Dalum, 1854-1892, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1854-1892, Dalum sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

1854, 1401, Hans Rasmussen, ungkarl, 41, Hjallese, søn af gaardmand Rasmus Hansen sammesteds og gaardmandsenke Maren Christensdatter, 36, Godhedsminde, Hjallese Mark
1854, 2901, Mads Nielsen, ungkarl, 29, tjenede gaardmand Rasmus Jensen, Hjallese Mark, søn af Niels Nielsen og pige Johanne Nielsdatter, 28, hos faderen huusmand Niels Pedersen, Hjallese
1854, 1503, Rasmus Hansen, ungkarl og gartner, 26, hos moderen Hans Larsens enke, Hundslev Mark og pige Christine Gregersen, 30, datter af skolelærer Gregersen, Hessum Skole, Skebye Sogn
1854, 2203, Rasmus Østerbye, ungkarl og gaardeier, 26, Wissenberg og jomfrue Hansine Birgitte Demant, 28, tjenende i Dalum Mølle
1854, 2005, Iver Hansen, ungkarl og væver, 36, Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn, søn af huusmand Hans Nielsen, Freltofte og pige Mette Kirstine Jørgensdatter, 27, hos faderen aftægtsboelsmand Jørgen Madsen, Damgaard, Hjallese Mark
1854, 1706, Hans Pedersen, enkemand og boelsmand, 45, Bellinge og pige Ane Simonsdatter, 35, hos faderen gaardmand Simon Jensen, Hjallese
1854, 0411, Christen Nielsen, ungkarl, 40, Blangsted Mølle, søn af gaardmand Niels Andersen, Ferritslev, Rolsted Sogn og pige Maren Rasmusdatter, 31, hos faderen gaardmand Rasmus Hansen, Hjallese
1854, 1411, Harald Frederik Wilhelm Meincke, premierelieutnant ved 9 Infanteriebataillon, Altona og ridder af Dannebrog, 26 og frøken Amalie Christiane Selmer, 25, datter af afdøde provst Selmer, Herrested, Dalumgaard,
1855, 2701, Frederik Christian Pedersen, ungkarl, 29, hos svigerfaderen Hans Nielsen, Egelykkehuus og pige Karen Hansdatter, 38, hos faderen huusmand Hans Nielsen, Egelykkehuus
1855, 2804, Hans Jørgen Nielsen, enkemand og gaardmand, 32, Ravneborg, Sanderum Sogn og pige Kirsten Hansdatter, 32, hos moderen gaardmand Hans Andersens enke, Hjallese Hestehauge
1855, 0906, Hans Christian Knudsen, ungkarl og tømmermand, 30, Fangel, søn af huusmand Knud Jørgensen, Fangel og pige Karen Marie Rasmusdatter, 27, hos faderen gaardmand Rasmus Nielsen, Hjallese Hestehauge
1855, 0109, Johan Henriksen, enkemand og huusmand, 43, Skovlundhuus og pige Mette Nielsdatter, 35, tjenende hos brudgommen, datter af huusmand Niels Jensen, Vantinge Sogn
1855, 1410, Rasmus Eriksen, ungkarl, 27, tjenende i Odense, søn af huusmand Erik Larsen, Brylle og pige Johanne Jensdatter, 28, hos faderen gaardmand Jens Madsen, Hjallese Taarup
1855, 1410, Niels Pedersen, ungkarl, 31, tjenende gaardmand Jens Madsen, Hjallese Taarup, søn af Karen Nielsen og pige Karen Jensen, 22, hos faderen gaardmand Jens Madsen, Hjallese Taarup
1855, 2010, Niels Hansen, enkemand og tømmersvend, 40, Odense, søn af skomager Hans Jensen, Odense og pige Maren Hansdatter, 28, hos faderen huusmand og muurmester Hans Nielsen, Hjallese
1855, 0311, Hans Larsen, ungkarl, 29, fæster af Hestehaugehuus, søn af huusmand Lars Christensen, Bellinge og pige Ane Hansdatter, 28, Hestehaugehuus, datter af afdøde huusmand Hans Hansen, sammesteds
1855, 0911, Christian Jacobsen Bloch, ungkarl og farver, 42, Kjerteminde og jomfru Kirstine Rasmine Birgitte Demant, 29, hos moderen enkemadam Demant, Hjallese
1855, 1412, Jens Christian Madsen, enkemand og huusmand, 43, Sorgenfrie og pige Sidsel Kirstine Thorsdatter, 26, datter af huusmand Thor Jørgensen, Fløtterup, Haarslev
1856, 2604, Jacob Conrad Wilhelm Prøvensen, enkemand og typograph, 40, i det Milorske Officin, Odense og jomfrue Anne Pouline Nielsine Jørgensen, 30, hos skolelærer Pedersen, Hjallese
1856, 0605, Peter Wilhelm Ferdinand Gregersen, ungkarl og modelsnedker, 39, Jernstøberiet, Skulkenborg, Odense og pige Hansine Petrine Hansen, 36, datter af organist Johan Christian Hansen, Middelfart
1856, 1110, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 30, søn af afdøde gaardmand Jørgen Andersen, Langsted, Werninge Sogn og enke Maren Kirstine Larsdatter, 33, (efter gaardmand Mads Christensen), Hjallese Hestehauge
1857, 1904, Wilhelm Ludvig Jørgensen, ungkarl og dyrlæge, 25, Brobye, Sjælland og jomfru Marie Kirstine Clausen, 30, hos moderen enkemadam Clausen, Rikkesminde
1857, 1710, Rasmus Hansen, ungkarl og skrædder, 33, Ribjerghuset, Wullerslev Mark og pige Maren Pedersen, 27, tjenende gaardmand Jørgen Jørgensen, Hjallese Hestehauge
1857, 2410, Hans Rasmussen, ungkarl, 39, søn af gaardmand Rasmus Hansen, Aarslev og pige Maren Henriksen, 24, hos faderen boelsmand Henrik Pedersen, Lauritslund
1857, 2411, Carl Wilhelm Dichmann, ungkarl og malermester, 24, Odense og jomfru Anna Marie Christensen, 21, tjenende paa Dalumgaard
1857, 1912, Peder Hansen, enkemand og huusmand, 57, Hjallese og pige Ane Marie Knudsen, 28, tjenende hos brudgommen
1858, 1906, Morten Olsen, ungkarl, 33, Lundsgaard, Steenløse Sogn, tjenende gaardmand Hans Jensen sammesteds og enke Maren Pedersdatter, 47, Hjallese, (før gift med snedker Johan Reinhardt)
1858, 3007, Knud Hansen, ungkarl, 27, Særslev Sogn, tjener paa Dalumgaard og pige Ane Christiansdatter, 40, Drigstrup Sogn, tjener paa Dalumgaard
1858, 0809, Rasmus Rasmussen, sognepræst, 42, Hoe og Oxbøll Menigheder, Ribe Stift og jomfru Albertine Abel, 31, datter af provst Abel, Dalum Præstegaard
1858, 1311, Jørgen Rasmusen, ungkarl og forpagter, 24, Eilstrupgaard, Ubberud Sogn og pige Karen Rasmusen, 28, tjenende for tiden i Sanderum, datter af Rasmus Olsen, Hjallese
1859, 1803, Lars Rasmusen, ungkarl og huuseier, 31, Dømmestrup Mark, søn af pleiefader Rasmus Hansen, Dømmestrup og pige Ane Kirstine Rasmusen, 22, tjenende smed Niels Jørgensen, Hjallese, datter af huusmand Rasmus Rasmusen
1859, 0904, Andreas Christian Nielsen, ungkarl, 29, tjenende paa Landkildegaard, Fraugde Sogn, søn af huusmand Niels Gabrielsen og pige Ane Marie Bechhardt, 20, hos stedfaderen indsidder Morten Olsen, Skovlundhuus
1859, 0904, Jens Andersen, ungkarl, 37, tjenende paa Hollufgaard, Fraugde Sogn, søn af ugift Karen Jørgensen og pige Johanne Kirstine Andersdatter, 37, tjenende i Dalum Mølle, datter af huusmand Anders Andersen, Fraugde
1859, 2406, Niels Hansen, ungkarl, 42, tjenende paa Christiansdal, søn af væver Hans Nielsen, Egelykke og pige Ane Kirstine Christensen, 34, tjenende paa Christiansdal, datter af Christen Rasmusen, Qverndrup
1859, 1009, Salomon Jacobsen, ungkarl, 29, Hudevad, Rolfsted Sogn, søn af gaardmand Jacob Salomonsen, Hudevad og pige Maren Simonsdatter, 30, datter af gaardmand Simon Jensen, Hjallese, hos moderen sammesteds
1860, 0504, Mads Sørensen Mørk, enkemand og huusmand, 64, Brendekilde Mark og pige Karen Marie Madsdatter, 50, tjenende paa Dalumgaard
1860, 0605, Ferdinand Jacob Joachim Hagen, ungkarl og skræddermester, 34, Odense, søn af møllersvend Ferdinand Hagen, Rostok og jomfru Abeline Andersen, 27, tjenende paa Dalumgaard, datter af huusmand L. Andersen, Tinghuus, Vigerslev
1860, 2005, Niels Bertelsen, ungkarl, 33, tjenende i Korup, søn af huusmand Bertel Nielsen, Havreheden, Wigerslev og pige Karen Rasmusen, 24, datter af afdøde huusmand Rasmus Andersen, Hedehuset
1860, 0707, Johannes Nielsen, ungkarl, 29, tjenende paa Søebysøegaard, søn af huusmand Niels Jørgensen, Ubberud Sogn og pige Ane Cathrine Andersen, 34, Dalumsminde, datter af huusmand Anders Hansen, Korup
1861, 2710, Hans Hansen, ungkarl, 35, søn af gaardmand Hans Andersen, Hjallese Hestehauge og pige Rasmine Kirstine Rasmusen, 25, hos faderen gaardmand Rasmus Jensen, Rasminde, Hjallese Mark
1861, 0308, Hans Larsen, enkemand og huusmand, 34, Hestehaugehuus og pige Ane Marie Madsen, 31, tjenende brudgommen, datter af indsidder Mads Hansen, Frøbjerg, Orte Sogn
1861, 2708, Jens Georg Nielsen, ungkarl og kjøbmand, 41, Odense og jomfrue Marie Cecilie Dermant, 25, hos moderen enkemadame Demant, Hjallese
1861, 1309, Niels Andersen, ungkarl og uhrmager, 26, Brenderup Sogn, søn af Anders Nielsen sammesteds og pige Karen Bartholm Jensen, 27, tjenende paa Dalumgaard
1861, 0910, Lorentz Eriksen, ungkarl og smedesvend, 26, Odense, søn af smedemester Erik Madsen, St. Hans Sogn, Odense og pige og sypige Juliane Marie Kahlenberg, 30, Odense, født i Wordingborg
1861, 2710, Jean Thorbjørn Rye Guldbrandsen, ungkarl og muursvend, 24, arbeider i Corsøer og pige Ane Marie Pedersen, 29, hos moderen afdøde smed Peder Rasmusens enke, Dalumgaards Smedie
1861, 0211, Rasmus Simonsen, ungkarl, 37, tjenende gaardmand Rasmus Jensen, Hjallese Mark og pige Johanne Rasmusen, 29, hos faderen gaardmand Rasmus Jensen, Hjallese Mark
1861, 0411, Anders Geerth Larsen, ungkarl og indsidder, 24, søn af huusmand smed Lars Sørensen, Grindsted Sogn og pige og indsidderske Karen Marie Nielsen, 37, hos Peder Nicolaisen, Rosenlund, Hjallese Mark
1862, 1110, Niels Nielsen, ungkarl og træskomand, 34, Sanderum og pige Karen Marie Johansen, 26, tjenende i Dalum Præstegaard
1862, 2410, Niels Kjeldgaard Rygaard, ungkarl, proprietair og eier, 26, Birket ved Frederikshavn, Jylland og jomfrue Margarethe Dagmar Duncan, 24, hos faderen forpagter Duncan, Boerskovsted, Hjallese Mark
1862, 3110, Anders Nielsen, ungkarl og tømmermand, 34, boende i Trøstrup Korup og pige Ane Nielsdatter, 36, tjenende paa Christiansdal
1863, 1005, Jens Jørgen Thorsen, ungkarl, 32, tjenende i Dalum Møller og pige Laurine Knudsen, 26, tjenende i Dalum Mølle
1863, 1306, Morten Pedersen, ungkarl, 31, tjenende i Allerup og pige Karen Marie Larsen, 26, hos boelsmand Peder Christensen, Koruplund
1863, 2410, Hans Christian Simonsen, ungkarl, 29, hos gaardmand Salomon Jacobsen, Hjallese og pige Karen Rasmusen, 25, hos faderen gaardmand Rasmus Jensen, Rasminde, Hjallese Mark
1863, 3110, Jens Nielsen, ungkarl, 38, tjenende i Odense, søn af gamle Niels Knudsen, Wullerslev og pige Ane Kirstine Rasmusen, 32, datter af Rasmus Olsen, Hjallese
1863, 2811, Knud Jensen, ungkarl og indsidder, 27, Friisrodhuus og pige Ane Cathrine Andersen, 25, hos faderen huusmand Anders Jørgensen, Friisrodhuus
1864, 2905, Carl Eriksen, ungkarl, 28, Odense, søn af huusmand Erik Pedersen, Aarslev Mark og pige Ane Larsdatter, 41, tjenende paa Dalumgaard, datter af Karen Rasmusdatter, Freltofte
1864, 1712, Peder Hansen, ungkarl, 37, hos forældrene Rasmus Hansen og kone, Ubberud Mark og pige Ane Sophie Sørensen, 35, Seierskovhuset
1865, 2604, Johan Andreas Nielsen, ungkarl, 35, Odense og pige Maren Cathrine Andersen, 35, tjenende paa Christiansdal
1865, 2607, Jens Hansen, enkemand og gaardeier, 27, Rastrup, Marslev Sogn og pige Abelone Marie Larsen, 24, gaardeier Lars Pedersens datter, Hjallese Torp
1865, 1008, Alexius Julius Martin Bøttern, practiserende læge, 28, Faaborg og jomfrue Elise Thomine Abel, 24, datter af provst Abel, Dalum Præstegaard
1865, 0309, Niels Nielsen, ungkarl, 29, tjenende paa Dalumgaard, søn af huusmand Niels Jørgensen, Alenbek, Kjøng Sogn og pige Karen Jensen, 22, hos tømmermand Lars Larsen, Christiansminde
1865, 2810, Rasmus Nielsen, ungkarl og gaardeier, 37, Hjallese, søn af huusmand Niels Jensen sammesteds og pige Petrine Nielsen, 29, hos faderen huusmand Niels Rasmussen, Hjallese
1865, 3110, Niels Nielsen, ungkarl og saddelmagermester, 29, Odense, søn af Ane Cathrine Jørgensen og skomagersvend Niels Nielsen og jomfru Johanne Marie Schmidt, 28, tjenende paa Christiansdal, datter af skomagermester Carl Fred. Schmidt
1865, 3110, Anders Christophersen, ungkarl, 42, tjenende i Odense, søn af indsidder Christoph. Andersen, Brahetrolleborg og pige Mette Marie Hansen, 46, tjenende ritmester Benzon, Christiansdal, fra Synderus i Slesvig
1865, 1211, Erik Jacobsen, ungkarl, 33, søn af huusmand Jacob Knudsen, Allesøe og pige Cathrine Jørgensen, 33, datter af huusmand Jørgen Madsen, Allerup Mark
1866, 1404, Peder Larsen, ungkarl, 33, Dalum Præstegaard, søn af gaardmand Lars Hansen, Sanderum og pige Kirsten Rasmussen, 30, Christiansdal, datter af afdøde Rasmus Povelsen, Skyttehuset
1866, 0405, Hans Jørgen Hansen, ungkarl, 32, Odense og pige Jacobine Thorsen, 33, tjenende i Dalum Mølle
1866, 1506, Jens Peter Lebek, ungkarl og friskolelærer, 26, Revninge, søn af Andreas Lebeck, Agerskov Sogn og pige Christine Marie Mikkelsen Cold, 38, datter af skomager Mikkel Christensen Cold, Thisted
1866, 2906, Henrich Charles Steenbach, jægermester og eier, 26, Aalykkegaard og baronesse Nielsine Frederikke Ottilia Wedel Jarlsberg, 22, Christiansdal
1866, 2906, Johan Frederik Hegerman Lindencrone, secondlieutenant og ridder af Dannebrog, 26, ved 5. Dragonregiment, Randers og baronesse Juliane Mathilde Caroline Wedel Jarlsberg, 19, Christiansdal
1866, 2107, Ole Andersen, ungkarl, 30, Juulskov, Kullerup Sogn og pige Ane Kirstine Jørgensen, 23, hos faderen tømmermand Jørgen Rasmussen, Hjallese
1866, 2810, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 27, søn af indsidder Jørgen Hansen Skov, Bregninge, Taasinge og pige Sophie Axelsen, 20, hos faderen huusmand Axel Hansen, Nyhavehuus
1866, 2112, Christian Frederik Otto Petersen, gartner, 28, Kjerteminde og pige Christiane Margrethe Hansen, 28, hos skolelærer Petersen, Hjallese
1867, 0604, Hans Andersen, enkemand, 54, Hjallese og enke Mette Marie Zachariasdatter, 55, Hjallese
1867, 2404, Ernst Johannes Trier, cand. theologie og forstander for folkehøgskolen, 30, Wallekilde, Sjælland og jomfrue Nathalia Marie Abel, 22, datter af provst Abel, Dalum Præstegaard
1867, 0305, Hans Hendriksen, ungkarl, 37, søn af huusmand Henrik Hansen, Kohaugen, Tommerup Sogn og pige Johanne Rasmussen, 30, datter af huusmand Rasmus Jacobsen, Korup
1867, 2109, Hans Emil Langhoff, tømmersvend, 21, Odense og jomfrue og indsidderske Anna Hansen, 26, hos jomfru Rasmussen, Odense, Grønnegade
1867, 2809, Niels Hendriksen, ungkarl, 54, tjenende paa Christiansdal og enke Karen Marie Olesdatter, 42, Dalumsminde
1867, 0510, Adolf Carl Christian Hansen, ungkarl, 26, Højme og pige Mette Kirstine Jeppesen, 32, tjenende gaardeier Jørgen Jørgensen, Hjallese Hestehave
1867, 0610, Carl Henrik Graschitz Petersen, skolelærer, 31, Mesinge og jomfrue Marentine Eleonore Pommer, 32, Hjallese Skole
1867, 0610, Gregers Henrik Andersen, ungkarl og smed, 27, Dalumgaard og pige Kirsten Pedersen, 31, tjenende paa Dalumgaard
1868, 0404, Niels Rasmussen, ungkarl, 30, tjenende paa Dalumgaard og pige Gjertrud Kirstine Larsen, 22, Dalumsminde
1868, 0506, Jens Hansen, ungkarl og huuseier, 41, Hjallese Mark, hos Frederik Christian Pedersen, Egelykke og pige Ane Johanne Pedersen, 31, Hjallese Mark
1868, 0307, Ludvig Jacob Knudsen, corpsdyrlæge, 34, Odense og jomfru Hanne Frederikke Petrosine Clausen, 26, Rikkesminde
1868, 2310, Jens Rasmussen, ungkarl, 29, tjener paa Egeskov, Qverndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt og pige Mille Marie Hansen, 25, hos sin moder Rasmus Hansens enke, Tanggaardhuset, Ubberud Sogn
1868, 1812, Martin Lauritz Henningsen, ungkarl og huuseier, 22, Rubjerg, Slesvig, hjemme paa Hjallese Mark og pige Caroline Christensen Karlslund, 36, født i Sandholts Lyndelse, tjenende hos brudgommen, Hjallese Mark
1868, 1809, Jørgen Pedersen, ungkarl, 26, hos faderen gaardmand Peder Jørgensen, Hestehaven og pige Dorthea Hansen, 33, hos broderen Anders Hansen, Hestehaven
1869, 0401, Niels Marl Christiansen, ungkarl, 25, Hjallese og pige Marie Hansen, 32, tjenende i Dalum Præstegaard
1869, 1203, Jens Erreboe Holm, ungkarl og kjøbmand, 37, Odense og jomfru Anna Kirstine Amalie Rasmussen, 32, hos faderen fhv. læderfabrikant Johan Peder Rasmussen, Willestofte
1869, 3004, Mads Julius Jacobsen, ungkarl, 30, tjenende paa Dalumgaard og pige Karen Marie Rasmussen, 22, tjenende paa Dalumgaard
1869, 0105, Hans Pedersen, ungkarl og murer, 25, Ravnsgyden og pige Maren Hansen, 28, tjenende paa Christiansdal
1869, 2306, Rasmus Jacobsen, ungkarl, 41, Engomgaard, Engom Sogn, Veile Amt og enke og eierinde Ane Dorthea Hansen, 25, Engomgaard, Engom Sogn, (efter gaardeier Jørgen Kam Hansen)
1869, 0511, Sophus Severin Meier, ungkarl, muursvend og dannebrogsmand, 29, Odense og pige Sophie Kirstine Larsen, 30, hos faderen huusmand Lars Jeppesen, Hjallese
1870, 1501, Knud Andersen, ungkarl, 31, Rødehuus, Bøgeskoven, søn af gaardmand Anders Zachariasen, Werninge og pige Karen Marie Nielsen, 22, hos faderen huusmand Niels Christensen, Bøgeskoven
1870, 2001, Jens Larsen, ungkarl, 61, hos Peder Hansens enke, Hjallese og enke Ane Marie Knudsen, 40, Hjallese
1870, 0410, Carl Edvard Harboe, ungkarl og eier, Brendekildegaarden, Brendekilde Sogn, født 1849 og jomfrue Anna Cathrine Marie Andersen, datter af møller Peder Christian Andersen, Dalum Mølle, født 1854
1870, 0311, Hans Hansen, ungkarl, søn af boelsmand Hans Jørgensen, Fangel, født 1835 i Aarslev og pige Karen Marie Larsen, datter af Lars Christian Hansen, Hjallese, født 1842
1870, 0311, Niels Justesen, ungkarl, søn af Ane Sofie Nielsdatter, født 1838 i Wigerslev og pige Maren Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Rasmussen, Hjallese, født 1843 i Hjallese
1870, 2911, Hans Hansen, ungkarl og gaardeier, Lynge ved Sorøe, søn af gaardeier Hansen, Solevad, Werninge Sogn og jomfru Nielsine Petrine Clausen, datter af afdøde brændeviinsbrænder Odense Claus Clausen, Odense, født 1844
1870, 0712, Hans Andersen, ungkarl, søn af huusmand Anders Rasmusen, Aarslev Lunde, født 1840 og pige Ane Marie Christensen, datter af indsidder Christen Rasmusen, Hjallese, født 1836
1871, 0903, Hans Peter Rasmusen, ungkarl, søn af huusmand Rasmus Andersen, Brylle, født 1841 i Brylle og pige Ane Marie Hansen, 21, hos faderen gaardmand Hans Hjeresen, Hjallese Hestehauge
1871, 1304, Rasmus Jensen, ungkarl, søn af bødker Jens Rasmusen, Allesøe, født 1839 og pige Karen Hansen, datter af huusmand Hans Andersen, Hjallese, født 1847
1871, 0710, Christen Nielsen, ungkarl, søn af boelsmand Niels Nielsen, Fangel, født 1843 og enke Karen Madsen, datter af Ane Andersdatter, Nørre Broby, født 1846
1871, 3009, Hans Larsen, ungkarl, søn af huusmand Lars Madsen, Hjulbye, Nyborg Sogn, født 1844 i Aunslev og pige Ane Rasmusen, datter af afdøde gaardmand Rasmus Olsen, Hjallese, født 1840 sammesteds
1872, 2702, Sofus Wilhelm Rudolf Povlsen, enkemand og forpagter, Nustrup, Øster Brønderslev Sogn, Aalborg Stift, født 1833 og pige Johanne Marie Thomsen, datter af gaardmand Thomas Christensen, født Holte [gaarden] i Øster Herning
1872, 0604, Knud Jensen, ungkarl, søn af huusmand Jens Knudsen, Højme Mark, født 1845 og pige Karen Christensen, datter af huusmand Kristen Rasmusen, Gallenborghuset, født 1844
1872, 0305, Hans Jørgen Larsen, ungkarl, søn af arbeidsmand Lars Jensen, født 1847 i Odense og pige Hansine Rasmusen, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen, født 1846 i Hillerslev
1872, 0405, Hans Ludvig Larsen, ungkarl, søn af tømrer Lars Larsen, født 1844 i Midskov, Mesinge Sogn og pige Anne Kathrine Terkelsen, datter af dagleier Terkel Terkelsen, Hornstrup, født 1847 i Hornstrup
1872, 2202, Jens Knudsen, ungkarl og parcellist, søn af gaardmand Knud Nielsen, Hunderup, St. Knuds Sogn, født 1847 og pige Maren Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Hjallese Hestehave, født 1847
1872, 1105, Niels Hansen, ungkarl, søn af huusmand H. Johansen, Røile, Nørre Søby Sogn, født 1838 i Taarnborg og pige Ane Marie Nielsen, datter af huusfæster Niels Christensen, Dalum, født 1841
1872, 3105, Hans Andersen, ungkarl og huusmand, søn af huusmand Anders Andersen, Fraugde, født 1819 i Fraugde og pige Ane Kirstine Nielsen, datter af huusmand Niels Rasmussen, Hjallese Mark, født 1837
1872, 1506, Niels Christensen, ungkarl, søn af afdøde smed Christen Sørensen, Fjenneslevmagle, født 1850 og pige Hedevig Wilhelmine Andersen, datter af former Anders Adolf Hansen, Odense, født 1852
1872, 2106, Rasmus Nielsen, ungkarl, søn af huusmand Niels Rasmussen, Bjørnemosehuus, Hjallese Mark, født 1841 og pige Ane Kirstine Hansen, datter af huusmand H. Simonsen, Hjelmerup, Verninge Sogn, født 1843 i Orte
1872, 3108, Niels Pedersen, ungkarl, søn af huusmand Ped. Andersen, Wullerslev Mark, Steenløse Sogn, født 1837 og pige Ane Katrine Rasmussen, datter af Ane Rasmusdatter, Hjallese, født 1844
1872, 2410, Hans Pedersen, ungkarl og slagter, søn af huusmand Peder Hansen, Hunderup, født 1845 og pige Ane Pedersen, datter af huusmand Peder Rasmussen, født 1847
1872, 1910, Anders Pedersen, ungkarl og træskomand, søn af huusmand Peder Johansen, Gjøngstrup, Krogsbølle Sogn, født 1833 og pige Rikke Hansen, datter af huusmand Hans Andersen, Hjallese, født 1839 i Steenløse Sogn
1872, 1412, Christian Martin Pedersen, ungkarl, søn af huusmand Peder Christensen, født 1845 i Munkebo og pige Johanne Larsen, datter af huusmand Lars Nielsen, født 1849 i Langaa
1873, - [dato ikke indført], Anders Andersen, ungkarl, søn af husmand Hans Andersen, Render Mark, Brylle Sogn, født 1836 og pige Johanne Kirstine Nielsen, datter af afdøde gaardmand Knud Nielsen, Palleshave, Gjestelev Sogn, født 1836
1873, 2603, Lars Christian Larsen, ungkarl, søn af gaardmand Lars Jensen, Hjallese, født 1838 og pige Ane Larsen, datter af gaardmand Lars Pedersen, Hjallese Torp, født 1839
1873, 1705, Anders Andersen, ungkarl, søn af afdøde huusmand Anders Gustavsen, Skydebjerg Sogn, født 1847 og pige Ane Marie Dorthea Henriksen, datter af indsidder Henrik Christiansen, født 1853 i Fraugde
1873, 0605, Hans Peter Eriksen, ungkarl, søn af grovsmed Peder Eriksen, Odense, født 1848 i Odense og pige Kristiane Kirstine Rasmussen, datter af husmand Rasmus Kristoffersen, Tharup, født 1839
1873, 0507, Niels Nielsen, ungkarl og husmand, søn af afdøde indsidder Anders Nielsen, Skaarup, født 1840 og pige Else Kathrine Larsen, datter af husmand Lars Pedersen, Sønder Nærum, født 1836
1873, 3008, Peder Nielsen, ungkarl, søn af afdøde gaardmand Niels Rasmussen, Nørre Søby, født 1844 og pige Karen Marie Pedersen, datter af husmand Peder Larsen, Strasborghuus, Dalum Sogn, født 1848
1873, 3010, Anders Christian Bertelsen, ungkarl, søn af boelsmand Bertel H. Andersen, Hunderup, født 1846 i Bellinge og pige Ane Petrine Mortensen, datter af gaardmand Morten Pedersen, Wrangsted, Paarup Sogn, født 1850
1874, 2803, Hans Christian Rasmussen Lehn, ungkarl og lærer, søn af bødker Peter Rasmussen Lehn, Odense, født 1843 og pige Charlotte Caroline Christine Petersen, datter af skolelærer Rasmus Holst Petersen, Hjallese, født 1844
1874, 2602, Lars Jørgensen, ungkarl, søn af gaardmand Johan Andersen, Aalsbo, Gjelsted Sogn, født 1838 og pige Karen Kirstine Jørgensen, datter af gaardfæster Jørgen Larsen, Haarby Sogn, født 1848
1874, 2005, Hans Peter Immanuel Andersen, ungkarl, søn af arbeidsmand Anders Mikkelsen, Slagelse, født 1841 og pige Caroline Amalie Hansen, datter af skomager Rasmus Hansen, Nakskov, født 1845
1874, 0108, Anders Pedersen, ungkarl, søn af afdøde huusmand Peder Pedersen, Ringe, født 1833 i Ringe og pige Ane Sofie Hansen, datter af væver Niels Hansen, Hunderup Mark, født 1855 i Hunderup
1874, 0509, Rasmus Hansen, ungkarl, søn af husmand Hans Rasmussen, født 1850 i Truerodhuus, Hjallese Mark og pige Kirstine Rasmusdatter, datter af husmand Rasmus Poulsen, Paarup, født 1845
1874, 2810, Poul Nielsen Bøgelund, ungkarl, søn af boelsmand Niels Rasmussen, Wissenberg Sogn, født 1848 og pige Karen Marie Davidsen, datter af gaardmand David Nielsen, født 1845 i Hjallese
1874, 1511, Frederik Johansen, ungkarl og politibetjent, søn af arbeidsmand Johan Frederiksen, Vesterby, Krogsbølle Sogn, født 1839 og pige Ane Larsen, datter af tømrer Lars Larsen, Dalum, født 1846 i Mesinge Sogn
1874, 3011, Jens Nielsen, ungkarl, søn af husmand Niels Nielsen, Refsvindinge, født 1843 og pige Ane Marie Pedersdatter, datter af Peter Johan Johansen, Tahvalle, Sverrig, født 1853
1874, 1811, Niels Andersen, ungkarl og fabrikarbeider, søn af husmand Anders Mathiasen, Trudal, Forlund Sogn, født 1848 og pige Karoline Marie Kruse, datter af skomager Anders Jensen Kruse, Ribe, født 1839 i Ribe
1874, 1212, Peder Markusen Jørgensen Pedersen, enkemand og fabrikarbejder, søn af arbejdsmand Jørgen Pedersen, Aaroe, født 1826 og pige Anne Marie Nissen, datter af gaardmand Nis Jensen Casse, Bartofte Sogn, Slesvig, født 1826
1875, 3001, Niels Peter Jespersen, ungkarl og arbejdsmand, søn af arbejdsmand Anders Jespersen, Nyborg, født 1854 og pige Ane Amalie Nielsine Andersen, datter af indsidder Anders Adolf Hansen, Dalum, født 1850 i Odense
1874, 0410, Niels Pedersen Pindgaard, ungkarl, søn af boelsmand Peder Nielsen Pindgaard, Skjærup Sogn,Vejle, født 1839 og pige Ane Hansen, datter af husmand Hans Sørensen, Nørre Broby, født 1848
1875, 2102, Nicolaj Poulsen Samsøe, ungkarl, søn af afdøde husmand Poul Christensen Samsøe, Øster Wamdrup, født 1850 og pige Maren Kirstine Nielsen, hos murer Hans Pedersen, Hjallese, datter af ugifte Karen Johansen, Fedhus, født 1852
1875, 1003, Hans Jørgensen, ungkarl, søn af husmand Jørgen Hansen, Hjallese, født 1849 og pige Rasmine Knudsen, datter af indsidder Knud Rasmussen, Otterup, født 1843
1875, 2603, Kaspar Hansen, ungkarl og arbejder, søn af husmand Hans Casparsen, Højby Mark, født 1849 og enke Mette Kirstine Jespersen, datter af huusmand Jesper Klausen, Nørre Lyngvig, Holmsland, født 1843
1875, 1105, Peder Sørensen, ungkarl og arbejder, søn af indsidder Søren Jensen, Ørsted Sogn, født 1845 og pige Pernille Pedersdatter, datter af tjenestekarl Niels Svenson, født 1841 i Naamu, Christianseld Læn
1875, 2107, Niels Peder Bojsen, ungkarl og arbejder, søn af indsidder Mathias Rasmus Bojesen, Stubbæk, Aabenraa, født 1849 og pige Sophie Magdalene Henriksen, datter af daglejer Henrik Andersen, Bogense, født 1852 i Bogense
1875, 1410, Hans Nielsen Davidsen, ungkarl og gaardejer, søn af afdøde gaardmand David Nielsen, Hjallese, født 1850 og pige Ane Cathrine Christiansen, datter af afdøde gaardmand Christian Jørgensen, Hjallese, født 1852
1875, 0711, Niels Peder Mogensen, ungkarl og fabrikarbejder, søn af arbeidsmand Lars Mogensen, Kongens Lyngby, født 1849 i Vangede og pige Mette Cathrine Hansen, datter af invalid træskomand Hans Madsen, Herringe, født 1846
1875, 3110, Peder Pedersen, ungkarl og smaakjører, søn af indsidder Peder Nielsen, Leervadhus, Ravnebjerg, født 1842 og pige Ane Marie Pedersen, datter af husmand Peder Larsen, Ravnegyden, født 1845
1875, 3110, Niels Peder Emil Julius Kjellerup, ungkarl, søn af arbejdsmand Rasmus Kjellerup, Odense, født 1846 og pige Karen Pedersen, datter af smed Peder Rasmussen, Dalumgaard Smedie, født 1845
1875, - [dato ikke indført], Peder Andersen, ungkarl, søn af Andersine Hansdatter, Tommerup, født 1850 i Tommerup og pige Frederikke Hansen, datter af indsidder Hans Sørensen, Hjallese, født 1833 sammesteds
1876, 2904, Niels Adolpsen, ungkarl og mursvend, Odense, søn af Ane Nielsdatter, født 1844 i Sanderum og pige Maren Johanne Madsen, datter af indsidder Mads Hansen, Frøbjerg, født 1842
1876, 0504, Lars Hansen, ungkarl, søn af husmand Rasmus Hansen, Korup, født 1850 og pige Elin Svendsdatter, datter af Svend Nielassen, født 1848 i Hoby, Blekingen, Sverrig
1876, 1706, Anders Hansen, ungkarl, søn af husmand Hans Andersen, født 1853 i Marslev Sogn og pige Johanne Marie Jensen, datter af smed Jesper Laurits Jensen, Bellinge, født 1849
1876, 2405, Knud Christiansen, ungkarl, søn af boelsmand Christian Frederik Sørensen, Væde, født 1847 og pige Mette Nielsen, datter af huusmand og tømrer Niels Rejmersen, Hjallese, født 1844
1876, 0506, Emil August Herløvsen, ungkarl, søn af papirmagersvend Hans Peder Herløvsen, Silkeborg, født 1848 og jomfru Sara Julie Agnete Schou, datter af bogbinder Peder Nielsen Schou, født i Aarhus 1852
1876, 1706, Mads Peter Madsen, søn af gaardmand Mads Madsen Damgaard, Villestofte, født 1851 og pige Dorthe Marie Axelsen, datter af Axel Hansen, født 1855 i Hjallese
1876, 1406, Jens Larsen, ungkarl og møllebygger, søn af husmand Lars Christiansen, Viby Sogn, født 1831 i Viby og pige Gjertrud Kirstine Madsen, datter af afdøde bolsmand Mads Hansen, Vejrup, Ubberud Sogn, født 1848
1876, 1809, Christen Hansen, ungkarl og kusk, søn af husmand Hans Christ. Hansen, Havndrup, Hellerup Sogn, født 1852 og pige Marie Dorthe Nielsen, datter af husmand Niels Nielsen, Killerup, Frue Landsogn, født 1854
1876, 2610, Jens Vilhelm Malling, ungkarl og kapellan for Helsingør & Voldby, søn af snedkermester Malling, Ringsted, født 1846 og frøken Sofie Johanne Conraddine Holm, datter af sognepræst Peder Alberg Holm, Dalum, født 1853 i Aarhus
1876, 2810, Peder Rasmussen, ungkarl og snedkersvend, søn af husmand Ras. Pedersen, Kjærbølling, Bresten Sogn, født 1850 (Ærø) og pige Karen Kirstine Larsen, datter af afdøde husmand Lars Hansen, Dalum, født 1853
1876, 0411, Mads Nielsen, ungkarl og tømrer, søn af husmand Niels Drejer Madsen, Nørre Lyndelse, født 1849 og pige Karen Larsen, datter af husmand Lars Christensen, Sønder Næraa Sogn, født 1848
1876, 0711, Jens Sørensen Pedersen, ungkarl og arbejdsmand, søn af gaardmand Peder Larsen, Gastrup, Nørre Aaby Sogn, født 1846 og pige Kirsten Jørgensen, datter af indsidder Jørgen Hansen, Hunderup, St. Knuds Landsogn, født 1853
1877, 1001, Peder Hansen, ungkarl, søn af soldat H. Christensen, Hjallese, født 1843 og pige Ane Kirstine Pedersen, datter af husmand Peder Frederiksen, Højby Mark, født 1831
1877, 2102, Niels Steffensen, ungkarl, søn af husmand Steffen Hansen, Skalbjerg By, Vissenbjerg Sogn, født 1854 og pige Marie Kirstine Rasmussen, datter af husmand Rasmus Hansen, Høiby, født 1854
1877, 2403, Niels Frandsen, ungkarl og gaardejer, søn af gaardmand Frants Pedersen, Aarslev, født 1839 og pige Karen Hansen, datter af husmand Hans Chr. Knudsen, Hjallese Mark, født 1858
1877, 1403, Frederik Martin Ludvig Demant, ungkarl og handelsagent, søn af afdøde møller og orgelbygger P. U. Fr. Demant, født 1839 og fraskilt hustru Karen Larsen, datter af Karen Jørgensdatter, født 1849 i Thurup
1877, 2004, Peder Rasmussen, ungkarl, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, Gummerup, Kjøng Sogn, født 1842 og pige Anne Catrine Larsen, datter af gaardejer Lars Jensen, Hjallese, født 1846
1877, 0105, Christen Pedersen, ungkarl og skomagersvend, søn af husmand og skomager Peder Christensen, Harndrup, født 1855 og pige Ane Marie Hansen, datter af arbejdsmand Knud Hansen, Odense, født 1859
1877, 2610, Jørgen Larsen, ungkarl, søn af bolsmand Lars Andersen, Birkum, Fraugde Sogn, født1842 og pige Marie Kirstine Hansen, datter af husmand Hans Nielsen, Davinde, født 1833
1878, 2411, Lars Nielsen, ungkarl, søn af afdøde gaardmand Niels Jensen, Nørre Lyndelse, født 1843 og pige Marie Kirstine Hansen, datter af husmand Hans Andersen, Hjallese, født 1851
1878, 2612, Niels Peder Jakobsen, ungkarl og slagter, søn af Inger Marie Jakobsen, født 1855 i Faster Sogn og pige Antoinette Olivia Enball, født 1849 i Visby, Gotland
1878, 2912, Hans Frederik Theodor Madsen, enkemand og boelsmand, Hjallese Mark, født 1821 i Kjærum Sogn og enke Abelone Sofie Jacobsdatter, født 1833 i Rynkeby, (efter … Jørgensen)
1878, 0203, Peder Frederiksen, ungkarl, søn af husmand Knud Frederiksen, Korup, født 1842 og enke Ane Marie Hansen, datter af husmand Niels Christensen, Fruens Bøge, født 1842
1878, 2203, Hans Christian Rasmussen, ungkarl og bestyrer, søn af gaardmand Rasmus Hansen, født i Korup 1853 og enke Ursalene Larsen Møller, datter af møller Lars Madsen, Viby, født 1843
1878, 2704, Christen Jensen, enkemand og arbejder, søn af afdøde husmand Jens Christensen, Tranholm, Vildborg Sogn, født 1826 og pige og arbejderske Christina Magnusdatter, Koksø, født 1846 i Hjortsbacka Kronsberglän [Sverige]
1878, 0709, Jørgen Christian Frederiksen, conditorsvend, søn af afdøde bager Niels Chr. Frederiksen, Odense, født 1852 og pige Karen Marie Hansen, datter af afdøde husmand Hans Caspersen, født 1853
1878, 2010, Lars Pedersen, ungkarl, søn af husmand Peder Isaksen, født i Brændekilde 1848 og pige Hedvig Louise Hansen, datter af skomager Rasmus Hansen, født 1837 i Nakskov
1878, 0211, Niels Jørgensen, ungkarl, søn af husmand Jørgen Nielsen, født 1853 i Orte og pige og arbejderske Christiane Hansen, datter af Maren Rasmusdatter, født 1831 i Ringe
1878, 0811, Niels Hansen, ungkarl, søn af gaardmand Hans Larsen, født 1839 i Kullerupgaarden, Fraugde Sogn og pige Maren Kirstine Larsen, datter af gaardmand Lars Jørgensen, Hjallese, født 1850
1879, 1204, Niels Andersen, ungkarl og husmand, søn af Caroline Andersen, født 1845 i Odense og pige Maren Kirstine Hansen, datter af husmand Hans Henrik Rasmussen, Brændekilde, født 1850
1879, 0305, Andreas Nielsen Enggaard, ungkarl og skrædersvend, søn af husmand Niels Chr. Hansen, født 1854 i Frue Sogn, Odense og pige og stuepige Marie Catrine Christensen Glibjerg, datter af ugift Ane Marie Andersdatter, født 1855
1879, 0805, Peder Pedersen, ungkarl og husmand, søn af indsidder Peder Rasmussen, født 1841 i Allested og pige Ane Marie Hansen, datter af bolsmand Hans Andersen, Jullerup, Vedby Sogn, født 1841
1879, 0705, Niels Jørgensen, ungkarl, søn af væver og husmand Jørgen Nielsen, Hegningen, født 1850 og pige Ane Catrine Rasmussen, datter af husmand Rasmus Jørgensen, Vejle Mark, født 1843
1879, 2106, Mads Møller Christensen, ungkarl og arbejder, søn af bolsmand Christen Jensen, Tommerup, født 1856 i Ubberud og pige Johanne Kristina Nilsson, født 1852 i Skanør
1879, 1707, Hans Peder Jensen, ungkarl og slagter, søn af forpagter Søren Jensen, født 1849 i Vester Hæsinge og pige Abelone Kirstine Pedersen, datter af bolsmand Peder Jørgensen, Damgaard, født 1853
1879, 2107, Jørgen Christian Marcus Hansen, ungkarl, søn af arbejdsmand Jakob Hansen, født 1854 i Odense og pige Claudine Christensen Duus, datter af Chresten Pedersen Duus, Norup Sogn, født 1856
1879, 1107, Carl Beyer, ungkarl og stationsforvalter, søn af kjøbmand Anders Jørgensen Beyer, Lemvig, født 1854 i Lemvig og jomfru Natalia Rasmussen, datter af skuespiller Theodorus Alb. Fin. Rasmussen, født 1834 i Kjøbenhavn
1879, 2608, Hans Hansen, ungkarl og forvalter, søn af husmand Hans Jørgen Larsen, født 18552 i Baaring, Asperup Sogn og pige Johanne Sofie Rasmussen, datter af smed Rasmus Augustesen, født 1846 i Tørresø, Krogsbølle Sogn
1879, 0110, Jens Madsen Wulff, ungkarl og glarmestersvend, søn af glarmester Christian Fr. Ferd. Wulff, Ærøskjøbing, født 1852 og pige Maren Kirstine Pedersen, datter af husmand Peder Larsen, Grisehuset, født 1850
1879, 0611, Rasmus Larsen, ungkarl, søn af husmand Lars Hansen, Hjallese, født 1848 og pige Anne Dorthe Jensen, datter af husmand Jens Olsen, Barløse, født 1849
1880, 3001, Laurits Engberg Pedersen, ungkarl, søn af fyrbøder Lars Pedersen, født 1854 i Odense og pige Oline Jakobbene Elise Jensen, datter af stenhugger Hans Kingo Jensen, født 1859 i Naarup
1880, 1801, Martin Schou, ungkarl og blomsterfabrikant, søn af afdøde handelsbetjent Karl Schou, født 1857 i Svanneke og pige Abelone Marie Rasmussen, datter af tømmersvend Jakob Rasmussen, født 1856 i Odense
1880, 2503, Laurits Hendrik Larsen, ungkarl, søn af ugifte Maren Hansen, Hjallese, født 1852 og pige Anne Kirstine Andersen, datter af tømrer Anders Knudsen, Flødstrup, født 1845
1880, 0407, Rasmus Nielsen, ungkarl og arbejder, søn af skomager Niels Andersen, Norup Sogn, født 1846 og pige Bodil Kirstine Rasmussen, datter af husmand Hans Rasmussen, Uselhusene, Tommerup Sogn, født 1849
1880, 0808, Jørgen Christian Büttner, ungkarl og arbejder, søn af dugmager Christen Martin Büttner, Dalum, født 1858 og pige og arbejderske Marie Abrahamsdatter, født 1853 i Barkanajør, Bleking
1880, 2610, Rasmus Hansen, ungkarl og skræder, søn af afdøde væver Hans Hansen, Hjallese Mark, født 1855 og pige Hanne Petrine Rasmussen, datter af snedker Rasmus Knudsen, født 1857 i Otterup
1880, 0211, Carl Johan Michelsen, enkemand og bager, Odense, søn af fhv. bager Chr. Michelsen, Bogense, født 1838 og pige Marie Petrine Larsen, datter af afdøde husmand Lars Hansen, Dalumsminde, Dalum Sogn, født 1857
1880, 1812, Peder Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, Dalum, født 1852 paa Bastrup Ladegaard, Linaa Sogn og pige Ane Rasmussen, Dalum, født 1857 paa Gødvad Mark, Gødvad Sogn
1881, 3001, Niels Peder Mogensen, enkemand og, arbejder, søn af arbejder Lars Mogensen, født 1849 Vangede og pige Ane Johanne Hansen, datter af husmand Hans Madsen, Hæsinge, født 1858
1881, 1804, Niels Peder Nielsen, enkemand og marktender, søn af husmand Niels Chr. Nielsen, Snejbjerg, født 1842 og pige Nielsine Chrestine Frederikke Hansen, datter af arbejder Knud Hansen, født 1855 i Odense
1881, 1804, Jens Carl Jørgensen, tømrer og snedker, søn af husmand Jørgen Madsen, Dalum, født 1855 i Refsvindinge Sogn og pige Cecilie Adolfine Jensen, datter af hjulmand Niels Jensen, født 1861 i Havnstrup
1881, 1410, Olaf Tronhjem Jansen Simmerich, født 1857 paa Fødselsstiftelsen, Kjøbenhavn og pige Marie Nielsine Madsen, datter af husmand Mads Nielsen, født 1859 i Hjallese
1881, 1211, Hans Jensen, tjener paa Hollufgaard, Fraugde Sogn, søn af Maren Hansdatter, født 1852 i Rønninge og pige Jakobine Hansine Jørgensen, født 1858 i Overholluf, Fraugde Sogn
1882, 0202, Theodor Martin Mortensen, slagter, født 1852 Vesterbro, Kjøbenhavn og pige Anne Hansine Alfride Hansen, født 1862 i Odense
1882, 0705, Hans Peder Hansen Skov, ungkarl, Hjallese, født 1859 og pige Ane Kirstine Nielsen, Hjallese født 1860 i Visborg Sogn
1882, 0305, Niels Christian Andersen Hyldager, ungkarl, født 1845 i Brylle, tjener i Odense og pige Ane Marie Pedersen, Hjallese, født 1843 i Vullerslev
1882, 1007, Rasmus Hansen, ungkarl, Dalum, født 1858 i Vigerslev Sogn, og pige Ane Marie Olsen, Dalum, født 1860 i Paarup
1882, 0107, Niels Jørgensen, ungkarl, Dalum, født 1859 i Dalum og pige Elna Kirstine Pedersen, hos forældrene i Dalum, født 1862 i Dalum
1882, 0707, Chresten Madsen, ungkarl, i hjemmet, født 1853 i Hjallese og pige Abelone Petrine Madsen, i hjemmet hos gaardmand Mads Jørgensen, født 1857 i Hjallese
1882, 2507, Jens Nielsen, ungkarl og bager, Vestergade 51, Odense, født 1852 i Grynborg, Sanderum Sogn og pige Chrestiane Marie Jensen, i hjemmet hos husmand Jens Jørg. Hansen, født 1859 i Dalum
1882, 1407, Peter Vilhelm Weber, skolelærer og ungkarl, Allindelille pr. Ringsted, født 1854 i Sønderhøjrup og pige Sofie Lorentine Theodor.. Petersen, hos broderen lærer Petersen, født 1859 i Hjallese
1882, 0808, Hans Vilhelm Jørgensen, ungkarl, Allerup, født 1857 i Allerup og pige Barbara Nielsine Christensen, i hjemmet hos gaardmand Christen Nielsen, født 1857 i Hjallese
1882, 2810, Alexander Beneventura Mazanti, ungkarl, Odense, søn af korporal Mazanti, født 1835 i Aalborg og pige Dorothea Pedersen, datter af husmand Peder Andersen, født 1841 i Vullerslev Mark, Stenløse Sogn
1882, 0211, Jens Jørgen Hansen, ungkarl og skomager, søn af arbejdsmand Hans Jørgen Jørgensen, Heldager, født 1855 i Haldager og pige Johanne Hansen, Hjallese, fader Hans Hansen, født 1859 i Orte
1883, 0106, Hans Marius Rasmussen, ungkarl og arbejder, søn af arbejder Rasmus Christiansen, Odense, født 1860 i Frue Sogn og ugift Ingrid Frederiksdatter, født 1851 i Traheryds Sogn, Kronbergs Län, Skaane
1883, 3006, Anders Marqvardsen, ungkarl og smedesvend, søn af væver Marqvard Hansen, Dalby, født 1858 og pige Mette Kristine Hansen, datter af husmand Hans Larsen, Overholluf, født 1859
1884, 2001, Jonas Antonsen, enkemand og røgter, søn af glasmester Anton Nielsen, Birkende, født 1826 i Timring Sogn og pige Lene Pedersdatter, Hjallese, født 1833 i Kroneberg Lehn, Sverrig
1884, 2404, Lars Conrad Knudsen, ungkarl og smed, Hjallese, født 1855 i Vantinge, søn af smed Knud Rasmussen og pige Petrine Pedersen, datter af gaardmand Peder Jørgensen, født 1858 i Hjallese
1884, 2404, Hans Carl Hansen, ungkarl og murer, Odense, født 1857 i Vullerslev 1857, søn af husmand Hans Hansen, Vullerslev og pige Ane Pedersen, datter af gaardmand Peder Jørgensen, Damgaarden, født 1856
1885, 1904, Niels Andersen, enkemand og arbejdsmand, Hjallese, søn af Caroline Andersen, født 1845 i Odense 1845 og pige Maren Catrine Skov, datter af husmand Andreas Eriksen, Kohavehus, født 1842
1884, 0107, Niels Christian Hansen, ungkarl, søn af husmand Hans Chr. Chrestiansen, Ravnebjerg, født 1842 og pige Maren Frederiksen, datter af skræder Frederik Johansen, Fjeldsted, født 1834
1884, 2308, Hans Peder Jensen, ungkarl, Svenstrup, søn af Kirsten Pedersen, født 1862 i Hjallese og pige Maren Kristine Madsen, datter af husmand Mads Sørensen, Fangel, født 1862
1884, 0509, Jens Hansen, ungkarl, Verninge, søn af Hans Peder Jeppesen, Verninge, født 1845 og pige Mette Marie Madsen, datter af gaardmand Mads Jørgensen, Hjallese, født 1855
1884, 2410, Niels Christian Pedersen, ungkarl, søn af husmand Peder Andersen, født 1854 i Vullerslev og pige Marie Bolette Sørensen, datter af hjulmand Søren Nielsen, Hjallese, født 1857
1884, 1411, Frederik Carl Chrestian Hansen, ungkarl og smed, Odense, søn af arbejder Otto Hansen, født 1855 i Odense 1855 og pige Frederikke Julie Kretzmer, datter af sadelmager Julius Amandus Kretzmar, Davinde, født 1868
1884, 2211, Anders Nielsen, ungkarl, søn af væver Niels Pedersen Frelstofte, født 1858 og pige Marie Kirstine Hansen, datter af murer Hans Pedersen, født 1853 i Vullerslev, Stenløse Sogn
1885, 2501, Jørgen Nielsen, ungkarl, født 1857 i Radby, Allested Sogn, fader Rasmus Niels Jørgensen og pige Karen Dorthe Larsen Brun, datter af gartner Ejler Christian Brun, Fangel, født 1852
1885, 1503, Mads Jørgensen, ungkarl, søn af husmand Jørgen Madsen, Hillerslev Sogn, født 1859 og pige Karen Marie Madsen, datter af husmand Mads Sørensen, Fangel, født 1857
1885, 2503, Hans Søren Hansen, ungkarl, søn af gaardmand Hans Jensen, Aarslev, født 1855 og pige Maren Kirstine Jensine Jensen, datter af brændevinsbrænder Niels Jensen, Odense, født 1858
1885, 2803, Hans Jensen, ungkarl, søn af husmand Jens Peder Pedersen, født 1857 paa Høve Mark, Skjelskør og pige Jensine Clausen, datter af arbejder Peder Clausen, født 1860 i Odense
1885, 2903, Peder Reinholdt Hansen, ungkarl, søn af husmand Hans Reinholdsen, født 1856 i Davinde og pige Lovise Karlsen, datter af husmand K. Olsen Dunkebæk, Bødine, Rygge Præstegjæld, Norge født 1862
1885, 1104, Hans Christian Jakobsen, ungkarl, søn af husmand Jakob Rasmussen, Palleshave, Gjesteløv Sogn, født 1860 og pige Catrine Hansine Knudsen, datter af husmand Knud Nielsen, født 1859 i Højme
1885, 1605, Chrestian Hansen, ungkarl, søn af indsidder Anders Hansen Bullerup, født 1860 og pige Karen Kirstine Andersine Jørgensen, datter af husmand Jørgen Hansen, født 1865 i Hjallese
1885, 0305, Chrestian Bendt Hansen, ungkarl og tømrer, søn af arbejder Hans Hansen, født 1849 i Odense og pige og fraskilt hustru Birthe Marie Pedersen, datter af husmand Peder Jensen, Sørbylille, født 1852
1885, 1904, Hans Christian Nielsen, ungkarl, søn af husmand Niels Rasmussen, Havstedlund, Vigerslev Sogn, født 1862 og pige Marianne Hansen, datter af Christian Rasmus Johansen, Odense, født 1865
1885, 2804, Anders Hansen, enkemand og gaardejer, Hjallese Hesthave, født 1821 og pige Maren Catrine Pouline Jakobsen, datter af husmand Jakob Hansen, Sanderum, født 1854
1885, 2604, Rasmus Pedersen, enkemand og gartner, søn af husmand Peder Hansen Baaring Skov, født 1849 og pige Petrosine Christiane Kjær, datter af lærer David Peter Kjær, Vigerslev, født 1851
1885, 3005, Niels Hansen, ungkarl, søn af husmand Hans Jørgensen, Ravnebjerg Mark, født 1850 og pige Else Kirstine Nielsen, datter af tømrer Niels Jensen, Kjerte, født 1864
1885, 2506, Peder Simonsen, ungkarl, stedsøn af gaardmand Rasmus Eriksen, Sallinge, født 1857 og pige Trine Marie Frederiksen, datter af boelsmand Frederik Chr. Pedersen, født 1850 i Kjerteminde
1885, 1608, Knud Pedersen, ungkarl, søn af husmand Hans Peder Pedersen, født 1865 i Nørrelyndelse Sogn og pige Johanne Birthe Kirstine Johansen, datter af ugifte Anne Catrine Johansen, født 1863 i Bellinge
1885, 0507, Hans P. Nielsen, ungkarl, søn af skræder Niels Larsen, født 1853 og pige Camilla Christine Nielsen, datter af husmand Rasmus Nielsen, Brahetrolleborg, født 1865
1886, 0604, Lars Eriksen, enkemand, Allehus, ved Fruens Bøge, søn af Maren Hansdatter, Radby, født 1852 og pige Marie Kirst. Fich, datter af Ane Catrine Pedersen, Ørbæk, Ore Sogn, født 1855
1886, 2803, Peter Nicolays Christians, søn af Jacob Christians, født 1858 i Vilt, Slesvig og pige Laura Catrine Rasmussen Larsen, datter af fabrikarbejder Niels Larsen, født 1862 i Silkeborg
1886, 1705, Hans Christoffer Niels Jørgensen, arbejder, søn af Maren Jørgensen, født 1858 i Odense og pige Helene Sofie Andersdatter, født 1856 i Gulleager, Hjortebergs Menighed, Kronebergs Len, Sverrig
1886, 0705, Peder Hansen, ungkarl, søn af gaardmand Hans P. Hansen, født 1859 Vesterskov, Sølling Sogn og pige Ane Kirstine Larsen, datter af husmand Lars Jørgensen, født 1857 i Kattekilde, Hillerup Sogn
1886, 0105, Christoffer Pedersen, ungkarl, søn af grusgraver Lars Pedersen, født 1862 i Odense og pige Johanne Pedersen, datter af gaardmand Peder Pedersen, født 1862 i Jersore
1886, 2605, Morten Christian Madsen, ungkarl, søn af gaardmand Mads Jensen, født 1863 i Ravnebjerg og pige Birthe Marie Nielsen, datter af gaardmand Niels Henriksen, født 1861 i Vejle
1886, 2305, Rasmus Peder Rasmussen, ungkarl, søn af arbejder Rasmus Chrestensen, født 1862 i Odense og pige Ansine Nielsen, datter af indsidder Lars Chr. Nielsen, født 1860 i Bangslevstrand
1886, 2506, Peder Christian Andersen, ungkarl, søn af indsidder Anders Johansen, Vollerslev, født 1855 og pige Rasmine Madsen, datter af husmand Mads Nielsen, født 1852 i Hjallese
1886, 1507, Christian Ludv. Hansen, grosserer, søn af skibskaptain Carsten Ludv. Hansen, født 1840 i Frelsers Kirke og frøken Marie Eleonora Jørgensen, datter af kjøbmand Rasmus Jørgensen, født 1861 i Odense, Frue Kirke
1886, 1611, Lauritz Johan Thorvald Sørensen, ungkarl og captain af Fodfolket, søn af smedemester R. Sørensen Mehrn, født 1846 i Kjøbenhavn og pige Malvina Brix, datter af sognepræst Jens Bøggild Brix, født 1862
1886, 1211, Hans Jensen, enkemand og gaardmand, søn af gaardmand Jens Hansen, født 1851 i Hjallese og pige Kirsten Madsen, datter af gaardmand Mads Larsen, Sønderby, født 1859
1886, 0812, Jens Johansen, ungkarl og gendarm, søn af husmand Johan Henriksen, Hjallese Mark, født 1859 i Dalum og enke Karen Hansen, datter af husmand Hans Jensen, Udby Sogn, født 1852 i Kongsted
1887, 1103, Johan Philip Jung Jensen, ungkarl, søn af bager Jens Chrestian Jensen, født 1864 i Faaborg og pige Anne Catrine Jensen, datter af husmand Jens Jørgen Hansen, født 1868
1887, 2503, Hans Jakob Stage, ungkarl, søn af smedemester Christen Clausen Stage, født 1858 i Assens og pige Mathilde Persdotter, født 1861 i Sødra Längsforyd Båskeryd, Blekinge Lån, Sverrig
1887, 2805, Hans Jakob Madsen, ungkarl, søn af husmand Mads Sørensen, født 1864 i Fangel og pige Maren Kirstine Jensen, datter af indsidder Hans Jensen, født 1864 i Nørre Lyndelse Sogn
1887, 0810, Lars Christensen, enkemand og arbejder, søn af Jens Christensen, Ringe, født 1836 og pige Anna Marie Isaksen, datter af Isak Magnus Isaksen, født 1842 i Fagerhults Sogn, Calmar Län
1887, 0212, Jørgen Jørgensen, ungkarl, søn af husmand bødker Jørgen Nielsen, Ravnsgyden, født 1861 og pige Maren Kirstine Andersen, datter af boelsmand Anders Andersen, Sanderum Sogn, født 1857
1887, 2712, Rasmus Christian Rasmussen, ungkarl, søn af indsidder Rasmus Rasmussen, født 1864 i Sanderum og pige Ane Dorthe Knudsen, datter af indsidder Knud Knudsen, født 1854 i Davinde Sogn
1888, 0601, Hans Peder Christian Jakobsen, ungkarl og tjenestekarl, søn af smedesvend Morten Holm Halvorsens enke, født 1863 i Odense og enke Karen Jørgensen, datter af indsidder Jørgen Hansen, født 1848 i Hesselager Sogn
1888, 1905, Anders Jeppesen, ungkarl og sergent, søn af Maren Andersen, født 1868 i Norup og pige Louise Andersen, datter af Maren Hansen, Norup, født 1864 i Norup
1888, 0606, Christian Johansen, ungkarl, søn af indsidder teglbrænder Rasmus Johansen, født 1860 i Kullerup og pige Karen Olsen, datter af smed Niels Olsen, født 1861 i Sandager
1888, 1612, Carl Jensenius Andersen, arbejder, søn af murer Peter Andersen, født 1864 i Assens og pige Rasmine Hansen, datter af Maren Kirstine Rasmussen, Brylle, født 1864
1888, 1011, Rasmus Peder Jensen, skomager, født 1857 i Gudbjerg Sogn og pige Ane Kirstine Johansen, født 1854 paa Hjallese Mark
1888, 2312, Mads Jørgen Olsen, ungkarl og fabrikarbejder, søn af Laurine Kirstine Larsen, født 1867 i Svendstrup og pige Maren Kirstine Jeppesen, datter af husmand Knud Jeppesen, født 1856 paa Sanderum Mark
1889, 1301, Hans Peter Marius Nielsen, fabrikarbejder, søn af arbejdsmand Jørgen Nielsen, født 1867 St. Knuds Sogn, Odense og pige Marie Kirstine Larsen, datter af indsidder Lars Christian Jørgensen, født 1867 i Svendstrup
1889, 2001, Niels Jørgensen, ungkarl, Dalum, søn af Maren Jørgensen, født 1866 i Odense og pige Ane Dorthe Larsen, Dalum, datter af hjulmand Knud Larsen, født 1870 i Himmelev
1889, 1405, Kristian Johansen, ungkarl, søn af boelsmand Johan Vilh. Christiansen, født 1854 paa Skydebjerg Mark og pige Ane Kirstine Jørgensen, datter af husmand Jørgen Hansen, Hjallese Hestehave, født 1852
1889, 0607, Christian Villian Nielsen, ungkarl og conditor, søn af pottemager Bendt Christian Nielsen, født 1866 i Odense og pige Ane Katrine Cæsilie Jensen, datter af skomager Thomas Christian Jensen, født 1870 i Silkeborg
1889, 3108, Rasmus Peter Rasmussen, enkemand og arbejder, søn af arbejder Rasmus Christiansen, født 1862 i Odense og pige Ane Marie Hansen, datter af husmand Anders Hansen, født i Stenløse 1868
1889, 2310, Rasmus Larsen, ungkarl og husmand, søn af tømrer Lars Rasmussen, Dalby ved Kjerteminde, født 1853 og pige Caroline Jensen, datter af tømrer Niels Jensen, født 1866 i Husby Sogn
1889, 1511, Hans Hansen, ungkarl og murer, søn af husmand Hans Rasmussen, født 1860 Hjallese Mark og pige Kirsten Hansen, datter af husmand Mads Hansen, Broby, født 1863
1890, 1804, Rasmus Nielsen, enkemand, søn af fæstegaardmand Niels Pedersen, født 1845 i Sanderum og pige Ane Catrine Johansen, datter af Johan Jensen Nørre Lyndelse, født 1857
1890, 1405, Axel Carl Emilius Christensen, ungkarl og capellan pro loco, søn af decinateus Henrich Emilius Christensen, født 1859 i Kjøbenhavn og frøken Olga Marie Vilhelmine Trolle, datter af toldcasserer J. Chr. Herluf Trolle, født 1866 i Rødby
1890, 0205, Niels Peder Sørensen, ungkarl og fabrikarbejder, søn af arbejder Søren Christensen, født 1863 i Smidstrup og pige Karen Kirstine Madsen, datter af Mads Rasmussen, født 1864 i Tommerup
1890, 1506, Niels Jørgen Rasmussen, ungkarl, søn af arbejder Rasmus Christensen, født 1865 i Odense Frue Sogn og pige Johanne Kirstine Henningsen, datter af Ane Mortensen, født 1862 i Kjærby, Fraugde Sogn
1890, 0908, Knud Hansen, ungkarl, søn af husmand Hans Hansen, født 1861 i Stenløse og pige Ane Catrine Hansen, datter af væver Hans Hansen, født 1866 i Hjallese Mark
1890, 0509, Peder Nielsen, ungkarl og murer, søn af husmand Niels Madsen, født 1866 i Skjellerup og pige Inger Chrestine Jensen, datter af skræder Jens Jørgensen, født 1860 i Stenløse
1890, 0612, Jens Jørgensen, ungkarl og skomagersvend, søn af indsidder Peder Jørgensen, Vester Hæsinge Svendborg, født 1869 og pige Ane Jensine Jensen, datter af Else Marie Jensdatter, født 1867 i Gjødvad
1890, 2312, Anders Peder Pedersen, arbejder, søn af husmand Niels Pedersen, født 1864 i Arnakke, Agerup Sogn, Holbæk og pige Edel Marie Eriksen, datter af husmand Erik Madsen, født 1856 i Nørre Søby
1890, 3012, Andreas Peder Birgelius Pedersen, ungkarl, søn af gaardmand Anders Pedersen Kromand, Lyngby Sogn, Randers Amt, født 1864 og pige Caroline Johanne Andersen, datter af gartner Ole Andersen, Lindved, Stenløse Sogn, født 1866
1891, 1901, Niels Christensen, ungkarl og røgter, Sanderum, søn af husmand Christen Nielsen, født 1846 i Høime, Sanderum Sogn og pige Marie Kirstine Jørgensen, Lykenhuset, datter af Maren Jørgensen, født 1865 i St. Hans Sogn, Odense
1891, 3003, Jørgen Rasmussen, ungkarl og bødker, søn af Ane Magdalene Jørgensdatter, født 1854 i Birkende og pige Karen Kirstine Hansen, datter af husmand Hans Christian Danielsen, født 1850 i Ubberud Sogn
1891, 2804, Mads Pedersen, ungkarl, født 1864 i Jersore, Klinte Sogn og pige Marie Caroline Hansen, datter af murer Hans Pedersen, født 1863 i Dalum
1891, 2904, Christen Pedersen, ungkarl og husejer, søn af husmand Peder Nielsen, Heden, født 1842 og enke Kirsten Jensen, datter af husmand Jens Stefansen, Rynkeby Mark, født 1853
1891, 0611, Anders Jørgen Andersen, ungkarl og avlskarl, søn af Anders Andersen, født 1854 i Aahauge, Sanderum Sogn og pige Sophie Pedersen, datter af husmand Peder Larsen, født 1852 i Strasborghus, Dalum Sogn
1891, 1610, Poul Rasmussen, ungkarl, Dalum Præstegaard, født 1844 og enke Christiane Christensen, Odense, født 1844
1891, 2511, Kristian Gustav Thorstensen, ungkarl og gaardejer, søn af fhv. farver Jens Thorstensen, Nyholm, Ulfsborg, født 1865 og pige Anna Sophie Marie Larsen, datter af husmand Peder Larsen, født 1867 i Odense
1892, - [dato ikke indført], Peder Hansen, ungkarl og saddelmager og pige Ane Cathrine Pedersen, datter af Else Cathrine Larsen, født 1866 i Allerup