Odense - Sct. Knud, 1852-1856, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1852-1856, Odense, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1851, 0911, 14011852, Niels Pedersen, gift veibetjent, 62, i St. Knuds Kirkestræde
1852, 0801, 1301, Hans Madsen Kjærbye, tvangshuusfange, 61, af Skovbye
1852, 1101, 1901, Dødfødt dreng, søn af dagleier Lars C. Pedersen, paa Holsedore
1852, 1401, 1901, Johan Hindberg, almisselem, 59, paa Fattiggaarden
1852, 2701, 3001, Dødfødt dreng, søn af smaahandler Søren Christiansen, Uden Vesterport
1852, 1302, 1702, Rasmus Holst, gift skomagersvend, 54, paa Fattiggaarden. Født her i Byen
1852, 1602, 2002, Andreas Frederik Fich, 4 maaneder, søn af skomagermester H. J. Holst, i Vestergade
1852, 1502, 2002, Peder Madsen, 2, søn af rugbrødbager H. Madsen, Uden Vesterport
1852, 1602, 2002, Dødfødt dreng, søn af sergeant August Echholm, i Kongensgade
1852, 2302, 2702, Frederik Nielsen, tjenestekarl, 40, søn af boelsmand Niels Jørgensen, i Ubberud Sogn
1852, 2402, 2802, Hans Pedersen, enkemand og huusmand, 86, ved Assistents Kirkegaarden. Født i Aarslev
1852, 2102, 2602, Jens Peter Aagaard, enkemand og krigsassessor, 83, i Vestergade,
1852, 0103, 0503, Carl Oscar Ludvig Nielsen, 9 dage, søn af smaahandler L. Nielsen, Uden Vesterport
1852, 2702, 0403, Lars Nielsen, smedesvend, 39, paa Heden. Født i Svendstrup, Steenløse Sogn. Søn af Niels Larsen
1852, 2702, 1003, Dødfødt dreng, søn af dagleier Rasmus Andersen, paa Heden
1852, 1503, 1903, Johan Jacob Gottlieb Aagaard, 2, søn af skomagermester H. C. Aagaard, i Kongensgade
1852, 1603, 2003, Carl Frederik Christian Nommesen, 4, søn af kobbersmedsvend Søren Nommesen, Uden Vesterport
1852, 1403, 1903, Jacob Lefevre, gift, dagleier og almisselem, 64, paa Fattiggaarden. Født i Fredericia
1852, 2303, 2703, Johannes Frederik Gregersen, 1, søn af snedkermester Carl Gustav Gregersen
1852, 2703, 3103, Hans Andersen, gift, 62, paa Klingenberg. Født i Odense
1852, 2003, 2603, Christen Johansen, enkemand og almisselem, 77, paa Fattiggaarden
1852, 2803, 0304, Jacob Lindhardt Jensen, enkemand og skrædermester, 59, paa Heden. Født i Odense
1852, 2903, 0304, Anders Hansen, enkemand og berider, 52, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1852, 0204, 0604, Hans Pedersen, tjenestekarl, 55, tjente Jørgen Breed. Født i Hjallese
1852, 0504, 1004, Mads Mortensen, enkemand og røgter i Hunderup, 66, paa Fattiggaarden. Født i Birkende
1852, 1404, 2404, Hans Hansen, skomagersvend, 88, paa Heden. Født i Odense
1852, 2304, 2904, Jens Hansen, gift dagleier, 48, i Vindegade. Født i Odense
1852, 0305, 0805, Niels Olsen, enkemand, snedkermester og almisselem, 72. Født i Odense
1852, 1005, 1405, Hans Fürst Gronnemann, gift musicus, 64. Født i Sjælland
1852, 1405, 1905, Niels Hendriksen, enkemand og skomager, 57, paa Fattiggaarden
1852, 2105, 2505, Dødfødt dreng, søn af guldsmed N. C. Clausen, i Vestergade
1852, 2405, 2805, Hugo Emil Louis Kunckel, 8 dage, søn af Cathr. W. Kunckel, paa Holsedore
1852, 0406, 0806, Anders Larsen, skrædersvend, 22, i Vindegaden. Født 1829 i Bolbro. Søn af gaardmand Lars Pedersen
1852, 0406, 0706, Johan Bünemann, saddelmagersvend og almisslem, 45, paa Fattiggaarden
1852, 0606, 1006, Rasmus Anton Madsen, 14 uger, søn af brændeviinsbrænder A. Madsen, Uden Vesterport
1852, 1206, 1706, Johan Bernhardt Lorentzen, enkemand og gjørtler, i Vestergade. Født i Odense
1852, 2106, 2306, Ddødfødt dreng, søn af skomager Søefeldt, Uden Vesterport
1852, 2506, 2906, Steffen Christian Johansen, 7 dage, søn af Anne Johansen
1852, 0707, 1207, Christian Andersen, 5 maaneder, søn af bager Chr. Andersen, i Søndergade
1852, 1807, 2207, Morten Hansen, almisselem, 45, paa Fattiggaarden. Født i Agedrup
1852, 3007, 0208, Carl Frederik Emil Nielsen, 4, søn af kleinsvend Fr. Nielsen, paa Heden
1852, 0808, 1308, Marius Nissen, 2, søn af Anne M. Nissen
1852, 1408, 1908, Christian Rasmussen, ½, søn af Maren K. Henriksen. Født i St. Hans Sogn
1852, 1608, 2008, Wilhelm Otto Waldemar Grønbeck, 4 uger, søn af Emma Grønbeck,
1852, 2308, 2708, Svend Magnus Elias Berggreen, enkemand og fabrikarbeider, 59
1852, 0609, 0909, August Bernhard Hansen, 14 dage, søn af fabrikmester Fr. W. J. Hansen
1852, 0809, 1309, Søren Christian Nommesen, 2, søn af kobbersmed S. Nommesen, Uden Vesterport
1852, 1709, 2209, Jens Bertelsen Busch, gift pottemager, 42, ved Vognsbroe
1852, 2209, 210, Hans Jørgensen, gift dagleier, 38, Uden Vesterport. Søn af Jørgen Hansen, i Lumby
1852, 2609, 3009, Hans Peder Christensen, 9 maaneder, søn af Nielsine Christensen, i Kragenshuus
1852, 2509, 210, Jacob Christian Jacobsen, gift, justitsraad, regiments…, ridder af Dannebrog og dannebrogsmand, 73, Vestergade
1852, 0410, 0910, Niels Sørensen (tvilling), 8 dage, søn af Anne Kirstine Christophersen, Uden Vesterport
1852, 0510, 0910, Peder Sørensen (tvilling), 9 dage, søn af Anne Kirstine Christophersen, Uden Vesterport
1852, 1610, 1910, Thorwald Antonie Leonhard Bhutto, 1, søn af tobaks… Thomas Bhutto, i Holsedore
1852, 0211, 0911, Jørgen Larsen, gift tømmersvend, 45. Født i Fjeldsted Sogn
1852, 0311, 0811, Johan Jensen Dannesboe, gift brændeviinsbrænder, 72, i Vestergade
1852, 0511, 1011, Carl Vilhelm Simonsen, almisselem, 18. Født i Odense
1852, 1811, 2311, Frederik Christian Nielsen, søn af kudsk H. Nielsen, i Vindegade. I pleie hos invalid N. Hansen
1852, 1711, 2311, Christen Jensen, enkemand og almisslem, 75. Født i Ringgive Sogn, Veile Amt
1852, 2611, 3011, Søren Hansen Schjøtz, hestehandler, 27, Uden Vesterport. Søn af gaardmand Simon Schjøtz i Qværkeby Sogn, Ringkjøbing Amt
1852, 2611, 0212, Knud Jensen, enkemand og rugbrødbager, 76, i St. Knuds Kirkestræde
1852, 0312, 0712, Martin Vilhelm Johansen, 15 dage, søn af rugbrødbager C. Johansen, i Søndergade
1852, 0512, 1112, Frederik Rasmussen Raahauge, snedkermester, 49, Uden Vesterport. Født i Odense
1852, 1112, 1512, Ferdinand Marius Hansen, 6 dage, søn af snedker R. Johansen Hansen
1852, 1312, 2012, Hans Diderik Growe, gift, justitsraad og toldkasserer, 64, i Vestergade
1852, 1912, 2712, Niels Christian Nielsen, handelsbetjent, 20, hos kjøbmand Weber. Født i Odense. Søn af skjænkevært Mikkel Nielsen i Odense
1852, 2112, 2412, Anton Frederik Andersen, 4, søn af brændeviinsbrænder P. Andersen, Uden Vesterport
1852, 2412, 03011853, Knud Jacob Hansen, 4 maaneder, søn af glarmester H. J. Hansen, i Graabrødrestræde
1852, 2812, 3112, Frederik Griffenfeld Hansen, 3 maaneder, søn af Hansine Hansen, i Falen
1852, 2712, 3012, Peder Knudsen, 1, søn af væver A. Knudsen, i Holsedore
1853, 0701, 1101, Udøbt dreng, 9 uger, søn af snedkersvend Johannes Andersen, paa Holsedore
1853, 2401, 2801, Carl Frederik Christian Nommesen, 12 dage, søn af kobbersmed S. Nommesen, Uden Vesterport
1853, 2801, 0102, Vilhelm August Karsten (tvilling), 3 maaneder, søn af snedkersvend W. A. C. Karsten, paa Torvet
1853, 3101, 0502, Andreas Ørnstrup, gift og forhen kjøbmand, 61, i Vestergade
1853, 0302, 0802, Udøbt dreng (tvilling), 3 maaneder, søn af snedkersvend W. A. C. Karsten, paa Torvet
1853, 0502, 1102, Peder Larsen, 24. Født i Birkende. Søn af Lars Pedersen, i Hunderup
1853, 0702, 1102, Johan Peder Schmidt, slagtersvend, 36, paa Fattiggaarden. Født i Randers
1853, 0902, 1402, Johan Frederik Madsen, 5, søn af skomagersvend M. Madsen, paa Heden
1853, 0902, 1602, Daniel Tim Krÿger, snedkersvend, 21. Født i Odense. Søn af hattemager Johan Krÿger
1853, 1602, 1902, Carl Simon Ibsen, 8 dage, søn af Hansine Fr. Nielsen, i Grønnegade
1853, 1502, 2302, Knud Pedersen, gift og forhen gaardmand, 66, Uden Vesterport
1853, 1902, 2402, Hans Philip Waidtløw, 11 maaneder, søn af skomager C. C. Waidtløw, i Vestergade
1853, 2202, 2502, Mads Jensen, enkemand, brolægger og almisselem, 60, paa Fattiggaarden
1853, 2302, 0403, Henry Carlo Frederik Jensen, 8, søn af proprietair P. F. Jensen, i Vestergade
1853, 0403, 1003, Jørgen Hans Jørgensen, gift skrædermester, 43, i Holsedore. Født ved Børcop Garversted Sogn. Søn af Hans Jørgensen
1853, 0303, 0803, Peder Nielsen, gift tobaksspinder, 55, i Vestergade
1853, 1303, 1703, Hans Anders Thomas Jensen, 1½, søn af tømmersvend T. Jensen, paa Heden
1853, 1803, 2203, Hans Meibom, enkemand og skræder, 79, paa Fattiggaarden
1853, 1903, 2203, Lauritz Frederik Christ. Nielsen, 3, søn af Johanne Nielsen, paa Fattiggaarden
1853, 2203, 2603, Henrik Richard Hannibal Schjødt, 2, søn af klodsemager J. Schjødt, i Søndergade
1853, 0602, 2903, Peder Pedersen, gift dagleier, 53, paa Nammebanken
1853, 2403, 2903, Ludvig August Baltzer, 1 og 3 maaneder, søn af bogholder Baltzer, i Adelgade
1853, 2903, 0404, Christian Madsen, gift hørhegler, 61, paa Fattiggaarden
1853, 3003, 0404, Jørgen Torp, skræder, 63. Født i Odense
1853, 3103, 0404, Niels Andersen, arrestant, 40. Stedsøn af Niels Andersen, i Vibye, Søndersøe Sogn
1853, 0504, 1104, Jens Nielsen, gift dagleier, 62, paa Heden. Født i Ubberud,
1853, 0804, 1404, Rasmus Jørgensen, enkemand og skipper, 76, paa Fattiggaarden. Født i Lumby Sogn
1853, 1404, 2104, Anders Pedersen, enkemand og dagleier, 44, Bramstrup Mølle. Født i Verninge
1853, 2104, 2604, Peder Christian Frederik Georg Rasmussen, 2, søn af Sophie Rasmussen, i Vindegade
1853, 2504, 0205, Christian Larsen, gift portner, 47, paa Klingenberg
1853, 2704, 0205, Wilhelm Christian Frederik Andersen, 9 maaneder, søn af Karen S. Andersen, paa Fattiggaarden
1853, 2704, 0405, Martinus Milo, gift snedkermester, 62, i Graabrødrestræde
1853, 0205, 0905, Anders Hansen, gift gaardmand og sognefoged, 51, i Bolbroe. Født i Bolbroe
1853, 0405, 0905, Carl Riquarts, bagersvend, 37, paa Hospitalet. Født i Garding
1853, 0705, 1005, Jørgen Hansen, ½, søn af Anne M. Jørgensen, Uden Vesterport
1853, 1305, 2005, Johan Peder Alfred Balle, 3, søn af skomager J. P. Balle, paa Torvet
1853, 1705, 2105, Peder Theodor Wiingaard, 1, søn af slagter Chr. Wiingaard, i St. Knuds Kirkestræde
1853, 1905, 2305, Ditlev Sophus Nielsen, 10 dage, søn af brolægger J. P. Nielsen, i Claregade
1853, 1305, 1905, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Mine Schmidt, paa Fattiggaarden
1853, 2705, 0206, Hans Pedersen, tugthuusfange, 48. Født i Odense
1853, 3005, 0406, Peder Pedersen, 1, søn af tømmersvend Jørgen Pedersen, paa Vesterbro
1853, 0406, 1306, Johan Georg Christian Hirschfeldt, gift og kapitain ved Brandvæsenet, 65, Claregade. Født i Lauenborg
1853, 1906, 2306, Jens Nicolai Jensen, cigarmager, 48, paa Fattiggaarden
1853, 2606, 0107, Johan Carl Jørgensen, gift muurmester, 42, i Kongensgade. Født i Odense
1853, 2806, 0207, Lars Andersen Midskow, gift smaahandler, 63, i Kongensgade. Født i Midskow
1853, 0307, 0707, Lauritz Marius Jørgensen, 9 uger, søn af rugbrødbager R. Jørgensen, i Staalstrædet
1853, 0607, 1107, Jørgen Peder Nielsen, 10 maaneder, søn af skomager L. Nielsen, i Claregade
1853, 0707, 1207, Niels Andersen, gift pedel, 59, ved Chathadralskolen. Født i Eibye
1853, 1107, 1307, Peder Emil Prange, 7 dage, søn af barbeer J. F. Prange, i Vestergade
1853, 1207, - Hans Nielsen Vikkelsøe, enkemand og afskediget skolelærer, 76, hos spisevært Pagh, paa Fiskertorvet
1853, 2507, 2807, Thomas Jensen, gift tømmerlærling, 32, ved Torveaaen. Født i Hougsborup i Taastrup Sogn. Søn af Jens Pedersen
1853, 2807, 3007, Fritz Edvard Pedersen, 1, søn af corporal Pedersen, paa Holsedore
1853, 2506, 0207, Christian Gottlieb Hirschfeld, 33. Født i Odense. Søn af kapitain Hirschfeld
1853, 0608, 1008, Jens Nagel, skomagersvend, 38, paa Fattiggaarden. Født her i Byen
1853, 0608, 1008, Hans Jacob Zilmer, 2½, søn af garver Henr. Herm. Zilmer, i Dandsestræde
1853, 1108, 1508, Lars Christian Tarp, 2, søn af dagleier Nicolai Tarp, i Kongensgade. Født i Vissenberg
1853, 1308, 1708, Christian Emil Bonnesen, 1, søn af snedkersvend Chr. Bonnesen, i Kongensgade
1853, 1608, 2108, Peter Titzel, slagtersvend, 45, paa Fattiggaarden. Født i Flensborg
1853, 1608, 2208, Julius Frederik Andresen, bødkerlærling i lære hos bødker Larsen, 17, paa Fattiggaarden. Søn af Mariane Caroline Andresen i Odense
1853, 1908, 2308, Lauritz Christen Henrik Jensen, 3 maaneder, søn af Edel Christensdatter. Født i St. Hans Sogn
1853, 3008, 0509, Carl Christian Hald, gift cand. pharm., 47, Uden Vesterport. Født i Odense
1853, 3008, 0109, Jørgen Christian Jørgensen, 12, søn af snøremager Jørgen Hansen, paa Heden
1853, 0509, 0809, Hans Frederik Bardram, 12, søn af handelsbetjent Carl Bardram, i Vestergade
1853, 1009, 1209, Hans Andreas Larsen, 1, søn af dagleier Lars Hansen, paa Heden
1853, 1209, 1409, Niels Larsen, 3, søn af dagleier Lars Hansen, paa Heden
1853, 1109, 1609, Julius Johan Emil Rammeskow, 13, søn af kjøbmand Niels P. Rammeskow, i Vestergade
1853, 1609, 2109, Niels Larsen Norup, gift smaahandler, 72, paa Heden
1853, 1909, 2309, Carl Harald Emil Pedersen, 11 maaneder, søn af Anne M. Benzen, i Dandsestrædet
1853, 1909, 2209, Lars Rasmussen, enkemand og dagleier, 62, i Staalstræde. Født i Stegsted
1853, 0110, 0410, Peder Julius With, 8 dage, søn af jernstøber C. F. With, i Kragenshuus
1853, 0810, 1310, Niels Christian Nielsen, 3 uger, søn af Rasmine Andersine Nielsen, i Vindegade
1853, 1010, 1210, Carl Frederik August Bang, 3 maaneder, søn af kjøbmand C. Bang, i Vestergade
1853, 1710, 2010, Frederik Haugsted, pottemager, 43, paa Fattiggaarden. Født i Ryslinge
1853, 2910, 0311, Dødfødt dreng, søn af dagleier Lars Larsen, paa Vesterbroe
1853, 0911, 1411, Peder Edvard Block, 11 dage, søn af spisevært C. E. Bloch, paa Heden
1853, 1511, 1911, Conrad Crone, 13, søn af muurmester J. Crone, i Claregaden
1853, 1711, 2111, Dødfødt dreng, søn af snedkersvend N. L. Frydenlund
1853, 1911, 2311, Knud Hansen, enkemand og handskemager, 70, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1853, 2211, 2611, Peder Theodor Thrane, 3 uger, søn af skomager O. Thrane
1853, 0812, 1412, Christen Madsen, smedesvend, 48, i Tugthuset. Født i Odense
1853, 2012, 2412, Johan Christopher Dænder, gift blikkenslager, 97, i Claregaden. Født i Kjøbenhavn
1853, 2512, 2912, Thomas Clausen, 6 dage, søn af Gjertrud M. Hendriksdatter
1853, 2512, 3012, Frederik Larsen, enkemand og gjestgiver, 80, i Korsgaden. Født i Harrendrup
1853, 2212, 2912, Ditlev Bjørnsen, skomager, 45, i Tvangshuset. Født i Nørre Lyndelse
1853, 2412, 2912, Hans Peder Hansen, 9 maaneder, søn af rugbrødbager Jørgen K. Hansen, i Graabrødrestrædet
1853, 3112, 06011854, Hans Peder Storgaard, 10 uger, søn af skræddersvend Ped. Chr. Storgaard, i Claregaden. Født i Næstrop
1854, 0301, 0701, Mads Pedersen, enkemand og vognmand, 75, paa Heden
1854, 0901, 1301, Jacob Hansen, enkemand, fattiglem og saugskjerer, 77. Født paa Als
1854, 0701, 1301, Anders Pedersen, tjenestekarl, 38. Født i Brønderud, Vissenberg Sogn. Søn af gaardeier Peder Nielsen
1854, 1201, 1601, Christian Ludvig Marius Prange, 1 maaned, søn af malermester Prange
1854, 2201, 2701, Poul Knudsen, tjenestekarl, 28, i Hundstrup. Søn af indsidder Knud Hansen
1854, 2801, 0202, Rasmus Nielsen, 2, søn af Niels Andersens enke, i Hunderup
1854, 0602, 1102, Emil Weber, 6 maaneder, søn af kjøbmand C. H. F. Weber, i Vestergade
1854, 0602, 0902, Christopher Ludvig Jensen, 8 uger, søn af skræddersvend L. Jensen, St. Knuds Kirkestræde
1854, 1202, 1602, Jørgen Pedersen, gift og snedkerfrimester, 46, i St. Knuds Kirkestræde. Født i Nyborg
1854, 1202, 1502, Fritz Frederik Carl Christian Truelsen, 4, søn af naalemager Truelsen, i Vestergade
1854, 2302, 2802, Emil August Rasmussen, 1, søn af høker Rasmussen, i Søndergade
1854, 0203, 0803, Niels Moe, gift, konstmaler, lieutenant og dannebrogsmand, 62, i Adelgade. Født i Norge
1854, 0203, 0803, Hans Nielsen Hansen, søemand og forbedringshuusfange, 38. Født paa Fahnøe
1854, 0603, 1003, Udøbt dreng, 1 dag, søn af engmester Jens Christensen, i Kongensgade
1854, 2403, 2803, Niels Block Jørgensen, handelsbetjent, 21. Født i Horsens. Søn af skipper J. N. Jørgensen
1854, 2603, 3003, Johan Nielsen Schmidt, skomagersvend, 22, i Kjølstrup. Søn af dugmager Søren Nielsen Schmidt
1854, 0204, 0704, Rasmus Christian Larsen, 1½, søn af tømmersvend Hans Fr. Larsen, i Hjulmandshuset
1854, 0604, 1204, Niels Thomsen, enkemand og skomagermester, 76, i Claregaden
1854, 1304, 1904, Johan Peder Brodersen, 5 maaneder, søn af arrestforsvarer J. P. Brodersen, paa Flakhaugen
1854, 1504, 2104, Hans Christian Andersen, 7, søn af jernstøber A. N. Hansen, paa Heden
1854, 3004, 0405, Mads Rasmussen, tjenestekarl, 70, hos brændeviinsbrænder R. Nielsen, i Vestergade. Født i Odense
1854, 0105, 0605, Niels Arctander Holm, procurator, 65, i Nørregade. Født i Allested
1854, 0205, 0605, Georg Theodor Engberg, 9 dage, søn af skomagermester F. C. Engberg
1854, 0805, 1305, Georg Thieme, gift dyrlæge, 74, i Vestergade. Født i Meklenborg
1854, 0705, 1105, Johan Joachim Hagemann, bagersvend, 58, paa Fattiggaarden. Født i Stralsund
1854, 0905, 1505, Andreas Nielsen, smedesvend, 27, i Staalstrædet. Søn af huusmand Niels Kjergaard i Dybe Sogn ved Lemvig
1854, 1005, 1605, Niels Engelbrecthsen, handskemagersvend, 31. Formodentlig født i Præstøe
1854, 1505, 1905, Marius Carl Christian Waidtløw, 4 maaneder, søn af skoemager C. C. Waidtløw, i Vestergade
1854, 1205, 1905, Jannich Andersen, enkemand, cancellieraad og apotheker, 80. Født i Schierbech
1854, 1405, 1805, Dødfødt dreng, søn af former Lars Christian Rasmussen, paa Vesterbro
1854, 2105, 2705, Hans Peder Hansen, 3 uger, søn af Karen Marie Nielsen, paa Heden
1854, 2605, 0106, Jørgen Demant, slagtersvend og forbedringshuusfange, 49
1854, 0706, 1006, Dødfødt dreng, søn af tømmersvend Jacob Martinsen, i Grønnegade
1854, 1306, 1906, Jørgen Rasmussen, 8 dage, søn af muursvend S. Rasmussen, i Kongensgade
1854, -, 1906, Peder Lauritzen, tjenestekarl, 39, hos uhrmager Jessen, i Hunderup. Født i Lem Sogn ved Ringkjøbing
1854, 1906, 2306, Karsten Marwig, gift skrædermester, 72, i Graabrødrestræde
1854, 0107, 0507, Niels Marius Andreasen, 12 uger, søn af Nielsine C. Nielsen, paa Holsedore
1854, 0307, 0707, Christian Pedersen, forbedringshuusfange, 33. Født i Fjeldsted Bye, Aabenraa Amt
1854, 0208, 0508, Carl Ped. Ferdinand Edvard Hansen, 3, søn af dagleier N. Hansen, paa Holsedore
1854, 0507, -, Adam Gottlieb Josva Schaldemose, 15, i Grønnegade. Født i Kirkesøby. Søn af sognepræst M. C. Schaldemose
1854, 1808, 2108, Dødfødt dreng, søn af dagleier Christ. Christensen, i Dandsestræde
1854, 2608, 3008, Hans Wilhelm Madsen, 8 dage, søn af Johanne M. Jørgensen, i Kragenshuus
1854, 2808, 0709, Niels Christian Hansen Karstensen, gift slagter, 37, i Søndergade
1854, 0409, 0909, Marius Lindhardt, tvangshuusfange, 40. Født i Nyborg
1854, 2409, 2809, Andres Mathias Rose, muursvend, 40, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1854, 2709, 0310, Anders Anton Andersen, gift farver, 55, i Vestergade. Født paa Langeland
1854, 2709, 0210, Niels Hansen Antonsen, gift skomagermester og spisevært, 59, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1854, 0110, 0710, Hans Jørgen Pedersen, hattemagersvend, 33, i Pogestrædet. Født i Odense
1854, 1010, 1410, Mads Peder Frands Christian Jørgensen, 2, søn af dagleier Jørgen Frandsen, paa Heden
1854, 2509, 2809, Hans Jørgen Blangsted Jørgensen, 6 dage, søn af muurmester N. P. Jørgensen
1854, 1810, 2110, Carl August Zeller, ½, søn af bøssemagersvend H. F. Zeller, i Grønnegade
1854, 1810, 2310, Johan Peder Pedersen, smedesvend, 53. Født i Sverrig
1854, 2510, 3010, Bertel Simonsen, enkemand og particulier, 70, Uden Vesterport
1854, 2510, 3110, Nicolai Heinrich Seedorff, gift redacteur, 44, i Vestergade. Født i Itzehoe
1854, 0711, 1111, Lars Peder Jørgensen, 4 uger, søn af dagleier N. Jørgensen Gormsen, paa Holsedore
1854, 0911, 1511, Frederik Nielsen, gift, 35, paa Heden. Født i Odense. Søn af saddelmagersvend S. Nielsen
1854, 1011, 1511, Peter Kornbeck, gift muurmester, 72, i St. Knuds Kirkestræde. Født i Odense
1854, 2111, 2511, Hans Jacob Thrane, enkemand og felbereder, 78, paa Fattiggaarden. Født i Bogense
1854, 2011, 2511, Hans Hansen, muurmester, 68, paa Klingenberg. Født i Odense
1854, 2811, 0612, Jeppe Rasmussen, gift høker, 73, i St. Anne Gade. Født i Frue Sogn
1854, 2811, 0412, Marius Maximilian Theodor Madsen, 1, søn af Maria Dorth. Lund, i Kragenshuus
1854, 1712, 2312, Hans Henrik Vilhelm Bekker, gift justitsr. og amtsforvalter, 64, i Vestergade
1854, 2112, 2712, Harald Friis, 6 dage, søn af kjøbmand H. Friis, i Vestergade
1855, 0501, 1101, Peder Bang Hille, 1, søn af Anne Marie Bruun, i Tugthuset
1855, 1401, 2001, Niels Mortensen, gift møllebygger, 70, paa Fattiggaarden. Født i Verninge
1855, 2301, 2901, Knud Hansen, smedemester, 94. Født i Odense
1855, 2401, 2701, Christian Steffesen (kaldet Børresen), 53, paa Fattiggaarden. Født i Gjeldsted Sogn
1855, 2901, 0302, Hans Gottschalk, 1, søn af skorsteensfeier Gottschalk, i Nørregade
1855, 0402, 1002, Hans Iversen Bekker, gift handskemager, 28, paa Vesterbro. Født i Odense
1855, 1202, 1602, Hans Carl Christian Eliasen, 11 uger, søn af Caroline Eliasen, i Vindegade
1855, 1202, 1602, Hans Olsen, ungkarl og hattemager, 28, paa Fattiggaarden. Født i Odense. Søn af P. Olsen
1855, 1702, 2002, Frederik Høst Berner, ungkarl og skomagersvend, 67, paa Fattiggaarden. Født i Helsingøer
1855, 2402, 0303, Christian Gottfred Gotthold Kaufmann, enkemand og skræddersvend, 65, ved Munkemølle. Født i Sachen
1855, 0203, 0803, Jørgen Andersen Breed, gift brændeviinsbrænder, 67, paa Vesterbro. Født i Vissenberg
1855, 0303, 0803, Johannes Nielsen, guldsmedsvend, 47. Født i Odense
1855, 1203, 1603, Dødfødt dreng, søn af tømmersvend Niels Andersen, i Grønnegade
1855, 1103, 2003, Hans Rasck Schønberg, gift graver ved St. Knuds Kirke, 70, i Adelgaden. Født i Odense
1855, 1603, 2203, Niels Pedersen, enkemand og arbeidsmand, 78, paa Fattiggaarden. Født i Ubberud
1855, 2803, 0204, Hans Jensen, ungkarl, 32, paa Fattiggaarden. Født i Odense. Søn af sømand Jens Pedersen i Skibhusene
1855, 3103, 0704, Ludvig Christian Wilhelm Stegmann, exam. jur., 54, i Hospitalet. Født i Odense
1855, 0504, 1204, Hans Olsen, gift smaahandler og fæstemand, 77, i Grønnegade. Født i Jylland
1855, 1404, 1904, Hans Emanuel Martin Christensen, ½, søn af Marie Coordt, i Kongensgade
1855, 1604, 2104, Johan Ernst Thiel, enkemand og guldsmed, 64, paa Fattiggaarden. Født i Haderslev
1855, 2204, 2704, Johan Heinrich Christian Groth, nagelsmedsvend, 21, paa Fattiggaarden. Født i Segeberg. Søn af nagelsmed Groth i Segeberg
1855, 1305, 1605, Carl Wilhelm Anton Frederik Prange, 2 maaneder, søn af maler Prange, i St. Knuds Kirkestræde
1855, 1105, 1805, Jens Rasmussen, enkemand og dagleier, 59, paa Fattiggaarden. Født i Stavreby
1855, 1405, 1805, Dødfødt dreng, søn af brændeviinsbrænder Ditlev C. Pedersen, i Søndergade
1855, 2805, 0206, Hans Nielsen, gift arbeidsmand, 69, i Paaskestrædet. Født i Frue Sogn
1855, 1106, 1606, Johan Frederik Mathiasen, 21, i Kongensgade. Født i Frue Sogn. Søn af snedker S. Mathiasen
1855, 1506, 2106, Dødfødt dreng, søn af klodsemager Jeppe Jørgen Hansen, i Grønnegade
1855, 2206, 2806, Hendrik Ferdinand Pflug, gift glarmestersvend, 37, paa Hospitalet. Søn af glarmester Pflug i Odense
1855, 0807, 1307, Niels Peder Christian Theodor Bagger, 4, søn af muursvend J. P. Bagger, i Kongensgade
1855, 1507, 1907, Johan Peder Christian Johansen, ½, søn af rugbrødbager C. Johansen, i Grønnegade
1855, 2307, 2607, Julius Sindhard Holck, 1, søn af garver A. E. Holck, Uden Vesterport
1855, 1208, 1608, Niels Kragh, enkemand og hattemagersvend, 71, paa Fattiggaarden. Født 1784 i Nyborg
1855, 2208, 2708, Anders Larsen, gift skomager, 75, i Graabrødrestræde. Født i Odense
1855, 2208, 2808, Johan Jacob Sander, gift bagermester, 62, i Overgade. Født i Faaborg
1855, 2308, 3008, Philip Waidtløw Friested Dutsjan Hansen, 12, søn af feldbereder Waidtløws enke, Uden Vesterport
1855, 0809, 1309, Lauritz Enewold Bolvig, gift capellan, 36, hos inspecteur Eilskow. Født i Fredericia
1855, 1009, 1509, Fritz Rasmussen, søn af former Hans Rasmussen, i Grønnegade
1855, 0709, 1209, Niels Pedersen Heibye, gift brændeviinsbrænder, 77, i Vestergade
1855, 0809, 1409, Christian Wilhelm Fahrenholtz, enkemand og typograpf, 55. Født i Odense
1855, 1109, 1709, Julius Madsen, enkemand og trompeter ved 6 Dragonregiment, 35, paa Fattiggsaarden. Født i Odense. Søn af Anne Marie Knudsdatter
1855, 2209, 2709, Hans Frederik Sudermann, enkemand og skomager, 84, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1855, 0309, 0809, Dødfødt dreng, søn af skrædermester Wendelboe, i St. Knuds Kirkestræde
1855, 0410, 1010, Theodor Førster, gift spekhøker, 49, paa Fiskertorvet
1855, 0910, 1210, Ernst Peder Brandt, 9 dage, søn af kjøbmand Ernst Brandt, i Vestergade
1855, 1010, 1310, Carl Frederik Frands Birch, 18, Uden Vesterport. Født i Odense. Søn af skomager Birch
1855, 0910, 1310, Niels Peder Nielsen, gift marskandiser, 47, Uden Vesterport
1855, 1210, 1810, Carl Frederik August Cornelius Gullachsen, 1, søn af mekanikus Gullachsen, paa Holsedore
1855, 2610, 2910, Dødfødt dreng, søn af garver Engelbrechtsen og M. Sudermann, paa Heden
1855, 2410, 3010, Niels Eibye, gift smedemester, 52, i St. Knuds Kirkestræde
1855, 2910, 3110, Udøbt dreng, søn af snedkersvend N. H. Sundahl
1855, 0211, 0811, Hans Frederik Andreassen, gift garver, 66, i Paaskestrædet
1855, 1310, 0511, Johan Daniel Pommer, enkemand og skomager, 60, i Adelgaden
1855, 1411, 1711, Lauritz Waldermar Nielsen, 6 dage, søn af dagleier R. Nielsen, i Grønnegade
1855, 2311, 2811, Udøbt dreng, 4 uger, søn af dagleier Peder Larsen, paa Heden
1855, 3011, 0312, Anders Waltersdorff, enkemand og skomager, 77, paa Fattiggaarden. Født i Kolding
1855, 2112, -, Hans Pedersen, almisslem, 70, paa Fattiggaarden
1856, 2912, 0401, Ufødt dreng, i Aaen ved Munkemølle
1856, 0801, 1201, Peder Christian Løgstrup, ungkarl og snedkersvend, 74, paa Fattiggaarden. Født i Jylland
1856, 1801, 2501, Andreas Esbensen, gift districtslæge, 52, paa Torvet
1856, 2701, 3101, Frederik Ferdinand Clemmesen, 5, søn af arbeidsmand Clement Larsen, i Dandsestræde
1856, 0102, 0702, Peder Christian Hansen, gift mekanicus, 46, i Graabrødrestræde. Født i Hagendrup
1856, 1802, 2202, Frederik Fugleberg, enkemand, kjøbmand og consul, 61, i Kongensgade
1856, 1902, 2302, Hans Jørgensen, gift farver, 48, paa Fattiggaarden. Født i Marslev
1856, 2702, 0303, Rasmus Rasmussen, snedkersvend, 21, paa Vesterbro. Født i Frue Sogn. Søn af smed Rasmus Rasmussen
1856, 0303, 0803, Jens Jensen, arbeidsmand, 52, paa Fattiggaarden. Født i Jylland
1856, 0403, 0803, Christian Graham Rasmussen, 7, søn af uhrmager C. Rasmussen, i Vestergade
1856, 1803, 2203, Peder Christian Nielsen, 14 uger, søn af Anne Marie Nielsen, i Vindegade
1856, 2003, 2503, Carl Jørgen August Augustinus, 3, søn af smedemester F. L. Augustinus, i Kongensgade
1856, 0704, 1204, Hans Nielsen, enkemand og arbeidsmand, 37, paa Bellinge Mark. Født i Bellinge. Søn af huusmand Niels Jensen
1856, 0804, 1404, Rasmus Claudi, gift malermester, 52, Uden Vesterport
1856, 1404, 1904, Jacob Nielsen, 5, søn af opsynsmand Niels Hansen, i Tugthuset. Født i Aunslev
1856, 1404, 1904, Jens Martin Halck, uhrmagersvend, 21. Født i Nyborg. Søn af Jens Stephanus Halck, i Nyborg
1856, 2204, 2604, Christian Leonhard Eislev, almisselem, 64, paa Fattiggaarden
1856, 3004, 0505, Peder Jensen, 14 dage, søn af arbeidsmand Jens Pedersen, paa Hunderup Mark
1856, 0105, 0805, Johannes Idon Schack Klug, 1, søn af saddelmager Chr. Klug, i Vestergade
1856, 0205, 0805, Rasmus Jørgensen, gift dagleier, 52, paa Heden
1856, 0505, 1005, Jens Peder Jensen, gift garver, 32, paa Holsedore. Født i St. Knuds Sogn. Søn af garver Lars Jensen i Odense
1856, 0805, 1305, Niels Peder Nielsen, 1, søn af klodsemager J. Nielsen, i Claregade
1856, 1105, 1605, Frederik Carl Theodor Christensen, gift, 36, i Vindegade
1856, 1905, 2405, Alfred August Jørgensen, 3½, søn af skrædder C. Jørgensen, paa Fattiggaarden
1856, 2005, 2405, Carl Ferdinand Nielsen, 2½, søn af væver L. Nielsen, paa Fattiggaarden
1856, 0106, 0606, Jens Jørgensen, gift smaakjører, 51, i Staalstrædet. Født i Vindinge
1856, 0306, 0906, Jacob Henriksen, gift arbeidsmand, 53, paa Heden. Født i Faaborg
1856, 1006, 1406, Hendrik Bützau, gift smed, 69, paa Fattiggaarden. Født i Colding
1856, 1406, 2006, Carl Theodor Andersen, 6 maaneder, søn af brændeviinsbrænder N. Andersen, i Søndergade
1856, 906, 1706, Andreas Christian Hansen, gift garversvend, 36. Født i Odense. Søn af garver Hans Frederik Andersen af Odense
1856, 1506, 1806, Oscar William Jentzsch, 1, søn af buntmager E. C. C. Jentzsch, i Vestergade
1856, 1306, 1806, Niels Peder Pedersen, gift smaahandler, 43, paa Klingenberg. Født i Eriknauer, Veile Amt
1856, 1506, 2106, Morten Pedersen, gift muursvend, 69, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1856, 1606, 2106, Lars Christian Jørgensen, gift dagleier, 50, paa Fattiggaarden. Født i Haarslev Sogn
1856, 1606, 2006, Julius Christian Hansen, 6, søn af snedkersvend R. J. Hansen, paa Heden
1856, 1906, 2406, Christian Ludvig Christiansen, 3 maaneder, søn af Dorthe Marie Madsen, i Kragenshuus
1856, 0807, 1207, Harald Hans Emilius Nielsen, 4, søn af smedesvend F. Nielsen, Uden Vesterport
1856, 1707, 2307, Jens Christian Bagger, enkemand og muursvend, 54, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1856, 2107, 2507, Carl Ludvig Emil Aarestrup, gift stiftspfysicus, 56, paa Torvet. Født i Kjøbenhavn
1856, 2307, 2807, Jens Christian Hemmingsen, gift musicus, 73, i Claregade. Født i Næstved
1856, 2507, 2807, Niels Julius Andersen, 3, søn af spisevært Ped. St. Andersen, i Vindegade
1856, 2807, 0108, Mikkel Rasmussen, gift arbeidsmand, 47, paa Heden. Født i Brændekilde
1856, 2807, 3107, Hans Pedersen, enkemand og vognmand, 82, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1856, 0708, 1308, Peder Foersom, enkemand og organist, 87, ved St. Knuds Kirke. Født i Ribe
1856, 0808, 1308, Hans Henrik Eriksen, 2, søn af muursvend H. Eriksen, i Grønnegade
1856, 2308, 2808, Frederik Severin Munch, gift contorist, 66, i Holsedore. Født i Ribe
1856, 2908, 0509, Wilhelm Agaton Schnackenburg, enkemand og proprietær, 33, af Slotsbjergbye. Født i Brandter, Kollerup Sogn, Veile Amt
1856, 0508, 0908, Johan Martin Johansen, gift skomager, 66, paa Heden. Født i Odense
1856, 0709, 1109, Henrik Hansen, hospitalslem og seminarist, 82
1856, 1109, 1609, Niels Christian Larsen, 5, stedsøn af arbeidsmand Claus Jespersen, paa Heden
1856, 1409, 1709, Carl Christian Nielsen, 10 dage, søn af Laurine K. Nielsen, i Vindegade
1856, 2409, 2909, Niels Larsen, gift arbeidsmand, 79, i Dandsestræde. Født i Vedbye
1856, 0410, 0710, Johan Christopher Anders Brünnich, gift typograpf, 54, paa Fattiggaarden. Født i Kjøbenhavn
1856, 0610, 1110, Peder Nielsen, 18, i Kragenshuus. Født i Odense. Søn af tømmersvend Niels Pedersen
1856, 2109, 2509, Vilhelm Krebke, 2 dage, søn af dreiersvend Vilhelm Krebke, i Grønnegade
1856, 1710, 2110, Hans Christian Julius Rasmussen, 4 maaneder, søn af Maren Rasmussen, i Grønnegade
1856, 2209, 1810, Udøbt dreng, søn af Anne Marie Nielsen
1856, 2110, 2810, Niels Jacobsen, gift kammerraad, 41, eier af Høistrup
1856, 2310, 2710, Lars Jensen, …svend, 44, paa Heden. Født i Hjallese
1856, 0611, 1011, Peder Jensen, 63, paa Fattiggaarden. Født i Huusbye Sogn
1856, 0811, 1311, Fritz Nielsen, skrædersvend, 25. Født i St. Hans Sogn. Søn af rendemester Jens Nielsen, i Vindegade
1856, 1411, 1911, Niels Hansen, fraskilt mand og forbedringshuusfange, 51. Født i Nørre Brobye
1856, 1911, 2411, Christian Andersen, 7 uger, søn af tømmersvend H. C. Andersen, i Hunderup Skov
1856, 2110, 2910, Andreas Frederik Wiberg, enkemand, residerende capellan og præst til Hospitalet, 77, ved St. Knuds Kirke
1856, 2611, 0212, Jens Ole Bang, gift kjøbmand og collecteur, 67, i Vestergade. Født i Odense
1856, 2911, 0512, Johan Gustav Antonsen, 2, søn af skomager J. G. Antonsen, i St. Knuds Kirkestræde
1856, 0212, 0812, Udøbt dreng, 10 dage, søn af Margrethe R. Sudermann, i Kragenshuus
1856, 0212, 0612, Martin Frederik Hansen, enkemand og snedkersvend, 81, paa Fattiggaarden. Født i Kjøbenhavn
1856, 0412, 1212, Guillius Sillo, enkemand og kjøbmand, 65, i Vestergade. Født i Italien
1856, 0412, 1112, Hans Jørgen Frederik Wittrok, enkemand og sergeant, 72, paa Fattiggaarden
1856, 0912, 1412, Knud Larsen, almisselem, 70, i Snapind
1856, 2012, 2412, Carl Thomas Magnus Nielsen, 4 uger, søn af typograpf F. Nielsen
1856, 2112, 2312, Peder Kornbeck Jørgensen, 7 dage, søn af kjøbmand Rasm. Jørgensen, i St. Jørgensgade
1856, -, 2312, Jørgen Larsen, tjenestekarl, 27. Søn af huusmand Lars Jørgensen, i Fjeldsted
1856, 2412, 2912, Knud Peder Knudsen, 4, søn af tømmersvend R. Knudsen, paa Holsedore
1852, 0201, 0601, Thora Wilhelmine Halvorsen, 2 maaneder, datter af former N. S. Halvorsen, paa Heden
1852, 0201, 0701, Anne Risom, enke og almisselem, 54, paa Fattiggaarden. Skorsteensfeier Risom
1852, 0201, 0801, Anne Hansdatter, arrestantinde, 47, i Odense Arrest. Huusmand Lars Andersen af Kjertinge
1852, 1001, 1501, Margrethe Hansen, 33, St. Knuds Kirkestræde. Skomager Eng…
1852, 0901, 1601, Barbara Jensen, 10 uger, datter af dagleier Jens Larsen, paa Hunderup Skov
1852, 1401, 1901, Inger Margrethe Wittroch, 71, hos høkker Rasmussen, i St. Knuds Kirkestræde
1852, 1601, 2101, Else Cathrine Philipsen, enke, 77, i Paaskestræde. Dagleier H. Larsen
1852, 1501, 1901, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Carl F. Hansen, i Vestergade
1852, 2101, 0302, Maren Leonhardine Serve (tvilling), 10 dage, datter af garver D. Serve, paa Heden
1852, 3001, 0302, Anna Nielsine Serve (tvilling), 18 dage, datter af garver D. Serve, paa Heden
1852, 2401, 2901, Anne Marie Berteline Nielsen, 1, datter af skomager L. Nielsen, i Claregade
1852, 0202, 0602, Caroline Theodora Borch, 8 dage, datter af revisor T. Borch, i Vestergade
1852, 0402, 0902, Anne Cathrine Rasmussen, enke, 54, paa Fattiggaarden. Almisselem N. Basse
1852, 2302, 0503, Udøbt pige, 1 dag, datter af smaahandler Lars Nielsen, ved Vesterport
1852, 0403, 0903, Johanne Marie Bardram, 45, i Overgade, snedkermester. Klubvært Tietgen
1852, 0503, 1003, Anne Margrethe Andersen, enke og almisselem, 68, paa Fattiggaarden. Muurer Probst
1852, 1803, 2303, Anne Marie Pedersen, 8 dage, datter af Sara Nielsen, ved Assistents Kirkegaard
1852, 2103, 2603, Maren Henriksdatter, enke og almisselem, 70, paa Fattiggaarden. Muursvend Michael Johansen
1852, 2503, 0204, Maren Rasmussen, 43, i Staalstræde, bryggerkarl Jacob Nielsens kone
1852, 2703, 0204, Kirstine Jensen, enke, 89, i Staalstræde, efter træskohandler Hans Larsen
1852, 0104, 0704, Thora Livia Octavica Faber, 35, i Vestergade, datter af afdøde biskop Faber
1852, 1104, 1704, Anne Faaborg, 62, i Vestergade, kjøbmand Math. Webers kone
1852, 1204, 1904, Anne Cathrine Larsdatter [almisselem, enke], 68, paa Fattiggaarden, efter smed Hans Jacobsen
1852, 1404, 1704, Dødfødt datter, datter af dugmager Niels Hansen, paa Holsedore
1852, 1604, 2204, Anne Sophie Huusfeldt, 72, skomager Daniel Pommers kone
1852, 1705, 2105, Kirstine Rasmusdatter, 43, i Hunderup Skov, indsidder A. Pedersens kone
1852, 2105, 2505, Karen Marie Madsdatter, tjenestepige, 27, hos kjøbmand Lund. Født i Ubberud. Datter af huusmand Mads Jørgensen
1852, 0206, 0806, Gjertrud Dindler, 1½, datter af nagelsvend J. C. Dindler, i Graabrødrestræde
1852, 1606, 2106, Kirsten Andersen, 10, datter af tømmersvend And. Hansen, paa Holsedore
1852, 2406, 2806, Margrethe Sabine Kjeldsen, enke, 55, paa Bispensplan. Skræddersvend Anders Lundager
1852, 0107, 0807, Abelone Marie Madsdatter, enke, 51, i Bolbroe. Gaardmand Hans Rasmussen
1852, 1707, 2207, Margrethe Nielsen f. Andersdatter, enke, 82, paa Fattiggaarden. Dagleier Lars Nielsen
1852, 2607, 3107, Cathrine Marie Hansen, enke, 59, paa Fattiggaarden. Skomager Holm
1852, 1008, 1408, Augusta Henriette Magdalene Jensen, 1, datter af spekhøker P. Jensen, i Claregade
1852, 1508, 1908, Sophie Schrøeter, enke, 76, i Vestergade. Hospitalsdegn Anton Jensen
1852, 1408, 1908, Karen Dorthea Anne Cathrine Hansen, 5 dage, datter af glarmester H. J. Hansen, i Graabrødrestræde
1852, 2408, 2808, Anne Kirstine Schjøtt, almisselem, 37, paa Fattiggaarden,
1852, 2608, 3008, Jenny Assam, 2, datter af possementmager Chr. Assam, i Vestergade
1852, 0309, 0709, Thomasine Charlotte Amalie Fellum, enke, 54. Sognepræst Gyldendahl, i Høirup og Gjestelev
1852, 0409, 0709, Agathe Marie Hansen, ½, datter af klodsemager J. Hansen, paa Bispensplan
1852, 1309, 1609, Caroline Sophie Mathilde Bardram, 19. Datter af smaahandler Ped. Bardram, paa Overgade
1852, 1709, 2409, Caroline Knudsen, 15, datter af gaardmand K. Nielsens enke, i Hunderup
1852, 2909, 0210, Udøbt pige, datter af jernstøber Christian Frederik With
1852, 0410, 0910, Andresine Frederikke Cathrine Andresen, 1 maaned, datter af Sophie Rasmussen, i Vindegade
1852, 0610, 0910, Karen Jørgensen, enke, 84, i Kongensgade. Smaahandler Claus Olsen
1852, 0710, 1110, Anne Kirstine Jørgensen, 1, datter af indsidder Jørgen Hansen, i Hunderup
1852, 1510, 2110, Christence Marie Frederikke Laurine Hansen, 5 dage, datter af skræddermester Jacob Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1852, 1310, 1810, Petra Christine Andersen, 3 uger, datter af Mariane Andersen,
1852, 1810, 2210, Emilie Frederikke Concordia Gullachsen, 8 dage, datter af mekanicus Gullachsen, paa Holsedore
1852, 1810, 2210, Lovise Caroline Jensen, 21 uger, datter af Maren Larsen, i Adelgade
1852, 2108, 2408, Christine Marie Hansine Haustedt, 11 maaneder, datter af Gjørbull Frank, paa Holsedore
1852, 0511, 1011, Anne Marie Rosenkrandt, enke og almisselem, 65, paa Fattiggaarden. Vognmand Niels Lund
1852, 0511, 1011, Martine Nielsen, almisselem, 30, paa Fattiggaarden,
1852, 1711, 2311, Johanne Sophie Svendsen, enke, 78. Skræddermester Mads Pedersen
1852, 2211, 2711, Karen Dorthea Andersen, 3 uger, datter af brændeviinsbrænder N. Andersen, i Søndergade
1852, 2411, 2911, Karen Jørgensen, enke, 92, paa Fattiggaarden. Røgter Lars Mogensen
1852, 2811, 0312, Mariane Hansdatter, enke, 90, paa Heden. Dagleier Christen Jensen
1852, 3011, 0712, Kirstine Knudsen, 21, i Hunderup. Datter af gaardmand K. Nielsen
1852, 1312, 1712, Camilla Andersen, 2 Maaneder, datter af Kirsten Andersen, Uden Vesterport
1852, 1812, 2112, Jørgine Marie Wilhelmine Andersen, 7 maaneder, datter af brændeviinsbrænder P. Andersen, Uden Vesterport
1852, 2712, 3112, Mette Dorthea Nielsen, enke, 82, Uden Vesterport. Dagleier N. P. Nielsen
1853, 0401, 1101, Mette Cathrine Hansen, 24, i Dandsestrædet,
1853, 0901, 1401, Karen Sophie Knudsen, 3 uger, datter af Christine Knudsen, i Vindegade
1853, 1501, 2101, Betzy Christiane Poulsen, 7 maaneder, datter af kjøbmand K. Poulsen, i Vestergade
1853, 1901, 2401, Christiane Sørine Marie Jeannette Meyer, 4, datter af muurhaandlanger O. Meyer, i Kragenshuus
1853, 2001, 2501, Bodil Hansine Petrea Helfach, 8 uger, datter af … L. C. E. Helfach, i Kongensgade
1853, 3101, 0502, Maren Kirstine Nielsen, 22, paa Fattiggaarden,
1853, 0202, 0702, Dødfødt pige, datter af Johanne B. Rasmussen, paa Vesterbroe
1853, 1002, 1902, Mette Cathrine Eidorph, enke, 70, paa Vestergade. Procurat. …
1853, 1702, 2102, Anne Marie Pedersen, 10 dage, datter af dagleier P. Henriksen Due, i Holsedore
1853, 0503, 1103, Anne Margrethe Andersen, 9 maaneder, datter af skomager L. P. Andersen, i St. Knuds Kirkestræde
1853, 2203, 2603, Thora Johansen, 8 timer, datter af muursvend Fred. Johansen, i Claregade
1853, 2903, 0504, Anne Kirstine Hansen, 50, ved Munkemølle. Kunstdreier N. C. Milling
1853, 3103, 0404, Abelone Rasmussen, enke, 77, i St. Knuds Kirkestræde. Dagleier Peder Poulsen
1853, 0304, 0904, Gunild Lovise Langhoff, 1½, datter af tømmermester H. N. Langhoff, i Vestergade
1853, 1104, 1504, Constance Anton, 68, i Vestergade. Snedker W. Rasmussen
1853, 1204, 1804, Christiane Hansen, 2, datter af dagleier N. Hansen, paa Heden. Født i Bellinge
1853, 2104, 2604, Birthe Marie Rasmussen, 50, paa Fattiggaarden
1853, 0405, 1005, Mariane Sophie Schmidt, 47, i Vestergade. Glarmester Hasselriis
1853, 0405, 0705, Julie Nielsine Rasmussen, 2, datter af bødker N. Rasmussen, i Claregade
1853, 1605, 1905, Emma Rasseline Rasmussen, 1½, datter af kasketmager Rasmussen, i Vestergade
1853, 1805, 2305, Frederikke Caroline Christine Nielsen, 4½, datter af snedkersvend R. … Nielsen, paa Vesterbroe
1853, 1905, 2305, Annette Marie Hansen, 10 dage, datter af Hansine Hansen, paa Holsedore
1853, 2705, 3105, Marie Frederikke Milo, 37, i Dandsestræde. Skomager P. F. Thomsen
1853, 2805, 3105, Anne Mathilde Poulsen, 1, datter af kjøbmand K. Poulsen, i Vestergade
1853, 0606, 1006, Johanne Marie Jørgensen, 28, Uden Vesterport. Smaakjører N. Rasmussen
1853, 1606, 1906, Hansine Jacobine Thomsen, 17, datter af bødker H. K. Thomsen, i Graabrødrestræde
1853, 1806, 2106, Wincentia Rasmussen, 8 maaneder, datter af snedker Chr. Rasmussen, i Vestergade
1853, 2706, 207, Karen Rasmussen [enke], 83, Uden Vesterport, efter pottemager Ra…
1853, 2406, 3006, Sophie Andersen, 18, datter af Stine Andersen,
1853, 107, 807, Kirstine Hansdatter, 57, i Bolbroe, gaardmand Niels Jensens kone
1853, 207, 707, Voldborg Frandsen, 64, Uden Vesterport, urtemand A. Sørensens kone
1853, 507, 907, Emma Lovise Søringe Emilie Nielsen, 3, datter af kleinsmed F. Nielsen, Uden Vesterport
1853, 1207, 1607, Anne Margrethe Christensdatter, 64, paa Fattiggaarden,
1853, 1407, 20??07, Karen Pedersen, 1, datter af Johanne Knudsen, Uden Vesterport
1853, 2807, 108, Wilhelmine Pedersen, 48, i Torvestrædet, toldbetjent P. W. Jahnsens kone
1853, 3007, 108, Marie Kirstine Larsen, 52, i Kongensgade, …arbeider Berglins kone
1853, 308, 808, Karen Pedersdatter [tjenestepige hos Mad. Lytken], 30, i Claregade,
1853, 2708, 209, Mette Marie Philipsen, 68, Uden Vesterport,
1853, 709, 1009, Marie Kirstine Jørgensen, 9 maaneder, datter af tobakshandler N. Jørgensen, Uden Vesterport
1853, 909, 1209, Anne Johanne Hansdatter, 47, skomager Jørgen Hansens kone
1853, 1509, 1909, Anne Marie Hansen, 1 uge, datter af fabrikbestyrer Fr. W. J. Hansen, ved Munkemølle
1853, 1609, 1909, Kirstine Sophie Frederikke Hellerup, 16 maaneder, datter af cancellieraad og herredsfoged Hillerup, paa Klingenberg
1853, 2109, 2909, Gjertrud Andreasdatter, 43, paa Heden, urtemand Lars Pedersens kone
1853, 2508, 2908, Antonie Samueline Vilhelmine Nielsen, 1, datter af muursvend Hans Nielsen, paa Bispensplan
1853, 2609, 110, Franzisca Juliane Schjern, 18, paa Fattiggaarden, datter af dugmager Andr. Schjern, paa Brandts Fabrik
1853, 410, 810, Karen Hansen, 6 uger, datter af Hans Jensens enke, i Kragenshuus
1853, 410, 810, udøbt datter, 1 dag, datter af Oline Sophie Bryne, i St. Knuds Kirkestræde
1853, 1010, 1710, Vilhelmine Madsen, 13, i Vestergade, datter af toldbetjent Madsen
1853, 2610, 2910, Gjertrud Knudsdatter, enke, 49, i Kragenshuus. Ole Birch
1853, 1411, 1911, Clara Frederikke Josephine Reichgruber, 12 dage, datter af Elise Reichgruber, i Dandsestræde
1853, 1511, 1811, Caroline Andersen, 12 dage, datter af brændeviinsbrænder P. Andersen, Uden Vesterport
1853, 2811, 0312, Karen Hendriksen, enke, 59, i Kongensgade. Dagleier N. Andersen
1853, 0212, 0612, Lovise Rasmine Frederikke Grahn, 8 uger, datter af væversvend C. E. Grahn, i Claregade
1853, 1712, 2212, Anne Marie Munch, 33, i Holsedore , …svend J. Andersen
1853, 1712, 2112, Udøbt pige, 2 maaneder, datter af Anne Christensdatter, ved Bispensplan
1853, 1912, 2412, Karen Hansen, enke, 48, i Holsedore. Skomagersvend Jens Nielsen
1853, 2812, 3112, Hansine Jensine Braadt, 20, i Adelgade. Steddatter af slagter Thomsen
1853, 2812, 02011854, Hulda Josephine Marie Edvardine Rasmussen, 3, datter af væver Niels Rasmussen, i Kongensgade
1853, 3012, 04011854, Emma Charlotte Marentine Hansen, 2, datter af bager Jørgen K. Hansen, i Graabrødrestræde
1854, 2401, 2801, Dødfødt pige, datter af practiserende læge Peder Christian Müller, i Vestergade
1854, 2401, 2801, Dødfødt pige, datter af snedkermester Peder Christian Larsen, i St. Knuds Kirkestræde
1854, 0202, 1002, Ida Juliane Styltzer, 60. Raadmand Starup
1854, 1902, 2502, Anne Simonsdatter, enke, 79, i Vestergade. Dagleier J. Rasmussen
1854, 2202, 2702, Karen Jacobsen, enke, 74, i Adelgaden. Handskemager Hendr. Braadt
1854, 2602, 0303, Frederikke Clausen Thomesine Jacobsen, 2, steddatter af guldsmedsvend Claus Chr. Clausen, Munkemølle
1854, 1502, 2002, Julie Sabina Emilie Larsen, 15, paa Flakhaugen, datter af adjunct H. C. F. Larsen
1854, 1503, 1803, Anne Sophie Andersen, 28, paa Fattiggaarden
1854, 1703, 2103, Maren Rasmussen, 66, i Vestergade. Førhen Vissenberg
1854, 1803, 2403, Anne Rasmine Elise Jensen, 5 maaneder, datter af tjenestekarl J. Rasmussen, i Kongensgade
1854, 0604, 1204, Kirsten Jensdatter, 67. Født i Fangel
1854, 2004, 2504, Christiane Sophie Larsen, 7 dage, datter af bager A. C. Larsen
1854, 2204, 2904, Karen Marie Mikkelsdatter, 57. Spekhøker C. Hansen, Sct. Knuds Kirkestræde
1854, 2404, 2904, Johanne Hansdatter, 41, ved Assistentskirkegaard. Tømmersvend P. Nielsen
1854, 1105, 1805, Karen Pedersdatter, enke, 82, paa Heden. Boelsmand Jørg. Jensen, af Aarslev
1854, 1905, 1605, Lovise Mathilde Frandsen, 35, Uden Vestergade. Snedkersvend Søren Jensen
1854, 1305, 1805, Gjertrud Elisabeth Jensen, 3, datter af muursvend R. Jensen, paa Holsedore
1854, 1705, 2205, Anne Petrine Rieffesthal Pedersen, 41, i Kragenshuus. Muursvend Hans Mogensen
1854, 1805, 2405, Bodil Clausen, enke, 90, Assistentskirkegaard. Kornmaaler Rasmus Nielsen
1854, 1905, 2405, Dødfødt pige, datter af Anne Kirst. Nielsdatter, Uden Vestergade
1854, 1006, 1606, Anne Marie Andersen, 10, datter af tømmersvend And. Hansen, paa Holsedore
1854, 1406, 1906, Anne Nielsdatter, enke, 79, paa Fattiggaarden. Dagleier Ped. Hansen
1854, 2306, 2906, Edel Marie Olsen, 65, uden Vestergade. Musikus N. Siverts
1854, 0307, 0707, Emma Laurentine Jensine Wilhelmine Pedersen, 1, datter af muursvend P. H. Barth, paa Heden
1854, 0507, 0807, Pouline Gitz, 36, paa Heden. Skjenkevært Johan Christian August Gitz
1854, 0707, 1207, Johanne Hedevig Foersom, 56, paa Klingenberg. Organist Foersom
1854, 1807, 2107, Christiane Frederikke Schmidt, 3 maaneder, datter af Marie C. Andresen, ved Vognsbroe
1854, 2207, 2607, Anne Cathrine Christensen, 7, datter af Maren Poulsen
1854, 0808, 1208, Inger Sophie Rasmussen, 5 uger, datter af dagleier O. Rasmussen
1854, 1208, 1608, Karen Cathrine Madsdatter, enke, 62. Gartner S. Franck
1854, 1808, 2408, Frederikke Charlotte Lovise Brade, enke, 58, paa Klingenberg. Politibetjent Joh. Adolp Pedersen
1854, 2608, 3008, Ingeborg Nielsen, 34, paa Holsedore. Fyrbøder L. Pedersen
1854, 2608, 3008, Johanne Marie Larsen, 3 maaneder, datter af brolægger L. Larsen, i Grønnegaden
1854, 2808, 0109, Frederikke Augusta Rosine Haible, ½, datter af instrumentmager Haible, i Overgade
1854, 2909, 0510, Maren Rasmussen, 44, paa Heden. Tømmersvend Niels Hansen
1854, 0110, 0710, Magdalene Hansen, enke, 71, paa Fattiggaarden. Dagleier Hans Mogensen
1854, 1810, 2310, Udøbt pige, 8 dage, datter af Wilhelmine Caroline Rasmussen, paa Heden
1854, 0511, 0911, Petronille Amalie, enke, 66, paa Fattiggaarden. Christ. Rudolphsen
1854, 1811, 2211, Ida Jensine Rasmussen, 14 dage, datter af Adelheid K. Rasmussen, i Dandsestræde
1854, 1911, 2411, Kirstine Marie Holm, enke, 75, i Søndergade. Tjener Ole Larsen
1854, 2611, 3011, Marie Larsen, enke, 66, i Dandsestræde. Brændeviins. Stilaus
1854, 2811, 0412, Bolette Elisabeth Læger, 62, i Vestergade. Gjestgiver S. Strøm
1854, 0412, 0912, Voldborg Simmensen, enke, 85, paa Fattiggaarden
1854, 0112, 0712, Frederikke Sophie Møller, fraskilt hustru, 67, i Vestergade. Gartner Petersen
1854, 0612, 1112, Anne Cathrine Larsen, enke, 62, i Grønnegaden. Vægter P. Nielsen
1854, 0412, 1212, Sophie Larsen, tjenestepige, 39, tjente hos dr. Helweg
1854, 1112, 1512, Dødfødt pige, datter af rugbrødbager Rasm. West Jensen
1854, 1312, 1912, Christine Dorthea Poulsen, 2, datter af snedker B. A. Poulsen, i Holsedore
1854, 1312, 1912, Cathrine Marie Nielsen, 1, datter af arbeidsmand R. Nielsen, i Grønnegaden
1854, 1912, 2212, Gjertrud Grønbech, almisselem, 72, paa Fattiggaarden
1854, 2712, 02011855, Eleonore Marie Adolphine Holm, 32, i Kongensgade. Stiftsfuldmægtig K. Søborg
1854, 3012, 05011855, Mette Madsen, 64, paa Heden. Vognmand Niels Hansen
1855, 0401, 0801, Oline Margrethe Christiansen, 22, i St. Knuds Kirkestræde. Skomagersvend Lars Hansen
1855, 0901, 1301, Hedevig Sophie Rasmussen, enke 70, paa Heden. Arbeidsmand Niels Carlsen
1855, 1201, 1601, Udøbt pige, datter af arbeidsmand Hans Christensen, paa Holsedore
1855, 2001, 2701, Bodil Marie Svendsen, enke, 81, ved Vognsbroe. Cigarmager Johan Pedersen
1855, 2101, 2701, Mette Sophie Gerhard, enke, 67, paa Fattiggaarden. Født i Odense. Kludesamler Gerhard
1855, 2701, 3001, Dødfødt pige, datter af rugbrødbager Søren Knudsen, i Kongensgade
1855, 3001, 0302, Karen Christensen, enke, 69, paa Fattiggaarden. Væver Mads Henriksen
1855, 0402, 0802, Ursula Pouline Rasmus, 79, paa Fattiggaarden
1855, 0902, 1602, Nicoline Hansen, enke, 85, paa Fattiggaarden. Garver Langgreen
1855, 1902, 2402, Elisabeth Pedersdatter, 73, i Vestergade. Smaahandler Claus Rasmussen
1855, 2102, 0203, Anne Kirstine Bjerregaard, enke, 73, i Overgade. Kjøbmand J. F. Petersen
1855, 0203, 0703, Karen Svendsen, enke, 82, i Huses Boliger. Garver G. A. Spøhr
1855, 0503, 1003, Udøbt pige, 7 dage, datter af gaardmand Hans Christian Christensen, i Bolbro
1855, 2403, 2903, Johanne Kirstine Andersen, enke, 78, paa Fattiggaarden. Smaakjører H. Pedersen
1855, 2703, 0304, Frederikke Charlotte Bülow, frøken, 78, paa Torvet
1855, 2502, 0303, Anne Elisabeth Eschler, 88, Uden Vesterport
1855, 0504, 1004, Nielsine Wilhelmine Johanne Larsen, tjenestepige, 17, paa Holsedore
1855, 2204, 2704, Udøbt pige, datter af spisevært Jens Peder Balle
1855, 2904, 0305, Karen Kirstine Jørgensen, 2, datter af dagleier J. Andersen, paa Heden
1855, 2105, 2605, Maren Nielsen, enke, 83, efter smaahandler Peder Nielsen
1855, 2105, 2605, Anne Johanne Kirstine Andersen, 9 maaneder, datter af hjulmand A. W. Mikkelsen, paa Heden
1855, 2305, 2605, Udøbt pige, 7 timer, datter af Lovise Amalie Andersen, paa Vesterbro
1855, 2105, 2605, Maren Nielsen, enke, 83, efter smaahandler P. Nielsen
1855, 3105, 0706, Margrethe Wilhelmine Krag, 61, i Vestergade. Kirkeværge og kjøbmand S. Bang
1855, 0206, 0806, Maria Cicilie Friis, 38, i Claregaden. Maler S. Bonde
1855, 0306, 0606, Marie Christine Sivertsen, 2, datter af steentrykker Chr. Sivertsen, i Vestergade
1855, 0206, 0806, Christiane Sophie Schmidt, enke, 59, i Paaskestrædet. Arbeidsmand H. Nielsen
1855, 0606, 1106, Barbara Kirstine Jacobsdatter, almisselem, 64, paa Fattiggaarden
1855, 0706, 1106, Anne Kirstine Jensdatter, almisselem, 70, paa Fattiggaarden
1855, 2306, 2806, Ida Sophie Karen Kirstine Sabroe, 9, datter af snedkermester Sabroe, i Kongensgade
1855, 3006, 0307, Marie Kirstine Andersen, fraskilt kone, 62, paa Fattiggaarden. Skomager Henneberg
1855, 0907, 1407, Anne Jensen, enke, 57, paa Fattiggaarden. Mathias Andersen
1855, 1907, 2407, Anne Marie Andersen, fraskilt kone, 69, ved Munkemølle. Fisker G. Schenck
1855, 2407, 3007, Emilie Pedersen, 19, ved Munkemølle. Datter af kukkenbager Johan Pedersen
1855, 2407, 3007, Mette Marie Hansdatter, 68, paa Fattiggaarden. Dagleier K. A. Pedersen
1855, 0408, 1108, Johanne Marie Mortensen, 6 maaneder, datter af dagleier Niels Mortensen, paa Heden
1855, 0308, 0708, Nannine Cathrine Hellesen, enke, 50, Vestergade. Tobaksspinder P. Nielsen
1855, 2608, 3008, Karen Hansdatter, 26, paa Heden. Dagleier Peder Larsen
1855, 2608, 2908, Anne Johanne Larsen, 1 dag, datter af Maren Kirstine Larsen
1855, 2908, 0309, Susanne Dorthea Andersen, 53, i St. Knuds Kirkestræde. Brændebr. N. Pedersen
1855, 0109, 0609, Cathrine Marie Svantemann, 41, i Grønnegaden. Dagleier H. Nielsen
1855, 0209, 0809, Marie Theresia Neendevig, 69, paa Fattiggaarden
1855, 0509, 1109, Anne Rasmussen, enke, 81, Uden Vestergade. Guldsmed Pedersen
1855, 1009, 1709, Caroline Mortensen, 7 maaneder, datter af dagleier N. Mortensen, Uden Vesterport
1855, 2309, 2709, Beate Petrine Pedersen, 4 maaneder, datter af muursvend P. Pedersen, paa Holsedore
1855, 2808, 0109, Caroline Marie Pedersen, 14 dage, datter af Karen Pedersen, i Grønnegaden
1855, 0410, 0910, Camilla Marentine Andersen, ½, datter af rendemester Peder Andreas Andersen, i Vindegade
1855, 0710, 1110, Laura Elisabeth Berta Sørensen, 4 uger, datter af Anne Elisab. Sørensen, i Jørgensgade
1855, 1310, 1710, Marie Cathrine Holst, 8 dage, datter af Søren Nielsen Holst, i Vestergade
1855, 2210, 2610, Johanne Rasmussen, 45, paa Holsedore. Afskediget korporal Hans P. Pedersen
1855, 2210, 2710, Kirsten Andersdatter, 37, Uden Vesterport. Arbeidsmand Niels Rasmussen
1855, 1511, 2211, Anne Kirstine Hansen, 64, i Grønnegaden. Forpagter Jørg. Wied
1855, 2511, 0112, Johanne Marie Christensen, 27, i Vestergade, skræddermester Bruun Jensens kone
1855, 2711, 0112, Severine Rasmine Knudsen, 5, datter af dagleier Knud Hansen, paa Bispensplan
1855, 2112, 2712, Dødfødt pige, datter af dagleier Hans Nielsen, i Grønnegaden
1855, 2712, 02011856, Anne Hansen, 7 dage, datter af farver H. P. Hansen, i Kongensgade
1855, 2712, 3112, Karen Marie Hansen, ½, datter af skomager H. J. Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1855, 2812, 03011856, Kirstine Cathrine Friis, 67, i Vestergade. Kjøbmand R. Riis
1855, 3012, 04011856, Marie Viereck, 53, paa Fiskertorvet. Teglværkseier P. Møller
1856, 0401, 0901, Anne Balzer, 40, i Claregade. Bogbindersvend Heinr. Balzer
1856, 0501, 1101, Cathrine Margrethe Felsing, 48, i Vestergade. Uhrmager Pingel
1856, 1301, 1801, Anne Marie Sophie Pedersen, 7 dage, datter af høker R. Pedersen, paa Torvet
1856, 1501, 1901, Dødfødt pige, datter af rugbrødbager R. W. Jensen, i St. Knuds Kirkestræde
1856, 1701, 2101, Dødfødt pige, datter skomager J. Fich, i Kongensgade
1856, 2001, 2601, Anne Marie Ovidia Hviid, 15, datter af afdøde møller Hviid, i Kongensgade
1856, 2401, 3001, Kirstine Bjerring, enke, 75, i Søndergade. Smaahandler Poulsen
1856, 0302, 0902, Cathrine Elisabeth Meier, 25, i Vestergade. Tjenestekarl Niels P. Merkelsen
1856, 2002, 2302, Bodil Jensen, enke, 86, paa Fattiggaarden. Dagleier Joh. Olsen
1856, 1703, 2203, Johanne Nielsen, 40, paa Heden. Dreiersvend Carl Pedersen
1856, 1803, 2703, Lovise Catharine Sophie Hejde, priorinde, 62, paa Odense Kloster
1856, 0604, 1204, Sophie Frederikke Poulsen f. Holm, enke. Brygger og kirkeværge Joh. Poulsen
1856, 0102, 0602, Maren Pedersen, 44, i Paaskestrædet
1856, 2504, 0305, Gustava Frederikke Amalie Pøschel, 21, paa Fattiggaarden
1856, 1405, 1705, Anne Marie Hagen, 3 uger, datter af steentrykker Hagen, i Kongensgade
1856, 1905, 2405, Anne Kirstine Jørgensdatter, 74, paa Fattiggaarden
1856, 2505, 0206, Anne Cathrine Marie Madsen, 5 dage, datter af muursvend M. Madsen, i Vindegade
1856, 2605, 3005, Anne Dorthea Halle, 5, datter af billedskjærer F. Halle, i Vestergade
1856, 0606, 1206, Gjertrud Marie Jensen, enke, 64, i Kongensgade. Gjørtler Bagger
1856, 1506, 2006, Johanne Christine Engelstoft, enke, 52, paa Fiskertorvet. Dyrlæge Jac. Knudsen
1856, 1706, 2106, Emma Cathrine Diderichsen, 1, datter af Doris Dideriksen, i Staalstrædet
1856, 0107, 0507, Frederikke Rasmine Jensen, 1, datter af æg… Henning Jensen, i Holsedore
1856, 0107, 0407, Udøbt pige, 6 dage, datter af leietjener Jens Mortensen, Uden Vesterport
1856, 3006, 1207, Karen Kirstine Larsen, 16, tjente saddelmager Pagh i Vestergade. Steddatter af tømmersvend P. Jeppesen
1856, 1507, 1907, Thora Sophie Christine Nielsen, 1, datter af typograpf F. F. Nielsen, i Graabrødrestræde
1856, 1607, 2107, Karen Hansdatter, 45, paa Heden. Arbeidsmand J. C. Hansen
1856, 2007, 2307, Anne Cathrine Hansen, 26, paa Klingenberg. Arbeidsmand C. Larsen
1856, 1907, 2607, Juliane Cathrine Hansen, 55, i Vindegaden. Skomagersvend J. W. Jørgensen
1856, 2207, 2607, Elisabeth Tychsen, 2 dage, datter af kjøbmand V. Tychsen, paa Flakhaugen
1856, 2707, 3107, Hansine Henriette Hansen, 5 uger, datter af tømmersvend N. Hansen, i Holsedore
1856, 1808, 2308, Henriette Kirstine Laurine Holst, 6, datter af reebslager Chr. Holst, i Grønnegade
1856, 2108, 2708, Laura Emilie Frederikke Heidemann, 1, datter af snedker P. L. Heidemann, paa Fiskertorvet
1856, 0409, 1009, Christiane Lovise Anne Margrethe Andersen, 4, datter af dagleier A. Jørgensen, paa Heden
1856, 1309, 1809, Elise Johanne Laurine Clausen, 3, datter af arbeidsmand Cl. Jespersen, paa Heden
1856, 1309, 1809, Marie Cathrine Amalie Hansen, 4, datter af smedesvend H. Knudsen, paa Heden
1856, 2809, 210, Karen Knudsen, 25, i Kongensgade. Smedesvend C. F. Hansen
1856, 3009, 0410, Jacobine Kirstine Andersen, tjenestepige, 18, i Adelgade
1856, 2410, 2810, Christine Cecilie Helm-Petersen, 4 dage, datter af bogbinder F. Helm-Petersen, i Korsgaden
1856, 2510, 2910, Petroline Jensen, 31, paa Heden. Arbeidsmand D. Johansen
1856, 2710, 0111, Camilla Marentine Andersen, 6 dage, datter af rendemester P. Andersen
1856, 2810, 0311, Udøbt pige, ½ dag, datter af Birthe Marie Cathrine Nielsen, paa Heden
1856, 2910, 0311, Johanne Caroline Gerchens, 1 dag, datter af Birthe Marie Cathrine Nielsen, paa Heden
1856, 0111, 0711, Anne Marie Bekker, enke, 72, i Nørregade. Skræddermester M. Knudsen
1856, 1111, 1711, Anne Sophie Pedersen, enke, 66. Smedemester F. C. Madsen
1856, 1411, 2011, Anne Kirstine Hansdatter, 69, paa Fattiggaarden
1856, 1011, 1311, Udøbt pige, 12 uger, datter af skræddersvend Carl J. Søllner, i Adelgaden
1856, 2411, 0312, Kirstine Pedersen, enke, 80, i Klaregade. Skrædder T. Belschner
1856, 2511, 0112, Maren Kirstine Marie Larsen, 10 uger, datter af muursvend L. Mogensen, paa Heden
1856, 2711, 0412, Johanne Sophie Hansen, 44, i Nørregade. Skomagermester H. P. Erichsen
1856, 2711, 0512, Jesperline Olsen, 49, i Adelstræde. Marskandiser L. N. Naskov
1856, 0712, 1312, Karen Madsen, tjenestepige, 53, i Dandsestrædet
1856, 1212, 1812, Nielsine Poulsen, almisselem, 45, paa Fattiggaarden
1856, 1612, 2312, Hanne Laura Kornbech, 23, i St. Jørgensgade. Kjøbmand R. Jørgensen