Odense - Sct. Knud, 1847-1851, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1847-1851, Odense, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1847, 0301, 01081847, Jørgen Adolph Lythjohan, søn af slagtermester Jens Georg Lythjohan og Marie Kirstine Jørgensen, uden Vesterport
1847, 30071847, Mathias Christian Ditlev Rammeskow, søn af kjøbmand Niels Pedersen Rammeskow og Helene Nicoline Hoppe, i Vestergade
1847, 0801, 21021847, Hans Jensen, søn af indsidder Jens Johansen og Johanne Hansdatter, i Hunderup
1847, 2001, 24011847, Christian Larsen, søn af hattemagersvend Hans Larsen og ugift fruentimmer Johanne Marie Hansdatter i Falen
1847, 2201, -, Dreng, søn af Lars Jensen, paa Blangstedgaard og ugift fruentimmer Kirsten Rasmusdatter, uden Vesterport
1847, 2501, 24031847, Jens Hansen, søn af arbeidsmand Hans Rasmussen og Anne Elisabeth Jørgensdatter, paa Heden
1847, 2401, 05071847, Hans Christian Carl Martin Tommerup, søn af procurator Andreas Rasmussen Tommerup og Lovise Florentine Fahnøe, i Vestergade
1847, 2801, 09051847, Hans Christian Andersen, søn af jernstøber Anders Hansen og Anne Sophie Johansen, uden Vesterport
1847, 2701, 18041847, Niels Christian Poulsen, søn af brolægger Mads Jensen og ugift fruentimmer Nielsine Poulsen, paa Fattiggaarden
1847, 0202, 20061847, Niels Alfred Thorwald Viggo Marius Nielsen, søn af smaahandler Lars Nielsen og Johanne Josephine Figotdine Jørgensen, i Vestergade. Navneændring af 30.9.1904 til Niels Alfred Thorwald Viggo Marius Elmer
1847, 1002, 20061847, Marius Anders Emil Berg, søn af skrædermester Andreas Thomsen og Anne Margrethe Holbeck, i Nørregade
1847, 1302, 06061847, Hans Carl Christian Christensen, søn af skrædermeser Lorens Christensen og Marie Kirstine Winterlig, paa Holsedore
1846, 1811, 07021847, Peter Larsen, søn af fuldmægtig P. Larsen, paa Herlufsholm og ugift fruentimmer Karen Kirstine Eriksen, i Anderup
1847, 2702, 28021847, Carl Frederik Emil Nielsen, søn af smedesvend Frederik Nielsen og Edelphine Karensine Rasmine Hartmann, paa Heden
1847, 2702, 07041847, Johan Christian Rudolph Jentzsch (tvilling), søn af buntmager Johan August Jentzsch og Frederikke Bendahl, Vestergade
1847, 2502, 23041847, Niels Ingward Madsen, søn af brændeviinsbrænder Anders Madsen og Karen Marie Nielsen, uden Vesterport
1847, 0503, 09051847, Johan Christian Hansen, søn af tjenestekarl Hans Johansen, paa Ellegaard og ugift fruentimmer Anne Cathrine Pedersdatter, i Kragenshuus
1847, 1403, 30051847, Alfred Iver Duch, søn af skrædermester Ferdinand Duch og Anna Mathia Knudsen, i Nørregade
1847, 1903, 03061847, Jens Knudsen, søn af gardmand Knud Nielsen og Anne Kirstine Jensdatter, i Hinderupgaarden
1847, 2003, 13031847, Martin Sophus Anton Ferdinand Hansen, søn af skomagersvend Jesper Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Hansine Christine Larsen, paa Heden
1847, 2203, 02051847, Ole Johansen, søn af vævermester Peder Johansen og Karen Olsen, uden Vesterport
1847, 2203, 03051847, Heinrich Christian Larsen, datter af kjøbmand Carl Ferdinand Larsen og Lovise Augusta Brammer, i Korsgade
1847, 0204, 30051847, Hans Christian Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Hansen og Anne Cathrine Christensdatter, i Hunderup Skov
1847, 0904, 05081847, Morten Carl Seedorff, søn af redacteur Nicolaj Peter Heinrich Seedorff og Anne Sophie Kirstine Paludan, i Vestergade
1847, 1804, 19091847, Lorentz Ferdinand Andreasen, søn af arbeidsmand Carl Andreas Sivertsen og Anne Cathrine Hansdatter, paa Heden
1847, 0904, 11041847, Carl Christian Børresen, søn af klinker Christian Børresen, i Frørup og ugift fruentimmer Anne Cathrine Hansdatter
1847, 2604, 25071847, Christian Marius Pedersen, søn af skrædermester Niels Pedersen og Alhede Cathrine Marie Larsen, bag Skolen
1847, 2704, 25071847, Ferdinand Wilhelm Baldzer, søn af bogbindersvend Heinrich Theodor Badzer og Anne Jensen, i Staalstræde
1847, 0105, 09121847, Victor Bernhard Brodersen, søn af skomagermester Johan Peder Brodersen og Mette Marie Pedersen, uden Vesterport
1847, 0705, 20061847, Niels Jensen, søn af arbejdsmand Jens Rasmussen og Gjertrud Nielsen, paa Hunderupveien
1847, 0905, 15051847, Emil Carl Christian Jeppesen, søn af arbeidsmand Jeppe Rasmussen og Karen Larsen, paa Holsedore
1847, 1805, 24051847, Hans Carl Wilhelm Hansen, søn af skomagersvend Hans Carl Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Elise Marie Olsen, i Staalstræde
1847, 1505, 27061847, Carl Christian Jensen, søn af arbeidsmand Jens Jensen og Christiane Andersdatter, uden Vesterport
1847, 1505, 31101847, Fritz Emil Ryberg, søn af smedesvend Christian Ryberg (Alhede) og Abeline Susanne Caroline Fønss, paa Heden
1847, 1505, 11071847, Jens Peder Christian Marius Leopold Hansen, søn af possementmagersvend Jens Peder Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Pedersine Kirstine Pedersen, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 1205, 03081847, Rasmus Dannesboe, søn af brændeviinsbrænder Jens Christian Dannesboe og Mette Marie Larsdatter, i Vestergade
1847, 2405, 26091847, Jens Peter Petersen, søn af kleinsmedesvend Hans Peter Petersen og Anne Margrethe Andersen, i Vestergade
1847, 3005, 25071847, Rasmus Hansen, søn af gaardmand Hans Christian Christiansen og Johanne Kirstine Larsdatter, i Bolbro
1847, 2703, 30051847, Carl Christian Pedersen, søn af kjøbmand Carl W. Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Jensine Jensen, i Assens
1847, 0106, 14071847, Niels Jacob Nielsen, søn af tjenestekarl Jacob Nielsen og Maren Rasmussen, i Staalstræde
1847, 0506, 11071847, Marius Madsen, søn af arbeidsmand Mads Hansen og Else Nielsdatter, Dandsestræde
1847, 0706, 01081847, Andreas Friis Bondo, søn af malermester Simon Christian Bondo og Mariane Cicilie Friis, i Annagade
1847, 0406, 15081847, Rasmus Andresen Frederiksen, søn af brændevinskarl Rasmus Frederiksen, i Odense og ugift fruentimmer Marie Annette Fahnøe, i Dandsestræde
1846, 1611, 27061847, Wilhelm Justus Bechmann, søn af snedkersvend Johan Justus Bechmann og Anne Marie Larsen, paa Holsedore
1847, 1006, 01081847, Lars Peder Jørgensen, søn af arbeidsmand Niels Jørgensen og Karen Larsdatter, paa Heden
1847, 2406, 08081847, Johannes Marius Rasmussen, søn af kasketmager Johannes Rasmussen og Anne Marie Rasmussen, i Vestergade
1847, 0602, 14021847, Jens Jørgen Larsen, søn af coporal Jørgen Larsen, i Odense og ugift fruentimmer Dorthe Marie Jensdatter, i Vissenberg
1847, 0901, 14021847, Carl Jørgensen, søn af skrædersvend Carl Jørgensen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Marie Christiansdatter, i Vissenberg
1847, 0504, 10111847, Andreas Rasmus Johan Gottfred Rasmussen, søn af bødkermester Lars Rasmussen og Albertine Caroline Pauli
1847, 0507, 08081847, Anders Frederik Andersen, søn af Carl Lindstrøm, i Vissenberg Sogn og ugift Karen Sophie Andersdatter, paa Fattiggaarden
1847, 0607, 26101847, Andreas Georg Andersen, søn af skomagermester Lauritz Peter Andersen og Anne Margrethe Hansen, i Claregade
1847, 1107, 17081847, Georg Lauritz Johannes Annæus Sich, søn af overlærer Johannes Peter Christian Sich og Anna Margrethe Westengaard, uden Vesterport
1847, 1807, 03091847, Johannes Peter Hansen, søn af spinderiebestyrer Frederik Wilhelm Julius Hansen og Anne Marie Dinesen, paa Klingenberg
1847, 2707, 08101847, Gustav Adolph Hoffgaard, søn af kjøbmand Gustav Adolph Hoffgaard og Mette Kirstine Frydendahl, i Overgade
1847, 1108, 31101847, Hans Peder Hansen, søn af skomagermester Christian Christopher Hansen og Karen Dorthea Pedersen, paa Klingenberg
1847, 0508, 04101847, Carl Theodor Rasmussen, søn af snedkermester Christian Ferdinand Rasmussen og Nielsine Christine Knudsen, ved Bispegaarden
1847, 1808, 10101847, Niels Christian Sivert Andersen, søn af fabrikarbeider Anders Andreasen Sivert Holm og Karen Nielsdatter, uden Vesterport
1847, 1908, 21101847, Albert Thorvald Emil Lind, søn af viinhandler Christian August Lind og Wilhelmine Marie Hey, i Vestergade
1847, 1508, 14111847, Martin Frederik Kryger, søn af corporal Poul Frederik Krÿger Conradsen, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Margrethe Johansen, uden Vesterport
1847, 2904, 18071847, Hans Jørgen Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Christiane Jørgensdatter, af Møllerbjerghuus
1847, 0507, 26081847, David Victor Wilhelm Madsen, søn af hvedebrødbager Niels Helt Madsen og Elisabeth Schjær, uden Vesterport
1847, 1408, Dødfødt dreng, søn af slagtermester Jens Christian Wiingaard og Anne Kirstine Pedersen, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 2708, 14111847, Søren Christian Brandt, søn af farver Morten Kisbye Brandt og Sidsel Wensentine Ottomine Lange, i Vestergade
1847, 2808, 26091847, Hans Ludvig Poulsen, søn af tjenestekarl Jens Poulsen, i Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Anne Hansen, i Dandsestrædet
1847, 1009, 07111847, Carl Christian Waldemar Pedersen, søn af brændeviinsbrænder Knud Pedersen og Susanne Dorthea Andersen, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 1309, 27041848, Johan Jacob Gram Blom, søn af toldcontrolleur Carl Henrik Gram Blom og Inger Marie Printz, i Vestergade
1847, 2009, 16101847, Bertel Thor Carl Frederik Nielsen, søn af skomagermester Lars Nielsen og Anne Berteline Lange, uden Vesterport
1847, 2509, 31011848, Jens Christian Nielsen, søn af gjestgiver Peder Nielsen og Marie Thomsen, i Overgade
1847, 2509, 17101847, Johan Carl Nielsen, søn af dagleier Rasmus Johansen, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Marie Nielsen, paa Fattiggaarden
1847, 0109, 10101847, Christian Frederik Knudsen, søn af rugbrødbager Søren Knudsen og Dorthea Larsen, uden Vesterport
1847, 0310, 24101847, Johan Frederik Wilhelm Olsen, søn af skrædersvend Rasmus Martin Olsen og Maria Dorthea Wendelboe, paa Heden
1847, 0410, -, Anders Nielsen, søn af ugift fruentimmer Anne Marie Hansen, i Stegsted og Niels Andersen
1847, 1010, 1111847, Hans Christian Frederiksen, søn af skomagersvend Hans Christian Frederiksen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Marie Hansen, uden Vesterport
1847, 0410, -, Anders Nielsen, søn af Niels Andersen, i Bolbroe og ugift fruentimmer Anne Marie Hansdatter, i Stegsted
1847, 1510, 15121847, Frithjof Thomas Carl Wilhelm Thejll, søn af landmaaler og ti…commissær Christian Wilhelm Thejll og Lydia Louise Bojesen, i Vestergade
1848, 1710, 12041848, Hans Christian Saxtorph Helweg, søn af constitueret districtslæge Heinrich Christian Helweg og Jacobe Sophie Saxtorph, i Vestergade
1847, 2310, Udøbt dreng (død), søn af former Hans Nielsen og Caroline Kirstine Frederikke Schmidt, uden Vesterport
1847, 2310, 21111847, Peder Kryssing Nielsen, søn af skomagermester Peder Kryssing Nielsen og Karen Jensen, paa Holsedore
1847, 17041848, Ernst Kjergaard Krüger, søn af brygger Carl Theodor Krüger og Peter Andrea Kjergaard, paa Flakhaugen
1847, 1809, -, Dreng, søn af enkemand og dagleier Peder Enoksen og fraskilt Mathea Elisabeth Madsen (fraskilt bødkermester Lars Peter Nicolai Kock)
1847, 2910, 12121847, Carl Vilhelm Mehling, søn af dugmagersvend Otto Ludvig Mehling og Ovidia Rasmussen
1847, 1509, 03111847, Frederik Carl Christian Jensen, søn af typograpf Hans Christian Jensen og Ellen Cathrine Jensen, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 0411, 17031848, Julius Emil Andersen, søn af skomagersvend Rasmus Andersen og Maren Cathrine Hansdatter, i den lukke Tarm
1847, 1311, 26031848, Johan Frederik Madsen, søn af skomagermester Morten Madsen og Kirstine Marie Johansen, paa Heden
1847, 1411, 28051848, Morten Christian Hansen, søn af snedkersvend Rasmus Johansen Hansen og Else Kirstine Hansen, paa Heden
1847, 1511, 25061848, Christian Nielsen Theodor Holst, søn af skomagermester Christian Josias Holst og Kirstine Rasmussen, i Vestergade
1847, 1711, 04061848, Peder Wilhelm Hansen, søn af bomuldsvæversvend Hans Hansen og Anne Marie Gottfredsdatter, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 2011, 24111847, Carl Marius Otto Jacobsen, søn af arbeidsmand Jens Jacobsen og Marie Olsen, paa Graabrødreplads
1847, 2011, 25111847, Knud Jacob Hansen, søn af glarmester Hans Jacob Hansen og Anne Cathrine Knudsdatter, i Graabrødrestræde
1847, 2911, 16041848, Jens Christiansen, søn af smed Christen Jensen og Maren Pedersdatter, i Hunderup
1847, 2511, 14051848, Rasmus Rasmussen, søn af dagleier Rasmus Andersen og Caroline Rasmusdatter, uden Vesterport
1847, 2911, 24031848, Julius Holger Petersen, søn af kjøbmand Peter Holger Petersen og Josephine Laurne Antonette Smith, i Overgade
1847, 0612, -, Dreng, søn af musiklærer Carl Wilhlem Robert Baarts og Augusta Henriette Frederikke Schlüter, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 0412, 16071848, Valentin Emil Tychsen, søn af kjøbmand Valentin Tychsen og Amalia Elisabeth Brodersen, paa Flakhaugen
1847, 1612, Dødfødt dreng, søn af skrædermester Christian Jørgensen og Kirstine Dorthea Bekker, uden Vesterport
1847, 2312, 21051848, Johan Julius Waldemar Buchhardt, søn af snedkersvend Johan Christian Buchhardt og Anne Cathrine Hansen, paa Holsedore
1847, 2612, 09041848, Jørgen Julius Sørensen, søn af jernstøber Johannes Sørensen og Anne Cathrine Jørgensen, paa Heden
1847, 3112, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Claus Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Nielsdatter, i Kragenshuus
1847, 3012, 25011848, Oscar Frederik Jantzen, søn af kjøbmand Hans Christian Ludvig Jantzen og Hanne Marie Erichsen, i Vestergade
1847, 2512, 21051848, Lars Pedersen (tvilling), søn af indsidder Peder Larsen og Karen Nielsdatter, paa Hunderup Mark
1847, 2512, 31121848, Peder Christian Pedersen (tvilling), søn af indsidder Peder Larsen og Karen Nielsdatter, paa Hunderup Mark
1848, 0501, 23071848, Charles Rudolph Waldemar Balle, søn af skomagermester Jens Peder Balle og Johanne Georgine Blank, i Vestergade
1848, 0801, 24011848, Rasmus Dobbelt, søn af skomagermester Rasmus Hansen Dobbelt og Mette Marie Sørensen, i Claregade
1847, 2311, 23071848, Anthon Lorentz Christian Jessen, søn af uhrmager Anders Jessen og Maren Christophersen, paa Fiskertorvet
1848, 1701, 09071848, Waldemar Alexander Hendriksen, søn af malerfrimester Jacob Hendriksen og Anne Elisabeth Basse, uden Vesterport
1848, 2601, 09061848, Søren Wilhelm Truelsen, søn af naalemagermester Jacob Adrian Truelsen og Boline Amalia Nielsen, uden Vesterport
1848, 0102, 02081848, Hans Christian Hansen, søn af tømmersvend Peder Hansen og Anne Hansen, uden Vesterport
1848, 0302, 02071848, Johan Andreas Schröder, søn af skomagersvend Johan Andreas Schrøder og Anne Dorthea Frederikke Eriksen, uden Vesterport
1848, 1601, 20011848, Peder Andreasen, søn af muursvend Niels Clausen, i Odense og Aplone Kirstine Andreasdatter, i Haarslev
1848, 1002, 24041848, Hans Hendrik Christophersen, søn af dagleier Christopher Hansen og Mette Kirstine Rasmusdatter, uden Vesterport
1848, 1603, 23061848, Thor Ludvig Gamst, søn af restaurateur Thomas Magnus Gamst og Sophie Vilhelmine Klug, paa Torvet
1848, 2103, 26051848, Niels Frederik Ferdinand Jensen, søn af garvermester Jørgen Jensen og Lucine Charlotte Mogensen, uden Vesterport
1848, 1203, 25061848, Traugott Xaver Schmidt, søn af kammagersvend Xaver Schmidt, i Odense og ugift fruentimmer Marie Cathrine Andresen, uden Vesterport
1848, 2103, 19061848, Jørgen Adolph Hansen, søn af klodsemager Mogens Hansen og Edel Martine Jørgensen, i Dandsestræde
1848, 1803, 02041848, Peder Christian Clausen, søn af muursvend Niels Clausen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Margrethe Hansdatter, i den lukke Tarm
1848, 2603, 23061848, Julius Theodor Hanibal Springer, søn af snedkermester Nicolai Springer og Anne Marie Rasmussen, bag Skolen
1848, 0204, 02041848, Tobias Christensen (tvilling), søn af sadelmagermester Niels Christian Christensen og Mariane Krog, i Vestergade
1848, 0204, 02041848, Niels Christian Christensen (tvilling), søn af sadelmagermester Niels Christian Christensen og Mariane Krog, i Vestergade
1848, 0704, 27071848, Carl Frederik Emil Nielsen, søn af smedemester Frederik Nielsen og Edelphine Karensine Rasmine Hartmann, ved Assistentskirkegaarden
1848, 0804, 02071848, Carl Christian Petersen, søn af snedkersvend Peter Petersen og Johanne Christine Christensen, i Staalstrædet
1848, 1204, 29101848, Ferdinand Oscar Pedersen, søn af skomagermester Rasmus Pedersen og Mette Cathrine Nielsen, i Paaskestrædet
1848, 2204, 16071848, Johannes Martin Hansen, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen og Maren Madsdatter, i Dandsestræde
1847, 1211, 25041848, Wilhelm Alfred Hey, søn af viinhandler Frederik Wilhelm Hey og Ida Christina Larsen, i Vestergade
1848, 1604, 28041848, Rasmus Ovesen (tvilling), søn af tjenestekarl Ove Rasmussen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Nielsdatter, uden Vesterport
1848, 2604, 27081848, Jørgen Christian Jørgensen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Karen Hansen, paa Heden
1848, 0605, 19061848, Christian Ferdinand Kaufmann, søn af skrædersvend Christian Gottfried Gotthold Kaufmann og Inger Marie Hoffensitz, paa Bispensplan
1848, 1205, 17051848, Peder Christian Christensen, søn af brædevinskarl Rasmus Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Birthe Kirstine Christensen, paa Holsedore
1848, 1005, 24071848, Franz Oscar Schrøder, søn af skomagermester Johan Christian Schrøder og Albertine Lovise Schulz, i Asylgade
1848, 2005, 17091848, Lars Christian Rasmussen, søn af arbeidsmand Ole Rasmussen og Anne Hansdatter, i Falen
1848, 2005, 13061848, Johan Frederik Clausen, søn af dagleier Jørgen Clausen og Anne Marie Madsen, paa Holsedore
1848, 2005, 06081848, Hans Carl Hansen, søn af rugbrødbager Hans Peder Hansen og Caroline Marie Olsen, uden Vesterport
1848, 0505, 02071848, Oscar Kuhr, søn af translateur Johan Nicolai Kuhr og Jeanette Louise Schwarzbrem, i Vestergade
1848, 2705, 02091848, Frederik Carl Christian Ludvig Unserud, søn af snedkersvend Hans Carl Unserud og Frederikke Mathilde Gebhard, i Claregade
1848, 0106, 19111848, Carl Frederik Christian Nommesen, søn af kobbersmedsvend Søren Nommesen og Dorthe Amalia Lindstrøm, i Kragenshuus
1848, 0106, 30071848, Christian Frederik Hansen, søn af møller Niels Hansen og Wilhelmine Marie Holm, i Hunderup
1848, 1506, 30071848, Peter Gerndorf Storm Riemann, søn af knapmager Friederich Eduard Riemann og Severine Christiane Storm, i Vestergade
1848, 1505, 26051848, Nicolai Peter Hermannsen, søn af skrædersvend Hans Peder Henrichsen og ugift fruentimmer Christiane Hermannsdatter
1848, 1406, 03091848, Jørgen Clemens Viggo Limkilde, søn af kjøbmand Poul Andreas Georg Ludvig Limkilde og Caroline Anna Cathrine Thorup, paa Flakhaugen
1848, 2106, 05111848, Rasmus Christian Frederik Adolph Kjellerup, søn af skibstømmermand Rasmus Kjellerup og Kristine Hansen, paa Holsedore
1848, 2206, 22101848, Hans Peder Knudsen, søn af korporal Jørgen Knudsen, i Odense og ugift fruentimmer Dorthea Hansdatter, uden Vesterport
1848, 2606, 27081848, Jørgen Alfred Jørgensen, søn af vægter Hans Jørgensen og Anne Margrethe Christensen, i St. Knuds Kirkestræde
1848, 0407, 15101848, Franz Oscar Christophersen, søn af former Peder Christian Christophersen og Anne Margrethe Nielsen, paa Bispensplan
1848, 0607, 20091848, Wilhelm Schmidt, søn af kjøbmand Niels Heinrich Schmidt og Anne Margrethe Magdalene Dreyer, i Vestergade
1848, 0807, -, Dreng, søn af bomuldsvæver Niels Rasmussen og Christine Jørgensen, i Overgade
1848, 1407, 07101848, Jørgen Rudolph Georg Nielsen, søn af tobaksspinder Peder Nielsen og Nanine Cathrine Hellesen, i Vestergade
1848, 2807, 15101848, Peder Emil Christian Pedersen, søn af tjenestekarl Lars Christian Pedersen og Ingeborg Nielsen, paa Holsedore
1848, 17071848, Dødfødt dreng, søn af tømmersvend Jacob Martinsen og Anne Kirstine Nielsen, paa Heden
1848, 0708, 04021849, Anders Carl Christian Hansen, søn af jernstøber Hans Christopher Jacobsen og Anna Elisabeth Christensen, uden Vesterport
1848, 3008, 15111848, Otto Pedersen, søn af kjøbmand Johan Christian Pedersen og Adelaide Camilla Jensen, i Overgade
1848, 2508, 23071848, Andreas Ignatius Jurtzich, søn af mekanicus Andreas Jurtzich, i Odense og ugift fruentimmer Margrethe Elisabeth Petrine Petersen, i Vestergade
1848, 1509, 20101848, Niels Peder Pedersen, søn af tømmersvend Rasmus Pedersen og Nielsine Sørensen, uden Vesterport
1848, 1109, 20101848, Julius Adolph Marius Bonnesen, søn af snedkersvend Niels Christian Winther Bonnesen, i Odense og ugift fruentimmer Marie Kirstine Olsen
1848, 2009, 10041849, Niels Jacob Andersen, søn af brænderiforpagter Niels Andersen og ugift fruentimmer Trine Jacobine Frydendahl, uden Vesterport
1848, 2309, 19111848, Maximillian Niels Christian Heinrich Assam, søn af possementmager Christian Anthon Assam og Petrine Pedersen, i Vestergade
1848, 2809, Dødfødt dreng, søn af klodsemager Lars Hansen og Kirstine Nielsen, i St. Knuds Kirkestræde
1848, 2709, Dødfødt dreng, søn af Jacob Murer, i Hjallese og ugift fruentimmer Edel Christensdatter, Hunderup
1848, 0210, Dreng, søn af smedesvend Anders Madsen Tellerup og Casperine Svendsen, i Dandsestræde
1848, 1410, Dødfødt dreng, søn af smedemester Johan Christian Løngreen og Antonette Beate Augusta Pedersen, i Nørregade
1848, 1610, 19111848, Alfred Peder Carlslund Jørgensen, søn af skrædermester Jørgen Peder Jørgensen og Kirstine Alberg, i Claregade
1848, 2410, 01041849, Hans Andreas Sørensen, søn af skrædermester Jørgen Sørensen og Mette Kirstine Poulsen, i Claregade
1848, 2110, 18021849, Johannes Peter Ferdinand Frydendahl, søn af kjøbmand Niels Christian Frydendahl og Lovise Vilhelmine Marie Allerup, i Vestergade
1848, 0111, 18021849, Frederik Niels Carl Theodor Mortensen, søn af arbeidsmand Ditlev Gottlieb Mortensen og Anne Cathrine Rasmussen, i Vindegade
1848, 0911, 26111848, Johan Christian Hansen, søn af muursvend Johan Hansen og Margrethe Pedersdatter, paa Heden
1848, 0611, Udøbt dreng (død), søn af tømmersvend Christian Christensen og Karen Madsdatter, ved Assistentskirkegaarden
1848, 0511, 29041849, Niels Sophus Gram Blom, søn af toldcontrolleur Carl Henrich Gram Blom og Inger Marie Printz, i Vestergade
1848, 0711, 21011849, Thor Olsen Tønder Kongstad, søn af contorist Johan Christian Kongstad og Karen Marie Ibsen, i Annegade
1848, 1111, 20051849, Carl Dannesboe, søn af brændeviinsbrænder Jens Christian Dannesboe og Mette Marie Larsen, i Vestergade
1848, 1911, 11031849, Oluf Libertus Lund, søn af skomagermester Niels Martin Lund og Abelone Aagaard, i Vestergade
1848, 2411, 19041849, Jens Andreas Gottholdt Asser Ibsen, søn af hvedebrødbager Niels Christian Hansus Gudmund Georg Ibsen og Mette Marie Hansen, i Vestergade
1848, 0312, 08011849, Hans Edvard Thrane, søn af skomagermester Ole Thrane og Sophie Frederikke Wiingaard, i Claregade
1848, 0612, 17051849, Johannes Frederik Gregersen, søn af snedkermester Carl Gustav Gregersen og Johanne Emilie Striegler, uden Vesterport
1848, 2811, 06051849, Peder Dines Hansen, søn af spinderiebestyrer Frederik Wilhelm Julius Hansen og Anne Marie Dinesen, paa Klingenberg
1848, 0912, 17061849, Jacob Harald Viggo Andersen, søn af bagermester Christian Andersen og Marie Kirstine Jacobsen, uden Vesterport
1848, 1112, 13051849, Frederik Anthon Andersen, søn af brænderibestyrer Peder Andersen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Hansdatter, i Vindegade
1848, 1312, 10061849, Carl Christian Alfred Hansen, søn af tobaksfabrikør Frederik Ferdinand Hansen og Antoinette Maria Henriette Hjorth, paa Flakhaugen
1848, 2004, 20121849, Martin Larsen, søn af tjenestekarl Anders Larsen og enke Jacobine Lovise Maar (enke efter kobbersmed Hempel)
1848, 1912, 27041849, Niels Peder Emil Dahl, søn af conditor Niels Peder Dahl og Sophie Elise Jensen, i Vestergade
1848, 2612, 07021849, Andreas Sophus Theodor Larsen, søn af kjøbmand Carl Ferdinand Larsen og Lovise Augusta Brammer, i Korsgade
1848, 2812, 05041849, Jens Christian Jensen, søn af urtemand Rasmus Jensen og Anne Cathrine Hansdatter, paa Heden
1849, 0201, 25021849, Hans Andersen, søn af muursvend Peder Steffen Andersen og Hedevig Larsen, uden Vesterport
1849, 1701, Dreng, søn af skomagersvend Frantz Christophersen Longhi, i Odense og ugift fruentimmer Sidsel Kirstine Sørensen, i Claregade
1849, 1801, Dreng, søn af vagtmester Sørensen, ved 6te Dragonregiment i Odense og ugift fruentimmer Marie Elisabeth Siverts, i Vestergade
1849, 2701, 20051849, Anders Christian Andersen, søn af møllersvend Johan Frederik Andersen og Margrethe Poulsen, uden Vesterport
1849, 0602, 29041849, Christian Graham Rasmussen, søn af uhrmager Christian Rasmussen og Karen Margrethe Rostgaard, i Vestergade
1849, 0902, 25031849, Lauritz Christian Peter Iversen Bekker, søn af handskemagermester Hans Iversen og Gregersine Petrine Gregersen, uden Vesterport
1849, 2302, 21031849, Johan Anthon Larsen (tvilling), søn af tømmersvend Jørgen Larsen og Anne Rasmussen, i Vindegade
1849, 2302, 21031849, Niels Rudolph Larsen (tvilling), søn af tømmersvend Jørgen Larsen og Anne Rasmussen, i Vindegade
1849, 2502, 11071849, Frederik Carl Christian Jensen, søn af viinhandler Christian Vaage Jensen og Caroline Mathilde Crone, i Overgade
1849, 0203, 22071849, Niels Carl Andersen, søn af jernstøber Anders Adolph Hansen og Anne Sophie Johansen, paa Heden
1849, 2402, 15071849, Hans Frederik Svendsen, søn af fabrikarbeider Peder Svendsen og Anne Margrethe Frederiksen, i Hjulmandshuset
1849, 2301, 25021849, Carl Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Carlsen, i Hunderup og ugift fruentimmer Johanne Madsdatter
1849, 1003, 12081849, Alfred Emil Lohmann, søn af typograpf Jørgen Christian Lohmann og Lovise Christine Dreier, ved Munkemølle
1849, 1503, 13051849, Rasmus Christian Anders Robert Pedersen, søn af dugmagersvend Jens Peder Pedersen og Anne Cathrine Hansen, paa Heden
1849, 1603, 29041849, Anders Christian Nicolai Pedersen, søn af arbeidsmand Rasmus Pedersen og Bodil Cathrine Jørgensen, paa Holsedore
1849, 1803, 15041850, Marius Frederik Theodor Hjorth Nielsen, søn af fuldmægtig Jens Andreas Hjorth (fuldmægtig), i Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Gjertrud Kirstine Nielsen, paa Holsedore
1849, 2003, 15061849, Hans Nicolai Julius Hansen, søn af muursvend Lars Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Wilhelmine Markusdatter, i Adelgade
1849, 2003, 28051849, Theodor Christian Nielsen, søn af underofficeer Frederik Pedersen og ugift fruentimmer Marie Gustavsen Nielsen, paa Holsedore
1849, 2303, 06051849, Peder Hansen, søn af tjenestekarl Hans Pedersen, i Bolbroe og ugift fruentimmer Laurentine Emilie Jørgensdatter, i Bolbroe
1848, 0210, 01041849, Theodor Mathias Hennings, søn af barbeer Frederik Theodor Johan Hennings og Mathia Johanne Mathisen, i Overgade
1849, 0804, 14041849, Morten Brandt, søn af farver Morten Kisbye Brandt og Sidsel Wensentine Ottomine Lange, i Vestergade
1848, 1412, 04021849, Peter Christian Hansen, søn af jæger Niels Chr. Hansen og ugift fruentimmer Dorthea Hansdatter
1848, 3110, 17041849, Gumme Christian Bondo, søn af malermester Simon Christian Bondo og Mariane Cæcilie Friis, i Annagade
1849, 1704, 28091849, Hans Carl Christian Jensen, søn af politibetjent Hans Jensen og Marie Hansine Soch, paa Raadstuen
1849, 2104, 12081849, Niels Peder Gudermann Johansen, søn af muursvend Jørgen Johansen og Kirsten Hansen, paa Heden
1849, 2404, 22071849, Niels Carl Nielsen, søn af dagleier Esbjørn Nielsen og Kirstine Pedersdatter, i Cancelliehuset
1849, 2604, 22071849, Jens Peder Jensen, søn af tjenestekarl Peder Jensen og Nicoline Pedersen, i Claregade
1849, 2604, 26081849, Frederik Christian Niels Lauritz Sabroe, søn af snedkermester Lauritz Theilgaard Sabroe og Elisabeth Johanne Benedicte Graap, i Claregade
1849, 2404, 01051849, Frederik Anders Lauritz Frederiksen, søn af afdøde dragon Anders Larsen, Graabrødre Muur og ugift fruentimmer Cathrine Frederiksdatter
1849, 1405, 26081849, Carl Theodor Oscar Schjødt, søn af paparbeider Julius Georg Schiøtt og Sophie Hansen, i Adelgade
1849, 1905, 05081849, Carl Christian Albert Hauptmann, søn af …gelskjærer og graveur Carl Ludvig Sophus Hauptmann og Caroline Magdalene Kühl, i den Nye Gade
1849, 1005, 15071849, Olaf Rye Emanuel Berg, søn af skrædermester Andreas Thomsen Berg og Anne Margrethe Holbek, i Nørregade
1849, 1305, 08071849, Harald Ferdinand Duch, søn af skrædermester Ferdinand Duch og Anne Mathea Knudsen, i Nørregade
1849, 2605, 03061849, Anders Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Hansen og Anne Cathrine Christensdatter, i Hunderup
1849, 2605, 01061849, Mads Olsen, søn af dragon Rasmus Madsen og ugift fruentimmer Anne Sophie Olesdatter, i Vindegade
1849, 0506, 02091849, Ferdinand Alfred Jørgensen, søn af soldat Niels Christian Pedersen og ugift fruentimmer Anne Sophie Caroline Jørgensen, uden Vesterport
1849, 2806, 02091849, Niels Jochum Pedersen, søn af tjenestekarl Jochum Pedersen og Maren Nielsen, paa Heden
1849, 3006, 05071849, Niels Christian Bruun Jensen, søn af skrædermester Jens Bruun Jensen og Johanne Marie Christensen, i Vestergade
1849, 1007, 16091849, Carl Wilhelm Jeppesen, søn af skomagermester Claus Jeppesen og Caroline Rasmussen, i Dandsestræde
1849, 0707, 21081851, Alexander Nicolai Paludan Seedorf, søn af redacteur Nicolai Peter Heinrich Seedorff og Anne Sophie Kirstine Paludan, i Vestergade
1849, 1507, Dødfødt dreng, søn af dragon Peder Jensen og ugift fruentimmer Mette Marie Nielsen, i Overgade
1849, 2607, 10091849, Niels Christian William Nielsen, søn af vævermester Lars Nielsen og Marie Sophie Mortensen, paa Fattiggaard
1849, 3107, 31071849, Johan Christian Mikkelsen, søn af tjenestekarl Johan Hendrik Mikkelsen og ugift fruentimmer Maren Cathrine Hansen, i Claregade
1849, 1907, 24091849, August Gotthold Christian Rammeskow, søn af kjøbmand Niels Petersen Rammeskow og Helene Nicoline Hoppe, i Vestergade
1849, 0408, 09081849, Knud Waldemar Rasmussen, søn af smedemester Christian Rasmussen og Anne Frederikke Elise Wendelboe, i Graabrødrestræde
1849, 2807, 22091849, Niels Hendrik Sophus Leisner, søn af malermester Frederik Joachim Wilhelm Leisner og Johanne Christensen, i Annagade
1849, 2807, 05101849, Hans Hendrik Marius Jørgensen, søn af muursvend Niels Peder Jørgensen og Anne Cathrine Lundahl, i Korsgade
1849, 1708, 29091849, Carl Magnus Petersen, søn af smedesvend Jørgen Petersen og Elisasine Svendsen, i St. Knuds Kirkestræde
1849, 1908, 21081849, Peter Petersen, søn af smedesvend Carl Møller Petersen, i Odense og ugift fruentimmer Jacobine Kirstine Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1849, 2908, 28101849, Ferdinand Jørgen Jensen, søn af skrædermester Johan August Hendrik Jensen og Anne Michaeline Nomsen, i St. Knuds Kirkestræde
1849, 2608, 21101849, Christian August Schmidt, søn af muursvend Mogens Frederik Schmidt og Anne Elisabeth Jørgensdatter, paa Flakhaugen
1849, 0109, 11101849, Anders Peder Nyborg Pedersen, søn af snedkersvend Jørgen Pedersen og Ottomine Schjødt, bag Skolen
1849, 0209, 04101849, Carl Anton Elias Randers, søn af skomagermester Lars Christian Randers og Else Pedersen, i Graabrødrestræde
1849, 0509, 21101849, Mads Christian Jensen, søn af dagleier Jens Christian Madsen og Marie Elisabeth Silmer, uden Vesterport
1849, 0109, 17091849, Hans Christian Hansen, søn af soldat Hans Nielsen og ugift fruentimmer Henirette Cathrine Hansen, paa Heden
1849, 1009, 18111849, Carl Theodor Hermann Madsen, søn af arbeidsmand Mads Christian Hermannsen og Lorentine Nielsdatter, paa Holsedore
1849, 0909, 21101849, Jens Christian Peder Larsen, søn af soldat Peder Christian Larsen og ugift fruentimmer Mette Kirstine Jensdatter, uden Vesterport
1849, 1309, 11111849, Ingomar Olaf Thejll, søn af landmaaler Christian Wilhelm Thejll og Lydia Louise Bojesen, i Vestergade
1849, 1509, 18111849, Jens Christian Wilhelm Andersen, søn af slagtersvend Ludvig Hansen og ugift fruentimmer Karen Sophie Andersdatter, i Vindegade
1849, 2809, 11111849, Jens Carl Ludvig Stephan Jensen, søn af smedemester Johan Jensen og Johanne Marie Hendriksen, i Graabrødrestræde
1849, 0110, 18111849, Hans Peder Emil Wendelboe, søn af skrædermester Jens Peder Wendelboe og Christiane Axelline Kirstine Meibom, i St. Knuds Kirkestræde
1849, 3009, 09121849, Johan Fritz Wilhelm Marius Holger Ohmann, søn af bagersvend Fritz Gustav Ohmann og ugift fruentimmer Anne Cathrine Larsen, uden Vesterport
1849, 0710, 15111849, Hans Peder Larsen, søn af tjenestekarl Lars Hansen og ugift fruentimmer Kirsten Pedersdatter, uden Vesterport
1849, 0810, 08101849, Christian Hansen (tvilling), søn af tømmermester Lars Hansen og Marie Rasmussen, paa Heden
1849, 0810, 08101849, Frederik Hansen (tvilling), søn af tømmermester Lars Hansen og Marie Rasmussen, paa Heden
1849, 2210, 08031850, Cilius Nicolai Søefeldt, søn af skomagermester Rasmus Ehrenfred Søefeldt og Birgitte Poulsen, uden Vesterport
1849, 2310, 12031850, Baldur Hvalsøe, søn af kjøbmand Frederik Christian Hvalsøe og Caroline Sophie Bardram, i Korsgade
1849, 0111, 28061850, Viggo Emil Christian Rasmussen, søn af maskinsnedker Jens Carl Rasmussen og Frederikke Redsøe, uden Vesterport
1849, 2710, 17021850, Niels Peder Nielsen, søn af møllerkarl Niels Andersen og ugift fruentimmer Abelone Nielsdatter, paa Heden
1849, 0711, 09121849, Peder Joseph Ludvig Reichgruber, søn af skrædersvend Georg Albert Holger Reichgruber og Inger Marie Halberg, i Staalstræde
1849, 0811, 04121849, Fritz Carl Gustav Sørensen, søn af soldat Hans Nielsen og ugift fruentimmer Marie Cathrine Sørensdatter, i St. Knuds Kirkestræde
1849, 2407, 25111849, Adolph Jessen, søn af uhrmager Anders Jessen og Maren Christophersen, paa Fiskertorvet
1849, 1411, 29031850, Poul Christian Johansen, søn af tjenestekarl Christian Johansen og Caroline Poulsen, ved Torvene
1849, 2511, 22021850, Peder Christopher Brandt, søn af tobaksfabrikør Casper Frederik Brandt og Karen Dorthea Brinch, i Vestergade
1849, 2711, 01041850, Rasmus Lauritz Christensen, søn af dagleier Christen Christensen og Frederikke Dorthea Larsen, i Dandsestræde
1849, 2611, Dreng, søn af artillerist Lauritz Sørensen og ugift fruentimmer Amalie Nielsen, i Forbedringshuset
1849, 2711, 21041850, Peder Hansen, søn af bageriforpagter Hans Madsen og ugift fruentimmer Mette Poulsdatter, uden Vesterport
1849, 2911, 16061850, Niels Frederik Fabricius Thrane, søn af skomagermester Ole Thrane og Sophie Frederikke Wiingaard, i Claregade
1849, 0112, 10031850, Lars Christian Larsen, søn af bagersvend Anders Christian Larsen og Maren Rasmussen, uden Vesterport
1849, 0612, 26051850, Waldemar Frederik Carl Christian Larsen, søn af handskemagersvend Christian Saaby og ugift fruentimmer Anne Marie Larsen, i Vindegade
1849, 1510, 16041850, Christen Estrup Hansen, søn af kjøbmand Niels Peder Hansen og Cathrine Ivare Hectorine Estrup, paa Flakhaugen
1849, 2610, 26031850, Peder Christian Behrendt Augustinus, søn af smedemester Frits Ludvig Augustinus og Anne Kirstine Madsen, i Vestergade
1849, 1912, 16061850, Fritz Alfred Ryberg, søn af smedesvend Christian Ryberg Alhed og Abeline Susanne Caroline Føns, paa Heden
1849, 2412, 09061850, Julius Christian Hansen, søn af snedkersvend Rasmus Johansen Hansen og Else Kirstine Hansen, uden Vesterport
1849, 3012, 27101850, Julius Jeppe Joseph Jürtzich, søn af mekanicus Andreas Jürtzich og Margrethe Elisabeth Petrine Petersen, i Vestergade
1849, 3012, 21041850, Johannes Bang, søn af kjøbmand Carl Ferdinand Bang og Augusta Eulalia Fugleberg, i Vestergade
1849, 1212, 06011850, Martin Andersen, søn af trompeter Andersen, i Odense og ugift fruentimmer Oline Kirstine Olesdatter, i Lumby
1850, 0201, 07011850, Claus Wilhelm Jeppesen, søn af skomagersvend Hans Chr. Jul. Jeppesen og ugift fruentimmer Sophie Henriette Hjernøe, i Dandsestrædet
1850, 0401, 30011850, Mads Peder Jørgensen, søn af vægter Christian Jørgensen og Karen Lovise Sophie Madsdatter, uden Vesterport
1850, 0201, 20051850, Andreas Christian Augustinus, søn af tømrermester Andreas Christian Augustinus og Bolette Jørgensen, i den Nye Gade
1850, 1401, 12051850, Henrik Johannes Marius Tidstrøm, søn af smedesvend August Tidstrøm og Dorthea Marie Rasmussen, paa Graaebrødreplads
1849, 0310, 20011850, Fritz August Mithmann, søn af bagersvend Wilhelm Heinrich Christ. Mithmann og ugift fruentimmer Karen Marie Pedersen, i Overgade
1850, 1401, 05051850, Peder Ludvig Rask, søn af snedkersvend Ludv. Rask og Christiane Charlotte Laurine Pedersen, paa Heden
1850, 2501, 23061850, Johan Martin Larsen, søn af skomagersvend Ole Lilliblad Hansen og ugift fruentimmer Anne Marie Larsen, i Kragenshuus
1850, 0202, 12011851, Johan Peder Alfred Balle, søn af skomagermester Jens Peder Balle og Johanne Georgine Blanch, i Adelgade
1850, 0902, 30061850, Fritz Frederik Carl Christian Truelsen, søn af naalemagermester Jacob Adrian Truelsen og Boline Amalie Nielsen, ved Vesterport
1850, 1402, 20051850, Peder Christian Andersen, søn af arbeidsmand Anders Christensen og Maren Pedersdatter, i Hjulmandshuset
1850, 1502, 16081850, Lauritz Carl Andersen, søn af skomagermester Lauritz Peter Andersen og Anne Margrethe Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1850, 2102, 05051850, Carl Emil Nielsen, søn af træskomand Jens Nielsen og Marie Andersdatter, i Claregade
1850, 2502, 01031850, Jørgen Peder Ewald Nielsen, søn af skomagermester Lars Nielsen og Dorthea Pedersen, uden Vesterport
1850, 0303, 01041850, Jørgen Hansen, søn af tjenestekarl Hans Jørgensen, i Munkemølle og ugift fruentimmer Anne Marie Larsdatter, paa Nonnebanken
1850, 0603, 16061850, Lauritz Frederik Christian Nielsen, søn af tjenestekarl Lars Terkelsen og ugift fruentimmer Johanne Marie Nielsdatter, i Kragenshuus
1850, 1003, 12051850, Lauritz Anders Mortensen, søn af arbeidsmand Niels Mortensen og Karen Rasmusdatter, uden Vesterport
1850, 0203, 30061850, Bernhard Eis, søn af former Bernhard Eis og Marie Kirstine Rasmussen, uden Vesterport
1850, 0703, 04071850, Albert Eli Emil Ibsen, søn af bagermester Niels Christian Hansus Gudmund Georg Ibsen og Mette Marie Hansen, i Vestergade
1850, 0503, 15031850, Hans Peder Pedersen, søn af underkorporal Christian Hansen og ugift fruentimmer Dorthe Kirstine Pedersen, i St. Knuds Kirkestræde
1850, 1903, 09061850, Marius Christian Henrich Frydendahl, søn af kjøbmand Niels Christian Frydendahl og Louise Wilhelmine Marie Allerup, i Vestergade
1850, 1104, 30061850, Heinrich Ludvig Kuhr, søn af translateur Johan Nicolai Kuhr og Jeannette Louise Schwartsbrem, i Vestergade
1850, 2903, 02061850 Thomas Christian Tromborg, søn af huusmand Lars Christian Pedersen, paa Koldingmark og ugift fruentimmer og tugthuusfange Anne Kirstine Tromborg, i Tugthuset
1850, 1304, 05051850, Christian Carl Lødsen, søn af Christian Carl Lødsen, ved Traindepotet og ugift fruentimmer Anne Marie Andersen, i Holsedore
1850, 2604, Dødfødt dreng, søn af muursvend Hjere Svendsen Rose og Christine Nielsen, i Holsedore
1850, 0105, 19071850, Carl Josias Wincent Holst, søn af skomagermester Søren Nielsen Holst og Marie Henriette Rasmussen, i Vestergade
1850, 1804, 21091850, Johan Ditlev Mathias Grill, søn af tobaksfabrikant Eduard Grill og Clementine Schlüter, uden Vesterport
1850, 2904, 12071850, Christian Frederik Hagenow, søn af brændeviinsbrænder Mads Peder Hagenow og Johanne Jensen, i Claregade
1849, 2712, 10051850, Waldemar Olaf Kaas Assam, søn af kunstdreier Heinrich Michael Assam og Bine Cathrine Jensen, i Vestergade
1850, 0905, 08121850, Xaver Schmidt, søn af kammagersvend Traugott Xaver Schmidt og ugift fruentimmer Marie Cathrine Andresen, uden Vesterport
1850, 1505, 04081850, Frederik Carl Christian Flinck, søn af smedesvend Adolph Frederik Flinck og Maren Kirstine Jensine Andersen, uden Vesterport
1850, 1605, 28071850, Theodor Pedersen, søn af brædeviinsbrænder Anders Pedersen og Marie Cathrine Andersen, paa Torvet
1850, 1705, 07071850, Odin Aarestrup, søn af stiftspfysicus Carl Ludvig Emil Aarestrup og Caroline Frederikke Aagaard, i Korsgade
1850, 3005, 30051850, Albert Christian Duch (tvilling), søn af skrædermeste Albert Frederik Duch og Mette Kirstine Jørgensen, i Vestergade
1850, 2205, 01081850, Arnold August Blichert Kühnel, søn af adjunct Arnold Magdalus Andreas Kühnel og Anna Elisabeth Blichert, i den Nye Gade
1850, 0306, 01091850, Sophus Theodor Fritz Demant May, søn af møllersvend Georg Wilhelm May og Anne Cathrine Sophie Kjellerup, uden Vesterport
1850, 0506, 04081850, Jørgen Carl Christian Jørgensen, søn af sergeant Carl Ludvig Jørgensen, ved 5te Batallion og Karen Sophie Hansdatter, paa Holsedore
1850, 0806, 15061850, Rasmus Christian Rasmussen, søn af arbeidsmand Ove Christian Rasmussen og Anne Nielsdatter, uden Vesterport
1850, 0706, 25081850, Andreas Julius Knudsen, søn af klædevæver Anders Knudsen og Anne Marie Jensen, paa Holsedore
1850, 1006, Dreng, søn af skrædermester Gottlip Greve, i Staalstræde og ugift fruentimmer Marie Elisabeth Christensen
1850, 0906, 16061850, Carl August Jørgensen, søn af tjenestekarl Jørgen Christian Jørgensen og ugift fruentimmer Caroline Augusta Westergaard, paa Heden
1850, 0805, Dødfødt dreng, søn af skomagermester Anton Køhler og Maren Hansen, i Graabrødrestræde
1850, 2306, 23081850, Henrich Jensen Dorch, søn af hattemagermester Rasmus Dorch og Anne Marie Mathisen, paa Flakhaugen
1850, 2306, 13101850, Hans Peder Julius Nielsen Dyrehøi, søn af sjenkevært Hans Nielsen Dyrehøi og Maren Nielsen, uden Vesterport
1850, 3005, 27061850, Niels Hansen, søn af soldat Hans Nielsen, ved 5 Res. Batl. og ugift fruentimmer Mette Marie Hansen
1850, 2906, 15091850, Johan Frederik Thorwald Clausen, søn af guldsmedsvend Claus Christian Clausen og Dorthea Lovise Caroline Mortensen, i Claregade
1850, 0607, 08101850, Carl Emil Theodor Bruun, søn af kobbersmedmester Johan Peder Bruun og Dorthea Margrethe Lange, i Graabrødrestræde
1850,1507, 30081850, Knud Marius Rasmussen, søn af smedemester Christian Rasmussen og Anne Frederikke Elise Wendelboe, i Graabrødrestræde
1850, 2107, 22091850, Christian Frederik Sonnenborg, søn af skomagersvend Niels Christian Sonnenborg og Gjertrud Marie Danielsen, uden Vesterport
1850, 2607, 20091850, Oscar Gædecken, søn af kjøbmand Emil Optatus Gædecken og Christiane Hansine Nicoline Quaade, paa Torvet
1850, 1907, 20071850, Mads Sørensen, søn af soldat Søren Pedersen og ugift fruentimmer Anne Kirstine Hansen
1850, 0308, 14091850, Gustav Lauritz Gottlieb Hansen, søn af muursvend Jens Hansen og Oline Marie Schützler, i Dandsestræde
1850, 1108, 05011851, Rasmus Peder Frederiksen, søn af soldat og skomagersvend Hans Christian Frederiksen, ved 5 Batl. og Anne Marie Hansen, i den Nye Gade
1850, 2707, 04081850, Peter Augustinus, søn af kleinsmedsvend Fritz Ludvig Augustinus, i Odense og ugift fruentimmer Kirsten Hansdatter, paa Freltofte Mark
1850, 1908, 16091850, Heinrich Christian Larsen, søn af kjøbmand Carl Ferdinand Larsen og Lovise Augusta Brammer, i Korsgade
1850, 2408, 19111850, Ehlard Wilhelm Andreas Hauptmann, søn af graveur Carl Ludvig Sophus Hauptmann og Caroline Magdalene Kÿhl, i den Nye Gade
1850, 0309, 24111850, Peder Christian Pedersen, søn af huusmand Peder Larsen og Karen Nielsdatter, paa Hunderup Mark
1850, 0309, 18101850, Preben Lihme Brandt, søn af farver Morten Kisby Brandt og Sidsel Wensentine Ottomine Lange, i Vestergade
1850, 0909, 04011851, Søren Nommesen, søn af kobbersmedsvend Søren Nommesen og Dorthea Amalie Lindstrøm, uden Vesterport
1850, 1509, 04111850, Niels David Valdemar Jensen, søn af viinhandler Christian Waage Jensen og Caroline Mathilde Crone, i Overgade
1850, 1909, 23021851, Frederik Wilhelm Michelsen, søn af sergeant Johan Wilhelm Michelsen og Marie Birgitte Wolff, paa Bispensplan
1850, 2009, 26121850, Niels Peder Hennings, søn af barbeer Theodor Frederik Johan Hennings og Johanne Mathie Mathisen, i Overgade
1850, 1909, 20101850, Lars Peder Jensen, søn af dagleier Jens Nielsen og Margrethe Hansdatter, paa Heden
1850, 2409, 11051851, Rasmus Pedersen, søn af dagleier og menig Anders Pedersen, i 5 Batl. og Marie Hansdatter, i Hunderup Skov
1850, 2809, 04051851, Jens Christian Rasmussen, søn af arbeidsmand Ole Rasmussen og Anne Hansdatter, uden Vesterport
1850, 2809, 01121850, Niels Peder Christian Pedersen, søn af overjæger Peder Pedersen, ved 1 Jægerc. og Johanne Augusta Christensen, i Staalstræde
1850, 2809, 10111850, Mathias Weber, søn af kjøbmand Christian Henrich Theodor Weber og Anne Christine Elisabeth Hansen, i Vestergade
1850, 0310, 08121850, Carl Christian Sørensen, søn af jernstøber Johannes Sørensen og Anne Cathrine Jørgensen, uden Vesterport
1850, 0210, 05101850, Hans Christian Willadsen, søn af skrædersvend Jens Pedersen og ugift fruentimmer Jensine Petrine Willadsdatter, i Dandsestræde
1850, 1609, -, Poul Nielsen, søn af dragon Niels Nielsen og ugift fruentimmer Else Marie Rasmusdatter, i Høiby
1850, 2310, 24111850, Johan Wilhelm Prange, søn af malermester Christian Ludvig Prange og Lorine Jensen, i St. Knuds Kirkestræde
1850, 2310, 22121850, Frederik Christian Martin Tørring, søn af tjenestekarl Jens Christian Tørring og Kirstine Olsen, uden Vesterport
1850, 3010, Dødfødt dreng, søn af snedkermester Lauritz Theilgaard Sabroe og Elisabeth Johanne Benedicte Graap, i den Nye Gade
1850, 1707, 17101850, Hans Peder Madsen, søn af Mads Hansen, i Korup og ugift fruentimmer Maren Kirstine Christiansen, i Aarslev
1850, 0811, 06061851, Preben Morten Wincens Hansen, søn af spinderibestyrer Frederik Wilhelm Julius Hansen og Anne Marie Dinesen, ved Munkemølle
1850, 1311, 07091851, Hans Pedersen, søn af tømmersvend Peder Nielsen og Johanne Hansen, paa Heden
1850, 1411, 13061851, Hans Frederik Ferdinand Jensen, søn af tobaksspinder Anders Jensen og Anna Jensen, i Overgade
1850, 2111, 26111850, Niels Jensen, søn af dagleier Jens Larsen og Anne Cathrine Larsdatter, paa Hunderup Mark
1850, 2111, 25051851, Frederik Ferdinand Clemmensen, søn af dagleier Clemens Larsen og Mette Christiansdatter, i Dandsestræde
1850, 2911, 29121850, Niels Carl Marius Nielsen, søn af blegmand Hans Nielsen og Karen Marie Rasmussen, i Holsedore
1850, 2811, 19011851, Lars Peder Jensen, søn af Jens Andersen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Nielsdatter, i Kragenshuus
1850, 0412, 05011851, Rasmus Julius Pedersen, søn af dragon Peder Hendriksen og ugift fruentimmer Maren Andreasdatter, i St. Knuds Kirkestræde
1850, 1510, 17111850, Marius Nissen, søn af undercorporal Anders Poulsen Sørup og ugift fruentimmer Anne Marie Nissen, paa Fattiggaarden
1850, 1912, 21121850, Alfred Vilhelm Andersen (tvilling), søn af bager Christian Andersen og Marie Kirstine Jacobsen, uden Vesterport
1850, 2012, 29031851, Frederik Jantzen, søn af kjøbmand Hans Christian Ludvig Jantzen og Hanne Marie Erichsen, i Vestergade
1850, 1912, 30031851, Harald Gustav Emil Lund, søn af skomagermester Niels Martin Lund og Abelone Aagaard, i Kongensgade
1850, 1812, -, Dreng, søn af skomagersvend Hans Christian Hansen og enke Caroline Hansen, i Nørregade (enke efter smedesvend Rasmus Jensen)
1851, 0101, 25041851, Edvard Waldemar Theodor Lassen, søn af tldbetjent Lars Peder Lassen og Wilhelmine Høgh, i Kongensgade
1851, 0701, 29011851, Ferdinand Jeppesen, søn af skomagermester Claus Jeppesen og Caroline Rasmussen, i Dandsestræde
1850, 0612, 23021851, Jens Peder Hansen, søn af soldat Johan Petersen og enke Else Marie Johansen, paa Heden (ke efter fisker Jens Rasmussen)
1850, 0812, 17011851, Emil Knud Michelsen, søn af corporal Jørgen Knudsen og ugift fruentimmer Dorthea Hansdatter, uden Vesterport
1851, 0301, 09021851, Christian Carl Sophus Andersen, søn af spisevært Peder Stephen Andersen og Hedevig Larsen, i Vindegade
1851, 0801, 15061851, Johannes Frederik Gregersen, søn af snedkermester Carl Gustav Gregersen og Johanne Mariane Emilie Striegler, 31, i Kongensgade
1851, 1001, 18041851, Lars Peder Christiansen, søn af tjenestekarl Christian Hansen og Johanne Eriksdatter, 30, i Hunderup Skov
1851, 1201, 26101851, Johan Christopher Lohmann, søn af typograpf Jørgen Christian Lohmann og Lovise Christine Dreyer, 24, i Claregade
1851, 1201, 26011851, Wilhelm Christophersen, søn af handelsbetjent Christian Larsen og ugift fruentimmer Anne Margrethe Christophersen, paa Heden
1850, 1109, 26091851, Dreng, søn af undercorporal Hans Christ. Hansen og ugift fruentimmer Anne Marie Clausdatter, i Ubberud
1850, 0811, 19011851, Lars Larsen, søn af soldat Lars Jespersen og ugift fruentimmer Maren Larsdatter, i Paarup
1851, 2201, 11051851, Niels Peder Christian Theodor Bagger, søn af muursvend Jens Peter Bagger og Maren Knudsen, 29, i Kongensgade
1850, 0911, 26011851, Johan Martin Klinck, søn af skomagermester Johan Martin Klinck og ugift fruentimmer Marie Kirstine Hansen, uden Vesterport
1851, 2801, 12061851, Kristen Schiellerup Petersen, søn af kjøbmand Wilhelm Nicolai Petersen og Adolphine Augusta Købke, paa Torvet
1851, 0302, 29051851, Frederik Ibsen Schulz, søn af snedkersvend Christian Schulz og Caroline Mathilde Amalie Jacobsen, 28, i Holsedore
1851, 0502, 23031851, Gustav Adam Frederich Christian Marius Heiden, søn af skrædermester Carl Ludvig Heiden og Karen Kirstine Nielsen, 28, i Holsedore
1851, 0502, 01061851, Marius Sophus Wilhelm Iversen, søn af gartner Hans Iversen og Anne Andersen, 43, i Hunderup
1851, 0602, 06021851, Carl Johansen, søn af muursvend Frederik Ludvig Johansen og Anne Kirstine Sørensen, 33, i Vindegade
1851, 1202, 27071851, Oswald Charles Hansen (tvilling), søn af tobaksfabrikør Frederik Ferdinand Hansen og Antonette Marie Henriette Hjorth, 31, i Vestergade
1851, 1202, Udøbt dreng (tvilling – død), søn af tobaksfabrikør Frederik Ferdinand Hansen og Antonette Marie Henriette Hjorth, 31, i Vestergade
1851, 0502, 13031851, Anders Andersen, søn af dragon Anders Nielsen og ugift fruentimmer Anne Petrine Andersen, uden Vesterport
1851, 1302, 24061851, Hans Peder William Karstensen, søn af slagtermester Niels Christian Karstensen og Anne Kirstine Andersen, uden Vesterport
1851, 0402, 29071851, Frederik Henrik Bech Christensen, søn af bagermester Wilhelm Adam Theodor Christensen og Anne Regine Elise Echardt, 34, i Vestergade
1851, 1502, 18021851, Jens Pristed, søn af soldat Jens Pedersen og ugift fruentimmer Maren Simonsdatter, i Østrup
1851, 1602, 18041851, Christian Frederik Oluf Madsen, søn af kleinsmedsvend Ferdinand Madsen og Marie Dorthea Lund, paa Fattiggaarden (Hans Emil Hartmans kone)
1851, 0203, 03081851, Carl Hermann Wilhelm Wagner, søn af gartner Carl Ludvig Wagner og Elise Doris Wilhelmine Pedersen, 38, i Vindegade
1851, 0603, -, Dreng, søn af skomagerfrimester Claus Peder Sundahl og Christine Petrine Andersen, 20, i Vestergade
1851, 1003, 23061851, Hans Peder Dinsen, søn af guldsmed Johan Frederik Dinsen og Anne Ingeborg Christine Torp, 23, i Vestergade
1851, 1303, 23031851, Andreas Lars Josephus Breitner, søn af buntmager Barnath Breitner, i Dandsestrædet og ugift fruentimmer Cicilie Margrethe Franck, 26
1851, 1703, 19041851, Jens Peder Wilhelm Hansen, søn af Hans Adolph Henr. Wilh. Ludv. Paulsen og ugift fruentimmer Anne Marie Hansen, 18, paa Fattiggaarden
1851, 2003, 22061851, Julius Oscar Rasmussen, søn af smedemester Ferdinand Rasmussen og Nielsine Christine Knudsen, 33, i Adelgade
1851, 0104, 05041851, Christian Jørgensen, søn af tobaksfabrikør Nis Jørgensen og Birthe Nielsen, 24, uden Vesterport
1851, 3011, 15031851, Rasmus Rasmussen, søn af soldat Hans Hansen Falslev og ugift fruentimmer Karen Rasmussen, i Korup
1851, 2803, 29061851, Edvard Gabriel Nielsen, søn af jernstøber Hans Nielsen og Caroline Kirstine Frederikke Schmidt, 30, uden Vesterport
1851, 0104, 25051851, Jørgen Otto Adolph Møller Charles Jørgensen, søn af tømmersvend Christian Jørgensen og Sophie Christine Andersen, 30, paa Heden
1851, 0704, 18071851, Ludvig Dahl Jürgensen, søn af kjøbmand Laurentzius Bartholomæus Jürgensen og Georgine Caroline Juliette Gütner, 36, i Vestergade
1851, 0704, 03081851, Sophus Andreas Hansen, søn af snedkersvend Rasmus Johansen Hansen og Else Kirstine Hansen, 27, paa Heden
1851, 0804, 13061851, Hans Urban Johansen, søn af arbeidsmand Johan Peder Johansen og Anne Marie Steen, 27, i Hjulmandshuset
1851, 0604, 11071851, Harald Cornellius Theodor Petersen, søn af toldbetjent Jørgen Petersen og Anne Marie Stephine Schmidt, 39, ved Munkemølle
1851, 2502, 06041851, Jørgen Christian Frandsen, søn af soldat Jørgen Frandsen og Anne Kirstine Hansdatter, i Koelberg
1851, 1204, 09061851, Marius Peder Lauritz Jantzen, søn af foureer Johannes Christian Jantzen og Juliane Sophie Elise Pedersen, 21, i Staalstræde
1851, 0404, 19041851, Rasmus Christian Rasmussen, søn af saddelmagersvend Peder Christian Clausen, paa Heden og ugift fruentimmer Mette Marie Rasmussen
1851, 0704, 18051851, Jens Wilhelm Jensen, søn af corporal Peter Pedersen og ugift fruentimmer Anne Marie Jensdatter, uden Vesterport
1851, 1404, 15061851, Hans Jørgen Johansen, søn af indsidder Anders Johansen og Maren Nielsdatter, 32, i Munkeriishuus
1851, 1704, 22061851, Carl Peder Ferdinand Edvard Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Anne Margrethe Andersdatter, 33, uden Vesterport
1851, 1504, 10061851, Idon Peder Ambus Christian Klug, søn af saddelmager Christian Gottfred Klug og Ida Johanne Kirstine Møller, i Vestergade
1851, 1904, 20071851, Niels Christian Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Jørgensen og Maren Pedersdatter, 44, i Hunderup
1851, 2004, Dødfødt dreng, søn af Lars Pedersen og Anne Andersdatter, uden Vesterport
1851, 2604, 30041851, Marius Wendelboe, søn af skrædermester Jens Peder Wendelboe og Christiane Axeline Christine Meibom, 33, i St. Knuds Kirkestræde
1851, 3004, 19101851, Hans Peder Brodersen, søn af arrestforsvarer Johan Peder Brodersen og Mette Marie Pedersen, 34, i Vestergade
1852, 1804, 08021852, Emil Peder Jensen, søn af sømand Peder Mortensen, i Odense og ugift fruentimmer Maren Kirstine Jensen, paa Holsedore
1851, 0305, 22061851, Sophus Wilhelm Roulund, søn af porteur Søren Michael Roulund og Hansine Henriette Larsen, 31, paa Fattiggaarden
1851, 0905, 13061851, Peter Christian Nis Hanssen, søn af redacteur og cand. theol. Nis Hanssen og Elisabeth Cathrine Metzsch, 36, i Holsedore
1851, 1105, 15051851, Edvard Hannibal Duch, søn af skrædermester Ferdinand Duch og Anna Mathea Knudsen, i Nørregade
1851, 0502, 18051851, Jørgen Peder Christian Christensen, søn af handskemager Ludvig Christian Christensen og Maren Larsen, 21, paa Fiskertorvet
1851, 2205, 03081851, Carl Edvard Jentzsch (tvilling), søn af buntmager Ernst Christian Carl Jentzsch og Anne Marie Frederikke Bendahl, 34, i Vestergade
1851, 2103, 18051851, Daniel Frederiksen, søn af Frederik Danielsen, i Stubberup og ugift fruentimmer Anne Margrethe Slengerich
1851, 2605, 17091851, Frederik Clemens Ertner, søn af snedkermester Gerhard Henrik Ertner og Elise Kirstine Koch, 33, i Adelstræde
1851, 0104, 09061851, Niels Hendrik Carl Emil Hansen, søn af smaakjører Hans Rasmussen Hansen og Maren Nielsdatter, 40, paa Fattiggaarden
1851, 1604, 03061851, Georg Sophus James Petersen, søn af kjøbmand Carl Emil Petersen og Laura Frederikke Maar, 27, i Korsgade
1851, 0406, 10081851, Peter Ludvig Erichsen, søn af snedkermester Hans Erichsen og Johanne Cathrine Andersen, 44, i St. Knuds Kirkestræde
1851, 0406, 10091851, Andreas Rasmus Johan Gottfred Rasmussen, søn af bødkermester Lars Rasmussen og Albertine Caroline Pauli, 33, i Vestergade
1851, 2403, 13041851, Knud Lauritz Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Larsen og ugift fruentimmer Anne Marie Hansdatter, i Hundslev
1851, 2206, 14091851, Carl Christian Oscar Hansen, søn af gartner Henrik Christian Hansen og Cathrine Rasmussen, 28, i Vestergade
1851, 2706, 07101851, Niels Ludvig Jensen, søn af politibetjent Hans Jensen og Marie Hansine Soch, 31, paa Torvet
1851, 2306, 03081851, Jørgen Carl Theodor Erichsen, søn af tjenestekarl Jørgen Erichsen og ugift fruentimmer Hansine Rasmusdatter, 33, paa Holsedore
1851, 0307, 07091851, Peder Christian Frederik Georg Rasmussen, søn af over…stabel Peder Christian Hansen Reistrup og ugift fruentimmer Aline Wilhelmine Petrine Sophie Rasmussen, 23, i Vindegade
1851, 0507, 05071851, Hans Frandsen Poulsen (tvilling), søn af smedesvend Frederik Ferdinand Poulsen og Andriette Jensdatter, uden Vesterport
1851, 2707, 09111851, Gerhard Anton Thomsen, søn af jernstøber Hartvig Detlev Thomsen og Johanne Dorthea Jensen, 28, paa Holsedore
1851, 2002, 05081851, Mathias Knudsen Pommer, søn af skomagermester Hans Olsen Pommer og Eline Severine Justine Petrine Bech, 33, i Vestergade
1851, 1308, 19081851, Jens Frederik Hansen, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Madsdatter, i Bolbroe
1851, 0808, 19101851, Johan Emanuel Christian Frederik Schrøder, søn af skomagermester Johan Andreas Schrøder og Anne Dorthea Frederikke Eriksen, 34, uden Vesterport
1851, 1708, 31081851, Jens Peder Andersen, søn af Peder Friis Wittroch og ugift fruentimmer Caroline Andersen, paa Fattiggaarden
1851, 0708, 19101851, Lars Christian Hansen, søn af tjenestekarl Hans Jørgensen og ugift fruentimmer Anne Marie Larsdatter, 29, uden Vesterport
1851, 2408, 14091851, Rasmus Peder Møller, søn af Peder Pedersen, i Lilleskov, Veile Amt og ugift fruentimmer Sara Kirstine Møller, paa Fattiggaarden
1851, 0204, 25051851, Lars Jørgensen, søn af Jørgen Hansen og ugift fruentimmer Karen Martine Andersen, i Wigerslev
1851, 0209, 23101851, Christian Julius Madsen, søn af kjøbmand Martin Jesper Madsen og Sophie From, 29, i Overgade
1851, 0207, 14091851, Adam Nicolai Ferdinand Augustinus, søn af kleinsmedmester Fritz Ludvig Augustinus og Anne Kirstine Madsen, 36, i Kongensgade
1851, 1308, 31081851, Rasmus Larsen, søn af ugift fruentimmer Anne Rasmusdatter, i Nørre Broby
1851, 2409, 16111851, Alfred Oluf Bang, søn af kjøbmand Carl Ferdenand Bang og Augusta Eulalia Fugleberg, 27, i Vestergade
1851, 2509, 09041851, Carl Waldemar Bloch, søn af spisevært Carl Edvard Bloch og Anne Kirstine Jørgensen, 35, i Vestergade
1851, 2209, 28091851, Hermann Gædecke, søn af grosserer Emil Optatus Gædecke og Christiane Hansine Nicoline Quaade, 25, paa Torvet
1851, 3009, 19121852, Søren Severin Nielsen, søn af bødker Søren Nielsen og Karen Larsdatter, 40, i Vindegade
1851, 0510, 21121851, Andreas Frederik Fich (tvilling), søn af skomagermester Hans Jacob Fich og Franzisca Margrethe Brehm, 26, i Vestergade
1851, 0610, 22021852, Frederik Carl Christian Jensen, søn af arbeidsmand Jens Hendriksen og Abelone Marie Jørgensdatter, 23, i Vindegade
1851, 0610, 30111851, Axel Peder Pedersen, søn af spekhøker Rasmus Pedersen og Bodil Cathrine Jørgensen, 37, paa Torvet
1851, 0210, 18121851, Johannes Andreas Sophus Theodor Langballe, søn af cand. jur. Christian Pretzmann, i Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Caroline Charlotte Amalie Langballe
1851, 0410, 23111851, Rasmus Olsen, søn af arbeidsmand Ole Rasmussen og Maren Hansdatter, 33, i Vindegade
1851, 2010, 23031852, Thorwald Antonius Leonhard Bhutto, søn af tobaksspindersvend Thomas Antonius Leonhard Bhutto og Marie Rasmussen, 33, paa Holsedore
1851, 2010, 07121851, Moritz Frederik Nielsen, søn af væver Lars Nielsen og Sophie Mortensen, 29, paa Fattiggaarden
1851, 2110, 08081852, Alfred Viggo Thrane, søn af skomagermester Ole Thrane og Sophie Frederikke Wiingaard, 29, i Claregade
1851, 1010, 13041851, Alexander Langhoff, søn af malermester Axel Fritz Langhoff og Juliane Caroline Cathrine Margrethe Bonnesen, 27, i Kongensgade
1851, 0411, 07121851, Hans Peder Theodor Pedersen, søn af skrædder Niels Christian Pedersen og Margrethe Madsdatter, 29, i Hunderup
1851, 0511, 26121851, Søren Theodor Hansen Basse, søn af læderhandler Hans Peder Basse og Dorthea Bernbaum, 25, paa Fiskertorvet
1851, 0411,13061852, Niels Peder Truelsen, søn af smaakjører Niels Peder Truelsen og Johanne Oline Marie Mehling, 34, uden Vesterport
1851, 2810, 29021852, Peder Frederik Marius Pedersen, søn af kobbersmed Ludv. Frederiksen og ugift fruentimmer Maren Pedersdatter, i St. Knuds Kirkestræde
1851, 0511, Dødfødt dreng, søn af tømmersvend Claus Nielsen og Abelone Madsen, 33, paa Heden
1851, 2411, 24071852, Carl Otto Aagaard, søn af skomagermester Hans Christian Aagaard og Maren Lovise Otte, 32, i Kongensgade
1851, 2811, 16051852, Julius Josias Hansen, søn af tømmersvend Carl Hansen og Else Marie Nielsen, 35, i Vindegade
1851, 3011, 23031852, Christian Alfred Emanuel Frydendahl, søn af kjøbmand Niels Christian Frydendahl og Louise Wilhelmine Marie Allerup, 25, uden Vesterport
1851, 0412, 02051852, Niels Carl Anton Rasmussen, søn af træarbeider Rasmus Rasmussen og Marie Cathrine Nielsen, 38, paa Heden
1851, 0212, 06061852, Hans Christian Marius Rask, søn af snedkersvend Ludvig Rask og ugift fruentimmer Christiane Charlotte Laurine Pedersen, 26, paa Heden
1851, 1012, 04011852, Hans Jørgen Ferdinand Nissen, søn af matros Jørgen Hansen Spilling og fraskilt kone Anne Marie Nissen, 36, paa Fattiggaarden
1851, 1012, -, Harald Hans Emilius Nielsen, søn af smedesvend Frederik Nielsen og Edelphine Karensine Rasmine Hartmann, 27, uden Vesterport
1851, 1612, 09051852, Simon Conrad Haible, søn af instrumentmager Johan Caspar Haible og Maren Kirstine Pedersen, 35, Claregade
1851, 1612, 22081852, Lorentz Siverts, søn af vagtmester Wilhelm Bagger og ugift fruentimmer Cathrine Siverts, 33, uden Vesterport. Navneændring af 30.9.1863 til Lorentz Nicolai Bagger
1851, 1612, 29061852, Christian la Motte From, søn af kjøbmand Christian la Motte From og Marie Cathrine Brinch, 24, i Vestergade
1851, 2012, 20051852, Charles Ludvig Wilcken, søn af ammanuensis Laurentius Andreas Wilcken og Abel Johanne Stylsvig, 29, ved Munkemølle
1851, 2312, Udøbt dreng (død), søn af muursvend Frederik Ludvig Johansen og Anne Kirstine Sørensen, 33, i Claregade
1851, 2112, 06061852, Christian Poulsen Bay, søn af proprietær Corfitz Carl Emil Bay og Johanne Cathrine Jacobsen, 40, i Bolbroe
1851, 2312, 20051852, Niels Christian Frederik Marius Nielsen Dyrehøi, søn af spisevært Hans Nielsen Dyrehøi og Maren Nielsen, 22, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 1201, 24101847, Petra Frederikke Andersen, datter af kleinsmedmester Hendrik Christian Andersen og Karen Birch, i Vestergade
1847, 1601, 16061847, Maria Sophie Natalia Leonhardine Jacobsen, datter af kleinsmed Fritz Jacobsen og Anne Marie Dorthea Jochimsen, i Graabrødrestræde
1847, 3001, 30051847, Christence Marie Engberg, datter af skomagermester Frederik Christian Engberg og Margrethe Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 0402, Dødfødt pige, datter af dagleier Ole Rasmussen og Anne Hansdatter, uden Vesterport
1847, 1701, 25041847, Laura Hansine Andrea Rasmussen, datter af tjenestekarl R. Rasmussen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Helene Hansdatter, i Skeeby
1847, 0402, 20021847, Fanny Jantzen, datter af kjøbmand Hans Christian Ludvig Jantzen og Hanne Marie Erichsen, i Vestergade
1846, 1711, 06121846, Anne Kirstine Larsen, datter af dragon Lars Pedersen og ugift fruentimmer Sophie Marie Nielsen, i Orte Sogn
1847, 1402, 20051847, Emma Sophie Hagenow, datter af brændeviinsbrænder Mads Peder Hagenow og Johanne Jensen, i Claregade
1847, 2202, 18041847, Jensine Vilhelmine Hendriksen, datter af Peder Pedersen, i Kjerte Sogn og ugift fruentimmer Henriette Henrichsen, paa Fattiggaarden
1847, 2702, 07041847, Ida Katinka Rudolphine Jentzsch (tvilling), datter af buntmager Johan August Jentzsch og Frederikke Bendahl, i Vestergade
1847, 0103, 30051847, Edel Marie Nielsen, datter af skomagermester Jacob Frederik Nielsen og Marie Kirstine Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 1403, 30051847, Nielsine Bartholine Johansen, datter af muursvend Jørgen Johansen og Kirsten Hansen, paa Heden
1847, 1603, 20061847, Anne Kirstine Poulsen Christensen, datter af kudsk Christen Nielsen, paa Dalund og ugift fruentimmer Maren Poulsdatter, i St. Knuds Kirkestræde
1846, 0512, 28031847, Caroline Sophie Augusta Frederiksen, datter af tjener Ludvig August Frederiksen og ugift fruentimmer Hansine Hansen, i Hjulmandshuset
1847, 2603, 18041847, Karen Marie Larsen, datter af arbeidsmand Hans Pedersen, paa Fattiggaarden og ugift fruentimmer Anne Marie Larsen
1847, 2603, 18071847, Jacobine Caroline Jensen, datter af bomforpagter Jacob Jensen og Karen Marie Knudsen, uden Vesterport
1847, 2703, 15041847, Rasmine Nielsine Christensen, datter af saddelmagermester Christian Christensen og Mariane Kragh, i Vestergade
1847, 2803, 25071847, Maria Caroline Christophersen, datter af former Peter Christian Christophersen og Anne Margrethe Nielsen, paa Bispens Plan
1847, 0204, 10101847, Jeannette Emilie Florentine Augusta Henriette Schrøder, datter af skomagermester Johan Christian Schrøder og Albertine Lovise Schulz, paa Flakhaugen
1847, 0503, 11061847, Wilhelmine Caroline Margrethe Jørgensen, datter af ungkarl Anders Jørgensen, i Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Anne Knudsdatter, uden Vesterport
1847, 0205, 08081847, Christine Emilie Hermandine Bardram, datter af muursvend Johan Peder Bardram og Christine Elisabeth Pedersen, i Overgade
1847, 3004, 06051847, Johanne Petrine Rasmussen, datter af garver Johan Rasmussen og Amalie Blangstrup, i Vestergade
1846, 1712, 18071847, Marie Henriette Natalie Thrane, datter af skomagermester Ole Thrane og Sophie Frederikke Wiingaard, i Claregade
1847, 1305, Dødfødt pige, datter af smedesvend Frederik Christian Julius Knudsen og Caroline Dorthea Frederiksen, i Kragenshuus
1847, 1205, Udøbt pige (død), datter af tjenestekarl Andreas Hansen, i Haarslev Sogn og ugift fruentimmer Karen Marie Nielsdatter, uden Vesterport
1847, 1405, 28111847, Henriette Nielsine Lund, datter af kammagersvend Daniel Fritz Lund og Caroline Marie Elisabeth Larsen, i Dandsestrædet
1847, 1405, 18071847, Caroline Andersen, datter af tømmermester Hans Christian Andersen og Margrethe Cathrine Henningsdatter, i Hunderup Skov
1847, 0105, 23071847, Warla Magdalene Sigismonde Koefoed, datter af commissionær Lars Koefoed og Marie Emilie Tycho, i Vestergade
1847, 2605, 07111847, Elfride Wilhelmine Randers, datter af skomagermester Lars Christian Randers og Else Pedersen, i Graabrødrestræde
1847, 2405, 22081847, Emma Wilhelmine Marie Leisner, datter af malermester Frederik Joachim Wilhelm Leisner og Johanne Christensen, i Claregade
1847, 3105, 01081847, Anne Marie Larsen, datter af arbeidsmand Lars Pedersen og Gjertrud Andreasdatter, uden Vesterport
1847, 0206, 22081847, Marie Andersen, datter af arbeidsmand Anders Christensen og Maren Pedersdatter, i Hjulmandshuset
1847, 1106, 05081847, Anne Charlotte Constance From, datter af kjøbmand Christian la Motte From og Marie Cathrine Brinch, i Vestergade
1847, 1306, 24091847, Petrine Wilhelmine Hunderup, datter af skrædermester Johan Frederik Hunderup og Wilhelmine Maria Lange, i Graabrødrestræde
1847, 1606, 27061847, Severine Lovise Alvine Sørensen, datter af saddelmagersvend Hendrik Julius Carl Henkelsen, i Rendsborg og ugift fruentimmer Sidsel Kirstine Sørensdatter, paa Bispens Plan
1847, 2007, 29091847, Marie Christiane Nielsen, datter af pottemager Peder Nielsen og Mariane Dorthea Gamrath, uden Vesterport
1847, 2706, Udøbt pige (død), datter af solodanser Johan Ferdinand Hoppe og Henriette Mathine Kirstine Allerup, uden Vesterport
1847, 0407, 26081847, Metha Johanna Concordia Ullum, datter af hørkræmmer Hans Jørgen Ullum og Serphine Marie Madsen, uden Vesterport
1847, 1204, 11071847, Jensine Kirstine Jensen, datter af politibetjent Hans Jensen og Marie Hansine Soch, ved Graabrødre Muur
1847, 1307, 29081847, Johanne Rasmine Rasmussen, datter af tjenestekarl Johan Jensen og ugift fruentimmer Johanne Marie Rasmusdatter, uden Vesterport
1847, 1807, 15081847, Karen Dorthea Kirstine Blæs, datter af skomagersvend Jes Tomas Blæs, i Odense og ugift fruentimmer Augusta Elisabeth Pedersen, uden Vesterport
1847, 0107, 15071847, Anne Marie Pedersen, datter af tjenestekarl Pedersen, i Wissenberg og ugift fruentimmer Karen Nielsdatter, paa Render Mark
1847, 0207, 18071847, Karen Marie Pedersen, datter af ungkarl Peter Mathiesen, i Odense og Anne Kirstine Andersdatter
1847, 2607, 26091847, Anna Abelone Caroline Nielsen, datter af huusmand Niels Navnesen og Sophie Frederikke Jacobsen, Hunderup
1847, 1208, 04101847, Julie Sophie Hillerup, datter af cancellieraad og herredsfoged Hans Jørgen Hillerup og Barthe Nicoline Jespersen, i Overgade
1847, 1108, Udøbt pige (død), datter af ungkarl Christopher Jørgensen, i Paarup og ugift fruentimmer Kirsten Jørgensen, i Bolbro
1847, 3108, 28111847, Emilie Ida Wilhelmine Reichgruber, datter af skrædersvend Georg Albert Holger Reichgruber og Inger Marie Holberg, ved Graabrødre Muur
1847, 0409, 04091847, Lovise Abeline Hansen, datter af skibscapitain Andreas Hansen og Marie Severine Hansen, i Overgade
1847, 1009, 27121847, Anne Johanne Marie Nielsen, datter af muursvend Hans Nielsen og Maren Hansen, paa Bispensplan
1847, 1709, 28051848, Gjertrud Marie Andersen, datter af skrædermester Rasmus Gotthold Andersen og Magdalene Benedicte Christine Winterlig, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 2609, 24101847, Nielsine Jacobine Nielsen, datter af træskomand Jens Nielsen og Marie Andreasdatter, i Claregade
1847, 1010, 07111847, Caroline Pedersen, datter af dagleier Rasmus Pedersen og Bodil Cathrine Jørgensen, paa Holsedore
1847, 0411, 09011848, Kirstine Margrethe Hansen, datter af skrædder Hans Jensen og Kirsten Andersdatter, i Hunderup
1847, 2011, 18061848, Anne Johanne Christophersen, datter af skomagermester Ole Christophersen og Karen Marie Hansen, uden Vesterport
1847, 2211, 02011848, Anne Sophie Andersen, datter af indsidder Anders Johansen og Maren Nielsdatter, i Munkeriishuset
1847, 1911, 05041848, Christine Amalie Erichsen, datter af snedkermester Hans Eriksen og Johanne Cathrine Andersen, i St. Knuds Kirkestræde
1848, 2211, 13051848, Johanne Sophie Nielsen, datter af snedkersvend Jørgen Rasmus Møller og ugift fruentimmer Kirstine Nielsdatter, af Fraugde. I Forbedringshuset
1847, 2311, 29111847, Mette Marie Rundqvistine Johansen, datter af kobbersmedsvend Johan Rundqvist, i Odense og ugift fruentimmer Maren Johansdatter, paa Holsedore
1847, 2711, 14051848, Jenny Julie Hansine Poulsen, datter af kjøbmand Knud Christian Poulsen og Betty Christiane Petersen, i Vestergade
1847, 3011, 30081848, Adele Helene Franzisca Mariette Hansen, datter af procurator og skolekasserer Johan Jørgen Hansen og Mariette Caroline Emilie Basse, i Vestergade
1847, 2811, 01061848, Ædel Kirstine Dorthea Holm, datter af blikkenslagersvend Niels Bonnesen Bruun, i Odense og ugift fruentimmer Anne Marie Holm, i Kragenshuus
1847, 0612 09041848, Emilie Victorie Vilhelmine Kunkel, datter af dugmager Georg Anton Kunkel og Olympe Dupondt, paa Holsedore
1847, 1212, 10071848, Wilhelmine Frederikke With, datter af fuldmægtig Joachim Nielsen With og Nielsine Marie Larsen, i Vestergade
1847, 2112, 26031848, Frederikke Christine Søefeldt, datter af skomagermester Rasmus Ehrenfred Søefeldt og Birgithe Poulsen, uden Vesterport
1847, 2912, 09041848, Marie Antonette Südermann, datter af skomagersvend Hans Frederik Südermann og Anne Kirstine Hansen, paa Bispensplan
1848, 0501, 05071848, Knudsine Marentine Karstensen, datter af slagtermester Niels Christian Karstensen og Anne Kirstine Andersen, uden Vesterport
1848, 1301, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Laurentzius Bartholomæus Jørgensen og Georgine Caroline Juliette Geithner, i Vestergade
1848, 1501, 19031848, Karen Marie Poulsen, datter af huusmand Poul Nielsen og Abelone Marie Hansdatter, i Hunderup
1848, 0901, 09061848, Olivia Henriette Duch, datter af skrædermester Albert Frederik Duch og Kirstine Hansen, i Vestergade
1848, 2001, 24041848, Anne Marie Jørgensen, datter af gaardmand Jørgen Jørgensen og Maren Pedersen, i Hunderup
1848, 0501, 09041848, Laurine Christine Larsen, datter af fuldmægtig Schubarth, i Odense og ugift fruentimmer Dorthea Lovise Larsen, uden Vesterport
1848, 2101, 24071848, Caroline Marie Pedersen, datter af postbefordrer Peder Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Marie Cicilie Sørensen
1848, 1902, 16041848, Rasmine Georgine Nissen, datter af arrestant Hans Jørgen Hansen og arrestantinde Anne Marie Knudsen, i Odense Arrest
1848, 2402, Dødfødt pige, datter af huusmand Jacob Larsen og Marie Hansen, i Hunderup
1848, 1402 16041848, Karen Marie Christiansen, datter af arbeidsmand Christian Hansen og Johanne Eriksdatter, i Hunderup Skov
1848, 1502, 02071848, Marie Cecilie Jensen, datter af arbeidsmand Christen Jensen og Johanne Marie Hansen, i Vindegade
1848, 1303, 02071848, Mariane Jacobine Pingel, datter af uhrmager Erik Scheel Pingel og Cathrine Margrethe Felsing, i Vestergade
1848, 0603, 29071848, Freia Angelika Hansine Pedersen, datter af reebslagermester Hans Pedersen og Jørgine Birgitte Andersen, i Vestergade
1848, 1103, 06081848, Anne Sevilla Theodora Mathia May, datter af arbeidsmand Georg Wilhelm May og Anne Cathrine Sophie Kjellerup, paa Heden
1848, 1103, 30091848, Camilla Theodore Berggreen, datter af skomagermester Rasmus Berggreen og Julie Ida Petrine Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1848, 2003, 02041848, Clara Emma Augusta Marie Granau, datter af hestepranger Niels Hansen og ugift fruentimmer Mariane Granau, paa Holsedore
1848, 2403, 09071848, Axelline Frederikke Caroline Pantmann, datter af kjøbmand William Hartwig Theodor Pantmann og Anne Magdalene Kirstine Axelsen, i Vestergade
1848, 3003, 13061848, Josina Constance Dorthea Holst, datter af skomagermester Søren Nielsen Holst og Marie Henriette Rasmussen, i Vestergade
1848, 0104, 19061848, Anna Vilhelmine Mathia Hansen, datter af rendemester Peder Hansen og Edel Sophie Tellerup, ved Graabrødremuur
1848, 0404, 21051848, Henriette Marie Adelaide Fich, datter af skomagermester Hans Jacob Fich og Franzisca Margrethe Adelheide Brehm, i Vestergade
1848, 1504, 01061848, Caroline Helgine Rasmine Marie Christensen, datter af smedemester Emil Christensen og Emilie Caroline Christensen, i Vestergade
1848, 1804, 23071848, Josephine Lovise Cathrine Eis, datter af former Bernhardt Eis og Marie Kristine Rasmussen, uden Vesterport
1848, 2304, 21051848, Pouline Kirstine Mogensen, datter af klodsemager Niels Mogensen og Kirstine Christensen, paa Heden
1848, 1504, 04051848, Maren Cathrine Pedersen, datter af tjenestekarl Niels Jensen, paa Klarskov og ugift fruentimmer Anne Marie Pedersdatter, paa Heden
1848, 2604, 28051848, Florentine Christine Nielsen, datter af skrædersvend Peder Hansen, i Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Hansine Frederikke Nielsen, paa Flakhaugen
1848, 1604, 28041848, Anne Kirstine Ovesen (tvilling), datter af tjenestekarl Ove Rasmussen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Nielsdatter, uden Vesterport
1848, 2304, 13081848, Amalia Madsen, datter af brændeviinsbrænder Anders Madsen og Karen Marie Nielsen, uden Vesterport
1847, 1212, 02041848, Marie Pedersen, datter af sømand Mads Pedersen i Stige og ugift fruentimmer Sophie Hansen
1848, 1302, 26111848, Nielsine Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Hendriksen og Anne Kirstine Rasmussen, uden Vesterport
1848, 1305, 17071848, Hanne Christine Petrine Christensen, datter af arbeidsmand Christian Christensen og ugift fruentimmer Frederikke Dorthea Larsen, i Dandsestræde
1848, 1605, 02071848, Victoria Juliette Marie Fessel, datter af skrædermester Christian August Fessel og Emma Emilie Botilia Larsen
1848, 0106, 10091848, Thora Alvilde Pouline Pedersen, datter af toldbetjent Jørgen Pedersen og Anne Marie Sophie Stephine Schmidt, i Adelgade
1848, 1306, 25061848, Anna Louise Landi, datter af gibsfabriquer Dominico Landi og Kirstine Marie Hansen, uden Vesterport
1848, 2406, 03091848, Marie Køhler, datter af skomagermester Anton Køhler og Maria Hansen, i Vestergade
1848, 1706, 03081848, Charlotte Emilie Brandt, datter af tobaksfabr. Casper Frederik Brandt og Karen Dorthea Brinch, i Vestergade
1848, 1706, 30071848, Anne Marie Nielsen, datter af jernstøber Julius Nielsen og Anne Marie Andersen, uden Vesterport
1848, 2906, 08081848, Andrea Esbensen, datter af doctor medis. Andreas Esbensen og Ida Birgitte Bertelsen, paa Torvet
1848, 2506, 16071848, Karen Hansen, datter af Hans Pedersen, i Vesterhæsinge og ugift fruentimmer Anne Marie Christensdatter, paa Fattiggaarden
1848, 2807, 17061849, Marie Albertine Oline Stegmann, datter af skrædermester Christopher Olsen Stegmann og Laurine Petrine Kirstine Klug, i Claregade
1848, 2507, 25071848, Bolette Caroline Rasmine Hansen, datter af muursvend Hans Mogensen og Anne Petrine Pedersdatter, uden Vesterport
1848, 0508, 05101848, Lovise Marie Wagner, datter af gartner Carl Ludvig Wagner og Lovise Theodore Pedersen, i Vindegade
1848, 2006, 16071848, Maren Cathrine Knudsen, datter af muursvend Knud Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Nielsdatter, i Brændekilde
1848, 2605, 27081848, Kirstine Hansen, datter af smed Hans Hansen og Anne Kirstine Pedersdatter, i Bolbroe
1848, 0409, 03121848, Anne Marie Rasmine Thomsen, datter af jernstøber Hartvig Ditlef Thomsen og Johanne Dorthea Jensen, paa Holsedore
1848, 2709, 26111848, Marie Crone, datter af muurmester Johannes Crone og Maren Rasmussen, i Claregade
1848, 3107, 24091848, Thora Adolphine Petra Wiingaard, datter af slagtermester Jens Christian Wiingaard og Anne Kirstine Pedersen, i St. Knuds Kirkestræde
1848, 3009, 09041849, Anne Margrethe Jacobsen, datter af kobbersmedsvend Poul Flindt Jacobsen og Karen Dorthe Andersen, paa Holsedore
1848, 1509, 22031849, Caroline Franzisca Luise Gærtner, datter af konditor Johan Georg Carl Frederik Gærtner og Augusta Hanne Nielsine Møller, i Vestergade
1848, 0610, 14011849, Marie Sophie Frederikke Hansen, datter af smedesvend Erik Bruun Hansen og Mette Marie Nielsdatter, i Hunderup
1848, 1710, 04031849, Alma Nielsine Mathilde Rosenstand, datter af typograpf Ditlev Julius Rosenstand og Sophie Amalie Hansen, i Vestergade
1848, 1710, -, Pige, datter af ungkarl Pedersen, af Krogsbølle og ugift fruentimmer og forbedringshuusfange Anne Marie Hansdatter, af Nørre Næraa
1848, 2910, 12041849, Thora Elfriede Marie Octavia Pedersen, datter af slagtermester Hans Volder Pedersen og Else Cathrine Hjort, paa Holsedore
1848, 0711, Udøbt pige (død), datter af smedesvend Frederik Christian Julius Knudsen og Caroline Dorthea Frederiksen, paa Assistents Kirkegaard
1848, 2011, 06051849, Anna Dorthea Engelbrechtsen, datter af Peter Engelbrechtsen og ugift fruentimmer Margrethe Christine Sudermann, i Vestergade
1848, 2611, 04051849, Marie Margrethe Kellerup, datter af cancellieraad og herredsfoged Hans Jørgen Hellerup og Bartha Nicoline Jespersen, i Overgade
1848, 2911, 10121848, Birgitte Hoffentine Nielsen, datter af malersvend Johannes Poulsen og ugift fruentimmer Birgitte Cathrine Nielsen, i Overgade
1848, 0212, 17051849, Gine Johanne Schmidt, datter af dugmagersvend Søren Nielsen Schmidt og Rasmine Hoffensetz, uden Vesterport
1848, 3011, 30091849, Pauline Prange, datter af barbeer Johan Frederik Prange og Caroline Kirstine Jørgensen, paa Flakhaugen
1848, 0912, 17061849, Thora Elfride Andersen, datter af bagermester Christian Andersen og Marie Kirstine Jacobsen, uden Vesterport
1848, 2512, 28051849, Christine Mariane Johansen, datter af væver Johan Peder Johansen og Anne Marie Steen, i Hjulmandshuset
1848, 2612, 20051849, Henriette Severine Roulund, datter af portner Søren Michael Roulund og Hansine Henriette Larsen, paa Fattiggaarden
1848, 3012, 20051849, Johanne Elisabeth Frederikke Ertner, datter af snedkermester Gerhard Hendrik Ertner og Else Kirstine Koch
1849, 0101, 16111849, Edel Benedicte Johansen, datter af snedker Jens Frederik Johansen og Dorthea Frederikke Cicilia Møller, ved Graabrødremuur
1849, 0601, 04031849, Christine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Nielsen og Cathrine Marie Svantemann, uden Vesterport
1849, 0201, 04031849, Nielsine Marie Breinecke, datter af malersvend Christian Breinecke, i Odense og ugift fruentimmer Christiane Jensdatter, i Claregade
1849, 1201, 01041849, Anne Nielsine Christine Hansen, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Madsdatter, i Bolbroe
1849, 1101, 13031849, Emma Christine Clausen, datter af skræddersvend Christian Gustav Clausen, i Odense og ugift fruentimmer Andersine Johannette Wilhelmine Georgine Andersen, paa Holsedore
1849, 1601, 09041849, Anne Kirstine Poulsen, datter af Mads Jensen og ugift fruentimmer Nielsine Poulsen, paa Fattiggaarden
1849, 1801, 26041849, Petra Marie Antonette Saysette, datter af pottemager Anthon Saysette og ugift fruentimmer Karen Kirstine Andersen, uden Vesterport
1849, 2001, 23041849, Marie Kirstine Wieburg, datter af glarmestersvend J. H. Wiborg, i Odense og ugift fruentimmer Sophie Lovise Thiel, ved Vesterbroe
1849, 2801, 22071849, Hansine Pedersen, datter af arbeidsmand Peder Larsen og Maren Johanne Christensen, paa Heden
1849, 3001, 28051849, Christiane Sørine Marie Jeanette Meyer, datter af smaahandler Otto Meyer og Gjertrud Marie Kirstine Pedersen, ved Assistents Kirkegaarden
1849, 0102, 23041849, Hansine Anne Cathrine Rasmussen, datter af skomagermester Rasmus Lauritz Holm Rasmussen og Margrethe Elise Appeline Jensen, i Claregade
1849, 0202, 18031849, Anne Marie Nielsen, datter af skomagermester Peder Krysling Nielsen og Karen Jensen, paa Holsedore
1849, 2201, 11031849, Maren Johanne Dorthea Hansen, datter af tjenestekarl Hans Johansen, i Odense og gift Anne Cathrine Pedersdatter (gift med Hans Andersen), i Kragenshuus
1849, 0602, 12021849, Anne Kirstine Clemmensen, datter af arbeidsmand Clemen Larsen og Mette Christiansdatter, i Dandsestræde
1849, 1202, 25051849, Marthe Cathrine Knudsen, datter af værtshuusholder Mads Knudsen og Anne Marie Jørgensen, i Staalstræde
1849, 1102, 01041849, Andrea Oline Olsen, datter af skomagermester Lars Christian Poulsen, i Odense og ugift fruentimmer Gjertrud Cathrine Olesdatter, i Dandsestrædet
1849, 0902, 29071849, Anna Cathrine Rasmine Bechmann, datter af snedkersvend Johan Justus Beckmann og Anne Marie Larsen, paa Holsedore
1849, 1402, 10061849, Thora Marie Georgine Nielsen, datter af jernstøber Hans Nielsen og Caroline Kirstine Frederikke Schmidt, uden Vesterport
1849, 1802, 17051849, Augusta Henriette Andersen, datter af tømmermand Anders Hansen og Anne Hansdatter, paa Hunderupveien
1849, 1802, 24091849, Ida Mariette Helene Hansen, datter af kasserer og procurator Johan Jørgen Hansen og Mariette Caroline Emilie Basse, i Vestergade
1849, 2502, 29041849, Anne Margrethe Elisabeth Andersen, datter af gaardmand og sognefoged Anders Hansen og Maren Pedersen, i Bolbroe
1849, 0103, 17081849, Julie Emilie Halle, datter af billedhugger Frederik Cato Sophus Halle og Samueline Cathrine Koch, ved Munkemølle
1849, 0403, 06051849, Marie Louise Dindler, datter af nagelsmedmester Johan Carl Frederich Dindler og Anne Sophie Johansen, i Graabrødrestræde
1849, 0803, -, Pige, datter af rebslagersvend Carl Christian Fisker og ugift fruentimmer og gangkone Anne Marie Hansen, paa Hospitalet
1849, 1103, 05071849, Martha Magdalene Petersen, datter af kjøbmand Wilhelm Nicolai Petersen og Adolphine Augusta Købke, paa Torvet
1848, 1206, 13051849, Emma Louise Frederikke Volder, datter af slagtermester Andreas Hansen Volder og Frederikke Wilhelmine Charlotte Lovise Frederiksen, Fiskertorvet
1849, 1101, 29041849, Pauline Frederiksen, datter af ungkarl og soldat Frederik Poulsen og ugift fruentimmer Jensine Petrine Villadsdatter, paa Fattiggaarden
1849, 1403, 17061849, Emilie Petrine Louise Petersen, datter af kjøbmand Carl Emil Petersen og Laura Frederikke Maar, i Korsgaden
1849, 1303, 29041849, Petrosine Frederikke Kirstine Rasmussen, datter af tjenestekarl Niels Rasmussen og Kirstine Andersen, paa Heden
1849, 2003, 23061850, Anna Cathinka Johansen, datter af muursvend Frederik Ludvig Johansen og Anne Kirstine Sørensen, uden Vesterport
1849, 2003, 16091849, Emma Stapel, datter af handelsreisende Christian Frederik Stapel og Vilhelmine Brodersen, paa Fiskertorvet
1849, 3003, 03061849, Hanne Jensine Wilhelmine Petroline Sørensen, datter af artellerist Jens Jensen Nørreby og ugift fruentimmer Ingeborg Marie Sophie Sørensen, uden Vesterport
1848, 2208, -, Pige, datter af skomagermester Hans Olsen Pommer og Eline Severine Justine Petrine Beck, i Nørregade
1849, 2404, 08061849, Anna Jørgine Magdalene Octavia Blomberg, datter af snedkersvend Peder Magnus Blomberg og Anne Cathrine Laura Ottesen, i Asylgade
1849, 1404, 24061849, Sophie Kirstine Mortensen, datter af tjenestekarl Jens Mortensen, paa Søbysøgaard og ugift fruentimmer Christiane Sophie Johanne Kock, i Claregade
1849, 1102, 25031849, Maren Kirstine Hansen, datter af soldat Hans Chr. Hansen og ugift fruentimmer Amalie Pedersdatter, i Høiby
1849, 2404, 01071849, Petrine Jørgensen, datter af arbeidsmand Anders Jørgensen og Anne Knudsen, ved Assistents Kirkegaard
1849, 2604, Dødfødt pige, datter af practiserende læge Christian Møller og Cicilia Marie Winther, i Vestergade
1849, 2504, 05081849, Christine Mortine Karstensen, datter af slagtermester Niels Christian Karstensen og Ane Kirstine Andersen, uden Vesterport
1849, 0205, 24061849, Maren Kirstine Jeppesen, datter af Hans Jacobsen, i Ubberud og ugift fruentimmer Anne Marie Jeppesdatter, i Hunderup
1849, 0405, 07051849, Karen Marie Christophersen, datter af dragon Lars Rasmussen og ugift fruentimmer Anne Kirstine Christophersen, uden Vesterport
1849, 1105, 18071849, Marie Franzisca Antoinette Kunkel, datter af sergeant Anton Georg Kunkel og Olympe Dupondt, paa Holsedore
1849, 1605, 08071849, Anne Kirstine Rasmine Rasmussen, datter af arbeidsmand Ove Christian Rasmussen og Anne Nielsdatter, uden Vesterport
1849, 1705, 21061849, Karen Caroline Oxholm, datter af kjøbmand Jacob Frederik Oxholm og Dorothea Kirstine Koch, i Claregade
1849, 2205, 03081849, Charlotte Wilhelmine Clausen, datter af guldsmed Niels Christopher Clausen og Charlotte Sophie Deliomyn, i Vestergade
1849, 3103, 17051849, Pige, datter af Johanne Marie Hansdatter, i Vullerslev
1849, 2805, 29071849, Jacobine Lovise Madsen, datter af hvedebrødbager Niels Helt Madsen og Cathrine Elisabeth Schjær, uden Vesterport
1849, 0106, 02091849, Camilla Sophia Margretha Pantmann, datter af kjøbmand William Hartwig Theodor Pantmann og Anne Magdalene Axelsen, i Vestergade
1849, 0406, 06081849, Anna Caroline Nielsen, datter af brændeviinsbrænder Rasmus Nielsen og Karen Marie Rode, i Vestergade
1849, 1806, 27071849, Juliette Eleonore Rosalie Thomsen, datter af slagtermester Johan Thomsen og Anne Angelica Thejl, uden Vesterport
1849, 1906, Udøbt pige (død), datter af former Lars Johansen og Johanne Marie Christensen, paa Holsedore
1849, 2306, 16091849, Anne Kirstine Petrine Bom, datter af skomagermester Ole Peder Bom og Anne Dorthea Pedersen, uden Vesterport
1849, 2306, 11101849, Hansine Caroline Augusta Brodersen, datter af politibetjent og skomagermester Johan Peder Brodersen og Mette Marie Pedersen, uden Vesterport
1849, 2506, 02091849, Caroline Antoinette Cathrine Elisabeth Rasmussen, datter af snedkermester Ferdinan Rasmussen og Nielsine Christine Knudsen, i Adelgade
1849, 2806, 02111849, Anne Marie Hansen, datter af glarmester Jacob Hansen og Anne Cathrine Knudsdatter, i Graabrødretræde
1849, 2206, 29071849, Lovise Helene Andersen, datter af møllersvend Niels Andersen, i Odense og ugift fruentimmer Kirsten Nielsdatter, uden Vesterport
1849, 0407, 30081849, Anna Caroline Kiessling, datter af blikkenslager Carl Friederich August Kiessling og Anna Cathrine Stahnke, i Vestergade
1849, 2007, 05081849, Anne Marie Hansen, datter af soldat Hans Christiansen, Hallested og ugift fruentimmer Ellen Kirstine Hansdatter, uden Vesterport
1849, 2207, 28091849, Hansine Rasmine Bolette Mette Kirstine Hansen, datter af tømmersvend Niels Hansen og Maren Rasmussen, paa Heden
1849, 2907, Udøbt pige (død), datter af saddelmagermester Christian Gottfred Klug og Karen Christiansdatter, i Vestergade
1849, 0908, 14101849, Maria Cathrine Dinsen, datter af guldsmed Johan Frederik Øest Dinsen og Anne Ingeborg Christiane Torp, i Vestergade
1849, 0908, 12101849, Henriette Elfriede Therese Fich, datter af skomagermester Hans Jacob Fich og Franzisca Margrethe Adelhaide Brehm, i Vestergade
1849, 0808, 14101849, Hansine Camilla Hansen, datter af corporal Jens Hansen, Thing og ugift fruentimmer Caroline Pedersdatter, i Claregade
1849, 2406, 09091849, Gjertrud Mine Hansine Anne Cathrine Nielsen, datter af snedkersvend Niels Nielsen og Maren Kirstine Olsen, paa Holsedore
1849, 0203, 12081849, Annanie Christine Elisabeth Augusta Nielsen, datter af overauditeur Henrich Christian Nielsen og Jacobine Lorentze Eilskou, i Vestergade
1849, 1308, 11111849, Lovise Lisette Knudsen (tvilling), datter af rugbrødbager Søren Knudsen og Dorthea Larsen, uden Vesterport
1849, 1308, 11111849, Julie Wilhelmine Knudsen (tvilling), datter af rugbrødbager Søren Knudsen og Dorthea Larsen, uden Vesterport
1849, 1208, 14101849, Cathrine Andersen, datter af skomagersvend Rasmus Andersen og Maren Cathrine Hansen, i Dandsestræde
1849, 1008, 12101849, Bertha Johanne Henriette Christensen, datter af bagermester Wilhelm Adam Theodor Christensen og Anne Regine Elise Erhardt, i Vestergade
1849, 1108, 14101849, Nielsine Frederikke Christine Andersen, datter af husar Niels Andersen, Knudsbye og ugift fruentimmer Sophie Rasmussen, i Vindegade
1849, 1908, 14101849, Anne Dorthea Jensen, datter af indsidder Jens Larsen og Karen Marie Mortensen, i Hunderup Skov
1849, 0309, 03031850, Elisabeth Camilla Bernhardine Pedersen, datter af toldbetjent Jørgen Pedersen og Stephine Schmidt, i Adelgaden
1849, 0209, 11111849, Johanne Lorine Caroline Engberg, datter af skomagermester Frederik Christian Engberg og Margrethe Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1849, 0409, 25111849, Caroline Lovise Frederiksen, datter af dragon Frederik Frederiksen og ugift fruentimmer Petrine Jacobsen, paa Heden
1849, 0109, 19101849, Kirstine Dorthea Andersen, datter af dragon Rasmus Andersen og ugift fruentimmer Johanne Margrethe Jørgensen, uden Vesterport
1849, 0409, 14101849, Mathilde Hoffgaard, datter af kjøbmand Gustav Adolph Hoffgaard og Mette Kirstine Frydendahl, i Overgade
1849, 0809, 09051850, Elise Augusta Tychsen, datter af kjøbmand Valentin Tychsen og Amalie Elisabeth Brodersen, paa Flakhaugen
1849, 1209, 19041850, Otidia Thalia Helene Dorthea Hansen, datter af rendemester Peder Hansen og Edel Sophie Kjellerup, ved Graabrødremuur
1849, 0609, 08061850, Ida Franzisca Camilla Schrøder, datter af skomagermester Johan Christian Schrøder og Albertine Lovise Schulz, i Claregaden
1849, 1609, Udøbt pige (død), datter af vagtmester Wilhelm Bagger og ugift fruentimmer Cathrine Siverts, uden Vesterport
1849, 2009, 21041850, Jensine Florentine Frederikke Krætz, datter af arbeidsmand Johan Peder Krætz og Sidsel Marie Dorthea Frydenlund, i Kragenshuus
1849, 2209, 05121849, Christiane Jochumbine Rex, datter af skomagermester Mathias Christian Rex og Anne Kirstine Jørgensen, i Vestergade
1849, 0109, 06091849, Karen Marie Christophersen, datter af klinker Christen Børresen og ugift fruentimmer Anne Cathrine Hansdatter, i Langaae
1849, 1007, 19081849, Karen Marie Olsen, datter af dragon Ole Thomsen og ugift fruentimmer Lovise Amalia Andersen, i Viggerslev
1849, 2609, 11111849, Annette Petrine Margrethe Larsen, datter af former Johan Frederik Larsen og Karen Marie Pedersen, uden Vesterport
1849, 2509, 21111849, Marie Langhoff, datter af tømmermester Hans Nicolai Gundermann Langhoff og Anne Christine Rex, i Vestergade
1849, 1010, 11111849, Nicoline Johanne Charlotte Poulsen, datter af skomagermester Lars Christian Poulsen og Christine Albertine Bromann, i Nørregade
1849, 0710, 22101849, Jørgine Christiane Hansen (tvilling), datter af klodsemager Mogens Hansen og Edel Marie Jørgensen, i Dandsestræde
1849, 0710, Udøbt pige (tvilling – død 21.10.), datter af klodsemager Mogens Hansen og Edel Marie Jørgensen, i Dandsestræde
1849, 0710, 19101849, Hansemine Christine Marie Haugsted, datter af kjøbmand H. C. Haugsted, i Vestergade og ugift fruentimmer Wilhelmine Gørbine Frank
1849, 0410, 05041850, Emma Christophine Mortensen, datter af skomagermester Søren Peder Mortensen og Anne Sophie Pedersen, i Byskriverstræde
1849, 0810, 28041850, Thora Theresa Pandura Concordia Emilie Nielsen, datter af smaahandler Lars Nielsen og Johanne Josephine Figadtine Jørgensen, i Vestergade
1849, 0711, 12111849, Kirstine Regine Haible, datter af instrumentmager Johan Casper Haible og Maren Kirstine Pedersen, i Claregade
1849, 1011, 13061850, Augusta Camilla Rasmussen, datter af skomagermester Rasmus Rasmussen og Anne Hansen, i Vindegade
1849, 1111, 12051850, Nielsine Marie Truelsen, datter af smaakjører Niels Peder Truelsen og Johanne Marie Oline Milling, uden Vesterport
1849, 3108, 11111849, Wilhelmine Caroline Sørensen, datter af jernstøber Johannes Sørensen og Anne Cathrine Jørgensen, paa Heden
1849, 2211, 01041850, Mine Hansine Knudsen, datter af rugbrødbager Peder Knudsen og Maren Hansen, i den Nye Gade
1849, 2511, -, Pige, datter af snedkersvend Johannes Andersen og Anne Marie Munch, i den Nye Gade
1849, 2811, 09051850, Cathinka Emilie Bloch, datter af snedkersvend Carl Edvard Bloch og Anne Christine Jørgensen, uden Vesterport
1849, 0612, 20011850, Anne Kirstine Caroline Jensen, datter af husmand Jens Jørgen Clemmensen og Karen Larsdatter, i Hunderup
1849, 3011, 03021850, Maren Hansen, datter af gaardmand Hans Christian Christiansen og Johanne Kirstine Larsen, i Bolbroe
1849, 1012, 24031850, Ansine Petrea Hansen, datter af rugbrødbager Jørgen Kampmann Hansen og Mette Pedersen, i Graabrødrestræde
1849, 1212, 01041850, Anne Cathrine Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Andersen og Caroline Rasmusdatter, paa Heden
1849, 0412, 01041850, Wilhelmine Marie Larsen, datter af tømmermand Hans Frederik Larsen og Anne Martinsdatter, i Adelgaden
1849, 1112, Udøbt pige (død), datter af trainkudsk Lars Pedersen, i Hunderup og ugift fruentimmer Hansine Frederikke Fich, paa Klingenberg
1849, 2512, 26031850, Jensine Hansen, datter af skrædder Hans Jensen og Kirsten Andersdatter, i Hunderup
1849, 3112, 24031850, Thora Arlinde Henriette Alvilde Knudsen, datter af kobbersmed Christian Frederik Wilhelm Heinrich Knudsen og Frederikke Marie Eleonore Jensen, i Vestergade
1849, 2812, 10021850, Mathia Hansine Schulz, datter af kleinsmedsvend Christian Schulz og Caroline Mathilde Amalie Jacobsen, paa Holsedore
1850, 0101, 02061850, Emma Lovise Sørine Emilie Nielsen, datter af kleinsmedsvend Frederik Nielsen og Ædelsine Hartmann, uden Vesterport
1850, 1401, 10031850, Karen Marie Jørgensen, datter af hjulmand Lars Jensen og Johanne Marie Frederikke Jørgensen
1850, 1201, 02061850, Elise Marie Christiansen, datter af smed Christian Jensen og Maren Pedersdatter, i Hunderup
1850, 1901, 13021850, Julie Concordia Buchhardt, datter af snedkersvend Johan Christian Buchhardt og Anne Cathrine Hansen, i Vestergade
1850, 0802, 05051850, Johanne Jacobine Nielsen, datter af huusmand Niels Navnesen og Sophie Frederikke Jacobsen, i Hunderup
1850, 0502, 28071850, Anne Elisa Petrine Pedersen, datter af tømmersvend Rasmus Pedersen og Nielsine Sørensen, uden Vesterport
1850, 1102, 20051850, Karen Hansine Nielsen, datter af muursvend Hans Nielsen og Maren Hansen, paa Bispensplan
1850, 1602, 26041850, Helga Rodine Birgitte Borch, datter af revisor Andreas Theodor Hoe Borch og Marie Helene Hansen, i den Nye Gade
1850, 1702, 21041850, Maren Christina Pedersen, datter af tømmersvend Jørgen Pedersen og Mariane Elisabeth Nielsen, uden Vesterport
1850, 2202, 23031850, Maren Tinning Nathalia Thrane, datter af skomagermester Poul Christian Thrane og Maren Tinning, i Adelgade
1850, 2802, 26051850, Laura Cathrina Cappelen, datter af viinhandler Casper Moritz Benjamin Cappelen og Anne Cathrine Clausen, i Vestergade
1850, 0603, 14061850, Wilhelmine Elisabeth Helweg, datter af skibscapitain Hannibal Theodor Helweg og Cathrine Marie Bang, i Vestergade
1850, 1003, 21071850, Christiane Jørgensen, datter af snedkersvend Niels Jørgensen og Elise Mariane Hansen, paa Heden
1850, 1203, 04061850, Cecilie Caroline Blom, datter af toldkontrolleur Carl Henrik Gram Blom og Inger Marie Preutz, i Vestergade
1850, 1403, 23051850, Thora Marie Nielsen, datter af kaffevært Knud Nielsen og Kirstine Sophie Mertz, i Overgade
1850, 0304, 26051850, Camilla Jeanette Rasmussen, datter af kasketmager Johannes Rasmussen og Anne Marie Rasmussen, i Vestergade
1850, 1604, 21071850, Anne Lovise Frederikke Ludovika Jacobsen, datter af kleinsmedmester Fritz Jacobsen og Anne Marie Dorthea Johansen, uden Vesterport
1850, 1904, Dødfødt pige, datter af urtemand Hans Hansen og Johanne Hansen, paa Heden
1850, 1403, 26051850, Anne Sine Jacobine Pedersen, datter af hattemagersvend Jacob Pedersen og ugift fruentimmer Maren Kirstine Hansdatter, paa Fattiggaarden
1850, 2703, 09061850, Nielsine Henriette Hansen, datter af møllersvend Carl Steensen, i Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Apelone Marie Hansen, i Vindegade
1850, 1704, 12051850, Karen Kirstine Andersen, datter af Anders Rasmussen, i Odense og ugift fruentimmer Maren Nielsdatter, i Graabrødrestræde
1850, 2901, 28041850, Sophie Dorthea From, datter af kjøbmand Christian la Motte From og Cathrine Marie Brinch, i Vestergade
1850, 0902, 28041850, Marie Sophie Jørgensen, datter af gaardmand Jørgen Jørgensen og Maren Petersen, i Hunderup
1850, 0205, 01071850, Anne Elise Marie Dannesboe, datter af brændeviinsbrænder Jens Christian Dannesboe og Mette Marie Larsen, i Vestergade
1850, 2404, 26051850, Rasmine Hansen, datter af jæger Rasmus Christian Skjol og ugift fruentimmer Anne Marie Hansen
1850, 2504, 05051850, Anne Dorthea Johansen, datter af gardehusar Anders Jensen Lyngby og ugift fruentimmer Marie Johansen, paa Fattiggaarden
1850, 2504, 26051850, Rasmine Petrine Pedersen, datter af tjenestekarl Rasmus Nielsen og ugift fruentimmer Johanne Cathrine Pedersen, i Graabrødrestræde
1850, 1305, 18081850, Karen Marie Sørine Andersen, datter af tjenner Johan Frederik Andersen og Margrethe Poulsen, uden Vesterport
1850, 0605, -, Pige, datter af soldat Christen Hansen og ugift fruentimmer Johanne Marie Stephansen, i Dandsestræde
1850, 1705, 13101850, Anne Sophie Marie Madsen, datter af skomagermester Morten Madsen og Anne Kirstine Johansen, paa Heden
1850, 2105, 14071850, Johanne Nielsine Poulsen, datter af muurmester Poul Nielsen og Marie Hansdatter, i Hunderup
1850, 1505, 30081850, Elisabeth Møller, datter af practiserende læge Christian Møller og Cecilie Marie Winther, i Vestergade
1850, 2705, Dødfødt pige, datter af snedkermester Hans Erichsen og Johanne Cathrine Andersen, i St. Knuds Kirkestræde
1850, 3005, 30051850, Caroline Vilhelmine Duch (tvilling), datter af skrædermester Albert Frederik Duch og Mette Kirstine Jørgensen, i Vestergade
1850, 2905, 20071850, Jenny Assam, datter af possementmager Christian Anthon Assam og Petrine Petersen, i Vestergade
1850, 1106, 08091850, Johanne Margrethe Petrosine Hansen, datter af muursvend Johan Hansen og Margrethe Hansen, paa Heden
1850, 1306, 04081850, Fransiska Ursula Sophie Sohn, datter af kammager Simon Sohn og Marie Elisabeth Svendsen, i Vestergade
1850, 1401, 26071850, Sylvestre Johanne Ernestine Lovise Helweg, datter af stadslæge og ridder af Dannebrog Heinrich Christian Helweg og Jacobine Sophie Saxtorph, paa Fiskertorvet
1850, 2706, 02071850, Sophie Poulsen, datter af kjøbmand Knud Christian Poulsen og Betty Christine Pedersen, i Vestergade
1850, 3006, 17081850, Anna Camilla Bruun Jensen, datter af skrædermester Jens Bruun Jensen og Johanne Marie Christensen, i den Nye Gade
1850, 0107, 24111850, Marie Caroline Andersen Klovberg, datter af sergeant Niels Andersen Klovberg, ved Depotet i Kolding og Maren Carlsdatter, i St. Knuds Kirkestræde. Navneændring af 19.9.1879 adoption til Marie Caroline Christensen, datter af snedker Jørgen Christensen og Anne Marie født Bruhn
1850, -, Dødfødt pige, datter af skrædermester Jørgen Sørensen og Mette Kirstine Poulsen, i Claregade
1850, 0207, 18081850, Johanne Nicoline Pedersen, datter af spekhøker Rasmus Pedersen og Bodil Cathrine Jørgensen, paa Torvet
1850, 1306, 06111850, Laura Gerhardine Lund, datter af typograpf Gerhard Peder Anton Lund og Lovise Marie Dændler, i Claregade
1850, 1107, 08091850, Caroline Sophie Larsen, datter af urtemand Lars Pedersen og Gjertrud Andersen, paa Heden
1850, 1207, 13071850, Inger Marie Madsen (tvilling), datter af brændeviinsbrænder Anders Madsen og Karen Marie Nielsen, uden Vesterport
1850, 1207, 13071850, Andersine Madsen (tvilling), datter af brændeviinsbrænder Anders Madsen og Karen Marie Nielsen, uden Vesterport
1850, 1607, 30081850, Ina Ragnhild Petersen, datter af kjøbmand Johan Christian Petersen og Adelaide Camilla Jensen, i Overgade
1850, 0807, 01091850, Laura Camilla Jørgensen, datter af muurmester Johan Carl Jørgensen og Maren Larsen, i den Nye Gade
1850, 1807, 18081850, Victoria Severine Emilie Bruun, datter af blikkenslagersvend Niels Bruun og ugift fruentimmer Anne Marie Holm, i Kragenshuus
1850, 2106, 28071850, Maria Hansine Hansen, datter af tjenestekarl Hans Christensen og ugift fruentimmer Karen Hansdatter, i den lukke Tarm
1850, 2007, 01091850, Laura Petrine Frederikke Thomsen, datter af skomagermester Peder Frederik Thomsen og Marie Frederikke Milo, i Staalstræde
1850, 0108, 01061851, Alfriede Camilla Antonie Pedersen, datter af reebslagermester Hans Pedersen og Jørgenline Birgitte Andersen, i Vestergade
1850, 0108, 18051851, Emma Angelica Thomsen, datter af slagtermester Johan Thomsen og Emma Angelica Theill, uden Vesterport
1850, 0408, 15091850, Maria Sophia Hey, datter af viinhandler Frederik Vilhelm Hey og Oda Christine Larsen, i Vestergade
1850, 04081850, Marie Cathrine Wilhelmine Gottfredsen, datter af bødkersvend Niels Karsten Wilhelm Gottfredsen og Caroline Martine Gertsen, paa Heden
1850, 22111850, Elisabeth Pouline Therese Wilhelmine Schultheiss, datter af snedkermester Frederik Wilhelm Schultheiss og Margrethe Christine Metzsch, i Claregade
1850, 22091850, Caroline Frederikke Lovise Kornbeck, datter af underofficeer Peder Carl Ferdinand Kornbeck, ved 5de Batl. og Karen Kirstine Hansen, i Dandsestræde
1850, 1508, 22091850, Anna Amalie Nielsine Andersen, datter af former Anders Adolph Hansen og Anne Sophie Johansen, uden Vesterport
1850, 2108, 08091850, Clausine Andrea Jensen, datter af soldat Claus Christensen og ugift fruentimmer Kirstine Jensdatter, uden Vesterport
1850, 2808, 25101850, Anna Camilla Dahl, datter af konditor Niels Peder Dahl og Sophie Elise Jensen, i Vestergade
1850, 2806, 11081850, Ane Emilie Lene Voss, datter af barbeersvend Julius Edvard Voss og ugift fruentimmer Magdalene Kirstine Bødker, i Ærøeskjøbing
1850, 2009, 24111850, Christiane Marie Jensen, datter af arbeidsmand Christen Jensen og Johanne Marie Hansen, i Vindegade
1850, 2009, 15101850, Franzisca Wilhelmine Fich, datter af skomagermester Hans Jacob Fich og Franzisca Margrethe Adelaide Brehm, i Vestergade
1850, 1908, 04051851, Marie Caroline Larsine Pedersen, datter af trompeter Lars Pedersen og ugift fruentimmer Marie Christine Christiansdatter, ved Kragsbergveien
1850, 2409, 20101850, Anne Pedersen, datter af tjenestekarl Peder Clausen og ugift fruentimmer Maren Jensdatter, ved Vognsbroe
1850, 3009, 24111850, Laura Martine Poulsen, datter af sergeant Hans Peder Martinsen og ugift fruentimmer Anne Kirstine Poulsen, i Asylgade
1850, 3009, 23021851, Anne Marie Cathrine Johansen, datter af former Lars Johansen og Johanne Marie Christensen, uden Vesterport
1850, 1310, 31081851, Hulda Josephine Marie Edvardine Rasmussen, datter af vævermester Niels Rasmussen og Christiane Jørgensen, i den Nye Gade
1850, 1109, 24051851, Anna Margrethe Nielsen, datter af tobaksspinder Peder Nielsen og Elise Marie Caroline Henckel, i Vestergade
1850, 2010, 09021850, Agathe Marie Nissen, datter af adjunct Johan Henrik Nissen og Cathrine Sophie Hedevig Døllner, i Vestergade
1850, 2310, 08121850, Albertine Caroline Dreyer, datter af saddelmagermester Carl Frederik Christian Dreyer og Sabine Erikke Filter, i Vestergade
1850, 0211, 30061851, Clara Ernestine Mariette Hansen, datter af procurator og skolekasserer Johan Jørgen Hansen og Mariette Caroline Emilie Basse, i Vestergade
1850, 0911, 02021851, Marie Crone, datter af muurmester Johannes Crone og Maren Rasmussen, i Claregade
1850, 2309, 20101850, Marie Adolphsen, datter af handelsbetjent Adolph Rørup, i Odense og ugift fruentimmer Anna Pedersdatter, paa Skydebjerg Mark
1850, 1211, 03011851, Emmy Clausen, datter af guldsmedmester Niels Christopher Clausen og Charlotte Sophie Delcomyn, i Vestergade
1850, 1211, 22111850, Marie Lovise Hansen, datter af brevbærer Hans Christian Mikkelsen og ugift fruentimmer Susanne Jørgensdatter, uden Vesterport
1850, 1611, 11061851, Pauline Henriette Margrethe Bahnsen, datter af cigarmager Ingvar Bahnsen og Ingeborg Dorthea Leih, i St. Knuds Kirkestræde
1850, 1611, 17111850, Sophie Christine Cloos, datter af forvalter Eduard Gustav Cloos og Nicoline Christiane Rasmussen, i Vestergade
1850, 0111, 02031851, Laura Antoinette Emilie Wiingaard, datter af slagtermester Jens Christian Wiingaard og Anne Kirstine Petersen, i St. Knuds Kirkestræde
1850, 1708, 24111850, Marie Theodora Springer, datter af snedkermester Nicolai Springer og Anne Marie Rasmussen, paa Klingenberg
1850, 2511, 12011851, Nielsine Marie Bagger, datter af muursvend Carl Christian Bagger og Marie Rebekka Andersen, i den Nye Gade
1850, 3011, 19011851, Maren Jørgensen, datter af tjenestekarl Niels Christian Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Kirsten Jørgensdatter, paa Fattiggaarden
1850, 0112, 16051851, Marie Sophie Frederiksen, datter af smedemester Carl Frederik Frederiksen og Lovise Frederikke Poulsen, paa Fiskertorvet
1850, 0612, 02031851, Laura Christine Antonsen, datter af skomagermester Julius Gustav Antonsen og Maren Cathrine Hansen, i Claregade
1850, 1112, 09111851, Anne Frederikke Ludovica Lund, datter af kammagersvend Daniel Fritz Lund og Caroline Marie Elisabeth Larsen, i Dandsestrædet
1850, 1712, 04031851, Gjertrud Dindler, datter af nagelsmed Johan Carl Frederik Dindler og Anne Sophie Johansen, i Graabrødrestræde
1850, 1912, 21121850, Dorthea Nielsine Andersen (tvilling), datter af bager Christian Andersen og Marie Kirstine Jacobsen, uden Vesterport
1850, 1109, 26121850, Anne Marie Martine Sørensen, datter af soldat Søren Andersen og ugift fruentimmer Maren Hansdatter
1850, 3012, 09051851, Christiane Birgitte Prange, datter af barbeer Johan Frederik Prange og Caroline Christine Jørgensen, paa Flakhaugen
1850, 3012, 31121851, Johanne Jensine Christiane Hoffmann, datter af overjæger Christian Jensen Heerslev og ugift fruentimmer Abelone Margrethe Hoffmann
1851, 0301, 15081851, Varla Elvira Jensine Josephine Hendriksen, datter af soldat Jens Hendriksen og ugift fruentimmer Amalie Lovise Grønbeck, 24, paa Heden
1851, 1001, 09061851, Caroline Marie Hansen, datter af underforvalter Hans Madsen Hansen og Lovise Cathrine Lund, 25, Vestergade
1851, 1001, 26051851, Frederikke Laurine Cathrine Sophie Hansen, datter af skrædermester Jacob Martin Hans Christian Hansen og Marie Elisabeth Eibye, 28, i Vestergade
1851, 1301, 25051851, Laura Frederikke Rasmussen, datter af skomagermester Rasmus Lauritz Rasmussen og Margrethe Abeline Elise Jensen, 30, i Claregade
1851, 2101, 09031851, Caroline Kirstine Engline Brochmann, datter af Jens Lorenze Brochmann og ugift fruentimmer Malene Larsen, paa Fattiggaarden
1851, 2601, 24061851, Camilla Bondo, datter af malermester Simon Christian Bondo og Mariane Cicilie Friis, 34, i Anna Gaden
1851, 3001, 25051851, Anne Caroline Hansine Rasmussen, datter af snedkersvend Christian Julius Rasmussen og Lucia Hansen Engberg, 19, i Vestergade
1851, 0302, 11051851, Anne Cathrine Hansen, datter af tømmersvend Lars Christian Hansen og Anne Kirstine Jensen, 25, i Hunderup
1851, 0302, 1104, Anne Marie Berteline Nielsen, datter af skomagermester Lars Nielsen og Dorthea Pedersen, 29, i Claregade
1850, 2112, -, Pige, datter af typograpf Carl Christian Garnitzka og Marie Sophie Frederikke Lillie, 37, i Claregade
1851, 1002, -, Pige, datter af barbeer Hans Christian Høgh og Maria Cathrine Petersen, 30, i St. Knuds Kirkestræde
1851, 1302, 29051851, Amalie Sophie Frederikke Larsen, datter af snedkermester Niels Martin Larsen og Wilhelmine Annine Nielsen, 28, i Vindegade
1851, 0702, 01061851, Berta Kirstine Marie Hansine Frandsen, datter af corporal Peder Frandsen og ugift fruentimmer Jacobine Jacobsen, 31, paa Heden
1851, 0801, 26101851, Annine Vilhelmine Larsen, datter af soldat Anders Larsen og enke Jacobine Lovise Maar (enke efter kobbersned Hempel), 35, i Kongensgade
1851, 1002, 21041851, Gjertrud Marie Caroline Andersen, datter af jernstøber Lars Andersen og Karen Hansen, i Vindegade
1851, 1902, 30031851, Anne Marie Pedersen, datter af tjenestekarl Christian Pedersen og Johanne Lisbeth Poulsdatter, 24, i Graabrødrestræde
1851, 0902, 11061851, Ellida Camilla Lydia Frederikke Thejll, datter af landmaaler og …commissair Christian Wilhelm Thejll og Lydia Louise Bojesen, 29, i Vestergade
1851, 2301, 16021851, Nicoline Nielsen, datter af soldat Niels Pedersen Leerwaldhuus og ugift fruentimmer Anne Lovise Larsen, i Langsted
1851, 0103, 11031851, Alba Theodora Angelika Andersen (tvilling), datter af guldsmed Jens Christian Andersen og Anne Elisabeth Dorthea Ernestine Hansen, 38, ved Munkemølle
1851, 0103, 07091851, Thala Cordula Franzisca Andersen (tvilling), datter af guldsmed Jens Christian Andersen og Anne Elisabeth Dorthea Ernestine Hansen, 38, ved Munkemølle
1851, 0603, 01061851, Caroline Sabine Andrine Tellerup Madsen, datter af smed Andreas Madsen Tellerup og Casparine Svendsen, 28, i Overgade
1851, 1203, 22031851, Anne Caroline Petrine Hansen, datter af skomagersvend Anders Carlsen Hansen og Hansine Christine Carlsen, 26, paa Torvet
1851, 0603, 11051851, Marie Nielsine Laurine Mikkelsen, datter af rugbrødbager Hans Mikkelsen og Karen Nielsen, 29, paa Holsedore
1851, 1403, 02071851, Josephine Sophie Jespersen Pedersen, datter af tømmersvend Peder Jespersen og Anne Kirstine Christophersen, 40, ved Torvene
1851, 2803, 20061851, Maria Sophia Caroline Frost, datter af blikkenslager Wilhelm August Frost og Lovise Johanne Magdalene Wittenberg, 20, i Vestergade
1851, 2603, 06071851, Josephine Jørgine Jørgensen, datter af rugbrødbager Rasmus Jørgensen og Maren Rasmussen, 44, i Staalstræde
1851, 3103, 22081851, Anna Margaretha Christine Nørholm, datter af uhrmager Morten Nørholm og Caroline Antonette Pedersen, 26, i St. Knuds Kirkestræde
1851, 3003, 22061851, Nielsine Sophie Poulsen, datter af bomuldsvæver Mathias Poulsen og Sophie Marie Nielsen, 35, i Claregade
1851, 2703, 03081851, Hjeromine Kirstine Rose, datter af muursvend Hjere Svendsen Rose og Kirstine Nielsen, 33, i Claregade
1851, 0104, 04031851, Julie Theodora Henriette Camilla Harder, datter af handelsbetjent Theodor Eugenius Harder og Julie Antonette Wocke, 23, paa Fiskertorvet
1851, 0804, 29051851, Mariane Caroline Schmidt, datter af dugmagersvend Søren Nielsen Schmidt og Rasmine Hoffensitz, 41, uden Vesterport
1851, 1004, 01061851, Anne Marie Christine Hansen, datter af dagleier Lars Christian Hansen og Eleonore Hedevig Nielsen, 24, i Holsedore
1851, 3101, 30031851, Karen Marie Madsen, datter af Martin Peder Nielsen og ugift fruentimmer Karen Marie Madsen, i Bellinge
1851, 0104, 03081851, Rasmine Juvline Pedersen, datter af tømmersvend Rasmus Petersen og Nielsine Sørensen, 33, uden Vesterport
1851, 1504, -, Pige, datter af dugmager Carl Edvard Waldemar Møller og Margrethe Christina Rebekka Südermann, 29, i Overgade
1851, 2004, 09061851, Anne Marie Jørgensen, datter af vægter Christian Jørgensen og Karen Lovise Sophie Madsdatter, 26, uden Vesterport
1851, 1702, 11091851, Theodora Juliane Vilhelmine Marina Schütz, datter af handelsbetjent Theodor Julianus Mantzius og Johanne Vilhelmine Christine Schütz, 24, i Claregade
1850, 2811, 04051851, Ida Marie Magdalene Longhi, datter af Franz Christopher Longhi, i Claregade og Sidsel Kirstine Sørensen
1851, 2304, 24061851, Marie Magdalene Søeborg, datter af stiftsfuldmægtig Knud Peder Theodor Søeborg og Eleonore Marie Adolphine Holm, i Kongensgade
1851, 0205, 21091851, Martine Petrine Pedersen, datter af arbeidsmand Peder Larsen og Maren Johanne Christensen, 39, paa Heden
1851, 1205, -, Pige, datter af slagtersvend Frederik Christ. Colding og ugift fruentimmer Henrikke Pedersdatter, 40, i St. Knuds Kirkestræde
1851, 1405, 10081851, Julie Christiane Knudsen, datter af rugbrødbager Søren Knudsen og Dorthea Larsen, uden Vesterport
1851, 2005, 13071851, Amalie Juliette Emilie Jeppesen, datter af arbeidsmand Jeppe Rasmussen og Karen Larsdatter, 45, paa Holsedore
1851, 2205, 27061852, Anna Dorthea Halle, datter af billedhugger Frederik Cato Sophus Halle og Samueline Cathrine Koch, paa Holsedore
1851, 1605, 13071851, Alfriede Caroline Nielsen, datter af jernstøber Julius Nielsen og Anne Marie Andersen, 36, uden Vesterport
1851, 2205, 03081851, Lucie Emilie Jentzsch (tvilling), datter af buntmager Ernst Christian Carl Jentzsch og Anne Marie Frederikke Bendahl, 34, i Vestergade
1851, 3005, 07091851, Henriette Augusta Magdalene Jensen, datter af spekhøker Peder Jensen og Nicoline Pedersen, 34, i Claregade
1851, 3105, 03081851, Emma Charlotte Marentine Hansen, datter af rugbrødbager Jørgen Kampmann Hansen og Mette Pedersen, 31, i Graabrødrestræde
1851, 0406, 07091851, Laura Mathilde Christiane Pantmann, datter af kjøbmand William Hartwig Theodor Pantmann og Anne Magdalene Kirstine Axelsen, 28, i Vestergade
1851, 0806, 02111851, Karen Dorthea Sophie Ida Marie Knudsen, datter af smedesvend Frederik Christian Julius Knudsen og Caroline Dorthea Frederiksen, , i Claregade
1851, 1206, 21091851, Petrosine Gjertrudphine Andersen, datter af tømmersvend Niels Andersen og Kirsten Nielsen, 28, uden Vesterport
1851, 2106, 21091851, Antonette Køhler, datter af skomagermester Anton Køhler og Marie Hansen, 35, i Graabrødrestræde
1851, 0307, 03071851, Emma Caroline Spøhr, datter af guldsmed Jacob Gottlieb Spøhr og Anne Sophie Magdalene Pedersen, 30, i Overgade
1851, 2704, 04071851, Caroline Albertine Duch, datter af skrædermester Albert Frederik Duch og Kirstine Hansen, i Vestergade
1851, 0507, 05071851, Anne Marie Poulsen (tvilling), datter af smedesvend Frederik Ferdinand Poulsen og Andriette Jensdatter, uden Vesterport
1851, 0807, 15081851, Rasmine Ludevika Frederikke Tidstrøm, datter af smedesvend August Tidstrøm og Dorthea Marie Rasmussen, 29, i Vestergade
1851, 1107, 31081851, Anne Kirstine Jørgensen, datter af indsidder Jørgen Hansen og Anne Cathrine Christensdatter, i Hunderup
1851, 2603, 20071851, Anne Marie Martinsen, datter af tømmersvend Jacob Martinsen og Anne Kirstine Nielsen, 39, uden Vesterport
1851, 1506, 20071851, Caroline Kirstine Pedersen, datter af gendarm Peder Hansen Strandbye og Anne Pedersen, 36, uden Vesterport. Navneændring af 5.8.1858 til Caroline Kirstine Hansen
1851, 2207, 07091851, Maren Kirstine Johansen, datter af …betjent Peder Johansen og Anne Kirstine Duch, 24, i Nørregade
1851, 2707, 15081852, Julie Jensine Rasmussen, datter af skrædermester Niels Rasmussen og Josine Dorthea Holst, 43, i Claregade
1851, 2306, 01081851, Lavinia Mathilde Elise Rosenstand, datter af tobaksfabrikør Peter Elias Rosenstand og Caroline Claudia Nyborg, 31, i Vestergade
1851, 2406, 25071851, Laura Rosalie Haraldine Thomsen, datter af slagtermester Joahn Thomsen og Eugenia Angelica Thejll, i Vindegade
1851, 1508, 16111851, Andreasine Henriette Marie Elisabeth Meyer, datter af smaahandler Otto Frydenreich Meier og Gjertrud Marie Kirstine Pedersen, 30, ved Assistentskirkegaarden
1851, 1708, Dødfødt datter, datter af urtemand Jørgen Christensen og Anne Cathrine Johansen, 44, paa Heden
1851, 1708, 24081851, Anne Sophie Andersen, datter af trainkudsk Andreas Nielsen, Nørdybe Bjerge og ugift fruentimmer Maren Jacobsdatter, paa Heden
1851, 2707, 24081851, Christiane Nicolaisen, datter af Nicolai Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Kirsten Hansdatter, i Bellinge
1851, 3006, 24081851, Angelique Amalia Adolphine Nielsen, datter af fraskilt Vilhelmine Albertine Tommerup (fraskilt skrædersvend Jørgen Nielsen), (Trolleborg)
1851, 2808, 28081851, Thomesine Jacobine Frederikke Clausen, datter af guldsmed Claus Christian Clausen og Dorthea Lovise Caroline Mortensen, 28, i Claregade
1851, 0309, 24121851, Hanne Kirstine Thrane, datter af skomagermester Poul Christian Thrane og Nielsine Petrine Caroline Larsen, 29, i Claregade
1851, 0209, 14091851, Madsine Anna Marie Nielsen, datter af Mads Nielsen Belling og ugift fruentimmer Margrethe Hansen, 31, paa Heden
1851, 1609, 09111851, Emma Rasseline Rasmussen, datter af kasketmager Johannes Rasmussen og Anne Marie Rasmussen, 32, i Vestergade
1851, 1709, 09121851, Karen Theilgaard Larsen, datter af kjøbmand Carl Ferdinand Larsen og Lovise Augusta Brammer, 30, i Korsgade
1851, 1909, 15121851, Jensine Christine Petrine Frederiksen, datter af arbeidsmand Frederik Christensen og Johanne Cathrine Jensdatter, 34, i Hunderup
1851, 1709, 15021852, Lovise Jørgensen, datter af dagleier Anders Jørgensen og Anne Knudsdatter, 38, uden Vesterport
1851, 0303, 21091851, Henriette Marie Frost, datter af muurmester Harald Theodor Frost og Petrine Jørgensen, uden Vesterport
1851, 1809, 08081851, Johanne Kirstine Caroline Andersen, datter af tømmersvend Anders Hansen og Anne Hansdatter, 42, paa Holsedore
1851, 1109, 30111851, Eleonore Cathrine Hansen, datter af bager Hans Madsen, i Odense og ugift fruentimmer Mette Poulsdatter, 36, uden Vesterport
1851, 1409 -, Pige, datter af dragon Mads Jørgensen Allested og ugift fruentimmer Marie Kirstine Andersen, 27, i Overgade
1851, 2109, 26031852, Christina Hansine Marie Hausted, datter af kjøbmand Hans Christian Hausted og ugift fruentimmer Wilhelmine Gørbine Frank, paa Holsedore
1851, 2309, 02061852, Anna Octavia Tychsen, datter af kjøbmand Valentin Tychsen og Amalie Elisabeth Brodersen, 37, paa Flakhaugen
1851, 2309, 04071852, Sophie Hansen, datter af tømmersvend Peder Hansen og Anne Hansen, 40, uden Vesterport
1851, 2809, 01021852, Henriette Caroline Wilhelmine Mortensen, datter af dagleier Ditlev Gottlieb Mortensen og Anne Cathrine Rasmussen, 39, i Vindegade
1851, 0510, 21121851, Caroline Sophie Fich (tvilling), datter af skomagermester Hans Jacob Fich og Franzisca Margrethe Adelaide Brehm, i Vestergade
1851, 1110, 10011852, Henriette Cathrine Hedvig Walter, datter af toldassistent Johan Adam Walter og Caroline Frederikke Knauff, 43, i Kongensgade
1851, 0910, 25111851, Marie Elisabeth Brandt, datter af tobaksfabrikør Casper Frederik Brandt og Karen Dorthea Brinch, 32, i Vestergade
1851, 1610, 18121851, Gunild Louise Langhoff, datter af tømmermester Hans Nicolai Gundermann Langhoff og Anne Kirstine Rex, 35, i Vestergade
1851, 2010, 21101851, Karen Jensine Knudsen, datter af tømmersvend Rasmus Kndusen og Anne Pedersdatter, 29, i Vindegade
1851, 2110, 29051852, Thora Caroline Dorthea Svendsen, datter af muursvend Jørgen Svendsen og Erne Kirstine Larsen, i Kongensgade
1851, 2510, 12121851, Marie Andrea Thorup, datter af toldassistent Christian Levin Sander Thorup og Marie Cathrine Hansen, 36, i Nørregade
1851, 2710, 0205, Lovise Josephine Christophersen, datter af former Petter Christian Christophersen og Anne Margrethe Nielsen, 32, paa Heden
1851, 0211, 2112, Barbara Jensen, datter af dagleier Jens Larsen og Anne Cathrine Larsdatter, 27, i Planteteurhuset
1851, 2810, 06111851, Anne Margrethe Berg, datter af skrædermester Andreas Thomsen Berg og Anne Margrethe Holbeck, 40, i Nørregade
1851, 0311, 10111851, Marie Bardram, datter af kjøbmand Jens Wilhelm Bardram og Caroline Regine Tietgen, 20, i Vestergade
1851, 0611, Udøbt pige, datter af tjenestekarl Christen Johansen og Mette Cathrine Vilhelmine Pedersen, 28, paa Holsedore
1851, 0411, 21121851, Thora Vilhelmine Halvorsen, datter af former Niels Severin Halvorsen og Anne Cathrine Johansen, 25, paa Heden
1851, 2709, 23111851, Theodore Helene Cornelia Maria Concordia Hansen, datter af possementmager Jens Peder Hansen og Petrosine Kirstine Pedersen, 28, i Asylgade
1851, 0211, 15051852, Wilhelmine Frederikke Andersen, datter af rebslagersvend Vilhelm Antonius Vasseløff, i Middelfart og ugift fruentimmer Hansine Frederikke Fich, 29, i Kragenshuus
1851, 0211, 16111851, Maren Sophie Gerhardsen, datter af dragon Mads Hansen Horne og ugift fruentimmer Kirsten Gerhardsdatter, 24, i Staalstræde
1851, 1711, 12041852, Emma Thora Jensen, datter af snedkersvend Søren Jensen og Lovise Mathilde Frandsen, 32, uden Vesterport
1851, 0208, 23111851, Adelaide Mariane Jessen, datter af uhrmager Anders Jessen og Maren Christophersen, paa Fiskertorvet
1851, 2411, 19061852, Elise Blom, datter af toldkontrolleur Carl Henrik Gram Blom og Inger Marie Printz, 33, i Vestergade
1851, 2911, 12041852, Caroline Andersine Margrethe Svendsen, datter af fabrikarbeider Peder Svendsen og Anne Margrethe Frederiksen, paa Hunderup Mark
1851, 3011, 17031852, Christine Johanne Josephine Buchardt, datter af snedkersvend Johan Christian Buchardt og Anne Cathrine Hansen, 35, uden Vesterport
1851, 2811, 14041852, Jeppette Frederikke Sophie Caroline Larsen, datter af corporal Frederik Ferdinand Larsen og ugift fruentimmer Sophie Charlotte Blangfleur Pedersen, 24, uden Vesterport
1851, 0412, 05021852, Anne Eline Paulsen, datter af kjøbmand Johan Frederik Paulsen og Hansine Petrea Pedersen, 25, i Vestergade
1851, 0812, 09041852, Olivia Juliane Marie Assam, datter af possementmager Christian Anthon Assam og Petrine Pedersen, 33, i Vestergade
1851, 2012, -, Pige, datter af dagleier Knud Jeppesen og Anne Christophersen, 35, i Claregade
1851, 2012, 08041852, Anna Kirstine Elisabeth Nielsen, datter af spisevært Knud Nielsen og Anne Kirstine Sophie Metzsch, 32, i Claregade
1851, 2412, 27051852, Hanne Blom, datter af practiserende læge Victor Eduard Blom og Marie Blom, 27, i Kongensgade
1851, 2912, 28031852, Caroline Vilhelmine Catharina Mathea Becher, datter af handskemager Hans Iversen Becher og Gregersine Petrine Gregersen, 26, uden Vesterport
1851, 3012, 12041852, Karen Kirstine Andersen, datter af arbeidsmand Anders Christensen og Maren Pedersdatter, 27, i Hjulmandshuset
1851, 3112, 11051852, Jenny Kirstine Hagenau, datter af brændevinsbrænder Mads Peder Hagenau og Johanne Jensen, 40, i Claregade