Odense - Sct. Knud, 1882-1886, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1882-1886, Odense, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1882, 0301, 0901, Rasmus Jørgen Mortensen, enkemand og fhv. høker, 81, Grønnegade 26
1882, 0501, 1101, Hans Peder Hansen, 7 maaneder, søn af brændevinsbrænder Hans Hansen, Vesterbro 9
1882, 0301, 0901, August Carl Otto Langers, 3½ maaned, søn af vævermeter C. Langers, Odinsgade 27
1882, 0601, 1101, Marius Theobald Jensen, 13 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Jensen, Vindegade 37
1882, 1001, 1401, Adelhardt Marius Rasmussen, ½, søn af arbejdsmand Niels Peter Rasmussen, Langgade 29
1882, 1101, -, Hans Laurits Christian Hansen, skomagerlærling, 16, Vestergade 56 (Sygehuset)
1882, 1901, 2501, Edvard Ferdinand Garben, ugift adjunkt ved Odense Cathedralskole, 48, Overgade 14
1882, 2101, 2801, Hans Peter Hansen, enkemand og forhen rugbrødbager, 76, Vindegade 4
1882, 1901, 2401, Louis August Frederik Storm, 8 uger, søn af glasarbejder Gustav Carl Storm, Glasværket
1882, 1901, 2501, Carl Christian Jensen, 2 og 3 maaneder, søn af smedesvend Carl Jensen, Graabrødre Stræde 23
1882, 2401, 3001, Richard Stolberg, enkemand og paraplymager, 81, paa Fattiggaarden
1882, 2401, 3001, Rasmus Larsen Andersen, gift og forhen politiassistent for Bjerge Aasum Herred, 66, Vesterbro 47
1882, 2701, 0102, Holger Frederik Christian Rasmussen, 3 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Peter Jacob Rasmussen, Godthaabsgade
1882, 0402, 0702, Jørgen Christian Lokdam, 5 uger, søn af detaillist Carl August Jørgensen Lokdam, Fiskertorvet 8
1882, 0402, 0802, Heinrich August Hansen, 1 dag, søn af skomager og patrouillebetjent Carl Christian Hansen, Grønnegade 27
1882, 0902, 1402, Anders Rasmussen, enkemand og forhen brænderikarl, 87, Graabrødrestræde 21
1882, 0802, 1402, Lars Christian Adolph Bruun, 6½, søn af kobbersmed Niels Bruun, Graabrødre Stræde 26
1882, 0902, 1502, Alexander Albert Hansen, 8, søn af snedker Knud Hansen, Kongensgade 6
1882, 1302, 1802, Karl Nebel, 3½, søn af stentrykker Andreas Christian Nebel, Hunderup Mark
1882, 1002, 1602, Johannes Jens Marius Alogsius Goritsen, 14, søn af afdøde arbejdsmand Jens Goritzen, St. Knuds Gade 15
1882, 1502, 2102, Hans Henriksen, gift arbejdsmand, 83, Thorsgade 34
1882, 1502, -, Dødfødt dreng, søn af restauratør Hans Nielsen, Torvet 12
1882, 1602, -, Viggo Andersen, 5 maaneder, søn af snedker Hans Carl Andersen, Allegade 17
1882, 2002, 2702, Johan Christoffer Ferdinand Bünger, enkemand og murmester, 68, Fattiggaarden
1882, 1902, 2702, Lars Nielsen, gift og forhen høker, 78, Vesterbro 7
1882, 1902, 2402, Knud Petersen, enkemand og forhen brændevinsbrænder i Odense, 73, Svendborg
1882, 2202, 2802, Rasmus Petersen, ugift pensionist, 77, Klingenberg 7
1882, 2502, 0203, Laurits Christian Jensen, 7 uger, søn af arbejdsmand Anders Jensen, Langgade 16
1882, 2502, 0203, Hans Peter Larsen, 10 maaneder, søn af husmand Niels Christian Larsen, Bolbro
1882, 2602, -, Carl Theodor Bøgelund, 2 maaneder, søn af restauratør Poul Nielsen Bøgelund
1882, 0203, 0703, Rasmus Pedersen, 3, søn af arbejdsmand Jens Pedersen, Langgade 27
1882, 0203, -, Christian Julius Larsen, ugift handskemagersvend, 30, Ramsherred 50 (Sygehuset i Albanigade)
1882, 0603, 1103, Niels Nielsen, gift overpolitibetjent, 52, Albanigade 49 A
1882, 0603, 1103, Hans Christian Emil Olsen, 3 maaneder, søn af arbejdsmand Jens Christian Olsen, Kongensgade 3
1882, 1603, 2303, Georg Hellesen, gift detaillist, 40 og 9 maaneder, Kongensgade 27
1882, 1803, 2203, Otto August Simon Zinglersen, 4½ maaned, søn af bagermester A. F. C. Zinglersen, Vestergade 24
1882, 1703, 2303, Lars Christian Johansen, enkemand, arbejdsmand og fattiglem, 66, Fattiggaarden
1882, 2103, -, Dødfødt dreng, søn af mursvend Lars Peder Nielsen, Vesterbro 38
1882, 2303, 2803, Udøbt dreng, søn af ugift fruentimmer Caroline Amalie Jensen, Kongensgade 51, stuen
1882, 2503, -, Carl Vestergaard, gift og pensioneret lærer, 71, Hunderupvej, Fredensminde stuen
1882, 2703, 0304, Hans Christian Hansen, gift drainmester, 46, Heden 78
1882, 2903, 0304, Carl Springer Barløse, 1 og 3 maaneder, søn af handelsagent Christian P. Barløse, Vindegade 54
1882, 0204, -, Christian Pedersen, gift hestepasser ved 2det Dragonregiment, 23, paa Sygehuset
1882, 0304, 0804, Jens Adam Holck Andersen, 5, søn af tømrer Lars Andersen, Dronningensgade 4
1882, 0704, 1304, Mads Christian Jørgensen, 10 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Peter Jørgensen, Hunderupgade 24
1882, 0704, 1304, David Mads Rasmus Hansen, 14 uger, søn af arbejdsmand Christian Hansen, Skrædderhuset
1882, 1104, 1704, Axel Rasmus Jensen, 1 og 9 maaneder, søn af snedker Hans Peter Møller Jensen, Kongensgade 48
1882, 1404, 1904, Carl Vilhelm Frederik Ferdinand Clausen Vrang, 4 uger, søn af væver Claus Clausen Vrang, Vindegade 22
1882, 1704, 2104, Casper Marius Rasmussen, 3, søn af smed Jens Peter Rasmussen, St. Knuds Kirkestræde 14
1882, 1704, 2504, Andreas Petersen, enkemand og forhen spindemester paa Fattiggaarden, 85 og 3 maaneder, Paaskestræde 32
1882, 1804, -, Jens Vilhelm Oscar Clausen, ugift slagtersvend, 26, Nedergade 36
1882, 1804, 2404, Dines Larsen Petersen, enkemand og forhen detaillist, 60, Hunderupgade 21
1882, 1904, 2504, Poul Georg Clausen, 1½, søn af snedkersvend Poul Clausen, Søndergade 28
1882, 2004, -, Jens Knudsen, gift aftægtsmand, 67 og 9 maaneder, Fangel Mark
1882, 2204, 2604, Niels Peter Maritus Eng(g)aard, 8 maaneder, søn af skrædder A. N. Enggaard, Holsedore 14
1882, 2504, -, Andreas Jensen, ugift fisker, 40, Stige, Lumby Sogn
1882, 2604, 0105, Gudmund Andreas Grossmann, 6 uger, søn af handskemager Jens Christian Grossmann, Horsetorvet 8
1882, 1804, 0105, Jens Mathiasen Schultz, enkemand og skomager, 67, Albanigade 35
1882, 2604, 0205, Peter Petersen Barløse, gift og forhen værtshusholder, 62, Thorsgade 62
1882, 2204, 0105, Carl Johan Henrik Bøtcher, 4, søn af snedkersvend Carl Theodor Bøtcher, Heden 166
1882, 2604, 0105, Valdemar Emil Alexander Bøtcher, 1 og 9 maaneder, søn af snedkersvend Carl Theodor Bøtcher, Heden 166
1882, 2704, 0305, Johannes Peter Jensen, 12 uger, søn af skomager S. P. Jensen, Vesterbro 42
1882, 0105, 0405, Thomas Henrik Martin Thomsen, 1½, søn af gjæstgiver Niels Peter Thomsen, Søndergade 18
1882, 0105, 0605, Jørgen Hansen, enkemand og gartner, 75, Kirkegaardsalleen 15
1882, 0405, 0905, Hans Hansen, gift bomuldsvæver, 61, Klaregade 9
1882, 0405, 0805, Erik Thomsen, 9 dage, søn af postmester Søren Thomsen, Overgade 6
1882, 0405, 0805, Charles Ahlman Hansen, 5 uger, søn af snedker Thorvald Marius Hansen, Hunderupgade 11
1882, 0405, 0905, Louis Edmund Ernst, 17 uger, søn af sukkerkoger L. Th. Ernst, Thorsgade 13
1882, 0605, 1105, Georg Theodor Meyling, 7 og 3 maaneder, søn af kjøbmand Carl Meyling, Klaregade 3
1882, 0705, 1305, Søren Jørgensen, gift arbejdsmand og fattiglem, 62, Fattiggaarden
1882, 1005, 1605, Frits Ludvig Petersen, 7 maaneder, søn af landpostbud Jørgen Petersen, Vindegade 22
1882, 1205, 1605, Georg Pedersen,1 uge, søn af gartner Christian Emil Pedersen, Albanigade 49 G
1882, 1405, 1705, Christian Andersen, 4 timer, søn af arbejdsmand Hans Andersen, Albanigade 49 D
1882, 1705, 2205, Peter Søren Christian Petersen Møller, 11 uger, søn af arbejdsmand Anders Peter Petersen, Paaskestræde 31
1882, 2305, 2705, Rasmus Nielsen, enkemand, gartner og fattiglem, 67, Fattiggaarden
1882, 2405, 2705, Hans Peter Hansen, 7 maaneder, søn af patrouillebetjent Lars Hansen, Dronningensgade 23
1882, 2805, 3105, Olaf Theodor Schmitto, 10 maaneder, søn af cand. pharm. Oscar Louis Theodor Schmitto, Langgade 41
1882, 3005, 0306, Marius Nielsen, 10 uger, søn af handskemagersvend R. Nielsen, Kongensgade 54
1882, 2705, -, Carl Vilhelm Rudolph Hoffmann, ugift fyrværker, 44, Albanigade 23
1882, 0406, 0806, Jens Olsen, enkemand og fattiglem, 57, Fattiggaarden
1882, 1006, 1406, Rasmus Jacob Frederik Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af tømrer N. Rasmussen, St. Knuds Gade 21
1882, 0506, -, Niels Christian Ludvig Nielsen, skriver paa Hvedholm, Horne Sogn, 19 og 9 maaneder, Albanigade 39
1882, 0906, -, Udøbt dreng, ½ time, søn af klodsemager Quist Kolding, Vestergade 99
1882, 1206, 1706, Niels Christensen, gift klodsemager og postbud, 44, Vindegade 74
1882, 1406, 1706, Peter Hansen, gift husmand, 65, Kancellihuset, Odense By Mark
1882, 1306, 1706, Hans Jespersen, gift slagter, 45½, Godthaabsgade
1882, 1506, 1906, Valdemar Jensen, 3, søn af …svend Ludvig Jensen, Vindegade 37
1882, 1606, 2006, Hans Moes, 2½, søn af patrouillebetjent Niels Christensen Moes, Thorsgade 19
1882, 2006, 2306, Casper Marius Rasmussen, 3 maaneder, søn af smed Jens Peter Rasmussen, Holsedore 33
1882, 2006, 2606, Carl Johan Frederik Knudsen, 1 og 3 maaneder, søn af mælkehandler G. N. Knudsen, Vesterbro 56
1882, 2306, 2806, Einar Louis Møller, 4½, søn af porcelainsmaler L. J. J. Møller, Thorsgade 47
1882, 2406, 2906, Anders Peter Petersen, gift sadelmager, 52, Vestergade 93
1882, 2406, 3006, Johan Frederik Lindberg, gift buntmager, 61, Vestergade 24
1882, 2406, 2906, Anders Mortensen, enkemand og fhv. blegmand, 79, Vestergade 78
1882, 2406, 0107, Christian Junge, enkemand og forvalter ved Sparekassens Laanekontor, 73 og 9 maaneder, Kongensgade 46
1882, 0907, 1307, Carl Knud Frandsen, 7 uger, søn af skomagermester Hans Henrik Frandsen, Vesterbro 28
1882, 0907, 1207, Poul Gundestrup, 4 uger, søn af boghandler Thorvald Gundestrup, Absalonsgade 3
1882, 1307, 1807, Jacob Dankvart Weber, 13½, søn af kjøbmand Rasmus Ludvig Annamarius Weber, Pugestræde 66
1882, 1907, -, Andreas Vilhelm Schmidt, ugift sømand, 29, Stige, Lumby Sogn
1882, 2007, 2407, Peder Stephan Petersen, 11 uger, søn af kontorist Steffen Petersen, Adelgade 18
1882, 2107, -, Niels Hansen, gift detaillist, 54, Frederiksgade 59
1882, 2607, 3107, Peter Hansen, enkemand og fhv. gaardmand, 63, Heden 168
1882, 2707, -, Jens Christian Schütt, gift og forhen gjæstgiver, 46, Vesterbro 33
1882, 2807, 0108, Jørgen Peter Henrik Jørgensen, 11 uger, søn af fabrikarbejder Mads Jørgensen, Heden 190
1882, 3007, 0508, Jens Peter Nicolaj Christiansen, 9 uger, søn af smedesvend Peder Christiansen, Thorsgade 27
1882, 0308, 0708, Alfred Henrik Høper Hansen, 6 maaneder, søn af kjøbmand Jeppe Hansen, Nørregade 14
1882, 0208, -, Niels Petersen, gift arbejdsmand, 48½, Frederiksgade 46
1882, 0308, -, Jørgen Madsen, gift husmand, 73 og 9 maaneder, Dalum sogn
1882, 0508, 0808, Rasmus Valdemar Lumby, 7 dage, søn af tapetserer Theodor Marius Lumby, Pugestræde 61
1882, 0708, 1108, Christian Nielsen, 9 uger, søn af Trine Nielsen, Heden 96
1882, 1208, 1608, Hans Petersen, enkemand og værtshusholder af Varde, 59, Kronprinsensgade 54
1882, 1408, 1708, Sophus Petersen, 3½, søn af patrouillebetjent Knud Petersen, Albanigade 30
1882, 1508, -, Gustav Heinrich Wiese, 2 maaneder, søn af skrædder Heinrich Wiese, Allegade 17
1882, 1708, 2108, Thorvald Charles Frederik Petersen, 10 uger, søn af ugift Johanne Marie Hansen, Grønnegade 12
1882, 1708, -, Aage Thomi Stiller, 1 og 9 maaneder, søn af sergeant ved 5. Bataillon Jacob Friedrich Stiller, Adelgade 17
1882, 1808, 2108, Anders Jørgen Rasmussen, 6½, søn af tømrer S. Chr. Rasmussen, Odinsgade 30
1882, 1908, 2208, Carl Vilhelm Smith, 3 uger, søn af skuespiller Christian Vilhelm Smith, St. Knuds Gade 5
1882, 1808, 2208, Axel Hilmar Reinhardt Henriksen, 9 dage, søn af ugift Anne Marie Nielsine Henriksen, Absalonsgade 18
1882, 2308, 2808, Michael Peter Jensen, 7 uger, søn af stenhugger Niels Christian Jensen, Kronprinsensgade 46
1882, 2208, 2508, Just Valdemar Justesen, 9 maaneder, søn af murmester Jørgen Christian Justesen, St. Knudsgade 8
1882, 2608, 3008, Nikolai Lorens Nielsen, gift skomager og fugle…nger, 77, Graabrødrestræde 24
1882, 2608, 3108, Oskar Stanby Erichsen, 1, søn af kjøbmand J. O. E. Erichsen, i Aarhus
1882, 2608, -, Lauge Olsen, gift klokker ved St. Knuds Kirke, 57, Klingenberg 8
1882, 2608, -, Peder Knudsen, gift skomager, 41, i Skamby
1882, 2808, -, Frederik Carl Christian Hansen, gift arbejdsmand, 32, Slotsgade 53
1882, 0209, 0609, Carl Christian Kreutzmann, 11 maaneder, søn af garversvend Kreutzmann, Kronprinsensgade 12
1882, 0309, 0809, Niels Christian Henningsen, 4, søn af tømmermester Henningsen, Dronningensgade 14
1882, 0509, 0909, Hans Peter Sørensen, 7, søn af arbejdsmand N. Chr. Sørensen, Langgade 27
1882, 1109, -, Carl Christiansen, 6 uger, søn af kjøbmand Christiansen, Vestergade 100
1882, 0809, 1409, Carl Johan Hansen, gift maskinarbejder, 26, Olaf Ryesgade 3
1882, 1209, 1609, Peter Møller Goldbæk, ugift skomagersvend og fattiglem, 82, Fattiggaarden

1882, 1309, -, Lauritz Peter Jespersen, handelslærling, 16, Nørregade 5
1882, 1409, -, Jacob Hansen, ugift maskinarbejder og fattiglem, 24, Fattiggaarden
1882, 1809, 2309, Peder Jensen, gift arbejdsmand, 73, Vindegade 37
1882, 1709, 2109, Carl Andersen, enkemand og fhv. værtshusholder, 71 og 9 maaneder, Kongensgade 58
1882, 2409, 2709, Christian Jacob Lauritz Christensen, 17 uger, søn af mursvend P. Christensen, Heden 106
1882, 2609, 3009, Jørgen Petersen, gift og landpostbud, 40, Vindegade 22
1882, 2609, -, Niels Peter Nielsen, gift og kjøbmand, 40 og 3 maaneder, i Dalum
1882, 0110, 0510, Rasmus Peter Henrik Nielsen, 8 maaneder, søn af møller Rasmus Nielsen, Fredensgade 24
1882, 0310, 0910, Axel Vilhelm Kjær, gift smedesvend, 60, Arresthuset
1882, 0410, 0910, Carl Osvald Emil Nielsen, 1½, søn af arbejdsmand Hans Nielsen, Allégade 22
1882, 0610, 1210, Gustav Napoleon Knudsen, gift mælkehandler, 37, Vesterbro 56
1882, 0710, 1010, Villy Larsen, 7 dage, søn af snedker Hans Vilhelm Larsen, Tvergade 39
1882, 0810, 1310, Anders Jensen, gifttømmersvend, 54, Vesterbro 65
1882, 0910, -, Knud Hansen, gift arbejdsmand, 58, Frederiksgade
1882, 1510, 1810, Hans Hjalmar Thorvald Rasmussen, 8 uger, søn af droschkekusk Christian Rasmussen, Thorsgade 18
1882, 1410, 1810, Carl Emil Andersen, gift bogbinder, 50, Albanigade 5
1882, 1410, 2010, Niels Christian Hansen, gift arbejdsmand, 63, Vesterbro 86
1882, 1710, -, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Johannes Meller Valeur, Vestergade 65
1882, 2310, 2710, Henrik Knudsen, 5 uger, søn af lejetjener Knudsen, Langgade 39
1882, 3010, 0611, Peter Olsen Korsgaard, gift strømpevæver, 60, Klaregade
1882, 0311, 0811, Viggo Hansen, 10 uger, søn af graveur Hansen, Bispens Plan 8
1882, 1011, 1711, Christen Aarslev, gift hanskemager, 75, Fattiggaarden
1882, 0711, -, Rasmus Andersen, gift røgter, 46, paa Tornbjerg, (Sygehuset)
1882, 2011, -, Harald Adolph Wendt, ugift snedkersvend 20, Kongensgade 58, (Sygehuset)
1882, 2411, -, Laurits Peter Nielsen, ugift og afskediget trompeter, 18 og 8 maaneder, Tvergade 13
1882, 2711, 0412, Andreas Christian Nebel, gift stentrykker, 43, Hunderup
1882, 0612, -, Johannes Behrendt Simon, 11 og 3 maaneder, søn af stabshornblæser Joh. August Simon, Thorsgade 59
1882, 1012, 1512, Anders Andresen, enkemand og arbejdsmand, 69, Nonnebakken 69
1882, 1212, 1512, Fritz Georg Brodtrück Hansen, 3½, søn af kjøbmand J. P. Hansen, Thorsgade 62
1882, 1612, 2112, Lauritz Christian Møller Mikkelsen, gift væversvend, 48 og 9 maaneder, Fattiggaarden (Sygehuset)
1882, 1812, 2212, Rasmus Frederik Olsen, ½, søn af arbejdsmand Hans Olsen, Jens Benzonsgade 45
1882, 2412, 2912, Rasmus Petersen, gift tømrer, 67 og 9 maaneder, Vesterbro 39
1882, 1612, -, Dødfødt dreng (tvilling), søn af maskinarbejder Isak Marius Lefevre, Vesterbro 45
1882, 1812, 2312, Anders Christian Olsen, enkemand og pensioneret skolelærer, 76
1882, 2012, -, Martinus Alfred Friis, 9, plejesøn af indre Missionær Jacob Jensen, Vestre Stationsvej 38
1882, December, 06011883, Jens Peter Jensen, ugift tjenestekarl, 27, i Odense
1882, 2612, -, Vilhelm Nielsen, enkemand, klodsemager og invalid, 57, St. Jørgens Forstad 48 (Sygehuset)
1883, 0201, -, Niels Carl Nielsen, 9 maaneder, søn af sadelmagersvend Anders P. Nielsen, Bjerggade 10 A
1883, 0401, 0901, Johan Christian Rasmus Madsen, skomagerlærling, 18½, søn af overporteur Anders Madsen, Jens Benzonsgade 3
1883, 0801, 1301, Carl Fich, enkemand og fhv. kjøbmand, 64, Kongensgade 64
1883, 0801, 1001, Harald Mareus Jørgensen, 8 uger, søn af patrouillebetjent Jørgensen, Søndergade 10
1883, 1501, 2001, Harald August Viggo Rasmussen, 5 maaneder, søn af arbejdsmand A. H. Rasmussen, Graabrødrestræde 30
1883, 1701, -, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand K. H. Petersen, Absalonsgade 4
1883, 2801, 0202, Hans Christoffer Ludvig Hansen, ½, søn af arbejdsmand Mads Hansen, Thorsgade 34
1883, 0302, 0802, Jørgen Georg Pedersen, 10 uger, søn af landpostbud Jørgen Pedersen, Vindegade 22
1883, 2501, -, Lars Jensen, ugift tømmersvend, 27, Albanigade 1 (Sygehuset)
1883, 0202, -, Andreas Christian Johan Knudsen, enkemand og skrædder, 59, Fattiggaarden
1883, 0502, 0902, Frederik Christian Hansen, 3 timer, søn af sukkerkoger N. Hansen, Jens Benzonsgade 5
1883, 1002, 1602, Theodor Hansen, 1 dag, søn af ugift Ida Dorthea Henriette Christensen, (Sygehuset)
1883, 1402, 2102, Anders Andersen, gift restaurateur, 43, i Fuglsanghuset i Næsbyhoved Skov og Sogn
1883, 1802, 2302, Albert Emanuel Christian Hansen, gift snedker, 29, Klingenberg 4
1883, 1802, -, Mads Christian Jensen, ugift skræddersvend, 33, Sorgenfri i Fruens Bøge
1883, 2702, 0503, Rasmus Jørgen Jensen, gift karetmagermester, 55, Vesterbro 29
1883, 2802, -, Viggo Frederik Andersen, 2 og 9 maaneder, søn af snedkermester Andersen, Alléegade 23
1883, 0203, 0503, Carl Andersen, 5 maaneder, søn af entrepreneur Andersen, Thorsgade 68
1883, 0103, -, Jørgen Mikkelsen, enkemand og aftægtsmand, 73, Brendekilde (Sygehuset)
1883, 1003, 1403, Henry Max Vilhelm Arp, 5, søn af appreteur H. Arp, Fredensgade 24
1883, 1003, 1503, Hans Peter Hansen, ugift former, 23, Albanigade 14
1883, 1003, -, Johan Jespersen, ugift tjenestekarl, 23, Dømmestrup (Sygehuset)
1883, 1403, 1903, Jacob Andersen, fraskilt farver og invalid, 59, Grønnegade 11
1883, 1503, 2103, Eduard Gustav Clovs, gift procurator, 73, Overgade 9
1883, 1603, -, Rasmus Lumbye, gift og pensioneret vagtmester, 66, Vestergade 14
1883, 2003, -, Peter Mortensen, gift kludesamler, 62, Nyenstad 136 A, Fattiggaarden
1883, 2203, 2903, Niels Henrik Lange, enkemand og fhv. kurvemager, 77, Nørregade 15
1883, 2203, 2903, Carl Gustav Kjær, gift guldsmed, 53, Holsedore 27
1883, 2303, 2803, Jeppe Pedersen, gift væver, 74, Langgade 25
1883, 2303, 2803, Peter Poulsen, enkemand og forhen tømrer, 69, J. Benzonsgade 54
1883, 2303, 3003, Hans Christian Holtmann, gift arbejdsmand, 42, Hunderupvej 18
1883, 2103, -, Ditlev Withart Jørgensen, ugift og forhen kjøbmand, 73, Nørregade 39
1883, 2503, 3103, Lorents Hansen, enkemand smed, 82, Albanigade 37
1883, 2603, -, Hans Andersen, ugift arbejdsmand, 62, Albanigade 23
1883, 2703, 0304, Peter Johannes Hasselriis, enkemand og glarmester, 72, Kronprinsensgade 3
1883, 0504, -, Dødfødt dreng, søn af værkfører Jul. Jensen, Tvergade
1883, 0804, -, Hans Peter Eriksen, gift husmand, 49, Vindegade 36
1883, 0904, 1304, Rasmus Zachariasen, gift mursvend, 68, Grønnegade 27
1883, 1204, -, Frederik Christian Binau, 6 maaneder, søn af skomager Binau, Langgade 13
1883, 0704, -, Søren Pedersen, ugift grovsmed og recrut, 20, (Sygehuset)
1883, 1404, 1904, Claus Christian Hansen, gift arbejdsmand, 28, Langegade 3
1883, 1804, 2604, Rasmus Nielsen, gift tømrer, 65, Kragsbjergvej 1
1883, 1604, -, Ole Nielsen Staarup, enkemand og tjener, 65, Fattiggaarden
1883, 1904, 2504, Jens Peter Eduard Mortensen, 14 maaneder, søn af smed H. Mortensen, Staalstræde 48
1883, 1904, 2504, Peter Anton Jørgensen, ugift børstenbindersvend, 22, Graabrødrestræde 13
1883, 2104, 2704, Johan Frederik Anderskou, gift og fhv. skibsfører, 78, Skomagerstræde 2
1883, 2304, 2704, Frederik Petersen (Jensen), gift snedker, 50, Fattiggaarden
1883, 2404, 3004, Otto Ludvig Votilius Baumgarten, ugift kjøbmand, 35, Vestergade 11
1883, 2404, -, Dødfødt dreng, søn af maskinarbejder B. J. Nielsen, O. Ryesgade 1
1883, 2404, 3004, Niels Petersen, enkemand og fhv. gaardmand, 80, Heden 36
1883, 2404, 3004, Poul Georg Clausen, 18 uger, søn af snedker P. J. Clausen, Heden 8
1883, 2704, -, Niels Knudsen, gift gaardmand i Ubberud, 52, Vindegade 62
188, 2804, 0405, Jens Peter Jørgensen Orendrup, ugift arbejdsmand, 24, Tolderlundsvejen
1883, 0205, 1005, Hans Christian Sørensen, gift proprietær, 38, Vestergade 29
1883, 0305, 1005, Peder Hansen, enkemand og modelsnedker, 76, Vindegade 66
1883, 0405, 1105, Carl Frederik Jørgensen, gift rebslager, 57, Vestergade 64
1883, 1405, 1805, Claus Nielsen, gift contorbud,60, Pugestræde 47
1883, 1605, 2105, Olangust Nielsen, gift smed, 61, Vindegade 37
1883, 1705, 2305, Carl Edvard Muderspach, enkemand og skriver,64, Kongensgade 18
1883, 2005, 2605, Ole Hansen Jensen, gift vognmand, 37, Jens Benzonsgade 4
1883, 2205, -, Niels Bendtsen, enkemand og aftægtsmand, 71, paa Sygehuset
1883, 2705, 0106, Viggo Andreas Herman Bang, gift fabrikant, 38, Vestergade 36
1883, 0206, 0806, Niels Petersen, gift og fhv. gaardmand, 72, Thorsgade 30
1883, 0106, 0506, Jens Frederik Juhlin, 3 uger, søn af Vilhelmine Juhlin, Vindegade 32
1883, 0306, -, Hilmer Anton Nielsen, 2, søn af møller Nielsen, Vesterbro 58
1883, 0506, 0806, Holger Helm Petersen, 11 maaneder, søn af kjøbmand Jens Chr. Petersen, Vestergade 7
1883, 0606, -, Dødfødt dreng, søn af øltapper Theodor Bruun, Hunderupgade 12
1883, 0506, -, Rasmus Jensen, gift skrædersvend, 34, Dansestræde 10. Født 8.11.1848 i Brænderup
1883, 0906, 1506, Udøbt dreng, søn af ugift Kristine Christiane Petersen, 5 dage, Paaskestræde 31
1883, 0906, 1506, Jens Erichsen, gift kjøbmand,44, Overgade 19
1883, 1106, 1506, Anders Peter Helgesen, 8 maaneder, søn af snedkersvend Henrik Martin Helgesen, Albanigade 17
1883, 1106, 1606, Peter Holger Petersen, gift kjøbmand, 69, Overgade 13
1883, 1306, 1906, Peder Hansen, gift tømmersvend,71, Vesterbro 37
1883, 1706, 2206, Carl Peter Andersen, 7, søn af arbejdsmand Jørgen Andersen, Godthaabsgade
1883, 1906, 2206, Carlo Peder Olsen, 5 uger, søn af arbejdsmand Ole Peder Olsen, Holsedore 27
1883, 2106, 2806, Erik Christian Marcussen, handelsbetjent, 17, Overgade 19
1883, 2706, 0207, Peter Jørgensen, gift smed, 45, Heden 76, Fattiggaarden
1883, 2906, 0307, Hans Carl Hansen, 6 uger, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen, Vesterbro 88
1883, 0107, 0507, Rasmus Christian Rasmussen, 10 uger, søn af telegrafbud Rasmus Chr. Rasmussen, Kongensgade 24
1883, 0207, -, Christian Michelsen, gift bager, 81, Kongensgade 24
1883, 0307, 0707, Anders Mathias Barfoed, enkemand og pastor emeritus, 81, Klingenberg 32
1883, 0107, 0607, Peter Frederik Thomsen, enkemand og skomager, 67, Kongensgade 3
1883, 0407, 0707, Frantz Vilhelm Marvig, ugift fattiglem, 62
1883, 0407, 0707, Anders Rasmussen, gift og fh. gaardmand, 40, Thorsgade 74
1883, 3006, -, Lars Rasmussen, 8, søn af husmand R. Jørgensen, Næsbyhovedbroby (Sygehuset)
1883, 0507, 0907, Axel Valdemar Hansen, 1 og 5 maaneder, søn af sukkerkoger Niels Hansen, Jens Benzonsgade 43
1883, 0907, 1207, Lauritz Andreas Larsen, 16 dage, søn af murer Knud Christian Larsen, St. Knudsgade 28
1883, 1007, 1307, Carl Pardun Østergaard, 7 maaneder, søn af isenkræmmer Carl Østergaard, Vestergade 5
1883, 1107, 1607, Jens Christensen, gift og fh. værtshusholder, 57, Vindegade 39
1883, 0907, 1307, Charles Henry Christiansen (tvilling), 5 maaneder, søn af skomager Ludvig Christiansen, Albanigade
1883, 1007, 1307, Hjalmar George Christiansen (tvilling), 5 maaneder, søn af skomager Ludvig Christiansen, Albanigade
1883, 1107, 1607, Poul Jørgen Clausen, gift snedker, 33, Heden 8
1883, 0807, 1407, Peter Storm Eriksen, ugift lærer, 25, paa Frederiks Hospital i Kjøbenhavn
1883, 1607, 1807, Jørgen Mathias Grønvald, 6 uger, søn af fabrikant I. Grønvald, Dronningensgade 10
1883, 1907, 2407, Hans Iversen, 1, søn af glarmester Erik Iversen, Nørregade 86
1883, 1807, -, Svend Hansen, gift skomager, 56, Fattiggaarden
1883, 2007, 2507, Andreas Martin Rasmussen, 53, ugift idiot, St. Knuds Kirkestræde 15
1883, 2307, 2707, Johan Frederik Christensen, 4 uger, søn af vagtmester Christensen, Fattiggaarden
1883, 2307, 2707, Lars Henning Jensen, enkemand og arbejdsmand, 53, Vindegade 37
1883, 2607, -, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand N. Rasmussen, Vindegade 68
1883, 2707, 0108, Ludvig Johannes Frederik Petersen, 7 uger, søn af dugmagersvend Petersen, Kirkegaardsalléen 29
1883, 2907, 0208, Cilius Johannes Olsen, 2, søn af gartner Chr. Olsen, Vesterbro 48
1883, 1407, -, Anders Christian Andersen, gift garversvend, 31, Frederiksgade 65
1883, 3107, 0308, Knud Hein, 6 uger, søn af fuldmægtig F. Hein, Albanitorv 5
1883, 0108, 0608, Hans Sørensen, gift skjærsliber, 62, Kragsbergvej
1883, 0408, 1108, Rasmus Rasmussen, gift og fhv. gaardmand, 73, Kongensgade 42
1883, 0608, 1308, Johan Andersen, fabrikarbejder, 16, Vindegade 36 C
1883, 0708, 1308, Fritz William Poulsen, 11, søn af arbejdsmand Lars Poulsen, Pugestræde 68
1883, 0708, 1108, Anton Rasmussen, 8 maaneder, søn af vognsmører Poul Rasmussen, Thorsgade 68 B
1883, 2208, 2808, Carl Hendrik Sofus Jacobsen, gift bestyrer af Odense Savmølle, 36, Kongensgade 72
1883, 2208, 2808, Jørgen Christian Jacobsen, 5, søn af bestyrer af Odense Savmølle, Kongensgade 72
1883, 2208, 2808, Carl Ludvig Jacobsen, 3½, søn af bestyrer af Odense Savmølle, Kongensgade 72
1883, 1608, -, Einar Johannes Frederiksen, 5½, søn af bøssemager ved 5 Bataillon C. Th. Frederiksen, Albanigade 27
1883, 1908, -, Niels Marius Mortensen, 3 maaneder, søn af postbud J. P. Mortensen, Odinsgade 32
1883, 2708, 0309, Ludvig Bondo, gift bogholder, 54, Vindegade 25
1883, 2908, 0309, Hans Peter Andersen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Peter Andersen, Heden 140
1883, 0109, 0509, Knud Frederik Christiansen, 14 uger, søn af Johanne Marie Knudsen, Bolbro
1883, 0209, 0709, Valerius Ferdinand Knudsen, 1½, søn af arbejdsmand Knud Knudsen, Skrædderhuset
1883, 0309, 1009, Niels Andersen, gift bager, 61, Vesterbro 51
1883, 0509, -, Ludvig Nicolai Helweg, enkemand, fhv. residerende Cappellan ved St. Knuds Kirke og Præst ved Graabrødre Hospital, 65, paa Højstrup
1883, 0909, 1409, Carl Petersen, gift drejer, 68, Heden 58
1883, 0909, 1409, Niels Hansen, gift arbejdsmand, 47, Kongensgade 3
1883, 1209, 1709, Hans Olsen, gift bryggerkarl, 62, Fredensgade 7
1883, 1709, 2109, Udøbt dreng, ½ dag, ugift tjenestepige Kjersten Jensen, Holsedore 31
1883, 1709, 2209, Maier Anders Theodor Christiansen, 5 maaneder, søn af banemester Christiansen, Dronningensgade 4
1883, 1809, 2409, Peter Madsen, gift og fhv. restaurateur, 32, Torvet 15
1883, 1909, 2409, Hans Jensen, gift vejmand, 56, Langgade 23
1883, 2309, 2809, Anders Steffensen, gift restaurateur, 54, Korsgade 2
1883, 2409, 2809, Anders Poulsen, ugift, gartner, 20, Hunderup Mark
1883, 2909, -, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Christian Knudsen, Odinsgade 30
1883, 2809, -, Vilhelm Schværtfeger, sømsmedsvend, 50½, Sygehuset
1883, 0310, 0610, Rasmus Larsen, 8 dage, søn af mursvend Henrik Laurits Larsen, Allégade 25
1883, 0810, 1510, Niels Ottesen, enkemand og forhen tjener, 86, Sortebrødre Torv 35
1883, 0910, 1510, Mads Jørgensen, røgter, 66, Bolbro
1883, 0910, -, Fritz Eduard Andersen, ugift malersvend, 49, Sygehuset
1883, 1510, 2010, Hans Madsen Emanuel Theodor Rasmussen, 5½, søn af arbeidsmand H. C. Rasmussen, Hunderuphuset
1883, 1410, 1910, Gotlieb Ferdinand Krarup, gift og forhen godsforvalter ved Gyldensten, 64, Sandager Sogn
1883, 1610, 2210, Hans Larsen, gift proprietær Marielyst, 64, Hunderup
1883, 1710, 2210, Ignats Marius Rasmussen, 4 maaneder, søn af brændevinsbrænder Hans Rasmussen, Vesterbro 23
1883, 1710, 2310, Joseph August Christian Hauptmann, 6 uger, søn af malermester Hauptmann, Vestergade 71
1883, 2510, 2910, Knud Thorvald Bernhardt Rasmusen, 9 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen, Vindegade 37
1883, 2510, 0111, Hans Nicolai Autzen, ugift snedkersvend, 21, Langgade 15
1883, 2410, 3010, Hans Marius Lange, 6 uger, søn af slagter C. C. Lange, Thorsgade 13
1883, 3010, 0111, Poul Skov, 1, søn af lærer Poul Skov, Absalonsgade 7
1883, 3010, 0311, Arthur Vilhelm Nielsen, ½, søn af handskemager R. Nielsen, Vindegade 28
1883, 0111, 0711, Hans Christiansen, gift arbeidsmand, 37½, Thorsgade 36
1883, 3110, 0711, Thomas Andersen Meisner, gift ostehandler, 60, Thorsgade 40
1883, 0511, 0911, Laurits Peder Christiansen, 11 maaneder, søn af tømrer P. Christiansen, Fredensgade 17
1883, 0511, -, Hans Bull Hassing, gift skomager, 73, Allégade 13 G
1883, 0611, 1311, Christian Gotfred Veber Faber, gift adjunkt ved Latinskolen, 61, Overgade
1883, 1011, 1411, Dødfødt dreng, søn af murer Lars Jørgen Christensen, Allégade 3
1883, 1111, 1711, Jens Hansen, ugift skomagersvend, 27, Sygehuset
1883, 1511, 2011, Jørgen Petersen, gift tømrermand, 68 og 9 maaneder, Vesterbro 68
1883, 1611, 2411, Christen Mortensen, gift høker, 42½, St. Knuds Kirkestræde 14
1883, 1511, 2311, Casper Rasmussen, ½, søn af arbeidsmand Jens Rasmussen, St. Knuds Kirkestræde 14
1883, 2111, 2611, Jørgen Marius Jørgensen, 5 dage, søn af arbeidsmand A. C. Jørgensen, Odinsgade 31
1883, 1711, -, Hans Hansen, gift husmand, 54, Sønder Næraa (Sygehuset)
1883, 2211, 2911, Christian Rasmussen, gift uhrmager, 65, Vestergade 70
1883, 2211, -, Hans Nielsen, enkemand, arbeidsmand og fattiglem, 68, Fattiggaarden
1883, 2811, 0412, Christian Laurits Muus, ugift og forhen møller i Munkemølle, 42, Kronprinsensgade 15
1883, 0112, 0712, Poul Olsen, gift arbeidsmand, 47, Bolbro, Grønnegade 3
1883, 0312, 0712, Udøbt dreng, søn af toldkontrollør J. Bang, Vestre Stationsvei 36
1883, 0512, 0812, Laurits Peter Christian Rasmussen, 2, søn af ugift Karen K. Dorthea Hansen, Vesterbro 13
1883, 0812, -, Niels Hansen Frydenlund, gift gaardmand, 53, i Vissenbjerg Sogn (Albanigade 23)
1883, 1012, -, Dødfødt dreng, søn af stabshornist Johan August Simon, Thorsgade 22
1883, 1212, -, Frederik Emil Jespersen, 2 dage, søn af sergent R. Jespersen, Odinsgade 36
1883, 1312, 1712, Jørgen Peter Petersen, ugift og fhv. skomagersvend, 69, Fattiggaarden
1883, 1412, 2112, Gustav Ludvig Aaberg, 3 uger, søn af ugift Lydia Axeline Aaberg, Heden 76
1883, 1612, 2112, Axel Maurits Aaberg, 3 uger, søn af ugift Lydia Axeline Aaberg, Heden 76
1883, 1512, 2112, Johannes Christian Weidemann Stuhde, 8 maaneder, søn af skomager Stuhde, Grønnegade 32
1883, 2512, -, Frands Christian Hansen, gift husmand, 68, i Vigerslev Sogn
1883, 2612, 3112, Christian Albert Petersen, 3, søn af murer Mads Chr. Petersen, Hedehuset
1883, 2412, -, Christian Hempel, fuldmægtig paa Adressekontoret, 55, Thorsgade 64
1883, 3012, 03011884, Emanuel Axel Valdemar Hansen, 48 timer, søn af sukkerkoger N. Hansen, Jens Benzonsgade 43
1884, 0801, -, Jørgen Jørgensen, gift guldsmedsvend, 25, Tvergade 30
1884, 1101, 1701, Nicolai Hansen, gift arbeidsmand, 68, Kirkegaardsallé 11
1884, 1101, 1601, Alvig Enggaard, ½, søn af skrædder Andreas Nielsen Enggaard, Albanigade 31
1884, 1301, -, Dødfødt dreng, søn af maler Jens Chr. Nielsen, Kongensgade 28
1884, 1601, 2101, Niels Frederik Hansen, gift fyrbøder, 34, Fredensgade 16. Født 5.10.1849 i Nørre Lyndelse Sogn, Aasum Herred
1884, 1501, -, Hans Pedersen, gift og forhen boelsmand, 75, Bolbro
1884, 2001, 2501, Herman Heinrich Nagel, gartnerlærling, 17 og 3 maaneder, Vestre Stationsvei 3. Født 5.10.1866 i Kjøbenhavn
1884, 2201, 2801, Peter Frederiksen, gift arbeidsmand, 74, Tvergade 22
1884, 2201, -, Otto Vilhelm Hertel, 1 og 4 maaneder, søn af former Carl Hertel, Kongensgade 51
1884, 2301, 2801, Peer Nielsen, gift skrædersvend, 29 og 9 maaneder, Kongensgade 47. Født 25.5.1854 i Skoeflinge ved Malmø
1884, 2301, -, Frederik Ludvig Rymker, gift kolportør, 64, Kongensgade 59
1884, 0102, 0702, Jens Peter Christiansen, gift arbeidsmand, 38, Hjallesevei 5,
1884, 0501, -, Hans Peter Theodor Edvard Jensen, ½, søn af sergent I. P. Jensen, Heden 100
1884, 0102, 0902, Magnus Peter Nielsen, gift portør, 36, Dronningensgade 12
1884, 0702, 1202, Anders Christian Andersen, 3 timer, søn af arbeidsmand Christen Andersen, Godthaabsgade 29
1884, 1002, 1502, Hans Hansen, gift arbeidsmand, 62, Heden 80
1884, 1202, -, Anders Jensen, gift og forhen landmand, 58, Sygehuset
1884, 1502, 2002, Lars Peter Jørgensen, tjenestedreng, 19, Sygehuset. Født 21.12.1864 i St. Hans Sogn
1884, 1602, 2102, Jacob Marius Jacobsen, 6½, søn af tilskjærer H. C. Jacobsen, Klingenberg 14
1884, 1602, 2202, Svend Lindberg Eriksen, 5 maaneder, søn af handelsagent Eriksen, Kongensgade 8
1884, 2402, 2902, Hans Henriksen, gift arbeidsmand, 52, Kirkegaardsallé 5
1884, 2102, -, Hans Rasmussen, hestepasser, 21, ved 2. Dragonregiment
1884, 1902, 2702, Axel Peter Hans Ferdinand Andreasen, 7 uger, søn af mursvend S. J. Andreasen, Middelfart Landevei 21
1884, 2702, -, Dødfødt dreng, søn af symaskinefabrikant Nielsen, Kongensgade 43
1884, 0703, 1203, Otto Villibald Blad, gift politibud, 60, Albanigade 5
1884, 0403, -, Knud Rasmussen, gift skrædder, 59½, Sygehuset
1884, 0703, 1303, Jens Christian Carlsen, 1 maaned, søn af væver Hans Carlsen, Heden 68
1884, 1103, 1403, Rasmus Christian Rasmussen, 7 uger, søn af møllebygger Laurits Rasmussen, Jens Benzonsgade 5
1884, 0903, -, Holger Olsen, 14 dage, søn af assistent M. Olsen, Vestre Stationsvei 22
1884, 1103, -, Dødfødt dreng, søn af Anna Louise Benedikte Jensen, Kongensgade 51
1884, 1303, 1903, Niels Christian Mikkelsen, gift cigarmager, 55, Langgade 27
1884, 1303, 1903, Johan Carl Rasmus Rasmussen, typograf, 20, Kongensgade 32. Født 7.4.1863 i Vor Frue Sogn
1884, 1403, 2103, Niels Christian Nielsen, gift skomager, 48, Albanigade 15
1884, 1403, -, Frands Andersen, enkemand og sergent ved 2. Dragonregiment, 30, Odense Arrest
1884, 1503, 2003, Christian Ludvig Jacobsen, 10½, søn af tilskjærer H. C. Jacobsen, Klingenberg 14
1884, 1603, 2203, David Julius Lange, enkemand og kobbersmed, 66, Fattiggaarden
1884, 1403, 2003, Christian Møller, enkemand og fhv. hospitalslæge, 76, Vestergade 55
1884, 1703, -, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Rasmus Larsen, Langgade 11
1884, 1503, -, Gustav Nicolai Jacobsen, 3 uger, søn af restauratør Henrik Jacobsen, Albanigade 2
1884, 2703, 0104, Hans Frandsen, gift smaakjører, 69, Fredensgade 17
1884, 3103, 0404, Charles Einer Alfred Justesen, 1 og 9 maaneder, søn af snedkersvend Justesen, Frederiksgade 48
1884, 3003, -, Carl Frederik Christian Poulsen, seilmager, 19, Sygehuset
1884, 0104, 0804, Albert Edvard Christian Knudsen, 11½, søn af gjørtler Hans Knudsen, Langgade
1884, 0104, -, Dødfødt dreng, søn af brødhandler C. R. Bahnsen, Kirkegaardsallé 31
1884, 3103, -, Hans Christian Stensen, gift røgter, 38, Sygehuset
1884, 0304, 0904, Alfred Ernst Carl Haugsted Jacobsen, 4½, søn af tilskjærer H. C. Jacobsen, Klingenberg 14
1884, 0504, -, Dødfødt dreng, søn af gaardskarl N. Petersen, Graabrødre Stræde 5
1884, 0604, 1204, Jens Nielsen, ugift smedesvend, 62, Fattiggaarden
1884, 0604, 0904, Hugo Duvanel Kaas Assam, 5 maaneder, søn af possementmager Assam, Vestergade 67
1884, 0904, -, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand K. N. Petersen, Absalonsgade 4
1884, 1104, 1704, Jens Georg Hansen, 2, søn af arbeidsmand Anders Hansen, Godthaabsgade 6
1884, 0904, 1504, Ernst Schirmer, 2 og 9 maaneder, søn af mursvend Schirmer, Fattiggaarden
1884, 1104, 1504, Carl Christian Jørgensen, enkemand og former, 66, Fattiggaarden
1884, 1504, -, Johan Peter Larsen, enkemand og arbeidsmand, 41, Sygehuset
1884, 1804, 2304, Carl Petersen, 14 dage, søn af ugift Bengte Peders, Heden 80
1884, 1904, -, Dødfødt dreng, søn af typograf Søfeldt, St. Knudsgade 14
1884, 2304, 2604, Svend Rasmussen Askholm, 4 dage, søn af læsteskjærer Askholm, Klaregade 12
1884, 2804, 0205, Martin Hansen, gift arbeidsmand, 42, Vindegade 91
1884, 0405, 0805, Carl Vilhelm Frederik Wendt, enkemand og kurvemager, 55, Fattiggaarden
1884, 0505, 1005, Johannes Peter Nielsen, 1, søn af murer Hans Peter Nielsen, Hunderupgade 4
1884, 0405, 1005, Johan Emil Petersen, gift arbeidsmand, 48, Bjerggade 4
1884, 0705, 1005, Einer Gottlieb Rasmussen, 4 uger, søn af sukkerkoger Hans Rasmussen, Dronningensgade 115
1884, 0805, -, Johannes Theodor Frederik Petersen, kontorist, 21 og 3 maaneder, Sygehuset
1884, 1105, 1605, Peter Emil Bondo, gift og forhen tobaksfabrikant, 60, Sygehuset
1884, 1305, 1705, Alexander Carl Christian Weinrich, 4, søn af snedkersvend M. P. Weinrich, Fredensgade 24
1884, 1505, 1905, Adolf Theodor Ferdinand Jørgensen, ugift dreiersvend og lem, 59, paa Fattiggaarden
1884, 1805, 2305, Rasmus Hansen, gift arbeidsmand, 62, Langgade 13
1884, 2005, 2805, Christian Jacobsen Burhøi, gift og pensioneret skolelærer, 71, Hunderup Vei
1884, 2405, 2905, Laurits Larsen, gift herredsfuldmægtig, 47 og 9 maaneder, Kronprinsensgade 11
1884, 2305, 3005, Christian Nielsen, gift arbeidsmand, 69, Klingenberg 10
1884, 2405, 3005, Hans Hansen, gift og afskediget vagtmester, 73, Kirkegaardsallé 13
1884, 2405, -, Dødfødt dreng, søn af patrouillebetjent R. Rasmussen, Heden 116
1884, 3005, 0506, Christian Hansen, gift mursvend, 44, Jens Benzonsgade 31
1884, 0306, 0906, Hans Nielsen, ugift gaardmand, 62, Bolbro
1884, 0406, 0906, Marius Frederik Nielsen, 8 maaneder, søn af arbeidsmand H. P. C. Nielsen, Heden 156
1884, 0206, 0906, Jørgen Andersen, enkemand og forhen leietjener, 88, Torvet 12
1884, 0206, 0606, Hans Anders Hansen, 1½ time, søn af tegner A. C. Hansen, Odinsgade 29
1884, 0106, 0406, Einar Jentzsch, 27 dage, søn af buntmager Jentzsch, Vestergade 24
1884, 0106, -, Niels Christensen, enkemand og forhen husmand, 86, Fredensgade 11
1884, 0406, 0906, Jens Lumby Hansen, gift arbeidsmand, 33, Bolbro
1884, 0606, 1106, Laurits Niels Peter Larsen, lithograf, 17, Torvestræde 8. Født 18.10.1866 i St. Knuds Sogn
1884, 0806, 1206, Niels Nielsen Drigstrup, ugift naalemager, 75, Fattiggaarden
1884, 0806, 1306, Hans Peter Larsen, gartnerelev, 25, Sygehuset. Født 5.3.1859 i St. Knuds Sogn
1884, 1706, 2106, Frederik Ludolf Sophus Henneberg, gift bogbinder, 61, Klingenberg 7
1884, 2106, 2406, Hans Christian Theodor Emil Wiingaard, 10 uger, søn af slagter E. Wiingaard, Pugestræde 27
1884, 2206, 2606, Claus Peter Marius Clausen, 7 maaneder, søn af Hansine Pedersen, Vesterbro 13
1884, 2406, 2706, Frederik Frederiksen, 1 og 9 maaneder, søn af tømmersvend H. C. Frederiksen, St. Knudsgade 21
1884, 2606, -, Poul Rasmussen, gift boelsmand, 51, Skyttehuset
1884, 0407, 0907, Hans Peter Madsen Rygaard Jensen, gift høker, 50, St. Annagade 4
1884, 0607, 0907, Gustaf Mattesson, gift garversvend, 57, Sygehuset
1884, 0507, 0907, August Ingvald Rasmussen, 1, søn af Petrine Sophie Jacobine Rasmussen, Fattiggaarden
1884, 0507, 0907, Peder Georg Madsen, 4 uger, søn af ugift Petra Rasmussen, Vestergade 28
1884, 1007, 1207, Peter Martin Larsen, 7 uger, søn af ugift Mette Kirstine Larsen, Pugestræde 26
1884, 1307, 1707, Søren Hempel, enkemand, cancelliraad og fhv. distriktslæge i Assens, 81, Klingenberg 16
1884, 1507, 1907, Marius Christian Johansen, 3 uger, søn af ugift Marie Jørgensen, Hunderup
1884, 1407, -, Gorm Andersen, gift instrumentsliber, 69½, Pugestræde 6
1884, 1807, 2307, Hjere Svend Rose, gift mursvend, 72, Holsedore 15
1884, 2107, 2807, Niels Peter Jensen, gift restauratør, 68, Flakhaven 10-12
1884, 2207, -, Heinrich Wiese, gift skrædersvend, 40½, Sygehuset
1884, 2407, 2907, Frederik Frederiksen, gift tømmersvend, 36, St. Knudsgade 5. Født 29.4.1848 i Søndersø
1884, 2507, 2907, Udøbt dreng, 5 uger, søn af kjøbmand W. Andersen, Vestergade 34
1884, 0108, 0608, Hans Peder Pedersen, 7 uger, søn af arbeidsmand Niels Pedersen, Vesterbro 38
1884, 0408, -, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Carl Casper Mader, Fattiggaarden
1884, 0608, 1308, Georg Gundelach, gift maler, 48, Kronprinsensgade 42
1884, 1608, 2108, Laurits Christian Jürgensen, gift kjøbmand, 42, Vestergade 33
1884, 2208, 2608, Ove Michael Bøgh, 7 maaneder, søn af fotograf Bøgh, Vestergade 52
1884, 2208, 2608, Jens Frederik Daniel Poulsen, 3 ¾ maaned, søn af ugift Marie Schuster, Pugestræde 28
1884, 2308, 2808, Hans Simon Nielsen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand Jens Nielsen, Allégade 6
1884, 2508, 2808, Johannes Axel Marius Madsen, 3 maaneder, søn af ugift Anna Camilla Marie Jensen, Vestergade 95
1884, 2508, 3008, Niels Carl Christian Nielsen, ugift tjenestekarl, 26, Sygehuset. Født 3.7.1858 i Skovby
1884, 2708, 0109, Johan Daniel Eis, 2 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Frederik Vilhelm Eis, Odinsgade 9
1884, 0209, 0609, Peter Stephan Petersen, 5½, maaned, søn af kontorist Steffen Petersen, Adelgade 2
1884, 0109, 0909, Christoffer Olsen Stegmann, enkemand og skrædermester, 78½, Kongensgade 3
1884, 0409, -, Christian Julius Carlsen, gift formand i Mineralvandsfabriken i Nørregade, 38, Sygehuset
1884, 0509, -, Niels Rasmussen, gift ølhandler, 61, Sygehuset
1884, 0409, 0909, Lars Meyer, ugift artist, 64, Fattiggaarden
1884, 0709, 1109, Jens Mathias Christian Jensen, handelslærling, 17, Vestergade 21
1884, 0709, -, Dødfødt dreng, søn af droschekusk Chr. Rasmussen, Dronningensgade 115
1884, 1309, 1809, Anders Christian Carlsen, gift sten- og billedhugger, 30, Vestergade 75. Født 25.6.1854 i Lyngaa
1884, 1309, 1809, Erik Lars Christian Petersen, 10½, søn af kulhandler Mads Petersen, Godthaabsgade 19
1884, 1309, 1809, Niels Frederik Møller, ugift tegnelærer, 70, Vestergade 88
1884, 1609, 2009, Jens Nielsen, gift arbeidsmand, 39, Fredensgade 12
1884, 1509, 2009, Laurits Lorentzen Hansen, gift former, 28, Heden 116. Født 12.8.1856 i Assens
1884, 1609, 1809, Dødfødt dreng, søn af murer Hans Larsen, Allégade 21
1884, 2309, 2709, Harald Martin Larsen, 6 uger, søn af fuldmægtig L. J. Larsen, Kingogade 4
1884, 2709, 0210, Hans Peter Knudsen, gift dugmager, 35, Allégade 27. Født 7.11.1848 i Husby
1884, 2709, 0310, Edvard Erritsø Theodor Lund, gift rebslagersvend, 57, Vindegade 111
1884, 2909, 0210, Hans Peter Bernhardt Jørgensen, 5 uger, søn af klodsemager Jørgen Christian Jørgensen, Vestergade 77
1884, 2909, 0310, Hans Mikkel Justesen, gift patrouillebetjent, 31, Allégade 8. Født i Fjellerup
1884, 0210, 0810, Carl Martinus Sørensen, 5 maaneder, søn af arbeidsmand Simon Sørensen, Thorsgade 63
1884, 0310, 0810, Hans Valdemar Sophus Rasmussen, 6 uger, søn af Sophie Mathilde Nielsen, Gormsgade 8
1884, 0610, 0810, Oluf Jensen, 9 dage, søn af arbeidsmand Hans Jensen, Vesterbro 82
1884, 0610, 1110, Thomas Jensen, 3½, søn af boghandler Hans Jensen, Overgade 19
1884, 1310, 1810, Niels Christian Henriksen, 12, søn af mursvend R. Henriksen, Heden 190
1884, 1309, -, Rasmus Mikkelsen, gift gaardeier, 54, i Lunde
1884, 1610, -, Niels Thorvald Andersen, 2 maaneder, søn af sergent H. Andersen, Godthaabsgade 4
1884, 2410, -, Niels Valdemar Christian Svendsen, 8 maaneder, søn af arbeidsmand H. C. Svendsen, Staalstræde 14
1884, 2610, 3110, Johannes Sørensen, gift jernstøber, 60, Søndergade 9
1884, 2610, 3010, Ludvig Carl Prindsholm, 15 uger, søn af arbeidsmand L. Prinsholm, Pugestræde 20
1884, 2910, 0111, Eilius Johannes Olsen, ½, søn af gartner Chr. Olsen, Vesterbro 46
1884, 0111, 0611, Marius Hansen, 1, søn af arbeidsmand Niels Hansen, Fredensgade 18
1884, 0311, 0711, Alexander Nielsen, 19. Født 7.10.1865 i St. Knuds Sogn. Søn af fhv. bryggerkusk J. Nielsen, Tvergade 13
1884, 0611, 1111, Anthon Eskild Thron, 1, søn af arbeidsmand Vilh. Thorn, Hunderupgade 2
1884, 1111, 1511, Mads Hansen, gift vognmand, 36, Vindegade 57. Født 17.6.1848 i Sanderum
1884, 1511, 2111, Christian Anton Assam, enkemand og forhen possementmager, 66 og 3 maaneder, Vestergade 67
1884, 1911, -, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Carl Niels P. Hempel, Langgade 27
1884, 2311, 2811, Niels Hansen, gift og forhen landmand, 72, Dampmøllen
1884, 2411, -, Otto Johan Stotz, 3, søn af navigationslærer Stotz, Kronprinsensgade 56
1884, 2611, 0212, Hans Poulsen, gift gaardeier, 51, i Sønder Næraa
1884, 2911, 0412, Emil Larsen, 2, søn af arbeidsmand Hans Larsen, Allégade 19
1884, 0312, -, Esben Secher Jens Henrik Søren Most, soldat, 19, Sygehuset
1884, 1112, -, Einar Adolph Andersen, 1 og 10 maaneder, søn af sergent Hans Andersen, St. Knudsgade 60
1884, 1312, 1812, Rasmus Christian Viggo Larsen, 5 maaneder, søn af Kirsten Jensen, Heden 80
1884, 1412, 1912, Mads Rasmussen, gift klodsemager, 67, Vestergade 81
1884, 1412, -, Lauritz Hansen, 2, søn af arbeidsmand Jørgen Hansen, Sygehuset
1884, 1312, -, Frants Hansen, enkemand og arbeidsmand, 44, Sygehuset
1884, 1812, 2412, Mads Hansen, gift arbeidsmand, 77, Dronningensgade 26
1884, 1812, 2212, Rasmus Peter Alfred Christensen, 1, søn af skrædersvend Jørgen Jørgensen Christensen, Hjallesevei
1884, 2612, 3112, Carl August Jensen, gift væver, 63, Fattiggaarden
1884, 3012, 03011885, Viggo Hardt, 4 maaneder, søn af kjøbmand Axel Hardt, Kongensgade 21
1884, 3012, -, Niels Johannes August Hjermind, 3½, søn af farver Hjermind, Sygehuset
1884, 3012, -, Rasmus Marius Mortensen, 4 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Mortensen, Sygehuset
1884, 3012, -, Anders Nielsen, gift arbeidsmand, 69, Sygehuset
1885, 0101, 0501, Jørgen Mortensen, 2 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Anders Mortensen, Vesterbro 82
1885, 0701, 1201, Rasmus Rasmussen, enkemand og bagermester, 63, Klingenberg 15
1885, 0601, -, Dødfødt dreng, søn af Maren Petrine Saysette, Vindegade 86
1885, 0701, 1201, Jørgen Christian Hansen, 8, søn af arbeidsmand Jørgen Chr. Petersen, Thorsgade 51
1885, 0301, -, Axel Lauritz Henning Peter Brandt, 3½, søn af meierist A. P. Brandt, Vesterbro 61
1885, 1101, -, Jens Andersen, gift smed, 53, i Brylle (død Hunderup Aa)
1885, 1101, 1601, Andreas Theodor Hee Borch, gift prokurator og cancelliraad, 60½, Vestergade 12
1885, 1201, 1901, Christian Rasmussen, ugift tjenestekarl, 24, i Næsby (Sygehuset). Født 19.1.1860 i Næsbyhoved Broby
1885, 1301, 1901, Rasmus Andersen, gift arbeidsmand, 73, Vesterbro 84
1885, 1301, 1901, Jørgen Rasmussen, enkemand og smedemester, 87, St. Knuds Kirkestræde 9
1885, 1801, -, Carl Heinrich August Schøier, 6 maaneder, søn af hornblæser Vilh. August Schøier, Fredensgade 13
1885, 1901, 2201, Jens Peter Olsen, 10 uger, søn af arbeidsmand H. C. Olsen, Odinsgade 7
1885, 1901, -, Carl Ludvig Falentin Maaløe, gift forvalter ved Laanekontoret, 47, Nørregade 10
1885, 2501, 2901, Johannes Pedersen, 3 maaneder, søn af melhandler Pedersen, Overgade 5
1885, 2501, 2901, Anders Christian Larsen, 3 maaneder, søn af bager Larsen, Søndergade 14
1885, 2801, 0302, Søren Iversen, 3, søn af Karen Kirstine Jørgensen, Dansestræde 10
1885, 3001, -, Jørgen Mogensen, ugift tjenestekarl, 35, Aaen ved Munkemølle
1885, 3101, 0602, Christian Christensen, gift arbeidsmand, 69, Dansestræde 10
1885, 0102, 0502, Niels Hansen, 29 dage, søn af kjøbmand Hansen, Hunderupgade 2
1885, 0202, 0602, Rasmus Christian Rasmussen, 4 uger, søn af smedesvend N. Rasmussen, Kirkegaardsallé 26
1885, 0502, 1002, August Christian Jørgensen, 4 maaneder, søn af landmand P. Jørgensen, Vindegade 116
1885, 0402, 0902, Holger Larsen, 6 uger, søn af arbeidsmand Vilhelm Larsen, Grønnegade 9
1885, 0302, 0902, Hans Holger Hansen, 9 uger, søn af smedesvend Jens Hansen, St. Gjertrudstræde 10
1885, 0702, 1302, Johan Andreas Ferdinand Ernlund, gift billedskjærer, 60, Vindegade 104
1885, 0602, 1302, Johannes Theodor Johansen, 13 og 9 maaneder, søn af enke Mette Kirstine Johansen, Claregade 17
1885, 1002, 1402, Marinus Alfred Kjærsgaard, 2 og 3 maaneder, søn af maskinarbeider Kjærsgaard, Jens Benzonsgade 8
1885, 1002, 1402, Hans Peter Jensen, ugift mælkehandler, 27½, Thorsgade 13
1885, 1202, 1802, Peter Steffensen, gift skrædersvend, 32, Hjallesevei 19
1885, 1602, 2002, Lars Christian Henrik Larsen, 8 uger, søn af restauratør P. C. Larsen, Albanigade 2
1885, 1502, -, Lars Hansen, enkemand og smedesvend, 51½, Albanigade 23
1885, 1202, -, Jens Christian Olsen, 11, søn af arbeidsmand Chr. Olsen, Sygehuset
1885, 1702, 1902, Henry Johansen, 6 dage, søn af pottemager C. H. Johansen, Pugestræde 9
1885, 1802, 2402, Jørgen Carl Christian Olsen, 1 og 3 maaneder, søn af farver Ole Olsen, Dronningensgade 27
1885, 2602, 0203, Carl Christian Jantzen Koefoed, 2½, maaned, søn af kjøbmand C. C. J. Koefoed, Dronningensgade 19
1885, 2302, -, Niels Christian Nielsen, 3 og 3 maaneder, søn af husmand Ole Nielsen, Sygehuset
1885, 2802, 0503, Hans Peder Madsen, gift skomagersvend, 30, Albanigade 38
1885, 0103, -, Frederik Dahlen Hansen, enkemand og farver, 84, Klingenberg 1
1885, 2502, -, Carl Valentin, gift hoteleier, 50 og 9 maaneder, Overgade 1
1885, 0503, 0903, Georg Nicolai Nielsen, 7 uger, søn af snedker C. K. Nielsen, Vesterbro 58
1885, 1103, -, Peter Rasmussen Møller, enkemand og bødker, 70, Fattiggaarden
1885, 1203, 1603, Jens Anton Jensen, 4 uger, søn af Abelone Kirstine Hansen, Allegade 8
1885, 1303, 1903, Bernhard Adolph Leonhard Poulsen, 18 og 9 maaneder. Født 16.7.1866 i St. Knuds Sogn. Søn af snedker B. Poulsen, Vestergade 67
1885, 1303, 1903, Ove Valdemar Martens, gift arbeidsmand, 49, Smedestræde 4
1885, 1403, -, Christian Nielsen, gift mursvend, 49½, Sygehuset
1885, 1603, 2103, Rasmus Crone, ugift handelscommis, 39, Kongensgade 7
1885, 1703, 2303, Morits Gotthold Krag, enkemand og forhen eier f Munkemølle, 89, Kongensgade 27
1885, 2403, 3003, Johan Johansen, cigarmager, 19, S. Annagade 2. Født 18.3.1866 i Nørre Lyndelse
1885, 2603, 3103, Japhet Julius Petersen, 6½, søn af smed Chr. V. Petersen, Vesterbro 41
1885, 2703, 0104, Lars Jeppesen Larsen, 19 og 9 maaneder. Født 24.6.1865 i Brenderup Sogn. Søn af detaillist P. J. Larsen, Heden 40
1885, 2603, 0104, Peder Carstens, enkemand og væver, 61, Bangsboder 21
1885, 2703, 3103, Christian Hansen, ugift, 27 og 9 maaneder. Født 12.7.1857 i Odense St. Knuds Sogn. Søn af slagter Christian Hansen, Heden 196
1885, 2803, 0404, Morten Christensen, ugift fattiglem, 56, Fattiggaarden
1885, 0204, 0804, Absalon Petersen, 1 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand R. Petersen, Lille Gasværksvei 5
1885, 0804, 1404, Lars Mortensen Bruun, gift arbeidsmand, 44, Bjerggade 3
1885, 0804, 1604, Axel Hardt, enkemand og forhen proprietær i Haarslev, 89, Kongensgade 43
1885, 0904, 1304, Hans Peter Engdahl Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af bagersvend H. P. Hansen, Jens Benzonsgade 15
1885, 0904, -, Otto Bay, handelslærling, 16
1885, 1204, 1804, Frode Fredegode Gjersing, gift skolebestyrer, 61, Søndergade 5
1885, 1404, -, Andreas Hansen, enkemand og fattiglem, 72, Sygehuset
1885, 1504, 2004, Harald August Thomsen, 9 maaneder, søn af postexpedient Thomsen, Overgade 6
1885, 1704, -, Frantz Albert Anton Brehn, enkemand og fhv. kjøbmand, 62, Holsedore 13
1885, 1804, -, Lars Rasmussen, gift arbeidsmand, 36, Sygehuset
1885, 2204, 2804, Frederik Ludvig Jørgensen, maskinarbeider, 18, Kongensgade 66. Født 24.3.1867 i Odense St. Knuds Sogn
1885, 2304, 3004, Christian Stengel Hansen, 11 og 9 maaneder, søn af husmand P. Hansen, Vesterbro 101
1885, 3004, 0405, Jens Peter Jensen, 3 timer, søn af arbeidsmand F. C. Jensen, Grønnegade 11
1885, 2804, 0405, Hans Christian Larsen, snedkersvend, 23, Gothersgade 10, Kjøbenhavn
1885, 2904, -, Alfred Simon Jensen, 3½, søn af garver Jensen, Sygehuset
1885, 2904, 0505, Hans Nielsen, ugift, 72, fra Fraugde (Sygehuset)
1885, 0105, 0805, Nis Carstensen Juhl, gift og forhen kjøbmand, 33, Vindegade 86
1885, 0305, -, Ditlev Lind Jørgensen Raarup, gift og afskediget overvagtmester, 67, Vindegade 125
1885, 0105, 0705, Fridtleff Valdemar Hansen, gift typograf, 40, Thorsgade 34
1885, 0405, 0905, Christian Emil Nielsen, 2, søn af murer Niels Fred. Nielsen, Fredensgade 28
1885, 0605, 1205, Jørgen Christensen, gift rugbrødbager, 44, Kongensgade 8
1885, 0905, -, Jørgen Jørgensen, ugift landmand, 25, Kronprinsensgade 13
1885, 1405, 1905, Erik Henrik Rasmussen, gift og forhen skolelærer, 82, Dronningensgade 14
1885, 1705, 2105, Niels Hansen, enkemand og væver, 64½, Klaregade 9
1885, 1805, 2305, Niels Hansen, gift mursvend, 34, Fredensgade 21
1885, 2105, 2605, Harald Henrik Georg Rasmussen, kontorist, 19, Graabrødrestræde 16. Født 16.9.1865 i Odense Frue Sogn
1885, 1905, 2605, Rasmus Nielsen, enkemand og aftægtsmand i Fraugde Sogn, 67, Sygehuset
1885, 2105, 2605, Knud Hansen, enkemand og arbejdsmand, 75, Fattiggaarden
1885, 2205, 2605, Jens Christian Petersen, ugift tjenestekarl, 33, Thorsgade 51. Født 6.4.1852 i Balum Sogn
1885, 2405, -, Christian Ravn Petersen, stud. polyt., 26, Kongensgade 37
1885, 2405, 3005, Hans Christian Larsen, enkemand og væver, 32 og 9 maaneder, Holsedore 29
1885, 2905, 0206, Preven Andreas Braberg, gift kobbersmed, 79, Hunderup Mark
1885, 0106, 0606, Niels Peder Hansen, gift smed, 34, Thorsgade 48. Født 1852 i Killerup, Frue Landsogn
1885, 0306, 0906, Rasmus Nielsen, enkemand og fhv. gaardejer, 51, Vindegade 104
1885, 3105, 0806, Hans Rasmussen, gift og fhv. arbejdsmand, 71, Højbjerg i Ubberud Sogn
1885, 1006, -, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Andersen, Middelfart Landevej 69
1885, 1206, 1506, Otto Hansen, 5 maaneder, søn af ugift Hanne Hansen, Grønnegade 34
1885, 1206, 1706, Anders Viggo Rasmussen, 8 uger, søn af tømmersvend N. Rasmussen, Gormsgade 2
1885, 1506, -, Christian Bertel Nielsen, tjenestekarl, 17, Sygehuset
1885, 1206, -, Knud Frederik Madsen, ugift sekondlieutenant, 27 Sygehuset
1885, 1506, 2206, Peter Julius Hagenau, ugift skrædder, 69, Klaregade 28
1885, 1706, 2206, Carl Frederik Ditlef Gregersen, 3 uger, søn af Vilhelmine Henriette Gregersen, Bjerggade 3
1885, 2206, 2706, Lars Christian Christensen, gift lærer ved Borgerskolen, 57, Kronprinsensgade 6
1885, 2506, 3006, Klaus Henrik Rasmussen, matros fra Marstal, 20, Sygehuset
1885, 2706, 0307, Rasmus Hansen, gift gaardejer, 39, Fraugde Kjærby (Sygehuset)
1885, 2806, -, Valdemar Nielsen, enkemand og vejerassistent, 46, Sygehuset
1885, 0107, 0407, Hans Villiam Petersen, 1½, søn af arbejdsmand Ch. Petersen, Tværgade 22
1885, 0107, 0707, Lars Andersen, ugift tjenestekarl, 64, Vestergade 73
1885, 0207, -, Mouritz Larsen, gift kreaturhandler, 39, i Skydebjerg (Sygehuset)
1885, 0707, 1407, Christian Theodor Nielsen Holst, gift skomager, 37, Vestergade 94
1885, 0707, -, Jens Hansen, gift smed, 49½, Sygehuset
1885, 2307, 2707, Jens Peter Nielsen, 18 dage, søn af ugift Nicoline Nielsen, Thorsgade 11
1885, 2207, -, Jørgen Nielsen, gift træarbejder, 72, Biskorup
1885, 2207, -, Jens Claudius Christensen, ugift konditor, 70, Fattiggaarden
1885, 2707, 3107, Ole Nielsen Blom Holm, ugift oh fhv. bager, 49, Staalstræde 11 (Sygehuset)
1885, 2807, 0308, Peter Jensen, gift høker, 78, Klaregade 2
1885, 2807, 0408, Jens Frederik Lund, gift mursvend, 54, Fattiggaarden
1885, 2807, 0308, Hans Waldemar Langkilde, gift skibsbygmester, 37, Godthaab. Født 7.2.1848 i Vor Frue Landsogn
1885, 3007, 0308, Jørgen Pedersen, 3 uger, søn af arbejdsmand Jørgen Chr. Pedersen, Thorsgade 51
1885, 3007, 0508, Lars Larsen, gift partikulier, 71½, Vindegade 33
1885, 3107, 0708, Martinus Luther Mortensen, gift kobbersmedsvend, 39½, Arbejderboligerne ved Glasværket
1885, 0608, 1008, Carl Sofus Hartmann, 3 uger søn af ugift Maren Sophie Jensen, Albanigade 17
1885, 0608, -, Peter Joseph Langsjedel Petersen, gift røgter, 52 og 9 maaneder, Sygehuset
1885, 1008, 1308, William Eriksen, 2½, søn af ugift Rasmine Eriksen, Odinsgade 7
1885, 1508, -, Carl Eriksen, 2 og 4 maaneder, søn af gartner H. Eriksen, Godthaabsgade 4
1885, 1608, 2208, Hans Peer Frederiksen, ugift cigarmager og fhv. sømand, 21 og 9 maaneder, Vindegade 104 (Sygehuset)
1885, 1808, -, Dødfødt dreng, søn af uhrmager Chr. Jacobsen, Vestergade 62
1885, 2308, 2908, Anders Pedersen, gift arbejdsmand, 56, Godthaabsgade 25
1885, 2408, 2908, Niels Nielsen, ugift tømmersvend, 77, Fattiggaarden
1885, 2608, 2808, Niels Hansen, 5 dage, søn af stentrykker Carl Ferdinand Hansen, St. Knudsgade 14
1885, 2608, 0109, Frederik Vilhelm Ferdinand Christiansen, 13 og 4 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Brodersen Christiansen, Vesterbro 18
1885, 2908, 0409, Peter Laurits Petersen, 21½, ugift blikkenslagersvend, St. Knudsgade 4 (Sygehuset)
1885, 0309, 0909, Peter Christian Christensen, gift bødkermester, 29, St. Knuds Kirkestræde 1
1885, 0509, 0909, Peter Marius Christiansen Jensen, 2, søn af arbejdsmand Rasmus Mortensen, Klaregade 22
1885, 0509, 0909, Oscar Valdemar Hansen, 7 dage, søn af skomagersvend Hans Hansen, Graabrødre Stræde 16
1885, 0509, -, Anders Hansen, gift boelsmand, 58, i Paarup (Sygehuset)
1885, 1009, 1509, Jens Hansen, 8, søn af kjøbmand Hansen, Hunderupgade 2
1885, 1109, 1209, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Carl Nielsen, Holsedore 35
1885, 1009, -, Hans Larsen, enkemand og arbejdsmand, 48, Sygehuset
1885, 1609, 1909, Hans Anders Hansen, 2 dage, søn af maskintegner A. C. Hansen, Jens Benzonsgade 3
1885, 2309, 2909, Jens Peter Andersen Brødergaard, separeret og sadelmagersvend, 39, Grønnegade 12 (Sygehuset)
1885, 2509, 0210, Hans Jacob Møller, gift, fhv. bagermester og gjæstgiver, 68 og 9 maaneder, Vestergade 92
1885, 2609, 2909, Udøbt dreng, 1 time, søn af murer Peter Jørgensen, Heden 180
1885, 3009, 0510, Christian Erik Christiansen, 11 dage, søn af arbejdsmand R. Christiansen, Fredensgade 3
1885, 0310, -, Rudolf Christoffer Theodor Jantzen, 3, søn af tobaksspinder Jantzen, Fisketorvet 5
1885, 0410, -, Jens Peter Andersen, enkemand og smed, 61, Sygehuset
1885, 0910, -, Marius Hansen, 6 og 3 maaneder, søn af afdøde husmand R. Hansen, Vesterbro 51
1885, 2109, -, Hans Larsen, fraskilt sømand, 70, Nørrebro 77 (Sygehuset)
1885, 1510, 2210, Georg Frederik Schiøtt, enkemand og fhv. kjøbmand, 81, Lille Parcelvej 4
1885, 1410, -, Niels Christian Andersen, enkemand og røgter, 68, Sygehuset
1885, 3010, 0311, Laurits Anton Madsen, 4 uger, søn af bødker Jørgen Madsen, Ridehusgade 30
1885, 3110, 0711, Niels Clausen, enkemand og urtemand, 73, Heden 38
1885, 0211, -, Anders Jørgensen, ugift tjenestekarl, 29, Sygehuset
1885, 0511, 1011, Laurits Christian Nielsen, 6 uger, søn af Christine Sophie Jørgensen, St. Knudsgade 22
1885, 0711, -, Peter Klausen, 4, søn af gaardejer Frederik Clausen, Bellinge (Sygehuset)
1885, 1211, 1911, Frederik Ferdinand Hansen, enkemand og tobaksfabrikant, 74, Vestergade 92
1885, 1311, 1611, Peter Hannibal Holger Jensen, 4 og 3 maaneder, søn af mursvend Hans Jensen, Vindegade 131
1885, 1311, 1711, Andreas Lorentzen, 2, søn af uhrmager Lorentzen, Vestergade 46
1885, 1611, 2311, Hans Rasmussen, gift arbeidsmand, 63 og 10 maaneder, Holsedore 35
1885, 1711, 2311, Thomas Johansen, 1 time, søn af hattemager C. H. Johansen, Fredensgade 24
1885, 2211, 2811, Andreas Hansen, gift tobakspinder, 60, Graabrødre Stræde 14
1885, 2611, 0212, Niels Christian Hansen, 3, maaneder, søn af arbeidsmand Hans Hansen, Godthaabsgade 27
1885, 2811, 0412, Johan Claus Ernst Clausen, handelscommis, 19½, Vestergade 40
1885, 0512, -, Dødfødt dreng, søn af tømrer Anders Jensen, Bjerggade 12
1885, 0612, 1012, Villy Carl Christian Nielsen, 7 uger, søn af Anna Thora Christine Nielsen, Vesterbro 47
1885, 1412, 1812, Rasmus Poulsen, enkemand og particulier, 70, Kjøbenhavn
1885, 2112, 2812, Peter Sørensen, gift rugbrødbager, 58, Vindegade 71
1885, 2212, 2912, Marius Lauritz Madsen, 1 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Ole Madsen, Absalonsgade 18
1885, 2212, -, Hans Hansen, gift skrædder, 22, Sygehuset
1885, 2612, 04011886, Jens Petersen, gift læderhandler, 50, Vestergade 10
1885, 2512, 3012, Hans Peter Hartvig Raffenberg, 7 maaneder, søn af snedker Peter Raffenberg, Hunderupgade 4
1885, 2812, 04011886, Niels Jørgensen, gift smed, 59, Klaragade 10
1886, 0701, 1201, Frederik Valdemar Hansen, 14 dage, søn af tømrer Julius Hansen, Godthaabsgade 17
1886, 0701, -, Christian Larsen, gift husmand, 49½, i Vissenbjerg (Sygehuset)
1886, 1001, 1501, Hans Carl Møller, gift kjøbmand, 63, Graabrødreplads 1
1886, 1101, 1601, Christian Peter Jørgensen, ½, søn af ugift Sophie Christiansen, Odinsgade 24
1886, 1101, 1601, Frederik Christian Hansen, enkemand og fhv. marskandiser, 56 og 9 maaneder, Albanigade 24
1886, 0701, 1501, Julius Hansen, gift matros, 32, fra Norge (Sygehuset)
1886, 1101, 1801, Mads Henrik Madsen, 3 og 3 maaneder, søn af detaillist Knud Madsen, Vesterbro 86
1886, 1301, 1901, Jørgen Larsen, gift skrædermester, 63½, Hunderupgade 42
1886, 1601, -, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand C. Schnackenburg, Vestergade 35
1886, 1801, 2501, Hans Emil Christensen, 8½, søn af arbeidsmand Niels Christensen, Heden 58
1886, 1801, -, Christian Peter Larsen, ugift malersvend, 27, Sygehuset
1886, 2101, 2801, Carl Emil Nielsen, ugift handelscommis, Claregade 16. Født 21.2.1850 i Odense St. Knuds Sogn
1886, 1901, -, Jørgen Christian Hansen, tjenestekarl, 19, Sygehuset
1886, 2101, -, Dødfødt dreng, søn af bagersvend J. P. Jensen, Odinsgade 38
1886, 2501, 0102, Frederik Christian Larsen, gift arbeidsmand, 37, Heden 64. Født i Overholluf
1886, 2301, 2901, Hans Christiansen Gynthersen, rekrut, 23, ved 16 Bataillon (Sygehuset)
1886, 3101, -, Holger Larsen, 1, søn af tømrer Mads Larsen, Gormsgade 10
1886, 0202, 0802, Svend Herman Julius Andreasen, ½, søn af mursvend Simon Julius Andreasen, Sygehuset
1886, 07402, 1102, Sophus Reinholt Ingolf Johansen, 4, søn af slagter P. Johansen, Dømmestrup
1886, 0702, 1202, Carl Christian Magnus Siewecke, 4 og 9 maaneder, søn af restauratør Siewecke, Fruens Bøge
1886, 1002, 1502, Niels Anton Schmidt, 3½, søn af væver Chr. Schmidt, Sygehuset
1886, 1002, 1502, Sophus Emilius Møller, 7, søn af billedhugger C. Møller, Thorsgade 52
1886, 1202, 1802, Adam Christopher Johansen, gift møllersvend, 51, Hjallesevei 1
1886, 1302, -, Vesly Martin Thorsen, 3 maaneder, søn af skrædder P. H. Thorsen, St. Knuds Kirkestræde 9
1886, 1102, -, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Andersen, Sygehuset
1886, 1602, 2002, Anders Valdemar Gustav Emil Alfred Rasmussen, 9 maaneder, søn af Marie Andersen, Odinsgade 9
1886, 2202, -, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Lars Nielsen Prinsholm
1886, 2802, 0503, Anders Peter Andersen, 8 maaneder, søn af arbeidsmand J. Chr. Andersen, St. Knudsgade 30
1886, 2502, 0203, Christian Andersen, 2½, søn af sadelmager F. E. Andersen, Kongensgade 47
1886, 0103, 0803, Rasmus Peter Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af bager R. Rasmussen, Klingenberg 15
1886, 0103, 0603, Marius Abrahamsen, enkemand og arbeidsmand, 63, Kongensgade 48
1886, 2802, -, Rasmus Hansen, gift arbeidsmand, 49½, Sygehuset
1886, 0203, -, Rasmus Petersen, ugift arbeidsmand, 55, Fattiggaarden
1886, 0503, 0803, Hans Richard Hansen, 8 maaneder, søn af mursvend Peder Hansen, St. Knudsgade 13
1886, 0703, 1103, Marinus Mathiesen, gift og fhv. vognmand, 23½, Allégade 19
1886, 0503, -, Jens Frandsen, enkemand og aftægtsmand, 80, Sygehuset
1886, 1503, 2203, Johannes Rasmus Johansen, enkemand og fhv. høker, 79, Søndergade 11
1886, 1603, 2303, Rasmus Rasmussen, ugift particulier, 77, Grønnegade 7
1886, 1403, 1803, Frits Nielsen, 12 dage, søn af skomager Niels Anders Nielsen, Dronningensgade 33
1886, 1803, -, Frants Henry Rasmussen, 20 dage, søn af skuespiller Rasmussen, Albanigade 34
1886, 1803, 2203, Carl Georg Christensen, 4½ maaned, søn af Caroline Margrethe Christensen, Fattiggaarden
1886, 1803, 2903, Niels Heinrich Schmidt, gift og fhv. kjøbmand, 80½, Vestergade 39
1886, 2703, 0204, Hans Peter Petersen, enkemand og sporemager, 79, Holsedore 5
1886, 3003, -, Anders Peter Petersen, enkemand og skipper, 66, Sygehuset
1886, 0204, 0704, Frederik Georg Mikkelsen, gift arbeidsmand, 63, Fattiggaarden
1886, 0304, 1204, Poul Nielsen, gift murer og aftægtsmand, 80, Hunderup Mark
1886, 0104, -, Just Axel Rahbek, ½, søn af sergent Peter Rahbek, Allégade 54
1886, 1303, 1803, Rasmus Lauritz Larsen, 1, søn af ugift Ane Cathrine Andersen, Dansestræde 8
1886, 0804, 1304, Jeppe Jørgen Hansen, gift arbeidsmand, 64, Albanigade 15
1886, 1004, 1504, Johan Peter Jespersen, 4 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand P. Jespersen, Middelfart Landevei 27
1886, 1004, 1504, Hans Peter Frederik Larsen, tjenestekarl, 23½, Sygehuset
1886, 1204, 1704, Hans Nielsen, enkemand og røgter, 76, Fattiggaarden
1886, 1104, 1704, Julius Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af tømrer H. Jensen, Heden 84
1886, 1304, 1604, Laurits Hansen, 16 dage, søn af skrædder Chr. Hansen, Thorsgade 43
1886, 1604, -, Dødfødt dreng, søn af skrædersvend Chr. Andersen, St. Knudsgade 32
1886, 1704, 2404, Anders Hansen, gift arbeidsmand, 33, Gormsgade 1. Født 16.5.1852 i Øxendrup Sogn
1886, 1504, -, Hans Rasmussen, tjenestekarl, 13½, Sygehuset
1886, 2304, -, Jens Lauritz Jensen, 9 dage, søn af husmand Lars Jensen, Sygehuset
1886, 2504, 2804, Niels Jørgen Rasmussen, 7 maaneder, søn af arbeidsmand Rasmussen, Middelfart Landevei 65
1886, 2804, 0405, Thorvald Andersen, 5½, søn af handelsagent H. Andersen, Vestre Stationsvej 48
1886, 2804, 0405, Vilhelm Alexander Riemer, ugift gartner, 58, Fattgigaarden
1886, 2904, 0605, Frederik Vilhelm Ferdinand Frederiksen, ritmester og branddirektør, 66, Vestre Stationsvej
1886, 0205, -, Mads Larsen, enkemand og gaardmand, 79, Sygehuset
1886, 0305, 0805, Gustav Carl Storm, gift glasarbeider, 41, Glasværket
1886, 0505, 1105, Hans Peter Hansen, ugift klodsemager, 21, Gormsgade 10. Født 1864 i Sanderum
1886, 0805, 1005, Niels Laurits Andersen, 5 dage, søn af skrædder Rasmus Andersen, Torvet 8
1886, 0705, 1305, Niels Vilhelm Johan Løngreen, 13, søn af fuldmægtig Løngreen, Vestergade 78
1886, 0805, 1305, Hugo van der Lieth, gift kjøbmand, 39, Overgade 11
1886, 0805, 1405, Nicolai Nielsen, gift skomager, 41, Holsedore 11
1886, 1405, -, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Joh. Chr. Larsen, Albanigade 61
1886, 2005, 2505, Vilhelm Christian Larsen, gift sadelmager, 57, Vestergade 57
1886, 2005, 2505, Jørgen Jensen, gartnerlærling, 17, søn af Jens Jørgensen, Fredensgade 12
1886, 2105, -, Olaf Christian Alexander Christiansen, 3, søn af sergent Peter Christiansen, St. Knuds Kirkestræde 12
1886, 2305, 3105, Erik Ernst Iversen, gift glasmester, 29½, Overgade 6. Født i Aastrup, Slesvig
1886, 2605, 2805, Michael Lokdam, 9 maaneder, søn af detaillist C. A. J.Lokdam, Fisketorvet 8
1886, 1605, 2105, Sophus Christian Julius Hein, enkemand og praktiserende læge, 71, Vestergade 72
1886, 2505, 3105, Ernst Christian Heuer, gift snedkermester, 60, Olaf Ryesgade 4
1886, 2805, 0106, Johan Lars Demant, 4 maaneder, søn af reparatør Hans Demant, Vindegade 74, St. Hans Sogn
1886, 0306, 0706, Christian Vitting Nicolaisen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand N. V. Nicolaisen, Jens Benzonsgade 15
1886, 0906, 1206, Johannes Petersen, 2, søn af arbeidsmand Hans Petersen, Fredensgade 38
1886, 1106, 1606, Carl Rasmus Anton Jørgensen, 11 uger, søn af droschekusk Hans Jørgensen, Thorsgade 39
1886, 1306, 1806, Peder Christian Jeppesen, gift mursvend, 34, Gormsgade 1. Født 12.5.1852 i Bregnemose
1886, 1706, -, August Peter Andersen, 7, søn af oversergent Andersen, Hunderupgade 6
1886, 1706, 2206, Alfred Hjermind, gift handelsagent, 24, Albanigade 17. Født 21.7.1861 i Viborg, Søndre Sogn
1886, 2406, 2806, Carl Simon Sørensen, 6 dage, søn af arbeidsmand Simon Sørensen, Thorsgade 63
1886, 2406, 0107, Niels Madsen, gift arbeidsmand, 53, Pogestræde 26
1886, 0207, -, Christian Frederik Vilhelm Køcks, 11 uger, søn af sergent Jørgen J. Køcks, heden 134
1886, 0207, 0807, Claus Duch, enkemand og gartner, 56, Arbeiderboligerne
1886, 0907, -, Knud Knudsen, rekrut ved 2. Dragonregiment, 21, Sygehuset
1886, 1507, 2007, Hans Jørgen Sørensen, 3 uger, søn af Ane Frederikke Mikkelsen, Bolbro
1886, 1907, 2407, Anders Christensen, gift arbeidsmand, 75½, Adelstræde 13, stuen
1886, 2007, 2407, Christian Valdemar Rosenlund Nielsen, 2 og 4 maaneder, søn af væver Søren Nielsen, Gormsgade 1
1886, 2107, 2607, Carl Peter Hjernø, gift modelsnedker, 46, Kirkegaardsallé 29
1886, 2207, -, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Carl Nielsen, Fredensgade 15
1886, 1407, -, Andreas Theodor Petersen, gift malersvend, 28½, Jens Benzonsgade 19
1886, 2207, -, Hans Møller, gift skolelærer i Høiby, 46, Sygehuset
1886, 2207, -, Anders Christian Hansen, gift husmand i Tommerup, 61, Sygehuset
1886, 2707, 0208, Lars Sørensen, gift arbeidsmand, 44, Odinsgade 34
1886, 2507, 2907, Viggo Helm-Petersen Holm, 4½ maaned, søn af kjøbmand Julius Holm, Vestergade 43
1886, 0208, 0608, Christian Jeppesen, 2½, søn af mursvend P. C. Jeppesen, Gormsgade 1
1886, 0408, 0708, Marten Petersen Gadeberg, gift snedkersvend, 38, St. Knudsgade 27
1886, 0308, 0908, Johannes Henry Lüders, 3 uger, søn af bogholder A. V. Lüders, Albanigade 24
1886, 0408, 0708, Peter Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af fiskehandler Nielsen, Horsetorvet (Sygehuset)
1886, 0308, 0908, Hans Christian Knudsen, 9 uger, søn af sognefoged N. Knudsen, Hunderup  
1886, 0708, 1308, Claus Ernst Heilmann, enkemand og fhv. veiinspektør, 83 og 9 maaneder, Vindegade 78
1886, 1208, 1608, Hans Charles Georg Jensen, 4, søn af arbeidsmand Hans Jensen, Vindegade 102
1886, 1408, 1708, Andreas Jensen, 3 maaneder, søn af detaillist And. Jensen, Hunderupgade 21
1886, 1408, 2008, Poul Christian Hansen, gift murmester, 69, Vindegade 75
1886, 1708, 2008, Christopher Gangelhoff, 2 maaneder, søn af Henriette Sophie Gangelhoff, Fredensgade 10
1886, 1808, 2108, Carl Christian Petersen, 16 uger, søn af Johanne K. Petersen, St. Knudsgade 5
1886, 2208, 2808, Hans Rasmussen, gift arbeidsmand, 72, Heden 38
1886, 2208, 2708, Lars Madsen, gift arbeidsmand, 53, Thorsgade 71
1886, 2408, -, Jens Peter Petersen, gift og pens. skolelærer, 76, Gormsgade 2
1886, 2508, 2808, Carl Christian Hansen, 2 maaneder, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen, Vindegade 92
1886, 2508, 0109, Hans Jacob Fich, gift skomagermester, 62, Thorsgade 75
1886, 2608, 0109, Anders Christiansen, 7 uger, søn af banemester A. Christiansen, Vestre Stationsvei 26
1886, 3008, -, Lars Pedersen, gift husmand i Fraugde, 73½, Sygehuset
1886, 3008, 0409, Hans Christian Hansen, tjenestekarl, 20, Sygehuset. Født 20.12.1846 i Mesinge Sogn
1886, 3108, 0609, Magnus Jørgensen, 1, søn af arbeidsmand Jørgensen, Fredensgade 34
1886, 0509, 1109, Carl Frederik Ferdinand Emanuel Hansen, 7 maaneder, søn af arbeidsmand Emil Fr. Hansen, Thorsgade 69
1886, 1409, 2009, Lars Viggo Steenberg, 3 maaneder, søn af slagtermester Steenberg, Vesterbro 19
1886, 1609, 2209, Anton Vilhelm Valdemar Crone, typograf, 23, Vindegade 80. Født i Odense
1886, 1509, 1809, Laurits Peter Madsen, 7 uger, i Særslev, søn af Ane Marie Madsen, i Heden 106
1886, 1509, 2009, Thorvald Carl Thomas Eriksen, 3 maaneder, søn af handelscommis Hans Peter Eriksen, Allégade 15
1886, 1709, -, Peter Henrik Ludvig Petersen, 3½, søn af kulhandler Laurits Petersen, Sygehuset
1886, 2309, 2709, Thomas Ludvig Møller, 4 uger, søn af skrædermester A. Møller, Kongensgade 22
1886, 2609, 0210, Hans Hansen, ugift arbeidsmand, 31, Olaf Ryesgade 6
1886, 2709, 0510, Christian Peter Georg Fentz, gift møllebygger, 30, Jens Benzonsgade 11. Født 8.1.1856 i Odense Frue Sogn
1886, 2809, 0210, Hans Laurits Hansen, 3 uger, søn af arbeidsmand Anders Hansen, Odinsgade 5
1886, 2809, -, Jørgen Jørgensen, gift murmester, 67, Vestergade 60
1886, 3009, 0510, Georg Alexander Lund Petersen, 9 maaneder, søn af kjøbmand Theodor Petersen, Albanigade 38
1886, 0110, 0510, Martin Christian Knudsen, 4 maaneder, søn af murer Anders Knudsen, Odinsgade 46
1886, 0410, -, Knud Holger Karmark, 17, søn af kapitain Karmark, Hjallesevei 3
1886, 0610, -, Jens Christensen, gift farversvend, 62, Sygehuset
1886, 1310, 1610, Einer Laurits Nielsen, 3, søn af kjøbmand Th. Nielsen, Vesterbro
1886, 1810, 2510, Carl Marius Jensen, gift snedkermester, 29 og 9 maaneder, Vestergade 91. Født 12.12.1856 i Odense Frue Sogn
1886, 2110, -, Regnar Halfdan Christensen, ugift cand. pharm, 26, Olaf Ryesgade
1886, 2210, 2810, Thomas Antonius Leonhard Bhutto, gift sigarmager, 65, St. Knudsgade 19
1886, 2310, -, Carsten Jensen Hansen, enkemand og hoffrisør, 75, Sygehuset
1886, 2210, 2810, Emanuel Theodor Duch (tvilling), 3 uger, søn af skrædersvend Duch, Vesterbro 13
1886, 2510, 2810, Einer Charles Duch (tvilling), 3 uger, søn af skrædersvend Duch, Vesterbro 13
1886, 2710, 0211, Axel Vilhelm Christian Simonsen, 4, søn af murmester Chr. Simonsen, Absalonsgade 2
1886, 3010, 0411, Christian Frederik Stæhr, ugift snedkermester, 66, Vesterbro 49
1886, 3110, 0511, Rasmus Peter Marius Jensen, 2½, søn af klodsemager Jørg. P. Jensen, Fredensgade 3
1886, 2910, 0411, Anders Christian Lindhardtsen, 4 maaneder, søn af Maren Kirstine Petrine Krog, Vindegade 8
1886, 0211, 0811, Knud Andersen, gift skrædermester, 83, Albanigade 23
1886, 0411, 1111, Rasmus Hansen, gift arbeidsmand, 81, Klaregade 22
1886, 0811, 1311, Rasmus Nielsen, enkemand og arbeidsmand, 83, Fattiggaarden
1886, 1211, -, Lars Jensen, gift husmand i Birkende, 58, Sygehuset
1886, 1411, 1911, Adolph Stephani Johannes Petersen, 11 uger, søn af typograf Petersen, St. Knuds Kirkestræde 8
1886, 1711, 2211, Anders Jacobsen Mørk, gift arbeidsmand, 51, Thorsgade 73
1886, 1811, 2311, Knud Larsen, gift arbeidsmand, 29, ved Sukkerkogeriet (Sygehuset). Født 2.10.1857 i Refsvindinge
1886, 2111, 2611, Niels Christian Nielsen, gift arbeidsmand, 35, Thorsgade (Sygehuset). Født 8.1.1851 i Sanderum
1886, 2211, -, Dødfødt dreng, søn af formand Lars Rasmussen, Kildemosehuset
1886, 2411, 3011, Johannes Frederik Maibom, 2, søn af maskinfabrikant Maibom, Vestergade 72
1886, 2811, 0612, Carl Frederik Andersen, gift pensionist, 70, Pugestræde 15
1886, 3011, 0612, Lars Hansen Knudsen, gift arbeidsmand, 35, Arbeidsanstalten
1886, 0412, 1012, Christen Clausen Knudsen, gift fyrbøder, 62, Vindegade 71
1886, 0912, 1512, Emmanuel Emil Nielsen, gift typograf, 41, Heden 48
1886, 1812, 2212, Verner Jesper Andreas Brøndum, 2 og 3 maaneder, søn af restauratør Brøndum, Vindegade 102
1886, 1812, 2212, Udøbt dreng, ½, søn af arbeidsmand M. P. Hansen, Allégade 58
1886, 1912, -, Frederik Løvenørn Cæzar Napoleon v. Wernich, ugift og pens. premierlieutenant, 57, Sygehuset
1886, 2312, 2912, Hans Jespersen, gift, fhv. kjøbmand og pakmester, 44, Vestergade 60
1886, 2312, 3012, Olaf Peter Charles Larsen, 2 og 9 maaneder, søn af mursvend Larsen, Albanigade 15
1886, 2312, 3012, Johan Christian Løngreen, gift smedemester, 81, Nørregade 13
1886, 2912, Udøbt dreng, søn af barber N. E. Probst, Klaregade 2
1886, 3012, 03011887, Carl Emil Hansen, 11 maaneder, søn af høker H. C. Hansen, Heden 32
1882, 0101, 0601, Ane Marie Beck, f. Juhl, gift, 26½, Tværgade 5. Missionær H. Chr. Beck
1882, 0301, 0901, Marie Hedevig Larsen f. Moldrup, gift, 32 og 9 maaneder, Vestergade 21. Isenkræmmer Hans Larsen
1882, 1101, -, Mette Cathrine Ewald f. Sørensen, gift, 46, Albanitorv 3. Ejendomshandler Søren Jensen Ewald
1882, 1101, 1601, Caroline Vilhelmine Sørensen, 5, datter af arbejdsmand Vilhelm Richardt Sørensen, Vindegade 59
1882, 1401, 2001, Birthe Marie Jørgensen, enke, 78, Vesterbro 2. Væver Jørgen Nielsen
1882, 1201, 1801, Frederikke Kirstine Sofie Juliane Demant, enke, 66, Slotsgade 60. Snedker Frederik Demant
1882, 1201, -, Lovise Bolette Ulrikke Cortsen, ugift, 67, Vestergade 40
1882, 1901, 2601, Ane Marie Jørgensen f. Springer, enke, 78, Villestofte, Paarup Sogn. Urtemand Jørgen Jørgensen
1882, 2001, 2601, Jensine Frederikke Caroline Kristine Jørgensen, gift, 31½, Vindegade 18. Handskemager Daniel Frederiksen
1882, 2101, 2701, Cecilie Marie Svarrer, gift, 70, gamle Latinskole. Opsynsmand Peder Kryssing
1882, 2101, 2801, Hansine Caroline Hansen, 4, datter af møllebygger Julius Hansen, Godthaabsgade
1882, 2401, 3001, Marie Ernestine Svendsen, 3, datter af murmester Hans Christian Svendsen, Fredensgade 20
1882, 2501, -, Edle Dorthea Lagoni f. Holm, enke, 68, Kongensgade 28. Lærer O. F. Lagoni
1882, 2701, -, Ane Dorthe Schæfer f. Nielsdatter, enke, 73, Vesterbro 72. Depotsergeant Schæfer
1882, 2801, 3001, Nyfødt pige, datter af ugift Karen Kirstine Nielsen, i Aasum
1882, 0202, 0602, Ragna Marie Jensen, 18 uger, datter af tobaksspinder N. J. Jensen, Holsedore 27
1882, 0902, 1302, Caroline Petrine Bang f. Andresen, gift, 24, Kongensgade 58. Kjøbmand Louis Bang
1882, 0902, 1502, Thora Mathilde Larsine Dæhnfeld Koch f. Andersen, gift, 33, Grønnegade 9. Fhv. urtekræmmer Christian Hansen Dæhnfeldt
1882, 1002, 1602, Joseffa Frederikke Nielsen, 5 og 9 maaneder, datter af cigarmager Morten Nielsen, Adelgade 7
1882, 0902, 1402, Ane Johansen f. Jacobsdatter, enke, 80, paa Fattiggaarden. Handskemager Johansen, Kirkegaardsalleen 25
1882, 0902, 1402, Hedevig Marie Serve, 4 maaneder, datter af læderhandler N. L. Serve, Vestergade 57A
1882, 1002, 1602, Anne Cathrine Jacobsen f. Jørgensen, gift, 56, Heden 18. Født paa Fattiggaarden. Arbejdsmand Erik Jacobsen
1882, 1102, 1702, Laura Antonie Hansine Christiane Gutfeldt, 7½, datter af arbejdsmand Julius Gutfeldt, Heden 188
1882, 1202, -, Karen Kirstine Lovise Knudsen, 14 dage, datter af ugift Sophie Knudsen, Frederiksgade 35
1882, 1302, -, Hanne Christiansen f. Lundqvist, enke, 79, Hunderupgade 2. Vognmand Christoffer Christiansen
1882, 1402, 1802, Anna Kirstine Larsen, 2 maaneder, datter af ugift Maren Larsen, Fredensgade 14
1882, 1502, 2002, Antonia Davide Adolphine Hornemann, 1, datter af fraskilt Christine Hansen, Store Graabrødrestræde 31
1882, 2102, 2802, Marie Kirstine Hansen, ugift fabrikarbejderske, 38, Odinsgade 15
1882, 2002, 2702, Frederikke Toussieng f. Helweg, gift, 30, Nyborg. Kapitain Th. Toussieng
1882, 2302, 2802, Sophie Andersen, 9 dage, datter af sadelmager Frits Eduard Andersen, Kongensgade 47
1882, 2502, 0203, Christine Jørgensen, 4 uger, datter af ugift Caroline Jønsdatter, Vindegade 26
1882, 2302, 0103, Anne Kirstine Jørgensen f. Nielsen, enke, 62, Vesterbro 74. Tømrer og høker Mads Jørgensen
1882, 2602, 0203, Marie Elin Kristine Christiansen, 10 uger, datter af detaillist Frants Christiansen, Vestergade 60
1882, 0503, 0903, Anne Kirstine Jørgensen f. Nielsen, enke, 66, Vesterbro 61, Bager Anders Jørgensen
1882, 0703, -, Anne Marie Knudsen f. Rasmussen, enke og fattiglem, 81, Fattiggaarden. Arbejdsmand Mathias Knudsen
1882, 0703, -, Mette Cathrine Rasmussen f. Christensen, enke og fattiglem, 81, Fattiggaarden. Arbejdsmand Christoffer Rasmussen
1882, 1303, 2003, Caroline Henriette Lau, 11, steddatter af væver N. C. Nielsen, Thorsgade 31
1882, 1203, 1703, Jensine Christine Henriette Frederiksen, 11½ maaned, datter af slagter Niels Christian Frederiksen, Godthaabsgade
1882, 1303, 2003, Petra Marie Laurentine Hansen, 11½, datter af husmand Peter Hansen, Snapindhuset, Vesterbro 19
1882, 1503, 2103, Betty Elise Rasmussen, ugift fattiglem, 23, Fattiggaarden
1882, 1703, -, Johanne Christensen, 5 maaneder, datter af vadskeriejer R. Christensen, Albanigade
1882, 1803, -, Caroline Marie Dagmar Jensen, 4 dage, datter af sergeant i 26 Bat. Rasmus Jensen, Kronprinsensgade
1882, 2203, -, Dødfødt pige, datter af smedesvend Christian Jensen, Kongensgade 21
1882, 2803, 0304, Hansine Frederikke Jørgensen f. Trolle, gift, 54, Albanigade 31. Lærer P. Jørgensen
1882, 3003, 0504, Christiane Nielsen f. Slengerich, enke, 67, Thorsgade 43. Arbejdsmand Hans Nielsen
1882, 0304, 1104, Maren Jørgensen f. Larsen, enke, 68½, Vesterbro 11. Murmester Johan Carl Jørgensen
1882, 0104, 0804, Caroline Magdalene Fischer, 58, St. Knuds Gade 4. Datter af kjøbmand Fischer
1882, 0304, 1204, Henriette von Benzon f. Linde, enke, 67, Albanigade 15. Kammerjunker Frits von Benzon
1882, 0604, 1204, Frederikke Charlotte Louise Schwensen f. Jacobsen, enke, 82, Kongensgade 46. Forpagter Chr. Schwensen
1882, 0504, 1104, Sidseline Lange f. Møller, gift, 76½, Nørregade 15. Kurvemager Niels Henrik Lange
1882, 0804, 1404, Cathrine Marie f. Hansen, enke, 70, Vesterbro 34. Skomager Henrik Olsen
1882, 0904, 1404, Hansine Elisabeth Cathrine Olsen, 10, datter af loftsbestyrer H. Olsen
1882, 1504, 2204, Ane Sophie Sørensen f. Christiansdatter, enke, 81, Kirkegaardsalleen 3. Værtshusholder Hans Sørensen
1882, 1704, 2404, Ane Cathrine Johansen f. Lund, enke, 88, Thorsgade 67. Vejpikør Adam Christoffer Johansen
1882, 1704, 2104, Thyra Petra Bech Hansen, 3½, datter af gartner Rasmus Hansen, Kongensgade 56
1882, 1904, 2604, Anna Thomsen Kjær f. Dinesen, gift, 40½, Olaf Ryesgade 2. Maskinarbejder Hans Kjær
1882, 1904, 2404, Karen f. Rasmussen, gift, 37, Albanigade 27. Hestehandler Anders Rasmussen
1882, 2304, 2804, Caroline Elisabeth Rasmussen, ugift, 34, St. Knuds Kirkestræde 19. Datter af snedkermester Christian Ferdinand Rasmussen
1882, 2504, 0105, Julie Johanne Olsen, 4 maaneder, datter af ledvogter Rasmus Olsen, Vesterbro 102
1882, 2504, 0205, Nicoline Frederikke Hegelund, Munkemøllegade 12. Datter af landmaaler Hegelund
1882, 2604, 0105, Caroline Petersen, 10 uger, datter af skomager Frederik Anton Petersen, Holsedore 9
1882, 2504, 0105, Marie Henriette Dorthea Olsen, 13 og 2 maaneder, datter af kjedelsmed Henrik Martin Christian Olsen, Slotsgade 50
1882, 2604, -, Karen Rasmussen, ugift tjenestepige, 25, hos gjæstgiver Larsen paa Fiskertorvet
1882, 2904, 0405, Anna Bacilie Marie Lovise Rasmussen, 10½, datter af arbejdsmand Lars Rasmussen, Hunderupgade
1882, 3004, 0605, Christiane Villadsen f. Hansen, gift, 63, Odinsgade 31. Fhv. husejer Christen Villadsen
1882, 0805, 1305, Caroline Dorthea Frederiksen, gift, 72, Fattiggaarden. Smedesvend Frederik Knudsen
1882, 1105, 1605, Paula Agnete Schwanenflügel, 5 maaneder, datter af arkitekt Niels Johannes Emil Schwanenflügel, Kongensgade 23
1882, 1305, 1905, Ane Cathrine Andresen f. Hansdatter, gift, 64, Kongensgade 58. Værtshusholder Carl Andresen
1882, 1405, 1905, Karen Kirstine Hansdatter, enke, 69, Fredensgade 16. Bolsmand Niels Nielsen
1882, 1605, 2005, Karen Andersen f. Nielsen, gift, 63, Kongensgade 34. Mursvend Lars Andersen
1882, 1605, 2205, Johanne Fernanda Thrane, 11½ maaned, datter af slagtersvend Alfred Viggo Thrane, Godthaabsgade
1882, 0206, 0706, Marie Jensen, 8 maaneder, datter af enken Andersine Jensen, Thorsgade 36
1882, 0606, 1206, Tagea Brandt f. Rovsing, gift, 35, Vestergade 77. Fabrikant Morten Vilhelm Brandt
1882, 1906, 2406, Christiane Hansen f. Christensen, gift, 68, Vindegade 66. Modelsnedker P. Hansen
1882, 2006, 2606, Kirsten Nielsen, enke, 73, Bolbro. Tømrer Morten Madsen
1882, 2206, 2606, Johanne Frederikke Madsen, 8 maaneder, datter af værkfører L. Madsen, Vestergade 36
1882, 2306, 2706, Anna Dorthea Hansen f. Petersen, gift, 34, Hunderup. Skrædder Peder Hansen
1882, 2506, 0107, Kirsten Hansen, 12, datter af mursvend Christian Hansen, Heden 210
1882, 2806, 0307, Ane Andersen f. Andersen, enke og lem, 80, i Doktors Boder i Graabrødre Hospital. Bertel Andersen
1882, 0107, 0507, Vilhelmine Jensen, 9 maaneder, datter af tobaksspinder Jørgen Jensen, Holsedore 27
1882, 0307, 0807, Ella Julie Marie Jacobsen, 3 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Christian Jacobsen, Pugestræde 43
1882, 0307, 0807, Kirstine Marie Lange f. Stokkeby, enke, 78, Østergade Ferd. Jensens Stiftelse. Handskemager A. Lange
1882, 2706, -, Octavia Frederikke Marie Amle f. Sehested, enke, 82, Albanigade 13. Ritmester Amle
1882, 0807, 1207, Karen Kirstine Hansen, 9 maaneder, datter af kjøbmand R. Hansen, Hunderupgade 2
1882, 0807, 1407, Vilhelmine Christiane Leth f. Braunwald, enke, 64, Oringe. Savmøller W. Leth
1882, 1507, 1807, Bolette Sophie Thorøe (tvilling), 9 dage, datter af handelsagent Andreas Lauritsen Thorøe. Kronprinsens Gade 4
1882, 1607, 1807, Bolette Sophie Thorøe (tvilling), 10 dage, datter af handelsagent Andreas Lauritsen Thorøe. Kronprinsens Gade 4
1882, 1507, 1807, Emma Sophie Vilhelmine Kirstine Christensen, 6 uger, datter af Julie Christensen, Heden 76
1882, 1607, 2107, Gjertrud Glerup f. Crone, enke, 39, Kongensgade 7. Buntmager I. G. Glerup
1882, 1207, -, Karen Andersen, ugift tjenestepige, 31½, Sønder Næraa
1882, 2507, 2707, Metha Rasmine Carlsen Bruun, 4 uger, datter af sadelmagersvend N. C. Bruun, Heden 14
1882, 2507, 0108, Christine Louise Ingeborg Marie f. Nissen, fraseparered, 36, Graabrødrestræde 31. Skipper Hans Hansen
1882, 2407, 2907, Marie Elise Nielsen, 3 maaneder, datter af møller C. Nielsen, Thorsgade 23
1882, 3007, 0208, Cathinka Hansen, 4, datter af mursvend Niels Christian Hansen, Holsedore 33
1882, 0308, 0908, Ane Petronelle Andersen, enke, 77, Heden 38. Husmand Jeppe Hansen
1882, 0408, 0908, Thora Helga Jensen, 1½, datter af arbejdsmand Chr. Jensen, Kragsbjergvej 1
1882, 0608, 1008, Jacobine Christiane Boock f. Nue, enke, 77, Albanigade 22. Bataillonschirug Christian Vilhelm Boock
1882, 0408, 0808, Marie Dorthea Hansine Andersen, 4 maaneder, datter af skræddersvend Rasmus Andersen, Fredensgade 14
1882, 0908, -, Benedictine Marie Brohm, ugift lærerinde, 52, Skolegaarden i Klaregade
1882, 1308, -, Dødfødt pige, datter af tømmermester Anders Berthelsen, Albanigade 15
1882, 1108, 1508, Rasmine Emilie Gudmundsen, 3 uger, datter af ugift Andersine Kirstine Petersen, Fredensgade 7
1882, 1308, 1808, Marie Christine Hansen, 1, datter af skomagermester Christen Hansen, Kongensgade 38
1882, 1408, 1808, Johanne Vilhelmine Magdalene Møller, 4½, datter af Vilhelmine Møller gift med arbejdsmand Christian Nielsen, Kragsbjergvejen
1882, 1408, 1808, Oline Andrea Jørgensen f. Olsen, gift, 68, Albanigade 33. Pensioneret lærer Jørgen Christian Jørgensen
1882, 1008, 1708, Sophie Jensine Brandt f. Sandberg, enke, 78, af Middelfart. Godsforvalter og kammerraad Ulrik Frederik Brandt
1882, 1508, 1808, Inger Christiane Jensen, 10 maaneder, datter af arbeidsmand Christian Jensen, St. Knuds Kirkestræde 14
1882, 1608, 1808, Louise Augusta Christensen, 5 uger, datter af ugift Maren Christensen, Odinsgade 13
1882, 1708, 1908, Magdalene Margrethe Nielsen, 9 maaneder, datter af væver Niels Christian Nielsen, Thorsgade 31
1882, 1808, 2108, Sophie Dahl Riber, 7 maaneder, datter af kjøbmand H. V. Riber, Olaf Ryesgade 6
1882, 1908, 2208, Mathilde Nielsen, 8 maaneder, datter af høker Mads Nielsen, Tværgade 14
1882, 1708, 2208, Mathilde Cecilie Rasmussen, ugift tjenestepige, 37, Vestergade 85. Datter af Marie Lovise Andersen
1882, 1908, 2308, Udøbt pige, 4 timer, datter ugift Maren Cathrine Frederiksen, Staalstræde 27
1882, 2108, 2508, Nielsine Caroline Cathrine Marie Madsen f. Andersen, gift, 33, Nørregade 18. Snedker Hans Jørgen Madsen
1882, 2208, 2808, Caroline Carlsen, gift, 83½, Klaregade 16. Fhv. leietjener Jørgen Andersen
1882, 2608, 3008, Caroline Hansine Hansen, 7 maaneder, datter af arbeidsmand R. Hansen, Vesterbro 50
1882, 3008, 0409, Ane Marie Rasmussen, gift, 49, Holsedore 33. Arbejdsmand N. Thomsen
1882, 0209, 0709, Marie Eriksen, 7 maaneder, datter af maskinarbejder C. F. Eriksen, Vesterbro 37
1882, 0309, 0609, Anna Elisabeth Kattentid Langager, 14 dage, datter af fabrikant Langager, Nørregade 14
1882, 0609, 0909, Caroline Louise Sørensen, 2, datter af arbeidsmand N. Chr. Sørensen, Langgade 27
1882, 0809, 1509, Cæcilia Nilsson, gift, 62, Albanigade 1. Maler Peter Nilsson
1882, 0909, 1409, Elna Münster, 7, datter af kjøbmand N. Münster, Dronningensgade 8
1882, 0909, -, Dødfødt pige, datter af smedesvend N. Rasmussen, Jens Benzonsgade 9
1882, 1009, 1409, Christine Heinrikke Jensen, 7 uger, datter af slagtersvend A. J. Jensen, Kragsbjergvej 5
1882, 1909, 2609, Else Hjernøe f. Meyer, enke, 86, Søndergade 26. Født 1854 i Assens. Snedker Hjernøe
1882, 2509, -, Ellen Villumsen, 5 maaneder, datter af musikus ved 6te Regiment V. Villumsen, Fredensminde
1882, 2209, 2809, Andriette Marie Magdalene Petersen f. Thrane, enke, 56, Frederiksberg, Kjøbenhavn. Født 8.11.1826 i Odense Sct. Hans. Kjøbmand M. Petersen
1882, 2109, 2909, Anna Frederikke Thyra Schumacher, ugift tjenestepige, 24, Svendborg Møllergade
1882, 2809, 0310, Anne Kirstine Christiansdatter, gift, 53, Kongensgade 48. Arbejdsmand Marcus Andersen
1882, 2909, 0510, Helene Dorthea f. Felsing, enke, 72, Kronprinsensgade 20. Kjøbmand P. Petersen
1882, 0110, 0410, Marie Christine Hansine Petrine Johansen, 16 uger, datter af Ane Marie Rasmussen, Vestergade 38
1882, 0210, 0710, Johanne Marie Andrea Petra Jensen, 3 maaneder, datter af Antoinette Severine Jensen, Vindegade 37
1882, 0210, 0610, Bodil Marie Christiansdatter, ugift tjenestepige, 66, Graabrødrestræde 41
1882, 0510, 1010, Else Marie Holm, 4, datter af forvalter Holm, Sukkerkogeriet
1882, 0510, 1110, Marie Cathrine Pauling f. Frantzen, enke, 79, Huus’s Boliger. Skipper Pauling
1882, 1010, 1610, Maren Margrethe Petersen, ugift husholderske, 56, Graabrødreplads 11
1882, 0910, 1410, Nielsine Jørgensen, 9 dage, datter af gibser Jørgensen, Kongensgade 34
1882, 1410, 2110, Cecilie Jørgensen, ugift, Vestergade 93. Datter af afdøde landmand Jørgensen
1882, 1910, 2410, Louise Mariane Sophie Hansen, ugift lærerinde, 74 4/5, Thorsgade 62
1882, 2110, 2610, Hedevig Sofie Jacobsen Mørch, 17½, datter af arbejdsmand Anders Jacobsen Mørch, Thorsgade 12
1882, 2310, 2810, Anne Margrethe Andersen, gift, 72, Smedestræde 51. Smed H. P. Petersen
1882, 2510, -, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand J. P. Roe, Vindegade 24
1882, 2310, -, Ane Elisabeth Walther, ugift, 66, Overgade 40 (Sygehuset)
1882, 2910, 0611, Ludovica Lautine Demant, enke, 81, Kongensgade 32. Orgelbygger Demant
1882, 2910, 0311, Hulda Kirstine Nielsen, 1 og 9 maaneder, datter af Anne Kirstine Nielsen, Odinsgade 23. Født 11.1.1881
1882, 0311, 0611, Udøbt pige, 5 uger, datter af Marie Josefine Larsen, Kongensgade 3
1882, 0711, 1411, Jensine Hansen f. Petersen, gift, 26, Thorsgade 43. Slagtersvend Jesper Hansen
1882, 1211, 1611, Rigmor Elfride Jørgensen, 13 dage, datter ar arbejdsmand R. Jørgensen, Fredensgade 15
1882, 2011, -, Marie Elisabeth Andreasine Madsen f. Huus, gift, 59 og 10 maaneder, Vindegade 36 B. Pensioneret overtrompeter Madsen
1882, 1911, 2311, Anna Oline Frederiksen, 10 maaneder, datter af arbejdsmand Frederik Frederiksen, Grønnegade 30
1882, 2511, 3011, Johanne Katrine Eriksen f. Andersen, enke, 76, Pugestræde 63. Snedkermester H. Eriksen
1882, 2811, 0212, Jørgine Louise Kirstine Paulsen, 1, datter af skrædder P. Poulsen, Vestergade 17
1882, 2711, 0212, Susanne Birgitte Bunkeflod, ugift, 86, Pugestræde 71. Datter af pastor Bunkeflod
1882, 0612, 1112, Maren Kirstine Nielsen, 4 uger, datter af ugift Karen Marie Nielsen, Grønnegade 26
1882, 0712, 1412, Maren Sophie Nielsen, f. Mortensen, 61, Kongensgade 40. Spindemester Nielsen
1882, 1412, 2112, Elise Marie Rasmussen Ploug, 5 maaneder, datter af træskmand Jens Rasmussen Ploug, Heden 48
1882, 2212, 2912, Ane Kirstine Hansen, ugift fattiglem, 77, Fattiggaarden
1882, 2012, 2312, Karen Edvardine Christine Hansen, 14 uger, datter af ugift fabrikarbejderske Jørgine Boline Hansen, Munkemøllegade 16
1882, 2812, -, Elise Petrea Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af styrmand L. Larsen, Holsedore 16
1882, 2912, 02011883, Ingeborg Caroline Langsted, 10 maaneder, datter af hanskemagersvend Langsted, St. Graabrødrestræde 24
1882, 3112, 04011883, Ingeborg Madsen, ½, datter af kjøbmand Ingvard Madsen, Søndergade 34
1883, 0401, 0801, Anny Elvira Petersen, 14 uger, datter af farver Petersen, Vestergade 40
1883, 0901, 1201, Ingeborg Holst, 10 maaneder, datter af skomager H. Chr. Holst, Vestergade 100
1883, 1001, 1601, Caroline Mathilde Johansen, 19, Albanigade 51. Datter af møllersvend A. Christoffer Johansen
1883, 1101, 1601, Ellen Kierstine Lorentzen, 5 maaneder, datter af uhrmager Lorentzen, Vestergade 54
1883, 1101, 1701, Karen Petersen f. Mikkelsen, enke, 56, Heden 8. Snedkermester I. P. Petersen
1883, 1401, 2001, Anne Marie Petersen f. Jørgensen, gift, 67, Staalstræde 42. Værtshusholder L. Petersen
1883, 1501, 2001, Vilhelmine Unna f. Bendix, enke, 75, Kongensgade 5. Kjøbmand Unna
1883, 1601, 2201, Johanne Henriette Elisabeth Nielsen, ugift, 52, St. Knuds Kirkestræde 18. Datter af tobakspinder Nielsen
1883, 2001, 2901, Bodil f. Pedersdatter, gift, 57, Vindegade 54. Fhv. Landmand Jørgen Christoffersen
1883, 2201, 2901, Charlotte Christine Fernanda Dinesen f. Hoppe, 33½, Overgade 11. Fotograf L. Dinesen
1883, 0102, -, Dødfødt pige, datter af mursvend Christian Hansen, Heden 168
1883, 0502, 1002, Maren Larsen, gift, 56, St. Knudsgade 32. Skomager H. V. Holm
1883, 0602, 1302, Maren Kirstine Olsen, 67, Vesterbro 73. Snedker N. Nielsen
1883, 1102, 1602, Christine Marie Henriksen, enke, 79, Vestergade 106. Chr. Hansen
1883, 1002, 1602, Oline Andersen, 1 maaned, datter af ugift Mette Marie Ottesen, Fattiggaarden
1883, 1702, 2302, Kirsten Nielsen, gift, 77, Kirkegaardsalléen 5. Urtemand Lars Hansen
1883, 1802, 2302, Johanne Marie Larsdatter, 82, Heden 190, Husmand Niels Eriksen
1883, 1702, 2202, Mathilde Schou, fraskilt, 32, Kongensgade 56. Fra røgter Hansen
1883, 2502, 0103, Marie Hansen, 5 maaneder, datter af forvalter H. Hansen, Hunderup
1883, 1702, -, Louise Margrethe Hansen, enke, 64, Anderup (Sygehuset)
1883, 2802, 0603, Olivia Jørgine Mathilde Jørgensen, 11, datter af arbejdsmand H. Jørgensen, Heden 188
1883, 0308, 0803, Gjertrud Caroline Christensen f. Bagger, gift, 30, Thorsgade. Bager H. Christensen
1883, 2602, -, Birgitte Petersen, enke, 72, Industriforeningsbygningen. Arbejdsmand Jacob Christian Henriksen
1883, 2602, -, Ane Marie Knudsdatter, gift aftægtskone, 80, Albanigade 15
1883, 0303, 0703, Jørgine Magdalene Kirstine Andersen, 11 uger, datter af landinspecteur Anders Nielsen Andersen, Vestergade 32
1883, 0403, 0903, Hanne Larsen, tjenestepige, 19, Langgade 14
1883, 0303, 1003, Ane Cathrine Rasmine Johansen, ugift, 21, Albanigade 51. Datter af møllersvend A. C. Johansen
1883, 0703, 1003, Ane Kathrine Hansen, ugift og drevhøkerhandel, 44, Frendensgade 16 [Fredensgade]
1883, 1203, 1603, Karen Nielsdatter, 80, Odinsgade 3. Væver H. Christoffersen
1883, 1303, -, Ingeborg Petrine Jacobsen, 4 maaneder, datter af restaurateur H. Jacobsen, Albanigade 5
1883, 2003, 2703, Anne Hansine Sofie Petersen Pindgaard, 5½, datter af arbejdsmand N. Petersen Pindgaard, Absalonsgade 12
1883, 2103, 2703, Anna Cathrine Caspers f. Bruhn, gift, 58, Kongensgade 51. Particulier Caspers, Hamburg
1883, 3003, 0404, Kirsten Ingeborg Henriksen, 4 uger, datter af politibetjent Jørgen Henriksen, Thorsgade 39
1883, 3003, 0504, Maren Jørgensen f. Larsen, enke, 88, Staalstræde 46. Daglejer P. Jørgensen
1883, 0504, 0904, Sophie Caroline Storm, enke, 78, Glasværket. Glaspuster Storm
1883, 0404, 1004, Thomine Amalie Caroline Sørensen, enke, 70, Olaf Ryesgade 7. Fabrikant Sørensen
1883, 1004, -, Anne Marie Henriksen, enke, 80, Munkemøllestræde. Værtshusholder N. Henriksen
1883, 0904, 1604, Nielsine Marie Caroline Nielsen, ugift tjenestepige, 21, Sygehuset
1883, 1104, 1604, Karen Hansdatter, enke, 77, Vindegade 32. Husmand Jens Møller
1883, 1004, 1604, Mette Cathrine Andersen, enke, 83, Fattiggaarden. Arbejdsmand Larsen
1883, 2004, 2604, Sophie Christensen, enke, 60, Frederik VII´ Stiftelse. Skomager Christensen
1883, 2704, 0205, Henriette Louise Christiane Danielline Welsch, enke, 62, Albanigade 59. Skomager Riis
1883, 2704, 0405, Mette Kirstine Jensen, enke, 80, Vesterbro 51. Lærer Hansen
1883, 3004, 0705, Margrethe Jacobsen, gift, 75, Albanigade 17. Brygger I. Nielsen
1883, 0305, 0805, Lovise Nicoline Schmidt, 6 maaneder, datter af bogbinder Schmidt, Pugestræde 58
1883, 0505, 0805, Anne Johanne Maibom, 3, datter af skomager Maibom, Staalstræde 48
1883, 0805, 1205, Anna Christine Christiansen, 5, datter af arbejdsmand Christiansen, Fredensgade 16
1883, 0505, 1205, Bolette Mariane Hassing, gift, 66, Kongensgade 18. Fuldmægtig Muderspach
1883, 0705, 1205, Caroline Jørgensen, 17, datter af gaardmand Hans Jørgensen, Hunderup
1883, 0605, 0905, Udøbt pige, 2 maaneder, datter af handelsagent H. Bach, Claregade 34
1883, 0705, -, Signe Marie Jørgensen, 5, datter af typograph Jens Chr. Fr. Jørgensen, Albanigade 51
1883, 1105, 1705, Johanne Nielsen, 12, datter af slagter H. Pedersen, Hunderup
1883, 1405, 1805, Laura Marie Axillie Madsen, 11 maaneder, datter af restaurateur P. Madsen, Albanitorv 5
1883, 1305, 1805, Maren Hansen, gift, 42, Langgade 14. Tømrer Jørgen Hansen
1883, 1405, 1805, Julie Johanne Olsen, 1½ dag, datter af banevogter Rasmus Olsen, Vogterhus 18 paa Statsbanen
1883, 1305, 2105, Sophie Agathe Margrethe Brentz, gift, 68, Alléegade 22. Fhv. bager Christensen
1883, 0505, -, Christine Frandsen, ugift tjenestepige, 21, Sygehuset
1883, 2405, 0106, Inger Hansen, enke, 79, Grønnegade. Skovfoged Brøndum
1883, 3105, -, Maren Johansen, gift, 66, Slotsgade 53. Arbejdsmand Lars Jørgensen
1883, 0506, -, Karen Kirstine Andresen, ugift tjenestepige, 24, Hofmansgave
1883, 2106, 2806, Anne Rasmussen, gift, 35, Skrædderhuset. Arbejdsmand Chr. Hansen
1883, 2306, 2806, Oline Marie Pommer, gift, 50, Vestergade 83. Urmager Høysholt
1883, 3006, 0507, Mette Marie Madsen, 14 uger, datter af arbejdsmand P. Madsen, Jens Benzonsgade 5
1883, 0207, -, Mette Petra Rasmussen f. Christensen, gift, 66, Frederiksgade. Arbejdsmand Jens Rasmussen
1883, 0307, 0707, Ane Marie Petersen, gift, 30, Holsedore 8. Arbejdsmand R. Mortensen
1883, 0307, -, Lucie Elise Fich f. Hertz, enke, 83, Søndergade 7. Pastor Fich i Bogense
1883, 0407, 0707, Albertine Marie Frederikke Hansen, 1, datter af snedker Hansen, Klingenberg 4
1883, 0907, -, Laura Marie Amalie Honorée, ugift, 40, St. Knudsgade 15
1883, 1207, 1707, Maren Jørgensen f. Pedersen, enke, 88, Kongensgade 47. Gaardmand Jørgen Jørgensen
1883, 1807, 2407, Else Marie Hansen, gift, 61, Albanigade 16. Marskandiser F. C. Hansen
1883, 1607, 2007, Johanne Thomine Jespersen f. Aagaard, gift, 57, Carolinekilde i Paarup Sogn. Assessor og branddirektør Jespersen
1883, 2007, -, Dødfødt pige, datter af victualiehandler Rudolf Wiingaard, Vestergade 48
1883, 2007, 2607, Jensine Sylov f. Jensen, gift, 61, Horsetorv 4. Bybud Jørgen Chr. Sylov
1883, 2107, 2607, Petrine Ivara Hviid, ugift skolebestyrerinde, 79, Sygehuset
1883, 1607, -, Mathilde Kirstine Erichsen f. Rasmussen, gift, 41, Thorsgade 49. Stabssergeant Erichsen
1883, 0108, 0308, Laura Jensen, 11 dage, datter af barber J. Jensen, Vestergade 90
1883, 3107, 0608, Maren Rasmussen f. Madsdatter, enke, 78, Gravene 19. Thomas Rasmussen
1883, 0208, 0808, Marie Hansdatter, enke, 73, Holsedore 12. Træskomand Niels Larsen
1883, 0308, 0708, Martha Andersen, 1, datter af kjøbmand W. Andersen, Vestergade 55
1883, 0608, 1008, Anna Andersen, 6 uger, datter af skrædder Rasmus Andersen, Fredensgade 18
1883, 0608, 1108, Marietta Ernestine Hansen, enke, 65, Holstebro. Prokurator I. Hansen
1883, 0808, 1008, Mariane Dorthea Nielsen f. Gamrath, enke, 79, Thorsgade 46.Pottemagermester P. Nielsen
1883, 1108, 1708, Maren f. Hansdatter, gift, 67, Thorsgade 47. Husejer N. Andersen
1883, 0808, -, Dødfødt pige, datter af lieutenant I. F. Biering, Kronprinsensgade 52
1883, 1308, 1808, Caroline Amalie Christensen, 5 maaneder, datter af skræddersvend Peter Christensen, Thorsgade 22
1883, 1608, 2008, Cecilie Andersen, enke, 81, Fattiggaarden. Slagter Mads Ibsen
1883, 1708, 2208, Dorthea Louise Krøyer, 5 maaneder, datter af Astrid Clausen, Heden 106
1883 ,1908, 2208, Johanne Marie Andersen, 15, datter af Johanne Cathrine Sørensen, Heden 94
1883, 1908, 2308, Georgine Frederikke Nue, enke, 84, Albanigade 22. Pastor Cramer
1883, 2008, 2408, Caroline Jørgine Jørgensen, 3 uger, datter af arbejdsmand Mads Jørgensen, Grønnegade 16
1883, 2108, 2508, Sophie Anna Johanne Petersen, 16 uger, datter af typograf H. S. M. Petersen, Nørregade 22
1883, 2208, 2808, Caroline Marie Jacobsen, 7, datter af bestyrer Carl Henrik Sofus Jacobsen, Odense Savmølle, Kongensgade 72
1883, 2408, -, Petrine Cæcilie Nielsen, enke, 87, Kronprinsensgade 48. Krydsbetjent Pagh
1883, 2708, 3108, Hansine Rasmine Maren Sophie Jørgensen, 5 maaneder, datter af arbejdsmand Mads Jørgensen, Albanigade 15
1883, 2708, 3108, Johanne Kirstine Jeppesen, 2, datter af murer P. Chr. Jeppesen, Gormsgade 2
1883, 2708, 3108, Hansine Anna Petrea Jeppesen, 2, datter af stenhugger Jens Jeppesen, Langgade 11
1883, 2708, 3108, Elfrida Christiane Johanne Marie Hansen, 3, datter af Maren Kirstine Hansen, Vindegade 50
1883, 2708, 0109, Marie Sophie Jørgensen, gift, 36, Vindegade 54. Landmand R. Andersen
1883, 2808, 0309, Caroline Knudsine Knudsen, 2, datter af gaardejer Niels Knudsen, Hinderupgaard
1883, 0409, 0809, Laura Cathrine Sara Petersen, 12 uger, datter af væver H. Petersen, Vindegade 18
1883, 1609, 2109, Hansine Mortensen f. Christiansen, gift, 25, Vindegade 26. Tømmersvend I. Chr. Mortensen
1883, 1909, 2409, Olga Marie Kathrine Hansen, 2½, datter af ugift M. Hansen, St. Knudsgade 5
1883, 2209, 2709, Mary Kirstine Schenk, 14 uger, datter af skomager Chr. Schenk, Vindegade 37
1883, 2509, 0110, Maren Jørgensen f. Rasmussen, gift, 40, Vesterbro 15. Arbejdsmand Jens Jørgensen
1883, 2609, 0110, Ane Marie Rasmussen, enke, 74, Albanigade 11. Møllebygger Henrik Petersen
1883, 2609, 0210, Laura Jensine Magdalene Wilcken, ugift, 25. Datter af hospitalsforstander Wilcken, Dronningensgade 5
1883, 2809, 0510, Agnes Nielsine Antonie Roloff, 10 0g 9 maaneder, datter af barber Roloff, Korsgade 4
1883, 0110, 0810, Cæcilie Caroline Marie Glücksborg, gift, 83, Kronprinsensgade 6. Snedker R. C. Petersen
1883, 0310, 0610, Elna Johanne Mathilde Hansen, 5 uger, datter af ugift Emma Kristine Hansen, Jens Benzonsgade 13
1883, 0710, 1310, Anne Rasmusdatter, enke, 81, Kongensgade 30. Landmand Mads Hansen
1883, 0710, 1210, Ane Jespersen, tjenestepige, 15 og 9 maaneder, Sygehuset
1883, 0910, -, Ane Margrethe Mortensen f. Nielsen, enke, 76, Slotsgade 12. Anders Mortensen
1883, 1010, -, Karen Kirstine Anine Berthelsen, ugift tjenestepige, 23 og 9 maaneder, Vestergade 21
1883, 1510, 2010, Bodil Kirstine Jensdatter, enke, 77, Vesterbro 15. Arbeidsmand Lars Christian Jørgensen
1883, 1610, 2010, Martha Alfrida Bünger, 11 uger, datter af fyrbøder N. P. Bünger, Ørkildsgade, Svendborg
1883, 2010, 2710, Udøbt pige, 11 dage, datter af arbeidsmand J. Andersen, Godthaabsgade
1883, 2310, -, Cathrine Marie Rasmussen, ugift tjenestepige, 61, Sygehuset
1883, 2210, 2710, Jensine Jørgensen, 10 uger, datter af arbeidsmand Jens Jørgensen, Vesterbro 15
1883, 0511, 0811, Agnes Emilie Holm, 8 uger, datter af kjøbmand J. Holm, Vestergade 49
1883, 0511, 1211, Johanne Hansen f. Hansdatter, enke, 90, Fattiggaarden. Rasmus Hansen
1883, 0711, 1411, Olsine Sørensen, ugift tjenestepige, 44½, Sygehuset
1883, 0911, -, Olufa Sophie Frederiksen, ugift haandarbeiderske, 27, Olaf Ryesgade 5
1883, 2711, 0412, Anna Nielsine Minden f. Nielsen, gift, 33, Kongensgade 19. Bogholder Minden
1883, 2611, 0312, Anna Sophie f. Hansen, gift, 42, Pugestræde 60. Skrædder Frederik Lund
1883, 2611, -, Karen Larsdatter, gift, 51, af Hasmark. Høker Peter Hansen
1883, 0212, 0812, Karen Marie Nielsen, enke, 50 og 8 maaneder, Slotsgade 10. Arbeidsmand Andreas Peter Foverskov
1883, 0812, 1412, Karen Andersen, 13½, datter af P. Andersen, Fredensgade 24
1883, 0812, 1412, Emilie Franciska Eriksen f. Lindberg, gift, 26, Kongensgade 8. Handelsagent Eriksen
1883, 1012, 1412, Margrethe Jørgensen f. Hansdatter, enke, 82, Holsedore 17. Skomager J. Jørgensen
1883, 1212, 1712, Mette Kirstine Jørgensen, 11, datter af arbeidsmand N. Jørgensen, Søndergade 3
1883, 1112, -, Kirsten Rasmusdatter, enke, 75, Fattiggaarden. Hans Jørgensen
1883, 1312, 1912, Marie Eleonora Jepsen, 9 maaneder, datter af pakhusformand H. P. Jepsen, Thorsgade 58
1883, 1712, 2212, Jensine Frederikke Jensen f. Havskou, gift, 49, Klingenberg 5. Arbeidsmand Peder Jensen
1883, 1612, -, Ane Katrine Knudsen, enke, 70½, Sygehuset. Glarmester Jacob Hansen
1883, 1812, 2412, Ane Cathrine Christensen f. Holst, gift, 62, Glasværket. Glasværkbestyrer Christensen
1883, 1612, 2112, Thora Starup (tvilling), 16 timer, datter af kjøbmand Starup
1883, 1712, 2112, Olivia Starup (tvilling), 32 timer, datter af kjøbmand Starup
1883, 2412, 2812, Marie Magdalene Jørgensen, 6 uger, datter af arbeidsmand Rasmus Jørgensen, Fredensgade 15
1883, 2312, -, Karen Dorthea f. Hansen, 48, Sygehuset. Arbeidsmand Hans Larsen
1883, 2112, -, Caroline Mariane Petersen f. Knudsen, gift, 25, Sygehuset. Sergent Petersen
1883, 2512, 3112, Mette Kirstine Hansen, 5 maaneder, datter af kjøbmand Hansen, Hunderupgade 2
1883, 1112, 1412, Udøbt pige, 23 dage, datter af tapetserer T. M. Lumbye, Pugestræde 65
1884, 0301, 1001, Dagmar Emilie Augusta Sørensen, 2½, datter af værtshusholder P. J. Sørensen, Vesterbro 15
1884, 1001, 1601, Antonette Elisabeth Løngreen, 2, datter af fuldmægtig Løngreen, Vestergade 78
1884, 1001, -, Dødfødt pige, datter af postbud Mads Peder Jensen, Jens Benzonsgade 41
1884, 1201, 1801, Maren Cathrine Jørgensen f. Larsen, gift, 57 og 9 maaneder, Vindegade 119. Mursvend N. Jørgensen
1884, 1001, -, Ane Kirstine f. Larsen, gift, 56, Sygehuset. Bager Petersen
1884, 2701, 0202, Nielsine Amalie Hansen f. Andersen, gift, 23, Holsedore 25. Væver Jens Hansen
1884, 2201, -, Marie Petrine Christiansen, ugift tjenestepige, 22½, Sygehuset
1884, 3101, 0602, Maren Jensen f. Hansen, enke, 51, Fattiggaarden. Arbeidsmand Mads Jensen
1884, 0502, 0902, Udøbt pige, 3 uger, datter af murer Hans Rudolf Jørgensen, Grønnegade 33
1884, 2202, 2802, Christiane Nielsen f. Pedersdatter, gift, 68, Kirkegaardsallé. Snedker Martin Nielsen
1884, 0802, -, Marie Cathrine Eriksen, tjenestepige, 16, Sygehuset
1884, 1702, -, Ane Margrethe Petersen f. Nielsen, enke, 87, Fattiggaarden. Dagleier Peter Petersen
1884, 2602, 0303, Kirstine Jensen f. Hansdatter, gift, 63, Dansestræde 6. Arbeidsmand Søren Jensen
1884, 2902, 0603, Caroline Marie Petersen, 17, datter af arbeidsmand Hans Petersen, Vesterbro 30
1884, 2902, -, Christine Nielsen, ugift syjomfru, 24, Sygehuset
1884, 0803, -, Ane Kirstine Petersen, ugift tjenestepige, 24, funden i Aaen ved Klaregade
1884, 1103, 1703, Christiane Jensen, 1½, datter af barber Jensen, Vestergade
1884, 1203, 1703, Ane Marie f. Hansdatter, enke, 81, Fattiggaarden. Lorents Petersen
1884, 1103, 1503, Axilie Helene Sophie Jensen f. Jeppesen, gift barnekone paa Søbysøgaard, 65, paa Sygehuset
1884, 1303, -, Vilhelmine Martens f. Tønners, enke, 80 og 8 maaneder, Vindegade 84. Overvagtmester C. F. Martens
1884, 1703, -, Marie Hansen f. Danielsen, gift, 44, Sygehuset. Husmand Knud Hansen
1884, 2203, 2703, Laurine Larsen, ugift syjomfru, 20 og 9 maaneder, Nørregade 16
1884, 2803, -, Maren Kirstine Hansen f. Jensen, enke og gangkone, 54, paa Sygehuset
1884, 2503, 3103, Anne Marie Hansen, 3 uger, datter af arbeidsmand Hans Hansen, Bolbro
1884, 3103, 0504, Anna Rigmor Augusta Kirstine Jørgensen, 5 uger, datter af portør N. P. Jørgensen
1884, 0204, 0704, Anne Marie Edsberg f. Ullum, enke, 72, Kongensgade 25. Kjøbmand Edsberg
1884, 1503, 0904, Hedvig Magdalene Rasmusen, ugift fattiglem, 62, Stige Strand
1884, 0704, 1204, Augusta Renate Lehmann, gift, 34½, Fredensgade 36. Vævermester Ferdinand Jentsch
1884, 1004, -, Jacobine Jensine f. Stougaard, gift, 43, Sygehuset. Stabssergent Wartmann
1884, 1904, 2304, Marie Kirstine Amalie Rasmussen, 15 dage, datter af møllersvend P. Rasmussen, St. Knudsgade 18
1884, 1804, 2404, Ida Vilhelmine Frantzen, 20. Datter af handelsagent Frantzen, Albanigade 17
1884, 2104, 2604, Maren Christiansdatter, ugift tjenestepige, 61, St. Gjertrudstræde 2
1884, 1904, 2604, Mariane Søfeldt f. Petersen, gift, 44, St. Knudsgade 14. Typograf Søfeldt
1884, 2204, -, Hansine Vilhelmine Kirstine Andersen f. Hansen, gift, 31. Møllebygger Andersen
1884, 2204, 2904, Karen Clausen f. Haarup, enke, 83, Vesterbro 40. Handskemager Clausen
1884, 2504, 2904, Anna Margrethe Botilla Carlsen, 8 dage, datter af Mandrubine Rasmine Hansen, Søndergade 13
1884, 2904, 0605, Marie Henriette Holst f. Rasmussen, gift, 56, Vestergade 48. Garver S. Holst
1884, 2804, -, Anne Marie Jørgensen f. Larsen, gift, 44, Albanigade 51. Typograf I. C. F. Jørgensen
1884, 1005, 1405, Laura Emilie Petersen, 7 maaneder, datter af murer Lars Pedersen, Jens Benzonsgade 13
1884, 1305, 1705, Ulrikke Hansen Lefevre, 14 uger, datter af ugift Ingeborg Lefevre, Holsedore 9
1884, 1205, -, Mette Kirstine Nielsdatter, enke, 83 og 9 maaneder, Kongensgade 64. Gaardeier Knud Nielsen
1884, 1405, 2005, Dorthea Frantzen f. Holst, enke, 69, Claregade 1. Garver Frantzen
1884, 1705, 2305, Ane Marie Stougaard f. Jørgensdatter, gift, 69 og 9 maaneder, St. Knuds Kirkestræde 15. Høker Niels Stougaard
1884, 1805, 2105, Caroline Jensen, 4 maaneder, datter af kjøbmand A. Jensen, Hunderupgade 21
1884, 1905, 2405, Sophie Magdalene Jørgensen f. Wulff, enke, 91, Bispens Plan 8. Sømand Christian Jørgensen
1884, 2505, -, Dødfødt pige, datter af tømrer Martin Rasmussen, Gormsgade 7
1884, 0406, 0706, Thora Hansine Caroline Petersen, 10 uger, datter af ugift Karen Hansen, Vindegade 103
1884, 0306, 0906, Anne Margrethe Madsen f. Rasmussen, gift, 65½, Odinsgade 35. Bødker Jørgen Madsen
1884, 0706, 1106, Anna Kirstine Andersen, 3, datter af arbeidsmand Frederik Andersen, St. Knudsgade 31
1884, 0706, -, Dødfødt pige, datter af træskomager Jørgen Andersen, Thorsgade 3
1884, 1006, 1406, Caroline Marie Schmidt f. Hansen, gift, 29 og 9 maaneder, Pugestræde 14. Bogbindersvend Carl Chr. Schmidt
1884, 1506, 1906, Gjertrud Marie Nielsen f. Sørensen, enke, 53, Kirkegaardsalle 25. Dreiermester P. Nielsen
1884, 1706, 2106, Gjertrud Nicoline Madsen, 1, datter af skomager Madsen, Albanigade 38
1884, 1606, -, Dorthea Cathrine Lorentzen f. Sander, enke, 83, Kirkegaardsalle 15. Skrædder Lorentzen
1884, 2306, 3006, Maren Mortensen f. Rasmussen, gift, 29, Kragsbjergveien. Skrædder M. Mortensen
1884, 2506, 0107, Maren Dorthea Rasmussen, enke, 66, Allegade 8. Husmand Peder Andersen
1884, 2306, -, Lovise Nicoline Rudolfine Bendz, ugift, 69, Kongensgade 50. Datter af pastor Bendz
1884, 2506, 3006, Dagmar Pedersen, 7 maaneder, datter af melhandler Theodor Pedersen, Overgade 5
1884, 2506, 3006, Anna Marie Hansen, 4 uger, datter af kjøbmand Jeppe Hansen, Nørregade 12
1884, 2606, 0107, Maren Hansen, gift, 83, Vindegade 83. Arbeidsmand Thomas Jensen
1884, 2706, 0307, Hansine Hansen, 1 dag, datter af skrædersvend Jacob Hansen, Vindegade 104
1884, 0107, 0707, Johanne Marie Andersen f. Olsen, enke, 87½, Vestergade 89. Forpagter Jens Andersen paa Ørholm
1884, 0507, -, Fanny Topp, 8 maaneder, datter af handelsmand Topp, Kongensgade 27
1884, 0607, 1107, Birgitte Cathrine Elisabeth Lindberg f. Sander, enke, 57, Vestergade 48. Buntmager Lindberg
1884, 0407, 1007, Ane Kristine Mortensen, 1, datter af skrædder Mortensen. Død i Aarslev
1884, 0907, 1407, Hanne Laurine Olsen, 19½. Datter af arbeidsmand Søren Olsen, Bolbro
1884, 1207, 1607, Johanne Kirstine Caroline Larsen f. Andersen, gift, 32 og 9 maaneder, Holsedore 29. Væver Hans Chr. Larsen
1884, 2007, 2507, Camilla Petrine Hansen, 18 og 3 maaneder, datter af husmand Peder Hansen, Vesterbro 101
1884, 2707, 3107, Hansine Henriette Augusta Brahtz, 6½, datter af væver Brahtz, Thorsgade 56
1884, 2807, 0108, Jenny Georgine Hansen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand Anders Hansen, Godthaabsgade 6
1884, 2807, 0408, Nielsine Silfverberg f. Tychsen, gift, 38, i Aarhus. Fuldmægtig Emil Silfverberg
1884, 3007, 0408, Anna Karen Kirstine Madsen, 4½, datter af tømmermand Peter Madsen, Dronningensgade 26
1884, 3107, 0708, Marie Rasmussen, 12½, datter af kommissionær Rasmussen, Kongensgade 60
1884, 0108, 0608, Anne Henriksen, 3 maaneder, datter af ugift Kirsten Nielsen, Allégade 38
1884, 0408, 0908, Nicoline Hansen, ugift husjomfru, 51½, Vestergade 79 (Sygehuset)
1884, 0508, -, Bolette Margrethe Kreutzmann f. Nielsen, gift, 66 og 7 maaneder, Tvergade 7. Musiker Carl Kreutzmann
1884, 0708, 1208, Nielsine Nielsen, 4, datter af urtemand Peter Nielsen, Heden 44
1884, 0708, -, Dødfødt pige, datter af Rasmus Hansen, Jens Benzonsgade 3
1884, 1008, 1508, Anne Marie Nielsine Jørgensen, enke, 64, Vindegade 93. Avlsbruger Morten Nielsen
1884, 1108, 1408, Marie Eriksen, 9 uger, datter af maskinarbeider C. Eriksen, Vesterbro 37
1884, 1208, -, Marie Stubberg f. Thomsen, enke, 69 og 3 maaneder, Absalonsgade 10. Anton Strubberg
1884, 2308, 2808, Ida Frederikke Birgitte Jedrosky f. Roe, gift, 45, Vestergade 72. Vognmand Jedrosky
1884, 2508, 2808, Gudrun Helga Marie Kirstine Josephsen, 6 dage, datter af Augusta Josephsen, Godthaabsgade 19
1884, 0109, 0509, Augustine Ulrikke Hjeronimus f. Lange, enke, 82, Albanigade 25. Skomager Johan Christoffer Hjeronimus
1884, 3008, 0509, Johanne Elisabeth Ernelund, 16, datter af billeskjærer Ernelund, Vindegade 104
1884, 0209, -, Henriette Susanne Knudsen f. Zeuthen, enke, 85, Hunderupgade 34. Provst Knudsen
1884, 0309, 0809, Anna Christine Christiansen, 16, datter af grovsmed Peter Christiansen, Thorsgade 58
1884, 0209, 0809, Frederikke Christiane Hald, ugift, 94, Kongensgade 25. Søster til provst Hald
1884, 0809, 1309, Ane Kirstine Hansdatter, ugift, 61, Fattiggaarden
1884, 1309, 1709, Anna Jensen, 4 maaneder, datter af væver Hans Jørgen Jensen, Dronningensgade 28
1884, 1109, 1709, Caroline Elisabeth Hedevig Dreyer, ugift, 56. St. Knuds Kirkestræde 11. Datter af skipper Dreyer
1884, 1809, 2009, Jonna Dagmar Jonassen, 9 maaneder, datter af Maren Kirstine Hansen, Vestergade 81
1884, 1509, 2009, Anna Johanne Jørgensen, 6 uger, datter af Maren Kirstine Jørgensen, Heden 52
1884, 2009, 2509, Mathilde Vilhelmine Albertine Agnes Lippert, 25, Vesterbro. Datter af glasmager Lippert
1884, 2109, 2509, Anna Alexandra Hansen, 20, Vindegade. Datter af arbeidsmand Hansen
1884, 2109, 2609, Oline Mathilde Christine Wohlleben f. Hansen, 48, Fredensgade 17. Slagter Wohlleben
1884, 2309, 2909, Anna Marie Petersen, enke, 53, Kronprinsensgade 9. Justitsraad og herredsfoged Petersen
1884, 2409, 2709, Udøbt pige, 1 dag, datter af mursvend P. Jørgensen, Bolbro
1884, 2909, 0410, Sophie Dorthea Magdalene f. Koch, enke, 80, Middelfart. Proprietær J. R. Petersen
1884, 0410, 1010, Emilie Mathilde Nielsen, ugift syerske, 65, Skomagerstræde 2
1884, 0610, 1110, Betty Agnes Rigmor Larsen Bruun, 1 og 7 maaneder, datter af væver Larsen, Godthaabsgade 4
1884, 0710, -, Vilhelmine Dorothea Thurøe, enke, 78, Vestre Stationsvei 10. Skibscapitain Thurøe
1884, 0710, 1310, Ane Kirstine Wiingaard f. Pedersen, enke, 68, Pugestræde 27. Slagter Wiingaard
1884, 1010, -, Frederikke Caroline Sørensen, ugift tjenestepige, 52, Albanigade 1
1884, 0910, 1610, Jette Margrethe Duch f. Thorsen, gift, 53, Arbeiderboligerne. Gartner Duch
1884, 1010, 1410, Dagmar Eriksen, ½, datter af typograf Eriksen, St. Knudsgade 12
1884, 1010, 1610, Sophie Marie Nielsen, 6, datter af fiskehandler P. Nielsen, Horsetorvet 6
1884, 1210, 1710, Hansine Frederikke Banzon, 10 og 3 maaneder, datter af økonom F. Banzon, Sygehuset
1884, 1310, -, Ingeborg Johanne Eriksen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand Jens Eriksen, Adelstræde 17
1884, 1710, -, Margrethe Cathrine Madsen, 4 dage, datter af sergent Niels Madsen, St. Knudsgade 9
1884, 1610, -, Petrea Augustine Borring, ugift, 70, Kongensgade 22
1884, 2010, 2310, Ingrid Holst, 1 og 3 maaneder, datter af skomager Chr. Holst, Vestergade 94
1884, 2110, 2710, Laura Jørgine Schmidt, 1 og 9 maaneder, datter af fhv. politibetjent Xaver Schmidt, Asylgade 9
1884, 2010, 2710, Johanne Hedevig Madsine Jepsen, 7 uger, datter af sadelmager H. Jepsen, Olaf Ryesgade 6
1884, 2210, 2910, Frederikke Poulsen f. Mohr, enke, 57, Overgade. Landmand L. Poulsen
1884, 2310, 2810, Johanne Magdalene Christophine Elisabeth Dænke, ugift huseier, 54, Overgade 19
1884, 2610, 3110, Bertha Marie Hansen, ugift tjenestepige, 19 og 9 maaneder, Kongensgade 53
1884, 2710, 3110, Ane Kirstine Bech f. Mathiesen, gift, 63 og 9 maaneder, Thorsgade 21. Fhv. væversvend Bech
1884, 2410, -, Petrea Jeannette Grandjean f. Koefoed, enke, 57, Sygehuset. Landmaaler Carl Edvard Grandjean
1884, 2810, 0311, Margrethe Kirstine Jensen f. Hansen, gift, 32, Albanigade 36. Arbeidsmand Lars Jacob Jensen
1884, 2910, 0311, Johanne Mortensen f. Henriksen, gift fabrikarbeiderske, 44, Sygehuset
1884, 0211, 0711, Nina Caroline Emilie Møller f. Gjellerup, gift, 42, St. Knudsgade 32. Bibliotekar Møller
1884, 0511, 1111, Sofie Larsen f. Jørgensen, enke, 80, Fattiggaarden. Snedker Peter Larsen
1884, 3010, -, Caroline Marthea Clausen, 23½, Sygehuset. Datter af smed Claus Hansen, i Lumby
1884, 1011, 1311, Udøbt pige, 5 uger, datter af ugift Larsine Kirstine Andersen, Arresthuset
1884, 1711, 2411, Anna Marie Busk f. Olsen, enke, 91, Overgade 19. Snedker Busk
1884, 1811, 2211, Anne Marie Elisabeth Hende, 3 og 9 maaneder, datter af mursvend P. H. Hende, Fredensgade 14
1884, 1911, 2411, Karen Alberta Rasmine Albrechtsen, 13 maaneder, datter af skrædersvend C. F. A. Albrechtsen, Søndergade 18
1884, 2011, 2411, Anna Nielsine Thomsen,11 dage, datter af garversvend N. V. Thomsen, Holsedore 14
1884, 2311, 2711, Agnes Marie Hansen, 11 maaneder, datter af sadelmager P. I. Hansen, Vestergade 54
1884, 2411, 2811, Caroline Marie Schmidt, 9½, datter af bogbinder C. Schmidt, Pugestræde 14
1884, 2411, 2911, Marie Hansen f. Rasmusdatter, enke, 76, Bispens Plan 8.Tømmermester Lars Hansen
1884, 2411, 2811, Karen Kirstine Dorthea Larsen, ½, datter af Ane Hansen, Hunderup Skov
1884, 2511, -, Jacobine Louise f. Hansen, gift, 42½, Sygehuset. Murmester Carl C. Petersen
1884, 2711, 0112, Johanne Weidemann Stuhde, 19 dage, datter af skomager Stuhde, Grønnegade 16
1884, 2811, 0412, Marie Jørgensen, 9 og 9 maaneder, datter af rugbrødbager L. Jørgensen, St. Knudsgade 4
1884, 2711, 0212, Emilie Lovise Caroline Scholten f. Christensen, enke, 81, Torvet 4. Generalkrigscommissær Scholten
1884, 2811, 0412, Hansine Rasmine Olsen f. Christiansen, gift, 30, Thorsgade 47. Arbeidsmand Chr. Olsen
1884, 3011, 0612, Regine Dorthea Hansen, 9, datter af tømrer N. Hansen, Kragsbjergvei 7
1884, 2811, -, Maren Cathrine Markussen, tjenestepige, 18, Sygehuset
1884, 2911, 0412, Ane Kirstine Knudsen, enke, 83, Graabrødre Hospital. Spisevært Rasmus Knudsen
1884, 2811, -, Dødfødt pige, datter af malermester H. Jensen, Dronningensgade 31
1884, 0412, 0912, Bertha Marie Hansen, 1½, datter af skrædder Jacob Hansen, Vindegade 104
1884, 0112, -, Elisabeth f. Jørgensen, enke, 47, Sygehuset. Husmand Niels Hansen
1884, 0712, 1012, Elna Kirstine Christiansen, 8 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Christiansen, Kragsbjergveien
1884, 1112, 1512, Vilhelmine Christine Nielsen, ½, datter af Nielsine Nielsen, Nedergade 41
1884, 1212, -, Karen Kirstine Rasmussen, 21½, Sygehuset. Datter af arbeidsmand Vilhelm Hansen
1884, 1112, 1612, Anna Marie Fransiska Nielsen, 2, datter af arbeidsmand Rasmus Nielsen, Heden 64
1884, 1512, 2012, Louise Rasmussen f. Jensen, enke, 78, Nonnebjerg. Overretsprokurator Rasmussen
1884, 1412, -, Karen Rasmussen, 16, datter af husmand Jens Rasmussen, Sygehuset
1884, 1912, 2212, Johanne Marie Jensen, 11, datter af arbeidsmand Hans Jensen, Fredensgade 16
1884, 2112, -, Karen Larsen, 3, datter af arbeidsmand Larsen, Sygehuset
1884, 2012, -, Frederikke Dorthea Mortensen f. Lorentzen, enke, 60, Fattiggaarden. Kludesamler Peter Mortensen
1884, 2212, 2712, Anna Jørgine Mary Jørgensen,16, datter af landmand P. Jørgensen, Vindegade 116
1884, 2412, 2912, Marie Olsen, 10 timer, datter af arbeidsmand Claus Olsen, Albanigade 5
1884, 2812, 3012, Emma Louise Ulrikke Hansen, 17 dage, datter af ugift Varla Abeline Mariussine Hansen, Vesterbro 49
1884, 3012, 05011885, Ingeborg Christine Emilie Mikkelsen, 1 og 11 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Mikkelsen, Vindegade 121
1884, 2912, 05011885, Ingeborg Frederikke Hein f. Andersen, gift, 70 og 3 maaneder. Læge Hein, Taulov
1885, 0201, -, Marie Maale, ugift lærerinde, 24, i Tanderup
1885, 0401, 0901, Hulda Marie Petra Nicoline Schiærbek, ugift, 39½, Kongensgade. Datter af gjørtler Schiærbek
1885, 1101, 1701, Christine Edel Marie Andersen, 2½, datter af væversvend Johanne Christian Andersen, Vindegade 104
1885, 1101, 1501, Anne Sophie Petersen f. Hansen, gift, 31, Vindegade 82. Arbeidsmand Petersen
1885, 1101, -, Caroline Jørgine Christiansen, 5½, datter af brændehandler Rasmus Christiansen, Sygehuset
1885, 1201, 1701, Karen Marie f. Jørgensen, gift, 34, Hunderupgade 44. Arbeidsmand Lars Rasmussen
1885, 1201, 1701, Anna Marie Frederikke Frederiksen, 6, datter af enke Margrethe Frederiksen, Vindegade 102
1885, 1201, -, Karen Marie f. Hansen, enke, 69½, Fattiggaarden. Dagleier Johan Frederik Lund
1885, 1601, 2201, Rasmine Juliane Carstensen,18 dage, datter af arbeidsmand Theodor Carstensen, Godthaabsgade 10
1885, 1901, -, Marie Laurentine Cathrine Hjeresen, 2 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand H. F. Hjæresen, Sygehuset
1885, 1801, -, Cathrine Marie Fuhrmann f. Brandt, enke, 87 og 9 maaneder, Klingenberg 8. Skomager Fuhrmann
1885, 2201, 2701, Karen Hansen, gift, 49, Kragsbjergvei 12. Arbeidsmand Peter Hansen
1885, 2301, 2801, Christiane Sophie Cecilie Larsen, 4 maaneder, datter af tømrer Christian Larsen, Albanigade 39
1885, 2401, -, Anna Sophie Harder, 16 dage, datter af handelsagent Paulli Harder, Overgade 13
1885, 2401, 3001, Ane Marie Christine Andersen f. Olsen, enke, 49 og 9 maaneder, Odinsgade 38. Bogbinder Carl Emil Andersen
1885, 2501, 3001, Olga Alberta Madsen, 7 maaneder, datter af bager Rasmus Madsen, Kongensgade 30
1885, 2301, 3101, Karen Nielsen f. Hansen, enke, 50 og 10 maaneder, Vesterbro 52. Tømrer Niels Carl Christian Nielsen
1885, 2701, 3101, Mathilde Julie Lüders, 2 maaneder, datter af bogholder Lüders, Albanigade 24
1885, 2601, 0202, Kirsten f. Poulsdatter, enke, 64, Thorsgade 70. Husmand Henrik Hansen
1885, 2701, 0202, Inger Augusta Olsen, 6½, datter af ledvogter Rasmus Olsen, Middelfart Landevei 48
1885, 3001, 0402, Cathrine Andersen, enke, 47, Frue Kirkestræde 16. Fabrikant Andersen
1885, 0202, -, Kathinka Hansen, 6 maaneder, datter af arbeidsmand Christen Hansen, St. Jørgens Forstad 69
1885, 3101, -, Dødfødt pige, datter af Louise Cecilie Hansen, Thorsgade 49
1885, 0702, 1202, Cecilie Bolette Augusta Krarup, 1 og 3 maaneder, datter af sagfører Krarup, Overgade 5
1885, 0602, -, Ane Marie Jensen, ugift fabrikarbeiderske, 43½, Sygehuset
1885, 1102, -, Dødfødt pige, datter af væver Lorents Poulsen
1885, 1102, -, Sophie Marie Poulsen, enke, 69½, Munkemøllegade 10. Væver Mathias Poulsen
1885, 1502, 2002, Ida Ulrikke Emilie Petersen, ugift, 20, Sygehuset
1885, 1502, -, Dødfødt pige, datter af klodsemager H. Knudsen, Dronningensgade 3
1885, 2002, 2402, Anna Elisabeth Petersen, 1, datter af arbeidsmand Petersen, Thorsgade 17
1885, 2302, 2602, Maren Kirstine Marie Lund, 3½, datter af skomager Lund, Odinsgade 7
1885, 2302, 2802, Caroline Amalie Zilmer,1, datter af handskemager Zilmer, Horsetorvet 18
1885, 2102, -, Henriette Frederikke Barbara Hansen f. Syberg, enke, 91 og 3 maaneder, Vesterbro 53. Skibstømrer Hansen
1885, 2602, 0203, Frederikke Nielsine Krarup, 1, datter af bestyrer Krarup, Ruggaardsvei 12
1885, 2702, 0303, Karoline Kirstine Marie Rasmussen, 3 dage, datter af arbeidsmand P. Rasmussen, Kirkegaardsallé 25
1885, 0103, 0403, Sidsel Olsen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand H. C. Olsen, Odinsgade 7
1885, 0303, 0903, Marie Antoinette Rasmussen, 2 og 3 maaneder, datter af urtemand Rasmussen, Kirkegaardsallé 13
1885, 0503, -, Maren f. Nielsen, enke, 63, Sygehuset. Smed Scheller
1885, 1203, 1803, Abelone Johanne Hansen, ugift husjomfru, 56, Thorsgade 75
1885, 1203, 1803, Julie Cathrine Marie Rasmussen, 7, Vindegade 102. Detaillist R. P. Rasmussen
1885, 1203, 1803, Anna Marie Petrea Sørensen, 10 maaneder, datter af droschekusk J. Sørensen, Jens Benzonsgade 3
1885, 1503, 2003, Maren Cathrine Jørgensen f. Nielsen, gift, 50, Heden 198. Felbereder N. H. Jørgensen
1885, 1503, 1903, Udøbt pige, 5 uger, datter af slagter Thomas Wingaard Thrane, Hunderup
1885, 1903, 2403, Maren Kirstine Hansdatter, ugift vadskekone, 61, Kongensgade 33
1885, 2103, 2603, Andrea Caroline Jensen, 3 maaneder, datter af slagtersvend Andreas Julius Jensen, Kongensgade 56
1885, 2303, 2503, Eva Johanne Cecilie Olsen, 2½, datter af høker C. Olsen, Albanigade 5
1885, 2103, 2603, Inger Jensine Ørgreen, 17 dage, datter af stentrykker A. Ørgreen, Allegade 9
1885, 2203, 2603, Caroline Lovise Sørensen, 3, datter af arbeidsmand N. C. Sørensen, St. Knudsgade 30
1885, 2103, 2703, Hennine Frederikke Marie Andersen, ugift institutbestyrerinde, 48, Klaregade 24
1885, 2303, 3003, Maren Rasmussen f. Nielsen, gift, 40 og 3 maaneder, Kronprinsensgade 38. Detaillist Rasmussen
1885, 2303, 2603, Anna Cathrine Hansine Caroline Larsen, 4 uger, datter af arbeidsmand Hans Peter Larsen, Vindegade 111
1885, 2503, 3103, Maren Rasmussen f. Hansdatter, gift, 71, Dansestræde 8. Arbeidsmand Lars Chr. Rasmussen
1885, 2603, 0104, Maren Nielsen, gift, 74, Pugestræde 25. Ringer Jørgen Nielsen
1885, 2703, 0104, Anne Knudsdatter, gift, 72, Kongensgade 34. Dagleier Anders Jørgensen
1885, 2703, 0104, Mary Christine Marie Nielsen, 7 uger, datter af Lars Nielsen, Langgade 27
1885, 2603, 3103, Johanne Petrine Augusta Hansen, ugift tjenestepige, 22 og 9 maaneder, Sygehuset
1885, 3003, 0404, Jensine Kirstine Jensen, 2½, datter af patrouillebetjent Lars Peter Jensen, Fredensgade 7
1885, 3103, 07041, Laurine Larsen, enke, 57, Vesterbro 51. Skomager Johan Ditlev Larsen
1885, 0404, 0904, Ane Kirstine Petrine Bom, ugift syjomfru, 34, Smedestræde 4
1885, 0604, 1004, Johanne Dorthea Obel f. From, enke, 84, Fattiggaarden. Tømmermester Christian Obel
1885, 0704, 1104, Ellen Amalie Elfrida Petersen, 14, datter af maskinarbeider Chr. E. Petersen, Kongensgade 8
1885, 1104, 1704, Ane Cathrine Rasmussen f. Hansdatter, gift, 64, Kongensgade 14. Tømrer Ole Rasmussen
1885, 1404, 1804, Anna Valdborg Jeppesen, 1½, datter af smedesvend M. Jeppesen, Vindegade 61
1885, 1504, 2104, Marie Theodora Halkjær f. Springer, gift, 34½, Kongensgade 68. Handelsagent Halkjer
1885, 2604, 2904, Maren Jensen f. Petersdatter, enke, 81, Fattiggaarden. Arbeidsmand Peter Jensen
1885, 2604, 3004, Valborg Emilie Sørensen Lind, 4½, datter af dreiersvend Lind, Klingenberg 15
1885, 2704, 0405, Karen Johanne Kirstine Hansen, ugift tjenestepige, 20, Vindegade 104
1885, 2804, -, Johanne Marie Nielsen f. Hansen, gift, 75, Fattiggaarden. Røgter Hans Nielsen
1885, 0205, 0705, Christine Oline Valdborg Petersen, ½, datter af arbeidsmand Julius Petersen, Odinsgade 28
1885, 0405, 1105, Annette Margrethe Esmann f. Strøbeck, enke, 54, Allégade 9. Forligscommissær Esmann
1885, 0805, 1305, Gjertrud Marie f. Nielsdatter, enke, 82, Albanigade 46. Gaardmand Poul Chr. Andersen Dahl
1885, 2504, 3004, Anna Vilhelmine Larsen, 12, datter af overretssagfører Larsen, Vestergade 61
1885, 0805, 1305, Maren Carstensen, ugift tjenestepige, 23, Kirkegaardsallé 25
1885, 0805, 1305, Ane Kirstine Poulsen f. Ovesen, enke, 57, Klaregade 20, baghus. Murmester P. Poulsen
1885, 0905, 1505, Edelfine Karensine Rasmine Appel f. Hartmann, enke, 60, Grønnegade 24. Smed Appel
1885, 1005, 1605, Mathilde Madsen, 14, datter af arbejdsmand Niels Madsen, Holsedore 9
1885, 1305, 1805, Vilhelmine Marie Jantsen, ugift elev ved Telegrafvæsenet, 35, Odinsgade 50
1885, 1505, 2105, Anne Cathrine Jørgensen f. Sundahl, gift, 65, Kongensgade 56. Murmester N.P. Jørgensen
1885, 1305, 1905, Anna Cathrine Marentine Brahtz, 17 maaneder, datter af væver Mart. Brahtz, Thorsgade 56
1885, 1605, 2205, Maren Jensen f. Larsen, enke, 61, Klaregade 26. Arbejdsmand Hannibal Jensen
1885, 1505, -, Dødfødt pige, datter af stenhugger Jens Jeppesen, Langgade 9
1885, 1405, -, Marie Cathrine Thorup, enke, 69½, Vindegade 100. Toldassistent Thorup
1885, 1905, 2305, Maren Cathrine Christiansdatter, enke, 75, Hunderupgade 44. Arbejdsmand Hans Jensen
1885, 1705, 2105, Marie Eline Kristiane Kristiansen, 1, datter af gæstgiver Christiansen, Vesterbro 73
1885, 2005, 2705, Inger Dorthea Sophie Gregersen, ugift, 71, Thorsgade 68. Datter af vagtmester Gregersen
1885, 2405, -, Georgine Hedevig Leonora Larsen f. Føns, enke, 76, Holsedore 18. Smed Chr. Larsen
1885, 2305, 2905, Nicoline Frederikke Andersen, enke, 73, Albanigade 25. Dugmager Gorm Andersen
1885, 2305, -, Karen Nielsen, ugift tjenestepige, 78, Vestergade 83
1885, 0306, 0609, Sørine Cathrine Rasmussen f. Bom, enke, 77, Dronningensgade 14. Lærer H. Rasmussen paa Taasinge
1885, 0206, -, Henriette Jacobine Bøttcher f. Eriksen, gift, 35, Sygehuset. Møller Bøttcher
1885, 0506, 0906, Sysette Johanne Jochumsen, 9 maaneder, datter af skomager Jochumsen, Vestergade 74
1885, 1706, 2206, Anne Margrethe Clausen, gift, 42½, St. Knudsgade 25. Skrædermester Frederik Petersen
1885, 2006, 2306, Marie Frederikke Hansen, 1 dag, datter af fabrikarbejder P. Hansen, Heden 190
1885, 2306, -, Helga Elfrida Rasmussen, 1, datter af sergent Poul Rasmussen, Thorsgade 68
1885, 2406, 2706, Anna Agnes Jensine Madsen, 5 maaneder, datter af brødkusk L. K. Madsen, Jens Benzonsgade 6
1885, 2506, 2706, Camilla Sørensen, 19 dage, datter af arbejdsmand Simon Sørensen, Thorsgade 63
1885, 2606, 0307, Laurentine Emilie Madsen, gift, 59, Hunderup Mark. Husmand Mads Chr. Hermansen
1885, 3006, -, Fanny Emilie Jespersen, ½, datter af sergent R. Jespersen, Jens Benzonsgade 8
1885, 0407, 0707, Meta Andrea Mathine Andersen, 15 timer, datter af tømrer Jens Andersen, St. Knudsgade 32
1885, 0307, 0707, Karen Marie Jensen, 5 dage, datter af Christiane Christine Petersen, Vestergade 52
1885, 0807, 1007, Blenda Martine Hansen, 1 maaned, datter af arbejdsmand Morten Hansen, Thorsgade 69
1885, 0807, 1107, Astrid Maren Rasmine Frederiksen, 1 maaned, datter af arbejdsmand N. Frederiksen, Jens Benzonsgade 5
1885, 0907, 1307, Anne Marie Hinge, 5 og 2 maaneder, datter af skomager P. Hinge, Vestergade 100
1885, 0907, 1307, Anna Cathrine …, 14 timer, datter af ugift Karen Marie Petersen, Vindegade 104
1885, 1207, 1707, Cathrine Marie Elisabeth Hansen, enke, 69½, Sygehuset. Murer Johan Christoffer Gotthold Hansen
1885, 1907, -, Else Marie Olsen, enke, 92 og 10 maaneder, Nørregade 16. Murmester I. Chr. Jørgensen Lammehave
1885, 2107, -, Anne Petrine Rasmussen, ugift damefrisørinde, 44 og 5 maaneder, Sygehuset
1885, 2407, -, Maren Kirstine Christoffersen f. Adamsen, gift, 35, Sygehuset. Indsidder Niels Christoffersen
1885, 3107, 0608, Ane Marie Martine Jørgine Johansen, ugift, 48, Heden 70
1885, 1208, 1908, Dorthea Kirstine Larsen f. Hansen, enke, 72 og 9 maaneder, Vindegade 33. Gjæstgiver L. Larsen
1885, 1108, 1508, Ellen Margrethe Rasmussen, 1 maaned, datter af sukkerkoger H. Rasmussen, Dronningensgade 115
1885, 1308, -, Ellen Cathrine Vilhelmine Jacobsen, 13 maaneder, datter af conditor E. F. Jacobsen, Grønnegade 32
1885, 1308, 1808, Gjertrud Marie f. Petersen, gift, 34, Lille Glasværkvei 5. Fabrikarbeider Rasmus Pedersen
1885, 1308, 1908, Kirsten Rasmussen, enke, 72, St. Jørgensgade 47. Arbeidsmand Hans Rasmussen
1885, 1708, 2408, Georgine Caroline Juliette Jürgensen, enke, 70, Vestergade 33. Kjøbmand L. B. Jürgensen
1885, 1808, 2108, Hansine Octavia Christensen, 11 maaneder, datter af fyrbøder Christensen, Vesterbro 37
1885, 2008, 2208, Udøbt pige, 5 timer, datter af kjøbmand Knud Petersen, Absalonsgade 2
1885, 2208, 2708, Ellen Cathrine Belschner, ugift, 78, Thorsgade 30, 2.
1885, 2308, 2908, Juliane Christine Eriksen, 6, datter af smed Niels Eriksen, Vesterbro 63
1885, 3008, 0309, Camilla Cathrine Carlsen, 4 dage, datter af væver Hans Carlsen, Heden 68
1885, 3108, 0709, Gjertrud Marie Karstens, ugift, 24½, Sygehuset. Datter af afdøde væver Karstens
1885, 2708, -, Ane Caroline Rasmussen, tjenestepige, 17 og 9 maaneder, Sygehuset
1885, 0609, 1109, Birgitte Marie Mikkelsen, gift, 72, Thorsgade 18. Toldofficiant Mikkelsen
1885, 0809, 1209, Sophie Kalmberg, stuepige, 19, paa Zastrau, Søndersø Sogn
1885, 1509, 2109, Ane Margrethe Hansen f. Andersen, gift, 67, Langgade 3. Arbejdsmand Niels Hansen
1885, 1809, -, Ellen Sass, 11 maaneder, datter af spillemand ved 6. Regiment Sass, Kongensgade 47
1885, 1809, -, Maren Cathrine f. Hansen, gift, 28, Kappendrup (Sygehuset). Bager Holmlund i Kappendrup
1885, 2309, 2809, Henriette Vilhelmine Schou f. Severin, enke, 63, Godthaabsgade 6. Brolægger P. Schou
1885, 2309, 2809, Astrid Eline Martine Andersen, 4, datter af afdøde handelsrejsende And. Andersen, Jens Benzonsgade 15
1885, 2809, -, Dora Alexander, 2 maaneder, datter af stabssergent Johan Vilhelm Alexander, Thorsgade 7
1885, 0110, 0610, Olga Christiane Mathilde Hansen, 8 maaneder, datter af uldspinder Hansen, Jens Benzonsgade 3
1885, 0110, -, Petrosine Frederikke Kirstine Jørgensen, enke, 36, Fattgigaarden. Arbejdsmand Lars Jørgensen
1885, 0510, -, Laura Frederikke Lassen, ugift, 53, Kronprinsensgade 22. Datter af sognepræst Lassen
1885, 0710, -, Christiane Barbara Kaalund f. Frydenberg, enke, 87, Kongensgade 22. Sognepræst Kaalund i Flemløse
1885, 0710, -, Inger Cathrine Carlsdatter Ibsgaard, ugift, 55, fra Grindløse (Sygehuset)
1885, 0910, 1510, Laurasine f. Jørgensen Dahl, gift, 28, Heden 84. Bødker Jørgen Madsen
1885, 1110, 1710, Anna Cathrine Dorthea Borch, ugift pensionær, 48, i Graabrødre Hospital
1885, 1410, -, Maren Doris Thea Andersen, 5, datter af indsidder Jørgen Andersen, Sygehuset
1885, 1610, -, Dødfødt pige, datter af Ane Cathrine Hansen, Middelfart Landevej 1
1885, 2110, -, Kirsten f. Larsen, gift, 53, Sygehuset. Husmand Søren Rasmussen, Birkende
1885, 2210, 2810, Caroline Christine Mathilde Sophie f. Christensen, 30, Claregade 32. Skomager S. Hansen
1885, 2810, 0311, Anna Margrethe Nielsen f. Rasmussen, 37½, Thorsgade 52. Væver Nielsen
1885, 0211, 0611, Abelone Juliane Petersen f. Nielsen, gift, 41, Albanigade 35. Tømrer Hans Petersen
1885, 0211, 0911, Rasmine Hansen f. Andersen, gift, 28½, Dronningensgade 6 B. Arbejdsmand Peter Hansen
1885, 0311, -, Anna Elisabeth Dorthea Ernestine Andersen f. Hansen, enke, 73, Holsedore 4. Former Chr. Andersen
1885, 0411, 1011, Ellen Kirstine Marie Petersen, 3½, datter af droschekusk N. Petersen, Kirkegaardsallé 13
1885, 0911, 1311, Ane Margrethe Johansdatter, enke, 84, Albanitorv 2. Gaardejer Niels Petersen
1885, 0911, 1311, Anna Sofie Frederikke Jensen, 6 dage, datter af mursvend Hans Jensen, Vindegade 131
1885, 1711, 2311, Karen Dorthea Larsen f. Jørgensen, enke, 57, Fattiggaarden. Arbejdsmand Rasmus Larsen
1885, 2111, 2711, Ane Sofie Hansen f. Sørensdatter, gift, 56, Thorsgade 68. Murmester Hansen
1885, 2211, -, Hanne Margrethe Augusta Knudsen, 5, datter af arbejdsmand Eskild Knudsen, Sygehuset
1885, 2611, 0212, Christine Weber f. Petersen, gift, 23, Vesterbro 39. Maskinarbejder Gustav Weber
1885, 2711, 0212, Martha Caroline Marie Hansen, 1 og 2 maaneder, datter af arbejdsmand Martin Hansen, Odinsgade 21
1885, 2611, 0212, Karen Hansen f. Hansen, enke, 78, Assens Østergade. Murmester Hansen
1885, 2911, 0412, Anna Marie Kirstine Rasmussen, 2, datter af arbejdsmand Knud Rasmussen, Vindegade 81
1885, 0112, 0512, Karen Hansine Hansen, 1, datter af tømmermand Niels Hansen, St. Knudsgade 25
1885, 2911, -, Hansine Beate Zilmer, enke, 66, Kronprinsensgade 46. Læge Zilmer i Svendborg
1885, 0712, -, Yelva Franciska Frederikke Hansen, 7 uger, datter af sergent C. F. Hansen, Allégade 25
1885, 0712, -, Kirsten Larsen, gift, 25½, Sygehuset. Kjøbmand Jørgen Christian Hansen, i Sønder Næraa
1885, 1112, 1412, Ellen Marie Caroline Smith, 9 maaneder, datter af skuespiller Christian Vilhelm Smith, Vindegade 113
1885, 1112, 1512, Anna Amalie Christiansen, 1, datter af arbejdsmand Hans Christiansen, Fredensgade 18
1885, 1112, 1712, Julie Sophie Warberg, ugift haandarbejderske, 60, Pogestræde 13
1885, 1112, 1812, Sophie Charlotte Blanchelleure Larsen, enke, 58 og 9 maaneder, Vesterbro 58. Glarmester F. F. Larsen
1885, 1312, 1812, Karen Kirstine Dorthe Rasmussen, 4 uger, datter af murer Anders Rasmussen, Hunderup Sogn
1885, 1712, 2112, Anna Alfrida Hosfeldt, 4½ maaned, datter af skrædder Georg Hosfeldt, Alléegade 11
1885, 2012, 2812, Inger Pedersdatter, enke, 74, Albanigade 55. Gaardmand Rasmus Hansen
1885, 1812, 2312, Inger Marie Larsen f. Hansen, enke, 71 og 9 maaneder, Paaskestræde 3. Arbejdsmand Jacob Larsen
1885, 2112, 2812, Maren Larsdatter, enke, 55, Heden 178. Tømrer Svend Larsen
1885, 2112, 2912, Dagmar Nielsen, 4, datter af sadelmager P. C. Nielsen, Sygehuset
1885, 2212, -, Caroline f. Jensen, gift, 37, Sygehuset. Husmand Jesper Christiansen
1885, 2312, -, Gjertrud Kathrine f. Nielsen, gift, 61, Sygehuset. Væver Peter Madsen
1885, 2712, 02011886, Elna Elvira Schenk, 17 uger, datter af skomager Chr. P. Schenk, Thorsgade 13
1885, 3112, 09011886, Kirsten Christensen, ugift og tidligere tjenestepige, 80, Kongensgade 3
1885, 3112, -, Laurentine f. Hansen, gift, 31, Sygehuset. Husmand Niels Peter Nielsen
1886, 0201, 0701, Dorthea Marie Jørgensen f. Hansen, enke, 57, St. Knuds Kirkestræde 8. Murmester Jørgensen
1886, 0101, 0801, Maren Hansdatter, gift, 66 og 9 maaneder, Sygehuset. Aftægtsmand Hans Poulsen
1886, 0501, -, Johanne Hansdatter, enke, 67, Middelfart Landevej 61
1886, 1101, 1501, Johanne Marie Andersen Møller, 14 maaneder, datter af billedhugger C. Møller, Thorsgade 52
1886, 1201, 1801, Christine Duch f. Larsen, gift, 83½, Vesterbro 15. Skomager D. Duch
1886, 1401, 1901, Ane Margrethe Andersen, enke, 90, Huus’ Boliger. Murmester Andersen
1886, 1601, 2101, Jensine Marie f. Borum, gift, 66, Grønnegade 19. Høker H. Jørgensen
1886, 1601, 2201, Sophie Jacobsdatter, enke, 87, Sønder Næraa Sogn. Husmand Mads Jørgensen
1886, 1801, 2301, Ane Sophie Simonsen f. Rasmussen, gift, 31, Absalonsgade ?. Murmester S. Chr. Simonsen
1886, 2101, 2601, Cathrine Cecilie Rasmine Rasmussen, 16, datter af rugbrødsbager Jørgen Madsen, Grønnegade 18
1886, 2101, 2801, Karen Marie Mathilde Adolfine Jørgensen, 9, datter af arbejdsmand Jørgen Jørgensen, Vesterbro 82
1886, 2201, 2701, Maren Margrethe Rasmussen, 3½, datter af postbud C. Rasmussen, Jens Benzonsgade 1
1886, 2301, 0102, Kirsten Nielsen, gift, 58, Claregade 22. Arbejdsmand Lars Jensen
1886, 2301, 2701, Ingeborg Pedersen (tvilling), 3 dage, datter af Madsine Kirstine Pedersen, Horsetorvet 14
1886, 2801, 0102, Agnes Pedersen (tvilling), datter af Madsine Kirstine Pedersen, Horsetorvet 14
1886, 2701, -, Edel Eleonore Chatrine Tornøe f. Nielsen, gift, 70, Fattiggaarden. Sømand Rasmus Tornøe
1886, 2801, 0202, Bertha Cathrine Nielsen, 7 maaneder, datter af ølhandler Chr. Nielsen, Vesterbro 66
1886, 2901, -, Nielsine Rasmussen, 17½, datter af fhv. gaardmand Knud Rasmussen, Hunderupgade 22
1886, 2901, 0502, Anne Kirstine Larsdatter, enke, 82, Dronningensgade 112. Husmand Erik Mathiesen
1886, 0402, 1102, Christiane Mathiesen f. Nielsen, gift, 62, Grønnegade 16. Arbeidsmand Jens Mathiesen
1886, 1202, -, Johanne Marie f. Christensen, gift, 27, Sygehuset. Husmand Hans Andersen
1886, 1402, -, Elise Pouline Nehammer, enke, 63, Sygehuset. Farver Nehammer i Holbæk
1886, 1502, 2002, Karen Marie Rasmussen, 7 maaneder, datter af fhv. gaardeier Lars Rasmussen, Albanigade 31
1886, 1702, 2202, Hansine Christiansen, 2, datter af afdøde detaillist H. Christiansen, Thorsgade 49
1886, 1602, 2202, Kirstine Hansen, ugift, 61, Vindegade 59
1886, 1602, 2302, Maren Hansdatter, enke, 71, Klaregade 10. Skrædermester J. M. Eriksen
1886, 1902, 2502, Marie Kirstine Frederiksen f. Knudsen, gift, 38, Vindegade 67. Gaardskarl Niels Frederiksen
1886, 2102, 2602, Johanne Kirstine Jeppesen, 2 maaneder, datter af murer P. C. Jeppesen, Gormsgade 1
1886, 2002, -, Karen Marie Hansen, ugift, 68, Fattiggaarden
1886, 1702, -, Henriette Sophie Laura Charlotte Sørensen, ugift tjenestepige, 24, Sygehuset
1886, 2302, 2702, Oline Annine Jensine Jensen, 5 og 9 maaneder, datter af skrædersvend Chr. Jensen, Sygehuset
1886, 2302, -, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Lars Hansen, Thorsgade 69
1886, 2502, 0303, Udøbt pige, 4 uger, datter af Marie Nielsen, Allégade 44
1886, 0203, 1103, Ane Cathrine Lilieblad f. Christensen, enke, 72, Brogade 1. Skrædder Lilieblad
1886, 1102, -, Dødfødt pige, datter af mursvend Anders Madsen, Hjallesevei 5
1886, 1703, -, Ursula Sofie Jensen, enke, 58, Kronprinsensgade 46. Pastor Jens Chr. Jensen
1886, 1903, 2603, Clausine Emilie Wein, 3 maaneder, datter af arbeidsmand J. F. Wein, Heden 60
1886, 2303, 2903, Ane Marie Frederiksen f. Nielsen, 25, Hjallesevei 13. Murer Frederiksen
1886, 2303, 3003, Maren Jørgensdatter, gift, 60, Hunderup. Arbeidsmand Christen Hansen
1886, 2103, -, Marie Kirstine Gabrielsen, enke, 60, Vindegade 80
1886, 2603, 3003, Dorthea Marie Olsen f. Knudsen, enke, 54, Fattiggaarden. Husmand Hans Olsen
1886, 2703, -, Marie Andrea Thorup, ugift skolebestyrerinde, 34, Vindegade 100
1886, 0704, 1004, Meta Andrea Mathea Andersen, 48 timer, datter af klodsemager Jens Andersen, Overgade 17
1886, 0704, -, Sophie Andersen, 22, Sygehuset. Datter af væver Anders Poulsen
1886, 0904, -, Anna Iversen, gift, 34, Sygehuset. Brolægger Hans Jørgensen
1886, 1404, 2004, Ellen Petrea Cecilie Nielsen, 9 maaneder, datter af Josephine Nielsen, Kragsbjergvei 2
1886, 1504, 2004, Amanda Dorthea Andersine Cecilie Hansen, 6½, datter af arbeidsmand Chr. Hansen, Hunderupgade 44
1886, 1804, 2404, Ane Cathrine Christensdatter, gift, 72, Hunderup Mark. Indsidder Jørgen Hansen
1886, 2304, 2704, Hansine Emilie Iversen, 1 og 9 maaneder, datter af glarmester Erik Iversen, Østre Stationsvei 13
1886, 2504, 0405, Julie Vilhelmine Frederikke Schmidt, 17½, datter af møbelhandler J. Schmidt, Munkemøllestræde 3
1886, 2704, 0405, Maren Hansdatter, enke, 71½, Klaregades Forlængelse 41. Husmand Hansen paa Lolland
1886, 3004, 0205, Sigrid Larsen, 5 timer, datter af murer Hans Larsen, Allégade 21
1886, 2904, 0505, Ane Dorthea Andersdatter, gift, 50, Sygehuset. Skrædder Semberg, Klaregade 32 L
1886, 2704, -, Ellen Jensen, meierielev, 21, Sygehuset
1886, 0205, 0805, Camilla Annine Emilie Christiansen, 7, datter af banemester Christiansen, Vestre Stationsvei 20
1886, 0605, 1105, Laura Christine Andersen, 11 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Chr. Andersen, Middelfart Landevei 69
1886, 0605, 1105, Anne Hansen, ugift tjenestepige, 34, Hunderup Skov
1886, 0805 ,1105, Astrid Schultz, 5 maaneder, datter af sagfører Schultz, Kronprinsensgade 9
1886, 0905, 1405, Hansine Emilie Christensen, 6 dage, datter af arbeidsmand Niels Christensen, Heden 58
1886, 1105, -, Maren Jørgensdatter, enke, 62, Sygehuset. Gaardmand P. Hansen, Brylle
1886, 1305, 1805, Maren Rasmussen, ugift, 59, Fattiggaarden
1886, 1105, 1805, Ingeborg Henrichsen, 10 og 3 maaneder, datter af afdøde kjøbmand Henrichsen, i Odense – Frederiksberg
1886, 1705, 2205, Caroline Vilhelmine Margrethe Lembke, 7, datter af montør Carl Lembke, Vindegade 104
1886, 2005, 2605, Augusta Emilie Bang f. Fugleberg, enke, 62, Kongensgade 66, stuen. Consul Bang
1886, 2105, 2505, Anna Helene Østergaard, ugift og fhv. modehandlerinde, 74, Dandsestræde 8
1886, 2105, 2905, Caroline Elisabeth Rasmussen, ugift strikkerske, 25, Øehlenschlägergade 38
1886, 2805, 0406, Kirsten Mathiesen f. Reinhold, enke, 81 og 9 maaneder, Albanigade 25. Snedkermester Mathiesen
1886, 2905, 0506, Johanne Marie Carlsen f. Hansen, gift, 53, Hunderupgade 52. Arbeidsmand Carlsen
1886, 0406, 1006, Hansine Laurine Mortensen f. Christensen, enke, 39, Arbeiderboligerne. Kobbersmed M. L. Mortensen
1886, 0906, 1506, Maren Christensdatter, gift, 36, St. Knudsgade 5. Tømrer Niels Andersen
1886, 1506, 1906, Anna Marie Kirstine Hansen, 7 maaneder, datter af arbeidsmand J. Hansen, Fredensgade 9
1886, 1406, 2106, Sophie Frederikke Thrane f. Wiingaard, enke, 63, Heden 178. Skomager Ole Thrane
1886, 1806, 2206, Carla Vilhelmine Ferdinandine Clausen Wrang, 4 maaneder, datter af væver Clausen Wrang, Odinsgade 1
1886, 1406, -, Ane Marie f. Ludvigs, enke, 76, Sygehuset. Handelsmand Ole Jacobsen
1886, 2406, 2906, Kathrine Frederikke Andersen, enke, 54, Sygehuset. Skomager H. Rasmussen
1886, 2306, -, Frederikke Christine Lundbye f. Leger, gift, 71, Vindegade 57. Fhv. forpagter T. Lundbye
1886, 2606, -, Dødfødt pige, datter af toldkontrollør J. Bang, Thorsgade 13
1886, 2806, 0207, Ane Kirstine Caspersen, gift, 39, St. Knuds Kirkestræde 7. Smed J. P. Rasmussen
1886, 2906, 0307, Jensine Christine Petersen, 6 uger, datter af bagersvend Petersen, Jens Benzonsgade 37
1886, 0407, 0907, Marie Christine Mumme, ugift pens. lærerinde, 61, Østre Stationsvei
1886, 0707, 1007, Maren Andersen, 21½, Kragsbjergvei 3. Datter af afdøde boelsmand P. Andersen
1886, 0107, -, Marie Hansen, ugift tjenestepige, 20, Sygehuset
1886, 0707, 1007, Ane Marie Cathrine Nicolaisen f. Knudsen, gift, 20 og 3 maaneder, Jens Benzonsgade 15. Arbeidsmand N. V. Nicolaisen
1886, 0707, -, Dødfødt pige, datter af mursvend Larsen, Albanigade 15
1886, 0907, 1407, Kirsten f. Jensen, gift, 37, Sygehuset. Gaardmand Mathias Mathisen
1886, 1307, 1707, Anna Charlotte Larsen, 1 maaned, datter af arbeidsmand H. Larsen, Godthaabsgade 21
1886, 2007, -, Agnes Marie Andersen, 3 maaneder, datter af sergent Peter Chr. Andersen, Kronprinsensgade 16
1886, 2007, 2407, Pouline Frederiksen, 2½, datter af slagtersvend B. P. Frederiksen, Sygehuset
1886, 2707, 2907, Amalie Hansen f. Mørch, gift, 40, Vindegade 121. Gartner L. Hansen
1886, 3007, 0408, Anna Cathrine Kirstine Jørgensen, 9 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Chr. Jørgensen, Albanigade 51
1886, 3007, 0408, Inger Martha Kaysen, 1½, datter af slagter Kaysen, Kragsbjergvei 2
1886, 3107, 0508, Johanne Jørgine Jørgensen, 11 uger, datter af Maren Kirstine Jørgensen, Thorsgade 56
1886, 3107, -, Vibekke Adolphine Fogh f. Dredzen, enke, 80, Munkemøllestræde 10. Snedkermester Fogh
1886, 3107, -, Maren Sørensdatter, gift, 59½, Sygehuset. Husmand Jørgen Mortensen
1886, 0208, 0708, Anna Mary Hansine Pedersen, 16 uger, datter af arbeidsmand Ludvig Pedersen, St. Knudsgade 30
1886, 0408, -, Karen Marie Bøje f. Rasmussen, enke, 64, Sygehuset. Skovfoged Bøje
1886, 0508, 1008, Marie Christine Hansen, 5 maaneder, datter af Louise Hansen, Odinsgade 7
1886, 0808, -, Dødfødt pige, datter af kjøbmand N. P. Jørgensen, Absalonsgade 14
1886, 1108, 1708, Anna Clausine Regine Petersen f. Bahnsen, gift, 34, Absalonsgade 2. Manufakturhandler Petersen
1886, 1008, -, Louise Marie Erika Hviding, ugift lærerinde, 34, St. Knudsgade 6
1886, 1108, -, Dødfødt pige, datter af klodsemager Johan Andersen, Jens Benzonsgade 15
1886, 0908, -, Maren Kirstine Andersdatter, gift, 73½, Sygehuset. Gaardmand Niels Rasmussen
1886, 1308, 1708, Rigmor Jensen, 1 maaned, datter af smaakjører Hans Jensen, Vindegade 131
1886, 1705, 2108, Marie Kirstine Dorthea Bagger, 4½, datter af mursvend Peter Bagger, Gormsgade 1
1886, 1908, -, Mathea Christine Andersen, 8 maaneder, datter af soldat Anders Andersen, Vindegade 103
1886, 1808, 2408, Eliza Mellan, enke, 78, Kjerteminde. Robert Nimms
1886, 2608, -, Hansine Petrea Poulsen, enke, 60, Horsetorvet 1. Handelsagent T. F. Poulsen
1886, 2908, 3108, Eleonora Cecilie Valborg Jørgensen, 3½, datter af Jørgine Jensine Jørgensen, Vindegade 97
1886, 2908, 0209, Agnes Louise Grønning, 1½, datter af smed Grønning, Sygehuset
1886, 0509, -, Anna Mathea Fabricius, 1 maaned, datter af detaillist H. J. Frabricius, Thorsgade 19
1886, 0709, 1109, Martha Johanne Søderberg, 5 uger, datter af væver O. Søderberg, Thorsgade 50
1886, 0809, 1409, Marie Elisabeth Sohn f. Svendsen, enke, 75, Kongensgade 17. Kammager S. Sohn
1886, 0609, 1109, Ulrikke Helene Schvitzer, 81, Grønnegade 2. Datter af sognepræst Schvitzer, Øster Hæsinge
1886, 1009, 1509, Kirsten Larsen f. Pedersdatter, gift, 48, Kongensgade 21. Arbeidsmand Hans Larsen
1886, 1409, 1709, Laura Frederikke Andersen, 1 og 9 maaneder, datter af Hansine Andersen, Odinsgade 7
1886, 1309, -, Maren Larsdatter, ugift tjenestepige, 60, Sygehuset. Fra Birkum
1886, 1509, 1809, Dagny Vilhelmine Juliette Meibom, 5 maaneder, datter af fabrikant F. Meibom, Thorsgade 64
1886, 1809, 2209, Bertha Caroline Augusta Marie Hartmann, ½, datter af glasarbeider A. Hartmann, Odense Glasværk
1886, 1909, 2209, Franciska Johanne Frederiksen, 6½ maaned, datter af Anna Marie Jensine Frederiksen, St. Knudsgade 26
1886, 1909, 2309, Agnes Magdalene Mathiesen, 3½ uge, datter af instrumentmager N. Mathiesen, Kongensgade 17
1886, 2209, 2709, Ellen Magdalene Marie Larsen, 8 maaneder, datter af fuldmægtig J. Larsen, Dronningensgade 109
1886, 2109, 2709, Abelone Dorthea Petersen, ugift pensionær i Graabrødre Kloster, 77, Graabrødreplads
1886, 2209, 2809, Anna Barbara Nielsen f. Bech, enke, 83, Vesterbro 11. Marchandiser N. P. Nielsen
1886, 2509, -, Dødfødt pige, datter af kjøbmand C. Bech, Vestergade 5
1886, 2609, 2909, Anna Hedevig Jensine Rasmussen, 4 maaneder, datter af rugbrødbager Rasmussen, Klingenberg 15
1886, 2809, -, Trine Larsen, gift, 48, Staalstræde 3. Arbeidsmand Lars Nielsen
1886, 0510, -, Johanne Marie f. Jacobsen, gift, 34, Sygehuset. Skomager Petersen
1886, 0510, 1110, Oline Kirstine Mortensen, 14 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand P. Mortensen, Kragsbjergvei
1886, 0610, 1110, Karen Sophie Hansen, 16 maaneder, datter af gaardskarl Hans Hansen, Vindegade 95
1886, 0510, 1110, Sidsel Johanne Larsen, ugift syerske, 62, Tværgade 28
1886, 1010, -, Ane Margrethe Andersen, ugift husjomfru, 50, St. Gjertrudsstræde 6
1886, 1110, 1510, Anna Nielsen, 7 maaneder, datter af arbeidsmand J. Nielsen, Allégade 6
1886, 1510, -, Caroline Adolfine Zilmer, ugift syjomfru, 66, St. Knuds Kirkestræde 5
1886, 2310, 2910, Marie Sophie Frederikke Hviid Petersen f. Brandstrup, gift, 69, Dronningensgade 14. Fhv. landmaaler Hviid Petersen
1886, 2510, 2910, Maren Kirstine Hosfeld f. Petersen, gift, 31, Allégade 11. Skredersvend G. Hosfeld
1886, 2710, 3010, Mathilde Vilhelmine Clausen, 1 og 9 maaneder, datter af eddikebrygger Joh. Clausen, Vestergade
1886, 3110, -, Anna Clausen f. Larsen, enke, 84½, Heden 176. Proprietær Clausen
1886, 3010, 0411, Johanne Margrethe Vilhelmine Nielsen, 13 dage, datter af kjøbmand Lars Nielsen, Torvet 14
1886, 0211, 0611, Augusta Vilhelmine Anna Marie Jensen, 3 maaneder, datter af Julie Jensine Kirstine Jensen, Thorsgade 67
1886, 0311, 0811, Anna Elisabeth Michelsen, 8½, datter af kjøbmand Michelsen, Vestergade 3
1886, 0411, 0911, Agnes Roberta Augusta Handwerk Hansen, 4 og 3 maaneder, datter af skrædder Hansen, Klaregade 10
1886, 0411, 0811, Mary Christine Marie Nielsen, 8 dage, datter af arbeidsmand Lars Nielsen, Nørregade 95
1886, 0611, 1211, Elise Tommerup f. Fabricius, gift, 76, Hunderupgade 7. Pastor emer. Tommerup
1886, 0811, 1311, Hansine Bertheline Madsen f. Hansen, gift, 33, Hjallesevei 19. Murer Rasmus Madsen
1886, 1111, 1811, Elisabeth Margrethe Krogh f. Jansen, gift, 65, Middelfart Landevei 15. Landmand Chr. Krogh
1886, 1611, 2211, Maren Nielsen f. Christophersdatter, gift, 62, Fredensgade 15. Arbeidsmand Carl V. Nielsen
1886, 2311, -, Ellen Jørgine Andersen, 5 maaneder, datter af barber Andersen, Kongensgade 36
1886, 3011, -, Dødfødt pige, datter af sukkerkoger Hans F. Peter Joh. Rasmussen, Jens Benzonsgade 15
1886, 0512, 1012, Camilla Andresine f. Eriksen, gift, 44, Gravene 5. Skomager Frantz Hans Frederiksen
1886, 0512, 1012, Karen Christensen f. Rasmussen, 52, Vindegade 100. Arbeidsmand Peter Christensen
1886, 1312, 1812, Marie Kirstine Jensen f. Nielsen, 70, Holsedore 27. Murer Jensen
1886, 1412, 2012, Caroline Margrethe Gronemann, ugift, 60, Kongensgade 30
1886, 1512, 2112, Hansine Frederikke Andersen f. Fich, enke, 65, Kragsbjergvei 3. Kulmaaler H. Andersen
1886, 1612, 2112, Ane Cathrine Nielsen, 32, Jens Benzonsgade 15. Sukkerkoger P. Rasmussen
1886, 1412, 2012, Pouline Christine Olsen, 9 maaneder, datter af arbeidsmand Peder Chr. Olsen, Bolbro
1886, 1812, 2312, Ane Madsen f. Pedersdatter, 60, Grønnegade 15. Arbeidsmand Peder Madsen
1886, 2012, 2412, Emma Petersen, ugift tjenestepige, 20, Sygehuset
1886, 2112, -, Hansine Christine Jørgensen, ugift, 30, Sygehuset. Datter af husmand Jørgen Hansen, i Rønninge
1886, 2312, 3012, Amanda Johanne Kirstine Cecilie Rasmussen, 5, datter af murer And. Rasmussen, Hunderup Skov
1886, 2912, -, Gjertrud Marie Hansen, ugift, 32, Sygehuset. Datter af husmand H. Knudsen
1886, 3112, 07011887, Harriet Marie Nielsen, 7½, datter af smed And. Nielsen, Hunderup