Odense - Vor Frue, 1878-1882, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1878-1882, Odense, Vor Frue Sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1878, 0101, 17031878, Niels Henrik Rasmussen, søn af politibetjent Jens Rasmussen og Anne Marie Petersen, 28, Pjentedam 40. Navneændring af 22.10.1903 til Niels Henrik Rasmussen Rendal
1878, 1001, 18041878, Lars Mortensen, søn af bryggerkarl Mads Mortensen og Gjertrud Jensine Marie Christensen, 30, Theaterstræde 6
1878, 1301, 10031878, Villiam Johanne Adolf Nielsen, søn af tobaksfabrikant Hans Nielsen og Nielsine Caroline Vilhelmine Jørgensen, 33, Brogade
1878, 1501, 22041878, Karl Kristian Jens Martin Larsen, søn af mursvend Laurits Henrik Larsen og Laura Vilhelmine Petersen, 22, Adamsgade 26
1878, 1601, 19041878, Karl Petersen, søn af tømrersvend Hans Christian Petersen og Karen Larsen, 30, Nyborg Landevei
1878, 1601, 03031878, Jens Martinus Hansen, søn af slagter Bertel Hansen og Anne Kirstine Christensen, 31, Nyborg Landevei
1878, 1901, 13101878, Kristian Anker Hein, søn af snedkersvend Johan Henrik Hein og Christiane Madsen, 39, Overgade 67
1878, 2201, 22041878, Oluf Andreas Olsson, søn af sadelmager Nils Olsson og Marie Christine Helene Jensen, 30, St. Jørgens Forstad 53
1878, 2601, 04041878, Poul Kristian Poulsen, søn af gaardmand Jens Poulsen og Anne Marie Andersen, 28, Biskorup
1878, 2701, 01021878, Hans Marius Peter Hansen, søn af smedemester Niels Peter Hansen og Anne Marie Larsen, 27, St. Jørgens Forstad 52
1878, 2801, 31031878, Karl Peter Larsen, søn af arbeidsmand Morten Larsen og Karen Pedersen, 35, Eiby Mark
1878, 2901, 23061878, Anders Kristian Andersen, søn af rugbrødbager Anders Jørgen Andersen og Laurentine Jensen, 33, St. Jørgens Forstad 31
1878, 0302, 11031878, Harald Henning Hansen, søn af snedkermester Hans Henning Hansen og Hanne Jørgensen, 39, Nedergade 3
1878, 0602, 07021878, Hans Madsen, søn af ugift Caroline Mathilde Madsen, Skræppestræde 2
1878, 0602, 22031878, Johan Sofus Bøving Nielsen, søn af snedker Carl Henrik Nielsen og Pouline Sophie Birgitte Sørensen, 28, Mellemstræde 84
1878, 0702, 20021878, Hans Kristoffer Hansen, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen og Anne Marie Henriksen, 39, St. Jørgens Forstad 16
1878, 0308, 17021878, Peter Marius Ulrik Christoffer Steffensen, søn af smedesvend Peter Steffensen og Ulrikke Vilhelmine Jacobine Lefevre, Frederiksgade 67
1878, 1102, -, Dreng, søn af murersvend Hans Larsen og Maren Kirstine Andersen, 35, St. Jørgens Mark
1878, 1102, -, Alma Henriksen, søn af vildthandler Adolf Ferdinand Henriksen og Jensine Petrine Vilhelmine Jacobsen, 43, Nedergade 7
1878, 1202, 12021878, Jens Kristian Hansen, søn af arbeidsmand Hans Peter Hansen og Bertha Marie Petersen, 30, Skræppestræde 18
1880, 1202, 14021880, Mads Henrik Johansen, søn af arbeidsmand Anders Johansen og Mette Kirstine Hansine Nielsen, 37, Skræppestræde 4
1878, 1302, 28041878, Rasmus Jørgen Jørgensen, søn af entrepreneur Jens Jørgensen og Maren Rasmussen, 34, St. Jørgens Mark
1878, 1702, 21081878, Hans Peder Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Karen Marie Rasmussen, 26, Eiby Mark
1878, 2302, 16061878, Hans Christian Adolf Petersen, søn af murersvend Jørgen Christian Petersen og Johanne Helene Sørensen, 33, St. Jørgens Forstad 7
1878, 0103, 10061878, Rasmus Peter Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Pedersen og Dorthe Kirstine Rasmussen, 29, Eiby Mark. Navneændring af 1.4.1892 til Rasmus Peter Petersen
1878, 0103, Dødfødt dreng, søn af forpagter Carl August Kiørboe og Anne Petrine Cathinka Landkilde, 33, Eiby Mølle
1877, 1407, 21071878, Carl Eduard Gregersen, søn af sadelmagersvend Laurits Eduard Gregersen og Anne Marie Johansen, Bangsboder 56
1878, 1103, 19041878, Peter Bernhard Pedersen, søn af tømrersvend Jens Petersen, i Nørre Broby og ugift Maren Pedersen, 30, Overstræde 47
1878, 1303, 18051878, Carl Jensen, søn af meieriassistent Christen Peter Jensen og Sophie Kirstine Andersen, 29, Nedergade 3. Navneændring af 1878 til Carl Helde
1878, 2403, -, Dreng, søn af arbeidsmand Andreas Frederik Frandsen og Marie Kirstine Hansen, 28, Sortebrødre Torv 38
1878, 0204, 03091878, Adolf Petersen Jeppesen, søn af skomagermester Anders Frederik Petersen Jeppesen og Petrine Vilhelmine Augusta Südermann, 36, Frederiksgade 9
1878, 3003, 26121878, Jens Jakob Henrik Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Christoffer Nielsen og Jochimine Henriette Vulf, 24, Killerup
1878, 2311, 28041878, Uffe Clemmensen, søn af mægler Hans Christian Clemmensen og Hedvig Caroline Vilhelmine Mangor, Nørrebro 86
1878, 0904, 17111878, Rasmus Peder Madsen, søn af murersvend Mads Ottesen og Anne Marie Knudsen, 40, Grynhusene 45
1878, 0904, 09041878, Niels Larsen, søn af arbeidsmand Rasmus Larsen og Anne Margrethe Christensen, 31, Nedergade 27
1878, 1204, 19051878, Hans Christian Bertel Larsen, søn af arbeidsmand Niels Larsen og Maren Kirstine Hansen, 35, Sortebrødre Torv 23
1878, 1304, 10061878, Axel Davidsen, søn farver Christian Johan Davidsen og Hansine Jørgensen, 34, Nedergade 13
1878, 2204, 23061878, Niels Christian Nielsen, søn af arbeidsmand Andreas Nielsen og Kirstine Christiansen, 38, St. Jørgens Mark
1878, 2504, 11081878, Kristian Georg Eriksen, søn af smedesvend Frederik Christian Eriksen og Marie Petersen, 26, Frederiksgade 67
1878, 1903, 13101878, Carl Laurits Rasmussen, søn af skomager Laurits Rasmussen og Eleonora Laura Juliette Sørensen, 39, Sortebrødre Torv 24
1878, 2804, 21121878, Oluf Marius Pedersen, søn af stenhugger Niels Petersen, Eiby Mark og ugift Maren Hansen, 30, Eiby Mark
1878, 0305, 28071878, Valdemar Thorvald Munk, søn af smaakjører Niels Ovesen og Karen Frederiksen, 46, Adamsgade 3
1878, 0405, 30061878, Carl Christian Madsen, søn af arbeidsmand Niels Madsen og Anne Kirstine Andersen, 29, Frederiks Forstad 101
1878, 2804, Dødfødt dreng, søn af murer Hans Christian Rasmussen og Ane Cathrine Jørgensen, 30, Frederiksgade 42
1878, 2903, 05051878, Carl Christian Henriksen, søn af murer Ferdinand Henriksen og Christine Sophie Hansine Steffensen, Nedergade 6
1878, 0805, 08051878, Mogens Hansen (tvilling), søn af smedesvend Anders Hansen og Hansine Christine Christiansen, 36, Eiby Mark
1878, 0805, 29091878, Hans Hansen (tvilling), søn af smedesvend Anders Hansen og Hansine Christine Christiansen, 36, Eiby Mark
1878, 0905, 07061878, Rasmus Jørgen Rasmussen, søn af arbeidsmand Knud Rasmussen og ugift Maren Nielsen, 33, St. Jørgensgade
1878, 0905, 01091878, Laurits Gustav Frederik Larsen, søn af gasarbeider Johan Peter Larsen og Anna Laurentine Dorthea Sørensen, 27, St. Jørgens Forstad 27
1878, 1005, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Christian Jensen og Mariane Dorthea Christiansen, 29, Eiby Mark
1878, 2205, 14071878, Henrik Marius Henriksen, søn af murersvend Hans Christian Henriksen og Inga Stina Johannisdotter, 25, Adamsgade 11
1878, 2505, 04081878, Johan Valdemar Bruun, søn af smedesvend Johan Valdemar Bruun og Marie Vilhelmine Petrine Andresen, 29, Skræppestræde 11
1878, 0106, 27101878, Vilhelm Larsen, søn af arbeidsmand Jens Larsen og Anne Marie Henriksen, 40, Pjentedam 47
1878, 0206, 04071878, Jens Peter Jakobsen, søn af soldat Jens Hansen, ved 16de Bataillon og ugift Maren Kirstine Jakobsen, 22, St. Jørgens Forstad 3
1878, 0706, 13101878, Carl Andreas Philip Enghoff, søn af lærer Jørgen Enghoff og Maria Cathrina Christensen, 40, Frue Kirkestræde 11
1878, 1806, 04081878, Christian Frederik Hansen, søn af arbeidsmand Knud Christian Hansen og Sofie Jacobsen, 36, Ramsherred 47
1878, 1906, 02071879, Emil Poulsen, søn af maler Niels Christian Poulsen og Annathea Marie Ernst, 28, Frederiksgade 3
1878, 2106, 15121878, Albanus Jens Johannes Jantzen, søn af rebslager Frederik Christian Jantzen og Hansine Christine Hansen, 48, St. Jørgensgade 4
1878, 2706, 14071878, Niels Christian Jespersen, søn af tjenestekarl Niels Christian Nielsen og ugift Marie Sophie Frederikke Jespersen, 32, Adamsgade 6 B
1878, 2706, 04081878, Jens Laurits Petersen, søn af væversvend Jens Peter(sen) og Ane Marie Petersen, 30, St. Jørgens Forstad 6
1878, 0307, 21071878, Jens Jakob Rosengaard, søn af skomager Rasmus Frederik Rosengaard, i Odense og ugift Maren Larsen, 32, Skræppestrædet 18
1878, 0507, 16031879, Jens Olaf Nielsen, søn af maler Hans Peter Ferdinand Nielsen og Hanne Kirstine født Nielsen, 32, St. Jørgensgade 4
1878, 0607, 04081878, Otto Andreas Kristian Lillie Gotnitzka, søn af maskinmester Andreas Frederik Peter Lillie Gornitzka og Fanny Marie Kirkeby, 23, Frederiks Forstad 80
1878, 1107, 15091878, Axel Carl Kingo Pedersen, søn af kjøbmand Hans Peder Kingo Pedersen og Mathilde Victoria Augusta Drewes, 31, Overgade 54
1878, 1507, 11081878, Hans Rasmussen, søn af bryggerkarl Johannes Vilhelm Rasmussen og Karen Marie Kirstine Hansen, 22, Overgade 64
1878, 2107, 06101878, Jens Reinholt Simonsen, søn af bryggerkusk Jørgen Simonsen og Caroline Amalie Andersen, 36, Frederiksgade 65
1878, 2607, -, Dreng, søn af murersvend Lars Larsen og Jensine Marie Johanne Caroline Horne, 37, Grynhusene 33
1878, 2607, 01091878, Karl Emil Jeppesen, søn af arbeidsmand Niels Jeppesen og Caroline Amalie Frank, 38, Møntestræde 89
1878, 2607, 01091878, Johannes Frederik Marius Hjæresen, søn af arbeidsmand Hans Frederik Hjeresen og Jensine Marie Hansen, 33, Frederiksgade 37
1878, 2807, 15101879, Jørgen Alfred Westring, søn af skomager Andreas Jørgen Westring og Marie Christiane Hjæresen, 39, Nedergade 8
1878, 3007, 15121878, Johannes Marius Pedersen, søn af arbeidsmand Niels Pedersen og Anne Jørgensen, 32, St. Jørgensgade 32
1878, 3107, 06101878, Oscar Sievertsen, søn af fabrikant Christian Sievertsen og Marie Vilhelmine Hansen, 45, Nedergade 21. Navneændring af 29.5.1908 til Oscar Esmund
1878, 0308, 03121878, Johannes Valdemar Christensen, søn af restaurateur Jens Christensen og Vilhelmine Sofie Frederikke Nielsen, 38, Pjentedamsgade 16
1878, 0308, 02021879, Charles Frederik Valdemar Nielsen, søn af sadelmagersvend Niels Heinrich Valdemar Nielsen og Caroline Jørgensen, 21, Adamsgade 6. Navneændring af 25.8.1904 til Charles Frederik Valdemar Hærskjold
1878, 0408, 17111878, Hans Peter Hansen, søn af arbeidsmand Peder Hansen og Karen Justesen, 42, Frederiks Forstad 95
1878, 0508, 02101878, Marius Nikolaj Topp, søn af handelsagent Hans Mathias Topp og Hedevig Rasmussen, 33, Frue Kirkestræde 13
1878, 0608, 31051879, Jens Peter Frederiksen, søn af arbeidsmand Frederik Georg Mikkelsen og Kirstine Andersen, 27, Sortebrødre Torv 36
1878, 0808, 12091878, Herman Velblund, søn af skomager Ulrik Petersen Velblund og Karen Sofie Frederikke Nielsen, 27, St. Jørgensgade 10
1878, 1108, 22091878, Karl Kristian Hansen, søn af smedesvend Rasmus Hansen og ugift Maren Pedersen, 17, Frederiksgade 62
1878, 1804, 18081878, Jens Peter Marius Jensen, søn af slagtersvend Hans Peter Jensen og ugift Emma Kirstine Cathrine Jensen, Vesterbro
1878, 2007, -, Dreng, søn af smed Frederik Carl Christian Rasmussen og Emma Hansine Kristine Eriksen, Frederiksgade 56
1878, 0109, 26121878, Valdemar Niels Julius Thruelsen, søn af bagersvend Julius Charles Viggo Thruelsen og Karen Christiane Hansen, 23, St. Jørgensgade 21
1878, 0709, -, Dreng, søn af smedesvend Christian Jensen og Else Christine Marie Andersen, 32, Frederiksgade 22
1878, 0709, 13101878, Niels Kristian Rasmussen, søn af bestyrer Rasmus Rasmussen og Anne Hedevig Nielsen, 21, Cotzes Landsted
1878, 1602, 15091878, Konrad Emil Jørgensen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Anne Marie Hansen, Frederiksgade 35
1878, 1009, 13101878, Jens Peter Nielsen, søn af tjenestekarl Jens Peter Nielsen og ugift Hansine Petrine Christensen, 24, hos Christian Frederiksens enke ved gl. Møllegaard
1878, 1209, 21111878, Holger Frederik Kristian Rasmussen, søn af arbeidsmand Peder Jacob Rasmussen og Ane Marie Nielsen, 34, St. Jørgens Mark
1878, 2209, 03111878, Hans Vilhelm Jørgensen, søn af arbeidsmand Jørgen Henriksen og Nielsine Rasmussen, 38, Eiby
1878, 2309, 25111878, Alfred Jørgensen, søn af skrædersvend Jørgen Christian Jørgensen og Marie Cathrine Andersen, 41, Frederiksgade 77
1878, 2809, 16021879, Hans Karl Frederik Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Justesen og Maren Jørgensen, 35, Frederiksgade 58
1878, 1110, 19101878, Jens Marius Petersen, søn af snedkersvend Peter Christian Petersen og Karen Marie Knudsen, 30, Frederiksgade 63
1878, 1110, 15121878, Hans Peter Hansen, søn af brænderikarl Frederik Hansen og Ane Marie Nielsen, 29, Frederiksgade 66
1878, 1410, 17111878, Hans Alfred Jørgen Jørgensen, søn af murer Jørgen Rasmus Jørgensen og Bolette Caroline Christine Bonnesen, 23, Adamsgade 67
1879, 1710, 12011879, Albert Oscar Talleruphus, søn af detaillist Peder Andersen Talleruphus og Kirstine Jørgensen, 31, Frederiksgade 22
1878, 1910, -, Dreng, søn af amtstuefuldmægtig Hans Jacob Høybye og Caroline Marie Madsen, 39, Overgade 38
1878, 2210, 13061879, Heinrich Vilhelm Karl Scheele, søn af skifertækker Ernst Scheele og Sofie Herbarth, 26, Pjentedamsgade 6
1878, 1511, 09031879, Charles Richardt William Fischer, søn af retoucheur Carl Richardt Villiam Fischer og Mette Kirstine Jacobsen, 28, St. Jøgens Forstad
1878, 1811, 16021879, Jens Sofus Lavrits Madsen, søn af arbeidsmand Hans Peter Madsen og Caroline Andersine Margrethe Svendsen, 26, Frederiksgade 77
1878, 2611, 22061879, Anders Karl Lauritzen, søn af skomager Frederik Carl Christian Lauritzen og Jensine Christiane Merkel, 31, Frederiksgade 10
1878, 2611, Udøbt dreng, søn af leietjener Lars Knudsen og Caroline Marie Knudsen, 27, St. Jørgens Forstad 10
1878, 0110, 01121878, Hans Peter Gregersen, søn af patrouillebetjent Niels Gregersen og Ane Margrethe Larsen, Frederiksgade 60
1878, 2611, 02021879, Ludvig Emil Christiansen, søn af arbeidsmand Johan Peter Sørensen og ugift Anna Kirstine Christiansen, 30, i Frederiksgade 75
1878, 2811, 23021879, Johannes August Jørgensen, søn af rebslager Jørgen Jørgensen og Ane Johanne Laurine Jensen, 25, Overgade 29
1878, 2911, 01121878, Hans Christian Christiansen, søn af ugift Julie Christiansen, 26, i Grynhusene 22
1878, 2006, 08091879, Jens Christian Jensen, søn af ungkarl Anders Jensen, af Villestofte og Maren Kathrine Christensen Uhlberg, i Østrup
1878, 0610, 15121878, Heinrich Carl Christian Drue, søn af slagtermester Heinrich Carl Christian Drue og Henriette Marie Hansen, 33, Tværgade 11
1878, 0706, 15121878, Niels Laurits Andreas Poulsen, søn af ungkarl Hans Christian Poulsen og ugift Mette Andreasen, 28, paa Blangstedgaard
1878, 0812, 23021879, Olaf Karl William Rasmussen, søn af melhandler Niels Rasmussen og Karen Ane Cathrine Olsen, 25, Overgade 67
1878, 0912, 05011879, Peter Ludvig Kristian Jensen, søn af barber Andreas Michael Jensen og Karen Sophie Rasmussen, 34, St. Jørgens Forstad 35
1878, 1112, 15041879, Albert Jørgen Valdemar Wilken, søn af gymnastiklærer Heinrich Jesaias Martin Wilken og Karen Kirstine Hansen, 36, Adamsgade 6 A
1878, 1812, 16031879, Olaf Anders Olsen, søn af arbeidsmand Hans Olsen og Ane Marie Larsen, 33, Eiby
1878, 0208, 21121878, Carl Emil Theodor Pedersen, søn af Niels Pedersen og ugift Maren Hansen, i Bogense
1878, 2012, 16031879, Robert Enok Hjalmar Madsen Christensen, søn af slagter Jakob Theodor Christensen og Petra Hansine Pouline Frederiksen, 27, Eiby Mark
1879, 0201, 18051879, Georg Augustinus Rasmussen, søn af bager Hans Peter Rasmussen og Lovise Larsen, 29, Frederiksgade 31
1879, 0401, 18051879, Lavrits Hansen, søn af arbeidsmand Lars Hansen og Margrethe Marie Jensen, 20, Killerup
1879, 0701, 30031879, Emil Frederik Christian Velblund, søn af styrmand Hans Christian Velblund og Marie Kirstine Rasmussen, 30, Adamsgade 38
1879, 0701, Dreng, søn af arbeidsmand Lars Jørgensen og Theodora Meta Katharina Knudsen, 28, St. Jørgens Forstad 10
1879, 1001, 11011879, Lars Carl Anton Jespersen, søn af arbeidsmand Jochum Jespersen og Bendine Hansine Pedersen, 23, St. Jørgens Forstad
1879, 2301, 09051879, Johannes Hansen, søn af arbeidsmand Jørgen Hansen og Ane Kathrine Rasmussen, 29, Rebslagerbanen 108
1879, 0102, 27041879, Johannes Valdemar Petersen, søn af arbeidsmand Peder Pedersen og Marie Christine Salome Lundorf, 30, Eiby Mark
1879, 0302, 25051879, Johannes Hansen, søn af væver Lars Peder Hansen og Karen Hansen, 25, St. Jørgens Forstad 6
1879, 0602, Dreng, søn af væver Jens Hansen og Nielsine Amalie Andersen, 19, Bleghaven
1879, 1102, 30031879, Karl Marius Nielsen, søn af værtshusholder Christian Nielsen og Karen Madsen, 29, Frue Kirkestræde 14
1879, 1102, 16031879, Knud Kristian Jensen, søn af tømrer Hans Knudsen Jensen og Kirsten Larsen, 29, Grynhusene 31
1879, 1802, 22051879, Rasmus Marius Lund (tvilling), søn af arbeidsmand Jens Peter Lund og Ane Kirstine Larsen, 21, Nedergade 19
1879, 1802, 22051879, Jørgen Kristian Lund (tvilling), søn af arbeidsmand Jens Peter Lund og Ane Kirstine Larsen, 21, Nedergade 19
1879, 0603, 18051879, Hans Peter Karl Kristian Jørgensen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Petrine Philipsen, 24, Frederiks Forstad 86
1879, 1004, 16031879, Niels Adolph Nielsen, søn af maler Hans Peter Ferdinand Nielsen og Hanne Kirstine født Nielsen, St. Jørgensgade 4
1879, 0803, 14041879, Henrik Marius Kristensen, søn af arbeidsmand Kristen Hansen og Anne Marie Henriksen, 32, Sortebrødre Torv 21
1879, 1103, 29061879, Camillo Axel Joost, søn af hattemager Johan Bernhard Joost og Sara Camilla Sophie Margrethe Berg, 25, Frue Kirkestræde 15
1879, 1303, 14091879, Rasmus Hansen, søn af husmand Søren Hansen og Petrine Kirstine Petersen, 23, Eiby Mark
1879, 1503, 16031879, Alfred Olsen, søn af handelsagent Alfred Vilhelm Michael Olsen og Hanne Petrine Køhncke, 30, Nedergade 26
1879, 2503, 26121879, Emanuel Gustav Julius Petersen, søn af møllerkarl Jesper Petersen og Justsine Kreiberg, 46, St. Jørgens Forstad 53
1879, 2603, 03101879, Gorm Pedersen, søn af snedkermester Johan Henrik Pedersen og Sophia Maria Christiane Lassen, 37, St. Jørgensgade 4
1879, 2703, 31081879, Niels Peter Jeppesen, søn af arbeidsmand Anders Jeppesen og Anne Kirstine Knudsen, 27, Mellemstræde 78
1879, 2803, 29051879, Carl Ludvig Hansen, søn af gaardmand Laurits Hansen og Ane Cathrine Jensen, 27, Killerup
1879, 0304, 27071879, Peder Kristian Hansen, søn af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen og Ane Marie Hansen, 32, St. Jørgens Mark
1879, 0504, 25051879, Alfred Julius Larsen, søn af arbeidsmand Hans Peder Larsen og Anne Sophie Hansen, 25, Mellemstræde 81
1879, 0704, 25051879, Jørgen Valdemar Andersen, søn af arbeidsmand Johannes Christian Andersen og Mette Marie Hansen, 34, Sortebrødre Torv 30
1879, 1004, 25051879, Karl Marius Hansen, søn af uhrmager Hans Hansen og Agnes Lydia Kreutzmann, 25, Overgade 30
1879, 1203, 04051879, Hans Jørgen Frederik Olaf Pedersen, søn af ugift Gjertrud Marie Pedersen, St. Jørgens Mark
1879, 2404, 22061879, Lars Kristian Nielsen, søn af arbeidsmand Adam Kristoffer Nielsen og Ane Kirstine Hansen, 23, Eiby Mark
1879, 2104, 02061879, Hans Henriksen, søn af arbeidsmand Niels Henriksen og Johanne Jensen, 38, Frederiksgade 41
1879, 2804, 07091879, Harald Vilhelm Perrot, søn af cigararbeider Frits Thomas Perrot og Emma Camilla Gustava Frantziska Elise Hansen, 29, Bangsboder 69
1879, 0105, 05101879, Jørgen Kristian Frederik Jørgensen, søn af arbeidsmand Peder Jørgen Jørgensen og Gjertrud Rasmussen, 31, Grynhusene 57
1879, 0605, 06071879, Karl Johannes Birch, søn af arbeidsmand Lars Hansen og Maren Hansen, 34, St. Jørgens Mark
1879, 0805, 29061879, Carl Ferdinand Henrik Nielsen, søn af dugmager Hans Peter Nielsen og Ane Petrine Christine Poulsen, 23, Sortebrødre Torv 20
1879, 0905, 29051879, Christian Lang, søn af kobbersmedsvend Christian Ludvig Lang og Hanne Marie Jakobsen, 32, Frederiksgade 39
1879, 1005, 05101879, Kristian Herman Petersen, søn af bagersvend Peder Frederik Pedersen og Ane Marie Dorthe Christensen, 21, St. Jørgens Forstad 18
1879, 1505, 10081879, Johan Henrik Scheuer, søn af former Andreas Mathias Scheuer og Anna Mathea Magdalene Olsen, 21, Østergade 67
1879, 2505, 22061879, Johan Rasmus Christensen, søn af vadskerieier Rasmus Christensen og Maren Valborg Petersen, 36, Albanigade 2
1879, 2605, 22061879, Peter Julius Dahl, søn af skomagersvend Peter Ferdinand Emilius Dahl og Hansine Christine Petersen, 32, Overgade 64
1879, 2805, 10061879, Vilhelm Henning Hansen, søn af snedkermester Hans Henning Hansen og Hanne Jørgensen, 40, Nedergade 3
1878, 1511, 02061879, Mads Peter Madsen Andersen, søn af ugift Larsine Kirstine Andersen, Adamsgade 14
1879, 3105, 17081879, Frits Georg Brodtruch Hansen, søn af kjøbmand Jens Peter Hansen og Sophie Frederikke Amalie Brodtruch, 36, Østergade 76
1879, 0806, 13071879, Jens Christian Marcus Jørgensen, søn af landpostbud Jørgen Jørgensen og Kirsten Rasmussen, 23, St. Jørgens Mark
1879, 1106, 27071879, Peter Christian Albert Hansen, søn af murer Jørgen Hansen og Anna Kristensen Gliberg, 21, Grynhusene 25
1879, 1306, 13071879, Kristoffer Bülow Møller, søn af tømrer Frederik Ludvig Møller og Kirstine Sørensen, 33, Bangsboder 57-58
1879, 1506, 13071879, Carl Alfred Frederik Hansen, søn af brænderikarl Peder Hansen og Ane Marie Jørgensen, 40, Pjentedam 42
1879, 1606, 17081879, Laurits Cornelius Andersen, søn af arbeidsmand Anders Andersen og Maren Margrethe Jørgensen, 22, St. Jørgens Forstad 10
1878, 1710, 29061879, Valdemar Peter Vilhelm Karl Hansen, søn af filehugger Ferdinand Carl Christian Vilhelm Hansen og Christine Vilhelmine Hansine Petersen, 24, Allegade 13
1879, 1605, 06071879, Vilhelm Anderskouv Spøhr, søn af kjøbmand Frederik Vilhelm Gottlieb Spøhr og Louise Barbara Christine Anderskouv, 35, Vestergade 39
1879, 2706, 10081879, Sofus Vilhelm Seth Petersen, søn af husmand Frederik Petersen og Karen Marie Jensen, 44, Eiby Mark
1879, 2806, 07091879, Otto Frederik Vilhelm Dreiucher, søn af stentrykker Otto Friedrich Wilhelm Dreiucher og Rosalie Sophie Frederikke Jurtzich, 25½, Frederiksgade 3. Navneændring af 22.12.1883 ved adoption til Otte Frederik Vilhelm Ægidius, søn af handelsgartner Rasmus Marius Hans Christian Emil Ægidius og Oline f. Truelsen, i Randers
1879, 2806, 15081879, Frits Nellemann Kruuse, søn af hestehandler Jakob Nielsen Kruuse og Jørgine Konradine Emilie Nellemann, 34, Juelsminde
1879, 0107, 24081879, Valdemar Hans Peter Hansen (tvilling), søn af bagermester Rasmus Hansen og Rasmine Jensen, 27, Overgade 59-61
1879, 0307, 03081879, Hans Peter Axel Borchsenius, søn af proprietair Johannes Borchsenius og Hanne Cecilie Dorothea Petersen, 33, Blangstedgaard
1879, 0208, 06071879, Jens Georg August Andersen, søn af skrædder Lars Andersen og Jensine Maren Kirstine Lydia Rosengaard, Frederiksgade 40
1879, 0307, 10081879, Hans Laurits Anton Kristoffer Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Jørgen Rasmussen og Anne Tobine Jensen, 23, St. Jørgens Mark
1879, 0607, 24081879, Axel Valdemar Lind Andersen, søn af cigarmager Rasmus Andersen og Gjertrud Cathrine Lind, 32, Adamsgade 21
1879, 1007, 21091879, Holger Frits Peter Andersen, søn af snedkersvend Carl Frederik Andersen og Anna Marie Petersen, 27, Nyborg Landevei
1879, 1007, 24081879, Karl Kristian Thorvald Stii, søn af arbeidsmand Johan Frederik Stii og Maren Kirstine Thomsen, 29, St. Jørgens Forstad 31
1879, 1607, 16071879, Hans Jakob Hansen, søn af arbeidsmand Hans Hansen og Karen Marie Larsen, 45, Risingsminde
1879, 2206, 05081879, Nicolai Niemann Blumensaadt, søn af fabrikant Niels Nicolai Blumensaadt og Birgitte Laurenze Andrea Lass, 23, Kronprinsensgade 32
1879, 0108, 28091879, Hans Karl Thorvald Andersen, søn af arbeidsmand Hans Christian Andersen og Caroline Knudsen, 38, Frederiksgade 62
1879, 0508, 12091879, Christian Gerhard Rasmussen, søn af smed Jørgen Rasmussen og Laurine Caroline Haarslev, 44, Frederiksgade 22
1879, 1808, 25081879, Hans Henningsen, søn af rugbrødbager Lars Henningsen og Anna Kirstine Pedersen, 40, Frederiksgade 62
1879, 2408, 07091879, Christian Jesper Philipsen, søn af tjenestekarl Christen Jespersen, i Egeskov og ugift Christine Marie Philipsen, 22, i Overstræde 48
1878, 0209, 02091879, Georg Leidecker (tvilling), søn af cigarfabrikant Frederik August Leidecker og Christine Frederikke Holm, Postgaarden
1878, 0209, 02091879, Carl Leidecker (tvilling), søn af cigarfabrikant Frederik August Leidecker og Christine Frederikke Holm, Postgaarden
1879, 2908, 05101879, Johannes Albert Nielsen, søn af kleinsmedsvend Peter Nielsen og Caroline Hansen, 27, Frederiksgade 61
1879, 3008, 28091879, Jens Peter Jensen, søn af tjenestekarl Lars Jensen, Vestergade og ugift Johanne Rasmussen, 30, i Præstestræde
1879, 0509, 05101879, Axel Peder Hansen, søn af arbeidsmand Jens Peder Hansen og Hedevig Sofie Katrine Pedersen, 25, Sortebrødre Torv 12
1879, 2409, 26101879, Valdemar Johannes Schultz, søn af arbeidsmand Johan Vilhelm Laurits Schultz og Anna Johanne Frederikke Melby, 29, Frederiksgade 24
1879, 0110, 18011880, Jens Johannes Pedersen, søn af gaardeier Lars Pedersen og Maren Dorthea Jensen, 38, Killerup
1879, 0410, 16111879, Anders Peter Nielsen, søn af murersvend Peder Nielsen og Kristine Andersen, 46, St. Jørgens Mark
1879, 0510, Dødfødt dreng, søn af malersvend Andreas Eduard Hansen og Caroline Clausen, 33, St. Jørgensgade 15
1879, 1310, 14051880, Steffen Christian Julius Landkilde Kjørboe, søn af møller Carl August Kiørboe og Anna Petrine Landkilde, 34, Eiby Mølle. Navneændring af 3.9.1954 til Steffen Chistian Julius Landkilde Kiørboe
1879, 1710, 07121879, Hans Christian Andersen, søn af skrædersvend Hans Vilhelm Andersen og Christiane Sørensen, 24, Grynhusene
1879, 1710, 30051880, Anders Vilhelm Niels Jørgensen (tvilling), søn af Rasmus Jørgensen (arbeidsmand), , Anne Margrethe Thomasine Vilhelmine Andersen, 30, Sortebrødre Torv 38
1879, 1710, 17101879, Hans Christian Marius Jørgensen (tvilling), søn af Rasmus Jørgensen (arbeidsmand), , Anne Margrethe Thomasine Vilhelmine Andersen, 30, Sortebrødre Torv 38
1879, 1810, 28101879, Carl Albert Langsted, søn af handsketilskjærer Ernst Julius Langsted og ugift Marie Kirstine Christiansen, 23, i Grynhusene 57
1879, 2010, 22021879, Morten Larsen, søn af arbeidsmand Lars Larsen Dahl og Karen Margrethe Larsen, 38, St. Jørgens Mark
1879, 2210, 23111879, Georg Valdemar Larsen, søn af murersvend Laurits Henrik Larsen og Laura Vilhelmine Petersen, 24, Adamsgade 26
1879, 0211, 06061880, Charles Jakob Andersen, søn af skrædder Lars Andersen og Jensine Maren Kirstine Lydia Rosengaard, 23, Frederiksgade 40
1879, 0711, 13061880, Kristian Frederik Knudsen, søn af arbeidsmand Knud Knudsen og Karen Rasmussen, 32, St. Jørgensgade 33
1879, 0711, 28121879, Henrik Lars Larsen, søn af arbeidsmand Jens Larsen og Ane Marie Henriksen, 41, Pjentedam 47
1879, 0811, 28121879, Harald Andersen, søn af detaillist Jens Andersen og Mette Marie Pedersen, 38, Nyborg Landevei
1879, 0911, 03051880, Sofus Schmidt, søn af lærer Christian Sophus Schmidt og Thomasine Nicoline Jacobsen, 33, Nedergade 30
1879, 1309, 07121879, Marius Christensen, søn af mælkehandler Anton Christensen og Apolone Frederikke Rasmussen, , Adamsgade 14
1879, 1611, 01011880, Hans Christian Hansen, søn af tømrersvend Lars Hansen og Karen Christiansen, 28, St. Jørgens Mark
1879, 2011, 28121879, Eduard Louiset Christensen Petersen, søn af musiker Harald Valdemar Magnus Petersen og Lucasine Johanne Christine Christensen, 24, Frederiksgade 57
1879, 2311, 30051880, Rasmus Andreas Andersen, søn af arbeidsmand Anders Andersen og Ane Pedersen, 45, Eiby Mark
1879, 2411, 14031880, Johan Frederik Christian Bünger, søn af bagersvend Niels Friederich Bünger og Mathilde Kirstine Hansen, 23, St. Jørgensgade 36
1879, 2711, 17051880, Hans Frederik Marius Jensen, søn af seilmager og matros Ivar Frederik Felix Jensen og ugift Hansine Marie Andersen, 24, i Ridehusgade 14
1879, 0212, 13061880, Jens Laurits Rosbach, søn af skomager Viggo Bernhart Rosbach og Karen Larsen, 28, Overgade 23
1879, 0512, 27031880, Johannes Benedikt Lorentzen, søn af kjøbmand Hans Christian Ludvig Lorentzen og Herdis Grudrun Scheving, 28, Overgade 28
1879, 0712, 07031880, Nikolai Petersen, søn af arbeidsmand Peter Petersen og Trine Nielsen, 46, Ridehusgade 3
1879, 1612, 09051880, Georg Johannes Schnor, søn af cigarmager Frederik Vilhelm August Schnor og Caroline Christine Clausen, 34, Sortebrødre Torv 30
1879, 2312, 15021880, Lars Jørgen Larsen, søn af arbeidsmand Morten Larsen og Karen Petersen, 37, Eiby Mark
1879, 2612, 26031880, Rasmus Rasmussen, søn af bryggerkarl Johannes Vilhelm Rasmussen og Maren Christine Hansen (er Karen Marie Kirstine Hansen), 23, Grynhusene 29
1879, 2912, 13061880, Henrik Sophus Hansen, søn af detaillist Hans Hansen og Ane Marie Jensen, 34, Overgade 64
1879, 2912, 07031880, Niels Rosenlund Nielsen, søn af væver Anders Rosenlund Nielsen og Karen Marie Rasmussen, 36, St. Jørgens Forstad 6
1879, 3112, 21031880, Rudolf Vilhelm Jørgensen, søn af murer Jørgen Rasmus Jørgensen og Bolette Caroline Kristine Bonnesen, 24, Østergade
1880, 0901, 18041880, Sigfred Martinus Nielsen, søn af arbeidsmand Eskild Nielsen og Maren Martinussen, 33, Eiby Mark. Navneændring af 8.2.1916 til Sigfred Martinus Strømvig
1880, 0901, 29021880, Christian Henrik Knud Juhl, søn af handelsbetjent Nis Carstensen Juhl og Emma Hansine Karoline Eriksen (ugift), 22, hos murersvend Eriksen ved Eiby Mølle
1880, 1301, 21031880, Christian Petersen, søn af klodsemager Rasmus Petersen og Hanne Jørgensen, 39, Frederiksgade 13
1880, 1301, 09031880, Adolf Petersen Jeppesen, søn af skomagermester Anders Frederik Petersen Jeppesen og Petrine Vilhelmine Südermann, 38, Frederiksgade 56
1880, 0701, 08021880, Mads Jørgen Anton Nielsen, søn af tjenestekarl Anton Nielsen og ugift Christiane Martine Nikoline Cerise Hansen, 23, St. Jørgensgade 10
1880, 1701, 18041880, August Hans Christian Hansen, søn af restaurateur Anders Christian Hansen og Gjertrud Marie Jensen, 28, Overgade 49. Navneændring af 29.6.1905 til August Hans Christian Holling
1880, 1901, 13061880, Johannes Sophus Krog Mazanti, søn af tobakspindersvend Martinus Theodor Mazanti og Sophie Frederikke Hansen, 30, Bangsboder 48
1880, 2501, 07031880, Axel Valdemar Aage Holger Rasmussen, søn af kontorist og pensioneret sergent Hans Peder Rasmussen og Laura Marie Petra Schmidt, 29, Mellemstræde 82. Navneændring af 31.8.1907 til Axel Valdemar Aage Holger Rasmussen Folkener
1880, 2701, 22021880, Peder Pedersen, søn af smed Søren Pedersen og Maren Andersen, 38, Eiby
1880, 2901, 25031880, Peter Rasmus Carlsen, søn af arbeidsmand Hans Christian Carlsen og Mette Kirstine Rasmussen, 21, Killerup
1880, 0402, 19071880, Axel August Robert Drue, søn af slagter Heinrich Carl Christian Drue og Henriette Marie Hansen, 35, Fredensgade 26
1880, 0602, 18041880, Einer Christian Henriksen, søn af bryggerkusk Niels Johan Henriksen og Ane Kirstine Hansen, 24, St. Jørgens Forstad 35
1880, 1002, 04071880, Iver Peter Johan Hunderup, søn af skrædder Frits Gotlob Hermann Hunderup og Frederikke Lovise Lund, 22, Frederiksgade 53
1880, 1502, 29031880, Lorenz Johan Larsen, søn af værtshusholder Peter Larsen og Karen Johansen, 39, Sortebrødre Torv 28
1880, 1602, 22081880, Lars Karl Anton Jespersen, søn af arbeidsmand Jochum Jespersen og Bendine Hansine Pedersen, 24, St. Jørgens Forstad 41
1880, 1602, 14031880, Charles Louis Jørgen Sørensen, søn af kjøbmand Søren Baggers Sørensen og Sophie Marie Lucie Schmidt, 23, Frederiksgade 23. Navneændring af 1.7.1905 til Charles Louis Jørgen Baggers
1880, 1502, 05091880, Einer Olaf Oskar Ransby, søn af pensioneret og bogholder Nicolai Ransby og Margrethe Elsebe Cathrine Goldschmidt, Sortebrødre Torv 5
1880, 1902, 18041880, Olaf Ludvig Olsen, søn af gartner Hans Christian Severin Olsen og Hansine Ludvigsen, 32, Kragsbjergvej 110
1880, 1902, 16011881, Jens Adolf Vilhelm Jensen, søn af skomagersvend Jens Adolf Heinrich og Johanne Nielsen, 34, Overgade 67
1880, 2002, 25031880, Emil Eduard Thorvald Hansen, søn af tømrersvend Rasmus Hansen og Johanne Marie Nielsen, 28, Frederiksgade 50
1880, 2802, 27061880, Sophus Bendix Lauritzen, søn af skomager Frederik Carl Christian Lauritzen og Jensine Christiane Merkel, 32, Frederiksgade 10
1880, 2802, 20061880, Carl Emil Frederiksen, søn af murersvend Harald Philip Laurits Frederiksen og Kirstine Petersen Munk, 45, Frederiks Forstad 78
1880, 0403, 20061880, Hjalmar August Petersen, søn af malersvend Laurits Niels Christian Andreas Petersen og Anna Rasmine Augusta Rasmussen, 24, St. Jørgens Forstad 35
1880, 1103, 06061880, Kristian Vilhelm Larsen, søn af tømrersvend Hans Peter Larsen og Laurine Pedersen, 45, St. Jørgens Mark
1880, 1103, 09051880, Peder Pedersen, søn af husmand Lars Pedersen og Ane Elisabeth Pedersen, 28, Killerup. Navneændring af 1880 til Peder Pedersen Ellegaard
1880, 1203, 30051880, Anders Marius Andersen, søn af rugbrødbager Kristoffer Andersen og Sophie Caroline Johansen Kristensen, 21, Frederiksgade 31
1880, 1903, 23051880, Kay Johannes Axel Rudolf Jørgensen, søn af former Rasmus Jørgensen og Maren Jørgensen, 32, Frederiksgade 44
1880, 1903, 17051880, Hans Peter Frederik Nielsen, søn af patrouillebetjent Lars Nielsen og Maren Kirstine Hansen, 29, Sortebrødre Torv 21
1880, 2703, 22081880, Carl Kingo Iver Marius Hansen, søn af klodsemager Knud Hansen og Gjertrud Marie Madsen, 29, Frederiksgade 40
1880, 3103, 09051880, Hans Karl Marius Hansen, søn af rugbrødbager Hans Hansen og Caroline Marie Carlsen, 21, St. Jørgens Forstad 35. Navneændring af 30.5.1903 til Hans Karl Marius Hardager
1880, 1502, 07031880, Hans Peter Hansen, søn af møllersvend Hans Hansen Pedersen, Sanderumgaard og ugift Karen Marie Hansen, Overholluf Mark
1880, 0404, 06061880, Rasmus Christian Pedersen, søn af arbeidsmand Rasmus Pedersen og Anne Pedersen, 41, Frederiksgade 62
1880, 1504, 06061880, Johan August Andersen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Anne Margrethe Christine Hansen, 26, Frederiksgade 22
1880, 2304, 23041880, Niels Nielsen, søn af ugift Ane Margrethe Nielsen, 22, hos gaardeier Jervelund i Eiby
1880, 2304, 17051880, Anton Frederik Jacobi Møller, søn af skomagermester Hans Jacobi Møller og Anna Petrine Friis, 29, St. Jørgensgade 34
1880, 2710, 02051880, Jørgen August Busch, søn af skomager Jørgen Busch og Trine Augusta Frederikke Madsen, St. Jørgensgade 6
1880, 2504, 09051880, Ludvig Kristian Kristensen, søn af corporal Rasmus Laurits Martin Christensen og ugift Laura Knudsine Nielsen, 20, Frederiksgade 53
1880, 2604, 05091880, Mads Vilhelm Hollmann, søn af arbeidsmand Frederik August Hollmann og Karen Madsen, 31, St. Jørgens Forstad
1880, 0605, 12091880, Poul Hansen, søn af arbeidsmand Jørgen Christian Hansen og Karen Marie Poulsen, 34, Bangsboder 70
1880, 0705, 15081880, Jørgen Peter Jørgensen, søn af corporal Frederik Jørgensen og ugift Karen Christine Christensen, 18, Adamsgade 20
1880, 0905, 12091880, Albert Oskar Talleruphus, søn af detaillist Peter Andersen Talleruphus og Kirstine Jørgensen, 33, Frederiksgade 22
1880, 0707, 17051880, Johannes Olaf Andreasen, søn af skrædder Ole Andreasen og Hansine Oline Hansen, Bangsboder
1880, 0501, 17051880, Niels Laurits Nielsen, søn af arbeidsmand Lars Peter Nielsen og Maren Madsen
1880, 1805, 19091880, Vilhelm Marius Eriksen, søn af smed Frederik Christian Eriksen og Marie Pedersen, 28, Frederiksgade 59
1880, 1505, 08081880, Johannes Petersen, søn af skomager Carl Petersen og Andrea Vilhelmine Volder, 37, Pjentedam 46
1880, 2005, -, Dreng, søn af bryggerkarl Mads Mortensen og Gjertrud Jensine Marie Christensen, 33, Theaterstræde 6
1880, 1904, 30051880, Christian Valdemar Bjelke, søn af børstenbinder Peter Anton Marius Bjelke og Sophie Frederikke Hansen, Overgade 21
1880, 0106, 25071880, Hans Peter Hansen, søn af smed Anders Hansen og Hansine Kristine Kristiansen, 37, Eiby Mark
1880, 0206, 01051880, Alfred Leonhard Bøgelund, søn af hestehandler Povl Nielsen Bøgelund og Karen Marie Davidsen, 34, Nedergade 19
1880, 0706, 18071880, Ivar Heinrich Hansen, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen og Marie Amalie Lautrup, 22, Adamsgade 34
1880, 2104, 09051880, Hans Christian Rasmussen, søn af ungkarl Lars Rasmussen og ugift Karen Marie Madsen, i Blangstedgaards Smedehus
1880, 1806, 25071880, Andreas Kristian Olaf Andersen, søn af tømrersvend Hans Andersen og Christiane Olsen, 24, St. Jørgens Forstad 65
1880, 2006, 08081880, Hans Absalon Hansen, søn af murersvend Hans Hansen og Anne Marie Absalonsen, 39, St. Jørgensgade 27
1880, 2206, 12091880, Niels Magnus Jørgensen, søn af arbeidsmand Jacob Jørgensen og Johanne Marie Nielsen, 34, Frederiks Forstad 84
1880, 0605, 13061880, Peder Valdemar Pedersen, søn af dagleier Rasmus Rasmussen, i Odense og ugift Marie Cathrine Pedersen, i Bullerup (Agedrup)
1880, 1404, 20061880, Jørgen Christian Hansen, søn af ungkarl Jørgen Christensen, i Slesvig og ugift Ane Marie Hansen, i Kjølstrup Fattiggaard
1880, 3005, 11071880, Hans Christian Thygesen Høiby, søn af maskinfabrikant Christian Hansen og Claudine Caroline Thygesen, Olaf Ryesgade 4
1880, 0607, 15081880, Viggo Peder Hansen Madsen, søn af tjenestekarl Peder Hansen og ugift Anne Marie Madsen, 26, i Frederiks Forstad 93
1880, 3004, 02061880, Peter Christian Jørgensen, søn af tjenestekarl Hans Johansen og ugift Kirstine Jørgensen, St. Jørgensgade 5
1880, 0807, 15041880, Karl Ludvig Rasmussen, søn af arbeidsmand Anders Rasmussen og Anne Sophie Andersen, 31, Frederiksgade 46
1880, 1307, 05091880, Anton Emanuel Laurits Rosengaard, søn af conditor Niels Christian Rosengaard og Annine Vilhelmine Johansen, 23, Paaskestræde 39
1880, 1707, 19091880, Severin Jørgen Jespersen, søn af arbeidsmand Søren Jespersen og Karoline Kristine Hansen, 35, St. Jørgens Forstad 25
1880, 1807, 07111880, Johannes Henning Hansen, søn af snedkermester Hans Henning Hansen og Johanne Jørgensen, 42, Nedergade 3
1880, 2007, 31071880, Karl Andersen, søn af murersvend Kristian Andersen og Anne Marie Kristoffersen, 34, Bangsboder 56
1880, 2007, 12091880, Søren Edvard Mainz, søn af arbeidsmand Kristen Sørensen Mainz og Kirsten Kaspersen, 24, Frederiksgade 40
1880, 2507, 01101880, Hans Christian Laurits Madsen, søn af forpagter Rasmus Madsen og Hansine Rasmussen, 42, Biskorup
1880, 0108, Dødfødt dreng, søn af ugift Sidsel Dorthea Hansen, 22, i Grynhusene 23
1875, 0710, 15081880, Alfred Petersen Jeppesen, søn af skomager Anders Frederik Petersen Jeppesen og Petrine Augusta Sudermann, Frederiksgade 56
1880, 0508, 17101880, Alexander Olson, søn af sadelmager Nils Olson og Marie Christine Helene Jensen, 33, Frederiks Forstad 82
1880, 0908, 26121880, Axel Vilhelm Emil Hansen, søn af kontorbud Emil Christian Hansen og Laura Jacobine Larsen, 30, Ridehusgade 6
1880, 0908, 26091880, Jesper Johannes Jespersen, søn af murersvend Christen Jespersen og Anne Sofie Hansen, 25, Adamsgade 18
1880, 1308, 17101880, Anders Christian Pedersen, søn af husmand Hans Pedersen og Pouline Rasmussen, 42, Killerup
1880, 2508, 21111880, Johannes Marius Brade Hansen, søn af møllersvend Johan Henrik Hansen og Johanne Katrine Nielsen, 27, St. Jørgens Forstad 6
1880, 0806, 28081880, Frederik Christian Duch, søn af skomager Christian Marius Duch og Pouline Hjæresen, Vesterbro 15
1880, 0309, 01101880, Axel Eugen Blumensaadt, søn af fabrikant Niels Nicolai Blumensaadt og Birgitte Laurence Andrea Lass, 24, Nedergade 25
1880, 0409, 31101880, Otto Knud Jacobsen, søn af tømrersvend Hans Jakobsen og Frederikke Christine Nielsen, 28, Overgade 39
1880, 0609, 31101880, Jens Henrik Nordtorup Hein, søn af snedkersvend Johan Henrik Hein og Christiane Madsen, 42, Overgade 67
1880, 1009, 05121880, Emil Carstensen, søn af vognmand Christian Carstensen og Anna Ida Rikke Rasmussen, 27, Frederiksgade 34 A
1880, 1209, -, Dreng, søn af ugift Karoline Hansen, 22, Nedergade 41
1880, 1309, 30101880, Laurits Jens Vilhelm Larsen, søn af arbeidsmand Christian Larsen og Margrethe Frandsen, 36, St. Jørgens Forstad 52
1880, 1609, 17101880, Alfred Christian Nielsen, søn af klodsemager Jesper Nielsen og Maren Christine Hansen, 37, Nedergade 27
1880, 1909, 06031880, Otto Valdemar Jørgensen, søn af skrædersvend Jørgen Christian Jørgensen og Marie Katrine Andersen, 43, Frederiksgade 77
1880, 0707, 24101880, Thorvald Frederik Riis, søn af malermester Halvor Andreas Oskar Riis og Thora Amalie Nielsen, 30, Overgade 61
1880, 2209, 17101880, Niels Knudsen, søn af klodsemager Hans Knudsen og Maren Nielsen Ravn, 34, Bangsboder 57-58
1880, 2509, 14111880, Hans Christian Pedersen, søn af tjenestekarl Hans Christian Petersen og ugift Johanne Andersen, 27, i St. Jørgens Forstad 35
1880, 2809, 12121880, Anders Peder Nørbo Andersen, søn af arbeidsmand Peder Andersen Nørbo og Nielsine Rasmine Knudsen, 29, St. Jørgens Mark
1880, 3009, 28111880, Carl Marius Hansen, søn af arbeidsmand Carl Martin Hansen og Johanne Simonsen, 31, Frederiks Forstad
1877, 3011, 13101880, Christian Larsen, søn af skibstømrer Jens Christian Larsen og Maren Sørine Johansen, Ridehusgade 35
1880, 0510, 03041881, Sigismund Nielsen, søn af karethmager Hans Nielsen og Mette Marie Nielsen, 32, Grynhusene 22
1880, 1110, 19121880, Kristian Oluf Ludvig Hansen, søn af karethmagersvend Niels Christian Hansen og Marie Eckmann, 22, Nedergade 19
1880, 1410, 31071880, Christian Ludvig Lang, søn af kobbersmed Christian Ludvig Lang og Hanne Marie Jacobsen, 34, Frederiksgade 39
1880, 1810, 26121880, Hans Laurits Christensen, søn af arbeidsmand Christen Jensen Christensen og Anne Cathrine Hansdatter Larsen, 37, St. Jørgens Forstad 67
1880, 2110, 17071881, Carl Larsen, søn af kornmaaler Rasmus Larsen og Maren Hansen, 37, Grynhusene 57
1880, 2510, 20021881, Axel Alfred Andersen, søn af bryggerkusk Jørgen Andersen og Anne Marie Larsen, 27, Grynhusene 29
1880, 0211, Udøbt dreng (død), søn af smedesvend Vilhelm Møller og ugift Mathea Marie Hansen, 22, Overgade 49
1880, 1311, -, Dreng, søn af kurvemager Preben Albrecht Thorsen og Ane Katrine Hansen, 30, Sortebrødre Torv 18
1880, 1411, -, Dreng, søn af tobakshandler Adolph Ferdinand Henriksen og Jensine Petrine Vilhelmine Jacobsen, 46, Frederiksgade 9
1880, 1611, 23011881, Thomas Andreas Pedersen, søn af tømrer Jens Pedersen og Mette Katrine Nielsen, 40, Nyborg Landevei
1880, 1011, 01011881, Marius Louis Christiansen, søn af smed Johan Christiansen og Anna Kirstine Elisabeth Christensen, 28, Biskorup
1880, 2604, 21111880, Jørgen Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Karen Marie Rasmussen, St. Jørgens Forstad 52
1880, 1811, 13021881, Peder Nikolai Pedersen, søn af murer Hans Christian Pedersen og Ane Sophie Jensen, 40, Nedergade 32
1880, 2111, 02011881, Hans Henrik Hansen, søn af murermester Jørgen Hansen og Karen Kirstine Rasmussen, 32, Eiby Mark
1880, 2211, 27031881, Karl Christian Emil Nielsen, søn af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Hansine Rasmussen, 28, Adamsgade 10
1880, 2911, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Pedersen, 20, i Eiby
1880, 2911, 16011881, Johannes Hansen, søn af gaardmand Lars Hansen og Ane Lovise Rasmussen, 40, Eiby
1880, 0312, 01051881, Hans Valdemar Pedersen, søn af arbeidsmand Peder Jensen og Mathilde Andreasine Pouline Hansen, 19, Ridehusgade 1
1880, 0412, 30011881, Vilhelm Laurits Nielsen, søn af ølhandler Christian Nielsen og Karen Madsen, 30, Frue Kirkestræde 14
1880, 0612, 22051881, Erik Christian Andersen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Karen Marie Larsen, 40, Nyborg Landevei
1880, 1012, 26021881, Marius Theobald Jensen, søn af arbeidsmand Lars Christian Jensen og Karoline Amalie Nielsen, 33, Overgade 67
1880, 0312, 12121881, Niels Andersen, søn af brændehandler Michel Andersen og Johanne Kirstine Nielsen Ravn, Kongensgade 53. Navneændring af 4.4.1883 til Niels Andersen Talleruphus
1880, 1412, Dødfødt dreng, søn af snedkersvend Niels Frederik Poulsen og Laurette Birgitte Andersen, 18, Frederiksgade 39
1880, 1412, 06061881, Niels Peder Pedersen, søn af tjenestekarl Peder Pedersen og ugift Ingeborg Kirstine Pedersen, 22, i St. Jørgens Forstad 47
1880, 1512, 13051881, Hans Hansen Holm, søn af brygger Christian Hansen Holm og Anne Marie Adamsen, 33, Overgade 64
1880, 1512, 26051881, Niels Olaf Panduro Hansen Kächne, søn af maler Christian Laurits Ferdinand Kächne og Amalie Isidora Hansen, 32, Frederiksgade 9
1880, 2412, 06031881, Niels Laurits Gregersen, søn af patrouillebetjent Niels Gregersen og Ane Margrethe Larsen, 32, Frederiksgade 60
1880, 2912, 29051881, Reimer Emilius Hansen, søn af smedesvend Jens Frederik Kristian Hansen og Rasmine Katrine Jørgensen, 21, Adamsgade 24
1880, 1007, 24071881, Anders Peter Arndt Rasmussen, søn af arbeidsmand Jørgen Rasmussen og Ane Kirstine Rasmussen, 27, Sortebrødre Torv 23
1881, 0101, 30011881, Hans Nielsinius Albert Sophus Hjæresen, søn af fabrikarbeider Hans Frederik Hjæresen og Jensine Marie Hansen, 35, Frederiksgade 37
1881, 0401, 02071881, Hans Christian Carl Vilhelm Hansen, søn af smedesvend Hans Christian Hansen og ugift Emma Emilie Regisa Heidemann, 21, St. Jørgensgade 4
1881, 0801, 19061881, Hakon Moe Larsen, søn af chordegn og klokker Carl Larsen og Sophie Nicoline Moe, 28, Frederiksgade 45
1881, 0801, 27031881, Jørgen Marius Pedersen, søn af arbeidsmand Jacob Pedersen og Sofie Nielsine Kristine Jørgensen, 21, St. Jørgens Forstad 52
1881, 1001, 25091881, Rasmus Peter Rasmussen, søn af arbeidsmand Anders Christian Rasmussen og Sidsel Marie født Rasmussen, 37, St. Jørgens Forstad 12
1881, 1001, 15051881, Kristian Søndergaard Kaysen, søn af slagtermester Ingvard Martin Kaysen og Maren Rasmussen, 37, Nyborg Landevei
1881, 1201, 27021881, Jens Johannes Marius Jensen, søn af arbeidsmand Hans Christian Jensen og Mariane Dorthe Christiansen, 31, Frederik Forstad
1881, 1701, 18091881, Frederik Emil Petersen Jeppesen, søn af skomagermester Anders Frederik Petersen Jeppesen og Petrine Vilhelmine Südermann, 39, Frederiksgade 56
1881, 1701, 13031881, Valdemar Møller Madsen, søn af gaardeier Jens Madsen og Kirsten Madsine Kamilla Møller, 27, Eiby
1881, 1801, 15011882, Valdemar Larsen, søn af snedkersvend Frits Emil Theobald Larsen og Elise Marie Othense Hansen, 25, Ramsherred 67
1881, 1901, 06061881, Hans Peder Pedersen, søn af ungkarl Hans Pedersen, i Næsbyhoved og ugift Marie Cathrine Pedersen, 39, i St. Jørgens Forstad 2
1881, 2301, 20021881, Niels Marius Hansen, søn af gaardskarl Frederik Hansen og Ane Marie Nielsen, 31, Sortebrødre Torv 16
1881, 2801, 10071881, Carlo Alexander Petersen, søn af cigarmager Richard Albert Petersen og Erikke Christine Rasmussen, 28, Grynhusene 31
1881, 2801, 20031881, Morten Kristian Olsen, søn af tømrer Hans Olsen og Ane Katrine Mortensen, 26, Eiby Mark
1881, 0102, 12061881, Kristian Johan Hunderup, søn af smedesvend Marius Ludvig Andreas Hunderup og Johanne Theodora Christophine Petersen, 37, Bangsboder 60
1881, 1502, 18091881, Hans Jensen, søn af blikkenslager Hans Ludvig Jensen og Caroline Christensen, 38, Frederiksgade 14
1881, 1602, 18091881, Johannes Emil Hansen, søn af detaillist Hans Hansen og Ane Marie Jensen, 35, Overgade 64
1881, 2402, 06061881, Johannes Theodor Emil Petersen, søn af murersvend Jørgen Christian Petersen og Johanne Helene Sørensen, 36, St. Jørgens Forstad 7
1880, 2912, 06021881, Mads Christian Vilhelm Pedersen, søn af kusk Peder Christian Jørgensen og ugift Ane Kirstine Madsen
1881, 0903, 27031881, Christian Rasmussen Jørgensen, søn af opsynsmand Christian Rasmussen, paa Fattiggaarden og ugift Frederikke Lovise Kristine Jørgensen, 22, i Ridehusgade 27
1881, 1603, 06061881, Mourits Christian Larsen, søn af kvæghandler Mourits Larsen, Aarup og ugift Edel Ane Kirstine Jespersen, 36, hos tømrer Hans Jespernsen ved Nyborg Landevei
1881, 2403, 10041881, Niels Nielsen, søn af meieribestyrer Rathmann, Brolykke og ugift Ingar Nielsdotter, 21, i Overstræde 48 (født Wallsjö i Sverrig)
1881, 3003, 04031883, Vilhelm Adolph Anker, søn af skomager August Bernhard Anker og Cathrine Margrethe Guldberg, 30, Sortebrødre Torv 28
1881, 1303, 16031881, Niels Petersen, søn af sømand Peter Petersen, i Odense og ugift Anne Kirstine Petrea Henriksen, hos Henrik Hansen i Sanderum
1881, 0704, 16051881, Laurits Marius Fischer, søn af retoucheur Carl Richardt William Fischer og Mette Kirstine Jacobsen Ravn, 30, St. Jørgens Forstad 35 C
1881, 1104, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Peder Larsen og Ane Sophie Hansen, 27, Mellemstræde 81
1881, 1404, 21061881, Christen Claus Christensen, søn af snedkermester Morten Christensen og Maren Dorthea født Christensen, 21, Sortebrødre torv 31
1881, 1404, 19061881, Frands Oskar Andersen, søn af maler Søren Andersen og Marie Jørgensen, 31, Grynhusene 45
1881, 1404, 19061881, Parmo Villads Alstrøm Beierholm, søn af fyrbøder Peter Larsen Jensen Beierholm og Ane Hansen, 43, St. Jørgens Forstad 33
1881, 2204, 19031881, Arild Ludvig Marius Brandt Hansen, søn af agent Rasmus Hansen, i Kjøbenhavn og ugift Johanne Marie Kirstine Hansen, 30, i Frederiksgade 11
1881, 2204, 03071881, Morten Pedersen, søn af smed Søren Pedersen og Maren Andersen, 40, Eiby
1881, 2404, 12061881, Jens Christian Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Jørgen Rasmussen og Ane Thomine Jensen, 24, Risingsminde
1881, 2804, 12061881, Theodor Sofus Rasmussen, søn af jernbanearbeider Hans Christian Rasmussen og Maren født Rasmussen, 32, St. Jørgens Forstad 31
1881, 0405, 22011881, Anders Kristian Povlsen, søn af ungkarl Anders Christian Petersen og ugift Metteline Margrethe Poulsen, 20, Sortebrødre Torv 36
1881, 0505, 19061881, Hans Adolf Mathias Marius Nielsen, søn af slagter Johannes Henrik Christian Nielsen og Sophie Christine Larsen, 30, St. Jørgens Forstad 5 A
1881, 0805, 10071881, Johan Marius Sørensen, søn af rugbrødbager Anders Christian Sørensen og Ane Kirstine Rasmussen, 37, Theaterstræde 5
1881, 1105, 11051881, Valdemar Petersen, søn af snedker Johan Henrik Pedersen og Sophie Marie Christiane Lassen, 39, St. Jørgensgade 4
1881, 1705, 10071881, Christian Rasmussen, søn af skomagersvend Frits Rasmussen og Emilie Kristine Marie Frederikke Olivia Larsen, 22, Ridehusgade 36
1881, 1905, 05061881, Emil Perrot (tvilling), søn af cigararbeider Frits Thomas Perrot og Emma Camilla Gustava Franziska Elise Hansen, 31, Bangsboder 69
1881, 1905, 06111881, Alexander Perrot (tvilling), søn af cigararbeider Frits Thomas Perrot og Emma Camilla Gustava Franziska Elise Hansen, 31, Bangsboder 69
1881, 2205, 07101881, Peter Christian Roulund, søn af rebslager og saltraffinadør Johan Peter Albrecht Roulund og Anne Marie Christiane Albertine Møller, 32, Sortebrødre Torv 29
1881, 2405, 25091881, Axel August Robert Drue, søn af slagter Henrik Carl Christian Drue og Henrikke Marie Hansen, 35, Fredensgade 26
1881, 2605, 31071881, Jens Peter Oluf Nielsen, søn af arbeidsmand Frederik Nielsen og Maren Kirstine Hansen, 37, Frederiksgade 40
1881, 2605, 26061881, Christian Jørgensen, søn af tømrer Anders Henrik Jørgensen og Anne Jensine Pedersen, 29, Frederiksgade 46
1881, 3005, 30051881, Jørgen Peter Rasmussen, søn af snedker Peter Rasmussen og Maren Kirstine Christiansen, 24, Nedergade 2
1881, 3105, 18091881, Adolf Henrik Madsen, søn af skomagersvend Hans Peder Madsen og Bodil Cathrine Olsen, 28, St. Jørgensgade 3
1881, 0206, 06111881, Niels Johannes August Hjermind, søn af farver Mikael Harald Hjermind og Anna Maria Nielsen, 29, Nedergade 40
1881, 0406, 31071881, Thomas Peter Andkjær, søn af snedker Thomas Sørensen Andkjær og Hansine Pedersen, 30, Theaterstræde 5
1881, 0606, 05101881, Søren Villiam Sørensen, søn af agent Rasmus Sørensen og Ane Cathrine Nielsen, 21, Overgade 54
1881, 2703, 26061881, Johannes Clemmensen, søn af mægler Hans Christian Clemmensen og Hedvig Caroline Vilhelmine Mangor, 39, Hunderupgade 5
1881, 2903, 26061881, Emanuel Johannes Ferdinand Hansen, søn af filehugger Vilhelm Hansen og Christine Vilhelmine Hansine Petersen, Frederiksgade 67
1881, 1306, 18061881, Christian Thorvald Jensen, søn af tjenestekarl Jørgen Simonsen og ugift Maren Jensen, 30, i Ridehusgade 11
1881, 1906, 19061881, Carl Adolph Jensen, søn af møbelhandler Carl Christian Jensen og Christiane Dorthea Hansen, 33, Pjentedam 12
1881, 2706, 11091881, Carl Georg Thorvald Andersen, søn af klodsemager Niels Peter Vilhelm Andersen og Hansine Petersen, 32, Grynhusene 22
1881, 2906, 26031881, Peder Henrik Frederiksen, søn af arbeidsmand Frederik Georg Mikkelsen og Kirsten Andersen, 30, Ridehusgade 36
1881, 1007, 16091881, Knud Valdemar Nellemann Kruuse, søn af hestehandler Jakob Nielsen Kruuse og Jørgine Konradine Emilie Nellemann, 36, Juelsminde. Navneændring af 30.5.1908 ved adoption til Knud Waldemar Castberg, søn af … , i Illinois i Amerika
1881, 1107, 06111881, Anders Christian Poulsen, søn af gaardmand Jens Poulsen og Ane Marie Andersen, 31, Biskorup
1881, 1707, 06111881, Karl Alexius Jensen, søn af patrouillebetjent Lars Jensen og Margrethe Catharina Gertrude Viese, 41, Nedergade 17
1881, 1307, 15011881, Marius Henrik Rudolf Grumstrup, søn af maler Ebbe Andersen Grumstrup og Mariane Petersen, 25, Overgade 27
1881, 2207, 30091881, Carl Rasmussen, søn af gaardmand Peter Christian Rasmussen og Caroline Hansine Mortensen, 31, Killerup
1881, 3105, 24061881, Niels Alfred Thorvald Nielsen, søn af handelsbetjent Jens Hansen Nielsen, i Odense og ugift Hansine Jørgine Nielsen, i Kullerup
1881, 2507, 21081881, Rasmus Peder Marius Hansen, søn af tjenestekarl Niels Hansen, i Biskorup og ugift Gjertrud Marie Pedersen, 25, St. Jørgens Forstad 43
1881, 2507, 26071881, Emil Olsen, søn af kjøbmand Anthon Olsen og Marie Sophie Margrethe Rasmussen, 39, Overgade 31
1881, 3107, 18091881, Hans Peter Hansen, søn af arbeidsmand Henrik Christoffer Hansen og Karen Petersen, 37, St. Jørgens Mark
1881, 0308, 25091881, August Greger Edvard Madsen, søn af murer Rasmus Madsen Langberg og Anne Eliasen, 35, Ramsherred 59
1881, 0508, 04121881, Hans Andreas Reipurt Hansen, søn af Oline Jørgine Hansen, 28, i Adamsgade 46
1881, 1008, 04091881, Einer Verner Thorkild Hjalmar Pedersen, søn af arbeidsmand Hans Jacob Stage, Dalum og ugift Mortensine Oline Marie Pedersen, 26, i Frederiksgade 39
1881, 1608, 25091881, Theodor Peter Ludvig Schmidt, søn af murermester Hans Schmidt og Christiane Birgitte Marie Larsen, 25, St. Jørgensgade 7
1881, 1708, 02101881, Hans Frederik Laurits Jørgensen, søn af landpostbud Jørgen Jørgensen og Kirsten Rasmussen, 26, St. Jørgens Mark
1881, 2308, 18091881, Jens Henriksen, søn af arbeidsmand Niels Henriksen og Johanne Jensen, 41, Frederiksgade 41
1881, 2908, 25091881, Aage Lorentzen, søn af kjøbmand Hans Christian Ludvig Lorentzen og Herdis Gudrund Schewing, 29, Overgade 41
1881, 3008, 30101881, Laurids Martinus Olsen, søn af husmand Hans Olsen og Ane Marie Larsen, 36, Eiby
1881, 0805, Dødfødt dreng, søn af ugift Larsine Kirstine Andersen, 29, Overstræde 75
1881, 1509, 13111881, Anders Valdemar Hansen, søn af gaardeier og sognefoged Laurits Hansen og Ane Katrine Jensen, 29, Killerup
1881, 1909, 02101881, Lars Peter Anton Hansen, søn af tjenestekarl Lars Peter Nielsen og ugift Christiane Martine Nikoline Therese Hansen, 25, Frederiksgade 13
1881, 1809, Dødfødt dreng, søn af værtshusholder Hans Jensen og Stine Knudsen, 30, St. Jørgens Forstad 23
1881, 2309, 27081882, Niels Christian Hansen, søn af arbeidsmand Søren Hansen og Petrine Kirstine Petersen, 26, Eiby Mark
1881, 2409, 06111881, Alfred Møller, søn af skomager Hans Jakobi Møller og Anna Petrine Friis, 30, St. Jørgensgade 39
1881, 2809, 28101881, Laurits Christian Ovesen, søn af arbeidsmand Lars Christian Ovesen og Marie Larsen, 25, St. Jørgens Mark
1881, 3009, 13111881, Axel Jacob Brodtrück Hansen, søn af kjøbmand Jens Peter Hansen og Sophie Frederikke Amalie Brodtrück, 38, Østergade 70
1881, 0310, 29011881, Karl Villiam Faxø, søn af dreiersvend Peder Christian Faxø og ugift Mette Marie Jensen, 26, i Frederiksgade 39
1881, 0410, 18121881, Kristian Andersen Schiøth, søn af arbeidsmand Christian Andersen Schiøth og Maren Christine Hansine Andersen, 30, Eiby
1881, 0410, 22011881, Henning Kristian Lütken Hansen, søn af væver Frederik Lütken Hansen og Mette Dorthea Henningsen, 29, Frederiks Forstad 86
1881, 1110, 18121881, Jens Marius Larsen, søn af murersvend Laurits Henrik Larsen og Laura Vilhelmine Pedersen, 25, Adamsgade 26
1881, 1410, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Niels Larsen og Hansine Laurentine Abelone Marie Hansen, 29, Adamsgade 39
1881, 2110, 15111881, Knud Peter Nielsen, søn af arbeidsmand Eskild Nielsen og Maren Martinussen, 34, Eiby
1881, 3009, -, Dreng, søn af handelskommis Rasmus Christian Larsen, i Odense og ugift Henriette Vilhelmine Harme, i Testrup Maarslet Sogn
1881, 1210, 30101881, Jens Peter Frederiksen, søn af korporal Peder Sigfred Frederiksen og ugift Jensine Rasmussen, 25, i St. Jørgens Forstad 22
1881, 2610, 19021881, Emil Carl Christian Nissen, søn af smedesvend Hans Christian Nissen og Maren Kirstine Jørgensen, 33, Adamsgade 26
1881, 2910, 08011882, Otto Rasmussen, søn af skomager Rasmus Christian Rasmussen og Juliette Christine Adolfine Johanne Engelbrechtsen, 34, Frederiksgade 22
1881, 0211, 06041882, Hans Kingo Pedersen, søn af kjøbmand Hans Peder Kingo Pedersen og Mathilde Victoria Augusta Drewes, 34, Overgade 54
1881, 0711, 29111881, Alfred Simon Jensen, søn af garver Simon Jensen og Elise Margrethe født Jensen, 41, Frederiks Forstad 74
1881, 0811, -, Dreng, søn af tjenestekarl Hans Larsen og ugift Johanne Kirstine Christensen, 28, i Overstræde 48
1881, 1310, 27111881, Poul Christian Poulsen, søn af murer Niels Peter Poulsen og Marie Cathrine Schmidt, Frederiksgade 30
1881, 2011, 04061882, Niels Peter Laurits Poulsen, søn af snedker Niels Frederik Poulsen og Laurette Birgitte Andersen, 19, Frederiksgade 39
1881, 2911, 11021882, Anders Herman Christensen, søn af rugbrødbager Anders Christensen og Caroline Simonsen, 36, Theaterstræde 39
1881, 0412, 01011882, Svend Trøst Petersen, søn af pakhusforvalter Julius Albert Petersen og Cathrine Marie Andreasen, 23, Sortebrødre Torv 14. Navneændring af 21.7.1920 til Svend Trøst Munkvig - Petersen
1881, 0712, 25121881, Carl Christian Ørnstrup Christiansen, søn af kjøbmand Hans Frederik Christiansen og Laura Emilie Ørnstrup, 23, Frederiksgade 23
1881, 2009, 26121881, Niels Frederik Theodor Lassen Poulsen, søn af former Jens Peter Poulsen og Ellemine Severine Amalie Lassen, Frederiksgade 39
1881, 0812, -, Dreng, søn af hattemagersvend Friederich Ebenhecht og Marie Christine Poulsen, 32, Theaterstræde 2
1881, 1012, 12021882, Niels Karlo Edvin Frederik Hansen, søn af smedesvend Rasmus Hansen og ugift Anne Mathilde Larsen, 22, i Grynhusene 41
1881, 1412, 12021882, Rasmus Christian Rasmussen, søn af former Jens Kristian Rasmussen og Else Marie Larsen, 29, Frederiksgade 67
1881, 1912, 06041882, Paul Wendelboe, søn af fabrikbestyrer Thomas Rasmus Sophus Wendelboe og Henriette Natalia Limkilde, 39, Nedergade 23
1881, 2112, 20031882, Charles Andersen, søn af skomagermester Christian Frederik Theodor Andersen og Anna Marie Augustinussen, 39, Sortebrødre Torv 27
1881, 2412, 11041882, Gorm Octavius Rasmussen (tvilling), søn af skomagermester Frederik Rasmussen og Maren Christine Pouline Nielsen, 43, St. Jørgensgade 4
1881, 2512, 26021882, Hans Christian Andersen, søn af smaakjørerkusk Niels Andersen og Ane Kirstine Jørgensen, 39, Frederiksgade 20
1881, 2912, 29121881, Rasmus Peter Jørgensen, søn af ugift Maren Kirstine Jørgensen, 24, St. Jørgens Forstad 54
1881, 2812, ..011882, Anders Christian Olaf Rasmussen, søn af tjenestekarl Anders Christian Rasmussen og ugift Anna Katrine Hansen, 25, i Overstræde 48
1882, 0101, 29011882, Lars Jørgen Marius Hansen, søn af bødker Hans Jørgen Madsen og Ane Marie Andersen, 27, Frederiks Forstad 82
1882, 0602, 29011882, Viggo Alfred Petersen, søn af klodsemager Rasmus Petersen og Hanne Jørgensen, 41, Frederiksgade 13
1882, 0801, -, Dreng, søn af skomagersvend Lars Frederik Petersen og Maren Sophie Hedevig Hansen, 27, St. Jørgens Mark
1882, 1001, 07041882, Hans Frederik Peter Christian Møller, søn af smedesvend Vilhelm Møller og Marthea Marie Hansen, 23, Overgade 49
1882, 1701, 19021882, Johannes Karl Frederik Andersen, søn af snedkersvend Carl Frederik Andersen og Ane Marie Pedersen, 30, Frederiks Forstad 94
1882, 2201, 26011882, Niels Christian Larsen, søn af arbeidsmand Rasmus Larsen og Karen Henningsen, 33, St. Jørgensgade 39
1882, 2601, -, Dreng, søn af skrædersvend Johan Baptist Daniel Smith og Ida Margrethe Rudkjøbing, 30, Brogade 27
1882, 2601, -, Dreng, søn af detaillist Johannes Hansen og Emilie Marie Hensel, 26, Brogade 24
1882, 2701, 12021882, Anders Laurits Bendixen, søn af tømrersvend Jens Peder Bendixen og Signe Jensen, 32, Frederiksgade 65
1882, 3101, 06041882, Jens Laurits Jensen, søn af tømrer Niels Jensen og Marie Larsen, 35, Grynhusene 39
1882, 0602, 02041882, Hans Christian Albert Hansen, søn af arbeidsmand Jacob Hansen og Karen Kirstine født Hansen, 26, Frederiksgade 71
1882, 0402, 13081882, Albert Marius Hansen, søn af klodsemager Hans Hansen og Kirsten født Hansen, 22, St. Jørgensgade 13
1882, 1202, 09071882, Anders Julius Pedersen, søn af træskomager Peder Rasmussen og Johanne Marie Christensen, 44, Overgade 50
1882, 1402, 10041882, Hans Marius Harald Emil Nielsen, søn af væver Hans Nielsen og Johanne Dorthea Maria Rasmussen, 19, Grynhusene 33
1882, 1702, 05051882, Hermann Marius Rasmussen, søn af ungkarl Hans Hansen og ugift Dorthea Marie Rasmussen, 23, i Bangsboder 56
1882, 1902, 10041882, Valdemar Karinus Holger Jørgensen, søn af former Rasmus Jørgensen og Maren født Jørgensen, 33, Frederiksgade 46
1882, 2002, 17041882, Johannes Monberg, søn af arkitekt Peter Christensen Monberg og Clausine Clausen, 22, Pjentedamsgade 10
1882, 2002, 06081882, Karl Marius Petersen, søn af smedesvend Lars Anton Petersen og Maren Kirstine Petersen, 32, Nedergade 11
1882, 2002, 16041882, Rasmus Hansen, søn af arbeidsmand Hans Hansen og Elisabeth Thomsen, 44, Ramsherred 49
1882, 2202, -, Dreng, søn af tandkunstner William Buchholtz og Jensine Marie Simonsen, 40, Overgade 27
1882, 2202, 16041882, Christoffer Larsen, søn af arbeidsmand Hans Peder Larsen og Ane Sophie Hansen, 28, Mellemstræde 81
1882, 2202, 20051882, Axel Bruun Muus, søn af grosserer og consul Laurits Christian August Bruun Muus og Fanny Eduardine Levy, 35, Frederiksgade 2
1882, 2402, 02071882, Johannes Emil Gregersen, søn af sadelmagersvend Laurits Edvard Gregersen og Anna Marie Johansen, 31, Ridehusgade 11
1882, 2702, Dødfødt dreng, søn af ugift Inger Pedersen, i Overgade 48
1882, 0303, 29051882, Niels Jespersen, søn af murersvend Christen Jespersen og Ane Sophie Hansen, 26, St. Jørgens Forstad
1882, 0403, 23051882, Knud Erik Blumensaadt, søn af fabrikant Niels Nicolai Blumensaadt og Birgitte Laurence Andrea Lass, 25, Nedergade 25
1882, 0802, 07041882, Nicolai Thorvald Victor Heinsen, søn af arbeidsmand Hans Peter Heinsen og Maren Cathrine Hansen, Paaskestræde 42
1882, 0803, 07051882, Marius Valdemar Andersen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Anne Margrethe Christine Hansen, 28, Frederiks Forstad 95
1882, 0903, 29051882, Søren Alfred Hansen, søn af arbeidsmand Lars Christian Hansen og Marie Kirstine Sørensen, 32, St. Jørgensgade 27
1882, 1403, 27051882, Nikolai August Kjørboe, søn af møller Carl August Kiørboe og Anna Petrine Cathinka Landkilde, 37, Eiby Mølle
1882, 1503, 22031882, Peder Lang, søn af kobbersmedsvend Christian Ludvig Lang og Hanne Marie Jacobsen, 35, Grynhusene 33
1882, 2703, 16041882, Alexander Thorvald Laauesen, søn af fæstemand A. Laauesen (Winther) og ugift Hanne Kirstine Rasmussen, 31, i Overstræde 48
1882, 0204, 26121882, Aage Steffen Thor Langhoff, søn af slagter Hans Carl Mathias Langhoff og Sofie Kristine Jensen, 29, Frederiksgade 35
1882, 0604, 04061882, Hans Christian Mathiasen, søn af arbeidsmand Jens Peder Mathiasen og Maren Nielsen, 35, Adamsgade 13
1882, 0604, 29041882, Carl Julius Meiborg, søn af farver Søren Hannibal Meiborg og Camilla Dorthea Mikkelsen, 29, Overgade 52
1881, 0805, 18061882, Edvard Andersen, søn af skrædder Lars Andersen og Jensine Maren Kirstine Lydia Rosengaard, 26, Brogade 21
1882, 1304, 14051882, Cæcilius Olsen Scheuer, søn af former Andreas Mathias Scheuer og Anna Mathea Magdalene Olsen, 24, Adamsgade
1882, 1204, 29051882, Harald Valdemar Hansen (tvilling), søn af murer Hans Christian Hansen og Maren Kirstine Pedersen, 28, Frederiksgade 50
1882, 1204, 29051882, Hans Thorvald Hansen (tvilling), søn af murer Hans Christian Hansen og Maren Kirstine Pedersen, 28, Frederiksgade 50
1882, 1304, Dødfødt dreng, søn af murer Julius Ferdinand Stolzenbach og Anne Christine Clausen, 24, Ridehusgade 31
1882, 1404, 29051882, Valdemar Emil Hansen, søn af arbeidsmand Andreas Hansen og Rasmine Larsen, 29, Kragsbjergvej 119
1882, 1904, 01061882, Johan Daniel Eis, søn af arbeidsmand Frederik Vilhelm Eis og Karen Marie Pedersen, 29, Frederiksgade 44
1882, 2010, 18051882, Georg Hjorth, søn af gartner Mathias Lindegaard Hjorth og Mette Hansine Gruund Nielsen, Frederiksgade 42
1882, 0304, 30041882, Theodor Valdemar Jørgensen, søn af gaardskarl Peter Jørgensen, i Odense og ugift Maren Cathrine Andersen, i Aalykkegade 23. Navneændring af 18.11.1887 ved adoption til Theodor Valdemar larsen, søn af æggehandler Søren Chr. Larsen og Mette Marie Nielsen
1882, 1008, 07051882, Henrik Johannes Galle, søn af buntmager Heinrich Emil Albert Galle og Karen Kirstine Rasmussen, Frederiksgade 56
1882, 1804, 14051882, Peder Thorvald Kongstad, søn af tjenestekarl Jakob Bentsen og ugift Marie Kristine Kongstad, 25, i Overstræde 48
1882, 2904, 02091883, Carl Gustav Jørgen Pedersen, søn af maskinarbeider Peder Pedersen og Anna født Pedersen, 39, Bangsboder 56-58
1882, 2904, 02071882, Peder Mortensen, søn af bryggerkarl Mads Mortensen og Gjertrud Jensine Marie Kristensen, 35, Theaterstræde 6
1882, 0205, 07051882, Hans Kristian Hansen, søn af arbeidsmand Lars Larsen, paa St. Jørgens Mark og ugift Sidsel Dorthea Hansen, 35
1881, 1312, 20121881, Axel William Petersen, søn af ugift Julie Dorthea Petersen
1882, 3103, 20051882, Niels Peter Laurits Andersen, søn af garversvend Anders Christian Andersen og ugift Marie Jensine Larsen
1882, 0805, 15051882, Otto Davidsen, søn af farver Christian Johan Davidsen og Hansine Jørgensen, 38, Nedergade 13
1882, 0805, 29051882, Peder Pedersen, søn af tjenestekarl Peder Pedersen og ugift Ingeborg Kirstine Petersen, 24, St. Jørgens Forstad 47
1882, 0805, 30101882, Alfred Larsen, søn af skibstømrer Jens Christian Larsen og Maren Sørine Johansen, 40, Ridehusgade 35
1882, 1005, 09071882, Niels Jørgen Nielsen, søn af arbeidsmand Adam Christoffer Nielsen og Anne Kirstine Hansen, 30, Eiby Mark
1882, 1605, 17051882, Christoffer Theodor Buch, søn af smed Christian Hansen Buch og Rasmine Christine Laura Jeppesen, 40, Grynhusene 29
1882, 1805, 21091882, Niels Christian Marius Berthelsen, søn af arbeidsmand Hans Jørgen Berthelsen og Karen Jørgensen, 38, Overgade 67
1882, 1805, 10091882, Albert Kristian Hansen (tvilling), søn af bagermester Rasmus Hansen og Rasmine Jensen, 30, Overgade 59
1882, 1905, 01071882, Hans Christian Andersen, søn af gaardeier Jens Herman Andersen og Johanne Jørgensen, 29, Hunderuplund
1882, 1905, 25061882, Niels Peter Nielsen, søn af murersvend Rasmus Nielsen og Anne Marie Poulsen, 29, Nyborg Landevei
1882, 2005, 18061882, Hans Christian Olsen, søn af gartner Hans Christian Olsen og Hansine Ludvigsen, 35, Kragsbjergvej 110
1882, 2005, 30061882, Sofus Emil Hansen, søn af jalousimager Rasmus Hansen og Anne Kirstine Hansen, 33, Bangsboder 66
1882, 2005, 02071882, Herman Albert Pedersen, søn af smaakjører Peder Pedersen og Anne Marie Pedersen, 38, Pjentedamsgade 47
1882, 2305, 09071882, Jens Diderik Jensen, søn af smedesvend Hans Jensen og Hansine Petrine Marie Feldthusen, 23, Adamsgade 6 B
1882, 2605, 30071882, Ove Valdemar Petersen, søn af snedkersvend Peter Christian Petersen og Karen Marie Knudsen, 33, Frederiksgade 63. Navneændring af 16.9.1914 til Ove Valdemar Rød - Petersen
1882, 2705, 27071882, Hans Valdemar Alexander Nielsen, søn af tabaksfabrikant Hans Nielsen og Nielsine Caroline Vilhelmine Jørgensen, 38, Brogade 22
1882, 3105, 17091882, Niels Peter Hansen, søn af banevogter Mads Christian Hansen og Ane Johanne Hansen, 29, St. Jørgens Mark
1882, 3105, 15051882, Niels Laurits Andersen, søn af stentrykkersvend Jens Petersen og ugift Ane Margrethe Andersen
1882, 0404, 29051882, Vilhelm Emil Andersen, søn af slagtersvend Vilhelm Valdemar Emil Eriksen og ugift Johanne Marie Larsen
1882, 0106, 02071882, Frederik Borchsenius, søn af proprietær Johannes Borchsenius og Hanne Cecilie Dorothea Petersen, 36, Blangstedgaard
1882, 1006, 16071882, Niels Christian Petersen, søn af arbeidsmand Rasmus Peter Petersen og Anne Marie Henriksen, 27, Bangsboder 52
1882, 1506, 25061882, Einer Viingaard Pedersen, søn af ugift Hanne Pedersen, 23, Bangsboder 67. Nanvneændring af 25.4.1938 til Einer Viingaard Viinborg
1882, 2006, 08101882, Kai Charles Valdemar Jørgensen, søn af malermester Jørgen Peder Jørgensen og Marie Christine Christensen, 30, St. Jørgensgade 14
1882, 2006, 20061882, Carl Julius Steffensen, søn af detaillist Vilhelm Steffensen Tommerup og Anne Johanne Petersen, 38, Brogade 20
1882, 2506, 04031883, Jens Christian Heinrich Madsen, søn af typograf Hans Jakob Klausen og ugift Anna Marie Madsen, 23, St. Jørgensgade 31
1882, 2606, 08101882, Marius Christian Madsen, søn af arbeidsmand Christian Madsen og Anne Marie Andreasen, 33, St. Jørgensgade 26
1882, 0507, 20081882, Hans Kristian Emil Nielsen, søn af gartner Anders Nielsen og Sabine Dorthea Scheuer, 36, Overgade 63
1882, 0607, 05081882, Harald Andresen, søn af skomager Jens Iver Christian Andresen og Anne Kirstine Petersen, 32, St. Jørgensgade 32
1882, 0607, 05111882, Charles Einer Alfred Justesen, søn af snedker Michael Justesen og Maren Christine Rasmussen, 36, Frederiksgade 46
1882, 0807, 29101882, Peder Lundsted, søn af klodsemager Christian Jensen Lundsted og Magdalene Bertelsen, 32, Pjentedam 45
1882, 1407, 06081882, Hans Peter Henrik Knudsen, søn af arbeidsmand Jens Knudsen og enke Ane Magdalene Knudsen, 35, St. Jørgens Forstad 31 (enke efter skræder Peter Henrik Andersen)
1882, 2007, 24091882, Jens Jørgen Pedersen, søn af husmand Lars Pedersen og Anne Elisabeth født Pedersen, 30, Killerup Mark. Navneændring af 6.11.1905 til Jens Jørgen Pedersen Ellegaard
1882, 2607, 04081882, Hans Henrik Hansen, søn af tjenestekarl Hans Marius Rasmussen og ugift Ane Katrine Hansen, 20, St. Jørgens Forstad 4
1882, 2605, 25061882, Morten Sørensen, søn af ungkarl Jens Jakob Sørensen og ugift Karen Sofie Knudsen, af Seden
1882, 2907, 29101882, Karl Olaf Longhi, søn af slagter Frederik Carl Christian Longhi og Ane Jensen, 33, St. Jørgens Forstad 54
1882, 0908, 09081882, Rasmus Peter Rasmussen, søn af bestyrer Rasmus Rasmussen og Anna Hedevig Nielsen, 25, Nyborg Landevei
1882, 1106, 20081882, Einar Oscar Schmalfeldt, søn af buntmager Carl Heinrich Ferdinand Schmalfeldt og Maren Marie Andresen, Adamsgade
1882, 2107, 27081882, Edvard Hansen, søn af arbeidsmand Christen Hansen og Karen Dorthe Larsen, 24, Grynhusene 31
1882, 1008, 22071883, Hans Marius Hansen, søn af arbeidsmand Knud Hansen og Ane Johanne Jensen, 28, Sortebrødre Torv 40
1882, 1108, 10091882, Holger Aksel Vestley Jørgensen, søn af skrædder Peder Jørgensen og Mette Kirstine Hansen, 27, St. Jørgensgade 34
1882, 1608, 08101882, Vilhelm Laurits Jens Larsen, søn af arbeidsmand Christian Larsen og Margrethe Frandsen, 38, St. Jørgens Mark
1882, 1608, 12111882, Johan Kristian Ludvig Homann, søn af kjøbmand Søren Kaas Homann og Anne Marie Hansen, 29, Overgade 52
1882, 1708, 17091882, Peter Laurits Johannes Frederik Jensen, søn af arbeidsmand Ole Frederik Jensen og Nikoline Bolette Larsen, 21, Overgade 67
1882, 1908, 05111882, Jørgen Peter Clausen, søn af snedker Jørgen Peter Clausen og Henriette Amalie Nielsen, 40, Mellemstræde 76
1882, 3008, 02091882, Niels Holger Hansen, søn af ugift Anna Hansine Nielsen, 26, i St. Jørgensgade 34
1882, 0309, 29101882, Jørgen Axel Nielsen, søn af metaldreier Rasmus Christian Nielsen og Maren Rasmussen, 25, Frederiks Forstad 93
1882, 2105, 17091882, Kello Otto Eriksen, søn af arbeidsmand Peder Eriksen og ugift Regine Caroline Albrechtsen, Grynhusene 41
1882, 0509, 08101882, Niels Peder Pedersen, søn af husmand Lars Pedersen og Ane Marie Nielsen, 32, Eiby Mark
1882, 0509, 24091882, Peder Andreas Sørensen, søn af smed Søren Christian Sørensen og Trine Mortensen, 37, Eiby
1882, 0709, 01101882, Hans Peder Jørgensen, søn af arbeidsmand Peder Jørgen Jørgensen og Gjertrud Rasmussen, 35, Grynhusene 57
1882, 1509, 24121882, Rasmus Peter Hansen, søn af murermester Jørgen Hansen og Karen Kirstine Rasmussen, 33, Eiby Mark
1882, 1809, 22101882, Thorvald Christian Absalonsen, søn af rugbrødbager Ole Absalonsen og Marie Elisabeth Helgesen, 27, Frederiksgade 32
1882, 2009, 26111882, Knud Peter Nielsen, søn af arbeidsmand Eskild Nielsen og Maren Martinussen, 35, Eiby Mark. Navneændring af 8.2.1916 til Knud Peter Strømvig
1882, 3009, -, Dreng, søn af fyrbøder Kristian Karlsen og Kirstine Andersen, 32, Brogade 21
1882, 0110, 17121882, Peder Christian Pedersen, søn af arbeidsmand Jakob Pedersen og Sophie Nielsine Kirstine Jørgensen, 22, St. Jørgens Forstad 52
1882, 0210, 19111882, Peter Christian Clausen, søn af tømrer Claus Christian Clausen og Hansine Rasmine Hansen, 26, St. Jørgens Forstad 1
1882, 0310, 05111882, Johannes Hansen, søn af handelsbetjent Johannes Ransby og ugift Rasmine Henriette Hansen, 22, Ridehusgade 26
1882, 0610, 06101882, Niels Hansen, søn af skrædder Johannes Hansen og ugift Gjertrud Marie Jensen, 21, i Brogade 21
1882, 1410, 08041882, Hans Peter Rasmussen, søn af skomager Jens Christian Rasmussen og Hanne Marie Hansen, 38, Frederiksgade 66
1882, 2510, 26101882, Julius Carl Sophus Fjellerad, søn af skrædersvend Georg Nikolai Fjellerad og Gjertrud Katrine Rasmussen, 32, Adamsgade 34
1882, 2510, -, Dreng, søn af arbeidskarl Karl Frederik Jensen og enke Karoline Sophie Amalie Rasmussen, 41, Pjentedam 44 (enke efter rebslagersvend Carl Martin Christian Hansen)
1882, 2710, 26121882, Kristian Frederik Lyng, søn af skomager Hans Clausen Lyng og Anna Elisabeth Margrethe Vermuth, 29, Sortebrødre Torv 21
1882, 0211, 09091882, Ove Carl Mortensen, søn af skrædder Erik Mortensen og Caroline Charlotte Mariane Jenny Binau, 39, Bangsboder 57-58. Navneændring af 27.10.1922 til Ove Carl Elboth
1882, 0511, 10121882, Hans Albert Wollesen, søn af farversvend Andreas Peder Vollesen og ugift Sidse Margrete Jensdatter, 31, i Frederiksgade 39
1882, 2211, 03121882, Anders Marius Andersen, søn af brændehandler Michel Andersen og Johanne Kirstine Nielsine Ravn, Kongensgade 53. Navneændring af 4.4.1883?? til Anders Marius Andersen Talleruphus
1882, 0711, 02041883, Otto August Andreas Joost, søn af hattemager Johan Bernhard Joost og Sara Camilla Sophie Margrethe Berg, 28, Frue Kirkestræde 15
1882, 2111, 11031883, Carl Frederik Thomsen, søn af restauratør Jørgen Peter Thomsen og Nielsine Olsen, 37, Overgade 56
1882, 2511, 02091883, Johannes Justesen Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Justesen og Marie Jørgensen, 39, Frederiksgade 58
1882, 2611, 18031883, Sophus Frederik Marlo Jensen, søn af tobakspindersvend Niels Peter Sophus Jensen og Cathrine Hansine Susanne Marie Nielsen, 23, Frederiksgade 17
1882, 1012, -, Dreng, søn af smedesvend Hans Christian Hansen og Emma Emilie Regine Heidemann, 23, Frederiksgade 7
1882, 1712, 16121883, Herman Thorvald Emanuel Jensen, søn af arbeidsmand Frederik Carl Christian Jensen og Grethe Kirstine Sørensen, 32, St. Jørgens Forstad 39
1882, 2312, 18021883, Søren Jørgen Laurids Jørgensen, søn af arbeidsmand Lars Jørgensen og Johanne Katrine Larsen, Nyborg Landevei
1882, 2512, 25051883, Rasmus Karl Kristian Jørgensen, søn af murmester Jørgen Rasmus Jørgensen og Bolette Caroline Kirstine Bonnesen, 27, Østergade 67
1882, 2312, 03061883, Harald Larsen, søn af slagter Vilhelm Larsen og Marie Larsen, 38, Frederiks Forstad 70
1882, 3112, 18031883, Hans Peter Georg Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Sophie Caroline Rasmine Pedersen, 26, Sortebrødre Torv 28
1882, 2709, 21011883, Frederik Christian Frederiksen, søn af slagter Niels Christian Frederiksen og Maren Cathrine Nielsen, Ridehusgade 43
1882, 0111, 17121882, Peter Theodor Jørgensen, søn af former Theodor Jørgensen, i Faaborg og ugift Marie Andersen, i Vester Aaby
1878, 0101, 10031878, Marie Jørgine Josvadine Hansen, datter af smedesvend Lars Emil Hansen og Thora Marie Christine Jensen, 29, Skræppestræde 36
1878, 0101, 20011878, Petra Emilie Mary Petersen, datter af conditor Peter Emil Petersen, i Adamsgade 29 og ugift Nielsine Andersen, 23, Sortebrødre Torv 17
1878, 0201, 29121878, Clara Petrine Cecilie Sohn, datter af kammager August Ferdinand Sohn og Oline Dorthea Hansen, 31, Theaterstræde 2
1878, 1701, 23061878, Astrid Ida Theodora Petersen, datter af snedkersvend Peter Ludvig Frederik Petersen og Antonie Henriette Hansen, 24, Mellemstræde 76
1878, 2801, 02061878, Anna Rasmine Frederikke Nielsen, datter af patrouillebetjent Lars Nielsen og Maren Kirstine Hansen, 27, Sortebrødre Torv 22
1878, 3101, 28041878, Olga Madsen, datter af detaillist Niels Madsen og Ane Mortensen, 39, Overgade 48
1878, 3101, 24031878, Anna Kirstine Kamilla Christiansen, datter af arbeidsmand Hans Christiansen og Anne Marie Henriksen, 35, St. Jørgens Mark
1878, 0202, 28041878, Frederikke Sofie Stii, datter af arbeidsmand Johan Frederik Stii og Maren Kirstine Thomsen, 28, St. Jørgens Mark
1878, 0302, 03021878, Karen Marie Hansen, datter af væver Lars Peder Hansen og Karen Hansen, 24, St. Jørgens Forstad 6
1878, 0602, 19051878, Vilhelmine Johanne Andresen, datter af barber Heinrich Christoff Martin Andresen og Johanne Mariane Vilhelmine Andresen, 24, Bangsboder 55
1878, 0802, 10061878, Mathilde Olavia Jensen, datter af lærer Hans Ernst Jensen og Flora Regine Olavia Lund, 29, Adamsgade 42
1878, 1302, 23061878, Valborg Hedevig Lucie Beierholm, datter af arbeidsmand Peter Larsen Jensen Beierholm og Ane Hansen, 40, St. Jørgens Forstad 31
1878, 3010, 22021878, Anna Marie Lauritsen, datter af skomagersvend Frederik Carl Christian Lauritsen og Jensine Christiane Merkel, Frederiksgade 10
1878, 2002, 12051878, Marie Karoline Hansen, datter af gaardmand Lars Hansen og Ane Lucie Rasmussen, 37, Eiby Mark
1878, 1902, 26031878, Maren Rasmine Marie Hansen, datter af cigarmagersvend Peter Hansen, i Fredericia og ugift Karen Kirstine Hansen, 26, Sortebrødre Torv 22
1878, 2402, 01091878, Ellen Elisabeth Susanne Dreiucker, datter af stentrykker Otto Friedrich Wilhelm Dreiucker og Rosalie Sophie Frederikke Jurtzich, 24, Frue Kirkestræde 9
1878, 2502, -, Pige, datter af skomager Laurits Schurmann Petersen og Christiane Theodora Ryberg, 24, Frederiksgade 35
1878, 0605, 30051878, Laura Larsen, datter af gaardmand Christen Larsen og Kirsten Marie Jørgensen, 34, Eiby Mark
1878, 1203, 19051878, Anna Johanne Marie Povlsen, datter af arbeidsmand Christian Peder Poulsen og Anne Marie Jensen, 34, St. Jørgens Mark
1878, 1203, Dødfødt pige, datter af malersvend Andreas Eduard Hansen og Caroline Clausen, 31, St. Jørgens Forstad 5
1878, 2003, 19051878, Hanna Agnete Marie Sørensen, datter af smed Søren Christian Sørensen og Trine Mortensen, 34, Eiby
1878, 2303, 03111878, Anna Marie Heidemann, datter af snedkersvend Carl Vilhelm Heidemann og Gjertrude Marie Christine Madsen, 22, Theaterstræde 2. Navneændring af 8.6.1920 til Anna Marie Høver
1878, 2503, 08091878, Anna Mathilde Emilie Hansen, datter af invalid kreaturhandler Henrik Hansen og Caroline Marie Thomsen, 39, Ramsherred 61
1878, 0104, 05051878, Marie Nielsen, datter af væver Anders Nielsen Rosenlund og Karen Marie Rasmussen, 34, St. Jørgens Forstad 6
1878, 0104, -, Pige, datter af Oluf Ingmansen (svenskeren), paa Blangstedgaard og ugift Anne Dorothea Nielsen, paa Overholluf
1878, 0804, 01121878, Julie Marie Jørgensen, datter af politiassistent Carl Lauritz Jørgensen og Sophie Antonette Christine Petersen, 43, Hunderupgade 22
1878, 0804, 10061878, Emilie Cecilie Mench, datter af bager Johan Peder Mench og Johanne Jakobine Merkel, 25, Frederiksgade 11
1878, 1404, 11081878, Anne Karine Nielsen, datter af karethmagersvend Hans Nielsen og Mette Marie Nielsen, 34, Grynhusene 22
1878, 1704, 14071878, Mathea Madsen, datter af arbeidsmand Mads Peder Madsen og Dorthe Marie Axelsen, 23, Overgade 63
1878, 1804, 19051878, Ingeborg Petra Marie Hansine Petersen, datter af tjener Carl Peter Rasmus Petersen, Valdemar Slot og ugift Jacobine Johansen, 23, Ny Møllegaardshus
1878, 2404, 10061878, Erikka Vilhelmine Viggoline Madsen, datter af bødker Peter Vilhelm Gotfred Madsen og Erikke Juliane Pouline Jespersen, 23, St. Jørgens Forstad 14
1878, 0102, 05051878, Caroline Amalie Hansen, datter af arbeidsmand og fhv. landmand Carl Martin Hansen og Johanne Simonsen, Nyborg Landevei
1878, 2001, 02061878, Laura Nielsine Hansen, datter af tjenestekarl Laurits Hansen og ugift Johanne Marie Kirstine Larsen, i Holsedore 31
1878, 2804, 09081878, Larsine Marie Kristine Christensen, datter af vognfabrikant Rasmus Vilhelm Thorvald Christensen og Ulrikke Sophie Henriette Stegmann, 43, Nedergade 28
1878, 2904, 15091878, Marie Axeline Kirstine Andersen, datter af murersvend Frederik Christian Hansen, Frederiksgade og ugift Karen Kirstine Andersen, 22, i Frederiksgade 59
1878, 0205, 23061878, Erikke Petrea Schmidt, datter af handskemager Hans Peter Schmidt og Johanne Christiane Demant, 26, Nedergade 26
1878, 0305, 10111878, Marie Nielsine Olsen, datter af sømand Christian Lind Olsen og Nielsine Hansen, 19, Adamsgade 48
1878, 1205, 30061878, Katrine Kirstine Andersen, datter af tømrer Hans Andersen og Christiane Olsen, 22, St. Jørgens Forstad
1878, 1805, 07071878, Anna Olsen, datter af kjøbmand Anthon Olsen og Marie Sophie Margrethe Rasmussen, 35, Kongensgade 21
1878, 1505, 15091878, Anna Kirstine Petrine Jensen, datter af tjenestekarl Peter Jensen, i Odense og ugift Caroline Christine Frantziska Nielsen, 18, hos husmand Rasmus Hansens enke i Eiby
1878, 1905, 10111878, Olavi Rudolfine Dorothea Nielsine Thrane, datter af slagter Niels Frederik Fabricius Thrane og Hansine Hansen, 28, Overgade 67
1878, 2605, 14071878, Anne Marie Andersen, datter af møllerkusk Kasper Andersen og Hansine Christine Sørensen, 21, St. Jørgens Forstad 2
1878, 2805, 09021878, Hansine Adolphine Maria Nielsen, datter af slagter Johannes Henrik Christian Nielsen, i Odense og ugift Sophie Christine Larsen, 27, i St. Jørgens Forstad 5 A
1878, 0902, 10061878, Thora Christine Nielsen, datter af bager Niels Christian Nielsen og Karen Marie Hansen, Paskestræde 42
1878, 3105, 01091878, Maren Vilhelmine Olufine Christensen, datter af ugift Hansine Christine Christensen, 18, i Nedergade 7
1876, 0811, 02021877, Laura Baldurine Flindt, datter af forvalter Baldur Flindt og ugift Laurine Cathrine Larsen, i Stengade i Tullebølle
1878, 0806, 29091878, Anne Hansine Kamilla Christensen, datter af arbeidsmand Christen Jensen og Anne Cathrine Hansdatter Larsen, 34, St. Jørgens Forstad 67
1878, 0906, 28071878, Elna Marie Asmussen, datter af arbeidsmand Nis Asmussen og Rasmine Anna Marie Nielsen, 25, St. Jørgens Mark
1878, 1206, 20071878, Inger Margrethe Løngreen, datter af kjøbmand Ernst Vilhelm Løngreen og Emma Kirstine Rasmussen, 24, Nedergade 33
1878, 1706, 20101878, Marie Jørgine Jørgensen, datter af arbeidsmand Johan Vilhelm Jørgensen og Hansine Kirstine Thomsen, 27, Frederiksgade 67
1878, 1806, 22121878, Ingeborg Amalie Rasmussen, datter af arbeidsmand Niels Peter Rasmussen og Ane Marie Hansen, 27, Frederiksgade 63
1878, 2306, 10091878, Olga Augusta Mathilde Petersen, datter af typograf Carl Christian Valdemar Petersen og Augusta Frederikke Schnurre, 26, Frederiks Forstad 82
1878, 2606, 14071878, Karen Pedersen, datter af smed Søren Petersen og Maren Andersen, 37, Eiby
1878, 2606, 01091878, Anne Marie Vilhelmsen, datter af slagtersvend Carl Mathias Andreas Vilhelmsen og Anne Cathrine Hansen, 26, Eiby Mark
1878, 2606, 08091878, Anne Kirstine Margrete Rasmussen, datter af arbeidsmand Anders Christian Rasmussen og Sidsel Marie født Rasmussen, 34, St. Jørgens Forstad 12
1878, 0607, 14071878, Anna Marie Andersen, datter af brændehandler Mikkel Andersen og Johanne Kirstine Nielsen Ravn, Asylgade 30
1878, 2105, 01091878, Elise Rasmine Annette Sophie Augusta Frederikke Jensen Viese, datter af murersvend Marius Jensen, i Odense og ugift Karen Basse Caroline Vilhelmine Viese, i Middelfart
1878, 1007, 14041879, Agnes Hulda Martine Christiansen, datter af skrædersvend Niels Peter Christiansen og Maren Kirstine Petersen, 28, Nedergade 7
1878, 1707, 18101878, Emma Bolette Sofie Jørgensen, datter af arbeidsmand Jørgen Jespersen og Sophie Hansen, 29, Grynhusene 43
1878, 1707, 01091878, Kristiane Andersen, datter af arbeidsmand Christian Andersen og Nikoline Jensen, 30, St. Jørgens Forstad 31
1878, 2307, 01091878, Marie Sofie Vilhelmine Møller, datter af hattemager Carl Christian Petersen, i Fredericia og ugift Ottilia Palæmona Møller, 26, St. Jørgensgade 10
1878, 2607, -, Pige (tvilling), datter af murersvend Lars Larsen og Jensine Marie Johanne Caroline Horne, 37, Grynhusene 33
1878, 2707, 08091878, Karen Kirstine Nielsen, datter af landmand Peder Nielsen og Maren Johanne Hansine født Nielsen, 27, St. Jørgens Forstad 23
1878, 2707, 01091878, Dagmar Madsen, datter af gaardmand Jens Madsen og Kirsten Madsine Camilla Møller, 26, Eiby
1878, 2707, 11081878, Olga Marie Kirstine Nielsen, datter af klodsemager Hans Jørgen Nielsen og Johanne Dorthea Jørgensen, 28, Frederiksgade 46
1878, 3005, 07071878, Gotschalinda Johanne Adelhaid Petersen, datter af ugift Laura Marie Caroline Petersen, i Frederiksbroggade 26, 4., i Kjøbenhavn
1878, 0508, 13081878, Christine Larsine Hansen, datter af ugift Dorthe Larsen, 20, i Pjentedamsgade 47
1878, 0608, 29091878, Anne Laurine Pedersen, datter af skrædder Jens Pedersen og Anne Marie Pedersen, 31, Sortebrødre Torv 12
1878, 1508, 29091878, Ellen Margrete Lorentzen, datter af kjøbmand Hans Christian Ludvig Lorentzen og Herdis Scheving, 26, Overgade 41
1878, 1504, 08091878, Dagmar Granau, datter af skomager Peder Ferdinand Granau og Trine Petrosine Meier, Frederiksgade 11
1878, 2208, -, Pige, datter af kulhandler Mads Pedersen og Louise Petrine Demant, 27, Frederiksgade 27
1878, 2508, 10111878, Anna Kamilla Jensine Rasmussen, datter af smed Jens Christian Rasmussen og Karen Dorthea Nielsen, 27, Eiby Mark
1878, 2708, 15091878, Ane Marie Sofie Kristiansen, datter af tjenestekarl Hans Peter Kristiansen, i Fredericia og ugift Mette Marie Rasmussen, 30, i Adamsgade 14
1878, 2808, 07101878, Olivia Sofie Emilie Schenck, datter af skomager Christian Philip Schenck og Karen Marie Jeppesen, 38, Frederiksgade 22
1878, 0109, 03121878, Anna Katrine Johanne Kristiane Kaysen, datter af slagter Ingvart Martin Kaysen og Maren Rasmussen, 35, Nyborg Landevei
1878, 0309, 27101878, Anna Kamilla Hansen, datter af arbeidsmand Jens Peder Hansen og Hedevig Sophie Cathrine Pedersen, 24, Sortebrødre Torv 12
1878, 1209, 06101878, Ellen Tychsen, datter af fabrikant Peter Tychsen og Vilhelmine Marie Sievertsen, 23, Overgade 46
1878, 1209, 17111878, Emma Josefine Jørgensen, datter af arbeidsmand Hans Jørgensen og Anne Kirstine Knudsen, 30, St. Jørgens Forstad 38
1878, 1309, 26121878, Rigmor Grupe, datter af slagter Carl Adolph Christoph Grupe og Laura Christine Jørgensen, 37, Overgade 44
1878, 1409, 26121878, Marie Kristine Pedersen, datter af træskomand Peder Rasmussen og Johanne Marie Christensen, 40, St. Jørgensgade 17
1878, 1809, 03111878, Johanne Christine Maaløe, datter af contorchef og bogholder Hans Hartvig Ernst Maaløe og Hanne Louise Oline Hansen, 31, Fisketorvet 10-12
1878, 0803, 22091878, Betty Lavra Eriksen, datter af smedesvend Johan Ditlev Corfitz Eriksen og Cathrine Elisabeth Rasmussen, 33, Skræppestræde 41
1877, 3108, 29091878, Andrea Katrine Petersen, datter af arbeidsmand Peter Petersen og Anne Marie Rasmussen, Skræppestræde 37
1878, 0110, 17111878, Meta Margrethe Nielsen, datter af arbeidsmand Peter Anton Nielsen og Maren Larsen, 32, Skræppestræde 20
1878, 0210, 27101878, Kristiane Rasmine Kristine Jakobsen, datter af bryggerkusk Knud Jacobsen og Maren Cathrine Hansen, 33, Grynhusene 29
1878, 0310, 26121878, Petra Karoline Henriksen, datter af arbeidsmand Niels Henriksen og Maren Kirstine Hansen, 38, Eiby Mark
1878, 0710, 24111878, Mette Marie Andersen, datter af arbeidsmand Peder Andersen Nørbo og Nielsine Rasmine Knudsen, 27, St. Jørgens Forstad
1878, 1510, 01011879, Maren Kristine Andersen, datter af arbeidsmand Hans Andersen og Karen Lovise Hansen, 25, Sortebrødre Torv 22
1878, 1610, 15121878, Thora Jørgine Stougaard, datter af møllersvend Christian Gottschalk Nielsen Stougaard og Caroline Sabine Andrine Tellerup Madsen, 27, Frederiksgade 59
1878, 2210, Udøbt pige, datter af cigarmager Niels Hansen og Petrine Rasmussen, 29, St. Jørgensgade 20
1878, 2210, 18051879, Ane Constance Valborg Sofie Binau, datter af skomager Frederik Carl Christian Binau og Lovise Maren Sofie Larsen, 30, St. Jørgens Forstad 8
1878, 2810, 08121878, Anne Katrine Christensen, datter af banearbeider Mads Christensen og Christiane Larsen, 24, Frederiksgade 14
1878, 3110, 02021879, Klara Katrine Margrete Petersen, datter af slagter Niels Jørgen Julius Petersen og Petrine Mathilde Rasmussen, 23, Eiby Mark
1878, 1809, 09121878, Anne Marie Johanne Christine Hansen, datter af ungkarl Hans Nicolai Hansen og ugift Magdalene Hansen, i St. Jørgens Forstad 3
1878, 0211, 16031879, Maren Kristine Hansen, datter af murer Jørgen Hansen og Karen Kirstine Rasmussen, 30, Nyborg Landevei
1878, 0311, 26121878, Henriette Sofie Hansen, datter af victualiehandler Hans Hansen og Ane Marie Jensen, 33, Overgade 64
1878, 1211, 18051878, Ane Henriette Elba Nielsen, datter af arbeidsmand Eskild Nielsen og Maren Martinussen, 31, Eiby Mark
1878, 1311, 23021879, Johanne Marie Katrine Kristiane Hansen, datter af former Anders Hansen og Anne Larsen, 20, Grynhusene 20
1878, 1911, 19111878, Sophie Mathilde Andersen, datter af avlsbruger Peder Andersen og Karen Dorthea Nielsen, 38, St. Jørgens Forstad 40
1878, 2011, 14041879, Emma Emilie Kirstine Larsen, datter af smedemester Carl Larsen og Christiane Cathinka Kirstine Adnersen, 23, Sortebrødre Torv 48
1878, 2111, 26121878, Anna Henriette Hansen, datter af arbeidsmand Peder Laurits Christian Hansen og Jensine Georgine Hansen, 24, Skræppestræde 34
1878, 2211, 21091879, Marie Kristine Hansen, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen og Marie Christine Andersen, 34, St. Jørgensgade 26
1878, 2711, 14041879, Karoline Kristine Paulsen, datter af gartner Christian Petersen, i Eiby og ugift Metteline Margrethe Paulsen, 18, hos arbeidsmand Poul Ludvig Andersen paa Eiby Mark
1878, 2911, 29121878, Maren Sophie Christiansen, datter af tjenestekarl Jens Kristiansen og ugift Hansine Rasmussen, 22, St. Jørgens Mark ved Eiby Mølle
1878, 0412, 06071879, Anna Elisabeth Frantzen, datter af garver Carl Sophus Frantzen og Cathrine Vilhelmine Nielsen, 42, Langgade 17
1878, 0512, 15061879, Natalie Karoline Hunderup, datter af smedesvend Marius Ludvig Andreas Hunderup og Johanne Theodora Christophine Marie Petersen, 35, Bangsboder 60
1878, 0812, 22061879, Kari Louise Margrethe Moe Larsen, datter af chordegn og klokker Carl Larsen og Sophie Nicoline Moe, 26, Frederiksgade 43. Navneændring af 1.8.1930 til Kari Louise Margrethe Moe - Larsen
1878, 0912, 09111879, Klara Marie Andrea Waldstrøm, datter af blikkenslager Detlef Eggert Julius Waldstrøm og Martha Marie Friis, 37, Nedergade 13
1878, 1312, 09021879, Emilie Margrethe Andersen, datter af bryggerkusk Jørgen Christian Andersen og Ane Marie Larsen, 26, Grynhusene 29
1878, 1912, 27041879, Inger Møller, datter af guldsmed Otto Christian Møller og Christiane Marie Roulund, 37, Overgade 33
1878, 2112, 19011879, Hansine Marie Petersen, datter af soldat Rasmus Pedersen, i Odense og ugift Helene Christine Petrine Hansen, 20, hos husmand Hans Hansens enke i Eiby
1878, 2512, 27081879, Minna Cecilie Hansine Thrane, datter af slagter Alfred Viggo Thrane og Jørgine Marie Elisabeth Berggreen, 26, Nyborgveien
1879, 0401, 16031879, Anna Marie Hansen, datter af handelsmand Rasmus Hansen og Maren Larsen, 37, Overgade 49
1879, 0501, -, Pige, datter af tjenestekarl Jens Christian Demiliussen og ugift Hansine Christophine Johanne Marie Hansen, 25, i St. Jørgensgade 6
1879, 0801, 11051879, Gjertrud Kirstine Hansen, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Kirsten Pedersen, 39, St. Jørgens Forstad
1878, 1209, 05011879, Jutta Thyra Emilie Heidemann, datter af skorstensfeiersvend Carl Gerhard Petersen og ugift Emma Emilie Regise Heidemann, St. Jørgensgade 4
1879, 0701, 11051879, Elna Kamilla Katrine Hansen, datter af kontorbud Emil Christian Hansen og Laura Jacobine Larsen, 29, Skræppestræde 6
1879, 0901, 23031879, Jenny Marie Margrete Valborg Andersen, datter af sadelmager Jens Peter Julius Andersen og Helene Karoline Petersen, 20, Nedergade 16
1879, 1101, 14041879, Dagmar Charlotte Kristiane Thomsen, datter af slagter Niels Frederik Thomsen og Ane Marie Karoline Vilhelmine Larsen, 35, St. Jørgens Forstad 54
1879, 1201, 04051879, Bine Kirstine Marie Petersen, datter af murersvend Carl Petersen og Abelone Kirstine Hansen, 28, St. Jørgens Forstad 31
1879, 2001, 16061879, Laura Viktoria Larsen, datter af slagter Vilhelm Valdemar Jørgen Larsen og Marie Kirstine Rasmussen, 34, Frederiks Forstad 70
1879, 2101, 14041879, Andrea Johanne Dyhr, datter af gjørtler Carl Martin Dyhr og Marie Crone, 28, Overgade 50
1879, 1701, 23021879, Antoinette Sørensen, datter af gartner A. Sørensen, paa Steensgaard og ugift Karen Rasmussen (Kolborg), 25, i Bangsboder 57
1879, 1901, 12101879, Marie Theresia Ebenhecht, datter af hattemagersvend Friedrich Ebenhecht og Marie Christine Paulsen, 30, Theaterstræde 2
1879, 2801, 18051879, Astrid Sylvia Rebekka Hortensia Heinsen, datter af vognmand Christian Siegfried Heinsen og Emma Lovise Frederikke Volder, 30, St. Jørgens Forstad 16
1879, 0102, 27041879, Helene Mathilde Pedersen (tvilling), datter af arbeidsmand Peder Pedersen og Marie Christine Salome Lundorf, 30, Eiby Mark
1879, 0302, 18051879, Ingeborg Kristine Rasmussen, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Maren Christensen, 34, Eiby
1879, 0502, 11041879, Kirsten Agathe Christensen, datter af rugbrødbager Anders Christensen og Caroline Simonsen, 34, Sortebrødre Torv 39
1879, 1202, 06071879, Emilie Laura Alfrida Mary Petersen, datter af cigarmager Richard Albert Petersen og Erikke Christine Rasmussen, 26, Grynhusene 31
1879, 1702, 09031879, Dagmar Petrine Larsen, datter af arbeidsmand Christoffer Mikkelsen og ugift Karen Marie Larsen, 29, i Frederiks Forstad 78
1879, 1702, 25051879, Sara Karoline Marie Petersen, datter af udsalgsbestyrer Carl Petersen og Anne Marie Madsen, 41, Frederiksgade 60
1879, 1902, 30041879, Marie Andersen, datter af skomager Christian Frederik Theodor Andersen og Ane Marie Augustinus, 37, Sortebrødre Torv 27
1879, 1902, 06071879, Anna Kirstine Jensen, datter af arbeidsmand Lars Christian Jensen og Jørgine Elisabeth Jørgensen, 29, Frederiks Forstad 101
1879, 2402, 10081879, Fanny Marie Kristine Andersen, datter af møllersvend Jørgen Andersen og Maren Kirstine Caspersen, 37, Nedergade 11
1879, 2402, 25051879, Mathea Nikoline Hansen, datter af murersvend Jens Hansen og Ane Marie Hansen, 33, St. Jørgens Forstad 27 C
1879, 0103, 14121879, Laura Magdalene Prebentine Thorsen, datter af kurvemager Preben Albrecht Thorsen og Ane Cathrine Hansen, 28, Frederiksgade 66
1879, 1803, 25051879, Marie Mathilde Jørgine Jørgensen, datter af ugift Frederikke Lovise Kirstine Jørgensen, 20, i Skræppestræde 27
1879, 2403, 22061879, Helga Charlotte Aablad, datter af skomagermester Julius Alfred Aablad og Maren Laurine Dorthe Andreasen, 28, Adamsgade 9
1879, 2203, 25051879, Martha Marie Hansen, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen og Maren Eriksen, 30, Adamsgade 42
1879, 2703, 26101879, Jørgine Elfrida Hansen, datter af cigararbeider Hans Christian Hansen og Caroline Elisabeth født Hansen, 41, Frederiksgade 35
1877, 2304, 11041879, Ella Baumgarten, datter af kjøbmand Emil Baumgarten og ugift Agnes Birgitte Cathrine Nicolajsen, Adamsgade
1879, 0904, 15061879, Rasmine Kirstine Marie Hansen, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen og Elisabeth Marie Jensen, 34, St. Jørgens Forstad 10
1879, 1004, 25041880, Betty Kristine Elisabeth Rasmussen, datter af skomagermester Frederik Rasmussen og Karen Christine Pauline Nielsen, 40, Nedergade 27
1879, 1004, 14081879, Louise Mathilde Petersen, datter af arbeidsmand Johan Emil Petersen og Karen Kirstine Nielsen, 43, Sortebrødre Torv 18
1879, 1104, 08061879, Jenny Alfride Jensen, datter af garver Simon Jensen og Elise Margarethe født Jensen, 38, Frederiks Forstad 74
1879, 1104, 22051879, Anne Marie Hansen, datter af smedemester Niels Peter Hansen og Karen født Hansen, 39, St. Jørgens Forstad 35
1879, 1702, 27041879, Dagmar Laura Rasmine Rosengaard, datter af gartner Jakob Joseph Alfred Rosengaard og ugift Magdalene Julie Larsen, paa Sophiendal i St. Hans Sogn
1879, 1404, 04051879, Hedevig Petrine Frederiksen, datter af tjenestekarl Peter Frederiksen, i Eiby og ugift Johanne Marie Martine Rasmussen, i Frederiksgade 16
1879, 1804, 22051879, Karen Jørgensen, datter af gaardmand Jørgen Pedersen og Dorthe Kirstine Rasmussen, 31, Rosengaarden. Navneændring af 1.4.1892 til Karen Petersen
1879, 2504, 27071879, Inger Schmidt, datter af adjunkt Karl Henrik Posselt Schmidt og Frederikke Clausen, 29, Overgade 48
1879, 2604, 08061879, Karen Sofie Caspersen, datter af murersvend Søren Caspersen og Madsine Jakobine Marie Hansen, 25, Frederiksgade 42
1879, 0105, 29061879, Agnes Eleonora Clausen, datter af snedkersvend Jørgen Peter Clausen og Henriette Amalie Nielsen, 37, Mellemstræde 76
1879, 0405, 15061879, Anne Kirstine Henriksen, datter af arbeidsmand Rasmus Henriksen og Petrine Christiansen, 25, Eiby Mark
1879, 0805, 06071879, Anna Hansine Johansen, datter af arbeidsmand Anders Johansen og Maren Hansen, 30, Kragsbjerghuset
1879, 1705, 22061879, Anna Hansen, datter af kjøbmand Niels Christian Hansen og Andriette Marie Magdalene Petersen, 25, Overgade 38
1879, 1705, 29091879, Nielsine Caroline Christine Andersen, datter af arbeidsmand Niels Andersen og Anne Marie Pedersen, 31, Frederiksgade 10
1879, 2205, 10061879, Ingeborg Davidsen, datter af farver Christian Johan Davidsen og Hansine Jørgensen, 34, Nedergade 13
1879, 0504, 08061879, Marie Sofie Møller, datter af skomager Hans Jacob Møller og Anna Petrine Friis, St. Jørgens Forstad 1
1879, 3005, 17081879, Dorthea Kristine Vibekka Olsen, datter af arbeidsmand Kristen Olsen og Hansine Rasmine Kristiansen, 24, Adamsgade 24
1879, 0801, 15061879, Anna Regine Frederikke Bom, datter af murersvend Frederik Christian Hansen og ugift Hansine Marie Cathrine Bom, i Nyenstad 125
1879, 0606, 23111879, Nielsine Mathilde Nielsen, datter af fyrbøder Jørgen Nielsen og Pouline Madsen, 36, Skræppestrædet 2
1879, 1006, 17051879, Olga Larsen, datter af snedkersvend Frits Emil Theobald Larsen og Elise Marie Othense Hansen, 23, Ramsherred 67
1879, 1606, 27071879, Nielsine Larsen, datter af arbeidsmand Jørgen Christian Larsen og Mette Marie Nielsen, 24, St. Jørgens Forstad 52
1879, 2705, 08061879, Martha Marie Pedersen, datter af væver Hans Andreas Pedersen, i Odense og ugift Maren Larsen
1879, 2506, 17081879, Maren Dorthea Nielsen, datter af børstenbindersvend Hans Nielsen og Elisabeth Christensen, 37, Nyborg Landevei
1879, 2806, 03081879, Karen Møller Madsen, datter af gaardmand Jens Madsen og Kirsten Madsine Kamilla Møller, 26, Eiby
1879, 0107, Dødfødt pige (tvilling), datter af bagermester Rasmus Hansen og Rasmine Jensen, 27, Overgade 59-61
1879, 0107, 20071879, Olga Bruun, datter af corporal Peter Petersen Bruun og ugift Anne Marie Jørgensen, 27, i Adamsgade 18
1879, 0507, 03081879, Karoline Elisabeth Pedersen, datter af arbeidsmand Hans Pedersen og Karen Marie Madsen, 27, Adamsgade 26
1879, 0807, 19101879, Martine Kirstine Petersen, datter af smedesvend Johan Peter Petersen og Gjertrud Marie Jensen, 42, Nyborg Landevei
1879, 0907, 11081879, Marie Antoinette Roulund, datter af rebslager og saltraffinadør Johan Peter Albrecht Roulund og Anna Marie Christiane Albertine Møller, 28, Sortebrødre Torv 29-31-32
1879, 1007, 14091879, Elise Nielsine Karoline Marie Rasmussen, datter af smedesvend Hans Peter Vilhelm Rasmussen og Kirstine Nielsen, 19, St. Jørgens Forstad 10
1879, 1407, 07091879, Petrine Emilie Pedersen, datter af arbeidsmand Anders Pedersen og Johanne Marie Larsen, 39, Frederiksgade 42
1879, 1907, 07121879, Laura Kirstine Hansen, datter af møller Christian Hansen, Sanderumgaard Mølle og ugift Rasmine Larsen, 30, i Overstræde 48
1879, 2007, 05111879, Cathrine Jørgensen, datter af skrædder Henrik Peter Julius Jørgensen og Petrine Vilhelmine Hunderup, 32, Mellemstræde 76
1879, 2607, Dødfødt pige, datter af værkfører Christopher Møller og Emilie Marie Basse, 36, Paaskestræde 39
1879, 2607, 14091879, Petrine Georgine Jørgensen, datter af arbeidsmand Andreas Jørgensen og Mette Christine Petersen, 30, Frederiksgade 3
1879, 2907, 24081879, Jensine Marie Nikoline Marentine Jensen, datter af arbeidsmand Hans Christian Jensen og Mariane Dorthe Christiansen, 30, Eiby Mark
1879, 3107, 14091879, Marie Katrine Ovesen, datter af arbeidsmand Lars Christian Ovesen og Marie Larsen, 23, St. Jørgens Forstad 61
1879, 1508, 03121879, Natalie Karoline Charlotte Paulsen, datter af barber Carl Jacob Paulsen og Martha Larsen, 22, Frue Kirkestræde 17
1879, 1908, 14091879, Maren Sophie Larsine Rasmine Feldthuusen, datter af former Lars Andreas Feldthuusen og Rasmine Rasmussen, 30, Sortebrødre Torv 30
1879, 2208, 14091879, Marie Kristine Albertine Frederikke Hjæresen, datter af sømand Marius Hjæresen og ugift Augusta Henriette Vilhelmine Josephsen, 19, i Skræppestrædet 12
1879, 2908, 22101879, Karen Marie Madsen Jervelund, datter af gaardeier Claus Christian Jervelund og Dorthea Kirstine Madsen, 21, Eiby
1879, 3008, 08091879, Martha Hansine Marie Louise Lange, datter af slagter Carl Christian Lange og Ane Marie Andersen, 31, Rebslagerbanen 109
1879, 3108, 19101879, Olga Augusta Hansine Larsen, datter af klodsemager Rasmus Emil Larsen og Anna Marie Andersen, 26, Adamsgade 24
1879, 0209, 02111879, Johanne Marie Larsen, datter af arbeidsmand Rasmus Larsen og Karen Henningsen, 30, St. Jørgensgade 39
1879, 0509, 05101879, Elna Henriksen, datter af politibetjent Hans Christian Henriksen og Karen Marie Hansen, 26, Mellemstræde 84
1879, 0909, 09111879, Anne Sophie Andersen, datter af møllerkusk Kasper Andersen og Hansine Kristine Sørensen, 22, St. Jørgens Forstad
1879, 1109, 11091879, Karen Christensen, datter af melhandler Jørgen Christensen og Ane Marie født Christensen, 38, Frederiksgade 33
1879, 1409, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen og Vilhelmine Christine Madsen, 25, Mellemstræde 79
1879, 0709, 15101879, Johanne Kirstine Andersen, datter af sømand Simon Andersen og Kirstine Margrethe Hansen, 32, Frederiksgade 53
1879, 2409, -, Pige, datter af arbeidsmand Carsten Carstensen og Ane Marie Cathrine Hansine Hansen, 37, Sortebrødre Torv 22
1879, 2709, 16111879, Karen Andrea Jørgensen, datter af rugbrødbager Niels Jørgensen og Marie Katrine Johansen, 30, Frederiksgade 12
1879, 3009, 16111879, Johanne Marie Løngreen, datter af kjøbmand Ernst Vilhelm Løngreen og Emma Kirstine Rasmussen, 25, Nedergade 23
1879, 0509, 15081879, Anna Olga Oline Krüger, datter af typograf Frederik Carl Christian Jacob Krüger og ugift Anne Marie Andersen, i Overstræde 75
1879, 0110, 11011880, Anna Therese Josephine Petersen, datter af murersvend Jørgen Christian Petersen og Johanne Helene Sørensen, 34, St. Jørgens Forstad 7
1879, 0510, Udøbt pige (død), datter af kurvemager Carl Vilhelm Møller og Dorthea Cathrine Pommer, 31, St. Jørgens Forstad 14
1879, 1510, -, Pige, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Nielsine Kirstine Hansen, 47, Sortebrødre Torv 23
1879, 1710, 08021880, Margrete Kristine Hansen, datter af arbeidsmand Peder Hansen og Elise Karoline Kristensen, 23, Frederiksgade 49
1879, 1710, 21121879, Johanne Kirstine Lytken Hansen, datter af væver Frederik Lytken Hansen og Mette Dorthea Henningsen, 27, Frederiks Forstad 86
1879, 1910, 21101879, Ane Oline Frederiksen (tvilling), datter af ledvogter Frederik Frederiksen og Karen Marie Nielsen, 34, St. Jørgens Mark
1879, 1910, Dødfødt pige (tvilling), datter af ledvogter Frederik Frederiksen og Karen Marie Nielsen, 34, St. Jørgens Mark
1879, 2010, 14121879, Nielsine Katharine Petersen, datter af arbeidsmand Niels Petersen og Johanne Kirstine Petersen, 31, Adamsgade 44
1879, 2610, 06061880, Anna Rasmussen, datter af skomagermester Rasmus Christian Rasmussen og Juliette Christine Adolfine Johanne Engelbrechtsen, 32, Frederiksgade 22
1879, 2610, 21121879, Ingeborg Hedevig Petersen, datter af snedkersvend Peter Christian Petersen og Karen Marie Knudsen, 31, Frederiksgade 63. Navneændring af 16.7.1914 til Ingeborg Hedevig Røs – Petersen. Navneændring af 16.2.1946 til Ingeborg Hedevig Petersen
1879, 0311, 29081880, Emma Katrine Antonette Thorvaldsen, datter af skomagersvend Vilhelm Theodor Thorvaldsen og Vilhelmine Georgine Ane Sophie Larsen, 29, Nedergade 11
1879, 0411, 21031880, Anna Hansine Marentine Hansen, datter af ungkarl Hans Hansen og ugift Anne Marie Nielsen, 23, i Skræppestræde 41
1879, 0311, 11011880, Martha Magdalene Jensen, datter af tjenestekarl Rasmus Madsen og ugift Ane Marie Jensen, 33, i Frederiksgade 60
1879, 1511, -, Pige, datter af tjenestekarl Jens Hansen, i Odense og ugift Maren Kirstine Pedersen, Vollerslev Mark Stenløse Sogn
1879, 1111, 14121879, Caroline Jakobine Kirstine Jakobsen, datter af arbeidsmand Niels Jakobsen og Rasmine Christine Nielsen Egeberg, 29, Grynhusene 51
1879, 2211, 14121879, Hansine Kristine Birgithe Petersen, datter af arbeidskarl Hans Andersen, paa Hesbjerg og ugift Inga Petersen, 33, i Overstræde 48
1879, 2311, 13061880, Rose Elisabeth Rasmussen, datter af malermester Frederik Carl Christian Rasmussen og Ane Johanne Rose, 40, Nedergade 27
1879, 2411, 24111879, Maren Christine Bagger (tvilling), datter af murer Jens Peter Bagger og Barbara Katrine Jensen Kaardt, 33, Pjentedam 44
1879, 2411, 24111879, Dorthea Marie Bagger (tvilling), datter af murer Jens Peter Bagger og Barbara Katrine Jensen Kaardt, 33, Pjentedam 44
1879, 0512, 23051880, Emma Jensine Bendixen, datter af tømrer Jens Peder Bendixen og Sine Jensen, 29, Frederiksgade 65
1879, 0612, 12021880, Frederikke Christine Nielsen, datter af arbeidsmand Christian Nielsen og Vilhelmine Frederikke Møller, 25, St. Jørgens Mark
1879, 0712, 08021880, Fanny Kristine Petersen, datter af møllebygger Jens Petersen og Karen Marie Hansen, 30, St. Jørgensgade 35
1879, 1212, 30051880, Nielsine Henriette Matina Laura Nielsen, datter af slagter Johannes Henrik Christian Nielsen og Sophie Kristine Larsen, 28, St. Jørgens Forstad 10
1879, 1512, 25121879, Anne Marie Hansine Andrea Talleruphus, datter af detaillist Anders Christian Andersen Talleruphus og Johanne Cathrine Hansen, 24, St. Jørgens Forstad 35 A
1879, 1812, 17051880, Laura Emilie Hansen, datter af smed Lars Emil Hansen og Thora Marie Kirstine Jensen, 31, Ridehusgade 36
1879, 2212, 14031880, Julie Vilhelmine Elisabeth Nielsen, datter af tobaksfabrikant Hans Nielsen og Nielsine Caroline Vilhelmine Jørgensen, 35, Brogade 22
1879, 3012, 04041880, Astrid Anna Elisabeth Stegmann, datter af handskemager Anders Jørgen Yding Stegmann og Caroline Amalie Antoinette Paulsen, 38, Adamsgade 7
1878, 1103, 28121879, Nielsine Johanne Christensen Petersen, datter af musikus Harald Valdemar Magnus Petersen og Lucasine Johanne Christine Christensen, Frederiksgade
1879, 0302, 04011880, Karen Emilie Nielsen, datter af fyrbøder Christoffer Theodor Nielsen og ugift Karen Dorthea Sophie Ida Marie Knudsen, i Langgade 17
1880, 1101, 21031880, , Hansine Vilhelmine Benedikte Bendixen, datter af tjenestekarl Hans David Bendixen, Thoruplund og ugift Anne Marie Jørgensen, 18, Eiby Mark (hos veimand Anders Christoffersen)
1880, 1301, 15071880, Julie Frederikke Hansen Gustav, datter af skomager Mathias Ludvig Juliuis Hansen Gustav og Emma Kirstine Saysette, 27, Frederiksgade 22
1880, 1401, 22021880, Agnes Hedvig Mariette Jensen, datter af sadelmager Carl Christian Jensen og Christiane Dorthea Hansen, 32, St. Jørgensgade 2
1880, 2901, Dødfødt pige, datter af formand Peder Madsen, ved Jernbanen og Gjertrud Katrine Larsen, 42, Eiby Mark
1880, 3001, 12021880, Emmy Dorthea Nissen, datter af farver Andreas Nissen og Andrea Caroline Sybille Nielsen, 28, Brogade 41
1880, 3001, 04071880, Johanne Frederikke Jørgensen, datter af skomager Johan Christian Jørgensen og Marie Sophie Johanne Hunderup, 28, Frederiksgade 42
1880, 0402, 08021880, Laura Karoline Heidemann, datter af snedkersvend Carl Vilhelm Heidemann og Gjertrud Marie Christine Madsen, 24, Overstræde 75
1880, 2502, 06061880, Jensine Anna Marie Kristine Hansen, datter af væversvend Jens Hansen og Nielsine Amalie Andersen, 20, St. Jørgens Forstad 14
1880, 2802, 04041880, Gerda Marie Karoline Hansen, datter af arbeidsmand Peder Hansen og Johanne Marie født Hansen, 36, St. Jørgens Forstad 17
1880, 0603, 23041880, Marie Nicoline Rasmussen, datter af tømrersvend Peder Rasmussen og Ane Kirstine født Rasmussen, 32, Frederiksgade 50
1880, 0703, 09051880, Antonie Marie Katrine Mortensen, datter af detaillist Hans Otto Mortensen og Johanne Marie Rasmussen, 29, Sortebrødre Torv 19
1866, 1701, 01041880, Oline Cathrine Marie Hansen, datter af skrædder Andreas Ludvig Hansen og Anne Marie Jørgensen, Frederiksgade 12
1880, 2103, 25041880, Kristine Jørgine Marie Schmidt, datter af murersvend Carl Peter Schmidt og Helene Christine Petersen, 27, St. Jørgens Forstad 53
1880, 2103, 14041880, Ane Marie Petersen, datter af arbeidsmand Iver Larsen og ugift Maren Pedersen, 38, Frue Kirkestræde 17
1880, 2103, 17051880, Valborg Julie Marie Hansen, datter af arbeidsmand Lars Christian Hansen og Marie Kirstine Sørensen, 30, St. Jørgensgade 27
1880, 2103, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Sophus Elias Marius Vilhelmsen og Edel Kathrine Hansen, 42, Eiby
1880, 0204, 11071880, Octavia Strugendahl, datter af detaillist Hans Peter Strugendahl og Karen Andrea Jørgensen, 35, Overgade
1880, 0804, 18091880, Kristiane Johanne Waldstrøm, datter af blikkenslager Detlef Eggert Julius Waldstrøm og Martha Marie Friis, 38, Nedergade 13
1880, 1204, 20061880, Martha Ingeborg Pedersen, datter af bagersvend Peder Frederik Pedersen og Anne Marie Dorthe Christensen, 22, St. Jørgens Forstad 18
1880, 1304, 30051880, Valborg Rasmine Hansine Christine Hansen, datter af arbeidsmand Christen Hansen og Karen Dorthea Larsen, 22, Frederiksgade 64
1880, 1904, 06061880, Fanny Povline Marie Rasmussen, datter af brændevinsbrænder Lars Rasmussen og Karen Nielsen, 41, Overgade
1880, 1401, 02051880, Augusta Frederikke Busch, datter af skomager Jørgen Busch og Trine Augusta Frederikke Madsen, St. Jørgensgade 6
1880, 1904, 04071880, Bodil Petra Hansen, datter af cigarmager Niels Hansen og Petrine Rasmussen, 31, St. Jørgensgade 18
1880, 2404, 30051880, Ane Kirstine Hansen, datter af arbeidsmand Andreas Hansen og Rasmine Larsen, 27, Eiby Mark
1880, 2704, 01081880, Sophie Marie Vilhelmine Erichsen, datter af politibetjent Fritz Carl Eduard Erichsen og Elisabeth Christine Nielsen, 31, Frederiksgade 66
1880, 1504, 13061880, Jensine Annine Andersen, datter af arbeidsmand Jeppe Andersen og Anne Kirstine Jensen, 28, Aasum Bomhus
1880, 3004, 23051880, Anna Elfride Frederikke Mathilde Jensen, datter af arbeidsmand Niels Jensen og Karoline Hansen, 31, St. Jørgens Mark
1880, 2904, 17051880, Jørgine Andersen, datter af fyrbøder Jørgen Andersen og Karen Nielsen, 36, Frederiksgade 67
1880, 3004, 29061880, Sofie Frederikke Johansen, datter af arbeidsmand Anders Johansen og Maren Hansen, 31, Kragsbjerghuset
1880, 0905, 09091880, Dora Henriette Andresen, datter af barber Heinrich Christof Martin Andresen og Johanne Mariane Vilhelmine født Andresen, 26, Bangsboder 55
1880, 1205, 27061880, Anna Hansen, datter af arbeidsmand Lars Hansen og Margrethe Marie Jensen, 21, Eiby
1880, 1305, 15051880, Emma Olsen, datter af arbeidsmand Hans Peter Olsen og Anna Kirstine Mathea Madsen, 25, Ridehusgade 17
1880, 1705, 28111880, Petra Christine Hansen, datter af slagter Bertel Hansen og Ane Kirstine Christensen, 33, Nyborg Landevei
1880, 1905, 20061880, Frederikke Johanne Margrete Petersen, datter af pottemager Carl Vilhelm Petersen og Lucia Marie Christine Thrane, Vesterbro 24
1880, 1905, 30031880, Amanda Hansine Nielsen, datter af smed Hans Madsen Nielsen og Marie Kirstine Thomsen, 31, Ridehusgade 11
1880, 2105, 26091880, Dorthea Christine Nielsen, datter af arbeidsmand Hans Carl Nielsen og Mette Kirstine Andersen, 43, St. Jørgens Forstad 28 A
1880, 2605, 19091880, Kamilla Sofie Madsen, datter af arbeidsmand Hans Madsen og Maren Nielsen, 35, St. Jørgens Forstad 10
1880, 2705, 30051880, Karen Kirstine Hansen, datter af kjøbmand og værtshusholder Rasmus Hansen og Maren Larsen, 38, Frederiksgade 64
1880, 3005, 09071880, Karen Marie Hansen, datter af husmand Rasmus Hansen og Maren Kirstine Christensen, 30, Biskorup Mark
1880, 3005, 20061880, Camilla Henriksen, datter af arbeidsmand Hans Henriksen og Karen Dorthea Hansen, 33, Overstræde 47
1880, 3005, 08081880, Alma Marie Elisabeth Nielsen, datter af ugift Ane Cathrine Nielsen, 25, Sortebrødre Torv 28. Navneændring af 1880 ved adoption Alma Marie Elisabeth Larsen, datter af typograf Jens Peter Larsen og Hanne Christine Petrine f. Christensen
1880, 3105, 05091880, Thora Elisabeth Clausen, datter af snedkersvend Jørgen Peter Clausen og Henriette Amalie Nielsen, 38, Mellemstræde 76
1880, 2405, 15081880, Petrine Lovise Severine Dorthea Hansen, datter af tienestekarl Hans Laurits Hansen, i Falsled og ugift Julie Christiane Knudsen, 29, Sortebrødre Torv 14
1880, 3105, 21111880, Elise Marie Hansen, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Karen Marie Rasmussen, 28, St. Jørgens Forstad 52
1880, 0106, 25071880, Sophie Hansine Hansen (tvilling), datter af smed Anders Hansen og Hansine Kristine Kristiansen, 37, Eiby Mark
1880, 0606, 19091880, Anna Marie Kirstine Rasmussen, datter af bestyrer Rasmus Rasmussen og Anna Hedevig Nielsen, 23, Eiby Mark
1880, 0806, -, Pige, datter af snedkersvend Henrik Christian Petersen og Maren Dyreberg, 23, Frederiks Forstad 93
1880, 1306, 25071880, Klementine Mettine Kristine Hansen, datter af skrædermester Peter Hansen og Bine Vilhelmine Bang, 31, Brogade 21
1880, 1606, 25071880, Nanna Elise Veigel, datter af bødker Claus Albert Veigel og Kathrine Marie Sørensen, 35, St. Jørgens Forstad 5
1880, 2306, 13101880, Frederikke Lovise Larsen, datter af arbeidsmand Jens Christian Larsen og Maren Sørine Johansen, 38, Ridehusgade 35
1880, 2406, 05091880, Louise Frederikke Marie Salomon, datter af jernbaneassistent Frederik Valdemar Salomon, i Aarhus og ugift Karen Jensine Madsen, 23, hos banevogter Mads Larsen paa Eiby Mark. Navneændring af 12.9.1891 ved adoption til Louise Frederikke Marie Petersen, datter af detailleder Frederik Petersen, Kjøbenhavn
1880, 1608, 04071880, Laura Marie Knudsen, datter af arbeidsmand Lars Hansen Knudsen og Caroline Amalie Elisabeth Johansen, St. Jørgensgade 13
1880, 0207, 26091880, Eleonora Marie Lovise Grønning, datter af kleinsmed Vilhelm Grønning, i Frederiksgade 35 og ugift Jensine Hansen, 30, i Frederiksgade 39
1879, 3004, 18071880, Amanda Marie Caroline Jørgine Elisabeth Petersen, datter af arbeidsmand Peter Petersen og Anna Petersen, Bangsboder 66
1880, 1007, 21071880, Maren Hansine Hansen, datter af brænderikarl Peter Hansen og Anna Marie Jørgensen, 41, Pjentedam 43
1880, 1107, 12071880, Kirstine Olsen, datter af skibstømrer Niels Olsen og Karen Kristine Jensen, 27, Biskorup Mark
1880, 1607, 14091880, Mathilde Josephine Ebenhecht, datter af hattemagersvend Friedrich Ebenhecht og Marie Kristine Paulsen, 31, Theaterstræde 2
1880, 1807, 19091880, Julie Anna Frederikke Schou, datter af blomsterfabrikant Martin Schou og Abelone Marie Rasmussen, 23, Overgade 31
1880, 2607, 24081880, Ane Kirstine Pedersen, datter af smedesvend Niels Pedersen og Mette Marie Nielsen, 29, St. Jørgensgade 15
1880, 0903, 08081880, Ingeborg Marie Jørgensen, datter af maler Jørgen Peter Jørgensen og Marie Christine Christensen, St. Jørgensgade 14
1880, 0508, 29081880, Bodil Maaløe, datter af bogholder Hans Hartvig Ernst Maaløe, ved Fyns Stifts Sparekasse og Hanne Louise Oline Urban Hansen, 33, Fisketorvet 10
1880, 0808, 14111880, Anna Christence Feddersen, datter af skomagermester Jens Feddersen og Anna Marie Petersen, 36, Overgade 61
1880, 2408, 31101880, Betty Christine Forsaria Andersen, datter af murer Jens Andersen og Ane Christensen, 27, Biskorup
1880, 2608, 13031881, Nielsine Marie Nielsen, datter af gartner Anders Nielsen og Elvira Sabine Dorthea Scheuer, 34, St. Jørgensgade 1
1880, 2908, 06061881, Marie Jørgensen, datter af skrædersvend Hendrik Peter Julius Jørgensen og Petrine Vilhelmine Hunderup, 33, Frederiksgade 3
1880, 0109, 17101880, Anna Larsen, datter af gaardmand Kristen Larsen og Kirsten Marie Jørgensen, 36, Eiby
1880, 0309, 14111880, Karen Jensen, datter af skrædder Jens Jensen og Dorthe Marie Nielsen, 30, Eiby Mark
1880, 0609, 11111880, Marie Kirstine Andersen Hansen, datter af ungkarl Mads Hansen og ugift Karen Marie Kirstine Andersen, 20, paa Nyborg Landevei hos høker Jens Andersen
1880, 0609, 11041880, Dagmar Marie Mathilde Eriksen, datter af smedesvend Johan Eriksen og Katrine Elisabeth Rasmussen, 34, Sortebrødre Torv 23
1880, 0709, 28111880, Johanne Kirstine Hansen, datter af tjenestekarl Hans Christian Hansen og ugift Anna Marie Sørensen, 19, hos husmand Søren Larsen i Eiby
1880, 1109, 18041881, Anna Marie Laurine Jørgensen, datter af tyende Marius Christian Jørgensen og ugift Ane Marie Larsen, 24, Frederiks Forstad 78
1880, 1209, 07111880, Anna Johanne Kirstine Madsen, datter af detaillist Niels Madsen og Ane Mortensen, 42, Overstræde 48
1880, 2509, 14111880, Karen Dagmar Møller, datter af landmand Rasmus Peter Møller og Else Kirstine Hansen, 23, Eiby Mark
1880, 2809, 21111880, Klara Anna Larsen, datter af smedemester Carl Larsen og Christiane Cathinka Kirstine Andersen, 25, Sortebrødre Torv 48
1880, 0510, 07111880, Emmy Marie Monberg, datter af arkitekt Peter Christensen Monberg og Clausine Clausen, 20, Pjentedamsgade 10
1880, 0810, 31101880, Emilie Alvilde Schweim, datter af handelsreisende Anton Sophus Schweim og Jensine Charlotte Wahlgreen, 29, Grynhusene 2
1880, 1110, 31101880, Anna Caroline Amalie Petersen, datter af slagter Niels Jørgen Julius Petersen og Petrine Mathilde Rasmussen, 25, Nyborg Landevei
1880, 1810, -, Pige, datter af arbeidsmand Jens Martin Nielsen og Ane Johanne født Nielsen, 31, Eiby Mark
1880, 2110, 17071881, Olga Larsen (tvilling), datter af kornmaaler Rasmus Larsen og Maren Hansen, 37, Grynhusene 57
1880, 2310, 02011881, Charlotte Cecilie Marie Knudsen, datter af smedesvend Rasmus Christian Knudsen og Hansine Henriette Eleonora Katrine Bøye, 20, Frederiksgade 31
1880, 2710, 16101880, Anna Marie Cathrine Madsen, datter af arbeidsmand Niels Madsen og Ane Kirstine Andersen, 31, Frederiksgade 40
1880, 0211, 01051881, Anna Elise Kirstine Henriksen, datter af arbeidsmand Rasmus Henriksen og Petrine Christiansen, 27, St. Jørgens Forstad 35
1880, 0811, 21111880, Hansine Christine Hansen, datter af ungkarl Anders Christian Carl Hansen og ugift Anne Hansen, 25, i Ridehusgade 21
1880, 1011, 26121880, Jensine Andrea Vilhelmsen, datter af slagtersvend Karl Mathias Andreas Vilhelmsen og Ane Katrine Hansen, 30, Eiby Mark
1880, 1111, 12121880, Kathrine Bertholine Jørgensen, datter af skrædder Peder Jørgensen og Mette Kirstine Hansen, 25, St. Jørgens Forstad 27
1880, 1810, -, Pige, datter af arbeidsmand Jens Martin Nielsen og Ane Johanne født Nielsen, 31, Eiby Mark
1880, 1011, 26121880, Anna Marie Christine Pedersen, datter af ungkarl Anders Christian Pedersen, i Eiby og ugift Karen Hansen, 23, i St. Jørgens Forstad 55
1880, 1111, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Niels Larsen og Maren Kirstine Hansen, 37, Theaterstræde 8
1880, 1211, 04021881, Frederikke Wein, datter af legetøjshandler Jørgen Frederik Wein og Karen Kristine Hansen, 32, Sortebrødre Torv 21
1880, 1311, 01011881, Axla Ingeborg Davidsen, datter af farver Christian Johan Davidsen og Hansine Jørgensen, 37, Nedergade 13
1880, 1311, 30011881, Olga Marie Larsen, datter af snedkersvend Niels Larsen og Andresine Caroline Amalie Pedersen, 30, Bangsboder 56
1880, 1811, 19061881, Dagmar Maria Magdalene Hansen, datter af baadfører Hans Peter Hansen og Birthe Marie Petersen, 32, Ridehusgade 18
1880, 2211, 26121880, Meta Marie Margrethe Nielsen, datter af arbeidsmand Hans Peter Anton Heinrich Nielsen og Maren Larsen, 33, Ridehusgade 20
1880, 2708, 05091880, Theresia Johanna Magdalene Hansen (tvilling), datter af maler Johan Rasmus Ernst Hansen og Maren Kirstine Nielsen, 29, Nedergade 40
1880, 2708, 05091880, Agnes Kirsten Barbara Hansen (tvilling), datter af maler Johan Rasmus Ernst Hansen og Maren Kirstine Nielsen, 29, Nedergade 40
1880, 1912, 20121880, Henrikke Christensen, datter af arbeidsmand Christen Hansen og Anne Marie Henriksen, 35, Mellemstræde 84
1880, 2112, 07081881, Olga Granau, datter af skomager Peder Ferdinand Granau og Trine Petrosine Meier, 44, Nedergade
1880, 2412, 18041881, Ellen Basse Møller, datter af værkfører Christopher Møller og Emilie Marie Basse, 37, Paaskestræde 39
1880, 2712, 18041881, Sine Anna Sofie Scheele, datter af skifertækker Ernst August Ludvig Scheele og Karoline Sophie Herbort, 28, Pjentedam 7
1880, 3012, 06011881, Johanne Jørgine Jørgensen, datter af tjenestekarl Niels Povl Hansen og ugift Ane Nielsine Jørgensen, 21, i St. Jørgens Forstad 54
1881, 0301, 30011881, Maren Kirstine Rasmussen, datter af arbeidsmand Jens Peter Nielsen og ugift Ane Marie Rasmussen, 33, i Ridehusgade 23
1881, 1801, 31011881, Christine Frederikke Hedevig Kryger, datter af typograf Frederik Carl Christian Jakob Kryger og Anne Marie Andersen, 46, Overstræde 75
1881, 2301, 06061881, Andrea Johanne Marie Hansen, datter af snedkersvend Frederik Carl Christian Hansen og Ane Katrine Schiøler, 29, Frederiks Forstad 101
1881, 0302, 03041881, Ellen Karoline Simonie Schmidt, datter af handskemager Hans Peter Schmidt og Johanne Christiane Demant, 29, Nedergade 22
1881, 1102, 24071881, Frederikke Christine Larsen, datter af slagter Vilhelm Valdemar Jørgen Larsen og Marie Kirstine Rasmussen, 36, Frederiks Forstad 70
1881, 1902, 13051881, Ane Kirstine Marie Knudsen, datter af arbeidsmand Hans Knudsen og Ane Marie Hansen, 33, St. Jørgens Forstad 52
1881, 2402, 12061881, Karen Kristine Justesen, datter af skomager Søren Justesen Sørensen og Karoline Christine Jacobine Henriksen, 27, St. Jørgensgade 25
1879, 0206, 10071881, Louise Kirstine Jacobsen, datter af arbeidsmand Jens Larsen Jacobsen og Katrine Marie Frederiksen, Sortebrødre Torv 17
1881, 0403, 19061881, Anna Theodora Vilhelmine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen og Ane Marie født Hansen, 34, Ridehusgade 12
1881, 0403, 01051881, Camilla Margrethe Jørgensen, datter af murer Jørgen Rasmus Jørgensen og Bolette Caroline Kristine Bonnesen, 25, Østergade 67
1881, 1003, 10041881, Sara Jensine Petersen, datter af arbeidsmand Hans Petersen og Dorthea Kirstine Hansen, 30, Eiby
1881, 1003, 12061881, Maren Rasmine Jørgensen, datter af arbeidsmand Lars Jørgensen og Karen Marie Madsen, 40, St. Jørgens Mark
1881, 1403, 13051881, Karen Marie Christensen, datter af melhandler Jørgen Christensen og Ane Marie født Christensen, 40, Frederiksgade 33
1881, 2003, 18091881, Agnete Marie Urban Hansen, datter af skibsfører Søren Urban Hansen og Anna Louise Dorothea Fatzler, 24, Overgade 55
1881, 2903, Dødfødt pige, datter af malersvend Hans Peder Ferdinand Nielsen og Hanne Kirstine Nielsen, 35, Overgade
1881, 0204, 06061881, Agnes Theodora Kirstine Nielsen, datter af møllersvend Hans Simon Nielsen og Anne født Nielsen, 25, St. Jørgens Forstad 39
1881, 0404, 29051881, Marie Kirstine Hansen, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen og Johanne Madsen, 34, Ridehusgade 26
1881, 1204, 26061881, Anna Hansen, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen og Anne Katrine Rasmussen, 31, Frederiks Forstad 103
1881, 1604, 25091881, Anna Louise Caroline Madsen, datter af arbeidsmand Hans Peter Madsen og Caroline Andersine Margrethe Svendsen, 29, Frederiksgade 29
1881, 2004, 06061881, Frederikke Kristine Nielsen, datter af arbeidsmand Christian Nielsen og Vilhelmine Frederikke Møller, 27, Ridehusgade 20
1881, 2004, 08101881, Ebba Christine Marie Schenck, datter af skomager Christian Philip Schenk og Karen Marie Jeppesen, 40, St. Jørgens Forstad 35
1881, 2304, 07081881, Hedevig Sofie Jensen, datter af skomagermester Jens Vilhelm Georg Jensen og Ane Jensen, 39, Mellemstræde 84
1881, 2504, 26061881, Thyra Marie Nielsen, datter af arbeidsmand Jens Peter Nielsen og Hansine Petrine Christensen, 27, St. Jørgens Forstad 27
1881, 3004, 03071881, Martha Christine Pedersen, datter af arbeidsmand Niels Pedersen og Anne Jørgensen, 35, St. Jørgens Forstad 20
1881, 0505, 04091881, Marie Elise Dagmar Boysen, datter af handskemager Villiam Johannes Gottlieb Boysen og Karen Dorthe Jensen, 27, Frederiksgade 52
1881, 1005, 07081881, Thyra Marie Amalie Jeppesen, datter af skomagersvend Kjeld Peter Jeppesen og Maren Rasmussen, 33, Adamsgade 29
1881, 1105, 02101881, Maja Søholm, datter af kobbersmed Hans Peter Søholm og Laura Vilhelmine Clausen, 33, Ramsherred 65
1881, 1705, 06061881, Marie Christensen, datter af mælkehandler Anton Christensen og Abelone Frederikke Rasmussen, 35, St. Jørgensgade 32
1881, 2005, 07081881, Ingeborg Hansen, datter af kjøbmand Niels Christian Hansen og Andriette Marie Magdalene Petersen, 27, Overgade 38
1881, 2105, -, Pige, datter af arbeidsmand Søren Johansen og Kirsten Kristoffersen, 35, Adamsgade 18
1883, 2405, 14051883, Vilhelmine Frederikke Hansen, datter af arbeidsmand Frederik Hansen og Ane Kirstine Jørgensen, 38, St. Jørgens Forstad 58
1881, 3005, 10071881, Laura Abelone Christine Larsen, datter af arbeidsmand Niels Olsen Larsen og Dorthe Elisabeth Hansen, 22, St. Jørgens Forstad 27 C
1881, 0206, 24071881, Thyra Hansen, datter af bager Peter Hansen og Madsine Jørgensen, 33, Frederiksgade 66
1881, 0506, -, Pige, datter af slagter Alfred Viggo Thram og Jørgine Marie Elisabeth Berggreen, 28, St. Jørgens Forstad 35 C
1881, 3004, 17061881, Inger Petersen, datter af læge Niels Petersen og Elise født Delbanco, 26, Verstergade 57
1881, 0706, 18121881, Karen Kathrine Marie Hansen, datter af smed Christian Hansen, i Ellinge og ugift Christine Petrine Nielsen, 36, i St. Jørgensgade 6
1881, 2506, 18061881, Jensine Frederikke Kirstine Hansen, datter af arbeidsmand Jørgen Frederik Hansen og Jensine Pedersen, 34, Overgade 68
1881, 1801, 09031881, Laura Emilie Rasmine Petersen, datter af hestehandler Lauritz Rasmus Dannesbo, i Odense og ugift Madsine Kirstine Petersen, i Kjøbenhavn
1881, 0207, 07081881, Julie Gerda Kristine Hansen, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen og Ane Dorthea Pedersen, 27, Frederiks Forstad 99
1881, 0307, 04091881, Emilie Mary Madsen, datter af politibetjent Lars Madsen og Johanne Marie Hansen, 27, Mellemstræde 79
1881, 0607, 18091881, Valborg Jensine Kristine Petersen, datter af skrædder Jens Petersen og Ane Marie Petersen, 34, Sortebrødre Torv 12
1881, 0707, 25091881, Karen Nielsine Rasmine Eriksen, datter af smed Niels Christian Eriksen og Ane Marie Knudsen, 29, Frederiksgade 59
1881, 1007, 04091881, Anna Nielsen, datter af væver Anders Nielsen Rosenlund og Karen Marie Rasmussen, 37, St. Jørgens Forstad 6
1881, 1707, 17071881, Marie Jacobine Rosengaard, datter af gartner Jacob Joseph Alfred Rosengaard og Magdalene Julie Larsen, 26, Frederiksgade 61
1881, 1807, 16101881, Ellen Marie Joost, datter af hattefabrikant Johan Bernhard Joost og Sara Camilla Sophie Margrethe Berg, 27, Frue Kirkestræde 15
1881, 1604, 06061881, Maren Hansine Christine Andersen, datter af Niels Christian Pedersen, nu i Amerika og ugift Kirsten Andersen, paa Høime Mark, Sanderum Sogn
1881, 2607, 16101881, Anna Marie Hansen, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen og Vilhelmine Christine Madsen, 28, Møntestræde 89
1881, 2807, 07051881, Marie Johanne Jensen, datter af pottemager Lars Jensen og Elisabeth Sophie Olsen, 23, Ridehusgade 43
1881, 0108, 16101881, Elna Elisabeth Andersen, datter af rugbrødbager Kasper Andersen og Hansine Kirstine Sørensen, 24, Frederiksgade 32
1881, 1108, 02101881, Vilhelmine Bjelke, datter af børstenbinder Peder Anton Marius Bjelke og Sophie Frederikke Hansen, 26, Overgade 21
1881, 1408, 02101881, Agnes Christine Anna Rasmussen, datter af kontorist Hans Peder Rasmussen og Laura Marie Petra Schmidt, 31, Mellemstræde 82. Navneændring af 31.8.1903 til Agnes Christine Anna Rasmussen Folkmar
1881, 2408, 03121881, Hansine Christine Hansen, datter af arbeidsmand Knud Christian Hansen og Sophie Jacobsen, 40, Ramsherred 47
1881, 2608, 25091881, Juliane Marie Rasmussen, datter af arbeidsmand Johannes Vilhelm Rasmussen og Karen Marie Kristine Hansen, 25, Grynhusene 29
1881, 2705, 17071881, Frederikke Einardine Rath, datter af skomager Peter Heinrich Rath og ugift Karoline Eriksen, i Troense
1881, 2003, 11091881, Elvina Augustinus, datter af kleinsmed Johan Martin Augustinus og Caroline Amalie Johansen, Brogade 42
1881, 0309, 30101881, Astrid Hedevig Clausen, datter af snedkersvend Jørgen Peter Clausen og Henriette Amalie Nielsen, 40, Mellemstræde 76
1881, 0809, 30101881, Carla Maria Frederikke Rasmussen, datter af pottemager Niels Rasmussen og Hanne Marie Sophie Sørensen, 38, Frederiksgade 49
1881, 1109, 26021882, Erna Andrea Velblund, datter af styrmand Hans Christian Velblund og Maria Kirstine Rasmussen, 32, Adamsgade 38
1881, 1104, 02101881, Mary Theodora Vilhelmine Hansen, datter af skrædersvend Erik Christian Hansen, Ridehusgade 12 og ugift Marie Kirstine Christiansen, Sortebrødre Torv 12
1881, 2409, 06111881, Andrea Nikoline Nielsen, datter af arbeidsmand Hans Olsen Nielsen og Ane Kirstine Pedersen, 36, Theaterstræde 5
1881, 2509, 27111881, Anna Margrete Madsen Jervelund, datter af gaardeier Claus Christian Jervelund og Dorthea Kristine Madsen, 23, Eiby
1881, 2509, 20111881, Petra Oline Mathilde Henriksen, datter af arbeidsmand Ole Henriksen og Lovise Jørgensen, 29, Paaskestræde 42
1881, 0110, Udøbt pige (død), datter af bødker Jens Nielsen og Anna Cathrine Johanne Mortensen, 26, Eiby Mark
1881, 2207, 18091881, Petra Mathilde Thygesen Høybye, datter af maskinfabrikant Christian Hansen Ingermann Høybye og Claudine Caroline Thygesen, Olaf Ryesgade 4
1881, 0310, 23101881, Mathilde Feldthusen, datter af former Lars Andreas Feldthusen og Rasmine Rasmussen, 33, Sortebrødre Torv 30
1881, 1110, -, Pige, datter af bagersvend Hans Christian Hansen og Mathilde Laurentine Meta Marie Knudsen, 23, Tvergade 7
1881, 1810, 26121881, Anne Margrete Jørgensen, datter af arbeidsmand Andreas Jørgensen og Mette Christine Petersen, 32, Frederiks Forstad 95
1881, 2010, 26121881, Emma Olsen, datter af arbeidsmand Hans Peter Olsen og Ane Kirstine Mathea Madsen, 27, Ridehusgade 17
1881, 2310, 12021882, Karen Marie Christian Hansen, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Abelone Petersen, 34, Ridehusgade 39
1881, 2710, 07051882, Maren Christine Marie Lind, datter af skomager Iver Jensen Lind og Ida Klara Unserud, 24, Frederiksgade 64
1881, 3010, 15011882, Anna Marie Andrea Louise Knudsen, datter af kontorbud Poul Knudsen og Stine Poulsen, 29, Brogade 24
1881, 0311, -, Pige, datter af smedesvend Peder Laurits Hansen og ugift Karen Marie Jørgensen, 28, i Adamsgade 20
1881, 0411, 04121881, Karen Marie Hansen, datter af husmand Rasmus Hansen og Maren Kirstine Christensen, 32, St. Jørgens Mark
1881, 2409, 30101881, Karen Marie Frederiksen, datter af tjenestekarl Peder Frederiksen og ugift Ane Kirstine Rasmussen, i Aasum
1881, 2303, 11121881, Anne Dorthea Olsen, datter af arbeidsmand Morten Olsen og Anne Marie Larsen, Eiby Mark
1881, 1411, 18121881, Agnes Marie Oline Jacobsen, datter af arbeidsmand Niels Jacobsen og Rasmine Kirstine Nielsen, 31, Grynhusene 51
1881, 1611, 29011882, Clara Johanne Kaspersen, datter af murersvend Søren Kaspersen og Madsine Jacobine Marie Hansen, 28, Frederiksgade 42
1881, 1811, 08011882, Anna Sara Marie Kirstine Andersen, datter af høker Anders Andersen og Ane Kirstine Pedersen, 24, Adamsgade 14
1881, 2611, 27081882, Johanne Vilhelmine Hunderup, datter af skrædder Frits Gottlieb Herman Hunderup og Frederikke Lovise Lund, 23, Frederiksgade 40
1881, 2911, 25061882, Johanne Kristine Asmussen, datter af arbeidsmand Nis Asmussen og Rasmine Anna Marie Nielsen, 27, St. Jørgens Forstad 65
1881, 3011, -, Pige, datter af snedkersvend Henrik Christian Petersen og Maren Dyrberg, 24, Sortebrødre Torv 12
1881, 0112, 10041882, Karen Marie Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Christoffer Nielsen og Joachime Henriette Wulff, 28, Killerup
1881, 0312, 29011882, Kirstine Margrete Birch, datter af fabrikarbeider Lars Hansen Birch og Maren Hansen, 37, St. Jørgens Mark
1881, 0512, 29011882, Marie Laurentine Nielsine Larsen, datter af arbeidsmand Morten Larsen og Karen Pedersen, 40, Eiby Mark
1881, 0612, 05021882, Sara Haar, datter af kammager Carl Christian Frederik Haar og Sara Marie Johansen, 26, Theaterstræde 5
1881, 0909, 26121881, Ane Marie Hansine Pedersen, datter af gartner Peder Laurits Pedersen og Anne Jensen, Frederiksgade 14
1881, 2604, 26121881, Marie Olavia Petersen, datter af kulhandler Laurits Petersen og Caroline Marie Hansen, , Frederiksgade 66
1881, 10041882, Emma Camilla Marie Hansen, datter af arbeidsmand Jens Peder Hansen og Hedevig Sofie Kathrine Pedersen, 27, Nedergade 11
1881, 1812, 05051882, Anna Christine Hansen, datter af rebslager Christian Alexander Joachim Hansen og Olympia Tellerup Madsen, 26, Frederiksgade 12
1881, 1912, 29011882, Petra Hansine Christine Hansen, datter af arbeidsmand Niels Marius Hansen og Ane Kirstine Hansen, 28, Adamsgade 3
1881, 2112, 25111883, Olga Olavia Matthea Hansen, datter af arbeidsmand Jørgen Christian Hansen og Markusine Andersen, 32, St. Jørgensgade 2
1881, 2212, 19021882, Marie Hansine Kristine Pedersen, datter af arbeidsmand Laurits Engberg Pedersen og Oline Jacobine Elise Hansen, 22, Mellemstræde 81
1881, 2412, 27081882, Jullie Augusta Schnohr, datter af cigarmager Frederik Vilhelm Schnohr og Caroline Christine Clausen, 36, Sortebrødre Torv 3 A
1881, 2412, 05041882, Betty Ingeborg Rasmussen (tvilling), datter af skomagermester Frederik Rasmussen og Maren Christine Pouline Nielsen, 43, St. Jørgensgade 4
1881, 2912, 02011882, Elfrida Adolfine Andersen, datter af slagtersvend Kalbye og ugift Christiane Andersen, 20, i Overstræde 48. Navneændring af 22.8.1889 ved adoption til Elfrida Adolfine Knudsen, datter af skrædder Julius Knudsen og Marie Cathrine f. Pedersen. Navneændring af 1.12.1930 til Elfrida Adolfine Henriksen, datter af skrædder Julius Knudsen og Marie Cathrine f. Pedersen
1881, 2712, 05031882, Inger Marie Nielsen, datter af brænderikarl Peder Nielsen og Lovise Rasmussen, 31, St. Jørgens Forstad 29
1882, 0601, 29011882, Karen Margrete Frederikke Eilersen, datter af restauratør Mads Eilersen og Sophie Andersen, 31, Overgade 59
1882, 0801, 02041882, Henriette Lovise Hansen, datter af detaillist Hans Hansen og Ane Marie Jensen, 26, Overgade 64
1882, 1601, 05021882, Nikoline Hansine Rasmussen, datter af tjenestekarl Hans Hansen og ugift Maren Rasmussen, 26, Nyborg Landevei
1882, 2201, 12031882, Ingeborg Harder, datter af kjøbmand Carl Paulli Harder og Andrea Hansen, 27, Frue Kirkestræde 1
1882, 2202, 29051882, Oline Nielsine Madsen, datter af skrædder Jacob Madsen og Ellen Kirstine Rasmussen, 37, Killerup
1881, 2107, 02081881, Cecilie Marie Kirstine Andreasen, datter af ungkarl Hans Christian Andresen, i Vester Kjærby og ugift Julie Katrine Petrea Jensen, af Bisholt i Skjold Sogn
1881, 1010, 05021882, Amalie Katrine Natalie Petersen, datter af skrædder Andreas Petersen og Emilie Johanne Margrethe Madsen, Overgade 39
1882, 2301, 03091882, Lavra Dorthe Jørgensen, datter af sandhandler Johan Vilhelm Jørgensen og Hansine Christine Thomsen, 29, Nyborg Landevei
1882, 2501, 01021882, Kirstine Severine Andersen, datter af arbeidsmand Niels Andersen og Ane Katrine Madsen, 32, Eiby Mark
1882, 2901, 09021882, Karen Kirstine Lovise Knudsen, datter af skrædder Karl Nielsen, i St. Knuds Kirkestræde og ugift Maren Sofie Knudsen, 18, i Frederiksgade
1882, 0102, 26021882, Laura Margrete Hansine Andersen, datter af tømrersvend Søren Andersen og Rasmine Christensen, 30, Kragsbjergvej 110
1882, 0202, 25061882, Inger Kirstine Petrea Johanne Jespersen, datter af arbeidsmand Jochum Jespersen og Bernhardine Hansine Petersen, 27, St. Jørgens Forstad 35
1882, 0302, 30041882, Emma Henriette Amalie Henriksen, datter af bager Lars Henriksen og Freia Angelika Hansine Petersen, 33, Frederiksgade 11
1882, 0502, Dødfødt pige, datter af tømrersvend Anders Jensen og Johanne Kirstine Thrane, 30, Sortebrødre Torv 34
1882, 1009, 12021882, Anna Cathrine Jørgensen, datter af arbeidsmand Rasmus Jørgensen og Vilhelmine Andersen, Theaterstræde 5
1882, 0602, 30041882, Hansine Marie Dorthea Schultz, datter af arbeidsmand Johan Laurits Vilhelm Schultz og Anna Johanne Frederikke Mehlby, 22, Frederiksgade 24
1882, 1002, 24091882, Henrikke Kirstine Christensen, datter af arbeidsmand Christen Hansen og Ane Marie Henriksen, 35, Grynhusene 33
1882, 1202, 12021882, Johanne Hansen, datter af ugift Petrine Marie Sofie Jørgensen, 33, Frederiksgade 34
1882, 1302, 16041882, Ingeborg Nielsen, datter af arbeidsmand Jørgen Nielsen og Jørgensine Marie Jørgensen, 30, Frederiksgade 7
1882, 1402, 10041882, Ester Kirstine Maren Hansen, datter af arbeidsmand Jens Hansen og Abelone født Hansen, 36, Sortebrødre Torv 21
1882, 1502, 21051882, Anna Mathilde Dagmar Mortensen, datter af detaillist Hans Otto Mortensen og Johanne Marie Rasmussen, 31, Sortebrødre Torv 17
1881, 0712, 05021882, Jenny Hansine Olga Pedersen, datter af soldat Hans Pedersen og ugift Ane Marie Olsen, Elmelund Mark
1882, 2302, 12041882, Ellen Løngreen, datter af kjøbmand Ernst Vilhelm Løngreen og Emma Christine Rasmussen, 28, Nedergade 33
1882, 0303, 07041882, Vilhelmine Sophie Jensen, datter af arbeidsmand Anders Jensen og Johanne Andersen, 34, Frederiks Forstad 78
1882, 0203, 03091882, Jenny Frederikke Rosbach, datter af skomager Viggo Bernhardt Rosbach og Karen Larsen, 30, Overgade 23
1882, 0703, 29031882, Maren Johanne Kristine Hansen, datter af arbeidsmand Morten Hansen, Amagergaard og ugift Ingrid Christina Svendsdatter, 27, i St. Jørgensgade 2
1882, 1203, 16041882, Jutta Frederiksen, datter af garver Niels Møller Frederiksen og Elise Georgine Sørensen, 25, Frederiks Forstad 76
1882, 1603, 07051882, Anna Maaløe, datter af cand. pharm. og forvalter Carl Ludvig Falentin Maaløe og Cathrine Marie Urban Hansen, Nørregade 10-12
1882, 1703, 02071882, Laura Petra Hansen, datter af fabrikarbeider Rasmus Hansen og Elisabeth Marie Rasmussen, 38, St. Jørgens Forstad 10
1882, 2003, 11061882, Olga Vilhelmine Axeline Hansen, datter af contorbud Emil Christian Hansen og Laura Jacobine Larsen, 32, Ridehusgade 6
1882, 2703, 14051882, Anne Dorthea Petrine Frederikke Marie Hansen, datter af tjenestekarl Niels Hansen, Orte og ugift Mette Kirstine Hansen, 24, i Overstræde 48
1882, 2703, 18051882, Maren Christine Hansine Jørgensen, datter af gaardeier Jørgen Pedersen og Dorthea Kirstine Rasmussen, 33, Eiby Mark. Navneændring af April, 1892 til Maren Christine Hansine Petersen
1882, 2903, 29101882, Marie Christine Dorthea Bagger, datter af murersvend Jens Peter Bagger og Barbara Cathrine Jensen Kordt, 36, Pjentedam 44
1882, 3103, 25061882, Karen Jørgine Marie Rasmussen, datter af murer Hans Christian Rasmussen og Ane Katrine Jørgensen, 40, Frederiksgade 59
1882, 0604 06081882, Ingrid Annette Mary Hansen, datter af murermester Jørgen Hansen og Anne Christensen, 24, Overgade 49
1882, 1204, 07051882, Johanne Marie Kirstine Carlsen, datter af møllerkusk Hans Christian Carlsen og Mette Kirstine Rasmussen, 23, Killerup
1882, 1304, -, Pige, datter af arbeidsmand Jens Peder Hansen og Anne Dorthea Adamsen, 34, Grynhusene 25
1882, 2304, 10091882, Olga Oline Sofie Eriksen, datter af smedesvend Frederik Christian Eriksen og Marie Pedersen, 30, Frederiksgade 59
1882, 2304, 07051882, Karen Marie Poulsen, datter af møllersvend Jens Christian Poulsen og ugift Kirsten Sørensen, 22, hos husmand Jørgen Hansen i Killerup
1882, 2504, 29051882, Emma Frandsine Ludovika Andresen, datter af barber Heinrich Christoff Martin Andresen og Johanne Mariane Vilhelmine født Andresen, 28, Bangsboder 55
1882, 3004, 11061882, Emilie Margrethe Hansine Kirstine Schneider, datter af kobbersmedsvend Frederik Theodor Heinrich Schneider og Johanne Kirstine Hansen, 28, St. Jørgensgade 23
1882, 0205, 16071882, Anna Henriette Dupont, datter af dreiermester Niels Peter Dupont og Petrine Petersen, 28, Overgade 35
1882, 0305, 18061882, Anna Marie Kirstine Nielsen, datter af ølhandler Christian Nielsen og Karen Madsen, 32, Nedergade 39
1882, 0405, 15071882, Sophie Hansen Gustav, datter af skomager Mathias Ludvig Julius Hansen Gustav og Emma Kirstine Saysette, 29, Frederiksgade 22
1882, 2709, 16041882, Olga Dichmann, datter af sadelmager Nicolai Hartvig Dichmann og Christine Marie Clausen, Vesterbro 27
1882, 0605, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Anders Petersen og Johanne Marie Larsen, 47, Frederiksgade 42
1882, 1105, 08041882, Ane Margrete Nielsine Martine Larsen, datter af arbeidsmand Lars Larsen Dahl og Grethe Larsen, 40, St. Jørgens Mark
1882, 1205, 25061882, Inger Margrethe Rasmussen, datter af kjøbmand Hans Peder Rasmussen og Mathilde Ursula Jensine Jensen Råen, 22, St. Jørgensgade 17
1882, 1605, 23091883, Marie Hansine Nielsen, datter af skrædersvend Jens Peter Nielsen og Ane Helvig Christensen, 30, Paaskestræde 42
1882, 1805, -, Pige (tvilling), datter af bagermester Rasmus Hansen og Rasmine Jensen, 30, Overgade 59
1882, 2605, 23071882, Dagmar Karen Møller, datter af forpagter Rasmus Peter Møller og Else Kirstine Hansen, 26, Eiby Mark
1882, 2705, 02071882, Olga Hansine Veinreich, datter af snedkersvend Niels Peder Veinreich og Hansine Christofine Karen Marie Hansen, 24, Ridehusgade 30
1882, 2905, 15101882, Katrine Petersen, datter af skomager Carl Petersen og Andrea Vilhelmine Volder, 38, Pjentedam 46
1882, 0302, 29051882, Mary Elfrida Hansen, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Charlotte Christiane Petersen, Nyborg Landevei
1882, 0306, 03091882, Ingeborg Marie Hansen, datter af cigarmager Niels Hansen og Petrine Rasmussen, 33, St. Jørgensgade 18
1882, 0506, 02071882, Maren Kirstine Hansine Jørgensen, datter af arbeidsmand Niels Jørgensen og Bodil Katrine Hansen, 28, St. Jørgens Forstad 35
1882, 0906, 02071882, Kirsten Karlsen, datter af arbeidsmand Lars Christian Carlsen og Kirsten Hansen, 21, Frederiks Forstad
1882, 1106, 21071882, Ester Marie Larsen, datter af arbeidsmand Mads Larsen og Mette Kirstine født Larsen, 47, Frederiksgade 58
1882, 1306, 15061882, Anna Margrethe Hansen, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Pederline Pedersen, 34, Grynhusene 39 C
1882, 1706, 27081882, Johanne Severine Katrine Mikkelsen, datter af væver Jens Anton Mikkelsen og Ane Marie Nielsen, 26, Ridehusgade 41
1882, 0504, 09071882, Eva Petersen, datter af læge Niels Petersen og Elise Delbanco, 27, Overgade 9
1882, 2304, 02071882, Anna Elisabeth Cathrine Riis, datter af malermester Halvor Andreas Oskar Riis og Thora Amalie Nielsen, 31, Overgade 61
1882, 1104, 02071882, Ester Mariane Frederikke Volder, datter af slagter Offer Marius Volder og Marie Jensine Jørgine Nielsen, 25, Kragsbiergveien 110
1882, 2406, 27051883, Meta Henriette Jørgensen, datter af skomager Johan Christian Jørgensen og Marie Sophie Johanne Hunderup, 30, Frederiksgade 42
1882, 2606, 20081882, Hansine Mariane Petrine Petersen, datter af arbeidsmand Hans Petersen og Dorthea Kirstine Hansen, 31, Eiby
1882, 0607, 08101882, Minna Laurine Larsen, datter af fyrbøder Lars Larsen og Karen Eggertsen, 42, Grynhusene 37
1882, 0607, 13081882, Olga Hansine Hansen, datter af tjenestekarl Anders Hansen og ugift Anna Madsine Rasmussen, Paaskestræde 40
1882, 0907, 13081882, Frederikke Edvarda Nikoline Grill, datter af kleinsmed Johan Ditløv Mathias Grill og Nielsine Hansen, 30, Adamsgade 16
1882, 1007, 30071882, Eline Laurine Marie Bastrup, datter af gasbetjent Jens Peter Bastrup og Petrea Theodora Clausen, 32, St. Jørgens Forstad 10
1882, 1507, 06081882, Ellen Wahlgreen Schweim, datter af handelsagent Anton Sophus Schweim og Charlotte Jensine Wahlgreen, 30, Grynhusene 2
1882, 2207, 26081882, Helene Margrethe Viktoria Hansen, datter af væver Hans Hansen og Ane Katrine Nielsen, 32, Sortebrødre Torv 21
1882, 2207, -, Pige, datter af skomager Karl Henrik Kamp Petersen og Henriette Sofie Jørgensen, 34, Frederiks Forstad 93
1882, 0808, 10091882, Marie Laurentine Katrine Hjæresen, datter af fabrikarbejder Hans Frederik Hjæresen og Jensine Marie Hansen, 37, Frederiksgade 37
1882, 1107, 30071882, Lorentine Frederikke Christiansen, datter af tjenestekarl Lorents Madsen, i Odense og ugift Christine Povline Martine Christiansen, i Bullerup, Agedrup Sogn
1882, 1208, 29101882, Kristine Marie Hansen, datter af møllersvend Johan Henrik Hansen og Johanne Katrine Nielsen, 29, St. Jørgens Forstad 6
1882, 1708, 07011883, Elna Kristine Nielsen, datter af arbeidsmand Peter Nielsen og Meta Marie Petersen, 31, Ridehusgade 16
1882, 2008, 12111882, Jensine Petrine Jensen, datter af arbeidsmand Peter Jensen og Caroline Frantziska Nielsen, 22, Jægershaab
1882, 2808, 17091882, Julie Augusta Marie Madsen, datter af karethmager Jens Peter Madsen og Julie Vilhelmine Anne Cathrine Busch, 25, Overgade 49
1882, 3008, 22101882, Augusta Marie Poulsen, datter af gartner Hans Poulsen og Maren Kirstine Jespergine Andersen, 28, Nyborg Landevei
1882, 0109, 17091882, Marie Kristine Danielsen, datter af stenhugger Jens Jørgen Danielsen og ugift Karen Kirstine Rasmussen, 29, Grynhusene 41
1882, 0109, 15101882, Johanne Kirstine Nielsen, datter af smaakjører Erik Klaus Nielsen og Margrehte Cathrine Nielsen, 28, St. Jørgens Forstad 59
1882, 0109, 22101882, Sofie Frederikke Thomsen, datter af slagter Niels Frederik Thomsen og Ane Marie Karoline Vilhelmine Larsen, 38, St. Jørgens Forstad 53
1882, 0901, 10091882, Eva Cathinca Serine Mains, datter af arbeidsmand Christian Sørensen Mains og Kirsten Kaspersen, Ridehusgade 8
1882, 1009, 08101882, Magdalene Rosengaard, datter af gartner Jacob Joseph Alfred Rosengaard og Magdalene Julie Larsen, 27, Frederiksgade 61
1882, 1109, 05111882, Eleonora Alvilda Duch, datter af skrædder Carl Ludvig Duch og Marie Sophie Frederikke Agathe Nikolaisen, 30, Frederiksgade 46
1882, 1809, 26031883, Edle Margrete Elisabet Spøhr, datter af slagter Julius Edvard Ferdinand Christian Spøhr og Bertha Marie Petersen, 23, Bangsboder 60
1882, 2009, 26031883, Inger Kirstine Hansen, datter af maler Andreas Edvard Hansen og Karoline Clausen, 36, St. Jørgensgade 15
1882, 2209, 22101882, Hansine Simonie Rasmussen, datter af tjenestekarl Hans Jørgensen, i Fjellerup og ugift Rasmine Larsine Rasmussen, 24, hos arbeidsmand Hans Rasmussens enke paa Eiby Mark
1882, 0210, 01011883, Dagmar Roberta Marie Magdalene Hansen, datter af arbeidsmand Jens Christian Hansen og Kirstine Jensen, 31, St. Jørgens Forstad 31
1882, 2310, 26111882, Anna Jørgensen, datter af rugbrødbager Niels Jørgensen og Marie Katrine Johansen, 33, Frederiksgade 12
1882, 2410, 19111882, Rasmine Magdalene Severine Amalie Hansen, datter af tjenestekarl Carl Christian Hansen og Inger Kristine Rasmussen, 20, Pjentedam 42
1882, 3010, 31121882, Augusta Cecilie Holmbeck, datter af hattemagersvend Adolph Holmbeck og ugift Anna Elise Cecilie Rasmussen, 25, Sortebrødre Torv 14
1882, 0411, 26031883, Mina Johanne Christiane Andersen, datter af arbeidsmand Jens Andersen og Karen Pedersen, 30, St. Jørgens Forstad 51
1882, 0511, 10121882, Marie Kristine Pedersen, datter af væversvend Hans Andreas Pedersen og Maren Larsen, 28, St. Jørgens Forstad 6
1882, 0611, 11021883, Anna Nielsine Peterline Hansen, datter af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen og Ane Marie født Hansen, 36, St. Jørgens Forstad 8
1882, 2109, 15101882, Anna Jørgine Christine Thyra Dreyer, datter af tjenestekarl Jørgen Christian Dreyer og ugift Anna Frederikke Thyra Marie Schumacher, i Svendborg
1882, 1411, 21011883, Maren Kirstine Knudsine Andersen, datter af arbeidsmand Peder Andersen Nørbo og Nielsine Rasmine Knudsen, 32, St. Jørgens Mark
1882, 2311, -, Pige, datter af skrædersvend Hans Jensen og ugift Maren Jørgensen Dal, 22, i Frederiksgade 35
1882, 2411, 21011883, Johanne Jensine Petrine Nielsen, datter af arbeidsmand Karl Nielsen og Johanne Petersen, 43, Eiby Mark
1882, 2511, 14051883, Edith Elisabeth Juel, datter af kusk Niels Nielsen Juel og Julie Dagmar Marie Jeppesen, 20, Overstræde 45
1882, 2811, 20041883, Ingeborg Dagmar Hansen, datter af snedker Hans Henning Hansen og Hanne Jørgensen, 44, Nedergade 3
1882, 0112, 02091883, Johanne Møller, datter af værkfører Christopher Møller og Emilie Marie Basse, 39, Paaskestræde 39. Navneændring af 19.2.1905 til Johanne Basse Møller
1882, 0312, 26121882, Dagmar Pedersen, datter af væver Niels Pedersen og Caroline Jakobine Nielsen, 26, Grynhusene 39
1882, 0812, 26031883, Laura Caroline Rasmussen, datter af møllebygger Laurits Christian Rasmussen og Ane Kirstine Marie Hansen, 19, St. Jørgens Torv 1
1882, 1312, 28121882, Ida Anna Nielsen, datter af smedesvend Frits Engelhardt Nielsen og Anna Marie Katrine Pedersen, 24, Bangsboder 52
1882, 1412, -, Pige, datter af maler Hans Peter Ferdinand Nielsen og Hanne Kirstine født Nielsen, 37, St. Jørgens Forstad 2-4
1882, 2712, 26031883, Hildeborg Julie Hansen, datter af skomager Carl Christian Frederik Hansen og Ane Marie født Hansen, 26, Grynhusene 23
1882, 1512, 15071883, Johanne Frederikke Hansen, datter af karethmagersvend Henrik Hansen og ugift Kirstine Hansen, 23, i Frederiksgade 58
1882, 1812, 22041883, Karen Kirstine Nielsen, datter af murersvend Rasmus Jørgen Nielsen og Susanne Elisabeth Rasmussen, 36, Ramsherred 47. Navneændring af 12.5.1905 til Karen Kirstine Nielsen Grønn
1882, 2012, 11021883, Helga Petrine Cecilie Poulsen, datter af arbeidsmand Hans Christian Poulsen og Mette Andresen, 32, Nyborg Landevei
1882, 2412, 20041883, Meta Caroline Christensen, datter af rugbrødbager Anders Christensen og Caroline Simonsen, 38, Sortebrødre Torv 39
1882, 2412, 24041883, Karen Marie Ovesen, datter af arbeidsmand Niels Christian Ovesen og Hedevig Helene Marie Jensen, 24, Nyborg Landevei
1882, 2812, 04031883, Laura Kristiane Henriette Petersen, datter af slagter Niels Jørgen Julius Petersen og Petrine Mathilde Rasmussen, 27, Nyborg Landevei
1881, 0410, 14051882, Anna Marie Kristine Johnson, datter af John Peter Johnsen og Thora Hansen, Chicago