Odense - Sct. Hans, 1872-1875, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1872-1875, Odense, Sct. Hans, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1872, 0101, 14041872, Peder Christian Andersen, søn af fyrbøder Lars Andersen, paa skibet Sct. Knud og Aboline Kirstine Christensen, 36, i Skibhusene
1872, 0101, 28041872, Theodor Marius Sørensen, søn af huuseier Rasmus Sørensen og Margrethe Jørgensen, 37, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1872, 0201, 09061872, Carl Adolph Villiam Hansen, søn af muurmester Hans Christian Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 28, i Adamsgade 29
1872, 0501, 25081872, Niels Christian Nielsen, søn af sømand Alfred Niels Christian Lindstroff, i Odense og Mette Marie Nielsen, 21, i Skibhusene
1872, 0701, 21011872, Anders Peter Jacobsen, søn af strømpehandler Jens Jensen, af Aarhuus og Maren Jacobsen, 37, hos arbeidsmand Niels Nielsens enke paa Skibhuusveien 24. Navneændring af 20.11.1885 til Anders Peter Jacobsen Andersen. Maren Jacobsen gift 16.12.1885 med husmand Rasmus Andersen
1872, 0701, 21041872, Rasmus Carl Rasmussen, søn af sergeant Jens Rasmussen, ved 2det Dragonregiment og Laurine Jørgensen, 19, i Frederiksgade 23
1872, 1001, 12051872, Hans Christian Hansen, søn af arbeidsmand Poul Martin Hansen og Johanne Margrethe Nielsen, 36, i Adamsgade 3
1872, -, ..cob (ulæseligt), søn af ungkarl Jens Jacobsen, i Odense og Mette Marie Hansen, af Nørre Lyndelse
1872, 1701, 09081872, Harald Bang, søn af skibsfører Laurits Christian Bang og Caroline Vilhelmine Hansen, 31, paa Nørrebro 23
1872, 1701, 16061872, Peter Ole Christian Heiden Waidtløw, søn af skomagermester Carl Christian Waidtløw og Nicoline Anne Cathrine Heiden, 37, paa Nørregade 118
1872, 1801, 01041872, Johannes Krogh Mazanti, søn af skomagermester Hans Peter Mazanti og Anne Cathrine Dorthea Hansen, 31, paa Nørrebro 26
1872, 1801, 26101872, Anders Otto Andersen, søn af muursvend Jens Andersen og Ane Larsen, 36, i 5 ved Trækbanen i Aalykkemarken
1872, 2701, 14041872, Ernst Maximilian Ulrich, søn af vildthandler Friedrich Hermann Ulrich og Anne Johanne Augusta Ernst, 36, paa Nørregade 2..
1872, 3101, 01021872, Helmer Theodor Nielsen, søn af muursvend Frits Helmer Benedict Nielsen og Mette Kirstine Brudsig, 31, i Hans Jensens Stræde 43
1872, 0802, 14071872, Niels Ditlev Tanggaard, søn af skræddermester Ditlev Tanggaard og Anne Kirstine Nielsen, 42, paa Nørrebro 38
1872,1102, Dødfødt dreng, søn af steenhugger og brolægger Jørgen Johansen og Maren Cathrine Christensen, 34, i Slotsgaden 10 i baghuset
1872, 1602, -, Dreng, søn af maler Anders Hansen og Marie Dorthea Charlotte født Hansen, 32, i Skulkenborg 96
1872, 1902, 23061872, Frederik Schröder, søn af slagtermester Christian Peter Schröder og Antonie Florentine Sophie Bekker, 32, paa Tolderlundsveien 97
1871, 0603, 25021872, Christian Vilhelm Jensen, søn af patrouillebetjent Jens Jensen og Caroline Vilhelmine Andersen, i Nygade 84
1872, 1803, 21041872, Anders Frederik Petersen, søn af kvæghandler Anders Cornelius Petersen og Andersine Jørgensen, 29, paa Skibhuusveien
1869, 2604, 17031872, Jens Holger Assenius Petersen, søn af bager Jens Assenius Petersen og Christiane Marie Schaldemose, paa Nørrebro 69
1872, 1903, 21041872, Carl Emil Lindschow Larsen, søn af malersvend Carl Emil Lindschow, i Kjøbenhavn og Ane Cathrine Larsen, 23, hos arbeidsmand Niels Nielsens enke paa Skibhuusveien 24
1872, 2303, 14071872, Harald Valdemar Hanssen, søn af typograpf Friedloiff Valdemar Hanssen og Maren Kirstine Jensen, 28, i Hans Jensens Stræde 6
1871, 2911, 28031872, Konrad Emil Theodor Schaarup, søn af lieutenant, toldassistent og ridder af danneborg Niels Gustav Magnus Schaarup og Louise Amalie Schjerning Knudsen, paa Nørregade 22
1872, 2503, 19111874, Johannes Christian Carl Rasmussen, søn af gartner Johan Henrik Carl Nielsen (dengang soldat) i Odense og Karen Kirstine Margrethe Rasmussen, 23, paa Nørrebro 41
1872, 2102, 14041872, Julius Sophus Fabricius Fritz, søn af sergeant Valdemar Emil Eduard Fritz, ved 16de Bataillon og Anne Emilie Thomsen, 21, i Kongensgade 25
1872, 0604, 12051872, Lauritz Lorentz Mouritzen, søn af oversergeant Niels Peter Mouritzen, ved 2det Dragonregiment og Vilhelmine Juliane Frederiksen, 26, i Provstegaarden paa Overgade 57
1872, 1404, 19041872, Axel Jantzen, søn af typograpf Niels Peter Juul Jantzen og Nielsine Cathrine Lorentine Stengel, 22, paa Nørregade 36, i sidebygningen ud til Slotsgaden
1872, 1304, 07031875, Albert Frederik Rudolph Fischer, søn af korporal Carl Richardt Willium Fischer, ved 16de Bataillon og Mette Kirstine Jacobsen, 20, i Sct. Jørgens Gade 20
1872, 1804, 09061872, Niels Nicolai Knudsen, søn af arbeidsmand Niels Knudsen og Anne Kirstine Johansen, 25, i første Hanebækhuus 51
1872, 0105, 12051872, Hans Julius Nielsen, søn af tjenestekarl Niels Nielsen, af Odense og Cecilie Sandberg, 26, i Hans Jensens Stræde 2
1872, 0305, 06091872, Anton Frederik Henrik Dichmann, søn af fhv. restauratør Rasmus Rasmussen Dichmann og Cathrine Christine Jordahn, 36, i Slotsgaden 60
1872, 0605, 01091872, Peter Christian Petersen, søn af sergeant Jørgen Petersen, ved 16de Bataillon og Karen Hansine Amalia Pedersdatter Helnæs, 29, i Aalykkegade 19b
1872, 0705, 18081872, Christian Johan Frederik Sophus Christensen, søn af menig Niels Jensen, ved 16de Bataillon og Karen Nielsen, 21, paa Nørregade 34, i bagbygningen
1872, 0805, 21071872, Niels Gregers Marius Jørgensen, søn af tjenestekarl Jørgen Christian Hansen, af Eiby ved Odense og Anne Catharine Jensine Christine Jørgensen, 19, paa Kanalveien 90, i Aalykkemarken
1867, 1407, 07051872, Thomas Clausen Fentz, søn af skomager Hans Peter Georg Fentz og Marie Kirstine Hansen, ved Trækbanen 5, i sidebygningen
1872, 1105, 15071872, Christian Erichsen, søn af stabssergeant og dannebrogsmand Jürgen Friedrich Christian Erichsen, ved 5te Bataillon og Kirstine Mathilde Rasmussen, 29, i Tvergaden 9
1872, 2405, 29101872, Hans Peter Johannessen, søn af rugbrødbager Knud Johannessen og Kirsten Larsen, 34, i Østergade 69
1872, 2005, 05091872, Hans Ludolph Valdemar Hansen, søn af kjøbmand Valdemar Hansen og Louise Dorthea Magdalene Küster, 22, paa Nørregade 51
1872, 2805, 28071872, Georg Frederiksen, søn af arbeidsmand Jens Frederiksen og Vilhelmine Sophie Juliane Nielsen, 33, i Kræmmergyden 12
1872, 0206, 27101872, Niels Lave Valdemar Lörslev, søn af skomager Frederik Paludan Lörslev og Nielsine Victorie Lind, 23, i Ramsherred 48
1872, 0606, 13081872, Andreas Vilhelm Oluf Hansen, søn af snedker Jens Peter Hansen og Sophie Caroline Davide Nissen, 38, paa Nørregade 64
1872, 0706, 03081872, Fritz Theodor Valdemar Knudsen, søn af postbud Otto Carl Valdemar Knudsen og Karen Kirstine Madsen, 22, i Skulkenborg 104
1872, 1506, -, Dreng, søn af tjenestekarl Jørgen Nielsen, paa Aalykkegaard og Johanne Cathrine Sørensen, 30, hos arbeidsmand Niels Nielsens enke, paa Skibhuusveien 24
1868, 0306, 23061872, Hans Peter Christian Petersen, søn af arbeidsmand Peter Petersen og Anne Marie Rasmussen, paa Nørrebro 36
1872, 2706, 03111872, Laurits Andreas Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Justesen og Maren Jørgensen, 28, i Slotsgade 10
1872, 0407, 13101872, Hans Christian Andersen, søn af huusmand Hans Andersen og Kirsten født Andersen, 35, i Bøgelund paa Skibhuusveien
1872, 0807, 27101872, Peter Jacob Vilhelm Rath, søn af pottemager Jacob Friedrich Ludvig Rath og Johanne Marie Kirstine Nielsen, 35, i Slotsgade 50
1871, 2102, 14071872, Heinrich Christian Krone, søn af detaillist Heinrich Christian Krone og Augusta Dorothea Henriette Marqwart, 34, paa Nørrebro 84
1872, 1207, 22121872, Anton Jørgensen, søn af slagter Theodor Jørgensen og Marie født Jørgensen, 25, i Skibhusene
1872, 1607, 08091872, Emil Carl Christian Larsen, søn af kjøbmand Christen Larsen og Caroline Mathilde Thorvaldsen, 30, paa Nørregade 97
1873, 1707, 14041873, Thorvald Albert Emil Olsen, søn af skomager Søren Olsen og Thomasine Henriette Hansen, 29, paa Gravene 13
1873, 2607, 12011873, Theobald Sophus Nielsen, søn af oversergeant Søren Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Dorthea Bislev, 32, i Vor Frue Kirkestræde 13
1872, 0206, 15081872, Hans Christian Otto Albert Nielsen, søn af hornblæser Henrik Vilhelm Nielsen, ved 16de Bataillon og Thora Arlina Henriette Alvilda Knudsen, 22, paa Sortebrødre Torv 46. Navneændring af 22.2.1886 til Hans Christian Otto Albert Nielsen Dræby
1872, 3007, 26011873, Prosper Ørum, søn af premierlieutenant Jacob Gustav Emil Valdemar Ørum, ved 5te Bataillon og Olivia Christiane Marie Lind, 31, i Vindegade 54
1872, 2506, 04081872, Jørgen Faber, søn af grosserer Albrecht Christian Henrik Quaade Faber og Anne Sophie Petersen, 32, paa Nørregade 45
1872, 0108, 06101872, Nicolai Hartvig Dichmann, søn af sadelmagermester Nicolai Hartvig Dichmann og Marie Christine Clausen, 36, paa Nørregade 63
1872, 0708, 01091872, Carl Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Nielsen og Karen Jørgensen, 33, i Kræmmergyden 1
1872, 0808, 14101872, Henrik Herman Steenbach, søn af jægermester, cand jur. og eier Henrik Charles Steenbach, af Aalykkegaard og Nielsine Frederikke Ottilia født baronesse Wedel-Jarlsberg, 28, paa Aalykkegaard
1872, 2508, 20101872, Carl Johan Svane, søn af beslagsmed Carl Svane, ved 2det Dragonregiment og Mar.. Christine Frederikke Vollstedt, 38, i Munkemøllegade 12
1872, 0109, 13101872, Jørgen Marius Jørgensen, søn af ungkarl Niels Hansen, af Vantinge og Ane Marie Jørgensen, 26, i Hans Jensens Stræde 2
1872, 0409, 03081873, Christian Marius Menck, søn af skomagersvend Claus Henrik Menck og Kirstine Jørgensen, 26, paa Tolderlundsveien 94
1872, 0509, 16021873, Hans Niels Christiansen, søn af skibsfører Mads Christiansen og Hansine Marie Lindegaard, 29, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1872, 0709, 02061873, Anton Marinus Envad Mortensen, søn af kobbersmedsvend Martinus Luther Mortensen og Hansine Laurine Christensen, 25, i Kræmmergyden 4
1872, 0909, 10081873, Vilhelm Marius Schwarz, søn af hornblæser Johanne Daniel Schwarz, ved 5te Bataillon og Elise Dorothea Friedericha Wulff, 45, paa Vesterbro 62 A
1872, 1307, 15091872, Carl Marius Hansen, søn af slesviger Povl Emil Nielsen, den gang i L.. Hald og Maren Hansen, i Rynkeby
1872, 2409, 04061873, Axel Bützow Holstebroe, søn af mineralvandfabrikant og cand.pharm. Harald Bützow Holstebro og Louise Augusta Hansen, 29, paa Nørregade 81
1872, 1808, 02101872, Villiam Søren Jensen Evald, søn af Søren Jensen Evald og fraseparered hustru Lucie Hansen Emberg (fraseparered snedker Christian Julius Rasmussen), 39, paa Nørregade 116. Navneændring af 13.4.1923 til Villiam Søren Jensen
1872, 3009, Dødfødt dreng, søn af sergeant Mads Nielsen, ved 5te Bataillon og Anna Margaretha Johanne Stamp, 35, udenfor Frederiks Forstad ved Nyborg Landevei
1872, 2609, 04051873, Ernst Thorvald Emanuel Wilken, søn af oversergeant Henrich Josaias Martin Wilken, ved 2det Dragonregiment, Karen Christine Hansen, 31, paa Nørregade 36, i sidebygningen ud til Slotsgaden
1872, 1110, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Karen Jensen, 33, ved Trækbanen 4
1872, 1304, 15091872, Carl Nielsen, søn af Anders Nielsen og Maren Cathrine Rasmussen, af Tallerup i Tommerup Sogn
1872, 1110, 17111872, Peter Andreas Eriksen, søn af styrmand Poul Christian Eriksen og Anna Marie Zifeldt, 28, i Skibhusene
1872, 1610, 23031873, Theodor Valdemar Hansen, søn af skræddersvend Jørgen Theodor Rasmussen og Anne Cathrine Hansen, 24, hos væver Bloms enke paa Nørregade 70
1872, 2010, 22061873, Anders Carl Andersen, søn af arbeidsmand Rasmus Andersen og Rasmine Frederikke Frederiksen, 35, paa Skibhuusveien
1872, 2210, 29101872, Niels Joseph Angelo Larsen, søn af tømmersvend Hans Christian Larsen og Maren født Larsen, 27, paa Skibhuusveien
1872, 2910, 21091873, Johan Larsen, søn af slagter Jørgen Vilhelm Valdemar Larsen og Mar.. Kirstine Rasmussen, 28, paa Gravene 17
1872, 0811, 14111872, Anders Christian Petersen, søn af cigarmager Jens Frederik Petersen, af Odense og Karen K..stine Andersen, 20, i Blæsenborg 42
1872, 3005, 10111872, Laurits Peter Rasmussen, søn af smedesvend Laurits Peter Hannibal og Johanne Petrine Feldthusen, i Nyenstad
1872, 1611, 22051873, Henrik Christian Algreen Petersen, søn af bogbinder Niels Algreen Petersen og Cecilia Caspersen, 30, paa Nørregade 35
1872, 1911, 02031873, Axel Schütt, søn af hornblæser Johannes Frederik Schütt, ved 5te Bataillon og Juliane Marie Petersen, 27, paa Vestergade 69
1872, 2111, 12021873, Lauritz Emanuel Andersen, søn af kjøbmand Lauritz Andersen og Emma Sophie Rasmine Hansen, 26, paa Nørrebro 45
1872, 1712, 13071873, Christian Vilhelm Nielsen, søn af baadfører Christian Nielsen og Mette Kirstine Madsen, 32, i Graahuset
1872, 2212, 23021873, Valdemar Wisborg, søn af sergeant Ole Nicolaisen Wisborg, ved 2det Dragonregiment og Vilhelmine Ursine Møller, 36, i Slotsgaden 8
1872, 2612, 20071873, Christian Johannes Christensen, søn af sadelmager Peter Marius Christensen og Adolphine Caroline Kirstine Frandsen, 25, paa Nørregade 34, i bagbygningen
1872, 0809, 13091872, Christian Edvard Valdemar Björkegreen, søn af styrmand Otto Christensen og Vilhelmine Caroline Georgina Björkegreen, paa Gl. Mønt i Kjøbenhavn
1873, 0301, 01021873, Jens Christian Larsen, søn af meieribestyrer Lars Hansen, paa Aalykkegaard og Rasmine Larsen, 23, paa Nørregade 90
1873, 0501, 16021873, Andreas Olinus Andresen, søn af skibskapitain Andreas Andresen og Anne Cathrine Hansen, 38, paa Kanalveien 88, i Aalykkemarken
1873, 0601, 16021873, Anders Christian Andersen, søn af tjenestekarl Knud Andersen og Karen Marie født Andersen, 39, i Adamsgade 1
1873, 0701, 02061873, Anders Thorvald Larsen, søn af sergeant Niels Larsen, ved 5te Bataillon og Marie Jacobine Erlandsen, 22, i Grønnegade 4
1873, 1101, 14041873, Albert Wigandt Johan Larsen, søn af rebslagersvend Johan Larsen og Anne Cathrine Nielsen, 31, i Nyenstad 12
1873, 1401, 04051873, Marius Simon Eriksen, søn af tømmersvend H. Christian Eriksen og Anne Marie Nielsen, 35, paa Nørrebro 37
1873, 2301, 14091873, Jes Peter Christian Hansen, søn af skræddersvend Jes Hansen og Marie Kirstine Carlsen, 35, i Slotsgade 35
1873, 2701, 28091873, Christian Emil Valdemar Bruun, søn af kleinsmedsvend Carl Emil Theodor Bruun, af Odense og Trine Hansine Andersen, 21, i Slotsgade 27
1873, 3001, 25021873, Carl Christian Mikkelsen, søn af arbeidsmand Carl Christian Mikkelsen og Maren Hansen, 43, paa Tolderlundsveien 102
1873, 0102, 10041873, Jørgen Vilhelm Larsen, søn af gaardskarl Hans Larsen og Karen Dorthea Hansen, 37, i Kræmmergyden 10
1873, 0402, 23031873, Hans Jørgen Hansen, søn af bryggerkudsk Hans Hansen og Karen Jørgensen, 38, i Aalykkegade 5
1873, 0802, 10071873, Knud Ferdinand Rothe Jensen, søn af styrmand og dannebrogsmand Jørgen Jensen og Mette Line Hansen, 28, i Skibhusene
1873, 1502, 13041873, Aage Eduard Esmann, søn af grosserer Eduard Ferdinand Esmann og Diderica Josephine Johanne Faber, 33, paa Nørregade 79
1873, 1902, 01071873, Andreas Valdemar Christensen, søn af arbeidsmand Hans Christensen og Abelone Nielsen, 41, paa Nørregade 26
1873, 2002, 27041873, Carl Christian Hansen, søn af tjenestekarl Hans Jacob Hansen, i Rullekroen og Anne Cathrine Knudsen, 20, i Skulkenborg 112
1873, 2202, 10061873, Henrik Jensen Dichmann, søn af malermester Carl Vilhelm Dichmann og Anne Marie Christensen, 36, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1873, 2202, 05101873, Frits Peter Christian Petersen, søn af skomager Niels Petersen og Anne Sophie Hansen, 38, i Skulkenborg 113
1873, 2302, 25051873, Axel Rasmus Christian Oscar Rasmussen, søn af sergeant Hans Peter Rasmussen, ved 5te Bataillon og Laura Marie Petra Schmidt, 21, i Pugestræde
1873, 2602, 06111873, Theodor Charles Olaf Christensen, søn af hornblæser Hans Theodor Mogens Christensen, ved 5te Bataillon og Charlotte Dorothea Christiane Anna Becher, 36, i Frederiksgade 64
1873, 2702, 13071873, Marius Valdemar Sørensen, søn af arbeidsmand Hans Jacob Sørensen og Marie Cathrine Hansen, 39, i Aalykkegade 19
1873, 2702, 17081873, Christoph August Krone, søn af detaillist Heinrich Christian Krone og Augusta Dorothea Henriette Marqvart, 36, paa Nørrebro 84
1873, 2802, 31081873, Niels Holger Constantin Alexander Poulsen, søn af muursvend Niels Poulsen og Theodora Eline Grönbech, 36, paa Nørrebro 22
1873, 0303, 15061873, Enoch Storm, søn af premierlieutenant Rasmus Storm, ved 16de Bataillon og Anna Cecilie Knuddine Aagaard, 28, paa Slottet
1873, 1703, 19031873, Valdemar Bugge, søn af bagermester Julius Jesper Bugge og Henriette Jensen, 30, paa Nørregade 30
1873, 3103, 02061873, Peter Theodor Wecke, søn af kjøbmand Heinrich Alfred Wecke og Rasmine Andresine Mogensen, 33, paa Nørregade 47
1873, 3003, 08061873, Viggo Severin Laurentius Müller, søn af premierlieutenant og adjudant Johan Alexis Müller, ved 5te Bataillon og Anne Jensine Mary Wilcken, 25, paa Vesterbro 33
1873, 1704, 17081873, Johannes Eduard Buch, søn af smedesvend Christian Hansen Buch og Rasmine Christine Laura Jeppesen, 32, i Slotsgade 23
1873, 1005, 27071873, Marius Hansen, søn af arbeidsmand Lars Hansen og Maren Kirstine Larsen, 34, i Hans Jensens Stræde 2
1873, 1205, 21051873, Johannes Vilhelm Petersen, søn af muursvend Hans Peter Petersen og Charlotte Anna Jacobine Rasmussen, 38, i Hans Jensens Stræde 27
1873, 1405, 16081874, Jens Peter Marius Christian Henriksen, søn af tjenestekarl Mads Frederik Rasmussen (den gang dragon) og Johanne Marie Henriksen, 32, i Slotsgade 38
1873, 2104, 02061873, Albert Paul Sophus Emil Toldberg, søn af kapitain Carl Toldberg, ved 16de Bataillon og Mette Maria Landt, 31, paa Torvet 8
1873, 0406, 16011874, Balder Vermund Aage Erichsen, søn af stabssergeant og dannebrogsmand Jürgen Friedrich Christian Erichsen, ved 5te Bataillon og Kirstine Mathilde Rasmussen, 30, i Tvergade 9
1873, 0506, 21071873, Peter Martin Viggo Waidtlöw, søn af kjøbmand Peter Martin Waidtlöw og Emma Emilie Mengel, 31, paa Nørregade 103
1873, 1406, 24081873, Anders Frederik Madsen, søn af arbeidsmand Niels Madsen og Maren Kirstine Jensen, 39, i Skulkenborg 101
1873, 1606, 21091873, Gotfred Johan Henrik Herzog Hansen, søn af styrmand Christian Ludvig Hansen og Henriette Magdalene Grethe, 31, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1873, 1806, 14091873, Jørgen Christopher Jørgensen, søn af sømand Hans Jørgensen og Anne Sophie Schultz, 27, paa Nørrebro 47, i bagbygningen
1873, 2306, 12101873, Niels Magnus Andresen, søn af tømrer Jens Andresen og Karen Marie Nielsen, 44, i Blæsenborg 26
1873, 2406, 11071873, Christian Ludvig Nielsen, søn af brænderibestyrer Christen Nielsen og Karen Louise Margrethe Knudsen, 28, i Skulkenborg 87
1872, 1110, 29061873, Jørgen Larsen, søn af klodsemager Lars Hansen og Cathrine Jørgensen, paa Nørrebro 76. Navneændring af 12.4.1928 til Jørgen Löndorf
1873, 2406, 06091873, Christian Emil Flensborg, søn af intendant Christian Peter Flensborg, ved 5te Bataillon og Elisabeth Christine Selmer, 26, i Villaqvarteret 14
1873, 0207, 12101873, Victor Emil Eriksen, søn af muursvend Peter Vilhelm Eriksen og Anne Marie Kirstine Jørgensen, 30, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1873, 3006, 24081873, Valdemar Jaques Peter Jensen, søn af bager Knud Peter Jensen og Catharina Honoré, 25, paa Nørrebro 9
1873, 1507, 30111873, Anton Nicolai Rasmussen, søn af skomagermester Frederik Rasmussen og Andreasine Hansen, 37, paa Nørregade 33
1873, 1607, 27071873, Peter Axel Mortensen, søn af tjenestekarl Hans Mortensen, paa Gildestedgaard og Johanne Marie Rasmussen, 22, i Skulkenborg 75
1873, 1807, 28091873, Christian Marius Knudsen, søn af stokkefabrikant Rasmus Knudsen og Anne Rebekka Hansen, 32, ved Trækbanen 6
1873, 2107, 16111873, Ferdinand Evenas Jensen, søn af posteier Jens Hansen, ved Jernbanen og Mariane født Hansen, 30, ved Trækbanen. Navneændring af 29.10.1900(?) til Ferdinand Evenas Midskov
1873, 2307, 07091873, Louis Frederik Victor Wulff, søn af sergeant Heinrich Wulff, ved 16de Bataillon og Emma Rasmine Rasmussen, 22, i Adamsgade 4
1873, 2407, 31051874, Knud Lindhardtsen, søn af arbeidsmand Anders Lindhardtsen og Karen Christensen, 38, i Askehuset
1873, 2607, -, Orson Christian Jeppesen, søn af smaakjører Hans Steffen Jeppesen og Anne Rasmussen, 43, paa Nørregade 65, i bagbygningen
1873, 1003, 03081873, Erik Lars Christian Pedersen, søn af arbeidsmand Mads Pedersen og Petroline Louise Demant, paa Nørrebro
1873, 0308, 24081873, Viggo Frederik Nielsen, søn af patrouillebetjent Lars Nielsen og Vilhelmine Ellen Kirstine født Nielsen, i Slotsgade
1873, 1008, 14121873, Carl Christian Jørgensen, søn af styrmand Niels Peter Jørgensen og Ane Kirstine Nielsen, 24, paa Nørrebro 41
1873, 2706, 17081873, Hans Peter Carl Petersen, søn af Ellen Kirstine Hansen, paa Tolderlundsveien 94
1873, 1508, 2109, Hans Peter Iversen, søn af malermester Erik Iversen og Karen Marie Hansen, 24, paa Nørregade 104
1873, 1608, 1910, Svend Pedersen, søn af kjøbmand Anders Christian Pedersen og Mariane Elise Topp, 36, paa Nørregade 79
1873, 1608, 12101873, Christian Ludvig Jacobsen, søn af skræddersvend Hans Christian Jacobsen, af Odense og Jørgine Nielsen, 22, i Slotsgade 11
1873, 1708, 28091873, Anders Christian Madsen, søn af tjenestekarl Peter Hansen, i Bred og Anne Kirstine Madsen, 31, i Adamsgade 9. Navneændring af 5.5.1880 ved adoption til Anders Christian Larsen, søn af snedkersvend Jens Theodor Larsen og Caroline Hansine Anthonsen, af Odense
1872, 1806, 24081873, Axel Harald Bech Henriksen, søn af stoggefabrikant Henrik Olsen Bech og Anne Mar.. Elisabeth Madsen, paa Tolderlundsveien 94
1873, 2308, 19101873, Jørgen Hansen, søn af smed Hans Nielsen, i Allesøe og Karen Hansen, 31, ved Trækbanen 4
1873, 2608, 21091873, Jørgen Christian Theede, søn af uldspinder Claus Christian Theede og Anne Cathrine Jørgensen, 43, i Slotsgade 20, i bagbygningen
1873, 0209, 19101873, Carl Gustav Schaarup, søn af lieutenant, toldassistent og ridder af danneborg Niels Gustav Magnus Schaarup og Louise Amalie Schjerning Knudsen, 30, paa Nørregade 22
1873, 0409, 16111873, Jørgen Marius Frederik Hansen, søn af postbud Peter Hansen og Birgithe Kirstine Poulsen, 38, i Skulkenborg 85
1873, 0509, 21061874, Charles Edmond Axel Riber Hansen, søn af skipper Johan Riber Hansen og Sara født Hansen, 29, paa Nørrebro 58
1873, 0509, 20101873, Peter Oluf Nielsen, søn af tjenestekarl Hans Nielsen, af Nørrebroby Sogn og Marie Christina Nielsen, 26, i Grevehuset
1873, 0809, -, Dreng, søn af handelsagent Carl Valdemar Smith og Anna Christine Rasmine Kirchheiner, 17, i Aalykkegade 11
1873, 1309, 05101873, Behrendt Simon, søn af overhornblæser Johannes August Simon, ved 5te Bataillon og Anna Sophie Marie Sørensen, 27, paa Vestergade 65
1873, 1409, 02111873, Hans Peter Nicolai Hansen, søn af arbeidsmand Lars Hansen og Karen Sophie Petersen, 26, paa Tolderlundsveien 94
1873, 1206, 20091873, Laurits Christian Frederik Hansen, søn af sergeant Hans Hansen, ved 5te Bataillon og Anne Dorthea Pedersen, 33, i Grønnegade 24
1873, 1309, 14061874, Christian Hansen, søn af muurmester Hans Christian Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 29, i Adamsgade 29
1873, 2609, Dødfødt dreng, søn af værtshuusholder Lars Christian Rasmussen og Christiane Olsen, 36, paa Nørregade 24
1873, 2609, 26101873, Vilhelm Albert Löhr, søn af trompeter Johan Friedrich Conrad Löhr, ved 2det Dragonregiment og Anna Marie Andersen, 33, i Sct. Jørgensgade
1873, 2809, 30111873, Ove Nicolas Bech Hansen, søn af metaldreier Vilhelm Julius Hansen og Emilie Mar.. Mathilde Bech, 3.., paa Nørregade 53
1873, 0410, 26121873, Carl Villiam Søndergaard, søn af gjæstgiver Albrecht Søndergaard, Marine Christine Knudsen, 29, i Jernbanehotellet Nørrebro 1
1873, 0710, 07101873, Johan Frederik Carlsen, søn af skræddersvend Johan Frederik Carlsen og Anne Kirstine Aabine Jensen, 23, i Slotsgade 33
1873, 0610, 07121873, Morten Albert Larsen, søn af skomager Rasmus Holst Larsen og Karen Dorthea født Larsen, 22, paa Kanalveien
1873, 1510, 28121873, Jacob Christian Rode, søn af kjøbmand Stephan Severin Rode og Nicoline Christian Hennings, 26, paa Nørregade 68
1873, 2404, 06071873, Hans Ove Hansen, søn af dragon Anders Jørgensen, af Ladby og Nielsine Kirstine Hansen, Broby Fattighuus i Rynkeby Sogn
1873, 1910, -, Dreng, søn af tjenestekarl Carl Christensen og Johanne Andersen, 19, Blæsenborg 42
1873, 2310, 21111873, Niels Jørgen Nielsen, søn af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Karen født Nielsen, 38, i første Hanebekhuus 52
1873, 0606, 26101873, Rasmus Martin Andersen, søn af landmand Hans Andersen og Elisabeth Hansen, i Skulkenborg
1873, 2410, 17051874, Hans Jørgen Hansen, søn af rugbrødbager Christian Hansen Hoff og Anne Margrethe Hansen, 38, paa Kanalveien i Aalykkemarken 88. Navneændring af 3.2.1903 til Hans Jørgen Hansen Hoff
1873, 0811, 1501874, Niels Mortensen, søn af bryggerkarl Mads Mortensen og Gjertrud Jensine Marie Christensen, 26, i Blæsenborg 50
1873, 1111, 06021874, Gutzon Claus Knud Jacob Münster, søn af kjøbmand Niels Olav Frands Vilhelm Münster og Thora Marie Nielsen, 23, paa Nørregade 36, i sidebygningen udfor Slotsgade
1873, 0911, 23121873, Svennø Langkjer Mikkelsen, søn af kjøbmand Lars Mikkelsen og Frederikke Georgine Schjött, 31, paa Nørrebro 5
1873, 0711, 30111873, Jens Jørgensen, søn af arbejdsmand Jens Jørgensen og Maren Andersen, 36, i Slotsgade 36
1873, 1611, 25051874, Anders Carl Christian Christiansen, søn af malersvend Jens Peter Christiansen og Hanne Rasmine Philipine Nielsen, 37, paa Nørregade 93
1873, 1811, 04011874, Cornelius Marius Corneliussen, søn af arbeidsmand Anders Corneliussen og Stine Marie Mortensen, 35, ved Trækbanen 4
1873, 2011, 06041874, Jørgen Villiam Rasmussen, søn af sergeant Jens Rasmussen, ved 2det Dragonregiment og Laurine Jørgensen, 21, i Sct. Jørgens Gade 25
1873, 0309, 04091873, Niels Larsen (tvilling), søn af ungkarl Niels Larsen, hos forpagter Jessen i Eiby og Maren Madsen, i Bærhuset i Marslev Sogn
1873, 0309, 04091873, Mads Larsen (tvilling), søn af ungkarl Niels Larsen, hos forpagter Jessen i Eiby og Maren Madsen, i Bærhuset i Marslev Sogn
1873, 2211, 08011874, Amandus Rademacher Happel, søn af barbeer Johan Meinert Hermann Happel og Mathilde Amalie Rademacher, 26, paa Nørregade 58
1873, 0112, 14121873, Niels Christian Jensen, søn af tjenestekarl Niels Christian Mortensen, reist til Amerika og Maren Jensen, 21, ved Trækbanen 8
1873, 2010, 20081874, Albert Willemoes, søn af journalist Carl Albert Willemoes og Mariane Charlotte Sophie Augusta v. Schaffenberg, 30, paa Nørregade 65
1873, 1012, 18101874, August Herman Christiansen, søn af mursvend Carl Christian Christiansen og Else Margrethe Poulsen, 35, i Nyenstad 134
1873, 1412, 28061874, Robert Albert Rasmussen, søn af malermester Frederik Carl Christian Rasmussen og Hansine Dorthea Larsen, 30, paa Nørrebro 17
1873, 1812, 12041874, Villiam Marius Hansen, søn af karethmagersvend Lars Hansen og Anne Marie Madsen, 33, paa Nørrebro 30
1873, 1812, 01031874, Julius Rasmus Cramer Claudi, søn af typograpf Christian Antonius Claudio og Christiane Laurine Petersen, 34, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1873, 1812, 28121873, Anders Jørgen Andersen, søn af tjenestekarl Niels Andersen, af Odense og Elise Marie Jørgensen, 26, paa Nørrebro 12
1873, 2012, 31051874, Julius Hannibal Theodor Mazanti, søn af skomagermester Hans Peter Mazanti og Anne Cathrine Dorthea Hansen, 33, paa Nørrebro 26
1873, 2212, 07061874, Christian Larsen, søn af skibstømrer Hans Jørgen Larsen og Anne Marie Sophie Rasmine Christiansen, 23, i Skibhusene
1873, 2605, 04011874, Hans Peter Frederik Petersen, søn af skræddersvend Peter Petersen og Kirstine Marie Hansen, i Skulkenborg 113
1873, 3112, 22031874, Peder Christoffersen Beck, søn af rugbrødbager Hans Christoffersen Beck og Kirsten Petersen, 30, i Østergade 69
1874, 0101, 06041874, Herman Georg Christiansen, søn af skipper Peter Christiansen og Anne Marie Jørgensen, 36, i Skibhusene
1874, 0401, 14061874, Axel Snertinge, søn af kapitain Niels Olsen Snertinge, af 5te Bataillon og Pouline Augusta Hedevig Jensen, 32, paa Slottet
1874, 1001, 06041874, Johannes Thorvald Bernhard Petersen, søn af sergeant Mads Petersen, ved 5te Bataillon og Christiane Elisabeth Henriette Brodersen, 32, i Vindegade 59. Navneændring af 26.2.1916 til Johannes Thorvald Bernhard Gyldborg
1874, 1001, 28061874, Herman Hansen, søn af smaakjører Hans Hansen og Maren Kirstine Nielsen, 32, paa Nørrebro 86 i Aalykkemarken
1874, 1101, 06041874, Niels Marius Henrik Nielsen, søn af klodsemager Jesper Nielsen og Maren Christine Hansen, 30, ved Trækbanen 3
1874, 1501, 15021874, Niels Christian Johansen, søn af tjenestekarl Hans Johansen, af Odense og Karen Nielsen, 29, paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1874, 1601, 07061874, Carl Peter Frederik Knudsen, søn af værtshuusholder Knud Christian Jørgensen og Anne Marie Jensen, 35, i Slotsgade 3
1874, 2101, 06041874, Alfred Otto Nielsen, søn af muursvend Peter Nielsen og Caroline Jensen, 24, ved Trækbanen 8
1874, 2501, 30081874, Hans Peter Petersen, søn af arbeidsmand Christen Petersen og Anne Cathrine Madsen, 35, i første Hanebækhuus
1874, 2901, 02091874, Ludvig Bang, søn af skibsfører Laurits Christian Bang og Caroline Vilhelmine Hansen, 31, paa Nørregade 81
1874, 3001, 06041874, Niels Frederik August Larsen, søn af tømmersvend Hans Christian Larsen og Maren født Larsen, 28, paa Skibhuusveien
1874, 3001, 06041874, Axel Laurits Axelsen, søn af arbeidsmand Rasmus Axelsen og Marie Sophie Frederikke Larsen, 32, ved Trækbanen 4
1874, 0102, 25051874, Julius Gustav Laurits Schiödt, søn af bødkersvend Gustav Laurits Schiödt og Edelfine Hansen, 24, i Skulkenborg 100
1874, 0802, 14031874, Marius Henning Vilhelm Nielsen, søn af hornblæser Henrik Vilhelm Nielsen, ved 16de Bataillon og Thora Arlina Henriette Alvilde Knudsen, 24, i Adamsgade 6. Navneændring af 22.2.1886 til Marius Henning Vilhelm Nielsen Dræby
1874, 1402, 13091874, Hans Christian Jacobsen, søn af styrmand Anders Peter Jacobsen og Maren Hansen, 26, i Kræmmergyden 14
1874, 1902, 22031874, Heinrich Carl Christian Hansen, søn af sømand Niels Jørgen Hansen og Caroline Kirstine Larsen, 25, paa Skibhuusveien 22
1874, 2102, 02081874, Christen Johannes Langhoff Petersen, søn af bødkersvend Hans Petersen og Karen Johanne Langhoff, 33, i Skulkenborg 89
1874, 2302, 17031874, Albert Sophus Møller (tvilling), søn af tømmermester Johan Philip Møller og Emilie Georgine Vilhelmine Peterson, 25, paa Nørrebro 42
1873, 1011, 30111873, Johan Charles Vilhelm Axelsen, søn af gendarm Lars Petersen, i Kollslunde ved Ribe og Dorthea Christine Axelsen, paa Niels Ebbesensvei
1874, 0203, 03051874, Johannes Frederik Lyng, søn af snedkermester Rasmus Frederik Lyng og Jenny Mathilde Wenus, 24, paa Nørregade 63
1873, 2911, 02081874, Charles Marius Sørensen, søn af korporal Søren Ludvig Sørensen, af Nyborg og tjenestepige Antonia Sabine Knudsen, i Nyborg
1874, 1203, 25051874, Niels Christian Nielsen, søn af sadelmager Christen Kjær, af Ullerslev og Mette Marie Nielsen, 23, i Skibhusene
1874, 0803, -, Dreng, søn af arbeidsmand Rasmus Andersen og Rasmine Frederikke Frederiksen, 36, paa Skibhuusveien 28
1874, 1903, 14061874, Hans Ferdinand Anton Madsen, søn af arbeidsmand Peter Andersen, af Odense og Anne Marie Madsen, 27, i Slotsgade 14
1874, 2503, 10051874, Axel Amandus Carl Vilhelm Hansen, søn af marschandiser Hans Peter Hansen og Anne Johanne Bertelsen, 23, paa Nørregade 40
1858, 0310, 31031874, Johan Ditlev Mathias Grill, søn af smaahandler Fritz Eduard Nicolai Grill og Clementine Christiane Cathrine Schlüter, Skulkenborg 111
1874, 0104, 06081874, Holger Sophus Andersen, søn af snedker Niels Andersen og Karen Marie Jensen, 32, paa Nørregade 116
1874, 0304, 14061874, Hans Ludvig Jensen, søn af skibstømrer Hans Jensen og Marie Cathrine Hansen, 24, i Skibhusene
1874, 0504, Dreng, søn af tjenestekarl Anders Nielsen, i Allested og Kirsten Andersen, 26, i Slotshavehuset
1874, 0604, 24051874, Urban Theodor Møller, søn af skibsfører Peter Nielsen Møller og Johanne Marie ..dersen, 34, paa Kanalveien
1874, 0904, 25111874, Knud Nielsen, søn af veier Harald Valdemar Nielsen og Sophie Vilhelmine Gamst, 31, paa Nørrebro 23
1874, 1304, 22111874, Hans Andersen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Kirsten Christiansen, 31, i Slotsgade 30
1874, 0704, 21091874, Frits Christian Ebenhecht, søn af hattemagersvend Friedrich Ebenhecht og Marie Kirstine Poulsen, 25, i Slotsgade 50
1874, 1404, 25051874, Carl Vilhelm Sørensen, søn af arbeidsmand Vilhelm Richard Sørensen og Ida Sophie Rasmussen, 29, i Slotsgade 6
1874, 1204, -, Dreng, søn af korporal Mads Hansen Frand, ved 5te Bataillon og Agathe Jørgensen Schmidt, 26, i Slotsgade 35
1874, 2104, 23081874, Hans Peter Jørgensen, søn af arbeidsmand Knud Jørgensen og Anne Hansen, 38, i Adamsgade 1
1874, 2904, 17051874, Lars Peter Vilhelm Larsen, søn af tjenestekarl Hans Jørgen Larsen, Stige og Anne Ma.. Larsen, 28, i Slothavehuset
1874, 3004, -, Dreng, søn af tømrer Anders Andersen, af Odense og Karen Kirstine Andersen, 22, i Blæsenborg 48
1874, 0405, 26071874, Christian Frederik Christensen, søn af huusmand og arbeidsmand Rasmus Christensen og Elisabeth Frederiksen, 23, i Skibhusene
1874, 0505, 29111874, Georg Valdemar Rasmussen, søn af arbeidsmand Poul Rasmussen og Andrea Felthein, 31, paa Tolderlundsveien 94
1874, 0905, 11101874, Christian Ludvig Petersen, søn af arbeidsmand Peter Petersen og Severtine Birgitte Christiansen, 21, i Slotshavehusene
1874, 1005, 27091874, Carl Emil Andersen, søn af husmand Hans Andersen og Kirsten født Andersen, 36, i Bøgelund paa Skibhusveien
1874, 1205, 02081874, Olaf Rasmus Olsen, søn af skomager Jens Kjær Olsen og Johanne Kirstine Petersen, 24, paa Nørrebro 8
1874, 0605, 25051874, Frederik Vilhelm Naumann, søn af karethmagersvend Frederik Vilhelm Naumann og Karen Madsen, 28, i Aalykkegade 1
1874, 1905, 19071874, Christian Albert Jensen, søn af snedker Søren Jensen og Jensine Kirstine født Jensen, 29, paa Nørregade 36, i sidebygningen udtil Slotsgaden
1874, 1905, 22111874, Marius Christian Frederik Fentz, søn af skomager Hans Peter Georg Fentz og Marie Kirstine Hansen, 37, i Skulkenborg 97
1874, 2005, 16061874, Anders Martin Petersen, søn af arbeidsmand Christian Petersen og Jensine Hansen, 23, ved Trækbanen 5
1874, 2405, 07061874, Carl Anders Holmegaard, søn af huseier Rasmus Sørensen og Margrethe Jørgensen, 39, ved Trækbanen 7, Navneændring af 23.9.1929 Carl Anders Holmegaard Tanesøe
1874, 2405, 13121874, Niels Marius Olsen, søn af bødkersvend Jørgen Andreas Magnus Olsen, i Odense og Marie Ernestine Severine Nielsen, 17, paa Nørregade 96
1874, 2505, 09061874, Carl Richard Björkegren, søn af skindfarver Lars Johan Timotheus Björkgren og Marie Sophie Baltzer, 23, i Slotsgade 26
1874, 0206, 06091874, Rasmus Larsen Skousboe Knudsen, søn af landpostbud Jørgen Knudsen og Maren Anne Cathrine Andresen, 28, ved Trækbanen 3
1874, 0606, 02081874, Jens Jørgen Valdemar Jensen, søn af arbeidsmand Knud Jensen og Gjertrud Christine Nielsen, 26, i Gamle Ladegaardshus i Aalykkeskoven
1874, 1506, 18101874, Oluf Mathiesen Møller, søn af jernbaneassistent Hans Møller og Maren Falkenberg, 24, ved Trækbanen 5
1874, 1406, 05091874, Hans Otto Valdemar Rasmussen, søn af sergeant Hans Peter Rasmussen, ved 5te Bataillon og Laura Marie Petra Schmidt, 23, i Pugestræde 70
1874, 2706, 20091874, Georg Christian Andreas Jacobsen, søn af tjener Henrik Sophus Jacobsen, paa Løveapotheket og Anna Petrine Marie Hansen Andreasen, 23, i Kræmmergyden 14
1874, 0307, 04101874, Herman Alliverti, søn af reservelæge Bernhard Anthony Alliverti, ved 2det Dragonregiment og Elisabeth Hermann, 23, i Nedergade 38
1874, 0507, 13091874, Laurits Georg Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Peter Rasmussen og Petrine Olsen, 27, i Blæsenborg 42
1874, 1207, 15111874, Christen Henrik Seneca Jensen, søn af møllersvend Rasmus Jensen, paa Veirup Mølle og Karen Kirstine Margrethe Rasmussen, 25, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1874, 1407, 06091874, Oscar Frederik Jørgensen, søn af jernbane stationsbud Hans Jørgensen og Johanne Nielsen, 40, paa Nørrebro 32
1874, 1907, 20091874, Jørgen Rasmus Jørgensen, søn af skipper Mads Christian Jørgensen og Anne Rasmussen, 31, i Skibhusene
1874, 2107, 16081874, Hans Marius Larsen, søn af tjenestekarl Rasmus Peter Larsen, paa Hedevigslund og Johanne Marie Jensen, 24, i Vinkjelderhuset paa Skibhusveien
1874, 3107, 02091874, Johan Anton Emil Hansen, søn af kjøbmand Carl Johan Knudsen, i Faaborg og enke Anne Dorthe Hansen (efter smedesvend Hans Jensen af Faaborg), 40, paa Tolderlundsveien 10
1874, 0308, 12091874, Hans Marius Hansen, søn af skibbygmester Hans Lind Hansen, i Skibhusene og Jensine Mathiasen, 31, i Skibhusene
1874, 1108, 15111874, Jens Laurits Poulsen, søn af arbeidsmand Christian Peter Poulsen og Anne Marie Jensen, 30, i Blæsenborg 20
1874, 1208, 30081874, Hans Christian Frederik Andersen, søn af tjenestekarl Anders Christian Andersen, i Nyborg og Petrine Hansen, 27, i Slotsgade 8
1870, 1307, 20081874, Valdemar Poul Hans Ingvardt Willemoes, søn af redacteur Carl Albert Willemoes og Mariane Charlotte Sophie Augusta v. Scharffenberg, , paa Nørregade 65. Navneændring af 9.8.1907 til Valdemar Poul Hans Ingvardt Willemoes d’Obry
1873, 1111, 23081874, Frits Jens Peter Koch, søn af sergeant Christian Friedrich Koch, ved 36te Bataillon og Margaretha Catharina Jacobine Holm, paa Bispens Plan 8
1874, 2308, 21051877, Frederik Christian Rasmus Mortensen, søn af slagter Julius Georg Carl Vilhelm Mortensen og Eleonore Christiane Rasch, 31, i Slotsgade 27
1874, 1007, 30081874, Jørgen Christiansen, søn af tjenestekarl og nu menig Christian Julius Petersen, ved 5te Bataillon og Kirsten Jørgensen, 33, i Idaslyst
1874, 2808, 15111874, Erik Marius Eriksen, søn af murer Peter Eriksen og Kirstine Marie født Eriksen, 27, paa Nørrebro 88 i Aalykkemarken
1874, 2908, 01101874, Valdemar Hansen, søn af skibskapitain Jens Vilhelm Hansen og Hermandine Marie Funk, 26, paa Nørrebro 73
1874, 3008, 04101874, Nicolai Frederik Severin Lomborg, søn af paraplymager Carl Eduard Lomborg og Maren Kirstine Sørensen, 33, paa Nørregade 104
1874, 0809, 09091874, Frederik Munk, søn af premierlieutenant Johan Frederik Marinus Munk, ved 2det Dragonregiment og Ida Sophie Adriane Margrethe Strange, 31, i Vindegade 27
1874, 0509, 05091875, Carl Christian Mikkelsen, søn af arbeidsmand Carl Christian Mikkelsen og Maren Hansen, 44, paa Tolderlundsveien 102
1874, 0609, 17101875, Andreas Claus Brender, søn af børstenbinder Andreas Clausen Brender, af Odense og Caroline Jensen, 17, paa Nørrebro 3
1874, 1309, 25101874, Hans Christian Hansen, søn af sømand Christian Hansen og Anne Marie Hansine født Hansen, 21, i Skibhusene
1874, 1509, 15111874, Anders Peter Andersen, søn af skrædder Peter Henrik Andersen og Anne Magdalene Knudsen, 27, i Blæsenborg 36
1874, 1509, 03011876, Vilhelm Bölch Dichmann, søn af fhv. restauratør Rasmus Rasmussen Dichmann og Cathrine Christine Jordahn, 38, i Slotsgade 60
1874, 1709, 21091874, Christian Schmidt, søn af tømmermand Thorolf Valdemar Schmidt og Christiane Jochumbine Rex, 25, i Skulkenborg 96
1874, 2009, -, Dreng, søn af menig Pedersen Buhl, af 26de Bataillon og Petrea Maria Andersen, 19, paa Nørregade 67
1870, 1311, 30091874, Rasmus Nielsen, søn af skomagersvend Niels Peter Nielsen og Dorthea Cecilia Thora Simonsen, , i Nyenstad 133
1874, 0110, 18101874, Carl Einar Mogensen, søn af kjøbmand Christian Husom Mogensen og Laura Mathilde Marie Schmidt, 22, paa Nørregade 22. Navneændring af 4.12.1903 til Carl Einar Normann Mogensen
1874, 0310, 20021878, Gottfried Becher Christensen, søn af hornblæser Hans Theodor Mogens Christensen, ved 5te Bataillon og Charlotte Dorthea Christiane Anna Becher, 38, i Frederiksgade 64. Navneændring af 5.9.1923 til Gottfried Becher-Christensen
1874, 0310, 02051875, Victor Bützow Holstebroe, søn af mineralvand fabrikant og cand.pharm. Harald Bützow Holstebroe og Louise Augusta Hansen, 31, paa Nørregade 42
1874, 1010, 12101874, Ludvig Vilhelm Stapel, søn af slotsgartner Ludvig Niels Christopher Stapel og Louise Lucie Elisabeth født Stapel, 37, i Slotsgartnerboligen
1874, 1210, 10011875, Georg Laurits Johan Larsen, søn af tjenestekarl og dengang menig Laurits Jensen, ved 16de Bataillon og Anne Marie Larsen, 27, i Hans Jensens Stræde 43
1874, 1510, 07031875, Ole Andreas Eduard Julius Rasmus Knudsen, søn af smedesvend Rasmus Knudsen, i Rudkjøbing og Hedevig Sophie Kristine Petrine Andrea Olivia Kryger, 21, i Ramsherred 42
1874, 2710, 08081875, Thorval Carl Peter Frederik Bregen Petersen, søn af smedesvend Vilhelm Petersen og Marie Carlsen, 25, i Slotsgade 28. Navneændring af 30.12.1912 til Thorvald Carl Peter Frederik Bregentoft
1874, 2310, 15111874, Peter Otto Johansen, søn af skræddersvend Peder Ottosen, i Bogense og Marie Johansen, 24, paa Nørrebro 34
1874, 2910, 01081875, Hans Hannibal Jacob Jungjohann, søn af sergeant Anton Fridrich Eduard Jungjohan, ved 26de Bataillon og Christiane Jacobine Sarine Bardram, 35, i Ramsherred 66
1874, 0111, 01111874, Johan Festedt, søn af skræddersvend Johan Frederik Carlsen og Marie Magdalene Festedt, 21, ved Trækbanen 12
1874, 0111, 28061875, Hans Ludvig Smidth Dyreborg, søn af murer Hans Sørensen, i Skibhusene og enke Kirstine Marie Rosalie Dyreborg (efter styrmand Niels Christian Nielsen), 42, i Skibhusene
1874, 1210, Udøbt dreng (død), søn af skomagersvend Alfred Kreutzer, i Odense og Anne Claurine Kirstine Petersen, 37, i Slotsgade 33
1874, 1408, 18101874, Johannes Peder Hansen, søn af bagersvend Hans Peder Østerby, i Assens og Ane Marie Hansen, af Seden
1874, 0711, 18071875, Laurits Vilhelm Nielsen, søn af klodsemager Jacob Nielsen og Anne Kirstine Christensen, 40, paa Nørregade 93
1874, 0911, 09111874, Jens Peter Christiansen, søn af malersvend Peter Christiansen og Hanne Rasmine Philipine Nielsen, 38, paa Nørregade 93
1874, 1811, 10101875, Carl Emil Guldbek Clausen, søn af dreiersvend Hans Villiam Clausen og Mette Marie Jørgensen, 35, i Blæsenborg 50
1874, 2011, 14031875, Hans Peter Martinus Larsen, søn af arbeidsmand Lorentz Petersen Larsen og Sidsel Marie Knudsen, 27, i Sophiendal ved Skibhusveien
1874, 2611, 12121874, Niels Johan Jørgensen, søn af farver Simon Christian Jørgensen og Kirstine Nielsen, 32, i Ramsherred 52
1874, 1910, 29111874, Niels Hansen, søn af smaakjører Hans Hansen og Abelone Marie Nielsen, paa Nørregade 91
1874, 2711, 31011875, Anders Lauritz Andresen, søn af skibsfører Carl Frederik Andresen og Frederike Ernstine Andersen, 27, paa Kanalveien 88 i Aalykkemarken
1874, 2811, 08081879, Knud Malmstrøm Sørensen, søn af kandestøber Niels Frederik Ebbesen Sørensen og Caroline Vilhelmine Victoria Hassing, 31, paa Nørregade 64, i bagbygningen
1874, 2911, 27061875, Laurits Vilhelm Alfred Petersen, søn af skræddersvend Peter Petersen og Kirstine Marie Hansen, 22, i Skulkenborg 113
1874, 0112, 15011875, Christian Bugge, søn af bagermester Julius Jesper Bugge og Henriette Jensen, 32, paa Nørregade 30
1874, 0112, 27061875, Ferdinand Knudsen, søn af smedemester Ferdinand Knudsen og Laura Lucilie Hansen, 28, paa Nørregade 53
1874, 0512, 16071875, Julius Peter Christian Mouritzen, søn af oversergeant Niels Peter Mouritzen, ved 2det Dragonregiment og Vilhelmine Juliane Frederiksen, 29, i Provstegaarden paa Overgade 57
1874, 0512, 17051875, Christian Johannes Peter Hansen, søn af snedkersvend Hans Christian Lind Hansen og Marie Cathrine Nicoline Meyer, 24, ved Trækbanen 2. Navneændring af 12.7.1911 til Christian Johannes Peter Nøhrlind
1874, 1612, 06101875, Niels Andersen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Anne Marie Christiansen, 42, i Kræmmergyden 1
1874, 1912, 11041875, Laurits Nakskouv Petersen, søn af garvermester Christen Petersen og Anne Mortensen, 35, paa Kanalveien 92 i Aalykkemarken
1874, 2012, 23051875, Mads Jørgen Petersen, søn af tjenestekarl Hans Jacob Petersen, af Odense og Marie Dorthea Madsen, 23, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1874, 2612, 17011875, Jacob Johannes Jacobsen, søn af portner Christen Jacobsen, ved Jernbanen og Marie Heskjær, 30, i Slotsgade 14
1874, 3112, 14031875, Ludvig Christian Schow, søn af bestyrer Carl Frederik Schow, paa Christiansminde og Marie Christ..sen, 38, i Christiansminde
1862, 3107, 09011875, Severin Emil Ebbesen Sørensen, søn af kandestøber Niels Frederik Ebbesen Sørensen og Caroline Vilhelmine Victoria Hassing, Nørregade 64
1864, 2010, 09011875, Peter Victor Sørensen, søn af kandestøber Niels Frederik Ebbesen Sørensen og Caroline Vilhelmine Victoria Hassing, Nørregade 64
1866, 0710, 09011875, Søren Thorvald Villiam Sørensen, søn af kandestøber Niels Frederik Ebbesen Sørensen og Caroline Vilhelmine Victoria Hassing, Nørregade 64
1875, 1201, 29031875, Mads Peter Andersen, søn af tjenestekarl Anders Andersen, paa Mosegaard og Larsine Kirstine Andersen, 23, i Aalykkegade 11
1875, 1301, 11041875, Peter Poulsen Petersen, søn af arbeidsmand Poul Petersen og Anne Cathrine Andersen, 31, ved Trækbanen 2
1875, 1401, 17051875, Lars Svenné Langkjær Mikkelsen, søn af kjøbmand Lars Mikkelsen og Frederikke Georgine Schjött, 32, paa Nørrebro 5. Navneændring af 13.5.1907 til Lars Svenné Langkjær
1875, 2101, 23051875, Henrik Alfred Hansen, søn af smedemester Jørgen Hansen og Vilhelmine Henriksen, 27, paa Nørrebro 4, i baghuset
1875, 2401, 07031875, Ludvig Bjerring Nielsen, søn af sergeant Jørgen Nielsen, ved 5te Bataillon og Anne Kirstine Hansen Skou, 30, i Vindegade
1875, 2601, 29031875, Hans Axel Frederik Hansen, søn af møllersvend Hans N.. Frederik Rasmussen og Maren Kirstine Frederiksen, 4., i Slotshavehuset
1875, 0302, 06061875, Hans Christian Andersen, søn af brænderikarl Mads Andersen og Kirsten Nielsen, .., i Nygade 76
1875, 0502, 03101875, Jens Henrik Hein, søn af snedkersvend Johan Henrik Hein og Christiane Madsen, 36, paa Nørregade 100
1875, 0702, 29031875, Johannes Jacob Engelsted Schaarup, søn af lieutenant, toldassistent og dannebrogsmand Niels Gustav Magnus Schaarup og Louise Amalie Schierning Knudsen, 31, paa Nørregade 22
1875, 1102, 29031875, Johan Henrik Christopher Wecke, søn af kjøbmand Heinrich Alfred Wecke og Rasmine Andresine Mogensen, 34, paa Nørregade 47
1875, 0303, 22031875, Carl Christian Andersen, søn af tømrer Anders Sørensen og Gjertrud Kirstine Nielsen, 40, paa .. 25
1875, 0403, -, Udøbt dreng (død), søn af slagter Jacob Theodor Christensen og Petra Pouline Frederiksen, 22, ved Trækbanen 5
1875, 0503, 29061875, Georg Viggo Happel, søn af barber Johan Meinert Hermann Happel og Mathilde Amalie Rademacher, 28, paa Nørregade
1875, 1702, 01031875, Hans Marius Petersen Hansen, søn af Anne Hansen, af Harendrup
1875, 1203, 23061875, Christian Gottlieb Marcussen, søn af uhrmager Marcus Gottlieb Marcussen og Jensine Kirstine Jensen, 27, i Hans Jensens Stræde 37
1876, 1803, 26011876, Dusin Marius Dichmann, søn af sadelmagermester Nicolai Hartvig Dichmann og Marie Christine Clausen, 39, paa Nørregade 64
1875, 1903, 27071875, Jules Fritz Bruun Jürgensen, søn af ritmester og slotsforvalter Christian Frederik Urban Jür.. Bruun Jürgensen og Louise Juliane Theodora Mordhorst, 30, paa Slottet
1875, 2003, 06061875, Odin Folehave (tvilling), søn af brændeviinsbrænder Lars Frederik Folehave og Kirstine Marie Larsen, 38, paa Nørregade 4..
1875, 2003, 06071875, Jacob Christian Clemmensen, søn af mægler Hans Christian Clemmensen og Hedevig Caroline Vilhelmine Mangor, 32, paa Kanalveien 86 i Aalykkemarken
1875, 2203, 20061875, Laurits Christian Jensen, søn af arbeidsmand Jens Rasmussen og Karen Jensen, 43, paa Nørrebro 36
1875, 2303, 01081875, Peter Magnus Morten Carstensen, søn af tømrer Carsten Carstensen og Anne Marie Hansine Cathrine Hansen, 32, paa Nørrebro 5..
1875, 2203, 01061875, Rasmus Anton Frederik Martin Wilken, søn af oversergeant Heinrich Josaias Martin Wilken, ved 2det Dragonregiment og Karen Christine Hansen, 33, i Adamsgade 6..
1872, 0811, 29031875, Anders Georg Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Nielsen og Anne Marie Jespersen, ved Trækbanen 5
1875, 2803, 28031875, Julius Sørensen (tvilling), søn af sergeant Hans Julius Sørensen, ved 16de Bataillon og Mathilde Dorthea Kirstine Kornbech, 22, paa Gravene 17
1875, 2803, 28031875, Laurids Sørensen (tvilling), søn af sergeant Hans Julius Sørensen, ved 16de Bataillon og Mathilde Dorthea Kirstine Kornbech, 22, paa Gravene 17
1874, 2612, 04041875, Otto Schreiber, søn af overhobist Johannes Christian Friedrich Schreiber, ved 16de Bataillon og Emma Caroline Vilhelmine Madsen, 41, i Nedergade
1875, 3003, 08081875, Jørgen Nielsen, søn af arbeidsmand Hans Nielsen og Anne Marie Petersen, 47, i Kræmmergyden 20
1875, 3103, 0407, Frederik Laurits Randa Nielsen, søn af arbeidsmand Christian Nielsen og Singer Marie Amalie Charlotte ..rensen, 32, Nørre..
1875, 3003, 11071875, Johan Jensen Dannesboe, søn af eier og sognefoged Rasmus Dannesboe, af Paradisgaarden og Anna Jespersen, 38, i Paradisgaarden
1875, 0404, 29061875, Hans Cornelius Broe, søn af arbeidsmand Niels Julius Broe og Louise Juliane Lange, 38, ved Trækbanen 10
1873, 1812, 11041875, Axel Christian Ransby, søn af oversergeant Johannes Nicolai Ransby, ved 26de Bataillon og Margrethe Elsabe Catharina Goldschmidt, 38, i Frederiks Forstad 82
1875, 1204, -, Udøbt dreng (død), søn af snedkersvend Henrik Christian Petersen, af Odense og Karen Dorthea Sophie Ida Marie Knudsen, 23, i Slotsgade 23
1875, 3101, 25031875, Hans Christensen, søn af ungkarl Hans Andersen, af Odense og Jacobine Marie Christensen, Vissenbjerg Sogn
1875, 1504, 03101875, Jens Christensen, søn af arbeidsmand Christen Christensen og Anne Olsen, 30, i Rosenlund ved Hedevigslund
1875, 1604, 06061875, Niels Hans Skytte, søn af tømmermester Hans Peter Nielsen Skytte og Andresine Hansen, 35, i Adamsgade 19
1875, 1704, -, Dreng, søn af sergeant Vilhelm Harald Alexander Muusfeldt, i Forpleiningscorpset og Lucie Hansen, 26, paa Nørregade 35
1875, 1804, 26051875, Hans Oscar Larsen, søn af skrædder Oscar Elias Niels Christian Larsen, af Odense og Anne Marie Hansen, 19, i Vinkjelderhuset paa Skibhusveien. Navneændring af 28.3.1905 til Hans Oscar Milling
1875, 2104, 23051875, Holger Hansen, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen og Anne Kirstine født Hansen, 26, i Slotsgade 52
1875, 2104, 13061875, Mathias Wittus Johannes Frederik Bering, søn af sergeant Wittus Theodor Bering, ved 16de Bataillon og Oline Johanne Frederikke Johansen, 18, paa Vesterbro 78
1875, 2204, 10061875, Holger Flensborg, søn af intendant Christian Peter Flensborg, ved 5te Bataillon og Elisabeth Christine Selmer, 28, i Kongensgade 74
1875, 3004, 11071875, Christian Olsen, søn af trompeter Peter Christian Olsen, ved 2det Dragonregiment og Abelone Jørgine Madsen, 22, i Hans Jensens Stræde 35
1875, 0405, 20061875, Marius Ludvig Lefevre, søn af maskinarbeider Isak Marius Lefevre og Augusta Michaeline Augustinus, 28, i Slotsgade 60
1874, 1312, 11051875, Adam Adamsen, søn af landmand Rasmus Adamsen og Anne Petersen, paa Kanalveien 92 i Aalykkemarken
1875, 1305, 17101875, Jens Peter Christian Petersen, søn af skrædder Frits Julius Petersen og Gjertrud Kirstine Jensen, 39, i Ramsherred 48
1875, 2401, 23051875, Oscar Alex Eduard Christensen, søn af maskinarbeider Anders Ludvig Christensen og Anna Margrethe Dorthea Jensen, 34, i Slotsgade 3. Navneændring af 28.12.1834 til Oscar Alex Eduard Ejgenfelt
1875, 0401, 30051875, Laurits Knud Hans Henning Eduard Rasmussen, søn af arbeidsmand Lars Rasmussen og Maren Kirstine Madsen, 39, ved Trækbanen 20
1875, 2205, 21111875, Vilhelm Petersen, søn af gaardmand Knud Hansen, i Marslev og Mette Kirstine Pedersen, 24, i Hans Jensens Stræde 16
1875, 2605, 04071875, Rasmus Peter Frederik Hansen, søn af værtshusholder Hans Peter Hansen og Mette Kirstine Rasmussen, 28, ved Kanalbasinet 93
1875, 2805, 25071875, Herluf Peter Ludvig Jacobsen, søn af malersvend Hans Jørgen Jacobsen og Anne Christophersen, 23, paa Nørregade 64
1875, 2905, 25071875, Anders Johannes Andersen, søn af brændevinsbrænder Knud Andersen og Anne Marie Mortensen, 34, paa Nørrebro 5
1875, 0306, 22081875, Carl Frederik Jørgensen, søn af rebslager Jørgen Jørgensen og Anne Johanne Laurine Jensen, 21, i Aalykkegade 17
1875, 0406, 06061875, Christian Andreas Christiansen, søn af arbeidsmand Hans Christiansen og Maren Hansen, 25, i Skulkenborg 113
1875, 0506, 03101875, Ernst Vilhelm Naumann, søn af karethmagersvend Frederik Vilhelm Naumann og Karen Madsen, 29, i Aalykkegade 1
1875, 0606, 18061875, Carl Johan Henrik Björkgrén, søn af skindgarver Lars Johan Timotheus Björkgrén og Marie Sophie Baltzer, 24, i Slotsgade 26
1875, 0906, 29081875, Ove Snertinge, søn af kapitain Niels Olsen Snertinge, ved 5te Bataillon og Pauline Augusta Hedevig Jensen, 33, paa Slottet
1875, 1406, 29081875, Claus Otto Larsen, søn af arbeidsmand Hans Larsen og Karen Kirstine Clausen, 31, i Slotsgade 39
1873, 2912, 27061875, Marius Henrik Emil Ibsen, søn af smedesvend Henrik Emil Ibsen og Grethe Olsen, i Nyenstad 133
1875, 2606, 28111875, Carl Andreas Larsen, søn af skomagersvend Niels Peter Larsen og Julie Anna Petrea Holst, 21, ved Trækbanen 1
1875, 0604, 04071875, Hans Christian Hjalmar Valdemar Nielsen, søn af sergeant Frederik Christian Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Camilla Louise Flyge, 37, i Provstegaarden paa Overgade 57
1875, 2904, 17081875, Frands Larsen, søn af snedkersvend Frits Emil Theobald Larsen og Frantziska Cathrine Jensine Høybye, i Nygade 84
1875, 0907, 15081875, Anton Georg Andersen, søn af gaardskarl Niels Andersen og Elise Marie Jørgensen, 28, paa Nørrebro 18
1875, 2807, 08091875, Thorvald Langkilde, søn af proprietair Niels Valdemar Langkilde og Hedvig Marie Petersen, 27, paa Marienlund
1866, 0308, 04081875, Laurits Marius Hansen, søn af arbeidsmand Hans Vilhelm Hansen og Marie Henriksen, i Slotsgade 38
1875, 0108, 12091875, Reinholdt Rasmus Goth Larsen, søn af rebslagersvend Johan Larsen og Anne Cathrine Nielsen, 33, i Nyenstad 129
1875, 0208, 12091875, Jørgen Hansen Jørgensen, søn af brænderikarl Jørgen Christian Jørgensen og Frederikke født Jørgensen, 25, paa Nørregade 53
1875, 1008, 26121875, Jens Axel Larsen, søn af sømand Jacob Larsen Lyberg og Marie Kirstine Jensen, 20, paa Nørrebro 46
1875, 1308, 06101875, Hans Christian Thorkildsen Greve, søn af oversergeant Christian Frederik Emil Greve, ved 26de Bataillon og Adolphine Laurine Thorkildsen, 37, i Kongensgade 51
1875, 1508, 23081875, Niels Andreas Theodor Madsen, søn af skræddersvend Thomas Theodor Madsen og Anne Nielsen, 23, begge paa Kanalveien 92 i Aalykkemarken
1875, 1508, 05091875, Hans Peter Kettner, søn af tjenestekarl Philip Georg Ferdinand Kettner, paa Sjælland og Johanne Kirstine Stephansen, 26, i Hans Jensens Stræde 3
1873, 0704, 24081875, Julius Nielsen, søn af pottemager Bendt Christian Nielsen og Hansine Hansen, i Slotsgade 29
1874, 1011, 24081875, Hans Peter Nielsen, søn af pottemager Bendt Christian Nielsen og Hansine Hansen, i Slotsgade 29
1875, 2408, 17101875, Hans Nicolai Larsen, søn af gartner Johan Christian Larsen og Maren Jensen, 27, i Hans Jensens Stræde
1875, 2008, 09011876, Albert Sørensen, søn af skibsfører Julius August Sørensen og Marie Sophie Hagelin, 36, paa Kanalveien i Aalykkemarken 94
1875, 1804, 29081875, Carl Johan Elias Jensen, søn af bagersvend Peter Emil Jensen og Anne Cathrine Christensen, i Blæsenborg 22
1875, 2808, 08031876, Alexander Andreas Erichsen, søn af stabssergeant Jürgen Friedrich Christian Erichsen, ved 5te Bataillon og Kirstine Mathilde Rasmussen, 33, i Albanigade 9, i baghuset
1875, 2908, 10101875, Hans Carl Marius Hansen, søn af dragon Hans Jacob Hansen, af Odense og Maren Hansen, 28, hos moderen i Astruphuset
1875, 3108, 30011876, Ludvig Christian Marius Christiansen, søn af smedesvend Johan Christiansen og Anna Kirstine Elisabeth Christensen, 23, ved Trækbanen uden no
1875, 0109, 21111875, Carl Otto Hansen, søn af sergeant Hans Henrik Christian Hansen, ved 26de Bataillon og Godfredine Vilhelmine Larsen, 34, i Sct. Jørgensgade
1875, 0709, 07111875, Alfred Bertel Henning Cilius Hansen, søn af marschandiser Hans Peter Hansen og Anne Johanne Bertelsen, 24, paa Nørregade 37
1875, 1407, 12091875, Carl Oda Niels Christensen, søn af arbeidsmand Ole Niels Christensen og Karen Petersen, 40, i nederste Hanebækshus 52
1876, 1109, 03011876, Lars Christian Dichmann, søn af fhv. Restaurateur Rasmus Rasmussen Dichmann og Cathrine Christine Jordahn, 39, i Slotsgade 60
1875, 1909, 26121875, Søren Abel Nielsen, søn af arbeidsmand Jørgen Nielsen og Pouline Madsen, 31, paa Tolderlundsveien 1..
1875, 2009, 26031876, Laurits Ulrik Christiansen, søn af skipper Peter Christiansen og Anne Marie Jørgensen, 37, i Skibhusene
1875, 2009, 09041876, Peter Viggo Møller, søn af oversergeant Antonius Optimus Møller, ved 26de Bataillon og Francisca Caroline Cathrine Kirstine Belschner, 39, Søndergade
1875, 2109, 26111875, Aage Senius Marius Hansen, søn af sergeant Hans Hansen, ved 26de Bataillon og Anne Dorthea Pedersen, 35, i Grønnegade 24
1875, 2509, 19121875, Marius Valdemar Larsen, søn af arbeidsmand Hans Larsen og Karen Dorthea Hansen, 39, i Kræmmergyden 10
1875, 2509, 18121875, Rasmus Henrik Andersen, søn af tjenestekarl Jens Andersen, paa Hedvigslund og Anne Christensen, 23, i Skibhusene
1875, 2609, 14021876, Niels Ivan Holm, søn af læsteskjerer Jens Hansen Holm og Christiane Frederikke Voss, 33, i Skulkenborg 105
1875, 3009, 30011876, Hans Christian Petersen, søn af arbeidsmand Hans Petersen og Else Marie Christensen, 34, ved Trækbanen 9
1875, 0510, 14111875, Jens Bang Jørgensen, søn af kjøbmand Niels Adolph Jørgensen og Louise Caroline Amalie Bang, 38, paa Nørregade
1875, 0810, 28111875, Henrik Christian Haugsted, søn af exam.jur. og kasserer Henrik Emil Haugsted, ved Odense Cathedralskole og Gjertrud Caroline Cathrine Holbeck, 32, paa Nørregade 45
1875, 1010, 12111875, Marius Peter Hansen, søn af snedkermester Jørgen Christian Hansen og Caroline Christine Frederiksen, 23, paa Gravene 20. Navneændring af 12.2.1900 til Marius Peter Hansen Stærmose
1875, 1110, 11101875, Rasmus Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Maren Ottesen, 43, i Aalykkegade 1
1875, 1310, 26121875, Herman Mathias Ferdinand Lund, søn af farver Jacob Johan Lund og Nielsine Cathrine Petersen, 26, paa Nørregade 64
1875, 1310, 02041876, Niels Frederik Emil Jørgensen, søn af arbeidsmand Niels Jørgensen og Anne Siebken, 43, i Hans Jensens Stræde 18
1875, 1510, 24091876, Carl Vilhelm Thorvaldsen, søn af skomager Vilhelm Theodor Thorvaldsen og Vilhelmine Georgine Anne Sophie Larsen, 25, paa Nørrebro 32, i baghusets st..
1875, 0111, 02011876, Aage Theodor Carl Olaf Rasmussen, søn af sergeant Hans Peter Rasmussen, ved 5te Bataillon og Laura Marie Petra Schmidt, 25, i Albanigade 2
1875, 0911, 02011876, Carl Theodor Christensen, søn af husmand og arbeidsmand Rasmus Christensen og Elisabeth Frederiksen, 24, i Skibhusene
1875, 1011, 06021876, Carl Christian Frederik Valdemar Vilhelm Jørgensen, søn af smedesvend Niels Valdemar Jørgensen og Christine Vilhelmine Louise Petersen, 23, i Slotsgade 16
1875, 1111, 16041876, Peter Albert Nielsen, søn af kudsk Christen Nielsen, paa Aalykkegaard og Cathrine født Nielsen, 35, i Aalykkegaards Skovhus
1875, 1311, 26121875, Andreas Valdemar Corneliussen, søn af arbeidsmand Anders Corneliussen og Stine Marie Mortensen, 37, ved Trækbanen 4
1875, 1311, 19121875, Jens Emil Frier, søn af porteur Jens Sørensen Frier, ved Jernbanen og Anne Marie Andersen, 29, ved Trækbanen 1
1875, 1911, 24091876, Carl Christian Frederiksen, søn af slagtermester Andes Frederiksen og Anne Cathrine Dorthea Bekker, 46, i Aalykkemarken
1875, 2211, 02041876, Hans Ludvig Frederik Petersen, søn af bødkersvend Hans Petersen og Karen Johanne Langhoff, 35, i Skulkenborg 89
1875, 0512, 19031876, Christian Mortensen, søn af bryggerkarl Mads Mortensen og Gjertrud Jensine Marie Christensen, 28, i Blæsenborg 50
1875, 0712, 13081876, Hans Vilhelm Andersen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Karen Lovise Hansen, 23, paa Gravene 23
1875, 0812, 02041876, Peter Theodor Christiansen, søn af dugmager Mads Christiansen og Marie Cathrine Rasmussen, 28, i Slotsgade 44
1875, 1512, 09011876, Martin Alfred Hansen, søn af bestyrer Peter Hansen, paa kjøbmand Thranes Landsted og Johanne Marie født Hansen, 32, paa Tolderlundsveien 120
1875, 2609, 20121875, Christian Andreas Hansen, søn af korporal Hans Carl Theodor Niels Hansen, af Odense og Christiane Frederikke Jørgensen, ved Trækbanen 3
1876, 1912, 09041876, Sophus August Frederik Petersen, søn af sergeant Mads Petersen, ved 5te Bataillon og Christiane Elisabeth Henriette Brodersen, 34, i Vindegade 59
1876, 2112, 10091876, Peter Henrik Richter Mulvad, søn af skibstømmermand Anton Ferdinand Nørager Mulvad og Bertha Oline Clausine Knudsen, 32, paa Tolderlundsveien 98
1876, 2912, 12031876, Laurits Johan Christensen, søn af smaakjører Hans Christensen og Marie Sophie Hansen, 32, paa Nørregade 63, i sidebygningen
1875, 1512, 03061876, Hjalmar Nicolai Ransby, søn af pensioneret oversergeant Johannes Nicolai Ransby og Margrethe Elsabe Catharina Goldschmidt, 40, ved Trækbanen uden no
1875, 2205, 11071875, Peter Lauritz Christian Hansen, søn af Peter Lauritz Christian Hansen og Jensine Jørgine Hansen, i Vester Kjærby
1872, 0601, 14041872, Helene Marie Hansen, datter af rugbrødbager Christian Hansen Hoff og Anne Margrethe Hansen, 35, paa Kanalveien i Aalykkemarken 88
1872, 1201, 23061872, Karen Marie Christine Andersen, datter af arbeidsmand Niels Andersen og Marie født Andersen, 33, i Blæsenborg 44
1872, 1701, 26051872, Edel Albertine Christensen, datter af skibstømrer Mads Christensen og Laura Jensen, 29, i Skibhusene
1872, 1701, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Christen Conrad Petersen og Gjertrud Rasmussen, 25, i Rosenlund ved Hedevigslund
1871, 1610, 14011872, Hansine Marie Nielsine Dorthea Nielsen, datter af ungkarl Lars Larsen, tjener paa Margaard og Christine Petrine Nielsen, paa Anderup Mark
1871, 2312, 28011872, Ane Marie Adolphsen, datter af ungkarl Jørgen Adolph Lÿtjohan, paa Insidelsborg og Johanne Jespersen, af Nørre Lyndelse
1872, 0602, 01041872, Sophie Johanne Antonie Petersen, datter af snedkersvend Hans Christian Petersen og Thora Kathinka Mathilde Bhutto, 27, i Adamsgaden 4
1870, 0212, 11021872, Ida Cecilia Adzersen, datter af beendreier Ebbe Feddersen Adzersen og Margrethe Frederikke Rath, i Hans Jensens Stræde 25
1872, 1002, 28031872, Vilhelmine Jacobine Johansen, datter af brændeviinskarl Christian Johansen og Anne Cathrine Lassen, 38, i Skulkenborg 108
1872, 1002, 28041872, Anna Christine Otine Nielsen, datter af murer Peter Nielsen og Caroline Jensen, 22, i Skulkenborg 105
1871, 0911, -, Pige, datter af Marie Magdalene Dorthea Steengaard, af Nyborg
1872, 2502, 16061872, Thora Dagmar Jørgensen, datter af stationsbud Hans Jørgensen, ved Jernbanen og Johanne Nielsen, 38, paa Nørrebro 32
1872, 2602, 06051872, Anna Boletta Hagendahl Nielsen, datter af sadelmager Niels Nielsen og Johanne Marie Schmidt, 34, paa Nørregade 36, i sidebygningen til Slotsgade
1872, 0103, 14061872, Cathrine Oline Olsen, datter af arbeidsmand Ole Frederik Olsen og Maren Kirstine Rasmussen, 45, paa Tolderlundsveien 118
1872, 0603, 16061872, Anna Dannesboe, datter af eier og sognefoged Rasmus Dannesboe, af Pradisgaarden og Anne Jespersen, 35, i Paradisgaarden
1872, 0603, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Niels Madsen og Maren Kirstine Jensen, 37, i Skulkenborg 101
1872, 0903, 31051872, Agnes Christine Mathilde Hansen, datter af styrmand Jens Peter Hansen og Amalie Henriette Jørgensen, 26, paa Nørrebro 80
1872, 1403, 28041872, Rebekka Marie Sophie Madsen, datter af handelsbetjent Christian Bech, af Odense og Juliane Dorthea Madsen, 21, i Viinkjelderhuset paa Skibhuusveien
1872, 1503, 26051872, Sidsel Anne Marie Nielsen, datter af detaillist Knud Nielsen og Pouline født Nielsen, 30, paa Nørregade 120
1872, 1403, 12051872, Karen Christine Marie Jensen, datter af arbeidsmand Jørgen Carl Jensen og Karen Marie Nielsen, 23, i Skibhusene
1872, 1603, 13061872, Karen Kirstine Petrine Carlsen, datter af skræddersvend Johan Frederik Carlsen, af Odense og Anne Kirstine Aabine Jensen, 21, i Slotsgaden 52
1872, 2003, 08041872, Christine Sophie Eriksen, datter af muursvend Peter Vilhelm Eriksen og Anne Marie Kirstine Jørgensen, 29, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1872, 0904, 28071872, Laura Cathrine Hansen, datter af skrædder Carl Christian Hansen og Laura Marie Sophie Jensen, 31, i Skulkenborg 81
1872, 0804, 30051872, Anne Christine Marie Andresen, datter af skibsfører Carl Frederik Andresen og Frederikke Ernstine Andersen, 24, paa Kanalveien 88 i Aalykkemarken
1872, 1204, 23061872, Anna Petrine Berthelsen, datter af smaakjører Rasmus Berthelsen og Maren Petersen, 35, i Adamsgaden 13
1872, 1304, 23061872, Christiane Elisabeth Petersen, datter af arbeidsmand Peter Petersen og Anne Marie Rasmussen, 29, paa Nørrebro 36
1872, 1404, 03111872, Karen Marie Hansen, datter af gaardskarl Hans Hansen og Kirsten Jørgensen, 42, i Adamsgaden 1
1872, 1904, 25081872, Anne Cathrine Marie Knudsen, datter af værtshuusholder Knud Christian Jørgensen og Anne Marie Jensen, 33, i Slotsgaden 3
1871, 2010, 26041872, Elna Sophie Margrethe Prætorius, datter af mathematiklærer Hans Vilhelm Prætorius og Eggertine Sophie Frederikke Amalie Wellejus, paa Nørrebro 45
1872, 2304, -, Pige, datter af skomagersvend Anton Larsen, af Odense og Vilhlemine Caroline Margrethe Jørgensen, 25, i Astruphuset
1872, 2304, 23061872, Camilla Marie Naumann, datter af karethmagersvend Frederik Vilhelm Naumann og Karen Madsen, 26, paa Nørrebro 42
1872, 2604, 26051872, Anna Jensine Marie Jensen, datter af korporal Anthon Jensen, ved 16de Bataillon og Karen Marie Jeppesen, 26, paa Nørregade 100
1872, 2704, 01091872, Nielsine Charlotte Christine Petersen, datter af bødkersvend Hans Petersen og Karen Johanne Langhoff, 31, i Skulkenborg 89
1872, 2904, 02061872, Frederikke Petrine Frederiksen, datter af smedesvend Christian Madsen Frederiksen og Johanne Petersen, 37, ved Trækbanen 5
1872, 0305, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Rasmus Axelsen og Marie Sophie Frederikke Larsen, 30, i no 4 ved Trækbanen i Aalykkemarken
1872, 0605, 28071872, Julie Frandsine Christine Frandsen, datter af styrmand Søren Chrisotpher Frandsen og Anne Marie Sørensen, 39, paa Kanalveien 102 i Aalykkemarken
1872, 0905, 17111872, Karen Kirstine Margrethe Andersen, datter af arbeidsmand Hans Andersen og Anne Marie Christiansen, 39, i Kræmmergyden 1
1871, 3108, 09101872, Marie Kirstine Fentz, datter af skomager Hans Peter Georg Fentz og Marie Kirstine Hansen, ved Trækbanen 5
1872, 1205, 04081872, Bertha Sophie Vilhelmine Petersen, datter af arbeidsmand Poul Petersen og Anne Cathrine Andersen, 28, ved Trækbanen 2
1872, 2105, 25081872, Petrine Louise Kilda Christiansen, datter af malersvend Jens Peter Christiansen og Hanne Rasmine Philipine Nielsen, 36, paa Nørregade 93
1872, 2405, 04081872, Helga Teisen, datter af reservedyrlæge Theodor Peter Teisen, ved 2det Dragonregiment og Metthilde Larsen, 24, paa Nørregade 51
1872, 2605, -, Udøbt pige (død), datter af arbeidsmand Niels Hansen og Abelone Petersen, 24, i Slotsgade 14
1872, 2705, 09011875, Anna Catharina Sørensen, datter af kandestøber Niels Frederik Ebbesen og Caroline Vilhelmine Victoria Hassing, 29, paa Nørregade 6..
1872, 3105, 17111872, Karen Kirstine Andersen, datter af arbeidsmand Hans Andersen og Kirsten Christiansen, 29, i Slotsgaden 30
1872, 0106, 11081872, Elna Christine Marie Festedt, datter af ungkarl Eduard Jensen Kjær, af Veile og Marie Magdalene Festedt, 18, i Slotsgaden 27
1872, 0206, 01091872, Martha Nielsen, datter af detaillist Anders Martin Nielsen og Johanne Sophie Mar.. Johansen, 23, paa Nørregade 37
1872, 3105, 05061872, Marie Sophie Frederikke Nielsen, datter af sergeant Frederik Christian Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Camilla Louise Flyge, 34, i Provstegaarden paa Overgade 57
1872, 3105, 06011873, Anna Petronella Sprogøe, datter af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobine Charlotte Møller, 32, paa Kanalveien 85
1872, 0606, 13101872, Emma Emilie Christiansen, datter af muursvend Carl Christian Christiansen og Else Margrethe Poulsen, 33, i Nyenstad 134
1872, 1006, 03111872, Hanne Caroline Jørgensen, datter af arbeidsmand Knud Jørgensen og Anne Hansen, 37, i Adamsgade 1
1871, 1908, 16061872, Christiane Emilie Dagmar Olsen, datter af kjedelsmed Henrik Martin Christian Olsen og Maren Dorthea Nielsen, i Slotsgaden 50
1872, 1206, 25081872, Oline Christiane Jørgensen, datter af styrmand Niels Peter Jørgensen og Ane Kirstine Nielsen, 23, paa Tolderlundsveien 94
1872, 1706, 28061872, Karen Hansine Skytte, datter af tømmermester Hans Peter Nielsen Skytte og Andresine Hansen, 32, i Adamsgade 19
1872, 1703, 16061872, Victoria Laura Marie Lassen, datter af bagersvend Johan Altenbak, i Odense og Ane Marie Lassen, paa Klintebjerg i Skeby Sogn
1872, 2606, 04101872, Camilla Petersen, datter af garvermester Christen Petersen og Anne Mortensen, 32, paa Kanalveien 92 i Aalykkemarken
1872, 2606, 08091872, Caroline Marie Andersen, datter af brændeviinskarl Mads Andersen og Kirsten Nielsen, 34, i Nygade 76
1868, 0510, 30061872, Maren Kirstine Petrine Jensen, datter af arbeidsmand Lars Jensen og Kirsten Nielsen, i Jægerhuset ved Kanalen
1872, 0207, 06101872, Emmali Alvilda Mathilde Geschke, datter af handskemager Frederik August Geschke og Eline Marie Frentz, 36, paa Nørrebro 44
1872, 0307, 08091872, Anna Hansine Christensen, datter af arbeidsmand Ole Niels Christensen og Karen Petersen, 37, i Mellemste Hanebækhuuse 52
1872, 0407, 20101872, Christophine Vilhelmine Ferdinandine Jensen, datter af arbeidsmand Emil Jensen og Anne Kirstine Axelsen, 20, paa Nørrebro 72
1872, 1003, 19031872, Marie Magdalene Bjørnsen, datter af Josephine Marie Ulrikka Bjørnsen, paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn
1872, 1907, 03111872, Thora Jensine Rasmussen, datter af arbeidsmand Hans Peter Rasmussen og Petrine Olsen, 25, i Blæsenborg 42
1872, 2707, 13121872, Jordgine Alberthine Glæsner, datter af sergeant Vilhelm Julius Glæsner, ved 26de Bataillon og Lina Sophie Heller, 36, i Frederiksgade 7..
1872, 1507, 28071872, Amalie Charlotte Schou, datter af fuldmægtig Schou og Rasmine Laura Rasmussen, 26, paa Nørregade 28
1872, 0608, 14081872, Marie Louise Jenny Juliette Jürgensen, datter af kapitain og slotsforvalter Christian Frederik Urban Bruun Jürgensen og Louise Juliane Theodora Mordhorst, 28, paa Slottet
1872, 1408, 20081872, Anna Marie Hansine Jacbosen, datter af styrmand Anders Peter Jacobsen og Maren Hansen, 24, i Kræmmergyden 14
1872, 1603, 18081872, Anna Louise Nielsine Reimer, datter af seilmager Hans Christian Lorents Margorius Reimer og Petrine Vilhelmine Nicolaisen, paa Tolderlundsveien 105
1870, 2309, 25081872, Jensine Frederikke Christiansen, datter af malersvend Jens Peter Christiansen og Hanne Rasmine Philipine Nielsen, paa Nørregade 93
1872, 2808, 03111872, Johanne Juliane Frederikke Stiller, datter af sergeant Jacob Friedrich Stiller, ved 5te Bataillon og Ludovika Eduardsine Josephine Bardram, 28, i Kræmmergyden 2
1872, 2308, 13101872, Magdalene Marie Cathrine Lunau, datter af sergeant Carl Joachim Christian Lunau, ved 16de Bataillon og Andrea Augustine Franck, 29, i Slotsgade 3
1872, 0609, 13091872, Johanne Jacobine Mathea Thorvaldsen, datter af skomager Frits Martin Thorvaldsen og Hansine Jacobsen, 27, paa Nørrebro 19
1872, 3008, 09091872, Anne Marie Magdalene Johansen, datter af snedker Niels Peter Johansen, af Odense og Pouline Kirstine Marie Jensen, 21, i Skulkenborg 117
1872, 0609, 17111872, Caroline Josephine Petrea Jørgensen, datter af møllersvend Rasmus Jørgensen og enke Maja Lotta Andersdotter (efter slagter Jens Christian Lauritsen Tang), 39, i Skulkenborg 68
1872, 0709, 13101872, Anna Camilla Aletta Jensen, datter af arbeidsmand Niels Christian Jensen og Emma Sørensen, 24, i Slotsgade 52
1872, 2209, 17111872, Karen Christine Henriksen, datter af høker Rasmus Henriksen og Christine Dorthea Petersen, 34, i Skulkenborg 98
1873, 2809, 16021872, Abelone Marie Christiansen, datter af skipper Niels Christiansen og Mette Kirstine Madsen, 26, ved Trækbanen paa Kanalveien
1872, 0710, 22121872, Metha Vilhelmine Laura Bredsted, datter af handelsgartner Hans Christian Bredsted og Emilie Lucie Nicolaisen, 36, i Slotsgade 51
1872, 0910, 17101872, Elna Andersen, datter af buntmager Lars Andersen og Clara Marie Ankersen, 33, paa Nørregade 21
1873, 0910, 02021873, Louise Eugenie Eduardine Kaiser, datter af porteur Martin Marius Kaiser, ved Jernbanen og Inger Marie Nielsen, 36, i Aalykkegade 11
1872, 1210, 08121872, Augusta Snertinge, datter af kapitain Niels Olsen Snertinge, ved 5te Bataillon og Pauline Augusta Hedevig Jensen, 31, paa Slottet
1872, 1510, 14041873, Elisabeth Andersen, datter af mægler Anders Christian Andersen og Frederikke Christiane Mogensen, 28, paa Nørregade 87
1872, 1510, 14041873, Agnes Mathilde Sørensen, datter af skibsfører Julius August Sørensen og Marie Sophie Hagelin, 33, paa Kanalveien i Aalykkemarken 94
1872, 1610, 06041873, Josephine Nielsine Christine Nielsen, datter af arbeidsmand Christian Nielsen og Singer Marie Amalie Charlotte Sørensen, 30, paa Nørrebro 4, i bagbygningen
1873, 1710, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Peter Andersen og Johanne Dorthea Hansen, 27, i Gamle Ladegaardshuus i Aalykkeskoven
1873, 1810, 02021873, Marie Christine Vilhelmine Götke, datter af regimentssadelmager Frederik Vilhelm Christian Götke, ved 2det Dragonregiment og Marie Christine Vilhelmine Rasmussen, 31, i Vor Frue Kirkestræde 13
1873, 2410, 24101873, Anne Mariane Petrea Bruun, datter af skræddersvend Frederik Vilhelm Bruun og Petra Nicoline Marie Bekker, 36, i Aalykkegade 13 (under byen)
1872, 2910, Pige (døde strax), datter af karethmagersvend Lars Hansen og Anne Marie Madsen, 32, paa Nørrebro 30
1872, 0311, 06071873, Clara Vilhelmine Picardi, datter af skomager Georg Ludvig Picardi og Antonette Andersen, 41, i Skulkenborg 96
1872, 0611, 26011873, Hansine Elisabeth Jørgensen, datter af bagersvend Anders Christian Sørensen, i Horne ved Faaborg og Jørgine Christine Jørgensen, 20, hjemme i Kræmmergyden 9
1872, 0611, 26011873, Anna Nielsine Elisabeth Andersen, datter af sergeant Niels Simon August Andersen, ved 5te Bataillon og Marie Rasmussen, 25, paa Sortebrødretorv 4
1872, 2109, 10111872, Anna Sophie Kirstine Steffensen, datter af tjenestekarl Niels Steffensen og Maren Hansen, 33, paa Nørrebro 59
1872, 2909, 03111872, Ane Dorthea Hansen, datter af ungkarl Lars Hansen, tjenende paa Annasholm og Sophie Frederikke Hansen, Hauge i Lumby Sogn
1872, 1611, 14041873, Johanne Margarethe Rasmussen, datter af kjøbmand Peter Ludvig Rasmussen og Anne Margarethe Teisen, 31, paa Nørregade 41
1872, 1511, -, Pige, datter af skuespiller Jens Nicolai Theodor Sciøtt og Thora Marie Møller, 36, paa Jernbanehotellet Nørrebro 1
1872, 2411, -, Pige, datter af murer Hans Christophersen og Maren Larsen, 44, i Slotsgade 9
1872, 0812, 04061873, Anna Dorthea Schmidt, datter af tømmersvend Thorolf Valdemar Schmidt og Christiane Jochumbine Rex, 23, i Skulkenborg 56
1872, 1112, 31081873, Agnes Vilhelmine Jacobsen, datter af kapitain Johannes Erasmus Jacobsen, ved 16de Bataillon og Suzette Vilhelmine Jensen, 39, paa Overgade 58
1872, 1612, 02061873, Anne Cathrine Asmussen, datter af menig Christian Asmussen, ved 5te Bataillon og Karen Jespersen, 18, i Astruphuset
1873, 2212, Udøbt pige (død), datter af arbeidsmand Anders Christian Jensen og Maren Hansen, 27, i kjøbmand Thranes Tolderlund
1872, 2312, 26011873, Anna Sophie Hansine Nielsen, datter af sergeant Jørgen Nielsen, ved 5te Bataillon og Anne Kirstine Hansen Skou, 28, paa Vesterbro 21
1872, 2512, 11041873, Anne Rasmine Julie Jensen, datter af arbeidsmand Anders Jensen og Nielsine Kirstine Nielsen, 28, i Ramsherred 60
1872, 0410, 03011873, Agnete Holbeck, datter af kjøbmand Hans Carl Georg Holbeck og Laurine Magdalene født Holbeck, 40, paa Nørregade 69
1872, 2812, 12011873, Anna Hansine Hansen, datter af skibsfører Peter Hansen og Elisabeth Marie Simonsen, 27, paa Tolderlundsveien 94
1873, 1301, 25051873, Johanne Kirstine Christiansen, datter af sømand Lars Christiansen og Anna Elfride Simonsen, 23, i Skibhusene
1873, 1601, 23031873, Ida Kirstine Marie Sophie Jensen, datter af arbeidsmand Jens Rasmussen og Karen Jensen, 40, paa Nørrebro 36
1873, 1701, 06041873, Maren Christine Rasmine Rasmussen, datter af arbeidsmand Anders Jacob Rasmussen og Anne Larsen, 30, ved Trækbanen 8 i Aalykkemarken
1873, 1801, 05101873, Thora Julie Broe, datter af arbeidsmand Niels Julius Broe og Lovise Juliane Lange, 35, ved Trækbanen 6 i Aalykkemarken
1873, 2201, 27041873, Emilie Meta Jørgensen, datter af slotsgartner Lars Jørgensen og Abelone Petersen, 45, paa Slottet
1873, 0602, 17081873, Thora Hansine Carstensen, datter af tømrer Carsten Carstensen og Anne Marie Hansine Cathrine Hansen, 29, paa Nørrebro 54
1873, 0602, 06071873, Marie Kathinka Petersen, datter af værtshuusholder Niels Petersen og Anne Jørgensen, 26, paa Nørregade 78
1873, 1702, 10041873, Johanne Marie Hansen, datter af smaakjører Jens Hansen og Johanne Christiansen, 33, paa Nørrebro 33
1873, 2402, 27071873, Louise Karsten, datter af snedkermester Carl Vilhelm August Karsten og Marie Louise Christensen, 46, i Hans Jensens Stræde 27
1873, 2502, 09051873, Anna Marie Hansen, datter af bryggerkudsk Hans Farstrup og Anne Kirstine Eriksen, 29, i Adamsgade 9
1873, 2702, 11051873, Helene Frederikke Hansen, datter af bryggerkarl Jørgen Hansen og Karen Kirstine Rasmussen, 33, i Hans Jensens Stræde 3..
1873, 2502, 24081873, Nielsine Conradine Nielsen, datter af tobaksfabrikant Viggo Marius Nielsen og Kirstine Dorthea Wendelboe, 26, paa Nørregade 66
1873, 0503, 09051873, Anna Johanne Alvilda Vilhelmine Andersen, datter af uhrmager Henrik Theodor Andersen og Christophine Petrine Lindegaard, 43, paa Nørregade 93
1873, 1403, 08061873, Anna Christine Eriksen, datter af murer Peter Eriksen og Kirstine Marie født Eriksen, 26, paa Nørrebro 88 i Aalykkemarken
1873, 1103, 19101873, Anna Marie Vilhelmine Petrosine Dagmar Hemmingsen, datter af arbeidsmand Rasmus Hemmingsen og Kirsten Petersen, 41, ved Trækbanen 5 i Aalykkemarken
1873, 1603, 12101873, Caroline Vilhelmine Johansen, datter af arbeidsmand Hans Peter Reinholdt Johansen og Jacobine Juliane Hansen, 28, i Blæsenborg 34
1873, 2003, 07091873, Christine Marie Petersen, datter af arbeidsmand Christen Conrad Petersen og Gjertrud Rasmussen, 27, i Rosenlund ved Hedevigslund
1873, 1203, -, Pige, datter af snedkermester Johan Henrik Petersen og Sophie Marie Christiane Lassen, 32, paa Nørregade 53
1873, 2603, 05101873, Anna Camilla Albine Nielsen, datter af baadfører Peter Nielsen og Johanne Larsen, 37, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1873, 2603, 14041873, Marie Kirstine Pedersen, datter af tjenestekarl Anders Christian Andersen, paa Marienlund og Mette Lisbeth Pedersen, 25, hos arbeidsmand Jørgen Carl Jensen i Skibhusene
1873, 0304, 03041873, Marie Sophie Jensen, datter af smedesvend og invalid Frederik Jensen og Elise Marie Adelaide Simonsen, 33, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1873, 0404, 20041873, Caroline Henriette Schmidt, datter af snedkersvend Louis Ferdinand Schmidt og Jensine Caroline Jensen, 37, i Hans Jensens Stræde 28
1873, 0604, 14091873, Augusta Johanne Marie Pedersen, datter af sømand Niels Pedersen og Maren Kirstine Rasmussen, 26, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1873, 0704, 07091873, Johanne Margrethe Vilhelmine Nielsen, datter af smed Lars Christian Nielsen og Maren Jensine Hansen, 26, i Slotsgade 27
1873, 0804, 14121873, Anna Marie Christine Jensen, datter af tjenestekarl Peter Jørgen Jensen, af Ørslev og Nicoline Christine Nielsen, 23, i Slotsgade 27
1873, 0904, 08061873, Caroline Cathrine Clemmensen, datter af mægler Hans Christian Clemmensen og Hedevig Caroline Vilhelmine Mangor, 30, paa Kanalveien 86 i Aalykkemarken
1873, 1904, 28091873, Therese Vilhelmine Eriksen, datter af dreier Ferdinand Valdemar Eriksen og Fanny Bolette Cathrine Krøyer, 39, paa Nørregade 83
1873, 2604, 15061873, Ida Jørgine Jørgensen, datter af bagermester Jørgen Jørgensen og Mathilde Møller, 38, paa Nørregade 65
1873, 3004, 24081873, Anne Kirstine Karen Marie Jensen, datter af arbeidsmand Carl Christian Jensen og Ane Barbara Pedersen, 31, i Ramsherred 56
1873, 0803, 15061873, Laura Antonie Møller, datter af corpsskriver Antonius Optimus Møller, ved 16 Bataillon og Francisca Caroline Cathrine Belschner, 36, i Kongensgade 43
1873, 0402, 08051873, Mary Louise Vilhelmine Henriette Lindegaard Petersen, datter af jernbaneassistent og lieutenant Peter Lindegaard Petersen og Christine Marie Timm, 27, paa Banegaarden
1873, 0405, 24081873, Anne Johanne Hyrup, datter af fyrbøder Knud Nissen Hyrup, paa Jernstøberiet Phønix og Anne Margrethe Frank, 27, i Skulkenborg 113
1872, 2406, 11051873, Johanne Pedersen, datter af skomagersvend Alfred Kreutzer og Anne Claurine Kirstine Pedersen, i Slotsgade 28
1873, 0705, 02111873, Amalie Ferdinandine Poulsen, datter af arbeidsmand Knud Poulsen og Anne Kirstine Petersen, 40, i Skulkenborg 110
1873, 1005, 09111873, Karen Marie Louise Nielsen, datter af arbeidskarl Niels Nielsen, af Odense og Rasmine Marie Rasmussen, 26, i sidste Hanebækhuus 50
1873, 1205, 07091873, Anne Kirstine Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Maren Cathrine Hjeresen, 35, paa Nørrebro 54
1872, 2710, 18051873, Nathalia Hansen, datter af malersvend Thomas Thomsen Hansen og Birthe Kirstine Andersen, i Slotsgade 12
1873, 1605, 03081873, Elise Marie Knudsen, datter af overporteur Jens Carl Knudsen, ved Jernbanen og Andrea Jensine Grön, 37, i Aalykkegade 13
1873, 1805, 14091873, Johanne Christine Marie Petersen, datter af arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen og Anna Dorthea Andersen, 37, paa Nørrebro 72
1873, 1905, 08101873, Alma Abelone Cathrine Plantener, datter af nagelsmed Henrik Vilhelm Frederik Plantener og Cathrine Rasmussen, 38, paa Nørregade 33
1873, 0205, 02061873, Anne Cathrine Marie Nielsine Henriette Jensen, datter af arbeidsmand og nu menig Peder Jensen, ved 5te Bataillon og Anne Kirstine Jørgensen, paa Heden 48
1873, 3005, 07091873, Cathrine Schröder, datter af slagtermester Christian Peter Schröder og Antonie Florentine Sophie Bekker, 33, paa Tolderlundsveien 97
1873, 0606, 17051874, Thyra Christine Nielsen, datter af naalemagermester Jørgen Julius Nielsen og Dorothea Elisabeth Tamms, 45, i Ramsherred 58
1873, 1406, 21071873, Camilla Marie Dorthea Christiansen, datter af skrædder Peter Christiansen og Karen Nielsen, 40, ved Trækbanen 5
1873, 3006, 30091874, Sara Lucina Nielsen, datter af skomagersvend Niels Peter Nielsen og Dorthea Cecilia Thora Simonsen, 36, i Nyenstad 133
1873, 0207, 02111873, Hansine Marie Olsen, datter af arbeidsmand Niels Frederik Olsen og Kirsten Nielsen, 39, i Blæsenborg 42
1873, 0507, 19071873, Maren Bolette Elisabeth Lund, datter af mølleforpagter Rasmus Lund og Karen Bolette Hardt, 39, ved Næsbyhoveds Veirmølle
1873, 0607, 14091873, Andrea Nielsine Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Peter Nielsen og Anne Marie Poulsen, 30, i Snapindhuset
1874, 0607, 25011873, Anne Vilhelmine Petersen Paaske, datter af skomagersvend Peter Viggo Petersen Paaske og Johanne Bruuntine Jensen, 23, i Slotsgade 6
1873, 0807, 10081873, Christiane Vilhelmine Jørgensen, datter af gartner Knud Jørgensen, paa Jerstrup og Birthe Kirstine Andersen, 41, i Adamsgade 35
1872, 2912, 15071873, Anna Dorothea Marie Greve, datter af oversergeant og dannebrogsmand Christian Frederik Emil Greve, ved 26de Bataillon og Adolphine Laurine Thorkildsen, 34, i Kongensgade ..
1873, 1106, 04071873, Ane Rasmussen, datter af ungkarl Mads Rasmussen, af Odense og Jensine Cæcilie Jensen, i Ørnfeldt Skovhuus
1873, 2307, 10081873, Laura Hansine Christine Nissen, datter af smedesvend og menig Hans Christian Nissen, i 16de Bataillon og Maren Kirstine Jørgensen, 24, i Hans Jensens Stræde 35
1873, 1907, 24071873, Cecilie Hansine Marie Sohn, datter af kammagersvend August Ferdinand Sohn, i Odense og Oline Dorthea Hansen, 27, i Hans Jensens Stræde 35
1873, 3007, 28091873, Ebba Eliasine Henriette Johansen, datter af brænderikarl Christian Johansen og Anna Cathrine Lassen, 39, i Skulkenborg 108
1873, 0808, 28091873, Johanne Marie Jørgensen, datter af møllersvend Rasmus Jørgensen og Anne Dorthea Hansen, 37, i Blæsenborg 48
1873, 1308, 05101873, Nicoline Emilie Frederikke Andkjær, datter af malermester Johan Peter Andkjær og Louise Marie Dorthea Behrends, 28, paa Nørregade 36, i sidebygningen udtil Slotsgade
1873, 1308, 26101873, Marie Madsine Jørgine Jørgensen, datter af arbeidsmand Lars Jørgensen og Karen Marie Madsen, 32, i Blæsenborg 48
1873, 1208, 17101873, Anna Dorthea Hansen, datter af kjøbmand Valdemar Hansen og Louise Dorthea Magdalene Küster, 22, paa Nørregade 51
1873, 1508, 14121873, Laura Clausine Rasmussen, datter af baadfører Lars Rasmussen og Nielsine Christine Henriette Jacobsen, 31, paa Kanalveien 104 i Aalykkemarken
1873, 1608, 06041874, Anna Abelone Marie Petersen, datter af arbeidsmand Hans Petersen og Else Marie Christensen, 32, paa Nørrebro 80
1873, 1608, 12011875, Anna Christine Larsen, datter af tømmersvend Jens Christian Larsen og Maren Sørine Johansen, 31, i Skulkenborg 105
1873, 1808, 14121873, Bodiline Charlotte Hansen, datter af væver Jens Peter Hansen og Bodil Kirstine Andersen, 40, i Slotsgade 46
1873, 1907, 30081873, Anna Alberta Hansen, datter af opvarter Søren Hansen, for tiden paa Klampenborg og Harriet Olivia Alberta Frederikke Olsen, 28, paa Nørregade 28
1872, 2310, 07091873, Frederikke Christine Jungjohann, datter af sergeant Anton Friedrich Eduard Jungjohann, ved 26de Bataillon og Christiane Jacobine Sarine Bardram, 33, i Kongensgade 25
1873, 0909, 01011874, Nielsine Christine Jochumsen, datter af skibstømmermand Niels Jochumsen og Anne Kirstine Jørgensen, 28, i Skibhusene
1873, 1309, 13091873, Karen Kirstine Nielsen, datter af tjenestekarl Christen Nielsen, i Slotsgade 44, Anne Johanne Nielsen, 25, i Slotsgade 44
1873, 1509, 09111873, Anna Dorthea Andersen, datter af arbeidsmand Hans Andersen og Karen Jensen, 34, ved Trækbanen 4
1873, 1909, 28121873, Hansine Christine Mariane Sophie Wilson, datter af snedker Hans Christian Wilson, i Taps Sogn i Nordslesvig og Caroline Marie Jacobine Jørgensen, 22, i hjemmet paa Sct. Hans Kirkegaard 48
1873, 2209, 05041874, Laura Magdalene Petersen, datter af snedkersvend Rasmus Petersen og Bertha Magdalene født Petersen, 36, i Skulkenborg 97
1873, 2309, 16111873, Anna Cathrine Gamst, datter af farver Johan Henrik Gamst og Sidsel Kirstine Hansen, 33, ved Trækbanen 3
1873, 2509, 28121873, Karen Johanne Petersen, datter af skræddermester Søren Petersen og Maren Johansen, 34, paa Nørregade 80. Navneændring af 4.12.1912 til Karen Johanne Pardal
1873, 2609, 30111873, Ellen Sophie Haugsted, datter af exam.juris., kasserer og fuldmægtig Henrik Emil Haugsted, ved Odense Cathedralskole og fuldmægtig paa Borgmesterkontoret og Gjertrud Caroline Cathrine Holbeck, 30, paa Nørregade 45
1873, 0610, 16111873, Anne Margrethe Pouline Mulvad, datter af skibstømmermand Anton Ferdinand Nørager Mulvad og Bertha Oline Clausine Knudsen, 30, paa Tolderlundsveien 98
1873, 0810, 07121873, Martha Marie Cecilie Madsen, datter af arbeidsmand Mads Madsen og Maren Kirstine Johansen, 32, paa Kanalveien 98 i Aalykkemarken
1873, 0510, 22101873, Henriette Marie Antonette Jensen Evald, datter af Søren Jensen Evald og fraseparered hustru Lucie Hansen Emberg (efter snedker Christian Julius Rasmussen), 40, paa Nørrebro 70
1873, 2210, 28101873, Elise Nielssen, datter af sergeant Mads Nielssen, ved 5te Bataillon og Anna Margaretha Johanna Stamp, 36, i Kræmmergyden 28
1873, 1610, 05041874, Gunild Dorthea Hansen, datter af meelhandler Georg Theodor Hansen og Emilie Magdalene født Hansen, 28, paa Nørregade 39
1873, 3010, 25051874, Anne Johanne Marie Vilhelmine Sørensen, datter af ølkudsk Peter Sørensen og Anne Jensen, 29, i Blæsenborg 44
1873, 0111, 27121873, Olga Elisa Rasmussen, datter af snedkermester Hans Rasmussen og Caroline Christine Brylle, 37, paa Nørregade 86
1873, 0211, 28121873, Johanne Sophie Nielsen (tvilling), datter af detaillist Knud Nielsen og Pouline født Nielsen, 32, paa Nørregade 63
1873, 0211, 28121873, Abeline Margrethe Nielsen (tvilling), datter af detaillist Knud Nielsen og Pouline født Nielsen, 32, paa Nørregade 63
1873, 0411, 21121873, Jenny Christine Koch, datter af styrmand Hans Nicolai Koch og Caroline Marie Knudsen, 24, paa Nørrebro 44
1873, 0411, 26121873, Anne Andersine Petra Nielsen, datter af tjenestekarl Niels Christian Nielsen, af Odense og Anne Marie Andersen, 23, i Korupskoven under Marienlund
1873, 0511, 13121874, Julie Dagmar Glæsner, datter af sergeant Vilhelm Julius Glæsner, ved 26de Bataillon og Lina Sophie Heller, 37, ved Trækbanen i Aalykkemarken
1873, 0511, 07061874, Maren Cathrine Hindsgaul, datter af patrouillebetjent Hans Ludvig Hindsgaul og Bodil Marie Nielsen, 23, paa Nørrebro 48
1873, 0911, 01021874, Anna Sophie Christensen, datter af arbeidsmand Søren Christensen og Anne Christine Lorentzen, 25, paa Nørrebro 69
1873, 1111, 08021874, Helga Eleonora Jantzen, datter af typograpf Niels Peter Juul Jantzen og Nielsine Cathrine Lorentine Stengel, 23, paa Nørregade 36, i sidebygningen udtil Slotsgade
1873, 1211, 15031874, Anne Marie Elisabeth Steffensen, datter af baadfører Hans Steffensen og Karen Kirstine Petersen, 36, i Skibhusene
1873, 1511, -, Udøbt pige, datter af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobine Charlotte Møller, 33, paa Kanalveien 85
1873, 0112, Dødfødt pige (tvilling), datter af tjenestekarl Jørgen Jørgensen og Johanne Kirstine Hansen, 32, i Nyenstad 128
1873, 0112, 03121873, Anne Marie Hansen (tvilling), datter af tjenestekarl Jørgen Jørgensen og Johanne Kirstine Hansen, 32, i Nyenstad 128
1873, 2604, 25101874, Christine Marie Nielsen, datter af smedesvend Hans Nielsen og Nielsine født Nielsen, 25, i Nyenstad 130
1873, 2604, 01021874, Christine Marie Larsen, datter af sadelmager Hans Christian Larsen og Hanne Amalie Petersen, 38, paa Nørregade 81
1873, 1112, 08021874, Eriktine Marie Eriksen, datter af tjenestekarl Hans Eriksen, af Bogense og Sine Christine Nielsen, 20, i Nyenstad 128
1873, 1512, 07111875, Jacobine Godtholdine Frederikke Johansen, datter af snedkersvend Niels Peter Johansen og Pouline Kirstine Marie Jensen, 23, paa Nørrebro 22
1873, 1812, 07061874, Lovise Eugenie Eduardine Kaiser, datter af porteur Martin Marius Kaiser, ved Jernbanen og Inger Marie Nielsen, 37, i Aalykkegade 11
1873, 2912, 28061874, Caroline Amalie Sørensen, datter af arbeidsmand August Johansen Sørensen og Jensine Sørine Stougaard, 28, i mellemste Hanebækhuus
1874, 0201, 08031874, Hansine Marie Marcussen, datter af uhrmager Marcus Gottlieb Marcussen og Jensine Kirstine Jensen, 26, i Hans Jensens Stræde 37
1874, 0301, 30071874, Rigmor Marie Philippa Klein, datter af premierlieutenant John Adolph Klein, ved 16de Bataillon og Anna Catharina Maria Berg, 34, i Villaqvarteret 3
1874, 0701, 26071874, Anna Marie Gertrude Elisabeth Christensen, datter af sømand Anders Christian Christensen og Anne Cathrine Margrethe Nielsen, 23, i Aalykkegade 7
1874, 0901, -, Pige, datter af muursvend Rasmus Jørgen Nielsen og Susanne Elisabeth Rasmussen, 27, ved Trækbanen n5
1874, 1401, 31051874, Clara Mariane Henriette Christensen, datter af bogbindersvend Jens Christian Christensen og Ma..ne Gottholdine K..stine Nielsen, 28, i Asylgaden 30
1873, 2907, 13111873, Oline Madsine Katrine Olsen, datter af ungkarl og trompeter Peter Olsen, ved 2det Dragon Regiment og Abelone Jørgine Madsen, i Seden
1874, 1901, 19071874, Anna Petra Jørgensen, datter af skomager Peter Jørgensen og Anne Dorthea Hansen, 21, ved Trækbanen 4..
1874, 2801, 10051874, Karen Marie Hansen, datter af arbeidsmand Christen Hansen og Anne Marie Andersen, 27, i Kongehuset
1874, 2901, 17051874, Julie Marie Marqvardine Poulsen, datter af skibsfører Marqvard Poulsen og Hansine Marie Olsen, 35, i Skibhusene
1874, 0102, -, Pige, datter af arbeidsmand Claus Andersen Petersen og Marie Louise Ehrhorn, 23, paa Nørrebro 41
1874, 17011875, Alfrida Elise Mathilde Guldbech, datter af maskinarbeider Martinus Guldbech, af Odense og Minna Antonette Natalia Petersen, 19, paa Tolderlundsveien 67
1874, 0702, Dødfødt pige, datter af detaillist Niels Hansen og Maren Larsen, 29, i Slotsgade 48
1874, 1102, 06041874, Anna Marie Rasmine Nielsine Eriksen, datter af skrædder Niels Eriksen og Karen Hansen, 25, paa Nørrebro 33
1873, 1412, 01021874, Karen Elisabeth Jørgensen, datter af ungkarl Hans Jørgensen, i Hjallese og Rasmine Knudsen, i Otterup
1873, 3007, 01091875, Dagmar Karentine Jørgensen, datter af farver Simon Christian Jørgensen og Kirstine Nielsen, i Ramsherred 52
1874, 1302, 14061874, Anna Johanne Kirstine Christiansen, datter af skibsfører Mads Christiansen og Hansine Marie Lindegaard, 30, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1874, 1502, 26121874, Johanne Knudsine Jacobsen, datter af arbeidsmand Peter Rasmussen, af Odense og enke Karen Jacobsen (efter arbeidsmand Knud Andersen) 32, i Slotsgade 28
1874, 1502, 03071874, Christiane Frederikke Jacobsen, datter af sergeant Henrik Christian Jacobsen, ved 5te Bataillon og Maren Martine Nielsine Møller, 19, i Munkemøllegade 16
1874, 2302, 21071874, Johanne Elise Møller (tvilling), datter af tømmermester Johan Philip Møller og Emilie Georgine Vilhelmine Petersen, 25, paa Nørrebro 42
1874, 2502, -, Pige, datter af kleinsmed Johan Valdemar Bruun og Marie Vilhelmine Petrine Andresen, 20, i Slotsgade 9, i sidebygningen
1874, 2602, 20041874, Nielsine Hedevig Marie Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Karen Margrethe Mortensen, 38, i Skibhusene
1874, 2302, 17051874, Laura Magdalene Caroline Mortensen, datter af former Laurits Anders Mortensen og Gjertrud Marie Andersen, 26, i Hans Jensens Stræde 39
1874, 0103, 06041874, Marie Christine Andrea Hansen, datter af skomagersvend Andreas Peter Hansen og Victoria Severine Emilie Bruun, 23, i Slotsgaden 36, i baghuset
1874, 0203, 14041874, Marie Kirstine Rath, datter af pottemager Jacob Friedrich Ludvig Rath og Johanne Marie Kirstine Nielsen, 37, i Slotsgade 50
1874, 0403, 05031874, Meta Johanne Vilhelmine Larsen, datter af sergeant Niels Larsen, ved 5te Bataillon og Marie Jacobine Erlandsen, 24, i Grønnegade 3
1874, 1303, 10051874, Marie Jacobine Hansen, datter af arbeidsmand Knud Christian Hansen og Sophie Jacobsen, 36, paa Nørregade 63
1874, 2003, 25051874, Marie Lucie Christine Andersen, datter af arbeidsmand Jørgen Andersen og Johanne Corneliussen, 26, paa Skibhusveien
1874, 2403, -, Pige, datter af menig Ole Andresen, ved 16de Bataillon og Hansine Oline Hansen, 24, i Hans Jensens Stræde 43
1874, 2703, 10051874, Anne Marie Rasmussen, datter af enkemand og arbeidsmand Lars Jørgensen, i Bogense og Hansine Elisabeth Marry Rasmussen, 20, i Slotsgade 23
1874, 1002, 05041874, Edith Fanny Olivia Fritz, datter af sergeant Valdemar Emil Eduard Fritz, ved 16de Bataillon og Anne Emilie Thomsen, 28, paa Sortebrødretorv 13
1874, 1002, 04101874, Anna Sophie Rasmussen, datter af smedesvend Laurits Peter Hannibal Rasmussen og Johanne Petrine Feldthusen, 36, i Nyenstad 128
1874, 0404, 21061874, Anna Marie Nielsen, datter af kudsk Christen Nielsen, paa Aalykkegaard og Cathrine født Nielsen, 33, i Aalykkegaards Skovhus
1874, 0804, 05071874, Karen Jensine Møller Hansen, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen og Maren Kirstine Jensen, 37, i Slotsgade 35
1874, 0904, 14061874, Anna Mathilde Henriette Liedecke, datter af trompeter Johanne Henrich Liedecke, ved 2det Dragonregiment og Anne Mathilde Larsen, 35, paa Sortebrødretorv 13
1874, 1204, 27051874, Christiane Caroline Carlsen, datter af tjenestekarl Carl Jensen, paa Ulriksholm og Birthe Marie Andersen, 36, paa Nørrebro 3
1874, 1304, 30081874, Christiane Camilla Mathilde Klixbüll, datter af sergeant Ferdinand Sørensen Klixbüll, ved 5te Bataillon og Nicoline Lucie Marie Thrane, 33, i Bangsboder 69
1874, 1504, 30081874, Christine Marie Rasmussen, datter af skibstømmermand Ole Rasmussen og Maren Cathrine Hansine Julie Hansen, 39, i Skibhusene
1874, 3003, 17051874, Helene Kirstine Sophie Sørensen, datter af porteur Jørgen Christian Sørensen, ved Jernbanen og Marie Schnell, 26, paa Trækbanen 2. Navneændring af 6.8.1902 til Helene Kirstine Sophie Stannov
1874, 3004, 06121874, Jørgine Larsen, datter af sømand Jørgen Larsen og Anne Marie Rasmussen, 41, paa Nørrebro 56
1874, 0605, 11101874, Anna Poulsen, datter af arbeidsmand Lars Poulsen og Amalie Andrea Hansen, 38, i Blæsenborg 48
1874, 0705, 02081874, Hanne Eleonore Heiden Waidtløw, datter af skomagermester Carl Christian Waidtløw og Nicoline Anne Cathrine Heiden, 39, paa Nørregade 118
1874, 2105, 02081874, Freia Victorie Frederiksen, datter af tømmersvend Frederik Frederiksen og Mette Margrethe Rasmussen, 27, paa Nørrebro 32
1874, 2305, 19071874, Vilhelmine Christine Sørensen, datter af arbeidsmand Søren Hansen og Anne Sophie Hansen True, 30, i Idaslyst paa Skibhusveien
1874, 2805, Udøbt pige (død), datter af arbeidsmand Johan Frands Reiflin og Anne Marie Poulsen, 32, ved Trækbanen 5
1874, 2905, 18041875, Sexta Augusta Høybye, datter af amtstuefuldmægtig Hans Jacob Høybye og Caroline Marie Madsen, 34, paa Nørregade 51
1874, 0306, 15111874, Anna Rasmussen, datter af sergeant Niels Rasmussen, ved 5te Bataillon og Caroline Vilhelmine Catharina Mathea Becher, 22, Adamsgade 3
1874, 1006, 13121874, Johanne Christophine Nielsen, datter af bødkermester Niels Peter Christian Nielsen og Anne Elisabeth Frederiksen, 40, paa Nørregade 96
1874, 1206, 01111874, Anna Pouline Marie Eriksen, datter af skibsfører Poul Christian Eriksen og Anna Marie Elisabeth Zifeldt, 28, paa Kanalveien 85, i bagbygningen
1874, 1406, 16081874, Ebba Christophine Jensen, datter af dugmager Christian Jensen og Mathea Nielsen Møller, 25, ved Trækbanen 3
1874, 1606, -, Pige, datter af patrouillebetjent Hans Knudsen og Anne Marie Poulsen, 30, i Hans Jensens Stræde 20
1873, 1512, 21061874, Louise Dorthea Amalie Søderlund, datter af skomager Carl August Søderlund og Caroline Christiane Hansen, 38, i Hans Jensens Stræde 28
1874, 1806, 16081874, Marie Rasmine Kirstine Christensen, datter af arbeidsmand Anders Christensen og Caroline Simonsen, 29, i Hans Jensens Stræde 5
1874, 2605, 05071874, Ingerid Faber, datter af grosserer Albrecht Christian Henrik Quaade Faber og Anne Sophie Petersen, 34, paa Nørregade 45
1874, 2506, 06061875, Maren Jensine Ludvica Petersen, datter af guldsmedesvend Jens Petersen og Maren Christine Hansen, 35, i Ramsherred 6..
1874, 2806, 27091874, Marie Elisabeth Knudsen, datter af banevogter Knud Jensen og Marie Elisabeth Christensen, 43, i Banevogterhuset 16 ved Nørregade
1874, 2906, 27101874, Petra Adolphine Steffensen Olsen, datter af brændeviinsbrænder Jens Peter Olsen og Cathrine Caroline Steffensen, 30, paa Nørregade 76
1874, 0207, 06091874, Helga Eleonora Hartmann, datter af skomagermester Rasmus Hartmann og Christine Joachimine Nielsen, 36, i Slotsgade 8
1874, 2705, 19071874, Sophie Vilhelmine Holbeck, datter af kjøbmand Hans Carl Georg Holbeck og Laurine Magdalene født Holbeck, 41, paa Nørregade 69
1874, 0907, 20071874, Anne Marie Kirstine Pedersen, datter af Caroline Marie Petersen, 26, i Skulkenborg 93
1874, 2107, 16081874, Marie Emilie Nielsen, datter af smedesvend Lars Christian Nielsen og Maren Jensine Hansen, 27, i Slotsgaden 27
1874, 0208, 04101874, Clara Mathilde Jørgensen, datter af typograpf Jens Christian Frederik Jørgensen og Anne Marie Larsen, 34, paa Nørregade 86
1874, 0608, 04101874, Christiane Laurine Hansen, datter af skræddersvend Carl Christian Hansen og Laura Sophie Marie Jensen, 34, i Skulkenborg 81
1874, 0908, 27091874, Christiane Elise Schröder, datter af slagtermester Christian Peter Schröder og Antonie Florentine Sophie Bekker, 34, paa Tolderlundsveien 97
1874, 1008, 06091874, Dagmar Frier, datter af porteur Jens Sørensen Frier, ved Jernbanen og Anne Marie Andersen, 27, ved Trækbanen 1
1874, 1406, 11081874, Anne Marie Nielsen, datter af ungkarl Niels Hansen, af Odense og Anne Marie Rasmussen, i Breed Mose
1872, 2608, 20081874, Henriette Fahnöe, datter af bager Johan Henrik Koch Fahnöe og Anne Margrethe Sandor, i Hans Jensens Stræde sidehuset til 25, paa Nørregade
1874, 1808, 11111874, Inger Villumsen, datter af musiker og hornblæser Villiam Villumsen, ved 16de Bataillon og Aurora Theodora Gregersen, 25, i Adamsgade 6
1874, 2208, 04101874, Anna Kirstine Hansen, datter af sergeant Frederik Valdemar Hansen, ved 16de Bataillon og Josephine Sophie Jespersen Pedersen, 23, paa Gravene 17
1874, 1908, 18081875, Laura Sophie Jørgensen, datter af sergeant Berthel Peter Jørgensen, ved 5te Bataillon og Karen Marie Margrethe Hansen, 30, paa Vesterbro 46
1874, 2908, 04101874, Karen Marie Jensine Nielsen, datter af sømand Lars Nielsen og Anne Marie Jensen, 35, i Slotsgade 23
1874, 0609, 20121874, Alma Sophie Henriette Christiansen, datter af sømand Lars Christiansen og Anna Elfride Simonsen, 25, i Skibhusene
1874, 0909, 01081875, Astrid Lillidal Berga Stiller, datter af sergeant Jacob Friedrich Stiller, ved 5te Bataillon og Ludovika Eduardsine Josephine Bardram, 30, i Aalykkegade 7
1874, 0909, 08111874, Anna Olivia Olsen, datter af skomager og for tiden menig Andreas Høier Olsen ved 26de Bataillon, Adolphine Dorthea Cathrine Andersen, 25, i Ramsherred 50
1874, 1109, 11091874, Emilie Kirstine Hansen, datter af skibsfører Peter Hansen og Elisabeth Marie Simonsen, 28, i Skibhusene
1874, 1509, 21021875, Christine Henriette Vilhelmine Reimer, datter af seilmager Hans Christian Lorents Margorius Reimer og Petrine Vilhelmine Nicolaisen, 27, paa Nørrebro 85
1874, 2209, 08111874, Agnes Marie Vilhelmine Jensen, datter af skomager Jens Christian Jensen og Emma Alvine Kreutzmann, 22, paa Gravene 2
1874, 2409, 21031875, Nicoline Erikke Sophie Jørgensen, datter af sømand Hans Jørgensen og Anne Sophie Schultz, 28, paa Nørrebro 47, i bagbygningen
1874, 2709, 23051875, Apollone Cathrine Wilkens, datter af nagelsmed Heinrich Friedrich Wilkens og Anne Pedersen, 38, paa Nørrebro 38
1867, 2410, 30091874, Mathilde Louise Nielsen, datter af skomagersvend Niels Peter Nielsen og Dorthea Cecilia Thora Simonsen, i Nyenstad 133
1874, 1310, 07031875, Anna Kirstine Caroline Fischer, datter af sergeant Carl Richardt William Fischer, ved 16de Bataillon og Mette Kirstine Jacobsen, 24, i Nedergade 16
1874, 1410, 06051877, Ella Anna Mathilde Lunau, datter af sergeant Carl Joachim Christian Lunau, ved 16de Bataillon og Andrea Augustine Franck, 34, i Slotsgade 3
1874, 2910, 27121874, Julie Johanne Andersen, datter af sergeant Niels Simon August Andersen, ved 5te Bataillon og Marie Rasmussen, 27, i Hunderupgade 13
1874, 3110, 16051875, Anna Catharina Weche Götke, datter af regimentssaddelmager Frederik Vilhelm Christian Götke, ved 2det Dragonregiment og Marie Christine Vilhelmine Rasmussen, 33, i Vor Frue Kirkestræde 7
1874, 0411, 21031875, Julie Steenbach, datter af jægermester, cand.jur. og eier Henrik Charles Steenbach, af Aalykkegaard og Nielsine Frederikke Ottilia født baronesse Wedel-Jarlsberg, 30, paa Aalykkegaard
1874, 0611, 04041875, Frederikke Kirstine Olsen, datter af arbeidsmand Niels Frederik Olsen og Kirsten Nielsen, 40, i Blæsenborg 42
1874, 0611, 06051875, Jensine Kirstine Cathrine Jensen, datter af arbeidsmand Emil Jensen og Anne Kirstine Axelsen, 23, paa Nørrebro 3
1874, 1011, 28051875, Emilie Hansine Angelica Waidtlöw, datter af kjøbmand Peter Martin Waidtlöw og Emma Emilie Mengel, 33, paa Nørregade 103
1872, 2708, 12111874, Anne Marie Kirstine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Jacobsen og Christiane Nielsen, i Nyenstad 132
1874, 1211, 14111874, Emilie Petersen, datter af former Mogens Christian Petersen og Juliane Midskov, 34, paa Nørregade 97, i bagbygningen
1874, 1311, 07021875, Anna Cathrine Christine Christensen, datter af arbeidsmand Anders Christensen og Francisca Antonie Bøving, 36, i Hans Jensens Stræde 2
1874, 1611, 27121874, Marie Hansine Jørgine Jensen, datter af arbeidsmand Jørgen Carl Jensen og Karen Marie Nielsen, 25, i Skibhusene
1874, 1811, 04041875, Andrea Dorthea Rasmussen, datter af stenhugger og dannebrogsmand Anders Rasmussen og Johanne Petersen, 39, paa Nørrebro 35
1874, 1811, 24011875, Johanne Caroline Bundegaard, datter af skibssvend Johannes Lorentzen Bundegaard og Maren Johanne Madsen, 30, i Sommerlyst paa Skibhusveien
1874, 2611, 06051875, Laura Andersen, datter af kjøbmand Lauritz Andersen og Emma Sophie Rasmine Hansen, 28, paa Nørrebro 45
1874, 0212, 23051875, Ane Jensen, datter af arbeidsmand Peter Jensen og Kirsten Knudsen, 22, i Skulkenborg 105
1874, 0912, 23041875, Marie Sophie Rasmussen, datter af værtshusholder Lars Christian Rasmussen og Christiane Olsen, 37, paa Nørregade 24
1874, 1312, 03101875, Frederikke Sophie Nielsine Petersen, datter af skomager Niels Petersen og Anne Sophie Hansen, 40, i Skulkenborg 113
1874, 1512, 28121875, Karen Petrine Hansen, datter af slagtersvend Berthel Hansen, af Odense og Caroline Mathilde Madsen, 18, i Asylgade 28
1874, 1812, 27061875, Anne Kirstine Rasmussen, datter af skrædder Rasmus Rasmussen og Nielsine Kongstad, 22, i Slotsgade 30
1874, 2812, 25071875, Dagmar Margrethe Jensen, datter af arbeidsmand Anders Jensen og Nielsine Kirstine Nielsen, 30, i Ramsherred 60
1875, 0101, 23051875, Mariane Henrikke Henriksen, datter af arbeidsmand Henrik Vilhelm Lund Henriksen og Anne Margrethe Christensen, 47, i Slotsgade 54
1875, 1001, Dødfødt pige, datter af murmester Hans Christian Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 31, i Adamsgade 29
1875, 1101, 29081875, Anna Marie Christiane Andersen, datter af sømand Hans Jacob Andersen og Olivia Antonia Larsen, 33, paa Nørrebro 44
1875, 1201, 14031875, Emma Vilhelmine Eleonora Hansen, datter af skibsfører Jens Peter Hansen og Amalie Henriette Jørgensen, 29, paa Nørrebroe 74
1875, 1301, 30051875, Valborg Christine Jensen, datter af bager Knud Peter Jensen og Catharina Honoré, 26, paa Nørrebro 9
1875, 1301, Pige, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Nielsine Kirstine født Hansen, 43, ved Trækbanen 19b
1875, 2001, 29041875, Tecla Astrid Signe Margrethe Hansen, datter af blikkenslager Hans Nielsen Hansen og Matilde Charlotte Amalie Lauritsen, 39, paa Gravene 19
1875, 2101, 28021875, Amalie Christensen, datter af skræddersvend Peter Christensen og Anna Sørensen, 28, ved Trækbanen 20
1875, 2101, 29011875, Jensine Cathrine Petersen, datter af møllerkudsk og dengang menig Niels Petersen, ved 5te Bataillon og Rasmine Larsen, 25, paa Nørrebro 12
1875, 2201, 09051875, Nanna Christine Knudsen, datter af skibssmed Hans Knudsen og Thora Pouline Holst, 35, i Adamsgade 1
1875, 2301, 01081875, Laura Christine Nielsen, datter af oversergeant Søren Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Dorthea Bislev, 34, i Vor Frue Kirkestræde 15
1875, 2801, 30051875, Johanne Marie Kirstine Petersen, datter af arbeidsmand Peter Petersen og Anne Marie Rasmussen, 32, paa Nørrebro 36
1875, 1102, 22081875, Anna Mathilde Johansen, datter af arbeidsmand Hans Peter Reinholdt Johansen og Jacobine Juliane Hansen, 30, i Blæsenborg 34
1875, 1602, 28031875, Nanna Baggesen, datter af kammerjunker og premierlieutenant Harald Albrecht Emanuel Baggesen, ved 2det Dragonregiment og Marie Clausen, 22, i Grønnegade 29
1875, 2402, 01081875, Camilla Frederiksen, datter af brænderikarl Jens Frederiksen og Vilhelmine Sophie Juliane Nielsen, 36, i Kræmmergyden 24
1875, 1902, 26021875, Johanne Christine Frederiksen, datter af smedesvend Christian Madsen Frederiksen og Johanne Petersen, 40, paa Nørrebro 8
1875, 0403, 23041875, Johanne Medea Sprogøe, datter af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobine Charlotte Møller, 34, paa Kanalveien 85
1875, 0903, 19031875, Lucie Hansine Hyrup, datter af fyrbøder Knud Nissen Hyrup, paa Jernstøberiet Phønix og Anne Margrethe Frank, 29, i Ramsherred 56
1875, 1503, 08081875, Helene Christiane Petersen, datter af handsketilskjærer Johan Lauritz Thorvald Petersen og Mathea Petrea Engelbrechtsen, 30, i Slotsgade 38
1875, 1903, 06061875, Rasmine Jørgine Krag, datter af skibsfører Rasmus Krag og Larsine Christine Marie Lynegaard, 36, paa Nørrebro 69
1875, 2003, 06061875, Thyra Folehave (tvilling), datter af brændevinsbrænder Lars Frederik Folehave og Kirstine Marie Larsen, 38, paa Nørregade 49
1875, 2103, 09051875, Olga Larsen, datter af arbeidsmand Hans Peter Larsen og Maren Kirstine Hansen, 23, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1875, 2503, 02051875, Hanne Caroline Jensine Hansen, datter af gaardmand Hans Hansen, i Bullerup og Anne Marie Hansen, 18, hos murer Rasmus Jensen ved Trækbanen
1875, 2703, 20081875, Agnes Sophie Rasmussen, datter af sergeant Jens Rasmussen, ved 2det Dragonregiment og Laurine Jørgensen, 22, i Bangs Boder 48
1875, 2803, 30051875, Anne Cathrine Axelsen, datter af arbeidsmand Rasmus Axelsen og Marie Sophie Frederikke Larsen, 33, ved Trækbanen 4
1875, 0304, Pige, datter af fabrikarbeider Niels Rasmussen og Gjertrud Kirstine Larsen, 27, i Aalykkegade 19
1873, 2612, 11041875, Albertine Caroline Johanne Knudsen, datter af arbeidsmand Jens Knudsen og Dorthea Marie Jensen, 21, i Ramsherred 44
1874, 1509, 04041875, Camilla Christine Galle, datter af buntmager Henrik Emil Albert Galle og Karen Kirstine Rasmussen, paa Skibhusveien Oliemøllen
1875, 0704, Pige (døde strax), datter af skræddersvend Hans Christian Jacobsen og Jørgine Nielsen, 24, i Skulkenborg 105
1875, 0804, 05121875, Marie Jensine Jørgine Rasmussen, datter af garversvend Jens Amalius Rasmussen og Marie Nielsine Hansen, 37, i Skulkenborg 103
1875, 2104, 03101875, Frederikke Marie Sophie Jensen, datter af smedesvend og invalid Frederik Jensen og Elise Marie Adelaide Simonsen, 35, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1875, 2204, 09051875, Johanne Margrethe Mazanti, datter af skomagermester Hans Peter Mazanti og Anne Cathrine Dorthea Hansen, 34, paa Nørrebro 26
1875, 2504, 20061875, Oline Marie Madsen, datter af sømand Jens Christian Madsen og Caroline Andrea Soelberg, 19, paa Kanalveien 85, i kjælderen
1875, 2002, 23041875, Ane Dorthea Jensen, datter af soldat Rasmus Jespersen, fra Tommerup Sogn og Lucie Jensen, paa Rønninge Mark
1875, 0605, 30051875, Karen Marie Jørgensen, datter af fabrikformand Hans Jørgensen og Karen Petersen, 25, i Slotsgade 44
1875, 0905, 12091875, Ida Christine Hansine Cathrine Madsen, datter af sømand Jørgen Madsen og Karen Kirstine Hansen, 26, i Skibhusene
1875, 1205, 02071875, Louise Rode, datter af kjøbmand Stephan Severin Rode og Nicoline Christiane Hennings, 28, paa Nørregade 68
1875, 1405, 19061875, Anna Andrea Nicoline Jensen, datter af sergeant Andreas Köster, ved 5te Bataillon og Johanne Jensen, 21, paa Tolderlundsveien 67
1875, 1805, 15081875, Nielsine Kirstine Johansen, datter af arbeidsmand Lars Peter Johansen og Gjertrud Marie Nielsen, 26, paa Sophiendal ved Skibhusveien
1875, 2805, 18071875, Marie Vilhelmine Mathilde Henriksen, datter af skibstømrer Peter Henriksen og Ida Caroline Hansen, 24, paa Nørrebro 74
1875, 1005, 12061875, Sophie Christine Söderlund, datter af skomager Carl August Söderlund og Caroline Christiane Hansen, 39, i Slotsgade 38
1875, 3005, 25071875, Helga Johanne Hansen, datter af huseier og maler Niels Hansen og Maren Larsen, 31, i Slotsgade 48
1875, 1806, 15081875, Marie Vilhelmine Petersen, datter af tjenestekarl Peter Petersen, af Søndersø og Aneline Hansine Petersen, 21, i Hans Jensens Stræde 16
1875, 2406, 18061876, Jørgine Marie Hansine Nielsen, datter af murer Hans Peter Nielsen og Anne Marie Hansen, 33, i Hans Jensens Stræde 43
1875, 2106, 11071875, Laura Petrine Rasmussen, datter af tjenestekarl Rasmus Rasmussen, i Kjøbenhavn og Anne Marie Larsen, 30, i Slotshavehuset
1875, 2706, 25071875, Marie Madsine Christine Rasmussen, datter af skipper Mads Peter Rasmussen og Nielsine Cecilie Andresen, 30, paa Kanalveien 102 i Aalykkemarken
1875, 3006, 19091875, Marie Nielsen, datter af marschandiser og tobaksfabrikant Viggo Marius Nielsen og Kirstine Dorthea Wendelboe, 29, paa Nørregade 66
1874, 2908, 04071875, Karen Dorthea Petersen, datter af arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen og Anna Dorthea Andersen, i Skibhusene
1875, 0107, 22081875, Hanne Katrine Lund, datter af handelsfuldmægtig Johan Christian Lund og Kirstine Cecilie Petersen, 28, i Adamsgade 6
1875, 2507, 19091875, Anna Hansen, datter af klodsemager Peter Hansen og Karen Kirstine Petersen, 33, paa Nørrebro 3
1875, 1206, 04081875, Camilla Mathilde Hansen, datter af arbeidsmand Hans Vilhelm Hansen og Marie Henriksen, 39, i Slotsgade 38
1867, 1008, 04081875, Kirsten Hansen, datter af arbeidsmand Hans Vilhelm Hansen og Marie Henriksen, i Slotsgade 38
1870, 2802, 04081875, Elise Laurine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Vilhelm Hansen og Marie Henriksen, , i Slotsgade 38
1876, 0208, 21051876, Marie Cathrine Meta Magdalene Schöier, datter af hornblæser Vilhelm August Schöier, ved 16de Bataillon og Henriette Louise Maag, 29, i Slotsgade 35
1875, 0606, 05101875, Inger Müller, datter af premierlieutenant Johan Alexis Müller, ved 5te Bataillon og Anne Jensine Mary Wilcken, 27, paa Vesterbro 33
1875, 2407, 17101875, Elna Kirstine Jørgensen, datter af tømmermester Niels Peter Jørgensen og Andrea Axelsen, 31, i Ramsherred 50
1875, 0808, Pige, datter af garver Carl Sophus Frandzen og Cathrine Vilhelmine Nielsen, 39, i Hans Jensens Stræde 25
1875, 1508, 29081875, Alma Agnes Sophie Larsen, datter af dengang soldat Frederik Petersen Jensen, af Erritsø (i Odense) og Laurine Kirstine Marie Larsen, 20, paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1871, 2803, 24081875, Anna Frost Holmgaard Nielsen, datter af pottemagersvend Bona.. Christian Nielsen og Hansine Hansen, i Slotsgade 29
1875, 2308, 19091875, Mariane Petrine Christiansen, datter af skipper Niels Christiansen og Mette Kirstine Madsen, 29, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1875, 2508, 10101875, Anna Christine Nielsine Rasmussen, datter af kudsk Jens Rasmussen og Anne Nielsen, 31, ved Trækbanen 6
1875, 2608, 07111875, Marie Eleonora Ernst, datter af skomager Johan Frederik Ernst og Johanne Marie Madsen, 21, i Kræmmergyden 8
1875, 2808, 16111875, Hertha Francisca Frederikke Plantener, datter af nagelsmed Henrik Vilhelm Frederik Plantener og Cathrine Rasmussen, 40, paa Nørregade 106
1875, 0209, 11031876, Ingeborg Eline Geschke, datter af handskemager Frederik August Geschke og Eline Marie Frentz, 39, ved Trækbanen uden no
1875, 0809, Pige, datter af skrædder Christian Peter Meilgaard og Anne Marie Riborg, 40, paa Nørregade 39, i bagbygningen
1875, 0909, 07111875, Anna Elisabeth Ertner, datter af snedker Frederik Clemens Ertner og Doris Catharina Birgitte Petersen, 29, paa Nørregade 100
1875, 1309, 24121875, Anna Vilhelmine Margaretha Nielssen, datter af sergeant Mads Nielssen, ved 5te Bataillon og Anna Margaretha Johanna Stampe, 37, i Sct. Jørgens Gade 1
1875, 1509, 05121875, Freia Nielsen, datter af stenhusser August Poul Nielsen og Maren Johanne Carlsen, 24, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1875, 1609, 31101875, Florentine Caroline Hansine Jensen, datter af arbeidsmand Niels Petersen, af Odense og Anne Marie Hansen, 34, paa Tolderlundsveien 102
1875, 1609, 09011876, Laurine Hedevig Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmusen og Karen Margrethe Mortensen, 39, i Skibhusene
1875, 1809, 24101875, Anna Cathrine Caroline Nielsine Andersen, datter af tjenestekarl Knud Andersen og Karen Marie født Andersen, 41, i Adamsgade 1
1875, 2009, 31101875, Marie Kirstine Iversen, datter af malermester Erik Iversen og Karen Marie Hansen, 26, paa Nørregade 104
1875, 2109, Pige, datter af tømmersvend Thorolf Valdemar Schmidt og Christiane Jochumbine Rex, 26, i Skulkenborg 96
1875, 0108, 05091875, Marie Eleonore Clausen, datter af bagersvend Christian Clausen, i Odense og Maren Jensen, i Sønderby
1875, 2909, 31101875, Thyra Lomborg, datter af paraplymager Carl Eduard Lomborg og Maren Kirstine Sørensen, 34, paa Nørregade 104
1875, 0310, 05121875, Martha Vibekke Jørgine Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Nielsen og Karen Jørgensen, 36, i Kræmmergyden 1
1875, 0410, 13081876, Francisca Hansine Marie Sohn, datter af kammager August Ferdinand Sohn og Oline Dorthea Hansen, 29, i Hans Jensens Stræde 21
1875, 1010, 07111875, Johanne Nielsine Poulsen, datter af snedker Niels Poulsen og Karen Kirstine Nielsen, 27, i Aalykkegade 13
1874, 2712, 24101875, Emilie Sophie Magdalene Knudsen, datter af arbeidsmand Otto Carl Valdemar Knudsen og Karen Kirstine Madsen, Skulkenborg 112
1875, 2110, 05061876, Vilhelmine Kirstine Christiansen, datter af skibsfører Mads Christiansen og Hansine Marie Lindegaard, 32, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1875, 2410, 27021876, Marie Christine Jacobsen, datter af sergeant Henrik Christian Jacobsen, ved 5te Bataillon og Maren Martine Nielsine Møller, 21, i Munkemøllegade 16
1875, 3110, 02011876, Dagmar Koch, datter af styrmand Hans Nicolai Koch og Caroline Marie Knudsen, 26, paa Kanalveien 104 i Aalykkemarken
1875, 0411, 17041876, Jenny Sophie Nielsine Jensen, datter af arbeidsmand Niels Christian Jensen og Emma Sørensen, 28, i Slotsgade 52
1875, 1011, 11061876, Karen Christiane Rasmussen, datter af baadfører Lars Rasmussen og Nielsine Christine Henriette Jacobsen, 33, i Slotshavehusene
1875, 1411, 09011876, Annine Petrine Vilhelmine Rasmusen, datter af tjenestekarl Rasmus Rasmussen og Anne Kirstine Clausen, 26, i Kræmmergyden 20
1875, 1811, Pige, datter af skibsfører Carl Mathias Storm og Hansine Cathrine Vilhelmine Vejn, 29, paa Kanalveien, i Aalykkemarken
1875, 2311, 17041876, Maren Christine Demant Petersen, datter af arbeidsmand Mads Petersen og Petroline Louise Demant, 25, i Slotsgade 14
1875, 2611, 23011876, Laura Cathrine Hansen, datter af arbeidsmand Lars Hansen og Maren Kirstine Larsen, 36, i Hans Jensens Stræde 2
1875, 2911, 17051876, Emma Emilie Petersen, datter af detaillist Jens Petersen og Charlotte Amalie Nielsen, 40, paa Nørregade 106
1875, 3011, 30041876, Johanne Marie Steensen, datter af arbeidmand Peter Christian Steensen og Anne Marie Thrane, 39, ved Oliemøllen paa Skibshusveien
1875, 0312, Pige, datter af tjenestekarl Jacob Hansen, i Nakskov og Maren Sophie Caroline Antonsen, 20, i Skulkenborg 91
1875, 2112, Udøbt pige (død), datter af hestehandler Adolph Nissen, fra Slesvig og Anne Marie Kirstine Larsen, 29, i Slotsgade 46
1875, 2312, 21011877, Anna Margrethe Frederikke Marie Wein, datter af kulhandler Jørgen Frederik Wein og Karen Kirstine Hansen, 27, i Skulkenborg 105
1875, 2812, 17041876, Anna Catharina Augusta Larsen, datter af tømmersvend Hans Christian Larsen og Maren født Larsen, 30, paa Skibhusveien
1875, 2812, 25061876, Marie Elisabeth Alliverti, datter af reservelæge Bernhard Anthony Alliverti, ved 2det Dragonregiment og Elisabeth Hermann, 24, i Nedergade 38
1875, 3012, 02041876, Christine Laurentine Jørgensen, datter af skipper Mads Christian Jørgensen og Anne Rasmussen, 33, i Skibhusene
1875, 3112, 17041876, Ida Hansine Steffensen, datter af baadfører Hans Steffensen og Karen Kirstine Petersen, 38, i Skibhusene