Odense - Sct. Knud, 1848-1852, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1848-1852, Odense, sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1848, 0401, Rasmus Frederiksen, ungkarl, 27, født 1821 i Paarup Sogn og pige Anne Marie Pedersdatter, 25, født 1819 i Lumbye Sogn
1848, 0701, Niels Hansen, ungkarl og tømmersvend, 33, født 1815 i Kjelstrup og pige Maren Rasmusdatter, 38, født 1810 i Odense
1848, 2201, Johan Poulsen Rymkjær, ungkarl og smedesvend, 32, født 1816 i Fraugde og pige Anne Hansdatter, 38, født 1810 i Vissenbjerg
1848, 2101, Jens Bruun Jensen, ungkarl og skrædermester, 26, født 1822 i Odense og jomfru Johanne Marie Christensen, 20, født 1828 i Odense
1848, 0302, Rasmus Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 46, født 1802 i Huusby og enke Maren Cathrine Hansdatter, 49, født 1799 i Ravnebjerg, (efter huusmand Lars Rasmussen i Sanderum Sogn)
1848, 0103, Rasmus Johansen Selle, ungkarl, 29, født i Odense og pige Johanne Dorthe Johansen, 27, født i Øxendrup
1848, 0303, Peder Knudsen, ungkarl, 33, Odense og pige Maren Hansen, 23, datter af Hans Sørensen, Ørritslev
1848, 0403, Rasmus Rasmussen, ungkarl og bødkermester, 29, født 1819 i Sandholdt og jomfru Medline Dorthea Næsted, 26, født 1822 i Odense
1848, 1803, Jørgen Andersen, ungkarl og skomagersvend, 25, født i Fangel og pige Caroline Elisabeth Møller, 22, født i Kjøbenhavn
1848, 0104, Peter Steffen Andersen, ungkarl og muursvend, 24, født i Frue Sogn og pige Hedevig Larsen, 23, født i St. Knuds Sogn
1848, 0304, Balthazar Theodor Conrad Fogh, pastor og sognepræst, 36, Tørringe og Heldum, Ribe Stift og jomfru Johanne Strøm, 35, født paa Langeland
1848, 0504, Frederik Hendriksen, ungkarl og muursvend, 28, Frue Sogn og pige Gjertrud Marie Christensen, 32
1848, 0504, Claus Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 37, Frue Sogn og pige Maren Kirstine Bentdine Hansen, 26
1848, 2804, Julius Ludvig Johansen, ungkarl og smedesvend, 28, født i Ubberud og pige Karen Pedersdatter, 22, født i Hvidkjærhuus
1848, 0105, Martin Sørensen, ungkarl, 28, født i Ørsted og pige Johanne Pedersdatter, 32, født i Orte Sogn
1848, 0305, Hans Christian Andersen, ungkarl, 37, født i Vissenberg og pige Kirsten Nielsen, 31, født i Korup
1848, 0305, Jacob Martinsen, ungkarl og tømmersvend, 29, født i Holmstrup, Sjælland og pige Anne Kirstine Nielsen, 37, født i St. Knuds Sogn
1848, 0505, Ole Peder Olstad Næsted, ungkarl og garvermester, 28, født i Odense og jomfru Bende Petrea Olsen, 28, født i Nyborg
1848, 0505, Ditlev Julius Rosenstand, ungkarl og typograpf, 26, født i Horsens og jomfru Sophie Amalia Hansen, 30, født i Svendborg
1848, 0605, Johan Carl Frederik Dindler, ungkarl og nagelsmedmester, 31, født i Spandau og jomfru Anne Sophie Johansen, 22, født i Odense
1848, 1205, Mathias Søren Krøger, ungkarl og hattemagermester, 29, født i St. Knuds Sogn og jomfru Albertine Birch, 33, født i Nyborg
1848, 2705, Johan Georg Carl Friederich Gærtner, ungkarl og conditor, 35, født i Osteroder og enke Augusta Hanne Nielsine Møller, 37, født i Næstved, (efter conditor J. B. Durg i Odense)
1848, 0406, Christian Waage Jensen, ungkarl og kjøbmand, 26, født i Odense og jomfru Caroline Mathilde Crone, 25, født i Odense
1848, 0706, Frederik Theodor Johan Hennings, ungkarl og barbeer, 22, født i Slesvig og pige Johanne Mathia Nielsen, 33, født i Odense
1848, 0706, Mads Knudsen, enkemand og værtshuusholder, 48, født i Paarup og pige Anne Marie Jørgensdatter, 32, født i Fjellerup
1848, 0706, Jørgen Christensen, ungkarl og snedkersvend, 28, født i Rudkjøbing og pige Anne Marie Bruhn, 27, født i Kikkenæs
1848, 1606, Anders Hansen, enkemand og sognefoged, 46, Bolbroe og pige Maren Pedersdatter, 29, født i Bolbroe
1848, 2406, Ole Christen Rasmussen, ungkarl, 40, født i Herrested Sogn og pige Anne Nielsdatter, 31, født i Sanderum Sogn
1848, 0107, Christian Christensen, enkemand, 32, født 1819 i Lindelse, Langeland og pige Frederikke Dorthea Larsen, 29, født 1819 i St. Hans Sogn
1848, 2507, Rasmus Lauritz Holm Rasmussen, ungkarl og skomagermester, 24, født 1824 i Odense og jomfru Margrethe Lise Abeline Jensen, 27, født 1821 i Odense
1848, 2707, Hans Jørgen Marius Svendsen, ungkarl og pastor, 32, ordineret i Ringkjøbing, født 1816 i Kjøbenhavn og jomfru Regise Sophie Christine Milo, 31, datter af boghandler J. Milo, Odense, født 1817 i Odense
1848, 0408, Peder Magnus Blomberg, ungkarl og snedkersvend, 33, født 1816 i Kjøbenhavn og jomfru Anne Cathrine Laura Ottesen, 21, født 1827 i Odense
1848, 0805, Jørgen Carlsen, ungkarl og tjenestekarl, 33, født 1815 i Gjelsted Sogn og pige Anne Cathrine Hansdatter, 27, født 1821 i Lumbye Sogn
1848, 0609, Jens Peder Wendelboe, ungkarl og skrædersvend, 27, født 1821 i Holstebroe og jomfru Christiane Axelline Kirstine Meibom, 30, født 1818 i Faaborg
1848, 1410, Johan Thomsen, enkemand og slagtermester, 32, født 1816 i Svendborg og jomfru Emma Angelica Theil, 28, født 1820 i Odense
1848, 1410, Lars Peder Nielsen, ungkarl og saddelmagersvend, 20, født 1828 i Odense og pige Marentine Jeppebine Pedersen, 28, født 1820 i Odense
1848, 2010, Niels Christian Winther Bonnesen, ungkarl og snedkersvend, 24, født 1824 i Odense og jomfru Marie Kirstine Olsen, 21, født 1827 i Odense
1848, 0311, Lars Nielsen, ungkarl og vævermester, 36, født 1812 i Hillerslev Sogn og pige Maren Sophie Mortensen, 27, født 1822 i Stige
1848, 0111, Jacob Hansen, ungkarl og saddelmager, 26, Langesøe, født 1822 og pige Mette Marie Mortensen, 30, født 1818 i Vindinge
1848, 0111, Niels Christian Nielsen, ungkarl og smed, 27, født 1821 i Odense og pige Karen Dorthea Jørgensen, 25, født 1823 i Brylle
1848, 0111, Lars Christian Poulsen, ungkarl og skomagermester, 22, født 1826 i Stige og pige Christiane Albertine Bromann, 27, født 1821 i Helsingborg
1848, 0311, Severin Henrich Lyngh, ungkarl og skrædermester, 26, født 1822 i Odense og ugift Johanne Clausen, 27, født 1821 i Odense
1848, 2111, Niels Peder Hansen, ungkarl og kjøbmand, 34, Kolding, født 1814 og frøken Cathrine Ivare Hectorine Estrup, 30, født 1818 i Helsingøer
1848, 2811, Andreas Christian Berleich Lange, ungkarl og muurmester, 26, født 1822 i Svendborg og jomfru Christine Jørgensen Rostgaard, 22, født 1826 i Svendborg
1848, 2811, Axel Fritz Langhoff, ungkarl og malermester, 35, født 1813 i Odense og jomfru Juliane Caroline Cathrine Margrethe Bonnesen, 24, født 1824 i Odense
1848, 1612, Esbjørn Nielsen, ungkarl, 32, født 1816 i Frue Sogn og pige Kirstine Pedersdatter, 25, født 1823 i Vissenberg
1848, 1412, Niels Andersen, ungkarl og brændeviinsforpagter, 37, født 1811 i Brenderup og pige Trine Jacobine Frydendahl, 34, født 1814 i Odense
1848, 1512, Peder Jørgen Wich, enkemand og skrædermester, 39, født i St. Knuds Sogn og jomfru Birgitte Bartholine Greve, 28, født i St. Knuds Sogn
1849, 0901, Lars Jørgensen, ungkarl, 30, Hollufgaard, født 1818 i Aaslev og pige Maren Johansdatter, 31, født 1817 i Vindinge
1849, 1001, Hans Iversen Bekker, ungkarl og handskemagermester, 22, født 1826 i Odense og jomfru Gregersine Petrine Gregersen, 23, født 1825 i Odense
1849, 1202, Carl Ferdinand Bang, ungkarl og kjøbmand, 30, født 1819 i Odense og jomfru Eulalia Augusta Fugleberg, 25, født 1824 i Odense
1849, 0603, Jens Christian Tørring, ungkarl, 31, født 1819 i Græsted og pige Kirstine Olsen, 35, født 1813 i Odense
1849, 0703, Peder Jensen, ungkarl, 42, født 1807 i Brænderup og pige Nicoline Pedersen, 34, født 1815 i Brahetrolleborg Sogn
1849, 1003, Espen Hansen, ungkarl, 42, født 1806 i Hellnæs og pige Anne Marie Hansen, 40, født 1809 i Brændekilde
1849, 1003, Jørgen Pedersen, ungkarl, 34, født 1814 og pige Mariane Elisabeth Nielsen, 34, født 1814 i Odense
1849, 2403, Anders Gustav Ekholm, ungkarl og sergeant, 29, født 1820 og enke Christiane Hansen, 40, født 1809, (efter spisevært J. Asham)
1849, 0404, Martinus Vilhelm Pedersen, ungkarl og karetmager, 24, ?? og jomfru Dorthea Maria Knudsen, 24, født 1824 i Odense
1849, 2304, Peder Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 21, Bolbroe, født 1827 i Vissenberg og pige Maren Cathrine Hansdatter, 27, født 1822 i Ellekroghuus, Ubberud Sogn  
1849, 2704, Christian August Clausen, ungkarl og skrædersvend, 23, født 1826 i Frue Sogn og pige Andersine Johannette Wilhelmine Georgine Andersen, 24, født 1825 i Dalum Sogn
1849, 2904, Christian Julius Bruun, enkemand og kunstmaler, 40, født 1809 i Aalborg og jomfru Betty Henriette Kehne, 26, født 1823 i Odense
1849, 1105, Jens Adolph Pedersen, ungkarl og skolelærer, 26, Søndersøe, født 1823 i Odense og jomfru Caroline Vilhelmine Pedersen, 30, født 1819 i Odense
1849, 1205, Jens Christian Madsen, ungkarl og møllersvend, 37, født 1813 i Vissenberg og pige Marie Elisabeth Silmer, 24, født 1825 i Harrendrup
1849, 1805, Gollick Frederik Peter Strøm, ungkarl og pastor, 30, født 1819 i Odense og jomfru Marie Kristine Møller, 19, født i Lumby
1849, 2305, Jochum Pedersen, ungkarl, 25, født 1824 i Gudbjerg og pige Maren Nielsdatter, 21, født 1827 i Brændekilde
1849, 0706, Hannibal Theodor Helweg, ungkarl og skibskapitain, 29, født i Frue Sogn og jomfru Cathrine Marie Bang, 25, datter af kjøbmand S. Bang, født i St. Knuds Sogn
1849, 0606, Lars Emil Hansen, fraskilt, 37, født 1812 i Kjøbenhavn og pige Caroline Wiingaard, 34, født 1815 i Odense
1849, 1006, Frederik Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 31, født 1818 i Aasum Sogn og pige Maren Johansen, 33, født i 1816
1849, 1506, Lars Hansen, ungkarl og muursvend, 30, født 1819 i Mesinge og pige Johanne Wilhelmine Markusdatter, 23, født 1826 i Ubberud
1849, 3006, Johan Friederich Erich Immersdorff, ungkarl og nagelsmedsvend, 30, født 1819 i Hannover og pige Karen Marie Christiansdatter, 30, født 1819 i Vissenberg
1849, 0407, Claus Jeppesen, enkemand og skomagermester, 48, født 1801 i Odense og jomfru Caroline Rasmussen, 29, født 1820 i Odense
1849, 2307, Andreas Jurtzich, ungkar og mekanicus, 37, født 1812 i Odense og jomfru Margrethe Elisabeth Petrine Caroline Pedersen, 23, født 1825 i Odense
1849, 0308, Caspar Mouritz Benjamin Cappelen, ungkarl og kjøbmand, 38, født 1811 i Kjerteminde og jomfru Anne Cathrine Clausen, 32, født 1817 i Kjerteminde
1849, 0408, Peter Elias Rosenstand, ungkarl og tobaksspinder, 25, født 1824 i Horsens og enke Caroline Claudia Nyborg, 29, født 1820 i Nyborg, (efter tobaksspinder P. C. Hansen)
1849, 2508, Peter Johansen, ungkarl og skrædermester, 29, født i Lunden, Ditmarshen og pige Anne Marie Kirstine Bødtker, 31, født 1818 i Kjerteminde
1849, 2109, Andreas Theodor Hee Borch, ungkarl og examin. jur., 25, født 1824 i Odense og jomfru Marie Helene Hansen, 22, født 1827 i Kjøbenhavn
1849, 0510, Knud Jensen, ungkarl og smedesvend, 27, født i Wissenberg Sogn og pige Anne Marie Christensdatter, 28, født 1821 i Kjølstrup
1849, 0510, Christian Hendrik Theodor Weber, ungkarl og handelsfuldmægtig, 25, født her i Sognet og jomfru Anne Christine Elisabeth Hansen, 28, født i Øllingesøgaard, Laalland
1849, 1910, Rasmus Andersen, ungkarl, 27, født 1822 i Horne og pige Johanne Margrethe Jørgensdatter, 33, født 1816 i Vesterhæsinge
1849, 2710, Anders Knudsen, enkemand og klædevæver, 39, født 1810 i Lumby og pige Anne Marie Jensen, 27, født i Odense
1849, 0311, Mads Andersen, ungkarl og muursvend, 24, født 1825 i Odense og pige Anne Margrethe Schou, 27, født 1822 i Brylle
1849, 0311, Christian Johansen, ungkarl, 32, født 1817 i Gylling og pige Caroline Poulsen, 27,  født 1822 i Odense
1849, 0911, Johan Peder Ivers, ungkarl og gartner, 33, født i Gottorp og pige Anne Larsine Nielsen, 31, født 1818 i Odense
1849, 2311, Jens Christian Nielsen, ungkarl og smedesvend, 32, født i Kjærbølling, Bredsten Sogn og enke Johanne Marie Elisabeth Føhns, 45, (efter muursvend Anders Bjerregaard)
1849, 2411, Johannes Andersen, ungkarl og snedkersvend, 26, født 1823 i Korup Sogn og pige Anne Marie Munch, 28, født 1821 i Odense
1849, 3011, Jens Larsen, ungkarl, 34, døbt 1815 i Særslev Kirke og pige Anne Kirstine Jeppesdatter, 32, født 1817 i Paarup Sogn
1849, 3011, Adolph Heinrich Ludvig Leonhardt Lüders, krigsassessor, toldbetjent og dannebrogsmand, 45, født 1804 i Slesvig og jomfru Karen Dorthea Henrikke Krüger, 20, født 1829
1849, 0512, August Tidsstrøm, ungkarl og smedesvend, 27, født 1822 i Sverrige og pige Dorthea Marie Rasmussen, 27, født 1822 i Brahe Trolleborg Sogn
1849, 0812, Lars Hansen, ungkarl, corporal og dannebrogsmand, 25, født 1825 i Klinte og pige Kirstine Pedersdatter, 33, født 1816 i Sønder Broby
1849, 1512, Mads Jørgensen, ungkarl, 27, født 1822 i Aarslev og pige Anne Kirstine Nielsdatter, 29, født 1820 i Flødstrup Sogn
1849, 2212, Lars Christian Hansen, ungkarl og tømmersvend, 30, født 1819 i Frue Sogn og pige Anne Kirstine Jensen, 23, født 1826 i Fraugde
1849, 2412, Gustav Adolph Øhlenschlæger, ungkarl og fuldmægtig, 26, født 1823 i Odense og jomfru Anne Marie Louise Berg, 16, født 1833 i Middelfart
1850, 2601, Niels Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 30, født 1820 i Viggerslev Sogn og pige Karen Pedersen, 28, født 1822 i Svanninge
1850, 0902, Mathias Poulsen, ungkarl og bomuldsvæver, 32, født 1818 i Frue Sogn og jomfru Sophie Marie Nielsen, 35, født 1815 i Odense
1850, 0802, Jens Vilhelm Marincus Frølich, ungkarl og m..gerieier, 32, døbt 1818 i Kjøbenhavn og jomfru Anne Marie Sille, 23, født 1827 i Odense
1850, 2002, Niels Jørgensen, ungkarl og snedkersvend, 28, født i Svaninge og pige Elise Marie Hansen, 25, født her i sognet
1850, 0703, Jens Hansen, ungkarl og muursvend, 25, født 1825 i Odense og pige Oline Marie Schützler, 24, født 1826 i Odense
1850, 1503, Peder Pedersen, ungkarl og spekhøker, 30, født 1820 i Barløse og pige Mariane Granau, 27, født 1823 i Odense
1850, 3003, Hans Christian Hansen, ungkarl og kobbersmedsvend, 47, født 1803 i Kjøbenhavn og pige Andrea Birgitte Christine Hoffmæltz, 39, født 1811 i Aasum
1850, 0504, Stephani Pedersen, ungkarl og bødkersvend, 30, født 1820 i Flensborg og pige Kirsten Jørgensen, 32, født 1818 i Odense
1850, 0604, Johan Bockhacker, ungkarl og fabrikmester, 35, født 1815 i Preussen og jomfru Rasmine Conradine Rasmussen, 31, født 1819 i Odense
1850, 0604, Hans Jensen, ungkarl, 29, født 1821 i Sønder Broby og pige Kirsten Jensen, 31, født 1819 i Qværndrup
1850, 2704, Claus Peder Sundahl, ungkarl og skomager, 23, født 1827 i Odense og pige Kirstine Petrine Andersen, 19, født 1830
1850, 0105, Rasmus Christensen, ungkarl, 31, født 1819 i Vesterhæsinge og pige Karen Christiansen, 26, født 1824 i Diernes
1850, 0105, Christen Rasmussen, ungkarl og smed, 34, født 1815 i Veilby Sogn og pige Anne Marie Larsen, 28, født 1822 i Brylle
1850, 0105, Hans Rasmussen, enkemand, 39, født 1811 i Weistrup og pige Juliane Amalie Jespersine Jørgensen, 49, født i 1801
1850, 0305, Peder Berndt, ungkarl og skomagermester, 45, født 1805 i Odense og pige Gjertrud Marie Knudsen, 41, født 1809 i Seden Præstegaard
1850, 1105, Christian Christensen Nutzen, ungkarl og forpagter, 30, født 1820 i Nordborg og jomfru Petrine Anne Marie Rasmussen, 33, født 1817 i Odense
1850, 1605, Axel Andersen, ungkarl, 30, født 1820 i Svendstrup og pige Gjertrud Marie Johansen, 32, født 1818 i Odense
1850, 2105, Jens Peder Nielsen, ungkarl og dreiersvend, 26, døbt 1824 i Kjøbenhavn og jomfru Caroline Amalie May, 30, født 1820 i Vigerslev
1850, 3105, Nis Jørgensen Ro…, ungkarl og cigarfabrik, 29, født 1821 i Bistrup, Slesvig og pige Birthe Nielsen, 23, født 1827 i Orte
1850, 0506, Niels Christian Sonnenborg, ungkarl og skomagersvend, 27, født 1823 i Horsens og jomfru Gjertrud Marie Danielsen, 21, født 1829 i St. Knuds Sogn
1850, 2906, Lars Jørgensen, enkemand og styrmand, 43, født 1807 i St. Hans Sogn og jomfru Kirsten Larsen, 32, født i Vesterborg Sogn, datter af huusmand Lars Hansen
1850, 0307, Niels Pedersen, ungkarl, 41, født 1809 i Frøberg og enke Kirsten Sandersdatter, 48, født 1802, (efter urtemand N. Rasmussen)
1850, 0307, Niels Andersen, ungkarl, 33, født 1817 i Nørre Høirup og pige Kirsten Nielsen, 28, født 1820 i Vissenberg
1850, 1207, Jørgen Jensen, ungkarl og tømmersvend, 22, født 1828 i Odense og pige Anne Marie Hansen, 45, født 1805 i Odense
1850, 1407, Carl Christian Bagger, ungkarl og muursvend, 28, født i Frue Sogn og jomfru Marie Rebekka Andersen, 25, født i Munkeboe
1850, 0208, Hans Christian Schmidt, ungkarl og skipper, 29, født 1821 i Stige og jomfru Laura Frederikke Wilhelmine Stylsvig, 31, født 1819 i Odense
1850, 0708, Anders Rasmussen, ungkarl, 23, født 1827 i Brendekilde og pige Maren Nielsen, 22, født 1828 i Tommerup Sogn
1850, 0709, Niels Jørgen Larsen, ungkarl og urtemand, 46, født 1804 i Odense og jomfru Karen Vaidtløw, 50, født 1800 i Odense
1850, 0709, Peder Christian Storgaard, ungkarl og skrædersvend, 27, født 1823 i Slesvig og jomfru Wilhelmine Dorthea Møller, 19, født 1831 i Kjøbenhavn
1850, 0709, Rasmus Nielsen, ungkarl og dagleier, 39, født i Østrup Sogn og enke Anne Kirstine Hansdatter, 48, født i Sanderum, (efter corporal Bjerreby)
1850, 0410, Christian Lauritz Aarslev, ungkarl og handskemager, 41, født 1809 i Nyborg og pige Henriette Amalie Jørgensen, 33, født 1817 i Nyborg
1850, 1910, Lars Andersen, ungkarl, 34, født 1816 i Viggerslev og pige Karen Nielsdatter, 26, født 1824 i Bellinge
1850, 2910, Christian Schulz, ungkarl og snedkersvend, 21, født 1829 i Veflinge og pige Caroline Mathilde Amalie Jacobsen, 28, født 1822 i Veflinge
1850, 0411, Carl Pedersen, enkemand og møllebygger, 36, født 1814 i Odense og pige Johanne Nielsen, 34, født 1816 i Vullerslev
1850, 1311, Niels Martin Larsen, ungkarl og snedkersvend, 28, født 1822 i Bogense og pige Wilhelmine Annine Nielsen, 27, født 1823 i Odense
1850, 0611, Henrich Pedersen, ungkarl, 29, født 1821 i Vissenberg og pige Anne Kirstine Jensdatter, 29, født 1821 i Fraugde
1850, 1511, Engelbert Frederik Teisen, ungkarl og practiserende læge, 35, født i St. Hans Sogn og jomfru Anne Margrethe Rasmussen, 29, født her i sognet
1850, 1511, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 29, født 1821 i Aarslev og pige Bodil Andreasdatter, 31, født 1819 i Haarslev
1850, 0712, Christian Pedersen, ungkarl, 33, født 1816 i Bolbro og pige Johanne Elisabeth Poulsen, 24, født 1826, datter af selveier Poul Hansen, Snapind
1850, 1812, Frantz Christopher Longhi, ungkarl og skomagermester, 27, født 1823 i Kjøbenhavn og pige Sidsel Kirstine Sørensen, 30, født 1820 i Tommerup
1851, 0801, Anders Carlsen, ungkarl og skomagersvend, 32, født 1818 i Kolding og pige Hansine Christine Carlsen, 25, født 1825 i Svendborg
1851, 2801, Peder Andersen, ungkarl og brændeviinsbrænder, 23, født 1827 i Odense og jomfru Karen Hansen, 30, født 1818 i Tommerup
1851, 0102, Jens Wilhelm Bardram, ungkarl og kjøbmand, 35, født 1816 i Odense og jomfru Caroline Regine Tietgen, 20, født 1831 i Odense
1851, 1402, Christian Jørgensen, ungkarl og tømmersvend, 28, født 1823 i Odense og pige Sophie Christine Andersen, 31, født 1820 i Odense
1851, 0503, Søren Rasmus Christiansen, ungkarl, 34, født i Rørup Sogn og pige Christiane Johansen, 28, datter af muursvend Johannes Johansen, født i Frue Sogn
1851, 0803, Ernst Christian Carl Jentzsch, ungkarl og bundtmager, 24, født 1827 i Anhalt Bernberg og enke Anne Marie Frederikke Bondahl, 34, født 1817 i Kjøbenhavn, (efter bundtmager Aug. Jentzsch)
1851, 1303, Anders Nielsen, ungkarl, 28, født 1823 i Auensløv og pige Anne Petrine Andersen, 35, døbt i Wissenberg
1851, 1703, Johannes Christian Jantzen, ungkarl og fouerer, 24, født 1827 i Helsingøer og jomfru Juliane Sophie Elise Pedersen, 21, født 1829 i Odense
1851, 1503, Niels Kristian Pedersen, ungkarl, 27, født 1824 i Fangel og pige Margrethe Madsen, 29, født i Jordløse Sogn
1851, 1803, Hans Peter Kofoed Hansen, ungkarl, pastor og sognepræst, 38, til Vor Frue Kirke, Haderslev og comtesse Sophie Isabelle Latitia Moltke, 24, født i Itzehoe
1851, 0204, Lauritz Wilhelm Borum, ungkarl og møllebygger, 33, født i Kjøge og enke Thora Alvilde Fiedler, 41, født paa Basnæs, (efter redacteur Carl Bagger)
1851, 0804, Jeppe Jørgen Hansen, enkemand og klodsemager, 29, ?? og pige Dorthea Kirstine Olsen Koch, 29, født i Berghuset, Middelfart
1851, 1604, Rasmus Poulsen, enkemand og strømpevæver, 59, St. Hans Sogn og jomfru Amalie Elisabeth Hindsgavl, 45, datter af ritmester Hindsgavl, født i Colding
1851, 1904, Jens Sørensen Brochmann, ungkarl og malersvend, 36, født i Frue Sogn og ugift frøken Malene Larsen, 37, født i Aarhuus
1851, 1904, Peder Adam Møllmann, ungkarl og kjøbmand, 35, født i Bødstrup og jomfru Antoinette Elisabeth Møller, 18, datter af afdøde bager Jens Møller, Odense
1851, 2204, Jochum Ferdinand Michelsen, ungkarl og bagermester, 26, født 1825 i Veile og jomfru Maren Rasmussen, 32, født 1819 i Lumby
1851, 2604, Anthon Saysette, ungkarl og pottemagersvend, 28, født 1823 i Odense og pige Karen Kirstine Andersen, 24, født 1827
1851, 2604, Carl Julius Søllner, ungkarl og skrædersvend, 33, født 1818 i Preussen og pige Marie Severine Kirstine Cathrine Frederikke Frederiksen, 26, født i 1825
1851, 2904, Jens Rasmussen, ugift træskomand, 38, døbt 1813 i Humble og pige Martine Marie Andersen, 36, født 1823 i Vigerslev
1851, 2604, Hans Christian Rask, ungkarl og snedkersvend, 29, født 1822 i Holbeck og jomfru Conradine Bergelin, 20, født 1831 i Asminderød
1851, 2904, Nicolai Fredolph, ungkarl og skomagermester, 28, født 1823 i Fredericia og jomfru Lovise Wilhelmine Frederikke Ludvigsen, 23, født 1828 i Odense
1851, 0305, Christian Eriksen, ungkarl og muursvend, 34, født 1817 i Ellinge og jomfru Sophie Hedevig Storm, 34, født 1818
1851, 0705, Christian Frederik Gotsche, enkemand og restaurateur, 53, Constantia, Kjøbenhavn og jomfru Johanne Marie Allerup, 45, Kjøbenhavn
1851, 1005, Georg Johan Frederik Flügge, ungkarl og karetmager, 28, Svendborg, født i Lübeck og jomfru Marie Wilhelmine Petrine Frederikke Sÿlow, 17, født i Frue Sogn
1851, 1005, Niels Severin Halvorsen, ungkarl og klodsemager, 25, født 1826 i Odense og pige Anne Dorthea Johansen, 24, født 1827 i Vindinge
1851, 1705, Lars Larsen, ungkarl, 39, døbt 1812 i Særslev Kirke og pige Maren Hansdatter, 37, født 1814 i Paarup
1851, 2405, Ludvig Ditlev Serve, ungkarl og garver, 31, født i Odense og jomfru Karen Marie Rasmussen, 20, født her i Odense
1851, 2805, August Edvard Halck, ungkarl og garver, 27, født i Nyborg og jomfru Dorthea Caroline Willumsen, 27, født 1824 i Nyborg
1851, 0406, Frederik Ferdinand Poulsen, ungkarl og smedesvend, 36, født 1815 i Odense og pige Andriette Jensen, 31, født 1820 i Viggerslev
1851, 1106, Iver Larsen, ungkarl, 23, født 1828 i Lunde og pige Christiane Pedersen, 22, født 1829 i Paarup
1851, 1406, Carl Christian Waidtløw, ungkarl og skomagermester, 28, født 1823 i Odense og jomfru Andersine Juliane Jacobine Rasmussen, 19, født 1832 i Odense
1851, 0507, Ole Rasmussen, ungkarl, 34, døbt 1817 i Kullerup og pige Maren Hansdatter, 33, født 1818 i Viggerslev
1851, 1207, Morten Sørensen, fraskilt og hattemager, 60, født 1791 i Svendborg og enke Johanne Pedersdatter, 57, født 1804 i Haderslev, (efter aftægtsmand Niels Olsen)
1851, 1807, Peder Christian Larsen, ungkarl og snedker, 27, født 1824 i Odense og jomfru Marie Sophie Rasmine Hansen, 28, født 1823 i Odense
1851, 1907, Johan Adolph v. Bardenfleth, ungkarl, kammerjunker, primierlieutn. og ridder af Danneborg, 26, født 1825 i Kjøbenhavn og frøken Annette Dorthea Wilhelmine Theodora de Klaumann, 23, født 1828 i Næstved
1851, 3007, Carl Heinrich Levzou, ungkarl og skrædersvend, 29, født i Doberan og pige Karen Granau, 24, født her i sognet
1851, 0608, Ludvig Conrad Klinck, ungkarl og garver, 32, født 1819 i Odense og fraskilt Anne Kirstine Jensen, 32, født 1819 i Odense, (fraskilt læderhandler H. P. Bassen)
1851, 1208, Jens Sørensen, ungkarl og møllebygger, 50, født 1801 og jomfru Nielsine Marie Brinch, 31, født 1820 i Odense
1851, 1608, Johan Friederich Wilhelm Hupe, ungkarl og nagelsmedsvend, 27, født 1824 i Hannover og pige Metta Christina Jacobsen, 23, født 1828 i Flensborg
1851, 2208, Ferdinand August Schnackenburg, ungkarl og kjøbmand, 31, født 1820 i Kollerup og jomfru Sophie Amalie Bonde, 19, født 1832 paa Auernakøe
1851, 2208, Søren Christian Birkholm, ungkarl og kjøbmand, 25, født 1826 i Flensborg og jomfru Caroline Sophie Pedersen, 18, Odense, født 1833
1851, 2509, Jacob Edvard Larsen, ungkarl og handelsbetjent, 26, født her i sognet og jomfru Kirstine Dorthea Mehlbye, 23, født i Nyborg
1851, 2709, Julius Nielsen, ungkarl, 25, født i St. Hans Sogn og pige Anne Marie Frederikke Wittroch, 38, født her i sognet
1851, 2309, Jørgen Pedersen, enkemand og huusmand, 41, Thorup, Allerup Sogn og pige Kirstine Pedersdatter, 36, Allerup Sogn, født i Sønder Næraa
1851, 1510, Christen Johansen, ungkarl, 26, født 1825 i Ordrup Sogn og pige Mette Cathrine Wilhelmine Pedersen, 28, født 1823 i Odense
1851, 2410, Theodor Bendz Paludan Kehne, ungkarl og saddelmagermester, 27, født 1824 i Odense og jomfru Jensine Edeline Jensen, 19, født 1832 i Odense
1851, 2510, Christen Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 31, født 1820 i Nørre Broby og enke Anne Kirstine Rasmussen, 46, født 1805 i Odense
1851, 0111, Poul Pedersen, ungkarl og muursvend, 34, født 1817 i Brylle og pige Trine Vilhelmine Christensen, 35, født 1816 i Svendstrup
1851, 0411, Niels Sørensen, ungkarl og hørbereder, 25, født 1826 i Kjøng og pige Anne Kirstine Rasmussen, 39, født 1812 i Vissenberg
1851, 0511, Peder Ross Christophersen, enkemand og kuglingshandler, 37, født 1814 i Schram Sogn og pige Karen Carlsdatter, 31, født 1821 i Gamtofte
1851, 0411, Christen Frandsen, ungkarl og rugbrødbager, 27, født 1824 i Bødstrup og jomfru Williamine Andrea Sørensen, 37, født 1814 i Kjøbenhavn
1851, 0511, Henrich Søth, ungkarl og snedkersvend, 26, født 1825 i Holsten og pige Anne Christensen, 27, født 1824 i Gamtofte
1851, 0511, Peter Hansen, ungkarl og maskinmester, 29, født 1822 og pige Ulriche Sophie Vilhelmine Sørensen, 31, født 1820 i Stenderup
1851, 0711, Niels Frederik Theodor Jensen, ungkarl og skomagermester, 27, født 1824 i Odense og pige Johanne Marie Hansen, 33, født 1818 i Søby
1851, 1511, Hans Henriksen, ungkarl og væversvend, 35, født 1815 i Odense og pige Birthe Kirstine Christensdatter, 30, født 1821 i Frørup
1851, 2211, Søren Julius Sørensen, ungkarl og skrædermester, 28, født 1823 i Odense og pige Johanne Kirstine Jacobsen, 22, født 1829 i Tommerup
1851, 2911, Peder Larsen, ungkarl, 26, født 1825 i Skydebjerg og pige Karen Hansen, 21, født 1829 i Ubberud
1851, 1612, Carl Christian Knudsen, enkemand og skomagermester, 32, født 1827 i Odense og pige Cathrine Elisabeth Mandix, 24, født 1827 i Jylland
1851, 2212, Lars Nielsen, ungkarl, 30, født 1821 i Odense og pige Marie Hansdatter, 23, født 1828 i Veilby
1851, 2712, Peder Hendriksen Due, ungkarl, 21, født 1826 ved Haderslev og pige Maren Andreasdatter, 27, født 1824 i Haarslev Sogn
1852, 0201, Mathias Rasmussen, ungkarl og arbeidsmand, 41, født 1811 i Norup og pige Maria Hansdatter, 36, født 1816 i Tommerup
1852, 0402, Hans Jørgensen, ungkarl, 31, født 1820 i Ubberud og pige Maren Hansen, 35, født 1816 i Brylle
1852, 0402, Peder Rasmussen, ungkarl, 60, født i Hillerslev og enke Maren Cathrine Hansen, 52, født i Sanderum
1852, 1402, Lauritz Theilgaard Sabroe, enkemand og snedkermester, 43, født 1809 i Middelfart og jomfru Dorthea Marie Pedersen, 46, født 1806 i Kjøbenhavn
1852, 0303, Henrik Gottlieb Volther, ungkarl og garversvend, 36, født 1816 i Kjøbenhavn og jomfru Gjertrud Kirstine Nielsen, 36, født 1816 i Odense
1852, 1103, Bernhard Adolph Leonhard Paulsen, ungkarl og snedkersvend, 28, født 1824 i Slesvig og pige Karen Rasmussen, 20, født 1832 i Odense
1852, 2003, Hans Detlef Hoffmann, ungkarl og vagtmester, 27, født 1825 i Slesvig og jomfru Anna Lovise Jørgensen, 25, født 1827 i Odense
1852, 0704, Jørgen Andersen, enkemand og smaahandler, 44, født 1805 i Fraugde og pige Abelone Marie Hansen, 48, født 1804 i Viggerslev
1852, 0704, Carl Lauritz Jørgensen, ungkarl og skovfoged, 32, født 1820 i Odense og jomfru Caroline Marie Dorthea Andersen, 26, født 1826 i Odense
1852, 1404, Frederik Ferdinand Larsen, ungkarl og glarmestersvend, 25, født 1827 i Kjøbenhavn og jomfru Sophie Charlotte Blanche, 25, født 1827 i Odense
1852, 2304, Hugo Reinhold Groth, ungkarl og snedkersvend, 32, født 1820 i Jylland og jomfru Karen Christensen, 22, født 1830 i Assens
1852, 2304, Niels Hansen, ungkarl og træskomand, 30, født 1822 i Thurup Sogn og pige Anne Cathrine Jørgensen, 31, født 1821 i Holevad Sogn
1852, 2804, Jens Christian Mortensen, ungkarl og skrædermester, 26, født 1826 i Skive og jomfru Hansine Christence Saxtorff, 20, født 1832 i Nyborg
1852, 0405, Carl Friderik Jørgensen, ungkarl og reebslagermester, 27, født 12825 i Odense og pige Augusta Elisabeth Pedersen, 29, født 1823 i Fredericia
1852, 0505, Niels Clausen, ungkarl, 41, født 1811 i Rønninge og enke Johanne Hansdatter, 42, født 1810 i Vindinge, (efter urtemand Hans Hansen Skejllerup)
1852, 0505, Niels Rasmussen, ungkarl og smaakjører, 34, født 1818 i Dalum og pige Hanne Marie Jørgensen, 27, født 1825 i Fangel
1852, 0405, Sander Hansen, ungkarl og gartner, 34, født 1818 i Odense og pige Frederikke Larsen, 32, født 1820 i Harrendrup Sogn
1852, 0505, Hans Christian Julius Jeppesen, ungkarl og skomagermester, 31, født 1821 i Odense og jomfru Sophie Henriette Hjernøe, 26, født 1826 i Assens
1852, 0805, Anders Larsen, ungkarl og boelsmand, 27, født 1825 i Steenstrup Sogn og pige Birthe Cathrine Jørgensen, 35, født 1817 i Vissenberg
1852, 1505, Hans Andersen, ungkarl og arbeidsmand, 26, født i Odense og pige Hansine Frederikke Fich, 30, født i Odense
1852, 1505, Jens Christian Davidsen, ungkarl og skomagermester, 31, født i Christiania og jomfru Augustine Petrine Petersen, 32, født i Odense
1852, 2205, Hans Carl Pedersen, ungkarl, 30, født i Odense og jomfru Marie Therese Küschner, 39, født i Dresden
1852, 2205, Peder Andresen, ungkarl og kleinsmedsvend, 27, født i Tommerup og pige Hansine Andrine Madsen, 29, født i Odense
1852, 2905, Christian Hansen, ungkarl, 37, født i Hostrup og pige Birthe Pedersdatter, 38, født i Lumby
1852, 0206, Anders Wilhelm Mikkelsen, ungkarl og hjulmand, 29, født i Gjeldsted og pige Anne Marie Larsdatter, 32, født i Fjellerup
1852, 0506, Iver Johan Gullagsen, ungkarl og uhrmagersvend, 30, født i Norge og pige Augusta Frederikke Caroline Jeppesen, 18, født i Odense
1852, 0506, Peder Rasmussen, ungkarl og bryggerkarl, 37, født i Høiby og pige Kirstine Johannesdatter, 33, født i Nørre Broby
1852, 1006, Thomas Alfred English, ungkarl og civilingenieur, 33, født i Kjøbenhavn og jomfru Johanne Regine Nathalia Allerup, 22, født i Kjøbenhavn
1852, 1106, Rasmus Frederiksen, ungkarl og brændeviinskarl, 32, født i Særslev Sogn og pige Marie Annette Fahnøe, 28, født i Bogense
1852, 1206, Rasmus West Jensen, ungkarl og rugbrødbager, 31, født i Odense og pige Karen Rasmussen, 23, født i Verninge
1852, 1206, Ferdinand Lindholm, ungkarl og smedesvend, 32, født i Kjøbenhavn og pige Andrea Søegaard, 31, født i Aarhuus
1852, 2506, Hans Rasmussen, ungkarl og spekhøker, 40, født i Steenløse og pige Jenny Anna Christine Frederikke Pedersen, 32, født i Augustenborg
1852, 0707, Søren Jørgensen, adskilt mand og væver, 45, født i Flødstrup og pige Mette Sørensen, 26, født i Gjeldsted
1852, 0707, Hans Christian Jørgensen, ungkarl og muursvend, 26, født i Stige og pige Anne Margrethe Kristensdatter, 30, født 1821 i Lumbye Sogn
1852, 1707, Fritz Lorentz Madsen, ungkarl og muursvend, 25, født i Odense og jomfru Christiane Severine Storm, 26, født i Kjerteminde   
1852, 1407, Frederik Jørgen v. Heramb, ungkarl, ritmester og escadronschef, 36, født i Kjøbenhavn og frøken Octavia Helene v. Sehested, 24, født paa Fraugdegaard
1852, 2007, Erik Alberth Häggbladh, ungkarl og lieutn. af kgl. svenske Lif. Bevare Regiment, 29 og jomfru Nielsine Caroline Jensen, 20, datter af viinhandler N. Jensen
1852, 2807, Anders Pedersen, ungkarl og smedesvend, 30, født i Sct. Hans Sogn og pige Sophie Frederiksen, 30, født i Bovense Sogn
1852, 1108, Lars Jespersen, ungkarl og tjenestekarl, 31, født 1821 i Munkebo og pige Juliane Sophie Rasmussen, 24, født 1828 i Marslev
1852, 2008, Carl Wilhelm August Karsten, ungkarl og snedkersvend, 24, født i St. Hans Sogn og jomfru Marie Lovise Christensen, 26, født i Frue Sogn
1852, 0409, Olaus Nilson, ungkarl og smedesvend, 30, født 1822 i Sverrig og pige Anne Cathrine Nielsen, 20, født 1832 i Bogense
1852, 2909, Johan Martin Paulsen, ungkarl og naalemagermester, 28, født i Kjøbenhavn og jomfru Johanne Jensen, 31, født heri Sognet
1852, 1708, Wilhelm Sophus Hermann Ferdinand v. Benzon, ungkarl, premierleutenant og ridder af Danneborg, 25, født paa Christiansdal og frøken Constantic Euphrosine v. Sehestedt, 21, født paa Fraugdegaard
1852, 0610, Lars Hansen, ungkarl og møllebestyrer, 30, født 1824 i Bjerge Sogn og pige Karen Nielsen, 29, født 1823 i Flødstrup
1852, 0510, Johan Frederik Sindberg, ungkarl og bundtmager, 31, født 1821 i Sjælland og jomfru Birgitte Cathrine Elisabeth Sander, 24, født 1828 i Odense
1852, 0610, Lauritz Pedersen, ungkarl, 27, født 1825 i Ringkjøbing Amt og enke Anne Marie Jørgensdatter, 37, født 1815, (efter værtshuusholder Mads Knudsen)
1852, 0910, Lars Hansen, ungkarl og møllersvend, 27, født 1825 i Orte Sogn og pige Kirsten Rasmussen, 34, født 1818 i Sanderum Sogn
1852, 0810, Jørgen Christian Jørgensen, ungkarl og skrædermester, 30, født 1822 i St. Knuds Sogn og jomfru Caroline Charlotte Drue, 21, født 1831 i Frue Sogn
1852, 2010, Frederik Wilhelm August Orlob, ungkarl og snedkersvend, 27, født 1825 i Scharholdendorff i det Brunsvigske og pige Mathilde Nicoline Sophie Brauisch, 20, født 1832 i Kiel
1852, 2112, Niels Nielsen, ungkarl og muursvend, 27, født 1825 i Odense og pige Mette Marie Andersen, 29, født 1823 i Kjerby
1852, 2310, Martin Luther Korck, ungkarl og forpagter, 35, født 1817 i Ubølle og jomfru Cathrine Marie Næsted, 27, født 1825 i Odense
1852, 2110, Hans Nielsen Hansen, ungkarl og uhrmager, 26, født 1826 i Lyndelse og jomfru Maren Sophie Jensen, 33, født 1819 i Faaborg
1852, 2310, Jens Ludvigsen Heiberg, ungkarl og skomagersvend, 25, født 1821 i Randers og jomfru Antonette Jensine Brockmann, 19, født 1833 i Odense
1852, 0311, Christen Paulsen, ungkarl og tjenestekarl, 25, født 1827 og pige Anne Marie Møller, 25, født 1827 i Odense
1852, 0311, Johan Hendrik Rasmussen, ungkarl og skomagermester (svend), 25, født 1827 i Odense og pige Anne Marie Nielsen, 19, født 1833 i Rynkeby
1852, 0911, Carl Møller Pedersen, ungkarl og smedemester, 27, født 1825 i Odense og pige Jacobine Kirstine Hansen, 26, født 1826 i Odense
1852, 0711, Mads Nielsen, ungkarl, 27, født 1825 i Seden og pige Anne Marie Hansen, 36, født 1826 i Fraugde
1852, 1211, Peder Clausen, ungkarl, 30, født 1822 i Hjallese og pige Maren Jensen, 29, født 1823 i Hjallese
1852, 1712, Johan Peter Christian Hansen, ungkarl og konstdreier, 27, født 1825 i Odense og jomfru Agathe Cordiela Hansen, 22, født 1830 i Odense
1852, 2712, Hans Peder Larsen, ugift møllebestyrer, 25, Dalum Mølle, født i Haarslev og ugift fruentimmer Jensine Jensen, 22, Heden, født i Nyborg