Brændekilde, 1871-1891, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1871-1891, Brændekilde sogn, Odense herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1871, 0503, Julius Heinrich Bolvinkel, enkemand og typograph, 31, af Svendborg og pige Ane Dorthea Jensen, 22, af Svendborg
1871, 0504, Lars Jensen, ungkarl, 38, af Brendekilde og pige Anne Hansen, 33, af Brendekilde
1871, 1305, Ole Sørensen, ungkarl, 34, fra Nestved og pige Ane Hansen, 30, af Brendekilde
1871, 2005, Alfred Ludvig Heikelmann Haugaard, grosserer, 36, af Kjøbenhavn og frøken Ragnhild Charlotte Nielsen, 44, af Brendekilde Præstegaard
1871, 1305, Søren Nielsen, enkemand og husmand, 49, af Brendekilde og pige Jørgenmine Jørgensen, 34, af Brendekilde
1871, 0607, Jørgen Pedersen, ungkarl og boelsmand, 44, i Brendekilde og pige Bodild Johansdatter, 44, af Brendekilde
1871, 0411, Hans Jacob Jacobsen, ungkarl, 30, af Stenløse og pige Ane Rasmussen, 24, i Brendekilde
1871, 2411, Niels Christian Viggo Rasmussen, ungkarl og bødkersvend, 24, i Odense og pige Mathilde Petrea Dupont, 22, i Brendekilde
1871, 1012, Stephen Hansen, ungkarl, 30, af Dalum og pige Ane Marie Jensen, 32, af Brendekilde
1872, 3105, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 28, i Brendekilde og pige Maren Kirstine Jensen, 27, i Brendekilde
1873, 1511, Hans Christian Frederiksen, ungkarl, 24, i Brendekilde og pige Ane Kathrine Jørgensen, 27, i Brendekilde
1874, 0905, Hans Jørgen Christensen, ungkarl, 26, i Odense og pige Thrine Nielsen, 27, af Brendekilde
1874, 2406, Niels Olsen, ungkarl, 30, af Sanderum og pige Christiane Rasmussen, 39, Brendekilde
1874, 1610, Jørgen Pedersen, ungkarl, 32, af Brendekilde og Karen Marie Larsen, 29, af Brendekilde
1875, 3010, Knud Rasmussen, ungkarl, 29, af Roskilde og pige Dorthe Kathrine Pedersen, 26, af Brendekilde
1875, 1711, Christen Pedersen, ungkarl, 34, af Brendekilde Sogn og pige Ane Kirstine Jørgensen, 24, af Brendekilde
1876, 2008, Anders Nielsen, ungkarl, 26, tjener paa Bramstrup og pige Ane Marie Rasmussen, 26, af Brendekilde Væde
1877, 1011, Niels Eriksen, ungkarl, 22, af Skovby, Vissenbjerg Sogn og pige Karen Nielsen, 24, af Brendekilde Væde
1877, 0412, Claus Johansen, ungkarl og husmand, 30, paa Brendekilde Væde og pige Johanne Kirstine Pedersen, 25, af Brendekilde
1878, 1602, Hans Larsen, ungkarl, 25, af Brendekilde og pige Marie Christiansdatter, 25, af Brendekilde
1878, 1903, Jens Peter Sørensen, ungkarl, 26, af Barløse og pige Magdalene Nielsine Jørgensen, 25, af Brendekilde
1878, 2709, Rasmus Jensen, enkemand og husmand, 65, i Fraugde Kjærby og pige Maren Rasmussen, 45, af Brendekilde
1878, 2704, Anders Povlsen, ungkarl, 25, i Brendekilde og pige Mette Kirstine Rasmussen, 34, af Brendekilde
1878, 1312, Jacob Jensen, ungkarl, 25, af Højbjerghuset, Boltinge Mark og pige Karen Marie Rasmussen, 25, af Brendekilde Mark, Rughavegaard
1879, 1804, Hans Christian Rasmussen, ungkarl, 29, f.t tjenende i Odense, født 1849 i Bellinge og pige Ane Kirstine Larsen, 29, af Ravnebjerg Mark
1880, 2103, Jørgen Jacobsen, ungkarl og gaardmand, 41, i Brendekilde og pige Marie Kirstine Rasmussen, 32, af Brendekilde
1880, 2506, Gudmundus Bjarnason Scheving, ungkarl, cand. pharm. og materialhandler, 33, i Hjøring og pige Helga Simonia Rørdam, 22, af Brendekilde
1880, 2609, Jens Knudsen, ungkarl, 25, f.t. tjenende paa Vædegaard, Brendekilde Sogn og pige Ane Jensen, 25, af Brendekilde
1880, 0312, Rasmus Christiansen, ungkarl og bolsmand, 25, Brendekilde Mark og pige Johanne Marie Jørgensdatter, 34, Tokebjerg
1881, 1305, Rasmus Sørensen, enkemand og husmand, 65, Brendekilde Væde og pige Gjertrud Marie Hansen, 46, af Brendekilde Væde
1882, 2705, Jørgen Jensen, ungkarl og murer, 33, Odense og pige Ane Marie Rasmussen, 30, af Brendekilde
1882, 1410, Jacob Ellemand, ungkarl og teglværksejer, 28, i Haarby Sogn og pige Marie Kirstine Stærmose, 25, af Brendekilde
1882, 2111, Hans Rudolf Panduro, enkemand og sognepræst, 59, fra Magleby, Sjælland og pige Karen Kathrine Berthelsen, 47, f.t i Brendekilde, datter af afdøde pastor Berthelsen i Kjøng
1882, 2212, Claus Johansen, enkemand og indsidder, 36, ved Stærmose og pige Maren Johanne Pedersen, 34, ved Stærmose
1883, 2607, Mads Madsen, ungkarl, 30, af Hesbjerglund og pige Gjertrud Marie Hansen, 24, af Hesbjerglund
1884, 0802, Hans Christian Nielsen, ungkarl og husejer, 38, af Paarup Sogn og pige Rasmine Boline Rasmussen, 35, af Brendekilde Mark
1884, 0904, Christen Madsen, ungkarl, 32, af Brylle, født 1851 i Korup og enke Johanne Marie Jørgensen (efter bolsmand Rasmus Christiansen)
1884, 0205, Hans Jensen, ungkarl, 30, af Brendekilde Mark, født 1853 paa Høime Mark, Sanderum Sogn og pige Karen Kirstine Madsen, 20, af Brendekilde, født 1863 i Brylle
1884, 1505, Hans Christiansen, ungkarl, 34, af Odense, født 1850 i Bellinge og pige Anne Sofie Larsen, 35, af Brendekilde Mark, født 1848 sammesteds
1884, 0706, Jørgen Madsen, ungkarl og tømrer, 37, af Odense, født 1847 i Brylle og pige Karen Rasmussen, 31, af Brendekilde, født 1853 sammesteds
1885, 1402, Henning Petersen, ungkarl og mejerist, 27, af Kjøbenhavn, født 1857 i Diernisse og pige Karen Margrethe Jensen, 26, af Kjøbenhavn, født 1858 i Bellinge
1885, 1505, Søren Peter Rasmussen, ungkarl og skomager, af Brendekilde, født 1852 i Brylle og pige Marie Kirstine Jørgensen, af Brendekilde, født 1858 i Brylle
1885, 2006, Lars Christian Rasmussen, ungkarl og husmand, 25, af Brendekilde, født 1860 i Brylle og pige Hansine Hansen, 20, af Brendekilde, født 1865 sammesteds
1886, 2205, Anders Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 25, af Brendekilde, født 1860 sammesteds og pige Karen Kirstine Larsen, 28, af Brendekilde, født 1858 i Brylle
1886, 2506, Niels Christian Nielsen, ungkarl og møllersvend, 29, af Marslev, født 1857 i Odense og pige Cathrine Marie Jørgensen, 34, af Brendekilde, født 1852 i Kobberholm, Adsbøl Sogn i Slesvig
1887, 1102, Hans Peter Christensen, ungkarl, 43, af Heden, født 1843 sammesteds og enke Karen Marie Jacobsen (efter gaardmand Niels Andersen i Brendekilde), født 1842 i Drigstrup
1888, 2801, Rasmus Christian Nielsen, ungkarl, 27, af Marslev, født 1860 i Brændekilde og pige Petrea Caroline Christine Anker, 24, af Brændekilde, født 1863 i St. Pouls Sogn paa Bornholm
1888, 0705, Johannes Emil Timm, ungkarl og fuldmægtig i Culturministeriet, af Kjøbenhavn, født 1849 i Sæby 1849 og pige Louise Marie Ahrentzen, af Holmstrup, født 1861 i Kjøbenhavn
1888, 0306, Rasmus Peter Juliussen, ungkarl og indsidder, 24, paa Brændekilde Væde, født 1863 i Kjølstrup Sogn og pige Ane Kirstine Rasmine Larsen, 23, af Brændekilde Væde, født 1864 i Aarhus
1888, 2610, Rasmus Rasmussen, ungkarl og smed, 27, af Brændekilde, født 1861 i Sønder Broby Sogn og pige Karen Marie Nielsen, 23, af Brændekilde, født 1864 sammesteds
1888, 2011, Niels Peder Nielsen, ungkarl og drejer, 31, af Brændekilde (Store Stræmose Lund), født 1857 sammesteds og fraskilt kone Sara Rasmussen, 39, af Brændekilde (efter Jakobsen), født 1849 i Sølt Gislev Sogn
1889, 1502, Niels Pedersen, ungkarl og husmand, 28, af Brylle Sogn, født 1860 i Krogsbølle og pige Nielsine Kirstine Rasmussen, 21, af Brændekilde, født 1867 sammesteds
1889, 2704, Jakob Pedersen, enkemand og ledvogter, 44, af Brylle Sogn, født 1845 i Holebüll, Slesvig og pige Kirsten Jakobsen, 45, af Brændekilde, født 1843 i Bellinge
1889, 3004, Rasmus Madsen, ungkarl og gaardejer, 36, af Tommerup, født 1852 i Nørre Aaby Sogn og pige Joline Johanne Marie Rasmussen, 25, af Brændekilde, født 1863 i Brylle Sogn
1889, 0406, Jens Christian Petersen, ungkarl og gaardfæster, 27, af Karise Sogn, Sjælland, født 1861 i Ubberud og pige Sofie Kirstine Stærmose, 27, af Brændekilde, født 1861 sammesteds
1890, 0905, Niels Christian Pedersen, ungkarl og husmand, 30, af Bellinge Mark, født 1859 sammesteds og pige Rasmine Marie Jensen, 25, af Brændekilde, født 1864 sammesteds
1890, 3005, Jørgen Otto Pedersen, ungkarl, forpagter og lieutenant, 33, i Forstærkningen, af Brændekilde, født 1857 i Fraugde Sogn og pige Ane Nielsine Andersen, 30, af Brændekilde, født 1859 i Marslev Sogn
1890, 2410, Rasmus Julius Hansen, ungkarl og gaardbestyrer, 27, af Brændekilde Mark, født 1862 i Nørre Søby og pige Johanne Marie Nielsen, af Brændekilde Mark, født 1862 sammesteds
1890, 0711, Johan Georg Hansen, ungkarl og tømrer, 29, af Sønder Højrup, født 1861 i Mesinge og pige Hansine Marie Madsen, 24, af Brændekilde, født 1866 i Vissenbjerg
1891, 0605, Anders Christian Jørgensen, ungkarl, 30, af Odense, født 1860 i Brylle og pige Maren Kirstine Rasmussen, 28, født 1862 i Brændekilde
1891, 1405, Peder Christian Jensen, ungkarl og mejerist, 27, af Svildrup, født 1864 i Blære og pige Hansine Kirstine Hansen, 26, af Brændekilde, født 1864 sammesteds
1891, 0506, Rasmus Jensen, ungkarl og arbejdsmand, 25, af Odense, født 1866 i Skeby Sogn og pige Mette Marie Rasmussen, 22, af Brændekilde, født 1869 sammesteds
1891, 3107, Jens Jakobsen, ungkarl og gaardejer, 50, af Brændekilde, født 1841 sammesteds og pige Anne Kirstine Hansen, 41, af Brændekilde, født 1849 i Bellinge
1891, 0112, Hans Jensen Møller, ungkarl og sognepræst, 25, til Frederiks Sogn og Karup, født 1866 i Bodilsker Sogn paa Bornholm og pige Julie Frederikke Jørgensen, 29, af Rønne, født 1862 i Kjøbenhavn