Fangel, 1874-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1874-1891, Fangel sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1874, 0601, 1101, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Jensen, i Fangel
1874, 1101, 2001, Niels Rasmussen, enkemand og gaardmand, 70 og 9 maaneder, i Fangel Torp
1874, 1201, 1801, Niels Christian Larsen, ½, søn af ugift fruentimmer Johanne Marie Madsen, i Fangel
1874, 2405, -, Hans Christensen, gift og værtshusholder, 45, Nørregade 23, Kjøbenhavn C.
1874, 1806, 2506, Mads Larsen, enkemand og aftægtsmand, 87½, hos smed Petersen, i Fangel
1874, 0508, 1008, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 84 og 11 maaneder, hos bødker Hans Rasmussen
1874, 1812, 2412, Nicolai Larsen, enkemand og fattiglem, 71, paa Lumby Arbeidsanstalt
1875, 1101, 1601, Hans Hansen, gift, husmand og træskomand, 61, i Fangel
1875, 2102, 0103, Jørgen Knudsen, gift og husmand, 63, i Fangel
1875, 2202, 2802, Niels Peter August Nielsen, 6½, søn af gaardmand Niels Nielsen, Fangel Hede
1875, 2402, 0203, Martin Nielsen, ½, søn af kroforpagter Lars Nielsen, Fangel
1875, 0703, 1403, Udøbt dreng, 2 maaneder, søn af husmand Hans Jensen, i Fangel
1875, 1206, 1706, Peter Jørgen Hansen, 1½, søn af gaardmand Knud Hansen, i Fangel
1875, 1706, 2406, Hans Vilhelm Nielsen, 4 maaneder, søn af gaardmand Niels Christensen, i Fangel
1875, 1107, 1607, Christen Rasmussen, gift og husmand, 63½, i Fangel Torp
1875, 1908, 2508, Rasmus Peter Nielsen, 15og 4 maaneder, søn af husmand Niels Mortensen, i Fangel
1876, 1408, 1808, Jørgen Jørgensen, gift og indsidder, 79, i Fangel Torp
1876, 2512, 3012, Anders Hansen, ugift og røgter,66, hos gaardmand Ras. Nielsen, i Muldtofte i Fangel
1877, 0401, 1101, Rasmus Hansen (Kell...), enkemand og fattiglem, 60, paa Lumby Arbejdsanstalt
1877, 1402, 2102, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af smed Ted. Andersen, Fangel Vestemark
1878, 1604, 2404, Hans Jørgensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 71, i Fangel
1878, 0605, 1205, Hans Ludvig Clausen, 2 maaneder, søn af husmand Claus Nielsen, i Fangel
1878, 1206, 1606, Anders Hansen, ungkarl og almisselem, 68, i Lumby Arbeidsanstalt
1878, 0707, 1507, Rasmus Jørgensen, enkemand og gaardmand, 85½, i Fangel Torp
1878, 2312, 2712, Dødfødt dreng, søn af kroforpagter Lars Nielsen, i Fangel
1879, 1201, 1901, Dødfødt dreng, søn af husmand Jørgen Hansen, i Fangel Vestermark
1879, 2403, 3103, Lars Andersen, gift og gaardmand, 60½, Fangel Vestermark
1879, 3007, 0408, Niels Peder Hansen, ungkarl, 25, tjenende paa Tybrind Hovedgaard. Født 1.11.1854 i Fangel. Søn af afdøde husmand Hans Nielsen i Fangel
1879, 2509, 0110, Jørgen Frandsen, gift og husmand, 53, i Fangel
1879, 3110, 0711, Jørgen Larsen Vinther, gift og husmand, 38½, i Fangel
1880, 0501, 1201, Hans Jørgensen, gift og aftægtsmand, 82½, i Fangel
1880, 1701, 2601, Jens Johansen, gift og gaardmand, 62, i Fangel
1880, 1602, 2402, Niels Mortensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 79½, i Muldtofte, Fangel
1880, 1004, 1704, Mads Jørgensen, gift og gaardmand, 70, i Fangel
1880, 1704, 2404, Niels Jørgensen, ungkarl og tømrer, 41, i Fangel
1880, 2205, 2805, Emil Frederik Drejer, 1½, søn af ugift Madsine Nielsen, hos gaardmand Niels Hansen, i Fangel
1880, 1909, 2509, Anders Pedersen, gift og skomager, 85, i Fangel
1880, 2310, 2910, Hans Hansen, enkemand og fattiglem, 58, paa Lumby Arbeidsanstalt
1880, 0711, 1211, Jakob Hansen, 6½, søn af bolsmand Knud Hansen, i Fangel Vestermark
1881, 2002, 2602, Rasmus Nielsen, 18, Fangel Torp. Født 8.1.1863 i Fangel. Søn af maler Niels Rasmussen
1881, 2703, 3003, Dødfødt dreng, søn af smed Lars Hansen, i Fangel
1881, 3103, 0604, Georg Harry Nielsen, 8 maaneder, søn af kromand Lars Nielsen, i Fangel
1881, 2106, 2606, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Sophie Rasmussen, i Fangel
1881, 1408, 1908, Hans Christian Jensen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand Jens Nielsen, i Fangel
1881, 3108, 0409, Dødfødt dreng, søn af kroforpagter Lars Nielsen, i Fangel
1881, 0411, 0811, Søren Jørgen Lauritz Jørgensen, 4, søn af indsidder Lars Jørgensen, i Fangel
1881, 2411, 2911, Christen Hansen, 3 og 4 maaneder, søn af husmand Jens Hansen, i Fangel
1881, 2911, 0412, Christen Nielsen, 2 og 4 maaneder, søn af ugift Maren Kirstine Christensen
1882, 0603, 1203, Niels Anders Jørgen Hansen, 3 maaneder, søn af husmand Hans Hansen, i Fangel
1882, 2004, 2704, Jens Knudsen, gift og aftægtsmand, 68, i Fangel
1882, 1208, 1608, Hans Christian Madsen, ugift og røgter, 31, paa Fangel Aagaard. Født 16.8.1851 i Tommerup By
1883, 2502, 0203, Peder Hansen, enkemand og skrædder, 89, tilhuse hos sin datter i Hospitalet i Fangel
1883, 1906, 2306, Niels Christensen, gift og indsidder, 47, i Fangel Torp
1883, 0707, 1207, Dødfødt dreng, søn af smed Lars Hansen, i Fangel
1883, 2407, 2907, Dødfødt dreng, søn af bolsmand Kristen Jørgensen, i Fangel
1883, 2607, 0108, Knud Rasmussen, gift og gaardmand, 39, i Torpelund, Fangel
1883, 0511, 1011, Peder Rasmussen, gift og aftægtsmand, 73, hos gaardmand Jørg. Jakobsen i Fangel Torp
1883, 2212, 2912, Jørgen Hansen, gift og bolsmand, 40, Fangel Østermark
1884, 0501, 1201, Niels Peter Johan Nielsen, gift og husmand, 43 og 9 maaneder, i Fangel
1884, 1604, 2304, Hans Jørgensen, enkemand aftægtshusmand, 74, hos husmand Jørgen Hansen, Fangel
1884, 0305, 1005, Knud Hansen, 19, Fangel Østermark. Født 15.3.1865 i Fangel, Søn af væver Hans Larsen i Fangel Østermark
1884, 0207, 0707, Rasmus Larsen, enkemand, 74, anbragt paa Arbeidsanstalten i Lumby
1884, 2007, 2807, Jørgen Kristensen, gift, gaardmand, sognefoged og dannebrogsmand, 76½, paa aftægt hos sønnen gaardmand Th. Jørgensen, i Fangel
1884, 0410, 1310, Hans Madsen, enkemand og aftægtsmand, 87, hos gaardmand Kristen Larsen, Tuemose
1884, 2012, 2712, Rasmus Kristian Pedersen, tjenestekarl, 32½, hos gaardmand Morten Nielsen, i Fangel
1885, 0503, 1203, Rasmus Hansen, gift og husmand, 64½, i Fangel
1885, 2506, 3006, Hans Peter Larsen, 1½, søn af skomager Niels Fred. Larsen, i Fangel
1885, 0707, 1307, Hans Kristian Kristensen, 15 og 3 maaneder, søn af gaardmand Kristen Larsen, i Fangel
1885, 2107, 2607, Jens Kristian Knudsen, 2, søn af husmand Lars Knudsen, i Fangel
1885, 0210, 0910, Niels Rasmussen, gaardmand, 79½, paa aftægt hos gaardmand Morten Nielsen, i Fangel
1885, 0910, 1510, Peder Hjære Pedersen, ½, søn af kroeier Ras. Pedersen, i Fangel
1886, 0209, 0709, Jørgen Marius Eriksen, 5 og 10 maaneder, søn af husmand Erik Larsen, i Fangel
1886, 3012, 06011887, Lars Jespersenhusmand, 67, i Fangel
1887, 2101, 2701, Hans Nielsen, gaardmand, 70, i Fangel Vester-Torp
1887, 1404, 2104, Hans Larsen, husmand, 72½, i Fangel Vestermark
1887, 2104, 2804, Jens Pedersen, meierist, 44, i Fangel
1887, 2604, 0205, Hans Pedersen, husmand, 61, paa Fangel Mark
1887, 1705, 2405, Jens Nielsen, væver, 44 og 9 maaneder, paa Fangel Vestermark
1887, 0909, 1409, Rasmus Hansen, fhv. gaardmand, 57, i Havndrup, Hellerup Sogn
1887, 1311, 1811, Lars Peter Larsen, ugift og fhv. røgter, 69, paa Arbeidsanstalten i Lumby Sogn
1888, 0702, 1502, Rasmus Andersen, husmand og slagter, 55½, i Fangel Vestermark
1888, 1602, 2402, Rasmus Jespersen, aftægtsgaardmand, 82½, i Fangel Torp
1888, 1702, 2402, Niels Jørgensen, aftægtshusmand, 63½, Fangel Vestermark
1888, 2804, 0505, Hans Thygesen Petersen, fhv. teglværksbruger, 55½, Fangel
1888, 2505, 3005, Hans Peter Nielsen, 17½, søn af husmand Niels Hansen, i Fangel Østermark
1888, 0907, 1607, Lars Marcus Nielsen, husmand og væver, 31, i Fangel
1888, 3007, 0408, Hans Henrik Hansen, 15 og 9 maaneder, søn af husmand Jens Hansen, i Skjelbæk
1888, 0908, 1408, Uffe Bülmann, stud. theoligiæ, 22, Fangel
1888, 2509, 0310, Peder Larsen, gift og aftægtsmand, 75½, hos husmand Lars Knudsen, i Fangel Torp
1888, 2211, 2911, Hans Jespersen, husfæster og stenhugger, 76, paa Fangel Mark
1888, 2711, 0312, Hans Kristian Hansen, husmand, 36, paa Fangel Vestermark
1888, 1812, 2612, Udøbt dreng, 16 dage, søn af gaardmand Jesper Rasmussen, Fangel Torp
1889, 0901, 1601, Lars Kristensen, ungkarl, 74, i huset hos sin broder And. Kristensen, Fangel Vestetorp
1889, 2802, 1003, Carl Mader, 3½, stedsøn af indsidder Søren Hansen, Fangel Hede
1889, 0603, 1303, Niels Jørgensen, 33, i Bellingehus. Stedsøn af gaardmand Jørg. Pedersen i Bellingehus
1889, 0405, 1105, Andreas Bøjsen Rasmussen, 11 maaneder, søn af gaardmand Hans Rasmussen, Fangel Hede
1889, 0107, 0607, Lars Jørgensen, 8 og 11 maaneder, søn af gaardmand Mads Kr. Jørgensen, Fangel
1890, 0605, 1205, Hans Peter Lange, ungkarl, 36, Fangel Torp. Søn af husmand Kristian Lange, Fangel Torp
1890, 1806, 2306, Jakob Kristen, landpostbud, 35, Fangel
1890, 1906, 2406, Rasmus Poulsen, husmand, 65, i Fangel Torp
1890, 2906, 0407, Jens Bentsen, almisselem, 78½, paa Arbejdsanstalten i Lumby
1891, 2102, 0103, Peder Henningsen, bødker og indsidder, 66, i Fangel Vestertorp
1891, 2402, 0403, Rasmus Nielsen, gaardmand, 56, i Villestofte, Paarup Sogn
1891, 0905, 1605, Jens Peter Nielsen, 26, Fangel Mark. Søn af gaardmand Niels Jørgensen paa Fangel Mark
1891, 0407, 0907, Kristen Petersen, Lange, husmand, 80 og 9 maaneder, i Fangel Torp
1891, 1707, 2107, Rasmus Christensen, 16, søn af gaardmand Christen Larsen, i Tuemose
1891, 3009, 0710, Jørgen Kristian Lars Jørgensen, 3 dage, søn af gaardeier Jørg. Jørgensen, Fangel Torp
1891, 2912, 03011892, Kristen Andreas Jensen, 1, søn af husmand Mads Jensen, Fangel Hede
1874, 2403, 3003, Karen Petersen, 38, i Fangel. Gaardmand Knud Hansen
1874, 0604, 1304, Ane Marie Kirstine Hansen, 18, i Fangel. Steddatter af husmand Rasmus Hansen
1874, 1404, 2104, Ane Nielsdatter, ugift, 73 Nørre Lyndelse. Datter af gaardmand Niels Jensen
1874, 2205, 2805, Maren Larsdatter, 70, Fangel. Aftægtshusmand Christen Nielsen
1874, 2605, 0206, Maren Larsdatter, ugift, 60½, Fangel. Datter af husmand Lars Andersen
1874, 0407, 1007, Ane Kirstine Pedersdatter, 91 og 3 maaneder, i Fangel. Aftægtsmand Christen Christensen
1874, 1207, 1707, Dorthe Kirstine Nielsen, 1, datter af gaardmand Niels Christensen, i Fangel
1874, 2211, 3011, Karen Marie Nielsdatter, 62½, i Fangel. Gaardmand Jørgen Knudsen
1875, 0203, 0803, Ane Marie Larsdatter, 63, i Fangel. Husmand Hans Jørgensen
1875, 1304, 1804, Christiane Marie Clausen, ½, datter af huusmand Claus Nielsen, i Fangel
1875, 0905, 1405, Margrethe Pedersdatter, 86 og 11 maaneder, i Fangel. Aftægtsgaardmand Hans Hansen
1875, 0206, 0606, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Ane Cathrine Hansen, i Fangel
1875, 1306, 1906, Ane Andersen, 37, i Fangel. Husmand Niels Jørgensen
1875, 1709, 2309, Ane Marie Iversen, ugift, 19 og 3 maaneder, i Fangel. Datter af husmand Iver Rasmussen i Fangel
1876, 1403, 2203, Karen Andersdatter, 70½, i Fangel. Glarmester Jørgen Nielsen
1876, 1603, 2203, Hansine Sophie Christiane Hansen, 2 maaneder, datter af smed Lars Hansen, i Fangel
1876, 0604, 1204, Elna Biilmann, 1 og 11 maaneder, datter af skolelærer Ludv. M. Biilmann
1876, 1704, 2404, Maren Kirstine Larsen, 17 og 10 maaneder, datter af gaardmand Lars Madsen, i Fangel
1876, 0505, 1205, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Hansen, i Fangel
1876, 2105, 2705, Karen Hansdatter, enke, 84½, i Fangel. Væver Rasmus Nielsen
1876, 0706, 1606, Christiane Clausen, 5 maaneder, datter af huusmand Claus Nielsen, i Fangel
1876, 3110, 0611, Ane Marie Hansen, ugift, 29, i Fangel. Datter af husmand Hans Andersen i Fangel. Steddatter af hjulmand Rasmus Jensen i Fangel
1877, 0802, 1802, Dødfødt pige, datter af husmand Christen Jørgensen, i Fangel
1877, 0103, 0803, Maren Caspersdatter, enke, 83, havde ophold hos sin søn i Fangel Torp. Gaardmand Niels Hansen i Fangel Vester.
1877, 3105, 0706, Karen Kirstine Hansen, 11½, datter af husmand Hans Jørgen Hansen, i Fangel
1877, 1807, 2307, Rasmine Hansen, 42 og 8 maaneder, i Fangel. Smed Jens Peter Andersen
1877, 2108, 2708, Marie Kirstine Nathalie Andersen, 18, i Hjallese, Dalum Sogn. Datter af husmand og uldhandler Hans Andersen, i Fangel
1877, 0711, 1511, Dorthe Kirstine Hansen, ugift, 43, i Fangel. Datter af afdøde gaardmand Hans Mortensen i Fangel
1877, 1311, 1911, Ane Marie Hansdatter, enke, 66 og 4 maaneder, i Fangel. Gaardmand Peder Rasmussen
1877, 2011, 2811, Gjertrud Marie Larsdatter, 55, i Fangel. Gaardmand Niels Rasmussen
1877, 3011, 0612, Karen Jørgensen, enke, 47, i Fangel. Husmand Niels Mortensen
1878, 3101, 0602, Vilhelmine Caroline Andersen, 5 og 9 maaneder, datter af smed Jens Peter Andersen, i Fangel
1878, 1603, 2503, Ane Marie Pedersen, enke, 61, i Fangel. Indsidder Lars Jespersen
1878, 1104, 1704, Maren Kirstine Hansen, 13 og 9 maaneder, datter af afdøde træskomand Hans Hansen, i Fangel Vestermark
1878, 1404, 1904, Maren Kirstine Nielsen, 2 dage, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Fangel
1878, 1404, 2004, Mette Marie Pedersen, 18, datter af afdøde bolsmand Ped. Madsen, i Fangel
1878, 1804, 2504, Ane Kirstine Hansen, enke, 48½, i Fangel. Gaardmand Lars Knudsen
1878, 3105, 0606, Caroline Marie Kirstine Hansen, 45, i Fangel. Høker Hans Christian Larsen
1878, 0111, 0811, Dødfødt pige, datter af murer Johan Christian Carl Føns, i Fangel
1878, 2612, 2912, Ragna Marie Biilmann, 5 maaneder, datter af skolelærer Biilmann, i Fangel
1879, 1301, 1901, Karen Marie Nielsen, 10 maaneder, datter af væver Jens Nielsen, i Fangel
1879, 2205, 2505, Dødfødt pige, datter af smed Lars Hansen, i Fangel
1879, 3011, 0912, Hansine Margrethe Dorthea Nielsen, 27, i Fangel. Brøndgraver og husmand And. Hansen
1880, 0601, 1301, Ane Sophie Rasmussen, 25½, i Fangel. Datter af husmand Rasmus Nielsen i Fangel
1880, 1502, 2302, Kirsten Madsdatter, enke, 79, paa aftægt hos Mads Hansen Hoff, i Fangel. Bolsmand Hans Jensen Hoff i Hundslev, Kjølstrup Sogn
1880, 1103, 1903, Margrethe Andersdatter, 92½, Tuemose i Fangel. Aftægtsgaardmand Hans Madsen
1880, 0804, 1404, Maren Nielsdatter, enke, 80½, paa aftægt hos veimand Christian Hansen, i Fangel. Husmand Rasmus Jakobsen i Bellinge
1880, 2704, 0405, Nielsine Hansen, 5½, datter af Johanne Kirstine Hansen. Hos husmand Jens Chr. Larsen i Fangel
1880, 2705, 0306, Karen Jørgensdatter, enke, 77, i Ellegaard, Fangel Sogn. Gaardmand Peder Rasmussen
1880, 0606, 1406, Ane Kristine Jensdatter, enke, 91, paa aftægt i gaarden Lykkenssæde. Gaardmand Christen Rasmussen i Fangel
1880, 2703, 0204, Karen Larsdatter, enke, 94, i Fangel. Smed Anders Rasmussen
1880, 0807, 1507, Kirsten Nielsdatter, 62, i Fangel. Husmand Lars Christensen
1880, 0211, 0811, Maren Rasmussen, tjenestepige, 38, tilhuse hos veimand C. Hansen. Datter af afdøde husmand Ras. Jakobsen i Bellinge
1880, 0912, 1412, Josephine Knudsen, 19, tjenete i …gaarden, Fangel Sogn. Datter af skomager Knudsen i Fangel
1880, 1912, 2312, Ane Cathrine Johansen, 16, tjenende gaardmand Hans Nielsen, Fangel Østermark. Datter af fruentimmer Maren Kirstine Andersen
1881, 1601, 2301, Karen Petersen, enke, 60, i Fangel. Arbeidsmand Christian Madsen
1881, 1304, 1804, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Nielsen, i Fangel
1881, 0205, 0705, Kristiane Pedersdatter, 70, i Fangel. Indsidder Hans Mortensen
1881, 1707, 2207, Andrea Nielsine Else Marie Hansen, 32, Fangel Torp. Gaardmand Jørgen Jakobsen
1881, 0208, 0808, Ane Rasmusdatter, 67, Lille Tuemose i Fangel. Husmand Hans Jespersen
1881, 0111, 0811, Johanne Marie Jørgensen, 1½, datter af indsidder Lars Jørgensen, i Fangel [der stod 86 Nov]
1881, 1011, 1311, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jens P. Hansen, i Fangel
1881, 1511, 2711, Lovise Caroline Rasmussen, 2 dage, datter af ugift Karen Marie Andersen, i Fangel
1881, 0712, 1112, Camilla Marie Rasmussen, 4 uger, datter af ugift Karen Marie Andersen, i Fangel
1882, 0202, 0802, Else Marie Frydendahl, enke, 78 og 10 maaneder, tilhuse hos træskomager Jens Jensen i Fangel. Snedker Hans Olsen i Rorslev, Brylle Sogn
1882, 1104, 1804, Ane Margrethe Nielsdatter, 72½, Fangel Østermark. Aftægtsgaardmand Niels Nielsen
1882, 1605, 2205, Kirsten Jørgensdatter, enke, 88, i Fangel. Leiehusmand Jørg. Jørgensen
1882, 0606, 1206, Hansine Knudsen, ugift fruentimmer, 25, i Fangel Hospital
1882, 0606, 1206, Maren Kirstine Rasmusdatter, 49 og 9 maaneder, i Fangel. Husmand og sl… Ras. Andersen
1882, 1707, 2307, Anna Frandsine Hansen, 3 maaneder, datter af smed Lars Hansen, i Fangel
1882, 0110, 0810, Dødfødt pige, datter af høker Lars Nielsen, i Fangel
1882, 1110, 1510, Olga Hansine Hansen, 3 maaneder, datter af ugift Anna Madsine Hansen (Rasmussen?). Født 6.7.1882 i Frue Sogn, Odense. Hos væver Jens Nielsen i Fangel
1882, 2812, 0401, Ane Marie Larsdatter, ugift, 72, opholder sig hos broderen Lars Larsen i Fangel
1883, 0403, 1003, Ane Marie Christensdatter, 70, i Fangel. Aftægtsmand og maler Hans Mortensen
1883, 2103, 2603, Anna Marie Julie Nielsen, 3 maaneder, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Fangel
1883, 2904, 0505, Karen Andersdatter, enke, 78, paa aftægt hos … Niels Pedersen i Fangel
1883, 2505, 0106, Kristiane Marie Larsen, 9 maaneder, datter af skomager Niels Frederik Larsen, i Fangel
1883, 2006, 2506, Ane Johanne Hansen, 16 og 4 maaneder, datter af gaardmand Knud Hansen, i Fangel
1883, 0509, 1109, Ane Johanne Hansen, ugift, 52, i Fangel. Datter af gaardmand Hans Kristensen. Steddatter af gaardmand Jørg. Knudsen
1883, 2711, 0312, Marie Sophie Pedersen, 52, i Fangel. Stenhugger Jakob Kristensen
1884, 0801, 1501, Johanne Kirstine Larsen, ugift, 22, i Fangel. Datter af murer Lars Kr. Rasmussen
1884, 1504, 2104, Ane Margrethe Pedersdatter, enke, 87, i huset hos husmand Hans Andersen, i Fangel. Husmand And. Hansen i Sortelung, Nørre Lyndelse Sogn
1884, 2606, 0307, Andrea Kirstine Hansen, 30½, i Fangel. Skomager Niels Frederik Larsen
1884, 0508, 1108, Karen Margrethe Larsdatter, enke, 80, i Fangel. Født i Gjestelev. Indsidder Hans Nielsen
1884, 0809, 1309, Ane Pedersdatter, enke, 89, hos gaardmand Lars Pedersen i Fangel. Aftægtsmand Kristen Mortensen
1884, 3011, 0512, Petra Ingeberg Hansen, ½, datter af gaardeier J. J. Hansen, Fangel Aagaard
1885, 1102, 1802, Kirsten Nielsdatter Kohave, 53, Fangel – Torp. Husmand og maler Niels Rasmussen
1885, 1704, 2304, Marie Rasmusdatter, enke, 90, paa aftægt hos gaardmand Niels Nielsen, Fangel Manselgaard. Gaardmand Niels Pedersen
1885, 0305, 0905, Hedevig Hansen,36, i Fangel. Gaardmand og meierist Jens Nielsen
1885, 3105, 0806, Ane Dorthea Rasmusdatter, 61½, i Fangel. Gaardmand Søren Pedersen
1885, 2208, 2708, Ane Marie Frederiksen, 3 maaneder, datter af høker Hans Kristian Frederiksen, i Fangel
1885, 0911, 1311, Karen Jensdatter, 69, i Fangel. Husmand Rasmus Rasmussen
1885, 1012, 1612, Ane Katrine Kristiansen, 50, i Fangel. Murer Lars Kristian Rasmussen
1886, 0201, 0901, Ane Katrine Hansen, 46½, Fangel Hede. Gaardmand Niels Nielsen
1886, 2101, 2601, Ane Marie Jørgensdatter, ugift fruentimmer, 70, hos skrædder Niels Pedersen, i Fangel
1886, 2701, 0302, Margrethe Kirstine Jørgensen, 9 maaneder, datter af gaardmand Mads Kr. Jørgensen, i Fangel
1886, 0706, 1206, Ane Pedersdatter, 55½, i Fangel. Husmand Jakob Nielsen
1886, 0706, 1206, Ane Marie Larsdatter, enke, 88, i Fangel. Husmand Poul Mortensen
1886, 0607, 1207, Jensine Kristine Hansen, 15 og 9 maaneder, datter af husmand Jens Hansen, Skjælbæk i Fangel
1886, 1507, 2007, Maren Andersdatter, enke, 73. Gartner Ejler Kristian Mortensen Brun
1886, 2011, 2711, Ane Marie Nielsdatter, enke, 57½, i Fangel. Gaardmand Mads Jørgensen
1886, 1912, 2712, Ane Marie Hansdatter, ugift fruentimmer, 82, tilhuse hos skrædder Morten Hansens enke, i Fangel
1887, 0501, 1301, Ane Marie Nielsen, enke, 75, i Fangel. Gaardmand Hans Pedersen
1887, 0702, 1402, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 86, tilhuse hos husmand Ras. Poulsen, Fangel Torp. Skomager And. Pedersen i Fangel
1887, 0804, 1404, Ane Nielsine Nielsen, 2, datter af indsidder Niels Kristoffersen, i Fangel
1887, 1704, 2304, Ane Johanne Hansdatter, 68, i Fangel. Husmand Niels Knudsen
1887, 2805, 0406, Gerta Frederiksen, 6½, datter af høker Hans Kr. Frederiksen, i Fangel
1887, 1207, 1807, Katrine Madsdatter, enke, 84, i Fangel. Gaardmand Lars Hansen
1887, 0808, 1408, Amalie Marie Bentzen, 5 uger, datter af ugift Sophie Bentzen, tjente paa Sparretorn. I pleie hos indsidder Hans Larsen, paa i Fangel Mark
1887, 1208, 1908, Karen Henriksdatter, 60, Fangel Vestertorp. Gaardmand And. Kristensen
1887, 1408, 2008, Ane Marie Mortensdatter, 76, i Fangel Torp. Aftægtsgaardmand Rasmus Jespersen
1887, 2911, 0412, Johanne Karoline Hansen, 3 uger, datter af husmand Hans Kristensen, i Fangel Torp
1888, 1501, 1901, Nielsine Marie Henriette Nielsen, 12 uger, datter af skrædder Niels Nielsen, i Fangel
1888, 0902, 1602, Else Christiansdatter, enke, 85, Fangel Hede. Husmand Hans Jørgensen
1888, 0806, 1406, Birthe Marie Kirstine Hansen, 10 maaneder, datter af væver Peder Hansen, i Fangel
1888, 0407, 1607, Kirsten Jørgensdatter, enke, 79, Fangel Vestermark. Husmand Hans Larsen
1888, 1007, 1407, Karen Johansdatter, enke, 66, Fangel Vestermark. Husmand og træskomager Hans Hansen
1888, 2907, 0408, Sine Marie Larsen, 14, datter af murer Lars Kristian Rasmussen, Fangel Vestermark
1888, 3107, 0608, Maren Larsen, enke, 81½, Fangel Mark. Husmand Niels Mortensen
1888, 0309, 1009, Karen Marie Kristensen, 16, datter af gaardmand Kirsten Larsen, i Tuemose
1889, 0402, 0902, Ane Kirstine Nielsdatter, enke, 68, i Fangel. Væver Morten Rasmussen
1889, 2304, 2904, Julie Hansine Nielsen, 2 og 4 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, i Muldtofte
1889, 2504, 2804, Dødfødt pige, datter af husmand Gustav Johansen, Fangel Hede
1889, 1506, 2006, Karen Nielsdatter, enke, 88½, tilhuse hos sin svigersøn husmand Jens Madsen, Fangel. … And. Rasmussen
1889, 2909, 0510, Andrea Frederikke Petersen, 16 og 11 maaneder, datter af afdøde husmand Ped. Madsen, i Fangel
1889, 1810, 2310, Maren Hansdatter, enke, 75, Fangel By. Træskomand Hans Hansen
1890, 0604, 1404, Ane Hansen, 68, Fangel Torp. Gaardmand Kristen Hansen
1890, 1104, 1804, Udøbt pige, 1 dag, datter af gaardmand And. Nielsen, Fangel Vestermark
1890, 1404, 2104, Birthe Marie Sørensdatter, 69, Fangel Østermark. Væver Hans Larsen
1890, 2304, 3004, Maren Larsdatter, 69, Bellingehus. Gaardmand Jørg. Pedersen
1890, 1005, 1405, Margrethe Madsen, 68, i Fangel. Skrædder Niels Th. Petersen
1890, 1405, 2105, Ane Dorthea Marie Katrine Klausen, 14, datter af husmand Klaus Andersen, Fangel Vestermark
1890, 2508, 3108, Birtha Marie Pedersen, 4 uger, datter af husmand Jens Kristian Pedersen, Fangel Østermark
1890, 3008, 0509, Kirsten Jørgensdatter, enke, 77, Fangel M. Fhv. gaardmand Anders Klausen
1890, 2409, 2809, Laura Kirstine Jørgensen, 8 dage, datter af gaardmand Jørg. Jørgensen, Fangel Torp
1890, 0310, 1010, Karoline Petersen, 22, Fangel Vestermark. Datter af detaillist Ped. Hansen
1890, 2811, 0612, Anesine Ovesen, 40, i Fladkjær. Husmand Kristian Andersen
1890, 2612, 01011891 Maren Kristensdatter, enke, 65, i Fangel. Smed Jens Larsen
1891, 1901, 2401, Ingeborg Kristensen, 1 og 3 maaneder, datter af tømrer Ole Kristian Kristensen, i Fangel
1891, 0402, 1002, Karen Rasmusdatter, enke, 66, Fangel Torp. Husmand Lars Jespersen
1891, 1204, 1804, Karen Hansen, enke, 57, Fangel Vestertorp. Gaardmand Hans Nielsen
1891, 1904, 2704, Elisabeth Mikkelsdatter, 63, Fangel Vestermark. Husmand Hans Kristian Villumsen
1891, 0105, 0805, Maren Kathrine Jespersen, 63, Fangel Vestermark. Husmand og detaillist Peder Hansen
1891, 2506, 3006, Karen Marie Nielsen, 28, Fangel Mark. Datter af gaardmand Niels Jørgensen
1891, 0607, 1007, Margrethe Thomsen, 6, datter af gaardejer Marcus Thomsen, i Fangel
1891, 2409, 2709, Dødfødt pige, datter af smed Lars Hansen, i Fangel
1891, 2311, 2911, Lewig Charlotte Pedersen, 5 maaneder, datter af indsidder Niels Henrik Pedersen, i Fangel
1891, 2212, 3012, Karen Sophie Knudsen, 61, i Fangel. Indsidder og røgter Peder Knudsen