Odense - Vor Frue, 1855-1864, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1855-1864, Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1855, 1301, Frederik Albert Christian Zilmer, enkemand og typograpf, 41, Bangsboder, søn af leietjener F. A. Zilmer, født i Sct. Knuds Sogn og jomfru Margrethe Pedersen, 52, Bangsboder, datter af vognmand Christen Pedersen, født i Nyborg
1855, 1701, Peter Eriksen, enkemand og tømmersvend, 41, Sortebrødre Torv, søn af huusmand Erik Petersen, født i Steenstrup og pige Anne Cathrine Jensen, 22, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Jens Jochumsen, født i Rynkebye
1855, 1002, Frands Peter Birch, ugift pottemagersvend, 27, Sct. Jørgensgade, søn af Anne Knudsdatter, født i Frue Sogn og pige Anne Marie Knudsen, 27, Sct. Jørgensgade, datter af møllersvend Erik Knudsen, født i Kjerteminde
1855, 0303, Johan Peter Petersen, ugift kleinsmedsvend, 23, Paaskestræde, søn af vægter M. A. Petersen, født i Sct. Hans Sogn og pige Gjertrud Marie Jensen, 18, Frederiksbro, datter af Kirsten Christensen, født i Frue Sogn
1855, 0703, Hans Poulsen, ugift tjenestekarl, 34, Uggerslev Sogn, søn af huusmand Poul Nielsen, født i Sandager Sogn og pige Anne Andersdatter, 32, Risingsminde, datter af tjenestekarl Anders Hansen, født Agedrup Sogn
1855, 1603, Laurits Bertelsen, ugift kjøbmand, 28, Svendborg, søn af dagleier Bertel Andersen, født Sct. Knuds Sogn og jomfru Marie Braadt, 26, Bangsboder, datter af muurmester A. L. Braadt, født Frue Sogn
1855, 1603, Engel Martin Sørlie, ugift uhrmagermester, 34, Overgade, søn af marketender Paul Olsen Sørlie, født i Christiania og enkemadam Anne Kirstine Frandsen, 35, Overgade, (efter uhrmager … Sandagger)
1855, 2303, Rasmus Rasmussen Dichmann, ugift restaurateur, 29, udf. Nørregade ved Kanalen, søn af eskadronssaddelmager C. Dichmann og jomfru Cathrine Kirstine Jordahn, 19, i Overgade, datter af skrædermester F. L. Jordahn, født i Kolding
1855, 0904, Mads Rasmussen, ugift tjenestekarl, 38, tjente consul E. B. Muus, søn af gaardmand Ras. Frandsen, Mesinge og pige Engel Cathrine Bless, 19, udf. Frederiksbroen, datter af skomagermester H. Bless, født i Kjerteminde
1855, 1004, Rasmus Nielsen, ugift arbeidsmand, 35, Mellemstrædet, søn af indsidder Niels Knudsen, født Fjeldsted Sogn og enke Marie Kirstine Jørgensdatter, 31, Mellemstrædet, datter af huusmand og snedker Jørg. Fred. Rasmussen
1855, 1804, Lars Jensen, ugift væver, 29, Skovshøierup, Næsbyhovedsbroby Sogn, søn af huusmand Jens Olsen og pige Frederikke Adolphine Wilhelmine Bruhn, 19, Eiby, datter af væver H. Bruhn, født i Frue Sogn
1855, 2004, Lars Krag Møller, enkemand, kirkesanger og skolelærer, 58, Rynkebye, søn af skrædermester Peter Møller, født i Frue Sogn og pige Anne Kirstine Jensen, 25, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Jens Jochumsen, født i Rynkeby
1855, 0105, Peter Hansen, ugift tømmermand, 31, Sct. Jørgensgade, søn af Maren Nielsdatter, født i Aasum og pige Mette Kirstine Knudsen, 27, Præstegaarden, datter af huusmand Knud Petersen, født i Vesterkjærby
1855, 0205, Johanne Andersen, enkemand og snedkermester, 31, Holsedore, søn af muurmester Anders Mortensen, født i Korup Sogn og jomfru Rasmine Frederikke Munch, 32, Overgade, datter af eskadronsaddelmager A. Munch, født i Odense
1855, 0205, Niels Martin Aagaard, malermester, 26, udf. Frederiksbroen, søn af skomager O. Aagaard, født i Frue Sogn og jomfru Thora Rosalia Kirstine Lumbye, 19, Sortebrødre Stræde, datter af vagtmester R. Lumbye, født i Sct. Hans Sogn
1855, 0205, Anders Jørgen Petersen, brændeviinskarl, 30, Nørregade, søn af boelsmand Peder Jørgensen, født i Vissenberg Sogn og pige Maren Hjæresen, 21, Overgade, datter af huusmand Hjære Hansen, født i Skambye
1855, 0505, Mathias Johansen, møllebygger, 31, Søndergade, søn af tømmermand J. F. Sørensen, født i Donsgaard Sogn og pige Anne Marie Olsen, 26, udf. Frederiksbroen, datter af boelsmand Ole Jørgensen, født i Rørup
1855, 1605, Jens Hansen, ugift smed, 29, Aasum, søn af smed Hans Hansen, født i Fraugde og pige Kirsten Hansdatter, 31, Eiby Mølle, datter af muurmester Hans Andersen, født i Næsbyhoved
1855, 1905, Jørgen Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Sct. Jørgensgade, søn af avlsmand Hans Rasmussen, født i Frue Sogn og pige Maren Andersen, 26, Risingsminde, datter af Anne Andersen, født i Brendekilde
1855, 1606, Anders Madsen, ungkarl og gaardeier, 31, Eiby, søn af gaardeier Mads Andersen, født i Frue Sogn og pige Karen Jørgensen, 29, Ny Møllegaard, datter af gaardeier Jørgen Rasmussen, født i Frue
1855, 2106, Jens Hansen, ugift smed, 29, Blangstedgaard, søn af Maren Andersdatter, født i Veistrup Sogn og pige Karen Marie Pedersen, 36, udf. Frederiksbroen, datter af boelsmand Peter Ottesen, født i Rønninge
1855, 2506, Frederik Christian Holm, ugift mølleeier, 33, Kjølsing Mølle, Viborg Amt, søn af Jens Hans Holm, født i Sønderborg og jomfru Johanne Frederikke Eriksen, 42, datter af kammerr. / birkedommer N. L. Eriksen, født Vesterskjerninge
1855, 2906, Peder Christian Hansen, ugift snedkersvend, 32, Grønnegade, søn af huusmand Hans Poulsen, født i Weflinge Sogn og pige Anne Marie Olsen, 30, Overgade, datter af huusmand Ole Jensen, født i Lumby
1855, 2906, Martin Christian Prøvensen, ugift kjøbmand, 29, udf. Frederiksbroen, søn af lærer Hans Christ. Prøvensen, født i Odense og jomfru Sophie Frederikke Wilhelmine Wiingaard, 21, Nedergade, datter af slagter H. M. Wiingaard, født i Odense
1855, 0907, Theodor Christian Taafte, ugift adjunct, 31, Sct. Knuds, søn af afdøde kjøbmand F. L. Taafte, født i Kjøbenhavn og frøken Sophie Caroline Bruun, 21, udf. Frederiksbroen, datter af consul E. B. Muus, født i Kjerteminde
1855, 1307, Halvor Reiersen, ugift skrædermester, 29, Christiania, søn af Carl Reiersen, født i Kragefødt, Holden i Norge og jomfru Josepha Lovise Amalia Stichler, 23, Overgade, datter af kjøbmand Johannes Stichler, født i Frue Sogn
1855, 0208, Frederik Theodor Jensen, ugift bogtrykker, 34, Vestergade, søn af skrædermester J. F. Jensen, født i Odense og jomfru Antoinette Marie Frederikke Christensen, 30, Nedergade, datter af bagermester A. F. Christensen, født i Odense
1855, 2408, Niels Jensen, ugift arbeidsmand, 32, Grynhusene, søn af indsidder Jens Larsen, født i Skovbye og pige Anne Margrethe Wolf, 29, Grynhusene, datter af Peter Jørgensen Wolf, født i Beltoft
1855, 3108, Anders Evensen (kalder sig Grønning), ugift skrædermester, 36, Nørregade, søn af Even Olsen, født i Aasnæs Præstegjeld Solvöer, Norge og jomfru Bodeline Christensen, 29, Overgade, datter af smaakjører Jens Christensen, født i Frue Sogn
1855, 1310, Eskild Petersen Frydensberg, ugift sadelmagersvend, 22, Vestergade, søn af tømmerkarl P. E. Frydensberg, født i Weile og pige Jacobine Caroline Samson, 25, udf. Frederiksbroen, datter af handelsbetjent H. Samson, født i Frue
1855, 0811, Knud Jensen, enkemand og brændeviinskarl, 32, Nørregade, søn af boelsmand Jens Rasmussen, født i Bellinge og pige Anne Marie Madsdatter, 35, udf. Frederiksbroen, datter af huusmand Mads Nielsen, født i Kjerte
1855, 0911, Rasmus Jørgensen, ugift invalid og smedesvend, 31, Graabrødre Stræde, søn af Marie Kirstine Nielsdatter, født Davinde og pige Caroline Johansen, 32, Overgade, datter af bødker Joh. Christian Lillegaard, født i Herringe
1855, 1011, Anders Andersen, ugift snedker, 21, Bangsboder, søn af baadfører Anders Petersen, født i Odense og pige Marie Lovise Andersen, 34, Bangsboder, datter af muursvend Hans Andersen, født i Odense
1855, 1011, Niels Christian Michelsen, ugift tobakspindermester, 25, Vestergade, søn af kludesamler Michel Hansen, født i Frue Sogn og jomfru Lovise Frederikke Emilie Hjæresen, 20, udf. Frederiksbroen, datter af muursvend Mads Hjæresen, født i Frue Sogn
1855, 1711, Carl Christian Bencke, ugift kjøbmand, 27, Vestergade, søn af fyropsynsmand C. Bencke, født paa Sprogø og jomfru Marie Cathrine Christiansen, 25, Eiby, datter af skolelærer P. H. Christiansen, født i Eiby
1855, 2011, Erik Spend Pontoppidan, ugift kjøbmand, 31, i Ribe, søn af pastor P. B. Pontoppidan, født i Grimstrup og jomfru Nielsine Christine Dorthea Nielsen, 31, Sortebrødre Torv, garvermester Niels Nielsen, født i Frue Sogn
1855, 1911, Hans Johansen, ugift tjenestekarl, 41, Vestergade, søn af Johanne Niesdotter, født i Bellinge og pige Johanne Hansdatter, 36, Bangsboder, datter af smed Hans Nielsen, født i Paarup
1855, 2711, Ole Nielsen, ugift tjener, 37, Overgade, søn af indsidder Niels Poulsen, født i Høiby Sogn og pige Rasmine Andersine Nielsen, 29, udf. Frederiksbroen, datter af boelsmand N. C. Andersen, født i Hjallese
1855, 2811, Carl Hendrik Rundin, ugift grosserer, 34, Kjøbenhavn, søn af garvermester Jonas Rundin, født i Kjøbenhavn og frøken Elise Chrestine Lüders, 24, Blangstedgaard, datter af proprietair Lüders, født Frue Sogn
1855, 0512, Niels Larsen, ugift hørsvinger, 26, Eiby, søn af huusmand Lars Rasmussen, født i Werninge og pige Anne Hansen, 29, Eiby, datter af træskomand Hans Eriksen, født i Allerup
1855, 0712, Hans Peter Petersen, ugift skomagermester, 30, Klaregade, søn af skomager J. A. Petersen, født i Sct. Knuds Sogn og jomfru Charlotte Wilhelmine Emilie Jørgensen, 27, Ramsherred, datter af muursvend E. Jørgensen, født i Frue Sogn
1855, 1212, Niels Christian Larsen, ugift bødkermester, 28, Kirkestrædet, søn af bødker Ras. Larsen, født i Frue Sogn og jomfru Sidsel Andreasine Rasmussen, 32, Kirkestrædet, datter af steenhugger Hjere Rasmussen, født i Odense
1855, 1512, Knud Christensen, ugift tjenestekarl, 26, Eiby, søn af Christen Rasmussen, født i Gjestelev og pige Karen Nielsdatter, 23, udf. Frederiksbroen, datter af Niels Jørgensen, født i Østrup
1855, 2112, Hans Larsen, ugift fragtmand, 38, Nedergade, søn af huusmand Lars Hansen, født i Weilby og pige Anne Jørgensdatter, 30, Bangsboder, datter af huusmand Jørgen Andersen, født i Lumby Sogn
1855, 2212, Christen Andersen, ugift muursvend, 24, Ramsherred, søn af huusmand And. Christensen, født i Weile, Fyen og pige Anne Cathrine Olsdatter, 33, Ramsherred, datter af Ole Frederiksen, født i Sanderum
1856, 2202, Hans Jacob Henriksen, ugift skrædermester, 24, Ramsherred, søn af Johanne Marie Henriksen, født i Sct. Hans Sogn og jomfru Marie Theresia Stichler, 31, Overgade, datter af kjøbmand Johannes Stichler, født i Frue Sogn
1856, 0503, Oscar Erik Julius Hedemann, ugift forpagter, 22, Dalumgaard, søn af gaardeier A. E. Hedemann, født i Longelse og jomfru Johanne Laurine Judithe Wendelboe, 24, Frue Kirkestræde, datter af snedkermester H. Wendelboe, født Frue Sogn
1856, 0703, Hans Christian Smidt, ugift skomagermester, 29, Frue Kirkestræde, søn af felbereder M. F. Smidt, født i Ringkjøbing og jomfru Wilhelmine Conradine Schou, 31, Frue Sogn, datter af skomagersvend J. Schou, født Sct. Hans Sogn
1856, 2203, Hans Christian Georg Petersen, ugift snedkermester, 33, Nedergade, søn af snedkermester A. Petersen, født i Frue Sogn og jomfru Karen Sophie Nielsen Longelse, 33, Frederiksgade, datter af vagtmester N. Petersen Longelse, født Odense
1856, 0204, Hans Hansen, enkemand og dagleier, 54, Skræppestrædet, søn af huusmand Hans Hansen, født i Kullerup og pige Anne Marie Henriksdatter, 39, Skræppestrædet, datter af dagleier Henrik Hansen, født Dalum Sogn
1856, 0204, Peter Hansen Schytt, ugift hørsvinger, 26, Søndersø Sogn, søn af Maren Sørensen, født i Hammelef og pige Karen Nicolaisdatter, 32, udf. Frederiksgade, datter af huusmand N. H. Petersen, født i Ringe
1856, 0804, Søren Jensen, ugift brændeviinsbrænder, 28, Wigerslef Sogn, søn af gaardeier Jens Clausen, født i V. Meilsted og jomfru Gjertrud Marie Petersen, 28, udf. Frederiksbroen, datter af brændev. Jeppe Petersen, født Frue Sogn
1856, 1904, Otto Georg Thorvald Mortensen, ugift guldsmedsvend, 23, Vestergade, søn af berider H. J. Mortensen, født i Haderslev og jomfru Knudsine Hansen, 20, Grynhusene, datter af vægter Hans Jensen, født i Sct. Hans Sogn
1856, 0205, Lars Hansen, enkemand og skomagersvend, 26, Sct. Knuds Kirkestræde, søn af indsidder Hans Larsen, født i Søllerød og jomfru Wilhelmine Julie Jørgensen, 25, Grynhusene, datter af dagleier Jørgen Madsen, født i Frue Sogn
1856, 0305, Holger Mathiesen, ugift skrædermester, 25, Hans Jensens Stræde, søn af skrædermester M. Mathiesen, født Sct. Hans og jomfru Marie Kirstine Larsen, 38, Nedergade, datter af gaardmand Lars Larsen, født i Søndersøe
1856, 0705, Rasmus Petersen, ugift træskomand, 28, Sortebrødre Torv, søn af huusmand Peter Petersen, født i Orte Sogn og pige Johanne Caroline Knudsen, 19, udf. Frederiksbroen, datter af vægter Knud Knudsen, født i Frue Sogn
1856, 1005, Peder Nielsen, ugift tjenestekarl, 22, Gillestedgaard, søn af huusmand Niels Andersen, født i Barløse og pige Kirstine Andersen, 22, Dandseløkkehuus, datter af huusmand Anders Larsen, født i Frue Sogn
1856, 1005, Lars Jørgen Nielsen, ugift muursvend, 28, Nørregade, søn af bødkermester Adam Chr. Nielsen, født i Sct. Hans og jomfru Margrethe Caroline Petersen, 26, Sct. Jørgensgade, datter af muursvend Ras. Petersen, født i Frue Sogn
1856, 1205, Hans Larsen, ugift avlskarl, 37, Blangstedgaard, søn af huusmand Lars Hansen, født i Agedrup og pige Anne Marie Hansdatter, 39, Blangstedgaard, datter af huusmand Hans Larsen, født i Gjestelev
1856, 2405, Christian Nielsen, ugift hjulmand, 26, Meelbye Sogn, søn af huusmand Niels Hansen, født i Næsbyhovedsbroby og pige Rasmine Caroline Amalia Rasmussen, 21, Eiby, datter af huusmand Ras. Rasmussen, født i Frue Sogn
1856, 2305, Anders Henrik Nielsen, ugift kjøbmand, 23, Kolding, søn af kirkesanger og skolelærer Anders Nielsen, Ulbølle og jomfru Petrine Jensine Petersen, 19, udf. Frederiksbroen, datter af brændevinsbrænder Jeppe Petersen, født i Frue Sogn
1856, 2705, Niels Peter Nielsen, ugift sukkermester, 54, udf. Frederiksbroen, søn af sukkermester Hans Nielsen, født i Frue Sogn og jomfru Anne Marie Hansdatter Schouw, 33, udf. Frederiksbroen, datter af Else Marie Frydendahl, født i Tommerup
1856, 3005, Jeppe Andersen, ugift tjenestekarl, 32, Vestergade, søn af huusmand Anders Jeppesen, født i Harrendrup og pige Anne Christensdatter, 27, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Christen Andersen, født i Fangel
1856, 3005, Jens Martin Rasmussen, ugift tjenestekarl, 26, Vestergade, søn af møllersvend Ras. Rasmussen, født i Frue Sogn og pige Anne Margrethe Andersdatter, 32, Overgade, datter af indsidder Anders Jensen Heglund, født i Brylle
1856, 3105, Søren Christian Jantzen, ugift kjøbmand, 26, Vestergade, søn af kirkesanger og skolelærer H. A. Jantzen, Gjestelev og jomfru Marie Sophie Amalia Gierahn, 23, Nedergade, datter af malermester P. C. Gierahn, født i Frue Sogn
1856, 3105, Hans Pedersen, ugift tjenestekarl, 24, Paarup Sogn, søn af huusmand Peder Hansen Slagter, født i Kjølstrup og pige Anne Margrethe Jørgensen, 28, ved Pjentedam, datter af tømmersvend Jørgen Rasmussen, født i Sct. Hans
1856, 0306, Simon Jacob Hvalsøe, ugift stabscapitain, 33, Frue Sogn, søn af gjæstgiver og kjøbmand Jens J. Hvalsøe, født Middelfart og jomfru Hanne Simonie Eline Birgitte Cathrine Lerche, 22, Frue Sogn, datter af hattemager Jens Lerche, født i Saxkjøbing
1856, 0406, Hans Peter Christens, ugift proprietair, 31, Frausinggaard, Jylland, søn af districtslæge J. F. Christens, Weile og frøken Petrea Betty Georgine Lüders, 22, Blangstedgaard, datter af proprietair E. A. Lüders, født i Aastrup
1856, 0506, Rasmus Rasmussen, ugift arbeidsmand, 22, Skræppestrædet, søn af dagleier Ras. Rasmussen, født i Sct. Hans og pige Anne Marie Petersen, 29, Skræppestrædet, datter af Maren Sørensdatter, født i Marslev Sogn
1856, 1206, Peter Carl Siegfried Thrane, ugift farver, 33, Sct. Jørgensgade, søn af kjøbmand Th. Thrane, født i Sct. Hans Sogn og jomfru Abel Hansine Dorthea Thrane, 32, Overgade, datter af guldsmed H. J. Thrane, født i Rudkjøbing
1856, 2106, Jørgen Hansen, ugift tjenestekarl, 35, Killerup, søn af skræder Hans Jensen, Rørbekhuus, født i Frue Sogn og pige Anne Marie Hansen, 20, Killerup, datter af huusmand Hans Andersen, født i Allerup Sogn
1856, 2606, Johannes Grønlund, ugift guldsmed, 31, Svendborg, søn af skolelærer L. B. Grønlund, Tommerup, født sammesteds og jomfruer, Maren Elisabeth Cathrine Amalia Christiansen, 28, Eiby, datter af skolelærer P. H. Christiansen, Eiby, født Frue Sogn
1856, 0507, Carl Christian Ørnstrup, ugift karreetmager, 32, Nedergade, søn af kjøbmand A. Ørnstrup, født i Sct. Knuds og jomfru Anne Marie Kirstine Hansen, 24, Nedergade, datter af sømand Hans Madsen, født i Bogense
1856, 0507, Rasmus Hansen, ugift, tjenestekarl, 30, Seden, søn af huusmand Hans Rasmussen, født i Killerup og pige Else Cathrine Rasmussen, 24, Stormosegaard, datter af huusmand Ras. Andersen, født Sønder Næraae
1856, 0507, Jacob Hansen, ugift dagleier, 29, Sct. Jørgensgade, søn af Elisabeth Christensdatter, født i Sct. Knuds og pige Knudsine Wilhelmine Clausen, 22, Skræppestrædet, datter af dagleier Claus Christiansen, født i Frue
1856, 1907, Rasmus Jørgensen, ugift skomagermester, 24, Nørregade, søn af gaardmand Jørgen Hansen, født Emmerbølle, Bøstrup og jomfru Marie Christiane Rasmussen, 26, Frederiksgade, datter af brændev. Ras. Christensen, født i Sct. Hans
1856, 2407, Frederik Frederiksen, ugift arbeidsmand, 39, Fisketorvet, søn af forpagter Johan Frederiksen, født i Gjentofte og pige Karen Christiansdatter, 44, Nedergade, datter af sognefoged Christen Larsen, født i Søllinge Sogn
1856, 2507, Niels Antonsen, ugift viinhandler, 32, Silkeborg, søn af huusmand Anton Hørdum, født i Funder ved Silkeborg og jomfru Caroline Nielsen, 25, Frederiksgade, datter af vagtm. N. Petersen Longelse, født i Sct. Hans
1856, 3007, Hans Knudsen, ugift skovfoged, 39, Rolfsted Sogn, søn af huusmand og bødker Knud Klemesen, født i Allesøe og pige Maren Poulsdatter, 33, Overgade, datter af huusmand Poul Larsen, født i Kjølstrup Sogn
1856, 0908, Jens Henningsen, ugift skibstømmermand, 34, Skibhusene, søn af indsidder Henning Hansen, født i Egense Sogn og pige Johanne Hansdatter, 31, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Hans Andresen, født i Kullerup
1856, 0309, Niels Peter Merkel, enkemand og former, 25, Frederiksgade, søn af murer Jens Merkelsen, født i Toxværd Sogn, Sjælland og pige Sidsel Marie Jensen, 24, Frederiksgade, datter af huusmand Jens Nielsen, født i Wiby
1856, 0210, Mads Hansen, ugift sømand, 29, Munkeboe, søn af skræder Hans Jespersen, Munkeboe, født dér og enke Karen Christophersdatter, 34, Skræppestræde, datter af huusmand Christopher Nielsen, født Haarslev
1856, 0910, Peder Jeppesen, ugift arbeidsmand, 38, Heden, søn af huusmand Jeppe Pedersen, født paa Amager, Taarnbye Sogn og pige Anne Kirstine Rasmussen, 30, Nedergade, datter af huusmand og væver Ras. Rasmussen, født Fraugde
1856, 1710, Hans Hansen, ugift dagleier, 31, Sct. Jørgensgade, søn af Dorthe Svendsdatter, født Frue Sogn og pige Anne Kirstine Nielsen, 24, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand Niels Hansen, født i Aasum
1856, 3110, Hans Ludvig Rasmussen, ugift jernstøber, 24, Assens, søn af jernstøberieier Hans Rasmussen, født i Assens og jomfru Mortine Sophie Rex, 29, udenfor Frederiksbroen, datter af skomagermester M. L. Rex, født Frue Sogn
1856, 3110, Ole Larsen, ugift gaardmand, 24, Stige, Lumby Sogn, søn af gaardmand Lars Hansen, født i Stige og pige Anne Marie Jørgensen, 22, Biskorup, datter af gaardmand Jørgen Pedersen, født i Biskorup Frue Sogn
1856, 3110, Jens Christian Hansen, ugift kjøbmand, 24, udenfor Frederiksbroen, søn af møller Peder Hansen, Rynkebye Sogn, født dér og jomfru Karen Marie Petersen, 19, udenfor Frederiksbroen, datter af brændevbr. Jeppe Petersen, født Frue Sogn
1856, 3110, Emanuel Siegfried Mörch, ugift billedskjærer, 26, Nørregade, søn af skrædermester Joh. Fred. Mörch, født i Kjøbenhavn og jomfru Marie Kirstine Ottesen, 21, Sortebrødre Torv, datter af Niels Ottesen, født i Sct. Knuds Sogn
1856, 0511, Rasmus Christian Madsen, ugift tjenestekarl, 38, Biskorup, søn af Anne Hansdatter, født i Frue Sogn og pige Anne Hansdatter, 30, Øghavehuset, Biskorup Mark, datter af boelsmand H. Larsen, født i Steenløse
1856, 0511, Andreas Huus, ugift skomagermester, 30, Frederiksgade, søn af skomager Christian Huus, født i Frue Sogn og jomfru Karen Kirstine Larsen, 36, Frederiksgade, datter af arbeidsmand Ole Larsen, født i Kjøbenhavn
1856, 0811, Hans Christiansen, ugift skovfoged, 29, Hesbjerg, Sanderum Sogn, søn af huusmand Christian Hansen, født i Sanderum og pige Sophie Madsen, 24, Overgade, datter af Gjertrud Nielsen, født i Frue Sogn
1856, 0811, Hans Wilhelm Nielsen, ugift møller, 28, Hollufgaard Mølle, søn af møller Niels Rasmussen, født i Fraugde og pige Christiane Hansen, 21, Killerup, datter af gaardeier Hans Rasmussen, født i Frue Sogn
1856, 1211, Peter Hansen, ugift smedesvend, 25, Nedergade, søn af huusmand Hans Andersen, født Weibye ved Frederiksberg og pige Maren Christophersen, 23, Nedergade, datter af huusmand Christopher Poulsen, født i Wissenberg
1856, 1511, Morten Jørgensen, ugift gaardskarl, 29, Overgade, søn af huusmand Jørgen Larsen, født i Frue Sogn og pige Sophie Amalia Petersen, 23, Eiby, datter af gaardmand Peder Nielsen, født i Eiby
1856, 2511, Anders Peter Andersen, ugift muursvend, 27, Sct. Jørgensgade, søn af Anders Mathiesen, født i Lumbye og jomfru Dorothea Christine Lund, 28, Sct. Jørgensgade, datter af skomagermester Jens Chr. Lund, født i Nordborg
1856, 2911, Peter Hansen, ugift træskomand, 41, Sct. Jørgensgade, søn af huusmand Hans Petersen, født i Søby og pige Maren Madsen, 28, Sct. Jørgensgade, datter af forpagter Mads Andersen, født i Østrup
1856, 0312, Jens Peter Petersen, ugift møllersvend, 23, Frederiksgade, søn af arbeidsmand Peter Jensen, født i Frue Sogn og pige Anne Kirstine Hansen, 33, Frederiksgade, datter af dagleier Jørg. Chr. Hansen, født Sct. Hans
1856, 2012, Rasmus Nielsen, ugift huuseier, 29, Roulund, Aasum Sogn, søn af Mette Marie Larsdatter, født Roulund, Aasum og pige Anne Knudsen, 34, udenfor Frederiksbroen, datter af huusmand Knud Nielsen, født Nederholluf Fraugde
1856, 2012, Hans Jacobsen, ugift møllerkudsk, 28, Dalum Mølle, søn af huusmand Jacob Valentinsen, født i Ubberud og pige Anne Marie Hansen, 29, Sct. Jørgensgade, datter af afdøde avlsmand Hans Petersen, født i Frue
1856, 2012, Otto Jørgen Nicolai Frederik Christian Wederkinck, ugift og afskediget bataillonschirurg, 56, Overgade, født 1800 i Rendsborg og jomfru Anathea Frederikke Wilhelmine Petersen, 16, Overgade, datter af Maren Petersen, født i Frue Sogn
1857, 0602, Gulbrand Gulbrandsen, ugift skomagermester, 32, Sortebrødre Torv, søn af Gulbrand Olsen (Melaas), født Jennager i Norge og pige Pauline Andersen, 22, Sortebrødre Torv, datter af dagleier Jesper Andersen, født i Faaborg
1857, 1402, Niels Christian Eriksen, ugift arbeidsmand, 28, Skræppestrædet, søn af huusmand Erik Petersen Wognland, født i Gellerup Sogn og pige Gjertrud Hansdatter, 37, Skræppestrædet, datter af huusmand Hans Rasmussen, født Aarslev Sogn
1857, 0403, Rasmus Nielsen, ugift tjenestekarl, 36, Hunderuplundgaard, søn af huusmand Niels Rasmussen, født i Skeby Sogn og pige Karen Rasmussen, 25, Hunderuplundgaarden, datter af indsidder Rasmus Jepsen, født i Kullerup
1857, 2703, Jens Bruun Nielsen (kalder sig Jensen), enkemand og skrædermester, 35, Vesterbro, søn af smaahandler Niels Jensen, født i Frue Sogn og jomfru Margrethe Kirstine Sophie Jensen, 23, Paaskestræde, datter af eskadadronsaddelmager P. C. Jensen, født Odense
1857, 1504, Hans Hansen Engelbrecht, enkemand og snedker, 31, Sct. Jørgensgade, søn af Inger Marie Dideriksdatter, født i Thisted og pige Christiane Jensdatter, 27, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand Jens Rasmussen, født i Østrup
1857, 1704, Jens Rasmussen, ugift tømmersvend, 42, Mellemstrædet, søn af boelsmand Ras. Hansen, døbt i Wissenberg og enke Elisabeth Cathrine Nielsen, 42, Mellemstrædet, datter af gaardeier Niels Sørensen, født i Wissenberg
1857, 1804, Henrik Andersen, enkemand og typograpf, 39, Flakhaven, søn af muurmester Hans Andersen, født i Odense og jomfru Nielsine Johanne Helt, 32, Overstrædet, datter af brendevins. P. C. Helt, født i Frue Sogn
1857, 2204, Carl Emil Andersen, ugift bogbindermester, 25, Hans Jensens Stræde, søn af smaahandler Niels Andersen, født Sct. Hans og jomfru Anne Marie Kirstine Olsen, 22, Bangsboder, datter af sigtemager H. Olsen, født i Frue Sogn
1857, 0205, Anders Vestrup Nielsen, ugift tjenestekarl, 38, Revninge Sogn, søn af tjenestekarl Niels Lauritzen, født i Rind Sogn og enke Else Marie Severine Nielsen, 31, udenfor Frederiksbroen, datter af huusmand Niels Nielsen, født i Paarup
1857, 0205, Anders Jørgensen, ugift arbeidsmand, 28, Eiby Mark, søn af huusmand Jørgen Andersen, født i Lumbye Sogn og pige Jensine Frederikke Jensen, 28, Eiby Mark, datter af indsidder Jens Nielsen, født i Fraugde Sogn
1857, 0605, Stephan Julius Nielsen, ugift tømmermand, 26, Sortebrødre Torv, søn af skræder Niels Stephansen, født Frue Sogn og pige Johanne Jørgensen, 24, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Jørgen Pedersen, født Nørre Lyndelse
1857, 0705, Christian Nicolai Clausen, ugift kjøbmand, 24, Nedergade, søn af skomagermester Bertel Clausen, født i Faaborg og jomfru Maren Kirstine Braadt, 26, Bangsboder, datter af muurmester A. Braadt, født i Frue Sogn
1857, 0905, Jørgen Hansen, ugift arbeidsmand, 25, Sortebrødre Torv, søn af Karen Pedersdatter, født i Sanderum og pige Karen Rasmussen, 31, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Ras. Pedersen, født Næsbyhovedsbroby
1857, 1405, Eduard Behrends, ugift skrædermester, 31, Frederiksgade, søn af skrædermester J. F. Behrends, født i Sct. Knuds og jomfru Anne Sophie Jensine Severine Sørensen, 22, Frue Kirkestræde, datter af Cathrine Nielsen, født i Odense
1857, 2605, Johan Peter Giessing, ugift cand. pharm., 32, Dampmøllen, søn af kjøbmand N. Giessing, født i Slagelse og jomfru Catharine Frydendahl, 23, Nedergade, datter af afdøde kjøbmand J. H. Frydendahl, født i Frue Sogn
1857, 2606, Nicolai Christian Kracke, ugift sukkerraffinadeur, 27, Fredericia, søn af sukkerraffinadeur D. C. Kracke, født i Flensborg og frøken Ida Helene Marie Faber, 22, Overgade, datter af kjøbmand M. T. F. Faber, født i Frue Sogn
1857, 0108, Jørgen Nielsen, ugift tømmerlærling, 26, Biskorup, søn af tjenestekarl Niels Hansen, født i Frue Sogn og pige Johanne Nielsen, 29, Eiby Mark, datter af huusmand Niels Madsen, Eiby, født i Frue Sogn
1857, 0508, Rasmus Hansen, ugift tjenestekarl, 21, Frederiksgade, søn af gaardmand Hans Rasmussen, født i Bulbroe og pige Karen Jensen, 22, Nedergade, datter af indsidder Jens Christiansen, født i Fjeldsted
1857, 2108, Jens Peter Nicolaisen, ugift bomuldvævermester, 27, Bangsboder, søn af dagleier Nicolai Hansen, født i Frue Sogn og jomfru Johanne Christiane Bekker, 21, Sct. Jørgensgade, datter af handskemager C. Bekker, født i Frue Sogn
1857, 0109, Johan Gottlieb Werner, ugift karethmagersvend, 29, Kjerteminde, søn af hyrde Carl David Werner, født Sechausen, Leipsig og pige Anne Rasmussen, 25, Overgade, datter af dagleier Rasmus Hansen, født i Sct. Knuds Sogn
1857, 0509, Hans Christian Frederik Hansen, ugift skomagersvend, 39, Sct. Jørgensgade, søn af sømand Christian Hansen, født i Kjøbenhavn og jomfru Lovise Føns, 24, Sct. Jørgensgade, datter af skomager Føns, født i Frue Sogn
1857, 2310, Wilhelm Edwin Rennebarth, ugift possementmager, 26, Overgade, søn af feder...arbeider W. G. Rennebarth, født i Berlin og jomfru Frederikke Christine Petersen, 21, Mellemstrædet, datter af Rasmine Hansen, født i Frue Sogn
1857, 2810, Lars Jensen, ugift tjenestekarl, 35, Frederikgade, søn af huusmand Jens Hansen, født i Nørre Lyndelse Sogn og pige Kirsten Nielsen, 29, Nedergade, datter af boelsmand Niels Clausen, født i Høibye
1857, 2810, Johan Wilhelm Krogmann, ugift snedker, 31, Liliendal, Eiby, søn af Catharina Elisabet Krogmann, født Hamburg og pige Anna Hansen, 27, Arendal, Eiby, datter af parcellist Hans Hansen, født i Havrekobbel Ærøe
1857, 2910, Niels Nielsen, ugift gartner, 28, Sct. Jørgensgade, søn af rugbrødbager Peter Nielsen, født i Frue Sogn og pige Anne Kirstine Jensen, 22, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand Jens Davidsen, født Nørre Lyndelse
1857, 0211, Peder Andersen, ugift skolelærer, 41, Brangstrup Skole, Ringe Sogn, søn af huusmand A. Petersen, født Sandholts Lyndelse og pige Sara Birgitte Nicolaisen, 31, Kragsberg, datter af huusmand Nicolai Rasmussen, født i Gudbjerg Sogn
1857, 0411, Peder Rasmussen, ugift muursvend, 31, Hans Jensens Stræde, søn af Anne Marie Jørgensen, født i Gjelsted og pige Karen Marie Gormsen, 32, Paaskestrædet, datter af Gorm Jørgensen, født i Wigerslef Sogn
1857, 0411, Peder Elias Priisholm, ugift arbeidsmand, 29, Mellemstrædet, søn af boelsmand Ras. Mortensen, født i Trolleborg Sogn og pige Anna Cathrine Hansen, 28, Nedergade, datter af huusmand Hans Sørensen, født Anderup, Lumby Sogn
1857, 0711, Hans Larsen, ugift skibstømrer, 27, Skibhusene, søn af huusmand Lars Findsen, født i Wissenberg Sogn og pige Elise Petrine Schiøn, 30, Risingshuus, datter af Maren Pedersen, født i Frue Sogn
1857, 0711, Lars Nielsen, ugift tjenestekarl, 37, Rosengaarden, Eiby, søn af huusmand Niels Larsen, født i Eiby og pige Sidsel Jensdatter, 36, Eiby Mark, datter af indsidder Jens Jonasen, født i Fraugde
1857, 2011, Knud Hansen, ugift snedkermester, 30, Middelfart, søn af dagleier Hans Rasmussen, født i Middelfart og jomfru Anne Johanne Henriksen, 25, Postgaarden, datter af corporal Jacob Henriksen, født Sct. Hans Sogn
1857, 2111, Jens Pedersen, ugift tjenestekarl, 28, Nedergade, søn af boelsmand Peder Andersen, født i Rynkeby Sogn og pige Anne Kirstine Andersdatter, 34, Rødegaardsveien, Eiby, datter af Gjertrud Nielsdatter, født Flødstrup
1857, 2111, Rasmus Hansen Andersen, ugift arbeidsmand, 29, udenfor Frederiksbroen, søn af skomagersvend Anders Hansen, født Frue Sogn og pige Caroline Nielsen, 30, udenfor Frederiksbroen, datter af huusmand Niels Frederiksen, født i Lumbye
1857, 2611, Jørgen Hansen, ugift arbeidsmand, 46, Sortebrødre Torv, søn af snedker og huusmand Hans Pedersen, født Nørre Lyndelse og pige Sophie Nielsdatter, 48, Sortebrødre Torv, datter af Maren Andersdatter, født i Sct. Knuds Sogn
1857, 0212, Rasmus Knudsen, ugift dagleier, 32, Frederiksgade, søn af Karen Rasmussen, født i Søndersøe og pige Mette Marie Rasmusdatter, 34, Frederiksgade, datter af huusmand Ras. Jensen, født i Vigerslef
1857, 0512, Hans Madsen, ugift forpagter, 36, Paarup Sogn, søn af indsidder Mads Christensen Egeskov, født Fuglsbølle og pige Anne Cathrine Hansen, 24, Grynhusene, datter af vægter Hans Jensen, født i Sct. Hans Sogn
1857, 1712, Mads Larsen, ugift murer, 24, Eiby, søn af huusmand Lars Hansen, født i Bullerup og pige Karen Marie Jensdatter, 28, Sct. Jørgensgade, datter af indsidder Jens Hansen Fløiberg, født Haastrup
1857, 2212, Niels Gottlieb Wilhelm Drue, ugift slagtermester, 23, Adelstrædet, søn af slagtermester A. C. Drue, født i Frue Sogn og jomfru Hansine Kirstine Basse, 26, Paaskestrædet, datter af bødkermester C. Basse, født Sct. Hans Sogn
1858, 0201, Peder Jørgen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 56, Holsedore, søn af gaardmand Hans Jørgensen, født i Magtenbølle og pige Mette Marie Hansen, 31, Sct. Jørgensgade, datter af indsidder Hans Jensen, Øghavehuset, født i Otterup
1858, 0302, Peder Pedersen, ugift brændeviinskarl, 30, Søndergade, søn af boelsmand Peder Nielsen, født i Bellinge og pige Anne Marie Rasmussen, 22, udenfor Frederiksbroen, datter af huusmand Ras. Christensen, født i Allesø
1858, 0602, Jens Hjeresen, ugift tjenestekarl, 31, Sct. Jørgensgade, søn af gaardmand Hjere Madsen, født i Nørre Næraae og enke Gjertrud Larsdatter, 42, Sct. Jørgensgade, datter af gaardmand Lars Knudsen, født i Grindløse
1858, 0902, Jørgen Nielsen, ugift ungkarl, 33, Nørrebro, søn af gaardmand Niels Jørgensen, født Møllegaard, Haarslev og pige Anne Marie Jørgensdatter, 25, Frederiksgade, datter af gaardmand Jørgen Mikkelsen, født i Skovby Sogn
1858, 1202, Johan Figat Josephsen, ugift dagleier, 26, Pjentedam, søn af vægter August Josephsen, født i Odense og pige Anne Marie Larsdatter, 33, Pjentedam, datter af Trine Rasmusdatter, født i Seden
1858, 0303, Hans Pedersen, ugift tjenestekarl, 31, Kildegaarden, søn af boelsmand Peder Frederiksen, født i Kjølstrup og pige Nielsine Larsen, 27, Kildegaarden, datter af boelsmand Lars Nielsen, født i Ubberud
1858, 2403, Søren Sørensen, ungkarl og brændeviinskarl, 27, Fiskertorvet, søn af huusmand Søren Sørensen, født i Dræbye og pige Anne Margrethe Knudsen, 27, Sortebrødre Torv, datter af gaardmand Knud Henningsen, født i Ubberud
1858, 2503, Niels Jensen, enkemand og brændeviinsbrænder, 52, Sortebrødre Torv, søn af gaardeier Jens Nielsen, født i Sct. Knuds og pige Johanne Reimersdatter, 35, Sortebrødre Torv, datter af hjulmand Reimer Rasmussen, født Hjallese
1858, 2703, Hans Jørgensen, ugift tjenestekarl, 32, Hunderup, søn af gaardmand Jørgen Christensen, født i Kjertinge og pige Anne Marie Andersdatter, 27, Grynhusene, datter af gaardmand Anders Olsen, født i Tommerup
1858, 0704, Hans Christian Larsen, ugift tjenestekarl, 29, Vestergade, søn af huusmand Lars Rasmussen, født i Sanderum og pige Anne Kirstine Paulsen, 27, Nedergade, datter af huusmand Lars Poulsen, født i Paarup
1858, 2104, Thor Pedersen, ugift tjenestekarl, 36, Landkildegaarden, Fraugde, søn af arbejdsmand P. Jacobsen, født i Kongsberg og pige Henriette Henriksdatter, 31, Blangstedgaard, datter af muursvend Henrik Pedersen, født Frue Sogn
1858, 0505, Mads Henriksen, ugift murer, 26, Eiby, søn af huusmand Henrik Frederiksen, født i Davinde og pige Karen Jensen, 32, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Jens Larsen, født i Kjerte
1858, 1405, Peter Julius Poulsen, ugift malermester, 29, Staalstrædet, søn af høker Hans Poulsen, født i Sct. Knuds Sogn og jomfru Nicoline Clausine Hansen, 26, Ramsherred, datter af trompeter Barløses enke, født i Sct. Hans Sogn
1858, 1505, Jørgen Hansen, enkemand og arbeidsmand, 45, Overgade, søn af huusmand Hans Jørgensen, født i Wigerslef Sogn og pige Johanne Kirstine Christiansen, 28, Møllerløkkehuus, datter af Axelmine Pedersdatter, født Næsbyhovedsbroby
1858, 2005, Hans Jørgen Jochumsen, ugift huuseier og væver, 36, Nørreaaby, søn af huuseier Jochum Frederiksen, født i Balslev Sogn og pige Maren Larsen, 33, Overgade, datter af indsidder Lars Jensen, født i Udbye
1858, 2105, Mads Jensen, ugift muursvend, 25, Skræppestrædet, søn af dagleier Jens Rasmussen, født Sct. Hans Sogn og jomfru Kirstine Wilhelmine Stolzenbach, 24, Skræppestrædet, datter af skomagersvend G. Stolsenbach, født Frue Sogn
1858, 2205, Peter Hansen, ugift tømmersvend, 26, Lumbye Sogn, søn af huusmand Hans Hansen, født i Særslev Sogn og pige Nielsine Magdalene Hartvigsen, 22, Grynhusene, datter af handelsmand Hartvig Samson, født i Frue Sogn
1858, 0206, Jens Andreasen, ugift tømrer, 33, Sct. Jørgensgade, søn af huusmand Andreas Andreasen, født i Magtenbølle og pige Karen Marie Nielsdatter, 26, Sct. Jørgensgade, datter af matros Niels Rasmussen, født paa Endelave
1858, 1606, Lauritz Wilhelm Mathiesen, ugift snedker, 28, Kongensgade, søn af snedkermester Lars Mathiesen, født i Frue Sogn og jomfru Maren Sophie Hansen, 28, Sct. Jørgensgade, datter af bødker Dines Hansen, født i Frue Sogn
1858, 1906, Jørgen Castrup, ugift tjenestekarl, 41, Lundsgaard, Revninge, søn af rebslager Mads A. Castrup, født i Stige og pige Karen Nielsen, 23, udenfor Frederiksbroen, datter af huusmand Niels Nielsen, født i Paarup
1858, 0707, Carl Hilde, ugift cigarmager, 25, Frederiksgade, søn af Johanne Søetoft, født i Sct. Hans Sogn og pige Kirsten Andersen, 26, Frederiksgade, datter af gaardmand Anders Nielsen, født i Søsøbye
1858, 2407, Mads Christian Jensen, ugift dagleier, 24, Sct. Jørgensgade, søn af Anne Marie Christensdatter, født i Fangel og pige Margrethe Kirsten Nielsen, 24, Sct. Jørgensgade, datter af skomager Niels Chr. Christensen, født Korup
1858, 0408, Hans Jacob Rasmussen, enkemand og vægter, 53, Sct. Jørgensgade, søn af sømand Jacob Rasmussen, født i Ærøeskjøbing og enke Birthe Christine Cathrine Pedersdatter, 52, Sct. Jørgensgade, datter af dragon Peder Hansen
1858, 2708, Hans Teisen, ugift kjøbmand, 26, udenfor Frederiksbroen, søn af kjøbmand Johan Henrik Teisen, født i Diernisse og jomfru Caroline Cecilie Rasmussen, 25, Overgade, datter af kjøbmand Peter Rasmussen, født Sct. Knuds Sogn
1858, 0109, Peder Carstensen, ugift vævermester, 34, Adelstrædet, søn af væver Hans Carstensen, født i Frue Sogn og jomfru Maren Wolborg Margrethe Bagger, 39, Overgade, datter af gjørtler N. B. Bagger, født i Frue Sogn
1858, 0409, Christian Wulf, ugift skipper, 28, Middelfart, søn af Karen Olsdatter, født paa Fænø og jomfru Kirstine Bertelsen, 24, Sct. Jørgensgade, datter af dagleier Anders Bertelsen, født Sct. Knuds
1858, 0110, Peder Christian Larsen, ugift tjenestekarl, som soldat, 27, Nyborg, søn af huusmand Lars Jochumsen, født i Østerhæsinge og pige Karen Marie Pedersen, 28, Frederiksgade, datter af Anne Kirstine Jørgensdatter, født i Ebberup
1858, 0910, Morten Petersen, ugift kudsk, 33, Westerhæsinge, søn af kudsk Peder Mortensen, født Sandholdts Lyndelse og enke Karen Rasmusdatter, 40, Skalberg Mark, datter af gaardmand Ras. Christensen, født i Bregninge
1858, 1510, Anders Nielsen, ugift tømmersvend, 35, Sct. Jørgensgade, søn af huusmand Niels Larsen, født i Mesinge og jomfru Caroline Margrethe Bekker, 36, Sct. Jørgensgade, datter af handskemager Jens Chr. Bekker, født i Frue
1858, 2210, Hans Larsen, enkemand og arbeidsmand, 43, Sortebrødre Torv, søn af huusmand Lars Jørgensen, Naarup, Verninge og pige Maren Larsdatter, 35, Sortebrødre Torv, datter af Anne Margrethe Nielsdatter, født i Espe
1858, 2310, Mareus Christian Duck, ugift skomagermester, 24, Kongensgade, søn af skomager Daniel Duck, født i Sct. Hans Sogn og jomfru Pouline Hjæresen, 18, Frederiksgade, datter af muursvend Mads Hjæresen, født i Frue Sogn
1858, 2910, Christian Carl Balthasar Østerbye, ugift farver, 30, Vestergade, søn af bagermester Joh. Jacob Østerbye, født i Nyborg og jomfru Anne Cathrine Pouline Demant, 26, Kragsberg, datter af gartner Joh. Henr. Demant
1858, 0311, Jørgen Rasmussen, ugift træskomand, 33, Nedergade, søn af tjenestekarl Rasmus Jørgensen, født i Brendekilde og pige Mette Jørgensen, 29, Nedergade, datter af gaardmand Ras. Jørgensen, født i Birkende
1858, 0311, Christian Nielsen, ugift arbeidsmand, 36, Frederiksgade, søn af huusmand Niels Hansen, født i Gamborg Sogn og pige Anne Nielsdatter, 29, Frederiksgade, datter af huusmand Niels Hansen, født i Skydebjerg
1858, 0611, Hans Pedersen, ugift skomager, 24, Asylgade, søn af Peder Hansen, født i Modum Sogn, Drammen i Norge og jomfru Hansine Petrine Caroline Petersen, 27, Frederiksgade, datter af skomagermester Lars Petersen, født Sct. Hans
1858, 1311, Hans Søren Hansen, ugift væver, 28, Killerup, søn af bødker Hans Nielsen, født i Indslev Sogn og pige Karen Kirstine Hansen, 29, Killerup, datter af huusmand Hans Rasmussen, født i Killerup
1858, 2011, Jeppe Christian Jensen, ugift smed, 25, Høybye, søn af tjenestekarl Jens Larsen, født i Hunderup og pige Anna Maria Nielsen, 26, Eibye Mark, datter af dagleier Niels Madsen, født i Frue Sogn
1858, 2011, Jens Knudsen, ugift gaardeier, 42, Weflinge Sogn, søn af gaardmand Knud Rasmussen, født i Særslev Sogn og pige Anne Kirstine Hansen, 34, Eibye, datter af gaardeier Hans Nielsen, født i Frue Sogn
1858, 1611, Anders Knudsen, ugift, døvstum og skomagerfrimester, 42, Skræppestrædet, søn af gaardmand Knud Andersen, Elmelund, Sanderum og enke Caroline Wilhelmine Føns, 38, Skræppestrædet, datter af maler Joh. Christ. Føns, født i Frue Sogn
1858, 2611, Jørgen Ulrich Waidtløv, ugift skomagermester, 27, Vestergade, søn af skomagermester Philip Waidtløv, født i Sct. Knuds og jomfru Maren Kirstine Petersen, 25, udenfor Frederiksbroen, datter af brændevinsbrænder Jeppe Petersen, født i Frue Sogn
1858, 1412, Anders Jørgensen, ugift tjenestekarl, 29, Overgade, søn af boelsmand Jørgen Larsen, født i Lumbye og enke Anne Margrethe Christensdatter, 36, Grynhusene, datter af indsidder Christen Jørgensen
1858, 1812, Hans Christian Rasmussen, ugift tjenestekarl, 36, Kragsberg, søn af Karen Madsdatter, født i Fraugde Sogn og pige Caroline Hansen, 28, Kragsberg, datter af huusmand Hans Larsen, født i Eiby
1858, 2212, Johannes Augustinus Rasmussen, ugift tømmermester, 32, udenfor Frederiksgade, søn af tømmersvend Hans Rasmussen, født i Sct. Hans og jomfru Jacobine Mathilde Hansen, 21, Overgade, datter af Alexandrine Mathilde Kofoed, født i Kjøbenhavn
1858, 2312, Rasmus Christian Hansen, ugift muursvend, 22, Frederiksgade 63, søn af muursvend Hans Fred. Rasmussen, født Frue Sogn og pige Anne Dorthea Carstensen, 25, Frederiksgade 63, datter af Anne Dorthea Carstensen, født i Sct. Hans
1859, 2801, Andreas Adolph Theodor Wendelboe, ugift snedker, 30, Frue Kirkestræde, søn af snedkermester H. Wendelboe, født i Frue Sogn og jomfru Marie Elisabeth Petersen, 24, Frue Kirkestræde, datter af skrædersvend Søren Petersen, født Kjøbenhavn
1859, 1102, Peter Andreasen, ugift steenhugger, 29, Ramsherred, søn af huusmand Andreas Frandsen, født i Weflinge og pige Anne Lorentzen Ramberg, 30, Ramsherred, datter af husmand Lorents Peter Ramberg, født Etterup i Rørup
1859, 0204, Hans Lauritsen, ugift klodsemager, 24, Nørre Næraae Sogn, søn af huusmand Laurits Larsen, født i Nørre Næraae og pige Mariane Rasmusdatter, 33, Frue Kirkestræde, datter af corporal Ras. Rasmussen, født i Sct. Hans
1859, 2004, Hans Rasmussen, enkemand og arbeidsmand, 43, Frederiksgade, søn af huusmand Ras. Hansen, født i Aarslev og pige Maren Knudsen, 31, Frederiksgade, datter af Anne Hansdatter, født i Aarslev
1859, 2004, Lars Knudsen, ugift smaahandler, 28, Willestofte, Paarup Sogn, søn af huusfæster Knud Larsen, født i Sct. Hans og jomfru Edel Cathrine Hansine Rasmine Hartmann, 41, Frederiksgade, datter af trompeter Ras. Hartmann
1859, 2704, Laurits Christian Lauritsen, ugift slagtersvend, 23, Nedergade, søn af Johanne Jensdatter, født Kjøbenhavn Fødselsstiftelse og pige Anne Margrethe Frederiksen, 27, Myntestrædet, datter af indsidder Frederik Loth, født i Næsbye
1859, 0605, Thomas Thomasen, ugift skomagermester, 37, Claregade, søn af skomagermester Niels Thomsen, født i Sct. Knuds og pige Anne Johanne Christiane Sørensdatter, 31, Overgade, datter af dagleier Søren Hansen, født i Faaborg
1859, 0905, Johannes Zeuthen v. Schroll, ugift lieutenant af Cavalleriet, 28, Kjøbenhavn, søn af landmand J. G. Schroll, født Faaborg Sogn, Jylland og jomfru Else Betty Jacobine Svitzer, 26, Frue Præstegaard, datter af sognepræst Hans Peter Svitzer, født Samsø
1859, 1305, Adam Adolph Bernhard Klüver, ugift skomagermester, 29, Overgade, søn af skomagermester Christoph Klüwer, født i Schwerin og pige Laurine Larsen, 21, Overgade, datter af afdøde gaardmand Lars Knudsen, født i Munkeboe
1859, 1905, Jørgen Nielsen, enkemand og muursvend, 36, Frederiksgade 67, søn af tjenestekarl Niels Hansen, født i Orte og pige Mariane Hansdatter, 31, Frederiksgade, datter af huusmand Hans Petersen, født i Werninge
1859, 0706, Jens Christensen, ugift kongelig lakai, 37, Sorgenfri, Lyngbye Sogn, søn af huusmand Chr. Andersen, født i Waalse, Falster og jomfru Anne Nielsen, 29, Sct. Jørgensgade, datter af vognmand Jens Nielsen, født i Frue Sogn
1859, 0906, Morten Hansen, ugift tjenestekarl, 31, Sukkergaarden, søn af afdøde gaardmand i Tanggaard Anders Hansen, født Lumby og pige Ingeborg Kreiberg, 34, Sukkergaarden, datter af veibetjent Chr. Kreiberg, født i Odense
1859, 2406, Edvard Ferdinand Esmann, ugift grosserer, 23, Nørregade, søn af kjøbmand Gustav Ferd. Esmann, født i Nyborg og jomfru Dideriea Johanne Josephine Faber, 19, Overgade, datter af kjøbmand M. T. F. Faber, født i Frue Sogn
1859, 1907, Rudolph Christian Strøm, ugift kjøbmand, 25, Overgade, søn af gjæstgiver S. H. Strøm, født i Odense og jomfru Thora Emilie Scharff, 23, Overgade, datter af toldbetjent N. Scharff, født i Horsens
1859, 1908, Hans Steffensen, enkemand og værtshuusholder, 52, Sortebrødre Torv, søn af gaardmand Steffen Nielsen, født i Jordløse og pige Dorothea Marie Nielsen, 26, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Niels Sørensen, født i Kjølstrup
1859, 3108, Johan Hendrik Hansen, ugift arbeidsmand, 27, Frederiksgade, søn af huusmand Hans Hendrik Christophersen, født Dalum og pige Maren Pedersen, 28, Frederiksgade, datter af huusmand Peder Iversen, født i Sanderum
1859, 0709, Jørgen Hansen, ugift klodsemager, 32, Middelfart, søn af huusmand Lars Sørensen, født i Roerslev Sogn og pige Christiane Jensen, 40, Overgade, datter af Jens Jørgensen, født i Nørre Lyndelse Sogn
1859, 2209, Carl Adolph Krarup, ugift kjøbmand, 44, Kjerteminde, søn af sognepræst Chr. Jensen Krarup, født i Bregninge og jomfru Christine Cecilie Christiansen, 24, Kjerteminde, datter af arbeidsmand Ras. Christiansen, født Kjøbenhavn
1859, 2209, Gottlieb Ferdinand Krarup, ugift, godsforvalter og exam.juris., 40, Schelenborg, søn af sognepræst Chr. Jensen Krarup, født i Bregninge og jomfru Anne Jensen, 28, Overgade, datter af indsidder Jens Hansen, født Landet, Taasinge
1859, 2909, Jørgen Christensen, ugift arbeidsmand, 29, Skræppestrædet, søn af huusmand Christen Hansen, født i Steenløse og pige Amalie Nielsen, 31, Skræppestrædet, datter af Niels Knudsen, født i Fjeldsted Sogn
1859, 1410, Jacob Nielsen, enkemand og dagleier, 50, Grynhusene, søn af huusmand Niels Andersen, født i Tommerup og pige Karen Eriksen, 50, Frederiksgade, datter af huusmand Erik Jensen, født i Seden
1859, 0211, Hans Christian Hansen, ugift tømmersvend, 29, Nørrebro, søn af huusmand Hans Hansen, født Willestofte, Paarup og pige Marie Elisabeth Bonnesen, 26, Frederiksgade, datter af sadelmager Jens Bonnesen, født i Haarslev
1859, 0211, Hans Christensen, ugift tjenestekarl, 29, Sortebrødre Torv, søn af Anne Marie Hansdatter, født i Sønderbroby og pige Abelone Nielsen, 28, Nedergade, datter af huusmand Niels Johansen, født Jersore, Klinte
1859, 0211, Peter Jørgen Nielsen, enkemand og fyrbøder, 36, Staalstrædet, søn af Anne Marie Andersdatter, født i Fjeldsted Sogn og pige Anne Marie Madsen, 37, Overgade, datter af huusmand Mads Nielsen, født Breed, Wissenberg
1859, 0511, Anders Rasmussen, ugift huusmand, 33, Ryslinge, søn af huusmand Ras. Rasmussen, født i Ryslinge Sogn og pige Dorthe Marie Hansen, 33, Killerup, datter af skræder Hans Jensen, født Killerup, Frue Sogn
1859, 0312, Lars Nielsen, ugift murer, 24, Eiby, søn af indsidder Niels Hansen, født i Marslev og pige Nicoline Hansen, 23, Gildestedhuus, datter af dagleier Hans Chr. Jørgensen, født Frue Sogn
1859, 0712, Peter Joseph Langscheidel Petersen, ugift tjenestekarl, 26, Nørre Lyndelse Sogn, søn af muursvend Joh. Henr. Petersen, født i Sct. Knuds og pige Anne Dorthea Andersen, 21, Landebedhuset, datter af Abelone Marie Hellesdatter, født i Rørup
1859, 0912, Mogens Christian Hansen, ugift klodsemager, 20, Frederiksgade 61, søn af Marie Andersdatter, født i Wissenberg og enke Anne Kirstine Hansen, 27, Frederiksgade 61, datter af tjenestekarl Hans Rasmussen, født Nyborg
1859, 3012, Jeppe Madsen, ugift gaardeier, 59, Killerup, søn af gaardmand Mads Jeppesen, født i Killerup og pige Kirsten Rasmusdatter, 41, datter af gaardmand Rasmus Hansen, født i Nederholluf
1860, 0401, Hans Andersen, ugift muursvend, 24, Frederiks Forstad 93, søn af huusmand Anders Hansen, født i Aasum og pige Marie Sopie Knabe, 29, Frederiks Forstad 93, datter af underofficeer C. Knabe, født Fredericia
1860, 0701, Mads Rasmussen, ugift avlskarl, 36, Gillestedgaard, søn af gaardmand Rasmus Madsen, født i Skambye Sogn og pige Maren Rasmussen, 21, datter af gaardmand Ras. Jørgensen i Biskorup, født i Frue Sogn
1860, 0102, Poul Hansen, enkemand og brygger], 44, Sct. Jørgensgade, søn af Anne Marie Hansdatter, født i Wissenberg og pige Mette Kirstine Rasmussen, 32, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand Ras. Rasmussen, født i Paarup
1860, 0302, Carl Christian Sørensen, ugift pottemager, 22, Sct. Jørgensgade, søn af pottemager J. C. Sørensen, født i Frue Sogn og jomfru Anne Marie Clemmensen, 23, Bangsboder, datter af slagtermester Joh. Clemmensen, født Kjerteminde
1860, 1102, Christian Nielsen, ugift træskomand, 29, udenfor Frederiksbroen, søn af huusmand Niels Jørgensen, født i Wissenberg og pige Maren Hansen, 31, udenfor Frederiksbroen, datter af huusmand Hans Andersen, født i Wissenberg
1860, 0703, Rasmus Christiansen, ugift tjenestekarl, 33, Nørrebro 119, søn af boelsmand Christian Larsen, født i Aasum og pige Karen Marie Thomasdatter, 31, Eiby Mark, datter af Maren Rasmusdatter, født i Frue Sogn
1860, 0703, Ole Nielsen Christensen, ugift tjenestekarl, 25, Nedergade, søn af Christen Albrechtsen, født i Brenderup Gudbjerg og pige Karen Petersen, 25, udenfor Frederiksbroen, datter af huusmand Peter Hansen, født i Agedrup
1860, 1303, Niels Petersen, ugift, 34, Grindløse Sogn, søn af gaardmand Peder Christensen Ladegaard, født Tved og pige Marie Kirstine Jensen, 25, Grindløse Sogn, datter af huusmand Jens Larsen, Aabjerg, Brenderup Sogn
1860, 3103, Peder Pedersen, ugift avlskarl, 50, Thoruplund, Aasum Sogn, søn af indsidder Peder Pedersen, født i Aarslev og pige Maren Kirstine Hansdatter, 30, Overgade, datter af huusmand Hans Petersen, født i Aasum
1860, 1204, Peter Laurits Petersen, ugift skomagermester, 28, Frue Kirkestræde, søn af skomager Jens Petersen, født i Vedby Sogn og pige Maren Kirstine Nielsen, 29, Bangsboder, datter af gaardmand Niels Larsen Norup, født i Sanderum
1860, 2004, Johan Frederik Bohr, ugift garvermester, 32, Ramsherred, søn af snedkermester N. E. Bohr, født i Helsingør og jomfru Louise Christiane Wilhelmine Spøhr, 19, Frue Kirkestræde, datter af garvermester Joh. C. Spøhr, født i Odense
1860, 0205, Julius Ferdinand Stolzenbach, ugift muursvend, 24, Skræppestrædet, søn af skomagersvend Stolzenbach, født i Frue Sogn og jomfru Karen Marie Nielsen, 21, Skræppestræde, datter af vægter Niels Petersen, født i Frue Sogn
1860, 0205, Christian Diderik Feldthusen, ugift snedkersvend, 25, Præstestrædet, søn af skomagersvend Ras. Feldthusen, født Kjerteminde og pige Anne Sørensen, 20, Præstestrædet, datter af Marie Hansdatter, født i Lumbye
1860, 1105, Anders Bertelsen, ugift tømmermester, 35, Albanigade, søn af dagleier Bertel Andersen, født i Sanderum og jomfru Jensine Petrine Dorch, 25, Kirkestrædet, datter af hofhattemager H. J. Dorch, født i Frue Sogn
1860, 1905, Niels Nielsen Lind, ugift tjenestekarl, 26, Nedergade, søn af dagleier Niels Nielsen, født i Middelfart og pige Maren Tange, 24, Sct. Jørgensgade, datter af væver Morten Tange, født i Aasum
1860, 2305, Christian Wilhelm Voller, ugift slagtersvend, 20, Pjentedamsgade, søn af slagtermester A. H. Voller, født i Sct. Knuds og pige Petrine Wilhelmine Petersen, 24, Sortebrødre Torv, datter af Anne Kirstine Hendriksen, født i Frue Sogn
1860, 2205, Hans Peter Richard Rex, ugift snedkermester, 28, udenfor Frederiksbroen, søn af skomager Jochum Rex, født i Frue Sogn og jomfru Wilhelmine Specht, 23, Frederiksgade, datter af schäfer og borger K. Specht, født i Ettenheim
1860, 3105, Hans Peter Schmidt, ugift skomagermester, 23, Nedergade, søn af skomager J. J. Schmidt, født i Sct. Knuds Sogn og pige Johanne Marie Martensen, 27, Nedergade, datter af arbeidsmand Jens Martensen, født i Tønder
1860, 1907, Rasmus Nielsen, ugift tjenestekarl, 39, Sct. Knuds Landsogn, søn af indsidder Niels Nielsen, født i Skibhusene og enke Karen Rasmussen, 29, Sct. Jørgensgade, datter af Rasmus Jepsen født i Bullerup
1860, 3006, Søren Larsen, enkemand og dagleier, 39, Eiby Mark, søn af huusmand Lars Hansen, født i Fraugde og pige Johanne Marie Hansen, 33, Kragsberg, datter af huusmand Hans Larsen, født i Eiby
1860, 0407, Carl Gottlob Wehner, ugift skomagersvend, 30, Overgade, søn af Johanne Christiane Scheu, født i Neustadt an der Orla og pige Anne Johanne Hansen, 23, Mellemstrædet, datter af dagleier Hans Jørgensen, født i Sct. Knuds
1860, 0108, Ole Petersen, ugift tjenestekarl, 33, Nedergade, søn af huusmand Peter Hansen, født i Rønninge og pige Anne Rasmussen, 25, Bangsboder, datter af Karen Nielsen, født i Søndersøe
1860, 0708, Niels Christophersen, enkemand og fhv. opsynsmand, 71, Gjelsted Sogn, søn af huusmand Christopher Nielsen, født Tanderup Sogn og enke Sophie Nielsdatter, 50, Sortebrødre Torv, datter af dagleier Niels Rasmussen, født Sct. Knuds
1860, 0509, Børre Petersen, ugift skræddersvend, 30, Sct. Jørgensgade, søn af Peter Christophersen, født i Wangs, Norge og pige Christiane Petersen, 33, Sct. Jørgensgade, datter vægter Peter Hansen, født Sct. Hans
1860, 0509, Hans Wilhelm Henningsen, ugift hjulmager, 24, Liliendal, Eiby Mark, søn af mekanikus P. C. Henningsen, født i Eiby og pige Dorthea Sørensen, 23, Liliendal, Eiby Mark, datter af glarmester Ped. Sørensen, født i Assens
1860, 2909, Johan Christian Martin Rath, ugift pottemagersvend, 25, Søndergade, søn af arbeidsmand J. H. F. Rath, født i Eckernførde og pige Maren Kirstine Rasmussen, 27, Arendal, Eiby, datter af dagleier Ras. Andersen, født i Sct. Hans
1860, 1310, Niels Christophersen Hjeronimus, ugift skomagermester, 27, Klingenberg, søn af skomager J. C. Hjeronimus, født i Frue Sogn og jomfru Nicoline Christiane Hjernøe, 29, Overgade, datter af snedker H. H. Hjernøe, født i Assens
1860, 0311, Jørgen Madsen, ugift malersvend, 28, Mellemstrædet, søn af træskomand Mads Jørgensen, født i Werninge og pige Dorthea Kirstine Christensen, 22, Sct. Jørgensgade, datter af gaardeier Christen Hansen, født i Guldager
1860, 0711, Niels Julius Victor Clausen, ugift farver, 24, Nørregade, søn af kjøbmand H. C. Clausen, født i Nykjøbing Sjælland og jomfru Caroline Marie Nielsen, 26, Nedergade, datter af vognmand Jørgen Nielsen, født i Frue Sogn
1860, 0711, Isach Andersen, ugift tjenestekarl, 33, Nørregade, søn af huusmand Anders Hansen, født i Særslev Sogn og pige Kirstine Marie Nielsdatter, 39, Postgaarden, datter af skovrider Niels Hansen, født i Gamtofte
1860, 2411, Hans Jensen, ugift dreier, 26, Heden, søn af Karen Elise Pedersen, født i Trolleborg Sogn og jomfru Anne Kirstine Christensen, 40, Liliandal, Eiby, datter af skolelærer E. Christensen, født i Krarup
1860, 2311, Peder Jensen, ugift beende..., 32, Postgaarden, søn af Jens Larsen, født i Mesinge og pige Anne Kirstine Hansdatter, 29, Frue Kirkestræde, datter af huusmand Hans Petersen, født i Werninge
1860, 0112, Mads Madsen, enkemand og arbeidsmand, 55, Frederiksgade, søn af huusmand Mads Rasmussen, født i Søllinge Sogn og enke Anne Marie Henriksdatter, 44, Frederiksgade, datter af dagleier Henrik Hansen, født Sanderum Sogn
1860, 0512, Rasmus Pedersen, ugift tjenestekarl, 26, Brogaden, søn af huusmand Peder Jørgensen, født i Nørreby Sogn og pige Anne Marie Hansdatter, 31, Pjentedam, datter af boelsmand Hans Nielsen, født i Lumby Sogn
1860, 0512, Rasmus Christiansen, ugift gaardskarl, 25, Sortebrødre Torv, søn af Gjertrud Kirstine Christophersen, født Allerup og pige Anne Cathrine Andersen, 27, Skræppestrædet, datter af indsidder Anders J. Andersen, født i Seden
1860, 0512, Laurits Christian Hansen, ugift skomagersvend, 25, Ramsherred, søn af skomagersvend Christian Hansen, født Sct. Hans Sogn og jomfru Marie Julie Wilhelmine Binau, 27, Mellemstrædet, datter af veibetjent Binau, født i Brudager
1860, 0712, Christian Johan Frederik Friis, ugift og personel capellan, 27, Kjølstrup, søn af sognepræst Otto Engelsted Friis, født Kjølstrup og jomfru Juliane Marie Landkilde, 28, Eiby Mølle, datter af mølleeier Stephen Chr. J. Landkilde, født Fraugde
1860, 1412, Rasmus Andersen, ugift brændeviinskarl, 31, Sortebrødre Torv, søn af huusmand og skrædder Anders Rasmussen, født i Dræby og enke Anne Marie Larsen, 42, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Lars Mathiesen, født i Birkende
1861, 0201, Johann Frederik Christian Acker, ugift bogbindersvend, 35, Sct. Jørgensgade, søn af vognmand Joh. Fr. Acker, født i Lÿbek og jomfru Dorothea Christine Gerhard, 24, Sct. Jørgensgade, datter af kleinsmed Jac. Henr. Gerhard, født Frue Sogn
1861, 0602, Carl Julius Lund, ugift muursvend, 23, Skræppestrædet, søn af pottemagersvend Chr. Lund, født i Frue Sogn og pige Juliane Emilie Petersen, 21, Skræppestrædet, datter af corporal Peter Petersen, født i Sct. Hans
1861, 0602, Hans Jespersen, ugift tjenestekarl, 36, Kragsberg, søn af tømmermand Jesper Hansen, født i Davinde Sogn og pige Anne Kirstine Petersen, 25, Ramsherred, datter af Anne Marie Jacobsen, født i Sct. Hans Sogn
1861, 0802, Henrik Peter Hansen Holst, ugift handelsagent, 29, Odense, søn af skipper Joh. G. Holst, født i Ærøeskjøbing og jomfru Marie Birgitte Lovise Obel, 19, Sct. Jørgensgade, datter af skomager S. L. Obel, født Frue Sogn
1861, 2202, Hans Christian Andersen, ugift muurmester, 33, Frederiksgade, søn af Johanne Marie Rasmussen, født i Brylle og jomfru Nielsine Conradine Nielsen, 25, Frederiksgade, datter af marschandiser A. M. Nielsen, født Sct. Hans
1861, 2602, Peder Michelsen Nielsen, ugift skrædder, 26, Eiby Mølle, søn af snedker N. N. Nielsen, født Vestervedsted, Ribe og pige Karen Kirstine Andersen, 20, Eiby Mølle, datter af tømmersvend Anders Hansen, født i Seden
1861, 0603, Søren Christensen, ugift arbeidsmand, 42, Ramsherred, søn af huusmand Christen Sørensen, født i Wissenberg og pige Anne Marie Rasmussen, 37, Ramsherred, datter af Anne Jørgensdatter, født i Sønder Næraae
1861, 0603, Carl Wilhelm Christophersen, ugift skræddersvend, 24, Sct. Jørgensgade, søn af arbejdsmand Chr. Andreasen, født Sandby, Laaland og pige Hedevig Larsine Bruun, 21, Sct. Jørgensgade, datter af væver B. N. Bruun, født i Sct. Knuds Sogn
1861, 1903, Hans Stephan Anton Ludvig Demant, ugift uhrmager, 32, Overgade, søn af procurator H. J. Demant, født i Dalum Sogn og madam og fraskilt kone Renate Ottilie Therese Rennebarth, 34, Overgade, datter af W. G. Rennebarth, født i Stettin, (efter … Cordes)
1861, 1004, Henrik Jensen, ugift tjenestekarl, 24, Vestergade, søn af boelsmand Jens Rasmussen, født i Ørsted Sogn og pige Kirsten Nielsen, 27, Postgaarden, datter af Ellen Nielsdatter, født i Tommerup
1861, 2004, Hendrik Martin Christian Olsen, ugift smed, 28, Heden, søn af muurmester C. F. Olsen, født i Rye Sogn og jomfru Maren Dorthea Nielsen, 18, Sortebørdre Torv, datter af huusmand Niels Christensen, født i Stige
1861, 0105, Rasmus Larsen, ugift tjenestekarl, 33, Overgade, søn af Anne Kirstine Rasmussen, født i Brylle og pige Else Marie Pedersen, 40, Overgade, datter af huuseier Peder Hansen, født i Vigerslef Sogn
1861, 0405, Knud Larsen, ugift tjenestekarl, 36, Stige, søn af væver Lars Eriksen, født i Killerup og pige Karen Hansen, 26, Eiby Mark, datter af huusmand Hans Johansen, født i Orte
1861, 2805, Jørgen Frederik Lundhoff Frydendahl, ugift proprietair, 36, Haarslev Sogn, søn af kjøbmand Joh. H. Frydendahl, født i Odense og jomfru Wilhelmine Westrin, 27, Nedergade, datter af skomager E. Westrin, født i Sct. Knuds Sogn
1861, 2106, Christian Frederik Lund, ugift muursvend, 26, Skræppestrædet, søn af pottemager H. C. Lund, født i Frue Sogn og jomfru Juliane Marie Eriksen, 24, Skræppestrædet, datter af Kirst. Marie Jørgensen, født i Frue Sogn
1861, 0307, Anders Steffensen, ugift værtshuusholder, 32, Brogade 24, søn af boelsmand Steffen Andersen, født i Næsbyhovedbroby og jomfru Erne Marie Jensine Hansen, 24, Brogade, datter af forhen vagtmester Anders Hansen, født Sct. Hans
1861, 1907, Hans Christian Rasmussen, ugift tjenestekarl, 29, Sct. Jørgensgade, søn af rugbrødbager Ras. Rasmussen, født i Frue Sogn og pige Petrine Sophie Frederikke Ludvigsen, 24, Sct. Jørgensgade, datter af Gjertru Marie Ludvigsdatter, født Sct. Knuds
1861, 1008, Martin Nielsen, ugift sadelmagermester, 25, Brogade, søn af vagtmester Niels Petersen (Longelse), født i Sct. Hans og jomfru Kirstine Caroline Hjeronimus, 23, Bangsboder, datter af skomager Joh. Christoph Hjeronimus, født Frue Sogn
1861, 1708, Peder Hansen, ugift boelsmand, 36, Nyboe, Trolleborg Sogn, søn af gaardmand Hans Petersen, født i Trolleborg og pige Maren Kirstine Boline Sørensen, 24, Eiby, datter af smed Mads Sørensen, født i Eiby
1861, 0709, Erik Bom, ugift smedemester, 39, Overgade, søn af skomager P. H. Bom, født i Kjerteminde og jomfru Larsine Johanne Kirstine Mathilde Rhoed, 28, Overgade, datter af brændevinsbrænder M. P. S. Rhoed, født i Frue Sogn
1861, 0210, Niels Eriksen, ugift bagermester, 36, Overgade, søn af dagleier Erik Nielsen Torp, født i Middelfart og jomfru Anne Mogensine Margrethe Høiberg, 23, Overgade, datter af skolelærer H. J. Høiberg, født i Gummerup
1861, 2910, Niels Christiansen, ugift tømmersvend, 33, Sct. Jørgensgade, søn af Anne Hansdatter, født i Dongshøirup og jomfru Juliane Marie Schjötz, 37, Sct. Jørgensgade, datter af smedesvend H. V. Schjøtz, født Frue Sogn
1861, 0511, Daniel Carl Ludvig Cramer, ugift forpagter, 33, Wedelsborg, Huusby Sogn, søn af kudsk M. Cramer, født paa Augustenborg og jomfru Anne Marie Jørgensen, 37, Sct. Jørgensgade, datter af muursvend Ras. Jørgensen, født i Frue Sogn
1861, 0811, Hans Knudsen, enkemand og arbeidsmand, 43, Heden, søn af Knud Hansen, født i Rynkebye og enke Maren Pedersen, 33, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand Peder Jensen, født i Holev
1861, 0712, Hans Peter Christian Nielsen, ugift tjenestekarl, 35, Hunderup, søn af Magdalene Hedevig Theodorusdatter, født i Sct. Knuds og pige Maren Nielsen, 30, Frederiksgade 67, datter af huusmand Niels Nielsen, født i Paarup Sogn
1862, 0601, Mads Christian Jensen, enkemand og tjenestekarl, 38, Aasum, søn af huusmand Jens Chr. Hansen, født Ugelt Sogn, Hjørring Amt og enke Kirsten Pedersen, 47, Aasum Bro, Frue Sogn, datter af indsidder Peter Jensen, født i Holev
1862, 1501, Christen Madsen, ugift tjenestekarl, 36, Nørregade, søn af huusmand Mads Christensen, født i Ølsted (ved Aarhuus) og jomfru Karen Kjellerup, 24, Frederiksgade, datter af Cicilie Kirstine Hansen, født i Tved Sogn
1862, 1701, Hans Rasmussen, ugift brædevinsbrænder, 50, Frederiksgade, søn af sognefoged Ras. Hansen, født i Aarslev og jomfru Gjertrud Marie Larsen, 31, Frederiksgade, datter af brændevinsbrænder Jens Larsen, født i Frue Sogn
1862, 0204, Jens Enevoldsen, ugift tjenestekarl, 29, Kongsberg, søn af Enevold Jensen, født i Gauerslund Sogn og pige Anne Marie Andreasen, 33, Lykkedalhuset, Nyborg Landevei, datter af Karen Hansdatter, født Søndersø
1862, 2504, Christian Julius Schmidt, ugift bager, 30, Overgade 68, søn af Anne Marie Nielsen, født Sct. Knuds Sogn og jomfru Marie Christine Martensen, 25, Nedergade, datter af arbeidsmand Jens Martensen, født i Tønder
1862, 0705, Peder Larsen, ugift tjenestekarl, 43, Killerup, søn af huusmand Peder Jensen, født i Killerup og enke Anne Marie Rasmussen, 44, Eiby, datter af Karen Stephensen, født i Høierup
1862, 0705, Jens Rasmussen, enkemand og arbeidsmand, 35, Frederiksgade, søn af huusmand Ras. Hansen, født i Nørre Lyndelse og pige Mette Petrea Christensen, 46, Frederiksgade, datter af værtshuusholder Christen Rasmussen, født i Odense
1862, 0905, Peder Nielsen, ugift rugbrødbager, 39, Nedergade, søn af gaardmand Niels Larsen, født i Dreslette Sogn og pige Karen Larsen, 27, Overgade, datter af gaardmand Lars Hansen, født i Dreslette Sogn
1862, 2805, Henning Jørgen Hansen, ugift skrædder, 31, Eiby Mark, søn af huusmand Hans Madsen, født i Frue Sogn og pige Anne Marie Christiansen, 22, Eiby Mark, datter af væver Chr. Hansen, født i Munkeboe
1862, 2805, Jens Nielsen, enkemand og vognmand, 66, Sct. Jørgensgade, søn af vognmand Niels Jensen, født i Sct. Knuds Sogn og enke Karen Hansen, 45, Sct. Jørgensgade, datter af gaardmand Hans Nielsen, født i Werninge
1862, 0406, Christen Hansen, enkemand, 53, Hunderup Skov, søn af smed Hans Andersen, født i Gamtofte Sogn og enke Maren Andersen, Pjentedamsgade, født 1804 i Sønder Næraae
1862, 1406, Peder Michaelsen, enkemand og huuseier, 42, Munkeboe, søn af skomager Michael Christiansen, født i Sønder Broby og pige Anne Sørensen, 37, Frederiksgade, datter af huusmand Søren Hansen, født i Werninge Sogn
1862, 0206, Mads Christian Hansen, ugift værtshuusholder, 30, Overgade 64, søn af huusmand Hans Madsen, født i Brylle Sogn og pige Maren Jensen, 25, Overgade, datter af Jens Andersen, født Frøbjerg, Orte Sogn
1862, 1707, Andreas Julius Laurits Rasmussen, ugift snedkersvend, 23, Hans Jensens Stræde, søn af arbejdsmand Christopher Rasmussen, født i Sct. Hans Sogn og pige Maren Kirstine Frederikke Nielsen, 19, Sct. Jørgensgade, datter af Anne Marie Andersen, født i Frue Sogn
1862, 2607, Jørgen Christian Sylov, ugift tjenestekarl, 40, Christiansdal, søn af Anne Marie Jørgensen, født i Sct. Hans Sogn og pige Jensine Jensen, 40, Grynhusene, datter af huusmand Jens Jensen, født i Wissenberg Sogn
1862, 0208, Rasmus Simonsen, ugift gaardskarl, 37, Fiskertorvet, søn af indsidder Simon Andersen, født i Sønder Broby og pige Marie Nielsen (Ravn), 27, Sct. Jørgensgade, steddatter af Ras. Rasmussen, født i Østerhæsinge
1862, 0608, Hans Hansen, ugift ungkarl, 37, Vestergade, søn af gaardmand Hans Andersen, født i Anderup og pige Johanne Jensen Brandt, 27, Overgade, datter af skomager Jens Christophersen, født i Hillerslev
1862, 2608, Ras. Erik Frisenberg Hansen, ugift kjøbmand, 33, Gaabense, Nørre Nederby, Falster, søn af skolelærer Hansen, født Indslev og jomfru Jensine Juliane Antonette Nielsen, 27, Sortebrødre Stræde, datter af stabstrompeter J. Nielsen, født i Sct. Hans Sogn
1862, 0209, Sophus Peter Anton Kingo Holm, ugift kjøbmand, 26, Frederiksgade, søn af skolelærer Elias Holm, født i Harrendrup og jomfru Marie Kirstine Nielsen, 23, her af sognet, datter af skolelærer H. Nielsen, Kjøng Sogn
1862, 0110, Wihelm Joachim Heinrich Wildt, ugift skorsteensfeier, 28, Nørregade, søn af Heinrich Wildt, født Fürstenberg, Mechlenburg-Strelitz og pige Amalia Dorthea Rosenvinge, 25, Sct. Jørgensgade, datter af pottemagersvend J. L. Rosenvinge, født i Frue Sogn
1862, 0810, Hans Christian Rasmussen, enkemand og skomagersvend, 36, Sct. Jørgensgade, søn af Anne Marie Hansen, født i Sct. Hans Sogn og pige Cathrine Frederikke Andersen, 30, Sct. Jørgensgade, datter af tjenestekarl And. Petersen, født Sct. Knuds Sogn
1862, 1410, Hans Jørgen Andreas Christensen, ugift drainmester, 28, Ore, Sønder Næraa, søn af smed Christen Henriksen, født i Sønder Næraa og pige Maren Pedersen, 32, Blangstedgaard, datter af Peder Hansen, født i Horne Sogn
1862, 2011, Jens Christensen, ugift ungkarl, 26, Seden, søn af Christen Henriksen, født i Ore, Sønder Næraae Sogn og pige Karen Larsen, 22, Seden, datter af gaardmand Lars Poulsen, født i Seden
1862, 2211, Rasmus Pedersen, ugift smed, 29, Dalumgaard, søn af smed Peder Rasmussen, født i Bellinge og pige Jensine Christensen, 25, Frue Præstegaard, datter af huusmand Niels Christensen, født i Ringe
1862, 2411, Frederik Rasmus Daniel Rasmussen, ugift huuseier, 27, Eiby, søn af væver Ras. Nielsen, født paa Fødselsstiftelsen og pige Maren Larsen, 28, Eiby, datter af sømand Lars Andersen, født i Munkeboe
1862, 2611, Rasmus Rasmussen, ugift gaardskarl, 38, Postgaarden, søn af Dorthe Rasmussen, født i Fangel og pige Mette Kirstine Rasmussen, 25, Mellemstrædet, datter af dagleier Ras. Andersen, født i Nyborg
1862, 1612, Rasmus Jensen, enkemand og fæstehuusmand, 49, Fraugde Kjærbye, søn af huusmand Jens Jensen og pige Mette Cathrine Larsdatter, 41, Biskorup, datter af huuseier Lars Nielsen, født i Agedrup Sogn
1863, 1001, Hans Peter Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Overgade, søn af dagleier Hans Hansen, født i Odense Sct. Hans Sogn og pige Karen Larsen, 22, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand Lars Chr. Rasmussen, født Sanderum
1863, 2901, Christian Lund, ugift kjøbmand, 28, Faaborg, søn af farver Lund, født i Naskov og jomfru Caroline Sophie Schjerning Knudsen, 21, Overgade, datter af procurator R. Knudsen, født i Odense
1863, 3101, Hans Henriksen, ugift arbeidsmand, 26, Frederiksgade, søn af huusmand Henrik Hansen, født i Sanderum Sogn og pige Kirsten Pedersen, 36, Frederiksgade, datter af huusmand Peder Andersen, født i Rolfsted Sogn
1863, 0602, Carl Frederik Schytte, ugift guldsmed, 60, Skulkenborg, søn af guldsmed Joh. Fr. Schjøtte, født i Odense og enke Anne Kirstine Nielsen, 35, Sct. Jørgensgade, datter af dagleier Niels Christiansen, født Frue Sogn
1863, 1002, Frederik Carl Reinhardt Rossing, ugift gaardeier, 30, Bolund, Nim Sogn pr. Horsens, født i Magleby, Møen og frøken Sophie Cathrine Kirstine Mortensen, 23, Gl. Møllegade, datter af kammerraad Mortensen, født i Paarup Sogn
1863, 2402, Enoch Andreas Nissen, ugift tobaksfabrikant, 41, Torvet, søn af skomager P. Nissen, født i Aalborg og jomfru Lovise Hedevig Margrethe Christensen, 27, Nedergade, datter af bager A. Christensen, født her i sognet
1863, 2503, Niels Pedersen, ugift arbeidsmand, 29, Staalstrædet 31, søn af huusmand Peder Knudsen, født i Overholluf og pige Karen Dorthe Jørgensen, 20, Sct. Jørgensgade 2, datter af arbejdsmand Morten Jørgensen, født Sct. Hans
1863, 1304, Hans Jørgen Hansen, ugift muursvend, 27, Vindegade, søn af skomager Jørg. Hansen, født i Frue Sogn og pige Andrea Caroline Marie Jørgensen, 27, Sct. Jørgensgade, datter af Kirstine Dorthea Bekker, født Sct. Knuds Sogn
1863, 0605, Carl Julius Knudsen, ugift smedesvend, 33, Sortebrødre Torv, søn af dagleier Mathias Knudsen, født i Sct. Hans Sogn og pige Karen Kirstine Rasmussen, 37, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Rasm. Nielsen, født i Sandager
1863, 0605, Frederik Larsen, ugift tjenestekarl, 25, Aalykkegaard, søn af huusmand Lars Frederiksen, Seierup, født Linneballe og pige Anne Marie Jensen, 32, Gillestedgaard, datter af huusmand Jens Andersen, født i Lumby Sogn
1863, 2305, Jørgen Henriksen, ugift huuseier, 39, Eiby, Frue Landsogn, søn af huusmand Henrik Jørgensen, født i Eiby og pige Nielsine Rasmussen, 22, Eiby, datter af væver Ras. Nielsen, født i Seden
1863, 1905, Erik Gustav Ströbek, ugift fuldmægtig, 27, Korsør, søn af godsforvalter Strøbek, Langensø, født Fjelsted Sogn og jomfru Emilie Juliane Christine Christensen, 25, Nedergade, datter af bager A. Christensen, født her i sognet
1863, 3005, Rasmus Nielsen, ugift arbeidsmand, 32, Heden, søn af indsidder Niels Petersen, født i Nørrebroby og pige Maren Hansen, 26, Frederiksgade, datter af indsidder Hans Rasmussen, født i Allesøe
1863, 1306, Peder Nielsen, ugift tjenestekarl, 36, Vestergade, født i Korup 1826 og pige Marie Cathrine Pedersen, 30, Slagbrohuus, datter af huusmand Peder Jensen, født her i sognet
1863, 2107, Frederik Peter Littau, ugift og grovsmedsvend, 27, Søllinge Sogn, søn af Susanne Christiane Littau, født i Korsør og pige Johanne Margrethe Hansen, 24, Ramsherred, datter af indsidder Hans Larsen, født i Fjelsted
1863, 2307, Niels Madsen, enkemand og arbeidsmand, 28, Skræppestrædet, søn af huusmand Mads Frederiksen, født Fraugde (Birkum) og pige Maren Hansen, 33, Skræppestrædet, datter af huusmand Hans Christensen, født Wissenberg
1863, 0508, Lars Simonsen, ugift landmand, 33, Thorstrup, Varde, søn af gaardmand Lars Larsen, født i Revninge og frøken Cicilia Gundorph, 35, Overstræde, datter af cancell. og herredsfoged J. C. Gundorph, født Assens
1863, 0708, Poul Bendixen, ugift brændevinsbrænder, 36, Frederiksgade, søn af B. Pedersen, født i Windinge og pige Karen Marie Rasmussen, 24, Frederiksgade, datter af gaardmand Rasmus Hansen, født Broe, Brenderup Sogn
1863, 1010, Mogens Christian Pedersen, ugift tjenestekarl, 28, Bogense, søn af gaardmand Peder Pedersen, født i Seierup og pige Juliane Midskov, 23, Sct. Jørgensgade, datter af smaahandler L. A. Midskov, født i Odense
1863, 2410, Peder Jensen, ungkarl, 46, Brylle, søn af gaardmand Jens Andersen, født i Fraugde Sogn og enke Kirsten Rasmussen, 45, Killerup, datter af gaardmand Rasmus Hansen, født i Fraugde
1863, 2710, Carl Christian Nielsen – Hansen, ugift, magnetiseur, 30, Fiskertorvet, søn af Karen Nielsen, født i Odense og jomfru Inger Christine Langaae, 37, Fiskertorvet, datter af skrædder Jens Langaae, født Odense Sct. Hans
1863, 3010, Jens Peter Hansen, ugift gaardeier, 26, Eiby, søn af vognmand Rasmus Hansen, født Frue Sogn, Odense og jomfru Anne Marie Rasmine Andersen, 19, Brogade, datter af Kirsten Andersen, født Frue Sogn, Odense
1863, 0611, Jørgen Nielsen, ugift muursvend, 23, Odense, søn af høker Niels Jørgensen, født Frue Sogn, Odense og pige Karen Sophie Poulsen, 24, Frue Sogn, Odense, datter af gaardmand Poul Rasmussen, Holev
1863, 0711, Lars Nielsen, enkemand og arbeidsmand, 27, Gillestedhuus, søn af indsidder Niels Hansen, født i Marslev og pige Mette Marie Olsen, 20, Risingsgyde, datter af Maren Hansdatter, født i Ollerup Sogn
1863, 2111, Rasmus Hendriksen, ugift tjenestekarl, 30, Dalum Mølle, søn af smed Hendrik Nielsen, født i Ringe Sogn og pige Christine Dorthe Pedersen, 25, Overgade, datter af huusmand Peder Pedersen, født Sct. Knuds, Odense
1863, 2511, Niels Nielsen, ugift ungkarl, 36, Særslev Sogn, søn af gaardmand Niels Ottesen, født i Søndersøe og pige Gjertrud Marie Jensen, 27, Særslev Sogn, datter af gaardmand Jens Henningsen, født i Ubberud
1863, 2711, Carl Julius Fred. Ernst Hoffmann, ugift conditor, 27, Slesvig, søn af skrædder A. M. Hoffmann, født i Kjøbstaden Slesvig og jomfru Dorma Anna Marie Dury, 27, Overgade, datter af tracteur J. B. Dury, født Frue Sogn, Odense
1863, 2811, Jørgen Carl Hansen, ugift muursvend, 39, Jægershaab ved Gillestedgaard, søn af husmand H. Jørgensen, født Frue Sogn og pige Dorthea Andersen, 29, Grynhusene, datter af gaardmad Anders Olsen, født i Tommerup
1863, 2811, Hans Pedersen, ugift ungkarl, 26, Killerup, søn af boelsmand Peder Andersen, født i Fraugde Sogn og pige Pouline Rasmussen, 25, Killerup, datter af Rasmus Andersen, født i Killerup
1863, 2911, Sophus Christophersen, ugift smedesvend, 35, Frue Sogn, søn af smaahandler Christopher Hansen, født i Sct. Knuds og pige Mariane Steen, 32, Overgade, datter af væver Henrik Steen, født Frue Sogn, Odense
1863, 0212, Rasmus Madsen, ugift skibstømrer, 30, Hesselhavehuus, søn af hjulmand Mads Pedersen, født i Sørup og pige Hansine Rasmussen, 26, Hesselhavehuus, datter af indsidder Ras. Hansen, født i Steenstrup
1863, 0212, Morten Jensen Tarp, fraskilt mand, 45, Vindegade, søn af muurmester Jens Mortensen Tarp, født Vorbasse Sogn og pige Karen Marie Hansen, 33, Sortebrødre Torv, datter af indsidder Hans Christiansen, født i Høiby
1863, 0212, Jens Larsen, ugift skræddersvend, 27, Sct. Jørgensgade 2, søn af huusmand Lars Nielsen, født i Ullerslev og pige Gjertrud Sophie Fjeldsted, 32, Sct. Jørgensgade, datter af bødker Jac. Nielsen Fjeldsted, født Frue Sogn
1863, 2912, Frederik Jacob Gregorius Hjelm Klaumann, ugift cand. juris, 29, Kjøbenhavn, søn af overkrigscommisair S. C. de Klaumann, født Sct. Knuds og jomfru Emma Gustava Maria Sandkilde, 23, Eiby Mølle, datter af mølleeier St. J. C. Landkilde, født i Fraugde
1863, 3012, Jørgen Jensen, ugift gaardeier, 40, Kirkendrup, søn af gaardeier Jens Knudsen, født Næsbyhovedsbroby Sogn og pige Johanne Marie Pedersen, 29, Killerup, datter af gaardmand Peder Larsen, født i Frue Sogn
1864, 0201, Søren Pedersen, ugift tjenestekarl, 27, Blangstedgaard, søn af indsidder Peder Hansen, født i Horne og pige Anne Kirstine Andersen, 26, Liliendal Eiby, datter af møller Anders Nielsen, født i Bogense
1864, 2001, Christian Nielsen, ugift tjenestekarl, 21, Tolderlund, søn af sognefoged Niels Jørgensen, født i Tommerup og pige Anne Kirstine Larsen, 25, Bellinge, datter af gaardmand Lars Hansen, født i Bellinge
1864, 2201, Søren Hansen, ugift tjenestekarl, 38, Sortebrødre Torv, søn af boelsmand Hans Nielsen, født i Gjestelev og pige Adolphine Kirstine Pedersen, 22, Frderiksgade 31, datter af Marie Dorthea Lund, født i Frue Sogn
1864, 1002, Jacob Heinrich Graveley, ugift skorsteensfeiersvend, 33, Fiskertorvet, søn af Nicolai Graveley, født i Steinbeck og jomfru Hansine Christine Dorthea Fuhrmann, 31, Nedergade, datter af skomager N. Fuhrmann, født i Frue Sogn
1864, 2402, Niels Peder Jensen, ugift hørbereder, 36, Kjerteminde, søn af hattemagersvend Jens Nielsen, født i Sct. Knuds og pige Anne Kirstine Madsen, 27, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Mads Frederiksen, født i Kjølstrup
1864, 0203, Knud Jørgensen, enkemand og tømmersvend, 37, Blæsenborg, søn af tømmersvend Jørg. Knudsen, født i Vegerslef og pige Karen Sophie Hansen, 38, Sct. Jørgensgade, datter af A. M. Jensdatter, født i Sct. Hans Sogn
1864, 0203, Karl August Haenel, ugift steenhugger, 30, Frederiksgade, søn af oliemester C. G. Haenel, født i Mauerdorf, … Salsitz, Sachsen og pige Anne Barbara Petrine Nielsen, 23, Frederiksgade, datter af dagleier Jacob Nielsen, født i Frue Sogn
1864, 2803, Anders Hjeresen, ugift tjenestekarl, 37, Munkemølle, søn af boelsmand Hjere Andersen, født Wissenberg Sogn og pige Maren Hansen, 41, Frederiksgade 36, datter af boelsmand Hans Jensen, født i Ullerslev Sogn
1864, 2803, Christian Peter Lund, ugift sadelmagermester og pt. soldat, 26, Fredericia, søn af vognmand P. Lund, født i Frue Sogn og pige Jensine Marie Mann, 23, Sct. Jørgensgade, datter af muursvend Mann, født i Maribo
1864, 1604, Poul Christian Poulsen, ugift ungkarl, 23, Biskorup, søn af gaardmand Poul Jensen, født i Biskorup og pige Karen Marie Hansen, 22, Hunderuplund, datter af gaardmand Hans Jensen, født i Ubberud Sogn
1864, 1005, Heinrich Carl August Willer, ugift teglværksarbeider, 31, Sct. Jørgens Teglværk, søn af skomager H. Willer, født Almena (Lippe Detmold), Tydskland og pige Johanne Nielsen, 22, Sct. Jørgens Teglværk, datter af huusmand Niels Rasmussen, født Rynkeby
1864, 1305, Niels Pedersen, ugift tjenestekarl, 41, Brogade, søn af huusmand Peder Nielsen, født i Aunslev Sogn og pige Anne Kirstine Nielsen Trolle, 31, Eiby, datter af huusmand Niels Hansen, født i Westerhæsinge
1864, 2005, Jørgen Jørgensen Brandt, enkemand og vognmand, 45, Nedergade, søn af dagleier Jørg. Jørgensen, født i Middelfart og jomfru Bertha Kathrine Jørgensen, 34, Nedergade, datter af smed Jørg. Madsen, født i Paarup
1864, 2805, Lars Rasmussen, ugift skræddersvend, 28, Skræppestrædet, søn af huusmand Ras. Larsen, født i Tullebølle Sogn og pige Marie Sophie Frederikke Lund, 22, Skræppestrædet, datter af pottemagersvend H. C. Lund, født Frue Sogn
1864, 0806, Rasmus Christoffersen, ugift arbeidsmand, 37, Frederiks Forstad 100, søn af indsidder Christ. Andersen, født i Trolleborg og pige Karen Kirstine Andersen, 39, Frederiks Forstad, datter af Anders Hansen, født i Udby
1864, 0607, Eric Ericsson, ugift smedesvend, 28, Frederiksgade, søn af arbeidsmand Eric Jomson, født i Bettna, Nykjøbingslän og enke Caroline Marie Dorthe Hundevad, 45, Frederiksgade, født Frue Sogn
1864, 0709, Niels Andersen, ugift teglbrænder, 30, Jægershaab, Gillestedgaard, søn af husmand And. Hansen, født Dreslette og pige Nielsine Amalie Frederiksen, 23, Jægershaab, Gillestedgaard, datter af husmand Fr. Larsen, født Tommerup
1864, 2210, Jørgen Christian Jørgensen, ugift, skrædder og pt. soldat, 27, Nyborg, søn af huusmand Jørg. Jørgensen, født i Brylle og pige Marie Cathrine Andersen, 27, Frederiksgade, datter af gaardmand Anders Hansen, født i Bederslev Sogn
1864, 2810, Christian Peter Schrøder, ugift slagter, 23, Nørregade, søn af skomager Schrøder, født i Sct. Hans Sogn og jomfru Antonie Florentine Sophie Bekker, 24, Sct. Jørgensgade, datter af handskemager J. C. Bekker
1864, 2810, August Carl Bendixen, ugift viinhandler, 25, Vestergade, søn af opsynsmand H. Bendixen, født i Esbønderup og jomfru Caroline Kirstine Anderskov, 31, Overgade, datter af skipper J. F. Anderskov, født i Lumbye
1864, 0211, Jørgen Hansen (kalder sig Jørgensen), enkemand og muursvend, 54, Bangsboder, søn af muursvend Hans Jørgensen, født i Frue Sogn og jomfru Sidsel Marie Fløche, 51, Bangsboder, datter af skolelærer Fløche, født i Wissenberg
1864, 0211, Christian Schack Grundahl, ugift, tjenestekarl, 23, Frederiksgade, søn af S. C. Grundahl, født i Hÿgom og pige Maren Nielsen, 27, Kragsberg, datter af huusmand Niels Knudsen, født i Fjelsted
1864, 0211, Mads Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Sct. Jørgensgade, søn af huusmand Anders Jensen, født i Paarup Sogn og pige Maren Hansen, 33, Overgade, datter af Else Madsdatter, født i Thurup
1864, 0211, Wilhelm Ferdinand Jensen, ugift skomager, 28, Sortebrødre Torv, søn af Anne Margrethe Jensen, født i Sct. Hans Sogn og pige Anne Dorthea Andersen, 29, Frederiksgade, datter af indsidder Anders Jensen, født i Spenstrup Sogn
1864, 1211, Mathias Christensen, ugift tjenestekar, 34, Sct. Jørgensgade, søn af indsidder Christen Rasmussen, født i Skydebjerg og pige Anne Marie Hansen, 26, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand H. Rasmussen, født i Wissenberg
1864, 1911, Rasmus Jørgensen, ugift værtshuusholder, 52, Sct. Jørgensgade, søn af gaardmand Jørgen Hansen, født i Søllested og enke Mette Rasmussen, 55, Sct. Jørgens Forstad, datter af huusmand Ras. Larsen, født i Tanderup
1864, 2611, Lars Hansen, ugift tjenestekarl, 31, Nørregade, søn af huusmand Hans Jørgensen, født i Sanderum og enke Maren Jørgensdatter, 40, Frederiksgade, datter af boelsmand Jørgen Skjøts, født i Ellinge
1864, 0312, Niels Christensen, ugift klodsemager, 35, Sortebrødre Torv, søn af indsidder Christen Nielsen, født Soderup (Holbek) og pige Sophie Frederikke Hansen, 25, Overstrædet,  datter af murer Hans Marcussen, født i Kogsbølle
1864, 2112, Rasmus Rasmussen, ugift tjenestekarl, 29, Vestergade, søn af tømmermand Ras. Rasmussen, født i Rønninge Sogn og pige Karen Hansen, 31, Sct. Jørgensgade, datter af gaardmand Hans Nielsen, født Næsbyhovedsbroby