Odense - Vor Frue, 1877-1885, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1877-1885, Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1877, 1101, 1701, Anders Pedersen, gift arbeidsmand, 56, Præstestræde 64
1877, 1901, 2501, Peder Hansen, enkemand og tømrersvend, 79, Ny Møllegaards Hus
1877, 2301, 2701, Jørgen Peter Jørgensen, 3½, søn af arbeidsmand Peter Jørgen Jørgensen, Grynhusene 57
1877, 2601, 0102, Jørgen Rasmussen, gift tømrersvend, 49, Nyborg Landevei
1877, 2801, 0102, Johan Heinrich August Brahtz, 6 uger, søn af Martin Heinrich Danquart Brahtz, Skræppestræde 10
1877, 0302, 0802, Johannes Thomassen, gift skifertækker, 24, Frederiks Forstad. Født i Østerbølle Sogn. Søn af boelsmand Thomas Christensen
1877, 0602, 1202, Ole Henriksen, 6 dage, søn af vildthandler Adolf Ferdinand Henriksen. Født i Odense Vor Frue
1877, 2802, 0803, Peder Mortensen Bruun, enkemand og fhv. toldkarl, 73, St. Jørgensgade 23. Født i Kjærum ved Assens
1877, 0103, 0803, Georg Alfred Lorentzen, 3, søn af kjøbmand Hans Chr. Ludvig Lorentzen, Overgade. Født i Vor Frue
1877, 0203, 0603, Anders Christian Hansen, 1 og 11 maaneder, arbeidsmand Christen Hansen, St. Jørgensgade 6. Født i Verninge
1877, 0803, 1403, Rasmus Rasmussen, 10 maaneder, søn af gaardeier Niels Rasmussen, Ejby. Født i Vor Frue
1877, 1303, 1603, Mads Peder Ipsen, gift slagtermester, 50, St. Jørgens Forstad 10
1877, 1103, 1503, Hans Christian Nissen, 1, søn af smedesvend Hans Christian Nissen, St. Jørgensgade. Født Vor Frue
1877, 1903, 2603, Jaques Grønvold de Lorent, gift smedemester, 57 og 3 maaneder, Frederiksgade 22. Født i Bogense
1877, 0204, 0704, Alfred Andersen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Andersen, Frederiksgade 31, Født i Vor Frue
1877, 0204, 1004, Jens Frederik Petersen, gift gartner, 48, St. Jørgens Forstad 54. Fødested ubekjendt
1877, 0104, 0604, Dødfødt dreng, søn af ugift Casparine Fjeldsted, Sortebrødretorv 15. Født i Vor Frue
1877, 1904, 2504, Rasmus Christian Madsen, gift husmand, 59, St. Jørgens Mark
1877, 1904, 2604, Hans Jacob Mathiasen, enkemand og skomagermester, 68, Bangsboder 69
1877, 2604, -, Severin Sørensen, enkemand og skomager, 74, Gravene 22
1877, 2404, 3004, Rasmus Nielsen, enkemand og gaardeier, 75, Eiby
1877, 0205, 0505, Peter Hansen, 1½ døgn, søn af arbeidsmand Jens Peter Hansen, Sortebrødretorv 38
1877, 0205, 0705, Jens Peter Larsen, ugift møllerkarl, 20, Hundslev Mølle
1877, 1105, 1805, Christian Vilhelm Volder, gift slagter, 37, Pjentedam 46. Født i Odense
1877, 1505, 2205, Anders Andersen, gift arbeidsmand, 49, Eiby Mark
1877, 1505, 1805, Johan Figat Josefsen, gift arbeidsmand, 48, Frederiksgade 56
1877, 1705, 2405, Mads Holger Knudsen, 6 maaneder, søn af skrædder Jens Knudsen, Adamsgade 24
1877, 3005, 0506, Frederik Christian Starup, enkemand, raadmand og fhv. sparekassedirektør, 89 og 3 maaneder, Overgade 48
1877, 0106, 0706, Henrik Christian Schønberg, ugift uhrmager, 48, Frederiksgade 53
1877, 1506, 2106, Frederik Julius Kønemann Petersen, gift, herredsfoged og justitsraad, 67, Overgade 60
1877, 2406, 2806, Jørgen Madsen Ernst, 18 uger, søn af skomager Johan Frederik Ernst, Kræmmergyden 8
1877, 2806, 0307, Valdemar Alexander Henriksen, gift kjøbmand, 29, Vestergade 17
1877, 3006, 0507, Christian August Carl Johan Schneider, gift snedkersvend, 30, St. Jørgensgade 28. Født i Aarhus
1877, 2207, 2507, Christen Marius Edvard Rasmussen, 2, søn af former Niels Hansen Rasmussen, Frederiksgade 64
1877, 2907, 0308, Georg Frederik Brodtrück, gift bomuldsvæver, 75, Overgade 42
1877, 0108, 0608, Hans Arthur Marius Schenck, 1 og 2 maaneder, søn af skomager Christian Philip Schenck, Frederiksgade 22
1877, 0808, 1308, Peter Christian Crone, gift skomagermester, 72 og 9 maaneder, Overgade 51
1877, 1708, 2308, Anders Olsen, gift, arbeidsmand og aftægtsmand, 58, Grynhusene 31. I Vissenbjerg Sogn
1877, 2808, 3108, Rasmus Adamsen, ugift handelsmand, 47, Overgade 68
1877, 0309, 0709, Rasmus Christian Jørgensen, 5 maaneder, søn af murersvend Mads Jørgensen, Eiby
1877, 0609, 1009, Carl Alfred Frederik Hansen, 6 uger, søn af brænderikarl Peter Hansen, Pjentedam 42
1877, 2109, 2709, Peter Christian Clemmensen, gift sadelmager, 51 og 9 maaneder, Nedergade 16
1877, 1510, 2010, Carl Marius Nielsen, 1½, søn af værtshusholder Christian Nielsen, Frue Kirkestræde 14
1877, 1610, 2010, Jørgen Rasmussen, 3 og 3 maaneder, søn af murersvend H. Chr. Rasmussen, Frederiksgade 42
1877, 1710, 2410, Rasmus Larsen, gift gjæstgiver, 51, Overgade 28. Født i Brylle
1877, 0711, 1011, Jens Christian Knud Frederik Olsen (tvilling), 14 dage, søn af garversvend Hans Marius Rajor Olsen, Frederiksgade 47
1877, 0712, 1312, Søren Jensen, gift, fhv. husmand og arbeidsmand, 62 og 9 maaneder, Sortebrødre Torv 12. Født i Rønninge Sogn
1877, 1512, 2012, Frederik Rasmussen, 5½, søn af skomager Rasmus Chr. Rasmussen, Frederiksgade 22. Født i Vor Frue
1877, 2412, 2812, Rasmus Madsen, 4½, søn af smaakjører Mads Madsen, Frederiksgade 44
1877, 2512, 3112, Johan Christian Høybye, 9½, søn af amtstuefuldmægtig Hans Jacob Høybye, Overgade 38. Født i St. Knuds Sogn
1877, 2812, 3112, Niels Christian Stephan Rasmussen, 9 maaneder, søn af former Niels Hansen Rasmussen, Frederiksgade 64. Født Vor Frue
1877, 3012, 04011878, Henrik Marius Henriksen, 1 og 1 maaned, søn af murersvend Hans Chr. Henriksen, Adamsgade 48. Født i Vor Frue
1877, 3012, 04011878, Hans Adolph Mathiasen, gift slagtermester, 51, St. Jørgens Forstad 5 A. Født i St. Hans Sogn
1878, 1401, 2101, Niels Petersen, gift skrædermester, 65, Overgade 40
1878, 1901, 2401, Johannes Gustav Waldstrøm, 9 maaneder, søn af blikkenslager Ditlev Eggert Julius Waldstrøm, Nedergade 12
1878, 1801, 2501, Niels Madsen, enkemand, aftægtsmand og fhv. husmand, 82. Født i Lumby Ejby Mark
1878, 2401, 3001, Knud Eriksen, enkemand og røgter, 57½, Aasum Bomhus
1878, 0202, 0702, Hans Peter Valdemar Madsen, 1 og 2 maaneder, søn af bødker Peter Vilhelm Gotfred Madsen, Ramsherred 51. Født Vor Frue
1878, 0302, 0802, Hans Peter Nielsen, 9 maaneder, søn af skrædder Christian Nielsen, Eiby Mark. Født i Vor Fure
1878, 0502, 1102, Johannes Simonsen, enkemand, kontorbud og fhv. værtshusholder, 55, Pugestræde 43
1878, 1002, 1502, Jens Alfred Rasmussen, ½, søn af arbeidsmand Jørgen Rasmussen, St. Jørgens Forstad. Født i Vor Frue
1878, 1202, 1902, Laurits Larsen, 2 og 8 maaneder, søn af gaardeier Christen Larsen, Eiby Mark. Født i Vor Frue
1878, 1402, 2202, Mads Segubsen, ugift væver, 54, Adamsgade 21. Født i Tommerup
1878, 1902, 2202, Hans Marius Peter Hansen, 3 uger, søn af smedemester Niels Peter Hansen, St. Jørgens Forstad. Født i Vor Frue
1878, 1702, 2102, Hans Madsen, 11 dage, søn af ugift Caroline Mathilde Madsen, Skræppestræde 2
1878, 2202, 2902, Marius August Emanuel Lund, 1 og 11 maaneder, søn af arbeidsmand A. J. C. C. J. J. Lund, Blæsenborg 36
1878, 2002, 2802, Johannes Frederik Føns, enkemand, arbeidsmand og skrædder, 46½, Skræppestræde 34
1878, 0103, 0503, Jens Jørgen Jørgensen, 16, stedsøn af arbeidsmand Frederik Hansen, St. Jørgens Forstad. Født i St. Hans
1878, 0103, 0503, Dødfødt dreng, søn af forpagter Carl August Kjørbo, Eiby Mølle
1878, 1203, 1503, Harald Henning Hansen, 5 uger, søn af snedkermester Hans Henning Hansen, Nedergade 3
1878, 1303, 1803, Jens Peter Jensen, 11 maaneder, søn af tømrersvend Hans Knudsen Jensen, Grynhusene 31
1878, 1203, 1803, Hans Kristian Larsen, 8 maaneder, søn af ugift Karen Marie Larsen, Lykkedalshuset
1878, 1803, -, Rasmus Loft, enkemand og fhv. snedkermester, 83, Frederiksgade 60. I Bogense
1878, 0304, 0604, Vencel Emil Kugler, ugift organist, 61, Frederiksgade 7. Ved Vor Frue Kirke
1878, 0704, 1004, Jens Christian Hansen, 7 uger, søn af arbeidsmand Hans Peter Hansen, Skræppestræde 18
1878, 1404, 2004, Johan Sofus Bøving Nielsen, 2½ maaned, søn af snedker Carl Henrik Nielsen, Mellemstræde 84
1878, 2804, 0105, Dødfødt dreng, søn af murer Hans Christian Rasmussen, Frederiksgade 42
1878, 0705, 1105, Hans Hansen, gift husmand, 55, Eiby. Født i Brendekilde
1878, 0805, 1305, Carl Christian Henriksen, 6 uger, søn af murer Ferdinand Henriksen, Nedergade 6. Født i St. Knuds
1878, 1005, 1305, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Christian Jensen, Eiby Mark
1878, 1705, 2205, Jens Hansen, 1½, søn af arbeidsmand Lars Hansen, Eiby Mark
1878, 2005, 2705, Emil Theodor Frederik Madsen, ugift smedesvend, 23, Adamsgade 12
1878, 3105, 0406, Emil Poulsen, 1 og 2 maaneder, søn af maler Niels Christian Poulsen, Frederiksgade 27
1878, 0206, 0806, Mogens Hansen, 3 uger, søn af smedesvend Anders Hansen, Eiby Mark
1878, 1106, 1706, Vilhelm Frederik Møller, ugift sæbemester, 62 og 9 maaneder, Overgade 58
1878, 1006, 1906, Villiam Christensen, elev, 14, paa Frederiksberg Slot. Søn af skrædermester Christensen i Overgade
1878, 2806, 0407, Gudmund Hansen, 7½, søn af ugift Jensine Christine Conradine Hansen, Gillestedhus
1878, 0507, 0907, Jens Peter Jacobsen, 4 uger, søn af ugift Maren Kirstine Jacobsen, St. Jørgensgade 34
1878, 1307, 1807, Carl Christian Hansen, 4½, søn af stenhugger Rasmus Hansen, Frederiksgade 35. Født i Bogense
1878, 1607, 2007, Niels Christian Jespersen, 3 uger, søn af ugift Marie Sophie Frederikke Jespersen, Adamsgade 6
1878, 1507, 2207, Jens Olsen, ugift og tjente som bestyrer, 58, hos vognmand R. Steffensens enke, Nedergade. Født i Skeebjerg ved Herning
1878, 3007, 0508, Gomme Christian Tamdrup, gift farver, 81, Overgade 28
1878, 0508, 0908, Steffen Julius Christian Landkilde, gift mølleeier, 76, Eiby Mølle
1878, 0908, 1408, Jørgen Christian Pedersen, 12 uger, søn af ugift Johanne Marie Pedersen, Sortebrødre Torv 38
1878, 2208, 2708, Hans Peder Hansen, ½, søn af arbeidsmand Niels Hansen, Eiby Mark
1878, 2708, 3008, Jens Peter Jensen, ugift og fabriksarbeider hos brødrene Tydsen, 35, Overstræde 74. Født i Henne Sogn, Ribe Amt
1878, 3108, 0509, Niels Oluf Panduro Thrane, 2½, søn af slagter Niels Thrane, Overgade 67
1878, 0209, 0609, Niels Larsen, 5 maaneder, søn af arbeidsmand Rasmus Larsen, Nedergade 27
1878, 0509, 1009, Hans Jørgensen, enkemand og arbeidsmand, 73, Frederiksgade 6
1878, 0609, 1109, Christian Julius Voigt, gift kjøbmand, 40½, Overgade 60
1878, 1009, 1609, Hans Christian Frederiksen, enkemand, arbeidsmand og tidligere skomagersvend, 54, Grynhusene 57
1878, 1309, 1809, Carl Georg Nikolai Schrayh, ugift fisker, 65, Paaskestræde 42
1878, 1309, 1809, Herman Velblund, 5 uger, søn af skomager Ulrik Petersen Velblund, St. Jørgensgade 10
1878, 1409, 2009, Anders Peter Nielsen, rideknægt, 16½, i Corinth Kro i Brahetrolleborg Sogn. Født i Odense. Søn af træskomand Peter Nielsen
1878, 2209, 2709, Christian Vilhelm Lang, 6½, søn af kobbersvend Lang, Frederiksgade 39
1878, 2409, 3009, Mads Langhoff, gift slagtermester, 55½, Nyborg Landevei
1878, 0410, 1010, Anders Peter Sofus Petersen, 4, søn af huseier Frederik Petersen, Eiby Mark
1878, 2110, 2510, Jens Marius Petersen, 10 dage, søn af snedker Peter Christian Petersen, Frederiksgade 63
1878, 0111, 0811, Christian Jantzen, gift rebslagermester, 81, Frederiksgade 24
1878, 0511, 0811, Christian Julius Viggo Bruun, 2, søn af smedesvend Johan Valdemar Bruun, Skræppestræde 14
1878, 0711, 1111, Hans Nielsen, ugift tjenestekarl, 24, Skræppestræde 11. Født 1854 i Jordløse Sogn
1878, 2811, 312, Carl Theodor With, 6 maaneder, søn af ugift Kirstine Marie With, Frederiksgade 35
1878, 1012, 1312, Udøbt dreng, 7 uger, søn af amtstuefuldmægtig Hans Jacob Høybye, Overgade 38
1878, 0912, 1312, Fritz Nellemann Kruuse, 1½, søn af hestehandler Kruuse, Juelsminde
1878, 1312, 2012, Hans Christian Georg Petersen, gift snedkermester, 56½, Frederiksgade 40
1878, 1712, 2012, Udøbt dreng, 3 uger, søn af leietjener Lars Knudsen, St. Jørgens Forstad 10
1878, 1812, 2112, Alfred Jørgensen, 3 maaneder, søn af skrædersvend Jørgen Christian Jørgensen, Frederiksgade 77
1878, 2012, 2712, Niels Rasmussen, gift skrædermester, 75 og 9 maaneder, Mellemstræde 83
1878, 2212, 2712, Christen Henrik Christensen, 5½, søn af husmand Anders Christensen, Eiby Mark
1878, 2012, 2712, Mouritz Trap Friis Faber, gift kjøbmand, 70 og 3 maaneder, Overgade 41
1879, 0101, 0601, Anders Christian Andersen, 11 maaneder, søn af rugbrødbager A. J. Andersen, St. Jørgens Forstad 35
1879, 1201, 1701, Lars Carl Anton Jespersen, 3 dage, søn af arbeidsmand Jochum Jespersen, St. Jørgens Mark
1879, 2401, 3001, Peter Thorvald Petersen, bogbinderlærling, 15, Adamsgade 44. Søn af afdøde husmand Peter Hansen
1879, 2501, 3101, Otto Friedrich Wilhelm Drecuche, gift stentrykker, 29, Frue Kirkestræde 9. Født i Breslau
1879, 0302, 0802, Emil Marius Rosschouv Larsen, 7½, søn af smedemester Carl Larsen, Sortebrødre Torv 48
1879, 0902, 1402, Hans Peter Brodersen, gift slagter, 28 og 9 maaneder, Rebslagerbanen
1879, 1002, 1402, Udøbt dreng, 5 dage, søn af væver Jens Hansen, Frederiksgade 3
1879, 1402, 1902, Johannes August Georg Hagedum, ugift tjenestekarl, 24, hos hestehandler Nielsen, Frederiksgade 38
1879, 1402, 2002, Jørgen Rasmussen, gift, skrædermester og bedemand, 76 og 11 maaneder, Frue Kirkestræde 13
1879, 0503, 1103, Niels Christian Larsen, gift bødkermester, 52, St. Jørgensgade 4
1879, 0603, 1303, Julius Rudolph Granau, 5 og 9 maaneder, søn af skomagersvend Peter Ferdinand Granau, Nedergade 19
1879, 1003, 1703, Hans Christian Frederiksen, gift slagtersvend, 31, Grynhusene 57
1879, 2003, 2703, Christen Nielsen, gift arbeidsmand, 45½, St. Jørgensgade 23
1879, 2904, 0505, Albert Jørgen Valdemar Wilkens, 4 maaneder, søn af gymnastiklærer Heinrich Josaias Martin Wilkens, Adamsgade 6 A
1879, 0705, 1305, Andreas Christian Jensen, enkemand og oliemester, 59, St. Jørgens Forstad
1879, 1205, 1905, Anders Tistrand Clemmensen, gift, retsvidne og skomagermester, 76, Hunderupgade 5
1879, 1505, 1905, Albert Oskar Talleruphus, 7 maaneder, søn af detaillist Peder Andersen Talleruphus, Frederiksgade 22
1879, 1805, 2305, Anders Rasmussen, gift og fhv. natvægter, 72, Præstestræde
1879, 2205, 2905, Lars Rasmussen, enkemand og fhv. taarnvogter, 73 og 8 maaneder, Sortebrødre Torv 48
1879, 0206, 0606, Niels Madsen, gift dagleier, 60, St. Jørgens Forstad 66
1879, 0706, 1206, Niels Henrik Anderskou, gift malersvend, 43 og 9 maaneder, Frederiksgade 35
1879, 0806, 1306, Peter Hohlweg Christiansen, gift skolelærer og dannebrogsmand, 74 og 11 maaneder, Eiby Skole
1879, 1106, 1706, Hans Vilhelm Henningsen, gift maskinarbeider, 42, Kirkegaardsallé 21
1879, 1406, 1806, Carl Andreas Jørgensen, 1½, søn af rugbrødbager Niels Jørgensen, Frederiksgade 12
1879, 1606, 2006, Christian Lang, 5 uger, søn af kobbersmedsvend Lang, Frederiksgade 39
1879, 1506, 2206, Gram Olsen, 11 uger, søn af arbeidsmand Hans Peter Olsen, i Bøgebjerg, Viby Sogn
1879, 2206, 2606, Hans Madsen, enkemand og arbeidsmand, 75 og 9 maaneder, Skræppestræde 6
1879, 2306, 2706, Karl Marius Hansen, 10 uger, søn af uhrmager Hans Hansen, Overgade 30
1879, 2806, 0307, Niels Jørgen Hansen, 15, søn af afdøde arbeidsmand Hans Hansen, Adamsgade 67
1879, 2506, 3006, Hans Christian Schmidt, 9 maaneder, søn af lærer Christian Schmidt, Nedergade 30
1879, 2807, 3107, Jakob Jensen, gift skrædder, 50, Tommerup Nørremark
1879, 3007, 0208, Carl Alfred Frederik Hansen, 6 uger, søn af brænderikarl Frederik Hansen, Pjentedam 42-43
1879, 1008, 1408, Jens Christiansen, ugift tjenestekarl, 29½, Killerup
1879, 1008, 1608, Jakob Mortensen, gift tømrersvend, 55, Skræppestræde 17
1879, 1408, 2008, Axel Frits Langhoff, enkemand og malermester, 66, Pugestræde 49
1879, 1908, 2308, Niels Nielsen Hansen, gift arbeidsmand, 64, Provstehuset St. Jørgens Mark
1879, 2608, 0309, Aage Theodor Carl Olaf Rasmussen, 3 og 9 maaneder, søn af contorist Hans Peter Rasmussen, St. Jørgensgade 13
1879, 2808, 0309, Hans Otto Valdemar Rasmussen, 5 og 2 maaneder, søn af contorist Hans Peter Rasmussen, St. Jørgensgade 13
1879, 3008, 0309, Axel Rasmus Christian Oscar Rasmussen, 6 og 4 maaneder, søn af contorist Hans Peter Rasmussen, St. Jørgensgade 13
1879, 3108, 0309, Holger Einar Magnus Rasmussen, 1 og 11 maaneder, søn af contorist Hans Peter Rasmussen, St. Jørgensgade 13
1879, 0109, 0609, Carl Christian Ørnstrup, gift karethmager, 55, Nedergade 7
1879, 0309, 0609, Hans Hansen, 16 maaneder, søn af smedesvend Anders Hansen, Eiby
1879, 1509, 2009, Peter Engelbrechtsen, gift arbeidsmand, 72½, Grynhusene 14
1879, 1009, 1309, Rasmus Vilhelm Larsen, 1 og 9 maaneder, søn af murersvend Lars Rosenkrands Hansen, Bangsboder 49
1879, 1809, 2409, Christian Gerhard Rasmussen, 6 uger, søn af smed Jørgen Rasmussen, Frederiksgade 22
1879, 2809, 0210, Charles Alexander Petersen, 2½, søn af cigarmagersvend Richard Albert Petersen og Erikke Christine Rasmussen, 25, Grynhusene 31
1879, 0410, 0810, Hans Jakob Hansen, 11 uger, arbeidsmand Hans Hansen, St. Jørgens Mark (Risingshus)
1879, 0510, 1010, Dødfødt dreng, søn af malersvend Andreas Eduard Hansen, St. Jørgensgade 15
1879, 1010, 1410, Lars Jørgensen, gift arbeidsmand, 52½, Skræppestræde 23
1879, 1710, 2310, Johannes Julius Hansen, 11, søn af handskemager Jakob Vilhelm Hansen, Frederiksgade 48
1879, 1910, 2410, Marius Christian Andersen, ugift tobakspindersvend, 20, Frederiksgade 7. Søn af afdøde murer Lars Andersen
1879, 1810, 2310, Christian Herman Petersen, 5 maaneder, søn af bagersvend Peter Frederik Pedersen, St. Jørgens Forstad 18
1879, 1910, 2410, Hans Peter Lund, 1 og 10 maaneder, søn af skrædermester Frederik Martin Peter Lund, Nedergade 40
1879, 1910, 2510, Jens Reinholdt Simonsen, 1 og 2 maaneder, søn af bryggerkusk Jørgen Simonsen, Frederiksgade 65
1879, 0211, 0811, Hans Knudsen Jensen, gift arbeidsmand, 32, Grynhusene 31
1879, 1411, 1911, Jens Johansen, gift røgter, 72, Frederiksgade 42
1879, 1811, 2411, Hans Christian Marius Jørgensen, 4 uger, søn af arbeidsmand Rasmus Jørgensen, Sortebrødre Torv 38
1879, 0212, 0612, Carl Albert Langsted, 6 uger, søn af ugift Marie Kirstine Christiansen. I pleie i Grynhusene 57
1879, 0612, 0912, Hans Henningsen, 3½ maaned, søn af rugbrødbager Lars Henningsen, Frederiksgade 62
1879, 1612, 2012, Adolf Petersen Jeppesen, 1 og 9 maaneder, søn af skomager Anders Frederik Petersen Jeppesen, Frederiksgade 56
1879, 1812, 2312, Axel Davidsen, 1 og 8 maaneder, søn af farver Christian Johan Davidsen, Nedergade 13
1880, 0801, 1601, Jørgen Rasmus Jørgensen, 1½, søn af arbeidsmand Rasmus Jørgensen, Sortebrødre Torv 38
1880, 1001, 1601, Frands Oskar Sørensen, 2 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Søren Andersen, Grynhusene 45
1880, 1301, 1601, Julius Albrecht Rasmussen, 3, søn af kjøbmand Christian Rasmussen, Frederiksgade 36
1880, 1501, 2201, Anders Jørgensen, ugift, 76, Biskorup
1880, 1101, 1901, Emanuel Gustav Julius Pedersen, 9 maaneder, søn af møllersvend Jesper Pedersen, St. Jørgens Forstad 53
1880, 1401, 1901, Anton Carl Pedersen, 3, søn af møllersvend Jesper Pedersen, St. Jørgens Forstad 53
1880, 1501, 1901, Knud Christian Jensen, 11 maaneder, søn af afdøde Tomas Hans Knudsen Jensen, Grynhusene 31
1880, 2001, 2601, Christian Hansen, 6, søn af afdøde murermester H. C. Hansen, Pjentedamsgade 7
1880, 1402, 1902, Johan Christian Frederik Føhns, gift og afskediget vagtmester, 62, Frederiksgade 22
1880, 2602, 0303, Frands Asmus Heinrich Füchsen, gift og fhv. forretningsfører, 35, Overgade 46
1880, 2602, 0303, Axel Vilhelm Emil Hansen, 7, søn af contorbud Emil Christian Hansen, Ridehusgade 6
1880, 2802, 0403, Carl Ludvig Christensen, 16 og 9 maaneder, søn af drænsmester Hans Jørgen Andreas Christensen, Eiby
1880, 0203, 0803, Jens Peter Frederiksen, 1½, søn af arbeidsmand Frederik Mikkelsen, Ridehusgade 36
1880, 1003, 1303, Adolf Petersen Jeppesen, 8 uger, søn af skomager Anders Frederik Petersen Jeppesen, Frederiksgade 56
1880, 1503, 2003, Marius Christensen, ½, søn af mælkehandler A. Christensen, Adamsgade 14
1880, 2303, 3003, Jeppe Rasmussen, ugift gartner, 40, Stubberup, i Sandager Sogn
1880, 2803, 0304, Hans Christian Olsen, ugift sigtemager, 43, Bangsboder 52
1880, 2703, 0104, Carl Theodor Ibsen, gift skibsfører, 44, Nørregade
1880, 0604, 1304, Mathias Lindegaard Rex, enkemand og skomagermester, 83, Frederiksgade 7
1880, 1004, 1504, Carl Ludvig Rasmussen, 8½, søn af arbeidsmand Anders Rasmussen, Frederiksgade 46
1880, 1804, 2104, Johannes Emil Charles Sørensen, 5 og 5 maaneder, søn af indsidder Peter Sørensen, Eiby Mark
1880, 1904, 2404, Søren Peter Mortensen, gift skomagermester, 62, Sortebrødre Torv 37
1880, 1904, 2604, Albert Andreas Olsen, 10½, pleiesøn af amtstuefuldmægtig Høybye, Overgade 38
1880, 2404, -, Niels Nielsen, 1½ døgn, søn af ugift Ane Margarethe Nielsen, Eiby
1880, 2504, 3004, Peder Kristian Hansen, 1, søn af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen, Ridehusgade 12
1880, 2804, 0505, Peter Nielsen, gift arbeidsmand, 50 og 11 maaneder, St. Jørgensgade 22
1880, 0605, 1205, Carl Petersen, 7½, søn af skomager Carl Petersen, Pjentedam 46
1880, 0505, 1005, Sophus Schmidt, 5 maaneder, søn af lærer Chr. Schmidt, Nedergade 30
1880, 0705, 1105, Vilhelm Henning Hansen, 11 maaneder, søn af snedkermester Hans Henning Hansen, Nedergade 3
1880, 0805, 1305, Peter Nielsen, gift kleinsmedsvend, 27, Frederiksgade 61
1880, 1105, 1405, Axel August Robert Drue, 3 maaneder, søn af slagtermester Heinrich Carl Christian Drue, Fredensgade 26
1880, 1405, 1905, Ludvig Christian Christensen, 3 uger, søn af ugift Laura Knudsine Nielsen, Frederiksgade 53
1880, 2005, 2405, Udøbt dreng, 10 timer, søn af bryggerkarl Mads Mortensen, Theaterstræde 6
1880, 2805, 0106, Jørgen Rasmussen, 2, søn af arbeidsmand Johan Rasmussen, St. Jørgens Forstad 2
1880, 0506, 0806, Axel Karl Kingo Pedersen, 1 og 11 maaneder, søn af kjøbmand Hans Peder Kingo Pedersen, Overgade 54
1880, 2305, 2705, Peter Hjalmar Christian Hansen, 1½, søn af oversergent i 16de Bataillon F. V. Hansen, Sortebrødre Torv 13
1880, 306, 1006, Niels Hjeronymus, ugift og fhv. skrædermester, 68, Hunderupgade 5
1880, 1106, 1706, Lars David Hansen, gift værtshusholder, 47½, Pjentedam
1880, 1506, 1906, Hans Marius Jacobsen, 6½, søn af arbeidsmand Niels Jacobsen, Grynhusene 51
1880, 1906, 2406, Rasmus Dannesbo, gift landmand, 60, St. Jørgens Forstad
1880, 0707, 1207, Jens Henrik Hein, 5½, søn af snedkersvend Johan Henrik Hein, Overgade 67
1880, 1007, 1607, Peter Christian Jørgensen, 10 uger, søn af ugift Christine Jørgensen, St. Jørgensgade 5
1880, 2607, 2907, Carl Emil Hansen, 5 maaneder, søn af arbeidsmand Peter Laurits Christian Hansen, St. Jørgensgade 13
1880, 2807, 3107, Hans Peter Hansen, 8 uger, søn af smed Anders Hansen, Eiby Mark
1880, 2807, 0308, Christian Frelle Møller, 3 og 9 maaneder, søn af skomager Hans Jacobi Møller, St. Jørgensgade 34
1880, 2907, 0408, Frants Ludvig Jantzen, fraskilt mand og rebslager, 43, Frederiksgade 24
1880, 0108, 0408, Dødfødt dreng, søn af ugift Sidsel Dorthea Hansen, Grynhusene 23
1880, 0208, 0508, Lars Jørgen Larsen, 7 maaneder, søn af arbeidsmand Morten Larsen, Rebslagerbanen
1880, 1108, 1608, Henrik Daniel Bernhard Johan Jensen, gift glarmester, 56, Mellemstræde 79
1880, 2608, 3008, Anders Larsen, gift smed, 59, Frederiksgade 40
1880, 2908, -, Hans Vilhelm Hansen (tvilling), 6 maaneder, søn af sergent ved 5te Bat. Hans Henrik Chr. Hansen, St. Jørgensgade 21
1880, 0209, 0609, Frederik Christian Duch, 12 uger, søn af skomager Christian Marcus Duch, Vesterbro 15
1880, 0509, -, Christian Valdemar Hansen (tvilling), 6 maaneder, søn af sergent ved 5te Bat. Hans Henrik Chr. Hansen, St. Jørgensgade 21
1880, 0809, 1309, Morten Andersen, ugift gaardeier, 70, Kildegaard
1880, 1209, 1609, Mads Jørgen Anton Nielsen, 8 maaneder, søn af ugift Christiane Martine Nikol. Cerese Hansen, Frederiksgade 41
1880, 1409, 1709, Frederik Sofus Vilhelm Thomsen, 10½ maaned, søn af slagtermester Thomsen, St. Jørgens Forstad
1880, 2109, 2709, Niels Nielsen, enkemand og skomagermester, 83, St. Jørgensgade 3
1880, 2509, 2809, Carl Theodor Ferdinand Bøgelund, 2 og 8 maaneder, søn af hestehandler Poul Nielsen Bøgelund, Nedergade 19
1880, 0110, 0810, Jens Edvard Neth, fraskilt og klodsemager, 65, Mellemstræde 79
1880, 0210, 0510, Ove Martinus Jensen, 4 uger, søn af ugift Caroline Hansen, Nedergade 41
1880, 0410, 0910, Jørgen Pedersen, ugift, 64, Killerup. Søn gaardeier Peder Knudsen
1880, 0610, 1210, Gorm Petersen, 1½, søn af snedker Johan Henrik Petersen, St. Jørgengade 4
1880, 2110, 2810, Axel Andersen, enkemand, røgter og fhv. rugbrødbager, 60 og 3 maaneder, Eiby
1880, 0111, 0411, Laurits Jens Vilhelm Larsen, 7 uger, søn af arbeidsmand Christian Larsen, St. Jørgens Forstad 52
1880, 0311, 0511, Udøbt dreng, 2 timer, søn af ugift Mathea Marie Hansen, Overgade 49
1880, 1011, 1611, Jacob Larsen, gift dagleier, 71, Paaskestræde 30
1880, 1311, 1911, Lars Carl Anton Jespersen, 9 maaneder, søn af arbeidsmand Jochum Jespersen, St. Jørgens Forstad 43
1880, 1611, 2011, Niels Larsen, gift, fhv. husmand og aftægtsmand, 69, St. Jørgens Forstad 70
1880, 1411, 1911, Lars Jørgensen, gift og fhv. rugbrødbager, 74, Albanigade 31
1880, 2911, 0312, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Pedersen, Eiby
1880, 0112, 0612, Peder Sørensen, gift, indsidder og fhv. hørsvinger, 44, Eiby Mark
1880, 0112, 0712, Niels Sørensen, ugift tømrersvend, 30, Frederiksgade 13
1880, 1112, 1612, Alma Henriksen, 2 og 9 maaneder, søn af tobakshandler A. F. Henriksen, Frederiksgade 9
1880, 1912, 2712, Frederik Andersen, 3 maaneder, søn af møllebygger Hans Carl Andersen, Allegade 21
1880, 1412, 1812, Dødfødt dreng, søn af snedker Niels Frederik Povlsen, Frederiksgade 39
1881, 0501, 1001, Carl Andersen, 5½ maaned, søn af murersvend Christian Andersen, Bangsboder 56
1881, 0601, 1301, Albanus Jens Johannes Jantzen, 2½, søn af rebslager Christian Jantzen, St. Jørgensgade 4
1881, 1801, 2401, Anton Frederik Jacobi Møller, 9 maaneder, søn af skomagermester Hans Jacobi Møller, St. Jørgensgade 34
1881, 1601, 2201, Alfred Fernhain Evald, gift teglværkseier, 25, Veile Mark, Veile Sogn, Svendborg Amt
1881, 2001, 2701, Jens Johannes Petersen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardeier Lars Pedersen, Killerup
1881, 2001, 2401, Thorvald Frederik Riis, 6½ maaned, søn af malermester Halvor Andreas Oskar Riis, Overgade 61
1881, 2101, -, Peter Clausen, gift, pensioneret overvagtmester, gymnastiklærer og dannebrogsmand, 78 og 9 maaneder, Overgade 60
1881, 2801, -, Laurits Nielsen, 1 og 11 maaneder, søn af tømrer OleThomsen, Møntestræde 88
1881, 0402, 1002, Anders Johansen, gift arbeidsmand, 33 og 9 maaneder, Frederiks Forstad 119
1881, 0802, 1202, Søren Edvard Mainz, ½, søn af arbeidsmand Christen Sørensen Mainz, Frederiksgade 40
1881, 1002, 1702, Jens Peter Schutz, gift klodsemager, 55, Slotsgade 53
1881, 1902, 2402, Carl Peter Mortensen, 6, søn af arbeidsmand Rasmus Mortensen, Theaterstræde 7
1881, 0503, 1003, Morten Peter Christian Lammehave Jørgensen, gift blikkenslagersvend, 52, Frederiks Forstad 54
1881, 1003, 1703, Johannes Benedict Lorenzen, 1 og 3 maaneder, søn af kjøbmand Hans Christian Ludvig Lorenzen, Overgade 41
1881, 2203, 2503, Christian Valdemar Bjelke, 11 maaneder, søn af børstenbinder Peter Anton Marius Bjelke, Overgade 21
1881, 3103, 0704, Hans Niels Rasmussen, enkemand og fhv. gaardeier, 79, Nedergade 12
1881, 1104, -, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Peter Larsen, Mellemstræde 81
1881, 1204, 1904, Morten Jensen, gift væver, 64, Eiby
1881, 1904, 2604, Carl August Bang, gift agent, 60, Overgade 28
1881, 2004, 2504, Johannes Albert Nielsen, 1½, søn af afdøde smedesvend Peter Nielsen, Frederiksgade 46
1881, 2304, 2804, Peter Henrik Andersen, gift skrædder, 38, St. Jørgens Forstad 31
1881, 2604, 0205, Jens Mortensen, gift høker, 46, Adamsgade
1881, 2904, 0405, Niels Morten Adamsen, 5, søn af Ane Dorthea Adamsen, Frederiks Forstad
1881, 1005, 1605, Hans Christian Emil Nielsen, 6, søn af gartner Anders Nielsen, Overgade 63
1881, 2105, 2505, Valdemar Petersen, 10 dage, søn af snedker Henrik Petersen, St. Jørgensgade 4
1881, 2305, 2705, Jens Laurits Rosbach, 1, søn af skomager Viggo Bernhardt Rosbach, Overgade 23
1881, 2405, 3005, Hans Christian Hansen, gift maskinmester, 37, Sortebrødre Torv 21
1881, 2905, 0106, Jørgen Lollesgaard Olsen, 9 uger, søn af arbeidsmand Morten Olsen, Eiby Mark
1881, 3005, 0206, Jørgen Peter Rasmussen, 1 time, søn af snedker Peter Rasmussen, Nedergade 2
1881, 2606, 0207, Viggo Nikolai Petersen, 1½, søn af arbeidsmand Peter Petersen, Ridehusgade 3
1881, 2806, 3006, Carl Adolph Jensen, 8 dage, søn af sadelmager Carl Christian Jensen, Pjentedam 12
1881, 1407, 1907, Hans Andresen, gift arbeidsmand, 68 og 9 maaneder, Frederiks Forstad 119
1881, 2007, 2507, Niels Peter Petersen, 7 maaneder, søn af ugift Ingeborg Kirstine Petersen, St. Jørgens Forstad 47
1881, 2607, 2907, Hans Peder Rasmussen, ugift arbeidsmand, 34, Nedergade 1. Ved Telegrafen. Hjemmehørende i Korsør
1881, 3007, 0408, Hans Petersen, gift arbeidsmand, 72 og 3 maaneder, Sortebrødre Torv 20
1881, 0408, 0808, Emil Perrot, 3 maaneder, søn af cigarmager Frits Thomas Perrot, Bangsboder 69
1881, 0408, 1008, Henrik Knudsen, ugift kjøbmand, 28, Frederiksgade 23
1881, 0908, 1508, Christoffer Andersen, gift rugbrødbager, 27½, Frederiksgade 31
1881, 1808, 2308, Emil Olsen, 3 uger, søn af kjøbmand Anthon Olsen, Overgade 31
1881, 1709, 2309, Axel Vilhelm Emil Hansen, 13 maaneder, søn af contorbud E. Chr. Hansen, Ridehusgade 6
1881, 1409, 1809, Emil Wendelboe, 9, søn af fabrikbestyrer Wendelboe, Nedergade 23
1881, 1809, 2209, Dødfødt dreng, søn af værtshusholder Hans Jensen, St. Jørgens Forstad 23
1881, 1909, 2309, Lars Pedersen, gift arbeidsmand, 63, Overgade 61
1881, 2009, 2409, Erik Bruun Hansen, gift smedesvend, 67, Sortebrødre Torv 22
1881, 2609, 3009, Andreas Anderschou, ugift skomagermester, 55, Overgade 36
1881, 2809, 3009, Peter Johannes Jørgensen, 9 uger, søn af Olivia Olsen, Sortebrødre Torv 12
1881, 1410, 1810, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Niels Larsen, Adamsgade 36
1881, 1710, 2210, Carl Frederik Hannibal Føhns, ugift arbeidsmand, 43, Ridehusgade 22
1881, 28 - 2910 (natten mellem), 0311, Rasmus Larsen, ugift tjenestekarl, 22, Tornbjerg i Fraugde Sogn
1881, 0811, 1411, Christian Jørgensen, gift arbeidsmand, 63, Sortebrødre Torv 16
1881, 0811, 1411, Jørgen Carl Hansen, gift husmand og murersvend, 57, Jægershaab St. Jørgens Mark
1881, 0811, 1411, Jens Johannes Marius Jensen, 10 maaneder, søn af murer Hans Christian Jensen, Nyborg Landevei
1881, 1111, 1811, Bernhard Hvalsøe, enkemand og farver, 57, Overgade 45
1881, 1711, 2111, Hans Peter Hansen, ugift stenhuggersvend, 24, Theaterstræde 2
1881, 1711, 2311, Frederik Vilhelm Hansen, enkemand og snedkermester, 56 og 3 maaneder, Nedergade 16
1881, 2111, 2611, Jacob Nielsen Fjeldsted, enkemand og bryggeribestyrer, 61, Kjerteminde
1881, 2511, 2811, Knud Peter Nielsen, 5 uger, søn af arbeidsmand Eskild Nielsen, Eiby Mark
1881, 2611, 0212, Isak Mathias Dupont, enkemand og fhv. skomagermester, 69, Overstræde 46
1881, 2611, 0212, Hans Rasmussen, gift, husmand og dannebrogsmand, 58 og 9 maaneder, Eiby Mark
1881, 2811, 0312, Knud Christian Hansen, gift fyrbøder, 48, Ramsherred 47
1881, 1412, 2012, Christen Hansen Høyby, enkemand og fhv. hattemagermester i Nyborg, 72½, Olaf Ryesgade 4
1881, 1912, 2312, Rasmus Andersen, 8 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Anders Andersen, Gillestedhus
1881, 2612, 3012, Henrik Sophus Hansen, 2, søn af detaillist Hans Hansen, Overgade 64
1881, 2612, 3112, Alfred Møller, 3 maaneder, søn af skomager Hans Jacobi Møller, St. Jørgensgade 15
1882, 0401, 1001, Rasmus Peter Jørgensen, 6 dage, søn af ugift Maren Kirstine Jørgensen, St. Jørgens Forstad 54
1882, 0501, 1201, Japher Kehlet Schønberg, ugift cand. pharm., 75, Overgade 42
1882, 0701, -, Carl Frederik Ferdinand Ohrt, handelslærling, 16 og 11 maaneder, Overgade. Søn af afdøde sergent Ohrt
1882, 1101, 1801, Vilhelm Frederik Rasmussen Maegaard, gift kjøbmand, 61, Frue Kirkestræde 16
1882, 1301, 1801, Erik Jespersen, gift arbeidsmand, 74, Ridehusgade 22
1882, 1501, 2301, Hans Wendelboe, enkemand og snedkermester, 86, Frue Kirkestræde 11
1882, 2901, 0102, Niels Christian Larsen, 6 dage, søn af arbeidsmand Rasmus Larsen, St. Jørgensgade 39
1882, 1602, 2402, Viggo Andersen, 5 maaneder, søn af snedker Hans Carl Andersen, Allégade 17
1882, 1702, 2302, Anders Herman Christensen, 3 maaneder, søn af rugbrødbager Anders Christensen, Theaterstræde 39
1882, 1802, 2402, Laurits Peter Buch, 1, søn af smedesvend Chr. Hansen Buch, Grynhusene 29
1882, 2202, 0103, Jørgen Kristian Petersen, gift dreiersvend, 39, St. Jørgens Forstad 14
1882, 2602, 0103, Carl Theodor Bøgelund, 2 maaneder, søn af restauratør Bøgelund, Torvet 3
1882, 2702, 0303, Dødfødt dreng, søn af ugift Inger Petersen, Overstræde 48
1882, 1503, 2103, Niels Mortensen, gift arbeidsmand, 61, Frederiksgade 75
1882, 2103, 2403, Hakon Moe Larsen, 1 og 3 maaneder, søn af kordegn og klokker Larsen, Frederiksgade 45
1882, 3103, 0404, Niels Rosenlund Nielsen, 2 og 3 maaneder, søn af væver Anders Nielsen, St. Jørgens Forstad 6
1882, 1304, 1804, Dødfødt dreng, søn af murersvend Julius Ferdinand Stolzenbach, Ridehusgade 31
1882, 1504, 2104, Peter Steffensen, gift forpagter, 37, Overgade 49
1882, 1804, 2404, Jens Vilhelm Oscar Clausen, ugift slagtersvend, 26, Nedergade 36. Søn af portner Clausen
1882, 2304, 2704, Anders Christian Poulsen, 1, søn af ugift Metteline Margrethe Poulsen, St. Jørgens Forstad 25
1882, 0205, 0805, Carl Julius Meiborg, 3 uger, søn af farver Søren Hannibal Meiborg, Overgade 52
1882, 0505, 1005, Hans Jensen, gift murersvend, 50, Adamsgade 16
1882, 0805, 1305, Hans Christian Hansen, 7 dage, søn af ugift Sidsel Dorthea Hansen, St. Jørgens Mark
1882, 1005, 1305, Jens Laurits Jensen, 3 maaneder, søn af tømrer Niels Jensen, Grynhusene 39
1882, 1605, 2205, Mads Petersen, gift detaillist, 54, Adamsgade 20
1882, 1805, 2205, Arild Ludvig Marius Brandt Hansen, 13 maaneder, søn af ugift Johanne Marie Kirstine Hansen, Frederiksgade 77
1882, 2005, 2505, Hans Larsen, 6, søn af arbeidsmand Rasmus Larsen, Grynhusene 57
1882, 1406, 2106, Peder Rasmussen, gift arbeidsmand, 40, St. Jørgensgade 26
1882, 2006, -, Carl Julius Steffensen, 2 timer, søn af detaillist Vilhelm Steffensen, Brogade 20
1882, 2306, 2806, Niels Nielsen, enkemand, dannebrogsmand og fhv. markkæmner, 83, Sortebrødre Torv
1882, 1007, 1307, Otto Davidsen, 2 maaneder, søn af farver Christian Johan Davidsen, Nedergade 13
1882, 1307, 1707, Rasmus Anton Sørensen, ugift, 52, St. Jørgensgade 18
1882, 2107, 2707, Niels Hansen, gift detaillist, 54, Frederiksgade 59
1882, 2707, 0108, Harald Valdemar Hansen, 15 uger, søn af murer Hans Christian Hansen, Frederiksgade 50
1882, 2807, 0108, Christoffer Theodor Buch, 11 uger, søn af smedesvend Chr. Hansen Buch, Grynhusene 29
1882, 0108, 0508, Niels Peter Dorch, gift hattemager, 67, Frue Kirkestræde 5
1882, 0208, 0708, Niels Petersen, gift arbeidsmand, 48½, Frederiksgade 46
1882, 1108, -, Simon Christensen, gift arbeidsmand, 43, Bangsboder 66
1882, 1308, 1808, Jens Larsen, gift arbeidsmand, 68, Frederiksgade 5
1882, 1408, 1808, Charles Andersen, 9 maaneder, søn af skomagermester Chr. Fred. Theodor Andersen, Sortebrødre Torv 27
1882, 2007, 2507, Niels Pedersen, ugift lem, 73, i Graabrødre Hospital
1882, 2208, 2408, Harald Andresen, 6 uger, søn af skomager Jens Iver Christian Andresen, St. Jørgensgade 32
1882, 2308, 3008, Peter Petersen, gift og fhv. landmand, 48, Frederiksgade 72
1882, 0209, 0709, Niels Holger Hansen, 3 dage, søn af ugift Anne Hansmine Nielsen, St. Jørgensgade 34
1882, 0509, 0909, Carl Marius Petersen, ½, søn af smedesvend Lars Anton Petersen, Nedergade 11
1882, 1009, 1409, Sofus Emil Hansen, 4 maaneder, søn af jalousimager Rasmus Hansen, Bangsboder 66
1882, 1109, 1509, Carl Christiansen, 6 uger, søn af kjøbmand Niels Christiansen, Vestergade 100
1882, 1309, 1609, Hans Henrik Hansen, 7 uger, søn af Ane Katrine Hansen, St. Jørgensgade 33
1882, 1409, 2009, Jacob Hansen, ugift maskinarbeider og fattiglem, 24, Fattiggaarden
1882, 2809, 0210, Rasmus Peter Rasmussen, 7 uger, søn af landbrugsbestyrer Rasmus Rasmussen, Eiby Mark
1882, 2809, -, Niels Oscar Adolph Nielsen, ugift handelsbetient, 20, Adamsgade 5
1882, 3009, 0510, Lars Larsen, ugift cigarmager, 27, Bangsboder 49
1882, 0910, 1410, Knud Hansen, gift arbeidsmand, 58, Frederiksgade 35
1882, 1210, -, Karl Henrik Helms, ugift cand. juris., 23, Skjellerup. Søn af sognepræst Helms
1882, 1410, 1710, Niels Hansen, 9 dage, søn af ugift Gjertrud Marie Jensen, Brogade 21
1882, 1610, 2310, Mads Thomsen, ugift arbeidsmand, 77, St. Jørgensgade 2
1882, 2710, 3110, Julius Carl Sophus Fjellerad, 2 dage, søn af skrædersvend Georg Nicolai Fjellerad, Adamsgade 34
1882, 2710, 0211, Jørgen Rasmussen, gift arbeidsmand, 68, Risingshus
1882, 0411, 1011, Frederik Eiler Zeuthen Ployen Svitzer, ugift, 44, paa Eiershaab i Vor Frue Landsogn. Søn af afdøde stiftsprovst Svitzer, Ubberud
1882, 1111, 1711, Niels Christian Hansen, gift arbeidsmand, 37, Ridehusgade 24
1882, 1012, 1512, Peter Lang, 8 maaneder, søn af kobbersmed Christian Ludvig Lang, Grynhusene 33
1882, 1012, 1312, Dreng, 2 timer, søn af maskinmester Hans Christian Hansen, Frederiksgade 7
1882, 2712, 02011883, Peter Christian Jensen, enkemand og sadelmager, 84, Paaskestræde 44
1882, 2612, 3012, Vilhelm Nielsen, enkemand, klodsemager og invalid, 57, St. Jørgens Forstad 48
1883, 0201, 0901, Niels Carl Nielsen, 9 maaneder, søn af sadelmagersvend Anders Peter Nielsen, Bjerggade 10 A
1883, 1001, 1601, Johan Poulsen Møller, gift arbeidsmand, 62, St. Jørgens Forstad 33
1883, 1001, 1601, Peter Petersen, 8 maaneder, søn af ugift Ingeborg Kirstine Petersen, St. Jørgens Forstad 4
1883, 2201, 2901, Theodor Bendz Paludan Kaehne, enkemand og sadelmagermester, 58 og 9 maaneder, Nedergade 7
1883, 2801, 0302, Johan Frederik Heesch, gift snedkersvend, 64, Frederiksgade 24
1883, 0202, 0902, Hannibal Severin Wappenhaus, ugift toldfuldmægtig, 73, Nedergade 20
1883, 0202, 0902, Andreas Christian Johan Knudsen, enkemand, fattiglem og skræder, 59, Slotsgade 53
1883, 0802, 1502, Jens Vilhelm Christensen, enkemand og tobaksarbeider, 44, Brogade 21
1883, 1002, 1602, Niels Frederik Thrane, gift malermester, 59, Ridehusgade 12
1883, 2402, 0103, Christian Madsen, ugift tjenestekarl, 19, Grynhusene 45
1883, 2802, 0803, Viggo Frederik Andersen, 2 og 9 maaneder, søn af snedkermester Andersen, Allegade 23
1883, 1003, 1903, Hans Nielsen, gift og fhv. gaardeier, 82 og 3 maaneder, i Killerup
1883, 1703, 2103, Louis Valdemar Mathias Nielsen, 8 uger, søn af rugbrødbager Thomas Nielsen, Adamsgade 24
1883, 1803, 2403, Rasmus Rasmussen, gift arbeidsmand, 82½, St. Jørgens Forstad 12
1883, 1803, 2403, Mathias Hendrik Lembcke, enkemand og fhv. bødker, 83, Aarup
1883, 2103, 2703, Einer Schwarz Grønning, 15 dage, søn af kjøbmand Christian Vilhelm Grønning, Grynhusene 21
1883, 2803, 0404, Anders Andersen, gift røgter og forhen væver, 68½, Grynhusene 21
1883, 0604, 1004, Carl Theodor Urban Jensen, gift forretningsfører, 31, Aarhus Arrest
1883, 1204, 2104, Hans Jørgensen, enkemand og fhv. gaardmand, 80½, Eiby
1883, 0105, 0505, Udøbt dreng, 1 uge, søn af slagter Offer Marius Voller, Kragsbjergveien 110
1883, 1505, 1805, Nicolai Scharff, enkemand og musiklærer, 83, St. Jørgensgade 21
1883, 0206, 0706, Ole Hansen, gift arbeidsmand, 41, St. Jørgens Forstad 53
1883, 0706, 1206, Niels Peter Nielsen, ugift landvæsenselev, 18, paa Revnholt. Søn af husmand Peder Nielsen i Killerup
1883, 1506, 2106, Rasmus Christensen, enkemand og arbeidsmand, 68, Grynhusene 37
1883, 2506, 3006, Anton Rosenvinge, ugift maskinarbeider, 19½, Nedergade 13
1883, 2806, 0407, Rudolf Christoffer Theodor Jantzen, ugift tobakspindersvend, 21, St. Jørgensgade 4
1883, 2906, 0407, Lars Hansen, gift skomager, 53, Grynhusene 22
1883, 0907, 1207, Carl Emil Eis, 1½, søn af garversvend Bernhard Eis, Frederiksgade 9
1883, 1007, -, Valdemar Nicolai Marius Jørgensen, 5 maaneder, søn af beslagsmed Jochum Marius Jørgensen, Frederiksgade 60
1883, 1407, 2007, Anders Christian Andersen, gift garversvend, 31, Frederiksgade 65
1883, 1807, 2307, Svend Hansen, gift skomager, 56, Overgade 27
1883, 0708, 1008, Carl Adolf Grupe, 15 dage, søn af slagtermester Carl Adolf Christhof Grupe, Overgade 44
1883, 0908, 1508, Didrik Christian Faaborg Hansen, ugift kjøbmand, 74, Overgade 34
1883, 1008, 1508, Søren Oskar Einer Petersen, 8 maaneder, søn af murer Jørgen Christian Petersen, St. Jørgens Forstad 7
1883, 1208, 1408, Laurits Jensen, 2 dage, søn af brænderikarl Jens Peder Jensen, St. Jørgensgade 1
1883, 1608, -, Søren Christian Hendriksen, ugift tjenestekarl, 19½, Stormosegaard
1883, 2608, 0109, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 77, St. Jørgensgade 27
1883, 0409, 1009, Andreas Christiensen (tvilling), 7 dage, søn af ugift Augusta Henriette Vilhelmine Josephsen, Ridehusgade 12
1883, 0809, 1009, Johan Christiensen (tvilling), 11 dage, søn af ugift Augusta Henriette Vilhelmine Josephsen, Ridehusgade 12
1883, 1409, 1909, Axel Ingvard Hjalmar Martin Larsen, 9 maaneder, søn af gasarbeider Johan Peter Larsen, Grynhusene 22
1883, 0508, 0210, Peter Munck, formodes af være snedkerlærling, 17½, Nyborg Landevei. Søn af snedker Munck
1883, 2909, 0510, Jens Peter Vilhelm Klemmensen, gift skræder, 55, Grynhusene 12
1883, 3009, 0410, Hans Eduard Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af skomager Niels Jørgen Hansen, Nedergade 5
1883, 0810, 1510, Niels Ottesen, enkemand og forhen tjener, 86, Sortebrødretorv 35
1883, 0910, 1310, Fritz Eduard Andersen, ugift malersvend, 49, Sortebrødretorv 20
1883, 2110, 2610, Dødfødt dreng, søn af skomager Karl Pedersen, Pjentedam 46
1883, 2610, 3110, Frederik Larsen, 2, søn af snedkersvend Laurits Larsen, Brogade 21
1883, 2910, 0311, Hans Mathias Fabricius Wiingaard, enkemand og slagtermester, 72, Nedergade 15
1883, 3010, 0511, Peter Christian Schmidt, gift og fhv. bomuldsvæver, 67, St. Jørgens Forstad 65
1883, 1011, 1611, Peter Johan Heinrich Brandt, gift klodsemager, 63 og 3 maaneder, Nedergade 13
1883, 2111, 2711, Rasmus Jørgensen, gift arbejdsmand, 46, Rødegaardsvej 93
1883, 2211, 2811, Hans Nielsen Krogh, enkemand, arbejdsmand og kludesamler, 68, Ridehusgade 36
1883, 2611, 0312, Jens Mathias Rosbach, gift skomager, 78, Overgade 20
1883, 3011, 0412, Dødfødt dreng, søn af skrædder Andreas Petersen, Overgade 39
1883, 1212, 1812, Niels Otto Arnold Nielsen, 3½, søn af arbejdsmand P. Nielsen, Ridehusgade 16
1883, 1212, 1912, Hans Nielsen, gift tømrer og børstenbinder, 56, Nyborg Landevej 38
1883, 1912, 2412, Johannes Valdemar Eriksen, 10 maaneder, søn af smedesvend Eriksen, Grynhusene 21
1883, 1512, 2212, Jens Peter Rasmussen, 3, søn af smedesvend Jens Rasmussen, Nyborg Landevej
1883, 2312, 2912, Halvor Georg Theodor Moe Larsen, 6½, søn af kordegn Carl Larsen, Frederiksgade 43-45
1883, 2412, 2912, Hans Jensen, gift arbejdsmand, 63, Bangsboder 58
1883, 2612, 3112, Hans Ludvig Christensen, ugift snedkersvend, 24, Brogade 21
1883, 3012, 04011884, Thomas Helm-Petersen, gift bogbinder, 60, Nedergade 11
1884, 0401, 0901, Christian Rasmussen, 10 maaneder, søn af proppeskjærer Joh. Vilh. Rasmussen, Grynhusene 19
1884, 0901, 1501, Hans Henriksen, gift arbejdsmand, 68, St. Jørgensgade 3
1884, 0801, 1501, Jørgen Jørgensen, gift guldsmedsvend, 25, Tværgade 11
1884, 1101, 1601, Carl Anton Petersen, 4 maaneder, søn af smedesvend Lars Anton Petersen, Nedergade 11
1884, 1201, 1601, Jens Henrik Notorup Hein, 3 og 3 maaneder, søn af snedkersvend J. H. Hein, Nedergade 19
1884, 1201, 1701, Laurits Nielsen, 11 maaneder, søn af ugift Karen Nielsen, Risingshus, Frue Sogn. Plejebarn af husmand Jørgen Rasmussen
1884, 1301, 1801, Ingvald Eriksen, 2½, søn af tømrer Anders Eriksen, Nedergade 41
1884, 1501, 1901, Hans Christian Hansen, 11 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Hansen, Grynhusene 19
1884, 2401, 3001, Carl Christian Ferdinand Andersen, gift malermester, 61, Frederiksgade 56
1884, 3101, 0702, Jørgen Hansen Sørensen, gift skræddermester og musiklærer, 67, Nedergade 22
1884, 0302, 0902, Holger Bang, 7 maaneder, søn af ugift Johanne Knudsen, St. Jørgens Forstad 65
1884, 0802, 1402, Hans Nielsen, enkemand og arbejdsmand, 79 og 9 maaneder, St. Jørgens Forstad 64
1884, 1102, 1402, Dødfødt dreng, søn af ugift Henriette Klaudine Petrine M. Olsen, St. Jørgens Forstad 73
1884, 1502, 2002, Hans Peter Jensen, ugift farvehandler, 63½, Ramsherred 11
1884, 1902, 2302, Søren Marius Christian Sørensen, 10 uger, søn af ugift Petronella Christine Kristiansdatter, Sortebrødretorv 1
1884, 0403, 1103, Hans Ludvig Georg Lausen, ugift cand. philos. og afskediget premierløjtnant, 74, Overgade 48
1884, 0403, 1003, Rasmus Hansen, enkemand, indsidder, fhv. husejer og savskjærer, 77
1884, 1103, 1703, Niels Andersen Pedersen, gift murmester, 65, Bangs Boder 4
1884, 1703, 1903, Dødfødt dreng, søn af Rasmus Larsen, Langgade 11
1884, 2503, 3103, Jacob Frederik Martin Carstens, gift og pensioneret hoboist, 66, Overgade 61
1884, 3003, 0404, Niels Peter Clausen, 3, søn af bud Hans Clausen, Østergade 12
1884, 3103, 0404, Charles Ejner Alfred Justesen, 1 og 9 maaneder, søn af snedkersvend Justesen, Frederiksgade 48
1884, 1204, 1804, Hans Jensen, enkemand og fhv. skrædder, 78, Frederiks Forstad 22
1884, 1704, 2304, Niels Hansen, ugift og fhv. landmand, 57, Ejby Mark
1884, 2404, 2904, Carl Marius Emil Petersen, 1½, søn af vognmand Jens Peter Petersen, Frederiksgade 46
1884, 2804, 0205, Andreas Jespersen, 4 maaneder, søn af bødker Peter Jespersen, Ramsherred 3
1884, 0105, 0605, Thorvald Georg Julius Hansen, 1, søn af arbeidsmand Jørgen Chr. Hansen, Præstehuset St. Jørgens Forstad 90
1884, 0305, 0805, Jens Møller Madsen, 1, søn af gaardejer Jens Madsen, Ejby, Frue Landsogn
1884, 1305, 1705, Christian Jakobsen, 3, søn af arbejdsmand Anders Jakobsen, Frederiksgade 50
1884, 2105, 2805, Christian Jørgensen, gift kontorist, 61, Adamsgade 9
1884, 2805, 0306, Ejnar James Petersen, 1 og 3 maaneder, søn af cigarmager Richard Petersen, Grynhusene 21
1884, 0206, 0506, Hans Andersen, 3 uger, søn af ugift Ane Kirstine Andersen, St. Jørgensgade 15
1884, 3005, 0506, Andreas Petersen, enkemand og fhv. snedkermester, 89 og 9 maaneder, Slotsgade 5
1884, 0906, 1306, Hans Christensen, gift arbejdsmand, 69 og 5 maaneder, St. Jørgens Forstad 69
1884, 2106, 2606, Jørgen Madsen, gift høker, 66, Nedergade 19
1884, 0507, 1107, Johan Ulrik Serve, ugift garver, 61, Sortebrødretorv 22
1884, 0807, 1107, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Frederik Hansen, Sortebrødretorv 8
1884, 1407, 1807, Gorm Andersen, gift instrumentsliber, 69½, Pugestræde 6
1884, 2207, 2607, Heinrich Wiese, gift skræddersvend, 40½, Frue Kirkestræde 3
1884, 1308, 1808, Mads Christian Jensen, gift arbejdsmand, 50, St. Jørgensgade 26
1884, 1908, 2508, Hans Andersen, gift tømrer, 37, St. Jørgens Forstad 89
1884, 2108, 2508, Axel Peter Marius Knudsen, 1½, søn af ugift Kirstine Madsen, Frederiksgade 9
1884, 2808, 0109, Vilhelm Olaf Ingvard Larsen, 5 maaneder, søn af gasarbejder Johan Peter Larsen, Bangs Boder 13
1884, 3008, 0309, Carl Emanuel Lind Andersen, 7 maaneder, søn af cigarmager Rasmus Andersen, Overgade 53
1884, 3108, 0509, Peter Petersen, gift postbud, 48, St. Jørgens Forstad 109
1884, 0509, 0909, Niels Rasmussen, gift ølhandler, 62, Ridehusgade 13
1884, 1909, 2309, Villy Axel Hansen, 11½ maaned, søn af beslagsmed ved 2det Dragon Reg. C. L. H. Hansen, Pjentedamsgade 4
1884, 2809, 0310, Laurits Nielsen, ugift typograf, 53, Sortebrødretorv 2
1884, 0210, 0710, Jakob Nielsen, enkemand og arbejdsmand, 78, Frederiksgade 53
1884, 0610, 1010, Frants Vilhelm Marius Wehner, kontorist, 17, søn af skomagermester Wehner, Nedergade 34
1884, 0710, 1110, Niels Carl Johannes Jespersen, 3½ maaned, søn af arbejdsmand Jochum Jespersen, St. Jørgensgade 28
1884, 0710, 1110, Carl Emanuel Krogh Mazanti, 4 uger, søn af snedkersvend Alexander Bonaventura Mazanti, Mellemstræde 40
1884, 1610, 2010, Mads Georg Mathiesen, 5½, søn af arbejdsmand Jens Peter Mathiesen, St. Jørgensgade 48
1884, 1610, 2010, Jens Peter Jensen, 10 uger, søn af bryggerkusk Hans Christian Jensen, Bangs Boder 1
1884, 1910, 2510, Daniel Fritz Lund, gift og fhv. kammagersvend, 65, Frue Kirkestræde 16
1884, 2410, 2710, Niels Valdemar Christian Svendsen, 8 maaneder, søn af arbejdsmand H. Chr. Svendsen, Staalstræde 14
1884, 2610, 3110, Hans Rasmussen, gift kornmaaler, 72½, Frederiksgade 60
1884, 2710, 0311, Nicolaj Bjerregaard, enkemand og skomagermester, 81, Theaterstræde 1
1884, 2610, 3010, Nicolaj Marius Jørgensen, 4 uger, søn af beslagsmed ved 2 Drag. Reg. Jochum M. Jørgensen, Frederiksgade
1884, 0411, 1011, Adolf Christoffer Mikkelsen, gift billedskjærer, 45, St. Jørgens Forstad 64
1884, 0811, 1311, Hans Jørgen Jensen, 6½, søn af arbejdsmand Anders Jensen, Grynhusene 53
1884, 1011, 1711, Anders Petersen, gift valkemester i Ejby Mølle, 67, Grynhusene 27
1884, 2811, 0212, Hans Thorvald Hansen, 5 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen, Rødegaardsvej 25
1884, 0312, 0612, Jørgen Markus Christian Alfred Petersen, 2 og 1 maaneder, søn af mursvend Anders Petersen, St. Jørgens Forstad 105
1884, 0312, 0912, Jens Oskar Wolder, 3 maaneder, søn af slagtermester Offer Marius Wolder, Kragsbjergvej 40
1884, 1112, 1512, Hans Peter Nielsen, 12 dage, søn af tømmersvend Niels Peter Nielsen, Frederiksgade 44
1884, 1412, 1812, Lauritz Hansen, 2, søn af arbejdsmand Jørgen Hansen, Ridehusgade 12
1884, 2412, 3012, Søren Carl Ørnstrup Sørensen, 4½ maaned, søn af gjørtler Jørgen Sørensen, Nedergade 7
1884, 2312, 2712, Poul Julius Holger Drachmann Andresen, 4 maaneder, søn af barbér Hans Chr. Nicolaus Andresen, Overgade 31
1884, 2712, 02011885, Nicolaj Jørgen Mathias Sivert, ugift lithograf, 29 og 4 maaneder, Skulkenborg 28
1884, 3012, 05011885, Anders Nielsen, gift arbejdsmand, 69, Frederiksgade 12
1884, 3012, 05011885, Niels Johannes August Hjermind, 3½, søn af farver Mikael Harald Hjermind, Nedergade 40
1885, 0601, 1001, Sofus Andersen, 28 uger, søn af fyrbøder Hans Andersen, Overgade 61
1885, 1201, 1601, Einar Axel Emil Hansen, 6 maaneder, søn af kontorbud og forhen høker Emil Hansen, Ridehusgade 6
1885, 1701, 2001, Mads Ottesen, gift mursvend, 67, Grynhusene 71
1885, 1901, 2301, Carl Ludvig Falentin Maaløe, gift, forvalter og cand. pharm. paa Fyens Stifts Sparekasses Laanekontor, 47, Fisketorvet 10
1885, 2101, 2601, Hans Frederik Hansen, 6 uger, søn af værtshusholder Rasm. Jensen, Sortebrødretorv 14
1885, 2801, 0302, Knud Roulund, 1 og 10 maaneder, søn af rebslager og saltraffinadør Johan P. A. Roulund, Sortebrødretorv
1885, 2801, 0202, Emil Edvard Frederik Petterson (Petersen), 6 uger, søn af ugift fabriksarbejderske Ellen Petterson, Brogade 1
1885, 2302, 0203, Erik Vilhelm Demant, gift gartner, 64, Kragsbjergvej 122
1885, 1103, 1603, Peter Rasmussen Møller, enkemand og bødkermester, 70, Sortebrødretorv 11
1885, 2103, 2603, Harald Larsen, 2 og 3 maaneder, søn af slagter Vilhelm Larsen, Frederiks Forstad 2
1885, 2603, 0104, Peder Carstens, enkemand og væver, 61, Bangsboder 21
1885, 0104, 0704, Harald Henrik Carstensen, 2 maaneder, søn af arbejdsmand Erik Carstensen, Frederiksgade 11
1885, 1204, 1704, Christian Gerhard Jensen, 7 maaneder, søn af arbejdsmand Anders Jensen, St. Jørgens Forstad 59
1885, 1404, 2004, Peter Julius Dahl, 5 og 11 maaneder, søn af skomager Peter Ferd. Emilius Sandgren Dahl, Østre Stationsvej 21
1885, 1404, 2104, Hans Mathias Mathiasen, gift barber, 22½, Overgade 54
1885, 2904, 0405, Alfred Simon Jensen, 3½, søn af garver Simon Jensen, Frederiks Forstad 6
1885, 0705, 1105, Hans Christian Bertel Larsen, 7, søn af arbejdsmand Niels Larsen, Theaterstræde 15
1885, 1205, 1005, Carl Frederik Hansen, gift gartner, 54, Overgade 49
1885, 2105, 2605, Carl Christian Frederik Eduard Dinesen, gift gasarbejder, 26½, Pjentedam 3
1885, 2505, 2905, Anders Peter Andersen, 2 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Andersen, Grynhusene 23
1885, 2405, 3005, Christian Ravn Petersen, ugift stud. polyt., 26, Kongensgade 37
1885, 0106, 0606, Knud Johansen, enkemand og fhv. væver, 67 og 9 maaneder, Ramsherred 17
1885, 0406, 0906, Peter Larsen, enkemand og forhen gaardejer, 69, St. Jørgensgade 50
1885, 0506, 1006, Peter Rasmussen, gift arbejdsmand, 73, Frederiksgade 53
1885, 0906, 1106, Vilhelm Nicolai Frandsen, ca 12 timer, søn af maskinarbejder Mads Frandsen, Grynhusene 19
1885, 1206, 1906, Hans Christian Andersen, gift arbejdsmand, 42, Frederiks Forstad 24
1885, 2306, 2606, Dødfødt dreng, søn af ugift Augusta Caroline Andersine Clausen, Nedergade 36
1885, 0707, 1107, Alfred Larsen, 5 uger, søn af ugift Gjertrud Larsen, St. Jørgensgade 3
1885, 2107, 2407, Dødfødt dreng, søn af stukkaturarbejder Christian Andersen, Frederiksgade 66
1885, 2207, 2707, Jørgen Nielsen, gift træarbejder, 72, Biskorup
1885, 3107, 0608, Claus Clausen, gift skomagermester, 62½, Brogade 1
1885, 3007, August, Peter Poulsen, enkemand og aftægtsmand, 76, Killerup
1885, 0708, 1108, Johannes Christensen, 9 maaneder, søn af sadelmager Chr. Christensen, Frederiksgade 54
1885, 1308, 1708, Thorvald Frederik Jensen, 16 maaneder, søn af arbejdsmand Jens Christian Jensen, St. Jørgens Forstad 95
1885, 1608, 2008, Lars Andersen, gift tømmermand, 65, Frederiksgade 24
1885, 1808, 2408, Villiam Christian Madsen, 18 dage, søn af mursvend Lars Vilhelm Madsen, St. Jørgens Forstad 23
1885, 2408, 2908, Johannes Carl Tønners, gift skomagermester, 58 og 9 maaneder, Frederiksgade 31
1885, 0709, 1209, Knud Knudsen, gift indsidder og arbeidsmand, 33, Ejby Mark
1885, 0909, 1409, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Niels Hansen, St. Jørgens Forstad 70
1885, 2309, 2809, Carl Madsen, 6 dage, søn af arbejdsmand Niels Christian Madsen, St. Jørgensgade 27
1885, 2909, 0210, Dødfødt dreng, søn af smedesvend Jens Edvard Chr. Pedersen, Frederiksgade 54
1885, 0310, 0710, Rudolf Christoffer Theodor Jantz, 3, søn af ugift Ottomine Nielsen, Fisketorvet 5
1885, 0410, 1210, Hans Nicolai Gundermann Langhoff, enkemand og tømmermester, 77 og 9 maaneder, Østergade 14
1885, 1210, 1710, Holger Harald Lauritz Nikolaj Hansen, 1, søn af smed Lars Emil Hansen, Ridehusgade 36
1885, 1510, 2210, Frederik Christiansen, gift, arbejdsmand og kludesamler, 72, Frederiks Forstad 12
1885, 3010, 0311, Laurits Anton Madsen, 4 uger, søn af bødker Jørgen Madsen, Heden 34
1885, 0211, 0911, Jens Christian Marius Johansen, ugift paparbejder, 22, Grynhusene 23
1885, 0411, 0611, Echof Berg Daniel Foss, 3 maaneder, søn af uldhandler Ole Foss, Nedergade 26
1885, 1911, 2511, Hans Henrik Almind, gift, skomager og fiskehandler, 61½, Sortebrødretorv 20
1885, 0512, 0912, Dødfødt dreng, søn af tømrer Anders Jensen, Bjerggade 12
1885, 1312, 1912, Jørgen Albert Jensen, 3 maaneder, søn af ugift Marie Constantia Andersdatter, Blangstedgaard Hus
1885, 1212, 1612, Thomas Petersen, 5, søn af tømrer Jens Petersen, Frederiks Forstad 68
1877, 1201, 1801, Vilhelmine Christine Dorthea Larsen, 16 og 11 maaneder, datter af arbejdsmand Peder Larsen, St. Jørgensgade 23
1877, 0901, 1501, Martha Emilie Frederikke Madsen, 9, datter af formand ved Jernbanen Peder Madsen, Ejby Mark
1877, 1301, 1801, Johanne Cathrine Petersen, 9 maaneder, datter af Johanne Kirstine Petersen, Killerup
1877, 2101, 2501, Johanne Marie Hansen, 3 maaneder, datter af brænderikarl Frederik Hansen, Albanigade 35
1877, 2101, 2401, Caroline Hermangine Madsen, 7 uger, datter af bødkersvend Peter Vilhelm Gotfred Madsen, Ramsherred 57
1877, 0702, 1302, Caroline Schrøder f. Rasmussen, enke, 65½, Nedergade ved Skjolden. Født i Tommerup. Bogbindermester Frederik Carl Schrøder
1877, 1202, 1902, Rasmine Frederikke f. Rasmussen, enke, 63½, Frue Kirkestræde 7. Oversergent L. P. Rasmussen af 2det Dragonregiment
1877, 1102, 1902, Octavia Henriette Christian Strugendahl, 4 maaneder, datter af detaillist Strugendahl, Overgade 21. Født i Vor Frue Sogn
1877, 1402, 2202, Marie Kirstine Schmidt f. Rasmussen, enke, 65, Marslev. Født i Eiby. Handskemager Peter Jensen Schmidt
1877, 2102, 2602, Caroline Jacobine Petersen, 10 maaneder, datter af ugift Karen Larsen, St. Jørgens Forstad. Født i St. Knuds
1877, 1503, 2103, Karen Pedersdatter, 71, St. Jørgens Forstad 54. Født i Kjølstrup Sogn. Arbeidsmand Hans Nielsen
1877, 1303, 2003, Hansine Caroline Marie Petersen, 3½, datter af arbeidsmand Hans Petersen, Bangsboder 54. Født i Vor Frue
1877, 1403, 1903, Mette Kirstine Hansine Jensen, 3 maaneder, datter af ølkusk Niels Jensen, Sortebrødretorv 48. Født i Vor Frue
1877, 1503, 2403, Johanne Margrete Jensen, enke, 74, Nedergade 41. Født i Kjøbenhavn. Bagermester Christensen
1877, 2203, 3103, Augusta Margrethe Petersen, 31, Endelave. Pastor C. V. A. Conradt
1877, 2503, 0304, Anna Marie Larsen, ugift tjenestepige, 19, St. Jørgensvei
1877, 2703, 0304, Maren Kirstine Nielsdatter, ugift sypige, 63, Skræppestræde 36
1877, 0204, 0704, Marie Jensine Nielsen, ugift tjenestepige, 17, Overgade 44. Født i St. Knuds Sogn
1877, 1804, 2604, Marie Petrea Kisling, ugift, 32 og 5 maaneder, Nørregade 81. Skomager Christian Kisling i Naarup
1877, 1405, 2205, Charlotte Marie Kirstine Petersen, ugift, 20, St. Jørgens Forstad 54. Datter af afdøde gartner Jens Frederik Petersen
1877, 1405, 1805, Johanne Marie Jensen, 4 maaneder, datter af ugift Johanne Caroline Nielsen, Adamsgade 32
1877, 1605, 2305, Caroline Frederikke Ridiger, enke, 86, Vestergade 88. Kammertjener Berthelsen hos høisalig kong Frederik den 7de
1877, 0706, 1206, Charlotte Pedersdatter, enke, 93, Adamsgade 46. Sømand Niels Nielsen Møller
1877, 2706, 0207, Dorthea Rasmussen, 37, St. Jørgensgade 10. Tømrersvend Rasmus Christensen
1877, 0807, 1207, Anna Pedersen, 6 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Pedersen, Eiby
1877, 1107, -, Maren Kirstine Juhl, ugift og fhv. conditorkone, 42½, Frederiks Forstad 79
1877, 2307, 3007, Maren Kirstine Rasmussen, 47½, Grynhusene. Skomager Hans Christian Rasmussen
1877, 2407, 2807, Elise Henningsen, 47, St. Jørgensgade 5. Detaillist Niels Nielsen
1877, 0708, 1108, Abelone Margrethe Hansen, enke, 40, Overgade 37. Gaardmand Niels Jørgensen i Tørressø
1877, 1208, 1708, Maren Nielsen, ugift, 41, St. Jørgens Forstad 70. Steddatter af husmand Niels Larsen
1877, 1908, 2308, Maren Petersen, fraskilt, 53, Pjentedam 47. Arbeidsmand Hans Hansen
1877, 2708, 3008, Anne Christine Rasmussen, 3 maaneder, datter af ugift Johanne Kirstine Jensen, Sortebrødre Torv 17
1877, 0410, 1010, Gjertrud Marie Jeppesen, gift, 35, Skræppestræde 25. Født i Fraugde Kiærby. Arbeidsmand Johan Carl Olsen
1877, 0910, 1710, Vilhelmine Spør, enke, 42, Frederiksgade 84 A. Garver Spør
1877, 1510, 2310, Karen Olsen, gift, 47½, Overstræde 72-73. Født i Vissenbjerg Sogn. Gjæstgiver Niels Larsen
1877, 2110, 2610, Rasmine Martine Luxhøi, ugift reservetelegrafistinde, 24, Frue Kirkestræde. Født i Nyborg
1877, 0211, 0711, Anne Cathrine Jensen, 25, Frederiksgade 47. Født i Vor Frue Sogn. Garversvend Hans Marius Rajor Olsen
1877, 0311, 0911, Anne Knudsen, 60, Aasum Bomhus. Født i Kværndrup Sogn. Indsidder Knud Eriksen
1877, 1311, 1911, Ellenbine Montesen Drammen, ugift, 75, Frue Kirkestræde 5. Født i Vor Frue Sogn
1877, 1611, 2011, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Pedersen, Killerup
1877, 0612, 1212, Elisabeth Eleonora Hagelien, 25 og 9 maaneder, Overgade 44. Født i Bergen. Photograf Ludvig Peter Carl Christian Jørgensen i Bergen
1877, 1312, 1712, Mathilde Elise Kirstine Madsen, 9 maaneder, datter af smaakjører Mads Madsen, Frederiksgade 44. Født i Vor Frue
1877, 1612, 1912, Marie Andersen, 2 uger, datter af skomager Chr. Frederik Theodor Andersen, Sortebrødre Torv 27
1877, 1812, 2412, Anne Marie Christine Larsen, 5 uger, datter af ugift Karen Kathrine Marie Larsen. Født i St. Knuds Sogn
1877, 2112, 2812, Julie Jacobine Angelo, ugift, 48, Nedergade 14. Datter af afdøde uhrmager Jacob Angelo
1877, 2512, 3112, Anne Dorthea Johansen, 13 og 9 maaneder, datter af husmand Jørgen Johansen. Født i Vissenbjerg
1877, 2612, 02011878, Louise Frederikke Gregersen, ugift og fhv. modehandlerinde, 53, St. Jørgensgade 21 A. Født i St. Hans Sogn
1878, 0101, 0501, Maren Andersdatter, 61 og 11 maaneder, Biskorup. Født i Elsted Sogn. Smed Christian Andersen
1878, 0301, 1001, Gjertrud Marie Fangel, enke, 71½, Overstræde 47. Født i Grindløse Sogn. Gaardmand Lars Rasmussen
1878, 1501, 2201, Anna Dorthea f. Hansen, 52 og 5 maaneder, Sortebrødre Torv 24. Født i Nyborg. Malermester Hans Peter Hansen
1878, 1701, 2301, Thora Sophie Frederikke Mazanti, 8 maaneder, datter af tobakspinder Mart. Th. Mazanti, Bangsboder 48. Født i Vor Frue
1878, 2701, 0102, Anne Marie Larsen, 27½, St. Jørgens Forstad 52. Født i Gislev Sogn. Smedemester Niels Peter Hansen
1878, 3101, -, Marie Dorthea Rasmussen, enke, 73 og 9 maaneder, Frederiks Forstad 70. Født i Roerslev Sogn. Gaardmand Peder Jensen i Radby, Ubberud Sogn
1878, 0102, 0802, Maren Kirstine Kragh, ugift og fhv. husbestyrerinde, 73 og 9 maaneder, Frederiksgade 30. Født i Kjerteminde
1878, 0602, 1302, Maren Andersdatter, enke, 78, Kildegaarden. Gaardeier Hans Rasmussen
1878, 0702, 1202, Karen Sophie Lovise Juliane Jensen, 16 maaneder, datter af barber Andreas Michael Jensen, St. Jørgens Forstad 35
1878, 1302, 1802, Helga Magdalene Marie Nielsen, 1, datter af arbeidsmand Peder Nielsen, St. Jørgensgade 22
1878, 1402, 2102, Karen Elisabeth Margrethe Andersen, 15½, datter af tømrersvend Hans Gustav Andersen, Bangsboder 56
1878, 1802, 2202, Jenny Kirstine Mary Nielsen, 2 og 9 maaneder, datter af tobaksfabrikant Hans Nielsen, Brogade 22
1878, 2002, 2702, Ingeborg Helene Rasmussen, 9 maaneder, datter af gaardeier Niels Rasmussen, Eiby
1878, 2202, 2802, Johanne Petersen, ugift syjomfru, 28, St. Jørgensgade 15. Født i Drigstrup
1878, 2302, 0103, Mette Margrethe Madsen, 60, Rebslagerbanen. Bødker Mathias Lemkke
1878, 2502, 0103, Laura Jensine Vilhelmine Larsen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand Christian Larsen, St. Jørgens Forstad 52
1878, 0303, 0803, Maren Katrine Pedersen, enke, 66, Overstræde 41. Født i Vor Frue Sogn. Jernstøber Jørgensen
1878, 1203, 1603, Dødfødt pige, datter af malersvend Andreas Eduard Hansen, St. Jørgens Forstad 5
1878, 2503, 2903, Anna Marie Lauritsen, 1½, datter af skomagersvend Frederik Carl Chr. Lauritsen, Frederiksgade 10
1878, 0404, 1004, Ane Marie Hansen, 52, Grynhusene 31. Arbeidsmand Hans Christian Frederiksen
1878, 0204, 0904, Petrine Sophie Blichert, 67, Overgade 58. Kjøbmand Hans Blichert i Randers
1878, 1204, 1704, Karen Marie Carstens, 1 og 3 maaneder, datter af væver Henrik Carstens, Frederiksgade 9
1878, 3004, -, Karen Christiane Christiansen, enke, 71, Ramsherred 47. Boelsmand Jacob Larsen
1878, 1205, 1805, Anne Marie Nielsen f. Schou, 56, Frederiksgade 30. Født i Brylle. Sukkermester Niels Peter Nielsen
1878, 1405, 2005, Karen Marie Hansen, 3 maaneder, datter af væver Lars Peder Hansen, St. Jørgens Forstad 6
1878, 1305, 1805, Valborg Helene Augusta Rasmussen, 14, datter af conditor Rasmussen, Sortebrødre Torv 1
1878, 1605, 2105, Madsine Christine Sørensen, 42 og 10 maaneder, Frederiksgade 9. Født i Assens. Væver Henrik Carstens
1878, 1705, 2205, Fransiska Willer, 13, datter af teglmester Heinrich Vilhelm Willer, St. Jørgens Mark
1878, 1905, 2305, Maren Hansen, ugift, 73, Frederiksgade 1. Datter af arbeidsmand Hans Johansen
1878, 3005, 0606, Maria Caroline Møller, 70, Overgade 30, 2. Snedkermester Møller i Kjøbenhavn
1878, 0406, 0806, Magdalene Dyhre, enke, 73, Overgade 37. Væver Henning Lassen
1878, 0606, 1106, Elida Willer, 13, datter af teglmester Heinrich Vilhelm Willer, St. Jørgens Mark
1878, 0706, 1206, Karen Hansdatter, enke, 54, St. Jørgens Forstad 23. Født i Skovshøirup. Høker Mads Jørgensen
1878, 1206, 1806, Henriette Stolberg, ugift sypige, 17½, Sortebrødre Torv 9. Født i St. Hans Sogn
1878, 2606, 0107, Karen Johansine Rasmussen, ugift sypige, 26, Frederiksgade 35. Født i Vor Frue Sogn
1878, 0107, 0507, Pouline Nielsine Christine Carstens, 7 maaneder, datter af væver Henrik Carstens, Frederiksgade 9
1878, 1407, 2007, Agnes Sexta Clausen, 6½ maaned, datter af snedker Jørgen Peter Clausen, Mellemstræde 76
1878, 1907, 2307, Anna Henriette Hansen, 1½, datter af arbeidsmand Peter Laurits Christian Hansen, Skræppestræde 34
1878, 0408, 0808, Anna Olsen, 3 maaneder, datter af kjøbmand Anthon Olsen, Kongensgade 21
1878, 1408, 1708, Christine Larsine Hansen, 9 dage, datter af ugift Dorthe Larsen, Pjentedam 47
1878, 2008, 2408, Karen Kristine Petersen, 8 maaneder, datter af bagersvend Peter Frederik Pedersen, St. Jørgens Forstad 18
1878, 0309, 0909, Betzy Christiane Petersen, 57, Overgade 49. Kjøbmand Knud Christian Paulsen
1878, 0909, 1409, Andresine Rasmine Andersen, 1 og 5 maaneder, datter af arbeidsmand Anders Andersen, Eiby Mark
1878, 1809, 2409, Josephine Adamine Jensen, ugift, 20, Adamsgade 37. Datter af smed Herman Sophus Jensen
1878, 2110, 2810, Marie Cathrine Rasmussen, 53, Gillestedgaard. Gaardeier Hans Petersen
1878, 2210, 2610, Maren Rasmussen, 7, datter af arbeidsmand Jørgen Rasmussen, Eiby Mark ved Blangstedgaard
1878, 1411, 1811, Udøbt pige, 3 uger, datter af cigarmager Niels Hansen, St. Jørgensgade 20
1878, 2311, 2711, Marie Rasmussen, 8 dage, datter af former Niels Hansen Rasmussen, Albanigade 49
1878, 1311, 1911, Ane Cathrine Henriksen, enke, 82½, Grynhusene 16. Skomager H. Mathiasen
1878, 2611, 0212, Kirstine Johansdatter, 59 og 9 maaneder, St. Jørgensgade 33. Værtshusholder Peder Rasmussen
1878, 2911, 0312, Andrea Hansine Frederikke Jørgensen, 18, datter af møllersvend Rasmus Jørgensen, Grynhusene 21
1878, 0412, 1012, Bertha Eugenie Thora Mathilde Rasmussen, 16, datter af conditor Christian Rasmussen, Sortebrødre Torv 1
1878, 0512, 0912, Sophie Mathilde Andersen, 14 dage, datter af avlsbruger Peder Andersen, St. Jørgens Forstad 40
1878, 0312, 1012, Marie Cathrine Petersen, 77, Frue Kirkestræde 11. Snedker Wendelboe
1878, 0812, 1312, Anna Kamilla Hansen, 13 uger, datter af arbeidsmand Jens Peter Hansen, Sortebrødre Torv 12
1878, 1912, 2412, Nielsine Christine Petersen, 17, datter af afdøde arbeidsmand Anders Petersen, Præstestræde 64
1878, 2412, 3012, Adolphine Ernestine Bruun, 78, Sortebrødre Torv 9. Paraplymager Richard Stolberg
1879, 0601, 1301, Anna Cathrine Margrethe Rasmussen, 3½, datter af gaardeier Peter Christian Rasmussen, Killerup
1879, 1601, 2201, Cathrine Margrethe Børcher, enke, 69, Frederiksgade 7. Uhrmager Christen Foersom
1879, 0202, 1002, Karen Larsdatter, enke, 76, Frederiksgade 72. Gaardeier Lars Pedersen
1879, 0303, 1003, Karen Frederiksen, enke, 76, Bangsboder. Sigtemaler Hans Olsen
1879, 0703, 1303, Minna Julie Dahl, 2, datter af skomager Peter Ferdinand Emilius Dahl, Overgade 64
1879, 1003, 1703, Karen Marie Nielsen, 40, Skræppestræde 31. Muresvend Julius Ferdinand Stolzenbach
1879, 1104, 1504, Marie Tobie Jensen, 1 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Jensen, Overgade 67
1879, 1004, 1604, Sophie Frederikke Vilhelmine f. Wiingaard, 44, Frederiksgade 2, 4. Bankdirektør Martin Prøvensen
1879, 3004, 0605, Marie Andersen, 2 maaneder, datter af skomager Christian Fr. Theodor Andersen, Sortebrødre Torv 27
1879, 2405, 2905, Marie Johanne Petrosine Christensen, 2 og 2 maaneder, datter af vadskerieier Rasmus Christensen, Albanigade 2
1879, 2805, 0406, Valborg Sofie Jensen, enke, 86, Østergade 103. Skovfoged Hans Madsen Kjærby
1879, 0206, 0706, Karen Petersen, 60, Lykkegaard, Eiby Mark. Gaardeier Anders Christian Møller
1879, 1306, 1706, Ingeborg Davidsen, 3 uger, datter af farver Christian Johan Davidsen, Nedergade 13
1879, 1206, 1806, Caroline Andersen, enke, 75, Vindegade 67. Fhv. sognefoged Peder Nielsen
1879, 0107, 0407, Dødfødt pige, datter af bagermester Rasmus Hansen, Overgade 59 - 61
1879, 0107, 0707, Laura Petrine Larsen, 13, datter af skibstømrer og husmand Hans Larsen, Biskorup Mark
1879, 1007, 1407, Julie Eleonora Frantzen, 11½, datter af garver Carl Sophus Frantzen, Langgade 17
1879, 1007, 1807, Caroline Mathilde Langhoff, ugift sypige, 21 og 9 maaneder, Hunderupgade 21. Datter af slagter Mads Langhoff
1879, 2507, 3007, Julie Olsen, 2 og 7 maaneder, datter af kjøbmand Anthon Olsen, Overgade 31
1879, 2607, 3007, Dødfødt pige, datter af værkfører Christoffer Møller, Paaskestræde 39
1879, 2707, 0108, Ane Jensdatter, enke, 76, Eiby. Husmand og tømrer Christian Nielsen
1879, 2907, 0408, Clara Sylveria Mathilde Ballin, 11½, datter af farver Ballin, Overgade 52
1879, 0508, 0808, Fanny Anna Hansen, 13 maaneder, datter af beslagsmed Hansen, ved 2det Dragonregiment Overgade 61
1879, 0808, 1208, Ane Dorthea Johansen, enke, 54, Skræppestræde 35. Arbeidsmand Severin Halvorsen
1879, 1308, 1808, Hansine Christine Hansen, 3 og 3 maaneder, datter af afdøde murermester Hans Christian Hansen, Østergade 7
1879, 1308, 1908, Ane Kirstine Nielsen, 57 og 9 maaneder, Frederiksgade 22. Skrædermester Carl Johan Schmidt
1879, 2008, 2508, Ane Kirstine Pedersen, 40, Frederiksgade 62. Rugbrødbager Lars Henningsen
1879, 1309, 1809, Karen Mathilde Olsen, 7 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Johan Carl Olsen, Skræppestræde 25
1879, 1409, 1809, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Rasmus Hansen, Mellemstræde 79
1879, 1409, 1809, Martha Hansine Marie Louise Lange, 2 uger, datter af slagtersvend Carl Christian Lange, Rebslagerbanen 109
1879, 1609, 2209, Ane Mogensine Margrethe Høiberg, 41, Overgade 65. Bagermester Niels Eriksen Torp
1879, 1609, 2309, Gjertrud Katrine Jespersen, ugift fabrikarbeiderske, 59, St. Jørgensgade 3
1879, 2409, 2909, Johanne Marie Kirstine Andersen, 2 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Andersen, Frederiksgade 10
1879, 1310, 1710, Petra Henriette Christiane Lund, 5 og 9 maaneder, datter af skrædermester Frederik Martin Peter Lund, Nedergade 40
1879, 1910, 2110, Dødfødt pige, datter af ledvogter Frederik Frederiksen, St. Jørgens Mark
1879, 1710, 2410, Elise Severine Kamilla Kirstine Pedersen, 10, datter af boelsmand Jeppe Pedersen, Eiby Mark
1879, 2310, 3010, Marie Sofie Petersen, enke, 76, Østergade 70. Bomuldsvæver Georg Frederik Brodtrück
1879, 2010, 2710, Karen Cathrine Hieronimus, enke, 70, Hunderupgade 5. Skomager og retsvidne Anders Tistrand Clemmensen
1879, 2410, 3010, Karen Christensen, 6 uger, datter af melhandler Jørgen Christensen, Frederiksgade 33
1879, 2810, 0111, Meta Margrethe Nielsen, 1, datter af arbeidsmand Hans Peder Anton Nielsen, Skræppestræde 20
1879, 0811, 1411, Sophie Vilhelmine Larsen, 5 maaneder, datter af farver Carl Vilhelm Larsen, Vindegade 34
1879, 0711, 1411, Marie Andrea Fleckner, 4 og 11 maaneder, datter af ugift Petrea Andrea Hansen, Frederiksgade 12
1879, 1611, -, Anne Marie Pedersdatter, enke, 80 og 9 maaneder, boede i Korup Fattighus. Postbud Niels Christensen, St. Jørgensgade
1879, 2611, 0112, Kristine Knudsine Marie Andersen, 3, datter af skomagermester Christian Fr. Th. Andersen, Sortebrødre Torv 7
1879, 0512, 0912, Augusta Olivia Knudsine Andersen, 8 og 10 maaneder, datter af skomagermester Christian Fr. Th. Andersen, Sortebrødre Torv 27
1879, 0412, 0912, Cathrine Jørgensen, 4½, datter af skrædder Henrik Peter Julius Jørgensen, Mellemstræde 76
1879, 1012, 1712, Ingrid Lovise Nielsine Jakobsen, 8 og 10 maaneder, datter af boghandler Niels Jakobsen, Overgade 79
1879, 2412, 3012, Henriette Sofie Hansen, 1 og 1 maaned, datter af victualiehandler Hans Hansen, Overgade 64
1879, 2412, 2912, Fanny Vilhelmine Frandzen, 10, datter af garver Carl Sophus Frandzen, Langgade 17
1879, 2512, 2912, Martha Marie Petersen, 7 maaneder, datter af ugift Maren Larsen, Grynhusene 31
1879, 2412, 3012, Udøbt pige, 11 uger, datter af kurvemager Carl Vilhelm Møller, St. Jørgens Forstad 14
1879, 2812, 03011880, Karen Marie Madsen, enke, 72, Frederiksgade 49. Vognmand D. Just Sørensen
1879, 3112, 05011880, Johanne Christine Maaløe, 1 og 3 maaneder, datter af contorchef Hans Hartvig Ernst Maaløe, Fisketorvet 12
1880, 0401, 0801, Marie Rasmussen, 5, datter af smed Jørgen Rasmussen, Frederiksgade 22
1880, 0401, 0801, Ingeborg Christine Petersen, 4½, datter af klodsemager Rasmus Petersen, Frederiksgade 13
1880, 0201, 0901, Maren Jensdatter, 85, i Eiby. Gaardmand Hans Nielsen
1880, 1201, 1701, Maren Ottesen, 47, Frederiksgade 6. Arbeidsmand Niels Hansen
1880, 1801, 2301, Christiane Rasmine Kirstine Jacobsen, 1, datter af bryggerkusk Knud Jacobsen, Grynhusene 29
1880, 1301, 1901, Mathilde Caroline Langhoff, 2, datter af slagtersvend Hans Carl Mathias Langhoff, Klingenberg 11
1880, 2101, 2601, Karen Dorthea Nielsen, 39 og 9 maaneder, St. Jørgens Forstad 40. Avlsbruger Peder Andersen
1880, 2401, 3001, Louise Lisette Knudsen, 30, Sortebrødre Torv 14. Fhv. rugbrødbager Knudsen
1880, 2401, 2801, Anne Marie Andersen, 1 og 7 maaneder, datter af brændehandler Mikkel Andersen, Bangsboder 57-58
1880, 2501, 3001, Anne Kirstine Henriksen, 9 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Henriksen, St. Jørgens Forstad 35
1880, 2901, 0202, Dødfødt pige, datter af formand ved Jernbanen Peder Madsen, Eiby Mark
1880, 0302, 0902, Nielsine Poulsen, 8, datter af maler Niels Christian Poulsen, Frederiksgade 3
1880, 0602, 1202, Caroline Christensen, 6, datter af afdøde sadelmager Carl Chr. Fr. Christensen, Nedergade 7
1880, 0802, 1402, Anne Cathrine Pedersdatter, enke, 71½, Frederiksgade 63. Arbeidsmand Anders Mortensen
1880, 0702, 1302, Ane Margrethe Jørgensen, 5, datter af arbeidsmand Andreas Jørgensen, Frederiksgade 3
1880, 0902, 1402, Ane Marie Jørgensen, 77, Nedergade 15. Slagtermester H. M. F. Wiingaard
1880, 1102, 1802, Margrethe Rasmussen, 52, Ramsherred 59. Arbeidsmand Rasmus Madsen Langberg
1880, 1702, 2302, Frederikke Christine Nielsen, 9 uger, datter af arbeidsmand Christian Nielsen, St. Jørgens Mark
1880, 2102, 2602, Karen Jensdatter, enke, 70, Ridehusgade 25. Væversvend Ole Madsen
1880, 1902, 2602, Dorthea Larsen, enke, 78, Mellemstræde 79. Garver Eduard Neth
1880, 2402, 0303, Marie Kirstine Petersen, 31 og 9 maaneder, St. Jørgens Forstad 16. Fhv. gaardmand P. Larsen
1880, 0403, 1003, Emma Marie Hansen, 7, datter af invalid Henrik Larsen, Ramsherred 61
1880, 0703, 1103, Emma Dorthea Nissen, 5 uger, datter af farver Andreas Nissen, Brogade 41
1880, 1203, 1903, Catharine Frydendahl, enke, 46, Nedergade. Cand. pharm. J. P. Giessing
1880, 1703, 2003, Olga Christian Sørensen, 4, datter af skomagersvend Peter Sørensen, Sortebrødre Torv 24
1880, 2103, 2403, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Sophus Vilhelmsen, Eiby
1880, 0104, 0604, Elise Kirstine Brinck, ugift syjomfru, 57, St. Jørgensgade 3. Datter af felbereder Christoffer Brinck
1880, 0604, 1004, Vilhelmine Christine Hansen, 30, St. Jørgens Forstad 35. Arbeidsmand Christian Henriksen
1880, 1104, 1704, Anne Kirstine Jørgensen, 74, Adamsgade 38. Tømrersvend Peter Rasmussen
1880, 2404, 3004, Elline Hansine Hansen, tjenestepige, 21, Vestergade 61
1880, 2604, 0105, Christine Jørgine Marie Schmidt, 1 maaned, datter af murersvend Carl Peter Schmidt, St. Jørgens Forstad 53
1880, 2804, 0305, Vilhelmine Frederikke Alvilde Lund, 5 og 3 maaneder, datter af skrædersvend Lund, Præstestræde
1880, 0705, 1405, Ane Marie Hansen, ugift fattiglem, 66, Skræppestrædet 14
1880, 1405, 2005, Karoline Amalie Schmidt, enke, 71½, Adamsgade 31. Tobakshandler Gjødesen
1880, 1605, 2105, Ane Dorthea Jensdatter, enke, 73, St. Jørgens Forstad 40. Avlsbruger Anders Pedersen
1880, 2305, 2805, Marie Elvine Frederikke Jensen Raaen, 24, St. Jørgensgade 17. Kjøbmand Hans Peter Rasmussen
1880, 2405, 3105, Christiane Sofie Olsen, enke, 73, Frederiksgade 22. Vagtmester Føns
1880, 2605, 0106, Maren Kirstine Hansen, ugift tjenestepige, 24 og 8 maaneder, Eiby
1880, 2805, 0206, Andersine Henriette Dorthea Andersen, 5½, datter af arbeidsmand Anders Johansen, Ridehusgade 4
1880, 2905, 0406, Nikoline Petersen, 53, Frederiksgade 46. Marskandiser Carl Ludvig Dehn
1880, 2905, 0206, Maren Severine Marie Rasmussen, 12 og 3 maaneder, datter af murersvend Hans Christian Rasmussen, Frederiks Forstad 93
1880, 0506, 1106, Anne Christine Frederikke Hansen, 9, datter af arbeidsmand Frederik Hansen, St. Jørgens Forstad 58
1880, 1106, 1706, Karen Kirstine Hansen, 2 uger, datter af kjøbmand og værtshusholder Rasmus Hansen, Frederiksgade 64
1880, 1506, 1806, Karen Kirstine Stephansen, 26, Albanigade 49. Former N. H. Rasmussen
1880, 2206, 2606, Betty Christine Elisabeth Rasmussen, 1 og 2 maaneder, datter af skomager Frederik Rasmussen, Nedergade 27
1880, 2406, 0107, Gjertrud Marie Thorsen, enke, 83, Nedergade 20. Generalkommandoskriver Tvile
1880, 0407, 0907, Ane Marie Nielsen, ugift sypige, 63½, Tvergade 3
1880, 0807, 1407, Maren Tinning Nathalie Petersen, 11 uger, datter af tømrersvend Rasmus Petersen, Overgade 21
1880, 1307, 1707, Karen Marie Hansen, 6 uger, datter af husmand Rasmus Hansen, St. Jørgens Forstad 70
1880, 1307, 1707, Kirstine Olsen, 3 dage, datter af skibstømrer Niels Olsen, Biskorup Mark
1880, 2207, 2607, Maren Hansine Hansen, 13 dage, datter af brænderikarl Peter Hansen, Pjentedam 43
1880, 2307, 2907, Jensine Marie Nikoline Marentine Jensen, 1, datter af arbeidsmand Hans Christian Jensen, Nyborg Landevei
1880, 2607, 3007, Anna Cecilie Harboe, enke, 89 og 9 maaneder, Overgade 28. Farver Tandrup i Odense
1880, 3107, 0408, Anna Nielsine Jacobsen, 4 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Jacobsen, Grynhusene 51
1880, 0408, 1108, Vilhelmine Johanne Holm, enke, 77 og 11 maaneder, Frederiksgade. Sognepræst Sommerfeldt, Skamby
1880, 0308, 1108, Johanne Marie Andersen, ugift husholderske, 50, Ramsherred 53
1880, 0508, 1008, Agnes Hedvig Mariette Jensen, 7 maaneder, datter af sadelmager Carl Christian Jensen, St. Jørgensgade 2
1880, 1308, 2008, Ane Berthelsdatter, 57, St. Jørgensgade 35. Arbeidsmand Lars Jensen
1880, 1508, 2008, Emilie Louise Wagner, tjenestepige, 27½, Nedergade 33
1880, 2408, 2708, Frederikke Johanne Margrethe Petersen, 3½ maaned, datter af pottemager Carl Petersen, Vesterbro 24
1880, 2608, 3108, Octavia Strugendahl, 4½ maaneder, datter af detaillist Hans Peter Strugendahl (kaldet Viile), Overgade
1880, 0509, 0909, Sophie Frederikke Johansen, 18 uger, datter af arbeidsmand Anders Johansen, Kragsbjerghuset
1880, 1209, 1709, Ellen Caroline Marie Nisted, 8 og 3 maaneder, datter af pølsefabrikant Nisted, Vestergade 29
1880, 1309, 1709, Dorthea Marie Bagger, 9 maaneder, datter af murersvend Jens Peter Bagger, Pjentedam 44
1880, 1509, 2009, Mathilde Josephine Ebenhecht, 8 uger, datter af hattemagersvend Friedrich Ebenhecht, Theaterstrædet 2
1880, 0210, 0810, Maren Knudsen, enke, 53, St. Jørgens Forstad. Arbeidsmand Hans Rasmussen
1880, 0210, 0710, Lucie Marie Christine Thrane, 25, Vesterbro 24. Pottemager Carl Vilhelm Petersen
1880, 0510, 1110, Anne Marie Jørgensen, 42, Pjentedam 43. Brænderikarl Peder Hansen
1880, 0710, -, Marie Larsen, 15 dage, datter af sergent ved 5te Batl. Niels Larsen, Pjentedam 42
1880, 1410, 2010, Christiane Larsen, ugift, 67 og 11 maaneder, Ramsherred 59. Datter af skomager Larsen
1880, 1610, 2210, Anne Cathrine Sophie Nielsine Hansen, 7½, datter af ugift Sine Andersen, Overstræde 75
1880, 0411, 1011, Kirsten Jacobsen, 46, St. Jørgens Forstad 27. Murersvend Hans Peter Hansen
1880, 1111, 1511, Dødfødt pige, datter af kusk Niels Larsen, Theaterstrædet 8
1880, 2111, 2611, Ane Christoffersen, enke, 82, Nedergade 31. Vognmand Jørgen Nielsen
1880, 2311, 2911, Emma Olsen, 6 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Peter Olsen, Ridehusgade 17
1880, 2311, 2911, Ane Margrethe Henriksen, enke, 51½, Sortebrødre Torv 15. Engmester Jørgen Hansen
1880, 2611, 0112, Vilhelmine Seidenflod, 70, Frederiksgade 46. Sadelmager Seidenflod
1880, 2611, 2911, Anna Eline Christine Drue, 4, datter af slagtermester Christian Drue, Fredensgade 26
1880, 1712, 2312, Maren Rasmussen, ugift, 75 og 9 maaneder, Overgade 31. Datter af skipper Hans Rasmussen i Svendborg
1880, 2512, 3112, Alma Sophie Emilie Neumann, ugift, 22½, Overgade 34. Datter af afdøde fourer Knud Theodor Vilhelm Neumann
1881, 0301, 0701, Maren Kirstine Christensen, 41, Adamsgade 26. Arbeidsmand Andreas Nielsen
1881, 0501, 1101, Maren Margrethe Købke f. Schultz, enke, 85, Overgade 50. Overkrigscommissair Købke
1881, 0701, 1301, Johanne Jørgine Jørgensen, 8 dage, datter af ugift Nielsine Jørgensen, St. Jørgens Forstad 54
1881, 2001, 2401, Henrikke Christensen, 1 maaned, datter af arbeidsmand Christen Hansen, Mellemstræde 84
1881, 0202, 0702, Christine Frederikke Hedvig Kryger, 15 dage, datter af typograf Frederik Carl Christian Jakob Kryger, Overstræde 75
1881, 0802, 1502, Jensine Christiane Merckel, 33, Frederiksgade 10. Skomager Lauritzen
1881, 0902, 1502, Anne Regine Nielsen, enke, 72, Frederiksgade 46. Murersvend Hans Frederik Rasmussen
1881, 1602, 2202, Caroline Jacobine Kirstine Jacobsen, 1 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Jacobsen, Grynhusene 51
1881, 1902, 2402, Thora Jensine Katrine Aagaard, 17 og 9 maaneder, datter af malermester Niels Martin Aagaard, Tvergade 20
1881, 2002, 2602, Jørgine Elfrida Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af cigarmager Hans Christian Hansen, Frederiksgade 35
1881, 2202, 2602, Olga Margrethe Agnes Hansine Jensen, 9 maaneder, datter af skomager Jens Peter Jensen, Nedergade 7
1881, 0103, 0803, Amalie Christine Thomsen, enke, 43, Overgade 66. Farver V. A. Muttersbach
1881, 0203, 0903, Anna Margrethe Gitz, enke, 73½, Fred. Jensens Stiftelse. Fæstemand Hans Poulsen
1881, 0403, 0903, Maren Nathalie Larsen, 8, datter af gartner M. Larsen, Overgade 21
1881, 1303, -, Karen Kirstine Nielsen, ugift tjenestepige, 26, Eiby Mark
1881, 1303, 1703, Mary Elise Nielsen, 10 maaneder, datter af sadelmagersvend Anders Peder Nielsen, St. Jørgens Forstad 10
1881, 1303, 1703, Ellen Margrethe Lorenzen, 2½, datter af kjøbmand Hans Christian Ludvig Lorenzen, Overgade 41
1881, 2403, 3003, Anne Christine Caroline Jørgensen, 15½, datter af arbeidsmand Hans Christian Jørgensen, Frederiksgade 60
1881, 2603, 0104, Anna Louise Dorthea Fatzler, 24, Overgade 55. Skibsfører Søren Urban Hansen
1881, 0104, 0704, Maren Frederiksen, enke, 77, Frederiksgade 20. Pottemager Lars Nielsen
1881, 3103, 0504, Marie Petrine Frederikke Huserud, ugift tjenestepige, 21 og 9 maaneder, Overgade 52
1881, 2903, 0204, Dødfødt pige, datter af malersvend Hans Peder Ferdinand Nielsen, Overgade 59
1881, 0604, 1204, Bodil Marie Jensen, enke, 74, Overstræde 45. Skomager Arendt Rasmussen
1881, 1304, 1904, Marie Elisabeth Sivert, enke, 68½, St. Jørgens Forstad. Vagtmester Han… Sørensen
1881, 1504, 1904, Johanne Marie Løngreen, 1½, datter af kjøbmand Ernst Vilhelm Løngreen, Nedergade 33
1881, 1404, 2104, Karen Olsen, ugift tjenestepige, 60½, Overgade 50
1881, 1504, 2004, Ane Kirstine Høiberg f. Jensen, enke, 67, Overgade 65. Skolelærer Høiberg i Gummerup
1881, 0405, 0905, Emmy Johanne Caroline Perrot, 4½, datter af cigarmager Perrot, Bangsboder 69
1881, 1305, 1705, Anna Frederikke Rasmussen, 8 maaneder, datter af ugift Ingrid Frederiksen, 'Phønix'. I pleie
1881, 1905, 2405, Nielsine Marie Nielsen, 8 maaneder, datter af gartner Anders Nielsen, Overgade 63
1881, 2105, 2505, Inger Margrete Løngreen, 2½, datter af kjøbmand Vilhelm Løngreen, Nedergade 33
1881, 2505, 3005, Sofie Birgitte Jensen f. Frichland, 81, Paaskestræde 44. Sadelmager P. Chr. Jensen
1881, 2905, 0206, Dagmar Camilla Christensen, 5 og 8 maaneder, datter af husmand Anders Christensen, Eiby
1881, 0406, 0906, Kirsten Pedersdatter, 66½, St. Jørgens Forstad 69. Røgter Mads Christian Jensen
1881, 1006, 1406, Clara Christiansen, 1 ¾ maaned, datter af kiøbmand N. Christiansen, Vestergade 100
1881, 1706, 2106, Maren Kirstine Bagger, 1½, datter af murersvend Jens Peter Bagger, Pjentedam 44
1881, 2206, 2806, Anne Cathrine Petersen, 13 og 10 maaneder, datter af klodsemager Rasmus Petersen, Frederiksgade 13
1881, 2306, 2706, Anna Theodora Vilhelmine Hansen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen, Ridehusgade 12
1881, 2106, 2706, Anna Elise Hansen, 6, datter af arbeidsmand Hans Peter Hansen, Ridehusgade 18
1881, 2406, 3006, Christiane Dorthea Jensen f. Hansen, 33, Pjentedam 12. Sadelmager Carl Christian Jensen
1881, 2406, 3006, Christiane Marie Louise Antoinette Christensen, 27, Nedergade 28. Fhv. bager V. Christensen
1881, 1007, 1507, Mette Leontine Møller, ugift, 67, Sortebrødre Torv 12. Datter af proprietær Møller til Thornøe
1881, 1207, 1807, Cecilie Johanne Jakobine Thrane, 11½, datter af malermester Thrane, Ridehusgade 12
1881, 1407, 1907, Ane Kirstine Hansen, enke, 70, Frederiks Forstad 107. Gartner Anders Hansen
1881, 1707, 1907, Marie Jacobine Rosengaard, 3 timer, datter af gartner Rosengaard, Frederiksgade 61
1881, 2007, 2607, Johanne Christine Konradine Klinck, 26, Nedergade 27. Datter af afdøde garver Klinck
1881, 2807, 0408, Cathrine Andersen, 3 og 8 maaneder, adoptivdatter af maler Svend Christian Svendsen, St. Jørgensgade 20
1881, 2907, 0408, Gjertrud Christine Louise Madsen, 6½, datter af arbeidsmand Hans Peter Madsen, Frederiksgade 77  
1881, 2008, 2508, Anna Caroline Carstensen, 16 og 9 maaneder, datter af ugift Sidsel Marie Jensen, Frederiksgade 44
1881, 2308, 2708, Kristense Hansen, 59, Ridehusgade 14. Arbeidsmand Frederik Hansen
1881, 3008, 0509, Anne Marie Frederikke Wittrock, enke, 72, Sortebrødre Torv 22. Arbeidsmand Julius Nielsen
1881, 0709, 1409, Maren Andersen, 52 og 9 maaneder, Rissingsminde. Gaardfæster Jørgen Hansen
1881, 1709, 2309, Margrethe Camilla Jørgensen, 6 maaneder, datter af murersvend Jørgen Rasmus Jørgensen, Østergade 67
1881, 2209, 2909, Marie Katrine Ovesen, 2, datter af arbeidsmand Lars Ovesen, St. Jørgens Forstad 61
1881, 0110, 0710, Ane Cathrine Nielsen, 12, datter af murer Peter Nielsen, St. Jørgens Mark
1881, 0510, 1010, Eleonora Lovise Marie Grønning, 1 og 3 maaneder, datter af ugift Jensine Hansen, Frederiksgade 39
1881, 2610, 3110, Ane Katrine Hansen, ugift tjenestepige, 53½, Nedergade 39
1881, 3110, 0511, Martha Benedicte Carlquist, enke, 67, Pjentedam 7 B. Skrædermester H. O. Møller
1881, 0111, 0411, Udøbt pige, 4 uger, datter af bødker Jens Nielsen, Nyborg Landevei
1881, 0211, 1011, Karen Christophersdatter, 59, Ridehusgade 30. Urtemand Mads Hansen
1881, 0611, 1111, Nicoline Mørch, enke, 81, St. Jørgens Forstad 19. Arbeidsmand Hans Hansen
1881, 2211, 2911, Maren Margrethe Petersen, 57, Ridehusgade 13. Skrædder Andreas Christian Johan Knudsen
1882, 0201, 1001, Maren Jørgensen, enke, 92, Ramsherred 45. Murermester Jørgensen
1882, 0501, 1001, Jørgine Andresen, enke, 64, Mellemstræde 82. Litsenbroder Rasm. Jørgensen Bang
1882, 1101, 1701, Mette Kathrine Sørensen, 46, Torvet 3. Eiendomshandler Evald
1882, 1601, 2401, Sara Hansine Cordt, 10, datter af arbeidsmand Johan Valentin Cordt, Ridehusgade 24
1882, 2801, 0202, Frederikke Christine Larsen, 11 maaneder, datter af slagter Vilhelm V. J. Larsen, Frederiksgade 70
1882, 2901, 0302, Maren Nielsen, 32½, Paaskestræde 43. Rugbrødbager Hans Peter Jensen
1882, 0502, 0802, Dødfødt pige, datter af tømrersvend Anders Jensen, Sortrbrødre Torv 34
1882, 0502, 0902, Christine Severine Andersen, 11 dage, datter af arbeidsmand Niels Andersen, Eiby Mark
1882, 1202, 1602, Karen Kirstine Lovise Knudsen, 14 dage, datter af ugift Sophie Knudsen, Frederiksgade 35
1882, 1502, 1802, Andrea Nicoline Nielsen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Olsen Nielsen, Theaterstræde 5
1882, 1302, 1802, Johanne Hansen, 12 timer, datter af ugift Petrine Marie Sofie Jørgensen, Frederiksgade 34
1882, 1602, 2102, Maren Madsen, 66, Frederiksgade 34. Snedker Rasmus Hansen
1882, 2102, 2502, Anna Marie Jeppesen, 12½, datter af snedker H. Jeppesen, Nyborg Landevei
1882, 2602, -, Gjertrud Jørgensdatter, enke, 77, Frøbjerg i Orte Sogn
1882, 0703, 1103, Anne Marie Rasmussen, enke, 81, Adamsgade 31. Arbeidsmand Mathias Knudsen
1882, 1403, 2003, Rasmine Petersen, 29, St. Jørgens Forstad 16. Datter af landmand Peter Larsen
1882, 1703, 2203, Johanne Christensen, 5 maaneder, datter af vadskerieier Rasmus Christensen, Albanigade 2
1882, 1903, 2403, Karen Margrethe Frederikke Eilersen, 2½ maaned, datter af restauratør Mads Eilersen, Østergade 59
1882, 2603, 3103, Maren Kristine Larsen, 4, datter af kornmaaler Rasmus Larsen, Grynhusene 57
1882, 2403, 3103, Thyra Marie Nielsen, 11 maaneder, datter af fabrikarbeider Jens Peter Nielsen, St. Jørgens Forstad 57
1882, 0404, 1104, Caroline Amalie Sørensen, ugift, 26, St. Jørgensgade 27. Datter af afdøde husmand S. Andersen paa Hundslev Mark
1882, 0504, 1104, Betty Ingeborg Rasmussen, 4 maaneder, datter af skomager Frederik Rasmussen, St. Jørgensgade 4
1882, 0504, 1104, Andersine Kirstine Hansen, tjenestepige, 17 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Anders Chr. Rasmussen, St. Jørgens Forstad 12
1882, 2604, 0205, Vilhelmine Antonette Andresen f. Karstens, 52, Overgade 31. Barbér Andresen
1882, 0105, 0405, Karen Andrea Jørgensen, 2½, datter af rugbrødbager Niels Jørgensen, Frederiksgade 12
1882, 0605, 0905, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Anders Petersen, Frederiksgade 42
1882, 0905, 1605, Charlotte Hansine Dorthea Hammer f. Blichert, 50, Overgade 58. Generalmajor Hammer
1882, 1405, 1905, Astrid Hedevig Clausen, 8 maaneder, datter af snedkersvend Jørgen Peter Clausen, Mellemstræde 76
1882, 1605, 2205, Marie Kirstine Andersen Lund, 48, Grynhusene 39. Bødkersvend Rasmus Iversen Høgh
1882, 1605, 1905, Johanne Jensine Laurentine Rasmussen, 29, Grynhusene 47. Tømrer Hans Christiansen
1882, 1605, 2305, Maren Johanne Jørgensen, 41½, Biskorup. Gaardeier Knud Hansen
1882, 1705, 2305, Gjertrud Larsdatter, 67½, St. Jørgens Forstad 4. Værtshusholder Jens Hjæresen
1882, 1805, 2205, Udøbt pige, ½ time, datter af bager Rasmus Hansen, Overgade 59
1882, 2705, 0106, Maren Hansen, 46½, St. Jørgens Forstad 35 F. Murersvend Christian Mortensen
1882, 2705, 0206, Elise Henriette Christine Hansen, 22, Overgade 27. Pleiedatter af enkemadam jordemoder Lilienblad Overgade 27
1882, 0106, 0606, Hedevig Elise Nielsen, 38, Nedergade 41. Bagermester Christensen
1882, 1006, 1606, Gunild Georgine Margrethe Rasmussen, 64 og 9 maaneder, Overgade 25. Hoffriseur Hansen
1882, 2706, 3006, Anna Margrethe Hansen, 14 dage, datter af arbeidsmand Hans Hansen, Grynhusene 39 C
1882, 0307, 0807, Kristine Marie Stokkeby, enke, 78, Ferd. Jensens Stiftelse. Handskemager Lange
1882, 0407, 1007, Karen Birch, 72, Grynhusene 17. Kleinsmedmester H. Chr. Andersen
1882, 1507, 2107, Anne Cathrine Knudsdatter, enke, 78½, Ridehusgade 5. Tømrersvend Niels Johansen
1882, 2507, 2907, Marie Johanne Jensen, 1, datter af pottemager Lars Jensen, Adamsgade 67
1882, 2707, 3107, Jutta Frederiksen, 4½ maaned, datter af garver Niels Møller Frederiksen, Frederiks Forstad 76
1882, 0908, 1408, Benediktine Marie Brohm, ugift lærerinde, 52, Klaregades Pigeskole
1882, 1108, 1608, Kirstine Caroline Ludovica Gierahn, ugift, 44, Nedergade. Datter af afdøde malermester Gierahn
1882, 0809, 1109, Ester Marie Larsen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Mads Larsen, Frederiksgade 58
1882, 1009, 1309, Margrethe Frederikke Jørgensen, ½, datter af Anna Jørgensen (skomager Chr. August Ohlsens hustru), Pjentedam
1882, 0610, 1110, Hansine Mariane Petrine Petersen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Petersen, Eiby
1882, 1510, 1910, Gjertrud Sophie Frederikke Hansen, 33, Overgade 67. Arbeidsmand Heiden
1882, 1710, 2110, Anna Marie Kristine Svendsen, 3 maaneder,hansine  datter af arbeidsmand Hans Christian Svendsen, Bangsboder 70
1882, 2010, 2610, Karen Frederiksen, enke, 48, St. Jørgensgade 22. Gasværksarbeider Peder Nielsen
1882, 2310, 2810, Ane Elisabeth Walther, ugift, 66, Overgade 40
1882, 0711, 1111, Anna Hedevig Rasmussen f. Nielsen, 25½, Lotzes Landsted. Avlsbestyrer Rasmus Rasmussen
1882, 1411, 1811, Kirsten Carlsen, 5 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Christian Carlsen, Grynhusene 34
1882, 2711, 0212, Kristine Marie Hansen, 3 maaneder, datter af møllersvend Johan Henrik Hansen, St. Jørgens Forstad 6
1882, 0912, 1412, Johanne Marie Andersen, 7, datter af arbeidsmand Chr. Andersen Schjødt, Nyborg Landevei
1882, 1112, 1512, Anna Kirstine Sørensen, 64, Frederiksgade 37. Murersvend F. L. Johansen
1882, 1912, 2212, Marie Christine Danielsen, 4 maaneder, datter af ugift Karen Kirstine Rasmussen, Grynhusene 47
1882, 2412, 2812, Olga Oline Sophie Eriksen, 8 maaneder, datter af smedesvend Frederik Christian Eriksen, Frederiksgade 54
1883, 0801, 1501, Elisabeth Christensen, enke, 69, Eiby Mark. Tømrer Peder Olsen
1883, 1001, 1301, Marie Jakobine Hansen, 9, datter af fyrbøder Knud Hansen, Nedergade 41
1883, 2201, 2901, Charlotte Vilhelmine Emilie Jørgensen, 54, Ramsherred 45. Skomagermester Hans Peter Petersen
1883, 2801, 0202, Christiane Birgitte Marie Larsen, 27 og 3 maaneder, St. Jørgensgade 7. Murermester Hans Schmidt
1883, 2801, 0202, Dødfødt pige, datter af murermester Hans Schmidt, St. Jørgensgade 7
1883, 2901, -, Ursula Schultz f. Hansen, enke og lem, 79, i Graabrødre Hospital
1883, 3101, 0602, Inger Kirstine Larsen, 59, St. Jørgens Forstad 4. Pottemager P. Petersen
1883, 1002, -, Johanne Pedersdatter Krog, enke, 82 og 4 maaneder, Mellemstræde 85. Arbeidsmand Carl Emanuel Mazanti
1883, 1602, 2302, Kirsten Marie Sørensen, 48½, Pjentedam. Værtshusholder Frederik Andresen
1883, 2402, 0103, Ane Kirstine Hansen, enke, 84, Eiby. Husmand Henrik Jørgensen
1883, 2802, 0503, Ane Cathrine Madsdatter, enke, 83, Mellemstræde 84. Skrædder Anton Rasmussen i Dræby (Munkebo)
1883, 0903, 1603, Udøbt pige, 1 time, datter af arbeidsmand Rasmus Jørgensen Brohm, St. Jørgensgade 14
1883, 1703, 2103, Karen Kirstine Rasmussen, 25, Frue Kirkestræde 9. Arbeidsmand Søren Peter Jensen
1883, 2003, 2403, Kirstine Hansen f. Jensen, 31, St. Jørgens Forstad 31. Arbeidsmand Jens Christian Hansen
1883, 2003, 2403, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Rasmus Larsen, Grynhusene 57
1883, 2204, 2804, Rosalie Sophie Frederikke Jürtzich, enke, 29, Frederiksgade 3. Stentrykker Otto Frederik Vilhelm Dresucke
1883, 2704, 0405, Agnes Charlotte Helm – Petersen, ugift, 17 og 9 maaneder, Nedergade 11. Bogbinder Helm - Petersen
1883, 0105, 0705, Johanne Marie Terkelsen, enke, 77, St. Jørgensgade 32. Toldassistent Streibig
1883, 2005, 2505, Christophine Petrine Lindegaard, 53, Nedergade 11. Uhrmager Andersen
1883, 2005, 2405, Dagmar Roberta Marie Magdalene Hansen, 7 maaneder, datter af husmand Jens Christian Hansen, St. Jørgens Forstad 31
1883, 2105, 2505, Ida Christine Møller, 65 og 9 maaneder, Frederiksgade 40. Sadelmagermester Klug
1883, 2605, 3105, Ane Cathrine Jeppesdatter, enke, 77, St. Jørgens Forstad 22. Gaardmand Rasmus Poulsen
1883, 2705, 0106, Ane Iversen f. Andersen, enke, 76, St. Jørgens Forstad 22. Gartner Hans Iversen
1883, 0506, 0906, Carla Marie Frederikke Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af pottemager N. Rasmussen, Frederiksgade 49
1883, 1406, 2006, Marie Gustavsen, enke, 64 og 9 maaneder, Nørregade 104. Rugbrødbager Hans Christian Christensen
1883, 2306, 2606, Udøbt pige, 3 uger, datter af ugift Maren Kirstine Nielsen, Bangsboder 48
1883, 0107, 0507, Anna Marie Jensine Petersen, 10 uger, datter af ugift Cathrine Marie Larsen, St. Jørgens Forstad 55
1883, 0207, 0607, Mette Marie Christensen, 66½, Frederiksgade 16. Arbeidsmand Jens Rasmussen
1883, 0707, 1307, Maren Eriksen, enke og pensionær, 81, i Graabrødre Kloster
1883, 1207, 1607, Ane Kirstine Knudsen, 13 uger, datter af arbeidsmand Mads Knudsen, Rødegaardsvej 93
1883, 2507, 2807, Maren Dorthea Rasmussen, 3½ maaned, datter af ugift Marie Kirstine Rasmussen, Eiby Mark
1883, 2607, 3007, Marie Kirstine Petersen, 27, Mellemstræde 81. Snedkersvend Jørgen Petersen
1883, 0608, 1108, Petra Karen Marie Kirstine Pedersen, 5 uger, datter af snedkersvend Jørgen Pedersen, i Odense. I pleje i Stillebæk
1883, 0208, 0608, Martha Kirstine Christiansen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Christian Christiansen, Adamsgade 24
1883, 1908, -, Ane Marie Hansen, 39, Vigerslev. Husmand Mads Christensen
1883, 0809, 1309, Maren Hansdatter, 64½, St. Jørgens Forstad 58. Arbeidsmand Ole Madsen
1883, 1009, 1109, Dødfødt pige, datter af forretningsfører Carl Emil Meyer, Overgade 46
1883, 1109, 1509, Rasmine Nielsine Petra Meyer, 7, datter af karethmagersvend Søren Marius Meyer, Frederiksgade 67
1883, 0510, 1210, Karen Marie Appeldorff, 57½, St. Jørgens Forstad 20. Gasbetjent Peter Jørgensen
1883, 3110, 0511, Mariane Rasmussen f. Mikkelsen, enke, 66, Adamsgade 35. Arbejdsmand Anders Rasmussen
1883, 0511, 0811, Agnes Emilie Holm, 8 uger, datter af kjøbmand J. Holm, Vestergade 49
1883, 1211, 1711, Emilie Marie Hansen, 13½, datter af tømrer Hans Christian Hansen, St. Jørgens Forstad 12
1883, 2011, 2611, Mette Cathrine Hansdatter, enke, 73, Ramsherred 67. Skomager Christian Johansen
1883, 2511, -, Johanne Kirstine Petroline Kristiansen, tjenestepige, 19, Frederiksgade 22
1883, 1012, 1412, Caroline Nielsine Hansen, 25, Frederiks Forstad 82. Gartner Jens Nielsen
1883, 1112, 1412, Kirstine Rasmussen, enke, 75, Ejby Mark. Hans Jørgensen
1883, 1312, 1812, Margrethe Katrine Marie Madsen, 9 maaneder, datter af gartner N. J. Hansen, St. Jørgens Forstad 53
1883, 1612, 2012, Ane Kathrine Knudsen, enke, 70½, Adamsgade 14. Glarmester Jacob Hansen
1883, 2412, 2912, Bartha Kirstine Henningsdatter, 77½, Gillestedhus Frue Landsogn. Arbejdsmand og fæstehusmand Hans Madsen
1883, 2512, 2912, Marie Caroline Jensen, 7 dage, datter af fyrbøder P. Jensen, paa Gasværket Jægershaab Frue Landsogn
1883, 3112, 05011884, Caroline Marie Mikkelsen, 4 uger, datter af skrædder Mads Mikkelsen, Overstræde 4
1884, 0801, 1401, Ane Cathrine Clausen, 56, Overgade 57. Kleinsmedmester Christian Andersen
1884, 1501, 2101, Ane Elisabeth Dorthea Appelbye f. Petersen, enke, 76, Overstræde 41. Malermester Appelbye
1884, 1601, 2201, Bertha Hansine Torp, 15½, datter af bager Torp, Overgade 65
1884, 2801, 0402, Marie Kirstine Knudsen, ugift fabrikarbejderske, 28, Mellemstræde 5
1884, 1402, 1902, Laura Marie Jensine Hansen, 9 maaneder, datter af restauratør A. Chr. Hansen, Østergade 16
1884, 1702, 2202, Ane Margrethe Petersen f. Nielsen, enke, 87, Mønterstræde 86. Daglejer Peter Petersen
1884, 1702, 2202, Thyra Mariane Nielsine Christine Nielsen, 9 maaneder, datter af H. Nielsen, Ridehusgade 34
1884, 1702, 2302, Ane Katrine Pedersdatter, enke, 82 og 9 maaneder, St. Jørgens Forstad 93. Arbejdsmand Morten Larsen
1884, 2902, 0703, Karen Rasmusdatter, 64½, Grynhusene 79. Urtemand Christian Larsen
1884, 2902, 0703, Lovise Vilhelmine Hansen, ugift, 18 og 9 maaneder, Lahns Stiftelse. Datter af regnelærer Chr. Hansen
1884, 1203, 1803, Ane Dorthe Mathiesen f. Henningsen, enke, 69, Østergade 10. Murmester Mathiesen
1884, 1203, 1903, Anna Kirstine Madsen, 64½, Nedergade 7. Skræddermester J. N. Belschner
1884, 1603, 2103, Karen Marie Knudsen, 23½, Adamsgade 30. Smaakjører Niels Christian Christiansen
1884, 2703, 3103, Oline Güthormine Mikkelsen, 7 maaneder, datter af væver J. A. Mikkelsen, Ridehusgade 41
1884, 0304, 0704, Anna Margrethe Jensen, 4 maaneder, datter af garver Simon Jensen, Frederiks Forstad 6
1884, 0704, 1504, Louise Caroline Brahde Petersen, ugift, 24 og 9 maaneder, Ramsherred 1. Datter af skomager Petersen
1884, 1804, 2204, Anna Olivia Olsen, 10 maaneder,datter af smedesvend Niels Olsen, Frederiks Forstad 36
1884, 1804, 2204, Anna Marie Katrine Birch, 11 maaneder, datter af fabriksarbejder Lars Hansen Birch, St. Jørgens Forstad 77
1884, 2104, 2604, Maren Christiansdatter, ugift og fhv. tjenestepige, 61, St. Gjertrudstræde 2
1884, 2204, 2804, Hansine Vilhelmine Kirstine Hansen, 31, Allégade 25. Møllebygger Hans Carl Andersen
1884, 2804, 0205, Dorthe Larsen, ugift, 80 og 9 maaneder, Præstestræde
1884, 0805, 1405, Inger Kirstine Amalie Johanne Parzfall, ½, datter af teglværksarbejder Carl Heinrich A. Parzfall, St. Jørgens Forstad
1884, 1505, 1605, Dødfødt pige, datter af cigarmager Vilhelm Fred. Theodor Schnohr, Sortebrødretorv 20
1884, 0605, 1905, Ane Larsen, ugift tjenestepige, 31, hos kjøbmand L. B. Jørgensen, Vestergade 30
1884, 1505, 1705, Ella Jensen, 4 maaneder, datter af enke Christine Jensen, Absalonsgade 43 i Kjøbenhavn
1884, 3105, 0606, Johanne Marie Henriksen, enke, 71, Ramsherred 15. Arbejdsmand Hans Jakob Nielsen
1884, 0106, 0606, Abigael Kirstine Andersen, enke, 94 og 9 maaneder, Overstræde 8. Gaardbestyrer Jørgensen
1884, 0306, 0906, Ane Margrethe Jensen, enke, 89 og 9 maaneder, Overstræde 14. Trompeter Rasmussen
1884, 0506, -, Marie Sofie Magdalene Rasmussen, 16, p.t. Overgade. Datter af husmand Rasmus Hansen i Lørup i Ryslinge Sogn
1884, 0706, 1306, Kristine Marie Ingerline Petersen, 5, datter af skrædder og kjøbmand Andreas Petersen, Overgade 39
1884, 1606, 2106, Dorthea Cathrine Sander, enke, 83, Kirkegaardsalléen 15. Skrædder Jørgen Lorentzen
1884, 2506, 3006, Mariane Bøllemose, ugift, 81½, Jægerhuset i Frue Landsogn. Datter af brændevinsbrænder Bøllemose
1884, 0407, 0907, Maren Dorthea Jensen, 42, Killerup. Gaardejer Lars Petersen
1884, 0507, 0807, Fanny Topp, 8 maaneder, datter af handelsagent Hans Topp, Kongensgade 27
1884, 0807, 1207, Anne Marie Nielsen, enke, 82, Frue Kirkestræde 5. Skolelærer P. Hansen i Aborre
1884, 1407, 1907, Ane Marie Jørgensen, enke, 85, Biskorup. Gaardmand Jørgen Petersen
1884, 1607, 1807, Christine Rasmine Christophersen, 2 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand P. Chr. Christophersen, Frederiksgade 22
1884, 1208, 1808, Marie Thomsen, enke, 69 og 3 maaneder, Absalonsgade 10. Proprietær Anton Strubberg
1884, 1608, 2108, Marie Cathrine Brinck, 57, Frederiksgade 61. Aut. fæstemand Chr. la Motte From
1884, 2508, 3008, Karen Kirstine Nielsdatter, enke, 55, Adamsgade 31. Arbejdsmand Christen Jensen
1884, 2808, 0209, Jakobine Kirstine Carlsen, 1, datter af arbejdsmand Lars Christian Carlsen, Grynhusene 63
1884, 1209, 1809, Thora Amalie Nielsen, 31, Overgade 61. Malermester Halvor Andreas Riis
1884, 1909, 2309, Marie Kristine Winther, 5 maaneder, datter af cigarmager Carl Marius Winther, St. Jørgensgade 25
1884, 2909, 0410, Christine Pouline Henriette Rumbine Carstensen, 7, datter af arbejdsmand Laurits Carstensen, Nyborg Landevej 58
1884, 1310, -, Kirsten Hansen, ugift fabriksarbejderske, 38, Nyborg Landevej 38
1884, 1010, 1410, Frederikke Karoline Sørensen, ugift tjenestepige, 52, Albanigade 1
1884, 1810, 2310, Nikoline Petrine Hansen, enke, 59, Adamsgade 41. Sømand Jørgen Kofoed
1884, 1810, 2410, Josine Dorthea Rasmussen, enke og lem, 76, i Graabrødre Hospital. Skræddermester Rasmussen
1884, 2210, 2510, Amalie Christine Lemcke, 1, datter af montør Carl Lemcke, Overgade 54
1884, 2410, 3010, Petrea Jeannette Koefoed, enke, 57, Overgade 62, Frue Præstegaard. Landmaaler Carl Edvard Grandjean
1884, 2710, 3110, Udøbt pige, 7 uger, datter af slagter Offer Marius Woller, Kragsbjergvej 110
1884, 2710, 0311, Naamine Nielsen, ugift syerske, 46, Nedergade 20
1884, 1411, 1911, Jensine Knudsen, 3 uger, datter af ugift Kirsten Knudsen, Frederiksgade 24
1884, 1411, 2011, Meta Caroline Christensen, 1 og 10 maaneder, datter af rugbrødbager Anders Christensen, Sortebrødre Stræde 4
1884, 1611, 2311, Mariane Christine Jensen, 7 maaneder, datter af ugift tjenestepige Johanne Kirst. Johansen, St. Jørgens Forstad
1884, 2511, 0112, Jacobine Louise Hansen, 42½, Ramsherred 23. Murmester Carl Christian Petersen
1884, 2911, 0412, Anna Petrine Fick, 1 og 4 maaneder, datter af fabrikarbejderske Marie Kirstine Fick, Ridehusgade 26
1884, 0412, 1112, Marie Jørgensen, 33 og 9 maaneder, Grynhusene 11. Arbejdsmand Søren Andersen
1884, 1112, 1512, Vilhelmine Christine Nielsen, ½, datter af ugift Nielsine Nielsen, Nedergade 41
1884, 1212, 1712, Karen Kirstine Rasmussen, ugift, 21½, Ejby Mark. Datter af arbejdsmand Vilhelm Hansen
1884, 1612, 2212, Emma Marie Sophie Jochumsen, 7½, datter af cigararbejder Chr. Jochumsen, Overstræde 5
1884, 2412, 2912, Anna Marie Frederikke Hansen, 3½, datter af stenhugger Chr. Hansen, St. Jørgens Forstad 87
1884, 2512, 3012, Ane Marie Rasmussen, ugift sælgerske, 79, Overgade 59
1884, 1512, -, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Kirstine Klausen, Frederiksgade 29
1885, 0701, 1401, Ane Kirstine Christiansen, 50, Overgade 21. Skomager J. F. Andersen
1885, 1201, 1601, Jensine Laurentine Christine Christiansen, 1 og 2 maaneder, datter af tømmersvend H. Christiansen, Grynhusene 73
1885, 1901, 2301, Marie Laurentine Kathrine Hjæresen, 2 og 3 maaneder, datter af arbejdsmand H. F. Hjæresen, Frederiksgade 31
1885, 1801, 2301, Kathrine Marie Brandt, enke, 87 og 9 maaneder, Klingenberg 8. Skomager Fuhrmann
1885, 2401, 2701, Anna Sophie Harder, 16 dage, datter af handelsagent Carl Paulli Harder, Overgade 13
1885, 2701, 3101, Camilla Marie Mikkelsen, 8 uger, datter af skræddersvend Mads Mikkelsen, Frederiksgade 50
1885, 2701, 0202, Ane Christensen, 64 og 9 maaneder, Overgade 67. Væver Peder Hansen, Trøstrup - Korup
1885, 3001, 0402, Anna Christine Andkjær, 1 og 1 maaned, datter af arbejdsmand Mads Sørensen Andkjær, Overgade 49
1885, 3001, 0402, Cathrine Andersen, enke og husbestyrerinde, 47, hos apotheker Brusch, i Søndersø. Fabrikant Andersen
1885, 0202, 0602, Kathinka Hansen, 6 maaneder, datter af arbejdsmand Christen Hansen, St. Jørgens Forstad 69
1885, 0202, 0902, Johanne Jørgensen, 31, Hunderuplund Frue Landsogn. Gaardejer Jens Herman Andersen
1885, 0602, 1202, Else Marie Holck, enke, 74, Grynhusene 7. Smedesvend Peter Jacobsen
1885, 1202, 1802, Maren Rasmussen, enke og lem, 83, i 'Doktor' Boder paa Graabrødre Hospital. Spisevært Sørensen
1885, 1702, 2302, Anna Anthonsen, 3 uger, datter af arbejdsmand Johan Anthonsen, St. Jørgensgade 44
1885, 1802, 2302, Olga Elvina Margrethe Rasmussen, 3 maaneder, datter af detaillist Jens Rasmussen, Dannebrogsgade 13
1885, 0103, 0303, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Hans Jørgen Knudsen, Rødegaardsvej 23
1885, 2702, 0503, Andrea Marie Andresen, ugift lem, 62, i Graabrødre Hospital, Graabrødre Plads 1
1885, 0503, 1003, Maren Nielsen, enke, 63, Frederiksgade 59. Smed Jacob Siller
1885, 1603, 2303, Birthe Kirstine Christensen, enke, 63 og 3 maaneder, St. Jørgensgade 3. Arbejdsmand Hans Henriksen
1885, 2703, 0104, Gjertrud Nielsdatter, enke, 72, Møntestræde 4. Vægter Hans Rasmussen
1885, 2803, 0404, Petrine Rasmine Hansen, enke, 91 og 5 maaneder, Brogade 4. Vagtmester Niels Petersen Lüngelse
1885, 2903, 0404, Martha Johanne Christine Handwerk, ugift, 20½, Overgade 37. Datter af blikkenslager Handwerk
1885, 3003, 0404, Mathilde Agathe Jørgensen, 26, Ramsherred 3. Bødker Niels Peter Jespersen
1885, 0204, 0804, Margrete Poulsen, enke, 67, Bangsboder 17. Værtshusholder Johan Frederik Andersen
1885, 0204, 0804, Vilhelmine Christine Nissen, enke, 78, Frederiksgade 62. Lærer Hans Peter Hansen
1885, 0204, 0904, Karen Kirstine Amalie Johanne Sophie Marie Passfall, 5 maaneder, datter af teglværksarbejder Carl Passfall, St. Jørgens Forstad 45
1885, 1204, 1604, Victoria Anna Elisabeth Valborg Ottosen, 3 maaneder, datter af bogbindersvend Louis Theodor Otto Ottosen, Grynhusene 23
1885, 2104, 2704, Ane Marie Jacobine Eidorff, ugift, 67, Overgade 31. Datter af snedkermester Hans Eidorff
1885, 2504, 0205, Gjertrud Mathilde Nielsen, ugift, 44, Overgade 42
1885, 0605, 1105, Antoinette Lucie Charlotte Andersen, 10 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Andersen, Grynhusene 23
1885, 1005, 1605, Gjertrud Marie Jensen, 53, Frederiksgade 54. Mursvend Lars Madsen
1885, 2305, 2905, Ane Marie Richard, 45, Bangsboder 10. Arbejdsmand Hans Pedersen
1885, 2305, 2905, Karen Nielsen, ugift tjenestepige, 78, Vestergade 83, Tivoli Passagen
1885, 2505, 2805, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Niels Christian Ovesen, Frederiks Forstad 70
1885, 0906, 1506, Ane Marie Hendriksen, 46 og 9 maaneder, Ridehusgade 4. Arbejdsmand Jens Larsen
1885, 1406, 1906, Mariane Salomon, enke, 82, Overgade 42. Kjøbmand R. Kaarup
1885, 0407, 0707, 2 dødfødte piger (tvillinger), døtre af bogbindersvend Carl Christian Schmidt, Bangs Boder 17
1885, 1207, 1507, Udøbt pige, 11 uger, datter af høker Hans Jacob Møller, Overgade 67
1885, 1607, 1807, Maren Jensine Frederikke Emilie Hansen, 3½ maaned, datter af ugift Jakobine Eline Marie Hansen, Overgade 49
1885, 1907, 2407, Else Marie Olsen, enke, 92 og 10 maaneder, Nørregade 16. Murmester Peter Chr. Jørgensen
1885, 2307, 2707, Nielsine Vilhelmine Karstensen, ½, datter af arbejdsmand Erik Karstensen, Frederiksgade 11
1885, 0108, 0408, Maren Christine Petrosine Rasmussen, 2½, datter af tømrer Peter Johannes Rasmussen, St. Jørgens Forstad 41
1885, 0108, 0608, Karoline Faccou, 30 timer, datter af snedkersvend Ole Math. Kri. Faccou Sørensen, St. Jørgensgade
1885, 0908, 1408, Laura Methea Midskov, enke, 27½, Overgade 42. Bogbinder P. C. Hansen
1885, 1308, 1908, Kirsten Rasmussen f. Simonsdatter, enke, 72, St. Jørgensgade 47. Arbejdsmand Hans Rasmussen
1885, 1608, 1908, Marie Hansen, 11 uger, datter af bager Peter Hansen, Frederiksgade 66
1885, 2208, 2708, Julie Christiane Holst f. Dilling, 70, Ridehusgade 43. Rebslagersvend Christian Holst
1885, 2408, 2708, Anna Elisabeth Eriksen, 10 maaneder, datter af smedesvend Johan Eriksen, Overgade 49
1885, 1809, 2209, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Jørgen Hansen, Ridehusgade 12
1885, 2909, 0310, Astrid Marie Hansen, 1, datter af arbejdsmand Christen Hansen, Grynhusene 27
1885, 0110, 0510, Petrosine Frederikke Kirstine Rasmussen, enke, 36, Bangsboder 17. Skræddersvend Lars Jørgensen
1885, 1610, 2110, Ane Kirstine Clausen, ugift tjenestepige, 17½, plejedatter af stenhugger Christoffer Hansen, Ejby
1885, 1610, 2010, Anna Camilla Jørgine Madsen, 8 maaneder, datter af ugift Karen Marie Larsen, Frederiks Forstad .8
1885, 1710, 2210, Udøbt pige, 8 dage, datter af arbejdsmand Peder Hansen, Bangsboder 17
1885, 0211, 0711, Petrine Marie Sophie Jørgensen, 36, Frederiksgade 34. Snedker Johannes Martin Hansen
1885, 0311, 0911, Clausine Larsen, 27, Paaskestræde 8. Styrmand Niels Christian Hansen Reippurt
1885, 0411, 0711, Mathilde Liedicke, 2 dage, datter af gjørtlersvend Sofus Valdemar Frants Georg Henrik Liedicke, Nedergade 7
1885, 0311, 1011, Anna Elisabeth Dorthea Ernestine Hansen, enke, 73, Holsedore 4. Former Jens Christian Andersen
1885, 1211, 1811, Elna Marie Knudsen, 1 og 11 maaneder, datter af maskinarbejder Chr. Knudsen, Frederiksgade 31
1885, 2011, 2411, Marie Kirstine Hansen, 3 maaneder, datter af arbejdsmand Poul Hansen, Ramsherred 23
1885, 2911, 0312, Ane Marie Nielsen, 33, Nedergade 40. Farver og f…ningsfabrikant Mikael Harald Hjermind
1885, 0512, 1012, Emilie Christine Rasmussen, ugift syjomfru, 55 og 10 maaneder, Hans Jensens Stræde 15
1885, 1612, 2112, Anna Hansine Melbye, 5½ uge, datter af ugift Maren Kirstine Ulriksen, Frederiksgade 9
1885, 1812, 2212, Udøbt pige, 1 maaned, datter af farver Michael Harald Hjermind, Nedergade 40
1885, 1812, 2112, Alva Sigrid Elisabeth Nielsen Viby, 8½ maaned, datter af stabssergent Niels Nielsen, Rytterkasernen
1885, 2912, 04011886, Marie Hansen, enke, 69, Doctors Boder i Graabrødre Hospital, Graabrødreplads 1. Vægter Anders Rasmussen