011, Anders Larsen, enkemand og arbeidsmand, 52, Parcelveien 21 og pige Margrethe Jensen, 32, tjente Slotsforvalteren
1876, 1811, Peter Christian Olsen, ungkarl og former, 24, Ubberud og pige Abelone Jørgine Madsen, 24, Skulkenborg 113
1876, 1911, Niels Johan Henriksen, ungkarl og brænderikarl, 28, Vestergade 93 og jomfru Anne Kirstine Hansen, 21, Jernbanehotellet
1876, 1911, Vilhelm Petersen, ungkarl og kjøbmand, 25, Vestergade 11 og jomfru Laura Emilie Christensen, 32, Svendborg
1876, 2411, Niels Nielsen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 35, Arendal og jomfru Petra Marentine Christiane Andersen, 20, Vindegade 67
1876, 2411, Heinrich Elfred Theodor Toussieng, ungkarl og premierlieutnant i generalstaben og adjutant ved 1. Generalcommando, 31, Kjøbenhavn og frøken Frederikke Helweg, 24, Nørregade 70
1876, 0112, Otto Sørensen, ungkarl og landmand, 32, Drigstrup Sogn og  pige Mine Kirstine Nielsen, 17, Munkebo Sogn
1876, 0512, Søren Andersen, ungkarl og maskinarbeider, 23, Nørregade 78 og jomfru Mette Marie Kirstine Andersen, jomfru, 23, Nørregade 78
1876, 1512, Christian Vilhelm Nielsen, ungkarl og snedker, 21, Nørregade 36 og jomfru Helene Elise Rasmine Hindsgaul, 21, Nørregade 36
1876, 1912, Anders Christian Larsen, ungkarl og landmand, 40, Brylle og jomfru Maren Larsen, 23, Verninge
1876, 2212, Jens Hansen, ungkarl og slagter, 25, Vor Frue Sogn og jomfru Marie Kirstine Juul, 24, Nørrebro 76
1876, 2312, Hans Andersen, ungkarl og arbeidskarl, 30, Fraugde Sogn og jomfru Anne Margrethe Jensen, 22, Nørregade 58
1877, 0401, Friedrich Peter Kaisen, ungkarl og gaardskarl, 25, Nørregade 72 og jomfru Maren Cathrine Hansen, 25, Nørregade 72
1877, 0801, Niels Christian Jørgensen, enkemand og arbeidsmand, 38, Hans Jensens Stræde 9 og pige Severine Hansine Sophie Larsen, 23, Hans Jensens Stræde 9
1877, 2701, Ulrich Petersen Welblund, ungkarl og skomager, 27, Slotsgade 21 og jomfru Karen Sophie Frederikke Nielsen, 25, Nørrebro 38
1877, 3101, Lars Christian Rasmussen, ungkarl og landmand, 27, Bukkerup, Søllested Sogn og jomfru Karen Christiansen, 33, Stegsted, Paarup Sogn
1877, 0602, Viggo Christian Jensen, ungkarl og styrmand, 30, Trækbanen og jomfru Alfriede Camilla Antonie Petersen, 26, Trækbanen 30
1877, 1703, Niels Sebastiansen, ungkarl og tilskjærer (skrædder), 25, Trækbanen 2 og jomfru Anne Margrethe Mathilde Jensen, 21, Nørrebro 38
1877, 0404, Niels Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Overgade 26 og pige Johanne Kirstine Pedersen, 28, Nørregade 79
1877, 0704, Jens Sophus Ulrik Christensen, ungkarl og gaardskarl, 21, Nørrebro 5 og jomfru Birgitte Hoffentine Nielsen, 25, Parcelveien 9
1877, 1404, Jens Mortensen, fraskilt og møllerkarl, 36, Nørrebro 2 og jomfru Rasmine Caroline Christine Margrethe Rasmussen, 26, Kanalveien, Aalykkemarken
1877, 1404, Søren Christian Christensen, enkemand og arbeidsmand, 54, Nørrebro 34 og pige Jacobine Petersen, 41, Nørrebro 34
1877, 2404, Mikkel Nielsen, ungkarl og melhandler, 24, Nørregade 116 og jomfru Anne Kirstine Hansen, 22, Nørregade 116
1877, 0205, Christian Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Sømosegaard og pige Nicoline Jensen, 28, Paradishuset
1877, 0205, Rasmus Knudsen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Nørregade 9 og jomfru Anne Kirstine Christiansen, 28, Nørregade 33
1877, 0205, Johan Frederik Thorvald Clausen, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 26, Tolderlundsveien 94 og jomfru Gosmine Kirstine Vilhelmine Thejll, 19, Graabrødre Kloster
1877, 0505, Lauritz Niels Christian Andreas Petersen, ungkarl og maler, 23, Slotsgade 13 og jomfru Anna Rasmine Augusta Rasmussen, 21, Kongensgade 23
1877, 1105, Julius Fleckner, ungkarl og kobbersmedsvend, 26, Kongensgade 15 og jomfru Nielsine Rasmussen, 21, Trækbanen 10
1877, 1105, Arndt Peter Andersen Ploug, ungkarl og slagtermester, 26, Kanalveien 93 og jomfru Gjertrud Kirstine Ditlevsen, 25, Kanalen 119
1877, 1205, Rasmus Mortensen, ungkarl og brænderikarl, 29, Nørrebro 29 og jomfru Anne Marie Petersen, 23, Parcelveien 15
1877, 1605, Peder Marqvardsen, ungkarl og gaardeier, 53, Grønderup, Brahetrolleborg Sogn og jomfru Anne Margrethe Eriksen, 37, Nybygtgaard, Brahetrolleborg Sogn
1877, 1905, Jens Peter Bendixen, ungkarl og tømmersvend, 27, Sct. Jørgensgade 27 og jomfru Signe Jensen, 27, Nørregade 45
1877, 3105, Carl Christian Jørgensen, enkemand og snedker, 25, Asylgade 28 og jomfru Gjertrud Marie Jacobsen, 26, Asylgade 28
1877, 0606, Emil Marius Petersen, ungkarl og mursvend, 20, Nørregade 104 og jomfru Maren Kirstine Nielsen, 20, Nørregade 118
1877, 1506, Carl August Heinrich Martens, ungkarl og skrædder, 30, Bogense og jomfru Antonette Boline Jensen, 20, Nørrebro 46
1877, 2206, Hans Erik Larsen, ungkarl og smedesvend, 20, Graabrødre Stræde 23 og jomfru Anna Andrea Lassen, 20, Tolderlundsveien 65
1877, 0707, Anders Hansen, ungkarl og teglværksbestyrer, 30, Gamtofte Sogn og jomfru Maren Andersen, 28, Grøftebjerg Mølle
1877, 1407, Carl Christian Schmidt, ungkarl og bogbinder, 26, Bangsboder 69 og jomfru Caroline Marie Hansen, 22, Hans Jensens Stræde 27
1877, 1507, Hans Jørgen Duhn, ungkarl og styrmand, 25, Romø og jomfru Nicoline Jespermine Mikkelsen, 24, Romø
1877, 2907, Niels Ole Nielsen, ungkarl og styrmand, 31, Parcelveien 6 og jomfru Andrea Margrethe Christiansen, 27, Parcelveien 6
1877, 0208, Peter Jørgensen, enkemand og mursvend, 51, Fredensgade 12 og pige Karen Larsdatter, 49, Blæsenborg 28
1877, 0908, Christian Petersen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Vestergade 93 og pige Anne Kirstine Hansen, 33, Aalykkegade 1
1877, 1008, Jørgen Christian Christensen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 24, Nørrebro  42 og jomfru Anne Cathrine Johanne Larsen, 23, Vesterbro 10
1877, 1508, Rasmus Sørensen, ungkarl og kjøbmand, 25, Nørregade 29 og jomfru Anne Cathrine Nielsen, 17, Nørregade 62
1877, 1509, Laurits Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Hedevigslund og pige Johanne Marie Jensen, 27, Hedevigslund
1877, 1609, Peter Rasmussen Traun, enkemand og væver, 44, Vesterbro 61 og enke Else Marie Hansen, 37, Parcelveien 37, (efter korporal Jens Nielsen Degngaard)
1877, 2709, Anders Laurits Larsen, ungkarl og styrmand, 24, Stige og jomfru Marie Kirstine Petrea Hansen, 19, Skibhusene
1877, 2909, Morten Christensen, ungkarl og arbeidsmand, 34, Slotsgade 54 og pige Karen Nielsen, 37, Slotsgade 54
1877, 0610, Niels Bondesen, ungkarl og møllersvend, 22, Verninge Sogn og pige Johanne Marie Knudsen, 35, Aalykkegaard
1877, 2010, Peter Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Oliemøllen og jomfru Frederikke Christine Rasmussen, 24, Skibhusveien
1877, 2610, Eduard Gabriel Nielsen, ungkarl og værkfører, 26, Søndergade 24 og jomfru Josephine Cathrine Caroline Sophie Christensen, 20, Slotsgade 1
1877, 2710, Hans Hansen, ungkarl og tjener, 25, Brahesborg, Gamtofte Sogn og jomfru Laura Kirstine Hansen, 29, hos ritmester Bülow, Klingenberg
1877, 2910, Rasmus Christian Andersen, ungkarl og gaardskarl, 22, hos brændevinsbrænder Folehave, Nørregade 49 og jomfru Marensine Caroline Hansen, 20, hos brændevinsbrænder Folehave, Nørregade 49
1877, 3110, Morten Hansen, enkemand og fæstehusmand, 44, Revninge Sogn og pige Sidsillie Marie Corneliussen, 37, hos P. Baumgart, Skibhusveien
1877, 0211, Hans Rasmussen, enkemand og gaardmand, 55, Ellinge og enke Maren Madsen, 36, Trækbanen 31, (efter tømrer Niels Lorensen, i Aarhuus)
1877, 0711, Hans Eriksen, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 28, Trækbanen 6 og jomfru Marie Louise Dindlev, 28, Graabrødre Stræde 20
1877, 0911, Hans Andersen, enkemand, gaardmand og kjøbmand, 42, Jordløse Sogn og jomfru Anne Margrethe Rasmussen, 31, Jordløse Sogn
1877, 0711, Peter Hansen, enkemand, husmand og væver, 57, Otterup Sogn og pige Kirsten Nielsen, 38, Kanalveien 98, Aalykkemarken
1877, 1011, Hans Christian Gabriel Henriksen, ungkarl og bryggerkarl paa Bryggeriet Odense, 26, Vestergade og jomfru Vilhelmine Christine Hansen, 27, tjente ritmester Carstenskiold, Kassernen, Kræmmermarken
1877, 1611, Frederik Christian Nielsen, ungkarl og sadelmagermester, 28, Nørregade 71 og jomfru Vilhelmine Kirstine Larsen, 29, Marienlyst
1877, 1611, Carl Heinrich Julius Neumann, ungkarl og bogbinder, 25, Slotsgade 1 og jomfru Emilie Rosbach, 25, Slotsgade 1
1877, 1711, Johan Heinrich Kollmann Nielsen, ungkarl og sadelmagersvend, 20, Ramsherred 58 og jomfru Antonette Margarethe Elisabeth Pfeiffer, 23, Ramsherred 58
1877, 2511, Niels Conrad Holm, ungkarl og rebslagersvend, 23, Aalykkegade 1 og pige Hansine Elisabeth Marry Rasmussen, 24, Aalykkegade 1
1877, 3011, Søren Eriksen, ungkarl og postbetjent, 34, Kjøbenhavn og jomfru Caroline Christiane Petrine Nielsen, 28, Nørrebro 17
1877, 0112, Knud Knudsen, ungkarl og gaardskarl, 28, Vestergade 41 og jomfru Maren Jensen, 30, Parcelveien 13
1877, 0112, Anders Rasmussen, ungkarl og arbeidsmand, 29, Kanalveien 88 og jomfru Johanne Marie Madsen, 26, Mosenberg Kalkværket
1877, 1912, Lorenz Steffen Emilius Dahmcke, ungkarl, musiker og dannebrogsmand, 34, Svendborg og jomfru Ida Anna Caroline Brandt, 28, Nørregade 77
1877, 2212, Christian Rasmussen, enkemand og snedkermester, 47, Vestergade 84 og jomfru Mette Marie Jørgensen, 47, Aalykkegade 9
1877, 2412, Rasmus Christensen, enkemand og tømrer, 34, Hunderupgade 24 og jomfru Johanne Dorthea Petersen, 28, Marienlund
1878, 0201, Peter Martin Skovby, ungkarl og uhrmagermester, 27, Slottet og jomfru Eline Helene Jensen, 21, Slottet
1878, 0501, Christian Jørgensen, ungkarl og korporal ved 16. Bataillon, 23, Odinsgade 1 og jomfru Hansine Larsen, 26, Gamborg
1878, 0501, Jens Jørgensen, ungkarl og gartner, 33, Ulriksholm og pige Hansine Hansen, 26, Jernbanehotellet, Nørrebro 1
1878, 1901, Hans Christian Haustedt, ungkarl og maskinarbeider, 23, Holsedore 35 og pige Marie Rasmussen, 27, Skulkenborg 116
1878, 2201, Viggo Andreas Herman Bang, ungkarl og straahattefabrikant, 33, Vestergade 36 og enke Nicoline Poulsen, 48, Vindegade 36, (efter husmand Niels Peter Andersen, Vissenberg)
1878, 0202, Niels Peter Rasmussen, ungkarl og møllersvend, 23, Bolbro Mølle og jomfru Anne Marie Hansen, 27, Kanalveien 85
1878, 0502, Niels Knudsen, ungkarl og styrmand, 32, Nørrebro 59 og jomfru Ida Rasmine Knudsen, 17, Nørrebro 59
1878, 0602, Mads Peter Hansen, ungkarl og skomagersvend, 25, Nørregade 106 og jomfru Anne Kirstine Jørgensen, 106, Nørregade 106
1878, 0802, Martin Gerhardt Rasmussen, ungkarl og malersvend, 20, Lumby Sogn og pige Gregersine Panduro, 28, Aalykkegade 9
1878, 0902, Hans Peter Hansen, enkemand og arbeidsmand, 37, Parcelveien 6 og pige Johanne Cathrine Sørensen, 35, Parcelveien 6
1878, 1402, Johan Christian Schrøder, enkemand og skomagermester, 64, Nørregade 78 og pige Anne Hansdatter, 50, Nørregade 78
1878, 2102, Johan Christian Bang, ungkarl og skibscapitain, 28, Svendborg og jomfru Karen Kirstine Waidtlöw, 19, Nørrebro 37
1878, 2302, Rasmus Jørgensen, ungkarl og styrmand, 37, Odense og jomfru Karen Kirstine Nielsen, 22, Haastrup
1878, 2303, Hans Hansen (Olsen), enkemand og skibstømrer, 52, Nørrebro 104 og jomfru Karen Jensen, 37, Nørrebro 104
1878, 0604, Anders Andersen, fraskilt og arbeidsmand, 44, Fredensgade 11 og pige Karen Kirstine Nielsen, 40, Nørregade 75
1878, 1404, Olaf Terp, ungkarl og ingenieur, 28, Nørregade 40 og jomfru Caroline Marie Frederikke Nielsen, 17, Nørregade 40
1878, 1604, Carl Rasmussen, enkemand og gaardmand, 80, Herrested og pige Karen Sophie Simonsen, 45, Gravene 16
1878, 0405, Peter Christensen, ungkarl og mursvend, 27, Sanderum Mark og jomfru Rasmine Kirstine Hansen, 23, Nørregade 59
1878, 0405, Peter Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 35, Sønder Broby og jomfru Maren Kirstine Nielsen, 32, hos kapitain Jacobsen, Vestergade 95
1878, 0905, Hans Petersen, ungkarl, 31, Aalykkegaard og jomfru Josephine Jørgine Jørgensen, 27, Slotsgade 6
1878, 0905, Carl Alfred Emil Thorvaldsen, ungkarl og kjøbmand, 29, Nørregade 97 og jomfru Marie Judith Jensen, 18, Nørrebro 6
1878, 1105, Christian Emil Daniel Clausen, ungkarl og garversvend, 24, Sortebrødretorv 44 og jomfru Mathilde Kirstine Jørgine Frederiksen, 20, Slotsgade 8
1878, 1105, Lars Christian Poulsen, ungkarl og skibstømrer, 27, Nørregade 85 og jomfru Clausine Caroline Marie Olsen, 21, Nørregade 31
1878, 1505, Christen Marinus Hauerslev, ungkarl og skomagermester, 27, Aalborg og jomfru Cathinka Rosamunda Elisabeth Lottes, 21, Nørregade 33
1878, 1805, Anders Jørgensen, ungkarl og skipper, 30, Skibhusene og jomfru Anne Margrethe Madsen, 29, Skibhusene
1878, 2205, Peder Pedersen, ungkarl og bødker, 31, Tølløse, Holbæk og pige Karen Kirstine Frederiksen, 31, Skibhusveien 28
1878, 2405, Hans Nielsen, ungkarl og klodsemager, 26, Nørrebro 62 og jomfru Inger Johanne Andersen, 22, Slotsgade 8
1878, 2805, Christian Olesen, enkemand og arbeidsmand, 42, Slotsgade 20 og pige Karen Nielsen, 41, Slotsgade 20
1878, 1506, Anders Sørensen Fristed, ungkarl og arbeidsmand, 27, Trækbanen 16 og jomfru Johanne Kirstine Nielsen, 30, Trækbanen 16
1878, 2106, Jens Christian Henriksen, enkemand og restaurateur, 38, Nørregade 62 og jomfru Vilhelmine Georgine Ursin, 40, Nørregade 62
1878, 0307, Eduard Carl Anton Jørgensen, ungkarl og bundtmager, 22, Hans Jensens Stræde 23 og jomfru Anna Johanna Leonore Siemers, 20, Hans Jensens Stræde 23
1878, 1007, Jens Peter Jensen, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 26, Vindegade 24 og jomfru Anne Mortensen, 21, Vindegade 24
1878, 0108, Niels Christian Nielsen, ungkarl og kjøbmand, 27, Albanigade 31 og jomfru Nicoline Sophie Mathilde Bekker, 24, Adamsgade 13
1878, 0308, Christian Petersen, ungkarl og kleinsmed, 23, Grønnegade 4 og jomfru Laura Marie Madsen, 26, Vindegade 34
1878, 0508, Peter Christiansen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 27, Klaragaden 4 og jomfru Anne Elise Adolphine Nielsen, 22, Frederiksgade 60
1878, 0708, Lars Christoffersen, ungkarl og snedker, 26, Hunderupveien og jomfru Birthe Kirstine Hansen, 24, Skulkenborg 113
1878, 1008, Niels Christian Henrich Theodor Thomsen, ungkarl og uhrmager, 30, Kjøng og pige Karen Larsen, 32, Sønderbroby
1878, 1008, Hjære Jeppesen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Daugstrup, Østrup Sogn og enke Karen Marie Davidsen, 47, Daugstrup, Østrup Sogn, (efter gaardmand Rasmus Knudsen)
1878, 1508, John Christian Theodor Nielsen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 25, Vindegade 70 og jomfru Ida Eleonora Ernst, 20, Pantheons Passage
1878, 2808, Jørgen Christiansen, ungkarl og skræddermester, 30, Svendborg og jomfru Anne Cathrine Nielsen, 31, Nørregade 92
1878, 2809, Jens Schibbye Wibroe, ungkarl og fabrikant, 29, Nibe og frøken Julie Metaline Windel, 21, Nørregade 31
1878, 0810, Rasmus Hansen, ungkarl og konditor, 25, Nørrebro 9 og jomfru Rasmine Jensen, 26, Nørrebro 9
1878, 0910, Carl Bruun Kaarsberg, ungkarl og jernbaneassistent ved Statsbanen, 26, Statsbanegaarden og frøken Fanny Laura Charlotte Holst, 18, Statsbanegaarden
1878, 1210, Anders Jørgensen, ungkarl og sergent ved 7, Bataillon, 27, Nyborg og jomfru Laura Kirstine Hansen, 24, Blæsenborg 50
1878, 1610, Peder Nielsen, ungkarl og møllersvend, 27, Allesø og jomfru Hansine Andersen, 17, Adamsgade 2
1878, 1910, Laurits Christian Marius Wendelboe, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 26, Nørregade 86 og jomfru Caroline Amalie Bahn, 28, Albanigade 29
1878, 2210, Niels Alfred Jørgensen, ungkarl og locomotivfører ved Statsbanen, 25, Aarhuus og jomfru Johanne Christine Sophie Nielsine Jensen, 22, Kanalveien 92
1878, 2610, Frits Emil Theobald Larsen, enkemand og snedker, 29, Nygade 84 og jomfru Elise Marie Otense Hansen, 22, Skulkenborg 12
1878, 2610, Carl Oscar Ernlund, ungkarl og billedskjærer, 23, Vindegade 37 og jomfru Emma Kirstine Marie Frandsen, 22, Trækbanen 1
1878, 0611, Harald Johannes Friedenriech Løve, ungkarl og lærer ved Odense Borgerskole, 27, Nørregade 31 og frøken Anne Kirstine Cathrine Camilla Andersen, 21, Nørrebro 5
1878, 0811, Andreas Nicolai Jørgensen, ungkarl og premierlieutenant ved 16. Bataillon, 31, Torvet 5 og frøken Asta Helweg, 18, Nørregade 70
1878, 0911, Christen Andersen, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 25, Vindegade 23 og jomfru Anne Birgitte Andersen, 19, Vindegade 25
1878, 2311, Peter Christian Christensen, enkemand og arbeidsmand, 30, Sct. Jørgensgade 3 og jomfru Maren Cathrine Rasmine Larsen, 33, Parcelveien 12
1878, 0512, Jens Mathias Lund, fraskilt og bagermester, 62, Svendborg og jomfru Bothilde Adolphine Frederikke Holm, 21, Kanalveien 85
1878, 0612, Hans Stephansen Jørgensen, ungkarl og reserve intendant ved 16. Bataillon, 33, Albanigade 9 og frøken Elise Augusta Tychsen, 29, Vestergade 15
1878, 1812, Niels Christensen, ungkarl og sergent ved 2. Dragonregiment, 27, Sct. Jørgens Forstad 29 og jomfru Marentine Johanne Rasmussen, 21, Sct. Jørgensgade 33
1878, 2112, Niels Frederik Olsen, enkemand og arbeidsmand, 34, Blæsenborg 42 og pige Caroline Marie Rasmussen Skov, 23, Blæsenborg 42
1878, 2712, Hans Peder Nielsen, ungkarl og dugmager, 25, Ramsherred 66 og jomfru Anna Petrine Christine Poulsen, 23, Ramsherred 66
1879, 0801, Rasmus Hansen, ungkarl og smedesvend, 30, Skulkenborg 81 og pige Johanne Kirstine Hansen, 37, Parcelveien 10
1879, 1101, Niels Peter Jespersen, enkemand og bødker, 24, Kræmmergyden 7 og jomfru Mathilde Agathe Jørgensen, 19, Kræmmergyden 7
1879, 0102, Rasmus Joseph Vilhelm Hinke, ungkarl og landmand, 27, for tiden i Odense, Nørregade 31 A og fraskilt comtesse Anna Kristiane Vilhelmine Juliane Schell, 27, fortiden i Odense, Nørregade 31
1879, 0102, Ole Hansen, ungkarl og qvarter, 29, Fredericia og jomfru Maria Nielsen, 31, Fredericia
1879, 2102, Christian Jacobsen, ungkarl og vognmand, 28, Fredericia og jomfru Petrine Ellensine Mathilde Malmsjö, 22, Nørrebro 14
1879, 2003, Niels Peter August Petersen, ungkarl og korporal, 25, Staalstræde 31 og jomfru Anne Sophie Rasmine Andersine Jensen, 18, Staalstræde 31
1879, 1004, Christian Carstensen, ungkarl og vognmand, 37, Postgaarden og pige Anna Ida Rikke Rasmussen, 26, Trækbanen 8
1879, 2304, Poul Christian Peter Hansen, ungkarl og styrmand, 26, Skibhusene og jomfru Maren Christine Marie Jensen, 19, Kanalveien 108
1879, 3004, Niels Hansen Thomsen, ungkarl, 27, Kjøbenhavn og jomfru Elise Marie Boisen, 20, Trækbanen 7 A
1879, 0105, Christoffer Andersen Brøndserod, ungkarl og rugbrødbager, 24, Frederiksgade 31 og jomfru Sophie Caroline Johansen Christensen, 20, tjente paa Marienlund
1879, 0205, Rasmus Pedersen, ungkarl og tømrer, 26, Nørrebro 16 og jomfru Maren Timing Nathalia Thrane, 29, hos grosserer Gedecken, Slottet
1879, 0305, Jens Theodor Carstensen, ungkarl og tjenestekarl, 23, tjener paa Nørregade 45 og jomfru Anne Kirstine Nielsen, 24, tjener paa Nørregade 103
1879, 0305, Andreas Mathias Scheuer, ungkarl og former, 21, Østergade 67 og jomfru Anne Mathea Magdalene Olsen, 21, Nørregade 31
1879, 0305, Niels Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Dreslette Sogn og jomfru Maren Johansen Madsen, 20, Tolderlundsveien 94
1879, 1705, Carl Christian Hansen, ungkarl og skomagersvend, 26, Nørregade 100 og jomfru Caroline Schou, 27, Nørregade 100
1879, 2405, Niels Hansen, ungkarl og banearbeider, 27, Parcelveien 16 og pige Hansine Hannibalsen, 22, Parcelveien 16
1879, 0306, Claus Petersen, ungkarl og arbeidsmand, 25, Sct. Jørgens Forstad 33 og jomfru Nielsine Kirstine Hansen, 25, Blæsenborg 26
1879, 0406, Hans Peter Monrad Probst, ungkarl og maler, 20, Rudkjøbing og jomfru Rasmine Mathilde Petersen, 19, Nørregade 104
1879, 0806, Laurits Peter Schou, ungkarl og tyograpf, 25, Parcelveien 10 og jomfru Emma Antonette Tange, 28, Ramsherred 44
1879, 1907, Niels Petersen, ungkarl og træskomand, 28, Sandholts Lyndelse og pige Hansine Marie Hansen, 33, Nørrebro 84
1879, 1907, Hans Peter Poulsen, ungkarl og arbeidsmand, 26, Blæsenborg 48 og pige Kirsten Hansen, 30, Blæsenborg 48
1879, 2307, Laurits Andersen, enkemand og kjøbmand, 40, Nørrebro 45 og jomfru Caroline Mathilde Bang, 19, Nørrebro 86
1879, 1108, Vilhelm Carl Carstensen, ungkarl og skibsbygger, 24, Sømosehuset og pige Louise Hansen, 21, Sømosehuset
1879, 0409, Johannes Vilhelm Schröder, ungkarl og kjøbmand, 27, Nørrebro 5 og frøken Caroline Jørgensen, 17, Alderbro, Skibhusveien
1879, 1309, Jørgen Christian Petersen, ungkarl og arbeidsmand, 32, Vesterbro 62 A og pige Anne Cathrine Hansen, 22, Parcelveien 6
1879, 0310, Hans Nielsen, ungkarl og fragtmand, 34, Aahøirup, Brenderup Sogn og jomfru Nielsine Andersen, 32, Tørresø, Krogsbølle Sogn
1879, 1510, Henrik Peter Henriksen, ungkarl og sergent i Forpleiningskorpset ved 3. Dragonregiment, 29, Aarhus og jomfru Anne Kirstine Jacobsen, 29, Adamsgade 35
1879, 1610, Erhard Christian Assens, ungkarl og sognepræst til Brynsum og Vester Nebel, 28, Bryndum og frøken Marie Boberg, 23, Aalykkegade 17
1879, 1710, Nicolai Henrik Jørgensen, ungkarl og snedker, 26, Slotsgade 26 og jomfru Rasmine Simonia Rasmussen, 24, Slotsgade 26
1879, 1810, Ferdinand Alfred Fridsel Rasmussen, ungkarl og typograpf, 28, Asylgade 30 og jomfru Christfrida Marie Petersen, 30, Nørregade 29
1879, 2510, Jesper Pedersen, ungkarl og murer, 22, Nørregade 91 og jomfru Caroline Rasmussen, 20, Nørregade 91
1879, 2810, Hans Jochumsen Knudsen, ungkarl og sergent ved 2. Dragonregiment, 26, Sct. Jørgensgade 10 og jomfru Anne Larsen, 24, Nedergade 31
1879, 2810, Niels Albjerg Nielsen, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 25, Adamsgade 48 og jomfru Anne Andersen, 27, Vesterbro 22
1879, 2910, Hans Andersen, ungkarl og porteur ved Statsbanen, 32, Aalykkegade 21 og jomfru Ingeborg Augusta Sophie Christensen, 33, Aalykkegade 19
1879, 2910, Jørgen Nissen Schultz, ungkarl og arbeidsmand, 35, Parcelveien 12 og jomfru Nielsine Larsen, 23, Parcelveien 12
1879, 0211, Niels Peder Hansen, ungkarl og garversvend, 26, Slotsgade 52 og jomfru Dorothea Kirstine Hansdatter, 36, Nørregade 22
1879, 0211, Knud Christian Rasmussen, ungkarl og korporal ved 16. Bataillon, 24, Brogade 21 og pige Hansine Andersen, 25, Villestofte, Paarup Sogn
1879, 0811, Jørgen Jørgensen Köcks, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 31, Heden 138 og jomfru Emma Elise Caroline Bloch, 22, Heden 160
1879, 1111, Niels Marius Christensen, ungkarl og styrmand, 22, Nørrebro 76 og jomfru Elisa Catharina Vilhelmine Ludevig, 35, Nørrebro 76
1879, 1311, Christian Frederik Hansen Wich, ungkarl og kusk, 29, Kjøbenhavn og jomfru Vilhelmine Kirstine Nielsen, 27, Nørrebro 48
1879, 2511, Hans Christiansen, ungkarl og vognmand, 32, Kjerteminde og jomfru Karen Hansen, 35, Revninge
1879, 2711, Jørgen Christian Pedersen, ungkarl og sømand, 34, Kræmmergyden 2 og jomfru Osloug Nielsen, 35, Kræmmergyden 2
1879, 0312, Jørgen Christian Larsen, ungkarl og snedker, 22, Slotsgade 7 og jomfru Johanne Hansen, 22, Slotsgade 7
1879, 1112, Christen Jespersen, ungkarl og mursvend, 31, Nedergade 1 og jomfru Anne Sophie Hansen, 24, Skulkenborg 112
1879, 1712, Carl Henningsen Jensen, ungkarl og maler, 26, Odense Slot og jomfru Frandsine Kirstine Andersen, 24, Odense Slot
1880, 1001, Hans Peter Andersen, ungkarl og sømand, 24, Nørrebro 94 og jomfru Johanne Larsen, 21, Nørrebro 94
1880, 2901, Niels Peter Jørgensen, ungkarl og arbeidsmand, 30, Aalykkegade 19 og pige Marie Elisabeth Hansen, 26, Aalykkegade 19
1880, 0602, Hans Juul Christiansen, ungkarl og landmand, 28, Fjeldsted og jomfru Karen Dorthea Sørensen, 34, Fjelsted
1880, 1002, Erik Peter Clausen, enkemand og bager, 28, Nørregade 81 og jomfru Anne Marie Caroline Fritzine Bom, 21, Nørregade 79
1880, 2302, Anthon Sørensen, ungkarl og gaardskarl, 27, Nørregade 76 og pige Abelone Hansine Andersen, 22, Sommerlyst, Skibhusveien
1880, 0503, Mads Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Torvet 9 og pige Anne Kirstine Margrethe Christensen, 19, Nørregade 81
1880, 1003, Niels Larsen, ungkarl og arbeidsmand, 27, Nørregade 100 og pige Hansine Laurentine Abelone Marie Hansen, 26, Nørregade 100
1880, 1903, Rasmus Jensen, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 28, Slotsgade 23 og jomfru Anne Marie Jensen, 18, Kronprindsensgade 12
1880, 2003, Hans Peter Christian Hansen, ungkarl, cand. mag. og assistent i Finansministeriets Secreteriat, 39, Kjøbenhavn og frøken Elise Margaretha Olsen, 26, Nørrebro 29
1880, 3103, Lars Hansen, ungkarl og arbeidsmand, 25, Seden og pige Johanne Marie Sophie Rasmine Christiansen, 24, Skibhusene
1880, 2404, Rasmus Christian Andersen, ungkarl og arbeidsmand, 29, Nørregade 53 og jomfru Anne Nielsen, 41, Nørregade 53
1880, 2404, Rasmus Peter Petersen, ungkarl og portør ved Statsbanen, 26, Skanderborg Station og jomfru Maren Larsen, 28, tjente kapitain Nysted, Nørregade 45
1880, 2604, Hans Clausen Lyng, ungkarl og skomager, 25, Nørregade 28 og jomfru Anne Elisabeth Margrethe Wermuth, 27, Nørrebro 17
1880, 2604, Peter Vilhelm Nicolaisen, enkemand og skoemager, 30, Nørregade 23 og jomfru Sophie Juliane Heesch, 28, Ramsherred 56
1880, 0105, Hans Christian Hansen, enkemand og skibstømrer, 48, Skibhusene og jomfru Marie Sophie Randrup, 33, Kanalbasinet 91
1880, 0405, Hans Jensen, ungkarl og gaardskarl, 34, Nørregade 72 og jomfru Karen Christiane Nielsen, 31, Nørregade 72
1880, 0805, Peter Christian Demant, ungkarl og arbeidsmand, 26, Nørrebro 15 og pige Eva Christina Johansen, 27, Nørrebro 15
1880, 0805, Hans Rasmussen, ungkarl og arbeidsmand, 28, Vesterhæsinge og pige Anne Cathrine Andersen, 31, Vesterhæsinge
1880, 0805, William Johannes Gottlieb Boysen, ungkarl og handskemager, 30, Thorsgade 27 og jomfru Karen Dorthea Jensen, 26, Nørregade 41
1880, 1405, Johan Vilhelm Alexander, enkemand og oversergent ved 5. Bataillon, 42, Kongensgade 44 og jomfru Laura Adelaide Petersen, 23, Skibhusveien 28
1880, 1505, Peter Sørensen Banche, ungkarl og mursvend, 26, Skibhusene og jomfru Karen Marie Mikkelsen, 25, Skibhusene
1880, 1805, Hans Peter Rasmussen, ungkarl og kjøbmand, 24, Sct. Jørgensgade 12 og jomfru Marie Elvine Frederikke Jensen Raaen, 24, Frue Kirkestræde 1
1880, 2305, Anders Pedersen, ungkarl og skomager, 32, Overgade 17 og jomfru Anne Margrethe Hansen, 27, Nørregade 51
1880, 2905, Edvard Valdemar Sass, fraskilt og ritmester ved 2. Dragonregiment, 44, Nørregade 88 og enke Susanne Louise Augusta Firlings, 26, Middelfart, (efter lieutenant og bogholder Theodor E. Arffmann)
1880, 0506, Rasmus Mortensen, ungkarl og skibstømrer, 25, Skibhusene og jomfru Stine Kuhlmann, 34, tjente slotsforvalteren
1880, 0506, Carl Peter Petersen, ungkarl og skoemagermester, 26, Slotsgade 5 og jomfru Johanne Marie Jacobsen, 27, Aalykkegade 9
1880, 1106, Lars Christian Petersen, enkemand og smaakjører, 40, Adamsgade 39 og jomfru Christine Christensen, 35, Adamsgade 39
1880, 2406, Johan Frederik Biering, ungkarl og premierlieutenant ved 5. Bataillon, 32, Sct. Knudsgade 32 og enke Marie Sophie Camilla Regine Limkilde, 33, Søndergade 17, (efter lieutenant og redactør Carl Vilh. Friis)
1880, 2406, Søren Peter Jensen, ungkarl og arbeidsmand, 28, Parcelveien 12 og jomfru Karen Kirstine Rasmussen, 23, Parcelveien 12
1880, 0207, Thor Peter Julius Madsen, ungkarl og møllersvend, 26, Trækbanen 8 og jomfru Johanne Marie Christine Petersen, 19, Trækbanen 8
1880, 1307, Jens Rasmussen, ungkarl og gaardeier, 52, Allested og jomfru Christiane Hansen, 28, Allested
1880, 1707, August Frederiksen, ungkarl og kleinsmedmester, 26, Nørregade 91 og jomfru Caroline Louise Hansen, 24, Ramsherred 46
1880, 0408, Jørgen Christian Jerløv, ungkarl og rebslager, 24, Vestergade 64 og pige Marie Cathrine Nielsen, 22, Nørregade 81
1880, 0408, Laurits Petersen, ungkarl og arbeidsmand, 21, Kanalveien 116 og pige Johanne Rasmine Nielsen, 20, Kanalveien 112
1880, 0708, Christen Rasmussen, ungkarl og brænderikarl, 27, Nørregade 76 og pige Anne Christiane Hansen, 23, Himmerighuset
1880, 0708, Anders Christian Madsen, ungkarl og fragtmand, 32, Overgade 21 og pige Maren Jensen Ørgaard, 32, Sct. Hans Kirkegaard 44
1880, 0908, Johannes Nicolaisen Aalberg, enkemand og rebslager, 56, Sortebrødretorv 32 og pige Anne Marie Kirstine Larsen, 33, Gravene 20
1880, 0409, Frederik Vilhelm August Karsten, ungkarl og maskinarbeider, 22, Hans Jensens Stræde 27 og jomfru Rudolphine Abeline Christine Christiansen, 25, Hans Jensens Stræde 27
1880, 0409, Niels Frederik Poulsen, ungkarl og snedkersvend, 24, Frederiksgade 39 og jomfru Laurette Birgitte Andersen, 18, Nørregade 116
1880, 1009, Joseph Albert Steen Hauptmann, ungkarl og maler, 26, Søndergade 36 og jomfru Hedevig Annette Nielsine Nielsen, 23, Tolderlundsveien
1880, 0210, Rasmus Henrik Hansen, ungkarl og smedesvend, 23, Nørrebro 56 og jomfru Karen Kirstine Marie Nielsen, 26, Nørrebro 56
1880, 2410, Niels Christian Olsen, ungkarl og fisker, 29, Klintenberg, Skeby Sogn og jomfru Jørgine Mathilde Hansen, 29, Nørregade 70
1880, 2610, Peter Andersen, ungkarl og rugbrødbager, 36, Kjerteminde og jomfru Hansine Boline Marie Thrane, 34, Anneslyst
1880, 2910, Jacob Petersen, enkemand og boelsmand, 35, Barløse Sogn og jomfru Anne Marie Nielsen, 42, Trækbanen 15
1880, 3010, Rasmus Jørgen Jensen, ungkarl og handelsforvalter, 27, Roskilde og jomfru Marie Rasmussen, 30, Slotsgade 17
1880, 3010, Rasmus Madsen Langberg, enkemand og arbeidsmand, 38, Ramsherred 59 og pige Anne Eliassen, 34, Ramsherred 59
1880, 0411, Peter Charles Emanuel Heiden, ungkarl og bundtmager, 23, Vestergade 66 og jomfru Vilhelmine Catharine Jørgensen, 21, Hans Jensens Stræde 18
1880, 0611, Anders Peter Jørgensen, ungkarl og mursvend, 26, Parcelveien 18 og jomfru Johanne Kirstine Hansen, 23, Nørregade 77
1880, 0611, Carl Christian Bonnesen, ungkarl og snedker, 26, Kongensgade 44 og jomfru Rasmine Anne Kirstine Rasmussen, 26, tjente grosserer Gædecken, Slottet
1880, 1211, Albert Immanuel Christian Hansen, ungkarl og snedker, 27, Albanigade 16 og jomfru Anne Marie Andersen, 27, tjente kammerherre Holtzen, Slottet
1880, 1911, Hans Jensen, ungkarl og vognmandskarl, 34, Trækbanen 5 og jomfru Karen Kirstine Jørgensen, 29, Trækbanen 5
1880, 1911, Hans Christian Gottlieb Christensen, ungkarl og mursvend, 30, Ramsherred 96 og pige Hansine Christophine Johanne Marie Hansen, 27, Ramsherred 96
1880, 1911, Søren Schmidt, ungkarl og kjøbmand, 28, Kolding og frøken Johanne Lund, 31, Nørregade 51
1880, 1911, Otto Ernst Hauberg, ungkarl og cand. pharm., 29, Veile, Jylland og frøken Alma Gædecken, 24, Odense Slot
1880, 2311, Jæge Lauritzen Schmidt, ungkarl og skomagersvend, 27, Aarup og jomfru Cathrine Sophie Mikkelsen, 23, Gravene 25
1880, 2511, Iver Nielsen, ungkarl og gaardskarl, 30, Overgade 14 og jomfru Mette Kirstine Hansen, 27, Aalykkegade 19
1880, 2711, Hjere Mathiesen, ungkarl og landmand, 32, Adamsgade 13 og jomfru Bodil Marie Larsen, 19, Adamsgade 13
1880, 0412, Anders Adolph Frederik Flinck, ungkarl og former, 22, Kræmmergyden 14 og pige Nielsine Andersen, 25, Kræmmergyden 14
1880, 1412, Rasmus Jørgen Hansen, ungkarl og sømand, 32, Skibhusene og jomfru Anne Kirstine Marie Hansen, 22, Skibhusene
1880, 1712, Anders Larsen, arbeidsmand, 56, Parcelveien 4 og pige Anne Cathrine Hansen, 33, Parcelveien 4
1880, 2112, Peter Petersen Bruun, ungkarl og sergent ved 2. Dragonregiment, 26, Sct. Jørgensgade 17 og jomfru Anne Marie Jørgensen, 28, Adamsgade 21
1880, 2212, Christian Carl Kjølhede, ungkarl og styrmand, 27, Nørrebro 35 og jomfru Jenny Marie Jessen, 24, Nørrebro 35
1881, 1801, Nis Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Overgade 1 og jomfru Maren Jørgensen, 24, hos grosserer Gedecken, Slottet
1881, 2201, Hans Christiansen, ungkarl og skibstømrer, 23, Kanalveien 94 og jomfru Karen Larsen, 20, Kanalveien 94
1881, 0302, Andreas Frederik Carl Christian Zinglersen, ungkarl og bagermester, 32, Vestergade 24 og jomfru Amanda Mathilde Henriette Christine Simon, 22, Thorsgade 59
1881, 1102, Peder Johansen Illum, enkemand og skibsfører, 35, Svanninge og jomfru Dorthea Kirstine Hansen, 24, Bøgeskovsgaard, Skaarup Sogn
1881, 2602, Hans Peder Hansen, ungkarl og landpostbud, 21, Krogsbølle Sogn og jomfru Karen Knudsen, 18, Krogsbølle Sogn
1881, 0104, Hans Christian Jacobsen, ungkarl og snedker, 25, Kjøbenhavn og jomfru Anne Marie Martens, 22, Aalykkegade 9
1881, 0204, Jørgen Larsen, ungkarl og væver, 29, Thorsgade 30 og jomfru Sophie Andersen Grandsted, 22, Slotsgade 36
1881, 0404, Hans Jørgensen, ungkarl og landmand, 31, Vigerslev Sogn og jomfru Rasmine Hansine Jørgensen, 21, Slotsgade 1
1881, 2104, Hans Christian Jørgensen, ungkarl og forvalter, 50, Sparretorn og jomfru Marie Hansen, 41, Sparretorn
1881, 2604, Lars Jørgensen, ungkarl og klodsemager, 24, Adamsgade 21 og jomfru Anne Cathrine Frederiksen, 25, Nørregade 41
1881, 2904, Mads Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Sanderum og jomfru Anne Marie Petersen, 35, Nørregade 41
1881, 2904, Niels Petersen, ungkarl og kjørende landpost, 26, Krogsbølle og jomfru Johanne Kirstine Johansen, 32, Nørregade 80
1881, 2904, Søren Ludvig Longhi, ungkarl og handsketilskjærer, 26, Nørregade 23 og jomfru Karen Camilla Larsine Marie Jansen, 20, Nørregade 58
1881, 0105, Anders Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Skovsbo, Rynkeby Sogn og jomfru Hansine Andersen, 40, tjente paa Henriettelyst
1881, 0105, Emil Theodor Jensen, ungkarl og sømand, 27, Nørregade 34 og jomfru Anne Dorthea Panduro, 29, Sct. Hans Præstegaard
1881, 0705, Jens Hansen, ungkarl og porteur, 29, hos grosserer Esmann, Nørrebro 58 og jomfru Anna Kirstine Petersen, 24, Nørrebro 60
1881, 0705, Jochum Marius Jørgensen, ungkarl og beslagsmed ved 2. Dragonregiment, 25, Sct. Jørgensgade 3 og jomfru Nicoline Petrine Bardram, 26, Vindegade 43
1881, 1005, Julius Hansen, ungkarl og arbeidsmand, 25, Grønnegade 20 og jomfru Anne Petrine Michelsen, 25, Nørregade 65
1881, 1105, Lars Nielsen Grønborg, ungkarl og ølkudsk, 24, Adamsgade 10 og jomfru Fritzine Jacobine Henriette Simonie Nielsen, 24, Adamsgade 10
1881, 1205, Lars Peter Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Gaardslev og jomfru Caroline Henriette Charlotte Heiden, 23, Nørrebro 23
1881, 1405, Peder Hansen, ungkarl og huseier, 29, Trækbanen 16 og jomfru Nielsine Kirstine Simonsen, 20, Trækbanen 16
1881, 2105, Peder Larsen, ungkarl og landmand, 40, Haarslev Sogn og jomfru Karen Marie Mathiesen, 34, Haarslev Sogn
1881, 2705, Ditlev Petersen Lindholm, ungkarl og landmand, 23, Toftlund Sogn og jomfru Fanny Antonette Tange, 23, Kanalveien 100
1881, 0206, Anders Christian Rasmussen, ungkarl og arbeidsmand, 34, Thorsgade 32 og jomfru Karen Marie Petersen, 28, Nørregade 81
1881, 0306, Frederik Jørgensen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 27, Vindegade 8 og jomfru Karen Christine Christensen, 19, Adamsgade 20
1881, 2907, Hans Peter Carl Sophus Petersen, ungkarl, korporal og musiker ved 6. Regiment, 29, Nedergade 32 og jomfru Vilhelmine Caroline Sørensen, 31, Søndergade 9
1881, 3007, Søren Peter Sørensen, ungkarl og dugmager, 24, Kolding og jomfru Adamine Jensine Christine Nielsen, 22, Nørregade 96
1881, 0308, Iver Jensen Lind, ungkarl og skomager, 25, Nørregade 112 og jomfru Ida Clara Unserud, 23, Nørregade 89
1881, 0908, Christen Nielsen, ungkarl og sergent ved 26. Bataillon, 30, i Sct. Knudsgade 6 og jomfru Jacobine Caroline Anna Antoinette Kröyer, 20, Søndergade 15
1881, 1908, Hans Christian Andersen, ungkarl og kjøbmand, 33, Nørregade 9 og frøken Sophie Frederikke Hansen, 31, Nørregade 34
1881, 0510, Rasmus Jespersen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 29, Hans Jensens Stræde 21 A og jomfru Jacobine Johansen, 26, Hotel Postgaarden
1881, 0710, Thorvald Christian Langkilde, ungkarl, cand. med. og chir. reservelæge ved 5. Bataillon, 31, Overgade 41 og frøken Caroline Theodora Hvenegaard, 30, Godthaab
1881, 1110, Peter Axel Christian Krebs Koefod, ungkarl og cand. med. chir. reservelæge ved 15. Bataillon, 27, Kjøbenhavn og frøken Marie Elisabeth Krebs, 21, Slottet
1881, 1410, Johannes Herman Brandt, ungkarl og landskabsmaler, 31, Kjøbenhavn og frøken Rebekka Sophie Steenbuch, 27, Sct. Hans Præstegaard
1881, 2110, Jørgen Hansen Staalberg, enkemand og arbeidsmand, 50, Skibhusveien 28 og pige Kirsten Knudsen, 31, Skibhusveien 28
1881, 2710, Niels Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 52, Ubberud Sogn og pige Anne Marie Jensen, 61, Ubberud Sogn
1881, 2810, Georg Claus Martin Sass, enkemand og hornblæser ved 6te Regiment, 42, Kongensgade 30 og jomfru Thora Marie Georgine Nielsen, 32, Søndergade 24
1881, 2910, Hans Peter Petersen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Fraugde og jomfru Marie Rasmussen, 25, Slotsgade 25
1881, 0511, Niels Olsen, ungkarl og pottemager, 29, Nørregade 120 og jomfru Johanne Frederikke Victoria Madsen, 27, Trækbanen 4
1881, 0511, Theodor Marius Lumby, ungkarl og tapetserer, 30, Diskontokasse Bygningen og jomfru Nielsine Cathrine Nielsen, 19, Nørregade 21
1881, 0811, Ole Absalonsen, ungkarl og rugbrødbager, 37, Kanalveien 88 og jomfru Anna Marie Elisabeth Helgesen, 26, Aalykkegade 19
1881, 0911, Hans Frederik Andersen, ungkarl og sergent ved 5. Bataillon, 25, Overstræde 74 og jomfru Voldborg Sophie Frederikke Larsen, 23, Nørrebro 65
1881, 1711, Svend Lauritsen Svendsen, ungkarl og kjøbmand, 25, Nørrebro 45 og jomfru Emma Petersen, 32, Odense Kalkværk
1881, 2411, Hans Peter Jensen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 29, Parcelveien 19 og jomfru Johanne Theodora Larsen, 24, Vesterbro 10
1881, 2511, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Nørregade 75 og pige Anne Cathrine Madsen, 33, Skibhusveien 28
1881, 3011, Niels Peter Johannessen, ungkarl og sergent ved 16. Bataillon, 27, Kongensgade 66 og jomfru Maria Person, 26, Thorsgade 18
1881, 0712, Jens Peter Michael Petersen, ungkarl og maler, 23, Lyststedet 'Ly' og jomfru Mette Kirstine Nielsen, 23, Lyststedet 'Ly'
1881, 1012, Hans Nielsen, ungkarl og møllersvend, 24, Steenløse Mølle og jomfru Johanne Dorothea Marie Rasmussen, 19, Østergade 69
1881, 1612, Jens Martin Lund, ungkarl og sadelmager, 28, Gravene 20 og jomfru Anne Marie Fredsine Wendelboe, 27, Nørregade 86
1881, 2012, Hans Johannes Nielsen, ungkarl og sergent ved 2. Dragonregiment, 26, Frederiksgade 20 og jomfru Emma Mathilde Caroline Hansen, 27, Frederiksgade 9
1881, 2312, Carl Jørgen Sophus Langkilde, ungkarl og sømand, 29, Skibhusene og jomfru Anne Marie Knudsen, 27, Kanaldæmningen