Odense - Graabrødre Hospitalskirke, 1869-1891, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1869-1891, Odense, Graabrødre Hospitalskirke, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1868, 2909, 01011869, Holger Nielsen, søn af boghandler Rasmus Nielsen og Marie født Espersen
1869, 0405, 06061869, Johan Peter Christesen, søn af arbeidsmand Jens Christensen og Karen Johansen, paa Sanderum Mark
1869, 1806, 01081869, Lars Jørgen Petersen, søn af boelsmand Jens Petersen og Pouline født Jørgensen, Vigerslev Sogn
1869, 1603, 15081869, Thorvald Gundestrup, søn af boghandler Thorvald Gundestrup og Jenny Kristiane Adolphine født Eilschou
1869, 2508, 10101869, Holger Christensen, søn af klodsemager Ludvig Christensen og Anne Sophie Rasmussen, af St. Hans Sogn
1869, 1809, 24101869, Mads Kristian Madsen, søn af husmand Niels Madsen og Anne Kathr. Josephine Nielsen
1869, 0508, 19121869, Uffe Rump, søn af glarmester Rump og Kristine Jensine født Lange
1870, 0201, 27031870, Rasmus Christian Rasmussen, søn af væver Lars Rasmussen og Axelline Haarslev, i Stige. Navneændring 29.5.1896 til Rasmus Christian Haarslev
1870, 0708, 18091870, Oscar Valdemar Petri, søn af lieutenant Andreas Petri og Vilhelmine Elisabeth født Helweg
1870, 1306, 23101870, Peter Jørgen Larsen, søn af klodsemager Lars Hansen og Cathrine Jørgensen
1870, 2309, 06111870, Carl Johannes Hansen, søn af væver Hans Hansen og Mathe Hansen, i Stige
1870, 2409, 06111870, Lar Otto Meyer, søn af mursvend Sophus Severin Meyer og Sophie Larsen
1870, 2411, 11011871, Asger Bruhn, søn af cand. juris. og fuldmægtig Frederik Chr. Bruhn og Mariane Elisabeth født Meyer
1870, 0111, 29011871, Hans Laurits Hansen, søn af brændevinsbrænder Lars Hansen og Stine født Larsen
1871, 0301, 19021871, Niels Jørgen Nielsen, søn af husmand og skrædder Ole Nielsen og Mette Kirstine Andersen, paa Lumby Taarup Mark
1870, 2510, 11031871, Thomas Olaf Bardram, søn af kjøbmand Jens Vilhelm Bardram og Caroline Regine født Tietgen
1871, 0111, 19031871, Aage Albinus Thomsen, søn af kjøbmand Bennet Thomsen og Alvine Jensine Albinus
1871, 2401, 06041871, Peter Petersen, søn af gaardmand Rasmus Petersen og Anne Petersen, i Næsbyhovedbroby
1871, 2606, 30081871, Johan Frederik Tanggaard, søn af skrædder Johan Frederik Tanggaard og Sophie Vilhelmine født Storm
1871, 2308, 08101871, Gudmund Povl Rump, søn af glarmester Povl Henrik Rump og Christine Jensine født Lange
1871, 0609, 05111871, Jacob Peder Jacobsen, søn af huusmand Christen Jacobsen og Nielsine Petersen, i Anderup
1871, 1911, 07011872, Jens Jørgen Petersen, søn af boelsmand Jens Peter Petersen og Poveline Jørgensen, i Farstrup, Vigerslev Sogn
1871, 1111, 28011872, Michael Carl Jessen, søn af snedkermester Christen Jessen og Johanne Christiansen
1871, 2811, 10031872, Lorents Rasmus Jørgensen, søn af uhrmager Peter Nicolaj Jørgensen og Karen Jørgensen
1872, 3105, 14071872, Niels Andersen, søn af træskomand Adam Frederik Andersen og Abelone Marie født Larsen. Navneændring 12.1.1903 til Niels Andersen Bo
1872, 2706, 28071872, Helge Bruhn, søn af cand. juris. og fuldmægtig Frederik Christian Bruhn og Mariane Elisabeth født Meyer
1872, 2506, 04081872, Jørgen Faber, søn af grosserer Albrecht Christian Henrik Quaade Faber og Ana Sophie Faber født Petersen
1872, 0608, 15091872, Ejnar Petri, søn af lieutenant Andreas Petri og Vilhelmine Elisabeth født Helweg
1872, 2111, 08061873, Thomas Albinus Thomsen, søn af kjøbmand Bennet Thomsen og Alvine Jensine Albinus
1872, 1408, 08091872, Uffe Nielsen, søn af boghandler Rasmus Nielsen og Marie født Espersen
1873, 1508, 14191873, Knud Bent Seidelin Hey, søn af cand.theol. Vilhelm Alfred Hey og Sofie Kristine født Seidelin
1873, 1709, 02111873, Niels Frederik Madsen, søn af husmand Niels Frederik Madsen og Anne Katrine født Nielsen, i Stige
1874, 0906, 12061874, Niels Juul Andersen, søn af proprietair Anders Nielsen Andersen og Maren Lovise født Povelsen, paa Sanderumgaard
1873, 0811, 12071874, Vagn Bruhn, søn af cand.juris. og fuldmægtig Frederik Christian Bruhn og Mariane Elisabeth født Meyer
1874, 2704, 16081874, Peter Petersen, søn af symaskinefabrikant Søren Petersen og Christiane født Simonsen
1874, 1309, 27091874, Holger Larsen, søn af murer Hans Larsen og Maren Kirstine født Andersen [Frue Sogn]
1874, 3008, 04101874, Nicolaj Frederik Severin Lomborg, søn af paraplymager Carl Edvard Lomborg og Maren Kirstine født Sørensen [St. Hans Sogn]
1874, 0512, 26031875, Carl Johan Christensen, søn af snedkermester og spisevært i Hospitalet Christian Ludvig Christensen og Hansine født Johansen
1875, 1103, 23041875, Martin Hansen, søn af brændeviinsbrænder Lars Hansen g Stine født Larsen [St. Knuds Sogn]
1873, 3003, 11051873, Mads Christ. Anton Hansen, søn af smed Erik Hansen og Anne Petersen [Næsbyhoved Broby]
1873, 0204, 22051873, Lars Hansen Larsen, søn af gaardmand Hans Larsen og … [Højby Sogn]
1874, 0408, 31081874, Frede Nielsen, søn af husmand Peter Nielsen og Karen Kirstine Nielsen [Høiby Sogn]
1875, 2109, 27021876, Johannes Trier Petersen, søn af arbejdsmand Peter Petersen og Trine Nielsen
1875, 2010, 27021876, Ole Madsen (tvilling), søn af baadfører Niels Madsen og Anne Katrine Nielsen, Stige [Lumby Sogn]
1875, 2010, 27021876, Carl Madsen (tvilling), søn af baadfører Niels Madsen og Anne Katrine Nielsen, Stige [Lumby Sogn]
1875, 0212, 05031876, Fin Ludvig Madsen, søn af skibsfører Knud Madsen og Maren Hansine Schmidt [Lumby Sogn]
1876, 0302, 13041876, Lars Jørgen Jørgensen, søn af teglværksforpagter Niels Jørgens (Ørsbjerg) og Thora Natalie Vestergaard Vestergaard [Sanderum Sogn]
1875, 0512, 11061876, Regner Larsen, søn af murersvend Hans Larsen og Maren Kirstine født Andersen [Vor Frue Sogn]
1876, 2404, 25061876, Rasmus Rasmussen, søn af gaardmand Niels Rasmussen g Maren Christiansen, i Eiby [Vor Frue Sogn]
1876, 1411, 24121876, Thorvald Valdemar Christiansen, søn af kjøbmand Niels Christiansen og Else Kirstine født Petersen [St. Knuds Sogn]
1876, 1312, 18021877, Johannes Andersen, søn af boelsmand Jens Erik Andersen og Anne født Poulsen, Lomby Mark [Lumby Sogn]
1877, 1101, 18021877, Rasmus Christensen, søn af husmand Jens Christensen og Karen født Johansen, Sanderum [Sanderum Sogn]
1877, 0303, 30031877, Niels Petersen, søn af boelsmand Jens Peter Petersen og Mette Poveline født Jørgensen, Farstrup, Vigerslev Sogn [Vigerslev Sogn]
1877, 0703, 30031877, Gunnar Gregersen, søn af bogholder Hans Gerhardt Laurits Gregersen og hustru Kathrine Caroline født Riemann [St. Knuds Sogn]
1876, 1411, 22041877, Mads Holger Knudsen, søn af skrædder Jens Knudsen og Anne Marie født Madsen [Frue Sogn]
1877, 0703, 06051877, Andreas Vestergaard Jørgensen, søn af teglværksforpagter Niels Jørgensen og Thora Nathalia født Vestergaard, i Ubberud. Navneændring 10.3.1937 til Andreas Vestergaard [Radby, Ubberud Sogn]
1877, 0504, 10061877, Laurits Hansen, søn af murer Lars Hansen og Anne Kirstine født Mogensen [St. Hans Sogn]
1877, 2604, 17061877, Frederik Ludvig Helveg Bruhn, søn af cand.juris., fuldmægtig Fred. Christian Bruhn og Mariane Elisabeth født Meyer [St. Knuds Sogn]
1877, 0503, 24061877, Lars Jørgen Adam Andersen, søn af træskomand Adam Fred. Andersen og Abelone Marie Andersen. Navneændring 12.1.1905 til Lars Jørgen Adam Andersen Bo [Vigerslev Sogn]
1877, 0106, 15071877, Frederik Christian Buhl, søn af driftsbestyrer Peter Buhl og Angelika Buhl født Haar [St. Knuds Sogn]
1877, 0806, 22071877, Frede Nielsen, søn af klodsemager Hans Peter Nielsen og Anne kirst. Jensen Møller, Tværgade [St. Knuds Sogn]
1877, 0706, 02091877, Carl Andreas Andersen, søn af skrædder Jørgen Andersen og Mette Marie født Madsen [St. Hans Sogn]
1877, 0608, 02101877, Vilhelm Christian Mehling, søn af Jenny Cathrine Bartholette Meling og udl. barnefader frisør Hansen [Frue Sogn]
1877, 0910, 25111877, Christian Faber, søn af grosserer Christian Albrecht Henrik Quade Faber og Anna Sophie født Petersen, Villaqvarteret no 6 [St. Knuds Sogn]
1878, 2203, 18041878, Aage Gregersen, søn af bogholder Hans Gerhardt Laurits Gregersen og Cathrine Caroline født Riemann [St. Knuds Sogn]
1878, 0203, 28041878, Rasmus Peter Marius Rasmussen, søn af tømrersvend Peter Rasmussen og Kirstine født Rasmussen [St. Knuds Sogn]
1878, 0304, 12051878, Hans Marquard Jensen, søn af tømrersvend Rasmus Jensen og Maren født Hansen [St. Knuds Sogn]
1878, 0604, 26051878, Poul Frede Andersen, søn af proprietær Anders Nielsen Andersen og Marie Lovise født Poulsen, Dalumgaard [Dalum Sogn]
1878, 0704, 30051878, Niels Marius Jørgensen, søn af skomager Rasmus Jørgensen og Anne Kirstine født Nielsen [St. Knuds Sogn]
1878, 1704, 02061878, Anton Nielsen, søn af murersvend Morten Nielsen og Johanne Marie Andersen. Navneændring 6.10…. til Anton Nielsen Birkemose [St. Hans Sogn]
1878, 1102, 16061878, Johannes Larsen, søn af murersvend Hans Larsen og Maren Kirstine født Andersen [Frue Sogn]
1878, 2002, 23061878, Anders Christian Erteberg, søn af klodsemager Niels Christian Andersen Erteberg og Nielsine Jensen [St. Knuds Sogn]
1878, 0110, 27101878, Thorvald Bjerring Nielsen, søn af sergent Jørgen Nielsen og Anne Kirstine født Hansen [St. Hans Sogn]
1878, 0511, 25121878, Johannes Peder Rasmussen, søn af husmand Rasmus Jørgen Rasmussen og Maren født Petersen, Lumby Mark [Lumby Sogn]
1878, 0612, 10041879, Axel Emil Christiansen, søn af kjøbmand Niels Christiansen og Else Kirstine født Petersen [St. Knuds Sogn]
1879, 0703, 18051879, Johannes Rasmus Hansen, søn af brændevinsbrænder Lars Hansen og Stine født Larsen [St. Knuds Sogn]
1879, 2805, 26061879, Vilhelm Schnakenburg, søn af kjøbmand Carl Henrik Schnakenburg og Dorothea Aolphine født Hasselbalch [St. Knuds Sogn]
1879, 0805, 26061879, Erik Benedikt Fenger, søn af driftsbestyrer Rasmus Fenger og Marie Elisabeth Olivia født Heins
1878, 3011, 29061879, Otto Windinge, søn af prakt. læge Otto Windinge og Jacobe født Helweg [St. Knuds Sogn]
1879, 0705, 06071879, Thorvals Frederik Hansen, søn af boelsmand Anders Hansen og Kirstine Jensen, Ørritslev [Søndersø Sogn]
1879, 0106, 20071879, Olaf Andersen, søn af proprietær Anders Nielsen Andersen og Marie Lovise født Poulsen [Dalum Sogn]
1879, 1104, 31081879, Peter Nielsen, søn af klodsemager Hans Peter Nielsen og Ane Kirstine Jensen Møller [St. Knuds Sogn]
1879, 0707, 14091879, Thorvald Søfeldt, søn af skomager Julius Søfeldt og Laura født Poulsen [St. Knuds Sogn]
1879, 0209, 05101879, Lars Christian Rasmussen, søn af tjenestekarl Hans Christ. Rasmussen og Ane Kirstine Larsen. Navneændring 5.2.1887 til Niels Frederik Madsen Bøg
1879, 0609, 12101879, Niels Frederik Madsen, søn af husmand Niels Madsen og Ane Cathr. født Nielsen, Stige [Lumby Sogn]
1879, 2410, 09111879, Niels Christian Nielsen, søn af murersvend Niels Nielsen og ane Marie født Jørgensen [St. Knuds Sogn]
1880, 0104, 13061880, Knud Juul Nyholm Hansen, søn af bolsmand Hans Hansen og Gjertrud Marie født Jørgensen, Lumby Mark [Lumby Sogn]
1880, 2805, 04071880, Peter Christian Andersen, søn af skrædder Jørgen Andersen og Mette Marie født Madsen [St. Hans Sogn]
1880, 0307, 08081880, Ernst Vilhelm Brandt, søn af jernstøber Knud Gummesen Brandt og Petra Hansine født Pedersen [St. Hans Sogn]
1880, 0512, 13021881, Poul Søfeldt, søn af skomager Cilius Nikolai Søfeldt og Laura født Poulsen [St. Knuds Sogn]
1881, 0801, 13031881, Erhard Larsen Meyer, søn af murermester Sofus Severin Meyer og Sofie født Larsen [St. Knuds Sogn]
1881, 0605, 05061881, Svend Gundestrup, søn af boghandler Thorvald Gundestrup og Jenny Christiane født Eilskov [St. Knuds Sogn]
1881, 0301, 03071881, Charles Henry Allerup, søn af fabrikant Emil Allerup og Robina født Nemo [St. Knuds Sogn]
1881, 1707, 21081881, Erik Larsen, søn af lærer Knud Christian Larsen og Hanne Dorothea Ulrikke født Bredsdorff, Dalum Højskole [Dalum Sogn]
1881, 2807, 28081881, Henry Helweg Møller, søn af kasserer, cand.juris Hans Jacob Møller og Anna Sophie født Helweg [St. Knuds Sogn]
1881, 1807, 19071881, Hans Jørgen Christensen, søn af husmand Jens Christensen og Karen født Johansen, Sanderum [Dalum Sogn]
1881, 0512, 19021882, Viggo Theodor Rasmussen, søn af husmand og skibsrigger Rasmus Jørgen Rasmussen og Maren født Petersen, Lumby Mark [Lumby Sogn]
1882, 0503, 18061882, Oscar Søfeldt, søn af skomager Cilius Nikolai Søfeldt og Laura født Poulsen, Odense [St. Knuds Sogn]
1882, 2907, 2081882, Carl Christiansen, søn af kjøbmand Niels Christiansen og Else Kirstine født Petersen [St. Knuds Sogn]
1882, 2811, 18031883, Henrik Christian Nielsen, søn af klodsemager Hans Peter Nielsen g Ane Kirstine Jensen Møller [St. Knuds Sogn]
1883, 1703, 08041883, Hans Peter Oskar Hansen, søn af Juliane Nielsen og udl. barnefader kvæghandler Nielsen [St. Knuds Sogn]
1883, 0608, 08071883, Bent Helweg Møller, søn af kasserer, cand.juris. Hans Jacob Møller og Anna Sofie født Helweg. Navneændring 27.4.1909 til Bent Helweg-Møller [St. Knuds Sogn]
1883, 2607, 26081883, Axel Nielsen, søn af kjøbmand Jørgen Rudolf Georg Nielsen og Jenny Frederikke født Beck. Navneændring 4.10.1901 til Axel Beck Nielsen [St. Knuds Sogn]
1883, 2609, 18111883, Hannibal Vith, søn af husejer Niels Christian Vith og Ane Cathrine født Jensen, Skibhusene [St. Hans Sogn]
1883, 0111, 27011884, Ludvig Emil Hansen, søn af brændevinsbrænder Lars Hansen og Stine født Larsen [St. Knuds Sogn]
1883, 2012, 06041884, Ludvig Nicolej Hansen, søn af bolsmand Anders Hansen og Kirstine Jensen, i Ørritslev [Søndersø Sogn]
1884, 3105, 13071884, Knud Brandt, søn af jernstøber Knud Gummesen Brandt og Petra Hansine født Petersen [St. Hans Sogn]
1884, 2608, 28091884, Jørgen Einar Rasmussen, søn af agent Hans Peter Rasmussen g Mathilde Ursula Jensine Rasmussen [St. Knuds Sogn]
1884, 1312, 06091885, Ejler Gundestrup, søn af boghandler Thorvald Gundestrup og Jenny Adolfine Christiane Ejlskov, 40 aar [St. Knuds Sogn]
1885, 0608, 04101885, Knud Vilhelm Münster, søn af bogholder Niels Olaus Frits Vilhelm Münster og Thora Marie Nielsen, 35 aar [St. Knuds Sogn]
1885, 2509, 22111885, Aage Friis, søn af fuldmægtig Otto Marius Friis og Karen Christiansen, St. Hans Sogn, 25 aar [St. Hans Sogn]
1885, 0309, 25041886, Axel Helveg Mikkelsen, søn af apotheker Christen Mikkelsen og Louise Helveg [St. Knuds Sogn]
1886, 0910, 07111886, Peter Hansen Damgaard, søn af Hans Carl Hansen og Anne Petrsen, 30 aar [Stenløse Sogn]
1886, 0110, 01011887, Ludvig Christian Maalø Rude Hansen, søn af jernbaneassistent Rasmus Knudsen og Rosalie Ingeborg Elisabeth Theodora Rude [St. Knuds Sogn]
1886, 2810, 01011887, Axel Christian Hansen, søn af brændevinsbrænder Lars Hansen og Stine Larsen [St. Knuds Sogn]
1886, 0810, 01011887, Axel Søfeldt, søn af skomager Cilius Nicolai Søfeldt og Laura Poulsen [St. Knuds Sogn]
1886, 1208, 08051887, Carl Christian Albert Nielson, søn af smed Carl Olaf Oskar Nielson og Marie Sophie Amalie Andersine Andersen
1888, 1910, 23121888, Carl Henrik With, søn af husmand Niels Christian With og Anne Cathrine Jensen, Skibhusene [St. Hans Sogn]
1888, 2108, 01011889, Regner Søfeldt, søn af skomager Cilius Nikolai Søfeldt og Laura Povlsen, Søndergade no 1 [St. Knuds Sogn]
1889, 0201, 10021889, Christian Hansen Damgaard, søn af Hans Carl Hansen og Anne Petersen, i Wulderslev [Stenløse Sogn]
1888, 1310, 30051889, Jens Skov, søn af Povl Nielsen Skov og Marie Cathrine Nørballe, Absalonsgade no 7 [St. Knuds Sogn]
1888, 1108, 15091889, Jean Sofus Kristian Nielsen, søn af smed Carl Olaf Oskar Nielsen og Marie Sophie Amalie Andersine Andersen, Frederiksgade 7 [Frue Sogn]
1890, 1704, 08051890, Hans Jørgen Hansen Damgaard, søn af Hans Carl Hansen og Anne Petersen, i Vulderslev [Stenløse Sogn]
1890, 2311, 25011891, Vilhelm Petersen, søn af korpslæge Niels Petersen og Elise Delbanco, Svaneapotheket. Navneændring 14.7.1909 til Vilhelm Prag [St. Knuds Sogn]
1890, 0806, 12041891, Knud Carl Nielsen, søn af snedker Knud Carl Nielsen og Hansine Christiane Hansen, Vesterbro [St. Knuds Sogn]
1891, 3001, 19041891, Anders Christian Rasmussen, søn af husmand Rasmus Petersen og Emma Thora Jensen, 40 aar, Næsby. Navneændring 1.3.1905 til Anders Christian Rosenlund [Allesø Sogn]
1891, 1505, 27091891, Moses Benjamin Regner Sylvius Hansen, søn af arbejdsmand Hans Nikolaj Alfred Hansen og Mariane Boch [St. Knuds Sogn]
1869, 0201, 18041869, Anna Elisabeth Heiberg, datter af cand.theol. og skolebestyrer Christian Stub Heiberg og Fane..sca Cecilie Caroline født Mantziur
1869, 0605, 04071869, Hansine Henriette Rasmussen, datter af maler Rasmussen og Karen født Hansen, i Lumby Taarup
1869, 0608, 12091869, Ingeborg Dorothea Larsen, datter af handskemager Lars Larsen og Abelone Andersine født Petersen
1869, 1403, 21111869, Astrid Kristoffine Kristiane Jacobsen, datter af patroullebetjent Niels Jacobsen og Lovise Karoline Svantemann
1869, 1510, 05121869, Ingrid Bruhn, datter af cand.juris. og fuldmægtig Frederik Christian Bruhn og Mariane Elisabeth født Meyer
1870, 0303, 29031870, Ida Marie Andersen, datter af rugbrødbager Jens Erik Andersen og Anne Poulsen [Frue Sogn]
1870, 0805, 17071870, Anne Marie Dorthea Andersen, datter af træskomand Adam Frederik Andersen og Abelone Marie Larsen, i Taagerod, Vigerslev Sogn
1870, 2708, 11121870, Anne Kirstine Christiane Rasmussen, datter af bødker Rasmus Pedersen og Dorthea Jensen, i Næsby
1870, 2309, 26021871, Agnes Marie Nielsen, datter af boghandler Rasmus Nielsen og Marie født Espersen
1871, 1802, 21051871, Ingrid Lovise Nielsine Jacobsen, datter af antiqvarboghandler Niels Jacobsen og Lovise Caroline født Svantemann
1871, 0502, 21051871, Anne Marie Kirstine Olsen, datter af bryggerkarl Hans Olsen og Anne Marie Andersen
1871, 1704, 18061871, Julie Gundestrup, datter af boghandler Thorvald Gundestrup og Jenny Christiane Adolphine født Eilschou
1871, 2609, 05111871, Anna Katrine Madsen, datter af baadfører Niels Madsen og Anne Katrine Nielsen, i Stige
1871, 0309, 05111871, Julie Marie Petersen, datter af tømrer Søren Petersen og Christiane Simonsen
1872, 1004, 19051872, Ellen Gundestrup, datter af boghandler Thorvald Gundestrup og Jenny Christiane Adolfine født Eilskov
1872, 0305, 30061872, Karen Bardram, datter af kjøbmand Jens Vilh. Bardram og Caroline Regine født Tietgen
1873, 0601, 11041873, Nielsine Dorothea Hansen, datter af væver Hans Hansen og Mathea Hansen, i Stige
1873, 1806, 24081873, Karen Sophie Madsen, datter af sømand Knud Madsen og Maren Hansine født Schmidt, i Stige
1873, 0810, 07121873, Martha Marie Cecilie Madsen, datter af arbejdsmand Mads Madsen og Maren Kirst. Johansen [St. Hans Sogn]
1874, 2301, 01051874, Madsine Abeline Marie Knudsen, datter af skrædder Jens Knudsen og Anne Marie Madsen [Frue Sogn]
1873, 2310, 12041874, Olga Maria Elisabeth Jacobsen, datter af boghandler Niels Jacobsen og Lovise Caroline Svantemann [Frue Sogn]
1873, 1310, 10051874, Marie Petersen, datter af boelsmand Jens Peter Petersen og Mette Povline født Jørgensen, Vigerslev Sogn [Vigerslev Sogn]
1874, 2303, 24051874, Fro Marie Nielsen, datter af adjunkt Paul Christian Nielsen og Clara Elfride født Kühle [St. Knuds Sogn]
1874, 2605, 05071874, Ingrid Faber, datter af grosserer Albrecht Christian Heinrich Qvade Faber og Anna Sophie født Petersen [St. Hans Sogn]
1874, 1606, 02081874, Karen Marie Rasmussen, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Maren Christiansen, i Eiby [Frue Sogn]
1875, 0803, 11041875, Tyra Hey, datter af pastor Vilh. Alfred Hey og Sofie Christine født Seidelin [St. Knuds Sogn]
1875, 0402, 08051874, Hanne Petersen, datter af boelsmand Jens Peter Petersen og Mette Povline født Jørgensen, Farstrup, Vigerslev Sogn [Vigerslev Sogn]
1875, 0307, 10101875, Caroline Hansen, datter af væver Hans Hansen og Mathea Hansen født Hansen, i Stige
1875, 2909, 31101875, Thyra Lomborg, datter af paraplymager Carl Edvard Lomborg og Maren Kirstine født Sørensen
1875, 1911, 14041876, Karen Marie Kirstine Rasmussen, datter af væver Lars Rasmussen og Arendtine Haarslev [Lumby Sogn]. Navneændring 23.7.1903 til Karen Marie Kirstine Egebo født Rasmussen
1876, 1203, 18061876, Katharine Andersen, datter af proprietær Anders Nielsen Andersen og Maren Lovise født Pousen, til Dalumgaard [Dalum Sogn]
1876, 1511, 31121876, Kirsten Fenger, datter af drift…ter Rasmus Fenger og Marie Elisabeth Olivia født Heins, i Bolbro [St. Knuds Sogn]
1877, 0201, 25021877, Anna Larsen, datter af murersvend Hans Larsen og Maren Kirstine født Andersen [Vor Frue Sogn]
1876, 1811, 30031877, Jenny Søfeldt, datter af typograf Jacob Frederik Søfeldt og Mariane født Petersen [St. Knuds Sogn]
1876, 0512, 30031877, Vilhelmine Mathilde Petrine Rasmussen, datter af arbejdsmand Johan Peter Rasmussen og Jensine født Jeppesen [St. Knuds Sogn]
1876, 1712, 15041877, Anne Marie Rasmussen, datter af skibsbygger Rasmus Jørgen Rasmussen og Maren født Petersen, Lumby Mark [Lumby Sogn]
1877, 2202, 16051877, Oline Josefine Madsen, datter af husmand Niels Madsen og Anne Kath. født Nielsen, Stige [Lumby Sogn]
1877, 0505, 10061877, Helene Christiane Windinge, datter af prakt. læge Otto Windinge og Jacobe født Helweg [St. Knuds Sogn]
1876, 2210, 17061877, Elisabeth Lomborg, datter af paraplymager Carl Eduart Lomborg og Maren Kirstine født Sørensen [St. Hans Sogn]
1877, 2205, 17061877, Ingeborg Helene Rasmussen, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Maren født Christiansen [Vor Frue Sogn]
1876, 1512, 22071877, Eline Marie Madsen, datter af skibsfører Knud Madsen og Maren Hansine født Schmidt, Stige [Lumby Sogn]
1877, 0611, 23121877, Petrine Rasmussen, datter af klodsemager Christian Rasmussen og Maren Cathrine født Hansen [St. Knuds Sogn]
1877, 3112, 17021878, Elisabeth Dahl Rasmussen, datter af møllebygger Rasmus Anton Rasmussen og Elisabeth Poulsen Dahl [St. Knuds Sogn]
1877, 2012, 17031878, Anna Cathrine Løngreen, datter af smedemester Frederik Vilhelm Løngreen og Pouline Christine født Poulsen [St. Knuds Sogn]
1878, 0504, 26051878, Elisabeth Helveg Møller, datter af cand.juris. og kasserer Hans Jacob Møller og Anna Sofie født Helveg [St. Knuds Sogn]
1878, 2403, 26051878, Ingrid Cathrine Andersen, datter af boelsmand Jens Erik Andersen og Anne født Poulsen, Lumby Mark [Lumby Sogn]
1878, 2104, 02061878, Marie Cathrine Helweg Petri, datter af lieutenant Andreas Petri og Vilhelmine Elisabeth født Helweg [St. Knuds Sogn]
1878, 1703, 16061878, Maria Lomborg, datter af paraplymager Carl Eduard Lomborg og Maren Kirstine født Sørensen [St. Hans Sogn]
1878, 0907, 18081878, Cecilie Margrethe Brandt, datter af jernstøber Knud Gummesen Brandt og Petra Hansine født Petersen [St. Hans Sogn]
1876, 2312, 18081878, Agnes Karoline Frederikke Jacobsen, datter af boghandler Niels Jacobsen og Lovise Karoline Jacobsen [Vor Frue Sogn]
1878, 2807, 25081878, Augusta Kathrine Meyer, datter af murermester Sofus Severin Meyer og Sofie født Larsen [St. Knuds Sogn]
1878, 2606, 01091878, Knudsine Madsen, datter af afgangne skibsfører Knud Madsen og Maren Hansine født Schmidt [Lumby Sogn]
1878, 1808, 15091878, Christine Margrethe Christensen, datter af gaardbestyrer Jørgen Christensen og Karen født Nielsen, i Farstrup, Vigerslev Sogn [Vigerslev Sogn]
1878, 2908, 29091878, Bothilde Margrethe Larsen, datter af højskolelærer Knud Christian Larsen og Hanne Dorothea Ulrikke født Bredsdorff [Dalum Sogn]
1878, 1208, 10111878, Gjertrud Nielsine Hansen, datter af husmand Hans Hansen og Gjertrud Marie født Jørgensen, Lumby Mark [Lumby Sogn]
1878, 0612, 19011879, Karen Ingeborg Pedersen, datter af redaktør Jørgen Pedersen og Ursula Hansine født Olsen [Ryslinge Sogn]
1879, 3003, 01061879, Christine Emma Antonie Jørgensen, datter af skomagersvend Frederik Jørgen Chr. Jørgensen og Johanne født Andersen [St. Knuds Sogn]
1879, 2904, 01061879, Agnes Bjerregaard, datter af former Johanne Bjerregaard og Gjertrud født Hansen [St. Knuds Sogn]
1879, 1407, 14091879, Ane Margrethe Christensen, datter af gaardbestyrer Jørgen Christensen og Karen født Nielsen, i Farstrup, Vigerslev Sogn [Vigerslev Sogn]
1879, 2107, 14091879, Ingeborg Andersen, datter af bolsmand Jens Andersen og Ane født Poulsen, Lumby Mark [Lumby Sogn]
1879, 2207, 28091879, Sophie Therese Andersen, datter af snedkersvend Hans Jørg. Andersen og Ane født Jørgensen [St. Knuds Sogn]
1879, 0502, 28091879, Melanie Hariet Hansen, datter af sadelmagersvend Julius Hansen og Marie født Ryberg [St. Knuds Sogn]        
1879, 1109, 19101879, Elise Marie Kirstine Rasmussen, datter af skrædder Johannes Rasmussen og Ane Marie Nielsine født Andersen [St. Hans Sogn]
1879, 2509, 19101879, Signe Christensen, datter af landmand Hans Ditlev Christensen og Karen født Rasmussen [St. Knuds Sogn]
1879, 2909, 09111879, Ellen Marie Jørgensen, datter af premierlieutenant Andreas Nicolai Jørgensen og Asta født Helweg [St. Hans Sogn]
1879, 0610, 07121879, Gerda Albinus Thomsen, datter af kjøbmand Bennet Thomsen og Alvine født Albinus [St. Knuds Sogn]
1880, 0603, 23041880, Marie Nicoline Rasmussen, datter af tømrersvend Peter Rasmussen og Ane Kirstine født Rasmussen [Vor Frue Sogn]
1880, 0404, 04071880, Johanne Petrea Schlünsen, datter af gaardmand August Schlünsen og Johanne født Hansen, i Bellinge [Bellinge Sogn]
1880, 1410, 07111880, Dagny Nielsen Hedelund, datter af smed Hans Nielsen og Karen Marie født Jensen, i Stige [Lumby Sogn]
1881, 1904, 22051881, Clara Christiansen, datter af kjøbmand Niels Christiansen og Else Kirstine født Petersen [St. Knuds Sogn]
1880, 0811, 28111880, Anna Sophie Windinge, datter af praktiserende læge Otto Windinge og Jacobe født Helweg [St. Knuds Sogn]
1881, 2704, 03071881, Marie Nielsen, datter af klodsemager Hans Peter Nielsenog Anne Kirstine Jensen Møller [St. Knuds Sogn]
1881, 0607, 22081881, Karen Fenger, datter af driftsbestyrer Rasmus Fenger og Marie Elisabeth Olivia født Heins, Bolbro [St. Knuds Sogn]
1881, 2206, 04091881, Andrea Caroline Johanne Madsen, datter af husmand Jacob Madsen og Ane født Rasmussen, Lumby Mark [Lumby Sogn]
1881, 3007, 04091881, Anna Elisabeth Schnakenburg, datter af kjøbmand Carl Henrik Schnakenburg og Adolphine født Hasselbalch [St. Knuds Sogn]
1881, 0708, 09101881, Marie Pouline Hansen, datter af brændevinsbrænder Lars Hansen og Stine født Larsen [St. Knuds Sogn]
1881, 1807, 09101881, Johanne Kirstine Christensen, datter af husmand Jens Christensen og Karen født Johansen, Sanderum [Dalum Sogn]
1881, 1609, 23101881, Sara Lovise Andersen, datter af klodsemager Jørgen Andersen og Maren Mariane født Aarup [St. Hans Sogn]
1881, 0109, 23101881, Johanne Marie Lovise Andersen, datter af proprietær Anders Nielsen Andersen og Maren Lovise født Poulsen, Dalumgaard [Dalum Sogn]
1880, 2908, 30101881, Inger Jensen, datter af smed Hans Christian Jensen og Anna Dorothea født Busk [St. Knuds Sogn]
1881, 1611, 12021882, Ingeborg Larsen, datter af murer Hans Larsen og Stine født Andersen [St. Knuds Sogn]
1881, 0312, 19021882, Henriette Amalie Hansen Møller, datter af bødker Knud Hansen og Karen født Madsen [St. Knuds Sogn]
1882, 3001, 26021882, Ingeborg Jensen Hedeland, datter af gartner Peter Jensen og Christine født Petersen Stige [Lumby Sogn]
1881, 1110, 18051882, Anna Lomborg, datter af paraplymager Carl Eduard Lomborg og Maren Kirstine født Sørensen [St. Hans Sogn]
1882, 1205, 25061882, Inger Margrethe Rasmussen, datter af kjøbmand H. P. Rasmussen og Mathilde Ursula Jensen født Raaen [Vor Frue Sogn]
1882, 2705, 27081882, Petra Adolphine Brandt, datter af jernstøber Knud Gummesen Brandt og Petra Hansine født Petersen [St. Hans Sogn]
1882, 2606, 03091882, Dorothea Nielsen, datter af klodsemager Jørgen Nielsen og Lovise Frederikke Cathrine født Brandt [St. Hans Sogn]
1883, 2402, 18031883, Ingeborg Jensen, datter af murersvend Jens Johannes Jensen og Hanne Caroline Dorothea Jensen [St. Knuds Sogn]
1883, 0905, 01071883, Elna Margrethe Schnakenburg, datter af kjøbmand Carl Henrik Schnakenburg og Adolfine født Hasselbalck [St. Knuds Sogn]
1883, 1106, 15071883, Else Münster, datter af bogholder Niels Olaus Frants Vilh. Münster og Thora Marie født Nielsen [St. Knuds Sogn]
1883, 2606, 26081883, Gudrun Jensen Hedeland, datter af gartner Peter Jensen Nisted og Christine Petersen, Stige [Lumby Sogn]
1883, 0307, 23091883, Ingrid Birgitte Søfeldt, datter af skomager Cilius Nicolai Søfeldt og Laura født Poulsen [St. Knuds Sogn]
1883, 2710, 16121883, Laura Elisabeth Christensen, datter af melhandler Jørgen Christensen og Ane Marie født Christensen [St. Knuds Sogn]
1884, 0105, 06071884, Ane Lovisa Olaugusta Nielson, datter af smed Carl Olaf Oskar Nielson og Marie Sophie Amalie Andersine Anderson
1884, 2108, 21091884, Ingeborg Theodora Maalø Rude Knudsen, datter af assistent R. Knudsen og Rosalia Knudsen
1884, 0211, 07121884, Margrethe Schnakenburg, datter af kjøbmand Luis Emil Schnakenburg og Ingeborg Caroline født Bondo [St. Knuds Sogn]
1885, 1203, 05091885, Asta Riemann Gregersen, datter af fabrikant Hans Gerhard Laurits Gregersen og Katrine Karoline født Rieman [St. Knuds Sogn]
1885, 2303, 05071885, Astrid Marie Søfeldt, datter af skomager Cilius Nicolai Søfeldt og Laura Paulsen, 37, Søndergade no 1 [St. Knuds Sogn]
1885, 2811, 07021886, Elisabeth Grønlund Rasmussen, datter af kjøbmand Johannes Marius Rasmussen og Anna Dorothea Grønlund St. Knuds Sogn]
1885, 1712, 21031886, Laura Nikoline Vith, datter af husejer Christian Vith og Anna Catrine Jensen, i Skibhusene [St. Hans Sogn]
1886, 1802, 28031886, Jenny Elisabeth Schnakenburg, datter af teglværksejer Luis Emil Schnakenburg og Ingeborg Caroline Bonde [St. Knuds Sogn]
1886, 2907, 12091886, Sara Katrine Skov, datter af lærer Povl Nielsen Skov og Marie Katrine Nørballe, Ab…gade [St. Knuds Sogn]
1887, 0111, 04121887, Marie Hansen Damgaard, datter af Hans Carl Hansen og Ane Petersen, i Vulderslev [Stenløse Sogn]
1888, 2708, 28101888, Rigmor Cecilie Budtz Jørgensen, datter af tandlæge Rudolph Jørgensen og Dagmar Camilla Fussing [St. Knuds Sogn]
1889, 1009, 29091889, Inger Marie Andersen, datter af kjøbmand Niels Severin Andersen og Josephine Vilhelmine Starup, Allegade 17 [St. Knuds Sogn]
1890, 0707, 22021891, Sofie Moritsa Nielson, maskinmester Carl Olaf Oskar Nielson og Marie Sofie Amalie Andersine Andersen, Frederiksgade 7 [Vor Frue Sogn]
1891, 0803, 07051891, Maren Dorthea With, datter af husejer Niels Christian With og Ane Cathrine Jensen, 31 aar, Skibhusene [St. Hans Sogn]
1891, 2003, 27091891, Cathrine Petersen, datter af snedker Johan Henrik Petersen og Anne Marie Petersen, Klaregade no 36 [St. Knuds Sogn]