Odense - Sct. Hans, 1881-1885, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1881-1885, Odense, Sct. Hans Sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1881, 0101, 03041881, Mads Jørgen Christian Madsen, søn af handskemager Rasmus Madsen og Johanne Marie Petersen, 39, paa Nørrebro 32. Navneændring af 26.12.1910 til Mads Jørgen Christian Stoumann
1881, 0201, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Niels Jensen og Nielsline Larsen, 27, paa Lille Parcelvej 21
1881, 0401, 06061881, Edvard Ferdinand Madsenius Christiansen, søn af sergeant Peter Christiansen, ved 26de Bataillon og Anne Elise Adolphine Nielssen, 25, paa Nørrebro 39
1881, 0501, 12061881, Jens Christian Petersen, søn af guldsmedsvend Jens Petersen og Maren Christine Hansen, 41, i Arbeiderbolingen 6, i Kræmmermarken
1881, 0701, 06061881, Hans Peter Poulsen, søn af arbeidsmand Hans Peter Poulsen og Kirsten Hansen, 31, i Blæsenborg 50
1881, 1101, 04041881, Laurits Christian Jørgensen, søn af typograf Jens Christian Frederik Jørgensen og Anne Marie Larsen, 41, ved Trækbanen 11
1881, 1601, 06111881, Carl Dindler Eriksen, søn af sergeant Hans Eriksen, ved 5te Bataillon og Marie Louise Dindler, 31, ved Trækbanen 6 A
1881, 1901, 03041881, Hjalmar Alexander Voller, søn af slagter Offer Marius Voller og Marie Jensine Jørgine Nielsen, 24, i Enggade 10
1881, 2101, 03041881, Marius Christian Hansen, søn af detaillist Nis Hansen og Maren Jørgensen, 24, paa Nørregade 110
1881, 2501, 12061881, Laurits Johannes Theodor Mathiesen, søn af arbeidsmand Hjere Mathiesen og Bodil Marie Larsen, 19, i Adamsgade 13
1881, 2701, 24041881, Johan Carl Dusinius Fich, søn af porteur Jens Frederik Fuch, ved Statsbanen og Mathea Rasmussen, 40, paa Lille Parcelvei 17
1881, 2801, 03091881, Carl Henry Lunau, søn af toldassistent Carl Jochim Christian Lunau og Andrea Augustine Franck, 40, ved Trækbanen 15
1881, 0602, 06031881, Lars Christian Marius Thomsen, søn af arbeidsmand Peter Thomsen og Maren Andersen, 34, paa Nørregade 53, i bagbygningen
1881, 1202, 08051881, Jacob Peter Gerhard Olsen, søn af murer Niels Olsen og Anne Margrethe Jacobsen, 35, i Skibhusene
1881, 2302, -, Dreng, søn af væver Christian ...sen og Mar.. Jørgensen, 31, paa Parcelveien 10
1881, 0303, 06061881, Seneca Andersen, søn af kjøbmand Lauritz Andersen og Caroline Mathilde Bang, 20, paa Nørrebro 45
1881, 0603, 12061881, Axel Henrik Christian Sørensen, søn af lagerbestyrer Søren Baggers (Sørensen overstreget) og Sophie Marie Lucie Schmidt, 24, paa Nørregade 45. Navneændring af 1.7.1905 til Axel Henrik Christian Baggers
1881, 0603, 18041881, Peter Christian Pedersen, søn af smaakjører Hans Petersen og Karen Marie Madsen, 28, paa Nørregade 64
1881, 1103, 19061881, Robert Max Villiam Knudsen, søn af skomager Andreas Julius Knudsen og Karen Nielsine Henningsen, 28, i H. Jensens. Stræde 33
1881, 1503, 12061881, Harald Laurits Hansen, søn af detaillist Lars Hansen og Anne Marie Nielsen, 37, paa Nørrebro 48
1881, 1703, 07081881, Einar Ammon Clausen, søn af kontorist Johan Frederik Clausen og Mathilde Nielsen, 28, ved Trækbanen 11. Navneændring af 11.7.1907 til Einar Ammon Arresøe
1881, 2003, 25091881, Axel Alexander, søn af stabssergeant Johan Vilhelm Alexander og Laura Adelaide Petersen, 24, i Thorsgade 72
1881, 2003, 16101881, Valdemar Eriksen, søn af modelhandler Anders Eriksen og Anne Kirstine Nielsen, 41, paa Gravene 19
1881, 2203, 26051881, Viggo Thorvald Villiam Nielsen, søn af ølkudsk Peter Nielsen og Maren Johanne Hansine (født Nielsen), 30, paa Nørrebro 38
1881, 2303, 23031881, Jørgen Lollesgaard Olsen, søn af arbeidsmand Morten Olsen og Anne Marie Larsen, 39, i Astruphuset under Hanneberg
1881, 2303, 26051881, Christian Andreas Mikkelsen, søn af bødker Frederik Martin Mikkelsen og Kirstine Marie Andersen, 32, paa Nørregade 85
1881, 2703, 22051881, Evald Hiort, søn af kammerjunker, kapitain og kompagnichef Evald Bjerregaard Hiort, ved 5te Bataillon og Johanne Sophie Gammeltoft, 33, i Kongensgade 60
1881, 2803, 19021882, Christian Frederik Vilhelm Knudsen, søn af skibssmedemester Hans Knudsen og Thora Pouline Holst, 41, paa Nørrebro 93, ved Kanalbasinet
1881, 2803, 19061881, Hans Vilhelm Alfred Jensen, søn af fyrbøder Peter Vilhelm Jensen og Maren Cathrine Nielsen, 35, paa Nørregade 120
1881, 3103, 11051881, Charles Herman Karstens, søn af snedker Johan Gustav Herman Karstens og Maren Cathrine Rasmine Petersen, 25, i Slotsgade 48
1881, 0904, 31071881, Niels Jacob Andersen, søn af arbeidsmand Lars Johansen Andersen og Hanne Marie Nielsen, 37, paa Parcelveien 6
1881, 1604, 18091881, Niels Christian Kylling Sørensen, søn af smaakjører Christian Sørensen og Anne Marie Kylling, 34, paa Nørrebro 67
1880, 2612, 22011881, Alfred Fernhain Evald, søn af Ateglverkseier Alfred Fernhain Evald og Anna Kirstine Elisabeth Nielsen, 40, paa Nørregade 40
1881, 2404, 29051881, Søren Marius Sørensen, søn af smaakjører Erik Sørensen og Ingeborg Kristine Madsen, 36, i Slotsgade 8
1881, 0105, 31071881, Hans Peter Madsen, søn af tømmersvend Thor Peter Julius Madsen og Johanne Marie Christine Petersen, 20, ved Trækbanen 1
1881, 0105, 06061881, Laurits Christian Hansen, søn af smaakjører Hans Hansen og Abelone Marie Nielsen, 33, paa Nørregade 87 & 89, imellem bygningen
1881, 0805, 17071881, Frantz Emanuel Frederiksen, søn af skomager Frantz Hans Frederiksen og Camilla Andresine Eriksen, 38, paa Nørregade 104
1881, 1105, 04091881, Frederik Valdemar Demant, søn af arbeidsmand Peter Christian Demant og Eva Christina Johansen, 28, i Skalkenborg 77
1881, 1205, 30101881, Niels Jensen, søn af gaardskarl Frederik Jensen og Anne Marie Olsen, 38, i Slotsgade 27
1881, 1605, 16061881, Hans Villiam Carl Johannes Demant, søn af maskinist Hans Jørgen Frederik Demant og Camilla Louise Bertha Nielsen, 22, i Slotsgade 60
1881, 2105, 17071881, Hans David Larsen, søn af uldspinder Hans Larsen og Karen Kirstine Clausen, 37, i Slotsgade 39
1881, 2105, 30051881, Emil Christian Johan Deleuran, søn af tobakspinder Hans Deleuran og Mary Cathinka Heloise Baltzarine Andersen, 40, paa Gravene 26
1869, 2209, 26051881, Christian Valdemar Mauritzen, søn af tobakspinder Søren Mauritzen og Karen Jacobine Anne Nielsine Nielsen, i Skulkenborg 83
1881, 2505, 10071881, Hans Ludvig Otto Hansen, søn af mursvend Christen Hansen og Johanne Kirstine Larsen, 25, i Aalykkegade 11
1881, 2505, 06111881, Christian Johannes Petersen, søn af arbeidsmand Morten Petersen, af Odense og Karen Marie Thygesen, 22, i Blæsenborg 35 (datter af arbeidsmand Lars Thygesen af Odense)
1881, 0803, 29051881, Hans Carl Petersen Vinther, søn af skomagersvend Martinus Pedersen og Karen Kirstine Sørensen. Barnet i pleie paa Nørrebro 3
1881, 2705, 29051881, Thomas Petersen, søn af skibscapitain Carl Eduard Petersen og Martha Margrethe Bülow, 25, paa Nørrebro 75
1881, 2805, 24071881, Andreas Frederik Jeppesen, søn af arbeidsmand Niels Jeppesen og Caroline Amalie Franck, 41, i Nygade 84
1881, 3105, 10071881, Hans Marcus Johannes Larsen, søn af mechanius Lars Johannes Larsen og Birgitte Cathrine Hansen, 35, paa Nørregade 36, ud til Slotsgaden
1881, 0206, 04011882, Valdemar Frits Schick Nielsen, søn af skomager Niels Christian Nielsen og Frederikke Marie Petersen, 34, i Hans Jensens Stræde 9
1881, 0306, 01091881, Oscar Hansen, søn af melhandler Poul Ernst Hansen og Maren Sophie Christophersen, 33, paa Nørregade 34
1881, 0506, 17071881, Theodor Christian Knudsen, søn af smedesvend Hans Ludvig Knudsen og Anne Cathrine Nielsen, 27, paa Nørregade 63, i sidebygningen
1881, 0606, 17071881, Alfred Valdemar Julius Fisker, søn af skibscapitain Martin Marinus Andersen Fisker og Amilie Kaarup, 24, paa Nørrebro 86
1881, 0806, 17071881, Niels Thomas Emil Bøg, søn af arbeidsmand Anders Nielsen Bøg og Caroline Mathilde Petersen, 31, i Arbeiderboligen 13, i Kræmmermarken
1881, 0906, 13031882, Henrik Simon Christiansen, søn af skipper Lars Christiansen og Anna Elfride Simonsen, 32, i Skibhusene
1881, 1706, 04091881, Vilhelm Ludvig August Frederiksen, søn af smedemester August Frederiksen og Caroline Louise Hansen, 25, paa Nørregade 91
1881, 1806, Dødfødt dreng, søn af premierlieutenant Heinrich Elfred Theodor Toussieng, i Generalstaben og Frederikke Helweg, 29, paa Nørregade 70
1881, 1906, 24061881, Peter Eduard Samuel Jensen, søn af sergent Jens Peter Jensen, ved 26de Bataillon og Anne Mortensen, 23, i Aalykkegade 11
1881, 2006, 25091881, Vilhelm Louis Jørgensen, søn af sømand Hans Jørgensen og Anne Sophie Schultz, 35, paa Kanalveien 85, i bagbygningen
1881, 2406, 31071881, Peter Lorentzen Dehn Petersen, søn af skrædder Olaf Petersen og Dorthea Pouline Kirstine Dehn, 26, paa Nørregade 64
1881, 2506, 02091881, Axel Jørgensen, søn af intendant Hans Stephansen Jørgensen, ved 26de Bataillon og Elise Augusta Tychsen, 31, i Albanigade 9
1881, 2506, 12081881, Laurits Christian Larsen, søn af væver Jørgen Larsen og Sophie Andersen Grundsted, 23, paa Nørregade 110
1881, 2506, 18091881, Carl Marius Axel Hansen, søn af skibstømrer Hans Hansen og Karen Jensen, 40, paa Kanalveien 104, i Aalykkemarken
1881, 2906, 14081881, Oscar Valdemar Jørgensen, søn af brænderikarl Jørgen Christian Jørgensen og Frederikke f. Jørgensen, 31, paa Parcelveien 11
1881, 2906, 07081881, Frederik Stermose Hansen, søn af snedkermester Jørgen Christian Hansen og Caroline Christine Frederiksen, 29, paa Gravene 20
1881, 0307, 25091881, Carl Andersen, søn af arbeidsmand Christian Andersen og Nicoline Jensen, 32, Paradishuset
1881, 0507, 07081881, Valdemar Frederik Rasmussen, søn af skræddermester Johannes Rasmussen og Anne Marie Nielsine Andersen, 25, Østre Stationsvej 7
1881, 0607, 02101881, August Eduard Bernhard Knudsen, søn af styrmand Niels Knudsen og Ida Rasmine f. Knudsen, 21, paa Nørrebro 85
1881, 1107, 25081881, Holger Larsen, søn af instrumentmager Vilhelm Larsen og Christiane Birgitte Dinsen, 27, i Slotsgade 22 B
1881, 1107, 02101881, Hans Louis Herman Marhauer, søn af maskinarbeider Johan Heinrich Christian Friederich Marhauer og Severine Petrea Caroline Susanne Magdalene Jensen, 35, Parcelveien 14
1881, 1707, 04121881, Johannes Laurits Nielsen, søn af landmand Niels Nielsen og Marie Kirstine Petrine Petersen, 26, i Slotsgade 29
1881, 2207, 25081881, Jens Jacob Petersen, søn af skomagermester Carl Peter Petersen og Johanne Marie Jacobsen, 28, i Slotsgade 5
1881, 2407, 1109, Niels Christian Johansen, søn af arbeidsmand Lars Peter Johansen og Gjertrud Marie Nielsen, 31, Sophiendal paa Skubhusveien
1881, 2407, Dreng, søn af skibsfører Villads Signius Villadsen og Regine Dorthea Storm, 25, i Aalykkegade 17
1881, 1308, 30101881, Aage Felthein Rasmussen, søn af arbeidsmand Poul Rasmussen og Andrea Felthein, 38, paa Tolderlundsveien 67
1881, 1408, 25091881, Emil Peter Christian Jørgensen, søn af beslagsmed Jochum Marius Jørgensen, ved 2det Dragonregiment og Nicoline Petrine Bardram, 27, paa Sortebrødretorv 15
1881, 1408, 16101881, Niels Marius Nielsen, søn af gaardskarl Iver Nielsen og Mette Kirstine Hansen, 28, i Aalykkegade 19
1881, 1508, 19031882, Hans Peter Jacobsen, søn af arbeidsmand Hans Christian Jacobsen og Maren Kirstine Madsen, 29, paa Nørregade 67
1881, 1808, 26121881, Johannes Longhi, søn af handskemager Søren Ludvig Longhi og Karen Camilla Larsine Marie Jansen, 20, i Ramsherred 44
1881, 1908, 02101881, Carl Albert Axelsen, søn af arbeidsmand Rasmus Axelsen og Marie Sophie Frederikke Larsen, 40, Trækbanen 4
1881, 1908, 25091881, Hans Peter Rasmussen, søn af arbeidsmand Niels Rasmussen og Dorthea Petersen, 39, i midterste Havebækhus
1881, 2308, 09101881, Carl Ludvig Augustinus, søn af klejnsmed Adam Nicolai Ferdinand Augustinus og Mathilde Nissine Mathiesen, 22, i Slotsgade 1
1881, 2708, 26121881, Villiam Gustav Jensen, søn af arbeidsmand Frederik Carl Christian Jensen og Grethe Kirstine Sørensen, 30, paa Parcelveien 18
1881, 3008, 21101883, Carl Marius Hansen, søn af slagter Morten Hansen og Anne Marie Rasmussen, 34, ved Trækbanen 30
1881, 0209, 18091881, Olaf Rye Momberg, søn af mursvend Anders Peter Christian Momberg, af Odense og Maren Sophie Nielsen Søgaard, 21, i Skulkenborg 95 (datter af husmand Niels Petersen Søgaard af Ulbølle)
1881, 0609, 07091881, Carl Henrik Thorvaldsen, søn af kjøbmand Carl Alfred Emil Thorvaldsen og Marie Judithe Jensen, 21, paa Nørregade 97
1881, 0609, 06081882, Charles Vilhelm Petersen, søn af spindemester Niels Christian Petersen, paa Brandts Klædefabrik og Anna Cecilie Johansen, 26, Slotsgade 10
1881, 0709, 11121881, Axel Christian Jørgensen (tvilling), søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Anne Marie Hansen, 31, paa Parcelveien 15
1881, 1209, 22011882, Albert Jacobus Petersen, søn af malermester Jacobus Valdemar Petersen og Thora Christiane Nielsen, 35, paa Nørregade 22, i bagbygningen
1881, 1809, 08101882, Hans Peter Vilhelm Flinck, søn af former Anders Adolph Frederik Flinck og Nielsine Andersen, 26, paa Nørrebro 38
1881, 2409, 10041882, Niels Peter Jørgensen, søn af tømmermester Niels Peter Jørgensen og Andrea Axelsen, 37, i Hans Jensens Stræde 25
1881, 2509, 25091881, Christian Andersen (tvilling), søn af snedker Peter Sigvart Andersen og Anna Cathrine f. Andersen, 40, i Arbeiderboligen 4, i Kræmmermarken
1881, 2509, 25091881, Emil Andersen (tvilling), søn af smedker Peter Sigvart Andersen og Anna Cathrine f. Andersen, 40, i Arbeiderboligen 4, i Kræmmermarken
1881, -2509, Dødfødt dreng, søn af skibstømrer Hans Christiansen og Karen Larsen, 21, paa Kanalveien 94
1881, 2909, 31051882, August Victor Rasmussen, søn af oversergent Jens Rasmussen, ved 2det Dragonregiment og Laurine Jørgensen, 29, i Rytterkasernen
1881, 1010, 13111881, Holger Petersen, søn af arbeidsmand Lars Petersen og Anne Sophie Hansen, 36, i Skibhusene
1881, 1210, 26021882, Thorvald Johannes Hansen, søn af slagter Jens Hansen og Marie Kirstine Juul, 29, paa Nørrebro 78
1881, 1410, 30121881, Axel Koefoed, søn af kjøbmand Julius Koefoed og Laura Sophie Caroline Fahnøe, 22, paa Nørregade 47
1881, 1610, 26121881, Johan Christian Klink Larsen, søn af snedker Jørgen Christian Larsen og Johanne Hansen, 24, i Slotsgade 7
1881, 2010, 19021882, Hans Peter Hansen, søn af patrouillebetjent Lars Hansen og Caroline Frederikke Haagensen, 29, i Kræmmergyden 2
1881, 2210, 23061882, Olaf Adolf Valdemar Christiansen, søn af kapitain Valdemar Christiansen, ved 26de Bataillon og Victoria Jacobine Marie Paulsen, 32, paa Østre Stationsvei 9
1881, 2510, 10011882, Christian Valdemar Larsen, søn af gjæstgiver Jørgen Larsen og Johanne Marie Rasmussen, 40, paa Nørregade 22
1881, 2610, 05031882, Frederik Oscar Steen, søn af skorstensfeier Fritz Alexander Steen og Anna Marie Richter, 35, paa Nørregade 90
1881, 2710, 10041882, Carl Emil Christiansen, søn af mursvend Lars Christiansen og Maren Hansen Grundsted, 31, paa Parcelveien 9
1881, 2910, 11061882, Hans Larsen, søn af arbeidsmand Lars Hansen og Johanne Marie Sophie Rasmine Christiansen, 26, i Skibhusene
1881, 3010, 01111881, Axel Frederik Herlin, søn af kunstdreiersvend Nils Jönsson Herlin og Karen Kirstine Hansine Larsen, 25, paa Nørregade 100
1881, 0211, 26121881, Aage Hannibal Ferdinand Nielsen, søn af sergent Christen Nielsen, ved 26de Bataillon og Jacobine Caroline Anna Antoinette Krøyer, 20, i Sct. Knudsgade 6
1881, 0311, 25011882, Niels Henrik Larsen, søn af gasarbeider Johan Peter Larsen og Anna Lauratine Dorthea Sørensen, 31, i Ramsherred 62 - 64
1881, 0511, 21031882, Frederik August Lund, søn af handelsfuldmægtig Johan Christian Lund og Kirstine Cecilie Petersen, 35, paa Østre Stationsvei 7
1881, 0811, 08121881, Kjartan Langkilde, søn af proprietair Niels Valdemar Langkilde og Hedevig Marie Petersen, 33, paa Marienlund
1881, 0911, 08011882, Axel Werner Petersen, søn af postbud Frederik Erik Petersen og Christiane Rasmussen, 35, Aalykkegade 9
1881, 0911, 23011882, Olaf Christian Martin Andersen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Karen Louise Hansen, 28, i Nyenstad 125
1881, 1011, 01121881, Carl Vilhelm Broe, søn af arbeidsmand Niels Julius Broe og Louise Juliane Lange, 44, i Enggade 12
1882, 2311, 04061882, Frode Louis Andersen, søn af sergent Frands Andersen, ved 2det Dragonregiment og Catharine Holm, 29, i Odinsgade 28. Navneændring af 24.6.1882 ved adoption til Frode Louis Larsen, søn af mursvend Frode Louis Larsen og Boline Kirstine Sørensen
1881, 2911, 06041882, Simon Christian Hansen, søn af arbeidsmand Peter Hansen og Nielsine Kirstine Simonsen, 21, ved Trækbanen 16
1881, 0112, 05031882, Otto Larsen, søn af fuldmægtig Rasmus Larsen, paa Fyens Stifts Sparekasse og Dagmar Albertine Petersen, 23, i Sophiendal paa Skibshusveien
1881, 1512, 23041882, Harald Juul Bundegaard, søn af smed Johannes Lorentzen Bundegaard og Maren Johanne Madsen, 37, i Sommerlyst paa Skibshusveien
1881, 1912, 10041882, Carl Emil Eis, søn af garversvend Bernhard Eis og Maren Cathrine Hansen, 41, ved Trækbanen 6
1878, 2702, 05051878, Hans Nikolaus Lauesen Winther, søn af handelsmand og nu fæstemand Anders Lauesen Winther, i Odense og Nielsine Birgitte Nielsen, Dræby, Munkebo Sogn
1881, 1109, 26121881, Frederik Larsen, søn af snedkersvend Laurits Alfred Christian Larsen, i Odense og Anne Marie Christiansen, Nygade 84
1881, 2312, 22011882, Lorentz Rasmussen, søn af arbeidsmand Anders Rasmussen og Sophie Margrethe Lorentzen, 32, paa Nørrebro 38
1881, 2712, 29051882, Carl August Illemann, søn af arbeidsmand Vilhelm Christian Illemann og Inga Lena Petterson, 34, paa Nørrebro 85
1881, 2712, 20081882, Harald Johannes Jensen, søn af portør Jens Hansen, ved Statsbanen og Mariane f. Hansen, 38, ved Trækbanen 3. Navneændring af 29.10.1914 til Harald Johannes Midskov
1881, 2812, 19021882, Niels Axel Nielsen, søn af forretningsfører Søren Henrik Nielsen og Johanne Margrethe Maibom, 28, paa Nørregade 32
1882, 0101, 19021882, Jens Johannes Jensen, søn af arbeidsmand Rasmus Jensen og Anne Kirstine Frederiksen, 28, i Adamsgade 19, i bagbygningen
1882, 0101, 05031882, Anders Christian Andersen, søn af rugbrødbager Mads Andersen og Anne Sørensen, 37, paa Nørrebro 6
1882, 0801, 12021882, Hans Viggo Niels Rasmussen, søn af melhandler Rasmus Rasmussen og Maren Petersen, 31, paa Nørrebro 80
1882, 1001, 29051882, Jacob Christen Conrad Hansen, søn af gartner Anders Hansen og Kirsten Petersen, 38, paa Tolderlundsveien 94
1882, 1301, Dødfødt dreng, søn af mursvend Peter Sørensen Banche og Karen Marie Mikkelsen, 27, i Skibhusene
1882, 1801, 12031882, Niels Peter Stougaard, søn af møllersvend Christian Gottschalk Nielsen Stougaard og Caroline Sabine Andrine Tellerup Madsen, 30, i Skulkenborg 104
1882, 0802, 23031882, Jens Christian Christensen, søn af portør Jens Jørgen Christensen, ved Statsbanen og Oline Marie f. Christensen, 40, i Adamsgade 1
1882, 1802, 06041882, Christian Christensen, søn af arbeidsmand Lars Peter Christensen og Caroline Henriette Charlotte Heiden, 24, i Aalykkegade 15
1882, 2002, 04061882, Oscar Rode, søn af kjøbmand Stephan Severin Rode og Nicoline Christiane Hennings, 36, paa Nørregade 68
1882, 2502, 27041882, Holger Augustinus (tvilling), søn af kleinsmed Peter Christian Berndt Augustinus og Anna Henriette Hansen, 29, paa Gravene 16
1882, 2502, Dødfødt dreng, søn af Lars vognmand Christian Petersen og Christine Christensen, 37, i Adamsgade 39
1882, 0103, 11031882, Hans Emanuel Andersen, søn af arbeidsmand Rasmus Christian Andersen og Johanne Marie Nielsen, 39, paa Lille Parcelvei 19
1882, 0103, 18061882, Niels Christian Jensen, søn af kulmaaler Hans Jensen og Kirstine Marie Olsen, 32, paa Parcelveien 7
1882, 0203, 07051882, Johannes Gerhard Alfred Petersen, søn af musiker Hans Peter Carl Sophus Petersen, ved 6te Regiment og Vilhelmine Caroline Sørensen, 32, paa Nedergade 32
1882, 0603, 04021883, Osvald Robert Cambell Hansen, søn af skibsfører Niels Peter Hansen og Annine Margrethe Nielsen, 25, i Adamsgade 22
1882, 0603, 29051882, Ove Anton Bünger, søn af smediebestyrer Hans Christian Gustav Bünger og Anna Dorthea Engelbrechtsen, 33, paa Nørrebro 4, i bagbygningen
1880, 1103, 12031882, Julius Schmidt, søn af tømrersvend Thorolff Valdemar Schmidt og Christiane Jochumbine Rex, i Skulkenborg 95
1882, 1503, 07041882, Hans Peter Hansen, søn af jernbanearbeider Peter Hansen og Anne Margrethe f. Hansen, 24, ved Trækbanen 5
1882, 2103, Dødfødt dreng, søn af dugmand Hans Peter Nielsen og Anne Petrine Kirstine Poulsen, 26, i Nygade 76
1882, 2203, 03091882, Martin Olaf Hansen, søn af arbeidsmand Martin Hansen og Marie Sophie Jensen, 31, paa Nørrebro 3
1882, 2203, 12081883, Jens Christian Marius Jensen, søn af møllersvend Rasmus Jensen og Karen Kirstine Margrethe Rasmussen, 33, paa Nørrebro 44
1882, 2303, 29051882, Carl Villiam Hansen, søn af skomager Hans Carl Vilhelm Hansen og Anne Kirstine Jensen, 25, paa Nørregade 112
1882, 2403, 25071882, Olaf Ripper Lind Olsen, søn af baadfører Christian Lind Olsen og Nielsine Hansen, 23, paa Kanalveien 102, i Aalykkemarken
1882, 2403, 24091882, Marius Vilhelm Mulvad, søn af skibstømrer Anton Ferdinand Nørager Mulvad og Bertha Oline Clausine Knudsen, 39, paa Tolderlundsveien 98
1882, 0104, 29051882, Daniel Christian Møller, søn af sømand Jens Møller, af Kjerteminde og Martha Line Hansen, 27, paa Nørrebro 44 (datter af arbeidsmand Hans Christiansen i Kjerteminde)
1882, 0304, 04041882, Theodor Valdemar Jørgensen, søn af gaardskarl Peter Jørgensen, hos kjøbmand F. Knutzen, paa Overgade i Odense og Maren Cathrine Andersen, 24, i Aalykkegade 23 (datter af ladefoged Anders Jensen paa Jomfruensegede). Navneændring af 19.11.1887 ved adoption til Theodor Valdemar Larsen, søn af æggehandler Søren Christian Larsen
1882, 0504, 27081882, Thorvald Villiam Olsen, søn af pottemager Niels Olsen og Johanne Frederikke Victoria Madsen, 27, ved Trækbanen 4
1882, 2601, 04051883, Hans Henssel Hansen, søn af detaillist Johannes Hansen og Emilie Marie Henssel, paa Nørrebro 5
1883, 1604, 19051882, Sophus Marius Nicolai Sørensen, søn af handelsagent Søren Bager Sørensen og Sophie Marie Lucie Schmidt, 25, Hans Jensens Stræde 21 A
1882, 2204, 11061882, Simon Peter Simonsen, søn af klodsemager Simon Simonsen og Anne Margrethe Jensen, 40, i Aalykkegade 19
1873, 2911, 30041882, Niels Carl Christian Otto Andersen, søn af mursvend Hans Andersen og Andreasine Vilhelmine Nielsen, i Nyenstad 131
1875, 0812, 30041882, Andreas Vilhelm Andersen, søn af mursvend Hans Andersen og Andreasine Vilhelmine Nielsen, i Nyenstad 131
1882, 2704, 29051882, Knud Peter Olaf Langkilde, søn af styrmand Carl Jørgen Sophus Langkilde og Anne Marie Knudsen, 27, paa Kanaldæmningen
1882, 2804, 08071882, Carl Christian Nielsen, søn af arbeidsmand Jens Peter Nielsen og Frederikke Jensine Hansen, 30, paa Nørrebro 7
1882, 2904, 20081882, Carl Nielsen, søn af arbeidsmand Hans Jacob Nielsen og Maren Kirstine Cecilie Christensen, 28, ved Trækbanen 14
1882, 0205, 25061882, Peter Robert Andersen, søn af oversergent Lars Peter Andersen, ved 2det Dragonregiment og Anna f. Andersen, 32, i Rytterkasernen
1882, 0805, 22111882, Douzain Sylvester Sprogøe, søn af seilflag- og compasmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobine Charlotte Møller, 42, paa Kanalveien 85
1882, 1305, 06071882, Erik Christian Olin Sørensen Ehlers, søn af straahattefabrikant Erasmus Christian Poulsen Ehlers og Oline Kirstine Cathrine Sørensen, 34, paa Nørregade 36, i sidebygningen ud til Slotsgade
1882, 1605, 16071882, Svend Einar Skytte, søn af tømmermester Hans Peter Nielsen Skytte og Andresine Hansen, 42, i Adamsgade 19, i bagbygningen
1882, 1905, 23051882, Hans Otto Samuel Jensen, søn af sergent Jens Peter Jensen, ved 26 Bataillon og Anne Mortensen, 24, i Aalykkegade 11
1882, 2005, Dreng, søn af tjenestekarl Eskild Knudsen og Hanne Appelgren, 25, paa Nørregade 118
1882, 2205, 16071882, Niels Alfred Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Christian Nielsen og Jensine f. Nielsen, 24, i Første Hanebækhus 50
1882, 3005, 30071882, Anton Vilhelm Stougaard Andersen, søn af møller Jørgen Hansen Andersen og Bodil Marie Stougaard, 41, i Aalykkegade 5. Navneændring af 9.10.1905 til Anton Vilhelm Stougaard
1882, 0306, 01011883, Hans Peter Mogensen, søn af arbeidsmand Carl Marius Mogensen og Pouline Nielsen, 28, paa Nørrebro 26
1882, 0406, 02071882, Carl Christian Nielsen, søn af sergent Jens Peter Nielsen, ved 5te Bataillon og Marie Hermandine Christine Schultz, 26, i Nedergade 40
1882, 0506, 09071882, Georg Thomsen, søn af gartner Hannibal Marius Thomsen og Johanne Lucia Bernhardine Nielsen, 24, paa Nørrebro 5
1882, 0606, 25061882, Peter Johannes Petersen, søn af arbeidsmand Hans Petersen og Anne Sophie Jensen, 45, i Nyestad 128
1882, 0806, 09071882, Otto Rasmus Ditlev Mortensen, søn af sergent Niels Jørgen Mortensen, ved 26de Bataillon og Marie Kirstine Nielsen, 29, i Kongensgade 28
1882, 1106, 10091882, Hans Christian Christensen, søn af arbeidsmand Jørgen Christensen og Maren Nielsen, 39, i Skibhusene. Navneændring af 3.11.1906 til Hans Christian Christensen Vilberg
1882, 1306, 03091882, Axel Harald Hansen, søn af arbeidsmand Hans Hansen og Dorthea Johansen, 32, paa Parcelveien 4
1883, 2706, 16091883, Carl Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 42, paa Nørrebro 65
1882, 3006, 10091882, Oscar Johannes Nielsen, søn af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Anne Margrethe Andersen, 27, paa Nørrebro 17
1882, 0107, 08081886, Christian Schmidt, søn af tømrer Thorolf Valdemar Schmidt og Christiane Jochumbine Rex, 32, i Skulkenborg 109
1882, 0307, 29091882, Laurits Christian Jordahn, søn af skibscapitain Lars Christian Jordahn og Wibekke Dorthea Petersen, 28, paa Nørrebro 22
1882, 1507, 19081882, Carl Steenbach, søn af jægermester og cand. Jur. Henrik Charles Steenbach, eier af Aalykkegaard og Nielsine Frederikke Ottilia f. baronesse Wedel-Jarlsberg, 38, paa Aalykkegaard
1882, 1507, 08101882, Hans Iversen, søn af maler og glarmester Erik Iversen og Karen Marie Hansen, 34, paa Nørrebro 86
1882, 2607, 15091882, Johannes Emil Christensen, søn af sergent Jørgen Christian Christensen, ved 16de Bataillon og Anne Cathrine Johanne Larsen, 28, i Windegade 36 A
1882, 2807, 01101882, Erik Gabriel Eriksen, søn af sergent Hans Eriksen, ved 5te Bataillon og Marie Louise Dindler, 33, i Odinsgade 34
1882, 2907, 17091882, Jørgen Vilhelm Carstensen, søn af arbeidsmand Erik Carl Christian Carstensen og Johanne Marie Rasmussen, 37, paa Tolderlundsveien 118
1882, 0208, 15101882, Carl Petersen, søn af maler Peter Michael Petersen og Mette Kirstine Nielsen, 23, i Ly, kjøbmand la Cours landsted ved Kanalen
1882, 0308, 10091882, Martin Christian Petersen, søn af arbeidsmand Hans Peter Petersen og Marie Rasmussen, 25, i Slotsgade 25
1882, 0508, 31121882, Anders Nielsen Andersen, søn af arbeidsmand Jørgen Andersen og Karen Sørensen, 35, paa Nørrebro 119
1882, 0608, 27081882, Holger Jørgen Peter Bruun, søn af sergent Peter Petersen Bruun, ved 2det Dragonregiment og Anne Marie Jørgensen, 30, i Adamsgade 7
1882, 0808, 22031883, Johannes Charles Julius Jensen, søn af maskinarbeider Julius Fritze Villiam Carl Jensen og Laura Marie Sophia f. Jensen, 41, i Skalkenborg 81
1882, 1708, 01101882, Charles August Andersen, søn af arbeidsmand og handelsmand Jørgen Andersen og Johanne Corneliussen, 35, paa Skibhusveien 32
1882, 1908, 0110, Niels Herman Theodor Jensen, søn af arbeidsmand Hans Emil Jensen og Karensine Kirstine Christensen, 41, i Dannebrogsgade 4
1882, 2308, 13011883, Jens Christian Rasmussen, søn af muursvend Søren Rasmussen, paa Sølyst ved Trolleborg og Antonette Henriette Sylvia Jeppesen, 36, i Ramsherred 96 (datter af Anna C. Knudsdatter af Vor Frue Sogn)
1882, 2508, 08101882, Johannes Carl Georg Emanuel Johannessen, søn af sergent Niels Peter Johannessen, ved 16 Bataillon og Maria Petersen, 26, i Thorsgade 18
1882, 2508, 17091882, Johannes August Christensen, søn af mælkehandler Anton Christensen og Apolone Frederikke Rasmussen, 36, i Dannebrogsgade 17
1882, 2708, 27051883, Thorvald Rasmussen, søn af arbeidsmand Poul Rasmussen og Andrea Felthein, 39, paa Tolderlundsveien 67
1882, 2808, 1911, Niels Christian Mathiesen, søn af arbeidsmand Hjere Mathiesen og Bodil Marie Larsen, 21, paa Parcelveien 12
1882, 3008, 08041883, Georg Peter Olsen, søn af skomagermester Andreas Høier Olsen og Adolphine Dorthea Cathrine Andersen, 33, i Ramsherred 56
1882, 0709, 08101882, Jens Peter Robert Petersen, søn af arbeidsmand Anders Petersen og Anne Marie Jensen, 30, paa Nørregade 33
1882, 1209, 08101882, Charles Knud Emanuel Knudsen, søn af smedesvend Rasmus Christian Knudsen og Hansine Henriette Eleonora Cathrine Boye, 22, paa Skibhusveien 22
1882, 1709, Dreng, søn af landmand Niels Sørensen og Anne Cathrine Hansen Ringlund, 36, paa Nørrebro 5
1882, 1709, 05111882, Marius Alfred Larsen, søn af skrædder Frederik Larsen og Mette Kirstine Andersen, 35, i Dannebrogsgade 2
1882, 2309, 29111882, Axel Carstens, søn af premierlieutenant Ole Rasmussen Carstens, ved 2det Dragonregiment og Dagmar Eilersen, 25, i Kongensgade 58
1882, 2409, 05111882, Szilard Heinrich Knudsen, søn af sergent Hans Jochumsen Knudsen, ved 2det Dragonregiment og Anna Larsen, 27, paa Nørrebro 19
1882, 2509, 26121882, Thorvald Cilius Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Nielsen og Cecilie Sandberg, 34, paa Parcelveien 15
1882, 2609, 15041882, Niels Mathias Rasmussen, søn af skibsfører Johan Ludvig Frederik Rasmussen og Jørgine Mathilde Nielsen, 30, paa Skibhusveien
1882, 2609, 27091882, Adolph Georg Andersen, søn af smaakjører Niels Andersen og Elise Marie Jørgensen, 35, paa Nørrebro 2
1882, 2809, 26091882, Hans Peter Møller, søn af porteur Lauritz Hansen Møller, ved Statsbanen og Marie Christine Mosegaard, 30, paa Lille Parcelvei 16
1882, 3009, 19111882, Axel Jensen, søn af malermester Jens Emil Evald Jensen og Petrosine Gjertrudsine Andersen, 30, paa Nørregade 63
1882, 3009, 19111882, Frederik Frederiksen, søn af tømersvend Hans Christian Frederiksen og Maren Christensen, 25, i Aalykkegade 19
1882, 3009, 20051883, Lauritz Hagbart Svendsen, søn af kjøbmand Svend Lauritsen Svendsen og Emma Petersen, 32, paa Nørrebro 45
1882, 0610, 05111882, Axel Jensen, søn af arbeidsmand Niels Jensen og Nicoline Laren, 29, paa Lille Parcelvei 21
1882, 0810, 21011883, Rasmus Frederik Larsen, søn af skomager Rasmus Holst Larsen og Karen Dorthea f. Larsen, 31, paa Nørrebro 63
1882, 1410, 29101883, Harald Sigurd Gudberg Hansen, søn af tømrersvend Hans Christian Peter Gudberg, i Odense og Kirstine Marie Hansen, 29, i Slotsgade 30. Navneændring af 15.4.1904 til Harald Sigurd Gudberg
1882, 2310, 10121882, Jørgen Christian Jørgensen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Anne Cathrine Nielsen, 30, paa Kalkveien
1882, 2310, 03121882, Axel Jørgensen, søn af snedker Nicolai Henrik Jørgensen Rambøll og Rasmine Simonia Rasmussen, 27, i Slotsgade 1. Navneændring af 10.7.1911 til Axel Jørgensen Rambøll
1880, 2309, 29101882, Hans Christian Jespersen, søn af arbeidsmand Morten Jespersen og Kirsten Petersen, i Nyestad 105
1882, 0111, 18111882, Hans Adolph Bröchner Olsen, søn af arbeidsmand Mads Olsen og Jørgine Kirstine Bröckner, 22, paa Skibhusveien 26
1882, 0511, 03121882, Jens Frederik Malling Hansen, søn af avlskarl Jens Frederik Malling, i Tolderlund og Bodil Kirstine Hansen Vesterløkke, 27, i Gravehuset paa Tolderlundsveien
1882, 0611, 26121882, Ludvig Leonard Servais Jensen, søn af kasserer og bogholder Albert Christian Jensen og Anna Maria Dorothea Serve, 26, paa Nørregade 51
1882, 1811, 26121882, Valdemar Olsen, søn af skomager Jens Kjær Olsen og Johanne Kirstine Petersen, 33, paa Nørrebro 108
1882, 2411, 15041883, Laurits Jørgen Thede Nørballe, søn af bager Anders Hansen Nørballe og Cathrine Marie Thede, 34, paa Nørregade 65
1882, 2511, 14051883, Carl Gustav Jensen, søn af maler Carl Henningsen Jensen og Frandsine Kirstine Andersen, 26, paa Nørregade 38 (Slottet)
1882, 2611, 10061883, Anders Christian Frederik Hansen Bisbjerg, søn af arbeidsmand Frederik Hansen Bisbjerg, af Odense og Anne Kirstine Andersen, 40, paa Kalkveien ved Tolderlundsveien
1882, 0210, 10121882, Hannibal Charles Georg Haugsted Jacobsen, søn af skrædder Hans Christian Jacobsen og Jørgine Nielsen, paa Nørregade 62
1882, 0912, 19081883, Georg Rudolf Lauritz Andersen, søn af skibscapitain Hans Peter Andersen og Laura Petrine Larsen, 28, paa Tolderlundsveien 75
1882, 1112, 04011883, Axel Ingvard Hjalmar Martinus Larsen, søn af gasarbeider Johan Peter Larsen og Anna Lauratine Dorthea Sørensen, 32, i Ramsherred 62 & 64
1882, 1111, 07011883, Aage Andreas Jørgensen, søn af kapitain Andreas Nicolai Jørgensen, ved 5te Bataillon og Asta Helweg, 22, i Kongensgade 62
1882, 1412, 14051883, Christen Joseph Eriksen, søn af styrmand Poul Christian Eriksen og Anne Marie Elisabeth Zifeldt, 38, paa Nørrebro 85, i baghuset
1882, 2212, 11031883, Niels Peter Nielsen, søn af uldhandler Peder Christian Nielsen og Hansine Henriette Vilhelmine Jørgensen, 27, i Asylgade 28
1882, 2312, 04031883, Jens Sophus Julius Hansen, søn af patrouillebetjent Hans Christian Hansen og Karen Marie Frandsen, 28, paa Nørregade 39, i sidebygningen
1882, 2712, 10061883, Hans Vilhelm Martin Thorvald Hansen, søn af arbeidsmand Hans Hubel Hansen og Anne Kirstine Jensen, 27, i Skulkenborg 113
1882, 3112, 26031883, Hans Peter Oluf Jensen, søn af arbeidsmand Hans Peter Jensen og Hanne Sophie Cathrine Langkilde, 21, i Skibhusene
1883, 0201, 04031883, Charles Eduard Niels Jørgensen, søn af buntmager Eduard Anton Jørgensen og Anna Johanna Leonore Siemers, 24, Hans Jensens Stræde 23
1883, 0201, 11031883, Henrik Christian Henriksen, søn af arbeidsmand Rasmus Henriksen og Petrine Christiansen, 29, mellemste Hanebækhus
1883, 0701, 27051883, Hans Olaf Hemmen Rasmussen, søn af sømand Christen Rasmussen og Jensine f. Rasmussen, 33, i Dannebrogsgade 1. Navneændring af 20.1.1908 til Hans Olaf Hemmen Rydelsborg
1883, 0801, 11011883, Carl Christian Andersen, søn af snedker Peter Sigvart Andersen og Anna Cathrine f. Andersen, 41, i Arbeiderboligen 4, i Kræmmermarken
1883, 1401, 23031883, Peter Johannes Bargmann Carlsen, søn af tjenestekarl Peter Johan Bargmann, Kappendrup og Caroline Antonie Marie Rasmine Carlsen, 24, paa Tolderlundsveien 69. Navneændring af 30.6.1920 til Peter Johannes Bargmann Grønvig
1883, 1501, 02021883, Rasmus Henriksen, søn af tjenestekarl Anders Peter Henriksen, i Odense og Jacobine Madsen, 17, paa Nørrebro 74
1883, 1601, 29041883, Alexander Rasmussen, søn af brænderikarl Christen Rasmussen og Anne Christiane Hansen, 26, paa Nørrebro 33
1883, 2001, 03061883, Jacob Holger Larsen, søn af sømand Jacob Larsson Lÿberg og Marie Kirstine Jensen, 28, i Dannebrogsgade 16
1883, 2001, 14051883, Frederik Christian Stermose Hansen, søn af snedkermester Jørgen Christian Hansen Stærmose og Caroline Christine Frederiksen, 30, paa Gravene 20. Navneændring af 12.2.1900 til Frederik Christian Hansen-Stærmose
1883, 2001, 20041883, Niels Marius Nielsen, søn af banearbeider Hans Jacob Nielsen og Sophie Petrusine f. Nielsen, 24, paa Kanalveien 92, i Aalykkemarken
1883, 2101, 03061883, Peter Vilhelm Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Peter Nielsen og Kirsten Jensen, 28, i Skibhusene
1883, 2201, 29041883, Laurits Gustav Larsen, søn af arbeidsmand Jørgen Larsen og Rasmine Birgitte Frederikke Rasmussen, 26, paa Nørrebro 44
1883, 2301, 11031883, Jens Christian Mortensen, søn af tjenestekarl Hans Christian Mortensen, i Kullerup, Frue Landsogn og Laura Cathrine Nielsen, 24, paa Tolderlundsveien 100
1883, 2301, 18031883, Jens August Petersen, søn af arbeidsmand Niels Petersen og Johanne Kirstine f. Petersen, 34, i Blæsenborg 36
1883, 2401, 26071883, Thorvald Emilius Føns Sørensen, søn af farver Ludvig Emilius Sørensen og Johanne Marie Andersen, 20, i Slotsgade 50
1883, 2601, 03061883, Henry Larsen, søn af sergent Niels Larsen, ved 5te Bataillon og Marie Jacobine Erlandsen, 32, Pjentedamsgade 42 - 43
1883, 2801, 15041883, Arthur Gustav Vilhelm Nielsen, søn af Anne Cathrine Nielsen, 28, i Slotsgade 19 (datter af husmand Niels Hansen i Fangel). Navneændring af 30.12.1905 Arthur Gustav Vilhelm Esmarch
1883, 0202, 26031883, Valdemar Nicolai Marius Jørgensen, søn af beslagsmed Jochum Marius Jørgensen, ved 2det Dragonregiment og Nicoline Petrine Bardram, 28, paa Sortebrødretorv 15
1883, 0302, 06051883, Aage Wendelboe, søn af sergent Laurits Christian Marius Wendelboe, ved 5te Bataillon og Caroline Amalie Bahn, 32, i Albanigade 29
1883, 0402, 18021883, Laurits Nielsen, søn af tjenestekarl Peter Jensen Petersen, hos proprietair Sørensen i Fiona og Karen Nielsen, 19, paa Nørrebro 21 (datter af Mads Chr. Nielsen af Store Havsted)
1883, 0502, 05081883, Einar Alfred Ludvig Villiam Nielsen, søn af sergent og berider Hans Johannes Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Emma Mathilde Caroline Hansen, 28, i Østergade 61
1883, 0402, 27051883, Svend Belschner, søn af skrædder Carl Johan Thomas Belschner og Karen Kirstine Christiane Madsen, 38, paa Nørregade 42
1883, 0702, 24041883, Carl Christian Hansen Christiansen, søn af smedesvend Niels Marius Hansen, af Ubberud Sogn og Anna Marie Elisabeth Christiansen, 20, paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1883, 1002, 09091883, Hjalmar Christian Flinck, søn af former Anders Adolph Frederik Flinck og Nielsine Andersen, 28, i Kræmmergyden 14
1883, 1202, 06051883, Niels Peter Christian Nielsen, søn af arbeidsmand Hans Nielsen og Oline f. Nielsen, 28, i Slotsgade 33
1883, 1502, 15041883, Einar Adolph Andersen, søn af sergent Hans Andersen, ved 5te Bataillon og Oline Anna Petrine Hansen, 22, i Godthaabsgade uden no
1883, 1702, 17021883, Christian Madsen, søn af arbeidsmand Jørgen Madsen og Karen Kirstine Hansen, 33, paa Parcelveien 2
1883, 2302, 07101883, Hans Harald Madsen, søn af saltgasvandskudsk Rasmus Madsen og Mette Kirstine Petersen, 26, i Ramsherred 56
1883, 2602, 18031883, Anthon Sørensen, søn af arbeidsmand Anthon Sørensen og Abelone Hansine Andersen, 25, i Skibhusene
1883, 2702, 11051883, Axel Theodor Frederiksen (tvilling), søn af bøssemager Carl Theodor Frederiksen, ved 5te Bataillon og Johanne Cathrine Rasmussen, 35, i Albanigade 27
1883, 2702, 11051883, Einar Johannes Frederiksen (tvilling), søn af bøssemager Carl Theodor Frederiksen, ved 5te Bataillon og Johanne Cathrine Rasmussen, 35, i Albanigade 27
1883, 2702, 14051883, Rasmus Ingvar Rahbek, søn af sergent Peder Rahbek, ved Forpleiningscorpset og Kirstine Rasmussen, 31, i Hunderupgade 2
1883, 0203, 14051883, Jens Christian Jensen, søn af arbeidsmand Hans Christian Jensen og Sidsel Marie Christensen, 31, paa Parcelveien 12
1883, 0303, 08041883, Niels Christian Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Nielsen og Karen Jørgensen, 43, i Kræmmergyden 1
1883, 0503, 22071883, Hjalmar Langkilde, søn af proprietair Niels Valdemar Langkilde og Hedevig Marie Petersen, 34, paa Marienlund
1883, 1103, 11051883, Peter Einar Hansen, søn af gjæstgiver Peter Heinrich Hansen og Marie Sophie Frederiksen, 29, i Skibhusene
1883, 1203, 27051883, Hans Marius Hansen, søn af arbeidsmand Rasmus Christian Hansen og Hanne Marie Hansine Sønnichsen, 25, paa Parcelveien 21
1883, 1503, Dreng, søn af skomager Peter Jørgensen og Anne Dorthea Hansen, 30, i Slotsgade 52
1883, 1603, 22041883, Marius Jensen, søn af smedemester Knud Hansen og Anne Marie Rasmussen, 31, paa Kanalveien 93, ved Kanalbasinet
1883, 1703, 29041883, Otto Carl Frederik Fahrmann, søn af bogbinder Frederik Carl Christian Fahrmann og Emma Andersen, 23, i Slotsgade 24
1883, 2203, 18041883, Laurits Olaf Olsen, søn af arbeidsmand Niels Olsen og Marie Frederiksen, 27, paa Skibshusveien
1883, 2603, 10061883, Lucas Emil Uytendahl de Bretton, søn af baron og premierlieutenant Anton Carl Frederik Montagne de Bretton og Petrine Madsine Ottilia Andersen, 39, paa Slottet
1883, 2803, 13041884, Heinrich Sofus Emil Meisner, søn af handskemagersvend Heinrich August Meisner og Maren Cecilie Frederikke Paulsen, 26, paa Østre Stationsvei 100
1883, 0402, 22031883, Hans Jørgen Larsen, søn af ungkarl Jørgen Peter Larsen, af Fauerskov og Karen Hansen, Frøbjerg, i Orte Sogn
1883, 0604, 02091883, Charles Vilhelm Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Karen Marie Rasmussen, 31, i Aalykkegade 1
1883, 0704, 14051883, Marius Valdemar Andersen, søn af sergent Rasmus Andersen, ved 16de Bataillon og Maren Kirstine Rasmussen, 19, i Odinsgade 15
1883, 0904, 15071883, Rasmus Peter Rasmussen, søn af arbeidsmand Anders Rasmussen og Johanne Marie Madsen, 31, paa Tolderlunds Mose
1882, 1611, 22031883, Niels Nicolai Edvard Mussæus Olsen, søn af maskinmester Mussæus, i Strib og Karen Olsen, Kolbjerg, i Vissenbjerg Sogn
1883, 1304, 16091883, Laurits Lund Nielsen, søn af baadfører Christian Nielsen og Mette Kirstine Madsen, 42, i Grevehuset paa Tolderlundsveien
1883, 1504, 15041883, Carl Valdemar Nielsen, søn af politibetjent Niels Nielsen og Anne Kirstine Rasmussen, 19, i Aalykkegade 11
1883, 1604, 21121884, Niels Peter Johansen, søn af snedkersvend Niels Peter Johansen og Pouline Kirstine Marie Jensen, 32, paa Nørregade 78
1883, 2604, 08071883, Jørgen Knud Christian Hans Jørgensen, søn af mursvend Mads Jørgensen og Maren Hansen, 35, i Enggade 18
1883, 2704, 24101883, Thorvald Georg Julius Hansen, søn af arbeidsmand Jørgen Christian Hansen og Markusine Andersen, 33, i Ramsherred 96
1883, 2904, 22071883, Niels Laurits Larsen Østlund, søn af arbeidsmand Jørgen Larsen Østlund og Karen Kirstine Nielsen, 32, i Danneborgsgade 10
1883, 3004, 26041883, Carl Georg Jochumsen, søn af skibstømrer Niels Jochumsen og Anne Kirstine Jørgensen, 38, i Skibhusene
1883, 3004, 27051883, Axel Peter Marius Knudsen, søn af gartner Lars Knudsen, paa Langeland og Kirstine Madsen, 29, Blæsenborg 28 A (datter af skovfoged Mads Jørgensen af Nørre Søby)
1883, 0505, 29071883, Anders Ludvig Christian Christensen, søn af mursvend Hans Christian Gottlieb Christensen og Hansine Christophine Johanne Marie Hansen, 30, i Ramsherred 96
1883, 1205, 07101883, Olaf Christian Alexander Christiansen, søn af sergent Peter Christiansen, ved 26de Bataillon og Anne Elise Adolphine Nielsen, 27, i Sct. Knuds Kirkestræde 19
1883, 1005, 29071883, Ludvig Stephanus Peter Hansen, søn af detaillist Lars Hansen og Anne Marie Nielsen, 39, paa Nørrebro 48
1883, 1405, 05081883, Thorvald Christian Larsen, søn af tjener Peter Larsen, paa Løve Apotheket og Johanne Marie Almind, 36, paa Skibshusveien 20
1865, 0805, -, Hans Anders Clemmen Ludvig Nielsen, søn af for tiden pensioneret qvartermester Hans Nielsen, Meelby, i Aarhus og frøken Helene Sophie Vilhelmine Holbeck
1883, 2105, 14071883, Robert George Laub, søn af kapitain Vilhelm Frederik Laub, ved 16de Bataillon og Emilie Kiørbye, 28, paa Nørregade 69
1883, 2105, 31081883, Peter Asker Auguste Christensen, søn af sergent Niels Christensen, ved 2det Dragonregiment og Marenline Johanne Rasmussen, 26, paa Sortebrødretorv 13
1883, 0706, 17061883, Theodor Valdemar Einar Olsen, søn af huseier og garver Christian Vilhelm Christiansen, i Ribe og Anne Marie Olsen (datter af indsidder Mogens Larsens enke Mette Olsdatter af Slagelse), 33, i Slotsgade 46, Navneændring af 24.10.1904 til Theodor Valdemar Einar Oksholt
1883, 0906, 08071883, Christian Marius Nielsen, søn af dugmager Hans Peter Nielsen og Anne Petrine Kirstine Poulsen, 27, i Nygade 76
1883, 1206, 05081883, Jørgen Frederik Sørensen, søn af arbeidsmand Christen Sørensen og Else Marie Rasmussen, 29, paa Nørregade 64. Navneændring af 20.6.1912 til Jørgen Frederik Arnsfelt
1883, 2106, 19081883, Niels Jacob Andersen, søn af arbeidsmand Lars Johansen Andersen og Hanne Marie Nielsen, 39, paa Parcelveien 6
1883, 2506, 05081883, Niels Göranssen, søn af arbeidsmand Harald Jørgensen (rette navn er Harald Göransson) og Karen Sophie Petersen, 30, paa Gravene 20
1883, 2203, 01071883, Hans Marius Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Birthe Marie Jochumsen Aagaard, paa Tolderlundsveien 9
1883, 0507, 10071883, Hans Peter Theodor Eduard Jensen, søn af sergent Jens Peter Jensen, ved 26de Bataillon og Anne Mortensen, 25, paa Heden 88
1883, 0507, 26081883, Johan Heinrich Karstens, søn af snedker Jens Peter Jacob Karstens og Rasmine Johansen, 38, paa Nørrebro 31
1883, 0607, 05081883, Victor Johannes Valdemar Christensen, søn af sømand Valentin Laurits Christensen og Hansine Olsen, 22, i Dannebrogsgade 15
1883, 0907, 02091883, Jørgen Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Peter Nielsen og Anne Marie Poulsen, 40, i Snapindhuset
1883, 1206, 12061883, Holger Bang (tvilling), søn af handelsbetjent Christian Bang, i Kjøbenhavn og Johanne Knudsen, paa Holøv Mark i Marslev Sogn
1883, 1707, 09091883, Niels Alfred Petersen, søn af sømand Jørgen Christian Petersen og Osloug Nielsen, 38, paa Nørrebro 18
1883, 1707, -, Johannes Carl Bunÿan Johansen, søn af arbeidsmand Søren Johansen og Kirsten Christophersen, 37, i Skulkenborg 101
1883, 1907, 09091883, Niels Julius Andersen, søn af rugbrødbager Mads Andersen og Anne Sørensen, 39, paa Nørrebro 6
1883, 2107, 02091883, Frederik Jørgen Peter Madsen, søn af skomager Lars Peter Madsen og Augusta Adolphine Helene Nielsen, 27, paa Nørregade 100
1883, 2207, 07081883, Søren Carl Wedel, søn af arbeidsmand Christian Carl Wedel og Anne Marie Nielsen, 40, paa Nørrebro no 98
1883, 2307, 02091883, Mads Christian Jensen Dreyer, søn af portør Niels Christiansen Dreyer, ved Statsbanen og Marie Kirstine Madsen, 23, i Dannebrogsgade 3
1883, 0708, 09091883, Hans Albert Laurentius Hansen, søn af sergent Niels Hansen, ved 16de Bataillon og Johanne Kirstine født Hansen, 24, i Thorsgade 18
1883, 1208, 17101883, Marius Carl Christensen, søn af maskinarbeider Søren Christensen og Anne Christine Lorentzen, 35, paa Nørrebro 69
1882, 2312, 12081883, Johan Frederik Larsen, søn af væver Jørgen Larsen og Sophie Andersen Grundsted, paa Parcelveien
1883, 0306, 12081883, Lars Peder Sørensen, søn af indsidder Rasmus Sørensen og Karen Larsen, , i Vesterkjærby, Agedrup Sogn
1883, 1608, 26121883, Leo Henssel Hansen, søn af detaillist Johannes Hansen og Emilie Marie Henssel, 29, paa Nørrebro 46
1883, 2708, 07101883, Georg Victor Hannibal Petersen, søn af bødkersvend Hans Peter Petersen og Karen Johanne Langhoff, 42, i Skulkenborg 89. Navneændring 22.1.1957 til Georg Victor Hannibal Langhoff
1883, 2808, 30091883, Niels Hansen, søn af kudsk Jørgen Hansen, paa Løve Apotheket og Anne Marie Jeppesen, 24, i Hans Jensens Stræde 4
1883, 2908, 21101883, Peter Marius Hansen, søn af arbeidsmand Peter Hansen og Johanne Marie f. Hansen, 49, i Aalykkegade 19 B
1883, 0209, 18111883, Johannes Viggo Haugsted, søn af sagfører og bryggerieier Henrik Emil Haugsted og Gjertrud Caroline Cathrine Holbeck, 40, paa Nørregade 45
1883, 0409, 21101883, Bruno Petersen, søn af kudsk Hans Petersen, paa Aalykkegaard og Josephine Jørgine Jørgensen, 32, i Kongehuset under Aalykkegaard
1883, 0609, 25111883, Harry Knudsen, søn af kleinsmedmester Ferdinand Knudsen og Laura Lucilie Hansen, 37, paa Nørregade 106
1883, 0909, 04111883, Valdemar Georg Jørgensen, søn af skomager Martin Jørgensen og Jørgine Elise Andersen, 28, paa Nørrebro 69
1883, 1609, 16121883, Axel Christian Kjølhede, søn af styrmand Christian Carl Kjølhede og Jenny Marie Jessen, 26, paa Nørrebro 102
1883, 2009, 03021884, Rasmus Nielsen, søn af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Anne Margrethe Andersen, 29, paa Nørrebro 17
1883, 2109, 16031884, Johannes Eriksen, søn af modelhandler Anders Eriksen og Anne Kirstine Nielsen, 44, paa Gravene 19
1883, 2209, 01011884, Osvald Hansen, søn af musiker Albert Hansen, ved 2det Dragonregiment, Nielsine Christine Jørgensen, 21, i Kronprindsensgade 54
1883, 2309, 31071884, Villy Axel Hansen, søn af beslagsmed Carl Ludvig Harald Hansen, ved 2det Dragonregiment og Sophie Frederikke Silldorff, 28, i Pjentedamsgade 2
1883, 2409, 21101883, Peter Marius Christian Jensen, søn af rebslagersvend Jens Christian Enevoldsen, i Odense og Jensine Nicoline Jensen, 25, paa Gravene 13 (datter af fhv. rugbrødbager Lars Jensen)
1883, 2609, 18111883, Hannibal With, søn af landmand Niels Christian With og Anne Cathrine Jensen, 23, i Skibhusene
1883, 2809, 25111883, Carl Ludvig Nicolaisen, søn af smedesvend Hans Ludvig Nicolaisen og Oline Andersine Augusta Petersen, 39, paa Nørrebro 54
1883, 0310, 25111883, Carl Albert Stokkebye Christiansen, søn af kjøbmand Niels Christian Anton Christiansen og Magdalene Josephine Stokkebye, 27, paa Nørregade 29
1883, 0610, Udøbt dreng (død), søn af tømrer Lorens Peter Sommerstedt, ved Her...anlæget og Christine Petersen, 42, paa Kalkveien 3
1883, 1110, 26101883, Carl Christian Laurits Gerhard Larsen, søn af arbeidsmand Jens Jacob Larsen og Trine Jensen, 35, i Skibhusene
1883, 1710, 24021884, Charles Anders Oluf Andersen, søn af sergent Hans Frederik Andersen, ved 5te Bataillon og Voldborg Sophie Frederikke Larsen, 25, i Alleegade 19
1883, 2110, 02031884, Marius Peter Christian Waidtløw, søn af arbeidsmand Carl Emil Waidtløw og Kirsten Jensen, 31, paa Kalkveien uden no
1883, 2310, 29101883, Anton Peter Hansen, søn af arbeidsmand Jørgen Vilhelm Hansen og Inger Andersen, 23, i Slotsgade 46
1883, 0510, 26121883, Poul Dehn Petersen, søn af skrædder Olaf Petersen og Dorthea Pouline Kirstine Dehn, 28, paa Nørregade 64
1883, 02510, 09121883, Mads Christian Hansen, søn af kjørekarl Jens Christian Hansen, i Odense og Annette Nielsine Sophie Christensen, 21, paa Parcelveien 10 (datter af tømrer Samuel Nicolai Christensen)
1881, 2310, 04111883, Eduard Vilhelm Thorvaldsen, søn af skomager Vilhelm Theodor Thorvaldsen og Vilhelmine Georgine Anne Sophie Larsen, paa Tolderlundsveien 94
1883, 0111, 11111883, Niels Christian Frederik Møllerstrøm, søn af skræddermester Mogens Møllerstrøm, i Store Svedala i Skaane og Anna Margrethe Rasmussen, 20, paa Nørregade 64, i tværbygningen (datter af smed Christen Rasmussen)
1883, 0611, Dødfødt dreng, søn af bryggerkudsk Jørgen Nielsen og Anne Cathrine Madsen, 28, i Aalykkegade 1
1883, 0811, 01011884, Niels Olaf Nielsen, søn af stabssergent Niels Nielsen, ved 26de Bataillon og Petra Marentine Christiane Andersen, 27, i Vindegade 57. Navneændring af 14.5.1912 til Niels Olaf Nordrup
1883, 0811, 12121883, Valdemar Johnsen, søn af væver Christian Johnsen og Juliane Antonie Christiansen, 28, i Slotsgade 46
1883, 1111, 02031884, Aage Alexander, søn af stabssergent Johan Vilhelm Alexander, ved 5te Bataillon og Laura Adelaide Petersen, 27, i Thorsgade 72
1883, 1711, 11041884, Peter Rasmus Olsen, søn af bødker Jørgen Andreas Magnus Olsen og Marie Ernestine Severine Nielsen, 27, i Slotsgade 32
1883, 0112, 20041884, Arnold Petersen, søn af skrædder Peter Petersen og Else Marie Nielsen, 31, i Ramsherred 64
1883, 0212, 02061884, Jørgen Jensen, søn af gaardkarl Frederik Jensen og Anne Marie Jensen f. Olsen, 40, i Slotsgade 27
1883, 0605, 09121883, Jørgen Ludvig Stougaard, søn af fyrbøder Ludvig Wenigmann Stougaard og Anna Marie Cathrine Moltzen, i Aalykkegade 11
1883, 0812, -, Dreng, søn af Petrea Hansine Olsen, 33, hos sergent Christen Nielsen i Sct. Knudsgade 21
1883, 1012, 10121883, Frederik Emil Jespersen, søn af sergent Rasmus Jespersen og Jacobine Johansen, 28, i Odinsgade 36
1883, 1012, Dødfødt dreng, søn af stabshornblæser Johannes August Simon og Anne Sophie Marie Sørensen, 37, i Thorsgade 22
1883, 1012, 25121883, Valdemar Knudsen, søn af skibsfører Niels Knudsen og Ida Rasmine f. Knudsen, 23, paa Nørrebro 85
1883, 1812, 10021884, Olaf Andreas Andersen, søn af kjøbmand Hans Christian Andersen og Sophie Frederikke Hansen, 34, paa Nørregade 34
1883, 2712, 29071884, Simon Peter Oscar Simonsen, søn af sergent Knud Simonsen, ved 5te Bataillon og Henriette Rasmussen, 28, i Alleegade 23
1883, 2812, 16031884, Carl Rasmussen, søn af landmand Knud Rasmussen og Maren f. Rasmussen, 40, paa Nørrebro 55
1884, 0201, 06041884, Johannes Ludvig Nielsen, søn af bryggerkudsk Peter Nielsen og Maren Johanne Hansine f. Nielsen, 33, i Dannebrogsgade 23
1884, 0301, 06071884, Aage Holger Christian Jens Johan Jensen, søn af gartner Johan Jensen og Birthe Kirstine f. Jensen, 35, i Hans Jensens Stræde 1 – 3. Navneændring af 26.2.1916 til Aage Holger Christian Jens Johan Jerslev
1884, 0301, 27041884, Gunnar Jørgensen, søn af kapitain Andreas Nicolai Jørgensen, ved 5te Bataillon og Asta Helweg, 23, i Kongensgade 19. Navneændring af 28.6.1916 til Gunnar Helweg-Jørgensen
1884, 0501, 18051884, Hans Laurits Peter Oluf Langkilde, søn af skibstømrer Jens Peter Marius Langkilde og Martha Christine Hansen, 30, i Skibhusene
1884, 0501, 27011884, Thorvald Laurentius Brodersen, søn af snedker Frederik Carl Christian Brodersen og Caroline Hansen, 39, i Slotsgade 74
1884, 0601, 14041884, Georg Boje Peter Nielsen, søn af skomager Jens Nielsen og Anne Marie Petersen, 27, i Ramsherred 24
1884, 1101, 25051884, Hans Andreas Olsen, søn af mursvend Lars Peter Olsen og Anna Marie Knudsen, 28, i Hans Jensens Stræde 41
1884, 1401, 02031884, Johan Thorvald Rasmussen, søn af arbeidsmand Christian Rasmussen og Maren Jensen, 36, i Slotsgade 58
1884, 1601, 15061884, Christian Julius Björnsen, søn af bøssemager Christian Lauritz Heinrich Björnsen, ved 26de Bataillon og Juliane Elise Louise Olsen, 39, i Thorsgade 14
1884, 2001, 24021884, Otto Eduard Andersen, søn af malerbestyrer Peter Andersen og Rasmine Kirstine Rasmussen, 20, paa Nørrebro 4, i bagbygningen
1884, 2101, 18051884, Axel Jacob Ludvig Espersen, søn af sømand Alfred Ludvig Espersen og Dorthea Puch, 32, i Hans Jensens Stræde 20
1884, 2201, 24021884, Olav Pedersen, søn af redaktør Jørgen Pedersen og Ursula Hansine Olsen, 38, paa Nørregade 20
1884, 2201, 20041884, Carl Christian Jensen, søn af arbeidsmand Jørgen Carl Jensen og Karen Marie Nielsen, 35, i Skibhusene
1884, 2401, 04051884, Erik Rudolph Rasmussen, søn af ølhandler Christen Rasmussen og Anne Eriksen, 29, paa Tolderlundsveien 1
1884, 2601, 23031884, Peter Emil Hansen, søn af arbeidsmand Jacob Hansen og Karen Kirstine (født Hansen), 27, paa Nørregade 85
1884, 0502, 04051884, Niels Jensen, søn af arbeidsmand Rasmus Jensen og Anne Marie Knudsen, 38, i Aalykkegade 3
1884, 0602, 06021884, Richard Jensen (tvilling), søn af portør Jens Hansen, ved Statsbanen og Mariane f. Hansen, 40, i Dannebrogsgade 5
1884, 0602, 06021884, Corinth Jensen (tvilling), søn af portør Jens Hansen, ved Statsbanen og Mariane f. Hansen, 40, i Dannebrogsgade 5
1884, 0802, 08061884, Niels Christian Thorvald Johannes Hansen, søn af sergent Niels Nicolai Hansen, ved 16de Bataillon og Nielsine Kirstine Petersen, 31, i Sct. Knudsgade 28
1884, 0802, 21091884, Christian Georg Petersen, søn af arbeidsmand Christen Conrad Petersen og Gjertrud Rasmussen, 38, paa Nørrebro 120, ligger paa Tolderlunds Mose
1884, 0902, 06071884, Hans Peter Emil Andersen, søn af arbeidsmand Niels Andersen og Anne Marie Petersen Kleiner, 35, paa Sct. Hans Kirkegaard 5
1884, 1102, 16031884, Adolph Jørgen Kragh, søn af skibsfører Rasmus Kragh og Larsine Christine Marie Lynegaard, 45, paa Kalkveien 6
1884, 0201, 20011884, Peter Thorvald Nielsen, søn af marschandiser Hans Frederiksen, i Nyborg og Anne Kirstine Marie Nielsen, paa Kjærby Mark, Fraugde Sogn
1884, 1402, 25021884, Carl Christian Jørgensen, søn af former Niels Peter Jørgensen og Karen Mathiesen, 35, i Kræmmergyden 2
1884, 1502, 08061884, Laurits Christian Olsen, søn af arbeidsmand Niels Frederik Olsen og Caroline Marie Rasmussen Skov, 28, i Blæsenborg 30
1884, 1402, -, Dreng, søn af tømrersvend Johannes Gustafson, i Assens og Johanne Frederikke Mathilde Petersen, 36, i Skulkenborg 96 (datter af Anne Marg. Caroline Petersen af Faaborg)
1884, 1702, 06041884, Peter Sigfred Jensen, søn af seilmagersvend Poul Laurits Jensen og Larsine Rasmussen, 25, paa Nørrebro 35
1884, 2102, 02061884, Erik Peter Samuel Eriksen, søn af skomager Anders Jørgen Eriksen og Louise Marie Borgstrøm, 24, paa Nørregade 67
1884, 2202, 10081884, Niels Valdemar Christian Svendsen, søn af arbeidsmand Hans Christian Svendsen og Maren Caroline Heiden, 26, i Slotsgade 48
1884, 2302, -, Dreng, søn af restaurateur Niels Søren Petersen og Ester Sophie Nielsen, 28, ved Havnen 101
1884, 2802, 14041884, Harald Valdemar Hansen, søn af kjøbmand Carl Martin Hansen og Anna Margrethe Kirstine Larsen, 33, paa Gravene 12
1884, 0203, 07121884, Olaf Peter Charles Larsen, søn af mursvend Lars Christian Larsen og Karen Sophie Olsen, 41, paa Østre Stationsvei 15
1884, 0603, 10041884, Axel Lefolii Maibom Andersen, søn af sergent og berider Peder Andersen, ved 2det Dragonregiment og Hansine Christine Maibom, 32, i Østergade 6
1884, 1603, 04051884, Louis Georg Larsen, søn af skrædder Frederik Larsen og Mette Kirstine Andersen, 36, i Dannebrogsgade 2
1884, 1703, 02061884, Hella Joachim Clausen, søn af arbeidsmand Christian Clausen og Johanne Marie Nielsen, 36, i Skulkenborg 6
1884, 1803, 10051884, Max Hey, søn af vinhandler Frederik Larsen Hey og Christine Lucie Sommer, 22, paa Klosterhøi 3
1884, 2003, 28121884, Christian Ferdinand Sørensen, søn af smed Niels Peter Herman Sørensen og Anne Christiansen, 41, paa Tolderlundsveien 6
1884, 2603, 14041884, Johannes Olsen, søn af smaakjører Jens Christian Olsen og Karen Hansen, 30, paa Nørrebro 9
1884, 2603, 04011885, Holger Petersen, søn af skomagermester Carl Peter Petersen og Johanne Marie Jacobsen, 31, i Slotsgade 5
1884, 2803, 29061884, Johan Christian Clausen Seneca Hansen, søn af kjøbmand Niels Hansen og Anna Christella Larsen, 30, paa Nørregade 86
1884, 2903, 11051884, Hans Christian Dinsen, søn af arbeidsmand Christian Dinsen og Johanne Marie Petersen, 31, i Slotsgade 31
1884, 2909, 02061884, Søren Christian Hansen, søn af patrouillebetjent Christian Hansen og Maren Kirstine Jensen, 28, paa Nørregade 32
1884, 3003, 11041884, Vilhelm Peter Ludvig Petersen, søn af møller Hans Hansen Petersen og Caroline Theodora Clara Andresen, 27, paa Nørrebro 25
1884, 3103, 12041884, Hans Christian August Voss, søn af arbeidsmand Johannes Heinrich August Voss og Anna Marie Cathrine Petronelle Jacobsen, 37, paa Parcelveien 19
1884, 0204, 22061884, Frits Christian Jørgensen, søn af entrepreneur Niels Alfred Jørgensen og Johanne Sophie Nielsine Kirstine Jensen, 27, paa Nørrebro 15
1884, 0404, 18051884, Carl Martin Larsen, søn af arbeidsmand Jørgen Larsen og Rasmine Birgitte Frederikke Rasmussen, 27, paa Nørrebro 42
1883, 2302, 06041884, Lars Christian Saysette, søn af malersvend Jørgen Peter Saysette og Anne Christine Emilie Larsen, i Skulkenborg 3
1884, 0604, 11051884, Niels Rosenkrands Madsen, søn af tømrersvend Hans Madsen og Bothilde Nielsine Rasmussen, 23, paa Nørregade 50
1884, 1004, Dødfødt dreng, søn af pottemagersvend Hans Carl Marius Larsen og Vilhelmine Andreasine Jensen, 38, i Arbeiderbolien 12, i Kræmmermarken
1884, 1104, 29061884, Alfred Julius Nielsen, søn af sergent og gymnastiklærer Niels Albjerg Nielsen, ved 5te Bataillon og Anne Andersen, 32, i Overstræde 6
1884, 1204, 27071884, Niels Thorvald Hansen, søn af arbeidsmand Anders Hansen og Hansine Caroline Madsen, 27, i Aalykkegade 6
1884, 2104, 15061884, Andreas Jacob Pedersen, søn af sergent Peder Pedersen, ved 16de Bataillon og Laura Abelone Hansine Larsen, 24, i Odinsgade 25
1884, 2204, 29061884, Sophus Petersen, søn af malersvend Jens Peter Michael Petersen og Mette Kirstine Nielsen, 25, paa Kalkveien 2
1884, 2704, 03081884, Julius Christian Petersen, søn af skræddersvend Johannes Petersen og Thora Juliana Dorthea Lassen, 30, paa Tolderlundsveien 2. Navneændring af 3…1911 til Julius Christian Alslev
1884, 0405, 01061884, Sophus Frederik Demant, søn af maskinist Hans Jørgen Frederik Demant og Camilla Louise Bertha Nielsen, 25, i Slotsgade 74
1884, 0503, 11051884, Niels Henrik Bech Jørgensen, søn af ungkarl Niels Peter Jørgensen, af Skovby ved Bogense og Bodeline Nielsine Henriksen, paa Tolderlundsveien 9
1884, 1004, 20071884, Johan Marius Petersen, søn af arbeidsmand Jørgen Petersen og Karen Dorthea Jensen, 24, i Skulkenborg 6
1883, 2008, 18051884, Oscar Alfred Petersen, søn af tjenestekarl Frederik Christian Petersen, i Odense og Maren Hansen, i Kræmmergyden 2
1884, 0703, 22051884, Aage Hviid - Petersen, søn af fabrikant Frederik Vilhelm Hviid – Petersen og Julie Mariane Emilie Gredsted, 27, i Slotsgade 24
1884, 2005, 03061884, Holger Nielsen, søn af fisker og for tiden menig Niels Nielsen, ved 5te Bataillon og Rasmine Laurentine Rasmussen, 31, i Vindegade 141
1884, 2205, 21051885, Hjalmar Christian Jonsson, søn af stenhugger og formand Carl Vilhelm Jonssen, for tiden i Odense og Christiane Mattesen, 33, paa Nørrebro 120 (Tolderlunds Mose), (datter af husmand Chr. Mattesen)
1884, 2805, 01101884, Knud Peter Jensen, søn af bager Knud Peter Jensen og Catharina Honeré, 36, paa Nørrebro 11
1884, 3103, 02061884, Axel Frederik Carl Rasmussen, søn af arbeidsmand Johan Rasmussen og Maren Bartholomæussen, , paa Nørregade 34, ud til Slotsgade
1884, 3105, 13071884, Knud Brandt, søn af jernstøber Knud Gommesen Brandt og Petra Hansine Petersen, 31, paa Nørrebro 43
1884, 0606, 29061884, Alfred Heiner Christiansen, søn af arbeidsmand Hans Christiansen og Albertine Louise Heiner, 33, i Damhuset ved Skibshusveien
1884, 0906, 09061884, Peter Hansen Møller, søn af portør Lauritz Hansen Møller, ved Statsbanen og Marie Christine Mosegaard, 32, i Dannebrogsgade 19
1884, 1306, 19041885, Alfred Petersen, søn af snedkermester Johan Henrik Petersen og Sophie Marie Christiane Lassen, 42, paa Nørregade 67
1884, 1706, 22031885, Henrik Valdemar Sørensen, søn af arbeidsmand Hans Christian Sørensen og Anne Kirstine Andersen, 40, paa Parcelveien 11
1884, 1806, 31081884, Carl Christian Hansen, søn af smedesvend Rasmus Henrik Hansen og Karen Kirstine Marie Nielsen, 30, paa Nørrebro 52
1884, 2106, 09111884, Eiler Carstens, søn af premierlieutenant Ole Rasmussen Carstens, ved 2det Dragonregiment og Dagmar Eilersen, 27, i Kongensgade 58
1884, 2106, 23111884, Jens Otto Jensen, søn af sadelmager Rasmus Frederik Ludvig Jensen og Caroline Hansen, 26, i Dannebrogsgade 3
1884, 2106, 02081885, Joseph Ferdinand Mulvad, søn af skibstømrer Anton Ferdinand Nørager Mulvad og Bertha Oline Christine Knudsen, 42, paa Tolderlundsveien 8
1884, 2706, 06091885, Christian Marius Martinus Mortensen Eldal, søn af sømand Morten Jensen, i Slotshavehuset og enke Anne Marie Rasmussen, 41, i Slotshavehuset (efter arbeidsmand Peter Petersen)
1884, 3006, 28121884, Martin Carl Frederiksen, søn af kleinsmedmester August Frederiksen og Caroline Louise Hansen, 28, paa Nørregade 91
1884, 0107, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Lars Petersen og Anne Sophie Hansen, 39, i Skibhusene
1884, 0407, 03081884, Carl Peter Christian Köcks, søn af sergent Jørgen Jørgensen Köcks, ved 26de Bataillon og Emma Elise Caroline Bloch, 27, paa Heden 114
1884, 0807, 19101884, Jens Frederik Larsen, søn af arbeidsmand Lars Larsen og Maren Jensen, 32, paa Tolderlundsveien 40
1884, 1007, 30101884, Marius Madsen, søn af escadrons safelmager Carl Vilhelm Madsen, ved 2det Dragonregiment og Nicoline Dorthea Lund, 34, i Enggade 16
1884, 1707, 14091884, Carl Heinrich August Schöier, søn af hornblæser Vilhelm August Schøier, ved 6te Regiment og Henriette Louise Maag, 38, i Fredensgade 28
1884, 2007, 12101884, Peter Theodor Larsen, søn af uldspinder Hans Larsen og Karen Kirstine Clausen, 40, i Kræmmergyden 2
1884, 2207, 31081884, Georg Christophersen, søn af fyrbøder Rasmus Christophersen og Rasmine Georgine Nissen, 35, ved Odense Kalkværk
1884, 2307, 25091884, Christian Frederik Valdemar Louens, søn af billedskjærer Frederik Marinus Lourens og Laura Emilie Vilhelmine Nielsen, 22, i Slotsgade 1
1884, 2607, 28091884, Carl Emil Petersen, søn af smaakjører Hans Petersen og Karen Marie Madsen, 32, paa Nørregade 67, i sidehuset
1884, 2807, 31081884, Jens Jensen, søn af gaardskarl Hans Jensen og Karen Christiane Nielsen, 35, Aalykkegade 22
1884, 2907, 30111884, Oluf Albert Fabian Henriksen, søn af mursvend Hans Christian Henriksen og Inga Stina Johannesdatter, 31, i Arbeiderboligen 14, i Kræmmergyden
1884, 3007, 14091884, Hans Albert Johansen, søn af arbeidsmand Lars Peter Johansen og Gjertrud Marie Nielsen, 34, i Sophiendal paa Skibshusveien
1884, 3107, 23101884, Anton Johannes Madsen, søn af sadelmager Hans Peter Madsen og Abeltine Rasmussen, 26, i Slotsgade 10
1884, 0408, 07091884, Theodor Dinesen, søn af gasværksarbeider Carl Christian Frederik Eduard Dinesen og Marie Margrethe Mortensen, 24, paa Skibhusveien 64
1884, 1706, 10081884, Holger Augustinus, søn af klejnsmed Peter Christian Berndt Augustinus og Anna Henriette Hansen, 32, paa Gravene 4
1884, 1108, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Mads Jørgensen og Johanne Kirstine Hansen, 24, paa Nørrebro 25
1884, 1308, 21091884, Andreas Jacob Georg Fischer, søn af cigarmager Johann Andreas Friedrich Fischer og Anna Margrethe Justine Sophie Topp, 23, paa Nørregade 33
1884, 1408, 16081884, Jens Christian Hansen, søn af driftsbestyrer Jens Peter Hansen og Jensine Christine Andersen, 20, paa Nørrebro 51
1884, 1508, 07091884, Niels Thorvald Andersen, søn af sergent Hans Andersen, ved 5te Bataillon og Oline Anna Petrine Hansen, 24, i Godthaabsgade 4
1884, 1808, 03061884, Hans Christian Gregersen Villumsen, søn af musiker Villiam Villumsen, ved 6te Regiment og Theodora Auroria Gregersen, 35, i Fredensminde Hjalleseveien 17
1884, 2508, 19101884, Axel Steenback (tvilling), søn af jægermester, cand.jur og eier Henrik Charles Steenbach, af Aalykkegaard og Nielsine Frederikke Ottilia f. baronesse Wedel - Jarlsberg, 40, paa Aalykkegaard
1884, 2508, 19101884, Viggo Steenback (tvilling), søn af jægermester, cand.jur. og eier Henrik Charles Steenbach, af Aalykkegaard og Nielsine Frederikke Ottilia f. baronesse Wedel - Jarlsberg, 40, paa Aalykkegaard
1884, 2608, 16111884, Anders Jacob Hansen, søn af styrmand Hans Christian Hansen og Cathinca Andersen, 26, paa Skibhusveien 10
1884, 2908, 1409, Iver Iversen, søn af arbeidsmand Niels Iversen og Anne Hansen, 26, paa Parcelveien 6
1884, 3008, 14061885, Adolph Augustinus, søn af kleinsmed Adam Nicolai Ferdinand Augustinus og Mathilde Nissine Mathiesen, 25, paa Nørregade 34
1884, 0109, 19101884, Carl Petri Jensen, søn af skomager Hans Christian Jensen og Nanny Marie Christine Eriksen, 19, i Aalykkegade 26
1884, 0809, 16111884, Rasmus Marius Madsen (tvilling), søn af sergent Niels Madsen, ved 5te Bataillon og Bodil Marie f. Madsen, 28, i Sct. Knudsgade 9
1884, 0909, 12041885, Johannes Marius Peter Nielsen, søn af arbeidsmand Christian Nielsen og Singer Marie Amalie Charlotte Sørensen, 42, paa Lille Parcelvei 5
1884, 1209, 16091884, Poul Hansen, søn af melhandler Poul Ernst Hansen og Maren Sophie Christophersen, 36, paa Nørregade 34
1884, 1309, 07061885, Johannes Seebach, søn af sergent Lauritz Hagen Seebach, ved 26de Bataillon og Sophie Karenline Johansen, 27, paa Torvet 7
1884, 1309, 23111884, Axel Knudsen, søn af sergent Hans Jochumsen Knudsen, ved 2det Dragonregiment og Anna Larsen, 29, paa Sortebrødretorv 7
1884, 1309, 15091884, Carl Sørensen, søn af handelsgartner Jens Christian Sørensen og Bolette Marie Louise Corfixen, 28, paa Nørrebro 7
1884, 1609, 16101884, Carl Ludvig Hansen, søn af murmester Anders Hansen og Maria Doris Annette f. Hansen, 20, paa Nørrebro 37
1884, 1609, 09111884, Niels Marius Nielsen, søn af arbeidsmand Lars Peter Nielsen og Karen Marie Christensen, 34, i Kræmmergyden 4
1884, 1709, -, Dreng, søn af skomager Anders Petersen og Anne Margrethe Hansen, 30, i Ramsherred 28
1884, 1809, 01011885, Rasmus Georg Jensen, søn af sergent Hans Jensen, ved 2det Dragonregiment og Karen Marie Rasmussen, 24, i Enggade 18
1884, 2309, 26121884, Kristen Alfred Rahbek, søn af sergent Peter Rahbek, ved Forpleiningscorpset og Kirsten Rasmussen, 32, paa Hjalleseveien 13
1884, 2409, Udøbt dreng (død), søn af arbeidsmand Hans Andersen og Karen Jensen, 45, paa Nørrebro 56
1884, 2609, 09111884, Jens Carl Meiborg, søn af handelsgartner Christopher Meiborg og Henriette Petrine Nielsen, 25, i Hans Jensens Stræde 32
1884, 2809, 26101884, Nicolai Marius Jørgensen, søn af beslagsmed Jochum Marius Jørgensen, ved 2det Dragonregiment og Nicoline Petrine Bardram, 30, i Frederiksgade 62
1884, 2909, 23111884, Carl Johannes Nielsen, søn af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Pouline (født Nielsen), 26, paa Nørrebro 86
1884, 0608, 21091884, Christian Larsen, søn af Johanne Marie Larsen, i Orte Dammølle
1884, 0110, 09111884, Jørgen Iver Jørgensen, søn af brolægger Hans Jørgensen og Anne Iversen, 32, i Enggade 8
1884, 0410, Dødfødt dreng, søn af instrumentsliber Hans Peter Nielsen, i Odense og fraseparered hustru Victoria Severine Emilie Bruun, 34, i Slotsgade 64 (fraseparered skomager Andreas P. Hansen)
1884, 0610, 28061885, Lars Christian Jensen, søn af arbeidsmand Ole Frederik Jensen og Nicoline Bolette Larsen, 23, paa Nørregade 82
1884, 1110, 12041885, Thorvald Hansen, søn af avlsbruger Hans Hansen og Maren Kirstine Nielsen, 42, paa Nørrebro 80
1884, 1510, 07121884, Theodor Ulrik Aage Johannessen, søn af sergent Niels Peter Johannessen, ved 16de Bataillon og Marie Pehrson, 29, i Thorsgade 67
1884, 1810, 07121884, Johannes Christensen, søn af sadelmager Christian Jacob Christensen og Anne Kirstine Johansen, 26, i Adamsgade 39
1884, 2010, 30111884, Alfred Johannes Petersen, søn af porteur Carl Peter Marinus, ved Statsbanen og Christine Christiane Christensen, 27, i Dannebrogsgade 21
1884, 3110, 26121884, Peter Alfred Rasmussen, søn af former Jens Christian Rasmussen og Else Marie Larsen, 31, paa Parcelveien 3
1884, 0211, 25011885, Thomas Christian Andreas Hansen, søn af arbeidsmand Rasmus Christian Hansen og Hanne Marie Hansine Sønnichsen, 27, paa Lille Parcelvei 10
1884, 0811, 28101885, Hans Christian Martin Leopold Jensen, søn af sergent Peter Jensen, ved 26de Bataillon og Anne Mortensen, 27, paa Heden 100
1884, 0911, 25101885, Christian Charles Mainz, søn af arbeidsmand Christen Sørensen Mainz og Kirsten Caspersen, 29, Nyenstad 14
1884, 1311, 11011885, Christen Frederik Larsen Christensen, søn af sergent Jørgen Christian Christensen, ved 16de Bataillon og Cathrine Johanne Anne Larsen, 30, i Vindegade 111
1884, 1511, 26121884, Jens Laurits Hansen, søn af skomager Hans Carl Vilhelm Hansen og Anne Kirstine Jensen, 38, paa Nørregade 76
1884, 1911, 15021885, Hans Petersen, søn af smedesvend Peter Petersen og Caroline Madsen, 26, paa Nørregade 53, i baghuset. Navneændring af 25.11.1919 til Hans Fremlev
1884, 2011, 21111884, Anton Johannes Christensen, søn af afdøde mælkehandler Anton Christensen og Abelone Frederikke Rasmussen, 38, i Dannebrogsgade 33
1884, 2711, 01031885, Anders Christian Lorentzen, søn af styrmand Sophus Emil Lorentzen og Hedevig Magdalene Jørgine Petrine Hansen, 33, i Skibhusene
1884, 2811, 01031885, Hans Laurits Nielsen, søn af tømrersvend Jørgen Nielsen og Karen Hansen, 35, i Dannebrogsgade 9
1884, 3011, -, Dreng, søn af arbeidsmand Lars Peter Nielsen og Maren Madsen, 33, paa Tolderlundsveien 6
1884, 3011, 12071885, Hans Christian Frandsen, søn af sømand Carl Eduard Frandsen og Juliane Josephine Amalie Irmler, 23, paa Nørrebro 106
1884, 0212, 15031885, Otto Brandt Klixbüll, søn af kjøbmand Julius Sørensen og Marie Elisabeth Brandt, 33, paa Østre Stationsvei 15
1884, 0212, 22031885, Hans Christian Nielsen, søn af banearbeider Hans Jacob Nielsen og Sophie Petrusine f. Nielsen, 26, i Dannebrogsgade 11
1884, 0412, 19041885, Rasmus Christian Frandsen, søn af arbeidsmand Rasmus Frantzen og Sidsel Nielsen, 30, i Vinkjælderhuset paa Skibshusveien. Navneændring af 25.6.1924 til Rasmus Christiansen Frantzen
1884, 0412, 19041885, Hans Storm Claudius Hansen, søn af skibskapitain Niels Peter Hansen og Maren Kirstine Rasmussen, 24, paa Nørrebro 98
1884, 0912, 21051885, Sven Sørensen, søn af lærer Kristian Kristen Andersen Sørensen og Kirstine Elisabeth Nielsen, 31, i Sct. Hans Landsogns skole paa Skibshusveien. Navneændring af 12.3.1885 til Svend Sørensen Thorbek
1884, 1112, 01021885, Anders Christian Vilhelm Knudsen, søn af klodsemager Vilhelm Julius Knudsen og Camilla Michaeline Jørgensen, 37, paa Nørregade 68
1884, 1912, 07051885, Christian Hansen, søn af vognmand Christen Hansen og Emma Kirstine Gosmine Schmidt, 29, i Aalykkegade 2
1884, 1912, -, Dreng, søn af skrædder Hans Jacob Nielsen og Mette Cathrine Hansen, 33, paa Gravene 13
1885, 0601, 17051885, Magnus Vilhelm Knudsen, søn af klodsemager Johannes Immanuel Knudsen og Hanne Louise Madsen, 26, paa Nørregade 68
1885, 0701, 06041885, Alfred Johannes Hansen, søn af slagter Morten Hansen og Anne Marie Rasmussen, 37, i Dannebrogsgade 30
1885, 0701, 22021885, Marius Christian Jensen, søn af smedesvend Jens Jensen, i Odense og Maren Elisabeth Hansen, 21, paa Sct. Hans Kirkegaard 1 (datter af arbeidsmand Jacob Hansen)
1883, 0705, 08071883, Carl Valdemar Olsen, søn af Kirstine Petersen (rettet navn iflg. skudsmaalsbog til Sivertine Christine Petersen), i Dannebrogsgade 12, Sct. Mathæus Sogn, Kjøbenhavn
1885, 1501, 25051885, Hans Christian Christiansen, søn af skibstømrer Hans Christiansen og Karen Larsen, 25, paa Nørrebro 88
1885, 1601, 06041885, Hans Andreas Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Mette Kirstine f. Hansen, 27, paa Kalkveien 8
1885, 1601, 07061885, Valdemar Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Nielsen og Cecilie Sandborg, 38, paa Lille Parcelvei 5
1884, 3110, 21011885, Jørgen Charles Jensen, søn af bagersvend Jens Peter Jensen og Anne Kirstine Jørgensen, i Kræmmergyden 2
1885, 2001, 24051885, Ove Lund, søn af sadelmagermester Jens Martin Lund og Anne Marie Fredsine Wendelboe, 30, paa Nørregade 20
1885, 2501, 10051885, Georg Hansen, søn af skomagersvend Søren Jørgensen Hansen og Caroline Nielsine Nielsen, 26, i Dannebrogsgade 3
1885, 2601, 13031885, Adam Christopher Emil Hansen, søn af patrouillebetjent Hans Christian Hansen og Karen Marie Frandsen, 30, paa Nørregade 39 – 41, i sidebygningen
1885, 2601, 22111885, Rasmus Nielsen, søn af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Anne Margrethe Andersen, 30, paa Nørrebro 19
1885, 3001, 15031885, Hans Jacob Christian Jacobsen, søn af skibstømrer Hans Jacobsen og Nicoline Marie Margrethe Christiansen, 27, i Dannebrogsgade 13
1885, 0402, -, Dreng, søn af arbeidsmand Jens Rasmussen og Anne Hansen, 27, paa Tolderlundsveien 6
1885, 2102, 10051885, Carl Peter Valdemar Hansen, søn af cand. pharm. Carl Kierulff, i Odense og Karen Christine Caroline Hansen, 17, i Adamsgade 39 (datter af postbud Hansen af Odense)
1885, 2402, 06041885, Henrik Adolph Stærmose Hansen, søn af snedkermester Jørgen Christian Hansen Stærmose og Caroline Christine Frederiksen, 32, paa Gravene 8. Navneændring af 12.2.1900 til Henrik Adolph Hansen Stærmose
1885, 2402, 12041885, Frederik Ludvig Thillerup, søn af bogtrykker Frederik Ludvig Thillerup og Sophie Pertusine Christine Theilgaard, 34, paa Østre Stationsvei 13
1885, 2802, 26041885, Hartvig Nielsen Nedergaard, søn af detaillist Christian Nielsen Nedergaard og Albertine Marie Dichmann, 26, paa Nørregade 22
1885, 0203, 14051885, Willads Signius Willadsen, søn af skibsfører Willads Signius Willadsen og Dorthea Regine Storm, 28, paa Tolderlundsveien 4
1885, 0203, Udøbt dreng (død), søn af arbeidsmand Søren Hansen og Sophie Hansen True, 41, i Idaslyst paa Skibshusveien
1885, 0403, 12041885, Carl Adolph Viberg, søn af maskinmester August Niels Viberg og Mathilde Pheiff, 43, i Skibhusene
1885, 1202, 24051885, Hans Peter Lars Margraf Larsen, søn af handelscommis Hans Peter Larsen, af Odense og Marie Cathrine Olsen, af Sct. Knuds Sogn. Pleiefader arbeidsmand Niels Madsen, i Skibhusene
1885, 0803, 26041885, Rasmus Johannes Nielsen, søn af gartner Anders Nielsen og Anne Marie Knudsen, 26, paa Tolderlundsveien 21
1884, 1202, 15031885, Laurits Jensen, søn af tobakspinder Niels Jørgen Jensen og Karen Marie Kirstine Findling, i Slotsgade 50
1885, 1203, 26071885, Carl Georg Andersen, søn af entrepreneur Peter Andersen og Karen Marie f. Andersen, 36, paa Nørrebro 86
1885, 2403, 05071885, Jørgen Peter Viggo Jensen, søn af arbeidsmand Anders Jensen og Kirsten Nielsen, 25, paa Parcelveien 9
1885, 2403, 06041885, Jens Laurits Petersen, søn af væversvend Jens Peter, af Odense og Maren Cathrine Bendixen, 30, i Aalykkegade 12 (datter af husmand Bendix Davidsen i Fraugde)
1885, 2604, 17051885, Agner Peter Andersen, søn af bryggerkudsk Lars Andersen og Dorthea f. Andersen, 37, i Arbeiderboligen 16, i Kræmmermarken
1885, 2803, 26071885, Hans Laurits Marius Petersen, søn af murer Hans Petersen, i Odense og Amalie Cathrine Jensen, 19, i Skibhusene (steddatter af sømand Lars Nielsen i Skibhusene)
1885, 2903, 23081885, Richard Corinth Niels Jonas Jensen, søn af portør Jens Hansen, ved Statsbanen og Mariane f. Hansen, 41, i Adamsgade 10. Navneændring af 29.10.1914 til Richard Corinth Niels Jonas Midskov
1885, 0204, 31051885, Alfast Frederik Petersen, søn af restaurateur Niels Søren Petersen og Ester Sophie Nielsen, 29, ved Havnen 101
1885, 0304, 25121885, Thorvald Martin Olsen, søn af skomagermester Andreas Høier Olsen og Adolphine Dorthea Cathrine Andersen, 35, i Ramsherred 18
1885, 0604, 06041885, Valdemar Hansen, søn af arbeidsmand Jens Hansen og Mette Christine f. Hansen, 33, paa Nørregade 64
1885, 1204, Dødfødt dreng, søn af ølhandler Christen Rasmussen og Anne Eriksen, 30, paa Tolderlundsveien 1
1885, 1304, 25051885, Frederik Valdemar Christensen, søn af arbeidsmand Rasmus Christensen og Maren Kirstine Nielsen, 38, paa Store Parcelvei 13
1885, 1304, 25051885, Hans Gustav Rosenberg Pedersen, søn af sergent Alfred Frederik Emanuel Oscar Pedersen, ved 16de Bataillon og Anna Margarethe Franziska Rosenberg, 28, i Thorsgade 68. Navneændring af 5.11.1962 til Hans Gustav Rosenberg
1885, 1504, 30081885, Peter Oluf Johannes Flinck, søn af former Anders Adolph Frederik Flinck og Nielsine Andersen, 30, paa Skibshusveien 2
1885, 1604, 02081885, Arnold Petersen, søn af skrædder Peter Petersen og Else Marie Nielsen, 33, i Ramsherred 26
1885, 0604, 21061885, Severin Nicolai Simonsen, søn af sergent Knud Simonsen, ved 5te Bataillon og Henriette Rasmussen, 29, i Alleegade 25
1884, 3105, 27041885, Reinhard Jensen, søn af fuldmægtig Lars Jensen og Caroline Vilhelmine Andersen, i Adamsgade 19
1885, 3004, 05071885, Frederik Christian Hansen, søn af gjæstgiver Peter Heinrich Hansen og Marie Sophie Frederiksen, 31, i Skibshusene
1885, 3004, 14061885, Jørgen Christian Petersen, søn af arbeidsmand Peter Petersen og Karen Kirstine Eriksen, 29, i Dannebrogsgade 5
1885, 0205, 07061885, Alfred Herman Madsen, søn af arbeidsmand Jens Christian Madsen og Abelone Cathrine Nielsen, 27, i Nyenstad 27
1885, 0305, 17051885, Alfred Thor Straten, søn af fyrbøder Niels Peter Alfred August Thor Straten, ved Statsbanen og Anne Christiansen, 30, i Dannebrogsgade 19
1885, 0605, 03011886, Einar Ludvig Eriksen, søn af mursvend Peter Vilhelm Eriksen og Anne Marie Kirstine Jørgensen, 42, paa Sct. Hans Kirkegaard 7
1885, 1305, 15051885, Oscar Rasmussen (tvilling), søn af mursvend Søren Rasmussen og Antonette Henriette Sylvia Jeppesen, 38, i Damhus ved Skibhusene
1885, 1305, 15051885, Andreas Rasmussen (tvilling), søn af mursvend Søren Rasmussen og Antonette Henriette Sylvia Jeppesen, 38, i Damhus ved Skibhusene
1885, 1505, 18051885, Charles Frederik Becher, søn af handelsreisende Jacob Christian Becher, i Odense og Anne Frederikke Rasmussen, 23, i Skulkenborg 42 (datter af høker Frederik Rasmussen)
1885, 1505, 05071885, Christian Petersen, søn af tømrer Niels Petersen og Christiane Christine Christiansen, 37, i Dannebrogsgade 11
1885, 1605, 09081885, Thorsten Jensen, søn af malermester Jens Emil Evald Jensen og Gjertrudsine Petrosine Andersen, 33, paa Nørregade 63
1885, 2505, 16081885, Marius Christian Larsen, søn af væver Rasmus Larsen og Jensine Rasmussen, 32, i Skulkenborg 12
1885, 2805, 23061885, Frits Andreas Jens Thorvaldsen, søn af kjøbmand Carl Alfred Emil Thorvaldsen og Marie Judithe Jensen, 25, paa Nørregade 95
1885, 0106, -, Dreng, søn af detaillist Jacob Larsson og Marie Kirstine Jensen, 30, i Adamsgade 26
1885, 0306, 14021886, Niels Frederik Larsen, søn af skomager Hans Christian Larsen og Anne Kirstine Nielsen, 40, paa Nørregade 65, i bagbygningen
1885, 0306, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Jørgen Petersen og Anne Margrethe Larsen, 32, i Skibhusene
1885, 0706, 12071885, Otto Frederik Larsen, søn af arbeidsmand Hans Peter Larsen og Maren Kirstine Hansen, 33, Lille Parcelvei 6
1885, 1206, 20091885, Axel Alfred Eriksen, søn af sergent Hans Eriksen, ved 5te Bataillon og Marie Louise Dindler, 36, i Thorsgade 45
1885, 1406, 25101885, Hans Alfred Rasmussen, søn af sergent Poul Rasmussen, ved 26de Bataillon og Vilhelmine Caroline Christensen, 27, i Thorsgade 68
1885, 1506, 08111885, Carl Valdemar Madsen, søn af tømrer Hans Madsen og Anne Marie Petersen, 32, i Skibhusene
1885, 1506, 05071885, Christopher Johansen, søn af snedkersvend Niels Peter Johansen og Pouline Kirstine Marie Jensen, 34, paa Nørrebro 77
1885, 2106, 06091885, Christian Edvin Madsen, søn af sømand Marcus Madsen og Frederikke Caroline Petersen, 19, i Slotshavehuset (datter af arbeidsmand Peter Petersen i Revninge)
1885, 2206, 13091885, Carl Emil Carlsen, søn af musiker Thomas Christian Carlsen, ved 6te Regiment og Marie Clausen, 31, i Pjentedamsgade 43
1885, 2406, 02081885, Hans Valdemar Jørgensen, søn af vognmand Lars Peter Jørgensen og Vilhelmine Caroline Hein, 39, i Slotsgade 8
1885, 2406, 04101885, Axel Maale Brødegaard Christiansen, søn af sergent Peter Christiansen, ved 26 Bataillon og Anna Elise Adolphuine Nielssen, 29, i Sct. Knuds Kirkestræde 17
1885, 0307, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Johannes Christian Andersen og Mette Marie Hansen, 40, paa Skibhusveien 4
1885, 1404, 11071885, Hans Christian Olsen, søn af commis Anders Theodor Hans Olsen, tilleie paa Nørrebro 50 og Karen Marie Knudsen
1885, 1007, 16081885, Knud Christian Sørensen, søn af børstenbinder Niels Peder Sørensen og Karen Marie Larsen, 25, paa Nørregade 32, i bagbygningen
1885, 1207, 06091885, Rasmus Christian Petersen, søn af arbeidsmand Rasmus Petersen og Maren Christiansen, 35, i Askehuset ved Aalykkegaard
1885, 1207, 16081885, Hjalmar Sylverius Hansen, søn af sergent Niels Hansen, ved 16de Bataillon og Johanne Kirstine f. Hansen, 26, i Thorsgade 67
1885, 2306, 04081885, Poul Hey, søn af vinhandler Frederik Larsen Hey og Christine Lucie Sommer, 24, paa Klostervei 3
1885, 1507, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Niels Nielsen og Boline Andersen, 27, i Vinkjelderhuset paa Skibhusveien
1886, 1707, 21021885, Niels Henning Christian Valdemar Hansen, søn af bødkermester Hans Christian Hansen og Madsine Marie Kirstine f. Larsen, 23, paa Nørrebro 19
1885, 1807, 06091885, Frits Elias Jensen, søn af bestyrer Lars Jensen og Anne Cathrine Petersen Viborg, 35, i Christiansminde
1885, 2007, 06091885, Anders Laurits Andersen, søn af arbeidsmand Lars Andersen og Maren Hansine Nielsen, 39, Aalykkegade 14
1885, 2507, 01111885, Carl Albert Jean Sachs, søn af bestyrer Sophus Sachs og Cathinca Josephine Christiane Sandberg, 25, i Oliemøllen ved Skibshusveien
1885, 2807, 04101885, Einar Nielsen, søn af skrædder Anders Nielsen og Anne Kirstine f. Nielsen, 34, paa Østre Stationsvei 13
1885, 2907, 06121885, Adolph Eduard Fich, søn af porteur Jens Frederik Fich, ved Statsbanen og Mathea Rasmussen, 45, i Aalykkegade 18
1885, 2907, 30081885, Peter Christian Monberg, søn af architect Peter Christian Monberg og Clausine Clausen, 25, i Skolegade 2
1885, 3007, 08111885, Carlo Christian Poulsen, søn af arbeidsmand Hans Peter Poulsen og Kirsten Hansen, 36, i Blæsenborg 42, Sct. Jørgens Forstad
1885, 3007, 05091885, Jens Aage Heinrich Karstens, søn af snedkermester Johan Gustav Herman Karstens og Maren Cathrine Rasmine Petersen, 29, i Slotsgade 20
1885, 0808, 13091885, Christian Valdemar Nielsen, søn af sergent Niels Christian Nielsen, ved 26de Bataillon og Cathrine Julande Christophersen, 25, paa Vesterbro 17. Navneændring af 14.9.1901 til Christian Valdemar Nielsen Skaarenborg
1885, 0908, Dødfødt dreng, søn af former Niels Peter Jørgensen og Marie Christensen, 33, i Kræmemrgyden 2
1885, 0508, 16051885, Axel Vilhelm Hansen, søn af kanalfoged Jens Vilhelm Hansen og Hermandine Marie Funk, 37, Nørrebro 97, i Kanalfogedboligen
1885, 0704, 16081885, Vilhelm Otto Winther, søn af cigarmager Carl Marius Winther og Stine Knudsen, paa Kalkveien 4
1885, 1708, 04101885, Julius Albert Schøier, søn af musiker Vilhelm August Schøier, ved 6te Regiment og Henriette Louise Maag, 39, i Fredensgade 13
1885, 1808, 18121885, Martin Westerboe Sørensen, søn af gaardeier Anders Sørensen og Ida Christine Vesterboe, 25, i Døckerslund paa Skibshusveien
1886, 2508, 06011885, Johannes Christian Laurits Larsen, søn af stenhugger Anders Christian Larsen og Christine Frederikke Sørensen, 24, paa Nørregade 78
1885, 2908, Udøbt dreng, (død), søn af kreaturhandler Peter Rasmussen og Johanne Kirstine Nielsen, 34, paa Skibhusveien 16
1885, 3008, 20091885, Peter Alfred Marius Madsen, søn af karethmager Jens Peter Madsen og Julie Vilhelmine Anine Cathrine Busch, 28, paa Nørregade 59
1885, 3108, 26041886, Hans Christian Hansen, søn af smaakjører Knud Hansen og Anne Kirstine Nielsen, 29, paa Kalkveien 4
1885, 3108, Dødfødt dreng, søn af cigarmager Peter Vilhelm Longhi og Caroline Martine Andersen, 28, i Hans Jensens Stræde 23
1885, 0809, 08111885, Christopher Petersen, søn af arbeidsmand Hans Peter Petersen og Marie Rasmussen, 29, Slotsgade 25
1885, 0809, 25101885, Sophus Christian Larsen Østlund, søn af stenhugger Jørgen Larsen Østlund og Karen Kirstine Nielsen, 34, i Pjentedamsgade 47
1885, 1409, 08111885, Otto Emil Hansen, søn af murer Hans Peter Hansen og Anna Johansen, 25, Dannebrogsgade 27
1885, 1509, 06121885, Niels Meldgaard Petersen, søn af uldhandler Niels Meldgaard Petersen og Josephine Vilhelmine Madsen, 25, paa Østre Stationsvej 5
1885, 1709, 29111885, Max Allert Hansen, søn af musiker Allert Hansen, ved 2det Dragonregiment og Nielsine Christine Jørgensen, 23, i Adamsgade 4
1885, 1809, 09051886, Peter Christian Hansen, søn af sergent Niels Nicolai Hansen, ved 16 Bataillon og Nielsine Kirstine Petersen, 33, Sct. Knudsgade 28
1885, 2202, 27091885, Frederik Marius Rasmussen, søn af arbeidsmand Jørgen Rasmussen og Karen Marie Christiansen, 32, i Vindegade 64
1885, 2109, 28091885, Rasmus Peter Jørgensen, søn af tømmersvend Niels Peter Jørgensen og Maren Jacobsen, 41, Nørrebro 99, 1ste sal
1885, 2309, 16051886, Olaf Vilhelm Jensen (tvilling), søn af kulmaaler Hans Jensen og Kirstine Marie Olsen, 35, Parcelvei 13
1885, 2509, 26121885, Just Axel Rahbek, søn af sergent Peter Rahbek, ved Forpleiningskorpset og Kirsten Rasmussen, 33, i Allégade 54
1885, 2509, 22111885, Aage Friis, søn af fuldmægtig Otto Marius Friis og Karen Dorthea Christiansen, 25, paa Nørrebro 82
1885, 2609, 06011886, Carl Christian Anker Godtfred Elis Madsen, søn af tjenestekarl Carl Christian Andersen og Anne Dorthe Madsen, 31, i Skibhusene (datter af indsidder Mads Jensen i Brundby paa Samsø)
1885, 3009, 08111885, Niels Peter Poulsen, søn af skibstømrer og skibsfører Lars Christian Poulsen og Clausine Caroline Marie Olsen, 29, Tolderlundsvej 21
1885, 3009, 26121885, Johannes Emanuel Roulund Jørgensen, søn af fabrikant Hermann Hagbarth Jørgensen og Marie Sophie f. Jørgensen, 22, Nørregade 97
1885, 0610, 25101885, Lars Peter Andersen, søn af tjenestekarl Rasmus Jørgen Andersen og Caroline Mathilde Petra Petersen, 23, Skulkenborg 30
1885, 0408, 27091885, Jørgen Christian Rasmussen, søn af teglværksbestyrer Mads Rasmussen, i Stegsted, Paarup Sogn og Johanne Marie Rasmussen, i Leipzig, Brylle Sogn
1885, 0910, 06121885, Rasmus Jørgen Emanuel Christensen, søn af kurvemager Rasmus Christensen og Louise Rasmine Jørgensen, 32, Lille Parcelvei 5
1885, 1210, 06121885, Alfred Alexander Marius Dreyer, søn af portør Niels Christiansen Dreyer, ved Statsbanen og Marie Kirstine Madsen, 24, Dannebrogsgade 7
1885, 1310, 06121885, Hans Einar Broe, søn af snedkersvend Julius Theodor Broe, af Odense og Johanne Karen Kirstine Hansen, 21, paa Gravene 3
1885, 1710, 29111885, Hans Christian Hansen Storm, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen Storm og Petersine Nielsen, 27, Lille Parcelvei 3
1885, 2110, 13121885, Jørgen Christian Clausen, søn af bogholder Johan Frederik Clausen og Mathilde Nielsen, 31, Danneborgsgade no 25
1885, 2610, 12011886, Carl Georg Christensen, søn af tjenestekarl Niels Olsen, paa Hollufgaard og Caroline Margrethe Christensen, 28, Vindegade 46 (datter vægter Rasmus Chr. Christensen paa Hollufgaard)
1885, 0511, -, Dreng, søn af arbeidsmand Hans Frederik Marcus Christensen og Augusta Henriette Vilhelmine Josephsen, 25, Tolderlundsvej 6
1885, 0411, 07061886, Knud Laub (tvilling), søn af capitain Wilhelm Frederik Laub, ved 16de Bataillon og Emilie Kiørboe, 31, Nørregade 69
1885, 0411, 07061886, Erik Laub (tvilling), søn af capitain Wilhelm Frederik Laub, ved 16de Bataillon og Emilie Kiørboe, 31, Nørregade 69
1884, 1303, 22111885, Valdemar Gustav Andersen, søn af arbeidsmand Niels Brandt Hansen og Marie Cathrine Andersen, af Sct. Knuds Sogn, boer i Ramsherred 32
1885, 2011, 03011886, Axel Cay Krebs, søn af premierlieutenant og adjudant Frederik Christian Krebs, ved Fynske Brigade og Johanne Margrethe Busch, 27, Slottet, Nørregade
1885, 2511, 20121885, Johannes Martin Madsen, søn af sergent Niels Madsen, ved 5te Bataillon og Bodil Marie f. Madsen, 29, Kronprinsensgade 56
1885, 2911, 10011886, Alfred Christian Preben Hansen, søn af kjøbmand Carl Martin Hansen og Anna Margrethe Christine Larsen, 35, Gravene 12
1885, 0712, 24011886, Alfred Windeleff Knudsen, søn af klodsemager Vilhelm Julius Knudsen og Camilla Michaeline Jørgensen, 38, Nørregade 68
1885, 0812, Dreng, søn af arbeidsmand Niels Rasmussen og Hansine Madsen, 21, Tolderlundsvej 6
1885, 0310, 03121885, August Andersen, søn af vognmand August Bay, i Odense og Augusta Jensen Andersen, Vesterkjærby, Agedrup Sogn
1885, 1312, 04111886, Ludvig Gotlieb Rasmussen, søn af skibsfører Johan Ludvig Frederik Rasmussen og Jørgine Mathilde Nielsen, 34, Tolderlundsvejen 4
1885, 2412, 26041886, Hans Christian Jørgensen, søn af skomagermester Martin Jørgensen og Jørgine Elise Andersen, 31, Nørrebro 73
1885, 2512, 22081886, August Adolph Madsen, søn af skomager Lars Peter Madsen og Augusta Adolphine Helene Nielsen, 30, Nørregade 68
1885, 2812, 31011886, Carl Emil Nielsen, søn af arbeidsmand Jens Peter Nielsen og Hansine Petrine Christiansen, 31, Enggade 16
1885, 2812, 22041886, Peter Valdemar Jønsson, søn af snedker Alfred Oscar Jønsson og Mathilde Kirstine Jørgensen, 21, Nørrebro 102
1885, 3112, 17011886, Carl Christian Frederik Thermansen, søn af tjenestekarl Peter Thermansen, af Ejby og Anne Marie Sophie Hansen, 18, Sct. Jørgens Forstad 26 (Blæsenborg), (datter af Frederik Hansen)
1885, 3112, 26041886, Christian Andersen, søn af arbeidsmand Christian Andersen og Nicoline Jensen, 37, i Paradishuset
1881, 0401, 27031881, Hulda Severine Jacobine Ludovica Petersen, datter af tjenestekarl Hans Petersen, i Munkebo og enke Karen Nielsen, 33, paa Nørrebro 36 (datter af arbeidsmand Niels Andersen i Ellinge Sogn)
1881, 0701, 03041881, Dagmar Laura Christophersen, datter af fyrbøder Rasmus Christophersen og Rasmine Georgine Nissen, 32, ved Kalkværket ved Kanalen
1881, 1701, 03041881, Karla Alvilda Elisabeth Jensen, datter af sergent Hans Jensen, ved 2det Dragonregiment og Karen Marie Rasmussen, 20, i Vindegade 36
1881, 1701, 13051881, Laura Josephine Marie Larsen, datter af arbeidsmand Hans Christian Larsen og Sophie Nielsen, 31, i Skulkenborg 99. Navneændring af 12.12.1921 til Laura Josephine Marie Larsen Lethmar
1881, 2701, 20021881, Anna Petrine Louise Larsen, datter af korporal Niels Larsen, ved 4de Dragonregiment i Nestved og Pouline Johanne Kirstine Petersen, 29, ved Trækbanen 32 (datter af smed Peter Rasmussen i Dalumgaards Smedie)
1880, 1011, 06021881, Emma Amalie Johanne Hansen, datter af smedesvend Johannes Florup og Betty Marie Hansen, i Slotsgade 15
1881, 0402, 29051881, Marie Frederikke Johanne Kirstine Nicolaisen, datter af skomager Peter Vilhelm Nicolaisen og Sophie Juliane Heesch, 28, paa Nørregade 23
1881, 1002, 15041881, Josephine Nielsine Christine Hansen, datter af smedesvend Rasmus Henrik Hansen og Karen Kirstine Marie Nielsen, 26, paa Nørrebro 56
1881, 0402, 27021881, Ane Johanne Hansen, datter af ungkarl Hans Hansen, tjenende i Odense og Ane Cathrine Madsen, i Nørre Broby
1881, 0103, 19061881, Mary Rosalia Mikkelsen, datter af garver Morten Mikkelsen og Anna Dorthea Christensen, 24, ved Aasumveien imellem de to sidste Havebækhuse
1881, 0403, 10041881, Camilla Annine Sophie Nielsen, datter af skrædder Anders Nielsen og Anne Kirstine født Nielsen, 30, i Aalykkegade 13
1881, 0503, 29051881, Helene Johanne Sophie Hansen, datter af murmester Rasmus Hansen og Adolphine Kirstine Thomsen, 33, paa Østre Stationsvei 11. Navneændring af 23.5.1903 til Helene Johanne Sophie Hansen Fraugde
1881, 0703, 19061881, Inger Madsen, datter af sadelmager Carl Vilhelm Madsen, ved 2det Dragonregiment og Nicoline Dorthea Lund, 31, i Fredensgade 30
1881, 1403, 24041881, Johanne Nielsine Christiansen, datter af skipper Niels Christiansen og Mette Kirstine Madsen, 34, paa Kanalveien 112, i Aalykkemarken
1881, 1503, 23101881, Laurasine Jørgine Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Christian Nielsen og Anne Marie Andersen, 31, i Skibhusene
1881, 1803, 12061881, Rasmine Cecilie Karen Rasmussen, datter af arbeidsmand Anders Rasmussen og Johanne Marie Madsen, 29, paa Tolderlunds Mose
1881, 2303, 23031881, Anne Dorthea Olsen (tvilling), datter af arbeidsmand Morten Olsen og Anne Marie Larsen, 39, i Astruphuset under Hanneberg
1881, 2203, 15051881, Marie Antonette Hansen, datter af mølleforpagter Anton Marius Hansen og Ottilia Schade, 30, ved Næsbyhoveds Veirmølle
1881, 2303, 24071881, Andrea Marie Jørgensen, datter af ledvogter Lars Christian Jørgensen og Anne Kirstine Petersen, 26, i Adamsgade 1
1881, 29011882, Petra Jørgine Madsen, datter af sømand Jørgen Madsen og Karen Kirstine Hansen, 32, paa Kanalveien 108, i Aalykkemarken
1881, 2503, 17071881, Marie Elisabeth Rasmussen, datter af arbeidsmand Jacob Rasmussen og Anne Kirstine Larsen, 30, i Slotsgade 50
1881, 2903, 14061881, Else Gurine Dichmann, datter af assistent Niels Vigo Dichmann, ved Statsbanen og Johanne Petra Caroline Petersen, 23, i Aalykkegade 11
1881, 3003, -, Pige, datter af kleinsmed Johan Martin Augustinus og Caroline Amalie Johansen, 40, paa Nørregade 83
1881, 0304, 11081881, Marie Kirstine Steffensen Olsen, datter af brændevinsbrænder Jens Peter Olsen og Cathrine Caroline Steffensen, 38, paa Nørregade 76
1881, 0404, 08051881, Christine Jessine Nielsen, datter af mursvend Rasmus Nielsen og Dorthea Margrethe Jessen, 26, paa Parcelveien 23
1881, 0504, 02061881, Helga Irene Sophie Hansen, datter af gjæstgiver Peter Heinrich Hansen og Marie Sophie Frederiksen, 27, i Skibhusene
1881, 0604, 26061881, Henriette Marie Caroline Eskildsen, datter af handskemager Erik Leopold Eskildsen og Madsine Peterline Camilla Christine Borgstrøm, 30, paa Nørregade 33
1881, 0804, 11121881, Mary Agnes Petrea Rasmussen, datter af sømand Niels Peter Rasmussen og Anne Marie Hansen, 30, i Skibhusene
1881, 1304, 24041881, Marie Christine Jacobsen, datter af porteur Christen Jacobsen, ved Statsbanen og Marie Heskjær, 36, paa Kanalveien 96, i Aalykkemarken
1881, 1404, 19061881, Cathrine Hanne Nørballe, datter af landmand Anders Hansen Nørballe og Cathrine Marie Thede, 32, paa Nørregade 65
1881, 1604, -, Pige, datter af arbeidsmand Lars Mathias Vilhelm Petersen og Petrine Marie Frederikke Friis, 40, paa Gravene 23
1881, 1902, 07061881, Emilie Anna Henrica Andersen Brandt, datter af typograpf Valdemar Friedlich Hansen, i Odense og Christine Petrea Margrethe Brandt, paa Rastrup Mark, Marslev Sogn
1881, 2604, 09061881, Marie Olavia Petersen, datter af kulhandler Laurits Petersen og Caroline Marie Hansen, 30, paa Parcelveien 6
1881, 0405, 21081881, Kaja Dorthea Abelone Hansen, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen og Marie Christine Andersen, 36, i Arbeiderboliger 9, i Kræmmermarken
1881, 1005, Dødfødt pige, datter af gaardskarl Iver Nielsen, af Odense og Kirstine Marie Hansen, 27, i Slotsgade 30 (datter af arbeidsmand Hans Jørgensen af Nørreby)
1881, 1105, 10071881, Sophie Mathilde Rasmussen, datter af kudsk Jens Rasmussen og Anne Nielsen, 37, ved Trækbanen 6
1880, 2506, 15051881, Caroline Marie Larsen, datter af cigarmagersvend Carl Hansen og Johanne Marie Larsen. Barnets i pleie i Arbeiderboliger 11, i Kræmmermarken
1881, 1405, 03071881, Olga Larsen, datter af arbeidsmand Hans Peter Larsen og Maren Kirstine Hansen, 29, paa Parcelveien 14
1881, 1705, 16101881, Minna Julie Elisabeth Christensen, datter af mursvend Hans Christian Gottlieb Christensen og Hansine Christophine Johanne Marie Hansen, 28, i Ramsherred 96
1881, 2005, 10071881, Anna Cathrine Christensen, datter af sømand Anders Christian Christensen og Anne Cathrine Margrethe Nielsen, 29, i Kræmmergyden 14
1881, 1901, 23051881, Alma Jacobe Emilie Jensen, datter af klodsemager Mads Jensen og Karen Marie Larsen, paa Nørregade 93
1881, 2305, 24071881, Rasmine Camilla Mathiesen, datter af tjenestekarl Christian Mathiesen, paa Glamdrup Teglværk, Lunde Sogn og Johanne Marie Mortensen, 20, i Skibhusene (datter af arbeidsmand Rasmus Mortensen i Skibhusene)
1881, 0206, 25091881, Marie Anna Johanne Bruun Jürgensen, datter af ritmester og slotsforvalter Christian Frederik Urban Bruun Jürgensen og Louise Juliane Theodora Mordhorst, 36, paa Slottet
1881, 0206, 21081881, Marie Mette Uytendale de Bretton, datter af baron og premierlieutenant Anton Carl Frederik Montagne de Bretton og Petrine Madsine Ottilia Andersen, 37, paa Slottet
1881, 0206, 08011882, Anna Cecilie Charlotte Petersen, datter af sømand Niels Petersen og Maren Kirstine Rasmussen, 34, paa Kanalveien 116, i Aalykkemarken
1881, 0406, 24071881, Asta Frederikke Nielsen, datter af politibetjent Niles Vilhelm Nielsen og Laurine Vilhelmine Andersen, 23, ved Trækbanen 15
1881, 0406, Dødfødt pige, datter af snedkermester Hans Christian Lind Hansen og Marie Cathrine Nicoline Meyer, 31, paa Nørrebro 68
1881, 0506, 24071881, Anna Pouline Rasmussen, datter af arbeidsmand Ole Rasmussen og Laura Christine Ibsen, 30, paa Nørrebro 72
1881, 0706, 17071881, Mathilde Caroline Andrea Frederiksen, datter af tømrersvend Frederik Frederiksen og Mette Margrethe Rasmussen, 34, paa Parcelveien 3
1881, 0706, 18061882, Hanne Marie Christiansen, datter af mursvend Carl Christian Christiansen og Else Margrethe Poulsen, 42, i Nyenstad 134
1880, 2612, 12061881, Nicoline Johanne Margrethe Christensen Andersen, datter af sømand Hans Peter Andersen og Sophie Frederikke Christensen, i Slotsgade 26
1881, 1306, 30101881, Caroline Annine Lindegaard, datter af fyrbøder Niels Christian Frederik Lindegaard, paa Oliemøllen og Mathilde Jensine Christine Hansen, 30, i Oliehuset paa Skibhusveien
1881, 1506, 16101881, Marie Cecilie Olsen Kjærup, datter af farver Bennet Olsen Kjærup og Karen Marie Petersen, 42, paa Sct. Hans Kirkegaard 46
1881, 2705, 19061881, Marie Hansen, datter af sergent Rasmus Frederik Hansen, i Kjøbenhavn og Maren Reinholtsen, i Birkende
1881, 2306, 14081881, Clara Frederikke Catharina Sørensen, datter af sergent Hans Julius Sørensen, ved 16de Bataillon og Mathilde Dorthea Kirstine Kornbech, 28, i Nedergade 26
1881, 2606, 07081881, Anna Marie Karen Petrine Jørgensen, datter af sandmand Hans Jørgensen og Ellen Petrine Philipsen, 26, paa Parcelveien 14
1881, 2906, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Peter Theodor Baumgarten og Mette Marie Fauerschau, 39, paa Skibhusveien
1881, 2906, 14081881, Karen Marie Elise Andersen, datter af arbeidsmand Anders Andersen og Maren Margrethe Jørgensen, 24, i Blæsenborg 30
1881, 2906, 02101881, Karen Christine Carstensen, datter af arbeidsmand Erik Carl Christian Carstensen og Johanne Marie Rasmussen, 35, paa Tolderlundsvei 118. Navneændring af 25.8.1904 til Karen Christine Damlund
1881, 0207, 07081881, Olga Wendelbo, datter af sergent Laurits Christian Marius Wendelbo, ved 5te Bataillon og Caroline Amalie Bahn, 30, i Albanigade 29
1881, 0507, 09101881, Augusta Vilhelmine Schøier, datter af hornblæser Vilhelm August Schøier, ved 6te Regiment og Henriette Louise Maag, 34, i Fredensgade 24
1881, 0707, 18091881, Valborg Jensen, datter af vognmand Carl Villiam Jensen og Anne Marie Hansen, 32, i Aalykkegade 19
1881, 0707, 09101881, Anna Caroline Marie Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Marie Kirstine født Rasmussen, 25, Slotsgade 16
1881, 1207, 18091881, Eleonora Knudsen, datter af kleinsmedmester Ferdinand Knudsen og Laura Lucilie Hansen, 35, paa Nørregade 67
1881, 1507, 09071882, Dagmar Dorthea Wismar, datter af smed Nis Peter Jensen Wismar og Else Marie Jørgensen, 34, paa Parcelveien 2
1881, 1607, 28081881, Bertha Nielsine Steffensen, datter af smaakjører Niels Steffensen og Maren Hansen, 41, paa Parcelveien 1
1881, 1707, 31071881, Rasmine Abelone Jørgensen, datter af skipper Mads Christian Jørgensen og Anne Rasmussen, 38, paa Nørregade 86, i bagbygningen ud til Aalykkegade
1881, 0208, 28081881, Hedevig Jensen, datter af arbeidsmand Jørgen Carl Jensen og Karen Marie Nielsen, 32, i Skibhusene
1881, 2506, 06071881, Ellen Johanne Jørgensen, datter af krølhaarsfabrikant Herman Jørgensen, paa Odense Nørregade 99 og Marie Bolette Petersen, i Middelfart
1881, 1008, 09101881, Bertha Louise Jørgensen, datter af skomager Martin Jørgensen og Jørgine Elise Andersen, 26, paa Nørrebro 69
1881, 1108, 28081881, Antonette Mariane Leontine Alexandra Rasmussen, datter af arbeidskarl Niels Christian Petersen, for tiden i Amerika og Caroline Vilhelmine Marie Rasmussen, 24, paa Nørregade 53, bagbygningen (datter af H. J. Rasmussen i Veflinge)
1881, 1908, 23091881, Augusta Johanne Cathinka Madsen, datter af tjenestekarl Hans Marius Jeppesen, i Krogsbølle og Anne Marie Madsen, 28, paa Gravene 19 (datter af Johanne Jensen i Hjallese Torp)
1881, 2008, 29011882, Emma Knudsen, datter af arbeidsmand Jens Knudsen og Dorthea Marie Jensen, 29, i Aalykkegade 19
1881, 2308, 27111881, Christine Marie Elna Hansen, datter af eier Hans Hansen, af Paradisgaarden og Kirsten f. Hansen, 27, i Paradisgaarden
1881, 2508, 11051882, Ingrid Marie Cathrine Jensen, datter af bager Knud Peter Jensen og Catharina Honoré, 33, paa Nørrebro 9
1881, 0109, 27111881, Mathilde Emilie Schnurre, datter af bagermester Emil Theodor Schnurre og Henriette Gabrielle Elisabeth Kræfting, 24, paa Nørregade 65
1881, 0709, 21101881, Marie Louise Waage-Jensen, datter af premierlieutenant og adjunt Frederik Carl Christian Jensen, ved 5te Bataillon og Johanne Frederikke Crone, 23, i Søndergade 7
1881, 0709, 11121881, Louise Elisabeth Jørgensen (tvilling), datter af arbeidsmand Hans Jørgensen og Anne Marie Hansen, 31, paa Parcelveien 15
1881, 1009, 29091881, Anna Cathrine Jørgensen, datter af arbeidsmand Rasmus Jørgensen og Vilhelmine Andersen, 32, i Hans Jensens Stræde 21
1881, 1109, 12021882, Gertha Christine Rasmine Mortensen, datter af kornafbærer Anders Mortensen og Johanne Kirstine Hansen, 33, paa Parcelveien 15
1881, 1309, 20111881, Clausine Christiane Nielsen, datter af arbeidsmand Rasmus Nielsen, i Odense og Marie Rasmussen, 26, paa Hanneberg (datter af husmand Rasmus Rasmussen i Andebølle)
1881, 1409, 13111881, Minna Johanna Sabroe, datter af kjøbmand Christian Theodor Sabroe og Marie Christiane Jacobsen, 29, paa Nørregade 29
1881, 1509, 13111881, Ingeborg Bahr, datter af arbeidsmand Claus Andersen Petersen Bahr og Marie Louise Ehrhorn, 31, i Adamsgade 1
1881, 1509, -, Pige, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Thora Emilie Marie Petersen, 44, paa Parcelveien 15
1881, 1609, 23101881, Sara Lovise Andersen, datter af klodsemager Jørgen Andersen og Maren Mariane Orup, 33, paa Nørregade 94
1881, 1609, 27111881, Helene Kirstine Andrea Petersen, datter af overporteur Peter Petersen og Anne Marie Jørgensen, 39, ved Trækbanen 18. Navneændring af 18.2.1902 til Helene Kirstine Andrea Haldbo
1882, 2009, 15071882, Christine Rasmine Christoffersen, datter af arbeidsmand Peter Christian Christoffersen og Caroline Christiansen, 38, i Skulkenborg 105
1881, 2909, 18121881, Anna Christensen, datter af sergent Julius Søren Peter Christensen, ved 2det Dragonregiment og Maren Kirstine Olsen, 24, i Enggade 10
1881, 0210, 27111881, Maren Rasmine Elisabeth With, datter af landmand Niels Christian With og Anna Cathrine Jensen, 21, i Skibhusene
1881, 0410, 05021882, Johanne Schrøder, datter af slagtermester Christian Peter Schrøder og Antonie Florentine Sophie Bekker, 41, paa Tolderlundsveien 97
1881, 0610, 30101881, Anna Christine Elisabeth Jørgensen, datter af kjøbmand Niels Jørgensen og Jensigne Christiansen, 29, paa Nørregade 47
1881, 0710, 19021882, Ingeborg Dorthea Hansen, datter af sergent Niels Nicolai Hansen, ved 16de Bataillon og Nielsine Kirstine Petersen, 29, i Kronprindsensgade 24
1881, 2809, 06111881, Theodora Jørgensen, datter af premierlieutenant Andreas Nicolai Jørgensen, ved 16de Bataillon og Asta Helweg, 21, i Kongensgade 62
1881, 0910, 29111881, Anna Caroline Cecilie Larsen, datter af arbeidsmand Jens Jacob Larsen og Trine Jensen, 33, i Hanneberghuset
1881, 0910, 30071882, Ida Caroline Henriksen, datter af arbeidsmand Peter Henriksen og Ida Caroline Hansen, 30, paa Nørrebro 74
1881, 1110, 12101882, Anna Lomborg (tvilling), datter af paraplymager Carl Eduard Lomborg og Maren Kirstine Sørensen, 40, paa Nørregade 30
1881, 1110, 12101882, Johanne Lomborg (tvilling), datter af paraplymager Carl Eduard Lomborg og Maren Kirstine Sørensen, 40, paa Nørregade 30
1881, 1110, 28051882, Ingeborg Petersen, datter af kjøbmand Frits Ferdinand Petersen og Johanne Louise Larsen, 26, paa Nørregade 89
1881, 1610, 10041882, Inger Christiane Jensen, datter af arbeidsmand Rasmus Christian Holm Jensen og Karen Sophie Knudsen, 30, paa Nørregade 85, i bagbygningen
1881, 2010, 05021882, Anna Margrethe Mathilde Nielsen, datter af arbeidsmand Lars Peter Nielsen og Maren Madsen, 30, i Teisens hus paa Skibshusveien
1881, 2310, 16041882, Maren Hansine Christiansen, datter af skibsfører Mads Christiansen og Hansine Marie Lindegaard, 38, paa Kanalveien 114, i Aalykkemarken
1881, 2910, 18121881, Anna Magda Camilla Staalberg, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen Staalberg og Kirsten Knudsen, 31, paa Skibhusveien 28
1881, 3010,12021882, Ingeborg Christiane Rosenørn, datter af lieutenant og assistent Peter Otto Rosenørn, ved Statsbanen og Marie Frederikke Cathrine Breckling, 30, paa Statsbanegaarden
1881, 3010, 18121881, Anna Nielsine Petrine Caroline Petersen, datter af landpostfører Niels Petersen og Johanne Kirstine Johansen, 33, paa Nørregade 25
1881, 3010, 17091882, Inger Johanne Marie Andersen, datter af arbeidsmand Niels Andersen og Anne Marie Petersen, 33, paa Nørregade 58, i bagbygningen
1881, 0111, 07021882, Karen Margrethe Klixbüll, datter af kjøbmand Julius Sørensen Klixbüll og Marie Elisabeth Brandt, 30, paa Nørregade 25
1881, 0911, 01011882, Laura Jensen, datter af bestyrer Lars Jensen og Anne Cathrine Petersen Viborg, 32, i Christiansminde
1881, 1011, 19031882, Jensine Mariane Kjølhede, datter af styrmand Christian Carl Kjølhede og Jenny Marie Jessen, 25, paa Nørrebro 35
1881, 1811, 04121882, Marie Hansine Caroline Brodersen, datter af snedker Frederik Carl Christian Brodersen og Caroline Hansen, 37, i Slotsgade 60
1881, 2011, 26021882, Anna Marie Pedersen, datter af skomagersvend Anders Pedersen og Anne Margrethe Hansen, 28, i Ramsherred 66
1881, 2211, 29011882, Helga Christine Carla Christensen, datter af sergent Niels Christensen, ved 2det Dragonregiment og Marentine Johanne Rasmussen, 24, paa Sortebrødretorv 13
1881, 0112, 16041882, Valborg Sophie Christiane Nielsen, datter af arbeidsmand Christian Nielsen og Singer Marie Amalie Charlotte Sørensen, 39, paa Nørrebro 4
1881, 0212, 29051882, Ingeborg Mary Petra Poulsen, datter af skibstømrer Lars Christian Poulsen og Clausine Caroline Marie Olsen, 25, paa Tolderlundsveien 118
1881, 0912, Pige, datter af ritmester Edvard Valdemar Sass, ved 2det Dragonregiment og Susanne Louise Augusta Firlings, 28, paa Overgade 60
1881, 1412, 05021882, Maren Johanne Marie Martine Nielsen, datter af bager Hans Christian Nielsen og Maren Jensen, 28, paa Nørrebro 93, i Aalykkemarken
1881, 2012, 14051882, Marie Pederine Nielsen, datter af uldhandler Peder Christian Nielsen og Hansine Henriette Vilhelmine Jørgensen, 26, i Asylgade 28
1881, 2112, 19021882, Mary Birgitta Christiansen, datter af handelsfuldmægtig Niels Christian Anton Christiansen og Magdalene Josephine Stokkebye, 25, paa Nørrebro 29
1881, 2212, 3007, Alma Elvira Cathinka Christensen, datter af skomagermester Iver Christensen og Marie Kirstine Petersen, 29, i Slotsgade 3
1881, 2208, 2612, Anna Johanne Cathrine Alvilda Jensen, datter af styrmand Niels Jensen og Gjertrud Marie Rasmussen, paa Nørregade 13
1881, 2712, 23051882, Alma Louise Cathrine Iversen, datter af isenkræmmer Victor Ole Jensen, i Bogense og Pederline Christiane Larsen, 24, i Ertebjerghuset paa Skibhusveien (datter af hjulmand Lars Nielsen)
1881, 0311, 13011882, Henriette Petrea Hansen, datter af smedesvend Peter Laurits Hansen og Karen Marie Jørgensen. Hos pleiefader væver Jørgen Larsen paa Nørregade 110, i baghuset
1881, 2808, 15011882, Mary Frederikke Mortensen, datter af meierist Johan Carl Frederik Kann og andrea Mortensen. Hos pleiefader mælkekudks Jens Hansen paa Nørrebro 54
1882, 1901, 02041882, Olga Frederikke Amalie Jespersen, datter af sergent Rasmus Jespersen, ved 16de Bataillon og Jacobine Johansen, 27, i Jens Benzonsgade 3
1882, 2101, 14051882, Margrethe Jørgensen, datter af former Niels Peter Jørgensen og Karen Mathiesen, 33, i Ramsherred 50
1882, 2101, 12021882, Anne Kirstine Petersen, datter af tjenestekarl Knud Nielsen, i Dømmestrup og Bolette Marie Petersen, 21, i Asylgade 28 (datter af arbeidsmand Peter Henriksen)
1882, 2301, 29051882, Alma Marie Kirstine Nielsen, datter af skrædder Hans Jacob Nielsen og Mette Cathrine Hansen, 30, paa Kanalveien 94, i Aalykkemarken
1882, 2401, 12031882, Kirstine Marie Andresen, datter af arbeidsmand Sophus Johan Viggo Andresen og Anne Marie Andersen, 26, i Blæsenborg 28
1882, 0102, 11061882, Julie Francisca Henriksen, datter af skomager Carl Frederik Henriksen, af Odense og Dorthea Peterline Mathilde Petersen, 23, i Adamsgade 39 (datter af slagter Peter Jensen af sognet)
1882, 0202, 23041882, Anna Cathrine Henriette Naumann, datter af karethmagersvend Frederik Vilhelm Naumann og Karen Madsen, 37, i Skulkenborg 87
1882, 0302, 07051882, Maren Catharine Olga Hansen, datter af porteur Jens Hansen og Anne Kirstine Petersen, 25, paa Nørrebro 58
1882, 0302, Pige, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Charlotte Christiane Petersen, 26, paa Nørregade 118
1882, 1002, 07041882, Olga Christine Magdalene Köcks, datter af sergent Jørgen Jørgensen Köcks, ved 26de Bataillon og Emma Elise Caroline Bloch, 25, paa Heden 100
1882, 1102, 04061882, Charlotte Josephine Nielsen, datter af uldhandler Johannes Nielsen og Christine Jensen, 31, i Enggade 10
1882, 1602, 04061882, Ebba Dorthea Thomsen, datter af korporal Rasmus Thomsen, ved 5te Bataillon og enke Maren Kirstine Ebbesen, 39, paa Kalkveien (datter af husmand Ebbe Larsen i Fravgde Kjærby)
1882, 1802, 23051882, Agnes Mary Casparine Andersen, datter af rugbrødbager Peter Andersen og Hansine Boline Marie Thrane, 35, i Østergade 69
1882, 2402, 26031882, Karen Marie Kirstine Nielsine Larsen, datter af arbeidsmand Jørgen Larsen Østlund og Karen Kirstine Nielsen, 31, paa Kalkveien 1
1882, 2502, 03091882, Mathilde Augustinus, datter af kleinsmed Peter Christian Berndt Augustinus og Anne Henriette Hansen, 29, paa Gravene 16
1882, 0203, 02031882, Jeanne Benedicte Poulsen, datter af smedesvend Laurits Petersen, bortreist og Johanne Marie Amalie Vilhelmine Poulsen, 15, i Kræmmergyden 14 (datter af Benedicte Hintze)
1882, 0503, 25021882, Adamine Christiohine Jacobine Marie Olsen, datter af bødker Jørgen Andreas Magnus Olsen og Marie Ernestine Severine Nielsen, 25, i Slotsgade 32
1882, 0903, 30081882, Rebekka Josephine Margrethe Eriksen, datter af mursvend Peter Vilhelm Eriksen og Anne Marie Kirstine Jørgensen, 39, paa Sct. Hans Kirkegaard 45
1882, 1003, 10041882, Anna Marie Hansen, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen og Anne f. Hansen, 27, paa Parcelveien 8
1882, 1403, 16031882, Caroline Marie Dagmar Jensen, datter af sergent Rasmus Jensen, ved 26de Bataillon og Anne Marie f. Jensen, 20, i Kronprindsensgade 24
1882, 2203, 29051882, Julie Theodora Hindsgaul Nielsen, datter af snedkermester Christian Vilhelm Nielsen og Helene Elise Rasmine Hindsgaul, 36, paa Nørregade 36. Navneændring af 8.2.1908 til Julie Theodora Hindsgavl
1881, 1910, 26031882, Ellen Frandsine Reventlow, datter af jernbaneassistent og nu godsexpediteur Martin Steen Georg Reventlow, ved Statsbanen og Alvilda Louise Knudsen, 35, paa Statsbanegaarden
1882, 2203, 07051882, Emma Vilhelmine Rasmussen, datter af arbeidsmand Hans Peter Rasmussen og Petrine Olsen, 34, i Blæsenborg 42
1882, 2303, 03091882, Valborg Clara Enderup, datter af skindfarver Peter Anton Enderup og Emilie Augusta Espersen, 33, paa Nørregade 33
1882, 2603, 30071882, Ellen Villumsen, datter af musiker Villiam Villumsen, ved 6 Regiment og Theodora Aurora Gregersen, 33, i Frederiksminde ved Hjalleseveien
1882, 2703, 20081882, Laura Marie Nielsine Nielsen, datter af porteur Niels Peter Nielsen, ved Statsbanen og Anne Cathrine Laursen, 27, ved Trækbanen 2
1882, 3003, 13081882, Alma Alexander, datter af stabssergent Johan Vilhelm Alexander, ved 5te Bataillon og Laura Adelaide Petersen, 25, Thorsgade 72
1882, 0104, 11041882, Christiane Marie Jørgensen, datter af mursvend Jacob Jørgensen og Johanne Marie Thygesen, 37, paa Nørrebro 72
1882, 0104, 23121883, Johanne Hermansen, datter af mursvend Peter Hermansen og Anna Sophie Marie Madsen, 31, paa Nørregade 58
1882, 0304, 29051882, Ingeborg Amalie Madsen, datter af sergent og berider Hans Madsen, ved 2det Dragonregiment og Anne Marie Nielsen, 27, i Sct. Jørgens Forstad 37. Navneændring af 26.10.1907 til Ingeborg Amalie Danholt
1882, 0304, 23071882, Anna Hansen, datter af murer Niels Hansen og Anne Marie Larsen, 32, i Rosenlund ved Hedevigslund
1882, 0404, 11061882, Christine Dorthea Jensen, datter af sergent og vaabenmester Hans Peter Jensen, ved 16de Bataillon og Johanne Theodora Larsen, 24, i Sct. Knudsgade 23
1882, 0304, 09071882, Johanne Kirstine Madsen, datter af arbeidsmand Mads Peter Madsen og Dorthea Marie Axelsen, 27, ved Trækbanen 4
1882, 0904, 14041882, Fanny Anna Hansen, datter af beslagsmed Carl Ludvig Harald Hansen, ved 2det Dragonregiment og Sophie Frederikke Silldorff, 26, i Østergade 70
1882, 1204, 01051882, Kirsten Pedersen, datter af redaktør Jørgen Pedersen, af Fyns Tidende og Ursula Hansine Olsen, 36, paa Nørregade 22
1882, 1504, 13081882, Anna Elisabeth Larsen, datter af skorstensfeier Olaf Emil Larsen og Hanne Elisabeth Ryborg, 25, paa Nørregade 64
1882, 1604, 02071882, Ingeborg Cathrine Frederikke Andersen, datter af sergent Hans Frederik Andersen, ved 5te Bataillon og Voldborg Sophie Frederikke Larsen, 23, i Kongensgade 37
1882, 1904, 25061882, Martha Christiane Jørgensen, datter af ledvogter Lars Christian Jørgensen og Anne Kirstine Petersen, 27, i Aalykkegade 13
1882, 2204, 29051882, Dora Johanne Andersen, datter af arbeidsmand Lars Andersen og Dorthea f. Andersen, 34, i Arbeiderboliger 16, i Kræmmermarken
1882, 2404, 18061882, Anna Marie Mortensen, datter af skibstømrer Rasmus Mortensen og Stine Kuhlmann, 36, i Skibhusene
1882, 2704, 06081882, Anna Sophie Amalie Vilhelmine Laurine Nielsen, datter af arbeidsmand Carl Vilhelm Marius Nielsen og Nielsine Marie Petersen, 23, i Adamsgade 7
1882, 2904, 04061882, Marie Christine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Anne Cathrine Madsen, 33, paa Skihusveien 28
1882, 0105, 02071882, Dora Alvilda Nathalie Rasmussen, datter af sergent Poul Rasmussen, ved 26de Bataillon og Vilhelmine Caroline Christensen, 24, i Thorsgade 18
1882, 0405, 10081882, Olga Holten, datter af toldcontrolleur og premierlieutenant Nicolai Mathias Holten og Petrine Rasmine Christensen, 32, paa Østre Stationsvei 1
1882, 0605, 02071882, Ingeborg Sørensen, datter af lærer Kristian Kristen Andersen Sørensen og Kristine Elisabeth Nielsen, 28, i Sct. Hans Landsogns Skole paa Skibshusveien. Navneændring af 12.3.1885 til Ingeborg Sørensen Thorbek
1882, 1304, 08051882, Karen Kirstine Hansen, datter af arbeidsmand Jens Peter Hansen og Anna Dorthea Adamsen, i Nyenstad 128
1882, 1005, 20081882, Alma Rasmine Petersen, datter af arbeidsmand Christen Conrad Petersen og Gjertrud Rasmussen, 36, paa Tolderlundsmose 121
1882, 1905, 07071882, Mary Linnéa Rahn, datter af oversergent Hans Heinrich Clerang Rahn, ved Forpleiningscorpset og Adelaide Louise Augusta Hoffmann Büchler, 26, i Albanigade 18
1882, 1905, 20051882, Maren Johanne Hansine Dorthea Sophie Petersen, datter af glarmester Hans Carl Christian Petersen og Maren Sophie Jensen, 30, i Slotsgade 50
1882, 2105, 18061882, Laura Magdalene Sophie Frandsen, datter af arbeidsmand Rasmus Frandsen og Sidsel Nielsen, 27, i Vinkjelderhuset paa Skibhusveien
1882, 2405, 27081882, Petra Adolphine Brandt, datter af jernstøber Knud Gommesen Brandt og Petra Hansine Petersen, 29, paa Nørrebro 43
1882, 2511, 29101882, Anna Margrethe Christine Jespersen, datter af arbeidsmand Morten Jespersen og Kirsten Petersen, 33, i Nyenstad 130
1880, 0806, 28091888, Henrikke Nielsine Maren Cathrine Petersen, datter af snedkersvend Henrik Christian Petersen og Maren Dyrberg, paa Parcelveien 6
1881, 3011, 04061882, Emilie Kirstine Marie Petersen, datter af snedkersvend Henrik Christian Petersen og Maren Dyrberg, paa Parcelveien 6
1882, 0406, 27081882, Maren Kirstine Petersen, datter af arbeidsmand Hans Petersen og Jensine Henriette Petersen Holmetoft, 29, paa Nørrebro 2
1882, 0506, 26071882, Agnes Elisabeth Lollesgaard, datter af forpagter Hans Langkilde Lollesgaard og Laura Sophie Kirstine Poulsen, 36, paa Hedevigslund
1882, 0606, 17091882, Bertha Oscardine Rebekka Andersen, datter af mursvend Hans Andersen og Andresine Vilhelmine Nielsen, 31, i Nyenstad 131
1882, 0906, 20081882, Thyra Christine Nedergaard, datter af detaillist Christian Nielsen Nedergaard og Albertine Marie Dichmann, 23, paa Nørregade 24
1882, 1006, 10091882, Johanne Cecilie Jørgensen, datter af arbeidsmand Lars Jørgensen og Theodora Meta Catharina Knudsen, 32, i Blæsenborg 50
1882, 2301, 08101882, Anna Oline Frederiksen, datter af væver Frederik Frederiksen og Karen Marie Nielsen, i Dannebrogsgade 17 A
1882, 2106, 03091882, Hulda Marie Henriksen, datter af mursvend Hans Christian Henriksen og Inga Stine Johannesdatter, 29, i Arbeiderboliger 14, i Kræmmermarken
1882, 2606, 03091882, Dorthea Nielsen, datter af klodsemager Jørgen Nielsen og Louise Cathrine Frederikke Brandt, 35, paa Nørregade 92
1882, 0607, 03091882, Martha Amalia Jacobine Thorvaldsen, datter af skomagermester Frits Martin Thorvaldsen og Hansine Jacobsen, 37, paa Nørrebro 19
1882, 0607, 23101882, Thora Kirstine Nielsen, datter af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Rasmine Marie Rasmussen, 27, paa Nørregade 62
1882, 0707, 06081882, Louise Augusta Christensen, datter af skomagersvend Hans Jørgen Eriksen, fra Falster og Maren Christensen, 30, paa Parcelveien 21
1882, 0707, -, Pige, datter af stenhugger Christian Julius Petersen og Kirsten Jørgensen, 41, i Astruphuset under Astrupstedet
1882, 0807, 14011883, Dagmar Oline Rasmine Eggebrecht, datter af contorist Peter August Eggebrecht og Vilhelmine Kirstine Louise May, 37, paa Nørrebro 17
1882, 0205, 04061882, Marie Andrea Sørensen, datter af indsidder Hans Sørensen og Anna Andersen, i Skydebjerg By og Sogn
1882, 1207, 14051883, Caroline Marie Adelaide de Lasson, datter af dreier Lars Hansen Rosenkrands de Lasson og Maren Kirstine Petersen, 44, paa Parcelveien 19
1882, 1507, 20081882, Else Kirstine Hansen, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen og Marie Amalie Lautrup, 23, paa Parcelveien 23
1882, 1807, 05081882, Martha Marie Petersen, datter af arbeidsmand Henrik Petersen og Anna Christine Caroline Vilhelmine Sophie født Petersen, 27, i Skibhusene
1882, 2607, 10091882, Anna Ottilde Carlsen, datter af musiker Thomas Christian Carlsen, ved 6te Regiment og Marie Clausen, 28, i Ramsherred 48
1882, 2607, 22101882, Olga Mathilde Hansen, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen og Marie Christine Andersen, 38, i Arbeiderboliger 9, i Kræmmermarken
1882, 0108, 15101882, Anna Marie Kirstine Svendsen, datter af arbeidsmand Hans Christian Svendsen og Maren Caroline Heiden, 25, i Skulkenborg 111
1882, 0508, 19091882, Thora Andrea Jensine Hansen, datter af patrouillebetjent Christian Hansen, af Odense og Maren Kirstine Jensen, 26, i Slotsgade 50 (datter af husmand Jens Jensen paa Nørre Broby)
1882, 0708, 08101882, Dorthea Vilhelmine Ibsen, datter af smedesvend Henrik Emil Ibsen og Grethe Olsen, 38, i Nyenstad 133
1882, 20908, 04091882, Augusta Rasmussen, datter af smaakjører Anders Jacob Rasmussen og Anne Larsen, 40, i Enggade 14
1882, 0908, 01101882, Marie Sophie Frederikke Axelsen, datter af arbeidsmand Rasmus Axelsen og Marie Sophie Frederikke Larsen, 40, i Dannebrogsgade 4
1882, 2906, 16071882, Emma Petra Johanne Andersen, datter af ungkarl og gartner Henning Jørgen Andersen, paa Aalykkemarken og Anne Nielsine Jørgensen, paa Vesterhæsinge Mark
1882, 1208, 29101882, Ellen Frandsine Marie Kirstine Hansen, datter af sergent Frands Hansen, ved 2det Dragonregiment og Henriette Marie Mogensen, 22, paa Gravene 26. Navneændring af 19.2.1901 til Ellen Frandsine Marie Kirstine Hansen Munkebo
1882, 1508, 28091882, Aase Meier, datter af premierlieutenant og adjutant Vilhelm Thorvald Meier, ved 6te Regiment og Louise Christiane Esmann, 25, paa Nørregade 39
1882, 1508, 10101882, Maren Christine Olsen, datter af arbeidsmand Niels Frederik Olsen og Caroline Marie Rasmussen Skov, 26, i Blæsenborg 42
1882, 1608, 22101882, Jenny Ida Nicoline Hansen, datter af snedkermester Hans Christian Lind Hansen og Marie Cathrine Nicoline Meyer, 32, paa Nørrebro 68
1882, 1808, 15101882, Ida Carla Elisabeth Petersen, datter af posthusformand Niels Peter Christian Petersen og Marie Sophie Frederikke Behrens, 31, paa Tolderlundsveien 119
1882, 1608, 24091882, Theodora Elisabeth Hansen, datter af kjøbmand Carl Martin Hansen og Anna Margrethe Kirstine Larsen, 32, paa Gravene 24
1882, 2308, 01101882, Rasmine Caroline Knudsen, datter af arbeidsmand Carl Eduard Knudsen og Anne Hansen, 33, i Nygade 80
1882, 2508, 01011883, Marie Theodora Petersen, datter af skrædder Peter Petersen og Else Marie Nielsen, 29, i Ramsherred 64
1882, 2508, 08101882, Helga Sass, datter af hornblæser Georg Claus Martin Sass, ved 6te Regiment og Thora Marie Georgine Nielsen, 33, i Kongensgade 42
1882, 2508, 08101882, Gertha Kirstine Andrea Andersen, datter af arbeidsmand Lars Andersen og Maren Hansine Nielsen, 36, i Aalykkegade 11
1882, 3008, 03091882, Vilhelmine Caroline Cathrine Jørgensen, datter af tjenestekarl Christian Jørgensen, af Odense og Camilla Jacobine Christensen, 19, paa Parcelveien 10 (datter af skrædder Jacob P. Christiansen)
1882, 3008, 22101882, Anna Elise Charlotte Hansen, datter af smedesvend Rasmus Henrik Hansen og Karen Kirstine Marie Nielsen, 28, paa Nørrebro 56
1882, 20309, 6111882, Adamine Christine Alma Petersen, datter af smedesvend Carl Ernst Petersen og Anne Margrethe Steffensen, 35, i Nyenstad 143
1882, 0409, 17121882, Anna Marie Rasmussen, datter af skovfoged Hans Rasmussen og Mette Cathrine Jeppesen, 38, i Slotshavehuset
1882, 1009, -, Pige, datter af arbeidsmand Carl Christian Rasmussen, i Odense og Jørgine Boline Hansen, 25, i Slotsgade 52 (datter af banevogter Hans Jensen af Solbjerg Sogn)
1882, 1009, 19111882, Marie Hansen, datter af vognmand Christian Peter Hansen og Karen Kirstine Andersen, 29, paa Nørrebro 10
1882, 1109, 14011883, Jørgine Marie Sophie Hansen, datter af møllersvend Jørgen Hansen og Anne Marie Rasmussen, 20, paa Nørregade 64
1882, 1309, 12111882, Margrethe Hansen, datter af melhandler Poul Ernst Hansen og Maren Sophie Christophersen, 34, paa Nørregade 34
1882, 1709, 28091882, Ragna Christiansen, datter af konditor Hans Peter Christiansen og Hanne Louise Frederikke Gormsine Petersen, 34, paa Nørrebro 22
1882, 2509, 08071882, Ingrid Louise Dusine Petersen, datter af seilmager Johan Lauritz Thorvald Petersen og Mathea Petrea Engelbrechtsen, 37, i Arbeiderboliger 2, ved Rytterkasernen
1882, 2509, 26121882, Valborg Margrethe Louise Jensen, datter af sadelmager Rasmus Frederik Ludvig Jensen og Caroline Hansen, 24, i Dannebrogsgade 2
1882, 2709, 19111882, Karen Marie Christine Christiansen, datter af skibstømrer Hans Christiansen og Karen Larsen, 22, paa Kanalveien 94, i Aalykkemarken
1882, 2809, 26121882, Ella Elisabeth Lund, datter af sadelmagermester Jens Martin Lund og Anne Marie Fredsine Wendelboe, 28, paa Nørregade 22
1882, 2909, 19111882, Alberta Ludovica Carla Sachs, datter af bestyrer Sophus Sachs og Cathrine Josephine Christiane Sandberg, 23, paa Oliemøllen ved Skibshusveien
1882, 0410, 25021883, Astrid Anderskov Hansen, datter af skibsfører August Hansen og Anne Cathrine Anderskov, 26, paa Nørrebro 53
1881, 0601, 08101882, Maren Christiane Kirstine Christiansen, datter af arbeidsmand Hans Christiansen og Albertine Lovise Heiner, i Damhuset ved Skibhusveien
1882, 0710, 15111882, Therese Elise Caroline v. Rosen, datter af oberstlieutenant Jacob Eduard Carl v. Rosen, ved 26de Bataillon og Therese Caroline Augusta Jacobine v. Ræder, 35, i Kronprindsensgade 19
1882, 0810, 26121882, Jørgine Caroline Rasmine Madsen, datter af arbeidsmand Lars Madsen og Marie Kirstine Rasmussen, 40, i Idaslyst paa Skibhusveien
1882, 1010, 25021883, Alvilda Cathinca Hansen, datter af smedesvend Jens Frederik Christian Hansen og Rasmine Cathrine Jørgensen, 23, i Slotsgade 10
1882, 1510, 25021883, Christine Caroline Emilie Petersen, datter af smedesvend Christian Peter Petersen og Caroline Mathilde Hansen, 29, paa Nørregade 85
1882, 1810, 12111882, Anna Mathilde Nielsine Carstensen, datter af arbeidsmand Jens Theodor Carstensen og Anne Kirstine Nielsen, 27, paa Parcelveien 18
1882, 2410, 18021883, Anna Dorthea Christophersen, datter af fyrbøder Rasmus Christophersen og Rasmine Georgine Nissen, 34, ved Odense Kalkværk
1882, 2410, 11111883, Signe Rasmussen, datter af oversergent Niels Rasmussen og Karen Margrethe Thomsen, 38, i Odinsgade 32
1882, 1908, 22041883, Josepha Abelone Rasmussen, datter af former Hans Henrik Rasmussen og Lovise Martha Petrea Pedersen, i Dannebrogsgade 6
1882, 2610, 09011883, Emma Nielsen, datter af skræddersvend Niels Laurits Nielsen, i Odense og Maren Kirstine Nielsen, 21, paa Nørregade 62 (datter af arbeidsmand Niels Nielsen i Bullerup)
1882, 2510, 20051883, Laura Nielsen, datter af smedemester Rasmus Peter Nielsen og Nicoline Christine Madsen, 39, paa Nørrebro 80
1882, 0811, 21011883, Jensine Sophie Hansen, datter af smaakjører Jens Hansen og Johanne Christiansen, 43, paa Kalkveien
1882, 2811, -, Nora Stiller, datter af oversergent Jacob Friedrich Stiller, ved 5te Bataillon og Ludovika Eduardsine Josephine Bardram, 38, Adelgade 17
1882, 3011, 22071883, Hedevig Magdalene Rasmussen, datter af sømand Niels Peter Rasmussen og Anne Marie Hansen, 32, i Skibhusene
1882, 0812, 04021883, Thomasine Antonette Mikkelsen, datter af bødker Frederik Martin Mikkelsen og Kirstine Marie Andersen, 34, paa Nørregade 85
1882, 1012, 18021883, Margrethe Christine Petersen, datter af smedesvend Peter Petersen og Caroline Madsen, 24, paa Nørregade 53, i bagbygningen
1882, 1012, 29071883, Karen Marie Michaeline Hansen, datter af skomager Mads Peter Hansen og Anne Kirstine Jørgensen, 26, paa Gravene 5,7,9
1882, 1312, 14051883, Olga Hansine Christine Langkilde, datter af skibstømrer Jens Peter Marius Langkilde og Martha Christine Hansen, 29, i Skibhusene
1882, 1412, 24061883, Edel Jensine Rasmine Tornøe, datter af arbeidsmand Jens Knudsen, bortreist og Rasmine Cathrine Tornøe, 24, i Skibhusene (datter af sømand Rasmus Andresen Tornøe i Skibhusene)
1882, 1712, 08091883, Mary Augusta Caroline Louise Nielsen - Viby, datter af oversergent Niels Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Hansine Martine Camilla f. Nielsen, 27, i Rytterkasernen
1882, 2212, 22041883, Elna Jacobsen, datter af oversergent Henrik Christian Jacobsen, ved 5te Bataillon og Maren Martine Nielsine Møller, 28, i Olaf Ryesgade 1
1882, 2512, 15041883, Inger Nelly Jensen, datter af arbeidsmand Rasmus Christian Holm Jensen og Karen Sophie Knudsen, 32, i Hans Jensens Stræde 16
1882, 2512, 28011883, Ingeborg Cathrine Petersen, datter af arbeidsmand Poul Petersen og Anne Marie Larsen, 40, i Dannebrogsgade 2
1882, 2812, 20051883, Kirsten Johanne Jensen, datter af bager og konditor Knud Peter Jensen og Catharina Honoré, 34, paa Nørrebro 9
1883, 3012, -, Pige, datter af arbeidsmand Laurits Christian Larsen, i Odense og Maren Cathrine Nielsen, 20, paa Nørrebro 7 (datter af Karen Jacobsen i Morudskov)
1883, 0701, 04031883, Maren Andrea Laurine Henriksen, datter af arbeidsmand Hans Henriksen og Karen Dorthea Hansen, 36, i Hans Jensens Stræde 33
1883, 0801, 22031883, Caroline Marie Banche, datter af mursvend Peter Sørensen Banche og Karen Marie Mikkelsen, 28, i Skibhusene
1883, 1101, 10061883, Emma Hansen, datter af skibskapitain Jens Vilhelm Hansen og Hermandine Marie Funk, 35, paa Nørrebro 73
1890, 1101, 04051883, Hulda Dorthea Elisabeth Petrine Olsen, datter af piskemagersvend Carl Leonhard Lasson, i Odense og Hedevig Sophie Kirstine Petrine Andrea Olivia Kryger, 29, i Ramsherred 42 (datter af rebslagersvend Ole Madsen Kryger)
1883, 1201, -, Pige, datter af dreiersvend Christian Ferdinand Albert Kreipke og Karen Kirstine Hansen, 21, i Ramsherred 42
1883, 1701, 18031883, Marie Cathrine Hansen, datter af landmand Hans Schmidt Hansen og Mette Marie Larsen, 31, i Skibhusene
1883, 2101, 11031883, Rasmine Mathilde Marie Hansine Lumby, datter af tjenestekarl Rasmus Christian Lumby, af Lumby og Lydia Marie Jacobsen, 21, i Skibhusene (født i Anderup i Lumby Sogn)
1883, 2101, Dødfødt pige, datter af ølhandler Christen Rasmussen og Anne Eriksen, 28, paa Nørrebro 55 A
1883, 2201, 11031883, Margrethe Karine Hansen, datter af murer Christen Hansen og Johanne Kirstine Larsen, 27, i Aalykkegade 11
1883, 2301, -, Pige, datter af arbeidsmand Niels Jørgensen og Anne Caroline Johansen, 40, paa Nørregade 100
1883, 2401, 16091883, Anne Johanne Nielsen, datter af arbeidsmand Christen Nielsen og Anne Johanne Nielsen, 35, i Arbeiderboliger 1, i Kræmmermarken
1883, 3001, 04031883, Olga Elisabeth Johanne Jensen, datter af sergent Hans Jensen, ved 2det Dragonregiment og Karen Marie Rasmussen, 22, i Sct. Jørgensgade 25
1883, 3101, 07061883, Elvira Johanne Sophie Nielsen, datter af bøssemager Carl Ludvig Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Marie Frederikke Höffner, 24, paa Nørregade 36, ud til Slotsgade
1883, 0102, 12081883, Johanne Christine Madsen, datter af arbeidsmand Christen Madsen og Anne Johanne Andersen, 32, paa Nørrebro 78
1883, 0902, 01041883, Alma Olivia Fich, datter af porteur Jens Frederik Fich, ved Statsbanen og Martha Rasmussen, 43, paa Lille Parcelvei 17
1883, 1002, 29071883, Anne Marie Hansine Dorthea Hansen, datter af rugbrødbager Hans Peter Hansen og Karen Dorthea Eriksen, 41, i Slotsgade 8
1883, 1602, 08041883, Elise Marie Knudsen, datter af arbeidsmand Hans Christian Knudsen og Caroline Petrine Petersen, 24, paa Parcelveien 7
1883, 1702, 22041883, Ingeborg Cathrine Mathilde Petersen, datter af smaakjører Hans Petersen og Karen Marie Madsen, 30, paa Nørregade 67
1883, 2502, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Mads Madsen og Adolphine Grahamine Rasmussen, 23, i Dannebrogsgade 4
1883, 2502, 22041883, Nielsine Nielsen, datter af gartner Anders Nielsen og Anne Marie Knudsen, 24, paa Tolderlundsveien 105
1883, 2602, 06051883, Dorthea Louise Kröyer, datter af gaardbestyrer Christian Kröyer, paa Vindinge Mark og Astrid Camilla Clausen, 18, i Adamsgade 39 (datter af fuldmægtig Lars Clausen af Nyborg)
1883, 0803, 01071883, Henriette Dorthea Wermuth, datter af skomager Hans Henrik Lau Wermuth og Andrea Elise Andersen, 23, i Skulkenborg 112
1883, 1103, -, Pige, datter af skomager Peter Vilhelm Nicolaisen og Sophie Juliane Heesch, 30, paa Nørregade 23
1883, 2003, 10061883, Camilla Frederikke Madsen, datter af tømrer Hans Madsen og Anne Marie Petersen, 30, paa Nørrebro 7
1883, 2303, 03051883, Maren Alfrida Louise Christensen, datter af arbeidsmand Rasmus Christensen og Maren Kirstine Nielsen, 36, paa Parcelveien 7
1883, 2403, 12081883, Maren Jørgine Louise Larsen, datter af tømrersvend Hans Christian Larsen og Maren født Larsen, 37, paa Skibhusveien
1883, 2503, 06051883, Anna Madsine Knudsen, datter af smed Hans Ludvig Knudsen og Anne Cathrine Nielsen, 29, i Ramsherred 68
1883, 2703, Dødfødt pige, datter af smaakjører Erik Sørensen og Ingeborg Kirstine Madsen, 38, i Slotsgade 8, i bagbygningen
1883, 2803, 01071883, Anna Marie Louise Frederiksen, datter af kleinsmedmester August Frederiksen og Caroline Louise Hansen, 27, paa Nørregade 91
1883, 3103, 16091883, Anna Christine Rasmussen, datter af arbeidsmand Hans Carl Rasmussen og Karen Marie Nielsen, 22, paa Parcelveien 8
1883, 0504, 08071883, Hedvig Sørensen, datter af arbeidsmand Søren Hansen og Anne Sophie Hansen True, 39, i Idaslyst paa Skibshusveien
1883, 0604, 17061883, Ingeborg Nicolette Marie Hansen, datter af detaillist og æggehandler Nis Hansen og Maren Jørgensen, 26, i Slotsgade 38
1883, 0804, 15071883, Mary Hansine Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Marie Kirstine f. Rasmussen, 27, i Slotsgade 16
1883, 0904, 10061883, Cathinca Vilhelmine Larsen, datter af arbeidsmand Hans Peter Larsen og Maren Kirstine Hansen, 31, paa Parcelveien 14
1883, 1004, 03061883, Rosa Frederikke Hansen, datter af kunstdreier Hans Frederik Christian Hansen og Hedviga Francisca Frederiksen, 34, paa Nørregade 63
1883, 1904, 24061883, Olga Petersen, datter af arbeidsmand Lars Petersen og Anne Sophie Hansen, 38, i Skibhusene
1883, 2104, 14051883, Maren Kirstine Hansen, datter af sømand Niels Jørgen Hansen og Caroline Kirstine Larsen, 34, paa Kalkveien uden no
1883, 2204, 29071883, Ellen Marie Henriette Andersen, datter af snedkersvend Hans Henrik Andersen, i Odense og Betty Marie Hansen, 23, paa Nørrebro 28 & 30 (datter af høker Peter Hansen i Odense)
1883, 2404, 15071883, Harriet Maren Bodil Petersen, datter af postbud Frederik Erik Petersen og Christiane Rasmussen, 37, i Aalykkegade 9
1883, 2804, 03061883, Christiane Marie Jørgensen, datter af mursvend Jacob Jørgensen og Johanne Marie Thygesen, 38, paa Nørrebro 72
1883, 2904, 26081883, Louise Elisabeth Justesen, datter af patroiullebetjent Hans Mikkel Justesen og Anne Dorthea Kirstine Petersen, 33, i Aalykkegade 11
1883, 2904, 05081883, Sophie Anna Johanne Petersen, datter af typograph Heinrich Svend Martin Petersen og Maria Catharina Helene født Petersen, 30, paa Nørregade 22, i sidebygningen
1883, 1005, 09071883, Ebba Sørensen, datter af lærer Kristian Kristen Andersen Sørensen og Kristine Elisabeth Nielsen, 29, i Sct. Hans Landsogns Skole paa Skibhusveien. Navneændring af 12.3.1885 til Ebba Sørensen Thorbek
1883, 1105, 22071883, Helga Villumsen, datter af musiker Villiam Villumsen, ved 6te Regiment og Theodora Aurora Gregersen, 34, i Frederiksminde paa Hjalleseveien
1883, 1305, 10061883, Emma Amalie Frandsen, datter af sømand Carl Eduard Frandsen, af Odense og Juliane Josephine Amalie Irmler, 22, i Dannebrogsgade 1 (datter af skomagersvend Julius Reinh. L. Irmler)
1883, 3005, Dødfødt pige, datter af sømand Morten Jensen, af Odense og enke Anne Marie Rasmussen, 40, Nyenstad 128 (efter arbejdsmand Peter Petersen)
1883, 3005, 29071883, Hertha Emilie Rasmussen, datter af kudsk Jens Rasmussen og Anne Nielsen, 39, i Dannebrogsgade 6
1883, 3105, 29071883, Ellen Marie Sophie Thorvaldsen, datter af kjøbmand Carl Alfred Emil Thorvaldsen og Marie Judithe Jensen, 23, paa Nørregade 97
1883, 0106, 20071883, Else Christine Jørgensen, datter af intendant Hans Stephansen Jørgensen, ved 5te Bataillon og Elisa Augusta Tychsen, 33, paa Vestergade 91
1883, 0106, 02091883, Elisaberth Klixbüll, datter af kjøbmand Julius Sørensen Klixbüll og Marie Elisabeth Brandt, 31, paa Nørregade 25
1883, 0306, 30091883, Elna Christine Jensen Fugl, datter af smed Jens Peter Fugl og Anne Susanne Petersen, 43, paa Nørrebro 32
1883, 0306, 29071883, Frederikke Elisabeth Christensen, datter af husmand Rasmus Christensen og Elisabeth Frederiksen, 32, i Skibhusene
1883, 0506, 27071883, Elisabeth Waage - Jensen, datter af kapitain Frederik Carl Christian Jensen, ved 26de Bataillon og Johanne Frederikke Crone, 25, i Kongensgade 25
1883, 1306, 26081883, Anna Pouline Poulsen (tvilling), datter af skibstømrer og baadfører Lars Christian Poulsen og Clausine Caroline Marie Olsen, 27, paa Tolderlundsveien 105
1883, 1306, 26081883, Kirstine Maren Poulsen (tvilling), datter af skibstømrer og baadfører Lars Christian Poulsen og Clausine Caroline Marie Olsen, 27, paa Tolderlundsveien 105
1883, 1906, 02091883, Ingeborg Vilhelmine Larsen, datter af klodsemager Rasmus Emil Larsen og Anna Marie Andersen, 29, paa Parcelveien 6
1882, 3006, 24061883, Emma Beate Schibye, datter af møbelhandler Vilhelm Schiby og Ingeborg Margrethe Ullerup, paa Skibhusveien 26
1883, 2106, 29071883, Charlotte Marie Sophie Jørgensen, datter af snedker Hans Peter Marius Jørgensen og Johanne Marie Hansen, 30, i Hans Jensens Stræde 21
1883, 0604, 24061883, Hansine Augusta Petersen, datter af farversvend Carl August Petersen og Anne Cathrine Abelone Hedevig Storm, i Kræmmergyden 2
1883, 2806, 17081883, Ellen Larsen, datter af instrumentmager Christian Frederik Larsen og Julie Emilie Halle, 34, paa Nørregade 30
1883, 2906, 19081883, Anne Johanne Christine Marie Elisabeth Rath, datter af glasmager og for tiden menig Frederik Peter Christian Rath, ved 16de Bataillon og Anna Johanna Magdalene Holst, 29, i Kongensgade 66
1884, 3006, 14091883, Clara Sophie Emilie Petersen, datter af sømand Niels Petersen og Maren Kirstine Rasmussen, 37, paa Kalkveien 9
1883, 0207, 19081883, Ingrid Camilla Christensen, datter af kurvemager Rasmus Christensen og Louise Rasmine Jørgensen, 29, paa Nørrebro 17
1883, 0507, 05081883, Ida Christine Hansen, datter af portner Jens Hansen og Anna Kirstine Petersen, 26, paa Nørrebro 58
1883, 0807, 23121883, Ida Villiamine Hermansen, datter af mursvend Peter Hermansen og Anna Sophie Marie Madsen, 33, i Skulkenborg 105
1883, 1206, 12061883, Anna Marie Bang, datter af handelsbetjent Christian Bang, i Kjøbenhavn og Johanne Knudsen, paa Holøv Mark, Marslev Sogn
1883, 2307, 20041884, Frederikke Florentine Nielsen, datter af murmester Frits Helmer Benedict Nielsen og Henriette Amalie født Nielsen, 37, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1883, 2407, 23091883, Anna Cathrine Knudsen, datter af klodsemager Vilhelm Julius Knudsen og Camilla Michaeline Jørgensen, 35, paa Nørregade 104
1883, 2507, 07101883, Emilie Theodora Heiden, datter af arbeidsmand Elias Theodor Heiden og Christiane Emilie Lund, 37, paa Nørregade 10
1883, 2607, 23091883, Pouline Marie Poulsen, datter af arbeidsmand Hans Peter Poulsen og Kirsten Hansen, 34, i Blæsenborg 50
1883, 2807, 23091883, Jenny Johanne Emilie Nielsen, datter af handelsreisende Anton Nicolai Nielsen og Hansine Karenmine Justine Frederikke Justesen, 26, i Slotsgade 24 B
1883, 3107, 21101883, Petra Johanne Cecilie Hansen, datter af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen og Caroline Christine Sørensen, 28, paa Skibhusveien
1883, 0208, 26121883, Anna Emilie Endrup, datter af smedesvend Peter Anton Endrup og Emilie Augusta Espersen, 35, paa Nørrebro 32
1883, 0408, 30091883, Julie Elisabeth Hansen, datter af skomagersvend Søren Jørgensen Hansen og Caroline Nielsine Nielsen, 25, i Dannebrogsgade 2
1883, 0508, 02111883, Emily Johanne Caroline Fisker, datter af skibskapitain Martin Marinus Andersen Fisker og Emilie Kaarup, 26, paa Nørrebro 92
1883, 0808, Dødfødt pige, datter af premierlieutenant Johan Frederik Biering, ved 5te Bataillon og Marie Sophie Camilla Regina Limkilde, 36, i Kronprinsensgade 52
1883, 1408, 09121883, Maren Henriette Henriksen, datter af arbeidsmand Peter Henriksen og Ida Caroline Hansen, 32, paa Nørrebro 74
1883, 1608, 07101883, Louise Josephine Jensen, datter af bestyrer Lars Jensen og Anne Cathrine Petersen Viborg, 33, i Christiansminde
1884, 1908, 10021884, Jensine Jensen, datter af fyrbøder Peter Vilhelm Jensen og Maren Cathrine Nielsen, 37, paa Nørregade 120
1883, 2208, 21101883, Johanne Müller, datter af premierlieutenant Ludvig Nicolai Müller, ved 2det Dragonregiment og Dorthea Jensen, 23, paa Klostervei 3
1883, 2408, 22111885, Thora Oline Eggebrecht, datter af kontorist Peter August Eggebrecht og Vilhelmine Kirstine Louise May, 38, paa Nørrebro 17
1883, 2608, 02121883, Marie Oline Christensen, datter af sergent Julius Søren Peter Christensen, ved 2det Dragonregiment og Maren Kirstine Olsen, 26, i Enggade 10
1883, 2608, 26091883, Jensine Andersen, datter af arbeidsmand Hans Andersen og Karen Jensen, 44, paa Nørrebro 62
1883, 2808, 08101883, Marie Frederikke Dorthea Christensen, datter af brændevinsbrænder Søren Christensen og Maren Kirstine Christiansen, 21, paa Nørrebro 5
1883, 0209, 23101883, Dagmar Cathrine Hansen, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen og Marie Christine Andersen, 39, i Arbeiderboliger 9, ved Rytterkasernen
1883, 0209, 17091883, Magdalene Anna Johanne Bruns, datter af skomager Christian Heinrich Bruns og Catharina Maria Roth, 25, i Slotsgade 52
1883, 0709, 25111883, Marie Andersen, datter af arbeidsmand Christian Andersen og Nicoline Jensen, 35, i Paradishuset
1883, 0709, 11041884, Christine Louise Nielsen, datter af sadelmagermester Frederik Christian Nielsen og Vilhelmine Kirstine Larsen, 35, paa Nørregade 61
1883, 1509, 21101883, Hertha Agnete Cecilie Hansen, datter af murmester Rasmus Hansen og Adolphine Kirstine Thomsen, 35, paa Østre Stationsvei 11
1883, 1509, 28091883, Eleonore Christine Jørgensen, datter af farver Simon Christian Jørgensen og Anne Kirstine Nielsen, 40, i Ramsherred 52
1883, 1709, 28101883, Cathrine Marie Nielsen, datter af mursvend Rasmus Nielsen og Dorthea Margrethe Jessen, 28, paa Parcelveien 23
1883, 1809, 11111883, Nielsine Henriette Carstensen, datter af arbeidsmand Erik Carl Christian Carstensen og Johanne Marie Rasmussen, 38, paa Tolderlundsveien 118
1883, 2709, 02011843, Alanda Frederikke Adelheid Nielsen, datter af skomager Niels Christian Nielsen og Frederikke Marie Petersen, 37, i Hans Jensens Stræde 9
1883, 3009, 13011883, Dagmar Emine Marie Andersen, datter af skrædder Jørgen Andersen og Mette Marie Madsen, 37, i Dannebrogsgade 14
1883, 1010, 16031884, Mary Johanne Christiansen, datter af tømrer Peter Christiansen og Jørgine Christine Jørgensen, 31, i Kræmmergyden 12
1883, 1910, 11031884, Thamar Judithe Hansen, datter af skibsfører Niels Peter Hansen og Annine Margrethe Nielsen, 26, paa Nørrebro 55 A
1883, 1910, 13011884, Rigmor Hansine Vilhelmine Nielsen, datter af malersvend Jørgen Nielsen, i Odense og Thora Dorthea Vilhelmine Petersen, 18, i Nygade 80 (datter af cigarmager Hans Petersen af sognet)
1883, 2710, 09121883, Cecilie Bolette Augusta Krarup, datter af sagfører Eli Harald Frederik Krarup og Andrea Margrethe Møller, 38, paa Nørregade 41
1883, 2910, 10111883, Ingeborg Frederikke Jørgensen, datter af skomagersvend Hans Christopher Niels Jørgensen, i Dalum og Frederikke Louise Knudsen, 27, i Slotsgade 36 (datter af indsidder Knud Hansen paa Andebølle Mark)
1883, 3010, 08111883, Ellen Marie Louise Holten, datter af meieribestyrer Henry Villiam Holten, paa Sanderumgaard, Davinde Sogn og Anne Marie Larsen, 18, i Marienlyst (datter af gaardeier Jørgen Larsen i Marienlyst)
1883, 0409, 09031884, Jenny Mathilde Maren Christine Olsen, datter af bødker Niels Olsen og Dorthea Cathrine Henriksen, i Blæsenborg 48 A
1882, 1312, 18111883, Ida Anna Nielsen, datter af smedesvend Frits Engelhardt Nielsen og Anna Marie Cathrine Petersen, i Hans Jensens Stræde 16
1883, 1611, 10021884, Marie Sørine Broch, datter af portør Anders Olsen Broch, ved Statsbanen og Dorthea Sophie Olsen, 22, i Aalykkegade 11
1884, 1911, 05031884, Louise Caroline Mathilde Frederiksen, datter af tømrersvend Frederik Frederiksen og Mette Margrethe Rasmussen, 36, paa Parcelveien 3
1884, 1811, 08061884, Maren Johanne Christine Rasmussen, datter af tømrersvend Hans Frederik Johan Rasmussen, af Odense og enke Karen Kirstine Madsen, 34, i Skulkenborg 105 (datter af Anne Marie Petersdatter i Ørsted)
1883, 2411, 24021884, Karen Marie Jørgine Petersen, datter af overportør Peter Petersen, ved Statsbanen og Anne Marie Jørgensen, 41, i Dannebrogsgade 18. Navneændring af 18.2.1902 til Karen Marie Jørgine Haldbo
1883, 0312, 10041884, Laura Kirstine Hansen, datter af arbeidsmand Knud Hansen og Maren Laursen, 30, i Slotsgade 23
1883, 0712, 13011884, Olga Jørgensen, datter af gaardskarl Ole Jørgensen, i Odense og Anne Kirstine Petersen, 29, paa Parcelveien 8 (datter af murmester Hans Chr. Petersen i Odense)
1883, 1112, 11051884, Thyra Jacobine Bruun, datter af sergent Peter Petersen Bruun, ved 2det Dragonregiment og Anne Marie Jørgensen, 31, i Enggade 12
1883, 1312, 24021884, Anna Dagmar Christensen, datter af smaakjører Hans Christensen og Marie Sophie Hansen, 40, paa Nørregade 59, i sidebygningen
1883, 1412, 1011884, Karen Margrethe Petersen, datter af arbeidsmand Jens Vilhelm Petersen og Hansine Rasmine Hansen, 19, i Blæsenborg 48 B
1883, 2012, 30031884, Marie Kirstine Eriksen, datter af sergent Hans Eriksen, ved 5te Bataillon og Marie Louise Dindler, 34, i Odinsgade 34
1883, 2212, 25071884, Meta Marie Christiansen, datter af skibsfører Niels Christiansen og Mette Kirstine Madsen, 37, paa Kanalveien 112, i Aalykkemarken
1883, 2312, 09031884, Jenssigne Sophie Magdalene Jørgensen, datter af kjøbmand Niels Jørgensen og Jenssigne Christiansen, 31, paa Nørregade 47
1883, 2412, 17021884, Johanne Mary Esbendine Hansen, datter af arbeidsmand Lars Hansen og Johanne Kirstine Esbensen, 34, i Slotsgade 9
1883, 2612, 17021884, Marie Christiane Jørgine Nicolaisen, datter af sergent Hans Peter Nicolaisen, ved 5te Bataillon og Mette Marie Duch, 22, i Sct. Knudsgade 30
1883, 2912, 17021884, Petra Elise Hansen, datter af landmand Christian Hansen og Hansine Petrea Frederikke Marie Therkelsen, 23, i Bøgebjerg ved Tolderlund
1884, 0201, Dødfødt pige, datter af skibstømrer Hans Jacobsen og Nicoline Marie Margrethe Christiansen, 26, paa Nørrebro 88
1884, 0201, 08061884, Inga Albertha Sophie Nickolin, datter af kapitain Axel Thorvald Nickolin, ved 26de Bataillon og Laura Petrea Anna Kathinka Jessen, 27, paa Vestergade 51
1884, 0301, 14121884, Anna Florentine Thorvaldsen, datter af skomager Vilhelm Theodor Thorvaldsen og Vilhelmine Georgine Anne Sophie Larsen, 34, paa Tolderlundsveien 94
1884, 0801, 17021884, Gudrun Rasmussen, datter af grosserer Sophus Bernhard Rasmussen og Augusta Margrethe Esmann, 23, paa Nørrebro 54. Navneændring af 30.4.1904 til Gudrun Bjørner
1884, 0801, 04051884, Gertha Elise Marie Jensen, datter af kulmaaler Hans Jensen og Kirstine Marie Olsen, 33, paa Parcelveien 13
1884, 1001, 22051884, Helene Kirstine Hindsgaul Nielsen, datter af snedkermester Christian Vilhelm Nielsen og Helene Elise Rasmine Hindsgaul, 28, Nørregade 34
1884, 1101, 11041884, Alvine Madsine Petersen, datter af garvermester Christen Petersen og Anne Mortensen, 44, paa Nørrebro 86
1884, 1201, 24021884, Rasmine Christophine Petrine Andersen, datter af arbeidsmand Hans Andersen og Maren Kirstine Rasmussen, 25, paa Tolderlundsveien 10
1884, 1401, 07091884, Alma Karen Kirstine Madsen, datter af arbeidsmand Jørgen Madsen og Karen Kirstine Hansen, 34, paa Parcelveien 3
1884, 1701, 11051884, Mathilde Frederikke Hansen, datter af slagter Jens Hansen og Marie Kirstine Juul, 31, paa Kalkveien 4
1884, 1801, 13041884, Rigmor Fernanda Adamine Bülow Simonsen, datter af kjøbmand Jens Peter Simonsen og Anna Cathrine Dorthea Elisabeth Andersen, 29, paa Nørrebro 77
1884, 2201, 24021884, Sigrid Christine Nielsen, datter af arbeidsmand Andreas Nielsen og Anne Sophie Petersen, 32, i Skulkenborg 37
1884, 2501, 15061884, Agnes Clausen, datter af fuldmægtig Johan Frederik Clausen og Mathilde Nielsen, 29, i Dannebrogsgade 25
1884, 3101, 30031884, Florentine Caroline Nielsen, datter af møllersvend Niels Christian Nielsen og Karen Kirstine Christiansen, 31, i Slotsgade 62
1884, 0902, 14041884, Marie Kirstine Beck, datter af indremissionair Hans Christian Povlsen Beck og Juliane Marie Petersen, 29, i Missionshuset Bethania
1884, 1002, 14041884, Mathilde Emilie Frederikke Andersen, datter af arbeidsmand Hans Andersen og Karen Louise Hansen, 31, i Nyenstad 31
1884, 1302, 14041884, Dagmar Elisabeth Madsen, datter af sergent Hans Madsen, ved 2det Dragonregiment og Anne Marie Nielsen, 29, i Sct. Jørgens Forstad 19. Navneændring af 26.10.1903 til Dagmar Elisabeth Danholt
1884, 1402, 25041884, Alfrida Marie Mariane Larsen, datter af snedkersvend Jens Carl Alfred Larsen, af Odense og Danielfine Helene Agnete Petersen, 21, i Slotsgade 44 (datter af arbeidsmand Peter Rasmussen af Odense)
1884, 1802, 06041884, Karen Elisa Sophie Andersen, datter af smaakjører Niels Andersen og Elise Marie Jørgensen, 37, paa Nørrebro 2
1884, 1902, -, Pige, datter af dugmager Niels Peter Hansen, af Odense og Olivia Olsen, 29, i Hans Jensens Stræde 37 (har hjemme ved Landscrona i Sverrig)
1884, 1902, 19031884, Anna Kirstine Strøbech, datter af hattemagersvend Michael Strøbech, i Nyborg og Anne Kirstine Knudsen, 21, paa Lille Parcelvei 8 (datter af banevogter Knud Jensen heraf sognet)
1884, 2002, 04051884, Elna Marie Caroline Holmehave, datter af portner Rasmus Jensen Holmehave og Anne Mathea Juliane Cecilie Antonie Rasmussen, 22, i Slotsgade 34
1884, 2202, -,  Thora Johanne Cathrine Clausen, datter af former Poul Frederik Clausen og Thora Dorthea Petersen, 29, paa Nørrebro 80
1884, 2402, 11051884, Paula Maria Frederikke Sachs, datter af bestyrer Sophus Sachs og Cathinca Josephine Christiane Sandberg, 24, paa Oliemøllen ved Skibhusveien
1884, 2702, 20071884, Dorthea Kirstine Cathrine Hansen, datter af detaillist Frederik Glerup Hansen og Karen Jacobsen, 31, paa Nørrebro 44
1884, 0503, 14121884, Hulda Rasmussen, datter af sømand Niels Peter Rasmussen og Anne Marie Hansen, 33, i Skibhusene
1884, 0603, 04051884, Sara Elise Dorthea Christensen, datter af arbeidsmand Christen Thomas August Christensen og Christine Ovesen, 27, paa Nørregade 45, i sidehuset
1884, 0603, 27041884, Astrid Cathrine Hansen, datter af smaakjører Knud Hansen og Anne Kirstine Nielsen, 28, paa Kalkveien 4
1884, 1703, 10081884, Anna Kirstine Margrethe Madsen, datter af arbeidsmand Anders Madsen og Karen Marie Larsen, 22, paa Kalkveien 10
1883, 1702, 23031884, Elna Cathrine Margrethe Hansen, datter af skomager dengang og patrouillebetjent Carl Christian Hansen og Caroline Schou, paa Østre Stationsvei 21
1884, 2003, 08061884, Helga Rebekka Sybilla Christensen, datter af skomagermester Iver Christensen og Marie Kirstine Petersen, 32, i Slotsgade 3
1884, 2003, 15061884, Petra Marie Helene Olsen, datter af murer Niels Olsen og Anne Margrethe Jacobsen, 37, i Skibhusene
1884, 2503, 22061884, Elna Kirstine Christiansen, datter af arbeidsmand Lars Christiansen og Christiane Nielsen, 33, i Ramsherred 32
1884, 2803, 02061884, Victorine Nelly Johanne v. Rosen, datter af oberstlieutenant Jacob Eduard Carl v. Rosen, ved 26de Bataillon og Therese Caugusta Jacobine v. Ræder, 36, i Kronprinsensgade 23
1884, 2803, 02061884, Emma Mary Petra Frederiksen, datter af avlskarl Peter Frederiksen, i Trøstrup Korup og Maren Hansine Andersen, 18, i Marienlunds Skov (datter af husmand Hans Andersen i Hauge Lumby Sogn)
1884, 2903, 02061884, Hansine Ludovica Gudberg Hansen, datter af tømrersvend Christian Peter Hansen Gudberg, i Odense og Kirstine Marie Hansen, 30, i Slotsgade 42 (datter af indsidder Hans Jørgensen i Nørreby i Klinte)
1884, 3003, 22061884, Camilla Cathrine Andersen Krog, datter af arbeidsmand Anders Peter Olsen og Anne Kirstine Poulsen, 24, i Sct. Jørgens Forstad i Blæsenborg 36
1884, 3103, 01061884, Ellen Elisabeth Petersen, datter af musiker Hans Peter Carl Sophus Petersen, ved 6te Regiment og Vilhelmine Caroline Sørensen, 34, i Nedergade 32
1884, 0604, 15061884, Mary Hansine Sørensen, datter af tjenestekarl Hans Christian Jespersen, i Odense og Anne Elisabeth Sørensen, 21, i Idaslyst paa Skibhusveien (datter af arbeidsmand Søren Hansen af Odense)
1884, 1104, 26121884, Haraldine Adamine Dagmar Petersen, datter af smed Carl Ernst Petersen og Anne Margrethe Steffensen, 36, i Nyenstad 12
1884, 1104, 22051884, Cathrine Josephine Bahr, datter af arbeidsmand Claus Andersen Petersen Bahr og Marie Louise Ehrhorn, 34, i Adamsgade 3
1884, 1604, 17081884, Birgitte Christine Krag, datter af styrmand Niels Christian Frederik Emil Krag og Anna Christine Hansen, 32, paa Nørrebro 10
1884, 1604, -, Pige, datter af cigarmager Carl Marius Winther og Stine Knudsen, 23, i Enggade 8
1884, 1102, 16031884, Andersine Camilla Christiane Hansen, datter af tjenestekarl Lars Christian Nielsen, i Næsbyhoveds Mølle og Ane Marie Kirstine Hansen, i Tarup
1884, 1704, 15061884, Martha Johanne Hansen, datter af detaillist Christen Hansen og Johanne Kirstine Larsen, 28, i Aalykkegade 14
1884, 2104, 02061884, Augusta Christine Larsen, datter af tømrer Rasmus Larsen og Anne Cathrine Nielsen, 40, i Aalykkegaards Skovhus
1884, 2404, 08061884, Inger Margrethe Nielsen, datter af forretningsfører Søren Henrik Nielsen og Johanne Margrethe Maibom, 30, paa Nørregade 30
1884, 2504, 03071884, Agnes Rode, datter af kjøbmand Stephan Severin Rode og Nicoline Christiane Hennings, 37, paa Nørregade 54
1884, 2504, 25011885, Alfrieda Frederikke Augusta Christensen, datter af skræddersvend Peter Christensen og Anne Sørensen, 37, i Dannebrogsgade 34
1884, 2504, 27071884, Anna Laura Cathrine Möller, datter af smedemester Vilhelm Möller og Mathea Marie Hansen, 25, paa Nørregade 50
1884, 2704, 08061884, Johanne Marie Kirstine Larsen, datter af stenhugger Anders Christian Larsen og Christine Frederikke Sørensen, 22, paa Nørregade 78
1884, 2804, 06071884, Anna Marie Lollesgaard, datter af proprietair Hans Langkilde Lollesgaard og Laura Sophie Kirstine Poulsen, 37, paa Mosegaard
1884, 2904, 14061884, Anna Judithe Broe, datter af arbeidsmand Niels Julius Broe og Louise Juliane Lange, 47, i Enggade 12
1884, 3004, 15061884, Annine Johanne Christiansen, datter af mursvend Lauritz Peter Christiansen og Karen Andersen, 22, paa Nørrebro 36
1884, 3004, 15061884, Emma Christine Jensen, datter af skomager Jens Christian Jensen og Emma Alvine Kreutzmann, 33, paa Gravene 7
1884, 0705, 05101884, Anna Marie Hansen, datter af huseier Hans Hansen og Christiane Jensen, 32, i Dannebrogsgade 23
1884, 0905, 20071884, Nielsine Karen Kirstine Larsen, datter af arbeidsmand Jørgen Laurits Larsen og Anne Kirstine Andersen, 25, i Hans Jensens Stræde 21
1884, 1105, 29061884, Jenny Christiane Nielsen, datter af fiskehandler Hans Jacob Nielsen og Maren Kirstine Cecilie Christensen, 30, i Dannebrogsgade 27
1884, 1505, 10081884, Olga Hermanda Nielsen, datter af sergent Jens Peter Nielsen, ved 5te Bataillon og Marie Hermandine Christine Schultz, 28, i Nedergade 40
1884, 1705, 27071884, Agnes Kristine Katrine Fransiska Nielsen, datter af uldhandler Peter Christian Nielsen og Hansine Henriette Vilhelmine Jørgensen, 29, i Asylgade 11
1884, 1705, 30051884, Cathrine Oline Stougaard, datter af locomotivfører Ludvig Wenigmann Stougaard, ved Statsbanen og Anna Marie Cathrine Moltzen, 29, paa Nørregade 33
1884, 1905, 20071884, Laura Kirstine Jørgensen, datter af smedesvend Niels Christian Jørgensen og Cathrine Steffensen, 21, paa Parcelveien 6
1884, 2205, 30061884, Christophine Vilhelmine Sørensen, datter af farver Ludvig Emilius Sørensen og Johanne Marie Andersen, 22, i Slotsgade 62
1884, 2805, 10081884, Bodil Kirstine Alfrida Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Maren Petersen, 33, paa Kalkveien 4
1884, 3005, 31051884, Frieda Nielsine Caroline Nielsen, datter af arbeidsmand Carl Vilhelm Marius Nielsen og Nielsine Marie Petersen, 25, i Skulkenborg 16
1884, 0606, 13071884, Rasmine Louise Jensine Rasmussen, datter af kreaturhandler Peter Rasmussen og Johanne Kirstine Nielsen, 33, paa Skibhusveien 16
1884, 1006, 27071884, Anna Cathrine Knudsen, datter af portør Jørgen Knudsenved Statsbanen og Maren Hansen, 24, i Dannebrogsgade 5
1884, 1006, 20071884, Hanna Olivia Olsen, datter af skrædder Hans Olsen og Mette Kirstine Margrethe Hansen, 39, paa Parcelveien 8
1884, 1206, 13071884, Mathilde Kirstine Hansen, datter af jernbanearbeider Anders Hansen og Hansine Petersen, 24, i Dannebrogsgade 11
1884, 1306, 03081884, Helga Elfrida Rasmussen, datter af sergent Poul Rasmussen, ved 26 Bataillon og Caroline Christensen, 26, i Thorsgade 68
1884, 1506, 03081884, Anna Losine Dagmar Rasmussen, datter af arbeidsmand Christian Rasmussen og Anne Losine Dorthea født Rasmussen, 26, i sidehuset paa Nørregade 63
1884, 1706, -, Pige, datter af kleinsmed Peter Christian Berndt Augustinus og Anna Henriette Hansen, 32, paa Gravene 4
1884, 1706, 0501884, Marie Magda Andresen, datter af barber Heinrich Christoffer Martin Andresen og Johanne Mariane Vilhelmine f. Andresen, 31, i Slotsgade 34
1884, 2806, 03081884, Johanne Marie Justesen, datter af arbeidsmand Hans Justesen og Kirsten Knudsen, 34, paa Parcelveien 13
1884, 0307, 05101884, Francisca Stephanie Kirsch - Petersen, datter af typograpf Heinrich Svend Martin Petersen og Marie Catharina Helene født Petersen, 31, paa Nørregade 20
1884, 1107, 31081884, Bertha Johanne Kirstine Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Christian Nielsen og Jensine f. Nielsen, 26, i Sct. Jørgens Forstad, Blæsenborg 44
1884, 1207, 06121885, Gudrun Aurora Anderskov Hansen, datter af skibsfører August Hansen og Anne Cathrine Anderskov, 28, paa Nørrebro 57
1884, 0506, 2906, Johanne Marie Nielsen, datter af mursvend Hans Peter Iversen, af Assens og Ane Kirstine Larsen Nielsen, paa Sæby Mark i Løve Herred
1884, 2507, -, Pige, datter af møller Christian Nielsen og Jensine Vilhelmine Hermansen, 29, paa Nørrebro 88
1884, 2701, -, Pige, datter af Rasmine Emilie Johanne Møller, i Fredensgade 16, 2. sal, bagsal i Kjøbenhavn
1884, 0108, 07091884, Alba Gerda Laura Sørensen, datter af melhandler Anders Christian Johan Sørensen og Anna Abelone Marie Jørgensen, 25, paa Nørrebro 9
1884, 0208, 14121884, Hansine Emilie Iversen, datter af glarmester Erik Iversen og Karen Marie Hansen, 35, paa Østre Stationsvei 13, i kjælderen
1884, 0708, 16111884, Ragnhild Marianna Antonette Hess - Petersen, datter af kunstdreier Julius Christian Petersen og Maria Elisabeth Hess, 24, paa Nørrebro 19
1884, 0808, 30111884, Karen Dorthea Marie Andersen, datter af arbeidsmand Peter Christian Andersen og Christiane Birthe Margrethe Jensen, 39, i Skibhusene
1884, 1208, 14091884, Theodore Johanne Marie Nielsen, datter af sergent Niels Thomas Nielsen, ved 26 Bataillon og Anna Marie født Nielsen, 23, paa Heden 114
1884, 2408, 02111884, Maren Laurasine Jørgine Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Christian Nielsen og Anne Marie Andersen, 34, i Skibhusene
1884, 2408, 23101884, Marie Louise Petersen, datter af kjøbmand Frits Ferdinand Petersen og Johanne Louise Larsen, 29, paa Nørregade 89
1884, 2808, 22031885, Karen Emilie Rasmussen, datter af skibsfører Johan Ludvig Frederik Rasmussen og Jørgine Mathilde Nielsen, 32, paa Skibhusveien 64
1884, 3108, 03091884, Petra Caroline Larsen, datter af skibsfører Peter Larsen og Mette Kirstine Madsen, 42, i Adamsgade 15
1884, 3108, 28121884, Hansine Machaeline Klink Larsen, datter af snedker Jørgen Christian Larsen og Johanne Hansen, 27, i Slotsgade 7
1884, 0809, 08091884, Margrethe Cathrine Madsen (tvilling), datter af sergent Niels Madsen, ved 5te Bataillon og Bodil Marie født Madsen, 28, i Sct. Knudsgade 9
1884, 0809, 27091884, Petra Hansine Windel, datter af tobaksfabrikant Anders Frederik Windel og Ida Cathrine Emilie Tiedemann, 28, i Slotsgade 28
1884, 0909, 14121884, Helga Eugenie Petersen, datter af seilmager Johan Lauritz Thorvald Petersen og Mathea Petrea Engelbrechtsen, 39, i Arbeiderboliger 2, ved Rytterkasernen
1884, 1009, 19101884, Anna Kirstine Marie Eriksen, datter af huseier Rasmus Eriksen og Karen Marie Hansen, 23, i Skibhusene
1884, 1409, 05071885, Lily Biering, datter af premierlieutenant Johan Frederik Biering, ved 5te Bataillon og Marie Sophie Camilla Regina Limkilde, 38, i Kronprindsensgade 54
1884, 1709, 06041885, Laura Elfriede Christiansen, datter af skipper Lars Christiansen og Anna Elfriede Simonsen, 35, i Skibhusene
1884, 1709, 05101884, Olga Frederikke Larsine Christine Petersen, datter af bogbinder Jens Frederik Petersen, i Odense og Anne Hansine Jacobine Margrethe Rasmussen, 22, i Ramsherred 4 (datter af Maren Kirstine Madsen af Sct. Knuds Sogn)
1884, 2409, 18041885, Eleonore Marie Larsen, datter af arbeidsmand Lorents Petersen og Sidsel Marie Knudsen, 37, paa Nørrebro 2
1884, 2609, 26121884, Martha Therese Bünger, datter af smediebestyrer Hans Christian Gustav Bünger og Anna Dorthea Engelbrechtsen, 36, paa Nørrebro no 4 i bagbygningen
1884, 2709, Dødfødt pige, datter af spindemester Niels Christian Petersen, paa Brandts Klædefabrik og Anna Cecilie Johansen, 29, i Slotsgade 10
1884, 2709, Dødfødt pige, datter af tømrer Jens Peter Sørensen og Anne Marie Rasmussen, 36, i Dannebrogsgade 23, i baghuset
1884, 3009, 21121884, Ellen Sass, datter af hornblæser Georg Claus Martin Sass, ved 6te Regiment og Thora Marie Georgine Nielsen, 35, i Kongensgade 47
1884, 0510, 25011885, Nielsine Rasmine Andersen, datter af arbeidsmand Jørgen Andersen og Karen Sørensen, 38, paa Kanalveien 121
1884, 0910, 14121884, Ebba Agathe Stiller, datter af oversergent Jacob Friederich Stiller, ved 5te Bataillon og Ludovika Eduardine Josephine Bardram, 40, i Adelgade 17
1884, 1010, 11101885, Anna Jensine Sundahl, datter af maskinarbeider Jens Andreas Sundahl og Hansine Ekartine Elisabeth Eriksen, 21, paa Sct. Hans Kirkegaard 11
1884, 1310, 30051886, Helene Rasmussen, datter af stabssergent Niels Rasmussen, ved 26de Bataillon og Karen Margrethe Thomsen, 40, i Gormsgade 7
1884, 1510, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Niels Jensen og Nicoline Larsen, 31, paa Lille Parcelvei 11
1885, 1410, 01021885, Olufa Maria Hansen, datter af eier Hans Hansen, af Paradisgaarden og Kirsten født Hansen, 30, i Paradisgaarden
1884, 1410, -, Gjertrud Sophie Amalie Johansen, datter af arbeidsmand Søren Johansen og Kirsten Christophersen, 39, i Skulkenborg 16
1884, 1910, 20091885, Pouline Dagmar Poulsen, datter af smed Peter Poulsen og Anne Kirstine Nielsen, 40, paa Parcelveien 3
1884, 2110, 22031885, Anna Camilla Jørgensen, datter af banekudsk Lars Christian Jørgensen og Anne Kirstine Petersen, 29, i Aalykkegade 12
1884, 2210, 21121884, Anna Frederikke Jensen, datter af vognmand Hans Jensen og Johanne Hansen, 35, paa Nørrebro n5
1884, 2210, 28121884, Jensine Mathilde Madsen, datter af arbeidsmand Lars Madsen og Karen Marie Jensen, 27, i Skibhusene
1884, 2510, 15021885, Camilla Johanne Endrup, datter af skindfarver Peter Anton Endrup og Emilie Augusta Espersen, 36, i Adamsgade 7
1884, 2208, 06091884, Maren Kirstine Kristiansen, datter af ungkarl Hans Pedersen, af Odense og Maren Kathrine Kristiansen, paa Lumby Arbeids- og forsørgelsesanstalt, i Nørre Lyndelse Sogn
1884, 0811, 29031885, Anna Marie Margrethe Jørgensen, datter af arbeidsmand Niels Jørgensen og Cathrine Hansen, 31, i første Havebækhus 44
1884, 0811, 04011885, Elna Christiane Nielsen, datter af handelsreisende Anton Nicolai Nielsen og Hansine Karenmine Justine Frederikke Justesen, 27, i Slotsgade 36. Navneændring af 7.9.1916 til Elna Christiane Bryner
1884, 1311, 15031885, Olga Kirstine Andersen, datter af oversergent Lars Peter Andersen, ved 2det Dragonregiment og Anna født Andersen, 34, i Dannebrogsgade 29
1884, 1411, 08021885, Ingeborg Agnes Bertha Petersen, datter af oversergent Mads Petersen, ved 16de Bataillon og Christiane Elisabeth Henriette Brodersen, 43, Vindegade 88
1884, 1611, 22111885, Anna Olivia Eggebrecht, datter af kontorist Peter August Eggebrecht og Vilhelmine Kirstine Louise May, 39, paa Nørrebro 19
1884, 1811, 18011885, Olga Elvina Margretha Rasmussen, datter af kudsk og detaillist Jens Rasmussen og Anne Nielsen, 40, i Dannebrogsgade 13
1884, 1911, 17011885, Anny Andrea Cathrine Sophie Hansen, datter af arbeidsmand Hans Hubel Hansen og Anne Kirstine Jensen, 29, i Nyenstad 3
1884, 2011, 28121884, Anna Simonia Jørgensen, datter af snedker Nicolai Henrik Jørgensen og Rasmine Simonia Rasmussen, 29, i Skolegade 3
1884, 2311, 11011885, Michaeline Frederikke Mikkelsen, datter af bødker Frederik Martin Mikkelsen og Kirstine Marie Andersen, 36, paa Nørregade 81
1884, 2311, 19041885, Olga Marie Rasmussen, datter af skræddersvend Jens Peter Rasmussen og Anne Cecilie Christine Hansen, 19, i Ramsherred 32
1884, 2609, 02111884, Caroline Mathilde Larsen, datter af ungkarl og smedesvend Jørgen Larsen, for tiden i Faaborg og Kirstine Cecilie Petersen, paa Kissendrup Mark, Flødstrup Sogn
1884, 2711, 22031885, Inger Maibom, datter af sergent Carl Christian Rasmus Maibom, ved 16de Bataillon og Hansine Birtheline Hansen, 29, i Kongensgade 44
1884, 2911, 01031885, Rasmine Mathilde Jensen, datter af arbeidsmand Hans Christian Jensen og Sidsel Marie Christensen, 32, i Skulkenborg 35
1884, 0112, 22021885, Maren Eduardine Hansine Knudsen, datter af arbeidsmand Carl Eduard Knudsen og Anne Hansen, 36, i Nygade 12
1884, 0512, 06041885, Anna Ingeborg Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Peter Nielsen og Kirsten Jensen, 30, i Skibhusene
1884, 1012, 01031885, Anna Marie Andersen, datter af rugbrødbager Mads Andersen og Anne Sørensen, 40, paa Nørrebro 6
1884, 1112, 08031885, Emma Elisabeth Rasmussen, datter af snedker Hans Rasmussen og Marie Elisabeth Jensen, 23, paa Nørrebro 55
1884, 1212, 01021885, Dagmar Vilhelmine Hansen, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen og Marie Christine Andersen, 40, i Arbeiderboliger 9, i Kræmmermarken
1884, 1212, 01031885, Karen Marie Rasmine Madsen, datter af arbeidsmand Mads Madsen og Adolphine Grahamine Rasmussen, 24, i Dannebrogsgade 9
1884, 1212, 06041885, Fanny Emilie Jespersen, datter af sergent Rasmus Jespersen, ved 16de Bataillon og Jacobine Johansen, 29, i Jens Benzonsgade 8
1884, 1412, 15021885, Inger Müller, datter af premierlieutenant Ludvig Nicolai Müller, ved 2det Dragonregiment og Dorthea Jensen, 24, i Albanigade 24
1884, 1712, 25051885, Ulrikke Petrine Steffensen, datter af arbeidsmand Peter Steffensen og Ulrikke Vilhelmine Jacobine Lefévre, 32, i Nyenstad 7
1884, 1912, -, Pige, datter af arbeidsmand Christian Rasmussen og Maren Jensen, 38, i Kræmmergyden 10
1884, 2012, 22021885, Hansine Christine Axelsen, datter af arbeidsmand Rasmus Axelsen og Marie Sophie Frederikke Axelsen f. Larsen, 43, i Dannebrogsgade 9
1884, 2112, 07061885, Marie Kirstine Elise Henriksen, datter af arbeidsmand Rasmus Henriksen og Petrine Christiansen, 32, i Sct. Jørgens Forstad 14
1884, 2212, 22031885, Thyra Amalie Nielsen, datter af politibetjent Niels Nielsen og Anne Kirstine Rasmussen, 21, paa Nørrebro 17
1884, 2212, 03051885, Cathrine Jensine Jensen, datter af smedemester Knud Hansen Jensen og Anne Marie Rasmussen, 34, paa Tolderlundsveien 9
1884, 2212, 11011885, Anna Marie Hansen, datter af gartner Andreas Hansen og Rasmine Larsen, 31, i Hedvigslunds Skov
1884, 2312, 25121884, Maren Johansen, datter af smaakjører Jacob Jensen Johansen og Maren Rasmussen, 29, i Aalykkegade 12, paa kvisten
1884, 0610, 26121884, Emilie Frederikke Jønson, datter af snedkersvend Albrecht Oscar Jønson og Mathilde Christine Jørgensen, i Enggade 6
1885, 2312, 22031885, Ingeborg Louise Wendelbo, datter af sergent Laurits Christian Marius Wendelbo, ved 5te Bataillon og Caroline Amalie Bahn, 34, i Albanigade 29
1881, 2911, 13121881, Sophie Fahrenholz Petersen, datter af Anne Christine Petersen, paa Den kongelige Fødselsstiftelse i Kjøbenhavn
1884, 2512, 08021885, Anna Marie Vilhelmine Jørgensen, datter af arbeidsmand Jørgen Julius Jørgensen og Karen Marie Eriksen, 23, i Asylgade 13
1885, 2612, 12011885, Augusta Thora Frederiksen, datter af skuespiller Thorvald Frederiksen, i Aarhuus og skuespillerinde Camilla Kragh, 22, paa Lille Parcelvei 13 (datter af uhrmager Eduard Kragh i Kjerteminde)
1884, 2812, Dødfødt pige, datter af slagtersvend Hans Christian Nielsen, i Odense og Petrea Vilhelmine Mathea Hansen, 17, paa Nørrebro 23 (datter af arbeidsmand Johan Hansen heraf sognet)
1885, 0201, 01021885, Laura Antonie Marie Larsen, datter af murmester Hans Nielsen, i Odense og enke Karen Kirstine Larsen, 32, i Aalykkegade 6 (datter af gaardmand Lars Nielsen i Brylle)
1885, 1201, 01021885, Ingeborg Elisabeth Petrine Nielsen, datter af tjenestekarl Peter Christian Dreier, i Svanninge Sogn og Clausine Nielsen, 23, paa Parcelveien 5 (datter af boelsmand Niels Hansen paa Svendstrup Mark)
1885, 1401, 22021885, Gerda Sophie Jørgensen, datter af arbeidsmand Jens Jørgensen og Marie Hansen, 28, paa Kalkveien 8
1885, 1701, 25051885, Marie Kirstine Naumann, datter af karetmager Frederik Vilhelm Naumann og Karen Madsen, 40, i Skulkenborg 32
1885, 2001, 19041885, Emilie Margrethe Lindegaard, datter af maskinist og fyrbøder Niels Christian Frederik Lindegaard, paa Oliemøllen og Mathilde Jensine Christine Hansen, 33, i Aalykkegade 18
1885, 2601, 08031885, Anna Kirstine Henriksen, datter af arbeidsmand Hans Henriksen og Karen Dorthea Hansen, 38, i Hans Jensens Stræde 35
1885, 2701, 29051885, Ellen Petersen, datter af corpslæge Niels Petersen, ved 2det Dragonregiment og Elise Delbanco, 30, paa Vestergade 23 (Svaneapotheket)
1885, 0102, 26121885, Jenny Anna Kirstine Andersen, datter af mursvend Hans Andersen og Andresine Vilhelmine Nielsen, 34, i Nyenstad 5
1885, 0102, 10051885, Olga Sabine Scheuer, datter af former Andreas Mathias Scheuer og Anne Mathea Magdalene Olsen, 27, i Arbeiderboliger 4, i Kræmmermarken
1884, 0912, 04021885, Ingeborg Marie Nielsen, datter af vinhandler Carl Schiøttz, i Odense og Johanne Nielsen, i Dannebrogsgade 28
1885, 0302, 10051885, Laura Hansen, datter af mursvend Niels Hansen og Anne Marie Larsen, 35, i Rosenlund ved Hedevigslund
1885, 0502, 03051885, Valline Anna Christensen, datter af maskinarbeider Søren Christensen og Anna Christine Lorentzen, 36, paa Nørrebro 69
1885, 0802, 31051885, Helga Mathilde Christiansen, datter af tømrer Peter Christiansen og Jørgine Christine Jørgensen, 32, i Kræmmergyden 12
1885, 0802, 19041885, Meta Josephine Ernestine Petersen, datter af sømand Anders Petersen og Constance Olivia Martine Rask, 29, paa Parcelveien 5
1885, 0902, 01051885, Camilla Madsen, datter af mursvend Mads Severin Madsen og Marie Kirstine Hansen, 29, paa Nørrebro 96
1885, 1202, 06091885, Anna Margrethe Nielsine Caroline Hansen, datter af arbeidsmand Cornelius Hansen og Andersine Rasmine Cathrine Andersen, 26, i Slotsgade 4-8
1884, 2504, 15021885, Julie Petra Larsen, datter af murer Peter Jensen og Maren Kirstine Larsen, paa Nørrebro 32
1885, 1502, 22031885, Johanne Mathilde Hansen, datter af arbeidsmand Mads Christian Hansen og Maren f. Hansen, 37, i Dannebrogsgade 13
1882, 0305, 22021885, Jensine Petrea Sørensen, datter af tømrer Jens Peter Sørensen og Anne Marie Rasmussen, i Dannebrogsgade 23, i bagbygningen
1885, 1902, 13081885, Anna Marie Rosaura Krohn, datter af barber Henrik Marius Krohn og Christine Laurence Goth, 27, paa Nørregade 93
1885, 2002, 17051885, Rosa Levine Henssel Hansen, datter af sukkervarefabrikant Johannes Hansen og Emilie Marie Henssel, 30, i Dannebrogsgade 15
1885, 2102, 28061885, Anna Emilie Christine Hansen, datter af former Anders Hansen og Anna Larsen, 26, i Adamsgade 45
1885, 2602, 25051885, Elna Nielsine Svendsen, datter af kjøbmand Svend Lauritzen Svendsen og Emma Petersen, 35, paa Nørrebro 45
1885, 0403, 26041885, Carla Kirstine Margrethe Hansen, datter af klodsemager Knud Hansen og Gjertrud Marie Madsen, 34, paa Nørregade 85
1885, 0703, 07061885, Laura Louise Hansen, datter af landmand Hans Schmidt Hansen og Mette Marie Larsen, 33, i Skibhusene
1885, 1403, 19041885, Anna Kirstine Elise Sophie Rigmor Nielsen, datter af skrædder Sigismund Nielsen og Kirstine Marie Hansen, 26, i Dannebrogsmand 19
1885, 1403, 26041885, Ellen Jørgensen, datter af sergent Jens Olesen Jørgensen, ved 16de Bataillon og Marie Christiane f. Jørgensen, 23, i Overstræde 6
1885, 1503, 07051885, Dorthea Kirstine Cathrine Hansen, datter af detaillist Frederik Glerup Hansen og Karen Jacobsen, 32, i Slotsgade 46
1885, 1503, 11101885, Elna Jensen, datter af gartner Johan Jensen og Birthe Kirstine f. Jensen, 36, i Hans Jensens Stræde 3. Navneændring af 26.2.1916 til Elna Jerslev
1885, 1603, 03051885, Cathinka Hansen, datter af kudsk Jørgen Hansen, paa Løve Apotheket og Anne Marie Jeppesen, 26, i Hans Jensens Stræde 4
1885, 1603, 04101885, Clara Emilie Henriette Clausen, datter af sergent Johan Frederik Thorvald Clausen, ved 26de Bataillon og Gosmine Kirstine Vilhelmine Thejll, 27, i Albanigade 23
1885, 1703, 31051885, Petrea Jenny Sørine Banche, datter af mursvend Peter Sørensen Banche og Karen Marie Mikkelsen, 30, i Skibhusene
1885, 2203, 26121885, Maren Marie Kirstine Jespersen, datter af arbeidsmand Carl Jespersen, i Odense og Maren Sophie Caroline Antonsen, 29, i Adamsgade 41 (datter af arbeidsmand Jonas Antonsen heraf sognet)
1885, 2603, 21061885, Elna Valborg Nielsen, datter af cigarmager Peter August Nielsen og Johanne Margrethe Klug, 27, paa Parcelveien 4
1885, 3103, Dødfødt pige, datter af ejendomscommissionair Niels Christian Christensen og Kirsten Nielsen, 33, paa Nørregade 33
1885, 0104, 20091885, Alva Sigrid Elisabeth Nielsen Viby, datter af oversergent Niels Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Hansine Martine Camilla f. Nielsen, 29, i Rytterkasernen
1885, 0204, 03051885, Marie Eduardine Augusta Reuther, datter af arbeidsmand Eduard Carl Christian Reuther og Nielsine Lindberg, 18, paa Nørrebro 21
1885, 0504, -, Pige, datter af smedesvend Henrik Emil Ibsen og Grethe Olsen, 41, paa Østre Stationsvei 1, i bagbygningen
1885, 0504, 08111885, Jensine Camilla Rasmussen, datter af tjenestekarl Jens Sørensen, af Odense og Karen Kirstine Rasmussen, 29, paa Gravene 19 (datter af Johanne Jensdatter af Hjallese Torp)
1885, 0504, 07061885, Mathilde Cathrine Knudsen, datter af tjenestekarl Mads Knudsen, af Vor Frue Sogn, Ny Møllegaard og Karen Marie Thugesen, 26, i Sct. Jørgens Forstad (Blæsenborg) 42 (datter af arbeidsmand L. Thygesen)
1885, 0604, 06041885, Marie Hansen (tvilling), datter af arbeidsmand Jens Hansen og Mette Christine f. Hansen, 33, paa Nørregade 64
1885, 1604, 25051885, Erikka Cathrine Wismar, datter af smed Nis Peter Jensen Wismar og Else Marie Jørgensen, 37, paa Parcelveien 3
1885, 2004, 21061885, Anna Marie Madsen, datter af arbeidsmand Mads Peter Madsen og Dorthea Marie Axelsen, 30, paa Nørregade 95
1885, 2404, 28061885, Anna Marie Jensen, datter af arbeidsmand Mads Jensen og Hansine Hansen, 28, i Skibhusene
1885, 2904, 01051885, Anna Cathrine Saysette, datter af maler Jørgen Peter Saysette og Anne Christine Emilie Larsen, 23, paa Nørrebro 4, i bagbygningen
1885, 3004, 13091885, Anna Marie Caroline Hansen, datter af arbeidsmand Anders Hansen og Hansine Caroline Madsen, 27, paa Skibhusveien 64
1885, 0105, 24011886, Karen Jensine Jensen, datter af sergent Hans Peter Jensen, ved 16de Bataillon og Johanne Theodora Larsen, 27, i Aalykkegade 14
1885, 0305, 05071885, Asta Henriette Lassen, datter af kapitain Lauritz Lassen, ved 26de Bataillon og Anna Cathrine Balslev, 34, i Albaniegade 33
1885, 1105, 21061885, Petra Hansine Mogensen, datter af arbeidsmand Carl Marius Mogensen og Pouline Nielsen, 31, paa Nørrebro 44
1885, 1305, 17051885, Laura Marie Christensen, datter af mursvend Laurits Anton Hansen, af Odense og Martha Lovise Christensen, 23, i Dannebrogsgade 29 (datter af smed R. Christensen i Assens)
1885, 1605, 14061885, Anna Christine Hansen, datter af arbeidsmand Peter Hansen og Nielsine Kirstine Simonsen, 24, i Dannebrogsgade 31
1885, 1705, 02091885, Maren Eleonore Christine Hansen, datter af skræddersvend Julius Hansen, i Odense og Marie Cathrine Andersen, 39, i Ramsherred 32 (datter af husmand & væver Anders Knudsen i Villestofte)
1885, 2305, 28061885, Maren Sophie Rasmussen, datter af portør Anders Rasmussen, ved Statsbanen og Kirsten Madsen, 28, i Aalykkegade 14
1885, 0303, 31051885, Ingeborg Elise Adolphine Probst, datter af blikkenslager Johan Antoni Probst og Agnes Christine Charlotte Andersen, paa Nørregade 55
1885, 2805, 28061885, Agnes Jørgine Hansen, datter af huseier Hans Hansen og Christiane Jensen, 33, i Dannebrogsgade 23
1885, 3005, 19071885, Jenny Emilie Marie Møller, datter af kjøbmand Adam Christopher Petersen Møller og Kirsten Larsen, 26, paa Nørregade 28
1885, 3105, 17071885, Elisabeth Jørgensen, datter af regimentsintendant Hans Stephansen Jørgensen og Elisa Augusta Tychsen, 35, paa Vestergade 89
1885, 0406, 05071885, Maren Kirstine Hansen, datter af sømand Niels Jørgen Hansen og Caroline Kirstine Larsen, 37, paa Nørrebro 73
1885, 0706, 30071885, Olga Waage - Jensen, datter af kapitain Frederik Carl Christian Jensen, ved 26de Bataillon og Johanne Frederikke Crone, 26, i Kongensgade 27
1885, 0806, 05071885, Ellen Martha Hansine Jørgensen, datter af snedker Hans Peter Marius Jørgensen og Johanne Marie Hansen, 31, i Hans Jensens Stræde 21
1885, 1106, 02081885, Olga Kirstine Margrethe Andersen, datter af brændevinskarl Hans Andersen og Anne Marie Camilla Sørensen, 27, i Aalykkegade 1..
1885, 1106, 16081885, Elvira Andrea Jensine Cathrine Christence Marie Rasmussen, datter af handelsmand Christian Tidemann, for tiden i Middelfart og Gjertrud Marie Rasmussen, 28, paa Nørrebro 23 (datter af smed Hans J. Rasmussen i Næsby)
1885, 1706, 26051885, Ingeborg Elise Lunau, datter af toldassistent Carl Joachim Christian Lunau og Andrea Augustine Franck, 44, paa Nørrebro 51
1885, 1601, 21061885, Jenny Marie Hansen, datter af arbeidsmand Jens Lumby Hansen og Maren Kirstine Christiansen, i Hans Jensens Stræde 5
1885, 2206, 26071885, Maren Julie Hansen, datter af vognmand Niels Hansen og Bertha Marie Jochumsen Aagaard, 33, paa Nørrebro 77
1885, 2306, 02081885, Anna Oline Hansine Nielsen, datter af arbeidsmand Hans Nielsen og Oline f. Nielsen, 30, i Slotsgade 33
1885, 2606, 22111885, Margarethe Ida Emilie Halvorsen, datter af ritmester Emil Frederik Sivert Halvorsen, ved 2det Dragonregiment og Henriette Christiane Sophie Gedde, 30, paa Overgade 48
1885, 2906, -, Ella Anthomine Løhdefink, datter af væver Herman Lödefink og Anthomine Jensen, 33, paa Nørrebro 77
1885, 3006, 25101885, Sophie Kirstine Agnete Hansen, datter af forretningsfører og for tiden sygepasser Cæsius Michael Andreas Hansen og Josephine Albertine født Hansen, 23, i Albanigade 15
1885, 3006, 16081885, Lucine Jørgine Bothilde Nielsen, datter af arbeidsmand Jørgen Christian Nielsen og Bothilde Marie Jørgensen, 31, paa Parcelveien 21
1885, 1407, 20091885, Johanne Camilla Petersen, datter af arbeidsmand Niels Petersen og Johanne Kirstine født Petersen, 36, i Sct. Jørgens Forstad (Blæsenborg) 24
1885, 1507, 01111885, Gertha Theresia Rasmussen, datter af sømand Andreas Carl Rasmussen og Christine Ludovica Larsen, 22, paa Nørrebro 82
1885, 1807, 10091885, Elisabeth Thora Hansen, datter af gjørtler Lars Carius Hansen og Anna Petrine Andersen, 24, paa Nørregade 80
1885, 2207, 05111885, Alma Marie Petersen, datter af slagter Julius Laurits Peter Petersen og Agathe Alexandra Dagmar Sørensen, 21, paa Nørrebro 67
1885, 2707, 30081885, Dora Alexander, datter af stabssergent Johan Vilhelm Alexander og Laura Adelaide Petersen, 28, i Thorsgade 7
1885, 3107, 02101885, Verna Petrine Jensen, datter af væver Hans Jensen og Dorthea Peterline Mathilde Petersen, 27, i Slotsgade 23
1885, 0108, 06091885, Pouline Starup Völzgen, datter af proppeskjærer Peter Anton Völzgen og Frederikke Laurine Starup, 28, paa Nørregade 74
1885, 0308, 13091885, Anna Christiane Marie Hansine Puck, datter af bødker Hans Christian Puck og Anna Laura Marie Boline Christensen, 19, i Ramsherred 6
1885, 0808, 22111885, Ingeborg Olivia Marie Hansen, datter af arbeidsmand Peter Laurits Christian Hansen og Jensine Jørgine født Hansen, 32, paa Parcelveien 7
1885, 0808, 13091885, Marie Oline Christensen, datter af sergent Julius Søren Peter Christensen, ved 2det Dragonregiment og Maren Kirstine Olsen, 28, Enggade 10
1885, 1408, 26041886, Helga Christine Petersen, datter af skræddersvend Johannes Petersen og Thora Juliane Dorthea Lassen, 31, paa Tolderlundsveien 65. Navneændring af 3.3.1911 til Helga Christine Alslev
1885, 1508, 06091885, Astrid Maja Rebekka Christensen, datter af oversergent Niels Christensen, ved 2det Dragonregiment og Marentine Johanne Rasmussen, 28, i Enggade 8
1885, 1608, -, Pige, datter af tømrer Christian Jensen, af Odense og Rosalie Mariane Kirstine Lund, 20, i Dannebrogsgade 33 (datter af mursvend Jens Frederik Lund i Odense)
1885, 1708, -, Pige, datter af tjenestekarl Lars Petersen, i Kjerte Sogn og Johanne Marie Rasmussen, 24, paa Nørregade 33 (datter af skomagermester Anders Rasmussen af sognet)
1885, 2807, 27121885, Augusta Marie Sørensen, datter af maskinmester Søren Sørensen, paa Muddermaskinen og Anna Kirstine Jensen, 30, i Skibhusene
1885, 2908, 13111885, Johanne Kirstine Slot, datter af sergent Eskild Peter Slot, ved 16de Bataillon og Anna Mathilde Rasmussen, 19, paa Nørrebro 27
1885, 0509, 22111885, Meta Marie Johanne Sørensen, datter af farver Ludvig Emilius Sørensen og Johanne Marie Andersen, 23, paa Store Parcelvei 15
1885, 0509, 06121885, Johanne Louise Kirstine Blegvad Sørensen, datter af læderhandler Andreas Peter Sørensen og Marie Lovise Blegvad, 30, paa Nørregade 71
1885, 0809, 25101885, Olufa Caroline Margrethe Hansen, datter af landmand Christian Hansen og Hansine Petrea Frederikke Marie Therkelsen, 24, i Bøgebjerg ved Tolderlund
1885, 1009, -, Pige, datter af bødker Niels Nielsen og Rasmine Laurentine Rasmussen, 32, i Vindegade 141
1885, 0608, 20091885, Adda Langkilde, datter af proprietair Niels Valdemar Langkilde og Hedevig Marie Petersen, 37, paa Marienlund
1885, 1609, 23091885, Anne Marie Hansen, datter af arbeidsmand Carl Christian Hansen og Maren Kirstine Nielsen, 25, Store Parcelvei 11
1885, 1709, 03011886, Laura Christiane Petrine Andersen, datter af høker Rasmus Andersen og Marine Elisabeth Jørgine Petrine Dorthea Jørgensen, 31, Store Parcelvei 21
1885, 2309, 16051886, Anna Methea Jensen (tvilling), datter af kulmaaler Hans Jensen og Kirstine Marie Olsen, 35, Parcelvei 13
1885, 2309, -, Pige, datter af arbeidsmand Anders Jacobsen og Gjertrud Christine Jensen, 26, Nørrebro 88
1885, 1007, 27091885, Helga Olufa Christensen, datter af lærer Viggo Hakon Thorval Christensen og Jutta Petrine Lund, 26, Nørregade 51
1885, 2709, 26041886, Caroline Vilhelmine Larsen, datter af pottemagersvend Hans Carl Marius Larsen og Vilhelmine Andreasine Jensen, 39, Arbeiderboliger 12
1885, 0110, 25121885, Ingeborg Laage Thomsen, datter af kapitain Hans Frederik Vilhelm Thomsen, ved 26 Bataillon og Marie Henriette Petersen, 37, Nørregade 75
1885, 0210, 22111885, Anna Mathilde Madsen, datter af arbeidsmand Christen Madsen og Ane Johanne Andersen, 35, Parcelvei 3
1885, 0710, 22111885, Karen Marie Christine Kjølhede, datter af styrmand Christian Carl Kjølhede og Jenny Marie Jessen, 29, Nørrebro 96
1885, 0710, 26121885, Karen Mathilde Eriksen, datter af styrmand Poul Christian Eriksen og Anna Marie Elisabeth Zifeldt, 40, Nørrebro 85
1885, 1110, 19041886, Marie Caroline Christensen, datter af arbeidsmand Jørgen Christensen og Anne Cathrine Dall, 32, Tolderlundsvei 69
1885, 1310, 13121885, Elisabeth Maren Pedersen, datter af sergent Peder Pedersen, ved 16de Bataillon og Laura Abelone Hansine Larsen, 25, Odinsgade 25
1885, 1510, 01121885, Yelva Francisca Frederikke Hansen, datter af sergent Christian Frederik Hansen, ved 26 Bataillon og Louise Christine Rasmussen, 31, Allégade 25
1885, 1510, 06121885, Betzy Christiane Lollesgaard, datter af proprietair Hans Langkilde Lollesgaard og Laura Sophie Kirstine Poulsen, 39, Mosegaard
1885, 1910, 03011886, Ellen Andersen, datter af sergent Hans Andersen, ved 5 Bataillon og Oline Anna Petrine Hansen, 25, Sct. Knudsgade 60
1885, 2010, 11111885, Anna Marie Wibekke Jordahn, datter af seltersvandsfabrikant Lars Christian Jordahn og Wibekke Dorthea Petersen, 32, Nørrebro 4
1885, 2110, 22111885, Gerda Sophie Marie Nielsen, datter af smaakjører Jørgen Nielsen og Maren Kirstine f. Nielsen, 32, Aalykkegade 26
1885, 2410, 27121885, Camilla Kirstine Andersen, datter af formand Gustav Andersen, for Kanalgraverne (havnearbejder) og Anne Margrethe f. Andersen, 33, i Skibhusene
1885, 2610, -, Pige, datter af stabssergent Adolph Hans Jacob Emil Wartmann, ved 2det Dragonregiment og Annette Amalie Frederikke Hansen, 30, paa Kasernen, Pjentedamsgade 21
1885, 2810, 07021886, Jenny Petrine Marie Elisabeth Hansen, datter af patrouillebetjent Christian Hansen og Maren Kirstine Jensen, 29, Vindegade 16
1885, 3010, 19111885, Elna Kirstine Madsen, datter af skomager Mads Madsen og Anne Marie Rasmussen, 25, paa Nørrebro 10
1885, 3010, 26121885, Alma Cordelia Andersen, datter af kreaturhandler Jørgen Andersen og Johanne Corneliussen, 37, Skibhusvejen 20
1885, 0311, 25111885, Christine Mariane Petersen, datter af kusk Jørgen Petersen, paa Hollufgaard og Ane Sophie Hansen, 31, Nørregade 74 (datter af gartner Hans Ludvig Mogensen i Rosilde)
1885, 0511, 13121885, Marie Bentdine Nielsen, datter af conditor Carl Frederik Christian Nielsen og Maren født Nielsen, 28, Aalykkegade 26
1886, 0611, 14021886, Ellen Karen Casparine Hansine Petersen, datter af bogbinder Jens Frederik Petersen og Anne Hansine Jacobine Margrethe Rasmussen, 23, Lille Parcelvej 6
1885, 0711, 22111885, Kirsten Eleonora Jensen, datter af uldhandler Søren Martinus Jensen og Mariane Nielsen, 24, Aalykkegade 2
1885, 0911, 26041886, Anna Petrine Johanne Henriksen, datter af arbeidsmand Peter Henriksen og Ida Caroline Hansen, 35, Nørrebro 68
1885, 1111, 11071886, Anna Marie Jensen, datter af arbeidsmand Rasmus Jensen, af Odense og Kirstine Marie Hansen, 33, Skulkenborg 4 (datter af Anne Margr. Jacobsdatter i Sct. Hans Sogn)
1885, 1411, 04041886, Asta Helweg Jørgensen, datter af capitain Andreas Nicolaj Jørgensen, ved 5te Bataillon og Asta Helweg, 25, Allégade 57
1885, 1311, 20121885, Anna Marie Christiansen, datter af kjøbmand Rasmus Andersen Christiansen og Martha Cathrine Knudsen, 37, Adamsgade 12
1885, 2011, 17011886, Jenny Marie Oline Christensen, datter af baadfører Valentin Laurits Christensen og Hansine Olsen, 24, Dannebrogsgade 29
1885, 2211, 27121886, Anna Knudsen, datter af uldhandler Jens Dahl Knudsen Thorup og Johanne Kirstine Nørager, 24, Ramsherred 30
1885, 0509, 01111886, Helga Nielsen, datter af kontorist Jens Peter Nielsen og Christine Rasmussen, 34, Enggade 18
1885, 2811, 04071886, Johanne Marie Jørgensen, datter af sergent Frederik Jørgensen, ved 16 Bataillon og Karen Christine Christensen, 23, Hjallesevej 11
1885, 2911, 21021886, Else Margrethe Nielsen, datter af forretningsfører Søren Henrik Nielsen og Johanne Margrethe05bom, 32, Østre Stationsvej 17
1885, 0512, 05121886, Karen Elise Sophie Andersen, datter af smaakjører Niels Andersen og Elise Marie Jørgensen, 38, paa Nørrebro 2
1885, 2311, 26121885, Marie Kirstine Nielsen, datter af tjenestekarl Christen Ølholm, paa Kjerteminde Apothek og Laura Theodora Nielsen, 27, Vindegade 48 (datter af skomager Niels Nielsen i Horsens)
1885, 1312, 24011886, Anna Jørgine Jacobine Jørgensen, datter af tømrer Anders Henrik Jørgensen og Ane Jensine Pedersen, 34, St. Jørgens Forstad 18
1885, 0312, 07021886, Christiane Carla Nicolaisen, datter af sergent Hans Peter Nicolaisen, ved Gendarmeriecorpset og Mette Marie Duch, 24, Sct. Knudsgade 28
1885, 1612, 02051886, Sophie Cathrine Lorentzen, datter af styrmand Sophus Emil Lorentzen og Hedevig Magdalene Jørgine Petrine Hansen, 34, i Skibhusene
1885, 1712, 21031886, Laura Nicoline With, datter af landmand Niels Christian With og Anne Cathrine Jensen, 25, i Skibhusene
1885, 0608, 27121885, Aurora Caroline Augusta Hansen, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Karen Marie Rasmussen, 34, i Arbeiderboligerne
1885, 1912, 11041886, Jensine Eliane Augusta Jørgensen, datter af kjøbmand Niels Jørgensen og Jenssigne Christiansen, 34, Nørregade 25
1885, 2012, 28031886, Thomine Cæcilie Petersen, datter af sømand Jørgen Christian Petersen og Aslo Nielsen, 41, Nørrebro 50
1885, 2312, 27031887, Karen Hansine Emilie Nielsen, datter af sergent Lars Nielsen, ved Bataillon og Jensine Kirstine Andersen, 33, Paaskestræde 14. Navneændring af 20.9.1971 til Emilie Nielsen
1885, 2412, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Niels Jensen og Nicoline Larsen, 32, Parcelveien 11
1885, 2912, Dødfødt pige, datter af tømrersvend Jens Peter Sørensen og Anne Marie Rasmussen, 37, paa Kalkvejen 4