Vissenbjerg, 1848-1875, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1848-1875, Vissenbjerg sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1848, 0901, Christian Hansen, ungkarl, 45, Tommerup og pige Nicoline Jørgensdatter, 31, Koelberg
1848, 1501, Julius August Hansen, ungkarl, 24, og enke Ane Sabine Dorthea Sehener, 53
1848, 2901, Rasmus Hansen, ungkarl, 35, Villestofte og pige Christiane Jørgensdatter, 30, Malleberghuus
1848, - [dato ikke indført], Peder Madsen, ungkarl, 26, Vigerslev og pige Ane Marie Christoffersdatter, 37, Brøndserød
1848, 2005, Rasmus Pedersen, enkemand og gaardmand, 40, Sanderum og enke Cathrine Jørgensdatter, 34, Karhusene
1848, 0206, Jørgen Olsen, ungkarl og huusmand, 26, Kosteslev, Særslev Sogn og pige Kirsten Hansdatter, 27, Birkelykkehuus
1848, 0107, Niels Pedersen, ungkarl og gaardmand, 28, Magtenbølle og pige Bodil Cathrine Hansdatter, 27, Taagerod
1848, 0107, Jørgen Hansen, ungkarl og væver, 36, Peterstrup, Vigerslev Sogn og Karen Nielsdatter, 34
1848, 1507, Anders Hansen, ungkarl og boelsmand, 32 og pige Karen Hansdatter, 41
1848, 1507, Niels Julius Simonsen, ungkarl, 32, Rønnemosegaard og pige Kirstine Kam, 27, Assenbølle
1848, 2207, Christen Sørensen, ungkarl og indsidder, 35, Rosenlund og pige Ane Johansdatter, 27, Kjelstrup
1848, 0710, Peder Nielsen, enkemand og bødker, 43, Gadsbølle og pige Karen Jørgensdatter, 28
1848, 1111, Peder Olsen, ungkarl, 34, Gadsbølle og pige Margrethe Andersdatter, 28, Gamby, Haarslev Sogn, opholdende sig i Gadsbølle
1848, 2907, Ole Frederiksen, ungkarl, 27, Korup Sogn og pige Johanne Madsdatter, 25, Skallebølle
1848, 1811, Peder Jeppesen, ungkarl, 32, Karhusene og pige Ellen Marie Jacobsdatter, 36, Ubberud
1848, 1612, Hans Josephus Mossin Schjøt, ungkarl og saddelmager, 28, Verninge og pige Frederikke Lovise Andersdatter, 29, Verninge
1849, 0301, Niels Jensen, ungkarl og boelsmand, 29, Skovshøirup, Brenderup Sogn og pige Kirsten Larsdatter, 29, Boberglund
1849, 1201, Lars Hansen, enkemand og huusmand, 42, Andebølle Mark og pige Mette Kirstine Rasmusdatter, 29, Fjelsted
1849, 1301, Rasmus Jørgensen, ungkarl og huusfæster, 38, Skovlundhuus og pige Ane Christensdatter, 52, Balebo
1849, 1901, Peder Hjerchsen, ungkarl, 32, Gudbjerg og enke Maren Jørgensdatter, 36, Magtenbølle, (efter Rasmus Rasmussen)
1849, 1002, Niels Bendtsen, ungkarl, 28, Wigerslev Sogn og pige Ane Jørgensdatter, 30
1849, 1003, Hans Christian Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 29, Gadsbølle og pige Kirsten Rasmusdatter, 23, Assenbølle
1849, 1905, Mads Madsen, ungkarl, 27, Ubberud og pige Ane Rasmusdatter, 36, Gudmark
1849, 2107, Mads Nielsen, ungkarl, 39, Blangstrup og pige Cathrine Pedersdatter, 34, Lille Selleberg
1849, 2807, Peter Thomsen Brandt, ungkarl og deligencekudsk, 25, Middelfart og pige Grethe Johansdatter Scheuer, 27, Vissenberg Kroe
1849, 3009, Hans Nicolai Nødschou, ungkarl, cand. phil. og telegrapfbestyrer, 28 og Jacobine Elfine Sophie Schjoldan, 28, skomager Schjoldans datter, Aarhuus
1849, 2710, Lars Mathiasen, enkemand og boelsmand, 39, Assenbølle Mark og pige Ane Cathrine Jacobsdatter, 24, Rørup Sogn
1849, 1011, Frederik Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Skalberg og pige Ane Marie Hansdatter, 24, Gummerup, tjenende Rønholt
1849, 1711, Peder Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Breed og pige Karen Jensdatter, 25, Breed
1849, 0311, Niels Jensen, ungkarl og skrædder, 35, Nybølle, Hillerslev Sogn og enke Ane Kirstine Olesdatter, 36, Ornebjerg, (efter huusmand Christen Hansen)
1849, 0812, Jeppe Jeppesen, ungkarl og tjenestekarl, 21 og pige Ane Hansdatter, 30, Gadsbølle
1849, 1812, Hans Hansen, ungkarl, 32, Margaard og pige Kirsten Jacobsdatter, 26, Gammel Mark
1849, 3012, Frederik Jensen, ungkarl, 37, ved ... Regiment og pige Ane Jespersdatter, 31, Rold
1850, 0501, Christian Hansen, ungkarl, 26, Svæltegyden og pige Birthe Marie Hansdatter, 34, Breed
1850, 2704, Thor Pedersen, ungkarl, 26, Koelberg Mark og pige Maren Christensen, 20, Kirkeløkkehuus
1850, 1005, Knud Hansen, ungkarl, 46, Skovsgaarde, Haarslev Sogn og pige Ane Marie Dideriksdatter, 33, Skalberg
1850, 2505, Hans Rasmussen, ungkarl, 37, Staurby og pige Maren Kirstine Nielsdatter, 31, Rold
1850, 0106, Christen Jørgensen, husmand, 35, Karhusene og pige Ane Marie Jørgensdatter, 28
1850, 0806, Peder Larsen, ungkarl, 43, Oregaard og enke Maren Larsdatter, 51, Odenseholm, (efter boelsmand Niels Hansen)
1850, 2206, Anders Christoffersen, ungkarl, 31, Brøndserod og pige Maren Nielsdatter, 35, Skovsby
1850, 2906, Jens Jørgensen, enkemand og huusmand, 29, Taagerod og pige Maren Kirstine Jensdatter Arnstrup, 30, Koelberg
1850, 0607, Jens Nielsen, ungkarl, 25, Blæsenborg og pige Ellen Kirstine Madsdatter, 21, Magtenbølle
1850, 1409, Mads Nielsen, enkemand og huusmand, 44, Skalberg og pige Cathrine Frederiksdatter, 35, Odense
1850, 2809, Niels Hansen, ungkarl, 31, Taagerod og pige Else Marie Andersdatter, 29, Rønnelund
1850, 2310, Jacob Marthin Hans Christian Hansen, ungkarl og skrædermester, 26, Odense og pige Marie Elisabeth Eiby, 28, Nyborg, opholdende sig i Koelberg
1850, 2410, Knud Jensen, enkemand og smed, 45, Andebølle og pige Maren Sophie Pedersdatter, 23, Sprattenborg
1850, 0911, Anders Pedersen, ungkarl, 32, Fjellerup, tjenende paa Grøfteberg og pige Bodil Pedersen, 20, Nørreby, Klinte Sogn, tjenende i Andebølle
1850, 0911, Jørgen Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 21, Skalberg og enke Kirstine Marie Andersdatter, 32, (efter huusmand Jeppe Hansen)
1850, 1611, Rasmus Madsen, enkemand og huusmand, 50, Assenbølle og pige Ane Dorthea Madsdatter, 42, Fjelsted
1850, 2311, Anders Olsen, enkemand og huusmand, 48, Koelberg Mark og pige Ane Kirstine Christoffersdatter, 31, Farstrup
1850, 1412, Rasmus Jeppesen, ungkarl, 29, Karhusene og pige Ane Marie Bendtsdatter, 32, Karhusene
1850, 1712, Johan Henrik Scheuer, enkemand og indsidder, 44 og pige Kirsten Nielsdatter, 30, Hønnerup
1851, 1801, Mads Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 26, Hindevad og pige Ingeborg Rasmusdatter, 21, Assenbølle
1851, 1002, Lars Sørensen, ungkarl og boelsmand, 35, Gundersøe og enke Maren Pedersdatter, 46, Hesberghuse
1851, 2802, Lars Jeppesen, ungkarl og gaardeier, Gadsbølle og pige Ane Kirstine Andersdatter, Gadsbølle
1851, - [ei viet], Hans Jespersen, 22, Orte og pige Ingeborg Caroline Knudsdatter, 23
1851, - [ei viet], Jørgen Christian Jørgensen, enkemand og fattiglem, 38 og enke og fattiglem Ane Marie Sørensdatter, 34, Breed Hospital
1851, 1903, Lars Peter Andersen, ungkarl, 30, Væde og enke Ane Marie Nielsdatter, 44, (efter huusmand Niels Larsen), Bleismose
1851, 2203, Rasmus Pedersen, ungkarl, 21, Skallebølle og pige Karen Nielsdatter, 20, Laaninge
1851, 1005, Hans Christian Rasmussen, enkemand og gaardmand, 31, Gadsbølle og pige Mette Rasmusdatter, 23, Assenbølle
1851, 1705, Hans Nielsen, ungkarl, 31, Flemløse Mark og enke Johanne Jensdatter, 41, Breed Mark, (efter huusmand Christian Pedersen)
1851, 3105, Anders Nielsen, ungkarl, 26, Andebølle og pige Ane Cathrine Andersdatter, 25, Aalemose
1851, 3105, Lars Nielsen, enkemand, 48, Bleismose og pige Ane Pedersdatter, 31
1851, 0406, Hans Frandsen, ungkarl, 33, Bogense og pige Ane Marie Hansdatter, 31, Andebølle
1851, 1006, Ole Christian Nielsen, enkemand og møller, 32 og pige Karen Kirstine Christensen, 21, Odense
1851, 1406, Hans Johansen, ungkarl, 29, Ellesøe og pige Ane Marie Hansdatter, 31, Breed
1851, 1207, Frantz Madsen, ungkarl, 47, Skalberg og pige Kirstine Andersdatter, 48, Skalberg Mark
1851, - [dato ikke indført], Mads Helgesen, ungkarl, 27, Korup og pige Ane Dorthe Madsdatter, 23, Skovsby
1851, 2607, Rasmus Olsen, enkemand, 28 og pige Ane Margrethe Jørgensen, 43, Ærøe
1851, 2908, Jens Petersen, ungkarl, 39, Harritzlev og pige Ane Cathrine Pedersdatter, 37, Sadserud
1851, 0410, Jørgen Christian Simonsen, ungkarl, 27 og pige Marie Cathrine Hansdatter, 43, Skalberg
1851, 0410, Christian Pedersen, ungkarl, 36, Karhusene og pige Nicoline Jensdatter, 33, Karhusene
1851, 1010, Søren Larsen, ungkarl, 29, Kragsberghuus, Gjelsted Sogn og pige Maren Pedersdatter, 28, Breed Mark
1851, 1110, Hans Poulsen, ungkarl, 28, Andebølle Mark og pige Ane Andersdatter, 25, Andebølle Mark
1851, 1810, Lars Larsen, ungkarl, 28, Hjorslev, Otterup Sogn og pige Ane Kirstine Christensen, 22, Skallebølle Mark
1851, 0811, Hans Christian Jørgensen, ungkarl, 27 og pige Christiane Christensen, 22
1851, 1511, Gorm Pedersen, ungkarl, 24, Skallebølle og pige Ane Cathrine Pedersdatter, 23, Skallebølle
1851, 1212, Morten Larsen, ungkarl, 29, Rold og pige Maren Nielsdatter, 39, Bæksted
1851, 1312, Lars Pedersen, ungkarl, 32, Kjelstrup og pige Ane Knudsdatter, 25, Skallebølle
1851, 1712, Jørgen Jørgensen, enkemand og huusmand, 33 og pige Karen Marie Jørgensdatter, 30
1851, 1912, Anders Hansen, ungkarl, 26, Karhusene og pige Ane Marie Andersdatter, 29, Karhusene
1851, 2312, Carl Frederik Lindstrøm, ungkarl og huusmand, 30 og enke Cathrine Madsdatter, 54, (efter huusmand Ole Landbek)
1851, 2012, Peder Johansen, ungkarl, 22, Gadsbølle og pige Bodil Hansdatter, 28, Sortenkjær
1852, 0901, Niels Jensen, ungkarl, 41, Veflinge Sogn og enke Mette Kirstine Rasmusdatter, 31, (efter huusmand Lars Hansen)
1852, 0901, Niels Christian Andreasen, ungkarl, 30, Breed og enke Ane Margrethe Hansdatter, 40, Breed, (efter huusmand Jesper Rasmussen)
1852, 1001, Rasmus Olsen, ungkarl, 29, Gadsbølle og pige Kirsten Christensdatter, 22, Kragelund
1852, 0402, Knud Rasmussen, ungkarl, 22 og pige Karen Marie Pedersdatter, 31, Huusby Sogn
1852, 0503, Jørgen Christian Jørgensen, enkemand og indsidder, 39, Breed og enke Ane Marie Sørensdatter, 35, (efter indsidder Hans Rasmussen)
1852, 0603, Anders Nielsen, ungkarl, 25, Sadserud og pige Maren Larsen, 23, Ornebjerg
1852, 0603, Niels Hansen, ungkarl og boelsmand, 39, Magtenbølle og pige Karen Hansdatter, 25, Skallebøllelund
1852, 2904, Hans Larsen, ungkarl, 31, Odenseholm og pige Karen Kirstine Christensdatter, 24, Skalberg Mark
1852, 0805, Jørgen Henrichsen, ungkarl, 35, Ubberud og enke Ane Marie Christophersdatter, 37, Hauglundhuus, (efter huusmand Anders Hansen)
1852, 2105, Niels Nielsen, ungkarl og fæstegaardmand, 34, Mosegaard, Baslev Sogn og pige Malene Cathrine Marcusdatter, 27, Breed
1852, 0207, Mads Nielsen, ungkarl, 35, Pløne og pige Ane Sophie Pedersdatter, 23, Høiberg
1852, 0307, Hans Christian Frederiksen, ungkarl, 47 og enke Karen Jørgensdatter, 46, Kildemose, (efter huusmand Knud Jacobsen)
1852, 0307, Niels Hansen, ungkarl og væver, 30, Holse, Haarslev Sogn og pige Bodil Marie Andersdatter, 36, Sprattenborg
1852, 1707, Niels Nielsen, ungkarl, 30, Kjærbølling, Bredsten Sogn og pige Ane Marie Pedersdatter, 29
1852, 0109, Mathias Nielsen, ungkarl, 24, Blæsenborg og pige Karen Madsdatter, 29, Skalberg
1852, 1109, Mads Andersen, ungkarl, 21, Balslev og pige Ane Marie Christensdatter, 22, Røverskoven
1852, 2509, Rasmus Bendtsen, ungkarl, 29, Karhusene og pige Maren Hansen, 22, Karhusene
1852, 0210, Anders Henrich Martin Andersen, ungkarl, 26 og pige Kirstine Marie Andersdatter, 23, Gammeldamhuus
1852, 1610, Jens Nielsen, ungkarl og gaardeier, 38, af Immosegaard og pige Birthe Kirstine Thorsdatter, 31, Skovsby
1852, 2310, Peder Nielsen, ungkarl, 30, Andebølle Marie Lisbeth Jensdatter, 30, Andebølle
1852, 2710, Johan Carsten Streibig, ungkarl, 26, ?? og pige Ane Dorthe Madsdatter, 26,??
1852, - [ei viet], Jørgen Pedersen, ungkarl, 32, Skovsby og pige Grethe Pedersen, 19, Rold
1852, 1911, Niels Hansen Pedersen, ungkarl, 29, Sprattenborg og pige Christiane Madsen, 17, Rold
1852, - [dato ikke indført], Hans Poulsen, enkemand, 29, Ravnemark og pige Ane Cathrine Andersdatter, 28, Andebølle Mark
1852, 2211, Fritz Olsen, ungkarl og sadelmager, 28, ??, og pige Karen Jørgensdatter, 36, Svæltholm, Hesberghuse
1852, 2711, Rasmus Hansen, ungkarl, 40, tjenende paa Hesberggaard og pige Kirsten Andersdatter, 32, Skalberg Mark
1852, 1712, Lars Christian Hansen, ungkarl og, skræder, 22, Andebølle Mark og pige Ane Cathrine Hansdatter, 59, Breed Mark
1852, 1812, Hans Jensen, ungkarl, 31, Lægteskov, Skovsby Mark og pige Marie Cathrine Pedersdatter, 30, Skovsby
1852, 2312, Søren Thomsen, ungkarl, 35, Troldal, Veflinge Sogn og pige Mette Sørensdatter, 28, Assenbølle
1853, 0801, Niels Sørensen, enkemand og huusmand, 59, Karhusene og pige Ane Marie Hansdatter, 33, Røverskoven
1853, 1602, Morten Nielsen, ungkarl og gaardmand, 32, Marcusholm og pige Ane Marie Jørgensdatter, 32, Skalberg
1853, 1203, Ludvig Nicolai Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Lindved og pige Sophie Amalie Christensdatter, 26, Grøfteberg
1853, 2203, Anders Pedersen, ungkarl, 29, Vigerslev og pige Maren Hansdatter, 28, Hesberglund
1853, 1205, Anders Jensen, ungkarl, 41, Vedtofte og pige Juliane Rasmusdatter, 34, Fuglevig Mølle
1853, 1305, Peder Larsen, ungkarl, 27, Dyrehøi, Barløse Sogn og pige Pouline Rasmusdatter, 25, Fuglevig Mølle
1853, 2105, Niels Nielsen, ungkarl, 34, Grønnemosehuus, Rørup Sogn og pige Ane Medea Nielsdatter, 29, Rold
1853, 2805, Lars Hansen Taagerod, ungkarl, 27, Høiberglund og pige Grethe Pedersen, 20, Rold
1853, 0406, Lars Christensen, ungkarl, 29, Karhusene og pige Cathrine Nielsdatter, 28, Kjelleberg
1853, 0807, Peder Nielsen, ungkarl, 29, Peirup og pige Ane Cathrine Pedersdatter, 25, Skalberg
1853, 0907, Anders Hansen, enkemand og huusmand, 53, Bleismose, Petersborghuset og pige Ane Margrethe Larsdatter, 36, Sprattenborg
1853, 0308, Peder Jørgen Hansen, ungkarl, 29, Kjelstrup og pige Ane Marie Jørgensdatter, 25, Nymarkshuus, Vigerslev Sogn, opholdende sig i Karhusene
1853, 2409, Hans Eriksen, ungkarl, 28, Ore og pige Maren Kirstine Christoffersdatter, 32, Brøndserod
1853, 1410, Lars Jørgensen, enkemand, 48, Skalberg og pige Ane Marie Hansdatter, 34, Skalberg
1853, 1510, Anders Olsen, enkemand og huusmand, 51, Koelberg Mark og pige Ane Kirstine Pedersdatter, 30, Andebølle
1853, 1911, Jens Andersen, ungkarl, 23, Selleberg og pige Ane Dorthe Rasmusdatter, 25, Hauglund
1853, 1911, Peder Andersen, ungkarl, 36, Asperup og pige Ane Marie Rasmusdatter, 24, Rold
1853, 2211, Henrich Wilhelm Lund Henrichsen, ungkarl, 22, Andebølle og pige Ane Margrethe Christensdatter, 26, Koelberg Mark
1853, 2611, Jørgen Christiansen, ungkarl, 28, Skovsby Mark og pige Christiane Christensen, 22, Skarehuus
1853, 0512, Rasmus Christian Rasmussen, indsidder, 30, Skomagerhuus, Rørup Sogn og pige Maren Olsdatter, 25, Koelberg
1853, 1712, Anders Hansen, ungkarl, 26, Thorup og pige Maren Kirstine Jensdatter, 26, Breedholme
1853, 2312, Daniel Jørgensen, ungkarl og smed, 33, Breed og pige Karen Rasmusdatter, 37, Breed
1854, 2501, Niels Hansen, ungkarl, 20, Skrillinge og pige Ane Marie Pedersdatter, 27, Rold
1854, 1103, Christoffer Arnstrup, ungkarl, 29 og pige Maren Kirstine Pedersen, 19, Aavad
1854, 1803, Ole Nielsen [ungkarl], 37, Badstrup, Skamby Sogn og pige Karen Pedersdatter, 36, af Baardesøe, Krogsbølle Sogn, opholdende sig i Bleismosehuus
1854, 2502, Hans Jørgensen, ungkarl, 32, Andebølle og pige Christiane Sørensdatter, 28, Andebølle Mark
1854, 3103, Martin Herzum, ungkarl og smedesvend, 27, Breed, af Weile og pige Karen Marie Hansdatter, 27, Breed
1854, 0504, Niels Mauritzen, ungkarl, 30, Skalberg og enke Kirsten Olesdatter, 29, Orneberg, (efter huusmand Lars Rasmussen)
1854, 0804, Jørgen Pedersen, ungkarl, 34, Skovsby og enke Ane Cath. Hansdatter, 40, Kielstrup, (efter gaardmand Rasmus Christiansen)
1854, 3105, Jørgen Christian Jørgensen, ungkarl, 35, Skalberg og pige Cathrine Hansdatter, 29, Skalberg
1854, 0906, Hans Jacobsen, ungkarl, 31, Sanderum og pige Ane Kirstine Larsdatter, 31, Hviberg
1854, 2306, Hans Jørgen Larsen, ungkarl, 29, Skovsby Mark og pige Anne Marie Johansen, 33, Skovsby Mark
1854, 3006, Jørgen Nielsen, ungkarl, 28, Breed og pige Frederikke Hansdatter, 28, Andebølle
1854, 0707, Niels Nielsen, gaardmand, .., Andebølle og pige Marie Christensdatter, .., Balebo
1854, 2709, Hans Jacob Ellemand, ungkarl, 22, Vissenberg Præstegaard og pige Sara Duch, 22, Fuglevig Mølle
1854, 1010, Henrik Scheuer, ungkarl og gaardeier, 30 og jomfru Johanne Kirstine Lambrecht, 27, Vissenberg Kro
1854, 2510, Anders Nielsen, ungkarl og gaardmand, 45, Bekstedet og pige Ane Jensdatter, 28, Sadserod, opholdende sig paa Rold
1854, 2610, Peder Madsen, enkemand og huusmand, 50, Brændekilde og pige Sophie Jørgensdatter, 39, Laaninge
1854, 0411, Hans Larsen, ungkarl og huusmand, 31, Skalberg Mark og enke Maren Johansdatter, 25, Skalberg Mark, (efter vognmand Christen Jacobsen i Kalundborg)
1854, 1011, Niels Jensen, enkemand og huusmand, 45, Veflinge og pige Ane Marie Jensen, 24, Koelberg
1854, 2411, Christian Larsen, enkemand og huusmand, 27, Koelberg og pige Dorthe Nielsen, 27, Andebølle
1854, 2511, Anders Hansen, ungkarl og skomager, 28, Rold og pige Cathrine Dorthe Hansdatter, 31, Bekstedet
1854, 0212, Peder Jørgen Hansen, ungkarl og boelsmand, 30, Rold og pige Ane Nielsdatter, 29, Andebølle
1854, 1512, Søren Marcussen, ungkarl, 28, Breed og pige Helene Jørgensen, 21, Steensbo
1855, 0702, Hans Jacob Sørensen, ungkarl, 28, Kaadekilde og pige Marie Cathrine Hansdatter, 21, Kaadekilde
1855, 1702, Rasmus Rasmussen, ungkarl og boelsmand, 24, Dalby og pige Frederiksine Laurine Cathrine Wilhelmsen, 21, Dalby, opholdende sig paa Koelberg Mark
1855, 3003, Jens Pedersen, enkemand og gaardmand, 29, Breed Mark og pige Cathrine Hansdatter, 28, Lille Langberg, Ubberud Sogn
1855, 1304, Anders Jørgen Hansen, ungkarl, 21, Grøfteberg og pige Ane Nielsdatter, 29, Grøfteberg
1855, 0605, Søren Rasmussen, enkemand og indsidder, 41, Karhuse og fattiglem Karen Hansdatter, 45, under Paarup Sogn, af Kielstrup
1855, 1105, Johan Thomsen, ungkarl, 29, Stilongshuus og pige Karen Marie Carlsen, 21, ved Landeveien
1855, 1105, Jens Jensen, ungkarl, 36, Bellinge og pige Ane Cathrine Larsen, 24, Magtenbølle Skov
1855, 2107, Christian Ludvig Pedersen, ungkarl og saddelmager, 27, Gammeldamhuus og enke Kirstine Nielsdatter, 38, Fuglsang
1855, 3009, Søren Jørgensen, ungkarl og tømmersvend, 27, Odense og Karen Kirstine Carlsen, 29, Tuelykkehave
1855, 2909, Hans Pedersen, ungkarl og gaardeier, 41, Brøndserod og pige Karen Kirstine Nielsdatter, 27, Kjelleberg
1855, 2710, Hans Nielsen, ungkarl, 34, Selleberglund og pige Kirsten Nielsdatter, 31, Selleberglund
1855, 2810, Lars Thomassen, ungkarl, 52, Breed og pige Anne Hansdatter, 33, Breed
1855, 2710, Anders Jensen, enkemand og boelsmand, 44, Orte og pige Johanne Marie Pedersen, 24, Magtenbølle
1855, 1711, Niels Pedersen, ungkarl og gaardeier, 35, Lille Selleberg og pige Kirsten Knudsen, 24, Skallebølle
1855, 1411, Jørgen Pedersen, gaardeier, 39, Skalberg og jomfru Marie Andersen, 24, Vissenberg Kro
1855, 2811, Hans Pedersen, ungkarl, huuseier og væver, 31, Sineslyst og pige Anne Pedersdatter, 26, Brøndserod
1855, 0712, Jørgen Jørgensen, ungkarl og huuseier, 31, Harrendrup og pige Dorthe Andersdatter, 29, Andebølle
1855, 0112, Hans Madsen, ungkarl og smed, 29, Magtenbølle og pige Karen Pedersen, 24, Egelund
1855, 1011, Ole Frederiksen, enkemand og indsidder, 34, Sveltegyde og enke Mette Madsdatter, 36, Sveltegyde
1855, 2411, Hans Knudsen, ungkarl og gaardeier, 32, Skallebølle og pige Anne Andersdatter, 31, Selleberg
1855, 3012, Rasmus Nielsen, ungkarl og huusfæster, 27, Andebølle og pige Bodil Marie Hansdatter, 29, Andebølle
1855, 2411, Rasmus Nielsen, ungkarl, 26, Viggerslev Sogn og pige Karen Jensdatter, 26, Breed Mark
1855, 2710, Peder Mathiassen, ungkarl og gaardeier, 27, Assenbølle og pige Sara Kirstine Carlsen, 17, Kaadekilde
1855, 2212, Hans Hansen, enkemand og huusmand, 40, Skalberg Mark og pige Karen Hansdatter, 45, Skalberg Mark
1856, 1203, Jeppe Eriksen, enkemand og gaardmand, 35, Brenderup Sogn og pige Dorthea Christensdatter, 24, Breed
1856, 1503, Jeppe Rasmussen, ungkarl, 36, Flemløse og pige Anne Marie Hansdatter, 31, Magtenbølle
1856, 2805, Rasmus Pedersen, ungkarl og snedkersvend, 25, Odense og pige Birthe Magdalene Pedersen, 21, Skalberg
1856, 0907, Peder Thomsen, ungkarl, gaardeier og sogneforstander, 31, Skovsby og pige Kirsten Mortensen, 22, Breed
1856, 0608, Niels Thomassen, ungkarl og karethmagersvend, 30, Andebølle Mark og enke Maren Andersdatter, 60, Trappehuus
1856, 1806, Knud Pedersen, ungkarl, 29, Brylle og pige Ingeborg Caroline Knudsdatter, 29, Gammellunds Teglværk
1856, 1110, Lars Nielsen, ungkarl og forpagter, 34, Hjortebjerg og pige Else Findsen, 33, Hjortebjerg
1856, 0711, Peder Hansen, ungkarl, 24, Gadsbølle og pige Anne Cathrine Jørgensdatter, 22, Gadsbølle
1856, 1212, Peder Hansen, ungkarl, 30, Assenbølle Mark og pige Maren Andersen, 27, Breed
1856, 2611, Jens Rasmussen, ungkarl, 25, Andebølle og pige Maren Sophie Hansdatter, 28, Andebølle
1856, 1712, Niels Hansen, ungkarl, 25, Rørup og pige Anne Olsen, 23, Kielstrup Mark
1856, 1712, Hans Mortensen, ungkarl, 31, Koelberg og pige Anne Cathrine Hansen, 26, Koelberg
1857, 0901, Hans Christiansen, ungkarl og smed, 41, Sprattenborg og pige Jensine Hammerich, 29, Sprattenborg
1857, 1102, Søren Andersen, ungkarl, 38, Koelberg og pige Maren Hansdatter, 35, Koelberg
1857, 0402, Johan Christian Madsen, ungkarl, 27, Veflinge og pige Johanne Cathrine Jensen, 18, Koelberg
1857, 0402, Rasmus Andersen, ungkarl, 25, Dreslette Sogn og pige Anne Cathrine Nielsen, 22, Andebølle
1857, 0104, Lars Pedersen, ungkarl, 38, Skovsby og enke Maren Poulsdatter, 39, Lykkesholm
1857, 0403, Gorm Pedersen, ungkarl, 27, Skallebølle og pige Anne Cathrine Knudsen, 24, Skallebølle
1857, 1903, Hans Jensen, ungkarl og muurmester, 31, Rørup Sogn og pige Karen Nielsdatter, 32, Vissenbjerg Præstegaard, datter af afdøde Niels Madsen, Skaavenborg
1857, 1504, Erik Skov, ungkarl, 27, Herberghuse og pige Anne Mortensen, 23, Herberghuse
1857, 1504, Hans Jacobsen, ungkarl, 38, Karhusene og pige Karen Marie Nielsdatter, 33, Karhuse
1857, 2507, Søren Larsen, enkemand, 55, Skydebjerg og enke Anne Marie Madsdatter, 50, Rold
1857, 1007, Hans Larsen, ungkarl og væver, 29, Vissenberg og enke Gjertrud Knudsdatter, 45, Vissenberg
1857, 2307, Ole Christensen, ungkarl, 32, Vissenberg og pige Karen Marie Frederiksdatter, 28, Vissenberg
1857, 1508, Hans Jensen, ungkarl, 24, Erritzøe, Veile Amt og pige Anne Cathrine Knudsen, 25, Vissenberg
1857, 0108, Søren Olsen, ungkarl, 23, Vissenberg og pige Malene Larsen, 25, Vissenberg
1857, 1807, Niels Larsen, enkemand, 37, Vissenberg og pige Anne Marie Hansdatter, 38, Vissenberg
1857, 1908, Mathias Ludvig Madsen, ungkarl, 37, Brøndserod Mark og pige Maren Knudsdatter, 34, Brøndserod Mark
1857, 2009, Henrik Hansen, ungkarl, 37, Harrendrup og enke Anne Dorthea Jørgensdatter, 38, Tamose
1857, 2410, Peder Clausen, ungkarl, 33, Assenbølle og pige Maren Rasmussen, 21, Assenbølle
1857, 0411, Knud Pedersen, ungkarl, 26, Skallebølle og pige Karen Andersen, 20, Sellebjerg
1857, 1111, Simon Hansen, enkemand, 54, Kjelstrup og pige Anne Magrethe Jørgensdatter, 39, Kjelstrup
1857, 1111, Knud Hansen, ungkarl, 34, Breed og enke Marie Jørgensdatter, 44, Breed
1857, 2312, Otto Johansen, ungkarl, 27, Assenbølle Mark og pige Kirsten Nielsen, 30, Assenbølle Mark
1857, 0912, Hans Jørgensen, ungkarl, 22, Kjelstrup Mark og pige Karen Hansen, 21, Kjelstrup Mark
1857, - [ei viet], Jørgen Rasmussen, enkemand, 47, Koelbjerg Mark og enke Karen Hansdatter, 61, Koelbjerg
1858, 2201, Hans Jensen, ungkarl og muurmester, 36, Koelbjerg og pige Maren Hansdatter, 35, Koelbjerg Mark
1857, 1612, Niels Christiansen, ungkarl, 35, Bulbro og pige Mette Marie Andersen, 26, Pløne
1858, 2701, Johan Vilhelm Sørensen, ungkarl og tømmermand, 28, Assens og pige Johanne Christensdatter, 39, Skarehuus
1858, 2003, Lars Nielsen, ungkarl og væver, 29, Rørup Sogn og pige Hylleborg Rasmusdatter, 32, Breed Mark
1858, 1404, Anders Jeppesen, ungkarl, 31, Ornebjerg og pige Karen Marie Christensdatter, 37, Skalbjerg
1858, 2805, Jørgen Jensen, ungkar], 31, Dreslette og pige Karen Marie Rasmusdatter, 27, Aalsmose
1858, 0705, Christen Hjeresen, enkemand og huusmand, 36, Haarslev Sogn og pige Else Marie Larsdatter, 44, Fuglesanghuus
1858, 0805, Christian Larsen, ungkarl, 24, Seden og pige Karen Margrethe Nielsdatter, 24, Kaadekildehuus
1858, 1304, Jørgen Rasmussen, ungkarl, 29, Orte Sogn og pige Maren Kirstine Jørgensen, 31, Skalbjerg
1858, 0505, Niels Hansen Frydenlund, ungkarl, 28, Magtenbølle og pige Sophie Pedersdatter, 38, Skovsby
1858, 0509, Hans Clausen, ungkarl, 42, Sveltegyden og pige Laurine Pedersdatter, 3, Sveltegyden
1858, 2107, Hans Knudsen, ungkarl og smed, 25, Nørre Esterbølle, Sandager Sogn og pige Maren Jensdatter, 33, Rosenlundhuus
1858, - [dato ikke indført], Niels Nielsen, ungkarl, 32, Brendekilde og pige Karen Kirstine Nielsen, 22, Magtenbølle
1858, 2509, Johan Henrik Hansen Scheuer, enkemand og huusmand, 51, Koelbjerg Mark og pige Daline Larsdatter, 40, Koelbjerg Mark
1858, 0910, Søren Andreasen, enkemand og skrædder, 37, Skalbjerg og pige Johanne Cathrine Christiansdatter, 35, Skalbjerg
1858, 0610, Hans Jørgensen, ungkarl, 47, Skjønborg og enke Karen Hansdatter, 61, Koelbjerg
1858, 0210, Christian Jensen, enkemand og huusmand, 41, Andebølle og pige Anne Marie Pedersdatter, 31, Vissenbjerg Mølle
1858, 1009, Søren Hansen Jørgensen, ungkarl og møllersvend, 28, Veflinge Sogn og pige Maren Kirstine Nielsen, 17, Odenseholm
1858, 0809, Peder Sørensen, ungkarl, 24, Sprattenborg og pige Marie Kirstine Larsen, 23, Sprattenborg
1858, 1812, Niels Johansen, ungkarl og skrædder, 27, Ulvemoseskovhuus og pige Karen Storm, 22, Ulvemoseskovhuus
1858, 1709, Johan Georg Christensen, kjøbmand, 28, Middelfart og jomfru Theone Christiane Elisabeth Goldshadt, 25, Kjelstrup
1858, 0210, Peder Andersen, enkemand og bolsmand, 43, Rold og pige Kirsten Rasmussen, 23, Rold
1858, 1009, Hans Christian Belschner, kjøbmand, 26, Odense og jomfru Marie Christine Sørensen, 29, Egneborg ved Trolleborg (nu i Ryds Mølle)
1858, 2112, Rasmus Larsen, ungkarl og snedker, 32, Brendekilde og pige Maren Rasmussen, 22, Aalsmose
1858, 1011, Peder Christensen, ungkarl og bolsmand, 36, Bøgebjerglund og pige Mette Cathrine Clausen, 36, Bøgebjerglund
1858, 2011, Jens Jensen, ungkarl, 30, Breed og pige Cathrine Olsen, 22, Rold
1858, 1211, Christian Haug, ungkarl og chirurgisk instrumentmager, 22, Odense og jomfru Agathe Rosine Haible, 28, Breed
1858, 0112, Jens Rasmussen, enkemand og huusmand, 27, Andebølle og pige Karen Olsen, 25, Andebølle
1858, 2011, Hans Poulsen, enkemand og gaardmand, 53, Andebølle og pige Christiane Clausdatter, 52, Andebølle
1858, 0112, Hans Pedersen, ungkarl, 22, Gamtofte og pige Casparline Christine Casparsen, 22, Kaadekildeholm
1859, 1901, Rasmus Stephansen, ungkarl og gaardeier, 35, Skovs Høirup og pige Anne Marie Pedersen, 36, Skalbjerg
1859, 2602, Hans Pedersen, enkemand, huusmand og væver, 34, Sineslyst og pige Anne Marie Adolphsdatter, 34, Sineslyst
1859, 1405, Jørgen Rasmussen, ungkarl og snedkersvend, 31, Veflinge Sogn og enke Anne Cathrine Hansen, 28, Skallebøllelundshuus
1859, 1304, Jørgen Larsen, ungkarl, 26, Karhusene og pige Barbara Nielsen, 23, Karhusene
1859, 2703, Jens Christoffersen Bech, enkemand og huusmand, 29, Skalbjerg Mark og pige Dorthe Marie Pedersen, 22, Skalbjerg Mark
1859, 1304, Berthel Christiansen, ungkarl og huuseier, 31, Aalsmose og pige Mariane Nicolaisen, 23, Aalsmose
1859, 2003, Andreas Andersen Lorenzen, ungkarl, 33, Skovsby og pige Anne Marie Pedersdatter, 31, Skovsby
1859, 1905, Peder Hansen, ungkarl, 36, Ørsted Sogn og enke Maren Larsen, 35, Holmehuset, Breed Mark
1859, 0405, Jens Andersen, ungkarl, 29, Andebølle og pige Cathrine Margrethe Rasmussen, 22, Andebølle
1859, 1805, Peder Larsen, ungkarl, 28, Haare, Tanderup Sogn og pige Nielsine Caroline Rasmussen, 23, Assenbølle
1859, 2506, Hans Hansen, enkemand og huusmand, 46, Gadsbølle og pige Kirsten Larsen, 44, Gadsbølle
1859, 2906, Christen Christensen, ungkarl og huusmand, 40, Skalbjerg Mark og pige Karen Marie Rasmusdatter, 26, Skalbjerg Mark
1859, 1408, Hans Henrik Hansen, ungkarl og snedkersvend, 23, Odense og pige Anne Marie Nielsine Jensen, 21, Fuglesanghuus
1859, 1207, Hans Peter Krogh, ungkarl, 22, Breed og pige Johanne Madsen, 23, Breed
1859, 3007, Christian Ovesen, ungkarl, 34, Karhusene, kommer fra Brylle Sogn og pige Frederikke Hansdatter, 27, Karhusene, kommer fra Brylle Sogn
1859, 1510, Jacob Jensen, ungkarl og huuseier, 27, Skalbjerg og enke Kirstine Madsen, 38, Skalbjerg
1859, 0110, Jørgen Madsen, ungkarl, 24, Grøftebjerg og pige Ane Magrethe Hansdatter, 22, Grøftebjerg
1859, 0411, Rasmus Rasmussen, enkemand og huusmand, 54, Lille Sortenkjær og pige Stine Cathrine Jensdatter, 46, Lille Sortenkjær
1859, 2112, Rasmus Frederiksen, ungkarl, 22, Karhusene og enke Karen Pedersdatter, 48, Karhusene
1859, 1111, Rasmus Pedersen, ungkarl, 29, Skovsby og pige Maren Hansen, 32, Skovsby Mark
1859, 1910, Christen Jessen, herr. snedkermester, 28, Odense og jomfru Johanne Christiansen, 23, Rold
1859, 1911, Hans Christian Hansen, ungkarl, 43, Fugleviglund og enke Karen Jørgensdatter, 51, Kildemosehuus, Skalbjerg Mark
1859, 1211, Anders Pedersen, enkemand, 40, Stibærhuus og pige Nielsine Henriette Rasmusdatter, 37, Stibærhuus
1859, 1412, Jørgen Pedersen, ungkarl, 39, Skovsby og pige Anne Cathrine Henriksen, 24, Brøndserud
1859, 3011, Lars Jørgensen, ungkarl, 46, Magtenbølle og pige Anne Hjeresdatter, 35, Magtenbølle
1859, 3011, Søren Jensen, ungkarl, 27, Storeskov og pige Anne Cathrine Knudsen, 26, Rold
1859, 2112, Hans Johansen, ungkarl, 26, Ornebjerg og Karen Marie Jensen, 24, Ornebjerg
1859, 1311, Hans Marcussen, ungkarl, 30, Breed og pige Laura Cathrine Hansen, 26, Breed
1860, 1101, Jens Nielsen, ungkarl, 24, Tommerup og pige Anne Cathrine Christensen, 26, Breed
1860, 0802, Rasmus Christensen, enkemand og huusmand, 42, Magtenbølle og pige Anne Jensen, 28, Kjelstrup
1860, 0601, Carl Ludvig Grotegut, ungkarl og teglmester, 25, Andebølle og pige Kirsten Simonsen, 25, Andebølle
1860, 1501, Jørgen Johansen, ungkarl, 21, Orte Sogn og pige Maren Madsen, 25, Assenbølle
1860, 0601, Anders Sørensen, ungkarl, 26, Sprattenborg og pige Marie Kirstine Christensen, 24, Skarehuus
1860, 0802, Niels Larsen, enkemand og bolsmand, 48, Karhusene og pige Johanne Larsen, 28, Saugmose
1860, 3003, Christian Johansen, ungkarl, 34, Koelbjerg og pige Ane Jensen, 28, Koelbjerg
1860, 0703, Anders Jørgen Hansen, ungkarl, 21, Kaadekilde Mose og pige Caroline Pedersen, 25, Magtenbølle
1860, 3103, Mathias Ludvig Madsen, enkemand og tømmermand, 39, Lille Svendsbjerg og pige Rasmine Rasmussen, 26, Lille Svendsbjerg
1860, 1104, Hans Nielsen, ungkarl og huuseier, 34, Nøisomhed og pige Ane Lisbeth Rasmusdatter, 39, Gammelmarken
1860, 0104, Peder Hansen, ungkarl, 34, Odense og pige Maren Rasmussen, 28, Brøndserud Mark
1860, 0305, Knud Rasmussen, ungkarl og skrædder, 35, Haarslev Sogn og pige Karen Marie Johansen, 28, Gadsbølle Mark
1860, 0205, Carsten Pedersen, enkemand og væver, 54, Thingvad og enke Maren Kirstine Nielsen, 48, Thingvad
1860, 1706, Jørgen Jensen, ungkarl, 33, Ubberud og pige Cathrine Marie Jensdatter, 34, Gammelmarken
1860, 1706, Niels Henrik Knudsen, ungkarl og hjulmand, 39, Andebølle Mark og pige Thrine Kirstine Rasmusdatter, 39, Andebølle Mark
1860, 1505, Rasmus Hansen Frydenlund, ungkarl og bolsmand, 27, Løkkested og pige Ane Marie Pedersen, 27, Skovsby
1860, 2306, Christen Hansen, ungkarl, 47, Skallebølle og pige Ane Kirstine Christensdatter, 36, Skallebølle
1860, 1107, Rasmus Christiansen, ungkarl, 35, Skallebølle Skov og pige Johanne Kirstine Johansdatter, 31, Skallebølle Skov
1860, 0607, Jeppe Jensen, ungkarl, 26, Koelbjerg Mark og pige Gertrud Kirstine Frederiksen, 29, Koelbjerg Mark
1860, 2206, Mathias Pedersen, ungkarl og huusmand, 30, Hessemoselund og pige Mette Cathrine Hansdatter, 40, Hessemoselund
1860, 1906, Peder Mortensen, enkemand og fæstehuusmand, 90, Gammellund og pige Ane Larsdatter, 45, Gammellund
1860, 2007, Christian Peder Carstensen, ungkarl, 25, Thingvad og enke Ane Kirstine Hansdatter, 44, Thinghuus
1860, 0308, Knud Nielsen, ungkarl, 28, Nørre Aaby Sogn og pige Maren Sophie Franciska Hansen, 26, Nørreskovshuus
1860, 2109, Jens Hansen, enkemand og huusmand, 66, Høibjerg og pige Ane Kirstine Rasmusdatter, 44, Høibjerg
1860, 2410, Anders Olsen, ungkarl, 40, Holebæk og enke Kirsten Pedersdatter, 51, Gribskov
1860, 1010, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 34, Duedal og pige Mariane Johannesdatter Berg, 41, Duedal
1860, 0610, Jørgen Hjeresen, ungkarl, 33, Rold og enke Cathrine Dorthea Hansdatter, 36, Rold
1860, 2710, Niels Henriksen, ungkarl, 39, Assenbølle Mark og pige Maren Larsdatter, 33, Assenbølle Mark
1860, 2912, Jens Christiansen, ungkarl, 25, Skydebjerg og pige Karen Kirstine Nielsen, 28, Breed
1860, 2411, Jørgen Rasmussen, ungkarl, 42, Caslund og enke Birthe Cathrine Eriksdatter, 42, Damsted
1860, 0311, Christian Johansen, ungkarl, 26, Erholm og pige Ane Marie Hansen, 24, Brøndserud
1860, 2810, Jeppe Jeppesen, enkemand og huusmand, 32, Andebølle Mark og pige Kirstine Rasmussen, 24, Gadsbølle
1860, 2312, Jens Hansen, ungkarl, 44, Langesø og pige Ane Kirstine Jensdatter, 36, Skovsby
1861, - [ei viet], Niels Jensen, ungkarl, 23, Koelbjerg og pige Bodil Marie Jensen, 24, Koelbjerg
1861, 2701, Anders Hansen, ungkarl, 33, Odense og pige Ane Marie Hansen, 30, Skomagerkro
1861, 2402, Jens Jørgensen, ungkarl, 20, Neverkjær og pige Kirsten Jensen, 30, Ertebølle, Breed Mark
1861, 1002, Anders Jensen, ungkarl, 28, Naarup og pige Karen Marie Sørensen, 25, Ertekildehuus, Breed Mark
1861, 0603, Johan Henrik Duch, enkemand og møller, 51, Fugleviglund, Breed Mark og pige Johanne Cathrine Knudsen, 26, Skallebølle
1861, 1702, Jens Hansen, ungkarl og bødkersvend, 21, Middelfart og pige Ane Jensine Christiansen, 22, Breed
1861, 2203, Anders Jørgensen, ungkarl, 32, Sanderum Mark og pige Karen Nielsen, 26, Gammelmarken
1861, 0203, Jørgen Madsen Andersen, gaardmand, 33, Bellinge og pige Maren Cathrine Larsen, 27, Brylle
1861, 1703, Hans Hansen, ungkarl, 25, Harrendrup og pige Frederikke Pedersen, 26, Skovsby Mark
1861, 2603, Niels Nielsen, ungkarl, 35, Kellebjerg og pige Ane Marie Andersen, 24, Skovsby
1861, 1703, Jens Nielsen, ungkarl og huuseier, 38, Breed Mark og pige Johanne Rasmussen, 49, Breed Mark
1861, 2003, Jørgen Christian Christensen, ungkarl, 26, Gadsbølle og pige Ane Marie Jensen, 28, Gadsbølle
1861, 1704, Niels Jørgen Marcussen, ungkarl, 27, Breed og pige Johanne Kirstine Duch, 23, Fugleviglund
1861, 3006, Rasmus Pedersen, ungkarl, 31, Andebølle og pige Karen Hansen, 34, Andebølle
1861, 2306, Peder Rasmussen, ungkarl, 27, Breed og pige Maren Hansen, 28, Gadsbølle Mark
1861, 2407, Jens Nielsen, ungkarl, 27, Ornebjerglund og pige Ane Marie Andersen, 23, Ornebjerglund
1861, 1808, Rasmus Jensen, ungkarl, 35, Gribskov og pige Karen Christiansen, 24, Rold
1861, 2509, Hans Madsen, enkemand, huusmand og smed, 52, Gadsbølle og pige Elsine Caroline Jørgensen, 21, Gadsbølle
1861, 2708, Carl Johan Smith, enkemand og skræddermester, 34, Odense og jomfru Ane Kirstine Nielsen, 40, Koelbjerg
1861, 1511, Carsten Pedersen, enkemand og væver, 55, Koelbjerg og pige Mette Hansdatter, 30, Balebo
1861, 1110, Søren Christian Jacobsen, ungkarl, 26, Langagerhuus og pige Ane Cathrine Jeppesdatter, 40, Langagerhuus
1861, 2011, Lars Thorsen, ungkarl, 31, Skovsby og pige Johanne Mortensen, 19, Breed
1861, 0909, Christian Jensen, ungkarl, 22, Fjeldsted og pige Dorthea Andersen, 21, Rold
1861, 0612, Anders Jørgen Jespersen, ungkarl, 28, Skalbjerg Mark og pige Sophie Henriksen, 21, Karhusene
1861, 2111, Anders Jørgen Ottesen, ungkarl, 26, Paarup og pige Ane Dorthea Madsen, 23, Kaadekilde
1861, 0911, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 34, Hjortebjerghuus og pige Christiane Petrine Dorthea Rasmusdatter, 32, Hjortebjerghuus
1861, 1011, Christian Rasmussen, ungkarl, 27, Andebølle og pige Barbara Kirstine Jørgensdatter, 34, Magtenbølle
1861, - [dato ikke indført], Rasmus Geertsen, enkemand, 33, Orte Sogn og pige Maren Larsen, 23, Andebølle Mose
1861, 2211, Hans Christian Jørgensen [ungkarl], 36, af Skalbjerg, Ingeborg Andersen [pige], 26, af Skovsby
1861, 0612, Niels Simon Andersen, ungkarl, 26, Vissenbjerg Kro og pige Laurine Marie Jørgensen, 26, Skalbjerg
1861, 1611, Lars Jørgensen, ungkarl, 52, Magtenbølle og pige Rasmine Michaelsen Nielsen, 28, Magtenbølle
1861, 0812, Christen Sørensen, ungkarl, 37, Gammelmarken og pige Karen Nielsen, 30, Nørreskovshuus
1862, 2903, Niels Rasmussen, ungkarl, 28, Erholm og pige Marie Cathrine Pedersen, 26, Assenbølle Mose
1862, 1405, Niels Johansen, ungkarl og gaardeier, 39, Andebølle og pige Karen Larsen, 39, Saugmose
1862, 1504, Lars Christian Andersen Lund, ungkarl, 31, Høibjerghuset og pige Anne Marie Rasmussen, 25, Karhusene
1862, 1805, Anders Rasmussen, ungkarl, 47, Andebølle Mark og pige Anne Jensdatter, 39, Andebølle Mark
1862, 2805, Anders Andersen, ungkarl, 32, Kjøng og pige Marie Cathrine Rasmussen, 29, Gammelmark
1862, 0305, Mads Knudsen, enkemand og huusmand, 46, Skalberg Mark og pige Karen Christensen, 45, Marcusholm
1862, 2007, Jørgen Mathiassen, enkemand, 44, Sprattenborg og pige Anne Marie Hansdatter, 36, Sprattenborg
1862, 1806, Ole Jensen, ungkarl, 29, Ornebjerglund og pige Marie Hansen, 27, Steensgaard
1862, 0907, Christen Nielsen Krog, ungkarl, 26, Vissenberg Mølle og pige Birthe Marie Nielsen, 30, Odenseholm
1862, 2007, Anders Jørgen Aunsberg, ungkarl, 31, Rorup og pige Maren Cathrine Rasmussen, 26, Lille Sortenkjær
1862, 0308, Peder Madsen, ungkarl, 22, Andebølle og pige Anne Cathrine Nielsen, 24, Andebølle
1862, 0907, Rasmus Nielsen Christiansen, ungkarl, 24, Rold og pige Karen Sophie Knudsen, 27, Andebølle
1862, 2607, Rasmus Marcussen, ungkarl, 24, Orte Sogn og pige Anne Mathea Madsen, 28, Magtenbølle Mark
1862, 2410, Jens Mortensen, ungkarl, 30, Møllemae og pige Karen Marie Thomsen, 20, Møllemae
1862, 1910, Søren Hansen, ungkarl og huuseier, 42, Bagmosehuus, Skalberg Mark og pige Karen Marie Jørgensen, 30, Oxenbøllehuus
1862, 0810, Peder Andersen, ungkarl, 36, Gjelsted og pige Ellen Kirstine Jensdatter, 34, Andebølle
1862, 1910, Hans Jørgensen, ungkarl og karretmagersvend, 20, Vesterbjerghuus, Andebølle Mark og pige Marie Cathrine Sasserod, 28, Vesterbjerghuus
1862, 1010, Hans Nielsen, ungkarl og gaardeier, 26, Odenseholm og pige Karen Marie Madsen, 29, Æskemoselund
1862, 1810, Anders Nielsen, ungkarl, 26, Veile og pige Maren Christensen, 21, Marienholm
1862, 0511, Peder Rasmussen, ungkarl, 24, Skalberg og enke Maren Jørgensdatter, 64, Skalberg Mark
1862, 1611, Knud Hansen, ungkarl, 30, Storeskovhuus og pige Helene Kirstine Frederiksen, 27, Storeskovhuus
1862, 1111, Jens Jensen, ungkarl, 28, Tommerup og enke Maren Cathrine Nielsdatter, 41, Tommerup
1863, 2102, Lars Nielsen, ungkarl, 53, Karhusene og enke Maren Svendsdatter, 48, Karhusene
1863, 0102, Johan Hansen, ungkarl, 34, Odense og enke Frederikke Rasmussen, 35, Koelbjerg Mark
1863, 1701, Lars Holgersen, ungkarl, 27, Milehuset og pige Anne Simonsen, 22, Kielstrup Mark
1863, 0802, Peder Hansen, enkemand, 50, Rold og pige Maren Jensdatter, 35, Stadeledhuus
1863, 1302, Hans Jørgen Henriksen, ungkarl, 33, Skalberg Mark og pige Karen Kirstine Nielsen, 27, Sparrermae
1863, 0702, Rasmus Frederiksen, enkemand og gaardmand, 26, Karhuse og pige Anne Marie Madsen, 24, Breed
1863, 1403, Christen Christensen, enkemand og huusmand, 44, Krøsen og pige Anne Jørgensen, 25, af Krøsen
1863, 0204, Berthel Nielsen, ungkarl, 58, Kielstrup og pige Regine Madsine Madsen, 35, Kielstrup
1863, 2503, Hans Jørgensen, ungkarl, 36, Orte og enke Abeline Mathiasdatter, 41, Gadsbølle
1863, 0205, Jacob Skalberg, ungkarl og veimand, 32, Ny Sandledhuus, Assens Mark og pige Caroline Rasmussen, 27, Balenbankehuus
1863, 1708, Ole Pedersen, ungkarl og skræder, 32, Koldingshuus, Brøndse Mark og pige Anne Margrethe Nielsen, 29, Kjelleberg
1863, 3008, Mads Nielsen, ungkarl og huuseier, 39, Skaarenborg og pige Kirstine Knudsen, 33, Skaarenborg
1863, 2810, Niels Hansen, enkemand og gaardeier, 34, Vædegaard, Tommerup Sogn og pige Kirsten Pedersdatter, 28, Andebølle
1863, 1909, Johan Sandbek, ungkarl, 29, Brylle Sogn og pige Mette Cathrine Andersen, 26, Skalberg
1863, 2310, Hans Hansen, ungkarl, 30, Odense og pige Jette Kirstine Rasmine Cathrine Rasmussen, 23, Assenbølle
1863, 1812, Anders Henrik Martin Andersen, enkemand, 37, Hestehavestedet og pige Jensine Cathrine Pedersdatter, 34, Hesberghaven
1863, 2312, Johan Peder Hansen, ungkarl og snedkersvend, 25, Veflinge Sogn og pige Anne Marie Madsen Hammerik, 24, Sprattenborg
1863, 2711, Hans Andersen, ungkarl, 26, Frøbjerg og pige Kirsten Rasmussen, 26, Magtenbølle
1863, 2811, Jens Hansen, ungkarl, 33, Magtenbølle og pige Anne Kirstine Rasmussen, 31, Magtenbølle
1863, 1612, Rasmus Nielsen, ungkarl og huuseier, 33, Ruhaugehuus og pige Maren Johansdatter, 34, Ruhaugehuus
1863, 2612, Christian Eriksen, ungkarl, 33, St. Hans Sogn, Odense og enke Christiane Petrine Dorthea Rasmusdatter, 34, Karhuse, (efter huusmand Jørgen Jørgensen)
1863, 1312, Jørgen Nielsen, ungkarl, 32, Breed og pige Anne Sørensen, 27, Breed
1864, 0201, Peder Pedersen, ungkarl, 29, Thurup Sogn og pige Anne Kirstine Pedersen, 29, Aalsmose
1864, 1604, Anders Martin Johansen, ungkarl, 28, Veflinge Sogn og pige Anne Kirstine Thomasen, 25, Orneberg
1864, 1106, Anders Rasmussen, ungkarl og dreier, 35, Fjelsted og pige Anne Cathrine Rasmussen, 30, Balenbankehuus
1864, 0608, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 42, Milehuset og pige Anne Margrethe Kirstine Jørgensen, 37, Milehuset
1864, 0507, Hans Nisted, enkemand, hr. gaardeier og kjøbmand, 48, Andebølle og jomfru Mariane Sophie Hasselriis, 24, Andebølle
1864, 1308, Jørgen Henrik Johansen, ungkarl, 25, Skallebølle Møllehuus og pige Karen Kirstine Rasmine Madsen, 24, Skallebølle Møllehuus
1864, 0808, Peder Christoffersen, ungkarl, 22, Breed og enke Karen Rasmusdatter, 34, Koelberg, (efter huusmand Thomas Larsen)
1864, 1210, Hans Madsen, ungkarl, 28, Hesberghuse og pige Anne Cathrine Sørensen, 18, Hesberghuse
1864, 2409, Lars Jørgensen, ungkarl, 27, Duedahl og pige Karen Rasmussen, 28, Bøgholm, Brenderup Sogn
1864, 1111, Mads Nielsen, ungkarl, 43, Eskildstrup, Skovby Sogn og enke Kirstine Hansdatter, 58, Koborggaarden
1864, 1812, Rasmus Pedersen, ungkarl, 25, Breed og pige Anne Margrethe Jensen, 31, Stokholmhuus
1864, 1112, Mads Larsen, enkemand og aftægtsmand, 67, Boberglundhuset og pige Birgitte Cecilie Fløche, 54, Laaninge
1864, 2511, Mads Larsen, ungkarl, 30, Magtenbølle Mark og pige Maren Cathrine Hansen, 21, Skalberg Mark
1864, 1011, Anders Jensen, ungkarl, 31, Gadsbølle og enke Anne Cathrine Nielsen, 26, Gadsbølle Mark
1864, 1812, Peder Jensen, ungkarl, 27, Breed og pige Anne Marie Pedersen, 24, Breed
1864, 0412, Hans Rasmussen, ungkarl, 27, Skalberg og pige Maren Larsen, 26, Skalberg
1864, 1412, Lars Pedersen, gaardmand og enkemand, 45, Kjelstrup og pige Maren Kirstine Knudsen, 28, Skallebølle
1864, 3012, Hans Madsen, ungkarl, 39, Koelberg og pige Anne Cathrine Larsen, 27, Koelberg
1864, 1812, Søren Jensen, ungkarl, 30, Imosegaard og pige Marie Elisabeth Pedersen, 31, Andebølle Mark
1865, 2601, Hans Jørgen Nielsen, ungkarl, 34, Skovsted og pige Karen Christensen, 29, Kragelund
1865, 1301, Anders Nielsen, ungkarl, 39, Laaninge og pige Birthe Cathrine Jørgensen, 30, Magtenbølle Mark
1865, 1703, Jacob Pedersen, ungkarl og snedkersvend, 30, Koelberg og pige Bodil Cathrine Bendsdatter, 38, Koelberg
1865, 1502, Jens Jørgensen, ungkarl og invalid, 32, Karhusene og pige Christiane Pedersen, 34, Skovsby Mark
1865, 1703, Lars Christensen, ungkarl og gaardeier, 37, Høiby og pige Anne Johanne Christensen, 26, Breed
1865, 0705, Anders Larsen, ungkarl, 36, Koelberg og pige Anne Marie Madsdatter, 39, Koelberg
1865, 3004, Lars Jørgen Nielsen, ungkarl, 30, Harrendrup og pige Kirsten Simonie Jensen, 25, Sevadshuus
1865, 0904, Carl August Adolf Haagerup Hansen, ungkarl, 31, Odense og pige Maren Kirstine Hansen, 25, Breed
1865, 0804, Anders Larsen, ungkarl, 38, Hesberghuse og pige Karen Rasmussen, 23, Hesberghuse
1865, 0704, Anders Pedersen, ungkarl og dreier, 31, Aborrehuus og pige Christiane Rasmussen, 27, Balenbankehuus
1865, 1504, Jens Peter Overby, ungkarl og jernbaneformand, 33, Breed og pige Rasmine Nielsen, 24, Breed
1865, 0505, Rasmus Jørgensen, enkemand og huusmand, 54, Rold og pige Kirsten Lund, 29, Rold
1865, 0107, Jacob Hansen, ungkarl, 29, Skalberg og enke Maren Madsdatter, 42, Skalberg
1865, 1607, Jørgen Christian Rasmussen, ungkarl, 25, Magtenbølle Thorn og enke Johanne Cathrine Rasmusdatter, 40, Magtenbølle Thorn
1865, 2307, Niels Hansen, ungkarl, 32, Breed og pige Karen Jensen, 29, Breed
1865, 0906, Hans Jensen Vædele, ungkarl og gaardeier, 25, Koelberg og pige Maren Kirstine Christensen, 27, Koelberg
1865, 0608, Jens Hansen, ungkarl, 26, Breed og pige Anne Cathrine Jensen, 25, Breed
1865, 0807, Niels Johansen, ungkarl, 25, Andebølle og pige Karen Kirstine Henriksdatter Rue, 30, Andebølle
1865, 0507, Jens Pedersen, ungkarl, 28, Søndersøe Sogn og pige Maren Hansen, 27, Kjelstrup
1865, 0909, Jørgen Nielsen, ungkarl, 39, Rydsløkke og pige Maren Kirstine Pedersen, 32, Brøndserud
1865, 1309, Niels Jørgen Rasmussen, ungkarl, 38, Stokholmshuus og pige Anne Cathrine Jacobsen, 31, Stokholmshuus
1865, 2709, Hans Christensen, ungkarl, 27, Grøfteberg og pige Marie Kirstine Jensen, 25, Koelberg Mark
1865, 0410, Jørgen Christian Jørgensen, enkemand og gaardeier, 47, Skalberg og pige Maren Jørgensen, 33, Skalberg
1865, 1811, Knud Nielsen, ungkarl, 32, Lykkested og enke Anne Marie Pedersen, 32, Lykkested
1865, 1110, Lars Henriksen, ungkarl, 43, Kjerstedet og pige Karen Jørgine Hansen, 32, Skalberg
1865, 0610, Mads Frederiksen, ungkarl, 33, Breed og fraskilt Elisabeth Marcussen, 42, Skallebølle Skovsted
1865, 0411, Hans Peder Johansen, enkemand, huuseier og snøremager, 37, Breed og pige Anne Margrethe Rasmussen, 22, Breed
1865, 1512, Niels Rasmussen, ungkarl, 31, Ubberud Sogn og pige Karen Kirstine Rasmussen, 29, Karhusene
1865, 2911, Jesper Christiansen, enkemand og smed, 36, Magtenbølle og pige Kirsten Rosenlund, 30, Karhusene
1865, 0912, Niels Johansen, enkemand og gaardeier, 41, Andebølle Mark og pige Anne Margrethe Christensen, 22, Andebølle
1865, 0212, Anders Hansen, enkemand, 49, Skallebølle Skovsted og pige Maren Rasmussen, 29, Tørresøe, Krogsbølle Sogn
1866, 0701, Jens Pedersen, ungkarl, 37, Brenderup og enke Gjertrud Andersdatter, 47, Øxenberghuus
1866, 3101, Knud Hansen, enkemand og gaardmand, 42, Breed og enke Dorthea Larsdatter, 48, Breed
1866, 1104, Jørgen Madsen, ungkarl, 41, Sanderum og pige Lovise Pedersen, 25, Magtenbølle
1866, 2502, Jens Jensen, ungkarl, 36, Causlunde og pige Gjertrud Margrethe Nielsen, 24, Tueløkkehuus
1866, 0303, Niels Larsen, ungkarl, 30, Bogense og pige Maren Cathrine Rasmussen, 19, Gadsbølle Mark
1866, 0903, Hans Jørgensen, enkemand, 57, Kohavehuset og pige Anne Cathrine Larsen, 48, Assenbølle Mark
1866, 1902, Knud Rasmussen, ungkarl og gaardeier, 28, Lille Hauglund og pige Kirstine Marie Jørgensen, 20, Magtenbølle
1866, 0203, Rasmus Pedersen, ungkarl, 25, Aalsmosehuus og pige Karen Rasmussen, 23, Aalsmosehuus
1866, 1305, Lars Hansen, ungkarl, 31, Skalberg Mark og pige Caroline Marie Andersen, 21, Skalberg Mark
1866, 1205, Niels Knudsen, ungkarl og murer, 37, Brøndserud Mark og pige Anne Marie Christensen, 26, Brøndserud Mark
1866, 1506, Niels Jensen, enkemand og huuseier, 42, Andebølle Nørremose og pige Anne Cathrine Buch, 26, Andebølle Nørremose
1866, 0605, Hans Jacob Hansen, ungkarl, 37, Gadsbølle og pige Kirstine Hansen, 30, Ulvemosehuus
1866, 1305, Anders Jørgensen, ungkarl, 36, Haarslev Sogn og pige Marie Kirstine Pedersen, 34, Andebølle Mose
1866, 2105, Anders Hansen, ungkarl, 36, Aalemose og pige Karen Larsen, 22, Hesberggyde
1866, 1705, Rasmus Hansen, ungkarl, 35, Bogense og pige Anne Margrethe Larsen, 31, Langmose
1866, 3006, Niels Johansen, ungkarl, 43, Koelberg Mark og pige Daline Larsdatter, 47, Koelberg Mark
1866, 1006, Niels Pedersen, enkemand og huuseier, 60, Skalberg og fraskilt Else Cathrine Andersdatter, 43, Skalberg
1866, 1706, Peder Jensen, ungkarl, 26, Bekstedet og pige Gjertrud Marie Christiansen, 22, Bekstedet
1866, 0209, Søren Larsen, enkemand, 65, Assenbølle Mark og fraskilt Karen Nielsdatter, 52, Assenbølle Mark
1866, 0508, Lars Christian Christensen, ungkarl, 37, Harrendrup og pige Marie Kirstine Jørgensen, 25, Orneberg
1866, 1108, Niels Christian Nielsen, ungkarl, 28, Skalleberglund og pige Christiane Mathiasen, 17, Skjønborg
1866, 0409, Fedder Hansen Feddersen, ungkarl og bagersvend, 24, Tommerup og pige Maren Christensen, 18, Kjørom
1866, 2710, Peder Christian Rasmussen, ungkarl, 30, Dalum Sogn og enke Frederikke Hansdatter, 34, Karhusene
1866, 1909, Lars Hansen, fraskilt og indsidder, 46, Kaadekilde Mose og pige Anne Kirstine Pedersen, 35, Kaadekilde Mose
1866, 3110, Mogens Christensen, ungkarl, 28, Kragelund og pige Karen Marie Nielsen, 22, Gammelmark
1866, 2709, Christen Nielsen, ungkarl, 33, Holsted Sogn og pige Karen Pedersen, 22, Skalberg
1866, 2811, Hans Christian Davidsen, enkemand, 40, Breed Mark og pige Anne Cathrine Jensdatter, 37, Breed Mark
1866, 2410, Rasmus Larsen, ungkarl og gaardeier, 32, Lille Viby og pige Anne Marie Madsen, 19, Assenbølle Mark
1866, 0411, Hans Christian Holtmann, ungkarl, 26, Andebølle og pige Maren Kirstine Poulsen, 25, Andebølle
1866, 2810, Christian Frederiksen, ungkarl, 24, Orte Sogn og pige Johanne Kirstine Jensdatter, 24, Skalberg
1866, 2810, Rasmus Christiansen, ungkarl og huuseier, 31, Orneberg og pige Marie Kirstine Hansen, 24, Skalberg
1866, 1011, Peder Nielsen, ungkarl, 30, Neverkjær og pige Maren Kirstine Andersen, 32, Neverkjær
1866, 1912, Hans Nielsen, ungkarl, 28, Andebølle og pige Gjertrud Kirstine Knudsen, 26, Andebølle Mark
1866, 1411, Niels Pedersen, ungkarl, 23, Balebo og pige Maren Henningsen, 29, Balebo
1866, 2111, Niels Larsen, enkemand, sognefoged og gaardmand, 51, Kildeberg, Tommerup Sogn og pige Magdalene Pedersdatter, 27, Assenbølle
1866, 2111, Niels Jørgensen, ungkarl, 26, Veflinge Sogn og pige Anne Margrethe Rasmussen, 17, Langehave
1866, 2312, Rasmus Nielsen Rasmussen, ungkarl og skræder, 31, Duedahl og pige Karen Marie Jørgensen, 35, Duedahl
1866, 2111, Frederik Hansen, ungkarl, 26, Vissenberg og pige Anne Marie Thomsen, 29, Vaadeengn
1866, 3011, Peder Hansen, ungkarl, 41, Grøfteberg og pige Maren Andersen, 31, Koelberg Mark
1866, 1412, Jørgen Rasmussen, ungkarl og skomager, 24, Breed og pige Magdalene Rasmussen, 27, Breed
1866, 1512, Rasmus Christoffersen, ungkarl, 22, Skalberg og pige Marie Kirstine Hansen, 22, Skalberg
1866, 2312, Claus Pedersen, ungkarl, 26, Skalberg og pige Anne Cathrine Rasmussen, 21, Skalberg
1866, 3112, Daniel Henrich Hahlbeck, ungkarl og corporal i Gensdarmeriet, 32, Taps, Veile Amt og pige Anne Cathrine Jørgensen, 30, Skalberg
1867, 0102, Knud Rasmussen, ungkarl, 43, Kjelstrup og pige Anne Marie Mathiasen, 24, Schjønborg
1867, 2601, Lars Hansen, ungkarl og smed, 23, Skalberg Mark og pige Larsine Mortensen, 25, Skalberg Mark
1867, 0302, Jørgen Rasmussen, ungkarl, 47, Andebølle og pige Adamine Bondesen, 27, Andebølle
1867, 1703, Hans Jørgensen, ungkarl, 32, Næverkjær og pige Anne Kirstine Hansdatter, 30, Næverkjær
1867, 0302, Hans Pedersen, ungkarl, 33, Skalberg og pige Anne Dorthea Rasmussen, 33, Skalberg
1867, 1302, Jens Peder Olsen, ungkarl, 29, Breed og pige Maren Pedersen, 26, Breed
1867, 1703, Rasmus Hansen, ungkarl, 35, Bogense og enke Marie Pedersdatter, 40, Andebølle Mark
1867, 1704, Jeppe Carstensen, ungkarl, 27, Skalberg og pige Maren Kirstine Hansen, 36, Skalberg
1867, 2302, Lars Christian Jensen, ungkarl, 30, Nørre Aaby og pige Johanne Kirstine Olsen, 26, Breed
1867, 0203, Lars Andersen, ungkarl, 34, Skovsby og pige Anne Marie Andersen, 26, Skovsby
1867, 0604, Frits Rasmussen, ungkarl, 30, Grimsbo og pige Maren Kirstine Jensen, 23, Grimsbo
1867, 0805, Niels Carl Christian Nielsen, ungkarl og invalid, 27, Odense og pige Karen Hansen, 33, Skalberg
1867, 2106, Anders Jørgen Christensen, ungkarl, 45, Andebølle Mose og pige Anne Marie Pedersen, 24, Andebølle Mose
1867, 1307, Lars Christian Larsen, ungkarl, 36, Leergyden og pige Kirstine Hansdatter, 39, Leergyden
1867, 2606, Anders Rasmusen Vædelund, ungkarl, 30, Fredericia og pige Hansine Hansen, 33, Stiverhave
1867, 3008, Peder Jørgensen, ungkarl og væver, 32, Fjelsted Sogn og pige Anne Madsen, 26, Lille Svendsbjerg
1867, 1509, Jens Jørgen Olsen, enkemand, 63, Gammellund og enke Kirsten Hansen, 65, Gammellund
1867, 0708, Johannes Peter Rasmussen, ungkarl og uhrmager, 25, Skalberg Mark og pige Wilhelmine Andersen, 29, Skalberg Mark
1867, 1708, Peder Nielsen, ungkarl og huuseier, 37, Vissenberg Præstegaard og pige Elisabeth Mathiasdatter, 41, Ravneløkkehuus
1867, 1409, Hans Pedersen, ungkarl, 31, Imosegaard og pige Abelone Sophie Hansen, 29, Vissenberg Præstegaard
1867, 1810, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardeier, 29, Skjelberg og pige Maren Kirstine Rasmussen, 25, Ravnholm
1867, 0911, Peder Andersen Talleruphuus, ungkarl og møllersvend, 23, Vissenberg Mølle og pige Karen Margrethe Larsen, 21, Skalberg
1867, 0911, Jens Larsen, ungkarl, 26, Kjelstrup og pige Anne Marie Jørgensen, 21, Kjelstrup
1867, 2912, Rasmus Caspersen, ungkarl og snedkersvend, 27, Duedahl og pige Karen Marie Hansen, 32, Duedahl
1867, 2812, Jens Peter Jensen, ungkarl og væver, 30, Middelfart og pige Kirsten Hansen, 35, Lille Kaadekildegaard
1868, 2902, Mads Hansen, ungkarl, 24, Ubberud Sogn og pige Anne Margrethe Marcussen, 33, Duedahl
1868, 2803, Lars Madsen, ungkarl, 26, Balebo og pige Karen Pedersen, 25, Gadsbølle Mark
1868, 2902, Rasmus Nielsen Mortensen, ungkarl, 32, Breed og pige Else Madsen, 21, Breed
1868, 2902, Anders Andersen, ungkarl, 23, Assenbølle og pige Thora Antoinette Marie Nielsen, 21, Birkellund
1868, 0304, Niels Jørgensen, ungkarl, 42, Nørrebroby Sogn og enke Anne Marie Frederiksen, 46, Skarehuus
1868, 0804, Hans Nielsen, ungkarl, 39, Bogense og enke Anne Cathrine Christensen, 27, Andebølle Mark
1868, 0104, Christian Pedersen, ungkarl, 29, Skovsby og pige Anne Marie Andersen, 19, Gl. Grøfteberg
1868, 1307, Otto Theodor Jørgensen, ungkarl og slagter, 27, Stige og pige Anne Marie Christine Pedersen, 21, Kjelstrup Mark
1868, 2205, Rasmus Rasmussen, enkemand og huusmand, 46, Sanderum Sogn og pige Anne Marie Hansdatter, 47, Ravnholm
1868, 2305, Hans Hansen, ungkarl, 23, Magtenbølle og pige Jacobine Dorthea Jensen, 20, Damsted
1868, 2207, Rasmus Rasmussen, enkemand, 46, Kræmmerlundhuset og pige Karen Hansen, 35, Kræmmerlundhuus
1868, 2706, Hans Jensen, ungkarl og gaardeier, 37, Boberglund og pige Anne Dorthea Hansen, 19, Boberglund
1868, 1006, Lars Jacobsen, enkemand og drainsmester, 33, Magtenbølle og enke Kirsten Rasmusdatter, 31, Magtenbølle
1868, 1906, Hans Johansen, ungkarl, 38, Assenbølle og pige Anne Marie Larsen, 32, Assenbølle
1868, 1608, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 29, Rørup Sogn og pige Marie Cathrine Jørgensen, 37, Skalberg
1868, 1810, Lars Pedersen, ungkarl, 37, Kirkeskovslund og pige Marie Lovise Johanne Henriette Koch, 26, Breed
1868, 0512, Jens Christian Hansen, ungkarl og huusmand, 25, Andebølle Mark og pige Marie Kirstine Jensen, 31, Andebølle Mark
1868, 1411, Lars Hansen, ungkarl, 24, Assenbølle Mark og pige Kirsten Pedersen, 29, Assenbølle Mark
1868, 0711, Mads Pedersen, ungkarl, 28, Brøndse Mark og pige Anne Hansen, 20, Vissenberg Mølle
1868, 1912, Peder Larsen, ungkarl, 32, Kaadekilde Mose og pige Maren Larsdatter, 42, Magtenbølle Skov
1868, 1912, Jørgen Christoffersen, ungkarl og hjulmand, 29, Breed og pige Hansine Henriette Jensen, 27, Breed
1869, 2701, Hans Christian Hansen, hr. kjøbmand, 26, Breed og pige Anne Pedersen, 25, Breed
1869, - [dato ikke indført], Niels Larsen, ungkarl, 31, Bleirmose og fraskilt Birthe Sophie Johansdatter, 41, Bleirmose
1869, 1501, Niels Brodersen Christiansen, ungkarl, 28, Odense og pige Hansine Dorthea Hansen, 21, Gadsbølle Mark
1869, 0902, Niels Rasmussen, ungkarl, 40, Middelfart og pige Karen Christensen, 37, Duedal
1869, 2702, Rasmus Jensen, ungkarl, 25, Andebølle Mose og pige Karen Jørgensen, 25, Andebølle
1869, 2302, Mads Rasmussen, ungkarl, 32, Skibhusene og pige Caroline Pedersdatter, 40, Bred
1869, 3103, Niels Peder Andersen, ungkarl, 34, Dreslette Sogn og pige Marie Kirstine Hansen, 31, Bred
1869, 2905, Niels Jørgen Eriksen, ungkarl, 36, Skalbjerg og pige Kirsten Jespersen, 40, Damhus
1869, 1404, Anders Christian Hansen, ungkarl og gaardmand, 40, Veflinge Sogn og pige Caroline Hansen, 20, Koelbjerg
1869, 2205, Jørgen Christian Rasmussen, ungkarl, 28, Bred Mark og pige Anne Marie Nielsen, 21, Bred Mark
1869, 1506, Peder Larsen, ungkarl, 53, Bred Mark og enke Anne Jensdatter, 53, Bred Mark
1869, 1407, Rasmus Pedersen, ungkarl, 28, Assenbølle Mark og pige Anne Cathrine Christensen, 25, Assenbølle Mark
1869, 2708, Anders Andersen, ungkarl, 40, Koelbjerg Mark og enke Adolfine Augusta Frederikke Marie Nielsen, 48, Skovsby
1869, 2307, Rasmus Andersen, ungkarl og gaardejer, 43, Vigerslev Sogn og pige Caroline Kirstine Dinesen, 24, Bred
1869, 1411, Christoffer Olsen, ungkarl, 28, Tanderup Sogn og pige Birthe Jørgensen, 32, Bred
1869, 0210, Rasmus Clausen, ungkarl, 36, Skovsby Mark og pige Johanne Kirstine Hansen, 26, Skovsby Mark
1869, 3010, Peder Nielsen, ungkarl, 38, Middelfart og pige Bodil Marie Rasmussen, 32, Stivenhave
1869, 2110, Niels Peder Andersen, ungkarl, 40, Vissenbjerg Kro og pige Nikoline Poulsen, 39, Vissenbjerg Præstegaard
1869, 0411, Jørgen Holgersen, ungkarl og skræder, 30, Lille Trappehus og pige Anne Cathrine Christiansen, 24, Lille Trappehus
1869, 2011, Jørgen Pedersen, ungkarl, 33, Herbjerghuse og pige Anne Marie Hansen, 34, Herbjerghuse
1869, 2711, Rasmus Markussen, ungkarl, 28, Bred og pige Laurentine Lovise Krogh, 23, Bred
1869, 2312, Christoffer Krogh, ungkarl, 27, Bred og pige Marie Jensen, 27, Bred
1869, 1812, Carl Christian Olsen, ungkarl og hjulmand, 30, Assenbølle og pige Anne Andersen, 31, Assenbølle
1869, 2711, Jørgen Nielsen, ungkarl og skræder, 30, Koelbjerg Mark og pige Mette Larsen, 29, Koelbjerg Mark
1869, 0812, Claus Rasmussen, ungkarl og møllebygger, 35, Hundstrup og pige Anne Cathrine Pedersen, 21, Gadsbølle Mark
1870, 2201, Hans Simon Nielsen, ungkarl, 28, Veflinge Sogn og pige Karen Jensen, 23, Herbjerghuse
1870, 1601, Jørgen Hansen, ungkarl, 22, Brolm og pige Maren Kirstine Jensen, 38, Brolm
1869, 1812, Frederik Hansen, ungkarl, 39, Kjeldstrup Mark og pige Maren Sophie Hansen, 27, Kjeldstrup Mark
1870, 2303, Anders Nielsen, ungkarl, 28, Marienlund, St. Hans Sogn og pige Marie Kirstine Nielsen, 24, Christianslund, Andebølle Mark
1870, 2503, Jens Jørgen Absalonsen, ungkarl, 28, Nørre Aaby Sogn og pige Anne Cathrine Jensen, 30, Ornebjerg
1870, 0705, Lars Nielsen, ungkarl, 28, Vigerslev Sogn og pige Henriette Cathrine Nielsen, 27, Assenbølle
1870, 2905, Jens Christensen, ungkarl, 26, Andebølle Mark og pige Else Marie Caspersen, 21, Andebølle Mark
1870, 2606, Niels Larsen, ungkarl, 32, Andebølle Mark og fraskilt Birthe Sophie Johansdatter, 40, Andebølle Mark
1870, 3007, Hans Jørgensen, ungkarl og mølleforpagter, 33, Skovmøllen, Veflinge Sogn og pige Mette Marie Godskesen, 22, Stoneskov
1870, 3107, Peder Jørgensen, enkemand og husmand, 44, Bækken, Ubberud Sogn og enke Anne Pedersdatter, 45, Karhuse
1870, 2108, Lars Nielsen, ungkarl, 27, Andebølle Mose og pige Anne Marie Jensen, 31, Andebølle Mose
1870, 0309, Poul Knudsen, ungkarl, 30, Baghave og pige Madsine Maren Kirstine Madsen, 21, Rold
1870, 1008, Jens Zachariassen, ungkarl, 29, Magaard, Vigerslev Sogn og pige Anne Cathrine Marie Hansen, 26, Landevejhus
1870, 1010, Søren Sørensen, ungkarl, 30, Koelberg og pige Sophie Eversine Højnsen, 25, Koelbjerg
1870, 0510, Hans Frederik Nielsen, ungkarl, 27, Fraun, Vigerslev Sogn og pige Marie Kirstine Henriksen, 31, Skovsby Mark
1870, 0311, Hans Jørgensen, ungkarl, 34, Skalbjerg og pige Anne Marie Rasmussen Væeblund, 24, Koberggaard
1870, 0211, Hans Hansen, ungkarl og væver, 37, Skalbjerg Mark og pige Anne Marie Hansen, 28, Skalbjerg Mark
1870, 0312, Jørgen Christoffersen, ungkarl, 22, Andebølle Mose og pige Anne Cathrine Sørensen, 36, Andebølle Mose
1870, 1211, Jens Peder Pedersen, ungkarl, 30, Magtenbølle og pige Mette Kirstine Hansen, 21, Magtenbølle
1870, 1612, Christian Christensen, ungkarl og gaardejer, 37, Lille Hauglund og pige Anne Cathrine Andersen, 26, Lille Hauglund
1870, 1612, Niels Dideriksen, ungkarl og gaardejer, 48, Skalbjerg og pige Maren Pedersen, 24, Skalbjerg
1871, 0103, Hans Christoffersen, ungkarl og gaardejer, 34, Magtenbølle og pige Anne Kirstine Hansdatter, 35, Magtenbølle
1871, 1802, Christoffer Andersen, ungkarl, 23, Hauglundhus og pige Ida Marie Christine Thrane, 22, Koelbjerg Mark
1871, 0804, Hans Pedersen, ungkarl og husejer, 30, Ubberud og pige Karen Marie Rasmussen, 27, Koelbjerg Mark
1871, 0803, Anders Rasmussen, ungkarl, 21, Karhuse og enke Birthe Kirstine Thorsen, 49, Karhuse
1871, 1703, Sophus Frederik Hlm. Pedersen, ungkarl og skolelærer, 28, Rold og jomfru Hanne Marie Nissen, 22, Andebølle
1871, 2503, Niels Andersen, ungkarl og husejer, 43, Ernebjerg og pige Karen Henriksen, 35, Skalbjerg Mark
1871, 0404, Hans Jensen, enkemand og murer, 44, Koelbjerg Mark og pige Anne Larsen, 37, Koelbjerg
1871, 0504, Christian Mortensen, ungkarl, 27, Bred og pige Anne Marie Nielsen, 24, Karhuse
1871, 1903, Lars Hansen, ungkarl, 29, Voldtofte og pige Anne Kirstine Jensen, 24, Flemløse
1871, 0605, Hans Peder Jensen, ungkarl og kjøbmand, 20, Skalbjerg og pige Dorthe Marie Rasmussen, 20, Bred
1871, 3004, Lars Nielsen, ungkarl, 44, Lumby og pige Anne Marie Jensdatter, 34, Laaning
1871, 2705, Mathias Jørgensen, ungkarl og husejer, 41, Holmehus, Koelbjerg Mark og pige Karen Kirsten Hjeresen, 31, Koelbjerg Mark
1871, 0107, Jørgen Hansen Andersen, ungkarl og møllersvend, 24, Vissenbjerg Mølle og pige Bodil Marie Stougaard, 30, Andebølle Mark
1871, 2806, Hans Jørgen Nielsen, ungkarl, 24, Vædeledgaard Etterup og pige Kirsten Madsen, 24, Bred
1871, 1706, Morten Hansen, ungkarl og skrædder, 26, Rugsted, Egtved Sogn og pige Karen Marie Andersen, 27, Pløene
1871, 0508, Niels Jørgen Rasmussen, ungkarl, 30, Barløse Sogn og pige Marie Cathrine Jensen, 35, Andebølle Mose
1871, 2409, Hans Peder Jørgensen, enkemand, 36, Kaadekilde og enke Anne Marie Hansdatter, 52, Karhuse
1871, 1410, Jens Peder Jensen, ungkarl og slagter, 23, Aarup og pige Christiane Henrika Andreasen, 21, Bred Mose
1871, 0809, Søren Christensen, enkemand og tømrer, 38, Brolundhus og pige Anne Christina Lorenzen, 23, Brolundhus
1871, 0710, Hans Pedersen, ungkarl og sadelmager, 31, Koborglund og pige Maren Kirstine Hansen, 32, Koborglund
1871, 2809, Rasmus Pedersen, enkemand og husmand, 41, Kirkelykke og pige Gjertrud Kirstine Jørgensdatter, 44, Kirkelykke
1871, 2110, Jørgen Christian Madsen, ungkarl, 31, Stilonghus,Magtenbølle Mark og pige Kirsten Knudsen, 25, Stilonghus, Magtenbølle Mark
1871, 2710, Hans Jensen Vædele, enkemand og gaardmand, 32, Koelbjerg og pige Karen Hansen, 22, Koelberg
1871, 3110, Poul Johannes Lohman, enkemand, 47, Brylle Sogn og pige Caroline Pedersen, 44, Skalbjerg
1871, 1111, Ole Hansen, ungkarl, 29, Revninge Sogn og pige Marie Elisabeth Andersen, 24, Hesbjerghuse
1871, 1111, Niels Jespersen, ungkarl, 29, Bred og pige Birthe Cathrine Rasmussen, 24, Bred
1871, 1911, Peder Nielsen, ungkarl, 36, Bred og pige Karen Pedersen, 26, Lervadhus
1871, 1412, Christen Frandsen, enkemand og husmand, 69, Hesbjerghuse og pige Anne Kirstine Christensen, 37, Hesbjerghuse
1871, 2112, Jens Jeppesen, ungkarl, 37, Andebølle Mark og enke Anne Cathrine Andersdatter, 47, Andebølle Mark
1871, 0612, Lars Knudsen, ungkarl, 25, Vaadeng og pige Karen Thomsen, 30, Vaadeng
1872, 1701, Frederik Christian Rasmussen, ungkarl, 39, Vigerslev Sogn og pige Gjertrud Marie Knudsen, 35, Skalbjerg Mark
1872, 1901, Rasmus Jørgensen, ungkarl og gaardejer, 38, Morudgaard og pige Christiane Larsen, 31, Saugmose
1872, 2502, Rasmus Christian Nielsen, ungkarl, 25, Magtenbølle og enke Karen Marie Hansen, 36, Balebo
1872, 2704, Hans Simonsen, enkemand og tømrer, 41, Ravnemark og pige Maren Kirstine Knudsen, 32, Skallebølle
1872, 2303, Poul Hansen, ungkarl og mølleforpagter, 32, Korsebjerg Mølle og pige Christiane Hansen, 20, Grønlund
1872, 1105, Hans Pedersen, ungkarl, 40, Koelbjerg og pige Anne Larsen, 41, Skallebohus, Bred Mark
1872, 0504, Andreas Pedersen, ungkarl, 30, Gisselfelt, Sjælland og pige Anne Kirstine Nielsen, 25, Hauglund
1872, 1105, Knud Pedersen, enkemand og gaardmand, 40, Sellebjerg og pige Anne Marie Hansen, 26, Magtenbølle
1872, 0607, Chresten Hellesen, ungkarl, 29, Karup Sogn og pige Karen Pedersdatter, 42, Karhuse
1872, 0607, Rasmus Jespersen, ungkarl, 32, Bred og pige Johanne Kirstine Bonnemak, 22, Bred
1872, 1307, Mathias Nielsen, enkemand og husejer, 45, Hesmoselund, Skalbjerg Mark og pige Maren Andersen, 25, Magtenbølle Torne
1872, 0510, Søren Andersen, ungkarl, 25, Pløene og pige Birthe Cathrine Jensen, 24, Grøftebjerghus
1872, 2209, Anders Henriksen, ungkarl, 25, Veflinge, f.t. soldat i Odense og enke Karen Marie Hansen, 24, Andebølle Mose
1872, 0510, Peder Pedersen, ungkarl, 22, Odense, Frue Landsogn og pige Marie Salome Kirstine Lundorf, 26, Koelbjerg
1872, 1510, Anders Pedersen, ungkarl og murer, 30, Korsør og pige Petrine Jørgine Stougaard, 22, Andebølle
1872, 1210, Hans Knudsen, ungkarl, 26, Haarslev Sogn og pige Elise Marie Christiansen, 22, Rold
1872, 0211, Jørgen Andreassen, ungkarl, 33, Skalbjerg Mark og pige Anne Marie Jeppesen, 30, Skalbjerg Mark
1872, 2011, Lars Nielsen, ungkarl, 33, Assenbølle og pige Petrine Jensen, 24, Hesbjerghuse
1872, 3011, Peder Rasmussen, ungkarl, 33, Særslev Sogn og pige Caroline Jeppesen, 32, Andebølle Mark
1872, 2112, Hans Henriksen Rue, ungkarl, 35, Koelbjerg Mark og enke Karen Marie Rasmussen, 28, Koelbjerg Mark
1873, 2401, Knud Rasmussen, enkemand og skrædder, 48, Karhuse og enke Anne Kirstine Pedersdatter, 49, Karhuse
1873, 0501, Peder Pedersen, ungkarl, 25, Gjelsted Sogn og pige Karen Sophie Pedersen, 27, Gadsbølle Mark
1873, 1801, Anders Jensen, ungkarl, 37, Koelbjerg og pige Karen Margrethe Christiansen, 32, Skovsby Mark
1873, 2501, Christian Rasmussen, ungkarl og snedker, 23, Usmosehus, Brøndse Mark og pige Karen Margrethe Jørgensen, 36, Usmosehus, Brøndse Mark
1873, 2802, Hans Nielsen, enkemand og handlende, 47, Koelberg og pige Johanne Jørgensdatter, 32, Koelberg
1873, 1802, Christian Mathias Rasmussen, ungkarl og møllersvend, 29, Brylle Sogn og pige Maren Elisabeth Hansen, 22, Hammeldam
1873, 1005, Hans Madsen, ungkarl og skrædder, 27, Andebølle Mark og pige Anne Kirstine Jensen, 28, Vissenbjerg Mølle
1873, 0504, Hans Nielsen, ungkarl, 33, Vognsmose og pige Maren Jørgensen, 41, Vognsmose
1873, 2303, Niels Hansen, ungkarl, 35, Koelbjerg og pige Kirstine Marie Pedersen, 28, Koelbjerg
1873, 0904, Hans Nielsen, ungkarl og gaardejer, 33, Holebæk og pige Birthe Pedersen, 28, Holebæk
1873, 0305, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 27, Vigerslev Sogn og pige Anne Marie Rasmussen, 22, Kjeldstrup
1873, 2904, Hans Nielsen, ungkarl, 24, Imosegaard og pige Stine Birgitte Hansen, 22, Nørreskovhus
1873, 1405, Rasmus Carlsen, ungkarl, 39, Ubberud Sogn og pige Maren Andersen, 35, Pløene
1873, 0305, Simon August Depping, ungkarl, 32, Paarup Sogn og pige Jensine Jørgensen, 33, Koelbjerg Mark
1873, 2106, Jens Ditlev Larsen, ungkarl, 33, Bred og pige Rasmine Rasmussen, 36, Bred
1873, 3004, Christian Frederiksen, ungkarl, 25, Gadsbølle og pige Anne Johanne Hansen Nyholmhus, 18, Andebølle Mose
1873, 1706, Rasmus Rasmussen, ungkarl, husejer og drejer, 30, Balenbankehus og pige Anne Mortensen, 26, Kjeldstrup
1873, 1606, Rasmus Jørgensen, ungkarl og tømrer, 27, Allebostedet og pige Lene Hansen, 30, Allebostedet
1873, 1110, Niels Møller Christensen, ungkarl, 31, Andebølle og pige Kirsten Rasmussen, 21, Gadsbølle
1873, 2109, Niels Johansen, ungkarl, 23, Odense og pige Maren Rasmussen, 26, Magtenbølle Torne
1873, 2510, Frederik Larsen, ungkarl, 24, Skalbjerg Mark og pige Maren Andersen, 24, Kaadekilde Mark
1873, 0811, Anders Rasmussen, ungkarl, 29, Skalbjerg og pige Abelone Marie Andersen, 31, Kjeldstrup
1873, 0511, Niels Jensen, ungkarl, 35, Asperup og pige Anne Hansen, 31, Kohavehus, Bred Teglværk
1873, 2811, Lars Sørensen, ungkarl og skrædder, 35, Lille Birkelhøjhus og pige Marie Cathrine Sørensdatter, 39, Lille Birkelhøjhus
1873, 2811, Anders Nielsen, ungkarl og husejer, 23, Skovhavehus og pige Anne Marie Hansen, 22, Skovhavehus
1873, 0612, Niels Jensen Gundestrup, ungkarl, 34, Ubberud Sogn og pige Sara Pedersen, 22, Allebo
1873, 1312, Rasmus Christiansen, ungkarl, 29, Ubberud Sogn og pige Karen Hedvig Hansen, 22, Kjeldstrup
1873, 2812, Lars Hansen Nielsen, ungkarl, 29, Rold og pige Anne Kirstine Hansen, 25, Brøndserud
1874, 1401, Rasmus Christoffersen, ungkarl, 30, Kjeldstruplund og pige Maren Kirstine Nielsen, 24, Kjeldstruplund
1874, 3101, Peder Henriksen, ungkarl, 26, Skovsby Mark og pige Karen Marie Christiansen, 19, Skovsby Mark
1874, 1503, Peder Jensen, ungkarl, 27, Sanderum Sogn og pige Karen Marie Rasmussen, 22, Magtenbølle Torn
1874, 0403, Søren Pedersen, ungkarl og gaardejer, 41, Assenbølle og enke Anne Mikkelsen, 40, Gadsbølle
1874, 2802, Hans Rasmussen, enkemand, 56, Bred og enke Maren Rasmussen, 38, Bred
1874, 0104, Jens Madsen, ungkarl, 31, Ærkemoselund og pige Anne Rasmussen, 19, Bred
1874, 1403, Knud Madsen, gaardejer, 51, Magtenbølle og pige Johanne Marie Hansen, 28, Magtenbølle
1874, 1704, Hans Jørgen Larsen, ungkarl og gaardejer, 29, Bellinge og pige Christiane Dinesen, 29, Bred
1874, 0905, Rasmus Hansen, ungkarl og bolsmand, 29, Baghave og pige Anne Hansen, 31, Baghave
1874, 3004, Niels Rasmussen, ungkarl, 33, Skalbjerg og pige Malene Kirstine Knudsen, 30, Skalbjerg
1874, 2406, Jens Andersen Drud, ungkarl, 33, Andebølle og pige Cathrine Christensen, 22, Andebølle
1874, 2005, Anders Nielsen Hansen, ungkarl, 25, Rørup Sogn og pige Anne Andersen, 27, Grærlund
1874, 1306, Niels Christian Nielsen, ungkarl, 38, Tommerup og pige Kirsten Mortensen, 36, Skalbjerg Mark
1874, 2105, Mogens Peder Andersen, ungkarl, 29, Hesbjerghuse og pige Christiane Madsen, 33, Vissenbjerg Præstegaard
1874, 0108, Hans Pedersen, ungkarl og gaardejer, 42, Brøndserud og pige Maren Hansen, 40, Brøndserud
1874, 2908, Rasmus Jørgensen, enkemand og bolsmand, 28, Allebostedet og pige Anne Marie Pedersen, 20, Allebostedet
1874, 0210, Claus Nielsen, ungkarl og husejer, 40, Kylleurten og pige Maren Espensen, 34, Kylleurten
1874, 2609, Christian Gottschalk Nielsen Stougaard, ungkarl og møllersvend, 20, Vissenbjerg Mølle og pige Caroline Sabine Andrine Tellerup Madsen, 23, Vissenbjerg Kro
1874, 2709, Hans Christian Rasmussen, ungkarl, 25, Assenbølle og pige Johanne Kirstine Christensen, 24, Assenbølle
1874, 3110, Hans Peder Hansen Lindholm, ungkarl og husejer, 33, Skovsby Mark og pige Johanne Cathrine Andersen, 35, Skovsby
1874, 2810, Christen Christensen, ungkarl og bolsmand, 57, Vigerslev Sogn og enke Johanne Larsen, 42, Karhuse
1874, 0711, Laurits Hansen [ungkarl], 23, af Grøftebjerg, Clausine Andrea Jensen [pige], 23, af Grøftebjerg
1874, 2612, Lars Christian Pedersen [ungkarl], 25, af Koelbjerg, Anne Marie Lovise Olsen [pige], 27, af Koelbjerg
1874, 2111, Rasmus Peder Sørensen [ungkarl og bolsmand], 36, af Paddesø, Birthe Kirstine Christensen Haugsted [pige], 37, af Paddesø
1874, 0711, Hans Christiansen, ungkarl, 32, Odense og pige Maren Hansen, 25, Vissenbjerg Kro
1875, 0201, Hans Andersen, enkemand og husmand, 55, Sprattenborg og pige Maren Kirstine Jørgensen, 31, Sprattenborg
1874, 2711, Hans Jørgen Pedersen, ungkarl og husmand, 34, Landevejshus og pige Mette Kristine Jensen, 22, Landevejshus
1874, 0212, Hans Pedersen, ungkarl og gaardejer, 29, Tommerup og pige Jette Cathrine Sørensen Lundegaard, 28, Lundegaard, Rold Mark
1874, 1612, Hans Pedersen, enkemand og sadelmager, 35, Ørbekshus og pige Dorthea Kirstine Hansen, 24, Andebølle
1875, 0201, Mads Pedersen, ungkarl og smed, 26, Vigerslev Sogn og pige Maren Cathrine Rasmussen, 21, Lille Skjønborg
1875, 3001, Christen Hansen, ungkarl, 49, Væde og enke Margrethe Andersdatter, 54, Gadsbølle
1875, 2101, Niels Peder Hansen, ungkarl, 23, Koelbjerg og pige Anne Marie Hansine Larsen, 28, Koelbjerg
1875, 0302, Christian Nielsen, ungkarl og bolsmand, 27, Bækstedet og pige Anne Madsen, 25, Bækstedet
1875, 1303, Karl Kristjan Povelsen, ungkarl, 27, Gjelsted Sogn og pige Karen Marie Jørgensen, 30, Gadsbølle Mark
1875, 0505, Niels Jacob Pedersen, ungkarl og gaardmand, 35, Fraugde Sogn og pige Magdalene Larsen, 29, Gadsbølle
1875, - [opgav ægteskabet], Mathias Nielsen, enkemand og husmand, 47, Hesmoselund og enke Karen Kirstine Larsdatter, 58, Skalbjerg Mark
1875, 0505, Mads Nielsen, ungkarl, 27, Skydebjerg og pige Marie Madsen, 26, Andebølle
1875, 1704, Hans Nielsen Hviid, ungkarl og grosserer, 33, Kjøbenhavn og pige Rasmine Godskesen, 24, Andebølle
1875, 2404, Niels Johansen, enkemand og husmand, 44, St. Hans Landsogn, Odense og pige Maren Kirstine Pedersen, 49, Skalbjerg
1875, 0105, Niels Hansen, ungkarl og smed, 34, Rørup Sogn og pige Frederikke Andreassen, 20, Bred
1875, 0805, Rasmus Pedersen, ungkarl og gaardejer, 34, Skalbjerg og pige Karen Dorthe Jørgensen, 25, Skalbjerg
1875, 2805, Rasmus Madsen, ungkarl, 42, Karhuse og pige Maren Cathrine Hansdatter, 50, Karhuse
1875, 1906, Niels Pedersen, ungkarl og smed, 29, Skalbjerg og pige Anne Sophie Rasmussen, 24, Skalbjerg
1875, 0307, Karl Johan Johannisson, 27, Skalbjerg og pige Agnete Nielsdatter, 32, Skalbjerg
1875, 0707, Hans Peder Pedersen, ungkarl, 26, Fjelsted Sogn og pige Anne Margrethe Hansen, 21, Andebølle
1875, 0307, Peder Hansen, ungkarl, 35, Magtenbølle og pige Anne Cathrine Sørensen, 34, Hesbjerghuse
1875, 0307, Jørgen Andersen, ungkarl, 33, Vissenbjerg og pige Juliane Caroline Sophie Jørgensen, 22, Vissenbjerg
1875, 1107, Jens Peder Olsen, ungkarl, 24, Ørslev Sogn og pige Lene Christensen, 25, Skalbjerg Mark
1875, - [dato ikke indført], Mathias Nielsen, enkemand og husmand, 48, Hesmoselund og enke Anne Nielsen, 44, Hesmoselund
1875, 0409, Peder Christian Hansen, ungkarl, 22, Skalbjerg og pige Anne Cathrine Larsen, 36, Skalbjerg
1875, 1002, Mads Hansen, ungkarl og rebslager, 30, Sønder Aaby, Husby Sogn og pige Else Hansen, 34, Sønder Aaby, Husby Sogn
1875, 1211, Hans Pedersen, ungkarl, 26, Veflinge Sogn og pige Hansine Nielsen, 26, Andebølle Mark
1875, 2410, Hans Larsen, enkemand og husmand, 49, Bred Mark og enke Karen Kirstine Larsdatter, 59, Frøbjærg
1875, 1011, Lars Christian Pedersen, ungkarl, 26, Dalum Sogn og pige Anne Margrethe Nielsen, 20, Skallebølle
1875, 1311, Niels Hansen, ungkarl, 29, Skalbjerg og pige Karen Margrethe Pedersen, 29, Skalbjerg
1875, 1812, Jørgen Christian Knudsen, ungkarl, 31, Tannerup ved Grenaa og pige Nielsine Nielsen, 30, Andebølle Mark